Forskning vid Karolinska Universitetssjukhuset Karolinska Institutet Science Park Student- och gästforskarbostäder i Solna...

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Forskning vid Karolinska Universitetssjukhuset...16. Karolinska Institutet Science Park...18. Student- och gästforskarbostäder i Solna..."

Transkript

1 Campus i förändring

2

3 Innehåll Karolinska Institutet växer...5 Översikt campus Solna...6 Aula Medica...8 Widerströmska huset...10 Biomedicum...12 Forskning vid Karolinska Universitetssjukhuset...16 Karolinska Institutet Science Park...18 Student- och gästforskarbostäder i Solna...20 Översikt campus Huddinge...24 Framtidens laboratorium...26 Framtidens lärandemiljöer...30

4

5 Inledning 5 Karolinska Institutet växer Ett campus i förändring ska tillsammans med Strategi 2018 bidra till att Karolinska Institutet utnyttjar sin fulla potential. I de campusmiljöer som för närvarande växer fram i Solna och Huddinge läggs grunden för att vi ska uppnå de övergripande målen i Strategi Nu fogas våra kärnverksamheter utbildning och forskning samman på ett nytt sätt. Universitetet får också större möjligheter att samverka med det omgivande samhället så att upptäckter leder till innovationer och snabbt kommer till nytta. Framtidens campus ger medarbetare och studenter, universitetets enskilt viktigaste tillgångar, bästa tänkbara förutsättningar att arbeta och utvecklas. Vi skapar inbjudande miljöer med målet att attrahera de allra bästa krafterna i en global konkurrens. Genom att utveckla våra campusområden bygger vi infrastrukturen för framtidens Karolinska Institutet en infrastruktur som möjliggör nyrekryteringar och internationellt ledande forskning och utbildning. De framtida miljöerna kommer att bli plattformar för storskalig och gränsöverskridande forskning. Ett campus i förändring ger Karolinska Institutet nya arenor för forskning, utbildning och samverkan, vilket hjälper oss att på ett avgörande sätt bidra till att förbättra människors hälsa. Anders Hamsten, rektor Karin Dahlman-Wright, vicedekan för infrastruktur

6 Pr Solnavägen 6 Student- och gästforskarbostäder Fogdevreten 1 Prostvägen Granits väg Karolinska Institutet Science Park Prostvägen n Karolinska vägen Nobels väg Tomtebodavägen Widerströmska huset t. Karolinska Universitetssjukhuset äg 3 Theorells väg Retzius väg Biomedicum Solnavägen Nobels väg Aula Medica Forskningsbyggnad Nanna Svartz väg Nobels väg Akademiska stråket von Eulers väg Nobels väg Karolinska Universitetssjukhuset Berzelius väg von Eulers väg Berzelius väg t. Stockholm Norra Länken

7 Översikt campus Solna 7 Campus Solna bygger för framtidens forskning och utbildning På campusområdet i Solna är den största nybyggnationen forskningslaboratoriet Biomedicum som beräknas bli inflyttningsklart under På andra sidan Solnavägen uppförs ytterligare en ny forskningsbyggnad som en del av projektet Nya Karolinska Solna. De senaste åren har en rad nya byggnader färdigställts längs med Solnavägen: husen Alfa, Beta och Gamma som tillsammans utgör Karolinska Institutet Science Park, Widerströmska huset samt Aula Medica. Längs med Solnavägen fortsätter campus att expandera och förändras i snabb takt. Bredvid Aula Medica byggs Karolinska Institutets nya byggnad för experimentell forskning, Biomedicum, med planerad inflyttning Biomedicum kommer att sammanlänkas med Karolinska Universitetssjukhusets nya forskningsbyggnad via en förbindelsegång till andra sidan Solnavägen. För att det ska bli lättare att röra sig mellan campus och universitetssjukhuset planeras ett promenadstråk Akademiska stråket, som även förlängs med en bro över Solnavägen. Det planeras också för 400 nya studentoch gästforskarbostäder på campus Solna. Om detaljplanen godkänns och projektet går enligt plan kan dessa färdigställas under De inre delarna av campusområdet behåller sin karaktär med främst låga tegelbyggnader och omgivande grönområden. På campus Solna, liksom på campus Huddinge, pågår en storsatsning i och med projektet Framtidens lärandemiljöer. Projektet avser både informella och formella miljöer och följer ett koncept där de fysiska lokalernas utformning bygger på den senaste pedagogiska forskningen. Parallellt med de förändringar som sker på campus Solna växer den nya stadsdelen Hagastaden fram. Här möts Stockholm och Solna i en ny storstadsmiljö med tillgång till goda kommunikationer och grönområden. Hagastaden är ett samarbete mellan Stockholms stad, Solna stad, Stockholms läns landsting och Akademiska hus samt Karolinska Institutet, Karolinska Universitetssjukhuset, Nya Karolinska Solna, Stockholm Science City och Trafikverket.

8 8 Aula Medica En mötesplats för studenter, forskare och allmänhet Karolinska Institutets aula har blivit en viktig mötesplats i den akademiska världen och en länk mellan universitetet, allmänheten och olika samarbetspartners. I Aula Medica arrangeras föreläsningar och konferenser som samlar människor från hela världen. Nobelföreläsningar Aula Medica stod klar 2013 och här äger Nobelföreläsningar, vetenskapliga symposier, större tillställningar och konferenser rum. Byggnadens entréplan erbjuder stora utställningsytor och här finns trappan som leder upp mot Erling Perssonsalen, byggnadens hjärta, som har plats för upp till 1000 åhörare. Aulabyggnaden rymmer även café Erik Jorpes, restaurang Nanna Svartz och fakultetsklubben Svarta Räfven. Förutom flera konferensrum finns cirka 100 kontorsplatser och här sitter Karolinska Institutets ledning och delar av universitetsförvaltningen. Ett bra blickfång Aulabyggnaden, med sin triangulära form och fasad av 6000 glasrutor, bryter av mot de traditionella tegelbyggnaderna på campus Solna. Fasaden lutar som mest 33 grader och har ett överhäng på 23 meter ut över Solnavägen. Det finns flera spektakulära detaljer inne i Aula Medica. I foajén finns ett elektroniskt vattenfall som täcker 40 kvadratmeter av väggen samt 95 handslipade kristallkoner som placerats i det sluttande taket intill. Golv och trappor invändigt är gjorda av ek, i Erling Perssonsalen finns vitlaserad ek och i foajén på entréplanet rökt ek. År 2014 fick Aula Medica det prestigefulla priset Årets Bygge som lyfter det bästa byggsektorn presterar i kvalitet, samarbete i projektet, ekonomi och form. Bakom priset står branschtidningen Byggindustrin. Arkitekttävling År 2001 vann Wingårdh Arkitektkontor tävlingen om att få rita Karolinska Institutets aula. Men av ekonomiska skäl lades projektet på is. Sex år senare, 2007, donerade Familjen Erling- Perssons stiftelse 350 miljoner kronor vilket gjorde aulabygget möjligt. Efter att ha prövat olika placeringar på campus Solna beslutades det 2008 att aulan skulle ligga vid Solnavägen vänd mot Karolinska Universitetssjukhuset. KORTA FAKTA Byggperiod: September 2010 till oktober Invigd: Den 11 oktober Lokalyta: Cirka kvadratmeter. Antal våningsplan: Sju. Antal platser: Cirka 100 konferensplatser fördelade på tio konferensrum, Erling Perssonsalen rymmer 1000 personer och är byggnadens auditorium. Här finns också cirka 100 kontorsplatser. Arkitekt: Wingårdh Arkitektkontor.

9 Aula Medica Själva auditoriet har en mild, harmonisk färgskala och skapar en allmän närhet. I många möten mellan människor finns en anspänning hur mötet ska gå, hur man ska klara sin presentation. Jag tror att det är bra med ett rum som lugnar ner snarare än jagar upp. Det tycker jag att vi lyckats skapa. Gert Wingårdh, arkitekt 9

10 10 Widerströmska huset En omsorgsfull byggnad Widerströmska huset ligger vid campus Solnas norra entré och används för bland annat folkhälsoarbete och utbildning. Här bedrivs också forskning inom bland annat global hälsa, lärande, etik och ledarskap. Widerströmska huset har fått sitt namn efter den första kvinnliga läkaren i Sverige, Karolina Widerström, och har gett bättre förutsättningar för den del av universitetets verksamhet som är inriktad på folkhälsa. I huset finns flera hyresgäster: institutionen för lärande, informatik, management och etik (LIME), institutionen för folkhälsovetenskap (PHS), institutionen för klinisk neurovetenskap (CNS) samt Folkhälsomyndigheten, Regionala etikprövningsnämnden i Stockholm (EPN) och Stockholms läns landsting. Transparent verksamhet Byggnaden består av två huskroppar som rymmer en hörsal, föreläsningssalar, kontorsplatser och mötesrum. Husets två nedersta våningar består till stor del av glas, som gör att förbipasserande kan få en glimt av den verksamhet som pågår i huset. De centrala ytorna fungerar som mötesplatser för lärare, studenter och forskare och har till viss del baserats på konceptet för framtidens lärandemiljöer. Det röda teglet i husets fasader är ingjutet i ljus betong och knyter an till campusområdets tegeltradition. Prisbelönad arkitekt Widerströmska huset är ritat av KOD Arkitekter som år 2013 belönades med ett pris för sitt arbete med byggnaden med motiveringen: För en fint och omsorgsfullt projekterad byggnad för kontor och undervisning [ ]. Den stora volymen är väl behandlad och fasadelementen av prefabricerad betong med ingjutet tegel ger vacker mönsterverkan. Teglet anknyter till den anslutande äldre tegelarkitekturen men på ett helt nytt sätt. Entré och inre hall exponerar stora obehandlade betongytor samt utsmyckning i betong, som ställs mot signalfärgade dörrar och golv tufft och elegant. KORTA FAKTA Byggperiod: Mars 2010 till december Inflyttning: Januari I huset arbetar: Institutionerna LIME, PHS och CNS, Folkhälsomyndigheten, EPN och Stockholms läns landsting. Lokalyta: Cirka kvadratmeter. Antal våningsplan: Sju respektive tio våningar. Antal platser: Cirka 700 kontorsplatser hyrs av Karolinska Institutet och Folkhälsomyndigheten. Arkitekt: KOD Arkitekter AB.

11 Widerströmska huset Tanken bakom glasfasaden är att öppna upp både byggnaden och campus Solna ut mot staden och låta omvärlden komma lite närmare. Sanna Hederus, KOD Arkitekter 11

12 12 Biomedicum Experimentell forskning samlas i Biomedicum Syftet med Biomedicum är att samla en stor del av den experimentella forskningen på Karolinska Institutets campus Solna under ett tak i en avancerad forskningsmiljö som främjar samverkan och forskning över vetenskapliga gränser. Gränslös forskning Den experimentella forskningen vid Karolinska Institutet växer och behovet av mer avancerade laboratorier och modernare lokaler på campus Solna är stort. Därför låter Karolinska Institutet uppföra en ny byggnad för experimentell forskning över vetenskapliga gränser och för samverkan med klinisk forskning. Allt i syfte att underlätta för övergången mellan grundforskning och kliniska studier och därmed främja praktisk tillämpning. Laboratorium i framkant Biomedicum kommer att utrustas med gemensam infrastruktur som innebär att exempelvis avancerade teknologiplattformar och dyrbar utrustning kan utnyttjas av fler och forskargrupper kommer att samverka för att nå nya resultat. Laboratoriet blir ett av Europas modernaste och ska locka medarbetare från hela världen. Design för interaktion Berg C.F. Møller Architects har ritat byggnaden och designen ska ge förutsättningar för en arbetsmiljö med många naturliga mötesplatser och goda möjligheter till samarbeten, utbyte av idéer och erfarenheter. Laboratoriet som byggs mellan Aula Medica och Widerströmska huset, får en direkt koppling till den kliniska forskningsmiljön på Karolinska Universitetssjukhuset genom en fysisk förbindelsegång över Solnavägen. KORTA FAKTA Byggstart: Inflyttning: Under Verksamhet: Experimentell forskning i avancerad laboratoriemiljö. Flyttar hit: Institutionen för mikrobiologi, tumör- och cellbiologi (MTC), institutionen för medicinsk biokemi och biofysik (MBB), institutionen för fysiologi och farmakologi (FyFa), institutionen för neurovetenskap (Neuro), institutionen för cell- och molekylärbiologi (CMB). Lokalyta: Cirka kvadratmeter. Antal platser: Cirka platser för forskare och annan personal. Arkitekt: Berg C.F. Møller Architects.

13 Biomedicum 13

14 14 Biomedicum Nya samarbetsmöjligheter främjar forskningen Idén att samla experimentell forskning under ett och samma tak, som det nu blir i Biomedicum, föddes för bara några år sedan och det har gått fort från vision till verklighet. Det är ett stort steg för forskningen vid universitetet att de institutioner som i dag sitter utspridda i upp till tio olika byggnader på campus Solna knyts till varandra rent fysiskt. Det förenklar interaktionen mellan forskare från olika institutioner och ger möjligheter till en dynamisk och kontinuerlig förändring av gruppernas sammansättning. Om någon till exempel byter inriktning är det enkelt att flytta inom huset. Det ger en väldigt kreativ atmosfär. Vi kommer också lättare att kunna interagera med klinikerna tack vare närheten till det nya sjukhuset. Detta kommer att främja både vår basforskning och vår translationella forskning. Rent praktiskt kommer vi att kunna samutnyttja forskningsinfrastruktur på ett mer effektivt sätt än vi gör i dag. Mycket av den utrustning vi använder är dyr och kräver specialkompetens att hantera så det är en förutsättning att många får tillgång till den för att det ska löna sig ekonomiskt. Lokalerna blir dyrare men tack vare att vi kan bli effektivare genom att utnyttja våra laboratorier och dela på utrustningen kommer vi att behöva färre kvadratmeter. Vi kommer också att kunna effektivisera administrationen eftersom en och samma enhet kan ge stöd åt samtliga institutioner i byggnaden. Vårt mål är att Biomedicum ska medföra att vi kan fördjupa och förbättra vår forskning så att vi kan bli ännu mer framgångsrika internationellt. Christer Höög är professor och prefekt vid institutionen för cell- och molekylärbiologi (CMB) som är en av fem institutioner som ska flytta till Biomedicum.

15 Biomedicum 15 Det är ett stort steg för forskningen vid universitetet att de institutioner som i dag sitter utspridda i upp till tio olika byggnader på campus Solna knyts till varandra rent fysiskt. Christer Höög om Biomedicum

16 16 Forskning vid Karolinska Universitetssjukhuset Forskning och utbildning vid Karolinska Universitetssjukhuset Karolinska Universitetssjukhuset i Solna gör det möjligt för en stark samverkan mellan hälso- och sjukvården, forskningen och utbildningen. En ny byggnad förstärker den nära kopplingen mellan sjukhuset och Karolinska Institutet. Tillsammans med Karolinska Institutet är Karolinska Universitetssjukhuset ett internationellt starkt centrum för klinisk och translationell forskning. Den nya byggnaden är en del av projektet Nya Karolinska Solna (NKS) som planeras i nära samarbete med universitetet. Byggnaden ligger i direkt anslutning till Biomedicum och ett nytt konferenscentrum vid Akademiska stråket, och kommer att ge naturliga mötesplatser för forskare, studenter och kliniskt verksam personal. Forskning och utbildning De flesta av sjukhusets forskningslaboratorier kommer att finnas i den nya forskningsbyggnaden som utformas för att möjliggöra samverkan med hälso- och sjukvården och främja interaktion mellan olika forskargrupper. Där kommer även finnas utrymme för administration för forskare samt undervisningsoch utbildningslokaler. Genom en organiserad samverkan med universitetssjukhuset får studenterna tillgång till lärare från sjukhuset och det sjukdomspanorama som lämpar sig för utbildning. Det finns också planer på ett utbildningsplan för hjärt-lungräddning, samt ett kliniskt träningscentrum (KTC), där både personal och studenter kan få utbildning inom kliniska moment och färdigheter. Högspecialiserad vård Karolinska Universitetssjukhuset är en central del i en av de största satsningarna på hälso- och sjukvården någonsin i Stockholms län. Universitetssjukhuset ska bedriva den mest avancerade hälso- och sjukvården för de svårast sjuka och de svårast skadade samt grundforskning, patientnära klinisk forskning och utbildning. En ökad samverkan mellan hälso- och sjukvård, forskning och utbildning ska bidra till att nya forskningsresultat snabbare omsätts i nya behandlingsmetoder och läkemedel för patienten. Det nya sjukhuset öppnar 2016 och nybyggnationen kommer att vara helt klar två år senare. KORTA FAKTA Byggperiod: Inflyttning: Juni Byggnaden rymmer: Cyklotron, radiofarmaci, forskningslaboratorium, kliniskt träningscentrum (KTC), studentcenter, rum för medicinsk röntgen, lokaler för administration och expeditioner med mera. Lokalyta: Cirka kvadratmeter (bruttoarea). Totalt kommer den nya sjukhusanläggningen att omfatta cirka kvadratmeter (bruttoarea). Antal våningsplan: Elva. Arkitekt: White Tengbom Team.

17 Forskning vid Karolinska Universitetssjukhuset 17

18 18 Karolinska Institutet Science Park Forskning möter näringsliv i Karolinska Institutet Science Park I de tre huskropparna Alfa, Beta och Gamma bedrivs verksamhet inom life science och fyra framstående högskolor möts i forskningssamarbetet Science for Life Laboratory (SciLifeLab). Forskning möter näringsliv Alfa, Beta och Gamma är utformade för att inrymma både högklassiga laboratorier och moderna kontors- och konferenslokaler. Flera verksamheter ska kunna arbeta på samma våningsplan, vilket ställer särskilda krav på funktionalitet, tillgänglighet och säkerhet. Flexibilitet är ett viktigt ledord. Lokalerna kan ändras efter önskemål från hyresgäster eller krav förknippade med viss forskning. Alla arbetsplatser har en gemensam entré via hus Delta som sammanbinder de tre husen i två plan vilket ger möjlighet till spontana möten. I byggnaden finns även en konferensanläggning och en utställningsdel där innovationer kan presenteras. Innovation och samverkan Karolinska Institutet Science Park AB är ett helägt dotterbolag till Karolinska Institutet Holding AB med uppgift att hyra ut lokaler till små och nystartade bolag. I Karolinska Institutet Science Park AB:s företagspark finns i dag delar av Karolinska Institutets innovationssystem, Karolinska Development AB, Cadila Pharmaceuticals Sweden AB och InDex Pharmaceuticals AB. Nationellt centrum för molekylära biovetenskaper Science for Life Laboratory (SciLifeLab) är ett samarbete mellan Karolinska Institutet, KTH, Stockholms universitet och Uppsala universitet med uppgift att bistå svensk forskning med storskaliga molekylärbiologiska analyser och kompetens som inte finns på andra svenska lärosäten. I husen Alfa och Gamma arbetar forskarna bland annat med avancerad kartläggning av gener och proteiner som är relevanta för diagnostisering och behandling av våra stora folksjukdomar. KORTA FAKTA Projekttid: , i etapper. Inflyttning: Alfa och Beta 2010, Gamma Vi arbetar här: SciLifeLab (Alfa och Gamma), institutionen för medicinsk biokemi och biofysik (MBB) och Karolinska Institutet Science Park AB (Gamma) samt Swedish Orphan Biovitrum AB (Beta). Lokalyta: Cirka kvadratmeter. Våningsplan: Alla husen har sju våningsplan, hus Delta länkar samman husen med serviceytor samt reception och restaurang. Antal platser: Cirka 800 arbetsplatser. Arkitekt: SWECO Architects.

19 Karolinska Institutet Science Park 19

20 20 Student- och gästforskarbostäder i Solna Bostäder för studenter och gästforskare byggs i Solna Det har länge funnits en stor efterfrågan på bostäder för internationella studenter och gästforskare. På campus Solna planeras nu för ett nytt byggprojekt som, förutsatt att detaljplanen blir godkänd, startar under Efterlängtade bostäder En förutsättning för att kunna attrahera internationella studenter och gästforskare är att kunna erbjuda boende inom rimligt avstånd från universitetet. Fastighetsägaren Akademiska Hus upplåter nu mark för att bygga lägenheter som möter den stora efterfrågan. KORTA FAKTA Projekttid: Från februari 2015 till februari Byggstart: Hösten Antal bostäder: Cirka 400. Arkitekt: Scheiwiller Svensson Arkitektkontor. Omgivande grönområden Enligt Solna stads planering ska de nya bostäderna byggas på den nordvästra delen av campus Solna. Det planeras för uppemot 400 lägenheter av varierande storlek, fördelade över flera hus där vissa får eget pentry och andra gemensamt kök. Husen kommer att omges av grönområden och en gård framför husen som ska fungera som en samlande plats för de boende. Om detaljplanen går igenom kommer bostäderna att börja byggas hösten 2015.

21 Student- och gästforskarbostäder i Solna 21

22

23 Framtidens laboratorium 4

24 t. Tumb P Hälsovägen Flemingbergs C Röntgenvägen Amb 24 Hörselslingan Karolinska Universitetssjukhuset Neo Blickagången Novum P P Alfred Nobels Allé 8 Alfred Nobels Allé P Alfred Nobels Allé 23 Södertörns högskola Hälsovägen

25 Översikt campus Huddinge 25 Campus Huddinge bygger för framtidens forskning och utbildning På campusområdet i Huddinge planeras projektet Framtidens laboratorium som ska bli klart år Här byggs moderna lokaler för forskning och utbildning som ska leda till ökad interaktion och samverkan mellan institutioner och klinik. Framtidens laboratorium omfattar delar av Alfred Nobels Allé 8 (ANA8) och det blivande forskningshuset Neo. Liksom Biomedicum på campus Solna, kommer byggnationerna att resultera i avancerade anläggningar för experimentell forskning. Alla Karolinska Institutets institutioner på campus Huddinge samt universitetsbiblioteket är involverade i projektet. Under de närmaste åren får Karolinska Institutet, KTH och Södertörns högskola sällskap av Röda Korsets högskola som flyttar till campus Huddinge. De utökade möjligheterna till samarbete leder till förstärkt samverkan mellan lärosätena och Karolinska Universitetssjukhuset med målsättningen att uppnå synergier mellan hälso- och sjukvård, forskning och utbildning. Även Polishögskolan flyttar hit vilket resulterar i gemensamma träningsfaciliteter som byggs på Alfreds Nobels Allé 23 för Karolinska Institutets och Polishögskolans medarbetare och studenter. Den större delen av universitetets verksamhet som i dag finns i Novum flyttar så småningom ut, medan exempelvis Karolinska Institutets och Astra Zenecas forskningscentrum, Integrated Cardio Metabolic Center, sitter kvar och får sina lokaler anpassade till sina verksamheter. På sikt kommer en förbindelse mellan forskningshuset Neo och Novum att byggas som fortsätter till KTH:s nya forskningsbyggnad Technology for Health samt till Karolinska Universitetssjukhuset. Målet för utvecklingen av campus Huddinge är att erbjuda en translationell miljö som stimulerar till institutions- och kliniköverskridande möten och forskning.

26 26 Framtidens laboratorium Gemensamma resurser utan institutionsgränser Framtidens laboratorium inkluderar ombyggnationer av Alfred Nobels Allé 8 (ANA8) och nya forskningshuset Neo. Miljöerna ska stimulera till kreativa möten och kunna anpassas till verksamheternas utveckling. Framtidens laboratorium ska öka samverkan mellan hälso- och sjukvården, forskningen och utbildningen. Lokaler och utrustning kommer att fungera som gemensamma resurser vilket ska leda till ett effektivare utnyttjande. De nya lokalerna för experimentell forskning kommer tillsammans att ha en laboratorieyta för 700 till 800 personer. Alfred Nobels Allé 8 På Alfred Nobels Allé 8 finns i dag en unik kombination av kliniknära forskningslaboratorier, undervisningslaboratorier, träningsklinik för tandläkarstuderande, undervisningslokaler, lärandemiljöer, institutionsadministration, bibliotek och restaurang. En brist med den befintliga byggnaden är att verksamheterna är tydligt separerade och integration och samverkan mellan institutioner och olika verksamheter inte kan ske naturligt. Projektets syfte är att i de nya lokalerna integrera institutionerna för att stärka samverkan mellan verksamheterna. Ombyggnationerna i Alfred Nobels Allé sker på plan sju och halva plan åtta. Tanken bakom utvecklingen av Alfred Nobels Allé 8 är att skapa laboratorier utrustade för spetsforskning, med fokus på bland annat infektionsmedicin, hepatologi, gastroenterologi, regenerativ medicin, endokrino- logi och metabolism, där gränser mellan institutioner och kliniker rivs och forskare samverkar baserat på ett gemensamt forskningsintresse. De nya lokalerna ska i större utsträckning vara tillgängliga för studenter. Vissa funktioner, som delade seminarierum och speciallaboratorier, ska främja möten mellan studenter och forskare och skapa en miljö för samverkan. KORTA FAKTA ANA8 Byggperiod: December 2013 till december Inflyttning: Slutet av Vi samverkar i nya lokaler: Institutionen för laboratoriemedicin (LabMed), Center for Infectious Medicine (CIM), institutionen för odontologi (DENTMED) samt delar av institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik (CLINTEC): enheten för öron-, näs- och halssjukdomar (ÖNH), The Advanced Center for Translational Regenerative Medicine (ACTREM), enheten för logopedi, enheten för audionomi och enheten för kirurgi. Lokalyta: Cirka kvadratmeter. Antal våningsplan: Ett och ett halvt våningsplan byggs om. Arkitekt: Respons/LINK.

27 Framtidens laboratorium 27

28 28 Framtidens laboratorium ANA8 Neo Det nya forskningshuset Neo Forskningshuset Neo byggs framför Karolinska Universitetssjukhuset ovanpå besöksgaraget Medicinaren mellan Blickagången och Hälsovägen. Redan när garaget byggdes gjordes det med hänsyn till att en byggnad skulle uppföras ovanpå. En del av framtidens laboratorium ska även byggas direkt på marken. Forskningshuset Neo ska kännetecknas av samverkan samt ett flexibelt och effektivt resursutnyttjande. Neo planeras efter funktioner inte institutioner och kommer i huvudsak att bestå av laboratoriemiljöer. Genom samverkan mellan experimentell och klinisk forskning skapas förutsättningar för framgångsrika, nydanande och gränsöverskridande forskningssamarbeten. Samverkan främjar även ett effektivt utnyttjande av gemensam infrastruktur, exempelvis dyrbar utrustning. Huset kommer förutom laboratoriemiljöer att rymma två bokningsbara lärosalar, för 80 respektive 200 personer som baseras på konceptet för framtidens lärandemiljöer. Lokalerna i Neo planeras för att kunna anpassas efter verksamheters kontinuerliga utveckling.

29 Framtidens laboratorium 29 I Huddinge finns KTH:s högskole- och civilingenjörsutbildningar i medicinsk teknik som är ett samarbete med Karolinska Institutet och även Centrum för Teknik, Medicin och Hälsa, där KTH och Karolinska Institutet samverkar med Stockholms läns landsting. Bredvid Neo ska ett likadant hus byggas, Technology for Health (TFH), där KTH och Röda Korsets sjuksköterskeutbildning kommer att flytta in. Husen får en gemensam entré som ska främja interaktion och spontana möten mellan universiteten och Karolinska Universitetssjukhuset. KORTA FAKTA NEO Byggperiod: December 2013 december Inflyttning: Slutet av Flyttar hit: Institutionerna för biovetenskaper och näringslära (BioNut: hela verksamheten), medicin Huddinge (MedH: Lipidlab och Centrum för hematologi och regenerativ medicin (HERM)) samt neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle (NVS: delar av klinisk geriatrik och neurogeriatrik). Lokalyta: Cirka kvadratmeter. Antal våningsplan: Åtta. Arkitekt: Tengbom.

30 30 Framtidens lärandemiljöer Här skapas rum för lärande Projektet Framtidens lärandemiljöer bygger på pedagogisk forskning och har som mål att lärandemiljöerna på Karolinska Institutets campus, tillsammans med de kliniska miljöer där undervisning sker, ska ge de bästa förutsättningarna för utbildning av högsta kvalitet. Fysiska lärandemiljöer Stockholms läns landsting och Karolinska Institutet startade projektet Framtidens lärandemiljöer inom hälso- och sjukvårdens utbildningar år Syftet med satsningen är att anpassa den fysiska lärandemiljön, det vill säga lärosalar och informella mötesplatser, till den pedagogik som används inom utbildningarna i dag. Utvecklingen av digitala medier och IT har gjort att lärande inte längre är begränsat i tid och rum. Därtill är dagens pedagogik mycket mer problemorienterad och aktiverande än tidigare. Det ställer nya krav på lärosalar som främjar dialog. Projektet är baserat på forskning om lärande i hälso- och sjukvårdens utbildningar och bygger på tre principer: dialog, synliggörande av kunskaper och kollaborativt lärande. Dialog. I traditionella lärandemiljöer har utformningen ofta kretsat kring monolog med betoning på kunskapsöverföring. Hörsalen, som namnet säger, är ett exempel på detta. De miljöer som nu utvecklas syftar istället till att möjliggöra samtal och ett aktivt lärande. Lärosalar och informella miljöer ska främja dialog och en problemorienterad aktiv pedagogik. Synliggörande av kunskaper och tidigare erfarenheter. Alla studenter och andra kursdeltagare har kunskap och erfarenhet med sig in i en lärandesituation. Att kunna synliggöra resonemang, hur något uppfattas eller antas hänga samman är en viktig del av lärandet. Därför har alla nya lärandemiljöer fått många nya skrivytor som gör att deltagare kan visualisera sina tankar i väsentligt högre grad än tidigare. Kollaborativt lärande. Studenter och kursdeltagare lär av och genom varandra. Lärande sker i allt högre grad utanför schemalagd undervisningstid genom att en stor del av utbildningsresurserna finns tillgängliga digitalt. Mötesytor Framtidens lärandemiljöer inkluderar inte bara traditionella miljöer. Utanför lärosalarna finns de informella mötesplatserna, exempelvis i korridorer och andra studieytor inom en byggnad. KORTA FAKTA Genomförande: På campus Solna och campus Huddinge samt på de sjukhus där Karolinska Institutet bedriver utbildning. Syfte: Skapa rum för ett aktivt lärande. Pågår under perioden:

31 Framtidens lärandemiljöer 31

32 32 Framtidens lärandemiljöer Dessa mellanrum är viktiga sociala zoner. Att göra det möjligt för studenter från olika utbildningsprogram att mötas främjar interprofessionellt lärande. Även inom ett sjukhus är de informella miljöerna av stor vikt för lärande, socialisation och reflektion. Projektet har därför valt att göra de informella miljöerna mer attraktiva i syfte att locka studenterna att studera i de lokaler som universitetet tillhandahåller. Populärt koncept Inom Karolinska Institutet har över femtio miljöer gjorts om hittills, varav två tredjedelar på campus Solna och en tredjedel på campus Huddinge. I Solna har bland annat Berzeliuslaboratoriet fått nya grupprum och studie- platser, och många av de bokningsbara lärosalarna är ombyggda. I Huddinge kommer ytterligare cirka 50 lärosalar samt ett flertal informella miljöer att byggas om, bland annat på Alfred Nobels Allé 23. Forskningslaboratoriet Biomedicum på campus Solna, som är inflyttningsklart år 2018, kommer att rymma en konferensmiljö som byggs utifrån samma koncept. Även de nya lärandemiljöerna inom Karolinska Universitetssjukhuset, både kliniska och student- och konferenscentrum, bygger på samma idé. Konceptet kommer också att användas för två interaktiva salar och en stor informell lärandemiljö i den nya forskningsbyggnaden Neo som ska byggas på campus Huddinge. (Läs mer om Biomedicum på sidan 12 och Neo på sidan 28.)

Aula Medica Välkommen till Karolinska Institutets aula AULA MEDICA 2013 1

Aula Medica Välkommen till Karolinska Institutets aula AULA MEDICA 2013 1 Aula Medica Välkommen till Karolinska Institutets aula AULA MEDICA 2013 1 Att vi med den här byggnaden får en ny mötesplats kommer inte bara vara positivt för oss, utan också för hela Stockholmsregionen

Läs mer

Placering NKS och planering för Karolinska Universitetssjukhusets uppdrag

Placering NKS och planering för Karolinska Universitetssjukhusets uppdrag 2015-02-27 1 Placering NKS och planering för Karolinska Universitetssjukhusets uppdrag KOMPLETTERANDE PRESENTATIONSMATERIAL NYA KAROLINSKA SOLNA FEB 2015 2015-02-27 2 Placering NKS och planering för Karolinska

Läs mer

FINNES: PLATS FÖR STADSKÄRNA SÖKES: VISIONÄR EXPLOATÖR

FINNES: PLATS FÖR STADSKÄRNA SÖKES: VISIONÄR EXPLOATÖR 2014 FINNES: PLATS FÖR STADSKÄRNA SÖKES: VISIONÄR EXPLOATÖR VÄLKOMMEN ATT VÄXA MED OSS! Huddinge kommun växer snabbt. Idag har kommunen över 100 000 invånare, vilket gör den till störst i länet efter Stockholms

Läs mer

Mål och strategier för Uppsala universitet - Campus Gotland 2013-2016

Mål och strategier för Uppsala universitet - Campus Gotland 2013-2016 UFV 2011/1998 och strategier för Uppsala universitet - Campus Gotland Fastställd av konsistoriet 2013-06-03 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 2 Förord 3 Uppsala universitet Campus Gotland 3 Ett

Läs mer

Ett medicinskt universitet. Testamentesgåvor till Karolinska Institutet

Ett medicinskt universitet. Testamentesgåvor till Karolinska Institutet Ett medicinskt universitet Testamentesgåvor till Karolinska Institutet Karolinska Institutet är Sveriges enda renodlade medicinska universitet och landets största centrum för medicinsk utbildning och forskning.

Läs mer

SCHEIWILLER SVENSSON ARKITEKTKONTOR

SCHEIWILLER SVENSSON ARKITEKTKONTOR Mod i Nod uppmärksammat innovationscentrum invigs pressmeddelande 2014-09-30 Nu invigs Nod, Sveriges nya centrum för digital innovation i Kista, Stockholm. Scheiwiller Svensson Arkitektkontor har på uppdrag

Läs mer

Vi växer i Flemingsberg One giant leap for. health technology

Vi växer i Flemingsberg One giant leap for. health technology Vi växer i Flemingsberg One giant leap for Här skapar vi en miljö där idéer kan växa till innovativa företag. health technology Den närmaste femårsperioden investeras cirka 7 miljarder kronor i Flemingsberg.

Läs mer

Därför. skapas Nya Karolinska Solna

Därför. skapas Nya Karolinska Solna Därför skapas Nya Karolinska Solna Nya Karolinska Solna är ett av Stockholms läns landstings mest omfattande projekt genom tiderna. Ett nytt universitetssjukhus ska byggas med beräknad invigning 2015/2016.

Läs mer

Stockholm: Universitetshuvudstaden

Stockholm: Universitetshuvudstaden Stockholm: Universitetshuvudstaden Utbildning, forskning och utveckling med Karolinska Institutet, Kungliga Tekniska högskolan och Stockholms universitet i samverkan. Stockholm: Universitetshuvudstaden

Läs mer

Umeå universitet möter framtiden med gränslös kunskap

Umeå universitet möter framtiden med gränslös kunskap Dnr: UmU 100-394-12 Umeå universitet möter framtiden med gränslös kunskap Umeå universitet 2020 Vision och mål Fastställd av universitetsstyrelsen den 8 juni 2012 Umeå universitet 2020 Vision och mål Umeå

Läs mer

4 miljarder till forskning och innovation med fokus på life science-området

4 miljarder till forskning och innovation med fokus på life science-området Promemoria 2012-09-11 4 miljarder till forskning och innovation med fokus på life science-området 2 Regeringen satsar 4 miljarder på forskning och innovation med fokus på life science-området Regeringen

Läs mer

Ulls hus Campus Ultuna

Ulls hus Campus Ultuna Ulls hus Campus Ultuna Välkommen till Ulls hus på Campus Ultuna Den generösa innergården blir en grön oas mitt i den nya campusbyggnaden. Vackert beläget vid Almas allé, i anslutning till Undervisningshuset

Läs mer

Varför bygga en ny sjukhusanläggning?

Varför bygga en ny sjukhusanläggning? 1 Varför bygga en ny sjukhusanläggning? Dagens Karolinska Solna är utspritt på ett 40-tal byggnader med svag logistik och samordning Därför byggs en ny anläggning är flera det utspritt är på ett fastigheter

Läs mer

Tore. Professor, 65 år, svensk-norsk-australier. Gift med Kay (56), 4 barn, 6 barnbarn. Bor i Stockholm och Dordogne. Jobbat som forskare i 40 år

Tore. Professor, 65 år, svensk-norsk-australier. Gift med Kay (56), 4 barn, 6 barnbarn. Bor i Stockholm och Dordogne. Jobbat som forskare i 40 år Tore Professor, 65 år, svensk-norsk-australier Gift med Kay (56), 4 barn, 6 barnbarn Bor i Stockholm och Dordogne Jobbat som forskare i 40 år Funderar mycket på vad han ska göra sina sista 20 år. Kompetensnoder

Läs mer

Esplanaden 3C. Sundbyberg 937 kvm - 6 000 kvm

Esplanaden 3C. Sundbyberg 937 kvm - 6 000 kvm Esplanaden 3C Sundbyberg 937 kvm - 6 000 kvm Välkommen till Diligentia Esplanaden 3 C Här finns lediga lokaler från 937 6 000 kvm. Lokalerna är flexibla och delbara från 937 kvadratmeter. Se översiktsritningen

Läs mer

Några bilder med sikte på den närmaste framtiden för hälso och sjukvården i SLL med särskilt fokus på Nya Karolinska

Några bilder med sikte på den närmaste framtiden för hälso och sjukvården i SLL med särskilt fokus på Nya Karolinska Några bilder med sikte på den närmaste framtiden för hälso och sjukvården i SLL med särskilt fokus på Nya Karolinska med Stig Nyman 2012 09 06 Det här hade jag tänkt hinna med: Bakgrund och beslutet om

Läs mer

Möjligheternas hus Bild- och interventionscentrum Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Möjligheternas hus Bild- och interventionscentrum Sahlgrenska Universitetssjukhuset Möjligheternas hus Bild- och interventionscentrum Sahlgrenska Universitetssjukhuset Vem är framtidens patient? Vad kommer sjukvården att kunna göra för honom eller henne? Vilken teknik och vilka lokaler

Läs mer

Karolinska Institutets handlingsplan för miljö och hållbar utveckling 2013

Karolinska Institutets handlingsplan för miljö och hållbar utveckling 2013 Karolinska Institutets handlingsplan för miljö och hållbar utveckling 2013 Datum 2013-04-02 Dnr 1-116/2013 Utgivare: Karolinska Institutet Universitetsförvaltningen Karolinska Institutets handlingsplan

Läs mer

Kvarteret Vallgossen, Kungsholmen Svenska Bostäder

Kvarteret Vallgossen, Kungsholmen Svenska Bostäder Kvarteret Vallgossen, Kungsholmen Svenska Bostäder 243 studentlägenheter. Investeringsutgift 440 mnkr. Inflyttning slutet av 2016. Fd. S:t Görans Gymnasium. Blåklassad byggnad. Unika arkitektoniska kvaliteter.

Läs mer

en kunskapsmiljö för hållbar

en kunskapsmiljö för hållbar en kunskapsmiljö för hållbar f o r s k n i n g och u t b i l d n i n g Mark-Vatten-MiljöCentrum Shaping the future Mark-Vatten-Miljöcentrum består av tre institutioner inom fakulteten för naturresurser

Läs mer

Kista Entré. Knarrarnäsgatan 7 Våning 6 och 7 10 60 kvm

Kista Entré. Knarrarnäsgatan 7 Våning 6 och 7 10 60 kvm Kista Entré Knarrarnäsgatan 7 Våning 6 och 7 10 60 kvm Kontorsyta 10-60 kvm Antal arbetsplatser Ca 1-6 TILLTRÄDE Omgående Adress Knarrarnäsgatan 7 Våning 6 och 7 Fastighetsbeteckning Knarrarnäs 2 Byggår

Läs mer

Showroom och kontor för dig som. vill sticka ut! Kista Entré. Knarrarnäsgatan 7, plan 3, 443 kvm

Showroom och kontor för dig som. vill sticka ut! Kista Entré. Knarrarnäsgatan 7, plan 3, 443 kvm vill sticka ut! Showroom och kontor för dig som Kista Entré Knarrarnäsgatan 7, plan 3, 443 kvm LOKALEN Showroom och kontor för dig som vill sticka ut Kontorsyta 443 kvm Antal arbetsplatser 10-40 Adress

Läs mer

Framtidens sjukhus Malmö

Framtidens sjukhus Malmö Framtidens sjukhus Malmö ETT universitetssjukhus I Skånes Universitetssjukhus är Skånes största arbetsplats nu ska det dessutom bli ett av Europas modernaste sjukhus. Drygt sex miljarder kronor investeras

Läs mer

Ditt nästa kontor? Uppsala Science Park

Ditt nästa kontor? Uppsala Science Park Ditt nästa kontor? Uppsala Science Park Dag Hammarskjölds väg 30, 200 kvm Dag Hammarskjölds väg 30, Uppsala Science Park Ledig yta Typ: Kontor 200 m 2 Byggt/ombyggt: 1910/1997 Ledigt fr.o.m: Omgående Restaurang

Läs mer

Mot en spännande framtid. Barkarby College i Järfälla nytt regionalt centrum för naturvetenskapliga och tekniska utbildningar

Mot en spännande framtid. Barkarby College i Järfälla nytt regionalt centrum för naturvetenskapliga och tekniska utbildningar Mot en spännande framtid Barkarby College i ärfälla nytt regionalt centrum för naturvetenskapliga och tekniska utbildningar Framåt inom natur och teknik Stockholm Väst är ett av de hetaste tillväxtområdena

Läs mer

Bra takhöjd. Effektivt. Flexibel. Kista Entré. Knarrarnäsgatan 7, våning 4, 800 kvm

Bra takhöjd. Effektivt. Flexibel. Kista Entré. Knarrarnäsgatan 7, våning 4, 800 kvm Bra takhöjd Effektivt Flexibel Kista Entré Knarrarnäsgatan 7, våning 4, 800 kvm LOKALEN Effektiv lokal med en takhöjd på hela 3,35 meter Kontorsyta 800 kvm Antal arbetsplatser 45 62 Yteffektivt, ljust

Läs mer

tre pedagogiska perspektiv Lärandemodell för verksamhetsförlagd utbildning inom sjuksköterskeprogrammet

tre pedagogiska perspektiv Lärandemodell för verksamhetsförlagd utbildning inom sjuksköterskeprogrammet tre pedagogiska perspektiv Lärandemodell för verksamhetsförlagd utbildning inom sjuksköterskeprogrammet Starkare akademisk lärandemiljö Verksamhetsintegrerat lärande (VIL) är ett samlingsbegrepp för de

Läs mer

Greenhouse Labs. Connecting Science and Industry

Greenhouse Labs. Connecting Science and Industry Greenhouse Labs Connecting Science and Industry Något motsvarande Greenhouse Labs har inte funnits tidigare i Stockholmsområdet, det blir en stor tillgång för nystartade bolag med inriktning på kemi. jessica

Läs mer

UTH HELSINGBORG IN PROGRESS SOUTH HELSINGBORG IN PROGRESS SOUTH HELSINGBORG IN PROGRESS SOUTH HELSINGBORG

UTH HELSINGBORG IN PROGRESS SOUTH HELSINGBORG IN PROGRESS SOUTH HELSINGBORG IN PROGRESS SOUTH HELSINGBORG UTH HELSINGBORG IN PROGRESS SOUTH HELSINGBORG IN PROGRESS SOUTH HELSINGBORG IN PROGRESS SOUTH HELSINGBORG South Helsingborg In Progress SHIP är en mötesplats och samtidigt ett spännande fram tidsprojekt.

Läs mer

Studentbostäder på KTH Campus

Studentbostäder på KTH Campus Studentbostäder på KTH Campus karta över planerade studentbostäder DROTTNING KRISTINAS VÄG NORRA Byggherre: ByggVesta Arkitekt: Utopia Arkitekter TEKNIKRINGEN (RÖDA KORSET-PARKEN) Landskapsarkitekt: Urbio

Läs mer

Faktablad Nya Karolinska Solna

Faktablad Nya Karolinska Solna Faktablad Nya Karolinska Solna Januari 01 Nya Karolinska Solna (NKS) blir ett helt nytt och toppmodernt universitetssjukhus med uppgift att bedriva högspecialiserad och specialiserad sjukvård samt forskning

Läs mer

Bra takhöjd. Effektivt. Flexibel. Kista Entré. Knarrarnäsgatan 7, våning 4, 894 kvm

Bra takhöjd. Effektivt. Flexibel. Kista Entré. Knarrarnäsgatan 7, våning 4, 894 kvm Bra takhöjd Effektivt Flexibel Kista Entré Knarrarnäsgatan 7, våning 4, 894 kvm LOKALEN Effektiv lokal med en takhöjd på hela 3,35 meter Kontorsyta 894 kvm Antal arbetsplatser 50-75 Yteffektivt, ljust

Läs mer

NYA KAROLINSKA SOLNA

NYA KAROLINSKA SOLNA NYA KAROLINSKA SOLNA Ulf Norehn 2012-09-06 1 Agenda Introduktion och bakgrund Parter i projektet och korta fakta Vision NKS-projektet FM-tjänster LCC Varför OPS? 2 Fakta Skanskas största byggprojekt någonsin

Läs mer

Adress Svetsarvägen 15 B

Adress Svetsarvägen 15 B Trevlig butiks eller kontorslokal mitt i Solna Business Park! Typ Butik, Kontor Storlek 200-300 kvm Adress Svetsarvägen 15 B Område Solna/Solna Business Park Lokalbeskrivning Butik eller kontorslokal mitt

Läs mer

B OTKY RK A. Kungens kurva - Skandinaviens största shoppingområde expanderar. Segeltorp. Älvsjö Skärholmen. Kungens kurva.

B OTKY RK A. Kungens kurva - Skandinaviens största shoppingområde expanderar. Segeltorp. Älvsjö Skärholmen. Kungens kurva. Kungens kurva - Skandinaviens största shoppingområde expanderar Skandinaviens största shoppingområde Kungens kurva-skärholmen växer med ett nytt IKEA-varuhus och en spa- och wellnessanläggning med hotell

Läs mer

Del 4. Läkarprogrammets styrning och ledning... 37 4.1 Fakulteten för Medicin och Hälsa... 37

Del 4. Läkarprogrammets styrning och ledning... 37 4.1 Fakulteten för Medicin och Hälsa... 37 Del 1. Vidtagna åtgärder i denna ansökan utifrån den kritik som lämnades av Högskoleverket... 7 vid bedömningen 2007 2008 Programmets grundläggande struktur... 7 Pedagogisk modell för integration av teori

Läs mer

Arkivcentrum, KB Campus 4

Arkivcentrum, KB Campus 4 Arkivcentrum, KB Campus 4 Ett nytt arkivcentrum för Halmstads kommun. I byggnaden kommer flera av regionens myndigheter samt Högskolan att vara aktiva. På fjärde våning, c:a 900 kvm, verksamhets ytor för

Läs mer

Utgivare: Karolinska Institutet 2009-12-01 Dnr: 05728/2009. För fler exemplar, kontakta info@ki.se

Utgivare: Karolinska Institutet 2009-12-01 Dnr: 05728/2009. För fler exemplar, kontakta info@ki.se Utgivare: Karolinska Institutet 2009-12-01 Dnr: 05728/2009 För fler exemplar, kontakta info@ki.se INNEHÅLL Rektors inledning...1 Uppdrag...3 Vision.....3 Värdegrund...3 Utmaningar.....4 1. Bedriva medicinsk

Läs mer

GRANNE MED RÖRSJÖPARKEN SMARTAKONTOR.NU

GRANNE MED RÖRSJÖPARKEN SMARTAKONTOR.NU Malmö C Caroli City Drottningtorget Göteborg/ Stockholm Entré Lilla torg Stortorget Rörsjöparken Värnhemstorget Köpenhamn Gustav Adolfs torg St Pauli kyrka St Pauli kyrkogård Triangeln 954 GRANNE MED RÖRSJÖPARKEN

Läs mer

Topfloor med skyltläge i Solna Solna Access

Topfloor med skyltläge i Solna Solna Access Topfloor med skyltläge i Solna Solna Access Sundbybergsvägen 1, hus C plan 10, 530 kvm LOKALEN Kontor med skyltläge Kontorsyta 530 kvm Antal arbetsplatser 30-35 Adress Sundbybergsvägen 1 Topfloor; På eget

Läs mer

Verksamhetsbeskrivning och översiktlig beskrivning av Handelshögskolans lokalbehov vid en ombyggnation av hörnet Vasagatan och Haga kyrkogata

Verksamhetsbeskrivning och översiktlig beskrivning av Handelshögskolans lokalbehov vid en ombyggnation av hörnet Vasagatan och Haga kyrkogata Per Cramér, dekanus Anders Grund, campuschef Catharina Tillman, kanslichef 2013-11-26 kompletterad 2014-05-28 1 / 5 Verksamhetsbeskrivning och översiktlig beskrivning av Handelshögskolans lokalbehov vid

Läs mer

Medical Engineering 120 hp Info för D-teknologer 11 04 11

Medical Engineering 120 hp Info för D-teknologer 11 04 11 Medical Engineering 120 hp Info för D-teknologer 11 04 11 1 Medical Engineering Medicinsk teknik Programansvarig: Mats Nilsson mats@sth.kth.se 08 790 48 62 Akademiskt ansvarig: Professor Kaj Lindecrantz

Läs mer

Mycket ljus och fin lokal som får en extra känsla av rymd tack vare den härliga ljusgården och bra takhöjd! Skyltläge ut mot Svetsarvägen.

Mycket ljus och fin lokal som får en extra känsla av rymd tack vare den härliga ljusgården och bra takhöjd! Skyltläge ut mot Svetsarvägen. Mycket ljus och fin lokal som får en extra känsla av rymd tack vare den härliga ljusgården och bra takhöjd! Skyltläge ut mot Svetsarvägen. Typ Kontor Storlek 1330 kvm Adress Svetsarvägen 8 Område Solna/Solna

Läs mer

VI BYGGER ETT UNIVERSITETSSJUKHUS I VÄRLDSKLASS NYA KAROLINSKA SOLNA

VI BYGGER ETT UNIVERSITETSSJUKHUS I VÄRLDSKLASS NYA KAROLINSKA SOLNA VI BYGGER ETT UNIVERSITETSSJUKHUS I VÄRLDSKLASS NYA KAROLINSKA SOLNA NYA KAROLINSKA SOLNA NYA KAROLINSKA skräddarsys för patienten Nya Karolinska Solna (NKS) är ett helt unikt projekt. Den nya sjukhusbyggnaden

Läs mer

Nya Karolinska Solna (NKS)

Nya Karolinska Solna (NKS) Nya Karolinska Solna (NKS) Inbjudan att delta i dialog Förstudie avseende försörjning av sterilteknik till Nya Karolinska Solna 2013-01-14 År 2008 beslutades att Nya Karolinska Solna (NKS) skulle byggas

Läs mer

STUDIEANVISNINGAR för Tillämpad biomedicinsk laboratorievetenskap Klinisk mikrobiologi BML 2 7,5hp

STUDIEANVISNINGAR för Tillämpad biomedicinsk laboratorievetenskap Klinisk mikrobiologi BML 2 7,5hp 2014-09-12 STUDIEANVISNINGAR för Tillämpad biomedicinsk laboratorievetenskap Klinisk mikrobiologi BML 2 7,5hp Kurskod: 1BA111 Postadress Besöksadress Telefon Telefax E-Mail Karolinska Institutet Alfred

Läs mer

Esplanaden 3A Sundbyberg 1732 kvm kontor

Esplanaden 3A Sundbyberg 1732 kvm kontor Esplanaden 3A Sundbyberg 1732 kvm kontor Välkommen till Diligentia Esplanaden 3A Yta: 1732 kvm Våning: BV Husets karaktär Huset på Esplanaden byggdes i början på 1980-talet och har en total uthyrningsbar

Läs mer

Tillsammans med dig förädlar vi framtiden

Tillsammans med dig förädlar vi framtiden Tillsammans med dig förädlar vi framtiden Teknisk utveckling ger oss fantastiska möjligheter att skapa innovativa lösningar på vår tids globala samhällsutmaningar något som KTH med vår breda bas och världsledande

Läs mer

Språk- och litteraturcentrum vid Lunds universitet

Språk- och litteraturcentrum vid Lunds universitet Språk- och litteraturcentrum vid Lunds universitet Sven Strömqvist professor, projektledare Visionen I vår värld av snabbt växande vetande, ökande internationalisering och allt kraftfullare informationsteknologier

Läs mer

Schema. Näringsfysiologi 15 HP, VT2015. Gruppindelning för informationssökning, presentationsteknik och examinerande seminarium:

Schema. Näringsfysiologi 15 HP, VT2015. Gruppindelning för informationssökning, presentationsteknik och examinerande seminarium: 2015-02-28 Institutionen för biovetenskaper och näringslära Kursledare: (eric.poortvliet@ki.se) Schema Näringsfysiologi 15 HP, VT2015 Kursperiod: 23/3-5/6 Kursledare: (eric.poortvliet@ki.se) Lokal: Konferensrum

Läs mer

Astoriahuset. Att bevara och utveckla. Ett förslag på en levande stadsmiljö där gammalt möter nytt.

Astoriahuset. Att bevara och utveckla. Ett förslag på en levande stadsmiljö där gammalt möter nytt. Astoriahuset Att bevara och utveckla Ett förslag på en levande stadsmiljö där gammalt möter nytt. En ny mötesplats mitt på Nybrogatan Astoriahuset på Nybrogatan ett känt och omtyckt inslag i stadsbilden.

Läs mer

FOTOGRAF: Paul Björkman. Rapporten sammanställd av inobi. bakgrund

FOTOGRAF: Paul Björkman. Rapporten sammanställd av inobi. bakgrund FOTOGRAF: Paul Björkman. Rapporten sammanställd av inobi bakgrund För fjärde året i rad arrangerade Göteborgs Förenade Studentkårer (GFS) och Akademiska Hus region Väst en workshop för att stärka studentstaden

Läs mer

Kontor, kunskap och kommunikationer. Välkommen till Silverdal, en vetenskapspark med centralt läge i Stockholm

Kontor, kunskap och kommunikationer. Välkommen till Silverdal, en vetenskapspark med centralt läge i Stockholm Kontor, kunskap och kommunikationer Välkommen till Silverdal, en vetenskapspark med centralt läge i Stockholm Framtidens arbetspla Stockholms bästa läge Till Stockholm city är det 12 km, till Arlanda kommer

Läs mer

Mål och strategier för Uppsala universitetsbibliotek 2013

Mål och strategier för Uppsala universitetsbibliotek 2013 Mål och strategier för Uppsala universitetsbibliotek 2013 Fastställda av överbibliotekarien 10 april 2013 UUB:s uppdrag är att ge användarna bästa tänkbara biblioteksservice. Uppgifterna sammanfattas i

Läs mer

RAPPORT STOCKHOLMARNA OM STATION STOCKHOLM CITY. Kund: Jernhusen Kontakt: Eva Eliasson Datum: 20 december, 2011

RAPPORT STOCKHOLMARNA OM STATION STOCKHOLM CITY. Kund: Jernhusen Kontakt: Eva Eliasson Datum: 20 december, 2011 RAPPORT STOCKHOLMARNA OM STATION STOCKHOLM CITY Kund: Jernhusen Kontakt: Eva Eliasson Datum: 20 december, 2011 Peter Blid Tel: 0739 403922 Peter.blid@novusgroup.se Annelie Önnerud Åström Tel: 0739 403761

Läs mer

INSTRUMENT- FABRIKEN

INSTRUMENT- FABRIKEN KONTOR LAGER Projekt INSTRUMENT- FABRIKEN 12-4000m 2 NORRA ULVSUNDA I BROMMA erbjuder ett fantastiskt läge i ett expansivt och centralt område med goda kommunikationer - till mycket konkurrenskraftiga

Läs mer

Öppen planlösning Gemensam reception. Konferensanläggning. i huset. Nacka Strand. Augustendalsvägen 7, pl 5, 830 kvm

Öppen planlösning Gemensam reception. Konferensanläggning. i huset. Nacka Strand. Augustendalsvägen 7, pl 5, 830 kvm Konferensanläggning i huset Öppen planlösning Gemensam reception Nacka Strand Augustendalsvägen 7, pl 5, 830 kvm LOKALEN Effektiv kontorslokal i ett plan Kontorsyta 830 kvm Antal arbetsplatser 49 Välkommen

Läs mer

Ätstörningar - bakgrund och behandling, VT 2016

Ätstörningar - bakgrund och behandling, VT 2016 I Ätstörningar - bakgrund och behandling, VT 2016 Ätstörningar - bakgrund och behandling, VT 2016 KURSLEDARE Är du intresserad av fördjupade kunskaper om ätstörningar? Denna kurs ger dig möjlighet att

Läs mer

Kommunikativ plattform 2014 Uppdaterad senast 2014-07-07

Kommunikativ plattform 2014 Uppdaterad senast 2014-07-07 Kommunikativ plattform 2014 Uppdaterad senast 2014-07-07 Innehåll Vad är en kommunikativ plattform?...3 Målgrupper...4 Samtliga målgrupper... 4 Interna målgrupper... 4 Kärnvärden och stödord...5 Tonalitet

Läs mer

Framtidens sjukvård. Besök regionledningen Sjaelland Bo Brismar 3 november 2008

Framtidens sjukvård. Besök regionledningen Sjaelland Bo Brismar 3 november 2008 Framtidens sjukvård Besök regionledningen Sjaelland Bo Brismar 3 november 2008 1 Samhällsutvecklingen samhällets styrning och organisation av vården förändras patientens ställning stärks patienten som

Läs mer

Här kan ni vara med att planera er lokal från grunden till en modern och trvsam lokal mitt i Solna Business Park. Adress Svetsarvägen 15 B

Här kan ni vara med att planera er lokal från grunden till en modern och trvsam lokal mitt i Solna Business Park. Adress Svetsarvägen 15 B Här kan ni vara med att planera er lokal från grunden till en modern och trvsam lokal mitt i Solna Business Park. Typ Kontor Storlek 773-1009 kvm Adress Svetsarvägen 15 B Område Solna/Solna Business Park

Läs mer

Västra Varvsgatan 19. Malmö 1 594 kvm

Västra Varvsgatan 19. Malmö 1 594 kvm Västra Varvsgatan 19 Malmö 1 594 kvm Välkommen till Diligentia Västra Varvsgatan 19 På Västra Varvsgatan 19 kan vi erbjuda en kontorslokal på 1594 kvadratmeter. Yta Våning 1 594 kvm plan 3 Husets karaktär

Läs mer

Byggprojektet VICTORIA. Kungsgatan 11 15 Örebro City. Bofakta

Byggprojektet VICTORIA. Kungsgatan 11 15 Örebro City. Bofakta Byggprojektet VICTORIA Kungsgatan 11 15 Örebro City Bofakta Objektfakta Upplåtelseform Byggherre Entreprenör Arkitekt Inflyttning Hyror Intresseanmälan och frågor Lägenheter Butikslokaler Garage Hyresrätt

Läs mer

Ljus och trevlig kontorslokal mitt i Solna Business Park, i allra bästa skyltläge. Här har ni möjlighet att anpassa lokalen efter er verksamhet.

Ljus och trevlig kontorslokal mitt i Solna Business Park, i allra bästa skyltläge. Här har ni möjlighet att anpassa lokalen efter er verksamhet. Ljus och trevlig kontorslokal mitt i Solna Business Park, i allra bästa skyltläge. Här har ni möjlighet att anpassa lokalen efter er verksamhet. Typ Kontor Storlek 750-1930 kvm Adress Svetsarvägen 12 Område

Läs mer

Regler och anvisningar för rekrytering av prefekter Dnr 1-538/2014 Ersätter Dnr 03316/2012-238. Universitetsförvaltningen, 2014-10-01

Regler och anvisningar för rekrytering av prefekter Dnr 1-538/2014 Ersätter Dnr 03316/2012-238. Universitetsförvaltningen, 2014-10-01 Regler och anvisningar för rekrytering av prefekter Dnr 1-538/2014 Ersätter Dnr 03316/2012-238 Universitetsförvaltningen, 2014-10-01 Regler och anvisningar för rekrytering av prefekter Dnr 1-538/2014 Innehållsförteckning

Läs mer

lidingö Lokalfakta Dalénums kontorshotell

lidingö Lokalfakta Dalénums kontorshotell lidingö Lokalfakta Dalénums kontorshotell Fastighetsbeteckning: Aga 1 Agavägen, Lidingö Byggnadsår: 1934 Lediga lokaler: från ca 12 m 2 Tillträdesdatum: Enligt överenskommelse Kontakt: JM AB, Fastighetsutveckling

Läs mer

Morgondagens forskningsledare vid Lunds universitet 2011-2013 CECILIA AGRELL, CHRISTINE BLOMQVIST OCH CHRISTER SANDAHL

Morgondagens forskningsledare vid Lunds universitet 2011-2013 CECILIA AGRELL, CHRISTINE BLOMQVIST OCH CHRISTER SANDAHL Morgondagens forskningsledare vid Lunds universitet 2011-2013 CECILIA AGRELL, CHRISTINE BLOMQVIST OCH CHRISTER SANDAHL Bakgrunden till programmet Förändrad forskningspolitik mot allt större och långsiktiga

Läs mer

Sveavägen 20 Malmskillnadsgatan 29. Stockholm

Sveavägen 20 Malmskillnadsgatan 29. Stockholm Sveavägen 20 Malmskillnadsgatan 29 Stockholm Välkommen till Diligentia Sveavägen 20/Malmskillnadsgatan 29 Här har vi en ledig lokal på 644 kvadratmeter. Yta Våning 644 kvm plan 2 Husets karaktär Huset

Läs mer

Visioner och möjligheter

Visioner och möjligheter Visioner och möjligheter I området där Folkets hem finns idag, skapas en liten park och en grön parkering. Cykelbanan från öster kopplas ihop med parkeringen och den allé som leder ner till Ovanåker Kulturum.

Läs mer

2013-02-20. Pressträff 2013-02-20. En kreativ arena för mötet mellan människor som har idéer och en vilja att genomföra dem.

2013-02-20. Pressträff 2013-02-20. En kreativ arena för mötet mellan människor som har idéer och en vilja att genomföra dem. 2013-02-20 Pressträff 2013-02-20 En kreativ arena för mötet mellan människor som har idéer och en vilja att genomföra dem. creactive Mjärdevi Mjärdevi Science Park är en plats där idéer föds och utvecklas

Läs mer

Universitetet som företagets samarbetspartner

Universitetet som företagets samarbetspartner Universitetet som företagets samarbetspartner - röster från seminarium på Münchenbryggeriet 1/12 2005 Vid KTH:s och Vinnovas seminarium Tillväxtskapande samverkan mellan näringsliv och högskola i Stockholm

Läs mer

Samverkan och interaktion i patientens process. För ökad kvalitet, säkerhet och effektivitet i cancervården

Samverkan och interaktion i patientens process. För ökad kvalitet, säkerhet och effektivitet i cancervården Samverkan och interaktion i patientens process För ökad kvalitet, säkerhet och effektivitet i cancervården Tre projekt för förbättrad samverkan och interaktion Samverkan och interaktion mellan aktörerna

Läs mer

3 skäl att investera i

3 skäl att investera i 3 skäl att investera i 1 Stor efterfrågan på diabetes online. Så fungerar The Benefit Loop. Första skälet att investera i Brighter vår vision och väl patenterade kunnande Brighter är precis där en rad

Läs mer

KONTOR FÖR MINDRE FÖRETAG MED STOR POTENTIAL TORSHAMNSGATAN 35 & 39

KONTOR FÖR MINDRE FÖRETAG MED STOR POTENTIAL TORSHAMNSGATAN 35 & 39 KONTOR FÖR MINDRE FÖRETAG MED STOR POTENTIAL TORSHAMNSGATAN 35 & 39 NORDICFORUM TORSHAMNSGATAN 35 & 39 2 OM NORDICFORUM Kraftig tillväxt, idérikedom och gemensamma mål. nordicforum erbjuder de förutsättningar

Läs mer

Tänk om du hade kontoret på Lindholmen...

Tänk om du hade kontoret på Lindholmen... Lindholmen Tänk om du hade kontoret på Lindholmen... Förmodligen stöter du på en blivande kund eller samarbetspartner redan på färjan över älven. Till lunch kommer du i samspråk med några branschkollegor

Läs mer

Specialistsjuksköterskeprogrammet 2015/2016

Specialistsjuksköterskeprogrammet 2015/2016 Specialistsjuksköterskeprogrammet 2015/2016 60 / 75 HP UPPSALA DISTANS 50%, CAMPUS 100%, CAMPUS 50% Specialistsjuksköterskeprogrammet är för dig som vill fördjupa dina kunskaper och självständigt ansvara

Läs mer

Löfströms allé 6A Sundbyberg 907 kvm kontor

Löfströms allé 6A Sundbyberg 907 kvm kontor Löfströms allé 6A Sundbyberg 907 kvm kontor Välkommen till Diligentia Löfströms allé 6A Yta: 907 kvm Våning: 1 tr Husets karaktär Huset är byggt i början på 1900-talet och har totalt ca 12 500 kvm kontorsyta.

Läs mer

Välkommen till Tvärdrag om Hus R

Välkommen till Tvärdrag om Hus R Välkommen till Tvärdrag om Hus R Ett hus för Forskning, Utveckling och Utbildning och Utbildning vid Mölndals sjukhus Program 16 oktober 2008 8:30 10:30 8 30 9 00 Bakgrund & Syfte till Hus R Presentation

Läs mer

STRATEGISKA SATSNINGAR FÖR UTBILDNING, FORSKNING OCH SAMVERKAN 2014 2016

STRATEGISKA SATSNINGAR FÖR UTBILDNING, FORSKNING OCH SAMVERKAN 2014 2016 STRATEGISKA SATSNINGAR FÖR UTBILDNING, FORSKNING OCH SAMVERKAN 2014 2016 Inledning Våren 2013 fastställdes Strategi 2020 en strategisk plattform för Malmö högskola. Som ett led i att nå den målbild för

Läs mer

Större projekt & Kundreferenser

Större projekt & Kundreferenser Större projekt & Kundreferenser Ledande leverantör till sjukvårds- och forskningsenheter Om ADDvise ADDvise skapar moderna, funktionella och säkra arbetsmiljöer ADDvise skapar moderna forskningsenheter

Läs mer

GESTALTNINGSPROGRAM FÖR KRAFTVÄRME- OCH BIOGASANLÄGGNING I HÖGBYTORP

GESTALTNINGSPROGRAM FÖR KRAFTVÄRME- OCH BIOGASANLÄGGNING I HÖGBYTORP 2013-09-04 GESTALTNINGSPROGRAM FÖR KRAFTVÄRME- OCH BIOGASANLÄGGNING I HÖGBYTORP Detaljplan för BRO-ÖNSTA 2:10, KLÖV OCH LILLA ULLEVI 1:7 i Bro, Upplands-Bro kommun Samrådshandling, september 2013 Innehåll

Läs mer

sida. Torget kan även med fördel kopplas till grannfastighetens befintliga restaurang.

sida. Torget kan även med fördel kopplas till grannfastighetens befintliga restaurang. HÖGSKOLAN SOM STAD De stora rum du möter i högskolans nya byggnader berättar om en undervisning där samtalen står i centrum. När människor söker kunskap söker vi oss till varandra. Detta är en konstant

Läs mer

GULDMYNTSGATAN - WOODEN IT BE NICE. Smart Housing för unga - en temadag om framtidens boende

GULDMYNTSGATAN - WOODEN IT BE NICE. Smart Housing för unga - en temadag om framtidens boende GULDMYNTSGATAN - WOODEN IT BE NICE Smart Housing för unga - en temadag om framtidens boende Smart Housing för unga - en temadag om framtidens boende ALTERNATIV PUNKTHUS ALTERNATIV LAMELLHUS DETALJPLAN

Läs mer

UTVECKLA DIN IDE UTVECKLA DITT FORETAG

UTVECKLA DIN IDE UTVECKLA DITT FORETAG UTVECKLA DIN IDE UTVECKLA DITT FORETAG Uppsala. Företagande varje dag. Sedan 1286. HAR DU EN IDÉ ELLER VILL UTVECKLA DITT FÖRETAG? I Uppsala är vi många företagsfrämjande aktörer som kan hjälpa dig vidare

Läs mer

Tiunda Park. www.rosendaluppsala.se

Tiunda Park. www.rosendaluppsala.se Tiunda Park www.rosendaluppsala.se : 55 55 20 MITT I STADEN Ditt nya hem i Tiunda Park Mitt i Uppsalas historiska studentkvarter, ca fem minuter från Universitetshuset, Ekonomikum, Carolina Rediviva och

Läs mer

Centrum för energieffektiv belysning. Thorbjörn Laike, föreståndare LTH, LU Roy Holmberg, bitr. föreståndare, JTH

Centrum för energieffektiv belysning. Thorbjörn Laike, föreståndare LTH, LU Roy Holmberg, bitr. föreståndare, JTH Centrum för energieffektiv belysning Thorbjörn Laike, föreståndare LTH, LU Roy Holmberg, bitr. föreståndare, JTH Finansiärer Energimyndigheten Trafikverket Bertil och Britt Svenssons stiftelse Syfte att

Läs mer

KUNGSHOLMEN PONTONJÄRGATAN 37 432 KVM

KUNGSHOLMEN PONTONJÄRGATAN 37 432 KVM nya N y lo ka möjl l ighe ter! KUNGSHOLMEN PONTONJÄRGATAN 37 432 KVM Sida 1 av 19 BESKRIVNING Pontonjärgatan 37, 432 kvm Spännande arkitektdesignat kontor med maximalt utnyttjad yta. Högt i tak och stora

Läs mer

Lokalerna är perfekta för vår bolagsstämma och servicen är utmärkt, vi har ett mycket gott samarbete. Ove Köhler

Lokalerna är perfekta för vår bolagsstämma och servicen är utmärkt, vi har ett mycket gott samarbete. Ove Köhler Lokalerna är perfekta för vår bolagsstämma och servicen är utmärkt, vi har ett mycket gott samarbete. Alla skapa Dina personliga Kreativa Ove Köhler LKAB möten När människor möts händer något. Nya idéer

Läs mer

Husbok för Bilprovningens huvudkontor. Så fungerar vårt flexkontor

Husbok för Bilprovningens huvudkontor. Så fungerar vårt flexkontor Husbok för Bilprovningens huvudkontor Så fungerar vårt flexkontor Med ansvarskänsla, närhet och kunden i fokus är Bilprovningen din trygghet för säkra fordon och bättre miljö. Välkommen till Bilprovningens

Läs mer

Ovanpå. Inledning. 60 talshuset. Ett examensarbete av Jens Enflo. Arkitekturskolan KTH 2013

Ovanpå. Inledning. 60 talshuset. Ett examensarbete av Jens Enflo. Arkitekturskolan KTH 2013 Ovanpå Ett examensarbete av Jens Enflo Arkitekturskolan KTH 2013 Inledning Att bygga på tak är ett allt vanligare sätt att förtäta befintliga bostadsområden i både inner och ytterstaden. Bristen på mark

Läs mer

Kungsgatan 57 299 kvm kontor Stockholm

Kungsgatan 57 299 kvm kontor Stockholm Kungsgatan 57 299 kvm kontor Stockholm Välkommen till Diligentia Kungsgatan 57 Ledig kontorslokal på 299 kvm. Yta Våning 299 kvm Plan 8 Husets karaktär Huset byggdes år 1927 för hotelländamål. Fasaden

Läs mer

Intendenturens organisation och ledning

Intendenturens organisation och ledning Verksamhetsplan 2011 2011-01-20 Verksamhetsbeskrivning Beslutsdatum 2011-04-12 Intendenturens organisation och ledning Intendenturen i Blåsenhus omfattar samtliga lokaler i Blåsenhus samt de utrymmen i

Läs mer

NYRENOVERAT SEXTIOTAL MED UTSIKT. Södertull, Södra Tullgatan 3

NYRENOVERAT SEXTIOTAL MED UTSIKT. Södertull, Södra Tullgatan 3 NYRENOVERAT SEXTIOTAL MED UTSIKT Södertull, Södra Tullgatan 3 3 Nyrenoverat på Södertull I ett av Malmö Citys bästa lägen kan vi erbjuda effektiva och representativa kontorslokaler i ett klassiskt sextiotalshus

Läs mer

NKS upphandling i Offentlig-Privat Samverkan. 23 september, 2010

NKS upphandling i Offentlig-Privat Samverkan. 23 september, 2010 NKS upphandling i Offentlig-Privat Samverkan 23 september, 2010 1 Agenda 1. NKS-projektet 2. OPS-upphandlingen 3. Frågan 2 7 å r Historien 2001: första rapporten som identifierade behovet av ett nytt universitetssjukhus

Läs mer

Nu bygger vi en unik innovationsarena i Halmstad

Nu bygger vi en unik innovationsarena i Halmstad Nu bygger vi en unik innovationsarena i Halmstad Följ med! ETT SAMARBETE MELLAN HÖGSKOLA, KOMMUN, REGION, BRANSCHORGANISATIONER OCH NÄRINGSLIV 1 Gör du som vi ser potentialen i 50 miljarder uppkopplade

Läs mer

FOKUS PÅ SERVICE I NYA SOLNA GATE

FOKUS PÅ SERVICE I NYA SOLNA GATE CityMark Det finns en stor osäkerhet om framtida lokalbehov få vågar expandera sidan 46 Leaf Sverige flyttar till nya lokaler i Malmö Flytten ska stärka Svenska Kraftnät Inredningstrender från Formexmässan

Läs mer

Humlegårdsgatan 20 405 kvm kontor Stockholm

Humlegårdsgatan 20 405 kvm kontor Stockholm Humlegårdsgatan 20 405 kvm kontor Stockholm Välkommen till Diligentia Humlegårdsgatan 20 Ledig kontorslokal på 405 kvm. Yta Våning 405 kvm Plan 2 Husets karaktär Huset är byggt år 1972 och genomgick en

Läs mer

Namnsättning i samband med ny anslutning mellan Regulatorvägen och Björnkullavägen i kommundelen Flemingsberg

Namnsättning i samband med ny anslutning mellan Regulatorvägen och Björnkullavägen i kommundelen Flemingsberg TJÄNSTEUTLÅTANDE Datum DIARIENR 05-05-9 NBF 05-0039 NBN-05/70 (6) HANDLÄGGARE Karin Ahlgren 0-535 36 3 karin.lundin@huddinge.se Natur- och byggnadsnämnden Namnsättning i samband med ny anslutning mellan

Läs mer

den 11 april 2014 i Lund Behandling av Parkinsons sjukdom nuläge och framtidsperspektiv

den 11 april 2014 i Lund Behandling av Parkinsons sjukdom nuläge och framtidsperspektiv Program för Världsparkinsondagen, den 11 april 2014 i Lund Behandling av Parkinsons sjukdom nuläge och framtidsperspektiv 13.00 Välkomsthälsning Inledning 13.10 Det svenska Parkinsonregistret Enkät om

Läs mer

projekt kulturkvarteret

projekt kulturkvarteret projekt kulturkvarteret HISSAR BIBLIOTEK LILLA SALEN FOAJÉ/CAFÉ KÖK MUSIK I SYD Syftet med det pågående projektet med arbetsnamnet Kulturkvarteret är: Samverkan att med en ny sammanbindande tillbyggnad

Läs mer