airmail Goda resultat för IVF med molekylärfiltrering Filterhantering lönar sig för Honda i Indien Gästintervju med REHVA:s generalsekreterare

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "airmail Goda resultat för IVF med molekylärfiltrering Filterhantering lönar sig för Honda i Indien Gästintervju med REHVA:s generalsekreterare"

Transkript

1 NYHETS- MAGASINET FRÅN CAMFIL FARR Nr 2/2010 Goda resultat för IVF med molekylärfiltrering Filterhantering lönar sig för Honda i Indien Gästintervju med REHVA:s generalsekreterare Order inom kärnkrafts-, biosäkerhets- och läkemedelsindustrin i Kina Först med att delta i BSI:s program för minskad energiförbrukning CFM gör franska kunder mer miljövänliga

2 Det givna förstahandsvalet För vissa företag handlar det mer om ord än om handling. För Camfil Farr är det tvärtom. För oss handlar allt om luftkvalitet och att hålla vad vi lovar: filterprodukter som ger hälsosam inomhusluft för alla och som eliminerar skadliga föroreningar och renar utsläpp, samtidigt som de minskar kundernas koldioxidutsläpp och ger ökad kostnadseffektivitet och produktivitet, för att bara nämna några av fördelarna. Inget annat filterföretag kan matcha våra produkter, vår lokala närvaro och det starka stödet från kunderna. Denna branschledande ställning känns både utmanande och rolig. Den kräver ett mycket seriöst arbete som bygger på starka kärnvärden, stort ansvar, en tydlig vision, orubbliga mål och ett mycket engagerat och innovativt specialistteam. Lyckligtvis har Camfil Farr allt detta. Vår marknadsledande ställning har varit en mycket bra utgångspunkt för att utveckla den typ av långsiktiga relationer som vi i dag har med många kunder från hela världen. Den utgör också en stabil grund för att i framtiden bygga fler gynnsamma samarbeten med nya kunder. Vi vill helt enkelt vara marknadens förstahandsval när det gäller toppmoderna luftfilterlösningar inom komfortluft, rena processer, energisystem, luftföroreningskontroll, järnvägar, kärnkraft och inneslutning samt luftburna molekylära föroreningar. Vi gillar att ha kommandot inom varje del av vår bransch. Vi ska alltid vara först med att erbjuda de effektivaste och miljövänligaste filterlösningarna för varje tänkbar tillämpning. Vi anser att ren luft borde vara en mänsklig rättighet i paritet med tillgång till rent vatten, och vi fortsätter oförtrutet vårt arbete med att uppnå detta mål genom att skydda människor, processer och miljön i fler och fler städer och byggnader runtom i världen. Inuti tidskriften hittar du de vanliga exemplen på hur detta arbete går till. Och när vi ändå har din uppmärksamhet vill vi påminna dig om att besöka vår nya webbplats på Alan O Connell, VD 2

3 Molekylär- filtrering ger liv Vissa par kan behöva en hjälpande hand för att uppfylla drömmen om ett litet barn, och det är där IVF (konstgjord befruktning) kommer in i bilden. Enbart i industriländerna har uppskattningsvis 10 procent av alla par fertilitetsproblem. Forskarna framhåller stress, miljöförstöring, kosthållning, sexuellt överförbara sjukdomar och fetma som de viktigaste orsakerna, och förutspår att situationen kommer att förvärras under de kommande åren. Ända sedan det första provrörsbarnet föddes år 1978 har IVF-tekniken gått från klarhet till klarhet.*ivf är i förenklade ordalag den process då befruktning sker genom att ett ägg sammanförs med spermier i ett laboratorieglas. Om denna process lyckas genomförs sedan en så kallad embryoöverföring där embryot rent fysiskt placeras i livmodern. Ett av de viktigaste stegen inom IVF är att skapa rätt miljö för befruktningen. Ingenstans är borttagningen av luftburna föroreningar lika viktig som i byggnader där IVF-processer genomförs. Detta beror på att luftkvaliteten i laboratorier och kliniska rum kan ha mycket stor inverkan på embryots kvalitet och överlevnad och det kliniska resultatet av IVF-behandlingen. I utvecklade länder har många IVF-kliniker vuxit till lönsamma företag, och ofta är det frekvensen av lyckade resultat vid behandlingarna och anseendet som är de avgörande faktorerna när potentiella föräldrar ska välja klinik. *IVF skapade också nya rubriker under 2010, då den brittiske fysiologen Robert Edwards vars arbete resulterade i det första provrörsbarnet tilldelades nobelpriset i medicin/fysiologi för det som kallades för en milstolpe i den moderna medicinens utveckling och som har gjort det möjligt att behandla infertilitet. Tack vare de metoder som Edwards och hans nu avlidne kollega Patrick Steptoe utvecklade har hela 4 miljoner provrörsbarn fötts sedan det första IVF-barnet år Eliminera skadliga molekylära föroreningar God luftkvalitet kan kopplas direkt till lyckandefrekvensen för IVF-processen. Det finns vissa >>> 3

4 gaser eller grupper av gaser som är problematiska. Hit hör bland annat flyktiga organiska föreningar (VOC), aldehyder, formaldehyder, kväveoxider och styren. (Mer information finns i tabellerna i vår broschyr Molecular Filtration for Life *.) Molekyler som är giftiga för mänskliga celler kallas cytotoxiska, och cytotoxiner kan förstöra det yttre cellmembranet eller hindra celler från att växa och dela sig. Efter befruktningen delar sig det encelliga människoägget i två, fyra och sedan åtta celler. Celldelningsprocessen fortsätter efter att cellerna specialiserats i form och funktion. Det är under denna första tid utanför kvinnokroppen, när cellantalet är som lägst, som de molekylära föroreningarna (cytotoxiner) är som farligast för ägget. Detta innebär att man under IVFprocessen måste vidta försiktighetsåtgärder för att begränsa exponeringen. Molekylärfiltrering av luften innebär ett viktigt skydd för embryot före insättningen. Molekylärfiltrering i byggnaders ventilationssystem För att få bukt med olika gaskällor kan man använda molekylärfilter på olika platser i byggnaders ventilationssystem för att filtrera frisk luft (ersättningsluft) och bearbeta höga koncentrationer av föroreningar från externa källor samt filtrera återluft eller returluft och be handla kvarblivande koncentrationer av föroreningar från inre och yttre källor. För att uppnå bästa möjliga resultat för alla molekylärfilter, måste man använda förfilter för att tillhandahålla partikelskydd. Rekommenderad nivå är F7 (EN ) eller MERV 13 (ASHRAE 52.2).* Bredspektrumadsorption och riktad adsorption Den kemiska cocktailen i luften har en oerhört komplex och varierad sammansättning. Molekylärfiltrering baseras därför på en bredspektrumadsorbent som avlägsnar mer än 99 procent av alla olika molekyler i luften. Bredspektrumadsorbenterna rår dock inte på uppemot 50 relativt vanliga gaser, vilket gör att det krävs en särskild, kemiskt impregnerad adsorbent som riktar sig mot enskilda molekyler eller grupper av molekyler. En lagerkonfiguration, med reservation för vissa begränsningar beträffande utrymme och tryckfall, ger högre prestanda och lägre livscykelkostnader än en lösning med blandade medier. Rekommenderade produkter Camfil Farrs molekylärfilter CamCarb Green, CamSure, GDM-modulerna, CityCarb, CitySorb och City-Flo har alla dessa prestandaegenskaper och uppfyller alla krav på filtrering av friskluft/ersättningsluft och återluft på IVFkliniker.* Alpha och Camfil Farr De viktigaste orsakerna till att Alpha Environmental valde att anlita Camfil Farr som leverantör är den konsekvent höga kvaliteten på molekylärfiltreringsprodukterna, de speciella tätningarna som eliminerar risker och säljpersonalens snabba respons och service, säger Antonia Gilligan, VD för Alpha Environmental, Inc. som ligger i Emerson, New Jersey, USA. *Om du vill veta mer kan du kontakta ditt lokala Camfil Farr-företag eller ladda ned broschyren Molecular filtration for life på Supporttjänster för IVF-kliniker Camfil Farr kan erbjuda kliniker ett omfattande program av supporttjänster som gör det möjligt att få ut mesta möjliga nytta av sina molekylärfiltersystem. I dessa tjänster ingår bland annat passiva provtagningsanordningar för att bestämma gashalterna i ventilationssystem och slutna utrymmen Gigacheck och Campure Coupon och Gigamonitor-metoder för att analysera prov från begagnade molekylärfiltermedier, övervaka återstående livslängd och planera för filterbyten. Camfil Farr har en unik provningsanläggning för molekylärfilter där man utför fullskalig testning av produkterna och simulerar verkliga användningsförhållanden. Man använder även egenutvecklad programvara för att fastställa livslängden för molekylärfiltren och hjälpa kunderna att välja den lämpligaste och effektivaste lösningen för just deras användningsområde. 4

5 Filterhantering lönar sig för Honda i Indien Camfil Farr kan erbjuda ett komplett utbud av renluftlösningar för bil tillverkare över hela världen. Tjänsterna innefattar hela tillverkningsprocessen från montering, lackering och torkning till slutkontroll. Renluftlösningar under fordonstillverkning ger biltillverkarna fördelar när det gäller energibesparingar, rening, lufthygien, rening av lackeringssystem, avfallshantering, logistik och underhåll. Indiska halvön är ett exempel, där premiumbiltillverkaren Honda levererar de senaste person- Energifokuserad filtrering Vid fabriken i Greater Noida har Camfil Farr bilsmodellerna till indiska kunder. Företaget har helt eliminerat stilleståndstiden som beror två fabriker i Indien, varav en ligger i Greater på filterhantering, och filterhanteringskontraktet Noida i närheten av New Delhi. Här har Camfil utökades nyligen med ett mål om att minska Farr filterhanteringsavtal för tre av de fyra fabrikens energiförbrukning, vilket är i linje med lackeringsboxarna. Hondas globala policy om att fabrikerna ska vara så miljövänliga som möjligt. Det beslutades att man skulle spara energi i plastlackeringsverkstaden, och Camfil Farr installerade nya energieffektiva Hi-Flo-filter i luftbehandlingsaggregaten, S-Flo-påsfilter i filterkammaren och en takmatta med CDM 600 diffusionsmedium. Camfil Farr lyckades med hjälp av varvtalsreglering justera till- och frånluftsflödena för att balansera alla zoner, vilket gjorde att frekvensen i tilluftsfläktens motor minskade från 50 Hz till 40 Hz utan att det påverkade driftparametrarna. Detta har lett till en konstant minskning av energiför brukningen med 23 kw/timme, vilket bidragit till att fabrikens totala energiförbrukning och utsläpp minskats, i linje med Hondas miljömål. Vid den nuvarande produktionsnivån sparar plastlackeringsverkstaden i Greater Noida cirka kwh per år. 5

6 Gästintervju: Olli Seppänen, generalsekreterare för REHVA REHVA (Federation of European heating, ventilation and air-conditioning associations) är branschens ledande yrkesorganisation i Europa. Organisationen arbetar med förbättringsåtgärder för hälsa, komfort och energieffektivitet i byggnader och samhället i stort. AirMail har nyligen intervjuat professor Olli Seppänen (OS), REHVA:s generalsekreterare. Din organisation har nyligen publicerat handbok nr 11* om luftfilter och luft rening för HVAC-system, luftföroreningar, kraven på inomhusluft, energibehov, borttagningsförmåga och avskiljningsgrader, klassificering av luftfilter och testningsprocedurer. Kan du ge en kommentar? OS: REHVA sammanför europeiska experter inom tjänstesektorn för byggnadsteknik (värme, ventilation och luftkonditionering för energieffektiva och friska hus) och representerar över tekniker och ingenjörer från 28 europeiska länder. Vår viktigaste uppgift är att utveckla och främja ekonomiska, energieffektiva och hälsosamma metoder för tekniska installationer i byggnader. Handböckerna är ett sätt för oss att hjälpa yrkesmännen att fatta rätt beslut i sin dagliga verksamhet. Innebär detta att REHVA har placerat luftfiltreringen högre upp på dagordningen som en reaktion på statens och allmänhetens oro för luftföroreningar utom hus, dålig inomhusluftkvalitet och hur detta påverkar människors hälsa? OS: REHVA:s uppgift är att främja och ut veckla ekonomiska, hållbara, energieffektiva och hälsosamma värme-, ventilationsoch klimattjänster för byggnader, till förmån för sina medlemsorganisationer. Luftfiltrering är ett exempel på en viktig teknik som i allra högsta grad påverkar hur personer som vistas i en byggnad mår och även inverkar på energianvändningen i byggnader. Vad var det som låg bakom framtagandet och publiceringen av handboken? OS: Efter en grundlig analys av befintlig litteratur har REHVA:s utskott för forskning och teknik kunnat konstatera att det inte finns någon relevant litteratur om luftfiltrering. Vi hittade ett flertal vetenskapliga publikationer av hög kvalitet, men vi lyckades inte hitta en enda praktisk sammanfattning som riktade sig till konstruktörer och användare. Vilken respons har ni fått på Handbok nr 11? OS: Handboken släpptes på REHVA:s klimatkonferens i maj På konferensen blev alla exemplar av boken sålda, och vi får fortfarande nästan dagligen beställningar från hela världen. Feedbacken har varit mycket positiv. Kommer REHVA att tillämpa andra tillvägagångssätt för att öka samarbetet mellan medlemmarna när det gäller informationsutbyte om luftfiltrering i ventilationssystem, till exempel tekniska seminarier, workshops, databaser och publikationer? OS: REHVA säljer sina publikationer vid internationella seminarier och utställningar. Vår senaste workshop gick av stapeln på 2010 års klimatkonferens (Clima 2010). Resultaten från workshopen vittnar om ett behov av ytterligare åtgärder på detta område, och på finns en sammanfattning. REHVA har också ett nätverk av internationella ventilationsexperter som tillsammans med REHVA:s utskott kommer att Luftfiltrering är ett exempel på en viktig teknik som i allra högsta grad påverkar hur personer som vistas i en byggnad mår och även inverkar på energianvändningen i byggnader. 6

7 utvärdera behovet av ytterligare åtgärder. REHVA har gjort PowerPoint-presentationer som bygger på innehållet i alla handböcker. Presentationerna distribueras till REHVAmedlemmar. Dessutom översätts många REHVA-handböcker till ett antal språk, vilket ökar deras genomslagskraft. Inom den europeiska ventilations industrin saknas det fortfarande standarder för inomhusluftkvalitet. Engagerar sig REHVA även i denna fråga? OS: REHVA engagerar sig djupt i frågor som rör inomhusluftkvalitet och har försökt öka medvetenheten om hur viktigt det är med bra inomhusluftkvalitet, både bland medlemmarna och bland beslutsfattare på europeisk och nationell nivå. På EU-nivå spelar generaldirektoratet för hälso- och konsumentfrågor, SANCO, en nyckelroll när det gäller frågor kring inomhusluft och människors hälsa. Man bör också främja en mer utbredd tillämpning av standarderna EN och EN Samarbetar ni på nationell eller internationell nivå med EU-kommissionens direktorat i frågor som rör föroreningar i utomhusluft och inomhusluft samt luftfiltrering? OS: REHVA deltar exempelvis i det EUfinansierade HEALTHVENT-projektet. Syftet med detta projekt är att utreda behovet av europeiska hälsobaserade ventilationsriktlinjer och vad dessa i sådana fall skulle innehålla. REHVA har också tagit initiativ till att inkludera frågor om inomhusmiljö i energiinspektioner och energicertifikat. Dessutom skulle det vara mycket värdefullt att ta med frågor om inomhusmiljö i inspektioner av luftkonditionerings- och värmesystem. Enligt min uppfattning är det ingen idé att ha energicertifikat om man inte på samma gång tydligt definierar inomhusklimatet. Högre energieffektivitet är en annan fråga som REHVA är engagerad i, och högkvalitativa luftfilter med låga tryckfall bidrar till att minska energiförbrukningen i ventilationssystem samtidigt *Den fullständiga versionen av REHVA:s handbok kan beställas på som en hög inomhusluftkvalitet bibehålls. Med andra ord hjälper effektiva också de regler som baseras på direktivet inomhusluftkvalitet och hälsa. REHVA följer luftfilter till att göra en byggnad mer om ekodesign för energirelaterade produkter. miljövänlig eftersom luftbehandlingsaggregatens energiförbrukning minskar Hur kan Camfil Farr i egenskap av utan att man behöver ge avkall på inomhusluftkvaliteten. Man slår två flugor i REHVA med att sprida kunskap om luft- branschledare inom luftfiltrering bistå en smäll. Uppmärksammar eller främjar filtrering och de fördelar som luftfiltreringen innebär för personer som vistas REHVA dessa fördelar på något sätt? Och i så fall hur? i byggnaderna? OS: REHVA:s främsta målsättning är att främja OS: REHVA vill utöka samarbetet med stödföretag som Camfil Farr. REHVA som organi- energieffektiv teknik för friska hus. REHVA har för närvarande flera arbets grupper som sation erbjuder många samarbetsmöjligheter. arbetar med frågor om energi och luftkvalitet Översättningar av handböcker till andra europeiska språk kan vara mycket användbara, inomhus. I maj 2010 publicerades den första delen av en handbok om energieffektivitet men all hjälp på det här området är mycket och inomhusluftkvalitet i skolor. Vid samma välkommen. REHVA har en arbetsgrupp som tillfälle publicerades även en preliminär handbok om inspektioner av inomhusmiljö. REHVA av luftkonditionering, och luftfilter är förstås arbetar med en handbok om inspektioner följer också GD Miljös arbete med märkning en viktig del av inspektionerna. Alla expertkunskaper på detta område välkomnas. av byggnader, liksom det grundläggande arbete som GD SANCO bedriver på området 7

8 Luft under vingarna med 3 nya order från Kina Utökad verksamhet vid kärnkraftverket i Taishan Kina har letat efter nya energikällor i åratal, och kärnkraften har blivit ett fokusområde på grund av sina rena och miljövänliga egenskaper. Förutom de 11 reaktorer som är i drift i landet i dag (med en total kapacitet på 9 GW), kommer ytterligare 29 GW att läggas till före år I enlighet med Kinas nya energistrategi planerar man dessutom att utöka kapaciteten med ytterligare 100 GW. Kärnkraftverket i Taishan är ett exempel på Kinas investeringar inom kärnkraften. Taishan är ett samarbete mellan CGNPC (China Guangdong Nuclear Power Group) och Electricité de France och är det största kinesisk-franska företaget inom ren energi. På anläggningen kommer sex 1700 MWe-enheter att byggas i flera faser, och man kommer att driva Kinas första kärnreaktor av tredje generationen EPR (European Pressurized Reactor). Med stöd från Camfil Farr Frankrike har Camfil Farr Kina fått en stor beställning av jodfilter, som ska levereras under den kommande treårsperioden och installeras på enhet 1 och enhet 2 i Taishan. Biosäkerhet på nytt BSL-3-lab i Kina Under 2010 har IMCAS (Institute of Microbiology Chinese Academy of Sciences) byggt ett nytt BSL-3-biosäkerhetslaboratorium med hög skyddsklass och som överensstämmer med den nya kinesiska nationella lagen för laboratorier (GB ). Precis som den nya lagen om biosäkerhetslaboratorier kräver, är det obligatoriskt med läckagetestning och dekontaminering av inneslutningssystem. Alla befintliga anläggningar i landet måste också uppgraderas. Det nya BSL-3-laboratoriet är utrustat med Camcontain Ceil XS, och under de kommande fem åren kommer årlig testvalidering att utföras med Camfil Farrs mobila Camcontrol-rigg. Den takmonterade Camcontain Auto-Scanmodulen används vanligtvis i biotekniska biosäkerhetslaboratorier och vårdinrättningar, för kritiska ventilationsapplikationer där utrymmet är begränsat och inneslutning av föroreningar är nödvändigt. Camfil Farrs icke-inkräktande automatiserade skanningssystem Camcontrol används för att utvärdera filter utifrån prestanda och tätningseffektivitet. Under de kommande åren kommer fler laboratorier med Camfil Farrs Camcontain Ceil XS- och Wall XW-moduler att byggas i Kina. IMCAS genomför ett brett spektrum av grund forskning och tillämpad forskning om mikro biologiska resurser, mikrobiologisk ekologi, fermentering, mikrobiell enzymologi, molekylär virologi och molekylär mikrobiell genetik. Fullständig avtalsservice med Novo Nordisk Efterfrågan på diabetesbehandling förväntas öka i Kina, och Novo Nordisk ett globalt vårdföretag som är mycket framstående inom diabetesvården investerade nyligen i två mycket avancerade produktionslinor för framställning av insulin i Kina. Camfil Farr, som var ensam leverantör av luftfiltersystemen till produktionslinorna, bidrog med alla UDF-filterkammare, HEPAtilluftsterminaler, tusentals filter för luft behand lingsaggregat och installationsservice. Luftfiltren för produktionslinorna hade tillverkats vid Camfil Farrs fabrik i Kunshan, och filterlösningen för Novo Nordisk hade tagits fram i samarbete mellan Camfil Farrs bolag i USA och Danmark. 8

9 Avskiljning av järnstoft för australisk malm Camfil Farr först med att ansluta sig till BSI:s program för minskad energianvändning Camfil Farr Storbritannien är först ut med att ansluta sig till British Standards Institutions (BSI*) Kitemark-program för ERV (Energy Reduction Verification). BSI verifierar och certifierar organisationer som reducerar sina koldioxidutsläpp genom minskad energianvändning. BSI har varit brittiska Camfil Farrs certifieringsorgan under de senaste två åren. Med hjälp av analyser, mätningar och engagerade medarbetare lyckades Camfil Farr Storbritannien minska sin totala energiräkning med över 22 procent år 2008 och med ytterligare 14,6 procent under verifieringsåret (2009). *BSI-koncernen är en global, oberoende organisation som har certifierat över kunder med standardbaserade lösningar. BSI var det första nationella standardiseringsorganet i världen och har nu fler än anställda fördelade på 50 kontor i 140 länder. CITIC Pacific Minings Sino Iron-projekt är ett storskaligt magnetitprojekt i världsklass det första i sitt slag i västra Australien och det första som innefattar storskalig bearbetning i senare led. Projektet förfogar över två miljarder ton magnetit och kommer, när det väl har tagits i drift, att resultera i en av världens största gruvor. Den årliga produktionen kommer att ligga på totalt 27,6 miljoner ton magnetit (pellets och koncentrat), ett viktigt råmaterial som används för att tillverka stål. Sino Iron-projektet är ett tekniskt avancerat projekt som kräver en betydande infrastruktur för bearbetning och transporter. Camfil Farr APC (Air Pollution Control) medverkar i projektet och har fått en order från Marc Technologies på 18 Gold Series GS24-enheter för Sino Iron. Gold Series-stoftavskiljarna har tillämpats inom tusentals användningsområden för rening och produktåtervinning inom industrin. Systemen använder patrontekniken Gold Cone för att leverera ren luft och lång livslängd samtidigt som de kräver mindre golvutrymme än någon annan stoftavskiljare på marknaden. Mer information om Gold Series finns på Camfil Farrs särskilda APC-webbplats på 9

10 Livscykelkostnader når en helt ny nivå Camfil Farr var den första filtertillverkaren som utvecklade sofistikerad programvara för beräkning av totalkostnaden för luftfiltrens hela livscykel. Forskning till lägre kostnad I USA har en Camfil Farr-återförsäljare ny ligen genomfört en omfattande undersökning av samtliga luftbehandlingsaggrega t på den onkologiska forskningsenheten vid ett av världens tio största vårdföretag. Forskningsenheten fäster stor vikt vid inom husluftkvaliteten, och Camfil Farråterförsäljaren levererade sedan tidigare luftfilterlösningar åt närliggande medicinska kliniker. Baserat på avskiljningsgrad och beräknade energibesparingar lade man fram ett förslag om att uppgradera tre filter från konkurrerande märken i anläggningens luftbehandlingsaggregat. Camfil Farr utformade flera av luftbehandlingsaggregaten i den egna programvaran för beräkning av livscykelkostnader, och fortsatte sedan med testning i testkanalen hos återförsäljaren, där man på ett exakt sätt kunde mäta tryckfallet vid specifika luftflöden. Efter att ha studerat de inledande mätningarna av tryckfall för Camfil Farrs MERV 14 Durafil kontra konkurrentens MERV 14, blev ingenjörerna på anläggningen övertygade om fördelarna med Camfil Farrs lösning och köpte således ett stort antal veckade luftfilter (30/30), MERV 14 4-V Durafil ES-luftfilter och Filtra 2000 HEPA-filter av Camfil Farr. Rabatt från lokalt elföretag Kundens ventilationsansvarige kontaktade sedan det lokala elbolaget och bad dem hålla koll på ampereförbrukningen under de första tre månaderna efter att de nya filtren installerats. Man kom också överens om att elbolaget skulle betala 50 procent av den slutliga filterkostnaden om energiförbrukningen minskade betydligt. Med 0,16 USD per kilowattimme (cirka 0,11 EUR) lyckades forskningscentret minska sin energiförbrukning avsevärt. På bara 12 veckor hade man uppnått kostnadsbesparingar på USD (cirka EUR) och elbolaget höll förstås sitt löfte om rabatt på den slutliga filterkostnaden. Programvaran har utvecklats inom ramarna för vårt kontinuerliga förbättringsarbete och i den används data från verklig användning, som samlats in under tester. Därigenom kan vi förutsäga filtrets tryckfall och dess faktiska livslängd i stället för att förlita oss enbart på teoretiska beräkningar. Den senaste versionen av programmet, LCC 2010, ingår i Camfil Farr Solution System (CFSS) en kraftfull plattform som används för olika typer av beräkningar av luftfilter och inomhusluftkvalitet. CFSS kommer att utvecklas löpande och utökas med fler analysverktyg för beräkningar av renluftlösningar för en stor del av Camfil Farrs produkter och användningsområden. Med hjälp av LCC 2010 kan användaren räkna ut de lägsta livscykelkostnaderna för ett luftbehandlingsaggregat samt bästa möjliga inomhusluftkvalitet som går att få med Camfil Farrs produkter. Programmet, som lämpar sig för normala och avancerade AHU-konstruktioner, föreslår energibesparande fläkthastigheter och skapar beräkningar för olika lösningar samt grafiska rapporter som kan skrivas ut. Andra exempel på nya funktioner är beräkning av luftrenhet i renrum och prestandauppgifter för HEPA- och ULPA-filter samt HVAC-filter. Kontakta närmaste Camfil Farr-företag eller Camfil Farr-representant om du vill veta mer. 10

11 CFM gör franska kunder mer miljövänliga Tack vare programmet Camfil Filter Management (CFM), som tillhandahålls av ett antal Camfil Farr-företag runtom i världen, kan kunderna hantera alla sina luftfilter själva och bibehålla en optimal luftkvalitet i sina anläggningar. Detta har visat sig vara ett vinnande koncept i Frankrike, där kunderna har köpt CFMtjänster sedan I dag har Camfil Farr Frankrike 22 CFM-avtal med sjukhus och större företag som verkar inom biofarma-, livsmedels- och fordonsindustrin. Dessa kunder har tillgång till ett komplett utbud av tjänster. Camfil Farrs experter hjälper dem att välja rätt luftfilter för sina användningsområden, ser till att filtren monteras på ett säkert och korrekt sätt, byter ut dem vid rätt tidpunkt samt genomför kontroller och tester av filtereffektiviteten. Camfil Farr håller till och med koll på kundens filterlager. Detta är en kostnadseffektiv lösning som gör att kunderna utnyttjar sina filtreringssystem på effektivast möjliga sätt. En miljövänlig strategi CFM hjälper också franska kunder att uppnå sina miljömål och göra sina verksamheter mer miljövänliga. Tjänsten innebär ett antal miljö mässiga fördelar: Med CFM kan kunderna minska energiförbrukning och avfall, vilket i sin tur resulterar i minskad miljöpåverkan och lägre koldioxidutsläpp. Med CFM får kunderna också tillgång till de bästa nätverken för hantering av filteravfall, i enlighet med lokala regler och med garanterad spårbarhet. CFM-tjänsterna skräddarsys efter kundernas individuella behov. Kontakta närmaste Camfil Farr-företag eller Camfil Farr-representant om du vill veta mer. 11

12 KOMMANDE UTSTÄLLNINGAR Du träffar oss på Camfil Farr på de här evenemangen: Ny onlineportal till Camfil Farr Camfil Farrs webbplats har fått ett helt nytt utseende för att underlätta kontakterna med vårt företag och för att tillhandahålla ännu bättre information om våra globala produkter, tjänster, tekniker och expertområden. Den nya webbplatsen är mer detaljrik och har gjorts om så att det ska vara lättare att hitta. Förutom det snyggare utseendet kommer besökarna också att upptäcka den förbättrade funktionaliteten, de senaste produktnyheterna och andra funktioner som håller dig uppdaterad om Camfil Farr. Välkommen till nya Vill du veta mer? Kontakta närmaste Camfil Farr-kontor eller Camfil Farr-återförsäljare om du vill ha mer information. Du kan också ringa, skriva eller faxa till Camfil Farrs huvudkontor. 12 Huvudkontor Camfil AB, Sveavägen 56E, SE STOCKHOLM Tel Fax NOVEMBER 16 17: Tema Renrum, Stockholm, Sverige 18: Workshop om gasturbiner, Camfil KG, Ellwangen, Tyskland 24 25: VDI-Tagung Stationäre Gasturbinen, Leverkusen, Tyskland 30: Reinraumsymposium, Hochschule für Technik und Wirtschaft, Berlin, Tyskland 30: Expovent, Helsingborg, Sverige 30 november 3 december: Pollutec, Lyon, Frankrike DECEMBER 14 16: PowerGen International, Orange County Convention Centre, Orlando, FL, USA 2011 MARS 4 6: VVS mässa, Loen, Norge 15 17: CONTAMINEXPO, Paris, Frankrike 15 17: CFIA, Rennes, Frankrike 15 19: ISH Messe Frankfurt Exhibition, Frankfurt am Main, Tyskland 21 24: Gastech 2011, RAI Amsterdam, Nederländerna MAJ 8 10: R3 Symposium, Oslo, Norge 19 21: VVS Landsmöte, Fredrikstad, Norge 17 19: The Facilities Show, Birmingham NEC, Storbritannien CAMFIL FARR AIRMAIL är en publikation som sänds ut till Camfil Farrs kunder över hela världen. Den finns på nio språk. Utges av: Camfil AB, Sveavägen 56E SE STOCKHOLM Tel Fax E-post: Ansvarig utgivare: Alain Berard, vice VD Försäljnings- och marknadsdirektör Camfil Farr-gruppen Redaktör: Margareta Swahn Forsling Tel Fax E-post: OMSLAGSBILD: GETTY IMAGES PRODUKTION: CAMFIL-FARR, THORN PR SWEDEN OCH YMER REKLAMBYRÅ. Upplaga: ex. Tryckt i Sverige

IBLAND MÅSTE DU GÅ LÅNGT TILLBAKA FÖR ATT VARA MODERN CITY M LUFTRENARE FRÅN CAMFIL. Camfil Clean Air Solutions 1

IBLAND MÅSTE DU GÅ LÅNGT TILLBAKA FÖR ATT VARA MODERN CITY M LUFTRENARE FRÅN CAMFIL. Camfil Clean Air Solutions 1 IBLAND MÅSTE DU GÅ LÅNGT TILLBAKA FÖR ATT VARA MODERN CITY M LUFTRENARE FRÅN CAMFIL Camfil Clean Air Solutions 1 FAKTA: Inom loppet av några timmar (beroende på rummets storlek) reducerar en CITY luftrenare

Läs mer

R e n l u f t t i l l l ä g r e ko s t n a d

R e n l u f t t i l l l ä g r e ko s t n a d R e n l u f t t i l l l ä g r e ko s t n a d Camfil Farr Segmentbroschyr LC C L iv s cy ke l ko s t n a d Camfil Farr clean air solutions ko s t n a d e n f ö r re n l u f t filtret är den enda komponent

Läs mer

FLÄKTKONVEKTOR FLÄKTKONVEKTOR - 42EM IDEALISK FÖR KONTOR, HOTELL OCH SKOLOR

FLÄKTKONVEKTOR FLÄKTKONVEKTOR - 42EM IDEALISK FÖR KONTOR, HOTELL OCH SKOLOR AT M O S P H E R ATM FLÄKTKONVEKTOR FLÄKTKONVEKTOR - 42EM IDEALISK FÖR KONTOR, HOTELL OCH SKOLOR TÄCKER ALLA BEHOV Med 42EM erbjuder Carrier ett brett urval av lösningar inom luftkonditionering, anpassade

Läs mer

lindab vi förenklar byggandet LindabRenrum Produktöversikt renrum

lindab vi förenklar byggandet LindabRenrum Produktöversikt renrum lindab vi förenklar byggandet LindabRenrum Produktöversikt renrum 2 Vi förenklar byggandet På Lindab drivs vi av en stark vilja att hela tiden skapa förbättringar och förenkla byggandet. Det gör vi genom

Läs mer

CamCleaner luftrenare. CamCleaner luftrenare. Camfil Farr - clean air solutions

CamCleaner luftrenare. CamCleaner luftrenare. Camfil Farr - clean air solutions CamCleaner luftrenare Camfil Farr Produkt broschyr CamCleaner luftrenare Camfil Farr - clean air solutions När du en gång andats riktigt ren luft, vill du inte andas något annat. På arbetsplatser idag

Läs mer

Så blev en svensk koncern världsledande med hjälp av standarder

Så blev en svensk koncern världsledande med hjälp av standarder Så blev en svensk koncern världsledande med hjälp av standarder VD Anders Freyschuss Camfil Svenska AB Copyright Lennart Nilsson & Camfil Farr Agenda Vad gör Camfil Farr? Varför luftfilter? Copyright Lennart

Läs mer

Ren luft är det bästa vi vet. Därför är vi världsledande.

Ren luft är det bästa vi vet. Därför är vi världsledande. Camfil Farr NORDEN Ren luft är det bästa vi vet. Därför är vi världsledande. Vi tillverkar högprestandafilter. Vi har vår egen forskningsanläggning. Vi köper inga standardlösningar. Vi bygger våra filtermaskiner

Läs mer

Kort om Camfilkoncernen

Kort om Camfilkoncernen CAMFIL I NORDEN Kort om Camfilkoncernen Grundat: 1963 av Gösta Larson Antal anställda: 3 700 Antal fabriker: 26 Huvudkontor Norden: Trosa Koncernkontor: Stockholm Ägare: Familjerna Larson och Markman Omsättning:

Läs mer

Blueair Classic 200, 400, 500 & 600 serien Hög prestanda, hög kvalitet

Blueair Classic 200, 400, 500 & 600 serien Hög prestanda, hög kvalitet Blueair Classic 200, 400, 500 & 600 serien Hög prestanda, hög kvalitet Breathe Blueair Blueair Classic 200, 400, 500 & 600 serien Upplev känslan av renare inomhusluft Studier visar att bra luftkvalitet

Läs mer

517miljoner. ton CO2 skulle kunna sparas in per år

517miljoner. ton CO2 skulle kunna sparas in per år MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Spara energi och CO2 i dag Lösningen är här! 517miljoner ton CO2 skulle kunna sparas in per år om Europa fördubblade sitt användande av fjärrvärme till 18-20 % kombinerat

Läs mer

By-pass-flitren finns i flera olika modeller och storlekar anpassade till olika fordon/maskiner och användningsområden.

By-pass-flitren finns i flera olika modeller och storlekar anpassade till olika fordon/maskiner och användningsområden. Undvik driftstopp och minska By-pass-flitren finns i flera olika modeller och storlekar anpassade till olika fordon/maskiner och användningsområden. Föroreningarna samlas i filterpatronen som byts ut med

Läs mer

Flexit bostadsventilation

Flexit bostadsventilation Flexit bostadsventilation A FÖR EN SUND INOMHUSMILJÖ Varför ventilera? Du är säkert noga med vad barnen äter, men hur ställer du dig till luften de andas? Vi tillbringar ca 90% av tiden inomhus och uppfattar

Läs mer

Allt som rör luftfilter och lite till

Allt som rör luftfilter och lite till Allt som rör luftfilter och lite till Clean air solutions REN LUFT ÄR DET BÄSTA VI VET. Camfil startade i Sverige 1963 av grundaren Gösta Larson. Han insåg att de nybyggda svenska kärnkraftverken behövde

Läs mer

Hi-Flo II XLT 7 HI-FLO II XLT 7 VÄRLDENS BÄSTA A+ KLASSADE PÅSFILTER. Clean air solutions

Hi-Flo II XLT 7 HI-FLO II XLT 7 VÄRLDENS BÄSTA A+ KLASSADE PÅSFILTER. Clean air solutions Hi-Flo II XLT 7 HI-FLO II XLT 7 VÄRLDENS BÄSTA A+ KLASSADE PÅSFILTER Clean air solutions NU LANSERAS VÅRT BÄSTA PÅSFILTER NÅGONSIN Ett A+ klassat filter som sparar energi och effektivt renar inomhusmiljön.

Läs mer

EN SUNDARE ARBETSMILJÖ MED BÄTTRE INOMHUSLUFT

EN SUNDARE ARBETSMILJÖ MED BÄTTRE INOMHUSLUFT EN SUNDARE ARBETSMILJÖ MED BÄTTRE INOMHUSLUFT LÖSNINGAR FÖR BÄTTRE INOMHUSLUFT LÖSNINGAR FÖR BÄTTRE INOMHUSLUFT Inomhusluften anses ha en direkt koppling till vår hälsa och vårt välbefinnande. Kvaliteten

Läs mer

Clean air solutions. Rena processer

Clean air solutions. Rena processer Clean air solutions Rena processer camfil världsledaren inom tillverkning av filter för rena processer Camfil är världsledande inom renluftsteknik och tillverkning av luftfilter. Vår koncern finns representerad

Läs mer

SWEGON HOME SOLUTIONS

SWEGON HOME SOLUTIONS INTELLIGENT INOMHUSKLIMAT FÖR MÄNNISKOR OCH HEM SOM GARANTERAR FRISK OCH HÄLSOSAM LUFT Luft har en väldigt stor betydelse för hur vi mår. Den kan påverka vår sömn, vår koncentrationsförmåga och vår hälsa.

Läs mer

SA TER Vision Center. SAUTER Vision Center. håller dig uppdaterad.

SA TER Vision Center. SAUTER Vision Center. håller dig uppdaterad. SA TER Vision Center SAUTER Vision Center håller dig uppdaterad. Modern fastighetsautomation blir alltmer komplex men, tack vare SAUTER Vision Center, så är konsten att övervaka systemet ganska enkel.

Läs mer

Bisnode LÖSNINGAR OCH INSIKTER FÖR SMARTA BESLUT

Bisnode LÖSNINGAR OCH INSIKTER FÖR SMARTA BESLUT Bisnode LÖSNINGAR OCH INSIKTER FÖR SMARTA BESLUT Utan frågor & svar stannar världen OM BISNODE Det finns små och stora frågor inom alla företag, organisationer och verksamheter. Frågor som kräver uppmärksamhet

Läs mer

ErP. DVCompact. med SoftCooler som ger optimalt inomhusklimat och enkel installation

ErP. DVCompact. med SoftCooler som ger optimalt inomhusklimat och enkel installation Fläktar Luftbehandlingsaggregat Brandsäkerhet Luftdistribution Luftkonditionering Värmeprodukter DVCompact med SoftCooler som ger optimalt inomhusklimat och enkel installation ErP 2016 2 Att andas är att

Läs mer

EXCELLUM. Adresserbart system för ljusstyrning och energibesparing DALI. Excellum Network

EXCELLUM. Adresserbart system för ljusstyrning och energibesparing DALI. Excellum Network Excellum Network DALI EXCELLUM Adresserbart system för ljusstyrning och energibesparing EXCELLUM KOMBINERAR BESPARINGAR OCH BELYSNINGSKOMFORT Excellum är ett unikt adresserbart styrsystem för belysning

Läs mer

Gasfiltrering. av fria molekyler, adsorption och kemisorption

Gasfiltrering. av fria molekyler, adsorption och kemisorption Gasfiltrering av fria molekyler, adsorption och kemisorption FILTAC Filtac AB grundades 1982 i Göteborg. Allt sedan dess har vi specialiserat oss på filtrering, industriell ventilation och renrumsteknik.

Läs mer

Filterguiden DinairS GUiDE TiLL ETT EnKLarE OCH BaLanSEraT FiLTErVaL Dinair ab SVaLÖV STOCKHOLM GÖTEBOrG FaLUn

Filterguiden DinairS GUiDE TiLL ETT EnKLarE OCH BaLanSEraT FiLTErVaL Dinair ab SVaLÖV STOCKHOLM GÖTEBOrG FaLUn Filterguiden Dinairs guide till ett enklare och balanserat filterval Vilket filter ska du välja? Greenflo PLA-HL4 CO 2: 3,3 kg Filterklass: G4 Greenflo PLA-HL5 CO 2: 3,3 kg Greenflo PLA6 CO 2: 2,8 kg Greenflo

Läs mer

Filtac AB grundades 1982 i Göteborg. Allt sedan dess har vi specialiserat oss på filtrering,

Filtac AB grundades 1982 i Göteborg. Allt sedan dess har vi specialiserat oss på filtrering, Power Gen FILTAC Filtac AB grundades 1982 i Göteborg. Allt sedan dess har vi specialiserat oss på filtrering, industriell ventilation och renrumsteknik. Vårt koncept är att erbjuda designade och skräddarsydda

Läs mer

Filterguiden. Dinairs guide till ett enklare och balanserat filterval

Filterguiden. Dinairs guide till ett enklare och balanserat filterval Filterguiden Dinairs guide till ett enklare och balanserat filterval Vilket filter ska du välja? Greenflo PLA-HL4 CO 2: 3,3 kg Filterklass: G4 Greenflo PLA-HL5 CO 2: 3,3 kg Greenflo PLA6 CO 2: 2,8 kg Greenflo

Läs mer

Oljedimavskiljare. Oljedimavskiljare för processer med vattenbaserad emulsion. Oljerökavskiljare avsedda för processer med rak olja.

Oljedimavskiljare. Oljedimavskiljare för processer med vattenbaserad emulsion. Oljerökavskiljare avsedda för processer med rak olja. Oljedimavskiljare Oljedimavskiljare för processer med vattenbaserad emulsion. Oljerökavskiljare avsedda för processer med rak olja. FILTAC Filtac AB grundades 1982 i Göteborg. Allt sedan dess har vi specialiserat

Läs mer

APS Norway. Leverantör av rörsystem inom vatten, avlopp, kraftverk och industri. Företagspresentation. APS Norway AS.

APS Norway. Leverantör av rörsystem inom vatten, avlopp, kraftverk och industri. Företagspresentation. APS Norway AS. www.consilio.no APS Norway Leverantör av rörsystem inom vatten, avlopp, kraftverk och industri Företagspresentation APS Norway AS Amiantit trading Flowtite GRP-rör GRP-rör till kraftverk GRP-rör till vatten

Läs mer

Det enda du inte kan mäta är potentialen

Det enda du inte kan mäta är potentialen lindab vi förenklar byggandet Det enda du inte kan mäta är potentialen LindabUltraLink Ny teknologi för mätning av luftflöde och temperatur utan ökat tryckfall i ventilationssystem 2 Vi förenklar byggandet

Läs mer

Atlas Copco. Kompressorer för medicinsk luft GA 5-22 MED / GA 5-15 VSD MED (5-22 kw / 7,5-30 hk)

Atlas Copco. Kompressorer för medicinsk luft GA 5-22 MED / GA 5-15 VSD MED (5-22 kw / 7,5-30 hk) Atlas Copco Kompressorer för medicinsk luft (5-22 kw / 7,5-30 hk) Medicinsk luft: Renhet och precision i krävande sjukvårdsmiljöer Inom det viktiga området patientvård krävs en tillförlitlig tryckluftskälla

Läs mer

RubberShell Självhäftande gummiduk

RubberShell Självhäftande gummiduk RubberShell Självhäftande gummiduk RubberShell Ny teknologi för snabbare, enklare och säkrare tätning av byggnader. RubberShell är en nyutvecklad, kraftfull och självhäftande gummiduk i EPDM för byggnaders

Läs mer

Tillförlitlighet. Tillgänglighet. Expertis. Trane Select-avtal Omfattande serviceavtal för system för klimatstyrning

Tillförlitlighet. Tillgänglighet. Expertis. Trane Select-avtal Omfattande serviceavtal för system för klimatstyrning Tillförlitlighet Tillgänglighet Expertis Trane Select-avtal Omfattande serviceavtal för system för klimatstyrning Avgörande faktorer för ditt klimatsystem Optimerad drift av utrustningen Konstant prestanda

Läs mer

Rätt temperatur inomhus. Skapa det perfekta arbetsklimatet

Rätt temperatur inomhus. Skapa det perfekta arbetsklimatet Rätt temperatur inomhus Skapa det perfekta arbetsklimatet Maximera arbetsklimatet Minimera energikostnaden Öka komforten Maximera arbetsklimatet Öka komforten Minimera energikostnaden 21 Just 21 grader

Läs mer

ENERGIASPEKTER & EFFEKTIV FILTRERING

ENERGIASPEKTER & EFFEKTIV FILTRERING ENERGIASPEKTER & EFFEKTIV FILTRERING ENERGIBERÄKNING ENLIGT EUROVENT 4/21-2015 Eurovent 4/21-2015 specificerar en beräkningsmodell för energiklassificering av luftfilter, rankat från A+ till E där A+ motsvarar

Läs mer

Luftfiltrering. Innovation Tillförlitlighet Effektivitet

Luftfiltrering. Innovation Tillförlitlighet Effektivitet Luftfiltrering Innovation Tillförlitlighet Effektivitet Ni, Ert Företag och Vår Miljö Ingersoll Rand Ingersoll Rands nästa generation tryckluftsfilter presenteras med vår nya mätare som visar när det är

Läs mer

Clean Air Solutions. Broschyr över vårt utbud

Clean Air Solutions. Broschyr över vårt utbud Clean Air Solutions Broschyr över vårt utbud 1963 GRUNDADES CAMFIL ÖVER 50 ÅRS ERFARENHET AV RENLUFTSLÖSNINGAR 1960 är året då det svenska kärnkraftsprogrammet ska startas. Gösta Larson, som är specialist

Läs mer

Aircode ID AC-100. Uppgradera ventilationssystemet!

Aircode ID AC-100. Uppgradera ventilationssystemet! Aircode ID AC-100 Uppgradera ventilationssystemet! Aircode ID AC-100 Aircode TM ID AC-100 är joniseringsaggregat för installation i ventilationskanaler. Aggregatet skapar ett rent inomhusklimat såväl vid

Läs mer

SAVE ger utmärkt inomhusklimat och sparar energi

SAVE ger utmärkt inomhusklimat och sparar energi Fläktar Luftbehandlingsaggregat Luftdistributionsprodukter Brandsäkerhet Luftkonditionering Luftridåer och värmeprodukter Tunnelfläktar SAVE ger utmärkt inomhusklimat och sparar energi 2 Ren, frisk luft

Läs mer

Energieffektivisering med målet att minska energiförbrukning med 20%

Energieffektivisering med målet att minska energiförbrukning med 20% Energieffektivisering med målet att minska energiförbrukning med 20% Flavio Santos Director Services and Projects Georg Lannge Sales Manager Industry Phone: +46(0)155 26 54 07 Mobile: +46(0) 70 612 6804

Läs mer

Atlas Copco. Rening av medicinsk luft MED-serien (7-145 l/s / 15-307 cfm)

Atlas Copco. Rening av medicinsk luft MED-serien (7-145 l/s / 15-307 cfm) Atlas Copco MED-serien (7-145 l/s / 15-307 cfm) Medicinsk luft: Renhet och precision i krävande sjukvårdsmiljöer Inom det viktiga området patientvård krävs att ren medicinsk luft levereras till operationssalar

Läs mer

STF SVENSKA TEXTILFILTER AB

STF SVENSKA TEXTILFILTER AB SVENSKTILLVERKAT SEDAN 1972 STF SVENSKA TEXTILFILTER AB VENTILATION RÖKGASRENING VÅT F ILT RERING STOFTAVSKILJNING SERVICE VI TILLVERKAR FILTER Så enkelt skulle vi kunna förklara vad vi gör här på Svenska

Läs mer

GARANTERAD ENERGI- BESPARING

GARANTERAD ENERGI- BESPARING www.ruukki.se GARANTERAD ENERGI- BESPARING RUUKKI ENERGIPANELSYSTEM Minska uppvärmningskostnaderna och koldioxidutsläppen och få en bättre energiklass för din byggnad. Genom att välja Ruukkis nya tätare

Läs mer

ALF Infravärme. Nordisk Distributör - Nor veco AB www.nor veco.se

ALF Infravärme. Nordisk Distributör - Nor veco AB www.nor veco.se ALF Infravärme Nordisk Distributör - Nor veco AB www.nor veco.se ALF - Infravärme En av de bästa Infravärmare alternativen som marknaden kan erbjuda idag. Förutom att den är energieffektiv så är den också

Läs mer

säkerhet och skydd Översiktsbroschyr Säkerhet och skydd Camfil clean air solutions

säkerhet och skydd Översiktsbroschyr Säkerhet och skydd Camfil clean air solutions säkerhet och skydd Camfil Översiktsbroschyr Säkerhet och skydd Camfil clean air solutions camfil utsläpp från många tillverkningsprocesser är hälsofarliga Camfil är världsledande inom renluftsteknik och

Läs mer

Lösningar för ventilation

Lösningar för ventilation lindab ventilation Lösningar för ventilation Vår vision Lindab skall uppfattas som världens bästa varumärke i VVS-branschen. Mission Vår mission är att göra det möjligt för alla människor att åtnjuta

Läs mer

10 % Överlägsen systemeffektivitet Ett nytt sätt att minska kostnaderna Micro Plate -värmeväxlare för värmesystem. mphe.danfoss.

10 % Överlägsen systemeffektivitet Ett nytt sätt att minska kostnaderna Micro Plate -värmeväxlare för värmesystem. mphe.danfoss. MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Överlägsen systemeffektivitet Ett nytt sätt att minska kostnaderna Micro Plate -värmeväxlare för värmesystem 10 % Bättre värmeöverföring Tack vare en innovativ plåtkonstruktion

Läs mer

Camfil Farr svepelektronmikroskop. Camfil Farr clean air solutions

Camfil Farr svepelektronmikroskop. Camfil Farr clean air solutions Camfil Farr svepelektronmikroskop Camfil Farr Teknikbroschyr C a m f i l Fa r r s ve p e l e k t ro n m i k ro s ko p Camfil Farr clean air solutions Analyssystem Camfil Farr vilken luft andas du? Camfil

Läs mer

Oljedimavskiljare Oljedimavskiljare för processer med vattenbaserad emulsion. Oljerökavskiljare avsedda för processer med rak olja.

Oljedimavskiljare Oljedimavskiljare för processer med vattenbaserad emulsion. Oljerökavskiljare avsedda för processer med rak olja. Oljedimavskiljare Oljedimavskiljare för processer med vattenbaserad emulsion. Oljerökavskiljare avsedda för processer med rak olja. FILTAC Filtac AB grundades 1982 i Göteborg. Allt sedan dess har vi specialiserat

Läs mer

i n o m h u s l u f t e n s k v a l i t e t I AQ Camfil Farr broschyr SS-EN 13779:2007 europeisk standard Camfil Farr clean air solutions

i n o m h u s l u f t e n s k v a l i t e t I AQ Camfil Farr broschyr SS-EN 13779:2007 europeisk standard Camfil Farr clean air solutions i n o m h u s l u f t e n s k v a l i t e t I AQ Camfil Farr broschyr SS-EN 13779:2007 europeisk standard Camfil Farr clean air solutions SS-EN 13779 miljö, luftkvalitet och hälsa Den industrialiserade

Läs mer

EN RENARE UPPLEVELSE

EN RENARE UPPLEVELSE EN RENARE UPPLEVELSE EGEN PRODUKTION GARANTERAR EFFEKTIVA LÖSNINGAR OCH SNABBA LEVERANSER Med de absolut bästa råmaterialen tar vi på Filtex fram den filterlösning som du behöver, från standardstorlekar

Läs mer

URURU SARARA. Total. komfortlösning DAIKIN SÄTTER NY STANDARD FÖR KLIMATET

URURU SARARA. Total. komfortlösning DAIKIN SÄTTER NY STANDARD FÖR KLIMATET URURU SARARA Total komfortlösning DAIKIN SÄTTER NY STANDARD FÖR KLIMATET Rätt klimat för dig Vill du slippa tänka på klimatet på din arbetsplats? Bara känna att du alltid har ett skönt klimat på kontoret,

Läs mer

Water & Wastewater. Flygt Hydrovar. Ny generation för effektivare pumpning

Water & Wastewater. Flygt Hydrovar. Ny generation för effektivare pumpning Water & Wastewater Flygt Hydrovar Ny generation för effektivare pumpning Ökad multipumpskapacitet Vi har gjort pumpningen effektivare än någonsin med energibesparingar på upp till 70 procent. Äntligen

Läs mer

Miljöteknikexport till Kina 2010-05-26

Miljöteknikexport till Kina 2010-05-26 Miljöteknikexport till Kina 2010-05-26 Mats Denninger Tina Karlberg Sino-Swedish Environmental Technology Cooperation SINO-SWEDISH AGREEMENTS Environment and energy technology Memorandum of understanding

Läs mer

Det enda du inte kan mäta är potentialen

Det enda du inte kan mäta är potentialen lindab vi förenklar byggandet Det enda du inte kan mäta är potentialen Uppdaterad teknologi Lindab Revolutionerande teknologi för exakt mätning och reglering av luftflöde utan ökat tryckfall i ventilationssystem

Läs mer

Luftreningssystem. Tysta och effektiva luftreningslösningar med den lägsta möjliga energiförbrukningen. Healthier homes since

Luftreningssystem. Tysta och effektiva luftreningslösningar med den lägsta möjliga energiförbrukningen. Healthier homes since Luftreningssystem Tysta och effektiva luftreningslösningar med den lägsta möjliga energiförbrukningen. Healthier homes since 1970. www.woods.se Hotel Caféer & barer Wood s inbyggda luftrenare Wood s inbyggda

Läs mer

EE MUSIC Seminar Sverige.

EE MUSIC Seminar Sverige. EE MUSIC Seminar Sverige. Energikonsult för landet: EE MUSIK ambassadör i landet: Vor dem Workshop (für Clubbesitzer und betreiber),, Innan seminariet [om du äger en plats för möten eller operatör] För

Läs mer

Filtac AB grundades 1982 i Göteborg. Allt sedan dess har vi specialiserat oss på filtrering,

Filtac AB grundades 1982 i Göteborg. Allt sedan dess har vi specialiserat oss på filtrering, Marin FILTAC Filtac AB grundades 1982 i Göteborg. Allt sedan dess har vi specialiserat oss på filtrering, industriell ventilation och renrumsteknik. Vårt koncept är att erbjuda designade och skräddarsydda

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration - Villa. Byggnadsuppgifter. Besiktningsuppgifter

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration - Villa. Byggnadsuppgifter. Besiktningsuppgifter ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration - Villa Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: LYFTSAXEN 10 Adress: VIVSTAVARVSVÄGEN 196 12243 ENSKEDE Besiktningsuppgifter Datum: 2010-05-18 Byggnaden är besiktigad av:

Läs mer

Världens första ozonklassning av luftfilter

Världens första ozonklassning av luftfilter air mail n Y h E T s - m a g a s i n E T f r å n C a m f i l f a r r n r 1 / 2 0 1 0 PrOdukTiOn: Camfil-farr, ThOrn Pr sweden OCh YmEr reklambyrå. upplaga: 30 000 ex. Tryckt i sverige Omslagsbild: getty

Läs mer

RECVENT+ Ventilation och värme. Tryggt, Säkert och Enkelt

RECVENT+ Ventilation och värme. Tryggt, Säkert och Enkelt RECVENT+ Ventilation och värme Tryggt, Säkert och Enkelt REC i korthet REC Indovent AB grundades 1954 och är verksamma inom affärsområdena Ventilation & Energi och Industriprodukter. Huvudkontoret finns

Läs mer

NordiCarb Kolfilter - ren luft på enklare sätt

NordiCarb Kolfilter - ren luft på enklare sätt NordiCarb Kolfilter - ren luft på enklare sätt Tar bort gasformiga föroreningar och besvärande lukt Ren luft är en viktig förutsättning för människors välbefinnande och en väsentlig del i en god miljö.

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration - Villa. Besiktningsuppgifter. Byggnadsuppgifter. Uppdragsgivare

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration - Villa. Besiktningsuppgifter. Byggnadsuppgifter. Uppdragsgivare ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration - Villa Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: ORREN 17 Adress: SVEDJEGATAN 13 Uppdragsgivare 85643 SUNDSVALL Byggnadsägare: ENGLUND, ROBERT Besiktningsuppgifter Datum:

Läs mer

Yutong Eurobus. Din partner i Nordeuropa! Yutong. världen. Vi vill göra allt för att du ska bli en nöjd kund och samarbetspartner.

Yutong Eurobus. Din partner i Nordeuropa! Yutong. världen. Vi vill göra allt för att du ska bli en nöjd kund och samarbetspartner. Yutong Eurobus Din partner i Nordeuropa!, Yutong bussstörsta aren i tillverk! världen Vi vill göra allt för att du ska bli en nöjd kund och samarbetspartner. Scandinavien och Kina har en lång och rik historia

Läs mer

Atlas Copco Eftermarknadstjänster. Trygga servicelösningar för din verksamhet

Atlas Copco Eftermarknadstjänster. Trygga servicelösningar för din verksamhet Atlas Copco Eftermarknadstjänster Trygga servicelösningar för din verksamhet Air-tjänster för optimal energibesparing Våra energibesparande Air-tjänster kan radikalt minska livscykelkostnaden för din tryckluftanläggning.

Läs mer

5 ÅRS GARANTI Midea M idea nordic nordic v är v M är epu M Mpska M t pska alog t alog 2012

5 ÅRS GARANTI Midea M idea nordic nordic v är v M är epu M Mpska M t pska alog t alog 2012 5 ÅRS GARANTI Midea nordic värmepumpskatalog 2012 nordic värmepumpskatalog 2012 Midea Design Series 5.05 20 db 5 ÅRS GARANTI Premier Nordic Premier Nordic Heatpump Heatpump Premier Nordic Premier Nordic

Läs mer

Nytänkande effektivt samarbete

Nytänkande effektivt samarbete Nytänkande effektivt samarbete HELHETSLÖSNINGAR FÖR TEKNISKA INSTALLATIONER Behov av nya lösningar Bygg- och installationsbranschen utvecklas snabbt. Idag är fastigheter mer tekniskt krävande än tidigare.

Läs mer

BioZone Scientific International Inc. Luftrening i ventilationssystem

BioZone Scientific International Inc. Luftrening i ventilationssystem BioZone Scientific International Inc. Luftrening i ventilationssystem 2/21/2007 Ger ditt ventilationssystem bättre eller sämre inohusmiljö? Vanliga Problem i Ventilationssystem Ventilationssystem förmodas

Läs mer

Combi Cooler Integrerad Systemlösning Energieffektiv kylning

Combi Cooler Integrerad Systemlösning Energieffektiv kylning Combi Cooler Integrerad Systemlösning Energieffektiv kylning Ett unikt sätt att enkelt och energieffektivt generera kyla till ett kylbaffelsystem. Combi Cooler är ett integrerat system som består av en

Läs mer

Miljövinster och miljonvinster går hand i hand!

Miljövinster och miljonvinster går hand i hand! Miljövinster och miljonvinster går hand i hand! Trafikverket är en statlig myndighet som ansvarar för långsiktig planering av transportsystemet för vägtrafik, järnvägstrafik, sjöfart och luftfart. Vi ansvarar

Läs mer

F-ONS. Federated Object Naming Service. Katalogen för Internet of Things

F-ONS. Federated Object Naming Service. Katalogen för Internet of Things F-ONS Federated Object Naming Service Katalogen för Internet of Things F-ONS The Internet of Things Om några år kommer Internet of Things att revolutionera våra liv ungefär som det vanliga Internet har

Läs mer

AirBee & AirFox. Heimbach Panel och Kompakt Filter. Heimbach Filtration Skräddarsydda lösningar

AirBee & AirFox. Heimbach Panel och Kompakt Filter. Heimbach Filtration Skräddarsydda lösningar AirBee & AirFox Heimbach Panel och Kompakt Filter Heimbach Filtration Skräddarsydda lösningar Heimbach Filtration skräddarsydda ventilationsfilter lösningar Vi är dina experter på ventilationsfilter. Heimbach

Läs mer

Bättre ekonomi och miljösamvete med våra energismarta värme- och ventilationssystem

Bättre ekonomi och miljösamvete med våra energismarta värme- och ventilationssystem Bättre ekonomi och miljösamvete med våra energismarta värme- och ventilationssystem + = energismart När du står inför att bygga nytt hus har du alla möjligheter att redan från början välja rätt och få

Läs mer

De grundläggande hälso- och säkerhetskraven och CE-märket

De grundläggande hälso- och säkerhetskraven och CE-märket Att köpa maskiner Att köpa maskiner De grundläggande hälso- och säkerhetskraven och CE-märket EU:s maskindirektiv är överfört till svenska regler, huvudsakligen i Arbetsmiljö verkets föreskrifter, Maskiner,

Läs mer

Den intelligenta hanteringen av Managed Print Services

Den intelligenta hanteringen av Managed Print Services Sharp Optimised Services kontroll l effektivitet I produktivitet Den intelligenta hanteringen av Managed Print Services Möjligheterna med Managed Print Services Fakta: upp till 5 % av ett företags avkastning

Läs mer

H2O kundservice. Effektiv och säker.

H2O kundservice. Effektiv och säker. Experter för avloppsfri produktion German Engineering H2O kundservice. Effektiv och säker. www.h2o-de.com Vår ambition är att i möjligaste mån minska din arbetsbörda. Därför har kundservice så hög prioritet

Läs mer

>Nyhetsblad Pacom Nordic Maj 2013

>Nyhetsblad Pacom Nordic Maj 2013 >Nyhetsblad Pacom Nordic Maj 2013 Viktiga samarbeten Pacom Nordic har inlett ett betydande samarbete med säkerhetsföretagen Swesafe och Zenita. Samarbetet innebär att de tillsammans med nuvarande partners

Läs mer

Topvex med SoftCooler ger alltid rätt temperatur även på sommaren

Topvex med SoftCooler ger alltid rätt temperatur även på sommaren Fläktar Luftbehandlingsaggregat Luftdon Brandsäkerhet Luftridåer och värmeprodukter Tunnelfläktar Topvex med SoftCooler ger alltid rätt temperatur även på sommaren 2 Att andas är att leva Eftersom vi tillbringar

Läs mer

Assisterad befruktning etiska aspekter

Assisterad befruktning etiska aspekter Assisterad befruktning etiska aspekter SMER:s ställningstaganden Socialutskottet 2013-01- 17 Statens Medicinsk- Etiska Råd (SMER) En ledamot från vardera av riksdagspartierna utom SD (som valt att avstå)

Läs mer

Företagspresentation. www.micro-matic.se. Din leverantör av dryckesutrustning

Företagspresentation. www.micro-matic.se. Din leverantör av dryckesutrustning Din leverantör av dryckesutrustning Om oss Micro Matic Nordic är den multinationella Micro Matic-koncernens skandinaviska division. Micro Matic Nordic tillhandahåller global kunskap och erfarenhet till

Läs mer

Jobba. på Westinghouse

Jobba. på Westinghouse Jobba på Westinghouse Energibehovet i världen ökar samtidigt som kraven på miljöpåverkan skärps. Jobba på Westinghouse och gör skillnad för vår framtida energiförsörjning! Med kärnkraft kan vi producera

Läs mer

BioZone PowerZone för sanering

BioZone PowerZone för sanering BioZone PowerZone för sanering BioZone PowerZone är till för lokaler med kraftiga lukter t ex brandrökskadade hus och lägenheter, cigarettinrökta lokaler/ hus/lägenheter/ husvagnar/bilar, starka lukter

Läs mer

Vi Projekterar, levererar och installerar optimala system för stofthantering

Vi Projekterar, levererar och installerar optimala system för stofthantering Vi Projekterar, levererar och installerar optimala system för stofthantering Vår affärsidé Att projektera, leverera och installera optimala system för stofthantering till industrin med bästa funktions-

Läs mer

P&P AB Företagspresentation. ...ger dig konkurrenskraft

P&P AB Företagspresentation. ...ger dig konkurrenskraft P&P AB Företagspresentation...ger dig konkurrenskraft P & P A B P&P AB är ett tillverkande företag inom pappersbranschen. Produktionen sker idag i en modern maskinpark där vi producerar rullprodukter och

Läs mer

Vakuumpumpar och kompressorsystem från AxFlow. När du behöver en pålitlig pumplösning för processgaser.

Vakuumpumpar och kompressorsystem från AxFlow. När du behöver en pålitlig pumplösning för processgaser. Vakuumpumpar och kompressorsystem från AxFlow När du behöver en pålitlig pumplösning för processgaser. Med hundra års erfarenhet Tack vare vår mångåriga erfarenhet av installerade system med vakuumpumpar

Läs mer

PlasmaMade och ren luft Så säljer du ren luft till alla, överallt V2.0 000-11.1

PlasmaMade och ren luft Så säljer du ren luft till alla, överallt V2.0 000-11.1 PlasmaMade och ren luft Så säljer du ren luft till alla, överallt V2.0 000-11.1 Garantier: PlasmaMade-luftfilter Hälsosam luft Ren luft I utrymmen där flera människor bor, som vardagsrum, sovrum, kontor

Läs mer

Produkter, tjänster och samarbeten för bättre sjukvård

Produkter, tjänster och samarbeten för bättre sjukvård Produkter, tjänster och samarbeten för bättre sjukvård Baxter är ett globalt, mångsidigt medicinskt företag som utvecklar specialiserade behandlings metoder och läkemedel som räddar och förbättrar liv.

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration - Villa. Besiktningsuppgifter. Byggnadsuppgifter. Uppdragsgivare

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration - Villa. Besiktningsuppgifter. Byggnadsuppgifter. Uppdragsgivare ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration - Villa Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: MÅRTENSRO 33 Adress: SÖDRA MÅRTENSBACKEN 1 Uppdragsgivare 85357 SUNDSVALL Byggnadsägare: NILSSON, RUNE Besiktningsuppgifter

Läs mer

Hur du åtgärdar fukt, lukt och radon i golvet.

Hur du åtgärdar fukt, lukt och radon i golvet. Hur du åtgärdar fukt, lukt och radon i golvet. 41 77 01 JAPE VENTGOLV 2013 När bekymren är som värst, eller när bara misstankarna finns där. Har du fukt i betongplattan? Känner du av lukt och emissioner?

Läs mer

Bioterias ventilationssystem

Bioterias ventilationssystem Bioterias ventilationssystem Bli av med fettet. Återvinn värmen. Vanliga ventilationssystem skapar många problem. Nu kan du lösa allt från grunden. Fett i vanliga ventilationssystem skapar många problem.

Läs mer

Bättre ekonomi och miljösamvete med våra energismarta värme- och ventilationssystem

Bättre ekonomi och miljösamvete med våra energismarta värme- och ventilationssystem Bättre ekonomi och miljösamvete med våra energismarta värme- och ventilationssystem + = energismart När du står inför att bygga nytt hus har du alla möjligheter att redan från början välja rätt och få

Läs mer

Scanacons erfarenheter av Kinaetablering. SET seminarie; Industriell vattenrening en Svensk paradgren. Rosenbad, 100526

Scanacons erfarenheter av Kinaetablering. SET seminarie; Industriell vattenrening en Svensk paradgren. Rosenbad, 100526 Scanacons erfarenheter av Kinaetablering SET seminarie; Industriell vattenrening en Svensk paradgren Rosenbad, 100526 Innehåll Om Scanacon Vår etablering i Kina Varför? Hur? Erfarenheter! Våra tips till

Läs mer

Bioterias ventilationssystem

Bioterias ventilationssystem Bioterias ventilationssystem Bli av med fettet. Återvinn värmen. Vanliga ventilationssystem skapar många problem. Nu kan du lösa allt från grunden. Fett i vanliga ventilationssystem skapar många problem.

Läs mer

Topvex med SoftCooler

Topvex med SoftCooler Fläktar Luftbehandlingsaggregat Luftdistributionsprodukter Brandsäkerhet Luftkonditionering Luftridåer och värmeprodukter Tunnelfläktar Topvex med SoftCooler ger alltid rätt temperatur - även på sommaren

Läs mer

Det här är Outokumpu

Det här är Outokumpu Det här är Outokumpu 02 Den globala ledaren inom avancerade material Våra städer blir bara större och vi reser alltmer. Befolkningtillväxten på jorden ställer allt högre krav på industrin att leverera

Läs mer

filter som håller vad de lovar

filter som håller vad de lovar filter som håller vad de lovar Camfil Farr EN 779:2002 Ny mätmetod för luftfilter Camfil Farr clean air solutions camfil farr Äntligen en ny standard som gör det enklare för kunden Ny mätmetod som visar

Läs mer

Helhetsleverantör av stålkonstruktioner

Helhetsleverantör av stålkonstruktioner Helhetsleverantör av stålkonstruktioner EN 1090-1 ABT-BALKEN AB Niclas, Torsten och Johan Salomonsson ABT-Balken AB helhetsleverantör av stålkonstruktioner ABT-Balken är familjeföretaget som sätter kunden

Läs mer

Vad är energieffektivisering och hur gör man?

Vad är energieffektivisering och hur gör man? Vad är energieffektivisering och hur gör man? Vad är effektivare energianvändning och vad ska vi ha den till? Är det effektivare att bara använda mindre än vad man skulle ha gjort om man använt mer? FÖRENINGEN

Läs mer

MBB. - När prestanda är avgörande...

MBB. - När prestanda är avgörande... lindab comfort MBB - När prestanda är avgörande... MBB - När prestanda är avgörande I och med lanseringen av marknadens första riktiga donlåda för korrekt injustering, MBB så sätter vi en ny standard för

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Vintapparen 6

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Vintapparen 6 Utgåva 1:1 2014-07-03 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Vintapparen 6 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Rektorn 1

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Rektorn 1 Utgåva 1:1 2013-10-22 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Rektorn 1 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE ENERGIDEKLARATION

Läs mer