Spartips för klimatmedvetna 2007 Hälsningar från styrelsen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Spartips för klimatmedvetna 2007 Hälsningar från styrelsen"

Transkript

1 Spartips för klimatmedvetna 2007 Hälsningar från styrelsen Copyright Samfälligheten Djurgårdarna

2 Samfälligheten Djurgårdarna Sida 2 (5) 1 Allmänt Vid olika tillfällen har det framförts önskemål om svar på frågan Varför har vi så hög räkning jämfört med annan familj. Därför har denna sammanställning tagits fram. Sammanställningen kommer inte att ge svar på frågan då man måste göra en detaljerad analys av respektive hus isolering och hur respektive familj använder energin. Det är för många faktorer som påverkar energiförbrukningen. Däremot kan det ge en hjälp till enskild familj för att undersöka sitt hus och sitt energiuttag. El-förbrukningen tas inte upp här, då den inte hanteras av samfälligheten. Information om elförbrukning kan sökas hos kommuner och olika elbolag. 2 Leverans av värmen och dricksvatten Fjärrvärmen levereras från Vattenfalls värmeverk i Jordbro i form av hett vatten via deras två huvudcentraler, som sitter i hyreshus på adresserna Älgvägen 62 och Rådjursvägen 30. Därifrån överförs fjärrvärmen till undercentraler som finns i varje hus. Denna fjärrvärmen används till uppvärmning av hus och av vatten till varmvattenberedning. Kallvattnet levereras av Akelius från centralen i Älgvägen 62 och Rådjursvägen 30. Avkalkning av dricksvattnet sker för Älgvägen i centralen på Älgvägen 62 och för Rådjursvägen i undercentralen på Rådjursvägen 32 och för Vargvägen i undercentralen på Vargvägen Uppvärmningen av huset Värmeanläggningen ersätter de förluster som sker genom att värme leds ut genom väggarna och ventilationsluft. Förbrukningen kan begränsa genom att man tänker på nedanstående. 3.1 Inomhustemperatur Det skiljer en hel del mellan de olika husens värmeförbrukningar, allt beror inte bara på hur man reglerar in systemen, utan till allra största delen beror det på att man använder mer värme i vissa hus och mindre i andra, mest skiljer det på hur varmt man vill ha det i huset. Kalla dagar kan den som vill ha 24 grader inne få upp till 30% högre uppvärmningskostnad än den som vill ha 20 grader. Vid varmare ute temperatur blir skillnaden givetvis mindre. I tabellen finns rekommenderade temperaturer för olika utrymmen, som normalt används. Lägenhet 20 C Lägenhet som står tom flera dagar C Sovrum 18 C Utrymmen som sällan används C Garage och uthus 10 C Om man vill ha lägre temperatur i sovrummet genom att stänga av elementet och öppnar sovrumsfönstret på glänt, bör man hålla sovrumsdörren stängd. Värmen ska kunna spridas enkelt. Möblera inte framför elementen (radiatorerna). Fäll ned persienner nattetid även under vintern. Ett tvåglasfönster med nedfälld persienn isolerar nästan som ett treglasfönster. Neddragen rullgardin ger samma effekt. Sätt upp bra termometrar på flera ställen i huset så kan du lättare kontrollera temperaturen. Nattsänkning fungerar inte så bra i våra hus som är av lättbetong och därför behåller värmen länge.

3 Samfälligheten Djurgårdarna Sida 3 (5) 3.2 Vädringen Vädra ska du göra snabbt och med korsdrag. Ett fönster eller en balkongdörr som står öppen eller på glänt gör att eventuell termostatventiler på radiatorn öppnar. Det ökar energianvändningen i onödan och ger risk för frysskador. 3.3 Ventilation Snåla inte med ventilation. Tecken på dålig ventilation kan vara imma på fönster, instängd lukt och fuktfläckar. Uteluften ska komma in i huset, helst på flera ställen och utan att du upplever drag. I våra hus som har självdrag kan man sätta in termiska tilluftsdon (friskluftsdon). De stänger när det blir kallare än 7 C ute. Självdrag ökar ju kallare det är ute då ökar också dina uppvärmningskostnader. Spegeln i badrummet ska vara imfri en halvtimme efter att du duschat. Annars är ventilationen inte tillräcklig. I så fall kan man sätta in en badrumsfläkt med timer eller hygrostat-styrning som ventilerar ut fukt och går endast när det behövs. Kondens på fönster framförallt mellan fönster behöver inte vara något farligt. Det kan bero på vind som skapar ett undertryck ute och övertryck på insidan av en yttervägg. Tryckskillnaden gör att inomhusluft pressas ut och vattenånga kondenseras mot det kalla glaset. Men notera: när vindförhållandena ändras ska kondens mellan fönstren försvinna. Om den inte försvinner, kan det råda övertryck inomhus. Det kan leda till allvarliga fuktskador i vindbjälklag och väggar. Lösningen är att man gör det svårare för luft att komma in i huset (täta), men lättare för luft att lämna huset, t.ex genom en extra fläkt i badrummet eller en starkare köksfläkt. Man kan också prova att ta bort ett par decimeter tätningslist i överkanten av ett fönster. Se om det blir bättre. 3.4 Isoleringen och tätning Våra hus har relativt bra isolering. Vi har också relativt täta hus, med undantag för de hus som har genomgående sprickor i fasaderna. Våra fönster har ganska bra tätning. Däremot är många ytterdörrarna relativt otäta, även när dubbeldörren är stängd. Byte till ny välisolerad enkeldörr bör vara ekonomiskt motiverat. Den enda tilläggsisolering som bör kunna vara ekonomsikt försvarbar är att blåsa in lösullsisolering på vindsbjälklagen. 3.5 Undercentraler med reglerutrustning Inom ramen för serviceavtalet med Samfälligheten gör Söderblom VVS AB en årlig kontroll av undercentralerna och dokumenterar aktuella inställningar. Därefter lämnas ett protokoll till styrelsen och varje fastighet med eventuella anmärkningar. Därefter tar styrelsen beslut om eventuella åtgärder. I varje fastighet finns en handhavandebeskrivning för inställning av systemet. Om någon är osäker på handhavandet av undercentralen kan man kontakta Håkan Lindgren Vargvägen 42 tfn eller Olof Ström Älgvägen 64 tfn som är kontaktmän för VVS frågor. Man kan också kontakta någon i styrelsen för att få hjälp. Varje husägare är själv ansvarig för reglerutrustningens inställningar. Vid behov kan Söderbloms VVS AB hjälpa till med att justera in utrustningen åt husägaren som då själv får betala för det. 3.6 Radiatorer Eftersom det är mängden hetvatten, som mäts och vi betalar för, är det viktigt att vi på bästa sätt utnyttjar det mesta möjliga av värme som finns i värmebäraren. Att stänga av några

4 Samfälligheten Djurgårdarna Sida 4 (5) element helt innebär att den totala värmeavgivande elementytan minskas och all tillförd värme ej kommer att avlämnas i huset, man får då onödigt höga temperaturer på returvattnet och onödigt mycket värme går tillbaka till värmeverket outnyttjad. Detta kan orsaka en värmekostnadsökning på upp till 5% under den kalla årstiden. Man kan även beställa instrypning av radiatorerna så att flödet till varje radiator anpassas efter dess storlek. 4 Förbrukning av kall och varmvatten Vattnet används till bl.a. dusch, bad, tvättning, matlagning, diskning för hand eller med maskin, klädtvätt för hand eller med maskin, toalett, m.m. Man räknar generellt med att ca 25% av värmen åtgår till värmning av förbrukningsvarmvatten. Här finns det naturligtvis oerhört stora variationer mellan olika typer av familjer, allt ifrån flerbarnsfamiljer till de som bor en eller två och kanske också är mycket bortresta. 4.1 Kostnader Att duscha i 10 minuter kostar c:a 5 kr. med en årskostnad upp till 1.500/person. Att fylla ett handfat med tvättvatten kostar c:a 25 öre. Att tvätta sig under rinnande vatten kostar c:a 20 öre/minut. Att fylla en diskho kostar c:a 50 öre. Att skölja under rinnande vatten kostar c:a 25 öre/minut. 4.2 Spartips kall och varmvatten Spartips Disk Att diska under rinnande vatten kostar c:a 390 kr mer per år än om du diskar i maskin eller i upptappat vatten. En diskmaskin är energieffektivare än handdisk med sköljning under rinnande vatten. Diska alltid med full maskin. Anslut diskmaskinen till kallvatten. Annars sköljer den i varmvatten, vilket är onödigt. Här kan du spara kwh per år. Tvätt Välj rätt tvättemperatur. Med dagens tvättmedel behöver du inte längre tvätta så ofta på 90 eller 60. Se till att disk- och tvättmaskiner är fyllda innan du kör dem. Undvik att förtvätta. Med dagens tvättmaskiner och tvättmedel blir tvätten ren ändå. Tvätta alltid med full maskin. Då utnyttjas varmvatten och tvättmedel på bästa sätt. Överdosera inte! Om du har möjlighet torka din tvätt utomhus. Om du använder tumlare, använd kondenstumlare i stället för torkskåp. Torktumlare med värmepump är ännu effektivare. Det är bättre att torktumla tvätten än att torka den i torkskåp (med varmluftsfläkt påkopplad).

5 Samfälligheten Djurgårdarna Sida 5 (5) Dusch Duscha istället för att bada. En dusch kostar ca 5 kronor, ett bad ca 10 kronor. Om du duschar/badar 200 gånger på ett år, blir det runt 1100 kr per år för duscharna eller 2200 kr per år för baden. Den summan får du sedan multiplicera med antalet medlemmar i familjen. Montera ett snålspolande stril i duschen. Med ett gammalt duschstril kan en 5 minuters dusch vara lika dyr som en 15 minuters dusch med ett effektivt duschstril. Övrigt. Se till att toalettstolen inte står och rinner det kan kostar c:a 1000 kr / år. En droppande kallvattenkran kostar 250 kr per år en varmvattenkran som droppar kostar 1000 kr per år. Ett läckage med en svag stråle under ett helt år kostar 2500 för kallvatten och 9500 kr för varmvatten. Välj engreppsblandare när du byter kranar. 5 Mätning I huvudcentralerna finns värmemängdsmätare som ägs av Vattenfall och är precisionsinstrument. Mätarna visar den totala mängd värme som levererats till radhusen. Mätresultaten utgör grunden för den värmefaktura som samfälligheten får från Vattenfall. Den mängd fjärrvärme som avledes till att cirkulera inom respektive radhus mäts i den flödesmätare som finns i radhusets egen värmecentral. Flödesmätarna är typgodkända och tillräckligt tillförlitliga för sitt ändamål, det är omöjligt att mätaren kan visa för höga värden. Vi kan vara säkra på att någon överförbrukning ej kommer att debiteras någon av fastigheterna genom mätarfel. Mätarställningarna avläses och rapporteras av respektive fastighetsägare. Flödesmätarnas mätresultat utgör grunden för den fördelning av värmekostnaderna mellan resp. radhus, som sedan utförs av vår kassör. 6 Debitering Kostnadsfördelningen sker så att 25% fördelas lika mellan radhusen och återstående 75% fördelas i proportion till avlästa mätresultat på respektive fastighets flödesmätare. Detta gäller både för värme och vatten. 7 Sammanfattning Viktiga faktorer som påverkar förbrukningen är: Rumstemperaturen: Håll lägsta möjliga behagliga inne temperatur. Reglercentralen: Det är viktigt att värmeanläggningen i huset är rätt inställd så att så mycket som möjligt av värmen i värmevattnet utnyttjas. Ventilation: Vädra korta stunder med korsdrag. Täta eventuella sprickor i fasaden och kring fönster och dörrar. Varmvattenförbrukning: Slösa ej med rinnande vatten vid disk, handtvätt och duschning. De husägare som undrar varför de har högre förbrukning än andra i huslängan kan genom denna sammanställning få förklaring. Kassören har tillförlitliga avläsningar som underlag för debiteringarna. Om mätarna är rätt avskrivna och mätvärdena är rätt införda i den beräknings formel som är fastställd av samfälligheten, kan en debiterad hög förbrukning i ett hus endast beror på att mätaren i det huset snurrat mer på grund av att det gått åt mera värme i den aktuella fastigheten. Kassören kan lämna statistik på förbrukningen för enskild fastighet jämfört med medel förbrukningen över de senaste åren.

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 25/02-14 Fastighetsbeteckning: Degeberga 110:6 Adress/ort: Forsakarsv 11, Degeberga Byggnaden är besiktigad av: Sebastian Oliwers Företag/ackreditering

Läs mer

Energi till nytta och nöje

Energi till nytta och nöje Energi till nytta och nöje Innehåll Belysning 4 Hemelektronik 6 Köket 8 Badrummet 10 Tvätt och tork 12 Värme 14 Isolering och ventilation 18 El utomhus 20 Elsäkert hem 22 När strömmen går 24 Koll på elförbrukningen

Läs mer

Energibesiktningsrapport Byggnadens potential

Energibesiktningsrapport Byggnadens potential Energibesiktningsrapport Byggnadens potential Knipared 1:37, Göteborg Kniparedsvägen 2, Göteborg 2015-05-22 Actava AB Godkänd för F-skatt Polygonvägen 15 Tfn 0771-322 322 Säte Stockholm energideklaration@eminenta.se

Läs mer

Energibesiktningsrapport Byggnadens potential

Energibesiktningsrapport Byggnadens potential Energibesiktningsrapport Byggnadens potential Lyftkranen 36, Lidingö Gåshaga Brygga 41, Lidingö Mats Olsson Täby 2014-02-20 Actava AB Godkänd för F-skatt Polygonv 15 Tfn 0771-322 322 Säte Stockholm energideklaration@eminenta.se

Läs mer

Enkelt och lönande att spara energi.

Enkelt och lönande att spara energi. Enkelt och lönande att spara energi. Tips och råd från Energirådgivarna. Bra för både plånbok och miljö. Att spara energi är enkelt. Med sunt förnuft och några enkla åtgärder kan du komma riktigt långt.

Läs mer

Värme i fritidshus. Värme i fritidshus på Österlen. Samhällsbyggnadsförvaltningen informerar

Värme i fritidshus. Värme i fritidshus på Österlen. Samhällsbyggnadsförvaltningen informerar Värme i fritidshus Värme i fritidshus på Österlen Samhällsbyggnadsförvaltningen informerar Att äga ett fritidshus på Österlen är en dröm för många! Men det kan bli en dyrköpt dröm om man försöker hålla

Läs mer

Energibesiktningsrapport Byggnadens potential

Energibesiktningsrapport Byggnadens potential Energibesiktningsrapport Byggnadens potential Jämlikheten 27, Stockholm Ljusnevägen 15G, Bagarmossen 2015-03-17 Actava AB Godkänd för F-skatt Polygonvägen 15 Tfn 0771-322 322 Säte Stockholm energideklaration@eminenta.se

Läs mer

Energibesiktningsrapport Byggnadens potential

Energibesiktningsrapport Byggnadens potential Energibesiktningsrapport Byggnadens potential Fågelvik 1:335, Värmdö Gamla Fågelviksvägen 31, Ingarö 2015-02-11 Actava AB Godkänd för F-skatt Polygonvägen 15 Tfn 0771-322 322 Säte Stockholm energideklaration@eminenta.se

Läs mer

Energideklaration Aspen 5 Asprundan 7 Vaxholm. Linus Söderman 2013-05-30

Energideklaration Aspen 5 Asprundan 7 Vaxholm. Linus Söderman 2013-05-30 Energideklaration Asprundan 7 Vaxholm Linus Söderman Innehållsförteckning Energideklaration... 1 Syfte... 2 Genomförande... 2 Allmänt... 4 SPARTIPS... 5 Syfte EnergiTeamet AB har erhållit i uppdrag att

Läs mer

Energibesiktningsrapport Byggnadens potential

Energibesiktningsrapport Byggnadens potential Energibesiktningsrapport Byggnadens potential Taltrasten 4, Lund Papegojevägen 37, Lund Reza Tehrani Täby 2014-02-04 Actava AB Godkänd för F-skatt Polygonv 15 Tfn 0771-322 322 Säte Stockholm energideklaration@eminenta.se

Läs mer

Värme i villan 4. Att köpa hus 6. Att bygga nytt 8. Husets klimatskal 10. Ventilation 12. Värmespridningen i huset 14

Värme i villan 4. Att köpa hus 6. Att bygga nytt 8. Husets klimatskal 10. Ventilation 12. Värmespridningen i huset 14 Värme i villan Publikationer utgivna av Energimyndigheten kan beställas eller laddas ned via www.energimyndigheten.se eller beställas genom att skicka e-post till energimyndigheten@cm.se eller per fax:

Läs mer

Echo Action in Karlstad Handbok Tips och inspiration för en miljövänligare vardag

Echo Action in Karlstad Handbok Tips och inspiration för en miljövänligare vardag Echo Action in Karlstad Handbok Tips och inspiration för en miljövänligare vardag Postadress: Karlstads kommun, 651 84 Karlstad Besöksadress: Kungsgatan 12 Tel: 054-29 50 00 Fax: 054-29 73 10 Epost: miljokontoret@karlstad.se

Läs mer

VÄRMEGUIDEN FÖR VILLAÄGARE

VÄRMEGUIDEN FÖR VILLAÄGARE VÄRMEGUIDEN FÖR VILLAÄGARE 10 svar du måste ha INNAN du väljer ny uppvärmning Av: Stefan Nilsson, www.varmahus.se Tack för att du skickat efter Värmeguiden! Eftersom jag jobbat länge med värmefrågor och

Läs mer

Varför isolera? Bevara din energi

Varför isolera? Bevara din energi Varför isolera? Bevara din energi Se över klimatskärmen! Varför isolera? Ibland glöms det bort vilka stora effekter en bra isolerad bostad kan innebära i sparade energikostnader, bättre inomhusmiljö, ökat

Läs mer

undersökning vart tar min energi vägen- tar vägen! Är ditt hushåll Expert eller Nybörjare på att spara energi?

undersökning vart tar min energi vägen- tar vägen! Är ditt hushåll Expert eller Nybörjare på att spara energi? vart tar min energi vägen- undersökning Är ditt hushåll Expert eller Nybörjare på att spara energi? Svara på några enkla frågor och se vart energin tar vägen! www.energismartagrannar.se Med denna vart

Läs mer

Lilla energisparboken.

Lilla energisparboken. www.eon.se 020 22 24 24 Ny energi Inom E.ON tar vi hand om 35 miljoner kunder, vilket gör oss till Europas största privatägda energiföretag. I Sverige levererar vi el, gas och värme och tack vare vår långa

Läs mer

Information till alla på Ljuskärrsberget inför extrastämman.

Information till alla på Ljuskärrsberget inför extrastämman. Information till alla på Ljuskärrsberget inför extrastämman. Vid den extra föreningsstämman i oktober fick styrelsen i uppdrag att utreda vindkraft som alternativ energikälla. I den 12-sidiga broschyr

Läs mer

Problem och möjligheter med individuell mätning och debitering av värme i flerbostadshus.

Problem och möjligheter med individuell mätning och debitering av värme i flerbostadshus. Problem och möjligheter med individuell mätning och debitering av värme i flerbostadshus. Göran Svensson 2012-09-11 Förord Denna rapport är framtagen på uppdrag av BeBo. En styrgrupp med representanter

Läs mer

Kartlägg energianvändningen i ditt småhus

Kartlägg energianvändningen i ditt småhus Kartlägg energianvändningen i ditt småhus Gör-det-själv-energisyn Det här testet som har formen av en checklista hjälper dig att upptäcka och undvika onödig energiförbrukning i hemmet. Vänd bladet och

Läs mer

Så fungerar fjärrvärme

Så fungerar fjärrvärme Fjärrvärmehandboken Innehåll 4 Fjärrvärmens idé 5 Så fungerar fjärrvärme 7 Olika kopplingsprinciper 8 En effektiv fjärrvärmecentral 9 Skötsel av fjärrvärmeanläggningen 10 Den tvåstegskopplade fjärrvärmecentralen

Läs mer

Elspararguiden. Fler guider på nätet. bästa valen. Testa bilenmed hos bilhandlaren. försäkring. Nya guider varje vecka: www.aftonbladet.

Elspararguiden. Fler guider på nätet. bästa valen. Testa bilenmed hos bilhandlaren. försäkring. Nya guider varje vecka: www.aftonbladet. Fler guider på nätet Vik här Vik Vik här här publicerad publicerad februari mars 2009 2009!! r a t p s p i l a l s n i e r s p u t v i a s n u ä l j ExTk bästa valen Köpa 25 begagnad bil Elspararguiden

Läs mer

Energideklaration av fastigheten Umeå Rovfågeln 16 Falkvägen 6

Energideklaration av fastigheten Umeå Rovfågeln 16 Falkvägen 6 Energideklaration av fastigheten Umeå Rovfågeln 16 Falkvägen 6 Datum 2015-05-26 Energiexpert Linus Sandström Besiktningsdatum 2015-05-25 Rapport: Villauppgifter Kalkylerna grundas på följande uppgifter

Läs mer

Vad är 1 kwh? Tips för minskad energiförbrukning

Vad är 1 kwh? Tips för minskad energiförbrukning Vad är 1 kwh? Tips för minskad energiförbrukning Vad är energi? I den här foldern kan du läsa mer om vad energi är, se exempel på hur mycket olika saker i hemmet förbrukar och få tips på hur du kan spara

Läs mer

ANVÄND FJÄRRVÄRMEN RÄTT

ANVÄND FJÄRRVÄRMEN RÄTT ANVÄND FJÄRRVÄRMEN RÄTT INNEHÅLL 6 7 8 9 10 11 1 1 1 1 16 Fjärrvärme rätt och slätt Rätt användning av fjärrvärmen sparar värme och pengar Värmemätning Mätarställning Avkylning Kontrollera energiförbrukningen

Läs mer

Vad är 1 kwh? Tips för minskad energiförbrukning

Vad är 1 kwh? Tips för minskad energiförbrukning Vad är 1 kwh? Tips för minskad energiförbrukning Vad är energi? I den här foldern kan du läsa mer om vad energi är, se exempel på hur mycket olika saker i hemmet förbrukar och få tips på hur du kan spara

Läs mer

Skötselråd. för din fjärrvärmeanläggning

Skötselråd. för din fjärrvärmeanläggning Skötselråd för din fjärrvärmeanläggning Innehållsförteckning 1. Principskiss fjärrvärmeanläggning 4 2. Fjärrvärmeanläggning 5 3. Värmemätare och smutsfilter 6 4. Värmeväxlare 7 5. Expansionskärl 8 6. Reglering

Läs mer

SweTherm. Villaprefab, fjärrvärme och varmvattenberedning. SweTherm AB 2002-05-27. Värt att veta

SweTherm. Villaprefab, fjärrvärme och varmvattenberedning. SweTherm AB 2002-05-27. Värt att veta Värt att veta Om man tidigare har haft en oljepanna, varmvattenberedare, elpanna, eller den gamla typen av fjärrvärmecentral så får man nu en ny och modern varmvattenreglering. Och för att detta ska fungera

Läs mer

Energibesiktningsrapport Byggnadens potential 2002/91/EG. Sprangaren 1, Sundbyberg Mariagatan 4A/4B, 172 30 Sundbyberg. Reza Tehran!

Energibesiktningsrapport Byggnadens potential 2002/91/EG. Sprangaren 1, Sundbyberg Mariagatan 4A/4B, 172 30 Sundbyberg. Reza Tehran! eminento octavo Energibesiktningsrapport Byggnadens potential 2002/91/EG Sprangaren 1, Sundbyberg Mariagatan 4A/4B, 172 30 Sundbyberg Reza Tehran! Bromma 2009-06-18 Actava AB Foretaget innehar F-skattebevis

Läs mer

Tänk på att inte förvara stöldbegärlig egendom i ditt lägenhetsförråd i källaren!

Tänk på att inte förvara stöldbegärlig egendom i ditt lägenhetsförråd i källaren! Hemförsäkring Vid inflyttningen är det viktigt att du har tecknat en hemförsäkring för ditt nya boende. I hemförsäkringen ingår en ansvarsdel som ersätter skador som du av vårdslöshet orsakar på annans

Läs mer

INFORMATION OM VATTEN, VÄRME OCH AVLOPP I SAMFÄLLIGHETEN

INFORMATION OM VATTEN, VÄRME OCH AVLOPP I SAMFÄLLIGHETEN INGÅR I HUSPÄRMEN FLIK 5 2010-02-07 1(6) INFORMATION OM VATTEN, VÄRME OCH AVLOPP I SAMFÄLLIGHETEN 1. KORT BESKRIVNING AV SYSTEMET Hetvatten distribueras av Södertörns Fjärrvärme AB till vår undercentral.

Läs mer