Det här är City i Samverkan

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Det här är City i Samverkan"

Transkript

1 Det här är City i Samverkan

2 Detta är City i Samverkan Många av de vykort som skickas från Sverige har motiv från Stockholms innerstad. Många rum där Sveriges politiska och ekonomiska framtid formas har utsikt mot en stockholmsgata. För turister, svenskar och stockholmare är city den naturliga mötesplatsen och en symbol för vårt land. En kraftsamling för ett levande och tryggt city är av nationellt intresse och gynnar både handel, fastighetsägare och stadens befolkning. En attraktiv stadskärna, öppen för alla är en viktig tillväxtoch konkurrensfaktor och ett effektivt sätt att främja integration och möten. City i Samverkan är en samverkansorganisation för att utveckla Stockholm city, Sveriges viktigaste plats för möten, handel och kultur. Målet är att Stockholm city alltid ska vara värt en resa, även en regning oktoberdag. Vårt uppdrag är att samla alla aktörer till gemensamma initiativ som skapar ett bättre gemensamt vardagsrum för hela Stockholm. Vår roll är att inspirera, initiera och underlätta förverkligandet av projekt och målsättningar. Ansvar och beslut om planering och genomförande ligger i samtliga fall hos stadens förvaltningar och fastighetsägarna i city. I handen håller du vårt tiopunktsprogram med mål för city, kort information om pågående projekt och en sammanställning av aktiviteter, kunskapsunderlag, ekonomi och medlemmar. Vi sammanfattar den vision som Stockholms stad tagit fram för City och några aktuella cityprojekt som drivs av staden och fastighetsägarna. Alla tjänar på ett City som är välkomnande, tryggt, levande och med ett varierat utbud av både stort och smått. Har du förslag till en förbättring av en viss plats eller en idé om funktion som fattas i city idag? Kontakta oss på City i Samverkan cityisamverkan.se eller läs mer på stadens hemsida stockholm.se.

3 City i Samverkans tiopunktsprogram City i Samverkans tiopunktsprogram har tre huvudmål: en vacker, trygg och händelserik stadskärna. Ett vackert City 1. Ett snyggare city Det första intrycket av Stockholms city kan förbättras. Ett samlat stadsmiljöprogram för blommor, belysning, bänkar och papperskorgar och tydliga hänvisningsskyltar till attraktioner och torg ger mycket stadsmiljö för pengarna. 2. Gemensam karta för city Stadsmiljön i City kan utvecklas stegvis, med mindre samarbetsprojekt som kan genomföras med enkla medel. Med en gemensam målbild kan city utvecklas med inspel från alla aktörer. 3. Shopping i världsklass Svenska designers och modeföretag konkurrerar idag framgångsrikt på världsmarknaden. Låt detta sätta avtryck i stadsbilden med nya showrooms, arenor, butikskluster och medvetet designade modegator. Bättre marknadsföring av Stockholm som etableringsplats och konvertering av döda bottenvåningar till handel skulle förenkla för nya aktörer att etablera sig. 4. Välkommen till Stockholm En inbjudande stadsmiljö är bra för turister, affärsresenärer och konferensbesökare och gynnar också Stockholms invånare. Utveckla skyltning, annonsering, välkomnande platser och showrooms där information och tips är lätta att få. Komplettera med inbjudande och attraktiva stadsmiljöer som parker, bänkar, hänvisningsskyltar och belysning.

4 Ett tryggt City 5. Ordning på stan Centrum i Sveriges huvudstad måste uppfattas som trygg och säker. Utveckla systemet med cityvärdar som kan informera turister, förebygga fickstölder och hålla kontakt med polisen. Inför nolltolerans mot illegalt dobbleri och utbilda handeln i säkerhetsfrågor. Samarbete för ökad trygghet kan ses som en investering inte bara en kostnad. 6. Nolltolerans mot skräp Stockholms city kan bli renare och snyggare. Klotter och nedskräpning skapar otrygghet och bör motverkas. Modellen där handeln städar framför sin egen dörr kan utvecklas vidare. Städning kan ske när och var det skräpas ned mest på helger, sommar, jul och de folkrikaste stråken. 7. Öppet för alla Stockholms city ska vara tillgängligt året om och erbjuda en god närmiljö. Nya externa köpcentrum i regionen kompletterar på ett bra sätt cityhandeln. City kan utveckla sin tillgänglighet med positiva erbjudanden: längre och samordnade öppettider, god kollektivtrafik, enkel parkering, fler toaletter/ skötrum, förbättrade taxizoner och snabbare gatuarbeten. Ett händelserikt City 8. Levande handel på gator och torg En av citys konkurrensfördelar, som skapar stadsliv, är torghandel. Välordnad och reglerad torg- och gatuhandel kan komplettera det reguljära utbudet. Med flera och trygga platser och samordning av tillståndsgivning kan utbud, kvalitet och status förbättras. Oanvända och otrygga platser i city skulle kunna användas för småskalig och tillfällig handel, där Stockholms mångkulturella befolkning skulle kunna beredas plats och möjlighet att möta nya kunder. 9. Upplevelser året om Stockholms city ska alltid vara värt en resa. Redan idag motiveras hälften av alla citybesök av möten och upplevelser. Fler evenemang kan både stärka besöksindustrin och stockholmarnas känsla av sammanhållning. 10. Sveriges bästa jul Profilskapande julbelysning, en spektakulär julinstallation, en högklassig julmarknad runt Sergels Torg, julparader och nyårsfirande kan stärka Stockholms identitet och attraktivitet som besöksmål.

5 City i Samverkans projekt City i samverkan tar fram kunskapsunderlag, statistik och erbjuder medlemmarna utbildning, service, möten och seminarier. Våra projekt är kopplade till förbättring av generella funktioner i city, management och skötsel av stadsmiljön, utveckling av särskilda platser samt evenemang. Etableringsguide på engelska, presenterad vid retailmässan MAPIC i Cannes hösten 2010 och handelsindex för city med månatlig uppdatering och jämförelse med utvecklingen i övriga landet.

6 Kunskapsbank, utbildning och möten För att stödja utvecklingen av city tar City i Samverkan fram kunskapsunderlag och arrangerar olika former av möten och träffar. Medlemmarna får ta del av undersökningar och seminarier av bland anat följande slag: Etableringsguide. Vi har tagit fram en engelskspråkig etableringsgudie för att göra det lättare för nya företag att etablera sig i city, inte minst nya koncept och nya aktörer inom handeln. En mer fyllig gudie tas fram under 2011, med detaljerad information om marknaden, gator, omsättning, underlag och villkor. Stärkt Cityhandel. Stadens vision för city förespråkar nya lokaler för handel längs gator i stråk och särskilda kluster med publika bottenvåningar och en mångfald i utbudet. Fastighetsägarna, etableringskonsulter, City i Samverkan och andra aktörer har löpande kontakter med potentiella varumärken och verkar för att skapa fler bra affärslägen. Besöksmätningar. Vi genomför kontinuerligt undersökningar som visar hur flödena längs olika stråk och platser utvecklas. Attitydundersökningar. Vi genomför enkätundersökningar som visar vad Stockholmarna och turisterna anser om utbudet och miljön i city. Handelsindex. Varje månad tar vi fram ett unikt index över handelns utveckling i city, baserat på ca 40 procent av den totala omsättningen. Index visar även relationen till handelns omsättning i hela Sverige. Frukostseminarier. Vi arrangerar ett flertal seminarier med särskilda teman och inbjudna föreläsare. Under 2010 var ämnena gemensam utvecklingsplan för city, trygghetsfrågor, butiksetableringar och hanteringen av 1960-talets bebyggelse i city. Kontakta oss gärna med förslag till ämnen och frågeställningar! Nyhetsblad. Varannan månad skickar vi ut ett nyhetsblad med information och erbjudanden till ca 500 aktörer i city. Cityblogg. Om du har tankar och förslag om hur city kan bli starkare och mer attraktivt, skriv ett inlägg på vår nystartade cityblogg. Utbildning. Medlemmar erbjuds särskilda säkerhets- och säljutbildningar. Safe Site. Medlemmar erbjuds rabatterad anslutning till Safe Site, ett brottsförebyggande informationssystem för kommunikation mellan handel, hotell, vaktbolag och polisen.

7 Projekt kopplade till särskilda funktioner Vi arbetar med att samla aktörer för att förbättra bland annat följande funktioner, kopplade till utbud, stadsmiljö, mottagande av besökare och service. Julbelysning. Stockholm city ska bli Nordens bästa juldestination. Genom att skapa en attraktiv och vacker julbelysning tar vi ett steg mot målet Best Christmas in Scandinavia. Drottninggatan har t ex genom samarbete med Coca Cola fått ny energisparande belysning. Staden och näringslivet samverkar kring finansiering och utformning. City i Samverkan och Trafikkontoret har tagit fram en strategi för de tre närmaste åren för att skapa en sammanhållen julbelysning. Legala affischplatser. City i Samverkans cityvärdar river idag ner illegalt uppsatta affischer i city. De flesta är uppsatta av stora kommersiella företag som skulle kunna betala för sig. Ett mål är att öka utbudet av legala och välordnade affischplatser för kulturella verksamheter, politiska budskap, föreningsliv och ideella organisationer. Vi undersöker möjliga platser och modeller för finansiering. Blommor. Lokalt ansvar för blommor och planteringar kan bidra till ett grönare city. Fastighetsägarna längs Drottninggatan har tillsammans med staden samarbetat om inköp av blomkrukor och blommor. Tanken är att utveckla samarbetet och erbjuda mer lokalt ansvar för både inköp och skötsel. Lågprishotell. Under de workshops som City i Samverkan har ordnat har en återkommande önskan varit att bredda hotellutbudet. Med ett eller flera lågbudgethotell kan City marknadsföra sig bredare och ge fler möjlighet att besöka Stockholm genom en lägre prisbild. En möjlighet är att bygga ovanpå befintliga fastigheter. Dialog pågår mellan Sveriges Hotell och Restaurang företagare, Stockholm Business Region, fastighetsägare och City i Samverkan. Hänvisningsskyltar. Trafikkontoret och City i Samverkan ser över hur city kan få tydliga gatuskyltar som visar hur man hittar till Slottet, Stureplan, Kulturhuset, NK, Konserthuset och flera andra ställen. Utplacering, finansiering och utformning är några frågor att lösa. Paviljonger. Gatuhandel, festivaler och marknader använder ofta tillfälliga tält och kiosker. Det skulle bli enklare, snyggare och effektivare med monterbara paviljonger med stockholmsidentitet. En bred förankring har skett med alla aktörer. Diskussion pågår med finansiärer. Öppettider. City i Samverkan verkar för utökade öppettider för att City alltid ska vara värt en resa. Målet är främst att förlänga öppettiderna från måndag till fredag till klockan Handeln förlänger nu successivt sina öppettider i city. Ett förslag är att med gemensam marknadsföring av förlängda öppettider stärka citys attraktivitet.

8 Projekt kopplade till management och skötsel En internationell trend i dagens stadsutvecklingsarbete är att arbeta med lokalt ansvar för vissa platser. Här är några exempel på pågående projekt kopplade till stadens skötsel. Drottninggatan. Drottninggatans förening är över hundra år gammal och startades av lokala handlare för att förbättra attraktiviteten i form av miljö, utbud och tillgänglighet. City i Samverkan ansvarar för gemensam städning, miljöförbättrande åtgärder, trygghet, ordning, etablering och utvecklingsfrågor. Kungsgatan. City i Samverkan ansvarar för utveckling och skötsel av stråket mellan Sveavägen och Stureplan, med gemensam finansiering från fastighetsägarna. I fokus ligger belysning, flaggning, dekorationer, underhåll och etableringsfrågor. Sergels Torgs Managementbolag. Cityvisionens mål kan förverkligas genom fler aktiviteter och bättre miljö på Sergels Torg. En särskild samverkansgrupp för Sergels Torg diskuterar just nu möjligheten att här skapa en lokal förvaltningsorganisation som tar ett samlat ansvar för evenemang, utökad nivå på städning, trygghet, bevakning, möten och demonstrationer. En managementorganisation kan också ansvara för mindre reparationer, torghandel, samordning med Kulturhusets utbud liksom med polisens insatser för ett tryggt city. fastighetsägare, lokala handlare och staden. Arbete pågår för att detta projekt ska permanentas. Städning. Trafikkontoret och City i Samverkan samarbetar för att hålla staden extra ren och snygg. Under sommarmånaderna kompletterar städande ungdomar i City kommunens ordinarie renhållningsverksamhet. Samordning av ordinarie städning kan ske genom att cityvärdarna fungerar som arbetsledare för städarna i city. Brottsförebyggande rådet. City i Samverkan fungerar som samordnare i det lokala brottsförebyggande rådet. Fokus ligger just nu på trygghetsskapande åtgärder i stadsmiljön och samverkan mellan stadsdelsförvaltningen, fastighetsägare, företagare och Polisen. Exempel på frågor är säkrare övergångsställen, bättre belysning och framkomlighet för funktionshindrade. Information om markanvändning. En folder med tips och information om regelverket gällande markupplåtelser har distribuerats till butiker och restauranger, caféer. Ordning och reda längs gator och torg är ett mål. Tydlighet i markupplåtelser är ett annat. Cityvärdar. I tre års tid har City i Samverkans Cityvärdar hållit kontakt med butiker och polisen, hållit ett öga på städning för trafikkontorets räkning och hjälpt besökare till rätta. Ett vänligt och professionellt mottagande är viktigt för stadens attraktivitet och trygghet. Vi undersöker just nu möjligheter att utöka antalet ambassadörer i stadsmiljön. På sikt diskuteras tydligare skrivningar om affischering och dobbleri i den lokala ordningsstadgan. Ordningsvakter på Sergels Torg. Under två somrar har särskilda ordningsvakter gjort Sergels Torg säkrare och mer inbjudande genom att komplettera Polisens arbete. Finansiering har byggt på samarbete mellan lokala

9 Projekt kopplade till särskilda platser Ett sätt att förverkliga målen i vårt tiopunktsprogram och stadens Cityvision är att samla flera fastighetsägare och aktörer till ett gemensamt projekt för att utveckla en viss gata, ett torg eller ett stadsdistrikt. Här är några exempel på pågående initiativ. Snyggare Sergels Torg. Just nu förbereder Trafikkontoret och City i Samverkan målning, tvättning, bättre belysning, skyltar och möblering på de delar av Sergels Torg som ligger under tak. Detta kan genomföras inom kort och påverkas inte av byggarbeten för en eventuell framtida dragning av cityspårvagnen mot Kungsholmen. Ny gatubelysning på Kungsgatan. Trafikkontoret, City i samverkan och fastighetsägargruppen på Kungsgatan sätter upp ny permanent gatubelysning längs Kungsgatan mellan Stureplan och Sveavägen. Det blir en kombination av linspänd belysning tvärs över gatan, armaturer på fastigheterna och ny fasadbelysning för att göra gatan vackrare och säkrare och skapa en unik karaktär investerade staden och fastighetsägarna 2,2 miljoner vardera. Norra Klara. Att utveckla nya kluster är en viktig del av Stockholm stads Cityvision. Kvarteren längs Gamla Brogatan och Bryggargatan förtjänar att upptäckas av fler. Fastighetsägarna i området och City i Samverkan har inlett en diskussion om hur nya stråk, butiker, restauranger och mötesplatser kan skapa mer av unik stadskaraktär i city. Trängseln längs Drottninggatan är en bra utgångspunkt för att bredda utbudet i City och skapa nya flöden genom de gamla Klarakvarteren.

10 Projekt kopplade till evenemang City i Samverkan är inte i första hand ett evenemangsbolag. Stockholms stad, föreningar, organisationer och ett flertal evenemangsbyråer arrangerar i dagsläget händelser i city. När det behövs och finns intresse för det medverkar vi till att förverkliga evenemang som är positiva för city. Följande evenemang har just nu ett förstärkt engagemang från City i Samverkan. Matmarknader. Den internationella matmarknaden organiserad av Geraud Market har besökt City ett flertal gånger med ett intressant utbud av varor under tillfälliga marknader. Marknaderna fungerar som komplement till saluhallar och befintlig torghandel. Fler marknader planeras Julevent. Mer publika aktiviteter på stan ingår i målsättningen Best Christmas in Scandinavia anordnades en julparad längs Drottninggatan genomförs en större parad från Kungsträdgården genom City ska City vara den givna platsen att fira jul och nyår.

11 Stockholms stad utvecklar City Stockholms stad har det övergripande ansvaret för planering och utveckling av city. I september 2010 presenterades Cityvisionen, ett diskussionsunderlag om utveckling av city från Stadsbyggnadskontoret. Visionen bygger i sin tur på stadens tidigare målsättningar. Dels den långsiktiga framtidsbilden Vision 2030 och dels den nya översiktsplanen för Stockholm, Promenadstaden. Cityvisionen bygger på tre grundpelare: Attraktiva stadsmiljöer, fler bostäder och stärkt cityhandel. Målbilden består av sju inriktningar: Länka samman och hela. Publik miljö med hög Stockholmskvalitet. Stadens front mot vattnet. Stadens topografi och stadslandskap. Ökad diversitet. Hög arkitektonisk kvalitet. En framkomlig och trafiksäker stadsmiljö. Norra Bantorget. Det gamla torget har rustats upp som mötesplats intill Clarion hotell, nya kontor, bostäder, butiker, restauranger och konferenslokaler. Cityområdet utvidgas norrut. Ökad tillgänglighet. Citybanan under innerstaden och spårväg city förbättrar möjligheterna att ta sig in till stan utan bil. Det ökar samtidigt underlaget för handel, service och kultur. Den framtida planerade stadsdelen Västra City över ytterligare citys betydelse som mötes- och handelsplats. City i Samverkan har bidragit till diskussionen med workshops, seminarier, enkätundersökningar och dialoger med aktörer. Underlagsmaterialet Tänk om City har formulerats i samarbete med fastighetsägarna och övriga aktörer i city. Se City i Samverkans hemsida där Cityvisionen och övrigt material kan laddas ner. Några aktuella exempel på stadens initiativ och förändringar i city: Kulturhuset. Den nya läsesalongen med bibliotek i bottenvåningen och ny huvudentré till Kulturhuset stärker torget som mötesplats och gör city tryggare och mer inbjudande. Marknader. Fastighetskontoret arbetar med att ta fram förslag tillplatser för kompletterande torghandel och marknader. Turistbyrå vid Centralen. Stockholm Visitors Board har flyttat turistinformationen från Sverigehuset vid Kungsträdgården till nya lokaler på Vasagatan mitt emot Centralstationen. Det nya läget är mer lätt att hitta för besökare och stärker mottagandet av resenärer från när och fjärran. Stockholm Waterfront. City har fått en ny kongresshall med plats för deltagare, nytt hotell och stadens mest centrala kontorsbyggnad.

12 Fastighetsägarna utvecklar city Fastighetsägarna arbetar för tillfället med ett flertal utvecklingsprojekt i city. Några exempel på aktuella projekt: Bibliotekstan. Fastighetsägaren Hufvudstaden utvecklar just nu kvarteren kring Biblioteksgatan Förbättrad skyltning, gatubeläggning och belysning kan skapa en ännu tydligare och mer välkomnande atmosfär. Detta förstärker varumärket och ger en tydligare shoppingdestination. Nya Klara. Statens Fastighetsverk som förvaltar regeringskvarteren tar fram förslag till utveckling av regeringskvarteren längs Drottninggatan. Nya påbyggda kontorsvåningar kombineras med ökat utrymme för handel och service i bottenvåningarna. Jakobsgatan kan utvecklas till ett inbjudande stråk från Tegelbacken till Kungsträdgården, bland annat med ett solbelyst torg i den breda delen av gatan. Brunkebergstorg. Fastighetsägarna, Statens Fastighetsverk, Stena Fastigheter och Stockholms stad har presenterat ett förslag till ny utformning med bl a paviljonger, uteservering, isbana, evenemangsscen. Regeringsgatan. Vasakronan bygger om fastigheter för mer handel på delar av Hamngatan och längs södra Regeringsgatan. MOOD Stockholm. AMF Fastigheter utvecklar en ny galleria, Mood, i Salénhuset vid Regeringsgatan, med entréer även mot Mäster Samuelsgatan, Norrlandsgatan och Jakobsbergsgatan. Centralstationen. Jernhusen bygger om centralstationen med målsättningen att skapa Sveriges bästa mötesplats med handel och service i en anrik miljö.

13 Kort om oss City i samverkan finansieras genom medlemsavgifter från fastighetsägare, handel, företag, organisationer och Stockholms stad samt separata intäkter från projekt. Av den totala budgeten för 2011 på ca 10 miljoner kr står medlemsavgifter för ca 4 miljoner. Resterande 6 miljoner är intäkter från projekt, som t.ex. julbelysning, cityvärdar, ordningsvakter och marknader. Medlemmar City i Samverkans kansli: Korgmakargränd Stockholm Besök vår hemsida, för mer information och kontakt. AMF Fastigheter Axfast Fabege Humlegården Jernhusen Stena Fastigheter Drottninggatans Förening KappAhl H&M Adilimo JC Decaux SL Sthlm Parkering Gate 46 Wester & Elsner Atrium Ljungberg Diligentia Fastighetskontoret Hufvudstaden Statens Fastighetsverk Vasakronan Hötorgscity Lindex MQ Clear Channel Konserthuset Stockholms Handelskammare Centrumutveckling NCM Development Stockholms stad (särskilt projektbidrag)

14 Korgmakargränd 2 SE Stockholm

10 punktsprogram för Stockholm City

10 punktsprogram för Stockholm City 10 punktsprogram för Stockholm City City i Samverkans tiopunktsprogram för city Många av de vykort som skickats från Sverige har motiv från Stockholms innerstad. Många rum där Sveriges politiska och ekonomiska

Läs mer

Attitydundersökning i Stockholm City maj 2008

Attitydundersökning i Stockholm City maj 2008 Attitydundersökning i Stockholm City maj City i Samverkan har under maj genomfört attitydundersökningar på 500 personer bosatta i Stockholms län Attitydundersökning i Stockholm City Under maj har 500 personliga

Läs mer

Enkätundersökning nov - dec 2007. Grundläggande enkätundersökning hos medlemmarna för att kunna förbättra och utveckla Innerstaden Göteborg.

Enkätundersökning nov - dec 2007. Grundläggande enkätundersökning hos medlemmarna för att kunna förbättra och utveckla Innerstaden Göteborg. Enkätundersökning nov - dec 7 Grundläggande enkätundersökning hos medlemmarna för att kunna förbättra och utveckla Innerstaden Göteborg. Bakgrund Under November månad år 7 genomfördes denna enkätundersökning

Läs mer

Sammanställning av synpunkter vid seminarierna Vision för utveckling av Varbergs stadskärna

Sammanställning av synpunkter vid seminarierna Vision för utveckling av Varbergs stadskärna Jönköping i maj 2012 Sammanställning av synpunkter vid seminarierna Vision för utveckling av Varbergs stadskärna Under våren 2012 hölls fem seminarier för att lägga grunden för visionen. Mötena hade följande

Läs mer

Frukostmöte den 22 februari 2013! Vision för City från mål till genomförande

Frukostmöte den 22 februari 2013! Vision för City från mål till genomförande Frukostmöte den 22 februari 2013! Vision för City från mål till genomförande Frukostmöte den 22 februari 2013! Vision för City från mål till genomförande 8.00. Mingel och frukostbuffé 8.15 Välkommen Kort

Läs mer

Ockelbo. Framtidens centrum i fokus. Marlene Hassel Svenska Stadskärnor / 2014-02-10

Ockelbo. Framtidens centrum i fokus. Marlene Hassel Svenska Stadskärnor / 2014-02-10 Ockelbo Framtidens centrum i fokus Marlene Hassel Svenska Stadskärnor / 2014-02-10 Hur kan vi......utveckla en ort eller stad...öka attraktiviteten...och för vem? Ockelbos situation och möjligheter? -

Läs mer

Sammanfattning inspirationsseminarium Eslövs stadskärna. Olle Anderberg Katarina Majer Tyrèns AB

Sammanfattning inspirationsseminarium Eslövs stadskärna. Olle Anderberg Katarina Majer Tyrèns AB Sammanfattning inspirationsseminarium Eslövs stadskärna 2011 01 26 Olle Anderberg Katarina Majer Tyrèns AB Arbetet med Eslövs stadskärna Inspirationsseminarium 25 november 2010 Bearbetning och analys Uppföljningsmöte

Läs mer

RAPPORT STOCKHOLMARNA OM STATION STOCKHOLM CITY. Kund: Jernhusen Kontakt: Eva Eliasson Datum: 20 december, 2011

RAPPORT STOCKHOLMARNA OM STATION STOCKHOLM CITY. Kund: Jernhusen Kontakt: Eva Eliasson Datum: 20 december, 2011 RAPPORT STOCKHOLMARNA OM STATION STOCKHOLM CITY Kund: Jernhusen Kontakt: Eva Eliasson Datum: 20 december, 2011 Peter Blid Tel: 0739 403922 Peter.blid@novusgroup.se Annelie Önnerud Åström Tel: 0739 403761

Läs mer

Gemensam målbild och vision för Stockholm City Version 1, Februari 2010

Gemensam målbild och vision för Stockholm City Version 1, Februari 2010 TÄNK OM CITY - Del 5 Gemensam målbild och vision för Stockholm City Version, Februari 200 Gemensam målbild och vision för Stockholm City Februari, 200 S. 02 City i Samverkan har under 2008-2009 arbetat

Läs mer

MAGASINSGATAN Daterad 2006-10-01

MAGASINSGATAN Daterad 2006-10-01 MAGASINSGATAN Daterad 2006-10-01 INLEDNING Magasinsgatan har haft en positiv utveckling under en längre tid som formligen exploderat dom senaste åren från skum bakgata till shoppinggata med fokus på design,

Läs mer

Sammanfattning av projektet ICA mitt i byn i Nacka, en praktisk tillämpning av boken Handeln bygger staden, Market Förlag, 2011.

Sammanfattning av projektet ICA mitt i byn i Nacka, en praktisk tillämpning av boken Handeln bygger staden, Market Förlag, 2011. Sammanfattning av projektet ICA mitt i byn i Nacka, en praktisk tillämpning av boken Handeln bygger staden, Market Förlag, 2011. Koncept/innehåll: Jerker Söderlind Plan/arkitektur: Gio Olla, Joakim Sturesson

Läs mer

Riktlinjer för Mobila försäljningsvagnar på offentlig plats i Nässjö kommun Antagna av tekniska servicenämnden 2013-01-10 9 samt av miljö- och

Riktlinjer för Mobila försäljningsvagnar på offentlig plats i Nässjö kommun Antagna av tekniska servicenämnden 2013-01-10 9 samt av miljö- och Riktlinjer för Mobila försäljningsvagnar på offentlig plats i Nässjö kommun Antagna av tekniska servicenämnden 2013-01-10 9 samt av miljö- och byggnadsnämnden 2013-01-23 17 Riktlinjer för Mobila försäljningsvagnar

Läs mer

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Uppdrag Se över hur det lokala besöksnäringssamarbetet för Värmdö bör organiseras För att skapa lokalt engagemang och mervärde åt

Läs mer

Välkommen till Garveriet i Floda

Välkommen till Garveriet i Floda Välkommen till Floda! New York Välkommen till Garveriet i Floda Samverkan Sävelången Vrångö Business Improvement District Innerstaden Innerstaden Göteborg Göteborg Innerstaden Göteborg Skottland New York

Läs mer

STOCKHOLMSSTRATEGIN AKTIVITETSPLAN

STOCKHOLMSSTRATEGIN AKTIVITETSPLAN STOCKHOLMSSTRATEGIN AKTIVITETSPLAN 2013 1 Om detta dokument Detta dokument är en aktivitetsplan för 2013 för projektet Stockholmsstrategin. Stockholmsstrategin bygger på en förstudie som presenterades

Läs mer

BID som samverkansform

BID som samverkansform BID som samverkansform Vad är BID? Internationell tillämpning Erfarenheter i Sverige Metod Drivkrafter Medborgardialog Hur går utvecklingen vidare i Sverige? Business Improvement District Skottland Innerstaden

Läs mer

Ny centrumorganisation - informationsmöte fastighetsägare 2012-10-31

Ny centrumorganisation - informationsmöte fastighetsägare 2012-10-31 MÖTESANTECKNINGAR 2012-10-31 1 (5) Ny centrumorganisation - informationsmöte fastighetsägare 2012-10-31 Kenneth Löthegård, kommunalråd, hälsar välkommen. Marianne Hagman, utvecklingschef, inleder med dagordning.

Läs mer

Degerfors i Centrum Reviderad 2008-02-15

Degerfors i Centrum Reviderad 2008-02-15 Degerfors i centrum 2008 Degerfors i Centrum Reviderad 2008-02-15 Innehåll 1. Bakgrund och syfte 1 2. Mål. 2 3. Geografiskt område. 2 4. Nuläge 2 5. Organisation. 4 6. Åtgärdsförslag/delprojekt 4 7. Tidplan

Läs mer

Näringslivsstrategi 2009-03-23. Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör

Näringslivsstrategi 2009-03-23. Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör Näringslivsstrategi 2009-03-23 Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör NÄRINGSLIVSSTRATEGI FÖR HELSINGBORGS STAD Utifrån denna strategi ska Helsingborgs stads näringslivsarbete bedrivas. Uppdraget

Läs mer

LINKÖPING CITY FRÅN SOVANDE TILL BULTANDE HJÄRTA

LINKÖPING CITY FRÅN SOVANDE TILL BULTANDE HJÄRTA LINKÖPING CITY FRÅN SOVANDE TILL BULTANDE HJÄRTA Samhällsbyggnad Dialog Evenemang Ger oss möjlighet att skapa en scen från 2011 till 2016 för framtida utmaningar när det gäller samhällsutvecklingen för:

Läs mer

Delvision för Sergels Torg

Delvision för Sergels Torg Delvisioner för utveckling av City Delvision för Sergels Torg är en av flera konkretiseringar av City i Samverkans samlade vision för Stockholm City. En delvision är en genomförandeplan, kopplad till en

Läs mer

Esplanaden 1. Sundbyberg 670 kvm. Kontaktperson: Andreas Wallebom andreas.wallebom@diligentia.se 08-573 657 55

Esplanaden 1. Sundbyberg 670 kvm. Kontaktperson: Andreas Wallebom andreas.wallebom@diligentia.se 08-573 657 55 Esplanaden 1 Sundbyberg 670 kvm Kontaktperson: Andreas Wallebom andreas.wallebom@diligentia.se 08-573 657 55 Välkommen till Diligentia Esplanaden 1 Esplanaden 1 är i huvudsak en kontorsfastighet, med Kronofogden

Läs mer

Årsstämma 2011-03-17

Årsstämma 2011-03-17 Årsstämma 2011-03-17 Linköping City Vision: Den attraktivaste marknadsplatsen ALLAskall trivasi Linköping City Den attraktivaste mötesplatsen Alltid ligga i framkant Linköpings stadskärna skall vara regionens

Läs mer

Jakobsbergsgatan 22. Kontor, Stockholm. 375 kvm

Jakobsbergsgatan 22. Kontor, Stockholm. 375 kvm Jakobsbergsgatan 22 Kontor, Stockholm 375 kvm Välkommen till Jakobsbergsgatan 22 Lokalens utformning Modern lokal högst upp i fastigheten vilket ger ett fint ljusinsläpp. Välkomnande entré/kapprum med

Läs mer

Borlänges evenemang ska vara nyskapande, lättillgängliga, trygga, mångkulturella och internationella av hög kvalitet.

Borlänges evenemang ska vara nyskapande, lättillgängliga, trygga, mångkulturella och internationella av hög kvalitet. Bakgrund Evenemangsstrategin är Borlänge Kommuns verktyg för att enhetligt koordinera och hantera evenemangsfrågor i syfte att tillföra kommunens invånare positiva kultur- och idrottsupplevelser samt förstärka

Läs mer

Utvecklingsstrategi för Hagalund - remissförslag

Utvecklingsstrategi för Hagalund - remissförslag SOLNA STAD Stadsledningsförvaltningen 2014-08-15 SID 1 (5) KS/2013:357 TJÄNSTESKRIVELSE Utvecklingsstrategi för Hagalund - remissförslag Sammanfattning Kommunstyrelsen beslutade, efter en förfrågan från

Läs mer

Lästmakargatan 13. Kontor, Stockholm. 380 kvm

Lästmakargatan 13. Kontor, Stockholm. 380 kvm Lästmakargatan 13 Kontor, Stockholm 380 kvm Välkommen till Lästmakargatan 13 Lokalens utformning Välkomnande och generös reception/lounge. Öppet landskap för ca 17 personer, konferensrum för 10 personer

Läs mer

Tillväxt Vetlanda arbetsläget 2011 08 25

Tillväxt Vetlanda arbetsläget 2011 08 25 Tillväxt Vetlanda arbetsläget 2011 08 25 KICK OFF! Dagens program 12.00 12.45 Samling och lätt förtäring 12.45 13.30 Lyckad stadskärneutveckling i Borås, Helena Ransjö Alcenius 13.30 14.50 Redovisning

Läs mer

Framkomlighetsstrategin Sammanfattning

Framkomlighetsstrategin Sammanfattning Framkomlighetsstrategin Sammanfattning stockholm.se/trafiken 1 2 Varför behövs en framkomlighetsstrategi? Stockholm fortsätter att växa. År 2030 kommer Stockholms stads befolkning att ha ökat med cirka

Läs mer

Näringslivsstrategi i Nyköping 2014-2017. Framtagen av näringslivet i samverkan med Nyköpings kommun

Näringslivsstrategi i Nyköping 2014-2017. Framtagen av näringslivet i samverkan med Nyköpings kommun Näringslivsstrategi i Nyköping 2014-2017 Framtagen av näringslivet i samverkan med Nyköpings kommun Antagen av kommunstyrelsen 24 mars 2014 2/5 Innehållsförteckning Målbild 2017... 3 Kvantitativa övergripande

Läs mer

SKÄRGÅRDSMILJÖER FÖR ALLA Vision 2020 Framtidsstrategi för Skärgårdsstiftelsen

SKÄRGÅRDSMILJÖER FÖR ALLA Vision 2020 Framtidsstrategi för Skärgårdsstiftelsen SKÄRGÅRDSMILJÖER FÖR ALLA Vision 2020 Framtidsstrategi för Skärgårdsstiftelsen SKÄRGÅRDSMILJÖER FÖR ALLA Vision 2020 Framtidsstrategi för Skärgårdsstiftelsen 1 Sammanfattning Skärgårdsstiftelsens styrelse

Läs mer

Stadskärnan är viktig för många! Björn Bergman VD Svenska Stadskärnor

Stadskärnan är viktig för många! Björn Bergman VD Svenska Stadskärnor Stadskärnan är viktig för många! Björn Bergman VD Svenska Stadskärnor KULTUR Organisationen Ett unikt non-profit nätverk för offentliga och kommersiella stadsutvecklare! Sveriges Kommuner och Landsting

Läs mer

Följ ombyggnaden på webben Mer information och live-kamera över nya Fristadstorget finns på: eskilstuna.se/fristadstorget

Följ ombyggnaden på webben Mer information och live-kamera över nya Fristadstorget finns på: eskilstuna.se/fristadstorget Följ ombyggnaden på webben Mer information och live-kamera över nya Fristadstorget finns på: eskilstuna.se/fristadstorget Nya Fristadstorget - ditt torg! Ditt torg Eskilstuna utvecklas! Det nya Fristadstorget

Läs mer

STORÄNGEN - EN DEL AV HUDDINGES STADSKÄRNA

STORÄNGEN - EN DEL AV HUDDINGES STADSKÄRNA ARBETSRAPPORT juni 2006 STORÄNGEN - EN DEL AV HUDDINGES STADSKÄRNA - strategiska stadsbyggnadsanalyser - förslag på riktlinjer för stadsutveckling - konceptskiss inför det fortsatta planarbetet Bakgrund

Läs mer

I huvudet på en. stockholmare. Frågor & svar från 1500 stockholmare om citykärnan och utvecklingen av Centralstationsområdet.

I huvudet på en. stockholmare. Frågor & svar från 1500 stockholmare om citykärnan och utvecklingen av Centralstationsområdet. I huvudet på en stockholmare Frågor & svar från 1500 stockholmare om citykärnan och utvecklingen av Centralstationsområdet. 2 Utvecklingen av en station och området runt omkring både påverkar och berör

Läs mer

Uppdatering av handelsutredning, Ursvik 2012-08-08

Uppdatering av handelsutredning, Ursvik 2012-08-08 Uppdatering av handelsutredning, Ursvik 2012-08-08 Förutsättningar Vi utreder ett huvudscenario: Nästan all handel restauranger och service koncentreras till Ursviks Torg. En eller ett par serveringar

Läs mer

Välkommen till Sveriges ledande affärscentrum Nordstan i Göteborg

Välkommen till Sveriges ledande affärscentrum Nordstan i Göteborg Välkommen till Sveriges ledande affärscentrum Nordstan i Göteborg Nordstans Affärscentrum är ett av Europas största inomhuscentra Totalyta Butik - & Restaurangyta Platser i P-hus 320 000 kvm (55 fotbollsplaner)

Läs mer

Välkommen till Sveriges ledande affärscentrum Nordstan i Göteborg!

Välkommen till Sveriges ledande affärscentrum Nordstan i Göteborg! Välkommen till Sveriges ledande affärscentrum Nordstan i Göteborg! FAKTA OM NORDSTAN Nordstans Affärscentrum är ett av Europas största inomhuscentra. TOTAL YTA BUTIK- & RESTAURANGYTA PLATSER I P-HUS 320

Läs mer

Att lyckas iväst. För dig som funderar på att etablera ditt företag i Hässelby eller Vällingby. broschyrtryck.indd 1 2010-03-10 22.

Att lyckas iväst. För dig som funderar på att etablera ditt företag i Hässelby eller Vällingby. broschyrtryck.indd 1 2010-03-10 22. Att lyckas iväst För dig som funderar på att etablera ditt företag i Hässelby eller Vällingby broschyrtryck.indd 1 2010-03-10 22.57 Välkommen till Hässelby-Vällingby! Hässelby-Vällingby ligger i den västra

Läs mer

Evenemangstrategi för Region Skåne. Sammanfattad förkortad version

Evenemangstrategi för Region Skåne. Sammanfattad förkortad version Evenemangstrategi för Region Skåne Sammanfattad förkortad version Bakgrund Evenemang är en viktig del av Region Skånes varumärke. Målsättningen att vara en attraktiv och innovativ region kombineras med

Läs mer

Revidering av Parkeringsstrategin

Revidering av Parkeringsstrategin Handläggare Direkt telefon Vår beteckning Er beteckning Datum 2015-10-21 Revidering av Parkeringsstrategin En ny parkeringsstrategi infördes i Karlskrona 2012. Syftet var främst att få rätt bil på rätt

Läs mer

Kungsgatan 57 668 kvm kontor Stockholm

Kungsgatan 57 668 kvm kontor Stockholm Kungsgatan 57 668 kvm kontor Stockholm Välkommen till Diligentia Kungsgatan 57 Här finns ledig lokal på 668 kvm. Yta Våning 668 kvm plan 6 Husets karaktär Huset byggdes år 1927 för hotelländamål. Fasaden

Läs mer

Norrlandsgatan 20, Stockholm Kvarteret Vildmannen 10

Norrlandsgatan 20, Stockholm Kvarteret Vildmannen 10 , Stockholm Kvarteret Vildmannen 10 Lokalisering Med sin placering mellan Stureplan, Norrmalmstorg och Hamngatan ligger kvarteret Vildmannen 10 mitt i händelsernas centrum. De omgivande kvarteren eller

Läs mer

GALLERIA BOULEVARD. KRISTIANSTADS NYA MÖTESPLATS. www.kristianstadnyagalleria.se

GALLERIA BOULEVARD. KRISTIANSTADS NYA MÖTESPLATS. www.kristianstadnyagalleria.se GALLERIA BOULEVARD. KRISTIANSTADS NYA MÖTESPLATS. www.kristianstadnyagalleria.se DET NYA NAVET I CENTRALA KRISTIANSTAD. Med den nya gallerian kommer centrala Kristianstad att utvecklas och staden får ett

Läs mer

Tänk om småbutikerna i city

Tänk om småbutikerna i city DEL 2 SAMMANSTÄLLNING AV INTERVJUER MED AKTÖRER OCH INTRESSENTER I CITY Här följer en kort sammanfattning av synpunkter från ett 30-tal intervjuade personer. Först sammanfattas de vanligaste åsikterna

Läs mer

Skylten och dess belysning

Skylten och dess belysning Inledning Bebyggelsen längs Storgatan och Rådhustorget är en för kulturminnesvården intressant miljö. När man tillverkar och sätter upp en ny skylt bör man tänka på denna miljö och anpassa skyltningen.

Läs mer

Göteborg ska få ett nytt kulturhus. Och det ska ligga i Bergsjön.

Göteborg ska få ett nytt kulturhus. Och det ska ligga i Bergsjön. Göteborg ska få ett nytt kulturhus. Och det ska ligga i Bergsjön. Nu blir drömmen om ett kulturhus i Bergsjön verklighet. Göteborgs kommunfullmäktige har bestämt att Göteborg ska få ett nytt kulturhus.

Läs mer

Landsvägen 50. Ett magnifikt läge mitt i centrala Sundbyberg. Ser du också affärsläget. Hyr denna lokal Ring oss: 08-34 54 55

Landsvägen 50. Ett magnifikt läge mitt i centrala Sundbyberg. Ser du också affärsläget. Hyr denna lokal Ring oss: 08-34 54 55 Ser du också affärsläget Landsvägen 50 Ett magnifikt läge mitt i centrala Sundbyberg Hyr denna lokal Ring oss: 08-34 54 55 Duvbo Näckrosen Kollektivtrafik av världsklass finns i direkt anslutning till

Läs mer

Stadsbyggnadskvaliteter i Malmö, Gynnar byggemenskap

Stadsbyggnadskvaliteter i Malmö, Gynnar byggemenskap Stadsbyggnadskvaliteter i Malmö, Gynnar byggemenskap Josephine Nellerup Planeringsarkitekt FRP/MSA PLANCHEF Stadsbyggnadskontoret Josephine.nellerup@malmo.se PRIOTERADE INRIKTNINGAR Regional motor för

Läs mer

Gamla Brogatan 34 359 kvm kontor Stockholm

Gamla Brogatan 34 359 kvm kontor Stockholm Gamla Brogatan 34 359 kvm kontor Stockholm Välkommen till Diligentia Gamla Brogatan 34 Här finns ledig lokal på 359 kvm. Yta 359 kvm Plan 1 Våning Husets karaktär Huset byggdes 1890 och 1989 skedde en

Läs mer

HANDELSPOLICY SVEDALA TÄTORT. Antagen av kommunfullmäktige 2014-10-13, 127

HANDELSPOLICY SVEDALA TÄTORT. Antagen av kommunfullmäktige 2014-10-13, 127 HANDELSPOLICY SVEDALA TÄTORT Antagen av kommunfullmäktige 2014-10-13, 127 1 2 Handelspolicy för Svedala tätort Svedala är kommunen där man lever ett gott liv. Vi har ett bra läge i Öresundsregionen med

Läs mer

Innerstaden Göteborg. Marianne Sörling. marianne.s@innerstadengbg.se

Innerstaden Göteborg. Marianne Sörling. marianne.s@innerstadengbg.se Innerstaden Göteborg Marianne Sörling Innerstaden Göteborg marianne.s@innerstadengbg.se Forum för centrumutveckling Forum för centrumutveckling har skapats för att andra delar av staden skall kunna utveckla

Läs mer

Vi är den kreativa mötesplatsen för idéer och innovativa företag som vill växa.

Vi är den kreativa mötesplatsen för idéer och innovativa företag som vill växa. Kapital Vi har direkta kontakter till olika finansiärer. Med våra samarbetspartners, exempelvis ALMI Företagspartner och Regionförbundet, kan du diskutera bidrag till din tjänst eller produkt. Kontor I

Läs mer

Kvarter 2 - K2A Jeff AB

Kvarter 2 - K2A Jeff AB Kvarter 1 - KBAB Detta kvarter ligger centralt i förhållande till resecentrum och har därmed en mycket god tillgänglighet. Detta faktum och ambitionen att skapa en ändamålsenlig och attraktiv helhet i

Läs mer

Stadens hjärta Åtgärdslista

Stadens hjärta Åtgärdslista Stadens hjärta slista Stadsmiljö Kultur & evenemang Utbud Stadens hjärta åtgärdslista slistan för Stadens Hjärta är en konkretisering av centrumutvecklingsprogrammets ambitioner och strategier. Den ska

Läs mer

1 5 3 3 4 Lugn Närhet

1 5 3 3 4 Lugn Närhet Grupp Kunskap Drivkraft Lugn Mångfald Byt ut Lägg till 1 5 3 3 4 Lugn Närhet Övriga kommentarer: Utvecka ordet mångfald. Drivkraft Inspiritation 2 6 6 3 2 Lugn Öppenhet Mångfald Internationellt Trivsel

Läs mer

Trygghetsvandring. i Flens centrum. September 2009 (uppdaterad med åtgärder oktober 2009)

Trygghetsvandring. i Flens centrum. September 2009 (uppdaterad med åtgärder oktober 2009) Trygghetsvandring i Flens centrum September 2009 (uppdaterad med åtgärder oktober 2009) Bakgrund Åtgärder för att minska brottsligheten samt öka tryggheten i Flens kommun är ett prioriterat område för

Läs mer

Hela Vellinge kommun ska leva

Hela Vellinge kommun ska leva Nya Listan i Vellinges näringslivsprogram för Vellinge kommun: Hela Vellinge kommun ska leva Fler företag, fler invånare och fler besökare skapar fler jobb och ökat underlag för handeln! 1 Inledning Vellinge

Läs mer

Program för utveckling av Örebros västra stadsdelar

Program för utveckling av Örebros västra stadsdelar Program för utveckling av Örebros västra stadsdelar Innehållsförteckning Program för utveckling av Örebros västra stadsdelar...3 Övergripande mål...3 Huvudmål...3 1. Attraktiva stads- och boendemiljöer...3

Läs mer

Ansökan om bidrag för att arrangera salafestivalen 2015

Ansökan om bidrag för att arrangera salafestivalen 2015 bilaga KS 2015/9/1 SALA ~OMMUN Ink. 2015-01- l 4 l 1 (1) 2015-01-13 NtKlAS HELLSTRAND Kommunstyrelsen Ansökan om bidrag för att arrangera salafestivalen 2015 Bakgrund Sala Festivalen Ekonomisk Förening

Läs mer

En vanlig vecka i MalMö

En vanlig vecka i MalMö En vanlig vecka i Malmö Foto: Eva Klamméus I början av april 2006 sändes brev och enkät till ideella och kommersiella arrangörer inom kultur- nöjes- och idrottslivet i Malmö. Syftet med undersökningen

Läs mer

FALKENBERG ENLIGT INVÅNARNA RUDOLF ANTONI & TOMAS KRUTH 2012 11 20

FALKENBERG ENLIGT INVÅNARNA RUDOLF ANTONI & TOMAS KRUTH 2012 11 20 FALKENBERG ENLIGT INVÅNARNA RUDOLF ANTONI & TOMAS KRUTH 2012 11 20 Medborgarenkät Mind Network okt-nov 2012 708 svar SVARSGRUPPEN Kön (procent) 46 54 Kvinna Man SVARSGRUPPEN Ålder (procent) 30 25 23 24

Läs mer

Internationell Körfestival i Göteborg

Internationell Körfestival i Göteborg Internationell Körfestival i Göteborg Marknadsföra Göteborg som kultur- och turiststad En folkrörelse många sångare och lyssnare i hela världen Ett spännande evenemang för alla göteborgare Varför Göteborg

Läs mer

Amiralsgatan 17. Malmö 245 kvm

Amiralsgatan 17. Malmö 245 kvm Amiralsgatan 17 Malmö 245 kvm Diligentia: Fastigheter som gör skillnad. Diligentia är en av Sveriges största fastighetsägare. Beståndet utgörs av ett balanserat innehav av kontorsfastigheter, köpcentrum,

Läs mer

Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap

Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap Visit Östergötland - för en Visit Östergötland är det nya namnet på det som tidigare hette Östsvenska turistrådet. Förutom att byta namn har vi även påbörjat

Läs mer

Tänk om skyltningen i City.

Tänk om skyltningen i City. DEL 3 SAMMANSTÄLLNING AV RESULTAT FRÅN CITY I SAMVERKANS WORKSHOPS Workshop 1, 29 Januari 2009 Workshop 2, 15 Maj 2009 Tänk om skyltningen i City. 1-16 Workshop 1 den 29 januari 2009 För att samla idéer

Läs mer

betalningsvilja för kontor Värdering av stadskvaliteter i Stockholmsregionen

betalningsvilja för kontor Värdering av stadskvaliteter i Stockholmsregionen betalningsvilja för kontor Värdering av stadskvaliteter i Stockholmsregionen Värdering av stadskvaliteter - betalningsvilja för kontor, stadsutveckling i den regionala utvecklingsplaneringen Visionen i

Läs mer

KUNGENS KURVA. Diagonalen 1

KUNGENS KURVA. Diagonalen 1 KUNGENS KURVA Diagonalen 1 Kungens Kurva Kungens Kurva är inte bara ett av Sveriges snabbast växande handelsområden, det är även den största handelsplatsen i hela Skandinavien. I området finns totalt 230

Läs mer

Vill du också synas bättre?

Vill du också synas bättre? Vill du också synas bättre? Det rör på sig... Det händer saker i blomsterbranschen. Den ökande konkurrensen från fler aktörer och ett starkare allmänt reklambrus har gjort det svårare att göra sig hörd.

Läs mer

Kvarteret Lagern med Dallashuset och Kammen

Kvarteret Lagern med Dallashuset och Kammen Kvarteret Lagern med Dallashuset och Kammen Mitt i Solna ligger Råsunda En unik plats i händelsernas centrum Redan idag är Solna mest företagstätt i Sverige. I de nya kvarter som byggs i Råsunda är kopplingarna

Läs mer

Ditt nästa kontor? Östra Hamngatan 52

Ditt nästa kontor? Östra Hamngatan 52 Ditt nästa kontor? Östra Hamngatan 52 Vån 4, 173 kvm, Centrum Östra Hamngatan 52, vån 4 Centrum Ledig yta: 173 m 2 Typ: Kontor Antal arbetsplatser: 8 14 Tillträde: Omgående Utsikt Historia Buss 20 m Nyrenoverad

Läs mer

Mitt i Solna ligger Råsunda

Mitt i Solna ligger Råsunda Kvarteret Lagern Mitt i Solna ligger Råsunda En unik plats i händelsernas centrum Redan idag är Solna mest företagstätt i Sverige. I de nya kvarter som byggs i Råsunda är kopplingarna både till världen

Läs mer

Centrum. Östra Hamngatan 30-34, 230 kvm. Ditt nästa kontor?

Centrum. Östra Hamngatan 30-34, 230 kvm. Ditt nästa kontor? Centrum Östra Hamngatan 30-34, 230 kvm Ditt nästa kontor? Östra Hamngatan 30-34, Centrum Ledig yta Typ: kontor 230 m 2 Antal arbetsplatser: 12 15 Tillträde: omgående Restaurang Utsikt Buss 10 m Ett stenkast

Läs mer

Västra Varvsgatan 19. Malmö 1 594 kvm

Västra Varvsgatan 19. Malmö 1 594 kvm Västra Varvsgatan 19 Malmö 1 594 kvm Välkommen till Diligentia Västra Varvsgatan 19 På Västra Varvsgatan 19 kan vi erbjuda en kontorslokal på 1594 kvadratmeter. Yta Våning 1 594 kvm plan 3 Husets karaktär

Läs mer

Baltzarsgatan 25. Malmö 41 kvm

Baltzarsgatan 25. Malmö 41 kvm Baltzarsgatan 25 Malmö 41 kvm Diligentia: Fastigheter som gör skillnad. Diligentia är en av Sveriges största fastighetsägare. Beståndet utgörs av ett balanserat innehav av kontorsfastigheter, köpcentrum,

Läs mer

De nya kvarteren i Råsunda

De nya kvarteren i Råsunda De nya kvarteren i Råsunda Här är Råsundasom allra mest Råsunda Mitt i hjärtat av Solna Historia Tidigare fotbollsstadion invigd 1937. I oktober 2012 flyttade Svenska Fotbollsförbundet och AIK till en

Läs mer

Kungsgatan 57 299 kvm kontor Stockholm

Kungsgatan 57 299 kvm kontor Stockholm Kungsgatan 57 299 kvm kontor Stockholm Välkommen till Diligentia Kungsgatan 57 Ledig kontorslokal på 299 kvm. Yta Våning 299 kvm Plan 8 Husets karaktär Huset byggdes år 1927 för hotelländamål. Fasaden

Läs mer

- AFFÄRSPLAN - Camp Creative

- AFFÄRSPLAN - Camp Creative - AFFÄRSPLAN - Camp Creative 2014 1 Innehållsförteckning Affärsidé...2 Vision och målsättning...3 Organisation...4 Beskrivning av koncept...5 Målgrupp...6 Konkurrenter... 7 Marknadsföring...7 Marknadsundersökning...

Läs mer

Kungsgatan 57 737 kvm kontor Stockholm

Kungsgatan 57 737 kvm kontor Stockholm Kungsgatan 57 737 kvm kontor Stockholm Välkommen till Diligentia Kungsgatan 57 Här finns ledig lokal på 737 kvm. Yta Våning 737 kvm Plan 7 Husets karaktär Huset byggdes år 1927 för hotelländamål. Fasaden

Läs mer

Lerums Handelsstrategi. för levande centrum

Lerums Handelsstrategi. för levande centrum råbo loda rum Lerums Handelsstrategi för levande centrum Levande centrum i Floda, Gråbo och Lerum! Sedan flera år arbetar kommunen för att utveckla och stärka Lerums, Gråbo och Floda centrum så att de

Läs mer

Etablering av köpcentrum

Etablering av köpcentrum Etablering av köpcentrum Region Skåne 3 okt 2007, Malmö Steen & Ström Wilner Anderson Hur tänker ni och vad gör ni vid etablering av ett köpcentrum? Presentation Steen&Ström Köpcentrum, ( historia ) definition

Läs mer

Dnr RIKTLINJER. Förslag -Taxa för markupplåtelse. Antagen av. Gäller från och med..

Dnr RIKTLINJER. Förslag -Taxa för markupplåtelse. Antagen av. Gäller från och med.. Dnr RIKTLINJER Förslag -Taxa för markupplåtelse. Gäller från och med.. Dnr 2/13 Innehållsförteckning Inledning... 3 Syfte... 3 Avgiftsreglering... 3 Taxa... 4 1 Tillfällig reklam och information... 4 2

Läs mer

Sandviken. Huvudresultat Attitydundersökning 2014

Sandviken. Huvudresultat Attitydundersökning 2014 Sandviken Huvudresultat Attitydundersökning 2014 Disposition presentation 9/4 2014 Metod 2 Varumärkesmodell 4 Associationer till Sandviken 7 Sevärdheter/attraktioner 11 Kännedom om Sandviken 14 Identitet

Läs mer

Sveavägen 20. Stockholm 318 kvm

Sveavägen 20. Stockholm 318 kvm Sveavägen 20 Stockholm 318 kvm Välkommen till Diligentia Sveavägen 20 Yta: 318 kvm. Plan: Gatuplan Husets karaktär Huset byggdes år 1967 för Skandia International. 2006 påbörjade man en totalrenovering

Läs mer

Gestaltningsprogram för Ronneby stadskärna. Helena Sandberg, planarkitekt David Gillanders, stadsarkitekt Karin Svensson, planarkitekt

Gestaltningsprogram för Ronneby stadskärna. Helena Sandberg, planarkitekt David Gillanders, stadsarkitekt Karin Svensson, planarkitekt Gestaltningsprogram för Ronneby stadskärna Helena Sandberg, planarkitekt David Gillanders, stadsarkitekt Karin Svensson, planarkitekt Vad är ett gestaltningsprogram? En vägledning för hur vi kan forma

Läs mer

Trygghetsvandring Flens centrum Juni 2011

Trygghetsvandring Flens centrum Juni 2011 Trygghetsvandring Flens centrum Juni 2011 Bakgrund Åtgärder för att minska brottsligheten samt öka tryggheten i Flens kommun är ett prioriterat område för både polisen i Flen och Flens kommun som verksamhet.

Läs mer

Centralt läge Charmig lokal Ljust och luftigt Centrum

Centralt läge Charmig lokal Ljust och luftigt Centrum Centralt läge Charmig lokal Ljust och luftigt Centrum Drottninggatan 38, plan 5, 205 kvm LOKALEN Charmig lokal i gårdshus Kontorsyta 205 kvm Antal arbetsplatser Ca 10-12 Välkommen till en charmig lokal

Läs mer

Hur bygger vi en ny stad?

Hur bygger vi en ny stad? Hur bygger vi en ny stad? Eva Dalman, projektchef Lund NE/Brunnshög, Lunds kommun Hållbara Brunnshög Lund NE/Brunnshög ny stad på högsta nivå ESS 2015 MAX IV 2010 asdfasdf asdasdf asdfasdf adadfasdf 26

Läs mer

Beviset! Undersökningen från IVL Svenska Miljöinstitutet som visar att det är miljösmart att bygga nära stationer

Beviset! Undersökningen från IVL Svenska Miljöinstitutet som visar att det är miljösmart att bygga nära stationer Beviset! Undersökningen från IVL Svenska Miljöinstitutet som visar att det är miljösmart att bygga nära stationer Är det verkligen smartare att förtäta storstäder nära kollektivtrafiken? Ja! Vi på Jernhusen

Läs mer

Flat Iron Building Så nära resten av världen du kan komma mitt i Stockholm. Fastighetssammanfattning.

Flat Iron Building Så nära resten av världen du kan komma mitt i Stockholm. Fastighetssammanfattning. Flat Iron Building Så nära resten av världen du kan komma mitt i Stockholm. Fastighetssammanfattning. Välkommen till Flat Iron Building. Flat Iron Building Odenplan 1 Klarastrandsleden 2 Tegnérlunden 3

Läs mer

ÄLVSJÖ STADEN. En stadsdel i förvandling. 1 500 bostäder Nya butikslokaler Fler förskolor Gröna parker

ÄLVSJÖ STADEN. En stadsdel i förvandling. 1 500 bostäder Nya butikslokaler Fler förskolor Gröna parker ÄLVSJÖ STADEN En stadsdel i förvandling 1 500 bostäder Nya butikslokaler Fler förskolor Gröna parker STADEN FLYTTAR TILL ÄLVSJÖ Med Öster om Älvsjövägen, söder om Solbergaskogen och strax nordväst om Älvsjö

Läs mer

BESÖKSNÄRINGSSTRATEGI

BESÖKSNÄRINGSSTRATEGI BESÖKSNÄRINGSSTRATEGI Antagen av kommunfullmäktige 2012-06-11, 117 STRATEGI Besöksnäringsstrategi för Haninge kommun Vision 2020 Haninge är navet för besöksnäringen bland Stockholms kranskommuner och den

Läs mer

Det ska bara fungera!

Det ska bara fungera! Det ska bara fungera! Till trafikföretag för en mer nöjd resenär! Det här är vi Svenska Reseterminaler är ett helägt dotterbolag till Jernhusen och arbetar med väntsalar på närmare 140 stationer runt om

Läs mer

Vatten. Natur. Bad. Kultur. Friluftsliv. Båtliv. Turism. Gemenskap

Vatten. Natur. Bad. Kultur. Friluftsliv. Båtliv. Turism. Gemenskap Vatten Bad Kultur Turism Gemenskap Friluftsliv Båtliv Natur Vänersborgs identiteter idag Bilder och ord valda av hundratalet deltagare vid dialogträ en på Folkets Hus 2 oktober 2014. Storleken varierar

Läs mer

V i by gger fram tiden s Ty resö an sv ar och u tv eck lin g. Moderaterna i Tyresö om att bygga och bo vår stadsbyggnadspolitik

V i by gger fram tiden s Ty resö an sv ar och u tv eck lin g. Moderaterna i Tyresö om att bygga och bo vår stadsbyggnadspolitik V i by gger fram tiden s Ty resö an sv ar och u tv eck lin g Moderaterna i Tyresö om att bygga och bo vår stadsbyggnadspolitik februari 2014 In ledn in g Moderaterna har en vision som handlar om att utveckla

Läs mer

Ett framgångsrikt näringsliv behöver politiker med framtidstro och vilja

Ett framgångsrikt näringsliv behöver politiker med framtidstro och vilja Socialdemokraterna Haninge Haninge 2010-06-29 Ett framgångsrikt näringsliv behöver politiker med framtidstro och vilja Hur vi tillsammans skapar ett företagsamt Haninge 2 (10) Innehållsförteckning Tillväxtmotor

Läs mer

Sammanfattning av rundabordssamtal

Sammanfattning av rundabordssamtal Sammanfattning av rundabordssamtal I detta dokument summeras vad som hittills har diskuterats vid de rundabordssamtal som förts inom Kraftsamling sedan starten 2011. Det är ett omfattande material som

Läs mer

Politisk styrgrupp. Projektledning Stadskontoret

Politisk styrgrupp. Projektledning Stadskontoret Politisk styrgrupp Malmö Live Projektorganisation Projektledning Stadskontoret Operativ projektgrupp Projektledare: Anders Hultgren, Serviceförvaltn. Mikael Derving - MSO Teknik Meta Alm - MSO Programplanering

Läs mer

Datum 2014-06-25. Handelspolicy. Antagen av Kommunfullmäktige/2014. Dokumentnamn: Handelspolicy Örnsköldsvik. Dokumentansvarig: Näringslivschef

Datum 2014-06-25. Handelspolicy. Antagen av Kommunfullmäktige/2014. Dokumentnamn: Handelspolicy Örnsköldsvik. Dokumentansvarig: Näringslivschef Datum Handelspolicy Antagen av Kommunfullmäktige/2014 Antagen av: Kommunfullmäktige 2014-06-16, 112 Dokumentägare: Chef Tillväxtavdelning/klf Dokumentnamn: Handelspolicy Örnsköldsvik Dokumentansvarig:

Läs mer

Vi har en plan! Samråd 9 mars 6 maj 2010. Förslag till gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner

Vi har en plan! Samråd 9 mars 6 maj 2010. Förslag till gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner Vi har en plan! Förslag till gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner Samråd 9 mars 6 maj 2010 Smakprov Hela översiktsplanen med tillhörande dokument finns på Karlskoga och Degerfors

Läs mer