Nyckeln till Norrlands lås. del 3 Från krig till krig jublande glädje och djup depression

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nyckeln till Norrlands lås. del 3 Från krig till krig jublande glädje och djup depression"

Transkript

1 Nyckeln till Norrlands lås del 3 Från krig till krig jublande glädje och djup depression

2 Bra att veta innan man börjar arbeta med Nyckeln till Norrlands lås Introduktion Här presenteras några av de förutsättningar som skapade den tidsanda som fanns från sekelskiftet 1900 fram till det andra världskrigets slut. Det berättar lite om förutsättningarna och idealen som var moderna från det att man beslöt sig att bygga Bodens fästning fram till det att andra världskriget var slut. Nyckeln till Norrlands lås handlar om 1900-talets historia och är tänkt att användas tillsammans med Försvarsmuseum Bodens basutställning Norrlands lås. Det här materialet, Nyckeln till Norrlands lås, har tagits fram för att göra det möjligt för lärare i högstadiet och gymnasiet, att själva arbeta med sina elever om 1900-talets historia. Materialet är tänkt att tipsa om intressanta fördjupningsområden och erbjuda mer lokalt förankrad historia och visa hur stora händelser kan speglas i och påverka det lilla samhället. Materialet bygger på samma händelser och information som utställningen Norrlands lås. Försvarsmuseum Bodens barn och ungdoms symbol har äntligen fått sitt namn! Vid en tävling på museets hemsida avgjordes det att haren hädanefter ska vara känd som Svajjen. Symbolen har skapats av Hanna Schimmer och Helena Svanberg för att göra det lättare för museets besökare att avgöra om en utställning, aktivitet eller material är lämpligt för barn och ungdomar. Om Svajjen bär ett halsband med en siffra på så indikerar siffran vilken ålder utställningen, aktivteten eller materialet är tänkt att rikta sig till. Men varför just en hare? Museet ligger som känt på det gamla A8 området och här fanns, redan innan museet började byggas 2006, flertalet harar som inte alltid sett med så blida ögon på museets aktivteter på området. Då hararna har anpassat sig till museet och allt som händer på området vill vi nu hedra våra skuttande vänner genom att ha dem som förlaga till vår museipedagogiska symbol. Oro, krig, glädje och fred Under andra hälften av 1800-talet skedde industrialiseringen i allt högre tempo. Industrialiseringen ledde till en växande arbetarklass, inflyttning till städerna, växande klasskillnader men också till en ökad kamp för rättvisa. Många nya uppfinningar gjordes, fabriker byggdes. Med järnväg, ångfartyg, bilar och flygplan blev möjligheterna att resa runt i världen större. Människor övergav jordbruken, lämnade landsbygden och flyttade in till städerna för att arbeta på fabriker. Självhushållningen minskade allt mer, istället blev man lönearbetare. Eftersom bostadsbyggandet i städerna inte kunde hålla takt med inflyttningen blev det nya livet ofta synonymt med trångboddhet och försämrad boendekvalitet. Arbetarna organiserade sig för att tillsammans kämpa för bättre arbetsvillkor och drägligare liv för sig och sina familjer. Människor började emigrera över hav och land för att försöka skapa sig en bättre tillvaro. Vid slutet av 1800-talet och början av 1900-talet hade även nationalismens ideal blivit allt viktigare. Runt om i världen började folk med gemensam historia och kultur vilja bilda egna nationer. Det nationellt särskiljande samlades in och visades. Historia blev allt viktigare och många museer startade sin verksamhet för att visa det genuina med sitt lands historia. Nationalismen enade på många sätt, men den söndrade också, vilket ledde till stor oro i världen. Det fanns många riken som hölls samman med hjälp av krig, pakter och politik. Det var sedan lång tid tillbaka vanligt att kungahusen, genom giftermål, slog samman områden med olika kultur och historia. På många håll kämpade grupper för självständighet och krävde att riken splittrades och slogs samman utifrån nationalistiska förutsättningar istället. De stora imperiernas kolonier skulle ges självständighet även om de helt saknade erfarenhet av att styra sig själva vilket skapade helt nya problem. Politisk oro, nationalism och politiska pakter mellan stater skapade ett otryggt Europa under 1910-talet. Oron var stor för att ett nytt krig skulle bryta ut. Detta trots att det hade varit fred i Europa i ungefär 40 år. Sverige var vid det första världskrigets utbrott alliansfritt i fred och neutralt i krig. Men inget land var isolerat och oberoende längre. Självklart påverkades också Sverige av det första världskriget när det bröt ut Sverige ville organisera om sitt försvar med anledning av hur omvärlden förändrats, men man var oeniga om hur det ska ske. Sedan 1901 hade Sverige allmän värnplikt och det mer än 200 år gamla knektsystemet, med en stående armé, hade försvunnit. Den allmänna värnplikten innebar att alla män i Sverige mellan 20 och 42 år var tvungna att göra värnplikt i den svenska armén. Den allmänna värnplikten gav dem som kämpade för allmän rösträtt i Sverige vatten på sin kvarn. Skulle alla män tvingas att gå i krig för sitt land skulle också alla män ha rätt att rösta i valen var det fortfarande bara män som rösträttsfrågan gällde. När det första världskriget bröt ut förändrades livet i Sverige. Blockader ledde till brist på varor, ransoneringar och en växande svart marknad. Kriget varade i nästan fem år innan det tog slut. Efter det första världskrigets slut var världen väldigt optimistisk. Aldrig mer skulle människor behöva uppleva ett sådant krig. Nationernas Förbund, NF, en föregångare till Förenta Nationerna, FN, bildades och en internationell domstol i Haag. Eftersom man inte lyckades ena alla nationer försvagades NF snabbt. I Sverige infördes allmän rösträtt för både män och kvinnor 1921, man trodde på fred och skar ner försvarets budget. 20-talet kallades internationellt för det glada 20-talet. Kvinnans frigörelse ökade och nya uppfinningar underlättade vardagen. Frigörelse och glädje var de ord som beskriver tiden. Även ekonomiskt var det en glädjens tid. Ekonomin i världen var god, förutom i Tyskland som hade stora krigsskadestånd att betala och dessutom var tvunget att bygga upp sina industrier och infrastruktur igen. Företag gick bra, man började investera på börser världen över och många försökte göra snabba klipp på börsen med sparade pengar. Det var lätt att få lån från banker och många investerade med lånade pengar. Plötsligt sprack bubblan och lågkonjunktur och depression bredde ut sig, både i USA och Europa. 30-talet blev den stora återhämtningens tid runt om i världen, men även de stora, extrema politiska rörelsernas tid. Rörelser som nazismen och fascismen var på frammarsch genom att lova bättre ekonomi, arbeten och större statliga skyddsnät för människor. Det oroliga politiska klimatet gjorde att det blev pakternas och de militära upprustningarnas tid. Under 30-talet lade man i Sverige pengar på sociala reformer, bättre bostäder och statlig omsorg för barnen. Gratis skollunch, betald semester, sjukpenning och folkpension var viktiga frågor. Snart tog oron för utvecklingen i världen över när nästa stora krig närmade sig var det dags för det andra världskriget. De inkallade soldaterna ryckte in. Vardagen, både för de inkallade männen och för familjerna som var kvar hemma förändrades. Strider pågick runt hela Sverige vid ett eller annat tillfälle under kriget. Först var det strider i norra Finland, sedan i Norge och Danmark. Sverige blev snabbt inringat och avspärrningar gjorde situationen tidvis ganska svår, även om Sverige aldrig deltog i kriget. Ransoneringarna påverkade alla. Efter fem år tog kriget slut när USA släppte atombomber över Hiroshima och Nagasaki. Det blev återigen fred i världen. Förenta Nationerna, FN, bildades för att se till att inga fler världskrig bröt ut. Inte långt senare började USA och Sovjetunionen en kylig maktkamp. Det kalla kriget med ständigt kärnvapenhot övergick i en sorts maktbalans, när båda nationerna med en knapptryckning kunde förinta, inte bara motståndaren, utan en stor del av omvärlden. Här har ni honom: Svajjen!

3 När kriget tagit slut När det första världskriget var slut 1919, blev det bättre tider i hela Europa utom i Tyskland. Även i Norden var det oroliga och fattiga tider. I USA var det strålande tider och man såg ljust på framtiden. Tiden kallas det glada 20-talet och pågick fram till börskraschen i New York hösten Börskraschen ledde till en ekonomisk depression i USA och Europa. Depressionen lättade ju längre in på 30-talet man kommer men riktigt bra tider blev det inte förrän det andra världskriget bröt ut. Då vände ekonomierna uppåt igen. Förändringar Under 20-talet sker många förändringar. Det första världskriget skulle vara kriget, som gjorde slut på storkrigen. Den internationella samarbetsorganisationen Nationernas Förbund, NF, bildades Tanken var att skapa ett forum för att lösa framtida internationella konflikter och oenigheter på fredlig väg. Det visade sig senare att NF av olika anledningar blev en ganska maktlös organisation. NF ersattes efter det andra världskriget av FN, Förenta Nationerna. Freden efter det första världskriget skapade många nya självständiga stater. Några exempel var Finland, Estland, Lettland, Litauen, Polen, Tjeckoslovakien, Ungern, Österrike, Jugoslavien och Turkiet. Det brittiska imperiet föll efter det första världskriget sönder allt mer, och självständiga nationer bildades mer eller mindre fredligt. Några exempel är Irland som 1921 blev en republik bortsett från Nordirland, som blev kvar under brittiskt styre. Storbritannien gav även Egypten självständighet I Italien blev ekonomin allt sämre, och italienarna oroades över kommunismens utbredning kom Benito Mussolini till makten genom att lova att skydda landet mot anarkister, kommunister och socialister. Våren 1918 hade det varit oroligt i Öst- och Centraleuropa och flera försök hade gjorts för att nå självständighet. Det var bland annat i Polen och Ungern protester skett. Sovjetunionen bildades 1922 och 1927 har Josef Stalin skaffat sig total makt över det kommunistiska partiet. I Indien började Gandhi en kampanj för att genom passivt motstånd och genom att inte samarbeta, bli av med ockupanterna från Storbritannien så att Indien kunde bli självständigt. Dåliga tider Till skillnad från USA, vars ekonomi gick väldigt bra i början av 20-talet, var det sämre tider i Europa, särskilt i Tyskland och Österrike. Stora delar av Europa låg i ruiner efter kriget och måste byggas upp igen. Men Europa återhämtar sig under 20-talet. I fredsavtalen hade Tyskland förlorat mycket tillgångar och var tvungen att betala stora krigsskadestånd till segrarna. Den tyska regeringen försökte lösa betalningarna genom att låta trycka upp mer pengar. Men det ledde bara till att pengarna blev värda allt mindre, inflation. När pengarna blev mindre värda hade människorna i Tyskland inte råd att handla och deras besparingar blev snabbt värdelösa. När inflationen var som värst tapetserades väggarna med sedlar eller så eldades det med sedelbuntar, då papperet som pengarna var tryckta på var värt mer än valören på sedlarna. Hus gick inte att sälja och från många arbetsplatser utbetalades ingen lön. Att driva jordbruk, odla egen mat och ha egna djur var det enda sättet att ha råd att äta sig mätt. Inflationen i Tyskland gjorde att den tyska medelklassen förlorade allt. Det blev allt mer oroligt politiskt vilket gjorde att extremistgrupper fick fler anhängare. Tyskland tvingades på grund av sin dåliga ekonomi att ställa in betalningen av det överenskomna krigsskadeståndet från första världskriget. Franska och belgiska trupper ockuperade då Ruhrområdet 1923 för att tvinga Tyskland att betala. Att just Ruhrområdet ockuperades berodde på att det var där en stor del av Tysklands industrier fanns. Under den andra hälften av 20-talet blev Tysklands ekonomiska situation lite bättre. USA lånade ut pengar till landet, och industrierna började sakta producera igen vilket gjorde att man kunde betala skadestånd och lån igen. Franska och belgiska trupper lämnade då Ruhrområdet fick Tyskland gå med i Nationernas Förbund. De sociala spänningarna och depressionen, som följde på börskraschen 1929, påverkade politiken i Tyskland fick Hitler full kontroll över Tyskland. Nationernas Förbund som bildades 1919 skulle få nationerna att samarbeta och behålla freden i världen. NF arbetade också med att till exempel bekämpa sjukdomar. Woodrow Wilson grundade NF Han var då USA:s president kom Mussolini, fascismens grundare i Italien, till makten. Mussolini ville skydda Italien mot anarkister, kommunister och socialister bildades Sovjetunionen. Nya självständiga stater som bildades efter första världskriget var bland annat Finland, Estland, Lettland, Litauen, Polen, Tjeckoslovakien, Ungern, Österrike, Jugoslavien och Turkiet.

4 Uppfinningar och nyheter Många nya uppfinningar gjordes och revolutionerade hemmen på 20-talet. Exempel på nya uppfinningar var kylskåpet, elektriska strykjärn och brödrostar. Men även tv-apparater, radio och dammsugare började finnas i allt fler hem. Kroppens kemi, hormoner, olika vitaminer fick man kunskap om och atomerna upptäcktes. Nya mediciner och vacciner började säljas. Sulfa blev den första antibakteriella medicinen, och den räddade livet på många. Upptäckten av insulinet 1923 gjorde att människor inte längre behövde dö av diabetes upptäcktes även de olika blodtyperna. Bättre tider Några år in på 20-talet förändrades mycket till det bättre. Det gick bra att tjäna snabba pengar under andra hälften av 20-talet. Många kunde köpa varor som tillverkades i fabrikerna eftersom att lönerna ökade. Vanliga människor fick en bättre vardag. Inom nästan alla områden gjordes nya upptäckter. Patenträtten utvecklades, vilket gjorde att företag tjänade mycket pengar på att ha ensamrätt på sina varor. Fabriker och löpande band ökade vinsterna för företagen. Tack vare masstillverkning och masskonsumtion kunde varuhus och butikskedjor sänka priserna, så att fler hade råd att handla, och varuhusen fick fler kunder. Många flyttade till städer och till områden med industrier. Dyra, större konsumtionsvaror, till exempel bilar, tvättmaskiner, dammsugare och möbler kunde köpas på avbetalning. Man trodde att den positiva trenden skulle hålla i sig, och många började investera på börsen för att göra snabba vinster. Även köp av aktier kunde göras på avbetalning. En intresserad investerare behövde bara betala 10 procent av priset på aktierna kontant. Resten tog man på avbetalning. Byggandet och det moderna hemmet Under 20-talet började man bygga höghus och skyskrapor i större omfattning. Den med stål förstärkta betongen användes mer och mer. Innan sekelskiftet 1900 var det ovanligt med byggnader, som var mer än sex våningar höga. Det berodde på att hissar var dyra och ovanliga, och långa trappor var opraktiska och jobbiga att gå i. Det var heller inte möjligt att få upp rinnande vatten över 15 meter. Men förstärkt betong, hissar och vattenpumpar möjliggjorde höga byggnader. Flera stora byggen planerades och inleddes i USA under det glada 20-talet och avslutades under 30- talet bland annat Empire State Building i New York. Byggnaden invigdes under depressionen 1931 och var världens högsta byggnad fram till World Trade Center öppnades Spiran på toppen var tänkt att fungera som mast och depå för zeppelinare, luftskepp, men uppvindarna, som bildades runt byggnaden, gjorde det omöjligt att använda den. Ett annat stort byggprojekt som genomfördes under 30- talet var bygget av Golden Gate bron i Kalifornien. Golden Gate är en meter lång hängbro gjord i stål. För att skydda stålet mot väder och vind och för att den skulle synas i dimman målades den med en speciell rödbrun skyddsfärg. Det tog fyra år, mellan 1933 och 1937, att måla bron. Skyskrapan Empire State Building har 102 våningar och är 381 meter hög. Om man räknar med tornspiran och radiomasten blir byggnaden 443, 2 meter hög. Sitt namn har den fått från smeknamnet på staten New York som även kallas The Empire State. Skyskrapan har blivit en av världens mest kända byggnader bland annat genom de filmer den medverkat i. Över 100 filmer har det blivit och den mest kända är nog King Kong inspelad Det är på Empire State Building som jättegorillan klättrar upp och till slut blir attackerad av flygplan och faller död till marken. Efter det att World Trade Center den 11 september 2001 blev utsatt för en terroristattack, blev Empire State Building återigen New Yorks högsta byggnad. Men inte världens högsta byggnad. Det är sedan januari 2009 byggnaden Burj Dubai i Förenade Arabemiraten som håller rekordet med 818 meter började svenskarna Baltzar von Platen och Carl Munters att försöka konstruera ett kylskåp för hemmabruk. Målet var att konstruera en apparat helt utan rörliga delar. Genombrottet kom när de testade att använda vätgas i kylelementet kunde de presentera sitt kylskåp som ett gemensamt examensarbete på Tekniska Högskolan, samtidigt Utvecklingen på 20-talet höjde även standarden på hemmen och skapade billiga hus för mindre pengar. Nya material och byggmetoder gjorde att husen blev lättare att hålla varma och var lättare att städa och underhålla. Det skapades smakfulla hus till familjer som hade små inkomster och inte hade några tjänare. Funktionalitet, effektivitet, ekonomi och renlighet var viktigt. Efter 1917 blev det modernt med maskintillverkade möbler. Bra och billiga vardagsvaror för alla var målet. Enkla, harmoniska former skapade av konstnärer och arkitekter. De här tankarna användes när enkla men välutrustade hyreshus byggdes för arbetare, med bland annat badrum och gasspis som standard, och ett eller två rum och kök. som de ansökte om patent på sin uppfinning. Det blev en världssensation. Flera av deras lösningar framstår fortfarande som genialiska. Innan kylskåpet uppfanns så hade man maten i skafferiet och senare i isskåp. Isskåp var ett skåp med håliga väggar. Mellan väggarna fyllde man i is en gång per dag. I skåpet hölls maten sval ganska länge. Kylskåp, gasspis, brödrost och tvättmaskiner sparade massor med tid för hemmafruarna. Kylskåpet gjorde att man kunde förvara frukt, grönsaker och andra matvaror, som annars lätt förstördes. När kylskåpet uppfanns, kunde man börja äta mer nyttig mat som frukt och grönsaker. Människorna blev friskare, kunde handla mer sällan, eftersom maten kunde förvaras längre tid, och mat kunde fraktas längre sträckor med tåg, bil eller båt utan att den blev dålig. Det fanns gott om mat, och den var billig att köpa. Kött och potatis hade varit basvarorna tidigare men började nu blandas med frukt, grönsaker och mjölk. Eftersom man hade upptäckt vitaminer några år tidigare, blev det allt viktigare på 20-talet att äta frukt, grönsaker och mjölk. Hemmafruarna slapp göra all mat själv, eftersom man började kunna köpa halvfabrikat i affärerna. Mycket mat köptes på burk, till exempel majs, skalad potatis, skalade ärtor och skinka, vilket sparade mycket tid. 6

5 Frigörelse Det glada tjugotalet var ungdomens uppror mot de äldre. Detta var en festkultur, där det var tråkigt att tänka på morgondagen. Det startade i USA där jazzmusiken blev ungdomens egen musik. Unga flickor uppförde sig friare och fräckare än någonsin. Charleston blev dansen som alla ville dansa, och knäkorta klänningar och cigaretten i ett långt munstycke blev det som alla djärva flickor måste ha. Nu uppstod gossflickan som ideal. Kvinnan Under 20-talet förändrades kvinnans roll allt mer. Kvinnorna tilläts att röka och dricka offentligt. Samtidigt fick kvinnorna börja ha kroppskontakt med män när de dansade. Det blev modernt med kort hår, att sminka sig och bära korta och färgglada klänningar. Klänningarna syddes av nya tyger, som gjorde klänningarna lätta, och metalliska tyger blev vanligare. Kvinnorna slutade också att bära korsett. Massproduktion av kläder i fabriker gjorde att kläder blev billigare att köpa men man kunde även köpa mönster i veckotidningar och sy själv. I brevskolor, som var populära under mellankrigstiden, lärde kvinnor sig att sy klänningar, inreda hemmet och laga mat. Kvinnorna hade tätt sittande hattar för att visa upp det kortklippta håret i nacken och började använda mer smycken i öronen, runt halsen och på armarna. Smyckena var oftast av plast eller bakelit för att de skulle vara lätta och tåliga. Oäkta ädelstenar i smyckena blev populära under 20-talet. Ädelstenarna inspirerades av naturen, Kina, Japan och de faraogravar som nyligen hade upptäckts i Egypten. 20- och 30-talet var den franska modeskaparen Coco Chanels era. En rak stil, med en plattbröstad look, där man inte brydde sig om den naturliga midjan utan skärpet sjönk ner till höfterna. De vida långbyxorna, som några mycket modemedvetna kvinnor bar kallades strand- eller fritidspyjamas. 20- talets rutiga sportkostym för herrar bestod av kavaj, väst och vida knäbyxor blev de vida säckiga långbyxorna, som ursprungligen bars av studenterna i Oxford, moderna. De kallades Oxford bags. I mitten på 20-talet blev pelargonie- eller hallonröda läppar och blek hy modernt. Under det sena 20-talet blev solbränna populärt, och mörkt puder tillverkades för dem som inte hade tid att sola. Till det en hård sminkning, getingstugna läppar med överdriven amorbåge, rouge, plockade ögonbryn och kort hår. De populära häftiga danserna på 20-talet inspirerade till bruket av fransar och pärlor på klänningarna vilket underströk rörelserna hos dansarna. Hösten 1908 rullade den första T-forden ut från fabriken i Detroit. Ford startade fabriken 1903 och fram till 1908 hade man avverkat modellerna A till S innan succén med T-forden kom. Första året T-forden såldes slog den försäljningsrekord med sålda bilar. The Spirit of St. Louise var ett ensitsigt monoplan av modellen Ryan. Planet gjorde 1927 den första ensamflugningen över Atlanten. Flygningen gjordes från New York till Paris och resan tog 33 timmar och 30 minuter. Pilot var amerikanen Charles Lindbergh. 20-talets bilreklam fokuserade för första gången även på kvinnorna som köpare. Biltillverkarna började erbjuda fler färger på bilarna och kvaliteten förbättrades på inredning och stoppning i bilarna. Bilarna fick ballongdäck och stötdämpning för att de skulle vara bekvämare för passagerarna. Bilarna blev mer lättkörda för att kvinnor skulle orka styra och hantera dem. Det första världskriget bidrog till att flygplansutvecklingen ökade i snabb takt. När man började använda flygplan mer utbrett, fraktade de mest post. I början av 20-talet hade planen blivit större och pålitligare, och de kunde flyga längre sträckor med tyngre last. Då kunde man börja med att flyga passagerare och gods kommersiellt. Piloter som hade flugit i kriget försörjde sig efter kriget på att åka runt på flyguppvisningar och visa vad de kunde. Flyguppvisningarna var väldigt populära. Den första flyguppvisningen gjordes flög Charles Lindbergh med sitt plan The Sprit of St. Louise, över Atlanten ensam och utan uppehåll. och resandet Innan 20-talet var det mest de rika, som hade råd att resa. De övriga fick nöja sig med att läsa om världen i reseberättelser. Resandet ökade under 20-talet. Tåg eller fartyg var de vanligaste sätten när man skulle ut och resa, men när fler skaffade bilar började man också att åka med bilen på semester. Under 20-talet blev bilen väldigt populär, då man kunde börja med att massproducera bilar. Bilar kunde också köpas på avbetalning, vilket gjorde att fler kunde köpa bil. Bilarna gjorde, att vägarna behövde byggas om för att bli jämnare, men vägarna måste också underhållas oftare, då det ökade antalet bilar på vägarna ökade slitaget. Man byggde motell och bensinstationer med jämna mellanrum längs vägarna för att erbjuda de resande att tanka bilen och sträcka på benen. På bensinstationen skulle det finnas mat och fika och bensin naturligtvis. Källa: Husmodern nr 8/ fick kvinnor och män i Sverige lika rösträtt (om man hade jobb och tillgångar), båda fick ansvar över barnen och lika rättigheter i äktenskapet. Tutankhamons grav upptäcktes av den brittiske arkeologen Howard Carter i Konungarnas dal i Egypten i november Denna grav är så välkänd för att den var så välbevarad och inte hade länsats av gravplundrare. Planet The Spirit of St. Louise saknade framruta då detta utrymme behövdes för bränsletanken vid flygningen över Atlanten Piloten fick nöja sig med att kunna se ut genom sidorutorna och använde sig av ett periskop för att kunna se framåt. Planet finns nu att se på Smithsonian Institute i Washington får flickor och pojkar samma rätt till undervisning i Sverige. Per Albin Hansson lanserar det svenska folkhemmet Man skärper kontrollen av invandring till Sverige för att skydda arbetsmarknaden, öka säkerheten och bevara folkstammens renhet. Folkhemstanken är att Sverige skulle bli mer jämlikt. Samhället skulle inte längre ge fördelar till de rika och privilegierade fastande Orientexpressen i en snöstorm i Turkiet och blev stående i tio dagar. Händelsen inspirerade författarinnan Agatha Christie att skriva boken Mordet på Orientexpressen. Luftskeppens popularitet minskade när luftskeppet Hindenburg exploderade

6 20-talet i USA optimism och korruption Listan kan göras lång på allt som hände i USA på 20-talet. Musik, dans och sport blev allt mer populärt. Bilarnas betydelse blev större och stadsbilderna förändrades med de växande städerna och det ökade antalet höghus. Dessutom betydde kvinnornas frigörelse mycket för förhållandet mellan män och kvinnor men också rollerna i hemmet. Spritförbudet illustrerar en annan viktig förändring nämligen statens ökade ansvar för ohälsa i hemmen. Tanken med förbudet var att förbättra livskvaliteten och minska alkoholrelaterade sjukdomar. Optimism Omslaget till den populära sången We Men Must Grow A Mustache. Sången är från 1922 och drev med att kvinnorna började bära kort hår, klä sig mer manligt, röka och dricka offentligt under 20- talet. Det enda kvinnorna inte kunde göra vara att skaffa mustasch. Källa: Wikipedia Commons 20-talet var en optimismens tid, framförallt i USA, och det speglades i musiken, dansen och klädseln. Vals och tango hade tidigare ansetts vara skandalösa danser då dessa par faktiskt hade fysisk kontakt, men under 20-talet blev att dansa nära vanligt. Broadways shower var populära och drog mycket folk. Även stumfilmer var ett vanligt nöje. Sportintresset växte under 20-talet. Det byggdes flera stora arenor, lönerna för spelare ökade och tidningar, radio och filmer började redogöra för aktuella sportresultat. Fram till 20-talet hade det mest varit amatörer som sysslat med sporter men agenturer började inse att det fanns stora pengar att tjäna på ligor och turneringar inom olika idrotter. Internationellt kända namn var Babe Ruth som spelade baseball och Johnny Weissmuller som simmade. korruption Förbudstidsagenter häller ut tunnor med alkohol. Bilden är troligen tagen 1921 i Chicago. Fotografiet kommer från Chicago Daily News samling av negativ, Chicago Historical Society. Källa: Wikipedia Commons Mellan 1920 och 1933 var transport, tillverkning, import, export och försäljning av sprit olagligt i USA. Den här tiden kallas för förbudstiden. Tanken med förbudet var att förbättra hälsa och hygien men även minska brottsligheten, misshandeln i hemmen och de sociala problemen. Men spritförbudet fungerade inte så som det var tänkt. Försäljningen minskade inte då det inte var förbjudet att äga eller dricka sprit. Det var i stället de kriminella ligorna som började tjänade pengar på alkoholförsäljningen. Bland annat gangstern Al Capone byggde upp sitt omtalade imperium på handel med olaglig sprit. När den organiserade brottsligheten tog över handeln, blev brottsligheten värre än någonsin. Korruption och mutor bland poliser och tjänstemän ökade, och fängelser blev överfulla. Den äldsta inspelningen av den mänskliga rösten är gjord 1860 och är 10 sekunder lång. Inspelningen gjordes av en fransk uppfinnare kom den första talfilmen, The Jazz Singer. Johnny Weissmuller var en känd simmare på 20-talet. Han var även den första som spelade Tarzan på film. Källa: Husmodern nr 8/

7 syndig musik och Hollywood Tidningarna hade innan 20-talet satsat på seriös information, men blev senare allt mer storyinriktade, där journalisterna skrev artiklarna som om de var ögonvittnesskilldringar. Den tecknade serien blev en succé i tidningarna och Knoll och Tott var först ut. Radion under denna period påverkades av tidningarna och blev mer och mer muntlig och underhållande, med lätta musikshower, med småpratande programledare, dramatiska hörspel och enkla familjekomedier. Det såldes mycket radioapparater och grammofonskivor under 20-talet. Jazzmusiken blev under 20- och 30-tal ungdomens musik. New Orleans var jazzens födelsestad. Här spelade det som så småningom kom att kallas dixielandmusik. Musikerna improviserade tillsammans kring en känd melodi, men efter hand fick de enskilda musikerna i tur och ordning improvisera solon på variationer kring melodin. Nya danser utvecklades. Lindy Hop, döpt efter piloten Charles Lindbergh, var ett exempel där dansarna svingade sin partner i luften. Andra populära danser var ragtime, tango och charleston. På alla danshallar, klubbar och vägkrogar spelades musik, särskilt jazz. Den tidiga jazzen ansågs på flera håll vara syndig, en djävulens musik, men den unga klubbesökande publiken älskade den. Broadway hade också sin storhetstid på 20- talet. Bara under en säsong öppnade mer än 50 musikaler. Showerna skulle erbjuda bra teater och musik för många besökare samtidigt. Den optimism som inledde århundradet, präglade också teatern. Elektriciteten gjorde det mycket lättare att skapa spännande och dramatisk teater. Ljussättningen kunde trolla fram de mest fantastiska scenerier och illusioner. Vridscenen uppfanns och då kunde man placera två eller flera dekorationer i var sin del av en stor cirkel, som kunde vridas så att scenen fullständigt förändrades på några sekunder. Irländaren George Bernard Shaw skrev frodiga, ironiska och respektlösa pjäser som Mrs Warrens yrke och Pygmalion (som i musikalversion heter My Fair Lady). På 20-talet blev det också allt mer populärt att besöka biografer för att se stumfilmer ackompanjerade av en pianist. Välkända stjärnor var Rudolph Valentino, Charlie Chaplin och Theda Bara. De första tecknade Disneyfilmerna och figuren Musse Pigg hade också premiär under 20-talet. Hollywood blev snabbt filmens Mecka. Där fanns bra väder och mängder av olika miljöer att filma i. Gigantiska studion Metro Goldwyn Meyer etablerades talets glamourösa filmstjärnor, som till exempel Mary Pickford och Douglas Fairbanks, gjorde populära turnéer genom Europa och besökte bland annat Stockholm. Sämre tider på 30-talet Det tidiga 30-talet påverkades av en djup lågkonjunktur. Många var arbetslösa och fattigdom och nöd spreds. Det dåliga ekonomiska läget fick till följd att det gick sämre att sälja varor. Industrin fick avsättningssvårigheter, priser sjönk och handeln gick sämre. Bråken ökade i storstäderna. Samtidigt avancerade de mer extrema politiska grupperingarna på många håll. En orolig värld Trots att världskriget skulle ha varit kriget som gjorde slut på alla krig så var det oroligt i världen. Det var en spänd stämning under tiden som rådde mellan krigen. Massrörelser, som till exempel kommunism, fascism och nationalism, spred sig. De många demonstrationerna och upproren i Europa oroade, och många länder började upprusta under 30-talet. Massarbetslösheten ledde till ekonomisk och social oro. Extremistgrupperna drog nytta av oron och fick stort inflytande i politiken. Börskrasch i New York Värdet på aktiekurserna på New York-börsen steg under 20-talet. Många såg en möjlighet att snabbt tjäna pengar och började handla med aktier. När fler människor investerade mer steg kurserna, och förväntningarna på att tjäna ännu mer pengar ökade. Småsparare, företag och banker började köpa aktier med lånade pengar till höga räntor för att kunna tjäna snabba pengar. Den 3 september 1929 var aktiernas värde som högst på börsen. Ju fler som investerade desto mer andelar såldes. När ägandet delades i fler delar blev värdet per del lägre. När värdet gick ner ville folk sälja, särskilt de som köpt andelar på avbetalning. När många vill sälja går priserna ner ännu mer. Till slut vill alla sälja, men ingen vill köpa. I oktober och november 1929 hade det gått så långt att alla på New York-börsen ville sälja. Den 24 oktober uppstod panik, när börsen snabbt började gå ner. Börsvärdet sjönk då med 40 procent och många företag och banker gick i konkurs, eftersom de inte kunde betala räntorna på lånen. Börsen kraschade och effekterna spreds snabbt över USA och sedan vidare ut i världen. Många förlorade allt de ägde i börskraschen i försök att klara avbetalningar och skulder. och depression Efter börskraschen 1929 började den amerikanska ekonomin att gå sämre. Effekterna spred sig ut i Europa. Företag gick omkull och många blev arbetslösa. Många småsparare fick lämna sina hem och gårdar, då de inte kunde betala de höga räntorna. Alla lånen började påverka handeln, då människor tvingades betala lån istället för att handla. Försäljningen minskade, och då minskade även tillverkningen. Fabriker och industrier sålde mindre och blev då tvungna att avskeda folk. När allt fler blev utan arbete var det ännu färre som handlade och köpte varor. Jordbruket i USA hade haft bra tider under det första världskriget, men när kriget tog slut behövdes inte lika mycket livsmedel, vilket gjorde att priserna sjönk. Jordbrukarna fick inte lika bra betalt längre. Jordbrukarna producerade då mer livsmedel för att behålla sin inkomst. Men då blev överskottet ännu större, och priserna gick ner ännu mer. När bönderna inte hade råd att betala lån eller handla, tvingades de sälja sina gårdar var mer än 15 miljoner människor arbetslösa i USA. Tyskland var det land i Europa, som drabbades hårdast av depressionen. De amerikanska investeringarna hade upphört efter börskraschen, och USA började kräva tillbaka pengarna som Tyskland var skyldigt dem från det första världskriget och de lån som getts till Tyskland under 20-talet. Demokratin i Tyskland fick problem eftersom partierna inte kunde enas om vad man skulle göra för att ta sig ur krisen. Oenigheten mellan partierna gjorde att regeringen inte kunde fatta giltiga beslut och styra landet. Det tyska folket tvivlade allt mer på demokratin och på de valda politikerna. Tyska företag gick i konkurs, och 1932 var mer än sex miljoner människor arbetslösa i landet. Depressionen höll i sig i tio år efter börskraschen, tills det andra världskriget startade. Fotograf: Walery French. Källa: Wikipedia Commons Stjärnan hos franska Folies Bergère i Paris, Josephine Baker, dansar Charleston Stjärnorna på Folies Bergère var i Europa det tidiga 1900-talets motsvarighet till Las Vegas showgirls. De var snygga, lättklädda kvinnor som uppträdde i fräcka dansshower. Foto/Källa: SCANPIX SWEDEN Två av Hollywoods största stjärnor under 20-talet, det gifta paret Mary Pickford och Douglas Fairbanks, fotograferade under ett besök i Stockholm. Pickford startade tillsammans med bland annat Charlie Chaplin och Douglas Fairbanks filmstudion United Artists Det bidrag som arbetslösa i USA fick varje vecka under depressionen räckte till ett par kg potatis, en limpa, ett halvt vitkålshuvud och en liter mjölk och tre sillar i veckan. Sen berodde det på hur stor familjen var hur länge man fick det att räcka. I maj 1934 dödades det kända rånarparet Bonnie och Clyde av den amerikanska polisen vid ett bakhåll. Paret hade genomfört en dramatisk brottsturné i depressionens USA i början av 30-talet. Bonnie och Clyde var del av en rånarliga, som kallades Barrowgänget. Tidningarna bevakade gangstergängen, mest Bonnie och Clyde, som om de vore filmstjärnor. Under depressionsåren 1930 till 1935, så kallad The Public Enemy - eran, begicks det flest brott i USA. Kriminella nätverk hade tjänat pengar under förbudstiden och började under depressionen, när spritförbudet upphörde, istället att utföra bankrån och kidnappningar. Städerna vimlade av fattiga och arbetslösa som stal för att få mat för dagen. Polisväsendet var outvecklat och det räckte att fly över delstatsgränsen för att komma undan

8 Mot bättre tider men hur? På 30-talet lyckades USA:s president Franklin D Roosevelt införa The new deal, vars mål var att sänka arbetslösheten och tvinga igång den amerikanska ekonomin igen. Politiken på 30-talet Nedgången i amerikanska industrin drog med sig allt fler länder. Sedan var det olikheterna i länderna, som avgjorde hur allvarlig krisen blev i de olika länderna. På en del håll orsakade de dåliga tiderna att extrema politiska grupperingar lockade fler människor, vilket gav grupperna mer att säga till om. I dessa länder blev demokratin svagare och de politiska höger- och vänsteralternativen vann anhängare. Hitler, Stalin och Mussolini använde det till sin fördel. Men de flesta länder som drabbades av depressionen, satte igång hjälpprogram för att ta hand om människorna. I Tyskland gjorde det kommunistiska partiet framsteg i början. Kommunisterna menade att den svaga ekonomin berodde på det kapitalistiska systemet. I det kommunistiska Sovjetunionen gick det bra ekonomiskt. Där industrialiserades det i högt tempo. Det fanns också högerextrema krafter i Tyskland, som hävdade att de hade lösningen på den ekonomiska krisen. I slutändan var det nazisterna som människorna i Tyskland trodde på. Nazistpartiet och Hitler kom till makten genom att lova arbete, mat och ordning igen. När Hitler hade fått makten över Tyskland förbjöd han snabbt kommunistpartiet och alla andra politiska partier och fackföreningar, som kunde säga emot honom. I Italien och Sovjetunionen fick fascister och kommunister makten på ett liknande sätt. I andra länder, bland annat Sverige, Norge och USA, ledde de dåliga tiderna istället till att det statliga ansvaret utökades med till exempel olika socialförsäkringar för att hjälpa människor. Men även i Norden fanns det extremistgrupper, som ökade sitt inflytande inom politiken. Ett exempel var Lapporörelsen i Finland. Lapporörelsen blev stor i Finland under mellankrigstiden. Rörelsen var nationalistisk, antikommunistisk och blev allt mer våldsam. Rörelsens mål var att de finsktalande delarna i Sverige, Norge, Karelen och Kolahalvön skulle tillhöra Finland. De tyckte inte om att Tornedalen blev allt mer försvenskat. När Lapporörelsen blev mer våldsam förbjöds den i Finland 1932, med samma lag som förbjudit kommunismen i Finland redan The new deal I början av 1933, innan The new deal, var 15 miljoner människor arbetslösa i USA. Fyra år senare var bara sju miljoner amerikaner arbetslösa. Men helt tog sig inte USA ur krisen förrän under det andra världskriget. President Roosevelt startade The new deal för att minska antalet arbetslösa i USA. Om sysselsättningen ökade, skulle det leda till att människorna fick pengar och därmed möjlighet att handla varor, att konsumera. Man drog i gång stora vägarbeten, kraftverksarbeten och annat för att erbjuda möjligheter till jobb och öka arbetstillfällena. De som var arbetslösa trots de nya projekten fick ersättning av staten under arbetslösheten. Jordbruken fick också statliga bidrag för att inte gå i konkurs. En av åtgärderna som The new deal skapade var något som kallades Share cropper. Share cropper var vanliga i den amerikanska södern. Det var fattiga bönder utan pengar eller mark, som fick låna odlingsmark av en markägare mot att markägaren fick ta en del av skörden (ofta bomull eller tobak) och sedan köpa resten av skörden till ett lågt fastställt pris. Så långt var allt väl. Men för att komma igång fick bonden låna pengar till sådd, redskap, gödsel, mat och kläder av markägaren. Markägaren skötte också bokföringen. Det gjorde det mycket svårt för bonden att göra någon vinst, och bönderna och deras familjer blev i praktiken livegna. Hitler kommer till makten Tyskland rustar upp 1933 fick Hitler makten i Tyskland som rikskansler. Samma år ökade judeförföljelsen och det första koncentrationslägret öppnades i Tyskland. Gestapo etablerades, Tyskland lämnade Nationernas Förbund, nazisterna ordnade bokbål i Berlin och fackföreningar förbjöds blir Hitler även Führer och i praktiken, enväldig härskare i Tyskland. Landet börjar genast upprusta för krig förlorade judarna sitt tyska medborgarskap, och 1936 anföll Tyskland Rehnlandet, vilket stred mot Versaillefördraget, det vill säga fredsvillkoren från det första världskriget. Källa: Wikipedia Commons En ångdriven grävskopa på ett av statliga stora byggen som genomfördes under 30-talet och The new deal. Den statliga myndigheten som ansvarade för dessa stora byggen var PWA, Public Works Administration. Bilden är troligen tagen 1933 i Washington DC. Livsmedelskrisen 1932 finns dokumenterad i Stockholms bildarkiv. Där finns bland annat det här fotot som visar potatisplockning i Hagaparken i Stockholm. Hagaparken användes under 1932 som potatisåker. Sverige under 30-talet När 30-talet började var det depression i hela västvärlden. Samtidigt var det politiskt oroligt i Sverige. Folket kunde inte enas om vilket parti som skulle bilda regering. Det gjorde att man inte fick någon regering med majoritet i riksdagen, vilket hindrade allt arbete. Under femton år hade Sverige fjorton, Norge tolv och Finland arton olika regeringar. Foto/Källa: Scanpix historical Politisk oro och ekonomisk kris Politisk oro, många och långa arbetslöshetsperioder ledde till ekonomisk och social oro i Sverige. När det första världskriget var slut lättade de ekonomiska avspärrningarna som funnits under krigsåren allt eftersom, och kommissionerna som arbetat i Sverige under krigsåren avvecklades successivt. Men redan under hösten 1919 började Sveriges ekonomi försämras igen. De första tio åren efter det första världskrigets slut var det oroligt ekonomiskt i Sverige. Konjunkturerna växlade, arbetslösheten var hög och regeringarna avlöste varandra. Det bröt ut flera strejker och lockouter under 20-talet och enligt reglerna för arbetslöshetsunderstöd fick arbetare, som redan varit arbetslösa en längre tid, inget ekonomiskt understöd. Många arbetslösa fick därför ingen ekonomisk hjälp. Arbetslösheten var hög och nöden stor på flera håll i Sverige var nästan svenskar arbetslösa. Röda Korset drog 1933 igång en kampanj för att hjälpa svältande svenska barn. Samma år var födelsetalet i Sverige det lägsta någonsin. Alva Myrdal gav ut sin bok Kris i befolkningsfrågan som ledde till mycket debatt. För att lindra arbetslösheten infördes nödhjälpsarbeten var mer än 25 procent av Sveriges befolkning arbetslös. Staten började anordna nödhjälpsarbeten. Arbetena bestod av väg- och brobyggen, skogsarbeten och utdikning av åkermark var mer än svenskar sysselsatta med nödhjälpsarbeten, AK-arbeten, som de kallades. För att AK-arbetena inte skulle bli för tilltalande, utan bara fungera som en sista utväg, sattes lönerna för dessa arbeten under den lägsta lönen på orten. I praktiken fick man lägre inkomst än statare. Att statarna fick betalt i varor utöver lönen var inget man tog hänsyn till. AK-arbetarna arbetade långt hemifrån, och den låga lönen gjorde att de bara levde på existensminimum. Exporten av järn, som hade varit otroligt stor under krigsåren stannade av. Det dåliga ekonomiska läget gjorde att utförseln av malm minskade med mer än 50 procent. Tyskland hade inte längre råd att köpa malm, och det hade varit en av Sveriges största kunder. Priserna sjönk, och industrier lades ner, då malmproduktionen var mycket beroende av exportmarknader. Den ekonomiska krisen medförde att stora mängder guld fördes ut ur Sverige. Guldmyntfoten upphävdes, och kronan devalverades bröt stora kravaller ut i Ådalen. Under 1932 är namnet Kreuger på allas läppar. Kreugerkraschen får ekonomiska följder på olika håll i Sverige. När Hitler 1935 börjar rusta upp Tyskland, beslutar sig Sverige för att förstärka det svenska försvaret med anledning av den oroliga situationen i Europa

9 oro i Ådalen 1931 började arbetarna strejka på en fabrik i Hälsingland. Strejken startade då arbetsgivarna ville sänka arbetarnas löner. Strejkbrytare anställdes för att få jobbet gjort, men det gjorde att fler arbetare blev engagerade i bråket. Arbetare från allt fler fabriker, som tillhörde Graningeverken, gick ut i strejk. Arbetarna protesterade mot strejkbrytarna genom att attackera dem. Polisen lyckades inte stoppa bråken, så militären ryckte in istället. Men arbetarna vägrade fortfarande att lämna platsen. Det slutade med att militären sköt mot de obeväpnade arbetarna. Fem personer dödades och fem skadades. Militären påstod att de hade sett vapen och hört skott avlossas. Skotten orsakade stora rubriker över hela landet. Kravaller bröt ut i Stockholm med anledning av Ådalshändelserna. Vid begravning av de dödade arbetarna hölls en tyst minut i hela Sverige. Strejken och dödsfallen påverkade hela Sverige, men för de inblandade militärerna blev straffet bara att sitta i arresten i några dagar. Flera av arbetarna däremot dömdes till straffarbete för att de hade strejkat. tändstickskraschen Ivar tändstickskungen Kreuger tjänade under 20-talet stora pengar på sitt världsomfattande tändsticksimperium. Men 1932 gick den svenskägda Kreugerkoncernen i konkurs, och många svenska banker, som hade lånat ut pengar till koncernen, förlorade stora pengar. Den svenske statsministern avgick, när det kom fram att han hade fått bidrag från Kreuger. Demonstrationståget vid strejken i Ådalen Flera av demonstranterna sköts ihjäl av polisen. På bilden ses tåget ringla sig fram längs med vägen genom landskapet. En grupp människor tittar på engagerade sig Ivar Kreuger i tändsticksbranschen. Sju år senare ägde han alla Sveriges tändsticksfabriker och slog ihop dem till ett företag, som han kallade Svenska Tändsticks AB. Kreuger fortsatte sedan att köpa upp utländska konkurrenter och byggde upp ett världsomfattande tändsticksimperium. Det var säkerhetständstickan, som uppfunnits av en svensk 1844, som gjorde Kreuger rik. Skillnaden mot den äldre fosfortändstickan var att man inte längre kunde tända stickan mot vilket skrovligt underlag som helst utan bara mot plånet på tändsticksasken. När det första världskriget var slut 1914 var Europas ekonomi körd i botten. Kreuger passade på att låna ut stora summor till krigsdrabbade länder mot att hans företag fick monopol på tillverkning och försäljning av tändstickor. Mellan 60 och 75 procent av världsmarknaden kontrollerade Kruger som mest. Detta gav honom namnet Tändstickskungen. Aktierna i Kreugers företag ökade otroligt mycket i värde och många småsparare världen över investerade i Kreugers företag. Kraschen på Wall-Street 1929 knäckte många affärsmän, men Kreuger verkade från början oberörd. Men värdet på hans aktier började att rasa. Snart var de bara värda en tiondel av det tidigare värdet. Ingen investerade och alla ville få tillbaka sina pengar. Det sjunkande värdet på aktier gjorde att bankerna ville få tillbaka de pengar man lånat ut åt företagen sökte och fick Kreuger stödlån från svenska Riksbanken för att inte bolaget skulle gå omkull. Samtidigt upptäcktes konstigheter i bokföringen. Kreuger kallades hem till Sverige för att förklara, men hittades död i sitt hotellrum i Paris kort därefter. Ett självmordsbrev hittades. När Kreuger dött hade aktierna i hans företag inte något värde längre. Banker, företag och privata småsparare över hela världen förlorade allt de hade. och funkisen På Stockholmsutställningen 1930 får arkitektur och designstilen funktionalismen, funkis, sitt genombrott. Funkis är en byggnadsstil, som var populär under slutet av 20- och 30-talen. I Tyskland fick funkis sitt genombrott Funkishusen hade släta och ljusa väggar på utsidan, platta tak och stora fönster. Husen var kantiga och geometriska, och fasaderna var ofta gjorda av puts. Funktionalisterna såg funkis som en arbetsmetod. Det praktiska var det viktigaste. Det enkla var det vackra, vilket betydde att husen inte skulle smyckas och dekoreras. I Funkishusen var utsikten viktig. Man hade ofta utsikt åt minst två håll, balkonger och ibland solaltan på taket. Köken gjordes små eftersom man trodde att man skulle äta allt mindre hemma och mer på arbetsplatserna. Men köken hade kylskåp och rostfri diskbänk och nästan alla lägenheter fick badkar. Typiska funkisbyggnader som finns i hela Sverige är de Konsumbutiker som ritades under 30-talet. De ritades av Kooperativa Förbundets Arkitektkontor och är typhus med platta tak, stora fönster, ljus färger och ingen utsmyckning. Genom att tänka logiskt och lösa problem skulle miljöerna bli bättre för människorna. Arkitektens uppgift var att arbeta för att människor fick en bra bostad och god livsmiljö. Inspirationen kom från maskiner och båtar, då dessa fick sin utformning utifrån ändamålet. Ljus var viktigt. Mycket ljus fick man in genom att bygga hus som inte var så djupa, hade stora fönster utan spröjs och flera balkonger för att göra det lättare att vara utomhus. Foto: SCANPIX Källa: Wikipedia Commons Svenska säkerhetständstickan, också kallad solstickan. Etiketten till asken är designad av Einar Nerman Det sägs att när Nerman fick uppdraget att rita etiketten till tändsticksasken var det bråttom. Konstnären använde en av sina tidigare teckningar föreställande Tummelisa som han gjort till HC Andersens saga Tummelisa. Konstnärens son Tom stod modell för pojken på etiketten. Nerman fick 200 kronor för teckningen som blivit ett av världens kanske mest reproducerade konstverk började svenska banker investera pengar i svenska industriföretag beslutade man om åtta timmars arbetsdag i Sverige. Samtidigt kom en lag om att man inte fick avskeda kvinnorna för att de förlovade sig, gifte sig eller fick barn. Flera med arbetare i Kreugerkoncernen dömdes för bokföringsbrott. Handelsbanken har sitt ursprung i Kreugers företagsimperium. När bankerna inte ville låna ut mer pengar till Kreuger hade Sveriges statsministern hjälpt Kreuger med pengar från partikassan. Senare visade det sig att statsministern också tagit emot bidrag av Kreuger för sitt parti. Skandalen och statsministerns avgång gjorde att socialdemokraterna vann valet i Sverige Socialdemokraterna satt sedan kvar vid makten i Sverige i 44 år

10 Få och trångbodda Det var lågkonjunktur i hela västvärlden och vintern var flera hundra tusen svenskar arbetslösa. I städerna bodde många väldigt trångt och standarden på bostäderna var låg. De flesta lägenheter hade varken egen toalett eller bad. Speciellt de stora barnfamiljerna drabbades hårt, och en tredjedel av barnen var undernärda. I Sverige föddes det minst antal barn i västvärlden. Sverige och dess befolkning I boken Kris i befolkningsfrågan från 1934 föreslog författarna Alva och Gunnar Myrdal att barnfamiljer skulle få mer hjälp och stöd av staten, till exempel fri sjukvård, gratis skollunch, barnbidrag, större och bättre bostäder, billiga bostadslån och hyresbidrag. Tanken var att båda föräldrarna skulle kunna lönearbeta utanför hemmet under tiden som barnen var på dagis eller skola med utbildad personal. Då skulle familjen få en bättre ekonomi, och barnen en bra uppfostran och utbildning. I dag låter det inte så konstigt, men i början av 30-talet var det ett mycket revolutionerande sätt att se på familjen. Många av idéerna från boken genomfördes under 30- och 40-talen. Bostadsbyggandet i Stockholm ökade, och småhusområden och flerfamiljshus byggdes. Barnrikehusen var en del av det här byggandet. Nya hus Barnrikehus Bostadsbyggandet i Stockholm ökade på 30-talet. Småhusområden och flerfamiljshus byggdes. Det började då också att byggas något som kallades för barnrikehus. Det är speciella hyreshus för barnfamiljer med små inkomster och många barn. Tvångssterilisering Sterilisering är en operation, som man kan göra både på män och kvinnor. Operationen gör att man inte längre kan få barn. Tvångssterilisering är när en person tvingas att sterilisera sig mot sin vilja. På många håll i världen har man tvångssteriliserat människor, som man inte ansett borde få skaffa barn av olika anledningar. I Sverige beslutade man om en lag för tvångssterilisering av sinnesslöa och brottslingar I Nazityskland gjorde man det för att skapa en renare germansk ras från Efter att man infört barnbidrag i Sverige 1937, så var det mest fattiga kvinnor som steriliserades. Staten menade att de som inte arbetade inte heller skulle ha rätt att ha så många barn, då det blev för dyrt för staten. Det menades från statens håll, att sterilisering av sinnesslöa var ett viktigt sätt att minska antalet sinnesslöa i befolkningen och hindra att det föddes barn som tvingades växa upp under dåliga förhållanden med en eller två sinnesslöa föräldrar. så äntligen vände ekonomin Det blev Tysklands upprustning och allt mer hotfulla agerande under slutet av 30-talet som gjorde att många europeiska länder också de började att upprusta och förbereda sig för ett eventuellt krig. Arbetslösheten försvann Det tyska hotet fick både den europeiska och den amerikanska ekonomin att vända uppåt igen. Arbetslösheten sjönk allt mer och när länderna börjar mobilisera försvann den sista arbetslösheten och ekonomin vände uppåt igen. I USA gjorde pengarna som man lade på att förbereda krig att depressionen slutligen försvann. I Storbritannien försvann arbetslösheten genom mobiliseringen. Affärsmän tog vinstgivande kontrakt med krigförande regeringar. Snabba leveranser garanterades mot stora pengar. Fabriker och industrier producerade dygnet runt tack vare skiftarbetare. och plötsligt fanns det massor av lediga jobb När industrier och fabriker nu körde på för full fart igen fanns det gott om arbetstillfällen. Dessutom behövdes det massor med arbetsföra människor för att ersätta de män som blev inkallade och tjänstgjorde i armén. Allt detta gjorde att allt fler kvinnor erbjöds eller tvingades till arbete utanför hemmet, inom industrin. Kvinnorna fick, i alla fall tillfälligt, ta männens plats i industrin. Efter depressionen och arbetslösheten var de flesta dessutom mer än villiga till skiftarbete. När fabrikerna hade folk som arbetade dygnet runt kunde de producera mer och i högre takt. Övertidsarbetet gav mer pengar och man hade inget emot ransoneringar eller priskontroller eftersom de var ett sätt att stödja kriget. Att vara barn under 20- och 30-talet Små pojkar var på 20- och 30-talen ofta klädda som små flickor med kolt, kappa och damasker för att hålla benen varma. Lekdräkter med puffbyxor blev modernt för småbarn först i slutet av 20-talet. Tanken med de här husen var att försöka minska trångboddheten, som var så vanlig i svenska städer på 30-talet. Banker gav förmånliga lån till dem som byggde barnrikehus med lägenheter på minst två rum och kök. Familjerna, som bodde i barnrikehusen, kunde dessutom få bostadsbidrag. Upp till fem barn kunde man få bidrag för, och bidraget täckte då hälften av boendekostnaden för familjen var de första barnrikehusen färdiga. Totalt byggdes lägenheter i barnrikehusen infördes inkomstprövat barnbidrag i Sverige, 1943 började förskolor finansieras av staten och 1946 infördes fri skollunch. Barnen som flyttade in i barnrikehusen kallades Myrdalningarna. Från 1934 och fram till 1976 tvångssteriliserades personer i Sverige. Nästan hälften skedde under tvång. Foto: Dagens Nyheter/SCANPIX Nybyggda flerfamiljshus, de så kallade barnrikehusen, i Traneborg i Stockholm Nattskjorta av flanell blev populärt under 20- och 30-talen efter att det skrevs i tidningar om hur bra det var med underkläder och nattkläder av flanell för att de var mjuka och varma. Husen var ju inte lika varma som i dag och det ansågs vara sunt att sova med öppet fönster så man fick frisk luft även på natten. Flickornas klänningar under 20-talet satt löst och var avskurna vid höften. Kjolarna slutade ovanför knäet. Skor med slejf över fotleden och en klockhatt var också typiskt för 20-talet. Tygerna skulle vara mönstrade med vit botten. Efter det första världskriget började man också att göra tyger mönstrade med djur som kaniner eller katter. Pojkarnas byxor var raka och gick ner till knäna. Fortfarande var det sjömanskostym som gällde när det var dags för finkläder. Även vit skjorta och slips blev vanligare till pojkar. Skjortan var ofta med resår nertill. På 30-talet blev det vanligare att små flickor hade kjol och blus eller rutiga och småblommiga klänningar. Klänningarna var löst sittande ihop rynkade mot ett ok upptill. Lite äldre flickor hade lite mer kroppsnära liv, avskuren midja och vida kjolar, klockade eller skurna i flera våder. På 30-talet började äldre flickor att ha långbyxor med vida ben under sommaren. Både små och stora flickors klänningar skulle ha puffärm, volanger och kragar i vitt tyg när det var dags för finkläder. Kapporna för flickor var lite mer åtsittande med krage, ibland av skinn. Flickorna bar ofta basker. Pojkarna kunde också ha basker men det var vanligare med pösiga kepsar. Slipover ovanpå skjortan var populärt för pojkar och fortfarande knäkorta byxor. Källa: Husmodern nr 8/

11 Layout: PR Reklambyrå, Boden Det här materialet är framtaget av Försvarsmuseum Boden under Arbetet har skett inom projektet Nyckeln till Norrlands lås. Projektet har finansierats av Försvarsmuseum Boden och Sparbanksstiftelsen.

LÄTTLÄST UTSTÄLLNINGSTEXT ARKITEKTUR I SVERIGE. funktion, konstruktion och estetik

LÄTTLÄST UTSTÄLLNINGSTEXT ARKITEKTUR I SVERIGE. funktion, konstruktion och estetik LÄTTLÄST UTSTÄLLNINGSTEXT ARKITEKTUR I SVERIGE funktion, konstruktion och estetik Bord 1 Skydd mot vind, fukt och kyla Vi som bor långt norrut på jordklotet har alltid behövt skydda oss mot kyla. För länge

Läs mer

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. Lättläst

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. Lättläst FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna Lättläst Om FN och de mänskliga rättigheterna FN betyder Förenta Nationerna. FN är en organisation som bildades efter andra världskriget. Alla länder

Läs mer

Andra världskriget Finland, Danmark, Norge och Danmark

Andra världskriget Finland, Danmark, Norge och Danmark Andra världskriget Som du nu vet, anföll Tyskland Polen den 1 september 1939. Med stridsvagnar tog man sig in landet, och andra världskriget hade börjat. Kriget varade i fem år och när det var över hade

Läs mer

Försökte att få den lille mannen att känslomässigt gå upp i partiet och nationens kollektiv - Propaganda

Försökte att få den lille mannen att känslomässigt gå upp i partiet och nationens kollektiv - Propaganda Lite om andra världskriget Fascismen Förhärligar staten Fursten, ledaren, eliten, handlingskraften Känslans kraft gentemot förnuftet Ojämlikhet Kollektivet gentemot individen Arbetarklass mot aristokrati

Läs mer

2. Varför ville både Österrike- Ungern och Ryssland ha kontroll över vad som hände på Balkan?

2. Varför ville både Österrike- Ungern och Ryssland ha kontroll över vad som hände på Balkan? Instuderingsfrågor till : Första världskriget 1. Vilka var orsakerna till kriget? Orsaker till kriget var bl.a. Nationalismen var stor i alla Europas länder Tyskland ville behålla de gränserna de hade

Läs mer

Depressionen. Varför fanns det ett stort uppsving från 1920-talet:

Depressionen. Varför fanns det ett stort uppsving från 1920-talet: Depressionen. Varför fanns det ett stort uppsving från 1920-talet: o Stor industriell expansion i slutet 1900talet. USA hade passerat både GB och Tyskland. Världskriget hade betytt ett enormt uppsving.

Läs mer

Grekiska gudar och myter

Grekiska gudar och myter Under det här arbetsområdet kommer vi att arbeta med Antikens Grekland och Romarriket. Jag kommer att hålla genomgångar, ni kommer att få ta del av den här presentationen så kommer ni själva att få söka

Läs mer

l Österrike blir en del av Tyskland. l Folkomröstning om de6a i Österrike. 99.75 % stödde Hitler. Varför?

l Österrike blir en del av Tyskland. l Folkomröstning om de6a i Österrike. 99.75 % stödde Hitler. Varför? Orsaker till 2VK Versaillesfreden Dolkstötslegenden Rä6 man på rä6 plats i rä6 :d Hitler kom i precis rä6 :d. Lovade råda bot på arbetslöshet och fabgdom. Lyckades. Blev snabbt populär. Rädslan för krig.

Läs mer

Europeisk fascism som ideologi

Europeisk fascism som ideologi Ny ordning Mussolini talade om en totalitär regim : hela befolkningen omfattas av systemet, offentligt och privat liv styrdes, individens intressen underordnades staten/nationen Europeisk fascism som ideologi

Läs mer

TYCKA VAD MAN VILL HÄLSA RÖSTA JÄMLIKHET HA ETT EGET NAMN RESA ÄTA SIG MÄTT FÖRÄLDRARLEDIGHET SÄGA VAD MAN VILL TAK ÖVER HUVUDET

TYCKA VAD MAN VILL HÄLSA RÖSTA JÄMLIKHET HA ETT EGET NAMN RESA ÄTA SIG MÄTT FÖRÄLDRARLEDIGHET SÄGA VAD MAN VILL TAK ÖVER HUVUDET SIDA 1/8 ÖVNING 2 ALLA HAR RÄTT Ni är regering i landet Abalonien, ett land med mycket begränsade resurser. Landet ska nu införa mänskliga rättigheter men av olika politiska och ekonomiska anledningar

Läs mer

ARBETSMATERIAL MR 5 FRÅN FÖRBUD TILL RÄTTIGHET

ARBETSMATERIAL MR 5 FRÅN FÖRBUD TILL RÄTTIGHET SIDA 1/6 de mänskliga rättigheterna (sid. 1) de mänskliga rättigheterna består av 30 artiklar. Nedan presenteras en förenklad översättning (ur Pådraget, Amnesty International). Artikel 1. Alla människor

Läs mer

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska.

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. Centerpartiets idéprogram Det här idéprogrammet handlar om vad Centerpartiet tycker

Läs mer

'Waxaanu rabnaa in aan dadka awooda siino. Xisbiga Center Partiet bayaankiisa guud ee siyaasadeed oo Swidhish la fududeeyay ku dhigan'

'Waxaanu rabnaa in aan dadka awooda siino. Xisbiga Center Partiet bayaankiisa guud ee siyaasadeed oo Swidhish la fududeeyay ku dhigan' 1 'Waxaanu rabnaa in aan dadka awooda siino. Xisbiga Center Partiet bayaankiisa guud ee siyaasadeed oo Swidhish la fududeeyay ku dhigan' På ett möte i Västervik den 19 juni 2001 bestämde vi i centerpartiet

Läs mer

sep 15 19:44 sep 15 19:42 sep 15 20:13 sep 15 20:25

sep 15 19:44 sep 15 19:42 sep 15 20:13 sep 15 20:25 Kronologi: Det andra Världskriget 1939 40 Tyskland invaderar Polen den 1.9. Storbritannien och Frankrike förklarar Tyskland krig 3.9. Sovjetunionen rycker in i Polen några veckor senare, efter att Polen

Läs mer

Göteborg för att hämta sin familj ifrån flygplatsen. Det var så kul att kolla på flygplan från nära håll tyckte Mahdi. Nu var det inte långt kvar

Göteborg för att hämta sin familj ifrån flygplatsen. Det var så kul att kolla på flygplan från nära håll tyckte Mahdi. Nu var det inte långt kvar Mötet med det okända I en av de små byarna i Ghazni som ligger i östra Afghanistan bodde det fattiga familjer. Byn kallades för ''Nawdeh''. De flesta män i byn var jordbrukare, affärsmän, bönder och vissa

Läs mer

Samhällsekonomin handlar om: Vad som ska produceras Hur det ska gå till Vem som ska producera Hur resultatet ska fördelas

Samhällsekonomin handlar om: Vad som ska produceras Hur det ska gå till Vem som ska producera Hur resultatet ska fördelas Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushållning. Samhällsekonomin handlar om: Vad som ska produceras Hur det ska gå till Vem som ska producera Hur resultatet ska fördelas Ulrika Rosqvist-Lindahl,

Läs mer

KÖPTIPS. Lennarts TRÖST

KÖPTIPS. Lennarts TRÖST Det betyder att fler vill köpa aktien, vilket i sin tur antagligen leder till att uppgången blir större. Låt inte aktierna ligga i ett bankfack, utan följ med i vad som händer och placera om enligt din

Läs mer

Flickornas & kvinnornas historia del 4 Lärarhandledning

Flickornas & kvinnornas historia del 4 Lärarhandledning Vision: Ambitionen med Medix filmer är att fler elever ska uppfylla en större del av målen för årskursen. Alla elever har olika inlärningsstilar. Genom att tillhandahålla olika sorters instuderingsmaterial

Läs mer

Undret vid Dunkerque (Dunkirk).

Undret vid Dunkerque (Dunkirk). Undret vid Dunkerque (Dunkirk). I maj 1940 när Tyskland anfaller Frankrike så finns en stor del av brittiska armén i Frankrike. Tyskland anfaller Frankrike via Belgien och genom Ardennerskogen som ligger

Läs mer

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Lättläst version Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Här är konventionen omskriven till lättläst. Allt viktigt

Läs mer

NAZISMENS KVINNOSYN "ETT FRUNTIMMER SOM BLANDAR SIG I POLITISKA SAKER ÄR EN STYGGELSE" - A. HITLER

NAZISMENS KVINNOSYN ETT FRUNTIMMER SOM BLANDAR SIG I POLITISKA SAKER ÄR EN STYGGELSE - A. HITLER NAZISMENS KVINNOSYN "ETT FRUNTIMMER SOM BLANDAR SIG I POLITISKA SAKER ÄR EN STYGGELSE" - A. HITLER NAZISTERNA VILLE HA EN EXTREM RENODLING AV KÖNSROLLERNA, DÄR SAMHÄLLET, SLAGFÄLTET OCH VÄRLDEN =MANNEN

Läs mer

ETT FÖNSTER MOT VÄRLDEN

ETT FÖNSTER MOT VÄRLDEN ETT FÖNSTER MOT VÄRLDEN Film och diskussion VAD ÄR PROBLEMET? Filmen Ett fönster mot världen är en introduktion till mänskliga rättigheter. Den tar upp aktuella ämnen som kvinnors rättigheter, fattigdom,

Läs mer

Världen idag och i morgon

Världen idag och i morgon Världen idag och i morgon Det är många stora problem som måste lösas om den här planeten ska bli en bra plats att leva på för de flesta. Tre globala utmaningar är särskilt viktiga för mänskligheten. Den

Läs mer

Här ger vi läsförståelsefrågor och fördjupningsuppgifter till två av avsnitten i Sverige bit för bit.

Här ger vi läsförståelsefrågor och fördjupningsuppgifter till två av avsnitten i Sverige bit för bit. Här ger vi läsförståelsefrågor och fördjupningsuppgifter till två av avsnitten i Sverige bit för bit. Riksdag och regering Rättsväsendet. 8 SIDORS SVERIGE - BIT FÖR BIT Sverige är ett stort land. Och det

Läs mer

DET KALLA KRIGET KAPITEL 1 VARFÖR BLEV VÄNNERNA FIENDER? Mellan 1941 och 1945 var USA, kriget stod USA och dess allierade på ena

DET KALLA KRIGET KAPITEL 1 VARFÖR BLEV VÄNNERNA FIENDER? Mellan 1941 och 1945 var USA, kriget stod USA och dess allierade på ena DET KALLA KRIGET KAPITEL 1 VARFÖR BLEV VÄNNERNA FIENDER? Mellan 1941 och 1945 var USA, kriget stod USA och dess allierade på ena Storbritannien och Sovjetunionen allierade sidan och Sovjet tillsammans

Läs mer

Samhällets ekonomi Familjens ekonomi Ekonomi = hushållning Budget = uppställning över inkomster och utgifter Bruttoinkomst = lön innan skatt Nettoinkomst = lön efterskatt Disponibel inkomst = nettoinkomst

Läs mer

November 2005. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter

November 2005. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter November 2005 Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets

Läs mer

MANUS: HUSAN ANNAS HISTORIA

MANUS: HUSAN ANNAS HISTORIA MANUS: HUSAN ANNAS HISTORIA Bild 1: Annas bakgrund Anna växte upp i en fattig familj. Många syskon, trångt och lite mat. Föräldrarna arbetade båda två, och även Annas äldre syskon. Anna fick börja arbeta

Läs mer

Januari 2008. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter

Januari 2008. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter Januari 2008 Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets

Läs mer

Viktiga begrepp. Stödmaterial: viktiga begrepp Sovjetunionen

Viktiga begrepp. Stödmaterial: viktiga begrepp Sovjetunionen Viktiga begrepp Denna ordlista kan användas på tre olika sätt: Inför filmen kan du som lärare ta upp orden så att eleverna känner igen dem när de tittar på filmen. Efter att ni sett filmen kan eleverna

Läs mer

Se-på-påse: Förskolan kan själv! Ikaros fall

Se-på-påse: Förskolan kan själv! Ikaros fall Se-på-påse: Förskolan kan själv! Ikaros fall Nationalmuseums samlingar kan användas på många olika sätt i undervisningen i bland annat svenska, historia, samhällskunskap och bild. Möt konsten i en visning

Läs mer

Drömsamhället svenska som andraspråk

Drömsamhället svenska som andraspråk Av-nummer: 10024 tv2sas Ideologiernas historia (svenska som andraspråk) 2 Programmanus Smärre avvikelser från texten kan förekomma i programmet. Emil Nikkah: Idag tänkte vi berätta historien om några av

Läs mer

Det blodiga slutet Den tjugoförsta maj 1989 landade Torbjörn Andersson och jag i Peking för att skildra demonstrationerna på Himmelska fridens torg. De var en del av en frihetsvåg som det året sköljde

Läs mer

Det var en gång en mycket mäktig kung som bara hade en enda son. Pojken skulle en

Det var en gång en mycket mäktig kung som bara hade en enda son. Pojken skulle en Den magiska sjön. (Saga från Chile) Det var en gång en mycket mäktig kung som bara hade en enda son. Pojken skulle en dag få ärva hela kungariket, men han var så sjuklig och svag att kungen undrade om

Läs mer

Vad gör Riksbanken? 2. Att se till att landets export är högre än importen.

Vad gör Riksbanken? 2. Att se till att landets export är högre än importen. Arbetsblad 1 Vad gör Riksbanken? Här följer några frågor att besvara när du har sett filmen Vad gör Riksbanken? Arbeta vidare med någon av uppgifterna under rubriken Diskutera, resonera och ta reda på

Läs mer

Kalla kriget 1945-1991

Kalla kriget 1945-1991 Kalla kriget 1945-1991 Sovjetunionen vs. USA Kampen om världsherraväldet Kalla kriget 1 Varför kallas det Kalla Kriget? Kallt krig för att det aldrig blev riktigt hett det blev inte direkt krig, väpnade

Läs mer

SAMSAM 1b 01 ekonomi.notebook. January 16, 2015. Vad är ekonomi?

SAMSAM 1b 01 ekonomi.notebook. January 16, 2015. Vad är ekonomi? Vad är ekonomi? 1 Vi har bara en jord. Dess resurser är begränsade. Ekonomi är hushållning av begränsade resurser. pengar, arbetskraft, miljö, råvaror, energi Vad ska produceras? Vad ska vi lägga vår energi

Läs mer

Billig masstillverkning i fabriker istället för hantverk och självhushållning Industrialismen förändrade världen

Billig masstillverkning i fabriker istället för hantverk och självhushållning Industrialismen förändrade världen Läxa till fredag 27 mars Här är mycket text, men allt behövs till era SO- arbeten. Allra sist kommer några frågor som kan komma på läxförhöret. Det gör det nog lite lättare att plugga på texterna. 1800-

Läs mer

Denna lilla grupp som nu stod inför vandringen var en brokig skara och alla var mer eller mindre redan helt utmattade.

Denna lilla grupp som nu stod inför vandringen var en brokig skara och alla var mer eller mindre redan helt utmattade. 1. Det torra landskapet bredde ut sig framför dem och de visste att de hade en lång riskabel vandring att gå. Inte bara för det lilla vatten de hade kvar utan de visste också vilka faror som lurade där

Läs mer

Save the world. Nord/syd; I-land/U-land; fattigdom; resursfördelning

Save the world. Nord/syd; I-land/U-land; fattigdom; resursfördelning Save the world Nord/syd; I-land/U-land; fattigdom; resursfördelning Olika indelningar av världen Olika indelningar av världen Första, andra och tredje världen Olika indelningar av världen Första, andra

Läs mer

Samhällets ekonomi Familjens ekonomi Ekonomi = hushållning Budget = uppställning över inkomster och utgifter Bruttoinkomst = lön innan skatt Nettoinkomst = lön efterskatt Disponibel inkomst = nettoinkomst

Läs mer

MILJÖPARTIETS VALMANIFEST 2002

MILJÖPARTIETS VALMANIFEST 2002 LÄTT SVENSKA MILJÖPARTIETS VALMANIFEST 2002 FÖR ATT JORDEN SKA GÅ ATT LEVA PÅ ÄVEN I FRAMTIDEN Foto: Per-Olof Eriksson/N, Naturfotograferna Det här tycker Miljöpartiet är allra viktigast: Vi måste bry

Läs mer

Demokrati. Lättläst. En lättläst version av regeringens proposition 2001/02:80 Demokrati för det nya seklet

Demokrati. Lättläst. En lättläst version av regeringens proposition 2001/02:80 Demokrati för det nya seklet Demokrati på 2000-talet Lättläst En lättläst version av regeringens proposition 2001/02:80 Demokrati för det nya seklet Demokratipropositionen har bearbetats till lättläst svenska av Kitte Arvidsson, Centrum

Läs mer

Samhällsekonomi. Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla. Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder

Samhällsekonomi. Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla. Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder Samhällsekonomi Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder Samhällsekonomi Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla

Läs mer

Samhällskunskap. Ämnesprov, läsår 2012/2013. Delprov B. Årskurs. Samhällskunskap åk 9 vt 2013. Elevens namn och klass/grupp

Samhällskunskap. Ämnesprov, läsår 2012/2013. Delprov B. Årskurs. Samhällskunskap åk 9 vt 2013. Elevens namn och klass/grupp Ämnesprov, läsår 2012/2013 Samhällskunskap Delprov B Årskurs 9 Elevens namn och klass/grupp Prov som återanvänds omfattas av sekretess enligt 17 kap. 4 offentlighets- och sekretesslagen. Detta prov återanvänds

Läs mer

Samhällsekonomi. Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla. Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder

Samhällsekonomi. Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla. Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder Samhällsekonomi Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder Samhällsekonomi Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla

Läs mer

Hur kom det sig att folket litade på Hitler?

Hur kom det sig att folket litade på Hitler? Hur kom det sig att folket litade på Hitler? Ämne: Historia om media Namn: Carolin Zethelius Handledare: Anna Eriksson Klass: 9 Årtal: 2010 Innehållsförteckning INLEDNING... 2 BAKGRUND... 2 SYFTE, FRÅGESTÄLLNING,

Läs mer

Konteramiral Johan Pitka. Av Jan Eric Knutas, FM i Göteborg

Konteramiral Johan Pitka. Av Jan Eric Knutas, FM i Göteborg Konteramiral Johan Pitka Av Jan Eric Knutas, FM i Göteborg Johan Pitka föddes 1872, när Estland var en del av tsarens Ryssland. Han utbildade sig till sjökapten och var till sjöss under åren 1889 till

Läs mer

Del 3: De Engelska radhusen. Deflationskrisen

Del 3: De Engelska radhusen. Deflationskrisen Del 3: De Engelska radhusen Deflationskrisen Tjugotalets början var en tuff tid för banker och industrier i Sverige, och naturligtvis då också för de som arbetade inom dessa. Första världskriget var slut

Läs mer

Efter Förintelsen nytt hopp för judisk framtid i Baltikum

Efter Förintelsen nytt hopp för judisk framtid i Baltikum Efter Förintelsen nytt hopp för judisk framtid i Baltikum Östersjöjudiskt Forum en organisation som hjälper och stöder judar i de baltiska länderna Estland, Lettland och Litauen och ger dem en bättre tillvaro.

Läs mer

Instuderingsfrågor till Kalla krigets tid sid 129-149

Instuderingsfrågor till Kalla krigets tid sid 129-149 1 Instuderingsfrågor till Kalla krigets tid sid 129-149 Konflikten uppstår 1. Vilka frågor diskuterades vid konferensen i Jalta i feb 1945? Vad kom man fram till? 2. Vad bestämdes vid nästa konferens i

Läs mer

Antikens Grekland förr och nu

Antikens Grekland förr och nu Antikens Grekland förr och nu Namn: Lisa Söderberg Klass: 9an Innehållsförteckning Antikens Grekland då och nu..1 Innehållsförteckning...2 Sammanfattning..3 Varför har jag valt att skriva om det här.4

Läs mer

Insekternas värld Jorden i fara, del 1. KG Johansson

Insekternas värld Jorden i fara, del 1. KG Johansson Insekternas värld Jorden i fara, del 1 KG Johansson SMAKPROV Publicerad av Molnfritt Förlag Copyright 2014 Molnfritt Förlag Den fulla boken har ISBN 978-91-87317-31-6 Boken kan laddas ned från nätbutiker

Läs mer

i valet 2006 De 7 riksdagspartierna berättar på lättläst svenska varför du ska rösta på dem i år.

i valet 2006 De 7 riksdagspartierna berättar på lättläst svenska varför du ska rösta på dem i år. Rösta på oss! i valet 2006 De 7 riksdagspartierna berättar på lättläst svenska varför du ska rösta på dem i år. Partierna har lämnat sina texter till Lättläst-tjänsten på Centrum för lättläst och vi har

Läs mer

Moderniseringens kris

Moderniseringens kris Moderniseringens kris Modernisering: förändring från det traditionella och agrara till ett samhälle karakteriserat av industrialisering, urbanitet och sekulärt tänkande. Fokus på planering av samhälle

Läs mer

Ekonomi betyder hushållning. Att hushålla med pengarna på bästa sätt

Ekonomi betyder hushållning. Att hushålla med pengarna på bästa sätt Ekonomi betyder hushållning Att hushålla med pengarna på bästa sätt Familjeekonomi Det är många saker man behöver i en familj, t ex kläder, men hyran höjs! Kanske kommer företaget att dra ner på skiftarbete

Läs mer

!! 1. Feminism för alla. Nu äntligen kan feminister få mer makt. Rösta på Feministiskt initiativ i valet 14 september!

!! 1. Feminism för alla. Nu äntligen kan feminister få mer makt. Rösta på Feministiskt initiativ i valet 14 september! Feminism för alla Nu äntligen kan feminister få mer makt. Rösta på Feministiskt initiativ i valet 14 september Vi har en feministisk politik som också arbetar med antirasism och mänskliga rättigheter.

Läs mer

NIO FÖRSÖK ATT ÄNDRA PÅ HÄNDELSEFÖRLOPPET. Jesper Norda

NIO FÖRSÖK ATT ÄNDRA PÅ HÄNDELSEFÖRLOPPET. Jesper Norda 2001 NIO FÖRSÖK ATT ÄNDRA PÅ HÄNDELSEFÖRLOPPET Jesper Norda Hyr filmen Breakdown (Kurt Russel, Kathleen Quinlan m fl, regi: Jonathan Mostow, 1997). I det tysta och stilla partiet, när Amy har lämnat Jeff

Läs mer

Facket och globaliseringen. Förändringar i den socialdemokratiska hegemonin

Facket och globaliseringen. Förändringar i den socialdemokratiska hegemonin Björn Horgby 1 Facket och globaliseringen. Förändringar i den socialdemokratiska hegemonin Under 1930-talet formulerades den välfärdsberättelse som under den tidiga efterkrigstiden strukturerade den tidiga

Läs mer

Ekonomi Sveriges ekonomi

Ekonomi Sveriges ekonomi Ekonomi Sveriges ekonomi Ekonomi = Att hushålla med det vi har på bästa sätt Utdrag ur kursplanen för grundskolan Mål som eleverna ska ha uppnått i slutet av det nionde skolåret. Eleven skall Ha kännedom

Läs mer

FNs standardregler. För att människor med funktionshinder ska kunna leva som andra och vara lika mycket värda

FNs standardregler. För att människor med funktionshinder ska kunna leva som andra och vara lika mycket värda FNs standardregler För att människor med funktionshinder ska kunna leva som andra och vara lika mycket värda LÄTTLÄST en lättläst version av FNs standardregler för att tillförsäkra människor med funktionsnedsättning

Läs mer

Based on a True Story 1

Based on a True Story 1 Based on a True Story 1 8 - Trip, säger jag till min före detta pojkvän. Vi måste prata. Vi befinner oss på inspelningen av hans nya film. Du vet, den där med hans filmstjärnefru, som handlar om en tjej

Läs mer

Nu kräver vi. 10 röster för ett arbetaralternativ KOMMUN STISKA PART I ET

Nu kräver vi. 10 röster för ett arbetaralternativ KOMMUN STISKA PART I ET Nu kräver vi förändring 10 röster för ett arbetaralternativ KOMMUN STISKA PART I ET Svenska kollektivavtal ska gälla på alla arbetsplatser i Sverige. Jorge Nunez, metallarbetare, Ludvika När politikerna

Läs mer

hade. Många har nationella konflikter med andra länder vilket drabbar invånarna och det sitter kvar även om de har kommit till ett annat land.

hade. Många har nationella konflikter med andra länder vilket drabbar invånarna och det sitter kvar även om de har kommit till ett annat land. Jag träffade Elmir för att prata om hans flykt från Bosnien till Sverige när kriget bröt ut och belägringen av Sarajevo inträffade i början på 1990-talet. Han berättade hur det var precis innan det bröt

Läs mer

Mänskliga rättigheter i Sverige

Mänskliga rättigheter i Sverige Mänskliga rättigheter i Sverige En lättläst sammanfattning av regeringens skrivelse 2001/02:83 En nationell handlingsplan för de mänskliga rättigheterna Inledning För nio år sedan var det ett stort möte

Läs mer

Patrioten, Ledaren, Mannen

Patrioten, Ledaren, Mannen Patrioten, Ledaren, Mannen Sofie Ahlgren, SAMgymnasiet HT-07 Vi ska gå mot frihetens sol eller mot döden; och om vi dör, så kommer vår sak ändå att leva vidare. Andra kommer att följa oss. (Sandino, Augusto

Läs mer

Ekonomiskt kretslopp

Ekonomiskt kretslopp Samhällets ekonomi Ekonomiskt kretslopp Pengar, varor och tjänster flödar genom samhället Enkel förklaringsmodell (så här såg det ut innan banker och den offentliga sektorn dök upp): Större förklaringsmodell

Läs mer

Uppsats om Barnsoldater

Uppsats om Barnsoldater Uppsats om Barnsoldater Min uppsats handlar om barnsoldater. Anledningen till att jag har valt detta ämne är för att jag såg en film som hette Blood Diamond som delvis handlade om barnsoldater. Filmen

Läs mer

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 31 Fredag 7 oktober 2011. om kvällarna, bussarna i Luleå har rosa säten och en del parkeringsplatser är rosa.

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 31 Fredag 7 oktober 2011. om kvällarna, bussarna i Luleå har rosa säten och en del parkeringsplatser är rosa. LÄTTLÄSTA NYHETER Nr 31 Fredag 7 oktober 2011 NORRBOTTEN Rosa månad mot cancer Mycket i Luleå är färgat rosa nu i oktober. Till exempel ska basketlaget Northland spela i rosa tröjor. -Vi spelar i rosa

Läs mer

Framtiden. är här. valmanifest på lättläst svenska

Framtiden. är här. valmanifest på lättläst svenska Framtiden är här valmanifest på lättläst svenska De val vi gör i dag är viktiga för våra liv i framtiden. Miljöpartiet vill skydda djuren, naturen, miljön, världen och människorna. Vi vill ha ett miljövänligare

Läs mer

Ungas tankar om ett bättre samhälle

Ungas tankar om ett bättre samhälle Ungas tankar om ett bättre samhälle Politiska motioner skapade av ungdomar i Malmö och Skåne genom workshoparbete inom projektet Ungt valdeltagand i Malmö och Skåne - fokus: supervalåret 2014. Genom wokshops

Läs mer

Produktion - handel - transporter

Produktion - handel - transporter Produktion - handel - transporter Kunskapskrav E C A Eleven kan undersöka var olika varor och tjänster produceras och konsumeras, och beskriver då enkla geografiska mönster av handel och kommunikation

Läs mer

Vilka var först? 20 000 år sedan Fr Mongoliet, över Berings sund till amerikanska kontinenten Levde ett med naturen fredliga kollektivt ägande

Vilka var först? 20 000 år sedan Fr Mongoliet, över Berings sund till amerikanska kontinenten Levde ett med naturen fredliga kollektivt ägande USA:s historia Vilka var först? 20 000 år sedan Fr Mongoliet, över Berings sund till amerikanska kontinenten Levde ett med naturen fredliga kollektivt ägande Krigiska listiga och dödade oskyldiga vita

Läs mer

Jordbrukets tekniska utveckling.

Jordbrukets tekniska utveckling. /BOD Inläsningsfrågor i ämnet: Jordbrukets tekniska utveckling. För cirka 6000 år sedan började de första invånarna i Sverige bruka jorden. Dess för innan var de jakt och samlare. Då började de även bli

Läs mer

INNAN LEVDE JAG Effekter av bristande personlig assistans

INNAN LEVDE JAG Effekter av bristande personlig assistans INNAN LEVDE JAG Effekter av bristande personlig assistans INNEHÅLL 8 14 18 20 22 26 29 Hur vi har gjort rapporten Livet före och efter det förändrade beslutet Så påverkar beslutet vardagsliv och fritid

Läs mer

Husets Historia. När människorna utvecklade sin byggteknik så började man bygga husen tätare istället för att bo glest utanför städerna som förut.

Husets Historia. När människorna utvecklade sin byggteknik så började man bygga husen tätare istället för att bo glest utanför städerna som förut. Så här kan möjligen ett utav de första hemmen ha sett ut på stenåldern- en grotta. Egentligen är det ingen specifik person som har uppfunnit huset, det har utvecklats av människor igenom tiderna allteftersom

Läs mer

Historiska personligheter. I nnehåll:

Historiska personligheter. I nnehåll: Historiska personligheter I nnehåll: Alexander den store=halvgud? Sid 1 Créme dela Créme Sid 2 Invigningsfest Sid 3 Mata hari Sid 4 Insändare Sid 5 Annonser Sid 6 Stalins brott Sid 7 8 Alexanders mor sinnessjuk?

Läs mer

Huset på gränsen. Roller. Linda Hanna Petra. Dinkanish. Pan Näcken Skogsrå Troll Älva Häxa Vätte Hydra

Huset på gränsen. Roller. Linda Hanna Petra. Dinkanish. Pan Näcken Skogsrå Troll Älva Häxa Vätte Hydra Huset på gränsen Roller Linda Hanna Petra Dinkanish Pan Näcken Skogsrå Troll Älva Häxa Vätte Hydra Scen 1 Linda, Hanna och Petra kommer in och plockar svamp som dom lägger i sina korgar - Kolla! Minst

Läs mer

Emigration betyder att man flyttar från sitt land. Vi säger, att man emigrerar från sitt land. Man kan också säga, att man utvandrar från sitt land.

Emigration betyder att man flyttar från sitt land. Vi säger, att man emigrerar från sitt land. Man kan också säga, att man utvandrar från sitt land. Människor har flyttat i alla tider För två miljoner år sedan uppkom de första människorna i Afrika. Allt sedan dess har människor spritt sig över hela jorden. I alla tider har människor också flyttat från

Läs mer

SVENSKARNA PÅ BILSEMESTER I EUROPA

SVENSKARNA PÅ BILSEMESTER I EUROPA TT-Lines årliga trendrapport: SVENSKARNA PÅ BILSEMESTER I EUROPA Tema: Bilsemester med barnen, Polen som resmål & mat under semestern Tredje årgången Rapport 2014 Presenteras av TT-Line i samarbete med

Läs mer

Utställningstexter till Magistern och jag. Skolplanscher från Kvisthamraskolan. Mörka Gången, Norrtälje museum. 20 maj 30 sept 2015.

Utställningstexter till Magistern och jag. Skolplanscher från Kvisthamraskolan. Mörka Gången, Norrtälje museum. 20 maj 30 sept 2015. Utställningstexter till Magistern och jag. Skolplanscher från Kvisthamraskolan. Mörka Gången, Norrtälje museum. 20 maj 30 sept 2015. Skolplanscher väcker nostalgi hos många som känner igen dem från klassrummet

Läs mer

Kapitel 3 ÖN. Ön jag bor på är ganska bergig. På vissa ställen är det slätter.

Kapitel 3 ÖN. Ön jag bor på är ganska bergig. På vissa ställen är det slätter. ÖN Kapitel 1 Jag heter sir Lincon och jag är en uppfinnare och en kapten. Jag är 42år gammal och jag föddes 1895 i Sverige. Jag har uppfunnit flygplanet, luftskeppet och robotfågeln. Mitt fartyg heter

Läs mer

Latte i lådan Mette Vedsø

Latte i lådan Mette Vedsø Lärarmaterial SIDAN 1 Boken handlar om: Kamal vill gärna ha ett eget marsvin, men hans mamma tycker inte att man ska ha djur i bur. Nu ska Kamal ta hand om Klaras marsvin, Lotto. Han är jätteglad för det.

Läs mer

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 28 Fredag 16 september 2011

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 28 Fredag 16 september 2011 LÄTTLÄSTA NYHETER Nr 28 Fredag 16 september 2011 NORRBOTTEN Det finns jobb hos LKAB LKAB behöver anställa nya medarbetare. Dom kommande tre åren behöver gruvföretaget 1200 nya arbetare. - Vi försöker få

Läs mer

200 år av fred i Sverige

200 år av fred i Sverige U N I T E D N A T I O N S N A T I O N S U N I E S 200 år av fred i Sverige -- Anförande av FN:s vice generalsekreterare Jan Eliasson vid firandet av Sveriges Nationaldag Skansen, Stockholm, 6 juni 2014

Läs mer

Pampig villa i original

Pampig villa i original Pampig villa i original Strax söder om Malmö ligger området Bellevue. På en av gatorna står en charmig 20-tals villa. Här har Per och Cecilia Bertland bott sedan augusti 2006 men huset köpte de redan i

Läs mer

VILL DU LYCKAS? VÅGA MISSLYCKAS! { ledarskap }

VILL DU LYCKAS? VÅGA MISSLYCKAS! { ledarskap } { ledarskap } VAD HAR PERSONER SOM WALT DISNEY, OPRAH WINFREY, STEVE JOBS OCH ELVIS PRESLEY GEMENSAMT? JO, DE HAR ALLA MISSLYCKATS. VILL DU LYCKAS? VÅGA MISSLYCKAS! V isste du att de flesta framgångsrika

Läs mer

Svensk historia 1600-talet

Svensk historia 1600-talet Svensk historia 1600-talet Viktiga händelser att kunna berätta om kring 1600-talet. SID Kungar under 1600-talet 3 Älvsborgs andra lösen 4-5 Göteborgs grundande 6-8 Vasaskeppet 9 Trettioåriga kriget och

Läs mer

Hur prins Siddharta blev Buddha

Hur prins Siddharta blev Buddha buddism Hur prins Siddharta blev Buddha En mycket konstig dröm En natt, i ett land som nu kallas Nepal, satte sig en kvinna plötsligt rakt upp i sin säng. Det var drottning Maya, kung Suddhodanas hustru,

Läs mer

Elias. Elias livsstil

Elias. Elias livsstil Tävlingen gick ut på att gå igenom en påhittad persons kollapsade privatekonomi och göra upp en plan för hur den kan bli bärkraftig. Utan att livet blir alltför torftigt. Läs klassens plan för Elias. Elias

Läs mer

som flygfotot började växa fram på allvar. Under mellankrigstiden blev det allt vanligare att börja använda flygfotografering.

som flygfotot började växa fram på allvar. Under mellankrigstiden blev det allt vanligare att börja använda flygfotografering. Bilder från ovan visa Flygfotopionjären Oscar Halldin med aeronauten Francesco Cetti framför sin ballong Fritjof Nansen efter en landning vid Lerum 1898. Saknar du bilden på släktgården för att göra släktforskningen

Läs mer

Nyckeln till Norrlands lås. del 4 Andra världskriget världen står i brand

Nyckeln till Norrlands lås. del 4 Andra världskriget världen står i brand Nyckeln till Norrlands lås del 4 Andra världskriget världen står i brand Bra att veta innan man börjar arbeta med Nyckeln till Norrlands lås Introduktion Här presenteras några av de förutsättningar som

Läs mer

Andra världskriget. 65 år sedan den Stora Segern

Andra världskriget. 65 år sedan den Stora Segern Segern genom nära och käras öden Andra världskriget 65 år sedan den Stora Segern Det har gått många år sedan den hemska tiden då det mullrade explosioner, bombades städer, och så många människor offrade

Läs mer

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 30 Fredag 30 september 2011. mot Älvsbyn. Vägar förstörda av regn

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 30 Fredag 30 september 2011. mot Älvsbyn. Vägar förstörda av regn LÄTTLÄSTA NYHETER Nr 30 Fredag 30 september 2011 NORRBOTTEN Vägar förstörda av regn Dom senaste veckorna har det regnat mycket i Norrbotten. Det har regnat så mycket att vägar har blivit förstörda. Under

Läs mer

Lättläst svenska. FOTO: Fanny Oldenburg.

Lättläst svenska. FOTO: Fanny Oldenburg. Lättläst svenska Utställningen handlar om musik-instrument i olika länder. Olika instrument är viktiga i olika länder. De är symboler för sitt land. De är national-symboler. 1 Alla länder har en national-sång.

Läs mer

Han som älskade vinden

Han som älskade vinden Draken är färdig hos smeden Torbjörn Nilsson i Råby. Jörgens lilla blå MG Midget får också vara med på bild. Han som älskade vinden Det var en gång en man som tyckte om det som rörde sig. Han älskade vinden

Läs mer

1769 av Nicholas Cugnot 1885 Carl Benz tvåtaktsmotor (gas)

1769 av Nicholas Cugnot 1885 Carl Benz tvåtaktsmotor (gas) Bilar 1769 av Nicholas Cugnot 1885 Carl Benz tvåtaktsmotor (gas) T- Ford 1908-1927 av Henry Ford, Ford Motor Company Michigan USA 1950-60-70 amerikanska V8 motorer Vad är orsaken till att människan utvecklar

Läs mer

Extramaterial till Blod och lera Det var ett världskrig

Extramaterial till Blod och lera Det var ett världskrig Extramaterial till Blod och lera Det var ett världskrig Du kommer väl ihåg omslaget till Blod och lera? På bilden ser du soldater från första Australienska divisionen som går på en spång nära Hooge, vid

Läs mer

Europa i ett nötskal

Europa i ett nötskal Europa i ett nötskal Vad är Europeiska unionen? Den är europeisk Den är en union = unionen ligger i Europa. = den förenar länder och människor. Kom så tar vi en närmare titt. Vad har alla européer gemensamt?

Läs mer

Vietnam kriget. Vietnamkriget var en konflikt under kalla kriget i Vietnam,Laos och Kambodja

Vietnam kriget. Vietnamkriget var en konflikt under kalla kriget i Vietnam,Laos och Kambodja Vietnam kriget Vietnamkriget var en konflikt under kalla kriget i Vietnam,Laos och Kambodja Kriget pågick från 1 november 1955 till 30 april 1975. Alltså pågick kriget i 19 år och 180 dagar. Kriget slutade

Läs mer