insamling nu Face-to-face i praktiken Många givare berättar om sina liv och upplevelser

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "insamling nu Face-to-face i praktiken Många givare berättar om sina liv och upplevelser"

Transkript

1 FRII är en politiskt och religiöst obunden sammanslutning av 77 frivilligorganisationer inom humanitet, kultur och miljövård. Tillsammans har vi cirka fyra miljoner sympatisörer. FRII verkar för etisk och professionell insamling. Nyckelord i etisk insamling är respekt, öppenhet, trovärdighet och kvalitet årgång 11 insamling nu EN TIDNING FRÅN FRII Face-to-face i praktiken Många givare berättar om sina liv och upplevelser ETIK SID 6 Ny Internationell utbildning i insamling 4 Del av elräkning går till insamling 5 Regler för 90-konton vållar debatt 6 TEMA: Företagssamarbete i förändring 8 INSAMLARE I NORGE SVIDAR OM UTBLICK SID 13

2 friizon Kalendarium OKTOBER Två kvällar TV-insamling i SVT till Världens Barn Nationella insamlingsdagen Världens Barn på gator och torg samt dörrknackning International Fundraising Congress, Holland Cancerfondens Cancergala i TV3 NOVEMBER 13-21/11 Kyrkornas Globala Vecka med Caritas, Lutherhjälpen, Diakonia och PMU-Interlife med flera The 10th Central & Eastern Fundraising Workshop, Budapest Organisationskultur hinder eller språngbräda. Claes Trollestad berättar på Stadsmissionen i Stockholm kl 17. Arrangör: Swedish Fundraisers Ideellt forum anordnas där bland annat bästa årsredovisning i ideella sektorn utses. APRIL International Conference on Fundraising i Atlanta arrangerad av nordamerikanska AFP MAJ InsamlingsForum 2006 på Wijk Conference Center, Lidingö. Mejla dina tips till kalendariet! E-post: ledaren öppenhet och tillgänglighet Möjligheter till ökat förtroende DE MÄNNISKOR SOM ger oss ekonomiskt stöd pengar vill att vi ska göra bra saker. De vill att vi ska medverka till att lindra nöden för människor i Afrika. De vill att vi ska samla resurser för cancerforskning. De vill att vi ska agera mot miljöförstöring. Att vi gör allt det här är förstås den grundläggande förutsättningen. Men hur ska givarna kunna kontrollera att vi använder resurserna så som de har tänkt sig? Jag tror att det viktigaste svaret är öppenhet. Människor måste, utan svårigheter och krångel kunna se hur vi har använt deras bidrag. Det ansvaret är vårt. Finns det några tumregler? Kanske, kanske inte, men åtminstone några enkla iakttagelser. Den första är att samhället genom olika krav på oss skapar förutsättningar för den grundläggande öppenheten. Vi lämnar redovisningar till olika myndigheter och offentliga organ, lite olika beroende på vad vi har för juridisk konstruktion: länstyreler, skattemyndigheter etc. I dessa kan man hitta basinformation. VI LÄMNAR REDOVISNINGAR till våra styrelser, årsmöten och medlemmar. Ofta är sådana redovisningar granskade av revisorer, auktoriserade eller på annat sätt godkända. Redovisningarna kan förstås utgöra en grund i en systematisk redovisning till våra bidragsgivare. Redovisningarna, liksom för övrigt våra årsmöten etc, måste hållas öppna och lätt tillgängliga för alla som vill veta vad vi har för oss. Tillgängliga? Det innebär förstås inte att informationen ligger i någon byrålåda. Tvärtom. Informationen måste ut. Det kan vara på hemsidan eller i annat informationsmaterial. Den just nu aktuella tävlingen om bästa årsredovisning från ideella organisationer kan säkert stimulera. MÄNNISKOR VILL ge till olika ändamål lite beroende vad man anser vara särskilt viktigt. Då gäller som sagt kravet på öppenhet men också att man ska kunna jämföra olika organisationer. Från FRIIs sida har vi utarbetat riktlinjer för redovisningen i våra medlemsorganisationer. De riktlinjerna ökar förutsättningarna att just jämföra hur den egna organisationen har det med till exempel administrativa kostnader jämfört med en annan organisation. Oavsett samhällets olika krav och kontrollinstrument så hamnar sist och slutligen kravet på öppenhet hos den enskilda organisationen. Det ska ses som en möjlighet. En möjlighet att kunna berätta om vad vi har för oss, vilka som sitter i styrelsen, hur mycket chefen har i lön och hur mycket pengar som går till fortsatt insamlingsverksamhet Det kan skapa fortsatt förtroende och därmed fortsatt stöd så att vi kan uträtta ännu mer. LENNART DALÉUS Ordförande FRII Annonsera För information och bokning: kontakta Eva Vaihinen, Press Art. Tel , Annonspriser (s/v) Helsida A4: kr Halvsida, liggande: kr 1-spalt, stående: kr 2-spalt, stående: kr Kvartssida: 3000 kr Tillägg för dekorfärg, fyrfärg och placeringskrav. Bilagor offereras separat. Moms utgår ej. För bokningsstopp, tekniska specifikationer och utgivningsdatum se klicka på Medlem Ny i redaktionsrådet MAJ SÖDERMAN är ny i redaktionsrådet för insamling nu. Jag arbetar på Reumatikerförbundet som informatör. Tidigare har jag varit redaktör för KFUK-KFUMs tidning WHY. Min förhoppning är att jag ska kunna bevaka insamlingsarbete inom handikapprörelsen. Det är lätt att fokuseringen huvudsakligen ligger på Maj Söderman, Reumatikerförbundet. biståndsorganisationer. Viktigaste är att bidra med artiklar och att komma med idéer om vad som ska vara med i tidningen. Rabatt på Hilton och Scandic FRII har tecknat ett samarbetsavtal med Hilton och Scandic som innebär att FRIIs medlemmar får en särskild rabatt på övernattningar samt på konferenslokaler på Scandic. Rabatterade rumspriser finns även på Hilton. Inom Scandic arbetar vi aktivt för ett hållbart samhälle där socialt ansvarstagande är en av hörnstenarna. Vi kallar det Scandic i Samhället. Vi anser att varje framgångsrikt företag måste ta sitt ansvar för att överleva. I linje med detta ser vi fram emot ett fortsatt och utvecklande samarbete med FRII. Vi ser också fram emot att ge god service till FRIIs medlemmar, säger Amelie Stappe på Hilton och Scandic. insamling nu Information och nyheter från FRII, Frivilligorganisationernas insamlingsråd. Nästa nummer kommer den 15 dec. Redaktör: Helene Thornblad/Press Art. tel: , 2 Redaktion: Claes Anckarman, Peter Rehnfeldt, Eva Nordenstam, Pernilla Norström, Maj Söderman, Erik Zachrison och Marie von Zeipel. Ansvarig utgivare: Therése Engström. Adress: FRII, Box 2054, Stockholm. Besöksadress: Skeppsbron 28 Tel: , fax E-post: Nätet: Grafisk form: Ulrika L Forsberg/Press Art. Tryck: Elanders Tofters, Östervåla 2005 Upplaga: ex, utgivning 4 ggr/år ISSN Om du medverkar i insamling nu ger du samtidigt ditt tillstånd till att FRII får användamaterialet i elektronisk version av tidningen.

3 kommenterat: botten toppen Det handlar om förtroende I somras kom statliga Krisberedskapsmyndigheten med sin rapport Efter flodvågskatastrofen. Ett centralt begrepp som analyseras är förtroende. Det är glädjande att se hur hjälporganisationerna inom FRII åtnjuter allra högsta förtroendet när man frågat svenska folket. Hjälporganisationerna som kategori placerar sig före sjukvården, Räddningsverket och resebyråer. Och hästlängder före myndigheterna. Svenska Smärtafonden Den här fonden i Linköping går ut massivt just nu med telemarketing och ber om pengar. Inget 90-konto, stulet register, omöjligt att se vart pengarna går, ingen hänsyn till människor som anmält sig till NIX. FRII visar röd lampa. Grattis till nya TV-lotteriet De ideella organisationerna i Sverige har en alldeles för liten andel av speloch lotterimarknaden. Statligt ägda FRII tipsar Ny ISO-standard på väg FRII har gått in som medlem i det svenska standardiseringsorganet SIS för att kunna följa och påverka framtagandet av en ny standard Socialt ansvarstagande (ISO 26000). Se vidare på Vi ser detta som ett led i FRIIs satsning på kvalitet. Flera av FRIIs medlemmar vill följa detta och FRII tillsätter nu en referensgrupp. Hör av dig till oss om du är intresserad. SPAR-utredningen klar FRII har fått SPAR-utredninen på remiss (SOU 2005:61). Det handlar om våra möjligheter att även i fortsättningen få köpa adresser i det centrala befolkningsregistret. Med hänvisning till integritetsskäl finns krafter som vill inskränka dessa möjligheter. Har du synpunkter? Vänd dig till FRII. Code of Conduct Det finns en berättigad oro att EU-kommissionens förslag om ökad insyn och kontroll för att stoppa finansieringen av terrorism ska hämma föreningsfriheten. Samtidigt arbetar ju FRII för ökad öppenhet, transparens och insyn i våra medlemmars verksamhet. Här gäller det att finna de rätta avvägningarna. De förslag som nu diskuteras på EU-nivå gäller bland annat korrekt information om organisationen (adress, styrelseledamöter, ändamål), korrekt bokföring, årsredovisning, penningflöde särskilt till annat land samt användning av säkra bankkonton. Charity Rating Några privatpersoner bedriver ett utvecklingsarbete för att hitta instrument att på ett rättvist sätt jämföra olika insamlingsorganisationer. Projektet går under namnet Charity Rating less is more. Initiativtagare är Mikael Ahlström, grundare av Procuritas. Förebild är amerikanska webbsidor som Charity Navigator, Guidestar etc. Tanken är att få fram nyckeltal och index som underlättar en jämförelse mellan organisationer, t ex avseende kostnadsnivåer. Holländsk givareförening Den karismatiska Esther Jacobs har bildat en förening Svenska Spel och ATG skär guld med täljkniv. Liksom de utländska företag som driver poker på webben. Glädjande därför med det nya postkodlotteriet som startade i augusti som ger pengar till Barncancerfonden, Rädda Barnen och Världsnaturfonden WWF. Svensk Kassaservice dyrast Numera kostar det 45 kronor hos Svensk Kassaservice att sätta in en gåva över disk på säg 100 kronor till ett 90-konto. Dyrast i klassen. Samma transaktion är gratis hos Handelsbanken, Nordea, SEB och FöreningsSparbanken. Tipsa era givare om detta! Nya autogirot Proffsiga Lutherhjälpen i Uppsala hängde på direkt och blev först inom FRII med att värva regelbundna givare över Internet utan att kräva en fysisk underskrift av givaren. Dörren är öppen... ERIK ZACHRISON för givare/donors. Föreningen vill bilda opinion för bättre hänsyn till givarnas rättigheter. Den finns bara på webben och erbjuder gratis medlemskap människor är redan med. Föreningens adress är Stor undersökning Hur ser insamlingsmarknaden egentligen ut? Var finns min organisations insamlingspotentialer? Vad gör min organisation bra jämfört med andra med samma ändamål? Vilka nyckeltal och trender finns? De här och många andra frågor kan få svar när FRII under hösten kommer att gå ut till sina medlemmar med en förfrågan om att delta i en gemensam marknadsundersökning. Undersökningen ska ge alla deltagande organisationer, oavsett storlek och ändamål, detaljerad kunskap om den egna insamlingens effektivitet, och öka kunskapen om insamlingsmarknaden i Sverige. Mer information om undersökningen har gått ut till alla FRIIs medlemmar. FRII-medlemmar bakom tackfilm Sex månader efter tsunamin är livet på väg tillbaka, var rubriken på den gemensamma tackfilm som under sommaren regelbundet visats i flera av landets kommersiella TVkanaler. Filmen, som spelats in i Sri Lanka, var ett resultat av ett samarbete mellan de 21 medlemsorganisationer som på olika sätt arbetat eller fortfarande arbetar efter tsunamin. I filmen hänvisas den tittare som vill veta mer om organisationernas arbete, till FRIIs webbplats, Detta har gjort att trafiken på hemsidan mer än fördubblats under juli månad. Filmen var andra delen ett projekt för att tacka alla givare. Del ett var den gemensamma tackannonsen i dagspress den 26 mars. FRII bjöd även in till en pressträff i juni för att informera media om arbetet för tsunamins offer. FRIIs tackfilm nådde 1.7 miljoner tittare hos TV4 med totalt 40 visningar. I MTV gick filmen 155 gånger och i Kanal 5 visades den vid 65 tillfällen. Även TV8, Discovery och Eurosport medverkade i projektet. Responsen från TV-kanalerna var över förväntan, säger Erik Zachrison, generalsekreterare på FRII. Nej till ansökan om medlemskap CANCER- O Allergifonden har ansökt om medlemskap i FRII. FRIIs årsmöte i maj beslutade enhälligt att avslå ansökan. En samlad bedömning gav detta beslut, bland annat fondens höga kostnadsnivåer samt risken för namnförväxling med Cancerfonden. 3

4 aktuellt Anmälda annonser friade i MER MARKNADSETISKA RÅDET MER har tagit emot anmälningar mot två annonser med insamlingsbudskap som anmälarna ansåg stötande. Annonserna var publicerade av Läkarmissionen och Operation Great Exodus. MER fann inte anledning till anmärkning mot de påtalade annonserna. Nollvision för hemlöshet INFÖR VALET 2006 utmanar Stadsmissionen i Stockholm de politiska partierna att presentera en nollvision för hemlösheten. Det behövs en kraftfull handlingsplan så att alla människor erbjuds ett tryggt boende med det stöd de behöver, säger direktor Marika Markovits. Organisationen vill också göra det lättare att hjälpa hemlösa, och understryker vikten av att gåvor till ideellt arbete blir avdragsgilla. Frälsningsarmén stiftar Hannapriset ETT NYTT ÅRLIGT pris för insatser i medmänniskors tjänst har inrättats av Frälsningsarmén. Priset heter Hannapriset och har fått namn efter Hanna Ouchterlony, som på 1880-talet förde Frälsningsarmén till Sverige. Priset kommer i år att delas ut i samband med Frälsningsarméns julkonsert i Stockholms Stadshus. Stort scoutläger arrangeras i Sverige SVERIGE VANN KAMPEN om att bli värdland för ett av världens största ungdomsarrangemang världsscoutjamboreen personer väntas komma till Rinkabyfältet utanför Kristianstad den 29 juli till 9 augusti Lägerledningen hoppas på deltagare från mer än 150 länder. 4 EU-bidrag till internationell fundraising Sverige blir pilotland för utbildning i insamling Den första internationella utbildningen av insamlare i Europa kan nu genomföras. Efter ansökan från The European Fundraising Association (EFA) har EU avsatt pengar till utbildningen. Projektet har döpts till Eurofrat, vilket står för European Fundraising Accreditation and Training. PROJEKTET, DÄR FRII är en av de medsökande, har som mål att ge insamlare runt om i Europa möjlighet att delta i en högkvalitativ utbildning i fundraising. Till detta kopplas en särskild europeisk ackreditering eller stämpel, som deltagarna får efter avslutad utbildning. Eurofrat beräknas starta i slutet av 2005 och kommer sedan att pågå under två år. Ungern, Spanien och Sverige blir pilotländer, medan Tyskland, Storbritannien, Frankrike och Luxemburg kommer att bidra med expertis. FRII påbörjar förarbetet under slutet av 2005 genom att ta fram en kursplan tillsammans med EFA och en professionell utbildningsinstitution. Den färdiga utbildningen kommer till en början att erbjudas ett 15-tal svenska insamlare. Omfattningen på kursen Förslag mot terrorism hotar föreningsfriheten EU-KOMMISSIONENS förslag till Code of Conduct för terroristbekämpning har fått fyra idella paraplyorganisationer att reagera gemensamt. Syftet med kommissionens förslag är att ideella organisationer inte ska kunna utnyttjas för att dölja finansiering av terrorism. Men förslaget är väldigt brett och slår mot hela den ideella sektorn, trots att man vet att terrornätverkens aktiviteter är mycket specifika, säger Andreas Sandin, generalsekreterare i KFUK-KFUM. Han menar att ett helt nytt förslag bör tas fram i samarbete med de ideella organisationerna. De fyra organisationerna som gemensamt uttalar sig mot EU-kommissionens förslag är KFUK-KFUM, Forum för Frivilligt Socialt Arbete, Civilförsvarsförbundet/Frivilliga Försvarsorganisationernas samarbetskommitté och Sveriges Kristna Råd. De sammanfattar konsekvenserna av förslaget så här: Hela den ideella sektorn misstänkliggörs Dyr och onödig byråkrati Organisationernas självständighet hotas Förslaget baserad på gammal syn. fakta EFA The European Fundraising Association (EFA) grundades 2002 som en paraplyorganisation för europeiska organisationer av FRIIs typ och roll. FRII är en av grundarna till EFA som har 14 medlemmar. EUROFRAT är det första gemensamma projektet inom EFA. kan exempelvis bli tio dagar fördelat på fem månader med kurstillfällen två gånger per månad. Däremellan sker uppgifter och självstudier. INNEHÅLLET DELAS in i moment, där bland annat följande områden ingår: missionvision-values, case for support, etik, media, att leda en insamlingsorganisation, gåvor från individer, gåvor från företag och stiftelser. Eurofrat passar perfekt in i FRIIs ambitioner med att höja kvaliteten i svensk insamling, säger Erik Zachrison, generalsekreterare på FRII. Ris och ros för Postkodlotteriet CLAES ANCKARMAN HUR GÅR DET FÖR det nystartade Postkodlotteriet som skickat ut 3,3 miljoner reklamkuvert till de svenska hushållen? Allt rullar enligt planerna, enligt företrädare för Rädda Barnen, Barncancerfonden och WWF som ska få överskottet. Rekryteringen av prenumeranter till lotteriet pågår för fullt, så någon definitiv siffra har vi inte nu. Vi är nöjda med exponeringen i annonser, utskick och i filmavsnitt i själva programmet, säger Johan Landberg, vice generalsekreterare på WWF. En del kritik har riktats mot att programmet sänts en månad utan att någon dragning skett och vinnare utsetts. Det har varit klart från början att den första dragningen sker den första oktober. Vi måste få in prenumeranter först. Men jag förstår att folk blir otåliga. Självklart blir det roligare när de första vinnarna börjar utses i programmet. Hittills har i snitt tittare sett varje program. CLAES ANCKARMAN

5 Nytt elbolag stödjer ideella organisationer Det nya elbolaget GodEl vars affärsidé är att sälja billigare el och ge överskottet till ideell verksamhet har startat samarbete med Stockholms Stadsmission, Rädda Barnen och SOS-Barnbyar. OAVSETT UTFALLET är det ett kreativt och spännande initiativ som ligger i linje med vår verksamhet. Vi hoppas att det kan ge ett värdefullt bidrag till vårt arbete med hemlösa, säger Claes Järrel, ansvarig för företagskontakter på Stockholms Stadsmission. GodEl startades i fjol av vd:n Stefan Krook som på 1990-talet grundade teleoperatören Glocalnet. Alla kan vi göra en skillnad och fakta GoodCause GodEl är helägt av stiftelsen GoodCause, vars syfte är att starta och driva bolag som ger avkastning till ideella organisationer. GoodCause har fått donationer på fyra miljoner av bl a Karl-Johan Persson, Robert af Jochnick, Stefan Krook och Catella samt ett räntefritt lån på en miljon kronor. bidra till en bättre värld, är hans motto. Jag ville utveckla företag med ett meningsfullt innehåll och syftet med GodEl känns helt rätt, säger Stefan Krook. DEN FÖRSTA ELEN började levereras i juni till cirka tusen abonnenter bland dem samhällsbyggnadsminister Mona Internetspel i fokus på Spelakademin FÖR FLERA FRII-medlemmar är lotterier en viktig inkomstkälla. Men ny teknik förändrar marknaden och gör konkurrensen hård. Främst från utländska spelbolag. Beräkningar visar att det i dag spelas för närmare 30 miljoner kronor om dagen på Internet. En fördubbling väntas redan under Företag bör ge mer stöd till barn FÖRETAGEN BORDE satsa mer på kamp mot drogmissbruk och stöd till barn- och ungdomsverksamhet. Det anser tre av fyra intervjuade i en färsk TEMO-undersökning där 1100 personer tillfrågats om deras syn på företagens samhällsengagemang. Överraskande var det svaga stödet för sponsring av elitidrott. Bara 17 procent knappt en av fem intervjuade vill att företagen sponsrar toppidrott i form av landslag eller elitserieklubbar. Det säger Göran Wiklund, vd för organisationen Banbrytarna som tillsammans med nätverket Social Venture Network beställt studien som publicerades i somras. Stefan Krook, vd för GodEl. Sahlin och elupprorets ledare Sixten Svensson. Målet är att nå kunder. Innan företaget börjar ge ett överskott får de ideella organisationerna bidrag för de kunder som de själva rekryterar. Stadsmissionen har gjort ett utskick till gåvogivare, säger Claes Järrel. Samarbete med en miljöorganisation är också på gång. Vi ser tydligt att kunder som gillar GodEls koncept även vill värna om miljön och minimera sin elförbrukning, säger Stefan Krook. MARIE VON ZEIPEL Många aktörer i spel- och lotteribranschen samlas varje år vid Spelakademin i Visby för att utbyta erfarenheter och diskuterar spelansvar. Vid årets akademi lämnade vice statsminister Bosse Ringholm beskedet att ett beslut kan fattas under hösten, om att svenska aktörer ska få tillstånd att bedriva pokerspel på nätet. Volontärer vill jobba med barn och ungdomar PERSONLIG ERFARENHET är den främsta orsaken till att volontärer vill arbeta för frivilligorganisationer. Det visar en undersökning som Volontärbyrån har gjort i samband med firandet av sitt 3-årsjubileum. 650 volontärer har deltagit i undersökningen. Sju av tio svarar att de känner sig behövda på frågan om vad de får ut av att jobba ideellt. Två tredjedelar menar att det viktigaste bidraget de kan ge är medmänsklighet. Resten anser att deras yrkeskompetens är deras främsta bidrag. De flesta volontärer vill arbeta med barn och ungdomar. Ett stort antal vill också arbeta med kvinnor samt invandrare och flyktingar. Ny standard för socialt ansvar ISO förknippas med standarder för kvalitets- och miljöarbete i företag. Nu kommer en ny standard för socialt ansvarstagande. ÄR GYMPASKON tillverkad av barnarbetare? Är det regnskogsträ i trädgårdsmöblerna? Frågor som dessa har satt press på många företag världen över. Nu har den internationella standardiseringsorganisationen ISO påbörjat arbetet med en standard för socialt ansvarstagande, på initiativ från konsumentorganisationerna. Den nya standarden, som får benämningen ISO 26000, kommer att vara öppen för alla organisationer, inte bara för den privata sektorn. Arbetet berör frågor som arbetsmiljö, hälsa, etik och mänskliga rättigheter. ARBETET MED att ta fram den nya standarden, som beräknas vara klart år 2008, leds av det svenska standardiseringsorganet SIS och dess brasilianska motsvarighet. I förarbetet deltar bland annat representanter för näringsliv, myndigheter, frivilligorganisationer, fackföreningar och konsumentorganisationer. FRII är representerat genom Krister Forsberg. Av FRIIs medlemsorganisationer deltar även Ecpat Sverige genom Sandra Atler, och Mentor genom Carl von Essen. JAG TROR ATT den nya standarden kan bli ett bra redskap för frivilligorganisationerna. Både för våra möjligheter att påverka olika aktörer och för företagssamarbeten, säger Sandra Atler. Men naturligtvis måste frivilligorganisationerna själva också leva upp till samma standard, fortsätter hon. FRII har gått med i ISO för att följa och påverka arbetet med ISO och kvalitetsstandarden ISO FRIIs arbete samordnas av projektledaren Krister Forsberg. Mer information om arbetet med ISO finns på HELENE THORNBLAD 5

6 öppet brev Stiftelsen för Insamlingskontroll, SFI, har skrivit ett svar på ledaren i förra numret av insamling nu. Det öppna brevet publiceras här i sin helhet och besvaras av FRIIs styrelse. Sluta upp med pajkastningen Det är med stor förvåning som Stiftelsen för Insamlingskontroll, SFI, läst ledaren i senaste numret av FRIIs tidning insamling nu. Ledaren är tyvärr full av felaktigheter och ogrundade påståenden. FRII har under det senaste året valt, att i sina relationer med SFI, övergå till en ovärdig umgängeston som inte alls varit fallet tidigare. FRII har i ledaren skrivit att man förgäves knackat på SFIs dörr i ett års tid för att komma till tals med SFI. Detta är grovt felaktigt. Senaste gemensamma möte hölls med respektive styrelse hösten Under många år, fram till FRIIs senaste ordförandebyte för ett år sedan, har SFI och FRII haft ett bra samarbete för utbyte av erfarenheter och idéer som rör de båda organisationerna. Från och med sitt ordförandebyte har FRII bombarderat SFI med osakliga och oförskämda brev. I breven har FRII framställt krav gentemot SFI i frågor som SFIs styrelse tidigare tagit ställning till. Kontakter har dock upprätthållits mellan SFIs och FRIIs kanslier. I ledaren står att 90-konotots regelverk inte är tillräckligt för att säkerställa de berättigade krav på kontroll, öppenhet och kvalitet som ställs av givarna, insamlingsorganisationerna och media. Vidare sägs att FRIIs ambition är att tillsammans med den andre aktören på insamlingsarenan sätta sig ner för att se över ett gammalt regelverk Vad gäller det senaste uttalandet vill SFI framhålla SFIs nya och skärpta regelverk trädde i kraft och uppdateras kontinuerligt. Även anvisningar för kontorevisorer har uppdaterats sommaren Det kallar inte SFI för gammalt. FRII medverkade dessutom under arbetet med det nya regelverket. FRIIs synpunkter beaktades utom då det gällde tillåten procentsats för insamlings- och administrationskostnader. FRII önskade att kostnaderna skulle få uppgå till 30 procent medan SFIs styrelse beslöt att kostnaden inte fick överstiga 25 procent. I övrigt accepterades i stort sett samtliga av FRII framförda synpunkter utom vad gäller beräkningssättet för sparat kapital i organisationerna. Har FRII så kort minne? FRII säger sig vilja öka kraven på granskning och revision i insamlingsorganisationerna. Vet inte FRII att varje 90-kotoinnehavare måste ha en egen auktoriserad eller godkänd revisor samt att dessa får särskilda anvisningar från SFI för utökad revision avseende förvaltningsrevision vilket skall genomföras. Dessutom gör SFI en årlig kontroll och uppföljning av insänt material från organisationerna för att kontrollera att de uppfyller SFIs regler för innehav av kontrollgirokonto. Vad är det som brister i den årliga granskningen? SFI granskar inte enbart det siffermässiga underlaget utan också genom förvaltningsrevisionen att verksamheten följer organisationens ändamål, att givarnas medel kommer dit de ska samt att organisationen följer FRIIs etiska regler antagna av SFI. Om organisationerna som innehar 90-konto tycker att granskiningen inte är tillräcklig tror vi att de är kapabla att tala om det själva för SFI. Samma sak gäller allmänhet och media. Vad menar FRII med kvalitetskontroll? Är certifiering ett bättre mått på kontroll och hur ska den utföras och bekostas? Nej, FRII, ut med språket och använd inte halvkvävda visor. Surt så sa räven om rönnbären. Att dessutom kalla SFI för den ena aktören på insamlingsarenan är oförståeligt. Har FRII ännu inte fattat att FRII och SFI har helt olika uppgifter? SFI är en fristående och obunden kontrollorganisation enligt sina stadgar medan däremot FRII är en intresseorganisation för cirka 70 insamlingsorganisationer. SFI är kontrollorganisation för 392 stycken 90-kontoinnehavare med 475 konton. FRII företräder således långt ifrån alla 90-kontoinnehavare. FRIIs begäran om att i en gemensam arbetsgrupp med FRII och SFI se över SFIs arbetsmetoder går väl ändå lite väl långt. SFI har en egen styrelse som är fullt kapabel att besluta i frågor som rör SFI. SFIs styrelse har också fattat ett enhälligt beslut och avslagit att en gemensam arbetsgrupp bildas i denna fråga. Det är verkligen uppseendeväckande och trist, för att använda FRIIs formulering, att FRII kan ägna sig åt denna pajkastning i bland annat denna fråga som de gjort det senaste året. SFI vill dock notera att SFI är positivt till en gemensam arbetsgrupp för att utveckla kontroll och kvalitet inom insamlingsområdet. FRII har som ett hot, först i brev och sedan i ledaren i tidningen insamling nu uttalat att man inte täcker acceptera tingens nuvarande ordning utan ämnar vända sig direkt till SFIs huvudmän LO, TCO, SACO, Svenskt Näringsliv och FAR. SFI kan naturligtvis inte hindra FRII från att göra detta. Upplysningsvis vill SFI informera om att samtliga huvudmän har en ledamot i vardera SFIs styrelse. Dessa har i samtliga frågor fattat enhälliga beslut. Sagan tar säkert inte slut här. Hur vore det om FRII skulle arbeta med vad som är FRIIs uppgift i stället för att ägna sig åt denna meningslösa pajkastning? SFI tänker för sin del fortsätta med sitt arbete för insamlingsverksamhetens bästa och för allmänhetens förtroende för 90- kontot. Stiftelsen för Insamlingskontroll, SFI Enligt uppdrag Kim Österberg Staaf Kanslichef och styrelseledamot 6

7 Givarna har rätt till god kontroll av insamlade medel Frågan om seriös, kontrollerad och öppen insamling i Sverige är en fråga som alla aktörer i branschen äger tillsammans. Det är i slutändan givaren som varje organisation ska redovisa för att pengarna används på det sätt varje organisation utlovat. Detta är en självklarhet för alla seriösa organisationer. FRII beklagar att SFI hittills varit ovillig att diskutera kvalitetsutveckling med FRII. SFI kontrollerar varje organisations årsredovisning, att rätt andel av insamlade medel går till ändamålet och att det sparade kapitalet inte är för stort. Denna kontroll ska varje organisations revisorer redan ha utfört. FRII vill gå längre i kontrollen eftersom våra givare också vill se att den del av intäkterna som går till ändamålet används på ett tillfredsställande sätt. Detta arbete vill vi påbörja tillsammans med seriösa aktörer på marknaden där SFI är en aktör som har en väl inarbetad och välkänd modell med 90-konto. Även andra intressanta aktörer finns. FRII företräder cirka två tredjedelar av det belopp som samlas in i svensk kontrollerad insamling. FRII har under åren ställt sig bakom SFI och till och med infört krav på 90-konto för medlemskap i FRII. FRII som aktivt verkar för seriös insamling kommer att ligga i framkant och föra fram olika metoder för att organisationerna ska kunna redovisa att de pengar som går till ändamålet också når sitt mål med hög kvalitet, med öppenhet i alla flöden och till rimliga kostnader! FRIIs styrelse 7

8 tema företagssamarbete Nu blir kraven h Samarbetet mellan frivilligorganisationer och företag håller på att förändras. För organisationerna handlar det allt oftare om att ge inte bara ta emot. Men ett samarbete kan se ut på flera sätt. Här ger några företag och organisationer sin syn på stöd och motprestationer. SOCIALT ANSVAR är en het fråga för många företag. De senaste tio åren har CSR, Corporate Social Responsibility, blivit ett vanligt begrepp i näringslivet. Många företag och investmentbolag stöder frivilligorganisationer som en del i sitt sociala ansvar. Kraven på frivilligorganisationerna har blivit högre. Det räcker inte att ta emot en summa pengar. Företagen vill veta vad de får tillbaka. Det kan vara svårt. Några verktyg för utvärdering finns inte i dag, säger Daniel Steinholtz vid företaget CSR i Stockholm. Han har följt utvecklingen för CSR sedan tidigt 90-tal och ser nu en vändpunkt. Tidigare hade stora företag sällan med CSR i sina redovisningar. I dag är det en självklar del. Efter en lång smekmånad med insamlingsorganisationerna är det företagens ägare som kräver svar på frågan Vad får vi tillbaka? FÖR DEM HANDLAR utbytet i slutändan om pengar. Det finns flera exempel där företag valt att avsluta sitt samarbete med frivilligorganisationer. Man har upplevt organisationerna som oprofessionella. Värdefulla kunskaper och kontakter har uteblivit, och några resultat har inte synts, säger Daniel Steinholz. Enligt honom finns det flera saker som är viktiga att tänka på för att lyckas med ett företagssamarbete. Först att ta fram en lista på vilka bolag man vill arbeta med, och vilka man inte vill arbeta med. När företag och branscher sorteras bort måste det finnas argument för ställningstagandet. Att låta ogrundade värderingar styra valen kan upplevas som oseriöst. SEDAN GÄLLER DET att ha tid och resurser för att kunna förmedla organisationens kunskap och kontakter, och att alltid vara beredd på att ge organisationens syn på frågor som berör företagens verksamhet. Då finns goda förutsättningar för att samarbetet blir lyckat, säger Daniel Steinholtz. PETER REHNFELDT Linköpings Stadsmission Nöjda givare kräver inte motprestation Hjärt-Lungfonden Skräddarsydd lösning skapar engagemang Linköpings Stadsmission har mer än 40 så kallade företagsvänner, som vardera lämnar ett årsbidrag på minst kronor, eller varor och tjänster för samma belopp. VI HAR INTE VARIT särskilt aktiva för att skaffa företagssponsorer. Ändå har de ökat de senaste åren. Det beror på att vår verksamhet har vuxit, säger direktor Lars Linebäck. Den största delen av Stadsmissionens verksamhet är beställd i konkurrensutsatt upphandling, och inga gåvomedel går till detta. I år har vi åtta små och stora områden som finansieras av gåvor från företag eller enskilda personer. Det handlar till exempel om flyktingoch ungdomsarbete, berättar Lars Linebäck. Han berättar att de flesta företag helt enkelt är intresserade av att ge, utan krav på motprestationer. Oftast är gåvorna pengar, ibland varor och tjänster till exempel mat till hemlösa från restauranger och butiker eller gratis reklamplats i lokala medier. TROTS ATT företagsgivarna är många till antalet står de bara för en liten del av de insamlade medlen. Vi tror att det blir ett kärvare ekonomiskt läge i framtiden. Då kommer vi att behöva agera mer mot företagen. HELENE THORNBLAD För Hjärt-Lungfonden handlar företagssamarbete om att skapa ett gemensamt engagemang. VÅRA SAMARBETEN skräddarsys runt en produkt eller företagsidé som stöder vår vision. Hjärt-Lungfonden lever på sitt goda namn och rykte, och det krävs mycket tankearbete och övervägningar för att värna om vår trovärdighet, säger Ingrid Engellau, som är ansvarig för företagssamarbeten på Hjärt- Lungfonden. Av fondens insamlade medel kommer i dag cirka 10 procent från företag, vilket är mer än för några år sedan. Ett exempel är Hjärt- Lungfondens samarbete med Unilever och varumärket Becel. Tack vare det samarbetet har vi kunnat göra TVreklam som uppmärksammar hur vanligt det är med förhöjda kolesterolvärden. På så sätt har vi kunnat nå ut med viktig information till grupper vi inte haft råd att nå annars. ETT ANNAT EXEMPEL är samarbetet med läkemedelsföretaget Sanofi Aventis, som gjort det möjligt för Hjärt- Lungfonden att producera informationsskrifter om hjärt- och lungsjukdomar som nu finns i ställ på 150 kliniker i landet. HELENE THORNBLAD 8

9 ögre Ikea Trygga barn ger stabilare marknad ILLUSTRATION ULRIKA L FORSBERG Det finns flera exempel där företag valt att avsluta sitt samarbete med frivilligorganisationer. IKEA samarbetar med frivilligorganisationer i flera länder. Rädda Barnen och BRIS är två av de organisationer som får stöd av IKEA i Sverige. VÅR FRÄMSTA målgrupp är barnfamiljer, och vi vet att barn far illa i dag. Genom att stödja BRIS och Rädda Barnen bidrar vi till att samhället blir tryggare. Det gynnar oss alla, och ger en stabil marknad i framtiden, säger Eva Stål, pressansvarig på Ikea i Sverige. Frivilligorganisationernas kunskap kan avgöra hur Ikea:s verksamhet utformas internationellt. Både inom miljöområdet, men också när det gäller sociala förhållanden Frivilligorganisationer som är på plats i olika länder vet mycket om kultur och värderingar. De känner till bakgrunden till olika problem. Med stöd av den kunskapen kan vi verka för att människors rättigheter förstärks, säger Eva Stål. Ett exempel är i Uttar Pradesh i Indien. Där bidrar företaget till att barnarbete förhindras och förebyggs. Genom att konfrontera grundorsakerna till barnarbete, som ekonomisk skuld, fattigdom, bristen på Eva Stål, pressansvarig på Ikea. utbildning, handikapp och dålig hälsa, kan villkoren förbättras. Utbildningsmöjligheter för barnen är viktiga. Ikea stödjer regeringens mål att alla barn mellan sex och tolv i området ska gå i grundskolan. Över 80 procent av de barn som tidigare inte gick i skolan i byarna nu, går i grundskolan, säger Eva Stål. En vinst för Ikea är bättre förutsättningar för att göra affärer, vilket är svårt att skapa på egen hand. PETER REHNFELDT Vi organiserar och producerar DR/DM info- och insamlingskampanjer. Med vår långa erfarenhet av projektledning skräddarsyr vi era kampanjer, praktiskt tekniskt, tillsammans med dig. Vi ger dig ett kostnadseffektivt upplägg med rätt kvalitet. Några av våra tjänster: Original Kuvert Trycksaker Adresser Printning Kuvertering Lagerhantering Lennart Åkerlind Tel Mobil KampanjProduktion Rödabergsgatan Stockholm Kontakta oss gärna för kostnadsberäkningar och uppdrag. Torbjörn Eldh Tel Mobil

10 etik Givande men tufft att värva på stan Många blickar riktas mot alla som jobbar med face-to-face-insamling. Det är viktigt att agera på ett sätt som inte väcker irritation. Genom att vara ärlig och att hitta sin egen stil går det att komma långt. insamling nu följde med ett face-to-face team för att tala om etik och känslor. FREDAG MORGON. Isabell Stridh och hennes två kolleger förbereder sig för att åka till Globen i Stockholm och värva månadgivare till en stor barnrättsorganisation. Med sig tar de jackor med namnbrickor, välkomstkuvert, block och penna. Det roligaste med face-to-face är att träffa många olika givare. Ofta öppnar de sig och berättar om sina liv och olika upplevelser. Från början trodde jag inte att bemötandet skulle vara så positivt som det är, berättar Isabell Stridh. Hon har jobbat med face-to-faceinsamling sedan årsskiftet. I dag är hon teamledare vid företaget Talk Fundraising och ger råd och stöd till nya värvare i gruppen. Hon har fått stor vana att möta folk. Vi arbetar i fem timmar per dag och tar en halvtimmes rast. Det kräver en del energi. Man blir trött av att söka kontakt med många människor, säger Isabell Stridh. FACE-TO-FACE BETRAKTAS som en av de mest framgångsrika insamlingsmetoderna både i Sverige och i andra länder. Den ger möjlighet att nå personer som annars är svåra att få kontakt med. Men metoden ställer också krav, både när det gäller etik och uppträdande. Det svåraste är att hålla humöret uppe om det går dåligt eller om någon är otrevlig. Då gäller det att bita ihop, det syns direkt om du inte är i balans, säger Isabell Stridh. Vid dagens värvning jobbar hon som vanligt i närheten av de andra i teamet. Då 10 Många samtal. På en kort stund kommer Isabell Stridh nära de hon möter i sitt jobb med face-to-face-insamling. Från början trodde jag inte att bemötandet skulle vara så positivt som det är. går det att stötta varandra och höra efter hur det går. Närheten skapar också trygghet bland de förbipasserande som ser att fler personer blir tillfrågade på samma plats. Ibland kan det vara tveksamt om en person ska värvas eller inte. Jag följer min egen känsla. När någon är berusad eller instabil så försöker jag leda in samtalet på någonting annat. Vi ska inte heller värva någon under 25 år, därför händer det att jag frågar om ålder, säger Isabell Stridh. Viktig gemenskap. Omar Hoshman, Isabell Stridh och Nicole Eriksson jobbar alltid i närheten av varandra. INNAN HON BÖRJADE värva gick hon en utbildning i face-to-face hos sin arbetsgivare. Där diskuterade man olika situationer som kan uppstå, och vilka regler som gäller. Att ta emot kontanter är till exempel uteslutet. Hon fick också en grundlig organisationsutbildning och genomgång av hur man ska bemöta den tilltänkta givaren. Många av dem som tillfrågas vid Globen denna dag är stressade, men några tar sig tid till att diskutera. 16 personer skriver på att de vill ge stöd till organisationen varje månad. Isabell Stridh och hennes kolleger känner sig nöjda på hemresan. Det händer också att man lyckas värva en person som aldrig tidigare skrivit under någonting ute på stan. Det är roligt, då känns det att man gör ett extra bra jobb, säger Isabell Stridh. PETER REHNFELDT

11 fakta vägledning för face-to-face Svarta listan Baltic 2000 Barn & Katastrofhjälpen Cancer- och Barnhjälpen Cancer- och Miljöfonden CMF Svenska Smärtafonden/Cancer- och Smärtafonden FRF-Stiftelsen Fonden för Rehab o medicinsk forskning Hjärtehjälpen Humana Sverige/UFF U-landshjälp från Folk till Folk Mojahedin Sympatisör Förening MSF FRII arbetar för att insamling hos allmänheten ska bedrivas på ett etiskt sätt. De etiska riktlinjer som FRII har tagit fram är godkända av årsmötet, och ska följas av alla medlemmar i FRII. När det gäller face-to-faceinsamling är några av nyckelorden: respekt, öppenhet, trovärdighet och kvalitet. Den som arbetar med insamling via face-to-face ska ta hänsyn till 12 punkter i samband med uppdrag från medlemsorganisationerna i FRII. De kan laddas ned från: FRII avråder allmänheten från att ge pengar till följande insamlingar som saknar 90-konto. OBS! Uppgifterna är aktuella i september 2005, kolla alltid med FRII innan du publicerar denna lista så att du har en aktuell version! Naturskyddsfonden Pilgrimsfolket Samhällsfonden/Svenska Samhällsfonden STICO Insamlingsstiftelsen för Canceromsorg Stiftelsen Hjälp Barnen SHB Svensk Cancerrehabilitering Svenska Hjälpfonden Svenska Läkaresällskapet 200-årsfonden Svenska Smärtfonden Telehjälpen Behöver ni en resurs som ger mer resurser? Vi på Good Company kan bistå er med bred kunskap och nya infallsvinklar på kommunikation och insamling. Vi kan vara en resurs som stärker, utvecklar och stimulerar organisationens möjligheter att förverkliga sina visioner och nå sina mål. Good Company arbetar med strategisk rådgivning som till exempel: Omvärldsanalyser, strategiutveckling, visionsutveckling, framtidsscenarios. Och med operativa, handson-tjänster som till exempel: Marknadskommunikation, projektledning, produktionsledning, rekrytering och utbildning. Ring Maria, Stina, Olof eller Pia på telefonnummer eller gå in på MySoft väljs av insamlingsorganisationer Nu har också Kooperation Utan Gränser och BRIS valt MySoft som leverantör och samarbetspartner. Gåvo- och medlemshantering Betalningshantering Kampanjer och RFM-analyser Integrerade verksamhetsportaler Publicering AB Liljeholmsvägen 28 Telefon: Telefax: S Stockholm e-post: 11

12 kampanj Cancerfonden klär Sverige i rosa För tredje året i rad driver Cancerfonden Rosa Bandet-kampanjen till förmån för svensk bröstcancerforskning. I år blir kampanjen större än tidigare. REBECCA ANDERSSON på Cancerfonden är en av projektledarna för årets Rosa Bandetkampanj. Hon berättar om årets kampanjupplägg: Vi tar delarna som fungerade bra förra året, till exempel gala i TV3, radioinsamling, insamling på webben och försäljning av Rosa Band. Sedan förstärker vi kampanjen ytterligare med ett par nyheter och kompletterar med starka försäljningskanaler som Apoteket och Synsam. EN AV NYHETERNA är Rosa Lördag den 29 oktober, ett samarbete med Sveriges handlare. Ambitionen är att tillsammans med cityföreningar och kommuner klä hela landet i rosa. Cancerfonden ser en köp- och folkfest framför sig, där innerstad och butiker dekoreras i rosa, med lokal underhållning, rosa erbjudanden och försäljning av rosa band. Vem ligger bakom den kreativa idén till årets kampanj? Vi har en projektgrupp som är i ständig samverkan med övriga medarbetare på Cancerfonden och våra externa leverantörer som till exempel våra kommunikationsspecialister i Team Cancerfonden. Vad ser du mest fram emot i årets kampanj? Det ska bli jättekul att följa vilka rosa aktiviteter och event som kommer skapas runt om i Sverige. Redan nu har vi sett inslag med rosa golftävlingar där man serverat jordgubbsyoghurt till frukost och lax till lunch. Sedan är man alltid spänd på själva TVgalan. PERNILLA NORSTRÖM Viktigt med känsla för Världens Barn Från och med i år ingår KFUK-KFUM som en av fyra organisationer i styrgruppen för Världens Barn. Det innebär större ansvar, bland annat med att hitta kommunsamordnare. En större del av insamlade medel kommer i gengäld att gå till KFUK-KFUMs projekt i världen. JOHN STERNÅ arbetar på KFUK-KFUM:s riksförbund och är ansvarig för Världens Barn. Det viktigaste är att få en personlig känsla av varför insamlingen till Världens Barn är så viktig. Den känslan kan jag som givare få genom att jag blir informerad om vart pengarna går och hur barn har fått möjlighet till ett värdigt liv genom tidigare bidrag. Den stora riskinsamlingen sker lördag 15 oktober. Målet är att samla in 75 miljoner fram till och med detta datum. John räknar med att få ihop minst insamlare i KFUK-KFUM. Nästan så många var man 2004, nu gäller det att bli fler. Det som är nytt denna gång är att vi ska satsa mer på storstäderna. Där bor fler personer vilket bör ge mer pengar. Vi vill också öka dörrknackningen. Förhoppningsvis kommer vi att ha bössinsamlare ute den 15 oktober. Målet är att det ska ge cirka kronor/insamlare, säger John Sternå. En novellsamling ingår i kampanjen. Den har temat spänning och vänder sig till vuxna läsare. Den kommer att kosta 145 kronor. När det gäller KFUK- KFUM kommer John att satsa på att få många insamlare med bössor, men även att föreningar och scoutkårer ska genomföra olika arrangemang som KFUK-KFUM. John Sternå, kan ge pengar. På hemsidan finns det en idébank, där det som gjorts inom KFUK-KFUM under 2004 finns. Efterhand kommer aktiviteter under 2005 att läggas till. 50-årsjubileum förbereds Nästa år firar Astma- och Allergiförbundet 50-årsjubileum. Ordförande Ingalill Bjöörn hoppas mycket på den satsning som förbundet planerar med Stiftelsen Astma- och Allergiförbundets Forskningsfond. INFÖR JUBILEUMSÅRET förbereds just nu många aktiviteter på Astma- och Allergiförbundet. Tillsammans med våra lokalföreningar arrangerar vi två kampanjveckor under våren och hösten. För första gången startar vi också regionala konferenser på fem större orter där vi har allergicenter. Målet är att fram till år 2008 ha samlat in minst 15 miljoner kronor. Nu är detta viktigare än någonsin. I takt fakta Astma- och Allergiförbundet Astma- och Allergiförbundet är en intresseorganisation som tillvaratar intressen för personer med astma, allergi och annan överkänslighet. Organisationen har ca medlemmar och ingår i HSO, Handikappförbundens samarbetsorgan. DET GÄLLER ATT anordna något trevligt för föreningen samtidigt som insamlingen sker hade min förening, KFUM Central, över 100 personer som engagerade sig i insamlingen. Alla samlades och fick information om Världens Barn innan insamlingen påbörjades. Föreningen erbjöd aktiviteter som basket, trampolin och film. Dagen avslutades med att föreningen bjöd på middag och summerade sin insats. För varje inlämnad bössa fick insamlaren en lott. Central samlade in kronor, berättar John Sternå. MAJ SÖDERMAN Ingalill Bjöörn, Astma- och Allergiförbundet. med att behoven av allergiforskning ökat har de offentliga bidragen minskat. Fondens andel kommer att bli ännu viktigare i framtiden om vi ska behålla den goda forskning om allergi och annan överkänslighet som bedrivs i Sverige i dag. Under jubileumsåret ska allmänheten nås genom förbundets lokala organisationer. Förhoppningsvis vill hela organisationen vara med och verkligen satsa under jubileumsåret! PERNILLA NORSTRÖM Allergi och annan överkänslighet tillhör i dag våra mest utbredda kroniska sjukdomar. Närmare 2,7 miljoner svenskar anser att de har allergiska besvär. Forskningsfonden har postgironr:

13 utblick Flera nyheter för insamlare i Norge Etik, kvalitetssäkring och moms är några frågor som FIO, FRIIs systerorganisation i Norge, arbetar med denna höst. Dessutom har man lanserat en ny hemsida, och planerar ett nyhetsbrev. FRII OCH DEN norska motsvarigheten FIO har mycket med varandra att göra. Men förutsättningarna i de båda länderna skiljer sig åt. Vi i Norge ligger lite efter er i Sverige. Till exempel skulle vi vilja ha en nummerserie som era 90-konton, berättar Jan Olav Ryfetten som arbetar på FIO:s kansli. FIO har många stora frågor att arbeta med, som att få momsen avdragsgill för ideella organisationer. Etiska riktlinjer för insamling är ett annat viktigt arbetsområde, där FIO bland annat tagit fram tio riktlinjer för telefonförsäljning. Vi har ett väldigt stort missbruk av telefonförsäljning i Norge. Det finns inga regler som säger hur mycket som måste gå till ändamålet, utan i princip allt kan vara provision till säljarna, berättar Jan Olav Ryfetten. DET ÄR LIKADANT för den som ska sälja varor. I dag går det att ange allmänt att intäkter går till välgörande ändamål. FIO vill att det ska vara klart exakt hur mycket det handlar om. I höst är det stor aktivitet på FIO. Man har precis fått färdig en ny hemsida på och planerar också att komma ut med ett nyhetsbrev. EVA NORDENSTAM Patriks spaning Ge bort ett medlemskap Amnesty i USA har byggt en medlemsvärvningsfunktion som ger besökaren möjlighet att skänka ett medlemskap till någon. Formuläret ligger på organisationens hemsida och liknar en vanlig gåvolösning men med den skillnaden att man fyller i sig själv som givare och mottagaren som den som ska ha medlemskapet. secure3.ctsg.com/amnestyusa/don ation/index.asp?item=9 sms-portal För alla dem av er som vill följa utvecklingen av sms-tjänster kopplat till givande rekommenderar jag att ni lägger upp denna länk i er favoritsamling. Textually.org bevakar sms-utvecklingen ur en mängd perspektiv men insamling har ett eget kapitel och här får vi en mängd exempel på hur mobiltelefonen kan Patrik Haggren är projektledare och ansvarig för nya insamlingar på Svenska Röda Korset. I insamling nu berättar han om medlemskap, mobiltelefongivande och webbkameror på hemsidan. användas för att kanalisera gåvor. Webbkamera på givarsidan Organisationen aish.org har en mängd intressanta lösningar på sin givarsida och en spännande funktion är att förstasidan ständigt visar en webbkamera-bild som uppdateras hela tiden. Detta skulle kunna vara ett intressant alternativ för flera organisationer som vill visa sina givare och medlemmar hur det ser ut i de miljöer organisationen arbetar. VILL NI HA LÄNKARNA mailade i rapporten the NewsTrends& Innovations report, tillsammans med andra nyheter inom insamlingsvärlden, maila Patrik på 13

14 friimedlem Blomsterfonden Omtanke och trygghet på ålderns höst Blomsterfonden är en av de senaste medlemarna i FRII. I 80 år har fonden byggt bostäder och gett vård åt äldre. BLOMSTERFONDEN har över 1100 lägenheter i egna fastigheter. På varje äldreboende finns en värdinna som ser till att de äldre får hjälp och stöd. Tillvaron slås lätt i spillror när något oförutsett ger obalans i ekonomin. Vår kurator kartlägger de äldres behov och erbjuder hjälp. I vårt samhälle finns ett stort behov av närhet och omtanke något som inte kan köpas för pengar, säger Sven Erik Peterson, VD på Blomsterfonden. Insamling till fonden är viktig och uppgår till ca 2,6 miljoner årligen, men av den totala intäkten på 186 miljoner 2004 kommer det mesta från sjukhem, hyror och hemtjänst. Därför har man valt att fokusera på kärnverksamheten i stället för att driva kampanjer. Vi har små marginaler och verksamheten ska bära sina kostnader. Kvalitet i det vi gör är viktigast. Målgruppen för insamling är hyresgäster och medlemmar. Det är en utmaning att medlemmarna också är potentiella donatorer. Vi har stora hjälpbehov i vårt eget land. Det hamnar lätt i skymundan i konkurrensen med till exempel katastroforganisationer. FÖR ATT GÖRA verksamheten mer känd, och för att samla in pengar till de boendes intresseföreningar, ordnas basarer som drivs av pensionerade medarbetare och hyresgäster. Idén till Blomsterfonden fick grundaren Alma Hedin när hon såg alla dyra blomsterkransar vid sin fars begravning. Hon fakta blomsterfonden kom på att man kunde uppmana folk att i stället för blommor skänka pengar. Blomsterpengarna skulle sedan användas till att bygga bostäder åt gamla. Med ett kontaktnät som inkluderade Stockholms rikaste familjer hade hon en bra utgångspunkt. Det första äldreboendet uppfördes i Rödabergsområdet i Stockholm PERNILLA NORSTRÖM Blomsterfonden driver och äger boende för äldre, bygger nya bostäder och driver sjukhem och hemtjänst för äldre på entreprenad. Fonden har cirka medlemmar, postgironr: Så jobbar vi med stora gåvor Vid FRII:s Master Classes i september handlade en av programpunkterna om aktiv insamling av stora gåvor. insamling nu passade på att fråga några av deltagarna: Vad är en stor gåva, och hur tackar man för en sådan? ENKÄT: PERNILLA NORSTRÖM Gåvor från kronor kan få oss att haja till, samtidigt som regelbundna mindre gåvor gör en extra varm om hjärtat. Första gången någon ger en stor gåva ringer vi eller skickar ett personligt brev. Vid riktigt stora gåvor erbjuder vi givaren att ta del av vårt arbete. Ami Sundeman, Stiftelsen Forskning utan Djurförsök. Vi skickar personliga tackbrev och diplom till de som ger en gåva över kronor. Vid större gåvor, runt kronor, ringer vår vd upp personligen. Vi tar hänsyn till givarens specialintressen och bakgrund i de personliga tackbrev vi sedan skriver. Hanna Eliasson, Hjärnfonden Storleksmässigt cirka kronor. Det är ofta gåvor som är öronmärkta till ett konkret projekt och innebär förväntningar från gåvogivaren. Vi har tacksystem anpassade efter givaren. Vi följer upp genom dokumentation om projekt, inbjudan till arrangemang, tackbrev och personliga tack. Harald Hagman, Stockholms Stadsmission Både de som stöder oss månadsvis, och de som ger några tusenlappar då och då räknas i dag som stora givare. Än så länge tackar vi våra givare, men vi planerar att utveckla detta område under våren, och bland annat bjuda in givare till aktiviteter, där de får ta del av vårt arbete. Maria Sundström, Bevara Vasa Med mångårig erfarenhet och småföretagets flexibilitet kan vi anpassa varje insamlingsprojekt efter Era önskemål. Vi erbjuder professionella insamlingskampanjer via face-to-face värvning och telemarketing. Som kund hos oss får Du alltid: Hög kvalitet Snabba leveranser Flexibla kampanjupplägg Fasta priser Välkommen att kontakta Susanne eller MarieLouise! Nordic Fundraising AB Eriksbergsgatan Stockholm Tel insamling nu

15 namn Rädda Barnen på ny adress Från och med september sitter Rädda Barnen i nya lokaler i Sundbybergs centrum. GENOM ATT flytta från Stockholms city sänker vi våra lokalkostnader rejält, säger Charlotte Petri Gornitzka, Rädda Barnens generalsekreterare. Kostnaderna minskar årligen med en tredjedel, eller närmare fem miljoner kronor. De flesta medarbetarna är positiva till de öppna och lätttillgängliga lokalerna i Sundbyberg. Men för många innebär ett öppet kontorslandskap en stor omställning. Vi måste lära oss en helt ny kultur och det gäller att ha is i magen inför det nya. Personligen tycker jag att de nya lokalerna ger bättre samverkan mellan olika delar av verksamheten. Vi jobbar mer På nya stolar Nya namn på nya poster i din organisation? Tala om det för Insamling nu! Mejla till och skriv Nya namn till insamling nu i ärenderaden. Hans Ragnemalm, tidigare JO och ordförande i regeringsrätten blir ny ordförande för SFI från årsskiftet. Han efterträder Ulla Wadell. Eva Olofsson Linder vid Öhrlings PWC är ny chefskontrollant hos SFI, efter Hans Törnqvist som har haft uppdraget i drygt 20 år och blivit både konstruktören och uttolkaren av SFIs kontrollsystem. Claes Järrel har ett ettårigt vikariat på Stockholms Stadsmission som ansvarig för företagskontakter. Han arbetade tidigare som marknadskonsult. tillsammans, säger Gunnar Löfberg, biträdande generalsekreterare och projektansvarig för flytten. Motståndet till flytten var till en början stort bland flertalet medarbetare. Med styroch referensgrupper och öppen kommunikation med medarbetarna svängde opinionen så småningom. Ledningsgruppen gjorde ett medvetet val att först när beslutet om flytt var klart involvera medarbetarna så mycket som möjligt, säger Gunnar Löfberg. Lärdomarna av flytten har varit flera. PERNILLA NORSTRÖM Rädda Barnens nya adress är Landsvägen 39. Postadress och telefonnummer är detsamma som tidigare; Stockholm, telefon Lennart Reinius tillträder 1 november tjänsten som chef för internationella program på Plan Sverige. Han kommer närmast från Rädda Barnen där han arbetat sedan Gunilla Kinnestrand har börjat arbeta som ekonom på Kooperation Utan Gränser. Hon kommer närmast från Det naturliga steget. Ewa Bergström börjar jobba med insamling på Afrikagrupperna. Hon har tidigare varit redaktör för FRII-brevet. Fredrik Söderhielm tar över som Generalsekreterare för A Non Smoking Generation från 1 september. Han har tidigare jobbat på Sveriges Reklamförbund. Bland annat som ansvarig för reklamtävlingen Guldägget. Sänkt kostnad när HRF flyttar HÖRSELSKADADES Riksförbund planerar att flytta hela sin verksamhet till Stockholm senast den första april Främst berörs fem anställda på förbundets insamlingsavdelning. Den är nu förlagd till förbundets kontor i Marmaverken i Hälsingland. De berörda i Marmaverken kommer att erbjudas att söka tjänsterna på förbundskansliet i Stockholm. En av anledningarna bakom flytten från Hälsingland är kostnadsbesparingar. Stiftelsen för insamlingskontroll kräver att omkostnaderna inte får överstiga 25 procent av insamlingsbeloppet, säger Christer Selö, insamlingsansvarig på Hörselskadades Riksförbund till Hälsingekuriren. Unicef Sverige har utökat sin kommunikationsavdelning med en jurist, Christina Heilborn, som ska jobba med barnrättsfrågor. På insamlingsavdelning finns numera även Catrin Lindström som jobbar med insamling genom företag. Dessutom förstärker Yvonne Lövrèn organisationens växel på deltid. Heléne Daneskog är ny projektledare på Barncancerfonden. Hon tar över kampanjarbetet efter Anne Leach Bergsten som blir Barncancerfondens projektledare för Svenska Postkodlotteriet. Marie Arsenian Henriksson är ny vetenskaplig sekreterare på Barncancerfonden. Hon efterträder Pavel Pisa. Nya 90-konton FRIIs styrelse (vald maj 2005) ORDINARIE: Lennart Daléus, ordförande tel , nordic.greenpeace.org Therése Engström, vice ordförande tel Inga Wall, kassör tel Jenny Anderberg tel Gustaf Thunqvist tel SUPPLEANTER: Tomas Hagwall tel Lena Holm tel Annelie Norberg tel reumatikerforbundet.org GENERALSEKRETERARE Erik Zachrison tel fax INFORMATIONS- OCH UTBILDNINGSSEKRETERARE Claes Anckarman tel VALBEREDNING Thomas Knuthammar, sammankallande tel stadsmissionen.se Mia Strandell, tel Sofia Svensson tel diakonia.se Anna Mankert vikarierar som marknadsassistent på WWF och ska bland annat jobba med företagsfrågor. Hon kommer närmast från ett projektledarjobb på konferensföretaget IR Sweden. Birgitta Thackray, informatör, gick i sommar i pension efter 29 år inom Kooperation Utan Gränser. Hon efterträds av Camilla Lundberg som tidigare arbetade på Arena Program. Bernard Gradiska är nyanställd på Lions för att arbeta med suppliesförsäljning. Ulla Bäckekihl har börjat arbeta som utredare på Svenska Diabetesförbundet. Hon är jurist och har erfarenhet från arbete inom handikapprörelsen genom Riksförbundet för HIV-positiva. Nadia Forslund har anställs på Talk Fundraising i Stockholm. Hon arbetade tidigare på Caritas. Vänortsföreningen Ljungby Silute Kids Future The Chiparamba Tostan Sverige Ulla-Carin Lindquist Stiftelse för ALS-forskning Ersta Diakonisällskap Gränslös Hjälp Stiftelsen Mattias Ströms Minnesfond Frivilligorganisationernas insamlingsråd Swedish Fundraising Council Box 2054, Stockholm, Skeppsbron 28 Tel Fax e-post:

16 Avs: FRII, Box 2054, Stockholm Let s talk fundraising Talk Fundraising är en ung organisation med en unik samlad erfarenhet inom svensk och internationell fundraising. Kunskaper vi använder för att utveckla nya strategier och metoder för att åstadkomma ännu bättre resultat för våra uppdragsgivare. Vårt fokus är att hjälpa ideella organisationer att rekrytera nöjda och långsiktiga givare och medlemmar. Genom att låta oss sköta insamlingen får du tillgång till vår mångåriga erfarenhet inom fundraising. Våra tjänster: Idéer och förslag på fundraisingkampanjer Upplägg av insamlingsstrategier Personliga metoder för givar- och medlemsrekrytering Kampanjgenomförande Fundraisingutbildning Telefon-fundraising Face-2-Face-rekrytering Talk Fundraising är idag mer än 100 anställda med huvudkontor i Stockholm och verksamheter i Göteborg, Uppsala och London. Är du nyfiken och vill veta mer, kontakta oss för mer information eller ett förutsättningslöst möte let s talk! Talk Fundraising Agency AB Dalagatan Stockholm

insamling nu Lång vandring gav stor uppslutning Så ger skratt stöd till utsatta en tidning från frii l frii-medlemmar säger upp anställda 5

insamling nu Lång vandring gav stor uppslutning Så ger skratt stöd till utsatta en tidning från frii l frii-medlemmar säger upp anställda 5 FRII är en politiskt och religiöst obunden sammanslutning av 88 frivilligorganisationer inom humanitet, kultur och miljövård. Tillsammans har vi cirka fyra miljoner sympatisörer. FRII verkar för etisk

Läs mer

Brev. Insamlingsmål nått. FRII-Brevet 10 år! Extra stort jubileumsnummer. nr 2/04. FRIIs årsmöte. Uppdrag Granskning om minnesgåvor.

Brev. Insamlingsmål nått. FRII-Brevet 10 år! Extra stort jubileumsnummer. nr 2/04. FRIIs årsmöte. Uppdrag Granskning om minnesgåvor. Brev nr 2/04 FRII är en politiskt och religiöst obunden sammanslutning av 77 frivilligorganisationer inom humanitet, kultur och miljövård. Tillsammans har vi ca fyra miljoner sympatisörer. FRII verkar

Läs mer

EN RAPPORT FRÅN FRII I SAMARBETE MED PWC FINANSIERING AV IDEELL VERKSAMHET. förutsättningar, verklighet och framtid

EN RAPPORT FRÅN FRII I SAMARBETE MED PWC FINANSIERING AV IDEELL VERKSAMHET. förutsättningar, verklighet och framtid EN RAPPORT FRÅN FRII I SAMARBETE MED PWC FINANSIERING AV IDEELL VERKSAMHET förutsättningar, verklighet och framtid INNEHÅLLSFÖRTECKNING: 1. FÖRORD 2. SNABBVERSIONEN 3. OM RAPPORTEN 3.1 Om den här rapporten...

Läs mer

Hanna Jonsson. www.lsu.se Beställ denna bok:www.lsu.se

Hanna Jonsson. www.lsu.se Beställ denna bok:www.lsu.se Hanna Jonsson Skribent: Hanna Jonsson Projektledare & redaktör: Johan Welander, LSU Layout: Gillbring Grafisk Design Illustrationer: Torgeir Husby Korr: Helena Lindh Omslagsidé: Torgeir Husby Omslagsfoto:

Läs mer

HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN BARNCANCERFONDEN

HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN BARNCANCERFONDEN HELA DENNA BILAGA ÄR EN FRÅN BARNCANCERFONDEN Tjäna pengar på att ta ansvar? Javisst! CSR är lönsamt EXPERTEN PER GRANKVIST: ATT VÅGA SÄTTA SIFFROR PÅ CSR-ARBETET GÖR DET LÅNGSIKTIGT EN TIDNING FRÅN BARNCANCERFONDEN

Läs mer

EN RAPPORT FRÅN FRII I SAMARBETE MED PWC FINANSIERING AV IDEELL VERKSAMHET. förutsättningar, verklighet och framtid

EN RAPPORT FRÅN FRII I SAMARBETE MED PWC FINANSIERING AV IDEELL VERKSAMHET. förutsättningar, verklighet och framtid EN RAPPORT FRÅN FRII I SAMARBETE MED PWC FINANSIERING AV IDEELL VERKSAMHET förutsättningar, verklighet och framtid INNEHÅLLSFÖRTECKNING: 1. FÖRORD....4 2. SNABBVERSIONEN...5 3. GIVANDET I SVERIGE...7

Läs mer

Hela steget. Dags för en fungerande avdragsrätt för gavor. En rapport från FRII Frivilligorganisationernas Insamlingsråd

Hela steget. Dags för en fungerande avdragsrätt för gavor. En rapport från FRII Frivilligorganisationernas Insamlingsråd Hela steget Dags för en fungerande avdragsrätt för gavor En rapport från FRII Frivilligorganisationernas Insamlingsråd Frivilligorganisationernas Insamlingsråd Grafisk form: Kontrapunkt Tryckt: på FSC-märkt

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

Brev till Maria. Nio framtida reformer för civila samhället. Sektor3 tankesmedjan för det civila samhället

Brev till Maria. Nio framtida reformer för civila samhället. Sektor3 tankesmedjan för det civila samhället Brev till Maria Nio framtida reformer för civila samhället Sektor3 tankesmedjan för det civila samhället Den här rapporten ges ut av Sektor3 tankesmedjan för det civila samhället www.sektor3.se Idétidskriften

Läs mer

Bli expert på offentlig upphandling Så gör du en affärsplan Skaffa kapital Rätt kompetens till ditt företag

Bli expert på offentlig upphandling Så gör du en affärsplan Skaffa kapital Rätt kompetens till ditt företag Nummer 2 september 2012 Pris 35 kr En tidning från Företagarna Stockholms stad Tidningen för alla som vill ha ett förbättrat företagarklimat i Stockholm Upprop: Politiker börja investera pengarna rätt

Läs mer

En praktisk handbok. idé. idé idé. idé. idé

En praktisk handbok. idé. idé idé. idé. idé En praktisk handbok Entreprenörskap handlar om att utveckla nya er och att omsätta dessa er till något värdeskapande. Värdet kan skapas i företag, i offentlig verksamhet och i föreningslivet. REGERINGEN

Läs mer

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2010

Verksamhetsberättelse 2010 Verksamhetsberättelse 2010 Bistånd som gör det möjligt att ta klivet ur fattigdomen Kooperation Utan Gränser är en biståndsorganisation som arbetar i 24 länder. Vi är specialiserade inom områdena jordbruk,

Läs mer

Hela denna bilaga är en annons från Far branschorganisationen för revisorer och rådgivare. FÖRTROENDE

Hela denna bilaga är en annons från Far branschorganisationen för revisorer och rådgivare. FÖRTROENDE FÖRTROENDE F o k u s PÅ s m å o c h m e d e l s to r a f ö r e tag I AFFÄRER Robban Andersson / XP / SCANPIX Varumärket Kalla viljans triumf Skiddrottningen är också företagare och en förebild för dig

Läs mer

Det blir en ny marknad för redovisningskonsulter. Nr 5 2011 Pris 56 kr

Det blir en ny marknad för redovisningskonsulter. Nr 5 2011 Pris 56 kr Tidningen Redovisningskonsulten från Sveriges Redovisningskonsulters Förbund Vill göra det svåra begripligt Viktiga nyheter i arbetet med Reko Nytt Reko-stöd från SRF Det blir en ny marknad för redovisningskonsulter

Läs mer

REVISION INTERN #5/07 HÖSTEN HAR SINA GODA SIDOR: DAGS FÖR INTERNREVISIONSDAGARNA

REVISION INTERN #5/07 HÖSTEN HAR SINA GODA SIDOR: DAGS FÖR INTERNREVISIONSDAGARNA INTERN REVISION #5/07 Intervju med Agneta Brevenhag, SEB: Internrevisorn en maktfaktor [12] HÖSTEN HAR SINA GODA SIDOR: DAGS FÖR INTERNREVISIONSDAGARNA INTERN REVISION Tidskrift om internrevision utgiven

Läs mer

En handbok om brukarrevision. Kvalitetsutveckling genom egen erfarenhet av psykiska funktionshinder

En handbok om brukarrevision. Kvalitetsutveckling genom egen erfarenhet av psykiska funktionshinder En handbok om brukarrevision Kvalitetsutveckling genom egen erfarenhet av psykiska funktionshinder Text: Anna Jakobsson Lund och David Rosenberg Layout och foto: Sofia Hänström Tryck: Hemströms Tryckeri

Läs mer

Svensk äldrevård- framtidens exportvara

Svensk äldrevård- framtidens exportvara SWECARE FOUNDATION STOCKHOLM Svensk äldrevård- framtidens exportvara Identifiering av det svenska erbjudandet för framtida exportmöjligheter Innehållsförteckning 1. INLEDNING... 2 2. BAKGRUND... 4 2.1

Läs mer

Tema: Export. Nystart mitt. i livet. Aktörsrådet. Mer samarbete. Grön kock. handlar lokalt. Caxton Njuki. NR 1 2013 Pris 49 kr.

Tema: Export. Nystart mitt. i livet. Aktörsrådet. Mer samarbete. Grön kock. handlar lokalt. Caxton Njuki. NR 1 2013 Pris 49 kr. Tema: Export Nystart mitt i livet Aktörsrådet Mer samarbete Grön kock handlar lokalt Caxton Njuki Säljer framgång Eget Företag 1 NR 1 2013 Pris 49 kr Starta och driva företag Använd vår service och information

Läs mer

Frivillighet och entreprenörskap

Frivillighet och entreprenörskap Frivillighet och entreprenörskap Frivillighet och entreprenörskap Rickard Wendel FÖRFATTAREN OCH AB TIMBRO 2001 GRAFISK FORM: SILVER SÄTTNING: ATELJÉ TYPSNITTET L&R AB, STOCKHOLM TRYCK: ELANDERS GOTAB,

Läs mer

i karriären / i Livet tidningenbalans.se Omstart Nya Dragkamp Arbetsglädje 3:12-reglerna i Danmark med egen byrå

i karriären / i Livet tidningenbalans.se Omstart Nya Dragkamp Arbetsglädje 3:12-reglerna i Danmark med egen byrå i karriären / i Livet nr 6 juni 2014 utgiven av far årgång 40 pris 65 kronor Missa inte Debatt och Fördjupning på tidningenbalans.se Omstart Gunnar Thuresson byter till lag KPMG s. 22 balans granskar Nya

Läs mer

Finn finansiering. ett studiematerial för nya organisationer inom den sociala ekonomin. Samarbetspartners

Finn finansiering. ett studiematerial för nya organisationer inom den sociala ekonomin. Samarbetspartners Stockholms läns utvecklingspartnerskap för social ekonomi Finn finansiering ett studiematerial för nya organisationer inom den sociala ekonomin Samarbetspartners ABF Stockholm STAR Södertälje TillväxtArena

Läs mer

Årsredovisning 2014 GodEl

Årsredovisning 2014 GodEl Årsredovisning 2014 GodEl Innehållsförteckning GodEl 2014 i korthet 2 Viktiga händelser 2014 3 Vårt syfte 4 Vår vision 4 Så här fungerar det 5 VD-ord 6 Elprisutveckling under 2014 7 Bra för våra kunder

Läs mer

Nummer 2 2005. Tema: Internrevisorn på scenen

Nummer 2 2005. Tema: Internrevisorn på scenen Internrevision Nummer 2 2005 Tema: Internrevisorn på scenen intern revision Tidskrift om internrevision. Utgiven av Internrevisorernas förening, IRF Nummer 2, april 2005 Material för publicering skickas

Läs mer

FÖRETAGAREN. Sofias största lärdom som småföretagare. Tips för bästa konferensen. Vad händer om du blir sjuk? Behöver du revisorn nu?

FÖRETAGAREN. Sofias största lärdom som småföretagare. Tips för bästa konferensen. Vad händer om du blir sjuk? Behöver du revisorn nu? 1 DALA FÖRETAGAREN NR 1 2012 Årgång 19 Tidningen från Dalarna Sid 4-5 Sofias största lärdom som småföretagare Sid 6-11 Vad händer om du blir sjuk? Sid 14-17 Tips för bästa konferensen Sid 18-23 Behöver

Läs mer

En svensk modell för avdragsrätt på gåvor

En svensk modell för avdragsrätt på gåvor En svensk modell för avdragsrätt på gåvor Ett positionspapper, mars 2011 Sektor3 - tankesmedjan för det civila samhället - synliggör, granskar och väcker debatt om förutsättningarna för och betydelsen

Läs mer

Detta har vi gjort. Vad händer sedan? Slutrapport Kvinnors företagande Gävleborg. Rapport 2010:10

Detta har vi gjort. Vad händer sedan? Slutrapport Kvinnors företagande Gävleborg. Rapport 2010:10 Detta har vi gjort Vad händer sedan? Slutrapport Kvinnors företagande Gävleborg Rapport 2010:10 Bakgrund Under tre år har Länsstyrelsen gjort en storsatsning på att främja kvinnors företagande i Gävleborg.

Läs mer

Verksam hetsber ättelse

Verksam hetsber ättelse Verksam hetsber ättelse 2011 Verksamhetsberättelse för STIL, Stiftarna av Independent Living i Sverige Innehållsförteckning Inledning 4 Ordföranden har ordet 4 Detta är STIL 7 Styrelsen 7 Intressepolitik

Läs mer

ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS FÖRETAGARE REDOVISNING REVISION EKONOMI JURIDIK PLANERING NUMMER 1 DECEMBER 2002

ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS FÖRETAGARE REDOVISNING REVISION EKONOMI JURIDIK PLANERING NUMMER 1 DECEMBER 2002 ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS EKONOMI FÖR FÖRETAGARE REDOVISNING REVISION EKONOMI JURIDIK PLANERING NUMMER 1 DECEMBER 2002 Revision och rådgivning - så nyttjas revisorn

Läs mer

Corporate Responsibility redovisning 2012

Corporate Responsibility redovisning 2012 ängre Corporate Responsibility redovisning 2012 Kortsiktighetens fiende 1 Koncernchef och CR-chefen har ordet 2 Det här är Skandia 4 CR-strategi 6 Samhälle 8 Kunder 16 Medarbetare 26 Partners 32 Miljö

Läs mer