INNEHÅLL. 3

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "INNEHÅLL. www.i-sens.com 3"

Transkript

1 INNEHÅLL VIKTIG INFORMATION 4 TEKNISKA SPECIFIKATIONER 6 ALLMÄNT OM MÄTAREN 8 FÖRPACKNINGENS INNEHÅLL 8 CARESENS N TESTSTICKA 9 CARESENS N BLODGLUKOSMÄTARE 11 CARESENS N DISPLAY 12 INSTÄLLNINGAR 13 DATUM, TID JA MÅTTENHET 13 BLODGLUKOSTEST 18 DISPLAYMEDDELANDEN 25 MINNE 26 INSTÄLLNINGEN AV LARM 29 PP2-LARM 29 TIDSLARM (1-3 stycken) 30 BATTERIER 32 KONTROLLERA MÄTAREN MED KONTROLLÖSNING 33 VIKTIG INFORMATION OM KONTROLLÖSNINGSTEST 33 SÅ HÄR UTFÖR DU KONTROLLÖSNINGSTESTET 34 FELMEDDELANDE 36 PROBLEMLÖSNING 38 FÖRVARING OCH SKÖTSEL 39 FUNKTIONSKARAKTERISTIKA 40 GARANTI

2 VIKTIG INFORMATION Tack för att du valde CareSens N blodglukosmätaren. Vi vill gärna hjälpa dig i diabetes-hanteringen. När du måste kontrollera din blodglukos regelbundet, behöver du en enkel och lätthanterlig mätare. Därför innehåller CareSens N följande egenskaper: Ingen kodning (mätaren kalibreras automatiskt när teststickan sätts i mätaren) Liten provmängd 0,5 ul Endast 5 sekunders testtid Måltidsmarkering Alarm. Larmar för att påminna om att testa blodsockret efter måltiden. Mätaren lagrar de senaste 500 testresultaten med datum och tid Mätaren ger mätresultatens 1, 7, 14, 30 och 90 dagars genomsnitt samt dagars genomsnitt för före- och efter maten tester Använd teststickorna inom 6 månader efter öppningsdatumet Lätt att använda VIKTIGT! Läs noggrant och grundligt igenom hela anvisningen. Öva dig i att använda mätaren och blodprovstagaren innan du börjar testa ditt blodsocker. Diskutera behandlingen av diabetes med din hälsovårdare/ läkare. Mätaren har AST (alternative site testing = alternativa provtagningsområden). Blodprovstagaren använder du för att ta blod från en fingertopp eller från alternativa ställen. Om du vill ta blod från alternativa ställen måste du byta ut den normala kåpan på blodprovstagaren mot en speciell, genomskinlig AST-kåpa. Den här mätaren är avsedd för att mäta blodglukos hemma eller på mottagningen. Det rekommenderas inte att ta blodprovet av nyfödda med den här mätaren. Svår dehydrering och stora vätskeförluster kan orsaka felaktigt låga resultat. Om du tror att du lider av svår intorkning ska du genast tala med din diabetessjuksköterska eller -läkare. Testresultat under 3,9 mmol/l (70 mg/dl) innebär lågt blodsocker (hypoglykemi). Testresultat på mer än 13,3 mmol/l (240 mg/dl) innebär högt blodsocker (hyperglykemi). Om du får resultat under 3,9 mmol/l eller över 13,3 mmol/l och inte har några symtom ska du först göra om testet. Om du har symtom eller fortsätter att få resultat som ligger under 3,9 mmol/l eller över 13,3 mmol/l, ska du följa behandlingsråden från din diabetessjuksköterska eller -läkare. Om du upplever symtom som inte stämmer överens med dina testresultat och du har följt alla instruktioner av CareSens N mätaren, ska du kontakta din diabetessjuksköterska eller läkare. En räkning av de röda blodkropparna (hematokrit) som är mycket hög (över 60%) eller mycket låg (under 20%) kan orsaka felaktiga resultat

3 TEKNISKA SPECIFIKATIONER Egenskaper Mätområde Blodvolym Mättid Mätning Kalibrering Testmetod Strömförsörjning Batterilivslängd Minne Storlek Vikt 1,1-33,3 mmol/l ( mg/dl) 0,5 μl 5 sekunder Bestämning av glukos i kapillärblod. Systemet har kontrollerats mot plasmaglukos/serumglukos. Plasmaekvivalent, mätaren kalibreras automatiskt när teststickan sätts i mätaren. Elektrokemisk mittausta 2 litiumbatterier 3,0 V(CR2032) Lagrar de sista 500 testresultaten 93x47x15 (mm) 51.5 g (med batterier) Symboler: Symbolerna nedan förekommer på produkter som hör till CareSens N blodsockermätningssystemet (förpackning, bruksanvisning, teststicksförpackning, kontrollösning) Här visas vad de betyder In vitro diagnostikum Produkten uppfyller kraven i direktiv 98/79/EC om medicintekniska produkter för in vitro-diagnostik Varning Var vänlig beakta bruksanvisningen Tillverkare, befullmäktigad representant Enbart för engångsbruk Får ei återvändas LOT-nummer Använd före (oöppnad elleröppnad testremsaburk) Funktionsområde Temperaturområde C ( F ) Luftfuktighet % (relativ luftfuktighet) Hematokritintervall % Temperaturområde Serienummer Får ei kasseras med hushållsavfall

4 ALLMÄNT OM MÄTAREN CARESENS N TESTSTICKA PAKETIN SISÄLTÖ CareSens N mäter blodglukosen snabbt och grundligt. Teststickan drar automatiskt in blodprovet. Låt hela spetsen av teststickan vidröra bloddroppen. Teststickan fylls automatiskt CareSens N blodglukosmätare Soft Auto-lancet blodprovtagaren 10 sterila lansetter Bruksanvisning Snabbanvisning Dagbok för testresultat Förvaringspåse CareSens N teststickor Batterier OBS! Kontrollera att innehållet i förpackningen är komplett innan du börjar använda mätaren. Kontrollera också att produkterna är oöppnade. Du kan köpa en separat CareSens N -dataöverföringskabeln från importören som reservdel. Insert Kontaktyta sätt den här delen till mätaren Indikeringsfönster visar när stickan har tillräckligt med blod Provände applicera blodet till den här luckan

5 CARESENS N BLODGLUKOSMÄTARE Varning! Använd endast teststickor som är avsedda för den här mätaren. Använd endast nya teststickor. Använd endast teststickor som inte har passerat utgångsdatum. Förvara teststickorna på en torr och sval plats (1 30 C / F). Utsätt inte teststickorna för direkt solljus och värme. Förvara dem inte i kylskåp eller frys. Förvara teststickorna endast i sin originalförpackning. Förslut teststicksburken väl efter du har tagit ut en teststicka. Använd teststickan genast. Berör aldrig teststickorna med våta eller smutsiga händer. Böj, skär eller ändra inte teststickor. Förvara mätaren och teststicksburken utom räckhåll för barn. Testremsor i enny, oöppnadeller öppnadburkkananvändas till utgångsdatum, somär trycktpåburken och lådanförutsatt,atttestremsor är hanteratoch lagrat enligt anvisningar. Använd inte testremsorna efter utgångsdatum. Detta kan orsakafelaktiga resultater. Dataport Mätaren har en dataport som möjliggör att du kan överföra data från mätaren till en dator. Du kan beställa en separat CareSens N dataöverföringskabel från importören. UPP-knapp Tryck på den här knappen för att hämta resultat som har sparats i minnet eller om du vill hämta eller ändra inställningar. S-knapp Tryck på den här knappen för att starta och stänga mätaren eller för att godkänna ändringar som gjorts i MENUtillstånd. Öppning för teststickan Sätt teststickan här. Display Visar testresultat NER-knapp Tryck på den här knappen för att hämta resultat som finns i mätarens minne eller om du vill hämta eller ändra inställningar

6 CARESENS N DISPLAY Displayen visar att alla funktioner fungerar rätt. Tryck på S-knappen när du vill betrakta hela displayen alarm: larmet är installerat 02 mem: Visar resultat som sparats i minnet ljud: ljud är OFF check: testresultat har inte sparats i minnet 05 resultat: mätresultat och felkoder 06 decimalpunkt: visas när måttenheten är mmol/l mg/dl: måttenhet 08 testisticka: bloddroppen eller kontrolllösningen kan appliceras 09 minuter / 10 timmar / 11 dag / 12 månad alarm: måltidslarmet har installerats måltidssymbol: Markerar resultat från ett test som gjorts efter måltid, eller när testet är på gång batteri: Batteristyrkan är låg. Byt batteri mmol/l: måttenhet månad dag timmar minuter INSTÄLLNINGAR Tryck på UPP- eller NER-knappen för att välja det rätta värdet. Håll NER-knappen nedtryckt för att avancera snabbare. DATUM, TID JA MÅTTENHET STEG 1 SET-läget Starta mätaren genom att håll S-knappen nedtryckt i 3 sekunder. Displayen visar för ett ögonblick alla symbolerna och därefter visas SET. Tryck på S-knappen för att ställa in året. STEG 2 Ställa in år Siffran som syns på displayen betyder tillverkningsåret. Tryck på UPP- eller NERknappen för att välja det rätta året. Om du vill avancera snabbare håll ned NER-knappen. Mätaren räknar till 30( betyder år 2030) och returnerar sedan tillbaka till tillverkningsåret. När du har valt det rätta året tryck på S-knappen för att bekräfta valet. Mätaren går automatiskt till nästa steg när valet är bekräftat

7 STEG 3 Ställa in månad När du har valt året, blinkar siffrorna för månad i vänster. Tryck på UPP- eller NER-knappen för att välja den rätta månaden. Om du vill avancera snabbare håll NER-knappen nedtryckt. När du har valt den rätta månaden tryck på S-knappen för att bekräfta valet. STEG 4 Ställa in datum När du har valt månaden, blinkar siffrorna för datum vänster. Tryck på UPP- eller NERknappen för att välja det rätta datumet. Om du vill avancera snabbare håll ned NERknappen. När det rätta datumet visas, tryck på S-knappen för att bekräfta valet. STEG 5 Ställa in tidsformat Du kan välja att tiden visas antingen i 12- eller 24-timmarsformat (AM/PM). Genom att trycka på UPP- eller NER-knappen kan du välja det önskvärda formatet. AM/PM-symbolen visas inte på displayen när 24-timmarsformat har valt. När det rätta tidsformatet visas, tryck på S-knappen för att bekräfta valet. STEG 6 Ställa in timmar Genom att trycka på UPP- eller NER-knappen kan du ställa in timmen. Om du vill avancera snabbare håll ned NER-knappen. När den rätta timmen visas, tryck på S-knappen för att bekräfta valet. STEG 7 Ställa in minuter Genom att trycka på UPP- eller NER-knappen kan du ställa in minuterna. Om du vill avancera snabbare håll ned NER-knappen. När de rätta minuterna visas, tryck på S-knappen för att bekräfta valet. STEG 8 Ställa in måttenhet Mmol/L är standard. Du kan välja måttenheten mmol/l eller mg/dl. Tryck på S-knappen för att bekräfta valet

8 STEG 9 Ställa in ljud Genom att trycka på UPP- eller NERknappen kan du välja om du vill ha larmet ON eller OFF dvs. aktivera larmet eller inte. Tryck på S-knappen för att bekräfta valet och för att fortsätta till att radera minnet eller att lämna inställningstillståndet. Om du väljer ON piper mätaren i följande fall: Teststickan har sätts i mätaren. När bloddroppen har applicerats på teststickan och mätningen börjar. Testresultatet är färdigt. När du trycker på S- eller UPP-knappen för att bläddra minnet. När du trycker på UPP-knappen i samband med installeringen av efter-måltid-larm. När det är dags att mäta blodglukosen. Om du väljer OFF, alarmerar mätaren inte. Symboler för ljud visas på displayen när ljuden är OFF. STEG 10 Radera minnet och lämna inställningsläget Det visas del på displayen. Genom att trycka på UPPeller NER-knappen du kan välja antingen YES eller NO. Om du väljer YES och trycker på S-knappen kan du ta bort alla resultat som finns i minnet. När minnet har raderats, ser displayen ut som i den högra bilden. Om du inte vill ta bort alla resultat från minnet, välj NO och tryck på S-knappen och du återkommer till STEG 2. OBS! Du kan alltid lämna inställningstillståndet genom att trycka på S-knappen för 3 sekunder. Samtidigt stängs mätaren av

9 BLODGLUKOSTEST Kontrollera att du har följande utrustningar innan du börjar testa: A. Blodglukosmätare B. Teststickor C. Blodprovstagare D. En steril lansett OBS! För att minska faran för infektioner: Använd aldrig någon annans lansett eller provtagare Använd endast sterila, nya lansetter. Lansetterna är engångsprodukter. Håll lansetten och provtagare n rena STEG 1 Tvätta och torka händerna innan du börjar. STEG 2 Ta bort kåpan på blodprovstagaren genom att vrida den motsols. Inställning av insticksdjup Lansetthållare Lansett Avtryckare Kolv Laddningsknapp STEG 3 Sätt en lansett i blodprovstagaren. Sätt en lansett i lansetthållaren och tryck neråt tills den sitter tätt. Vrid inte lansetten. Skruva och ta bort lansettskyddet. Skruva kåpan tillbaka i provstagaren. Vrid kåpan motsols tills den sitter tätt. Blodprovstagning från alternativa platser (inte finger): Den normala transparenta kåpan passar också till att ta blodprov från alternative platser. Fortsätta till nästa steg

10 STEG 4 Välj insticksdjupet. Du kan välja mellan fem olika insticksdjup. Vrida på siffrorna tills du når önskad inställning. Följande rekommendationer finns: 1 och 2 för tunn hud 3 för normal hud 4 och 5 för tjock eller förhårdnad hud BLODPROVSTAGNING FRÅN ALTERNATIVA PLATSER (AST) Kontakta och rådgöra med din diabetessköterska/läkare innan du tillämpar alternativa blodprovningsplatser. STEG 5 Ladda blodprovstagaren. Drag ut kåpan tills du hör en klick. Om du inte hör klicken, har du kanske redan laddat blodprovstagaren när du satte lansetten. Du kan utföra blodprovstagning från alternativa platser t.ex. handflatan, underarmen/överarmen, vad eller lår. OBS! Blodsockret påverkas av mat, medicin, stress, träning m.m. Kapillärblodprov från fingertoppen reagerar snabbare till blodsockrets ändringar än blodprov från andra kroppsdelar. Om du vill testa strax efter mat eller träning eller om du tagit medicin, ta kapillärblod från fingertoppen!

11 Vi rekommenderar att du tar blodprovet från fingertoppen om du testar inom två timmar efter du har ätit, injicerat insulin, tagit medicin eller träning. Om du misstänker att ditt blodsocker är för lågt (hypoglykemi) eller om du är gravid alternativa platser för blodprovet tillämpas inte. STEG 6 Sätt teststickan i mätaren Sätt teststickans kontaktyta med texten CareSens uppåt i mätaren. Mätaren slås på automatiskt och en symbol för teststicka visas på displayen. Om du inte applicerar blod inom två minuter, stängs mätaren själv av. Då måste du ta teststickan bort och sätta den i mätaren på nytt. Om du inte vill aktivera måltidsmarkeringen, fortsätta direkt till steg 8. STEG 7 Måltidsmarkering Du aktiverar måltidsmarkeringen genom att hålla ned NER-knappen. Det visas symbolerna for teststicka och måltid på displayen. Symbolen för måltid visas också i samband med testresultatet. STEG 8 Välj teststället och stick Du behöver endast liten mängd av blod (minst 0,5 μl). Vidrör sidan på fingret med blodprovstagaren. Tryck på avtryckaren. Du hör en klick. STEG 9 Applicera blodprovet När bloddroppsymbolen syns på displayen, applicera bloddroppen i den sugande luckan av teststickan. Tryck inte fingret fast i teststickan. Använd inte ett smutsigt prov. Om indikeringsfönstret inte har tillräckligt med blod, sätt inte mera blod utan kasta teststickan bort och börja igen. Felkod Er4 betyder att provet är för litet eller på något annat sätt onormal. Bra blodprovet För litet blodprovet

12 DISPLAYMEDDELANDEN STEG 10 Resultat Mätaren räknar från fem till ett och testresultatet visas på displayen. Resultatet lagras automatiskt i mätarens minne. När mätningen är slutförd, ta bort teststickan. Mätaren stängs av automatiskt inom 3 sekunder. STEG 11 Ta bort lansetten. Ta bort kåpan på blodprovstagaren och ta loss lansetten. Behandla lansetten alltid försiktigt. Kassera lansetten och teststickan enligt reglerna. CareSens N mäter mängden av glukos i blodet säkert och exakt mellan 1.1 mmol/l och 33.3 mmol/l. ( mg/dl). HI och Lo displaymeddelanden visar att blodsockernivån kan vara högre eller lägre än systemets mät intervall. Om ditt testresultat ligger över 33,3 mmol/l (600 mg/dl), visas HI på displayen. Detta är en indikation på allvarlig hyperglykemi (hög blodglukos). Kontakta genast din läkare. Om ditt testresultat är lägre än 1,1 mmol/l (20 mg/dl), visas Lo på displayen. Detta är en indikation på allvarlig hypoglykemi (låg blodglukos). Då måste du följa läkarens rekommendationer

13 MINNE Mätaren lagrar de senaste 500 testresultaten med datum och tid. När minnet är fullt raderas det äldsta resultatet automatiskt. Mätaren ger mätresultatens 1, 7, 14, 30 och 90 dagars genomsnitt samt dagars genomsnitt för före (Pr)- och efter ( ) maten -tester. Du kan rulla genom testresultat på ett följande sätt: Så här rullar du genom genomsnitt STEG 1 Så här börjar du Tryck på UPP-knappen eller S-knappen. På displayen visas datum och tid under två sekunder. Därefter syns 1-dagar genomsnitt och antalet av mätningar från 1 föregående dagar. antal mätningar STEG 2 Så här rullar du genom genomsnitt Tryck på UPP-knappen Knapp för att se genomsnitt för mätningar som har gjorts Genomsnitt 1, 7, 14, 30 och 90 dagar (1, 7, 14, 30, 60, 90 dagar) Knapp STEG 3 Så här rullar du genom genomsnitt av mätningar som har gjorts före måltiden Tryck på UPP-knappen för att se genomsnitt för mätningar som har gjorts1, 7, 14, 30 och 90 före måltiden och antalet av mätningar. Pr-symbol visas på displayen. STEG 4 Så här rullar du genom genomsnitt av mätningar som har gjorts efter måltiden Tryck på UPPknappen igen för att se genomsnitt för mätningar som har gjorts1, 7, 14, 30 och 90 dagar efter måltiden och antalet av mätningar. -symbol visas på displayen. Knapp Pre mål genomsnitt (1, 7, 14, 30, 60, 90 dagar) Knapp Knapp Pre mål genomsnitt (1, 7, 14, 30, 60, 90 dagar) Knapp STEG 5 Gå tillbaks Genom att trycka på NER-knappen kan du bläddra andra testresultat. Om du vill slå av mätaren, tryck på S-knappen

14 INSTÄLLNINGEN AV LARM Så här rullar du genom testresultat STEG 1 Så här börjar du Tryck på UPP-knappen eller S-knappen. På displayen visas datum och tid under två sekunder. Därefter syns 1-dagar genomsnitt och antalet av mätningar från 1 föregående dagar. antal mätningar STEG 2 Så här rullar du genom testresultat Genom att trycka på NER- knappen kan du Knapp bläddra testresultat från det nyaste resultatet. Om du trycker på Knapp UPP-knappen kan du börja från de äldsta testresultaten. Om du vill slå av mätaren, tryck på S-knappen. Du kan installera fyra olika larm, ett för före-måltid (PP2) och tre tidslarm. PP2-larmet aktiveras 2 timmar efter installeringen för att påminna dig om att testa ditt blodsocker efter måltiden. Vid för inställt alarm hörs ljud i 15 sekunder. För att kvittera larmet tryck på någon knapp eller sätt in en teststicka i mätaren. PP2-LARM STEG 1 Installera efter måltid larm (PP2) Sätt inte en teststicka i mätaren. Tryck på UPP-knappen för tre sekunder. Det visas PP2, en symbol för alarm och ON på displayen. Mätaren går automatiskt till minnesläget och symbolen för alarm indikerar att PP2-larm har installerat. Om du vill stänga av mätaren, tryck på S-knappen för tre sekunder. STEG 2 Oaktivera PP2-larmet Tryck på UPP-knappen för tre sekunder för att oaktivera larmet. Det visas PP2, en symbol för alarm och OFF på displayen. Därefter oaktiverar mätaren automatiskt larmet och går till minnesläget. Symbolen för alarm Symbolen för alarm dunstar dunstar. Stäng av mätaren genom tryck på S-knappen för tre sekunder

15 TIDSLARM (1-3 stycken) STEG 4 STEG 1 Tryck på UPP-knappen. Minuterna blinkar i Sätt inte en teststicka i mätaren. Tryck på höger. Tryck på NER-knappen för att valja den UPP-knappen och S-knappen samtidigt för rätta minuten. Tryck på UPP-knappen för att tre sekunder. Det visas alarm 1 och OFF bekräfta valet. blinkar på displayen. STEG 2 Tryck på NER-knappen och OFF blir ON samt alarm 1 är på. Om du trycker på NERknappen en gång till blir ON OFF och alarm 1 dunstar. STEG 5 Tryck på S-knappen för att avsluta installeringen av alarm 1 och för att fortsätta installera alarm 2. Repetera steg 2-5 för att installera alarm 2 och 3. STEG 3 Tryck på UPP-knappen för att aktivera alarm 1. Timmarna blinkar i höger. Tryck på NERknappen för att installera den rätta timmen. Tryck på UPP-knappen för att bekräfta valet. STEG 6 Stäng av mätaren genom tryck på S-knappen för tre sekunder

16 BATTERIER Mätaren har två stycken färdigt installerade 3,0V litiumbatterier. Från det att batterisymbolen visas har batteriet tillräckligt med kapacitet för ytterligare 50 mätningar. När du byter batteriet, stäng av mätaren. 1. Öppna batteriluckan. 2. Drag plastskydden och ta de gamla batterierna bort och sätt in de nya batterierna. 3. Stäng av batteriluckan. När du byter batterierna, raderas inte mätresultat från minnet, men inställningar kan förändras. KONTROLLERA MÄTAREN MED KONTROLLÖSNING Med kontrollösning kontrolleras att mätaren och teststickorna fungerar ihop. Kontrollösningen innehåller en viss mängd av glukos som reagerar med teststickorna. Jämför testresultat för kontrollösningen med det intervall som står på teststicksburken. Innan du mäter ditt blodglukosvärde för första gången, träna åtgärden med kontrollösningen. Du kan mäta ditt blodglukosvärde när du har lyckats producera tre raka kontrollösningstester som ligger inom det lämpliga intervall. Du bör utföra ett kontrollösningstest när du: tar en ny teststicksburk i bruk minst en gång i veckan misstänker att mätaren eller teststickorna inte fungerar bra tror att mätningsresultaten inte är exakta tappar mätaren VIKTIG INFORMATION OM KONTROLLÖSNINGSTEST Använd endast CareSens Control kontrollösning. Använd inte kontrollösning efter det utgångsdatum som står på flaskan. Kontrollösning, mätare samt teststickorna ska vara i rumstemperatur (20 25 C / F) före testet. Skaka på kontrollösningsflaskan, ta bort den första droppen utan att använda den och torka flaskmynningen. Så får du ett gott prov och ett rätt resultat. Kontrollösning är användbart 3 månader efter flaskan har öppnats. Markera kasseringsdatumet på flaskan (det datum då du öppnade flaskan + 3 månader). Kassera lösningen efter 3 månader. Förvara kontrollösningsflaskan vid rumstemperatur (8 30 C / F) väl tillslutet. Förvara kontrollösningen inte i kylskåpet

17 VIKTIG INFORMATION OM KONTROLLÖSNINGSTEST STEG 1 Sätt en teststicka in i mätaren Sätt en teststicka in i mätaren med kontaktstrecken före och med texten CareSens uppåt. Mätaren slås på automatiskt och en symbol för teststicka visas på displayen STEG 2 Applicera kontrollösning Skaka kontrollösningsflaskan. Öppna korken. Ta bort den första droppen utan att använda den och torka flaskmynningen för att garantera den rätta resultaten. Applicera sedan en droppe på fingertoppen och vidrör droppen på ett provområde på teststickan (en öppning i teststickan som förbindas till en tunn kanal). Vänta tills droppen har absorberats, säkerhetsfönster är fullt och mätaren börjar räkna neråt. OBS! Om du inte applicerar droppen inom 5 sekunder, stängs mätaren av automatiskt. Ta bort teststickan och slå strömmen till mätaren. STEG 3 Testresultatet visas på 5 sekunder Mätaren börjar räkna neråt och resultatet visas på displayen. Tryck på NER-knappen tre sekunder och Check visas på displayen. När check visas lagras resultatet inte i minnet. STEG 4 Jämför resultatet med det intervall som står på teststickampullen. Kontrollösningsresultatet bör ligga inom detta intervall. Om testresultatet ligger utanför intervallet, upprepa testet. Testresultat som ligger utanför intervallet kan bero på följande orsaker: Fel vid utförandet av testet Kontrollösningsflaskan har inte omskakats väl Utgången eller utvattnad kontrollösning Kontrollösningen är för varm eller kall Den första droppen har inte tagits bort eller flaskmynningen har inte torkats Mätaren har kodats fel

18 FELMEDDELANDE Felmeddelande Problem Teststickan är använd. För tidig applicering av blod/ontrollösning. Temperaturen ligger över mätarens korrekta intervall. Lösning Upprepa testet med en ny teststicka. Sätt inte blodprovet/ kontrollösning in i teststickan förrän bloddroppens bild syns på teckenfönstret. Upprepa testet med en ny teststicka. Flytta dig till ett område med temperatur mellan C / F och upprepa testen efter 30 minuter. Felmeddelande Problem Teststickan är defekt, begagnad eller felplacerad. Mätaren är ur funktion. Lösning Upprepa testet med en ny teststicka. Sätt en teststicka in i mätaren med kontaktstrecken före och med texten CareSens uppåt. Läs bruksanvisning en gång till och upprepa testet med en ny teststicka. Om du får det här meddelandet en gång till, kontakta importören. Kontakta importören om felmeddelande förekommer ständigt. För litet blodprov eller onormal viskositet av blod. Upprepa testet med en ny teststicka

19 PROBLEMLÖSNING Problem Skärmen förblir släckt, trots att testremsan stuckits in i mätaren. Mätaren utför inte testet trots att en droppe blod sugits upp i testremsan. Testresultatet är inte det förväntade. Lösning Kontrollera att du stuckit in testremsan med kontaktskenorna uppåt. Kontrollera att du stuckit testremsan så långt in det går. Kontrollera att du lagt in batterierna med +-polerna uppåt. Byt batterierna. Kontrollera att bekräftelsefönstret har fyllts upp som det ska. Upprepa testet med en ny testremsa. Upprepa testet med en ny testremsa. Kontrollera utgångsdatumet för testremsorna. Kontrollera att mätaren fungerar. Obs: Om du inte lyckas lösa problemet, ta kontakt med en auktoriserad representant för i-sens. FÖRVARING OCH SKÖTSEL MÄTARE Du kan rengöra mätaren genom att putsa det med en våt duk. Torka väl. Mätarens förvaring: C, under 90% fuktighet. Förvara mätaren alltid i sin originalväska. Tappa inte mätaren. Förvara mätaren inte under direkt solljus. TESTSTICKOR Teststickornas förvaring: 1 30 C (34 86 F), under 85% fuktighet. Förvara teststickorna endast i sin originalförpackning. Förvara teststickorna på en torr och sval plats, förvara dem inte under direkt solljus. När du tar teststickan ur burken, stäng burken av genast efter det. Använd teststickan genast efter du har tagit den ur burken. Testremsor i enny, oöppnadeller öppnadburkkananvändas till utgångsdatum, somär trycktpåburken och lådanförutsatt,atttestremsor är hanteratoch lagrat enligt anvisningar. Du får inte böja, slå sönder eller försöka förändra teststickan. Förvara teststickorna utom räckhåll för barn, eftersom korken kan förorsaka kvävningen. Innanför burken finns också ett lager som innehåller torkningsämnen som kan förorsaka olika hudsymptom och vara skadligt om man sväljer det. KONTROLLÖSNING Förvara kontrollösningen väl stängd 8 30 C (46 86 F) temperatur. Förvara kontrollösningen inte i kylskåpet! Kontrollösningen fungerar 3 månader från öppningen. Kassera den gamla kontrollösningen

20 FUNKTIONSKARAKTERISTIKA Funktionen av CareSens N testremsorna för blodsockermätning har laboratorietestats och genomgått kliniska test. Noggrannhet: Noggrannheten av CareSens N blodsockermätare (modellerna GM505PA, GM505PB, GM505PC) har testats genom att jämföra blodsockervärden som patienter har uppmätt med resultaten som har fåtts med laboratorieinstrumentet YSI Model 2300 Glucose Analyzer. Följande resultat erhölls av 110 diabetespatienter vid olika kliniska enheter. Lutning Skärningspunkt med Y-axeln Korrelationskoefficient (r) Antal prover Testat koncentrationsområde 0,961 0,194 mmol/l 0, ~ 26.9 mmol/l Resultaten för noggrannheten då glukoskoncentrationen är < 4,2 mmol/l (75 mg/dl) Inom ± 0,28 mmol/l (Inom ± 5 mg/dl) 13/17 (76 %) Inom ± 0,56 mmol/l (Inom ± 10 mg/dl) 16/17 (94 %) Inom ± 0,83 mmol/l (Inom ± 15 mg/dl) 17/17 (100 %) Resultaten för noggrannheten då glukoskoncentrationen är 4,2 mmol/l (75 mg/dl) Inom ± 5 % 45/93 (48 %) Inom ± 10 % 88/93 (96 %) Inom ± 15 % 93/93 (100 %) Inom ± 20 % 93/93 (100 %) Precision: Bestämning av mätprecisionen i laboratorieförhållanden. Precision inom analysserien Blod (medelvärde) 2,1 mmol/l (38,1 mg/dl) SD = 0,1 mmol/l (1,9 mg/dl) Blod (medelvärde) 4,8 mmol/l (86,1 mg/dl) CV = 3,7 % Blod (medelvärde) 6,9 mmol/l (124,5 mg/dl) CV = 4,1 % Blod (medelvärde) 10,5 mmol/l (189,1 mg/dl) CV = 2,6 % Blod (medelvärde) 18,6 mmol/l (334,5 mg/dl) CV = 2,8 % Helhetsprecision Kontroll (medelvärde) 2,4 mmol/l (43,1 mg/dl) SD = 0,1 mmol/l (2,0 mg/dl) Kontroll (medelvärde) 6,3 mmol/l (113,4 mg/dl) CV = 3,3 % Kontroll (medelvärde) 21,2 mmol/l (381,2 mg/dl) CV = 4,1 % SD= standardavvikelse, CV = variationskoefficient. Denna visar att den maximala variationen är 4,2 %

21 GARANTI utförande under en period av fem år. Om fel uppstår åtar sig i-sens Inc. att ersätta ägaren till mätaren med en ny eller motsvarande mätare inom den här fem åren. Garantibegränsningar: 1. Garantin täcker inte slitdelar. 2. Garantin gäller endast material- och tillverkningsfel. Garantin gäller inte om ägaren själv (missbruk, olycka etc.) förorsakat felet eller om mätaren inte använts i enlighet med bruksanvisningen. i-sens, Inc. ansvarar också inte för apparatens fel eller skador om teststickor eller kontrollösning som är inte lämplig för CareSens N mätaren har använts

22 Performance Characteristics The performance of CareSens N Blood Glucose Monitoring System Strips has been evaluated in laboratory and in clinical tests. Accuracy: The accuracy of the CareSens N BGM System (Model GM505PA, GM505PB, GM505PC) was assessed by comparing blood glucose results obtained by patients with those obtained using a YSI Model 2300 Glucose Analyzer, a laboratory instrument. The following results were obtained by 110 diabetic patients at clinic centers. Precision: The precision of CareSens N Test strip was estimated with venous blood sample in the laboratory. Within Run Precision Blood average 38.1 mg/dl (2.1 mmol/l) SD = 1.9 mg/dl (0.11 mmol/l) Blood average 86.1 mg/dl (4.8 mmol/l) SD = 3.2 mg/dl (0.2 mmol/l) Blood average mg/dl (6.9 mmol/l) CV = 4.1% Blood average mg/dl (10.5 mmol/l) CV = 2.6% Blood average mg/dl (18.6 mmol/l) CV = 2.8% Slope Y-intercept 3.5 mg/dl Correlation coefficient (r) Number of sample 110 Range tested 30 ~ 485 mg/dl Total Precision Control average 43.1 mg/dl (2.4 mmol/l) SD = 2.0 mg/dl (0.11 mmol/l) Control average mg/dl (6.3 mmol/l) CV = 3.3% Control average mg/dl (21.2 mmol/l) CV = 4.2% This study shows that there could be variation of up to 4.2% Accuracy results for glucose concentration<75 mg/dl (4.2 mmol/l) Within ± 5 mg/dl (Within ± 0.28 mmol/l) 13/17 (76%) Within ±10 mg/dl (Within ± 0.56 mmol/l) Within ±15 mg/dl (Within ± 0.83 mmol/l) 16/17 (94%) 17/17 (100%) Accuracy results for glucose concentration 75 mg/dl (4.2 mmol/l) Within ± 5% Within ± 10% Within ± 15% Within ± 20% 45/93 (48%) 88/93 (96%) 93/93 (100%) 93/93 (100%)

23 Warranty Information Manufacturer s Warranty i-sens, Inc. warrants that the CareSens N Meter shall be free of defects in material and workmanship in normal use for a period of five (5) years. The meter must have been subjected to normal use. The warranty does not cover improper handling, tampering, use, or service of the meter. Any claim must be made within the warranty period. The i-sens company will, at its discretion, repair or replace a defective meter or meter part that is covered by this warranty. As a matter of warranty policy, i-sens will not reimburse the consumer s purchase price. Obtaining Warranty Service To obtain warranty service, you must return the defective meter or meter part along with proof of purchase to your nearest i-sens Authorized Warranty Station. 46

24

25

Innehåll Information Förberedelse Test Ytterliga funktioner Förvaring och skötsel

Innehåll Information Förberedelse Test Ytterliga funktioner Förvaring och skötsel Innehåll Information Viktig information: Läs först! 4 Specifikationer 6 CareSens N POP blodglukos mätsystem 7 Batterier 8 CareSens N teststicka 9 CareSens N POP bodglukosmätare 11 CareSens N POP display

Läs mer

INNEHÅLL. www.i-sens.com 3

INNEHÅLL. www.i-sens.com 3 INNEHÅLL Viktig information : Läs först! 4 Viktig information 5 Tekniska specifikationer 6 Allmänt om mätaren 7 Sätta i eller byta batterierna 8 Din mätare 9 CareSens N teststicka 10 CareSens N blodglukosmätare

Läs mer

INNEHÅLL Information Förberedelse Test Ytterliga funktioner Förvaring och skötsel

INNEHÅLL Information Förberedelse Test Ytterliga funktioner Förvaring och skötsel INNEHÅLL Information Viktig information : Läs först! 4 Viktig information 5 Specifikationer 6 CareSens N POP blodglukos mätsystem 7 Batterier 8 Din mätare 9 CareSens N teststicka 10 CareSens N POP bloglukosmätare

Läs mer

Bruksanvisning Omistajan opas

Bruksanvisning Omistajan opas Distribuerat av/jälleenmyyjä/ Distribuert av/forhandlet af: Abbott Scandinavia AB Abbott Diabetes Care BOX 509 169 29 Solna Sverige 020-190 11 11 Abbott Norge AS Abbott Diabetes Care Pb 1, 1330 Fornebu

Läs mer

On-Call EZ Blodsockermätare. Bruksanvisning. Innehåll

On-Call EZ Blodsockermätare. Bruksanvisning. Innehåll Bruksanvisning Innehåll Inledning... 2 Preparera innan mätning... 3 On-Call EZ Blodsockermätaren och dess tillbehör som behövs i blodsockermätning... 3 On-Call EZ Blodsockermätaren... 4 Display i On-Call

Läs mer

System för blodsockerkontroll 5.2. mmol/l. Före måltid. Se inställningar. Använder endast Bayers Contour Next blodsockerteststickor BRUKSANVISNING

System för blodsockerkontroll 5.2. mmol/l. Före måltid. Se inställningar. Använder endast Bayers Contour Next blodsockerteststickor BRUKSANVISNING System för blodsockerkontroll 13.10.12 12:24 mmol/l 5.2 Före måltid Se inställningar Använder endast Bayers Contour Next blodsockerteststickor BRUKSANVISNING AVSEDD ANVÄNDNING Bayers Contour Next system

Läs mer

MENARINI KUNDTJÄNST. Menarini Kundtjänst: 040 32 12 70 Detta nummer ska inte användas som larmnummer eller för medicinsk information.

MENARINI KUNDTJÄNST. Menarini Kundtjänst: 040 32 12 70 Detta nummer ska inte användas som larmnummer eller för medicinsk information. MENARINI KUNDTJÄNST Menarini Kundtjänst: 040 32 12 70 Detta nummer ska inte användas som larmnummer eller för medicinsk information. E-post: info@menarinidiagnostics.se GlucoMen LX PLUS är en medicinteknisk

Läs mer

Bruksanvisning. 2. Systemöversikt. 1. Avsedd användning. System för blodsockermätning SVENSKA. 2.1 Mätare FRAM

Bruksanvisning. 2. Systemöversikt. 1. Avsedd användning. System för blodsockermätning SVENSKA. 2.1 Mätare FRAM SVENSKA 2. Systemöversikt 2.1 Mätare FRAM ÖPPNING FÖR TESTSTICKA KNAPPEN ENTER ( ) System för blodsockermätning KNAPPAR UPP/NED ( / ) ÖPPNING FÖR TESTSTICKA Teststickan ska föras in här. KNAPPEN ENTER

Läs mer

Glukosmätarsystem. Bruksanvisning. System för blodsockermätning

Glukosmätarsystem. Bruksanvisning. System för blodsockermätning Glukosmätarsystem Bruksanvisning System för blodsockermätning Introduktion 2in1.Smart glukosmätare används i kombination med en iphone för att mäta blodsocker var som helst och när som helst. 2in1.Smart

Läs mer

Också. Ketoner. Blodglukosmätare KET BRUKSANVISNING IMPORTÖREN: NOVOBIOLAB OY, WWW.NOVOBIOLAB.FI, INFO@NOVOBIOLAB.FI, TEL.

Också. Ketoner. Blodglukosmätare KET BRUKSANVISNING IMPORTÖREN: NOVOBIOLAB OY, WWW.NOVOBIOLAB.FI, INFO@NOVOBIOLAB.FI, TEL. Också Ketoner Blodglukosmätare GLU U KET BRUKSANVISNING IMPORTÖREN: NOVOBIOLAB OY, WWW.NOVOBIOLAB.FI, INFO@NOVOBIOLAB.FI, TEL. 010 322 6989 Nova Max Plus kontrollsystem för blodglukos och ß- Ketone - Bruksanvisning

Läs mer

Blodsockermätare. 2007 ACON Laboratories, Inc. 4108 Sorrento Valley Boulevard, San Diego, CA 92121, USA

Blodsockermätare. 2007 ACON Laboratories, Inc. 4108 Sorrento Valley Boulevard, San Diego, CA 92121, USA Blodsockermätare Bruksanvisning Manual del Usuario ACON Laboratories, Inc. 4108 Sorrento Valley Boulevard, San Diego, CA 92121, USA EC REP COD E MDSS GmbH Schiffgraben 41 30175 Hannover, Germany 0197 Nummer:

Läs mer

Utrustning för blodsockermätning ANVÄNDARHANDBOK. Ersätter Bruksanvisning

Utrustning för blodsockermätning ANVÄNDARHANDBOK. Ersätter Bruksanvisning Utrustning för blodsockermätning ANVÄNDARHANDBOK Ersätter Bruksanvisning AW 06648302A Revisionsdatum: 01/2011 Innehåll: Lära känna ditt system 1 Ställa in din mätare 4 Testa ditt blodsocker 8 Lägga till

Läs mer

Utrustning för blodsockermätning. Bruksanvisning

Utrustning för blodsockermätning. Bruksanvisning Utrustning för blodsockermätning Bruksanvisning AW 06641902A Revisionsdatum: 01/2011 Innehåll: Lära känna ditt system 1 Ställa in tid och datum samt kodning av din mätare 4 Testa ditt blodsocker 8 Granska

Läs mer

Bruksanvisning Distribuerat av: Abbott Scandinavia AB Abbott Diabetes Care Hemvärnsgatan 9 171 54 Solna Sverige 020-190 11 11

Bruksanvisning Distribuerat av: Abbott Scandinavia AB Abbott Diabetes Care Hemvärnsgatan 9 171 54 Solna Sverige 020-190 11 11 DO NOT PRINT FROM THIS FILE FOR REFERENCE ONLY Bruksanvisning Distribuerat av: Abbott Scandinavia AB Abbott Diabetes Care Hemvärnsgatan 9 171 54 Solna Sverige 020-190 11 11 Abbott Oy Abbott Diabetes Care

Läs mer

Bruksanvisning. Blodsockermätare. ACON Laboratories, Inc. 10125 Mesa Rim Road, San Diego, CA 92121, USA

Bruksanvisning. Blodsockermätare. ACON Laboratories, Inc. 10125 Mesa Rim Road, San Diego, CA 92121, USA Blodsockermätare Bruksanvisning ACON Laboratories, Inc. 10125 Mesa Rim Road, San Diego, CA 92121, USA EC REP MDSS GmbH Schiffgraben 41 30175 Hannover, Germany Nummer: 1150501702 Gäller fr.o.m: 2009-12-14

Läs mer

Användarbroschyr Omistajan opas

Användarbroschyr Omistajan opas Abbott Scandinavia AB Abbott Diabetes Care BOX 509 169 29 Solna Sverige 020-190 11 11 Abbott Norge AS Abbott Diabetes Care Pb 1, 1330 Fornebu Norge 800 87 100 Blodglukosövervakningssystem Verensokerin

Läs mer

SYSTEM FÖR BLODSOCKERKONTROLL BRUKSANVISNING

SYSTEM FÖR BLODSOCKERKONTROLL BRUKSANVISNING SYSTEM FÖR BLODSOCKERKONTROLL BRUKSANVISNING NYHETER! Mindre bloddroppe, snabbare testresultat och utökat minne TRE ENKLA STEG 1 Öppna mätaren, sätt i 10-testkassetten och stäng mätaren. 1 2 Dra ut (a)

Läs mer

Aviva BLODSOCKERMÄTARE / VERENSOKERIMITTARI BLODSUKKERAPPARAT / BLODSUKKERAPPARAT. Bruksanvisning Käyttöohje Brugermanual Bruksanvisning

Aviva BLODSOCKERMÄTARE / VERENSOKERIMITTARI BLODSUKKERAPPARAT / BLODSUKKERAPPARAT. Bruksanvisning Käyttöohje Brugermanual Bruksanvisning ACCU-CHEK Aviva BLODSOCKERMÄTARE / VERENSOKERIMITTARI BLODSUKKERAPPARAT / BLODSUKKERAPPARAT Bruksanvisning Käyttöohje Brugermanual Bruksanvisning Accu-Chek Aviva är en av marknadens bästa och säkraste

Läs mer

Select ANVÄNDARHANDBOK. Utrustning för blodsockermätning. Ersätter bruksanvisning

Select ANVÄNDARHANDBOK. Utrustning för blodsockermätning. Ersätter bruksanvisning Select Utrustning för blodsockermätning ANVÄNDARHANDBOK Ersätter bruksanvisning AW 06672102A Revisionsdatum: 09/2010 Innehåll: Lära känna din mätare 1 Ställa in din mätare 4 Utföra ett blodsockertest 8

Läs mer

Om du av något skäl skulle behöva använda dig av garantiservicen under garantitiden skicka mätaren med garantidokumenten till kundtjänsten:

Om du av något skäl skulle behöva använda dig av garantiservicen under garantitiden skicka mätaren med garantidokumenten till kundtjänsten: Blodsockermätare Garanti Ditt system för blodsockermätning kontrollerades före leverans för att garantera felfri kvalité. Vänligen skicka mätaren för kontroll eller reparation tillsammans med köpehandlingarna

Läs mer

GLUCO CALEA. För säkerhet och noggrannhet BLODSOCKERMÄTARE FÖR HUNDAR KATTER HÄSTAR WELLION GLUCO CALEA

GLUCO CALEA. För säkerhet och noggrannhet BLODSOCKERMÄTARE FÖR HUNDAR KATTER HÄSTAR WELLION GLUCO CALEA BLODSOCKERMÄTARE FÖR HUNDAR KATTER HÄSTAR WELLION För säkerhet och noggrannhet Vi strävar efter att göra livet lättare för patienter och partners. Genom innovativa ideèr, råd och service. Werner Trenker,

Läs mer

BRUKSANVISNING MODEL HV-T36

BRUKSANVISNING MODEL HV-T36 Febertermometer för panna BRUKSANVISNING MODEL HV-T36 SE Förpackningens innehåll IR Febertermometer för panna Skyddslock Bruksanvisning Sensorskydd 1 st 1 st 1 st 3 st Bruksanvisning för IR Febertermometer

Läs mer

Diabetes och blodsockermätning

Diabetes och blodsockermätning Diabetes och blodsockermätning Kvalitetssäkring av patientmätarna! Britt-Marie Carlsson Vad är diabetes? En grupp sjukdomar högt blodsocker nedsatt insulinproduktion försämrad insulineffekt Diabetesdiagnos

Läs mer

Mätsystem för blodsocker med trådlös överföring

Mätsystem för blodsocker med trådlös överföring Mätsystem för blodsocker med trådlös överföring Bruksanvisning Avsedd att användas tillsammans med CONTOUR LINK blodsockermätare, Ascensia MICROFILL teststickor och kompatibel Medtronic diabetesutrustning

Läs mer

FitWareIM_Tech_SW 3/24/05 2:45 PM Page 1 FITWARE SERIES

FitWareIM_Tech_SW 3/24/05 2:45 PM Page 1 FITWARE SERIES FitWareIM_Tech_SW 3/24/05 2:45 PM Page 1 FITWARE SERIES FitWareIM_Tech_SW 3/24/05 2:45 PM Page 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING KARAKTERISTISKA EGENSKAPER 1 SPECIFIKATIONER OCH FREKVENSER 2 GRUNDLÄGGANDE KNAPPANVÄNDNING

Läs mer

BMG 4907. Svensk bruksanvisning

BMG 4907. Svensk bruksanvisning BMG 4907 Svensk bruksanvisning Generella säkerhets instruktioner - Läs bruksanvisningen noggrannt innan produkten används. Spara dessutom bruksanvisningen för framtida bruk och behåll garanti sedeln (warranty),

Läs mer

5.2 mmol BRUKSANVISNING. System för blodsockerkontroll. Påminn. Alternativ. 12:24 l 13.10. Före måltid

5.2 mmol BRUKSANVISNING. System för blodsockerkontroll. Påminn. Alternativ. 12:24 l 13.10. Före måltid System för blodsockerkontroll 12:24 l 13.10 5.2 mmol Före måltid L Påminn. Alternativ BRUKSANVISNING Använder Bayers Contour Next blodsockerteststickor AVSEDD ANVÄNDNING Bayers Contour Next USB-system

Läs mer

Vägledning vid upphandling av plasmaglukosmätarsystem för egenmätning. Lena Norlund, NLL

Vägledning vid upphandling av plasmaglukosmätarsystem för egenmätning. Lena Norlund, NLL Vägledning vid upphandling av plasmaglukosmätarsystem för egenmätning Havererade upphandlingar 2 Samarbetsprojekt Svensk förening för diabetologi (SFD) Svensk förening för sjuksköterskor i diabetesvård

Läs mer

- INSTRUKTIONER & INFORMATION -

- INSTRUKTIONER & INFORMATION - - INSTRUKTIONER & INFORMATION - ATT TÄNKA PÅ - CardioChek är enkel att använda och är liten till storleken, men tänk på att det är en högteknologisk och känslig apparat. Precis som vilken annan diagnostisk

Läs mer

Blodtrycksmätare BMG 4922 Svensk bruksanvisning

Blodtrycksmätare BMG 4922 Svensk bruksanvisning Blodtrycksmätare BMG 4922 Svensk bruksanvisning Tack för att du valde AEG från www.moon.se Applikation sektion Typ B Läs manualen och spara den för framtida bruk. Tänk på vår miljö! När produkten inte

Läs mer

Digital Blodtrycksmätare SC 6360 För mätning på överarmen. Bruksanvisning

Digital Blodtrycksmätare SC 6360 För mätning på överarmen. Bruksanvisning Digital Blodtrycksmätare SC 6360 För mätning på överarmen Bruksanvisning Innehållsförteckning Introduktion Speciella egenskaper hos SC 6360 Säkerhetsinstruktioner Hur man startar SC 6360/Byta batterier

Läs mer

Kvalitetssäkring av patientnära plasmaglukosinstrument

Kvalitetssäkring av patientnära plasmaglukosinstrument Kvalitetssäkring av patientnära Eva Landberg Emma Stockman-Jonsson Ulla-Britt Löfgren Specialistläkare i Biomedicinsk analytiker Diabetessjuksköterska Klinisk Kemi BMA Diab.sköt samordnare LIÖ LMC, Linköping

Läs mer

Fjärrkontroll Telis 16 RTS

Fjärrkontroll Telis 16 RTS Fjärrkontroll Telis 16 RTS Bruksanvisning Telis 16 RTS Pure Art.nr.: 1811020 Telis 16 RTS Silver Art.nr.: 1811021 Fjärrkontroll Telis 16 RTS 16-Kanalsfjärrkontroll Telis 16 RTS Pure Art.nr.: 1811020 Telis

Läs mer

Läs instruktionerna noggrant före användning. INNEHÅLL: Ägglossningstest, 7 teststickor, Bruksanvisning

Läs instruktionerna noggrant före användning. INNEHÅLL: Ägglossningstest, 7 teststickor, Bruksanvisning Digital Ägglossningstest Läs instruktionerna noggrant före användning. INNEHÅLL: Ägglossningstest, 7 teststickor, Bruksanvisning OBS!: Teststickan ska sitta fast i anordningen under hela tiden för testet.

Läs mer

System för mätning av blodsocker och blodketoner

System för mätning av blodsocker och blodketoner SVENSKA 2. Systemöversikt 2.1 Mätare FRAMSIDA ÖPPNING FÖR TESTSTICKA System för mätning av blodsocker och blodketoner PÅ- OCH AV-KNAPP ( ) KNAPPAR UPP/NED ( / ) BRUKSANVISNING ÖPPNING FÖR TESTSTICKA Teststickan

Läs mer

Digital promilletestare CA2010. Användaranvisning. TT Micro AS Sida 1

Digital promilletestare CA2010. Användaranvisning. TT Micro AS Sida 1 Digital promilletestare CA2010 Användaranvisning TT Micro AS Sida 1 TT Micro AS Sida 2 Innehållsförteckning Inneh Inneh Inneh Innehållsf llsf llsf llsförteckning rteckning rteckning rteckning............

Läs mer

Blodtrycksmätare Y701 CA Y701 PC Y700 CA Y700 PC

Blodtrycksmätare Y701 CA Y701 PC Y700 CA Y700 PC A U T O M A T I S K Blodtrycksmätare Y701 CA Y701 PC Y700 CA Y700 PC START STOP / Funktioner Minnesområden för två personer 60 Platser per person Medelvärdet från de 3 senaste mätningarna Datum och tid

Läs mer

Bruksanvisning V-2 SWEDISH. System för Blodsockerkontroll COLORS PROCESS CYAN PROCESS MAGENTA PROCESS YELLOW PROCESS BLACK

Bruksanvisning V-2 SWEDISH. System för Blodsockerkontroll COLORS PROCESS CYAN PROCESS MAGENTA PROCESS YELLOW PROCESS BLACK System för Blodsockerkontroll Bruksanvisning 84031144_CntrXT_UG_SV_FpBp_v2.indd ofc1 10/12/11 7:40 AM 18211 NE 68th Street, E120 Redmond, WA 98052 T425-881-5454 DATE: October 12, 2011 CLIENT: Bayer HealthCare

Läs mer

MENARINI KUNDTJÄNST. Detta nummer ska inte användas som larmnummer eller för medicinsk information.

MENARINI KUNDTJÄNST. Detta nummer ska inte användas som larmnummer eller för medicinsk information. MENARINI KUNDTJÄNST Menarini Kundtjänst: 040 32 12 70 Detta nummer ska inte användas som larmnummer eller för medicinsk information. E-post: info@menarinidiagnostics.se GlucoMen LX 2 är en medicinteknisk

Läs mer

DANA R. Felsökningsguide

DANA R. Felsökningsguide DANA R Felsökningsguide LARM OCH FELMEDDELANDEN FÖR INSULINPUMPEN SKÄRM BETYDELSE ÅTGÄRD Skärmen för svagt batteri visas när batteriet inte längre räcker till för att driva pumpen. Ett ihållande larm aktiveras

Läs mer

System för blodsockerkontroll. mmol/l 5.2. Före måltid. Se inställningar. Använder endast CONTOUR NEXT-blodsockerteststickor från Bayer BRUKSANVISNING

System för blodsockerkontroll. mmol/l 5.2. Före måltid. Se inställningar. Använder endast CONTOUR NEXT-blodsockerteststickor från Bayer BRUKSANVISNING System för blodsockerkontroll 13.10.12 12:24 mmol/l 5.2 Före måltid Se inställningar Använder endast CONTOUR NEXT-blodsockerteststickor från Bayer BRUKSANVISNING AVSEDD ANVÄNDNING CONTOUR NEXT-systemet

Läs mer

Bruksanvisning Svensk. Larmenhet & Sensorplåster

Bruksanvisning Svensk. Larmenhet & Sensorplåster Bruksanvisning Svensk Larmenhet & Sensorplåster Bruksanvisning Larmenhet & Sensorplåster Svensk version 2009 Redsense Medical AB Box 287 301 07 Halmstad www.redsensemedical.com RM-1-RM014 Innehåll Varningar

Läs mer

BRUKSANVISNING SPÄNNINGSPROVARE E4201193, 42.6702

BRUKSANVISNING SPÄNNINGSPROVARE E4201193, 42.6702 BRUKSANVISNING SPÄNNINGSPROVARE E4201193, 42.6702 Säkerhet Internationella säkerhetssymboler Varning för farlig spänning, läs bruksanvisningen. Varning! Farlig spänning. Risk för elektrisk chock Dubbel

Läs mer

MP-100. Bruksanvisning

MP-100. Bruksanvisning MP-100 Bruksanvisning INNEHÅLL Uppackning av Merit MP-100 --------------------------------------- 3 Batteriinstallation ------------------------------------------------------ 4 Nedladdning av musik ------------------------separat

Läs mer

Bruksanvisning MS 5900. Babyvåg 56-433. OBS! Läs igenom bruksanvisningen innan produkten tas i bruk.

Bruksanvisning MS 5900. Babyvåg 56-433. OBS! Läs igenom bruksanvisningen innan produkten tas i bruk. Bruksanvisning MS 5900 Babyvåg OBS! Läs igenom bruksanvisningen innan produkten tas i bruk. 56-433 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRORD...3 ALLMÄN INFORMATION...3 SÄKERHETSINSTRUKTIONER...3 MILJÖ...4 RENGÖRING...4

Läs mer

Fickanemometer. Bruksanvisning

Fickanemometer. Bruksanvisning Fickanemometer Bruksanvisning Inledning: Vi gratulerar dig till köpet av anemometern i fickformat. Denna innovativa produkt ger dig viktig information för alla utomhusaktiviteter när det gäller vindhastigheten,

Läs mer

Utrustning för blodsockermätning ANVÄNDARHANDBOK. Ersätter Bruksanvisning

Utrustning för blodsockermätning ANVÄNDARHANDBOK. Ersätter Bruksanvisning Utrustning för blodsockermätning ANVÄNDARHANDBOK Ersätter Bruksanvisning AW 06640602A Rev. datum: 09/2010 Innehåll: Ställa in din mätare 1 Utföra ett nytt blodsockertest 5 Lägga till måltidsflaggor och

Läs mer

13. 14. 15. 16. 17. 18. 19.

13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. PhoneEasy 312ci 1 9 10 2 3 4 5 6 7 8 11 12 13 14 15 16 17 18 19 1. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 1 Uttag för telefonsladd Hake för luren Knappsats Uttag för sladd till luren Volymkontroll för luren R-knapp

Läs mer

TTS är stolta över att ingå i

TTS är stolta över att ingå i Garanti & Support Denna produkt är försedd med ett års garanti för fel som uppstår vid normal användning. Vid missbruk av det Speed Tracker eller vid öppning av enheten upphör garantin. Allt utöver garantireparationer

Läs mer

SoloSTAR S. Toujeo_snabbguide2015.indd :02:55

SoloSTAR S. Toujeo_snabbguide2015.indd :02:55 SoloSTAR S N A B B G U I D E Toujeo_snabbguide2015.indd 1 2016-02-03 14:02:55 Du har just blivit ordinerad Toujeo i den förfyllda insulin pennan SoloSTAR. Du kan ställa in doser från 1 till 80 enheter

Läs mer

DELEGERING AV PROVTAGNING BLOD

DELEGERING AV PROVTAGNING BLOD 2011-03-11 1 DELEGERING AV PROVTAGNING BLOD Blod tas för analys Vid blodprovstagning tas en liten mängd blod som sedan undersöks, analyseras. Mängden blod varierar lite utifrån hur många och vilka undersökningar

Läs mer

INSTRUKTIONSMANUAL MASSAGEMATTA FÖR BILSÄTET ELLER HEMMA INSTRUKTIONSMANUAL MA100ROS MASSAGEMATTA FÖR BILSÄTET ELLER HEMMA

INSTRUKTIONSMANUAL MASSAGEMATTA FÖR BILSÄTET ELLER HEMMA INSTRUKTIONSMANUAL MA100ROS MASSAGEMATTA FÖR BILSÄTET ELLER HEMMA INSTRUKTIONSMANUAL MASSAGEMATTA FÖR BILSÄTET ELLER HEMMA INSTRUKTIONSMANUAL MA100ROS MASSAGEMATTA FÖR BILSÄTET ELLER HEMMA Struktur Kära kund, Vänligen läs noga igenom hela denna användarmanual innan du

Läs mer

BRUKSANVISNING DENVER TRC-1480 MK2 Trådlös inomhus och utomhus termometer, klocka och väderstation

BRUKSANVISNING DENVER TRC-1480 MK2 Trådlös inomhus och utomhus termometer, klocka och väderstation Swedish BRUKSANVISNING DENVER TRC-1480 MK2 Trådlös inomhus och utomhus termometer, klocka och väderstation SNABBINSTALLATIONSGUIDE 1. Skjut upp batteriluckan på baksidan av din inomhusenhet. 2. Sätt i

Läs mer

Wöhler CDL 210 CO2-logger

Wöhler CDL 210 CO2-logger Wöhler CDL 210 CO2-logger Allmänt Wöhler CDL 210 CO 2 mäter koldioxidhalten, luftfuktigheten och temperaturen. CDL kan logga och överföra mätdata online till PC. PC:n kan visa de loggade värdena som värden

Läs mer

Fukthaltsmätare. Bruksanvisning

Fukthaltsmätare. Bruksanvisning Fukthaltsmätare SV Bruksanvisning INNEHÅLLSFÖRTECKNING BRUKSANVISNING FÖR Wile 55...4 1. Leveransens innehåll...4 2. Mätarens användning...4 2.1 Förberedelse för mätningen...4 2.2 Provtagning...4 2.3

Läs mer

Bruksanvisning. Spisec AddOn spisvakt 20836 V4.6.0

Bruksanvisning. Spisec AddOn spisvakt 20836 V4.6.0 Bruksanvisning Spisec AddOn spisvakt 20836 V4.6.0 Spisec AddOn spisvakt 1. Varningar Bruksanvisning Grattis till köpet av Spisec AddOn spisvakt. I denna anvisning beskrivs användning och underhåll av produkten.

Läs mer

VIKTIG INFORMATION Kära kund, tack för att du valde UMA digitala vågen från Casa Bugatti. Som alla andra produkter ska denna produkt användas med omsorg och försiktighet för att vågen inte skadas. VAR

Läs mer

Användarmanual i-loview 7

Användarmanual i-loview 7 Användarmanual i-loview 7 Introduktion 2 3 Varning Var god läs igenom denna manual ordentligt för att försäkra dig om en säker och korrekt användning av produkten. Viktigt Vårdslös eller felaktig användning

Läs mer

Speed Sonic.dk. Du får 2 klockarmband i olika färger tillsammans med klockan och har sedan möjlighet att köpa till fler armband i andra färger.

Speed Sonic.dk. Du får 2 klockarmband i olika färger tillsammans med klockan och har sedan möjlighet att köpa till fler armband i andra färger. RAW Speed Sonic.dk RESET / EL START / STOP MODE / SET NEXT / SAVE Grattis till din nya sportklocka från Speed Sonic. Speed Sonic-klockan är utformad för att motivera och guida dig till bättre resultat.

Läs mer

LASERAVSTÅNDSMÄTARE LH

LASERAVSTÅNDSMÄTARE LH LASERAVSTÅNDSMÄTARE LH ANVÄNDARMANUAL LATRONIX AB Enhagsvägen 9 Tel: 08-446 48 30 e-mail: sales@latronix.se 187 40 Täby Fax: 08-446 48 39 www.latronix.se Dok. LH Manual 0809-Sv LATRONIX Laser Systems Besök

Läs mer

Din manual NOKIA LS-2 http://sv.yourpdfguides.com/dref/825095

Din manual NOKIA LS-2 http://sv.yourpdfguides.com/dref/825095 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NOKIA LS-2. Du hittar svar på alla dina frågor i NOKIA LS-2 instruktionsbok (information,

Läs mer

Du har just blivit ordinerad Lantus och/eller Apidra i den förfyllda insulinpennan SoloStar. Du kan ställa in doser från 1 till 80 enheter, med en

Du har just blivit ordinerad Lantus och/eller Apidra i den förfyllda insulinpennan SoloStar. Du kan ställa in doser från 1 till 80 enheter, med en SoloSTARS N A B B G U I D E Du har just blivit ordinerad Lantus och/eller Apidra i den förfyllda insulinpennan SoloStar. Du kan ställa in doser från 1 till 80 enheter, med en enhet i taget. I snabbguiden

Läs mer

Cadex Armbandsklocka. Art.nr.: 508 201

Cadex Armbandsklocka. Art.nr.: 508 201 Bruksanvisning Cadex Armbandsklocka Art.nr.: 508 201 Innehållsförteckning Inledning... 3 Funktioner... 3 Klockans fyra huvudmenyer... 4 För att ställa in tid och datum:... 5 Alarm banken... 5 Ställa in

Läs mer

Tinytag. Strömtångspaket. Rev: 2013-05-23. www.intab.se info@intab.se 0302-24 600 Gjutarevägen 1 443 61 Stenkullen

Tinytag. Strömtångspaket. Rev: 2013-05-23. www.intab.se info@intab.se 0302-24 600 Gjutarevägen 1 443 61 Stenkullen Tinytag Strömtångspaket www.intab.se info@intab.se 0302-24 600 Gjutarevägen 1 443 61 Stenkullen 1 Rev: 2013-05-23 Intab strömlogger är en logger för växelström Strömloggern är användbar vid, till exempel,

Läs mer

MINA KONTAKTPERSONER:

MINA KONTAKTPERSONER: MINA KONTAKTPERSONER: 2 1 1. FÖRBERED PENNAN Kontrollera att du har rätt insulinpenna och att insulinet ser klart och färglöst ut. Ta av skyddshatten på pennan och skruva på en ny nål. Ta sedan av nålskydden.

Läs mer

minipocket Bruksanvisning Hearing Systems

minipocket Bruksanvisning Hearing Systems minipocket Bruksanvisning Hearing Systems Innehåll Din fjärrkontroll 4 Komponenter 5 Knapplås 6 Parkoppla hörapparater 7 Funktionsöversikt 11 Övrig information 13 Rengöring 13 Byta ut batteriet 14 Felsökning

Läs mer

Allmänt Dignita Alkolås AL-6. Produktbeskrivning

Allmänt Dignita Alkolås AL-6. Produktbeskrivning Allmänt Dignita Alkolås AL-6 Detta alkolås är avsett enbart för villkorat körkort, kod 107. Detta instrument är avsett att mäta alkohol i den mänskliga utandningsluften. Alkolåset är inställt så att fordonet

Läs mer

BRUKSANVISNING TRC-1490 Trådlös inomhus och utomhus väderstation

BRUKSANVISNING TRC-1490 Trådlös inomhus och utomhus väderstation BRUKSANVISNING TRC-1490 Trådlös inomhus och utomhus väderstation LOW BATTERY OUTDOOR SENSOR INDOOR TEMPERATURE / ( C/ F) SET / ALARM SNOOZE /CHANNEL / ALARM ON-OFF OUTDOOR TEMPERATURE WIRLESS TRANSMISSION

Läs mer

Om instruktionen... 3. Varning... 3. 1. Introduktion... 3. 1.1 Standardfunktioner... 3. 1.2 Specifikationer... 4. 1.3 Display... 4

Om instruktionen... 3. Varning... 3. 1. Introduktion... 3. 1.1 Standardfunktioner... 3. 1.2 Specifikationer... 4. 1.3 Display... 4 P1 Manual Innehåll Om instruktionen... 3 Varning... 3 1. Introduktion... 3 1.1 Standardfunktioner... 3 1.2 Specifikationer... 4 1.3 Display... 4 1.4 Tangentbord... 5 1.5 Batteri... 6 1.6 Felmeddelande...

Läs mer

Installationsinstruktioner

Installationsinstruktioner Installationsinstruktioner T20RX-02AKL, T20RX-02AKM, T20/T60RX-03ADL, T20RX-03ADM, T60RX-04ASL, T60RX-04ASM, T60RX-04BSL, T60RX-04BSM,T60RX-04CSL, T60RX-04CSM, T60RX-04DSL, T60RX-04DSM, T60RX-08ASL, T60RX-08ASM,

Läs mer

Information är makt. Funktioner i Imara HRM

Information är makt. Funktioner i Imara HRM Information är makt Genom att ge akt på intensitet (hjärtfrekvens) och träningspassets längd (tid) kan du undvika överträning och skador, samt maximera dina chanser att uppnå dina mål. Funktioner i Imara

Läs mer

Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar

Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar Dokumentrevision 1.0, januari 2011 Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar Installationsanvisning Börja här 1. Kontrollera att alla delar finns med i förpackningen. (1 sensor, 1 panel, 1 kontrollenhet

Läs mer

Tack för att du valde denna produkt. Vänligen läs noga igenom instruktionerna för korrekt och säker användning.

Tack för att du valde denna produkt. Vänligen läs noga igenom instruktionerna för korrekt och säker användning. Tvåkanalig fjärrkontroll Innehåll Tack för att du valde denna produkt. Vänligen läs noga igenom instruktionerna för korrekt och säker användning. VARNING! DRA UT AC- ELLER DC-STRÖMMEN UNDER INSTALLATION!

Läs mer

GS 43. S Glasvåg. Bruksanvisning

GS 43. S Glasvåg. Bruksanvisning GS 43 S S Glasvåg Bruksanvisning Beurer GmbH Söflinger Str. 218 89077 Ulm (Germany) Tel. +49 (0) 731 / 39 89-144 Fax: +49 (0) 731 / 39 89-255 www.beurer.de Mail: kd@beurer.de svenska Innehåll 1. Bör läsas...2

Läs mer

ENGLISH FRANÇAIS ESPAÑOL 日 本 語 中 文

ENGLISH FRANÇAIS ESPAÑOL 日 本 語 中 文 ENGLISH FRANÇAIS ESPAÑOL 日 本 語 中 文 deutsch ITALIANO NEDERLANDS SVENSKA LCD 1 10 2 11 5 3 12 13 4 14 15 7 18 19 16 8 6 9 1. : Indikerar att förbrända kalorier visas 2. : Indikerar att pipton är Från 3.

Läs mer

HemoCue Albumin Patientnära

HemoCue Albumin Patientnära Upprättat datum: 2016-01-19 1(6) Division Diagnostik Revisionsnr: 2 Giltigt t.o.m.: 2018-02-01 Laboratoriemedicin Upprättare: Charlotte L Gruveström Instrumentansvarig: Instr ans HemoCue Albumin Patientnära

Läs mer

Lumitester PD-20. Användarmanual. Innehållsförteckning

Lumitester PD-20. Användarmanual. Innehållsförteckning Innehållsförteckning Lumitester PD-20 Användarmanual Tack för att du har valt Lumitester PD-20. Hela användarmanualen måste läsas innan produkten används, för att garantera en säker och korrekt användning.

Läs mer

Polar S1 fotsensor Bruksanvisning

Polar S1 fotsensor Bruksanvisning Polar S1 fotsensor Bruksanvisning 1. 2. 3. 4. 5. 6. Grattis! Polar S1 fotsensor är det bästa valet för mätning av hastighet/tempo när du springer. Den överför precisa och noga avlästa mätvärden till din

Läs mer

AM / FM Stereo Digital Radio 381RH13-A. Bruksanvisning PR-D7

AM / FM Stereo Digital Radio 381RH13-A. Bruksanvisning PR-D7 AM / FM Stereo Digital Radio 381RH13-A Bruksanvisning S PR-D7 Viktiga säkerhetsinstruktioner 1. Läs denna bruksanvisning. 2. Spara bruksanvisningen för framtida bruk. 3. Följ alla varningsföreskrifter.

Läs mer

BRUKSANVISNING EASYSTART REMOTE + MONTERINGSANVISNING FORDONSVÄRMARE TEKNISK DOKUMENTATION BRUKSANVISNING SNABBGUIDE

BRUKSANVISNING EASYSTART REMOTE + MONTERINGSANVISNING FORDONSVÄRMARE TEKNISK DOKUMENTATION BRUKSANVISNING SNABBGUIDE FORDONSVÄRMARE TEKNISK DOKUMENTATION BRUKSANVISNING EASYSTART REMOTE + SV BRUKSANVISNING SNABBGUIDE MONTERINGSANVISNING MANÖVERDON FÖR EBERSPÄCHER VÄRMARE A WORLD OF COMFORT 2 FORDONSVÄRMARE TEKNISK DOKUMENTATION

Läs mer

Vi hoppas att du ska vara nöjd med din nya produkt

Vi hoppas att du ska vara nöjd med din nya produkt Vi hoppas att du ska vara nöjd med din nya produkt Bacapp ger endast en uppskattning av hur mycket alkohol du har i blodet via ett utandningsprov. För att få reda på ditt verkliga värde krävs ett blodprov.

Läs mer

SNABBGUIDE Bläddra bland lagrade telefon- nummer Radera ett nummer Telia Anita Radera alla nummer NUMMERPRESENTATION

SNABBGUIDE Bläddra bland lagrade telefon- nummer Radera ett nummer Telia Anita Radera alla nummer NUMMERPRESENTATION SNABBGUIDE Bläddra bland lagrade telefonnummer Tryck eller en eller flera gånger. Radera ett nummer När numret visas i teckenrutan, tryck RADERA två gånger. Radera alla nummer Tryck eller. Håll RADERA

Läs mer

VÄNLIGEN LÄS DENNA ANVÄNDARGUIDE NOGA INNAN INSTALLATION OCH SPARA FÖR FRAMTIDA ANVÄNDNING.

VÄNLIGEN LÄS DENNA ANVÄNDARGUIDE NOGA INNAN INSTALLATION OCH SPARA FÖR FRAMTIDA ANVÄNDNING. ANVÄNDARGUIDE FÖR OPTISK BRANDVARNARE Kommersiell referens: 2103-002 Utvecklad av CAVIUS Larmet är avsedd för installation i bostadshus, husvagnar, villavagnar och husbilar. De rekommenderas inte för båtar.

Läs mer

OCS-P Högupplöst Prissättningsvåg

OCS-P Högupplöst Prissättningsvåg OCS-P Högupplöst Prissättningsvåg Innehåll 1. Säkerhet... 3 2. Innehåll... 4 3. Specifikationer... 4 4. Kapacitet... 5 5. Knappar på fjärrkontrollen... 5 6. Användning... 5 Sätta på/stänga av... 5 Nollställning

Läs mer

Enjoy innovation. mylife Unio inspirerad av användare, utformad för dig. A-täckning av 100 % 1 i metoden Consensus Error Grid (CEG)*

Enjoy innovation. mylife Unio inspirerad av användare, utformad för dig. A-täckning av 100 % 1 i metoden Consensus Error Grid (CEG)* Enjoy innovation. A-täckning av 100 % 1 i metoden Consensus Error Grid (CEG)* mylife Unio inspirerad av användare, utformad för dig. Modernt blodglukosmätsystem med intuitiva funktioner Teststickan sätts

Läs mer

Personsökare RX-300 Bruksanvisning

Personsökare RX-300 Bruksanvisning Personsökare RX-300 Bruksanvisning Personsökare RX-300 är en trådlös mottagare med 99 kanaler Sändarna/larmen som används tillsammans med RX-300 kan programmeras valfritt på de 99 kanalerna Man kan använda

Läs mer

Bruksanvisning för. Triplog AlcoTrue. Alkomätare. For everyone s. safety

Bruksanvisning för. Triplog AlcoTrue. Alkomätare. For everyone s. safety Bruksanvisning för Triplog AlcoTrue Alkomätare For everyone s safety Introduktion Tack för att du har köpt Triplog AlcoTrue alkoholmätare från Opus Prodox AB. AlcoTrue använder samma typ av mätteknik som

Läs mer

Home STAR Reseväderstation Bruksanvisning Artikelnummer 646000

Home STAR Reseväderstation Bruksanvisning Artikelnummer 646000 Home STAR Reseväderstation Bruksanvisning Artikelnummer 646000 Avsedd användning Reseväderstationen visar tid, datum, temperatur, luftfuktighet, väderprognos och månfas. Den har också en integrerad larmfunktion.

Läs mer

ph-mätare model 8690 Manual (ver. 2.0) web: www.termometer.se e-mail: info@termometer.se tel: 08-753 00 04 fax: 08-50001399

ph-mätare model 8690 Manual (ver. 2.0) web: www.termometer.se e-mail: info@termometer.se tel: 08-753 00 04 fax: 08-50001399 ph-mätare model 8690 Manual (ver. 2.0) Innehållsförteckning Förord 2 Funktionsbeskrivning 2 Display 2 Knappar & indikatorer 2 Att mäta ph 3 Övriga inställningar 4 Automatisk temperatur-kompensation (ATC)

Läs mer

ph-mätare model 8690 Manual (ver. 1.0)

ph-mätare model 8690 Manual (ver. 1.0) ph-mätare model 8690 Manual (ver. 1.0) 1 Innehållsförteckning Förord...3 Funktionsbeskrivning...3 Display...3 Knappar & indikatorer...3 Att mäta ph...3 Sleep mode...4 Övriga inställningar...4 Automatisk

Läs mer

Manual BC-545 ANVÄNDARMANUAL

Manual BC-545 ANVÄNDARMANUAL Manual BC-545 1 INTRODUKTION Manualen är till för att hjälpa dig att komma igång och ställa in vågen samt ge dig information om de grundläggande funktionerna. SÄKERHETSVARNING! Observera att personer med

Läs mer

Bruksanvisning BTE-100. www.facebook.dk/denver-electronics

Bruksanvisning BTE-100. www.facebook.dk/denver-electronics Bruksanvisning BTE-100 www.facebook.dk/denver-electronics 1. Instruktioner för knapp: Ström på/av Ange ihopparningsläge Pausa/Spela Svara i telefonen Avsluta ett samtal Avvisa ett samtal Volym upp Föregående

Läs mer

GS 42 S Glasvåg Bruksanvisning

GS 42 S Glasvåg Bruksanvisning GS 42 S S Glasvåg Bruksanvisning Beurer GmbH Söflinger Str. 218 89077 Ulm (Germany) Tel. +49 (0) 731 / 39 89-144 Fax: +49 (0) 731 / 39 89-255 www.beurer.de Mail: kd@beurer.de S svenska Bästa kund! Vi gläder

Läs mer

LITIUMDUBBELLADDARE 1941-P-1368 LITIUMMINILADDARE 1941-P-1341

LITIUMDUBBELLADDARE 1941-P-1368 LITIUMMINILADDARE 1941-P-1341 LITIUMDUBBELLADDARE 1941-P-1368 LITIUMMINILADDARE 1941-P-1341 LÄS OCH FÖLJ DESSA INSTRUKTIONER NOGA Keelers litiumladdare och handtag Läs detta instruktionsavsnitt noga innan du använder din Keelerprodukt.

Läs mer

www.nordtec.se testo 410-2 Bruksanvisning Kundtjänst/service:

www.nordtec.se testo 410-2 Bruksanvisning Kundtjänst/service: testo 410-2 Bruksanvisning Kundtjänst/service: Nordtec Instrument AB Leveransadress: Box 12036 Elof Lindälvs Gata 13 402 41 Göteborg Majnabbe (Tysklandsterminalen) Telefon: 031-704 10 70 414 55 Göteborg

Läs mer

Vägledning vid upphandling av plasmaglukosmätarsystem för egenmätning

Vägledning vid upphandling av plasmaglukosmätarsystem för egenmätning Version 2017-01-31 Vägledning vid upphandling av plasmaglukosmätarsystem för egenmätning En arbetsgrupp med representanter för organisationerna nedan har arbetat med den ursprungliga listan (version 2014-03-31)

Läs mer

B-HbA1c, DCA Vantage Metodbeskrivning Patientnära analysverksamhet

B-HbA1c, DCA Vantage Metodbeskrivning Patientnära analysverksamhet 1(5) Metodbeskrivning Patientnära analysverksamhet HbA1c eller glykerat hemoglobin är en hemoglobinvariant som bildas då glukos i blodet långsamt binds till Hb och som återspeglar medelkoncentrationen

Läs mer

Svensk Bruksanvisning

Svensk Bruksanvisning Svensk Bruksanvisning OBSERVERA!! Innan du använder denna apparat rekommenderar vi att du noggrant läser igenom denna bruksanvisning samt alla säkerhetsföreskrifter. Mycket nöje med denna apparat. VARNING:

Läs mer

Bruksanvisning. HappyDay. talande personvåg

Bruksanvisning. HappyDay. talande personvåg Bruksanvisning HappyDay talande personvåg Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1: Inledning... 3 2: Beskrivning och leveransinnehåll... 4 3: Strömförsörjning... 4 4: Start och knappbeskrivning...

Läs mer

Utdrag ur manual DUCT. Drift & Skötselinstruktion

Utdrag ur manual DUCT. Drift & Skötselinstruktion Utdrag ur manual DUCT Drift & Skötselinstruktion Sida 14 av 20 13. Drift & Skötselinstruktion 13.1 Rengöringsintervall UV rören ska rengöras med jämna mellanrum för att funktionen på DUCT anläggningen

Läs mer