Vision KompissnacK öppnar för ny jättemarknad. störst i Världen därmed basta! Ännu ett steg på väg mot att bli Nordens samhällsbyggare.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vision 2014. KompissnacK öppnar för ny jättemarknad. störst i Världen därmed basta! Ännu ett steg på väg mot att bli Nordens samhällsbyggare."

Transkript

1 tidning för peabs aktieägare, anställda och kunder nr 4 december 2010 Vision 2014 Ännu ett steg på väg mot att bli Nordens samhällsbyggare. sid 24 KompissnacK öppnar för ny jättemarknad Ett halvår efter ett vanligt kompissnack har en ny spännande marknad öppnats för Peab. Det handlar om att stabilisera och återanvända miljöfarliga muddermassor. sid 18 störst i Världen därmed basta! Besök Midnight Ice det nya spektakulära upplevelse-spaet i Haparanda. Välkommen till världens största bastu! sid 6

2 6 innehåll störst i världen därmed basta!...6 Besök Midnight Ice det nya spektakulära upplevelse-spaet i Haparanda. Här kan du basta i hundragradig värme medan snön faller ner i din nacke, för att sedan ta en kalldusch i fyragradigt vatten. Välkommen till världens största bastu! husdrömmen möjlig med johansson-villan...10 Det är dyrt att bygga hus. Särskilt i Stockholm med omnejd. De höga priserna gör att allt fler familjer har svårt att förverkliga villadrömmen. Men nu öppnar Peab möjligheten i form av Johansson-villan. storstadskänsla med kungligt grönt inpå knuten...12 Peab bygger en ny stadsdel för en smidig vardag 10 minuter till Stockholms Centralstation och 30 minuter till Arlanda. Men Peabs utmaning är en helt annan hög miljöprofil för utlandsstyrkans bostäder...16 Peabs uppdrag har varit att bygga hemtrevliga bostäder. Försvarsmaktens och Innovasjon Norges pilotprojekt kan följas av fler satsningar på massiva trähus. kompissnack öppnar för ny jättemarknad...18 Ett halvår efter ett vanligt kompissnack har en ny spännande marknad öppnats för Peab. Det handlar om att stabilisera och återanvända miljöfarliga muddermassor. spektakulärt lyft för nya nationalarenan...20 Nu syns det att Sverige är på väg att få en ny nationalarena. Den u-formade delen skapar en tydlig siluett i Stockholmsområdet. Vision Under våren har Peab arbetat fram en vision för 2014 att bli Nordens samhällsbyggare. grönt kan bli nästa trend...26 Gröna tak har börjat bli allt vanligare inom det miljöanpassade byggandet. hållbarhet och miljö allt viktigare.. 30 Miljöarbetet har de senaste åren fått en allt större tygnd och betydelse inom Peabkoncernen. Allt fler delar av koncernen har blivit eller arbetar för att bli miljöcertifierade. drömstart för peab-fonden...33 Peab-fonden har fått något av en drömstart och ökat med 20 procent under de första fyra månaderna. Och som ett julklappsalternativ i år öppnas nu fonden för alla anställda inom koncernen. i Varje nummer Analys av Anders Haskel...32 Notiser...32 Profilen...34 Delårsrapport Skrönikan av Gösta Sjöström...36 peabjournalen är en tidning för Peabs anställda, kunder och aktieägare. Utgiven av Peab AB, Information, Förslöv. Tfn redaktion Gösta Sjöström (ansvarig utgivare), samt journalister ur RHR/CCs nätverk. Tidningen är producerad av RHR CoRpoRAte CommuniCAtion, repro och tryck Elanders, Falköping. Förslag på innehåll i PeabJournalen kan lämnas till Du kan även kontakta informationsavdelningen eller Peabs växel på tfn peabjou r nalen 4/2010

3 ledare Långsiktighet och hållbart samhällsbyggande 08 peab HAR de senaste decennierna arbetat alltmer som samhällsbyggare. Att delta i samhällsutvecklingen är viktigt för oss, och det är ett bra sätt att nyttja de resurser vi har, på ett effektivt sätt. Vi agerar både som bygg- och anläggningsföretag och som entreprenör och vi gör det långsiktigt. Under 2010 har vi utvecklat våra tankar om samhällsnytta och samhällsbyggande. Det har resulterat i att vi nu presenterar oss som Nordens Samhällsbyggare. Det innebär att vi bygger framtidens hållbara samhälle, att vi är ett nordiskt företag och att vi vill vara en magnet för skickliga människor. Ska vi lyckas med det måste vi agera långsiktigt. Det Peab bygger idag måste klara av morgondagens krav. Då måste vi ta vårt samhällsansvar och det gör vi bland annat genom att bidra med ett hållbart byggande. Våra kunder och samarbetspartners ställer allt högre krav på energisnåla och klimatsmarta lösningar. Ett sunt miljötänkande är en självklarhet och därför måste vi arbeta långsiktigt. I byggbranschen talas det alltmer om CSR, dvs Corporate Social Responsibility. Direkt översatt betyder det Företagens Samhällsansvar och det som avses är det som i dagligt tal kallas Hållbart Samhällsbyggande. Men hållbart samhällsbyggande innebär inte bara att vi tar ansvar i miljöfrågor. Det betyder också att vi tar ett etiskt, ekonomiskt och socialt ansvar. Om vi ska bibehålla, och helst förstärka, vår konkurrenskraft i framtiden, måste vi hantera CSR-frågorna på ett omdömesgillt sätt. Det gör vi bland annat genom att vara långsiktiga. en stor del Av peabs byggen har relativt lång produktionstid. Ibland kan det ta 3-4 år från det att spaden satts i backen, tills det är dags för invigning eller överlämnande av nyckeln. Det innebär att om det är högkonjunktur vid byggstarten kan den motsatta konjunkturen råda när bygget är färdigt. I vårt samhällsansvar ingår att vi ska agera lika professionellt oavsett konjunkturläge. Det ställer höga krav på att vi är långsiktiga. Vi är nu rustade för att med full kraft utveckla Peab till en nordisk organisation med en gemensam syn på hur arbetet ska bedrivas. Att ha en gemensam företagskultur i Norden med ett ekonomiskt, miljömässigt och socialt ansvar är en förutsättning för att vi ska bli en magnet för kompetenta ungdomar. Peab är Nordens Samhällsbyggare och varumärket Peab ska i Finland, Norge och Sverige förknippas med ansvar, yrkesskicklighet, framtidstro och långsiktighet. mats paulsson, VD och långsiktig medarbetare i Peab 12 peab är ett av Nordens ledande företag inom bygg. Koncernen bedriver bygg- och anläggningsverksamhet främst i Sverige men även i Norge och Finland. Koncernen har cirka anställda och en omsättning överstigande 35 miljarder kronor. Peabs motto är att vara den lokala entre prenören nära kunden, med den stora koncernens möjligheter. peabjou r nalen 4/2010 3

4 Vinjett Green buildning partner peab störst i sverige Peab har klättrat upp till topp-platsen som det största byggbolaget i Sverige. Med en omsättning på 30,4 miljarder kronor har de senaste årens trea, Peab, nu klättrat förbi både Skanska och NCC. Det är inget självändamål att vara störst. Det viktigaste är ju att vi är bäst och har bra kvalitet. Men om man tolkar det här som ett uttryck för att kunderna tycker att vi gör ett bra jobb och därför vill använda oss är det väldigt glädjande, säger Mats Johansson. Mellan 2008 och 2009 har Peab ökat sin omsättning med 5,6 procent, medan både NCC och Skanska har tappat. Skanska har minskat omsättningen med hela 12 procent. Siffrorna gäller verksamheten i Sverige. Peab har fått i uppdrag att bygga flera stora arenor, bland annat Swedbank Stadion i Malmö och nationalarenan i Solna, vilket har ökat företagets omsättning. Det är klart att arenorna är viktiga för oss i den totala produktionen. Sedan har vi också en väldigt spridd verksamhet. Anläggningsverksamheten ska vi inte glömma, under lågkonjunkturen har den varit ett lokomotiv och skapat jobb, säger Mats Johansson. NCC och Skanska har ungefär lika många anställda i Sverige, runt , medan Peab sticker ut med sina drygt anställda under Mellan 2008 och 2009 har Peab också ökat sin personalstyrka med 14 procent, medan NCC inte har förändrat storleken och Skanska har minskat sin personalstyrka med 5 procent. fakta Finanskrisen i kombination med större satsningar på infrastruktur och anläggningsbyggande har lett till att bilden över Sveriges största byggföretag ändrats. Peab intar en topplacering och knuffar ner Skanska till plats nummer tre. Det visar en sammanräkning som Sveriges Byggindustrier publicerar varje år. 5 i topp 1. Peab 2. NCC 3. Skanska 4. Svevia 5. JM KäLLA: Inom EU råder stort fokus på byggnaders höga energianvändning och den effektiviseringspotential som finns. Konceptet Green Building har därför tillkommit i syfte att effektivisera energianvändningen för lokaler. Peab är idag Green Building Partner med två projekt. För att få märka byggnader med Green Building krävs att man för ett nytt projekt kan verifiera att byggnaden är minst 25 procent mer energieffektiv än vad byggnormen kräver. När det gäller befintliga byggnader krävs åtgärdsförslag som minskar förbrukningen med minst 25 procent. Att ett projekt får använda Green Building-dekalen borgar för ett offentligt erkännande av arbetet med energieffektivisering och därmed bidraget till att uppnå de europeiska klimatmålen. Peab är idag Green Building Partner med två projekt, Lindhagens plan (handelsplats) och Haga Vinge (kontor). Dessutom uppför vi på begäran från kund ett antal projekt, där byggnaderna kommer att bli Green Building-märkta. Petter Moe tillträder som ny chef för Peabs norska byggverksamhet den 1 januari petter moe ny chef för peab norge Petter Moe har anställdes som ny chef för Peabs norska byggverksamhet när Stein Eriksen valt att sluta på egen begäran. Petter Moe, 50 år, kommer närmast från NCC där han ingått i dess ledningsgrupp sedan 2002 och ansvarat för företagsutveckling och strategi. Han tillträder sin nya tjänst i Peab den 1 januari Jag ser fram emot att vara delaktig i arbetet med att stärka Peabs marknadsposition i både Norge och i Norden. Det ska bli roligt att få jobba tillsammans med alla skickliga medarbetare och jag vill framöver ägna tid åt att utveckla både medarbetare och verksamheten, säger Petter Moe. Petter Moe har en bred branscherfarenhet och goda ledaregenskaper och kommer att tillföra vår norska verksamhet mycket, säger Peabs vice koncernchef Jan Johansson. Jag vill samtidigt tacka Stein Eriksen för den fina insats han har gjort under en mycket krävande period. 4 peabjou r nalen 4/2010

5 notiser Vinjett Ut- och ombyggnad av akkats kraftstation i jokkmokk Akkats vattenkraftverk ligger i Lilla Lule älv cirka 4 kilometer norr om Jokkmokks samhälle längs riksväg 45. Åtgärderna omfattas av att den befintliga anläggningen byts ut mot två tvillingaggregat som tillsammans ska ha samma vattenföring som tidigare men som kommer att ge en högre effekt beroende på bättre verkningsgrad, och säkrare drift. Byggnationen av det nya aggregatet (Generator 2) sker cirka 40 meter vid sidan av det gamla (Generator 1). Utbyggnad av den befintliga maskinsalen och nytt kontrollrum sker under pågående drift av G1. Samtidigt byggs nya vattenvägar för G2, ny tilloppstunnel med intagsschakt, tub, sugrör, schakt för sugrörslucka och sugrörsförlängning som sedan ansluts till befintlig utloppstunnel. När det nya aggregatet är i drift skall det gamla rivas och ersättas med ett nytt som kommer använda samma vattenvägar som det gamla. En rensning i utloppskanalen kommer att utföras under byggnadstiden för att minska de fallförluster som finns i utloppskanalen. nytt badhus i Kumla Peab har fått i uppdrag att bygga nya Djupadalsbadet i Kumla. Entreprenaden är uppdelad i 14 delentreprenader, varav Peab erhållit del E1 Bygg. Beställare är Kumla Kommun och kontraktssumman för Peabs del uppgår till cirka 80 Mkr. Uppdraget är en generalentreprenad med beräknad färdigställande under hösten peabjou r nalen 4/2010 5

6 samhällsbyggarna 6 peabjou r nalen 4/2010

7 Gränsen mellan ute och inne har suddats ut vid Torneälvs mynning. I Midnight Ice, det nya spektakulära upplevelse-spaet i Haparanda kan du basta i hundragradig värme medan snön faller ner i nacken, för att sedan ta en dunderdusch i fyrgradigt vatten. Välkommen till världens största bastu! text: johan bergquist peabjou r nalen 4/2010 7

8 den fjärde september, efter ett år av hektiskt byggande, slogs portarna upp till en unik spa-anläggning på Sveriges östligaste udde. Midnight Ice är en del av hotell- och restaurangkedjan Cape East i Haparanda. Bara läget i sig, precis vid Torneälvs mynning, gör den speciell. Men det är arkitekturen som verkligen fångar ögat. Var du än befinner dig i byggnaden ser du älven och naturen runtomkring. Arkitekten Igor Roguj och ägaren Roger Akelius har skapat en egensinnig byggnad i tre våningar med stora ytor av glas och furu som påminner om ett Mayatempel. Ytterväggarna är av värmebehandlad furupanel och golvet till den uppvärmda poolen har tillverkats av tryckimpregnerad rillad furu. Det har verkligen varit ett äventyr och en utmaning att bygga denna fantasifulla byggnad, säger Tage Oja, platschef på Peab som varit huvudentreprenör. Det finns inte en rät vinkel och alla ytskikt är oerhört påkostade. Bland annat har norskt skiffer använts i stor utsträckning, både som golvmaterial och som delar i mosaiken. 100 graders värme och snöfall Hjärtat i Midnight Ice är det stora bastuområdet där temperaturen vid golvnivå konstant ligger på 40 grader. Den stora bastun har en takhöjd på åtta meter vilket kvalificerat den som världens största bastu. Här finns plats för 150 personer och högst upp, på tionde bänkraden, har temperaturen stigit till häpnadsväckande 100 grader. Kanske inte så konstigt att den döpts till Tornedalstortyren. Å andra sidan är utsikten över älven magnifik och dessutom belönas den djärve bastubadaren med ett svalkande snöfall. Men om värmen blir för svår att uthärda finns det goda möjligheter att kyla ner sig. Varför inte ta ett dopp i den fyrgradiga is vaken eller en dunderdusch där 70 liter iskallt vatten forsar över dig. Den är populär, det är faktiskt många som vill prova, berättar Tage Oja.» den stora bastun har en takhöjd på åtta meter vilket kvalificerat den som världens största bastu.«en bastu för varje smak Förutom den stora bastun finns det även ett par mindre, var och en med sin speciella inriktning. Stenbastun erbjuder en behagligare värme och luftfuktighet medan ångbastun i skiffermosaik erbjuder en nästan hundraprocentig luftfuktighet som blandas med dofter från eteriska oljor, allt ackompanjerat av ett norrskensliknande ljusspel. Den finska saunan är mer traditionell med lövruskor och träinredning, medan den tyska basturitualen Aufguss bygger på ångor och dofter. Alla bänkar, eller lavar som det heter i bastusammanhang, är tillverkade av asp. Asp blir aldrig het att sitta på även om temperaturen stiger, berättar Tage Oja. Dessutom har asp anknytning till Haparanda som faktiskt betyder aspstrand på finska. Men även duscharna erbjuder överraskningar och upplevelser. Där kan man välja mellan olika effekter på duschstrålarna och mellan olika dofter och ljuseffekter. 8 peabjou r nalen 4/2010

9 » som mest har vi varit bortåt 80 man som jobbat här. allting har fungerat utmärkt trots en hel del löpande förändringar i utformningen av byggnaden under resans gång.«takterass för norrsken och midnattssol Högst upp i byggnaden finns Skydeck där besökarna har möjlighet att njuta av både pooler och utsikt, bekvämt tillbakalutade i stolen Loveseat som designats av Karim Rashid. På vintern är det här ett perfekt ställe att beundra norrskenet och på sommaren, när solen aldrig går ner, blir den stora takterassen med sin uppvärmda pool en utmärkt plats för avkoppling. På området finns även den ursprungliga gården från 1800-talet kvar. Här ligger en reception, en restaurang och konferenslokaler samt fyra hotellbyggnader som färdigställdes 2007 och som har anslutits till Midnight Ice. I den nya byggnaden har Peab också byggt en fullt utrustad konferenslokal med plats för 150 personer, komplett med en bildskärm på 2,5 gånger 4 meter och en vacker utsikt över älven. I anslutning till den nya spa-delen, där besökaren erbjuds behandlingar och massage i tio rum, har de även uppfört en lobbydel med pianobar. lokala entreprenörer Under byggtiden har Peab anlitat flera lokala företag, som Beco och Lindroths Plåt i Haparanda, NVS och Hala Plåt från Lule och Pite-företaget Siverts Snickeri. Som mest har vi varit bortåt 80 man som jobbat här, berättar Tage Oja. Allting har fungerat utmärkt trots en hel del löpande förändringar i utformningen av byggnaden under resans gång. Det är med andra ord en minst sagt upplevelserik byggnad som tagit plats vid älvens strand och så här långt har intresset också varit stort. Det har i princip varit fullbokat med både privatpersoner och grupper sedan starten trots att marknadsföringen ännu inte kommit igång på allvar. Det enda problemet är väl egentligen att bestämma sig för vilken av de olika upplevelserna som är bäst. Frågar du mig är det finnbastun, säger Tage Oja bestämt. Den är min favorit. Tage Oja, platschef Peab, gillar trots alla spektakulära upplevelser finnbastun bäst. Fast det har varit en upplevelse i sig att få vara med och bygga ett projekt som Midnight Ice. peabjou r nalen 4/2010 9

10 husdrömmen möjlig m KostnadseffeKtiVitet det är dyrt att bygga hus. Särskilt i Stockholm med omnejd. De höga priserna gör att allt fler familjer har svårt för att förverkliga sin villadröm. Men nu öppnas en möjlighet i form av»johansson-villan«. text: roland fransson Johansson-villan är tänkt att byggas som kedjehus med tomter på 300 kvm. Anders Lago, kommunalråd i Södertälje. det var kommunalrådet Anders Johansson (S) i Sigtuna som kläckte idén. Johansson är dessutom Sveriges vanligaste efternamn. Där av namnet: Johansson-villan. Jag hade under många år gått och funderat på hur vanliga löntagare ska få råd att bo i en nybyggd villa. Till sist hade jag kokat ned det till något väldigt konkret. Jag ville ha en villa på 100 kvm som skulle kosta under två miljoner kronor, säger Anders Johansson. Han diskuterade sin idé med partikollegan Anders Lago, som är kommunalråd i Södertälje. Han såg samma problem i sin kommun. Folk med normala löner hade helt enkelt inte råd att bygga nytt. En ny villa drar lätt iväg uppåt fyra miljoner kronor. Och en bit utanför Stockholm, som i de aktuella kommunerna, är i bästa fall även marknadsvärdet det samma. Men är läget inte det allra bästa börjar bankerna bli kinkiga med finansieringen. Detta tillsammans med de nya reglerna för bostadslån, där man får låna max 85 procent av marknadsvärdet, närmar det sig det omöjliga för de flesta löntagare att få ihop tillräcklig med pengar för att kunna bli villaägare. Kommunalråden tog kontakt med Tomas Anderson, chef för Division Bostad på Peab. halva priset Tillsammans arbetade de fram ett koncept som innebär att man kan köpa en nyproducerad villa för hälften av det gängse priset. För 1,95 miljoner kronor får man ett färdigt hus på friköpt tomt.»t ill sist hade jag kokat ned det till något väldigt konkret. jag ville ha en villa på 100 kvm som skulle kosta under två miljoner kronor.«10 peabjou r nalen 4/2010

11 Kommunalrådet Anders Johansson, Sigtuna, ville att vanliga löntagare skulle ha möjlighet att bo i villa. Tillsammans med Peab och Anders Lago, kommunalråd i Södertälje, har de utvecklat ett nytt lågpriskoncept. ed johansson-villan Hur är det möjligt, Tomas Anderson? I stort sett handlar det om att vi drar ned på ytorna och så finns det inga tillval. Dessutom bygger vi där det redan finns vägar och ledningar framdragna. Det gör att kommunerna kan hålla anslutningsavgifterna nere och sälja tomterna till ett lägre pris, förklarar han. När normalvillan ligger runt 160 kvm och har en tomt på 900 kvm är Johanssonvilla på 100 kvm och tomten på 300 kvm. Dessutom ska kostnaderna pressas genom prefabricering och återupprepning, där det sker en ständig kunskapsuppbyggnad av just den här hustypen. Byggstarten ska ske det första kvartalet nästa år och de första Johansson-villorna ska stå klara under hösten. Vi då? Men vi då? säger folk som inte bor i Sigtuna eller Södertälje. Vi vill också bo i villa. De kan vara lugna. I andra delar av landet byter Johansson-villan nämligen namn och Den generösa takhöjden på 2,5 meter ger luft och rymd åt den öppna planlösningen. heter i stället Villa Aspen, som dock har större möjligheter att anpassas efter eget önskemål. Den kan även fås med ytterligare ett rum och då med en yta på 115 kvm. Det finns även modell med två plan på 121 kvm. Tillvalen och den större ytan gör att priset springer upp mellan en halv till en miljon kronor jämfört med Johansson-villan. Villa Aspen hade säljstart den sista helgen i oktober i Ale kommun några mil norr om Göteborg. Inflyttningen är även här beräknad till hösten peabjou r nalen 4/

12 Solnas nya stadsdel kommer helt att präglas av stenstadens arkitektur. Storstadskänslan är viktig. Samtidigt har de Nya Ulriksdalsborna nära till stora grönområden och kulturella attraktioner. omgivningarna är gröna och kungliga, men själva kommer de nya Ulriksdalsborna knappast att påta i trädgården. Det som lockar är den smidiga vardagen tio minuter till Stockholms Central och 30 minuter till Arlanda. Peabs utmaning ligger på andra plan. Att under mer än ett decennium både bygga en hel stadsdel och störa de boende så lite som möjligt. text: lena breitner 12 peabjou r nalen 4/2010

13 samhällsbyggaren nya Ulriksdal i solna storstadskänsla med kungligt grönt inpå knuten peab bygger ny stadsdel för en smidig vardag en gång i tiden låg Ulriksdals galoppbana här. Därefter intog motorcrossåkarna och senare golfarna området i Solna. Nu ska Peab skapa en helt ny stadsdel här. Totalt ska omkring bostäder byggas. Inkluderar man kontor, förskolor, skola, service och handel innebär det att omkring människor kommer att bo och arbeta här om ett drygt decennium. Stadsdelen marknadsförs under namnet Nya Ulriksdal. Det är för att den inte ska förväxlas med annat, säger huvudprojektledare Ulf Båvendal. Strax i närheten finns nämligen Ulriksdals slott, Ulriksdals värdshus, Ulriksdals trädgårdar och Ulriksdals golfklubb. Till och med pendeltågstationen heter Ulriksdal. Benämningen av stadsdelen är alltså vald för att anknyta historiskt till platsen, men också för att markera något nytt. Alla har en bild av Östermalm, säger Ulf Båvendal. Det är som ett varumärke som alla känner till. säljer ett helt varumärke Att bygga en helt ny stadsdel handlar inte bara om att bygga ett hus. Det handlar om att ha fingertoppkänsla för vad marknaden vill ha, och att fylla den nya stadsdelen med visioner innan den ens fanns. Vi började med en gräsmatta där man kunde spela golf, säger Ulf Båvendal. Det är inget värde i sig. Genom marknadsundersökningar har man fått fram en profil för vilka som kan tänka sig att bo i stadsdelen. Åldersmässigt är spännvidden stor. Med grönområden, golfbana och ridhus med parkområden att rida i finns ett enkelt konstaterande. Jag tror det är ganska aktiva människor som flyttar hit, säger projektledare Björn Magnusson. Naturområden finns alltså, men för Nya Ulriksdal är det storstadens och stenstadens arkitektur som gäller. De boende tros inte vara intresserade av att påta i trädgården. peabjou r nalen 4/

14 Det finns ingen liten täppa framför radhusen. På bakgården finns en stenlagd uteplats och en liten gräsremsa. Vi hade en kund som sett på ritningen att det var ett träd utritat bakom hans hus, säger Ulf Båvendal. Han frågade om vi kunde ta bort det. Stilen på husen är väldigt kontinental eller påminner möjligen om Västra Hamnen i Malmö. Inga tinnar och torn. bra kommunikationer Med pendeltåget från stationen strax intill är det mindre än tio minuter till Stockholm City och en halvtimme till Arlanda. Därför tror Peab att de som flyttar till Nya Ulriksdal prioriterar resor och en bekväm vardag. Närheten till arbetsplatserna i Kista spelar nog också in, säger Björn Magnusson. De första Nya Ulriksdalsborna har redan flyttat in. Fram till jul ska 26 radhus stå klara. I mars nästa år är det dags för inflyttning i det första flerbostadshuset om 106 lägenheter. Då får Nya Ulriksdal sina första kommersiella lokaler med en frisör och en mäklare. I inledningsskedet har man fått sälja in området med visualiseringar och modeller. Allteftersom bostäderna blir klara kan de också få en roll som referensobjekt. Det är viktigt att satsa på lite högre kvalitet, säger Björn Magnusson. De som flyttar in ska vara stolta över sin stadsdel. Det är faktiskt de som slutligen kommer att vara med och sälja in Nya Ulriksdal. Variation i stadsmiljön Valfriheten finns för att utforma bostaden, både interiört och exteriört. I den första etappen av ett kvarter har man haft putsade fasader. När nästa etapp med 28 radhus ska säljas väljer man tegel. Variation i stadsmiljön är viktig. Kostnaden för en lägenhet blir i snitt kronor kvadratmetern. De dyraste lägenheterna överst får både takterrass och balkong. Jag tycker det är prisvärt, säger Björn Magnusson. Det är halva priset jämfört med ett attraktivt läge i innerstan. Äganderätterna kostar mellan 4,8 och 7,1 miljoner kronor för mellan 116 och 179 kvm. Utbyggnadstakten beror på efterfrågan. Efter fastighetskraschen i USA var branschen trög. Nu har det tagit fart igen. Vi räknar med att producera omkring 150 bostäder per år, säger Björn Magnusson. I den takten tar stadsdelen lite över tio år att bygga. Björn Magnusson oroas inte särskilt mycket av de höjda räntorna. Vi är beroende av om bankerna är beredda att låna ut till våra kunder. Om kravet på säkerhet ökar blir det besvärligare. pionjärer En annan utmaning är att bygga utan att störa dem som bor där. En första del av en park ska stå klar under hösten. Det dröjer en tid innan dagis och en jourbutik finns på plats. Men det verkar inte som de första nyinflyttade bryr sig så mycket om att allt inte är klart. Jag tror det är lite spännande att flytta till något som är helt nytt, säger Björn Magnusson. Vi märker att de som flyttat hit är ute och pratar, både med varandra och med oss. Det finns alltså en lockelse med att vara pionjär. Visst har Peab en vision för Nya 14 peabjou r nalen 4/2010

15 Variation inom kvarteret är viktig. Peab räknar med att de boende har 1 1,5 bil per hushåll. Nya Ulriksdal kommer att ha blandade trafikflöden och kommer inte att ha några återvändsgator. familjen Gabrielsson var en av de första familjerna som flyttade in i sitt nybyggda stadsradhus. Vi valde Ulriksdal för läget. Dessutom gillade vi planlösningen på huset, säger Johan Gabrielsson. Familjen Gabrielsson, som består av två vuxna och två barn, har köpt ett tvåplans stadsradhus på 123 kvm. I slutet av september fick de nycklarna och kunde börja bära in sina kartonger i den sprillans nya bostaden i Solna. Ulriksdal, men de som jobbar med projektet vet att till syvende och sist är det de som flyttar in som ger området dess slutliga karaktär och värde. De första Nya Ulriksdalsborna är som Oskar och Kristina fast i modern tid och utan egen täppa! Varför fastnade ni för nya Ulriksdal? Vi fastnade för läget. Här är nära till kommunikationer, det tar åtta minuter in till city med pendeltåg, men också nära till grönområden, Hagaparken, Mulle Mecks lekpark och motionsspår. Vi tittade på hus i både Järvastaden, Ursvik och Silverdal, men Ulriksdals läge var oslagbart, säger Johans Gabrielsson.Vi fastnade också för husen och dess planlösning. Vi gillar att det finns fyra små sovrum på övervåningen istället för bara stora öppna planlösningar. Vi tycker också att Peab höll hög kvalitet i materialvalen. Varför valde ni nyproducerat? Nyproducerat är trevligt! Vi har bott i nybyggt tidigare, i en lägenhet som JM byggt på Lilla Essingen. Vi är inte de händiga typerna och vill inte lägga tid på att renovera och underhålla. Nybyggt är så enkelt för då finns det garantier som gör det lättare att få hjälp. Det som tar lite extra tid är tillvalen. Det kräver planering. Det ta också tid att åka runt till leverantörer och titta på material. nya Ulriksdal När Solnas nya stadsdel står klar om år ska den innehålla omkring bostäder, kvm kontor samt service som förskolor, skola och handel. Pendeltågstationen Ulriksdal ligger i direkt anslutning. Därifrån når man Stockholm City på tio minuter och Arlanda flygplats på omkring en halvtimme. På grund av områdets historia kommer många gator och torg att ha namn med anknytning till både galopp och kungligheter. Peab har skapat en särskild hemsida för att informera om stadsdelens utveckling. hur känns det att bo på en byggarbetsplats? Vi var ju medvetna om att det skulle bli så redan när vi bokade huset för cirka ett år sedan. Visst kan det vara en nackdel när man har småbarn, men så fort höghuset mittemot och parken i vår etapp blir klara så blir det nog lugnare. Jag är inte orolig för buller. Bygger gör man ju på dagtid och då är vi ändå på jobbet. Vad har ni för förväntningar på den nya stadsdelen? Vi hoppas naturligtvis att vi får ett dagis runt hörnet, som det är planerat för. Närservice med butiker och caféer lyfter också området. När man bott i stan som vi gjort har man vant sig vid ett visst utbud. text & foto: susanne bengtsson peabjou r nalen 4/

16 norge hög miljöprofil för utlandsstyrkans bostäder massiva trähus för familjebostäder på norsk militärbas Varför har norska försvaret låtit bygga massiva träbostäder till utlandsstyrkan i Hedmark fylke? De 37 centimeter tjocka väggarna imponerar, men inte främst ur försvarssynpunkt. Peabs uppdrag har varit att bygga hemtrevliga bostäder med hög miljöprofil. Försvarsmaktens och Innovasjon Norges pilotprojekt kan följas av fler satsningar på massiva trähus. En blandning mellan familjehotell och soldatbostad. Så skulle man kunna benämna norska försvarsmaktens massiva trähus som Peab byggt till militärbasen rena leir. text: lena breitner 16 peabjou r nalen 4/2010

17 rena leir och familjebostäderna rena leir grundades 1997 och är en toppmodern och högteknologisk militärbas som utbildar soldater inför utlandstjänstgöring. Här finns bland annat den norska försvarsmaktens befälsskola, fallskärmsjägarkommando och ett taktiskt träningscenter. rena leir ingår i Østerdal garnison och ligger i Hedmark fylke i nordöstra Norge. De bostäder som Peab har uppfört består av 20 lägenheter om 117 kvadratmeter vardera. Lägenheterna ska fungera som bostäder för soldaterna och deras familjer under utbildningstiden som ibland kan sträcka sig över flera år. I projektet ingick även att uppföra parkeringsutrymmen i källaren med plats för 40 bilar. det är peabs dotterbolag Senter-Bygg som har uppfört sex massiva trähus på beställning av Forsvarsbygg, som förvaltar norska försvarsmaktens fastigheter. Husen är mellan tre och fyra våningar höga och rymmer totalt tjugo lägenheter. Här ska befäl och soldater ur utlandsstyrkan bo under utbildningstiden på militärbasen Rena leir. Rena leir är en toppmodern och högteknologisk militärbas som ingår i Østerdal garnison. Den ligger ungefär två timmars bilväg norr om Oslo, inte långt från Trysil. Att bostäderna uppförts i massivt trä har inget att göra med att arkitekten velat ha en försvars-look. Istället handlar det om att ge en signal om miljömässigt tänkande. Omgivningarna är skogrika och Forsvarsbygg ville anknyta till traditionen att bygga i trä. Försvaret vill också ligga i framkanten vad gäller miljö och massiva trähusprojekt. Det handlar också om att göra det så trivsamt som möjligt för den som kommer hem till Norge för en utbildningstid, som ibland kan sträcka sig upp till flera år. Önskemålet var att bygga vanliga bostäder, säger Senter-Byggs projektledare Ola Rolfstad. Husen skulle lika gärna kunna ha byggts mitt i Oslo. De massiva ytterväggarna är helt i trä. Väggarna är 37 centimeter tjocka och består av panel som lagts lager på lager, 25 centimeter vanligt träpanel och resten i form av träfiberskivor. De tjocka väggarna gör att husen inte behöver vare sig isolering eller tätning i form av plastfilm. Totalt har de sex husen kostat 70 miljoner norska kronor. Det är något dyrare än vanliga hus, men vi räknar också med en längre varaktighet, säger Ola Rolfstad. Husen är energisnåla och miljöeffektiva. För Forsvarsbygg är de massiva trähusen på Rena ett pilotprojekt som förhoppningsvis ska leda till flera liknande projekt. Det statliga Innovasjon Norge, som genom finansiering och rådgivning arbetar för att utveckla det norska näringslivet och landsbygden, är också engagerade i projektet. De har pekat ut massiva trähus som ett område som de vill ha en norsk satsning på. När nu projektet i Rena har avslutats ska Peab lämna en rapport i ämnet till Innovasjon Norge. Förhoppningen finns alltså hos både byggare och förvaltare att massiva trähusprojekt ska få en större marknad i Norge, även på höghussidan. Men det kräver större volymer och ett mer industriellt sätt att arbeta så att kostnaderna minskar. Senter-Byggs projektledare Ola rolfstad, projekteringsledare Aslak Mygland, direktören för Bygg Østlandet Jon Andersson och projektledare Ivan Holm är nöjda med det massiva trähusprojektet i rena. peabjou r nalen 4/

18 samhällsbyggaren juha helin mötte en gammal kollega på flyget. Först pratade de som vänner gör, om väder och vind. Men den här gången blev det mer än ett vanligt kompissnack. Bara ett halvt år efter mötet har en ny spännande marknad öppnats för Peab. Det handlar om att stabilisera och återanvända miljöfarliga muddermassor. text: roland fransson Kompissnack öppnar Den här jättemaskinen förvandlar kubikmeter hälsofarliga muddermassor per dag till ett miljövänligt byggmaterial. På bilden syns från vänster: Jarmo Huikari, Juha Helin, Per Lindh, Mauno Kallio och Juha rajala. det var på flyget mellan Helsingfors och Stockholm som Peab Infras vd i Finland Juha Helin stötte på sin kompis Pentti Lahtinen, geotekniker på konsultföretaget Ramböll. Jag hade inte träffat honom på flera år, så vi hade en del att ta igen. Bland mycket annat nämnde jag att jag arbetade på Peab. Då skrattade Pentti och sa att han var på väg till möte med just Peab, berättar Juha Helin, som blev nyfiken och luskade vidare. Han fick reda på att mötet gällde en väldigt stor entreprenad i Gävle hamn, där bland annat hela farleden in till staden skulle muddras. Anledningen till att Pentti Lahtinen hade kallats in var för att han skulle titta på problemet med förorenade muddermassor. Under årens lopp hade fartygens skrovfärg släppt ifrån sig en rad miljöfarliga ämnen, framför allt tungmetaller som bly och zink. Gigantisk kub Det översta skiktet, omkring en halv meter ned i bottensedimentet, måste tas upp och förvaras på ett säkert sätt på landbacken. Uppskattningsvis handlade det om en miljon kubikmeter massor som måste deponeras. Det är en volym som har respekt med sig. Den kan beskrivas som en gigantisk kub med sidorna hundra meter. Som alla förstår skulle kostnaderna för att hantera och slutförvara denna kolossala volym dra med sig väldigt höga kostnader, vi talar om flera hundratals miljoner kronor. 18 peabjou r nalen 4/2010

19 för ny jättemarknad Jag har sysslat med den här typen av frågor hela mitt yrkesverksamma liv och tyckte det var jätteintressant. Jag hade en del idéer om hur man skulle kunna lösa problemet med miljöfarliga muddermassor, säger Juha Helin. Han skaffade mer information och fick reda på att Peabs anläggningsverksamhet redan hade hela entreprenaden för ombyggnaden och utvidgningen av Gävle hamn. Arbetet hade totalt en budget på 870 miljoner kronor varav Peabs del är 500 miljoner kronor. Projektet ska vara klart Tanken vara att vi skulle lägga ut hanteringen av muddermassorna på någon annan, men det tyckte jag inte var någon bra idé. Jag tänkte i stället att det här kan bli en kanongrej för Peab. Det kan bli ett helt nytt marknadssegment med stark miljöprägel, där vi bygger för framtiden, för våra barn och barnbarn, säger Juha Helin. Utmärkt uppslag Han tog sin idé till Peabs högsta ledning som tyckte att det var ett utmärkt uppslag. Vice koncernchefen Jan Johansson drev frågan vidare och i slutet av maj i år fick Juha Helin uppdraget av Peab Anläggning att processa en miljon kubikmeter förorenade muddermassor. Vi tvingades börja från noll, eftersom det inte finns någon liknande maskin. Vi jobbade som tusan hela våren och sommaren med att konstruera och designa den, berättar Juha Helin. I slutet av september stod maskinen klar. Om det här fältförsöket slår väl ut är det en miljömässigt stor framgång för att minska transporter och deponier av förorenade massor i framtiden, säger Peabs projektchef Pär Almer. Det är en imponerande pjäs som väger 150 ton, men som trots sin vikt är mobil. Maskinen bearbetar muddermassorna och blandar i cement, flygaska och merit. Flygaskan, är det fina stoft som bildas när man eldar med biomassa och som fastnar i skorstenarnas avskiljare. I det här fallet hämtas flygaskan från Uppsala värmeverk. Merit är masugnsslagg som uppstår vid ståloch järntillverkning och som mals ned till ett pulver. Efter att de blöta muddermassorna har processats i Helins maskin blir de mer som en betongliknande gjutmassa. Med detta vinner man två viktiga saker. Den ena är att de miljöfarliga ämnena binds både kemiskt och mekaniskt. Den andra är att de bearbetade muddermassorna kan användas till att stabilisera de nya kajerna. Plötsligt har den farliga bottendyn förvandlats till ett miljövänligt byggmaterial. Vi började köra maskinen i oktober och det ser verkligen lovande ut. Slår det här väl ut öppnas en stor marknad, inte bara i Sverige utan i hela Europa. Egentligen överallt där man behöver muddra eller bygga om hamnanläggningar, säger Juha Helin. Gävle hamn Gävle Hamn AB tecknade hösten 2009 ett partneringkontrakt med Peabs anläggningsverksamhet. Hamnen i Gävle byggs ut för att kunna hantera mer gods samt att kunna ta emot större och fler fartyg. I samband med hamnutbyggnaden görs en breddning och fördjupning av seglingsrännan. Budgeten för utbyggnaden i sin helhet är 870 Mkr, varav Peabs andel uppgår till cirka 500 Mkr. Projektet kommer att pågå från 2010 till I arbetet ingår markutbyggnad, grundläggning och byggnation av ett nytt stuffningsmagasin på kvm samt en järnväg fram till och in i magasinet. Dessutom byggs en ny markförlagd oljeledning och en länsstation. Kajen vid Gran udden byggs ut cirka 70 meter. Östra kajen repareras och byggs om, och nya kajer vid Fredriksskans ska byggas. Förutom anläggningsarbetena ingår även muddringsarbeten och stabilisering av muddermassor. Om fältförsöket att stabilisera förorenade muddermassor går bra kommer dessa att användas vid kajutbyggnaden. peabjou r nalen 4/

20 spekta nya na Stora och spektakulära projekt drar till sig intresse från både fackfolk och allmänheten. När läktarna kommit på plats var det dags för det stora lyftet. Fyra stycken stålbalkar om 600 ton stycket ska på plats. De sista delarna för att få fram längden på 160 meter monteras uppe i luften. 20 peabjou r nalen 4/2010

BLYGSAM LIVRÄDDARE FRÅN PEAB ASFALT

BLYGSAM LIVRÄDDARE FRÅN PEAB ASFALT TIDNING FÖR PEABS AKTIEÄGARE, ANSTÄLLDA OCH KUNDER NR 4 DECEMBER 2011 BLYGSAM LIVRÄDDARE FRÅN PEAB ASFALT Läs mer om Jonas Karlsson sidan 6 SAMHÄLLSINSATS FÖR OLJESANERING PÅ TJÖRN Under drygt en månad

Läs mer

JULIE LAM NORSKA KUNGAR INTAR SVERIGE MILJARDER TILL MILJONPROGRAM MINISTERNS NYA LAGFÖRSLAG LÖNT ATT BYGGA GRÖNT? Ser du Svanen? Världsvan nytänkare

JULIE LAM NORSKA KUNGAR INTAR SVERIGE MILJARDER TILL MILJONPROGRAM MINISTERNS NYA LAGFÖRSLAG LÖNT ATT BYGGA GRÖNT? Ser du Svanen? Världsvan nytänkare Byggsäkert. Allvarliga byggskador, tak- och husras har satt byggsäkerheten i fokus. Ser du Svanen? Sopigt. Avfallshanteringen i Stockholm måste utvecklas i takt med att staden växer. SAMHÄLLSBYGGAREN 02/15

Läs mer

Finsk modell visar vägen. 35 000 vägföreningar tittar mot öst och kräver en ändring av anläggningslagen. SAMHÄLLS- BYGGAREN 14

Finsk modell visar vägen. 35 000 vägföreningar tittar mot öst och kräver en ändring av anläggningslagen. SAMHÄLLS- BYGGAREN 14 Hög tid att ändra livsstil. Om vi vill ha en hållbar planet måste vi förändra vårt sätt att leva inte bara i tanken utan på riktigt. Finsk modell visar vägen. 35 000 vägföreningar tittar mot öst och kräver

Läs mer

Nummer 10 SPÄNN BÅGEN. ta sikte på varför. Urtidskrafter skapade EXTRA UTMANING. Midroc är med och driver NORDENS största industriprojekt

Nummer 10 SPÄNN BÅGEN. ta sikte på varför. Urtidskrafter skapade EXTRA UTMANING. Midroc är med och driver NORDENS största industriprojekt Nummer 10 SPÄNN BÅGEN ta sikte på varför Urtidskrafter skapade EXTRA UTMANING Midroc är med och driver NORDENS största industriprojekt Ta sikte på varför Foto: Hans Berggren Ansvarig utgivare Anna Ullenvik

Läs mer

ÅRSREDOVISNING INNEHÅLL BESQAB I KORTHET VERKSAMHETSHISTORIA ÅRET 2012

ÅRSREDOVISNING INNEHÅLL BESQAB I KORTHET VERKSAMHETSHISTORIA ÅRET 2012 ÅRSREDOVISNING 2012 INNEHÅLL BESQAB I KORTHET 2 ÅRET I KORTHET 5 VD:S KOMMENTAR 6-7 AFFÄRSIDÉ OCH STRATEGI 8 FINANSIELLA MÅL 9 OMVÄRLDSANALYS 10 Kundtrender 10 Marknadstrender 11 Pristrender 12 Konkurrenter

Läs mer

samhällsbyggaren Anneli Hulthén FORSKninG FukuSHiMA Lagledaren som bygger Göteborgs framtid Konsten att eliminera alla slöserier Trafikverket rustar

samhällsbyggaren Anneli Hulthén FORSKninG FukuSHiMA Lagledaren som bygger Göteborgs framtid Konsten att eliminera alla slöserier Trafikverket rustar Hur lönsamt är det att flytta en stad? KTH gör den samhällsekonomiska kalkylen för Kirunas hela stadsflytt. Gemensam mötesplats med sextio föredrag lockade 500 samhällsbyggare. samhällsbyggaren Anneli

Läs mer

BYGG & FASTIGHET / ARTIKLAR

BYGG & FASTIGHET / ARTIKLAR BYGG & FASTIGHET / ARTIKLAR SÅ VILL GÖTEBORGARNA BO 36 % av göteborgarna går i flyttankar. Det som lockar är närhet till grönområden och ett centralt läge nära butiker. Det visar en ny undersökning som

Läs mer

I Mellankrigssverige såg det betydlig annorlunda ut jämfört med i dag. Livet i storstaden var fattigt, och man bodde trångt i undermåliga bostäder

I Mellankrigssverige såg det betydlig annorlunda ut jämfört med i dag. Livet i storstaden var fattigt, och man bodde trångt i undermåliga bostäder RU N DT U R f ö l j m ed på en resa i vå r vä rld fa m i l j eb o s tä d er 2010 2011 H i s to r i e n b ö r ja d e 1936 I Mellankrigssverige såg det betydlig annorlunda ut jämfört med i dag. Livet i storstaden

Läs mer

Väsby. 5 år. proud people. Stads - bygg nadsdag. Vision 2040 tar fasta på invånarnas idéer och tankar Sidan 6

Väsby. 5 år. proud people. Stads - bygg nadsdag. Vision 2040 tar fasta på invånarnas idéer och tankar Sidan 6 Väsby Great Place proud people Kommundirektör Björn Eklundh Den moderna staden Arbetet med att skapa nya gatumiljöer fortsätter Sidan 4-5 Stads - bygg nadsdag firar 5 år Sidan 4 Från förort till modern

Läs mer

Dagens Lokaler Nr 10 / Oktober 2008

Dagens Lokaler Nr 10 / Oktober 2008 ANNONS Hela denna tematidning är en annons från Provisa Information AB ANNONS Nya lokaler ett lönsamt alternativ Att flytta in i nyrenoverade eller nybyggda lokaler är ett lyft för många företag. Sidan

Läs mer

älvstrand Bon appétit! i nya saluhallen # 3.2013 Första etappen i Frihamnen få nytt hopp med alhaji Nybyggarna i Kvillebäcken

älvstrand Bon appétit! i nya saluhallen # 3.2013 Första etappen i Frihamnen få nytt hopp med alhaji Nybyggarna i Kvillebäcken älvstrand # 3.2013 Bon appétit! i nya saluhallen få nytt hopp med alhaji Första etappen i Frihamnen Nybyggarna i Kvillebäcken Det ombyggda Lindholmsmotet öppnas för trafik redan innan årsskiftet! Arbetet

Läs mer

Bakgrund När jag för tio år sedan bodde i en krympande stad i forna

Bakgrund När jag för tio år sedan bodde i en krympande stad i forna Bakgrund När jag för tio år sedan bodde i en krympande stad i forna DDR där bostadshusen plockades ned runt omkring oss och 17-åringarna bildade familj, hade jag en kurskamrat som annars bodde i Berlin.

Läs mer

FORSEN ÅRSREDOVISNING 2013

FORSEN ÅRSREDOVISNING 2013 FORSEN ÅRSREDOVISNING 2013 Innehåll Vi tog flera kliv framåt 2 Varje medarbetare är en viktig resurs 3 Forsen är allt oftare med från början 4 Historiskt ansiktslyft för Naturhistoriska riksmuseet 6 Konsten

Läs mer

Hållbara lösningar. i ORD&BILD. när Stockholm växer

Hållbara lösningar. i ORD&BILD. när Stockholm växer i ORD&BILD 2013 Hållbara lösningar när Stockholm växer NORRA DJURGÅRDSSTADEN Miljöstadsdel i världsklass OAXEN KROG & SLIP Ekologi och gastronomi möts på Djurgården NYBYGGE I LILJEHOLMEN Smarta processer

Läs mer

NY ENERGI FÖR MILJONPROGRAMMET. Skärpning av energikraven i byggnader på väg. Profilen: Reinhold Lennebo driver Fastighetsägarna framåt

NY ENERGI FÖR MILJONPROGRAMMET. Skärpning av energikraven i byggnader på väg. Profilen: Reinhold Lennebo driver Fastighetsägarna framåt EN TIDNING OM FÖRNYELSEBAR ENERGI NR 1 2014 Profilen: Reinhold Lennebo driver Fastighetsägarna framåt Skärpning av energikraven i byggnader på väg Ny uppsats: Kan geoenergiborrhål göra intrång hos grannen?

Läs mer

Kontakt. Sola i Karlstad lyser starkare. Midroc-krysset. medarbetarna Midroc Electros nyckel. Rolf är Mr Offert

Kontakt. Sola i Karlstad lyser starkare. Midroc-krysset. medarbetarna Midroc Electros nyckel. Rolf är Mr Offert Kontakt Nr 2 2009 Nyheter från Midroc Electro AB TEMA: Energioptimering Midroc hjälper alla att spara Jernkontorets VD om energi Sola i Karlstad lyser starkare Rolf är Mr Offert Midroc-krysset FRAMGÅNG

Läs mer

OLYMPIA D A L H E M FREDRIKSDAL H U S E N S J Ö WILSON PARK

OLYMPIA D A L H E M FREDRIKSDAL H U S E N S J Ö WILSON PARK D O M S T E N L A R Ö D K A T TA R P M Ö R A R P P Å A R P Ö D Å K R A M A R I A P A R K M A R I A S O F I A P Å L S J Ö Ö S T R A R I N G S T O R P C E N T R U M N O R R T Å G A B O R G N O R R A H A

Läs mer

Roland månar om näringslivets. tillväxtklimat. Missa inte Företagardagen T E M A : M A R K N A D S F Ö R I N G & T R E N D E R

Roland månar om näringslivets. tillväxtklimat. Missa inte Företagardagen T E M A : M A R K N A D S F Ö R I N G & T R E N D E R N R 5 S E P T E M B E R 2 0 0 8 Magiskt fiske i miekaks Vilda vatten skoda lanserar En tjeck limousin Nils-Gunnar vågar konkurrera med elefanterna Erik söker det säljande budskapet bilaga: Näringsliv i

Läs mer

parks and resorts scandinavia årsredovisning 2010

parks and resorts scandinavia årsredovisning 2010 parks and resorts scandinavia årsredovisning 2010 parks and Resorts scandinavia 2010 koncernchefen har ordet En stark koncern i en stark bransch Året som gått har kännetecknats av ett allt större medvetande

Läs mer

Energieffektivitet. i ord&bild. framtidens melodi. Hjulsta i förändring. Relationer i fokus. Totalförvaltning. Ny infrastruktur nya möjligheter

Energieffektivitet. i ord&bild. framtidens melodi. Hjulsta i förändring. Relationer i fokus. Totalförvaltning. Ny infrastruktur nya möjligheter i ord&bild 2012 Energieffektivitet framtidens melodi Hjulsta i förändring Ny infrastruktur nya möjligheter Relationer i fokus Stambyte med kvarboende Totalförvaltning Stort engagemang för PP Pension Innehåll

Läs mer

medlemmar och kunder samhälle och omvärld VD har ordet 4 Vision och mål 6

medlemmar och kunder samhälle och omvärld VD har ordet 4 Vision och mål 6 HSB Göteborg Årsredovisning 2008 verksamhetsbeskrivning VD har ordet 4 Vision och mål 6 medlemmar och kunder Kunddialog/service 8 Medlemsdialog 12 kommunikation 15 Parlamentarisk verksamhet 16 Koden för

Läs mer

Synar rollerna på jobbet insider 14

Synar rollerna på jobbet insider 14 Sammanför entreprenörer Connect Skåne organiserar affärsänglar och sammanför dem med drivna entreprenörer. insider 02 Och så var det betalningen -mobilen som plånbok innovation 09 Postens gruppreklam till

Läs mer

hyresrätten Hemma hos Ut i världen Hyresrättens historia från mitten av 1700-talet till idag ett temamagasin från ernst rosén

hyresrätten Hemma hos Ut i världen Hyresrättens historia från mitten av 1700-talet till idag ett temamagasin från ernst rosén hyresrätten ett temamagasin från ernst rosén Hemma hos Vi besöker tre familjer i hyresrätt Hyresrättens historia från mitten av 1700-talet till idag Ut i världen hur hyr man en bostad i ett annat land?

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014 OCH VERKSAMHETSINRIKTNING 2014-2016 VARDAGSNÄRA MÅNGSIDIGA MODIGA

ÅRSREDOVISNING 2014 OCH VERKSAMHETSINRIKTNING 2014-2016 VARDAGSNÄRA MÅNGSIDIGA MODIGA ÅRSREDOVISNING 2014 OCH VERKSAMHETSINRIKTNING 2014-2016 VARDAGSNÄRA MÅNGSIDIGA MODIGA REFLEKTIONER MITT MALMÖ Jag har rest mycket i mitt liv och det gör jag fortfarande. Jag trivs i mitt resande. Alltid

Läs mer

I mina kvarter. 5-05 Fr. Förvaltaren EN VIT JUL VÄRSTA BYGGET BUSINESS IS LOCAL STAMMISAR FÅR NYA STAMMAR. med snö på taket och pulver i släckaren

I mina kvarter. 5-05 Fr. Förvaltaren EN VIT JUL VÄRSTA BYGGET BUSINESS IS LOCAL STAMMISAR FÅR NYA STAMMAR. med snö på taket och pulver i släckaren I mina kvarter 5-05 Fr. Förvaltaren EN VIT JUL med snö på taket och pulver i släckaren VÄRSTA BYGGET Nu bygger vi Ursvik BUSINESS IS LOCAL i nya affärssidorna STAMMISAR FÅR NYA STAMMAR Uppfräschat i Storskogen

Läs mer

WINN HOTEL GROUP NYTT HOTELL I STAN ÅRSREDOVISNING 2011 KREATIV ATOMBOMB TORSTEN ENGWALL

WINN HOTEL GROUP NYTT HOTELL I STAN ÅRSREDOVISNING 2011 KREATIV ATOMBOMB TORSTEN ENGWALL WINN HOTEL GROUP ÅRSREDOVISNING 2011 VÅR VERKSAMHET HANDLAR INTE OM HOTELL DEN HANDLAR OM MÄNNISKOR NYTT HOTELL I STAN WINN BUSINESS SCHOOL BÄST I KLASSEN KREATIV ATOMBOMB STÅR BAKOM HOTELLKONCEPT TORSTEN

Läs mer

1/13. Projekt. Affärer FÖRTROENDE- FULL SAMVERKAN NÄR TVÄRBANAN BYGGS UT UNITED BY OUR DIFFERENCE FOTO: PER-ERIK ADAMSSON

1/13. Projekt. Affärer FÖRTROENDE- FULL SAMVERKAN NÄR TVÄRBANAN BYGGS UT UNITED BY OUR DIFFERENCE FOTO: PER-ERIK ADAMSSON Projekt & Affärer 1/13 FOTO: PER-ERIK ADAMSSON FÖRTROENDE- FULL SAMVERKAN NÄR TVÄRBANAN BYGGS UT UNITED BY OUR DIFFERENCE VI MÅSTE MÄTA FÖR ATT VETA Så här i början av året och bokslutstider är det intressant

Läs mer

> Här bor var femte göteborgare > En fjärdedel av Göteborgs yta > Framtidens Göteborg växer i nordost

> Här bor var femte göteborgare > En fjärdedel av Göteborgs yta > Framtidens Göteborg växer i nordost OM sveriges största eu-projekt inom stadsutveckling > Här bor var femte göteborgare > En fjärdedel av Göteborgs yta > Framtidens Göteborg växer i nordost Utveckling Nordost satsar på nya jobb, fler mötesplatser

Läs mer

Energirik familj som väljer för framtiden

Energirik familj som väljer för framtiden En tidning om ditt energibolag Energirik familj som väljer för framtiden Skellefteå Kraft Årsberättelse 2012 5 Så säkrar vi vattenkraften 14 Nu hjälper vi dig välja rätt 22 Tung elsatsning i Högnäs Innehåll

Läs mer

Cykelkärlek. Tävla och vinn en cykel. Adoptera en bikupa. Stadsdel i. Socialt ansvar som når långt. Båtmotorer och filthattar.

Cykelkärlek. Tävla och vinn en cykel. Adoptera en bikupa. Stadsdel i. Socialt ansvar som når långt. Båtmotorer och filthattar. nummer 23 Adoptera en bikupa Socialt ansvar som når långt Stadsdel i världsklass Cykelkärlek heta tips för alla smaker Båtmotorer och filthattar Tävla och vinn en cykel magasin brostaden 1 Startklart kontor:

Läs mer