Tävlingsregler RALLY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tävlingsregler RALLY"

Transkript

1 SVENSKA BILSPORTFÖRBUNDET - Innehåll RALLY - Tävlingsregler RALLY Utgåva: Dec. 2014, innehåller ändringar införda under Officiella meddelanden på t.o.m. V51/2014. Text med rött (understruken i svart/vitt) är text som är ändrad sedan den förra utgåvan: Januari (Mindre ändringar av editoriell karaktär är inte markerade!) INNEHÅLLSFÖRTECKNING TÄVLINGSREGLER RALLY (RY) RY 0T Inledning... 3 RY 0.1T Definitioner... 3 RY 0.2T Miljöföreskrifter... 3 RY 0.3 Publiksäkerhet... 4 RY 1T Tävlingsformer... 5 RY 1.1T Grenar... 5 RY 2 Allmänna bestämmelser... 7 RY 2.1 Tävlingstillstånd... 7 RY 2.2 Organisationskommitté... 7 RY 2.3 Tävlingsinbjudan... 8 RY 2.4T Anmälan... 9 RY 2.5 Övrigt RY 3 Funktionärer RY 3.1 Allmänna bestämmelser för funktionärer RY 3.2 Domare/Domarjury RY 3.3 Faktafunktionär RY 3.4 Teknisk kontrollant RY 3.5 Chefstekniker RY 3.6 Tävlingsledare RY 3.7 Säkerhetschef RY 3.8 Tävlingssekreterare RY 3.9 Tidtagningschef RY 3.10 Chef serviceplats RY 3.11 Banchef RY 3.12 Chef för SS/SP RY 3.13 Speaker RY 3.14 Publiksäkerhetschef RY 3.15 Miljöchef RY 4 Kommunikation med tävlande RY 4.1T Tävlingsnummer RY 4.2T Kontroller, Skärmar och Skyltar RY 4.3 Road-Book/Arrangörsnoter RY 4.4T Arrangörsnoter för Specialsträcka RY 4.5 Tidkort RY 5T FÖRARUTBILDNING RY 5.1T Förarutbildning RY 5.2T Bilen och förarens utrustning RY 5.3T Ungdomsrally RY_Tävlingsregler-2015_ver1.doc Utgåva: Dec Sidan 1 av 60

2 - Innehåll RALLY - SVENSKA BILSPORTFÖRBUNDET RY 6 Banbestämmelser RY 6.1 Regler för tillstånd till tävling med motorfordon på väg RY 6.2 Banbesiktning RY 6.3 Banunderhåll/ preparering RY 6.4 Bestämmelser för Trp och SS/SP RY 7 Sjukvård/Olycksfallsberedskap RY 7.1 Säkerhetsplan RY 7.2 Om olyckan är framme RY 8 Tävlingsbestämmelser RY 8.1T Definitioner RY 8.2 Inställd eller uppskjuten tävling RY 8.3 Program/Åskådarredovisning RY 8.4T Deltagare RY 8.4.2T Tävlingslicenser RY 8.5T Tillåtna bilar RY 8.6T Reklam vid Nationella tävlingar RY 8.7T Besiktning/ och Reparationer RY 8.8T Startordning/Klassindelning RY 8.9T Bestämmelser för Parc Fermé RY 8.10T Upplysning till tävlande RY 8.11T Kartor, Träning, Arrangörsnoter och egna anteckningar RY 8.12T Tävlingskörning RY 8.13T Tidtagning RY 8.14 Tidstillägg och uteslutning från prisbedömning RY 8.15 Förares slutplacering RY 8.16 Resultatlista RY 8.17T Prisutdelning och resultatgivning RY 9 Tävlingsbestraffningar RY 10 Protest RY 10.1T Tidsfrister RY 11 Överklagande Sidan 2 av 60 RY_Tävlingsregler-2015_ver1.doc - Utgåva: Dec. 2014

3 SVENSKA BILSPORTFÖRBUNDET - Tävlingsregler RALLY - Tävlingsregler RALLY (RY) RY 0T INLEDNING Rallyreglementet är uppdelat i tre nivåer: Distriktsnivå Lokalnivå Riksnivå Om ingen speciell rubrik anges under ett kapitel, gäller kapitlet på alla tre nivåerna. Om under huvudrubrik står kommentarer för Lokal- eller Riksnivå, gäller dessa för hela kapitlet. Om förenklingar för Lokalnivån eller tillägg för Riksnivån finns, anges detta med egna underrubriker. Dessa sportgrensvisa bestämmelser för RALLY, (RY), gäller i samband med de tidigare i denna bok beskrivna Gemensamma Bestämmelserna, samt de efter dessa regler beskrivna Tekniska Bestämmelserna för RALLY. T efter kapitelnummer = Kapitel som är krav för vad de Tävlande ska känna till. RY 0.1T Definitioner I Rally (RY) går det ut på att på snabbast möjliga sätt ta sig fram på, för annan trafik, avlysta specialsträckor. Mellan specialsträckorna färdas man på vanliga vägar, där vanliga trafikregler gäller. Bilarna är indelade i olika klasser med olika trimningsgrader. I Rallysporten deltar dels förare, dels en kartläsare som håller ordning på vägbeskrivningar och tider. När man använder arrangörsnoter ska kartläsaren, som då kallas Co-driver, läsa vägen för föraren som då får upplysningar om hur vägen ser ut. Även andra former av tävlingar än RY förekommer, nämligen Rallyspecial (RS) och TUSS. RY 0.2T Miljöföreskrifter Se även G 2.4. Servicebilar måste minst vara utrustade med: Servicepresenning, markskydd, (tät, t.ex. plast), som ska täcka ytan under tävlingsbilen. Balja med hällpip (ca 50x50 cm) för uppsamling av vätska. Anordning för uppsamling av bränsle vid eventuellt spill under tankning eller dylikt. Dunk på minst 10 liter att samla vätskor i. Sopsäck. Rallybilen måste placeras på presenning: Vid all planerad service. Balja, dunk eller annan anordning måste användas så fort risk finns för spill av bränsle eller andra vätskor. Serviceplatser måste alltid hållas rena. Vätskor, utbytta delar och andra föremål måste antingen tas omhand av ekipaget eller kastas i härför avsedda avfallsbehållare. Skulle förorening uppstå måste besättningen omedelbart rapportera alla relevanta detaljer till arrangören. Tvättning av bil är tillåten endast på platser anvisade av arrangören. Brott mot detta bestraffas enligt RY RY_Tävlingsregler-2015_ver1.doc Utgåva: Dec Sidan 3 av 60

4 - Tävlingsregler RALLY - SVENSKA BILSPORTFÖRBUNDET RY 0.3 Publiksäkerhet En huvudpunkt i säkerhetsplanen är att tillgodose säkerheten för allmänheten och i synnerhet för publiken. Nedan följer ett antal punkter som minst ska följas: Märk ut lämpliga publikplatser på tävlingskartan; Avlys om möjligt vissa anslutningsvägar till specialsträckorna för att styra publiken till de säkraste platserna; Använd skyltar av typ Publikfri Zon eller Publikfritt område flitigt; Använd ATA-band med eftertanke, tänk på att dessa kan ge en falsk säkerhet; Publikvärdar och vägvakter ska bära västar; Se till att publikvärdarna är på plats före publiken; Visselpipor ska användas av publikvärdar och vägvakter; Annonsera i program och press med säkerhetsinfo enligt standardmodell och med bilder; Leta efter naturliga läktare. Kontakta markägaren för att om möjligt röja buskar och dylikt; Arrangera om möjligt publikplatser. Bjud gärna publiken på ett mervärde i form av resultatservice, speaker, servering, etc.; och Säkerhetsinfo med nedanstående text cirka 500 * 700 mm, svart text på gul botten, ska anslås vid samtliga infarter där publik kan komma in på sträckan. DIN SÄKERHET stå inte på farliga ställen, d.v.s. de ställen dit bilar kan nå stå upp och följ tävlingsbilarna med blicken ha respekt för bilarnas fart respektera skyltar och avspärrningar respektera funktionärernas anvisningar var uppmärksam på Ditt barn använd Ditt sunda förnuft och hjälp andra att stå rätt Tävlingsledningen! Se även tillämpliga delar i Säkerhetsmanualen, ( Rally Regler RY-10). Sidan 4 av 60 RY_Tävlingsregler-2015_ver1.doc - Utgåva: Dec. 2014

5 SVENSKA BILSPORTFÖRBUNDET - Tävlingsregler RALLY - RY 1T TÄVLINGSFORMER Tävlingsformer Tillåtna bilar Förarlicenskrav Rally; Rallyspecial; samt TUSS. Rallybilar Rallylicens De olika tävlingsformerna ingår i respektive Lokal-, Distrikts- eller Riksnivå enligt nedan: Tävlingsform Ingår på nivå Bestämmelser RALLY (RY) Rallyspecial (RS) Prova Bilsport Se även G 3.8 TUSS Tävling Utan SS Träning Lokalnivå, RY Distriktsnivå, Riksnivå Lokalnivå, RY Distriktsnivå Lokalnivå RY Lokalnivå, Distriktsnivå RY RY Tilläg till: G 3.4, Lokal tävling: Tävlingarna kan inte åberopas för utnyttjande av avgasdispens. Under denna tävlingsform arrangeras även träningar i RALLY. Lista på registreringsnummer på deltagande bilar ska alltid skickas till SBF, (se RY 3.6). Omfattningen av Lokal tävling begränsas enligt något av följande två alternativ: Alt. 1: maximalt 40 startande med centralt utfärdad licens samt obegränsat antal startande medlokalt utfärdad licens; eller Alt. 2: deltagare, med centralt utfärdad licens, från högst 3 (tre) klubbar. Se även G 3.4. RY 1.1T Grenar RY 1.1.1T RALLY (RY) Rally består av utslagsgivande specialsträckor (SS) med start och mål på skilda platser, samt transportsträckor (Trp) mellan SS. Längden på en SS får inte överstiga 30 km. Specialprov (SP) får ingå. SP kan utgöras av t ex varvlopp på sluten väg eller bana. Varvlopp ska ske med enskild start och minst 5 sekunders startmellanrum och minst 20 sekunder mellan sist startande bil och första bil på väg till varvning. På bana godkänd för Racing/Rallycross får gemensam start ske, dock med högst fyra bilar. RY 1.1.2T Rallyspecial (RS) Transportsträckor får inte genomföras med tidtagning. Maxtiden för hela tävlingen ska meddelas i inbjudan eller slutinstruktion. Totala tävlingssträckan bör inte överstiga 150 km. Specialprov bör ingå. Prov med gemensam start- och målplats bör inte överstiga 3 km. Körtiden bör understiga två minuter. Prov med start och mål på skilda platser bör inte överstiga 5 km. RS i form av Rallysprint genomföres t ex på ett område där det finns en vägslinga som har anslutning till ett större centralt område där start och mål samt depåområde finns. Om banan köres flera varv och flera bilar är ute på tävlingsbanan samtidigt, kan startmellanrum ner till 5 sekunder tillämpas. Detta ska då anges i tävlingsinbjudan. Vid RS-tävling är det tillåtet att byta kartläsare om Arrangör/ Tillståndsgivare/ Domarordförande så tillåter. RY_Tävlingsregler-2015_ver1.doc Utgåva: Dec Sidan 5 av 60

6 - Tävlingsregler RALLY - RY 1.1.3T Prova Bilsport Se även G 3.9! SVENSKA BILSPORTFÖRBUNDET Genomförande Sportgrensanpassning, RALLY Vanliga tävlingsregler gäller. Om vanlig bil används gäller att föraren och eventuell kartläsare har hjälm samt rekommenderas att ha overall. RY 1.1.4T Tävling Utan SS (TUSS) Vid behov kan denna form av besiktning av Rallybilar arrangeras då det i regionen inte finns ordinarie tävlingar med A-besikting. TUSS kan även arrangeras i anslutning till A-besiktning vid tävling enl. RY 1.1.1T och RY 1.1.2T ovan. En TUSS ansöks till resp. distrikt enligt G 5, TUSS leds av en teknisk chef. Funktionärer enligt RY 3.1 ska vara bemannade. För åläggande se, RY 3.4 och RY 3.5 i tillämplig omfattning. Besiktningen ska genomföras i enlighet med Provningsmanual för Rallybilar, se RY 8.7.1, samt RY Det åligger ansvarig ledare för TUSS: att omedelbart efter tävling se till att samtliga startande bilars registreringsnummer inrapporteras till SBF; se RY 3.6. att Vid tävling där A-besiktning förekommer ska registreringsnummer för bilar som besiktigas enligt TUSS, (d.v.s. inte deltar i själva tävlingen, bara besiktigningen), rapporteras på separat protokoll till SBF. RY 1.1.5T Träning a) Träning kan endast förekomma på inhägnat tävlingsområde med av SBF utfärdad och giltig banlicens. Träningsförsäkring ska finnas. De villkor som framgår av banägarens hyreskontrakt ifråga ska gälla. Tillämpliga delar av detta reglemente, gällande för lokal tävling ska tillämpas. b) Tillåtna fordon: I enlighet med RY Eventuella anmärkningar i Vagnbok ska vara åtgärdade innan träning. c) Med träning/testkörning avses provkörning med en eller flera bilar, dock max i enlighet med RY Officiell varvräkning, tidtagning eller resultatgivning får inte förekomma. d) Tillstånd om träning/testkörning ska göras till SDF 2 veckor innan körning. Ansökan kan avse flera tränings/testtillfällen under året. e Träning/Testledaren ska inneha funktionärslicens lägst B, kan delegera rollen till annan med licensklass B. (Se RY 3.1.) f) Saneringsmaterial ska finnas. Säkerhet & Sjukvård enligt banlicens. g) Förarna ska inneha för året giltig rallylicens. Kartläsare/co-driver inte obligatoriskt, om Kartläsare/co-driver medföljer ska de ha giltig licens. Sidan 6 av 60 RY_Tävlingsregler-2015_ver1.doc - Utgåva: Dec. 2014

7 SVENSKA BILSPORTFÖRBUNDET - Tävlingsregler RALLY - RY 2 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER RY 2.1 Tävlingstillstånd Arrangör har rätt att för publik hemlighålla tävlingens sträckning. Vid Rallytävling, där körtiden överstiger 6 timmar, ska obligatoriska uppehåll på minst 30 minuter läggas in, så att den planerade sammanhängande körtiden för en förare inte överstiger 6 timmar. Arrangör ska i ansökan till länsstyrelse ansöka om det antal ekipage som arrangören ämnar ha med i tävlingen. Tävlingssträckornas längd ska vara tillförlitligt uppmätta. Tävlingshandlingar ska sparas minst ett år efter tävlingen. Åtminstone följande handlingar ska tas fram av arrangören: - Inbjudan; - Anmälningslista, startlista och resultatlista; - Namn i startlista/program ska överensstämma med anmälan, smeknamn får inte medtas om inte licensen så anger, (se G 7.1). - Lottad/seedad anmälningslista ska skickas tillsammans med startbekräftelse till de tävlande; - Instruktioner för funktionärer; - Tidsplan; och - Säkerhetsinfo. Nedan följer ett förslag till text som arrangörer av Rally-tävlingar ska trycka på kartor, program mm. Om olyckan är framme - Säkerhetsinfo! Du vet väl att varje Rallybil är välutrustad om olyckan skulle vara framme? Alla Rallybilar är utrustade med: Brandsläckare, fastsatta på golvet framför framstolarna; Personskadeflagga, som ska användas till att påkalla medtävlares uppmärksamhet vid personskada; Bälteskniv, som kan användas om säkerhetsbältena inte går att lösa ut; Förbandskudde, innehållande sjukvårdsmaterial för första hjälpen; och Varningstrianglar, som ska användas till att varna medtävlande. Om en olycka har hänt, så kan Du göra en stor och viktig insats genom att använda skyddsutrustningen på rätt sätt och att ge snabb första hjälp! (Tävlingsledningen) Lokalnivå För ansökan gäller respektive SDF:s bestämmelser. Arrangören utfärdar de handlingar som är nödvändiga för tävlingens genomförande. I tillämpliga delar kan RY 2.1 tillämpas. RY 2.2 Organisationskommitté Organisationskommittén ska planera och leda arbetet inför tävlingen, tävlingsledaren är ansvarig för genomförandet av själva tävlingen. Vid rikstäckande mästerskapstävling och distriktstävling ska en organisationskommitté om minst tre personer, varav en ska vara ordförande utses av arrangören. Tävlingsledaren och tekniska chefen ska ingå i kommittén. Vid lokaltävling kan organisationskommittén ersättas av en ansvarig tävlingsledare. Vid röstning med lika resultat inom organisationskommittén gäller ordförandens röst som utslagsgivande. RY_Tävlingsregler-2015_ver1.doc Utgåva: Dec Sidan 7 av 60

8 - Tävlingsregler RALLY - SVENSKA BILSPORTFÖRBUNDET RY 2.3 Tävlingsinbjudan Inbjudan ska utsändas i god tid. Nedanstående uppgifter ska tas med i inbjudan och vara uppställda i följande ordning. Uppgifter som inte kunnat tas med i inbjudan ska meddelas samtliga tävlande i PM/Bulletiner eller slutinstruktion. Inbjudan ska alltid lämnas till domarordföranden för påseende före ansökan om tävlingstillstånd och biläggas denna. Följande text ska alltid finnas införd i inbjudan: Tävlingen anordnas i full överensstämmelse med Svenska Bilsportförbundets nationella tävlingsbestämmelser. Ansvar. Den som deltar i tävling gör detta under eget ansvar och på egen risk. FIA, Svenska Bilsportförbundet (SBF), Specialidrottsdistriktsförbund (SDF), arrangör eller funktionär kan således inte utan vållande göras ansvariga för person- eller sakskador som under tävling drabbar deltagaren. Tävlingsdeltagare och funktionärer har genom sin anmälan att delta i tävlingen samtyckt till att vederbörandes personuppgifter registreras i tävlingsarrangörens dataregister samt att arrangören, inom ramen för sin verksamhet, oavsett mediaform offentliggör namnuppgifterna. 1. Tävlingsarrangör, ort och datum; 2. Organisationskommitté, namn; 3. Tävlingsledare, namn och telefonnummer; 4. Teknisk chef, namn och telefonnummer; 5. Domarordförande, namn och telefonnummer; 6. Domare, namn; 7. Teknisk kontrollant, namn och telefonnummer; 8. Miljöchef, namn; 9. Tävlingsform, antal SS- och Trp-sträckor, tävlingens längd, noter eller inte; 10. Tävlingsplats, ort, (telefonnummer under tävlingen); 11. Tidsplan: Besiktning (kan även meddelas i startbekräftelsen); Vilken kategori, A- eller B-Besiktning som tillämpas ska meddelas i inbjudan, se RY 8.7. Anmälningstidens början (inbjudan offentligörande) Banans offentliggörande (kan även meddelas i startbekräftelsen); Ev. träning; Första start; Slutbesiktning och ev. Parc Fermé; Resultatlistan anslås; Prisutdelning; och Ev. förarsammanträde; 12. Deltagare, licensklasser, antal och ev. gallringsmetod; 13. Tillåtna bilar, bilklasser, startordning; 14. Utnyttjande av utrymme för förbunds/arrangörsreklam samt friköpning; 15. Lagtävlan, om det ingår och i så fall hur; 16. Särskilda bestämmelser (däck, serviceplatser, startmetod SS); 17. Tävlingsavgift (ev. regler för återbetalning); 18. Anmälan (dag och tid), ev. efteranmälan; 19. Avlysning; 20. Priser, poängberäkning, särskiljning, prisutdelning; 21. Återbud; och 22. Upplysningar, telefonnummer. Sidan 8 av 60 RY_Tävlingsregler-2015_ver1.doc - Utgåva: Dec. 2014

9 SVENSKA BILSPORTFÖRBUNDET - Tävlingsregler RALLY - Nedanstående kan meddelas i startbekräftelse/pm/bulletin: 23. Dispens från hastighetsbegränsning, beslut från länsstyrelsen; 24. Bensin och olja, (tillgång till under tävlingen och var); 25. Inlagt uppehåll; 26. Respittid och maxtider; 27. Plats för anslag av tillstånd, PM, samt övriga meddelanden; och 28. Telefonnummer till tävlingsledningen under tävlingen. Vid tävling om RF:s mästerskapstecken, (SM/RM, JSM, DM, JDM), gäller även Kapitel 8 paragraf 2 i SBF:s stadgar. Se även G Reklam, Nationellt. Tilläg till: G 1.5, Tillämpning, förändring och distribution av regler: För "vanliga" internationella rallytävlingar i Sverige (undantag FIA mästerskapstävlingar), gäller följande: - Beträffande tävlingars genomförande gäller vårt svenska Rallyreglemente, d.v.s. vårt sätt att arrangera, pila, upprätta kontroller etc. - Inbjudan behöver inte översättas till annat språk, (vid förväntat utländskt deltagande rekommenderas översättning). Lokalnivå Arrangören utformar och distribuerar inbjudan efter de förutsättningar som gäller för respektive tävling. Följande text ska finnas införd i inbjudan eller meddelas de tävlande genom kvittering vid anmälan: Tävlingen anordnas i full överensstämmelse Svenska Bilsportförbundets nationella tävlingsbestämmelser. Ansvar. Den som deltar i tävling gör detta under eget ansvar och på egen risk. FIA, Svenska Bilsportförbundet (SBF), Specialidrottsdistriktsförbund (SDF), arrangör eller funktionär kan således inte utan vållande göras ansvariga för person- eller sakskador som under tävling drabbar deltagaren. Tävlingsdeltagare och funktionärer har genom sin anmälan att delta i tävlingen samtyckt till att vederbörandes personuppgifter registreras i tävlingsarrangörens dataregister samt att arrangören, inom ramen för sin verksamhet, oavsett medieform offentliggör namnuppgifterna. RY 2.4T Anmälan Tävlande ska anmäla sig enligt arrangörens inbjudan. En anmälan till en tävling är att betrakta som ett kontrakt mellan anmälaren och arrangören. RY Arrangör Arrangörens skyldigheter: * Uppfylla de åtaganden som gjorts i tävlingsinbjudan; * Att inte ändra något i tävlingsinbjudan sedan anmälningstiden börjat enligt inbjudan. Ändringar får göras endast om överenskommelse kan träffas med samtliga anmälda. Detta kan ske vid obligatoriskt förarsammanträde före tävling eller genom att den tävlande signerar PM/Bulletin före start. Då tvingande omständigheter föreligger eller hänsyn till säkerheten så påfordrar kan domarna, eller enskild medlem i domarjuryn, medge ändringar. De anmälda ska i sådant fall snarast möjligt meddelas om ändringen; * Slutinstruktion får endast innehålla kompletterande uppgifter om tävlingen, inte ändringar i tävlingsinbjudan; RY_Tävlingsregler-2015_ver1.doc Utgåva: Dec Sidan 9 av 60

10 - Tävlingsregler RALLY - SVENSKA BILSPORTFÖRBUNDET * Bekräfta till anmälaren om anmälan godtagits eller avslagits. Om arrangören vägrar godkänna en anmälan, av andra sakliga skäl än begränsning av antalet startande, ska anmälaren, med angivande av skäl, meddelas detta inom 8 dagar efter det att anmälan mottagits, dock senast 5 dagar före tävlingen vid internationell tävling och vid annan tävling omedelbart efter anmälningstidens utgång, se G 15.2; och * Endast godta utländska anmälningar om de inkommit med tillstånd från den anmäldes hemlands Bilsportförbund, gäller inte tävlande med EU-licens. Rutiner Vid Tävling Tävlande ska uppvisa giltig licens före varje tävling. När körkort krävs ska även körkort uppvisas. Vid tävling ska följande kontrolleras av arrangören: Licenstyp ska vara lika med den i anmälan. Klubbtillhörigheten på licensen ska vara lika den med den i anmälan. Uppgifter på anmälningsblanketten ska kontrolleras och eventuella avvikelser ska omedelbart meddelas resultattjänsten för uppdatering. RY 2.4.2T Bil Bil ska anmälas i den grupp och/eller klass som bilen enligt tekniska bestämmelser tillhör och som enligt inbjudan ingår i tävlingen. De specificerade uppgifter som begärs på anmälningsblanketten ska fyllas i noggrant. Notera speciellt rätt bilklass inklusive rätt cylindervolym. Bil som anmälts i en bilklass ska efter tävlingsledarens medgivande överföras till en annan bilklass om det vid förbesiktningen framgår att den borde ha tillhört sistnämnda bilklass. Lokalnivå Anmälan av bil ska göras enligt arrangörens bestämmelser. RY 2.4.3T Förare, Kartläsare/Co-driver Vid alla tävlingsformer, utom vid FIA-tävlingar med internationellt mästerskap, ska en och samma förare framföra bilen under hela tävlingen. Besättningen utgörs av förare och kartläsare/co-driver, som ska medfölja under hela tävlingen och får inte bytas ut. Förare/kartläsare/Co-driver kan inte tävla mer än en gång vid samma tävling oavsett funktion. Förare och kartläsare/co-driver får inte lämna sina respektive platser vid körning på SS/SP. Undantag får endast göras vid avkörning, punktering eller liknande. Deltagare i tävling är skyldig att i alla avseenden iaktta bestämmelserna i gällande trafikförfattningar på allmän väg. RY 2.4.4T Förare/Anmälare Anmälarens skyldigheter: * Anmäld förare är skyldig att delta i tävling såvida inte force majeure eller andra giltiga skäl föreligger. Sjukdom ska styrkas med läkarintyg; * Om inte bekräftelse på anmälan erhållits från arrangören senast tre dagar före tävlingen, göra förfrågan till arrangören; * Göra anmälan på standardiserad anmälningsblankett om tävlingsinbjudan inte anger annat; * Anmälan av omyndig förare/kartläsare (co-driver) ska skriftligt godkännas av förälder/förmyndare; * Anmälan är bindande men kan återkallas före anmälningstidens utgång; * Anmälan som inte återkallas i laga tid innebär skyldighet att erlägga fastställd tävlingsavgift, om inte tävlingsinbjudan anger annat; Sidan 10 av 60 RY_Tävlingsregler-2015_ver1.doc - Utgåva: Dec. 2014

11 SVENSKA BILSPORTFÖRBUNDET - Tävlingsregler RALLY - * Att hålla sig förvissad om innehållet i förevarande bestämmelser och övriga bestämmelser för den aktuella tävlingen. * Även mobilnummer ska i förekommande fall anges i anmälan. RY 2.4.5T Förare/Anmälare/Team Föraren är alltid ansvarig för sitt ekipage inklusive eventuellt serviceekipage. Se även Gemensamma bestämmelser G 7.1. RY 2.4.6T Tävlingsavgift Arrangör har rätt att ta ut en tävlingsavgift från deltagarna. Avgiften får delas upp. Om den verkliga totala längden på SS/SP inte uppgår till den längd som meddelats i inbjudan, ska återbetalning ske enligt följande: 1) Om differensen överstiger 40% ska halva tävlingsavgiften återbetalas. 2) Om differensen ligger mellan 15-40% ska 10% av tävlingsavgiften återbetalas. Bestämmelserna i punkt 1 och 2 gäller inte om differensen uppstår under pågående tävling, t.ex. på grund av force majeure. Hela tävlingsavgiften ska återbetalas till deltagare, för vilka arrangören inte kan bereda plats. Av arrangören godtagen anmälan, som inte återkallas senast 24 timmar innan anmälan öppnar på tävlingsdagen, innebär skyldighet för deltagaren att erlägga en straffavgift motsvarande en tävlingsavgift. Eventuella avvikande återbetalningsregler ska anges i inbjudan. Lokalnivå Arrangör har rätt att ta ut en tävlingsavgift från deltagarna. RY 2.5 Övrigt * Vid lokaltävlingar kan enklare administrativa rutiner tillämpas, t.ex. direktanmälan. Regler om anmälan gäller då i tillämpliga delar; * Efteranmälan får ske om tävlingsinbjudan så tillåter; * Tvist om en anmälan handläggs i första hand av arrangören; * Inte komplett anmälan behöver inte accepteras av arrangören. Om arrangören accepterar en inte komplett anmälan är anmälaren i och med detta bunden vid sin anmälan att fullfölja alla sina skyldigheter. En anmälan som innehåller felaktiga uppgifter kan behandlas på samma sätt; * Senaste tidpunkt för anmälningstidens utgång ska framgå av respektive tävlingsinbjudan; * Överstiger antalet mottagna anmälningar det i inbjudan angivna, antas anmälningarna i den ordning de fullständiga anmälningarna inkommit om inte annat anges i tävlingsinbjudan. De som inte antagits kan sättas in som reserver; * När bindande anmälan inkommit har arrangören rätt att offentliggöra namnen på de anmälda; och * Anmälan anses verkställd när anmälan inkommit till arrangören på det sätt som anges i dessa regler om inte annat anges i tävlingsinbjudan. RY_Tävlingsregler-2015_ver1.doc Utgåva: Dec Sidan 11 av 60

12 - Tävlingsregler RALLY - SVENSKA BILSPORTFÖRBUNDET RY 3 FUNKTIONÄRER RY 3.1 Allmänna bestämmelser för funktionärer Tävlingsfunktionär får inte delta i tävling vid vilken han tjänstgör. Funktionär får inte lämna officiella meddelanden om tävlingen annat än till domarna och tävlingsledaren. Snarast efter att tävling avslutats ska varje chefsfunktionär lämna tävlingsledaren en rapport om sina iakttagelser. Domare/Teknisk kontrollant/tävlingsledare/teknisk chef. ska minst vart tredje år genomgå en för sitt uppdrag kvalificerande kurs. Samtliga funktionärer utom de som ingår i domarjuryn och den tekniske kontrollanten är underställda tävlingsledaren, som utfärdar erforderliga detaljinstruktioner. Tillsättande av funktionärer Funktionär ska för sina uppgifter ha nödvändiga kunskaper. Tillståndsgivande SBF/SDF ska utse domarordförande, och har rätt att utse teknisk kontrollant samt även ytterligare domare samt ska godkänna utsedd tävlingsledare. Tävlingsarrangör har rätt att utse en eller flera domare samt utser alla övriga funktionärer. Lokalnivå Tävlingsarrangör utser nödvändiga funktionärer, enligt tillståndsgivande myndighets krav. Befattningar Dessa chefsbefattningar ska obligatoriskt vara bemannade och funktionär ska ha kompetens enligt: Befattning Distriktsnivå Kat/klass Lokalnivå/ Träning Kat/klass Riksnivå Kat/klass TUSS enligt RY Tävlingsledare 1/B 1/B 1/A - Domarordförande 1/B - 1/A - Teknisk kontrollant 2/B - 2/A 2/B Domare 1/C - 1/B /* - Teknisk chef 2/B 2/C 2/A 2/B Banchef (banläggare) 1/B - 1/A /** - Chef specialsträcka 1/C - 1/B - TK-chef (motsvarande) 1/C - 1/B - Säkerhetschef 1/C - 1/B - Publiksäkerhetschef 1/C 1) - 1/B - Faktafunktionär 1/C alt. 2/C - 1/C alt. 2/C - Miljöchef 1/C 1/C 2) 1/C - Serviceplatschef /*** 2/C - 2/B - /* 3:e domare 1/C; /** Vid RM 1/B; /*** Om serviceplats finns. Biträdande tävlingsledare får tillgodoräkna sig meriter som chefsfunktionär. Kategori (Kat) 1: Tävlingsledning, Kategori (Kat) 2: Tekniker. I serier där SBF inte utdelar mästerskapstecken, tillämpas funktionärsbehörighet enligt Distriktsnivå. Chefsfunktionär måste vara fyllda 18 år. 1) Kan vid distriktstävling hanteras av Säkerhetschefen. 2) Rekommenderas! Se G 2.2 Funktionärers klubbtillhörighet På lokaltävling får alla funktionärer vara medlemmar i den arrangerande klubben. På distrikts- och riksarrangemang gäller att: * Domarordförande får inte inneha licens, eller vara aktivt verksam, i arrangerande klubb; * Av övriga medlemmar i domarjuryn får högst 50% vara medlemmar i den arrangerande klubben; och * Den tekniska kontrollanten får inte vara medlem i den arrangerande klubben. Sidan 12 av 60 RY_Tävlingsregler-2015_ver1.doc - Utgåva: Dec. 2014

13 SVENSKA BILSPORTFÖRBUNDET - Tävlingsregler RALLY - Lokalnivå Befattningar enligt tillståndsgivande myndighet ska finnas vid respektive tävling. Funktionärernas åligganden och uppgifter framgår i tillämpliga delar av RY 3. Normalt svarar den ansvarige tävlingsledaren för verksamheten och ger instruktioner till de olika funktionärer som behövs för tävlingens genomförande. RY 3.2 Domare/Domarjury Domare/Teknisk kontrollant tjänstgör antingen på förbunds- eller distriktsnivå. Vid SM/RM och rikstävling ska minst tre domare tjänstgöra, vid DM/FM tävling och på distriktstävling minst 2 domare. Om ytterligare domare tjänstgör, får dessa ha lägre licensklass än beskrivet i RY 3.1. De tjänstgörande domarna, bildar juryn. Om fler än en domare tillhör den arrangerande klubben, har de tillsammans aldrig mer än en röst i juryn. Utsedda domare är inte ansvariga för tävlingens organisation och genomförande. Detta ankommer på organisationskommittén resp. tävlingsledaren. Domarjuryns huvudsakliga uppgifter är att: Förutsättningar: Granska Bedöma Observera Rapportera Avgöra protester Tillgång till all information Röra sig fritt, inklusive att kontrollera banan Agera på ett sådant sätt att minimal jävsituation uppstår Åligganden Domarjury: att kontrollera att tävlingen genomförs enligt SBF:s och SDF:s bestämmelser samt kontrollera så att största möjliga sportsliga rättvisa skipas och rapportera avvikelser till tillståndsmyndigheten; att domarordföranden före offentliggörandet få tävlingsinbjudan för påseende; att representant ur domarjuryn ska inspektera tävlingsbanan tävlingsdagen. att före första start kontrollera tävlingshandlingar och erforderliga tillstånd (myndighets- och tävlingstillstånd samt eventuell banlicens); att domarordföranden planerar domarnas arbete; att pröva ärende för tävlande som av tävlingsledning fått förvägrad start, se G att avgöra protester; att omgående efter tävling insända protokoll från eventuellt bestraffningsärende till respektive tillståndsgivande myndighet; att fylla i domarrapporten och omgående sända den till berörda; att ansvara för att en incident- och olycksrapport fylls i så komplett som möjligt vid varje tillfälle som ambulans tillkallats; att efter genomförd tävling genomföra utvärdering tillsammans med tävlingsledningen; att domarordföranden undertecknar slutlig resultatlista som säkerställer att denna överensstämmer med resultat. Domarna får inte inneha någon annan befattning vid tävlingen. RY_Tävlingsregler-2015_ver1.doc Utgåva: Dec Sidan 13 av 60

14 - Tävlingsregler RALLY - SVENSKA BILSPORTFÖRBUNDET RY Säkerhetsobservatör Inom domarjuryn utses en speciell säkerhetsobservatör. Denna har som specialuppdrag att granska säkerheten för såväl publik, tävlande som funktionärer på tävlingen. Säkerhetsobservatören är inte ansvarig för tävlingens säkerhet. Detta ankommer på tävlingsledaren och tävlingens säkerhetschef. Åligganden: att i god tid före tävlingen ta del av tävlingens säkerhetsplan; att kontrollera säkerhetstjänsten och sjukvårdsberedskapen; att observera efterlevnaden av tävlingens säkerhetsplan; och att delge tävlingsledningen och domarjuryn eventuella observationer. RY 3.3 Faktafunktionär Faktafunktionär, ska vara licensierade och anges vid namn och befattning i inbjudan eller PM/Bulletiner. Faktafunktionär är en av arrangören utsedd funktionär som övervakar tävlingsmoment typ start/målgång, vändpunkt, chikan på SS/SP, övervakning av serviceförbud, eller som tilldelats annan speciell övervakningsuppgift. Åligganden: att utöva kontroll enligt sin uppgift; att till tävlingsledaren anmäla sina iakttagelser. Se även G RY 3.4 Teknisk kontrollant Åligganden: att vara tillståndsgivarens representant och sakkunnige i tekniska frågor; att meddela vilka kontroller som ska utföras genom tävlingsledningens försorg; att övervaka besiktningen, dess organisation och genomförande; att under träning/tävling säkerställa att kontroller enligt SBF/SDF:s beslut verkställs; att i vagnbok signera åtgärdade bristfälligheter; att inte meddela resultat eller iakttagelser från besiktning eller efterkontroll till utomstående; att vid behov ge anvisningar om kontrollernas genomförande. Teknisk kontrollant har ingen beslutsrätt i bestraffnings- eller protestärenden och får inte inneha någon annan befattning vid tävling. RY 3.5 Chefstekniker Åligganden: att organisera och tillsammans med erforderligt antal tekniker före tävlingen kontrollera att bilarna uppfyller säkerhetskrav och trafiklagstiftningens bestämmelser samt genomföra märkning/ plombering; att granska registreringsbevis, alt. vagnbok, kontrollera att rätt dispenskod är angiven, och kontrollera att brister antecknade vid tidigare tävlingar är åtgärdade; att kontrollera deltagarnas utrustning; att omedelbart göra anmälan till tävlingsledare och teknisk kontrollant om förare eller bil inte uppfyller krav för deltagande i tävling; att organisera så att de tävlandes vagnbok samlas in i samband med förbesiktningen och återlämnas efter ifylld tävlingsrapport vid slutmålet; att på order av tävlingsledningen utföra bränsleprov; att genomföra ljudmätning enligt gällande bestämmelser; att under pågående tävling iaktta de deltagande bilarna och omedelbart göra anmälan till tävlingsledaren om iakttagelser som bör föranleda ett ingripande (t.ex. läckage olja, bensin, allvarlig skada, avvikelser från tekniskt reglemente, högt buller etc.); Sidan 14 av 60 RY_Tävlingsregler-2015_ver1.doc - Utgåva: Dec. 2014

15 SVENSKA BILSPORTFÖRBUNDET - Tävlingsregler RALLY - att organisera eventuell mellanbesiktning och efterbesiktning och därefter, i förekommande fall, ansvara för bilarna i Parc Fermé; att upprätta och underteckna besiktningsprotokoll, som ska överlämnas till tävlingsledaren; att tillsammans med teknisk kontrollant genomföra teknisk efterkontroll enligt tävlingsledningens/sbf/sdf beslut; (se RY 8.7.5). att inte meddela resultat eller iakttagelser från besiktning eller efterkontroll till utomstående; och att upprätta och underteckna besiktningsprotokoll och reg. nummerlista som överlämnas till tävlingsledningen. RY 3.6 Tävlingsledare Tävlingsledaren är ansvarig för tävlingens genomförande. Åligganden: att tillse att tävlingen genomförs enligt SBF:s och SDF:s bestämmelser samt att tillse att största möjliga sportsliga rättvisa skipas; att inhämta erforderliga myndighets- och tävlingstillstånd; att till länsstyrelse på fastställd tid (minst två månader före tävlingen) insända ansökan med tävlingskartor (antalet minst lika med antalet polisdistrikt) samt ansökan om dispens från gällande hastighetsbegränsning på i tävlingen ingående SS/SP. Gäller ansökan flera län är ansökningstiden 3 månader; att inhämta skriftligt markägaravtal för samtliga i tävlingen ingående vägar; att i god tid informera berörda markägare, kringboende m.fl.; att till domarordföranden i god tid före offentliggörandet översända tävlingsinbjudan för påseende; att i samråd med banchefen fastställa tävlingens maxtider och respittid; att i slutinstruktion eller PM/Bulletiner meddela de tävlande om dispens från gällande hastighetsgränser erhållits; att på officiell anslagstavla anslå tillstånd, inbjudan, ev. PM/Bulletiner och övriga beslut; att före tävlingen genomföra förarsammanträde för de klasser som så kräver; att tillse att tävlingsprogrammet följs; att bestraffa tävlande för brott mot tävlingsreglerna; att motta protester med tillhörande avgift. Omedelbart överlämna protester till domarjuryn. Alternativt mottages protester av tävlingssekreteraren. Se G15.2; att informera domarna om händelser av vikt; att tillhandahålla blanketter för personskada; att underteckna den preliminära resultatlistan; att omedelbart efter tävling insända tävlingsrapport, resultatlista och övriga protokoll till tillståndsgivande bilsportorgan (SBF/SDF); att omedelbart efter tävling låta återställa vägarna i skick och reglera vägskador, samt att få detta kvitterat av markägare/väghållare; att omedelbart efter tävling se till att samtliga startande bilars registreringsnummer inrapporteras till SBF (OBS! Rapportering på olika blanketter för A- resp. B-besiktning); och att om tävling ställs in meddela detta snarast till SBF/SDF samt domarjuryn. RY_Tävlingsregler-2015_ver1.doc Utgåva: Dec Sidan 15 av 60

16 - Tävlingsregler RALLY - SVENSKA BILSPORTFÖRBUNDET RY 3.7 Säkerhetschef Åligganden: att upprätta säkerhetsplan och organisera säkerhetstjänsten; att ansvara för tävlingens säkerhetssamband; att ansvara för att berörda funktionärer har fullständig information om gällande säkerhetsplan; att svara för att säkerhetsåtgärderna kontrolleras före tävling; att övervaka tävlingen ur säkerhetssynpunkt; och att till tävlingsledaren anmäla iakttagelser beträffande säkerheten. att i tillämpliga delar ta del av Säkerhetsmanualen, ( Rally Regler RY-10). att om inte en speciell publiksäkerhetschef finns, även beakta tillämpliga delar i RY RY 3.8 Tävlingssekreterare Åligganden: att ansvara för anmälnings och tävlingssekretariatet; att snarast efter slutförd förbesiktning upprätta aktuell startlista; att tillställa domarjuryn rättad startlista; att anslå resultat efter varje avslutat etapp; att upprätta resultatlista efter tävlingens avslutande; att tillställa domarordförande rättat program; och att motta protester med tillhörande avgift. Omedelbart överlämna protester till domarjuryn. Se G RY 3.9 Tidtagningschef Åligganden: att organisera tidtagningen; och att använda tidtagningsutrustning som är lämplig för tävlingen. RY 3.10 Chef serviceplats Åligganden: att organisera uppställning av tävlings- och följebilar på serviceplats eller motsvarande; att organisera och övervaka inpasseringskontrollen; att övervaka ordningen och att miljöbestämmelser efterföljs; att kontrollera brandskyddet; att förbereda och ge order om utkörning till start, (vid SP/varvlopp). att övervaka att mekanikerna uppehåller sig inom tillåtna områden; att övervaka pågående arbeten med tävlingsbilar; att organisera signalgivning och övervaka inkörning till, uppehåll i och utkörning från serviceplats eller motsvarande; att till tävlingsledaren anmäla tävlande som icke iakttar gällande bestämmelser; att bevaka att eventuella tankzoner arrangeras enligt gällande regler; att övervaka att heta arbeten utförs endast på därför avsedd plats, om sådan plats på serviceplatsen anordnats, (se även RY 8.7.7); och att eventuella tält för tävlingsbilar saknar sidor så att insyn samt att evakuering blir möjlig (se även RY 8.7.7). Sidan 16 av 60 RY_Tävlingsregler-2015_ver1.doc - Utgåva: Dec. 2014

17 SVENSKA BILSPORTFÖRBUNDET - Tävlingsregler RALLY - RY 3.11 Banchef Åligganden: att planera SS/SP med utgångspunkt speciellt från gällande säkerhetsbestämmelser; att tillsammans med tävlingsledaren ansvara för kontakter med markägare, väghållare och boende efter tävlingsbanan; att tillsammans med tävlingsledaren ansvara för att skriftliga markägaravtal inhämtas och att vägarna återställs enligt gjorda överenskommelser; att framställa en tidsplan för tävlingen; att före bankontrollen framställa en road-book i minst koncept; att vid tävling med arrangörsnoter ha nära samarbete med notskrivaren; att ansvara för att pilning av tävlingssträckorna sker enligt gällande regler; och att ansvara för att placering av tidkontroller och mållinjer är utmärkta på lämpligt sätt innan bankontroll och eventuell notskrivning utföres. RY 3.12 Chef för SS/SP Åligganden: att kontrollera att i anslutning till sträckan upprättade tidkontroller är organiserade och utrustade såväl materiellt som personellt; att kontrollera anbefalld brandskydds- och sjukvårdsutrustning; att ansvara för pilning in och ut från SS/SP; att ansvara för att anslag om avlysning och varningsanslag för publiken är uppsatta, att avspärrningar genomförs och att kontrollskyltar m.m. är uppsatta; att SS/SP är fri från hinder när avlysningstiden inträder; att före första föråkare ha kontrollerat att sträckan är tävlingsklar; att kontrollera klockorna vid ankomst-tk, start och mål på specialsträckan; att tillse att upprättad säkerhetsplan för SS/SP efterlevs; att efter avslutad tävling låta återställa området; och att omedelbart till tävlingsledaren rapportera allt av vikt som inträffat. RY TK-chef/Målchef Åligganden: att enligt tävlingsledarens eller sträckchefens anvisningar verkställa pilning och avspärrningar, uppsätta anslag samt göra de anordningar som ska finnas vid kontrollplatsen; att organisera och leda verksamheten vid kontrollplatsen enligt tävlingsledarens anvisningar; att tillse att erforderlig utrustning, (t.ex. brandsläckare), finns; att ansvara för tidtagning; att kontrollera klockorna även under pågående tävling (justering får inte göras); att på begäran av tävlande meddela rätt tid ; att övervaka publiksäkerheten i anslutning till kontrollplatsen; att motta rapport från föråkarna angående deras iakttagelser; att notera och till tävlingsledaren snarast rapportera eventuella tjuvstarter; att låta återställa kontrollplatsen efter tävlingens slut; och att omedelbart till tävlingsledaren (sträckchefen) rapportera allt av vikt som inträffat. RY_Tävlingsregler-2015_ver1.doc Utgåva: Dec Sidan 17 av 60

18 - Tävlingsregler RALLY - SVENSKA BILSPORTFÖRBUNDET RY 3.13 Speaker Speaker ska rapportera från heat eller motsvarande om förare och tider. Speaker får aldrig, annat än på tävlingsledarens personliga order, via högtalaren anropa eller ge anvisningar till tävlingsläkare, ambulans eller funktionärer, eller inneha annan befattning under tävling. Inte heller förekomma eller kommentera domslut. RY 3.14 Publiksäkerhetschef Publiksäkerhetschefens bil bör vara utrustad med anordning för påkallande av uppmärksamhet av typ roterande varningsljus, högtalare eller dylikt. Se även RY 0.3. Åligganden: att före tävlingen tillsammans med säkerhetschefen gå igenom var utefter banan publiksäkerhetsavspärrningar ska placeras; att i nära anslutning till första startande ekipage åka tävlingsbanan och tillse att publikavspärrningar/ farliga områden fungerar. RY 3.15 Miljöchef Åligganden: Se G 2.2. Sidan 18 av 60 RY_Tävlingsregler-2015_ver1.doc - Utgåva: Dec. 2014

19 SVENSKA BILSPORTFÖRBUNDET - Tävlingsregler RALLY - RY 4 KOMMUNIKATION MED TÄVLANDE RY 4.1T Tävlingsnummer Tävlingsnummer ska vara svarta på vit botten. Varje enskild siffra ska vara 4-5 cm bred (stapelbredden) och cm hög. Efter avslutad tävling ska tävlingsnummer borttas eller helt övertäckas på bil som ska framföras i trafik på allmän väg. Se även RY 8.6T. RY 4.2T Kontroller, Skärmar och Skyltar Skyltar enligt RY och pilning enligt RY ska användas vid alla tävlingar. Se även RY RY 4.2.1T Skyltar Denna typ av skyltar ska användas för alla tävlingar. [Alla mått i cm, rekommenderad storlek.] (För skyltar på SS, se sid. 20.) Skylt Beskrivning Stoppmärke (röd botten med text och vit bård). Placeras vid utfart från avstängd väg till annan väg "Lindrigare" varning - Se upp! (Gul botten med svart symbol). Används som komplettering till varningsmärken, för att markera ex. svårare kurva. Vid kurvan placeras två märken, en på varje sida av vägen. Ca 150 meter före placeras ett märke på höger sida av vägen. I färdbeskrivning eller Road-Book ska placeringen av dessa märken finnas angivna, jämte förtydligande av faran. Chikan (gul botten, svart text) [För utförande av chikan, se även sid. 24.] Förvarningsskylt: tilläggstavla 35x35 cm (gul botten med svart text) till Lindrigare varning, ovan, med avståndet i meter till chikanen. Varningsmärke (gul botten med röd bård). Vid hindret placeras två varningsskyltar, en på varje sida av vägen. Ca 150 meter före placeras en skylt på höger sida av vägen. I färdbeskrivning eller Road-Book ska placeringen av dessa märken finnas angivna, jämte förtydligande av faran. Vändpunkt (gul botten, svart text) [Se även sid. 24.] Förvarningsskylt: tilläggstavla 35x35 cm (gul botten med svart text) med avståndet i meter till vändpunkten. Avstängningsskylt. (klargul botten med svart text). Mått: min. 50x30 cm. RY_Tävlingsregler-2015_ver1.doc Utgåva: Dec Sidan 19 av 60

20 - Tävlingsregler RALLY - Skylt Beskrivning SVENSKA BILSPORTFÖRBUNDET Infart förbjuden (Klargul botten med röd mitt). Mått: 70x100 cm. (Text: Gäller ej Tävlande och Funktionärer.) Järnvägsskyltar Används för att uppmärksamma de tävlade att målskylten är passerad. Nästa kontroll är Stoppkontrollen, ta ner farten så att fordonet kan stannas på ett säkert sätt. Mått: 24 x 70 cm. (Ej krav på exakt utseende enl. V.V!). Målskärmar (Rekommenderas som komplement till målskyltar) Mått: 70x100 cm. Svart/Vit rutig (rekommenderas reflekterande färg!) Säkerhetsinfo skylt (Se RY 0.3.) Mått: 500 x 700 cm. Ska anslås vid samtliga SS-infarter där publik kan komma in på sträckan. Förbjudet område (Gul eller vit botten med röd text) Denna skylt ska användas på de platser där tillträde är förbjudet för obehöriga. Publikfri zon/område (Gul eller vit botten med röd text) Dessa skyltar ska användas flitigt på de platser där arrangören inte vill ha publik. Nedanstående skyltar används i förekommande fall: Storleken på skyltarna ska vara cirka 55 cm i diameter. Däckmärkning/Däckmärkningskontroll skyltar Däckskylten visar ett svart däck på en blå bakgrund med en penna i en svart cirkel. Kontroll visar ett däck med ett förstoringsglas. Tankningszons skyltar Tankningszons skylt visar en svart bensinpump på en blå bakgrund i en svart cirkel. Tankzon slut samma med tre (3) diagonala sträck. Sidan 20 av 60 RY_Tävlingsregler-2015_ver1.doc - Utgåva: Dec. 2014

21 SVENSKA BILSPORTFÖRBUNDET - Tävlingsregler RALLY - Internationella SS skyltar. Skyltarnas storlek ska vara ca. 70 cm i diameter. Kontrollzon/ Reparationer förbjuden i kontrollzon. Kontroll Kontrollzon Obligatoriskt Kontrollzon börjar stopp slutar Passerkontroll 25 m 50 m Riktning Tidskontroll Gul Röd Stämpling i tidbok 25 m 50 m Orange eller beige Tidskontroll årföljd av start på SS Gul Röd Inskrivning av tid ca. 25 m m 50 m Orange eller beige Gul Röd Inskrivning av tid Röd Signering av starttid, startlinje Orange eller beige Mål på SS m m 50 m ¼ ¼ ¼ ¼ Gul Röd Gul/Röd Flygande Mål, Tidtagningslinje FÖRBJUDET ATT STANNA Röd Inskrivning av tid Orange eller beige Radiosamband Säkerhetpunkt OBS! Ej Kontrollzon! Gul Radiosamband på SS m m Blå Radiosamband på SS Skyltarna används där bemannad radio finns utefter SS. Där ambulans finns, används även Säkerhetspunkt. Gul, Säkerhets punkt på SS Blå, Säkerhets punkt på SS RY_Tävlingsregler-2015_ver1.doc Utgåva: Dec Sidan 21 av 60

22 - Tävlingsregler RALLY - SVENSKA BILSPORTFÖRBUNDET RY 4.2.2T Pilning Pilning bör utföras under samma ljusförhållanden som kommer att råda under tävlingen. Pilarna ska vara gul/svarta om annan färg används ska det anges i inbjudan. Enhetlig färg på pilar ska användas under samma tävling. Pilar ska ha min storlek 45x17 cm. Samma pil används både till förvarning (1 st) och verkställighet (2 st). Pilningen ska indikera vägbytets karaktär enligt följande: 1. Rakt fram. 2. Mellan 0o och 90 o, d.v.s. inte exakt markering o 4. Mellan 90o och 180 o, d.v.s. inte exakt markering o A. En förvarningspil placeras ca 150 meter före vägbyte, på höger sida. Pilen ska indikera vägbytets karaktär Där vägbyten är närmare än 150 meter utelämnas förvarning. B. Två pilar, en på var sida av vägen, placeras vid vägbytet. Normalt på tillfartsvägen (fig. 1-3), men även enligt fig. 4, detta när man i god tid ser vägbytet. C. Som rakt fram pil i vägbyten som inte pilas med förvarningspil eller verkställighet kan en lodrät pil användas, på höger sida. (fig. 5). Svart pil på gul botten Exempel: Fig. 1 Fig. 2 Fig. 3 Fig. 4 Fig. 5 På stolpen till pil A respektive C anbringas våningsnummerskylten. Sidan 22 av 60 RY_Tävlingsregler-2015_ver1.doc - Utgåva: Dec. 2014

23 SVENSKA BILSPORTFÖRBUNDET - Tävlingsregler RALLY - Placering av skyltar och säkerhetsutrustningvid start på SS. Innanför avspärrningar inga obehöriga. K-ZON SLUT.. Ambulans & sjukvårdspersonal Radiosamband Röd skylt STARTLINJE. Brandsläckare Röd skylt..ank TK Färdriktning Gul skylt K-ZON BÖRJAR. RY_Tävlingsregler-2015_ver1.doc Utgåva: Dec Sidan 23 av 60

24 - Tävlingsregler RALLY - SVENSKA BILSPORTFÖRBUNDET Placering av skyltar och säkerhetsutrustning vid mål på SS. Innanför avspärrningarna inga obehöriga. K-ZON SLUT.. Radiosamband.. STOPLINJE. Stoppkontroll Brandsläckare Röd Skylt.MÅLLINJE Internationella skyltarna kan vara kompletterade med svart/vit rutig målskylt. Tidtagning ska ske på mållinje, tiden rapporteras till STOP kontrollen. Färdriktning FÖRVARNING MÅL..K-ZON BÖRJAR Gul Skylt Sidan 24 av 60 RY_Tävlingsregler-2015_ver1.doc - Utgåva: Dec. 2014

25 SVENSKA BILSPORTFÖRBUNDET - Tävlingsregler RALLY - Skylten lindrig varning kompletteras med en skylt i gul färg med svart texten CHIKAN. Bredd samma som varnings-skylten, höjd 100mm. CHIKAN Se även RY 4.2.1! CHIKANER Chikaner placeras t.ex.: Framför publiktäta ställen Vid farlig passage, t.ex. före korsning För att bryta sträckor med hög fart Bästa chikanen är en 3-punkts chikan: Gjord av rundbalar med halm/ensilage eller buntade däck Synligt placerad Gjord så den inte skadar rallybilen Chikan ska alltid: Bevakas av funktionär. Vara avspärrad så publik inte finns i farlig närhet. Finnas med i Roadbook och noter. De tre punkterna ska tangera vägens (tänkta) mittlinje. Bilen ska köra på vägen genom chikanen. Min. 10 och max. 15 meter mellan tangeringspunkterna. RY_Tävlingsregler-2015_ver1.doc Utgåva: Dec Sidan 25 av 60

26 - Tävlingsregler RALLY - SVENSKA BILSPORTFÖRBUNDET RY 4.3 Road-Book/Arrangörsnoter Lokalnivå Enligt arrangörens utformning, se även RY Om Road-Book används på SS och/eller Trp /bör den vara utförd enligt RY Kontroller, skärmar, märken och pilar, Se RY 4.2. RY Allmänt Road-Book är obligatorisk på specialsträckor (SS) och transportsträckor (Trp). Även om s.k. arrangörsnoter används, ska Road-Book finnas på SS. Om arrangörsnoter används, ska dessa vara utförda enligt RY 4.4 och gjorda av en av SBF auktoriserad notskrivare. Mått mäts i km. (Exempelvis: 130 meter anges 0.13). Road-Book på SS och Trp ska vara utförd enligt följande regler och exempel. All form av mottagande av GPS signaler för navigering är förbjudet. RY Transportsträcka (Trp) Principer: Samma målsättning som vid pilning d.v.s. där det behövs en pil, behövs en skiss eller symbol. Mått mäts till första skärningspunkten i varje skiss. Exempelvis till järnvägskorsning, första vägskäl i rondell eller när man passerar angiven punkt. Skissen ska se ut som vägen svänger, inte ritad med linjal i 90 o vinklar. Är det 50 meter eller mindre mellan vägskäl ska dessa ritas i samma skiss. Orienteringspunkter (järnvägskorsning, bro, viadukt o dyl.), som ligger inom 50 meter från vägskäl i skiss tas med i skissen. Vedertagna karttecken används så långt det är möjligt. RY Specialsträcka (SS) Allt som finns i Road-Book'ens angivelser ska utmärkas med nummer i naturen. Numret på respektive angivelse ska följa Road-Book'ens våningsnummer och vara utmärkt i naturen under förvarningen, där sådan finnes. Storleken på numren ska vara ca. 10 x 15 cm, (motsvarande storleken på normalt tävlingsnummer). Varningsmärken som inte är meddelade i färdbeskrivning eller Road-Book ska kvitteras vid start på SS. Därvid ska avståndet från start samt förhållandet till föregående våning i Road-Book'en anges tillsammans med ett förtydligande (4.1 km från start, 0.37 km efter våning 11: svallis i höger-innerkurva). Pilning och övrig skyltning ska vara utformad så att korrekt information erhålls. Karta skala 1:50.000, ska finnas före varje SS i Road-Book'en. Vid "förändrad" karta ska skalan finnas tydligt markerad på kartan. Vid skiljaktigheter gäller Road-Book'en före iritad karta. Asfalt/betong får förekomma i samband med grussträckor i sådan omfattning att det inte råder tvekan om att körning på sträckan genomförs med däck avsedda för grus. När SP eller SS genomförs på asfalt/betong med däck avsedda för asfaltkörning ska hela området bevakas av funktionärer anpassade så att de kan övervaka publik utmed hela sträckan och förhindra att publik befinner sig i bedömda riskområden. RY Specialprov (SP) Detaljerad skiss om hur provet ska utföras ska finnas i Road-Book'en. Om annan start och målmetod än i RY användas ska den beskrivas i Road-Book'en. Se även RY Sidan 26 av 60 RY_Tävlingsregler-2015_ver1.doc - Utgåva: Dec. 2014

Laxå Motorklubb. Laxårallyt

Laxå Motorklubb. Laxårallyt Laxå Motorklubb Inbjuder till Laxårallyt Lördagen den 11 juni 2016 Inbjudan och tilläggsregler Laxårallyt 2016 Tävlingen anordnas i full överensstämmelse med Svenska Bilsportförbundets nationella tävlingsbestämmelser.

Läs mer

Laxå Motorklubb. Laxårallyt

Laxå Motorklubb. Laxårallyt Laxå Motorklubb Inbjuder till Laxårallyt Lördagen den 7 juni 2014 Ingår i TINTER Classic Rally Cup VOC Mekonomen Rally Sommarserie Västra Bilsportförbundets förbundsmästerskap Inbjudan och tilläggsregler

Läs mer

SÄFFLE MOTOR CLUB INBJUDER TILL

SÄFFLE MOTOR CLUB INBJUDER TILL SÄFFLE MOTOR CLUB INBJUDER TILL Trätäljasprinten LÖRDAGEN 29:e Oktober 2016 1 Innehållsförteckning 1. INLEDNING...3 2. ARRANGÖR...3 3. ORGANISATIONSKOMMITTÉ...3 4. TÄVLINGSLEDNING / ÖVRIGA...3 5. TÄVLINGENS

Läs mer

Jämtlands Motorklubb (JMK) inbjuder Er härmed till Light On Sprinten. Sveriges längsta sprint med 70km SS och 15km transport.

Jämtlands Motorklubb (JMK) inbjuder Er härmed till Light On Sprinten. Sveriges längsta sprint med 70km SS och 15km transport. Jämtlands Motorklubb (JMK) inbjuder Er härmed till Light On Sprinten. Sveriges längsta sprint med 70km SS och 15km transport. Tävlingen anordnas i full överensstämmelse med FIA's Internationella, Svenska

Läs mer

Att arrangera en Rallytävling

Att arrangera en Rallytävling Att arrangera en Rallytävling Befattningsbeskrivning för: Publiksäkerhetschef Bef.: 6 Utgåva: September 2005 Denna sida är avsiktligt lämnad blank. Denna Befattningsbeskrivning är ett utdrag ur Utbildningskompendiet

Läs mer

Rallytravels Kong Christian Race

Rallytravels Kong Christian Race Rallytravels Kong Christian Race Tävlingen anordnas i full överensstämmelse med Svenska Bilsportförbundets nationella tävlingsbestämmelser. Ansvar. Den som deltar i tävling gör detta under eget ansvar

Läs mer

Jämtlands Motorklubb (JMK) inbjuder Er härmed till Furulund Sprinten ingående i mellannorrlands distriktsmästerskap.

Jämtlands Motorklubb (JMK) inbjuder Er härmed till Furulund Sprinten ingående i mellannorrlands distriktsmästerskap. inbjuder Er härmed till Furulund Sprinten ingående i mellannorrlands distriktsmästerskap. Tävlingen anordnas i full överensstämmelse med FIA's Internationella, Svenska Bilsportförbundets nationella, MNB

Läs mer

23/8 2015. Rallysprint ingående i RS DM. B-och C-förarcup för Södra BF. och Asfaltcupen

23/8 2015. Rallysprint ingående i RS DM. B-och C-förarcup för Södra BF. och Asfaltcupen 23/8 2015 Rallysprint ingående i RS DM B-och C-förarcup för Södra BF och Asfaltcupen Tävlingen anordnas i full överensstämmelse med Svenska Bilsportförbundets nationella tävlingsbestämmelser. Ansvar. Den

Läs mer

Tävlingsregler Time Attack

Tävlingsregler Time Attack Tävlingsregler Time Attack Utgåva: Maj 2017 innehåller ändringar införda under Officiella meddelanden på www.sbf.se t.o.m. V20/2017. Text med rött (understruken i svart/vitt) är text som är ändrad sedan

Läs mer

Att arrangera en Rallytävling

Att arrangera en Rallytävling Att arrangera en Rallytävling Befattningsbeskrivning för: Vägvakt Bef.: 12 Utgåva: September 2005 Denna Befattningsbeskrivning är ett utdrag ur Utbildningskompendiet Att arrangera en Rallytävling det kompletta

Läs mer

DM för Södra och Smålands BF

DM för Södra och Smålands BF Välkommen till RALLYTRAVELS KONG CHRISTIAN RACE DM för Södra och Smålands BF RALLYTRAVELS KONG CHRISTIAN RACE Tävlingen anordnas i full överensstämmelse med Svenska Bilsportförbundets nationella tävlingsbestämmelser.

Läs mer

Fagersta MK inbjuder till

Fagersta MK inbjuder till Fagersta MK inbjuder till Fagersta Motorklubb inbjuder till Nattkröken. Ingående i Autoexperten Rallycup. Tävlingen anordnas i full överensstämmelse med SBF:s nationella tävlingsbestämmelser. Ansvar, den

Läs mer

INBJUDER TILL. GÄSTABUDSTROFÉN 7e JULI 2012 HUVUDSPONSOR INGÅENDE I RALLY DM RALLY DM/FM

INBJUDER TILL. GÄSTABUDSTROFÉN 7e JULI 2012 HUVUDSPONSOR INGÅENDE I RALLY DM RALLY DM/FM INBJUDER TILL GÄSTABUDSTROFÉN 7e JULI 2012 HUVUDSPONSOR INGÅENDE I RALLY DM 2012 RALLY DM/FM www.emotorsport.se RALLY DM 2012 www.stockholmsbf.org TÄVLINGSBESTÄMMELSER OCH REGLER Tävlingen anordnas i full

Läs mer

Att arrangera en Rallytävling

Att arrangera en Rallytävling Att arrangera en Rallytävling Befattningsbeskrivning för: Publikvakt Bef.: 13 Utgåva: September 2005 Denna Befattningsbeskrivning är ett utdrag ur Utbildningskompendiet Att arrangera en Rallytävling det

Läs mer

Laxå Motorklubb Inbjuder till Laxårallyt Lördagen den 15 juni 2013 Ingår i Svenska RallyCupen och Västra Bilsportförbundets förbundsmästerskap

Laxå Motorklubb Inbjuder till Laxårallyt Lördagen den 15 juni 2013 Ingår i Svenska RallyCupen och Västra Bilsportförbundets förbundsmästerskap Laxå Motorklubb Inbjuder till Laxårallyt Lördagen den 15 juni 2013 Ingår i Svenska RallyCupen och Västra Bilsportförbundets förbundsmästerskap Inbjudan och tilläggsregler Laxårallyt 2013 Tävlingen anordnas

Läs mer

SÄFFLE MOTOR CLUB INBJUDER TILL

SÄFFLE MOTOR CLUB INBJUDER TILL SÄFFLE MOTOR CLUB INBJUDER TILL Lars-Erik Torph:s Memorial Ingår i Öppna Förbundsmästerskapet Västra Bilsportförbundet med 20-års Jubileum Sverigeserien Volvo Original Cup LÖRDAGEN 6 JUNI 2009 Foto: Jonas

Läs mer

Inbjudan till Riksmästerskap CLASSIC RALLY

Inbjudan till Riksmästerskap CLASSIC RALLY Inbjudan till Riksmästerskap CLASSIC RALLY 26-28:e juni 2014 Tävlingen ingår även i Klassiska och Historiska Rally Cupen. Tävlingen anordnas i full överensstämmelse med Svenska Bilsportförbundets nationella

Läs mer

Att arrangera en Rallytävling

Att arrangera en Rallytävling Att arrangera en Rallytävling Befattningsbeskrivning för: Radiopost Bef.: 14 Utgåva: September 2005 Denna Befattningsbeskrivning är ett utdrag ur Utbildningskompendiet Att arrangera en Rallytävling det

Läs mer

SÄFFLE MOTOR CLUB. Lars-Erik Torph Memorial Rally

SÄFFLE MOTOR CLUB. Lars-Erik Torph Memorial Rally SÄFFLE MOTOR CLUB INBJUDER TILL Lars-Erik Torph Memorial Rally foto: www.rally-pics.se LÖRDAGEN 8:e Juni 2013 1 Innehållsförteckning 1. INLEDNING... 3 2. ARRANGÖR... 3 3. ORGANISATIONSKOMMITTÉ... 3 4.

Läs mer

inbjuder till Strömkarlsrallyt Lördagen den 3 september 2016

inbjuder till Strömkarlsrallyt Lördagen den 3 september 2016 inbjuder till Strömkarlsrallyt Lördagen den 3 september 2016 Tävlingen ingår i Mega Rally Cup och Västra BF s FM/DM Tävlingen anordnas i full överensstämmelse med FIA:s internationella och Svenska Bilsportförbundets

Läs mer

Flens MS Inbjuder till Violenrallyt Ingår i. Samt DM för

Flens MS Inbjuder till Violenrallyt Ingår i. Samt DM för Flens MS Inbjuder till Violenrallyt 2017-05-20 Ingår i Samt DM för 1: Tävlingsarrangör, ort, datum: Flens MS inbjuder till Violenrallyt Lördagen 20 maj 2017 Flens MS inbjuder till Violenrallyt lördagen

Läs mer

Fagersta MK inbjuder till

Fagersta MK inbjuder till Fagersta MK inbjuder till Fagersta Motorklubb inbjuder till Nattkröken. Ingående i Klassiska & Historiska rallycupen samt 1300 Rallycup. Tävlingen anordnas i full överensstämmelse med SBF:s nationella

Läs mer

Inbjuder till POLAR CLASSIC RALLY

Inbjuder till POLAR CLASSIC RALLY Inbjuder till POLAR CLASSIC RALLY 2013-06-25/29 Tävlingen anordnas i full överensstämmelse med Svenska Bilsportförbundets nationella tävlingsbestämmelser och FIA App K. 1. Tävlingsarrangör. Rallyklassikerna.

Läs mer

Mönsterås MK Inbjuder till OKNÖRUNDAN 2:a deltävlingen i Bilsport Rally Cup 2014-05-24

Mönsterås MK Inbjuder till OKNÖRUNDAN 2:a deltävlingen i Bilsport Rally Cup 2014-05-24 Mönsterås MK Inbjuder till OKNÖRUNDAN 2:a deltävlingen i Bilsport Rally Cup 2014-05-24 Tävlingen anordnas i full överenskommelse med Svenska Bilsportförbundets nationella tävlingsbestämmelser, samt denna

Läs mer

DALS MOTORKLUBB. inbjuder till. Dalslandstjuren

DALS MOTORKLUBB. inbjuder till. Dalslandstjuren DALS MOTORKLUBB inbjuder till Dalslandstjuren Lördagen den 9 september 2017 INBJUDAN OCH TILLÄGGSREGLER Tävlingen ingår i Mega Rally Cup Tävlingen anordnas i full överensstämmelse med FIA:s internationella

Läs mer

Tävlingsregler Rally Kalmarsund

Tävlingsregler Rally Kalmarsund Tävlingsregler Rally Kalmarsund 1.1 DEFINITIONER I Rally går det ut på att på så energieffektivt som möjligt sätt ta sig fram på en förutbestämd och utmarkerad specialsträcka. På specialsträckan färdas

Läs mer

TÄVLINGSINBJUDAN Lördagen den 1/6 2013 Tävlingen ingår i:

TÄVLINGSINBJUDAN Lördagen den 1/6 2013 Tävlingen ingår i: TÄVLINGSINBJUDAN Lördagen den 1/6 2013 Tävlingen ingår i: Tävlingen anordnas i full överensstämmelse med Svenska Bilsportsförbundets nationella tävlingsbestämmelser. Ansvar. Den som deltar i tävling gör

Läs mer

INBJUDAN OCH TILLÄGGSREGLER Strömkarlen 31 augusti

INBJUDAN OCH TILLÄGGSREGLER Strömkarlen 31 augusti INBJUDAN OCH TILLÄGGSREGLER Strömkarlen 31 augusti Tävlingen ingår i Suzuki Cup 2013, Klassiska rallycupen 2013 och Mega Rally Cup 2013. Tävlingen arrangeras i full överensstämmelse med SBF: s nationella

Läs mer

Tävlingsregler OFFROAD Challenge

Tävlingsregler OFFROAD Challenge Tävlingsregler OFFROAD Challenge Utgåva: Mars 2013, innehåller ändringar införda under Officiella meddelanden på www.sbf.se t.o.m.. Text med rött (understruken i svart/vitt) är text som är ändrad sedan

Läs mer

INBJUDAN TILL LightOnSprinten 27 juli 2013

INBJUDAN TILL LightOnSprinten 27 juli 2013 Jämtlands Motorklubb (JMK) inbjuder Er härmed till Light On Sprinten. Sveriges längsta sprint med 70km SS och 15km transport. Tävlingen anordnas i full överensstämmelse med FIA's Internationella, Svenska

Läs mer

Flens MS Inbjuder till Violenrallyt Ingår i. Rallycup & DM

Flens MS Inbjuder till Violenrallyt Ingår i. Rallycup & DM Flens MS Inbjuder till Violenrallyt 2016-05-21 Ingår i Rallycup & DM Flens MS inbjuder till Violenrallyt Lördagen 21 maj 1: Tävlingsarrangör, ort, datum: Flens MS inbjuder till Violenrallyt lördagen 21

Läs mer

Mönsterås MK Inbjuder till Oknörundan 1:a deltävlingen i Bilsport Rally Cup samt Suzuki cup 2011-05-28

Mönsterås MK Inbjuder till Oknörundan 1:a deltävlingen i Bilsport Rally Cup samt Suzuki cup 2011-05-28 Mönsterås MK Inbjuder till Oknörundan 1:a deltävlingen i Bilsport Rally Cup samt Suzuki cup 2011-05-28 Tävlingen anordnas i full överensstämmelse med Svenska Bilsportförbundets nationella tävlingsbestämmelser,

Läs mer

BEFAB-TROFÉN Diarie nr. 07-016

BEFAB-TROFÉN Diarie nr. 07-016 TÄVLINGSINBJUDAN 7-8 SEPTEMBER 2007 Linköpings MS inbjuder till deltävling fem i Rally 2007 samt till deltävling fem i Öppna Östgötamästerskapen () 2007. Tävlingen anordnas i full överensstämmelse med

Läs mer

Att arrangera en Rallytävling

Att arrangera en Rallytävling Att arrangera en Rallytävling Befattningsbeskrivning för: Mål Chef Bef.: 10 Utgåva: September 2005 Denna sida är avsiktligt lämnad blank. Denna Befattningsbeskrivning är ett utdrag ur Utbildningskompendiet

Läs mer

RALLY KARLSTAD ARLSTAD K S MO K C IL T M OR CLUB-B

RALLY KARLSTAD ARLSTAD K S MO K C IL T M OR CLUB-B RALLY ARLSTAD ARLSTADS OTOR LUB-BIL arlstads otor lub-bil inbjuder till Rally arlstad, rally på vägar av god beskaffenhet. Tävlingen ingår i 1300 Rally cup samt i F/D, Förbundsmästerskap Västra Bilsportförbundet.

Läs mer

Tilläggsregler Rally Sweden Historik 2013

Tilläggsregler Rally Sweden Historik 2013 Tilläggsregler Rally Sweden Historik 2013 Tävlingen anordnas i full överensstämmelse med Svenska Bilsportförbundets nationella tävlingsbestämmelser och denna tävlingsinbjudan och kommande bulletiner. Ansvar.

Läs mer

INBJUDAN TILL TORNA RALLY 8 OKTOBER 2016

INBJUDAN TILL TORNA RALLY 8 OKTOBER 2016 INBJUDAN TILL TORNA RALLY 8 OKTOBER 2016 TÄVLINGSINBJUDAN TORNA RALLY 2016-10-08 Tävlingen anordnas i full överensstämmelse med Svenska Bilsportförbundets nationella Tävlingsbestämmelser, för rally 2016,

Läs mer

Inbjudan SSR 2014. Inbjudan. English version page 10

Inbjudan SSR 2014. Inbjudan. English version page 10 Inbjudan English version page 10 1 Innehållsförteckning 1. Arrangör 3 2. Organisationskommitté 3 3. Tävlingsledning 4 4. Tekniska chefer 4 5. Domarordförande 4 6. Domare 4 7. Teknisk kontrollant 4 8. Miljöchef

Läs mer

Tävlingsregler Time Attack Pro (TA-P) med tävlingsbilar.

Tävlingsregler Time Attack Pro (TA-P) med tävlingsbilar. Tävlingsregler Time Attack Pro (TA-P) med tävlingsbilar. Utgåva: Nov. 2012 innehåller ändringar införda under Officiella meddelanden på www.sbf.se t.o.m. V50/2012. Text med rött (understruken i svart/vitt)

Läs mer

Tävlingsinbjudan Ingår i DM för Smålands BF, Tjejcupen, Volvo Original sommarserien. Arrangör: Nässjö MK & Vetlanda RRC

Tävlingsinbjudan Ingår i DM för Smålands BF, Tjejcupen, Volvo Original sommarserien. Arrangör: Nässjö MK & Vetlanda RRC Tävlingsinbjudan Höglandsrallyt 2005-11-05 Ingår i DM för Smålands BF, Tjejcupen, Volvo Original sommarserien Arrangör: Nässjö MK & Vetlanda RRC Tävlingen anordnas i full överensstämmelse med F.I.A:s internationella

Läs mer

Inbjudan till KAK-MIDNATTSSOLSRALLYT 2015, HISTORIC RALLY.

Inbjudan till KAK-MIDNATTSSOLSRALLYT 2015, HISTORIC RALLY. Inbjudan till KAK-MIDNATTSSOLSRALLYT 2015, HISTORIC RALLY. Tävlingen anordnas i full överensstämmelse med Svenska Bilsportförbundets nationella tävlingsbestämmelser denna inbjudan med dess tilläggregler

Läs mer

!"## $ %&' Sponsorer:

!## $ %&' Sponsorer: !"## $ %&' Sponsorer: Tävlingsarrangör, -form. och Datum. Wäxjö Motorsällskap Box 202 351 04 Växjö Nationellt rally, final i SSRC-cupen inbjudna av arrangören lördagen 17 oktober kl. 11:00 i Millebygden

Läs mer

RALLY UPPSALA. INBJUDAN OCH TILLÄGGSREGLER 1 3 oktober 2015. Innehållsförteckning

RALLY UPPSALA. INBJUDAN OCH TILLÄGGSREGLER 1 3 oktober 2015. Innehållsförteckning 1 2 Innehållsförteckning 1 ARRANGÖR... 3 2 ORGANISATIONSKOMMITTÉ... 3 3 TÄVLINGSLEDARE... 3 4 TEKNISK CHEF... 3 5 DOMAREORDFÖRANDE... 3 6 DOMARE... 3 7 A TEKNISK KONTROLLANT SM/JSM... 3 7 B TEKNISK KONTROLLANT

Läs mer

KILS MK-BIL INBJUDER TILL SM-RALLY KILLINGEN

KILS MK-BIL INBJUDER TILL SM-RALLY KILLINGEN KILS MK-BIL INBJUDER TILL SM-RALLY KILLINGEN LÖRDAG 5 AUGUSTI 2006 VÄLKOMNA! INBJUDAN OCH TILLÄGGSREGLER 1 SM-RALLY KILLINGEN 5 augusti 2006 Nationellt rally som ingår i Svenska Bilsportsförbundets Svenska

Läs mer

Tävlingsregler för. Rally Sprint. Utgåva Jan Ribnert

Tävlingsregler för. Rally Sprint. Utgåva Jan Ribnert Tävlingsregler för Rally Sprint Utgåva 2014-11-10 Jan Ribnert INNEHÅLLSFÖRTECKNING 101 Tävlingsformer, definition... 5 101-1 Tävlingsformer... 5 101-2 Tävlingsdefinitioner... 5 102 Allmänna bestämmelser

Läs mer

Tävlingsinbjudan Arrangör: Wäxjö MS. Inbjuder till Dackefejden Ingår i:

Tävlingsinbjudan Arrangör: Wäxjö MS. Inbjuder till Dackefejden Ingår i: Tävlingsinbjudan Arrangör: Wäxjö MS Inbjuder till Dackefejden. 2017-06-17 Ingår i: DM för Smålands & Södras Bilsportförbund VOC Mekonomen Rally SverigeSerien VOC Mekonomen Rally SommarSerien SydSvenska

Läs mer

Tävlingen ingår som deltävling i Svenska Rally Cupen 2013, Grupp E Cupen samt SUZUKI 1300 Rallycup.

Tävlingen ingår som deltävling i Svenska Rally Cupen 2013, Grupp E Cupen samt SUZUKI 1300 Rallycup. INBJUDAN TILL REJMES-SVÄNGEN 21 SEPTEMBER 2013 Tävlingen ingår som deltävling i Svenska Rally Cupen 2013, Grupp E Cupen samt SUZUKI 1300 Rallycup. Tävlingen anordnas i full överensstämmelse med Svenska

Läs mer

Inbjudan. 2014 års vinnare Stoffe Nilsson

Inbjudan. 2014 års vinnare Stoffe Nilsson Inbjudan 2014 års vinnare Stoffe Nilsson 1 Innehållsförteckning 1. Arrangör 3 2. Organisationskommitté 3 3. Tävlingsledning 3 4. Tekniska chefer 4 5. Domarordförande 4 6. Domare 4 7. Teknisk kontrollant

Läs mer

LUDVIKA MOTORSÄLLSKAP 2016-01-30 INBJUDAN

LUDVIKA MOTORSÄLLSKAP 2016-01-30 INBJUDAN 2016-01-30 INBJUDAN SKOGRUNDAN AD BILDELAR LUDVIKA INBJUDAN OCH TILLÄGGREGLER 30 JANUARI 2016 Tävlingen ingår i Svenska Rallycupen, 1300 Rallycup, FM NNBF och DM Stockholms BF i Rally. Tävlingen anordnas

Läs mer

INBJUDAN OCH TILLÄGGSREGLER VÄST RALLYT 3-4 september

INBJUDAN OCH TILLÄGGSREGLER VÄST RALLYT 3-4 september INBJUDAN OCH TILLÄGGSREGLER VÄST RALLYT 3-4 september Tävlingen ingår i Svenskt Mästerskap i Rally (SM), Svenskt Mästerskap för Juniorer i Rally (JSM), NEZ Rally Championship, Volvo Original Sverigeserien,

Läs mer

Mönsterås MK Inbjuder till Oknörundan. 1:a deltävlingen i Bilsport Rally Cup. 3:e deltävlingen i Riksmästerskapet för Historiska Rallybilar

Mönsterås MK Inbjuder till Oknörundan. 1:a deltävlingen i Bilsport Rally Cup. 3:e deltävlingen i Riksmästerskapet för Historiska Rallybilar Mönsterås MK Inbjuder till Oknörundan 1:a deltävlingen i Bilsport Rally Cup 3:e deltävlingen i Riksmästerskapet för Historiska Rallybilar 3:e deltävlingen i TINTER Classic Rally Cup 2012-05-26 Tävlingen

Läs mer

ENGH MEK RALLYT DAN ANDERSSONS MINNE 2016-02-20

ENGH MEK RALLYT DAN ANDERSSONS MINNE 2016-02-20 ENGH MEK RALLYT DAN ANDERSSONS MINNE 2016-02-20 Tävlingen anordnas i full överensstämmelse med Svenska Bilsportförbundets nationella tävlingsbestämmelser. Ansvar. Den som deltar i tävling gör detta under

Läs mer

PRESENTERAR: Inbjudan och tilläggsregler

PRESENTERAR: Inbjudan och tilläggsregler PRESENTERAR: Inbjudan och tilläggsregler Tävlingen anordnas i full överenstämmelse med FIA:s internationella samt SBF: nationella tävlingsbestämmelser, tillkommande Bulletiner, samt denna inbjudan. Tävlingen

Läs mer

Tävlingsinbjudan. Till. Gullaboknixen. Lördagen den 5:e Sept 2015. Deltävling i

Tävlingsinbjudan. Till. Gullaboknixen. Lördagen den 5:e Sept 2015. Deltävling i Tävlingsinbjudan Till Gullaboknixen Lördagen den 5:e Sept 2015 Deltävling i Tävlingen anordnas i full överensstämmelse med Svenska Bilsportsförbundets nationella tävlingsbestämmelser. Ansvar. Den som deltar

Läs mer

INBJUDAN OCH TILLÄGGSREGLER 30 augusti 2014

INBJUDAN OCH TILLÄGGSREGLER 30 augusti 2014 INBJUDAN OCH TILLÄGGSREGLER 30 augusti 2014 Tävlingen ingår i Svenska Rallycupen, Grupp E-Cupen, Västra Bilsportförbundets FM/DM, Gotlands Bilsportförbunds FM, samt MEGA Rally Cup. Tävlingen arrangeras

Läs mer

INBJUDAN. Tävlingen ingår i: SydSvenska RallyCupen DM för Smålands och Södras BF VOC Mekonomen Rally Sverigeserien VOC Mekonomen Rally Sommarserien

INBJUDAN. Tävlingen ingår i: SydSvenska RallyCupen DM för Smålands och Södras BF VOC Mekonomen Rally Sverigeserien VOC Mekonomen Rally Sommarserien INBJUDAN Tävlingen ingår i: SydSvenska RallyCupen DM för Smålands och Södras BF VOC Mekonomen Rally Sverigeserien VOC Mekonomen Rally Sommarserien Tävlingen anordnas i full överensstämmelse med Svenska

Läs mer

Att arrangera en Rallytävling

Att arrangera en Rallytävling Att arrangera en Rallytävling Befattningsbeskrivning för: Teknisk chef Bef.: 7 Utgåva: September 2005 Denna Befattningsbeskrivning är ett utdrag ur Utbildningskompendiet Att arrangera en Rallytävling det

Läs mer

Simrishamns Motorklubb bjuder in till Rally & Regularity tävlingen. Simrishamnsmixen

Simrishamns Motorklubb bjuder in till Rally & Regularity tävlingen. Simrishamnsmixen Simrishamns Motorklubb bjuder in till Rally & Regularity tävlingen Simrishamnsmixen Lördagen den 1 april 2017 Tävlingen Ingår i: Södra BF & Smålands BF Rally DM. Syd Svenska Rallycupen. Riksmästerskap

Läs mer

Tävlingsinbjudan Arrangör: Wäxjö MS. Inbjuder till Dackefejden. 2015-06-13. Ingår i:

Tävlingsinbjudan Arrangör: Wäxjö MS. Inbjuder till Dackefejden. 2015-06-13. Ingår i: Tävlingsinbjudan Arrangör: Wäxjö MS Inbjuder till Dackefejden. 2015-06-13 Ingår i: DM för Smålands & Södras Bilsportförbund VOC Mekonomen Rally SverigeSerien VOC Mekonomen Rally SommarSerien SydSvenska

Läs mer

KOLSVA RUNDAN 13 14 juni

KOLSVA RUNDAN 13 14 juni INBJUDAN OCH TILLÄGGSREGLER TILL SM-RALLYT KOLSVA RUNDAN 13 14 juni samt DM-RALLYT Guttstasnurren 14 juni 2014 Nationellt rally som är deltävling i Svenska Bilsportförbundets Svenska Mästerskap i Rally.

Läs mer

Stockholms Sportvagnsklubb

Stockholms Sportvagnsklubb Inbjudan ERCup 2012 2012-08-19 Utgåva 1 2 (6) Inbjudan ERCup Kinnekulle 2012 1 ARRANGÖR Stockholms Sportvagnsklubb (SSK) c/o Micael Ericsson Lövholmen, 573 73 Sunhultsbrunn 2 TILLSTÅND Detta racingarrangemang,

Läs mer

INBJUDAN OCH TILLÄGGSREGLER SM Rallycross-Sprint Vinter 2014 17-18 Januari 2014

INBJUDAN OCH TILLÄGGSREGLER SM Rallycross-Sprint Vinter 2014 17-18 Januari 2014 INBJUDAN OCH TILLÄGGSREGLER SM Rallycross-Sprint Vinter 2014 17-18 Januari 2014 Nationellt tävling som ingår i Svenska Bilsportförbundets Svenskt Mästerskap i Rallycross-Sprint för bilar enligt SM Rallycross-Sprint

Läs mer

Inbjudan för Rallytävling Gruvrundan Den 29/8 2015 7:e deltävlingen i Klassiska Rallycupen

Inbjudan för Rallytävling Gruvrundan Den 29/8 2015 7:e deltävlingen i Klassiska Rallycupen Inbjudan för Rallytävling Gruvrundan Den 29/8 2015 7:e deltävlingen i Klassiska Rallycupen Tävlingen anordnas i full överensstämmelse med FIA:s internationella och Svenska Bilsportförbundets nationella

Läs mer

Arrangör Kristianstads Mk och Älmhults Mk arrangerar Rally över Gränsen Lördagen den 25 April

Arrangör Kristianstads Mk och Älmhults Mk arrangerar Rally över Gränsen Lördagen den 25 April INBJUDAN Tävlingen ingår i: SydSvenska RallyCupen DM för Södras BF och Smålands BF VOC Mekonomen Rally Sverigeserien VOC Mekonomen Rally Sommarserien VOC Mekonomen Rally NordicWestEuroCup Tävlingen anordnas

Läs mer

RALLY SM Sprint Vinter 2014 17-18 Januari 2014

RALLY SM Sprint Vinter 2014 17-18 Januari 2014 INBJUDAN OCH TILLÄGGSREGLER RALLY SM Sprint Vinter 2014 17-18 Januari 2014 Nationellt rally som ingår i Svenska Bilsportförbundets Svenska Mästerskap SM-Sprint för bilar enligt SM-Sprintreglementet 2014

Läs mer

Tävlingsregler OFFROAD Challenge

Tävlingsregler OFFROAD Challenge Tävlingsregler OFFROAD Challenge Utgåva: Feb. 2017, innehåller ändringar införda under Officiella meddelanden på www.sbf.se t.o.m. V04 2017. Text med rött (understruken i svart/vitt) är text som är ändrad

Läs mer

1 (4) ARRANGÖR: Vännäs Motorklubb Box 21, VÄNNÄS. Hemsida: E-post:

1 (4) ARRANGÖR: Vännäs Motorklubb Box 21, VÄNNÄS. Hemsida:  E-post: 1 (4) INBJUDAN OCH TILLÄGGSREGLER VÄNNÄS-PLÅT RALLYT 18 Februari 2017 Nationellt rally som ingår i Övre Norra Bilsportförbundets DM/FM-serie, VOC Mekonomen Sverige/vinterserie, Tävlingen anordnas i full

Läs mer

Lima Motorsällskap inbjuder till LBC-Ruschen

Lima Motorsällskap inbjuder till LBC-Ruschen Lima Motorsällskap inbjuder till LBC-Ruschen 2017-03-11 Officiell tävlingsinbjudan Tävlingen anordnas i full överensstämmelse med Svenska Bilsportsförbundets nationella tävlingsbestämmelser. Den som deltar

Läs mer

Att arrangera en Rallytävling

Att arrangera en Rallytävling Att arrangera en Rallytävling Befattningsbeskrivning för: Tävlingsledare Bef.: 1 Utgåva: September 2005 Denna sida är avsiktligt lämnad blank. Denna Befattningsbeskrivning är ett utdrag ur Utbildningskompendiet

Läs mer

Tävlingsinbjudan Arrangör: Wäxjö MS. Inbjuder till Dackefejden. 2014-06-14. Ingår i:

Tävlingsinbjudan Arrangör: Wäxjö MS. Inbjuder till Dackefejden. 2014-06-14. Ingår i: Tävlingsinbjudan Arrangör: Wäxjö MS Inbjuder till Dackefejden. 2014-06-14 Ingår i: DM för Smålands & Södras Bilsportförbund VOC Mekonomen Rally SverigeSerien VOC Nordic West Euro Cup SydSvenska RallyCupen

Läs mer

DM för Södra och Smålands BF

DM för Södra och Smålands BF Välkommen till RALLYTRAVELS KONG CHRISTIAN RACE Lördagen den 26 April 2014 DM för Södra och Smålands BF Tävlingen anordnas i full överensstämmelse med Svenska Bilsportförbundets nationella tävlingsbestämmelser.

Läs mer

SÄFFLE MOTOR CLUB INBJUDER TILL

SÄFFLE MOTOR CLUB INBJUDER TILL SÄFFLE MOTOR CLUB INBJUDER TILL Jubileumssprinten LÖRDAGEN 24:e Oktober 2015 1 Innehållsförteckning 1. INLEDNING...3 2. ARRANGÖR...3 3. ORGANISATIONSKOMMITTÉ...3 4. TÄVLINGSLEDNING/ÖVRIGA...3 5. TÄVLINGENS

Läs mer

Inbjudan. Till RALLY BILMETRO. och Stålsvängen juni 2017

Inbjudan. Till RALLY BILMETRO. och Stålsvängen juni 2017 Inbjudan Till RALLY BILMETRO och Stålsvängen 9 10 juni 2017 Sida 1 av 8 Innehållsförteckning 1. Arrangör. Sid 3. 2. Organisationskommitté. Sid 3. 3. Tävlingsledning. Sid 4. 4. Teknisk chef. Sid 4. 5. Domarordförande.

Läs mer

Simrishamns Motorklubb bjuder in till Rally & Regularity tävlingen

Simrishamns Motorklubb bjuder in till Rally & Regularity tävlingen Simrishamns Motorklubb bjuder in till Rally & Regularity tävlingen Simrishamnsmixen Lördagen den 28 mars 2015 Tävlingen Ingår i Södra BF Rally DM. Syd Svenska Rallycupen. Svenskacupen i Regularity Tävlingen

Läs mer

Inbjudan till Final i SSRC (SydSvenska RallyCupen) Lördag 25 oktober kl. 12:00 Vetlanda/Näshult

Inbjudan till Final i SSRC (SydSvenska RallyCupen) Lördag 25 oktober kl. 12:00 Vetlanda/Näshult Inbjudan till Final i SSRC (SydSvenska RallyCupen) Lördag 25 oktober kl. 12:00 Vetlanda/Näshult Sponsorer: Tävlingsarrangör, -form. och Datum. Vetlanda Rally Racing Club c/o Anneli Thylen Edstorp 3 574

Läs mer

INBJUDAN OCH TILLÄGGSREGLER

INBJUDAN OCH TILLÄGGSREGLER 1 INBJUDAN OCH TILLÄGGSREGLER HUVUDANSVARIG FÖR CUPEN: DELTAGARE: Anders Billred, Vetlanda RRC. Tävlingarna är öppna för alla förare med för 2015 giltig SBF-licens Nationell, D- eller utbildningsintyg.

Läs mer

Inbjudan till KAK-MIDNATTSSOLSRALLYT 2016, HISTORIC RALLY.

Inbjudan till KAK-MIDNATTSSOLSRALLYT 2016, HISTORIC RALLY. Inbjudan till KAK-MIDNATTSSOLSRALLYT 2016, HISTORIC RALLY. Tävlingen anordnas i full överensstämmelse med Svenska Bilsportförbundets nationella tävlingsbestämmelser enligt denna inbjudan med dess tilläggregler

Läs mer

Inbjudan SSR 2011. Inbjudan

Inbjudan SSR 2011. Inbjudan Inbjudan 0 Innehållsförteckning 1. Arrangör 2 2. Organisationskommitté 2 3. Tävlingsledning 2 4. Tekniska chefer 3 5. Domarordförande 3 6. Domare 3 7. Tekniska kontrollanter 3 8. Miljöchef 3 9. Tävlingsform

Läs mer

Lima Motorsällskap inbjuder till LBC-Ruschen

Lima Motorsällskap inbjuder till LBC-Ruschen Lima Motorsällskap inbjuder till LBC-Ruschen 2016-03-12 Officiell tävlingsinbjudan Tävlingen anordnas I full överensstämmelse med Svenska Bilsportsförbundets nationella tävlingsbestämmelser. Den som deltar

Läs mer

MÄSTERSKAPSREGLER Bilorientering, Sprint 2015

MÄSTERSKAPSREGLER Bilorientering, Sprint 2015 2014 SVENSKA BILSPORTFÖRBUNDET SVENSKA BILSPORTFÖRBUNDET MÄSTERSKAPSREGLER Bilorientering, Sprint 2015 Utgåva: Nov 2014 Svenska Bilsportförbundet Bilsportens Hus Bergkällavägen 31A - 192 79 SOLLENTUNA

Läs mer

Kolsva MS bjuder in till: Kolsvarundan. 17 september Deltävling i

Kolsva MS bjuder in till: Kolsvarundan. 17 september Deltävling i Kolsva MS bjuder in till: Kolsvarundan 17 september 2016 Deltävling i Tävlingen anordnas i full överensstämmelse med Svenska Bilsportförbundets nationella tävlingsbestämmelser och tävlingsregler, denna

Läs mer

INBJUDAN TILL. I Samarbete med

INBJUDAN TILL. I Samarbete med INBJUDAN TILL I Samarbete med 21-22 Augusti 2015 Innehållsförteckning 1. Arrangör. Sid 3. 2. Organisationskommittè. Sid 3. 3. Tävlingsledning. Sid 3. 4. Teknisk chef. Sid 3. 5. Domarordförande. Sid 4.

Läs mer

Tävlingsbestämmelser och regler

Tävlingsbestämmelser och regler Åtvidabergs Motorklubb inbjuder till Gruvrundan 27/8 2016 4:e deltävlingen i Svenska RallyCupen. Tävlingen ingår också i Klassiska och Historiska Rally Cupen samt Östergötlands DM/FM. Öppna Östgötamästerskapet

Läs mer

Utdrag ur gemensamma regler 2010 SVENSKA BILSPORTFÖRBUNDET Gemensamma Regler (G)- G2 MILJÖ

Utdrag ur gemensamma regler 2010 SVENSKA BILSPORTFÖRBUNDET Gemensamma Regler (G)- G2 MILJÖ SBF Miljöpolicy Utdrag ur gemensamma regler 2010 SVENSKA BILSPORTFÖRBUNDET Gemensamma Regler (G)- G2 MILJÖ G 2.1 Miljöpolicy Antagen 1990 och senast reviderad 2008. Verksamheten Svenska Bilsportförbundets

Läs mer

Tävlingsinbjudan Arrangör: Wäxjö MS. Inbjuder till Dackefejden. 2012-06-30

Tävlingsinbjudan Arrangör: Wäxjö MS. Inbjuder till Dackefejden. 2012-06-30 Tävlingsinbjudan Arrangör: Wäxjö MS Inbjuder till Dackefejden. 2012-06-30 Ingår i: DM för Smålands, Södras och Gotlands BF Volvo Original Sverigeserien Nordic West Euro Cup Suzuki 1300 Rallycup SydSvenska

Läs mer

Att arrangera en Rallytävling

Att arrangera en Rallytävling Att arrangera en Rallytävling Befattningsbeskrivning för: Tävlingssekreterare Bef.: 2 Utgåva: September 2005 Denna sida är avsiktligt lämnad blank. Denna Befattningsbeskrivning är ett utdrag ur Utbildningskompendiet

Läs mer

Arrangör Nybro Auto Club Transtorpsvägen Nybro

Arrangör Nybro Auto Club Transtorpsvägen Nybro Inbjudan Zabra-Rallyt 16:e April 2016 Nationell rallytävling, 2:a deltävlingen i Bilsport Rally Cup. Tävlingen ingår också i Klassiska & Historiska rallycupen samt 1300-Rally Cup Tävlingen anordnas i full

Läs mer

INBJUDAN MED TILLÄGGSREGLER FÖR TÄVLING INGÅENDE I Svenskt Mästerskap i Crosskart, JSM och Crosskart NEZ Championship HÖLJESBANAN DEN 22/5-24/5 2015

INBJUDAN MED TILLÄGGSREGLER FÖR TÄVLING INGÅENDE I Svenskt Mästerskap i Crosskart, JSM och Crosskart NEZ Championship HÖLJESBANAN DEN 22/5-24/5 2015 INBJUDAN MED TILLÄGGSREGLER FÖR TÄVLING INGÅENDE I Svenskt Mästerskap i Crosskart, JSM och Crosskart NEZ Championship HÖLJESBANAN DEN 22/5-24/5 2015 Tävlingen anordnas i överensstämmelse med Svenska Bilsportförbundets

Läs mer

Inbjudan English version page 9

Inbjudan English version page 9 Inbjudan English version page 9 0 Innehållsförteckning 1. Arrangör 2 2. Organisationskommitté 2 3. Tävlingsledning 2 4. Tekniska chefer 3 5. Domarordförande 3 6. Domare 3 7. Teknisk kontrollant 3 8. Miljöchef

Läs mer

Östersund Winter Rally 2014. Tävlingsinbjudan

Östersund Winter Rally 2014. Tävlingsinbjudan Östersund Winter Rally 2014 Tävlingsinbjudan Inbjudan och tilläggsregler för Östersund Winter Rally 28 februari 1 mars 2014 Tävlingen anordnas i full överenstämmelse med FIA:s internationella samt SBF:

Läs mer

VARMT VÄLKOMNA TILL RALLY LÖRDAG 13 MAJ 2017

VARMT VÄLKOMNA TILL RALLY LÖRDAG 13 MAJ 2017 VARMT VÄLKOMNA TILL RALLY LÖRDAG 13 MAJ 2017 Tävlingen ingår i: Svenska Rallycupen 1300 Rallycup Västras Förbundsmästerskap Tävlingen anordnas i full överensstämmelse med FIA.s internationella och SBF.s

Läs mer

Inbjudan till KAK-MIDNATTSSOLSRALLYT 2015, REGULARITY

Inbjudan till KAK-MIDNATTSSOLSRALLYT 2015, REGULARITY Inbjudan till KAK-MIDNATTSSOLSRALLYT 2015, REGULARITY Tävlingen anordnas i full överensstämmelse med Svenska Bilsportförbundets nationella tävlingsbestämmelser denna inbjudan med dess tilläggregler och

Läs mer

SVENSKA BILSPORTFÖRBUNDET - Lärarhandledning - Lärarhandledning för OFFROAD

SVENSKA BILSPORTFÖRBUNDET - Lärarhandledning - Lärarhandledning för OFFROAD Lärarhandledning för Funktionärsutbildning OFFROAD OR_UTB_Funk_Lararhandledning - Utgåva februari 2006 - Version 2 Sidan 1 av 14 FÖRORD Som underlag använder du Tävlings- och Tekniskaregler,denna handledning

Läs mer

Tävlingsregler OFFROAD Enkel Tävling (ORE)

Tävlingsregler OFFROAD Enkel Tävling (ORE) SVENSKA BILSPORTFÖRBUNDET - Innehåll OFFROAD Enkel Tävling - Tävlingsregler OFFROAD Enkel Tävling (ORE) Utgåva: Feb. 2014, innehåller ändringar införda under Officiella meddelanden på www.sbf.se t.o.m.v08

Läs mer

INBJUDAN OCH TILLÄGGSREGLER Svenskt Mästerskap Rally-Sprint Vinter 31 januari 2016

INBJUDAN OCH TILLÄGGSREGLER Svenskt Mästerskap Rally-Sprint Vinter 31 januari 2016 INBJUDAN OCH TILLÄGGSREGLER Svenskt Mästerskap Rally-Sprint Vinter 31 januari 2016 Nationellt sprint-rally som ingår i Svenska Bilsportförbundets Svenska Mästerskap SM-Sprint för bilar enligt SM-Sprintreglementet

Läs mer

Inbjudan Sydrallyt. Lördagen den 27 maj Tävlingen ingår i SYDSVENSKA RALLYCUPEN

Inbjudan Sydrallyt. Lördagen den 27 maj Tävlingen ingår i SYDSVENSKA RALLYCUPEN Inbjudan Sydrallyt Lördagen den 27 maj 2017 Tävlingen ingår i SYDSVENSKA RALLYCUPEN Utkast 2.1 anders 2017-04-19 Inbjudan SSRC 2017 Tävlingen anordnas i fullöverensstämmelse med Svenska Bilsportförbundets

Läs mer

Inbjudan till 1/8 BUGGY NITRO, 1/8 BUGGY EL, 1/10 SHORT COURSE SPONSORER: ARRANGÖR:

Inbjudan till 1/8 BUGGY NITRO, 1/8 BUGGY EL, 1/10 SHORT COURSE SPONSORER: ARRANGÖR: Inbjudan till 1/8 BUGGY NITRO, 1/8 BUGGY EL, 1/10 SHORT COURSE SPONSORER: ARRANGÖR: STOCKHOLMSCUPEN 2011 ARRANGÖR & KONTAKTPERSONER Datum Arrangörsklubb 29:e maj MHF Skarpnäck Kontaktman: Peter Glas Telefon:

Läs mer

INBJUDAN TILL. I Samarbete med

INBJUDAN TILL. I Samarbete med INBJUDAN TILL I Samarbete med 24 SEPTEMBER 2016 Innehållsförteckning 1. Arrangör. Sid 3. 2. Organisationskommittè. Sid 3. 3. Tävlingsledning. Sid 3. 4. Teknisk chef. Sid 3. 5. Domarordförande. Sid 3. 6.

Läs mer

Tävlingsinbjudan Arrangör: Wäxjö MS

Tävlingsinbjudan Arrangör: Wäxjö MS Tävlingsinbjudan Arrangör: Wäxjö MS Inbjuder till 2009-06-27 Ingår i: DM för Smålands, Södras och Gotlands BF Volvo Original Sverigeserien, Mitsubishi Evolution Challenge SydSvenska RallyCupen (SSRC) Sydsvenska

Läs mer

Kullingstrofén ingår i Västra Bilsportförbundets Förbundsmästerskap

Kullingstrofén ingår i Västra Bilsportförbundets Förbundsmästerskap KULLINGS MOTORSÄLLSKAP INBJUDER TILL KULLINGSTROFÉN 25 JULI 2009 Mega Rally Cup Kullingstrofén ingår i Västra Bilsportförbundets Förbundsmästerskap Inbjudan och tilläggsregler till Kullingstrofén 2009.

Läs mer