Monteringsguide för Cisco Aironet 1550-serien i explosionsfarliga områden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Monteringsguide för Cisco Aironet 1550-serien i explosionsfarliga områden"

Transkript

1 Monteringsguide för Cisco Aironet 1550-serien i explosionsfarliga områden Juli 2012 Huvudkontor i USA Cisco Systems, Inc. 170 West Tasman Drive San Jose, CA USA Tel: NETS (6387) Fax:

2 SPECIFIKATIONER OCH INFORMATION AVSEENDE PRODUKTER I DENNA HANDBOK KAN ÄNDRAS UTAN FÖRVARNING. ALLA FÖRKLARINGAR, INFORMATION OCH REKOMMENDATIONER I DENNA HANDBOK ANTAS VARA KORREKTA, MEN PRESENTERAS UTAN NÅGRA SOM HELST GARANTIER, VARKEN UTTALADE ELLER UNDERFÖRSTÅDDA. ANVÄNDARE MÅSTE TA FULLT ANSVAR FÖR TILLÄMPNINGEN AV PRODUKTERNA. PROGRAMVARULICENSEN OCH DEN BEGRÄNSADE GARANTIN FÖR DEN MEDFÖLJANDE PRODUKTEN FRAMSTÄLLS I DET INFORMATIONSPAKET SOM LEVERERADES MED PRODUKTEN OCH INKLUDERAS MED DENNA REFERENS. OM DU INTE KAN HITTA PROGRAMVARULICENSEN ELLER DEN BEGRÄNSADE GARANTIN, KONTAKTA DIN CISCO-REPRESENTANT FÖR EN KOPIA. Följande information avser FCC-efterlevnad av klass A-enheter: Denna utrustning har testats och anses uppfylla gränserna för en digital enhet av klass A, i enlighet med del 15 i FCC-reglerna. Dessa gränser är utformade för att ge ett rimligt skydd mot skadliga störningar när utrustningen används i en kommersiell miljö. Utrustningen genererar, använder och kan utstråla radiofrekvensenergi och kan orsaka störningar i radiokommunikation om den inte installeras och används enligt instruktionerna. Användning av denna utrustning i ett bostadsområde kommer sannolikt att orsaka skadliga störningar, där användaren kan krävas att korrigera störningarna på egen bekostnad. Följande information avser FCC-efterlevnad av klass B-enheter: Denna utrustning har testats och anses uppfylla gränserna för en digital enhet av klass B, i enlighet med del 15 i FCC-reglerna. De här gränsvärdena är utformade för att tillhandahålla ett rimligt skydd mot skadliga störningar för en installation i ett bostadsområde. Utrustningen genererar, använder och kan utstråla radiofrekvensenergi och kan orsaka störningar i radiokommunikation om den inte installeras och används enligt instruktionerna. Dock kan inga garantier lämnas om att en viss installation inte kommer att orsaka störningar. Om utrustningen orsakar störningar för radio- eller TV-mottagningar, vilket kan fastställas genom att utrustningen stängs av och slås på, så uppmanas användarna att försöka korrigera störningen med en eller flera av följande åtgärder: Ändra riktning eller placering av mottagarantennen. Öka avståndet mellan utrustningen och mottagaren. Anslut utrustningen till ett uttag i en annan krets än den som mottagaren är ansluten till. Rådgör med säljaren eller en erfaren radio-/tv-tekniker. Ändringar av denna produkt som inte är tillåtna av Cisco, kan medföra att FCC-godkännandet inte längre gäller och att du inte får använda produkten. Ciscos implementering av TCP-huvudkomprimeringen är en anpassning av ett program som utvecklats av University of California, Berkeley (UCB) som en del av UCB:s offentliga domänversion av UNIX-operativsystemet. Med ensamrätt. Upphovsrätt 1981, Regents of the University of California. OAKTAT ALLA ANDRA GARANTIER HÄRMED, SÅ LEVERERAS ALLA DOKUMENTFILER OCH PROGRAMVAROR FRÅN DESSA LEVERANTÖRER I BEFINTLIGT SKICK. CISCO OCH OVANNÄMNDA LEVERANTÖRER FRÅNSÄGER SIG ALLA GARANTIÅTAGANDEN, BÅDE UTTALADE OCH UNDERFÖRSTÅDDA, INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL SÅDANA SOM RÖR SÄLJBARHET, LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL OCH ICKE-ÖVERTRÄDELSE AV ANDRAS RÄTTIGHETER ELLER SOM UPPSTÅR TILL FÖLJD AV HANDLANDE, BRUK ELLER HANDELSPRAXIS. UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER SKA CISCO ELLER DESS LEVERANTÖRER ANSES VARA ANSVARIGA FÖR NÅGRA INDIREKTA SKADOR, OFÖRUTSEDDA SKADOR ELLER FÖLJDSKADOR INKLUSIVE, MEN EJ BEGRÄNSAT TILL UTEBLIVEN VINST ELLER FÖRLUSTER ELLER SKADADE DATA SOM UPPSTÅR PÅ GRUND AV ANVÄNDNINGEN ELLER UNDERLÅTENHETEN ATT ANVÄNDA DENNA HANDBOK, ÄVEN OM CISCO ELLER DESS LEVERANTÖRER HAR UNDERRÄTTATS OM RISKEN FÖR SÅDANA SKADOR. CCDE, CCENT, Cisco Eos, Cisco HealthPresence, Cisco-logotypen, Cisco Lumin, Cisco Nexus, Cisco StadiumVision, Cisco TelePresence, Cisco WebEx, DCE och Welcome to the Human Network är varumärken; Changing the Way We Work, Live, Play och Learn and Cisco Store är servicemärken; och Access Registrar, Aironet, AsyncOS, Bringing the Meeting To You, Catalyst, CCDA, CCDP, CCIE, CCIP, CCNA, CCNP, CCSP, CCVP, Cisco, Cisco Certified Internetwork Expert-logotypen, Cisco IOS, Cisco Press, Cisco Systems, Cisco Systems Capital, Cisco Systems-logotypen, Cisco Unity, Collaboration Without Limitation, EtherFast, EtherSwitch, Event Center, Fast Step, Follow Me Browsing, FormShare, GigaDrive, HomeLink, Internet Quotient, IOS, iphone, iquick Study, IronPort, IronPort-logotypen, LightStream, Linksys, MediaTone, MeetingPlace, MeetingPlace Chime Sound, MGX, Networkers, Networking Academy, Network Registrar, PCNow, PIX, PowerPanels, ProConnect, ScriptShare, SenderBase, SMARTnet, Spectrum Expert, StackWise, The Fastest Way to Increase Your Internet Quotient, TransPath, WebEx och WebEx-logotypen är registrerade varumärken tillhörande Cisco Systems, Inc. och/eller dess dotterbolag i USA och i vissa andra länder. Alla övriga varumärken som omnämns i detta dokument eller på webbplatsen tillhör respektive ägare. Användningen av ordet partner avser inte en partnerrelation mellan Cisco och något annat företag. (0812R) Alla IP-adresser och telefonnummer som används i detta dokument är inte avsedda att vara faktiska adresser och telefonnummer. Alla exempel, kommandovisningsutdata, nätverkstopologidiagram och andra siffror som ingår i dokumentet visas endast i illustrativt syfte. All användning av faktiska IP-adresser eller telefonnummer i illustrativa material är oavsiktlig och endast en tillfällighet. Monteringsguide för Cisco Aironet 1550-serien i explosionsfarliga områden 2012 Cisco Systems, Inc. Med ensamrätt.

3 INNEHÅLL Förord vii Mål vii Målgrupp vii Organisation viii Konventioner viii Relaterade dokument ix Hitta produktens serienummer x Få tillgång till dokumentation, support och säkerhetsguider xi KAPITEL1 Översikt 1-1 Om åtkomstpunkten Hårdvarumodeller 1-2 Regleringsdomäner 1-3 Hårdvarufunktioner 1-3 Anslutningar 1-4 Multipel radiodrift 1-7 Antennkonfigurationer 1-8 Cisco Aironet rundstrålande antenner med dubbla band. 1-8 Cisco Aironet 2,4 GHz rundstrålande antenn 1-9 Säkerhetsföreskrifter: 1-10 Flera strömkällor 1-11 Ethernet-portar (PoE) 1-12 Fiberalternativ 1-13 Metallhölje 1-13 Valfri hårdvara 1-13 Exempel på nätverksinstallationer 1-14 Trådlös backhaul 1-14 Punkt-till-punkt-bryggning 1-15 Punkt-till-multipunkt-bryggning 1-15 Punkt-till-multipunkt-mesh-nätverk 1-16 Aktiveringsprocess för Honeywell Backbone-routern 1-17 Skikt 3-nätverksdrift

4 Innehåll KAPITEL2 Montering av åtkomstpunkten 2-1 Uppackning av åtkomstpunkten 2-2 Förpackningensinnehåll 2-2 Verktyg och hårdvara 2-2 Valfria verktyg och hårdvara 2-2 Övriga verktyg och hårdvara som du tillhandahåller 2-3 Material och verktyg för montering på stolpe 2-3 Varningar 2-3 Säkerhetsinformation 2-4 Intyg om efterlevnad av FCC-säkerhet 2-4 Säkerhetsföreskrifter 2-5 Undvik skador med radiosändare i en testmiljö 2-6 Ytterligare överväganden för explosionsfarliga områden 2-7 Varningar 2-8 Efterlevnad 2-8 Efterlevnadsmärkning 2-9 Monteringsriktlinjer 2-11 Platsundersökning 2-11 Före installationen 2-12 Bekanta dig med monteringskomponenterna i åtkomstpunkten 2-12 Anslutningsplatser för N-typ-antenn 2-15 Lägg till åtkomstpunkternas MAC-adresser i filterlistan i styrenheten 2-15 Konfigurera en RAP 2-15 Konfigurera bryggruppnamn 2-16 Montering av åtkomstpunkten 2-16 Monteringsalternativ 2-17 Monteringsorientering för åtkomstpunkt 2-17 Montera åtkomstpunkten på en vägg 2-17 Montera åtkomstpunkten på en stolpe 2-20 Montera ihop stolpklämfästet och monteringsfästet 2-20 Stolpmontering 2-22 Öppna den gängade kåpan till åtkomstpunkten 2-27 Stäng den gängade kåpan till åtkomstpunkten 2-28 Använd återställningsknappen 2-29 Starta om åtkomstpunkten 2-30 Jorda åtkomstpunkten 2-30 Anslut en fiberoptisk kabel till åtkomstpunkten (1552H) 2-31 Anslut en fiberoptisk kabel till åtkomstpunkt 1552H

5 Innehåll Anslut en fiberoptisk kabel till åtkomstpunkten (1552SA och 1552SD) 2-34 Anslut en fiberoptisk kabel till åtkomstpunkterna 1552SA eller 1552SD 2-34 Anslut strömkällan till åtkomstpunkten 2-38 Anslut en ströminjektor av 1552H-serien 2-39 Anslut en Ethernet-kabel till åtkomstpunkten 2-40 Anslut en 12 VDC-strömkabel till åtkomstpunkten 2-42 Anslut en 24 VDC-strömkabel till åtkomstpunkten 2-46 Anslut jordning och växelström 2-48 Underhåll 2-50 Avlägsna åtkomstpunkten vid service 2-50 Regelbundna inspektioner 2-50 Vad gör man härnäst? 2-51 KAPITEL3 Felsökning 3-1 Riktlinjer för användning av åtkomstpunkterna 3-2 Viktiga anmärkningar 3-3 Konvergensfördröjningar 3-3 Bryggloop 3-3 Styrenhet för DHCP-server 3-3 MAP-datatrafik 3-3 MAC-filterlista för styrenhet 3-3 Användning av DHCP, alternativ Övervaka åtkomstpunktens lysdioder 3-4 Verifiera styrenhetsassociering 3-5 Ändra bryggruppnamn 3-6 Anslut lokalt till åtkomstpunkten 3-6 Ströminjektor för åtkomstpunkt 3-7 Övervaka ströminjektorns lysdioder 3-8 BILAGA A Översatta säkerhetsvarningar A-1 BILAGA B Deklarationer om överensstämmelse och regleringsinformation B-1 Tillverkarens uttalande om deklaration om överensstämmelse med Federal Communication Commission B-2 Bransch Kanada B-3 Kanadensisk efterlevnadsförklaring B-3 Deklaration om överensstämmelse för RF-exponering B-3 EU, Schweiz, Norge, Island och Liechtenstein B-4 5

6 Innehåll Deklaration om överensstämmelse med R&TTE-direktivet 1999/5/EG och det medicintekniska direktivet 93/42/EEG B-4 Deklaration om överensstämmelse för RF-exponering B-5 USA B-5 Kanada B-5 EU B-5 Australien B-5 Riktlinjer för att använda Cisco Aironet-åtkomstpunkter i Japan B-6 Japansk översättning B-6 Engelsk översättning B-6 VCCI-uttalande för Japan B-7 Administrativa regler för Cisco Aironet-åtkomstpunkter i Taiwan B-7 Kinesisk översättning B-7 Engelsk översättning B-8 Kinesisk översättning B-8 Engelsk översättning B-8 Redogörelse 371 strömkabel och växelströmsadapter B-9 Engelsk översättning B-9 Deklaration om överensstämmelse för EU B-9 BILAGA C Kanaler och strömnivåer C-1 BILAGA D Specifikationer för åtkomstpunkt D-1 BILAGA E Stifttilldelningar för åtkomstpunkt E-1 BILAGA F Konfigurera DHCP, alternativ 43 F-1 Översikt F-2 Konfigurera alternativ 43 för åtkomstpunkterna 1100-, 1130-, 1200-, 1240-, 1250-, 1300-, och 1550-serien F-3 O RDLISTA 6

7 Förord Det här avsnittet beskriver mål, målgrupp, organisation och konventioner i Guide för montering av Cisco Aironet 1550-serien i explosionsfarliga områden. Mål I publikationen förklaras stegen för att installera mesh-åtkomstpunkter för utomhusbruk av Cisco Aironet 1550-serien i explosionsfarliga områden (kallas för åtkomstpunkten i det här dokumentet). Åtkomstpunkten finns tillgänglig i modell modellen har en dubbel radioplattform som stöder drift med dubbla band (2,4 GHz och 5 GHz). Målgrupp Denna publikation är avsedd för personer som monterar och konfigurerar en åtkomstpunkt för första gången. Installatören bör känna till nätverksstrukturer, termer och begrepp. Varning! Endast utbildad och kvalificerad personal får installera, byta ut eller utföra service på denna utrustning. Redogörelse Varning Utrustningen måste installeras på platser med en begränsad åtkomst i Norge, Finland och Sverige. Endast utbildad och kvalificerad personal får montera, byta ut eller serva utrustningen i enlighet med instruktionerna i denna installationshandbok. vii

8 Förord Organisation Den här guiden är uppdelad i följande avsnitt: Kapitel Rubrik Beskrivning Kapitel 1 Översikt Beskriver åtkomstpunktens huvudsakliga komponenter och funktioner. Kapitel 2 Montering av åtkomstpunkten Innehåller varningar, säkerhetsinformation och monteringsinformation som behövs för att installera åtkomstpunkten. Kapitlet innehåller ett nytt avsnitt med information och procedurer för att montera åtkomstpunkten i explosionsfarliga områden av Klass I, Division 2, Zon 2. Kapitel 3 Felsökning Innehåller grundläggande felsökningsprocedurer för åtkomstpunkten. Bilaga A Översatta säkerhetsvarningar Anger hur du får åtkomst till dokumentet med översättningar av säkerhetsvarningar som visas i denna publikation. Bilaga B Deklarationer om överensstämmelse och regleringsinformation Beskriver regleringskonventionerna som åtkomstpunkten uppfyller och tillhandahåller riktlinjer för användning av åtkomstpunkter i Japan. Bilaga C Kanaler och strömnivåer Anger hur du får åtkomst till dokumentet med radiokanaler för åtkomstpunkten och maximala strömnivåer som stöds av världens regleringsdomäner. Bilaga D Bilaga E Bilaga F Specifikationer för åtkomstpunkt Stifttilldelningar för åtkomstpunkt Konfigurera DHCP, alternativ 43 Innehåller tekniska specifikationer för åtkomstpunkten. Beskriver kontaktstiftstilldelningar för åtkomstpunkten. Beskriver proceduren hur man konfigurerar DHCP, alternativ 43. Konventioner I publikationen används följande konventioner: Konvention fetstil kursiv stil Beskrivning Kommandon, kommandoalternativ och nyckelord är markerade med fetstil. Argument där du ska mata in värden är angivna med kursiv stil. [ ] Faktorer inom hakparenteser är valfria. skärmteckensnitt Terminalsessioner och information som visas i systemet är angivna med skärmteckensnitt. viii

9 Förord Konvention fetstil skärmteckensnitt Beskrivning Information som du måste ange visas i festilt skärmteckensnitt. kursivt skärmteckensnitt Argument där du ska mata in värden är angivna med kursivt skärmteckensnitt. ^ Symbolen ^ representerar tangenten markerad Ctrl. Till exempel tangentbordskombinationen ^D på skärmen, betyder att du ska hålla ner Ctrl-tangenten när du trycker ner D-tangenten. < > Tecken som inte skrivs ut, t.ex. lösenord, anges inom vinkelparenteser. För kommentarer används följande konventioner: Anm. Betyder anmärkning. Anmärkningar innehåller förslag eller hänvisningar till material som inte finns i denna handbok. För aktsamhet används följande konventioner: Var försiktig Betyder var aktsam. I denna situation kanske du gör något som kan leda till att utrustningen skadas eller till dataförluster. För varningar används följande konventioner: Varning VIKTIGA SÄKERHETSINSTRUKTIONER Den här varningssymbolen indikerar fara. Du är i en situation där det finns risk för kroppsskador. Innan du börjar arbeta med utrustningen måste du vara medveten om riskerna med elektriska kretsar och känna till standardtillämpningarna för att förhindra olyckor. Använd numret som finns angivet i slutet av varje varning för att hitta den översatta varningen bland de översatta säkerhetsvarningarna som medföljde enheten. Redogörelse 1071 SPARA DE HÄR INSTRUKTIONERNA Relaterade dokument Dessa dokument innehåller fullständig information om åtkomstpunkten: Versionsinformation för Ciscos trådlösa LAN-styrenheter och åtkomstpunkter av lättvikt Startguide: Cisco Aironet 1552S mesh-åtkomstpunkt för utomhusbruk Konfigurationsguide för Ciscos trådlösa LAN-styrenheter Installationsinstruktioner av ströminjektor för Cisco Aironet mesh-åtkomstpunkter för utomhusbruk i 1550-serien ix

10 Förord Klicka på den här länken för att gå till webbplatsen för dokumentation om Cisco Wireless: Om du vill bläddra till dokumentationen för åtkomstpunkten klickar du på Cisco Aironet 1550 Series under Outdoor Wireless (Trådlöst för utomhusbruk). Du kan få åtkomst till dokumenten från Support-rutan. Om du vill bläddra till dokumentationen för Cisco Wireless LAN-styrenhet, klickar du på Standalone Controllers (Fristående styrenheter) under Wireless LAN Controllers (Trådlösa LAN-styrenheter). Du kan få åtkomst till dokumentationen från Support-rutan. Hitta produktens serienummer Åtkomstpunktens serienummer finns på åtkomstpunktens undersida (se Figur 1). Figur 1 Placering av etikett med serienummer SN: NNNNNNNNN SN: NNNNNNNNN Åtkomstpunktens etikett med serienumret innehåller följande information: Modellnummer, t.ex. AIR-CAP1552S-x-K9. Serienummer, t.ex. WCN B (11 alfanumeriska tecken). Åtkomstpunktens MAC-adress, t.ex. 68BDABF54600 (12 hexadecimala tecken). Den är placerad under serienumret. Du behöver ha tillgång till produktens serienummer när du kontaktar support. x

11 Förord Få tillgång till dokumentation, support och säkerhetsguider Den här åtkomstpunkten säljs via Honeywell Process Solutions-gruppen (https://www.honeywellprocess.com/en-us/pages/default.aspx) som en del av deras OneWireless-lösning. Om du behöver support för denna åtkomstpunkt kontaktar du Honeywell via webben på: https://www.honeywellprocess.com/en-us/support/pages/default.aspx eller på telefon (Ankn. 1). Information om tillgånghur man får åtkomst tillgång till dokumentation och support, ge feedback på dokumentation, säkerhetsguider och rekommenderade alias och allmänna Cisco-dokument, hänvisa till What s New in Cisco Product Documentation, som kommer ut varje månad, som även innehåller all ny och reviderad teknisk dokumentation från Cisco, på: Om du vill visa all ny dokumentation om trådlöst klickar du på Wireless (Trådlösa nät). xi

12 Förord xii

13 KAPITEL 1 Översikt Mesh-åtkomstpunkten i Cisco Aironet 1550-serien för utomhusbruk i explosionsfarliga områden (hädanefter kallad åtkomstpunkten eller AP) är en modulär trådlös åtkomstpunkt för utomhusbruk som utformats för användning i ett mesh-nätverk. Åtkomstpunkten stöder även åtkomst med trådlösa klienter, punkt- till-punkt-bryggning, punkt-till-multipunkt-bryggning och trådlös punkt-till-multipunktmesh-anslutning. Om åtkomstpunkten 1552 Åtkomstpunkten 1552 stöder två radiosändare (2,4 GHz och 5 GHz) och tillhandahåller klientåtkomst utan att behöva en licens. Radiosändarna på 5 GHz är för backhaul-drift för att nå ett trådbundet nätverk och radiosändaren på 2,4 GHz används för de trådlösa klienterna. Beroende på radiosändare kan åtkomstpunkten stödja datahastigheter mellan 1 till 300 Mbit/s (för specifika datahastigheter gå till Bilaga D, Specifikationer för åtkomstpunkt ). Åtkomstpunkten 1552 stöder de modulära egenskaperna i 1520-serien och tillåter flexibla radiokonfigurationer. Förutom fullständig interoperabilitet med n-klienter kan åtkomstpunkten 1552 samverka med andra klienter och erbjuda utökade backhaul-prestanda. Åtkomstpunkten 1552 kan även konfigureras med en integrerad ISA 100-gateway. Åtkomstpunkten är en fristående enhet som kan monteras på en stolpe. Åtkomstpunkten kan även fungera som en relänod för andra åtkomstpunkter som inte är direkt anslutna till ett trådbundet nätverk. Den intelligenta trådlösa routningen sker med det patenterade AWPP-protokollet (Adaptive Wireless Path Protocol, anpassningsbart trådlöst sökvägsprotokoll). Detta gör att varje åtkomstpunkt kan identifiera närliggande enheter och intelligent välja den optimala vägen till det trådbundna nätverket genom att beräkna förluster för varje väg i fråga om signalstyrka och antal hopp som krävs för att nå en styrenhet. Åtkomstpunkten konfigureras, övervakas och hanteras med en Cisco trådlös LAN-styrenhet (hädanefter kallad för en styrenhet) enligt beskrivningen i Konfigurationsguide för Ciscos trådlösa LAN-styrenhet. I Cisco Wireless Mesh Access Points, Design and Deployment Guide, version 7.0 beskrivs hur du planerar och konfigurerar Cisco mesh-nätverket som stödjer trådlös punkt-till-punkt, punkt-till-multipunkt och mesh-installationer. Styrenheterna använder ett webbläsarbaserat hanteringssystem, ett CLI-gränssnitt eller nätverkshanteringssystemet Cisco Wireless Control System (WCS) för att hantera styrenheten och de associerade åtkomstpunkterna. Åtkomstpunkten stödjer den hårdvarubaserade krypteringsstandarden AES mellan de trådlösa noderna för att skapa en genomgående säkerhet. Det här kapitlet innehåller information om följande ämnen: Hårdvarumodeller, sidan 1-2 Hårdvarufunktioner, sidan 1-3 Exempel på nätverksinstallationer, sidan

14 Hårdvarumodeller Kapitel 1 Översikt Hårdvarumodeller Modellnumren (eller delnumren) och konfigurationen för Mesh-åtkomstpunkten Cisco Aironet 1552 för utomhusbruk i explosionsfarliga områden beskrivs i Tabell 1-1. En detaljerad lista över komponenter som stöds av varje 1552-åtkomstpunkt visas i Tabell 1-2. En detaljerad beskrivning av försäkran om överensstämmelse och regleringsinformation för 1552-åtkomstpunkterna finns i Bilaga B, Deklarationer om överensstämmelse och regleringsinformation. Tabell 1-1 Modellnummer och beskrivningar för åtkomstpunkt 1552 Modell (eller delnummer) Konfiguration AIR-CAP1552S-x-K9 Modulär version med två radiosändare (2,4 GHz och 5 GHz). Modellen stöder tre (3) externa rundstrålande (dubbla band) antenner. Antennerna kan beställas tillsammans med modellen. Modellen stöder även två ISA100-radiosändare för anslutningar till sensornätverksmottagare. Som tillval kan en Mini-GBIC-fibermodul beställas tillsammans med åtkomstpunkten. Det går att använda en Mini-GBIC-fibereller kopparmodul med åtkomstpunkten. Länder (regleringsdomäner) som representeras av variabeln x beskrivs på: 679/ps5861/product_data_sheet0900aecd80537b6a.html AIR-CAP1552H-x-K9 Information om särskilda regleringsdomäner som stöds av modellen, finns i produktdatabladet på: 679/ps5861/product_data_sheet0900aecd80537b6a.html Version med två radiosändare (2,4 GHz och 5 GHz) för explosionsfarliga områden (Hazardous Location, Haz Loc). Den här åtkomstpunkten stöder ISA 100-gateway, tre externa rundstrålande (dubbla band) antenner och två externa rundstrålande (2,4 GHz) antenner. Antennerna kan beställas tillsammans med modellen. Länder (regleringsdomäner) som representeras av variabeln x beskrivs på: 679/ps5861/product_data_sheet0900aecd80537b6a.html Information om en specifik regleringsdomän som stöds av modellen finns i produktdatabladet på: 679/ps5861/product_data_sheet0900aecd80537b6a.html 1-2

15 Kapitel 1 Översikt Hårdvarufunktioner Tabell 1-2 Komponenter i varje 1552-åtkomstpunktmodell 1552S 1552H Antenner Externa Externa Mini-GBIC-fiber Ja Ja PoE-out-port af (t.ex. video) Ja Ja Kabelmodem DOCSIS 3.0 Euro DOCSIS 3.0 HazLoc Klass 1 Div2/Zon2 - - Batterireserv som tillval - - Strömalternativ AC, DC AC, DC, PoE 2 Ja Ja 1. När en 1552S/H strömförsörjs med PoE, är PoE-out-porten inte aktiv. 2. PoE-in är inte 802.3af. Den fungerar inte med en PoE 802.3af-kapabel Ethernet-switch. Den krävs en dedikerad ströminjektor (AIR-PWRINJ1500-2=). Regleringsdomäner -x i modellnumren för 1552 anger domänen. I AIR-CAP1552H-x-K9 representerar exempelvis -x en regleringsdomän för ett visst land. Information om särskilda regleringsdomäner som stöds av alla modellerna av 1552-åtkomstpunkten, finns i Wireless LAN Compliance Status på: 37b6a.html Du hittar modellerna för 1552-åtkomstpunkten genom att klicka på abgn Mesh Access Points (802.11abgn Mesh-åtkomstpunkter). Hårdvarufunktioner I det här avsnittet beskrivs hårdvarufunktionerna för 1552-åtkomstpunktmodellerna. Följande hårdvarufunktioner beskrivs i detta avsnitt: Anslutningar, sidan 1-4 Multipel radiodrift, sidan 1-7 Antennkonfigurationer, sidan 1-8 Flera strömkällor, sidan 1-11 Ethernet-portar (PoE), sidan 1-12 Fiberalternativ, sidan 1-13 Metallhölje, sidan 1-13 Valfri hårdvara, sidan

16 Hårdvarufunktioner Kapitel 1 Översikt Anslutningar Figur 1-1 till Figur 1-4 visar anslutningar för båda åtkomstpunktmodellerna. Figur 1-5 och Figur 1-6 visar externa typ-n-anslutningar för antenner. Anm. Illustrationerna i det här dokumentet visar alla tillgängliga anslutningar för åtkomstpunkten. Anslutningar som inte används ska förslutas med en kopplingsplugg för att säkerställa att åtkomstpunkten är vattentät. För kopplingsöppningar finns vätsketäta adaptrar som kan installeras före eller efter att åtkomstpunkten har installerats. Figur 1-1 Anslutningar på undersidan av åtkomstpunktmodellen AIR-CAP1552H-x-K Antennport 4 6 Fiberport 2 Antennport 5 7 PoE-out-port 3 Antennport 6 8 Lysdioder (Status, Up Link, RF1, RF2) 4 Ingångsport för växelström, endast för 9 PoE-in-port modellen AIR-CAP1552H-x-K9 eller kabelanslutning (1/2-NPT) för datakabel (utomhusklassad kat. 5 STP-kabel) 5 Används ej Anm. Antennportarna 1, 2 och 3 visas inte i Figur 1-1. Dessa portar är reserverade för framtida bruk och finns på ovansidan av åtkomstpunkten. 1-4

17 Kapitel 1 Översikt Hårdvarufunktioner Figur 1-2 Anslutningar på undersidan av åtkomstpunktmodellen AIR-CAP1552S-x-K Antennport 4 (ISA100.11a) 5 Används ej 2 IR-fönster 6 PoE-out-port 3 Antennport 6 (ISA100.11a) 7 Lysdioder (Status, Up Link, RF1, RF2) 4 AC (1552SA) eller 24 VDC (1552SD), strömingångsport och fiberbackhaul-port 8 Ethernet Figur 1-3 Konsolport för åtkomstpunktmodellerna AIR-CAP1552H-x-K9 och AIR-CAP1552S-x-K Konsolport 2 Används ej 1-5

18 Hårdvarufunktioner Kapitel 1 Översikt Figur 1-4 Likströmskontakt och jordkabelsko för åtkomstpunkt (alla modeller) Likströmsport 3 Monteringshål på fäste 2 Monteringshål på fäste 4 Placering för jordkabelsko (för jordning (minimum VD 16 mm, 6 awg)) Figur 1-5 visar antennportsplatserna för AIR-CAP1552H-x-K9-modellerna. Figur 1-5 Externa antennportsplatser för åtkomstpunktmodellerna AIR-CAP1552H-x-K Används ej 4 Antennport 6- typ N-kontakt (med lock) Tx/Rx 2 Används ej 5 Antennport 5- typ N-kontakt (med lock) Rx 3 Används ej 6 Antennport 4- typ N-kontakt (med lock) Tx/Rx 1-6

19 Kapitel 1 Översikt Hårdvarufunktioner Figur 1-6 visar antennportsplatser för AIR-CAP1552S-x-K9-modellerna. Figur 1-6 Externa antennportsplatser för åtkomstpunktmodellerna AIR-CAP1552S-x-K Antenn ansluten till antennport 1 (typ N-kontakt) (WiFi TX/RX) 2 Antenn ansluten till antennport 2 (typ N-kontakt) (WiFi RX) 3 Antenn ansluten till antennport 3 (typ N-kontakt) (WiFi TX/RX) 4 Antennport 6- typ N-kontakt (med lock) Tx/Rx 5 Antennport 4- typ N-kontakt (med lock) Tx/Rx Multipel radiodrift Åtkomstpunkten 1552 stöder samtidig dubbel radiosändning med en 2,4 GHz b/g/n MIMO-radio (multipel input/multipel output) och en 5 GHz a/n MIMO-radio. 2,4 GHz-radiosändaren stöder kanalerna 1 till 11 i USA, 1 till 13 i Europa och 1 till 13 i Japan. Den har två sändare med en maximal uteffekt på 25 dbm för drift med b/g/n. Uteffekten kan konfigureras till fem nivåer. Den har tre mottagare med MRC (maximum-ratio combining). 5 GHz-radiosändaren fungerar på UNII-2-bandet (5,25 5,35 GHz), UNII-2 Extended/ETSI-bandet (5,47 5,725 GHz) och det övre ISM-bandet (5,725 5,850 GHz). Den har två sändare med en maximal sammanlagd uteffekt på 26 dbm för UNII-2- och Extended/ETSI-banden. Den totala maximala uteffekten för det övre ISM-bandet är 28 dbm. Uteffekten kan konfigureras i fem nivåer i steg om 3 db. De tre mottagarna ger maximal MRC (maximum-ratio combining). 1-7

20 Hårdvarufunktioner Kapitel 1 Översikt Antennkonfigurationer Åtkomstpunkten 1552 för explosionsfarliga områden stöder Ciscos rundstrålande antenner med dubbla band (AIR-ANT2547V-N-HZ) och Cisco Aironet 2,4 GHz rundstrålande antenner (AIR-ANT2450V-N-HZ), som kallas för stick -antenner, som visas i Figur 1-7 och Figur 1-8. Ciscos rundstrålande antenner med dubbla band är utformade för utomhusbruk med radiosändare som sänder på frekvensbanden 2,4 GHz och 5 GHz. Cisco Aironet 2,4-GHz rundstrålande antenn är tillverkad för utomhusbruk med radiosändare som använder frekvensbandet 2,4 GHz. Dessa antenner monteras enligt en stolpmonteringskonfiguration (se avsnittet Montering av åtkomstpunkten på sidan 2-16.) AIR-CAP1552H-x-K9 använder tre antenner med dubbla band. AIR-CAP1552S-x-K9 använder tre av de externa antennerna med dubbla band och två av antennerna för enskilt band på 2,4 GHz. Modellerna 1552S och 1552H får endast användas när alla externa antenner är anslutna. Figur 1-5 och Figur 1-6 visar placeringarna för antennportarna för modellerna 1552S och 1552H. Cisco Aironet rundstrålande antenner med dubbla band. Cisco rundstrålande antenner med dubbla band är utformade för utomhusbruk med Cisco Aironet-åtkomstpunkter för utomhusbruk med radiosändare som sänder på frekvensbanden 2,4 GHz och 5 GHz (Figur 1-7). De grundläggande antennfunktionerna är: Kolinjärt rundstrålande Använder frekvensbanden 2,4 GHz och 5 GHz Förstärkning: MHz 4 dbi MHz 7 dbi Antennen är utformad för att skapa ett rundstrålande sändningsmönster. För att uppnå detta mönster ska åtkomstpunkten monteras utan hinder på sidorna av den strålande beståndsdelen. Detaljerad information om den här antennen finns i dokumentet Cisco Aironet rundstrålande antenn med dubbla band för explosionsfarliga områden (AIR-ANT2547V-N-HZ). Följ alla säkerhetsföreskrifter när antennen installeras. För information om säkerhet finns i avsnittet Säkerhetsföreskrifter: på sidan

21 Kapitel 1 Översikt Hårdvarufunktioner Cisco Aironet 2,4 GHz rundstrålande antenn Den rundstrålande antennen på 2,4 GHz är utformad för utomhusbruk med Cisco Aironet-åtkomstpunkter för utomhusbruk med radiosändare som sänder på frekvensbandet 2,4 GHz (Figur 1-8). De grundläggande antennfunktionerna är: Kolinjärt rundstrålande Används på 2,4 GHz-bandet Förstärkning: 5,0 dbi Antennen är utformad för att skapa ett rundstrålande sändningsmönster. För att uppnå detta mönster ska åtkomstpunkten monteras utan hinder på sidorna av den strålande beståndsdelen. Detaljerad information om den här antennen finns i dokumentet Cisco Aironet rundstrålande antenn med dubbla band för explosionsfarliga områden (AIR-ANT2450V-N-HZ). Följ alla säkerhetsföreskrifter när antennen installeras. För information om säkerhet finns i avsnittet Säkerhetsföreskrifter: på sidan Figur 1-7 Cisco Aironets rundstrålande antenn med dubbla band monterad på modell AIR-CAP1552H-x-K

Tilläggsprogram för telefonval för Microsoft Office Communicators samtalskontrollsfunktion för Cisco Unified Presence Release 7.

Tilläggsprogram för telefonval för Microsoft Office Communicators samtalskontrollsfunktion för Cisco Unified Presence Release 7. QUICK START GUIDE Tilläggsprogram för telefonval för Microsoft Office Communicators samtalskontrollsfunktion för Cisco Unified Presence Release 7.0(3) Översikt 2 Tilläggsprogram för telefonval 2 Välja

Läs mer

Användarhandbok för Cisco Unified Presence Release 8.0

Användarhandbok för Cisco Unified Presence Release 8.0 Först publicerad: February 24, 2010 Senast ändrad: February 24, 2010 Americas Headquarters Cisco Systems, Inc. 170 West Tasman Drive San Jose, CA 95134-1706 USA http://www.cisco.com Tel: 408 526-4000 800

Läs mer

Användarhandbok för Cisco Unified Communications Integration för Microsoft Office Communicator version 7.1

Användarhandbok för Cisco Unified Communications Integration för Microsoft Office Communicator version 7.1 Användarhandbok för Cisco Unified Communications Integration för Microsoft Office Communicator version 7.1 Americas Headquarters Cisco Systems, Inc. 170 West Tasman Drive San Jose, CA 95134-1706 USA http://www.cisco.com

Läs mer

WiFi-router N300 (N300R)

WiFi-router N300 (N300R) Easy, Reliable & Secure Installationshandbok WiFi-router N300 (N300R) Varumärken Varumärkes- och produktnamn är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör respektive ägare. Informationen kan

Läs mer

Installation. Netgear 802.11ac trådlös kopplingspunkt WAC120. Förpackningens innehåll. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA

Installation. Netgear 802.11ac trådlös kopplingspunkt WAC120. Förpackningens innehåll. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA Varumärken NETGEAR, NETGEAR-logotypen och Connect with Innovation är varumärken och/eller registrerade varumärken som tillhör NETGEAR, Inc. och/eller dess dotterbolag i USA och/eller andra länder. Informationen

Läs mer

Installationshandbok för Universal WiFi Range Extender WN3000RP. Utökad trådlös räckvidd Routerns räckvidd

Installationshandbok för Universal WiFi Range Extender WN3000RP. Utökad trådlös räckvidd Routerns räckvidd Installationshandbok för Universal WiFi Range Extender WN3000RP Utökad trådlös räckvidd Routerns räckvidd 2011 NETGEAR, Inc. Med ensamrätt. Ingen del av denna publikation får reproduceras, överföras, transkriberas,

Läs mer

Användarhandbok för IM and Presence Service on Cisco Unified Communications Manager, Release 9.0(1)

Användarhandbok för IM and Presence Service on Cisco Unified Communications Manager, Release 9.0(1) Användarhandbok för IM and Presence Service on Cisco Unified Communications Manager, Release 9.0(1) Först publicerad: May 25, 2012 Americas Headquarters Cisco Systems, Inc. 170 West Tasman Drive San Jose,

Läs mer

WiFi-router N150 (N150R)

WiFi-router N150 (N150R) Easy, Reliable & Secure Installationshandbok WiFi-router N150 (N150R) Varumärken Varumärkes- och produktnamn är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör respektive ägare. Informationen kan

Läs mer

DI-624+ AirPlus G+ trådlös 2.4 GHz router

DI-624+ AirPlus G+ trådlös 2.4 GHz router Denna produkt kan installeras med hjälp av en vanlig webbläsare, t.ex. Internet Explorer 6 eller Netscape Navigator 6.2.3. DI-624+ AirPlus G+ trådlös 2.4 GHz router Innan du börjar 1. Om du har köpt denna

Läs mer

SW - 105. Varning innan installation. Paketinnehåll OBSERVERA: Stäng av strömmen till nätverkskameran om det skulle ryka om den eller lukta konstigt.

SW - 105. Varning innan installation. Paketinnehåll OBSERVERA: Stäng av strömmen till nätverkskameran om det skulle ryka om den eller lukta konstigt. 500024701G Varning innan installation Stäng av strömmen till nätverkskameran om det skulle ryka om den eller lukta konstigt. Placera inte nätverkskameran på ostadiga ytor. Sätt inte in några föremål i

Läs mer

Snabbstart. Powerline 1200 Modell PL1200

Snabbstart. Powerline 1200 Modell PL1200 Snabbstart Powerline 1200 Modell PL1200 Förpackningens innehåll I vissa regioner medföljer en resurs-cd produkten. 2 Komma igång Powerline-adaptrar ger dig en alternativ möjlighet att utöka ditt nätverk

Läs mer

Installationshandbok för WiFi Booster for Mobile WN1000RP

Installationshandbok för WiFi Booster for Mobile WN1000RP Installationshandbok för WiFi Booster for Mobile WN1000RP 2012 NETGEAR, Inc. Med ensamrätt. Ingen del av denna publikation får reproduceras, överföras, transkriberas, lagras i ett sökbart lagringssystem

Läs mer

DCS-950G SECURICAM nätverk 802.11g trådlös internetkamera med ljud.

DCS-950G SECURICAM nätverk 802.11g trådlös internetkamera med ljud. Denna produkt kan installeras med Internet Explorer 6.x eller högre. DCS-950G SECURICAM nätverk 802.11g trådlös internetkamera med ljud. Innan du börjar Du måste åtminstone ha följande: Windows XP/2000/Me

Läs mer

Förpackningens innehåll

Förpackningens innehåll Varumärken NETGEAR, NETGEAR-logotypen och Connect with Innovation är varumärken och/eller registrerade varumärken som tillhör NETGEAR, Inc. och/eller dess dotterbolag i USA och/eller andra länder. Informationen

Läs mer

Flyttbar hårddisk USB 2.0 Bruksanvisning

Flyttbar hårddisk USB 2.0 Bruksanvisning Flyttbar hårddisk USB 2.0 Bruksanvisning Svenska Innehåll Inledning 3 Ansluta den flyttbara hårddisken 3 Lagra och överföra data 4 Koppla från den flyttbara hårddisken 5 Teknisk support 6 Garantivillkor

Läs mer

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter Powerline Adapter OBS! Utsätt inte Powerline Adapter för extrema temperaturer. Placera inte enheten i direkt solljus eller i närheten av värmeelement. Använd inte Powerline Adapter i extremt fuktiga eller

Läs mer

Användarhandbok Nokia trådlös laddare DT-601

Användarhandbok Nokia trådlös laddare DT-601 Användarhandbok Nokia trådlös laddare DT-601 Utgåva 1.1 SV Delar Den trådlösa laddarens olika delar. 1 USB-kabel 2 Indikatorlampa 3 Laddningsområde Produktens yta är fri från nickel. Vissa tillbehör som

Läs mer

Installationshandbok för Powerline 500 Nano PassThru (2-pack) XAVB5602

Installationshandbok för Powerline 500 Nano PassThru (2-pack) XAVB5602 Installationshandbok för Powerline 500 Nano PassThru (2-pack) XAVB5602 2012 NETGEAR, Inc. Med ensamrätt. Ingen del av denna publikation får reproduceras, överföras, transkriberas, lagras i ett sökbart

Läs mer

Installationshandbok för Universal WiFi Range Extender WN3000RP. Utökad trådlös räckvidd Routerns räckvidd

Installationshandbok för Universal WiFi Range Extender WN3000RP. Utökad trådlös räckvidd Routerns räckvidd Installationshandbok för Universal WiFi Range Extender WN3000RP Utökad trådlös räckvidd Routerns räckvidd 2011 NETGEAR, Inc. Med ensamrätt. Ingen del av denna publikation får reproduceras, överföras, transkriberas,

Läs mer

Cisco Unified CCX Web Chat Agent och Supervisor Desktop Användarhandbok version 9.0(1)

Cisco Unified CCX Web Chat Agent och Supervisor Desktop Användarhandbok version 9.0(1) Cisco Unified CCX Web Chat Agent och Supervisor Desktop Användarhandbok version 9.0(1) Cisco Unified Contact Center Express Maj 2012 Huvudkontor Amerika Cisco Systems, Inc. 170 West Tasman Drive San Jose,

Läs mer

Användarhandbok för att använda Cisco Unity Connection-röstmeddelanden i ett e-postprogram

Användarhandbok för att använda Cisco Unity Connection-röstmeddelanden i ett e-postprogram Användarhandbok för att använda Cisco Unity Connection-röstmeddelanden i ett e-postprogram Utgåva 7.x Publicerad 25 augusti 2008 Huvudkontor i Amerika Cisco Systems, Inc. 170 West Tasman Drive San Jose,

Läs mer

DI-604 Express EtherNetwork bredbandsrouter

DI-604 Express EtherNetwork bredbandsrouter Denna produkt kan installeras med en vanlig, modern webbläsare t.ex. Internet Explorer 5.x och Netscape Navigator,4.x eller nyare.. DI-604 Express EtherNetwork bredbandsrouter Innan du börjar 1. Om du

Läs mer

NeoTV 350 Media Player NTV350

NeoTV 350 Media Player NTV350 NeoTV 350 Media Player NTV350 2011 NETGEAR, Inc. Med ensamrätt. Ingen del av denna publikation får reproduceras, överföras, transkriberas, lagras i ett sökbart lagringssystem eller översättas till något

Läs mer

Wireless N 300+ Powerline AV-router WNXR2000. Installationshandbok

Wireless N 300+ Powerline AV-router WNXR2000. Installationshandbok Wireless N 300+ Powerline AV-router WNXR2000 Installationshandbok 2010 NETGEAR, Inc. Med ensamrätt. Teknisk support Tack för att du väljer NETGEARs produkter. Leta upp serienumret på etiketten på produkten

Läs mer

Installation. Powerline 500 Modell XAVB5622

Installation. Powerline 500 Modell XAVB5622 Installation Powerline 500 Modell XAVB5622 Förpackningens innehåll I vissa regioner medföljer en resurs-cd produkten. Obs! Adaptrar varierar beroende på region. Din adapter kan se annorlunda ut. 2 Komma

Läs mer

Denna genomgång behandlar följande: Trådlösa tekniker WLAN Utrustning Säkerhet Konfiguration

Denna genomgång behandlar följande: Trådlösa tekniker WLAN Utrustning Säkerhet Konfiguration itlararen.se Denna genomgång behandlar följande: Trådlösa tekniker WLAN Utrustning Säkerhet Konfiguration Förutom trådbundna nätverk så finns det tekniker som möjliggör trådlös kommunikation Trådlös kommunikation

Läs mer

SNABBGUIDE FÖR. Installation av Nokia Connectivity Cable Drivers

SNABBGUIDE FÖR. Installation av Nokia Connectivity Cable Drivers SNABBGUIDE FÖR Installation av Nokia Connectivity Cable Drivers Innehåll 1. Inledning...1 2. Krav...1 3. Installera Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Innan du installerar...2 3.2 Installera NOKIA

Läs mer

Powerline 500 WiFi-åtkomstpunkt XWNB5201 Installationshandbok

Powerline 500 WiFi-åtkomstpunkt XWNB5201 Installationshandbok Powerline 500 WiFi-åtkomstpunkt XWNB5201 Installationshandbok Teknisk support Tack för att du väljer NETGEAR:s produkter. När du har installerat din enhet, leta reda på serienumret på etiketten på din

Läs mer

Handbok för installation av programvara

Handbok för installation av programvara Handbok för installation av programvara Denna handbok beskriver hur du installerar programvaran via en USB- eller nätverksanslutning. Nätverksanslutning är inte tillgängligt för modellerna SP 200/200S/203S/203SF/204SF

Läs mer

SNABBGUIDE FÖR. Installation av Nokia Connectivity Cable Drivers

SNABBGUIDE FÖR. Installation av Nokia Connectivity Cable Drivers SNABBGUIDE FÖR Installation av Nokia Connectivity Cable Drivers Innehåll 1. Inledning...1 2. Krav...1 3. Installera Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Innan du installerar...2 3.2 Installera NOKIA

Läs mer

Powerline 500 WiFi-åtkomstpunkt XWN5001 Installationshandbok

Powerline 500 WiFi-åtkomstpunkt XWN5001 Installationshandbok Powerline 500 WiFi-åtkomstpunkt XWN5001 Installationshandbok Teknisk support Tack för att du väljer NETGEAR:s produkter. När du har installerat din enhet, leta reda på serienumret på etiketten på din produkt,

Läs mer

N300 WiFi Range Extender

N300 WiFi Range Extender Installationshandbok N300 WiFi Range Extender Modell WN3000RP Komma igång NETGEAR WiFi Range Extender utökar räckvidden för WiFi-nätverk genom att den befintliga WiFi-signalen förstärks och signalkvaliteten

Läs mer

Installationshandbok för WN1000RP WiFi Booster for Mobile

Installationshandbok för WN1000RP WiFi Booster for Mobile Installationshandbok för WN1000RP WiFi Booster for Mobile Innehåll Komma igång.......................................... 3 Här har du WiFi Booster................................. 4 Framsida och sida...................................

Läs mer

Din manual HP PAVILION SLIMLINE S7700 http://sv.yourpdfguides.com/dref/850818

Din manual HP PAVILION SLIMLINE S7700 http://sv.yourpdfguides.com/dref/850818 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för HP PAVILION SLIMLINE S7700. Du hittar svar på alla dina frågor i HP PAVILION SLIMLINE

Läs mer

Register your product and get support at SDV6224/12. SV Användarhandbok

Register your product and get support at  SDV6224/12. SV Användarhandbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome SDV6224/12 Användarhandbok Innehållsförteckning 1 Viktigt 4 Säkerhet 4 Återvinning 4 2 Din SDV6224/12 5 Översikt 5 3 Komma igång 6 Installation

Läs mer

LC Sweex Wireless LAN PC Card 54 Mbps

LC Sweex Wireless LAN PC Card 54 Mbps LC500070 Sweex Wireless LAN PC Card 54 Mbps Inledning Tack för att du har valt Sweex Wireless LAN PC Card 54 Mbps. Med det här PC-kortet kan du snabbt och enkelt skapa ett trådlöst nätverk. PCkortet uppfyller

Läs mer

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter Powerline Adapter OBS! Utsätt inte Powerline Adapter för extrema temperaturer. Placera inte enheten i direkt solljus eller i närheten av värmeelement. Använd inte Powerline Adapter i extremt fuktiga eller

Läs mer

Installationsguide TV-IP301 TV-IP301W

Installationsguide TV-IP301 TV-IP301W Installationsguide TV-IP301 TV-IP301W Table Innehållsförteckning of Contents 1. Innan du börjar... 2. Hårdvaruinstallation... 3. Konfigurera kameran... 1 2 3 Felsökning... 5 Version 05.05.2006 1. Innan

Läs mer

TTS är stolta över att ingå i

TTS är stolta över att ingå i Garanti & Support Denna produkt är försedd med ett års garanti för fel som uppstår vid normal användning. Vid missbruk av det Easi-Speak docking station eller vid öppning av enheten upphör garantin. Allt

Läs mer

BIPAC-711C2 / 710C2. ADSL Modem / Router. Snabbstart Guide

BIPAC-711C2 / 710C2. ADSL Modem / Router. Snabbstart Guide BIPAC-711C2 / 710C2 ADSL Modem / Router Snabbstart Guide Billion BIPAC-711C2/710C2 ADSL Modem / Router För mer detaljerade instruktioner om konfiguration och användning av denna ADSL Modem/Router, hänvisar

Läs mer

Powerline 200 Home Network Adapter (PL200)

Powerline 200 Home Network Adapter (PL200) Easy, Reliable & Secure Installation Guide Powerline 200 Home Network Adapter (PL200) Varumärken Varumärkes- och produktnamn är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör respektive ägare. Informationen

Läs mer

SKIVSPELARE STEREO MED LINE-OUT TT-8532

SKIVSPELARE STEREO MED LINE-OUT TT-8532 SKIVSPELARE STEREO MED LINE-OUT TT-8532 Svensk Instruktions Manual Din enhet har tillverkats och monterats under Roadstars strikta kvalitetskontroll. Innan du använder enheten, läs igenom denna instruktions

Läs mer

Handbok för installation av programvara

Handbok för installation av programvara Handbok för installation av programvara Denna handbok beskriver hur du installerar programvaran via en USB- eller nätverksanslutning. Nätverksanslutning är inte tillgängligt för modellerna SP 200/200S/203S/203SF/204SF

Läs mer

Användarhandbok för Cisco Unified Presence version 8,5

Användarhandbok för Cisco Unified Presence version 8,5 Först publicerad: July 02, 2010 Senast ändrad: December 13, 2010 Americas Headquarters Cisco Systems, Inc. 170 West Tasman Drive San Jose, CA 95134-1706 USA http://www.cisco.com Tel: 408 526-4000 800 553-NETS

Läs mer

Kapitel 1 Ansluta Router till Internet

Kapitel 1 Ansluta Router till Internet Kapitel 1 Ansluta Router till Internet I det här kapitlet beskrivs hur du installerar router i ditt lokala nätverk (LAN) och ansluter till Internet. Du får information om hur du installerar router med

Läs mer

Snabbstart. AC750 WiFi Range Extender. Modell EX3800

Snabbstart. AC750 WiFi Range Extender. Modell EX3800 Snabbstart AC750 WiFi Range Extender Modell EX3800 Komma igång NETGEAR WiFi Range Extender utökar räckvidden för WiFi-nätverk genom att den befintliga WiFi-signalen förstärks och signalkvaliteten generellt

Läs mer

Svensk version. Installation av Windows XP och Vista. LW311 Sweex trådlösa LAN Cardbus-adapter 300 Mbps

Svensk version. Installation av Windows XP och Vista. LW311 Sweex trådlösa LAN Cardbus-adapter 300 Mbps LW311 Sweex trådlösa LAN Cardbus-adapter 300 Mbps Utsätt inte Sweex trådlösa LAN Cardbus-adapter 300 Mbps för extrema temperaturer. Placera inte enheten i direkt solljus eller nära värmekällor. Använd

Läs mer

SPCE120 Indikeringsenhet Användarguide

SPCE120 Indikeringsenhet Användarguide SPCE120 Indikeringsenhet Användarguide Version 3.1 26.09.2011 Security Products Copyright Copyright Tekniska specifikationer och tillgänglighet är föremål för ändringar utan föregående varning. Copyright

Läs mer

Varning innan installation

Varning innan installation Varning innan installation Stäng av strömmen till nätverkskameran om det skulle ryka om den eller lukta konstigt. Se din användarmanual för drifttemperatur. Kontakta din återförsäljare om sådan händelse

Läs mer

Quick Installation Guide

Quick Installation Guide FE8174V Fixed Dome Network Camera Quick Installation Guide English 繁 中 簡 中 日 本 語 Français Español Deutsch Português Italiano Türkçe Polski Русский Česky Svenska Dutch Dansk Indonesia 5MP 360 Surround View

Läs mer

Användarhandbok Trådlös laddningsplatta DT-903

Användarhandbok Trådlös laddningsplatta DT-903 Användarhandbok Trådlös laddningsplatta DT-903 Utgåva 1.0 SV Användarhandbok Trådlös laddningsplatta DT-903 Innehåll Säkerhet 3 Om ditt tillbehör 4 Knappar och delar 5 Ladda telefonen 6 Få meddelanden

Läs mer

Powerline 500 Plus Home Network Adapter (PL500P)

Powerline 500 Plus Home Network Adapter (PL500P) Easy, Reliable & Secure Powerline 500 Plus Home Network Adapter (PL500P) Installationshandbok Beskrivning av lysdioderna Objekt Strömlampa LED med höga prestanda Ethernetlampa Beskrivning Grön (fast sken).

Läs mer

3. Anslut till en dator. Du kan använda en Ethernet-kabel eller ansluta trådlöst. 4. Öppna en webbläsare.

3. Anslut till en dator. Du kan använda en Ethernet-kabel eller ansluta trådlöst. 4. Öppna en webbläsare. Teknisk support Tack för att du väljer NETGEARs produkter. NETGEAR rekommenderar att du endast använder den officiella NETGEARkundtjänsten. När du har installerat routern letar du upp serienumret på etiketten

Läs mer

Installation. Netgear ac Wireless Access Point WAC120. Förpackningens innehåll. Februari 2015

Installation. Netgear ac Wireless Access Point WAC120. Förpackningens innehåll. Februari 2015 Varumärken NETGEAR, NETGEAR-logotypen och Connect with Innovation är varumärken och/eller registrerade varumärken som tillhör NETGEAR, Inc. och/eller dess dotterbolag i USA och/eller andra länder. Informationen

Läs mer

Nokia Converter (CA-55) Installationshandbok. 9238687 Utgåva 1

Nokia Converter (CA-55) Installationshandbok. 9238687 Utgåva 1 Nokia Converter (CA-55) Installationshandbok 9238687 Utgåva 1 Copyright 2005 Nokia. Alla rättigheter förbehållna. Reproduktion, överföring, distribution eller lagring av delar av eller hela innehållet

Läs mer

LC100040 Sweex Wireless LAN USB-kort

LC100040 Sweex Wireless LAN USB-kort LC100040 Sweex Wireless LAN USB-kort Inledning Tack för att du har valt ett Sweex Wireless LAN USB-kort. Med det här USB-kortet kan du snabbt och enkelt skapa ett trådlöst nätverk. Sweex Wireless LAN USB-kort

Läs mer

Installation av digitala enheter. Wallpad Läsare Digital fastighetsbox Integration

Installation av digitala enheter. Wallpad Läsare Digital fastighetsbox Integration Installation av digitala enheter Wallpad Läsare Digital fastighetsbox Integration DinBox 2015 02 03 Åtaganden vid beställning av digitala produkter Boenderegistret I och med beställning av någon av DinBox

Läs mer

WN3500RP Installationshandbok

WN3500RP Installationshandbok Universal dubbelbands WiFi-förlängare skrivbord/väggkontakt WN3500RP Installationshandbok ANSLUT TRÅDBUNDNA ENHETER TRÅDLÖST 2,4 OCH 5 GHz TRÅDLÖS UTÖKNING BEFINTLIG ROUTER Utökad trådlös räckvidd Befintlig

Läs mer

Powerline 500 Nano PassThru 2-port Installationshandbok för XAVB5602

Powerline 500 Nano PassThru 2-port Installationshandbok för XAVB5602 Powerline 500 Nano PassThru 2-port Installationshandbok för XAVB5602 Innehåll Förpackningens innehåll................................. 3 Maskinvarufunktioner.................................... 4 Lampbeskrivningar.....................................

Läs mer

Säkerhetsinformation. - Enbart skärmade gränssnittskablar bör användas.

Säkerhetsinformation. - Enbart skärmade gränssnittskablar bör användas. Bruksanvisning 1 Hej! Välkommen till Polaroid -familjen. Den här bruksanvisningen erbjuder dig en kort genomgång av din nya Mini-skrivare. För mer information och teknisk support, var vänlig kontakta vårt

Läs mer

Snabbstart. N300 WiFi Range Extender Modell EX2700

Snabbstart. N300 WiFi Range Extender Modell EX2700 Snabbstart N300 WiFi Range Extender Modell EX2700 Komma igång NETGEAR WiFi Range Extender utökar räckvidden för WiFi-nätverk genom att den befintliga WiFi-signalen förstärks och signalkvaliteten generellt

Läs mer

Installation. N300 WiFi Range Extender Modell WN3000RPv3

Installation. N300 WiFi Range Extender Modell WN3000RPv3 Installation N300 WiFi Range Extender Modell WN3000RPv3 Komma igång NETGEAR WiFi Range Extender utökar räckvidden för WiFi-nätverk genom att den befintliga WiFi-signalen förstärks och signalkvaliteten

Läs mer

Universal WiFi-räckviddsförlängare Powerline Edition (XAVNB2001) Installationshandbok

Universal WiFi-räckviddsförlängare Powerline Edition (XAVNB2001) Installationshandbok Universal WiFi-räckviddsförlängare Powerline Edition (XAVNB2001) Installationshandbok Teknisk support Tack för att du väljer NETGEAR:s produkter. När du har installerat din enhet, leta reda på serienumret

Läs mer

Installation av digitala enheter

Installation av digitala enheter Installation av digitala enheter Wallpad Digital fastighetsbox Integration DinBox 02 DinBox Installation av digitala produkter 2015 Generella riktlinjer för kabeldragning Allmän information Elektroniska

Läs mer

Powerline 500 Home Network Adapter (PL500)

Powerline 500 Home Network Adapter (PL500) Easy, Reliable & Secure Powerline 500 Home Network Adapter (PL500) Installationshandbok Beskrivning av lysdioderna Objekt Beskrivning Strömlampa Grön (fast sken). Strömmen är på. Orange (fast sken). Adaptern

Läs mer

Trådlös åtkomstpunkt i väggen - Wireless-N - PoE

Trådlös åtkomstpunkt i väggen - Wireless-N - PoE Trådlös åtkomstpunkt i väggen - Wireless-N - PoE Product ID: AP300WN22WUE Denna åtkomstpunkt i väggen ger tillgång till nätverk och Internet för både trådade och trådlösa användare. Den slimmade väggdesignen

Läs mer

Snabbstart. AC1200 WiFi Range Extender Modell EX6150

Snabbstart. AC1200 WiFi Range Extender Modell EX6150 Snabbstart AC1200 WiFi Range Extender Modell EX6150 Komma igång NETGEAR WiFi Range Extender utökar räckvidden för WiFi-nätverk genom att den befintliga WiFi-signalen förstärks och signalkvaliteten generellt

Läs mer

Installationshandbok

Installationshandbok Installationshandbok för Observit RSS Version 5.1 Observera Manualen används vid nyinstallation. Medföljande Axis kamerapaket innehåller ett produktblad som skall användas. Vid frågor kontakta support,

Läs mer

Setup Internet Acess CSE-H55N

Setup Internet Acess CSE-H55N Setup Internet Acess CSE-H55N Installation och konfigurering av converter (omvandlare) CSE-H55N för tillgång till internet Rev 1.0 September 2014 Översatt till Svenska Innehåll 1. Installationsverktyg...

Läs mer

Defender Series Surge + PDU bruksanvisning

Defender Series Surge + PDU bruksanvisning Grattis till ditt SurgeX-köp och tack för att du handlat av oss. Vår Defender Series flerstegsskyddsteknologi kommer att öka användningstiden för din server genom att skydda din utrustning från farliga

Läs mer

Installation. Powerline 500 Modell XAVB5221

Installation. Powerline 500 Modell XAVB5221 Installation Powerline 500 Modell XAVB5221 Förpackningens innehåll I vissa regioner medföljer en resurs-cd produkten. 2 Komma igång Powerline-nätverkslösningarna ger dig ett alternativ till endast-etherneteller

Läs mer

Användarsäkerhet. Elektrisk säkerhet. Phaser 5500 Laserskrivare

Användarsäkerhet. Elektrisk säkerhet. Phaser 5500 Laserskrivare Användarsäkerhet Skrivaren och de rekommenderade förbrukningsartiklarna har utformats och testats för att uppfylla strikta säkerhetskrav. Genom att uppmärksamma följande instruktioner ser du till att skrivaren

Läs mer

Rörelsesensor PIR med kabel. Best nr CM, CR, R6, V6 V1.00

Rörelsesensor PIR med kabel. Best nr CM, CR, R6, V6 V1.00 Rörelsesensor PIR med kabel Best nr. 648230CM, 648230CR, 648230R6, 648230V6 V1.00 Art nr. 64 USE 600 Datum 11 01 05 2 (8) Installations och Bruksanvisning Rörelsesensor PIR med kabel Inledning Rörelsesensorn

Läs mer

Din manual HP PAVILION SLIMLINE S7600 http://sv.yourpdfguides.com/dref/850887

Din manual HP PAVILION SLIMLINE S7600 http://sv.yourpdfguides.com/dref/850887 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för HP PAVILION SLIMLINE S7600. Du hittar svar på alla dina frågor i HP PAVILION SLIMLINE

Läs mer

Användarhandbok AE6000. Wireless Mini USB AC580-adapter med Dualband

Användarhandbok AE6000. Wireless Mini USB AC580-adapter med Dualband Användarhandbok AE6000 Wireless Mini USB AC580-adapter med Dualband a Innehåll Produktöversikt Funktioner 1 Installation Installation 2 Trådlös nätverkskonfiguration Wi-Fi Protected Setup 3 Verktyg för

Läs mer

WT Serien IUOU Multi intelligent batteriladdare

WT Serien IUOU Multi intelligent batteriladdare WT Serien IUOU Multi intelligent batteriladdare SW Exergon art: 27-6600 15A (WT-1215-TB) 27-6700 25A (WT-1225-TB) 27-6800 45A (WT-1245-TB) Användarmanual Läs noggrannt denna manual innan installation och

Läs mer

Handbok för WiFi-inställningar

Handbok för WiFi-inställningar Handbok för WiFi-inställningar uu Inledning Det finns två lägen för trådlöst nätverk: infrastrukturläget för att ansluta via en åtkomstpunkt och adhoc-läget för att upprätta en direktanslutning till en

Läs mer

CC8130 Quick Installation Guide

CC8130 Quick Installation Guide CC8130 Quick Installation Guide Svenska Compact Cube Network Camera 1MP Stylish Design Panoramic View Varning innan installation Stäng av strömmen till nätverkskameran om det skulle ryka om den eller lukta

Läs mer

10x Zoom Multiple Streams PoE PZ8111/21/11W/21W

10x Zoom Multiple Streams PoE PZ8111/21/11W/21W 10x Zoom Multiple Streams PoE PZ8111/21/11W/21W This guide describes the basic functions of PZ8111/21/11W/21W. All detailed information is described in the user s manual. Varning innan installation Stäng

Läs mer

Invest Living Smart controller M

Invest Living Smart controller M Användarmanual Invest Living Smart controller M Ladda ner till din Smartphone (IOS 7.0 eller senare, Android 4.0 eller senare) Invest Living Smart Controller Innehållsförteckning 1. Specifikation / Info

Läs mer

DI-784 11a/11g Dualband 108Mbps trådlös router

DI-784 11a/11g Dualband 108Mbps trådlös router Denna produkt kan installeras med hjälp av en vanlig webbläsare, t.ex. Internet Explorer 6 eller Netscape Navigator 6.2.3. Innan du börjar DI-784 11a/11g Dualband 108Mbps trådlös router 1. Tack för att

Läs mer

Kapitel 1 Ansluta Router till Internet

Kapitel 1 Ansluta Router till Internet Kapitel 1 Ansluta Router till Internet I det här kapitlet beskrivs hur du installerar router i ditt lokala nätverk (LAN) och ansluter till Internet. Du får information om hur du installerar trådlös router

Läs mer

EDS1130 IP-kamera. Snabbguide. Svenska Version 1.0

EDS1130 IP-kamera. Snabbguide. Svenska Version 1.0 50185 2015-05-26 EDS1130 IP-kamera Snabbguide Paketet innehåller...2 Minimikrav...2 Kamerans delar...2 Kontroll innan installation...3 Anslut till routern...4-5 EnViewer Finder installation...6-7 Anslut

Läs mer

INSTALLATIONSHANDBOK. Gateway-tillbehörsbox EKLONPG EKBNPG

INSTALLATIONSHANDBOK. Gateway-tillbehörsbox EKLONPG EKBNPG INSTALLATISHANDBOK INNEHÅLL Sida FUNKTI Tillbehör... Funktion... Komponenternas benämning och funktioner... Välja plats för installationen... Mekanisk installation... Elektriska kopplingar... Försiktighetsåtgärder...

Läs mer

Svensk version. Inledning. Installation av Windows XP och Vista. LW056V2 Sweex trådlös LAN cardbus-adapter 54 Mbps

Svensk version. Inledning. Installation av Windows XP och Vista. LW056V2 Sweex trådlös LAN cardbus-adapter 54 Mbps LW056V2 Sweex trådlös LAN cardbus-adapter 54 Mbps Inledning Utsätt inte Sweex trådlösa LAN cardbus-adapter 54 Mbps för extrema temperaturer. Placera inte enheten i direkt solljus eller nära värmekällor.

Läs mer

BIPAC 7402G g ADSL VPN Firewall Router. Snabbstartsguide

BIPAC 7402G g ADSL VPN Firewall Router. Snabbstartsguide BIPAC 7402G 802.11g ADSL VPN Firewall Router Billion BIPAC 7402G 802.11g ADSL VPN Firewall Router För mer detaljerade anvisningar om inställning och användning av en 802.11g ADSL VPN Firewall Router, v.g.

Läs mer

Handbok Remote Access TBRA

Handbok Remote Access TBRA NESTOR NESTOR NESTOR SV.TBRA web.131219 Handbok Remote Access TBRA 1. ALLMÄNT Remote Access är en kommunikationsenhet som möjliggör stabil och tillförlitlig fjärranslutning, via mobil uppkoppling, till

Läs mer

SNABBGUIDE FÖR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650

SNABBGUIDE FÖR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650 SNABBGUIDE FÖR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650 Copyright 2002 Nokia. Alla rättigheter förbehållna 9354489 Issue 2 Innehåll 1. INLEDNING...1 2. INSTALLERA MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650...1 3. ANVÄNDA TELEFONEN

Läs mer

COZZY FIRE MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING

COZZY FIRE MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING COZZY FIRE MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING Grattis till ditt köp av den elektriska kaminen Cozzy Fire. Läs noga igenom monterings- och bruksanvisningen samt säkerhetsföreskrifterna innan du använder produkten.

Läs mer

Quick Installation Guide

Quick Installation Guide SD83xxE/-M Speed Dome Network Camera Quick Installation Guide English 繁 中 簡 中 日 本 語 Français Español Deutsch Português Italiano Türkçe Polski Русский Česky Svenska Nederlands Dansk Indonesia NEMA 4x IP66

Läs mer

4P N. Adapter för anslutning till trådlöst LAN Installationshandbok

4P N. Adapter för anslutning till trådlöst LAN <BRP069A41> Installationshandbok 4P359542-1N Adapter för anslutning till trådlöst LAN Installationshandbok Adapter för anslutning till trådlöst LAN Installationshandbok Hemsida: http://www.onlinecontroller.daikineurope.com

Läs mer

Kapitel 1 Ansluta routern till Internet

Kapitel 1 Ansluta routern till Internet Kapitel 1 Ansluta routern till Internet I det här kapitlet beskrivs hur du ansluter routern och hur du får åtkomst till Internet via den. Vad finns i lådan? Produktförpackningen bör innehålla följande

Läs mer

Förpackningens innehåll

Förpackningens innehåll Varumärken NETGEAR, NETGEAR-logotypen och Connect with Innovation är varumärken och/eller registrerade varumärken som tillhör NETGEAR, Inc. och/eller dess dotterbolag i USA och/eller andra länder. Informationen

Läs mer

Installationsmanual 501 GPS Tracker

Installationsmanual 501 GPS Tracker Installationsmanual 501 GPS Tracker 2011-09-14 1. Beskrivning av enhet: Framsida: Baksida: GSM antenn GPS antenn mini USB kontakt Huvudkontakt Funktionsknapp 2. Sätta i SIM kortet: Följ stegen nedan för

Läs mer

LAN Port: 4 X RJ45 10/100BASE-TX Fast Ethernet med Auto MDI/MDIX. Resetknapp: Återställer enheten till fabriks inställningar

LAN Port: 4 X RJ45 10/100BASE-TX Fast Ethernet med Auto MDI/MDIX. Resetknapp: Återställer enheten till fabriks inställningar Denna enhet kan konfigureras genom att använda ett webb program, ex. Internet Explorer 6, Netscape Navigator 6.23. DSL-504T ADSL Router Orientering Användande av annan ström adapter med annan volt/amper

Läs mer

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB OBS! Utsätt inte Sweex Wireless 300N Adapter USB för extrema temperaturer. Placera inte enheten i direkt solljus eller i närheten av värmeelement. Använd inte Sweex

Läs mer

NETGEAR Trek N300 Travel Router and Range Extender

NETGEAR Trek N300 Travel Router and Range Extender NETGEAR Trek N300 Travel Router and Range Extender PR2000 Installationshandbok NETGEAR Reset /LAN LAN USB WiFi Power USB Innehåll Kom igång............................................ 3 Ansluta på resan....................................

Läs mer

Smart sko. Bruksanvisning. Modellnr. AFM1737Q.0 Modellnr. AFW1737Q.0

Smart sko. Bruksanvisning. Modellnr. AFM1737Q.0 Modellnr. AFW1737Q.0 Smart sko Bruksanvisning Modellnr. AFM1737Q.0 Modellnr. AFW1737Q.0 Innehållsförteckning Viktiga försiktighetsåtgärder... 1 Frågor?.........................................................................................................

Läs mer

Quick Installation Guide

Quick Installation Guide FE8181 Fixed Dome Network Camera Quick Installation Guide English 繁 中 簡 中 日 本 語 Français Español Deutsch Português Italiano Türkçe Polski Русский Česky Svenska Dutch Dansk Indonesia 5MP 360 Surround View

Läs mer

Användarsäkerhet. Elektrisk säkerhet. Phaser 4500 laserskrivare

Användarsäkerhet. Elektrisk säkerhet. Phaser 4500 laserskrivare Användarsäkerhet Skrivaren och de rekommenderade förbrukningsartiklarna har utformats och testats för att uppfylla strikta säkerhetskrav. Genom att uppmärksamma följande instruktioner ser du till att skrivaren

Läs mer