airmail Goda resultat för IVF med molekylärfiltrering Filterhantering lönar sig för Honda i Indien Gästintervju med REHVA:s generalsekreterare

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "airmail Goda resultat för IVF med molekylärfiltrering Filterhantering lönar sig för Honda i Indien Gästintervju med REHVA:s generalsekreterare"

Transkript

1 NYHETS- MAGASINET FRÅN CAMFIL FARR Nr 2/2010 Goda resultat för IVF med molekylärfiltrering Filterhantering lönar sig för Honda i Indien Gästintervju med REHVA:s generalsekreterare Order inom kärnkrafts-, biosäkerhets- och läkemedelsindustrin i Kina Först med att delta i BSI:s program för minskad energiförbrukning CFM gör franska kunder mer miljövänliga

2 Det givna förstahandsvalet För vissa företag handlar det mer om ord än om handling. För Camfil Farr är det tvärtom. För oss handlar allt om luftkvalitet och att hålla vad vi lovar: filterprodukter som ger hälsosam inomhusluft för alla och som eliminerar skadliga föroreningar och renar utsläpp, samtidigt som de minskar kundernas koldioxidutsläpp och ger ökad kostnadseffektivitet och produktivitet, för att bara nämna några av fördelarna. Inget annat filterföretag kan matcha våra produkter, vår lokala närvaro och det starka stödet från kunderna. Denna branschledande ställning känns både utmanande och rolig. Den kräver ett mycket seriöst arbete som bygger på starka kärnvärden, stort ansvar, en tydlig vision, orubbliga mål och ett mycket engagerat och innovativt specialistteam. Lyckligtvis har Camfil Farr allt detta. Vår marknadsledande ställning har varit en mycket bra utgångspunkt för att utveckla den typ av långsiktiga relationer som vi i dag har med många kunder från hela världen. Den utgör också en stabil grund för att i framtiden bygga fler gynnsamma samarbeten med nya kunder. Vi vill helt enkelt vara marknadens förstahandsval när det gäller toppmoderna luftfilterlösningar inom komfortluft, rena processer, energisystem, luftföroreningskontroll, järnvägar, kärnkraft och inneslutning samt luftburna molekylära föroreningar. Vi gillar att ha kommandot inom varje del av vår bransch. Vi ska alltid vara först med att erbjuda de effektivaste och miljövänligaste filterlösningarna för varje tänkbar tillämpning. Vi anser att ren luft borde vara en mänsklig rättighet i paritet med tillgång till rent vatten, och vi fortsätter oförtrutet vårt arbete med att uppnå detta mål genom att skydda människor, processer och miljön i fler och fler städer och byggnader runtom i världen. Inuti tidskriften hittar du de vanliga exemplen på hur detta arbete går till. Och när vi ändå har din uppmärksamhet vill vi påminna dig om att besöka vår nya webbplats på Alan O Connell, VD 2

3 Molekylär- filtrering ger liv Vissa par kan behöva en hjälpande hand för att uppfylla drömmen om ett litet barn, och det är där IVF (konstgjord befruktning) kommer in i bilden. Enbart i industriländerna har uppskattningsvis 10 procent av alla par fertilitetsproblem. Forskarna framhåller stress, miljöförstöring, kosthållning, sexuellt överförbara sjukdomar och fetma som de viktigaste orsakerna, och förutspår att situationen kommer att förvärras under de kommande åren. Ända sedan det första provrörsbarnet föddes år 1978 har IVF-tekniken gått från klarhet till klarhet.*ivf är i förenklade ordalag den process då befruktning sker genom att ett ägg sammanförs med spermier i ett laboratorieglas. Om denna process lyckas genomförs sedan en så kallad embryoöverföring där embryot rent fysiskt placeras i livmodern. Ett av de viktigaste stegen inom IVF är att skapa rätt miljö för befruktningen. Ingenstans är borttagningen av luftburna föroreningar lika viktig som i byggnader där IVF-processer genomförs. Detta beror på att luftkvaliteten i laboratorier och kliniska rum kan ha mycket stor inverkan på embryots kvalitet och överlevnad och det kliniska resultatet av IVF-behandlingen. I utvecklade länder har många IVF-kliniker vuxit till lönsamma företag, och ofta är det frekvensen av lyckade resultat vid behandlingarna och anseendet som är de avgörande faktorerna när potentiella föräldrar ska välja klinik. *IVF skapade också nya rubriker under 2010, då den brittiske fysiologen Robert Edwards vars arbete resulterade i det första provrörsbarnet tilldelades nobelpriset i medicin/fysiologi för det som kallades för en milstolpe i den moderna medicinens utveckling och som har gjort det möjligt att behandla infertilitet. Tack vare de metoder som Edwards och hans nu avlidne kollega Patrick Steptoe utvecklade har hela 4 miljoner provrörsbarn fötts sedan det första IVF-barnet år Eliminera skadliga molekylära föroreningar God luftkvalitet kan kopplas direkt till lyckandefrekvensen för IVF-processen. Det finns vissa >>> 3

4 gaser eller grupper av gaser som är problematiska. Hit hör bland annat flyktiga organiska föreningar (VOC), aldehyder, formaldehyder, kväveoxider och styren. (Mer information finns i tabellerna i vår broschyr Molecular Filtration for Life *.) Molekyler som är giftiga för mänskliga celler kallas cytotoxiska, och cytotoxiner kan förstöra det yttre cellmembranet eller hindra celler från att växa och dela sig. Efter befruktningen delar sig det encelliga människoägget i två, fyra och sedan åtta celler. Celldelningsprocessen fortsätter efter att cellerna specialiserats i form och funktion. Det är under denna första tid utanför kvinnokroppen, när cellantalet är som lägst, som de molekylära föroreningarna (cytotoxiner) är som farligast för ägget. Detta innebär att man under IVFprocessen måste vidta försiktighetsåtgärder för att begränsa exponeringen. Molekylärfiltrering av luften innebär ett viktigt skydd för embryot före insättningen. Molekylärfiltrering i byggnaders ventilationssystem För att få bukt med olika gaskällor kan man använda molekylärfilter på olika platser i byggnaders ventilationssystem för att filtrera frisk luft (ersättningsluft) och bearbeta höga koncentrationer av föroreningar från externa källor samt filtrera återluft eller returluft och be handla kvarblivande koncentrationer av föroreningar från inre och yttre källor. För att uppnå bästa möjliga resultat för alla molekylärfilter, måste man använda förfilter för att tillhandahålla partikelskydd. Rekommenderad nivå är F7 (EN ) eller MERV 13 (ASHRAE 52.2).* Bredspektrumadsorption och riktad adsorption Den kemiska cocktailen i luften har en oerhört komplex och varierad sammansättning. Molekylärfiltrering baseras därför på en bredspektrumadsorbent som avlägsnar mer än 99 procent av alla olika molekyler i luften. Bredspektrumadsorbenterna rår dock inte på uppemot 50 relativt vanliga gaser, vilket gör att det krävs en särskild, kemiskt impregnerad adsorbent som riktar sig mot enskilda molekyler eller grupper av molekyler. En lagerkonfiguration, med reservation för vissa begränsningar beträffande utrymme och tryckfall, ger högre prestanda och lägre livscykelkostnader än en lösning med blandade medier. Rekommenderade produkter Camfil Farrs molekylärfilter CamCarb Green, CamSure, GDM-modulerna, CityCarb, CitySorb och City-Flo har alla dessa prestandaegenskaper och uppfyller alla krav på filtrering av friskluft/ersättningsluft och återluft på IVFkliniker.* Alpha och Camfil Farr De viktigaste orsakerna till att Alpha Environmental valde att anlita Camfil Farr som leverantör är den konsekvent höga kvaliteten på molekylärfiltreringsprodukterna, de speciella tätningarna som eliminerar risker och säljpersonalens snabba respons och service, säger Antonia Gilligan, VD för Alpha Environmental, Inc. som ligger i Emerson, New Jersey, USA. *Om du vill veta mer kan du kontakta ditt lokala Camfil Farr-företag eller ladda ned broschyren Molecular filtration for life på Supporttjänster för IVF-kliniker Camfil Farr kan erbjuda kliniker ett omfattande program av supporttjänster som gör det möjligt att få ut mesta möjliga nytta av sina molekylärfiltersystem. I dessa tjänster ingår bland annat passiva provtagningsanordningar för att bestämma gashalterna i ventilationssystem och slutna utrymmen Gigacheck och Campure Coupon och Gigamonitor-metoder för att analysera prov från begagnade molekylärfiltermedier, övervaka återstående livslängd och planera för filterbyten. Camfil Farr har en unik provningsanläggning för molekylärfilter där man utför fullskalig testning av produkterna och simulerar verkliga användningsförhållanden. Man använder även egenutvecklad programvara för att fastställa livslängden för molekylärfiltren och hjälpa kunderna att välja den lämpligaste och effektivaste lösningen för just deras användningsområde. 4

5 Filterhantering lönar sig för Honda i Indien Camfil Farr kan erbjuda ett komplett utbud av renluftlösningar för bil tillverkare över hela världen. Tjänsterna innefattar hela tillverkningsprocessen från montering, lackering och torkning till slutkontroll. Renluftlösningar under fordonstillverkning ger biltillverkarna fördelar när det gäller energibesparingar, rening, lufthygien, rening av lackeringssystem, avfallshantering, logistik och underhåll. Indiska halvön är ett exempel, där premiumbiltillverkaren Honda levererar de senaste person- Energifokuserad filtrering Vid fabriken i Greater Noida har Camfil Farr bilsmodellerna till indiska kunder. Företaget har helt eliminerat stilleståndstiden som beror två fabriker i Indien, varav en ligger i Greater på filterhantering, och filterhanteringskontraktet Noida i närheten av New Delhi. Här har Camfil utökades nyligen med ett mål om att minska Farr filterhanteringsavtal för tre av de fyra fabrikens energiförbrukning, vilket är i linje med lackeringsboxarna. Hondas globala policy om att fabrikerna ska vara så miljövänliga som möjligt. Det beslutades att man skulle spara energi i plastlackeringsverkstaden, och Camfil Farr installerade nya energieffektiva Hi-Flo-filter i luftbehandlingsaggregaten, S-Flo-påsfilter i filterkammaren och en takmatta med CDM 600 diffusionsmedium. Camfil Farr lyckades med hjälp av varvtalsreglering justera till- och frånluftsflödena för att balansera alla zoner, vilket gjorde att frekvensen i tilluftsfläktens motor minskade från 50 Hz till 40 Hz utan att det påverkade driftparametrarna. Detta har lett till en konstant minskning av energiför brukningen med 23 kw/timme, vilket bidragit till att fabrikens totala energiförbrukning och utsläpp minskats, i linje med Hondas miljömål. Vid den nuvarande produktionsnivån sparar plastlackeringsverkstaden i Greater Noida cirka kwh per år. 5

6 Gästintervju: Olli Seppänen, generalsekreterare för REHVA REHVA (Federation of European heating, ventilation and air-conditioning associations) är branschens ledande yrkesorganisation i Europa. Organisationen arbetar med förbättringsåtgärder för hälsa, komfort och energieffektivitet i byggnader och samhället i stort. AirMail har nyligen intervjuat professor Olli Seppänen (OS), REHVA:s generalsekreterare. Din organisation har nyligen publicerat handbok nr 11* om luftfilter och luft rening för HVAC-system, luftföroreningar, kraven på inomhusluft, energibehov, borttagningsförmåga och avskiljningsgrader, klassificering av luftfilter och testningsprocedurer. Kan du ge en kommentar? OS: REHVA sammanför europeiska experter inom tjänstesektorn för byggnadsteknik (värme, ventilation och luftkonditionering för energieffektiva och friska hus) och representerar över tekniker och ingenjörer från 28 europeiska länder. Vår viktigaste uppgift är att utveckla och främja ekonomiska, energieffektiva och hälsosamma metoder för tekniska installationer i byggnader. Handböckerna är ett sätt för oss att hjälpa yrkesmännen att fatta rätt beslut i sin dagliga verksamhet. Innebär detta att REHVA har placerat luftfiltreringen högre upp på dagordningen som en reaktion på statens och allmänhetens oro för luftföroreningar utom hus, dålig inomhusluftkvalitet och hur detta påverkar människors hälsa? OS: REHVA:s uppgift är att främja och ut veckla ekonomiska, hållbara, energieffektiva och hälsosamma värme-, ventilationsoch klimattjänster för byggnader, till förmån för sina medlemsorganisationer. Luftfiltrering är ett exempel på en viktig teknik som i allra högsta grad påverkar hur personer som vistas i en byggnad mår och även inverkar på energianvändningen i byggnader. Vad var det som låg bakom framtagandet och publiceringen av handboken? OS: Efter en grundlig analys av befintlig litteratur har REHVA:s utskott för forskning och teknik kunnat konstatera att det inte finns någon relevant litteratur om luftfiltrering. Vi hittade ett flertal vetenskapliga publikationer av hög kvalitet, men vi lyckades inte hitta en enda praktisk sammanfattning som riktade sig till konstruktörer och användare. Vilken respons har ni fått på Handbok nr 11? OS: Handboken släpptes på REHVA:s klimatkonferens i maj På konferensen blev alla exemplar av boken sålda, och vi får fortfarande nästan dagligen beställningar från hela världen. Feedbacken har varit mycket positiv. Kommer REHVA att tillämpa andra tillvägagångssätt för att öka samarbetet mellan medlemmarna när det gäller informationsutbyte om luftfiltrering i ventilationssystem, till exempel tekniska seminarier, workshops, databaser och publikationer? OS: REHVA säljer sina publikationer vid internationella seminarier och utställningar. Vår senaste workshop gick av stapeln på 2010 års klimatkonferens (Clima 2010). Resultaten från workshopen vittnar om ett behov av ytterligare åtgärder på detta område, och på finns en sammanfattning. REHVA har också ett nätverk av internationella ventilationsexperter som tillsammans med REHVA:s utskott kommer att Luftfiltrering är ett exempel på en viktig teknik som i allra högsta grad påverkar hur personer som vistas i en byggnad mår och även inverkar på energianvändningen i byggnader. 6

7 utvärdera behovet av ytterligare åtgärder. REHVA har gjort PowerPoint-presentationer som bygger på innehållet i alla handböcker. Presentationerna distribueras till REHVAmedlemmar. Dessutom översätts många REHVA-handböcker till ett antal språk, vilket ökar deras genomslagskraft. Inom den europeiska ventilations industrin saknas det fortfarande standarder för inomhusluftkvalitet. Engagerar sig REHVA även i denna fråga? OS: REHVA engagerar sig djupt i frågor som rör inomhusluftkvalitet och har försökt öka medvetenheten om hur viktigt det är med bra inomhusluftkvalitet, både bland medlemmarna och bland beslutsfattare på europeisk och nationell nivå. På EU-nivå spelar generaldirektoratet för hälso- och konsumentfrågor, SANCO, en nyckelroll när det gäller frågor kring inomhusluft och människors hälsa. Man bör också främja en mer utbredd tillämpning av standarderna EN och EN Samarbetar ni på nationell eller internationell nivå med EU-kommissionens direktorat i frågor som rör föroreningar i utomhusluft och inomhusluft samt luftfiltrering? OS: REHVA deltar exempelvis i det EUfinansierade HEALTHVENT-projektet. Syftet med detta projekt är att utreda behovet av europeiska hälsobaserade ventilationsriktlinjer och vad dessa i sådana fall skulle innehålla. REHVA har också tagit initiativ till att inkludera frågor om inomhusmiljö i energiinspektioner och energicertifikat. Dessutom skulle det vara mycket värdefullt att ta med frågor om inomhusmiljö i inspektioner av luftkonditionerings- och värmesystem. Enligt min uppfattning är det ingen idé att ha energicertifikat om man inte på samma gång tydligt definierar inomhusklimatet. Högre energieffektivitet är en annan fråga som REHVA är engagerad i, och högkvalitativa luftfilter med låga tryckfall bidrar till att minska energiförbrukningen i ventilationssystem samtidigt *Den fullständiga versionen av REHVA:s handbok kan beställas på som en hög inomhusluftkvalitet bibehålls. Med andra ord hjälper effektiva också de regler som baseras på direktivet inomhusluftkvalitet och hälsa. REHVA följer luftfilter till att göra en byggnad mer om ekodesign för energirelaterade produkter. miljövänlig eftersom luftbehandlingsaggregatens energiförbrukning minskar Hur kan Camfil Farr i egenskap av utan att man behöver ge avkall på inomhusluftkvaliteten. Man slår två flugor i REHVA med att sprida kunskap om luft- branschledare inom luftfiltrering bistå en smäll. Uppmärksammar eller främjar filtrering och de fördelar som luftfiltreringen innebär för personer som vistas REHVA dessa fördelar på något sätt? Och i så fall hur? i byggnaderna? OS: REHVA:s främsta målsättning är att främja OS: REHVA vill utöka samarbetet med stödföretag som Camfil Farr. REHVA som organi- energieffektiv teknik för friska hus. REHVA har för närvarande flera arbets grupper som sation erbjuder många samarbetsmöjligheter. arbetar med frågor om energi och luftkvalitet Översättningar av handböcker till andra europeiska språk kan vara mycket användbara, inomhus. I maj 2010 publicerades den första delen av en handbok om energieffektivitet men all hjälp på det här området är mycket och inomhusluftkvalitet i skolor. Vid samma välkommen. REHVA har en arbetsgrupp som tillfälle publicerades även en preliminär handbok om inspektioner av inomhusmiljö. REHVA av luftkonditionering, och luftfilter är förstås arbetar med en handbok om inspektioner följer också GD Miljös arbete med märkning en viktig del av inspektionerna. Alla expertkunskaper på detta område välkomnas. av byggnader, liksom det grundläggande arbete som GD SANCO bedriver på området 7

8 Luft under vingarna med 3 nya order från Kina Utökad verksamhet vid kärnkraftverket i Taishan Kina har letat efter nya energikällor i åratal, och kärnkraften har blivit ett fokusområde på grund av sina rena och miljövänliga egenskaper. Förutom de 11 reaktorer som är i drift i landet i dag (med en total kapacitet på 9 GW), kommer ytterligare 29 GW att läggas till före år I enlighet med Kinas nya energistrategi planerar man dessutom att utöka kapaciteten med ytterligare 100 GW. Kärnkraftverket i Taishan är ett exempel på Kinas investeringar inom kärnkraften. Taishan är ett samarbete mellan CGNPC (China Guangdong Nuclear Power Group) och Electricité de France och är det största kinesisk-franska företaget inom ren energi. På anläggningen kommer sex 1700 MWe-enheter att byggas i flera faser, och man kommer att driva Kinas första kärnreaktor av tredje generationen EPR (European Pressurized Reactor). Med stöd från Camfil Farr Frankrike har Camfil Farr Kina fått en stor beställning av jodfilter, som ska levereras under den kommande treårsperioden och installeras på enhet 1 och enhet 2 i Taishan. Biosäkerhet på nytt BSL-3-lab i Kina Under 2010 har IMCAS (Institute of Microbiology Chinese Academy of Sciences) byggt ett nytt BSL-3-biosäkerhetslaboratorium med hög skyddsklass och som överensstämmer med den nya kinesiska nationella lagen för laboratorier (GB ). Precis som den nya lagen om biosäkerhetslaboratorier kräver, är det obligatoriskt med läckagetestning och dekontaminering av inneslutningssystem. Alla befintliga anläggningar i landet måste också uppgraderas. Det nya BSL-3-laboratoriet är utrustat med Camcontain Ceil XS, och under de kommande fem åren kommer årlig testvalidering att utföras med Camfil Farrs mobila Camcontrol-rigg. Den takmonterade Camcontain Auto-Scanmodulen används vanligtvis i biotekniska biosäkerhetslaboratorier och vårdinrättningar, för kritiska ventilationsapplikationer där utrymmet är begränsat och inneslutning av föroreningar är nödvändigt. Camfil Farrs icke-inkräktande automatiserade skanningssystem Camcontrol används för att utvärdera filter utifrån prestanda och tätningseffektivitet. Under de kommande åren kommer fler laboratorier med Camfil Farrs Camcontain Ceil XS- och Wall XW-moduler att byggas i Kina. IMCAS genomför ett brett spektrum av grund forskning och tillämpad forskning om mikro biologiska resurser, mikrobiologisk ekologi, fermentering, mikrobiell enzymologi, molekylär virologi och molekylär mikrobiell genetik. Fullständig avtalsservice med Novo Nordisk Efterfrågan på diabetesbehandling förväntas öka i Kina, och Novo Nordisk ett globalt vårdföretag som är mycket framstående inom diabetesvården investerade nyligen i två mycket avancerade produktionslinor för framställning av insulin i Kina. Camfil Farr, som var ensam leverantör av luftfiltersystemen till produktionslinorna, bidrog med alla UDF-filterkammare, HEPAtilluftsterminaler, tusentals filter för luft behand lingsaggregat och installationsservice. Luftfiltren för produktionslinorna hade tillverkats vid Camfil Farrs fabrik i Kunshan, och filterlösningen för Novo Nordisk hade tagits fram i samarbete mellan Camfil Farrs bolag i USA och Danmark. 8

9 Avskiljning av järnstoft för australisk malm Camfil Farr först med att ansluta sig till BSI:s program för minskad energianvändning Camfil Farr Storbritannien är först ut med att ansluta sig till British Standards Institutions (BSI*) Kitemark-program för ERV (Energy Reduction Verification). BSI verifierar och certifierar organisationer som reducerar sina koldioxidutsläpp genom minskad energianvändning. BSI har varit brittiska Camfil Farrs certifieringsorgan under de senaste två åren. Med hjälp av analyser, mätningar och engagerade medarbetare lyckades Camfil Farr Storbritannien minska sin totala energiräkning med över 22 procent år 2008 och med ytterligare 14,6 procent under verifieringsåret (2009). *BSI-koncernen är en global, oberoende organisation som har certifierat över kunder med standardbaserade lösningar. BSI var det första nationella standardiseringsorganet i världen och har nu fler än anställda fördelade på 50 kontor i 140 länder. CITIC Pacific Minings Sino Iron-projekt är ett storskaligt magnetitprojekt i världsklass det första i sitt slag i västra Australien och det första som innefattar storskalig bearbetning i senare led. Projektet förfogar över två miljarder ton magnetit och kommer, när det väl har tagits i drift, att resultera i en av världens största gruvor. Den årliga produktionen kommer att ligga på totalt 27,6 miljoner ton magnetit (pellets och koncentrat), ett viktigt råmaterial som används för att tillverka stål. Sino Iron-projektet är ett tekniskt avancerat projekt som kräver en betydande infrastruktur för bearbetning och transporter. Camfil Farr APC (Air Pollution Control) medverkar i projektet och har fått en order från Marc Technologies på 18 Gold Series GS24-enheter för Sino Iron. Gold Series-stoftavskiljarna har tillämpats inom tusentals användningsområden för rening och produktåtervinning inom industrin. Systemen använder patrontekniken Gold Cone för att leverera ren luft och lång livslängd samtidigt som de kräver mindre golvutrymme än någon annan stoftavskiljare på marknaden. Mer information om Gold Series finns på Camfil Farrs särskilda APC-webbplats på 9

10 Livscykelkostnader når en helt ny nivå Camfil Farr var den första filtertillverkaren som utvecklade sofistikerad programvara för beräkning av totalkostnaden för luftfiltrens hela livscykel. Forskning till lägre kostnad I USA har en Camfil Farr-återförsäljare ny ligen genomfört en omfattande undersökning av samtliga luftbehandlingsaggrega t på den onkologiska forskningsenheten vid ett av världens tio största vårdföretag. Forskningsenheten fäster stor vikt vid inom husluftkvaliteten, och Camfil Farråterförsäljaren levererade sedan tidigare luftfilterlösningar åt närliggande medicinska kliniker. Baserat på avskiljningsgrad och beräknade energibesparingar lade man fram ett förslag om att uppgradera tre filter från konkurrerande märken i anläggningens luftbehandlingsaggregat. Camfil Farr utformade flera av luftbehandlingsaggregaten i den egna programvaran för beräkning av livscykelkostnader, och fortsatte sedan med testning i testkanalen hos återförsäljaren, där man på ett exakt sätt kunde mäta tryckfallet vid specifika luftflöden. Efter att ha studerat de inledande mätningarna av tryckfall för Camfil Farrs MERV 14 Durafil kontra konkurrentens MERV 14, blev ingenjörerna på anläggningen övertygade om fördelarna med Camfil Farrs lösning och köpte således ett stort antal veckade luftfilter (30/30), MERV 14 4-V Durafil ES-luftfilter och Filtra 2000 HEPA-filter av Camfil Farr. Rabatt från lokalt elföretag Kundens ventilationsansvarige kontaktade sedan det lokala elbolaget och bad dem hålla koll på ampereförbrukningen under de första tre månaderna efter att de nya filtren installerats. Man kom också överens om att elbolaget skulle betala 50 procent av den slutliga filterkostnaden om energiförbrukningen minskade betydligt. Med 0,16 USD per kilowattimme (cirka 0,11 EUR) lyckades forskningscentret minska sin energiförbrukning avsevärt. På bara 12 veckor hade man uppnått kostnadsbesparingar på USD (cirka EUR) och elbolaget höll förstås sitt löfte om rabatt på den slutliga filterkostnaden. Programvaran har utvecklats inom ramarna för vårt kontinuerliga förbättringsarbete och i den används data från verklig användning, som samlats in under tester. Därigenom kan vi förutsäga filtrets tryckfall och dess faktiska livslängd i stället för att förlita oss enbart på teoretiska beräkningar. Den senaste versionen av programmet, LCC 2010, ingår i Camfil Farr Solution System (CFSS) en kraftfull plattform som används för olika typer av beräkningar av luftfilter och inomhusluftkvalitet. CFSS kommer att utvecklas löpande och utökas med fler analysverktyg för beräkningar av renluftlösningar för en stor del av Camfil Farrs produkter och användningsområden. Med hjälp av LCC 2010 kan användaren räkna ut de lägsta livscykelkostnaderna för ett luftbehandlingsaggregat samt bästa möjliga inomhusluftkvalitet som går att få med Camfil Farrs produkter. Programmet, som lämpar sig för normala och avancerade AHU-konstruktioner, föreslår energibesparande fläkthastigheter och skapar beräkningar för olika lösningar samt grafiska rapporter som kan skrivas ut. Andra exempel på nya funktioner är beräkning av luftrenhet i renrum och prestandauppgifter för HEPA- och ULPA-filter samt HVAC-filter. Kontakta närmaste Camfil Farr-företag eller Camfil Farr-representant om du vill veta mer. 10

11 CFM gör franska kunder mer miljövänliga Tack vare programmet Camfil Filter Management (CFM), som tillhandahålls av ett antal Camfil Farr-företag runtom i världen, kan kunderna hantera alla sina luftfilter själva och bibehålla en optimal luftkvalitet i sina anläggningar. Detta har visat sig vara ett vinnande koncept i Frankrike, där kunderna har köpt CFMtjänster sedan I dag har Camfil Farr Frankrike 22 CFM-avtal med sjukhus och större företag som verkar inom biofarma-, livsmedels- och fordonsindustrin. Dessa kunder har tillgång till ett komplett utbud av tjänster. Camfil Farrs experter hjälper dem att välja rätt luftfilter för sina användningsområden, ser till att filtren monteras på ett säkert och korrekt sätt, byter ut dem vid rätt tidpunkt samt genomför kontroller och tester av filtereffektiviteten. Camfil Farr håller till och med koll på kundens filterlager. Detta är en kostnadseffektiv lösning som gör att kunderna utnyttjar sina filtreringssystem på effektivast möjliga sätt. En miljövänlig strategi CFM hjälper också franska kunder att uppnå sina miljömål och göra sina verksamheter mer miljövänliga. Tjänsten innebär ett antal miljö mässiga fördelar: Med CFM kan kunderna minska energiförbrukning och avfall, vilket i sin tur resulterar i minskad miljöpåverkan och lägre koldioxidutsläpp. Med CFM får kunderna också tillgång till de bästa nätverken för hantering av filteravfall, i enlighet med lokala regler och med garanterad spårbarhet. CFM-tjänsterna skräddarsys efter kundernas individuella behov. Kontakta närmaste Camfil Farr-företag eller Camfil Farr-representant om du vill veta mer. 11

12 KOMMANDE UTSTÄLLNINGAR Du träffar oss på Camfil Farr på de här evenemangen: Ny onlineportal till Camfil Farr Camfil Farrs webbplats har fått ett helt nytt utseende för att underlätta kontakterna med vårt företag och för att tillhandahålla ännu bättre information om våra globala produkter, tjänster, tekniker och expertområden. Den nya webbplatsen är mer detaljrik och har gjorts om så att det ska vara lättare att hitta. Förutom det snyggare utseendet kommer besökarna också att upptäcka den förbättrade funktionaliteten, de senaste produktnyheterna och andra funktioner som håller dig uppdaterad om Camfil Farr. Välkommen till nya Vill du veta mer? Kontakta närmaste Camfil Farr-kontor eller Camfil Farr-återförsäljare om du vill ha mer information. Du kan också ringa, skriva eller faxa till Camfil Farrs huvudkontor. 12 Huvudkontor Camfil AB, Sveavägen 56E, SE STOCKHOLM Tel Fax NOVEMBER 16 17: Tema Renrum, Stockholm, Sverige 18: Workshop om gasturbiner, Camfil KG, Ellwangen, Tyskland 24 25: VDI-Tagung Stationäre Gasturbinen, Leverkusen, Tyskland 30: Reinraumsymposium, Hochschule für Technik und Wirtschaft, Berlin, Tyskland 30: Expovent, Helsingborg, Sverige 30 november 3 december: Pollutec, Lyon, Frankrike DECEMBER 14 16: PowerGen International, Orange County Convention Centre, Orlando, FL, USA 2011 MARS 4 6: VVS mässa, Loen, Norge 15 17: CONTAMINEXPO, Paris, Frankrike 15 17: CFIA, Rennes, Frankrike 15 19: ISH Messe Frankfurt Exhibition, Frankfurt am Main, Tyskland 21 24: Gastech 2011, RAI Amsterdam, Nederländerna MAJ 8 10: R3 Symposium, Oslo, Norge 19 21: VVS Landsmöte, Fredrikstad, Norge 17 19: The Facilities Show, Birmingham NEC, Storbritannien CAMFIL FARR AIRMAIL är en publikation som sänds ut till Camfil Farrs kunder över hela världen. Den finns på nio språk. Utges av: Camfil AB, Sveavägen 56E SE STOCKHOLM Tel Fax E-post: Ansvarig utgivare: Alain Berard, vice VD Försäljnings- och marknadsdirektör Camfil Farr-gruppen Redaktör: Margareta Swahn Forsling Tel Fax E-post: OMSLAGSBILD: GETTY IMAGES PRODUKTION: CAMFIL-FARR, THORN PR SWEDEN OCH YMER REKLAMBYRÅ. Upplaga: ex. Tryckt i Sverige

ENERGI Ställningstagande och goda exempel

ENERGI Ställningstagande och goda exempel ENERGI Ställningstagande och goda exempel KREATIVITETEN ÄR SVERIGES STYRKA INLEDNING Just nu står vi inför en förändring av energisystemet med nya mönster för produktion och användning av el, höga krav

Läs mer

TEKNIKLÖSNINGAR FÖR ETT LEVANDE SAMHÄLLE BRAVIDA ÅRSBERÄTTELSE 2013

TEKNIKLÖSNINGAR FÖR ETT LEVANDE SAMHÄLLE BRAVIDA ÅRSBERÄTTELSE 2013 TEKNIKLÖSNINGAR FÖR ETT LEVANDE SAMHÄLLE BRAVIDA ÅRSBERÄTTELSE 2013 Innehållsförteckning Bravida i korthet 3 Vd-ord 6 Vision, affärsidé, strategier & mål 8 Affärsmodell 10 Tillväxt & förvärv 11 Erbjudande

Läs mer

Energiguide ger enkla tips

Energiguide ger enkla tips Elpriset stiger varför? Fortum 3 2008 Den laddbara hybridbilen kan tankas från ett vanligt eluttag Energiguide ger enkla tips Energipartner för sina kunder Fortum vill vara den mest efterfrågade energileverantören

Läs mer

Riktlinjer för hållbarhetsredovisning 2000 2006 GRI. Version 3.0

Riktlinjer för hållbarhetsredovisning 2000 2006 GRI. Version 3.0 RG Riktlinjer för hållbarhetsredovisning 2000 2006 GRI Riktlinjer för hållbarhetsredovisning RG Innehåll Förord Hållbar utveckling och krav på transparens 2 Introduktion Hållbarhetsredovisning Syftet med

Läs mer

Towards sustainable energy. Hållbarhetsredovisning 2011 Resultatrapport

Towards sustainable energy. Hållbarhetsredovisning 2011 Resultatrapport Towards sustainable energy Hållbarhetsredovisning 2011 Resultatrapport Innehåll Innehållsförteckning enligt GRI 1 Redovisningsprofil 3 Styrning av hållbarhetsarbetet 4 Miljö 8 Samhälle 16 Ekonomi 27 Vattenfalls

Läs mer

Tar det. personligt. 2010 års rapport om företagsansvar

Tar det. personligt. 2010 års rapport om företagsansvar 2010 års rapport om företagsansvar Tar det personligt Vi tar företagsansvar personligt på Pitney Bowes. Innovation, integritet och service är grundläggande för vår framgång. Jag vet att det är så för mig.

Läs mer

big 6bästa business magazine meyer kunden i fokus Europaprognos Så får du betalt i tid

big 6bästa business magazine meyer kunden i fokus Europaprognos Så får du betalt i tid Intrum Recepten som ger Telenor och Nordea både nöjda kunder och hög återbetalningsnivå kredithanteringsmagasinet från intrum justitia nr. 1 2011 magazine Europaprognos 2011 6bästa tipsen Så får du betalt

Läs mer

Magnus Hall tror på vind, sol och gas

Magnus Hall tror på vind, sol och gas IVA mot AKTUELLT NUMMER 1 2015 Antibiotika i jord hopp resistenta bakterier 14 Nobelstiftelsens drömbygge växer fram mitt i Stockholm 20 VATTENFALLS LEDARE Magnus Hall tror på vind, sol och gas Nano stor

Läs mer

Redovisning av regeringsuppdraget att utveckla den nationella stödtelefonen Kvinnofridslinjen (U2011/3939/JÄM)

Redovisning av regeringsuppdraget att utveckla den nationella stödtelefonen Kvinnofridslinjen (U2011/3939/JÄM) Redovisning av regeringsuppdraget att utveckla den nationella stödtelefonen Kvinnofridslinjen (U2011/3939/JÄM) Nationellt centrum för kvinnofrid, NCK Uppsala universitet Akademiska sjukhuset 751 85 Uppsala

Läs mer

Svensk äldrevård- framtidens exportvara

Svensk äldrevård- framtidens exportvara SWECARE FOUNDATION STOCKHOLM Svensk äldrevård- framtidens exportvara Identifiering av det svenska erbjudandet för framtida exportmöjligheter Innehållsförteckning 1. INLEDNING... 2 2. BAKGRUND... 4 2.1

Läs mer

få fart magazine Världsomspännande ledarskap Professor Iandoli: Att leda Europa raka vägen till framgång

få fart magazine Världsomspännande ledarskap Professor Iandoli: Att leda Europa raka vägen till framgång Intrum magazine Kredithanteringsmagasinet från Intrum Justitia nr 1 2012 Världsomspännande Nätverket bakom Stokkes internationella framgång Positivt ledarskap En ny ledningsstrategi för optimalt resultat

Läs mer

Nytänkande och innovationer inom vård och omsorg. Exempel på förnyelse och kreativitet i sektorn

Nytänkande och innovationer inom vård och omsorg. Exempel på förnyelse och kreativitet i sektorn Nytänkande och innovationer inom vård och omsorg Exempel på förnyelse och kreativitet i sektorn Tillväxtverkets publikationer finns att beställa eller ladda ner som pdf på tillvaxtverket.se/publikationer.

Läs mer

Minska företagets energikostnader nu!

Minska företagets energikostnader nu! Minska företagets energikostnader nu! energieffektivisering för smart företagande och bättre miljöarbete EMIL 3 Energi & Ekonomi, Miljö, Industri & Långsiktighet Förord Vi vill med denna skrift inspirera

Läs mer

Standard Magazine. Drivkraften är nöjda patienter. Britterna gör vinst på miljön. Europa samarbetar för att lösa brott

Standard Magazine. Drivkraften är nöjda patienter. Britterna gör vinst på miljön. Europa samarbetar för att lösa brott STANDARDER FÅR VÄRLDEN ATT FUNGERA STANDARD MAGAZINE GES UT AV SIS, SWEDISH STANDARDS INSTITUTE Standard Magazine Nr 1 mars 2013 Pris 65 kr Ett internationellt samarbete kring vägtrafiksäkerhet har resulterat

Läs mer

Slutrapport Laddat för kunskap

Slutrapport Laddat för kunskap Slutrapport Laddat för kunskap Slutrapport för projektet Laddat för kunskap, 381111, mars 2015 Om Power Circle. Power Circle är en medlemsorganisation, med syfte att stärka, stödja och främja svensk el

Läs mer

Patientcentrering i svensk hälso- och sjukvård

Patientcentrering i svensk hälso- och sjukvård Rapport 2012:5 Patientcentrering i svensk hälso- och sjukvård En extern utvärdering och sex rekommendationer för förbättring Citera gärna ur Vårdanalys rapporter, men ange alltid källa. Rapporten finns

Läs mer

Projekt utan effekt?

Projekt utan effekt? DIALOGEN FORSKARE ALLMÄNHET VA-rapport 2007:7 Projekt utan effekt? utvärderingar av N&T-initiativ under luppen Förord Kunskapssamhället är ett kännetecken för vår tid och en eftersträvad vision. Men kunskapssamhället

Läs mer

Gräsrotsfinansiering. i korta drag. En handbok för små och medelstora företag

Gräsrotsfinansiering. i korta drag. En handbok för små och medelstora företag Gräsrotsfinansiering i korta drag En handbok för små och medelstora företag Innehåll Vad är gräsrotsfinansiering? 4 - Gräsrotsfinansiering i korta drag 6 - Mer än bara pengar 9 - Vilka risker finns det?

Läs mer

Lindex CSR-mission. I n n e h å l l s f ö r t e c k n i n g

Lindex CSR-mission. I n n e h å l l s f ö r t e c k n i n g Hållbarhetsredovisning 2007 Lindex CSR-mission Lindex agerar idag med morgondagen i åtanke. Vi tar inte bara ansvar för våra produkter, utan genom vårt långsiktiga hållbarhetsarbete agerar vi för goda

Läs mer

Business Intelligence

Business Intelligence HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN FRÅN MEDIAPLANET Februari 2008 Business Intelligence Design av BI är A och O MEDFÖLJER SOM TEMATIDNING I DAGENS INDUSTRI FEBRUARI 2008 Ersätter resurskrävande utbildning läs

Läs mer

hållbara energilösningar i världsklass

hållbara energilösningar i världsklass hållbara energilösningar i världsklass Årsredovisning 213 Innehållsförteckning NIBE-koncernen Vår verksamhet 213 3 Det här är NIBE 4 NIBE i hemmet 6 NIBE i större fastigheter 7 NIBE i industrin 8 VD har

Läs mer

BLI. Bli certifierad! Fisken. En praktisk handbok om MSC-certifiering CERTIFIERAD!

BLI. Bli certifierad! Fisken. En praktisk handbok om MSC-certifiering CERTIFIERAD! Bli certifierad! Fisken TM BLI CERTIFIERAD! En praktisk handbok om MSC-certifiering Det bästa rådet jag kan ge ett fiske som vill bli MSC-certifierat är att förbereda sig väl och utse en bra projektledare

Läs mer

Vårt ansvar. arla Foods Corporate social responsibility rapport 2011

Vårt ansvar. arla Foods Corporate social responsibility rapport 2011 Vårt ansvar arla Foods Corporate social responsibility rapport 2011 Ett större före innebär ett ök Arla är ett företag i stark förändring. Vi växe hela tiden att optimera och effektivisera verk innebär

Läs mer

krav Bravida bidrar till branschutveckling sid 12 Kvalitetsstämpel på vvs-utbildningar sid 18 Arbetsgivardagar vi rapporterar sid 20

krav Bravida bidrar till branschutveckling sid 12 Kvalitetsstämpel på vvs-utbildningar sid 18 Arbetsgivardagar vi rapporterar sid 20 Första nya blickpunkt från oss på Britta Permats Vd, svensk ventilation vill se SKÄRPTA krav sid 12 Bravida bidrar till branschutveckling sid 12 Kvalitetsstämpel på vvs-utbildningar sid 18 Arbetsgivardagar

Läs mer

Vi antar utmaningen. Är du också med?

Vi antar utmaningen. Är du också med? Hela bilagan Hela bilagan är en är annons en annons från Volvo från Volvo Lastvagnar, Lastvagnar, Preem, Preem, Chalmers, Vägverket Vägverket och Schenker och Schenker Vi antar utmaningen. Är du också

Läs mer

Offentlig service i privat företagande

Offentlig service i privat företagande Info 070-2008 EntreprenörSkola Offentlig service i privat företagande Info 070-2008 Entreprenörskola 2008 All rights reserved. 1 I mötet mellan offentlig verksamhet och privat företagande uppstår en ny

Läs mer

Båtgalen. Sommarens smakupplevelse. Anders Strömsten kopplar av på havet

Båtgalen. Sommarens smakupplevelse. Anders Strömsten kopplar av på havet Ett magasin från Office IT-Partner #1 2012 Sommarens smakupplevelse Matspalten tipsar Årets grönaste datorhall tillhör Office IT-Partner Så använder du ipad i jobbet på bästa sätt Begreppet IT har blivit

Läs mer

NIBE Frånluft EN NY GENERATION VÄRMEPUMPAR

NIBE Frånluft EN NY GENERATION VÄRMEPUMPAR NIBE Frånluft EN NY GENERATION VÄRMEPUMPAR + VARFÖR KASTA BORT ENERGI NÄR MAN KAN ÅTERVINNA DEN? En frånluftsvärmepump är i princip ett energiåtervinningssystem. Den tar upp energi från den varma inomhusluften

Läs mer

Integrerad. - På väg mot kommunal och regional hållbarhet -

Integrerad. - På väg mot kommunal och regional hållbarhet - Integrerad styrning - På väg mot kommunal och regional hållbarhet - En kortfattad introduktion till en modell för ett integrerat ledningssystem, som hjälper kommuner och regioner att integrera aspekter

Läs mer

Internationalisering av små och medelstora tjänsteföretag inom life - sciencesektorn

Internationalisering av små och medelstora tjänsteföretag inom life - sciencesektorn Internationalisering av små och medelstora tjänsteföretag inom life - sciencesektorn Swecare Foundation 2013-05-31 0 Innehåll Inledning... 2 Bakgrund... 3 Uppdrag och Syfte... 4 Metod... 5 Definitioner

Läs mer