Vision KompissnacK öppnar för ny jättemarknad. störst i Världen därmed basta! Ännu ett steg på väg mot att bli Nordens samhällsbyggare.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vision 2014. KompissnacK öppnar för ny jättemarknad. störst i Världen därmed basta! Ännu ett steg på väg mot att bli Nordens samhällsbyggare."

Transkript

1 tidning för peabs aktieägare, anställda och kunder nr 4 december 2010 Vision 2014 Ännu ett steg på väg mot att bli Nordens samhällsbyggare. sid 24 KompissnacK öppnar för ny jättemarknad Ett halvår efter ett vanligt kompissnack har en ny spännande marknad öppnats för Peab. Det handlar om att stabilisera och återanvända miljöfarliga muddermassor. sid 18 störst i Världen därmed basta! Besök Midnight Ice det nya spektakulära upplevelse-spaet i Haparanda. Välkommen till världens största bastu! sid 6

2 6 innehåll störst i världen därmed basta!...6 Besök Midnight Ice det nya spektakulära upplevelse-spaet i Haparanda. Här kan du basta i hundragradig värme medan snön faller ner i din nacke, för att sedan ta en kalldusch i fyragradigt vatten. Välkommen till världens största bastu! husdrömmen möjlig med johansson-villan...10 Det är dyrt att bygga hus. Särskilt i Stockholm med omnejd. De höga priserna gör att allt fler familjer har svårt att förverkliga villadrömmen. Men nu öppnar Peab möjligheten i form av Johansson-villan. storstadskänsla med kungligt grönt inpå knuten...12 Peab bygger en ny stadsdel för en smidig vardag 10 minuter till Stockholms Centralstation och 30 minuter till Arlanda. Men Peabs utmaning är en helt annan hög miljöprofil för utlandsstyrkans bostäder...16 Peabs uppdrag har varit att bygga hemtrevliga bostäder. Försvarsmaktens och Innovasjon Norges pilotprojekt kan följas av fler satsningar på massiva trähus. kompissnack öppnar för ny jättemarknad...18 Ett halvår efter ett vanligt kompissnack har en ny spännande marknad öppnats för Peab. Det handlar om att stabilisera och återanvända miljöfarliga muddermassor. spektakulärt lyft för nya nationalarenan...20 Nu syns det att Sverige är på väg att få en ny nationalarena. Den u-formade delen skapar en tydlig siluett i Stockholmsområdet. Vision Under våren har Peab arbetat fram en vision för 2014 att bli Nordens samhällsbyggare. grönt kan bli nästa trend...26 Gröna tak har börjat bli allt vanligare inom det miljöanpassade byggandet. hållbarhet och miljö allt viktigare.. 30 Miljöarbetet har de senaste åren fått en allt större tygnd och betydelse inom Peabkoncernen. Allt fler delar av koncernen har blivit eller arbetar för att bli miljöcertifierade. drömstart för peab-fonden...33 Peab-fonden har fått något av en drömstart och ökat med 20 procent under de första fyra månaderna. Och som ett julklappsalternativ i år öppnas nu fonden för alla anställda inom koncernen. i Varje nummer Analys av Anders Haskel...32 Notiser...32 Profilen...34 Delårsrapport Skrönikan av Gösta Sjöström...36 peabjournalen är en tidning för Peabs anställda, kunder och aktieägare. Utgiven av Peab AB, Information, Förslöv. Tfn redaktion Gösta Sjöström (ansvarig utgivare), samt journalister ur RHR/CCs nätverk. Tidningen är producerad av RHR CoRpoRAte CommuniCAtion, repro och tryck Elanders, Falköping. Förslag på innehåll i PeabJournalen kan lämnas till Du kan även kontakta informationsavdelningen eller Peabs växel på tfn peabjou r nalen 4/2010

3 ledare Långsiktighet och hållbart samhällsbyggande 08 peab HAR de senaste decennierna arbetat alltmer som samhällsbyggare. Att delta i samhällsutvecklingen är viktigt för oss, och det är ett bra sätt att nyttja de resurser vi har, på ett effektivt sätt. Vi agerar både som bygg- och anläggningsföretag och som entreprenör och vi gör det långsiktigt. Under 2010 har vi utvecklat våra tankar om samhällsnytta och samhällsbyggande. Det har resulterat i att vi nu presenterar oss som Nordens Samhällsbyggare. Det innebär att vi bygger framtidens hållbara samhälle, att vi är ett nordiskt företag och att vi vill vara en magnet för skickliga människor. Ska vi lyckas med det måste vi agera långsiktigt. Det Peab bygger idag måste klara av morgondagens krav. Då måste vi ta vårt samhällsansvar och det gör vi bland annat genom att bidra med ett hållbart byggande. Våra kunder och samarbetspartners ställer allt högre krav på energisnåla och klimatsmarta lösningar. Ett sunt miljötänkande är en självklarhet och därför måste vi arbeta långsiktigt. I byggbranschen talas det alltmer om CSR, dvs Corporate Social Responsibility. Direkt översatt betyder det Företagens Samhällsansvar och det som avses är det som i dagligt tal kallas Hållbart Samhällsbyggande. Men hållbart samhällsbyggande innebär inte bara att vi tar ansvar i miljöfrågor. Det betyder också att vi tar ett etiskt, ekonomiskt och socialt ansvar. Om vi ska bibehålla, och helst förstärka, vår konkurrenskraft i framtiden, måste vi hantera CSR-frågorna på ett omdömesgillt sätt. Det gör vi bland annat genom att vara långsiktiga. en stor del Av peabs byggen har relativt lång produktionstid. Ibland kan det ta 3-4 år från det att spaden satts i backen, tills det är dags för invigning eller överlämnande av nyckeln. Det innebär att om det är högkonjunktur vid byggstarten kan den motsatta konjunkturen råda när bygget är färdigt. I vårt samhällsansvar ingår att vi ska agera lika professionellt oavsett konjunkturläge. Det ställer höga krav på att vi är långsiktiga. Vi är nu rustade för att med full kraft utveckla Peab till en nordisk organisation med en gemensam syn på hur arbetet ska bedrivas. Att ha en gemensam företagskultur i Norden med ett ekonomiskt, miljömässigt och socialt ansvar är en förutsättning för att vi ska bli en magnet för kompetenta ungdomar. Peab är Nordens Samhällsbyggare och varumärket Peab ska i Finland, Norge och Sverige förknippas med ansvar, yrkesskicklighet, framtidstro och långsiktighet. mats paulsson, VD och långsiktig medarbetare i Peab 12 peab är ett av Nordens ledande företag inom bygg. Koncernen bedriver bygg- och anläggningsverksamhet främst i Sverige men även i Norge och Finland. Koncernen har cirka anställda och en omsättning överstigande 35 miljarder kronor. Peabs motto är att vara den lokala entre prenören nära kunden, med den stora koncernens möjligheter. peabjou r nalen 4/2010 3

4 Vinjett Green buildning partner peab störst i sverige Peab har klättrat upp till topp-platsen som det största byggbolaget i Sverige. Med en omsättning på 30,4 miljarder kronor har de senaste årens trea, Peab, nu klättrat förbi både Skanska och NCC. Det är inget självändamål att vara störst. Det viktigaste är ju att vi är bäst och har bra kvalitet. Men om man tolkar det här som ett uttryck för att kunderna tycker att vi gör ett bra jobb och därför vill använda oss är det väldigt glädjande, säger Mats Johansson. Mellan 2008 och 2009 har Peab ökat sin omsättning med 5,6 procent, medan både NCC och Skanska har tappat. Skanska har minskat omsättningen med hela 12 procent. Siffrorna gäller verksamheten i Sverige. Peab har fått i uppdrag att bygga flera stora arenor, bland annat Swedbank Stadion i Malmö och nationalarenan i Solna, vilket har ökat företagets omsättning. Det är klart att arenorna är viktiga för oss i den totala produktionen. Sedan har vi också en väldigt spridd verksamhet. Anläggningsverksamheten ska vi inte glömma, under lågkonjunkturen har den varit ett lokomotiv och skapat jobb, säger Mats Johansson. NCC och Skanska har ungefär lika många anställda i Sverige, runt , medan Peab sticker ut med sina drygt anställda under Mellan 2008 och 2009 har Peab också ökat sin personalstyrka med 14 procent, medan NCC inte har förändrat storleken och Skanska har minskat sin personalstyrka med 5 procent. fakta Finanskrisen i kombination med större satsningar på infrastruktur och anläggningsbyggande har lett till att bilden över Sveriges största byggföretag ändrats. Peab intar en topplacering och knuffar ner Skanska till plats nummer tre. Det visar en sammanräkning som Sveriges Byggindustrier publicerar varje år. 5 i topp 1. Peab 2. NCC 3. Skanska 4. Svevia 5. JM KäLLA: Inom EU råder stort fokus på byggnaders höga energianvändning och den effektiviseringspotential som finns. Konceptet Green Building har därför tillkommit i syfte att effektivisera energianvändningen för lokaler. Peab är idag Green Building Partner med två projekt. För att få märka byggnader med Green Building krävs att man för ett nytt projekt kan verifiera att byggnaden är minst 25 procent mer energieffektiv än vad byggnormen kräver. När det gäller befintliga byggnader krävs åtgärdsförslag som minskar förbrukningen med minst 25 procent. Att ett projekt får använda Green Building-dekalen borgar för ett offentligt erkännande av arbetet med energieffektivisering och därmed bidraget till att uppnå de europeiska klimatmålen. Peab är idag Green Building Partner med två projekt, Lindhagens plan (handelsplats) och Haga Vinge (kontor). Dessutom uppför vi på begäran från kund ett antal projekt, där byggnaderna kommer att bli Green Building-märkta. Petter Moe tillträder som ny chef för Peabs norska byggverksamhet den 1 januari petter moe ny chef för peab norge Petter Moe har anställdes som ny chef för Peabs norska byggverksamhet när Stein Eriksen valt att sluta på egen begäran. Petter Moe, 50 år, kommer närmast från NCC där han ingått i dess ledningsgrupp sedan 2002 och ansvarat för företagsutveckling och strategi. Han tillträder sin nya tjänst i Peab den 1 januari Jag ser fram emot att vara delaktig i arbetet med att stärka Peabs marknadsposition i både Norge och i Norden. Det ska bli roligt att få jobba tillsammans med alla skickliga medarbetare och jag vill framöver ägna tid åt att utveckla både medarbetare och verksamheten, säger Petter Moe. Petter Moe har en bred branscherfarenhet och goda ledaregenskaper och kommer att tillföra vår norska verksamhet mycket, säger Peabs vice koncernchef Jan Johansson. Jag vill samtidigt tacka Stein Eriksen för den fina insats han har gjort under en mycket krävande period. 4 peabjou r nalen 4/2010

5 notiser Vinjett Ut- och ombyggnad av akkats kraftstation i jokkmokk Akkats vattenkraftverk ligger i Lilla Lule älv cirka 4 kilometer norr om Jokkmokks samhälle längs riksväg 45. Åtgärderna omfattas av att den befintliga anläggningen byts ut mot två tvillingaggregat som tillsammans ska ha samma vattenföring som tidigare men som kommer att ge en högre effekt beroende på bättre verkningsgrad, och säkrare drift. Byggnationen av det nya aggregatet (Generator 2) sker cirka 40 meter vid sidan av det gamla (Generator 1). Utbyggnad av den befintliga maskinsalen och nytt kontrollrum sker under pågående drift av G1. Samtidigt byggs nya vattenvägar för G2, ny tilloppstunnel med intagsschakt, tub, sugrör, schakt för sugrörslucka och sugrörsförlängning som sedan ansluts till befintlig utloppstunnel. När det nya aggregatet är i drift skall det gamla rivas och ersättas med ett nytt som kommer använda samma vattenvägar som det gamla. En rensning i utloppskanalen kommer att utföras under byggnadstiden för att minska de fallförluster som finns i utloppskanalen. nytt badhus i Kumla Peab har fått i uppdrag att bygga nya Djupadalsbadet i Kumla. Entreprenaden är uppdelad i 14 delentreprenader, varav Peab erhållit del E1 Bygg. Beställare är Kumla Kommun och kontraktssumman för Peabs del uppgår till cirka 80 Mkr. Uppdraget är en generalentreprenad med beräknad färdigställande under hösten peabjou r nalen 4/2010 5

6 samhällsbyggarna 6 peabjou r nalen 4/2010

7 Gränsen mellan ute och inne har suddats ut vid Torneälvs mynning. I Midnight Ice, det nya spektakulära upplevelse-spaet i Haparanda kan du basta i hundragradig värme medan snön faller ner i nacken, för att sedan ta en dunderdusch i fyrgradigt vatten. Välkommen till världens största bastu! text: johan bergquist peabjou r nalen 4/2010 7

8 den fjärde september, efter ett år av hektiskt byggande, slogs portarna upp till en unik spa-anläggning på Sveriges östligaste udde. Midnight Ice är en del av hotell- och restaurangkedjan Cape East i Haparanda. Bara läget i sig, precis vid Torneälvs mynning, gör den speciell. Men det är arkitekturen som verkligen fångar ögat. Var du än befinner dig i byggnaden ser du älven och naturen runtomkring. Arkitekten Igor Roguj och ägaren Roger Akelius har skapat en egensinnig byggnad i tre våningar med stora ytor av glas och furu som påminner om ett Mayatempel. Ytterväggarna är av värmebehandlad furupanel och golvet till den uppvärmda poolen har tillverkats av tryckimpregnerad rillad furu. Det har verkligen varit ett äventyr och en utmaning att bygga denna fantasifulla byggnad, säger Tage Oja, platschef på Peab som varit huvudentreprenör. Det finns inte en rät vinkel och alla ytskikt är oerhört påkostade. Bland annat har norskt skiffer använts i stor utsträckning, både som golvmaterial och som delar i mosaiken. 100 graders värme och snöfall Hjärtat i Midnight Ice är det stora bastuområdet där temperaturen vid golvnivå konstant ligger på 40 grader. Den stora bastun har en takhöjd på åtta meter vilket kvalificerat den som världens största bastu. Här finns plats för 150 personer och högst upp, på tionde bänkraden, har temperaturen stigit till häpnadsväckande 100 grader. Kanske inte så konstigt att den döpts till Tornedalstortyren. Å andra sidan är utsikten över älven magnifik och dessutom belönas den djärve bastubadaren med ett svalkande snöfall. Men om värmen blir för svår att uthärda finns det goda möjligheter att kyla ner sig. Varför inte ta ett dopp i den fyrgradiga is vaken eller en dunderdusch där 70 liter iskallt vatten forsar över dig. Den är populär, det är faktiskt många som vill prova, berättar Tage Oja.» den stora bastun har en takhöjd på åtta meter vilket kvalificerat den som världens största bastu.«en bastu för varje smak Förutom den stora bastun finns det även ett par mindre, var och en med sin speciella inriktning. Stenbastun erbjuder en behagligare värme och luftfuktighet medan ångbastun i skiffermosaik erbjuder en nästan hundraprocentig luftfuktighet som blandas med dofter från eteriska oljor, allt ackompanjerat av ett norrskensliknande ljusspel. Den finska saunan är mer traditionell med lövruskor och träinredning, medan den tyska basturitualen Aufguss bygger på ångor och dofter. Alla bänkar, eller lavar som det heter i bastusammanhang, är tillverkade av asp. Asp blir aldrig het att sitta på även om temperaturen stiger, berättar Tage Oja. Dessutom har asp anknytning till Haparanda som faktiskt betyder aspstrand på finska. Men även duscharna erbjuder överraskningar och upplevelser. Där kan man välja mellan olika effekter på duschstrålarna och mellan olika dofter och ljuseffekter. 8 peabjou r nalen 4/2010

9 » som mest har vi varit bortåt 80 man som jobbat här. allting har fungerat utmärkt trots en hel del löpande förändringar i utformningen av byggnaden under resans gång.«takterass för norrsken och midnattssol Högst upp i byggnaden finns Skydeck där besökarna har möjlighet att njuta av både pooler och utsikt, bekvämt tillbakalutade i stolen Loveseat som designats av Karim Rashid. På vintern är det här ett perfekt ställe att beundra norrskenet och på sommaren, när solen aldrig går ner, blir den stora takterassen med sin uppvärmda pool en utmärkt plats för avkoppling. På området finns även den ursprungliga gården från 1800-talet kvar. Här ligger en reception, en restaurang och konferenslokaler samt fyra hotellbyggnader som färdigställdes 2007 och som har anslutits till Midnight Ice. I den nya byggnaden har Peab också byggt en fullt utrustad konferenslokal med plats för 150 personer, komplett med en bildskärm på 2,5 gånger 4 meter och en vacker utsikt över älven. I anslutning till den nya spa-delen, där besökaren erbjuds behandlingar och massage i tio rum, har de även uppfört en lobbydel med pianobar. lokala entreprenörer Under byggtiden har Peab anlitat flera lokala företag, som Beco och Lindroths Plåt i Haparanda, NVS och Hala Plåt från Lule och Pite-företaget Siverts Snickeri. Som mest har vi varit bortåt 80 man som jobbat här, berättar Tage Oja. Allting har fungerat utmärkt trots en hel del löpande förändringar i utformningen av byggnaden under resans gång. Det är med andra ord en minst sagt upplevelserik byggnad som tagit plats vid älvens strand och så här långt har intresset också varit stort. Det har i princip varit fullbokat med både privatpersoner och grupper sedan starten trots att marknadsföringen ännu inte kommit igång på allvar. Det enda problemet är väl egentligen att bestämma sig för vilken av de olika upplevelserna som är bäst. Frågar du mig är det finnbastun, säger Tage Oja bestämt. Den är min favorit. Tage Oja, platschef Peab, gillar trots alla spektakulära upplevelser finnbastun bäst. Fast det har varit en upplevelse i sig att få vara med och bygga ett projekt som Midnight Ice. peabjou r nalen 4/2010 9

10 husdrömmen möjlig m KostnadseffeKtiVitet det är dyrt att bygga hus. Särskilt i Stockholm med omnejd. De höga priserna gör att allt fler familjer har svårt för att förverkliga sin villadröm. Men nu öppnas en möjlighet i form av»johansson-villan«. text: roland fransson Johansson-villan är tänkt att byggas som kedjehus med tomter på 300 kvm. Anders Lago, kommunalråd i Södertälje. det var kommunalrådet Anders Johansson (S) i Sigtuna som kläckte idén. Johansson är dessutom Sveriges vanligaste efternamn. Där av namnet: Johansson-villan. Jag hade under många år gått och funderat på hur vanliga löntagare ska få råd att bo i en nybyggd villa. Till sist hade jag kokat ned det till något väldigt konkret. Jag ville ha en villa på 100 kvm som skulle kosta under två miljoner kronor, säger Anders Johansson. Han diskuterade sin idé med partikollegan Anders Lago, som är kommunalråd i Södertälje. Han såg samma problem i sin kommun. Folk med normala löner hade helt enkelt inte råd att bygga nytt. En ny villa drar lätt iväg uppåt fyra miljoner kronor. Och en bit utanför Stockholm, som i de aktuella kommunerna, är i bästa fall även marknadsvärdet det samma. Men är läget inte det allra bästa börjar bankerna bli kinkiga med finansieringen. Detta tillsammans med de nya reglerna för bostadslån, där man får låna max 85 procent av marknadsvärdet, närmar det sig det omöjliga för de flesta löntagare att få ihop tillräcklig med pengar för att kunna bli villaägare. Kommunalråden tog kontakt med Tomas Anderson, chef för Division Bostad på Peab. halva priset Tillsammans arbetade de fram ett koncept som innebär att man kan köpa en nyproducerad villa för hälften av det gängse priset. För 1,95 miljoner kronor får man ett färdigt hus på friköpt tomt.»t ill sist hade jag kokat ned det till något väldigt konkret. jag ville ha en villa på 100 kvm som skulle kosta under två miljoner kronor.«10 peabjou r nalen 4/2010

11 Kommunalrådet Anders Johansson, Sigtuna, ville att vanliga löntagare skulle ha möjlighet att bo i villa. Tillsammans med Peab och Anders Lago, kommunalråd i Södertälje, har de utvecklat ett nytt lågpriskoncept. ed johansson-villan Hur är det möjligt, Tomas Anderson? I stort sett handlar det om att vi drar ned på ytorna och så finns det inga tillval. Dessutom bygger vi där det redan finns vägar och ledningar framdragna. Det gör att kommunerna kan hålla anslutningsavgifterna nere och sälja tomterna till ett lägre pris, förklarar han. När normalvillan ligger runt 160 kvm och har en tomt på 900 kvm är Johanssonvilla på 100 kvm och tomten på 300 kvm. Dessutom ska kostnaderna pressas genom prefabricering och återupprepning, där det sker en ständig kunskapsuppbyggnad av just den här hustypen. Byggstarten ska ske det första kvartalet nästa år och de första Johansson-villorna ska stå klara under hösten. Vi då? Men vi då? säger folk som inte bor i Sigtuna eller Södertälje. Vi vill också bo i villa. De kan vara lugna. I andra delar av landet byter Johansson-villan nämligen namn och Den generösa takhöjden på 2,5 meter ger luft och rymd åt den öppna planlösningen. heter i stället Villa Aspen, som dock har större möjligheter att anpassas efter eget önskemål. Den kan även fås med ytterligare ett rum och då med en yta på 115 kvm. Det finns även modell med två plan på 121 kvm. Tillvalen och den större ytan gör att priset springer upp mellan en halv till en miljon kronor jämfört med Johansson-villan. Villa Aspen hade säljstart den sista helgen i oktober i Ale kommun några mil norr om Göteborg. Inflyttningen är även här beräknad till hösten peabjou r nalen 4/

12 Solnas nya stadsdel kommer helt att präglas av stenstadens arkitektur. Storstadskänslan är viktig. Samtidigt har de Nya Ulriksdalsborna nära till stora grönområden och kulturella attraktioner. omgivningarna är gröna och kungliga, men själva kommer de nya Ulriksdalsborna knappast att påta i trädgården. Det som lockar är den smidiga vardagen tio minuter till Stockholms Central och 30 minuter till Arlanda. Peabs utmaning ligger på andra plan. Att under mer än ett decennium både bygga en hel stadsdel och störa de boende så lite som möjligt. text: lena breitner 12 peabjou r nalen 4/2010

13 samhällsbyggaren nya Ulriksdal i solna storstadskänsla med kungligt grönt inpå knuten peab bygger ny stadsdel för en smidig vardag en gång i tiden låg Ulriksdals galoppbana här. Därefter intog motorcrossåkarna och senare golfarna området i Solna. Nu ska Peab skapa en helt ny stadsdel här. Totalt ska omkring bostäder byggas. Inkluderar man kontor, förskolor, skola, service och handel innebär det att omkring människor kommer att bo och arbeta här om ett drygt decennium. Stadsdelen marknadsförs under namnet Nya Ulriksdal. Det är för att den inte ska förväxlas med annat, säger huvudprojektledare Ulf Båvendal. Strax i närheten finns nämligen Ulriksdals slott, Ulriksdals värdshus, Ulriksdals trädgårdar och Ulriksdals golfklubb. Till och med pendeltågstationen heter Ulriksdal. Benämningen av stadsdelen är alltså vald för att anknyta historiskt till platsen, men också för att markera något nytt. Alla har en bild av Östermalm, säger Ulf Båvendal. Det är som ett varumärke som alla känner till. säljer ett helt varumärke Att bygga en helt ny stadsdel handlar inte bara om att bygga ett hus. Det handlar om att ha fingertoppkänsla för vad marknaden vill ha, och att fylla den nya stadsdelen med visioner innan den ens fanns. Vi började med en gräsmatta där man kunde spela golf, säger Ulf Båvendal. Det är inget värde i sig. Genom marknadsundersökningar har man fått fram en profil för vilka som kan tänka sig att bo i stadsdelen. Åldersmässigt är spännvidden stor. Med grönområden, golfbana och ridhus med parkområden att rida i finns ett enkelt konstaterande. Jag tror det är ganska aktiva människor som flyttar hit, säger projektledare Björn Magnusson. Naturområden finns alltså, men för Nya Ulriksdal är det storstadens och stenstadens arkitektur som gäller. De boende tros inte vara intresserade av att påta i trädgården. peabjou r nalen 4/

14 Det finns ingen liten täppa framför radhusen. På bakgården finns en stenlagd uteplats och en liten gräsremsa. Vi hade en kund som sett på ritningen att det var ett träd utritat bakom hans hus, säger Ulf Båvendal. Han frågade om vi kunde ta bort det. Stilen på husen är väldigt kontinental eller påminner möjligen om Västra Hamnen i Malmö. Inga tinnar och torn. bra kommunikationer Med pendeltåget från stationen strax intill är det mindre än tio minuter till Stockholm City och en halvtimme till Arlanda. Därför tror Peab att de som flyttar till Nya Ulriksdal prioriterar resor och en bekväm vardag. Närheten till arbetsplatserna i Kista spelar nog också in, säger Björn Magnusson. De första Nya Ulriksdalsborna har redan flyttat in. Fram till jul ska 26 radhus stå klara. I mars nästa år är det dags för inflyttning i det första flerbostadshuset om 106 lägenheter. Då får Nya Ulriksdal sina första kommersiella lokaler med en frisör och en mäklare. I inledningsskedet har man fått sälja in området med visualiseringar och modeller. Allteftersom bostäderna blir klara kan de också få en roll som referensobjekt. Det är viktigt att satsa på lite högre kvalitet, säger Björn Magnusson. De som flyttar in ska vara stolta över sin stadsdel. Det är faktiskt de som slutligen kommer att vara med och sälja in Nya Ulriksdal. Variation i stadsmiljön Valfriheten finns för att utforma bostaden, både interiört och exteriört. I den första etappen av ett kvarter har man haft putsade fasader. När nästa etapp med 28 radhus ska säljas väljer man tegel. Variation i stadsmiljön är viktig. Kostnaden för en lägenhet blir i snitt kronor kvadratmetern. De dyraste lägenheterna överst får både takterrass och balkong. Jag tycker det är prisvärt, säger Björn Magnusson. Det är halva priset jämfört med ett attraktivt läge i innerstan. Äganderätterna kostar mellan 4,8 och 7,1 miljoner kronor för mellan 116 och 179 kvm. Utbyggnadstakten beror på efterfrågan. Efter fastighetskraschen i USA var branschen trög. Nu har det tagit fart igen. Vi räknar med att producera omkring 150 bostäder per år, säger Björn Magnusson. I den takten tar stadsdelen lite över tio år att bygga. Björn Magnusson oroas inte särskilt mycket av de höjda räntorna. Vi är beroende av om bankerna är beredda att låna ut till våra kunder. Om kravet på säkerhet ökar blir det besvärligare. pionjärer En annan utmaning är att bygga utan att störa dem som bor där. En första del av en park ska stå klar under hösten. Det dröjer en tid innan dagis och en jourbutik finns på plats. Men det verkar inte som de första nyinflyttade bryr sig så mycket om att allt inte är klart. Jag tror det är lite spännande att flytta till något som är helt nytt, säger Björn Magnusson. Vi märker att de som flyttat hit är ute och pratar, både med varandra och med oss. Det finns alltså en lockelse med att vara pionjär. Visst har Peab en vision för Nya 14 peabjou r nalen 4/2010

15 Variation inom kvarteret är viktig. Peab räknar med att de boende har 1 1,5 bil per hushåll. Nya Ulriksdal kommer att ha blandade trafikflöden och kommer inte att ha några återvändsgator. familjen Gabrielsson var en av de första familjerna som flyttade in i sitt nybyggda stadsradhus. Vi valde Ulriksdal för läget. Dessutom gillade vi planlösningen på huset, säger Johan Gabrielsson. Familjen Gabrielsson, som består av två vuxna och två barn, har köpt ett tvåplans stadsradhus på 123 kvm. I slutet av september fick de nycklarna och kunde börja bära in sina kartonger i den sprillans nya bostaden i Solna. Ulriksdal, men de som jobbar med projektet vet att till syvende och sist är det de som flyttar in som ger området dess slutliga karaktär och värde. De första Nya Ulriksdalsborna är som Oskar och Kristina fast i modern tid och utan egen täppa! Varför fastnade ni för nya Ulriksdal? Vi fastnade för läget. Här är nära till kommunikationer, det tar åtta minuter in till city med pendeltåg, men också nära till grönområden, Hagaparken, Mulle Mecks lekpark och motionsspår. Vi tittade på hus i både Järvastaden, Ursvik och Silverdal, men Ulriksdals läge var oslagbart, säger Johans Gabrielsson.Vi fastnade också för husen och dess planlösning. Vi gillar att det finns fyra små sovrum på övervåningen istället för bara stora öppna planlösningar. Vi tycker också att Peab höll hög kvalitet i materialvalen. Varför valde ni nyproducerat? Nyproducerat är trevligt! Vi har bott i nybyggt tidigare, i en lägenhet som JM byggt på Lilla Essingen. Vi är inte de händiga typerna och vill inte lägga tid på att renovera och underhålla. Nybyggt är så enkelt för då finns det garantier som gör det lättare att få hjälp. Det som tar lite extra tid är tillvalen. Det kräver planering. Det ta också tid att åka runt till leverantörer och titta på material. nya Ulriksdal När Solnas nya stadsdel står klar om år ska den innehålla omkring bostäder, kvm kontor samt service som förskolor, skola och handel. Pendeltågstationen Ulriksdal ligger i direkt anslutning. Därifrån når man Stockholm City på tio minuter och Arlanda flygplats på omkring en halvtimme. På grund av områdets historia kommer många gator och torg att ha namn med anknytning till både galopp och kungligheter. Peab har skapat en särskild hemsida för att informera om stadsdelens utveckling. hur känns det att bo på en byggarbetsplats? Vi var ju medvetna om att det skulle bli så redan när vi bokade huset för cirka ett år sedan. Visst kan det vara en nackdel när man har småbarn, men så fort höghuset mittemot och parken i vår etapp blir klara så blir det nog lugnare. Jag är inte orolig för buller. Bygger gör man ju på dagtid och då är vi ändå på jobbet. Vad har ni för förväntningar på den nya stadsdelen? Vi hoppas naturligtvis att vi får ett dagis runt hörnet, som det är planerat för. Närservice med butiker och caféer lyfter också området. När man bott i stan som vi gjort har man vant sig vid ett visst utbud. text & foto: susanne bengtsson peabjou r nalen 4/

16 norge hög miljöprofil för utlandsstyrkans bostäder massiva trähus för familjebostäder på norsk militärbas Varför har norska försvaret låtit bygga massiva träbostäder till utlandsstyrkan i Hedmark fylke? De 37 centimeter tjocka väggarna imponerar, men inte främst ur försvarssynpunkt. Peabs uppdrag har varit att bygga hemtrevliga bostäder med hög miljöprofil. Försvarsmaktens och Innovasjon Norges pilotprojekt kan följas av fler satsningar på massiva trähus. En blandning mellan familjehotell och soldatbostad. Så skulle man kunna benämna norska försvarsmaktens massiva trähus som Peab byggt till militärbasen rena leir. text: lena breitner 16 peabjou r nalen 4/2010

17 rena leir och familjebostäderna rena leir grundades 1997 och är en toppmodern och högteknologisk militärbas som utbildar soldater inför utlandstjänstgöring. Här finns bland annat den norska försvarsmaktens befälsskola, fallskärmsjägarkommando och ett taktiskt träningscenter. rena leir ingår i Østerdal garnison och ligger i Hedmark fylke i nordöstra Norge. De bostäder som Peab har uppfört består av 20 lägenheter om 117 kvadratmeter vardera. Lägenheterna ska fungera som bostäder för soldaterna och deras familjer under utbildningstiden som ibland kan sträcka sig över flera år. I projektet ingick även att uppföra parkeringsutrymmen i källaren med plats för 40 bilar. det är peabs dotterbolag Senter-Bygg som har uppfört sex massiva trähus på beställning av Forsvarsbygg, som förvaltar norska försvarsmaktens fastigheter. Husen är mellan tre och fyra våningar höga och rymmer totalt tjugo lägenheter. Här ska befäl och soldater ur utlandsstyrkan bo under utbildningstiden på militärbasen Rena leir. Rena leir är en toppmodern och högteknologisk militärbas som ingår i Østerdal garnison. Den ligger ungefär två timmars bilväg norr om Oslo, inte långt från Trysil. Att bostäderna uppförts i massivt trä har inget att göra med att arkitekten velat ha en försvars-look. Istället handlar det om att ge en signal om miljömässigt tänkande. Omgivningarna är skogrika och Forsvarsbygg ville anknyta till traditionen att bygga i trä. Försvaret vill också ligga i framkanten vad gäller miljö och massiva trähusprojekt. Det handlar också om att göra det så trivsamt som möjligt för den som kommer hem till Norge för en utbildningstid, som ibland kan sträcka sig upp till flera år. Önskemålet var att bygga vanliga bostäder, säger Senter-Byggs projektledare Ola Rolfstad. Husen skulle lika gärna kunna ha byggts mitt i Oslo. De massiva ytterväggarna är helt i trä. Väggarna är 37 centimeter tjocka och består av panel som lagts lager på lager, 25 centimeter vanligt träpanel och resten i form av träfiberskivor. De tjocka väggarna gör att husen inte behöver vare sig isolering eller tätning i form av plastfilm. Totalt har de sex husen kostat 70 miljoner norska kronor. Det är något dyrare än vanliga hus, men vi räknar också med en längre varaktighet, säger Ola Rolfstad. Husen är energisnåla och miljöeffektiva. För Forsvarsbygg är de massiva trähusen på Rena ett pilotprojekt som förhoppningsvis ska leda till flera liknande projekt. Det statliga Innovasjon Norge, som genom finansiering och rådgivning arbetar för att utveckla det norska näringslivet och landsbygden, är också engagerade i projektet. De har pekat ut massiva trähus som ett område som de vill ha en norsk satsning på. När nu projektet i Rena har avslutats ska Peab lämna en rapport i ämnet till Innovasjon Norge. Förhoppningen finns alltså hos både byggare och förvaltare att massiva trähusprojekt ska få en större marknad i Norge, även på höghussidan. Men det kräver större volymer och ett mer industriellt sätt att arbeta så att kostnaderna minskar. Senter-Byggs projektledare Ola rolfstad, projekteringsledare Aslak Mygland, direktören för Bygg Østlandet Jon Andersson och projektledare Ivan Holm är nöjda med det massiva trähusprojektet i rena. peabjou r nalen 4/

18 samhällsbyggaren juha helin mötte en gammal kollega på flyget. Först pratade de som vänner gör, om väder och vind. Men den här gången blev det mer än ett vanligt kompissnack. Bara ett halvt år efter mötet har en ny spännande marknad öppnats för Peab. Det handlar om att stabilisera och återanvända miljöfarliga muddermassor. text: roland fransson Kompissnack öppnar Den här jättemaskinen förvandlar kubikmeter hälsofarliga muddermassor per dag till ett miljövänligt byggmaterial. På bilden syns från vänster: Jarmo Huikari, Juha Helin, Per Lindh, Mauno Kallio och Juha rajala. det var på flyget mellan Helsingfors och Stockholm som Peab Infras vd i Finland Juha Helin stötte på sin kompis Pentti Lahtinen, geotekniker på konsultföretaget Ramböll. Jag hade inte träffat honom på flera år, så vi hade en del att ta igen. Bland mycket annat nämnde jag att jag arbetade på Peab. Då skrattade Pentti och sa att han var på väg till möte med just Peab, berättar Juha Helin, som blev nyfiken och luskade vidare. Han fick reda på att mötet gällde en väldigt stor entreprenad i Gävle hamn, där bland annat hela farleden in till staden skulle muddras. Anledningen till att Pentti Lahtinen hade kallats in var för att han skulle titta på problemet med förorenade muddermassor. Under årens lopp hade fartygens skrovfärg släppt ifrån sig en rad miljöfarliga ämnen, framför allt tungmetaller som bly och zink. Gigantisk kub Det översta skiktet, omkring en halv meter ned i bottensedimentet, måste tas upp och förvaras på ett säkert sätt på landbacken. Uppskattningsvis handlade det om en miljon kubikmeter massor som måste deponeras. Det är en volym som har respekt med sig. Den kan beskrivas som en gigantisk kub med sidorna hundra meter. Som alla förstår skulle kostnaderna för att hantera och slutförvara denna kolossala volym dra med sig väldigt höga kostnader, vi talar om flera hundratals miljoner kronor. 18 peabjou r nalen 4/2010

19 för ny jättemarknad Jag har sysslat med den här typen av frågor hela mitt yrkesverksamma liv och tyckte det var jätteintressant. Jag hade en del idéer om hur man skulle kunna lösa problemet med miljöfarliga muddermassor, säger Juha Helin. Han skaffade mer information och fick reda på att Peabs anläggningsverksamhet redan hade hela entreprenaden för ombyggnaden och utvidgningen av Gävle hamn. Arbetet hade totalt en budget på 870 miljoner kronor varav Peabs del är 500 miljoner kronor. Projektet ska vara klart Tanken vara att vi skulle lägga ut hanteringen av muddermassorna på någon annan, men det tyckte jag inte var någon bra idé. Jag tänkte i stället att det här kan bli en kanongrej för Peab. Det kan bli ett helt nytt marknadssegment med stark miljöprägel, där vi bygger för framtiden, för våra barn och barnbarn, säger Juha Helin. Utmärkt uppslag Han tog sin idé till Peabs högsta ledning som tyckte att det var ett utmärkt uppslag. Vice koncernchefen Jan Johansson drev frågan vidare och i slutet av maj i år fick Juha Helin uppdraget av Peab Anläggning att processa en miljon kubikmeter förorenade muddermassor. Vi tvingades börja från noll, eftersom det inte finns någon liknande maskin. Vi jobbade som tusan hela våren och sommaren med att konstruera och designa den, berättar Juha Helin. I slutet av september stod maskinen klar. Om det här fältförsöket slår väl ut är det en miljömässigt stor framgång för att minska transporter och deponier av förorenade massor i framtiden, säger Peabs projektchef Pär Almer. Det är en imponerande pjäs som väger 150 ton, men som trots sin vikt är mobil. Maskinen bearbetar muddermassorna och blandar i cement, flygaska och merit. Flygaskan, är det fina stoft som bildas när man eldar med biomassa och som fastnar i skorstenarnas avskiljare. I det här fallet hämtas flygaskan från Uppsala värmeverk. Merit är masugnsslagg som uppstår vid ståloch järntillverkning och som mals ned till ett pulver. Efter att de blöta muddermassorna har processats i Helins maskin blir de mer som en betongliknande gjutmassa. Med detta vinner man två viktiga saker. Den ena är att de miljöfarliga ämnena binds både kemiskt och mekaniskt. Den andra är att de bearbetade muddermassorna kan användas till att stabilisera de nya kajerna. Plötsligt har den farliga bottendyn förvandlats till ett miljövänligt byggmaterial. Vi började köra maskinen i oktober och det ser verkligen lovande ut. Slår det här väl ut öppnas en stor marknad, inte bara i Sverige utan i hela Europa. Egentligen överallt där man behöver muddra eller bygga om hamnanläggningar, säger Juha Helin. Gävle hamn Gävle Hamn AB tecknade hösten 2009 ett partneringkontrakt med Peabs anläggningsverksamhet. Hamnen i Gävle byggs ut för att kunna hantera mer gods samt att kunna ta emot större och fler fartyg. I samband med hamnutbyggnaden görs en breddning och fördjupning av seglingsrännan. Budgeten för utbyggnaden i sin helhet är 870 Mkr, varav Peabs andel uppgår till cirka 500 Mkr. Projektet kommer att pågå från 2010 till I arbetet ingår markutbyggnad, grundläggning och byggnation av ett nytt stuffningsmagasin på kvm samt en järnväg fram till och in i magasinet. Dessutom byggs en ny markförlagd oljeledning och en länsstation. Kajen vid Gran udden byggs ut cirka 70 meter. Östra kajen repareras och byggs om, och nya kajer vid Fredriksskans ska byggas. Förutom anläggningsarbetena ingår även muddringsarbeten och stabilisering av muddermassor. Om fältförsöket att stabilisera förorenade muddermassor går bra kommer dessa att användas vid kajutbyggnaden. peabjou r nalen 4/

20 spekta nya na Stora och spektakulära projekt drar till sig intresse från både fackfolk och allmänheten. När läktarna kommit på plats var det dags för det stora lyftet. Fyra stycken stålbalkar om 600 ton stycket ska på plats. De sista delarna för att få fram längden på 160 meter monteras uppe i luften. 20 peabjou r nalen 4/2010

Vision 2014. Kompissnack öppnar för ny jättemarknad. Störst i världen därmed basta! Ännu ett steg på väg mot att bli Nordens samhällsbyggare.

Vision 2014. Kompissnack öppnar för ny jättemarknad. Störst i världen därmed basta! Ännu ett steg på väg mot att bli Nordens samhällsbyggare. tidning för peabs aktieägare, anställda och kunder nr 4 december 2010 Vision 2014 Ännu ett steg på väg mot att bli Nordens samhällsbyggare. sid 24 Kompissnack öppnar för ny jättemarknad Ett halvår efter

Läs mer

Lägesrapport för Arenastaden och Friends Arena

Lägesrapport för Arenastaden och Friends Arena Lägesrapport för Arenastaden och Friends Arena Januari - Mars 2012 Arenastaden med Friends Arena i Solna är ett av Sveriges största stadsutvecklingsprojekt. De tre bolag som utvecklar stadsdelen Arenabolaget

Läs mer

Midroc Property Development AB. Inte som alla andra!

Midroc Property Development AB. Inte som alla andra! Inte som alla andra! Kort Fakta! Total yta: 21 000 kvm Varav utställningshall: 14 000 kvm Konferensavdelning: 300, 200 och 200 personer ( 650 och 200) Restauranger och kök: 2 st. Grönt sedumtak: 17 000

Läs mer

Lägesrapport för Arenastaden och Friends Arena

Lägesrapport för Arenastaden och Friends Arena Lägesrapport för Arenastaden och Friends Arena Juli December 2012 Arenastaden med Friends Arena i Solna är ett av Sveriges största stadsutvecklingsprojekt. De tre bolag som utvecklar stadsdelen Arenabolaget

Läs mer

Bra takhöjd. Effektivt. Flexibel. Kista Entré. Knarrarnäsgatan 7, våning 4, 894 kvm

Bra takhöjd. Effektivt. Flexibel. Kista Entré. Knarrarnäsgatan 7, våning 4, 894 kvm Bra takhöjd Effektivt Flexibel Kista Entré Knarrarnäsgatan 7, våning 4, 894 kvm LOKALEN Effektiv lokal med en takhöjd på hela 3,35 meter Kontorsyta 894 kvm Antal arbetsplatser 50-75 Yteffektivt, ljust

Läs mer

Vi bygger bättre boenden för de många människorna

Vi bygger bättre boenden för de många människorna Vi bygger bättre boenden för de många människorna Vi måste bygga mer Det råder stor brist på bostäder och det måste byggas mer, det vet vi alla. Sedan början av 90-talet, då vi senast hade balans, har

Läs mer

Högt upp. Ljus Skyltläge. Kista Entré. Knarrarnäsgatan 7, våning 9, 829 kvm

Högt upp. Ljus Skyltläge. Kista Entré. Knarrarnäsgatan 7, våning 9, 829 kvm Högt upp Ljus Skyltläge Kista Entré Knarrarnäsgatan 7, våning 9, 829 kvm LOKALEN Högt upp i fastigheten med fri utsikt Kontorsyta 829 kvm Antal arbetsplatser 40 60 beroende på planlösning Välkommen till

Läs mer

ETT KONTOR UTÖVER DET VANLIGA HagaBlue är en oslagbar kontorsfastighet på Råsundavägen i Haga Norra, Solna. Här erbjuds ljusa och rymliga lokaler med

ETT KONTOR UTÖVER DET VANLIGA HagaBlue är en oslagbar kontorsfastighet på Råsundavägen i Haga Norra, Solna. Här erbjuds ljusa och rymliga lokaler med ETT KONTOR UTÖVER DET VANLIGA HagaBlue är en oslagbar kontorsfastighet på Råsundavägen i Haga Norra, Solna. Här erbjuds ljusa och rymliga lokaler med unik takhöjd, i flera fall med fantastiska takterrasser

Läs mer

Öppen planlösning. Industrihus Egen lastport. Nacka Strand. Automobilgatan 12-14, markplan, 345 kvm

Öppen planlösning. Industrihus Egen lastport. Nacka Strand. Automobilgatan 12-14, markplan, 345 kvm Öppen planlösning Industrihus Egen lastport Nacka Strand Automobilgatan 12-14, markplan, 345 kvm LOKALEN Kontor och showroom i äldre industrihus Kontorsyta 345 kvm Antal arbetsplatser 20 arbetsplatser

Läs mer

Bra takhöjd. Effektivt. Flexibel. Kista Entré. Knarrarnäsgatan 7, våning 4, 800 kvm

Bra takhöjd. Effektivt. Flexibel. Kista Entré. Knarrarnäsgatan 7, våning 4, 800 kvm Bra takhöjd Effektivt Flexibel Kista Entré Knarrarnäsgatan 7, våning 4, 800 kvm LOKALEN Effektiv lokal med en takhöjd på hela 3,35 meter Kontorsyta 800 kvm Antal arbetsplatser 45 62 Yteffektivt, ljust

Läs mer

Nytt kontorsläge! Kolonnvägen 14. ULRIKSDAL EN STADSDEL FÖR AKTIVARE LIV ULRIKSDAL EN STADSDEL FÖR AKTIVARE LIV. ulriksdal.se

Nytt kontorsläge! Kolonnvägen 14. ULRIKSDAL EN STADSDEL FÖR AKTIVARE LIV ULRIKSDAL EN STADSDEL FÖR AKTIVARE LIV. ulriksdal.se I den nya stadsdelen Ulriksdal i Solna bygger vi framtidens kontor. Allt från bästa skyltläge längs med E4:an till kontor med utmärkt kommunikationsläge intill Ulriksdals pendeltågsstation. I stadsdelen

Läs mer

Tillsammans bygger vi Svevia.

Tillsammans bygger vi Svevia. Tillsammans bygger vi Svevia. För dig som arbetar på uppdrag av oss på Svevia. Vart är vi på väg? 2 Resan har börjat. Den här trycksaken vänder sig till dig som arbetar tillsammans med oss på Svevia. Du

Läs mer

Öppen planlösning Gemensam reception. Konferensanläggning. i huset. Nacka Strand. Augustendalsvägen 7, pl 5, 830 kvm

Öppen planlösning Gemensam reception. Konferensanläggning. i huset. Nacka Strand. Augustendalsvägen 7, pl 5, 830 kvm Konferensanläggning i huset Öppen planlösning Gemensam reception Nacka Strand Augustendalsvägen 7, pl 5, 830 kvm LOKALEN Effektiv kontorslokal i ett plan Kontorsyta 830 kvm Antal arbetsplatser 49 Välkommen

Läs mer

Kistas Hjärta Tre fantastiska fastigheter mitt i Kista med rum för möjligheter

Kistas Hjärta Tre fantastiska fastigheter mitt i Kista med rum för möjligheter Kistas Hjärta Tre fantastiska fastigheter mitt i Kista med rum för möjligheter Pulserar av liv. Kista växer så det knakar, pulserar av liv och allt fler företag upptäcker fördelarna med att etablera sig

Läs mer

Showroom och kontor för dig som. vill sticka ut! Kista Entré. Knarrarnäsgatan 7, plan 3, 443 kvm

Showroom och kontor för dig som. vill sticka ut! Kista Entré. Knarrarnäsgatan 7, plan 3, 443 kvm vill sticka ut! Showroom och kontor för dig som Kista Entré Knarrarnäsgatan 7, plan 3, 443 kvm LOKALEN Showroom och kontor för dig som vill sticka ut Kontorsyta 443 kvm Antal arbetsplatser 10-40 Adress

Läs mer

Topfloor med skyltläge i Solna Solna Access

Topfloor med skyltläge i Solna Solna Access Topfloor med skyltläge i Solna Solna Access Sundbybergsvägen 1, hus C plan 10, 530 kvm LOKALEN Kontor med skyltläge Kontorsyta 530 kvm Antal arbetsplatser 30-35 Adress Sundbybergsvägen 1 Topfloor; På eget

Läs mer

NYRENOVERAT SEXTIOTAL MED UTSIKT. Södertull, Södra Tullgatan 3

NYRENOVERAT SEXTIOTAL MED UTSIKT. Södertull, Södra Tullgatan 3 NYRENOVERAT SEXTIOTAL MED UTSIKT Södertull, Södra Tullgatan 3 3 Nyrenoverat på Södertull I ett av Malmö Citys bästa lägen kan vi erbjuda effektiva och representativa kontorslokaler i ett klassiskt sextiotalshus

Läs mer

Ljust Effektivt Bra skyltläge Kista Entré

Ljust Effektivt Bra skyltläge Kista Entré Ljust Effektivt Bra skyltläge Kista Entré Knarrarnäsgatan 7, våning 6, 1 694-2 592 kvm LOKALEN Ljus och effektiv med bra skyltläge Kontorsyta 1 694-2 592 kvm Antal arbetsplatser 120-260 Kista Entré är,

Läs mer

Kontor, kunskap och kommunikationer. Välkommen till Silverdal, en vetenskapspark med centralt läge i Stockholm

Kontor, kunskap och kommunikationer. Välkommen till Silverdal, en vetenskapspark med centralt läge i Stockholm Kontor, kunskap och kommunikationer Välkommen till Silverdal, en vetenskapspark med centralt läge i Stockholm Framtidens arbetspla Stockholms bästa läge Till Stockholm city är det 12 km, till Arlanda kommer

Läs mer

Nära. centralstationen. Högt i tak. Terrass. Centrum. Stortorget 27, plan 3, 190 kvm

Nära. centralstationen. Högt i tak. Terrass. Centrum. Stortorget 27, plan 3, 190 kvm Nära centralstationen Högt i tak Terrass Centrum Stortorget 27, plan 3, 190 kvm LOKALEN Representativt kontor på Stortorget Kontorsyta 190 kvm Antal arbetsplatser Ca 12-14 Välkommen in i en underbar lokal

Läs mer

Ljus Effektiv Fin utsikt mot vattnet Värtahamnen Norra Djurgårdsstaden

Ljus Effektiv Fin utsikt mot vattnet Värtahamnen Norra Djurgårdsstaden Ljus Effektiv Fin utsikt mot vattnet Värtahamnen Norra Djurgårdsstaden Hangövägen 25, plan 4-5 (3-4), 365-735 kvm LOKALEN Lokal fördelat på två plan med interntrappa Kontorsyta 365-735 kvm Antal arbetsplatser

Läs mer

Nybyggt kontor på Hammarby Allé alldeles intill tvärbanans station Mårtensdal, restauranger och all tänkbar service. Adress Hammarby Allé 47

Nybyggt kontor på Hammarby Allé alldeles intill tvärbanans station Mårtensdal, restauranger och all tänkbar service. Adress Hammarby Allé 47 Nybyggt kontor på Hammarby Allé alldeles intill tvärbanans station Mårtensdal, restauranger och all tänkbar service. Typ Kontor Storlek 690 kvm Adress Hammarby Allé 47 Område Hammarby Sjöstad Lokalbeskrivning

Läs mer

Representativt kontor. Rumsindelat. Garage i huset. Nacka Strand. Augustendalstorget 3, plan 6, 622 kvm

Representativt kontor. Rumsindelat. Garage i huset. Nacka Strand. Augustendalstorget 3, plan 6, 622 kvm Rumsindelat Representativt kontor Garage i huset Nacka Strand Augustendalstorget 3, plan 6, 622 kvm LOKALEN Representativt kontor centralt i området Kontorsyta 622 kvm Antal arbetsplatser 30 arbetsplatser

Läs mer

Det handlar om dig. Björn Täljsten vd, Sto Scandinavia AB

Det handlar om dig. Björn Täljsten vd, Sto Scandinavia AB Att jobba på Sto Det handlar om dig Björn Täljsten vd, Sto Scandinavia AB Som medarbetare på Sto är det i grunden dig och dina kollegor det handlar om. Utan att förringa vår fina produktportfölj, är det

Läs mer

Invigning håldäcksfabrik Hallstahammar

Invigning håldäcksfabrik Hallstahammar #1 NYHETER PREFABRICERADE BETONGELEMENT 2014 Väggar för alla typer av hus Invigning håldäcksfabrik Hallstahammar Aktuella projekt Nya kollegor Ansvarig utgivare: Inge Andersson Redaktör: Anna-Maria Lundgren,

Läs mer

BRF LOMMA LÄGE Bofakta 6,2 TAKHÖJD

BRF LOMMA LÄGE Bofakta 6,2 TAKHÖJD BRF LOMMA LÄGE Bofakta 6,2 TAKHÖJD Lägenheter Etapp 2 Fladängskolan Bilden är en illustration. Avvik Välkommen till Lomma Läge Höje å Som alltid när vi utvecklar bostäder, väljer vi ut de bästa adresserna

Läs mer

Västra Hamnen. Yteffektivt. Modernt. Malmö. Propellergatan 1 / Västra Varvsgatan 10

Västra Hamnen. Yteffektivt. Modernt. Malmö. Propellergatan 1 / Västra Varvsgatan 10 Västra Hamnen Yteffektivt Modernt Malmö Propellergatan 1 / Västra Varvsgatan 10 LOKaLEn BÄSTA LÄGET I VÄSTRA HAMNEN! Kontorsyta 800-3 450 kvm Antal arbetsplatser Ca 70-350 Mitt i blickfånget har vi kvarteret

Läs mer

Maria. Trädgårdsstad BOSTAD HELSINGBORG

Maria. Trädgårdsstad BOSTAD HELSINGBORG BOSTAD HELSINGBORG Jurymotivering: Mariastaden i Helsingborg fortsätter att växa. Under året har NCC färdigställt ett 100-tal bostäder i en attraktiv mix av villor, radhus och kedjehus. Allt med den engelska

Läs mer

LEED certifiering av fastigheter

LEED certifiering av fastigheter LEED certifiering av fastigheter Projekt Gårda LEED Platinum Precertified Henrik Ahnström, Skanska Fastigheter Göteborg 1 2 Länder med kommersiell projektutveckling Gårda Kontorscenter, Göteborg Byggherre:

Läs mer

Sjönära kontor med konferens-/ utbildningsmöjligheter Solna Strand

Sjönära kontor med konferens-/ utbildningsmöjligheter Solna Strand Sjönära kontor med konferens-/ utbildningsmöjligheter Solna Strand Solna strandväg 74 plan 7, 834 kvm LOKALEN Kontor med konferens-/ utbildningsmöjligheter Kontorsyta 834 kvm Antal arbetsplatser 30-45

Läs mer

Effektivt med inkluderad service Kista Science Tower

Effektivt med inkluderad service Kista Science Tower Effektivt med inkluderad service Kista Science Tower Färögatan 33, hus D, våning 6, 107 kvm LOKALEN EFFEKtiv KOntORslOKal i vårt FÖREtagsHOtEll Kontorsyta 107 kvm + gemensamma ytor antal arbetsplatser

Läs mer

Projektet Trulsibrunn

Projektet Trulsibrunn Projektet Trulsibrunn I ett nära och varmt samarbete med våra beställare Ingrid Kristensson och Jan Rosengren har vi ritat ett trähus med många detaljer, på den fina tomten längs Trulsibrunnsvägen i Höllviken.

Läs mer

Koggen 2 Kontor med optimalt skyltläge i Öresundsregionens mittpunkt

Koggen 2 Kontor med optimalt skyltläge i Öresundsregionens mittpunkt västra hamnen, malmö NCC är ett av de ledande nordiska byggoch fastighetsutvecklingsföretagen med en omsättning på 49 Mdr SEK och 17 000 anställda. Med Norden som hemmamarknad är NCC verksamt inom hela

Läs mer

Lägesrapport för Arenastaden och Friends Arena

Lägesrapport för Arenastaden och Friends Arena Lägesrapport för Arenastaden och Friends Arena April Juni 2012 Arenastaden med Friends Arena i Solna är ett av Sveriges största stadsutvecklingsprojekt. De tre bolag som utvecklar stadsdelen Arenabolaget

Läs mer

W W W. A L M E Q U I T Y. s E

W W W. A L M E Q U I T Y. s E WWW.ALMEQUITY.se MÄLARUTSIKTEN HÄSSELBY STRAND 4 BRF MÄLARUTSIKTEN BRF MÄLARUTSIKTEN Välkommen t i l l B R F MÄLARUTSIKTEN! Mitt i Hässelby strand centrum kommer ALM Equity uppföra ett 18-våningshus

Läs mer

STOCKHOLMS INNERSTAD. Sveavägen 166, Vasastan 151 kvm. Färdigt att flytta in i anrika Wenner-Gren Center.

STOCKHOLMS INNERSTAD. Sveavägen 166, Vasastan 151 kvm. Färdigt att flytta in i anrika Wenner-Gren Center. Färdigt att flytta in i anrika Wenner-Gren Center. Yta: 151 kvm Typ av lokal: Kontor Fastighetsbeteckning: Ormträsket 10 Sidan 1 (6) Planlösning Trevligt kontor med en öppen planlösning. Nyrenoverade ytskikt

Läs mer

Granne med fåglarna i parken och 10 minuter från centrum!

Granne med fåglarna i parken och 10 minuter från centrum! Granne med fåglarna i parken och 10 minuter från centrum! Välkommen till kvarteret Lampan i Helsingborg. Perfekt läge i Olympiakvarteren. Välkommen hem till kvarteret Lampan! Tänk dig att cykla ner till

Läs mer

klassisk vinterskrud villa i belysning heta kaxigt i färg lys upp din trädgård arkitektritat på landet renoveringstips skapa egna grupper

klassisk vinterskrud villa i belysning heta kaxigt i färg lys upp din trädgård arkitektritat på landet renoveringstips skapa egna grupper FÖR DIG SOM SKA BYGGA om OCH RENOVERA! VÅRT NYA HUS Nr.12 2012 belysning lys upp din trädgård teveprofilen Andrea engsäll inreder med detaljer vinterväxter skapa egna grupper 14 heta kaminer GÖR om köket

Läs mer

Inte för de fyrkantiga. Historien om Glasvasen

Inte för de fyrkantiga. Historien om Glasvasen Inte för de fyrkantiga Historien om Glasvasen 02 Ett torg i solen Idén om ett hus utan baksidor och med en mjukt rundad form föddes redan 2009. Flera arkitektkontor fick i uppdrag att visa hur området

Läs mer

Sjönära Ljus från fyra väderstreck Effektiv planlösning Alviks Strand

Sjönära Ljus från fyra väderstreck Effektiv planlösning Alviks Strand Sjönära Ljus från fyra väderstreck Effektiv planlösning Alviks Strand Gustavslundsvägen 129, Plan 3, 1 tr, 380 kvm LOKALEN Ljus lokal med fin utsikt mot Mälaren Kontorsyta 380 kvm Antal arbetsplatser 20

Läs mer

STOCKHOLMS INNERSTAD. Sveavägen 159, Vasastan 499 kvm. Fin lokal med utsikt över Brunnsviken

STOCKHOLMS INNERSTAD. Sveavägen 159, Vasastan 499 kvm. Fin lokal med utsikt över Brunnsviken Fin lokal med utsikt över Brunnsviken Yta: 499 kvm Typ av lokal: Kontor Fastighetsbeteckning: Getingen 15 Sidan 1 (5) Om lokalen Trevlig kontorslokal i Hagastaden! Planlösning Från Sveavägen 159, på 4

Läs mer

Hagastaden. på väg mot ett Stockholm i världsklass.

Hagastaden. på väg mot ett Stockholm i världsklass. Hagastaden på väg mot ett Stockholm i världsklass www.stockholm.se/hagastaden Hagastaden ska bli en levande innerstadsdel med 5 000 nya bostäder och 50 000 arbetsplatser, inräknat befintliga arbetsplatser

Läs mer

Välkommen till Folksam Fastigheter.

Välkommen till Folksam Fastigheter. Välkommen till Folksam Fastigheter. Välkommen till oss! Vi på Folksam Fastigheter arbetar med att förvalta och utveckla fastigheter. Med en långsiktig horisont och stort hjärta strävar vi efter att ha

Läs mer

HE VIEW. Följ med och njut av utsikten från Jakobsgatan 6.

HE VIEW. Följ med och njut av utsikten från Jakobsgatan 6. HE VIEW Följ med och njut av utsikten från Jakobsgatan 6. HE VIEW Följ med och njut av utsikten från Jakobsgatan 6. THE VIEW Jakobsgatan 6 Unika lokaler när läget är centralt Ditt kontor säger en hel del

Läs mer

Koncernen Sverige Bygg Göteborg Decom Bygg Syd. afgruppen.se

Koncernen Sverige Bygg Göteborg Decom Bygg Syd. afgruppen.se Koncernen Sverige Bygg Göteborg Decom Bygg Syd afgruppen.se Bygger för framtiden AF Gruppen ASA är en ledande entreprenörsoch industrikoncern. Vår verksamhet omfattar Projektutveckling, Bygg, Anläggning,

Läs mer

~ för sunt boende ~ VÄXJÖ

~ för sunt boende ~ VÄXJÖ ~ för sunt boende ~ VÄXJÖ Biskopshagen Visionen med Biskopshagen är att skapa ett modernt bostadsområde med arkitektur som uttrycker nutida ideal. Biskopshagen skall byggas utifrån Trädgårdsstadens principer

Läs mer

Stadsbyggnadskontoret Göteborg. Stadsbyggnadskontoret Göteborg

Stadsbyggnadskontoret Göteborg. Stadsbyggnadskontoret Göteborg Välkommen hem Äppelträdgården är inget vanligt bostadsområde, hastigt hoprafsat för att tjäna snabba pengar. Så vill vi inte jobba. Därför började vi med att verkligen tänka efter: hur ser ett optimalt

Läs mer

Kumla växer. Aktuella projekt och planer

Kumla växer. Aktuella projekt och planer Kumla växer Aktuella projekt och planer Kumla växer! Kumla var en gång i tiden centralorten för Sveriges skotillverkning. Ett talesätt från förr lyder Skomakare, bliv vid din läst. I Kumla har vi fortfarande

Läs mer

STOCKHOLMS INNERSTAD. Norrlandsgatan 23, City 157 kvm. Härligt kontor i gammal stil med högt i tak

STOCKHOLMS INNERSTAD. Norrlandsgatan 23, City 157 kvm. Härligt kontor i gammal stil med högt i tak Härligt kontor i gammal stil med högt i tak Yta: 157 kvm Typ av lokal: Kontor Fastighetsbeteckning: Bocken 47 Sidan 1 (5) Om lokalen Härligt kontor på hörnet av Norrlandsgatan/Lästmakargatan som kommer

Läs mer

Strålande utsikt mot vattnet Effektiv planlösning. Ljus. Alviks Strand. Gustavslundsvägen 133, plan 4-10, 1 550 5 000 kvm

Strålande utsikt mot vattnet Effektiv planlösning. Ljus. Alviks Strand. Gustavslundsvägen 133, plan 4-10, 1 550 5 000 kvm Strålande utsikt mot vattnet Effektiv planlösning Ljus Alviks Strand Gustavslundsvägen 133, plan 4-10, 1 550 5 000 kvm LOKALEN Ljus lokal med fin utsikt mot Mälaren Kontorsyta 1 550 5 000 kvm Antal arbetsplatser

Läs mer

Kungsgatan 57 668 kvm kontor Stockholm

Kungsgatan 57 668 kvm kontor Stockholm Kungsgatan 57 668 kvm kontor Stockholm Välkommen till Diligentia Kungsgatan 57 Här finns ledig lokal på 668 kvm. Yta Våning 668 kvm plan 6 Husets karaktär Huset byggdes år 1927 för hotelländamål. Fasaden

Läs mer

Ditt nästa kontor? Torggatan 4

Ditt nästa kontor? Torggatan 4 Ditt nästa kontor? Torggatan 4 340 kvm, Centrum Torggatan 4 Centrum Ledig yta: 340 m 2 Typ: Kontor Miljömärkning: LEED Guld (2014) Tillträde: Enligt överenskommelse Utsikt Garage Miljöcertifierad byggnad

Läs mer

Ditt nästa kontor? Gustav lll:s Boulevard 54 58

Ditt nästa kontor? Gustav lll:s Boulevard 54 58 Ditt nästa kontor? Gustav lll:s Boulevard 54 58 706 kvm, Frösunda Gustav lll:s Boulevard 54 58 Frösunda Nytt och fräscht pentry med oslagbar utsikt Ledig yta: 706 m 2 Typ: Kontor Antal arbetsplatser: 33

Läs mer

HAMMARBY SJÖSTAD. Virkesvägen 2, Hammarby Sjöstad kvm. Yta: kvm Typ av lokal: Kontor Fastighetsbeteckning: Trikåfabriken 9

HAMMARBY SJÖSTAD. Virkesvägen 2, Hammarby Sjöstad kvm. Yta: kvm Typ av lokal: Kontor Fastighetsbeteckning: Trikåfabriken 9 Yta: 6 000-18 100 kvm Typ av lokal: Kontor Fastighetsbeteckning: Trikåfabriken 9 Sidan 1 (6) Om lokalen I växande Hammarby Sjöstad hittar du Trikåfabriken. En byggnad som rymmer mer än hundra år av historier

Läs mer

Phil Jones Jones Art & Des Kråsebovägen 9 272 94 Simrish. Simrishamns Bostäder A JONEBERG HÖJDEN

Phil Jones Jones Art & Des Kråsebovägen 9 272 94 Simrish. Simrishamns Bostäder A JONEBERG HÖJDEN Phil Jones Jones Art & Des Kråsebovägen 9 272 94 Simrish Simrishamns Bostäder A JONEBERG HÖJDEN JONEBERG Kvarteret Joneberg ligger på en höjd nära Simrishamns centrum, inbäddat i ett äldre villaområde,

Läs mer

NYTT HEM MED BÄSTA LÄGE

NYTT HEM MED BÄSTA LÄGE NYTT HEM MED BÄSTA LÄGE MODERNT BOENDE NÄRA DET MESTA Preliminära skisser på terrassradhusen Nyproducerat hem - Terrassradhus I korsningen Blåsippsbacken/ Blåeldsvägen i Hässelby Villastad planerar vi

Läs mer

KONTOR 4 100M 2 NACKA FANNYS VÄG 3

KONTOR 4 100M 2 NACKA FANNYS VÄG 3 KONTOR 4 100M 2 NACKA FANNYS VÄG 3 HYR ETT NYBYGGT HUS I SICKLA MED TERRASS I SYDVÄSTLÄGE Ljusa, öppna ytor om 4100 kvm i nybyggda Sickla Front. Huset ligger precis i gränslandet mellan Sickla och Hammarby

Läs mer

rafiskt hus modern karaktär med

rafiskt hus modern karaktär med med rafiskt hus modern karaktär På den branta tomten i stadsdelen Fresnaye i Kapstaden, Sydafrika, skapade arkitektbyrån Saota ett hus i flera våningsplan med spännande grafiskt uttryck. text mia storm

Läs mer

Norrlandsgatan 20, Stockholm Kvarteret Vildmannen 10

Norrlandsgatan 20, Stockholm Kvarteret Vildmannen 10 , Stockholm Kvarteret Vildmannen 10 Lokalisering Med sin placering mellan Stureplan, Norrmalmstorg och Hamngatan ligger kvarteret Vildmannen 10 mitt i händelsernas centrum. De omgivande kvarteren eller

Läs mer

lund Dag Hammarskjölds väg 2 Våning 1-3 489-1150 kvm

lund Dag Hammarskjölds väg 2 Våning 1-3 489-1150 kvm lund Dag Hammarskjölds väg 2 Våning 1-3 489-1150 kvm Kontorsyta 489-1150 kvm Antal arbetsplatser 25-27 alt 60 TILLTRÄDE Omgående Adress Dag Hammarskjölds väg 2 Våning 1-3 Fastighetsbeteckning Benzelius

Läs mer

Ditt nästa kontor? Kista Science Tower

Ditt nästa kontor? Kista Science Tower Ditt nästa kontor? Kista Science Tower Färögatan 33 Kista Science Tower, Färögatan 33, Kista Låst cykelförråd Takterrass Park Dusch/ Omklädningsrum Gym Konferensanläggning Restaurang Café Tunnelbana Kemtvätt

Läs mer

52 3/2010 INTERIÖR TIMMERHUS

52 3/2010 INTERIÖR TIMMERHUS Det nya våningsplanet timras först upp under tak för att inte stockarna ska bli fuktiga av regn. Att stommen timras under tak är ett av kraven för att den ska räknas som q-märkt. 52 3/2010 Bygg ut uppåt

Läs mer

Nya Triangeln Nybyggda kontor i Malmö city, nära puls och kommunikationer

Nya Triangeln Nybyggda kontor i Malmö city, nära puls och kommunikationer malmö Nya Triangeln Nybyggda kontor i Malmö city, nära puls och kommunikationer NCC är ett av de ledande nordiska byggoch fastighetsutvecklingsföretagen. Med Norden som hemmamarknad är NCC verksamt inom

Läs mer

LAGER/VERKSTAD/KONTOR VITMOSSEVÄGEN 7, JÖNKÖPING

LAGER/VERKSTAD/KONTOR VITMOSSEVÄGEN 7, JÖNKÖPING LAGER/VERKSTAD/KONTOR VITMOSSEVÄGEN 7, JÖNKÖPING NYBYGGD LAGER-/INDUSTRILOKAL PÅ ATTRAKTIVA HEDENSTORP Den här lokalen är under byggnation på Hedenstorp Södra strax utanför Jönköping. Lokalen består nu

Läs mer

hur människor i vårt företag och i vår omvärld ser på oss. för att uppfattas som empatiska och professionella. Skanska Sveriges Ledningsteam

hur människor i vårt företag och i vår omvärld ser på oss. för att uppfattas som empatiska och professionella. Skanska Sveriges Ledningsteam Vårt sätt att vara Vi är Skanska. Men vi är också ett stort antal individer, som tillsammans har ett ansvar för att vårt företag uppfattas på ett sätt som andra respekterar och ser upp till. Det är hur

Läs mer

Sandsbrohöjden etapp 3. Exklusiva villor med utsikt över Toftasjön

Sandsbrohöjden etapp 3. Exklusiva villor med utsikt över Toftasjön Sandsbrohöjden etapp 3 Exklusiva villor med utsikt över Toftasjön Närmast sjön vill jag bo... Växjö är i ständig tillväxt och visar en härlig framtidsoptimism. Idag bor det cirka 1,2 miljoner invånare

Läs mer

Tiunda Park. www.rosendaluppsala.se

Tiunda Park. www.rosendaluppsala.se Tiunda Park www.rosendaluppsala.se : 55 55 20 MITT I STADEN Ditt nya hem i Tiunda Park Mitt i Uppsalas historiska studentkvarter, ca fem minuter från Universitetshuset, Ekonomikum, Carolina Rediviva och

Läs mer

Laila blandar. sina personliga favoriter

Laila blandar. sina personliga favoriter Laila blandar sina personliga favoriter Lite skandinavisk funkis och lite amerikansk villa, lite kitsch och lite gammaldags charm. När Laila Bagge Wahlgren och Niclas Wahlgren byggde sitt Trivselhus valde

Läs mer

Det handlar om Linköpings framtid.

Det handlar om Linköpings framtid. Det handlar om Linköpings framtid. Tre förslag från Socialdemokraterna för att få igång bostadsbyggandet i Linköping. Det byggs för lite i Linköping. Under flera år har antalet färdigställda bostäder underskjutit

Läs mer

Känn dig som. hemma. på Östra Lugnet

Känn dig som. hemma. på Östra Lugnet Känn dig som hemma på Östra Lugnet Välplanerade bostäder och Gott om gång- och cykelstråk genom området. lummig småstadskänsla Härliga lek- och mötesplatser för hela familjen. Nu finns drömboendet inom

Läs mer

Nu bygger vi om i Akalla

Nu bygger vi om i Akalla Nu bygger vi om i Akalla Nu startar vi ombyggnaden av våra hus och lägenheter på Järva. Vi bygger om för dig som bor i Svenska Bostäder Så här planerar vi att bygga om i Akalla Hus för hus Det tar omkring

Läs mer

ÅRETS BYGGEN 2003 BÅTBYGGARGATAN

ÅRETS BYGGEN 2003 BÅTBYGGARGATAN 72 BOSTAD STOCKHOLM Jurymotivering: Med noggranhet detaljskärpa, trygga och gedigna materialval och med innovationer som Bokaler har Familjebostäder med White arkitekter skapat attraktiva och ekologiskat

Läs mer

Nu bygger vi om i Husby

Nu bygger vi om i Husby Nu bygger vi om i Husby Nu startar vi ombyggnaden av våra hus och lägenheter på Järva. Vi bygger om för dig som bor i Svenska Bostäder Så här planerar vi att bygga om i Husby Hus för hus Det tar upp till

Läs mer

Nu bygger vi om i Rinkeby

Nu bygger vi om i Rinkeby Nu bygger vi om i Rinkeby Nu startar vi ombyggnaden av våra hus och lägenheter på Järva. Vi bygger om för dig som bor i Svenska Bostäder Så här planerar vi att bygga om i Rinkeby Hus för hus Det tar upp

Läs mer

ÅRETS BYGGEN 2003 CENTRALHUSET

ÅRETS BYGGEN 2003 CENTRALHUSET 72 HUS GÖTEBORG Jurymotivering: Den spännande omvandlingsprocessen av Centralstationsområdet i Göteborg fortsätter. Här i form av kontor och hotell i norsk trend- och materialkänslig design. FOTO: ULF

Läs mer

Brf lomma läge Bofakta 6,2. takhöjd

Brf lomma läge Bofakta 6,2. takhöjd Brf lomma läge Bofakta 6,2 takhöjd Lägenheter Etapp 2 Fladängskolan Bilden är en illustration. Avvik Välkommen till Lomma Läge Höje å Som alltid när vi utvecklar bostäder, väljer vi ut de bästa adresserna

Läs mer

Mer människor, mindre trafik

Mer människor, mindre trafik Mer människor, mindre trafik Nyckeln till ett större och mer hållbart Göteborg Västlänken En storstad med trivsel och nära till det mesta Året är 2026 och Göteborgsregionen beräknas ha 1,6 miljoner invånare,

Läs mer

FLYGBILD. folkets park. Parkhusen - Folkets Park - Vision och målsättning

FLYGBILD. folkets park. Parkhusen - Folkets Park - Vision och målsättning Parkhusen - Folkets Park - Vision och målsättning Folkets Park. För våra ögon och skissande händer ett lugnt och underbart skönt område där lummighet och stillhet blandas med öppenhet och vilja. Dessa

Läs mer

ASKESLÄTT. 18 moderna och energisnåla villor. Inbyggd omtanke

ASKESLÄTT. 18 moderna och energisnåla villor. Inbyggd omtanke ASKESLÄTT 18 moderna och energisnåla villor Inbyggd omtanke Att bo och leva med kvalitet Platsen är Askeslätt vid Rådaåsens fot i kanten mellan stad och land. Götenehus uppför 18 hus med miljö- och energiriktiga

Läs mer

KONTOR 490M 2 NACKA FANNYS VÄG 3

KONTOR 490M 2 NACKA FANNYS VÄG 3 KONTOR 490M 2 NACKA FANNYS VÄG 3 NYBYGGT KONTOR I HÖG STANDARD 5 MINUTER FRÅN FRÅN SLUSSEN Ljusa, öppna ytor om 490 kvm i nybyggda Sickla Front. Huset ligger precis i gränslandet mellan Sickla och Hammarby

Läs mer

Välkommen till Brf Tomteberget, Lerum

Välkommen till Brf Tomteberget, Lerum Välkommen till Brf Tomteberget, Lerum Nyproduktion bostadsrätter På populära Tomteberget i Lerum kommer att uppföras ett nytt bostadsprojekt. Totalt byggs tre stadsvillor med 33 bostadsrättslägenheter

Läs mer

Amiralsgatan 17. Malmö 245 kvm

Amiralsgatan 17. Malmö 245 kvm Amiralsgatan 17 Malmö 245 kvm Diligentia: Fastigheter som gör skillnad. Diligentia är en av Sveriges största fastighetsägare. Beståndet utgörs av ett balanserat innehav av kontorsfastigheter, köpcentrum,

Läs mer

s. 1 BIL AGA 4 projektorganisation och referenser sveafastigheter BostAd

s. 1 BIL AGA 4 projektorganisation och referenser sveafastigheter BostAd s. 1 BILAGA 4 projektorganisation och referenser Sveafastigheter Bostad Bakgrund s. 2 Sveafastigheter är verksamma inom utveckling och förvaltning av bostads och handels fastigheter sedan 2003. I Sveafastigheter

Läs mer

Stadsbyggnadskvaliteter i Malmö, Gynnar byggemenskap

Stadsbyggnadskvaliteter i Malmö, Gynnar byggemenskap Stadsbyggnadskvaliteter i Malmö, Gynnar byggemenskap Josephine Nellerup Planeringsarkitekt FRP/MSA PLANCHEF Stadsbyggnadskontoret Josephine.nellerup@malmo.se PRIOTERADE INRIKTNINGAR Regional motor för

Läs mer

FÖRSLAG. gångvägar, gator, tunnelbanan. Förslaget förutsätter att de befintliga byggnaderna i kvarteret Åstorp rivs.

FÖRSLAG. gångvägar, gator, tunnelbanan. Förslaget förutsätter att de befintliga byggnaderna i kvarteret Åstorp rivs. FÖRSLAG I gestaltningen av det nya området utgår jag från mina associationer till Hammarbyhöjdens karaktär. Jag nytolkar begreppen och gestaltar dem så de nya tolkningarna påminner om eller kontrasterar

Läs mer

Kungsgatan 57 299 kvm kontor Stockholm

Kungsgatan 57 299 kvm kontor Stockholm Kungsgatan 57 299 kvm kontor Stockholm Välkommen till Diligentia Kungsgatan 57 Ledig kontorslokal på 299 kvm. Yta Våning 299 kvm Plan 8 Husets karaktär Huset byggdes år 1927 för hotelländamål. Fasaden

Läs mer

Bygg en bättre tillvaro med GRÖN FORM

Bygg en bättre tillvaro med GRÖN FORM Bygg en bättre tillvaro med GRÖN FORM Vi gör alla våra val i livet. En upptäckt lockar fram en annan och snart uppstår ett mönster som vi tidigare inte varit medvetna om. Så var det för oss. Vi var intresserade

Läs mer

för pengarna åtkomligt för många think... mycket hus l ö s n i n g a r Llivskvalitet s m a r t a LILLA KÄLLVIKEN Cykelvägar till det mesta

för pengarna åtkomligt för många think... mycket hus l ö s n i n g a r Llivskvalitet s m a r t a LILLA KÄLLVIKEN Cykelvägar till det mesta think... S MÅ Llivskvalitet s m a r t a l ö s n i n g a r mycket hus för pengarna åtkomligt för många LILLA KÄLLVIKEN Cykelvägar till det mesta för åtk om ligt lö n ta mycket hus g sni smar ga mån think...

Läs mer

Kungsgatan 57 737 kvm kontor Stockholm

Kungsgatan 57 737 kvm kontor Stockholm Kungsgatan 57 737 kvm kontor Stockholm Välkommen till Diligentia Kungsgatan 57 Här finns ledig lokal på 737 kvm. Yta Våning 737 kvm Plan 7 Husets karaktär Huset byggdes år 1927 för hotelländamål. Fasaden

Läs mer

FABEGE 5 december 2016

FABEGE 5 december 2016 FABEGE 5 december 2016 Hammarby Sjöstad Stockholm Inner city Solna Business Park Arenastaden BIDRAG FRÅN VERKSAMHETEN 2009-2016 MKR 2016, Q3 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 Bidrag Förvaltning 3 975

Läs mer

TEXT: MIKAEL TORSTENSSON FOTO: GÖRAN UHLIN

TEXT: MIKAEL TORSTENSSON FOTO: GÖRAN UHLIN 56 ATTITYD I JÖ HUS MED ATTITYD ETT TEXT: MIKAEL TORSTENSSON FOTO: GÖRAN UHLIN ARKITEKTENS VAL - ATTITYD 131 57 ÖNKÖPING T MODERNT FUNKISHUS 58 ATTITYD I JÖNKÖPING PÅ HUSETS FRAMSIDA FINNS EN GENERÖS TERRASS,

Läs mer

Ett stadsliv strax utanför innerstaden välkommen till Ulriksdal

Ett stadsliv strax utanför innerstaden välkommen till Ulriksdal Ett stadsliv strax utanför innerstaden välkommen till Ulriksdal Hur skulle du trivas här? Ulriksdal är en helt ny stadsdel i Solna. Just ordet stadsdel är något du säkert har hört tidigare om många andra

Läs mer

STIFTELSEN STORA SKÖNDAL. Vision för stadsbyggande i Stora Sköndal. nya möten på historisk mark

STIFTELSEN STORA SKÖNDAL. Vision för stadsbyggande i Stora Sköndal. nya möten på historisk mark Vision för stadsbyggande i Stora Sköndal nya möten på historisk mark 1 STIFTELSEN STOR A SKÖNDAL VISION FÖR STADSBYGGANDE I STOR A SKÖNDAL GULLMARSPLAN GLOBEN Ett nytt område med nya möjligheter Innehåll

Läs mer

Ditt nästa kontor? Davidshallsgatan 14

Ditt nästa kontor? Davidshallsgatan 14 Ditt nästa kontor? Davidshallsgatan 14 Vån 4, 256 kvm, Centrum Davidshallsgatan 14 Centrum Ledig yta: 256 m 2 Typ: Kontor Antal arbetsplatser: 16 18 Miljömärkning: LEED Guld (2015) Tillträde: Enligt överenskommelse

Läs mer

I N N EHÅ L L I K K AB VA R U MÄ RK ES BO K

I N N EHÅ L L I K K AB VA R U MÄ RK ES BO K > < I N N EHÅ L L I K K AB VA R U MÄ RK ES BO K I N L E DN I N G U p p drage t Vi vill mer. Vi vågar satsa. Vi ger resultat. 6 7 Erbj u dan de t Visa vad våra färger går för. 8 9 Drivk rafte rna 1 0 1

Läs mer

Bagarvägen /Målarvägen i Upplands-Bro.

Bagarvägen /Målarvägen i Upplands-Bro. Välkommen till Bagarvägen /Målarvägen i Upplands-Bro. 178 LÄGENHETER I UPPLANDS-BRO 2 En central idyll nära Mälaren. Vill du kunna bo i ett fridfullt naturskönt område vid Mälaren men ändå ha snabb tillgång

Läs mer

VI VILLE BYGGA ETT HUS SOM LIKNAR DE SOM BYGGDES PÅ BERGSSLUTTNINGARNA I LOS ANGELES I MITTEN AV FÖRRA ÅRHUNDRADET.

VI VILLE BYGGA ETT HUS SOM LIKNAR DE SOM BYGGDES PÅ BERGSSLUTTNINGARNA I LOS ANGELES I MITTEN AV FÖRRA ÅRHUNDRADET. 6 VI VILLE BYGGA ETT HUS SOM LIKNAR DE SOM BYGGDES PÅ BERGSSLUTTNINGARNA I LOS ANGELES I MITTEN AV FÖRRA ÅRHUNDRADET. FAMILJEN HOLM VILLE HA ETT HUS MED STHLM E TEXT: MIKAEL TORSTENSSON FOTO: ERIK LEFVANDER

Läs mer

ÅRETS BYGGEN 2003 POSTENS NYA HK

ÅRETS BYGGEN 2003 POSTENS NYA HK 72 HUS STOCKHOLM Jurymotivering: Trots kollossala volymer 60 000 kvadratmeter känns Postens nya huvudkontor lätt; via transparans, öppenhet och en djärv form. FOTO: FABIO GALLI Postens nya huvudkontor

Läs mer

Västra Varvsgatan 19. Malmö

Västra Varvsgatan 19. Malmö Västra Varvsgatan 19 Malmö 35 000 människor arbetar i kontor där vi står för värdskapet 1 300 000 unika kunder besöker de köpcentrum vi driver. 6 000 personer arbetar dessutom där. 20 000 människor bor

Läs mer

Forsåker. central stadsdel omgiven av gammal stadsmiljö. Socialdemokraterna i Mölndal

Forsåker. central stadsdel omgiven av gammal stadsmiljö. Socialdemokraterna i Mölndal Forsåker En ny central stadsdel omgiven av gammal stadsmiljö Socialdemokraterna i Mölndal Inledning Mölndals stad köpte 2009 området där det gamla pappersbruket Papyrus låg. Idag benämns området Forsåkersområdet.

Läs mer