kulturhistoriska byggnader Så vårdas stadens 1/2015 Storrenovering av Åkeshovsbadet. "Nya" Stadsmuseet vill nå fler. -årsjubileum för Kulturhuset.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "kulturhistoriska byggnader Så vårdas stadens 1/2015 Storrenovering av Åkeshovsbadet. "Nya" Stadsmuseet vill nå fler. -årsjubileum för Kulturhuset."

Transkript

1 1/2015 Ett nyhetsbrev från fastighetskontoret Så vårdas stadens kulturhistoriska byggnader Storrenovering av Åkeshovsbadet. "Nya" Stadsmuseet vill nå fler. -årsjubileum för Kulturhuset.

2 Avtryck 1/2015 Innehåll Åkeshovsbadet rustas upp och byggs ut... 2 Notiser...4 Hyresgästporträttet...5 Historiska avtryck...6 Notiser...6 Stadsmuseet öppnas upp för att locka fler besökare... 7 Vårdprogram skyddar värdefullaste kulturbyggnaderna...8 Tre snabba...8 Åkeshovsbadet 4 Felanmälan Anmäl direkt: fastighetskontoret.stockholm.se/felanmälan eller Ring vid akuta ärenden! Notiser Ökad satsning på underhåll Fastighetskontoret får under året 22,2 miljoner kronor extra till underhåll av våra byggnader. Underhållet är eftersatt i delar av beståndet och pengarna kommer väl till pass. Det innebär att vi under 2015 disponerar 167 miljoner kronor för planerat underhåll. Medlen används till exempel till omläggning av tak och målning av fasader eller renovering eller utbyte av andra uttjänta delar i byg gnaderna. Energieffektiviseringar fortsätter Satsningarna på energieffektivisering och driftoptimering i stadens fastigheter fortsätter. Under 2015 ska fastighets kontoret sänka sina kostnader för el, vatten och fjärrvärme med 10 miljo ner kronor, ungefär 9 procent. Det görs genom att justera styr- och reglersystem, byta ut uttjänta produkter och utbilda medarbetare. Flera vinster med digital förnyelse Projektet Fastighetskontorets digitala förnyelse fortlöper. Projektet ska med hjälp av olika IT-lösningar göra verksamhetsinformation mer tillgänglig och effektiv till nytta för kunderna. Det ska till exempel bli lättare att få relevant information om sitt hyresobjekt och fastighetskontoret ska bli snabbare att svara på olika förfrågningar och önskemål. Åkeshovsbad upp och bygg Åkeshovshallens simavdelning stängs till sommaren för att totalrenoveras och byggas till. Badet får en till 25-metersbassäng, en extra undervisningsbassäng, plaskdamm och helt nya omklädningsrum, träningslokaler och ny servering. Dessutom tillgänglighetsanpassas hela byggnaden. Det 55-åriga Åkeshovsbadet har snart gjort sitt. En rundvandring under simhallen avslöjar rostande armeringsjärn och vittrande betong från bassängerna. Den sista maj i vår stängs därför badet för att totalrenoveras. Det nya beräknas öppna igen i augusti Även bowlinghallen och serveringen stängs. Däremot kommer sporthallen och stora gymnastiksalen att ha öppet som vanligt under byggperioden. 1 2 Avtryck 1/2015

3 et rustas s ut Två nya undervisningsbassänger 2 Plaskpool för barn 3 Ny 25-metersbassäng 4 Renoverad befintlig 25-metersbassäng 5 Omklädningsrum 6 Reception/Café 7 Café 8 Gym, aerobic och spinning 9 Stora gymnastiksalen (befintlig) 10 Sporthallen (befintlig) 11 Bowlinghall Utomhusgård byggs in Den gamla 25-metersbassängen blir kvar på sin plats men förstärks och den djupa delen i bassängen behålls. Däremot rivs den gamla nybyggd del där ytterligare en undervisningsbassäng byggs. I den nya delen blir det också en till 25-metersbassäng och en plaskdamm för de minsta barnen. Utomhusgården som i dag ligger mellan simhallens omklädningsrum och sporthallen byggs in och förvandlas till gym, aerobic och spinning. Samtidigt vrids omklädningsrummen 90 grader för att göra det lättare att nå badets bakre avdelning närmare receptionen och får även servering in mot simhallen. Dessutom ska hela anläggningen inklusive sporthall, gymnastiksal och bowlinghall tillgänglighetsanpassas. Många utmaningar Jan Lind på fastighetskontoret är projektledare för bygget. Han tycker det är jätteroligt att ombyggnaden av Åkeshovsbadet äntligen blir av och att det blir en bra helhet. Men han medger att det också innebär en rad utmaningar. samma plan. I dag ligger omklädningsrummen en halvmeter över bassängerna, som de ofta gör i äldre idrottshallar. En annan utmaning är att få alla inblandade aktörer att känna sig välinformerade och trygga under arbetet. allt ifrån hyresgäster till besökare och kringboende. Dessutom innehåller byggnaden höga antikvariska värden som måste beaktas. Hög säkerhetsnivå Men den allra största utmaningen är att ha en hög säkerhetsnivå och undvika olyckor och tillbud under byggtiden. av skolorna och eleverna måste passera förbi byggarbetsplatsen på väg till och från gymnastiken. Det ställer extra stora krav på säkerhet. Det är en stor investering som berör många, allt ifrån hyresgäster till besökare och kringboende. Dessutom innehåller byggnaden höga antikvariska värden som måste beaktas. Jan Lind, fastighetskontoret Avtryck 3

4 Åkeshovsbadet fortsättning från sidan 3 Vi kommer att stänga av kring byggnaden och leda alla gående till andra sidan lokalgatan för att undvika olyckor, säger Jan Lind. och skolornas simundervisning till Nälstabadet, som får en tillfällig överbyggnad under fem år, medan allmänheten hänvisas till Vällingbybadet. När ombyggnaden är klar ska Vällingbybadet genomgå en upprustning. Flexibla omklädningsrum Maria Klavdianou Lundell jobbar på Stockholms stads idrottsförvaltning som är den största hyresgästen i Åkeshovsbadet. Hon anser att upprustningen innebär ett tionen gentemot dessa sker kontinuerligt under projektet för att alla ska kunna veta hur de påverkas. Hon tror att Åkeshovshallen kan bli bland de första i landet med att erbjuda så stadens medborgare, menar hon. i de större allmänna omklädningsrummen. Det kan vara personer med könsöverskridande identitet eller som av religiösa skäl inte vill visa sig avklädda inför andra, säger Maria Klavdianou Lundell. vill följa med in i fel omklädningsrum eller föräldrar som själv inte badar och inte av alla som känner behov av enskild omklädnad. Åkeshovs sim- och idrottshall Byggt 1959 Till- och ombyggnad 1 juni 2015 augusti 2017 Kostnad 398 miljoner kronor (inklusive övertäckning av Nälstabadet) Totalrenovering av bad, omklädningsrum, tränings lokaler och servering Ny 25-metersbassäng, totalt två Ny undervisningsbassäng, totalt två Plaskpool för barn Tillgänglighetsanpassning av hela anläggningen, inklusive idrottshallar och bowlinghall. Det renoverade Åkeshovsbadet beräknas öppna igen i augusti Notiser Prisad renovering i Bagarmossen Einar Mattsson Byggnads AB blev först att få det nyinstiftade hållbarhetspriset Två blir mer. Priset delas ut av Stockholms stads forum för hållbara fastigheter och Sweden Green Building Council. Det ska uppmuntra ett aktivt hållbarhetsarbete i befintliga fastigheter och i samverkan med hyresgästerna. Einar Mattsson prisas för sin rot-reno vering av 89 hyreslägenheter i två bostadshus från 1950-talet i kvarteret Landsfogden 6 i Bagarmossen. Ombyggnaden av lägenheterna har skett med stor omsorg om och respekt för de boende och byggnaden, lyder juryns motivering. Björn Schenholm, gruppchef för Einar Mattssons förvaltning, var tårögd och tagen när han tog emot priset. Det tar varken mer tid eller resurser att jobba som vi gör eftersom vi har en genomtänkt arbetsmetod och en engagerad arbetsstyrka som förstår att visa omsorg om hyresgästerna, säger han. Fortsatt satsning på solceller Stockholms stad fortsätter sin satsning på sol celler. Inom projektet Hållbara Järva har den hittills största solcellssatsningen i norra Europa genomförts. Stadens fastighetsägare har i området installerat totalt kvadrat meter solceller som beräknas ge 1,3 miljoner kwh per år. Fastighetskontoret har placerat ut nästan kvadratmeter solceller på taken till Husbybadet och Tensta simhall. Solcellerna är tänkt att klara procent av bostadsfastigheternas elanvändning och 6 procent av simhallarnas. Ett uppföljningssystem har utvecklats för alla installerade solceller i området för att man ska kunna utvärdera hur mycket el som produceras och hur kostnadseffektiv satsningen är. Dessutom har en solenergisymbol tagits fram för alla solenergihus. Stockholms stad har sedan tidigare solceller på bland annat Kulturhuset, Åkeshovshallen och Ågesta stall. Solel kan i framtiden ge upp till 20 procent av stadens elförbrukning. Slakthusområdet blir testplats för framtidens smarta miljöteknik. Smart miljöteknik testas i Slakthusområdet Stockholms stad har utsetts till att leda det EU-gemensamma projektet Grow Smarter. Det handlar om hur städer med hjälp av smarta miljötekniklösningar kan växa och skapa nya jobb samtidigt som de blir mer energieffektiva och lättframkomliga. Slakthusområdet, där staden äger och förvaltar flera fastigheter, ingår i projektet. Området ska utvecklas från ett verksamhetsområde till en levande stadsdel med bostäder, handel, kultur och företagande. Genom projektet får vi möjlighet att testa de senaste miljötekniklösningarna i två kulturhistoriskt värdefulla industrifastigheter för att bygga en mer hållbar stad, säger Pontus Werlinder, utvecklingschef på fastighetskontoret. En lösning som ska testas är gröna tak med sol celler där växterna förbättrar produktionen av el genom att kyla solcellsmodulerna. Den andra är ett stort geo energilager där byggnaderna samverkar med omkringliggande verksamheter om kyla och värme. Projektet startar i januari och pågår till Avtryck 1/2015

5 Hyresgästporträttet Ingenjörsvilla med hälsoprofil Huset har en fantastisk miljö, vi glömmer ibland bort hur lyckligt lottade vi är som får jobba här, säger Jörgen Andersson och Christina Lesley talshuset Ingenjörsvillan vid Lövsta/Kyrkhamn används i dag som konferensanläggning med inriktning på hälsa och utveckling. Huset som går under benämningen Hälsovillan hyrs även ut till privata fester och företagsevent. Ingenjörsvillan ligger naturskönt vid Mälarens strand i Kyrkhamn i västra Hässelby, 1,8 mil från stadens centrum. Sedan 2009, då huset genomgick en större renovering, driver familjerna Hälsovillan Konferens & Utveckling här. Tonvikten ligger, precis som namnet antyder, på konferenser med någon slags hälsoinriktning. cept, säger Jörgen Andersson, medarbetare, affärscoach och marknadsansvarig i företaget. Vi utformar programmen utifrån kundens önskemål men erbjuder alltid ett kortare hälsoinslag som ingår i priset. Besökarna får gärna fortsätta konfererandet på kvällen och ta med egen mat och dryck om de vill. Hälsoinslaget kan handla om att någon av delägarna, som alla har lång erfaren het av hälsoarbete, håller föredrag om stress eller tagarna med på vandringar i intillig gande naturreservat eller får pröva avslappningsmassage. avbrott i konfererandet, säger Christina Lesley, delägare och massageterapeut. Maten är en viktig del i erbjudandet. Hälsovillan satsar på närodlade råvaror av bra kvalitet som tillagas med omsorg, och Viktigt är också att det ska vara hemtrevligt och mysigt. mer ut med tallrikarna i köket när de ätit klart. Vi har en speciell atmosfär, säger Jörgen och Christina. besökarna främst från Hässelby och Järfälla men i dag hittar även företag från Bromma och Mälaröarna hit. allt från förskolor till byggbolag och ledningsgrupper. Lokalerna är optimala för upp till 24 deltagare men det fungerar att vara upp till 45 Ingenjörsvillan Vårt koncept är att inte ha något fast koncept. Vi utformar programmen utifrån kundens önskemål men erbjuder alltid ett kortare hälsoinslag som ingår i priset. personer om grupprummen också används. Hälsovillan hyrs även ut till privatpersoner för plats för 70 personer. Både Jörgen Andersson och Christina Lesley är nöjda med hur fastighetskontoret sköter förvaltningen och framhåller särskilt den gången då fastighetsskötarna lyckades rädda ett bröllop som höll på att inte bli av. När brudparet kom på morgonen för att ordna inför bröllopet fanns det ingen el i huset eftersom någon under natten stulit elledningar utanför huset för att komma åt koppartråd. Det blev några svettiga timmar Jörgen Andersson innan allt kunde lösas, men elen var tillbaka innan arrangemanget började. Det var imponerande, säger Christina Lesley. Ingenjörsvillan byggdes 1892 som bostad till dåvarande intendenten för Lövsta sopstation, Karl Tingsten och dennes hustru Elin Tingsten. Sonen Herbert Tingsten som sedermera blev professor och känd chefredaktör för Dagens Nyheter bodde här under sina första år. Flera kända kulturpersonligheter, som Ellinor Taube och Monica och Carl-Axel Dominique, har periodvis använt huset som ateljé och studio. Även en del filmer har spelats in i byggnaden. Från 1970-talet och fram till 2009 stod huset under långa perioder tomt. Avtryck 5

6 Historiska avtryck Kulturen i centrum 1965 utlyste Stockholms stad en arkitekttävling inför bygget av ett nytt kulturhus, en ny riksbank och en ny teater i centrala Stockholm. Initiativet var en del av den omfattande Norrmalmsregleringen, som innebar att merparten av gamla Klara revs för att ge plats åt ett City som var bättre anpassat till rekordårens snabba tillväxt. Med ett nytt kulturcentrum ville stadens styrande skapa en motvikt till de kommersiella krafterna i området. Eller som arbetsgruppen bakom projektet, med den legendariske musei mannen Pontus Hultén i spetsen, uttryckte det: en institution med plats för skilda typer av kulturverksamheter, med gatans stämning och verkstadens möjligheter. Kulturhuset uppfördes etappvis från och med 1968, och den 15 oktober 1974 kunde verksamheten invigas i sin helhet. Bakom det vinnande förslaget stod Peter Celsing, som 40-årsfest! Öppenhet och tillgänglighet var ledorden när Kulturhuset Stads teatern och jubileum med öppet hus den 29 november, bland annat i närvaro av stadsbyggnads- och borgarrådet Karin Wanngård. programpunkter, som guidade visningar, debatter och samtal, rundvandringar, workshops, föreställningar samt olika aktiviteter för barn och unga. En höjdpunkt för många var seminariet med arkitekten Per Ahrbom, en var en av sin tids främsta arkitekter. Han såg framför sig ett slags kulturens vardagsrum som skulle vara lättillgängligt och öppet för alla, och där de kulturella aktiviteterna skulle bli synliga ut mot torget tack vare den stora glasväggen. Dessbättre är också detta en ambition som de ansvariga har lyckats förvalta väl sedan starten har nämligen Kulturhuset varit ett av stockholmarnas mest älskade besöksmål med läsesalong, barn- och ungdomsverksamheter, bibliotek, butiker, gallerier, serveringar, biograf, konferenslokaler, kursverksamheter samt ett rikt utbud av utställningar, konserter, teaterföreställningar och mycket, mycket mer. Periodvis har byggnaden till och med stått värd för både Sveriges Riksdag och en europeisk säkerhetskonferens. av Peter Celsings närmaste medarbetare som tankar som låg till grund för projektet. Till sommaren kommer växtväggen vid Björns trädgård att blomstra. Vägg med växter ger många fördelar Fastighetskontoret har under hösten skapat en växtvägg vid Björns trädgård på Södermalm. I vår ska väggen bli större. Satsningen är ett pilotprojekt för att utveckla ekosystemtjänster på stadens fastigheter. Växtväggar är ett nytt sätt att tillföra grönska när staden förtätas. Den tar hand om skadliga luftföroreningar och bidrar till biologisk mångfald i staden. Växtligheten kan också minska buller och bidra till minskad avrinning av dagvatten. Dessutom ser det trevligt ut. Till våren ska väggen även bli hem för solitära bin. Växtväggen består till stor del av klassiska svenska skog- och hedväxter som smultron, lingon, stensöta, gräs och olika sorters sedum. Merparten är vintergrön och förhoppningen är att fasaden ska blomma vid flera olika tider på året. Växtväggens effekter ska utvärderas löpande. Det jäser i Enskede Gård Den så kallade Träd gårds stugan i Enskede Gård har fått nya hyres gäster. I början av december öppnade här Enskedeparkens bageri, som bakar surdegsbröd, bullar, längder och kakor i stenugn. Bageriet har även servering och lättare luncher. Huset, som ligger granne med Enskede ridhus, är från 1700-talet och blåklassat av Stadsmuseet. Fastighetskontoret har tilläggsisolerat byggnaden och bytt tak samt uppfört en kompletteringsbyggnad med toaletter och omklädningsrum medan hyresgästen inrett invändigt inklusive bageridelen. 6 Avtryck 1/2015

7 Renoveringen av Stadsmuseet ger större utställningslokaler och innebär att många föremål som aldrig tidigare har visats kan ställas ut. Stadsmuseet öppnas upp för att locka fler besökare Stadsmuseet rustas upp för att bli öppnare och mer tillgängligt för besökare, och utställningsdelen blir större. Museet vill vara en mötesplats där stadens minnen förvaltas, visas och ständigt diskuteras. Stockholms stadsmuseum är stadens äldsta egna hus och ett av Sveriges största kulturhistoriska museer med runt en kvarts miljon besökare varje år. Men man vill januari för att genomgå en stor upprustning. Men de största förändringarna handlar om att göra museet mer öppet och inbjudande. Därför ska alla fönster som i dag är igensatta öppnas och en ny entré byggs mot Peter Myndes Backe, där det blir ett större kombinerat bibliotek och faktarum. Den publika ytan med utställningar ska fördubblas. Det innebär bland annat en satsning på en ny större basutställning som visar hur staden och livet där har förändrats från 1500-talet och framåt. Tanken är också att lyfta fram byggnadens mångfacetterade historia från slutet av 1600-talet. minne har vi med både en antikvarie från Stadsmuseet och en extern, som ska se till att restaureringen utförs på bästa sätt, säger Charlotte Magnusson, projektledare på fastighetskontoret. Byggnaden ska bland annat få helt nya genomtänkta vvs- och ventilationslösningar som ska ge bättre inomhusmiljö för såväl utställningsföremål som personal och besökare. Dessutom ska fasad, fönster och tak fräschas upp och kulturhistoriska värden återskapas eller förhöjas. Stadsmuseet ska även få ny utställning, inredning och belysning inom ramen för projektet. central mötesplats öppen för alla. Vi kan nå Backlund, chef för Stadsmuseet. Ombyggnaden pågår till våren 2017 och museet beräknas öppna igen i augusti samma rummet har en till fällig adress på Stadsarkivet på Kungsklippan. Stadsvandringar, visningar av museilägenheter och besök i stadens för orter fortgår som vanligt. Museet samlar hela Stockholms historia Södra stadshuset där Stadsmuseet är inrymt är Stockholms stads äldsta egna hus. Byggnaden, som är ritad av arkitekten Nicodemus Tessin den äldre, uppfördes under 1600-talets senare del och fungerade först som generalfaktori övertog staden lokalerna som genom åren hyst så olika verksamheter som häkte, skola, kyrka, bostäder, tvättstuga, restaurang och butiker. Stadsmuseet flyttade in 1931 och disponerar hela byggnaden efter en större ombyggnad i början av 1960-talet. Byggnaden är sedan 1998 förklarad som byggnadsminne. Avtryck 7

8 Vårdprogram skyddar värdefullaste byggnaderna Stockholms stad är i färd med att ta fram vårdprogram för stadens kulturhistoriskt mest värdefulla byggnader. Vårdprogram är styrdokument som ska säkra att byggnaderna förvaltas och underhålls på bästa sätt för framtida generationer. Hittills har ett knappt tiotal byggnader fått ett vårdprogram men totalt handlar det om ett 40-tal av fastighetskontorets byggnader. Det är de hus som är klassade som blå på Stadsmuseets fulla byggnader. Även byggnader som ägs av stadens bolag kan upprätta vårdprogram. Vårdprogrammet tas fram av Stadsmuseet på uppdrag av fastighetskontoret. Lotta Backlund är stadsantikvarie och chef för Stadsmuseet. intentioner med huset redovisas och slås fast, säger hon. Det är viktigt både för hur man ska nå dit i förvaltningen, men också för att kunna tala om för hyresgästen vad som gäller. Och om en fastighet ska säljas så vet köparen vad hon/han har att förhålla sig till. Inför att ett vårdprogram tas fram görs en nog grann genomgång av byggnaden i både text och bild. Dessutom tecknas en historik som är Här är hela listan: Vårdprogrammet ska vara ett stöd i förvaltningen. Det är ofta i det löpande underhållet som misstag begås, som att man målar med fel färg eller byter till en takplåt i fel material, säger Lotta Backlund. kopplad till de värden som särskilt bör skyddas. insatser vid en framtida renovering. De kulturhistoriska värdena måste ofta jämkas med andra myndighetskrav som tillgänglighet och ventilation. Därför är det viktigt att vara tydlig med vilka kulturhistoriska värden som är absolut störst, säger Lotta Backlund Vårdprogrammen innehåller anvisningar om material, metoder och kulörer som ska användas i byggnaden. Det kan även vara sådant som städanvisningar för särskilt känsliga golv och väggar. Programmen är konkreta och ska ge tydlig vägledning till entreprenörer och konsulter som utför uppdrag i byggnaden. Vårdprogrammet ger inget formellt juridiskt skydd. Stadens avsikt är därför att ytterligare skydda dessa byggnader genom att införa bevarande bestämmelser i detalj planen En första sådan detaljplan tas nu fram för Börshuset. Färdiga vårdprogram: Börshuset, Liljevalchs konsthall och Blå porten, Kulturhuset och Stadsteatern, Kvarteret Klamparen, Stadsbiblioteket, Stadshuset, Stadshusträdgården och Stadsmuseet. Kommande vårdprogram: Enkehuset, Gasklocka 2, Glasbruket 3, Hus 7 och 8 i Slakthusområdet, Hötorgshallen, Kista gård, Krono häktet, Lyrans båtklubb, Medborgarhuset samt Paschens Malmgård. Foto: Magnus Selander Tre snabba med Karin Wanngård Karins Wanngård Finansborgarråd, Stockholms stad Hur vill den nya majoriteten förbättra förvaltningen av stadens fastigheter? Hur förvaltningen sköts är viktigt ur en rad olika aspekter. Huvuddelen av fastigheterna utgör lokaler för stadens olika verksamheter, det är därför viktigt att de är välskötta men minst lika viktigt att de kan hyras till en rimlig kostnad. Staden måste också ligga i framkant när det gäller till exempel miljökrav. Fastigheterna utgör en viktig del av stadens samlade förmögenhet och måste därför förvaltas på ett långsiktigt och ansvarsfullt sätt. En viktig uppgift för oss i den nya majoriteten blir att balansera alla dessa krav. Vilka budgetbeslut på fastighetskontorets område är du mest nöjd med? Satsningarna på idrottsområdet samt beslutet att se över hur vi på bästa sätt ska förvalta stadens fastigheter. Hur kommer stadens hyresgäster att märka att vi har en ny majoritet i Stadshuset? Fastighetskontoret ger redan idag en bra service till stadens hyresgäster. Samtidigt är ambitionen att ständigt förbättra våra verksamheter. Genom den översyn vi nu gör och ska implementera så är målet att vi kan få bättre tydlighet kring ansvarsfrågor och förhoppningsvis ge ännu bättre service till alla hyresgäster. Avtryck ett nyhetsbrev från fastighetskontoret i Stockholms stad Postadress: Box 8312, Stockholm Besöksadress: Hantverkargatan 2 Telefon: Webb: stockholm.se/fastighetskontoret Ansvarig utgivare: Juan Copoví-Mena Chefredaktör: Anna Wahlström Produktion: Blomquist Texter: Hans Hellberg, Michael Masoliver Tryck: Edita Bobergs 2015 Foto: Lennart Johansson om inte annat anges.

Larsberg lockar - Nya företag flyttar in

Larsberg lockar - Nya företag flyttar in En kundtidning från John Mattson, december 2012 Höga resultat i årets kundenkät 2 Träning, hälsa och mat 4 Ser fram emot sitt nya jobb 6 Låna böcker i tvättstugor 7 Tips och råd inför julhelgen 8 Larsberg

Läs mer

Årsredovisning 2008 08

Årsredovisning 2008 08 Årsredovisning 2008 08 Innehållsförteckning Året i sammandrag 1 VD har ordet 2 Higabgruppens uppdrag 4 Mål och uppföljning 6 Fastigheter med en stark identitet 8 Fastighetsmarknaden i Göteborg 10 Med fokus

Läs mer

I mina kvarter. 5-05 Fr. Förvaltaren EN VIT JUL VÄRSTA BYGGET BUSINESS IS LOCAL STAMMISAR FÅR NYA STAMMAR. med snö på taket och pulver i släckaren

I mina kvarter. 5-05 Fr. Förvaltaren EN VIT JUL VÄRSTA BYGGET BUSINESS IS LOCAL STAMMISAR FÅR NYA STAMMAR. med snö på taket och pulver i släckaren I mina kvarter 5-05 Fr. Förvaltaren EN VIT JUL med snö på taket och pulver i släckaren VÄRSTA BYGGET Nu bygger vi Ursvik BUSINESS IS LOCAL i nya affärssidorna STAMMISAR FÅR NYA STAMMAR Uppfräschat i Storskogen

Läs mer

Å r s r e d o v i s n i n g 2012

Å r s r e d o v i s n i n g 2012 Årsredovisning 2012 Innehåll Kundbetyg 2012 4 Sammanfattning och nyckeltal 6 VD har ordet 8 Ägarkrav, mål och strategier 10 Marknad och kunder 14 Stockholms bostadsmarknad 15 Affärsområde Järva 18 Affärsområde

Läs mer

älvstrand Bon appétit! i nya saluhallen # 3.2013 Första etappen i Frihamnen få nytt hopp med alhaji Nybyggarna i Kvillebäcken

älvstrand Bon appétit! i nya saluhallen # 3.2013 Första etappen i Frihamnen få nytt hopp med alhaji Nybyggarna i Kvillebäcken älvstrand # 3.2013 Bon appétit! i nya saluhallen få nytt hopp med alhaji Första etappen i Frihamnen Nybyggarna i Kvillebäcken Det ombyggda Lindholmsmotet öppnas för trafik redan innan årsskiftet! Arbetet

Läs mer

Gathenhielmska Huset Hälsovetarbacken Lagerhuset

Gathenhielmska Huset Hälsovetarbacken Lagerhuset Årsredovisning2013 Innehållsförteckning Vision, affärsidé, värderingar 2 Året i sammandrag 3 Kort om Higab 4 Higabs uppdrag 5 VD har ordet 6 Mål och uppföljning 8 Marknad 10 Lokalmässiga förutsättningar

Läs mer

Trapp. upp Gången. Bygga ny cykel av gamla delar. Abdinaser kan konsten att. Inspirerande Kulturtips

Trapp. upp Gången. Bygga ny cykel av gamla delar. Abdinaser kan konsten att. Inspirerande Kulturtips SOMMAR 2014 En tidning till alla i Eskilstuna från oss i KommunföretagEN Trapp upp Gången 11 Inspirerande Kulturtips Semester! Upptäck saker att göra hemma Abdinaser kan konsten att Nyhet! Sälj dina grönsaker

Läs mer

Hem, hus och stad Att vara en långsiktig fastighetsförvaltare är att verka i gränslandet mellan nutid och framtid.

Hem, hus och stad Att vara en långsiktig fastighetsförvaltare är att verka i gränslandet mellan nutid och framtid. Hem, hus och stad Att vara en långsiktig fastighetsförvaltare är att verka i gränslandet mellan nutid och framtid. i det dagliga erbjuder Familje de över 40 000 stockholmare som har sitt hem hos oss boende

Läs mer

GRANNAR. Boendestöd Andreas vill berätta om sina handikapp. Boskola 32 ton skräp hamnar i avloppet varje vecka DIN LOKALA BOTIDNING

GRANNAR. Boendestöd Andreas vill berätta om sina handikapp. Boskola 32 ton skräp hamnar i avloppet varje vecka DIN LOKALA BOTIDNING GRANNAR Till dig som bor hos Svenska Bostäder. Nummer fem december 2010. EDITION STOCKHOLM INNERSTAN DIN LOKALA BOTIDNING Med nyheter, information och reportage för dig som bor på Norrmalm och Södermalm

Läs mer

Hållbara lösningar. i ORD&BILD. när Stockholm växer

Hållbara lösningar. i ORD&BILD. när Stockholm växer i ORD&BILD 2013 Hållbara lösningar när Stockholm växer NORRA DJURGÅRDSSTADEN Miljöstadsdel i världsklass OAXEN KROG & SLIP Ekologi och gastronomi möts på Djurgården NYBYGGE I LILJEHOLMEN Smarta processer

Läs mer

GRANNAR. Boendestöd Andreas vill berätta om sina handikapp. Boskola 32 ton skräp hamnar i avloppet varje vecka DIN LOKALA BOTIDNING

GRANNAR. Boendestöd Andreas vill berätta om sina handikapp. Boskola 32 ton skräp hamnar i avloppet varje vecka DIN LOKALA BOTIDNING GRANNAR Till dig som bor hos Svenska Bostäder. Nummer fem december 2010. EDITION STOCKHOLM JÄRVAFÄLTET DIN LOKALA BOTIDNING Med nyheter, information och reportage för dig som bor i Rinkeby, Tensta, Kista

Läs mer

BLYGSAM LIVRÄDDARE FRÅN PEAB ASFALT

BLYGSAM LIVRÄDDARE FRÅN PEAB ASFALT TIDNING FÖR PEABS AKTIEÄGARE, ANSTÄLLDA OCH KUNDER NR 4 DECEMBER 2011 BLYGSAM LIVRÄDDARE FRÅN PEAB ASFALT Läs mer om Jonas Karlsson sidan 6 SAMHÄLLSINSATS FÖR OLJESANERING PÅ TJÖRN Under drygt en månad

Läs mer

Nya bostäder. på Folketshusparkeringen. Så här används dina hyrespengar. Vanja går i pension. Hur många lägenheter är lediga?

Nya bostäder. på Folketshusparkeringen. Så här används dina hyrespengar. Vanja går i pension. Hur många lägenheter är lediga? BoNytt INFORMATION TILL DIG SOM ÄR HYRESGÄST I LUDVIKAHEM NR 1 2015 www.ludvikahem.se Så här används dina hyrespengar sidan 4 Tävla om biljetter till CIRKUS BRAZIL JACK Personalnytt Vi välkomnar Tomas

Läs mer

På tapeten. Äntligen picknick! 2-11 Fr. Förvaltaren. Försmak av nyrenoverat i Ör. Följ med till sköna Rissne ängar Våra jourhjältar

På tapeten. Äntligen picknick! 2-11 Fr. Förvaltaren. Försmak av nyrenoverat i Ör. Följ med till sköna Rissne ängar Våra jourhjältar 2-11 Fr. Förvaltaren På tapeten Försmak av nyrenoverat i Ör Äntligen picknick! Följ med till sköna Rissne ängar Våra jourhjältar Alltid redo när du ringer NY PARKERINGSKÖ. BUMSBRA. FLER LÄGENHETER TILL

Läs mer

FORSEN ÅRSREDOVISNING 2013

FORSEN ÅRSREDOVISNING 2013 FORSEN ÅRSREDOVISNING 2013 Innehåll Vi tog flera kliv framåt 2 Varje medarbetare är en viktig resurs 3 Forsen är allt oftare med från början 4 Historiskt ansiktslyft för Naturhistoriska riksmuseet 6 Konsten

Läs mer

Bakgrund När jag för tio år sedan bodde i en krympande stad i forna

Bakgrund När jag för tio år sedan bodde i en krympande stad i forna Bakgrund När jag för tio år sedan bodde i en krympande stad i forna DDR där bostadshusen plockades ned runt omkring oss och 17-åringarna bildade familj, hade jag en kurskamrat som annars bodde i Berlin.

Läs mer

ÅRSREDOVISNING INNEHÅLL BESQAB I KORTHET VERKSAMHETSHISTORIA ÅRET 2012

ÅRSREDOVISNING INNEHÅLL BESQAB I KORTHET VERKSAMHETSHISTORIA ÅRET 2012 ÅRSREDOVISNING 2012 INNEHÅLL BESQAB I KORTHET 2 ÅRET I KORTHET 5 VD:S KOMMENTAR 6-7 AFFÄRSIDÉ OCH STRATEGI 8 FINANSIELLA MÅL 9 OMVÄRLDSANALYS 10 Kundtrender 10 Marknadstrender 11 Pristrender 12 Konkurrenter

Läs mer

Göteborgs häftigaste kontorslokaler tar form. Blickar österut 4. Arena med många ansikten 7. Stort värde på bevarande 11

Göteborgs häftigaste kontorslokaler tar form. Blickar österut 4. Arena med många ansikten 7. Stort värde på bevarande 11 Blickar österut 4 Arena med många ansikten 7 Stort värde på bevarande 11 Göteborgs häftigaste kontorslokaler tar form En informationstidning från Wikström VVS-Kontroll Samarbete för hållbar utveckling

Läs mer

48 NYA LÄGENHETER. Vi vann kristallen! KANONEN en miljöbyggd förskola. Kommunens FÖRSTA NATTIS. Tosterö: Fastighetsbranschens. pris för hög service

48 NYA LÄGENHETER. Vi vann kristallen! KANONEN en miljöbyggd förskola. Kommunens FÖRSTA NATTIS. Tosterö: Fastighetsbranschens. pris för hög service En tidning utgiven av Strängnäs Bostads AB, Strängnäs Fastighets AB 2014 Tosterö: 48 NYA LÄGENHETER Vi vann kristallen! KANONEN en miljöbyggd förskola Kommunens FÖRSTA NATTIS Fastighetsbranschens pris

Läs mer

PÅ VÄG MOT 140 000 NYA BOSTÄDER. en skrift om bostadsförsörjningen i Stockholms stad

PÅ VÄG MOT 140 000 NYA BOSTÄDER. en skrift om bostadsförsörjningen i Stockholms stad PÅ VÄG MOT 14 NYA BOSTÄDER en skrift om bostadsförsörjningen i Stockholms stad 1 Innehåll Förord 3 NULÄGE Bostadsförsörjningen en nationell, regional och kommunal angelägenhet 4 Fakta befolkning och bostäder

Läs mer

Energieffektivitet. i ord&bild. framtidens melodi. Hjulsta i förändring. Relationer i fokus. Totalförvaltning. Ny infrastruktur nya möjligheter

Energieffektivitet. i ord&bild. framtidens melodi. Hjulsta i förändring. Relationer i fokus. Totalförvaltning. Ny infrastruktur nya möjligheter i ord&bild 2012 Energieffektivitet framtidens melodi Hjulsta i förändring Ny infrastruktur nya möjligheter Relationer i fokus Stambyte med kvarboende Totalförvaltning Stort engagemang för PP Pension Innehåll

Läs mer

Stadsutveckling med samverkan. Processer och arbetsmetoder med kultur i Stockholm-Mälarregionen

Stadsutveckling med samverkan. Processer och arbetsmetoder med kultur i Stockholm-Mälarregionen Stadsutveckling med samverkan Processer och arbetsmetoder med kultur i Stockholm-Mälarregionen Om Volante Research Huvudförfattare har varit Joakim Sternö, etnograf och analytiker vid Volante. Projektledare

Läs mer

> Här bor var femte göteborgare > En fjärdedel av Göteborgs yta > Framtidens Göteborg växer i nordost

> Här bor var femte göteborgare > En fjärdedel av Göteborgs yta > Framtidens Göteborg växer i nordost OM sveriges största eu-projekt inom stadsutveckling > Här bor var femte göteborgare > En fjärdedel av Göteborgs yta > Framtidens Göteborg växer i nordost Utveckling Nordost satsar på nya jobb, fler mötesplatser

Läs mer

Följ med till Sundsby

Följ med till Sundsby vi på Tjörn Nr 4/2013 DISTRIBUERAS KOSTNADSFRITT TILL SAMTLIGA HUSHÅLL PÅ TJÖRN Följ med till Sundsby sid 5 7 Lönelyft för lärare elever är vinnare! sid 14 15 Mål och budget 2014 sid 4 NYHET! En väg in

Läs mer

50 ÅR! KLART FÖR AVSPARK! URSÄKTA STÖKET VI BYGGER NYTT I SOMMAR STARTAR PROJEKTEN I NYA KIRUNA VÅRT NYA FIBERNÄT

50 ÅR! KLART FÖR AVSPARK! URSÄKTA STÖKET VI BYGGER NYTT I SOMMAR STARTAR PROJEKTEN I NYA KIRUNA VÅRT NYA FIBERNÄT AURORA KIRUNA MARKANVISNING INFORMATION FRÅN KIRUNA KOMMUN TILL ALLA KOMMUNINVÅNARE NR 2 2015 KIRUNAS NÄRINGSLIV UTVECKLAS OCH ÖKAR MEST I NORRBOTTEN Nytt LSS-boende invigt Rekordår för TVAB Nu börjar

Läs mer

TRANÅS INFORMATION FRÅN TRANÅS KOMMUN - MAJ 2015 TRANÅS KOMMUN

TRANÅS INFORMATION FRÅN TRANÅS KOMMUN - MAJ 2015 TRANÅS KOMMUN TRANÅS INFORMATION FRÅN TRANÅS KOMMUN - MAJ 2015 TRANÅS KOMMUN Dokumentsök på www.tranas.se Söker du ett KF-protokoll eller vill du ha tag på en ansökningsblankett för resebidrag? Gå i så fall in på www.tranas.se

Läs mer

NYKÖPINGS TIDNING. INFORMATION FRÅN NYKÖPINGS KOMMUN. Nyköping växer

NYKÖPINGS TIDNING. INFORMATION FRÅN NYKÖPINGS KOMMUN. Nyköping växer NYKÖPINGS TIDNING. INFORMATION FRÅN NYKÖPINGS KOMMUN. S T MB R NR 2012 NYANSTÄLLER SWENOX STORSATSAR 52 098 INVÅNARE REKORDSTOR TILLVÄXT FAMILJEFÖRETAG FÖRETAGARE TRIVS I ENSTABERGA SNABB JÄRNVÄG KLART

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014 OCH VERKSAMHETSINRIKTNING 2014-2016 VARDAGSNÄRA MÅNGSIDIGA MODIGA

ÅRSREDOVISNING 2014 OCH VERKSAMHETSINRIKTNING 2014-2016 VARDAGSNÄRA MÅNGSIDIGA MODIGA ÅRSREDOVISNING 2014 OCH VERKSAMHETSINRIKTNING 2014-2016 VARDAGSNÄRA MÅNGSIDIGA MODIGA REFLEKTIONER MITT MALMÖ Jag har rest mycket i mitt liv och det gör jag fortfarande. Jag trivs i mitt resande. Alltid

Läs mer

K-MÄRKT. Hållbar ishall i Gimo. Fler aktörer fokuserar på geoenergi. Profilen: Mikael Gustafsson ser ljust på framtiden. Att verka utan att synas

K-MÄRKT. Hållbar ishall i Gimo. Fler aktörer fokuserar på geoenergi. Profilen: Mikael Gustafsson ser ljust på framtiden. Att verka utan att synas EN TIDNING OM FÖRNYELSEBAR ENERGI NR 1 2015 Profilen: Mikael Gustafsson ser ljust på framtiden Fler aktörer fokuserar på geoenergi Hållbar ishall i Gimo TEMA: K-MÄRKT Att verka utan att synas GEOENERGI

Läs mer

I Mellankrigssverige såg det betydlig annorlunda ut jämfört med i dag. Livet i storstaden var fattigt, och man bodde trångt i undermåliga bostäder

I Mellankrigssverige såg det betydlig annorlunda ut jämfört med i dag. Livet i storstaden var fattigt, och man bodde trångt i undermåliga bostäder RU N DT U R f ö l j m ed på en resa i vå r vä rld fa m i l j eb o s tä d er 2010 2011 H i s to r i e n b ö r ja d e 1936 I Mellankrigssverige såg det betydlig annorlunda ut jämfört med i dag. Livet i storstaden

Läs mer