Regionala turismeffekter Värmland 2012 (inkl. Degerfors och Karlskoga)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Regionala turismeffekter Värmland 2012 (inkl. Degerfors och Karlskoga)"

Transkript

1 Regionala turismeffekter Värmland 2012 (inkl. Degerfors och Karlskoga) HUI Research På uppdrag av Visit Värmland April 2013

2 Sammanfattning Värmland 2012 Sverige 2012 Folkmängd (31 dec 2012) Antal kommersiella gästnätter (HSVC och SoL) 2 miljoner 53 miljoner Antal icke kommersiella gästnätter hos släkt och vänner och i eget fritidshus. 4,7 miljoner 215 miljoner Antal dagbesök 2,5 miljoner 95 miljoner Försäljningsindex detaljhandel 2011* (index 100=riket) Avser länet Total turismomsättning/konsumtion** (Mnkr) mkr mkr Totalt antal turistiska årsverken** BRP/BNP*** (Mdkr) 89 mdkr mdkr Turismens andel av BRP/BNP 2,7 % 2,9% * Försäljningsindex är ett mått på hur väl handeln förmår att ta tillvara det befolkningsmässiga försäljningsunderlag som finns i en kommun och om handeln dessutom förmår att locka kunder från andra kommuner. Försäljningsindex 100 innebär att handeln omsätter lika mycket som det befolkningsmässiga underlaget medger. Index över 100 innebär att handeln drar kunder från andra områden och index under 100 innebär att handeln har ett utflöde till andra kommuner. ** Turismomsättning och turistiska årsverken för riket avser år *** Bruttoregionalprodukt (BRP) mäter den regionala ekonomins produktion, mätt som summa förädlingsvärden. 2

3 Definitioner turism Turism omfattar människors aktiviteter när de reser till och vistas på platser utanför sin vanliga omgivning för kortare tid än ett år för fritid, affärer eller andra syften. (Källa: FN) Turismen i en region kan vara: 1. Inomregional: när invånarna i en region, exempelvis ett län, reser inom den egna regionen. I detta fall avses invånare i Värmland som gör en turistresa inom det egna landskapet. 2. Inkommande: besökare som har sin hemvist i ett annat område än det som avses, i detta fall personer som är bosatta utanför Värmland. 3. Utgående turism: invånare som reser till en annan region eller utomlands. I detta fall avses invånare i Värmland som gör en turistresa utanför länet. Turismen i Värmland omfattar inkommande besökare till landskapet (svenska och utländska), inomregionala övernattningsresor samt dagresor längre än 5 mil. Den norska gränshandeln redovisas separat. 3

4 Definitioner Följande definitioner gäller i denna rapport Gästnatt: en turists övernattning Beläggningsgrad: andel belagda rum/bäddar under en tidsperiod. Antal sålda rum/bäddar i förhållande till ledig kapacitet. Kommersiella boendeformer: hotell, stugbyar, vandrarhem, campingplatser, gästhamnar och SoL SoL: privatägd stuga eller lägenhet som hyrts ut av förmedlare som bedriver yrkesmässig förmedling. Endast objekt som hyrts ut minst en vecka under aktuell månad redovisas. Värmland: Om inget annat anges så avses landskapet. I de fall statistik presenteras för länet så framgår det i rapporten. Småland: I denna rapport avses Jönköpings och Kronobergs län. 4

5 Innehåll Inkvarteringsstatistik och besöksvolymer 6-16 Upptagningsområde svenska besökare 17 Huvudsakligt ressyfte till Värmland 18 Huvudsakligt transportmedel till Värmland 19 Flygplatsstatistik 20 Total turismkonsumtion Antal sysselsatta inom turism 24 Gränshandel i Värmland Bilagor 26-32

6 Inkvarteringsstatistik Värmlands län 2012 Gästnätter på hotell, stugby, vandrarhem, camping och SoL % % % % % hotell stugby vandrarhem camping SoL Hotell, stugbyar, vandrarhem och camping genererade gästnätter i Värmlands län under Camping och hotell var de vanligaste boendeformerna och stod för 38 respektive 36 procent av gästnätterna. Källa: SCB/Tillväxtverket 6

7 Arvika Eda Filipstad Grums Hagfors Karlstad Kristinehamn Munkfors Sunne Säffle Torsby Årjäng Karlskoga Tusental Inkvarteringsstatistik kommuner i Värmland 2012 Gästnätter på hotell, stugby, vandrarhem och camping per kommun Diagrammet visar antalet gästnätter på hotell, stugby, vandrarhem och camping per kommun i landskapet Värmland under Flest gästnätter genomfördes i Karlstads kommun som stod för cirka en tredjedel av det totala antalet övernattningar. Forshaga, Hammarö, Kil, Storfors och Degerfors får av sekretessregler inte redovisas då det inte finns tillräckligt många boendeanläggningar Källa: SCB/Tillväxtverket 7

8 Inkvarteringsstatistik Värmlands län 2012 Gästnätter på hotell, stugby, vandrarhem och camping per månad Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Diagrammet visar antalet gästnätter på hotell, stugby, vandrarhem och camping per månad i Värmlands län under Cirka 52 procent av gästnätterna genomfördes under sommarmånaderna juni, juli och augusti. Källa: SCB/Tillväxtverket 8

9 Inkvarteringsstatistik Värmlands län 2012 Nationalitetsfördelning på hotell, stugby, vandrarhem och camping 27% 11% 3% 59% Exportandel (andel utländska gästnätter) Riket: 23% Värmland 41% Jämtlands 27% Småland 23% Östergötland 15% Dalarna 14% Sverige Övriga Norden (exkl. Sverige) Övriga Europa (exkl. Norden) Övriga världen (exkl. Europa) Värmland redovisade landets högsta exportandel (andel utländska gästnätter) med 41 procent vilket kan jämföras med snittet för rikets som uppgick till 23 procent under De utländska besökarna genererade gästnätter på hotell, stugby, vandrarhem och campingplatser i Värmland. Källa: SCB/Tillväxtverket 9

10 Danmark Norge Finland Island Tyskland Storbritannien Nederländerna Schweiz Frankrike Spanien Polen Ryssland Övriga Europa USA Kina Övriga Världen Inkvarteringsstatistik Värmland län 2012 Utländska gästnätter på hotell, stugby, vandrarhem och camping Diagrammet visar nationalitetsfördelningen i Värmland på hotell, stugby, vandrarhem och camping under helåret Norrmännen var den enskilt största utländska turistgruppen och stod för 60 procent av de utländska gästnätterna Källa: SCB/Tillväxtverket 10

11 Inkvarteringsstatistik Värmland län 2012 Beläggningsgrad (rum) på hotell, stugby och vandrarhem (%) 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 44% 40% 36% Värmlands län 54% 45% 39% 38% 40% 38% 39% 33% 37% Östergötlands län mån-tor fre-sön totalt 53% 31% 43% 56% 41% Dalarnas län Jämtlands län Småland Totalt 49% Diagrammet visar beläggningsgraden på hotell, stugbyar och vandrarhem i länet samt för utvalda jämförande län och riket som helhet. I Värmlands län låg den genomsnittliga rumsbeläggning på 40 procent under 2012 vilket var något under snittet för riket som uppgick till 49 procent. Källa: SCB/Tillväxtverket 11

12 Arvika Eda Filipstad Hagfors Karlstad Kristinehamn Munkfors Sunne Säffle Torsby Karlskoga Inkvarteringsstatistik kommuner i Värmland2012 Beläggningsgrad (rum), per kommun, på hotell, stugby och vandrarhem (%) 80% 60% 40% 20% 38% 23% 41% 25% 60% 35% 18% 36% 22% 22% 35% 0% Beläggningen skiljer sig mycket mellan de Värmländska kommuner som kan redovisas. Karlstad redovisade den högsta beläggningsgraden med 60 procent. medan Munkfors redovisade lägst rumsbeläggning med 18 procent. Det finns inte tillräckligt med boendeanläggningar i Forshaga, Hammarö, Kil, Storfors, Årjäng eller Degerfors vilket innebär att sekretessregler förhindrar SCB från att redovisa inkvarteringsstatistik för dessa kommuner. Källa: SCB/Tillväxtverket 12

13 Inkvarteringsstatistik Värmlands län 2012 Målgruppsfördelning på hotell (%) Värmlands län Sverige 60% 50% 52% 51% 40% 30% 29% 30% 20% 10% 7% 11% 12% 8% 0% Affärsresenärer Konferensgäster Gruppresenärer Fritidsresenärer Diagrammet visar fördelningen av olika målgrupper på hotellen i Värmland. Företagsmarknaden, bestående av affärsresenärer och konferensgäster, stod för 59 procent av hotellbeläggningen i länet. Källa: SCB/Tillväxtverket 13

14 Övriga boendeformer Värmland 2012 (tusen) Hyrd stuga/ lägenhet/ rum Fritidshus Släkt och vänner Annat Diagrammet visar gästnätter på övriga boendeformer i Värmland. Kategorin hyrd stuga/lägenhet/rum omfattar privat uthyrning. Övernattning hos släkt och vänner var den vanligaste boendeformen. Källa: HUI Research/STS 14

15 Övriga boendeformer % 15% 21% Hyrd stuga/lägenhet/rum Eget fritidshus Släkt och vänner Annat 62% Cirkeldiagrammet visar hur gästnätterna från föregående sida fördelar sig. Närmare två tredjedelar av övernattningarna genomfördes hos släkt och vänner. Källa: HUI Research/STS 15

16 Gästnätter och dagbesök i Värmland 2012 (tusen) hotell stugby vandrarhem camping SoL Hyrd stuga/lägenhet/rum exkl. SoL Fritidshus Släkt och vänner Annat Dagbesök Övernattande besökares genomsnittliga vistelselängd i Värmland: 2,8 nätter Diagrammet visar totalt antal gästnätter per boendeform samt antal dagbesök i Värmland Övernattningar hos släkt och vänner stod för cirka 45 procent av den totala gästnattsvolymen. Källa: SCB/Tillväxtverket och HUI Research/STS 16

17 Upptagningsområde för Värmland 2012 Svenska besökare Dagbesök Övernattande besök (resor) Region Andel (%) Region Andel (%) 1 Stockholms län 5% 2 Östra Mellansverige 15% 3 Småland och öarna 0% 4 Sydsverige 2% 5 Västsverige 12% 6 Norra Mellansverige 65% 7 Mellersta Norrland 0% 8 Övre Norrland 1% 1 Stockholms län 24% 2 Östra Mellansverige 15% 3 Småland och öarna 4% 4 Sydsverige 6% 5 Västsverige 26% 6 Norra Mellansverige 22% 7 Mellersta 1% 8 Övre Norrland 1% Källa: HUI Research/STS 17

18 Huvudsakligt ressyfte till Värmland Svenska besökare Fritidsresenärer Arbetsresenärer Släkt och vänner Shopping/inköpsresa 15% 49% Externa möten (kundbesök, leverantörsbesök och möten utanför den egna 60% Idrottsevenemang (deltagare/ åskådare) 10% Konferens, kurs, seminarium 17% Miljöombyte och avkoppling 7% Arbete på annat kontor inom den egna organisationen/företaget/ 6% Motion och friluftsliv 4% Studiebesök 6% Vistelse i eget fritidsgus 3% Andra syften 12% Annat 17% 0% 20% 40% 60% 0% 20% 40% 60% 80% Källa: HUI Research/STS Underlaget för resenärer som reser i tjänsten är förhållandevis litet varför ovanstående resultat bör ses som en indikation. 18

19 Huvudsakligt transportmedel till Värmland 2012 Svenska besökare 100% 88% 80% 60% 40% 20% 0% 9% 4% Bil Taxi Övrigt Diagrammet ovan redovisar turisternas huvudsakliga transportmedel till slutdestinationen. Bilen var det vanligaste transportmedlet. Personer som uppgett taxi har troligtvis tagit sig med flyg till regionen. Källa: HUI Research/STS 19

20 Flygplatsstatistik 2012 Ankommande passagerare till Värmlands flygplatser Karlstad Hagfors Torsby Källa: Transportstyrelsen Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Diagrammet redovisar antalet ankommande passagerare till flygplatserna i Värmland. Totalt reste passagerare till Värmland med flyg. Det inkluderar även invånare i Värmland som flugit hem till regionen. 20

21 Total turismomsättning i Värmland 2012 (exkl. gränshandel) Turismen i Värmland: mkr Resor & transporter: mkr Boende & Restaurang: mkr Varuhandel: mkr Kultur och tjänster: 398 mkr Totalt uppgick turistkonsumtionen i Värmland till drygt 8 miljarder kronor under Turismomsättningen omfattar inomregional turism, dvs när invånare i Värmland turistar inom det egna landskapet, övriga svenskars resor till Värmland samt utländska turisters resor till Värmland, exklusive gränshandelsresor. Nästan hälften av konsumtionen sker inom handel. Endast en liten del hamnar inom Kultur och tjänster. Källa: SCB/Nationalräkenskaper och Företagens ekonomi, HUI Research/STS 21

22 Turismomsättning per turistgrupp i Värmland 2012 Dagbesök: mkr 636 kr per person och dygn Icke kommersiell övernattning: mkr 272 kr per person och dygn Kommersiell övernattning: mkr 921 kr per person och dygn Figuren ovan visar turismomsättningen per turistgrupp för besökare som gör dagbesök samt övernattar icke kommersiellt respektive kommersiellt i Värmland. Turismen gav upphov till en totalomsättning på 8,1 miljarder kronor under Delar av denna summa utgörs av regioninvånarnas egna turismutlägg inför en resa till en annan region eller utomlands och ingår alltså inte i ovanstående figur. Dygnskonsumtionen per person var högst för de som övernattade kommersiellt. Källa: HUI Research/STS 22

23 Turismens andel av den totala omsättningen i Värmland 2012 (exkl. gränshandeln) Handel Rekreation, kultur och sport Div. tjänster inkl. resebyrå Transport Restaurang Boende 0% 20% 40% 60% 80% 100% Turism Övrigt Diagrammet visar turismens andel av omsättningen inom sex delbranscher, dvs hur stor del som konsumeras av turister. Boende (hotell, vandrarhem etc.) är den bransch som är mest beroende av turism. Transport, övriga tjänsteföretag och handel är relativt sett inte lika beroende av turism. Källa: SCB/Nationalräkenskaper och HUI Research/STS 23

24 Antal sysselsatta inom turism i Värmland 2012 Turismen i Värmland: årsverken Resor & transporter: årsverken Boende & Restaurang: årsverken Varuhandel: årsverken Kultur och tjänster: årsverken Turismen i Värmland bidrog till att skapa årsverken under Årsverkena fördelade sig på de fyra delbranscherna enligt ovan. Flest arbetstillfällen genererades inom Boende & Restaurang. Turismens betydelse för Kultur och tjänster som sysselsättningsskapare är stor. Närmare en fjärdedel av arbetstillfällena skapas inom kultur och tjänster medan branschen bara står för 5 procent av den totala turismomsättningen. Källa: SCB/Nationalräkenskaper och HUI Research/STS 24

25 Gränshandel i Värmland 2012 Gränshandel i Värmland: X XXX mkr Detaljhandel: X XXX mkr Övrig konsumtion: XXX mkr Gränshandeln utgörs av de norrmän som rest till Värmland primärt för att shoppa. HUI Research mäter gränshandeln via en konsumentundersökning bland norrmän. Totalt genomförs intervjuer årligen med norrmän om deras resor till Sverige. Källa: HUI Research/Nordisk gränshandel och turism och Handeln i Sverige 25

26 Regionala turismeffekter 2012 HUI Research April 2013 BILAGOR

27 BILAGA Regionala effektberäkningar Tourism Satellite Account eller turistsatellitkonto (TSA) är den metod som tagits fram av World Tourism Organisation (UNTWO) i samarbete med EUROSTAT, OECD och United Nations Statistics Division. TSA är den officiella metod som Sverige tillämpar för att beräkna turismens effekter nationellt. Beräkningarna genomförs av Nationalräkenskaperna på SCB på uppdrag av Tillväxtverket. Enligt metoden för turistsatellitkontot beräknas värdet av både nationella och internationella turisters konsumtion. Turismkonsumtionen ställs även i relation till respektive områdes totala ekonomi. Genom regionala turistsattelitkontoberäkningar beräknas den totala turismomsättningen, förädlingsvärde, antal turismårsverken och turismens andel av BRP. Turismomsättningen omfattar inkommande besökare till länet (svenska och utländska), inomregionala övernattningsresor samt dagresor längre än 5 mil. Omsättningssiffrorna baseras på preliminär statistik från SCB. 27

28 BILAGA Källor Statistikkälla Beskrivning SCB Inkvarteringsstatistik Gästnätter, nationalitetsfördelning och beläggning på kommersiella boendeanläggningar SCB Nationalräkenskaper och Företagens ekonomi Statistik över företags och offentlig verksamhets omsättning och antal anställda SCB BRP Bruttoregionalprodukten ligger till grund för beräkningar av turismens betydelse för regionen, d.v.s. hur stor andel av BRP som turismen står för. STS besöksvolymer och turistkonsumtion Tillväxtverket Transportstyrelsen Data över gästnätter på icke kommersiella boendeformer samt dagbesök. Turistkonsumtion. Inkommande besökare i Sverige Passagerarstatistik 28

29 BILAGA Total turismkonsumtion i Värmland (mkr) 2012 Inkommande turism utlägg (mkr) Inom regionala turismutlägg (mkr) Utgående turism utlägg (mkr) Totala turismutlägg i Värmland (mkr) Transportbiljetter Bensinstationer Mataffärer Shopping Restaurang Boende Rekreation, kultur och sport Resebyrå På väg Utland Summa Källa: HUI Research/STS 29

30 BILAGA Totalt förädlingsvärde, sysselsättning och omsättning i Värmland (mkr) 2012 Preliminär statistik Källa: SCB/Nationalräkenskaper och Företagens ekonomi Brutto region produkt / Förädlings värde Anställda Total produktion Omsättning exkl. moms Moms Omsättning inkl moms och punktskatter I55 Hotell I56 Restaurang H Transport N78_82 Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster L68A Fritidshus R+S Kultur, sport, nöje, skönhetsvård G Handel N77 Uthyrning M Andra företagstjänster Summa turismnäringar Övriga Näringar Totalt i länet

31 BILAGA Turismens andel av förädlingsvärde, sysselsättning och produktion i Värmland (mkr) 2012 Turismens andel i Värmland Preliminär statistik Källa: SCB/Nationalräkenskaper och Företagens ekonomi, HUI Research/STS Turismens bidrag till förädlingsvärde (mkr) Turism Turismanställda Turismomsättning inkl. moms (mkr) Boende 89% Restaurang 52% Transportbiljetter 14% Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster 4% Rekreation, kultur och sport 18% Total handel, varav: 7% Bensinstationer Mataffärer Shopping Summa

32 HUI Research Postadress HUI Research AB Stockholm Besöksadresser Regeringsgatan 60, Stockholm Drottninggatan 56, Göteborg Tel: Fax: E-post:

HUI Research På uppdrag av Eda kommun

HUI Research På uppdrag av Eda kommun Turismens effekter på omsättning och sysselsättning i Eda kommun 2012 HUI Research På uppdrag av Eda kommun April 2013 Turistiska nyckeltal 2012 Eda kommun och Värmland Eda 2012 Värmland 2012 Bruttoregionprodukt

Läs mer

HUI Research På uppdrag av Filipstad kommun

HUI Research På uppdrag av Filipstad kommun Turismens effekter på omsättning och sysselsättning i Filipstad kommun 2012 HUI Research På uppdrag av Filipstad kommun April 2013 Turistiska nyckeltal 2012 Filipstad kommun och Värmland Filipstad 2012

Läs mer

HUI Research På uppdrag av Eda kommun

HUI Research På uppdrag av Eda kommun Turismens effekter på omsättning och sysselsättning i Eda kommun 2012 HUI Research På uppdrag av Eda kommun Juli 2013 Turistiska nyckeltal 2012 Eda kommun och Värmland Eda 2012 Värmland 2012 Bruttoregionprodukt

Läs mer

Regionala turismeffekter Västernorrlands län 2012

Regionala turismeffekter Västernorrlands län 2012 Regionala turismeffekter Västernorrlands län 2012 HUI Research På uppdrag av Visit Västernorrland April 2013 Sammanfattning Västernorrlands län 2012 Sverige 2012 Folkmängd (31 dec 2012) 241 981 9 555 893

Läs mer

HUI Research På uppdrag av Ljungby kommun

HUI Research På uppdrag av Ljungby kommun Turismens effekter på omsättning och sysselsättning i Ljungby kommun 2012 HUI Research På uppdrag av Ljungby kommun April 2013 Turistiska nyckeltal 2012 Ljungby kommun och Kronobergs län Ljungby 2012 Kronobergs

Läs mer

Demo: Regionala turismeffekter 2013

Demo: Regionala turismeffekter 2013 Demo: Regionala turismeffekter 2013 HUI Research På uppdrag av Kund Nivå 1 och 2: Län och större kommuner Karta Kunds logotyp Sammanfattning Folkmängd Antal kommersiella gästnätter (HSVC) Antal icke kommersiella

Läs mer

Regionala turismeffekter 2013

Regionala turismeffekter 2013 Regionala turismeffekter 2013 HUI Research På uppdrag av Destination Småland Kronobergs Län Sammanfattning Länet 2013 Sverige 2013 Länets andel av riket Folkmängd (31 December 2013) 187 156 9 644 864 2%

Läs mer

Kommunala turismeffekter Helsingborg kommun 2014. HUI Research på uppdrag av Tourism in Skåne

Kommunala turismeffekter Helsingborg kommun 2014. HUI Research på uppdrag av Tourism in Skåne Kommunala turismeffekter Helsingborg kommun 2014 HUI Research på uppdrag av Tourism in Skåne T U R I S M Nyckeltal Helsingborg kommun 2014 Helsingborg kommun Skåne län Kommunens andel av länet 2013 2014

Läs mer

Regionala turismeffekter Västernorrlands län 2013

Regionala turismeffekter Västernorrlands län 2013 Regionala turismeffekter Västernorrlands län 2013 HUI Research På uppdrag av Visit Västernorrland Juni 2014 Sammanfattning Västernorrland 2012 Västernorrland 2013 Sverige 2013 Folkmängd (31 dec 2012) 241

Läs mer

Kommunala turismeffekter Lund kommun 2014. HUI Research på uppdrag av Tourism in Skåne

Kommunala turismeffekter Lund kommun 2014. HUI Research på uppdrag av Tourism in Skåne Kommunala turismeffekter Lund kommun 2014 HUI Research på uppdrag av Tourism in Skåne T U R I S M Nyckeltal Lund kommun 2014 Lund kommun Skåne län Kommunens andel av länet 2013 2014 2013 2014 2013 2014

Läs mer

Regionala turismeffekter

Regionala turismeffekter Regionala turismeffekter Karlstadsregionen HUI Research På uppdrag av Forshaga kommun Hammarö kommun Grums kommun Karlstads kommun Kils kommun April 2013 Sammanfattning Karlstads kommun Karlstadsregionen

Läs mer

Kommunala turismeffekter Kristianstad kommun HUI Research på uppdrag av Tourism in Skåne

Kommunala turismeffekter Kristianstad kommun HUI Research på uppdrag av Tourism in Skåne Kommunala turismeffekter Kristianstad kommun 2014 HUI Research på uppdrag av Tourism in Skåne T U R I S M Nyckeltal Kristianstad kommun 2014 Kristianstad kommun Skåne län Kommunens andel av länet 2013

Läs mer

Regionala turismeffekter Skåne län 2014. HUI Research på uppdrag av Tourism in Skåne

Regionala turismeffekter Skåne län 2014. HUI Research på uppdrag av Tourism in Skåne Regionala turismeffekter Skåne län 2014 HUI Research på uppdrag av Tourism in Skåne Definitioner turism Turism omfattar människors aktiviteter när de reser till och vistas på platser utanför sin vanliga

Läs mer

Regionala turismeffekter Skåne län Regionala turismeffekter Skåne län 2016

Regionala turismeffekter Skåne län Regionala turismeffekter Skåne län 2016 Regionala turismeffekter Skåne län 2016 Besökarnas profil Populäraste resmålen (start och slutmål) Färdsätt Syfte med resan Boendeform (kommersiella/icke-kommersiella) Konsumtion vid vistelse Utveckling

Läs mer

Regionala turismeffekter Skåne län HUI Research på uppdrag av Tourism in Skåne

Regionala turismeffekter Skåne län HUI Research på uppdrag av Tourism in Skåne Regionala turismeffekter Skåne län 2013 HUI Research på uppdrag av Tourism in Skåne Definitioner turism Turism omfattar människors aktiviteter när de reser till och vistas på platser utanför sin vanliga

Läs mer

Kommunala turismeffekter Hässleholm kommun Kommunala turismeffekter Hässleholm kommun 2016

Kommunala turismeffekter Hässleholm kommun Kommunala turismeffekter Hässleholm kommun 2016 Kommunala turismeffekter Hässleholm kommun 2016 Definitioner turism Turism omfattar människors aktiviteter när de reser till och vistas på platser utanför sin vanliga omgivning för kortare tid än ett år

Läs mer

Regionala turismeffekter Skåne län Regionala turismeffekter Skåne län 2016

Regionala turismeffekter Skåne län Regionala turismeffekter Skåne län 2016 Regionala turismeffekter Skåne län 2016 Definitioner turism Turism omfattar människors aktiviteter när de reser till och vistas på platser utanför sin vanliga omgivning för kortare tid än ett år för fritid,

Läs mer

Kommunala turismeffekter Simrishamn kommun Kommunala turismeffekter Simrishamn kommun 2016

Kommunala turismeffekter Simrishamn kommun Kommunala turismeffekter Simrishamn kommun 2016 Kommunala turismeffekter Simrishamn kommun 2016 Definitioner turism Turism omfattar människors aktiviteter när de reser till och vistas på platser utanför sin vanliga omgivning för kortare tid än ett år

Läs mer

Shoppingturism i Sverige

Shoppingturism i Sverige Shoppingturism i Sverige 2015 Handelns bidrag Procent Detaljhandelsutveckling 1991 2015 Detaljhandelns utveckling, mätt i löpande priser 1991 2015. (SCB, HUI Research) 10,00 8,00 6,00 4,00 2,00 5,5% 2,5%

Läs mer

INNEHÅLL. Sammanfattning 3 Förord 4 Resemotiv och prisskillnader 5 Gränshandelsundersökningen 8. Turism och shoppingturism en definition 8.

INNEHÅLL. Sammanfattning 3 Förord 4 Resemotiv och prisskillnader 5 Gränshandelsundersökningen 8. Turism och shoppingturism en definition 8. September 2013 INNEHÅLL Sammanfattning 3 Förord 4 Resemotiv och prisskillnader 5 Gränshandelsundersökningen 8 Turism och shoppingturism en definition 8 Resor 11 Konsumtion 15 Övernattningar 18 Regional

Läs mer

Kommunala turismeffekter Skurup kommun 2015 HUI Research på uppdrag av Tourism in Skåne

Kommunala turismeffekter Skurup kommun 2015 HUI Research på uppdrag av Tourism in Skåne Kommunala turismeffekter Skurup kommun 2015 HUI Research på uppdrag av Tourism in Skåne Definitioner turism Turism omfattar människors aktiviteter när de reser till och vistas på platser utanför sin vanliga

Läs mer

Kommunala turismeffekter Lysekils kommun 2015

Kommunala turismeffekter Lysekils kommun 2015 Kommunala turismeffekter Lysekils kommun 2015 HUI Research På uppdrag av Lysekils kommun Oktober, 2016 1 Definitioner turism Turism omfattar människors aktiviteter när de reser till och vistas på platser

Läs mer

Shoppingturism i Sverige

Shoppingturism i Sverige Shoppingturism i Sverige Förord Handeln är en motor i Sveriges ekonomi och så även i besöksnäringen. Med en omsättning på mer än 84 miljarder kronor står våra svenska och utländska besökare för 13% av

Läs mer

Regionala turismeffekter Skåne län Regionala turismeffekter Skåne län 2015

Regionala turismeffekter Skåne län Regionala turismeffekter Skåne län 2015 Regionala turismeffekter Skåne län 2015 Definitioner turism De sidor i rapporten som påverkas av exportsiffra för 2015 har reviderats i aug 2016 Turism omfattar människors aktiviteter när de reser till

Läs mer

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Ökning med 6 under januarimaj Det totala antalet gästnätter i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till drygt 53.000 i Uppsala i maj. Det var

Läs mer

Shoppingturism i Sverige

Shoppingturism i Sverige Shoppingturism i Sverige 2015 Förord Handeln är en motor i Sveriges ekonomi och så även i besöksnäringen. Vi brukar tala om att handelns bidrag till Sverige är 11 procent av alla sysselsatta, 11 procent

Läs mer

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Feb Ökning med 4 i Uppsala i februari Det totala antalet gästnätter i februari i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till drygt 31.000 i Uppsala.

Läs mer

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Ökning med 5 under januariapril Det totala antalet gästnätter i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till 36.000 i Uppsala i april. Det var

Läs mer

Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co

Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co Ökning med 47 i juli Det totala antalet gästnätter i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till 47.000 i Västerås i juli. Det var en ökning med hela

Läs mer

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Minskning i juli Det totala antalet gästnätter i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till 52.000 i Uppsala under juli. Det var en minskning

Läs mer

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Mar Ökning med 7 under första kvartalet Det totala antalet gästnätter i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till 107.000 i Uppsala under första

Läs mer

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Sep Samma utfall som åren 200809 Det totala antalet gästnätter under september i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till 41.000 i Uppsala.

Läs mer

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Aug Ökning med 3 under sommaren Antalet gästnätter i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till 160.000 i Uppsala under juniaugusti. Det var

Läs mer

Gästnätter i Västerås Juni 45 000 40 000 35 000 30 000 25 000 20 000 15 000 10 000 5 000-2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Gästnätter i Västerås Juni 45 000 40 000 35 000 30 000 25 000 20 000 15 000 10 000 5 000-2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co Ökning med 4 första halvåret Det totala antalet gästnätter i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till 39.000 i Västerås i juni. Det var en ökning

Läs mer

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Nov Ökning med 10 i november Antalet gästnätter i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till 43.000 i Uppsala under november. Det var en ökning

Läs mer

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB År Ökning med 3 i Uppsala Det totala antalet gästnätter under i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till nästan 500.000 i Uppsala. Det var

Läs mer

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Ökning med 7 första halvåret Det totala antalet gästnätter i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till 255.000 i Uppsala under första halvåret.

Läs mer

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Nov Ökning med 2 i Uppsala i november Det totala antalet gästnätter under november i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till 37.500 i Uppsala.

Läs mer

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Dec Ökning med 5 i Uppsala under Antalet gästnätter i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till 527.000 i Uppsala under. Det var en ökning

Läs mer

Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co

Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co Sep 2 gästnätter i september Det totala antalet gästnätter i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till 25.000 i Västerås i september. Det var en minskning

Läs mer

Kommunala turismeffekter Simrishamn kommun 2015 HUI Research på uppdrag av Tourism in Skåne

Kommunala turismeffekter Simrishamn kommun 2015 HUI Research på uppdrag av Tourism in Skåne Kommunala turismeffekter Simrishamn kommun 2015 HUI Research på uppdrag av Tourism in Skåne Definitioner turism Turism omfattar människors aktiviteter när de reser till och vistas på platser utanför sin

Läs mer

Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co

Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co Ökning med 3 januariapril Det totala antalet gästnätter i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till 29.000 i Västerås i april. Det var en minskning

Läs mer

Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co

Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co Ökning med 4 första kvartalet Det totala antalet gästnätter i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till 26.000 i Västerås i mars. Det var en ökning

Läs mer

Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co

Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co Aug Ökning med 20 juniaugusti Det totala antalet gästnätter i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till 136.000 i Västerås under juniaugusti. Det var

Läs mer

Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co

Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co Aug Ökning med 25 i augusti Det totala antalet gästnätter i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till 33.000 i Västerås i augusti. Det var en ökning

Läs mer

Tematisk månadsrapport av indikatorer i strategisk plan. Indikator: Total turismomsättning/konsumtion i Karlstads kommun i miljoner kronor

Tematisk månadsrapport av indikatorer i strategisk plan. Indikator: Total turismomsättning/konsumtion i Karlstads kommun i miljoner kronor KOMMUNLEDNINGSKONTORET Verksamhetsstyrning Karlstad 2014-06-04 Marie Landegård, marie.landegard@karlstad.se Besöksnäringen Tematisk månadsrapport av indikatorer i strategisk plan Målområde: Tillväxt Besöksnäringen

Läs mer

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Västmanland Västmanlands Kommuner och Landsting

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Västmanland Västmanlands Kommuner och Landsting Besöksutvecklingen StockholmMälarregionen s Kommuner och Landsting Feb Ökning med 13 i februari Det totala antalet gästnätter i samtliga turistboenden i uppgick till drygt 36.000 i februari. Det var en

Läs mer

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Västmanland Västmanlands Kommuner och Landsting

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Västmanland Västmanlands Kommuner och Landsting Besöksutvecklingen StockholmMälarregionen Västmanland Västmanlands Kommuner och Landsting Dec Ökning med 4 i december Det totala antalet gästnätter i samtliga turistboenden i Västmanland uppgick till 617.000

Läs mer

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Okt Ökning med 9 i oktober Antalet gästnätter i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till 49.000 i Uppsala under oktober. Det var en ökning

Läs mer

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Västmanland Västmanlands Kommuner och Landsting

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Västmanland Västmanlands Kommuner och Landsting Besöksutvecklingen StockholmMälarregionen s Kommuner och Landsting Mar Ökning med 7 första kvartalet Det totala antalet gästnätter i samtliga turistboenden i uppgick till 114.000 första kvartalet. Det

Läs mer

Kommunala turismeffekter Ystad kommun Kommunala turismeffekter Ystad kommun 2015

Kommunala turismeffekter Ystad kommun Kommunala turismeffekter Ystad kommun 2015 Kommunala turismeffekter Ystad kommun 2015 Definitioner turism Turism omfattar människors aktiviteter när de reser till och vistas på platser utanför sin vanliga omgivning för kortare tid än ett år för

Läs mer

Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co

Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co Feb 22 000 gästnätter i februari Det totala antalet gästnätter i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till 22.000 i Västerås under februari. Det var

Läs mer

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Jan 31 000 gästnätter under februari Antalet gästnätter i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till 31.000 i Uppsala under februari. Det var

Läs mer

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Sep Ökning med 1 i september Antalet gästnätter i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till 45.000 i Uppsala under september. Det var en ökning

Läs mer

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Okt Ökning med 6 i Uppsala i oktober Det totala antalet gästnätter under oktober i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till 42.200 i Uppsala.

Läs mer

Gästnätter i Uppsala län Juli Hotell/stugbyar/vandrarhem/camping/privata stugor/lgh

Gästnätter i Uppsala län Juli Hotell/stugbyar/vandrarhem/camping/privata stugor/lgh Besöksutvecklingen StockholmMälarregionen Uppsala län Destination Uppsala AB Minskning i juli Det totala antalet gästnätter i samtliga turistboenden i Uppsala län uppgick till 146.000 i juli, vilket var

Läs mer

Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co

Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co 24 000 gästnätter i mars Det totala antalet gästnätter i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till 24.000 i Västerås under mars. Det var en minskning

Läs mer

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Västmanland Västmanlands Kommuner och Landsting

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Västmanland Västmanlands Kommuner och Landsting Besöksutvecklingen StockholmMälarregionen Västmanland Västmanlands Kommuner och Landsting Ökning med 3 första halvåret Det totala antalet gästnätter i samtliga turistboenden i Västmanland uppgick till

Läs mer

Västmanland Januari. Hotell, stugbyar, vandrarhem, camping och privata stugor/lägenheter - 2008 2009 2010 2011 2012

Västmanland Januari. Hotell, stugbyar, vandrarhem, camping och privata stugor/lägenheter - 2008 2009 2010 2011 2012 Besöksutvecklingen StockholmMälarregionen s Kommuner och Landsting Jan Ökning med 6 i januari Det totala antalet gästnätter i samtliga turistboenden i uppgick till nästan 33.000 i januari. Det var en ökning

Läs mer

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Jan 35 000 gästnätter under januari Antalet gästnätter i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till 35.000 i Uppsala under januari. Det var

Läs mer

Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co

Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co Ökning med 4 i juni Det totala antalet gästnätter i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till 32.000 i Västerås under juni. Det var en ökning med 4

Läs mer

Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co

Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co Sep Ökning med 8 i september Det totala antalet gästnätter i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till 29.000 i Västerås i september. Det var en ökning

Läs mer

Västmanland Januari. Hotell, stugbyar, vandrarhem, camping och privata stugor/lägenheter - 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Västmanland Januari. Hotell, stugbyar, vandrarhem, camping och privata stugor/lägenheter - 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Besöksutvecklingen StockholmMälarregionen s Kommuner och Landsting Jan 31.000 gästnätter i januari Det totala antalet gästnätter i samtliga turistboenden i uppgick till 31.000 i januari. Det var en minskning

Läs mer

Resultatet januari-april

Resultatet januari-april Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co 28 000 gästnätter i april Det totala antalet gästnätter i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till 28.000 i Västerås under april. Det var en ökning

Läs mer

Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co

Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co Feb 21 000 gästnätter i februari Det totala antalet gästnätter i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till 21.000 i Västerås i februari. Det var en

Läs mer

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Uppsala län Destination Uppsala AB

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Uppsala län Destination Uppsala AB Besöksutvecklingen StockholmMälarregionen Uppsala län Destination Uppsala AB Sep Minskning också i september Det totala antalet gästnätter i samtliga turistboenden i Uppsala län uppgick till 89.000 i september,

Läs mer

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Västmanland Västmanlands Kommuner och Landsting

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Västmanland Västmanlands Kommuner och Landsting Besöksutvecklingen StockholmMälarregionen s Kommuner och Landsting Jan Ökning med 10 i januari Det totala antalet gästnätter i samtliga turistboenden i uppgick till 36.000 i januari. Det var en ökning

Läs mer

Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co

Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co Ökning med 21 i maj Det totala antalet gästnätter i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till 33.000 i Västerås under maj. Det var en ökning med 21

Läs mer

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Uppsala län Uppsala Tourism

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Uppsala län Uppsala Tourism Besöksutvecklingen StockholmMälarregionen Uppsala län Uppsala Tourism Ökning med 20 i maj Det totala antalet gästnätter i samtliga turistboenden i Uppsala län uppgick till 112.000 i maj, en ökning med

Läs mer

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB 38 000 gästnätter under april Antalet gästnätter i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till 38.000 i Uppsala under april. Det var oförändrat

Läs mer

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Uppsala län Destination Uppsala AB

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Uppsala län Destination Uppsala AB Besöksutvecklingen StockholmMälarregionen Uppsala län Destination Uppsala AB Jan 53.000 gästnätter i länet i januari Det totala antalet gästnätter i samtliga turistboenden i Uppsala län summerade till

Läs mer

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Uppsala län Destination Uppsala AB

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Uppsala län Destination Uppsala AB Besöksutvecklingen StockholmMälarregionen Uppsala län Destination Uppsala AB 167 000 gästnätter i juli Det totala antalet gästnätter i samtliga turistboenden i Uppsala län uppgick till 167.000 i juli.

Läs mer

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Västmanland Västmanlands Kommuner och Landsting

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Västmanland Västmanlands Kommuner och Landsting Besöksutvecklingen StockholmMälarregionen s Kommuner och Landsting Feb 36.000 gästnätter i februari Det totala antalet gästnätter i samtliga turistboenden i uppgick till 36.000 i februari. Det var oförändrat

Läs mer

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Uppsala län Destination Uppsala AB

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Uppsala län Destination Uppsala AB Besöksutvecklingen StockholmMälarregionen Uppsala län Destination Uppsala AB gästnätter ökade 15 i maj Det totala antalet gästnätter i samtliga turistboenden i Uppsala län uppgick till 106.000 i maj, vilket

Läs mer

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Uppsala län Destination Uppsala AB

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Uppsala län Destination Uppsala AB Besöksutvecklingen StockholmMälarregionen Uppsala län Destination Uppsala AB gäster + 3 första halvåret Det totala antalet gästnätter i samtliga turistboenden i Uppsala län uppgick till 462.000 första

Läs mer

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Uppsala län Destination Uppsala AB

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Uppsala län Destination Uppsala AB Besöksutvecklingen StockholmMälarregionen Uppsala län Destination Uppsala AB 166.000 gästnätter i juli Det totala antalet gästnätter i samtliga turistboenden i Uppsala län summerade till 166.000 i juli,

Läs mer

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Uppsala län Destination Uppsala AB

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Uppsala län Destination Uppsala AB Besöksutvecklingen StockholmMälarregionen Uppsala län Destination Uppsala AB Aug Ökning med 4 i augusti i länet Det totala antalet gästnätter i samtliga turistboenden i Uppsala län summerade till 145.000

Läs mer

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Uppsala län Uppsala Tourism AB

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Uppsala län Uppsala Tourism AB Besöksutvecklingen StockholmMälarregionen Uppsala län Uppsala Tourism AB Feb Hotellen ökade 11 i februari Det totala antalet gästnätter i samtliga turistboenden i Uppsala län uppgick till 51.000 i februari.

Läs mer

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Uppsala län Uppsala Tourism AB

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Uppsala län Uppsala Tourism AB Besöksutvecklingen StockholmMälarregionen Uppsala län Uppsala Tourism AB Ökning med 20 i april Det totala antalet gästnätter i samtliga turistboenden i Uppsala län uppgick till 73.000 i april, en ökning

Läs mer

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Uppsala län Uppsala Tourism AB

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Uppsala län Uppsala Tourism AB Besöksutvecklingen StockholmMälarregionen Uppsala län Uppsala Tourism AB Dec Hotellen ökade 9 i december Det totala antalet gästnätter i samtliga turistboenden i Uppsala län uppgick till 47.000 i december.

Läs mer

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Uppsala län Uppsala Tourism AB

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Uppsala län Uppsala Tourism AB Besöksutvecklingen Uppsala Tourism AB Apr Kraftig ökning i april Påsken inföll redan i mars i år, vilket gav till resultat en kraftig ökning av månadsresultatet för april, eftersom påsken förra året inföll

Läs mer

Västmanlands länmånad 12 2014

Västmanlands länmånad 12 2014 Forum för Turismanalys 1 Arkets namn R-U-län Län U-län Kommun Västerås Västmanlands länmånad 12 214 Alla gästnätter på hotell, vandrarhem, stugby, camping och SoL 14 12 1 8 6 4 År 21 År 211 År 212 År 213

Läs mer

TEM 2014 LULEÅ LULEÅ 2014. Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Luleå kommun 2014. Inklusive åren 2005-2013

TEM 2014 LULEÅ LULEÅ 2014. Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Luleå kommun 2014. Inklusive åren 2005-2013 TEM 2014 LULEÅ Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Luleå kommun 2014 Inklusive åren 2005-2013 RESURS för Resor och Turism i Norden AB INNEHÅLL Nyckeltal turismen i Luleå 2014 3

Läs mer

Stockholms besöksnäring. December 2014

Stockholms besöksnäring. December 2014 Stockholms besöksnäring. December 214 När 214 summeras överträffas års rekordsiffor för övernattningar på länets kommersiella boendeanläggningar varje månad. Drygt 11,8 miljoner övernattningar under 214

Läs mer

Uppsala län Maj - 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008. Stockholm-Mälarregionen Maj

Uppsala län Maj - 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008. Stockholm-Mälarregionen Maj Besöksutvecklingen Uppsala Tourism AB Fortsatt ökning i maj Totalt gjordes i maj drygt 76. övernattningar på hotell, vandrarhem och i stugbyar i Uppsala län, vilket var en ökning med 7 jämfört med. Antalet

Läs mer

Uppsala län November - 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008. Stockholm-Mälarregionen November

Uppsala län November - 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008. Stockholm-Mälarregionen November Besöksutvecklingen Uppsala Tourism AB Nov Nedgång i november Gästnätterna i Sverige minskade med totalt 4 i november. I var minskningen 3 och i minskade gästnätterna med 5. Totalt gjordes i november drygt

Läs mer

Fakta och statistik om besöksnäringen i Linköpings kommun 2011

Fakta och statistik om besöksnäringen i Linköpings kommun 2011 Fakta och statistik om besöksnäringen i Linköpings kommun 2011 Turism - en miljardindustri för Linköping Visit Linköping vill med denna broschyr ge dig mer information om besöksnäringen i Sverige och Linköping

Läs mer

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Västmanland Västmanlands Kommuner och Landsting

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Västmanland Västmanlands Kommuner och Landsting Besöksutvecklingen StockholmMälarregionen Västmanland Västmanlands Kommuner och Landsting Okt Ökning med 8 i oktober Det totala antalet gästnätter i samtliga turistboenden i Västmanland uppgick till 52.000

Läs mer

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Uppsala län Uppsala Tourism AB

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Uppsala län Uppsala Tourism AB Besöksutvecklingen Uppsala Tourism AB Dec Ökning också i december Gästnätterna i summerade till 44. i december (boende på hotell, vandrarhem och i stugbyar). Hotellen ökade med 12 (till 35. gästnätter)

Läs mer

Västmanlands län Månad

Västmanlands län Månad Arkets namn R-U-län Län U-län Kommun Västerås Månad 12 215 Alla gästnätter på hotell, vandrarhem, stugby, camping och SoL 16 14 12 1 8 6 4 2 År 21 År 211 År 212 År 213 År 214 År 215 Region +/- % +/- 214

Läs mer

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Uppsala län Uppsala Tourism AB

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Uppsala län Uppsala Tourism AB Besöksutvecklingen Uppsala Tourism AB Okt Hotellen upp 18 i oktober Gästnätterna i summerade till nästan 67. i oktober (boende på hotell, vandrarhem och i stugbyar). Det var en ökning med totalt 38. Hotellen

Läs mer

The 2007 Solheim Cup september 2007 Halmstad. Evenemangsundersökning genomförd på uppdrag av Halmstad Kommun.

The 2007 Solheim Cup september 2007 Halmstad. Evenemangsundersökning genomförd på uppdrag av Halmstad Kommun. The 2007 Solheim Cup 11-16 september 2007 Halmstad Evenemangsundersökning genomförd på uppdrag av Halmstad Kommun. Projektledare Turismens utredningsinstitut: Kristina Gilbertsson Kontaktuppgifter. tfn.

Läs mer

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Uppsala län Uppsala Tourism AB

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Uppsala län Uppsala Tourism AB Besöksutvecklingen Uppsala Tourism AB Jan Ökning i januari med 13 inleddes med en gästnattsökning i januari på 13. Totalt gjordes under månaden drygt 46. övernattningar på hotell, vandrarhem och i stugbyar.

Läs mer

Västmanlands länmånad 12 2015

Västmanlands länmånad 12 2015 Forum för Turismanalys 1 Arkets namn R-U-län Län U-län Kommun Västerås Västmanlands länmånad 12 215 Alla gästnätter på hotell, vandrarhem, stugby, camping och SoL 14 12 1 8 6 4 2 År 21 År 211 År 212 År

Läs mer

INNEHÅLL. Sammanfattning 3 Förord 4 Resemotiv och prisskillnader 5 Gränshandelsundersökningen 8. Turism och shoppingturism en definition 8.

INNEHÅLL. Sammanfattning 3 Förord 4 Resemotiv och prisskillnader 5 Gränshandelsundersökningen 8. Turism och shoppingturism en definition 8. INNEHÅLL Sammanfattning 3 Förord 4 Resemotiv och prisskillnader 5 Gränshandelsundersökningen 8 Turism och shoppingturism en definition 8 Resor 11 Konsumtion 15 Övernattningar 18 Regional gränshandel och

Läs mer

Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co

Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co Jan 19 000 gästnätter i januari Det totala antalet gästnätter i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till 19.000 i Västerås under januari. Det var

Läs mer

skane.com Inkvarteringsstatistik januari 2012

skane.com Inkvarteringsstatistik januari 2012 Inkvarteringsstatistik januari 2012 Gästnätter län, januari 2012 (tusen) hotell, stugby, vandrarhem och camping 2 000 1 685 hotell stugby/vandrarhem camping 1 500 1 000 500 0 478 536 226 271 273 161 25

Läs mer

Svensk turismstatistik

Svensk turismstatistik Svensk turismstatistik i samarbete mellan RESURS för Resor och Turism i Norden AB och TURISMnytt i Sverige AB Uppdaterad 215-12-7 Föregående 215-11-13 FLYG passagerarfrekvens Oktober 215 Källa: Transportstyrelsen

Läs mer

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Sep Ökning med 10 i september Antalet gästnätter i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till 49.000 i Uppsala under september. Det var en ökning

Läs mer

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Uppsala län Uppsala Tourism AB

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Uppsala län Uppsala Tourism AB Besöksutvecklingen Uppsala Tourism AB Dec Ökning med 7 år Ökningen av gästnätterna i fortsatte i december och gav ett totalresultat för hela året på plus 7 i. Totalt gjordes i länet år drygt 71. övernattningar

Läs mer