kulturhistoriska byggnader Så vårdas stadens 1/2015 Storrenovering av Åkeshovsbadet. "Nya" Stadsmuseet vill nå fler. -årsjubileum för Kulturhuset.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "kulturhistoriska byggnader Så vårdas stadens 1/2015 Storrenovering av Åkeshovsbadet. "Nya" Stadsmuseet vill nå fler. -årsjubileum för Kulturhuset."

Transkript

1 1/2015 Ett nyhetsbrev från fastighetskontoret Så vårdas stadens kulturhistoriska byggnader Storrenovering av Åkeshovsbadet. "Nya" Stadsmuseet vill nå fler. -årsjubileum för Kulturhuset.

2 Avtryck 1/2015 Innehåll Åkeshovsbadet rustas upp och byggs ut... 2 Notiser...4 Hyresgästporträttet...5 Historiska avtryck...6 Notiser...6 Stadsmuseet öppnas upp för att locka fler besökare... 7 Vårdprogram skyddar värdefullaste kulturbyggnaderna...8 Tre snabba...8 Åkeshovsbadet 4 Felanmälan Anmäl direkt: fastighetskontoret.stockholm.se/felanmälan eller Ring vid akuta ärenden! Notiser Ökad satsning på underhåll Fastighetskontoret får under året 22,2 miljoner kronor extra till underhåll av våra byggnader. Underhållet är eftersatt i delar av beståndet och pengarna kommer väl till pass. Det innebär att vi under 2015 disponerar 167 miljoner kronor för planerat underhåll. Medlen används till exempel till omläggning av tak och målning av fasader eller renovering eller utbyte av andra uttjänta delar i byg gnaderna. Energieffektiviseringar fortsätter Satsningarna på energieffektivisering och driftoptimering i stadens fastigheter fortsätter. Under 2015 ska fastighets kontoret sänka sina kostnader för el, vatten och fjärrvärme med 10 miljo ner kronor, ungefär 9 procent. Det görs genom att justera styr- och reglersystem, byta ut uttjänta produkter och utbilda medarbetare. Flera vinster med digital förnyelse Projektet Fastighetskontorets digitala förnyelse fortlöper. Projektet ska med hjälp av olika IT-lösningar göra verksamhetsinformation mer tillgänglig och effektiv till nytta för kunderna. Det ska till exempel bli lättare att få relevant information om sitt hyresobjekt och fastighetskontoret ska bli snabbare att svara på olika förfrågningar och önskemål. Åkeshovsbad upp och bygg Åkeshovshallens simavdelning stängs till sommaren för att totalrenoveras och byggas till. Badet får en till 25-metersbassäng, en extra undervisningsbassäng, plaskdamm och helt nya omklädningsrum, träningslokaler och ny servering. Dessutom tillgänglighetsanpassas hela byggnaden. Det 55-åriga Åkeshovsbadet har snart gjort sitt. En rundvandring under simhallen avslöjar rostande armeringsjärn och vittrande betong från bassängerna. Den sista maj i vår stängs därför badet för att totalrenoveras. Det nya beräknas öppna igen i augusti Även bowlinghallen och serveringen stängs. Däremot kommer sporthallen och stora gymnastiksalen att ha öppet som vanligt under byggperioden. 1 2 Avtryck 1/2015

3 et rustas s ut Två nya undervisningsbassänger 2 Plaskpool för barn 3 Ny 25-metersbassäng 4 Renoverad befintlig 25-metersbassäng 5 Omklädningsrum 6 Reception/Café 7 Café 8 Gym, aerobic och spinning 9 Stora gymnastiksalen (befintlig) 10 Sporthallen (befintlig) 11 Bowlinghall Utomhusgård byggs in Den gamla 25-metersbassängen blir kvar på sin plats men förstärks och den djupa delen i bassängen behålls. Däremot rivs den gamla nybyggd del där ytterligare en undervisningsbassäng byggs. I den nya delen blir det också en till 25-metersbassäng och en plaskdamm för de minsta barnen. Utomhusgården som i dag ligger mellan simhallens omklädningsrum och sporthallen byggs in och förvandlas till gym, aerobic och spinning. Samtidigt vrids omklädningsrummen 90 grader för att göra det lättare att nå badets bakre avdelning närmare receptionen och får även servering in mot simhallen. Dessutom ska hela anläggningen inklusive sporthall, gymnastiksal och bowlinghall tillgänglighetsanpassas. Många utmaningar Jan Lind på fastighetskontoret är projektledare för bygget. Han tycker det är jätteroligt att ombyggnaden av Åkeshovsbadet äntligen blir av och att det blir en bra helhet. Men han medger att det också innebär en rad utmaningar. samma plan. I dag ligger omklädningsrummen en halvmeter över bassängerna, som de ofta gör i äldre idrottshallar. En annan utmaning är att få alla inblandade aktörer att känna sig välinformerade och trygga under arbetet. allt ifrån hyresgäster till besökare och kringboende. Dessutom innehåller byggnaden höga antikvariska värden som måste beaktas. Hög säkerhetsnivå Men den allra största utmaningen är att ha en hög säkerhetsnivå och undvika olyckor och tillbud under byggtiden. av skolorna och eleverna måste passera förbi byggarbetsplatsen på väg till och från gymnastiken. Det ställer extra stora krav på säkerhet. Det är en stor investering som berör många, allt ifrån hyresgäster till besökare och kringboende. Dessutom innehåller byggnaden höga antikvariska värden som måste beaktas. Jan Lind, fastighetskontoret Avtryck 3

4 Åkeshovsbadet fortsättning från sidan 3 Vi kommer att stänga av kring byggnaden och leda alla gående till andra sidan lokalgatan för att undvika olyckor, säger Jan Lind. och skolornas simundervisning till Nälstabadet, som får en tillfällig överbyggnad under fem år, medan allmänheten hänvisas till Vällingbybadet. När ombyggnaden är klar ska Vällingbybadet genomgå en upprustning. Flexibla omklädningsrum Maria Klavdianou Lundell jobbar på Stockholms stads idrottsförvaltning som är den största hyresgästen i Åkeshovsbadet. Hon anser att upprustningen innebär ett tionen gentemot dessa sker kontinuerligt under projektet för att alla ska kunna veta hur de påverkas. Hon tror att Åkeshovshallen kan bli bland de första i landet med att erbjuda så stadens medborgare, menar hon. i de större allmänna omklädningsrummen. Det kan vara personer med könsöverskridande identitet eller som av religiösa skäl inte vill visa sig avklädda inför andra, säger Maria Klavdianou Lundell. vill följa med in i fel omklädningsrum eller föräldrar som själv inte badar och inte av alla som känner behov av enskild omklädnad. Åkeshovs sim- och idrottshall Byggt 1959 Till- och ombyggnad 1 juni 2015 augusti 2017 Kostnad 398 miljoner kronor (inklusive övertäckning av Nälstabadet) Totalrenovering av bad, omklädningsrum, tränings lokaler och servering Ny 25-metersbassäng, totalt två Ny undervisningsbassäng, totalt två Plaskpool för barn Tillgänglighetsanpassning av hela anläggningen, inklusive idrottshallar och bowlinghall. Det renoverade Åkeshovsbadet beräknas öppna igen i augusti Notiser Prisad renovering i Bagarmossen Einar Mattsson Byggnads AB blev först att få det nyinstiftade hållbarhetspriset Två blir mer. Priset delas ut av Stockholms stads forum för hållbara fastigheter och Sweden Green Building Council. Det ska uppmuntra ett aktivt hållbarhetsarbete i befintliga fastigheter och i samverkan med hyresgästerna. Einar Mattsson prisas för sin rot-reno vering av 89 hyreslägenheter i två bostadshus från 1950-talet i kvarteret Landsfogden 6 i Bagarmossen. Ombyggnaden av lägenheterna har skett med stor omsorg om och respekt för de boende och byggnaden, lyder juryns motivering. Björn Schenholm, gruppchef för Einar Mattssons förvaltning, var tårögd och tagen när han tog emot priset. Det tar varken mer tid eller resurser att jobba som vi gör eftersom vi har en genomtänkt arbetsmetod och en engagerad arbetsstyrka som förstår att visa omsorg om hyresgästerna, säger han. Fortsatt satsning på solceller Stockholms stad fortsätter sin satsning på sol celler. Inom projektet Hållbara Järva har den hittills största solcellssatsningen i norra Europa genomförts. Stadens fastighetsägare har i området installerat totalt kvadrat meter solceller som beräknas ge 1,3 miljoner kwh per år. Fastighetskontoret har placerat ut nästan kvadratmeter solceller på taken till Husbybadet och Tensta simhall. Solcellerna är tänkt att klara procent av bostadsfastigheternas elanvändning och 6 procent av simhallarnas. Ett uppföljningssystem har utvecklats för alla installerade solceller i området för att man ska kunna utvärdera hur mycket el som produceras och hur kostnadseffektiv satsningen är. Dessutom har en solenergisymbol tagits fram för alla solenergihus. Stockholms stad har sedan tidigare solceller på bland annat Kulturhuset, Åkeshovshallen och Ågesta stall. Solel kan i framtiden ge upp till 20 procent av stadens elförbrukning. Slakthusområdet blir testplats för framtidens smarta miljöteknik. Smart miljöteknik testas i Slakthusområdet Stockholms stad har utsetts till att leda det EU-gemensamma projektet Grow Smarter. Det handlar om hur städer med hjälp av smarta miljötekniklösningar kan växa och skapa nya jobb samtidigt som de blir mer energieffektiva och lättframkomliga. Slakthusområdet, där staden äger och förvaltar flera fastigheter, ingår i projektet. Området ska utvecklas från ett verksamhetsområde till en levande stadsdel med bostäder, handel, kultur och företagande. Genom projektet får vi möjlighet att testa de senaste miljötekniklösningarna i två kulturhistoriskt värdefulla industrifastigheter för att bygga en mer hållbar stad, säger Pontus Werlinder, utvecklingschef på fastighetskontoret. En lösning som ska testas är gröna tak med sol celler där växterna förbättrar produktionen av el genom att kyla solcellsmodulerna. Den andra är ett stort geo energilager där byggnaderna samverkar med omkringliggande verksamheter om kyla och värme. Projektet startar i januari och pågår till Avtryck 1/2015

5 Hyresgästporträttet Ingenjörsvilla med hälsoprofil Huset har en fantastisk miljö, vi glömmer ibland bort hur lyckligt lottade vi är som får jobba här, säger Jörgen Andersson och Christina Lesley talshuset Ingenjörsvillan vid Lövsta/Kyrkhamn används i dag som konferensanläggning med inriktning på hälsa och utveckling. Huset som går under benämningen Hälsovillan hyrs även ut till privata fester och företagsevent. Ingenjörsvillan ligger naturskönt vid Mälarens strand i Kyrkhamn i västra Hässelby, 1,8 mil från stadens centrum. Sedan 2009, då huset genomgick en större renovering, driver familjerna Hälsovillan Konferens & Utveckling här. Tonvikten ligger, precis som namnet antyder, på konferenser med någon slags hälsoinriktning. cept, säger Jörgen Andersson, medarbetare, affärscoach och marknadsansvarig i företaget. Vi utformar programmen utifrån kundens önskemål men erbjuder alltid ett kortare hälsoinslag som ingår i priset. Besökarna får gärna fortsätta konfererandet på kvällen och ta med egen mat och dryck om de vill. Hälsoinslaget kan handla om att någon av delägarna, som alla har lång erfaren het av hälsoarbete, håller föredrag om stress eller tagarna med på vandringar i intillig gande naturreservat eller får pröva avslappningsmassage. avbrott i konfererandet, säger Christina Lesley, delägare och massageterapeut. Maten är en viktig del i erbjudandet. Hälsovillan satsar på närodlade råvaror av bra kvalitet som tillagas med omsorg, och Viktigt är också att det ska vara hemtrevligt och mysigt. mer ut med tallrikarna i köket när de ätit klart. Vi har en speciell atmosfär, säger Jörgen och Christina. besökarna främst från Hässelby och Järfälla men i dag hittar även företag från Bromma och Mälaröarna hit. allt från förskolor till byggbolag och ledningsgrupper. Lokalerna är optimala för upp till 24 deltagare men det fungerar att vara upp till 45 Ingenjörsvillan Vårt koncept är att inte ha något fast koncept. Vi utformar programmen utifrån kundens önskemål men erbjuder alltid ett kortare hälsoinslag som ingår i priset. personer om grupprummen också används. Hälsovillan hyrs även ut till privatpersoner för plats för 70 personer. Både Jörgen Andersson och Christina Lesley är nöjda med hur fastighetskontoret sköter förvaltningen och framhåller särskilt den gången då fastighetsskötarna lyckades rädda ett bröllop som höll på att inte bli av. När brudparet kom på morgonen för att ordna inför bröllopet fanns det ingen el i huset eftersom någon under natten stulit elledningar utanför huset för att komma åt koppartråd. Det blev några svettiga timmar Jörgen Andersson innan allt kunde lösas, men elen var tillbaka innan arrangemanget började. Det var imponerande, säger Christina Lesley. Ingenjörsvillan byggdes 1892 som bostad till dåvarande intendenten för Lövsta sopstation, Karl Tingsten och dennes hustru Elin Tingsten. Sonen Herbert Tingsten som sedermera blev professor och känd chefredaktör för Dagens Nyheter bodde här under sina första år. Flera kända kulturpersonligheter, som Ellinor Taube och Monica och Carl-Axel Dominique, har periodvis använt huset som ateljé och studio. Även en del filmer har spelats in i byggnaden. Från 1970-talet och fram till 2009 stod huset under långa perioder tomt. Avtryck 5

6 Historiska avtryck Kulturen i centrum 1965 utlyste Stockholms stad en arkitekttävling inför bygget av ett nytt kulturhus, en ny riksbank och en ny teater i centrala Stockholm. Initiativet var en del av den omfattande Norrmalmsregleringen, som innebar att merparten av gamla Klara revs för att ge plats åt ett City som var bättre anpassat till rekordårens snabba tillväxt. Med ett nytt kulturcentrum ville stadens styrande skapa en motvikt till de kommersiella krafterna i området. Eller som arbetsgruppen bakom projektet, med den legendariske musei mannen Pontus Hultén i spetsen, uttryckte det: en institution med plats för skilda typer av kulturverksamheter, med gatans stämning och verkstadens möjligheter. Kulturhuset uppfördes etappvis från och med 1968, och den 15 oktober 1974 kunde verksamheten invigas i sin helhet. Bakom det vinnande förslaget stod Peter Celsing, som 40-årsfest! Öppenhet och tillgänglighet var ledorden när Kulturhuset Stads teatern och jubileum med öppet hus den 29 november, bland annat i närvaro av stadsbyggnads- och borgarrådet Karin Wanngård. programpunkter, som guidade visningar, debatter och samtal, rundvandringar, workshops, föreställningar samt olika aktiviteter för barn och unga. En höjdpunkt för många var seminariet med arkitekten Per Ahrbom, en var en av sin tids främsta arkitekter. Han såg framför sig ett slags kulturens vardagsrum som skulle vara lättillgängligt och öppet för alla, och där de kulturella aktiviteterna skulle bli synliga ut mot torget tack vare den stora glasväggen. Dessbättre är också detta en ambition som de ansvariga har lyckats förvalta väl sedan starten har nämligen Kulturhuset varit ett av stockholmarnas mest älskade besöksmål med läsesalong, barn- och ungdomsverksamheter, bibliotek, butiker, gallerier, serveringar, biograf, konferenslokaler, kursverksamheter samt ett rikt utbud av utställningar, konserter, teaterföreställningar och mycket, mycket mer. Periodvis har byggnaden till och med stått värd för både Sveriges Riksdag och en europeisk säkerhetskonferens. av Peter Celsings närmaste medarbetare som tankar som låg till grund för projektet. Till sommaren kommer växtväggen vid Björns trädgård att blomstra. Vägg med växter ger många fördelar Fastighetskontoret har under hösten skapat en växtvägg vid Björns trädgård på Södermalm. I vår ska väggen bli större. Satsningen är ett pilotprojekt för att utveckla ekosystemtjänster på stadens fastigheter. Växtväggar är ett nytt sätt att tillföra grönska när staden förtätas. Den tar hand om skadliga luftföroreningar och bidrar till biologisk mångfald i staden. Växtligheten kan också minska buller och bidra till minskad avrinning av dagvatten. Dessutom ser det trevligt ut. Till våren ska väggen även bli hem för solitära bin. Växtväggen består till stor del av klassiska svenska skog- och hedväxter som smultron, lingon, stensöta, gräs och olika sorters sedum. Merparten är vintergrön och förhoppningen är att fasaden ska blomma vid flera olika tider på året. Växtväggens effekter ska utvärderas löpande. Det jäser i Enskede Gård Den så kallade Träd gårds stugan i Enskede Gård har fått nya hyres gäster. I början av december öppnade här Enskedeparkens bageri, som bakar surdegsbröd, bullar, längder och kakor i stenugn. Bageriet har även servering och lättare luncher. Huset, som ligger granne med Enskede ridhus, är från 1700-talet och blåklassat av Stadsmuseet. Fastighetskontoret har tilläggsisolerat byggnaden och bytt tak samt uppfört en kompletteringsbyggnad med toaletter och omklädningsrum medan hyresgästen inrett invändigt inklusive bageridelen. 6 Avtryck 1/2015

7 Renoveringen av Stadsmuseet ger större utställningslokaler och innebär att många föremål som aldrig tidigare har visats kan ställas ut. Stadsmuseet öppnas upp för att locka fler besökare Stadsmuseet rustas upp för att bli öppnare och mer tillgängligt för besökare, och utställningsdelen blir större. Museet vill vara en mötesplats där stadens minnen förvaltas, visas och ständigt diskuteras. Stockholms stadsmuseum är stadens äldsta egna hus och ett av Sveriges största kulturhistoriska museer med runt en kvarts miljon besökare varje år. Men man vill januari för att genomgå en stor upprustning. Men de största förändringarna handlar om att göra museet mer öppet och inbjudande. Därför ska alla fönster som i dag är igensatta öppnas och en ny entré byggs mot Peter Myndes Backe, där det blir ett större kombinerat bibliotek och faktarum. Den publika ytan med utställningar ska fördubblas. Det innebär bland annat en satsning på en ny större basutställning som visar hur staden och livet där har förändrats från 1500-talet och framåt. Tanken är också att lyfta fram byggnadens mångfacetterade historia från slutet av 1600-talet. minne har vi med både en antikvarie från Stadsmuseet och en extern, som ska se till att restaureringen utförs på bästa sätt, säger Charlotte Magnusson, projektledare på fastighetskontoret. Byggnaden ska bland annat få helt nya genomtänkta vvs- och ventilationslösningar som ska ge bättre inomhusmiljö för såväl utställningsföremål som personal och besökare. Dessutom ska fasad, fönster och tak fräschas upp och kulturhistoriska värden återskapas eller förhöjas. Stadsmuseet ska även få ny utställning, inredning och belysning inom ramen för projektet. central mötesplats öppen för alla. Vi kan nå Backlund, chef för Stadsmuseet. Ombyggnaden pågår till våren 2017 och museet beräknas öppna igen i augusti samma rummet har en till fällig adress på Stadsarkivet på Kungsklippan. Stadsvandringar, visningar av museilägenheter och besök i stadens för orter fortgår som vanligt. Museet samlar hela Stockholms historia Södra stadshuset där Stadsmuseet är inrymt är Stockholms stads äldsta egna hus. Byggnaden, som är ritad av arkitekten Nicodemus Tessin den äldre, uppfördes under 1600-talets senare del och fungerade först som generalfaktori övertog staden lokalerna som genom åren hyst så olika verksamheter som häkte, skola, kyrka, bostäder, tvättstuga, restaurang och butiker. Stadsmuseet flyttade in 1931 och disponerar hela byggnaden efter en större ombyggnad i början av 1960-talet. Byggnaden är sedan 1998 förklarad som byggnadsminne. Avtryck 7

8 Vårdprogram skyddar värdefullaste byggnaderna Stockholms stad är i färd med att ta fram vårdprogram för stadens kulturhistoriskt mest värdefulla byggnader. Vårdprogram är styrdokument som ska säkra att byggnaderna förvaltas och underhålls på bästa sätt för framtida generationer. Hittills har ett knappt tiotal byggnader fått ett vårdprogram men totalt handlar det om ett 40-tal av fastighetskontorets byggnader. Det är de hus som är klassade som blå på Stadsmuseets fulla byggnader. Även byggnader som ägs av stadens bolag kan upprätta vårdprogram. Vårdprogrammet tas fram av Stadsmuseet på uppdrag av fastighetskontoret. Lotta Backlund är stadsantikvarie och chef för Stadsmuseet. intentioner med huset redovisas och slås fast, säger hon. Det är viktigt både för hur man ska nå dit i förvaltningen, men också för att kunna tala om för hyresgästen vad som gäller. Och om en fastighet ska säljas så vet köparen vad hon/han har att förhålla sig till. Inför att ett vårdprogram tas fram görs en nog grann genomgång av byggnaden i både text och bild. Dessutom tecknas en historik som är Här är hela listan: Vårdprogrammet ska vara ett stöd i förvaltningen. Det är ofta i det löpande underhållet som misstag begås, som att man målar med fel färg eller byter till en takplåt i fel material, säger Lotta Backlund. kopplad till de värden som särskilt bör skyddas. insatser vid en framtida renovering. De kulturhistoriska värdena måste ofta jämkas med andra myndighetskrav som tillgänglighet och ventilation. Därför är det viktigt att vara tydlig med vilka kulturhistoriska värden som är absolut störst, säger Lotta Backlund Vårdprogrammen innehåller anvisningar om material, metoder och kulörer som ska användas i byggnaden. Det kan även vara sådant som städanvisningar för särskilt känsliga golv och väggar. Programmen är konkreta och ska ge tydlig vägledning till entreprenörer och konsulter som utför uppdrag i byggnaden. Vårdprogrammet ger inget formellt juridiskt skydd. Stadens avsikt är därför att ytterligare skydda dessa byggnader genom att införa bevarande bestämmelser i detalj planen En första sådan detaljplan tas nu fram för Börshuset. Färdiga vårdprogram: Börshuset, Liljevalchs konsthall och Blå porten, Kulturhuset och Stadsteatern, Kvarteret Klamparen, Stadsbiblioteket, Stadshuset, Stadshusträdgården och Stadsmuseet. Kommande vårdprogram: Enkehuset, Gasklocka 2, Glasbruket 3, Hus 7 och 8 i Slakthusområdet, Hötorgshallen, Kista gård, Krono häktet, Lyrans båtklubb, Medborgarhuset samt Paschens Malmgård. Foto: Magnus Selander Tre snabba med Karin Wanngård Karins Wanngård Finansborgarråd, Stockholms stad Hur vill den nya majoriteten förbättra förvaltningen av stadens fastigheter? Hur förvaltningen sköts är viktigt ur en rad olika aspekter. Huvuddelen av fastigheterna utgör lokaler för stadens olika verksamheter, det är därför viktigt att de är välskötta men minst lika viktigt att de kan hyras till en rimlig kostnad. Staden måste också ligga i framkant när det gäller till exempel miljökrav. Fastigheterna utgör en viktig del av stadens samlade förmögenhet och måste därför förvaltas på ett långsiktigt och ansvarsfullt sätt. En viktig uppgift för oss i den nya majoriteten blir att balansera alla dessa krav. Vilka budgetbeslut på fastighetskontorets område är du mest nöjd med? Satsningarna på idrottsområdet samt beslutet att se över hur vi på bästa sätt ska förvalta stadens fastigheter. Hur kommer stadens hyresgäster att märka att vi har en ny majoritet i Stadshuset? Fastighetskontoret ger redan idag en bra service till stadens hyresgäster. Samtidigt är ambitionen att ständigt förbättra våra verksamheter. Genom den översyn vi nu gör och ska implementera så är målet att vi kan få bättre tydlighet kring ansvarsfrågor och förhoppningsvis ge ännu bättre service till alla hyresgäster. Avtryck ett nyhetsbrev från fastighetskontoret i Stockholms stad Postadress: Box 8312, Stockholm Besöksadress: Hantverkargatan 2 Telefon: Webb: stockholm.se/fastighetskontoret Ansvarig utgivare: Juan Copoví-Mena Chefredaktör: Anna Wahlström Produktion: Blomquist Texter: Hans Hellberg, Michael Masoliver Tryck: Edita Bobergs 2015 Foto: Lennart Johansson om inte annat anges.

Nu bygger vi om i Husby

Nu bygger vi om i Husby Nu bygger vi om i Husby Nu startar vi ombyggnaden av våra hus och lägenheter på Järva. Vi bygger om för dig som bor i Svenska Bostäder Så här planerar vi att bygga om i Husby Hus för hus Det tar upp till

Läs mer

KONTOR FÖR MINDRE FÖRETAG MED STOR POTENTIAL TORSHAMNSGATAN 35 & 39

KONTOR FÖR MINDRE FÖRETAG MED STOR POTENTIAL TORSHAMNSGATAN 35 & 39 KONTOR FÖR MINDRE FÖRETAG MED STOR POTENTIAL TORSHAMNSGATAN 35 & 39 NORDICFORUM TORSHAMNSGATAN 35 & 39 2 OM NORDICFORUM Kraftig tillväxt, idérikedom och gemensamma mål. nordicforum erbjuder de förutsättningar

Läs mer

Astoriahuset. Att bevara och utveckla. Ett förslag på en levande stadsmiljö där gammalt möter nytt.

Astoriahuset. Att bevara och utveckla. Ett förslag på en levande stadsmiljö där gammalt möter nytt. Astoriahuset Att bevara och utveckla Ett förslag på en levande stadsmiljö där gammalt möter nytt. En ny mötesplats mitt på Nybrogatan Astoriahuset på Nybrogatan ett känt och omtyckt inslag i stadsbilden.

Läs mer

Utveckling av kulturbyggnader en utmaning på flera plan

Utveckling av kulturbyggnader en utmaning på flera plan Utveckling av kulturbyggnader en utmaning på flera plan 24 februari 2014 1 Higab i korthet Higab äger, förvaltar och utvecklar fasegheter för kommersiella, offentliga och kulturella ändamål för Göteborgs

Läs mer

Detaljplan för kv Munken, del av, Uppsala kommun

Detaljplan för kv Munken, del av, Uppsala kommun KONTORET FÖR SAMHÄLLSUTVECKLING Handläggare Datum Diarienummer Brita Christiansen 2012-01-30 2012/20181-1 fd diarienummer: PLA 11/20039-1 Tjänsteskrivelse Planbesked Plan- och byggnadsnämnden Detaljplan

Läs mer

Att hyra: Kontorslokal med karaktär i Gamla stan

Att hyra: Kontorslokal med karaktär i Gamla stan Att hyra: Kontorslokal med karaktär i Gamla stan Statens fastighetsverk hyr ut en kontorslokal med härlig atmosfär på Svartmangatan 9 i Gamla stan i Stockholm. Lokalen ligger i hjärtat av ön men på en

Läs mer

Torshamnsgatan 35. Thule Fastighetsutveckling AB Östermalmsgatan 87E SE-114 59 Stockholm Vxl +46 8 555 199 00 www.thulefastighetsutveckling.

Torshamnsgatan 35. Thule Fastighetsutveckling AB Östermalmsgatan 87E SE-114 59 Stockholm Vxl +46 8 555 199 00 www.thulefastighetsutveckling. Torshamnsgatan 35 Thule Fastighetsutveckling AB Nordic Forum - Kista Science City Med universitetsmiljön, ett expansivt näringsliv, galleria med shopping och nöje, växande bostadsområden och bra kommunikationer

Läs mer

Kista Entré. Knarrarnäsgatan 7 Våning 6 och 7 10 60 kvm

Kista Entré. Knarrarnäsgatan 7 Våning 6 och 7 10 60 kvm Kista Entré Knarrarnäsgatan 7 Våning 6 och 7 10 60 kvm Kontorsyta 10-60 kvm Antal arbetsplatser Ca 1-6 TILLTRÄDE Omgående Adress Knarrarnäsgatan 7 Våning 6 och 7 Fastighetsbeteckning Knarrarnäs 2 Byggår

Läs mer

Hållbara Järva! 2010-2014. Lisa Enarsson, projektledare. The Capital of Scandinavia 2014-06-05

Hållbara Järva! 2010-2014. Lisa Enarsson, projektledare. The Capital of Scandinavia 2014-06-05 Hållbara Järva! 2010-2014 Lisa Enarsson, projektledare The Capital of Scandinavia Akalla Järva Byggdes 1966-1980 60.000 boende 25.400 lägenheter 700 hus + 221 radhus Husby Kista Hjulsta Tensta Rinkeby

Läs mer

Topphemligt Boende. Text Cecilia Öfverholm Foto Frederik Vercruysse

Topphemligt Boende. Text Cecilia Öfverholm Foto Frederik Vercruysse Topphemligt Boende Från övergivet hus till lyxbostad, galleri, restaurang och boutique. Graanmarkt 13 i Antwerpen blev Ilse Cornelissens och Tim Van Gelovens drömprojekt. Text Cecilia Öfverholm Foto Frederik

Läs mer

NYRENOVERAT SEXTIOTAL MED UTSIKT. Södertull, Södra Tullgatan 3

NYRENOVERAT SEXTIOTAL MED UTSIKT. Södertull, Södra Tullgatan 3 NYRENOVERAT SEXTIOTAL MED UTSIKT Södertull, Södra Tullgatan 3 3 Nyrenoverat på Södertull I ett av Malmö Citys bästa lägen kan vi erbjuda effektiva och representativa kontorslokaler i ett klassiskt sextiotalshus

Läs mer

Kistas Hjärta Tre fantastiska fastigheter mitt i Kista med rum för möjligheter

Kistas Hjärta Tre fantastiska fastigheter mitt i Kista med rum för möjligheter Kistas Hjärta Tre fantastiska fastigheter mitt i Kista med rum för möjligheter Pulserar av liv. Kista växer så det knakar, pulserar av liv och allt fler företag upptäcker fördelarna med att etablera sig

Läs mer

Svenska Bostäders arbete på Järva

Svenska Bostäders arbete på Järva Svenska Bostäders arbete på Järva Några exempel på upprustning, energieffektivisering och nöjda hyresgäster Yngve Green Energiansvarig Svenska Bostäder AB Järvafältet 2/3 naturreservat på 20 km2, 1/3 bostäder

Läs mer

Visionen om BROHUSPARK. -en park för dina sinnen 2012-01-13

Visionen om BROHUSPARK. -en park för dina sinnen 2012-01-13 Visionen om BROHUSPARK -en park för dina sinnen 2012-01-13 N Helsingborg Landskrona Lund BROHUSPARK Lomma Alnarp Brohusparks placering 2 Malmö Köpenhamn Vår vision I en stor ny stadsomvandling kommer de

Läs mer

V i by gger fram tiden s Ty resö an sv ar och u tv eck lin g. Moderaterna i Tyresö om att bygga och bo vår stadsbyggnadspolitik

V i by gger fram tiden s Ty resö an sv ar och u tv eck lin g. Moderaterna i Tyresö om att bygga och bo vår stadsbyggnadspolitik V i by gger fram tiden s Ty resö an sv ar och u tv eck lin g Moderaterna i Tyresö om att bygga och bo vår stadsbyggnadspolitik februari 2014 In ledn in g Moderaterna har en vision som handlar om att utveckla

Läs mer

Nya moderna kontor mitt i Linköping

Nya moderna kontor mitt i Linköping Nya moderna kontor mitt i Linköping Kvarteret Braxen vid Storgatan, Ågatan och Repslagaregatan i Linköping LBE-0584-bofakta-Braxen.indd 1 2013-11-14 14.07 Stadskärnan förvandlas och knyter an till nya

Läs mer

Ditt nästa kontor? Gustavslundsvägen 143

Ditt nästa kontor? Gustavslundsvägen 143 Ditt nästa kontor? Gustavslundsvägen 143 610 kvm, Alviks Strand Gustavslundsvägen 143 Alviks Strand Ledig yta: 610 m 2 Typ: Kontor Tillträde: Enligt överenskommelse Gym Tåg 150 m Tunnelbana 500 m Unikt

Läs mer

STORA KATRINEBERG I LILJEHOLMEN/MARIEVIK

STORA KATRINEBERG I LILJEHOLMEN/MARIEVIK STORA KATRINEBERG I LILJEHOLMEN/MARIEVIK OR MED SJÖUTSIKT Kontorsfastigheten Stora Katrineberg ligger mycket strategiskt utanför Stockholms avgiftsbelagda tullar med absolut närhet till både innerstaden

Läs mer

samhällsinformation öppnar hösten 20

samhällsinformation öppnar hösten 20 samhällsinformation öppnar hösten 20 Kulturen ska vara en drivkraft i samhällsutvecklingen och samverkan med lokala kulturföreningar, bildningsförbund, kulturella nätverk och övriga fria utövare ska utvecklas.

Läs mer

Att hyra: Tre kontorslokaler med karaktär i centrala Stockholm

Att hyra: Tre kontorslokaler med karaktär i centrala Stockholm Att hyra: Tre kontorslokaler med karaktär i centrala Stockholm Statens fastighetsverk hyr ut tre kontorslokaler på det forna verkstadsområdet Kungliga myntet i centrala Stockholm. Lokalerna har en karakteristisk

Läs mer

Maria. Trädgårdsstad BOSTAD HELSINGBORG

Maria. Trädgårdsstad BOSTAD HELSINGBORG BOSTAD HELSINGBORG Jurymotivering: Mariastaden i Helsingborg fortsätter att växa. Under året har NCC färdigställt ett 100-tal bostäder i en attraktiv mix av villor, radhus och kedjehus. Allt med den engelska

Läs mer

Hjälps åt för din skull

Hjälps åt för din skull Stockholmshemmet Tidningen för dig som bor hos oss Nr 2 Juni 2013 Förnya ditt badrum Hjälps åt för din skull Resultaten från årets kundundersökning Arkitekter tävlade om nytt bostadshus Bagarmossen tyckte

Läs mer

Bra takhöjd. Effektivt. Flexibel. Kista Entré. Knarrarnäsgatan 7, våning 4, 894 kvm

Bra takhöjd. Effektivt. Flexibel. Kista Entré. Knarrarnäsgatan 7, våning 4, 894 kvm Bra takhöjd Effektivt Flexibel Kista Entré Knarrarnäsgatan 7, våning 4, 894 kvm LOKALEN Effektiv lokal med en takhöjd på hela 3,35 meter Kontorsyta 894 kvm Antal arbetsplatser 50-75 Yteffektivt, ljust

Läs mer

Residenset i Östersund din nya företagsadress?

Residenset i Östersund din nya företagsadress? PROSPEKT Residenset i Östersund din nya företagsadress? Välkommen till Länsresidenset i Östersund, stadens äldsta stenbyggnad med ett högt kulturhistoriskt värde. Tillsammans med tillhörande park utgör

Läs mer

Tänk om du hade kontoret på Lindholmen...

Tänk om du hade kontoret på Lindholmen... Lindholmen Tänk om du hade kontoret på Lindholmen... Förmodligen stöter du på en blivande kund eller samarbetspartner redan på färjan över älven. Till lunch kommer du i samspråk med några branschkollegor

Läs mer

Län Gatuadress Kommun Storlek Område Tillträde tidigast Furutorpsgatan 28

Län Gatuadress Kommun Storlek Område Tillträde tidigast Furutorpsgatan 28 Län Skåne Gatuadress Kommun Helsingborg Storlek 3.0 rum / 79.5 m² Område Söder Tillträde tidigast Enligt överenskommelse www.hemverket.se - Sida 1 av 6 Beskrivning Nu har du möjlighet att förvärva denna

Läs mer

Göteborg ska få ett nytt kulturhus. Och det ska ligga i Bergsjön.

Göteborg ska få ett nytt kulturhus. Och det ska ligga i Bergsjön. Göteborg ska få ett nytt kulturhus. Och det ska ligga i Bergsjön. Nu blir drömmen om ett kulturhus i Bergsjön verklighet. Göteborgs kommunfullmäktige har bestämt att Göteborg ska få ett nytt kulturhus.

Läs mer

BRIGGEN 4. hyreslägenheter, Malmö FAKTABLAD. Briggen 4 lägenheter, Västra Hamnen, Malmö. T o r n a h e m

BRIGGEN 4. hyreslägenheter, Malmö FAKTABLAD. Briggen 4 lägenheter, Västra Hamnen, Malmö. T o r n a h e m BRIGGEN 4 hyreslägenheter, Malmö FAKTABLAD Västra Kanalgatan 1 211 41 Malmö telefon: 040-12 64 00 BESKRIVNING Fastighets AB Riggenhus bygger 37 lägenheter i det nya bostadsområdet Fullriggaren i Västra

Läs mer

Frågor och svar kring ny- och ombyggnationen i kvarter Hedvig i Spånga

Frågor och svar kring ny- och ombyggnationen i kvarter Hedvig i Spånga Frågor och svar kring ny- och ombyggnationen i kvarter Hedvig i Spånga 1. Varför rustar ni upp husen? Husen är byggda på 60-talet och är i stort behov av stambyte och upprustning. Elinstallationerna uppfyller

Läs mer

Miljon program su ppru s tnin g ger attrak tiv a m iljöv änliga boen den och 6 000 n y a jobb

Miljon program su ppru s tnin g ger attrak tiv a m iljöv änliga boen den och 6 000 n y a jobb Miljon program su ppru s tnin g ger attrak tiv a m iljöv änliga boen den och 6 000 n y a jobb 2010-09-02 V i satsar på y tterstaden Vi lovar 6 000 nya jobb Satsningen möjliggör ett tillskott på 70 miljoner

Läs mer

Öppen planlösning Gemensam reception. Konferensanläggning. i huset. Nacka Strand. Augustendalsvägen 7, pl 5, 830 kvm

Öppen planlösning Gemensam reception. Konferensanläggning. i huset. Nacka Strand. Augustendalsvägen 7, pl 5, 830 kvm Konferensanläggning i huset Öppen planlösning Gemensam reception Nacka Strand Augustendalsvägen 7, pl 5, 830 kvm LOKALEN Effektiv kontorslokal i ett plan Kontorsyta 830 kvm Antal arbetsplatser 49 Välkommen

Läs mer

GRANNE MED RÖRSJÖPARKEN SMARTAKONTOR.NU

GRANNE MED RÖRSJÖPARKEN SMARTAKONTOR.NU Malmö C Caroli City Drottningtorget Göteborg/ Stockholm Entré Lilla torg Stortorget Rörsjöparken Värnhemstorget Köpenhamn Gustav Adolfs torg St Pauli kyrka St Pauli kyrkogård Triangeln 954 GRANNE MED RÖRSJÖPARKEN

Läs mer

Larsberg Centrum - Lidingö. Hållbarhet Hälsa Närservice Mötesplats

Larsberg Centrum - Lidingö. Hållbarhet Hälsa Närservice Mötesplats Larsberg Centrum - Lidingö Hållbarhet Hälsa Närservice Mötesplats Framtidens mötesplats Hälsa. Tillsammans John Mattsons mål är att skapa en mötesplats på Lidingö där hållbarhet, hälsa och närservice är

Läs mer

Ett hus med utsikt över ångbåtar

Ett hus med utsikt över ångbåtar Sköna RUM Ett hus med utsikt över ångbåtar Drömhuset blev deras Egentligen skulle de fortfarande bo i sin nybyggda villa några kilometer bort. Om inte 1800-talshuset de sneglat på i över 15 år plötsligt

Läs mer

Torshamnsgatan 39. Thule Fastighetsutveckling AB Östermalmsgatan 87E SE-114 59 Stockholm Vxl +46 8 555 199 00 www.thulefastighetsutveckling.

Torshamnsgatan 39. Thule Fastighetsutveckling AB Östermalmsgatan 87E SE-114 59 Stockholm Vxl +46 8 555 199 00 www.thulefastighetsutveckling. Torshamnsgatan 39 Thule Fastighetsutveckling AB Nordic Forum - Kista Science City Med universitetsmiljön, ett expansivt näringsliv, galleria med shopping och nöje, växande bostadsområden och bra kommunikationer

Läs mer

Löpande underhållsplan för Brf Postsäcken 11 utkast 2005-08-24

Löpande underhållsplan för Brf Postsäcken 11 utkast 2005-08-24 Löpande underhållsplan för Brf Postsäcken 11 Version 1.1-2006-03-01 1 Inledning... 1 1.1 Underhåll av planen... 2 2 Kortsiktig teknisk plan plan för innevarande år... 3 3 Långsiktig teknisk plan... 4 3.1

Läs mer

Koncept Arkitektur och Energi. Göteborg 2015, 17-18/11

Koncept Arkitektur och Energi. Göteborg 2015, 17-18/11 Koncept Arkitektur och Energi Göteborg 2015, 17-18/11 Bakgrund till idén Skapa en integrerad mötesplats, ett öppet forum mellan arkitekter och teknikleverantörer, Arkitektens summit & expo, ett möte i

Läs mer

Spinnrocken 112 nya hyreslägenheter i city CITY/CENTRALT

Spinnrocken 112 nya hyreslägenheter i city CITY/CENTRALT pinnrocken nya hyreslägenheter i city CITY/CETRALT Innergården är en oas, avskild från stadens puls. Läs tidningen i skuggan från ett träd, ät lunch på en filt i gräset eller njut av ljumma sommarkvällar

Läs mer

- Stockholms bästa shoppingutbud! - Goda kommunikationsmöjligheter - Bra serviceutbud och många lunchrestauranger - Effektiva kontorslokaler med bra

- Stockholms bästa shoppingutbud! - Goda kommunikationsmöjligheter - Bra serviceutbud och många lunchrestauranger - Effektiva kontorslokaler med bra Kontor att trivas i - Stockholms bästa shoppingutbud! - Goda kommunikationsmöjligheter - Bra serviceutbud och många lunchrestauranger - Effektiva kontorslokaler med bra exponering för ditt företag - Moderna

Läs mer

Alviks Medborgarhus [Fastighets beteckning är Biografen 2 ]

Alviks Medborgarhus [Fastighets beteckning är Biografen 2 ] Alviks Kulturhus Alviks Medborgarhus [Fastighets beteckning är Biografen 2 ] Ett K-märkt hus som ligger i stadsdelen Bromma Det K-märkta huset ägs idag av Stockholms stad Det K-märkta huset räknas som

Läs mer

Esplanaden 3C. Sundbyberg 937 kvm - 6 000 kvm

Esplanaden 3C. Sundbyberg 937 kvm - 6 000 kvm Esplanaden 3C Sundbyberg 937 kvm - 6 000 kvm Välkommen till Diligentia Esplanaden 3 C Här finns lediga lokaler från 937 6 000 kvm. Lokalerna är flexibla och delbara från 937 kvadratmeter. Se översiktsritningen

Läs mer

Brf Reveljen 1 & 11. Hedinsgatan 11, Kallskärsgatan 3, Kallskärsgatan 5-115 33 Stockholm Hemsida: www.brfreveljen.se E-mail: brfreveljen@gmail.

Brf Reveljen 1 & 11. Hedinsgatan 11, Kallskärsgatan 3, Kallskärsgatan 5-115 33 Stockholm Hemsida: www.brfreveljen.se E-mail: brfreveljen@gmail. Brf Reveljen 1 & 11 Hedinsgatan 11, Kallskärsgatan 3, Kallskärsgatan 5-115 33 Stockholm Hemsida: www.brfreveljen.se E-mail: brfreveljen@gmail.com Mäklarinformation version 150701 På föreningens hemsida

Läs mer

Verksamhetsplan för Bostadsrättsföreningen Lingonet 2015-2017ff

Verksamhetsplan för Bostadsrättsföreningen Lingonet 2015-2017ff Lingonets styrelse 2014-11-12 Verksamhetsplan för Bostadsrättsföreningen Lingonet 2015-2017ff Genom att fastställa en verksamhetsplan för tre år, 2015-2017ff, vill styrelsen förbättra förutsättningarna

Läs mer

VÅRD- OCH OMSORGSBOSTÄDER I NÄRA DIALOG MED DE BOENDE OCH VÅRDGIVAREN

VÅRD- OCH OMSORGSBOSTÄDER I NÄRA DIALOG MED DE BOENDE OCH VÅRDGIVAREN RESERVATION FÖR ÄNDRINGAR OCH EV TRYCKFEL. VÅRD- OCH OMSORGSBOSTÄDER I NÄRA DIALOG MED DE BOENDE OCH VÅRDGIVAREN TÄBY KEMISTVÄGEN 17 BOX 1328 183 13 TÄBY TELEFON 08-630 16 00 FAX 08-630 16 90 UPPSALA DAG

Läs mer

KVARTERET ÄNGHOLMEN 1

KVARTERET ÄNGHOLMEN 1 KVARTERET ÄNHOLMEN 1 RYDEBÄCK STATION, HELSINBOR 74 HYRESLÄENHETER VARAV 55 ÄR TRYHETSBOSTÄDER HELSINBOR RAMLÖSA KVARTERET ÄNHOLMEN RYDEBÄCK LUMSLÖV HVEN LANDSKRONA HITTA HEM I RYDEBÄCK Kvarteret Ängholmen

Läs mer

Ulls hus Campus Ultuna

Ulls hus Campus Ultuna Ulls hus Campus Ultuna Välkommen till Ulls hus på Campus Ultuna Den generösa innergården blir en grön oas mitt i den nya campusbyggnaden. Vackert beläget vid Almas allé, i anslutning till Undervisningshuset

Läs mer

Minnet bästa läget centralt på Väster

Minnet bästa läget centralt på Väster Minnet bästa läget centralt på Väster Stadsdelen Väster från ovan. Från Minnet tar du dig snabbt in till city. Lummigt och lugnt på Regementsgatan. Nytt boende i gammal stadsdel I utkanten av Väster, med

Läs mer

Bjud in till. inspiration

Bjud in till. inspiration Bjud in till inspiration Vi älskar möten! Ja, vi älskar faktiskt alla sorts möten. Speciellt den sköna stämning som sprids och den kreativitet som uppstår när människor samlas utanför vardagens väggar.

Läs mer

Kerstin Björn Arkitekt SAR/SA Norconsult AB

Kerstin Björn Arkitekt SAR/SA Norconsult AB Kerstin Björn Arkitekt SAR/SA Norconsult AB Skolplanerare sedan 1975 Månganvändbara skolor/skolhus 2 Förskola 1-5 år Skola 6-9 år Bostäder Månganvändbar byggnad över tid! 3 Skola Barn Fritid Kultur 6-16

Läs mer

Pärlan vid Asundens strand

Pärlan vid Asundens strand Pärlan vid Asundens strand KO N F E R E N S L Å T D I G I N S P I R E R A S AV G O D M AT O C H VA C K R A V Y E R Där Östergötland är som skönast, vid sjön Åsunden, ligger Rimforsa Strand den perfekta

Läs mer

Byggprojektet VICTORIA. Kungsgatan 11 15 Örebro City. Bofakta

Byggprojektet VICTORIA. Kungsgatan 11 15 Örebro City. Bofakta Byggprojektet VICTORIA Kungsgatan 11 15 Örebro City Bofakta Objektfakta Upplåtelseform Byggherre Entreprenör Arkitekt Inflyttning Hyror Intresseanmälan och frågor Lägenheter Butikslokaler Garage Hyresrätt

Läs mer

ÄLVSJÖ STADEN. En stadsdel i förvandling. 1 500 bostäder Nya butikslokaler Fler förskolor Gröna parker

ÄLVSJÖ STADEN. En stadsdel i förvandling. 1 500 bostäder Nya butikslokaler Fler förskolor Gröna parker ÄLVSJÖ STADEN En stadsdel i förvandling 1 500 bostäder Nya butikslokaler Fler förskolor Gröna parker STADEN FLYTTAR TILL ÄLVSJÖ Med Öster om Älvsjövägen, söder om Solbergaskogen och strax nordväst om Älvsjö

Läs mer

INSTRUMENT- FABRIKEN

INSTRUMENT- FABRIKEN KONTOR LAGER Projekt INSTRUMENT- FABRIKEN 12-4000m 2 NORRA ULVSUNDA I BROMMA erbjuder ett fantastiskt läge i ett expansivt och centralt område med goda kommunikationer - till mycket konkurrenskraftiga

Läs mer

KONTOR - FRÖSUNDA. Frösundaviks Allé 1, 169 70 Solna. Hiss finns. Belägen i Solna kommun, Solna församling i fastigheten Haga 2:8.

KONTOR - FRÖSUNDA. Frösundaviks Allé 1, 169 70 Solna. Hiss finns. Belägen i Solna kommun, Solna församling i fastigheten Haga 2:8. KONTOR - FRÖSUNDA Beskrivning KUNGLIGT LÄGE VID FRÖSUNDA STRAND FRÖSUNDA STRAND - DET BÄSTA AV TVÅ VÄRLDAR. Frösunda Strand erbjuder en oslagbar arbetsmiljö med rogivande natur in på knuten och samtidigt

Läs mer

Västra Varvsgatan 19. Malmö 1 594 kvm

Västra Varvsgatan 19. Malmö 1 594 kvm Västra Varvsgatan 19 Malmö 1 594 kvm Välkommen till Diligentia Västra Varvsgatan 19 På Västra Varvsgatan 19 kan vi erbjuda en kontorslokal på 1594 kvadratmeter. Yta Våning 1 594 kvm plan 3 Husets karaktär

Läs mer

Landsvägen 50. Ett magnifikt läge mitt i centrala Sundbyberg. Ser du också affärsläget. Hyr denna lokal Ring oss: 08-34 54 55

Landsvägen 50. Ett magnifikt läge mitt i centrala Sundbyberg. Ser du också affärsläget. Hyr denna lokal Ring oss: 08-34 54 55 Ser du också affärsläget Landsvägen 50 Ett magnifikt läge mitt i centrala Sundbyberg Hyr denna lokal Ring oss: 08-34 54 55 Duvbo Näckrosen Kollektivtrafik av världsklass finns i direkt anslutning till

Läs mer

Bra takhöjd. Effektivt. Flexibel. Kista Entré. Knarrarnäsgatan 7, våning 4, 800 kvm

Bra takhöjd. Effektivt. Flexibel. Kista Entré. Knarrarnäsgatan 7, våning 4, 800 kvm Bra takhöjd Effektivt Flexibel Kista Entré Knarrarnäsgatan 7, våning 4, 800 kvm LOKALEN Effektiv lokal med en takhöjd på hela 3,35 meter Kontorsyta 800 kvm Antal arbetsplatser 45 62 Yteffektivt, ljust

Läs mer

Sammanställning av synpunkter vid seminarierna Vision för utveckling av Varbergs stadskärna

Sammanställning av synpunkter vid seminarierna Vision för utveckling av Varbergs stadskärna Jönköping i maj 2012 Sammanställning av synpunkter vid seminarierna Vision för utveckling av Varbergs stadskärna Under våren 2012 hölls fem seminarier för att lägga grunden för visionen. Mötena hade följande

Läs mer

klassisk vinterskrud villa i belysning heta kaxigt i färg lys upp din trädgård arkitektritat på landet renoveringstips skapa egna grupper

klassisk vinterskrud villa i belysning heta kaxigt i färg lys upp din trädgård arkitektritat på landet renoveringstips skapa egna grupper FÖR DIG SOM SKA BYGGA om OCH RENOVERA! VÅRT NYA HUS Nr.12 2012 belysning lys upp din trädgård teveprofilen Andrea engsäll inreder med detaljer vinterväxter skapa egna grupper 14 heta kaminer GÖR om köket

Läs mer

Brf Reveljen 1 & 11. Hedinsgatan 11, Kallskärsgatan 3, Kallskärsgatan 5-115 33 Stockholm Hemsida: www.brfreveljen.se E-mail: brfreveljen@gmail.

Brf Reveljen 1 & 11. Hedinsgatan 11, Kallskärsgatan 3, Kallskärsgatan 5-115 33 Stockholm Hemsida: www.brfreveljen.se E-mail: brfreveljen@gmail. Brf Reveljen 1 & 11 Hedinsgatan 11, Kallskärsgatan 3, Kallskärsgatan 5-115 33 Stockholm Hemsida: www.brfreveljen.se E-mail: brfreveljen@gmail.com Mäklarinformation version 150110 På föreningens hemsida

Läs mer

Idéuppdrag Stationsområdet, HÖÖR 2012.05.11

Idéuppdrag Stationsområdet, HÖÖR 2012.05.11 HÅLLBART? Frågan om stationsområdet i Höör handlar Frågan om tillgänglighet till platsen rör sig på flera nivåer. Det handlar både om hur man kommer till och från, men också om hur man kan röra sig på

Läs mer

Projekt. Sörmlands museum Spelhagen

Projekt. Sörmlands museum Spelhagen Projekt Sörmlands museum Spelhagen vision maj 2010 Ett öppet hus för mångfald, möten och delaktighet där många olika människor kan mötas, delta, göra och uppleva. Ett hus för möten mellan historia, nutid

Läs mer

Konferera i en kulturhistorisk oas mitt i Lund

Konferera i en kulturhistorisk oas mitt i Lund Konferera i en kulturhistorisk oas mitt i Lund Välkommen till Kulturen! Välkommen till en annorlunda konferensanläggning mitt i centrala Lund. Här kan du välja mellan ett stort modernt auditorium, ett

Läs mer

Samverkan och matchmaking för en hållbar renovering. Charlotte Hauksson Affärsutvecklare för hållbara lösningar WSP

Samverkan och matchmaking för en hållbar renovering. Charlotte Hauksson Affärsutvecklare för hållbara lösningar WSP Samverkan och matchmaking för en hållbar renovering Charlotte Hauksson Affärsutvecklare för hållbara lösningar WSP 650 000 lägenheter i Sverige b WSP, spanaren, matchmakern och möjliggöraren VI VILL LYFTA

Läs mer

Möjlighet att hyra moderna butikslokaler

Möjlighet att hyra moderna butikslokaler Möjlighet att hyra moderna butikslokaler Fastpartner erbjuder nu möjlighet att hyra butikslokaler i Hässelby Gårds centrum. Vi återupplivar centrumet och en ny handelsplats växer fram. Hässelby Gård kommer

Läs mer

SÄKERHET och INFORMATION vid evenemang i SALONGEN, KARLSKRONA KONSTHALL

SÄKERHET och INFORMATION vid evenemang i SALONGEN, KARLSKRONA KONSTHALL SÄKERHET och INFORMATION vid evenemang i SALONGEN, KARLSKRONA KONSTHALL Innehållsförteckning Välkommen till Salongen, Karlskrona konsthall 1 Lokalinformation Salongen 2 Information till dig som hyresgäst,

Läs mer

Utvecklingsstrategi för Hagalund - remissförslag

Utvecklingsstrategi för Hagalund - remissförslag SOLNA STAD Stadsledningsförvaltningen 2014-08-15 SID 1 (5) KS/2013:357 TJÄNSTESKRIVELSE Utvecklingsstrategi för Hagalund - remissförslag Sammanfattning Kommunstyrelsen beslutade, efter en förfrågan från

Läs mer

Hållbara städer - så bygger vi nytt

Hållbara städer - så bygger vi nytt Hållbara städer - så bygger vi nytt Kvillebäcken Staffan Bolminger, Älvstranden utveckling AB Krokslätts Fabriker Lennart Larsson, Husvärden AB Berth Olsson, Bengt Dahlgren AB Hållbar kunskapsstad Lund

Läs mer

Före kontrakt. Steg 1 - Tomten. Väderstreck

Före kontrakt. Steg 1 - Tomten. Väderstreck Före kontrakt Det finns tre huvudfaktorer som påverkar utformningen av ditt hus: tomten, detaljplanen (inom planlagt område) och dina egna behov, önskemål och drömmar. För att hjälpa till att välja ett

Läs mer

Bostads AB Poseidon 2010

Bostads AB Poseidon 2010 2010 Detta är Poseidon Vår vision är ett av Göteborgs största bostadsbolag. Hos oss bor drygt 40 000 personer nästan var tionde göteborgare. Fastighetsbeståndet omfattar 326 bostadsfastigheter med 23 780

Läs mer

Skryt upp dig. Hos oss kan du skryta med rent samvete. K v Pä r l l ö K e n

Skryt upp dig. Hos oss kan du skryta med rent samvete. K v Pä r l l ö K e n K v Pä r l l ö K e n Skryt upp dig. Kvarteret Pärllöken, mellan Ladugårdsängen och Sörbyängen, är ett modernt och centralt boende med många klimatsmarta lösningar. Ny teknik sänker energiförbrukningen

Läs mer

Ledig lokal om 465m 2 för verkstads- eller handelsverksamhet

Ledig lokal om 465m 2 för verkstads- eller handelsverksamhet Ledig lokal om 465m 2 för verkstads- eller handelsverksamhet Centralt belägen, rymlig lokal för verkstads- eller handelsverksamhet Objektet Lokal för verkstad- eller handelsverksamhet om 465 kvm med god

Läs mer

NYA TVÄTTSTUGOR PÅ BÄCKAVÄGEN

NYA TVÄTTSTUGOR PÅ BÄCKAVÄGEN Nyhetsblad till boende i Perstorp Nr 1 2005 NYA TVÄTTSTUGOR PÅ BÄCKAVÄGEN PERSTORPSBOSTÄDER KÖPER TORGGATAN 3 A-B NY TIDNING! TOMMY VIEBKE VD HAR ORDET Välkommen! Det du håller i din hand är den första

Läs mer

PLANERA DIN KUNDAKTIVITET I. Jönköping

PLANERA DIN KUNDAKTIVITET I. Jönköping PLANERA DIN KUNDAKTIVITET I Jönköping restauranger i Jönköping Tegel Matbar Galleri Sjön Köket levererar rustika, europeiska smaker i modern tappning under benämningen easy eating. Med ca 50 meter från

Läs mer

Centralt belägen aktielägenhet om 1 R+Kv 37 m 2 på Köpmansgatan 12 Mariehamn

Centralt belägen aktielägenhet om 1 R+Kv 37 m 2 på Köpmansgatan 12 Mariehamn Centralt belägen aktielägenhet om 1 R+Kv 37 m 2 på Köpmansgatan 12 Mariehamn Presentation Trevlig och välplanerad etta i centralt och lugnt kvarter på Köpmansgatan 12 i Mariehamn. Bostaden inrymmer hall/entré

Läs mer

JÄRNVÄGSGATAN 80 24 NYPRODUCERADE HYRESLÄGENHETER FASAD MOT JÄRNVÄGSGATAN

JÄRNVÄGSGATAN 80 24 NYPRODUCERADE HYRESLÄGENHETER FASAD MOT JÄRNVÄGSGATAN JÄRNVÄGSGATAN 80 24 NYPRODUCERADE HYRESLÄGENHETER FASAD MOT JÄRNVÄGSGATAN INTERIÖR Lägenheterna är modernt designade med öppen planlösning, stora ljusinsläpp och generösa balkonger och uteplatser. Färgskalan

Läs mer

Mysigt bostadshus med attraktivt läge i Mariehamn UTHYRES

Mysigt bostadshus med attraktivt läge i Mariehamn UTHYRES Mysigt bostadshus med attraktivt läge i Mariehamn UTHYRES På Öhbergsvägen 37 finner vi detta mysiga bostadshus uppfört 1954, senare tillbyggt 1967 och 2000. Husets ljuvliga trädgård är väl insynsskyddad

Läs mer

Bostadsföreningen Norrbacka u.p.a. Organisationsnummer: 702001,5439

Bostadsföreningen Norrbacka u.p.a. Organisationsnummer: 702001,5439 2009,10,06 Bostadsföreningen Norrbacka u.p.a. Organisationsnummer: 702001,5439 Postadress: Tomtebogatan 26 A, 113 38 STOCKHOLM Om fastigheten Fastighetsbeteckning: Smältan 12, med tre trappuppgångar: Tomtebogatan

Läs mer

Alviks Strand. Gustavslundsvägen. Ditt nästa kontor?

Alviks Strand. Gustavslundsvägen. Ditt nästa kontor? Alviks Strand Gustavslundsvägen Ditt nästa kontor? Gustavslundsvägen, Alviks Strand Byggt/ombyggt: 1987 Ledigt: Omgående Dusch/ Omklädningsrum Badstege Gym (World Class, Sats) Tunnelbana 600 m Gratis Pendelbåt

Läs mer

Ledamöterna i stadsbyggnadsnämnden har 30 procent av rösterna, Södertälje Byggmästareförening 30 procent och allmänheten resterande 40 procent.

Ledamöterna i stadsbyggnadsnämnden har 30 procent av rösterna, Södertälje Byggmästareförening 30 procent och allmänheten resterande 40 procent. Varje år utses Årets byggnad och Årets renovering i Södertälje. Syftet med utmärkelserna är att uppmärksamma god bebyggelse och uppmuntra till varsam renovering i Södertälje, så att vi bygger en stad att

Läs mer

Tunafastigheter i Eskilstuna AB Besöksadress: Björksgatan 9, 632 21 Eskilstuna Telefon: 016-12 00 65 info@tunafastigheter.se

Tunafastigheter i Eskilstuna AB Besöksadress: Björksgatan 9, 632 21 Eskilstuna Telefon: 016-12 00 65 info@tunafastigheter.se Tunafastigheter i Eskilstuna AB Besöksadress: Björksgatan 9, 632 21 Eskilstuna Telefon: 016-12 00 65 info@tunafastigheter.se - Tunafastigheter i Eskilstuna AB Besöksadress: Björksgatan 9, 632 21 Eskilstuna

Läs mer

niobe Senast uppdaterad: 2013-10-09

niobe Senast uppdaterad: 2013-10-09 niobe Senast uppdaterad: 2013-10-09 Uppdragsområden: Byggherreombud Fastighetsutveckling Projektkoordination Asset Management Förvaltning Arbetsledande befattningar Stefan Dahlgren NIOBE Fastighetsutveckling

Läs mer

Bonusboende För ett enklare liv

Bonusboende För ett enklare liv Bonusboende För ett enklare liv Kom hem till lite extra trygghet och gemenskap Oavsett var i livet du befinner dig vill vi att du ska känna hemlängtan. Våra bonusboenden erbjuder både det och den där extra

Läs mer

Sammanställning Medborgardialog om Medborgarhuset, 5 6 december 2014

Sammanställning Medborgardialog om Medborgarhuset, 5 6 december 2014 Sida 1 (8) 2014-12-08 Linda Laine 08-508 268 29 linda.laine@stockholm.se Sammanställning Medborgardialog om Medborgarhuset, 5 6 december 2014 Under den medborgardialog som fastighetskontoret genomförde

Läs mer

Lindholmen Det centrala vattennära läget och alla de spännande företag som finns här ger en internationell prägel.

Lindholmen Det centrala vattennära läget och alla de spännande företag som finns här ger en internationell prägel. Lindholmen Det centrala vattennära läget och alla de spännande företag som finns här ger en internationell prägel. Välkommen till Lindholmen! Lindholmen är känt som Göteborgs mest kunskapsintensiva och

Läs mer

Information från (IBAB) Industribyggnader i Borås AB Ett kommunalt bolag September 2009. Läs mer på sidan 2. Läs mer på sidan 4

Information från (IBAB) Industribyggnader i Borås AB Ett kommunalt bolag September 2009. Läs mer på sidan 2. Läs mer på sidan 4 Höstens första nyhetsbrev innehåller information om försäljning av fastigheten Vinddraget 2 i Viared. I Vulcanus på Fabriksgatan kan man äta orientalisk mat eller svensk husmanskost och på Fleminggatan

Läs mer

Känn dig som hemma när du jobbar borta.

Känn dig som hemma när du jobbar borta. Känn dig som hemma när du jobbar borta. 1 Om StayAt Boende med plats för livet. StayAt är alternativet till traditionella hotellrum. En plats där du kan känna dig som hemma, samtidigt som du får ett gästvänligt

Läs mer

BRAND GUIDELINES VÄLKOMMEN TILL MALMÖMÄSSAN

BRAND GUIDELINES VÄLKOMMEN TILL MALMÖMÄSSAN BRAND GUIDELINES VÄLKOMMEN TILL MALMÖMÄSSAN 3 Malmö Arena Hotell Öresundsbron SKANDINAVIENS MEST LÄTTILLGÄNGLIGA MÖTESANLÄGGNING! Hotell Quality View Tågstation Malmö Arena Emporia Köpcentrum Endast fantasin

Läs mer

Visioner och möjligheter

Visioner och möjligheter Visioner och möjligheter I området där Folkets hem finns idag, skapas en liten park och en grön parkering. Cykelbanan från öster kopplas ihop med parkeringen och den allé som leder ner till Ovanåker Kulturum.

Läs mer

Östra Karup. Vid foten av Hallandsåsen bor du granne med ett naturreservat men också nästgårds till kommunikationer i en växande by.

Östra Karup. Vid foten av Hallandsåsen bor du granne med ett naturreservat men också nästgårds till kommunikationer i en växande by. Östra Karup Vid foten av Hallandsåsen bor du granne med ett naturreservat men också nästgårds till kommunikationer i en växande by. ÖSTRA KARUP 2 Fotograf: Mette Ottosson, mettesfoto.blogg.se BÅSTADS KOMMUN

Läs mer

1800-talsskola blir moderna kontor i lokalbristens Helsingborg

1800-talsskola blir moderna kontor i lokalbristens Helsingborg 1800-talsskola blir moderna kontor i lokalbristens Helsingborg Ett av de mest spännande byggprojekten i Helsingborg just nu är S:t Nicolai - förvandlingen av gamla Nicolaiskolan till moderna kontor. Projektet

Läs mer

Majavallen. Kalmar Lindsdal. Kom som du är. Lev som du vill.

Majavallen. Kalmar Lindsdal. Kom som du är. Lev som du vill. Majavallen Kalmar Lindsdal Kom som du är. Lev som du vill. Majavallen» Kul i stadens vimmel, men ännu skönare att komma hem igen « Det lätta livet i Lindsdal I Lindsdal får du vara precis den du är. Leva

Läs mer

Södra Rosendal. Utopia Arkitekter

Södra Rosendal. Utopia Arkitekter Södra Rosendal Södra Rosendal I fjol sprängde Uppsala storstadsgränsen med 200 000 invånare i kommunen och varje år ökar stadsbefolkningen med ungefär ett Gränna eller ett Sveg. Efterfrågan på bostäder

Läs mer

Norrlandsgatan 20, Stockholm Kvarteret Vildmannen 10

Norrlandsgatan 20, Stockholm Kvarteret Vildmannen 10 , Stockholm Kvarteret Vildmannen 10 Lokalisering Med sin placering mellan Stureplan, Norrmalmstorg och Hamngatan ligger kvarteret Vildmannen 10 mitt i händelsernas centrum. De omgivande kvarteren eller

Läs mer

VASASTAN LUNTMAKARGATAN 34 397 KVM

VASASTAN LUNTMAKARGATAN 34 397 KVM nya N y lo ka möjl l ighe ter! VASASTAN LUNTMAKARGATAN 34 397 KVM Sida 1 av 20 BESKRIVNING Luntmakargatan 34, 397 kvm Modernt kontor med edge högst upp med stor terrass och garage. Kontoret ligger i välskött

Läs mer

Tunafastigheter i Eskilstuna AB Besöksadress: Björksgatan 9, 632 21 Eskilstuna Telefon: 016-12 00 65 info@tunafastigheter.se

Tunafastigheter i Eskilstuna AB Besöksadress: Björksgatan 9, 632 21 Eskilstuna Telefon: 016-12 00 65 info@tunafastigheter.se Tunafastigheter i Eskilstuna AB Besöksadress: Björksgatan 9, 632 21 Eskilstuna Telefon: 016-12 00 65 info@tunafastigheter.se - Tunafastigheter i Eskilstuna AB Besöksadress: Björksgatan 9, 632 21 Eskilstuna

Läs mer

Nyrenoverat. ljust kontor. i Tornet. Nacka Strand. Cylindervägen 12, våning 5, 302 kvm

Nyrenoverat. ljust kontor. i Tornet. Nacka Strand. Cylindervägen 12, våning 5, 302 kvm Nyrenoverat ljust kontor i Tornet Nacka Strand Cylindervägen 12, våning 5, 302 kvm LOKALEN Nyrenoverat ljust kontor i tornet I Tornet i Nacka Strand erbjuder vi en ljus och fin lokal på femte våningen.

Läs mer

Stilfullt inredd AKTIELÄGENHET om 3 R+K, 70 m 2 med balkong på Scheffersgränd 4 B i Mariehamn

Stilfullt inredd AKTIELÄGENHET om 3 R+K, 70 m 2 med balkong på Scheffersgränd 4 B i Mariehamn Stilfullt inredd AKTIELÄGENHET om 3 R+K, 70 m 2 med balkong på Scheffersgränd 4 B i Mariehamn Presentation Fint och smakfullt renoverad trerumslägenhet med stilfull inredning på våning III Scheffersgränd

Läs mer

Sveavägen 20 Malmskillnadsgatan 29. Stockholm

Sveavägen 20 Malmskillnadsgatan 29. Stockholm Sveavägen 20 Malmskillnadsgatan 29 Stockholm Välkommen till Diligentia Sveavägen 20/Malmskillnadsgatan 29 Här har vi en ledig lokal på 644 kvadratmeter. Yta Våning 644 kvm plan 2 Husets karaktär Huset

Läs mer

Stutaliden 17. www.hemverket.se - Sida 1 av 6

Stutaliden 17. www.hemverket.se - Sida 1 av 6 Län Halland Gatuadress Kommun Kungsbacka Storlek 6.0 rum (5 sovrum) / 158 m² Område Palta Tillträde tidigast Enligt överenskommelse www.hemverket.se - Sida 1 av 6 Beskrivning Välskött och välplanerat kedjehus

Läs mer