Istruzioni per l uso

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Istruzioni per l uso"

Transkript

1 Istruzioni per l uso Bruksanvisning Montaggio e messa in servizio devono essere effettuati da personale qualificato autorizzato, in base alle istruzioni per l uso. Montering och idrifttagning får endast utföras av auktoriserad personal enlighet med bruksanvisningen. Simboli/Teckenförklaring: Avvertenza Varning Nota OBS Riciclaggio Återvinning Unità di serraggio per attuatore lineare tipo DG..K-... Klämenhet för linjärcylinder typ DG..K-... Accessori Tillbehör b I/S 1

2 DG..K Elementi operativi e attacchi Manöverdelar och anslutningar ª «Attacco filettato per connessione pneumatica Copertura bullone e molla di compressione Supporto pattini d attrito Viti fissaggio supporto Magnete di rilevamento posizione (fissato all interno sul pattino d attrito) Scanalatura fissaggio finecorsa magnetico ª «Gänga för tryckluftsanslutning Skydd för skruv med tryckfjäder Medbringare för friktionsblock Fästskruvar för medbringare Magnet för lägesavkänning (dold och fäst på friktionsblock) Spår för cylindergivare ª «Fig b I/S 2

3 2 Indice 1 Elementi operativi e attacchi Indice Funzionamento ed impiego Condizioni di impiego Trasporto e stoccaggio Montaggio Parte meccanica Parte pneumatica Parte elettrica Messa in servizio Utilizzo Manutenzione e pulizia Smontaggio e riparazione Dati tecnici Eliminazione guasti Innehåll 1 Manöverdelar och anslutningar Innehåll Funktion och användning Förutsättningar för användning 4 5 Transport och lagring Montering mekanisk pneumatisk elektrisk Idrifttagning Drift Underhåll och skötsel Montering och reparation Tekniska data Felsökning b I/S 3

4 DG..K Unità di serraggio In scarico: Alimentata: pos. bloccata pos. sbloccata Klämenhet Avluftad Påluftad Klämning Ingen klämning Fig. 2 Funzionamento ed impiego L unità di serraggio DG..K-... blocca il supporto in posizione mediante un accoppiamento dinamico della guarnizione d attrito al profilo di fissaggio, ottenuto mediante perni azionati da molle. L alimentazione della connessione pneumatica dell unità di serraggio produce la dilatazione di un tratto di tubo flessibile distinto, che determina a sua volta lo sblocco dell accoppiamento di forza esistente tra il supporto e l unità di serraggio. Il cursore fissato sul supporto può essere spostato senza limitazioni, finché si scarica la pressione dalla connessione pneumatica dell unità di serraggio. L unità di serraggio DG..-K-... in combinazione con gli attuatori lineari Festo tipo DGP(I)-... o DGP(I)L-... è destinata al bloccaggio in posizione del cursore. Non è consentito l impiego del gruppo: per ottenere la decelerazione del cursore fino all arresto (freno di arresto). per adempiere a funzioni di sicurezza. Funktion och användning Klämenhet DG..K-... fixerar medbringaren genom en friktionslåst förbindning av friktionsytan med klämprofilen. Friktionslåset fungerar genom de fjäderbelastade skruvarna. När tryckanslutningen påluftar klämenheten expanderar en slang ut tills friktionslåset mellan medbringare och klämenhet öppnas. Den linjära cylinderns åkvagn som är ansluten till medbringaren kan röra sig fritt tills klämenhetens tryckluftsanslutning avluftas. Klämenheten DG..K-... i kombination med en kolvstångslös cylinder från Festo av typ DGP(I)-... eller DGP(I)L-... är avsedd att användas för fixering av sliden. Det är inte tillåtet att: bromsa slidens hastighet fram till stillestånd (broms) och aktivera säkerhetsfunktioner. Fig b I/S 4

5 4 Condizioni di impiego Förutsättningar för användning Fig. 4 NOTA: Il cattivo funzionamento di un prodotto può essere dovuto anche a un utilizzo non regolamentare. Per un impiego corretto e sicuro del prodotto attenersi alle informazioni nelle istruzioni per l uso dell attuatore lineare DGP(L)-.... Le caratteristiche tecniche dell unità di serraggio DG..K-... possono restringere le possibilità di utilizzo indicate nelle istruzioni per l uso dell attuatore lineare tipo DGP(L)-.... OBS: Fel kan uppstå till följd av icke sakkunnig användning. Beakta anvisningarna i bruksanvisningen för linjärenheten DGP(L)-... för en problemfri och säker användning av produkten. Tekniska data för klämenheten typ DG..K-... kan begränsa uppgifterna i bruksanvisningen för den linjära cylindern typ DGP(L)-.... Fig. 5 Non modificare le viti e i perni filettati, se non nei casi specificamente previsti dalle presenti istruzioni per l uso. Leggere innanzitutto tutti i istruzioni per l uso acclusi alla confezione del prodotto. Låt samtliga skruvar och gängstift vara, om det inte finns något omedelbart behov av att ändra dem enligt denna bruksanvisning. Läs först igenom samtliga bruksanvisningar som följer med produkten. 0610b I/S 5

6 DG..K-... Fig. 6 AVVERTENZA: Pericolo di schiacciamento degli arti a causa delle parti in movimento. Predisporre adeguate misure per evitare che qualcuno possa introdurre le mani nell area di traslazione dell unità di serraggio e dell attuatore lineare (applicando ad es. una griglia di protezione) o che penetrino corpi estranei. VARNING: Rörliga delar kan skada fingrar och händer. Se till att ingen kan komma åt körområdet för klämenheten och den linjära cylindern samt att inga främmande föremål kan komma dit (t.ex. med hjälp av ett egentillverkat skyddsgaller). Fig. 7 AVVERTENZA: Se l unità di serraggio viene utilizzata per adempiere a funzioni di decelerazione non consentite, le guarnizioni d attrito sono soggette a un usura eccessiva. Accertarsi che per funzioni di bloccaggio cicliche vengano rispettate le seguenti condizioni: - Il bloccaggio del cursore dell attuatore lineare deve attivarsi solamente in queste posizioni: a) pos. di fine corsa alimentata b) camera del cilindro alimentata su entrambi i lati c) cursore in una posizione stabile (ad es. il punto più basso) d) cursore fissato dall esterno (p.es. con bulloni amovibili) VARNING: Friktionsskikten slits extremt mycket genom otillåten bromsning av hastigheten. Se till att följande villkor uppfylls i samband med cykliska klämningar: - klämningen lossas endast i följande slidlägen: a) påluftat ändläge b) med cylinderkammaren påluftad från båda sidorna c) sliden befinner sig i ett stabilt läge (t.ex. lägsta punkten) d) sliden säkras externt (t.ex. mekaniskt stopp) 0610b I/S 6

7 - unità di serraggio alimentata o messa in scarico solamente con il cursore completamente fermo - assenza di forze dinamiche. - klämenheten påluftas och avluftas endast när sliden står helt stilla - det får inte finnas några dynamiska krafter. Osservando i punti da a) a d), si prevengono i seguenti problemi: spostamento del pistone verso una camera non alimentata al rilascio del blocco. elevata usura della guarnizione d attrito. Genom ovanstående punkter a d undviker man att: kolven körs mot en icke påluftad kammare när klämningen lossas, ökat slitage av friktionsbelaget. 5 Trasporto e stoccaggio Tenere conto del peso del DG..K-... completo dell attuatore lineare: L unità di serraggio può pesare fino a 14 kg. Transport och lagring Tänk på vikten för DG..K-... tillsammans med den linjära enheten. Klämenheten väger upp till 14 kg. Fig b I/S 7

8 DG..K Fig. 9 Montaggio Parte meccanica In caso di utilizzo dell unità di serraggio DGP(L)K / DGP(L)K : ricordare che i supporti centrali possono essere montati solo su un lato. L unità di serraggio rende inaccessibile uno dei profili di fissaggio. Nell applicazione dell attuatore DGP(I)-... con guida supplementare del carico e supporto mobile FKP-...: Fissare il supporto FKP-..., in deroga alle istruzioni per l uso dell attuatore lineare, come illustrato nelle Figg. 10a/b: Montering mekanisk Om används klämenhet DGP(L)K eller DGP(L)K , ta hänsyn till att mittstöden bara kan monteras på en sida. Klämenheten täcker en av fästprofilerna. Vid DGP(I)-... med extra spår för lasten och vid användning av den rörliga flexokopplingen FKP-...: fäst flexokopplingen FKP-... enligt fig. 10a/b, och ej så som anges i bruksanvisningen för den linjära cylindern: 0610b I/S 8

9 A Fig. 10a Fig. 10b Relativo alla Fig. 10b: 1. Tenere fermo il cursore 2. Allentare la vite (A) 3. Rimuovere l adattatore (13) 4. Inserire il perno (B) 5. Fissare il perno per: le misure 25/32/40: inserire la vite (A) 6. Innestare gli elementi scorrevoli (G) 7. Posizionare il supporto FKP-.... Completare il montaggio del DG..K-... attenendosi alle istruzioni per l uso dell attuatore lineare accluse. För fig. 10b: 1. Håll sliden 2. Lossa skruven (A) 3. Ta bort passbiten (13) 4. För in bult (B) 5. Säkra bultar med: storlek 25/32/40: skruva in skruv (A) 6. Sätt på glidstyckena (G) 7. Montera flexokopplingen FKP-.... Slutför monteringen av DG..K-... med hjälp av den bifogade bruksanvisningen för linjärcylindern. 0610b I/S 9

10 DG..K-... Parte pneumatica pneumatisk Fig. 11 Collegare la connessione pneumatica. Per l azionamento della parte pneumatica del DG..K-...: Utilizzare una valvola di controllo direzione alimentata dall esterno (collegata ad es. a un unità di valvole CP.., v. Fig. 12). Anslut tryckluft till anslutningen. För pneumatisk styrning av DG...K-..., använd en separat styrd ventil (t.ex. anslutning med CP..-ventilterminal enligt fig. 12). Parte elettrica elektrisk Fig. 12 In caso di impiego di finecorsa magnetici: Tenere conto che: Om lägesgivare används: Beakta följande punkter: nell attuatore lineare DGP(L)K la distanza minima L tra le masse ferritiche statiche e dinamiche è differente rispetto alle indicazioni fornite nelle istruzioni per l uso. det ändrade minsta avståndet L på DGP(L)K mellan statiska eller rörliga järnhaltiga massor jämfört med uppgifterna i den linjära cylinderns bruksanvisning. Ø DGP(L)K B L 10 mm Fig b I/S 10

11 la scanalatura supplementare per i finecorsa magnetici nell unità di serraggio può essere utilizzata in alternativa alla scanalatura coperta dall unità di serraggio. Il magnete di rilevamento posizione viene posizionato nei punti contrassegnati dal numero nella Fig. 14, a seconda del numero di pattini d attrito impiegati. extraspåret för lägesgivaren i klämenheten är ett alternativ till det spår som täcks av klämenheten. Magneten för lägesavkänning finns beroende på antal friktionsblock vid den position som framgår av fig. 14. Fig Messa in servizio Idrifttagning Fig. 15 AVVERTENZA: Pericolo di schiacciamento degli arti a causa delle parti in movimento. Predisporre adeguate misure allo scopo di evitare che qualcuno possa introdurre le mani nell area di traslazione dell unità di serraggio e dell attuatore lineare (applicando ad es. una griglia di protezione) o che penetrino corpi estranei. VARNING: Rörliga delar kan skada fingrar och händer. Se till att ingen kan komma åt körområdet för klämenheten och den linjära cylindern samt att inga främmande föremål kan komma dit (t.ex. med hjälp av ett egentillverkat skyddsgaller). 0610b I/S 11

12 DG..K-... Fig. 16 Maneggiare il DG..K-... in modo da non danneggiare la zona di serraggio. Per evitare il danneggiamento della zona di serraggio, rispettare quanto segue: il profilo di fissaggio non viene deformato meccanicamente. l unità di serraggio viene alimentata solamente con il cursore completamente fermo. Sulla guarnizione d attrito e sulla superficie di serraggio non sono presenti tracce di olio, grasso o impurità lungo l intera corsa. Behandla DG..K-... så att inga skador uppkommer i klämområdet. För att förhindra detta bör man se till att: Klämprofilen inte deformeras mekaniskt. Klämenheten avluftas endast när sliden står stilla, Friktionsbeläggningen och klämytan över hela slaglängden är fria från olja, fett och smuts. Definizione: massa in movimento = carico utile + massa del cursore + massa degli elementi di fissaggio Definition: Rörlig massa = nyttolast + slidens massa + fästelementens massa Fig b I/S 12

13 Fig. 18 Definizione: Bloccaggio del cursore = - connessione pneumatica di fine corsa sul lato corsa alimentata. - connessioni pneumatiche su entrambi i lati dell attuatore alimentate. - cursore in posizione stabile (ad es. nel punto più basso). - fissaggio esterno del cursore (bulloni amovibili). In caso di montaggio verticale dell unità: Definition: Fixerad slidposition = - tryckluftsanslutningen påluftad i ändläget - tryckluftanslutningar på linjärcylindern påluftad på båda sidorna - sliden placerad i stabilt läge (t.ex. lägsta punkten) - extern säkring av sliden (mekaniskt stopp). Vid vertikal montering NOTA: Pericolo di caduta della massa in movimento. Verificare quanto segue: - la forza gravimetrica della massa in movimento deve essere inferiore alla forza di serraggio FH. - La massa in movimento deve trovarsi nella posizione di bloccaggio del cursore. OBS! Den rörliga massan kan plötsligt glida ned. Säkerställ att: - den rörliga massans vikt är mindre än hållkraften FH. - den rörliga massan befinner sig i fixerad slidposition. Fig. 19 Legenda Fig. 19: F H [N]: Forza di serraggio Z [mm]: Corsa dell attuatore lineare con unità di serraggio Teckenförklaring till fig. 19 F H [N]: Hållkraft Z [mm]: Linjärcylinderns slaglängd med klämenhet 0610b I/S 13

14 DG..K-... Fig. 20 NOTA: Se l unità di serraggio viene utilizzata per adempiere a funzioni di decelerazione non consentite, le guarnizioni d attrito sono soggette a un usura eccessiva. Verificare che l unità di serraggio possa essere messa in scarico solamente quando il cursore dell attuatore lineare è completamente fermo. OBS! Friktionsbeläggningen slits extremt mycket genom otillåten inbromsning av hastigheten. Se till att klämenheten kan avluftas endast när löparen står alldeles stilla. Per avviare l unità di serraggio DG..K-...: Alimentare contemporaneamente su entrambi i lati l attuatore lineare DGP(L)-... in posizione di fine corsa, quindi alimentare l unità di bloccaggio. Effettuare la messa in servizio in base alle indicazioni fornite degli istruzioni per l uso dell attuatore lineare impiegato (ad es. DGP-...). Aktivera klämenheten DG..K-..: Pålufta ändläget för linjärcylindern DGP(L)-... på båda sidorna och därefter klämenheten. Slutför idrifttagningen med hjälp av bruksanvisningen för den linjärcylinder som används (t.ex. typ DGP-...). 0610b I/S 14

15 8 Fig. 21 Utilizzo Bloccaggio del cursore: Procedere nel seguente modo: 1. Bloccare il cursore dell attuatore lineare in posizione. 2. Scaricare l unità di serraggio. Rilascio del bloccaggio Procedere nel seguente modo: 1. Alimentare l attuatore lineare su entrambi i lati. 2. Alimentare l unità di serraggio. In caso di modifica della massa del carico: Verificare la fattibilità dell impiego previsto sulla base dei limiti di carico consentiti. In caso di decelerazione accidentale della massa in movimento: Sostituire tutti i pattini d attrito con gli appositi ricambi (parti d usura) Festo seguendo le istruzioni riportate al Cap. "Smontaggio e riparazione". Drift Fastklämning av sliden Gör enligt följande: 1. Fixera sliden på den linjära cylindern. 2. Avlufta klämenheten. Lossa klämningen: Gör enligt följande: 1. Pålufta tryckluftanslutningarna på linjärcylinderna båda sidor. 2. Pålufta klämenheten. Ändring av belastningsmassan: Jämför de tillåtna belastningarna med din aktuella tillämpning. Oavsiktlig inbromsning av den rörliga massan: Byt ut alla friktionsblock mot förslitningsdelar från Festo (tillvägagångssätt), se kapitel "Demontering och reparation". 0610b I/S 15

16 DG..K Manutenzione e pulizia NOTA: Impurità riduce la forza di serraggio. Al termine della lubrificazione dell attuatore lineare accertarsi che non rimangano tracce di olio, grasso oppure oggetti estranei tra la guarnizione d attrito e il profilo di fissaggio. Underhåll och skötsel OBS: Smuts reducerar klämverkan. Se till att det vid smörjning av linjärcylindern inte kommer olja, fett eller främmande föremål mellan friktionsbeläggen och klämprofilen. NOTA: L usura della guarnizione d attrito determina la riduzione della forza di serraggio. Una volta completato il numero di cicli operativi, v. Fig. 23, sostituire tutti i pattini d attrito con gli appositi ricambi (parti d usura) Festo. OBS: Nötning av friktionsbeläggen leder till minskad hållkraft. Byt ut samtliga friktionsblock mot förslitningsdelar från Festo enligt det arbetsintervall som framgår av fig. 23. Fig. 22 Num. di cicli a temp. T = -10 o C o C T = +23 o C o C 3000 km (5 milioni di azion.) 1500 km (3 milioni di azion.) Arbetsintervall vid: T = -10 o C o C T = +23 o C o C 3000 km (5 milj. omkopplingar) 1500 km (3 milj. omkopplingar) Procedura Vedi Cap. "Smontaggio e riparazione" Tillvägagångssätt se kapitlet "Demontering och reparation" Fig. 23 Fig b I/S 16

17 Se necessario: Pulire le parti esterne del DG..K-... con un panno morbido. Detergenti ammissibili sono: - acqua saponata fino a + 60 o C - benzina solvente - tutti i detergenti non aggressivi. Vid behov: Rengör DG..K-... på utsidan med en mjuk trasa. Tillåtna rengöringsmedel är: - varm såplut max +60 o C, - tvättbensin, - medel som ej innerhåller slipmedel. 10 Smontaggio e riparazione Demontering och reparation NOTA: Gli attuatori possono essere soggetti a movimenti incontrollati. Verificare quanto segue: - il cursore deve trovarsi in una posizione stabile (ad es. il punto più basso; fissaggio con bulloni amovibili) - l attuatore lineare DGP(L)-... e l unità di serraggio devono essere in scarico. OBS! Arbetselement kan plötsligt sättas i rörelse. Se till att: - löparen befinner sig i ett stabilt läge (t.ex. lägsta punkten, rörliga bultar) - linjärcylindern DGP(L)-... och klämenheten är avluftade. 0610b I/S 17

18 DG..K-... Sostituzione dei pattini d attrito Byte av friktionsblock Fig. 24 AVVERTENZA: Pericolo di schiacciamento delle dita tra i profili di fissaggio. Predisporre adeguate misure allo scopo di evitare che qualcuno possa introdurre le dita tra i profili di fissaggio quando i pattini d attrito sono smontati. VARNING: Man kan klämma fingrarna i klämprofilen. Säkerställ att ingen kan stoppar in fingrarna när friktionsblocken är demonterade. Fig. 25 (Z) NOTA: Può verificarsi che la molla, se sottoposta a un precarico insufficiente, si rilasci, infilandosi in uno dei fori del cursore. Durante il montaggio accertarsi che la molla incorporata nel pattino d attrito non possa fuoriuscire (ad es. con una piastrina metallica (Z) inserita tra il pattino d attrito e il profilo di fissaggio). OBS! En fjäder som är spänd med låg kraft kan släppa oavsiktligt vid demonteringen och snäppa in i ett hål i sliden. Säkerställ att fjädern som är inbyggd i friktionsblocket vid demonteringen säkras före urtagningen (t.ex. genom ett metallband (Z) mellan friktionsblock och klämprofil). La molla è alloggiata all interno del pattino d attrito insieme al magnete (v. Fig. 26). Fjädern befinner sig i friktionsblocket med magneten (se fig. 26). Fig b I/S 18

19 Fig. 27 Fig. 28 M Procedere nel seguente modo: 1. Bloccare il cursore dell attuatore DGP(L)... in una delle seguenti posizioni: - posizione di fine corsa alimentata - pistone con entrambe le camere del cilindro alimentate - pos. stabile (ad es. il punto più basso). 2. Rimuovere le viti di fissaggio del cursore. 3. Sfilare il supporto (a) verso l alto (nel DGP(L)K spostare il cursore di lato e scaricare la molla di compressione). 4. Alimentare l unità di serraggio (b). 5. Smontare i pattini d attrito dal profilo (c). 6. Inserendo i pattini di ricambio nel profilo, verificare che: - il pattino d attrito corredato del magnete (M) sia in posizione corretta (v. Fig. 29). Gör enligt följande: 1. För sliden på DGP(L)-... till en fast position: - pålufta ändläget - kolv med cylinderkammare som är påluftad på båda sidorna - stabilt läge (t.ex. lägsta punkt). 2. Lossa fästskruvarna för medbringare. 3. Dra av medbringaren uppåt (a) (för DGP(L)K-18- ; skjut medbringaren åt sidan och avlasta tryckfjädern). 4. Pålufta klämenheten (b). 5. Skjut ut friktionsblocken ur profilen (c). 6. För in nya friktionsblock i profilen. Beakta följande: - rätt läge för friktionsblocket med magnet (M) se fig. 29 Fig b I/S 19

20 DG..K-... Z - il pattino d attrito e il solenoide vengono fissati con la molla precaricata (nel DGP(L)K : eseguire il montaggio servendosi del nastro metallico (Z)). - det magnetförsedda friktionsblocket monteras med förspänd fjäder (för DGP(L)K används ett metallband (Z) vid montering). Fig Fissare il supporto eseguendo le operazioni indicate in senso inverso. 7. Sätt fast medbringaren i omvänd ordning jämfört med demonteringen. Fig. 31 Stringere le viti di fissaggio applicando di volta in volta la coppia di serraggio indicata nella seguente tabella. Ø Nm 2,9 5,9 5,9 5,9 Fig. 33 Åtdragningsmoment för medbringarens fästskruvar framgår av följande tabell: Ø Nm 2,9 5,9 5,9 5,9 Fig. 33 Fig b I/S 20

21 Fig. 34 Fig. 33 Accertarsi che il cursore e il supporto si trovino in posizione perfettamente parallela. In tal modo si evita che un pattino d attrito possa incastrarsi obliquamente all interno del profilo di fissaggio. Controllo del funzionamento 8. Spostare il supporto in entrambe le direzioni su tutta la lunghezza della corsa. I pattini d attrito non devono risultare disassati in nessun punto. In caso di disassamento di un pattino 9. Regolare la posizione del supporto e del cursore in posizione parallela: - Allentare le viti di fissaggio del supporto. - Orientare il supporto nell asola di fissaggio, fino ad ottenere che tutti i pattini d attrito siano posti in posizione parallela lungo l intera corsa. - Stringere nuovamente le viti di fissaggio. 10. Mettere in scarico in successione l unità di serraggio e l attuatore lineare. Verificare l opportunità di fare revisionare il DG..K-... presso il nostro centro di assistenza tecnica. Se till att åkvagnen och medbringaren monteras så att de är exakt parallella med varandra. Därigenom undviker man att ett friktionsblock hamnar snett i klämprofilen. Funktionskontroll: 8. Skjut medbringaren fram och tillbaka över hela slaglängden. Friktionsblocken får inte vara sneda vid någon slaglängdposition. Vid snedställt friktionsblock 9. Ställ in medbringare och slid exakt parallellt: - lossa medbringarens fästskruvar - justera medbringaren i det avlånga hålet tills inget friktionsblock är snedställt över hela slaglängden - dra fast fästskruvarna igen. 10. Lufta först ur klämenheten och därefter linjärcylindern. Utnyttja möjligheten till en översyn av DG..K-... genom vår reparationsservice. 0610b I/S 21

22 DG..K Dati tecnici Tipo DG..K DG..K DG..K DG..K Costruzione Profilo di fissaggio azionato mediante molla Fluido aria compressa filtrata, lubrificata o filtrata, non lubrificata (capacità filtrante: min. 40µm) Condizioni ambientali superficie di serraggio priva di olio, grasso o impurità Posizione di montaggio qualsiasi Intervallo pressione di esercizio min. 4 bar... max. 8 bar Intervallo di temperatura - 10 o C a + 60 o C Max. forza di serraggio F H v. diagramma al Cap. "Messa in servizio" Materiali (senza rame e PTFE) corpo, profilo di fissaggio, supporto: Al, anodizzato profilo d attrito: ottone guarnizione d attrito: NBR tubo flessibile: PUR elemento scorrevole: Hostaform copertura: ABS guarnizione: PUR magnete: Vacodym adesivi: Loctite 480 connettori, viti, molle di compressione: St Peso - parti mobili DGPK parti mobili DGPLK-... Fig. 36 0,11 kg 0,06 kg 0,19 kg 0,12 kg non ancora disponibile 0,15 kg 0,46 kg 0,21 kg 0610b I/S 22

23 Tekniska data Typ DG..K DG..K DG..K DG..K Konstruktion Fjäderbelastad klämprofil Medium Filtrerad, dimsmord eller filtrerad ej dimsmord tryckluft (filterfinhet min 40µm) Omgivningsvillkor Olje-, fett- och smutsfri klämyta Monteringsläge Valfritt Tillåtet tryckområde Minst 4 bar och max 8 bar Tillåtet temperaturområde - 10 o C till + 60 o C Max hållkraft F K Se diagram i kapitlet "Idrifttagning" Material (koppar- och PTFE-fritt) Hus, klämprofil, medbringare: Eloxerad aluminium Friktionsblock: Mässing Friktionsbelägg: NBR Slang: PUR Glidelement: Hostaform Skydd: ABS Tätning: PUR Magnet: Vacodym Lim: Loctite 480 Bussningar, skruvar, tryckfjäder: St Vikt - rörliga delar DGPK rörliga delar DGPLK-... Fig. 36 0,11 kg 0,06 kg 0,19 kg 0,12 kg f.n. obekant 0,15 kg 0,46 kg 0,21 kg 0610b I/S 23

24 Postfach D Esslingen Phone +49/711/347-0 Quelltext: deutsch Version: 0610b È vietata la riproduzione, la distribuzione, la diffusione a terzi, nonché l uso arbitrario, totale o parziale, del contenuto dell allegata documentazione, senza nostra preventiva autorizzazione. Qualsiasi infrazione comporta il risarcimento di danni. Tutti i diritti riservati, ivi compreso il diritto di deposito brevetti, modelli registrati o di design. Utan vårt uttryckliga tillstånd får denna handling icke utlämnas till obehöriga eller kopieras; ej heller får dess innehåll delgivas obehöriga eller utnyttjas. Överträdelse medför skadeståndsansvar. Alla rättigheter förbehålls, särskilt rätten att inlämna patent-, bruksmönster eller mönsteransökningar. 12 Eliminazione guasti Felsökning Anomalia Possibile causa Rimedio Il cursore si sposta pur Massa eccessiva Ridurre la massa. essendo bloccato. Guarnizione d attrito usurata Sostituire tutte le guarnizioni d attrito (v. Smontaggio e riparaz.") Tracce di impurità sulla superficie di serraggio - Pulire le guarnizioni d attrito e la superficie di fissaggio. - Inviare a Festo. Cursore bloccato, anche se l attuatore è alimentato Alimentando l unità di serraggio, il cursore raggiunge il fine corsa senza decelerazione Pressione troppo ridotta nell unità di serraggio Alimentazione dell attuatore non presente (pos. di montaggio verticale) / su un solo lato Alimentare l unità di serraggio a min. 4 bar... 8 bar. Alimentare l attuatore lineare su entrambi i lati. Fel Möjlig orsak Åtgärd Sliden rör sig trots klämning För stor massa Reducera massan. Friktionsbelägg slitna Byt ut samtliga friktionsbelägg (se "Demontering och reparation") Förorenad klämyta - Rengör friktionsbelägg och klämytor - Kontakta Festo Sliden klämd trots påluftning Sliden slår obromsad i ändläget efter påluftning av klämenheten Fig. 37 Klämenhetens tryck för lågt Linjärcylindern ej påluftad (lodrätt uppsättning)/ ensidigt påluftad Pålufta klämenheten med min 4 bar... max. 8 bar Pålufta linjärcylindern på båda sidorna 0610b I/S 24

Istruzioni per l uso

Istruzioni per l uso Istruzioni per l uso Bruksanvisning Montaggio e messa in funzione devono essere effettuati da personale specializzato ed autorizzato in conformità alle istruzioni per l uso. Montering och idrifttagning

Läs mer

Istruzioni per l uso

Istruzioni per l uso Istruzioni per l uso Manual Montaggio e messa in servizio devono essere effettuati da personale specializzato con qualifica adeguata in conformità alle istruzioni per l uso. Montering och idrifttagning

Läs mer

Istruzioni per l uso

Istruzioni per l uso Istruzioni per l uso Bruksanvisning Montaggio e messa in servizio devono essere effettuati da personale qualificato autorizzato, in base alle istruzioni per l uso. Mini-slitte Tipo SLT-, SLF-... Mini-slidenheter

Läs mer

Istruzioni per l uso

Istruzioni per l uso Istruzioni per l uso Bruksanvisning Modulo di posizionamento per moduli lineari HMP-... tipo HMP-...-Z..-... Mellanpositionsmodul för linjärmodul HMP-... typ HMP-...-Z..-... Montaggio e messa in servizio

Läs mer

Istruzioni per l uso

Istruzioni per l uso Istruzioni per l uso Bruksanvisning Montaggio e messa in funzione devono essere effettuati da personale specializzato autorizzato in conformità alle istruzioni per l uso. Montering och idrifttagning får

Läs mer

Istruzioni per l uso

Istruzioni per l uso Istruzioni per l uso Bruksanvisning Montaggio e messa in funzione devono essere effettuati da personale specializzato e autorizzato, in conformità alle istruzioni per l uso. Montering och idrifttagning

Läs mer

Istruzioni per l uso

Istruzioni per l uso Istruzioni per l uso Bruksanvisning Montaggio e messa in funzione devono essere effettuati da personale specializzato autorizzato, in base alle istruzioni per l uso. Montering och idrifttagning får endast

Läs mer

Istruzioni per l uso

Istruzioni per l uso Istruzioni per l uso Bruksanvisning Montaggio e messa in funzione devono essere effettuati da personale specializzato ed autorizzato in conformità alle istruzioni per l uso. Montering och idrifttagning

Läs mer

Istruzioni per l uso

Istruzioni per l uso Il montaggio e la messa in funzione devono essere effettuati solo da personale qualificato e autorizzato in base a quanto previsto nelle istruzioni per l uso. Montering och idrifttagning får endast utföras

Läs mer

Mini slitta Minisliden DGSL c. (it) Istruzioni per l uso. (sv) Bruks anvisning

Mini slitta Minisliden DGSL c. (it) Istruzioni per l uso. (sv) Bruks anvisning Mini slitta Minisliden DGL (it) Istruzioni per l uso (sv) Bruks anvisning 748 268 0910c DGL imboli / Teckenförklaring: Avvertenza Varning Nota Notera Montaggio e messa in funzione devono essere effettuati

Läs mer

Istruzioni per l uso. Bruksanvisning

Istruzioni per l uso. Bruksanvisning Istruzioni per l uso Montaggio e messa in funzione devono essere effettuati da personale specializzato ed autorizzato in conformità alle istruzioni per l uso. Montering och idrifttagning får endast utföras

Läs mer

Modulo di posizionamento intermedio Mellanlägesmodul HMP... B... Z NH. (it) Istruzione per l uso. (sv) Bruksanvisning

Modulo di posizionamento intermedio Mellanlägesmodul HMP... B... Z NH. (it) Istruzione per l uso. (sv) Bruksanvisning Modulo di posizionamento intermedio Mellanlägesmodul HMP... B... Z..... (it) Istruzione per l uso (sv) Bruksanvisning 682 654 0412NH Simboli / Teckenförklaring: Avvertenza Varning Nota Notera Montaggio

Läs mer

Istruzioni per l uso

Istruzioni per l uso Istruzioni per l uso Bruksanvisning Montaggio e messa in funzione devono essere effettuati da personale qualificato, in base alle istruzioni per l uso. Sottobase di concatenamento per valvole Tipo CPE...-PRS...

Läs mer

Istruzioni per l uso

Istruzioni per l uso Istruzioni per l uso Bruksanvisning Montaggio e messa in funzione devono essere effettuati da personale qualificato, in base alle istruzioni per l uso. Modulo oscillante Tipo DSM - Pneumatiskt vriddon

Läs mer

Modulo lineare pneumatico Pneumatisk linjärmodul HMP... B NH. (it) Istruzione per l uso. (sv) Bruksanvisning

Modulo lineare pneumatico Pneumatisk linjärmodul HMP... B NH. (it) Istruzione per l uso. (sv) Bruksanvisning Modulo lineare pneumatico Pneumatisk linjärmodul HMP... B... (it) Istruzione per l uso (sv) Bruksanvisning 682 651 0408NH imboli / Teckenförklaring: Avvertenza Varning Nota Notera Montaggio e messa in

Läs mer

Istruzioni per l uso. Bruksanvisning

Istruzioni per l uso. Bruksanvisning Istruzioni per l uso Montaggio e messa in funzione devono essere effettuati da personale specializzato ed autorizzato in conformità alle istruzioni per l uso. Cilindro Stopper con leva oscillante Tipo

Läs mer

Istruzioni per l uso

Istruzioni per l uso Istruzioni per l uso Bruksanvisning Montaggio e messa in funzione devono essere effettuati da personale specializzato ed autorizzato in conformità alle istruzioni per l uso. Montering och idrifttagning

Läs mer

Istruzioni per l uso

Istruzioni per l uso Istruzioni per l uso Bruksanvisning Montaggio e messa in funzione devono essere effettuati da personale specializzato ed autorizzato in conformità alle istruzioni per l uso. Montering och idrifttagning

Läs mer

Istruzioni per l uso

Istruzioni per l uso Istruzioni per l uso Bruksanvisning Montaggio e messa in funzione devono essere effettuati da personale specializzato ed autorizzato in conformità alle istruzioni per l uso. Montering och idrifttagning

Läs mer

Essiccatore ad adsorbimento Adsorptionstorkare PDAD. per l uso. (sv) Bruksanvisning. 738064 0806a

Essiccatore ad adsorbimento Adsorptionstorkare PDAD. per l uso. (sv) Bruksanvisning. 738064 0806a Essiccatore ad adsorbimento Adsorptionstorkare PDAD (it) Istruzioni per l uso (sv) Bruksanvisning 738064 0806a Le operazioni di montaggio e messa in funzione devono essere eseguite solo da personale qualificato,

Läs mer

Asse a ricircolo di sfere Spindelaxel EGC... BS KF a. (it) Istruzioni per l uso. (sv) Bruksanvisning

Asse a ricircolo di sfere Spindelaxel EGC... BS KF a. (it) Istruzioni per l uso. (sv) Bruksanvisning Asse a ricircolo di sfere pindelaxel EGC... B KF... (it) Istruzioni per l uso (sv) Bruksanvisning 730 585 0808a EGC... B KF... imboli / Teckenförklaring: Avvertenza Varning Montaggio e messa in funzione

Läs mer

Asse a cinghia dentata Kuggremsaxel EGC... TB KF NH. (it) Istruzioni per l uso. (sv) Bruksanvisning

Asse a cinghia dentata Kuggremsaxel EGC... TB KF NH. (it) Istruzioni per l uso. (sv) Bruksanvisning Asse a cinghia dentata Kuggremsaxel EGC... TB KF... (it) Istruzioni per l uso (sv) Bruksanvisning 731 350 0807NH imboli / Teckenförklaring: Avvertenza Varning Montaggio e messa in funzione devono es sere

Läs mer

Istruzioni per l uso

Istruzioni per l uso Istruzioni per l uso Bruksanvisning Montaggio e messa in funzione devono essere effettuati da personale specializzato ed autorizzato in conformità alle istruzioni per l uso. Montering och idrifttagning

Läs mer

Bloco de comando con funzione di sicurezza Styrbock med säkerhetsfunktion VOFA L26 T52 M... VOFA B26 T52 M...

Bloco de comando con funzione di sicurezza Styrbock med säkerhetsfunktion VOFA L26 T52 M... VOFA B26 T52 M... Bloco de comando con funzione di sicurezza Styrbock med säkerhetsfunktion VOFA L26 T52 M... VOFA B26 T52 M... (it) Istruzioni per l uso (sv) Bruksanvisning 751 689 1004NH Symboli/Teckenförklaring: Avvertenza

Läs mer

Sensore di pressione SDE5

Sensore di pressione SDE5 Sensore di pressione SDE5 Festo AG & Co. KG Postfach D 73726 Esslingen ++49/711/347 0 www.festo.com 3 Funzione e applicazione Il sensore SDE5 svolge la funzione di monitorare le variazioni di pressione

Läs mer

Istruzioni per l uso. Bruksanvisning. Vacuostato tipo VPEV-1/8. Vakuumvakt typ VPEV-1/8

Istruzioni per l uso. Bruksanvisning. Vacuostato tipo VPEV-1/8. Vakuumvakt typ VPEV-1/8 Istruzioni per l uso Bruksanvisning Montaggio e messa in funzione devono essere effettuati da personale specializzato e autorizzato, in conformità alle istruzioni per l uso. Montering och idrifttagning

Läs mer

Istruzioni per l uso

Istruzioni per l uso Istruzioni per l uso Manual Montaggio e messa in servizio devono essere effettuati da personale specializzato con qualifica adeguata in conformità alle istruzioni per l uso. Montering och idrifttagning

Läs mer

Informazioni relative alla garanzia limitata. Per assistenza tecnica:

Informazioni relative alla garanzia limitata. Per assistenza tecnica: Informazioni relative alla garanzia limitata - Cinque anni su parti di ricambio e mano d opera - Due anni sostituzione diretta presso il punto vendita La garanzia di AudioExperts protegge l acquirente

Läs mer

Istruzioni per l uso

Istruzioni per l uso Istruzioni per l uso Bruksanvisning Montaggio e messa in funzione devono essere effettuati da personale specializzato autorizzato in conformità alle istruzioni per l uso. Interruttore a pressione Tipo

Läs mer

Istruzioni per l uso. Driftsinstruktion

Istruzioni per l uso. Driftsinstruktion Istruzioni per l uso Il montaggio e la messa in funzione devono essere effettuati solo da personale qualificato e autorizzato in base a quanto previsto nelle istruzioni per l uso. Montering och idrifttagande

Läs mer

Istruzioni per l uso

Istruzioni per l uso Istruzioni per l uso Bruksanvisning Montaggio e messa in servizio devono essere effettuati da personale qualificato autorizzato, in base alle istruzioni per l uso. Montering och idrifttagning får endast

Läs mer

Sensore di pressione Trycksensor SDE1... US patent no. 6,429, f. (it) Istruzioni per l uso. (sv) Bruksanvisning

Sensore di pressione Trycksensor SDE1... US patent no. 6,429, f. (it) Istruzioni per l uso. (sv) Bruksanvisning Sensore di pressione Trycksensor SDE1... US patent no. 6,429,548 (it) Istruzioni per l uso (sv) Bruksanvisning 704 801 0609f Simboli / Teckenförklaring: Avvertenza Varning Nota Notera Montaggio e messa

Läs mer

Sensore distanza aria Luftspaltgivare SOPA...

Sensore distanza aria Luftspaltgivare SOPA... Sensore distanza aria Luftspaltgivare SOPA... (it) Istruzioni per l uso (sv) Bruksanvisning 707 658 0704NH Simboli / Teckenförklaring: Avvertenza Varning Nota Information Montaggio e messa in funzione

Läs mer

Motori pneumatici. Serie P1V-A. Catalogo PDE2555TCIT-ul Febbraio 2006

Motori pneumatici. Serie P1V-A. Catalogo PDE2555TCIT-ul Febbraio 2006 otori pneumatici Serie Catalogo DE2555TCIT-ul Febbraio 6 otori pneumatici Caratteristiche otore otore otore pneumatico idraulico elettrico rotezione dal sovraccarico *** *** * Aumento della coppia all

Läs mer

Vriddon DAPS..R..-F..

Vriddon DAPS..R..-F.. Vriddon DAPS..R..-F.. Festo AG & Co. KG Postfach D-73726 Esslingen +49 711 347-0 www.festo.com (sv) Bruksanvisning 8023618 1211f [8023611] Original: de Vriddon DAPS..R..-F..... Svenska 1 Manöverdon och

Läs mer

Valvola di inserimento e di scarico Mjukstarts och avluftningsventil MS6(N) SV

Valvola di inserimento e di scarico Mjukstarts och avluftningsventil MS6(N) SV Valvola di inserimento e di scarico Mjukstarts och avluftningsventil MS6(N) SV (it) Istruzioni per l uso (sv) Bruks anvisning 743 269 0904a Simboli / Teckenförklaring: Avvertenza Varning Nota Notera Montaggio

Läs mer

Bruksanvisning. Istruzioni d uso. Tryckomvandlare Typ (V) PENV-A-...-K-LCD. Trasduttore di pressione Tipo PENV-A-PS/O-K-LCD

Bruksanvisning. Istruzioni d uso. Tryckomvandlare Typ (V) PENV-A-...-K-LCD. Trasduttore di pressione Tipo PENV-A-PS/O-K-LCD Istruzioni d uso Bruksanvisning Il montaggio e la messa in funzione devono essere effettuati solo da personale qualificato e autorizzato in base a quanto previsto nelle istruzioni per l uso. Trasduttore

Läs mer

Pressostato/vacuostato Tryck /vakuumvakt (V)PE 1/8...( SW) PE PK...( SW)

Pressostato/vacuostato Tryck /vakuumvakt (V)PE 1/8...( SW) PE PK...( SW) Pressostato/vacuostato Tryck /vakuumvakt (V)PE 1/8...( W) PE PK...( W) (it) Istruzione per l uso (sv) Bruksanvisning 704 292 005b (V)PE......( W ) imboli / Teckenförklaring: Avvertenza Varning Nota Notera

Läs mer

Anvendarhandling. Istruzioni d uso. Tryckomvandlare Typ PENV-A-W-...-LCD-RB. Trasduttore di pressione Tipo PENV-A-W-...-LCD-RB

Anvendarhandling. Istruzioni d uso. Tryckomvandlare Typ PENV-A-W-...-LCD-RB. Trasduttore di pressione Tipo PENV-A-W-...-LCD-RB Istruzioni d uso Anvendarhandling Montaggio e messa in funzione devono essere effettuati da personale qualificato e autorizzato, in confomtità alle istruzioni per l uso. Montering och idrifttagning får

Läs mer

UTVECKLINGSCENTRUM FÖR DANS MÖLNDAL - MÖLNDALS STAD - FÖRSTUDIE 2011-03 - 02

UTVECKLINGSCENTRUM FÖR DANS MÖLNDAL - MÖLNDALS STAD - FÖRSTUDIE 2011-03 - 02 B I L A G A 3 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. FLYGFOTO ÖVER TOMTOMRÅDENA 2. FORSÅKERSOMRÅDET - ALTERNATIV 1 2.1. Situationsplan - Förslag 1A 2.2. Entréplan - Förslag 1A 2.3. Situationsplan - Förslag 1B 2.4. Entréplan

Läs mer

3WN6 3WX3641-0JB00 3WX3641-0JC00

3WN6 3WX3641-0JB00 3WX3641-0JC00 3W3641-0JB00 3W3641-0JC00 3WN6 3W3641-0JV00 Sganciatore di sovracorrente per interruttori automatici, esecuzione B, C/G, V Överströmsutlösare för effekbrytare, utförande B, C/G, V Istruzioni di servizio/driftsinstruktion

Läs mer

Interruttore automatico 3WS1 2 3WS1 6 Effektbrytare 630 A 2500 A, 690 V e/och 1000 V, 50/60 Hz

Interruttore automatico 3WS1 2 3WS1 6 Effektbrytare 630 A 2500 A, 690 V e/och 1000 V, 50/60 Hz Interruttore automatico 3WS1 2 3WS1 6 Effektbrytare 630 A 2500 A, 690 V e/och 1000 V, 50/60 Hz Istruzioni di servizio / Driftsinstruktion Nr. di ordinazione/best. nr.: 3ZX1812-0WS16-0AT3 / 9239 9697 218

Läs mer

COMANDI, vedere l illustrazione a pagina 3

COMANDI, vedere l illustrazione a pagina 3 COMANDI, vedere l illustrazione a pagina 3 Italiano 1 MODE...seleziona le diverse possibilità di riproduzione: SHUFFLE, SHUFFLE REPEAT ALL, REPEAT e REPEAT ALL 2 BASS...attiva e disattiva il potenziamento

Läs mer

WIKING Scandic WIKING Nordic 7 WIKING Nordic 9 WIKING Nordic 9G WIKING Nordic 10G

WIKING Scandic WIKING Nordic 7 WIKING Nordic 9 WIKING Nordic 9G WIKING Nordic 10G WIKING Scandic WIKING Nordic 7 WIKING Nordic 9 WIKING Nordic 9G WIKING Nordic 10G SV IT Installations- og brugsvejledning... 3 Istruzioni per l installazione e l uso...20 13.09.2011 / 97-9556 Svensk Innehållsförteckning

Läs mer

Sensore di pressione/vuoto Tryck /vakuumsensor SDE3... US patent no. 6,429, a. (it) Istruzione per l uso. (sv) Bruksanvisning

Sensore di pressione/vuoto Tryck /vakuumsensor SDE3... US patent no. 6,429, a. (it) Istruzione per l uso. (sv) Bruksanvisning Sensore di pressione/vuoto Tryck /vakuumsensor SDE3... US patent no. 6,429,548 (it) Istruzione per l uso (sv) Bruksanvisning 704 126 0604a Simboli / Teckenförklaring: Avvertenza Varning Nota Notera Montaggio

Läs mer

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE PRESTANDADEKLARATION nr 3.6 (nr 3 rev. 6) regolamenti / förordningarna (EU) 305/2011, 157/2014, 574/2014 WH25

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE PRESTANDADEKLARATION nr 3.6 (nr 3 rev. 6) regolamenti / förordningarna (EU) 305/2011, 157/2014, 574/2014 WH25 DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE PRESTANDADEKLARATION nr 3.6 (nr 3 rev. 6) regolamenti / förordningarna (EU) 305/2011, 157/2014, 574/2014 Emessa da / Utfärdare Società del gruppo / Tillhör koncernen Stålhögavägen

Läs mer

Skjutdrivning 2SB5. Komplettering av bruksanvisningen SIPOS 5. Ändringar förbehålls!

Skjutdrivning 2SB5. Komplettering av bruksanvisningen SIPOS 5. Ändringar förbehålls! Skjutdrivning 2SB5 Komplettering av bruksanvisningen SIPOS 5 Utgåva 03.13 Ändringar förbehålls! Innehåll Komplettering av bruksanvisningen SIPOS 5 Innehåll Innehåll 1 Grunder... 3 1.1 Anvisningar beträffande

Läs mer

G-PILOT Installation manual. Italiano... 3 Svenska Suomi NAV MAN

G-PILOT Installation manual. Italiano... 3 Svenska Suomi NAV MAN G-PILOT 3100 A U T O P I L O T Installation manual Italiano... 3 Svenska... 32 Suomi... 61 www.navman.com NAV MAN Contenuti Importante...4 1 Introduzione...5 1-1 Installazione tipica...5 1-2 Utilizzo

Läs mer

IT Istruzioni per l uso 2 Congelatore SV Bruksanvisning 20 Frysskåp A72710GNW0

IT Istruzioni per l uso 2 Congelatore SV Bruksanvisning 20 Frysskåp A72710GNW0 IT Istruzioni per l uso 2 Congelatore SV Bruksanvisning 20 Frysskåp A7270GNW0 2 INDICE. INFORMAZIONI PER LA SICUREZZA...3 2. ISTRUZIONI DI SICUREZZA...4 3. DESCRIZIONE DEL PRODOTTO...6 4. USO DELL'APPARECCHIATURA...

Läs mer

Installationsmanual ML40 Plus

Installationsmanual ML40 Plus Installationsmanual ML40 Plus 1. Beskrivning ML40Plus är en speciellt konstruerad drivenhet för autopiloter på båtar. Den passar de flesta typer av segelbåtar, även sådana med ror-kult. ML40Plus kräver

Läs mer

Fk 74.59(8)SE. NAF-Turnex pneumatiska manöverdon

Fk 74.59(8)SE. NAF-Turnex pneumatiska manöverdon NAF-Turnex pneumatiska manöverdon för on/off och reglering, NAF 791290/92/94, NAF 791390/92/94 Fk 74.59(8)SE 11.02 Primära egenskaper NAFs pneumatiska manöverdon är konstruerat för 90 vridningsvinkel och

Läs mer

Svensk Manual Låg lyftande Sax lyft QJY-L3000

Svensk Manual Låg lyftande Sax lyft QJY-L3000 Svensk Manual Låg lyftande Sax lyft QJY-L3000 INSTALLATION, DRIFT OCH UNDERHÅLL MANUAL Tillverkare Xinghui Auto Maintenance Machinery TEL: 8621-3910 8885, FAX: 8621-3910 8580 www.xinghuijx.com Distributör/

Läs mer

BT BLASTER LUFTKANON Funktionsbeskrivning

BT BLASTER LUFTKANON Funktionsbeskrivning Funktionsbeskrivning BT BLASTER Luftkanon fylls med tryckluft upp till 10 bars tryck via en 3/2-vägs ventil och en snabbtömningsventil. Membranet i snabbtömningsventilen stänger 3/4" avluftningen. Luften

Läs mer

Idrifttagande & underhållsmanual för Arcos Hydraulcylindrar

Idrifttagande & underhållsmanual för Arcos Hydraulcylindrar Idrifttagande & underhållsmanual för Arcos Hydraulcylindrar Januari 2014 Innehåll 1. Generell information 1.1 Dokumentation 1.2 Användningsområde cylinder 1.3 Transport 1.4 Lagring 2. Idrifttagande och

Läs mer

NOVIPro TELESKOPSTEGE

NOVIPro TELESKOPSTEGE NOVIPro TELESKOPSTEGE TELESKOPSTEGE AV ALUMINIUM, 3,20 M SP typkontrollsnr SC2299-12 Godkänd enligt: SS 2091 Tillverkad enligt: EN 131-1:2007 Tack för att du bestämde dig för att köpa vår produkt! Vi gör

Läs mer

Installationsanvisning och bruksanvisning. Reningsgrad standard 100 micron (0,1mm)

Installationsanvisning och bruksanvisning. Reningsgrad standard 100 micron (0,1mm) Installationsanvisning och bruksanvisning JPF AT ¾ " 2 Reningsgrad standard 100 micron (0,1mm) Obs! Läs noga igenom installation och bruksanvisning innan ni monterar och driftsätter detta filter. Viktigt

Läs mer

TRYCKSTEGRARE (BOOSTER)

TRYCKSTEGRARE (BOOSTER) TRYCKSTEGRARE (BOOSTER) Tryckstegraren, eller boostern, är ett automatiskt system som komprimerar luft för att ge ett utgångstryck som är dubbelt så stort som ingångstrycket. Enheten användes oftast till

Läs mer

Thunderbird Storm. Thunderbird Storm. Innehållsförteckning

Thunderbird Storm. Thunderbird Storm. Innehållsförteckning Thunderbird Storm Thunderbird Storm Innehållsförteckning Inledning.................................................................... Introduktion Säkerheten främst................................................

Läs mer

Styrningar, bromsar och ventiler. Bruksanvisning Bilaga till bruksanvisningen OSP-P / OSP-E ORIGA SYSTEM PLUS

Styrningar, bromsar och ventiler. Bruksanvisning Bilaga till bruksanvisningen OSP-P / OSP-E ORIGA SYSTEM PLUS Styrningar, bromsar och ventiler Bruksanvisning Bilaga till bruksanvisningen OSP-P / OSP-E ORIGA SYSTEM PLUS Styrningar, bromsar och ventiler OSP-P / OSP-E Kapitel Innehåll 1 Förord till bruksanvisningen

Läs mer

IT Istruzioni per l uso 2 Congelatore SV Bruksanvisning 20 Frysskåp A72710GNW0

IT Istruzioni per l uso 2 Congelatore SV Bruksanvisning 20 Frysskåp A72710GNW0 IT Istruzioni per l uso 2 Congelatore SV Bruksanvisning 20 Frysskåp A7270GNW0 2 INDICE. INFORMAZIONI PER LA SICUREZZA...3 2. ISTRUZIONI DI SICUREZZA...4 3. DESCRIZIONE DEL PRODOTTO...6 4. USO DELL'APPARECCHIATURA...

Läs mer

Tutta la dolcezza della vita.

Tutta la dolcezza della vita. Italiano / Svenska Tutta la dolcezza della vita. isi porta in tavola la magia del dessert. Con i sifoni isi per uso domestico preparare la panna montata è un gioco da ragazzi. E i risultati sono incomparabilmente

Läs mer

Indice. Italiano - 1 -

Indice. Italiano - 1 - Indice Caratteristiche... 3 Gentile Cliente SHARP... 3 Introduzione... 3 Preparazione... 3 Importanti precauzioni di sicurezza... 4 Misure di sicurezza... 5 Collegamento a un sistema di distribuzione televisivo

Läs mer

Monteringsanvisningar. Fönster och dörrar. 046-122 440 www.fonsterdirekt.se

Monteringsanvisningar. Fönster och dörrar. 046-122 440 www.fonsterdirekt.se Monteringsanvisningar Fönster och dörrar 046-122 440 www.fonsterdirekt.se FönsterDirekt 2012 Installationsanvisningar Anvisningarna gäller fönster och dörr som monteras i vägg. Placering av distansbrickorna/kilarna

Läs mer

BRUKSANVISNING Classic Trend

BRUKSANVISNING Classic Trend BRUKSANVISNING Classic Trend INNEHÅLLSFÖRTECKNING I. Generella upplysningar II. Delar III. Tekniska data IV. Driftsvillkor V. Montering 1. Montering av väggbeslag 2. Montering av spiskåpa 3. Anslutning

Läs mer

STOPPCYLINDER Ø 20, Ø 32, Ø50, Ø 80

STOPPCYLINDER Ø 20, Ø 32, Ø50, Ø 80 STOPPYLIER Ø 0, Ø 3, Ø, Ø 0 Stoppcylindrar är avsedda att användas för att stoppa rörliga laster. med eller utan magnetkolv Enkelverkande, med förstärkt kolvstång i plusläge Kan även användas som dubbelverkande

Läs mer

Indice. Italiano - 1 -

Indice. Italiano - 1 - Indice Caratteristiche... 3 Gentile Cliente SHARP... 3 Introduzione... 3 Preparazione... 3 Importanti precauzioni di sicurezza... 4 Misure di sicurezza... 5 Contenuto della confezione... 7 Informazioni

Läs mer

10-mm MAGNETVENTILER serie PLT-10

10-mm MAGNETVENTILER serie PLT-10 0-mm MAGNETVENTILER serie PLT-0 PLT-0 magnetventiler är det senaste inom modern pneumatikutveckling, fokus på miniatyrisering, förhöjd prestanda, reducerad effektförbrukning och större tillförlitlighet.

Läs mer

Riktningsventiler Elektriskt styrda, enligt standard Serie HV30. Katalogbroschyr

Riktningsventiler Elektriskt styrda, enligt standard Serie HV30. Katalogbroschyr Riktningsventiler Elektriskt styrda, enligt standard Serie HV30 Katalogbroschyr 2 Riktningsventiler Elektriskt styrda, enligt standard Serie HV30 5/2-ventil, Serie HV30 Qn = 4300 l/min Pilotventilens bredd:

Läs mer

BRUKSANVISNING Calypso Trend

BRUKSANVISNING Calypso Trend Calypso Trend BRUKSANVISNING Calypso Trend 2 I. Generella upplysningar Designkupa Calypso Trend ska leda bort ånga och os från köket. För det krävs en installation av ett utblåsrör som leder ut den använda

Läs mer

900 Monteringsanvisning MONTERINGSANVISNING INSTALLATION INSTRUCTIONS MONTAGEANLEITUNG INSTRUCTIONS DE MONTAGE. SITdefault

900 Monteringsanvisning MONTERINGSANVISNING INSTALLATION INSTRUCTIONS MONTAGEANLEITUNG INSTRUCTIONS DE MONTAGE. SITdefault SCdefault 900 Monteringsanvisning SITdefault MONTERINGSANVISNING INSTALLATION INSTRUCTIONS MONTAGEANLEITUNG INSTRUCTIONS DE MONTAGE Utdragbar skid-/snowboardhållare Accessories Part No. Date Instruction

Läs mer

Serie L-25 3/2- och 5/2-vägs, samtliga portar på en sida M 5, 160 Nl/min Tekniska data Dimensioner

Serie L-25 3/2- och 5/2-vägs, samtliga portar på en sida M 5, 160 Nl/min Tekniska data Dimensioner info Urval Serie L-25 3/2- och 5/2-vägs, samtliga portar på en sida M 5, 160 Nl/min Tekniska data Dimensioner Serie L-28 3/2- och 5/2-vägs, samtliga portar på en sida R 1/8, 600 Nl/min Tekniska data Dimensioner

Läs mer

NAF Duball DL kulventiler. Installation Drift Underhåll. Experience In Motion FCD NFSVIM4167-01-A4 03/15

NAF Duball DL kulventiler. Installation Drift Underhåll. Experience In Motion FCD NFSVIM4167-01-A4 03/15 Bruksanvisning NAF Duball DL kulventiler FCD NFSVIM4167-01-A4 03/15 Installation Drift Underhåll Experience In Motion Innehåll SÄKERHET 3 1 Allmänt 3 2 Lyftning 4 3 Ankomstkontroll 4 4 Installation 4 5

Läs mer

STOPPCYLINDER Ø 20, Ø 32, Ø50, Ø 80

STOPPCYLINDER Ø 20, Ø 32, Ø50, Ø 80 STOPPYLIER Ø 0, Ø, Ø, Ø 0 Stoppcylindrar är avsedda att användas för att stoppa rörliga laster. med eller utan magnetkolv Enkelverkande, med förstärkt kolvstång i plusläge Kan även användas som dubbelverkande

Läs mer

Micro Hi-Fi Component System

Micro Hi-Fi Component System 4-238-431-41 (1) Micro Hi-Fi Component System Istruzioni per l uso Bruksanvisning IT SE CMT-C7NT 2002 Sony Corporation Si dichiara che l apparecchio è stato fabbricato in conformità all art.2, Comma 1

Läs mer

NAVMAN. and DIESEL 3200 (Diesel) Installation and Operation Manual A U T O P I L O T F U E L M O N I T O R S. Italiano...2 Svenska...26 Suomi...

NAVMAN. and DIESEL 3200 (Diesel) Installation and Operation Manual A U T O P I L O T F U E L M O N I T O R S. Italiano...2 Svenska...26 Suomi... FUEL 3100 Pilot (Petrol) 3380 A U T O P I L O T and DIESEL 3200 (Diesel) F U E L M O N I T O R S Installation and Operation Manual Italiano...2 Svenska...26 Suomi...50 w w w. n a v m a n. c o m FUEL 3100

Läs mer

[mm] s24 T15 P100012399 B 5-85%RH M11518

[mm] s24 T15 P100012399 B 5-85%RH M11518 de Zubehör: Module für elektrische Stellantriebe fr Accessoires : modules pour positionneurs électriques en Accessories: Modules for electric actuators it Accessori: moduli per attuatori elettrici es Accesorios:

Läs mer

B A Skilj laddaren från nätet. B Rulla upp nätkabeln på kabelhållaren.

B A Skilj laddaren från nätet. B Rulla upp nätkabeln på kabelhållaren. QUIKSTRT 0/ Varning etta är bara en snabbguide! Läs den bifogade bruksanvisningen innan du använder eller underhåller produkten. Om bruksanvisningen och säkerhetsanvisningarna inte följs kan produkten

Läs mer

Växellådan är försedd med en kopplingsaxel som har Ford 1-23 splines för kopplingslamellen.

Växellådan är försedd med en kopplingsaxel som har Ford 1-23 splines för kopplingslamellen. 1 Installationsanvisningar för - SD905 sekventiell växellåda Om du läser detta dokument kommer du att kunna dra nytta av din SD90 växellåda på ett bra sätt, och du undviker en del fällor som, om du ramlar

Läs mer

Installationsanvisning och bruksanvisning. Reningsgrad standard 100 micron (0,1mm)

Installationsanvisning och bruksanvisning. Reningsgrad standard 100 micron (0,1mm) Installationsanvisning och bruksanvisning Easy Clean B ¾ " 1 ¼ Reningsgrad standard 100 micron (0,1mm) Obs! Läs noga igenom installation och bruksanvisning innan ni monterar och driftsätter detta filter.

Läs mer

Audio... 27 Componente (YPbPr) o il Cavo Scart... 12 Confi gurazione delle impostazioni della TV... 28

Audio... 27 Componente (YPbPr) o il Cavo Scart... 12 Confi gurazione delle impostazioni della TV... 28 Indice Caratteristiche... 3 Gestione delle Stazioni: Ordinazione dell Elenco dei Gentile Cliente SHARP... 3 Canali... 20 Introduzione... 3 Informazioni a schermo... 21 Preparazione... 3 Riproduzione di

Läs mer

EC Declaration of Conformity. Decon Wheel AB Tel 0345-40880 Södra Ekeryd 115 Fax 0345-40895 314 93 Hyltebruk www.decon.se

EC Declaration of Conformity. Decon Wheel AB Tel 0345-40880 Södra Ekeryd 115 Fax 0345-40895 314 93 Hyltebruk www.decon.se Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 EC Declaration of Conformity... 2 Easywheel... 3 Leveranskontroll... 3 Ingående komponenter... 3 Identifiering och märknig av Easywheel... 4 CE-märkning...

Läs mer

MONTERINGSANVISNING OCH SKÖTSELRÅD

MONTERINGSANVISNING OCH SKÖTSELRÅD MONTERINGSANVISNING OCH SKÖTSELRÅD Glasfasad Skjutdörr S70 Santex System AB, Montörgatan 9, 301 80 Halmstad, Sverige Tel. +46 35 17 23 00 Fax +46 35 12 50 23 e-mail: info@santex.se - 1 - INNEHÅLL Avsnitt

Läs mer

Automatdragstång 26-080000

Automatdragstång 26-080000 MOUNTING INSTRUCTION 0-0-8 8-05000h Automatdragstång 6-080000 Beskrivning VBG Automatdragstång 6-080000 är en förlängbar dragstång med två eller fler fasta inställningslägen med luftmanövrerad låsning.

Läs mer

Manöverdon Ajac, pneumatiskt

Manöverdon Ajac, pneumatiskt Användningsområde Manöverdon för on-off och reglering av kul-, vridspjäll- och kikventiler eller där 90 vridning erfordras. Programtext UEC.21 Ställdon för ventil, pneumatiska, tvåläges utan fjäderåtergång.

Läs mer

PGK. Rektangulärt kylbatteri för kallvatten. Installationsinstruktioner. VIKTIGT: Läs denna instruktion innan produkten monteras.

PGK. Rektangulärt kylbatteri för kallvatten. Installationsinstruktioner. VIKTIGT: Läs denna instruktion innan produkten monteras. Rektangulärt kylbatteri för kallvatten SE VIKTIGT: Läs denna instruktion innan produkten monteras. Dimensioner 2 Montering Kanalkylare är avsedd för kallvatten som köldbärare. Den har kylbatteri med rör

Läs mer

Riktningsventiler Pneumatiskt styrda, enligt standard ISO , storlek 4, serie 581. Katalogbroschyr

Riktningsventiler Pneumatiskt styrda, enligt standard ISO , storlek 4, serie 581. Katalogbroschyr Riktningsventiler Pneumatiskt styrda, enligt standard ISO 5599-1, storlek 4, serie 581 Katalogbroschyr 2 Riktningsventiler Pneumatiskt styrda, enligt standard ISO 5599-1, storlek 4, serie 581 Singelventiler,

Läs mer

4 / 10 TONS HYDRAULISK RIKTSATS INSTRUKTIONSMANUAL

4 / 10 TONS HYDRAULISK RIKTSATS INSTRUKTIONSMANUAL 4 / 10 TONS HYDRAULISK RIKTSATS INSTRUKTIONSMANUAL LÄS IGENOM DENNA INSTRUKTIONSMANUAL NOGA FÖRE ANVÄNDNING VIKTIGT LÄS IGENOM DENNA INSTRUKTION NOGA. OBSERVERA SÄKERHETSINSTRUKTIONERNA OCH VARNINGARNA.

Läs mer

Linjärenhet DFPI-...-...-ND2P-C1V-...-A

Linjärenhet DFPI-...-...-ND2P-C1V-...-A Linjärenhet DFPI---NDP-CV--A Festo AG & Co. KG Postfach 776 Esslingen Tyskland +9 7 7-0 www.festo.com (sv) Bruksanvisning 8098 09a [8099] Original: de Linjärenhet DFPI---NDP-CV--A. Svenska Manöverenheter

Läs mer

Gjuterigatan 10, 34131, Ljungby, Sverige Tel +46 372 694 30, Fax +46 372 136 71 www.silverstone.se, info@silverstone.se 3312-1150.

Gjuterigatan 10, 34131, Ljungby, Sverige Tel +46 372 694 30, Fax +46 372 136 71 www.silverstone.se, info@silverstone.se 3312-1150. Gjuterigatan 10, 34131, Ljungby, Sverige Tel +46 372 694 30, Fax +46 372 136 71 www.silverstone.se, info@silverstone.se 3312-1150 Användarmanual Observera: Användaren måste läsa och till fullo förstå användarmanualen

Läs mer

ATTUATORE ELETTRICO ELEKTRISKT MANÖVERDON

ATTUATORE ELETTRICO ELEKTRISKT MANÖVERDON ATTUATORE ELETTRICO ELEKTRISKT MANÖVERDON F F F Q connettore mod.co C0 Kontakt connector mod. C0 Q connettore a pipa a pipa mod. mod. PO P0 Vinkelkontakt pipe connector mod. P0 alimentazione main power

Läs mer

Box 265 771 26 Ludvika Telefon 0240-150 09 Fax 0240-61 11 08. 1 Allmänna data. 2 Arbetsprincip. 2.1 Dubbelverkande. 2.2 Enkelverkande (Fjäderretur)

Box 265 771 26 Ludvika Telefon 0240-150 09 Fax 0240-61 11 08. 1 Allmänna data. 2 Arbetsprincip. 2.1 Dubbelverkande. 2.2 Enkelverkande (Fjäderretur) 1 Allmänna data Max styrtryck: 8 bar Luftkvalitet: Torr instrumentluft (STANDARD). Specialutförande: olika gaser och vätskor som styrmedia. Temperaturområde: från -20 C till +85 C för standardutförande

Läs mer

SLM - Flödesmätare för tätningsvatten BRUKSANVISNING

SLM - Flödesmätare för tätningsvatten BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING 1/6 1 INSTALLATION SLM - Flödesmätare för tätningsvatten BRUKSANVISNING 1.1 Montering SLM är försedd med en monteringsplatta för enklare installation. SLM kan monteras genom att lossa en

Läs mer

Bruksanvisning och underhåll instruktioner Perrot Magnetventil MVR 3 "

Bruksanvisning och underhåll instruktioner Perrot Magnetventil MVR 3 Bruksanvisning och underhåll instruktioner Perrot Magnetventil MVR 3 " 1 Innehåll: 1. Allmänna 2. Säkerhet 3. Driftuppgifter / tryck släpp 4. Installation 5. Drifttagning 6. Underhåll 7. Felsökning 8.

Läs mer

CFSQ - Gångjärn med inbyggd säkerhetsbrytare

CFSQ - Gångjärn med inbyggd säkerhetsbrytare El-maskin Mekanik Gångjärn Säkerhetsgångjärn CFSQ - Gångjärn med inbyggd säkerhetsbrytare Bryter strömmen automatiskt Självslocknande material IP67 www.oemautomatic.se, info@aut.oem.se, Tel: 075-242 41

Läs mer

Roomba. Inomhusrollator. Bruksanvisning

Roomba. Inomhusrollator. Bruksanvisning DE DE Roomba Inomhusrollator Bruksanvisning Rollatorns delar 1 2 9 4 8 12 6 7 5 11 10 1. Handtag 7. Framhjul 2. Bromshandtag 8. Korg. Parkeringsbroms 9. Bricka 4. Sprint för höjdjustering 10. Bromswire

Läs mer

Nov N a o vt a r e T n r d e n Ö d Ö

Nov N a o vt a r e T n r d e n Ö d Ö Nova Trend Ö Ö BRUKSANVISNING Nova Trend Ö 3 INNEHÅLLSFÖRTECKNING I Generella upplysningar II Delar III Tekniska data IV Driftsvillkor V Montering 1. Montering av väggbeslag 2. Montering av spiskåpa 3.

Läs mer

Kolvstångslösa cylindrar Skyttelcylindrar Serie GSU. Katalogbroschyr

Kolvstångslösa cylindrar Skyttelcylindrar Serie GSU. Katalogbroschyr Kolvstångslösa cylindrar Skyttelcylindrar Katalogbroschyr 2 Kolvstångslösa cylindrar Skyttelcylindrar Styrd slidenhet, Ø 16-25 mm Anslutningar: M5 - G 1/8 Dubbelverkande Med magnetkolv Dämpning: hydraulisk,

Läs mer

Underhåll Vridspjäll Serie 14b / 14c / 74b

Underhåll Vridspjäll Serie 14b / 14c / 74b Underhåll Vridspjäll Serie 14b / 14c / 74b Fig. 1 Avanceerade vridspjäll serie 14b 0. Innehåll 1. Introduktion 2 2. Design, drift och dimensioner 2 3. Installation, igångsättning och underhåll 2 4. Montering

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 B R U K S A N V I S N I N G Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 1 Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Asksugen/grovsugen ska inte användas nära lättantändliga eller

Läs mer

Resa Äta ute. Äta ute - Vid entrén. Äta ute - Beställa mat. Vorrei prenotare un tavolo per _[numero di persone]_ per le _[ora]_. Göra en reservation

Resa Äta ute. Äta ute - Vid entrén. Äta ute - Beställa mat. Vorrei prenotare un tavolo per _[numero di persone]_ per le _[ora]_. Göra en reservation - Vid entrén Vorrei prenotare un tavolo per _[numero di persone]_ per le _[ora]_. Göra en reservation Un tavolo per _[numero di persone]_. Fråga efter ett bord Accettate carte di credito? Fråga om du kan

Läs mer