Aktieägarbrev hösten 2009 Global Fastighet Utbetalning 2007 AB

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Aktieägarbrev hösten 2009 Global Fastighet Utbetalning 2007 AB"

Transkript

1 Aktieägarbrev hösten 2009 Global Fastighet Utbetalning 2007 AB

2 600 Aktieägare i Norge Global Eiendom Utbetaling 2007 AS («GEU») 71 % Global Eiendom Utbetaling 2 % 80 % 80 % Stella (Logistik Sverige) Waterfront (Kontor Sverige) Kongsberg (Kontor Norge) Elisa (Äldreboenden Tyskland) Troubadour (Bostäder Tyskland) Denver Tower One (Kontor USA) 12 byggnader kvm Hyra MNOK 81 9 % 1 byggnad kvm Hyra MNOK % 3 byggnader kvm Hyra MNOK 4 12 % 7 byggnader kvm Hyra MNOK % 248 byggnader kvm Hyra MNOK % 1 byggnad kvm Hyra MNOK % Global Fastighet Utbetalning 2007 AB Inledning Höstens aktieägarbrev för Global Fastighet Utbetalning 2007 AB ( GFU 07 ) syftar till att ge en kortfattad översikt över bolaget samt en uppdatering av viktiga händelser i portföljen. Slutligen ger vi en uppdatering av marknadssituationen på de olika marknader som bolaget har investerat i. Struktur och översikt GFU är en fastighetsportfölj som består av investeringar i hyresbostäder och kommersiella fastigheter som kontorsbyggnader, hotell, lagerbyggnader, industribyggnader och affärsfastigheter. Fastigheterna har centrala lägen vad gäller befolkning och kommunikation och/eller en stor andel långsiktiga hyresavtal med förmodat kreditvärdiga hyresgäster. Bolagets investeringar ligger i Europa och Nordamerika. Fastighetsportföljen Bolaget grundades 2007 och har investerat i olika fastighetsportföljer genom dotterbolag till Global Eiendom Utbetaling Norge 2007 AS ( GEUN 2007 ) i Norge, Sverige, Finland, Tyskland och USA. Totalt sett består portföljen av cirka kvm fastigheter och de budgeterade hyresintäkterna för 2009 är cirka 900 MNOK. Bolaget är fullinvesterat. Geografiskt är portföljen utspridd och investeringarna är också fördelade på olika branscher. Figuren ovan visar den juridiska strukturen för de investeringar som genomförts. En översikt över portföljens läge visas på kartan på nästa sida. Tabellerna på nästa sida visar portföljens fördelning på segment och länder MARKNADSUPPDATERING BNP-ökning och värdeutveckling Hyresintäkternas utveckling, som till stor del påverkar fastighetsvärdena, har historiskt uppvisat en stark korrelation med BNP-utvecklingen. Som vi ser av diagrammen ovan förväntas BNP-utvecklingen (bruttonationalprodukten) vara negativ på alla marknader där bolaget har investeringar under Från 2010 förväntas däremot BNP-utvecklingen öka igen, vilket förväntas ge en positiv utveckling för fastighetsvärdena. Källa: Investment Property Databank (IPD) Makroekonomisk utveckling i Sverige Den svenska ekonomin har drabbats hårt av lågkonjunkturen och BNP-prognosen för 2009 ligger på -4,7 procent. Exportindustrin, som svarar för cirka 0 procent av Sveriges BNP, har haft en dramatisk nedgång under 2009 som en följd av den svaga ekonomiska utvecklingen inom hela OECD-området. OECD utgör cirka 80 procent av den svenska exportmarknaden. BNP-utvecklingen förväntas bli bättre under 2010 och uppskattas till 0,6 procent, men det råder fortfarande stor osäkerhet kring denna prognos. Arbetslösheten i Sverige har ökat under hela året och låg på 8 procent i slutet av augusti. Arbetslösheten förväntas fortsätta att öka under Inflationen har också fortsatt den svaga utveckling vi såg i början av året och förväntas sluta på -0, procent för Prognosen för 2010 är däremot en ökning med 1 procent. Den privata konsumtionen i Sverige har också påverkats av finanskrisen, men den låga räntenivån har bidragit till att hålla konsumtionen uppe och för 2009 förväntas en ökning på 0, procent. Konsumtionen förväntas ligga kvar på denna nivå under Riksbanken fortsatte som förväntat att sänka styrräntan i Sverige under hösten och den ligger nu på 0,2 procent. Räntan förväntas ligga kvar på samma låga nivå under

3 4 400 Aktieägare i Sverige Global Fastighet Utbetalning 2007 AB («GFU») 29 % Norge 2007 AS («GEUN») 0 % 62 % 49 % Hamngallerian (Kontor Sverige) Five Star (Kontor Finland) Bad Kissingen (Äldreboende Tyskland) Chemnitz (Bostäder Tyskland) Colonial Retail (Köpcentrum USA) TCM New England (Hotell USA) München-Laim (Bostäder Tyskland) 1 byggnader kvm Hyra MNOK 14 2 % byggnader kvm Hyra MNOK % 3 byggnader kvm Hyra MNOK 12 2 % 38 byggnader kvm Hyra MNOK 28 2 % 11 byggnader kvm Hyra MNOK % byggnader kvm Hyra MNOK 12 % 4 byggnader kvm Hyra MNOK 14 2 % Fastigheter Norge Finland Sverige Tyskland USA 1. Kongsberg 2. Five star 3. Waterfront 6. Bad Kissingen 11. Colonial Retail 4. Hamngallerian 7. Troubadour 12. Denver Tower One. Stella 8. Elisa. TCM New England 9. Chemnitz 10. Laim Aktieägarbrev hösten 2009, Global Fastighet Utbetalning 2007 AB 3

4 BNP-tillväkst Norge Sverige Finland Tyskland USA 6 % 4 % 2 % 0 % - 2 % - 4 % - 6 % - 8 % E 2010E 2011E 2012E 20E 2014E resten av året, innan den enligt prognosen på nytt höjs med 0, procent under nästa år. Källor: SCB, SEB, Riksbanken Fastighetsmarknaden i Sverige Transaktionsvolymen på den svenska fastighetsmarknaden var 9,2 miljarder SEK, vilket är en minskning med 80 procent jämfört med 2008 och den lägsta volymen på 10 år. Huvudskälet till detta är att fastighetsaktörerna inte vill sälja på den direktavkastningsnivå 1 som investerarna förväntar sig på dagens marknad. Dessutom har bankerna begränsad likviditet, vilket innebär att det är mycket svårt att få till lånefinansiering. Trots den extremt låga räntenivån har avkastningskraven fortsatt att öka under 2009, men i lägre takt än vad vi såg under En fortsatt svag ökning av avkastningskraven för kommersiella fastigheter förväntas framöver. Makroekonomisk utveckling i Norge BNP-utvecklingen hade en dramatisk nedgång under andra halvåret 2008 och den svaga utvecklingen fortsatte in på Som en följd av en rad stimulansåtgärder från regeringen förväntas tillväxten öka igen under andra halvåret, men för året som helhet förväntas ändå en negativ utveckling på -1,8 procent för Prognosen för 2010 förutspår en ökning på 1,4 procent. Arbetslösheten upphörde att stiga under första halvåret och ser nu ut att ha stabiliserats strax under 3 procent. Inflationen slutade på 3,8 procent för 2008 och förväntas ligga på cirka 2 procent under Källor: Newsec, SSB Fastighetsmarknaden i Norge På grund av minskad lönsamhet i näringslivet, generellt svagare prognoser och uppsägningar föll hyresnivån och vakansgraden ökade under andra halvåret Under 2009 har den här trenden fortsatt. Vakansgraden för kontor i Oslo har bland annat ökat från under procent i början av 2008 till 8 procent under 2009 och förväntas fortsätta stiga till cirka 9 procent under Hyrorna för de bästa kontorslokalerna i Oslo som nådde nästan kronor per kvm i slutet av 2007 och vissa kontor hade hyror på nästan 000 kronor per kvm har fallit till cirka kronor per kvm under 2009 och förväntas stabiliseras på den nivån under Efterfrågan på investeringsmarknaden för kommersiella fastigheter föll kraftigt under 2008 och transaktionsvolymen mer än halverades. Den här utvecklingen fortsatte under första halvåret 2009 med en volym på cirka 4,8 miljarder NOK, vilket motsvarar en nedgång på cirka 60 procent jämfört med samma period För de bästa objekten i Oslo har avkastningskravet ökat med cirka baspunkter, från,4 procent under 2007 till 6,7 procent under 2008, en nivå där det verkar ha stabiliserats under Källa: Newsec Makroekonomisk utveckling i Finland De makroekonomiska prognoserna för Finlands ekonomi är fortsatt mycket svaga. BNP-utvecklingen försvagades kraftigt under andra halvåret 2008 och under 2009 förväntas en nedgång i ekonomin på -6,8 procent. Ekonomin förväntas öka med 0,6 procent under Arbetslösheten har ökat kraftigt under 2009 och låg på 7,6 procent i augusti, en ökning från,6 procent ett år tidigare. Den negativa utvecklingen förväntas fortsätta under Inflationsprognosen för 2009 och 2010 ligger på cirka 1 procent. Den privata konsumtionen ökade med 2 procent under 2008, men förväntas falla till -1, procent under 2009, innan man på nytt ser en svag tillväxt under Källa: Newsec Fastighetsmarknaden i Finland Aktiviteten på fastighetsmarknaden i Finland har fortsatt nedgången från 2008, med ett fall på 7 procent under första halvåret Avkastningskraven i Helsingfors (CBD) 2 har ökat från,0 procent under 2007 till 6,0 procent 1 Direktavkastning/yield kan definieras som driftnetto (hyresintäkter minus ägarkostnader) dividerat med fastighetens värde. Vid oförändrat driftnetto ger en ökad direktavkastning lägre fastighetsvärde, medan en minskad direktavkastning ger högre fastighetsvärde. 2 Central Business District är det mest attraktiva området för kontorsfastigheter i en stad 4 Aktieägarbrev hösten 2009, Global Fastighet Utbetalning 2007 AB

5 under 2009 och förväntas fortsätta öka till 6,1 procent under De ökade avkastningskraven har varit betydligt högre i mindre attraktiva områden där det finns exempel på upp emot 22 baspunkter de två senaste åren. Hyresnivån har fallit med cirka 20 procent från toppnivån 2008 och den negativa trenden förväntas fortsätta under Källa: Newsec Makroekonomisk utveckling i Tyskland BNP-utvecklingen var fortsatt positiv i euroområdet under 2008, med en tillväxt på 1,2 procent. Under 2009 förväntas en minskning av BNP på procent. Ekonomin förväntas dock återhämta sig igen under 2010 med en tillväxtprognos på 0, procent. Prisökningstakten i Tyskland har avtagit markant jämfört med 2008 (2,8 procent) och inflationen förväntas ligga på 0,9 procent under Den förväntas öka igen under 2010 med en inflationsprognos på 1,7 procent. Arbetslösheten i Tyskland förväntas öka från 7,3 procent under 2008 till 8,0 procent under 2009 och denna negativa trend förväntas fortsätta in på 2010 med en arbetslöshet på cirka 8, procent. Källa: Deutsche Genossenschafts-Hypothekenbank AG Bostadsmarknaden i Tyskland Hyreshöjningarna i Tyskland har i genomsnitt legat på 0,9 procent under de senaste tio åren, vilket är betydligt lägre än inflationen som legat på i genomsnitt 1,6 procent under samma period. Under 2008 låg däremot hyreshöjningarna på 1,8 procent och hyrorna är nu tillbaka på samma nivå som vi såg Det finns dock stora skillnader mellan olika områden i Tyskland och framför allt München hade en kraftig hyreshöjning under 2008 på hela 4,4 procent. Hyresnivån i München ligger nu på cirka 12 euro/kvm, medan den i Berlin ligger på endast cirka 7 euro/kvm. Prognoserna för hyreshöjningarna under 2009 kommer sannolikt att påverkas av den stigande arbetslösheten och man förväntar sig att utvecklingen planar ut under innevarande år. Källa: Deutsche Genossenschafts-Hypothekenbank AG Makroekonomisk utveckling i USA Efter att BNP-utvecklingen fallit med cirka -3, procent under första halvåret förväntas ekonomin återhämta sig under andra halvåret, främst genom stöd från staten. Prognoserna för året som helhet ligger på -2,4 procent för Under 2010 förväntas dock en positiv utveckling för ekonomin, med en förväntad tillväxt på cirka 1,9 procent. Arbetslösheten har ökat kraftigt under 2009 och ligger nu på cirka 10 procent, jämfört med cirka 6, procent för ett år sedan. Denna negativa utveckling förväntas fortsätta in på Den privata konsumtionen är en av de viktigaste drivkrafterna i den amerikanska ekonomin. Under första kvartalet 2009 var den årliga konsumtionsökningen 0,6 procent, medan den under andra kvartalet föll med 0,9 procent. Inflationen förväntas också bli negativ under 2009 med en prognos på -1,4 procent. Källa: U.S. Bureau of Labor Statistics, Danske Bank Kontorsmarknaden i Denver Finanskrisen drabbade Denver på allvar under fjärde kvartalet 2008, när priserna på olja och gas föll kraftigt under andra halvåret. Trots att energipriserna ökat under 2009 har hyresnivån ändå minskat med cirka 10 procent jämfört med för ett år sedan. Nya hyresgäster förväntar sig också större hyresgästanpassningar och hyresfria perioder. Dessutom tar beslutsprocesserna lång tid eftersom många företag är försiktiga med att binda sig för nya avtal på en osäker marknad. Detta innebär att uthyrningsarbetet nu är mycket oförutsägbart och krävande. Vakansgraden i centrala Denver har också ökat markant under 2009 och ligger nu på cirka 18 procent, vilket är en ökning från 12 procent för ett år sedan. Källa: CBRE, JLL Hotellmarknaden i USA Intäkterna per ledigt rum (REVPAR) 3, vilket är ett av de viktigaste nyckeltalen inom hotellsektorn, ökade under de första 9 månaderna 2008, men utvecklingen vände och blev 3 Revenues Per Available Room 4 Average Daily Rate Aktieägarbrev hösten 2009, Global Fastighet Utbetalning 2007 AB

6 markant negativ under sista kvartalet, vilket ledde till en minskning för året som helhet på -1,9 procent. Under 2009 har denna negativa utveckling fortsatt och REVPAR har nu minskat med 19 procent jämfört med för ett år sedan. Beläggningen har minskat med 10 procent under det senaste året, vilket även det genomsnittliga priset per rum (ADR) 4 har gjort. Den marknad som klarar sig bäst i USA är Washington, där beläggningen bara minskat med 0,6 procent under det senaste året, medan REVPAR och ADR minskat med cirka procent. På grund av lågkonjunkturen förväntas nybyggnationen av hotell bli mycket begränsad under 2009 och Detta kan innebära att marknaden snabbt återhämtar sig när de ekonomiska prognoserna ljusnar. Källa: Smith travel research Marknaden för affärsfastigheter i USA Generellt ser vi att utvecklingen för både hyresnivåer och vakansgrad utvecklas negativt jämfört med de nivåer vi såg under Exempelvis ligger vakansgraden i Florida nu på 8,8 procent jämfört med 6,2 procent för ett år sedan, medan den genomsnittliga hyresnivån minskat med cirka 4 procent. I Houston har vakansgraden ökat från 9,6 procent under 2008 till 10, procent under Hyresnivåerna på den här marknaden föll under 2008, men har tills vidare stabiliserats under andra kvartalet 2009 med en utveckling som planat ut jämfört med första kvartalet. Jämfört med toppnivåerna under 2007 har hyresnivån nu minskat med knappt 20 procent. En av utmaningarna på dagens marknad är att de hyresgäster som får problem med att betala sina löpande kostnader måste ges tillfälliga rabatter för att inte gå i konkurs. Eftersom det är svårt att fylla på med nya hyresgäster är fastighetsaktörerna beredda att sträcka sig långt för att behålla sina befintliga hyresgäster och på så sätt hålla vakansgraden nere. Källa: Colliers STATUS DRIFT Förvaltningens fokus kommer att vara förädling av portföljen och en viktig uppgift på dagens turbulenta marknad är att anpassa verksamheten i de portföljer där den svaga ekonomiska utvecklingen ger lägre intäkter. Bland annat genomför vi kostnadsbesparande åtgärder i flera av portföljerna för att så långt möjligt kunna behålla kassaflödet på samma nivå. På lång sikt är målet att öka bolagets kassaflöde. Hamngallerian i Gustavsberg Sverige: Byggnadens största hyresgäst, Stockholms läns landsting, använder kontorsdelen till en vårdcentral, medan den andra stora hyresgästen, Gustavsberg Hamn, hyr utställningslokalerna. Den genomsnittliga återstående löptiden på hyresavtalen är knappt sju år och det finns ingen vakans. Lägre aktivitet i utställningslokalerna skapar viss osäkerhet framöver, men under 2009 genererar projektet ett bra kassaflöde. Stella Sverige Den största hyresgästen är Posten Sverige AB som svarar för cirka 8 procent av hyresintäkterna. Huvuddelen av Postens paket- och brevsortering sker i Stellas terminalbyggnad. Hyresavtalen med Posten varierar i längd, men den genomsnittliga återstående avtalstiden är cirka tre år. Fyra avtal med Posten ska omförhandlas under hösten 2009 för terminalerna i Västerås, Linköping, Göteborg och Malmö, som totalt sett utgör drygt 2 procent av portföljens totala yta. Portföljen genererar idag ett mycket bra kassaflöde, men det råder osäkerhet kring de nya avtalen med Posten, vilket kommer att påverka kassaflödet framöver. Waterfront i Göteborg Ericsson är den enda hyresgästen i byggnaden med cirka anställda och hyresavtalen löper till Långa hyresavtal med en solid hyresgäst säkrar ett stabilt och bra kassaflöde. Det tekniska förvaltningsavtalet med Coor Service Management inkluderar dessutom kostnader för underhåll, något som ytterligare minskar risken i projektet. 6 Aktieägarbrev hösten 2009, Global Fastighet Utbetalning 2007 AB

7 -star Finland Portföljen består av fem kontorsfastigheter och förvaltas av Newsec Asset Management. Vakansgraden är fortsatt hög för fastigheterna i Tammerfors och Oulu och dessutom har vi fått viss vakans i två av de tre fastigheterna i Helsingfors. Mycket svaga ekonomiska prognoser i Finland har fått stora konsekvenser för uthyrningsmarknaden och konkurrensen mellan de olika aktörerna om hyresgästerna är mycket hård. Detta har gjort att hyresnivån har minskat med 20 2 procent och att vakansgraden ökar. Förvaltningen har fullt fokus på uthyrningsarbetet och använder sig bland annat av olika uthyrningsmäklare för att komma i kontakt med potentiella hyresgäster. Dessutom har flera olika marknadskampanjer genomförts för att öka uppmärksamheten. Kassaflödet i projektet har minskat avsevärt under 2009 och prognoserna för 2010 är mycket osäkra. Dessutom har portföljens värde fallit under kraven i låneavtalet och det pågår förhandlingar med banken om att hitta en lösning. Kongsberg - Norge Byggarbetet fortlöper enligt plan och byggnaden förväntas vara färdigställd i januari Alla hyresavtal är undertecknade och löper fram till Hyresgästerna ansvarar i princip helt och hållet för löpande driftskostnader och kassaflödet från det här projektet förväntas vara stabilt. Den nya byggnaden blir större än ursprungligen planerat, men de ökade byggkostnaderna finansieras av säljaren under byggperioden. GFU måste dock svara för finansiering av de kostnader som överskrider budget när bygget är färdigt i enlighet med ett i förväg avtalat hyrestillägg. Bad Kissingen - Tyskland Portföljen består av 364 lägenheter för äldre personer i Bad Kissingen i Bayern där GEUN 2007 har en ägarandel på 0 procent. Långsiktiga avtal har ingåtts med operatörföretaget Curanis, som svarar för den dagliga driften och uppföljningen av bostäderna. Portföljen genererar ett stabilt och tillfredsställande kassaflöde. Elisa - Tyskland Portföljen består av lägenheter för äldre som ligger i delstaterna Bayern, Baden Würtemberg och Nordrhein-Westfalen. Ett hyresavtal på tio år har ingåtts med Curanum som driver den här portföljen. Curanum sköter driften av fastigheterna och har också den dagliga kontakten med hyresgästerna. Portföljen genererar ett stabilt och mycket bra kassaflöde. Chemnitz Tyskland Portföljen består av cirka 90 lägenheter i delstaten Sachsen där huvuddelen ligger i Chemnitz (cirka 70 procent). Vår nya förvaltare Integra gör ett bra jobb och olika marknadsåtgärder har gett bra resultat. Vakansgraden har minskat ytterligare under året och i september fanns det 40 lediga lägenheter jämfört med 8 för ett år sedan och drygt 100 vid övertagandet Troubadour - Tyskland Portföljen består av drygt lägenheter i Tyskland. 80 procent av portföljen ligger i delstaterna Niedersachsen och Nordrhein-Westfalen i norra Tyskland. Situationen för portföljen har förbättrats under de senaste sex månaderna, men den är fortfarande mycket svår och kassaflödet från driften under 2009 kommer att vara negativt. Cenda har tagit över administrationen av portföljen från Alt & Kelber. Hittills har de gjort ett bra jobb och vakansgradens utveckling har varit positiv under de senaste månaderna. Cenda arbetar bland annat med att genomföra planerade marknadsåtgärder, vilket förväntas bidra till att minska vakansgraden ytterligare så att portföljen kan generera ett bättre kassaflöde under Det råder fortfarande stor osäkerhet kring vad som kommer att hända med de ersättningskrav som ställts på säljare och tidigare förvaltare. Bolaget förväntar sig ändå att delar av ersättningskraven kommer att betalas ut, vilket kommer att få betydande konsekvenser. Man är överens med banken om ändringar i låneavtalen och nya avtal förväntas undertecknas under oktober. De nya avtalen är anpassade efter dagens svåra situation. Aktieägarbrev hösten 2009, Global Fastighet Utbetalning 2007 AB 7

8 Colonial Retail - USA Portföljen består av 11 affärsfastigheter i Florida, Alabama, Texas och Georgia i USA. De flesta fastigheterna är byggda eller har genomgått omfattande renoveringar efter 1990 och den totala uthyrningsbara ytan utgör cirka kvm fördelat på städerna Orlando, Jacksonville, Tampa, Punta Gorda, Houston, Birmingham och Athens. Den minskade privatkonsumtionen i USA som beror på den svåra ekonomiska situationen och den ökande arbetslöshet detta medfört påverkar intäkterna i portföljen negativt. Hyresnivåerna pressas nedåt och nya hyresgäster kräver ofta rabatter och/eller hyresfria perioder. Dessutom har vakansgraden ökat något som en följd av en del konkurser. Fokus har legat på att minska kostnaderna under 2009, men driftresultatet är ändå lägre än budget. Det råder stor osäkerhet kring den framtida utvecklingen, men med fokus på uthyrning och fortsatt anpassning av hyresnivån arbetar man på att behålla ett så bra kassaflöde som möjligt. Ett försäljningsavtal för en av fastigheterna har undertecknats och transaktionen förväntas genomföras under fjärde kvartalet. Överskottet från försäljningen gör att vi bland annat kommer att kunna betala av kortfristiga skulder, vilket kommer att bidra till att förbättra kassaflödet under Colorado Plaza Tower One - USA Colorado Plaza Tower One ligger på th street i Denver och är en kontorsbyggnad på 32 våningar med en tillhörande parkeringsbyggnad på fem våningar samt en parkeringsplats. Vår samarbetspartner har ökat sitt engagemang i projektet under 2009 för att säkra att driften blir effektiv och har därför övertagit den löpande förvaltningen från den tidigare operatören. Jones Lang Lasalle (JLL) ansvarar fortsatt för uthyrningen och även om vakansgraden i fastigheten är låg kommer det att dyka upp utmaningar framöver när flera stora hyresavtal löper ut under de kommande åren. En stor hyresgäst har bland annat flyttat ut från sina lokaler på cirka kvm, men hyresavtalen löper till juni 2010 och hyresgästen betalar full hyra fram till dess. Förvaltningen har ett nära samarbete med JLL för att hitta en hyresgäst som kan ta över de här lokalerna och diskussioner förs med flera aktuella företag. TCM New England USA Hotellportföljen består av hotell som ligger i Tampa (Florida), Lincolnshire (Illiinois), Montreal och flera andra platser i staterna New York, Connecticut, Massachusetts, New Hampshire och Vermont. Portföljen förvaltas av företagen Marriot, Chareter One och Prospera. Utvecklingen med lägre intäkter har som förväntat fortsatt under 2009, men projektet genererar ändå ett tillfredsställande kassaflöde. Huvudskälet till detta är att förvaltaren har lyckats sänka kostnaderna så att driftresultatet ligger på en tillfredsställande nivå. Intäkterna förväntas fortsätta minska under 2010 och eftersom många av kostnadsminskningarna redan genomförts kan detta komma att påverka kassaflödet negativt. Sammanfattning Som en följd av lågkonjunkturen har ökade avkastningskrav och bankmarginaler gjort att fastighetsvärdena har fortsatt att falla under det senaste året. Lägre fastighetsvärden gör att bankerna kan kräva att lånet i de olika portföljerna betalas av i den mån värdena faller under de fastställda nivåerna i låneavtalen. Trots att hyresintäkterna är lägre och kostnaderna för hyresgästanpassningar är högre i en del portföljer ser vi ändå att den underliggande driften i många av portföljerna fortsätter att följa planen. Det råder dock stor osäkerhet kring framtida resultat och värdeutveckling och bolaget förväntas därför inte kunna betala ut utdelning i enlighet med mandatet för Slutgiltigt beslut fattas på bolagsstämman i maj. Nästa aktieägarbrev kommer i årsrapporten för Oslo, 2 oktober 2009 Styrelsen för Global Fastighet Utbetalning 2007 AB 8 Aktieägarbrev hösten 2009, Global Fastighet Utbetalning 2007 AB

9 Aktieägarbrev hösten 2009, Global Fastighet Utbetalning 2007 AB 9

10 Global Fastighet Utbetalning 2007 AB C/O ABG Sundal Collier Postboks 1444 Vika N-011 Oslo signatur.no

Aktieägarbrev hösten 2009 Offentliga Fastigheter Holding I AB

Aktieägarbrev hösten 2009 Offentliga Fastigheter Holding I AB Aktieägarbrev hösten 2009 Offentliga Fastigheter Holding I AB > 1 700 aktieägare i Norge > 700 aktieägare i Sverige Etatbygg Holding II AS (Norge) Offentliga Fastigheter Holding I AB (Sverige) Regementsfastigheter

Läs mer

Aktieägarbrev hösten 2009 Hyresfastigheter Holding I AB

Aktieägarbrev hösten 2009 Hyresfastigheter Holding I AB Aktieägarbrev hösten 2009 Hyresfastigheter Holding I AB >2 800 aktieägare i Norge (huvudsakligen privatpersoner) >1 100 aktieägare i Sverige (huvudsakligen privatpersoner) Boligutleie Holding I AS (Norge)

Läs mer

Aktieägarbrev hösten 2009 Hyresfastigheter Holding III AB

Aktieägarbrev hösten 2009 Hyresfastigheter Holding III AB Aktieägarbrev hösten 009 Hyresfastigheter Holding III AB > 100 aktieägare i Norge (huvudsakligen privatpersoner) Boligutleie Holding III AS (Norge) ca 67 % Hyresbostäder i KIA Borås 100 % 100 % 100 % 100

Läs mer

Aktieägarbrev hösten 2009 Kommersiella Fastigheter Holding III AB

Aktieägarbrev hösten 2009 Kommersiella Fastigheter Holding III AB Aktieägarbrev hösten 2009 Kommersiella Fastigheter Holding III AB > 4 900 aktieägare i Norge (huvudsakligen privatpersoner) Næringsbygg Holding III AS 6 % Næringsbygg 100 % 80 % 75 % 75 % 49,9 % 65 % 49

Läs mer

Aktieägarbrev hösten 2009 Hyresfastigheter Holding II AB

Aktieägarbrev hösten 2009 Hyresfastigheter Holding II AB Aktieägarbrev hösten 2009 Hyresfastigheter Holding II AB > 4 200 aktieägare i Norge (huvudsakligen privatpersoner) > 2 200 aktieägare i Sverige (huvudsakligen privatpersoner) Boligutleie Holding II AS

Läs mer

Global Fastighet Utbetalning 2008 AB. Kvartalsrapport december 2014

Global Fastighet Utbetalning 2008 AB. Kvartalsrapport december 2014 Global Fastighet Utbetalning 2008 AB Kvartalsrapport december 2014 innehåll Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Fastighetsöversikt 5 Drift, förvaltning och finansiering 6 Struktur 7

Läs mer

Global Fastighet Utbetalning 2007 AB

Global Fastighet Utbetalning 2007 AB o b l i g o i n v e s t m e n t m a n a g e m e n t Global Fastighet Utbetalning 2007 AB Kvartalsrapport juni 2015 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Beräknat värde per aktie och utdelningar 4 Kursutveckling

Läs mer

Global Fastighet Utbetalning 2007 AB. Kvartalsrapport december 2014

Global Fastighet Utbetalning 2007 AB. Kvartalsrapport december 2014 Global Fastighet Utbetalning 2007 AB Kvartalsrapport december 2014 innehåll Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Fastighetsöversikt 5 Drift, förvaltning och finansiering 6 Struktur 8

Läs mer

Global Fastighet Utbetalning 2008 AB

Global Fastighet Utbetalning 2008 AB o b l i g o i n v e s t m e n t m a n a g e m e n t Global Fastighet Utbetalning 2008 AB Kvartalsrapport juni 2015 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Beräknat värde per aktie och utdelningar 4 Kursutveckling

Läs mer

Årsrapport 2008 Global Fastighet Utbetalning 2008 AB

Årsrapport 2008 Global Fastighet Utbetalning 2008 AB Årsrapport 2008 Global Fastighet Utbetalning 2008 AB Innehåll Huvudpunkter 2008... 3 Översikt över Global Fastighet Utbetalning 2008 AB... 4 Marknadsuppdatering... 6 Fakta om de enskilda fastighetsprojekten:

Läs mer

Global Fastighet Tillväxt 2007 AB. Kvartalsrapport december 2014

Global Fastighet Tillväxt 2007 AB. Kvartalsrapport december 2014 Global Fastighet Tillväxt 2007 AB Kvartalsrapport december 2014 innehåll Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Fastighetsöversikt 5 Drift, förvaltning och finansiering 6 Struktur 7 Allmänt

Läs mer

Global Fastighet Utbetalning 2007 AB

Global Fastighet Utbetalning 2007 AB O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Global Fastighet Utbetalning 2007 AB Kvartalsrapport mars 2015 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Beräknat värde per aktie och utdelningar 4 Kursutveckling

Läs mer

Offentliga Fastigheter Holding I AB

Offentliga Fastigheter Holding I AB o b l i g o i n v e s t m e n t m a n a g e m e n t Offentliga Fastigheter Holding I AB Kvartalsrapport juni 2015 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Beräknat värde per aktie och utdelningar 4 Kursutveckling

Läs mer

Global Fastighet Tillväxt 2007 AB

Global Fastighet Tillväxt 2007 AB O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Global Fastighet Tillväxt 2007 AB Kvartalsrapport mars 2015 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Beräknat värde per aktie och utdelningar 4 Kursutveckling

Läs mer

Global Fastighet Utbetalning 2008 AB

Global Fastighet Utbetalning 2008 AB O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Global Fastighet Utbetalning 2008 AB Kvartalsrapport mars 2015 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Beräknat värde per aktie och utdelningar 4 Kursutveckling

Läs mer

US Recovery AB. Kvartalsrapport december 2014

US Recovery AB. Kvartalsrapport december 2014 US Recovery AB Kvartalsrapport december 2014 innehåll Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Fastighetsöversikt 5 Drift, förvaltning och finansiering 6 Struktur 7 Allmänt om bolaget 7 2

Läs mer

Global Fastighet Tillväxt 2007 AB

Global Fastighet Tillväxt 2007 AB o b l i g o i n v e s t m e n t m a n a g e m e n t Global Fastighet Tillväxt 2007 AB Kvartalsrapport juni 2015 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Beräknat värde per aktie och utdelningar 4 Kursutveckling

Läs mer

Offentliga Fastigheter Holding I AB

Offentliga Fastigheter Holding I AB O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Offentliga Fastigheter Holding I AB Kvartalsrapport mars 2015 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Beräknat värde per aktie och utdelningar 4 Kursutveckling

Läs mer

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T US Opportunities AB Kvartalsrapport december 2015 Innehåll Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Beräknat värde per aktie och utdelningar 4 Kursutveckling 4 Drift

Läs mer

Årsrapport 2011. US Recovery AB

Årsrapport 2011. US Recovery AB Årsrapport 2011 US Recovery AB Innehåll Viktiga händelser 2011... 5 Översikt över US Recovery AB... 6 Marknadsuppdatering... 8 Fakta om de enskilda projekten: Atlanta Land II JV... 10 Paramount... 10

Läs mer

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T US Recovery AB Kvartalsrapport juni 2016 Innehåll Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Beräknat aktie per värde och utdelningar 4 Kursutveckling 4 Portföljöversikt

Läs mer

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T US Recovery AB Kvartalsrapport mars 2015 Innehåll Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Kursutveckling 5 Drift och förvaltning 5 Portföljöversikt

Läs mer

Offentliga Fastigheter Holding I AB. Kvartalsrapport december 2014

Offentliga Fastigheter Holding I AB. Kvartalsrapport december 2014 Offentliga Fastigheter Holding I AB Kvartalsrapport december 2014 innehåll Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Fastighetsöversikt 5 Drift, förvaltning och finansiering 6 Struktur 7 Allmänt om bolaget 7 2 Kvartalsrapport

Läs mer

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T US Recovery AB Kvartalsrapport september 2016 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Beräknat aktie per värde och utdelningar 4 Kursutveckling 4 Drift och

Läs mer

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T US Opportunities AB Kvartalsrapport juni 2016 Innehåll Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Beräknat värde per aktie och utdelningar 4 Kursutveckling 4 Drift och

Läs mer

US Recovery AB. Kvartalsrapport juni 2014

US Recovery AB. Kvartalsrapport juni 2014 US Recovery AB Kvartalsrapport juni 2014 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Fastighetsöversikt 5 Drift, förvaltning och finansiering 6 Struktur 7 Allmänt om bolaget 7 Marknadskommentar

Läs mer

Global Fastighet Utbetalning 2007 AB. Kvartalsrapport september 2014

Global Fastighet Utbetalning 2007 AB. Kvartalsrapport september 2014 Global Fastighet Utbetalning 2007 AB Kvartalsrapport september 2014 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Fastighetsöversikt 5 Drift, förvaltning och finansiering 6 Struktur 7

Läs mer

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T US Opportunities AB Kvartalsrapport september 2015 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Beräknat värde per aktie och utdelningar 4 Kursutveckling 4 Drift

Läs mer

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T US Recovery AB Kvartalsrapport mars 2016 Innehåll Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Beräknat aktie per värde och utdelningar 4 Kursutveckling 4 Portföljöversikt

Läs mer

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T US Opportunities AB Kvartalsrapport september 2016 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Beräknat värde per aktie och utdelningar 4 Kursutveckling 4 Drift

Läs mer

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T US Opportunities AB Kvartalsrapport mars 2015 Innehåll Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Beräknat värde per aktie och utdelningar 4 Kursutveckling 5 Drift och

Läs mer

Global Fastighet Utbetalning 2007 AB. Kvartalsrapport mars 2014

Global Fastighet Utbetalning 2007 AB. Kvartalsrapport mars 2014 Global Fastighet Utbetalning 2007 AB Kvartalsrapport mars 2014 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Drift, förvaltning och finansiering 5 Allmänt om bolaget 6 Marknadskommentar

Läs mer

Årsrapport 2010 Global Fastighet Utbetalning 2008 AB

Årsrapport 2010 Global Fastighet Utbetalning 2008 AB Årsrapport 2010 Global Fastighet Utbetalning 2008 AB Innehåll Viktiga händelser 2010... 5 Översikt över Global Fastighet Utbetalning 2008 AB... 6 Marknadsuppdatering... 8 Fakta om de enskilda fastighetsprojekten:

Läs mer

Global Fastighet Utbetalning 2008 AB. Kvartalsrapport september 2013

Global Fastighet Utbetalning 2008 AB. Kvartalsrapport september 2013 Global Fastighet Utbetalning 2008 AB Kvartalsrapport september 2013 innehåll Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Drift, förvaltning och finansiering 5 Allmänt om bolaget 6 Marknadskommentar

Läs mer

Hyresfastigheter Holding IV AB

Hyresfastigheter Holding IV AB o b l i g o i n v e s t m e n t m a n a g e m e n t Hyresfastigheter Holding IV AB Kvartalsrapport juni 2015 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Beräknat värde per aktie och utdelningar 4 Kursutveckling

Läs mer

Global Fastighet Utbetalning 2007 AB. Kvartalsrapport september 2013

Global Fastighet Utbetalning 2007 AB. Kvartalsrapport september 2013 Global Fastighet Utbetalning 2007 AB Kvartalsrapport september 2013 innehåll Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Drift, förvaltning och finansiering 5 Allmänt om bolaget 6 Marknadskommentar

Läs mer

US Recovery AB. Kvartalsrapport mars 2014

US Recovery AB. Kvartalsrapport mars 2014 US Recovery AB Kvartalsrapport mars 2014 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Drift och förvaltning 5 Allmänt om bolaget 6 Marknadskommentar 7 2 KVARTALSRAPPORT MARS 2014 HUVUDPUNKTER

Läs mer

Kommersiella Fastigheter Holding III AB. Kvartalsrapport september 2013

Kommersiella Fastigheter Holding III AB. Kvartalsrapport september 2013 Kommersiella Fastigheter Holding III AB Kvartalsrapport september 2013 innehåll Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Drift, förvaltning och finansiering 5 Allmänt om bolaget 6 Marknadskommentar

Läs mer

Årsrapport 2008 Offentliga Fastigheter Holding I AB

Årsrapport 2008 Offentliga Fastigheter Holding I AB Årsrapport 2008 Offentliga Fastigheter Holding I AB Innehåll Huvudpunkter 2008... 3 Offentliga Fastigheter Holding I AB... 4 Marknadsuppdatering... 6 Fakta om de enskilda fastighetsprojekten: Östersund...

Läs mer

Global Fastighet Tillväxt 2007 AB. Kvartalsrapport september 2014

Global Fastighet Tillväxt 2007 AB. Kvartalsrapport september 2014 Global Fastighet Tillväxt 2007 AB Kvartalsrapport september 2014 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Fastighetsöversikt 5 Drift, förvaltning och finansiering 6 Struktur 7 Allmänt

Läs mer

US Recovery AB. Kvartalsrapport september 2014

US Recovery AB. Kvartalsrapport september 2014 US Recovery AB Kvartalsrapport september 2014 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Fastighetsöversikt 5 Drift, förvaltning och finansiering 6 Struktur 7 Allmänt om bolaget 7

Läs mer

Aktieägarbrev hösten 2009 US Opportunities AB

Aktieägarbrev hösten 2009 US Opportunities AB Aktieägarbrev hösten 2009 US Opportunities AB > 2 700 Aktieägare i Norge > 4 200 Aktieägare i Sverige US Opportunities AS 54 % US Opportunities AB 46 % US Opportunities Norway AS 100 % 80 % 100 % 100

Läs mer

US Opportunities AB. Kvartalsrapport juni 2014

US Opportunities AB. Kvartalsrapport juni 2014 US Opportunities AB Kvartalsrapport juni 2014 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Fastighetsöversikt 5 Drift, förvaltning och finansiering 6 Struktur 7 Allmänt om bolaget 7

Läs mer

Global Fastighet Tillväxt 2007 AB. Kvartalsrapport september 2013

Global Fastighet Tillväxt 2007 AB. Kvartalsrapport september 2013 Global Fastighet Tillväxt 2007 AB Kvartalsrapport september 2013 innehåll Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Drift, förvaltning och finansiering 5 Allmänt om bolaget 6 Marknadskommentar

Läs mer

FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER MARS 2015 SVERIGE- BAROMETERN

FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER MARS 2015 SVERIGE- BAROMETERN FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER MARS 15 SVERIGE- BAROMETERN Fastighetsägarnas Sverigebarometer tas fram i samarbete mellan Fastighetsägarnas regionföreningar. Sverigebarometern tar temperaturen på den

Läs mer

Kommersiella Fastigheter Holding III AB

Kommersiella Fastigheter Holding III AB o b l i g o i n v e s t m e n t m a n a g e m e n t Kommersiella Fastigheter Holding III AB Kvartalsrapport juni 2015 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Beräknat värde per aktie och utdelningar 4 Kursutveckling

Läs mer

Hyresfastigheter Holding III AB

Hyresfastigheter Holding III AB o b l i g o i n v e s t m e n t m a n a g e m e n t Hyresfastigheter Holding III AB Kvartalsrapport juni 2015 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Beräknat värde per aktie och utdelningar 4 Kursutveckling

Läs mer

Kommersiella Fastigheter Holding III AB. Kvartalsrapport december 2014

Kommersiella Fastigheter Holding III AB. Kvartalsrapport december 2014 Kommersiella Fastigheter Holding III AB Kvartalsrapport december 2014 innehåll Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Fastighetsöversikt 5 Drift, förvaltning och finansiering 6 Struktur

Läs mer

Global Fastighet Utbetalning 2008 AB. Kvartalsrapport juni 2014

Global Fastighet Utbetalning 2008 AB. Kvartalsrapport juni 2014 Global Fastighet Utbetalning 2008 AB Kvartalsrapport juni 2014 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Fastighetsöversikt 5 Drift, förvaltning och finansiering 6 Struktur 7 Allmänt

Läs mer

o b l i g o i n v e s t m e n t m a n a g e m e n t

o b l i g o i n v e s t m e n t m a n a g e m e n t o b l i g o i n v e s t m e n t m a n a g e m e n t US Opportunities AB Kvartalsrapport juni 2015 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Beräknat värde per aktie och utdelningar 4 Kursutveckling 4 Drift och

Läs mer

Nordisk hotellmarknad - 2:a kvartalet 2009

Nordisk hotellmarknad - 2:a kvartalet 2009 Nordisk hotellmarknad - :a kvartalet 9 Sammanfattning Den ekonomiska konjunkturen fortsatte att vara mycket svag i samtliga nordiska länder under andra kvartalet. Samtliga fyra länders ekonomier beräknas

Läs mer

Kommersiella Fastigheter Holding III AB. Kvartalsrapport juni 2014

Kommersiella Fastigheter Holding III AB. Kvartalsrapport juni 2014 Kommersiella Fastigheter Holding III AB Kvartalsrapport juni 2014 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Fastighetsöversikt 5 Drift, förvaltning och finansiering 6 Struktur 7 Allmänt

Läs mer

Årsrapport 2011. Global Fastighet Utbetalning 2007 AB

Årsrapport 2011. Global Fastighet Utbetalning 2007 AB Årsrapport 2011 Global Fastighet Utbetalning 2007 AB Innehåll Viktiga händelser 2011... 5 Översikt över Global Fastighet Utbetalning 2007 AB... 6 Marknadsuppdatering... 8 Fakta om de olika fastighetsprojekten:

Läs mer

Årsrapport 2010 Global Fastighet Utbetalning 2007 AB

Årsrapport 2010 Global Fastighet Utbetalning 2007 AB Årsrapport 2010 Global Fastighet Utbetalning 2007 AB Innehåll Viktiga händelser 2010... 5 Översikt över Global Fastighet Utbetalning 2007 AB... 6 Marknadsuppdatering... 8 Fakta om de olika fastighetsprojekten:

Läs mer

Global Fastighet Utbetalning 2007 AB. Kvartalsrapport juni 2014

Global Fastighet Utbetalning 2007 AB. Kvartalsrapport juni 2014 Global Fastighet Utbetalning 2007 AB Kvartalsrapport juni 2014 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Fastighetsöversikt 5 Drift, förvaltning och finansiering 6 Struktur 7 Allmänt

Läs mer

Global Fastighet Utbetalning 2007 AB. Kvartalsrapport december 2013

Global Fastighet Utbetalning 2007 AB. Kvartalsrapport december 2013 Global Fastighet Utbetalning 2007 AB Kvartalsrapport december 2013 innehåll Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Drift, förvaltning och finansiering 5 Allmänt om bolaget 6 Marknadskommentar

Läs mer

Global Skipsholding 2 AB. Kvartalsrapport december 2014

Global Skipsholding 2 AB. Kvartalsrapport december 2014 Global Skipsholding 2 AB Kvartalsrapport december 2014 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Drift, förvaltning och finansiering 5 Allmänt om bolaget 6 2 KVARTALSRAPPORT DECEMBER

Läs mer

Kommersiella Fastigheter Holding III AB. Kvartalsrapport september 2014

Kommersiella Fastigheter Holding III AB. Kvartalsrapport september 2014 Kommersiella Fastigheter Holding III AB Kvartalsrapport september 2014 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Fastighetsöversikt 5 Drift, förvaltning och finansiering 6 Struktur

Läs mer

Årsrapport 2008 Global Fastighet Utbetalning 2007 AB

Årsrapport 2008 Global Fastighet Utbetalning 2007 AB Årsrapport 2008 Global Fastighet Utbetalning 2007 AB Innhold Viktiga händelser... 3 Översikt över Global Fastighet Utbetalning 2007 AB... 4 Marknadsuppdatering... 6 Fakta om de olika fastighetsprojekten:

Läs mer

Informationsbroschyr. Till aktieägarna i Global Fastighet Utbetalning 2008 AB gällande föreslagen försäljning av koncernens fastighetsportfölj

Informationsbroschyr. Till aktieägarna i Global Fastighet Utbetalning 2008 AB gällande föreslagen försäljning av koncernens fastighetsportfölj Informationsbroschyr Till aktieägarna i Global Fastighet Utbetalning 2008 AB gällande föreslagen försäljning av koncernens fastighetsportfölj 1 Sammanfattning... 2 2 Bakgrund och inledning... 3 3 Transaktionen...

Läs mer

Hyresfastigheter Holding II AB

Hyresfastigheter Holding II AB O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Hyresfastigheter Holding II AB Kvartalsrapport juni 2016 Innehåll Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Beräknat värde per aktie och utdelningar 4 Kursutveckling

Läs mer

Hyresfastigheter Holding III AB. Kvartalsrapport december 2014

Hyresfastigheter Holding III AB. Kvartalsrapport december 2014 Hyresfastigheter Holding III AB Kvartalsrapport december 2014 innehåll Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Fastighetsöversikt 5 Drift, förvaltning och finansiering 6 Struktur 7 Allmänt

Läs mer

Global Fastighet Utbetalning 2008 AB. Kvartalsrapport mars 2014

Global Fastighet Utbetalning 2008 AB. Kvartalsrapport mars 2014 Global Fastighet Utbetalning 2008 AB Kvartalsrapport mars 2014 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Drift, förvaltning och finansiering 5 Allmänt om bolaget 6 Marknadskommentar

Läs mer

US Opportunities AB. Kvartalsrapport september 2014

US Opportunities AB. Kvartalsrapport september 2014 US Opportunities AB Kvartalsrapport september 2014 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Fastighetsöversikt 5 Drift, förvaltning och finansiering 6 Struktur 7 Allmänt om bolaget

Läs mer

Kapitalmarknadspresentation

Kapitalmarknadspresentation Kapitalmarknadspresentation BNP-tillväxt, real i % BNP-tillväxt Mycket stark återhämtning i Sverige Källa: SCB och Konjunkturinstitutet. Dec 2010. Inflation Högre elpriser och råvarupriser har bidragit

Läs mer

Välkommen till Fabeges delårspresentation

Välkommen till Fabeges delårspresentation Välkommen till Fabeges delårspresentation Januari - juni 2014 87 kommersiella fastigheter Fastighetsvärde: 33,3 Mdkr Uthyrbar yta: 1,1 miljoner kvm Hyresvärde: 2,3 Mdkr 137 anställda Hammarby Sjöstad Stockholms

Läs mer

Hyresfastigheter Holding II AB

Hyresfastigheter Holding II AB O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Hyresfastigheter Holding II AB Kvartalsrapport mars 2016 Innehåll Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Beräknat värde per aktie och utdelningar 4 Kursutveckling

Läs mer

Hyresfastigheter Holding II AB

Hyresfastigheter Holding II AB o b l i g o i n v e s t m e n t m a n a g e m e n t Hyresfastigheter Holding II AB Kvartalsrapport juni 2015 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Beräknat värde per aktie och utdelningar 4 Kursutveckling

Läs mer

FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER FEBRUARI 2016 SVERIGE- BAROMETERN

FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER FEBRUARI 2016 SVERIGE- BAROMETERN FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER FEBRUARI 216 SVERIGE- BAROMETERN Sammanfattning 215 blev ännu ett starkt år för fastighetsbranschen. Stigande fastighetsvärden drev upp totalavkastningen till drygt 14

Läs mer

Hyresfastigheter Holding III AB. Kvartalsrapport mars 2014

Hyresfastigheter Holding III AB. Kvartalsrapport mars 2014 Hyresfastigheter Holding III AB Kvartalsrapport mars 2014 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Drift, förvaltning och finansiering 5 Allmänt om bolaget 6 Marknadskommentar 7

Läs mer

Hyresfastigheter Holding IV AB. Kvartalsrapport december 2014

Hyresfastigheter Holding IV AB. Kvartalsrapport december 2014 Hyresfastigheter Holding IV AB Kvartalsrapport december 2014 innehåll Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Fastighetsöversikt 5 Drift, förvaltning och finansiering 6 Struktur 8 Allmänt

Läs mer

Hyresfastigheter Holding II AB. Kvartalsrapport september 2013

Hyresfastigheter Holding II AB. Kvartalsrapport september 2013 Hyresfastigheter Holding II AB Kvartalsrapport september 2013 innehåll Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Drift, förvaltning och finansiering 5 Allmänt om bolaget 6 Marknadskommentar

Läs mer

Föredrag Kulturens Hus Luleå 24 september 2014. Vice riksbankschef Cecilia Skingsley

Föredrag Kulturens Hus Luleå 24 september 2014. Vice riksbankschef Cecilia Skingsley Föredrag Kulturens Hus Luleå 24 september 2014 Vice riksbankschef Cecilia Skingsley Om Riksbanken Myndighet under riksdagen Riksdagen Regeringen Riksbanken Finansdepartementet Finansinspektionen Riksgälden

Läs mer

Global Skipsholding 2 AB

Global Skipsholding 2 AB O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Global Skipsholding 2 AB Kvartalsrapport juni 2015 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Beräknat värde per aktie och utdelningar 4 Kursutveckling 5 Drift,

Läs mer

Hyresfastigheter Holding IV AB. Kvartalsrapport september 2013

Hyresfastigheter Holding IV AB. Kvartalsrapport september 2013 Hyresfastigheter Holding IV AB Kvartalsrapport september 2013 innehåll Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Drift, förvaltning och finansiering 5 Allmänt om bolaget 6 Marknadskommentar

Läs mer

Kommersiella Fastigheter Holding III AB. Kvartalsrapport december 2013

Kommersiella Fastigheter Holding III AB. Kvartalsrapport december 2013 Kommersiella Fastigheter Holding III AB Kvartalsrapport december 2013 innehåll Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Drift, förvaltning och finansiering 5 Allmänt om bolaget 6 Marknadskommentar

Läs mer

Offentliga Fastigheter Holding I AB. Kvartalsrapport december 2013

Offentliga Fastigheter Holding I AB. Kvartalsrapport december 2013 Offentliga Fastigheter Holding I AB Kvartalsrapport december 2013 innehåll Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Drift, förvaltning och finansiering 5 Allmänt om bolaget 6 Marknadskommentar

Läs mer

Fabege AB. Christian Hermelin, VD Åsa Bergström, vice VD, Ekonomi- och Finanschef

Fabege AB. Christian Hermelin, VD Åsa Bergström, vice VD, Ekonomi- och Finanschef Fabege AB Christian Hermelin, VD Åsa Bergström, vice VD, Ekonomi- och Finanschef 1 2 Historik 2 3 Wihlborgs huvudmarknader Fakta per 2000-12-31 Antal fastigheter: 644 Total yta: 2,7 miljoner kvm Hyresvärde:

Läs mer

Kommersiella Fastigheter Holding III AB

Kommersiella Fastigheter Holding III AB O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Kommersiella Fastigheter Holding III AB Kvartalsrapport mars 2015 innehåll Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Beräknat värde per aktie och utdelningar 4 Kursutveckling

Läs mer

Årsrapport 2010. Offentliga Fastigheter Holding I AB

Årsrapport 2010. Offentliga Fastigheter Holding I AB Årsrapport 2010 Offentliga Fastigheter Holding I AB Innehåll Viktiga händelser 2010... 5 Offentliga Fastigheter Holding I AB... 6 Marknadsuppdatering... 8 Fakta om de enskilda fastighetsprojekten: Östersund...

Läs mer

Hyresfastigheter Holding IV AB

Hyresfastigheter Holding IV AB O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Hyresfastigheter Holding IV AB Kvartalsrapport mars 01 Innehåll Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Beräknat värde per aktie och utdelningar 4 Kursutveckling

Läs mer

Välkommen till Fabege. Christian Hermelin, VD Fabege Åsa Bergström, vvd, ekonomi- och finanschef Fabege

Välkommen till Fabege. Christian Hermelin, VD Fabege Åsa Bergström, vvd, ekonomi- och finanschef Fabege Välkommen till Fabege Christian Hermelin, VD Fabege Åsa Bergström, vvd, ekonomi- och finanschef Fabege FABEGE I KORTHET 80 kommersiella fastigheter Fastighetsvärde: 32,6 Mdkr Uthyrbar yta: 1,0 miljoner

Läs mer

Offentliga Fastigheter Holding I AB. Kvartalsrapport september 2013

Offentliga Fastigheter Holding I AB. Kvartalsrapport september 2013 Offentliga Fastigheter Holding I AB Kvartalsrapport september 2013 innehåll Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Drift, förvaltning och finansiering 5 Allmänt om bolaget 6 Marknadskommentar

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL FABEGE

VÄLKOMMEN TILL FABEGE VÄLKOMMEN TILL FABEGE Hammarby Sjöstad Solna Business Park Arenastaden Stockholms Inner city Fabege äger och förvaltar var tionde kvm kontorsyta i Stor-Stockholm FABEGE UTVECKLAR Över 50 % av all kontorsproduktion

Läs mer

US Opportunities AB. Kvartalsrapport december 2013

US Opportunities AB. Kvartalsrapport december 2013 US Opportunities AB Kvartalsrapport december 2013 innehåll Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Drift och förvaltning 5 Allmänt om bolaget 6 Marknadskommentar 7 2 Kvartalsrapport december

Läs mer

Hyresfastigheter Holding IV AB. Kvartalsrapport juni 2014

Hyresfastigheter Holding IV AB. Kvartalsrapport juni 2014 Hyresfastigheter Holding IV AB Kvartalsrapport juni 2014 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Fastighetsöversikt 5 Drift, förvaltning och finansiering 6 Struktur 7 Allmänt om

Läs mer

Hyresfastigheter Holding II AB. Kvartalsrapport december 2014

Hyresfastigheter Holding II AB. Kvartalsrapport december 2014 Hyresfastigheter Holding II AB Kvartalsrapport december 2014 innehåll Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Fastighetsöversikt 5 Strukturbild efter transaktionen 6 Drift, förvaltning och

Läs mer

Årsrapport 2011. Offentliga Fastigheter Holding I AB

Årsrapport 2011. Offentliga Fastigheter Holding I AB Årsrapport 2011 Offentliga Fastigheter Holding I AB Innehåll Viktiga händelser 2011... 5 Offentliga Fastigheter Holding I AB... 6 Marknadsuppdatering... 8 Fakta om de enskilda fastighetsprojekten: Östersund...

Läs mer

Hyresfastigheter Holding II AB. Kvartalsrapport mars 2014

Hyresfastigheter Holding II AB. Kvartalsrapport mars 2014 Hyresfastigheter Holding II AB Kvartalsrapport mars 2014 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Drift, förvaltning och finansiering 5 Allmänt om bolaget 6 Marknadskommentar 7 2

Läs mer

Hyresfastigheter Holding II AB

Hyresfastigheter Holding II AB O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Hyresfastigheter Holding II AB Kvartalsrapport mars 2015 Innehåll Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Beräknat värde per aktie och utdelningar 4 Kursutveckling

Läs mer

HUMLEGÅRDEN FASTIGHETER AB DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 1999

HUMLEGÅRDEN FASTIGHETER AB DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 1999 HUMLEGÅRDEN FASTIGHETER AB DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 1999 PERIODEN I SAMMANDRAG Fortsatt stark hyresmarknad för kommersiella lokaler i Stockholm. Periodens hyresintäkter ökade till 72,9 miljoner kronor

Läs mer

Investeringsaktiebolaget Cobond AB. Kvartalsrapport juni 2014

Investeringsaktiebolaget Cobond AB. Kvartalsrapport juni 2014 Investeringsaktiebolaget Cobond AB Kvartalsrapport juni 2014 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Allmänt om bolaget 5 Marknadskommentar 6 2 KVARTALSRAPPORT JUNI 2014 HUVUDPUNKTER

Läs mer

FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER JULI 2013 REGIONALA SKILLNADER FÖRSTÄRKS

FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER JULI 2013 REGIONALA SKILLNADER FÖRSTÄRKS FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER JULI 213 REGIONALA SKILLNADER FÖRSTÄRKS Sammanfattning Sveriges fastighetsföretag fortsätter att uppvisa god lönsamhet. Nio av tio fastighetsägare räknar med att den

Läs mer

US Opportunities AB. Kvartalsrapport mars 2014

US Opportunities AB. Kvartalsrapport mars 2014 US Opportunities AB Kvartalsrapport mars 2014 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Drift och förvaltning 5 Allmänt om bolaget 6 Marknadskommentar 7 2 KVARTALSRAPPORT MARS 2014

Läs mer

Välkomna till presentation av delårsrapport för jan-mars 2015. Christian Hermelin, VD Fabege Åsa Bergström, vvd, ekonomi- och finanschef Fabege

Välkomna till presentation av delårsrapport för jan-mars 2015. Christian Hermelin, VD Fabege Åsa Bergström, vvd, ekonomi- och finanschef Fabege Välkomna till presentation av delårsrapport för jan-mars 2015 Christian Hermelin, VD Fabege Åsa Bergström, vvd, ekonomi- och finanschef Fabege Signalerna från marknaden är entydiga och allt starkare! RESULTATRÄKNING

Läs mer

Kommersiella Fastigheter Holding III AB. Kvartalsrapport mars 2014

Kommersiella Fastigheter Holding III AB. Kvartalsrapport mars 2014 Kommersiella Fastigheter Holding III AB Kvartalsrapport mars 2014 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Drift, förvaltning och finansiering 5 Allmänt om bolaget 6 Marknadskommentar

Läs mer

Hyresfastigheter Holding IV AB. Kvartalsrapport september 2014

Hyresfastigheter Holding IV AB. Kvartalsrapport september 2014 Hyresfastigheter Holding IV AB Kvartalsrapport september 2014 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Fastighetsöversikt 5 Drift, förvaltning och finansiering 6 Struktur 7 Allmänt

Läs mer

Aktieägarbrev hösten 2009 Global Skipsholding 2 AB

Aktieägarbrev hösten 2009 Global Skipsholding 2 AB Aktieägarbrev hösten 2009 Global Skipsholding 2 AB Global Skipsholding 2 AS (Norge) Global Skipsholding 2 AB (Sverige) Global Skipsholding Norden 2 AS GSH 2 Reefer I AS GSH 2 Aframax Tanker I AS GSH 2

Läs mer

21 DECEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD FED HÖJDE TILL SLUT

21 DECEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD FED HÖJDE TILL SLUT 21 DECEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD FED HÖJDE TILL SLUT En enig FOMC-direktion valde att höja räntan i USA med 25 baspunkter till 0,25-0,50%. Räntehöjningen var till största del väntad eftersom ekonomin

Läs mer

Nordic Secondary II AB. Kvartalsrapport juni 2014

Nordic Secondary II AB. Kvartalsrapport juni 2014 Nordic Secondary II AB Kvartalsrapport juni 2014 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Allmänt om bolaget 6 Portföljöversikt 6 Marknadskommentar 7 2 KVARTALSRAPPORT JUNI 2014

Läs mer