Program'för'Smålands'Kulturfestival'31.10:3.12'2013' ' UTSTÄLLNINGAR,'öppet'12:16'varje'dag'om'inte'annat'anges.' Fri'entré'om'inget'annat'anges.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Program'för'Smålands'Kulturfestival'31.10:3.12'2013' ' UTSTÄLLNINGAR,'öppet'12:16'varje'dag'om'inte'annat'anges.' Fri'entré'om'inget'annat'anges."

Transkript

1 1 ProgramförSmålandsKulturfestival31.10: UTSTÄLLNINGAR,öppet12:16varjedagominteannatanges. Frientréomingetannatanges. Värnamo kommun: Vandalorum,Värnamoscentrumförkonstochdesignpresenterardenangelägnaochtankeväckande utställningentillhavs. Öppetalladagar11,17,entréavgift. CaféTimjanwww.timjan.se keramikutställningmedevastefanowicz,göranerlandssonsamtevelinaedlundiväxthuset Vaggerydskommun: Miliseum,nyttmilitärtmuseumiSkillingaryd ArtGateGlaswww.artgateglass.seGallerimedsystrarnaGatesglaskonstiMålenmellanVaggeryd ochhook HooksHerrgårdwww.hooksherrgard.seutställningmed1900?talsochsamtidakonstglasigästspelav Glasriketwww.glasriket.seochTheGlassFactorywww.theglassfactory.seöppet10,18 PåallaspelplatseriVaggeryd/Skillingarydpresenterasfotosalongen BildenavdagensSmålänning Sävsjökommun: BankgårdenVrigstadwww.bankgarden.semuseummedgenuinsekelskiftesmiljöentréavgift IMVrigstadgårdenutställningomdevitabussarna,kvinnornasomkomtillSverigeunderandra världskriget KomstadKvarnochKafé hantverkareavochmedsmålandshemslöjd. NorraLjungaGalleriwww.nackastentryckeri.segallerimedkonstnärenRobertEmanuelFredrikssons konst NyaHjälmserydskyrkaKulturparkenVäxjögästspelarmed ettödefråntitanic (fredag13,18,lördagochsöndag) RobertEmanuelFredrikssonpresenterarsinAmerikaochutvandringsinspireradekonst (endastisambandmedkonsertlördagden2november) Vetlandakommun: Näshult:Nyeetttiotalhögklassigahantverkareharöppetisinaverkstäderochbutiker Utställningihembygdsgården fråndåtidtillnutidienlevandebygd,hclaessonslanthandel(fredag, lördag)ochnäshultsbutik&kafé(öppetfre10,18,lörochsön10,17) Växjökommun: BiBBs BodarnaiBergsbyarprofessionellahantverkarehålleröppetisinabodarwww.bibbs.se PassapåattbokaplatsochutveckladinkreativitetiBiBBsworkshops. KlockaregårdensTrädgårdsbutikwww.klockaregarden.sevisarfotoutställningmedfotografPelle Wahlgrenswww.studiowahlgren.comblommandebilder(öppet11,18) Alvestakommun: Husebybrukwww.husebybruk.seUtställningmedGunnarKajswww.kaj.seväxtlighetochMalinda Damgaardswww.malindamilliner.comhattartillsammansmedvoljärerochlevandefåglar. (torsdagkvällvernissage,seevenemang,fredag,söndag12,16,entréavgift)

2 MedverkandeBUTIKERinomdesignochgastronomi: RudenstamsFrukt&bär Vätterbranterna,nordostomJönköping.(öppettorsochfre11,18) TenhultButiken, livsstilsbutikwww.butiken.biz(öppetvardagar11,18,lördag10,13,söndagstängt) SkillingarydDesignCenterwww.daviddesign.seinredningsbutikochgalleriiSkillingaryd,grannemed Miliseum(öppetvardagar10,18.lörochsön12,16) SonarpsInteriörpersonligmöbelbutikutmedriksväg30.Härpresenterasvarjedagkl10.30 förmiddagskaffemeddesign (öppet10,16) NorrgavelmöbelbutikiLammhultmedprisbelöntdesignochsvanenmärkttillverkning 2

3 EVENEMANG (bokningsavgift tillkommer vid biljettköp) Torsdag den FörmiddagskaffemedDesign SonarpsInteriör,Sonarp VarjeförmiddagkandubörjadinfestivaldagmedattmötaenaktuellformgivarepåSonarpsInteriör.Dufår höraomdesignochformgivningtillförmiddagskaffet! frientré! Medverkandeföretagochformgivareär: 31.10JoelEnhörningfrånByarumsBruk 1.11StinaSandwall 2.11DavidDesign 3.11JohanIsakssonfrånGivarps EnperfektinledningvarjefestivaldagpåvägtillluncharrangemangiVaggeryd,Skillingaryd,Tenhulteller Vrigstad! MagiochMusikiFabrik SwedesemöbelfabrikiVaggerydden31.10kl12.30 GuidadturiSwedesesfabrikwww.swedese.se Lyxigitaliensklunchtallrik,kaffemedkaka FöreställningiSwedesesshowroommedSverigesendakvinnligamästareimagisomförförmedtrollerioch magi,varvatmedförtrollandemusikavmusikhögskolestuderandefrånmalmö. Biljetterà225krink.lunchochkaffe(barn0,6gratis,ungdom7,1650) InleddagenmedFörmiddagskaffepåSonarpsInteriörmedJoelEnhörningfrånByarumsBruk KomstadKvarnochKafé Komstad,utanförSävsjö,den31.10kl13?15 EneftermiddagförbarnochvuxnaidenunikamiljöniKomstad!Provapåattsmidaidengamlasmedjan tillsammansmedjohanfrånlänsmuséetijönköping,bakabrödvidkvarnen,medmera.handelsbodenoch caféetharöppetochentrappaupphemslöjdensutställningmedspännandesmåländskthantverk. frientré KombineramedettbesökhosNorraLjungaGalleri! 3

4 4 Frånhattstommetillblomsterkulle Husebybrukden31.10kl17.30 IntroduktionihattensfantastiskavärldpåHusebybruk. Vadärenkoaff/coiffe?Modist/hattmakare?Hattaribananfiber!?Efterenkvällmedmodisterna?Malinda DamgaardochBirgitteGylling kommerduvetamycketmera.kvällenärenkombinationavföreläsningoch demonstrationavhurmantillverkarolikatyperavhattariolikamaterial IutställningenfårduocksånjutaavGunnarKajsmakalösakreationer,närträdgårdenflyttarinisalongerna. LandshövdingKristinaAlsérinvigerochSmålandsOperamedverkarmedmusikurTrollflöjten Biljetterà300krinklusivemat,dryckochunderhållning(barn0,6gratis,ungdom7,1650) Enbartinvigning,mat,dryckochunderhållningkl19.00 Biljetterà150krinklusivemat,dryckochunderhållning(barn0?6gratis,ungdom7?1650) Bokadirektviatelefon0470,752097

5 Fredagden1.11 ÄppelprovningpåRudenstamsGårdsbutik RudenstamsGårdsbutik,norromHuskvarna FöljmedpåensmakresagenomettantaläpplesorterfrånRudenstamsBär&Fruktdärvidrickeräpple,smakar råaochäventillagadeäpplen.vifårsmakapåsortersomaroma,gravensteiner,åkerö,ruboninolaoch SantanablandatmedäppleanekdoterochäpplekunskapfrånRudu,Sverigestredjestörstaäppledistrikt.Plocka gärnamedalladinaäpplefrågorochfruktfunderingar. Biljetterà100(barn0,6gratis,ungdom7,1650) FortsätthärifråntillTenhultellerbokaineftermiddagssalongenhosTageAndersenmedbådelyxigt afternoonteaochnågraavsverigestoppartister! Musikalisklunchihistoriskmiljö Miliseum,Skillingarydden1.11kl12.00 FredagslunchmedmilitärochcivilmusikianrikaSkillingarydsläger. JohnBauerBrasskonserterarochMonaLiljendahlserveraranekdoterfrånmilitärförläggningensrikahistoria. InträdetillMiliseumingår Biljetterà225krinklusivelunchochkaffe(barn0,6gratis,ungdom7,1650) Tadelavglasutställningarikommunen ArtGateglasochsåvernissagepåHooksHerrgårdkl16.Påkvällen rekommenderarvistarktmusicavitaeskonsertpåherrgården! TräkorsetpåWallbyGård WallbySäteri,Skiröden1.11kl12.00 RundvandrandeföreställningigårdenshistoriadärRomeo&Juliakörenwww.romeo?julia.se ochungdomarfrånnäverlundadalensteaterförening(totaltca20aktörer)omvandladetillsäterietshistoriska figurerledsagarpublikenmedskådespeleriochsångbådeinom?ochutomhus. Föreställningeninkluderarenvälsmakandelunch. Ettarrangemanglämpligtförallaåldrar,ävensmåbarn. Kläderefterväder! Biljetterà300krinklusivelunch(barn0,6gratis,ungdom7,1650) StannakvarochfortsätttillNäshultochLövsjöLoghouseefterföreställningen. 5

6 EftermiddagssalonghosTageAndersen Gunillaberg,Bottnarydden1.11kl14.30 UnderbaratmosfärbjudshoshemmahosdansketrädgårdskonstnärenTageAndersen.Inledandemingeli utställningen,serveringavsnittar,vin,teochhembaktawienerbrödmedefterföljandemusikalisk/litterär salong.påfredagenmöterbachtranströmerienintimföreställningmedsverigesfrämstegitarristmats Bergström,tillsammansmedskådespelerskanKristinaAdolpson.Afternoonteamedvin,snittar,teoch wienerbröd,besökitageandersensutställningingår Biljetterà300krinklusiveafternoontea(barn0,6gratis,ungdom7,1650) KombineramedvernissageochMusicaVitaepåHooksHerrgård EftermiddagiNäshult NäshultsbyochLövsjöLoghouseden1.11kl15?18 Kl15?18öppethosLövsjöLoghousemedmarknadochutställningavlokalaproducenter,hantverkareoch konstnärer.inäshultkandubesökautställningen fråndåtidtillnutidienlevandebygd ihembygdsgården, ClaessonslanthandelochNäshultsButik&Kafé. Kl16.20 PechaKuchaiNäshult IsamarbetemedSvenskFormSmålandharviglädjenattförförstagångenpresenteraenpechakuchapå landsbygden!pechakuchaiväxjöåkerpåutflykt! Detjapanskapresentationsformatetharunderdetioårdetfunnits,spriditsöverhelavärlden.Med20bilder och20sekunderperbild,presenterasolikaämnen,framföralltinomdesign,arkitektur,konstochkreativa yrken.detärettfantastisktsättattmötanykunskapochinspiration!hoslövsjöloghousekommerviattmöta etttiotalpresentatörernärnäshultochstoravärldenmöts! frientré! KombineramedkvällsevenemangetTrenderochTendensermedblaJimmySchönningochinleddagenmed Romeo&JuliakörenslunchföreställningpåWallbySäteri TräkorsetpåWallbyGård WallbySäteri,Skiröden1.11kl17.00 RundvandrandeföreställningigårdenshistoriadärRomeo&Juliakörenwww.romeo?julia.se ochungdomarfrånnäverlundadalensteaterförening(totaltca20aktörer)omvandladetillsäterietshistoriska figurerledsagarpublikenmedskådespeleriochsångbådeinom?ochutomhus. Middagsföreställningenskeritreakter,mellanvilkamiddagsbufféochdessertserverasförattavrundasi huvudbyggnaden,medberättelserochmusikframförkakelugnarna. Ettarrangemanglämpligtförallaåldrar,ävensmåbarn. Kläderefterväder! 795krinkllunch(boendebarn0,6gratis,ungdom7,1650) BesökFrenillasbodiSkirösamtutställningarnaochhantverkarnaiNäshultochNyepåvägen! 6

7 KyrkogårdsvandringpåVrigstadKyrkogård Vrigstadkyrkaden1.11kl17.00 ViledsagasavInccaDahlqvist,enavdekvinnorsomanländemeddevitabussarnaunderandravärldskriget ochfårdelavflyktingkvinnorsödennärvivandrartillderasviloplatserpåvrigstadkyrkogård. Samlingvidkyrkansentré. frientré MusicaVitaepåHooksHerrgård HookHerrgårdden1.11kl18.00 FredagsfilmmedlivemusikavvälkändakammarorkesternMusicaVitaefrånVäxjöunderledningavPeter Nordahl. DuserdelarHitchcocksPsychoochfårhöramusikenavBernhardHerrmannlive! DessutomfilmenKKmedmusikavtonsättarenAndersWallsomnyligenhadepremiärvidGöteborgs filmfestival.musicavitaespelarlivetillfilmenochbjuderdessutompåannankändfilmmusiktexurgudfadern. Biljetterà200kr(ungdom13,1650)Ejlämpligtförbarn! PerfektattkombineramedTurentillTenhultellerenheldagiVaggerydmedFörmiddagmedDesignhos SonarpsInteriörsamtMusikalisklunchihistoriskmiljö KomtidigtochtadelavvernissageavtheGlassFactorysutställning.Supéefterföreställningenavrundar dagen. IngåriAntikweekendpåHooksHerrgård1:2.11medPeterNorén. NorthernLights Asakyrkaden1.11kl18.00 Reprisavförraåretsstorasuccé,därkvälleninledsmedPetterBerndalensverkNorthernLightsför 21handgjordalampor,tillverkadeavdetsmåländskaföretagetBelysningsbolagetBSweden. IntroduktionavGunnelSvensson. IkonsertensandradelmöterPetterenavSverigesfrämstafolkmusiksångerskorUlrikaBodénochvi upplevertvåavvärldensäldstainstrument,svensktraditionellfolksångochsvenskt folkmusikslagverk.kärlekssångerochvallmusikmöterfolkligakoralerochrytmiskapolskor. Biljetter à 150 kr (barn 0-6 gratis, ungdom )! KonsertenkanköpasipaketmedsupépåAsaHerrgårdwww.asaherrgard.se 7

8 Trenderochtendenser inneochute LövsjöLoghouse,Näshultden1.11kl18.30 FöredragochdemonstrationavJimmySchönningtv?profil,trendsättareochdesigner,samtErikHjärtforsfrån LövsjöLoghouse.MinikonsertmedMatildaochMikaelBremer,blockflöjtochgitarr. MingelmedmatochdrycktillsammansmeddemedverkandeiLövsjöLoghouseshowroom.Platsförfrågoroch rådgivning. Biljetterà300(inklusivedryckochtilltuggfrånkl18ochenmåltidefterföredragochunderhållning) Komtidigtochtadelavmarknadochpechakuchaundereftermiddagen!Inledgärnadagenmed lunchföreställningenpåwallbysäteri. Musikinatten PeaceofMind Nydalakyrkaden1.11kl22.00 Stämningsfullavrundningpådageniskenetavlevandeljusidenvackraklosterkyrkan,tillsammansmed JunekvintettenfrånSmålandsMusik&TeaterochmedfestivalenskonstnärligaledareSusanneRydénsom gästartist. frientré! Passapåatttadelavdetidigakvällsarrangemangen,ätengodmiddaghosCaféTimjan ellerhooksherrgård ochavslutasedandageninydala. 8

9 9 Lördag den 2.11 Historiapåräls Den2.11,avgångVäxjö09.42,avgångAlvesta10.00 ankomstjönköping11.56 Påspåret segrarenochpopulärhistorikerndickharrisonblirvårciceronpådetchartradekrösatågetdärdu serverassmåländskhistoriapåräls,förmiddagskaffeochdessutomlevandemusikpånågraavde nyckelstationersomtågetpasserar.ettunikttillfälleattupplevasmålandochvårmestpopuläreochvälkände historieförmedlare. Biljetterà225krinklusiveförmiddagskaffe(barn0,6gratis,ungdom7,1650) Dubokardinegenreturviawww.krosatåget.se eller paketmedbusstillbakatillväxjöviaeftermiddagssalongpågunillabergochmiddagmedunderhållningpå HooksHerrgårdhosRamkvillabusspå0470:60500 VrigstadMatmarknad GranbackenVrigstadden2.11kl11?16 PåGranbackenmöterviett15?talsmåskaligalivsmedelsproducenterfrånområdettillsammansmedsmakprov ochinspirationfrånaleholmsskolanslivsmedelsprogramsomserverar Världenpåsmåländska. VärldsmusikbandetMorfisBixurfrånUppsalaunderhållervarjeheltimmaochMedborgarskolans dansgrupperuppträder. Härhittarduingrediensertillhelgensmåltiderochmatinspirationförhelahösten,Barnenerbjudervi spännandepysseltillsammansmedhemslöjden.inneidenvackramiljönihuvudbyggnadendukarsvanteoch hanspersonaluppenhärliglunchbufféförhelafamiljen! frientré! Vrigstadpasserarduoavsettvilkethålldukommerifrån taenheldagochtadelavevenemangoch utställningarutmedriksväg30! BankmuséetochvärdshusetharinledandearrangemangtillkvällenskonsertTITANICiNyaHjälmseryds kyrka.

10 EmigrantvisorochUtvandraröden BankgårdeniVrigstadden2.11kl11.30och14.00 SkådespelareochtrubadurMatsSturessonfrånRegionteaterniVäxjösamtemigrantforskarenStigMarz ledsagarossblandbygdensutvandrareidenunikasekelskiftesmiljödärfritjofnilssonpiratenochkristina Nilssonvarkäraochåterkommandegäster 100kr(barn0,6gratis,ungdom7,1650) PlaneraförenheldagiVrigstadmedmatmarknad,emigranthistorier,föreläsningochkonsertmedTITANICi NyaHjälmseryd.NärliggandeärocksåHooksHerrgårdmedGlasutställningochpåandrahålletKomstad KvarnmedHemslöjdensutställningochGalleriNorraLjunga. DesigndagarpåSDC SkillingarydDesignCenter,Skillingarydden2och3novemberkl13?15 Härmöterduaktuellaformgivare,bekantardigmedAuldRareWhiskey detsmåländskaalternativet!lyssnar påskönmusikihögtalarefrånlarsenhifi,tardelavspecialerbjudandenochnjuterav SkillingarydsartistenAnnaSköldsmusik. Besökävenvåraandrautställningarinärheten.GlasriketochGlassFactorysgästspelpåHooksHerrgårdhar öppethelahelgen,liksomartgateglaspåvägenmellanhokochvaggeryd. InleddagenpåSonarpsInteriörsomden2.11erbjuderenföreläsningmedDavidDesign.. TräkorsetpåWallbyGård WallbySäteri,Skiröden2.11kl12.00 Rundvandrande föreställning i gårdens historia där Romeo&Juliakören och ungdomar från Näverlundadalens teaterförening (totalt ca 20 aktörer) omvandlade till säteriets historiska figurer ledsagar publiken med skådespeleri och sång både inom- och utomhus. Föreställningen inkluderar en välsmakande lunch. Ett arrangemang lämpligt för alla åldrar, även små barn. Kläder efter väder! Biljetterà300krinklusivelunch(barn0,6gratis,ungdom7,1650) BesökFrenillasbodiSkirösamtutställningarnaochhantverkarnaiNäshultochNyepåvägen! 10

11 Historiapåräls avgångjönköping13.30,ankomstalvesta15.20 Påspåret segrarenochpopulärhistorikerndickharrisonblirvårciceronpådetchartradekrösatågetdärdu serverassmåländskhistoriapåräls,eftermiddagsskaffeochdessutommusikavnorrahammarsblåsarsextett närtågetlämnarjönköping.ettunikttillfälleattupplevasmålandochvårmestpopuläreochvälkände historieförmedlare. Biljetterà225krinklusiveförmiddagskaffe(barn0,6gratis,ungdom7,1650) Dubokardinegenreturviawww.krosatåget.se eller ipaketmedbusstillbakatilljönköpingviamåltidochutställningilantligaöhrsamtkonsertentitanicinya HjälmserydhosRamkvillabusspåtel0470:60500 EftermiddagssalonghosTageAndersen Gunillaberg,Bottnarydden2.11kl14.30 UnderbaratmosfärbjudshoshemmahosdansketrädgårdskonstnärenTageAndersen.Inledandemingeli utställningen,serveringavsnittar,vin,teochhembaktawienerbrödmedefterföljandemusikalisk/litterär salongtillsammansmedettgästspelfrånsmålandsmusik&teatermedkerstinjanssonpianistochhanna Schönrecitation Afternoonteamedvin,snittar,teochwienerbröd,besökiTageAndersensutställningingår Biljetterà300krinklusiveafternoontea(barn0,6gratis,ungdom7,1650) Kombineramedbesökpåvårafinautställningarisöderochnorr alltberoendevilkethålldufärdastilloch från! HemmahosNorrgavel Norrgavelsmöbelbutik,Lammhult FolkkäraförfattarenBodilMalmstenförmedlarsinatankarochtextermedMarianneEngeSwartzjournalist, sommoderator.enintimochnärastundinorrgavelsskönamöblemang,somavrundasmeddryckochsnittar. Biljetterà150inklusivedryckochsnittar(barn0,6gratis,ungdom7,1650) KombineramedbesökpåutställningarnaiHuseby,iÖhrochBodarnaiBergsByar. Kommerdunorrifrånpasserardualltsomhänderlängsmedriksväg30 GlasutställningiHook, MatmarknadiVrigstad,medmera. 11

12 SchumannbesökerHörleslott Hörleden2.11kl16.00 IdettaprogramfårviföljamedpåenresagenomRobertSchumannslivochkonstnärskap.Sångernafåren särskildemotionellklangbotteniljusetavrobertochclaraschumannspassioneradekärlekshistoria.en föreställningdärmusikmötertextochbild. JohnKinellbaryton,DanielJohanssonochSamuelEdvardssonWigervallgitarr,MattiasBokingeprojicerad bildkonst,oskarthunbergrecitation Biljetterà200(barn0,6gratis,ungdom7,1650) Boka!paket!med!konsert!och!middag!hos!Café!Timjan!070963!46!275ochInleddagenmedettbesökpåvåra finautställningarinärområdet,påvandalorum,påhooksherrgårdsamtikomstad! SistanattenmedTitanic VrigstadVärdshusden2.11kl15.30 FörfattarenochforskarenClaes:GöranWetterholmberättaromdensistanattenpådetsjunkande skeppet.världensfrämstetitanicspecialistvisarföremålfrånbåtenochvifårkännaosssomresenärer ombord. Biljetterà225krinklusiveafternoontea(barn0,6gratis,ungdom7,1650) InledmedettbesökpåVirgstadMatmarknad,påBankgårdenochIMVrigstadhemmet Bokapaketmedföreläsning,konsertiNyaHjälmserydmedefterföljandetrerätterslokalproducerad smålandsmenypå0382: Pris:750/person(exkldryck) Titanic resantillenannanvärld! NyaHjälmserydkyrkaden2.11kl18.00 INyaHjälmserydsvackra,ljusakyrkorumbjudervipåenavfestivalenshöjdpunkter. Påenplatsdärkyrkanstårkvarsomettstortmonumentöverdenbysomförsvannmotenannan värld,konserterarvärldsberömdaschweiziskaensemblenisalonisti, filmentitanicspelaroriginalmusikfrånfilmenochbjuderpåsmekandetonerfrånsalongernapåövredäck. MusikenkombinerasmedtexterfrånVilhelmMobergsUtvandrarna,gestaltadeavälskadeskådespelerskan StinaEkbladsomblirKristinasröstfrånundredäck,fylldavlängtantillhembygden. Biljetterà225kr(barn0,6gratis,ungdom7,1650) KomtidigtochnjutavKulturparkensutställning ettödefråntitanic samtrobertemanuelfredrikssons Amerikaochutvandrarinspireradekonst! Bokapaketmedinledandeföreläsning SistanattenmedTitanic,konsertochefterföljandetrerätters lokalproduceradsmålandsmenypå0382: Pris:750/person(exkldryck) Kommerdusöderifrån,passapåattbesökaHusebyBruksamtutställningarnaiÖhrochBergsByar(BiBBs) 12

13 TräkorsetpåWallbyGård WallbySäteri,Skiröden2.11kl17.00 RundvandrandeföreställningigårdenshistoriadärRomeo&Juliakörenwww.romeo?julia.se ochungdomarfrånnäverlundadalensteaterförening(totaltca20aktörer)omvandladetillsäterietshistoriska figurerledsagarpublikenmedskådespeleriochsångbådeinom?ochutomhus. Middagsföreställningenskeritreakter,mellanvilkamiddagsbufféochdessertserverasförattavrundasi huvudbyggnaden,medberättelserochmusikframförkakelugnarna. Ettarrangemanglämpligtförallaåldrar,ävensmåbarn. Kläderefterväder! 795krinkllunch(boendebarn0,6gratis,ungdom7,1650) BesökFrenillasbodiSkirösamtutställningarnaochhantverkarnaiNäshultochNyepåvägen! JazzpåRiddersberg Riddersbergden2.11frånkl18.00 EnsoftochstämningsfulljazzkonsertpåRiddersbergmedLovisaLindkvist,sång,BengtLindkvistpiano ochtommyjohnsonkontrabassominledsfrånkl18medenvälsmakandebuffé. Bokadirektpåtelefon036, Jazzbara! Alvestajazzklubbden2.11kl20ca MusikerurSverigesjazzelit:MattiasWelin,bas,ÖrjanHultén,sax,komposition,PetterBerndalen, slagverk,lindapettersson,sångfirartillsammansmedpublikenattalvestajazzochbluesfirar20år.njut avmusikmedenvidutblickochinfluenserfrånnärochfjärran,menocksåavnära,småländskavisor. BiljettköperdudirektpåplatsiAlvesta NjutävenavartisternapåfredagkvälleniAsakyrka(PetterBerndalen)ochpåBlädingegårdenden

14 14 Söndag den 3.11 Skålarpåenutställning Lädjasnickerimagasin,den3.11kl11.00 EttexotisktmötemellanensvarvochettpianoiLädjaSnickerimagasin.SyskonenJansson:Kerstin,pianisthos SmålandsMusikochTeaterochUlf,matematikermenocksåSverigesfrämstesvarvaremedutställningarpåbl amalmstensbutikenistockholmochijapanbakomsig,låterhantverkochmusikskapagemensamklangmed utgångspunktimussorgskijsmusik. Biljetterà150kr(barn0,6gratis,ungdom7,1650) BesökövrigabodariBergochfortsätttillAsaHerrgårdförlunchochföreställningmedRomeo&Juliakören. Lunchevent Alvestaochstoravärlden! Blädingegården,Alvestaden3.11kl11?15 Mat,musikochhappeningsfrånallavärldenshörnpåBlädingegårdenutanförAlvesta.Hållbara Blädingemötersomaliska,tjetjenskaochpalestinskaföreningarsombjuderpåsinmatkultur.20? årsjubilerandealvestajazzklubbgästartillsammansmedfolkmusikernochmatbloggarenpetter Berndalensomocksågerosseninblickilivetutanmellanhänderkl13.30.KarinNilssonfrånKulturparken SmålandberättarBlädingehistorierförbarnochvuxna.Eldarochstämninggerkänslanavensemesterresatill enannankontinent! Komochnjutavsöndagslunchenienhärligatmosfär! frientré! Comeagain! SädesmagasinetOdenpåAsaHerrgårdden3.11kl13.30Lunchfrån12.00 Lunchföreställningmed350?årsjubilerandeJohnDowlandsljuvligtberättandemusikmedenkvartett urkarismatiskaromeo&juliakören.påasaherrgård.härkommervidemlikanärasomgästernapå Nobelfesten!Läckerlunchbufféinnepåherrgårdenförekonsertenfrånkl12.00ingår. Biljetterà350krinkllunch(barn0,6gratisiföräldrarssällskap,ungdom7,1650) KombineramedbesökpåvårafinautställningariKronobergslän!Huseby,ÖhrochBiBBshälsardig välkommen!

15 EftermiddagssalonghosTageAndersen Gunillaberg,Bottnarydden3.11kl14.30 UnderbaratmosfärbjudshoshemmahosdansketrädgårdskonstnärenTageAndersen.Inledandemingeli utställningen,serveringavsnittar,vin,teochhembaktawienerbrödmedefterföljandemusikalisk/litterär salong.judithmariablomsterbergcelloochmedlemmarurromeo&juliakörenbjuderpåklangerochtexter frånbarockochrenässans Afternoonteamedvin,snittar,teochwienerbröd,besökiTageAndersensutställningingår Biljetterà300krinklusiveafternoontea(barn0,6gratis,ungdom7,1650) Kombineramedbesökpåvårafinautställningarisöderochnorr alltberoendevilkethålldufärdastilloch från! September! ElinWägnersLillabjörkaden3.11kl15.00 AktuelleförfattarenochjournalistenKristofferLeandoergästarElinWägnersLillaBjörka.Hörhonomberätta medutgångspunktfrånbokenseptember enkärlekfullskildringavenmor. Biljetterà100krinklusivekaffe/temeddopp(barn0,6gratis,ungdom7,1650) VårfestivalavslutningiKronobergslän!Njutavutställningarilänettidigareunderdagen!Duhinneräven med Skålarpåenutställning ilädja! Slagverksfyrverkeriochfestivalavslutning T?Emballage,Vetlandaden3.11kl16.00 T?EmballageiVetlandaförvandlasföreneftermiddagtillstadenskulturhusochdumöteroslagbara slagverksteatergruppenkomodoiensprakandefestivalavslutning.medverkargörävendansare frånmedborgarskolansdansgrupperivetlandasominlederföreställningenmedbådetangoochstreetdance. Biljetterà200kr(barn0,6gratisiföräldrarssällskap,ungdom7,1650) 15

16 WorkshopshosBiBBs BodarnaiBergsByar lördagden2ochsöndagden3novembererbjuderviattunderledningavdekunnigakonstnärernaoch hantverkarnaibergsbyarlåtadinegenkreativitetfåblommasomendelavkulturfestivalen.barnochvuxnaär välkomna!anmäldigdirekttillresp.anordnare.avgift:250:?/person+material. Keramik,KnapagårdenKeramik,10.30 Måleri,MAZart,13.00 Silversmide,SilversmedjaniSörskog,14.30 Tovning,Ernaro,15.00 Någrainspirationsförslagförlördagsdagsturer: Litterärlördag BesökElinWägnersLillaBjörka,lyssnatillBodilMalmsteniLammhultochmötVilhelmMobergiNya Hjälmseryd.LunchäterduiÖhr! Iutvandraresspår EmigranthistorierpåBankgårdeniVrigstad,lunchpåGranbacken,besökpåIM?Vrigstadgårdens utställningföljtavafternoonteaochkåserimedclaes?göranwetterholmpågranbacken, utställningochtitanickonsertinyahjälmseryd. VärldenviaVrigstad FörmiddagskaffemeddesignellerbesökpåVandalorum,GlasutställningochherrgårdslunchiHook, Utställningar,matmarknadmedvärldsmusikiVrigstad,föreläsningochkonsertTITANIC. Växjöturochretur! Historiapåräls,bussnorrutmedlunchpåTokerydsHerrgård,EftermiddagssalonghosTage Andersen,besökpåHooksHerrgårdochGlassFactorysutställningsamtavslutandemiddagmed underhållningavtobiasgranbacka pianistochsångarepåväginiallastorasammanhang!bokahos Ramkvillabuss0470?65000 Jönköpingturochretur! Historiapåräls,besökpåHusebybruk,TitaniciNyaHjälmserydochsupépåGranbacken Familjedygnmedbarnenslördag BesökhosNorrgaveliLammhultochHemslöjdensverkstadförbarnochunga. VidaretillVrigstadmedmatmarknad,musikochspännandepysselförbarn. LunchpåGranbacken Komstadkvarn,härligmiljöförstorochliten LyxigeftermiddagochkvällförhelafamiljenpåWallbymedstorfamiljeföreställningmedR&J övernattningochhotellfrukost! 16

Spelschema för årets fotbollsmästerskap! island tyskland Söndag 14/7 Växjö Arena, Växjö. Söndag 14/7 Kalmar Arena, Kalmar

Spelschema för årets fotbollsmästerskap! island tyskland Söndag 14/7 Växjö Arena, Växjö. Söndag 14/7 Kalmar Arena, Kalmar ! Onsdagen 10/7 Onsdagen 10/7 Torsdag 11/7 Torsdag 11/7, Fredag 12/7 Fredag 12/7 Lördag 13/7 Lördag 13/7 Söndag 14/7 Söndag 14/7 Måndag 15/7 Måndag 15/7 Tisdag 16/7 Tisdag 16/7 Onsdag 17/7 Onsdag 17/7

Läs mer

Repertoaren i Värmland våren 2014

Repertoaren i Värmland våren 2014 Repertoaren i Värmland våren 2014 1 Repertoaren i Värmland våren 2014 I föreliggande program kan du se de föreställningar som kommer att spelas på länets teaterföreningars scener under våren. Till detta

Läs mer

474 474 474 434 474 474 474 474 474 474 434 474 474 474 437 474 05.33 06.00 06.07 06.54 07.21 07.28 07.35 06.44 06.33 07.00 07.07 07.

474 474 474 434 474 474 474 474 474 474 434 474 474 474 437 474 05.33 06.00 06.07 06.54 07.21 07.28 07.35 06.44 06.33 07.00 07.07 07. 432 440 474 Samlingstabell Hemmesta Giltighetstid 20 augusti 2007 och tills vidare. Observera! Linje 492 går lokalvägen mellan Gustavsberg. Noter c Utgår kl 07.23 från Värmdö marknad. f Fredag. n Endast

Läs mer

28 28S Stockholms östra Österskär

28 28S Stockholms östra Österskär Giltighetstid december 20 18 juni 2015 samt 8 november 2015 10 januari 20 S Noter n Endast natt mot lördag, söndag och helgdag. Måndag fredag S S S S S S 05. 05. 05.15 05.17 05.18 05.20 05. 05. 05. 05.

Läs mer

10% Ps. Fråga Anna i butiken om våra varor. Hon rider själv och vet allt om vad häst och ryttare behöver. ...

10% Ps. Fråga Anna i butiken om våra varor. Hon rider själv och vet allt om vad häst och ryttare behöver. ... Skriv ut på A4-papper. OM DU VILL HA VÅR TRYCKTA HEMSKICKAD, Skriv ut på A4-papper. OM DU VILL HA VÅR TRYCKTA HEMSKICKAD, Skriv ut på A4-papper. OM DU VILL HA VÅR TRYCKTA HEMSKICKAD, Skriv ut på A4-papper.

Läs mer

Dansa Salsa En kurs för dig som bor i gruppbostad eller arbetar på daglig verksamhet.

Dansa Salsa En kurs för dig som bor i gruppbostad eller arbetar på daglig verksamhet. Dansa Salsa En kurs för dig som bor i gruppbostad eller arbetar på daglig verksamhet. Välkommen på Salsakurs. Salsa är en dans från Cuba som dansas över hela världen. Klicka här så får du se en film om

Läs mer

Program höst Höstens barnaktiviteter på Falu stadsbibliotek. Det är fri entré på Falu stadsbiblioteks arrangemang.

Program höst Höstens barnaktiviteter på Falu stadsbibliotek. Det är fri entré på Falu stadsbiblioteks arrangemang. falun.se/bibliotek Program höst 2016 Höstens barnaktiviteter på Falu stadsbibliotek Det är fri entré på Falu stadsbiblioteks arrangemang. Välkommen in till biblioteken i höst! Kontakt och frågor: Falu

Läs mer

Program våren Vårens barnaktiviteter på Falu stadsbibliotek. Det är fri entré på Falu stadsbiblioteks arrangemang.

Program våren Vårens barnaktiviteter på Falu stadsbibliotek. Det är fri entré på Falu stadsbiblioteks arrangemang. falun.se/bibliotek Program våren 2016 Vårens barnaktiviteter på Falu stadsbibliotek Det är fri entré på Falu stadsbiblioteks arrangemang. Välkommen in till biblioteket i vår! Kontakt och frågor: Falu stadsbibliotek

Läs mer

Läs mer om kurserna på www.altakulturknut.se. Akustisk gitarr Onsdagar 5/ 0 8.00 9.30 0 ggr 760 kr

Läs mer om kurserna på www.altakulturknut.se. Akustisk gitarr Onsdagar 5/ 0 8.00 9.30 0 ggr 760 kr medborgarskolan Läs mer om kurserna på www.altakulturknut.se Akustisk gitarr Onsdagar 5/ 0 8.00 9.30 0 ggr 760 kr Västafrikansk dans Onsdagar 5/ 0 8.00 9.30 0 ggr 800 kr Fredagskväll med dans Fredag 7/

Läs mer

Mötesplatsen Tallbohov November 2011

Mötesplatsen Tallbohov November 2011 Öppet helgfri mån-fre kl.8.00 16.00. Snapphanev. 22. 177 54 Järfälla Tisdag 1/11 10.00-11.00 Knep & Knåp. 13.30-14.45 Skivor till kaffet. Kaffe & kaka 10 kr. Onsdag 2/11 14.00-14.45 Torsdag 3/11 10.00

Läs mer

22 Tvärbanan Alvik Sickla udde

22 Tvärbanan Alvik Sickla udde Tvärbanan Noter n Endast natt mot lördag, söndag och helgdag. Måndag fredag s strand............................................................................................................................................................................................................

Läs mer

KROPPSFUNKTION är en festival på c.off, den 17-19 september 2015.

KROPPSFUNKTION är en festival på c.off, den 17-19 september 2015. KROPPSFUNKTION är en festival på c.off, den 17-19 september 2015. Festivalen KROPPSFUNKTION handlar om språk, koreografi och rörelse, där olika funktioner och variationer tar plats. Festivalen vill ställa

Läs mer

Vecka:1 Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Söndag. Info: Färgade block - Bokade aktiviteter Fria block - Lediga tider för självträning

Vecka:1 Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Söndag. Info: Färgade block - Bokade aktiviteter Fria block - Lediga tider för självträning Vecka:1 Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Söndag Datum: 02-jan 03-jan 04-jan 05-jan 06-jan 07-jan 08-jan 09:00 10:00 Fria block - Lediga tider för självträning och lägg i den vita brevlådan! 12:00

Läs mer

Program våren Vårens barnaktiviteter på Falu stadsbibliotek. Det är fri entré på Falu stadsbiblioteks arrangemang.

Program våren Vårens barnaktiviteter på Falu stadsbibliotek. Det är fri entré på Falu stadsbiblioteks arrangemang. falun.se/bibliotek Program våren 2016 Vårens barnaktiviteter på Falu stadsbibliotek Det är fri entré på Falu stadsbiblioteks arrangemang. Välkommen in till biblioteket i vår! Kontakt och frågor: Falu stadsbibliotek

Läs mer

Sommarkurser på Drömlokalen i juni och augusti 2017 (arrangör Drömlokalen.se)

Sommarkurser på Drömlokalen i juni och augusti 2017 (arrangör Drömlokalen.se) Sommarkurser på Drömlokalen i juni och augusti 2017 (arrangör Drömlokalen.se) Temadag Bygg i lera och dreja När: Måndagen den 19 juni klockan 11:00 till 16:00 Konst workshop Prova på alla tekniker När:

Läs mer

för mer info. se www.skanesdjurpark.se

för mer info. se www.skanesdjurpark.se 1 Lär dig paddla kajak och ha kul i kanotskola! Åk. 3 - uppåt Tid: Mån 14 juni - tors 17 juni, kl.l10.00-15.00. Söndag 13 juni k.l15.00 har vi föräldraträff med information om kanotskolan. Kostnad: 500kr

Läs mer

Mötesplats Duvan SEPTEMBER 2015

Mötesplats Duvan SEPTEMBER 2015 Mötesplats Duvan SEPTEMBER 2015 Foto: Annika Sandahl Stadsdelsförvaltningen Norr Vi hälsar alla pensionärer i stadsdel Norr varmt välkomna! Våra aktiviteter är i Mötesplatsens lokaler på Engelbrektsgatan

Läs mer

Till gruppbostäder och daglig verksamhet: Moderna Museet samling

Till gruppbostäder och daglig verksamhet: Moderna Museet samling Robert Rauschenberg, Monogram, 1955-59 Estate of Robert Rauschenberg/BUS 2012, Stockholm/VAGA, NY. Till gruppbostäder och daglig verksamhet: Moderna Museet samling Välkomna till visningar och verkstad

Läs mer

Kommunbladet november 2013

Kommunbladet november 2013 Kommunbladet november 2013 Information från Norsjö kommun Nyheter om bredbands-nätet i Norsjö Det kommer att vara störningar i bredbands-nätet i Norsjö kommun på natten mellan onsdag och torsdag den 20

Läs mer

Sommarschema 2013. Vecka 24. Måndag 10/6 Tisdag 11/6 Onsdag 12/6 Torsdag 13/6 Fredag 14/6 Lördag 15/6 Söndag16/6 06.30-09.

Sommarschema 2013. Vecka 24. Måndag 10/6 Tisdag 11/6 Onsdag 12/6 Torsdag 13/6 Fredag 14/6 Lördag 15/6 Söndag16/6 06.30-09. Vecka 24 Måndag 10/6 Tisdag 11/6 Onsdag 12/6 Torsdag 13/6 Fredag 14/6 Lördag 15/6 Söndag16/6 15.00-16.55 Gravidyoga 17.00-19.00 Therapeutic Series Part 2: The Core 07.30-16.00 Therapeutic Series Part 2:

Läs mer

Arrangörer. Fråga mer:

Arrangörer. Fråga mer: 18 april 24 april 2016 Arrangörer ABF Barkhyttans byalag Entré Ungdom Folkets Hus Föreningen Nya Vävstugan Hofors Bibliotek Hofors Finska Förening Hofors Hembygdsförening Hofors kommun Hofors Konstintresse

Läs mer

Staffanstorps. Teaterförening. Vårprogram 2016. Kallelse till Årsmötet EN DEL AV RIKSTEATERN. 17 mars Årsmöte och. 16 januari Den osynliga väggen

Staffanstorps. Teaterförening. Vårprogram 2016. Kallelse till Årsmötet EN DEL AV RIKSTEATERN. 17 mars Årsmöte och. 16 januari Den osynliga väggen Vårprogram 2016 Staffanstorps Teaterförening EN DEL AV RIKSTEATERN Kallelse till Årsmötet 16 januari Den osynliga väggen 17 mars Årsmöte och Staffanstorps Musikskolas Storband 17 april Greve Moltke av

Läs mer

Turism & besök (/sv/uppleva-gora/start---turism/) / Göra (/sv/uppleva-gora/start---turism/gora/) / Båtturer

Turism & besök (/sv/uppleva-gora/start---turism/) / Göra (/sv/uppleva-gora/start---turism/gora/) / Båtturer Turism & besök (/sv/uppleva-gora/start---turism/) / Göra (/sv/uppleva-gora/start---turism/gora/) / Båtturer Båtturer Mariefred Strängnäs Aktiviteter Båtturer Dagskryssningar, räkkryssningar, kryssning

Läs mer

Teaterlek med Nikita Teater för de minsta Plats: Huvudbiblioteket Fredag: 24 januari kl Samarr: Kulturskolan FEBRUARI

Teaterlek med Nikita Teater för de minsta Plats: Huvudbiblioteket Fredag: 24 januari kl Samarr: Kulturskolan FEBRUARI Barn- och ungdomsprogram på Kalmar stadsbibliotek våren 2014 Alla evenemang anordnas av Kalmar stadsbibliotek om inget annat anges. Boksnack Lindsdalsbiblioteket Måndag 10 februari kl. 15.30-16.30 Plats:

Läs mer

Assyriska Föreningen i Södertälje inviger sina lokaler

Assyriska Föreningen i Södertälje inviger sina lokaler Nr 114, oktober 2013 Assyriska Föreningen i Södertälje inviger sina lokaler Assyriska föreningen i Södertälje inbjuder alla till invigningen av nya Assyriska Kulturhuset. Invigningen firas med ett fullspäckat

Läs mer

Friskvårdserbjudande för anställda på CSK Våren 2013

Friskvårdserbjudande för anställda på CSK Våren 2013 Ny version 2013-02-21 Friskvårdserbjudande för anställda på CSK Våren 2013 Information om regler för ersättning av friskvårdsaktiviteter finns på Forum/Service/Friskvård. STYRKEKÄLLAN Gratis träning för

Läs mer

TURLISTA Luleås skärgårdsbåtar

TURLISTA Luleås skärgårdsbåtar 2015 TURLISTA Luleås skärgårdsbåtar INNEHÅLLSFÖRTECKNING Prislistor Biljetter, information, priser reguljära turer sid 3 Turlistor Luleå skärgård, reguljära turer Turlista Högsäsong, M/S Symfoni sid 4

Läs mer

Västerås 2013-11-05. PROGRAMTABLÅ vecka 46 för ÖPPNA KANALEN VÄSTERÅS

Västerås 2013-11-05. PROGRAMTABLÅ vecka 46 för ÖPPNA KANALEN VÄSTERÅS Västerås 2013-11-05 PROGRAMTABLÅ vecka 46 för ÖPPNA KANALEN VÄSTERÅS Måndag 11 november 05.00 Hitta din kropps centrum 05.10 06.00 Hitta din kropps centrum 06.10 07.00 Hitta din kropps centrum 07.10 Skaparens

Läs mer

Säsongsplanering 2015 - Tria Kvarono Kulturkompaniet Kronor & Nycklar

Säsongsplanering 2015 - Tria Kvarono Kulturkompaniet Kronor & Nycklar Säsongsplanering 2015 - Tria Kvarono Kulturkompaniet Kronor & Nycklar VECKA 27 - - 29 juni 5 juli Måndag 29/6 18.00 22.00 Körsbärsträdgården WM Tisdag 30/6 18.00 22.00 Körsbärsträdgården WM Onsdag 1/7

Läs mer

Måndag den 20 februari Prova på bas och bleckblås På Kulturskolan (Campus Osbeck) Kl

Måndag den 20 februari Prova på bas och bleckblås På Kulturskolan (Campus Osbeck) Kl Planering inför sportlovet 2017 Inför sportlovet har Laholms kommun tillsammans med andra aktörer i kommunen samlat material som finns om aktiviteter och annat som kan vara intressant för unga i Laholm.

Läs mer

Tjänsteskrivelse 1 (7)

Tjänsteskrivelse 1 (7) Tjänsteskrivelse 1 (7) 2010-08-10 FRN 2009/82 Fritidsnämnden Redovisning av fritidsvanor bland personer med viss funktionsnedsättning, genomförd i samarbete med FUB, föreningen för utvecklingsstörda barn

Läs mer

Barn och familj hösten 2017

Barn och familj hösten 2017 Barn och familj hösten 2017 Välkommen! På bilden ovan syns barnhänder i olika storlekar som klipper, klistrar och skapar kring tema om tro och liv. Det finns också vuxenhänder som hjälper till samtidigt

Läs mer

Sommarläger för hela familjen

Sommarläger för hela familjen Nr 118, maj 2014 Sommarläger för hela familjen AKC har planerat sommarläger för hela familjen till alla åldrar. Det är tänkt att hålla lägret i Ansgardsgården i Flen där vi har tidigare genomfört sommarläger

Läs mer

Marknad. Hammarstrands. Fredag den 15 juli kl.10.00-16.00. Lions Hammarstrand Serverar KAMS fredagen den 15/7 COOP parkeringen. Välkomna!

Marknad. Hammarstrands. Fredag den 15 juli kl.10.00-16.00. Lions Hammarstrand Serverar KAMS fredagen den 15/7 COOP parkeringen. Välkomna! Fugelsta Marknad Vid Fugelsta Bygdegård, lördagen den 6 augusti. kl. 11-15. Tombola, älgkalvslotteri, knallar, kams, fika, hamburgare, m.m "Knallar" sökes, anmälan till tel nr. 070-327 99 36 alt. 070-793

Läs mer

Säsongsplanering 2015 - Kvara Kvarono Kulturkompaniet Kronor & Nycklar

Säsongsplanering 2015 - Kvara Kvarono Kulturkompaniet Kronor & Nycklar Säsongsplanering 2015 - Kvara Kvarono Kulturkompaniet Kronor & Nycklar VECKA 40 - - 28 september 4 oktober Måndag 28/9 18.00 21.00 Repetition Mord På Wapnö Tisdag 29/9 18.00 21.00 Repetition Mord På Wapnö

Läs mer

SPORTLOVSPROGRAM. Gullspångs kommun

SPORTLOVSPROGRAM. Gullspångs kommun SPORTLOVSPROGRAM 2015 Gullspångs kommun F-9 Föräldraråden vill säga ett STORT TACK till Gullspångs Handelsträdgård Partex One up Träbiten Hova pizzeria Kontorsvaruhuset/Skagerns nyheter Veras Pers mekaniska

Läs mer

Prislista Vinter 2015-2016 Vi har öppet för boende året om Restaurangen öppnar den 20/12 till 10/4

Prislista Vinter 2015-2016 Vi har öppet för boende året om Restaurangen öppnar den 20/12 till 10/4 Prislista 2015-2016 Vi har öppet för boende året om Restaurangen öppnar den 20/12 till 10/4 Period A V 1-6 (3/1-13/2), V 15-26 (10/4-29/6) Period B V 52-53 (20/12-2/1), V 7-11(14/2-19/3) Period C V 12-14

Läs mer

Kulturprogram. Sommar 2008

Kulturprogram. Sommar 2008 Kulturprogram Sommar 2008 Musik på bruket Söndagen den 1 juni står Hällekis Musikkår åter som värd för den traditionella musikfestivalen Musik på bruket. I år är det 20:e gången som publiken bjuds på musik

Läs mer

Kulturprogram hösten 2015

Kulturprogram hösten 2015 Kulturprogram hösten 2015 Qulturum Sländan FÖRFATTARE FÖRELÄSARE ÖVRIGT BARN OCH LUNCHMUSIK FAMILJ FILM BARN OCH FAMILJ LÖRDAG 12/9 KL. 12.30 Pygméteatern ger Håll i handen En lekfull föreställning med

Läs mer

Badet har öppet för personer med funktionsnedsättning. Medföljare får också bada. Badkort för sommaren kostar inget. Badet öppnar lördagen den 3 juni

Badet har öppet för personer med funktionsnedsättning. Medföljare får också bada. Badkort för sommaren kostar inget. Badet öppnar lördagen den 3 juni Badet har öppet för personer med funktionsnedsättning. Medföljare får också bada. Badkort för sommaren kostar inget. Badet öppnar lördagen den 3 juni Stora Sköndalsbadet har en handikappanpassad 25-metersbassäng.

Läs mer

Anvisningar för uteserveringar, musikljud, konserter och evenemang utomhus

Anvisningar för uteserveringar, musikljud, konserter och evenemang utomhus Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2010-03-09 20 Mhn 27 Dnr: 2010 360 Anvisningar för uteserveringar, musikljud, konserter och evenemang utomhus Beslut 1. Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att anta Anvisningar

Läs mer

BRODERIAKADEMIN LOKALGRUPP BLEKINGE, INBJUDER TILL TVÅ DAGAR MED FRITT BRODERI PÅ SPÅRET ETT BRODERI-ÄVENTYR ÅRETS TEMA: FRÅN SMALSPÅR TILL BREDBAND

BRODERIAKADEMIN LOKALGRUPP BLEKINGE, INBJUDER TILL TVÅ DAGAR MED FRITT BRODERI PÅ SPÅRET ETT BRODERI-ÄVENTYR ÅRETS TEMA: FRÅN SMALSPÅR TILL BREDBAND BRODERIAKADEMIN LOKALGRUPP BLEKINGE, INBJUDER TILL TVÅ DAGAR MED FRITT BRODERI PÅ SPÅRET ETT BRODERI-ÄVENTYR ÅRETS TEMA: FRÅN SMALSPÅR TILL BREDBAND P R O G R A M FREDAG DEN 28 JUNI 2013 Kl. 12.00 Lättlunch.

Läs mer

TIPS! Varför inte boka bord på restaurang Sjökrogen, Hättebaden, och avnjuta en härlig lunch efter turen? Tel

TIPS! Varför inte boka bord på restaurang Sjökrogen, Hättebaden, och avnjuta en härlig lunch efter turen? Tel Turlista 2011 Ångbåten S/S Boxholm II Sjön Sommen, Tranås, Sommenbygd Bokning av turer och information, kontakta Tranås Turistbyrå tel. 0140-687 90, e-post:tourist.office@tranas.se Valborgsmässoafton 30/4

Läs mer

TURLISTA Luleås skärgårdsbåtar

TURLISTA Luleås skärgårdsbåtar 2016 TURLISTA Luleås skärgårdsbåtar INNEHÅLLSFÖRTECKNING Prislista Biljetter, information, priser reguljära turer sid 3 Turlistor Luleå skärgård, reguljära turer Turlista Högsäsong, M/S Symfoni sid 4 Turlista

Läs mer

TURLISTA Luleås skärgårdsbåtar

TURLISTA Luleås skärgårdsbåtar 2016 TURLISTA Luleås skärgårdsbåtar INNEHÅLLSFÖRTECKNING Prislistor Biljetter, information, priser reguljära turer sid 3 Turlistor Luleå skärgård, reguljära turer Turlista Högsäsong, M/S Symfoni sid 4

Läs mer

Rosa Huset-Resursintensivt HVB Ålder 9-13år

Rosa Huset-Resursintensivt HVB Ålder 9-13år Rosa Huset-Resursintensivt HVB Ålder 9-13år Rosa Huset Resursintensivt Specialenhet inom Adventum Behandlare Behandlingssamordnare Vårdchef Områdeschef Uppdrag Barn med funktionsnedsättning Utagerande

Läs mer

PROGRAM 2015 Fyrskeppsudden i Öregrund! Till förmån för:

PROGRAM 2015 Fyrskeppsudden i Öregrund! Till förmån för: PROGRAM 2015 Fyra fantastiska måndagskvällar på Fyrskeppsudden i Öregrund! kl. 19.00 ca 21.00 Till förmån för: Mellansverige GÄSTARTISTER 6 juli Lars-Åke, Babsan, Wilhelmsson 13 juli Kent Wennman Rockabilly

Läs mer

SPORTLOVS PROGRAM. LINDESBERG 2013 för dig i 4-9:an. (men i flera fall även för andra åldersgrupper) Skytte. Curling. Bowling. Ishockey.

SPORTLOVS PROGRAM. LINDESBERG 2013 för dig i 4-9:an. (men i flera fall även för andra åldersgrupper) Skytte. Curling. Bowling. Ishockey. Skytte SPORTLOVS PROGRAM LINDESBERG 2013 för dig i 4-9:an (men i flera fall även för andra åldersgrupper) Curling Ishockey ACTIC Skidor Bowling Handboll Innebandy Skridskor Fotbollsturnering Simning Men

Läs mer

Program. Kulturvecka. i Kungariket. Programmet finns också på. www.kungsor.se

Program. Kulturvecka. i Kungariket. Programmet finns också på. www.kungsor.se Program Programmet finns också på www.kungsor.se Måndag 28/9 Föredrag om Kalklinbanan av Knut Barr kl. 19.00. Kalklinbanans historia och framtid med skapandet av ett eventuellt industrihistoriskt centrum.

Läs mer

KULTURVECKA 13-19 APRIL DAG FÖR DAG Hela veckan Plats: Galleri Boken Öppet måndag fredag 10-18 Arrangör: Entré Ungdom

KULTURVECKA 13-19 APRIL DAG FÖR DAG Hela veckan Plats: Galleri Boken Öppet måndag fredag 10-18 Arrangör: Entré Ungdom KULTURVECKA 13-19 APRIL DAG FÖR DAG Hela veckan Plats: Galleri Boken Öppet måndag fredag 10-18 Arrangör: Entré Ungdom UNGA KONSTNÄRER En konstutställning av och med barn och unga från vårens konstkurser

Läs mer

Välkommen till AKC Årsmöte

Välkommen till AKC Årsmöte Nr 127, mars 2015 Välkommen till AKC Årsmöte Datum: söndag den 15 mars 2015 Tid: 14:00 Plats: Föreningens lokaler I och med detta meddelas följande: 1- Kallelse, dagordning, verksamhetsrapport * Du kallas

Läs mer

Gäller på Café Prego Nyckeln, MDH Eskilstuna, Hus Väpnaren eller Café Prego Origo, MDH Västerås, Hus R

Gäller på Café Prego Nyckeln, MDH Eskilstuna, Hus Väpnaren eller Café Prego Origo, MDH Västerås, Hus R Gäller på Café Prego Nyckeln, MDH Eskilstuna, Hus Väpnaren eller Café Prego Origo, MDH Västerås, Hus R Med reservation för eventuella prisändringar och tryckfel. Kan ej kombineras med andra erbjudanden

Läs mer

Fritidsbladet. Aktiviteter

Fritidsbladet. Aktiviteter Fritidsbladet Aktiviteter Sommar 2015 Aktivitetsinformation Bokning Ange alltid namn födelsenummer (underlag till faktureringen), adress, samt telefonnummer, när du anmäler dig till en aktivitet. Du måste

Läs mer

Program för mässan Ett Skellefteå för alla Plats: Hotell Scandic, Kanalgatan 75 i Skellefteå.

Program för mässan Ett Skellefteå för alla Plats: Hotell Scandic, Kanalgatan 75 i Skellefteå. Program för mässan Ett Skellefteå för alla Plats: Hotell Scandic, Kanalgatan 75 i Skellefteå. Fredag 19 september Klockan 10 till 10.15 Kommunchefen Kristina Sundin inleder mässan med att tala om Ett Skellefteå

Läs mer

En vanlig vecka i MalMö

En vanlig vecka i MalMö En vanlig vecka i Malmö Foto: Eva Klamméus I början av april 2006 sändes brev och enkät till ideella och kommersiella arrangörer inom kultur- nöjes- och idrottslivet i Malmö. Syftet med undersökningen

Läs mer

Hej! Här kommer en information till dig som har kommunal hemtjänst, nattpatrull och trygghetslarm.

Hej! Här kommer en information till dig som har kommunal hemtjänst, nattpatrull och trygghetslarm. ÄLDREFÖRVALTNINGEN 2015-02-27 1 (6) Kvartalsbrev Mars 2015. Hej! Här kommer en information till dig som har kommunal hemtjänst, nattpatrull och trygghetslarm. Vi är redan inne i Mars månad, och efter en

Läs mer

Öppet Hus på KRITA! Öppet hus 22/1 kl /1 kl i sal 216

Öppet Hus på KRITA! Öppet hus 22/1 kl /1 kl i sal 216 Öppet hus 22/1 kl. 17-20 31/1 kl. 11-15 i sal 216 Öppet Hus på KRITA! Kom och se vår ateljé, prata med våra lärare, ta en fika eller delta i en kreativ drop-in workshop. Du får prova på olika material,

Läs mer

Avtal med Kalmarsalen Konferens & Evenemang AB

Avtal med Kalmarsalen Konferens & Evenemang AB TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Ola Johansson 2014-12-11 KS 2014/1036 0480-45 34 11 Kommunfullmäktige Avtal med Kalmarsalen Konferens & Evenemang AB Förslag till beslut Kommunfullmäktige

Läs mer

NYPREMIÄR 22 MARS UNIKA DV STADSHAGEN PRESENTERAR MUSIKALEN. BILJETTPRIS 120:Boka biljetter på

NYPREMIÄR 22 MARS UNIKA DV STADSHAGEN PRESENTERAR MUSIKALEN. BILJETTPRIS 120:Boka biljetter på UNIKA DV STADSHAGEN PRESENTERAR MUSIKALEN NYPREMIÄR 22 MARS FÖRESTÄLLNINGAR 22 mars, 24 mars, 29 mars, 30 mars, 5 april, 11 april, 3 maj, 4 maj BILJETTPRIS 120:Boka biljetter på boka@unika.nu Alla föreställningar

Läs mer

Biljettförsäljning till Dansföreställningen Spökhotellet kl. 13.00

Biljettförsäljning till Dansföreställningen Spökhotellet kl. 13.00 Biljettförsäljning till Dansföreställningen Spökhotellet kl. 13.00 Pris: Vuxna 60 kr Barn och skolungdom 20 kr Vi är mycket glada över att så många brukar komma till våra dansföreställningar, det betyder

Läs mer

Tidtabell. 31 mars - 31 augusti 2014

Tidtabell. 31 mars - 31 augusti 2014 Tidtabell 31 mars - 31 augusti 2014 kalmarflyg Ett aktivt miljöval Vi lyfter och landar på Stockholm Bromma Airport. Det citynära läget gör att miljökraven är extra hårda. Bara de allra miljövänligaste

Läs mer

Tidtabell. ul.se

Tidtabell. ul.se 2017-02-06 Tidtabell ul.se 0771-14 14 14 UL Kundtjänst ul.se På UL:s hemsida hittar du trafiknyheter, information och tidtabeller för kollektivtrafiken i län. Här kan du också lämna synpunkter, registrera

Läs mer

Sommarscen. i Vänersborg 2013 vanersborg.se/sommarscen

Sommarscen. i Vänersborg 2013 vanersborg.se/sommarscen Sommarscen i Vänersborg 2013 vanersborg.se/sommarscen Sommarscen i Kulturens Vänersborg På sommaren frodas Kulturens Vänersborg! Här behöver du inte välja mellan sol och bad eller kultur. Här är det nära

Läs mer

Helsingborgs Simsällskap välkomnar er till: Sum-Sim i samarbete med 17-18 december 2011

Helsingborgs Simsällskap välkomnar er till: Sum-Sim i samarbete med 17-18 december 2011 Helsingborgs Simsällskap välkomnar er till: Sum-Sim i samarbete med 17-18 december 2011 Tävlingsplats Hemsida Filborna Arena, Helsingborg, 25 meter 8 banor www.svenskalag.se/sumsim Tävlingstider Pass 1

Läs mer

Projektfinal 21-27 november 2015

Projektfinal 21-27 november 2015 Projektfinal 21-27 november 2015 Projektet Olika avtryck har genomförts i Arvika, Eda och Årjäng under åren 2013-2015. Arvsfonden har finansierat projektet och de samverkande organisationerna har varit

Läs mer

SÄNDNINGSMATERIAL FÖR V03. Vecka 03 201301 19-20. RIU 98,90 FM Samarbetsorganisationen för Invandrarföreningar i Uppsala SIU

SÄNDNINGSMATERIAL FÖR V03. Vecka 03 201301 19-20. RIU 98,90 FM Samarbetsorganisationen för Invandrarföreningar i Uppsala SIU SÄNDNINGSMATERIAL FÖR V03 Vecka 03 201301 19-20 RIU 98,90 FM Samarbetsorganisationen för Invandrarföreningar i Uppsala SIU Skolgatan 18 753 16 UPPSALA Telefon: 018-69 45 80 http://www.siuppsala.se/radio

Läs mer

Höstlovs Program 2015

Höstlovs Program 2015 Höstlovs Program 2015 Aktiviteter, evenemang och tips för unga Planering inför höstlovet 2015 Inför höstlovet har Laholms kommun tillsammans med andra aktörer i kommunen och regionen samlat material som

Läs mer

SPORTLOVSPROGRAM 2014 15-23 februari

SPORTLOVSPROGRAM 2014 15-23 februari SPORTLOVSPROGRAM 2014 15-23 februari Föreningen RegioLAN presenterar LAN 2014 i Sporthall. Lördag 15/2 till tisdag 18/2. Insläppet börjar kl.15.00 på lördagen. Det blir turneringar i League of Legends,

Läs mer

November månads aktiviteter Frivilligcentralen Träffpunkt 14 PRO

November månads aktiviteter Frivilligcentralen Träffpunkt 14 PRO November månads aktiviteter Frivilligcentralen Träffpunkt 14 PRO Frivilligcentralen: 0584 473398 Träffpunkt 14: 0584-128 70 Laxå- Röfors PRO: 0584 473398 Vecka 44: Söndag 1/11 Vecka 45: Måndag 2/11 10.00

Läs mer

S P O R T L O V E T 2 0 1 0

S P O R T L O V E T 2 0 1 0 S P O R T L O V E T 2 0 1 0 Var så god här är vårt lovprogram för 2010 Som du ser så finns det en hel del av trevliga aktiviteter, som våra föreningar, företag och även vissa kommunala nämnder bjuder på

Läs mer

Rapport Fritidsvanundersökning i samarbete med Attention

Rapport Fritidsvanundersökning i samarbete med Attention 2014-02-06 1 (7) Rapport FRN 2014/56 Fritidsnämnden Rapport Fritidsvanundersökning i samarbete med Attention Bakgrund En enkätundersökning i samarbete med Attention Nackas har genomförts under hösten 2013.

Läs mer

715 Nyköping - Oxelösund - Nyköping

715 Nyköping - Oxelösund - Nyköping Dagar: M-F M-F M-F M-F M-F M-F M-F M-F M-F M-F M-F M-F M-F M-F M-F M-F Bx 04.30 04.34 04.35 04.37 04.46 04.50 05.07 04.53 04.59 05.00 05.03 05.06 05.10 05.18 05.36 05.03 05.09 05.17 05.19 05.23 05.30 05.38

Läs mer

Vinterveckan 28 februari - 9 mars

Vinterveckan 28 februari - 9 mars Vinterveckan 28 februari - 9 mars Vinterveckan börjar med Lycksele vårmarknad och avslutas helgen efter med att Lycksele IF arrangerar JSM på längdskidor. Vinterveckan ska vara årligen återkommande och

Läs mer

april-maj 2015 Skarpnäcks Kulturhus Programblad

april-maj 2015 Skarpnäcks Kulturhus Programblad april-maj 2015 Skarpnäcks Kulturhus Programblad Konstfoajén Vårens konstutställningar Fragile Machine Visas: 14 mars - 14 april Vernissage: lördag 14 mars kl. 12.00-15.00 Julia Nilsson och Magdalena Krasowski

Läs mer

Skulptur efter skulptur

Skulptur efter skulptur Jeff Koons, Balloon Dog, 1994-2000 Jeff Koons Till gruppbostäder och daglig verksamhet: Skulptur efter skulptur Välkomna till visningar och verkstad för dig som bor på gruppbostad eller arbetar i daglig

Läs mer

Tidtabell. 2 september - 8 december 2013

Tidtabell. 2 september - 8 december 2013 Tidtabell 2 september - 8 december 2013 kalmarflyg Ett aktivt miljöval Vi lyfter och landar på Bromma Airport. Det citynära läget gör att miljökraven är extra hårda. Bara de allra miljövänligaste och tystaste

Läs mer

Juni. Juli. Augusti. Vecka 26 Onsdag 28/6 18,30 Bibel och bön Torsdag 29/6 10,00 Gemensam bön i Kyrkans Hus

Juni. Juli. Augusti. Vecka 26 Onsdag 28/6 18,30 Bibel och bön Torsdag 29/6 10,00 Gemensam bön i Kyrkans Hus Juni Vecka 23 Onsdag 7/6 18,30 Bibel och Bön Torsdag 8/6 10,00 Gemensam bön i Kyrkans Hus Söndag 11/6 10,00 Gudstjänst. P-O Svensson. Dop. Sång Annika Lindh & Lisa Josefsson Vecka 24 Onsdag 14/6 18,30

Läs mer

Kommunbladet september 2014

Kommunbladet september 2014 Kommunbladet september 2014 Valet 2014 Söndag den 14 september är det val till riksdag, kommun och landsting. När du röstar ska du ta med röstkort och ID-handling, till exempel körkort eller pass. Om du

Läs mer

Vad händer i Färgelanda? December

Vad händer i Färgelanda? December Vad händer i Färgelanda? December Fr.o.m. 28/11 kommer vad händer i Färgelanda att medfölja Dalslänningens totalutdelningar till ALLA hushåll i Färgelanda, Dals-Ed och Bengtsfors kommuner samt Hedekas

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL NORDISKT MÖTE FÖR IDROTTSLEDARVETERANER

VÄLKOMMEN TILL NORDISKT MÖTE FÖR IDROTTSLEDARVETERANER VÄLKOMMEN TILL NORDISKT MÖTE FÖR IDROTTSLEDARVETERANER Göteborg 16-17-18 augusti 2013 Foto: Dick Gillberg/goteborg.com Foto: Dick Gillberg/goteborg.com Välkommen, alla Riksidrottens Vänner och Idrottsledarveteraner

Läs mer

Falköping-Jönköping-Nässjö

Falköping-Jönköping-Nässjö FalköpingNässjö FalköpingJönköpingNässjö Helgfri måndag till fredag 05.29 05.35 05.42 05.50 06.07 05.09 05.21 05.30 05.38 05.44 05.52 05.58 06.06 06.15 06.23 06.34 06.30 06.36 06.43 06.52 07.08 06.17 06.30

Läs mer

Resor och Läger 2012

Resor och Läger 2012 Resor och Läger 2012 Fritid LSS i Simrishamn, Sjöbo, Skurup, Tomelilla och Ystad har gjort ett gemensamt utbud av resor och läger. Priset är anpassat till hur många som följer med eller får plats i buss

Läs mer

11-aug. 10:30 SPIF SPIF spårvägen spårvägen spårvägen 11:00 SPIF SPIF 11:30 SPIF SPIF 12:00

11-aug. 10:30 SPIF SPIF spårvägen spårvägen spårvägen 11:00 SPIF SPIF 11:30 SPIF SPIF 12:00 Måndag 11-aug 06:30 nep master nep master nep master nep master 07:00 nep master nep master nep master nep master polo ung. polo ung. polo ung. polo ung. 07:30 polo ung. polo ung. polo ung. polo ung. 08:00

Läs mer

Program för Fairtrade Fokus i Norrköping 2011

Program för Fairtrade Fokus i Norrköping 2011 Program för Fairtrade Fokus i Norrköping 2011 Måndag 10 oktober söndag 23 oktober Harrys erbjuder hemlagad Fairtrade kaka med apelsin&mangotäcke samt Fairtrade- och KRAV märkt kaffe. Pris: 85:- Harrys,

Läs mer

loddekopinge.bibliotek@kavlinge.se

loddekopinge.bibliotek@kavlinge.se HÖSTENS PROGRAM 201 3 Kävlinge bibliotek Kvarngatan 17 244 31 Kävlinge 046-73 94 72 kavlinge.bibliotek@kavlinge.se Löddeköpinge bibliotek Barsebäcksvägen 60 246 30 Löddeköpinge 046-73 95 30 loddekopinge.bibliotek@kavlinge.se

Läs mer

Program för Fairtrade Fokus i Norrköping 2011

Program för Fairtrade Fokus i Norrköping 2011 Program för Fairtrade Fokus i Norrköping 2011 Måndag 10 oktober söndag 23 oktober Harrys erbjuder hemlagad Fairtrade kaka med apelsin&mangotäcke samt Fairtrade- och KRAV märkt kaffe. Pris: 85:- Harrys,

Läs mer

Nordiskt Forum 20 22 november 2009

Nordiskt Forum 20 22 november 2009 INBJUDAN TILL NORDISKT FORUM 2009 Nordiskt Forum är en mötesplats mellan forskare, odlare och intresserade som söker kunskap om och vill vidareutveckla den biodynamiska odlingen i Norden. Arrangör är och

Läs mer

Karta för Tur 4211 M, O och TO

Karta för Tur 4211 M, O och TO 2016-08-17 16:04:06 Karta för Tur 4211 M, O och TO Fordon 20 CZK Vrigstad 4211 14.05 15.22 Vrigstad skola - Sunnerby - Blommedal - Boda Mogläntan - Lundholmen - Holkaryd - Vrigstad skola - Boda Gård -

Läs mer

Regler för resa med SJ Privatresekort 15 juni 13 december 2008

Regler för resa med SJ Privatresekort 15 juni 13 december 2008 Regler för resa med SJ Privatresekort 15 juni 13 december 2008 Här kan du läsa om regler, priser och giltighet för SJ Privatresekort. Information om privatresekortet ges även på telefon 0771-75 75 10 (tonval

Läs mer

Välkommen som utställare på Ras- och Specialklubbstorget på MyDOG 7-10 januari 2016

Välkommen som utställare på Ras- och Specialklubbstorget på MyDOG 7-10 januari 2016 Välkommen som utställare på Ras- och Specialklubbstorget på MyDOG 7-10 januari 2016 MyDOG 2016 närmar sig och med det även dina förberedelser. I detta brev följer viktig information om allt du behöver

Läs mer

Presidium - Nämnd för Trafik, infrastruktur och mijö

Presidium - Nämnd för Trafik, infrastruktur och mijö PROTOKOLL UTDRAG Presidium - Nämnd för Trafik, infrastruktur och mijö Tid: 2016-05-18 08:30-10:50 Plats: Regionens hus, sal B 9 Justering av biljett priser Diarienummer: RJL 2016/1452 Beslut Presidet föreslår

Läs mer

Sommarlov 15 juni 15 augusti AKTIVITETER

Sommarlov 15 juni 15 augusti AKTIVITETER Sommarlov 15 juni 15 augusti AKTIVITETER 2017 Vecka Dag Aktivitet Plats Sida 24 14/6 Bowling Sporthallen 4 14/6 Skolavslutningsfest Lilla Kvarn 4 15/6 Öppen simskola Sångens badplats 4 16/6 Öppen simskola

Läs mer

Schema för mottagningen! (OBS ändringar kan förekomma)

Schema för mottagningen! (OBS ändringar kan förekomma) Schema för mottagningen! (OBS ändringar kan förekomma) Grill, lek och häng i Slottsskogen - 27/8 torsdag Vi möts vid Götaplatsen (högst upp på Avenyn vid Poseidon- fontänen) kl. 14.00. Ring till Johanna

Läs mer

Helsingborg Open - FAQ s

Helsingborg Open - FAQ s Helsingborg Open - FAQ s Följande frågor och svar är sammanställda för att informera både medlemmar i Vasatorps Golfklubb och övriga funktionärer under Helsingborg Open. När spelas Helsingborg Open? o

Läs mer

Anvisningar och regler Med reservation för ändringar

Anvisningar och regler Med reservation för ändringar Anvisningar och regler 11.8.2014 Med reservation för ändringar Innehållsförteckning Fritidsbyråns anvisningar... 1 Ansökningstider för regelbundna hallturer görs enligt följande:... 2 Anvisningar och regler

Läs mer

Höstlov 2015. Höstlov. Hörby 26 oktober 1 november 2015

Höstlov 2015. Höstlov. Hörby 26 oktober 1 november 2015 Höstlov 2015 Hörby 26 oktober 1 november 2015 Prova på karate med Hörby Karateklubb Kom och prova karate med oss på Älvdalsskolan. 7-12 år tisdag 27/10 och torsdag 29/10 18.00-19.00. 13 år och uppåt tisdag

Läs mer

Din Fritid Våren 2016

Din Fritid Våren 2016 Vård- och omsorgsförvaltningen Stöd och aktivering för personer med funktionsnedsättning Fritidsverksamhet Din Fritid Våren 2016 Fritidsverksamhet för ungdomar och vuxna Innehåll Information Fritidsverksamheten....

Läs mer

TILLFÄLLIG TIDTABELL VID TRAFIKAVBROTT:

TILLFÄLLIG TIDTABELL VID TRAFIKAVBROTT: Tåg Buss Tåg Tåg Tåg Tåg Tåg Tåg Tåg Tåg Tågnummer 50183 50183 794 756 796 760 764 768 772 776 Kalenderdag To To To To To To To To To To Torsdag 160324 fr. Stockholm C 17:25 17:55 18:25 18:55 19:25 20:25

Läs mer

VÄSTERVIK - Gamleby - ÖVERUM/EDSBRUK

VÄSTERVIK - Gamleby - ÖVERUM/EDSBRUK VÄSTERVIK - Gamleby - ÖVERUM/EDSBRUK 1 Måndag till fredag LINE Tjust motell 5.41 5.59 6.00 6.12 6.02 6.12 6.20 6.27 6.02 6.15 6.15 6.30 6.45B 6.45 6.50 185 E 6.20 6.45 6.45 7.00 34 6.40 6.58 7.30 7.40

Läs mer

Höstlov i Bjuvs kommun

Höstlov i Bjuvs kommun Höstlov i Bjuvs kommun Innehållsförteckning Aktivitet sidnummer Agility och rallylydnad 5 Scoutkåren Vikingen 6 Tipspromenad 7 Bowling 8 Bjuvs musikkår 9 Skromberga blåsorkester 11 Warhammer 40 000 13

Läs mer