Uppdaterat program. Elmia FUTURE TRANSPORT oktober. Konferensprogram. Seminarier under Elmia Nordic Rail och Elmia Future Transport

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Uppdaterat program. Elmia FUTURE TRANSPORT. 8 10 oktober. Konferensprogram. Seminarier under Elmia Nordic Rail och Elmia Future Transport"

Transkript

1 Uppdaterat program Elmia FUTURE TRANSPORT 8 10 oktober 2013 Konferensprogram Seminarier under Elmia Nordic Rail och Elmia Future Transport

2 Gris C50 / M40 / J35 / N10 Orange M53 / 100 Programrådet för Elmia Nordic Rail och Elmia Future Transport består av: Stefan Aldborg, Bombardier Transportation Sweden AB Jan-Olof Björklund, Swedish Rail Industry Group, SWERIG Guy Ehrling, Näringslivets Transportråd för transportköpare Louise Hopkinson, TÜV SÜD Danmark ApS Jan Erik Kregnes, Jernbaneverket Tage Larsson, Trafikverket Michelle Marcher Lidén, Alstom Transport AB Jörgen Nyström, Elmia AB Mikael Prenler, Forum för Nordiskt Järnvägssamarbete, NJS Ulrica Widegren, Elmia AB Christel Wiman, Tågoperatörerna Guldsponsor: Bronssponsor: Mediapartner: Mediasponsor: 2

3 nytt Upplägg på Konferensen och ministern är på plats! InneHÅll! Det är med stor stolthet som vi nu presenterar konferensprogrammet inför Elmia Nordic Rail och Elmia Future Transport 2013 den stora mötesplatsen för dig som är involverad i järnvägen och framtidens transporter. Vi i programrådet har i drygt ett år jobbat med att skapa ett så intressant och aktuellt konferensprogram som möjligt och vi tycker att vi har lyckats riktigt bra. De ämnen som presenteras har både bredd och djup och samlar stora delar av branschens expertis. Extra stolta är vi förstås över att ha Sveriges infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd på plats (läs mer i Nyckelseminarium 1). I år har vi förändrat konferensens upplägg. I stället för ett huvudseminarium lyfter vi fram tre aktuella ämnen i var sitt nyckelseminarium, ett varje konferensdag. Vi har också komprimerat antalet fackseminarier. Dessa noga utvalda ämnen samlas i olika teman för att ge ett ett djup inom respektive område och med infallsvinklar från fl er talare. På så sätt hoppas vi att du som deltagare ska få ut ännu mer av vår konferens. Bläddra och läs igenom vårt program. Vi är övertygade om att det fi nns ämnen som ökar din kunskap om dagens och framtidens infrastruktur och transporter. Välkommen till Elmia den 8 10 oktober! Översikt seminarier tisdag... 4 Översikt seminarier onsdag... 6 Översikt seminarier torsdag... 8 Nyckelseminarier Future Transport Award Fackseminarier Utställar- och Functional Food-seminarier Gala dinner Matchmaking Bra att veta Mikael Prenler Ordförande i programrådet för Elmia Nordic Rail och Elmia Future Transport 3

4 FACKSEMINARIER TISDAG 8 OKTOBER trafikinformation HUr svårt Kan Det VÁ? fs1: fs2: fs3: Bytespunkter ställer extra höga krav på vår gemensamma performance! Öppna data skapar möjlighet till kreativt tänkande Smarta tjänster ger bättre trafikinformation tillgänglighet, service och UnDerHÅll fs4: fs5: fs6: Ett underhåll kopplat till fordons leveransen eller operatören? Från ett leverantörsperspektiv Ett underhåll kopplat till fordonsleveransen eller operatören? Från ett upphandlarperspektiv DEPÅN En nyckelfunktion för tillgängligheten, kostnader och kvaliteten i trafiksystemet finansiering fs7: fs8: fs9: Finansiering av infrastruktur förr och nu Fulla tåg med tomma händer Den danske model Hur finansierar vi bäst ett infrastrukturprojekt nyckel- SeMinariUM ns1. framtidens InfrastrUKtUr I norden Ny nationell plan i Sverige Catharina Elmsäter-Svärd, Torbjörn Suneson, Per Bondemark Ny samferdselplan i Norge Representant för Samferdselsdepartementet, Elisabeth Enger, Erling Sæther Fremtidens Jernbane i Danmark Michael Svane, Jesper Hansen UppHanDlIng, avtalsformer och affärsutveckling fs10: Innovativa kvalitetsupphandlingar - teori och praktik fs11: Hur kan vi utveckla kvaliteten i upphandling? fs12: Principer för effektivare upphandling och leverans av fordon Fordonsupphandling med fokus på låga kostnader för de resande InfÖranDe av ertms I norden fs13: Hur ser europaperspektivet ut på införandet av ERTMS? What are the plans for the introduction in Denmark? fs14: Hur ser införandeplanerna i Norge respektive Sverige ut? fs15: Hur påverkas operatörerna av ERTMS på kort och lång sikt? Paneldebatt godsstrategi 1 fs16: Goods corridors in EU Godskorridorer ur svenskt perspektiv fs17: Godsstrategi i Norden fs18: EU:s svaveldirektiv och effekter för rederinäringen 4

5 UTSTÄLLARSEMINARIER TISDAG 8 OKTOBER US1 Hållbar utveckling inom järnvägsprojekt Länken mot verkligheten US4 Baltic-Link Den nya intermodala transport - korridoren mellan Skandinavien och Centraloch Sydeuropa US7 En gemensam Nordisk marknad för järnvägsentreprenader bakgrund US2 Electromagnetic interference from different AC railway feeding systems US5 Energy Effectiv Rail Vehicles US8 En gemensam Nordisk marknad för järnvägsentreprenader diskussion US3 Stegvis utveckling av södra Stambanan US6 Sveriges bästa logistiklägen US9 Outstanding propulsion and control system integration creates superior train reliability FUnCTional Food ff0: På gamla spår mot framtiden hur löser vi järnvägstransporterna? ff1: Innovativa lösningar för framtidens järnväg en överblick US10 Ny byggteknik ger billigare höghastighetsbanor än konventionella banor US13 Vinter- och driftsäkra spårväxlar US16 Hur bygger vi om tillräckligt antal fordon för att klara ERTMS utrullning i Sverige? US11 Höghastighetsjärnväg Oslo Göteborg Köpenhamn/Stockholm 2025 US14 Hur blir framtidens tågtrafik om resenären får välja Hur blir framtidens godstrafik om transportköparen och transportören får välja US17 Increased Availability via Intelligent Asset Supervision US12 Simulation used for training, validation, design and optimization US15 Effektive risikoanalyser / Effective and efficient Risk analysis US18 Innovative solutions of the tramcars and new technology for the locomotive

6 FACKSEMINARIER ONSDAG 9 OKTOBER godsstrategi 2 fs19: Hur väl stämmer myndigheternas kalkyler med industrins verklighet? fs20: Effektiv logistik nyckeln till en framgångsrik tillväxt fs21: Den framtida malmtrafiken från Bergslagen planer, förutsättningar och transportbehov ekonomiska, JUrIDIsKa och tekniska förutsättningar för ertms fs22: Transportstyrelsens införande av ERTMS Förutsättningar för operatörer i form av finansiering och tillgång till fungerande teknik fs23: Effekter för näringslivet och operatören fs24: Hur påverkas trafiken över Öresund? InnoVatIoner forskning fs25: Forum för innovation inom transportsektorn Trafikverkets forskningsstrategi fs26: Ekostaden Hur kan vi planera staden för att fler ska resa miljövänligt? fs27: Miljövänliga tekniker baserat på erfarenheter från Gröna Tåget nyckel- SeMinariUM ns 2. marknadsöppning så In I norden och eu The Fourth Railway Package Keir Fitch Den svenska järnvägens avreglering i ett EU-perspektiv Gunnar Alexandersson Kollektivtrafiklagen och konkurrensen Staffan Hultén framtidens InfrastrUKtUr fs28: Näringslivet, transporterna och infrastrukturen Infrastruktur og dens betydning for vækst og mobilitet i samfundet fs29: Infrastrukturprojekt i Sverige Infrastrukturprosjekt i Norge fs30: Elektrificeringsprogrammet i Danmark Fremtidige infrastruktur i Danmark tunnlar och broar fs31: Nyttan med BIM inom infrastruktur i praktiken fs32: Komplicerede bro og tunnel projekt fs33: Follobanens tunnel ttp-projektet/ future transport award fs34: TTP-projektet Tillgänglighet Tillväxt Planering fs35: Framtidens Götaland en bandregion för tillväxt och utveckling fs36: Future Transport Award gala dinner 6

7 UTSTÄLLARSEMINARIER ONSDAG 9 OKTOBER US19 Ballastfria spår i det svenska järnvägsnätet US22 Effektivt fordonsunderhåll US25 Trackbed Evaluation: Optimising Maintenance and Renewals US20 Med tågplan 2014 börjar framtiden US23 Spara tid och pengar Anmält Organ US26 Kompetensförsörjningen inför utmaningen av ERTMS införande i Sverige US21 Vinter- och driftsäkra spårväxlar US24 Tekniska specifikationer för driftsinteroperabilitet i järnvägssystemet US27 Koll på byggbarheten med BIM FUnCTional Food ff3: Erfarenheter av ETCS-ombordinstallationer i fordon ff4: Fordonsdatasystemet FORDs framtid ff5: Hållbar stadsutveckling Vilka är de stora trenderna och vad händer med transporterna när IKT slår igenom på bred front? Teknikkonsulternas ansvar och möjligheter inom hållbar samhällsbyggnad. Hur bidrar vi idag och hur ser rollen som teknikkonsult ut framöver? US28 Del 1 av 2 Tema Den optimala knutpunkten, hur ser den ut? US31 En spårvagn för de nordiska städerna US34 Optimized track and switch grinding without possession time / Optimerad rälsslipning i spår och växlar utan driftstopp US29 Del 2 av 2 Tema Den optimala knutpunkten, hur ser den ut? Paneldebatt US32 MIRF (Mobile Intelligent Routing Framework) US35 How do our future trams better meet the needs of passengers? US30 Truly Uninterupted Train-to-Ground Communication US33 ERTMS nu och i framtiden US36 The TRAXX locomotives, experiences and future development

8 FACKSEMINARIER TORSDAG 10 OKTOBER stadsutveckling CItYlogIstIK fs37: Att skapa attraktiva stadsmiljöer Att planera och genomföra stora framtidsprojekt Spårvagnar i Skåne fs38: Citylogistik En möjlighet för staden Peak car och urbanisering om effektiv ytanvändning i staden fs39: Udvidelsen af metrocityringen til Nordhavn Bybane i Bergen som «drivkraft» for integrasjon av areal- og transportpolitikken effekterna av fehmarn bält fs40: Femern Bælt forbindelsens betydning for trafik, kapacitet, miljø og disses udfordringer samt håndtering af samme fs41: Öresundstågtrafikken effekterna av Fehmarn Bält fs42: Effekterna av Fehmarn-Bält för södra Sverige safety and security fs43: Train Passenger Safety fs44: Active and passive safety for LRV fs45: From forensics to real-time surveillance nyckel- SeMinariUM ns 3. från tågkaos till tågordning och en robust JärnVäg Trafikanalys Från tågkaos till tågordning Fredrik Lindberg Tågkaos myte eller virkelighed? Alex Landex Sårbarhet i korridoren Sverige-Danmark-Kontinenten Mats Erkén Sårbarhet i godstransportsystemet Mats Nyblom Sårbarhet i persontrafiksystemet Jonas Skovgaard Paneldebatt 8

9 UTSTÄLLARSEMINARIER TORSDAG 10 OKTOBER US37 Datafångst från mark och luft för besiktning, planering, projektering och visualisering US40 Förändrade regler och skärpta utbildningskrav för en förbättrad säkerhetskultur US43 Hur skapar Trafikverket ökad produktivitet och innovationskraft i anläggningsbranschen? Sveriges största beställare visar hur arbetet fortskrider US38 Cerified Railways Computer US41 Mät verkligheten sänk kostnaderna öka säkerheten US44 Ensuring ERTMS development in the Nordic countries US39 Utveckling och formell verifiering små steg och ofta US42 State-of-the-art ultrasonic inspection systems for wheel set components and rails US45 Alternativ till kopparkabel för drift- och skyddsjordning

10 NYCKELSEMINARIUM 1 TiSdag 8 oktober framtidens InfrastrUKtUr I norden De nordiska länderna satsar hårt på att förbättra sina tran sportsystem och därmed stärka sin konkurrenskraft och förutsättningar för tillväxt. I Danmark har regering och opposition enats om stora framtida infrastrukturprojekt. I Norge och Sverige har regeringarna i sina förslag till transportplaner kraftigt ökat sina investeringar jämfört med tidigare. Samtidigt finns många frågor för framtiden. Hur samordnar vi satsningarna så att framkomligheten inte hindras av nationsgränser? Hur kan Norden öppnas upp mot kontinenten? Räcker investeringarna på ökat underhåll för att möta morgondagens behov av fungerande transporter för resenärer och gods? Ännu finns inga beslut tagna om höghastighetståg i vare sig Danmark, Norge och Sverige kommer vi någonsin att få se det? ny nationell plan I sverige Catharina Elmsäter-Svärd, infrastrukturminister, Näringsdepartementet Torbjörn Suneson, chef för samhälle, Trafikverket Per Bondemark, vice vd SSAB EMEA och ordförande i Näringslivets Transportråd ny samferdselplan I norge Representant för Samferdseldepartementet Elisabeth Enger, jernbanedirektør Jernbaneverket Erling Sæther, administrerende direktør Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) Logistikk og Transport fremtidens Jernbane I DanmarK Michael Svane, branchedirektør, Dansk Industri Transport Jesper Hansen, administrerende direktør, Banedanmark Moderator: Anders Karlsson, TRAFIKFORUM / Transport Logistik idag Catharina Elmsäter-Svärd Torbjörn Suneson Foto: Hilde Lilljord Per Bondemark Elisabeth Enger Erling Sæther Michael Svane Jesper Hansen Anders Karlsson 10

11 NYCKELSEMINARIUM 2 onsdag 9 oktober marknadsöppning så In I norden och eu I Sverige är järnvägstrafiken helt öppen för konkurrens. Övriga nordiska länder har inte gått lika långt i sin avreglering, särskilt inte när det gäller persontrafiken. Nu står både Danmark och Finland inför en högre grad av marknadsöppning av spårtrafiken. Enligt EU kommissionens förslag till EU:s fjärde järnvägspaket ska nämligen alla nationella persontrafikmarknader vara konkurrensutsatta innan Kommissionen vill också ha en fullständig separering mellan infrastrukturhållare och operatörer som huvudprincip. Det finns starka strömningar i motsatt riktning. Bland annat har Frankrike planer på att integrera infrastrukturhållaren och den statliga tågoperatören SNCF. Hur ser framtiden för järnvägsmarknaden ut? Hur gör man ett system med många operatörer så smidigt som möjligt, till exempel när det gäller godkännande av fordon? the fourth railway package Keir Fitch, DG Move, Cabinet of Vice President Siim Kallas, European Commissioner for Transport Den svenska JärnVägens avreglering I ett eu-perspektiv Av- och omregleringsprocessen av den svenska järnvägen har nu pågått i 25 år. På senare år har fokus legat på att göra hela nätet öppet för konkurrens, med full effekt från slutet av Det har också genomförts organisatoriska förändringar som till exempel bildandet av Trafikverket. Vidare har ett flertal förändringar i regelverket föranletts av EU:s direktiv och förordningar. I detta föredrag ges en historisk översikt och nulägesbeskrivning med potentiella förbättringsområden, baserat på en pågående statlig utredning om järnvägens organisation. Gunnar Alexandersson, ekonomie doktor och särskild utredare, Utredningen om järnvägens organisation KolleKtIVtrafIKlagen och KonKUrrensen Den kommersiella trafiken är både en vinnare och en förlorare i den nya kollektivtrafiklagen. Den största vinsten är att de får köra kommersiell inomregional trafik. Den största förlusten är att regionerna får bedriva regionsöverskridande trafik. Denna trafik har slagit ut den kommersiella tågtrafiken utmed västkustbanan. Det stora dilemmat för de kommersiella järnvägsföretagen är att de både konkurrerar med och utför subventionerad trafik. På till exempel sträckan Stockholm Uppsala konkurrerar SJ med sig självt när företaget både kör subventionerad pendeltågstrafik och kommersiell tågtrafik. Staffan Hultén, docent, Handelshögskolan i Stockholm Moderator: Anders Karlsson, TRAFIKFORUM / Transport Logistik idag Keir Fitch Gunnar Alexandersson Staffan Hultén Anders Karlsson 11

12 NYCKELSEMINARIUM 3 TorSdag 10 oktober från tågkaos till tågordning och en robust JärnVäg När tågen inte kommer fram i tid får det stora konsekvenser. Människor kan inte pussla ihop sin vardag och företagens leveranskedjor bryts och varorna når inte fram till kunderna just in time. Mediebilden av det svenska tågsystemet presenteras ofta som ett ständigt pågående tågkaos. Samtidigt visar Trafikverkets statistik att punktligheten blir allt bättre och 97 procent av alla persontåg, och 83 procent av alla godståg, hade en maximal försening på 15 minuter under fjolåret. Hur illa ställt är det egentligen med den svenska järnvägen? Är det så dåligt som rubrikerna säger? Och framför allt när kommer järnvägen att uppfattas som lika till förlitlig som vägtransporterna? trafikanalys från tågkaos till tågordning Är det så kallade tågkaoset ett reellt problem eller en mediekonstruktion? Myndigheten Trafikanalys förser beslutsfattare med relevant kunskapsunderlag; utgångspunkten är det transportpolitiska målet om en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning. Trafikanalys inleder detta nyckelseminarium med att ge en bild av tågförseningarnas omfattning i olika delar av Sverige. Fredrik Lindberg, statistiker, Trafikanalys tågkaos myte eller VIrKelIgHeD? Signalfejl, køreledningsfejl, en efterladt taske på en station, kortslutninger, manglende lokoførere og så videre. En enkelt fejl i et stort system og alt falder fra hinanden? Hvordan kan en enkelt fejl afspejle sig i hele landet? Pendlerne betaler med tid og samfundet med penge, när trafikken står stille. Er problemerne virkelig så store, eller er der andre ting som spiller ind? Der regnes i samfundsomkostninger, i tid, og i faldende passagertal, men er det den faktuelle virkelighed og hvad er det man gør for at imødegå problemerne. Alex Landex, lektor, Danmarks Tekniske Universitet, DTU Transport sårbarhet I KorrIDoren sverige DanmarK KontInenten Så drabbades viktiga delar av svenskt näringsliv av en tågurspårning i Danmark. Mats Erkén, vd, ScandFibre Logistics AB sårbarhet I godstransportsystemet Mats Nyblom, vd, Hector Rail sårbarhet I persontrafiksystemet Jonas Skovgaard, chef SJ Trafikledning, SJ AB paneldebatt Avslutande diskussion med föreläsarna och Morgan Rehn, enhetschef Trafikverket. Fredrik Lindberg Foto: Peter Nørby Alex Landex Mats Erkén Mats Nyblom Jonas Skovgaard Ingemar Lundin Moderator: Ingemar Lundin, seniorkonsult, Ilunakonsult 12

13 FUTURE TRANSPORT AWARD Onsdagen den 9 oktober, kl presenteras finalisterna i Future Tran sport Award Finalisterna finns på plats och berättar om effektiva, miljöriktiga och ekonomiskt fördelaktiga trafikslagsöverskridande transportlösningar för person resor och godstransporter. Future Transport Award delas ut i två kategorier: Public Tran sport och Intermodal Goods och arran geras gemensamt av branschtidningarna RESFORUM, TRAFIKFORUM och Transport & Logistik idag. Det handlar inte bara om att leverera ett resultat på sista raden, utan mer om långsiktighet och en inneboende innovationskraft och vilja! Future Transport Award är resultatet av chefredaktör Anders Karlssons och Elmia Nordic Rail och Elmia Future Transports projektledare Jörgen Nyströms vilja av att visa på branschens kraft och vilja att förbättra sig. Idéer som blir till verklighet och beprövade lösningar som med enkla medel kan möta fram tidens behov. Juryn bedömer de nominerade med hänsyn tagen till miljö anpassning, ekonomisk hållbarhet och kvalitet. Kriterier för de båda kategorierna: Future Transport Awards Public Transport Strävan från beslutsfattares och branschens håll att öka antalet kollektiva resor uppnås inte genom en enskild idé eller ett specifikt trafikslag. En helhetssyn gällande tillgänglighet, flexibilitet och varje trafikslags unika möjligheter måste få råda. Detta kombinerat med hänsyn tagen till lönsamhet, kvalitet och miljö är basen i kriterierna för kategorin Public Transport i Future Transport Awards. Future Transport Awards Intermodal Goods I en bransch som minst sagt ligger under prispress, är det än mer viktigt att hitta rätt transportslag för rätt produkt. Transportföretag och varuägare tvingas mer och mer inse att Rätt inte alltid är ETT. Intermodala transporter är också en viktig del av lösningen gällande transportindustrins miljöpåverkan. Företag eller organisationer som aktivt arbetar med att införa ett intermodalt tankesätt i sina transporter kan nomineras till kategorin Intermodal Goods i Future Transport Awards. 13

14 trafikinformation HUr svårt Kan Det VÁ? FACKSEMINARIER TiSdag 8 oktober Moderator: Catherine Kotake, Trafi kverket FS1: TiSdag 8 oktober, kl Bytespunkter ställer extra höga krav på vår gemensamma performance! Bytespunkter Information till resenären på resenärens villkor Ann-Sofi Granberg, avdelningschef Trafi kinformation på Trafi kverket, berättar om hur Trafi kverket arbetar aktivt med stationsfrågor. Det handlar om att tillsammans med aktörerna hitta arbetssätt som i slutändan gynnar resenären genom korrekt och tillgänglig trafi kinformation, till exempel nytt automatiskt utropssystem, hur vi arbetar tillsammans med järnvägsföretagen för att kunna erbjuda stöd till resenärer i störda lägen, samt satsningar vad gäller skyltar och annan trafi kinformationsutrustning. Föreläsare: Ann-Sofi Granberg, Trafi kverket Flygbranschens kulturskifte ett gemensamt arbete för att öka trovärdigheten i trafikinformationen Hans Skillborg, A-CDM implementeringsansvarig inom Swedavia, berättar att grunden för bra prognoser och beslut är öppenhet kring det faktiska läget. Det är någonting man tagit fasta på inom fl yget där man arbetar med European Airport CDM, Airport Collaborative Decision Making. Detta är ett gemensamt koncept och förhållningssätt som utgår ifrån att alla inblandade i produktionen måste dela med sig av sin information om det aktuella läget på ett öppet och ärligt sätt. Det är grunden för att kunna hålla tidtabeller och få hela kedjan att fungera, som i sin tur genererar nöjda resenärer. Detta är ett förhållningssätt som också skulle skapa goda förutsättningar för goda leveranser inom järnvägen! Föreläsare: Hans Skillborg, Swedavia FS2: TiSdag 8 oktober, kl Öppna data skapar möjligheter till kreativa tänkande Innovativa trafikinformationstjänster med öppen data Elias Arnestrand, innovationsledare på Samtrafi ken i Sverige, berättar om arbetet med att tillgängliggöra öppna data och API:er till tredjepartsutvecklare genom Trafi klab och innovationstävlingen TravelHack. Föreläsare: Elias Arnestrand, Samtrafi ken Norges arbete med öppna data och trafikinformationstjänster i större städer Arbete med trafi kinformationstjänster och öppna data i Norge. Jarl Eliassen fra Trafi kanten AS i Oslo kommer att berätta om hur deras organisation arbetar med öppna data inom trafi kinformation för att stödja trafi kinformationstjänster i större städer. Det kommer att handla om såväl praktisk erfarenhet av dagligt arbete som utveckling av nya tjänster og samarbete på nasjonalt nivå. Föreläsare: Jarl Eliassen, Trafi kanten AS (et dotterbolag av Ruter As) FS3: TiSdag 8 oktober, kl Smarta tjänster ger bättre trafikinformation Smartare resandeinformation Erik Eng, vinnare av TravelHack 2013, berättar om hur hans frustration lett till bättre och mer relevant information för tågresenärer. Nu när trafi kinformation öppnas upp, anser Erik att det inte längre fi nns någon anledning att generalisera den enskilda resenärens behov. Biljettapp heter tjänsten som ger en personlig och uppdaterad tågbiljett. Föreläsare: Erik Eng, Tjänsteutvecklare, Biljettapp Trafiken.nu ett stöd för resenären i storstadstrafiken Mari-Louise Lundgen, enhetschef för trafi kinformationstjänster på Trafi kverket, kommer att berätta om tjänsten Trafi ken.nu som är ett samarbete mellan regionala aktörer i våra storstadsområden Stockholm, Göteborg och Malmö. Trafi ken. nu är ett exempel på en trafi kslagsövergripande tjänst med målgrupp pendlare i storstadsområden och där även till exempel cykel hanteras. Föreläsare: Mari-Louise Lundgren, Trafi kverket 14

15 tillgänglighet, service och UnDerHÅll finansering FS4: TiSdag 8 oktober, kl Ett underhåll kopplat till fordonsleveransen eller operatören? Från ett leverantörsperspektiv Fördelarna med att koppla underhållet till fordonsleveransen är fl era. Alstom och Bombardier presenterar exempel där underhållet sköts av fordonsleverantören, och visar vilka effekter det ger för upphandlaren och resenärerna. Föreläsare: Per Öster, Alstom Maria Swedin, Bombardier Transportation FS5: TiSdag 8 oktober, kl Ett underhåll kopplat till fordonsleveransen eller operatören? Från ett upphandlarperspektiv Det fi nns olika varianter av hur underhållet av fordon handlas upp. De två vanligaste varianterna är att antingen handlas underhållet upp av operatören eller av den som köper trafi ken. Jönköpings Länstrafi k har valt den senare varianten och har alltså handlat upp tågtrafi ken av DSB Småland och fordonen tillsammans med underhållet av Bombardier. Här presenteras erfarenheterna av denna modell att upphandla underhåll. Föreläsare: Carl-Johan Sjöberg, Jönköpings Länstrafi k FS6: TiSdag 8 oktober, kl DEPÅN En nyckelfunktion för tillgängligheten, kostnader och kvaliteten i trafiksystemet Depåers placering och utformning har en betydande påverkan på kostnader, tillgänglighet och kvaliteten för trafi ksystemen. Nedan ställs några frågor som man bör tänka på för att optimera depån och dess funktioner. Hur ska nya depåer designas och lokaliseras? Hur ska gamla depåer förnyas med hänsyn till nya behov och krav? Hur ska infrastrukturen fungera inom depån? Hur åstadkommer man konkurrensneutrala depåer och avtalsformer? Hur påverkas depån av nya hållbarhets- och framtidskrav? Föreläsare: Susanne Rosjö, Jernhusen AB Teddy Persson, Jernhusen AB FS7: TiSdag 8 oktober, kl Finansiering av infrastruktur förr och nu Väg- och järnvägssystemen har byggts ut under lång tid. Sedan 1800-talet har olika fi nansierings- och organisationsmodeller använts, i Sverige och utomlands. Det fi nns anledning att lära av historien för att möta framtidens utmaningar. Föreläsare: Björn Hasselgren, KTH Royal Institute of Technology FS8: TiSdag 8 oktober, kl Fulla tåg med tomma händer Tågåkeriet i Bergslagen AB, Tågab, är ett av de första av de nya järnvägsföretagen i Sverige. Företagets vd sedan starten för 20 år sedan, Lars Yngström, berättar om de ekonomiska villkoren för en mindre aktör i en kapitalintensiv bransch. Hur det har gått att dra igång med i princip två tomma händer? Hur företaget har skaffat bättre begagnade lok, till exempel gammeldanskar? Hur företaget har överlevt två svåra vintrar och hur det går att köra persontrafi k utan bidrag genom hjärtat av Bergslagen? Föreläsare: Lars Yngström, Tågåkeriet i Bergslagen AB, Tågab Den danske model Den danske model: Staten låner og tilbagebetaler gennem en brugerfi nansieret Femern Bælt, hvilket også er sket med Storebælt og Øresund. Både Øresund og Storebælt kører i dag med overskud. Det nyeste skud på stammen er Togfonden DK, som skal bruge 27,5 milliarder kroner på blandt andet hurtigere og mere miljørigtige elektrifi cerede tog fra en nyoprettet oliefond (øget beskatning af virksomheder, der udvinder olie i Danmark). Med fonden vil regeringen bringe rejsetiden i tog mellem København og Odense, Odense og Aarhus samt Aarhus og Aalborg ned på én time pr. strækning. Samtidig vil alle hovedstrækninger i Danmark blive elektrifi ceret, så hurtigt det er praktisk muligt. Baggrunden for fi nansieringen af megaprojekterne Signalprogrammet, Femern Bælt og det kommende Letbaneprojekt samt fordele og ulemper vil også blive beskrevet. Föreläsare: Alex Landex, Danmarks Tekniske Universitet, DTU Transport FS9: TiSdag 8 oktober, kl Hur finansierar vi bäst ett infrastrukturprojekt? En effektiv riskanalys och en optimal risk- och vinstfördelning mellan huvudman/beställare, operatör, leverantör och fi nansiär är av stor betydelse för att placera riskerna hos den part som effektivast kan hantera dem. DNB Bank presenterar och diskuterar olika modeller för fi nansiering och riskfördelning mellan de olika parterna i ett projekt och trenderna på marknaden just nu. Föreläsare: Mattias Wikholm, DNB Bank ASA Per Andersson, DNB Bank ASA FACKSEMINARIER TiSdag 8 oktober 15

16 UppHanDlIng, avtalsformer och affärsutveckling InfÖranDe av ertms I norden FACKSEMINARIER TiSdag 8 oktober FS10: TiSdag 8 oktober, kl Innovativa kvalitetsupphandlingar teori och praktik Det har under många år i debatten om offentlig upphandling talats om vikten av att skapa incitament för leverantörer att tillhandahålla god kvalitet och komma med innovativa lösningar av olika slag. Det har skrivits böcker och talats om incitamentsavtal, funktionsupphandlingar, OPS med mera. Samtidigt kan man konstatera att många offentliga upphandlingar fortfarande karaktäriseras av lägsta-prisupphandlingar till fast pris där drivkrafterna för att tillhandahålla hög kvalitet och innovativa lösningar är högst begränsat. Frågan hur man uthålligt upphandlar kvalitet till rimliga kostnader var en av huvudfrågorna i Upphandlingsutredningens slutbetänkande. Under seminariet berättar Magnus Arnek, utredningens samhällsekonomiska expert, om de viktigaste insikterna och vilka steg som kan tas för att förbättra den offentliga upphandlingen vad gäller kvalitet, effektivitet och innovationer. Föreläsare: Magnus Arnek, Upphandlingsutredningen FS11: TiSdag 8 oktober, kl Hur kan vi utveckla kvaliteten i upphandling? Västtrafi ks strategi att gå från traditionella beställar- och leverantörsroller till partnerskap för verksamhetsutveckling. Ett av Västtrafi ks övergripande mål är att få fl er och nöjdare kunder och en viktig spelare för att uppnå målet är våra trafi kföretag. Västtrafi k ser trafi kföretagen som samarbetspartners som vi samverkar med för att utveckla den gemensamma affären. Ett led i detta arbete är att vid genomförande av nya upphandlingar införa en kvalitetsutvärdering som syftar till att utse bästa Partner. Västtrafi ks modell för kvalitetsutvärdering baseras på SIQs (Svenska Institutet för kvalitetsutveckling) modell för kundorienterad verksamhetsutveckling. Modellen ger både Västtrafi k och trafi kföretagen goda förutsättningar för partnerskap för samverkan och ett redskap för utveckling av avtalet och verksamheten, genom goda affärsrelationer och avtalsformer som driver mot målen och ett effektivt resursutnyttjande. Föreläsare: Ann Strandberg, Västtrafi k FS12: TiSdag 8 oktober, kl Principer för effektivare upphandling och leverans av fordon Upphandling och leverans av fordon är en omfattande och detaljrik process med många intressenter. Vad kan göras för att processen ska fungera effektivare och med ännu bättre slutresultat? Finns det generella framgångsfaktorer som beställare och leverantörer borde tillämpa i större grad? Dessa frågor har diskuterats på principnivå vid ett antal workshops med beställare och leverantörer. En kort redovisning ges av slutsatserna. Föreläsare: Magnus Davidsson, SWEDTRAIN Fordonsupphandling med fokus på låga kostnader för de resande Vid förnyelse av trafi ksystem är investeringen bara en liten del av totalkostnaden. Detta blir extra tydligt i samband med upphandling av en ny fordonsfl otta där enskilda beslut kan få avgörande påverkan på de framtida kostnaderna för drift och underhåll och därigenom även på kostnaderna för trafi ken för lång tid framåt. Föredraget presenterar erfarenheter om hur man bör gå till väga i samband med både upphandling och projektgenomförande för att maximera sin framtida trafi ktillgänglighet samtidigt som livslängdskostnaderna minimeras. Föreläsare: Pär Sandin, Systecon AB Moderator: Per Olof Lingwall, styrelseledamot i Forum för Nordiskt Järnvägssamarbete, NJS FS13: TiSdag 8 oktober, kl Hur ser europaperspektivet ut på införandet av ERTMS? I seminariet ges en bild från det pågående arbetet med att skapa korridorer i Europa för ökad rörlighet och stärkt konkurrenskraft, där införandet av ERTMS är en pusselbit. Föreläsare: Roberto Bauducco, Trafi kverket What are the plans for the introduction in Denmark? This session will give a presentation of the roll-out plans for the Danish signalling programme and account for the choice of suppliers. Furthermore it will give a status of the programme including the audited budget estimate, which was 4,8 mia. lower than the original estimate. Lecturer: Morten Søndergaard, Banedanmark FS14: TiSdag 8 oktober, kl Hur ser införandeplanerna i Norge respektive Sverige ut? Projektansvariga från respektive land ger en nulägesbild. Föreläsare: Sverre Kjenne, Jernbaneverket Anders Strandberg, Trafi kverket FS15: TiSdag 8 oktober, kl Hur påverkas operatörerna av ERTMS på kort och lång sikt? Företrädare för tre järnvägsföretag ger en nulägesbild. Föreläsare: Ole Kjörrefjord, Hector Rail Lars-Åke Kjellsson, Green Cargo Justus Stern, SJ AB Paneldebatt Kort diskussion mellan dagens debattörer. 16

17 godsstrategi 1 Moderator: Jan Bergstrand, Trafi kverket FS16: TiSdag 8 oktober, kl Goods corridors in EU In the EU currently nine international Rail Freight Corridors are under establishment, of which six will become operational by November this year. These corridors form the rail backbone of the Trans-European Transport Network (TEN-T) and are complemented by the Green Corridors. Focus will be on the general conceptual approach and framework, the areas of activities, the fi nance and the benefi ts for the users of the corridors. Lecturer: Gerhard Troche, European Commission Godskorridorer ur svenskt perspektiv Nuvarande statusläge och kommande utmaningar. Föreläsare: Roberto Bauducco, Trafi kverket FS17: TiSdag 8 oktober, kl Infrastrukturkorridoren Sverige Danmark Kontinenten Nuvarande statusläge och kommande utmaningar. Föreläsare: Roberto Bauducco, Trafi kverket Infrastruktur og dens betydning for vækst og mobilitet i samfundet Skandinaviens geografi ske placering i periferien af EU betinger et højt politisk og økonomisk fokus på fortsatte investeringer i infrastrukturen på tværs af alle transportformer. Jeg vil også betone vigtigheden af transportkorridorerne fra Skandinavien og til kontinentet. I december 2012 blev sårbarheden i transportkorridoren mærkbar, da 7 km jernbanespor i det sydlige Jylland blev ødelagt. Ulykken betød meget vanskelige forhold for den vitale togtransport mellem Sverige og kontinentet. Det er nødvendigt at sikre robustheden i transportkorridoren og det kræver blandt andet investeringer i dobbeltspor. Konsekvenserne af ulykken kunne direkte afl æses i svensk samhandel. Trans- portkorridorer er væsentlige for den internationale grænseoverskridende trafi k og dermed også grundlaget for en fortsat økonomisk vækst. Föreläsare: Michael Svane, Dansk Industri Transport Näringslivets syn på godsstrategi Öresundsbron har fått Malmö-Köpenhamnsregionen att växa och bli mer integrerad. Men för godstransporter är Danmark fortfarande en sårbar fl askhals som med rätt insatser erbjuder fantastiska möjligheter. Per Bondemark kommer att berätta om möjligheterna med internationell samverkan i infrastrukturfrågor. Föreläsare: Per Bondemark, SSAB EMEA och Näringslivets Transportråd FS18: TiSdag 8 oktober, kl EU:s svaveldirektiv och effekter för rederinäringen Riksdagen har framfört till regeringen att det är viktigt att de nya kraven på svavel i fartygsbränsle införs på ett sätt som blir så kostnadseffektivt som möjligt för sjöfartsnäringen och exportföretagen. I det betänkande som utarbetats av Trafi k- utskottet konstaterades att olika regler i olika delar av EU och världen inte bidrar till en jämbördig konkurrens för svenska rederier och svensk exportindustri. Svavelfrågan är högaktuell. De nya svavelreglerna träder i kraft Stena Line Hand-i-hand med miljökraven Stora transportvolymer för Stena Line omfattas av svaveldirektivet med kraftigt reducerade svavelmissioner för SECA-områdena Öster- och Nordsjön. Christer Kjellberg, affärsutveckare för Stena Line, presenterar några strategier för att affärsmässigt möta de nya kraven gå hand-i-hand med dem snarare än att presentera en analys av hur det drabbar Stena Line. Föreläsare: Christer Kjellberg, Stena Line Näringslivets syn på svaveldirektivet Föreläsare: Per Bondemark, SSAB EMEA och Näringslivets Transportråd Diskussion med de medverkande FACKSEMINARIER TiSdag 8 oktober 17

18 godsstrategi 2 ekonomiska, JUrIDIsKa och tekniska förutsättningar för ertms FACKSEMINARIER onsdag 9 oktober Moderator: Jan Bergstrand, Trafi kverket FS19: onsdag 9 oktober, kl Hur väl stämmer myndigheternas kalkyler med industrins verklighet? Enligt industrin undervärderar samhällsekonomiska kalkyler för godstransporter nyttan för näringslivet med tidsvinster och tillförlitlighet. När det avsätts resurser för investeringar i infrastruktur riskerar dessa att inte hamna i de för samhället värdefullaste projekten. Inge Vierth presenterar promemorian Godstransporter och samhällsekonomiska kalkyler som VTI har tagit fram på uppdrag av Näringslivets Transportråd och Skogsindustrierna. Skogsindustriernas transportdirektör Karolina Boholm kommenterar promemorian och berättar om värdet av väl fungerande godstransporter. Föreläsare: Inge Vierth, VTI Karolina Boholm, Skogsindustrierna FS20: onsdag 9 oktober, kl Effektiv logistik nyckeln till en framgångsrik tillväxt LKAB skall öka sin produktion med 35 procent till För att klara av den expansionen fi nns pågående och beslutade investeringar för cirka 30 miljarder kronor. Ett led i detta är att skapa en logistik i världsklass. Föreläsare: Anders Björnström, LKAB Malmtrafi k AB FS21: onsdag 9 oktober, kl Den framtida malmtrafiken från Bergslagen planer, förutsättningar och transportbehov Nordic Iron Ore AB är ett gruvutvecklingsbolag med målsättning att återuppta och utveckla järnmalmsproduktionen i Ludvika Gruvor i Blötberget och Håksberg. Bolaget avser även att utöka bolagets mineraltillgångar och uppgradera dessa till malmreserver, genom prospektering och andra undersökningar av det anslutande Väsmanfältet. Produktionsstart är planerad till slutet av 2014 med fullskalig produktion från Fullt utbyggd produktion om cirka 4 miljioner ton beräknas till slutet av Föreläsare: Christer Lindqvist, Nordic Iron Ore AB Moderator: Per Olof Lingwall, styrelseledamot i Forum för Nordiskt Järnvägssamarbete, NJS FS22: onsdag 9 oktober, kl Transportstyrelsens införande av ERTMS Hur arbetar Transportstyrelsen i Sverige för att säkerställa ett smidigt införande av ERTMS? Föreläsare: Annelie Jämte, Transportstyrelsen i Sverige Caroline Kinneryd, Transportstyrelsen i Sverige Förutsättningar för operatörer i form av finansiering och tillgång till fungerande teknik Hur ser förutsättningarna ut för fi nansiering av ombordutrustningar och hur bidrar Trafi kverket till att det fi nns ERTMS ombordutrustning att tillgå på den svenska och nordiska marknaden? Föreläsare: Anders Malmberg, Trafi kverket FS23: onsdag 9 oktober, kl Effekter för näringslivet och operatören Hur ska järnvägen och mobiloperatörerna tillsammans lösa problemen med störningar mellan GSM för järnväg (GSM-R) och de nya mobila bredbandsteknologierna? Föreläsare: Jonas Lindh, Trafi kverket Håkan Tillander, Telenor Sverige AB FS24: onsdag 9 oktober, kl Hur påverkas trafiken över Öresund? En av grundtankarna med ERTMS är att underlätta gränsöverskridande trafi k genom att införa ett gemensamt system för automatisk tågskydd i hela Europa. Vi har idag en omfattande trafi k mellan Sverige och Danmark över Öresundsförbindelsen. Lok och motorvagnar som kör över Öresund är utrustade med både svenskt och danskt ATC samt en specialutvecklad omkopplingsfunktion som möjliggör omkoppling i farten mellan systemen. Seminariet kommer att beskriva hur vi inför ERTMS på Öresundsförbindelsen och hur detta påverkar fordonen. Föreläsare: Patrick Fröding, AB Transitio Michael Fransson, Trafi kverket Kort diskussion med dagens debattörer 18

19 InnoVatIoner forskning framtidens InfrastrUKtUr FS25: onsdag 9 oktober, kl Forum för innovation inom transportsektorn Föreläsare: Urban Karlström, VINNOVA Trafikverkets forskningsstrategi Trafi kverket ska med utgångspunkt i ett samhällsbyggnadsperspektiv skapa förutsättningar för ett samhällsekonomiskt effektivt, internationellt konkurrenskraftigt och långsiktigt hållbart transportsystem. För att lyckas med detta behövs ny kunskap och nya lösningar som möter de samhälleliga och tekniska utmaningar vi står inför. Anders berättar hur Trafi k- verket styr sitt forsknings- och innovationsarbete och hur man samverkar med industri, akademi och andra myndigheter för att bidra till morgondagens transportsystem. Föreläsare: Anders Berndtsson, Trafi kverket FS26: onsdag 9 oktober, kl Ekostaden Hur kan vi planera staden för att fler ska resa miljövänligt? Planering av bebyggelsen i staden kan inspirera till ett mer miljövänligt resande. I ekostaden tas ett helhetsgrepp om alla delar i stadsplaneringen, där transporterna är en viktig hörnsten, som måste samverka för att skapa ett hållbart samhälle. Hur kan Sverige lära av andra internationella Eko-stadexempel? Både internationella och svenska exempel på integrerad bebyggelse- och transportplanering kommer att presenteras, bland annat exempel från en ekostad i Kina. Föreläsare: Ulf Ranhagen, Kungliga Tekniska Högskolan, KTH/Sweco FS27: onsdag 9 oktober, kl Miljövänliga tekniker baserat på erfarenheter från Gröna Tåget Järnvägstrafi ken i sin helhet utifrån ett energiförbrukningsperspektiv (ekostäder, smarta städer där infrastruktur och energisystem kopplas samman). En för järnvägsbranschen mycket väsentlig fråga är hur framtidens tåg ska utformas för att på bästa sätt möta användare och samhällets krav. De frågorna är vad projektet Gröna Tåget arbetat med och här presenteras vad man kommit fram till. Föreläsare: Tohmmy Bustad, Trafi kverket Sebastian Stichel, Kungliga Tekniska Högskolan, KTH FS28: onsdag 9 oktober, kl Näringslivet, transporterna och infrastrukturen Den nya tolvåriga nationella planen för lägger grunden för Sveriges framtida konkurrenskraft och välfärd. Per Bondemark kommer att beskriva vikten av investeringar och underhåll av att infrastrukturen sker systematiskt, långsiktigt och fl erårigt. Målande och lättsamma beskrivningar av ett svårt ämne utlovas! Seminariet är en fördjupning av tisdagens nyckelseminarium med fokus på det nordiska näringslivets krav på framtidens transporter för tillväxt och konkurrenskraft. Föreläsare: Per Bondemark, SSAB EMEA och Näringslivets Transportråd Moderator: Anders Karlsson, TRAFIKFORUM/Logistik idag Infrastruktur og dens betydning for vækst og mobilitet i samfundet Skandinaviens geografi ske placering i periferien af EU betinger et højt politisk og økonomisk fokus på fortsatte investeringer i infrastrukturen på tværs af alle transportformer. Jeg vil også betone vigtigheden af transportkorridorerne fra Skandinavien og til kontinentet. Bæredygtighed og grøn omstilling i transportsektoren nødvendiggør også et fokus på, hvordan vi bliver bedre til at udnytte den eksisterende kapacitet i den trafi kale infrastruktur. Mit udgangspunkt vil være det globale logistics performance index, hvor DK er gledet ned på 13. pladsen trods massive investeringer i infrastrukturen. Vi har gennem de senere år besluttet og planlagt investeringer i infrastrukturen på mere end 200 mia. danske kroner. Föreläsare: Michael Svane, Dansk Industri Transport FACKSEMINARIER onsdag 9 oktober 19

20 tunnlar och broar FACKSEMINARIER onsdag 9 oktober Fremtidens infrastruktur for vareforsyning sett fra næringslivets syn Seminariet vil tegne et bilde om hvordan vareforsyningen kan utvikles ved hjelp av tog, skip og biltransport hvor målet er å oppnå en mer bærekraftig transportmiddelfordeling i/til/ fra Norge. Det betyr at forbindelsene ut fra Norge gjennom Sverige og Danmark også vil berøres. Föreläsare: Erling Saether, Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) FS29: onsdag 9 oktober, kl Infrastrukturprojekt i Sverige Ostlänken, ny dubbelspårig höghastighetsjärnväg. En del av den framtida Götalandsbanan. Föreläsare: Ali Sadeghi, Trafi kverket Infrastrukturprosjekt i Norge InterCity i fylkene Østfold, vestfold, Akerhus, Oslo, Hedmark og Oppland er i stort satsingsområde for Norge. Alle linjer skal bygges ut for 200/250 km/t med fl ere nye stasjoner, også i fjell. Jernbaneverket ønsker å gjøre dette på år. Arbeidet er i gang og mye foregår i fl ere fylker, blant annet i Vestfold og Telemark. Vi får høre mer om arbeidet i den vestlige korridoren. Föreläsare: Stine Ilebrekke Undrum, Jernbaneverket FS30: onsdag 9 oktober, kl Elektrificeringsprogrammet i Danmark Danmark har efter en pause på 18 år genoptaget elektrifi ceringen og med 4 besluttede strækninger er elektrifi ceringen nu samlet i et program. Beslutningen er vigtig for Danmark men også en vigtig brik i et Nordiskt perspektiv. Ved at samle elektrifi ceringen i et program får Banedanmark mulighed for at nytænke systemer og metoder. Samt høste store fordele ved et samlet udbud og en industrialiseret udruldning. Föreläsare: Søren Thorpstrup Laursen, Banedanmark Fremtidige infrastruktur i Danmark Banedanmark er i gang med en række projekter som tilsammen skal øge kapaciteten på det danske banenet og give mulighed for hurtigere passagertog mellem de største byer. Blandt projekterne er opgradering af banen mellem Ringsted og den kommende faste forbindelse over Femern Bælt. Projektet bidrager til væsentligt kortere rejsetider for såvel godssom passagertog. Ved projekter af denne type anvender Banedanmark totalentrepriser og kontraktforhandlinger som instrumenter til innovative og billigere løsninger. Föreläsare: Klaus S. Jørgensen, Banedanmark FS31: onsdag 9 oktober, kl Nyttan med BIM inom infrastruktur i praktiken Bygg med större säkerhet, på kortare tid och till lägre kostnad. Rätt projekteringsprocess i ett livscykelperspektiv gör det möjligt! BIM är en projekteringsprocess som ger oss ett verktyg att inom projektering effektivt arbeta med säkerhet, riskidentifi e- ring, kvalitet, tid och kostnad i bygg- och anläggningsprojekt. Vi kommer att beskriva hur Trafi kverket arbetar med BIM i de större infrastrukturprojekten och hur arbetet med mångdisciplinära modeller som central informationsbärare bedrivs. Nyttan med BIM i projekt blir allt mer tydlig och kraven på BIM från Trafi kverket innebär att vi står i och inför en stor förändring i anläggningsbranschen. Vilka utmaningar och möjligheter kommer detta att innebära för dig och din organisation? Föreläsare: Leif Malm, Trafi kverket Daniel Ahnsjö, Sweco Infrastructure AB FS32: onsdag 9 oktober, kl Komplicerede bro og tunnel projekt Storebælt er en kompliceret bro-/tunnel forbindelse i Danmark og har stor betydning for udviklingen af trafi kken mellem de danske landsdele. Der arbejdes med forberedelse til at Storebæltsforbindelsen kan modtage den kommende trafi kvækst i Danmark med ny timemodel Købehavn Odense på 1 time, hvilket resultere i opgradering af hastigheden til 200 km/t. Opgradering af hastigheden i forhold til Interoperabilitet, TSI er og CSM er en udfordring. Föreläsare: Kristian Madsen, Sund & Bælt 20

EN MÖTESPLATS MILJARDER MÖJLIGHETER

EN MÖTESPLATS MILJARDER MÖJLIGHETER EN MÖTESPLATS MILJARDER MÖJLIGHETER TISDAG TID 09.00-12.00 MÄNNISKAN I CENTRUM Bättre järnväg för resenärer och godstrafik mellan Göteborg och Oslo en presentation av Jernbaneverkets utredning Så integreras

Läs mer

Infrastrukturprojekt i Norrland. Olle Tiderman

Infrastrukturprojekt i Norrland. Olle Tiderman Infrastrukturprojekt i Norrland Olle Tiderman Infrastrukturprojekt i Norrland Botniska korridoren Botniabanan och Norrbotniabanan Nationell godsstrategi Norrtåg Framgångsfaktorer Vision & substans Kunskap

Läs mer

Ostlänken - En del av Sveriges första höghastighetsjärnväg

Ostlänken - En del av Sveriges första höghastighetsjärnväg Ostlänken - En del av Sveriges första höghastighetsjärnväg En länk i ett hållbart transportsystem för att fler ska komma fram smidigt grönt och tryggt Vad är Ostlänken? 15 mil ny dubbelspårig järnväg mellan

Läs mer

frågor om höghastighetståg

frågor om höghastighetståg 12 frågor om höghastighetståg N Vad är Europakorridoren? är vi inom Europakorridoren möter människor och talar om höghastighetståg, är det några frågor som ofta återkommer. Dessa frågor handlar i hög grad

Läs mer

Gatukontorsdagar 2010. Håkan Wennerström Regionchef Region Väst

Gatukontorsdagar 2010. Håkan Wennerström Regionchef Region Väst Gatukontorsdagar 2010 Håkan Wennerström Regionchef Region Väst Varför bildas Trafikverket? Ett trafikslagsövergripande synsätt Ett tydligare kundperspektiv Stärkt regional förankring En effektivare organisation

Läs mer

ITS Arlanda 2011-03-29. Catherine Kotake

ITS Arlanda 2011-03-29. Catherine Kotake ITS Arlanda 2011-03-29 Catherine Kotake Vision Alla kommer fram smidigt, grönt och tryggt 2 2011-03-30 Smidigt för alla Välinformerande trafikanter och transportörer Samordnad information mellan trafikslagen

Läs mer

Kan dit projekt løse fælles udfordringer i Danmark, Sverige og Norge?

Kan dit projekt løse fælles udfordringer i Danmark, Sverige og Norge? Kan dit projekt løse fælles udfordringer i Danmark, Sverige og Norge? Om finansiel støtte fra EU-programmet Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak 2014-2020 Hvad er Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak? Et

Läs mer

Jobb- och tillväxtsatsningar: 55 miljarder till järnväg

Jobb- och tillväxtsatsningar: 55 miljarder till järnväg Jobb- och tillväxtsatsningar: 55 miljarder till järnväg 55 miljarder till Ostlänken, Göteborg-Borås samt investeringar i drift och underhåll som del i investeringssatsning för jobb och tillväxt Regeringen

Läs mer

Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga

Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga Tid för handling! PLATTFORM FÖR DEN GODA STADEN DEN GODA STADEN DEN GODA STADEN STADSUTVECKLING OCH EKONOMISK TILLVÄXT Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga

Läs mer

MILJÖPARTIETS SATSNINGAR FÖR EN MODERN TÅGTRAFIK

MILJÖPARTIETS SATSNINGAR FÖR EN MODERN TÅGTRAFIK MILJÖPARTIETS SATSNINGAR FÖR EN MODERN TÅGTRAFIK Miljöpartiets satsningar för en modern tågtrafik 2011-12-09 Sammanfattning Miljöpartiet presenterar här ett paket med våra förslag för en modernisering

Läs mer

Tog og vei ga regionvekst i en fei!

Tog og vei ga regionvekst i en fei! Tog og vei ga regionvekst i en fei! Historien om to byer I to land - Öresundsbron 3 september 2015 av Johan Wessman, vd Øresundsinstituttet Skapar broar och tunnlar nya regioner? NEJ ofta är förhoppningarna

Läs mer

DEL 2 AV 3: GODSTRAFIK I SKÅNE MAJ 2013

DEL 2 AV 3: GODSTRAFIK I SKÅNE MAJ 2013 hela DEL 2 AV 3: GODSTRAFIK I SKÅNE MAJ 2013 Mer än en miljon lastbilar passerar varje år Skåne på väg till och från andra destinationer - det blir tretton fordon i bredd genom hela Sverige. enom Skåne

Läs mer

Tal Framtidens Gruv & mineral, 28 januari, 15.00 15.20 (20 min) Bottniska korridoren pulsåder från råvaror till marknad

Tal Framtidens Gruv & mineral, 28 januari, 15.00 15.20 (20 min) Bottniska korridoren pulsåder från råvaror till marknad 1 (6) Tal Framtidens Gruv & mineral, 28 januari, 15.00 15.20 (20 min) Bottniska korridoren pulsåder från råvaror till marknad Hela programmet finns på: http://www.framtidensgruvochmineral.se/program/ Rullande

Läs mer

Gods på baneseminar 15 april 2013

Gods på baneseminar 15 april 2013 Tom Granquist, Senior Rådgiver, Akershus fylkeskommune/ Gøteborg Oslo Samarbeidet (GO), 05.04.2013 Gods på baneseminar 15 april 2013 Er det håp for syd-korridoren på bane? På kortsikt? På lengre sikt?

Läs mer

Resultatkonferens 2015. Välkommen!

Resultatkonferens 2015. Välkommen! Resultatkonferens 2015 Välkommen! Lite kort information Säkerhet Quality Hotel Reception Lunch Stadshotellet Tallkotten Middag kl 18 Stadshotellet Tallkotten Utvärdering till Katarina 2000 Vintage Resultatkonferens

Läs mer

Aktuellt om höghastighetsbanor

Aktuellt om höghastighetsbanor Aktuellt om höghastighetsbanor Stadskontoret Foto Bombardier Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2008-09-15 1.0 Anna Bjärenlöv Stadskontoret Strategisk utveckling 1. Inledning Idag

Läs mer

Nästa station: Framtiden!

Nästa station: Framtiden! Vi möter framtiden Nästa station: Framtiden! Hur föreställer du dig framtidens transporter? En vanlig bild är svävande fordon som rör sig med ljusets hastighet. Än är vi inte där men vi satsar stort för

Läs mer

Europeiska EU-Kommissionen GD Energi och Transport B-1049 Bryssel Belgien

Europeiska EU-Kommissionen GD Energi och Transport B-1049 Bryssel Belgien Europeiska EU-Kommissionen GD Energi och Transport B-1049 Bryssel Belgien Yttrande med anledning av EU-Kommissionens meddelande angående Hållbara framtida transporter: Ett integrerat, teknikstyrt och användarvänligt

Läs mer

Här börjar framtiden. Ostlänken den nya tidens järnväg JÄRNA VAGNHÄRAD SKAVSTA NYKÖPING NORRKÖPING LINKÖPING

Här börjar framtiden. Ostlänken den nya tidens järnväg JÄRNA VAGNHÄRAD SKAVSTA NYKÖPING NORRKÖPING LINKÖPING Här börjar framtiden Ostlänken den nya tidens järnväg JÄRNA VAGNHÄRAD SKAVSTA NYKÖPING NORRKÖPING LINKÖPING En del av Sveriges första höghastighetsjärnväg Sverige växer, storstadsregionerna expanderar

Läs mer

Nya stambanor mellan Stockholm Göteborg/Malmö

Nya stambanor mellan Stockholm Göteborg/Malmö Nya stambanor mellan Stockholm Göteborg/Malmö 2 2014-04-22 Det är det här det handlar om! Beställning från Näringsdepartementet Beställning: PM 2014-01-08 från Näringsdepartementet, Transportenheten Ett

Läs mer

PM Fast HH-förbindelse underlag för praktikfall

PM Fast HH-förbindelse underlag för praktikfall STADSLEDNINGSFÖRVALTNINGEN STRATEGISK SAMHÄLLSUTVECKLING ENHETEN FÖR INFRASTRUKTURPLANERING PM Fast HH-förbindelse underlag för praktikfall En fast förbindelse Helsingborg-Helsingör Projektbeskrivning

Läs mer

Tåg i tid. Nu tar vi första steget mot framtidens tågtrafik

Tåg i tid. Nu tar vi första steget mot framtidens tågtrafik Tåg i tid Nu tar vi första steget mot framtidens tågtrafik Sedan våren 2011 har Region Värmland och Karlstads kommun tillsammans med Trafikverket drivit projektet Tåg i tid. Aktörerna har arbetat fram

Läs mer

EU-projekt COINCO North II

EU-projekt COINCO North II 01054 1(6) TJÄNSTESKRIVELSE Josefin Selander, utvecklingsledare infrastruktur 035-179825 Datum Diarienummer 2011-08-31 RS110354 Regionstyrelsen EU-projekt COINCO North II Förslag till beslut Regionstyrelsen

Läs mer

Infrastrukturfrågor. Aktuella projekt

Infrastrukturfrågor. Aktuella projekt www.pwc.com/se Infrastrukturfrågor. Aktuella projekt Höghastighetstågutredningen, HH-tunnel samt ny metroförbindelse Malmö Köpenhamn, Fehmarn bält 2 Höghastighetstågutredningen På nationell nivå : Gunnar

Läs mer

Gröna tåget för bättre ekonomi och konkurrenskraft

Gröna tåget för bättre ekonomi och konkurrenskraft Gröna tåget för bättre ekonomi och konkurrenskraft 9 januari 2008 Transportforum 08-790 83 79 Session 4 1 Varför Gröna tåget? Tågresandet ökar nya attraktiva tåg behövs Kortare restider är lönsamt och

Läs mer

Res över dagen ny tillgänglighet i STRING-korridoren

Res över dagen ny tillgänglighet i STRING-korridoren Res över dagen ny tillgänglighet i STRING-korridoren SE I korridoren Öresund-Hamburg förbättras år 2021 radikalt möjligheterna till affärsresor och pendling, både med bil och tåg. I projektet Green STRING

Läs mer

Vad har avregleringen inneburit för tågtrafiken i Sverige?

Vad har avregleringen inneburit för tågtrafiken i Sverige? Vad har avregleringen inneburit för tågtrafiken i Sverige? Gunnar Alexandersson Samtrafikens planeringskonferens, Stockholm 4 februari 2014 Upplägg på presentation Utredningens syfte och bakgrund Direktiven

Läs mer

Gunnar Sibbmark och Göran Johansson, VD respektive ordförande i Europakorridoren.

Gunnar Sibbmark och Göran Johansson, VD respektive ordförande i Europakorridoren. Diskussionen om Europakorridoren stannar ofta vid höga hastigheter och korta restider. Då glömmer vi något viktigt: Den utbyggda korridoren frigör också kapacitet för en kraftigt utökad spårbunden godstrafik.

Läs mer

Hogia Transport Systems

Hogia Transport Systems Hogia Transport Systems Lösningar för miljöanpassade transporter hjälper företag utvecklas Hogia Transport Systems och miljön Vi lever idag i en värld med ett ständigt ökat behov av transporter för både

Läs mer

Så kan effektivare järnvägstransporter bidra till tillväxt och miljö

Så kan effektivare järnvägstransporter bidra till tillväxt och miljö Så kan effektivare järnvägstransporter bidra till tillväxt och miljö Logistikforum i Jönköping 2008 Bo-Lennart Nelldal Adj. professor Järnvägsgruppen KTH 2008-08-20 1 KTH Järnvägsgruppen - Systemsyn Intäkt

Läs mer

Frågor och svar om E20 genom Västra Götaland

Frågor och svar om E20 genom Västra Götaland Uppdaterad: 5 juni 2013 Frågor och svar om E20 genom Västra Götaland Vägstandarden på E20 Vilka sträckor på E20 är fortfarande ännu inte utbyggda? Totalt handlar det om fem etapper eller ungefär 80 kilometer

Läs mer

Informationsdag Tillgänglighet och användbarhet 3 dec i Kollektivtrafikenshus

Informationsdag Tillgänglighet och användbarhet 3 dec i Kollektivtrafikenshus 1/7 Informationsdag Tillgänglighet och användbarhet 3 dec i Kollektivtrafikenshus Syfte Syfte med dagen är att skapa en arena/forum för både Samtrafikens ägare och partners, men även för de olika myndigheterna.

Läs mer

Hur lyfter vi kompetensen

Hur lyfter vi kompetensen Hur lyfter vi kompetensen ANDERS LINDAHL KTH Järnvägsgruppen Avd Trafik och logistik Swedish Rail Skill Forum 1 Svensk järnväg har problem Systemet räcker inte till för transportbehoven Underhållet har

Läs mer

INBJUDAN TILL ÅRSKONFERENSEN 2014

INBJUDAN TILL ÅRSKONFERENSEN 2014 INBJUDAN TILL ÅRSKONFERENSEN 2014 Svenska stadskärnor VÄLKOMMEN TILL ÅRSKONFERENSEN I VÄSTERÅS DEN 21-22 MAJ 2014 Årets största konferens och bankett håller vi i Västerås, Årets Stadskärna 2013! Här samlas

Läs mer

Seminarium Översiktlig landskapskaraktärsanalys

Seminarium Översiktlig landskapskaraktärsanalys TMALL 0141 Presentation v 1.0 En ny generation järnväg Sverigeförhandlingen och nya höghastighetsjärnvägar i Sverige Seminarium Översiktlig landskapskaraktärsanalys Trafikverket Peter Uneklint Andreas

Läs mer

East Sweden Business Solutions. Effektiv logistik

East Sweden Business Solutions. Effektiv logistik East Sweden Business Solutions Effektiv logistik Välkommen till East Sweden, affärsmiljön med växtkraft! Rätt läge Vad har globala industriföretag som Siemens, Ericsson, Toyota, Saab och Väderstadverken

Läs mer

Infrastruktur- och byutveckling i Öresundsregionen IBU-ÖRESUND

Infrastruktur- och byutveckling i Öresundsregionen IBU-ÖRESUND Infrastruktur- och byutveckling i Öresundsregionen IBU-ÖRESUND 1 IBU-Öresund IBU-Öresund är ett svensk-danskt samarbetsprojekt som ska bidra med ett nytt strategiskt underlag för utvecklingen i Öresundsregionen

Läs mer

FRÅN TÅGKAOS TILL ORDNING OCH REDA

FRÅN TÅGKAOS TILL ORDNING OCH REDA FRÅN TÅGKAOS TILL ORDNING OCH REDA Miljöpartiets förslag till åtgärder för ett effektivt och robust järnvägssystem Miljöpartiet de Gröna Sidan 2 av 6 NIO PUNKTER FÖR ETT ROBUST JÄRNVÄGSSYSTEM De senaste

Läs mer

Jörgen Lindahl, Paul van Doninck & Andreas Meyer

Jörgen Lindahl, Paul van Doninck & Andreas Meyer Jörgen Lindahl, Paul van Doninck & Andreas Meyer Vision Jernhusen gör skillnad för människor och miljö. Affärsidé På kommersiella villkor utvecklar Jernhusen stationsområden, underhållsdepåer och godsterminaler

Läs mer

SMART OCH HÅLLBAR UPPHANDLING inom offentliga kök i NORDEN

SMART OCH HÅLLBAR UPPHANDLING inom offentliga kök i NORDEN Uppdaterat program Torsdag 23/1 Varför och hur arbetar vi med upphandling? 11.00 Check-in 12.00 Lunch 13.00 Välkommen och intro Vem är vi och vad önskar vi med oss hem från workshoppen? 13.30 Allmänn session:

Läs mer

SYDOSTLÄNKEN. För en bättre regional utveckling. Fyra kommuner i samverkan Älmhult Osby Olofström Karlshamn

SYDOSTLÄNKEN. För en bättre regional utveckling. Fyra kommuner i samverkan Älmhult Osby Olofström Karlshamn Alvesta Växjö För en bättre regional utveckling SYDOSTLÄNKEN Älmhult Hökön y Lönsboda Vilshult Olofström K Kristianstad Bromölla Sölvesborg Fyra kommuner i samverkan Älmhult Osby Olofström Karlshamn med

Läs mer

Gränshindersarbete och politiskt samarbete. Kiruna 17 mars 2010

Gränshindersarbete och politiskt samarbete. Kiruna 17 mars 2010 Gränshindersarbete och politiskt samarbete Kiruna 17 mars 2010 1 The Öresund Region - 3,7 m inhabitants 2 3 4 Ett sammanfogat Øresund 5 2018 Öresundskomiteen - en politisk plattform Öresundskomiteen 36

Läs mer

Urban Transition Forum 19 september 2013

Urban Transition Forum 19 september 2013 Urban Transition Forum 19 september 2013 Dokumentation Av Boel Kjellsdotter, projektkoordinator Urban Transition Öresund www.urban-transition.org Innehåll Urban Transition Forum 19 september 2013... 3

Läs mer

Revidering av TEN-riktlinjerna vad betyder det för Sverige?

Revidering av TEN-riktlinjerna vad betyder det för Sverige? Revidering av TEN-riktlinjerna vad betyder det för Sverige? Niklas Lundin Vad är TEN? Trans European Network Finns för transporter (TEN-T) och energi (TEN- E) Blev en del av EU efter Maastrichtföredraget

Läs mer

Uppdrag och struktur. Samverkansformer och Överenskommelser. Avtal och finansieringsprinciper

Uppdrag och struktur. Samverkansformer och Överenskommelser. Avtal och finansieringsprinciper Uppdrag och struktur Samverkansformer och Överenskommelser Avtal och finansieringsprinciper Sverigeförhandlingens roll och betydelse för finansieringsfrågor Vårt övergripande uppdrag Fyra transportslag

Läs mer

ERTMS för att stärka järnvägens konkurrenskraft

ERTMS för att stärka järnvägens konkurrenskraft ERTMS för att stärka järnvägens konkurrenskraft Ett gemensamt gränsöverskridande trafikstyrningssystem för järnvägen Europa ska få en gemensam och konkurrenskraftig järnväg. Med detta i fokus beslutade

Läs mer

Ostlänken och trafikutvecklingen. Jan Forsberg Vd SJ AB 2006-03-10

Ostlänken och trafikutvecklingen. Jan Forsberg Vd SJ AB 2006-03-10 Ostlänken och trafikutvecklingen Jan Forsberg Vd SJ AB 2006-03-10 1 SJ AB:s resultat 2005 +566 Mkr Snabbtåg 2 SJ:s goda resultat beror på Kraftigt minskade kostnader Ökade intäkter trots Kraftigt ökad

Läs mer

Regional hearing i Kapacitetsutredningen

Regional hearing i Kapacitetsutredningen Regional hearing i Kapacitetsutredningen Göteborg den 16 mars 2012 Jörgen Olofsson March 19, 2012 1 Stora Enso i sammandrag Stora Enso är den globala nytänkaren inom biomaterial, papper, förpackningar

Läs mer

Här börjar framtiden. Ostlänken den nya tidens järnväg VAGNHÄRAD SKAVSTA NYKÖPING NORRKÖPING LINKÖPING STOCKHOLM

Här börjar framtiden. Ostlänken den nya tidens järnväg VAGNHÄRAD SKAVSTA NYKÖPING NORRKÖPING LINKÖPING STOCKHOLM Här börjar framtiden Ostlänken den nya tidens järnväg STOCKHOLM VAGNHÄRAD SKAVSTA NYKÖPING NORRKÖPING LINKÖPING En del av Sveriges första höghastighetsjärnväg Sverige växer, storstadsregionerna expanderar

Läs mer

Svensk kompetens- & innovationsutveckling. Var står vi idag?

Svensk kompetens- & innovationsutveckling. Var står vi idag? Svensk kompetens- & innovationsutveckling Var står vi idag? Göran Rudbäck FoU samordnare, SjöV Stockholm 8 november, 2012 Dagsläget...! År av utredningar En tydlig strategiprocess i maritima klustret Forsknings-

Läs mer

Ett innovationsklimat i världsklass Tillväxtverket Smart hållbar tillväxt 28 november 2012

Ett innovationsklimat i världsklass Tillväxtverket Smart hållbar tillväxt 28 november 2012 Ett innovationsklimat i världsklass Tillväxtverket Smart hållbar tillväxt 28 november 2012 Christer Christensen Regional Tillväxt Näringsdepartementet Jobb och konkurrenskraft Sverige i topp i många mätningar

Läs mer

Det goda livet 2013-09-16. TRAFIKEN OCH DET GODA LIVET - medspelare eller motspelare i stadsutvecklingen? TRIVECTOR TRAFFIC.

Det goda livet 2013-09-16. TRAFIKEN OCH DET GODA LIVET - medspelare eller motspelare i stadsutvecklingen? TRIVECTOR TRAFFIC. Välkommen till TRAFIKEN OCH DET GODA LIVET - medspelare eller motspelare i stadsutvecklingen? Det goda livet TRIVECTOR TRAFFIC Grundat 1987 av 4 forskare i Lund Idag 90 anställda, Traffic 50 Kontor i Lund,

Läs mer

Yttrande över betänkandet (SOU 2009:74) Höghastighetsbanor ett samhällsbygge för stärkt utveckling och konkurrenskraft

Yttrande över betänkandet (SOU 2009:74) Höghastighetsbanor ett samhällsbygge för stärkt utveckling och konkurrenskraft Datum Beteckning 2009-11-11 Dnr 09-1-11 Näringsdepartementet 103 33 STOCKHOLM Yttrande över betänkandet (SOU 2009:74) Höghastighetsbanor ett samhällsbygge för stärkt utveckling och konkurrenskraft Skånsk

Läs mer

Detta är Västsvenska paketet

Detta är Västsvenska paketet Västsvenska paketet en satsning som öppnar för framtiden Detta är Västsvenska paketet Foto: Folio Bildbyrå Vi vill skapa ett attraktivt, hållbart och växande Västsverige Västsverige växer, utvecklas och

Läs mer

GRÄNSÖVERSKRIDANDE PROJEKT från investering till återbetalning. HH som business case

GRÄNSÖVERSKRIDANDE PROJEKT från investering till återbetalning. HH som business case GRÄNÖVERKRIDANDE ROJEKT från investering till återbetalning HH som business case INEDNING Konkurrenskraftiga regioner är regioner som är tillräckligt stora och som dessutom hänger samman. Där avstånd mäts

Läs mer

NORAB. De mjuka värdena måste du testa. Välkommen att upptäcka ett komplett sprängämnesföretag! Introduktion från Norabs hemsida

NORAB. De mjuka värdena måste du testa. Välkommen att upptäcka ett komplett sprängämnesföretag! Introduktion från Norabs hemsida De mjuka värdena måste du testa. Välkommen att upptäcka ett komplett sprängämnesföretag! Introduktion från Norabs hemsida NORAB Från berg till småsten Under drygt 20 år har vi på Norab samlat kunskap och

Läs mer

Policydokument för Den Skandinaviska Arenan

Policydokument för Den Skandinaviska Arenan Policydokument för Den Skandinaviska Arenan Den Skandinaviska Arenan Den Skandinaviska Arenan är ett politiskt samarbete för att knyta samman Öresundsregionen, Halland, Göteborg-Osloregionen*. Initiativet

Läs mer

2013-10-15 BILEN PÅ VÄG UT? Bilen på väg ut? Christer Ljungberg, Trivector AB TRIVECTOR TRAFFIC

2013-10-15 BILEN PÅ VÄG UT? Bilen på väg ut? Christer Ljungberg, Trivector AB TRIVECTOR TRAFFIC BILEN PÅ VÄG UT? Miljöfika, Jönköpings kommun Jönköping 17 september 2013 Christer Ljungberg, Trivector AB Bilen på väg ut? Christer Ljungberg, Trivector AB TRIVECTOR TRAFFIC Grundat 1987 av 4 forskare

Läs mer

Komplettering av kollektivtrafiklagen (Ds 2011:19)

Komplettering av kollektivtrafiklagen (Ds 2011:19) TSG 2011-615 N2011-07-13 Remissvar 1(5) Regeringskansliet Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Komplettering av kollektivtrafiklagen (Ds 2011:19) Transportstyrelsen har anmodats att yttra sig över rubricerat

Läs mer

Akademins bidrag till framtida innovationer. Annika Stensson Trigell Professor i Fordonsdynamik

Akademins bidrag till framtida innovationer. Annika Stensson Trigell Professor i Fordonsdynamik Akademins bidrag till framtida innovationer Annika Stensson Trigell Professor i Fordonsdynamik Vad är innovation? Innovation handlar om nya sätt att skapa värde för samhälle, företag och individer. Värdet

Läs mer

Mötes- och resepolicy Kick-off 8 november 2011. Trafikverket och Hålllbar Mobilitet Skåne i samverkan!

Mötes- och resepolicy Kick-off 8 november 2011. Trafikverket och Hålllbar Mobilitet Skåne i samverkan! Mötes- och resepolicy Kick-off 8 november 2011 Trafikverket och Hålllbar Mobilitet Skåne i samverkan! Snabba fakta om Trafikverket Generaldirektör Gunnar Malm Huvudkontoret ligger i Borlänge Regionkontor

Läs mer

Logistik som utvecklingsstrategi

Logistik som utvecklingsstrategi Logistik som utvecklingsstrategi Umeå, Västerbotten och regionen i en ny situation: transportinfrastruktur som verktyg! Botniabanan Terminalutbyggnader Umeå hamn omstruktureras och kapacitetförstärks Tvärbanans

Läs mer

Åtgärdsvalsstudier en metodik för planering i tidiga skeden

Åtgärdsvalsstudier en metodik för planering i tidiga skeden Åtgärdsvalsstudier en metodik för planering i tidiga skeden Jan Lindgren, Trafikverket 1 2015-02-24 Åtgärdsval vad, varför? När ett problem i transportsystemet identifierats påbörjas ett åtgärdsval. Åtgärdsval

Läs mer

Götalandsbanan. Miljoner människor kommer varandra närmare

Götalandsbanan. Miljoner människor kommer varandra närmare Götalandsbanan Miljoner människor kommer varandra närmare 1 Födelsedagskalas i Jönköping år 2030. Klara firar sin femårsdag med morfar från Göteborg, farmor från Stockholm och kusinerna från Linköping.

Läs mer

Verksamhetsutveckling och affärsrelationer grunden skapas vid upphandlingen

Verksamhetsutveckling och affärsrelationer grunden skapas vid upphandlingen Verksamhetsutveckling och affärsrelationer grunden skapas vid upphandlingen Västtrafikmodellen Från Beställar- Leverantörsroller till Partnerskap Upphandling i Göteborg 2013-11-28 Västtrafik i siffror

Läs mer

Hur svårt kan det vara?

Hur svårt kan det vara? TMALL 0141 Presentation v 1.0 Hur svårt kan det vara? 2 Nationell operativ ledning Tågtrafiken står just nu helt still mellan Uppsala och Stockholm C pga av nedriven kraftledning. Prognos saknas 3 Förseningsorsaker

Läs mer

Remiss utredningen Rätt funktion på rätt plats

Remiss utredningen Rätt funktion på rätt plats 1(5) Remissinstanser enligt bifogad sändlista Kopia till: Diariet GD Remiss utredningen Rätt funktion på rätt plats Inom ramen för utredningen Rätt funktion på rätt plats har och verksamhetsområde genomlyst

Läs mer

VARMT VÄLKOMMEN TILL SEMINARIUM VÄRDESKAPANDE FÖRHANDLINGAR

VARMT VÄLKOMMEN TILL SEMINARIUM VÄRDESKAPANDE FÖRHANDLINGAR Värdeskapande förhandlingar Hur skapar vi förutsättningar att genomföra stora investeringar i infrastruktur och andra betydelsefulla samhällsinvesteringar Hur får vi igång byggandet? INBJUDAN Seminarium

Läs mer

Jan Lillieborg. Badhusvägen 11 165 72 Hässelby. Mob 0768 123441

Jan Lillieborg. Badhusvägen 11 165 72 Hässelby. Mob 0768 123441 Jan Lillieborg Badhusvägen 11 165 72 Hässelby Mob 0768 123441 @ adress jan.lillieborg@origoab.se (Origo Företagsutveckling AB) @ adress jan.lillieborg@telia.com PROFIL Jan Lillieborg, en senior ledare

Läs mer

Verksamhetsplan. Invest in Skåne AB. Utgåva 01/05 2015

Verksamhetsplan. Invest in Skåne AB. Utgåva 01/05 2015 Verksamhetsplan Invest in Skåne AB 2015 Utgåva 01/05 2015 Verksamhetsplan 2015 för Invest in Skåne AB, 1. Verksamhetsidé Våra aktiviteter skall göra skillnad för att utveckla internationaliseringen av

Läs mer

Stora investeringar i ny järnväg i närtid

Stora investeringar i ny järnväg i närtid Stora investeringar i ny järnväg i närtid Under nästa mandatperiod kommer en socialdemokratiskt ledd regering fatta beslut om omfattande investeringar i ny svensk järnväg. Nyinvesteringarna i järnväg uppgår

Läs mer

Turistnäringens Resindex och prognos Q2 2011

Turistnäringens Resindex och prognos Q2 2011 Turistnäringens Resindex och prognos Q2 Utfall Q2 jämfört med Q2 2010. Sammantaget visar turistnäringens resindex att resandet och boendet till, från och inom Sverige ökade med 3 procent jämfört med motsvarande

Läs mer

Anne Graf. Kommunikation

Anne Graf. Kommunikation Anne Graf Kommunikation Norrbottens och Västerbottens direktlänk till EU www.northsweden.eu Rådgivning Påverkan Information INTRESSEBEVAKNING PROGRAMBEVAKNING Håll koll på Bryssel Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Läs mer

Förbifart Stockholm. Fokusgruppsmöte 2010-04-14. Trafikverket ansvarar även för

Förbifart Stockholm. Fokusgruppsmöte 2010-04-14. Trafikverket ansvarar även för Förbifart Stockholm Fokusgruppsmöte 2010-04-14 Trafikverket ansvarar för långsiktig planering av transportsystemet för vägtrafik, järnvägstrafik, sjöfart och luftfart. Trafikverket ansvarar även för byggande

Läs mer

Revolution på den skandinaviska logistikmarknaden

Revolution på den skandinaviska logistikmarknaden Revolution på den skandinaviska logistikmarknaden SE Norra Europas starkaste och mest innovativa logistikkluster håller på att bildas Under de närmaste åren kommer regionerna i STRING-korridoren att vara

Läs mer

Upphandling av samverkansprojekt inom driftverksamhet

Upphandling av samverkansprojekt inom driftverksamhet Upphandling av samverkansprojekt inom driftverksamhet Ett utvecklingsprojekt inom ramen för verksamhetsnära utvecklingar Författare: Hawzheen Karim, Verksamhetsutvecklare, Svevia Jenny Sandberg, Verksamhetsutvecklare,

Läs mer

Politikerdag 2013 Från GIS till Geografisk förståelse. Lars Backhans lars.backhans@esri.se www.linkedin.com/in/larsbackhans

Politikerdag 2013 Från GIS till Geografisk förståelse. Lars Backhans lars.backhans@esri.se www.linkedin.com/in/larsbackhans Politikerdag 2013 Från GIS till Geografisk förståelse Lars Backhans lars.backhans@esri.se www.linkedin.com/in/larsbackhans Vilka är vi? Esri Sverige AB - 100 anställda, +200 miljoner, kontor i Gävle, Falun,

Läs mer

Innovation Enabled by ICT A proposal for a Vinnova national Strategic innovation Program

Innovation Enabled by ICT A proposal for a Vinnova national Strategic innovation Program Innovation Enabled by ICT A proposal for a Vinnova national Strategic innovation Program Ulf Wahlberg, VP INdustry and Research Relations Ericsson AB Ericsson AB 2012 April 2013 Page 1 Five technological

Läs mer

Handlingsplan Nationell satsning citylogistik 2012-2013

Handlingsplan Nationell satsning citylogistik 2012-2013 Handlingsplan Nationell satsning citylogistik 2012-2013 Bakgrund Ett nationellt nätverk för citylogistik har bildats med representanter för storstadsregionerna, Trafikverkets region Syd, Väst och Stockholm

Läs mer

Stadskärnan är viktig för många! Björn Bergman VD Svenska Stadskärnor

Stadskärnan är viktig för många! Björn Bergman VD Svenska Stadskärnor Stadskärnan är viktig för många! Björn Bergman VD Svenska Stadskärnor KULTUR Organisationen Ett unikt non-profit nätverk för offentliga och kommersiella stadsutvecklare! Sveriges Kommuner och Landsting

Läs mer

Hur kan företag påverka och bli påverkade av ambitioner (samverkansmodeller - informationssystem - teknik) Umeå 13 Nov 2013 Fredrik Bärthel

Hur kan företag påverka och bli påverkade av ambitioner (samverkansmodeller - informationssystem - teknik) Umeå 13 Nov 2013 Fredrik Bärthel tat, fråga, liknande Hur kan företag påverka och bli påverkade av ambitier (samverkansmodeller - informatissystem - teknik) Umeå 13 Nov 2013 Fredrik Bärthel ch punktlista Bothnian Green Logistics Corridor

Läs mer

hållbarhet Agilitys miljöarbete under 2013

hållbarhet Agilitys miljöarbete under 2013 hållbarhet Agilitys miljöarbete under 2013 Om Agility Agility, ett företag med rötterna i marknader under utveckling, effektiviserar varuflödeskedjor i några av världens mest utmanande miljöer. örnsköldsvik

Läs mer

Trafikverkets godsstrategi

Trafikverkets godsstrategi Trafikverkets godsstrategi Varför en (långsiktig) godsstrategi? Intern och extern tydlighet Stärkt konkurrenskraft Reducera negativa effekter Bidra till största möjliga nytta av resursanvändandet givet

Läs mer

Näringsdepartementet Remiss nr: N2014-7434-E 103 33 Stockholm. Yttrande över Fossilfrihet på väg SOU 2013:84

Näringsdepartementet Remiss nr: N2014-7434-E 103 33 Stockholm. Yttrande över Fossilfrihet på väg SOU 2013:84 2014-05-16 Näringsdepartementet Remiss nr: N2014-7434-E 103 33 Stockholm Yttrande över Fossilfrihet på väg SOU 2013:84 kemiindustrierna i Sverige och Skogsindustrierna har valt att gemensamt yttra sig

Läs mer

Inrättande av Trafikverket

Inrättande av Trafikverket Organisationsstrukturer 1 Övergripande organisationsstruktur Centrala funktioner Verksamhetsområden Samhälle Trafik Investering Stora projekt Resultatenheter Gemensamma uppgifter Gemensamma uppgifter Gemensamma

Läs mer

Stockholm Årsta Kombiterminal

Stockholm Årsta Kombiterminal Stockholm Årsta Kombiterminal Jernhusen Stockholm Årsta Kombiterminal Sveriges modernaste logistikcenter Strategiskt läge. Centralt i Stockholm Jernhusen Stockholm Årsta Kombiterminal Gods vill helst åka

Läs mer

Under perioden kommer NVF att ha 16 utskott. 14 av utskotten verkar på både nationell och nordisk nivå medan 2 verkar på enbart nordisk nivå.

Under perioden kommer NVF att ha 16 utskott. 14 av utskotten verkar på både nationell och nordisk nivå medan 2 verkar på enbart nordisk nivå. 1(4) NVF-möte med utskottens ordförande och sekreterare Datum: 2013-05-21 Plats: Radisson Blu Royal Viking Hotel, Stockholm Närvarande: Se deltagarförteckning, bilaga 1 Mötet öppnas Annelie Nylander öppnade

Läs mer

PIRATE EU-projekt om attraktivare bytespunkter med fokus på de svenska studieobjekten Lund C och Vellinge Ängar

PIRATE EU-projekt om attraktivare bytespunkter med fokus på de svenska studieobjekten Lund C och Vellinge Ängar PIRATE EU-projekt om attraktivare bytespunkter med fokus på de svenska studieobjekten Lund C och Vellinge Ängar Svenska delen Petra Carlson Lena Fredriksson Jan Hammarström P G Andersson Christer Ljungberg

Läs mer

Stockholm. Världens mest innovationsdrivna ekonomi. Stockholmsregionens innovationsstrategi

Stockholm. Världens mest innovationsdrivna ekonomi. Stockholmsregionens innovationsstrategi 2025 Stockholm Världens mest innovationsdrivna ekonomi Stockholmsregionens innovationsstrategi Stockholmsregionens innovationsstrategi Stockholm idag: En stark position som behöver bli starkare Stockholms

Läs mer

BUSINESS ARENA MALMÖ 2015

BUSINESS ARENA MALMÖ 2015 BUSINESS ARENA MALMÖ 2015 Clarion Hotel & Congress Malmö Live 7 maj Programöversikt CMYK Positiv/svart, används där färg inte är möjligt Negativ/vit, används mot färgade mörka bakgrunder partners Business

Läs mer

» Ett samtal om metoder för implementering och utvärdering av samverkan i högre utbildning ÖKAD UTBILDNINGSKVALITET GENOM SAMARBETE

» Ett samtal om metoder för implementering och utvärdering av samverkan i högre utbildning ÖKAD UTBILDNINGSKVALITET GENOM SAMARBETE » Ett samtal om metoder för implementering och utvärdering av samverkan i högre utbildning ÖKAD UTBILDNINGSKVALITET GENOM SAMARBETE Upplägg: första halvan Utbildningssamverkan för jobb, innovation och

Läs mer

Nationella kluster konferensen

Nationella kluster konferensen Sammanställning från den Nationella kluster konferensen i Gävle den 23 24 februari Kluster som plattform för innovationer Kluster som plattform för innovationer. Det var temat på den nationella klusterkonferensen

Läs mer

Miljölogistiskt initiativ i Västra Götaland. Effektivare. livsmedelstransporter för minskad klimatbelastning och fler arbetstillfällen

Miljölogistiskt initiativ i Västra Götaland. Effektivare. livsmedelstransporter för minskad klimatbelastning och fler arbetstillfällen Miljölogistiskt initiativ i Västra Götaland Effektivare livsmedelstransporter för minskad klimatbelastning och fler arbetstillfällen På väg mot en livsmedelsregion med fler jobb, starkare näringsliv och

Läs mer

Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och

Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och Swerea SWECAST projektet Våga Växa Vinna. Projektet

Läs mer

Mer om programmet: Vi presenterar medverkande personer & Värdet för dig och ditt företag! Den 4 december drar vi igång!

Mer om programmet: Vi presenterar medverkande personer & Värdet för dig och ditt företag! Den 4 december drar vi igång! Mer om programmet: Vi presenterar medverkande personer & Värdet för dig och ditt företag! Den 4 december drar vi igång! Nu startar vi Region Skånes fjärde affärsutvecklingsprogram för vård- och omsorgsföretag!

Läs mer

Den skandinaviska arenan

Den skandinaviska arenan Den skandinaviska arenan I det 600 km långa stråket Oslo-Göteborg-Öresund bor idag ca 8 miljoner människor. Inom en radie av 300 km från Göteborg finns 50% av Skandinaviens industriella kapacitet. 1 SYFTE

Läs mer

Uppdraget ska i sin helhet redovisas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 29 februari 2012.

Uppdraget ska i sin helhet redovisas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 29 februari 2012. Regeringsbeslut III 7 2011-03-10 N2011/1933/TE Näringsdepartementet Trafikverket 781 89 BORLÄNGE Uppdrag för ökad kapacitet i järnvägssystemet Regeringens beslut Regeringen uppdrar åt Trafikverket att

Läs mer

Mer om programmet: Vi presenterar medverkande personer & Värdet för dig och ditt företag! Den 6 november drar vi igång!

Mer om programmet: Vi presenterar medverkande personer & Värdet för dig och ditt företag! Den 6 november drar vi igång! Mer om programmet: Vi presenterar medverkande personer & Värdet för dig och ditt företag! Den 6 november drar vi igång! Nu startar vi Region Skånes fjärde affärsutvecklingsprogram för vård- och omsorgsföretag!

Läs mer