Toppenbränsle på tippen -avfall blir till el och fjärrvärme

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Toppenbränsle på tippen -avfall blir till el och fjärrvärme"

Transkript

1 nonstop Mälarenergi nr 1-09 Toppenbränsle på tippen -avfall blir till el och fjärrvärme Vinterfest på Vallby Friluftsmuseum Kunder vill tillbaka Tryggt med serviceavtal Mälarenergi Stadsnät trendspanar Mälarenergi Nonstop 1/2009 1

2 Mälarenergi nonstop Kundtidning för koncernen Mälarenergi Box 14, Västerås Ansvarig utgivare Marie Christensson, Mälarenergi Redaktör Ove Fredriksson, Mälarenergi PRODUKTION Projektledning Lena Idh Agenti AB Form och original Madelene Ulfberg, SNAP! Omslagsbild Lasse Fredriksson Repro Done, Västerås Tryckeri Sörmlands Grafiska AB Postdistribueras till hushållen i Västerås, Hallstahammar, Köping, Arboga och Kungsör. HÄR FINNS VÅRA KUNDCENTER OM DU VILL NÅ OSS Västerås: Sjöhagsvägen 3 Köping: Mästaregatan 13 E-post: BEHÖVER DU GÖRA EN FELANMÄLAN Framtidens energi! Nu som så många gånger förr är diskussionen om vår energiförsörjning het i media. För eller emot, kärnkraft eller vindkraft, fossilt eller förnybart, debatten går hög och är ofta svart eller vit. För mig är detta mer än en diskussion i media, det är också mitt dagliga arbete. Hur ska vi kunna försörja kunderna och vår region med tillförlitlig och uthållig energi i framtiden? Självklart har jag inga absoluta svar på det, men jag vill passa på att delge er några av mina tankar. Jag hörde en gång ett mycket intressant föredrag där sammanfattningen var att dagens moderna människa använder energi i motsvarande mängd som en egyptisk farao använde tjänare för att upprätthålla sin bekvämlighet. Då handlar det om allt från att hugga ved, laga mat, värma vatten till att transportera sig. Oavsett vad man tycker om jämförelsen så pekar den ändå på att det finns en stark koppling mellan den livsstil vi har och hur mycket energi vi förbrukar. Just därför är frågan så viktig för oss alla, vi vill kanske inte kännas vid att vi behöver ändra vår bekväma livsstil. Den stora förhoppningen ställs då gärna till forskning, utveckling och framtidens teknik. Kommer ny teknik att klara detta då? Min inställning i frågan är rätt positiv, visst kommer det mycket ny teknik. Men jag tror också att vi behöver förändra vår egen inställning. Energi är inte en oändlig resurs och vi behöver använda den smartare än vi gör idag. Glöd lampor byts mot lågenergilampor, bilar blir mindre snarare än större, detta är exempel på förändringar vi behöver ta till oss. Om detta kan kombineras med en förståelse av att det inte handlar om vindkraft eller solkraft, biogas eller etanol, utan en smart användning av alla resurser (inklusive avfall), då kan vi leva bekvämt också i framtiden. Läs mer om det på sidorna 4-6. Anders Ericsson Chef Värme Energi är inte en oändlig resurs och vi behöver använda den smartare än vi gör idag. 3 saker att lägga energi på! Engagera dig i energifrågan hemma, det är roligare än du kan ana! Du spar både pengar och minskar påverkan på miljön. Ta med dig samma engagemang till din arbetsplats. Tänk till när du byter bil nästa gång, vilka bränslen kommer att finnas i framtiden? 2 Mälarenergi Nonstop 1/2009

3 Innehåll Nonstop Kraftvärmeverket moderniseras 4-6 Ny vd på Mälarenergi Stadsnät 7 Kunder kommer tillbaka 8-9 Smått och gott Vinterfest på Vallby Friluftsmuseum Mälarenergi Stadsnät trendspanar Smått och gott 19 Kundcenter svarar på dina frågor Serviceavtal på fjärrvärmeanläggning 22 Skicka din bild, korsordslösning 23 Till sist ett tips från Stefan 24 Mälarkrysset Träffa Roger Aldén i jobbet Är det dags att ställa undan tv-soffan? Avfall, vårt nästa bränsle. Snart är tiden ute för glödlampan. Trygg med serviceavtal. Välkommen Per Norrthon. Snöglädje på vinterfesten. Mälarenergi Nonstop 1/2009 3

4 Kraftvärmeverket, som är norra Europas största, moderniseras och kompletteras nu med en förgasningsanläggning för hantering av avfall. Genom att byta ut kol och torv mot avfall minskas utsläppen av koldioxid med ca ton per år. Detta innebär själv fallet inte att Mälarenergi slutar använda biobränslen, det betyder att flexibiliteten mot alla typer av biobränslen och avfallsbränslen ökar. Investeringen är budgeterad till 2,4 miljarder kronor och finansieras av Mälarenergi. avfall -vårt nästa bränsle Koldioxidut släppen minskas med ton/år. Varför gör Mälarenergi den här investeringen? Vi gör det av ett flertal skäl. Grunden är att bli kvitt beroendet av fossila bränslen och för länga livslängden på vår anläggning, men även för att säkerställa kapaciteten i framtiden. Genom att modernisera den befintliga anläggningen utökas livslängden med minst 20 år. Vi vill undvika att bygga nytt mer än nödvändigt, och kan därför hushålla med resurser. En stor och viktig miljöorsak är att vi bygger bort vårt beroende av fossila bränslen. Utsläppen av koldioxid från förbränning av kol och torv kommer att minska med ca ton per år. Istället tillför vi avfallsbränslen som i stor utsträckning består av förnybara resurser. Bytet av bränsle har en stor positiv miljöeffekt. Dess utom ger också användandet av avfallsbränslen möjlighet att hålla konkurrenskraftiga priser på fjärrvärmen. Såväl idag som så långt de flesta prognoser kan se har avfallsbränsle väsentligt lägre pris än biobränslen. Vad är en förgasningsanläggning? Förgasning är enkelt uttryckt en förbränningsprocess med kraftigt luftunderskott vilket gör att bara en liten del av bränslet förbränns medan merparten blir till brännbar rågas. Processen börjar med krossning av bränslet och metallavskiljning. Sedan matas bränslet in i en förgasare som innehåller sand för att ge en jämn temperatur. Inuti förgasaren är temperaturen ca 900 C vilket innebär att rågasen måste kylas före rågasreningen. Det gör man för att få bort framförallt partiklar i rågasen som skapar korrosion i pannan. Efter rågasreningen går gasen in till Panna 4 för förbränning. Det är rågasreningen som gör förgasningstekniken effektivare jämfört med konventionella avfallspannor. Vilken typ av bränsle ska användas? Vi strävar efter att använda torrt sorterat avfall med högt energiinnehåll. Då får vi ut mest värme och el från den brännbara gasen. Bränslet kommer från: hushållen och olika kommersiella Vi ska använda verksamheter. torrt, sorterat avfall med högt industrier och verksamheter i form energiinnehåll. av exempelvis pellets. bygg- och rivningsavfall som sorterats och behandlats, till exempel returträ som flisats. Det komposterbara avfallet, Bruna påsen, är inte önskvärd i den här hanteringen. Någon konkurrens med produktion av biogas för våra fordon uppstår alltså inte. Vilka mängder bränsle talar vi om? Vi räknar med att använda ton avfallsbränsle per år. I panna 4 kommer kolet att ersättas av gas från förgasaren upp till halva dess kapacitet. Vid större behov kommer även panna 4 att eldas med främst torv, ca ton per år. Biobränslepannan kommer att eldas med ca ton biobränsle per år. Totalt blir det en bränslemängd om ca ton per år jämfört med ton år Den ökade mängden beror på att avfall innehåller mindre energi per ton än vad exempelvis kol gör. 4 Mälarenergi Nonstop 1/2009

5 Anders Ericsson, värmechef på Mälarenergi, svarar på våra frågor om den nya anläggningen. Vad är det för skillnad på avfall och sopor? Sopor används i dagligt tal för konsumtionsavfall från bostäder, personalrum och restauranger. Begreppet avfall är bredare än så och omfattar alla former av restprodukter från olika sorters verksamheter. I takt med att högre krav ställs på att sortera och åter - vinna avfall ökar möjligheterna till såväl material- som energiåtervinning (förbränning), och då blir begrepp som avfallsprodukter och avfallsbränslen mer relevanta. Specifikt i vårt fall menar vi med avfallsbränslen sorterade torra restprodukter, förpackningar och liknande som har ett högt energivärde. Var kommer avfallsbränslet ifrån? Det finns idag en stor marknad för avfallsbränslen. Exakt var vi ska ta vårt bränsle ifrån kommer att variera över tiden. Om vi utgår från vilka volymer som finns tar vi materialet främst från vårt närområde men också från andra delar av Sverige och Europa. Vi undersöker bland annat möjligheten att importera från exempelvis Norge, Tyskland, Holland och kanske England. Hur kommer det att transporteras? Transporterna kommer att ske med lastbil, tåg och båt. Från närområdet kommer det mesta med lastbilar. Vid längre avstånd inom Sverige blir det effektivare och billigare med tåg eller båt. Vid transporter från utlandet blir det normalt med båt. En stor fördel för Mälarenergi är att vi har en hamn och järnväg intill vår anläggning. Bränslet kan tas emot direkt från båt och tåg utan extra omlastning till lastbil. Det tjänar vi på både miljö- och kostnadsmässigt. Totalt kommer vi att transportera en större mängd bränsle än vad vi gör idag, men eftersom en del av avfallsbränslet finns i närområdet blir det i genomsnitt kortare sträckor per ton bränsle. Det behöver dock inte bli dyrare att hämta avfallsbränslet långt bort med båt jämfört med att ta det på lastbil i närregionen. För en lika stor kostnad kan man få hem samma mängd bränsle med lastbil 30 mil, med tåg 60 mil och med båt 250 mil. Det understryker nyttan ännu mer med att ha tillgång till hamnen. Det finns en stor marknad för avfallsbränslen. Mälarenergi Nonstop 1/2009 5

6 Vad innebär transporterna för miljön? Klimatpåverkan på grund av transporterna är mycket liten jämfört med den totala minskningen av koldioxidutsläpp vi slipper genom att inte elda med kol. Båt och tåg är de mest energieffektiva transportsätten och har ungefär samma energiförbrukning per ton och kilometer. Vad gäller utsläpp av koldioxid så ger tran sport med tåg bara 4 procent utsläpp och sjötransport 16 procent utsläpp jämfört med transport med lastbil. Hur påverkas miljön? När vi går över till produktion med förgasningsanläggning kommer koldioxidutsläppet från kol-och torvförbränningen att minska med ca ton per år. Detta är den enskilt största effekten med bytet av bränsle, och huvudskälet till att vi gör denna investering. Bullernivåerna kommer att minska jämfört med idag. Det buller vi har idag kommer framförallt från bränslehantering Avfallsbränslet kommer att och fläktar. Den nya anläggningen har lagras inomhus. i sig inga ljudkällor som ökar bullerpåverkan. För att motverka lukt i närområdet kommer avfallsbränslet att lagras inomhus med undertryck i lagerbyggnaden, då blir luktspridningen minimal. En del bränsle kommer att lagras utomhus i stora balar eller övertäckt. De avfallsbränslen som inte luktar eller skräpar ner, t ex gummi (uttjänta bildäck), kommer att lagras öppet. I samband med byggnationen kommer vi också att anlägga en reningsanläggning för dagvatten vid Kraftvärmeverket. Det gör vi för att minska utsläpp av föroreningar via dagvattnet till Mälaren. Anläggningen har ingen direkt koppling till förgasningsanläggningen utan är ett resultat av Mälarenergis strävan att vara miljöanpassade. Om allt faller på plats blir det invigning Hur ska restprodukter hanteras? Vid all förbränning av fasta bränslen uppstår askor. Beroende på vilket bränsle som används kommer vi att få olika typer av askor, med olika egenskaper. En del av askan, bottenaskan som har en mycket låg andel oönskade ämnen, kommer att användas som fyllnadsmaterial, vilket redan idag är det vanligaste sättet att nyttja askor från exempelvis kolförbränning. Den resterande delen, flygaskan, har normalt sätt högre andel oönskade ämnen och kommer till en början att deponeras. Forskning pågår tillsammans med andra avfallsförbränningsanläggningar om hur askor ska kunna användas på bästa sätt och nya metoder utvecklas kontinuerligt. Hur mycket el och värme kommer att produceras? Den största delen är fjärrvärme och styrs av vilket behov våra kunder har. Vi kan idag se en tydlig trend att kunderna hela tiden effektiviserar sina fastigheter och därmed förbrukar mindre energi för sin uppvärmning. Det ser vi som mycket positivt. Idag räknar vi med en årlig försäljning på cirka GWh värme och 770 GWh el från Kraftvärmeverket, där förgasningsanläggningen ska bidra med den största delen. När blir det invigning? Det är mycket arbete kvar innan det kan bli någon invigning. Mälarenergis styrelse har nu tagit principbeslut att genomföra det här projektet. Vår tillståndsansökan är inlämnad till Miljödomstolen, så går det bra kan vi förvänta oss ett beslut under hösten. Sedan återstår en upphandling med möjliga leverantörer där alla återstående tekniska frågor ska redas ut. Om allt faller på plats är det rimligt att anläggningen kan vara i full drift i början av Det känns kanske långt bort idag, men det kommer att gå fort för alla inblandade i projektet. Forskning pågår om hur askor ska kunna användas på bästa sätt. 6 Mälarenergi Nonstop 1/2009

7 Per Norrthon ny vd på Mälarenergi Stadsnät TEXT: Ove Fredriksson FOTO: Lasse Fredriksson Det första mötet med Per Norrthon ger ett robust och jordnära intryck. Två fötter på jorden och med framtiden i sikte. Det tillsammans med nyfikenhet och utvecklingsvilja kommer väl till pass på nya jobbet. Per börjar sitt nya jobb som vd för Mälarenergi Stadsnät AB i mitten av april. Han kommer från Saab Security där han de senaste fem åren arbetat med försäljning av kommunikations- och säkerhetslösningar. Mälarenergi Stadsnät befinner sig i en oerhört spännande fas så det känns helt rätt att komma hit nu. Jag har följt utvecklingen för stadsnät i flera år och ser en stor potential med det öppna fibernätet, berättar Per Norrthon när vi ses efter att han träffat personalen för första gången. Att företagets personal har ett kunnande i toppklass, att Mälarenergis stadsnät i Västerås är unikt och en förebild i världen bidrog också till beslutet att ta jobbet. Per tror att Stadsnät är på väg i en slags mognadsfas där det är dags att ta till vara på kapaciteten i det fibernät som byggts i Västerås och för närvarande byggs i Hallstahammar. I framtiden kommer allt att handla om innehåll, kapacitet och kvalitet berättar Per vidare. Vi måste ge kunderna en tydlig bild av framtiden och dess möjligheter. Att det redan idag ställs allt större krav på kapacitet är ett faktum och det kommer att vara avgörande i framtiden. Här står våra kunder väl rustade. Tittar vi några år framåt ser vi stora möjligheter att koppla och integrera olika enheter i våra hus - inte bara internet och teven utan även annan typ av utrustning som värmesystem, kylskåp och tvättmaskin fortsätter Per. Stadsnät kommer att ingå i ett större sammanhang än vad det gör idag. Till exempel samverkar vi med grannregioner och tillsammans med olika leverantörer har vi utvecklat nya spännande tjänster för hemmet. Per har ett förflutet i Västerås där han bodde mellan 1976 och Om flyttlasset går tillbaka till Västerås från Täby där Per bor med sin familj idag återstår att se. Det blir väl ett familjeråd med Helena och de tre barnen, Alexander, Philip och Fanny som avgör det. Jag har följt utvecklingen för stadsnät i flera år och ser en stor potential med det öppna fibernätet Mälarenergi Nonstop 1/2009 7

8 När Mälar energi ringde upp ett antal kunder som lämnat dem visade det sig att hela 60 procent kände sig lurade och ville komma tillbaka. TEXT: Kristina Grefberg FOTO: Lasse Fredriksson Behöver du hjälp med att jämföra priser och avtal? Kontakta Kundcenter, , eller elombudsmannen, mailadress: För tips, råd och regler kan du också kontakta Konsumenternas Elrådgivningsbyrå eller Allmänna Reklamationsnämnden. Kampen om elkunderna förs inte alltid med schyssta metoder. Lockad av godis, lågt elpris eller kluriga frågor stannar en del av oss till, av nyfikenhet eller kanske av ren artighet. Många orkar inte stå emot säljarnas envishet och vips så har man bytt elbolag. Vid närmare eftertanke, varför skulle man köpa el på gatan? De flesta av oss kan ju inte tänka sig att ta ett banklån eller köpa en ny klocka av en gatuförsäljare. Dessutom är det svårt att göra en prisjämförelse så där apropå när en försäljare ringer eller hejdar oss på stan. När vi upptäckte konkurrensen med elsäljare ute på stan stannade vi, lyssnade och baxnade, berättar Patrick Serra, försäljningschef för elhandel på Mälarenergi. Flera av säljarna vilseledde kunderna, knepen är många, till exempel jämför man rörligt pris med tillsvidarepris etc. Mälarenergi beslöt att kontakta över 100 kunder som lämnat dem för att ta reda på vad de kunde gjort bättre. Det hände inte alltför sällan att de fick svaret: va, har jag bytt el bolag? Det visade sig att 50 procent av de uppringda inte visste vilken avtalsform de hade bytt till och att hela 60 procent ville komma tillbaka till Mälarenergi, berättar Cecilia Jörnesten som arbetat med kundundersökningen. Anledningarna är bland annat att de känner sig lurade, att elkostnaden har stigit och att man inte kan få kontakt med det bolag man slutit avtal med. 8 Mälarenergi Nonstop 1/2009

9 Vi har bett några personer berätta varför de bytt elhandelsföretag och varför de kom tillbaka. Lars-Göran Svedberg i Hallstahammar är arg på sig själv för att han lät sig övertalas att byta energibolag. Han tänker aldrig mer köpa något av en telefonförsäljare. Så här berättar han om ett telefonsamtal han fick för knappt ett år sedan. Jag blev uppringd av ett energibolag. Egentligen ville jag inte byta, men lyssnade ändå artigt. Försäljarens övertalningsförmåga var otrolig. Jag sa nej, men hon pratade på. Jämförde priser och sa att de var billigare. Jag hade inte några papper framme och kunde inte kontrollera om det stämde. Så jag sa nej igen. Då sa hon att jag skulle få en gratis månad. Det var väl då jag gav upp. Efter minuter hade jag inga argument kvar, jag orkade jag helt enkelt inte lyssna mer utan sa ok. Fri månad gällde bara på energiförbrukningen Lars-Göran fick en fullmakt för leverantörsbytet och ett ettårsavtal som han skrev på. Snart insåg han att han fick två fakturor, nätfakturan från Mälarenergi Elnät och elfakturan från det nya bolaget, något som han inte hade tänkt på. Och den fria månaden gällde bara energiförbrukningen, som inte är så hög i familjens trerummare. En kväll tittade Lars-Göran på ett konsumentprogram på TV. Det handlade om elkunder som kände sig lurade. Programmet tog upp försäljningsmetoderna som får kunderna på fall. Då började Lars-Göran fundera över om han också blivit lurad. Han tog fram sina fakturor och började jämföra, och någon billigare el hade han inte fått. Då blev jag så arg, och ville direkt gå tillbaka till Mälarenergi. Jag tänkte att de kanske också har försäljare som ringer upp, men annars planerade jag att själv ta kontakt efter helgerna. Mälarenergi säljer i dagsläget inte el via telefon, men Lars-Göran var en av de f d kunder som Mälarenergi ringde till och frågade varför han lämnat dem. Jag blev så glad när de ringde, faktiskt väldigt tacksam, jag ville byta tillbaka omedelbart, och det fick jag hjälp med, berättar Lars-Göran. Jag fick information hemskickad med olika förslag som jag kunde ta ställning till i lugn och ro, och nu har jag skrivit nytt avtal med Mälarenergi. Nu är jag nöjd, men jag kan inte låta bli att tycka synd om alla som drabbas av försäljare som går till överdrift. Det drabbar många äldre som kanske inte hör så bra och har svårt att argumentera. Så även om jag känner att jag borde gå omkring med en dumstrut på huvudet, så kanske min historia kan fungera som en varningsklocka, avslutar Lars-Göran. Jag blev lovad ett lägre elpris av en telefonförsäljare, men det blev ju inte alls billigare. Jag förstod inte riktigt vad de gjorde, men det var inte totalpriset som jämfördes. Det dröjde innan jag fick fakturan, så jag kunde inte kontrollera genast. När den väl kom gick jag direkt in på Mälarenergis kontor, där fick jag hjälp med att byta tillbaka och skrev ett 3-årsavtal. Jan-Ove Nässlander Jag stötte på en elsäljare från GodEl på stan som lovade billigare elpris, så jag skrev på. Men sen visade det sig att det blev dyrare. Dessutom fick jag ju två fakturor, en från GodEl på energiförbrukningen och en från Mälarenergi Elnät, det visste jag inte om. När sen Mälarenergi ringde upp mig bytte jag till baka direkt, de fixade alltihop åt mig! Nu har jag fått ett bättre pris och bara en faktura. Tommy Munk Vi har ett eluppvärmt hus, så jag googlade på billig el på nätet och hittade ett jättebra erbjudande med ettårsavtal. Det var verkligen ett bra pris, men efter ett år var det dagspriset som gällde, så det blev jättedyrt istället. Så det var bara att gå ut på nätet igen. Där fanns bland annat lockpriser för tre månader, det var jag inte intresserad av. Trots att Mälarenergi inte var allra billigast så valde vi deras nya 50/50-avtal, det är vi nöjda med. Helena Lindholm Ett energibolag ringde upp mig och var så envisa, men jag skrev inte på något papper. Plötsligt kom en faktura. Jag märkte att det inte var så bra och det var konstiga betalningstider. Dessutom hotade de med Kronofogden om jag inte betalade. Efter en tid ringde Mälarenergi till mig. De hjälpte mig att ändra till - baka, så nu är jag nöjd. Britt Benjaminsson Mälarenergi Nonstop 1/2009 9

10 Var försiktig med låg energilampor som går sönder De lågenergilampor som vi använder i hemmen innehåller lite kvicksilver. Går en lampa sönder är det därför viktigt att ta hand om den trasiga lampan på rätt sätt. Gör så här om en kall lampa går sönder Samla ihop lampresterna med en bit styvt papper eller kartong. Lägg allt i en glasburk med lock. Torka därefter området med en fuktig trasa. Lägg även trasan i glasburken. Förslut burken och märk den med texten kan innehålla kvicksilver från en lågenergilampa. Lämna burken till Återbruket som tar hand om miljöfarligt avfall. Använd INTE dammsugare Gör så här om en varm lampa går sönder Stäng dörrar till rummet där lampan gått sönder. Öppna fönster och lämna rummet. Låt det vädra i minuter. Sen gör du samma sak som för en kall lampa. Källa: Kemikalieinspektionen Det finns en risk att dammsugaren finfördelar och förångar kvicksilverdropparna ytterligare och sprider dem i luften. Det ökar risken för inandning. Stopp i avloppet? Är du villaägare i Västerås? Är du ansluten till Mälarenergis avloppssystem? Har du stopp i avloppet? Kontrollera då först om stoppet sitter på ett eller fler ställen i huset. Är det på fler ställen kan stoppet sitta mellan huset och huvudledningen eller i Mälarenergis ledning. Då ska du ringa Mälarenergis driftcentral innan du gör något själv eller anlitar en firma. Allt för att undvika onödiga kost nader och problem som t ex översvämning. Läs mer på malarenergi.se Nytt namn på ishallen i Kungsör Mälarenergi är nu stolt namnsponsor till ishallen i Kungsör. Arenan döptes i samband med lokalderbyt mellan Kungsör och Köping den 20 februari. Numera får Kungsörsborna träna och heja fram sina lag i Mälarenergi Arena. Det är skönt att ha en samarbetspartner som hjälper till över tiden säger Rolf Larsson, tf ordförande Kungsörs Is hockeyklubb. Samarbetet skapar förutsättningar för att kunna bedriva en framgångsrik ungdomsverksamhet. 10 Mälarenergi Nonstop 1/2009

11 Aktörer från energibranschen samlas i Västerås Ajabaja! Inget fett i avloppet tack! Användningen av olja i vår matlagning ökar för varje år. Dessvärre hamnar en del av dessa oljor och fetter i avloppet, och det skapar stora problem. Den maj träffas aktörer från energibranschen på Aros Congress Center i Västerås för att diskutera dagens och framtidens energifrågor. Mötet ägnas åt olika dialogforum med frågor som vision, samverkan och mötet med kunden. Politiker, opinionsbildare och en rad representanter från myndigheter, departement och organisationer medverkar i programmet. Mälarenergi hinner också bjuda in till visning av Turbinhuset. Årsstämman är ett i raden av möten på temat Energi som kommer att hållas i Västerås framöver. Mer information finns på När fett i flytande form rinner ner i avloppet kyls det av och någonstans efter vägen, genom avloppsnätet, stelnar det och bildar en avlagring på rörets insida. Till slut kan det bli helt stopp, med t ex källaröversvämningar som följd. Ta därför alltid hand om dina fettrester. Matolja och frityrfett hälls tillbaka i flaskan och lämnas till Återbruket. Fettrester i stekpannan torkar du av med hushållspapper innan den diskas. Hushållspappret slängs i kompostpåsen. Har du några frågor kring fettåtervinning kontakta Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen i din kommun. Hallå Anders Avelin, hur är läget inför MälarenergiCup Innebandy den april? Så här i början av mars är cirka 80 lag anmälda och vi räknar med att det kan bli mellan lag. Det är riktigt bra för en nystartad innebandycup. Som kuriosa kan nämnas att Viking Line Cup hade 28 lag anmälda första året för tolv år sen och har 350 lag idag. Vad säger man om cupen i innebandysverige? Det är ett stort intresse, mycket på grund av att vi har alla planer inom en liten yta, med spel på Bellevue, Kristiansborg och i Bombardier Arena. Det upplever många som positivt, det märker vi i våra kontakter med föreningar runt om i Sverige. Hur ser framtiden ut? Om vi sköter oss och genomför en bra cup för spel are, ledare och publik ser vi en stor potential för MälarenergiCup. Till nästa år räknar vi med att dubbla antalet lag och inom 3-5 år kan det bli en av världens största cuper. Sista anmälningsdag är 31 mars. Läs mer på www. malarenergicup.se Anders Avelin, tur neringsansvarig Västerås Innebandyförening. Mälarenergi Nonstop 1/

12 Extremt långa snömän invaderade Vallby friluftsmuseum, trummorna dånade och jonglörer visade sin skicklighet i Vinterfestens invigningsparad. Festlig start på sportlovet 12 Mälarenergi Nonstop 1/2009

13 er Mä r la en V till! fest r e int er am is hm oc gi t be ar e r ime de bju r in m useu tsm luf fri by all dv e m n tart r ällen. ster, Catering, agarden.se ag 21/2 kl när: Lörd smuseum y Friluft VAR:Vallb VALLBY När Mälarenergi och Mimer bjöd in till Vinterfest på Vallby friluftsmuseum den 21 februari var vädret på topp. Solen sken och snön gnistrade vit i pulkabacke och skidspår. I backen var det full fart på stjärtlapparna som delades ut till alla barn. Det doftade kaffe och korv från rykande eldar. På programmet fanns också tipspromenad, fiskdamm, djurpromenad, jonglörer och festlig underhållning. Filiokus Fredrik hade trolleriskola där barnen fick lära sig vinterns bästa trick och Pettson sjöng i Missionshuset. Även Friluftsfrämjandet var på plats med sin bytesmarknad och IFK Västerås gav goda vallningsråd till dem som lånade skidor för att testa glidet i spåret. När Vinterfesten var slut uttryckte många sin spontana uppskattning och tackade för en trevlig dag. Fikapaus för familjen Gull. Mamma Anna, pappa Mikael och barnen Ebba och Lukas har redan tittat på djuren, grillat korv och fiskat i fiskdammen. En jättebra idé med vinterfest, tyckte Anna. Linnéa och Lovisa Lindgren testade sina nya stjärtlappar tillsammans med familjen Ek. Ellen Smolander, 14 år, har fyndat på bytesmarknaden. - Skridskorna ska jag dela med mamma, men pjäxor och skidor är till mig, sa Ellen. Maja Andersson, 10 år, tycker det är jättekul att åka skidor. Här fick hon chansen att låna skidor och få goda råd av IFK Västerås Skidklubb i spåret. Hilma och Jacob grillade korv med pappa Stefan Lindgren. Edvin och Elin Smevold, överst, provade en lite mindre pulkabacke tillsammans med Cornelia Laning och Linn Smevold. Viktor och Martin Vatn från Hökåsen var på Vinter festen med mamma Katarina och farfar Jon. Killarna hittade ett bra klätterställe medan mamma och farfar disku terade svaren på tipspromenaden. Gestrikefåren fick ovanligt mycket uppmärksamhet under vinterfesten, något som de verkade njuta av. Mälarenergi Nonstop 1/

14 MÄLARENERGI STADSNÄT trendspanar Är det dags att ställa bort tv-soffan snart? TEXT: Kristina Grefberg FOTO: ScanPix Spelplanen är ett forum om framtiden för tv där branschen samlas för dagsaktuella lägesrapporter och framtidsdiskussioner. I februari arrangerades Spelplanen för sjätte gången i Stockholm. Mälarenergi Stadsnät var förstås där när branschfolk, politiker och andra aktörer gav svar på frågor som: Vad händer med tv i framtiden? Hur går det? Hur blir det? Beteendemönstret ändras snabbt Statistiken visar att vi snabbt ändrar våra beteendemönster. Internet har blivit en jättestor marknadsplats, ungdomars rörlighet, krav på inter aktivitet och välja-själv-attityd påverkar våra mediavanor och utvecklingen går med stormsteg. Vi vill ha frihet att titta på det vi själva väljer, när vi vill och var vi vill. Alltså inte nödvändigtvis i tv-soffan eller efter tv-kanalernas tidtabeller, säger Åsa Landenberg, mark nadschef på Mälarenergi Stadsnät. Mätningar som görs av MMS-tittarundersökningar visar att åldersgruppen år försvinner från SVT medan övriga åldersgrupper verkar finnas kvar. Ytterligare en trend som visar att traditionellt tv-tittande redan har förändrats. Men slutar de andra att titta på tv? Nej, troligen inte de väljer andra alternativ bara. På nätet finns flera sajter som levererar tv i form av snuttar eller hela program. Vanligtvis tittar inte nät-tittaren så lång tid i följd, kanske bara min. Det här är en stor skillnad mot gamla tiders tv-kvällar med kaffe i tv-kannan och Hyland i apparaten. Ungdomsgrupperna har anammat ett annat tittarbeteende än den vuxna generationen. Allt pekar på att detta beteende kommer att förstärkas i takt med att utvecklingen av internet fortgår. En stark tekniktrend är att programdistribu tionen alltmer sker via IP-teknik. Något som bara förstärker framtidstron för Mälarenergi Stadsnät. Fiber är framtiden Vi får ständigt bekräftelse på att Stadsnät är en satsning som är helt rätt, fiber är framtiden. De som redan är anslutna kommer att kunna hänga med i utvecklingen, säger Åsa Landenberg. Teknikutvecklingen går i en rasande fart, och alla vill ha ett interaktivt medium i framtiden. All tv-distribution liksom all telekommunikation kommer i framtiden att vara digital och då behövs bandbredd. Med fiber är bandbredd inte ett problem. Den finns egentligen hur mycket som helst. För tv är hdtv-standarden på inget sätt det sista i utvecklingen. Redan idag finns Ultrahdtv och 3Dtv. Ibland går introduktionen fort och i andra fall tar det längre tid, men nya tekniker kommer. Var så säker, siar Per Fröling, försäljningschef på Mälarenergi Stadsnät. 14 miljarder uppkopplade Varje år ökar internet med 60 procent. Nästa år räknar man med att 14 miljard er apparater kommer att vara uppkopplade. Det betyder naturligtvis ökad efterfrågan på bandbredd. Det blir trångt på transportvägarna, i värsta fall total trafikstockning, och den enda möjligheten till utbyggnad finns i fibernätet. När gränsen mellan tv och dator suddas ut och nya tjänster kräver 100 Mbit/s eller mer kommer Stadsnätsanvändarna fortfarande att ha fri och snabb kommunikation med resten av världen. 14 Mälarenergi Nonstop 1/2009

15 Statistiken visar att vi snabbt ändrar våra beteendemönster. Internet har blivit en jättestor marknadsplats, ungdomars rörlighet, krav på interaktivitet och välja själv-attityd påverkar våra mediavanor. Vi vill ha frihet att titta på det vi själva väljer, när vi vill och var vi vill. Alltså inte nödvändigtvis i tv-soffan eller efter tvkanalernas tidtabeller. Mälarenergi Nonstop 1/

16 vår vardag är en del av din vardag Mälarenergi Elnät investerar stort för att gräva ner luftledningar i marken för att trygga elleveransen till kunderna. Under 2007 uppgick investeringarna för detta till 54,5 miljoner kronor, 31,1 miljoner kronor under 2008 och för 2009 ligger budgeten på 40 miljoner kronor. Under 2007 och 2008 grävdes 12,5 mil luftledningar ner i marken, under 2009 planeras ytterligare 5,5 mil ledningar att grävas ner. roger aldén projektledare Vi träffade Roger Aldén, en av Mälarenergi Elnäts drygt 120 anställda, som berättar om sin vardag. Som projektledare sitter Roger ofta vid skrivbordet, men han är förstås även ute på fältet där det praktiska arbetet utförs. Rogers arbetsuppgifter handlar just nu om att gräva ner elkablar under jord för att kunder inte ska behöva riskera strömavbrott när det stormar och snöar. Ålder: 38 år Familj: Sambo med Marie och två barn, Emma och Terese. Bor: Vid Asköviken utanför Västerås Yrke: Projektledare på Mälarenergi Elnät Jobbar med: Kablifiering av elnätet, nya serviser, stationsombyggnader Bakgrund: Kom direkt från gymnasiet, inriktning drift/underhåll/elkraft, till Mälarenergi Hade annan anställning en kort tid men kom snabbt tillbaka till Mälarenergi igen Fritid: Familjen, husrenovering och cykling, gärna Energitrampet Läser helst: Just nu blir det mycket barnböcker Favoriträtt i matlådan: Hemlagad thailändsk Korv Stroganoff Åker helst: Husbil 16 Mälarenergi Nonstop 1/2009

17 -Vi gräver ner bekymmer som hänger över dig! Hur är det att jobba som projektledare hos Mälarenergi Elnät? Det bästa med jobbet är att jag är med från början till slutet av ett projekt, det är inspirerande. Varje stort projekt är som ett helt företag. Jag har mycket kontakter med markägare, väghållare och arrendatorer längs sträckan, jag gör upp en budget för arbetet och tittar på förutsättningarna. Tidplan ska fastställas, entreprenörer för schaktning bokas och material införskaffas, det är mycket förberedelser innan arbetet blir synligt ute på plats. Vad jobbar du med just nu? Vi gräver ner luftkabel på sträckan Lundby-Barkarö- Tönsk sydväst om Västerås. Här kommer det att byggas en hel del nytt snart, bland annat ska ICA Hacksta bygga ut. Vi bygger in rundmatning som gör sträckan extra driftsäker. Cirka en mil kabel grävs ner under jord, minst 0,75 m djupt i åkermark, och den gamla luftledningen ska raseras. Det innebär att gamla stolpar ska grävas upp och fraktas till destruktion, men innan dess ska elledningar kapas och samlas ihop. Hur många är ni som jobbar med det här projektet och hur lång tid tar det att gräva ner en mil kabel? Det här jobbet tar ett par månader att utföra. För arbetet krävs ungefär sex personer som gräver och upp till fem montörer som då är fullt sysselsatta. Nedgrävningen av kabeln följer vägar och åkerkanter, och kabeln skarvas efter behov eller ofta var femhundrade meter. Det enda som märks ute hos kunden är ett litet avbrott när den gamla ledningen kopplas bort och den nya, underjordiska kopplas på, men alla berörda får kontinuerlig information om arbetet. Träffar du ofta kunder när du är ute på fältet? Ja, det händer förstås. När arbetet är klart är driftsäkerheten betydligt högre än med de gamla luftledningarna, bönder som haft stolpar på sina ägor slipper rundningsmärken på åkrarna och många kommer spontant fram och säger glatt: äntligen får vi en säkrare elleverans!. Du verkar ha ett roligt jobb, vad krävs det för utbildning? Man måste förstås ha elutbildning, helst elkraft, gärna från KY-utbildning. Mälarenergi tar också emot praktikanter. Det är kul med ungdomarna, de tar för sig och det blir en annan stämning på jobbet. De kan mycket teknik, om datorer, digitala instrument och sådant som inte fanns när jag började. Sen tycker jag att det vore kul att få in lite fler tjejer på jobbet! Planeras det fler nedgrävningar av luftkablar i år? Ja, efter Lundbyprojektet kommer jag att jobba i Rallsta, Hallstahammar och sen fortsätter vi gräva mellan Lundby och Barkarö. Övriga områden där mina kollegor kommer att gräva ner luftkablar är Fjällsta-Boda, Stäholm-Björke, Kolbäck-Strömsholm, Haraker-Romfartuna, Tunbytorp-Malma och Stolpbo. Har du något minnesvärt att berätta? Efter stormen Gudruns framfart över Sverige i början av 2005 var vi från Mälarenergi med och hjälpte människor i det hårt drabbade Småland att få tillbaka strömmen. Vårt uppdrag var att få igång elnätet, och jag minns särskilt en äldre man som bodde ensligt i skog en. Han hade varit utan el i en och en halv månad, allt hade frusit och han hade sökt hjälp hos närmaste granne. När vi släppte på strömmen började han gråta, sådant glömmer man inte. Jämfört med det är vi mycket lyckligt lottade i vårt område. Mälarenergi Nonstop 1/

18 Två datum att boka in! 30 maj Energitrampet Nu måste alla hus energideklareras vid försäljning Energitrampet går av stapeln sista helgen i maj. Du kan välja mellan distanserna 75 och 117 km, eller den lite mer avslappnade rundan på 27 km där du också har möjlighet att stanna på en liten fikapaus som Mälarenergi bjuder på. Information och anmälan på 4 juni Mälarenergi Stadslopp Nytt för i år är Mälarenergi Stadslopp som äger rum första torsdagen i juni. Du kan välja att springa, lunka eller gå 5 eller 10 km genom Västerås centrum. Information och anmälan på Från och med den 1 januari 2009 ska alla villor och rad - hus som säljs ha en energideklaration. Syftet är att min ska energianvändningen. I energideklarationen ska husets energi använd ning redovisas och förslag på hur man kan sänka energiförbrukningen. Med minskad energiförbrukning finns det dessutom pengar att spara. Därför kan det löna sig att energi deklarera huset även om du inte ska sälja det. Så här går det till! Samla alla uppgifter som har med byggnaden och energianvändningen att göra. Kontakta en ackrediterad expert i god tid före försäljningen så att energideklarationen är klar till kontraktsskrivningen. Energiexperten bedömer och kontrollerar de upp gifter som lämnats. Huset ska besiktigas av energiexperten om du inte har lämnat tillräckligt med uppgifter eller om det kan finnas kostnadseffektiva åtgärder. Energiexperten registrerar uppgifterna och skickar dem elektroniskt till Boverket. Därmed är energi deklarationen registrerad. Om du säljer ditt hus efter 1 januari 2009 och inte kan visa upp en energideklaration har köparen rätt att utföra en sådan på (säljarens) bekostnad. Energi deklarationen är giltig i tio år. Mer information, checklistor, vad som gäller olika byggnader och listor på ackrediterade experter för småhus hittar du på Källa: Boverket 18 Mälarenergi Nonstop 1/2009

19 vad? vem? varför? hur? när? vilken? Att hjälpa en kund kan ge energi för en hel dag. Annette Andersson Chef Kundcenter. Kundcenter svarar på dina frågor Kundcenter på Mälarenergi är som ett nervsystem, där tusentals kundärenden pulserar varje vecka. Bara när det gäller telefoni tar Kundcenter emot cirka samtal på ett år eller cirka 500 en vanlig dag. Lägg därtill personliga besök, tusentals e-postfrågor, frågor via webben och vanliga brev så får vi en bild av en sjudande verksamhet. Kundcenter har kunskap inom en mängd olika områden som el, stadsnät, värme, vatten och energirådgivning. Frågorna de får gäller allt från olika typer av avtal, anmälan om in- och utflyttning, förnyelser av avtal, frågor om energipriser till fakturafrågor. Många ringer samma dag som fakturan kommer Att vi hela tiden är uppdaterade på vad som gäller är avgörande för att vår service till kunderna ska vara bra, säger Annette Andersson, chef för Kundcenter. Och vi måste kunna svara och ge råd inom en mängd olika områden. Det är både stimulerande och ibland lite stressigt. Men att hjälpa en kund kan ge energi för en hel dag, något som kan behövas den veckan fakturorna skickas ut. Då ringer oftast många fler och det kan bli väntetid på telefon. Ett tips är därför att vänta några dagar med att ringa om man har frågor kring fakturan. En viktig del i arbetet på Kundcenter är att hålla sig ajour inom alla olika områden. Den största källan för utveckling är faktiskt våra kunder, fortsätter Annette att varje dag ställas inför nya frågor och lösa nya ärenden. Snart är det också dags för en utbildning i de nya Allmänna villkoren för elhandel och elnät som börjar gälla den 1 juli i år. Här intill kan du läsa om de viktigaste förändringarna. Nya tider - nya villkor De nya villkoren för elhandel och elnät är framtagna för att ytterligare stärka konsumentens ställning på elmarknaden. Det är Konsumentverket som tillsammans med Svensk Energi arbetat fram nya Allmänna Villkor för såväl elhandels- som elnätsavtal. EL 2009 K respektive NÄT 2009 K gäller från och med den 1 juli 2009 och ersätter då tidigare villkor, som därmed upphör att gälla. De viktigaste förändringarna är: Betalningsfristen kortas. Förfallodagen ska infalla tidigast 15 dagar efter det att elhandelsföretaget skickat fakturan. Förfallodagen bör som huvudregel infalla efter den 25:e dagen i månaden. Bestämmelse har också införts att om det finns skäl att anta att konsument i god tro betalat faktura, som med fog kan upp fattas som slutlig för viss tidsperiod, föreligger inte ytterligare betalningsskyldighet för sådan period. Specifikt för elhandel, EL 2009 K är att en skriftlig bekräftelse ska utgå efter att avtal ingåtts och den ska bland annat innehålla startdatum, pris, betalningssätt, samt villkoren för att säga upp avtalet och kontaktuppgifter till företaget. En annan viktig punkt är ångerrätten som gäller när avtal om elförsäljning ingåtts på distans (enligt distans- och hemförsäljningslagen) har tagits in i villkoren som information. Observera att ångerrätten inte gäller vid tecknande av elhandelsavtal vid så kallad gatuförsäljning på publika platser som t ex köpcentra. Och för NÄT 2009 K: Elnät gäller att konsumenterna ska få information om vilka betalningssätt och faktureringsalternativ som finns och i förekommande fall fakturaavgiftens storlek. De fullständiga villkoren finns att hämta på malarenergi.se. Vill du hellre ha dem hemskickade kan du kontakta Kundcenter på telefon Mälarenergi Nonstop 1/

20 Det är lika självklart med ett serviceavtal på fjärrvärmeanläggningen som att lämna in bilen på service. Lars Lundqvist på Mälarenergi gör sitt årliga besök hos Malte Lundh i Hallstahammar. 20 Mälarenergi Nonstop 1/2009

Vi levererar el och värme till människor och företag. - Vi värmer människor och lyser upp deras hem...

Vi levererar el och värme till människor och företag. - Vi värmer människor och lyser upp deras hem... Vi levererar el och värme till människor och företag - Vi värmer människor och lyser upp deras hem... 100% förnybar Du får enbart förnybar energi hos oss (sol, vind, vatten, biobränsle). Lokala Drygt100

Läs mer

DIN KONTAKT MED ELFÖRETAGEN

DIN KONTAKT MED ELFÖRETAGEN DIN KONTAKT MED ELFÖRETAGEN Sid 3 sid 2 Dina valmöjligheter när det gäller el Sid sid 54 Din elförbrukning (fakta om mätaravläsning) Sid 7 sid 6 Du ska flytta in (så gör du med dina elavtal) Sid 9 sid

Läs mer

Din kontakt med elföretagen

Din kontakt med elföretagen Din kontakt med elföretagen sid 2 Dina valmöjligheter när det gäller el sid 4 Din elförbrukning (fakta om mätaravläsning) sid 6 Du ska flytta in (så gör du med dina elavtal) sid 8 Du ska flytta ut (så

Läs mer

DIN KONTAKT MED ELFÖRETAGEN

DIN KONTAKT MED ELFÖRETAGEN DIN KONTAKT MED ELFÖRETAGEN sid 2 Dina valmöjligheter när det gäller el sid 4 Din elanvändning (fakta om mätaravläsning) sid 6 Du ska flytta in (så gör du med dina elavtal) sid 8 Du ska flytta ut (så gör

Läs mer

Nu måste vi bygga en hållbar

Nu måste vi bygga en hållbar Nu måste vi bygga en hållbar Mälarenergi har sedan starten för 150 år sedan varit med och format framtiden. I tidigare artiklar har vi kunnat följa utvecklingen från de första gaslyktorna i Västerås till

Läs mer

Barn och vuxna stora och små, upp och stå på tå Även då, även då vi ej kan himlen nå.

Barn och vuxna stora och små, upp och stå på tå Även då, även då vi ej kan himlen nå. Solen har gått ner Solen har gått ner, mörkret faller till, inget kan gå fel, men ser vi efter får vi se För det är nu de visar sig fram. Deras sanna jag, som ej får blomma om dan, lyser upp som en brand.

Läs mer

Handledning för pedagoger. Fem program om energi och hållbar utveckling á 10 minuter för skolår 4 6.

Handledning för pedagoger. Fem program om energi och hållbar utveckling á 10 minuter för skolår 4 6. Handledning för pedagoger Fem program om energi och hållbar utveckling á 10 minuter för skolår 4 6. Jorden mår ju pyton! Det konstaterar den tecknade programledaren Alice i inledningen till UR:s serie.

Läs mer

DITT TILLFÄLLE BILLIGARE OCH ENKLARE VÄRME NU KOMMER FJÄRRVÄRMEN TILL DIG

DITT TILLFÄLLE BILLIGARE OCH ENKLARE VÄRME NU KOMMER FJÄRRVÄRMEN TILL DIG DITT TILLFÄLLE BILLIGARE OCH ENKLARE VÄRME NU KOMMER FJÄRRVÄRMEN TILL DIG Vad skulle fjärrvärme innebära för dig? När du bestämmer dig för att ansluta dig till fjärrvärme får du flera trevliga fördelar.

Läs mer

FEBRUARI 2012. JVM-Distans. den 22 februari 2012

FEBRUARI 2012. JVM-Distans. den 22 februari 2012 FEBRUARI 2012 JVM-Distans den 22 februari 2012 Då var första tävlingen avklarad för oss äldre igår, resultatet från min egen sida var inte alls suveränt, faktiskt inte ens i närheten.. Men med tanke på

Läs mer

Sverige kan drabbas av elbrist i vinter. En skrift från E.ON som beskriver vad som händer vid en eventuell situation med elbrist

Sverige kan drabbas av elbrist i vinter. En skrift från E.ON som beskriver vad som händer vid en eventuell situation med elbrist Elbrist i vinter? Foto: Bo Nystrand Sverige kan drabbas av elbrist i vinter En skrift från E.ON som beskriver vad som händer vid en eventuell situation med elbrist Foto: Bo Nystrand När det blir riktigt

Läs mer

KLIMATKLOK PÅ JOBBET TIPS FÖR ATT MINSKA ENERGI- ANVÄNDNINGEN PÅ DIN ARBETSPLATS

KLIMATKLOK PÅ JOBBET TIPS FÖR ATT MINSKA ENERGI- ANVÄNDNINGEN PÅ DIN ARBETSPLATS KLIMATKLOK PÅ JOBBET TIPS FÖR ATT MINSKA ENERGI- ANVÄNDNINGEN PÅ DIN ARBETSPLATS Belysning 1 Byt ut vanliga glödlampor mot mer energieffektiva lampor där det går. LED-lampan drar cirka 80 procent mindre

Läs mer

DIN KONTAKT MED ELFÖRETAGEN

DIN KONTAKT MED ELFÖRETAGEN DIN KONTAKT MED ELFÖRETAGEN Dina valmöjligheter när det gäller el DU HAR TVÅ AVTAL ELNÄT OCH ELHANDEL Som kund har du två olika avtal. Det ena är ett elnätsavtal, med det elnätsföretag som äger elnätet

Läs mer

Vi slänger allt mer. Ett halvt ton per person Idag kastar varje person i Sverige nästan 500 kilo sopor per år. Tänk efter ett halvt ton!

Vi slänger allt mer. Ett halvt ton per person Idag kastar varje person i Sverige nästan 500 kilo sopor per år. Tänk efter ett halvt ton! Vi slänger allt mer Hur mycket grejer slänger du och din familj varje vecka? Gamla förpackningar, matrester, slitna kläder, batterier, värmeljus, tidningar Ja, om du tänker efter så kan det vara en hel

Läs mer

Kronobergs Miljö. - Din framtid!

Kronobergs Miljö. - Din framtid! Kronobergs Miljö - Din framtid! Vi ska lösa de stora miljöproblemen! Vi skall lämna över en frisk miljö till nästa generation. Om vi hjälps åt kan vi minska klimathotet, läka ozonlagret och få renare luft

Läs mer

Uppföljning av Energiplan 2008 Nulägesbeskrivning

Uppföljning av Energiplan 2008 Nulägesbeskrivning Nulägesbeskrivning Lerum 2013-04-10 Innehåll Energiplan 2008 uppföljning 4 Sammanfattning 6 Uppföljning Mål 7 Minskade fossila koldioxidutsläpp... 7 Mål: År 2020 har de fossila koldioxidutsläppen minskat

Läs mer

det är så mycket man kan göra med el.

det är så mycket man kan göra med el. det är så mycket man kan göra med el. Förr värmde man sig vid öppen eld. Sen med kaminer och kakelugnar. Och man slutade jobba när det blev mörkt. Förr i världen levde folk nära naturen på ett helt annat

Läs mer

Återvinning. Vår väg till ett bättre klimat.

Återvinning. Vår väg till ett bättre klimat. Återvinning. Vår väg till ett bättre klimat. Våra råvaror måste användas igen. Den globala uppvärmningen är vår tids ödesfråga och vi måste alla bidra på det sätt vi kan. Hur vi på jorden använder och

Läs mer

FJÄRRVÄRME EFFEKTIVT BEKVÄMT MILJÖKLOKT

FJÄRRVÄRME EFFEKTIVT BEKVÄMT MILJÖKLOKT FJÄRRVÄRME EFFEKTIVT BEKVÄMT MILJÖKLOKT VAD ÄR FJÄRRVÄRME? Ett av de smartaste sätten att få en behaglig inomhustemperatur tycker vi. Idén med fjärrvärme är enkel: man delar på en värmekälla istället för

Läs mer

Vadå klimat? Resurser för framtiden är en klimatkampanj ett samarbete mellan Kriminalvården och Specialfastigheter.

Vadå klimat? Resurser för framtiden är en klimatkampanj ett samarbete mellan Kriminalvården och Specialfastigheter. Vadå klimat? Resurser för framtiden är en klimatkampanj ett samarbete mellan Kriminalvården och Specialfastigheter. Spela roll! Klimatet är en av våra viktigaste frågor. För oss, våra barn och barnbarn.

Läs mer

Värm ditt hus effektivt, bekvämt och bekymmersfritt!

Värm ditt hus effektivt, bekvämt och bekymmersfritt! Värm ditt hus effektivt, bekvämt och bekymmersfritt! På vår webbplats goteborgenergi.se kan du läsa mer om hur fjärrvärme fungerar! Göteborg Energi AB Box 53 401 20 Göteborg Telefon 020-62 62 62 www.goteborgenergi.se

Läs mer

Omtanke varje dag vi gör din vardag bekväm och enkel

Omtanke varje dag vi gör din vardag bekväm och enkel Omtanke varje dag vi gör din vardag bekväm och enkel Pålitlighet, effektivitet och uthållighet, tre för oss viktiga kärnvärden som visar vad vi står för. Vår viktigaste uppgift är att driva utvecklingen

Läs mer

Vision År 2030 är Örebroregionen klimatklok. Då är vi oberoende av olja och andra fossila bränslen och använder istället förnybar energi.

Vision År 2030 är Örebroregionen klimatklok. Då är vi oberoende av olja och andra fossila bränslen och använder istället förnybar energi. Pub nr 2008:44 Vision År 2030 är Örebroregionen klimatklok. Då är vi oberoende av olja och andra fossila bränslen och använder istället förnybar energi. Vi hushållar med energin och använder den effektivt.

Läs mer

Klimat, vad är det egentligen?

Klimat, vad är det egentligen? Klimat, vad är det egentligen? Kan man se klimatet, beröra, höra eller smaka på det? Nej, inte på riktigt. Men klimatet påverkar oss. Vi känner temperaturen, när det regnar, snöar och blåser. Men vad skiljer

Läs mer

7 konkreta effektmål i Västerås stads energiplan 2007-2015

7 konkreta effektmål i Västerås stads energiplan 2007-2015 7 konkreta effektmål i Västerås stads energiplan 2007-2015 Energiplanen beskriver vad vi ska göra och den ska verka för ett hållbart samhälle. Viktiga områden är tillförsel och användning av energi i bostäder

Läs mer

DITT TILLFÄLLE BILLIGARE OCH ENKLARE VÄRME NU KOMMER FJÄRRVÄRMEN TILL DIG

DITT TILLFÄLLE BILLIGARE OCH ENKLARE VÄRME NU KOMMER FJÄRRVÄRMEN TILL DIG DITT TILLFÄLLE BILLIGARE OCH ENKLARE VÄRME NU KOMMER FJÄRRVÄRMEN TILL DIG Vad skulle fjärrvärme innebära för dig? När du bestämmer dig för att ansluta dig till fjärrvärme får du flera trevliga fördelar.

Läs mer

Hubert såg en gammal gammal gubbe som satt vid ett av tälten gubben såg halv död ut. - Hallå du, viskar Hubert

Hubert såg en gammal gammal gubbe som satt vid ett av tälten gubben såg halv död ut. - Hallå du, viskar Hubert Ökpojken Mitt i natten så vaknar Hubert han är kall och fryser. Han märker att ingen av familjen är där. Han blir rädd och går upp och kollar ifall någon av dom är utanför. Men ingen är där. - Hallå är

Läs mer

Energirapport. med Energitips. Fastighetsbeteckning: Gullestorp 5:4. Gullestorp Glaskulla 2 / Äspered. Besiktigad av (certnr): Gunnar Bauner (5528)

Energirapport. med Energitips. Fastighetsbeteckning: Gullestorp 5:4. Gullestorp Glaskulla 2 / Äspered. Besiktigad av (certnr): Gunnar Bauner (5528) Energirapport med Energitips Datum för besiktning: 2015-09-25 Fastighetsbeteckning: Gullestorp 5:4 Adress/ort: Gullestorp Glaskulla 2 / Äspered Besiktigad av (certnr): Gunnar Bauner (5528) Företag: Eklund

Läs mer

Min bok om hållbar utveckling

Min bok om hållbar utveckling Min bok om hållbar utveckling av: Emilia Nordstrand från Jäderforsskola Energianvändning När jag såg filmen så tänkte jag på hur mycket energi vi egentligen använder. Energi är det som gör att te.x. lamporna

Läs mer

Därför är din insats för miljön viktig

Därför är din insats för miljön viktig Därför är din insats för miljön viktig Professorn: "Åtgärderna ger större effekt än vad folk tror" Stora klimatförändringar hotar vår planet. Även små förändringar i ens livsstil är ett steg i rätt riktning.

Läs mer

Växthuseffekten ger extremt väder i Göteborg Dina val gör skillnad

Växthuseffekten ger extremt väder i Göteborg Dina val gör skillnad Växthuseffekten ger extremt väder i Göteborg Dina val gör skillnad www.nyavagvanor.se Växthuseffekten ger extremt väder i Göteborg Om du ännu inte har börjat fundera på växthuseffekten kan det vara dags

Läs mer

Energismart, javisst! Tips för en energieffektivare vardag.

Energismart, javisst! Tips för en energieffektivare vardag. Energismart, javisst! Tips för en energieffektivare vardag. Det är lätt att vara energismart, bara man vet hur. Vi vet att många idag vill leva lite energismartare både för den egna hushållskassans och

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 2015-04-20 Fastighetsbeteckning: Skultunaby 1:103 Adress/ort: Stockvägen 8, Skultuna Besiktigad av (certnr): Mikael Bergwall (5511) Företag:

Läs mer

Här kan du ta del mer information om vad fibernät, bredbandsanslutning med hög kapacitet, innebär.

Här kan du ta del mer information om vad fibernät, bredbandsanslutning med hög kapacitet, innebär. Fiber är en bredbandslösning som erbjuder bäst prestanda idag och i framtiden. Fiber är driftsäkert, okänsligt för elektroniska störningar såsom åska och har näst intill obegränsad kapacitet. Här kan du

Läs mer

Spara el. Enkla och konkreta tips på hur du kan banta din elräkning!

Spara el. Enkla och konkreta tips på hur du kan banta din elräkning! Spara el Enkla och konkreta tips på hur du kan banta din elräkning! 1 Det går åt mindre energi om du kokar upp en liter vatten i vattenkokaren än på spisen. Ha lock på kastrullen så ofta du kan och se

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 2015-01-08 Fastighetsbeteckning: Symaskinen 23 Adress/ort: Håkantorpsgatan 110, Västerås Besiktigad av (certnr): Mikael Bergwall (5511) Företag:

Läs mer

Äventyrskväll hos Scouterna är skoj, ska vi gå tillsammans?

Äventyrskväll hos Scouterna är skoj, ska vi gå tillsammans? Äventyrskväll hos Scouterna är skoj, ska vi gå tillsammans? Det finns många spännande aktiviteter som scouterna kan bjuda in sina kompisar till. Att följas till scoutmötet känns kul och tryggt. Att ha

Läs mer

den nya upplysningstiden

den nya upplysningstiden den nya upplysningstiden Det är dags att släcka glödlampan och byta till bättre alternativ. Vi har koll på vad som gäller och hur mycket du kan spara. Välkommen in! ett bra byte för både plånboken och

Läs mer

Klimatförändringar. Amanda, Wilma, Adam och Viking.

Klimatförändringar. Amanda, Wilma, Adam och Viking. Klimatförändringar Amanda, Wilma, Adam och Viking. Växthuseffekten Växthuseffekten var från början en naturlig process där växthusgaser i atmosfären förhindrar delar av solens värmestrålning från att lämna

Läs mer

Där klimatsmarta idéer blir verklighet

Där klimatsmarta idéer blir verklighet Där klimatsmarta idéer blir verklighet Klimp 2008 2012 Naturvårdsverket och Linköpingskommun arbetar tillsammans för att minska utsläppen av växthusgaser. Tillsammans för klimatet Vi är mycket stolta över

Läs mer

SÅ PLANERAS KRAFTVÄRMEVERKET MODERNISERAS OCH UTVECKLAS

SÅ PLANERAS KRAFTVÄRMEVERKET MODERNISERAS OCH UTVECKLAS SÅ PLANERAS KRAFTVÄRMEVERKET MODERNISERAS OCH UTVECKLAS BLOCK 7 FÖRNYELSEN ETAPP 2 Magnus Eriksson Avdelningschef, Värme Anläggningsutveckling Det här är Mälarenergi VÅR VISION VÅR AFFÄRSIDÉ VÅR DRIVKRAFT

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 2015-03-04 Fastighetsbeteckning: Lycke-Ryr 2:31 Adress/ort: Stora Ryr 110, Lycke Besiktigad av (certnr): Matias Stårbeck (5443) Företag:

Läs mer

http://orsa.naturskyddsforeningen.se/ Anders Claesson

http://orsa.naturskyddsforeningen.se/ Anders Claesson http://orsa.naturskyddsforeningen.se/ Anders Claesson Hur kan vi leva hållbart? Earth Hour 2014-03-29, kl. 20.30-21.30 Vad menas med hållbarhet? Tänk er en lök med 3 skal: Social hållbarhet (målet) Ekonomisk

Läs mer

FÖRETAGETS ANSVAR EN BROSCHYR FRAMTAGEN AV TILLSYNSMYNDIGHETERNA I KALMAR & GOTLANDS LÄN GENOM MILJÖSAMVERKAN SYDOST

FÖRETAGETS ANSVAR EN BROSCHYR FRAMTAGEN AV TILLSYNSMYNDIGHETERNA I KALMAR & GOTLANDS LÄN GENOM MILJÖSAMVERKAN SYDOST EN BROSCHYR FRAMTAGEN AV TILLSYNSMYNDIGHETERNA I KALMAR & GOTLANDS LÄN GENOM MILJÖSAMVERKAN SYDOST FÖRETAGETS ANSVAR Alla företag påverkar miljön på något sätt och ansvarar för sin egen miljöpåverkan.

Läs mer

Uppgift: 1 På spaning i hemmet.

Uppgift: 1 På spaning i hemmet. Julias Energibok Uppgift: 1 På spaning i hemmet. Min familj tänker redan ganska miljösmart, men det finns såklart saker vi kan förbättra. Vi har redan bytt ut alla vitvaror till mer energisnåla vitvaror.

Läs mer

Nu kommer fibernätet till: Laholm

Nu kommer fibernätet till: Laholm Nu kommer fibernätet till: Laholm En utbyggnad som förändrar Sverige Sveriges tredje största stadsnät 100% fokus på stadsnät och telekom Erfarenhet och kompetens Öppenhet, Helhetsgrepp, Närhet och Flexibilitet

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 2015-08-05 Fastighetsbeteckning: Agedynan 7 Adress/ort: Husmansvägen 13, Dalby Besiktigad av (certnr): Caspar Skog (5449) Företag: Eklund

Läs mer

Lektion nr 3 Matens resa

Lektion nr 3 Matens resa Lektion nr 3 Matens resa Copyright ICA AB 2011. Matens resa nu och då 1. Ta reda på: Hur kom mjölken hem till köksbordet för 100 år sedan? Var producerades den, hur transporterades och hur förpackades

Läs mer

Någonting står i vägen

Någonting står i vägen Det här vänder sig till dig som driver ett företag, eller precis är på gång att starta upp Någonting står i vägen Om allting hade gått precis så som du tänkt dig och så som det utlovades på säljsidorna

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 3/4-2015 Fastighetsbeteckning: Eketånga 27:192 Adress/ort: Tenorvägen 16, Halmstad Besiktigad av (certnr): Christian Jirefjord (5447) Företag:

Läs mer

Tilla ggsrapport fo r barn och unga

Tilla ggsrapport fo r barn och unga Tilla ggsrapport fo r barn och unga 25 mars 2014 Vad berättar barn för Bris om hur de mår? Hur har barn det i Sverige? Jag har skilda föräldrar och vill så gärna bo hos min pappa. Mamma har ensam vårdnad

Läs mer

Värme utgör den största delen av hushållens energiförbrukning

Värme utgör den största delen av hushållens energiförbrukning Visste du att värme och varmvatten står för ungefär 80% av all den energi som vi förbrukar i våra hem? Därför är en effektiv och miljövänlig värmeproduktion en av våra viktigaste utmaningar i jakten på

Läs mer

ENERGI DEKLARATION. 23930 Skanör RCC Consulting AB - - - - - - - - - - - - - UTKAST VERSION - - - - - - - - - - - - -

ENERGI DEKLARATION. 23930 Skanör RCC Consulting AB - - - - - - - - - - - - - UTKAST VERSION - - - - - - - - - - - - - ENERGI DEKLARATION Skanör 40:11 2013-juli Mellangatan 38B Utfört av ENERGIDIREKT 23930 Skanör RCC Consulting AB Dekl.id:553045 Ref: 1159 Besiktningsobjekt och beställning Dekl id: 553045 Ref: 1159 Besiktningsobjekt

Läs mer

Vill du bli ett energigeni? Lärarhandledning

Vill du bli ett energigeni? Lärarhandledning Vill du bli ett energigeni? Lärarhandledning Utbildningsmaterialet Vill du bli ett energigeni är tänkt som ett kompletterande material i samhällskunskaps- och fysikundervisning i årskurserna 4 9, för inspiration,

Läs mer

Att få ordning och ork för sin ekonomi

Att få ordning och ork för sin ekonomi Att få ordning och ork för sin ekonomi Vi har samlat några tips och idèer för att få bättre ordning och ork för viktiga papper och räkningar. På slutet finns det plats för att sammanfatta hur just du vill

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 2015-03-05 Fastighetsbeteckning: Ekeberga 1:34 Adress/ort: Ekeberga 1475, Södra Sandby Besiktigad av (certnr): Caspar Skog (5449) Företag:

Läs mer

Att ha ordning och ork för sin ekonomi.

Att ha ordning och ork för sin ekonomi. Att ha ordning och ork för sin ekonomi. Vi har samlat några tips och idèer för att få bättre ordning och ork för viktiga papper och räkningar. På slutet finns det plats för att sammanfatta hur just du

Läs mer

om läxor, betyg och stress

om läxor, betyg och stress 2 126 KP-läsare om läxor, betyg och stress l Mer än hälften av KP-läsarna behöver hjälp av en vuxen hemma för att kunna göra läxorna. l De flesta tycker att det är bra med betyg från 6:an. l Många har

Läs mer

Energirapport villa. Datum för besiktning: 2015-06-12. Fastighetsbeteckning: Moränen 2. Besiktigad av (certnr): Zanel Skoro (5204)

Energirapport villa. Datum för besiktning: 2015-06-12. Fastighetsbeteckning: Moränen 2. Besiktigad av (certnr): Zanel Skoro (5204) Energirapport villa Datum för besiktning: 2015-06-12 Fastighetsbeteckning: Moränen 2 Adress/ort: Saltsjövägen 4 / Lidingö Besiktigad av (certnr): Zanel Skoro (5204) Företag: Eklund & Eklund Energideklarationer

Läs mer

Energismarta tips. Tänkvärt! Bra för både miljön och plånboken. Tillsammans kan vi spara energi och sänka kostnaderna i bostadsrättsföreningen!

Energismarta tips. Tänkvärt! Bra för både miljön och plånboken. Tillsammans kan vi spara energi och sänka kostnaderna i bostadsrättsföreningen! Tänkvärt! Tillsammans kan vi spara energi och sänka kostnaderna i bostadsrättsföreningen! Energismarta tips Bra för både miljön och plånboken Smarta energitips som både sparar pengar och är bra för miljön.

Läs mer

Nästa vecka: Fredag: Gymnastik! Kom ihåg ombyteskläder, skor, handduk, tvål och egen hårborste om man vill ha det.

Nästa vecka: Fredag: Gymnastik! Kom ihåg ombyteskläder, skor, handduk, tvål och egen hårborste om man vill ha det. Veckobrev v. 3 Hej! Äntligen är vi tillbaka i vardagen och rutinerna igen. Nog för att det kan vara väldigt skönt med lite ledigt och göra det som faller en in, så är det ändå skönt när det väl är dags

Läs mer

Facit Spra kva gen B tester

Facit Spra kva gen B tester Facit Spra kva gen B tester En stressig dag B 1 Pappan (mannen) låser dörren. 2 Han handlar mat efter jobbet. 3 Barnen gråter i affären. 4 Han diskar och tvättar efter maten. 5 Han somnar i soffan. C 1

Läs mer

Elbytarguide Företag. Så ser du över företagets elavtal och sparar pengar

Elbytarguide Företag. Så ser du över företagets elavtal och sparar pengar Elbytarguide Företag Så ser du över företagets elavtal och sparar pengar Dags att se över ditt elavtal och spara pengar till firman 1996 avreglerades den svenska elmarknaden. Sedan dess är det fritt fram

Läs mer

ÖREBROS 40-milare 2010-06-05 av Mats Lundgren, Fornåsa

ÖREBROS 40-milare 2010-06-05 av Mats Lundgren, Fornåsa ÖREBROS 40-milare 2010-06-05 av Mats Lundgren, Fornåsa 40 mil på cykel låter himla långt när man börjar fundera på det. Det tycker jag också och bara fram till i fjol så skulle det varit något som vore

Läs mer

Bygg och bo energismart i Linköping

Bygg och bo energismart i Linköping Bygg och bo energismart i Linköping Snart kommer du att flytta in i ett nybyggt hus i Linköping. Gratulerar! Att få planera och bygga sitt drömhus hör till höjdpunkterna i livet. Det är samtidigt ett stort

Läs mer

Flerfackssortering i Norrköping

Flerfackssortering i Norrköping Flerfackssortering i Norrköping Nu blir det enkelt att sortera Under hösten 2014 är bostadsområdena Ljunga, Svärtinge, Rist, Östra Husby, Fyrby, Sörby och Lindö utsedda till att prova ett nytt system för

Läs mer

Min bok om hållbar utveckling

Min bok om hållbar utveckling Min bok om hållbar utveckling När jag såg filmen tänkte jag på hur dåligt vi tar hand om vår jord och att vi måste göra något åt det. Energi är ström,bensin och vad vi släpper ut och det är viktigt att

Läs mer

TEAM. Manus presentationen

TEAM. Manus presentationen 4 TEAM Manus presentationen Nu är chansen är din! 1 Ni startar upp er verksamhet med 1.000 p. Det ger er först och främst rätt till att kvalificera ert företagande i Nu Skin. Dessutom får ni ett stort

Läs mer

Lycka till. EnergiGeni är E.ONs energiutställning för elever i årskurs 4-9. Frågor för ett EnergiGeni.

Lycka till. EnergiGeni är E.ONs energiutställning för elever i årskurs 4-9. Frågor för ett EnergiGeni. EnergiGeni är E.ONs energiutställning för elever i årskurs 4-9. Frågor för ett EnergiGeni. Lycka till och ha så kul på din upptäcktsresa - ta gärna hjälp av ugglan Elvis på vägen! Namn station 1 Fotosyntesen

Läs mer

MAJ 2012. Sommartider. den 27 maj 2012. Södergarn. den 17 maj 2012

MAJ 2012. Sommartider. den 27 maj 2012. Södergarn. den 17 maj 2012 MAJ 2012 Sommartider den 27 maj 2012 Har hunnit vara hemma en vecka nu och vila upp mig lite från lägret ute på Lidingö, eller vilat och vilat, det har varit tester på schemat den gågna veckan. Men har

Läs mer

Malvina 5B Ht-15. Kapitel 1 Drakägget

Malvina 5B Ht-15. Kapitel 1 Drakägget 1 Kapitel 1 Drakägget Hej jag heter Felicia och är tio år. Jag bor på en gård i södra Sverige och jag har ett syskon som heter Anna. Hon är ett år äldre än mig. Jag har även en bror som är ett år, han

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 22/5-2015 Fastighetsbeteckning: Brännö 1:12 Adress/ort: Björkåsvägen 18, Torup Besiktigad av (certnr): Christian Jirefjord (5447) Företag:

Läs mer

Rätt inomhusklimat så fungerar värmen

Rätt inomhusklimat så fungerar värmen Rätt inomhusklimat så fungerar värmen 1 20 21 grader i Stockholmshems lägenheter en temperatur de flesta är nöjda med. 2 Värme inomhus Ett bra inomhusklimat är viktigare än vad man kan tro, både för att

Läs mer

E: Har du jobbat som det hela tiden som du har varit här på företaget?

E: Har du jobbat som det hela tiden som du har varit här på företaget? A: Vad heter du? S: Jag heter Stefan. A: Hur gammal är du? S: 39. A: Och var jobbar du någonstans? S: Fällmans Kött. A: Vad är ditt yrke? S: Jag är logistik- och lagerchef. A: Hur hamnade du i den här

Läs mer

Intervjuguide - förberedelser

Intervjuguide - förberedelser Intervjuguide - förberedelser Din grundläggande förberedelse Dags för intervju? Stort grattis. Glädje och nyfikenhet är positiva egenskaper att fokusera på nu. För att lyckas på intervjun är förberedelse

Läs mer

Petter och mamma är i fjällen. De ska åka skidor. Petters kompis Elias brukar alltid vara med. Men nu är bara Petter och mamma här.

Petter och mamma är i fjällen. De ska åka skidor. Petters kompis Elias brukar alltid vara med. Men nu är bara Petter och mamma här. Petter och mamma är i fjällen. De ska åka skidor. Petters kompis Elias brukar alltid vara med. Men nu är bara Petter och mamma här. Det är morgon och fortfarande mörkt ute. Utanför fönstret är det bara

Läs mer

Hur visar du andra att du tycker om dom? Vad märker du att andra människor blir glada av?

Hur visar du andra att du tycker om dom? Vad märker du att andra människor blir glada av? MBT 2013 Undervisning av Ulrika Ernvik Guds dröm om mej! Gud har en dröm! Ps 139:13-18 Gud har en dröm för varenda liten människa även mej. Drömmen handlar mest om vem han vill att jag ska VARA mer än

Läs mer

Dala Energi Elnät. Nyheter från. Gott Nytt År! Smart och hållbart JANUARI 2013. Dala Energi www.dalaenergi.se Tel 0247-738 20

Dala Energi Elnät. Nyheter från. Gott Nytt År! Smart och hållbart JANUARI 2013. Dala Energi www.dalaenergi.se Tel 0247-738 20 För oss är saken klar. Vi vill vara med och bygga det hållbara samhället. Att skapa en trygg energi- försörjning som minskar utsläppen av koldioxid. Om vi tillsammans blir smartare i hur vi använder energin

Läs mer

Välkommen Till STORMÖTE. Angående Vatten och Avlopp i Nunnestad Estenberga samt bildandestämma Amnehärad fiber ek. förening

Välkommen Till STORMÖTE. Angående Vatten och Avlopp i Nunnestad Estenberga samt bildandestämma Amnehärad fiber ek. förening Välkommen Till STORMÖTE Angående Vatten och Avlopp i Nunnestad Estenberga samt bildandestämma Amnehärad fiber ek. förening Var och När? Församlingshemmet i Amnehärad Måndag 18 februari 2013 kl. 18.30 Vi

Läs mer

MIN ENERGI HÖSTEN Värm upp hösten. Nyheter och erbjudanden till dig som är kund hos Vattenfall. Har du rätt uppvärmning?

MIN ENERGI HÖSTEN Värm upp hösten. Nyheter och erbjudanden till dig som är kund hos Vattenfall. Har du rätt uppvärmning? MIN ENERGI Nyheter och erbjudanden till dig som är kund hos Vattenfall Värm upp hösten HÖSTEN 2017 Har du rätt uppvärmning? Experten tipsar Framtidens energi på Vattenfall Hackaton 6 tips så blir du energismart

Läs mer

Klimatkommunen Kristianstad Elin Dalaryd

Klimatkommunen Kristianstad Elin Dalaryd Klimatkommunen Kristianstad Elin Dalaryd Var kommer de lokala utsläppen ifrån? Dikväveoxid 16% HFC 0,4% Metan 17% Koldioxid 67% Utsläpp av växthusgaser per invånare: år 1990 9,7 ton år 2006 6,5 ton Lokala

Läs mer

Nu höjer vi hastigheten på din gata till 1000 Mbit/sek! Information till dig som funderar på att skaffa fiber.

Nu höjer vi hastigheten på din gata till 1000 Mbit/sek! Information till dig som funderar på att skaffa fiber. Nu höjer vi hastigheten på din gata till 1000 Mbit/sek! Information till dig som funderar på att skaffa fiber. Hastighetsjämförelser Så lång tid tar det att ladda ner en dvd-film på 4,7 gb eller 1gb filer.

Läs mer

Det finns självklart en proffsdröm

Det finns självklart en proffsdröm Nummer 4, November Från Halmstads Energi och Miljö AB Det finns självklart en proffsdröm - Robert Bladh, HK Drott Värmeljus blir till proteser i Thailand Vintertider på våra ÅVC:er Nr. 4 Nov. 2014 Med

Läs mer

UR-val svenska som andraspråk

UR-val svenska som andraspråk AV-nr 101196tv 3 4 UR-val svenska som andraspråk Klimatet och växthuseffekten och Klimatet vad kan vi göra? Handledning till två program om klimat och växthuseffekten av Meta Lindberg Attlerud Förberedelse

Läs mer

STRESS ÄR ETT VAL! { ledarskap }

STRESS ÄR ETT VAL! { ledarskap } { ledarskap } STRESS ÄR ETT VAL! SLUTA SÄTTA PLÅSTER PÅ DINA SYMPTOM NÄR DU ÄR STRESSAD. LÖS PROBLEMEN VID KÄLLAN ISTÄLLET OCH FUNDERA ÖVER VILKA VAL DU GÖR SOM CHEF. E n undersökning visar att 70 procent

Läs mer

Viktigt att minska utsläppen

Viktigt att minska utsläppen Elda rätt! Att elda med ved och pellets är ett klimatsmart alternativ för uppvärmning om det sker på rätt sätt och med effektiv utrustning. Vid dålig förbränning av ved och pellets bildas många föroreningar

Läs mer

10 % rabatt på solceller

10 % rabatt på solceller NYHETER OCH ERBJUDANDEN TILL DIG SOM ÄR KUND HOS VATTENFALL VÅR 2014 Solenergi framtidens energikälla Erbjudande på solceller 10 % rabatt på solceller Tävla med oss! Vinn en luftvärmepump, värd upp till

Läs mer

Mitt Jobb svenska som andraspråk

Mitt Jobb svenska som andraspråk Sara elektriker AV-nummer 41511tv 2 Programvinjett /Sara är i en lägenhet, hon spikar, borrar och monterar./ SARA elektriker. Jag är utbildad starkströmselektriker. Jag har ju alltid gillat mycket tekniska

Läs mer

PERSPEKTIV. Vår fiber ger ett bättre läge. Vårt engagemang gör skillnad

PERSPEKTIV. Vår fiber ger ett bättre läge. Vårt engagemang gör skillnad Vår fiber ger ett bättre läge Vårt engagemang gör skillnad FIBERNÄT FRÅN SVENSKA STADSNÄT PERSPEKTIV Svenska Stadsnät Perspektiv erbjuder fiberanslutning till dig som vill ha ett snabbt, framtidssäkert

Läs mer

Ett annorlunda uppdrag

Ett annorlunda uppdrag Vi har energi över. Ett annorlunda uppdrag Våra ägare är märkligt ointresserade av stora vinster. Erhard Borgren, init iativtagare till Öster sunds Elektriska Belysnin gsaktiebolag 1889. Jämtkraft är ett

Läs mer

E-Control. Energy Control, den smarta vägen till ett energisnålt hem.

E-Control. Energy Control, den smarta vägen till ett energisnålt hem. E-Control Energy Control, den smarta vägen till ett energisnålt hem. Vår produkt E-Control ska hjälpa människor som känner att de vill minska energiförbrukningen i hemmet. Vi har tänkt att den ska sitta

Läs mer

Hjälp min planet Coco håller på att dö ut. Korvgubbarna har startat krig Kom så fort du kan från Tekla

Hjälp min planet Coco håller på att dö ut. Korvgubbarna har startat krig Kom så fort du kan från Tekla Kapitel 1 Hej jag heter Albert och är 8 år. Jag går på Albertskolan i Göteborg. Min fröken heter Inga hon är sträng. Men jag gillar henne ändå. Mina nya klasskompisar sa att det finns en magisk dörr på

Läs mer

Ha rätt sorts belöning. Åtta tips för bästa sätt hur du tränar din hund. Grunden till all träning:

Ha rätt sorts belöning. Åtta tips för bästa sätt hur du tränar din hund. Grunden till all träning: Åtta tips för bästa sätt hur du tränar din hund Grunden till all träning: Gör det lätt för hunden! Börja alltid på en nivå som är enkel för hunden och bygg på svårigheterna. På det sättet tycker hunden

Läs mer

Vinn. Vi bjuder på fröer från Frökungen. en luftvärmepump Värde 21 375 kr. Nyhet i Vattenfalls Energibutik: Smarta köksprylar

Vinn. Vi bjuder på fröer från Frökungen. en luftvärmepump Värde 21 375 kr. Nyhet i Vattenfalls Energibutik: Smarta köksprylar NYHETER OCH ERBJUDANDEN TILL DIG SOM ÄR KUND HOS VATTENFALL VÅR 2015 Vi bjuder på fröer från Frökungen Nyhet i Vattenfalls Energibutik: Smarta köksprylar Vinn en luftvärmepump Värde 21 375 kr Så enkelt

Läs mer

Kom och tita! Världens enda indiska miniko. 50 cent titen.

Kom och tita! Världens enda indiska miniko. 50 cent titen. En ko i garderoben j! är jag här igen, Malin från Rukubacka. Det har hänt He Det en hel del sedan sist och isynnerhet den här sommaren då vi lärde känna en pianotant. Ingenting av det här skulle ha hänt

Läs mer

Nu är pappa hemma Lärarmaterial. Vad handlar boken om? Mål från Lgr 11 och förmågor som tränas. Eleverna tränar på följande förmågor

Nu är pappa hemma Lärarmaterial. Vad handlar boken om? Mål från Lgr 11 och förmågor som tränas. Eleverna tränar på följande förmågor sidan 1 Författare: Christina Wahldén Vad handlar boken om? Boken handlar om en tjej som alltid är rädd när pappa kommer hem. Hon lyssnar alltid om pappa är arg, skriker eller är glad. Om han är glad kan

Läs mer

Villan blir bättre med fiber! Information och inspiration för dig som vill framtidssäkra villan med Öppen Fiber

Villan blir bättre med fiber! Information och inspiration för dig som vill framtidssäkra villan med Öppen Fiber Villan blir bättre med fiber! Information och inspiration för dig som vill framtidssäkra villan med Öppen Fiber 8% använder internet på flera apparater samtidigt. Tv, bredband och telefoni är bara några

Läs mer

Fjärrvärme Enkelt och pålitligt i din vardag

Fjärrvärme Enkelt och pålitligt i din vardag Fjärrvärme Enkelt och pålitligt i din vardag Vad är fjärrvärme? Fjärrvärme är en effektiv och hållbar energilösning som ger dig en enkel och pålitlig vardag. Det är den vanligaste uppvärmningsformen i

Läs mer

Inga hinder bara möjligheter. Gruppaktiviteter på Habiliteringen, Riksgymnasiet i Göteborg

Inga hinder bara möjligheter. Gruppaktiviteter på Habiliteringen, Riksgymnasiet i Göteborg Inga hinder bara möjligheter Gruppaktiviteter på Habiliteringen, Riksgymnasiet i Göteborg Inga hinder bara möjligheter Eller? Du kan göra nästan allt det där som alla andra i din ålder tycker om att göra

Läs mer

ORDLISTA Så talar vi med kunden

ORDLISTA Så talar vi med kunden ORDLISTA Så talar vi med kunden Huvudsäkring? Elberedskapsavgift? Anläggnings id? Inflyttningsavgift? Tariff? Abonnemang Allmänna Avtalsvillkoren Anläggning Anläggningsadress Anläggnings id, anl id Anvisat

Läs mer