Ett grannlaga arbete. i n l e d n i n g s v i s. Detta är

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ett grannlaga arbete. i n l e d n i n g s v i s. Detta är"

Transkript

1 ett magasin från statens pensionsverk nr 2/2007 riksgälden förvaltar vår statsskuld Joakim Palme forskar om pensioner Jan Eliasson följer sin moraliska kompass matematiken som styr våra pensioner

2 i n l e d n i n g s v i s Ett grannlaga arbete Att ha tillräcklig och lättillgänglig information för att kunna beräkna den egna pensionen borde vara en självklarhet för oss alla. Det var det definitivt inte för några år sedan. Numera finns Den är resultatet av ett samarbete mellan staten och pensionsbolagen som startade för drygt tre år sedan. Då var tio aktörer inom pensionsområdet anslutna. Idag är det ungefär dubbelt så många. Varför dröjde det och varför var det då så svårt att samla den relevanta pensionsinformationen som fanns utspridd dels hos statliga myndigheter och dels hos privata pensionsbolag? Det är en bra fråga och säger en del om att den egna organisationens snäva intressen ibland tar över det breda samhälls- och medborgar intresset. Ur ett medborgarperspektiv är det en av SPV:s största insatser att aktivt ha arbetat för att få till stånd en pedagogisk, enkel och inne hålls rik sajt där vi både kan hämta informa tion om vår pension och göra egna prognoser. Sajten fick utmärkelsen som en av årets bästa sajter Ett arbete som följs noga Samtidigt bedrivs nu ett intensivt aktualiseringsarbete på SPV för att vi ska kunna göra bra prognoser och för att den pension som vi får är korrekt beräknad och baserad på riktiga uppgifter. Det är ett grannlaga och tålamodsprövande arbete som vi i styrelsen följer noga. Det syftar till att samtliga anställningsuppgifter ska vara korrekta och uppdaterade under hela anställningstiden och inte enbart i och med pensionsavgången. Det återstår ännu en del innan SPV har nått detta mål. Inom några få år kommer antalet pensionärer att öka dramatiskt när de stora barnkullarna från 40-talet går i pension. Det kommer naturligtvis att påverka SPV:s verksamhet eftersom de statliga pensionsavgångarna då nästan fördubblas i förhållande till idag. Ett sätt att möta denna utveckling är att öka utbudet av e-tjänster både gentemot arbetsgivare och statligt anställda samt så långt det är möjligt automatisera processer. Det är ett arbete som redan pågår bl a i form av automatiskt beviljande av pensioner, utveckling av en arbetsgivarportal och en funktion för frågor och svar på webben. Men det är också ett arbete som måste drivas vidare på bred front och som rymmer stora möjligheter till medborgarnas, arbetsgivarnas och pensionärernas nytta. Rätt att kräva effektivitet SPV ska precis som alla andra statliga myndigheter bedriva sin verksamhet effektivt. Det har medborgarna rätt att kräva. Ett sätt att mäta effektiviteten i verksamheten är att göra jämförelser med andra liknande organisationer. SPV gör sedan 10 år tillbaka jämförelser med Alecta när det gäller driftskostnader. Hittills har den jämförelsen fallit ut väl för SPV:s del. Låt oss dock inte slå oss till ro med det! Vi måste hela tiden bedriva ett aktivt rationaliseringsarbete och se till att vi kan utnyttja all den kompetens, kreativitet och alla goda idéer som finns i verksamheten. Kompetensförsörjningen kommer framöver att bli en stor fråga för hela statsförvaltningen när 40-talisterna lämnar staten. Det kompetenstapp som då uppstår måste fyllas i stor konkurrens med den övriga arbetsmarknaden. Då handlar det om att skapa goda förutsättningar för medarbetarnas insatser. Att kunna erbjuda intressanta och meningsfulla arbetsuppgifter med stor flexibilitet och goda utvecklingsmöjligheter kommer att vara viktigt. Välkommen, Ann-christin Jag vill avslutningsvis hälsa SPV:s nya generaldirektör Ann-Christin Nykvist välkommen till en spännande verksamhet med fortsatt stora utvecklingsmöjligheter. Det utvecklings- och förändringsarbete som har bedrivits under de senaste åren är en utmärkt bas för fortsatta insatser. Jag vill också tacka alla duktiga och lojala medarbetare. Det är ni som har stått för förändringsarbetet, som har utvecklat och breddat er kompetens, som har varit beredda att pröva nya lösningar och vågat släppa loss kreativiteten i verksamheten. Låt oss gemensamt fortsätta på den inslagna vägen. Yvonne Gustafsson, SPV:s styrelseordförande och generaldirektör vid ESV akvarell: andré prah. Detta är Statens pensionsverk bildades 1963 med uppgift att beräkna och utbetala tjänstepensioner och andra avtalsförmåner för anställda inom stats förvaltningen. SPV beräknar även pensionspremier för arbetsgivare och redovisar statens totala tjänstepensionsskuld. I dag är SPV leverantör av pensions tjänster för de statliga avtalsområdena, och i viss mån, även för de privata avtalen. Bland våra kunder märks Posten, Riksskatteverket, Polisen, Försvarsmakten, vägverket, Luftfartsverket, SMHI, kungliga Dramatiska Teatern och Domstolsverket. Varje månad betalar SPV ut cirka pensioner till ett värde av 10 miljarder kronor per år. Inom SPV arbetar 320 medarbetare i Sundsvall. UR SPV Aspekt:s innehåll: Ann-Christin Nykvist sid. 3 Joakim Palme sid Alexandra Charles sid. 23 ett magasin från Statens Pensionsverk, Sundsvall. Informationen speglar frågor som på olika sätt berör SPV:s arbete samt pen sioner och pensionsfinansiering i vid bemärkelse. Magasinet vänder sig till SPV:s medarbetare samt kunder, samarbetspartners, politiker, ägare, myndigheter, journalister, pensionärsföreningar, branschfolk samt övriga intressenter i SPV:s omvärld. SPV As p e k t utkommer på svenska med två utgåvor per år och trycks på Euro Bulk 90g/m 2 ett bestru ket, åldersbeständigt, helt klorfritt och miljömärkt papper. Ordet Aspekt kommer från det latinska aspectus och kan synonymt beskrivas med synpunkt, betraktelse, anblick, utsikt, infallsvinkel samt perspektiv. a n s va r i g u tg i va r e & c h e f r e da k tö r: Catharina Ottander. Tel: , e-post: g r a f i s k f o r m: Andreas Stickler/Journalisthuset i Sundsvall. övriga medverkande skribenter: Camilla Borgström, Yvonne Gustafsson, Madelene Persson Sidenå, Gustaf Rentzhog, Gorm Palmgren/Camilla Gårdlund, Björn Wallin, Mats Wigardt. o m s l ags f oto: Mikael Bodner. i n t r ess e n t r eg i st e r: Sofie Berggren. Tel: , e-post: t ryc k: Lenanders Grafiska. u p p l aga: exemplar. 2 spv aspekt

3 ann-christin nykvist: Vi har krav vi måste möta Mitt intryck är att det finns en beredskap och en stor vilja till förändring inom SPV. Det är jag väldigt glad över eftersom vi har ett antal nya krav som vi måste möta, säger Ann-Christin Nykvist, som från den 8 oktober är på plats i Sundsvall som SPV:s nya generaldirektör. Hon har arbetat i statsförvaltningen sedan 1972 och prövat på många spännande områden försvaret, konkurrens- och konsumentfrågor, olika näringspolitiska frågor, kultur, jordbruk och kyrkofrågor. Från och med nu kommer det alltså att handla om pensioner. Pensioner är ett hett ämne som nästan dagligen kommenteras i tidningar och andra medier. Vi på SPV arbetar med ett synnerligen aktuellt område som är en viktig välfärdsfråga, menar Ann-Christin Nykvist. En stor utmaning blir att klara de stora pensionskullarna. Antalet ärenden och för frågning ar har redan ökat markant och det lär fortsätta. Vill kunna påverka En komplikation är att samtidigt som vi får ett ökat arbetstryck har vi många egna anställda vid SPV som pensioneras, säger Ann-Christin Nykvist och fortsätter: De statligt anställda kommer att ställa öka de krav. Man vill förstå vad som påverkar pen sionen och vad man själv kan påverka. En viktig uppgift för oss är att göra det enkelt för den enskilde att få informationen och se till att den finns tillgänglig på ett användarvänligt sätt. Och man måste också till varje pris kunna lita på det vi säger. Jag tycker att portalen minpension.se är en genial idé och vi på SPV kommer att göra allt för att få bukt med de barnsjukdomar i infor ma tionskvaliteten som beror på oss. Jag är övertygad om att vi måste öka automatiseringsgraden i vår verksamhet. Det innebär att vi måste använda IT-utvecklingen för att underlätta arbetsgivarnas pensionsprocess och sä ker ställa att myndigheterna fullgör sina skyldig het er när det gäller de anställdas pen sion er. Vi skall också leva upp till alltmer IT-vana arbetstagares krav. Detta skall vi klara i en miljö där man talar om ökad risk för så kallad cyber terror. IT-utveckling och IT-säkerhet kom mer att stå högt på min dagordning. Om vi ska klara vårt uppdrag måste vi skapa en kreativ arbetsmiljö och ha ett gott ledarskap, säger Ann-Christin Nykvist som nyligen tillträtt som generaldirektör för SPV. Framgångsfaktorer Vilka blir då de viktigaste framgångsfaktorerna för myndigheten? Om vi ska klara vårt uppdrag måste vi skapa en kreativ arbetsmiljö och ha ett gott ledarskap. Jag tycker det är mycket värdefullt att SPV har lagt stor kraft på arbetet med den gemensamma värdegrunden. Den är en viktig del för att forma en god personalpolitik. Honnörsorden är samverkan, tydlighet och mod. Vi måste också ha förmåga att möta efterfrågan från våra avnämare. Vi kommer därför att fortsätta med våra kundundersökningar och se till att vi mäter oss mot andra för att få kvitto på att vi håller måttet. En organisation med ett gott rykte har också bättre förutsättningar att klara kompetensförsörjningen, menar Ann-Christin Nykvist. Utökad samverkan På frågan om var SPV står om tio år, svarar hon: Jag tror att vi har kommit långt både med teknikens hjälp och genom utökad sam verkan. Vi har nått tydliga resultat när det gäller att kvalitetssäkra våra produkter och produktionsprocesser. Myndigheternas arbete med pensioner har blivit effektivare och enklare och information om pensioner till enskilda ges snabbt och enkelt över disk. Jag menar då besked om hela pensionen även om den kommer från olika arbetsgivare, det man brukar kalla one stop shop. Jag tror också att vår uppdragsverksamhet har utvecklats väsentligt. Vår profil som en kund- och konsumentinriktad organisation har blivit tydligare. Kultur och motion Med ett nytt tufft arbete och till en början veckopendling finns det plats för någon fritid? För mig är ett intressant arbete viktigt för välbefinnandet så jag är mycket glad över mitt nya jobb på SPV. Men man måste givetvis ha tid för avkoppling och återhämtning. Livspusslet har blivit enklare att få ihop när man som jag har vuxna utflugna barn. Jag hämtar kraft genom att lufsa runt på motionsslingan och mitt ideella engagemang i Sveriges Konstföreningar ger mig många nya upplevelser och oväntade möten. Och så väntar en liten trevlig lägenhet i Sundsvall, avrundar Ann-Christin Nykvist. Text: Catharina Ottander Foto: Torbjörn Bergkvist. spv aspekt 3

4 Guldkantad webbplats prisad Försäkringskassan utsågs i september till årets vinnare av Pensionsakademins pris Guldkanten. Det är Försäkringskassans informativa webbplats som belönas. Vår information berör alla pensionssparare och pensionärer. Därför är det viktigt att den uppfattas som enkel och lättillgänglig. Jag är mycket glad för att vi nu får denna utmärkelse för det arbete vi har lagt ner, säger Ole Settergren, pensionschef vid Försäkringskassan i Stockholm. Syftet med tävlingen är att premiera och lyfta fram goda exempel avseende begriplig pensionsinformation. SPV står bakom initiativet och i Pensionsakademins jury återfinns nio ledamöter från såväl pensionssom informationsbranschen. I år delades priset ut för sjätte gången och vinnaren korades officiellt på SAS Radisson Royal Viking Hotel vid SPV:s Pensionsdagar. Viktig kundkanal Webben är en av de viktigaste kundkanalerna, säger Inger Dunér, informationsdirektör vid Försäkringskassan. En av webbplatsens tjänster utgörs av en assistent, Hanna, som kan besvara frågor och upplägget med målgruppsanpassad, överskådlig information är viktig. Vi har under många år arbetat för att informera så enkelt och begripligt som möjligt och exempelvis har vi utbildat handläggare i klarspråk. Priset är en sporre till att fortsätta jobba och utveckla vårt informationsarbete för att bli ännu mer lättillgängliga bland annat genom att öka telefonkundtjänsterna och utöka webbplatsen, menar Inger Dunér. Beröm för Pensionsråd Juryns motivering lyder i sin helhet; Pensionsakademin har beslutat ge utmärkel sen Guld kanten till Försäkringskassan för webb Adriana Lender, överdirektör vid Försäkringskassan, tog emot Pensionsakademins pris Guldkanten 2007 för gedigen pensionsinformation på en lättnavigerad webbplats. platsen På denna webbplats får alla som söker information om pensioner målgruppsanpassad och relevant information. Webbplatsen är lättnavigerad och dessutom föremål för ständig utveckling. Försäkringskassan ska också ha beröm för att ha tagit initiativet till ett Pensionsråd som ska förbättra information om pen sioner och utveckla samarbetet mellan aktörerna på pensionsområdet. Pensionsrådet är ett bollplank och en rådgivare till oss för vad som är viktigt när det gäller pension, avslutar Inger Dunér. Text: Catharina Ottander Foto: Mikael Bodner. 4 spv aspekt

5 pensionsdagarna Stor bredd på årets Pensionsdagar - pension, passion och medkänsla Informativt, debattskapande och underhållande. Årets Pensionsdagar, de femtonde i ordningen, spände mellan Jan Eliasson och Zinat Pirzadeh. Och antalet deltagare var i år fler än på länge, med anmälda besökare från såväl Kriminalvården och Fortifikationsverket som från Försvarsmakten och Riksgälden. I Hotell Royal Vikings konferenslokal var temat under två välfyllda dagar pensioner, framtid och kommunikation. Årets moderator, före detta nyhetsankaret och programledaren på SVT Ingela Agardh, inledde med en öppen fråga: Varför är det så svårt med pensioner? Innan vi fyllt 30, fortsatte hon, ska vi plugga, träffa vårt livs kärlek, skaffa hus och jobb, inleda karriären och föda barn och sedan jobba som blådårar i 30 år för att tjäna ihop vårt uppehälle för ytterligare trettio år. Dessutom ska vi veta hur våra pengar ska placeras. Så bra att så många från SPV är med oss idag. Svårt välja pensionslösning Särskilt svårt, konstaterade Ingela Agardh, är det med valfrihet att välja pensionslösning om man är född utan ekonomiskt sinnelag och älskar att slösa. Jan Eliasson, diplomat, FN-medlare och internationell personlighet, fick därefter inleda årets Pensionsdagar. På vägen till Royal Viking hade han passerat en kvällstidnings löpsedel som basunerade ut att Carolas nya tänder är på väg att ramla ut. Är det den världen vi vill ha, där tillståndet utanför landets gränser får stryka på foten till förmån för den här typen av nyheter, frågade han retoriskt. Jan Eliasson har nyligen uppnått bortre gränsen för arbetsför ålder hos en statstjänsteman. Men arbetar gör han fortfarande, nu som fri man och mer än någonsin. Han pendlar mellan Stockholm, New York och mardrömmen i Darfur och kallar sig hellre passionär än pensionär. t Anna-Lena Brundin förkunnade att det viktigaste i livet ändå är kärleken. F.d. generaldirektören på RFV K G Scherman (nedan) uttryckte å sin sida stor skepsis mot dagens pensionssystem. Och FN-medlaren Jan Eliasson (nedersta bilden) arbetar, trots nyligen uppnått pensionsålder, mer än någonsin. spv aspekt 5

6 Skrynkliga men vitala, det var forskaren Jan Edlings sammanfattning av 40-talisternas status som pensionärer. Zinath Pirzadeh (ovan), stå upp-komiker från Iran, jämförde ett arrangerat äktenskap i hemlandet med att spara i fonder. Hur folk behandlas i början och slutet av livet är ett viktigt mått på tillståndet i samhället vi lever i. jan eliasson t Det måste finnas passion och medkänsla i tillvaron, sammanfattade Jan Eliasson. Hur folk behandlas i början och slutet av livet är ett viktigt mått på tillståndet i det samhälle vi lever i. Under den följande timmen berättade han engagerat för ett koncentrerat lyssnande auditorium om sina erfarenheter som medlare i både Irak, Iran och Afrika. Eliassons föredrag handlade om helikop ter färder över flyktingläger, om möten med ger illaledare och statschefer, om förhandlings teknik och resolutioner. Mycket i mitt arbete handlar om att få folk som inte vill träffas att ändå sätta sig ned för konstruktiva samtal, förklarade han. Läs även en separat intervju med Jan Eliasson i denna utgåva av SPV Aspekt, sid Viktigaste valet Annika Sundén är docent i nationalekonomi och enhetschef på Försäkringskassans utvärder ingsavdelning. Efter lunch den första av de två Pensionsdagarna sammanfattade hon det sven ska pensionssystemet genom att konstatera att det är ett bra och klokt system. Finansiellt stabilt, var hennes bestämda omdöme. Däremot menade hon att starka affärsintressen hos banker och försäkringsbolag alltför ofta leder till att de i sin marknadsföring i onödan skrämmer upp sina kunder för att de inte är tillräckligt aktiva pensionssparare. Det viktigaste valet och det som bestämmer pensionens storlek är, hävdade hon, i själva verket hur mycket vi väljer att arbeta, börjar man sent och slutar tidigt blir det mindre pengar än om man gör tvärtom. Att då i reklamen trumma ut att vi bara får hälften kvar av vår lön när vi går i pension är både förvirrande och missvisande. Ut och jobba, var därför hennes råd till unga människor som ville ha en ekonomiskt stabil tillvaro efter uppnådd pensionsålder. Köpstarka 40-talister Att Rolling Stones blir allt skrynkligare är något som vi regelbundet, varje gång som rocklegenderna är på besök i Sverige, kan konstatera. Men pension? Inte så länge de kan stå på en scen eller klättra i en palm! De som är födda på 40-talet är en generation vana att ta för sig, sa Jan Edling, forskare och analytiker vid statliga Vinnova som genom forskning och utveckling arbetar för en högre tillväxt i Sverige. 40-talisterna är hyfsat friska, konsumerar mycket, reser regelbundet, har relativt hög ITmognad och får dessutom den högsta pensionen hittills, högre än vad både deras föräldrar och deras barn når upp till. Nya behov I dessa friska och aktiva 40-talisters kölvatten har, berättade Jan Edling, behov av nya produkter och tjänster dykt upp. De är eller kommer snart att bli pensionerade. Samtidigt är de köpstarka, bor och äter bättre än tidigare generationer, kör bil, använder hjälpmedel, konsumerar läkemedel och vill ha ny teknik och hög säkerhet i villan. Sverige har tillsammans med Japan störst andel äldre i hela världen. Vi har därför ett gyllene tillfälle att utvecklas till världsledande industrination för att tillfredsställa 40-talisternas behov. Och att sedan stå väl rustade när miljoner pensionärer i Europa ska tas om hand. Ett sätt att skapa ökad sysselsättning och en framtida exportmarknad, hävdade Jan Edling. Före detta generaldirektören för Riksförsäkringsverket KG Scherman uttryckte å sin sida stor skepsis mot ett pensionssystem där samhället frånsagt sig sitt ansvar och låter alla risker för en finansiell obalans bäras av individen. 6 spv aspekt

7 pensionsdagarna Allting blir enklare med avgiftsbestämda pensioner, konstaterade Hans Gidhagen från Svenskt Näringsliv. Kvällen vigdes åt mezzosopranen Katarina Fallholms vackra och temperamentsfulla sång. Ett i grunden vettigt system som dessvärre inte tar hänsyn till förändringar i samhället, var hans slutsats. Dessutom är det inte vettigt att en 30- åring måste välja fonder för sitt pensionskapital. Dag ett avslutades med att stå upp-komikern Anna-Lena Brundin på temat kvinnligt, manligt, mänskligt förkunnade att det viktigaste i livet ändå är kärleken. Gå och lägg er tidigt och gråt ut, då kommer skrattet och kärleken automatiskt, var hennes slutsats. Försök också att bränn ditt ljus från bägge ändar, då får ni mycket roligt med varandra. Strax innan kvällens middag kunde SPV:s informationsdirektör Catharina Ottander presentera årets vinnare av Guldkanten som är Pensionsakademins pris för god och lättillgänglig pensionsinformation. Pristagare var webbplatsen För Försäkringskassans målanpassade, lätt navigerade och relevanta sätt att förmedla information på nätet, löd motiveringen. Hedersomnämnande Samtidigt gavs ett hedersomnämnande till OFR Offentliganställdas Förhandlingsråd för PA 03- guiden på där offentliganställda ges stöd vid valet av hur den egna tjänstepensionen ska förvaltas. Efter en inledande presentation av Försäkrings kassans informationsarbete, förmedlat av Ole Settergren, kunde Pensionsdagarna dagen därpå fortsätta med att Skandias kommunikationsdirektör Hans Svensson, tidigare statssek reterare vid social departe mentet, berättade om framtidens pensionsarena. Fikarummet och frukostbordet ersätter finanschefens arbetsrum som arena för beslut som rör individens pensioner, var hans spådom. Med detta följer ett stort ansvar för att förse folk med verktyg att fatta rätt beslut. Med ett ökat eget ansvar i åtanke kommer vi att få se hur efterfrågan på finansiell rådgivning ökar och hur diskussionerna om olika privatekonomiska lösningar under fikaraster och i hemmet blir viktigare än portaler och kuvert. Kanske vore det en god idé att även låta ekonomisk rådgivning till privatpersoner omfattas av avdraget för hushållsnära tjänster, fun der ade Hans Svensson. Kostar lika mycket för alla Slutligen var det dags för Hans Gidhagen från Svenskt Näringsliv att presentera den nya ITPpla nen. Kort kan planen sammanfattas med att den började gälla den 1 juli 2007, att ålders pensionen intjänas från 25 års ålder, att planen omfattar alla som är födda från 1 juli 1979 och framåt. Fördelarna är att den är kostnadsbestämd, att den kostar lika mycket för alla oavsett ålder, KÅPAN ändrar betalningsrutiner Nu sker en förändring av betalningen för den avgiftsbestämda tjänstepensionen. Den nya rutinen innebär att ett betalningsunderlag i form av en faktura skickas från SPV. Detta gör att kunderna slipper kontrollera hur mycket som ska betalas in till Individuella ålderspensionen och KÅPAN tjänste, PA 03. Vi ser att det finns en potential att förbättra nuvarande betalningsrutin, berättar Magnus Gode, ansvarig för genomförandet av den nya hanteringen. Vi vill helt enkelt förenkla och effektivisera de ekonomiska rutinerna för våra kunder. att den inte hindrar rörligheten på arbetsmarknaden och att den är lättare att hantera i lönesamtalet. Och att efterlevandeskyddet numera även gäller i samboförhållanden. Allting blir enklare med avgiftsbestämda pen sioner, sammanfattade Hans Gidhagen och läm nade över podiet till Zinat Pirzadeh, stå upp-komiker, syokonsulent, skådespelerska och förfat tare. Kvinnor i Iran riskerar lika mycket genom att bli bortgifta med en man de inte känner som ni gör genom att spara era pensionspengar i konstiga fonder ni inte vet något om, blev hennes slutord. Vilken metod ger bäst pensioner, PPM eller ett iranskt giftermål? Svaret är ingalunda givet Text: Björn Wallin Foto: Pär Helander. Vill du veta mer om förändringen? Ring eller besök Text: Mats Wigardt Foto: Mikael Bodner. Vårt mål har varit att underlätta kundernas pensionsprocess. Det är jag övertygad om att vi kommer att göra nu, berättar Magnus Gode. spv aspekt 7

8 Försäkringsteknik matematiken som styr våra pensioner Ofta när vi tänker på ett försäkringsbolag, en myndighet eller för all del vilket företag som helst så funderar vi sällan på hur saker och ting är organiserade. Vi har ett ärende som vi vill ha hjälp med och grunnar inte alls på kugghjulen innanför väggarna. Antaganden om exempelvis livslängd och ränteeffekter är faktorer som påverkar storleken på premier och pensionsskuld. Så är det med all sannolikhet även när vi som kund tar kontakt med SPV. Vi har ett ärende. Vi kontaktar SPV. Vi förväntar oss svar och får oftast svaret snabbt och korrekt. Sedan funderar vi inte mer på hur vårt ärendes gång kan ha sett ut. Ett av alla dessa kugghjul i det stora SPVurverket heter Försäkringsteknik. Det är en liten sektion med elva medarbetare som arbetar med försäkringstekniska frågor. Försäkringsteknik används för att arbetsgivarna ska kunna trygga de förmåner som de har utfäst till sina anställda, berättar Annica Bylund som är chef för sektion Försäkringsteknik. alla statliga pensionsavtal Det handlar om att värdera åtagandet och beräkna en pensionsskuld, eller att beräkna en premie för att försäkra åtagandet. På sektionen ansvarar vi för dessa försäkringstekniska beräkningar för alla de statliga pensionsavtalen som SPV administrerar, oavsett om det gäller beräkningar till myndigheter som har bolagiserat eller om det gäller de statliga arbetsgivarna. I och med införandet av det statliga pensionsavtalet PA 03 har försäkringsteknik även inkluderats i beräkningen av individernas förmåner. Det beror på att fribrevet, det vill säga värdet av den framtida ålderspensionen som individen månadsvis tjänar in, beräknas försäkringstekniskt. Sektionen har därigenom fått ett utökat ansvar när det gäller förvaltningen och utvecklingen av SPV:s IT-system. En stor del av min dag handlar om kravställning och test mot våra datasystem, berättar Caroline Pettersson, som är tillämpningsansvarig. Jag måste följa upp så att alla de ändringar som sker i regelverket justeras mot våra system för att förmåner, premier och skulder ska beräknas på rätt sätt. Varför ändras premien? SPV skickar varje månad ut premiefakturor för de som omfattas av PA 03 till arbetsgivarna. De frå gor som arbetsgivarna ställer om premierna och som inte Kundservice kan svara på utreds av sektionen. Många frågor handlar om varför premien för en person har ändrats i efterhand, berättar Malin Edberg, som arbetar med att utreda frågor om premierna. Svaret är oftast att arbetsgivarens lönesystem har skickat in nya anställ 8 spv aspekt

9 artikelserie i Aspekt lär känna SPV:s verksamhet I nästa utgåva: Sektion System & Grunddata ningsuppgifter som kommer att påverka personens förmån, vilket i sin tur påverkar premien. Det är stor skillnad att arbeta med premierna för PA 03 jämfört med premierna för PA-91, fortsätter Malin. För PA 03 tar vi in anställningsuppgifterna månadsvis, och då kan vi också åtgärda en eventuell premiejustering på en gång. För PA-91 tar vi bara in anställningsuppgifterna en gång per år vilket innebär att vi bara räknar premien en gång per år. Statens finanser Vissa förmåner tryggar arbetsgivarna genom skuldföring istället för att betala premier till SPV. Dessa skulder beräknas på sektionen. Affärsverken skuldför samtliga sina åtaganden, berättar Lena Eriksson som är försäkringsteknisk utredare. Jag har därför mycket kontakter med exempelvis Luftfartsverket och tar emot och utreder frågor kring beräkningarna. Sektion Försäkringsteknik ansvarar likaså för att beräkna statens pensionsskuld för tjänstepensioner. Skulden redovisas i SPV:s årsredovisning och vid utgången av 2006 uppgick den till 198 miljarder kronor. Det är onekligen ett stort belopp som har stor betydelse för statens finanser, konstaterar Annica Bylund. I slutänden handlar vårt arbete här på Försäkringsteknik helt enkelt om att säkra att det finns kapital så att individen kan få den tjänstepension som han eller hon har rätt till. Text: Björn Wallin Foto: Pär Helander. Att få vara med och beräkna statens pensionsskuld känns väldigt ansvarsfullt. annica bylund Suzana Dzila, Malin Edberg och Annica Bylund måste ibland använda avancerad matematik för att säkerställa att beräkningarna ska blir rätt. spv aspekt 9

10 Förre moderatledaren Bo Lundgren trivs alldeles utmärkt som Riksgäldens vd. Absolut ingen reträttpost för en avdankad politiker, försäkrar han. Informationschefen Marja Lång håller med. med uppdrag att finansiera Riksgälden förvaltar statsskulden Riksgälden är statens internbank med uppdrag att finansiera det som riksdag och regering har beslutat. 100 miljoner in- och utbetalningar passerar varje år det statliga betalningssystemet. Men för administrationen av de 160 anställdas pensioner svarar SPV. Mitt i Stockholm City, på Norrlandsgatan, in ramad av stål och glas, granne med banker, flot ta affärer och dyra kontorslokaler, finns Riks gälden. Den moderna framtoningen till trots har Riksgälden gamla anor, grundat 1789 av Gustav III. Statsskulden hade under hela 1700-talet vuxit till sig, inflationen härjade och kriget mot Ryssland slukade stora penningsummor. Eftersom det var svårt att mitt under brinnande krig låna pengar för att köpa kulor och krut skapade kungen Riksgälden, som gav ut skuldsedlar, så kallade riksdaler riksgälds. Senare har Riksgälden fått andra uppgifter. Till exempel att finansiera byggandet av det svenska järnvägsnätet, ett infrastrukturprojekt av gigantiska proportioner som ingick i skapandet av det moderna Sverige. Vattenkraften och telefonin var andra satsningar som också måste finansieras. Statens internbank Idag förvaltar och finansierar Riksgälden den svenska statsskulden. Målet är att låna så billigt som möjligt, utan att ta för stora risker. Riksgälden är även statens internbank och svarar för statens alla betalningar och ser till att det finns pengar till det riksdagen har bestämt. Riksgälden ansvarar också för statens centralkonto där alla intäkter som skatter och avgifter, och utgifter som pensioner, löner, vägar, med mera, samlas. Om det blir ett överskott under dagen ska Riksgälden placera det för att få ränta. Vid underskott måste Riksgälden låna för att täcka bristen. Varje kväll ska saldot på centralkontot vara noll. Riksgälden ska se till att alla - myndigheter, institutioner, projekt, företag som efter beslut i riksdagen också får sina pengar, berättar Marja 10 spv aspekt

11 Riksgäldens uppdrag är klart definierat av regeringen. Att förvalta och finansiera statsskulden har hög prioritet. 160 anställda arbetar med att ge myndigheterna god service. Lång, tidigare ekonomijournalist på SVT, nu informationschef på Riksgälden. Det handlar om mycket pengar som pas serar Riks gälden. Statens betalningssystem omsat te i fjol miljarder, med 100 miljoner årli ga inoch ut betalningar. Under 2006 fortsatte statens finanser att förbättras. Ett tidigare underskott i statsbudgeten har förbytts till ett överskott på 18 miljarder kronor, med ett beräknat överskott för 2007 på över 130 miljarder kronor. Boye & Lindgren Allt fler svenskar har arbete, utförsäljningar av statliga företag har genererat stora intäkter, utgifterna för a-kassa och sjukförsäkring har minskat, sammanfattar Marja Lång och förklarar: När det är goda tider förbättras statens finanser snabbt, på samma sätt som de snabbt försämras när det är dåliga tider. Under krisåren på 90-talet växte statsskulden eftersom utgifterna då var större än statens intäkter. Riksgäldens lokaler är sobert färgsatta i vitt, grått och svart, med det egna varumärket, namnet Riksgälden och tre gyllene kronor, på entréväggen. Visionen är att vara världens bästa statliga finansförvaltning. Mötesrummen har fått namn efter svenska kulturpersonligheter som Greta Garbo, Karin Boye, Astrid Lindgren och Jussi Björling. Fruktkorgar står uppställda, det är ljust och luftigt, tystlåtet och effektivt. Riksgäldsdirektör är förre moderatledaren Bo Lundgren. Han är mån om att försäkra att uppdraget ingalunda är att betrakta som någon reträttpost för en avdankad politiker. Jag trivs alldeles utmärkt där jag nu befinner mig, mittemellan samhällspolitiken och finansmarknaden, försäkrar han förtjust. Det är en komplex och fascinerande verksamhet, som att med kort varsel hantera 10-tals miljarder så effektivt som möjligt. Premieobligationer Bo Lundgren konstaterar att Riksgälden inte bedriver någon egen finanspolitik. Man skriver heller inga egna regelverk. Uppdraget är klart definierat av regeringen, att förvalta och finansiera statsskulden har hög prioritet, säger han. Detta görs till exempel genom att sälja premieobligationer till privatpersoner eller att ta upp lån i både Sverige och utomlands, hos företag eller banker. En halv miljon svenskar äger premieobligationer. Och för många utländska banker är det attraktivt att låna ut pengar till den svenska Riksgälden, som ett sätt att sprida sina risker. De 160 medarbetarna alla högt kvalificerade, varav 60 procent är akademiker, och något mer än hälften av cheferna är kvinnor arbetar inom fyra olika affärsområden: skuldförvaltning, privatmarknad, internbank samt garantier och lån. Gemensamt är deras strävan efter att på olika sätt effektivisera och förbilliga statens betalningssystem. Till exempel genom att föreslå nya rutiner för myndigheternas utbetalningar. Man agerar också finansieringskonsulter genom att bistå bland annat FMV, Försvarets Materialverk, med råd hur de ska säkra sina inköp i utländsk valuta. God service åt myndigheterna är en grundbult i vår verksamhet, säger Marja Lång. Myndigheterna måste anlita oss när de ska låna eller placera sina pengar, då ska vi också vara en god samarbetspartner för dem. Bonussystem lockar Flera av de anställda blir emellertid ganska kortvariga hos Riksgälden. Trots ett ansvarsfullt, roligt och omväxlande arbete lockas de många gånger tämligen unga medarbetarna av bonussystem och höga löner som erbjuds på andra håll inom finansmarknaden. Riktigt vad framtiden för med sig vet vi i dagsläget inte, säger Marja Lång. Samtidigt som statens lånebehov minskar får vi snarast mer att göra. Då är också den långsiktiga kompetensförsörjningen viktig. fakta: Riksgäldsdirektör: Bo Lundgren Text: Mats Wigardt Bild: Stefan Bohlin. Antal anställda: 160 Statsskuld: 1,1 miljarder den 31 september 2007 cirka kronor/invånare, 45 procent av BNP (80 procent 1996) Uppgifter: Att vara statens internbank, förvalta statsskulden, ge statliga garantier och lån spv aspekt 11

Din tjänstepension heter ITP 2

Din tjänstepension heter ITP 2 Talarstöd Din tjänstepension heter ITP 2 Aktuella basbelopp se sista sidan Bra att veta. Bild 2 Alecta - Tjänstepensionsförvaltaren Syftet med denna bild är att berätta varför tjänstepensionen finns hos

Läs mer

Din tjänstepension heter ITP 1

Din tjänstepension heter ITP 1 Talarstöd Din tjänstepension heter ITP 1 Aktuella basbelopp se sista sidan Bra att veta. Bild 2 Alecta - Tjänstepensionsförvaltaren Syftet med denna bild är att berätta varför tjänstepensionen finns hos

Läs mer

Din tjänstepension heter ITP 2

Din tjänstepension heter ITP 2 Talarstöd Din tjänstepension heter ITP 2 Bild 2 Alecta - Tjänstepensionsförvaltaren Syftet med denna bild är att berätta varför tjänstepensionen finns hos Alecta. Alecta har blivit utvalt att hantera vissa

Läs mer

Tips! Bra att löpande genom presentationen tala om var ni är i pyramiden.

Tips! Bra att löpande genom presentationen tala om var ni är i pyramiden. Bild 1 Syftet med denna bild är att förklara vilka Alecta är. Alecta har blivit valda att hantera vissa delar av tjänstepensionen för privatanställda tjänstemän. Detta enligt ett kollektivavtal mellan

Läs mer

VAD GÖR VI PÅ COLLECTUM FÖR DIG?

VAD GÖR VI PÅ COLLECTUM FÖR DIG? VAD GÖR VI PÅ COLLECTUM FÖR DIG? 2 miljoner tjänstemän har tjänstepensionen ITP som har kommit till genom ett kollektivavtal mellan Svenskt Näringsliv och PTK. På uppdrag av dem upphandlar Collectum, utan

Läs mer

Bra att veta när du närmar dig pensionen. Vad gör vi på Collectum för dig? ITP 2

Bra att veta när du närmar dig pensionen. Vad gör vi på Collectum för dig? ITP 2 Vad gör vi på Collectum för dig? 1,8 miljoner tjänstemän har tjänstepensionen ITP som har kommit till genom ett avtal mellan Svenskt Näringsliv och PTK. På uppdrag av dem upphandlar Collectum, utan eget

Läs mer

Din tjänstepension heter ITP 1

Din tjänstepension heter ITP 1 Talarstöd Din tjänstepension heter ITP 1 Bild 2 Alecta - Tjänstepensionsförvaltaren Syftet med denna bild är att berätta varför tjänstepensionen finns hos Alecta. Alecta har blivit utvalt att hantera vissa

Läs mer

Din tjänstepension heter ITP 2

Din tjänstepension heter ITP 2 Talarstöd Din tjänstepension heter ITP 2 Aktuella basbelopp se sista sidan Bra att veta. Startbild Alecta - Tjänstepensionsförvaltaren Syftet med denna bild är att berätta varför tjänstepensionen finns

Läs mer

Hela livet räknas När du sparar till din allmänna pension

Hela livet räknas När du sparar till din allmänna pension Hela livet räknas När du sparar till din allmänna pension Hela livet räknas Den här broschyren handlar om den allmänna pensionen och tar upp vad som kan vara bra att tänka på när du sparar till din framtida

Läs mer

Nio svar om din pension

Nio svar om din pension Sida 1 av 7 Katrin Westling Palm, generaldirektör för Pensionsmyndigheten där Bo Könberg är ordförande. Bild: Scanpix Förstora bild» Nio svar om din pension Publicerad: 11 juli 2009, 01:15 Senast uppdaterad:

Läs mer

Du bestämmer själv. När du vill ta ut pension

Du bestämmer själv. När du vill ta ut pension Du bestämmer själv När du vill ta ut pension Du bestämmer själv Den här broschyren handlar om den allmänna pensionen och vad som kan vara bra att tänka på när du funderar på att ta ut pension. Det finns

Läs mer

SEB Trygg Liv Pensionstjänst AB Pensions- och vinstandelsstiftelse från ax till limpa

SEB Trygg Liv Pensionstjänst AB Pensions- och vinstandelsstiftelse från ax till limpa SEB Trygg Liv Pensionstjänst AB Pensions- och vinstandelsstiftelse från ax till limpa Välkommen till SEB Trygg Liv Pensionstjänst AB SEB Trygg Liv Pensionstjänst AB är ledande i Sverige när det gäller

Läs mer

Om pensionssänkningar 2011 och annat. Berthel Nordström Vid möte den 24/1 2011 i SPF-Nackaringen

Om pensionssänkningar 2011 och annat. Berthel Nordström Vid möte den 24/1 2011 i SPF-Nackaringen Om pensionssänkningar 2011 och annat Berthel Nordström Vid möte den 24/1 2011 i SPF-Nackaringen 1 Pensionsmyndigheten har meddelat att pensionen ändras så att: Garantipensionärerna får en ökning med +0,9%

Läs mer

Du bestämmer själv. När du vill ta ut pension

Du bestämmer själv. När du vill ta ut pension Du bestämmer själv När du vill ta ut pension Du bestämmer själv Den här broschyren handlar om den allmänna pensionen och vad som kan vara bra att tänka på när du funderar på att ta ut pension. Det finns

Läs mer

En snabblektion om pension

En snabblektion om pension 2013 Ditt ITPK-val Du har tjänstepensionen ITP 2. Det är din arbetsgivare som betalar, men du kan själv välja hur en del av de här pengarna ska förvaltas. Collectum är valcentral, det är hos oss du gör

Läs mer

Din tjänstepension i Alecta

Din tjänstepension i Alecta 1311 2012.01 Illustration Agnes Miski Török Foto Björn Keller Produktion Alecta f ö r m å n s b e s t ä m d t j ä n s t e p e n s i o n, i t p 2 Din tjänstepension i Alecta Informationen i den här broschyren

Läs mer

1 (6) Caroline Pettersson, 060-18 75 16 2012-06-11. Socialdepartementet 103 33 Stockholm

1 (6) Caroline Pettersson, 060-18 75 16 2012-06-11. Socialdepartementet 103 33 Stockholm Datum 2013-08-30 Ert datum 2013-04-22 Vår beteckning MD 2013/206 Er beteckning S2013/2830/SF 1 (6) Vår referens Caroline Pettersson, 060-18 75 16 2012-06-11 Socialdepartementet 103 33 Stockholm Yttrande

Läs mer

Hela livet räknas. När du sparar till din allmänna pension

Hela livet räknas. När du sparar till din allmänna pension Hela livet räknas När du sparar till din allmänna pension Hela livet räknas Den här broschyren handlar om den allmänna pensionen och tar upp vad som kan vara bra att tänka på när du sparar till din framtida

Läs mer

Vad gör Riksbanken? 2. Att se till att landets export är högre än importen.

Vad gör Riksbanken? 2. Att se till att landets export är högre än importen. Arbetsblad 1 Vad gör Riksbanken? Här följer några frågor att besvara när du har sett filmen Vad gör Riksbanken? Arbeta vidare med någon av uppgifterna under rubriken Diskutera, resonera och ta reda på

Läs mer

Pensionen. Privat pensionssparande ett minne blott Löneväxla och få mer för pengarna Återbäringen över tid avgör din pension

Pensionen. Privat pensionssparande ett minne blott Löneväxla och få mer för pengarna Återbäringen över tid avgör din pension Pensionen Privat pensionssparande ett minne blott Löneväxla och få mer för pengarna Återbäringen över tid avgör din pension BROOKLYN BRIDGE, NEW YORK CITY. FOTO: SHUTTERSTOCK. AI Pension, Arkitekter &

Läs mer

pensionsskuldsskolan

pensionsskuldsskolan pensionsskuldsskolan - utvecklin av pensionsskulden inledning Den här pensionsskuldsskolan vänder sig till personer inom kommuner och landsting som genom sitt arbete kommer i kontakt med begreppen pensionsskuld

Läs mer

Det är aldrig för tidigt för en trygg ålderdom.

Det är aldrig för tidigt för en trygg ålderdom. Det är aldrig för tidigt för en trygg ålderdom. Pensionshandbok för alla åldrar Det är inte lätt att sätta sig in i alla turer kring pensionerna och hur man ska göra för att få en anständig och rättvis

Läs mer

Alecta Optimal Pension

Alecta Optimal Pension 6105 2010.01 Illustration Agnes Miski Török Foto Björn Keller Produktion Alecta p r e m i e b e s t ä m d t j ä n s t e p e n s i o n Alecta Optimal Pension Tjänstepensionen med hög förväntad avkastning

Läs mer

8. Att åldras i Sverige

8. Att åldras i Sverige Foto: Colourbox 8. Att åldras i Sverige Innehåll Åldrande Pensioner Äldreomsorg Begravning Arvsrätt Göteborgs Stad och Länsstyrelsen Västra Götalands län Om Sverige 167 Åldrande Människor lever länge i

Läs mer

Förslag på intervjufrågor:

Förslag på intervjufrågor: Förslag på intervjufrågor: FRÅGOR OM PERSONENS BAKGRUND 1. Var är du uppväxt? 2. Om du jämför din uppväxt med andras, hur skulle du ranka din egen uppväxt? 3. Har du några syskon? 4. Vad gör de? 5. Vilka

Läs mer

2009-04. Välj din pension själv

2009-04. Välj din pension själv 6 2009-04 Välj din pension själv Välj din pension själv När du så småningom går i pension kommer den ålderspension som betalas ut till dig att komma från två håll: Allmän pension och avtals-/tjänstepension.

Läs mer

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska.

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. Centerpartiets idéprogram Det här idéprogrammet handlar om vad Centerpartiet tycker

Läs mer

Varje månad betalar din arbetsgivare in pengar till din tjänstepension. Är man som du privatanställd tjänsteman, heter tjänstepensionen ITP 1.

Varje månad betalar din arbetsgivare in pengar till din tjänstepension. Är man som du privatanställd tjänsteman, heter tjänstepensionen ITP 1. 2013 Ditt ITP 1-val Du har tjänstepensionen ITP 1. Det är din arbetsgivare som betalar, men det är du som väljer hur pengarna ska förvaltas. Collectum är valcentral, det är hos oss du gör ditt val. Det

Läs mer

FORTUM BRYR SIG OM DIN PENSION OCH DINA FÖRSÄKRINGAR

FORTUM BRYR SIG OM DIN PENSION OCH DINA FÖRSÄKRINGAR FORTUM BRYR SIG OM DIN PENSION OCH DINA FÖRSÄKRINGAR INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning - Kunskap och engagemang nyckeln till medvetna förmånsval Pensionstjänsten - En samlad bild av din pension och dina försäkringar

Läs mer

Lär känna din pension gör tre kloka val!

Lär känna din pension gör tre kloka val! Lär känna din pension gör tre kloka val! Lappuggla Lappugglan är en av Sveriges största ugglor, trots att den egentligen är mindre än den ser ut. Storleken beror främst på den luftiga fjäderdräkten. Från

Läs mer

Collectums Pensionsindex 2012 för tjänstemän i det privata näringslivet

Collectums Pensionsindex 2012 för tjänstemän i det privata näringslivet Collectums Pensionsindex 2012 för tjänstemän i det privata näringslivet En rapport från tjänstepensionsföretaget Collectum som visar hur ingångslön och löneutveckling i olika yrken påverkar den framtida

Läs mer

Livskvalitet-100. Hur är din livskvalitet för tillfället? Gör testet och se hur många poäng du får.

Livskvalitet-100. Hur är din livskvalitet för tillfället? Gör testet och se hur många poäng du får. Livskvalitet-100 Hur är din livskvalitet för tillfället? Gör testet och se hur många poäng du får. Du får en poäng för varje påstående som stämmer. Poäng: 1. Familj / Relationer Jag är nöjd och belåten

Läs mer

Idrottsstjärnors syn på ekonomi och ekonomisk rådgivning. Public Relations Enkät Juli 2008

Idrottsstjärnors syn på ekonomi och ekonomisk rådgivning. Public Relations Enkät Juli 2008 Idrottsstjärnors syn på ekonomi och ekonomisk rådgivning Public Relations Enkät Juli 2008 Bakgrund Capture och Impera kommunikation har genomfört och sammanställt följande enkät riktat till svenska toppidrottare

Läs mer

Din tjänstepension PA KFS 09. för dig som är född 1954 eller senare

Din tjänstepension PA KFS 09. för dig som är född 1954 eller senare Din tjänstepension PA KFS 09 för dig som är född 1954 eller senare Kort presentation av broschyren Den här broschyren vänder sig till dig som är anställd inom ett KFS-anslutet företag som avtalat om PA-KFS,

Läs mer

Rapport Manpower Work Life PENSIONEN - EN KÄLLA TILL ORO

Rapport Manpower Work Life PENSIONEN - EN KÄLLA TILL ORO Rapport Manpower Work Life PENSIONEN - EN KÄLLA TILL ORO PENSIONEN EN KÄLLA TILL ORO Fram tills nyligen har de flesta heltidsarbetande svenskar kunnat räkna med en trygg försörjning på äldre dagar. Idag

Läs mer

Pensionspolicy För Finspångs kommun med dotterbolag

Pensionspolicy För Finspångs kommun med dotterbolag Pensionspolicy För Finspångs kommun med dotterbolag Antaget av kommunfullmäktige 2015-11-25 228 FÖR FINSPÅNGS KOMMUN MED DOTTERBOLAG Pensionspolicy Finspångs kommun 612 80 Finspång Telefon 0122-85 000

Läs mer

Ditt professionella rykte är din främsta tillgång

Ditt professionella rykte är din främsta tillgång Ditt professionella rykte är din främsta tillgång Namn: Erik Fors-Andrée Ditt professionella rykte Erik är en driven visionär, inspirerande ledare och genomförare som med sitt brinnande engagemang får

Läs mer

Din tjänstepension PFA

Din tjänstepension PFA Din tjänstepension PFA En kort presentation av PFA Den här broschyren vänder sig till dig som är född 1938 eller senare och som är anställd i inom kommun, landsting/region och kommunala bolag. Den ger

Läs mer

FlexLiv Den nya pensionsprodukten

FlexLiv Den nya pensionsprodukten FlexLiv Den nya pensionsprodukten CATELLA FLEXLIV Den nya pensionsprodukten FlexLiv den nya pensionsprodukten ger dig de bästa egenskaperna från både traditionellt livsparande och aktiv fondförsäkring.

Läs mer

Din tjänstepension i Alecta

Din tjänstepension i Alecta förmånsbestämd pension, itp 2 Din tjänstepension i Alecta Informationen i den här broschyren vänder sig till dig som har förmånsbestämd pension itp 2 i Alecta. Din tjänstepension i Alecta förmånsbestämd

Läs mer

Som privatanställd tjänsteman har du tjänstepensionen ITP 1. Varje månad betalar din arbetsgivare in pengar till din tjänstepension.

Som privatanställd tjänsteman har du tjänstepensionen ITP 1. Varje månad betalar din arbetsgivare in pengar till din tjänstepension. 2015 DITT ITP 1-VAL Genom ditt arbete har du tjänstepensionen ITP 1. Du har möjlighet att välja hur pengarna ska förvaltas och om din familj ska kunna få pengar efter dig. Oavsett om du gör ett aktivt

Läs mer

DET HÄR ÄR ITP 2 OCH ITPK

DET HÄR ÄR ITP 2 OCH ITPK 2015 DITT ITPK-VAL Genom ditt arbete har du tjänstepensionen ITP 2. Du har möjlighet att välja hur en del av pengarna ska förvaltas och om din familj ska kunna få pengar efter dig. Oavsett om du gör ett

Läs mer

!! 1. Feminism för alla. Nu äntligen kan feminister få mer makt. Rösta på Feministiskt initiativ i valet 14 september!

!! 1. Feminism för alla. Nu äntligen kan feminister få mer makt. Rösta på Feministiskt initiativ i valet 14 september! Feminism för alla Nu äntligen kan feminister få mer makt. Rösta på Feministiskt initiativ i valet 14 september Vi har en feministisk politik som också arbetar med antirasism och mänskliga rättigheter.

Läs mer

Sara, 32 år informatör. Adam, 41 år undersköterska. Louise, 52 år avdelningschef

Sara, 32 år informatör. Adam, 41 år undersköterska. Louise, 52 år avdelningschef Sara, 32 år informatör Adam, 41 år undersköterska Louise, 52 år avdelningschef Fotograf: Mehrdad Modiri. Vi tackar Thomas och Annika (Adam, Louise) för medverkan på bild i arbetet med broschyren Om du

Läs mer

Din tjänstepension i Alecta

Din tjänstepension i Alecta förmånsbestämd pension, itp 2 Din tjänstepension i Alecta Informationen i den här broschyren vänder sig till dig som har förmånsbestämd pension itp 2 i Alecta. Din tjänstepension i Alecta förmånsbestämd

Läs mer

Livförsäkringsverksamheten i SEB. en presentation

Livförsäkringsverksamheten i SEB. en presentation Livförsäkringsverksamheten i SEB en presentation Livförsäkringsverksamheten i SEB en presentation Trygghet genom hela livet SEB erbjuder pensionsförsäkringar och trygghet under livets olika skeden för

Läs mer

Att skriva ner din livshistoria och vad som varit viktigt för dig genom livet är en gåva både till dig själv och till dina närmaste.

Att skriva ner din livshistoria och vad som varit viktigt för dig genom livet är en gåva både till dig själv och till dina närmaste. 1 Ditt liv din historia Ditt liv är viktigt och har stor betydelse för alla omkring dig! Att skriva ner din livshistoria och vad som varit viktigt för dig genom livet är en gåva både till dig själv och

Läs mer

Din tjänstepension i Alecta

Din tjänstepension i Alecta förmånsbestämd pension, itp 2 Din tjänstepension i Alecta Informationen i den här broschyren vänder sig till dig som har förmånsbestämd pension itp 2 i Alecta. Din tjänstepension i Alecta förmånsbestämd

Läs mer

Belopp för tjänstepension, privat pension och inkomstgrundad allmän ålderspension

Belopp för tjänstepension, privat pension och inkomstgrundad allmän ålderspension 1 (6) PM 213-12-9 Pensionsutvecklingsavdelningen Hans Karlsson Belopp för tjänstepension, privat pension och inkomstgrundad allmän ålderspension I denna promemoria visas några diagram med totala belopp

Läs mer

Via Nordica 2008 session 7

Via Nordica 2008 session 7 Via Nordica 2008 session 7 Lisbeth Wester Informationschef Lunds Tekniska Högskola, LTH Lunds universitet 1 Åldersgruppen 19 åringar i Sverige 1990-2020 2 Den nya generationen studenter och medarbetare.

Läs mer

Nytt pensionsavtal för statligt anställda PA 03

Nytt pensionsavtal för statligt anställda PA 03 Nytt pensionsavtal för statligt anställda PA 03 Innehåll Förord 1 Pensionsförmåner 2 Två typer av ålderspension 2 Avgiftsbestämd ålderspension 3 Förmånsbestämd ålderspension 4 Beräkning av förmånsbestämd

Läs mer

Din tjänstepension i Alecta

Din tjänstepension i Alecta förmånsbestämd pension, itp 2 Din tjänstepension i Alecta Informationen i den här broschyren vänder sig till dig som har förmånsbestämd pension itp 2 i Alecta. 1 Din tjänstepension i Alecta förmånsbestämd

Läs mer

Lätt svenska. Vi kan inte vänta med att göra Sverige till världens bästa land att leva i

Lätt svenska. Vi kan inte vänta med att göra Sverige till världens bästa land att leva i Lätt svenska Vi kan inte vänta med att göra Sverige till världens bästa land att leva i MÖJLIGHETERNAS LAND BYGGER VI TILLSAMMANS Vi vill att Sverige ska vara möjligheternas land. Här ska alla få möjlighet

Läs mer

En äldrepolitik för framtiden. En rapport som beskriver socialdemokratisk äldrepolitik och hur alternativet ser ut

En äldrepolitik för framtiden. En rapport som beskriver socialdemokratisk äldrepolitik och hur alternativet ser ut En äldrepolitik för framtiden En rapport som beskriver socialdemokratisk äldrepolitik och hur alternativet ser ut 2 Sammanfattning Att utveckla äldreomsorgen är tveklöst en av framtidens stora utmaningar

Läs mer

Nya perspektiv på invanda mönster. aktivt medarbetarskap Ledardagar Medarbetardagar Planeringsdagar

Nya perspektiv på invanda mönster. aktivt medarbetarskap Ledardagar Medarbetardagar Planeringsdagar Nya perspektiv på invanda mönster aktivt medarbetarskap Ledardagar Medarbetardagar Planeringsdagar Vargen är den art som mest liknar oss människor i flockens uppbyggnad och som vi därför valt att använda

Läs mer

Du är värd en högst personlig affär

Du är värd en högst personlig affär PRIVATE BANKING I HANDELSBANKEN Du är värd en högst personlig affär Marknadsföringsmaterial Har du en större förmögenhet att förvalta eller ska du sälja ditt livsverk? Var befinner du dig i livet, hur

Läs mer

Din avtalspension KAP-KL

Din avtalspension KAP-KL Din avtalspension KAP-KL För dig som är anställd inom kommun, landsting, region, kommunalförbund och i vissa kommunala företag gäller pensionsavtalet KAP-KL. Från och med den 1 januari 2014 omfattar KAP-KL

Läs mer

Myter och sanningar om pensionen

Myter och sanningar om pensionen Myter och sanningar om pensionen TNS Gallup för Nordea 5 myter om pensionen Kvinnor och låginkomsttagare är mer oroliga för sin pension Vi vet vad vi får i pension från staten Vi har inte råd att pensionsspara

Läs mer

Lönekostnader för äldre och drivkrafter till förtida pensionering. Underlagsrapport till Pensionsåldersutredningen Mars 2012

Lönekostnader för äldre och drivkrafter till förtida pensionering. Underlagsrapport till Pensionsåldersutredningen Mars 2012 Lönekostnader för äldre och drivkrafter till förtida pensionering Underlagsrapport till Pensionsåldersutredningen Mars 2012 Varför är äldres lönekostnader intressanta att studera? I litteraturen anges

Läs mer

om läxor, betyg och stress

om läxor, betyg och stress 2 126 KP-läsare om läxor, betyg och stress l Mer än hälften av KP-läsarna behöver hjälp av en vuxen hemma för att kunna göra läxorna. l De flesta tycker att det är bra med betyg från 6:an. l Många har

Läs mer

Pensionsskolan. Pensionsinformation kring vårens omval av tjänstepension ITP (privatanställda tjänstemän)

Pensionsskolan. Pensionsinformation kring vårens omval av tjänstepension ITP (privatanställda tjänstemän) Pensionsskolan Pensionsinformation kring vårens omval av tjänstepension ITP (privatanställda tjänstemän) Pensionsskolan Introduktion I vår är det dags för de privatanställda tjänstemännen att göra ett

Läs mer

Barn- och ungdomsenkät i Kronobergs län Årskurs 5

Barn- och ungdomsenkät i Kronobergs län Årskurs 5 Barn- och ungdomsenkät i Kronobergs län Årskurs 5 Hur mår du? Anledningen till att vi gör den här undersökningen är att vi vill få kunskap om ungas hälsa och levnadsvanor. Alla elever i årskurserna 5,

Läs mer

Alecta Optimal Pension

Alecta Optimal Pension 6105 2011.04 Illustration Agnes Miski Török Foto Björn Keller Produktion Alecta p r e m i e b e s t ä m d t j ä n s t e p e n s i o n Alecta Optimal Pension Tjänstepensionen med hög förväntad avkastning

Läs mer

Att ta avsked - handledning

Att ta avsked - handledning Att ta avsked - handledning Videofilmen "Att ta avsked" innehåller olika scener från äldreomsorg som berör frågor om livets slut och om att ta avsked när en boende dör. Fallbeskrivningarna bygger på berättelser

Läs mer

Belopp för tjänstepension, privat pension och inkomstgrundad allmän ålderspension

Belopp för tjänstepension, privat pension och inkomstgrundad allmän ålderspension 1 (6) PM 215-3-27 Analysavdelningen Hans Karlsson Belopp för tjänstepension, privat pension och inkomstgrundad allmän ålderspension I denna promemoria visas några diagram med totala belopp för inkomstgrundad

Läs mer

Detta är vad som händer om du byter bort din drömmar, passioner och ditt liv.

Detta är vad som händer om du byter bort din drömmar, passioner och ditt liv. Detta är vad som händer om du byter bort din drömmar, passioner och ditt liv. Hej, jag mitt namn John. Jag har inte velat posta det här, men nu har jag äntligen tagit mig modet att göra det. Jag måste

Läs mer

Din tjänstepension i Alecta

Din tjänstepension i Alecta premiebestämd tjänstepension, itp1 Din tjänstepension i Alecta I den här broschyren kan du läsa om hur det fungerar att ha en premiebestämd tjänstepension itp 1 i Alecta. Innehåll Din tjänstepension är

Läs mer

Lika lön ger olika pension! En pensionsprognos för kvinnor som är födda på 70-talet

Lika lön ger olika pension! En pensionsprognos för kvinnor som är födda på 70-talet Lika lön ger olika pension! En pensionsprognos för kvinnor som är födda på 70-talet Sammanfattning Kvinnor som är födda på 70-talet kan inte räkna med att få samma pension som sina manliga kollegor trots

Läs mer

En fjärils flykt Gunnel G Bergquist

En fjärils flykt Gunnel G Bergquist En fjärils flykt Gunnel G Bergquist Livet för en del människor, Är kantat av sorg och vemod. Framtiden för dem Saknar oftast ljus och glädje. För andra människor Flyter livet på som en dans. Tillvaron

Läs mer

Din avtalspension KAP-KL

Din avtalspension KAP-KL Din avtalspension KAP-KL För dig som är anställd inom kommun, landsting, region, kommunalförbund och i vissa kommunala företag gäller pensionsavtalet KAP-KL. Din avtalspension är knuten till din anställning.

Läs mer

Unga kvinnor - ekonomiskt självförtroende och framtiden

Unga kvinnor - ekonomiskt självförtroende och framtiden Unga kvinnor - ekonomiskt självförtroende och framtiden En rapport om unga kvinnors syn på livet, ekonomin och pensionen. Undersökning genomförd av Novus på uppdrag av Movestic Liv och Pension. 1 INNEHÅLL

Läs mer

Kvalitet före driftsform

Kvalitet före driftsform Kvalitet före driftsform - Ett program för valmöjligheter med ansvar för framtiden Socialdemokraterna i Haninge, Handenterminalen 3 plan 8 136 40 Haninge. Tel 745 40 74 socialdemokraterna.haninge@telia.com

Läs mer

Välkommen till informationsträff med KPA Pension. Åke Andersson

Välkommen till informationsträff med KPA Pension. Åke Andersson Välkommen till informationsträff med KPA Pension Åke Andersson Om KPA Pension KPA Pension är ett serviceorgan för den kommunala sektorn i pensions- och försäkringsfrågor. Vi hjälper till att: räkna fram

Läs mer

Vässa ekonomin i vinter

Vässa ekonomin i vinter Du öppnar väl ditt orange kuvert? Nu kan du göra bankärenden på nya sätt och på nya platser. Smart Safety: enklare för dig svårare för tjuven. Vässa ekonomin i vinter Januari 2009 Nytt år nya möjligheter

Läs mer

SFI-KURS C OCH D. ALKOHOL I SVERIGE. Hälsa och alkohol. Detta är ett utdrag från Så påverkas vi av alkohol, ett utbildningsmaterial på lätt svenska.

SFI-KURS C OCH D. ALKOHOL I SVERIGE. Hälsa och alkohol. Detta är ett utdrag från Så påverkas vi av alkohol, ett utbildningsmaterial på lätt svenska. SFI-KURS C OCH D. ALKOHOL I SVERIGE Hälsa och alkohol Detta är ett utdrag från Så påverkas vi av alkohol, ett utbildningsmaterial på lätt svenska. Alkohol i Sverige Förr i tiden drack svenskarna mycket

Läs mer

lll#vyazc#cj CHE>G6I>DC IG:C9:G FÖRELÄSNINGAR 2009

lll#vyazc#cj <yg6c 69AwC \dgvc5vyazc#cj >CHE>G6I>DC IG:C9:G FÖRELÄSNINGAR 2009 FÖRELÄSNINGAR 2009 Jag älskar citat, det vet alla som varit på en föreläsning med mig, eller om man läst mina böcker. En av de personer som alltid gett mig något att fundera på är den franske aforismförfattaren

Läs mer

Kumla kommun ser över pensionspolicy vid behov eller på grund av förändringar i lagar och kollektivavtal inom pensionsområdet.

Kumla kommun ser över pensionspolicy vid behov eller på grund av förändringar i lagar och kollektivavtal inom pensionsområdet. Pensionspolicy 1 BAKGRUND KOLLEKTIVAVTALET Kommunens anställda omfattas för närvarande av pensionsavtalet Kollektivavtalad Pension (KAP-KL) och Avgiftsbestämd Kollektivavtalad Pension (A KAP-KL). Anställda

Läs mer

OMVÄRLDEN HAR FÖRÄNDRATS

OMVÄRLDEN HAR FÖRÄNDRATS OMVÄRLDEN HAR FÖRÄNDRATS Ekonomi känns ofta obegripligt och skrämmande, men med små åtgärder kan du få koll på din ekonomi och ta makten över dina pengar. Genom årens gång har det blivit allt viktigare

Läs mer

SUNNE KAN BÄTTRE! MODERATERNA I SUNNE 2014

SUNNE KAN BÄTTRE! MODERATERNA I SUNNE 2014 SUNNE KAN BÄTTRE! MODERATERNA I SUNNE 2014 Sunne kan bättre! Vi Moderater i Sunne kommun är beredda att ta ansvar och leda kommunen efter valet 2014. Vi vill bidra till att alla i högre grad ska kunna

Läs mer

Sammanfattning av programmet UID FutureMap

Sammanfattning av programmet UID FutureMap Sammanfattning av programmet UID FutureMap Världen behöver en ny, socialt hållbar arbetsmodell. Människans fria, trygga medvetande och hälsa skadas av de ekonomiska modeller, som styr världen sedan flera

Läs mer

Newo Drom har gett romerna en tillhörighet och en röst i Göteborg

Newo Drom har gett romerna en tillhörighet och en röst i Göteborg Newo Drom har gett romerna en tillhörighet och en röst i Göteborg Det är dags att försöka hitta lösningar och förmedla hopp istället för att fokusera på problemen I Newo Drom har deltagarna hittat nya

Läs mer

Fira FN-dagen med dina elever

Fira FN-dagen med dina elever EN BÄTTRE VÄRLD Fira FN-dagen med dina elever 24 oktober Ett material för grundskolan från Svenska FN-förbundet. Fira FN-dagen med Svenska FN-förbundet och projektet Skolmat blir kunskap. Inför FN-dagen

Läs mer

Välfärdstendens 2014. Delrapport 4: Tryggheten som pensionär

Välfärdstendens 2014. Delrapport 4: Tryggheten som pensionär Välfärdstendens 2014 Delrapport 4: Tryggheten som pensionär Inledning Folksam har sedan år 2007 publicerat en årlig uppdatering av rapporten Välfärdstendens. Syftet med Välfärdstendens är att beskriva

Läs mer

Guide till bättre balans i livet.

Guide till bättre balans i livet. Guide till bättre balans i livet. En praktisk handledning för både arbetsgivare och anställda. Balans i livet kan betyda mycket. Hur ska vi alla kunna kombinera arbete med privatliv utan att det kostar

Läs mer

Så här gör du. om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling

Så här gör du. om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling Så här gör du om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling Det här materialet hjälper er att planera och sätta förutsättningarna för att driva kampanjer, antingen en eller regelbundet. Ibland

Läs mer

Hela Skånes sparbank

Hela Skånes sparbank Hela Skånes sparbank Tillsammans ger vi tillbaka Sparbanksidén har drygt 200 år på nacken och är mer aktuell än någonsin. Genom våra tre ägarstiftelser fortsätter vi en stolt tradition att ge tillbaka

Läs mer

Din RelationsBlueprint - Källan till smärta eller framgång i din intima relation

Din RelationsBlueprint - Källan till smärta eller framgång i din intima relation Din RelationsBlueprint - Källan till smärta eller framgång i din intima relation Lyssna, jag känner mig enormt glad och hedrad att jag får spendera den här tiden med dig just nu och att du tar dig tid

Läs mer

Varför ska du vara med i facket?

Varför ska du vara med i facket? Varför ska du vara med i facket? www.gåmedifacket.nu 020-56 00 56 Vill du förhandla på egen hand? Det gör inte din chef. Visst kan du förhandla om din egen lön, och visst kan du själv diskutera dina villkor

Läs mer

Din framtida pension Född 1954 eller senare 60 sidor grundkunskap

Din framtida pension Född 1954 eller senare 60 sidor grundkunskap Din framtida pension Född 1954 eller senare 60 sidor grundkunskap 1 Författare: Olle Vejde Förlag: Olle Vejde Förlag Milsbo 214, 781 94 Borlänge 0243-610 62 olle.vejde@swipnet.se ollevejde.se Fackgranskning:

Läs mer

En karriär för dig? Statliga arbeten viktiga arbeten! ÄÄÅÅ

En karriär för dig? Statliga arbeten viktiga arbeten! ÄÄÅÅ En karriär för dig? Statliga arbeten viktiga arbeten! ÄÅ ÄÄÅÅ I denna broschyr återges några av de förmåner och villkor som gäller i den statliga sektorn. Mer information finns i Att arbeta statligt viktiga

Läs mer

En karriär för dig? Statliga arbeten viktiga arbeten! ÄÄÅÅ

En karriär för dig? Statliga arbeten viktiga arbeten! ÄÄÅÅ En karriär för dig? Statliga arbeten viktiga arbeten! ÄÅ ÄÄÅÅ Utveckling och utbildning Alla statligt anställda ska ha möjlighet att utvecklas i sitt arbete, det har de statliga arbetsgivarna och de fackliga

Läs mer

Familj och arbetsliv på 2000-talet - Deskriptiv rapport

Familj och arbetsliv på 2000-talet - Deskriptiv rapport Familj och arbetsliv på 2-talet - Deskriptiv rapport Denna rapport redovisar utvalda resultat från undersökningen Familj och arbetsliv på 2- talet som genomfördes under 29. Undersökningen har tidigare

Läs mer

Välkommen till vår vardag Tre filmer om Downs syndrom. Handledning av Kitte Arvidsson

Välkommen till vår vardag Tre filmer om Downs syndrom. Handledning av Kitte Arvidsson Välkommen till vår vardag Tre filmer om Downs syndrom Handledning av Kitte Arvidsson Innehåll sid Detta är Studieförbundet Vuxenskolan, SV 3 Det här är en studiecirkel 4 Träff 1 5 Träff 2 7 Träff 3 8 SVs

Läs mer

Det här står vi för. Kultur- och fritidsförvaltningens värderingar 1 (7) Ur Elevers tankar i ord och bild

Det här står vi för. Kultur- och fritidsförvaltningens värderingar 1 (7) Ur Elevers tankar i ord och bild Det här står vi för Kultur- och fritidsförvaltningens värderingar Ur Elevers tankar i ord och bild 1 (7) Den mätta dagen, den är aldrig störst. Den bästa dagen är en dag av törst. Nog finns det mål och

Läs mer

FINLAND I EUROPA 2004 UNDERSÖKNING

FINLAND I EUROPA 2004 UNDERSÖKNING A FINLAND I EUROPA 2004 UNDERSÖKNING GS1. Här beskrivs kortfattat några personers egenskaper. Läs varje beskrivning och ringa in det alternativ på varje rad som visar hur mycket varje person liknar eller

Läs mer

8. Att åldras i Sverige

8. Att åldras i Sverige Foto: Colourbox 8. Att åldras i Sverige Innehåll Pensioner Äldreomsorg Begravning Arvsrätt Göteborgs Stad och Länsstyrelsen Västra Götalands län Om Sverige 165 Pensioner Pension är pengar du får när du

Läs mer

De 10 mest basala avslutsteknikerna. Direkt avslutet: - Ska vi köra på det här då? Ja. - Om du gillar den, varför inte slå till? Ja, varför inte?

De 10 mest basala avslutsteknikerna. Direkt avslutet: - Ska vi köra på det här då? Ja. - Om du gillar den, varför inte slå till? Ja, varför inte? 20 vanliga avslutstekniker att använda för att öka din försäljning Du kanske blir förvirrad när du läser det här, men det är alldeles för många säljare som tror och hoppas, att bara för att de kan allt

Läs mer

Pedagogens manus till BILDSPEL 2 Åk 6 KROPPEN OCH MAT

Pedagogens manus till BILDSPEL 2 Åk 6 KROPPEN OCH MAT Pedagogens manus till BILDSPEL 2 Åk 6 KROPPEN OCH MAT 1. Manus: Dagens bildspel handlar om kroppen och mat och dryck. Man brukar säga mätt och glad vilket stämmer ganska bra är vi mätta och otörstiga blir

Läs mer

Ditt sparande är din framtid

Ditt sparande är din framtid Ditt sparande är din framtid 1 Välkommen till Skandias investeringsguide Det kanske viktigaste beslut du har att fatta gäller ditt långsiktiga sparande. Både på kort och lång sikt. Därför är det värt att

Läs mer

Den bortglömda avkastningen En rapport om betydelsen av att pensionen fortsätter växa hela livet

Den bortglömda avkastningen En rapport om betydelsen av att pensionen fortsätter växa hela livet Den bortglömda avkastningen En rapport om betydelsen av att pensionen fortsätter växa hela livet Den bortglömda avkastningen En rapport om betydelsen av att pensionen fortsätter växa hela livet En stor

Läs mer