PRÆSENTATIONSMATERIALE

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PRÆSENTATIONSMATERIALE"

Transkript

1 MEA Sekretariatet - INCUBA Science Park Katrinebjerg Åbogade Aarhus N Tlf PRÆSENTATIONSMATERIALE Studietur Stockholm d. 11. januar 13. januar 2015

2 Program Stockholm d. 11. januar 13. januar 2015 Tid Emne Adresse SØNDAG Senest mødetidspunkt i Billund Senest check-in Billund Lufthavn Afgang fra Billund Ankomst til Arlanda Lufthavn MANDAG Transport med bus til Clarion Hotel Sign Östra Järnvägsgatan Stockholm Indlogering på hotellet Morgenmad på hotellet Transport (30 minutter i bus / 20 km) Flemingsberg Science og Hälsovägen 7, Huddinge Stockholm Medtech Growth Transport (30 minutter i bus / 20 km) Frokostsandwich ved ankomt til Länstyrelsen Länstyrelsen Hantverkergatan 29, Stockholm Transport (20 minutter til fods / 1,5 km) Stockholm Business Region Drottninggatan 33, Stockholm Transport (Med undergrundsbanen / 5 km) SkyView Globentorget 2, Johanneshov Transport (Med undergrundsbanen / 6 km) Middag på Cloud Nine Food Torsgatan 1, Stockholm Tirsdag Morgenmad på hotellet Inden 9.30 Udtjekning hotel. Vores bagage opbevares på hotellet

3 Program Stockholm d. 11. januar 13. januar 2015 Side 2/ Transport til fods (20 min / 1,5 km) SUP 46 Regeringsgatan Stockholm Frokost og transport til fods (24 min / 1,8 km) Stockholm Cleantech Valhallavägen 81, T-bana Tekniska Högskolan, Stockholm Ikke programsat (fritid) Afgang fra hotellet til Arlanda med bus Afrejse fra Arlanda Ankomst til Billund

4

5 12 januari 2

6 12 januari 3

7 Regional utvecklingsplan (RUFS) Flerkärnighet syftar till att: gynna ekonomisk utveckling motverka spridning av bebyggelse ge goda förutsättningar för kollektivtrafik öka tillgänglighet till olika utbud 12 januari 4

8 Den regionala stadskärnan Flemingsberg År 2030 ska Flemingsberg kunna fungera som centrum för ett närområde med drygt invånare nya bostäder nya arbetsplatser Flemingsberg ska utvecklas gränsöverskridande i både Botkyrka och Huddinge Illustration: David Wiberg En stadskärna där utbildning, forskning, företagande och en attraktiv boendemiljö står i fokus. 12 januari

9 Utvecklingsprogrammet 1. Dra fördel av högskolornas och forskningens unika förutsättningar 2. Stimulera innovationer och entreprenörskap 3. Förbättra lägesförutsättningarna 4. Stärk stadsdelen Flemingsbergs attraktivitet 5. Utveckla och stärk begreppet Flemingsberg 12 januari 6

10 12 januari

11 12 januari 8

12 12 januari 9

13 12 januari 10

14 12 januari 11

15 Flemingsberg Science En stiftelse skapad av Huddinge och Botkyrka kommuner, SLL, KTH, KI och SöH Fler innovationsdrivna affärer ur den starka akademiska och kliniska kunskapen i Flemingsberg Fokus på Life Science & Med Tech 12 januari 12

16 Företagsamhet i fokus Stiftelsen Flemingsberg Science verkar för samverkan mellan akademi, näringsliv och samhälle. Initiativ från KI, KTH, Södertörns Högskola, SLL, samt Huddinge och Botkyrka kommuner. Syftet är att få fler innovationsdrivna företag i Flemingsberg. Metoden är att öppna upp vård och akademi för industri och entreprenörer Exempel Affärsarkitektur, etableringsprojekt 12 januari 13

17 Kraftcentrum Flemingsberg Resultat erfarenheter och vägen framåt Kunskapsstaden Flemingsberg 12 januari 14

18 Utmaningar Innovationer som ett utvecklingsverktyg för vården Vården som ett utvecklingsverktyg för innovationer Resurser Kommersialiseringsmöjligheter Innovationsdrivna företag och nyetableringar Satsningar inom akademi och sjukvård Medicinsk teknik Affärsfokus Flemingsberg Kunskapsstaden Flemingsberg 12 januari 15

19 Huvudmål: 1 Utvecklad och implementerad modell Klar 4 Starka kliniska/akademiska områden Klar 15 Deltagande befintliga företag 9 15 Nya företag varav 8 snabbväxande arbetsgllfällen kvinnor + 15 för män - 5 ägda/drivna av kvinnor, - 5 ägda/drivna av män, - 5 ägda/drivna av mixade team 5 4 Nya nätverk (el kring respekgve styrkeområde) Klar Kunskapsstaden Flemingsberg 12 januari 16

20 Flemingsbergsmodellen Kunskapsstaden Flemingsberg 12 januari 17

21 Case-portfölj 76 olika case i projektet..kö-app för mammografi, standardiserade texter för röntgenremisser, läkemedel för avdödning av tumörceller, sugklocka, journalmodul för uppföljning av kateteranvändning, mjukvara för patientutbildning, hepariniseringsberäkning, frakturlagningsmaterial, fallskadeprevention med höftbälte och golv, ECMO-simulering, kvalitetssäkring av strålskydd, läkemedesdosering för barn, infektionsminimering vid stetoskopanvändning, frakturdiagnostik, astmadosering.. Kunskapsstaden Flemingsberg 12 januari 18

22

23 Kunskapsstaden Flemingsberg 12 januari 20

24 Utmaningar i projektet Kunskapsstaden Flemingsberg 12 januari 21

25 Framgångsfaktorer Kunskapsstaden Flemingsberg 12 januari 22

26 Vad tar vi med oss? Vikten av närhet till vården hela processen Teamets betydelse för projektutvecklingen Behovet av motor Personliga processer Innovationskultur Implementeringsproblematiken Samverkan med andra Lång erfarenhet och djup kunskap förenklar Behov av smörjmedel Kunskapsstaden Flemingsberg 12 januari 23

27 Flemingsberg Science inspirerar och främjar den entreprenöriella tanken på en lokal nivå. Detta måste fortsätta! - Caseägare Kunskapsstaden Flemingsberg 12 januari 24

28 Cooperation for international growth and competiveness SMG - Stockholm Medtech Growth Regionala strukturfonden Insatsområde: Internationell konkurrenskraft

29 Cooperation for international growth and competiveness Stiftelsen Electrum Styrgrupp Projektledare Projektgrupp

30 Syfte 1. Stärkt internationell konkurrenskraft företagstillväxt 2. Interaktioner mellan företag och utländska företag Strategiska samarbeten 3. Stärka förutsättningarna för produktifiering från forskning och klinisk verksamhet - Kommersialisering 4. Konsolidera regionen Uppsala-Stockholm MedTech-verksamhet starkt MedTechkluster (företag, klinisk verksamhet, forskning, inkubatorsverksamhet) 5. Stärka och effektivisera formerna för klinisk prövning

31 AP 1 AdministraGon, projektledning och info- DB IdenGfiera bolag Uppsökande verksamhet - analys AP 2 Stöd för exporwrämjande åtgärder och utveckling av internagonaliseringsstrategier hos deltagande företag STING, SULS Åtgärdspaket SBRD, SULS, IS AP 3 InternaGonell marknadsföring och inward investment AP 4 SamarbetsplaUorm industri universitet och universitetssjukhus DSI, CTMH, KTA

32 AP 2 IdenGfiera bolag IdenGfiera bolag bland regionens MedTech- företag Bolag som iden-fieras för analys Analys per företag - uppsökande verksamhet Dialog med företagsledningarna ang. aktuell situa-on, planer, produktpor:ölj, interna utvecklingsprogram Val av utvecklingsspår TillväxWöretag 1 2 Fördjupad analys individuella handlingsplaner Groddföretag 3 Fördjupad analys individuella handlingsplaner Åtgärdspaket Expor:rämjande Go global MedTech Utveckla säljkanaler Partnering - synergier mellan företag Seminarier och nätverksträffar Insatser för groddföretag

33 Syfte och mål Syftet med projektet Projektet syftade till att genom riktat stöd och riktade åtgärdspaket till utvalda MedTech-bolag skapa förutsättningar: för stärkt internationell konkurrenskraft möjliggöra interaktioner som kan leda till strategiska samarbeten. intensifiera den internationella marknadsföringen. främja utländska investeringar och etableringar stärka och effektivisera formerna för klinisk prövning. MÅL Övergripande målsättningar Konkreta marknadsutvecklingsinsatser för enskilda företag inom MedTech-branschen som lett till utvecklad och ökad affärsverksamhet och omsättning såväl i Sverige som på den internationella arenan. Ökade internationella kontakter såväl med kunder som med olika samarbetspartners och investerare. Industrin och universitetssjukhusen har hittat nya vägar och förbättrade förutsättningar för samarbete som resulterar i ett högre flöde av innovationer och fler konkreta samarbeten mellan industrin och sjukhusen, Kvantitativa mål 60 företag inom MedTech-branschen har deltagit i någon aktivitet inom projektet. 30 företag har genomfört analysfasen 3 nya nätverk har skapats 4 företag verkar på en internationell marknad som resultat av insatser inom projektet 30 nya arbetstillfällen har skapats

34 Resultat Totalt har 390 företag/organisationer deltagit i aktiviteter som har anordnats av projektet 187 av dem är företag 163 av dem är andra slags organisationer 20 universitet och skolor inom universitet, nationella och internationella 30 är svenska myndigheter/kommuner 20 sjukhus och sjukvårdsområden 9 olika föreningar typ Swedish Medtech, SwedenBIO, LIF, mfl. 894 unika deltagare

35 Genomförda aktiviteter: >45 olika aktiviteter: 3 genomförda internationaliseringsprogram, Go Global Medtech (STING) 6 frukostseminarier (SBRD, STING och SMG centralt), Finansieringsalternativ, Sälja i USA, Upphandling, Finansiering, Klinisk prövning, VC/Life science, 5 nätverksträffar inom det kvinnliga nätverket 10 nätverksträffar inom VD-nätverket Workshop Innovationsupphandling (SLLi) 7 workshops/speed-dating (CTMH), kring 2xVRI, Patientmedverkan mfl 4 cross-roads inom VRI (CTMH) 1 konferens (CTMH) 7 matchmakingaktiviteter, nationellt och internationellt (MTID, Amerikanska försvaret, Swiss VC, BIO Japan mfl), IS, STING, SBRD, SMG Branschdag KTH-studenter och MT-företag Företagscoachning av 3 postinkubala företag under 1,5 år Företagscoachning av 11 st inkubatorsföretag Genomförande och invigning av För Livet -utställningen på Arlanda Workshop-serie/kurs Kliniska prövningar 3 st X-jobb och andra studentarbeten

36 Måluppfyllnad 187 företag har medverkat (60) 30 företag har genomgått djupanalys (30) 3 nätverk har skapats (3) Kvinnligt entreprenörsnätverk, VD- samt aktörsnätverk 4 företag verkar på en (ny) internationell marknad som resultat av insatser inom projektet (4) 13 nya arbetstillfällen (30)

37 Övriga resultat 8 direktinvesteringar 5 pågående diskussioner kring investeringar 8 nya bolag 2 nya forskningssamarbeten 4 pågående diskussioner om företagssamarbeten Coachat 14 bolag 3 nätverk

38 Kvalitativ måluppfyllelse Konkreta marknadsutvecklingsinsatser för enskilda företag inom MedTech-branschen SBRD/IS/Support via SLLi och STING, verktyg och metoder utvecklade Ökade internationella kontakter - SBRD/IS/Support via STING/GGMT/MTID - matchmakingtillfällen Nivån på kunskapen om förutsättningarna för internationalisering har ökat betydligt. GGMT/Support Databas med information om forskningsprojekt, bolag och resurser för underlättande av matchmaking SULS/SBRD finns framtagna Industrin och universitetssjukhusen har hittat nya vägar och förbättrade förutsättningar för samarbete CTMH/SLLI/Innovationsplats Karolinska testbäddar, innovation crypt, innovationskoordinatorer Projektet har lett till ett antal best practise exempel som kan utnyttjas i framtida program. Företagsrapporter, ambassadörsprogrammet, För livet SBRD/SULS -> Stockholm-Uppsalas position som en ledande MedTech-region har stärkts och positionerna har flyttats fram.

39 Leveranser: Faktarapporter 6 st, styrkor i regionen, företagsrapporter mm förvaltningsfas 2 böcker, Den oförlösta forskningen och Workbook/InnoPlant Företagsdatabas - förvaltningsfas Investeringsdatabas (företag och investerare) förvaltningsfas Behovsanalys Eventkalender SSCi Nätverk Länsstyrelsen Kvinnligt Länsstyrelsen VD (Swedish Medtech) Aktörsnätverk Flemingsberg Science Utställning Arlanda LIF, SwMT, SwedenBIO, Naturvetarna, SULS

40 Största vinsterna enligt bolagen själva: Kunskapsöverföring (78%) Nya kontakter i Sverige (72%) Deltagande företag har i stor utsträckning påverkats (65%) Antalet anställda kommer att öka på sikt pga projektet (55%) Företaget är tryggare nu även om inga nyanställningar görs (20%)

41 Övrigt nytta med projektet Största nyttan för alla företag är nya kunskaper och nya perspektiv Mera praktiskt, också nya analysverktyg (checklistor) och tips om att undvika dyrbara misstag Mycket nyttigt för de minsta företagen och uppfinnare att få stöd med validering och verifiering av sina produkter, samt nätverkandet Nya kontakter är också nyttiga för alla typer av företag

42 Värde i/av projektet De mjuka resultaten synliggjort branschen, identifierat svagheterna, det saknas en klar regional planering för branschen (saknas även nationellt), svårt att jobba med de jättesmå företagen att få dem att växa då vissa grundläggande förutsättningar saknas som tillgång på kapital. För kort projekttid Mycket lärdomar kan användas i andra projekt dokumentation organisatoriska lärandet i fokus Projektet har tillfört resurser och nätverk: Uppsala och Stockholm har närmat sig varandra. Vi har öppnat dörren mot framtida möjligheter och aktörerna är mer mogna idag och mer rustade för att hitta samverkansformer framåt. Vi har med projektet flyttat fram positionerna för MT regionalt.

43

44 Kunskapsstaden Flemingsberg 12 januari 41

45 Länsstyrelsen Stockholm Presentation för Region Mittjylland,

46 Stockholmsregionen

47 Fakta om Stockholms län 2 procent av Sveriges yta 2,1 miljoner invånare nya invånare varje år Landets mest tätbefolkade län Hälften av länet utgörs av skog Skärgård med öar 26 kommuner Lantmäteriet och ESRI

48 En region i särklass Stockholmsregionen är Sveriges ledande och mest utvecklingskraftiga region. 20 procent av befolkningen 30 procent av bruttonationalprodukt 30 procent av nyföretagandet

49 Stockholmsregionen i en globaliserad värld Regionens konkurrensfördelar: värdefulla miljö- och naturtillgångar framstående kunskapsmiljöer stark innovationskraft internationella företag centralt läge i den expansiva Östersjöregionen.

50 Länsstyrelsens uppdrag

51 Lokal nivå Lokal nivå Regional nivå Regional nivå Central nivå Central nivå Länsstyrelsen i myndighetsstrukturen Allmänna val Riksdag Regering Nationella myndigheter Allmänna val Länsstyrelserna Landstingen Allmänna val Kommunerna

52 Länsstyrelsens uppdrag Se till att den nationella politiken och de nationella målen får regionalt genomslag. Samordna den statliga verksamheten. Följa och främja länets utveckling. Vi arbetar för att Stockholmsregionen ska vara attraktiv att leva, studera, arbeta och utveckla företag i.

53 Vi arbetar med samarbete med länets olika aktörer rådgivning och information tillsyn av att lagar och regler följs att pröva överklaganden av kommunala beslut att ge tillstånd att fördela bidrag.

54 Vår roll i Stockholmsregionens utveckling

55 Länsstyrelsens ambitioner Länsstyrelsen ska medverka till att stärka Stockholmsregionens attraktionskraft och främja en hållbar samhällsutveckling. Vi gör det genom tät dialog och nära samverkan med andra statliga myndigheter, kommuner, landsting, företag och organisationer.

56 Stärkt attraktionskraft ur ett brett perspektiv konkurrenskraftigt innovationsklimat god kunskapsförsörjning nödvändiga investeringar i infrastruktur bostadsförsörjning som svarar mot befolkningsökningen hushållning och hänsyn till miljö och klimat snabb introduktion av flyktingar och invandrare utveckling av regionens natur- och skönhetsvärden social omvårdnad av hög kvalitet högt ställda krav på trygghet och säkerhet.

57 Stockholmsregionens utmaningar Infrastruktur Bostäder Innovationskraft Klimat & energi Arbetsmarknad & kompetens

58 Fungerande bostadsmarknad Snabb befolkningsökning och för lågt bostadsbyggande har lett till bostadsbrist. Upp till nya bostäder om året behöver byggas. Flexibla lösningar för ett ökat utbud av studentbostäder är angeläget. Detta kräver också en betydande utbyggnad och förbättring av infrastrukturen.

59 Fungerande infrastruktur Trafiksystemet har nått sin kapacitetsgräns. Vatten, avlopp och avfallsfrågorna kräver stora insatser. Bredbandsutbyggnaden inte minst på landsbygden är angelägen. En utbyggnad behöver ske parallellt med planeringen av nya bostäder och arbetsplatser och det behöver ske klimatsmart.

60 Hållbar klimat- och energiutveckling Minskad klimatpåverkan, säkrad dricksvattentillgång och stimulerad utveckling av miljöteknik är viktiga områden. Med regionens innovativa förmåga kan vi både utveckla näringslivet och vara ledande på miljöområdet.

61 Fungerande arbetsmarknad och kompetensförsörjning Behoven av kvalificerad arbetskraft ökar snabbt. Säkrad kompetensförsörjning, bättre matchning och snabbare etablering på arbetsmarknaden är prioriterade åtgärder.

62 Ökad innovationskraft Stockholms län beskrivs som den mest kunskapsintensiva regionen utanför USA. Men den internationella konkurrensen är knivskarp och innovationsfrämjande åtgärder behövs, inte minst för att säkra spetskompetensen.

63 Stockholmsregionens innovationsstrategi

64 Stockholm 2025 Världens mest innovationsdrivna ekonomi

65 En regional mobiliseringsprocess Implementering Handlingsprogram (okt. 2013) Dialoger och workshops Innovationsstrategi (juni 2012) Dialog och workshops Kick-off styrgrupp (juni 2011) Mobiliseringsprocess

66 Strategiskt partnerskap

67 Ett omfattande analysarbete Internationell benchmarking Expert reviews

68

69 Genomföra handlingsprogrammet

70 Inventerad forskningsinfrastruktur i Stockholmsregionen 90 labb-, test- o demoanläggningar inom SU, KI, KTH och RISE KTH 1 Electrum Lab 2 SciLifeLab 3 PDC Center for 4 Odqvistlabratoriet 5 Sjöstadsverket Nano Lab, AlbaNova Nanofabrication 6 facility / Myfab 7 AlbaNova Laser Laboratory AlbaNova Mesoscopic Measurements 8 Lab 9 VIC Visualization Studio SAPC - Centrum för flyg och rymdfysioloig / Swedish Aerospace 10 Physology Center 11 XPRES Lab 12 KTH Transport Labs 13 Byggkonstruktion Mätlaboratoriet ABE Highway and Railway Engineering Laboratory (Väg- och 14 bantekniklaboratoriet) 15 Greenhous Labs

71 Hemsida för talangattraktion

72 OpenLab Centrum där studenter, lärare och forskare från KI, KTH, SU och SH arbetar med utmaningar Stockholms stad, Stockholms läns landsting och Länsstyrelsen i Stockholms län står inför. Målet är att bidra med förslag till lösningar för komplexa samhällsfrågor för den växande regionen genom nya interdisciplinära samarbeten mellan traditionella kunskapsområden. Nya kreativa lokaler under januari kvm kreativ lärande miljö och mötesplats som bidrar till innovativa lösningar på regionens utmaningar -Unikt kafékoncept tillsammans med Lux -Kreativ lärande miljö för studenter/forskare/företag -Ateljéer/studios för prototyper -Bokningsbara konferenslokaler -Utställningar

73 Metodbok innovationsupphandling Behov uppstå r Behovs- och marknadsan alys (RFI) Möjlighetsanal ys Upphandling av innovation Innovationsvänlig upphandling Val av förfarande Genomföran de av Upphandling Avtal Förstudie

74 EU-finansiering Strukturfondsprojekt Horizon 2020, COSME, Vinnova, Tillväxtverket, m.fl. Förstudiemedel 2014

75 Process för smart specialisering

76 Regionalfonden i Stockholm 320 miljoner SEK Hållbar stadsutveckling övergripande mål 100% Forskning och innovation (45%) Konkurrenskraft SME (40%) Koldioxidsnål ekonomi (15%) Principer för genomförande Koncentration av resurser Företag och arbetskraft i fokus Samverkan mellan fonderna Stockholmsmodellen

77 Stockholms prioriteringsprocess Regional Governance Innovationskraft Sthlm 50-tal ERUF/ESFförstudier Strukturfondspartnerskap RIS3- kartläggning Entrepreneurial Discovery Process Arbetsgrupper

78 38 styrkeområden inom forskning Pathology and Forensic Medicine Urology Structural Biology Nuclear and High Energy Physics Space and Planetary Science Genetics Radiation Natur Astronomy and Astrophysics Inorganic Chemistry Catalysis Cognitive Neuroscience Fluid Flow and Transfer Processes Psychiatry and Mental health Parasitology Clinical Neurology Transplantatio n Hälsa Experimental and Cognitive Psychology Health Policy Hepatology Geriatrics and Gerontology Epidemiology Arts and Humanities Humaniora Clinical Psychology Biomaterials Polymers and Plastics Computational Mechanics Nuclear Energy and Engineering Ceramics and Composites Teknik Engineering (miscellaneous) Automotive Engineering Materials Chemistry Metals and Alloys Surfaces, Coatings and Film Samhälle Archaeology Health (social science) Urban Studies Economics, Econometrics and Finance Neuropsychology and Physiological Psychology Slide 34

79 Starka närings- och kompetensområden Företagsekonomi Audiovisual technology Kulturella och kreativa näringar Engines, pumps, turbines Elmontörer, teleoch elektronikreparatör er m.fl Utvinning av mineral * Näringsnischen har helt eller delvis framkommit utifrån intervjuer och/eller litteraturstudier Reklam och marknadsundersöknin g KIBS Förlagsverksamhet Optics Film-, video- och TVprogramverksamhet Tillverkning Dataspel/spel* Framställning av livsmedel, drycker och tobak Dataprogrammering, datakonsultverksamh et, dataspecialister etc Kommunikation s-lösningar Handel Gummi- och plastvaror Telekommunikati on Medicintekni k Stål- och metallframställni ng Farmaceutiska basprodukter och läkemedel Professionella tjänster och forskningskompetens Informationstjänster, digital kommunikation Tilverkning av datorer, elektronikvar or etc. Sjötransport Transport Utbildning Life Science IKT Lufttransport Medicinsk bioteknologi Medicintekni k FinTech * Smart cities* Miljösäkerhet* Trafiklösningar * Materialtek nik Environment al technology Finans CleanTech Finansiella tjänster Återvinning* Energilösninga r* Naturresursteknik Geovetenskap och miljövetenskap Samhällsbyggnad s-teknik Nanoteknik * Kemiteknik Industriell bioteknik Slide 35

80 Offentliga styrkeområden Nära integrering av forskning och kliniska prövningar Folksjukdomar (SLL & KI projekt 4D) Creative Stockholm kommunala strategier för kreativa näringar (Botkyrka, Nacka, Solna) Kulturell och kreativ sektor Utveckling av vårdval Hälsa / Life Science Hagastaden Unik bio-bank, patientregister Kista Science City Öppna data IKT omfattande E-tjänster Intelligenta transport system (Innovation Stockholm Kista) Upphandling Koldioxidbubblan Trafik- och transportlösningar Utveckling av systemlösning ar för hållbara stadsdelar Norra Sigtuna stad (miljöcertifier ingen Breeam) Miljö/Clean Tech Återvinning/ Avfallshantering Energieffektiv isering GrowSmarter Utbyggda nät för fjärrvärme, fjärrkyla och trängselskatt för att minska lokala utsläpp av CO2 19. januar 2015 Slide 36

81 Vilka styrkeområden har Stockholmsregionen? 19. januar 2015 Slide 37

82 Mer information hittar du på

83 Welcome to Stockholm!

84 Stockholm The Capital of Scandinavia YouTube

85 Our organisation

86 Stockholm Business Region Development Investment promotion Development of Business Location Stockholm Improving Stockholm Services for business and industry

87 Investment areas ICT Life Sciences Automation Cleantech Hospitality Logistics Metals and mining

88 The number one HQ region in Scandinavia HELSINKI 2006: 1.6% 2009: 1.5% OTHER 2006: 2.4% 2009: 2.4% ÖRESUND REGION COPENHAGEN 2006: 40.6% 2009: 34.9% GOTHENBURG 2006: 6.3% OSLO 2009: 7.9% 2006: 3.9% 2009: 4.6% STOCKHOLM 2006: 45.3% / 2009: 48.8% Half of all multinational companies with operations in the Nordic countries have their HQ in the Stockholm Region. Source: Öresund Institute, 2010

89 Rankings Stockholm world leader in innovation and intellectual capital -PwC, Citites of Opportunity Report 2012 Stockholm s growth regional product is 68% higher than EU27 average - PwC, Citites of Opportunity Report 2013 Stockholm is No. 1 in entrepreneurial environment - PwC, Citites of Opportunity Report 2013

90 Innovation* (nummer 1 av 131) Best city to locate business (nummer 13 av 36) Congress & convention participants (nummer 22 av 44) Investment* (nummer 31 av 177) 2010/ / / /2014 Quality of living (nummer 19 av 223) Regional GDP/capita (nummer 8 av 272) Commercial bednights (nummer 13 av 115) Competitiveness (nummer 7 av 30) * Ranking avser nationer

91 Creating global brands

92 Creating more global brands

93 Stockholm Business Alliance Investment promotion Service to industry Common position Stockholm-the Capital of Scandinavia

94 Stockholm Business Alliance 53 municipalities 3,7 million inhabitants 1/3 of the Swedish population 40 per cent of Swedish GDP 45 per cent of all foreign investments

95 Develop Stockholm Talent attraction Business Pilot Start-Up Stockholm Incubators Networks and meetings

96 Strategy for Stockholm IPA work 2014 Training & Workshops IPA Partner network Business Sweden Leadgen New partners selected New sources of funding PR supporting IPA Continously: Goals, KPIs, Business Plan.

97 Stockholm the world s most innovation driven economy 39 is the average age in the Stockholm region 189 countries are represented among the inhabitants in the Stockholm region new companies started in Stockholm County 2011

98 Talent attraction New website Expat hackaton about housing Close cooperation with other authorities

99 The City of Stockholm Innovation Scholarship The purpose of the City of Stockholm Innovation Scholarship is to promote the spirit of innovation in the city. The scholarships is presented every year at the Stockholm City Hall during Nobel Week in December

100 Challenges Increased investments in infrastructure and housing More direct intercontinental flights to Arlanda High unemployment among new Swedes

101 Thank you!

102

103 Stockholm s startup scene

104 Stockholm s startup hub. Vision That Stockholm becomes the #1 startup city in the world. Mission To build a world class ecosystem for startups.

105 Jessica Stark, Co-Founder Sebastian Fuchs, Co-Founder Daniel Ek, Spotify Nathalie Nylén, Co-Founder October 2013: SUP46 Launch Today: Already + 40 startup members

106 Walls & roof for the eco system Stockholm s startup hub. Meeting and co-working space for awesome startups - the obvious hotspot Members are carefully selected scalable startups with global ambitions, mainly in the areas of internet, mobile, media and gaming Backed by top VCs and accelerator partners Venue: 2000 m2 located in the heart of Stockholm: Regeringsgatan 29 & 25 (2 min walk from central station) Coworking space, investor & corporate space, event & conference rooms, hangout area

107 Stockholm s startup hub. During our first year SUP46 since the start: 40+ Applications per month: 14 Members (entrepreneurs, investors, corporates): Nationalities among the entrepreneurs: 27 Average size/startup: 4,5 Inside the startup members Attracted capital (aggregated) during the SUP46-time: 11,6 M Average growth after one year with SUP46: 70% The meeting place for startup people Number of startup meetups: Total amounts of visitors: (From Hawaii to New Zealand, from all over Sweden, entrepreneurs, investors, enterprises, media etc)

108 We gather Sweden s next startup stars Member criterias Scalable startups with global ambitions Mainly in the areas of internet, mobile, media and gaming Winners with the right hunger Traction proof of concept Approved financial situation (financlai credibility & stamina/ focus) Max size per startup: 10 seats Result based membership but maximum 1 year No pure consultancy companies allowed

109 Building the largest wifi network on the planet Some of our awesome startup members. Helping anglers worldwide catch more & bigger fish Mobile ordering and payment service for restaurants " Self-learning monitoring to detect the unknown in IT-systems " Customer service via social media " Games teaching kids Emotional Intelligence

110 GLOBAL FRIENDS Our awesome members

111 Our awesome partners & sponsors GLOBAL FRIENDS

112

113 - from concept to export Östen Ekengren vice V.D IVL-Svenska Miljöinstitutet AB Ordförande Stockholm Cleantech Ordförande EUCETSA

114 Facts & Figures Net sales approx. 270 msek in 2013 Ownership jointly (50/50) by the Swedish government and Swedish industry In development since 1966 Non profit 240 employees Stockholm,Gothenburg, Beijing STOCKHOLM

115 Thematic areas Climate and Energy Air and Transport Water Sustainable Building Sustainable Production Resource-Efficient Products and Waste STOCKHOLM

116 Antal anställda inom respektive segment mellan 2007 och STOCKHOLM Bil

117 Verksamhetsplan 2012

118 Stockholm Cleantech Sveriges bästa miljöteknikkluster Består av företag och främjarorganisationer med ambitioner om ökad export och grön tillväxt Ca 100 medlemmar KTH, Stockholm Business Region, Sting, IVL ÅF, Envac, Mercatus, m.fl STOCKHOLM

119 From concept to exports Domestic Market Exports R&D and Business Development Demo Concept Packaging and business development SP 3 Incubator SP 5 Investment SP 6 Export SP 4 Developmen t SP 1 & 2 Technical visits SP STOCKHOLM

120 Inkubator-STING and other Sveriges bästa inkubator inom cleantech. Har verktyg och processer för att hitta nya lovande affärsidéer bland annat på KTH. Sköter också STING Capital. Löpande verksamhet med ett tiotal bolag. Ca 4 nya per år Programmet Go Global genomförs med Strukturfondsmedel STOCKHOLM

121 SP3 Packaging and business development More than well-developed technology is needed to sell efficiently. Problem areas for small companies include: business finance customers demanding solutions exceeding the capacity of the product New business models and cooperation afford more opportunities STOCKHOLM

122 Finansiering Genom plattformen kan vi låta företagen göra jobbet med att lista sig själva och sina kapitalbehov, under förutsättning att vi är tydliga med erbjudandet. Stockholm Business Region tar hem 46 % av Sveriges utlänska investeringar Företagen har svårt att få stöd till Demoanläggningar STOCKHOLM

123 Investment SP6 promotion Our areas attract most investment Asian investors accounted for 60 procent in 2009 IT/telekom Medicinteknik Miljöteknik Bank & finans Turism Logistik Övrigt STOCKHOLM

124 The project in figures 84 companies are participating in one or more of the project activities. 22 companies are participating in R&D projects. 16 foreign investment decisions have been approved. 20 new companies have been started STOCKHOLM

125 Några starka systemområden Fjärrvärme och el från förbränning av avfall och biobränslen Kommunal avfallshantering Produktion av biogas till bussar från kommunalt slam, organiskt avfall och grödor Slutning av industriella processer Hållbar stadsplanering såsom Hammarby Sjöstad, Järvalyftet etc STOCKHOLM

126 Project CHP P7 Production electricity/heat 7 / 23 MW Based on biomass and waste ton New environmental permit 2006 BE take over January 2009 Calculated investment 55 million Euro Construct/build by 6 main contracts/entrepreneurs STOCKHOLM

127 Hur förstärka exporten för komponentleverantörer Bilda grupper av företag som kan leverera systemlösningar (svenska-utländska) Konstruera konsortier så att en avtalspart finns. Riskavlastningssystem samt finansiering i stort viktiga pusselbitar Uppköp av mindre ftg för att få en starkare konstellation. Hjälp med att hitta lokomotivföretag både i Sverige och utomlands STOCKHOLM

128 Hammarby Sjöstadsverk: En unik VA-teknisk anläggning för FoU i världsklass Grundläggande FoU Tillämpad FoU Referens- och demonstrationsanläggning Grund- och vidareutbildning Avgörande länk i uppskalning Ägs/drivs av KTH och IVL STOCKHOLM

129 Global Water Stress STOCKHOLM 13th European Forum on Eco-innovation

130 Vad vi har: En reningsanläggning Avloppsvatten in Energi in Växthusgaser ut Behandlat vatten ut Slam ut Problem/Utmaningar Vattensektorn är en stor energianvändare Utsläpp av växthusgaser Behandlat vatten används inte Utflöden kan innehålla föroreningar, virus, patogener m.m. Slam ses som ett problem STOCKHOLM

131 Organiskt avfall/restprodukter Vad vi vill ha är en produktionsanläggning av nyttigheter Möjligheter Närsalter ut Avloppsvatten in Energi ut Återanvänding av vatten Vattenåteranvändning Energiproduktion Näringsämnen återförs till kretsloppet Förbättrad behandling/ rening av läkemedelsrester P,N, sjukdomsalstrande ämnen Avfall som resurs STOCKHOLM

132 STOCKHOLM

133 Företagslista EcoBoxen-småskaliga verk Flexiclean-dagvattenrening SalaRoll Pump-svåra vätskor att pumpa Cortus-förgasning konventionell Plagazi-plasmaförgasning Scanacon-syraåtervinning, småskaliga ren.verk Clean Water Nordic-småskalig algrening One well-småskalig rening Konseb-slamrensning 3Nine-oljeavskiljning Bioptech-sorbent Pilum-vattenrening Grindex-omrörare Globe Water-sorbenter Blucher-aktivt kol Microz Sweden AB-mikrovågstorkning Disperator-avfallskvarn 3Nine Vapotech-indunstare Wedavatten-slamrensning Watreco-metan ur vatten Anox-biorening STOCKHOLM

134 Marknad Leverantörer Högskolor & institut KTH, SLU, JTI, MDH, Uppsala Universitet, Lunds Universitet, IVL Svenska Miljöinstitutet Tsinghua University, Nankai,CRAES,TAES,Berkley Kravställare Naturvårdsverket, LRF, Svenskt Vatten, Käppalaförbundet, Syvab, Stockholm Vatten, HS 2020, Sveriges Ingenjörer, Mälarenergi (Västerås), Uppsala Vatten, Karlskrona Kommun, Borlänge Energi Stockholm Stad, Binhai New Area,Tianjin EPB Xylem Cerlic Aqua-Q Mercatus Malmberg Cortus XZERO Nordic W Mantex Vilokan Läckeby Wallenius ÅF Envac Scania STOCKHOLM

135 Marknadspenetration Högskolor-Institut och leverantörsföretag skapar regler och rättigheter för kommersialisering av de erhållna resultaten. Etablerandet av ett kommersialiseringsbolag på Sjöstadsverket. Xylem som lokomotiv Delförsäljning (biogas, återföring vatten etc) Kina som testmarknad Framtagandet av nya finansieringsmodeller och spridning av resultat Samverkan med Finland, Belgien,Spanien och EU Strategisk samverkan med utländska FoU aktörer(kina, USA, Indien) STOCKHOLM

136 Global Water Industry $500Bn STOCKHOLM

137 STOCKHOLM

138 Förväntade resultat- efter steg C? En produktionsanläggning för nyttigheter kan realiseras En innovationsdriven exportökning av miljöteknik på 3ggr, fem år efter avslutat projekt. Motsvarar ca 18 Miljarder SEK per år. Ökad sysselsättning-2000 ytterligare anställda-främst högutbildade Radikalt ökad kommersialisering baserat på patent och nyföretagande Fokuserad forskning och utbildning i världsklass Sjöstadsverket-en demoanläggning i världsklass Effektiv innovationskedja med lokomotivföretag STOCKHOLM

139 Hammarby Sjöstadsverk: En unik VA-teknisk anläggning för FoU i världsklass Grundläggande FoU Tillämpad FoU Referens- och demonstrationsanläggning Grund- och vidareutbildning Avgörande länk i uppskalning Ägs/drivs av KTH och IVL STOCKHOLM

140 STOCKHOLM

141 Scania Scania Volvo STOCKHOLM

142 Swedish Water Innovation Center -World leading pilot and demonstration center K A S T R U P S J U N N E S S O N STOCKHOLM

143 Packaging and business development 2008 Stockholm Cleantech was ranked as the 9 th best Cleantech cluster in the world. Stockholm s biggest meeting place for environmental technology companies, municipalities and research bodies More than one delegation is received per week STOCKHOLM

144 Technical visits reference objects STOCKHOLM

Utvecklingsspår för arbetet med besöksnäringen och kulturella och kreativa näringar

Utvecklingsspår för arbetet med besöksnäringen och kulturella och kreativa näringar Utvecklingsspår för arbetet med besöksnäringen och kulturella och kreativa näringar Uppsala län, december 2014 Sammanfattning Landstinget i Uppsala län, Regionförbundet Uppsala län/visit Uppland, Uppsala

Läs mer

VÄSTRA GÖTALAND 2020 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP)

VÄSTRA GÖTALAND 2020 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP) VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP) 1 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 INNEHÅLL FÖRORD 3 UTGÅNGSPUNKTER

Läs mer

Innovationsstrategi Västerbotten

Innovationsstrategi Västerbotten Innovationsstrategi Västerbotten 2014 2020 Kunskap, kreativitet och mod drivkraft för regionens utveckling Nya produkter, tjänster, metoder eller nya sätt att organisera sig ska ge tillväxt, fler arbetstillfällen

Läs mer

VINNOVAs INTERNATIONELLA STRATEGI

VINNOVAs INTERNATIONELLA STRATEGI V I N N O V A P O L I C Y V P 2 0 0 9 : 0 2 VINNOVAs INTERNATIONELLA STRATEGI ATT FRÄMJA HÅLLBAR TILLVÄXT I SVERIGE GENOM INTERNATIONELLT FORSKNINGS- OCH INNOVATIONSSAMARBETE Titel: VINNOVAs internationella

Läs mer

Handlingsplan för svensk miljöteknik

Handlingsplan för svensk miljöteknik Handlingsplan för svensk miljöteknik 1 innehåll Förord... 5 Sammanfattning...7 1 Ett framtidsområde... 10 1.1 Ett nytt näringsliv behöver ta plats... 11 1.2 Miljöteknikområdet...12 1.3 Swentecs uppdrag...15

Läs mer

Den nationella innovationsstrategin

Den nationella innovationsstrategin Den nationella innovationsstrategin Produktion: Näringsdepartementet Illustrationer: Johan Hallnäs/Svenska Grafikbyrån Foto Elliot Elliot/Johnér, omslag, Morgan Karlsson/Johnér, s 4, Kari Kohvakka/Johnér,

Läs mer

NATIONELL AGENDA INTERNET OF THINGS

NATIONELL AGENDA INTERNET OF THINGS NATIONELL AGENDA INTERNET OF THINGS Summering av projektet IoT Sverige Innehåll 1. Introduktion...4 2. Sammanfattning/Summary...5 3. IoT-ekosystemet...7 4. Vision...11 5. Möjligheter för Sverige...13 6.

Läs mer

höst Öppen innovation Dags att släppa ut kunskapen Öppen innovation är samarbete 6 Samarbetsavtal med Roche 8 Beactica på rätt spår 17

höst Öppen innovation Dags att släppa ut kunskapen Öppen innovation är samarbete 6 Samarbetsavtal med Roche 8 Beactica på rätt spår 17 Halvårsrapport 2011 12 31 höst 11 Öppen innovation Dags att släppa ut kunskapen Öppen innovation är samarbete 6 Samarbetsavtal med Roche 8 Beactica på rätt spår 17 Ledare: Sverige en stark region i nytt

Läs mer

Behov av kunskap och kompetens för tjänsteinnovationer VINNOVA

Behov av kunskap och kompetens för tjänsteinnovationer VINNOVA Behov av kunskap och kompetens för tjänsteinnovationer av VINNOVA Förord VINNOVA har i regleringsbrevet för budgetåret 2011 fått i uppdrag att analysera behoven av kunskap och kompetens för tjänsteinnovationer

Läs mer

Svenska företagsinkubatorer - Gemensamma framgångsfaktorer

Svenska företagsinkubatorer - Gemensamma framgångsfaktorer Institutionen för Fastigheter och Byggande Examensarbete (15 hp) inom och Kandidatprogrammet Fastighet och Finans Centrum för Bank och Finans Nr 130 Svenska företagsinkubatorer - Gemensamma framgångsfaktorer

Läs mer

ICT for SWEDEN AMBIENT SWEDEN. så blir Sverige en ledande internetnation

ICT for SWEDEN AMBIENT SWEDEN. så blir Sverige en ledande internetnation ICT for SWEDEN AMBIENT SWEDEN så blir Sverige en ledande internetnation KUNGL. INGENJÖRSVETENSKAPSAKADEMIEN (IVA) är en fristående akademi med uppgift att främja tekniska och ekonomiska vetenskaper samt

Läs mer

VI 2010:09. No wrong door. alla ingångar leder dig rätt. Erbjudande från nationella aktörer till SMF - Små och Medelstora Företag

VI 2010:09. No wrong door. alla ingångar leder dig rätt. Erbjudande från nationella aktörer till SMF - Små och Medelstora Företag VINNOVA Information VI 2010:09 No wrong door alla ingångar leder dig rätt Erbjudande från nationella aktörer till SMF - Små och Medelstora Företag Karin Nygård Skalman Titel: NO WRONG DOOR Alla ingångar

Läs mer

IT-KLUSTRET I UPPSALA EN MÖJLIGHET FÖR NYA TILLVÄXTFÖRETAG. Puff. använd eller klicka bort. Exempel: 7 av 10 tycker x eller y

IT-KLUSTRET I UPPSALA EN MÖJLIGHET FÖR NYA TILLVÄXTFÖRETAG. Puff. använd eller klicka bort. Exempel: 7 av 10 tycker x eller y Puff använd eller klicka bort. Exempel: 7 av 10 tycker x eller y STOCKHOLMS HANDELSKAMMARES ANALYS 2014:3 IT-KLUSTRET I UPPSALA EN MÖJLIGHET FÖR NYA TILLVÄXTFÖRETAG Möjligheter och hot IT är en av Uppsalas

Läs mer

Ett konkurrenskraftigt ekosystem för Life Science

Ett konkurrenskraftigt ekosystem för Life Science Ett konkurrenskraftigt ekosystem för Life Science Innehåll 1. Sammanfattning 3 2. Uppdraget 5 3. Vad är Life Science-sektorn? 6 4. Om företagen 7 5. Demografisk utveckling 9 6. Hur har vi utfört uppdraget

Läs mer

Innovationsrådgivarutbildning 2012-2013. A Blue Paper Report. IR- utbildning 2012-13 Version: 1.0 Författare: Lena Holmberg

Innovationsrådgivarutbildning 2012-2013. A Blue Paper Report. IR- utbildning 2012-13 Version: 1.0 Författare: Lena Holmberg Innovationsrådgivarutbildning 2012-2013 A Blue Paper Report Version: 1.0 Författare: Lena Holmberg Sammanfattning Det finns flera tecken som tyder på att nyttiggörande av forskning får allt större betydelse:

Läs mer

Innovation och Mångfald

Innovation och Mångfald Innovation och Mångfald Slutrapport Charlotte Lorentz Hjorth Isabel Andersson INNOVATION Innovation SKÅNE Skåne KUNSKAPSBRON Kunskapsbron www.ik2.se Innovation och mångfald Innehåll 1. Förord...2 2. Sammanfattning...3

Läs mer

Diagnostiken tar ett steg närmare patienten

Diagnostiken tar ett steg närmare patienten Diagnostiken tar ett steg närmare patienten Diagnostics forum 8 Innovation Akademiska expanderar 4 BIO-X lanseras nationellt 14 Kvinnor, ta steget! 26 Hjälp i ansökningsdjungeln 37 summaries in English

Läs mer

Första steg mot en svensk life science-strategi - förslag från Forska!Sverige

Första steg mot en svensk life science-strategi - förslag från Forska!Sverige Första steg mot en svensk life science-strategi - förslag från Forska!Sverige Januari 2013 Uppdaterad Januari 2014 Innehåll INLEDNING 3 EN SVENSK LIFE SCIENCE-STRATEGI 6 PATIENTEN I CENTRUM 7 1. SKAPA

Läs mer

KTH Företagssamverkan

KTH Företagssamverkan KTH Företagssamverkan KTH:s utbildning och forskning ska göra nytta i samhället KTH Företagssamverkan skapades den 1 juli 2008 genom att delar av KTH:s universitetsförvaltning bröts loss och bildade grunden

Läs mer

En ny Ekonomisk geografi

En ny Ekonomisk geografi En ny Ekonomisk geografi Ett regionalt perspektiv på en global förändring i Östra mellansverige RAPPORT 5:2013 AttrAherAr företag och individer ökad marknadspotential ökad täthet ökad tillgänglighet växande

Läs mer

Innovationer och ny teknik

Innovationer och ny teknik VINNOVA Analys VA 2013:13 Innovationer och ny teknik Vilken roll spelar forskningen? Lennart Elg Titel: Innovationer och ny teknik - Vilken roll spelar forskningen? Författare : Lennart Elg Serie : VINNOVA

Läs mer

Internationalisering av små och medelstora tjänsteföretag inom life - sciencesektorn

Internationalisering av små och medelstora tjänsteföretag inom life - sciencesektorn Internationalisering av små och medelstora tjänsteföretag inom life - sciencesektorn Swecare Foundation 2013-05-31 0 Innehåll Inledning... 2 Bakgrund... 3 Uppdrag och Syfte... 4 Metod... 5 Definitioner

Läs mer

Regional tillväxt 2013. en rapport om regional tillväxt och utveckling. Rapport 2013:06

Regional tillväxt 2013. en rapport om regional tillväxt och utveckling. Rapport 2013:06 Rapport 2013:06 Regional tillväxt 2013 en rapport om regional tillväxt och utveckling En liten ekonomi som Sverige behöver nyttja de resurser som finns på bästa sätt för att bygga ett starkt och hållbart

Läs mer

Svensk miljöteknik. En kartläggning av aktörer, marknader och konkurrenter A2008:009

Svensk miljöteknik. En kartläggning av aktörer, marknader och konkurrenter A2008:009 A2008:009 Svensk miljöteknik En kartläggning av aktörer, marknader och konkurrenter Ulf Andreasson, Martin Flack, Thomas Forsberg, Stefan Jonsson, Måns Lindberg, Elin Vinger och Karin Widegren Svensk

Läs mer

TILLVÄXTMEDICIN FÖR KLINISKA STUDIER Slutrapport från Prövningar för svensk medicin

TILLVÄXTMEDICIN FÖR KLINISKA STUDIER Slutrapport från Prövningar för svensk medicin TILLVÄXTMEDICIN FÖR KLINISKA STUDIER Slutrapport från Prövningar för svensk medicin ORDLISTA AT Allmäntjänstgöring är en tidsbegränsad anställning under handledning för den som fullgjort läkarutbildning

Läs mer

20 lärande exempel. Metoder, verktyg och arbetssätt för jämställd regional tillväxt

20 lärande exempel. Metoder, verktyg och arbetssätt för jämställd regional tillväxt 20 lärande exempel Metoder, verktyg och arbetssätt för jämställd regional tillväxt Förord Tillväxtverket har sedan 2012 haft regeringens uppdrag att stödja det regionala arbetet för jämställd regional

Läs mer

Förnya en ny stadsdel

Förnya en ny stadsdel Förnya en ny stadsdel Förnya en ny stadsdel Vad kan vi lära av medborgarinitiativet i Hammarby Sjöstad? Örjan Svane och Maria Angeliki Evliati Vad kan vi lära av medborgarinitiativet i Hammarby Sjöstad?

Läs mer

Nederländernas strategier för ökad konkurrenskraft

Nederländernas strategier för ökad konkurrenskraft Nederländernas strategier för ökad konkurrenskraft Politiska prioriteringar, organisationsformer och åtgärder Per Tervahauta Regleringsbrevsppdrag nr 8, 2006 Dnr 1-010-2007/0028 1 2 Innehåll Sammanfattning...

Läs mer

RUS 2014 2020 Regional Ut vecklingsstr ategi för västerbottens l än

RUS 2014 2020 Regional Ut vecklingsstr ategi för västerbottens l än RUS 2014 2020 Regional Ut vecklingsstr ategi för västerbottens l än Förord En attraktiv region från kust till fjäll Den regionala utvecklingsstrategin (RUS) är framtagen för att öka samsynen mellan beslutsfattare

Läs mer

Konkurrensen från Kina

Konkurrensen från Kina A2005:019 Konkurrensen från Kina möjligheter och utmaningar för Sverige Sylvia Schwaag Serger, Erik Widman Konkurrensen från Kina möjligheter och utmaningar för Sverige Sylvia Schwaag Serger, ITPS Erik

Läs mer