Uppdaterat program. Elmia FUTURE TRANSPORT oktober. Konferensprogram. Seminarier under Elmia Nordic Rail och Elmia Future Transport

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Uppdaterat program. Elmia FUTURE TRANSPORT. 8 10 oktober. Konferensprogram. Seminarier under Elmia Nordic Rail och Elmia Future Transport"

Transkript

1 Uppdaterat program Elmia FUTURE TRANSPORT 8 10 oktober 2013 Konferensprogram Seminarier under Elmia Nordic Rail och Elmia Future Transport

2 Gris C50 / M40 / J35 / N10 Orange M53 / 100 Programrådet för Elmia Nordic Rail och Elmia Future Transport består av: Stefan Aldborg, Bombardier Transportation Sweden AB Jan-Olof Björklund, Swedish Rail Industry Group, SWERIG Guy Ehrling, Näringslivets Transportråd för transportköpare Louise Hopkinson, TÜV SÜD Danmark ApS Jan Erik Kregnes, Jernbaneverket Tage Larsson, Trafikverket Michelle Marcher Lidén, Alstom Transport AB Jörgen Nyström, Elmia AB Mikael Prenler, Forum för Nordiskt Järnvägssamarbete, NJS Ulrica Widegren, Elmia AB Christel Wiman, Tågoperatörerna Guldsponsor: Bronssponsor: Mediapartner: Mediasponsor: 2

3 nytt Upplägg på Konferensen och ministern är på plats! InneHÅll! Det är med stor stolthet som vi nu presenterar konferensprogrammet inför Elmia Nordic Rail och Elmia Future Transport 2013 den stora mötesplatsen för dig som är involverad i järnvägen och framtidens transporter. Vi i programrådet har i drygt ett år jobbat med att skapa ett så intressant och aktuellt konferensprogram som möjligt och vi tycker att vi har lyckats riktigt bra. De ämnen som presenteras har både bredd och djup och samlar stora delar av branschens expertis. Extra stolta är vi förstås över att ha Sveriges infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd på plats (läs mer i Nyckelseminarium 1). I år har vi förändrat konferensens upplägg. I stället för ett huvudseminarium lyfter vi fram tre aktuella ämnen i var sitt nyckelseminarium, ett varje konferensdag. Vi har också komprimerat antalet fackseminarier. Dessa noga utvalda ämnen samlas i olika teman för att ge ett ett djup inom respektive område och med infallsvinklar från fl er talare. På så sätt hoppas vi att du som deltagare ska få ut ännu mer av vår konferens. Bläddra och läs igenom vårt program. Vi är övertygade om att det fi nns ämnen som ökar din kunskap om dagens och framtidens infrastruktur och transporter. Välkommen till Elmia den 8 10 oktober! Översikt seminarier tisdag... 4 Översikt seminarier onsdag... 6 Översikt seminarier torsdag... 8 Nyckelseminarier Future Transport Award Fackseminarier Utställar- och Functional Food-seminarier Gala dinner Matchmaking Bra att veta Mikael Prenler Ordförande i programrådet för Elmia Nordic Rail och Elmia Future Transport 3

4 FACKSEMINARIER TISDAG 8 OKTOBER trafikinformation HUr svårt Kan Det VÁ? fs1: fs2: fs3: Bytespunkter ställer extra höga krav på vår gemensamma performance! Öppna data skapar möjlighet till kreativt tänkande Smarta tjänster ger bättre trafikinformation tillgänglighet, service och UnDerHÅll fs4: fs5: fs6: Ett underhåll kopplat till fordons leveransen eller operatören? Från ett leverantörsperspektiv Ett underhåll kopplat till fordonsleveransen eller operatören? Från ett upphandlarperspektiv DEPÅN En nyckelfunktion för tillgängligheten, kostnader och kvaliteten i trafiksystemet finansiering fs7: fs8: fs9: Finansiering av infrastruktur förr och nu Fulla tåg med tomma händer Den danske model Hur finansierar vi bäst ett infrastrukturprojekt nyckel- SeMinariUM ns1. framtidens InfrastrUKtUr I norden Ny nationell plan i Sverige Catharina Elmsäter-Svärd, Torbjörn Suneson, Per Bondemark Ny samferdselplan i Norge Representant för Samferdselsdepartementet, Elisabeth Enger, Erling Sæther Fremtidens Jernbane i Danmark Michael Svane, Jesper Hansen UppHanDlIng, avtalsformer och affärsutveckling fs10: Innovativa kvalitetsupphandlingar - teori och praktik fs11: Hur kan vi utveckla kvaliteten i upphandling? fs12: Principer för effektivare upphandling och leverans av fordon Fordonsupphandling med fokus på låga kostnader för de resande InfÖranDe av ertms I norden fs13: Hur ser europaperspektivet ut på införandet av ERTMS? What are the plans for the introduction in Denmark? fs14: Hur ser införandeplanerna i Norge respektive Sverige ut? fs15: Hur påverkas operatörerna av ERTMS på kort och lång sikt? Paneldebatt godsstrategi 1 fs16: Goods corridors in EU Godskorridorer ur svenskt perspektiv fs17: Godsstrategi i Norden fs18: EU:s svaveldirektiv och effekter för rederinäringen 4

5 UTSTÄLLARSEMINARIER TISDAG 8 OKTOBER US1 Hållbar utveckling inom järnvägsprojekt Länken mot verkligheten US4 Baltic-Link Den nya intermodala transport - korridoren mellan Skandinavien och Centraloch Sydeuropa US7 En gemensam Nordisk marknad för järnvägsentreprenader bakgrund US2 Electromagnetic interference from different AC railway feeding systems US5 Energy Effectiv Rail Vehicles US8 En gemensam Nordisk marknad för järnvägsentreprenader diskussion US3 Stegvis utveckling av södra Stambanan US6 Sveriges bästa logistiklägen US9 Outstanding propulsion and control system integration creates superior train reliability FUnCTional Food ff0: På gamla spår mot framtiden hur löser vi järnvägstransporterna? ff1: Innovativa lösningar för framtidens järnväg en överblick US10 Ny byggteknik ger billigare höghastighetsbanor än konventionella banor US13 Vinter- och driftsäkra spårväxlar US16 Hur bygger vi om tillräckligt antal fordon för att klara ERTMS utrullning i Sverige? US11 Höghastighetsjärnväg Oslo Göteborg Köpenhamn/Stockholm 2025 US14 Hur blir framtidens tågtrafik om resenären får välja Hur blir framtidens godstrafik om transportköparen och transportören får välja US17 Increased Availability via Intelligent Asset Supervision US12 Simulation used for training, validation, design and optimization US15 Effektive risikoanalyser / Effective and efficient Risk analysis US18 Innovative solutions of the tramcars and new technology for the locomotive

6 FACKSEMINARIER ONSDAG 9 OKTOBER godsstrategi 2 fs19: Hur väl stämmer myndigheternas kalkyler med industrins verklighet? fs20: Effektiv logistik nyckeln till en framgångsrik tillväxt fs21: Den framtida malmtrafiken från Bergslagen planer, förutsättningar och transportbehov ekonomiska, JUrIDIsKa och tekniska förutsättningar för ertms fs22: Transportstyrelsens införande av ERTMS Förutsättningar för operatörer i form av finansiering och tillgång till fungerande teknik fs23: Effekter för näringslivet och operatören fs24: Hur påverkas trafiken över Öresund? InnoVatIoner forskning fs25: Forum för innovation inom transportsektorn Trafikverkets forskningsstrategi fs26: Ekostaden Hur kan vi planera staden för att fler ska resa miljövänligt? fs27: Miljövänliga tekniker baserat på erfarenheter från Gröna Tåget nyckel- SeMinariUM ns 2. marknadsöppning så In I norden och eu The Fourth Railway Package Keir Fitch Den svenska järnvägens avreglering i ett EU-perspektiv Gunnar Alexandersson Kollektivtrafiklagen och konkurrensen Staffan Hultén framtidens InfrastrUKtUr fs28: Näringslivet, transporterna och infrastrukturen Infrastruktur og dens betydning for vækst og mobilitet i samfundet fs29: Infrastrukturprojekt i Sverige Infrastrukturprosjekt i Norge fs30: Elektrificeringsprogrammet i Danmark Fremtidige infrastruktur i Danmark tunnlar och broar fs31: Nyttan med BIM inom infrastruktur i praktiken fs32: Komplicerede bro og tunnel projekt fs33: Follobanens tunnel ttp-projektet/ future transport award fs34: TTP-projektet Tillgänglighet Tillväxt Planering fs35: Framtidens Götaland en bandregion för tillväxt och utveckling fs36: Future Transport Award gala dinner 6

7 UTSTÄLLARSEMINARIER ONSDAG 9 OKTOBER US19 Ballastfria spår i det svenska järnvägsnätet US22 Effektivt fordonsunderhåll US25 Trackbed Evaluation: Optimising Maintenance and Renewals US20 Med tågplan 2014 börjar framtiden US23 Spara tid och pengar Anmält Organ US26 Kompetensförsörjningen inför utmaningen av ERTMS införande i Sverige US21 Vinter- och driftsäkra spårväxlar US24 Tekniska specifikationer för driftsinteroperabilitet i järnvägssystemet US27 Koll på byggbarheten med BIM FUnCTional Food ff3: Erfarenheter av ETCS-ombordinstallationer i fordon ff4: Fordonsdatasystemet FORDs framtid ff5: Hållbar stadsutveckling Vilka är de stora trenderna och vad händer med transporterna när IKT slår igenom på bred front? Teknikkonsulternas ansvar och möjligheter inom hållbar samhällsbyggnad. Hur bidrar vi idag och hur ser rollen som teknikkonsult ut framöver? US28 Del 1 av 2 Tema Den optimala knutpunkten, hur ser den ut? US31 En spårvagn för de nordiska städerna US34 Optimized track and switch grinding without possession time / Optimerad rälsslipning i spår och växlar utan driftstopp US29 Del 2 av 2 Tema Den optimala knutpunkten, hur ser den ut? Paneldebatt US32 MIRF (Mobile Intelligent Routing Framework) US35 How do our future trams better meet the needs of passengers? US30 Truly Uninterupted Train-to-Ground Communication US33 ERTMS nu och i framtiden US36 The TRAXX locomotives, experiences and future development

8 FACKSEMINARIER TORSDAG 10 OKTOBER stadsutveckling CItYlogIstIK fs37: Att skapa attraktiva stadsmiljöer Att planera och genomföra stora framtidsprojekt Spårvagnar i Skåne fs38: Citylogistik En möjlighet för staden Peak car och urbanisering om effektiv ytanvändning i staden fs39: Udvidelsen af metrocityringen til Nordhavn Bybane i Bergen som «drivkraft» for integrasjon av areal- og transportpolitikken effekterna av fehmarn bält fs40: Femern Bælt forbindelsens betydning for trafik, kapacitet, miljø og disses udfordringer samt håndtering af samme fs41: Öresundstågtrafikken effekterna av Fehmarn Bält fs42: Effekterna av Fehmarn-Bält för södra Sverige safety and security fs43: Train Passenger Safety fs44: Active and passive safety for LRV fs45: From forensics to real-time surveillance nyckel- SeMinariUM ns 3. från tågkaos till tågordning och en robust JärnVäg Trafikanalys Från tågkaos till tågordning Fredrik Lindberg Tågkaos myte eller virkelighed? Alex Landex Sårbarhet i korridoren Sverige-Danmark-Kontinenten Mats Erkén Sårbarhet i godstransportsystemet Mats Nyblom Sårbarhet i persontrafiksystemet Jonas Skovgaard Paneldebatt 8

9 UTSTÄLLARSEMINARIER TORSDAG 10 OKTOBER US37 Datafångst från mark och luft för besiktning, planering, projektering och visualisering US40 Förändrade regler och skärpta utbildningskrav för en förbättrad säkerhetskultur US43 Hur skapar Trafikverket ökad produktivitet och innovationskraft i anläggningsbranschen? Sveriges största beställare visar hur arbetet fortskrider US38 Cerified Railways Computer US41 Mät verkligheten sänk kostnaderna öka säkerheten US44 Ensuring ERTMS development in the Nordic countries US39 Utveckling och formell verifiering små steg och ofta US42 State-of-the-art ultrasonic inspection systems for wheel set components and rails US45 Alternativ till kopparkabel för drift- och skyddsjordning

10 NYCKELSEMINARIUM 1 TiSdag 8 oktober framtidens InfrastrUKtUr I norden De nordiska länderna satsar hårt på att förbättra sina tran sportsystem och därmed stärka sin konkurrenskraft och förutsättningar för tillväxt. I Danmark har regering och opposition enats om stora framtida infrastrukturprojekt. I Norge och Sverige har regeringarna i sina förslag till transportplaner kraftigt ökat sina investeringar jämfört med tidigare. Samtidigt finns många frågor för framtiden. Hur samordnar vi satsningarna så att framkomligheten inte hindras av nationsgränser? Hur kan Norden öppnas upp mot kontinenten? Räcker investeringarna på ökat underhåll för att möta morgondagens behov av fungerande transporter för resenärer och gods? Ännu finns inga beslut tagna om höghastighetståg i vare sig Danmark, Norge och Sverige kommer vi någonsin att få se det? ny nationell plan I sverige Catharina Elmsäter-Svärd, infrastrukturminister, Näringsdepartementet Torbjörn Suneson, chef för samhälle, Trafikverket Per Bondemark, vice vd SSAB EMEA och ordförande i Näringslivets Transportråd ny samferdselplan I norge Representant för Samferdseldepartementet Elisabeth Enger, jernbanedirektør Jernbaneverket Erling Sæther, administrerende direktør Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) Logistikk og Transport fremtidens Jernbane I DanmarK Michael Svane, branchedirektør, Dansk Industri Transport Jesper Hansen, administrerende direktør, Banedanmark Moderator: Anders Karlsson, TRAFIKFORUM / Transport Logistik idag Catharina Elmsäter-Svärd Torbjörn Suneson Foto: Hilde Lilljord Per Bondemark Elisabeth Enger Erling Sæther Michael Svane Jesper Hansen Anders Karlsson 10

11 NYCKELSEMINARIUM 2 onsdag 9 oktober marknadsöppning så In I norden och eu I Sverige är järnvägstrafiken helt öppen för konkurrens. Övriga nordiska länder har inte gått lika långt i sin avreglering, särskilt inte när det gäller persontrafiken. Nu står både Danmark och Finland inför en högre grad av marknadsöppning av spårtrafiken. Enligt EU kommissionens förslag till EU:s fjärde järnvägspaket ska nämligen alla nationella persontrafikmarknader vara konkurrensutsatta innan Kommissionen vill också ha en fullständig separering mellan infrastrukturhållare och operatörer som huvudprincip. Det finns starka strömningar i motsatt riktning. Bland annat har Frankrike planer på att integrera infrastrukturhållaren och den statliga tågoperatören SNCF. Hur ser framtiden för järnvägsmarknaden ut? Hur gör man ett system med många operatörer så smidigt som möjligt, till exempel när det gäller godkännande av fordon? the fourth railway package Keir Fitch, DG Move, Cabinet of Vice President Siim Kallas, European Commissioner for Transport Den svenska JärnVägens avreglering I ett eu-perspektiv Av- och omregleringsprocessen av den svenska järnvägen har nu pågått i 25 år. På senare år har fokus legat på att göra hela nätet öppet för konkurrens, med full effekt från slutet av Det har också genomförts organisatoriska förändringar som till exempel bildandet av Trafikverket. Vidare har ett flertal förändringar i regelverket föranletts av EU:s direktiv och förordningar. I detta föredrag ges en historisk översikt och nulägesbeskrivning med potentiella förbättringsområden, baserat på en pågående statlig utredning om järnvägens organisation. Gunnar Alexandersson, ekonomie doktor och särskild utredare, Utredningen om järnvägens organisation KolleKtIVtrafIKlagen och KonKUrrensen Den kommersiella trafiken är både en vinnare och en förlorare i den nya kollektivtrafiklagen. Den största vinsten är att de får köra kommersiell inomregional trafik. Den största förlusten är att regionerna får bedriva regionsöverskridande trafik. Denna trafik har slagit ut den kommersiella tågtrafiken utmed västkustbanan. Det stora dilemmat för de kommersiella järnvägsföretagen är att de både konkurrerar med och utför subventionerad trafik. På till exempel sträckan Stockholm Uppsala konkurrerar SJ med sig självt när företaget både kör subventionerad pendeltågstrafik och kommersiell tågtrafik. Staffan Hultén, docent, Handelshögskolan i Stockholm Moderator: Anders Karlsson, TRAFIKFORUM / Transport Logistik idag Keir Fitch Gunnar Alexandersson Staffan Hultén Anders Karlsson 11

12 NYCKELSEMINARIUM 3 TorSdag 10 oktober från tågkaos till tågordning och en robust JärnVäg När tågen inte kommer fram i tid får det stora konsekvenser. Människor kan inte pussla ihop sin vardag och företagens leveranskedjor bryts och varorna når inte fram till kunderna just in time. Mediebilden av det svenska tågsystemet presenteras ofta som ett ständigt pågående tågkaos. Samtidigt visar Trafikverkets statistik att punktligheten blir allt bättre och 97 procent av alla persontåg, och 83 procent av alla godståg, hade en maximal försening på 15 minuter under fjolåret. Hur illa ställt är det egentligen med den svenska järnvägen? Är det så dåligt som rubrikerna säger? Och framför allt när kommer järnvägen att uppfattas som lika till förlitlig som vägtransporterna? trafikanalys från tågkaos till tågordning Är det så kallade tågkaoset ett reellt problem eller en mediekonstruktion? Myndigheten Trafikanalys förser beslutsfattare med relevant kunskapsunderlag; utgångspunkten är det transportpolitiska målet om en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning. Trafikanalys inleder detta nyckelseminarium med att ge en bild av tågförseningarnas omfattning i olika delar av Sverige. Fredrik Lindberg, statistiker, Trafikanalys tågkaos myte eller VIrKelIgHeD? Signalfejl, køreledningsfejl, en efterladt taske på en station, kortslutninger, manglende lokoførere og så videre. En enkelt fejl i et stort system og alt falder fra hinanden? Hvordan kan en enkelt fejl afspejle sig i hele landet? Pendlerne betaler med tid og samfundet med penge, när trafikken står stille. Er problemerne virkelig så store, eller er der andre ting som spiller ind? Der regnes i samfundsomkostninger, i tid, og i faldende passagertal, men er det den faktuelle virkelighed og hvad er det man gør for at imødegå problemerne. Alex Landex, lektor, Danmarks Tekniske Universitet, DTU Transport sårbarhet I KorrIDoren sverige DanmarK KontInenten Så drabbades viktiga delar av svenskt näringsliv av en tågurspårning i Danmark. Mats Erkén, vd, ScandFibre Logistics AB sårbarhet I godstransportsystemet Mats Nyblom, vd, Hector Rail sårbarhet I persontrafiksystemet Jonas Skovgaard, chef SJ Trafikledning, SJ AB paneldebatt Avslutande diskussion med föreläsarna och Morgan Rehn, enhetschef Trafikverket. Fredrik Lindberg Foto: Peter Nørby Alex Landex Mats Erkén Mats Nyblom Jonas Skovgaard Ingemar Lundin Moderator: Ingemar Lundin, seniorkonsult, Ilunakonsult 12

13 FUTURE TRANSPORT AWARD Onsdagen den 9 oktober, kl presenteras finalisterna i Future Tran sport Award Finalisterna finns på plats och berättar om effektiva, miljöriktiga och ekonomiskt fördelaktiga trafikslagsöverskridande transportlösningar för person resor och godstransporter. Future Transport Award delas ut i två kategorier: Public Tran sport och Intermodal Goods och arran geras gemensamt av branschtidningarna RESFORUM, TRAFIKFORUM och Transport & Logistik idag. Det handlar inte bara om att leverera ett resultat på sista raden, utan mer om långsiktighet och en inneboende innovationskraft och vilja! Future Transport Award är resultatet av chefredaktör Anders Karlssons och Elmia Nordic Rail och Elmia Future Transports projektledare Jörgen Nyströms vilja av att visa på branschens kraft och vilja att förbättra sig. Idéer som blir till verklighet och beprövade lösningar som med enkla medel kan möta fram tidens behov. Juryn bedömer de nominerade med hänsyn tagen till miljö anpassning, ekonomisk hållbarhet och kvalitet. Kriterier för de båda kategorierna: Future Transport Awards Public Transport Strävan från beslutsfattares och branschens håll att öka antalet kollektiva resor uppnås inte genom en enskild idé eller ett specifikt trafikslag. En helhetssyn gällande tillgänglighet, flexibilitet och varje trafikslags unika möjligheter måste få råda. Detta kombinerat med hänsyn tagen till lönsamhet, kvalitet och miljö är basen i kriterierna för kategorin Public Transport i Future Transport Awards. Future Transport Awards Intermodal Goods I en bransch som minst sagt ligger under prispress, är det än mer viktigt att hitta rätt transportslag för rätt produkt. Transportföretag och varuägare tvingas mer och mer inse att Rätt inte alltid är ETT. Intermodala transporter är också en viktig del av lösningen gällande transportindustrins miljöpåverkan. Företag eller organisationer som aktivt arbetar med att införa ett intermodalt tankesätt i sina transporter kan nomineras till kategorin Intermodal Goods i Future Transport Awards. 13

14 trafikinformation HUr svårt Kan Det VÁ? FACKSEMINARIER TiSdag 8 oktober Moderator: Catherine Kotake, Trafi kverket FS1: TiSdag 8 oktober, kl Bytespunkter ställer extra höga krav på vår gemensamma performance! Bytespunkter Information till resenären på resenärens villkor Ann-Sofi Granberg, avdelningschef Trafi kinformation på Trafi kverket, berättar om hur Trafi kverket arbetar aktivt med stationsfrågor. Det handlar om att tillsammans med aktörerna hitta arbetssätt som i slutändan gynnar resenären genom korrekt och tillgänglig trafi kinformation, till exempel nytt automatiskt utropssystem, hur vi arbetar tillsammans med järnvägsföretagen för att kunna erbjuda stöd till resenärer i störda lägen, samt satsningar vad gäller skyltar och annan trafi kinformationsutrustning. Föreläsare: Ann-Sofi Granberg, Trafi kverket Flygbranschens kulturskifte ett gemensamt arbete för att öka trovärdigheten i trafikinformationen Hans Skillborg, A-CDM implementeringsansvarig inom Swedavia, berättar att grunden för bra prognoser och beslut är öppenhet kring det faktiska läget. Det är någonting man tagit fasta på inom fl yget där man arbetar med European Airport CDM, Airport Collaborative Decision Making. Detta är ett gemensamt koncept och förhållningssätt som utgår ifrån att alla inblandade i produktionen måste dela med sig av sin information om det aktuella läget på ett öppet och ärligt sätt. Det är grunden för att kunna hålla tidtabeller och få hela kedjan att fungera, som i sin tur genererar nöjda resenärer. Detta är ett förhållningssätt som också skulle skapa goda förutsättningar för goda leveranser inom järnvägen! Föreläsare: Hans Skillborg, Swedavia FS2: TiSdag 8 oktober, kl Öppna data skapar möjligheter till kreativa tänkande Innovativa trafikinformationstjänster med öppen data Elias Arnestrand, innovationsledare på Samtrafi ken i Sverige, berättar om arbetet med att tillgängliggöra öppna data och API:er till tredjepartsutvecklare genom Trafi klab och innovationstävlingen TravelHack. Föreläsare: Elias Arnestrand, Samtrafi ken Norges arbete med öppna data och trafikinformationstjänster i större städer Arbete med trafi kinformationstjänster och öppna data i Norge. Jarl Eliassen fra Trafi kanten AS i Oslo kommer att berätta om hur deras organisation arbetar med öppna data inom trafi kinformation för att stödja trafi kinformationstjänster i större städer. Det kommer att handla om såväl praktisk erfarenhet av dagligt arbete som utveckling av nya tjänster og samarbete på nasjonalt nivå. Föreläsare: Jarl Eliassen, Trafi kanten AS (et dotterbolag av Ruter As) FS3: TiSdag 8 oktober, kl Smarta tjänster ger bättre trafikinformation Smartare resandeinformation Erik Eng, vinnare av TravelHack 2013, berättar om hur hans frustration lett till bättre och mer relevant information för tågresenärer. Nu när trafi kinformation öppnas upp, anser Erik att det inte längre fi nns någon anledning att generalisera den enskilda resenärens behov. Biljettapp heter tjänsten som ger en personlig och uppdaterad tågbiljett. Föreläsare: Erik Eng, Tjänsteutvecklare, Biljettapp Trafiken.nu ett stöd för resenären i storstadstrafiken Mari-Louise Lundgen, enhetschef för trafi kinformationstjänster på Trafi kverket, kommer att berätta om tjänsten Trafi ken.nu som är ett samarbete mellan regionala aktörer i våra storstadsområden Stockholm, Göteborg och Malmö. Trafi ken. nu är ett exempel på en trafi kslagsövergripande tjänst med målgrupp pendlare i storstadsområden och där även till exempel cykel hanteras. Föreläsare: Mari-Louise Lundgren, Trafi kverket 14

15 tillgänglighet, service och UnDerHÅll finansering FS4: TiSdag 8 oktober, kl Ett underhåll kopplat till fordonsleveransen eller operatören? Från ett leverantörsperspektiv Fördelarna med att koppla underhållet till fordonsleveransen är fl era. Alstom och Bombardier presenterar exempel där underhållet sköts av fordonsleverantören, och visar vilka effekter det ger för upphandlaren och resenärerna. Föreläsare: Per Öster, Alstom Maria Swedin, Bombardier Transportation FS5: TiSdag 8 oktober, kl Ett underhåll kopplat till fordonsleveransen eller operatören? Från ett upphandlarperspektiv Det fi nns olika varianter av hur underhållet av fordon handlas upp. De två vanligaste varianterna är att antingen handlas underhållet upp av operatören eller av den som köper trafi ken. Jönköpings Länstrafi k har valt den senare varianten och har alltså handlat upp tågtrafi ken av DSB Småland och fordonen tillsammans med underhållet av Bombardier. Här presenteras erfarenheterna av denna modell att upphandla underhåll. Föreläsare: Carl-Johan Sjöberg, Jönköpings Länstrafi k FS6: TiSdag 8 oktober, kl DEPÅN En nyckelfunktion för tillgängligheten, kostnader och kvaliteten i trafiksystemet Depåers placering och utformning har en betydande påverkan på kostnader, tillgänglighet och kvaliteten för trafi ksystemen. Nedan ställs några frågor som man bör tänka på för att optimera depån och dess funktioner. Hur ska nya depåer designas och lokaliseras? Hur ska gamla depåer förnyas med hänsyn till nya behov och krav? Hur ska infrastrukturen fungera inom depån? Hur åstadkommer man konkurrensneutrala depåer och avtalsformer? Hur påverkas depån av nya hållbarhets- och framtidskrav? Föreläsare: Susanne Rosjö, Jernhusen AB Teddy Persson, Jernhusen AB FS7: TiSdag 8 oktober, kl Finansiering av infrastruktur förr och nu Väg- och järnvägssystemen har byggts ut under lång tid. Sedan 1800-talet har olika fi nansierings- och organisationsmodeller använts, i Sverige och utomlands. Det fi nns anledning att lära av historien för att möta framtidens utmaningar. Föreläsare: Björn Hasselgren, KTH Royal Institute of Technology FS8: TiSdag 8 oktober, kl Fulla tåg med tomma händer Tågåkeriet i Bergslagen AB, Tågab, är ett av de första av de nya järnvägsföretagen i Sverige. Företagets vd sedan starten för 20 år sedan, Lars Yngström, berättar om de ekonomiska villkoren för en mindre aktör i en kapitalintensiv bransch. Hur det har gått att dra igång med i princip två tomma händer? Hur företaget har skaffat bättre begagnade lok, till exempel gammeldanskar? Hur företaget har överlevt två svåra vintrar och hur det går att köra persontrafi k utan bidrag genom hjärtat av Bergslagen? Föreläsare: Lars Yngström, Tågåkeriet i Bergslagen AB, Tågab Den danske model Den danske model: Staten låner og tilbagebetaler gennem en brugerfi nansieret Femern Bælt, hvilket også er sket med Storebælt og Øresund. Både Øresund og Storebælt kører i dag med overskud. Det nyeste skud på stammen er Togfonden DK, som skal bruge 27,5 milliarder kroner på blandt andet hurtigere og mere miljørigtige elektrifi cerede tog fra en nyoprettet oliefond (øget beskatning af virksomheder, der udvinder olie i Danmark). Med fonden vil regeringen bringe rejsetiden i tog mellem København og Odense, Odense og Aarhus samt Aarhus og Aalborg ned på én time pr. strækning. Samtidig vil alle hovedstrækninger i Danmark blive elektrifi ceret, så hurtigt det er praktisk muligt. Baggrunden for fi nansieringen af megaprojekterne Signalprogrammet, Femern Bælt og det kommende Letbaneprojekt samt fordele og ulemper vil også blive beskrevet. Föreläsare: Alex Landex, Danmarks Tekniske Universitet, DTU Transport FS9: TiSdag 8 oktober, kl Hur finansierar vi bäst ett infrastrukturprojekt? En effektiv riskanalys och en optimal risk- och vinstfördelning mellan huvudman/beställare, operatör, leverantör och fi nansiär är av stor betydelse för att placera riskerna hos den part som effektivast kan hantera dem. DNB Bank presenterar och diskuterar olika modeller för fi nansiering och riskfördelning mellan de olika parterna i ett projekt och trenderna på marknaden just nu. Föreläsare: Mattias Wikholm, DNB Bank ASA Per Andersson, DNB Bank ASA FACKSEMINARIER TiSdag 8 oktober 15

16 UppHanDlIng, avtalsformer och affärsutveckling InfÖranDe av ertms I norden FACKSEMINARIER TiSdag 8 oktober FS10: TiSdag 8 oktober, kl Innovativa kvalitetsupphandlingar teori och praktik Det har under många år i debatten om offentlig upphandling talats om vikten av att skapa incitament för leverantörer att tillhandahålla god kvalitet och komma med innovativa lösningar av olika slag. Det har skrivits böcker och talats om incitamentsavtal, funktionsupphandlingar, OPS med mera. Samtidigt kan man konstatera att många offentliga upphandlingar fortfarande karaktäriseras av lägsta-prisupphandlingar till fast pris där drivkrafterna för att tillhandahålla hög kvalitet och innovativa lösningar är högst begränsat. Frågan hur man uthålligt upphandlar kvalitet till rimliga kostnader var en av huvudfrågorna i Upphandlingsutredningens slutbetänkande. Under seminariet berättar Magnus Arnek, utredningens samhällsekonomiska expert, om de viktigaste insikterna och vilka steg som kan tas för att förbättra den offentliga upphandlingen vad gäller kvalitet, effektivitet och innovationer. Föreläsare: Magnus Arnek, Upphandlingsutredningen FS11: TiSdag 8 oktober, kl Hur kan vi utveckla kvaliteten i upphandling? Västtrafi ks strategi att gå från traditionella beställar- och leverantörsroller till partnerskap för verksamhetsutveckling. Ett av Västtrafi ks övergripande mål är att få fl er och nöjdare kunder och en viktig spelare för att uppnå målet är våra trafi kföretag. Västtrafi k ser trafi kföretagen som samarbetspartners som vi samverkar med för att utveckla den gemensamma affären. Ett led i detta arbete är att vid genomförande av nya upphandlingar införa en kvalitetsutvärdering som syftar till att utse bästa Partner. Västtrafi ks modell för kvalitetsutvärdering baseras på SIQs (Svenska Institutet för kvalitetsutveckling) modell för kundorienterad verksamhetsutveckling. Modellen ger både Västtrafi k och trafi kföretagen goda förutsättningar för partnerskap för samverkan och ett redskap för utveckling av avtalet och verksamheten, genom goda affärsrelationer och avtalsformer som driver mot målen och ett effektivt resursutnyttjande. Föreläsare: Ann Strandberg, Västtrafi k FS12: TiSdag 8 oktober, kl Principer för effektivare upphandling och leverans av fordon Upphandling och leverans av fordon är en omfattande och detaljrik process med många intressenter. Vad kan göras för att processen ska fungera effektivare och med ännu bättre slutresultat? Finns det generella framgångsfaktorer som beställare och leverantörer borde tillämpa i större grad? Dessa frågor har diskuterats på principnivå vid ett antal workshops med beställare och leverantörer. En kort redovisning ges av slutsatserna. Föreläsare: Magnus Davidsson, SWEDTRAIN Fordonsupphandling med fokus på låga kostnader för de resande Vid förnyelse av trafi ksystem är investeringen bara en liten del av totalkostnaden. Detta blir extra tydligt i samband med upphandling av en ny fordonsfl otta där enskilda beslut kan få avgörande påverkan på de framtida kostnaderna för drift och underhåll och därigenom även på kostnaderna för trafi ken för lång tid framåt. Föredraget presenterar erfarenheter om hur man bör gå till väga i samband med både upphandling och projektgenomförande för att maximera sin framtida trafi ktillgänglighet samtidigt som livslängdskostnaderna minimeras. Föreläsare: Pär Sandin, Systecon AB Moderator: Per Olof Lingwall, styrelseledamot i Forum för Nordiskt Järnvägssamarbete, NJS FS13: TiSdag 8 oktober, kl Hur ser europaperspektivet ut på införandet av ERTMS? I seminariet ges en bild från det pågående arbetet med att skapa korridorer i Europa för ökad rörlighet och stärkt konkurrenskraft, där införandet av ERTMS är en pusselbit. Föreläsare: Roberto Bauducco, Trafi kverket What are the plans for the introduction in Denmark? This session will give a presentation of the roll-out plans for the Danish signalling programme and account for the choice of suppliers. Furthermore it will give a status of the programme including the audited budget estimate, which was 4,8 mia. lower than the original estimate. Lecturer: Morten Søndergaard, Banedanmark FS14: TiSdag 8 oktober, kl Hur ser införandeplanerna i Norge respektive Sverige ut? Projektansvariga från respektive land ger en nulägesbild. Föreläsare: Sverre Kjenne, Jernbaneverket Anders Strandberg, Trafi kverket FS15: TiSdag 8 oktober, kl Hur påverkas operatörerna av ERTMS på kort och lång sikt? Företrädare för tre järnvägsföretag ger en nulägesbild. Föreläsare: Ole Kjörrefjord, Hector Rail Lars-Åke Kjellsson, Green Cargo Justus Stern, SJ AB Paneldebatt Kort diskussion mellan dagens debattörer. 16

17 godsstrategi 1 Moderator: Jan Bergstrand, Trafi kverket FS16: TiSdag 8 oktober, kl Goods corridors in EU In the EU currently nine international Rail Freight Corridors are under establishment, of which six will become operational by November this year. These corridors form the rail backbone of the Trans-European Transport Network (TEN-T) and are complemented by the Green Corridors. Focus will be on the general conceptual approach and framework, the areas of activities, the fi nance and the benefi ts for the users of the corridors. Lecturer: Gerhard Troche, European Commission Godskorridorer ur svenskt perspektiv Nuvarande statusläge och kommande utmaningar. Föreläsare: Roberto Bauducco, Trafi kverket FS17: TiSdag 8 oktober, kl Infrastrukturkorridoren Sverige Danmark Kontinenten Nuvarande statusläge och kommande utmaningar. Föreläsare: Roberto Bauducco, Trafi kverket Infrastruktur og dens betydning for vækst og mobilitet i samfundet Skandinaviens geografi ske placering i periferien af EU betinger et højt politisk og økonomisk fokus på fortsatte investeringer i infrastrukturen på tværs af alle transportformer. Jeg vil også betone vigtigheden af transportkorridorerne fra Skandinavien og til kontinentet. I december 2012 blev sårbarheden i transportkorridoren mærkbar, da 7 km jernbanespor i det sydlige Jylland blev ødelagt. Ulykken betød meget vanskelige forhold for den vitale togtransport mellem Sverige og kontinentet. Det er nødvendigt at sikre robustheden i transportkorridoren og det kræver blandt andet investeringer i dobbeltspor. Konsekvenserne af ulykken kunne direkte afl æses i svensk samhandel. Trans- portkorridorer er væsentlige for den internationale grænseoverskridende trafi k og dermed også grundlaget for en fortsat økonomisk vækst. Föreläsare: Michael Svane, Dansk Industri Transport Näringslivets syn på godsstrategi Öresundsbron har fått Malmö-Köpenhamnsregionen att växa och bli mer integrerad. Men för godstransporter är Danmark fortfarande en sårbar fl askhals som med rätt insatser erbjuder fantastiska möjligheter. Per Bondemark kommer att berätta om möjligheterna med internationell samverkan i infrastrukturfrågor. Föreläsare: Per Bondemark, SSAB EMEA och Näringslivets Transportråd FS18: TiSdag 8 oktober, kl EU:s svaveldirektiv och effekter för rederinäringen Riksdagen har framfört till regeringen att det är viktigt att de nya kraven på svavel i fartygsbränsle införs på ett sätt som blir så kostnadseffektivt som möjligt för sjöfartsnäringen och exportföretagen. I det betänkande som utarbetats av Trafi k- utskottet konstaterades att olika regler i olika delar av EU och världen inte bidrar till en jämbördig konkurrens för svenska rederier och svensk exportindustri. Svavelfrågan är högaktuell. De nya svavelreglerna träder i kraft Stena Line Hand-i-hand med miljökraven Stora transportvolymer för Stena Line omfattas av svaveldirektivet med kraftigt reducerade svavelmissioner för SECA-områdena Öster- och Nordsjön. Christer Kjellberg, affärsutveckare för Stena Line, presenterar några strategier för att affärsmässigt möta de nya kraven gå hand-i-hand med dem snarare än att presentera en analys av hur det drabbar Stena Line. Föreläsare: Christer Kjellberg, Stena Line Näringslivets syn på svaveldirektivet Föreläsare: Per Bondemark, SSAB EMEA och Näringslivets Transportråd Diskussion med de medverkande FACKSEMINARIER TiSdag 8 oktober 17

18 godsstrategi 2 ekonomiska, JUrIDIsKa och tekniska förutsättningar för ertms FACKSEMINARIER onsdag 9 oktober Moderator: Jan Bergstrand, Trafi kverket FS19: onsdag 9 oktober, kl Hur väl stämmer myndigheternas kalkyler med industrins verklighet? Enligt industrin undervärderar samhällsekonomiska kalkyler för godstransporter nyttan för näringslivet med tidsvinster och tillförlitlighet. När det avsätts resurser för investeringar i infrastruktur riskerar dessa att inte hamna i de för samhället värdefullaste projekten. Inge Vierth presenterar promemorian Godstransporter och samhällsekonomiska kalkyler som VTI har tagit fram på uppdrag av Näringslivets Transportråd och Skogsindustrierna. Skogsindustriernas transportdirektör Karolina Boholm kommenterar promemorian och berättar om värdet av väl fungerande godstransporter. Föreläsare: Inge Vierth, VTI Karolina Boholm, Skogsindustrierna FS20: onsdag 9 oktober, kl Effektiv logistik nyckeln till en framgångsrik tillväxt LKAB skall öka sin produktion med 35 procent till För att klara av den expansionen fi nns pågående och beslutade investeringar för cirka 30 miljarder kronor. Ett led i detta är att skapa en logistik i världsklass. Föreläsare: Anders Björnström, LKAB Malmtrafi k AB FS21: onsdag 9 oktober, kl Den framtida malmtrafiken från Bergslagen planer, förutsättningar och transportbehov Nordic Iron Ore AB är ett gruvutvecklingsbolag med målsättning att återuppta och utveckla järnmalmsproduktionen i Ludvika Gruvor i Blötberget och Håksberg. Bolaget avser även att utöka bolagets mineraltillgångar och uppgradera dessa till malmreserver, genom prospektering och andra undersökningar av det anslutande Väsmanfältet. Produktionsstart är planerad till slutet av 2014 med fullskalig produktion från Fullt utbyggd produktion om cirka 4 miljioner ton beräknas till slutet av Föreläsare: Christer Lindqvist, Nordic Iron Ore AB Moderator: Per Olof Lingwall, styrelseledamot i Forum för Nordiskt Järnvägssamarbete, NJS FS22: onsdag 9 oktober, kl Transportstyrelsens införande av ERTMS Hur arbetar Transportstyrelsen i Sverige för att säkerställa ett smidigt införande av ERTMS? Föreläsare: Annelie Jämte, Transportstyrelsen i Sverige Caroline Kinneryd, Transportstyrelsen i Sverige Förutsättningar för operatörer i form av finansiering och tillgång till fungerande teknik Hur ser förutsättningarna ut för fi nansiering av ombordutrustningar och hur bidrar Trafi kverket till att det fi nns ERTMS ombordutrustning att tillgå på den svenska och nordiska marknaden? Föreläsare: Anders Malmberg, Trafi kverket FS23: onsdag 9 oktober, kl Effekter för näringslivet och operatören Hur ska järnvägen och mobiloperatörerna tillsammans lösa problemen med störningar mellan GSM för järnväg (GSM-R) och de nya mobila bredbandsteknologierna? Föreläsare: Jonas Lindh, Trafi kverket Håkan Tillander, Telenor Sverige AB FS24: onsdag 9 oktober, kl Hur påverkas trafiken över Öresund? En av grundtankarna med ERTMS är att underlätta gränsöverskridande trafi k genom att införa ett gemensamt system för automatisk tågskydd i hela Europa. Vi har idag en omfattande trafi k mellan Sverige och Danmark över Öresundsförbindelsen. Lok och motorvagnar som kör över Öresund är utrustade med både svenskt och danskt ATC samt en specialutvecklad omkopplingsfunktion som möjliggör omkoppling i farten mellan systemen. Seminariet kommer att beskriva hur vi inför ERTMS på Öresundsförbindelsen och hur detta påverkar fordonen. Föreläsare: Patrick Fröding, AB Transitio Michael Fransson, Trafi kverket Kort diskussion med dagens debattörer 18

19 InnoVatIoner forskning framtidens InfrastrUKtUr FS25: onsdag 9 oktober, kl Forum för innovation inom transportsektorn Föreläsare: Urban Karlström, VINNOVA Trafikverkets forskningsstrategi Trafi kverket ska med utgångspunkt i ett samhällsbyggnadsperspektiv skapa förutsättningar för ett samhällsekonomiskt effektivt, internationellt konkurrenskraftigt och långsiktigt hållbart transportsystem. För att lyckas med detta behövs ny kunskap och nya lösningar som möter de samhälleliga och tekniska utmaningar vi står inför. Anders berättar hur Trafi k- verket styr sitt forsknings- och innovationsarbete och hur man samverkar med industri, akademi och andra myndigheter för att bidra till morgondagens transportsystem. Föreläsare: Anders Berndtsson, Trafi kverket FS26: onsdag 9 oktober, kl Ekostaden Hur kan vi planera staden för att fler ska resa miljövänligt? Planering av bebyggelsen i staden kan inspirera till ett mer miljövänligt resande. I ekostaden tas ett helhetsgrepp om alla delar i stadsplaneringen, där transporterna är en viktig hörnsten, som måste samverka för att skapa ett hållbart samhälle. Hur kan Sverige lära av andra internationella Eko-stadexempel? Både internationella och svenska exempel på integrerad bebyggelse- och transportplanering kommer att presenteras, bland annat exempel från en ekostad i Kina. Föreläsare: Ulf Ranhagen, Kungliga Tekniska Högskolan, KTH/Sweco FS27: onsdag 9 oktober, kl Miljövänliga tekniker baserat på erfarenheter från Gröna Tåget Järnvägstrafi ken i sin helhet utifrån ett energiförbrukningsperspektiv (ekostäder, smarta städer där infrastruktur och energisystem kopplas samman). En för järnvägsbranschen mycket väsentlig fråga är hur framtidens tåg ska utformas för att på bästa sätt möta användare och samhällets krav. De frågorna är vad projektet Gröna Tåget arbetat med och här presenteras vad man kommit fram till. Föreläsare: Tohmmy Bustad, Trafi kverket Sebastian Stichel, Kungliga Tekniska Högskolan, KTH FS28: onsdag 9 oktober, kl Näringslivet, transporterna och infrastrukturen Den nya tolvåriga nationella planen för lägger grunden för Sveriges framtida konkurrenskraft och välfärd. Per Bondemark kommer att beskriva vikten av investeringar och underhåll av att infrastrukturen sker systematiskt, långsiktigt och fl erårigt. Målande och lättsamma beskrivningar av ett svårt ämne utlovas! Seminariet är en fördjupning av tisdagens nyckelseminarium med fokus på det nordiska näringslivets krav på framtidens transporter för tillväxt och konkurrenskraft. Föreläsare: Per Bondemark, SSAB EMEA och Näringslivets Transportråd Moderator: Anders Karlsson, TRAFIKFORUM/Logistik idag Infrastruktur og dens betydning for vækst og mobilitet i samfundet Skandinaviens geografi ske placering i periferien af EU betinger et højt politisk og økonomisk fokus på fortsatte investeringer i infrastrukturen på tværs af alle transportformer. Jeg vil også betone vigtigheden af transportkorridorerne fra Skandinavien og til kontinentet. Bæredygtighed og grøn omstilling i transportsektoren nødvendiggør også et fokus på, hvordan vi bliver bedre til at udnytte den eksisterende kapacitet i den trafi kale infrastruktur. Mit udgangspunkt vil være det globale logistics performance index, hvor DK er gledet ned på 13. pladsen trods massive investeringer i infrastrukturen. Vi har gennem de senere år besluttet og planlagt investeringer i infrastrukturen på mere end 200 mia. danske kroner. Föreläsare: Michael Svane, Dansk Industri Transport FACKSEMINARIER onsdag 9 oktober 19

20 tunnlar och broar FACKSEMINARIER onsdag 9 oktober Fremtidens infrastruktur for vareforsyning sett fra næringslivets syn Seminariet vil tegne et bilde om hvordan vareforsyningen kan utvikles ved hjelp av tog, skip og biltransport hvor målet er å oppnå en mer bærekraftig transportmiddelfordeling i/til/ fra Norge. Det betyr at forbindelsene ut fra Norge gjennom Sverige og Danmark også vil berøres. Föreläsare: Erling Saether, Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) FS29: onsdag 9 oktober, kl Infrastrukturprojekt i Sverige Ostlänken, ny dubbelspårig höghastighetsjärnväg. En del av den framtida Götalandsbanan. Föreläsare: Ali Sadeghi, Trafi kverket Infrastrukturprosjekt i Norge InterCity i fylkene Østfold, vestfold, Akerhus, Oslo, Hedmark og Oppland er i stort satsingsområde for Norge. Alle linjer skal bygges ut for 200/250 km/t med fl ere nye stasjoner, også i fjell. Jernbaneverket ønsker å gjøre dette på år. Arbeidet er i gang og mye foregår i fl ere fylker, blant annet i Vestfold og Telemark. Vi får høre mer om arbeidet i den vestlige korridoren. Föreläsare: Stine Ilebrekke Undrum, Jernbaneverket FS30: onsdag 9 oktober, kl Elektrificeringsprogrammet i Danmark Danmark har efter en pause på 18 år genoptaget elektrifi ceringen og med 4 besluttede strækninger er elektrifi ceringen nu samlet i et program. Beslutningen er vigtig for Danmark men også en vigtig brik i et Nordiskt perspektiv. Ved at samle elektrifi ceringen i et program får Banedanmark mulighed for at nytænke systemer og metoder. Samt høste store fordele ved et samlet udbud og en industrialiseret udruldning. Föreläsare: Søren Thorpstrup Laursen, Banedanmark Fremtidige infrastruktur i Danmark Banedanmark er i gang med en række projekter som tilsammen skal øge kapaciteten på det danske banenet og give mulighed for hurtigere passagertog mellem de største byer. Blandt projekterne er opgradering af banen mellem Ringsted og den kommende faste forbindelse over Femern Bælt. Projektet bidrager til væsentligt kortere rejsetider for såvel godssom passagertog. Ved projekter af denne type anvender Banedanmark totalentrepriser og kontraktforhandlinger som instrumenter til innovative og billigere løsninger. Föreläsare: Klaus S. Jørgensen, Banedanmark FS31: onsdag 9 oktober, kl Nyttan med BIM inom infrastruktur i praktiken Bygg med större säkerhet, på kortare tid och till lägre kostnad. Rätt projekteringsprocess i ett livscykelperspektiv gör det möjligt! BIM är en projekteringsprocess som ger oss ett verktyg att inom projektering effektivt arbeta med säkerhet, riskidentifi e- ring, kvalitet, tid och kostnad i bygg- och anläggningsprojekt. Vi kommer att beskriva hur Trafi kverket arbetar med BIM i de större infrastrukturprojekten och hur arbetet med mångdisciplinära modeller som central informationsbärare bedrivs. Nyttan med BIM i projekt blir allt mer tydlig och kraven på BIM från Trafi kverket innebär att vi står i och inför en stor förändring i anläggningsbranschen. Vilka utmaningar och möjligheter kommer detta att innebära för dig och din organisation? Föreläsare: Leif Malm, Trafi kverket Daniel Ahnsjö, Sweco Infrastructure AB FS32: onsdag 9 oktober, kl Komplicerede bro og tunnel projekt Storebælt er en kompliceret bro-/tunnel forbindelse i Danmark og har stor betydning for udviklingen af trafi kken mellem de danske landsdele. Der arbejdes med forberedelse til at Storebæltsforbindelsen kan modtage den kommende trafi kvækst i Danmark med ny timemodel Købehavn Odense på 1 time, hvilket resultere i opgradering af hastigheden til 200 km/t. Opgradering af hastigheden i forhold til Interoperabilitet, TSI er og CSM er en udfordring. Föreläsare: Kristian Madsen, Sund & Bælt 20

EN MÖTESPLATS MILJARDER MÖJLIGHETER

EN MÖTESPLATS MILJARDER MÖJLIGHETER EN MÖTESPLATS MILJARDER MÖJLIGHETER TISDAG TID 09.00-12.00 MÄNNISKAN I CENTRUM Bättre järnväg för resenärer och godstrafik mellan Göteborg och Oslo en presentation av Jernbaneverkets utredning Så integreras

Läs mer

Erfarenheter från konkurrensutsättning. Sverige. Gunnar Alexandersson. Jernbaneforum, Oslo 18 mars 2014. Utredningen om järnvägens organisation

Erfarenheter från konkurrensutsättning. Sverige. Gunnar Alexandersson. Jernbaneforum, Oslo 18 mars 2014. Utredningen om järnvägens organisation Erfarenheter från konkurrensutsättning av järnvägstrafik i Sverige Gunnar Alexandersson Jernbaneforum, Oslo 18 mars 2014 Upplägg på presentation 1. Översikt över organisatoriska förändringar 2. Det stegvisa

Läs mer

Erfarenheter från konkurrensutsättning

Erfarenheter från konkurrensutsättning Erfarenheter från konkurrensutsättning av järnvägstrafik i Sverige Gunnar Alexandersson Jernbaneforum, Oslo 18 mars 2014 Upplägg på presentation 1. Översikt över organisatoriska förändringar 2. Det stegvisa

Läs mer

För kvalitet, klimat och tillväxt

För kvalitet, klimat och tillväxt För kvalitet, klimat och tillväxt SEKO:s järnvägspolitiska program, kortversion april 2012 SEKOs krav för en fungerande järnväg: Mer kontroll av marknaden Den svenska järnvägen har under de senast 20

Läs mer

DEN BOTNISKA KORRIDOREN

DEN BOTNISKA KORRIDOREN Remissvar, diarienummer: N2015/4305/TIF Till: Näringsdepartementet Från: Samarbetet Bakom samarbetet står Länsstyrelsen Norrbotten, Region Västerbotten, Länsstyrelsen Västernorrland, Region Jämtland Härjedalen,

Läs mer

EN MÖTESPLATS MILJARDER MÖJLIGHETER

EN MÖTESPLATS MILJARDER MÖJLIGHETER EN MÖTESPLATS MILJARDER MÖJLIGHETER 10-12 OKTOBER 2017 ELMIA, JÖNKÖPING ÖVERSIKT KONFERENS TISDAG TID VISION REGELVERK LOGISTIK/ AFFÄRER 09.00-11.40 En kvart innan varje hel timme är det paus och möjlighet

Läs mer

Varför bildas Trafikverket?

Varför bildas Trafikverket? Varför bildas Trafikverket? Ett trafikslagsövergripande synsätt Ett tydligare kundperspektiv Stärkt regional förankring En effektivare organisation Stödja innovation och produktivitetsförbättring i anläggningsbranschen

Läs mer

Infrastrukturprojekt i Norrland. Olle Tiderman

Infrastrukturprojekt i Norrland. Olle Tiderman Infrastrukturprojekt i Norrland Olle Tiderman Infrastrukturprojekt i Norrland Botniska korridoren Botniabanan och Norrbotniabanan Nationell godsstrategi Norrtåg Framgångsfaktorer Vision & substans Kunskap

Läs mer

Gatukontorsdagar 2010. Håkan Wennerström Regionchef Region Väst

Gatukontorsdagar 2010. Håkan Wennerström Regionchef Region Väst Gatukontorsdagar 2010 Håkan Wennerström Regionchef Region Väst Varför bildas Trafikverket? Ett trafikslagsövergripande synsätt Ett tydligare kundperspektiv Stärkt regional förankring En effektivare organisation

Läs mer

SCENARIOANALYS FÖR JÄRNVÄGEN I SKÅNE. Sammanfattning av SWECOs rapport på uppdrag av Region Skåne

SCENARIOANALYS FÖR JÄRNVÄGEN I SKÅNE. Sammanfattning av SWECOs rapport på uppdrag av Region Skåne SCENARIOANALYS FÖR JÄRNVÄGEN I SKÅNE Sammanfattning av SWECOs rapport på uppdrag av Region Skåne 1 Miljoner resor i Skåne FRAMTIDENS JÄRNVÄGSSYSTEM I SKÅNE ETT STRATEGISKT LÄGE Ett välfungerande skånskt

Läs mer

frågor om höghastighetståg

frågor om höghastighetståg 12 frågor om höghastighetståg N Vad är Europakorridoren? är vi inom Europakorridoren möter människor och talar om höghastighetståg, är det några frågor som ofta återkommer. Dessa frågor handlar i hög grad

Läs mer

Järnvägens framtid - Vad betyder liberaliseringen för utvecklingen? Ole Kjörrefjord KTH, 2013-05-30

Järnvägens framtid - Vad betyder liberaliseringen för utvecklingen? Ole Kjörrefjord KTH, 2013-05-30 Järnvägens framtid - Vad betyder liberaliseringen för utvecklingen? Ole Kjörrefjord KTH, 2013-05-30 Järnvägens framtid På väg in i järnvägens andra storhetstid Liberaliseringen bidrar till utvecklingen

Läs mer

Järnvägens avreglering i Sverige Erfarenheter och framtidsutsikter

Järnvägens avreglering i Sverige Erfarenheter och framtidsutsikter Järnvägens avreglering i Sverige Erfarenheter och framtidsutsikter Gunnar Alexandersson Senior Adviser Konference om jernbanestrategien, Odense, 31. maj 2010 Outline Branschföreningen Tågoperatörerna Den

Läs mer

Grænseoverskridende trafikplanlægning Sten Hansen, Region Skåne. NVF Seminar 2011-04-08 Sten.Hansen@skane.se

Grænseoverskridende trafikplanlægning Sten Hansen, Region Skåne. NVF Seminar 2011-04-08 Sten.Hansen@skane.se Grænseoverskridende trafikplanlægning Sten Hansen, Region Skåne NVF Seminar 2011-04-08 Sten.Hansen@skane.se 1 2 2011-04-08 IBU-Öresund Initiativ från Öresundskomiteen Ett unikt projekt med 28 parter Syfte

Läs mer

ITS Arlanda 2011-03-29. Catherine Kotake

ITS Arlanda 2011-03-29. Catherine Kotake ITS Arlanda 2011-03-29 Catherine Kotake Vision Alla kommer fram smidigt, grönt och tryggt 2 2011-03-30 Smidigt för alla Välinformerande trafikanter och transportörer Samordnad information mellan trafikslagen

Läs mer

Remissvar N/2013/6347TE Förslag från Europeiska kommissionen om det 4:e Järnvägspaketet

Remissvar N/2013/6347TE Förslag från Europeiska kommissionen om det 4:e Järnvägspaketet Hans Brändström/Ulf Andersson Näringsdepartementet SWEDTRAINs styrelse genom Magnus Davidsson Remissvar N/2013/6347TE Förslag från Europeiska kommissionen om det 4:e Järnvägspaketet SWEDTRAIN är branschföreningen

Läs mer

Nästa station: Framtiden!

Nästa station: Framtiden! Vi möter framtiden Nästa station: Framtiden! Hur föreställer du dig framtidens transporter? En vanlig bild är svävande fordon som rör sig med ljusets hastighet. Än är vi inte där men vi satsar stort för

Läs mer

Ostlänken - En del av Sveriges första höghastighetsjärnväg

Ostlänken - En del av Sveriges första höghastighetsjärnväg Ostlänken - En del av Sveriges första höghastighetsjärnväg En länk i ett hållbart transportsystem för att fler ska komma fram smidigt grönt och tryggt Vad är Ostlänken? 15 mil ny dubbelspårig järnväg mellan

Läs mer

Nätverksträff för Trafiksäkerhet i Örnsköldsvik Claes Edblad Håkan Lind Trafikverket

Nätverksträff för Trafiksäkerhet i Örnsköldsvik Claes Edblad Håkan Lind Trafikverket Nätverksträff för Trafiksäkerhet i Örnsköldsvik 2011-04-04 Claes Edblad Håkan Lind Trafikverket Vision Alla kommer fram smidigt, grönt och tryggt 2 2011-04-05 Alla kommer fram smidigt Välinformerande trafikanter

Läs mer

Stora projekt - ERTMS Extern hearing 12 mars 2013

Stora projekt - ERTMS Extern hearing 12 mars 2013 Stora projekt - ERTMS Extern hearing 12 mars 2013 1 2013-03-13 10.00 10.20 Varför ERTMS? Bakgrund och historik Anders Strandberg, Trafikverket 10.20 11.00 Vad händer i vår omvärld? Christer Löfving, Trafikverket

Läs mer

Godsstrategi - från mål till åtgärder

Godsstrategi - från mål till åtgärder Godsstrategi - från mål till åtgärder 1 Roadmap to a single European transport area Mål 2050 Ökad rörlighet med minskade utsläpp Inga fossildrivna fordon i städer 40% hållbara drivmedel för flyget 40%

Läs mer

Forskningsprogram för. Vid Trafik och Logistik KTH

Forskningsprogram för. Vid Trafik och Logistik KTH Forskningsprogram för kapacitetsanalys och simulering Vid Trafik och Logistik KTH KTH Järnvägsgruppen Bo-Lennart Nelldal Adj. professor 2011-02-04 KTH Järnvägsgruppen - Systemsyn Intäkt Lönsamhet Konkurrens/

Läs mer

Ostlänken - Sveriges första höghastighetsjärnväg. En länk i ett hållbart transportsystem för att fler ska komma fram smidigt grönt och tryggt

Ostlänken - Sveriges första höghastighetsjärnväg. En länk i ett hållbart transportsystem för att fler ska komma fram smidigt grönt och tryggt Ostlänken - Sveriges första höghastighetsjärnväg En länk i ett hållbart transportsystem för att fler ska komma fram smidigt grönt och tryggt Vad är Ostlänken? 15 mil ny dubbelspårig järnväg mellan Järna

Läs mer

Jobb- och tillväxtsatsningar: 55 miljarder till järnväg

Jobb- och tillväxtsatsningar: 55 miljarder till järnväg Jobb- och tillväxtsatsningar: 55 miljarder till järnväg 55 miljarder till Ostlänken, Göteborg-Borås samt investeringar i drift och underhåll som del i investeringssatsning för jobb och tillväxt Regeringen

Läs mer

OM VÄRDET AV LÅNGA TÅG. 2014-12-01 Upprättad av: Staffan Hultén 2014/10194307/4

OM VÄRDET AV LÅNGA TÅG. 2014-12-01 Upprättad av: Staffan Hultén 2014/10194307/4 OM VÄRDET AV LÅNGA TÅG PM 2014-12-01 Upprättad av: Staffan Hultén 2014/10194307/4 2 (9) OM VÄRDET AV LÅNGA TÅG KUND Trafikverket KONSULT WSP Sverige AB 121 88 Stockholm-Globen Besök: Arenavägen 7 Tel:

Läs mer

Kommentar om sjöfart inför dialogmötet Framtidens logistik

Kommentar om sjöfart inför dialogmötet Framtidens logistik Stockholm 3 mars 2017 Infrastrukturminister Anna Johansson Näringsdepartementet Sjöfartsverket Kommentar om sjöfart inför dialogmötet Framtidens logistik En Godsstrategi ska tas fram under 2017 och som

Läs mer

Konferens i Stockholm 28 november Göteborg-Oslo. Håkan Persson Enhetschef Strategisk Planering Trafikverket. Kompl. med bilder

Konferens i Stockholm 28 november Göteborg-Oslo. Håkan Persson Enhetschef Strategisk Planering Trafikverket. Kompl. med bilder TMALL 0145 Presentation Widescreen v 1.0 Konferens i Stockholm 28 november Göteborg-Oslo Kompl. med bilder Håkan Persson Enhetschef Strategisk Planering Trafikverket Hur lyfts frågan om gränsöverskridande

Läs mer

DEL 2 AV 3: GODSTRAFIK I SKÅNE MAJ 2013

DEL 2 AV 3: GODSTRAFIK I SKÅNE MAJ 2013 hela DEL 2 AV 3: GODSTRAFIK I SKÅNE MAJ 2013 Mer än en miljon lastbilar passerar varje år Skåne på väg till och från andra destinationer - det blir tretton fordon i bredd genom hela Sverige. enom Skåne

Läs mer

Tog og vei ga regionvekst i en fei!

Tog og vei ga regionvekst i en fei! Tog og vei ga regionvekst i en fei! Historien om to byer I to land - Öresundsbron 3 september 2015 av Johan Wessman, vd Øresundsinstituttet Skapar broar och tunnlar nya regioner? NEJ ofta är förhoppningarna

Läs mer

Hur går det för järnvägen? Cecilia Mårtensson

Hur går det för järnvägen? Cecilia Mårtensson Hur går det för järnvägen? Cecilia Mårtensson Järnväg hur svårt kan det vara? Järnväg hur svårt kan det vara? Tidskriften Kupé Nr 01/02 2015 Vad är det som är så svårt? Trafik Avreglerad tågtrafik RKM

Läs mer

ERTMS från dvärgar och dödskallar till svarta lådan. Christel Wiman

ERTMS från dvärgar och dödskallar till svarta lådan. Christel Wiman ERTMS från dvärgar och dödskallar till svarta lådan Christel Wiman Trafikverkets hearing, 12 mars 2013 Tågoperatörerna 28 operatörer och 9 associerade företag verksamma i branschen Vi är FÖR avreglering,

Läs mer

Kan dit projekt løse fælles udfordringer i Danmark, Sverige og Norge?

Kan dit projekt løse fælles udfordringer i Danmark, Sverige og Norge? Kan dit projekt løse fælles udfordringer i Danmark, Sverige og Norge? Om finansiel støtte fra EU-programmet Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak 2014-2020 Hvad er Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak? Et

Läs mer

Koncernkontoret Regionala kollektivtrafikmyndigheten

Koncernkontoret Regionala kollektivtrafikmyndigheten Koncernkontoret Regionala kollektivtrafikmyndigheten Anders Jönsson Tågstrateg Telefon: +46 40 675 30 24, +46 72 599 77 98 E-post: anders.e.jonsson@skane.se PROJEKTPLAN Datum 2015-10-26 1 (8) Tågstrategi

Läs mer

Vad tillför nya operatörer på spåren i persontrafiken?

Vad tillför nya operatörer på spåren i persontrafiken? KTH ROYAL INSTITUTE OF TECHNOLOGY Vad tillför nya operatörer på spåren i persontrafiken? KTH Järnvägsgruppens seminarium 26 maj 2015 Oskar Fröidh, KTH Järnvägsgruppen oskar.froidh@abe.kth.se Marknadsöppning

Läs mer

Järnvägen och marknaden

Järnvägen och marknaden Järnvägen och marknaden Gunnar Alexandersson Presentation i Visby, 3 juli 2013 Regeringsbeslut 8 maj 2013 En särskild utredare ska göra en översyn av järnvägens organisation Syfte: föreslå förbättringar

Läs mer

Trafikverkets kommande affärsmöjligheter i regionen. Tillsammans gör vi smarta och ansvarsfulla affärer

Trafikverkets kommande affärsmöjligheter i regionen. Tillsammans gör vi smarta och ansvarsfulla affärer Trafikverkets kommande affärsmöjligheter i regionen Tillsammans gör vi smarta och ansvarsfulla affärer 1 Trafikverkets arbete med höghastighetsjärnväg nuläge och framtida affärer Andreas Hult, projektchef

Läs mer

UPPDRAGET. Höghastighetsjärnvägar Åtgärder i storstäderna 100 000 nya bostäder Järnväg i norr

UPPDRAGET. Höghastighetsjärnvägar Åtgärder i storstäderna 100 000 nya bostäder Järnväg i norr UPPDRAGET Höghastighetsjärnvägar Åtgärder i storstäderna 100 000 nya bostäder Järnväg i norr Lagförslag om värdeåterföring Cykelåtgärder Östlig förbindelse Danmarksförbindelse ARBETSSÄTT Ett snabbare färdigställande,

Läs mer

Yttrande över - Förslag till nationell plan för transportsystemet

Yttrande över - Förslag till nationell plan för transportsystemet Yttrande 1 (5) Kommunstyrelsen 2017-11-21 Dnr KS 2017-649 Ert Dnr: N2017/05430/TIF Näringsdepartementet n.registrator@regeringskansliet.se n.nationellplan@regeringskansliet.se Yttrande över - Förslag till

Läs mer

Europeiska EU-Kommissionen GD Energi och Transport B-1049 Bryssel Belgien

Europeiska EU-Kommissionen GD Energi och Transport B-1049 Bryssel Belgien Europeiska EU-Kommissionen GD Energi och Transport B-1049 Bryssel Belgien Yttrande med anledning av EU-Kommissionens meddelande angående Hållbara framtida transporter: Ett integrerat, teknikstyrt och användarvänligt

Läs mer

NVF. Transporter i städer. Möte i Stockholm den 27-28 maj 2013. Einar Schuch

NVF. Transporter i städer. Möte i Stockholm den 27-28 maj 2013. Einar Schuch NVF Transporter i städer Möte i Stockholm den 27-28 maj 2013 Einar Schuch Dagordning 27-28 maj Nvf möte 27 maj kl 14.00-ca 16.00 Studiebesök Norra Länken, Projektledare Håkan Andersson 17.00 Incheckning

Läs mer

Utredningen om järnvägens organisation

Utredningen om järnvägens organisation 1 Utredningen om järnvägens organisation Gunnar Alexandersson Särskild utredare Presentation av slutbetänkande 16 december 2015 2 En utredning i två steg 1. En nulägesbeskrivning av järnvägens organisation

Läs mer

Hearing inriktningsproposition 30 mars

Hearing inriktningsproposition 30 mars Underlag gemensam presentation Hearing inriktningsproposition 30 mars Representanter på scen: Elvy Söderström, Joakim Berglund (BK, agerar även samtalsledare) Lorents Burman (NBB) Eva Lindberg (OKB / Gävleborg)

Läs mer

version Vision 2030 och strategi

version Vision 2030 och strategi version 2012-01-25 Vision 2030 och strategi Två städer - en vision För att stärka utvecklingen i MalmöLund som gemensam storstadsregion fördjupas samarbetet mellan Malmö stad och Lunds kommun. Under år

Läs mer

Den svenska järnvägens omreglering i ett EU-perspektiv

Den svenska järnvägens omreglering i ett EU-perspektiv Den svenska järnvägens omreglering i ett EU-perspektiv Gunnar Alexandersson Nyckelseminarium 2: Marknadsöppning så in i Norden och EU Elmia Nordic Rail / Future Transport, Jönköping 9 oktober 2013 Presentationsöversikt

Läs mer

Nya stambanor mellan Stockholm Göteborg/Malmö

Nya stambanor mellan Stockholm Göteborg/Malmö Nya stambanor mellan Stockholm Göteborg/Malmö 2 2014-04-22 Det är det här det handlar om! Beställning från Näringsdepartementet Beställning: PM 2014-01-08 från Näringsdepartementet, Transportenheten Ett

Läs mer

Einar Schuch och Christer Agerback

Einar Schuch och Christer Agerback Trafikverket startar den 1 april 2010 Einar Schuch och Christer Agerback Varför bildas Trafikverket? Ett trafikslagsövergripande synsätt Ett tydligare kundperspektiv förenklar för operatörer, trafikanter

Läs mer

Yttrande, Inriktningsunderlag inför transportinfrastrukturplaneringen för perioden 2018-2029

Yttrande, Inriktningsunderlag inför transportinfrastrukturplaneringen för perioden 2018-2029 Utvecklingsenheten 1(7) LANDSKRONA STAD Datum Er Referens 2016-01-28 Handläggare Vår Referens MSA 2016-182 Kommunsnrelsen Yttrande, Inriktningsunderlag inför transportinfrastrukturplaneringen för perioden

Läs mer

EUROPAFÖRBINDELSEN Oslo Göteborg - Europa

EUROPAFÖRBINDELSEN Oslo Göteborg - Europa EUROPAFÖRBINDELSEN Oslo Göteborg - Europa Modern järnväg mellan Oslo och Göteborg på rätt spår. PÅ INITIATIV AV: DNB KPMG Norske Skog Borregaard SPACEGROUP DB International COINCO e.v. MarLife Norsk-Svenska

Läs mer

SverigeFÖRHANDLINGEN Vad bör uppmärksammas? Cecilia Mårtensson

SverigeFÖRHANDLINGEN Vad bör uppmärksammas? Cecilia Mårtensson SverigeFÖRHANDLINGEN Vad bör uppmärksammas? Cecilia Mårtensson SKL tycker om Sverigeförhandlingen Höghastighetsbanor är positivt och ska finansieras med statliga medel. Det är ny infrastruktur av stort

Läs mer

Infrastrukturfrågor. Aktuella projekt

Infrastrukturfrågor. Aktuella projekt www.pwc.com/se Infrastrukturfrågor. Aktuella projekt Höghastighetstågutredningen, HH-tunnel samt ny metroförbindelse Malmö Köpenhamn, Fehmarn bält 2 Höghastighetstågutredningen På nationell nivå : Gunnar

Läs mer

Nytt signalsystem i Europa

Nytt signalsystem i Europa ERTMS i Sverige Nytt signalsystem i Europa Det blir enklare att resa och transportera med tåg mellan länder na med det nya signalsystemet European Railway Transport Management System, ERTMS. Idag byter

Läs mer

ETT ENAT SYDSVERIGE SKAPAR ETT STARKT SVERIGE

ETT ENAT SYDSVERIGE SKAPAR ETT STARKT SVERIGE ETT ENAT SYDSVERIGE SKAPAR ETT STARKT SVERIGE POSITIONSPAPPER INFRASTRUKTUR & TRANSPORT 2016 1 ETT ENAT SYDSVERIGE SKAPAR ETT STARKT SVERIGE Vi sex regioner i Sydsverige; Jönköping, Kronoberg, Kalmar,

Läs mer

KORTVERSION. Trafikslagsövergripande. Strategi och handlingsplan för användning av ITS

KORTVERSION. Trafikslagsövergripande. Strategi och handlingsplan för användning av ITS KORTVERSION Trafikslagsövergripande Strategi och handlingsplan för användning av ITS 1 ITS kan bidra till att lösa utmaningarna i transportsystemet Effektiva och robusta transportsystem är en förutsättning

Läs mer

Godstransportstrategi. Västra Götaland

Godstransportstrategi. Västra Götaland Godstransportstrategi Västra Götaland 2015-06-12 Vårt uppdrag Underlag till en godsstrategi Ett arbete i flera steg Sammanställa och konkretisera befintliga mål och visioner inom godstransprotområdet i

Läs mer

Vilken betydelse har järnvägens organisation?

Vilken betydelse har järnvägens organisation? Vilken betydelse har järnvägens organisation? Reflektioner kring tilläggsdirektiven till andra steget i Gunnar Alexandersson Seminarium om punktlighet och tillförlitlighet för resenärer och gods, KTH Järnvägsgruppen

Läs mer

BYGGSTART SKÅNE INFRASTRUKTUR FÖR SVERIGES UTVECKLING

BYGGSTART SKÅNE INFRASTRUKTUR FÖR SVERIGES UTVECKLING BYGGSTART SKÅNE INFRASTRUKTUR FÖR SVERIGES UTVECKLING EN SATSNING PÅ SKÅNE ÄR EN SATSNING PÅ SVERIGE I slutet av mars 2017 fick Trafikverket i uppdrag av regeringen att ta fram ett förslag på ny nationell

Läs mer

Hållbar stadsutveckling. Forskning och innovation Satsningar och medfinans TMALL 0145 Presentation Widescreen v 1.0

Hållbar stadsutveckling. Forskning och innovation Satsningar och medfinans TMALL 0145 Presentation Widescreen v 1.0 TMALL 0145 Presentation Widescreen v 1.0 Hållbar stadsutveckling Forskning och innovation Satsningar och medfinans 2017-01-20 Inriktning 2017 och pågående forskning Trafikverket bedriver/beställer forskning

Läs mer

Sammanfattnin: Bilaga

Sammanfattnin: Bilaga Bilaga Sammanfattnin: Uppdraget Mitt uppdrag har varit att utreda förutsättningarna för en utbyggnad av höghastighetsbanor för järnväg i Sverige. Jag har i enlighet med mitt direktiv analyserat om en eventuell

Läs mer

Slutkonferens IBU-Öresund 6 december 2010. Charlotte Lindström

Slutkonferens IBU-Öresund 6 december 2010. Charlotte Lindström Slutkonferens IBU-Öresund 6 december 2010 Charlotte Lindström 1 2 2010-12-15 IBU-Öresund Initiativ från Öresundskomiteen Ett unikt projekt med 28 parter Syfte att analysera problemställningar och ta fram

Läs mer

DEL 3 AV 3: DET SKÅNSKA ERBJUDANDET MAJ 2013

DEL 3 AV 3: DET SKÅNSKA ERBJUDANDET MAJ 2013 hela DEL 3 AV 3: DET SKÅNSKA ERBJUDANDET MAJ 2013 Trängseln i Skåne hotar tillväxten! enom det geografiska läget spelar den skånska infrastrukturen en viktig roll, bland annat som del i en transitregion

Läs mer

Jörgen Lindahl, Paul van Doninck & Andreas Meyer

Jörgen Lindahl, Paul van Doninck & Andreas Meyer Jörgen Lindahl, Paul van Doninck & Andreas Meyer Vision Jernhusen gör skillnad för människor och miljö. Affärsidé På kommersiella villkor utvecklar Jernhusen stationsområden, underhållsdepåer och godsterminaler

Läs mer

En ny generation järnväg

En ny generation järnväg TMALL 0145 Presentation Widescreen v 1.0 En ny generation järnväg Trafikverkets arbete med höghastighetsjärnväg Peter Uneklint Programchef, En ny generation järnväg 2016 Infrastrukturpropositionen 11 oktober

Läs mer

Investeringar för ett starkt och hållbart transportsystem Prop. 2012/13:25

Investeringar för ett starkt och hållbart transportsystem Prop. 2012/13:25 Investeringar för ett starkt och hållbart transportsystem Prop. 2012/13:25 Syftet med propositionen Investeringar för ett starkt och hållbart transportsystem är att skapa förutsättningar för ett kapacitetsstarkt,

Läs mer

Järnväg 2050 Näringslivets godstransporter 24/05/2016

Järnväg 2050 Näringslivets godstransporter 24/05/2016 Järnväg 2050 Näringslivets godstransporter 1 24/05/2016 Det behövs en långtgående samverkan mellan järnvägens aktörer På kort sikt krävs en kraftsamling för att möta dagens utmaningar På längre sikt krävs

Läs mer

För delegationerna bifogas ett utkast till rådets slutsatser om kommissionens meddelande "Mot ett järnvägsnät för godstransporter".

För delegationerna bifogas ett utkast till rådets slutsatser om kommissionens meddelande Mot ett järnvägsnät för godstransporter. EUROPEISKA UNIONENS RÅD Bryssel den 13 februari 2008 (18.2) (OR. en) 6426/08 TRANS 43 NOT från: Rådets generalsekretariat till: Delegationerna Komm. förslag nr: 14165/07 TRANS 313 Ärende: Meddelande från

Läs mer

TRAFIKCHARTER GREATER COPENHAGEN & SKÅNE COMMITTEE. 12 oktober 2016

TRAFIKCHARTER GREATER COPENHAGEN & SKÅNE COMMITTEE. 12 oktober 2016 TRAFIKCHARTER 12 oktober 2016 I denna överenskommelse tecknas en gemensam vision för hur en välfungerande, stabil och hållbar infrastruktur kan bidra till att stärka rörligheten och skapa ekonomisk tillväxt

Läs mer

Regionala utvecklingsnämnden

Regionala utvecklingsnämnden Regionala utvecklingsnämnden Stina Nilsson Projektledare 040-675 32 58 Stina.J.Nilsson@skane.se YTTRANDE Datum 2016-03-18 Dnr 1600335 1 (7) Näringsdepartementet n.registrator@regeringskansliet.se Remiss.

Läs mer

Yttrande - Inriktningsunderlag inför transportinfrastrukturplaneringen för perioden 2018-2029

Yttrande - Inriktningsunderlag inför transportinfrastrukturplaneringen för perioden 2018-2029 2016-02-2323 Er ref: N2015/4305/TIF Vår ref: 2014/606-544 Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Yttrande - Inriktningsunderlag inför transportinfrastrukturplaneringen för perioden 2018-2029 Regionförbundet

Läs mer

Arbetsgruppen för social hållbarhet

Arbetsgruppen för social hållbarhet Arbetsgruppen för social hållbarhet Handlingsplan för fortsatt arbete 27 april 2016 Arbetsgruppens fortsatta arbete På kort sikt: Fortsätta arbeta med idé och erfarenhetsutbyte i nätverks- och seminarieform.

Läs mer

Vår kraft blir din! Välkommen att satsa på Örebro. Åsa Bellander, Programdirektör samhällsbyggnad

Vår kraft blir din! Välkommen att satsa på Örebro. Åsa Bellander, Programdirektör samhällsbyggnad Vår kraft blir din! Välkommen att satsa på Örebro Åsa Bellander, Programdirektör samhällsbyggnad Örebro i ett sammanhang ÖREBRO KOMMUN Drygt 142 000 invånare, Sveriges sjunde största kommun och sjätte

Läs mer

Mål och funktion med nya stambanor. Martin Sandberg

Mål och funktion med nya stambanor. Martin Sandberg 1 Mål och funktion med nya stambanor Martin Sandberg 2015-02-19 Varför nya stambanor? Tillgänglighet, samhällsutveckling och konkurrenskraft 23/02/2015 2 Stark koppling mellan järnväg och samhälle 3 Höghastighetsbanorna

Läs mer

15:08. Om fem år ska 95 av 100 tåg gå i tid. Så här ska det gå till.

15:08. Om fem år ska 95 av 100 tåg gå i tid. Så här ska det gå till. 15:08 Om fem år ska 95 av 100 tåg gå i tid. Så här ska det gå till. Tåget ska gå som tåget. Vad betyder ett fem minuter försenat tåg? Kanske en missad hämtning på dagis. Ett missat affärsmöte. Eller en

Läs mer

Arbetsgruppen för social hållbarhet

Arbetsgruppen för social hållbarhet Arbetsgruppen för social hållbarhet 22 augusti Syfte med arbetsgruppens arbete Främja social hållbarhet i Göteborgsregionen Detta sker genom kunskapsspridning, erfarenhetsutbyte och metodutveckling Vad

Läs mer

Därför behöver vi Götalandsbanan

Därför behöver vi Götalandsbanan Därför behöver vi Götalandsbanan Mindre tid till resan. Mer tid till annat. De nya höghastighetsjärnvägarna kretsar mycket kring tid: 320 km/h, 45 minuter dit, en timme hit, Stockholm Göteborg inom loppet

Läs mer

Hogia Transport Systems

Hogia Transport Systems Hogia Transport Systems Lösningar för miljöanpassade transporter hjälper företag utvecklas Hogia Transport Systems och miljön Vi lever idag i en värld med ett ständigt ökat behov av transporter för både

Läs mer

Verksamhetsplan 2016

Verksamhetsplan 2016 Verksamhetsplan 2016 Föreningen Sveriges Järnvägsentreprenörer FSJ arbetar för en säker, attraktiv och lönsam bransch Föreningen Sveriges Järnvägsentreprenörer ska främja de i Sverige aktiva järnvägsentreprenörernas

Läs mer

En ny internationell testindustri för ökad tillgänglighet och säkerhet i tågtrafiken Casebeskrivning

En ny internationell testindustri för ökad tillgänglighet och säkerhet i tågtrafiken Casebeskrivning En ny internationell testindustri för ökad tillgänglighet och säkerhet i tågtrafiken Casebeskrivning Målet Vad är målet i dagsläget? Att en begäran om offentligt stöd beviljas så att industrialiseringen

Läs mer

Vi har förenat det bästa av två världar

Vi har förenat det bästa av två världar Vi har förenat det bästa av två världar 1 januari 2013 hände något historiskt. Halmstad Hamn och Varbergs Hamn gick samman till ett bolag HallandsHamnar AB. Det handlade om att förena det bästa av två

Läs mer

Seminarium Översiktlig landskapskaraktärsanalys

Seminarium Översiktlig landskapskaraktärsanalys TMALL 0141 Presentation v 1.0 En ny generation järnväg Sverigeförhandlingen och nya höghastighetsjärnvägar i Sverige Seminarium Översiktlig landskapskaraktärsanalys Trafikverket Peter Uneklint Andreas

Läs mer

YTTRANDE. Datum 2016-04-07 Dnr 1600335

YTTRANDE. Datum 2016-04-07 Dnr 1600335 Regionstyrelsen YTTRANDE Datum 2016-04-07 Dnr 1600335 1 (7) Näringsdepartementet n.registrator@regeringskansliet.se Remiss. Delrapport från Sverigeförhandlingen: Höghastighetsjärnvägens finansiering och

Läs mer

Informationsdag Tillgänglighet och användbarhet 3 dec i Kollektivtrafikenshus

Informationsdag Tillgänglighet och användbarhet 3 dec i Kollektivtrafikenshus 1/7 Informationsdag Tillgänglighet och användbarhet 3 dec i Kollektivtrafikenshus Syfte Syfte med dagen är att skapa en arena/forum för både Samtrafikens ägare och partners, men även för de olika myndigheterna.

Läs mer

Yttrande över Inriktningsunderlag inför transportinfrastrukturplanering för perioden 2018-2029 ((N2015/4305/TIF).

Yttrande över Inriktningsunderlag inför transportinfrastrukturplanering för perioden 2018-2029 ((N2015/4305/TIF). 2016-01-30 Till Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Yttrande över Inriktningsunderlag inför transportinfrastrukturplanering för perioden 2018-2029 ((N2015/4305/TIF). Tillväxtberedningen är ett gemensamt

Läs mer

Vad är hållbar produktion? Varför hållbar produktion. Aava-Olsson

Vad är hållbar produktion? Varför hållbar produktion. Aava-Olsson Vad är hållbar produktion? Varför hållbar produktion Birgitta Aava-Olsson Hållbar utveckling Social Ekologisk Hållbar Ekonomisk Brundtlandrapporten, Our Common Future, rapport utarbetad av FN:s Världskommission

Läs mer

Gods på baneseminar 15 april 2013

Gods på baneseminar 15 april 2013 Tom Granquist, Senior Rådgiver, Akershus fylkeskommune/ Gøteborg Oslo Samarbeidet (GO), 05.04.2013 Gods på baneseminar 15 april 2013 Er det håp for syd-korridoren på bane? På kortsikt? På lengre sikt?

Läs mer

Minnesanteckningar Norrtågsmöte 2013-06-20, kl 10:00-13:00 svensk tid, Plats: Landstingshuset, Luleå

Minnesanteckningar Norrtågsmöte 2013-06-20, kl 10:00-13:00 svensk tid, Plats: Landstingshuset, Luleå 1/5 Minnesanteckningar Norrtågsmöte 2013-06-20, kl 10:00-13:00 svensk tid, Plats: Landstingshuset, Luleå Närvarande: - Kommunrepresentanter o Haparanda/Torneå, Göran Wigren o Kalix, Magnus Wiklund o Boden,

Läs mer

EUROPASPÅRET Nya core network-förbindelser i Öresundsregionen för internationell och regional utveckling

EUROPASPÅRET Nya core network-förbindelser i Öresundsregionen för internationell och regional utveckling EUROPASPÅRET Nya core networkförbindelser i Öresundsregionen för internationell och regional utveckling OSLO/ GÖTEBORG 00:14 LANDSKRONA KØBENHAVN HAMBURG STOCKHOLM ESS nästa fasta Öresundsförbindelse?

Läs mer

Hur ökar vi produktiviteten och innovationskraften i branschen?

Hur ökar vi produktiviteten och innovationskraften i branschen? Hur ökar vi produktiviteten och innovationskraften i branschen? Sveriges största beställare visar hur arbetet fortskrider Stefan Engdahl Direktör, Investering Trafikverkets uppdrag Regeringen har, via

Läs mer

Infrastruktur för framtiden

Infrastruktur för framtiden Foto: Mostphotos Infrastruktur för framtiden Innovativa lösningar för stärkt konkurrenskraft och hållbar utveckling Prop. 2016/17:21 Anna Johansson Isabella Lövin Ny nationell plan 2018 2029 Regeringsuppdrag

Läs mer

Här börjar framtiden. Ostlänken den nya tidens järnväg JÄRNA VAGNHÄRAD SKAVSTA NYKÖPING NORRKÖPING LINKÖPING

Här börjar framtiden. Ostlänken den nya tidens järnväg JÄRNA VAGNHÄRAD SKAVSTA NYKÖPING NORRKÖPING LINKÖPING Här börjar framtiden Ostlänken den nya tidens järnväg JÄRNA VAGNHÄRAD SKAVSTA NYKÖPING NORRKÖPING LINKÖPING En del av Sveriges första höghastighetsjärnväg Sverige växer, storstadsregionerna expanderar

Läs mer

Aktuellt om höghastighetsbanor

Aktuellt om höghastighetsbanor Aktuellt om höghastighetsbanor Stadskontoret Foto Bombardier Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2008-09-15 1.0 Anna Bjärenlöv Stadskontoret Strategisk utveckling 1. Inledning Idag

Läs mer

Så kan effektivare järnvägstransporter bidra till tillväxt och miljö

Så kan effektivare järnvägstransporter bidra till tillväxt och miljö Så kan effektivare järnvägstransporter bidra till tillväxt och miljö Logistikforum i Jönköping 2008 Bo-Lennart Nelldal Adj. professor Järnvägsgruppen KTH 2008-08-20 1 KTH Järnvägsgruppen - Systemsyn Intäkt

Läs mer

Geoinfo Jan Bergstrand

Geoinfo Jan Bergstrand Geoinfo 2012 Jan Bergstrand Trängsel i storstadsregionerna ska minska En strategi för trafikledning i storstad är framtagen tillsammans med berörda samarbetspartners klart 30 november 2011 (Från Trafikverkets

Läs mer

Kommittédirektiv. Tilläggsdirektiv till Utredningen om järnvägens organisation (N 2013:02) Dir. 2014:160

Kommittédirektiv. Tilläggsdirektiv till Utredningen om järnvägens organisation (N 2013:02) Dir. 2014:160 Kommittédirektiv Tilläggsdirektiv till Utredningen om järnvägens organisation (N 2013:02) Dir. 2014:160 Beslut vid regeringssammanträde den 19 december 2014 Ändring av och förlängd tid för uppdraget Regeringen

Läs mer

Regional hearing i Kapacitetsutredningen

Regional hearing i Kapacitetsutredningen Regional hearing i Kapacitetsutredningen Göteborg den 16 mars 2012 Jörgen Olofsson March 19, 2012 1 Stora Enso i sammandrag Stora Enso är den globala nytänkaren inom biomaterial, papper, förpackningar

Läs mer

DEL 1 AV 3: ARBETSPENDLING I SKÅNE MAJ 2013

DEL 1 AV 3: ARBETSPENDLING I SKÅNE MAJ 2013 hela DEL 1 AV 3: ARBETSPENDLING I SKÅNE MAJ 2013 Det är 30 % fler som arbetar i Malmö/Lund än som bor där - effektiv pendling med kollektivtrafik är nödvändig! kåne är en region med 1,3 miljoner invånare,

Läs mer

Resultatkonferens 2015. Välkommen!

Resultatkonferens 2015. Välkommen! Resultatkonferens 2015 Välkommen! Lite kort information Säkerhet Quality Hotel Reception Lunch Stadshotellet Tallkotten Middag kl 18 Stadshotellet Tallkotten Utvärdering till Katarina 2000 Vintage Resultatkonferens

Läs mer

Svensk infrastruktur i det transeuropeiska transportnätet

Svensk infrastruktur i det transeuropeiska transportnätet Svensk infrastruktur i det transeuropeiska transportnätet TMALL 0141 Presentation v 1.0 Lena Erixon Generaldirektör Europaparlamentet och Rådets förordning nr 1315/2013 om unionens riktlinjer för utbyggnad

Läs mer

MILJÖPARTIETS SATSNINGAR FÖR EN MODERN TÅGTRAFIK

MILJÖPARTIETS SATSNINGAR FÖR EN MODERN TÅGTRAFIK MILJÖPARTIETS SATSNINGAR FÖR EN MODERN TÅGTRAFIK Miljöpartiets satsningar för en modern tågtrafik 2011-12-09 Sammanfattning Miljöpartiet presenterar här ett paket med våra förslag för en modernisering

Läs mer