NYHETSBREV NOVEMBER. eller på pg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "NYHETSBREV NOVEMBER. eller på pg 90 03 28-6"

Transkript

1 NYHETSBREV NOVEMBER 2013 HOPPETS TID EQUMENIAKYRKANS INTERNATIONELLA INSAMLING Det kan verka uppkäftigt, nästan provocerande att tala om hopp när världen ser ut som den gör. Men tillsammans fortsätter vi hoppas. På skydd och trygghet. På rättvisa och fred. På ett liv med mening och en tro som bär. Vi tror på Guds tid, möjligheternas tid. Vi får hoppas för den som tappat hoppet, vi får vara med och skapa hopp och framtidstro där det verkar hopplöst. Du kan vara med. LÄS MER PÅ Ge din gåva i gudstjänst eller på pg GEMENSAMFRAMTID.SE Equmeniakyrkan En kyrka för hela livet där mötet med Jesus Kristus förvandlar mig, dig och världen Equmeniakyrkan, Box 14038, Bromma equmeniakyrkan.se 1

2 HOPPETS TID EQUMENIAKYRKANS INTERNATIONELLA INSAMLING Hoppets tid EQUMENIAKYRKANS INTERNATIONELLA INSAMLING Det är höst, det är mörkt och vi är inne i november månad. Vi längtar efter ljus som tänds i advent och jul. Inte bara klimatet går oss emot, det är höst och mörker på många håll i vår värld. Inbördeskriget i Syrien fortsätter och tusentals människor dör i onödan både där och på många andra håll i vår värld. Det är många som i Afrika, Asien, Latinamerika, Mellanöstern/Nordafrika och vår egen världsdel, som inte har samma självklara rättighet till utbildning, hälso- och sjukvård och andra förutsättningar för ett gott liv. Hur kan vi tala om Hoppets tid, när det för många mer är en tid av hopplöshet? För oss som lärt känna Jesus Kristus är det den kristna tron som är grunden för kyrkans arbete, det är inte våra ansträngningar det handlar om eller händelser i världen som är grunden för vårt arbete, utan det är Guds trofasthet mot mänskligheten och hela skapelsen. Jesu liv, hans lidande, död och uppståndelse har sedan urminnes tider gett människor hopp. Det finns något bortom mörker, lidande och död. Därför lever vi i Hoppets tid! Vi ser dessa tecken på Hoppets tid genom människor som fått sina liv förvandlade genom mötet med Jesus Kristus och som därför är med och förvandlar världen. Det är där mörkret är som mörkast som också ljuset lyser som klarast. Där människor hämtar kraften i lovsången och i Gudsmötet, det är där vi ser tydligast att vi lever i Hoppets tid. Under december och januari månad står Equmeniakyrkans internationella arbete i fokus i vår kyrka och våra församlingar. Tack för dina böner och din gåva i Hoppets tid! Hälsningar Bertil Svensson internationell koordinator 2

3 Vår internationella insamling lingskampanj. Använd berättelserna! Låt dig inspireras av Salam i Syrien, Rola i Libanon, Etelmina i Nicaragua, Makila i KongoKinshasa och många fler. I magasinet finns också en världskarta i mitten av tidningen som ni kan ta ur och hänga upp. Där ger vi exempel på vad vi möjliggör i olika delar av världen. Det kan verka uppkäftigt, nästan provocerande att tala om hopp när världen ser ut som den gör. Men vi kallar ändå årets insamlingskampanj Hoppets tid. Insamlingsperioden pågår från första advent till 31 januari. Tanken är förstås att det ska ge församlingar tillfälle till flera insamlingsaktiviteter och att flera av de arrangemang man ändå har, som julmarknader, julkonserter, luciatåg med mera kan kombineras med information om vårt internationella arbete och en insamling. Gåvobevis. Ge bort ett matpaket till någon som julgåva. Beställ korten och se hur de ser ut på Korten kan sedan säljas för 200 kroner styck i din församling. På webben finns det en kampanjsida med mer material och fler berättelser. Gå till P HO U EQ Vill din församling ha besök av någon som berättar om det internationella arbetet finns en resurslista på personer som gärna kommer. Listan med kontaktuppgifter och specialområden finns på se Skriv lista med resurspersoner i sökrutan så kommer den upp. M EN NS KA TS PE YR K IA ER T IN LA G LIN D M SA 2. IN ÖNSKELISTA: Fred i Syrien TI EL ON TI NA SALAMS Det kan verka uppkäftigt, nästan provocerande att tala om hopp när världen ser ut som den gör. Men tillsammans fortsätter vi hoppas. På skydd och trygghet. På rättvisa och fred. På ett liv med mening 1. som bär. och en tro Matpaket Vi tror på Guds tid, möjligheternas tid.vi har lovat Salam 500 paket. Varje paket kostar 200 kronor. Vi får hoppas för den som tappat hoppet, vi Hjälp oss nå målet SMSa och skriv MATPAKET får vara med och skapa hopp och framtidstro där det verkar hopplöst. Till församlingarna i Equmeniakyrkan Du kan vara med. Härmed kallas församlingarna i Equmeniakyrkan till kyrkokonferens. Konferensen äger rum i Stockholm maj LÄS MER PÅ Församlingarna företräds genom ombud. Enligt stadgarna har församling med upp till 199 medlemmar rätt att skicka två ombud. För varje 100-tal medlemmar däröver kan utses ytterligare ett ombud, dock högst 10 ombud per församling. Kyrkokonferensens förhandlingar är öppna med yttranderätt för ombud. Endast närvarande ombud har rösträtt i konferensen. I kyrkokonferensen behandlas övergripande frågor för Equmeniakyrkan såsom årsredovisning och verksamhetsberättelse för föregående år, budget och verksamhetsplan för kommande år, val av styrelse och kyrkoledning samt inkomna motioner. Motion till kyrkokonferensen ska vara kyrkostyrelsen tillhanda senast fyra månader före konferensen (29 januari 2014). Motionen ska vara avfattad som förslag med kort och tydlig går till Ge dinöverskottet gåva i gudstjänst Equmeniakyrkans internationella eller på pg GEMENSAMFRAMTID.SE arbete där Syrien är en del. I KAMPANJEN INGÅR FÖLJANDE DELAR 2 affischer 1 SMS-kampanj som handlar om att ge Matpaket till internflyktingar och drabbade av inbördeskriget i Syrien. Mer om detta finns att läsa i Uppdraget. I det senaste numret av Uppdraget handlar det mesta om vårt internationella arbete och blir därför en viktig del av vår insam- 3

4 motivering. Rätt att till kyrkokonferensen insända motioner för behandling har: a) församling som är ansluten till Equmeniakyrkan b) medlem av ansluten församling c) Equmenias riksstämma och styrelse Församling inom Equmeniakyrkan kan senast två veckor före kyrkokonferensen lämna in enkel fråga till kyrkoledarna att tas upp och besvaras i konferensen. Välkomna! Lasse Svensson, kyrkoledare Olle Alkholm, bitr. kyrkoledare Sofia Camnerin, bitr. kyrkoledare Samtal om tro och dop, medlemskap och gemenskap Före jul får alla församlingar i Equmeniakyrkan en text skriven av Equmeniakyrkans teologiska kommitté. Vi vill att församlingarna ger respons på den texten i början av Planera redan nu in ett församlingsmöte och något ytterligare samtalstillfälle under januari - februari. Vi säger ofta att vi vill sänka trösklarna till våra kyrkor och öppna upp så fler ska känna sig som en del av vår gemenskap. I 150 år har frikyrkans predikanter, evangelister och pastorer predikat Ordet i syfte att föra människor till tro och medlemskap i de lokala församlingarna. Detta har inte alltid varit enkelt. Tron har kanske funnits hos människor, men vägen till medlemskap i församlingen har inte alltid varit självklar. Idag räknar de flesta kyrkosamfund inte bara med sina formella medlemmar utan de betjänade som en del av sin verksamhet. Under kyrkokonferensen 2012 debatterades de paragrafer i teologisk grund 11 och 12 som rör medlemskap och dop. Våren 2013 arrangerade teologiska kommittén ett par öppna hearings kring dessa frågor (i Jönköping och Sandviken). Under kyrkokonferensen 2013 bjöd teologiska kommittén in till ett mycket välbesökt seminarium. Dagens kyrkliga landskap i Sverige är i mycket en förlängning av de teologiska positioner som stakades ut under 1800-talet. Idag har vi en stor mångfald vad gäller praxis för tro, dop och medlemskap i våra församlingar. Teologiska kommittén vill pröva nya begrepp som medlemskap och gemenskap för att komma bort från gamla polariseringar i vår nya kyrka. Texten till församlingarna innehåller flera delar; beskrivande delar kring olika praktiker kring dop-tro-medlemskap som funnits förr och finns idag, förslag till nya modeller. Texten handlar också om dop och nattvard, barns och ungas växande i församlingen samt kyrkan som gemenskap/koinonia. Vi hoppas på betydelsefulla samtal i församlingen och ser fram emot er respons. För teologiska kommittén Sofia Camnerin, bitr kyrkoledare Mosaiken/Skutan Equmeniakyrkan har beslutat att inte längre driva det First Class-baserade mejl- och intranetprogrammet Mosaiken tidigare kallat Skutan. Kansliet har redan bytt mejlsystem i samband med bytet se. Nu börjar ett arbete med att identifiera, utvärdera och vid behov ersätta de andra funktioner som finns i Mosaiken. Efter hand som alternativ finns kommer funktioner att stängas ned i Mosaiken. Samtliga användare kommer att få besked i god tid innan något stängs ned. Vissa funktioner som idag finns i Mosaiken kommer inte att ersättas. Men ambitionen från projektledningen på kansliet är att kunna hjälpa till med att hitta alternativ som fungerar för församlingar och enskilda användare. Vi kan idag inte med säkerhet säga vilka funktioner det gäller. Det finns ännu inget säkert slutdatum för när Mosaiken slutgiltigt stängs, men ambitionen är att arbetet ska slutföras under Helen Åkerman, projektledare 4

5 Equmeniakyrkans Församlingsförsäkring En omfattande försäkring speciellt anpassad för församlingar. Församlingsförsäkring Equmeniakyrkan samarbetar med försäkringsförmedlaren Marsh AB. Tillsammans erbjuder Marsh och Equmeniakyrkan en församlingsförsäkring till alla församlingar. Försäkringsbolaget är Moderna Försäkringar som har lång erfarenhet av försäkringar för församlingar. Kontakta gärna Marsh för en offert på er församlingsförsäkring. Läs mer på hemsidan equmeniakyrkan.se/forsamlingsservice/ arbetsgivare/forsakringar/ Besök av pastorseller diakonkandidat 9 MARS 2014 offerdagen 2013 besökte vi hela 90 församlingar och gör gärna ett försök att slå det rekordet. Kontakten med församlingarna är livsviktig tycker vi på THS och Lidingö folkhögskola. Det är från församlingarna våra blivande pastorer och diakoner kommer och det är till församlingarna de så småningom återvänder för att vara en resurs. De församlingar som vill ha besök av en pastorskandidat eller en lärare från Teologiska högskolan, Stockholm (THS) kontaktar Rune W Dahlén eller Mosaiken, De församlingar som vill ha besök av en diakonkandidat eller en lärare från Lidingö folkhögskola kontaktar Torbjörn Bådagård: Är det oväsentligt om det blir en diakoneller pastorskandidat så meddela det, men kontakta bara en av kontaktpersonerna. Ju förr ni hör av er desto mer sannolikt att vi kan hjälpa er. Förfrågningar som kommer efter den 31 januari kan vara svårlösta. Boka in Kallelsedagarna mars 2014 Kallelsedagarna hålls på THS och Betel folkhögskola och arrangeras av Equmeniakyrkan och Equmenia. Det blir bibelstudier, seminarier, andakter, information, enskilda samtal och förbön i vanlig ordning. Dagarna hänger ihop med Öppet hus på THS den 21 mars. Boka in dagarna om du vill veta mer om hur man blir pastor, diakon, ungdomsledare, missionär, församlingsmusiker etc. Så småningom kan du få mer information på där du också kan anmäla dig. Söndagen den 9 mars 2014 är det bön- och offerdag för diakon- och pastorsutbildningen och vi kommer gärna på besök för att predika, vittna och informera. I samband med 5

6 Förnyelse, utveckling och växt Equmeniakyrkans färdväg för församlingens förnyelse, utveckling och växt är nu klar för start. De regionala församlingsutvecklarna är på plats och redo att besöka din församling för att samtala om möjligheter för er församling. Till sitt förfogande har de förutom erfarenheter och resplanen Färdväg (med olika redskap) handledare som kan följa en församling i deras utvecklingsprocess för att bli en gemenskap för hela livet där mötet med Jesus Kristus förvandlar mig, dig och världen. Ladda ner eller beställ foldern om Förnyelse, utveckling och växt. Den finns på hemsidan, sök på färdväg broschyr. Och/eller kontakta din regionala församlingsutvecklare. I många av regionerna hålls under senhösten/vintern samlingar på regional och närområdesnivå. Samlingarna har olika karaktär och innehåll. Gemensamt är att de syftar till att stärka arbetet med förnyelse, utveckling och växt. MITT 26/11 Gävle Handledarsamling. Betlehemskyrkan, Svealand 18/12 Möte för församlingshandledare och mentorer. Karlstad Väst Åtta närområdessamlingar för medarbetare. Hela det regionala arbetslaget åker på turné. 14/1 Immanuelskyrkan, Borås Missionskyrkan, Ulricehamn 15/1 Fiskebäcks Missionskyrka Alingsås Missionskyrka 16/1 Immanuelskyrkan, Skövde Missionskyrkan, Lidköping 17/1 Tullbrokyrkan, Falkenberg 23/1 Brålanda Missionskyrka nala ätta. näng 1 44 Nielsen kan.se r arna och finns FÖRNYELSE UTVECKLING OCH VÄXT Möjligheter för din församling Öst 10 samlingar för församlings- och föreningsinspiration. 15/1 Svalliden, 22/1 Kisa, 28/1 Gislaved, 4/2 Mjölby, 6/2 Finspång, 4/3 Växjö, 5/3 Nybro, 20/3 Vetlanda, 25/3 Jönköping, Ansgarikyrkan, 3/4 Ljungby 13/3 Utbildningsdag för handledare i regionerna Väst och Öst på SVFs folkhögskola. Stockholm 20/1 Grundkurs i Naturlig Församlingsutveckling för blivande handledare /1 Ekumenisk fortbildning för handledare. I förra Nyhetsbrevet berättade vi om satsningen på livsnära smågrupper och om det material som tagits fram för att vägleda församlingar att arbeta med sådana grupper. Nu vill vi påminna om denna möjlighet men även lyfta fram våra inspiratörer för livsnära smågrupper. Ladda ner foldern Livsnära smågrupper där du finner information om idén och vilka inspiratörer som finns i din region och som du kan kontakta. Mer information: 6

7 Bli moderförsamling I Equmeniakyrkan är det församlingar som planterar nya församlingar. Den gemenskap som väljer att göra det kallas moderförsamling. Den initierar, stöder och bär arbetet med att så fröet till en ny församling. Erfarenheten är många gånger att församlingen vitaliseras av att sådant arbete. Om din församling vill börja tänka i dessa banor får ni gärna ta kontakt med Peter Svanberg, på Equmeniakyrkan använder kyrkoavgifterna för att ekonomiskt stödja församlingsplantering framför allt genom anställning. Moderförsamlingen ansöker om ekonomiskt bidrag via blanketter som du kan beställa eller ladda ner från hemsidan. Brobygge - dialog med livet Är det nya namnet på Brommadialogen och Brobygge. Brommadialogens arbetsgrupp har sedan länge arbetat med frågan om namnbyte av Brommadialogen. Brobygge (en utbildning på Lidingö Folkhögskola) är idag i både tid och fördjupningsmöjlighet den mera omfattande verksamheten. Därför vill vi behålla namnet Brobygge. Vi vill också värna om dialogen som har varit och är ett viktigt kännetecken för det arbete Brommadialogen och Brobygge stått för under alla år. För närvarande arbetar vi med att lägga upp en ny hemsida med adress: brobygge.se Under nyårshelgen inbjuder Brobygge dialog med livet till Nyårsdialog på Björkögården på Väddö. Vårterminen i Brobygge har temat: Teologi för livet om kristen tro i dialog med alternativ andlighet. Vill du veta mer, ta kontakt med Noomi Tönnäng , equmeniakyrkan.se Evangelister Det finns en lång tradition i församlingarna att komplettera de egna resurserna genom att bjuda in evangelister. Equmeniakyrkan har nationellt anställda evangelister som finns till församlingarnas förfogande. Genom gudstjänster, möten, föredrag med mera kan evangelisterna vara ett viktigt tillskott till församlingarnas strävan i målsättningen att förmedla evangelium om Jesus Kristus till alla. Vill din församling ha besök av en evangelist? Kontaktuppgifter finner du på equmeniakyrkan.se. Här följer ett axplock ur evangelisternas kalendrar: 28 dec 3 januari Team Evangelisations nyårsläger 4-6 januari, Alunda/Björklinge januari, Östansjö januari, Värsås januari, Orsa januari, Sköllersta januari, Framtidens Evangelister 31 januari 2 februari, Hässelby 1-2 februari, Skorped 6 och 18 februari, Skara februari, Novosibirsk, Ryssland Rötter och vingar Välkommen till regionala mötesplatser för medarbetare mars och april Vi möts under ett dygn för alla medarbetare i syfte att skapa identitet och erbjuda kompetensutveckling genom: Reflektion och fördjupning kring begreppet våra rötter och historia; frihet, helgelse och försoning Visionära samtal, berättelser och utmaningar utifrån begreppet vingar ; om vägen 7

8 framåt utifrån begreppen tillhörighet, fred, mångfald, hopp och uppdrag Andakt, gudstjänst och sändning Möjlighet till regionalt nätverksbyggande mellan medarbetare Respektive samling startar med lunch kl 12 första dagen och avslutas med en gemensam sändning och lunch sista dagen. Platser och datum Region Syd 4-5 mars, Örestrand Region Stockholm 5-6 mars, Kärsögården Region Nord mars, plats meddelas senare (samverkan med regionalt medarbetarförbund) Region Svealand 1-2 april, Karlskoga folkhögskola Region Väst 2-3 april, Sjöviksgården Region Öst 7-9 april. Hjortsbergagården (samverkan med regionalt medarbetarförbund) Region Mitt 8-9 april Undersvik, (samverkan med regionalt medarbetarförbund) Utförligare program, medverkande och ytterligare information om anmälan etc. kommer under december. Läs mer på Ev frågor, hör av dig till respektive region eller kontakta Equmeniakyrkan inför e-postfaktura Sedan i våras skickar Equmeniakyrkan fakturor via e-post. Målet är att minska både klimatutsläpp och kostnader. För att systemet ska vara säkert skickas fakturan alltid till en i förväg överenskommen e-postadress. Församlingen registrerar själv e-postadressen i Repet, med hjälp av uppdragskoden 202 Fakturaadress, som kopplas antingen till kassören eller till församlingens officiella e-postadress. De församlingar som inte är anslutna till Repet ännu kan skaffa e-postfaktura, kontakta E-postfaktura sparar verkligen miljön! Även om församlingarna måste skriva ut fakturan som bokföringsunderlag minskar transporterna och därmed våra CO2-utsläpp. Dessutom slipper vi använda kuvert, som ofta är svåra att återvinna. Nästa steg är att se till att även kunna ta emot fakturor helt digitalt, ett projekt som beräknas genomföras under våren Kostnadsbesparingen är också stor. Självklart minskar portot det handlar om flera tusenlappar varje månad men framför allt är det en besparing i arbetstid. I stället för att ägna tid åt utskrifter, packning, kuvertering och lagerhantering av kontorsmateriel har vi fått mer tid till församlingsstöd och service. Har du frågor om e-postfakturor eller fakturor i allmänhet kan du höra av dig till Släck inga bränder tänd nya eldar Inspirationshelg för frivilligt socialt arbete 7-9 febr 2014 Immanuelskyrkan / Stockholm En helg för församlingar och diakonala organisationer, medarbetare och volontärer runt om i Sverige. Vi vill inspirera varandra till att tända hopp runtom i Sverige för den utsatta människan. Genom nya möten, nya samtal under nya former tror vi att denna helg kan skapa ny tändning och nya samarbeten för sociala initiativ. Vi som arrangerar finns på olika sätt med i Jul i Gemenskap i Stockholm och har flera goda exempel på nya aktiviteter för hemlösa att dela med oss av. 8

9 PROGRAM Start fredag kväll kl då vi får vara med och uppleva Brödkyrkan från Liverpool. Lördag förmiddag workshops om att samarbeta med frivilliga, att initiera samverkan, caring/curing. Lördag eftermiddag - upplevelser, följ med till Lunch i Gemenskap, Ny Gemenskap i Västberga, Frälsningsarméns Sociala center, Clara kyrka mm. Lördag kväll - en kväll i gemenskap tillsammans med gäster som besöker sociala verksamheter i Stockholm. Söndag kl Gudstjänst i Immanuelskyrkan. Medverkan av Brödkyrkan m fl. Inbjudan finns i kalendariet på För mer information kontakta Magnus Helmner, Ny Gemenskap Arrangörer: Immanuelskyrkan Stockholm, St Johannes församling, Stockholm, Frälsningsarmén, Hela människan, Ny Gemenskap och Equmeniakyrkan. World Interfaith Harmony Week 2-9 febr 2014 FN har utropat första veckan i februari till World Interfaith Harmony Week. Under denna vecka uppmanas vi att inbjuda till interreligiösa mötesplatser och aktiviteter för att lära känna varandra, bygga vänskapsband och skapa goda relationer med varandra. I Stockholm har vi de två senaste åren mötts till seminarier, workshops och vandringar mellan heliga rum och avslutat veckan med en ljusmanifestation för fred. Just nu pågår planering inför Vi hoppas att World Interfaith Harmony Week kan uppmärksammas på flera platser i landet. Gå gärna in på Facebooksidan Interreligiöst Fredsforum för tips och ideer. Mångfalds- och migrationsarbete Under vårterminen påbörjade Equmeniakyrkan en inventering och kartläggning av församlingars mångfalds och migrationsarbete. Just nu har vi ett 100-tal församlingar som hört av sig. Finns det flera församlingar med arbete och kontakter bland människor med bakgrund i andra länder eller med arbete bland nationella minoriteter? Kontakt gärna Den senaste versionen av kartläggningen finns att hämta på www. equmeniakyrkan.se Utanför kyrkans väggar 2-3 april, 2014, Stockholm. Equmeniakyrkan inbjuder medarbetare som finns i tjänst inom Sjukhuskyrkan, Universitetskyrkan, Kyrka-Skola, Kriminalvården, Kyrka-Polis, Kyrka-Arbetsliv till träff onsdag 2 april, Påföljande dag, den 3 april, planeras en ekumenisk temadag för samma kategori av medarbetare. Tema, innehåll och plats meddelas senare. Tillsammans i bön Equmeniakyrkans förbönskalender för kvartal 1/2014 kommer så snart den är klar att publiceras på vår hemsida, equmniakyrkan. se. Välkommen att delta i förbön för vårt gemensamma uppdrag. För frågor och tips inför Interfaith Harmony Week kontakta 9

10 Trovärdighet i församlingen I många församlingar pågår samtal om trovärdighet. Vad är trovärdighet för dig? Hur blir vi trovärdiga som församling och kyrka? Ett samtalsmaterial togs fram under Gemensam Framtids första verksamhetsår. Det finns att beställa hos Equmeniakyrkans kansli. Anders Svensson och Inga Johansson kommer gärna på församlingsbesök och ger stöd i att komma i gång med samtal kring trovärdighet. Tänk efter före För att kunna möta och hantera en eventuell krissituation, är det av största vikt med en väl genomtänkt och förberedd krisberedskap. En bra krisberedskap bygger på framförhållning, förberedelser och samverkan. Equmeniakyrkan och Equmenia har en gemensam krisgrupp och krishanteringsplan. I denna plan utgår vi från närhetsprincipen som innebär att en kris i första hand ska hanteras där den inträffar och av dem som är närmast berörda och ansvariga. I Equmenaikyrkan och Equmenia innebär det att: Församlingen har ansvar om krisen berör lokalt och är operativ lokalt. Region har ansvar om krisen berör regionalt och är operativ regionalt. Equmeniakyrkan och Equmenia har nationellt ansvar och en gemensam nationell krisgrupp som hantera större nationella eller internationella kriser. Kontakter och informationsvägar i händelse av kris: Lokalt Ansvarig i lokal krisgrupp kontaktar och informerar regional kyrkoledare/samordnare i händelse av kris. Regionalt Regional kyrkoledare/samordnare kontaktar och informerar nationell kyrkoledare/krisgrupp i händelse av kris. Nationellt En nationell krisgrupp finns att tillgå i händelse av nationell och internationell kris. Den nationella krisgruppen kan också vid behov konsulteras via regionala kyrkoledare/ samordnare. Det är angeläget att varje församling och region har en krisgrupp och en krisberedskapsplan. För råd om att upprätta en krisplan kontakta Den nationella planen och vem som ingår i krisgruppen finns att läsa på Hela Människan inbjuder till kurs Leva - inte bara överleva Visby Visby, Vårdklockans kyrka, Adelsgatan februari kl. 09:00-17:00 Många vuxna bär med sig erfarenheter av att ha vuxit upp i en dysfunktionell familj, erfarenheter som påverkar deras liv idag. Leva inte bara överleva är tänkt att vara en mötesplats för män och kvinnor som vuxit upp i en dysfunktionell familj och som vill försöka förstå och bearbeta sina erfarenheter för att komma vidare i livet. Sista anmälningsdag via hemsidan Pris 1800 kr. Kursmaterialet ingår samt lunch, förmiddags- och eftermiddagskaffe. Mer information på se/kurs-helamanniskan/leva-inte-baraoverleva-visby/ Bidrag för lokalanpassning Lokala församlingar kan till SST, Nämnden för statligt stöd till trossamfunden, ansöka om lokalbidrag samt handikappanpassning. Lokalbidrag kan utgå för köp, nybyggnad, ombyggnad eller genomgripande upprustning av lokaler och handikappanpassningsbidrag för hissanläggning, ändring av entréer och trösklar, ramper, toaletter, markeringsanordningar för synskadade, samt hörsels- 10

11 lingor och förstärkare till dessa. Efter 15 år med anslag i storleksordningen 2-3 miljoner kronor höjdes anslaget 2013 till 12 miljoner. För 2014 föreslår regeringen en ytterligare höjning med 1,5 miljoner kronor. SST kommer med utgångspunkt i budgetpropositionen för 2014 att prioritera bidragsansökningar från församlingar som i huvudsak betjänar personer med utländsk härkomst. Ansökan om bidrag skall vara SST tillhanda senast 31 januari Detaljerade regler för bidraget och ansökningshandlingar kan rekvireras från: SST, Box 14038, Bromma, , eller Arvode till gästande talare Equmeniakyrkan och Vision Ekumeniska har kommit överens om en ny rekommendation för arvode till gästande talare. Den gäller minst till och med april Rekommendationen avser lön/arvode för talare som innehar A-skattesedel, det vill säga som tillfälligt anställs i församlingen. Församlingen ska alltså utöver arvodet betala sociala avgifter, och även lämna kontrolluppgifter till Skatteverket. Observera att beloppen endast är en rekommendation. I samband med att besöket bokas måste alltså en överenskommelse göras med den talare det gäller. Antal samlingar, rekommenderat belopp 1 samling (½ dag) kr 2 samlingar (heldag) kr 3 samlingar (1½ dag) kr Reseersättning bör utges utöver arvodet. Skatteverket anger som skattefri schablonersättning 18,50 kr/mil. Vi gör era nya logotyper Många församlingar uppskattar att vi nu har en grafisk profil och kan börja det viktiga arbetet med att göra vår nya kyrka känd och igenkänd. Med glädje konstaterar vi att alltfler församlingar hör av sig till oss och ber om hjälp och råd i hur de ska se ut och allt fler överväger också att byta namn. Något som kyrkoledningen i Equmeniakyrkan gärna ser. Det står förstås fortfarande församlingar fritt att heta vad de vill men vill vi markera att vi nu är ett och börja resan med att skapa en gemensam identitet också i hur vi ser ut, så finns det mycket stora värden i att fler församlingar heter Equmeniakyrkan. Läs gärna introduktionen till den grafiska manualen på vår hemsida grafisk Kortedala Frikyrkoförsamling har beslutat att byta namn till Equmeniakyrkan, Kortedala och kan därför använda det vi kallar vår huvudlogotyp, dvs Equmeniakyrkan överst och ortsnamnet under. Hur vi ser ut spelar roll. Med nytt namn och ny logotyp har vi en unik chans att berätta vad vi är för kyrka, vad vi vill och vad vi gör. Vi hjälper gärna till med att göra nya logotyper till er församling enligt den grafiska manualen! Hör av er till vår grafiska formgivare Kajsa Hällegårdh eller

12 Ge respons på Uppdraget Församlingskommunikatörer Nu är vi över hundra församlingskommunikatörer och vi vill bli fler. Vi tror att vi blir vassare och når ut på ett bättre sätt om vi arbetar tillsammans med Equmeniakyrkans kommunikation. I nätverket får man del av redskap och tips för att bli bättre på att kommunicera internt och externt. Vi har ett forum för församlingskommunikatörer på Facebook. Än så länge är vi bara ett 20-tal i gruppen, men vi vill bli många fler. För att komma med i gruppen mejlar man till Ni har i dagarna fått det femte och sista numret av Equmeniakyrkans medlemsmagasin Uppdraget, för så är det bestämt. Målet med den tidsbegränsade satsningen har varit att skapa ökad samhörighet och identitet för medlemmar och församlingar i vår nya kyrka. Målet har också varit att skapa stolthet och nyfikenhet över Equmeniakyrkan, med starka berättelser och aktuell information om vad som händer på olika platser och vad som är på gång. Har vi lyckats? Det är en av de frågor vi vill ställa i en kommande utvärdering och läsarundersökning under våren Med bl a den som grund kommer vi under 2014 att arbeta med hur vår medlemkommunikation ska se ut fr o m Vill du redan nu ge respons på magasinen du fått mejla oss gärna på Tillsammans gör vi Equmeniakyrkan tydligare och mer känd. Församlingens webbplats Equmeniakyrkan erbjuder församlingarna en funktionell och kostnadsfri webblösning. Om det här låter intressant så skicka ett mejl med församlingens namn samt namn och e-post till minst en person som kommer att vara er administratör. Ni läger själva upp allt material på webbplatsen men vi ger givetvis support, om än i begränsad omfattning. Men eftersom verktyget är byggt i Wordpress finns gott om information och hjälp att finna på nätet. Har du frågor kontakta equmeniakyrkan.se 12

13 Rapportera insamlingsresultat När insamlingsperioden under december januari är avslutad kommer vi att sammanställa hur insamlingen till det internationella arbetet har gått. Vi vill gärna veta hur mycket varje församling har lyckats samla in via kollekter, försäljningar, konserter eller på annat sätt. Därför ber vi er att senast den 31 januari skicka ett mail till med ämnesraden Resultat Hoppets tid. Har ni inte möjlighet att skicka mail så går det också bra att ringa Inger Ågren på Vi är också tacksamma om kassören snarast möjligt skickar in de medel som samlats in till Equmeniakyrkans bg Redovisning av extrainsamlingen Ett varmt tack till alla er som var med och hjälpte till att lyfta vår extra insamling En bra start. Det blev verkligen en bra start! Vi har fått en miljon kronor från en församling och en privatperson har skänkt över kr personer har betalat in på våra plus och bankgiron och skänkt kr. Församlingarna har börjat betala in kollekten. Vår förhoppning är därför att snart kunna presentera en slutlig redovisning av insamlingen. Så om din församling inte har betalat in den kollekt ni samlat in, gör det gärna snarast till vårt bankgiro Varmt tack igen! George Olvik, Insamlingsansvarig Internationella dagen för mänskliga rättigheter 7 eller 8 december Den 10 december 1948 antogs FN:s deklaration för mänskliga rättigheter som ett gemensamt riktmärke för alla världens länder för vad som är rimligt och eftersträvansvärt när det gäller respekten för mänskligt liv och mänskliga rättigheter. I år är det 20 år sedan FN tillsatte högkommissarieämbetet för mänskliga rättigheter som är den person som leder arbetet i FN:s råd för mänskliga rättigheter. 10 december har utropats av FN som den internationella mänskliga rättighetsdagen. Med anledning av detta uppmanar Världsbaptistalliansen alla sina medlemssamfund och kyrkor att högtidlighålla arbetet för mänskliga rättigheter lördagen den 7 eller söndagen den 8 december. Vi rekommenderar därför våra lokala församlingar att i omtanke och förbön lyfta fram de länder och samarbetskyrkor vi har relation till och som lider p.g.a. de brott mot de mänskliga rättigheterna de drabbas av. Vi lyfter särskilt fram de länder som bryter mot rätten till religions- och övertygelsefrihet: Pakistan Kristna och andra minoriteter i landet utsetts för diskriminering, våld och mord. Nu senast Peshawar där en bomb dödade många gudstjänstfirare. Be för Church of Pakistan. Syrien De flesta i Syrien drabbas av våldet och kriget. Minoriteterna är utsatta och de kristna är speciellt utsatta för våldet eftersom de är en minoritet som av vissa extremister anses ska utrotas. Be för Evangeliska synoden i Syrien och Libanon och för Baptisterna. De organiserar ett stort hjälparbete till många av de drabbade. 13

14 Egypten Liknande situation som i Syrien men inte ett lika utbrett inbördeskrig. Även här är kristna speciellt utsatta och det har hänt att kyrkor har bränts ned. Många av de muslimska grannarna till kristna är dock starkt berörda av att de kristna inte svarar med våld. Be för Den evangeliska synoden i Egypten. Azerbajdzjan Inga religiösa grupper tillåts enligt lagen att samlas utan registrering. För de flesta protestanter och andra minoriteter är det ofta svårt att få registrering. De som blir kristna blir ofta diskriminerade, förlorar sina jobb och trakasseras ibland av myndigheterna. Be för baptisterna som nu försöker få registrering för några av sina församlingar. Turkmenistan Det finns få kristna turkmener och de som finns lever i rädsla för att polisen ska komma och ta dem till förhör om de möts till andakt och gudstjänst. I somras stängde polisen ett ungdomsläger. Det finns en enda registrerad baptistförsamling men fler har försökt i många år att få registrering. Be för baptisterna i Turkmenistan. Vitryssland Baptistunionen har ett uppskattat socialt arbete med stöd från bl.a. Equmeniakyrkans församlingar och medlemmar. Enligt lag är det dock starka begränsningar för hur man får träffas. Även här krävs registrering och det är inte alltid lätt att få det. Baptistledarna ber nu om hjälp med att föra en dialog med myndigheterna om mildare tillämpning av lagen eller om att få en ny lag. Be för Baptistunionen i Vitryssland. För ytterligare information se Er medarbetare i Herren, Christer Daelander Beställning av material Equmeniakyrkan har tecknat ett avtal med distributionsföretaget Tingstad. De kommer sätta upp en webbshop där man kan beställa böcker och foldrar med mera från Equmeniakyrkan. Det ramavtal vi tecknat ger också församlingarna möjlighet att köpa Tingstads produkter. I webbshoppen kommer det, förutom våra egna produkter, gå att beställa förbrukningsmaterial från Tingstad som t ex liturgiska stearinljus, nattvardsvin, kontorsmaterial, rättvisemärkt kaffe och te med mera. Vi räknar med att webbshoppen ska vara i funktion innan årsskiftet. Det här innebär att beställning av allt material, alltså även affischer och foldrar, kommer att göras i den nya webbshoppen. Så snart sajten fungerar kommer vi att länka dit från vår egen webbplats, equmeniakyrkan.se Frågor kring det här besvaras av mikael. eller av Namn/organistionsförändringar Dokumentera förändringar noga både i årsmötesprotokoll och i verksamhetsberättelsen. Tids nog kommer din församling vilja hitta exakta uppgifter om när namnbytet skedde. Ändra stadgarna och meddela så att ändring kan föras in i adressregister m.m. Uppmärksamma gärna namnbytet i media, så att det får så stor genomslagskraft som möjligt. Meddela förändringen till Skatteverket samt alla organisationer och företag ni har kontakter med, som exempelvis kommunen, samfälligheter, renhållnings- och elbolag, försäkringsbolag, m fl. Församlingar som äger fastigheter bör även skriva till Lantmäteriets inskrivningskontor med uppgift om namnändringen. Inkludera tidigare namn, nuvarande namn, vilka fastigheter församlingen äger och da- 14

15 tum för namnändringen. Vid byte av organisationsnummer kan även en mer formell ansökan om ändring av fastighetens lagfart behöva göras. Vid överlåtelse av fastighet, till exempel vid en sammanslagning eller om en församling upphör, ska ansökan om ny lagfart göras. Kontaktuppgifter finns på: Kyrkans ekonomiska läge Den ekonomiska prognosen för kalenderåret 2013 pekar på ett underskott i ekonomin på samma nivå som presenterades vid kyrkokonferensen dvs cirka - 11 Mkr i negativt resultat. Den senaste prognosen redovisades vid kyrkostyrelsens möte den 26 oktober och det har också varit en kort artikel i tidningen Sändaren veckan därefter. Det är viktigt att betona att det är en prognos och det finns flera osäkra faktorer, t ex har vi inte sett det slutgiltiga resultatet av extrainsamlingen En bra start ännu och överföringen av bildarsamfundens tillgångar kan också påverka prognosen. En anledning till att prognosen är negativ är att vissa omställningskostnader blivit högre än väntat och att de personalneddragningar som genomfördes i juni ännu inte har fått genomslag. Under året har åtgärder vidtagits för att uppnå en budget i balans 2014 och på kansliet arbetar vi nu med att konkretisera den rambudget som kyrkokonferensen beslutade om i maj. I slutet av november kommer vi att lägga ut en kortfattad ekonomisk redovisning på vår hemsida. Marianne Dahl Radhe, administrativ chef EqMed finns till för dig som arbetar/arbetat i Equmeniakyrkan, eller dess bildarsamfund som pastor, diakon, missionsarbetare, ungdomsledare, musiker, vaktmästare, administration eller i någon annan tjänst. Vi vill att kyrkan skall vara världens bästa arbetsplats. I den målsättningen behöver vi varandra. Med tankar, idéer, stöd, visioner, och mycket annat. EqMed erbjuder och inbjuder till mötesplatser för alla våra medarbetarkategorier. Ibland tillsammans alla, andra gånger den enskilda medarbetarkategorin. Vi finns med i din region. Vårt fackförbund, Vision Ekumeniska, arbetar med de Medarbetarförbundet arbetar med identiteten och rollen som pastor, diakon, missionär ungdomsledare, musiker mm. Genom att skapa mötesplatser som Vinterkonferensen, hemsida, bygga personliga relationer och nätverk vill vi verka för yrkesstolthet och arbetsglädje! Medarbetarförbundet arbetar med identiteten och rollen som pastor, diakon, missionär ungdomsledare, musiker mm. Genom att skapa mötesplatser som Vinterkonferensen, hemsida, bygga personliga relationer och nätverk vill vi verka för yrkesstolthet och arbetsglädje! Vi representeras i Equmeniakyrkan i; Ansvarsnämnd, THS, fortbildning, antagningsnämnd,medarbetarkör, personalvård, stipendiefond, mm Vår hemsida finns till för dig. Här hittar du det som är aktuellt för dig, din tjänst, i din kyrka Equmeniakyrkan. Vi vill att alla ska vara med! Ju fler vi är i vårt medarbetarförbund, ju mer kan vi göra. Bli medlem idag! 300:-, BG: (50:- för pensionär) Mats Carlsson, ordförande Information från medarbetarförbundet 15

16 16

De tre fokusområdena blir synliga under våren

De tre fokusområdena blir synliga under våren De tre fokusområdena blir synliga under våren I början av det nya året kommer här en hälsning med ny information från de tre fokusområdena Bibel och Bön, Uppdraget och Trovärdighet. Den handlar om det

Läs mer

Har du någon gång funderat på att bli diakon, missionär eller pastor? Det fi nns alltid behov av nya medarbetare i Svenska Missionskyrkan.

Har du någon gång funderat på att bli diakon, missionär eller pastor? Det fi nns alltid behov av nya medarbetare i Svenska Missionskyrkan. Vill du bli... diakon, missionär eller pastor? Det fi nns alltid behov av nya medarbetare! Har du någon gång funderat på att bli diakon, missionär eller pastor? Det fi nns alltid behov av nya medarbetare

Läs mer

e-post: johanna.sahlin@equmenia.se telefon: 08-58003214

e-post: johanna.sahlin@equmenia.se telefon: 08-58003214 Equmeniakyrkans insamlingsdag till equmenia infaller på tacksägelsedagen den 13 oktober. Temat för insamlingen är att Växa Tillsammans. I denna kampanjguide har vi försökt samla lite tankar och idéer för

Läs mer

Vill du bli diakon, missionär eller pastor?

Vill du bli diakon, missionär eller pastor? Vill du bli diakon, missionär eller pastor? Det finns alltid behov av nya medarbetare! Har du någon gång funderat på att bli diakon, missionär eller pastor? Det finns alltid behov av nya medarbetare i

Läs mer

PROTOKOLL KYRKOSTYRELSEN

PROTOKOLL KYRKOSTYRELSEN Sammanträdesprotokoll 44 55 Plats: Baptistkyrkan, Karlstad Närvarande: Ann-Sofie Lasell Helena Genemo Gunilla Andersson Andreas Möller Hans Andreasson Sara Möller Göran Bondesson Marianne Nordin Dan Brännström

Läs mer

Torbjörn Jacobsson, deltog i 39.6 51 Per Rydwik Adjungerade: Lasse Svensson Kyrkoledare, deltog i 39 46

Torbjörn Jacobsson, deltog i 39.6 51 Per Rydwik Adjungerade: Lasse Svensson Kyrkoledare, deltog i 39 46 Sammanträdesprotokoll 39 51 Plats: Ekumeniska centret, Alvik Närvarande: Christer Jonsson Tomas Bjöersdorff, ordförande Malin Lagerlöf Hans Andreasson Margareta Larsson Miriam Carlsson Andreas Möller Hani

Läs mer

Till alla föreninge och församlingar inom Gemensam Framtid och equmenia

Till alla föreninge och församlingar inom Gemensam Framtid och equmenia Till alla föreninge och församlingar inom Gemensam Framtid och equmenia Vänner i Kristus! När vi senast möttes till riksstämma och kyrkokonferens var en fråga särskilt livligt diskuterad, den som regionernas

Läs mer

STADGAR FÖR EQUMENIAKYRKAN

STADGAR FÖR EQUMENIAKYRKAN STADGAR FÖR EQUMENIAKYRKAN (Antagna vid bildarmötet 4 juni 2011 och reviderade vid kyrkokonferenserna 2012 och 2013) 1 Equmeniakyrkan 1. Equmeniakyrkan är ett kristet trossamfund, en gemenskap av församlingar

Läs mer

En gåva till församlingarna!

En gåva till församlingarna! 1% av din årsinkomst! Kyrkoavgiften dras på skattsedeln naturligtvis efter ditt medgivande. Det är ett bekvämt sätt att ge pengar till din församling och samtidigt hjälpa andra församlingar. Kyrkoavgiften

Läs mer

Stadgar för Equmenia region Svealand

Stadgar för Equmenia region Svealand Stadgar för Equmenia region Svealand 1 Regionens grund, namn och uppdrag JESUS KRISTUS ÄR HERRE. Equmenia region Svealand delar denna bekännelse från Filipperbrevet 2:11 med kristna genom alla tider. Barn-

Läs mer

i Centrumkyrkan Tumba händer nr 1 2014, 23 februari 25 maj

i Centrumkyrkan Tumba händer nr 1 2014, 23 februari 25 maj i Centrumkyrkan Tumba händer nr 1 2014, 23 februari 25 maj DETTA PROGRAMBLAD är en hälsning till dig från Centrumkyrkan i Tumba, som du hittar i centrum, Gröndalsvägen 10. Du är varmt välkommen till de

Läs mer

KYRKOAVGIFTEN Ditt enkla sätt att stödja arbetet i församlingen

KYRKOAVGIFTEN Ditt enkla sätt att stödja arbetet i församlingen KYRKOAVGIFTEN Ditt enkla sätt att stödja arbetet i församlingen Anmäl senast 31 oktober Kyrkoavgiften! Equmeniakyrkans vision lyder: "En kyrka för hela livet där mötet med Jesus Kristus förvandlar mig,

Läs mer

Normalstadgar för equmenias regioner

Normalstadgar för equmenias regioner Normalstadgar för equmenias regioner Inom equmenia finns sju regioner. Geografi och uppdrag fastställs av equmenias riksstämma. Verksamheten i regionerna sker i nära koppling till den verksamhet som sker

Läs mer

Nu gör jag något nytt

Nu gör jag något nytt Nu gör jag något nytt Linda Alexandersson fredag 15 maj Det började med att två tjejer i min församling i Arvika, åkte ner hit till Göteborgsområdet för att träffa en präst. De hade bekymmer på ett område

Läs mer

Förslag till stadgar för församling

Förslag till stadgar för församling Förslag till stadgar för församling Equmeniakyrkan [ortnamn] är en församling som tillhör Equmeniakyrkan. Församlingen har antagit följande stadgar för att reglera församlingens yttre former. Församling,

Läs mer

Grunddokument för Kyrkan i Enebyberg

Grunddokument för Kyrkan i Enebyberg Kyrkan i Enebyberg I originaldokumentet användes det dåvarande samfundsnamnet Svenska Missionskyrkan, men i denna webbversion har detta ersatts med det nya namnet Equmeniakyrkan. På samma sätt användes

Läs mer

WESLEYKYRKA. Malmö Metodistförsamling. PROGRAM 16 februari - 15 april 2012. - en Oas på Limhamn. www.wesleykyrkan.se

WESLEYKYRKA. Malmö Metodistförsamling. PROGRAM 16 februari - 15 april 2012. - en Oas på Limhamn. www.wesleykyrkan.se WESLEYKYRKA Malmö Metodistförsamling PROGRAM 16 februari - 15 april 2012 www.wesleykyrkan.se Torsdag 16 februari WESLEYKYRKAN GUDSTJÄ STER OCH SAMLI GAR Söndag 19 februari 11:00 Gudstjänst med temat Trygghet

Läs mer

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte Ett år i föreningen Det finns i en förening några områden som återkommer varje år. Ett sätt att planera arbetet i föreningen är att se vilka uppgifter de är och när de behöver göras. Här hittar du några

Läs mer

Remiss svar Ny gemensam kyrka.

Remiss svar Ny gemensam kyrka. Gamla Uppsala Missionsförsamling 20101001 FÖRSLAG Remiss svar Ny gemensam kyrka. Remiss från Metodistkyrkan i Sverige, Svenska Baptistsamfundet och Svenska Missionskyrkan. Ett förslag till svar på remissen

Läs mer

PROTOKOLL KYRKOSTYRELSEN Sammanträdesprotokoll Plats: Ekumeniska centret, Alvik Närvarande:

PROTOKOLL KYRKOSTYRELSEN Sammanträdesprotokoll Plats: Ekumeniska centret, Alvik Närvarande: Sammanträdesprotokoll 27 37 Plats: Ekumeniska centret, Alvik Närvarande: Torbjörn Jacobsson Tomas Bjöersdorff, ordförande Christer Jonsson Hans Andreasson Malin Lagerlöf Göran Bondesson Andreas Möller

Läs mer

STADGAR FÖR UNIVERSAL KYRKAN AV JESUS KRISTUS I

STADGAR FÖR UNIVERSAL KYRKAN AV JESUS KRISTUS I LAG, TRO & LIV Universal Kyrkan av Jesus Kristus UKJK STADGAR FÖR UNIVERSAL KYRKAN AV JESUS KRISTUS I (.) Antagna den 2 1. Namn och identitet UNIVERSAL KYRKAN AV JESUS KRISTUS I.., förkortat. är en gemenskap

Läs mer

Församlingsordning för Abrahamsbergskyrkans församling (förslag 3 okt)

Församlingsordning för Abrahamsbergskyrkans församling (förslag 3 okt) Församlingsordning för Abrahamsbergskyrkans församling (förslag 3 okt) Församlingsordning för Abrahamsbergskyrkans församling antagen vid årsmöte 2013-03- XX Abrahamsbergskyrkans församling har antagit

Läs mer

IMMANUELSKYRKAN. www.imkskovde.se. December 2014 - Februari 2015 SKÖVDE. Equmeniakyrkan

IMMANUELSKYRKAN. www.imkskovde.se. December 2014 - Februari 2015 SKÖVDE. Equmeniakyrkan IMMANUELSKYRKAN SKÖVDE December 2014 - Februari 2015 Equmeniakyrkan www.imkskovde.se Omslagsbilden: Välkommen in i värmen i Immanuelskyrkan! Skövde Missionsförsamling & Equmenia Skövde Kungsgatan 17, 541

Läs mer

NYHETSBREV. Mer ljus och bättre redskap

NYHETSBREV. Mer ljus och bättre redskap NYHETSBREV januari 2013 Baptistsamfundet, Metodistkyrkan och Missionskyrkan har bildat ett nytt kyrkosamfund tillsammans. Den nya kyrkans arbetsnamn är Gemensam Framtid. Mer ljus och bättre redskap Vi

Läs mer

Stadgar för Gredelbykyrkan

Stadgar för Gredelbykyrkan Gredelbykyrkan är ansluten till Equmeniakyrkan Stadgar för Gredelbykyrkan Gredelbykyrkan, med organisationsnummer 814800-0592, har antagit följande stadgar för att reglera församlingens yttre former. Församlingen

Läs mer

PROTOKOLL KYRKOSTYRELSEN 2012-05-17. Sammanträdesprotokoll 30-36 Plats: Missionskyrkan, Linköping. Närvarande: Adjungerade: Justerare: Malin Ljungdahl

PROTOKOLL KYRKOSTYRELSEN 2012-05-17. Sammanträdesprotokoll 30-36 Plats: Missionskyrkan, Linköping. Närvarande: Adjungerade: Justerare: Malin Ljungdahl Sammanträdesprotokoll 30-36 Plats: Missionskyrkan, Linköping Närvarande: Ann-Sofie Lasell Gunilla Andersson Hans Andreasson Sanna Boij Miriam Carlsson Lars Dalesjö Helena Genemo Adjungerade: Lasse Svensson

Läs mer

DEL AV GEMENSKAPEN. Kyrkan är Guds famn och familj

DEL AV GEMENSKAPEN. Kyrkan är Guds famn och familj Medlemskap DEL AV GEMENSKAPEN Kyrkan är Guds famn och familj Varje år finns en majoritet av kyrkans nära sju miljoner medlemmar med i något av kyrkans sammanhang. Det kan vara i den lilla kören på landet,

Läs mer

Torbjörn Jacobsson, deltog i 22 27.1 Susanne Rodmar, deltog i 22.5 32. Sofia Camnerin Bitr. kyrkoledare, deltog i 22.5 32

Torbjörn Jacobsson, deltog i 22 27.1 Susanne Rodmar, deltog i 22.5 32. Sofia Camnerin Bitr. kyrkoledare, deltog i 22.5 32 Sammanträdesprotokoll 22 32 Plats: Överås, Danska vägen 20, Göteborg Närvarande: Tomas Bjöersdorff, ordförande Hans Andreasson Miriam Carlsson, deltog i 23 32 Lars Dalesjö Margareta Larsson Andreas Möller

Läs mer

Jag kallar er vänner. Joh 15:15 En vägledning till församlingar som söker vänner i andra länder

Jag kallar er vänner. Joh 15:15 En vägledning till församlingar som söker vänner i andra länder Jag kallar er vänner Joh 15:15 En vägledning till församlingar som söker vänner i andra länder 1 Biblisk grund Den missionssyn som vuxit fram i Svenska Missionskyrkan när det gäller relationen till kyrkor

Läs mer

Vision. Pingstkyrkan Alingsås Landskyrkoallén 4

Vision. Pingstkyrkan Alingsås Landskyrkoallén 4 Pingstkyrkans Vision Vi vill forma Alingsås framtid genom att vara en stor kyrka som har avgörande betydelse i stan. I vardagen vill vi lyssna, höras och vara en given tillgång. Söndagens gudstjänst och

Läs mer

Stadgar för X-kyrkan

Stadgar för X-kyrkan Stadgar för X-kyrkan 1 X-kyrkan 1. X-kyrkan är ett kristet trossamfund, en gemenskap av församlingar och en gemenskap av människor som bekänner Jesus Kristus som Frälsare och Herre. X-kyrkans församlingar

Läs mer

PROTOKOLL KYRKOSTYRELSEN 2012-12-08. Sammanträdesprotokoll 90-102. Plats: Ekumeniska centret, Alvik. Närvarande: Lars Dalesjö Adjungerade:

PROTOKOLL KYRKOSTYRELSEN 2012-12-08. Sammanträdesprotokoll 90-102. Plats: Ekumeniska centret, Alvik. Närvarande: Lars Dalesjö Adjungerade: Sammanträdesprotokoll 90-102 Plats: Ekumeniska centret, Alvik Närvarande: Ann-Sofie Lasell, ordförande Gunilla Andersson Hans Andreasson Göran Bondesson Dan Brännström Miriam Carlsson Lars Dalesjö Adjungerade:

Läs mer

Kontakt. Med evig kärlek har jag älskat dig, därför låter jag min nåd förbli över dig. Jeremia 31:3. December 2015 Februari 2016

Kontakt. Med evig kärlek har jag älskat dig, därför låter jag min nåd förbli över dig. Jeremia 31:3. December 2015 Februari 2016 Kontakt December 2015 Februari 2016 Ett programblad från Löfstad kyrkan i Tranås samt Gripenbergs & Åsens missionsförsamlingar Med evig kärlek har jag älskat dig, därför låter jag min nåd förbli över dig.

Läs mer

En Fridfull Julhelg & Ett Välsignat Nytt År önskar Equmeniakyrkan Örbyhus

En Fridfull Julhelg & Ett Välsignat Nytt År önskar Equmeniakyrkan Örbyhus En Fridfull Julhelg & Ett Välsignat Nytt År önskar Equmeniakyrkan Örbyhus Och ljuset lyser i mörkret, och mörkret har inte övervunnit det. Johannes 1:5 Jag är världens ljus. Den som följer mig ska inte

Läs mer

Vi är med och förändrar Sverige!

Vi är med och förändrar Sverige! Din kyrkoavgift till församlingen ett enkelt sätt att stödja arbetet Vi är med och förändrar Sverige! Kom med du också! Vårt gemensamma beslut utmanar: I snitt 14 nya givare per församling!» Vi vågar satsa

Läs mer

Remiss svar: Ny gemensam kyrka.

Remiss svar: Ny gemensam kyrka. 20101014 Remiss svar: Ny gemensam kyrka. Från Gamla Uppsala Missionsförsamling. Beslut vid församlingsmöte. Remiss från Metodistkyrkan i Sverige, Svenska Baptistsamfundet och Svenska Missionskyrkan. Några

Läs mer

Årets första nyhetsbrev februari 2014

Årets första nyhetsbrev februari 2014 Årets första nyhetsbrev februari 2014 Nu har olika aktiviteter startat upp igen efter julledighet och många har hunnit med årsmöten, där ni som lokal förening tagit beslut om färdplan för framtiden. Byten

Läs mer

Bön för vår kyrka och vår värld

Bön för vår kyrka och vår värld Bön för vår kyrka och vår värld Bönen Vår viktigaste uppgift som kristna är att söka Gud, att låta hans kärleks eld tändas och brinna i våra hjärtan. Bön är att befinna sig i den älskande Gudens ansiktes

Läs mer

Till EFS årsmöte 16 maj 2015: Verksamhetsplan för 2016

Till EFS årsmöte 16 maj 2015: Verksamhetsplan för 2016 Till EFS årsmöte 16 maj 2015: Verksamhetsplan för 2016 EFS stadgar föreskriver att årsmötet tillsammans med rambudget ska fastställa en verksamhetsplan för kommande år. Verksamhetsplanen ska ange inriktningar

Läs mer

Håstenskyrkan Programblad för Equmeniakyrkan Varberg Nr 1 Vintern 2017

Håstenskyrkan Programblad för Equmeniakyrkan Varberg Nr 1 Vintern 2017 Håstenskyrkan Programblad för Equmeniakyrkan Varberg Nr 1 Vintern 2017 Equmeniakyrkan Varberg Post- och besöksadress: Håstens torg 432 30 Varberg Telefon 0340-10466 E-mail: info@hastenskyrkan.se Hemsida:

Läs mer

Handledning för förening i EFK UNGs Bidragsspår

Handledning för förening i EFK UNGs Bidragsspår Handledning för förening i EFK UNGs Bidragsspår En praktisk handledning för de som vill bilda en ny förening, som vill ansluta en redan befintlig förening eller som redan är anslutna till EFK UNGs Bidragsspår

Läs mer

Missionskyrkan Gråbo

Missionskyrkan Gråbo Missionskyrkan Gråbo PROGRAMBLAD 161201-170131 Ny medarbetare Carina Hult börjar som ny pastor i vår församling den 1 december. Carina kommer närmast från Tabernaklet i Göteborg, där hon arbetat som deltidspastor.

Läs mer

Verksamhetsplan 2015. Bilaga 1

Verksamhetsplan 2015. Bilaga 1 Verksamhetsplan 2015 Bilaga 1 Verksamhetsmål 1 Ledord: Gemenskap Vi vill verka för att föreningarna känner mening och glädje över att vara del av Equmenia Väst, och att föreningarna upplever att Equmenia

Läs mer

Trygga tillsammans. Riktlinjer för Equmeniakyrkans och Equmenias gemensamma arbete mot sexuella övergrepp

Trygga tillsammans. Riktlinjer för Equmeniakyrkans och Equmenias gemensamma arbete mot sexuella övergrepp Trygga tillsammans Riktlinjer för Equmeniakyrkans och Equmenias gemensamma arbete mot sexuella övergrepp Inledning Equmeniakyrkans vision är att vara en kyrka för hela livet där mötet med Jesus Kristus

Läs mer

FÖRSAMLINGSBLAD FÖR EQUMENIAKYRKAN PÅ SÖDRA DAL Juni - September 2017

FÖRSAMLINGSBLAD FÖR EQUMENIAKYRKAN PÅ SÖDRA DAL Juni - September 2017 FÖRSAMLINGSBLAD FÖR EQUMENIAKYRKAN PÅ SÖDRA DAL Juni - September 2017 Jag tycker nog att jag har skapligt bra lokalsinne, jag brukar inte gå vilse. Men visst händer det ändå ibland att jag tappar riktningen,

Läs mer

Kom med du också! Kyrkoavgiften. ditt enkla sätt att stödja arbetet i församlingen. Anmäl före 31 oktober talong i foldern!»

Kom med du också! Kyrkoavgiften. ditt enkla sätt att stödja arbetet i församlingen. Anmäl före 31 oktober talong i foldern!» Kom med du också! Kyrkoavgiften ditt enkla sätt att stödja arbetet i församlingen Anmäl före 31 oktober talong i foldern!» 1 % av din årsinkomst! Kyrkoavgiften dras på skattsedeln naturligtvis efter ditt

Läs mer

1 Syfte 3 2 Vision 3 3 Vår historia 3. 4 Vår gemensamma tro 3. 4.1 Bibeln 4 4.2 Undervisning 4 4.3 Bönen 5 4.4 Gudtjänst 5 4.

1 Syfte 3 2 Vision 3 3 Vår historia 3. 4 Vår gemensamma tro 3. 4.1 Bibeln 4 4.2 Undervisning 4 4.3 Bönen 5 4.4 Gudtjänst 5 4. Församlingsordning Innehållsförteckning 1 Syfte 3 2 Vision 3 3 Vår historia 3 4 Vår gemensamma tro 3 4.1 Bibeln 4 4.2 Undervisning 4 4.3 Bönen 5 4.4 Gudtjänst 5 4.5 Mission 5 5 Gemensamma handlingar 6

Läs mer

Svenska kyrkans strategi för digital kommunikation och närvaro

Svenska kyrkans strategi för digital kommunikation och närvaro Svenska kyrkans strategi för digital kommunikation och närvaro 1 (7) Svenska kyrkans strategi för digital kommunikation och närvaro Inledning Svenska kyrkan ska vara ett redskap för Guds rike, och i varje

Läs mer

2014/2015. konfirmand

2014/2015. konfirmand 2014/2015 konfirmand 1 Nya kompisar, läger och gå på vatten Vi lever i en tid där vi möter många olika tankar värderingar och trosuppfattningar. Det kan vara positivt men också förvirrande. Vad är rätt

Läs mer

Januari. Ekumeniska böneveckan 18-25 januari Samlingar i Saronhuset varje dag kl. 18

Januari. Ekumeniska böneveckan 18-25 januari Samlingar i Saronhuset varje dag kl. 18 Januari Vecka 1 Torsdag 1 januari 11.00 Ekumenisk gudstjänst i Uddevalla kyrka Söndag 4 januari 11.00 Gudstjänst med nattvard Sönd. eft. nyår Guds hus Lars Widéll, Yvonne Eriksdotter Vecka 2 Tisdag 6 januari

Läs mer

Välkommen till SFF-kongress 2012 i Borås

Välkommen till SFF-kongress 2012 i Borås Välkommen till SFF-kongress 2012 i Borås Som framgått av annons i SFF-Filatelisten och vårt nyhetsbrev är det förbundskongress i Borås 21 och 22 april 2012 plus att den föregås av en filatelidag. Det är

Läs mer

i Centrumkyrkan Tumba händer nr , 2 september 14 oktober

i Centrumkyrkan Tumba händer nr , 2 september 14 oktober i Centrumkyrkan Tumba händer nr 3 2012, 2 september 14 oktober DETTA PROGRAMBLAD är en hälsning till dig från Centrumkyrkan i Tumba. Du hittar den i centrum, Gröndalsvägen 10. Du är varmt välkommen till

Läs mer

Söndagen den 20 september kommer Kvillsfors Missionsförsamling att byta namn till Equmeniakyrkan Kvillsfors. Bakgrunden är att Svenska Missionskyrkan

Söndagen den 20 september kommer Kvillsfors Missionsförsamling att byta namn till Equmeniakyrkan Kvillsfors. Bakgrunden är att Svenska Missionskyrkan Söndagen den 20 september kommer Kvillsfors Missionsförsamling att byta namn till Equmeniakyrkan Kvillsfors. Bakgrunden är att Svenska Missionskyrkan 2011 gick samman med Metodistkyrkan i Sverige och Svenska

Läs mer

Handledning för förening i EFK UNGs Bidragsspår

Handledning för förening i EFK UNGs Bidragsspår Handledning för förening i EFK UNGs Bidragsspår En praktisk handledning för de som vill bilda en ny förening, som vill ansluta en redan befintlig förening eller som redan är anslutna till EFK UNGs Bidragsspår

Läs mer

Propositioner. till distriktsårsmötet 14-15 april 2012. Flämslätt stifts- och kursgård

Propositioner. till distriktsårsmötet 14-15 april 2012. Flämslätt stifts- och kursgård Propositioner till distriktsårsmötet 14-15 april 2012 Flämslätt stifts- och kursgård Proposition 2012:1 Verksamhets- och budgetmål för 2013 MED DOPET SOM GRUND Vi vill med Kristus i centrum och dopet som

Läs mer

Vecka Tänd ett ljus

Vecka Tänd ett ljus Vecka 49 2015 Tänd ett ljus Även om det kommer att bli mörkare ytterligare ett par veckor känns det ändå som om det vänt. I och med alla tända ljus blir det inte alldeles mörkt. Varje år påminns man om

Läs mer

Välkomna till kyrkokonferensen!

Välkomna till kyrkokonferensen! nr 3/04 Välkomna till kyrkokonferensen! Tre samfund och tre ungdomsförbund samlas under Kristi himmelsfärdshelgen i Västerås till en historisk konferens under temat I rörelse. Vår förhoppning är att omkring

Läs mer

Församlingen lever i denna mission genom: evangelisation, att föra glädjebudet om Jesus Kristus till alla människor,

Församlingen lever i denna mission genom: evangelisation, att föra glädjebudet om Jesus Kristus till alla människor, Församlingskonstitution Församlingens konstitution består av Teologisk grund för Equmeniakyrkan samt Församlingsordning och Församlingsstadgar antagna av Fristads Missionskyrka 2014 09 29 och 2014 09 --.

Läs mer

HANDLEDNING. livet. Tillsammans för MISSION OCH EVANGELISATION I EN VÄRLD I FÖRÄNDRING

HANDLEDNING. livet. Tillsammans för MISSION OCH EVANGELISATION I EN VÄRLD I FÖRÄNDRING HANDLEDNING livet Tillsammans för MISSION OCH EVANGELISATION I EN VÄRLD I FÖRÄNDRING Kyrkan finns till genom mission liksom elden finns till genom att brinna. Om hon inte engagerar sig i mission upphör

Läs mer

Gemensam Framtid Förslag till rambudget 2014

Gemensam Framtid Förslag till rambudget 2014 Gemensam Framtid Förslag till rambudget 2014 Beslutad av kyrkostyrelsen den 7 april 2013 Inledning Kyrkostyrelsen lägger här fram sitt förslag till rambudget för år 2014. Under våren 2013 har styrelsen

Läs mer

STARTA LOKALAVDELNING I SVENSKA KYRKANS UNGA SVENSKA KYRKANS UNGA. 75170 Uppsala tfn: 018-640 640 fax: 018-640 655 www.svenskakyrkansunga.

STARTA LOKALAVDELNING I SVENSKA KYRKANS UNGA SVENSKA KYRKANS UNGA. 75170 Uppsala tfn: 018-640 640 fax: 018-640 655 www.svenskakyrkansunga. STARTA LOKALAVDELNING I SVENSKA KYRKANS UNGA SVENSKA KYRKANS UNGA 75170 Uppsala tfn: 018-640 640 fax: 018-640 655 www.svenskakyrkansunga.se STARTA LOKALAVDELNING HEJ! Spännande att ni vill starta lokalavdelning

Läs mer

SKÅREKYRKAN Dagordning årsmöte 2015-10-25

SKÅREKYRKAN Dagordning årsmöte 2015-10-25 SKÅREKYRKAN Dagordning årsmöte 2015-10-25 1. Årsmötets öppnande 2. Föredragningslistan gås igenom och godkännes 3. Val av funktionärer för årsmötet - ordförande - vice ordförande - sekreterare - protokollsjusterare

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL EFS-KYRKAN HELSINGBORG

VÄLKOMMEN TILL EFS-KYRKAN HELSINGBORG TA GÄRNA MED MIG HEM! VÄLKOMMEN TILL EFS-KYRKAN HELSINGBORG EN GUIDE TILL EFS-KYRKAN HELSINGBORG Fr.o.m. september 2016 Jesus talade åter till dem och sade: Jag är världens ljus. Den som följer mig skall

Läs mer

Avskiljning av missionär

Avskiljning av missionär Avskiljning av missionär Anvisningar I Kyrkokonferensens samlade gemenskap av församlingar avskiljs kvinnor och män till särskilda tjänster. Det kan gälla redan ordinerade medarbetare som diakoner och

Läs mer

Vill du bli diakon, missionär eller pastor?

Vill du bli diakon, missionär eller pastor? Vill du bli diakon, missionär eller pastor? Vill du bli diakon, missionär eller pastor? Har du någon gång funderat på att bli diakon, missionär eller pastor? Det finns alltid behov av nya medarbetare i

Läs mer

HANDLINGSPLAN. Här nedan förklaras de olika stegen i mallen:

HANDLINGSPLAN. Här nedan förklaras de olika stegen i mallen: HANDLINGSPLAN För att arbeta med strategierna behövs en handlingsplan med olika insatser. Svenska Kyrkans Unga har en del kampanjer som sker varje år och sedan en verksamhetsinriktning från Stora årsmötet.

Läs mer

PULSGRUPPER HUR GÖR MAN OCH VARFÖR?

PULSGRUPPER HUR GÖR MAN OCH VARFÖR? PER PULSGRUP CH VARFÖR? HUR GÖR MAN O VARFÖR PULS? PULSGRUPP- VAD ÄR DET? Och varför ska vi ha det? Två relevanta och bra frågor som vi som jobbar med Puls-Tro och Idrott får ganska ofta. De frågorna försöker

Läs mer

2. Grund för ekumeniskt samarbete i Linköpings city

2. Grund för ekumeniskt samarbete i Linköpings city Samarbetsavtal mellan 1. Grunddokument D etta grunddokument beskriver mål och inriktning samt ekumeniska förutsättningar för samarbetet mellan Linköpings domkyrkoförsamling och Linköpings S:t Lars församling

Läs mer

Inledning JESUS KRISTUS ÄR HERRE

Inledning JESUS KRISTUS ÄR HERRE Existerande stadgar Inledning JESUS KRISTUS ÄR HERRE Denna urkristna bekännelse är också Svenska Missionskyrkans (Missionskyrkans) och dess församlingars. Genom Svenska Missionskyrkans Ungdom (SMU) bedrivs

Läs mer

Programblad för Falköpings Missionsförsamling & SMU 1 december 2013 27 februari 2014

Programblad för Falköpings Missionsförsamling & SMU 1 december 2013 27 februari 2014 Hemvist för Falköpings Missionsförsamling Programblad för Falköpings Missionsförsamling & SMU 1 december 2013 27 februari 2014 Stina Lönnmyr, Nora Rydberg, Ellen Ahlrik, Karl Borgenhard och Joakim Svantesson.

Läs mer

HANDBOK. för ungdomsansvariga i FN-föreningar

HANDBOK. för ungdomsansvariga i FN-föreningar HANDBOK för ungdomsansvariga i FN-föreningar Svenska FN-förbundet Box 151 15 104 65 Stockholm Tel: 08-462 25 40 Fax: 08-641 88 76 E-post: info@fn.se webb: www.fn.se Svenska FN-förbundet, september 2011

Läs mer

SAMTALSFRÅGOR MER ÄN ORD

SAMTALSFRÅGOR MER ÄN ORD SAMTALSFRÅGOR MER ÄN ORD Här finns förslag till samtalsfrågor till boken Mer än ord trovärdig efterföljelse i en kyrka på väg. Frågorna passar bra att använda i diskussionsgrupper av olika slag. Komplettera

Läs mer

EQUMENIAKYRKANS KYRKOKONFERENS 2015 FÖREDRAGNINGSLISTA

EQUMENIAKYRKANS KYRKOKONFERENS 2015 FÖREDRAGNINGSLISTA EQUMENIAKYRKANS KYRKOKONFERENS 2015 FÖREDRAGNINGSLISTA Equmeniakyrkan En kyrka för hela livet där mötet med Jesus Kristus förvandlar mig, dig och världen Postadress: Box 14038, 167 14 Bromma Besöksadress:

Läs mer

Policy för fred och omställning till en hållbar värld

Policy för fred och omställning till en hållbar värld Policy för fred och omställning till en hållbar värld Gud skapade människan till sin avbild, till Guds avbild skapade han henne. 1 Mos 1:26 Vi vet att hela skapelsen ännu ropar som i födslovåndor. Rom

Läs mer

Tureholms kyrkan. En kyrka för hela livet där mötet med Jesus Kristus förvandlar - mig, dig och världen. www.tureholmskyrkan.se

Tureholms kyrkan. En kyrka för hela livet där mötet med Jesus Kristus förvandlar - mig, dig och världen. www.tureholmskyrkan.se Tureholms kyrkan april-september 2014 En kyrka för hela livet där mötet med Jesus Kristus förvandlar - mig, dig och världen. n 2 www.tureholmskyrkan.se Tre blir ett Text: Derek WALLES När jag för flera

Läs mer

välkommen till dop var du än står i livet

välkommen till dop var du än står i livet välkommen till dop var du än står i livet Du är sedd, du är älskad finns det något vackrare att säga? Det är precis detta som vi säger till alla barn och vuxna när de döps i vår församling. Lerums församling

Läs mer

Stadgar för Örebro Kristna Samarbetsråd

Stadgar för Örebro Kristna Samarbetsråd Stadgar för Örebro Kristna Samarbetsråd antagna vid Rådsmöten den 20 mars 1996 och den 5 april 2000 "Sträva efter att med friden som band bevara den andliga enheten: en enda kropp och en enda ande, liksom

Läs mer

SÅ MYCKET MER. Det finns många uppfattningar om konfirmation, men det är bara en sak som vi törs säga med säkerhet: Konfirmation är så mycket mer.

SÅ MYCKET MER. Det finns många uppfattningar om konfirmation, men det är bara en sak som vi törs säga med säkerhet: Konfirmation är så mycket mer. R I F T A M N IO N 0 O 2 K 5 1 0 2 6 1 SÅ MYCKET MER. Det finns många uppfattningar om konfirmation, men det är bara en sak som vi törs säga med säkerhet: Konfirmation är så mycket mer. Så mycket mer än

Läs mer

Arbetsplatsbesök med syfte att rekrytera förtroendevalda

Arbetsplatsbesök med syfte att rekrytera förtroendevalda Arbetsplatsbesök med syfte att rekrytera förtroendevalda På arbetsplatser där det finns förtroendevalda har Vårdförbundet fler medlemmar. Genom att utse förtroendevalda på arbetsplatsen skapar vi bättre

Läs mer

Sjöviks folkhögskola aug

Sjöviks folkhögskola aug 16 Sjöviks folkhögskola 11-14 aug PROPOSITIONER 2016 PROPOSITION 2016:1 PRELIMINÄR VERKSAMHETSINRIKTNING 2018 Svenska Kyrkans Ungas syftesparagraf: Svenska Kyrkans Unga är en demokratisk rörelse av barn

Läs mer

Förslag till dagordning vid Extra Ombudsmöte för SMU i Övre Norrland och equmenia Nord

Förslag till dagordning vid Extra Ombudsmöte för SMU i Övre Norrland och equmenia Nord Förslag till dagordning vid Extra Ombudsmöte för SMU i Övre Norrland och equmenia Nord 1. Välkomsthälsning 2. Val av presidium Mötet förslås välja till - Ordförande Amanda Wedberg - vice Ordförande Johan

Läs mer

Att vara internationellt ombud

Att vara internationellt ombud Att vara internationellt ombud Åt mig har getts all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar: döp dem i Faderns och Sonens och den heliga Andens namn och lär dem att hålla

Läs mer

Kyrkoavgiften! Kyrkoavgiften! Kyrkoavgiften! ditt enkla sätt att stödja arbetet i församlingen. ditt enkla sätt att stödja arbetet i församlingen

Kyrkoavgiften! Kyrkoavgiften! Kyrkoavgiften! ditt enkla sätt att stödja arbetet i församlingen. ditt enkla sätt att stödja arbetet i församlingen ditt enkla sätt stödja arbetet i samlgen ditt enkla sätt stödja arbetet i samlgen ditt enkla sätt stödja arbetet i samlgen Anmäl e 31 oktober Anmäl e Anmäl e 31 oktober 31 oktober Gemensam Framtids vision

Läs mer

Andreasakademin En lekmannaakademi Hösten 2015

Andreasakademin En lekmannaakademi Hösten 2015 Andreasakademin En lekmannaakademi Hösten 2015 Vad är Andreasakademin? Målsättningen för församlingsens vuxenfördjupning är att vi ska gripa oss an stora ämnen - utan att krångla till det. Namnet Andreasakademin

Läs mer

Presentation av kyrkostyrelsen

Presentation av kyrkostyrelsen Gunilla Andersson Alingsås, född 1969. Lärare i musik och engelska. Medlem i Sävedalens Missionsförsamling. Gudstjänstledare, sång & musikledare, hemsidesansvarig, tidigare även SMU-ledare och ordförande

Läs mer

Ordning för minnesgudstjänst i samband med olycka eller katastrof

Ordning för minnesgudstjänst i samband med olycka eller katastrof Ordning för minnesgudstjänst i samband med olycka eller katastrof När en minnesgudstjänst ordnas i samband med en olycka eller katastrof, har oftast en viss tid, timmar eller dygn, gått efter händelsen.

Läs mer

Skapa en Facebook-sida för er lokala POSK-grupp

Skapa en Facebook-sida för er lokala POSK-grupp Skapa en Facebook-sida för er lokala POSK-grupp 1. Logga in på Facebook För att skapa en sida behöver du en egen personlig Facebook-profil. Har du inte det behöver du skapa en först. 2. Skapa sida Gå till

Läs mer

STADGAR FÖR UNIVERSAL KRISTNA RÅD (UKR)

STADGAR FÖR UNIVERSAL KRISTNA RÅD (UKR) STADGAR FÖR Antagna den 06 oktober 2012 2 1 Organisation (Namn och identitet), förkortat UKR, är en kristen- och en ekumenisk organisation, är en ideell, opolitisk förening och ett samarbetsorgan för Trossamfundet

Läs mer

Kursplan för Kamratstödjarkursen Läsåret 2015/2016

Kursplan för Kamratstödjarkursen Läsåret 2015/2016 Kursplan för Kamratstödjarkursen Läsåret 2015/2016 Innehåll 1. Bakgrund... 3 2. Övergripande mål och syfte... 3 3. Pedagogik... 4 4. Genomförande... 4 4.1 Upplägg och planering... 4 4.2 Inriktning och

Läs mer

GRAFISK MANUAL. Trollhättans Missionskyrka 2014-04-24

GRAFISK MANUAL. Trollhättans Missionskyrka 2014-04-24 GRAFISK MANUAL Trollhättans Missionskyrka 2014-04-24 Kapitel 8, Marknadsföring är tills vidare utelämnad då det tar tid att genomarbeta konsekvenserna för programblad och hemsida samt hur vi vill marknadsföra

Läs mer

GRATTIS TILL DITT BARN

GRATTIS TILL DITT BARN GRATTIS TILL DITT BARN Information till er föräldrar inför ert barns dop från Vänersborg och Väne-Ryrs församling Jag vill lyckönska till ert barn och inbjuda till dop När vi står med ett nyfött barn i

Läs mer

OKTOBER 2016 Gudstjänst - Änglar mitt ibland oss Församlingsmöte Öppen kyrka kl Arbete ute Symöte Öppen kyrka kl.

OKTOBER 2016 Gudstjänst - Änglar mitt ibland oss Församlingsmöte Öppen kyrka kl Arbete ute Symöte Öppen kyrka kl. Församlingsblad för VISBY MISSIONSFÖRSAMLING Oktober - November 2016 Guds gästvänlighet Vi är mitt i hösten. En årstid då naturen inbjuder oss att upptäcka en gudagiven färgrikedom. Hösten är också naturens

Läs mer

VI SÖKER DIG SOM: o Har ett hjärta för barn och ungdomar och vill bli en del av deras vardag här i Vännäs.

VI SÖKER DIG SOM: o Har ett hjärta för barn och ungdomar och vill bli en del av deras vardag här i Vännäs. VI SÖKER DIG SOM: o Har ett hjärta för barn och ungdomar och vill bli en del av deras vardag här i Vännäs. o Är trygg i din egen tro och vill och kan dela den med andra. o Vill vara spindeln i nätet för

Läs mer

Barnvälsignelse Anvisningar Ordning

Barnvälsignelse Anvisningar Ordning Barnvälsignelse Anvisningar Den teologiska grunden för barnvälsignelsen grundar sig i att Jesus tog barnen i famnen och välsignade dem. Jesus visade att Guds rike hör barnen till. Det är en del av Guds

Läs mer

STADGAR FÖR HELA MÄNNISKAN

STADGAR FÖR HELA MÄNNISKAN STADGAR FÖR HELA MÄNNISKAN 1 Ändamål (*) Hela Människan är en allmännyttig ideell förening med uppdraget att, utifrån en människosyn med Jesus Kristus som förebild och källa till kraft och inspiration,

Läs mer

Per Rydwik Helen Åkerman Thord-Ove Thordson

Per Rydwik Helen Åkerman Thord-Ove Thordson Sammanträdesprotokoll 198-207 Styrelse Styrelsen för föreningen Gemensam Framtid Tid Plats 2011-04-09 Rotebrokyrkan, Rotebro Närvarande ledamöter Sanna Boij Miriam Carlsson Josefine Englund Christer Jonsson

Läs mer

EN BÄTTRE VÄRLD. Stadgar. för Svenska FN-förbundet, distrikt och föreningar

EN BÄTTRE VÄRLD. Stadgar. för Svenska FN-förbundet, distrikt och föreningar EN BÄTTRE VÄRLD Stadgar för Svenska FN-förbundet, distrikt och föreningar Stadgar för Svenska FN-förbundet, distrikt och föreningar Stadgarna antogs 1957 och reviderades senast vid Svenska FN-förbundets

Läs mer

En kyrka för hela livet där mötet med Jesus Kristus förvandlar - mig, dig och världen.

En kyrka för hela livet där mötet med Jesus Kristus förvandlar - mig, dig och världen. En kyrka för hela livet där mötet med Jesus Kristus förvandlar - mig, dig och världen. Equmeniakyrkan är en ung kyrka i Sverige med en nästan 200-årig historia. Tillsammans med miljarder kristna över hela

Läs mer

Vägledningsåret INLEDNING MOMENT UNDER VÄGLEDNINGSÅRET

Vägledningsåret INLEDNING MOMENT UNDER VÄGLEDNINGSÅRET Vägledningsåret INLEDNING Ordination i Equmeniakyrkan En av kyrkans gemensamma uppgifter är att utbilda och ordinera diakoner och pastorer för tjänst. Om den särskilda tjänsten sägs i Teologisk grund för

Läs mer

Söndagsskolan och LoveNepal. sid12

Söndagsskolan och LoveNepal. sid12 Söndagsskolan och LoveNepal sid12 1 2 Den Helige Ande - Vår Hjälpare Nu går jag till honom som har sänt mig, och ingen av er frågar mig: Vart går du? Men eftersom jag har sagt er detta, är era hjärtan

Läs mer