NYHETSBREV NOVEMBER. eller på pg

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "NYHETSBREV NOVEMBER. eller på pg 90 03 28-6"

Transkript

1 NYHETSBREV NOVEMBER 2013 HOPPETS TID EQUMENIAKYRKANS INTERNATIONELLA INSAMLING Det kan verka uppkäftigt, nästan provocerande att tala om hopp när världen ser ut som den gör. Men tillsammans fortsätter vi hoppas. På skydd och trygghet. På rättvisa och fred. På ett liv med mening och en tro som bär. Vi tror på Guds tid, möjligheternas tid. Vi får hoppas för den som tappat hoppet, vi får vara med och skapa hopp och framtidstro där det verkar hopplöst. Du kan vara med. LÄS MER PÅ Ge din gåva i gudstjänst eller på pg GEMENSAMFRAMTID.SE Equmeniakyrkan En kyrka för hela livet där mötet med Jesus Kristus förvandlar mig, dig och världen Equmeniakyrkan, Box 14038, Bromma equmeniakyrkan.se 1

2 HOPPETS TID EQUMENIAKYRKANS INTERNATIONELLA INSAMLING Hoppets tid EQUMENIAKYRKANS INTERNATIONELLA INSAMLING Det är höst, det är mörkt och vi är inne i november månad. Vi längtar efter ljus som tänds i advent och jul. Inte bara klimatet går oss emot, det är höst och mörker på många håll i vår värld. Inbördeskriget i Syrien fortsätter och tusentals människor dör i onödan både där och på många andra håll i vår värld. Det är många som i Afrika, Asien, Latinamerika, Mellanöstern/Nordafrika och vår egen världsdel, som inte har samma självklara rättighet till utbildning, hälso- och sjukvård och andra förutsättningar för ett gott liv. Hur kan vi tala om Hoppets tid, när det för många mer är en tid av hopplöshet? För oss som lärt känna Jesus Kristus är det den kristna tron som är grunden för kyrkans arbete, det är inte våra ansträngningar det handlar om eller händelser i världen som är grunden för vårt arbete, utan det är Guds trofasthet mot mänskligheten och hela skapelsen. Jesu liv, hans lidande, död och uppståndelse har sedan urminnes tider gett människor hopp. Det finns något bortom mörker, lidande och död. Därför lever vi i Hoppets tid! Vi ser dessa tecken på Hoppets tid genom människor som fått sina liv förvandlade genom mötet med Jesus Kristus och som därför är med och förvandlar världen. Det är där mörkret är som mörkast som också ljuset lyser som klarast. Där människor hämtar kraften i lovsången och i Gudsmötet, det är där vi ser tydligast att vi lever i Hoppets tid. Under december och januari månad står Equmeniakyrkans internationella arbete i fokus i vår kyrka och våra församlingar. Tack för dina böner och din gåva i Hoppets tid! Hälsningar Bertil Svensson internationell koordinator 2

3 Vår internationella insamling lingskampanj. Använd berättelserna! Låt dig inspireras av Salam i Syrien, Rola i Libanon, Etelmina i Nicaragua, Makila i KongoKinshasa och många fler. I magasinet finns också en världskarta i mitten av tidningen som ni kan ta ur och hänga upp. Där ger vi exempel på vad vi möjliggör i olika delar av världen. Det kan verka uppkäftigt, nästan provocerande att tala om hopp när världen ser ut som den gör. Men vi kallar ändå årets insamlingskampanj Hoppets tid. Insamlingsperioden pågår från första advent till 31 januari. Tanken är förstås att det ska ge församlingar tillfälle till flera insamlingsaktiviteter och att flera av de arrangemang man ändå har, som julmarknader, julkonserter, luciatåg med mera kan kombineras med information om vårt internationella arbete och en insamling. Gåvobevis. Ge bort ett matpaket till någon som julgåva. Beställ korten och se hur de ser ut på Korten kan sedan säljas för 200 kroner styck i din församling. På webben finns det en kampanjsida med mer material och fler berättelser. Gå till P HO U EQ Vill din församling ha besök av någon som berättar om det internationella arbetet finns en resurslista på personer som gärna kommer. Listan med kontaktuppgifter och specialområden finns på se Skriv lista med resurspersoner i sökrutan så kommer den upp. M EN NS KA TS PE YR K IA ER T IN LA G LIN D M SA 2. IN ÖNSKELISTA: Fred i Syrien TI EL ON TI NA SALAMS Det kan verka uppkäftigt, nästan provocerande att tala om hopp när världen ser ut som den gör. Men tillsammans fortsätter vi hoppas. På skydd och trygghet. På rättvisa och fred. På ett liv med mening 1. som bär. och en tro Matpaket Vi tror på Guds tid, möjligheternas tid.vi har lovat Salam 500 paket. Varje paket kostar 200 kronor. Vi får hoppas för den som tappat hoppet, vi Hjälp oss nå målet SMSa och skriv MATPAKET får vara med och skapa hopp och framtidstro där det verkar hopplöst. Till församlingarna i Equmeniakyrkan Du kan vara med. Härmed kallas församlingarna i Equmeniakyrkan till kyrkokonferens. Konferensen äger rum i Stockholm maj LÄS MER PÅ Församlingarna företräds genom ombud. Enligt stadgarna har församling med upp till 199 medlemmar rätt att skicka två ombud. För varje 100-tal medlemmar däröver kan utses ytterligare ett ombud, dock högst 10 ombud per församling. Kyrkokonferensens förhandlingar är öppna med yttranderätt för ombud. Endast närvarande ombud har rösträtt i konferensen. I kyrkokonferensen behandlas övergripande frågor för Equmeniakyrkan såsom årsredovisning och verksamhetsberättelse för föregående år, budget och verksamhetsplan för kommande år, val av styrelse och kyrkoledning samt inkomna motioner. Motion till kyrkokonferensen ska vara kyrkostyrelsen tillhanda senast fyra månader före konferensen (29 januari 2014). Motionen ska vara avfattad som förslag med kort och tydlig går till Ge dinöverskottet gåva i gudstjänst Equmeniakyrkans internationella eller på pg GEMENSAMFRAMTID.SE arbete där Syrien är en del. I KAMPANJEN INGÅR FÖLJANDE DELAR 2 affischer 1 SMS-kampanj som handlar om att ge Matpaket till internflyktingar och drabbade av inbördeskriget i Syrien. Mer om detta finns att läsa i Uppdraget. I det senaste numret av Uppdraget handlar det mesta om vårt internationella arbete och blir därför en viktig del av vår insam- 3

4 motivering. Rätt att till kyrkokonferensen insända motioner för behandling har: a) församling som är ansluten till Equmeniakyrkan b) medlem av ansluten församling c) Equmenias riksstämma och styrelse Församling inom Equmeniakyrkan kan senast två veckor före kyrkokonferensen lämna in enkel fråga till kyrkoledarna att tas upp och besvaras i konferensen. Välkomna! Lasse Svensson, kyrkoledare Olle Alkholm, bitr. kyrkoledare Sofia Camnerin, bitr. kyrkoledare Samtal om tro och dop, medlemskap och gemenskap Före jul får alla församlingar i Equmeniakyrkan en text skriven av Equmeniakyrkans teologiska kommitté. Vi vill att församlingarna ger respons på den texten i början av Planera redan nu in ett församlingsmöte och något ytterligare samtalstillfälle under januari - februari. Vi säger ofta att vi vill sänka trösklarna till våra kyrkor och öppna upp så fler ska känna sig som en del av vår gemenskap. I 150 år har frikyrkans predikanter, evangelister och pastorer predikat Ordet i syfte att föra människor till tro och medlemskap i de lokala församlingarna. Detta har inte alltid varit enkelt. Tron har kanske funnits hos människor, men vägen till medlemskap i församlingen har inte alltid varit självklar. Idag räknar de flesta kyrkosamfund inte bara med sina formella medlemmar utan de betjänade som en del av sin verksamhet. Under kyrkokonferensen 2012 debatterades de paragrafer i teologisk grund 11 och 12 som rör medlemskap och dop. Våren 2013 arrangerade teologiska kommittén ett par öppna hearings kring dessa frågor (i Jönköping och Sandviken). Under kyrkokonferensen 2013 bjöd teologiska kommittén in till ett mycket välbesökt seminarium. Dagens kyrkliga landskap i Sverige är i mycket en förlängning av de teologiska positioner som stakades ut under 1800-talet. Idag har vi en stor mångfald vad gäller praxis för tro, dop och medlemskap i våra församlingar. Teologiska kommittén vill pröva nya begrepp som medlemskap och gemenskap för att komma bort från gamla polariseringar i vår nya kyrka. Texten till församlingarna innehåller flera delar; beskrivande delar kring olika praktiker kring dop-tro-medlemskap som funnits förr och finns idag, förslag till nya modeller. Texten handlar också om dop och nattvard, barns och ungas växande i församlingen samt kyrkan som gemenskap/koinonia. Vi hoppas på betydelsefulla samtal i församlingen och ser fram emot er respons. För teologiska kommittén Sofia Camnerin, bitr kyrkoledare Mosaiken/Skutan Equmeniakyrkan har beslutat att inte längre driva det First Class-baserade mejl- och intranetprogrammet Mosaiken tidigare kallat Skutan. Kansliet har redan bytt mejlsystem i samband med bytet se. Nu börjar ett arbete med att identifiera, utvärdera och vid behov ersätta de andra funktioner som finns i Mosaiken. Efter hand som alternativ finns kommer funktioner att stängas ned i Mosaiken. Samtliga användare kommer att få besked i god tid innan något stängs ned. Vissa funktioner som idag finns i Mosaiken kommer inte att ersättas. Men ambitionen från projektledningen på kansliet är att kunna hjälpa till med att hitta alternativ som fungerar för församlingar och enskilda användare. Vi kan idag inte med säkerhet säga vilka funktioner det gäller. Det finns ännu inget säkert slutdatum för när Mosaiken slutgiltigt stängs, men ambitionen är att arbetet ska slutföras under Helen Åkerman, projektledare 4

5 Equmeniakyrkans Församlingsförsäkring En omfattande försäkring speciellt anpassad för församlingar. Församlingsförsäkring Equmeniakyrkan samarbetar med försäkringsförmedlaren Marsh AB. Tillsammans erbjuder Marsh och Equmeniakyrkan en församlingsförsäkring till alla församlingar. Försäkringsbolaget är Moderna Försäkringar som har lång erfarenhet av försäkringar för församlingar. Kontakta gärna Marsh för en offert på er församlingsförsäkring. Läs mer på hemsidan equmeniakyrkan.se/forsamlingsservice/ arbetsgivare/forsakringar/ Besök av pastorseller diakonkandidat 9 MARS 2014 offerdagen 2013 besökte vi hela 90 församlingar och gör gärna ett försök att slå det rekordet. Kontakten med församlingarna är livsviktig tycker vi på THS och Lidingö folkhögskola. Det är från församlingarna våra blivande pastorer och diakoner kommer och det är till församlingarna de så småningom återvänder för att vara en resurs. De församlingar som vill ha besök av en pastorskandidat eller en lärare från Teologiska högskolan, Stockholm (THS) kontaktar Rune W Dahlén eller Mosaiken, De församlingar som vill ha besök av en diakonkandidat eller en lärare från Lidingö folkhögskola kontaktar Torbjörn Bådagård: Är det oväsentligt om det blir en diakoneller pastorskandidat så meddela det, men kontakta bara en av kontaktpersonerna. Ju förr ni hör av er desto mer sannolikt att vi kan hjälpa er. Förfrågningar som kommer efter den 31 januari kan vara svårlösta. Boka in Kallelsedagarna mars 2014 Kallelsedagarna hålls på THS och Betel folkhögskola och arrangeras av Equmeniakyrkan och Equmenia. Det blir bibelstudier, seminarier, andakter, information, enskilda samtal och förbön i vanlig ordning. Dagarna hänger ihop med Öppet hus på THS den 21 mars. Boka in dagarna om du vill veta mer om hur man blir pastor, diakon, ungdomsledare, missionär, församlingsmusiker etc. Så småningom kan du få mer information på där du också kan anmäla dig. Söndagen den 9 mars 2014 är det bön- och offerdag för diakon- och pastorsutbildningen och vi kommer gärna på besök för att predika, vittna och informera. I samband med 5

6 Förnyelse, utveckling och växt Equmeniakyrkans färdväg för församlingens förnyelse, utveckling och växt är nu klar för start. De regionala församlingsutvecklarna är på plats och redo att besöka din församling för att samtala om möjligheter för er församling. Till sitt förfogande har de förutom erfarenheter och resplanen Färdväg (med olika redskap) handledare som kan följa en församling i deras utvecklingsprocess för att bli en gemenskap för hela livet där mötet med Jesus Kristus förvandlar mig, dig och världen. Ladda ner eller beställ foldern om Förnyelse, utveckling och växt. Den finns på hemsidan, sök på färdväg broschyr. Och/eller kontakta din regionala församlingsutvecklare. I många av regionerna hålls under senhösten/vintern samlingar på regional och närområdesnivå. Samlingarna har olika karaktär och innehåll. Gemensamt är att de syftar till att stärka arbetet med förnyelse, utveckling och växt. MITT 26/11 Gävle Handledarsamling. Betlehemskyrkan, Svealand 18/12 Möte för församlingshandledare och mentorer. Karlstad Väst Åtta närområdessamlingar för medarbetare. Hela det regionala arbetslaget åker på turné. 14/1 Immanuelskyrkan, Borås Missionskyrkan, Ulricehamn 15/1 Fiskebäcks Missionskyrka Alingsås Missionskyrka 16/1 Immanuelskyrkan, Skövde Missionskyrkan, Lidköping 17/1 Tullbrokyrkan, Falkenberg 23/1 Brålanda Missionskyrka nala ätta. näng 1 44 Nielsen kan.se r arna och finns FÖRNYELSE UTVECKLING OCH VÄXT Möjligheter för din församling Öst 10 samlingar för församlings- och föreningsinspiration. 15/1 Svalliden, 22/1 Kisa, 28/1 Gislaved, 4/2 Mjölby, 6/2 Finspång, 4/3 Växjö, 5/3 Nybro, 20/3 Vetlanda, 25/3 Jönköping, Ansgarikyrkan, 3/4 Ljungby 13/3 Utbildningsdag för handledare i regionerna Väst och Öst på SVFs folkhögskola. Stockholm 20/1 Grundkurs i Naturlig Församlingsutveckling för blivande handledare /1 Ekumenisk fortbildning för handledare. I förra Nyhetsbrevet berättade vi om satsningen på livsnära smågrupper och om det material som tagits fram för att vägleda församlingar att arbeta med sådana grupper. Nu vill vi påminna om denna möjlighet men även lyfta fram våra inspiratörer för livsnära smågrupper. Ladda ner foldern Livsnära smågrupper där du finner information om idén och vilka inspiratörer som finns i din region och som du kan kontakta. Mer information: 6

7 Bli moderförsamling I Equmeniakyrkan är det församlingar som planterar nya församlingar. Den gemenskap som väljer att göra det kallas moderförsamling. Den initierar, stöder och bär arbetet med att så fröet till en ny församling. Erfarenheten är många gånger att församlingen vitaliseras av att sådant arbete. Om din församling vill börja tänka i dessa banor får ni gärna ta kontakt med Peter Svanberg, på Equmeniakyrkan använder kyrkoavgifterna för att ekonomiskt stödja församlingsplantering framför allt genom anställning. Moderförsamlingen ansöker om ekonomiskt bidrag via blanketter som du kan beställa eller ladda ner från hemsidan. Brobygge - dialog med livet Är det nya namnet på Brommadialogen och Brobygge. Brommadialogens arbetsgrupp har sedan länge arbetat med frågan om namnbyte av Brommadialogen. Brobygge (en utbildning på Lidingö Folkhögskola) är idag i både tid och fördjupningsmöjlighet den mera omfattande verksamheten. Därför vill vi behålla namnet Brobygge. Vi vill också värna om dialogen som har varit och är ett viktigt kännetecken för det arbete Brommadialogen och Brobygge stått för under alla år. För närvarande arbetar vi med att lägga upp en ny hemsida med adress: brobygge.se Under nyårshelgen inbjuder Brobygge dialog med livet till Nyårsdialog på Björkögården på Väddö. Vårterminen i Brobygge har temat: Teologi för livet om kristen tro i dialog med alternativ andlighet. Vill du veta mer, ta kontakt med Noomi Tönnäng , equmeniakyrkan.se Evangelister Det finns en lång tradition i församlingarna att komplettera de egna resurserna genom att bjuda in evangelister. Equmeniakyrkan har nationellt anställda evangelister som finns till församlingarnas förfogande. Genom gudstjänster, möten, föredrag med mera kan evangelisterna vara ett viktigt tillskott till församlingarnas strävan i målsättningen att förmedla evangelium om Jesus Kristus till alla. Vill din församling ha besök av en evangelist? Kontaktuppgifter finner du på equmeniakyrkan.se. Här följer ett axplock ur evangelisternas kalendrar: 28 dec 3 januari Team Evangelisations nyårsläger 4-6 januari, Alunda/Björklinge januari, Östansjö januari, Värsås januari, Orsa januari, Sköllersta januari, Framtidens Evangelister 31 januari 2 februari, Hässelby 1-2 februari, Skorped 6 och 18 februari, Skara februari, Novosibirsk, Ryssland Rötter och vingar Välkommen till regionala mötesplatser för medarbetare mars och april Vi möts under ett dygn för alla medarbetare i syfte att skapa identitet och erbjuda kompetensutveckling genom: Reflektion och fördjupning kring begreppet våra rötter och historia; frihet, helgelse och försoning Visionära samtal, berättelser och utmaningar utifrån begreppet vingar ; om vägen 7

8 framåt utifrån begreppen tillhörighet, fred, mångfald, hopp och uppdrag Andakt, gudstjänst och sändning Möjlighet till regionalt nätverksbyggande mellan medarbetare Respektive samling startar med lunch kl 12 första dagen och avslutas med en gemensam sändning och lunch sista dagen. Platser och datum Region Syd 4-5 mars, Örestrand Region Stockholm 5-6 mars, Kärsögården Region Nord mars, plats meddelas senare (samverkan med regionalt medarbetarförbund) Region Svealand 1-2 april, Karlskoga folkhögskola Region Väst 2-3 april, Sjöviksgården Region Öst 7-9 april. Hjortsbergagården (samverkan med regionalt medarbetarförbund) Region Mitt 8-9 april Undersvik, (samverkan med regionalt medarbetarförbund) Utförligare program, medverkande och ytterligare information om anmälan etc. kommer under december. Läs mer på Ev frågor, hör av dig till respektive region eller kontakta Equmeniakyrkan inför e-postfaktura Sedan i våras skickar Equmeniakyrkan fakturor via e-post. Målet är att minska både klimatutsläpp och kostnader. För att systemet ska vara säkert skickas fakturan alltid till en i förväg överenskommen e-postadress. Församlingen registrerar själv e-postadressen i Repet, med hjälp av uppdragskoden 202 Fakturaadress, som kopplas antingen till kassören eller till församlingens officiella e-postadress. De församlingar som inte är anslutna till Repet ännu kan skaffa e-postfaktura, kontakta E-postfaktura sparar verkligen miljön! Även om församlingarna måste skriva ut fakturan som bokföringsunderlag minskar transporterna och därmed våra CO2-utsläpp. Dessutom slipper vi använda kuvert, som ofta är svåra att återvinna. Nästa steg är att se till att även kunna ta emot fakturor helt digitalt, ett projekt som beräknas genomföras under våren Kostnadsbesparingen är också stor. Självklart minskar portot det handlar om flera tusenlappar varje månad men framför allt är det en besparing i arbetstid. I stället för att ägna tid åt utskrifter, packning, kuvertering och lagerhantering av kontorsmateriel har vi fått mer tid till församlingsstöd och service. Har du frågor om e-postfakturor eller fakturor i allmänhet kan du höra av dig till Släck inga bränder tänd nya eldar Inspirationshelg för frivilligt socialt arbete 7-9 febr 2014 Immanuelskyrkan / Stockholm En helg för församlingar och diakonala organisationer, medarbetare och volontärer runt om i Sverige. Vi vill inspirera varandra till att tända hopp runtom i Sverige för den utsatta människan. Genom nya möten, nya samtal under nya former tror vi att denna helg kan skapa ny tändning och nya samarbeten för sociala initiativ. Vi som arrangerar finns på olika sätt med i Jul i Gemenskap i Stockholm och har flera goda exempel på nya aktiviteter för hemlösa att dela med oss av. 8

9 PROGRAM Start fredag kväll kl då vi får vara med och uppleva Brödkyrkan från Liverpool. Lördag förmiddag workshops om att samarbeta med frivilliga, att initiera samverkan, caring/curing. Lördag eftermiddag - upplevelser, följ med till Lunch i Gemenskap, Ny Gemenskap i Västberga, Frälsningsarméns Sociala center, Clara kyrka mm. Lördag kväll - en kväll i gemenskap tillsammans med gäster som besöker sociala verksamheter i Stockholm. Söndag kl Gudstjänst i Immanuelskyrkan. Medverkan av Brödkyrkan m fl. Inbjudan finns i kalendariet på För mer information kontakta Magnus Helmner, Ny Gemenskap Arrangörer: Immanuelskyrkan Stockholm, St Johannes församling, Stockholm, Frälsningsarmén, Hela människan, Ny Gemenskap och Equmeniakyrkan. World Interfaith Harmony Week 2-9 febr 2014 FN har utropat första veckan i februari till World Interfaith Harmony Week. Under denna vecka uppmanas vi att inbjuda till interreligiösa mötesplatser och aktiviteter för att lära känna varandra, bygga vänskapsband och skapa goda relationer med varandra. I Stockholm har vi de två senaste åren mötts till seminarier, workshops och vandringar mellan heliga rum och avslutat veckan med en ljusmanifestation för fred. Just nu pågår planering inför Vi hoppas att World Interfaith Harmony Week kan uppmärksammas på flera platser i landet. Gå gärna in på Facebooksidan Interreligiöst Fredsforum för tips och ideer. Mångfalds- och migrationsarbete Under vårterminen påbörjade Equmeniakyrkan en inventering och kartläggning av församlingars mångfalds och migrationsarbete. Just nu har vi ett 100-tal församlingar som hört av sig. Finns det flera församlingar med arbete och kontakter bland människor med bakgrund i andra länder eller med arbete bland nationella minoriteter? Kontakt gärna Den senaste versionen av kartläggningen finns att hämta på www. equmeniakyrkan.se Utanför kyrkans väggar 2-3 april, 2014, Stockholm. Equmeniakyrkan inbjuder medarbetare som finns i tjänst inom Sjukhuskyrkan, Universitetskyrkan, Kyrka-Skola, Kriminalvården, Kyrka-Polis, Kyrka-Arbetsliv till träff onsdag 2 april, Påföljande dag, den 3 april, planeras en ekumenisk temadag för samma kategori av medarbetare. Tema, innehåll och plats meddelas senare. Tillsammans i bön Equmeniakyrkans förbönskalender för kvartal 1/2014 kommer så snart den är klar att publiceras på vår hemsida, equmniakyrkan. se. Välkommen att delta i förbön för vårt gemensamma uppdrag. För frågor och tips inför Interfaith Harmony Week kontakta 9

10 Trovärdighet i församlingen I många församlingar pågår samtal om trovärdighet. Vad är trovärdighet för dig? Hur blir vi trovärdiga som församling och kyrka? Ett samtalsmaterial togs fram under Gemensam Framtids första verksamhetsår. Det finns att beställa hos Equmeniakyrkans kansli. Anders Svensson och Inga Johansson kommer gärna på församlingsbesök och ger stöd i att komma i gång med samtal kring trovärdighet. Tänk efter före För att kunna möta och hantera en eventuell krissituation, är det av största vikt med en väl genomtänkt och förberedd krisberedskap. En bra krisberedskap bygger på framförhållning, förberedelser och samverkan. Equmeniakyrkan och Equmenia har en gemensam krisgrupp och krishanteringsplan. I denna plan utgår vi från närhetsprincipen som innebär att en kris i första hand ska hanteras där den inträffar och av dem som är närmast berörda och ansvariga. I Equmenaikyrkan och Equmenia innebär det att: Församlingen har ansvar om krisen berör lokalt och är operativ lokalt. Region har ansvar om krisen berör regionalt och är operativ regionalt. Equmeniakyrkan och Equmenia har nationellt ansvar och en gemensam nationell krisgrupp som hantera större nationella eller internationella kriser. Kontakter och informationsvägar i händelse av kris: Lokalt Ansvarig i lokal krisgrupp kontaktar och informerar regional kyrkoledare/samordnare i händelse av kris. Regionalt Regional kyrkoledare/samordnare kontaktar och informerar nationell kyrkoledare/krisgrupp i händelse av kris. Nationellt En nationell krisgrupp finns att tillgå i händelse av nationell och internationell kris. Den nationella krisgruppen kan också vid behov konsulteras via regionala kyrkoledare/ samordnare. Det är angeläget att varje församling och region har en krisgrupp och en krisberedskapsplan. För råd om att upprätta en krisplan kontakta Den nationella planen och vem som ingår i krisgruppen finns att läsa på Hela Människan inbjuder till kurs Leva - inte bara överleva Visby Visby, Vårdklockans kyrka, Adelsgatan februari kl. 09:00-17:00 Många vuxna bär med sig erfarenheter av att ha vuxit upp i en dysfunktionell familj, erfarenheter som påverkar deras liv idag. Leva inte bara överleva är tänkt att vara en mötesplats för män och kvinnor som vuxit upp i en dysfunktionell familj och som vill försöka förstå och bearbeta sina erfarenheter för att komma vidare i livet. Sista anmälningsdag via hemsidan Pris 1800 kr. Kursmaterialet ingår samt lunch, förmiddags- och eftermiddagskaffe. Mer information på se/kurs-helamanniskan/leva-inte-baraoverleva-visby/ Bidrag för lokalanpassning Lokala församlingar kan till SST, Nämnden för statligt stöd till trossamfunden, ansöka om lokalbidrag samt handikappanpassning. Lokalbidrag kan utgå för köp, nybyggnad, ombyggnad eller genomgripande upprustning av lokaler och handikappanpassningsbidrag för hissanläggning, ändring av entréer och trösklar, ramper, toaletter, markeringsanordningar för synskadade, samt hörsels- 10

11 lingor och förstärkare till dessa. Efter 15 år med anslag i storleksordningen 2-3 miljoner kronor höjdes anslaget 2013 till 12 miljoner. För 2014 föreslår regeringen en ytterligare höjning med 1,5 miljoner kronor. SST kommer med utgångspunkt i budgetpropositionen för 2014 att prioritera bidragsansökningar från församlingar som i huvudsak betjänar personer med utländsk härkomst. Ansökan om bidrag skall vara SST tillhanda senast 31 januari Detaljerade regler för bidraget och ansökningshandlingar kan rekvireras från: SST, Box 14038, Bromma, , eller Arvode till gästande talare Equmeniakyrkan och Vision Ekumeniska har kommit överens om en ny rekommendation för arvode till gästande talare. Den gäller minst till och med april Rekommendationen avser lön/arvode för talare som innehar A-skattesedel, det vill säga som tillfälligt anställs i församlingen. Församlingen ska alltså utöver arvodet betala sociala avgifter, och även lämna kontrolluppgifter till Skatteverket. Observera att beloppen endast är en rekommendation. I samband med att besöket bokas måste alltså en överenskommelse göras med den talare det gäller. Antal samlingar, rekommenderat belopp 1 samling (½ dag) kr 2 samlingar (heldag) kr 3 samlingar (1½ dag) kr Reseersättning bör utges utöver arvodet. Skatteverket anger som skattefri schablonersättning 18,50 kr/mil. Vi gör era nya logotyper Många församlingar uppskattar att vi nu har en grafisk profil och kan börja det viktiga arbetet med att göra vår nya kyrka känd och igenkänd. Med glädje konstaterar vi att alltfler församlingar hör av sig till oss och ber om hjälp och råd i hur de ska se ut och allt fler överväger också att byta namn. Något som kyrkoledningen i Equmeniakyrkan gärna ser. Det står förstås fortfarande församlingar fritt att heta vad de vill men vill vi markera att vi nu är ett och börja resan med att skapa en gemensam identitet också i hur vi ser ut, så finns det mycket stora värden i att fler församlingar heter Equmeniakyrkan. Läs gärna introduktionen till den grafiska manualen på vår hemsida grafisk Kortedala Frikyrkoförsamling har beslutat att byta namn till Equmeniakyrkan, Kortedala och kan därför använda det vi kallar vår huvudlogotyp, dvs Equmeniakyrkan överst och ortsnamnet under. Hur vi ser ut spelar roll. Med nytt namn och ny logotyp har vi en unik chans att berätta vad vi är för kyrka, vad vi vill och vad vi gör. Vi hjälper gärna till med att göra nya logotyper till er församling enligt den grafiska manualen! Hör av er till vår grafiska formgivare Kajsa Hällegårdh eller

12 Ge respons på Uppdraget Församlingskommunikatörer Nu är vi över hundra församlingskommunikatörer och vi vill bli fler. Vi tror att vi blir vassare och når ut på ett bättre sätt om vi arbetar tillsammans med Equmeniakyrkans kommunikation. I nätverket får man del av redskap och tips för att bli bättre på att kommunicera internt och externt. Vi har ett forum för församlingskommunikatörer på Facebook. Än så länge är vi bara ett 20-tal i gruppen, men vi vill bli många fler. För att komma med i gruppen mejlar man till Ni har i dagarna fått det femte och sista numret av Equmeniakyrkans medlemsmagasin Uppdraget, för så är det bestämt. Målet med den tidsbegränsade satsningen har varit att skapa ökad samhörighet och identitet för medlemmar och församlingar i vår nya kyrka. Målet har också varit att skapa stolthet och nyfikenhet över Equmeniakyrkan, med starka berättelser och aktuell information om vad som händer på olika platser och vad som är på gång. Har vi lyckats? Det är en av de frågor vi vill ställa i en kommande utvärdering och läsarundersökning under våren Med bl a den som grund kommer vi under 2014 att arbeta med hur vår medlemkommunikation ska se ut fr o m Vill du redan nu ge respons på magasinen du fått mejla oss gärna på Tillsammans gör vi Equmeniakyrkan tydligare och mer känd. Församlingens webbplats Equmeniakyrkan erbjuder församlingarna en funktionell och kostnadsfri webblösning. Om det här låter intressant så skicka ett mejl med församlingens namn samt namn och e-post till minst en person som kommer att vara er administratör. Ni läger själva upp allt material på webbplatsen men vi ger givetvis support, om än i begränsad omfattning. Men eftersom verktyget är byggt i Wordpress finns gott om information och hjälp att finna på nätet. Har du frågor kontakta equmeniakyrkan.se 12

13 Rapportera insamlingsresultat När insamlingsperioden under december januari är avslutad kommer vi att sammanställa hur insamlingen till det internationella arbetet har gått. Vi vill gärna veta hur mycket varje församling har lyckats samla in via kollekter, försäljningar, konserter eller på annat sätt. Därför ber vi er att senast den 31 januari skicka ett mail till med ämnesraden Resultat Hoppets tid. Har ni inte möjlighet att skicka mail så går det också bra att ringa Inger Ågren på Vi är också tacksamma om kassören snarast möjligt skickar in de medel som samlats in till Equmeniakyrkans bg Redovisning av extrainsamlingen Ett varmt tack till alla er som var med och hjälpte till att lyfta vår extra insamling En bra start. Det blev verkligen en bra start! Vi har fått en miljon kronor från en församling och en privatperson har skänkt över kr personer har betalat in på våra plus och bankgiron och skänkt kr. Församlingarna har börjat betala in kollekten. Vår förhoppning är därför att snart kunna presentera en slutlig redovisning av insamlingen. Så om din församling inte har betalat in den kollekt ni samlat in, gör det gärna snarast till vårt bankgiro Varmt tack igen! George Olvik, Insamlingsansvarig Internationella dagen för mänskliga rättigheter 7 eller 8 december Den 10 december 1948 antogs FN:s deklaration för mänskliga rättigheter som ett gemensamt riktmärke för alla världens länder för vad som är rimligt och eftersträvansvärt när det gäller respekten för mänskligt liv och mänskliga rättigheter. I år är det 20 år sedan FN tillsatte högkommissarieämbetet för mänskliga rättigheter som är den person som leder arbetet i FN:s råd för mänskliga rättigheter. 10 december har utropats av FN som den internationella mänskliga rättighetsdagen. Med anledning av detta uppmanar Världsbaptistalliansen alla sina medlemssamfund och kyrkor att högtidlighålla arbetet för mänskliga rättigheter lördagen den 7 eller söndagen den 8 december. Vi rekommenderar därför våra lokala församlingar att i omtanke och förbön lyfta fram de länder och samarbetskyrkor vi har relation till och som lider p.g.a. de brott mot de mänskliga rättigheterna de drabbas av. Vi lyfter särskilt fram de länder som bryter mot rätten till religions- och övertygelsefrihet: Pakistan Kristna och andra minoriteter i landet utsetts för diskriminering, våld och mord. Nu senast Peshawar där en bomb dödade många gudstjänstfirare. Be för Church of Pakistan. Syrien De flesta i Syrien drabbas av våldet och kriget. Minoriteterna är utsatta och de kristna är speciellt utsatta för våldet eftersom de är en minoritet som av vissa extremister anses ska utrotas. Be för Evangeliska synoden i Syrien och Libanon och för Baptisterna. De organiserar ett stort hjälparbete till många av de drabbade. 13

14 Egypten Liknande situation som i Syrien men inte ett lika utbrett inbördeskrig. Även här är kristna speciellt utsatta och det har hänt att kyrkor har bränts ned. Många av de muslimska grannarna till kristna är dock starkt berörda av att de kristna inte svarar med våld. Be för Den evangeliska synoden i Egypten. Azerbajdzjan Inga religiösa grupper tillåts enligt lagen att samlas utan registrering. För de flesta protestanter och andra minoriteter är det ofta svårt att få registrering. De som blir kristna blir ofta diskriminerade, förlorar sina jobb och trakasseras ibland av myndigheterna. Be för baptisterna som nu försöker få registrering för några av sina församlingar. Turkmenistan Det finns få kristna turkmener och de som finns lever i rädsla för att polisen ska komma och ta dem till förhör om de möts till andakt och gudstjänst. I somras stängde polisen ett ungdomsläger. Det finns en enda registrerad baptistförsamling men fler har försökt i många år att få registrering. Be för baptisterna i Turkmenistan. Vitryssland Baptistunionen har ett uppskattat socialt arbete med stöd från bl.a. Equmeniakyrkans församlingar och medlemmar. Enligt lag är det dock starka begränsningar för hur man får träffas. Även här krävs registrering och det är inte alltid lätt att få det. Baptistledarna ber nu om hjälp med att föra en dialog med myndigheterna om mildare tillämpning av lagen eller om att få en ny lag. Be för Baptistunionen i Vitryssland. För ytterligare information se Er medarbetare i Herren, Christer Daelander Beställning av material Equmeniakyrkan har tecknat ett avtal med distributionsföretaget Tingstad. De kommer sätta upp en webbshop där man kan beställa böcker och foldrar med mera från Equmeniakyrkan. Det ramavtal vi tecknat ger också församlingarna möjlighet att köpa Tingstads produkter. I webbshoppen kommer det, förutom våra egna produkter, gå att beställa förbrukningsmaterial från Tingstad som t ex liturgiska stearinljus, nattvardsvin, kontorsmaterial, rättvisemärkt kaffe och te med mera. Vi räknar med att webbshoppen ska vara i funktion innan årsskiftet. Det här innebär att beställning av allt material, alltså även affischer och foldrar, kommer att göras i den nya webbshoppen. Så snart sajten fungerar kommer vi att länka dit från vår egen webbplats, equmeniakyrkan.se Frågor kring det här besvaras av mikael. eller av Namn/organistionsförändringar Dokumentera förändringar noga både i årsmötesprotokoll och i verksamhetsberättelsen. Tids nog kommer din församling vilja hitta exakta uppgifter om när namnbytet skedde. Ändra stadgarna och meddela så att ändring kan föras in i adressregister m.m. Uppmärksamma gärna namnbytet i media, så att det får så stor genomslagskraft som möjligt. Meddela förändringen till Skatteverket samt alla organisationer och företag ni har kontakter med, som exempelvis kommunen, samfälligheter, renhållnings- och elbolag, försäkringsbolag, m fl. Församlingar som äger fastigheter bör även skriva till Lantmäteriets inskrivningskontor med uppgift om namnändringen. Inkludera tidigare namn, nuvarande namn, vilka fastigheter församlingen äger och da- 14

15 tum för namnändringen. Vid byte av organisationsnummer kan även en mer formell ansökan om ändring av fastighetens lagfart behöva göras. Vid överlåtelse av fastighet, till exempel vid en sammanslagning eller om en församling upphör, ska ansökan om ny lagfart göras. Kontaktuppgifter finns på: Kyrkans ekonomiska läge Den ekonomiska prognosen för kalenderåret 2013 pekar på ett underskott i ekonomin på samma nivå som presenterades vid kyrkokonferensen dvs cirka - 11 Mkr i negativt resultat. Den senaste prognosen redovisades vid kyrkostyrelsens möte den 26 oktober och det har också varit en kort artikel i tidningen Sändaren veckan därefter. Det är viktigt att betona att det är en prognos och det finns flera osäkra faktorer, t ex har vi inte sett det slutgiltiga resultatet av extrainsamlingen En bra start ännu och överföringen av bildarsamfundens tillgångar kan också påverka prognosen. En anledning till att prognosen är negativ är att vissa omställningskostnader blivit högre än väntat och att de personalneddragningar som genomfördes i juni ännu inte har fått genomslag. Under året har åtgärder vidtagits för att uppnå en budget i balans 2014 och på kansliet arbetar vi nu med att konkretisera den rambudget som kyrkokonferensen beslutade om i maj. I slutet av november kommer vi att lägga ut en kortfattad ekonomisk redovisning på vår hemsida. Marianne Dahl Radhe, administrativ chef EqMed finns till för dig som arbetar/arbetat i Equmeniakyrkan, eller dess bildarsamfund som pastor, diakon, missionsarbetare, ungdomsledare, musiker, vaktmästare, administration eller i någon annan tjänst. Vi vill att kyrkan skall vara världens bästa arbetsplats. I den målsättningen behöver vi varandra. Med tankar, idéer, stöd, visioner, och mycket annat. EqMed erbjuder och inbjuder till mötesplatser för alla våra medarbetarkategorier. Ibland tillsammans alla, andra gånger den enskilda medarbetarkategorin. Vi finns med i din region. Vårt fackförbund, Vision Ekumeniska, arbetar med de Medarbetarförbundet arbetar med identiteten och rollen som pastor, diakon, missionär ungdomsledare, musiker mm. Genom att skapa mötesplatser som Vinterkonferensen, hemsida, bygga personliga relationer och nätverk vill vi verka för yrkesstolthet och arbetsglädje! Medarbetarförbundet arbetar med identiteten och rollen som pastor, diakon, missionär ungdomsledare, musiker mm. Genom att skapa mötesplatser som Vinterkonferensen, hemsida, bygga personliga relationer och nätverk vill vi verka för yrkesstolthet och arbetsglädje! Vi representeras i Equmeniakyrkan i; Ansvarsnämnd, THS, fortbildning, antagningsnämnd,medarbetarkör, personalvård, stipendiefond, mm Vår hemsida finns till för dig. Här hittar du det som är aktuellt för dig, din tjänst, i din kyrka Equmeniakyrkan. Vi vill att alla ska vara med! Ju fler vi är i vårt medarbetarförbund, ju mer kan vi göra. Bli medlem idag! 300:-, BG: (50:- för pensionär) Mats Carlsson, ordförande Information från medarbetarförbundet 15

16 16

De tre fokusområdena blir synliga under våren

De tre fokusområdena blir synliga under våren De tre fokusområdena blir synliga under våren I början av det nya året kommer här en hälsning med ny information från de tre fokusområdena Bibel och Bön, Uppdraget och Trovärdighet. Den handlar om det

Läs mer

Har du någon gång funderat på att bli diakon, missionär eller pastor? Det fi nns alltid behov av nya medarbetare i Svenska Missionskyrkan.

Har du någon gång funderat på att bli diakon, missionär eller pastor? Det fi nns alltid behov av nya medarbetare i Svenska Missionskyrkan. Vill du bli... diakon, missionär eller pastor? Det fi nns alltid behov av nya medarbetare! Har du någon gång funderat på att bli diakon, missionär eller pastor? Det fi nns alltid behov av nya medarbetare

Läs mer

Vill du bli diakon, missionär eller pastor?

Vill du bli diakon, missionär eller pastor? Vill du bli diakon, missionär eller pastor? Det finns alltid behov av nya medarbetare! Har du någon gång funderat på att bli diakon, missionär eller pastor? Det finns alltid behov av nya medarbetare i

Läs mer

Stadgar för Equmenia region Svealand

Stadgar för Equmenia region Svealand Stadgar för Equmenia region Svealand 1 Regionens grund, namn och uppdrag JESUS KRISTUS ÄR HERRE. Equmenia region Svealand delar denna bekännelse från Filipperbrevet 2:11 med kristna genom alla tider. Barn-

Läs mer

En gåva till församlingarna!

En gåva till församlingarna! 1% av din årsinkomst! Kyrkoavgiften dras på skattsedeln naturligtvis efter ditt medgivande. Det är ett bekvämt sätt att ge pengar till din församling och samtidigt hjälpa andra församlingar. Kyrkoavgiften

Läs mer

KYRKOAVGIFTEN Ditt enkla sätt att stödja arbetet i församlingen

KYRKOAVGIFTEN Ditt enkla sätt att stödja arbetet i församlingen KYRKOAVGIFTEN Ditt enkla sätt att stödja arbetet i församlingen Anmäl senast 31 oktober Kyrkoavgiften! Equmeniakyrkans vision lyder: "En kyrka för hela livet där mötet med Jesus Kristus förvandlar mig,

Läs mer

Torbjörn Jacobsson, deltog i 22 27.1 Susanne Rodmar, deltog i 22.5 32. Sofia Camnerin Bitr. kyrkoledare, deltog i 22.5 32

Torbjörn Jacobsson, deltog i 22 27.1 Susanne Rodmar, deltog i 22.5 32. Sofia Camnerin Bitr. kyrkoledare, deltog i 22.5 32 Sammanträdesprotokoll 22 32 Plats: Överås, Danska vägen 20, Göteborg Närvarande: Tomas Bjöersdorff, ordförande Hans Andreasson Miriam Carlsson, deltog i 23 32 Lars Dalesjö Margareta Larsson Andreas Möller

Läs mer

Trygga tillsammans. Riktlinjer för Equmeniakyrkans och Equmenias gemensamma arbete mot sexuella övergrepp

Trygga tillsammans. Riktlinjer för Equmeniakyrkans och Equmenias gemensamma arbete mot sexuella övergrepp Trygga tillsammans Riktlinjer för Equmeniakyrkans och Equmenias gemensamma arbete mot sexuella övergrepp Inledning Equmeniakyrkans vision är att vara en kyrka för hela livet där mötet med Jesus Kristus

Läs mer

NYHETSBREV. Mer ljus och bättre redskap

NYHETSBREV. Mer ljus och bättre redskap NYHETSBREV januari 2013 Baptistsamfundet, Metodistkyrkan och Missionskyrkan har bildat ett nytt kyrkosamfund tillsammans. Den nya kyrkans arbetsnamn är Gemensam Framtid. Mer ljus och bättre redskap Vi

Läs mer

Nu gör jag något nytt

Nu gör jag något nytt Nu gör jag något nytt Linda Alexandersson fredag 15 maj Det började med att två tjejer i min församling i Arvika, åkte ner hit till Göteborgsområdet för att träffa en präst. De hade bekymmer på ett område

Läs mer

Välkomna till kyrkokonferensen!

Välkomna till kyrkokonferensen! nr 3/04 Välkomna till kyrkokonferensen! Tre samfund och tre ungdomsförbund samlas under Kristi himmelsfärdshelgen i Västerås till en historisk konferens under temat I rörelse. Vår förhoppning är att omkring

Läs mer

Jag kallar er vänner. Joh 15:15 En vägledning till församlingar som söker vänner i andra länder

Jag kallar er vänner. Joh 15:15 En vägledning till församlingar som söker vänner i andra länder Jag kallar er vänner Joh 15:15 En vägledning till församlingar som söker vänner i andra länder 1 Biblisk grund Den missionssyn som vuxit fram i Svenska Missionskyrkan när det gäller relationen till kyrkor

Läs mer

PROTOKOLL KYRKOSTYRELSEN 2012-12-08. Sammanträdesprotokoll 90-102. Plats: Ekumeniska centret, Alvik. Närvarande: Lars Dalesjö Adjungerade:

PROTOKOLL KYRKOSTYRELSEN 2012-12-08. Sammanträdesprotokoll 90-102. Plats: Ekumeniska centret, Alvik. Närvarande: Lars Dalesjö Adjungerade: Sammanträdesprotokoll 90-102 Plats: Ekumeniska centret, Alvik Närvarande: Ann-Sofie Lasell, ordförande Gunilla Andersson Hans Andreasson Göran Bondesson Dan Brännström Miriam Carlsson Lars Dalesjö Adjungerade:

Läs mer

Januari. Ekumeniska böneveckan 18-25 januari Samlingar i Saronhuset varje dag kl. 18

Januari. Ekumeniska böneveckan 18-25 januari Samlingar i Saronhuset varje dag kl. 18 Januari Vecka 1 Torsdag 1 januari 11.00 Ekumenisk gudstjänst i Uddevalla kyrka Söndag 4 januari 11.00 Gudstjänst med nattvard Sönd. eft. nyår Guds hus Lars Widéll, Yvonne Eriksdotter Vecka 2 Tisdag 6 januari

Läs mer

PROTOKOLL KYRKOSTYRELSEN 2012-05-17. Sammanträdesprotokoll 30-36 Plats: Missionskyrkan, Linköping. Närvarande: Adjungerade: Justerare: Malin Ljungdahl

PROTOKOLL KYRKOSTYRELSEN 2012-05-17. Sammanträdesprotokoll 30-36 Plats: Missionskyrkan, Linköping. Närvarande: Adjungerade: Justerare: Malin Ljungdahl Sammanträdesprotokoll 30-36 Plats: Missionskyrkan, Linköping Närvarande: Ann-Sofie Lasell Gunilla Andersson Hans Andreasson Sanna Boij Miriam Carlsson Lars Dalesjö Helena Genemo Adjungerade: Lasse Svensson

Läs mer

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte Ett år i föreningen Det finns i en förening några områden som återkommer varje år. Ett sätt att planera arbetet i föreningen är att se vilka uppgifter de är och när de behöver göras. Här hittar du några

Läs mer

Kom med du också! Kyrkoavgiften. ditt enkla sätt att stödja arbetet i församlingen. Anmäl före 31 oktober talong i foldern!»

Kom med du också! Kyrkoavgiften. ditt enkla sätt att stödja arbetet i församlingen. Anmäl före 31 oktober talong i foldern!» Kom med du också! Kyrkoavgiften ditt enkla sätt att stödja arbetet i församlingen Anmäl före 31 oktober talong i foldern!» 1 % av din årsinkomst! Kyrkoavgiften dras på skattsedeln naturligtvis efter ditt

Läs mer

STARTA LOKALAVDELNING I SVENSKA KYRKANS UNGA SVENSKA KYRKANS UNGA. 75170 Uppsala tfn: 018-640 640 fax: 018-640 655 www.svenskakyrkansunga.

STARTA LOKALAVDELNING I SVENSKA KYRKANS UNGA SVENSKA KYRKANS UNGA. 75170 Uppsala tfn: 018-640 640 fax: 018-640 655 www.svenskakyrkansunga. STARTA LOKALAVDELNING I SVENSKA KYRKANS UNGA SVENSKA KYRKANS UNGA 75170 Uppsala tfn: 018-640 640 fax: 018-640 655 www.svenskakyrkansunga.se STARTA LOKALAVDELNING HEJ! Spännande att ni vill starta lokalavdelning

Läs mer

Vi är med och förändrar Sverige!

Vi är med och förändrar Sverige! Din kyrkoavgift till församlingen ett enkelt sätt att stödja arbetet Vi är med och förändrar Sverige! Kom med du också! Vårt gemensamma beslut utmanar: I snitt 14 nya givare per församling!» Vi vågar satsa

Läs mer

2. Grund för ekumeniskt samarbete i Linköpings city

2. Grund för ekumeniskt samarbete i Linköpings city Samarbetsavtal mellan 1. Grunddokument D etta grunddokument beskriver mål och inriktning samt ekumeniska förutsättningar för samarbetet mellan Linköpings domkyrkoförsamling och Linköpings S:t Lars församling

Läs mer

Handledning för förening i EFK UNGs Bidragsspår

Handledning för förening i EFK UNGs Bidragsspår Handledning för förening i EFK UNGs Bidragsspår En praktisk handledning för de som vill bilda en ny förening, som vill ansluta en redan befintlig förening eller som redan är anslutna till EFK UNGs Bidragsspår

Läs mer

PULSGRUPPER HUR GÖR MAN OCH VARFÖR?

PULSGRUPPER HUR GÖR MAN OCH VARFÖR? PER PULSGRUP CH VARFÖR? HUR GÖR MAN O VARFÖR PULS? PULSGRUPP- VAD ÄR DET? Och varför ska vi ha det? Två relevanta och bra frågor som vi som jobbar med Puls-Tro och Idrott får ganska ofta. De frågorna försöker

Läs mer

Handledning för förening i EFK UNGs Bidragsspår

Handledning för förening i EFK UNGs Bidragsspår Handledning för förening i EFK UNGs Bidragsspår En praktisk handledning för de som vill bilda en ny förening, som vill ansluta en redan befintlig förening eller som redan är anslutna till EFK UNGs Bidragsspår

Läs mer

Gemensam Framtid Förslag till rambudget 2014

Gemensam Framtid Förslag till rambudget 2014 Gemensam Framtid Förslag till rambudget 2014 Beslutad av kyrkostyrelsen den 7 april 2013 Inledning Kyrkostyrelsen lägger här fram sitt förslag till rambudget för år 2014. Under våren 2013 har styrelsen

Läs mer

Ekumeniska Sektion Equmeniakyrkan

Ekumeniska Sektion Equmeniakyrkan Ekumeniska Sektion Equmeniakyrkan VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2014 VISION-EKUMENISKA, sektion Equmeniakyrkan. Avgiven den 15 januari 2015, Selma spa, Sunne. INLEDNING: Vision Ekumeniska vill arbeta för att

Läs mer

SAMTALSFRÅGOR MER ÄN ORD

SAMTALSFRÅGOR MER ÄN ORD SAMTALSFRÅGOR MER ÄN ORD Här finns förslag till samtalsfrågor till boken Mer än ord trovärdig efterföljelse i en kyrka på väg. Frågorna passar bra att använda i diskussionsgrupper av olika slag. Komplettera

Läs mer

2014/2015. konfirmand

2014/2015. konfirmand 2014/2015 konfirmand 1 Nya kompisar, läger och gå på vatten Vi lever i en tid där vi möter många olika tankar värderingar och trosuppfattningar. Det kan vara positivt men också förvirrande. Vad är rätt

Läs mer

Årets första nyhetsbrev februari 2014

Årets första nyhetsbrev februari 2014 Årets första nyhetsbrev februari 2014 Nu har olika aktiviteter startat upp igen efter julledighet och många har hunnit med årsmöten, där ni som lokal förening tagit beslut om färdplan för framtiden. Byten

Läs mer

Håstenskyrkan Programblad för Equmeniakyrkan Varberg Nr 4 Hösten 2014

Håstenskyrkan Programblad för Equmeniakyrkan Varberg Nr 4 Hösten 2014 Håstenskyrkan Programblad för Equmeniakyrkan Varberg Nr 4 Hösten 2014 Equmeniakyrkan Varberg Post- och besöksadress: Håstens torg 432 30 Varberg Telefon 0340-104 66 E-mail: hastenskyrkan@telia.com Hemsida:

Läs mer

Välkommen till SFF-kongress 2012 i Borås

Välkommen till SFF-kongress 2012 i Borås Välkommen till SFF-kongress 2012 i Borås Som framgått av annons i SFF-Filatelisten och vårt nyhetsbrev är det förbundskongress i Borås 21 och 22 april 2012 plus att den föregås av en filatelidag. Det är

Läs mer

TRE SAMFUND PÅ GEMENSAM RESA

TRE SAMFUND PÅ GEMENSAM RESA TRE SAMFUND PÅ GEMENSAM RESA På resa mot framtiden Det vi är gemensamt SB SMK MK På resa mot framtiden SB SMK MK Det vi kan bli tillsammans Vi bär med oss Baptistsamfundet kommer med en god princip Frihet

Läs mer

STADGAR FÖR TREFALDIGHETS FÖRSAMLING

STADGAR FÖR TREFALDIGHETS FÖRSAMLING STADGAR FÖR TREFALDIGHETS FÖRSAMLING Trefaldighets församling har antagit följande stadgar för att reglera församlingens yttre former och organisation. Församlingen har även antagit lokal församlingsordning

Läs mer

Göran Bondesson Andreas Möller, deltog i 72, 73, 75, 76, 78 81. Miriam Carlsson Susanne Rodmar, deltog i 72, 73, 75, 76, 78 81

Göran Bondesson Andreas Möller, deltog i 72, 73, 75, 76, 78 81. Miriam Carlsson Susanne Rodmar, deltog i 72, 73, 75, 76, 78 81 Sammanträdesprotokoll 72 87 Plats: Bromma folkhögskola Närvarande: Tomas Bjöersdorff, ordförande Christer Jonsson Hans Andreasson, deltog i andra halvan av Margareta Larsson, deltog i 73, 75, 76, 72.5

Läs mer

Andreasakademin En lekmannaakademi Hösten 2015

Andreasakademin En lekmannaakademi Hösten 2015 Andreasakademin En lekmannaakademi Hösten 2015 Vad är Andreasakademin? Målsättningen för församlingsens vuxenfördjupning är att vi ska gripa oss an stora ämnen - utan att krångla till det. Namnet Andreasakademin

Läs mer

Välkomna till årets kyrkokonferens!

Välkomna till årets kyrkokonferens! nr 3/06 Välkomna till årets kyrkokonferens! I år samlas Svenska Missionskyrkan till kyrkokonferens kring temat En kyrka som berör. Förhoppningen är att temat ska väcka oss till utmaning och insikt, uppdrag

Läs mer

Propositioner. till distriktsårsmötet 14-15 april 2012. Flämslätt stifts- och kursgård

Propositioner. till distriktsårsmötet 14-15 april 2012. Flämslätt stifts- och kursgård Propositioner till distriktsårsmötet 14-15 april 2012 Flämslätt stifts- och kursgård Proposition 2012:1 Verksamhets- och budgetmål för 2013 MED DOPET SOM GRUND Vi vill med Kristus i centrum och dopet som

Läs mer

Verksamhetsplan 2015-2016

Verksamhetsplan 2015-2016 Verksamhetsplan 2015-2016 beslutad av kyrkokonferensen 2014 Vision En kyrka för hela livet där mötet med Jesus Kristus förvandlar mig, dig och världen. Övergripande mål Equmeniakyrkans övergripande mål

Läs mer

Stadgar för Örebro Kristna Samarbetsråd

Stadgar för Örebro Kristna Samarbetsråd Stadgar för Örebro Kristna Samarbetsråd antagna vid Rådsmöten den 20 mars 1996 och den 5 april 2000 "Sträva efter att med friden som band bevara den andliga enheten: en enda kropp och en enda ande, liksom

Läs mer

Vill du vara med och älska Vännäs?

Vill du vara med och älska Vännäs? Missionskyrkan Vännäs är en växande gemenskap mitt i samhället. Vi vill fungera som ett andligt hem för alla och har därför ett mångsidigt arbete. Vill du vara med och älska Vännäs? Vi söker PASTOR www.missionskyrkanvannas.se

Läs mer

INLEDNING. Utifrån denna programförklaring arbetade vi 2013; STYRELSEN

INLEDNING. Utifrån denna programförklaring arbetade vi 2013; STYRELSEN Verksamhetsberättelse för 2013 avgiven vid årsmöte fred 30 maj, Filadelfiakyrkan, Stockholm. INLEDNING Så kan vi med denna verksamhetsberättelse blicka tillbaks på vårt första år som gemensamt medarbetarförbund.

Läs mer

Riktlinjer för frikyrkornas arbete på universitet och högskola. Antagna av Sveriges Frikyrkosamråd 2006-09-12

Riktlinjer för frikyrkornas arbete på universitet och högskola. Antagna av Sveriges Frikyrkosamråd 2006-09-12 Riktlinjer för frikyrkornas arbete på universitet och högskola Antagna av Sveriges Frikyrkosamråd 2006-09-12 Innehållsförteckning Förord 3 1. Kyrkorna tillsammans på universitet och högskola 5 2. Vision

Läs mer

2013/2014. www.bibelskolagoteborg.se

2013/2014. www.bibelskolagoteborg.se 2013/2014 www.bibelskolagoteborg.se Välkommen till Bibelskola Göteborg! Bibelskola Göteborg vill vara en bibelskola där du får växa i ditt personliga liv som kristen, där du får hjälp att leva och växa

Läs mer

Läs arbetsgruppernas rapporter - här finns de i sammanfattning

Läs arbetsgruppernas rapporter - här finns de i sammanfattning Läs arbetsgruppernas rapporter - här finns de i sammanfattning Processen att bilda en ny gemensam kyrka mellan Baptistsamfundet, Metodistkyrkan och Missionskyrkan tar nya steg framåt. Ett sådant är att

Läs mer

Välkommen till Fiskebäckskyrkan Hösten 2014

Välkommen till Fiskebäckskyrkan Hösten 2014 Välkommen till Fiskebäckskyrkan Hösten 2014 Hösthälsning Månadsblad nr 3 2014 Oskattbar insats Då var man äntligen här. I fem år har jag längtat efter att bli ungdomsledare, och äntligen har drömmen blivit

Läs mer

GRAFISK MANUAL. Trollhättans Missionskyrka 2014-04-24

GRAFISK MANUAL. Trollhättans Missionskyrka 2014-04-24 GRAFISK MANUAL Trollhättans Missionskyrka 2014-04-24 Kapitel 8, Marknadsföring är tills vidare utelämnad då det tar tid att genomarbeta konsekvenserna för programblad och hemsida samt hur vi vill marknadsföra

Läs mer

Adjungerade: Tommy Aronsson Administrativ chef, deltog i 18.4, 20

Adjungerade: Tommy Aronsson Administrativ chef, deltog i 18.4, 20 Sammanträdesprotokoll 17-29 Plats: Missionskyrkan i Linköping Närvarande: Lars Dalesjö, deltog i 17-21, 23, 28.2 Ann-Sofie Lasell, ordförande Per Rydwik, vice ordförande Gunilla Andersson, deltog i 17-18.5,

Läs mer

FÖRSAMLINGSFAKULTETEN I GÖTEBORG

FÖRSAMLINGSFAKULTETEN I GÖTEBORG FÖRSAMLINGSFAKULTETEN I GÖTEBORG FORMAD FÖR KRISTUS IDENTITET - RELATION - MÖJLIGHET Formad för Kristus Förberedd för tjänst Församlingsfakulteten vill att människor formas för Kristus Förberedelse är

Läs mer

Välkomnande av nya medlemmar

Välkomnande av nya medlemmar Välkomnande av nya medlemmar Anvisningar Församlingen välkomnar som medlem var och en som bekänner Jesus Kristus som Frälsare och Herre samt är döpt. Församlingen kan ge möjlighet till medlemskap i väntan

Läs mer

Detta introduktionsprogram är tänkt att kortfattad ge en beskrivning av FSO:s förening och vad du bör tänka på i ditt uppdrag.

Detta introduktionsprogram är tänkt att kortfattad ge en beskrivning av FSO:s förening och vad du bör tänka på i ditt uppdrag. INTRODUKTIONSPROGRAM FÖR NYA FÖRTROENDEVALDA INOM FÖRENINGEN SOCIAL OMSORG (FSO) Grattis till ditt nya förtroendeuppdrag inom FSO Vi hoppas att du ska trivas i ditt nya uppdrag och känna dig välkommen

Läs mer

befriad äventyret Snäckan Klintehamn 16-19 juli barnkonferensen talare Robert Eriksson Britta Hermansson Viktor Paulsson sång & musik Jenny Wahlström

befriad äventyret Snäckan Klintehamn 16-19 juli barnkonferensen talare Robert Eriksson Britta Hermansson Viktor Paulsson sång & musik Jenny Wahlström befriad 2015 16-19 juli Snäckan Klintehamn talare Robert Eriksson Britta Hermansson Viktor Paulsson sång & musik Jenny Wahlström konsert med A Treehouse Wait barnkonferensen äventyret GOTLAND Pingstförsamlingarna

Läs mer

STADGAR FÖR UNIVERSAL KYRKAN AV JESUS KRISTUS KVINNOORGANISATION (UKJK-KO)

STADGAR FÖR UNIVERSAL KYRKAN AV JESUS KRISTUS KVINNOORGANISATION (UKJK-KO) STADGAR FÖR UNIVERSAL KYRKAN AV JESUS KRISTUS Antagna den 01 oktober 2012 2 1 Organisation (Namn och identitet) UNIVERSAL KYRKAN AV JESUS KRISTUS, förkortat UKJK- KO är en kristen Kvinnoorganisation, är

Läs mer

FÖRSAMLINGSFAKULTETEN I GÖTEBORG

FÖRSAMLINGSFAKULTETEN I GÖTEBORG FÖRSAMLINGSFAKULTETEN I GÖTEBORG FORMAD FÖR KRISTUS IDENTITET - RELATION - MÖJLIGHET Formad för Kristus Förberedd för tjänst Församlingsfakulteten vill att människor formas för Kristus Förberedelse är

Läs mer

SVENSKA KYRKANS UNGAS MARKNADSFÖRINGSPLAN

SVENSKA KYRKANS UNGAS MARKNADSFÖRINGSPLAN SVENSKA KYRKANS UNGAS MARKNADSFÖRINGSPLAN INLEDNING Svenska Kyrkans Ungas förbundsstyrelse har fått i uppdrag från Stora årsmötet att formulera en marknadsföringsplan för organisationen som tillgodoser

Läs mer

NYHETSBREV PREDIKA ÄR VÄL INGEN KONST ELLER?

NYHETSBREV PREDIKA ÄR VÄL INGEN KONST ELLER? NYHETSBREV mars 2013 Baptistsamfundet, Metodistkyrkan och Missionskyrkan har bildat ett nytt kyrkosamfund tillsammans. Den nya kyrkans arbetsnamn är Gemensam Framtid. PREDIKA ÄR VÄL INGEN KONST ELLER?

Läs mer

Se, din konung kommer till dig!

Se, din konung kommer till dig! Missionskyrkan i Alvesta kommun December 2013 - Februari 2014 (2) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------

Läs mer

Beredningsutskottets yttrande inför Kyrkokonferensens 2012

Beredningsutskottets yttrande inför Kyrkokonferensens 2012 Beredningsutskottets yttrande inför Kyrkokonferensens 2012 Kyrkokonferensens beredningsutskott (BU) i Svenska Missionskyrkan (SMK) har sammanträtt under tre aprildagar och förberett konferensens behandling

Läs mer

AVSÄNDARE CREDO SVERIGE LUNTMAKARGATAN 84 113 51 STOCKHOLM

AVSÄNDARE CREDO SVERIGE LUNTMAKARGATAN 84 113 51 STOCKHOLM AVSÄNDARE CREDO SVERIGE LUNTMAKARGATAN 84 113 51 STOCKHOLM MED SKÖRDEN I SIKTE Psalm 126:5-6 De som sår under tårar skall skörda med jubel. Gråtande går de och sår sin säd. Jublande kommer de och bär sina

Läs mer

ÖRTAGÅRDEN 2015. hösten. www.ortagarden.se

ÖRTAGÅRDEN 2015. hösten. www.ortagarden.se ÖRTAGÅRDEN 2015 hösten www.ortagarden.se Hälsning från ordföranden Det är söndag kväll och det betyder för mig en särskild frid och ro. Jag har idag bland annat fått fira högmässa och träffa goda kristna

Läs mer

SÅ MYCKET MER. Det finns många uppfattningar om konfirmation, men det är bara en sak som vi törs säga med säkerhet: Konfirmation är så mycket mer.

SÅ MYCKET MER. Det finns många uppfattningar om konfirmation, men det är bara en sak som vi törs säga med säkerhet: Konfirmation är så mycket mer. R I F T A M N IO N 0 O 2 K 5 1 0 2 6 1 SÅ MYCKET MER. Det finns många uppfattningar om konfirmation, men det är bara en sak som vi törs säga med säkerhet: Konfirmation är så mycket mer. Så mycket mer än

Läs mer

Handlingar inför SKrHs årsmöte 2015 Torsdagen 30 juli 2015 kl 11.30 Västkustgården, Lerkil, Busshållplats - Kärret

Handlingar inför SKrHs årsmöte 2015 Torsdagen 30 juli 2015 kl 11.30 Västkustgården, Lerkil, Busshållplats - Kärret Sveriges Kristna Handikappförbund, SKrH Handlingar inför SKrHs årsmöte 2015 Torsdagen 30 juli 2015 kl 11.30 Västkustgården, Lerkil, Busshållplats - Kärret Ombud, medlemmar och intresserade VARMT VÄLKOMNA

Läs mer

stödjer sina medlemmar i fullgörandet av deras kallelse

stödjer sina medlemmar i fullgörandet av deras kallelse stödjer sina medlemmar i fullgörandet av deras kallelse Verksamhetsberättelse för 2014 avgiven vid årsmöte tisd 13 januari 2015, Sunne. INLEDNING Så blickar vi tillbaks på vårt andra år som gemensamt Medarbetarförbund

Läs mer

Jag minns en sommar för några år sedan. Det var väldigt varmt. Jag orkade inte göra något mer än att sitta på altanen och bara titta ut över sjön.

Jag minns en sommar för några år sedan. Det var väldigt varmt. Jag orkade inte göra något mer än att sitta på altanen och bara titta ut över sjön. Pastorn har ordet SOMMAR är förskingringens tid, då vi flyr ut från våra instängda rum! Allt ska hinnas med, helst ska man besöka släkt och vänner, måla om, renovera och städa. Helst ska barnen ha hunnit

Läs mer

Informationsbrev Kart 2-2012 December

Informationsbrev Kart 2-2012 December Informationsbrev Kart är i första hand avsett för distriktens kartansvariga, men får gärna spridas till alla. Vill du också ha brevet? Skicka mejl till Niklas, niklas.wrane@orientering.se. Kartgruppen

Läs mer

HANDBOK. för ungdomsansvariga i FN-föreningar

HANDBOK. för ungdomsansvariga i FN-föreningar HANDBOK för ungdomsansvariga i FN-föreningar Svenska FN-förbundet Box 151 15 104 65 Stockholm Tel: 08-462 25 40 Fax: 08-641 88 76 E-post: info@fn.se webb: www.fn.se Svenska FN-förbundet, september 2011

Läs mer

PROJEKTMALL BAKGRUNDSFAKTA

PROJEKTMALL BAKGRUNDSFAKTA PROJEKTMALL Inledning Detta är ett stöddokument för er som ska skriva en projektansökan. I en projektansökan så ska ni oftast fylla i en ansökan och därefter skicka med en projektplan detta är lite tips

Läs mer

1593 MÖTETS ÖPPNANDE Ordförande Magnus Carlsson hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

1593 MÖTETS ÖPPNANDE Ordförande Magnus Carlsson hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. Protokoll fört vid SMC-Hallands styrelsemöte Datum: 2013-01-24, Tid: kl.18.30 Plats: SMC-Hallands kansli, Halmstad SMC-HALLAND 1593 MÖTETS ÖPPNANDE Ordförande Magnus Carlsson hälsade alla välkomna och

Läs mer

att grupper som har trosundervisning och som träffas under en längre tid blir till slutna grupper där bara de invigda äger tillträde.

att grupper som har trosundervisning och som träffas under en längre tid blir till slutna grupper där bara de invigda äger tillträde. Inledning Den unga mamman med det långa ljusa håret satt med lille Oskar i knäet. Vi skulle förbereda sonens dop. Rätt som det är säger mamman: Du vet väl om att jag inte är döpt? Ja, svarade jag. Vet

Läs mer

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Grand Hotel, Lund den 12 september 2012 DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Arrangör: Forum Idéburna organisationer med social inriktning Sveriges Kommuner och Landsting Processledning och dokumentation:

Läs mer

Nya sätt att vara kyrka

Nya sätt att vara kyrka Nya sätt att vara kyrka för evangeliets skull Linköping, Ansgarskyrkan 4 söndag 6 april 2014 Ansgarskyrkan i Linköping, EFS Sverigeavdelning och EFS i Sydöst-Sverige inbjuder till en helgkonferens i samarbete

Läs mer

Mötesplats. juni-november 2015. Du skapade mina inälvor, du vävde mig i moderlivet. förunderligt är allt du gör. Du kände mig alltigenom

Mötesplats. juni-november 2015. Du skapade mina inälvor, du vävde mig i moderlivet. förunderligt är allt du gör. Du kände mig alltigenom Mötesplats juni-november 2015 Du skapade mina inälvor, du vävde mig i moderlivet. förunderligt är allt du gör. Du kände mig alltigenom Gärdsgatan 16 Tel till exp. 044-21 07 12 www.odalkyrkan.se odalkyrkan@bikab.net

Läs mer

Om att bli mer lik Gud och sig själv.

Om att bli mer lik Gud och sig själv. Om att bli mer lik Gud och sig själv. 2 Helgjuten Om att bli lik Gud och sig själv 3 Jonas Lundkvist equmenia 2012 Grafisk form & Illustration: Rebecca Miana Olsson Första utgåvan equmenia Box 14038, 167

Läs mer

in i värmen jan - april 2011

in i värmen jan - april 2011 Vårens tema in i värmen jan - april 2011 välkommen till korskyrkan! Vi är några hundra personer i olika åldrar och livssituationer som har en sak gemensamt vi tror på Guds son Jesus Kristus och vi har

Läs mer

Sisters Internationals Lokalgrupper

Sisters Internationals Lokalgrupper Sisters Internationals Lokalgrupper INNEHÅLL Verksamhetsbeskrivning av Sisters International Sverige sid 2 Riktlinjer för Sisters Internationals Lokalgrupper sid 3 Bildandet av en Lokalgrupp sid 7 Ekonomi

Läs mer

Samling - Musikstycke/solosång/gemensam sång till inledning/övergång

Samling - Musikstycke/solosång/gemensam sång till inledning/övergång Ordning vid dop av barn Denna ordning kan infogas som en del i en större gudstjänst eller vara fristående. Anvisningar, bibeltexter och böner är förslag som kan väljas och formuleras efter situationens

Läs mer

Svenska kyrkan på väg mot 2020-talet. Borgerligt alternativs program 2014 2017

Svenska kyrkan på väg mot 2020-talet. Borgerligt alternativs program 2014 2017 Svenska kyrkan på väg mot 2020-talet Borgerligt alternativs program 2014 2017 1 Innehåll Förord 3 Värdegrund 4 Vad är Svenska kyrkan? 5 Verksamhet i församlingarna 6 Gudstjänstliv i förnyelse Kyrkomusiken

Läs mer

Bygg och utveckla ett ledarteam för kreativ barnverksamhet

Bygg och utveckla ett ledarteam för kreativ barnverksamhet Bygg och utveckla ett ledarteam för kreativ barnverksamhet Detta arbetsmaterial är ursprungligen framtaget för en Promiseland-konferens i församlingen Willow Creek i USA. Det är skrivet av Lori Salomo,

Läs mer

KALLELSE Svenska Missionskyrkan/ Svenska Missionskyrkans Ungdom i Södra Götalands distrikt kallar härmed till:

KALLELSE Svenska Missionskyrkan/ Svenska Missionskyrkans Ungdom i Södra Götalands distrikt kallar härmed till: KALLELSE Svenska Missionskyrkan/ Svenska Missionskyrkans Ungdom i Södra Götalands distrikt kallar härmed till: DISTRIKTSÅRSMÖTE I TUREHOLMSKYRKAN, SÖSDALA LÖRDAGEN DEN 16 APRIL 2011 Medverkan av Distriktets

Läs mer

Lathund för projektbidrag Svenska FN-förbundets projektbidrag till FN-föreningar och FN-distrikt

Lathund för projektbidrag Svenska FN-förbundets projektbidrag till FN-föreningar och FN-distrikt Lathund för projektbidrag Svenska FN-förbundets projektbidrag till FN-föreningar och FN-distrikt INNEHÅLL 1. Att vara aktiv i en styrelse 2. Instruktioner till bidragsansökan 3. Instruktioner för bidragsredovisning

Läs mer

Kansliet, Kyrkogränd 14, Tyresö

Kansliet, Kyrkogränd 14, Tyresö SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kyrkoråd Sida 1 (6) Plats och tid Beslutande Bollmoradalens församlingscentrum, sammanträdesrummet. onsdagen den 29 januari 2014, kl 18.00 19.10 Iréne Pierazzi,

Läs mer

Club Show 2013 AUGUSTI 2010

Club Show 2013 AUGUSTI 2010 AUGUSTI 2010 Club Show 2013 Hej! Hoppas alla haft en skön sommar! Dags igen för ett nyhetsbrev från klubbstyrelsen. Möten om framtidens SSRK Ingen sektion har ännu skickat in ansökan om att få arrangera

Läs mer

Programblad för Valdshult Öreryds missionsförsamlingar

Programblad för Valdshult Öreryds missionsförsamlingar Programblad för Valdshult Öreryds missionsförsamlingar Mars Juni 2011 Snö och kyla, tö, halka och is. Denna vinter har vi verkligen fått smaka på båda delarna i fullt måtto. Och än är inte vintern slut.

Läs mer

Internationell Mission i Svenska Baptistsamfundet

Internationell Mission i Svenska Baptistsamfundet Internationell Mission i Svenska Baptistsamfundet Grunden för det arbete som görs inom Svenska Baptistsamfundet är den vision som formulerades och antogs 2001. Det är de olika styrelsernas och utskottens

Läs mer

En levande församling

En levande församling PINGST VÄSTERÅS En levande församling Och Herren skall alltid leda dig; han skall mätta dig mitt i ödemarken och ge styrka åt benen i din kropp. Du skall vara lik en vattenrik trädgård och likna ett källsprång,

Läs mer

Riktlinjer för arbetsgrupper. Fastställda av styrgruppen den 4 februari 2015

Riktlinjer för arbetsgrupper. Fastställda av styrgruppen den 4 februari 2015 Riktlinjer för arbetsgrupper Fastställda av styrgruppen den 4 februari 2015 Varför arbetsgrupper? Deltagare i arbetsgrupper ska bidra till nätverkets mål om att stärka aktörers förmåga till landsbygdsutveckling

Läs mer

KOMMUNIKATIONSDOKUMENT FÖR SÖDRA VÄTTERBYGDENS FOLKHÖGSKOLA verksamhetsåren 2014-2015

KOMMUNIKATIONSDOKUMENT FÖR SÖDRA VÄTTERBYGDENS FOLKHÖGSKOLA verksamhetsåren 2014-2015 KOMMUNIKATIONSDOKUMENT FÖR SÖDRA VÄTTERBYGDENS FOLKHÖGSKOLA verksamhetsåren 2014-2015 1 Syfte och mål Kommunikationsdokumentet beskriver de informationsinsatser som ska utföras under verksamhetsåret i

Läs mer

Välkomna till kyrkokonferensen!

Välkomna till kyrkokonferensen! Nyhetsbrev till Svenska Missionsförbundets församlingar och medarbetare Utgivningsdag: 03-04-28 Redaktion: Informationsenheten vid missionsexpeditionen Postadress: Box 6302, 113 81 Stockholm tfn 08-15

Läs mer

Månadsblad - Februari

Månadsblad - Februari 2013-01-30, Göteborg Månadsblad - Februari Kära IOGT-NTO-medlem! Ett nytt år har gjort intåg och likaså har ett nytt fantastiskt verksamhetsår, där vi fyller på med roliga aktiviteter som ger förnyad energi

Läs mer

Frågor och svar om den avslutade samaviseringen

Frågor och svar om den avslutade samaviseringen Frågor och svar om den avslutade samaviseringen Från och med mars 2015 avslutar vi samaviseringen med Unionens a-kassa. Idag betalar medlemmar som är med både i Unionen och Unionens a-kassa båda sina medlemsavgifter

Läs mer

Pastor & diakon. Kriterier för antagning, utbildning och tjänst i Svenska Missionskyrkan

Pastor & diakon. Kriterier för antagning, utbildning och tjänst i Svenska Missionskyrkan Pastor & diakon Kriterier för antagning, utbildning och tjänst i Svenska Missionskyrkan Inledning Syftet med detta dokument är att visa vilka kriterier Svenska Missionskyrkans antagningsnämnd har för att

Läs mer

Inbjudan. till dop i Lidköpings församling Välkommen till livet, och välkommen till kyrkan!

Inbjudan. till dop i Lidköpings församling Välkommen till livet, och välkommen till kyrkan! Inbjudan till dop i Lidköpings församling Välkommen till livet, och välkommen till kyrkan! Grattis till ett nytt liv! Det finns få händelser i livet som är så omvälvande som när ett litet barn föds. Kanske

Läs mer

Vi är Melleruds Kristna Center. Fånga visionen

Vi är Melleruds Kristna Center. Fånga visionen Vi är Melleruds Kristna Center Fånga visionen Framtidsbilden Vi ser en ung generation. där många följer Jesus...som är hängiven Jesus som är till välsignelse för alla släkter i regionen 1 Mos 12:2-3 Det

Läs mer

Vad vill du att vi ska göra under 2015 och 2016?

Vad vill du att vi ska göra under 2015 och 2016? Vad vill du att vi ska göra under 2015 och 2016? Gör din röst hörd! Du kommer väl? Rösta Lär känna nya kompisar Påverka Besluta Propositioner för SKUR 25-26 april 2015 Svenska Kyrkans Ungas rådslag 25-26

Läs mer

Församlingsblad Julen 2008

Församlingsblad Julen 2008 Församlingsblad Julen 2008 Kära församling! Åra i höjden åt Gud och på jorden fred åt de människor Han finner behag i! Så prisades Gud av en stor himmelsk här i Betlehem när Han själv - den Helige, den

Läs mer

VIKTIGT: MBF informerar om nya redovisningsregelverk

VIKTIGT: MBF informerar om nya redovisningsregelverk MBF NYTT Mars 2014 nummer 1 mars Faktarutan Nya redovisningsregelverk Pontus har ordet 9 4 3 VIKTIGT: MBF informerar om nya redovisningsregelverk 2 Mars 2014 Innehåll 2 Index 3 Pontus har ordet 4 Viktigt!

Läs mer

Aktiv mot BRAND KAMPANJMANUAL 2015

Aktiv mot BRAND KAMPANJMANUAL 2015 Aktiv mot BRAND KAMPANJMANUAL 2015 KAMPANJMANUAL 2015 2 KAMPANJMANUAL 2015 3 INNEHÅLL KOMMUNIKATION SOM RÄDDAR LIV Sid 3-6 Sid 7-10 Sid 11 Sid 12-14 Sid 15-16 Sid 17 Sid 18 Om kampanjen Aktiviteter Budskap

Läs mer

Programblad för Equmeniakyrkan Falköping 6 september 7 december 2014. Tema: Tro

Programblad för Equmeniakyrkan Falköping 6 september 7 december 2014. Tema: Tro Programblad för Equmeniakyrkan Falköping 6 september 7 december 2014 Tema: Tro VÄLKOMMEN KELLY! DET ÄR KNAPPT man tror det är sant! HAR DU NÅGONSIN gjort en fallövning? VAD BETYDER TRON för dig? Det är

Läs mer

dec feb 2013-14 www.sodertullskyrkan.se Nr 1 2014 Årgång 27

dec feb 2013-14 www.sodertullskyrkan.se Nr 1 2014 Årgång 27 Nr 1 2014 Årgång 27 dec feb 2013-14 Det klingar en sång i varje människa. Dess ton är unik och varandra ganska lik, även om tonen bara är min. Ibland är ton alldeles ren ibland är den sprucken, märkt av

Läs mer

HANDLINGS PLAN för ideellt medarbetarskap

HANDLINGS PLAN för ideellt medarbetarskap HANDLINGS PLAN för ideellt medarbetarskap Linköpings Ryds församling reviderad april 2012 1 2 Handlingsplan för ideellt medarbetarskap Linköpings Ryds församling Mikaelskyrkan vill vara en kyrka som människor

Läs mer

En grafisk profil. Har du frågor? Kontakta oss på info@soulchildren.se 018-430 25 80. Kära användare av Soul Childrens grafiska profil!

En grafisk profil. Har du frågor? Kontakta oss på info@soulchildren.se 018-430 25 80. Kära användare av Soul Childrens grafiska profil! Grafisk profil En grafisk profil INNEHÅLL: En grafisk profil 2 Vision och värderingar 3 Symbolik 3 Logotyper 4 Användning av logotyper 4 Färger 5 Typsnitt 5 Grafiska element 6 Exempel 7 Salt barn och unga

Läs mer

Protokoll fört vid sammanträde med SKAIS och FAS den 21-22 april 2015 på Samariterhemmet, Uppsala.

Protokoll fört vid sammanträde med SKAIS och FAS den 21-22 april 2015 på Samariterhemmet, Uppsala. Protokoll fört vid sammanträde med SKAIS och FAS den 21-22 april 2015 på Samariterhemmet, Uppsala. Närvarande FAS: Maud Cajdert, Inga-Lena Fredrixon, Hillevi Jönsson Närvarande SKAIS; Jan Bränström, Katarina

Läs mer