airmail Goda resultat för IVF med molekylärfiltrering Filterhantering lönar sig för Honda i Indien Gästintervju med REHVA:s generalsekreterare

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "airmail Goda resultat för IVF med molekylärfiltrering Filterhantering lönar sig för Honda i Indien Gästintervju med REHVA:s generalsekreterare"

Transkript

1 NYHETS- MAGASINET FRÅN CAMFIL FARR Nr 2/2010 Goda resultat för IVF med molekylärfiltrering Filterhantering lönar sig för Honda i Indien Gästintervju med REHVA:s generalsekreterare Order inom kärnkrafts-, biosäkerhets- och läkemedelsindustrin i Kina Först med att delta i BSI:s program för minskad energiförbrukning CFM gör franska kunder mer miljövänliga

2 Det givna förstahandsvalet För vissa företag handlar det mer om ord än om handling. För Camfil Farr är det tvärtom. För oss handlar allt om luftkvalitet och att hålla vad vi lovar: filterprodukter som ger hälsosam inomhusluft för alla och som eliminerar skadliga föroreningar och renar utsläpp, samtidigt som de minskar kundernas koldioxidutsläpp och ger ökad kostnadseffektivitet och produktivitet, för att bara nämna några av fördelarna. Inget annat filterföretag kan matcha våra produkter, vår lokala närvaro och det starka stödet från kunderna. Denna branschledande ställning känns både utmanande och rolig. Den kräver ett mycket seriöst arbete som bygger på starka kärnvärden, stort ansvar, en tydlig vision, orubbliga mål och ett mycket engagerat och innovativt specialistteam. Lyckligtvis har Camfil Farr allt detta. Vår marknadsledande ställning har varit en mycket bra utgångspunkt för att utveckla den typ av långsiktiga relationer som vi i dag har med många kunder från hela världen. Den utgör också en stabil grund för att i framtiden bygga fler gynnsamma samarbeten med nya kunder. Vi vill helt enkelt vara marknadens förstahandsval när det gäller toppmoderna luftfilterlösningar inom komfortluft, rena processer, energisystem, luftföroreningskontroll, järnvägar, kärnkraft och inneslutning samt luftburna molekylära föroreningar. Vi gillar att ha kommandot inom varje del av vår bransch. Vi ska alltid vara först med att erbjuda de effektivaste och miljövänligaste filterlösningarna för varje tänkbar tillämpning. Vi anser att ren luft borde vara en mänsklig rättighet i paritet med tillgång till rent vatten, och vi fortsätter oförtrutet vårt arbete med att uppnå detta mål genom att skydda människor, processer och miljön i fler och fler städer och byggnader runtom i världen. Inuti tidskriften hittar du de vanliga exemplen på hur detta arbete går till. Och när vi ändå har din uppmärksamhet vill vi påminna dig om att besöka vår nya webbplats på Alan O Connell, VD 2

3 Molekylär- filtrering ger liv Vissa par kan behöva en hjälpande hand för att uppfylla drömmen om ett litet barn, och det är där IVF (konstgjord befruktning) kommer in i bilden. Enbart i industriländerna har uppskattningsvis 10 procent av alla par fertilitetsproblem. Forskarna framhåller stress, miljöförstöring, kosthållning, sexuellt överförbara sjukdomar och fetma som de viktigaste orsakerna, och förutspår att situationen kommer att förvärras under de kommande åren. Ända sedan det första provrörsbarnet föddes år 1978 har IVF-tekniken gått från klarhet till klarhet.*ivf är i förenklade ordalag den process då befruktning sker genom att ett ägg sammanförs med spermier i ett laboratorieglas. Om denna process lyckas genomförs sedan en så kallad embryoöverföring där embryot rent fysiskt placeras i livmodern. Ett av de viktigaste stegen inom IVF är att skapa rätt miljö för befruktningen. Ingenstans är borttagningen av luftburna föroreningar lika viktig som i byggnader där IVF-processer genomförs. Detta beror på att luftkvaliteten i laboratorier och kliniska rum kan ha mycket stor inverkan på embryots kvalitet och överlevnad och det kliniska resultatet av IVF-behandlingen. I utvecklade länder har många IVF-kliniker vuxit till lönsamma företag, och ofta är det frekvensen av lyckade resultat vid behandlingarna och anseendet som är de avgörande faktorerna när potentiella föräldrar ska välja klinik. *IVF skapade också nya rubriker under 2010, då den brittiske fysiologen Robert Edwards vars arbete resulterade i det första provrörsbarnet tilldelades nobelpriset i medicin/fysiologi för det som kallades för en milstolpe i den moderna medicinens utveckling och som har gjort det möjligt att behandla infertilitet. Tack vare de metoder som Edwards och hans nu avlidne kollega Patrick Steptoe utvecklade har hela 4 miljoner provrörsbarn fötts sedan det första IVF-barnet år Eliminera skadliga molekylära föroreningar God luftkvalitet kan kopplas direkt till lyckandefrekvensen för IVF-processen. Det finns vissa >>> 3

4 gaser eller grupper av gaser som är problematiska. Hit hör bland annat flyktiga organiska föreningar (VOC), aldehyder, formaldehyder, kväveoxider och styren. (Mer information finns i tabellerna i vår broschyr Molecular Filtration for Life *.) Molekyler som är giftiga för mänskliga celler kallas cytotoxiska, och cytotoxiner kan förstöra det yttre cellmembranet eller hindra celler från att växa och dela sig. Efter befruktningen delar sig det encelliga människoägget i två, fyra och sedan åtta celler. Celldelningsprocessen fortsätter efter att cellerna specialiserats i form och funktion. Det är under denna första tid utanför kvinnokroppen, när cellantalet är som lägst, som de molekylära föroreningarna (cytotoxiner) är som farligast för ägget. Detta innebär att man under IVFprocessen måste vidta försiktighetsåtgärder för att begränsa exponeringen. Molekylärfiltrering av luften innebär ett viktigt skydd för embryot före insättningen. Molekylärfiltrering i byggnaders ventilationssystem För att få bukt med olika gaskällor kan man använda molekylärfilter på olika platser i byggnaders ventilationssystem för att filtrera frisk luft (ersättningsluft) och bearbeta höga koncentrationer av föroreningar från externa källor samt filtrera återluft eller returluft och be handla kvarblivande koncentrationer av föroreningar från inre och yttre källor. För att uppnå bästa möjliga resultat för alla molekylärfilter, måste man använda förfilter för att tillhandahålla partikelskydd. Rekommenderad nivå är F7 (EN ) eller MERV 13 (ASHRAE 52.2).* Bredspektrumadsorption och riktad adsorption Den kemiska cocktailen i luften har en oerhört komplex och varierad sammansättning. Molekylärfiltrering baseras därför på en bredspektrumadsorbent som avlägsnar mer än 99 procent av alla olika molekyler i luften. Bredspektrumadsorbenterna rår dock inte på uppemot 50 relativt vanliga gaser, vilket gör att det krävs en särskild, kemiskt impregnerad adsorbent som riktar sig mot enskilda molekyler eller grupper av molekyler. En lagerkonfiguration, med reservation för vissa begränsningar beträffande utrymme och tryckfall, ger högre prestanda och lägre livscykelkostnader än en lösning med blandade medier. Rekommenderade produkter Camfil Farrs molekylärfilter CamCarb Green, CamSure, GDM-modulerna, CityCarb, CitySorb och City-Flo har alla dessa prestandaegenskaper och uppfyller alla krav på filtrering av friskluft/ersättningsluft och återluft på IVFkliniker.* Alpha och Camfil Farr De viktigaste orsakerna till att Alpha Environmental valde att anlita Camfil Farr som leverantör är den konsekvent höga kvaliteten på molekylärfiltreringsprodukterna, de speciella tätningarna som eliminerar risker och säljpersonalens snabba respons och service, säger Antonia Gilligan, VD för Alpha Environmental, Inc. som ligger i Emerson, New Jersey, USA. *Om du vill veta mer kan du kontakta ditt lokala Camfil Farr-företag eller ladda ned broschyren Molecular filtration for life på Supporttjänster för IVF-kliniker Camfil Farr kan erbjuda kliniker ett omfattande program av supporttjänster som gör det möjligt att få ut mesta möjliga nytta av sina molekylärfiltersystem. I dessa tjänster ingår bland annat passiva provtagningsanordningar för att bestämma gashalterna i ventilationssystem och slutna utrymmen Gigacheck och Campure Coupon och Gigamonitor-metoder för att analysera prov från begagnade molekylärfiltermedier, övervaka återstående livslängd och planera för filterbyten. Camfil Farr har en unik provningsanläggning för molekylärfilter där man utför fullskalig testning av produkterna och simulerar verkliga användningsförhållanden. Man använder även egenutvecklad programvara för att fastställa livslängden för molekylärfiltren och hjälpa kunderna att välja den lämpligaste och effektivaste lösningen för just deras användningsområde. 4

5 Filterhantering lönar sig för Honda i Indien Camfil Farr kan erbjuda ett komplett utbud av renluftlösningar för bil tillverkare över hela världen. Tjänsterna innefattar hela tillverkningsprocessen från montering, lackering och torkning till slutkontroll. Renluftlösningar under fordonstillverkning ger biltillverkarna fördelar när det gäller energibesparingar, rening, lufthygien, rening av lackeringssystem, avfallshantering, logistik och underhåll. Indiska halvön är ett exempel, där premiumbiltillverkaren Honda levererar de senaste person- Energifokuserad filtrering Vid fabriken i Greater Noida har Camfil Farr bilsmodellerna till indiska kunder. Företaget har helt eliminerat stilleståndstiden som beror två fabriker i Indien, varav en ligger i Greater på filterhantering, och filterhanteringskontraktet Noida i närheten av New Delhi. Här har Camfil utökades nyligen med ett mål om att minska Farr filterhanteringsavtal för tre av de fyra fabrikens energiförbrukning, vilket är i linje med lackeringsboxarna. Hondas globala policy om att fabrikerna ska vara så miljövänliga som möjligt. Det beslutades att man skulle spara energi i plastlackeringsverkstaden, och Camfil Farr installerade nya energieffektiva Hi-Flo-filter i luftbehandlingsaggregaten, S-Flo-påsfilter i filterkammaren och en takmatta med CDM 600 diffusionsmedium. Camfil Farr lyckades med hjälp av varvtalsreglering justera till- och frånluftsflödena för att balansera alla zoner, vilket gjorde att frekvensen i tilluftsfläktens motor minskade från 50 Hz till 40 Hz utan att det påverkade driftparametrarna. Detta har lett till en konstant minskning av energiför brukningen med 23 kw/timme, vilket bidragit till att fabrikens totala energiförbrukning och utsläpp minskats, i linje med Hondas miljömål. Vid den nuvarande produktionsnivån sparar plastlackeringsverkstaden i Greater Noida cirka kwh per år. 5

6 Gästintervju: Olli Seppänen, generalsekreterare för REHVA REHVA (Federation of European heating, ventilation and air-conditioning associations) är branschens ledande yrkesorganisation i Europa. Organisationen arbetar med förbättringsåtgärder för hälsa, komfort och energieffektivitet i byggnader och samhället i stort. AirMail har nyligen intervjuat professor Olli Seppänen (OS), REHVA:s generalsekreterare. Din organisation har nyligen publicerat handbok nr 11* om luftfilter och luft rening för HVAC-system, luftföroreningar, kraven på inomhusluft, energibehov, borttagningsförmåga och avskiljningsgrader, klassificering av luftfilter och testningsprocedurer. Kan du ge en kommentar? OS: REHVA sammanför europeiska experter inom tjänstesektorn för byggnadsteknik (värme, ventilation och luftkonditionering för energieffektiva och friska hus) och representerar över tekniker och ingenjörer från 28 europeiska länder. Vår viktigaste uppgift är att utveckla och främja ekonomiska, energieffektiva och hälsosamma metoder för tekniska installationer i byggnader. Handböckerna är ett sätt för oss att hjälpa yrkesmännen att fatta rätt beslut i sin dagliga verksamhet. Innebär detta att REHVA har placerat luftfiltreringen högre upp på dagordningen som en reaktion på statens och allmänhetens oro för luftföroreningar utom hus, dålig inomhusluftkvalitet och hur detta påverkar människors hälsa? OS: REHVA:s uppgift är att främja och ut veckla ekonomiska, hållbara, energieffektiva och hälsosamma värme-, ventilationsoch klimattjänster för byggnader, till förmån för sina medlemsorganisationer. Luftfiltrering är ett exempel på en viktig teknik som i allra högsta grad påverkar hur personer som vistas i en byggnad mår och även inverkar på energianvändningen i byggnader. Vad var det som låg bakom framtagandet och publiceringen av handboken? OS: Efter en grundlig analys av befintlig litteratur har REHVA:s utskott för forskning och teknik kunnat konstatera att det inte finns någon relevant litteratur om luftfiltrering. Vi hittade ett flertal vetenskapliga publikationer av hög kvalitet, men vi lyckades inte hitta en enda praktisk sammanfattning som riktade sig till konstruktörer och användare. Vilken respons har ni fått på Handbok nr 11? OS: Handboken släpptes på REHVA:s klimatkonferens i maj På konferensen blev alla exemplar av boken sålda, och vi får fortfarande nästan dagligen beställningar från hela världen. Feedbacken har varit mycket positiv. Kommer REHVA att tillämpa andra tillvägagångssätt för att öka samarbetet mellan medlemmarna när det gäller informationsutbyte om luftfiltrering i ventilationssystem, till exempel tekniska seminarier, workshops, databaser och publikationer? OS: REHVA säljer sina publikationer vid internationella seminarier och utställningar. Vår senaste workshop gick av stapeln på 2010 års klimatkonferens (Clima 2010). Resultaten från workshopen vittnar om ett behov av ytterligare åtgärder på detta område, och på finns en sammanfattning. REHVA har också ett nätverk av internationella ventilationsexperter som tillsammans med REHVA:s utskott kommer att Luftfiltrering är ett exempel på en viktig teknik som i allra högsta grad påverkar hur personer som vistas i en byggnad mår och även inverkar på energianvändningen i byggnader. 6

7 utvärdera behovet av ytterligare åtgärder. REHVA har gjort PowerPoint-presentationer som bygger på innehållet i alla handböcker. Presentationerna distribueras till REHVAmedlemmar. Dessutom översätts många REHVA-handböcker till ett antal språk, vilket ökar deras genomslagskraft. Inom den europeiska ventilations industrin saknas det fortfarande standarder för inomhusluftkvalitet. Engagerar sig REHVA även i denna fråga? OS: REHVA engagerar sig djupt i frågor som rör inomhusluftkvalitet och har försökt öka medvetenheten om hur viktigt det är med bra inomhusluftkvalitet, både bland medlemmarna och bland beslutsfattare på europeisk och nationell nivå. På EU-nivå spelar generaldirektoratet för hälso- och konsumentfrågor, SANCO, en nyckelroll när det gäller frågor kring inomhusluft och människors hälsa. Man bör också främja en mer utbredd tillämpning av standarderna EN och EN Samarbetar ni på nationell eller internationell nivå med EU-kommissionens direktorat i frågor som rör föroreningar i utomhusluft och inomhusluft samt luftfiltrering? OS: REHVA deltar exempelvis i det EUfinansierade HEALTHVENT-projektet. Syftet med detta projekt är att utreda behovet av europeiska hälsobaserade ventilationsriktlinjer och vad dessa i sådana fall skulle innehålla. REHVA har också tagit initiativ till att inkludera frågor om inomhusmiljö i energiinspektioner och energicertifikat. Dessutom skulle det vara mycket värdefullt att ta med frågor om inomhusmiljö i inspektioner av luftkonditionerings- och värmesystem. Enligt min uppfattning är det ingen idé att ha energicertifikat om man inte på samma gång tydligt definierar inomhusklimatet. Högre energieffektivitet är en annan fråga som REHVA är engagerad i, och högkvalitativa luftfilter med låga tryckfall bidrar till att minska energiförbrukningen i ventilationssystem samtidigt *Den fullständiga versionen av REHVA:s handbok kan beställas på som en hög inomhusluftkvalitet bibehålls. Med andra ord hjälper effektiva också de regler som baseras på direktivet inomhusluftkvalitet och hälsa. REHVA följer luftfilter till att göra en byggnad mer om ekodesign för energirelaterade produkter. miljövänlig eftersom luftbehandlingsaggregatens energiförbrukning minskar Hur kan Camfil Farr i egenskap av utan att man behöver ge avkall på inomhusluftkvaliteten. Man slår två flugor i REHVA med att sprida kunskap om luft- branschledare inom luftfiltrering bistå en smäll. Uppmärksammar eller främjar filtrering och de fördelar som luftfiltreringen innebär för personer som vistas REHVA dessa fördelar på något sätt? Och i så fall hur? i byggnaderna? OS: REHVA:s främsta målsättning är att främja OS: REHVA vill utöka samarbetet med stödföretag som Camfil Farr. REHVA som organi- energieffektiv teknik för friska hus. REHVA har för närvarande flera arbets grupper som sation erbjuder många samarbetsmöjligheter. arbetar med frågor om energi och luftkvalitet Översättningar av handböcker till andra europeiska språk kan vara mycket användbara, inomhus. I maj 2010 publicerades den första delen av en handbok om energieffektivitet men all hjälp på det här området är mycket och inomhusluftkvalitet i skolor. Vid samma välkommen. REHVA har en arbetsgrupp som tillfälle publicerades även en preliminär handbok om inspektioner av inomhusmiljö. REHVA av luftkonditionering, och luftfilter är förstås arbetar med en handbok om inspektioner följer också GD Miljös arbete med märkning en viktig del av inspektionerna. Alla expertkunskaper på detta område välkomnas. av byggnader, liksom det grundläggande arbete som GD SANCO bedriver på området 7

8 Luft under vingarna med 3 nya order från Kina Utökad verksamhet vid kärnkraftverket i Taishan Kina har letat efter nya energikällor i åratal, och kärnkraften har blivit ett fokusområde på grund av sina rena och miljövänliga egenskaper. Förutom de 11 reaktorer som är i drift i landet i dag (med en total kapacitet på 9 GW), kommer ytterligare 29 GW att läggas till före år I enlighet med Kinas nya energistrategi planerar man dessutom att utöka kapaciteten med ytterligare 100 GW. Kärnkraftverket i Taishan är ett exempel på Kinas investeringar inom kärnkraften. Taishan är ett samarbete mellan CGNPC (China Guangdong Nuclear Power Group) och Electricité de France och är det största kinesisk-franska företaget inom ren energi. På anläggningen kommer sex 1700 MWe-enheter att byggas i flera faser, och man kommer att driva Kinas första kärnreaktor av tredje generationen EPR (European Pressurized Reactor). Med stöd från Camfil Farr Frankrike har Camfil Farr Kina fått en stor beställning av jodfilter, som ska levereras under den kommande treårsperioden och installeras på enhet 1 och enhet 2 i Taishan. Biosäkerhet på nytt BSL-3-lab i Kina Under 2010 har IMCAS (Institute of Microbiology Chinese Academy of Sciences) byggt ett nytt BSL-3-biosäkerhetslaboratorium med hög skyddsklass och som överensstämmer med den nya kinesiska nationella lagen för laboratorier (GB ). Precis som den nya lagen om biosäkerhetslaboratorier kräver, är det obligatoriskt med läckagetestning och dekontaminering av inneslutningssystem. Alla befintliga anläggningar i landet måste också uppgraderas. Det nya BSL-3-laboratoriet är utrustat med Camcontain Ceil XS, och under de kommande fem åren kommer årlig testvalidering att utföras med Camfil Farrs mobila Camcontrol-rigg. Den takmonterade Camcontain Auto-Scanmodulen används vanligtvis i biotekniska biosäkerhetslaboratorier och vårdinrättningar, för kritiska ventilationsapplikationer där utrymmet är begränsat och inneslutning av föroreningar är nödvändigt. Camfil Farrs icke-inkräktande automatiserade skanningssystem Camcontrol används för att utvärdera filter utifrån prestanda och tätningseffektivitet. Under de kommande åren kommer fler laboratorier med Camfil Farrs Camcontain Ceil XS- och Wall XW-moduler att byggas i Kina. IMCAS genomför ett brett spektrum av grund forskning och tillämpad forskning om mikro biologiska resurser, mikrobiologisk ekologi, fermentering, mikrobiell enzymologi, molekylär virologi och molekylär mikrobiell genetik. Fullständig avtalsservice med Novo Nordisk Efterfrågan på diabetesbehandling förväntas öka i Kina, och Novo Nordisk ett globalt vårdföretag som är mycket framstående inom diabetesvården investerade nyligen i två mycket avancerade produktionslinor för framställning av insulin i Kina. Camfil Farr, som var ensam leverantör av luftfiltersystemen till produktionslinorna, bidrog med alla UDF-filterkammare, HEPAtilluftsterminaler, tusentals filter för luft behand lingsaggregat och installationsservice. Luftfiltren för produktionslinorna hade tillverkats vid Camfil Farrs fabrik i Kunshan, och filterlösningen för Novo Nordisk hade tagits fram i samarbete mellan Camfil Farrs bolag i USA och Danmark. 8

9 Avskiljning av järnstoft för australisk malm Camfil Farr först med att ansluta sig till BSI:s program för minskad energianvändning Camfil Farr Storbritannien är först ut med att ansluta sig till British Standards Institutions (BSI*) Kitemark-program för ERV (Energy Reduction Verification). BSI verifierar och certifierar organisationer som reducerar sina koldioxidutsläpp genom minskad energianvändning. BSI har varit brittiska Camfil Farrs certifieringsorgan under de senaste två åren. Med hjälp av analyser, mätningar och engagerade medarbetare lyckades Camfil Farr Storbritannien minska sin totala energiräkning med över 22 procent år 2008 och med ytterligare 14,6 procent under verifieringsåret (2009). *BSI-koncernen är en global, oberoende organisation som har certifierat över kunder med standardbaserade lösningar. BSI var det första nationella standardiseringsorganet i världen och har nu fler än anställda fördelade på 50 kontor i 140 länder. CITIC Pacific Minings Sino Iron-projekt är ett storskaligt magnetitprojekt i världsklass det första i sitt slag i västra Australien och det första som innefattar storskalig bearbetning i senare led. Projektet förfogar över två miljarder ton magnetit och kommer, när det väl har tagits i drift, att resultera i en av världens största gruvor. Den årliga produktionen kommer att ligga på totalt 27,6 miljoner ton magnetit (pellets och koncentrat), ett viktigt råmaterial som används för att tillverka stål. Sino Iron-projektet är ett tekniskt avancerat projekt som kräver en betydande infrastruktur för bearbetning och transporter. Camfil Farr APC (Air Pollution Control) medverkar i projektet och har fått en order från Marc Technologies på 18 Gold Series GS24-enheter för Sino Iron. Gold Series-stoftavskiljarna har tillämpats inom tusentals användningsområden för rening och produktåtervinning inom industrin. Systemen använder patrontekniken Gold Cone för att leverera ren luft och lång livslängd samtidigt som de kräver mindre golvutrymme än någon annan stoftavskiljare på marknaden. Mer information om Gold Series finns på Camfil Farrs särskilda APC-webbplats på 9

10 Livscykelkostnader når en helt ny nivå Camfil Farr var den första filtertillverkaren som utvecklade sofistikerad programvara för beräkning av totalkostnaden för luftfiltrens hela livscykel. Forskning till lägre kostnad I USA har en Camfil Farr-återförsäljare ny ligen genomfört en omfattande undersökning av samtliga luftbehandlingsaggrega t på den onkologiska forskningsenheten vid ett av världens tio största vårdföretag. Forskningsenheten fäster stor vikt vid inom husluftkvaliteten, och Camfil Farråterförsäljaren levererade sedan tidigare luftfilterlösningar åt närliggande medicinska kliniker. Baserat på avskiljningsgrad och beräknade energibesparingar lade man fram ett förslag om att uppgradera tre filter från konkurrerande märken i anläggningens luftbehandlingsaggregat. Camfil Farr utformade flera av luftbehandlingsaggregaten i den egna programvaran för beräkning av livscykelkostnader, och fortsatte sedan med testning i testkanalen hos återförsäljaren, där man på ett exakt sätt kunde mäta tryckfallet vid specifika luftflöden. Efter att ha studerat de inledande mätningarna av tryckfall för Camfil Farrs MERV 14 Durafil kontra konkurrentens MERV 14, blev ingenjörerna på anläggningen övertygade om fördelarna med Camfil Farrs lösning och köpte således ett stort antal veckade luftfilter (30/30), MERV 14 4-V Durafil ES-luftfilter och Filtra 2000 HEPA-filter av Camfil Farr. Rabatt från lokalt elföretag Kundens ventilationsansvarige kontaktade sedan det lokala elbolaget och bad dem hålla koll på ampereförbrukningen under de första tre månaderna efter att de nya filtren installerats. Man kom också överens om att elbolaget skulle betala 50 procent av den slutliga filterkostnaden om energiförbrukningen minskade betydligt. Med 0,16 USD per kilowattimme (cirka 0,11 EUR) lyckades forskningscentret minska sin energiförbrukning avsevärt. På bara 12 veckor hade man uppnått kostnadsbesparingar på USD (cirka EUR) och elbolaget höll förstås sitt löfte om rabatt på den slutliga filterkostnaden. Programvaran har utvecklats inom ramarna för vårt kontinuerliga förbättringsarbete och i den används data från verklig användning, som samlats in under tester. Därigenom kan vi förutsäga filtrets tryckfall och dess faktiska livslängd i stället för att förlita oss enbart på teoretiska beräkningar. Den senaste versionen av programmet, LCC 2010, ingår i Camfil Farr Solution System (CFSS) en kraftfull plattform som används för olika typer av beräkningar av luftfilter och inomhusluftkvalitet. CFSS kommer att utvecklas löpande och utökas med fler analysverktyg för beräkningar av renluftlösningar för en stor del av Camfil Farrs produkter och användningsområden. Med hjälp av LCC 2010 kan användaren räkna ut de lägsta livscykelkostnaderna för ett luftbehandlingsaggregat samt bästa möjliga inomhusluftkvalitet som går att få med Camfil Farrs produkter. Programmet, som lämpar sig för normala och avancerade AHU-konstruktioner, föreslår energibesparande fläkthastigheter och skapar beräkningar för olika lösningar samt grafiska rapporter som kan skrivas ut. Andra exempel på nya funktioner är beräkning av luftrenhet i renrum och prestandauppgifter för HEPA- och ULPA-filter samt HVAC-filter. Kontakta närmaste Camfil Farr-företag eller Camfil Farr-representant om du vill veta mer. 10

11 CFM gör franska kunder mer miljövänliga Tack vare programmet Camfil Filter Management (CFM), som tillhandahålls av ett antal Camfil Farr-företag runtom i världen, kan kunderna hantera alla sina luftfilter själva och bibehålla en optimal luftkvalitet i sina anläggningar. Detta har visat sig vara ett vinnande koncept i Frankrike, där kunderna har köpt CFMtjänster sedan I dag har Camfil Farr Frankrike 22 CFM-avtal med sjukhus och större företag som verkar inom biofarma-, livsmedels- och fordonsindustrin. Dessa kunder har tillgång till ett komplett utbud av tjänster. Camfil Farrs experter hjälper dem att välja rätt luftfilter för sina användningsområden, ser till att filtren monteras på ett säkert och korrekt sätt, byter ut dem vid rätt tidpunkt samt genomför kontroller och tester av filtereffektiviteten. Camfil Farr håller till och med koll på kundens filterlager. Detta är en kostnadseffektiv lösning som gör att kunderna utnyttjar sina filtreringssystem på effektivast möjliga sätt. En miljövänlig strategi CFM hjälper också franska kunder att uppnå sina miljömål och göra sina verksamheter mer miljövänliga. Tjänsten innebär ett antal miljö mässiga fördelar: Med CFM kan kunderna minska energiförbrukning och avfall, vilket i sin tur resulterar i minskad miljöpåverkan och lägre koldioxidutsläpp. Med CFM får kunderna också tillgång till de bästa nätverken för hantering av filteravfall, i enlighet med lokala regler och med garanterad spårbarhet. CFM-tjänsterna skräddarsys efter kundernas individuella behov. Kontakta närmaste Camfil Farr-företag eller Camfil Farr-representant om du vill veta mer. 11

12 KOMMANDE UTSTÄLLNINGAR Du träffar oss på Camfil Farr på de här evenemangen: Ny onlineportal till Camfil Farr Camfil Farrs webbplats har fått ett helt nytt utseende för att underlätta kontakterna med vårt företag och för att tillhandahålla ännu bättre information om våra globala produkter, tjänster, tekniker och expertområden. Den nya webbplatsen är mer detaljrik och har gjorts om så att det ska vara lättare att hitta. Förutom det snyggare utseendet kommer besökarna också att upptäcka den förbättrade funktionaliteten, de senaste produktnyheterna och andra funktioner som håller dig uppdaterad om Camfil Farr. Välkommen till nya Vill du veta mer? Kontakta närmaste Camfil Farr-kontor eller Camfil Farr-återförsäljare om du vill ha mer information. Du kan också ringa, skriva eller faxa till Camfil Farrs huvudkontor. 12 Huvudkontor Camfil AB, Sveavägen 56E, SE STOCKHOLM Tel Fax NOVEMBER 16 17: Tema Renrum, Stockholm, Sverige 18: Workshop om gasturbiner, Camfil KG, Ellwangen, Tyskland 24 25: VDI-Tagung Stationäre Gasturbinen, Leverkusen, Tyskland 30: Reinraumsymposium, Hochschule für Technik und Wirtschaft, Berlin, Tyskland 30: Expovent, Helsingborg, Sverige 30 november 3 december: Pollutec, Lyon, Frankrike DECEMBER 14 16: PowerGen International, Orange County Convention Centre, Orlando, FL, USA 2011 MARS 4 6: VVS mässa, Loen, Norge 15 17: CONTAMINEXPO, Paris, Frankrike 15 17: CFIA, Rennes, Frankrike 15 19: ISH Messe Frankfurt Exhibition, Frankfurt am Main, Tyskland 21 24: Gastech 2011, RAI Amsterdam, Nederländerna MAJ 8 10: R3 Symposium, Oslo, Norge 19 21: VVS Landsmöte, Fredrikstad, Norge 17 19: The Facilities Show, Birmingham NEC, Storbritannien CAMFIL FARR AIRMAIL är en publikation som sänds ut till Camfil Farrs kunder över hela världen. Den finns på nio språk. Utges av: Camfil AB, Sveavägen 56E SE STOCKHOLM Tel Fax E-post: Ansvarig utgivare: Alain Berard, vice VD Försäljnings- och marknadsdirektör Camfil Farr-gruppen Redaktör: Margareta Swahn Forsling Tel Fax E-post: OMSLAGSBILD: GETTY IMAGES PRODUKTION: CAMFIL-FARR, THORN PR SWEDEN OCH YMER REKLAMBYRÅ. Upplaga: ex. Tryckt i Sverige

R e n l u f t t i l l l ä g r e ko s t n a d

R e n l u f t t i l l l ä g r e ko s t n a d R e n l u f t t i l l l ä g r e ko s t n a d Camfil Farr Segmentbroschyr LC C L iv s cy ke l ko s t n a d Camfil Farr clean air solutions ko s t n a d e n f ö r re n l u f t filtret är den enda komponent

Läs mer

CamCleaner luftrenare. CamCleaner luftrenare. Camfil Farr - clean air solutions

CamCleaner luftrenare. CamCleaner luftrenare. Camfil Farr - clean air solutions CamCleaner luftrenare Camfil Farr Produkt broschyr CamCleaner luftrenare Camfil Farr - clean air solutions När du en gång andats riktigt ren luft, vill du inte andas något annat. På arbetsplatser idag

Läs mer

517miljoner. ton CO2 skulle kunna sparas in per år

517miljoner. ton CO2 skulle kunna sparas in per år MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Spara energi och CO2 i dag Lösningen är här! 517miljoner ton CO2 skulle kunna sparas in per år om Europa fördubblade sitt användande av fjärrvärme till 18-20 % kombinerat

Läs mer

Clean Air Solutions. Broschyr över vårt utbud

Clean Air Solutions. Broschyr över vårt utbud Clean Air Solutions Broschyr över vårt utbud 1963 GRUNDADES CAMFIL ÖVER 50 ÅRS ERFARENHET AV RENLUFTSLÖSNINGAR 1960 är året då det svenska kärnkraftsprogrammet ska startas. Gösta Larson, som är specialist

Läs mer

Filtac AB grundades 1982 i Göteborg. Allt sedan dess har vi specialiserat oss på filtrering,

Filtac AB grundades 1982 i Göteborg. Allt sedan dess har vi specialiserat oss på filtrering, Power Gen FILTAC Filtac AB grundades 1982 i Göteborg. Allt sedan dess har vi specialiserat oss på filtrering, industriell ventilation och renrumsteknik. Vårt koncept är att erbjuda designade och skräddarsydda

Läs mer

SWEGON HOME SOLUTIONS

SWEGON HOME SOLUTIONS INTELLIGENT INOMHUSKLIMAT FÖR MÄNNISKOR OCH HEM SOM GARANTERAR FRISK OCH HÄLSOSAM LUFT Luft har en väldigt stor betydelse för hur vi mår. Den kan påverka vår sömn, vår koncentrationsförmåga och vår hälsa.

Läs mer

Filterguiden. Dinairs guide till ett enklare och balanserat filterval

Filterguiden. Dinairs guide till ett enklare och balanserat filterval Filterguiden Dinairs guide till ett enklare och balanserat filterval Vilket filter ska du välja? Greenflo PLA-HL4 CO 2: 3,3 kg Filterklass: G4 Greenflo PLA-HL5 CO 2: 3,3 kg Greenflo PLA6 CO 2: 2,8 kg Greenflo

Läs mer

Filtac AB grundades 1982 i Göteborg. Allt sedan dess har vi specialiserat oss på filtrering,

Filtac AB grundades 1982 i Göteborg. Allt sedan dess har vi specialiserat oss på filtrering, Marin FILTAC Filtac AB grundades 1982 i Göteborg. Allt sedan dess har vi specialiserat oss på filtrering, industriell ventilation och renrumsteknik. Vårt koncept är att erbjuda designade och skräddarsydda

Läs mer

GARANTERAD ENERGI- BESPARING

GARANTERAD ENERGI- BESPARING www.ruukki.se GARANTERAD ENERGI- BESPARING RUUKKI ENERGIPANELSYSTEM Minska uppvärmningskostnaderna och koldioxidutsläppen och få en bättre energiklass för din byggnad. Genom att välja Ruukkis nya tätare

Läs mer

Världens första ozonklassning av luftfilter

Världens första ozonklassning av luftfilter air mail n Y h E T s - m a g a s i n E T f r å n C a m f i l f a r r n r 1 / 2 0 1 0 PrOdukTiOn: Camfil-farr, ThOrn Pr sweden OCh YmEr reklambyrå. upplaga: 30 000 ex. Tryckt i sverige Omslagsbild: getty

Läs mer

airmail Bättre inneluftkvalitet till lägre kostnad 2 Håll nere kostnaden för ren luft Välj rätt filter och se hur resultatet förbättras

airmail Bättre inneluftkvalitet till lägre kostnad 2 Håll nere kostnaden för ren luft Välj rätt filter och se hur resultatet förbättras airmail NYHETS- MAGASINET FRÅN CAMFIL FARR NR 2/2003 Bättre inneluftkvalitet till lägre kostnad 2 Håll nere kostnaden för ren luft 5 7 9 Välj rätt filter och se hur resultatet förbättras Total filterförvaltning

Läs mer

airmail Kampanj för renare luft i London

airmail Kampanj för renare luft i London NYHETS- MAGASINET FRÅN CAMFIL FARR NR 2/2011 Kampanj för renare luft i London 3 6 8 9 12 Ren luft på EU:s dagordning Allt du behöver veta om AMC Stor bioteknikorder i Australien Italiens första energicertifierade

Läs mer

Topvex med SoftCooler

Topvex med SoftCooler Fläktar Luftbehandlingsaggregat Luftdistributionsprodukter Brandsäkerhet Luftkonditionering Luftridåer och värmeprodukter Tunnelfläktar Topvex med SoftCooler ger alltid rätt temperatur - även på sommaren

Läs mer

WeldPrint Gasbågsvetsning i metall. Kvalitetsövervakning & Identifiering av fel

WeldPrint Gasbågsvetsning i metall. Kvalitetsövervakning & Identifiering av fel WeldPrint Gasbågsvetsning i metall Kvalitetsövervakning & Identifiering av fel ABN 74 085 213 707 A genda Varför har WeldPrint utvecklats Nya användare och utmärkelser Beskrivning hur WeldPrint arbetar

Läs mer

Åtgärder för att förbättra tilluftens kvalitet på kontor

Åtgärder för att förbättra tilluftens kvalitet på kontor POPULÄRVETENSKAPLIG RAPPORT Åtgärder för att förbättra tilluftens kvalitet på kontor Vad kan man göra när besvär i kontor misstänks bero på dålig ventilation? Pär Fjällström, Erica Bloom, Bengt Christensson,

Läs mer

STF SVENSKA TEXTILFILTER AB

STF SVENSKA TEXTILFILTER AB SVENSKTILLVERKAT SEDAN 1972 STF SVENSKA TEXTILFILTER AB VENTILATION RÖKGASRENING VÅT F ILT RERING STOFTAVSKILJNING SERVICE VI TILLVERKAR FILTER Så enkelt skulle vi kunna förklara vad vi gör här på Svenska

Läs mer

RubberShell Självhäftande gummiduk

RubberShell Självhäftande gummiduk RubberShell Självhäftande gummiduk RubberShell Ny teknologi för snabbare, enklare och säkrare tätning av byggnader. RubberShell är en nyutvecklad, kraftfull och självhäftande gummiduk i EPDM för byggnaders

Läs mer

Lösningar för ventilation

Lösningar för ventilation lindab ventilation Lösningar för ventilation Vår vision Lindab skall uppfattas som världens bästa varumärke i VVS-branschen. Mission Vår mission är att göra det möjligt för alla människor att åtnjuta

Läs mer

Ren luft i din närmiljö

Ren luft i din närmiljö Ren luft i din närmiljö Att leva på luft Vi på Dinair Ekonomifilter har medarbetare med lång erfarenhet av luftfilter för både den inre och yttre miljön. I samråd med våra kunder har många filterproblem

Läs mer

Bättre ekonomi och miljösamvete med våra energismarta värme- och ventilationssystem

Bättre ekonomi och miljösamvete med våra energismarta värme- och ventilationssystem Bättre ekonomi och miljösamvete med våra energismarta värme- och ventilationssystem + = energismart När du står inför att bygga nytt hus har du alla möjligheter att redan från början välja rätt och få

Läs mer

Visioner och handlingsplan. Michael Gustafsson, Skanska Sverige AB

Visioner och handlingsplan. Michael Gustafsson, Skanska Sverige AB Visioner och handlingsplan Michael Gustafsson, Skanska Sverige AB Lagstiftning Volatila energipriser Hyresgästers efterfrågan Varumärke Medarbetare Vad driver grönt? Gröna Fonder och Bankkapital Marknadsvärdet

Läs mer

Atlas Copco. Kompressorer för medicinsk luft GA 5-22 MED / GA 5-15 VSD MED (5-22 kw / 7,5-30 hk)

Atlas Copco. Kompressorer för medicinsk luft GA 5-22 MED / GA 5-15 VSD MED (5-22 kw / 7,5-30 hk) Atlas Copco Kompressorer för medicinsk luft (5-22 kw / 7,5-30 hk) Medicinsk luft: Renhet och precision i krävande sjukvårdsmiljöer Inom det viktiga området patientvård krävs en tillförlitlig tryckluftskälla

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration - Villa. Byggnadsuppgifter. Besiktningsuppgifter

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration - Villa. Byggnadsuppgifter. Besiktningsuppgifter ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration - Villa Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: LYFTSAXEN 10 Adress: VIVSTAVARVSVÄGEN 196 12243 ENSKEDE Besiktningsuppgifter Datum: 2010-05-18 Byggnaden är besiktigad av:

Läs mer

Energieffektivisering med målet att minska energiförbrukning med 20%

Energieffektivisering med målet att minska energiförbrukning med 20% Energieffektivisering med målet att minska energiförbrukning med 20% Flavio Santos Director Services and Projects Georg Lannge Sales Manager Industry Phone: +46(0)155 26 54 07 Mobile: +46(0) 70 612 6804

Läs mer

REN LUFT OCH BALANSERADE FILTERVAL EN PRESENTATION AV DINAIR GROUP

REN LUFT OCH BALANSERADE FILTERVAL EN PRESENTATION AV DINAIR GROUP REN LUFT OCH BALANSERADE FILTERVAL EN PRESENTATION AV DINAIR GROUP REN LUFT ÄR VÅR PASSION Ren luft. Det är egentligen hela syftet med vår existens. Det är vad vi med våra produkter strävar efter och

Läs mer

Topvex med SoftCooler ger alltid rätt temperatur även på sommaren

Topvex med SoftCooler ger alltid rätt temperatur även på sommaren Fläktar Luftbehandlingsaggregat Luftdon Brandsäkerhet Luftridåer och värmeprodukter Tunnelfläktar Topvex med SoftCooler ger alltid rätt temperatur även på sommaren 2 Att andas är att leva Eftersom vi tillbringar

Läs mer

5 ÅRS GARANTI Midea M idea nordic nordic v är v M är epu M Mpska M t pska alog t alog 2012

5 ÅRS GARANTI Midea M idea nordic nordic v är v M är epu M Mpska M t pska alog t alog 2012 5 ÅRS GARANTI Midea nordic värmepumpskatalog 2012 nordic värmepumpskatalog 2012 Midea Design Series 5.05 20 db 5 ÅRS GARANTI Premier Nordic Premier Nordic Heatpump Heatpump Premier Nordic Premier Nordic

Läs mer

Systemlösningar. Logistikbyggnader

Systemlösningar. Logistikbyggnader Systemlösningar Logistikbyggnader Längre än från A till B Logistik är så mycket mer än bara lastbilstransport. Och klimat är så mycket mer än bara lufttillförsel: Det handlar dessutom bl.a. om hallar

Läs mer

Bioterias ventilationssystem

Bioterias ventilationssystem Bioterias ventilationssystem Bli av med fettet. Återvinn värmen. Vanliga ventilationssystem skapar många problem. Nu kan du lösa allt från grunden. Fett i vanliga ventilationssystem skapar många problem.

Läs mer

Miljöredovisning 2010

Miljöredovisning 2010 Miljöredovisning 2010 Clean air solutions c a m f i l f a r r ren luft är det bästa vi vet Camfil Farr har en ny femårsplan som vi har valt att kalla First Choice. Vi skall vara kundens första alternativ

Läs mer

Bisnode LÖSNINGAR OCH INSIKTER FÖR SMARTA BESLUT

Bisnode LÖSNINGAR OCH INSIKTER FÖR SMARTA BESLUT Bisnode LÖSNINGAR OCH INSIKTER FÖR SMARTA BESLUT Utan frågor & svar stannar världen OM BISNODE Det finns små och stora frågor inom alla företag, organisationer och verksamheter. Frågor som kräver uppmärksamhet

Läs mer

BioZone Scientific International Inc. Luftrening i ventilationssystem

BioZone Scientific International Inc. Luftrening i ventilationssystem BioZone Scientific International Inc. Luftrening i ventilationssystem 2/21/2007 Ger ditt ventilationssystem bättre eller sämre inohusmiljö? Vanliga Problem i Ventilationssystem Ventilationssystem förmodas

Läs mer

Bioterias ventilationssystem

Bioterias ventilationssystem Bioterias ventilationssystem Bli av med fettet. Återvinn värmen. Vanliga ventilationssystem skapar många problem. Nu kan du lösa allt från grunden. Fett i vanliga ventilationssystem skapar många problem.

Läs mer

Andas frisk luft hemma

Andas frisk luft hemma Fläktar Luftbehandlingsaggregat Luftdistributionsprodukter Brandsäkerhet Luftkonditionering Luftridåer och värmeprodukter Tunnelfläktar Andas frisk luft hemma Bostadsventilation Vi äter och dricker ca

Läs mer

Bättre ekonomi och miljösamvete med våra energismarta värme- och ventilationssystem

Bättre ekonomi och miljösamvete med våra energismarta värme- och ventilationssystem Bättre ekonomi och miljösamvete med våra energismarta värme- och ventilationssystem + = energismart När du står inför att bygga nytt hus har du alla möjligheter att redan från början välja rätt och få

Läs mer

Kompletta entrélösningar från ASSA ABLOY Entrance Systems

Kompletta entrélösningar från ASSA ABLOY Entrance Systems Kompletta entrélösningar från ASSA ABLOY Entrance Systems En ingång för alla dina behov Väl fungerande entréer är en förutsättning för bra affärer. Men det krävs också väl fungerande relationer. ASSA ABLOY

Läs mer

Kundanpassade ställverk. Vi bygger ställverk snabbt och effektivt utifrån din specifikation.

Kundanpassade ställverk. Vi bygger ställverk snabbt och effektivt utifrån din specifikation. Kundanpassade ställverk Vi bygger ställverk snabbt och effektivt utifrån din specifikation. Vi på Eldon sätter alltid kunden i centrum och gör allt vi kan för att leverera en optimal skåp- och ställverkslösning

Läs mer

Water & Wastewater. Flygt Hydrovar. Ny generation för effektivare pumpning

Water & Wastewater. Flygt Hydrovar. Ny generation för effektivare pumpning Water & Wastewater Flygt Hydrovar Ny generation för effektivare pumpning Ökad multipumpskapacitet Vi har gjort pumpningen effektivare än någonsin med energibesparingar på upp till 70 procent. Äntligen

Läs mer

Flare. Effektivitet och komfort med LED

Flare. Effektivitet och komfort med LED Flare Effektivitet och komfort med LED Flare Downlights och spotlights med LED-teknik Flare, ett unikt designkoncept Produktdesign Mun* Flare är en komplett familj runda downlights och spotlights. De ger

Läs mer

Det här är Outokumpu

Det här är Outokumpu Det här är Outokumpu 02 Den globala ledaren inom avancerade material Våra städer blir bara större och vi reser alltmer. Befolkningtillväxten på jorden ställer allt högre krav på industrin att leverera

Läs mer

camfil farr i norden Camfil Farr Företagspresentation Sverige, Finland, Danmark, Norge Camfil Farr clean air solutions

camfil farr i norden Camfil Farr Företagspresentation Sverige, Finland, Danmark, Norge Camfil Farr clean air solutions camfil farr i norden Camfil Farr Företagspresentation Sverige, Finland, Danmark, Norge Camfil Farr clean air solutions camfil farr nordens stö rsta leverantö r av luftfilter Camfil Farr startades i Sverige

Läs mer

airmail Är ren luft en mänsklig rättighet? Riskerna med luftföroreningar Roadshow för renare luft och bättre filtrering

airmail Är ren luft en mänsklig rättighet? Riskerna med luftföroreningar Roadshow för renare luft och bättre filtrering NYHETS- MAGASINET FRÅN CAMFIL FARR Nr 1/2011 Är ren luft en mänsklig rättighet? 3 5 8 10 11 Riskerna med luftföroreningar Roadshow för renare luft och bättre filtrering EN 779:2011 ett steg i rätt riktning

Läs mer

Högre komfort med fönsterfilmen som klarar allt.

Högre komfort med fönsterfilmen som klarar allt. Må bra på insidan. Högre komfort med fönsterfilmen som klarar allt. Njut av en perfekt inomhustemperatur året om. Ta tillvara på det naturliga dagsljuset, spara energi och förbättra isoleringen med upp

Läs mer

air mail Anta energibesparingsutmaningen! Sänk din energiräkning med Camfil Farr-filter Rätt filterkombination kan spara pengar

air mail Anta energibesparingsutmaningen! Sänk din energiräkning med Camfil Farr-filter Rätt filterkombination kan spara pengar air mail N Y H E T S - MAGASINET FRÅN C A M F I L F a r r Nr 2/2007 Anta energibesparingsutmaningen! 3 4 5 8 9 10 Sänk din energiräkning med Camfil Farr-filter Rätt filterkombination kan spara pengar Bättre

Läs mer

lindab vi förenklar byggandet Utforma en hållbar framtid

lindab vi förenklar byggandet Utforma en hållbar framtid lindab vi förenklar byggandet ehybrid Utforma en hållbar framtid Varför förbrukar vi värdefull energi när den inte egentligen behövs? Lindabs nya ehybrid, som normalt ger energibesparingar på över 30 %,

Läs mer

SAVE ger utmärkt inomhusklimat och sparar energi

SAVE ger utmärkt inomhusklimat och sparar energi Fläktar Luftbehandlingsaggregat Luftdistributionsprodukter Brandsäkerhet Luftkonditionering Luftridåer och värmeprodukter Tunnelfläktar SAVE ger utmärkt inomhusklimat och sparar energi 2 Ren, frisk luft

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Vintergatan 5

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Vintergatan 5 Utgåva 1:1 2014-02-07 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Vintergatan 5 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

LKAB HÅLLBAR UTVECKLING

LKAB HÅLLBAR UTVECKLING Vår väg framåt 2013-10-04 LKAB HÅLLBAR UTVECKLING Lars-Eric Aaro, vd och koncernchef Boden, 17 oktober 2014 HÅLLBARHET FINNS I VÅRT DNA 1 LKAB HAR GOD TILLGÅNG TILL JÄRNMALM I NORRBOTTEN, MEN KÄLLORNA

Läs mer

Ventilation med återvinning för alla självdragsfastigheter

Ventilation med återvinning för alla självdragsfastigheter Clean-Air24 FTX Minska värmekostnaden Ventilation med återvinning för alla självdragsfastigheter Det enda systemet med återvinning som kan installeras i befintligt kanalsystem Inga rör och aggregat som

Läs mer

Besam dörrstängare. Säkerhet och användarvänlighet. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions

Besam dörrstängare. Säkerhet och användarvänlighet. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions Besam dörrstängare Säkerhet och användarvänlighet ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions Högkvalitativ dörrstängare Valbar dörrstängarstorlek 2/3/4 Justerbar dörrstängarstorlek 2-4 Justerbar

Läs mer

BYGGNADER RAKENNUSTEN YMPÄRISTÖLUOKITUKSET. 3 Frej Werner, kontorschef. Isa Melander, byggnadsingenjörsstuderande 3.3.2010

BYGGNADER RAKENNUSTEN YMPÄRISTÖLUOKITUKSET. 3 Frej Werner, kontorschef. Isa Melander, byggnadsingenjörsstuderande 3.3.2010 MILJÖKLASSIFICERING AV BYGGNADER RAKENNUSTEN YMPÄRISTÖLUOKITUKSET MILJÖMÄSSAN 3 Frej Werner, kontorschef Isa Melander, byggnadsingenjörsstuderande BYGGBESTÄMMELSER ENERGIEFFEKTIVITETSDIREKTIV FÖR BYGGNADER

Läs mer

GREEN och GREEN 2020: Kontakter och samverkan med andra europeiska organisationer Trysil, 31 augusti 2014

GREEN och GREEN 2020: Kontakter och samverkan med andra europeiska organisationer Trysil, 31 augusti 2014 GREEN och GREEN 2020: Kontakter och samverkan med andra europeiska organisationer Trysil, 31 augusti 2014 Allmän I GREEN 2020 har samarbetet med andra europeiska aktörer fortsätts och utvecklats. Bortsett

Läs mer

Lösningen på problemen med sjuka hus

Lösningen på problemen med sjuka hus Lösningen på problemen med sjuka hus Med Genano 310 kan man rena inomhusluften från föroreningar, (toxiner som skapats av mögel, bakterier, lättflyktiga ämnen etc.), som ofta leder till symtom och sjukdomar.

Läs mer

Hälsofrämjande miljöarbete. TioHundra AB värnar om ett hållbart samhälle

Hälsofrämjande miljöarbete. TioHundra AB värnar om ett hållbart samhälle 2014 Hälsofrämjande miljöarbete TioHundra AB värnar om ett hållbart samhälle Det finns en stark koppling mellan hälsa och miljö. I TioHundra AB jobbar vi med båda. Redan 2007 miljöcertifierades hela TioHundra

Läs mer

airmail Kampen mot damm på arbetsplatsen Eliminera rök och damm på arbetsplatsen Skydda världens kunskap hos British Library

airmail Kampen mot damm på arbetsplatsen Eliminera rök och damm på arbetsplatsen Skydda världens kunskap hos British Library NYHETS- MAGASIN FRÅN CAMFIL FARR NR 1/2008 Kampen mot damm på arbetsplatsen 3 7 8 11 Eliminera rök och damm på arbetsplatsen Skydda världens kunskap hos British Library Att välja filter är nu lika enkelt

Läs mer

2014-05-20 SMARTWATER KOPPLAR OBJEKT TILL DESS ÄGARE OCH KRIMINELLA TILL BROTT

2014-05-20 SMARTWATER KOPPLAR OBJEKT TILL DESS ÄGARE OCH KRIMINELLA TILL BROTT SMARTWATER KOPPLAR OBJEKT TILL DESS ÄGARE OCH KRIMINELLA TILL BROTT 1 Fakta Engelskt företag/varumärke, 17 års erfarenhet. Har idag teoretiskt 3 miljarder unika koder tillgängliga, antalet kan utökas om

Läs mer

Hur du åtgärdar fukt, lukt och radon i golvet.

Hur du åtgärdar fukt, lukt och radon i golvet. Hur du åtgärdar fukt, lukt och radon i golvet. 41 77 01 JAPE VENTGOLV 2013 När bekymren är som värst, eller när bara misstankarna finns där. Har du fukt i betongplattan? Känner du av lukt och emissioner?

Läs mer

Making electricity clean

Making electricity clean Making electricity clean - Vattenfallkoncernen - Forskning och utveckling - Smart Grids Stockholm 2010-01-21 1 Program, möte Gröna liberaler 1. Introduktion och mötesdeltagare 2. Vattenfall nyckelfakta

Läs mer

Den intelligenta hanteringen av Managed Print Services

Den intelligenta hanteringen av Managed Print Services Sharp Optimised Services kontroll l effektivitet I produktivitet Den intelligenta hanteringen av Managed Print Services Möjligheterna med Managed Print Services Fakta: upp till 5 % av ett företags avkastning

Läs mer

Buy Smart Grön Upphandling för Smarta Inköp. Allmän information

Buy Smart Grön Upphandling för Smarta Inköp. Allmän information Buy Smart Grön Upphandling för Smarta Inköp Allmän information Innehåll Lagstiftning Energi och kostnadsbesparingar Användning av miljö- och energimärkningar Grön upphandling Produktgrupper Bakgrund Den

Läs mer

Miljöanpassade transporter för minskad växthuseffekt

Miljöanpassade transporter för minskad växthuseffekt Miljöprestanda GRÖNA TON. Miljöanpassade transporter för minskad växthuseffekt I förarsätet för miljön Växthuseffekten kan allmänt ses som det enskilt största miljöhotet i världen. Det är bakgrunden till

Läs mer

Miljövård med luftens egna beståndsdelar

Miljövård med luftens egna beståndsdelar Miljövård med luftens egna beståndsdelar Miljövård med luftens egna beståndsdelar Gaser och gasteknologi från Air Liquide bidrar till att skydda och förbättra allas vår miljö. Äldre, miljöbelastande metoder

Läs mer

GETINGE FD1600 FRONTMATAD SPOLDESINFEKTOR. Always with you

GETINGE FD1600 FRONTMATAD SPOLDESINFEKTOR. Always with you GETINGE FD1600 FRONTMATAD SPOLDESINFEKTOR Always with you 2 Getinge FD1600 Getinge FD1600 3 ENKELT & EFFEKTIVT Med sin tilltalande och moderna design, enkla drift och utmärkta desinfektionsprestanda spelar

Läs mer

Nya Karolinska Solna Universitetssjukhus Hållbarhet. 1 Anders.k.goransson@sll.se

Nya Karolinska Solna Universitetssjukhus Hållbarhet. 1 Anders.k.goransson@sll.se Nya Karolinska Solna Universitetssjukhus Hållbarhet 1 Anders.k.goransson@sll.se Fakta om NKS Yta: 320 000 kvm (lika mycket som 24 hötorgsskrapor) Antal våningar: 5 (mantel) 11 (vissa vårdkärnor) Antal

Läs mer

Specialty Stainless Steel Processes

Specialty Stainless Steel Processes Specialty Stainless Steel Processes Bodycote Din självklara samarbetspartner Exakt det du behöver. Bodycote erbjuder en komplett serie servicetjänster värmebehandling, ytbehandling och het isostatisk pressning

Läs mer

East Sweden Business Solutions. Effektiv logistik

East Sweden Business Solutions. Effektiv logistik East Sweden Business Solutions Effektiv logistik Välkommen till East Sweden, affärsmiljön med växtkraft! Rätt läge Vad har globala industriföretag som Siemens, Ericsson, Toyota, Saab och Väderstadverken

Läs mer

En strategisk partner i en krävande bransch Vi visste att det skulle bli bra, men det blev ju till och med bättre än vi kunde tänka oss!

En strategisk partner i en krävande bransch Vi visste att det skulle bli bra, men det blev ju till och med bättre än vi kunde tänka oss! En strategisk partner i en krävande bransch Vi visste att det skulle bli bra, men det blev ju till och med bättre än vi kunde tänka oss! Det är inte ovanligt att våra kunder blir glatt överraskade, eftersom

Läs mer

Byråns interna miljöarbete

Byråns interna miljöarbete Byråns interna hållbarhetsarbete Byråns interna miljöarbete För Mannheimer Swartling innebär en hållbar affärsmodell dels att föregå med gott exempel när det gäller att bidra till en bättre miljö genom

Läs mer

Det bästa har blivit ännu bättre. Kräv NYA ALPHA2

Det bästa har blivit ännu bättre. Kräv NYA ALPHA2 Det bästa har blivit ännu bättre Kräv NYA ALPHA2 KONTINUERLIG INNOVATION. DET LIGGER I VÅRA GENER. Med över 3 miljoner sålda enheter världen över har Grundfos ALPHA2 visat sig vara världens bäst säljande

Läs mer

Våra hållbarhetsmål. Hållbarhetsmålen godkändes av koncernledningen för Regional Unit (RU) Sweden i maj 2013 och gäller till december 2015.

Våra hållbarhetsmål. Hållbarhetsmålen godkändes av koncernledningen för Regional Unit (RU) Sweden i maj 2013 och gäller till december 2015. Våra hållbarhetsmål För att styra E.ONs hållbarhetsarbete i Norden har vi definierat elva hållbarhetsmål som täcker områdena Miljö, Medarbetare, Kunder och Leverantörer. en är baserade på vårt globala

Läs mer

GE DIN HISSKORG EN NY FRÄSCH INREDNING. KONE ReFresh

GE DIN HISSKORG EN NY FRÄSCH INREDNING. KONE ReFresh GE DIN HISSKORG EN NY FRÄSCH INREDNING KONE ReFresh På bara några dagar kan din hiss få ett helt nytt utseende. Ger hissen i din lobby en välkomnande, hemtrevlig känsla? Ger den ett gott första intryck

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Rindö 3:42

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Rindö 3:42 Utgåva 1:1 2014-08-19 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Rindö 3:42 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

dagar utan kontaktuttag! Den bästa mobila energiförsörjningen HUSBIL BÅT STUGA

dagar utan kontaktuttag! Den bästa mobila energiförsörjningen HUSBIL BÅT STUGA 365 dagar utan kontaktuttag! Den bästa mobila energiförsörjningen HUSBIL BÅT STUGA HUSBIL BÅT STUGA En EFOY COMFORT laddar upp ditt förbrukningsbatteri helautomatiskt. Detta garanterar att du alltid har

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Tolered 37:4

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Tolered 37:4 Utgåva 1:1 2015-02-02 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Tolered 37:4 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Behovsanpassat inomhusklimat i byggnader - kräver pålitliga CO2-givare

Behovsanpassat inomhusklimat i byggnader - kräver pålitliga CO2-givare Behovsanpassat inomhusklimat i byggnader - kräver pålitliga -givare påverkar människor Redan år 1850 upptäckte Dr Pettenkofer (M.D. 1843 i München), att -halten i luften påverkar personer som vistas i

Läs mer

Inbrottsdetektorerna i Professional Series Vet när de ska larma. Vet när de inte ska larma.

Inbrottsdetektorerna i Professional Series Vet när de ska larma. Vet när de inte ska larma. Inbrottsdetektorerna i Professional Series Vet när de ska larma. Vet när de inte ska larma. Har nu Multipointantimaskeringsteknik med integrerad spraydetektering Oöverträffade Bosch-teknologier förbättrar

Läs mer

HUR BYGGER MAN SMART?

HUR BYGGER MAN SMART? HUR BYGGER MAN SMART? HUR KAN ALLA TJÄNA PÅ BYGGPROCESSEN? Vi har tänkt mycket på det här. Enkelt uttryckt handlar bra byggnation om att bygga med genomtänkta lösningar som gör det så svårt som möjligt

Läs mer

Ett effektivt filter mot höga kostnader.

Ett effektivt filter mot höga kostnader. Ett effektivt filter mot höga kostnader. ETT FÖRETAG I INDUTRADE InnovativA lösningar ger stor effekt. Colly, en komplett samarbetspartner. Colly erbjuder dig innovativa kostnadseffektiva helhetslösningar.

Läs mer

airmail När ozonet blir skadligt

airmail När ozonet blir skadligt NyHeTSmagaSIN från CamfIl farr NR 2/2008 När ozonet blir skadligt 5 6 8 9 10 Hur man vänder kostnader till besparingar i skolor Camtain tablettdammsugaren Nya filterklassrekommendationer för Europa Provkörning

Läs mer

Uppgradera ventilationssystemet!

Uppgradera ventilationssystemet! Aircode TM ID AC-500 Uppgradera ventilationssystemet! Aircode TM ID AC-535 / ID AC-550 Aircode TM ID AC-500 är joniseringsaggregat för installation i ventilationskanaler. et skapar ett rent inomhusklimat

Läs mer

Vi står inför en av mänsklighetens största utmaningar. Att minska mängden växthusgaser och samtidigt trygga framtidens energi.

Vi står inför en av mänsklighetens största utmaningar. Att minska mängden växthusgaser och samtidigt trygga framtidens energi. Vi står inför en av mänsklighetens största utmaningar. Att minska mängden växthusgaser och samtidigt trygga framtidens energi. Befolkningsökning och ökat energibehov Världens befolkning når 9 miljarder

Läs mer

Kan sol-el spela någon roll i det svenska energisystemet? Linus Palmblad Handläggare, Energimyndigheten

Kan sol-el spela någon roll i det svenska energisystemet? Linus Palmblad Handläggare, Energimyndigheten Kan sol-el spela någon roll i det svenska energisystemet? Linus Palmblad Handläggare, Energimyndigheten Potential för förnybar energi Elkraftinstallationer i Europa 2011 MW 25000 20000 21000 15000 10000

Läs mer

Rätt temperatur inomhus. Skapa det perfekta arbetsklimatet

Rätt temperatur inomhus. Skapa det perfekta arbetsklimatet Rätt temperatur inomhus Skapa det perfekta arbetsklimatet Maximera arbetsklimatet Minimera energikostnaden Öka komforten Maximera arbetsklimatet Öka komforten Minimera energikostnaden 21 Just 21 grader

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Alva Rangsarve 1:25

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Alva Rangsarve 1:25 Utgåva 1:1 2014-05-21 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Alva Rangsarve 1:25 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Den svenska konsumtionens miljöpåverkan i andra länder

Den svenska konsumtionens miljöpåverkan i andra länder Den svenska konsumtionens miljöpåverkan i andra länder Miljöräkenskaper innebär att miljöstatistik systematiseras och redovisas tillsammans med ekonomisk statistik i ett gemensamt system. Syftet är att

Läs mer

Temadag: Renovering, uppgradering och förstärkning av metall och betong

Temadag: Renovering, uppgradering och förstärkning av metall och betong Temadag: Renovering, uppgradering och förstärkning av metall och betong Maskiner, konstruktioner och anläggningar utsätts för slitage i form av mekanisk nötning, korrosion, kemiska angrepp och så vidare.

Läs mer

Klimatpolitikens utmaningar

Klimatpolitikens utmaningar MILJÖEKONOMI 4 februari 2011 Klimatpolitikens utmaningar Eva Samakovlis MILJÖEKONOMI 4 februari 2011 Innehåll Inledning Globala miljöproblem kräver globala lösningar Renodla koldioxid- och energiskatterna

Läs mer

Peter Bryntesson 2 Juni, 2015 Luleå

Peter Bryntesson 2 Juni, 2015 Luleå 1 Peter Bryntesson 2 Juni, 2015 Luleå Leverantörsindustrin med leverans i fordonsindustrin 964 företag fler än 5 anställda 158miljarder oms 2013 82 400 anställda 49% har sin kund utanför Automotive 2 2

Läs mer

Enervent greenair toppanslutna ventilationsaggregat 15-390 l/s

Enervent greenair toppanslutna ventilationsaggregat 15-390 l/s DEN MEST ENERGIEKONOMISKA LÖSNINGEN wwwenerventse Enervent greenair toppanslutna ventilationsaggregat 15-39 l/s Den roterande värmeväxlaren - en genial uppfinning I Enervent greenair-ventilationsaggregaten

Läs mer

Jenny Miltell, 2012. Smarta elnät ABB gör det möjligt

Jenny Miltell, 2012. Smarta elnät ABB gör det möjligt Jenny Miltell, 2012 Smarta elnät ABB gör det möjligt Innehåll Världen idag och dagens energi- och klimatutmaning EU:s och Sveriges klimatmål Integration av förnybar energi kräver en energiomställning Vi

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Jordärtskockan 1

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Jordärtskockan 1 Utgåva 1:1 2015-01-16 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Jordärtskockan 1 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Solfilmsmontören AB. Solfilm Silver 80XC. Energibesparing med Solfilm. Rapport Helsingborg 2011-03-22. Författare Anna Vesterberg

Solfilmsmontören AB. Solfilm Silver 80XC. Energibesparing med Solfilm. Rapport Helsingborg 2011-03-22. Författare Anna Vesterberg Energibesparing med Solfilm Rapport Helsingborg 2011-03-22 Författare Anna Vesterberg Uppdragsnummer 4019427000 SWECO Kungsgatan 2, 252 21 Helsingborg Telefon: 042-499 00 00 Telefax Sammanfattning Beräkning

Läs mer

TOYOTA I_SITE Mer än fleet management

TOYOTA I_SITE Mer än fleet management EMPOWERING YOUR BUSINESS TOYOTA I_SITE Mer än fleet management www.toyota-forklifts.se TOYOTA I_SITE Mer än fleet management Toyota I_Site är ett kontinuerligt partnerskap för effektiv materialhantering.

Läs mer

Producera hållbart för framtidsorienterad byggnation. Vi tänker grönt. Hörmann tar ansvar för vår miljö och vår framtid

Producera hållbart för framtidsorienterad byggnation. Vi tänker grönt. Hörmann tar ansvar för vår miljö och vår framtid Producera hållbart för framtidsorienterad byggnation Vi tänker grönt Hörmann tar ansvar för vår miljö och vår framtid Vi tar på oss detta ansvar Med sikte på framtiden Som familjeföretag är vi på Hörmann

Läs mer

Vilka erfarenheter och råd kan brukare ge om innemiljö?

Vilka erfarenheter och råd kan brukare ge om innemiljö? Vilka erfarenheter och råd kan brukare ge om innemiljö? Marie-Louise Luther, ombudsman innemiljö, Astma- och Allergiförbundet Bygg- och inredningsmaterial: kemiska ämnen, fukt Energihushållning och god

Läs mer

Miljödeklaration Arbetsbord OFI S sitta/stå, A94C87

Miljödeklaration Arbetsbord OFI S sitta/stå, A94C87 Miljödeklaration Arbetsbord OFI S sitta/stå, A94C87 Företaget EFG European Furniture Group AB Box 1017 573 28 TRANÅS Org.nr: 556236-7259 ISO 14001 certifikat nr: 194848 FSC-COC certifikat nr: EUR-COC-061003

Läs mer

Produkter, tjänster och samarbeten för bättre sjukvård

Produkter, tjänster och samarbeten för bättre sjukvård Produkter, tjänster och samarbeten för bättre sjukvård Baxter är ett globalt, mångsidigt medicinskt företag som utvecklar specialiserade behandlings metoder och läkemedel som räddar och förbättrar liv.

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Millegarne 2:36

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Millegarne 2:36 Utgåva 1:1 2013-03-22 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Millegarne 2:36 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer