malmö. Gränslöst nära till dubbelt så bra.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "malmö. Gränslöst nära till dubbelt så bra."

Transkript

1 meei pler

2 Läe. mlmö. Grälö är ill dubbel å br. beök de bä v vå världr. Mlmö är huvudde i ödr Sverie, Köpehm är huvudd i rlde Dmrk. De expiv Öreudreioe vå ör äder lier ä illmm, förede med e mjeäik bro. miuer frå Mlmö bubblde dliv ill de dk emye i Köpehm. Läe. De iebär vå flypler. Två hmr. Två or åioer och e y ciyuel i Mlmö för bbre kommuikio. Och möe mell vå oräder iebär llid e exr wi. Eller vå... fk i iffror,8 miljoer ivåre i Öreudreioe bor i ordreioe Mlmö, i jälv dområde. Mlmö är Sverie redje ör d. Mlmö åerförede med Dmrk eom de 6 km lå Öreudbro år 000. Mlmö lier br 0 miuer frå Skdivie ör flypl, Copehe Airpor. Tillmm med Mlmö Airpor iebär de direklijer ill 4 deiioer. kor våd Mlmö Airpor Copehe Airpor Copehe C Lud Helibor Ree v världe mi 0 mi mi 0 mi 4 mi 0 mi (+ flyid) 8 00 åperre och bil-/bureeärer rfikerr vrje d bro mell Mlmö och Köpehm km

3 vi mö i mlmö. mlmö. ovli mäkli möe. vi mö i mlmö. är mäikor riv uppår möepler. Därför hr Mlmö ovli o om möepler. Här möe Sverie och Dmrk kur uder medelide, här pelde VM-foboll på 0-le och id håll här ierioell koreer, kofereer och möe vrje d. Små iformell möe upp ill or eve på Swedbk Sdio om rymmer 000 beökre. Och j i k mö i Turi Toro, Europ hö bodhu. På 4:e våie fi de od uiker för riki br möe. LOGI Hoell i ll prikler plu cerl belä vdrrhem & cmpi med mml över 600 bäddpler. Deuom äu fler ovpler iom br e hlvimme rdie. Mlmö är Sverie IT-äe d. Självklr hr de fle möepler de ee ekike. ANLÄGGNINGAR Mlmö Are kpcie,00 Swedbk Sdio kpcie,000 Mlmö Live (Klr 0) Core & Cocer Cere kpcie,700 +,700 Mlmömä m Små möe. Sor möe. Iformell möe. Arbeieiv möe. Kukpfylld möe. Upplevelerik möe. I Mlmö fi de pl för ll. 4

4 MÖJLIGHETERNAS Mlmö. mlmö. uppleveler u rä. Riberbor. E populär drd på promedvåd frå ciy. e kompk dkär ör du hr är ill ll de där om ör möe ill åo exr. Till kulirik upp leveler frå världe ll kök på åo v de hudrl reurer. Till vkoppli i åo v de vckr prker. Till kulur och bildi på de må muéer och kohllr. Till levde muik på både må och or reor. Till hopp i i må myi buiker eller i or moder llerior. Till hvbd på Mlmö Copcb Riberbor bde. Och är ill hekik liv på både klubbr och pubr. MÖJLIGHETERNAS Mlmö. De är llid åo på å i Mlmö. Och de bä v ll de är på åvåd! Fk i iffror Mer ä 6 reurer är e år och prov e y om de! 70 olfbor iom e imme bilfärd. När cerum fi Riberborbde e km lå drd. Mi ie: Kllbdhue frå 898, där mäikor bdr vrje d åre ru! 6 7

5 Folke prk. GRÖNA MALMÖ. mlmö. rö lju för e röre d. GRÖNA MALMÖ. de fobolll Mlmö FF må vr himmelblå, me övri Mlmö är rö. Du er de i de må prker och röområde i de. Och du märker de i de må räviemärk ffärer och ll reurer om erverr läcker m jord v lokl råvror. Ie udr på Mlmö blev vl ill Sverie för Fir Trde Ciy. Du märker de ockå i rfike ll cyklr (vi hr 47 mil cykelbor!) vilke ör lufe läre d. Lå e cykel och koll i y Hme, e jälvförörjde bodområde om få världe öo på i. Mlmöbor hr mycke vr ol över. De rö omke är e viki k. Fk i iffror C 40% v ivår cyklr ill jobb och kol. 470 km cykelbor. C beökre/år för uder Mlmö rbee för hållbr duveckli. Mlmö hr illdel må umärkeler åom Erh Hour Cpil 0, Åre cykelfrämjrkommu 0, UN World Hbi Awrd 00 och Sverie Firrde Ciy-huvudd 0 m.fl. De rik Kllbdhue vid Riberbor. 8 9

6 vi k de här med möe. i mlmö ve vi vd vi prr om. om du äker förå fi de ovli må ledir ill mö i Mlmö. Här fi ju ll möjliheer mlde, och de är löjli är ill ll. Når om red uppäck de är: VM i hdboll 0 ASSITEJ 0 Gräv - Föreie Grävde Jourlier kore 0 Turi o upper Toro 0, Sjukymförbude Ieriol Sude Uio Coferece 0 Nex eerio Noecholoy for olr eery d lihi 0 Världe Fe 0, Svek Kyrk Frmide Specililäkre 0 Euroviio So Coe 0 Nordik Forum 04 World Juior Hockey Chmpiohip 04 vi k de här med möe. Mlmö Oper. Träff och riv i e v Mlmö vckre lokler. 0

7 koferehoell. koferehoell Be Weer Hoel Jäerro **** Be Weer Hoel Jäerro hr e yer välpd och moder koferevdeli. Be Weer Hoel Noble Houe **** Hoell med koferemöjliheer, beläe mi i cerl Mlmö. Shoppi, öje, kulur och evärdheer preci ru höre. Hoel Mäer Joh **** Hoel Mäer Joh är e privä förklhoell. Be Weer Hoel Royl **** Peroli hoell mi i cerl Mlmö, meer frå järväioe Clrio Collecio Hoel Temperce **** Mi i ciy i e rik byd. All äer bjud på efermiddfik och kvällbuffe mell 8-. RUM FESTVÅNING KONFERENS LOKALER MAX I BIOSITTNING STÖRSTA LOKAL GRUPPRUM UTSTÄLLNINGS YTA, M iere Mlmö är e IT-ä d. Du hr illå ill iere på å o om ll hoell och möepler. koferehoell. Comfor Hoel Mlmö Moder, cerl hoell iill Cerlioe. Gri rådlö Iere ill ll äer. Lobby-kiok med drycker och llder. Elie Hoel Reide **** Myi eelkipirer hoell beläe mi emo Cerlioe. Br prkerimöjliheer. Elie Hoel Svoy **** Arik hoell beläe mi emo Cerlioe, kä för i vckr rum och felr. Br prkerimöjliheer. Grd Hoel Grde *** Lier i hjär v Mlmö. 70 peroli iredd rum, reur och br. 4 koferelokler med ee ekike. Fir Hoel Jöre Kock *** E ek frå Cerlioe. 0 or och yreoverde rum m e koferelokl med pl för peroer. Scdic Triel **** Mi i ciy med or re uder hoelle. Bem buieceer. Trådlö Iere. Hoel DUXIANA **** E kocephoell med iererd DUXIANA-buik. Komfor och välbefide eomyrr hoellkocepe. Mercure Hoel Mlmö *** Nyreover hoell med br och reur. Kofereer ill lå prier. Lier vid Mlmö dioområde, är ciy. Prk I Hoel Mlmö Hoell beläe i Vär Hme. Quliy Hoel Koerhue **** Bo bekväm mi i. Nyreoverd och myi reur, re och bubbelpool. Rdio Blu Hoel **** Här hir du e v Mlmö ör kofereläir med hel koferelokler i vrierde orlekr Reice Mlmö Hoel **** I hjär v Mlmö. E ele hoell med hiorik or, umärk för midre, exkluiv möe eller eve. Ric Hoel Mlmö **** Moder kofereläi med fem lju, fräch lokler. Scdic Krmer Hiorik -l hoell beläe mi i Mlmö. Trådlö iere i byde. Scdic Seevå Välbeök kofereläi med bl rådlö iere och ri prkeri. Scdic S: Jöre Moder ire hoell vid Guv Adolf or. Koferemrbee med Plldium. The More Hoel Beläe i rik Mzei chokldfbrik, ed 0 mi åvä frå de me cerl delr v Mlmö. Teerhoelle *** Färrk rum och kouällir i hoelle. Vrmre. The Myfir Hoel Tuel **** Arik och pribelö hoell i Mlmö cerum. E hoell med mer ä 700 år hiori i vär. Elie Hoel Plz Cerl beläe hoell. HOTELL (ENDAST LOGI) Hoel Aori *** Trivm och fmiljär hoell, mycke cerl läe på Gml Väer. Hoell Blzr **** Hoelle, om är e ekelkifehu med mycke bevr frå ide, lier mi i cerum. Hoel Plz i Mlmö *** Midre hoell, uppk för i peroli ervice. Scdic Mlmö Ciy Cerl läehehoell. All äkbr ervice på åvåd. Trevli läe med uik över kle. Mome Hoel Cerl beläe hoell miemo Mlmö C

8 Prk Norr Be r SP rk Y d koferehoell. K r Frih vidu km e By Ri rik Her m Pil VÄRNHEM ri ä Fler prkik läkr Mlmö Turim/Mlmö Coveio Bureu Mlmö d S: Puli meller Spå Ro e h u eb vä y e För iformio om lokl och reiol buoch årfik kok Skåerfike på el eller beök Txi Fler xibol illämpr f prier i Mlmö med omejd. Frå llid om prie före re! No li Por Fred Djäke S ö d er K u d Mäer Nil V K l Södr Förd ber e kj e vä Gr d v u Krii MÖLLEVÅNGEN d Mölle vå Sim ri ore h m S ofi e lu Tourim i Skåe Sorefri ple Idro pl Folke prk v Id ärd Ze h i Öreudbro Tel eller Kommuikioer iom Mlmö och Skåe v l e v å S Förd S medje u e RÅDMANS S: F Jo h e VÅNGEN rii u K Värhem ore li o VÄSTRA kyrkoård SORGENFRI l ir S p å Möl kyrkoård p Am Triel S: Puli orr S: Ku Di LUGNET Ce i Rörjö prke d u li P S: yrko K k Lu Rådm V br rv o Fö r rci Exe Öreudåe Går dye ru mell Köpehm ce rum, vi Copehe Airpor, och Mlmö Cerlio. För iformio, el eller Hor re Eh l be Dö Sk Croli bro e re Fö e Dvidh l l vä Kp Dvid h ll bro Moreco ro Tor b Pil Pildmm väe G u f l ir Amro Su b de erv e d GAMLA STADEN ri ä uli F Pro b k elbre e ll Fe re vä K Pilå k Pro m G verk S Blzr m ä re Ör d ård Sor Trä E Klede miuer Gröe el + 400rrum Kvr o Flybu Bu mell Mlmö Airpor och Mlmö Cerlio. För iformio el eller Trpor ill Copehe Airpor Slu Schou Droi e ore Ö r bro Ö SLUSSEN Tull r Norre e Fer ro b DAVIDS HALL Kolkje Spri k Jöre Koc Crl INRE HAMNEN Pe ri bro r Mäl H m bro r Mä e Jo h d er Ru d Tå För iformio om åider väd di ill SJ kudceer, el eller å i på Elbe Vier M r S o rm Uälli Älv Gråb rö bor bro Sor ore Vleci Ki K ock bro Hjälm S k ep p e Ire hmrekje ber hl e PILDAMMSPARKEN llé o Dvid hll or Idropl Pildmmprke o Slu br Adel S o r TEATERN Jö r e P e r W e ijer ke C rl by Frihm r b R k il o e vä de D G ri m Geu bå Å No rd e kiöld o Kr KRON BORG Bober äe FÅGEL olm Kommuikioer ill och frå Mlmö Sx FRIHAMNEN kje Frihm ll Norr V Öer Lill or e holmv Rö Mi r Ö rpr BACKEN v r bo Erik RÖRSJÖ e i d y e N Sor P ro m ro Guv r D Lill S öd Adolf Ny Gml or STADEN bervi ple Ku Gry bod HÄST HAGEN ckh el m Ted S ko kre år o Ri b eväe Sl vä je Beijerk Er ic o Hov rä b r o Korörväe holmv kär Röe bck Edwrd Lidhl Få el Köpehmväe DAMMFRI PRINSEN e Tör r Idropl Mriedl väe Vä prke vä eme KRON Herred K d ielu Re P rk bro je K i lpl Cer er Hyre ob Jikl N Sloprke Lié Ku Hill ro HOLM Idro pl d Skv vä ri Crl vä Be d lid h Ö Röe RÖNNE holm e V Krii lu d v o d Ö Ry MALMÖHUS ple O c r v ä r Lud be e r mä rid re Mjor Nil mä re ber o rp Erik Ry d Zo uf Ry G äe dlv li vä li Ki Vä Kuprke e Slo lle mm möo Ko b ro d br Mrie Ro Er Ahlre ik Herér Wr Te N Mrie dl pr ke RIBERSBORG ll i m Fi ke h Sloo br ll Sueo br Nepui prke Slo rädårde vä e l Ser iu olov N ic er re väe dell Ci 0 miuere v ä + lmrum öhu o kje So Ber pl i Nepu No rr dr Sö e p u i i pu Ne o r b p Ol b o r r v Sk M H Ib Hlle V Vär Skep p Södr vrv bäe by e p p r ke d u Spde Nyhme Uive r bro Lod Mä bro r v kje Tå m Kri i i H e ie Mich el Kl broff m Frihme Hull k V o r S lle r Pro pe de e Ör Frih prke rv me Hm k je Kr Doc k r V e rk p dd lb ä pe S lb ä dd pe S p ro Su d r Rod e S lo Akr prke r v Sci ple Ö V Vär r A k Komp r m ee B ro prke ppmiuer ke Fl + 70 rum +Vrvprke övri Mlmö VÄSTRA HAMNEN rum rv Lill V prke Di el Vimp l Sci re Si Ri Frih Hmmr Nor r Järkje S djö S d Te rmi l Arild pl ÖSTRA SORGENFRI Nobel ore Olof Plme pl Ciyuel.

9 MÖTES- & korelokler. möe- & korelokler Amirle Chokldfbrike/ Bryhue Arik bryeribyd mi i Mlmö. Specilie: ölprovi. Fridhembor Uik kofere- och möemiljö i Mlmö ör vill, byd 96. Ierioell erviceperol hjälper ulädk äer. Krieorp Lderi, Mlmö d Herrårdmiljö 0 mi frå Mlmö cerum och 0 mi frå Köpehm. Kockum Friid Möe- och moioläi vid ke v Öreud. Kompihue Fihe frå idi 00-l, om erbjuder e miljö uöver de vli. Lufkelle Eåede läe u mo Öreud och Öreudbro, om er byde e jäepoeil för bl eve, koerer, kofereer eller or middr. Mlmö Airpor Coferece & Eve Opiml yor för eve eller ffärmöe,.ex. e kick-off eller e frukomöe i ffärre. Här är de ekel ml prer, kolleor och kuder. Mlmö Are Mulire och rkiv möepl för äriliv och före med mycke br reurer för kräddrydd kofere-, mä- och korerrem. FESTVÅNING KONFERENS- LOKALER MAX I BIOSITTNING STÖRSTA LOKAL GRUPPRUM UTSTÄLLNINGS YTA, M ANDRA MÖTESLOKALER Akvrie Eve & Kofere Bbel Blik Hlle Bi Bowl Byli Kofere Cio Comopol Filmde Sor Glklr Reur & Eve Hipp Fevåi FESTVÅNING KONFERENS LOKALER 4 8 MAX I BIOSITTNING STÖRSTA LOKAL GRUPPRUM UTSTÄLLNINGS YTA, M MÖTES- & korelokler. Mlmö Börhu Cerl beläe dkofereläi med kö mofär, od ervice och bä föräri Jäerro Reurer Mlmö Hökol, Orke Mlmö Koerhu Mlmö Kofereceer Sor fojéer om pr umärk för produkviir, miimäor m.m Mlmö Muéer MlmöMä Loklierie vid ioe i Hyllie iill mulire Mlmö Are m är ill lude vär Morik Pviljoe Sk Gerrud Kofere Moder koferelokler med e uik mofär i hjär v Mlmö. Här kofererr, äer och dricker du o i e miljö med or frå 00-le Mlmö Oper Nöjeeer Slhue Irym i Mlmö d ml lkhu frå 904. Id e judde möepl med moder fcilieer och uik flexibl lokler är Cerlioe Sdiomä/EuropporeKoreceer E komple kofere- och mäläi Plldium Swedbk Sdio E oppmoder fobolldio med umärk urymme för kofereer, mäor och koerer Tople Turi Toro Meei Beläe hö upp på :e och 4:e våie i fik Turi Toro. Perfek för ll frå ipirerde emirier ill orl kudeve.. World Trde Ceer, Jum Beläe i Vär Hme, erbjuder moder och välurude koferelokler med ll kriervice i form v recepioer, reurer och buiker. Koferelokler är fördelde på vå byder World Trde Ceer Hmpl / World Trde Ceer Tekikporle Umir Hu Övere Reur & Kofere World Trde Ceer, Skepp

10 Glklr Reur & Eve MALMÖ STADSKARTA mlmö Turi Toro Meei World Trde Ceer Kockum Friid Koer- och koreläi Mlmö Mueer Slhue Mlmö Börhu Sk Gerud Kofere Hipp fevåi Kompihue MALMÖ STADSKARTA Plldium Fridhembor kofere Cio Comopol Mlmö Kocerhu Övere Reur och kofere Mlmö Oper Amirle Umir hu Chokldfbrike/Bryhue Tople Mlmö Kofereceer Swedbk Sdio Blik Hlle Sdiomä/Europpore Koreceer Jäerro reurer 8 Mlmömä Mlmö Are 9

11 Mlmö. de ekl väe. lmö Coveio Bureu är Mlmö d officiell urioriio med uppdr mrkdför Mlmö om e rkiv möedeiio.vi er kodfri rådivi och öd ill före och oriioer om vill rrer möe i de. Deuom fuerr vi om koordior mell di om möeplerre och körer i Mlmö. Vi er verklie frm mo e möe! vi hjälper di med Formell bud Ipekio- och viireor Förl på olik ocil prorm eller kivieer Brochyrer och mrkd - förimeril Mlmö Coveio Bureu & Deiiomverk Mlmö AB Lu 84 SE- 9 Mlmö Tel , Fx Emil:

Bygd i utveckling. Lokala utmaningar och regionalt samspel Studiehäfte

Bygd i utveckling. Lokala utmaningar och regionalt samspel Studiehäfte Bygd i utveckling Lokala utmaningar och regionalt samspel Studiehäfte Bygd i ut veck ling Lo ka la ut ma ning ar och regionalt samspel Stu di e häf te Vid e op ro gram met Bygd i ut veck ling vill in spi

Läs mer

Softhouse på 5 Minuter

Softhouse på 5 Minuter Sofous å 5 Miur Välkomm ill kom oc ggr m Sofous är v Skdivis ldd kosulförg iom L Sofr Dvlom. Vi växr u å flr orr md måg gml oc g klir, oc l dl y. Idg r Sofous 100 sälld å fyr olik koor. Sd sr 1996 r vi

Läs mer

b e ts fö rtje n s t på fre m m a n d e ort. D e n a rb e ts s ty rk a, som ic k e på de tta sätt e rh ö lle s, borde sedan fy lla s frå n arm éen,

b e ts fö rtje n s t på fre m m a n d e ort. D e n a rb e ts s ty rk a, som ic k e på de tta sätt e rh ö lle s, borde sedan fy lla s frå n arm éen, b e ts fö rtje n s t på fre m m a n d e ort. D e n a rb e ts s ty rk a, som ic k e på de tta sätt e rh ö lle s, borde sedan fy lla s frå n arm éen, och inan borde is y n n e rh e t a n vänd a s o ld a

Läs mer

E-handeln ökar i Vansbro, batteriladdare.com senast ut!

E-handeln ökar i Vansbro, batteriladdare.com senast ut! Lokl klpptips! t om u skös d r e v o Här s, tillsmm e! tt e t t och k g i m med E skö säg k du köp på Nås Möbeloutlet. De på bilde fis i olik bredder, heter Sv och är e cotietlsäg. Pris frå 7 995: och

Läs mer

NORRTEUE TIDNING 2J NOVEMBER 2012 Skolan är en knepig fråga Funderar lite liver skolsituationen i kommunen, en knepig grej tyckerjag. Jag tycker det är jätteroligt att Norrtälje har klättrat 28 platser

Läs mer

Svan käl la våt mark spark

Svan käl la våt mark spark Svan käl la våt mark spark Bevarande av biologisk mångfald Återställande av landskapsbild Främjande av friluftslivet Rening av dagvatten Bio lo gisk mångfald inom sta dens gränser Be grep pet våtmarkspark

Läs mer

K T H s P E R S O N A LT I D N I N G NR 2 / 0 5

K T H s P E R S O N A LT I D N I N G NR 2 / 0 5 Återinför snuvakuten L å n g t i d s s j u ka skulle gynnas om fö re t a g s- h ä l s ovå rden fick behandla va n l i ga snuvo r. Då skulle bako m l i ggande fa k to rer ka n s ke u p p t ä c ka s, menar

Läs mer

Han s.kall Romma igen.

Han s.kall Romma igen. N:r lo. ÅRG 30. 5 DECEMBER 1925. I-'l\r:N.-PHI~ 2: 25. r RBDAKTÖR: NATE. HÖGltlAN. Han s.kall Romma igen. lian skall komma igen, samme Jesus, som for Till en tid ur vår åsvn, och sel Han skall komma i

Läs mer

Pilgrimsfärd. en musikör Text och musik: Lasse Dahlberg fritt efter Geoffrey Chausers Canterbury Tales i svensk översättning av Britt G Hallqvist

Pilgrimsfärd. en musikör Text och musik: Lasse Dahlberg fritt efter Geoffrey Chausers Canterbury Tales i svensk översättning av Britt G Hallqvist Pilgrimsfärd en musikör ext musik: Lasse ahlberg fritt efter eoffrey Chausers Canterbury ales i svensk översättning av ritt Hallqvist Kör kluster ndas in alla tar sin ton så att det blir ett kluster av

Läs mer

Vi betygsätter årets skatteprogram

Vi betygsätter årets skatteprogram Vi beygsäer åres skaeprogram Tycker du a de är svår a deklarera? Då ka du få hjälp. Här graskar och beygsäer Privaa Affärer markades samliga skaeprogram. För de flesa sveskar är deklaraioe umera e lä mach.

Läs mer

Begagnat - ett vinnande koncept för hela branschen. Nordisk. Pia vet hur man bygger sitt personliga varumärke

Begagnat - ett vinnande koncept för hela branschen. Nordisk. Pia vet hur man bygger sitt personliga varumärke Norisk Nr 5 2013 oric cr rcyclig Pi vt hur m byggr sitt prsolig vrumärk Bggt - tt vi kocpt för hl brsch Kommur positiv till SBR Här blir skrotbilr till y råvr Åls hr årts bäst TV-rklm Svrigs Bilåtrvirs

Läs mer

\ANE[SEil G@RGT PRATF

\ANE[SEil G@RGT PRATF \ANE[SEil G@RGT PRATF,r-Vt u0u 4-1975 I{EI,SII CORGI PR^T (''CP) UTGES AV CORGISÄITSKAPET I SVERICE, Redaktör! Yvonnc Svenssol sopranbräed 52 o ååiå3,1;1"""" lilcpis ailregs: 6e ovae. Corglsäll6kaPetG

Läs mer

Åkerbobladet. Soffa med fyra pers olika aktiviteter...

Åkerbobladet. Soffa med fyra pers olika aktiviteter... Åkerbobladet Östra inköping med omnejd ÅKRBO samt Björsäter, Grebo, Hackefors, Hjulsbro, Kimstad och orsholm r 1 2014 26 januari 22 februari Årg 13. Upplaga 14.200 tationshuset, ellbovägen 3, 585 64 inghem

Läs mer

Beredskapsavtal. Fastigo Fastighets, Sif, Ledarna, CF, Sv Arkitekter, SKTF. Giltigt från 1990-01-01

Beredskapsavtal. Fastigo Fastighets, Sif, Ledarna, CF, Sv Arkitekter, SKTF. Giltigt från 1990-01-01 Beredskapsavtal Fastigo Fastighets, Sif, Ledarna, CF, Sv Arkitekter, SKTF Giltigt från 1990-01-01 Förhandlingsprotokoll Mån da gen den 1 juni 1987 med ändringar onsdagen den 24 juli 1996 Par ter Fastigo,

Läs mer

aktiv Kultur & Fritid PROGRAMFÖRKLARING En rik fritid åt alla VÅRA ARRANGEMANG Vad K&F gör under ett helår DINA MÖJLIGHETER Ta tag i ditt projekt

aktiv Kultur & Fritid PROGRAMFÖRKLARING En rik fritid åt alla VÅRA ARRANGEMANG Vad K&F gör under ett helår DINA MÖJLIGHETER Ta tag i ditt projekt PROGRAMFÖRKLARING En rik friid å alla VÅRA ARRANGEMANG Vad K&F gör under e helår DINA MÖJLIGHETER Ta ag i di projek LOPPAN & ANDERS vå glada kulurarbeare på Friidsfesivalen akiv Kulur & Friid Espen Jensen

Läs mer

Gångplan för Stockholm - svar på remiss från Stockholms stad

Gångplan för Stockholm - svar på remiss från Stockholms stad KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2015-01-14 KS-2014/1554.319 1 (2) HANDLÄGGARE Joel Edding 08-535 313 91 Joel.Edding@huddinge.se Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott

Läs mer

Rikard Bender. Bakom rubrikerna. Badhuset. Fåfängan. Utflyktsmål NYKÖPING, ATT LEVA OCH BO I MÖJLIGHETERNAS STAD. NYKJuni 2014 www.nyk.

Rikard Bender. Bakom rubrikerna. Badhuset. Fåfängan. Utflyktsmål NYKÖPING, ATT LEVA OCH BO I MÖJLIGHETERNAS STAD. NYKJuni 2014 www.nyk. NYKÖPING, ATT LEVA OCH BO I MÖJLIGHETERNAS STAD NYKJuni 2014 www.nyk.nu Badhuset Klart senhösten 2015 sid 10-11 Fåfängan Kultur- och trädgårdscafé sid 14-15 Bakom rubrikerna Rikard Bender sid 6-8 Utflyktsmål

Läs mer

Var är tvålen. o dk sj jz kkk. um ba - um. um um um um 2 4 j. stan - na upp ett tag och grub - bla, är det nå n som sett min tvål?

Var är tvålen. o dk sj jz kkk. um ba - um. um um um um 2 4 j. stan - na upp ett tag och grub - bla, är det nå n som sett min tvål? är våle Pver Rel rr. Erc Srby Spr Al1 Al 2 Ter Bss 1 Bss 2 Spr f f D G =80 Al f f D 1 Al f f D 2 Ter f f D l M Bss 1 jz d sj jz u b - u u - j u b - u u j s j jz u b - u u s j jz f f f N s v-drr ge- l-ve

Läs mer

Racing News. tirsdag 14. april 2015. spillelister og tips. V86-Jackpot, V64 fra Jägersro og skandinavisk i Billund! nr. 29 2015.

Racing News. tirsdag 14. april 2015. spillelister og tips. V86-Jackpot, V64 fra Jägersro og skandinavisk i Billund! nr. 29 2015. Spændende midtuge V86-Jackpot, V64 fra Jägersro og skandinavisk i Billund! Racing News nr. 29 2015 tirsdag 14. april 2015 spillelister og tips tirsdag 14. april onsdag 15. april torsdag 16. april lørdag

Läs mer

Förslag till strategier för. Den flerkärniga miljonstaden. Skåne. Strukturbild för Skåne

Förslag till strategier för. Den flerkärniga miljonstaden. Skåne. Strukturbild för Skåne Föl ill i fö D fli ilj S Suubil fö S Föl ill i fö D fli ilj S. Suubil fö S Pjvi: T A, Avli fö il uvli, Ri S. Tx: T A, M Åb, I Sll, J Hll, Vi Sövi, Ti Uz-F, Avli fö il uvli, Ri S Lyu: Di Rlby AB Illui:

Läs mer

Röstånga Camping & Bad Blinkarpsvägen 3 268 68 Röstånga Tel. +46-(0)435-910 64 nystrand@msn.com www.rostangacamping.se

Röstånga Camping & Bad Blinkarpsvägen 3 268 68 Röstånga Tel. +46-(0)435-910 64 nystrand@msn.com www.rostangacamping.se Röståga Campig & Bad Blikarpsve Röståga Tel. +-(0)-0 ystrad@ms.com www.rostagacampig.se Varmt välkomme till Röståga Campig & Bad! Aktiviteter! Vi har aktivitetsledare alla vardagar uder juli måad. Alla

Läs mer

SUfr'UDAil'.BN Nr. 1991

SUfr'UDAil'.BN Nr. 1991 SUfr'UDAil'.BN Nr. 1991 iretug 24 '.:i llu rullai det pe not div. 2 -^ai4er vj.r or'lit. Lars Ji;::,rj:,n Ur innehauet, Sidan 2 ledaren. lj9- : tv3 &edlen[ar. Sjdan 4 Kz Fs nya frpd, :11"" 9^".1 Fente

Läs mer

NYTT MEDLEMSBLAD FÖR FÖRENINGEN NORDISKA PAPPERSHISTORIKER. Redaktionens adress: Ing. Erik Witting, Torngatan 64, S-54200 MARIESTAD VANNMERKER

NYTT MEDLEMSBLAD FÖR FÖRENINGEN NORDISKA PAPPERSHISTORIKER. Redaktionens adress: Ing. Erik Witting, Torngatan 64, S-54200 MARIESTAD VANNMERKER NYTT MEDLEMSBLAD FÖR FÖRENINGEN NORDISKA PAPPERSHISTORIKER ~ lrg. 2 1974, December Nr 4 Redaktionens adress: Ing. Erik Witting, Torngatan 64, S-54200 MARIESTAD P A P I R o G N O R S K E 1 3 7 VANNMERKER

Läs mer

TILLSTÅND. Vattenkvalitet (Klubben) Måttligt höga fosfor- och kvä vehalter.

TILLSTÅND. Vattenkvalitet (Klubben) Måttligt höga fosfor- och kvä vehalter. Östra Mälaren Mälaren är en av Sveriges största sjö ar, 1000 km 2 och har ett till rin nings om rå de på drygt 20 000 km 2. Tillrinningsområdet omfattar delar av Västmanland, södra Dalarna, Uppland och

Läs mer

MIL/B IB L:s ÄMNESOMRÄ DEN

MIL/B IB L:s ÄMNESOMRÄ DEN I KR IGSVETE NSKAP MIL/B IB L:s ÄMNESOMRÄ DEN I I. II I. MIL ITÄRHISTORIA HIST ORIA r IV. GE OGRAF I V. STAT SKUNS KAP VI POLITISK A STRÖSKRIFTE R VII. ~la T EMAT IK, OPER~1 10 NSANA LYS VII I. NATURV

Läs mer

aoo Sver.ige och Norge.

aoo Sver.ige och Norge. , aoo Sver.ige och Norge. j Intet fall anvilldas ntom Norges gränsar. Konungen äger räu att förklara krig, efter illljemlande af norska regeriugens betån. kande samt efter afhörande af sitt norska och

Läs mer

KOMMUNIKATIONER Nationella mål Kommunala mål Riksintresse och restriktioner Inledning KollektivtraÞk Strategi/riktlinjer kollektivtraþk

KOMMUNIKATIONER Nationella mål Kommunala mål Riksintresse och restriktioner Inledning KollektivtraÞk Strategi/riktlinjer kollektivtraþk KOMMUNIKATIONER KOMMUNIKATIONER Nationella mål Kommunala mål Riksintresse och restriktioner Inledning KollektivtraÞk Strategi/riktlinjer kollektivtraþk BiltraÞk Strategi/riktlinjer biltraþk Gång- och cykelvägar

Läs mer

Uppfoljningsundersökning

Uppfoljningsundersökning S D A Utredningsbyrån BÖNDERNA MPJ DALEN Kibaha Farmers Training Centre Tanzanias Kustregion 965 68 974 4 URåsultatvärdering 7 HUVUDUNDEESÖKNNG Basundersökning Uppfoljningsundersökning DJUPUNDEESÖKNNG

Läs mer

MOTORFÖRARNAS HELNYKTERHETSFÖRBUND

MOTORFÖRARNAS HELNYKTERHETSFÖRBUND Ratta Ren REGION BERGSLAGEN 2/15 Foto: Mari Haglund Mopedkurserna är igång i Lysvik Folknykterhetens Dag 14 maj Trafiknykterhetens Dag 6 maj Sommaren 2015 i Bergslagen Cecilia från Älvdalen är Årets Trafikhjälte

Läs mer

Resultat utan lärande? - erfarenheter från tre decennier av resultatstyrning

Resultat utan lärande? - erfarenheter från tre decennier av resultatstyrning Resultat utan lärande? - erfarenheter från tre decennier av resultatstyrning Bengt Jacobsson Tel 08 16 14 44 E-post bengt.jacobsson@score.su.se Göran Sundström Tel 08 674 74 05 E-post goran.sundstrom@score.su.se

Läs mer