Det här är City i Samverkan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Det här är City i Samverkan"

Transkript

1 Det här är City i Samverkan

2 Detta är City i Samverkan Många av de vykort som skickas från Sverige har motiv från Stockholms innerstad. Många rum där Sveriges politiska och ekonomiska framtid formas har utsikt mot en stockholmsgata. För turister, svenskar och stockholmare är city den naturliga mötesplatsen och en symbol för vårt land. En kraftsamling för ett levande och tryggt city är av nationellt intresse och gynnar både handel, fastighetsägare och stadens befolkning. En attraktiv stadskärna, öppen för alla är en viktig tillväxtoch konkurrensfaktor och ett effektivt sätt att främja integration och möten. City i Samverkan är en samverkansorganisation för att utveckla Stockholm city, Sveriges viktigaste plats för möten, handel och kultur. Målet är att Stockholm city alltid ska vara värt en resa, även en regning oktoberdag. Vårt uppdrag är att samla alla aktörer till gemensamma initiativ som skapar ett bättre gemensamt vardagsrum för hela Stockholm. Vår roll är att inspirera, initiera och underlätta förverkligandet av projekt och målsättningar. Ansvar och beslut om planering och genomförande ligger i samtliga fall hos stadens förvaltningar och fastighetsägarna i city. I handen håller du vårt tiopunktsprogram med mål för city, kort information om pågående projekt och en sammanställning av aktiviteter, kunskapsunderlag, ekonomi och medlemmar. Vi sammanfattar den vision som Stockholms stad tagit fram för City och några aktuella cityprojekt som drivs av staden och fastighetsägarna. Alla tjänar på ett City som är välkomnande, tryggt, levande och med ett varierat utbud av både stort och smått. Har du förslag till en förbättring av en viss plats eller en idé om funktion som fattas i city idag? Kontakta oss på City i Samverkan cityisamverkan.se eller läs mer på stadens hemsida stockholm.se.

3 City i Samverkans tiopunktsprogram City i Samverkans tiopunktsprogram har tre huvudmål: en vacker, trygg och händelserik stadskärna. Ett vackert City 1. Ett snyggare city Det första intrycket av Stockholms city kan förbättras. Ett samlat stadsmiljöprogram för blommor, belysning, bänkar och papperskorgar och tydliga hänvisningsskyltar till attraktioner och torg ger mycket stadsmiljö för pengarna. 2. Gemensam karta för city Stadsmiljön i City kan utvecklas stegvis, med mindre samarbetsprojekt som kan genomföras med enkla medel. Med en gemensam målbild kan city utvecklas med inspel från alla aktörer. 3. Shopping i världsklass Svenska designers och modeföretag konkurrerar idag framgångsrikt på världsmarknaden. Låt detta sätta avtryck i stadsbilden med nya showrooms, arenor, butikskluster och medvetet designade modegator. Bättre marknadsföring av Stockholm som etableringsplats och konvertering av döda bottenvåningar till handel skulle förenkla för nya aktörer att etablera sig. 4. Välkommen till Stockholm En inbjudande stadsmiljö är bra för turister, affärsresenärer och konferensbesökare och gynnar också Stockholms invånare. Utveckla skyltning, annonsering, välkomnande platser och showrooms där information och tips är lätta att få. Komplettera med inbjudande och attraktiva stadsmiljöer som parker, bänkar, hänvisningsskyltar och belysning.

4 Ett tryggt City 5. Ordning på stan Centrum i Sveriges huvudstad måste uppfattas som trygg och säker. Utveckla systemet med cityvärdar som kan informera turister, förebygga fickstölder och hålla kontakt med polisen. Inför nolltolerans mot illegalt dobbleri och utbilda handeln i säkerhetsfrågor. Samarbete för ökad trygghet kan ses som en investering inte bara en kostnad. 6. Nolltolerans mot skräp Stockholms city kan bli renare och snyggare. Klotter och nedskräpning skapar otrygghet och bör motverkas. Modellen där handeln städar framför sin egen dörr kan utvecklas vidare. Städning kan ske när och var det skräpas ned mest på helger, sommar, jul och de folkrikaste stråken. 7. Öppet för alla Stockholms city ska vara tillgängligt året om och erbjuda en god närmiljö. Nya externa köpcentrum i regionen kompletterar på ett bra sätt cityhandeln. City kan utveckla sin tillgänglighet med positiva erbjudanden: längre och samordnade öppettider, god kollektivtrafik, enkel parkering, fler toaletter/ skötrum, förbättrade taxizoner och snabbare gatuarbeten. Ett händelserikt City 8. Levande handel på gator och torg En av citys konkurrensfördelar, som skapar stadsliv, är torghandel. Välordnad och reglerad torg- och gatuhandel kan komplettera det reguljära utbudet. Med flera och trygga platser och samordning av tillståndsgivning kan utbud, kvalitet och status förbättras. Oanvända och otrygga platser i city skulle kunna användas för småskalig och tillfällig handel, där Stockholms mångkulturella befolkning skulle kunna beredas plats och möjlighet att möta nya kunder. 9. Upplevelser året om Stockholms city ska alltid vara värt en resa. Redan idag motiveras hälften av alla citybesök av möten och upplevelser. Fler evenemang kan både stärka besöksindustrin och stockholmarnas känsla av sammanhållning. 10. Sveriges bästa jul Profilskapande julbelysning, en spektakulär julinstallation, en högklassig julmarknad runt Sergels Torg, julparader och nyårsfirande kan stärka Stockholms identitet och attraktivitet som besöksmål.

5 City i Samverkans projekt City i samverkan tar fram kunskapsunderlag, statistik och erbjuder medlemmarna utbildning, service, möten och seminarier. Våra projekt är kopplade till förbättring av generella funktioner i city, management och skötsel av stadsmiljön, utveckling av särskilda platser samt evenemang. Etableringsguide på engelska, presenterad vid retailmässan MAPIC i Cannes hösten 2010 och handelsindex för city med månatlig uppdatering och jämförelse med utvecklingen i övriga landet.

6 Kunskapsbank, utbildning och möten För att stödja utvecklingen av city tar City i Samverkan fram kunskapsunderlag och arrangerar olika former av möten och träffar. Medlemmarna får ta del av undersökningar och seminarier av bland anat följande slag: Etableringsguide. Vi har tagit fram en engelskspråkig etableringsgudie för att göra det lättare för nya företag att etablera sig i city, inte minst nya koncept och nya aktörer inom handeln. En mer fyllig gudie tas fram under 2011, med detaljerad information om marknaden, gator, omsättning, underlag och villkor. Stärkt Cityhandel. Stadens vision för city förespråkar nya lokaler för handel längs gator i stråk och särskilda kluster med publika bottenvåningar och en mångfald i utbudet. Fastighetsägarna, etableringskonsulter, City i Samverkan och andra aktörer har löpande kontakter med potentiella varumärken och verkar för att skapa fler bra affärslägen. Besöksmätningar. Vi genomför kontinuerligt undersökningar som visar hur flödena längs olika stråk och platser utvecklas. Attitydundersökningar. Vi genomför enkätundersökningar som visar vad Stockholmarna och turisterna anser om utbudet och miljön i city. Handelsindex. Varje månad tar vi fram ett unikt index över handelns utveckling i city, baserat på ca 40 procent av den totala omsättningen. Index visar även relationen till handelns omsättning i hela Sverige. Frukostseminarier. Vi arrangerar ett flertal seminarier med särskilda teman och inbjudna föreläsare. Under 2010 var ämnena gemensam utvecklingsplan för city, trygghetsfrågor, butiksetableringar och hanteringen av 1960-talets bebyggelse i city. Kontakta oss gärna med förslag till ämnen och frågeställningar! Nyhetsblad. Varannan månad skickar vi ut ett nyhetsblad med information och erbjudanden till ca 500 aktörer i city. Cityblogg. Om du har tankar och förslag om hur city kan bli starkare och mer attraktivt, skriv ett inlägg på vår nystartade cityblogg. Utbildning. Medlemmar erbjuds särskilda säkerhets- och säljutbildningar. Safe Site. Medlemmar erbjuds rabatterad anslutning till Safe Site, ett brottsförebyggande informationssystem för kommunikation mellan handel, hotell, vaktbolag och polisen.

7 Projekt kopplade till särskilda funktioner Vi arbetar med att samla aktörer för att förbättra bland annat följande funktioner, kopplade till utbud, stadsmiljö, mottagande av besökare och service. Julbelysning. Stockholm city ska bli Nordens bästa juldestination. Genom att skapa en attraktiv och vacker julbelysning tar vi ett steg mot målet Best Christmas in Scandinavia. Drottninggatan har t ex genom samarbete med Coca Cola fått ny energisparande belysning. Staden och näringslivet samverkar kring finansiering och utformning. City i Samverkan och Trafikkontoret har tagit fram en strategi för de tre närmaste åren för att skapa en sammanhållen julbelysning. Legala affischplatser. City i Samverkans cityvärdar river idag ner illegalt uppsatta affischer i city. De flesta är uppsatta av stora kommersiella företag som skulle kunna betala för sig. Ett mål är att öka utbudet av legala och välordnade affischplatser för kulturella verksamheter, politiska budskap, föreningsliv och ideella organisationer. Vi undersöker möjliga platser och modeller för finansiering. Blommor. Lokalt ansvar för blommor och planteringar kan bidra till ett grönare city. Fastighetsägarna längs Drottninggatan har tillsammans med staden samarbetat om inköp av blomkrukor och blommor. Tanken är att utveckla samarbetet och erbjuda mer lokalt ansvar för både inköp och skötsel. Lågprishotell. Under de workshops som City i Samverkan har ordnat har en återkommande önskan varit att bredda hotellutbudet. Med ett eller flera lågbudgethotell kan City marknadsföra sig bredare och ge fler möjlighet att besöka Stockholm genom en lägre prisbild. En möjlighet är att bygga ovanpå befintliga fastigheter. Dialog pågår mellan Sveriges Hotell och Restaurang företagare, Stockholm Business Region, fastighetsägare och City i Samverkan. Hänvisningsskyltar. Trafikkontoret och City i Samverkan ser över hur city kan få tydliga gatuskyltar som visar hur man hittar till Slottet, Stureplan, Kulturhuset, NK, Konserthuset och flera andra ställen. Utplacering, finansiering och utformning är några frågor att lösa. Paviljonger. Gatuhandel, festivaler och marknader använder ofta tillfälliga tält och kiosker. Det skulle bli enklare, snyggare och effektivare med monterbara paviljonger med stockholmsidentitet. En bred förankring har skett med alla aktörer. Diskussion pågår med finansiärer. Öppettider. City i Samverkan verkar för utökade öppettider för att City alltid ska vara värt en resa. Målet är främst att förlänga öppettiderna från måndag till fredag till klockan Handeln förlänger nu successivt sina öppettider i city. Ett förslag är att med gemensam marknadsföring av förlängda öppettider stärka citys attraktivitet.

8 Projekt kopplade till management och skötsel En internationell trend i dagens stadsutvecklingsarbete är att arbeta med lokalt ansvar för vissa platser. Här är några exempel på pågående projekt kopplade till stadens skötsel. Drottninggatan. Drottninggatans förening är över hundra år gammal och startades av lokala handlare för att förbättra attraktiviteten i form av miljö, utbud och tillgänglighet. City i Samverkan ansvarar för gemensam städning, miljöförbättrande åtgärder, trygghet, ordning, etablering och utvecklingsfrågor. Kungsgatan. City i Samverkan ansvarar för utveckling och skötsel av stråket mellan Sveavägen och Stureplan, med gemensam finansiering från fastighetsägarna. I fokus ligger belysning, flaggning, dekorationer, underhåll och etableringsfrågor. Sergels Torgs Managementbolag. Cityvisionens mål kan förverkligas genom fler aktiviteter och bättre miljö på Sergels Torg. En särskild samverkansgrupp för Sergels Torg diskuterar just nu möjligheten att här skapa en lokal förvaltningsorganisation som tar ett samlat ansvar för evenemang, utökad nivå på städning, trygghet, bevakning, möten och demonstrationer. En managementorganisation kan också ansvara för mindre reparationer, torghandel, samordning med Kulturhusets utbud liksom med polisens insatser för ett tryggt city. fastighetsägare, lokala handlare och staden. Arbete pågår för att detta projekt ska permanentas. Städning. Trafikkontoret och City i Samverkan samarbetar för att hålla staden extra ren och snygg. Under sommarmånaderna kompletterar städande ungdomar i City kommunens ordinarie renhållningsverksamhet. Samordning av ordinarie städning kan ske genom att cityvärdarna fungerar som arbetsledare för städarna i city. Brottsförebyggande rådet. City i Samverkan fungerar som samordnare i det lokala brottsförebyggande rådet. Fokus ligger just nu på trygghetsskapande åtgärder i stadsmiljön och samverkan mellan stadsdelsförvaltningen, fastighetsägare, företagare och Polisen. Exempel på frågor är säkrare övergångsställen, bättre belysning och framkomlighet för funktionshindrade. Information om markanvändning. En folder med tips och information om regelverket gällande markupplåtelser har distribuerats till butiker och restauranger, caféer. Ordning och reda längs gator och torg är ett mål. Tydlighet i markupplåtelser är ett annat. Cityvärdar. I tre års tid har City i Samverkans Cityvärdar hållit kontakt med butiker och polisen, hållit ett öga på städning för trafikkontorets räkning och hjälpt besökare till rätta. Ett vänligt och professionellt mottagande är viktigt för stadens attraktivitet och trygghet. Vi undersöker just nu möjligheter att utöka antalet ambassadörer i stadsmiljön. På sikt diskuteras tydligare skrivningar om affischering och dobbleri i den lokala ordningsstadgan. Ordningsvakter på Sergels Torg. Under två somrar har särskilda ordningsvakter gjort Sergels Torg säkrare och mer inbjudande genom att komplettera Polisens arbete. Finansiering har byggt på samarbete mellan lokala

9 Projekt kopplade till särskilda platser Ett sätt att förverkliga målen i vårt tiopunktsprogram och stadens Cityvision är att samla flera fastighetsägare och aktörer till ett gemensamt projekt för att utveckla en viss gata, ett torg eller ett stadsdistrikt. Här är några exempel på pågående initiativ. Snyggare Sergels Torg. Just nu förbereder Trafikkontoret och City i Samverkan målning, tvättning, bättre belysning, skyltar och möblering på de delar av Sergels Torg som ligger under tak. Detta kan genomföras inom kort och påverkas inte av byggarbeten för en eventuell framtida dragning av cityspårvagnen mot Kungsholmen. Ny gatubelysning på Kungsgatan. Trafikkontoret, City i samverkan och fastighetsägargruppen på Kungsgatan sätter upp ny permanent gatubelysning längs Kungsgatan mellan Stureplan och Sveavägen. Det blir en kombination av linspänd belysning tvärs över gatan, armaturer på fastigheterna och ny fasadbelysning för att göra gatan vackrare och säkrare och skapa en unik karaktär investerade staden och fastighetsägarna 2,2 miljoner vardera. Norra Klara. Att utveckla nya kluster är en viktig del av Stockholm stads Cityvision. Kvarteren längs Gamla Brogatan och Bryggargatan förtjänar att upptäckas av fler. Fastighetsägarna i området och City i Samverkan har inlett en diskussion om hur nya stråk, butiker, restauranger och mötesplatser kan skapa mer av unik stadskaraktär i city. Trängseln längs Drottninggatan är en bra utgångspunkt för att bredda utbudet i City och skapa nya flöden genom de gamla Klarakvarteren.

10 Projekt kopplade till evenemang City i Samverkan är inte i första hand ett evenemangsbolag. Stockholms stad, föreningar, organisationer och ett flertal evenemangsbyråer arrangerar i dagsläget händelser i city. När det behövs och finns intresse för det medverkar vi till att förverkliga evenemang som är positiva för city. Följande evenemang har just nu ett förstärkt engagemang från City i Samverkan. Matmarknader. Den internationella matmarknaden organiserad av Geraud Market har besökt City ett flertal gånger med ett intressant utbud av varor under tillfälliga marknader. Marknaderna fungerar som komplement till saluhallar och befintlig torghandel. Fler marknader planeras Julevent. Mer publika aktiviteter på stan ingår i målsättningen Best Christmas in Scandinavia anordnades en julparad längs Drottninggatan genomförs en större parad från Kungsträdgården genom City ska City vara den givna platsen att fira jul och nyår.

11 Stockholms stad utvecklar City Stockholms stad har det övergripande ansvaret för planering och utveckling av city. I september 2010 presenterades Cityvisionen, ett diskussionsunderlag om utveckling av city från Stadsbyggnadskontoret. Visionen bygger i sin tur på stadens tidigare målsättningar. Dels den långsiktiga framtidsbilden Vision 2030 och dels den nya översiktsplanen för Stockholm, Promenadstaden. Cityvisionen bygger på tre grundpelare: Attraktiva stadsmiljöer, fler bostäder och stärkt cityhandel. Målbilden består av sju inriktningar: Länka samman och hela. Publik miljö med hög Stockholmskvalitet. Stadens front mot vattnet. Stadens topografi och stadslandskap. Ökad diversitet. Hög arkitektonisk kvalitet. En framkomlig och trafiksäker stadsmiljö. Norra Bantorget. Det gamla torget har rustats upp som mötesplats intill Clarion hotell, nya kontor, bostäder, butiker, restauranger och konferenslokaler. Cityområdet utvidgas norrut. Ökad tillgänglighet. Citybanan under innerstaden och spårväg city förbättrar möjligheterna att ta sig in till stan utan bil. Det ökar samtidigt underlaget för handel, service och kultur. Den framtida planerade stadsdelen Västra City över ytterligare citys betydelse som mötes- och handelsplats. City i Samverkan har bidragit till diskussionen med workshops, seminarier, enkätundersökningar och dialoger med aktörer. Underlagsmaterialet Tänk om City har formulerats i samarbete med fastighetsägarna och övriga aktörer i city. Se City i Samverkans hemsida där Cityvisionen och övrigt material kan laddas ner. Några aktuella exempel på stadens initiativ och förändringar i city: Kulturhuset. Den nya läsesalongen med bibliotek i bottenvåningen och ny huvudentré till Kulturhuset stärker torget som mötesplats och gör city tryggare och mer inbjudande. Marknader. Fastighetskontoret arbetar med att ta fram förslag tillplatser för kompletterande torghandel och marknader. Turistbyrå vid Centralen. Stockholm Visitors Board har flyttat turistinformationen från Sverigehuset vid Kungsträdgården till nya lokaler på Vasagatan mitt emot Centralstationen. Det nya läget är mer lätt att hitta för besökare och stärker mottagandet av resenärer från när och fjärran. Stockholm Waterfront. City har fått en ny kongresshall med plats för deltagare, nytt hotell och stadens mest centrala kontorsbyggnad.

12 Fastighetsägarna utvecklar city Fastighetsägarna arbetar för tillfället med ett flertal utvecklingsprojekt i city. Några exempel på aktuella projekt: Bibliotekstan. Fastighetsägaren Hufvudstaden utvecklar just nu kvarteren kring Biblioteksgatan Förbättrad skyltning, gatubeläggning och belysning kan skapa en ännu tydligare och mer välkomnande atmosfär. Detta förstärker varumärket och ger en tydligare shoppingdestination. Nya Klara. Statens Fastighetsverk som förvaltar regeringskvarteren tar fram förslag till utveckling av regeringskvarteren längs Drottninggatan. Nya påbyggda kontorsvåningar kombineras med ökat utrymme för handel och service i bottenvåningarna. Jakobsgatan kan utvecklas till ett inbjudande stråk från Tegelbacken till Kungsträdgården, bland annat med ett solbelyst torg i den breda delen av gatan. Brunkebergstorg. Fastighetsägarna, Statens Fastighetsverk, Stena Fastigheter och Stockholms stad har presenterat ett förslag till ny utformning med bl a paviljonger, uteservering, isbana, evenemangsscen. Regeringsgatan. Vasakronan bygger om fastigheter för mer handel på delar av Hamngatan och längs södra Regeringsgatan. MOOD Stockholm. AMF Fastigheter utvecklar en ny galleria, Mood, i Salénhuset vid Regeringsgatan, med entréer även mot Mäster Samuelsgatan, Norrlandsgatan och Jakobsbergsgatan. Centralstationen. Jernhusen bygger om centralstationen med målsättningen att skapa Sveriges bästa mötesplats med handel och service i en anrik miljö.

13 Kort om oss City i samverkan finansieras genom medlemsavgifter från fastighetsägare, handel, företag, organisationer och Stockholms stad samt separata intäkter från projekt. Av den totala budgeten för 2011 på ca 10 miljoner kr står medlemsavgifter för ca 4 miljoner. Resterande 6 miljoner är intäkter från projekt, som t.ex. julbelysning, cityvärdar, ordningsvakter och marknader. Medlemmar City i Samverkans kansli: Korgmakargränd Stockholm Besök vår hemsida, för mer information och kontakt. AMF Fastigheter Axfast Fabege Humlegården Jernhusen Stena Fastigheter Drottninggatans Förening KappAhl H&M Adilimo JC Decaux SL Sthlm Parkering Gate 46 Wester & Elsner Atrium Ljungberg Diligentia Fastighetskontoret Hufvudstaden Statens Fastighetsverk Vasakronan Hötorgscity Lindex MQ Clear Channel Konserthuset Stockholms Handelskammare Centrumutveckling NCM Development Stockholms stad (särskilt projektbidrag)

14 Korgmakargränd 2 SE Stockholm

10 punktsprogram för Stockholm City

10 punktsprogram för Stockholm City 10 punktsprogram för Stockholm City City i Samverkans tiopunktsprogram för city Många av de vykort som skickats från Sverige har motiv från Stockholms innerstad. Många rum där Sveriges politiska och ekonomiska

Läs mer

Delresultat och slutredovisning av projekt 2009-01-01-2009-12-31

Delresultat och slutredovisning av projekt 2009-01-01-2009-12-31 Delresultat och slutredovisning av projekt 2009-01-01-2009-12-31 Delresultat och slutredovisning Grundvisionen är att öka Citys attraktivitet och därigenom ser vi till att Stockholm City alltid är värt

Läs mer

Skandinaviens bästa julbelysning

Skandinaviens bästa julbelysning Skandinaviens bästa julbelysning 2011-2013 En riktig Stockholmsjul är full av drömmar, hopp och ljus. I år lyser det lite extra om Stockholm. Glöm inte att stanna upp och lyfta blicken. Satsningen på julbelysning

Läs mer

Attitydundersökning i Stockholm City maj 2008

Attitydundersökning i Stockholm City maj 2008 Attitydundersökning i Stockholm City maj City i Samverkan har under maj genomfört attitydundersökningar på 500 personer bosatta i Stockholms län Attitydundersökning i Stockholm City Under maj har 500 personliga

Läs mer

Sammanställning av synpunkter vid seminarierna Vision för utveckling av Varbergs stadskärna

Sammanställning av synpunkter vid seminarierna Vision för utveckling av Varbergs stadskärna Jönköping i maj 2012 Sammanställning av synpunkter vid seminarierna Vision för utveckling av Varbergs stadskärna Under våren 2012 hölls fem seminarier för att lägga grunden för visionen. Mötena hade följande

Läs mer

Sammanfattning inspirationsseminarium Eslövs stadskärna. Olle Anderberg Katarina Majer Tyrèns AB

Sammanfattning inspirationsseminarium Eslövs stadskärna. Olle Anderberg Katarina Majer Tyrèns AB Sammanfattning inspirationsseminarium Eslövs stadskärna 2011 01 26 Olle Anderberg Katarina Majer Tyrèns AB Arbetet med Eslövs stadskärna Inspirationsseminarium 25 november 2010 Bearbetning och analys Uppföljningsmöte

Läs mer

Delvision för Brunkebergstorg

Delvision för Brunkebergstorg Delvisioner för utveckling av City Delvision för Brunkebergstorg är en av flera konkretiseringar av City i Samverkans samlade vision för Stockholm City. En delvision är en genomförandeplan, kopplad till

Läs mer

Ockelbo. Framtidens centrum i fokus. Marlene Hassel Svenska Stadskärnor / 2014-02-10

Ockelbo. Framtidens centrum i fokus. Marlene Hassel Svenska Stadskärnor / 2014-02-10 Ockelbo Framtidens centrum i fokus Marlene Hassel Svenska Stadskärnor / 2014-02-10 Hur kan vi......utveckla en ort eller stad...öka attraktiviteten...och för vem? Ockelbos situation och möjligheter? -

Läs mer

Frukostmöte den 22 februari 2013! Vision för City från mål till genomförande

Frukostmöte den 22 februari 2013! Vision för City från mål till genomförande Frukostmöte den 22 februari 2013! Vision för City från mål till genomförande Frukostmöte den 22 februari 2013! Vision för City från mål till genomförande 8.00. Mingel och frukostbuffé 8.15 Välkommen Kort

Läs mer

Enkätundersökning nov - dec 2007. Grundläggande enkätundersökning hos medlemmarna för att kunna förbättra och utveckla Innerstaden Göteborg.

Enkätundersökning nov - dec 2007. Grundläggande enkätundersökning hos medlemmarna för att kunna förbättra och utveckla Innerstaden Göteborg. Enkätundersökning nov - dec 7 Grundläggande enkätundersökning hos medlemmarna för att kunna förbättra och utveckla Innerstaden Göteborg. Bakgrund Under November månad år 7 genomfördes denna enkätundersökning

Läs mer

Gemensam målbild och vision för Stockholm City Version 1, Februari 2010

Gemensam målbild och vision för Stockholm City Version 1, Februari 2010 TÄNK OM CITY - Del 5 Gemensam målbild och vision för Stockholm City Version, Februari 200 Gemensam målbild och vision för Stockholm City Februari, 200 S. 02 City i Samverkan har under 2008-2009 arbetat

Läs mer

För levande orter och livfulla städer! Inger Alfredsson Nationell samordnare Marlene Hassel BID-Manager

För levande orter och livfulla städer! Inger Alfredsson Nationell samordnare Marlene Hassel BID-Manager För levande orter och livfulla städer! Inger Alfredsson Nationell samordnare Marlene Hassel BID-Manager 3 Inger Alfredsson Nationell samordnare Marlene Hassel BID-Manager VÅR ORGANISATION Ett unikt

Läs mer

Sammanställda synpunkter från diskussionskvällen den 6 april på Scandic Hallandia

Sammanställda synpunkter från diskussionskvällen den 6 april på Scandic Hallandia Sammanställda synpunkter från diskussionskvällen den 6 april på Scandic Hallandia Grupp A Att skapa förutsättningar på nya platser för uteserveringar och möten. Aktiviteter i centrum året runt. Lilla torgplanen

Läs mer

Nya City-saneringen. Gråskala och glas i stället för färg Splittrat - högre här och var Ulf Johannisson

Nya City-saneringen. Gråskala och glas i stället för färg Splittrat - högre här och var Ulf Johannisson Nya City-saneringen Gråskala och glas i stället för färg Splittrat - högre här och var 140224 Ulf Johannisson www.ulfjohannisson.se Skärgårdsstaden Stockholms identitet Riksintresset Stockholms innerstad

Läs mer

Snyggt och tryggt i city Västeråsmoderaternas cityprogram för 2014-2018

Snyggt och tryggt i city Västeråsmoderaternas cityprogram för 2014-2018 Snyggt och tryggt i city Västeråsmoderaternas cityprogram för 2014-2018 1 City vårt gemensamma vardagsrum City ska vara och upplevas som vårt gemensamma vardagsrum fullt av aktiviteter och möten. Evenemang

Läs mer

RAPPORT STOCKHOLMARNA OM STATION STOCKHOLM CITY. Kund: Jernhusen Kontakt: Eva Eliasson Datum: 20 december, 2011

RAPPORT STOCKHOLMARNA OM STATION STOCKHOLM CITY. Kund: Jernhusen Kontakt: Eva Eliasson Datum: 20 december, 2011 RAPPORT STOCKHOLMARNA OM STATION STOCKHOLM CITY Kund: Jernhusen Kontakt: Eva Eliasson Datum: 20 december, 2011 Peter Blid Tel: 0739 403922 Peter.blid@novusgroup.se Annelie Önnerud Åström Tel: 0739 403761

Läs mer

Sammanfattning av projektet ICA mitt i byn i Nacka, en praktisk tillämpning av boken Handeln bygger staden, Market Förlag, 2011.

Sammanfattning av projektet ICA mitt i byn i Nacka, en praktisk tillämpning av boken Handeln bygger staden, Market Förlag, 2011. Sammanfattning av projektet ICA mitt i byn i Nacka, en praktisk tillämpning av boken Handeln bygger staden, Market Förlag, 2011. Koncept/innehåll: Jerker Söderlind Plan/arkitektur: Gio Olla, Joakim Sturesson

Läs mer

Näringslivsstrategi 2009-03-23. Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör

Näringslivsstrategi 2009-03-23. Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör Näringslivsstrategi 2009-03-23 Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör NÄRINGSLIVSSTRATEGI FÖR HELSINGBORGS STAD Utifrån denna strategi ska Helsingborgs stads näringslivsarbete bedrivas. Uppdraget

Läs mer

- Den moderna och attraktiva mötesplatsen

- Den moderna och attraktiva mötesplatsen LINKÖPINGS CITY - Den moderna och attraktiva mötesplatsen Utvecklingen av Linköpings city har under de senaste åren varit mycket positiv ur en rad aspekter. Stadskärnan upplevs av både invånare och besökare

Läs mer

MAGASINSGATAN Daterad 2006-10-01

MAGASINSGATAN Daterad 2006-10-01 MAGASINSGATAN Daterad 2006-10-01 INLEDNING Magasinsgatan har haft en positiv utveckling under en längre tid som formligen exploderat dom senaste åren från skum bakgata till shoppinggata med fokus på design,

Läs mer

Dialogmöte Exercisheden

Dialogmöte Exercisheden Dialogmöte Exercisheden Anteckningar från möte #1 med allmänheten (21 januari 2017) Varför är vi här? Stadsbyggnadskontoret har bjudit in till ett antal dialoger kring utvecklingen av Heden på temat Vad

Läs mer

VISIONGRUPP/ ÅTGÄRDSGRUPP

VISIONGRUPP/ ÅTGÄRDSGRUPP VISIONGRUPP/ ÅTGÄRDSGRUPP DELTAGANDE ORGANISATIONER: UDDEVALLA CENTRUMUTVECKLING FÖRETAGARNA I UDDEVALLA UDDEVALLA HANDEL UDDEVALLA NÄRINGSLIV FASTIGHETSÄGARNA DESTINATION UDDEVALLA Tillväxt Uddevalla

Läs mer

Ystad fick i stark konkurrens med Norrköping och Varberg utmärkelsen Årets Stadskärna 2007 med motiveringen: Ystad Citygrupp visar att man med små

Ystad fick i stark konkurrens med Norrköping och Varberg utmärkelsen Årets Stadskärna 2007 med motiveringen: Ystad Citygrupp visar att man med små Ystad fick i stark konkurrens med Norrköping och Varberg utmärkelsen Årets Stadskärna 2007 med motiveringen: Ystad Citygrupp visar att man med små resurser och stort engagemang kan åstadkomma en stor förändring.

Läs mer

STOCKHOLMSSTRATEGIN AKTIVITETSPLAN

STOCKHOLMSSTRATEGIN AKTIVITETSPLAN STOCKHOLMSSTRATEGIN AKTIVITETSPLAN 2013 1 Om detta dokument Detta dokument är en aktivitetsplan för 2013 för projektet Stockholmsstrategin. Stockholmsstrategin bygger på en förstudie som presenterades

Läs mer

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Uppdrag Se över hur det lokala besöksnäringssamarbetet för Värmdö bör organiseras För att skapa lokalt engagemang och mervärde åt

Läs mer

Riktlinjer för Mobila försäljningsvagnar på offentlig plats i Nässjö kommun Antagna av tekniska servicenämnden 2013-01-10 9 samt av miljö- och

Riktlinjer för Mobila försäljningsvagnar på offentlig plats i Nässjö kommun Antagna av tekniska servicenämnden 2013-01-10 9 samt av miljö- och Riktlinjer för Mobila försäljningsvagnar på offentlig plats i Nässjö kommun Antagna av tekniska servicenämnden 2013-01-10 9 samt av miljö- och byggnadsnämnden 2013-01-23 17 Riktlinjer för Mobila försäljningsvagnar

Läs mer

Vi skapar Skandinaviens mest attraktiva stadskärna. Vill du vara med?

Vi skapar Skandinaviens mest attraktiva stadskärna. Vill du vara med? Vi skapar Skandinaviens mest attraktiva stadskärna. Vill du vara med? Målet är att göra Jönköping till Skandinaviens mest attraktiva stadskärna i sin storlek. Ganska kaxigt, tycker kanske en del. Men faktum

Läs mer

Projektrapport 2011/2012

Projektrapport 2011/2012 Projektrapport 2011/2012 Första året med #Stockholmsjul där 671,647 LED-ljus förändrade stadsbilden. Skandinaviens bästa julbelysning tillsammans med upplevelser och shopping utöver det vanliga. Sammanfattning

Läs mer

version Vision 2030 och strategi

version Vision 2030 och strategi version 2012-01-25 Vision 2030 och strategi Två städer - en vision För att stärka utvecklingen i MalmöLund som gemensam storstadsregion fördjupas samarbetet mellan Malmö stad och Lunds kommun. Under år

Läs mer

Handelsstrategins utgångspunkt utifrån redan antagna mål och strategier:

Handelsstrategins utgångspunkt utifrån redan antagna mål och strategier: Nuvarande handelsstrategi antogs av kommunfullmäktige 2010 och är starkt kopplad till stadsmiljöprogrammet som fullmäktige antog 2009. Tillsammans med den fördjupade översiktsplanen för Nybro stad (2013),

Läs mer

Ett blomstrande Rosenlund ENKÄTSUNDERSÖKNING 15 företag tillfrågades, 16 personer svarade.

Ett blomstrande Rosenlund ENKÄTSUNDERSÖKNING 15 företag tillfrågades, 16 personer svarade. Ett blomstrande Rosenlund ENKÄTSUNDERSÖKNING 15 företag tillfrågades, 16 personer svarade. Under 2012-2014 har Göteborg stad blivit beviljade ett EU-projekt Ett blomstrande Rosenlund för att Göteborgs

Läs mer

BID som samverkansform

BID som samverkansform BID som samverkansform Vad är BID? Internationell tillämpning Erfarenheter i Sverige Metod Drivkrafter Medborgardialog Hur går utvecklingen vidare i Sverige? Business Improvement District Skottland Innerstaden

Läs mer

VISION FÖR CITY. Utvecklingen av Stockholms City till år 2030

VISION FÖR CITY. Utvecklingen av Stockholms City till år 2030 VISION FÖR CITY Utvecklingen av Stockholms City till år 2030 BAKGRUND Kommunstyrelsen beslutade den 22 juni 2011 att ge stadsledningskontoret i uppdrag att i samråd med berörda förvaltningar och bolag

Läs mer

Stående avsättning av budget för samverkansutveckling av City Motion (2012:45) av Tomas Rudin (S)

Stående avsättning av budget för samverkansutveckling av City Motion (2012:45) av Tomas Rudin (S) Utlåtande 2013:96 RI (Dnr 336-1259/2012) Stående avsättning av budget för samverkansutveckling av City Motion (2012:45) av Tomas Rudin (S) Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande.

Läs mer

Riktlinjer för upplåtelse av offentlig plats

Riktlinjer för upplåtelse av offentlig plats RIKTLINJE 1(7) Tekniska förvaltningen Monica Söderlund monica.soderlund@kristinehamn.se Plan Policy Handlingsplan Rutin Instruktion Riktlinje Riktlinjer för upplåtelse av offentlig plats Dokumenttyp Riktlinje

Läs mer

STADSUTVECKLING I JÖNKÖPING ATOLLEN EN NY ENTRÉ TILL CITY

STADSUTVECKLING I JÖNKÖPING ATOLLEN EN NY ENTRÉ TILL CITY STADSUTVECKLING I JÖNKÖPING ATOLLEN EN NY ENTRÉ TILL CITY CARINA LUNDEHOLM Skåning. Smålänning. Kommunalråd. Kommunikationskonsult. CCJ KOMMUNIKATION AB Reklambyrå i Huskvarna, startade 1978. 11 medarbetare.

Läs mer

Ombyggnad av Swedbanks fastighet vid Brunkebergstorg till bostäder i hyresrätt Motion (2010:10) av Teres Lindberg (S)

Ombyggnad av Swedbanks fastighet vid Brunkebergstorg till bostäder i hyresrätt Motion (2010:10) av Teres Lindberg (S) Utlåtande 2011:18 RV (Dnr 316-1080/2010) Ombyggnad av Swedbanks fastighet vid Brunkebergstorg till bostäder i hyresrätt Motion (2010:10) av Teres Lindberg (S) Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige

Läs mer

Detaljplan för Trollhättan 30 m.fl. (del av Galleriankvarteret) - svar på remiss från stadsbyggnadskontoret

Detaljplan för Trollhättan 30 m.fl. (del av Galleriankvarteret) - svar på remiss från stadsbyggnadskontoret Norrmalms stadsdelsförvaltning Parkmiljöavdelningen norra innerstaden Tjänsteutlåtande Dnr 1.5.3.-336/2015 Sida 1 (9) 2015-06-22 Handläggare Leila Massih Telefon: 08-508 09 306 Till Norrmalms stadsdelsnämnd

Läs mer

Medborgardialog Rådhustorget

Medborgardialog Rådhustorget Medborgardialog Rådhustorget Dialogen har genomförts i form av en webenkät och en synpunktskarta. Totalt har det kommit 106 svar. Sammanställning av enkätsvar Enkäten har funnits tillgänglig på Umeå kommuns

Läs mer

Borlänges evenemang ska vara nyskapande, lättillgängliga, trygga, mångkulturella och internationella av hög kvalitet.

Borlänges evenemang ska vara nyskapande, lättillgängliga, trygga, mångkulturella och internationella av hög kvalitet. Bakgrund Evenemangsstrategin är Borlänge Kommuns verktyg för att enhetligt koordinera och hantera evenemangsfrågor i syfte att tillföra kommunens invånare positiva kultur- och idrottsupplevelser samt förstärka

Läs mer

Västra Varvsgatan 19. Malmö 545 kvm

Västra Varvsgatan 19. Malmö 545 kvm Västra Varvsgatan 19 Malmö 545 kvm Diligentia: Fastigheter som gör skillnad. Diligentia är en av Sveriges största fastighetsägare. Beståndet utgörs av ett balanserat innehav av kontorsfastigheter, köpcentrum,

Läs mer

Avenyföreningens synpunkter på Gatugestaltningsarbetet för Avenyn

Avenyföreningens synpunkter på Gatugestaltningsarbetet för Avenyn Till Stadsbyggnadskontoret Diarienummer 09/0841 Avenyföreningens synpunkter på Gatugestaltningsarbetet för Avenyn Avenyföreningen har ca 230 medlemmar på och kring Avenyn. Medlemmarna är företag och fastighetsägare

Läs mer

För levande orter och livfulla städer! Inger Alfredsson Nationell samordnare Marlene Hassel BID-Manager

För levande orter och livfulla städer! Inger Alfredsson Nationell samordnare Marlene Hassel BID-Manager För levande orter och livfulla städer! Inger Alfredsson Nationell samordnare Marlene Hassel BID-Manager Inger Alfredsson Nationell samordnare Marlene Hassel BID-Manager VÅR ORGANISATION Ett unikt non-profit

Läs mer

STADSLIV. Utgångspunkter för stadsliv

STADSLIV. Utgångspunkter för stadsliv Utgångspunkter för stadsliv Utveckla centrala staden med attraktiva och flexibla mötesplatser för alla Prioritera centrala staden för gående och vistelse Sammankoppla stadens centrala delar i ett mer finmaskigt

Läs mer

LINKÖPING CITY FRÅN SOVANDE TILL BULTANDE HJÄRTA

LINKÖPING CITY FRÅN SOVANDE TILL BULTANDE HJÄRTA LINKÖPING CITY FRÅN SOVANDE TILL BULTANDE HJÄRTA Samhällsbyggnad Dialog Evenemang Ger oss möjlighet att skapa en scen från 2011 till 2016 för framtida utmaningar när det gäller samhällsutvecklingen för:

Läs mer

Välkommen till Garveriet i Floda

Välkommen till Garveriet i Floda Välkommen till Floda! New York Välkommen till Garveriet i Floda Samverkan Sävelången Vrångö Business Improvement District Innerstaden Innerstaden Göteborg Göteborg Innerstaden Göteborg Skottland New York

Läs mer

Tillväxt Vetlanda arbetsläget 2011 08 25

Tillväxt Vetlanda arbetsläget 2011 08 25 Tillväxt Vetlanda arbetsläget 2011 08 25 KICK OFF! Dagens program 12.00 12.45 Samling och lätt förtäring 12.45 13.30 Lyckad stadskärneutveckling i Borås, Helena Ransjö Alcenius 13.30 14.50 Redovisning

Läs mer

Centrumutveckling är Moderat politik!

Centrumutveckling är Moderat politik! Hur skapar vi en attraktionskraft som lockar? Vanligtvis så talar man om områden som: Invånarantal Näringsliv Bostäder Arbetstillfällen Skola och välfärd Handel och turism Livskvalitet När vi under året

Läs mer

Städkampanj Skrivelse från Rådet till skydd för Stockholms skönhet

Städkampanj Skrivelse från Rådet till skydd för Stockholms skönhet PM 2010: RII (Dnr 309-1572/2009) Städkampanj Skrivelse från Rådet till skydd för Stockholms skönhet Borgarrådsberedningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar följande. Skrivelse från Rådet till skydd

Läs mer

Nya City-saneringen. Gråskala och glas i stället för färg och puts Påbyggnader och Riva och bygga högre

Nya City-saneringen. Gråskala och glas i stället för färg och puts Påbyggnader och Riva och bygga högre Nya City-saneringen Gråskala och glas i stället för färg och puts Påbyggnader och Riva och bygga högre Helheter eller kontraster i ett stadsrum och i en stadsdel? 151120 Ulf Johannisson www.ulfjohannisson.se

Läs mer

Baltzarsgatan 25 Kontor, Malmö 80 kvm

Baltzarsgatan 25 Kontor, Malmö 80 kvm Baltzarsgatan 25 Kontor, Malmö 80 kvm Baltzarsgatan 25 Yta: 80 kvm Plan: 5 Välkommen till Västra Baltzarsgatan 25, plan 5 Fastigheten Här befinner du dig i händelsernas centrum mitt i Malmö. Huset byggdes

Läs mer

Ansökan om bidrag för att arrangera salafestivalen 2015

Ansökan om bidrag för att arrangera salafestivalen 2015 bilaga KS 2015/9/1 SALA ~OMMUN Ink. 2015-01- l 4 l 1 (1) 2015-01-13 NtKlAS HELLSTRAND Kommunstyrelsen Ansökan om bidrag för att arrangera salafestivalen 2015 Bakgrund Sala Festivalen Ekonomisk Förening

Läs mer

Samverkan Klicka Uthållighet här för att ändra format Passion Klicka här för att ändra format på underrubrik i bakgrunden

Samverkan Klicka Uthållighet här för att ändra format Passion Klicka här för att ändra format på underrubrik i bakgrunden Nyckelord för framgångsrik utveckling Samverkan Klicka Uthållighet här för att ändra format Passion Siffror Klicka Vad här för lära? att ändra format Korrelation Klicka Motverkande? här för att ändra format

Läs mer

Lästmakargatan 19 Kontor, Stockholm 378 kvm

Lästmakargatan 19 Kontor, Stockholm 378 kvm Lästmakargatan 19 Kontor, Stockholm 378 kvm Välkommen till Lästmakargatan 19, markplan Fastigheten Här på Lästmakargatan, mitt i Stockholms city erbjuds en kontorslokal med ett populärt och representativt

Läs mer

Evenemangstrategi för Region Skåne. Sammanfattad förkortad version

Evenemangstrategi för Region Skåne. Sammanfattad förkortad version Evenemangstrategi för Region Skåne Sammanfattad förkortad version Bakgrund Evenemang är en viktig del av Region Skånes varumärke. Målsättningen att vara en attraktiv och innovativ region kombineras med

Läs mer

Handlingsplan Innerstaden Göteborg 2017

Handlingsplan Innerstaden Göteborg 2017 Handlingsplan Innerstaden Göteborg 2017 Tillsammans lägga grunden för framtiden med sikte på 2021. Tidigast kända gatunamnskarta Kiettil Klaesson 1644 Uppdrag Innerstaden Göteborg AB En levande stadskärna

Läs mer

Säter en levande stad

Säter en levande stad Säter en levande stad Projektet har bidragit till etablering av nya affärsverksamheter i Säter. Foto: Jonas Lindgren Projektägare: Säters köpmannaförening Projektledare: Jonas Lindgren Kommun: Säter Dnr:

Läs mer

Förslaget är positivt men bör kompletteras med en tidsbegränsning av liknande slag som i zon 1. I Röd zon kan följande tidsreglering övervägas:

Förslaget är positivt men bör kompletteras med en tidsbegränsning av liknande slag som i zon 1. I Röd zon kan följande tidsreglering övervägas: Stockholm 2012-09-25 City i Samverkan Korgmakargatan 2 111 22 Stockholm Stockholms stad Trafik- och renhållningsnämnden 105 35 Stockholm Synpunkter på förslag till parkeringsplan Remissversion augusti

Läs mer

Jakobsbergsgatan 22 Kontor, Stockholm 371 kvm

Jakobsbergsgatan 22 Kontor, Stockholm 371 kvm Jakobsbergsgatan 22 Kontor, Stockholm 371 kvm Välkommen till Jakobsbergsgatan 22, plan 10 Fastigheten Här på Jakobsbergsgatan, mitt i Stockholms city erbjuds en kontorslokal med ett populärt och representativt

Läs mer

En kilometer shared space berättelsen om Dragarbrunnsgatan som en ny typ av innerstadsgata i Uppsala

En kilometer shared space berättelsen om Dragarbrunnsgatan som en ny typ av innerstadsgata i Uppsala En kilometer shared space berättelsen om Dragarbrunnsgatan som en ny typ av innerstadsgata i Uppsala Bakgrund & förutsättningar Vision Arbetsprocess Resultat Lärdomar Tove Västibacken, trafikplanerare,

Läs mer

Delvision för Sergels Torg

Delvision för Sergels Torg Delvisioner för utveckling av City Delvision för Sergels Torg är en av flera konkretiseringar av City i Samverkans samlade vision för Stockholm City. En delvision är en genomförandeplan, kopplad till en

Läs mer

Trygghetsvandring - för att skapa en bättre och tryggare närmiljö

Trygghetsvandring - för att skapa en bättre och tryggare närmiljö Trygghetsvandring - för att skapa en bättre och tryggare närmiljö Vad är en trygghetsvandring? Trygghetsvandringar är en metod för att skapa en bättre och tryggare kommun men också för att se hur invånarna

Läs mer

Esplanaden 1. Sundbyberg 670 kvm. Kontaktperson: Andreas Wallebom andreas.wallebom@diligentia.se 08-573 657 55

Esplanaden 1. Sundbyberg 670 kvm. Kontaktperson: Andreas Wallebom andreas.wallebom@diligentia.se 08-573 657 55 Esplanaden 1 Sundbyberg 670 kvm Kontaktperson: Andreas Wallebom andreas.wallebom@diligentia.se 08-573 657 55 Välkommen till Diligentia Esplanaden 1 Esplanaden 1 är i huvudsak en kontorsfastighet, med Kronofogden

Läs mer

Jakobsbergsgatan 18 Kontor, Stockholm 902 kvm

Jakobsbergsgatan 18 Kontor, Stockholm 902 kvm Jakobsbergsgatan 18 Kontor, Stockholm 902 kvm Välkommen till Jakobsbergsgatan 18, plan 8 Fastigheten Här på Jakobsbergsgatan, mitt i Stockholms city erbjuds en kontorslokal med ett populärt och representativt

Läs mer

TIDNINGSHUSET - EN MÖTESPLATS I EXPANSIVA MARIEBERG

TIDNINGSHUSET - EN MÖTESPLATS I EXPANSIVA MARIEBERG TIDNINGSHUSET - EN MÖTESPLATS I EXPANSIVA MARIEBERG ETT LEVANDE KVARTER MED FLERA FRAMSIDOR Mer publik bottenvåning Då kopplingen i markplan mellan DN-skrapan och Tidningshuset rivs får byggnaden flera

Läs mer

Projekt Kungälvs Stadskärna - motorn i kommunens tillväxtarbete

Projekt Kungälvs Stadskärna - motorn i kommunens tillväxtarbete Projekt Kungälvs Stadskärna - motorn i kommunens tillväxtarbete Målbild Dynamisk Stadskärna självverkande energisk aktiv driftig initiativrik företagsam Bostäder, näringsliv, arbetsplatser, kultur, fritidssysselsättningar,

Läs mer

Parallella uppdrag för Selma Lagerlöfs torg. Sammanfattning

Parallella uppdrag för Selma Lagerlöfs torg. Sammanfattning Bakgrund Göteborg växer och många vill flytta hit. Därför behöver vi bygga fler bostäder, framför allt på platser där det redan finns kollektivtrafik, vägar, affärer, förskolor och parker. Selma Lagerlöfs

Läs mer

Ny centrumorganisation - informationsmöte fastighetsägare 2012-10-31

Ny centrumorganisation - informationsmöte fastighetsägare 2012-10-31 MÖTESANTECKNINGAR 2012-10-31 1 (5) Ny centrumorganisation - informationsmöte fastighetsägare 2012-10-31 Kenneth Löthegård, kommunalråd, hälsar välkommen. Marianne Hagman, utvecklingschef, inleder med dagordning.

Läs mer

Årsstämma 2011-03-17

Årsstämma 2011-03-17 Årsstämma 2011-03-17 Linköping City Vision: Den attraktivaste marknadsplatsen ALLAskall trivasi Linköping City Den attraktivaste mötesplatsen Alltid ligga i framkant Linköpings stadskärna skall vara regionens

Läs mer

Riktlinjer för Mobila försäljningsvagnar på offentlig plats i Nässjö kommun Antagna av Tekniska servicenämnden samt av

Riktlinjer för Mobila försäljningsvagnar på offentlig plats i Nässjö kommun Antagna av Tekniska servicenämnden samt av Riktlinjer för Mobila försäljningsvagnar på offentlig plats i Nässjö kommun Antagna av Tekniska servicenämnden 2016-04-14 samt av Samhällsbyggnadsnämnden 2016-03-23 Riktlinjer för Mobila försäljningsvagnar

Läs mer

En vanlig vecka i MalMö

En vanlig vecka i MalMö En vanlig vecka i Malmö Foto: Eva Klamméus I början av april 2006 sändes brev och enkät till ideella och kommersiella arrangörer inom kultur- nöjes- och idrottslivet i Malmö. Syftet med undersökningen

Läs mer

Sveavägen 20 Butik, Stockholm 318 kvm

Sveavägen 20 Butik, Stockholm 318 kvm Sveavägen 20 Butik, Stockholm 318 kvm Denna fastighet använder klimatneutral fjärrvärme. Välkommen till Sveavägen 20 Fastigheten Kontorsbyggnaden uppfördes 1964-1967 i åtta våningar mot Sveavägen. 2006

Läs mer

Verksamhetsinriktning. Eskilstuna Marknadsföring

Verksamhetsinriktning. Eskilstuna Marknadsföring Verksamhetsinriktning Eskilstuna Marknadsföring Verksamhetsinriktning för Eskilstuna Marknadsföring AB. För den verksamhet som bedrivs i Eskilstuna Marknadsföring AB nedan kallat EMAB gäller denna särskilda

Läs mer

Yttrande över Association of Swedish Fashion Brands ansökan om stöd till evenemang

Yttrande över Association of Swedish Fashion Brands ansökan om stöd till evenemang Tjänsteutlåtande Datum: Diarienr: 3 april 2013 3.8.3-225/2013 Handläggare: Telefon: Mattias Rindberg 08-508 285 90 mattias.rindberg@stockholm.se Till Styrelsen för Stockholm Business Region Yttrande över

Läs mer

Attraktiva. städer. Antoni

Attraktiva. städer. Antoni Attraktiva städer Antoni Research @RudolfAntoni STADEN FÖRÄNDRAS Människor mer rörliga Koncentration till allt större städer Staden är inte bara en handelsplats mötesplats, arena för upplevelser Från

Läs mer

Jakobsbergsgatan 22. Kontor, Stockholm. 375 kvm

Jakobsbergsgatan 22. Kontor, Stockholm. 375 kvm Jakobsbergsgatan 22 Kontor, Stockholm 375 kvm Välkommen till Jakobsbergsgatan 22 Lokalens utformning Modern lokal högst upp i fastigheten vilket ger ett fint ljusinsläpp. Välkomnande entré/kapprum med

Läs mer

SKÄRGÅRDSMILJÖER FÖR ALLA Vision 2020 Framtidsstrategi för Skärgårdsstiftelsen

SKÄRGÅRDSMILJÖER FÖR ALLA Vision 2020 Framtidsstrategi för Skärgårdsstiftelsen SKÄRGÅRDSMILJÖER FÖR ALLA Vision 2020 Framtidsstrategi för Skärgårdsstiftelsen SKÄRGÅRDSMILJÖER FÖR ALLA Vision 2020 Framtidsstrategi för Skärgårdsstiftelsen 1 Sammanfattning Skärgårdsstiftelsens styrelse

Läs mer

Framkomlighetsstrategin Sammanfattning

Framkomlighetsstrategin Sammanfattning Framkomlighetsstrategin Sammanfattning stockholm.se/trafiken 1 2 Varför behövs en framkomlighetsstrategi? Stockholm fortsätter att växa. År 2030 kommer Stockholms stads befolkning att ha ökat med cirka

Läs mer

AG Skåne - Sakområde skydd och säkerhet

AG Skåne - Sakområde skydd och säkerhet AG Skåne - Sakområde skydd och säkerhet Räddningstjänsterna i Skåne Handlingsplan Stärkt brandskydd för den enskilde 2015 AG Skåne - Sakområde skydd och säkerhet Kontaktpersoner: David Jutendahl, david.jutendahl@trelleborg.se

Läs mer

Lästmakargatan 13. Kontor, Stockholm. 380 kvm

Lästmakargatan 13. Kontor, Stockholm. 380 kvm Lästmakargatan 13 Kontor, Stockholm 380 kvm Välkommen till Lästmakargatan 13 Lokalens utformning Välkomnande och generös reception/lounge. Öppet landskap för ca 17 personer, konferensrum för 10 personer

Läs mer

Handelsstrategi för detaljhandeln i Jönköpings kommun

Handelsstrategi för detaljhandeln i Jönköpings kommun Handelsstrategi för detaljhandeln i Jönköpings kommun Ks 2010:414 kommunfullmäktige kommunstyrelsen övriga nämnder förvaltning Handelsstrategi för detaljhandeln i Jönköpings kommun Fastställt av kommunfullmäktige

Läs mer

Med fokus på bra Miljö och ökad trygghet!

Med fokus på bra Miljö och ökad trygghet! Med fokus på bra Miljö och ökad trygghet! Här vill vi presentera Skärholmens Fastighetsägares verksamhet och några av de projekt som vi har drivit och erfarenheter från våra framgångsrika samarbeten. Vi

Läs mer

Det är dags för. LINDOME nu!

Det är dags för. LINDOME nu! Det är dags för LINDOME nu! Det är dags för Lindome nu Socialdemokraterna i Mölndal har tagit fram idéer för utvecklingen av Lindome centrum. Lindome är ett gammalt stadsdelscentrum med identitet och charm.

Läs mer

BAKGRUND. Det ska synas att Malmö är Skånes huvudstad. Stadsmiljöprogrammet ska skapa riktlinjer för stadens golv, rum, väggar och ljus.

BAKGRUND. Det ska synas att Malmö är Skånes huvudstad. Stadsmiljöprogrammet ska skapa riktlinjer för stadens golv, rum, väggar och ljus. 1 BAKGRUND Våra stadskärnor utsätts för en allt hårdare konkurrens från externa shoppingcentra. Malmö är inget undantag. Hotet om ett utarmat city är påtagligt och skrämmande. En levande stadskärna är

Läs mer

Utvecklingsstrategi för Hagalund - remissförslag

Utvecklingsstrategi för Hagalund - remissförslag SOLNA STAD Stadsledningsförvaltningen 2014-08-15 SID 1 (5) KS/2013:357 TJÄNSTESKRIVELSE Utvecklingsstrategi för Hagalund - remissförslag Sammanfattning Kommunstyrelsen beslutade, efter en förfrågan från

Läs mer

Sveavägen 20 Kontor, Stockholm 680 kvm

Sveavägen 20 Kontor, Stockholm 680 kvm Sveavägen 20 Kontor, Stockholm 680 kvm Välkommen till Sveavägen 20, plan 7 Fastigheten Huset byggdes år 1967 för Skandia International. 2006 påbörjade man en totalrenovering av fastigheten och det var

Läs mer

Kundundersökning Innerstaden Göteborg 2012. Marcus Lindström 0736-239311 energi@innerstadengbg.se

Kundundersökning Innerstaden Göteborg 2012. Marcus Lindström 0736-239311 energi@innerstadengbg.se Kundundersökning Innerstaden Göteborg 2012 2012 11 21 Marcus Lindström 0736-239311 energi@innerstadengbg.se 1 Innehållsförteckning Slutsats... 3 Swot- analys... 4 Styrkor... 4 Möjligheter... 4 Svagheter...

Läs mer

Hagastaden. på väg mot ett Stockholm i världsklass.

Hagastaden. på väg mot ett Stockholm i världsklass. Hagastaden på väg mot ett Stockholm i världsklass www.stockholm.se/hagastaden Hagastaden ska bli en levande innerstadsdel med 5 000 nya bostäder och 50 000 arbetsplatser, inräknat befintliga arbetsplatser

Läs mer

Regional, översiktlig och strategisk planering

Regional, översiktlig och strategisk planering Regional, översiktlig och strategisk planering Fokus på social och ekologisk hållbarhet. Frågeställningen syftar till att på en övergripande strategisk nivå besvara frågor som berör markanvändningen och

Läs mer

Trygghetsvandring Flens centrum Juni 2011

Trygghetsvandring Flens centrum Juni 2011 Trygghetsvandring Flens centrum Juni 2011 Bakgrund Åtgärder för att minska brottsligheten samt öka tryggheten i Flens kommun är ett prioriterat område för både polisen i Flen och Flens kommun som verksamhet.

Läs mer

Förslag till utveckling 2030 Nynäshamns stad. Frukostmöte 23/ Heli Rosendahl, översiktsplanerare, Nynäshamns kommun

Förslag till utveckling 2030 Nynäshamns stad. Frukostmöte 23/ Heli Rosendahl, översiktsplanerare, Nynäshamns kommun Förslag till utveckling 2030 Nynäshamns stad Frukostmöte 23/9-2014 Heli Rosendahl, översiktsplanerare, Nynäshamns kommun Upplägg Uppdraget och processen Sammanfattning av planförslaget Större ställningstaganden

Läs mer

Degerfors i Centrum Reviderad 2008-02-15

Degerfors i Centrum Reviderad 2008-02-15 Degerfors i centrum 2008 Degerfors i Centrum Reviderad 2008-02-15 Innehåll 1. Bakgrund och syfte 1 2. Mål. 2 3. Geografiskt område. 2 4. Nuläge 2 5. Organisation. 4 6. Åtgärdsförslag/delprojekt 4 7. Tidplan

Läs mer

Skylten och dess belysning

Skylten och dess belysning Inledning Bebyggelsen längs Storgatan och Rådhustorget är en för kulturminnesvården intressant miljö. När man tillverkar och sätter upp en ny skylt bör man tänka på denna miljö och anpassa skyltningen.

Läs mer

Järvalyftet Vision Järva Capital of Scandinavia

Järvalyftet Vision Järva Capital of Scandinavia Järvalyftet Vision Järva 2030 Capital of Scandinavia Järvafältet 1939 Sida 2 Sida 3 Höga ambitioner då En intensiv, koncentrerad och rikt sammansatt miljö - - - som lägger något av stenstadens intensitet,

Läs mer

Frukostseminarier - Smart city Stockholm 2030

Frukostseminarier - Smart city Stockholm 2030 Frukostseminarier - Smart city Stockholm 2030 Smarta städer nämns allt oftare som en nyckel till hållbar stadsutveckling. I Stockholm står vi just nu inför något av en brytpunkt. Vi har hög IT-mognad och

Läs mer

Näringslivspolicy för Lidingö stad

Näringslivspolicy för Lidingö stad 1 (8) DATUM DNR 2017-03-29 KS/2017:122 Näringslivspolicy för Lidingö stad 2 (8) Innehållsförteckning Inledning... 3 Syfte med näringslivspolicyn... 4 Näringslivspolicyn bygger på övergripande vision och

Läs mer

Gamla Brogatan 34 Kontor, Stockholm 152 kvm

Gamla Brogatan 34 Kontor, Stockholm 152 kvm Gamla Brogatan 34 Kontor, Stockholm 152 kvm Välkommen till Gamla Brogatan 34, plan 5 Fastigheten Mer centralt blir det inte! Här på Gamla Brogatan, med närhet till Centralstationen och Hötorget, erbjuds

Läs mer

vision med gemensamma krafter Tillväxt ett friskhetstecken!

vision med gemensamma krafter Tillväxt ett friskhetstecken! Vision Skövde 2025 Att förverkliga en vision med gemensamma krafter Skövderegionen ska blomstra till glädje för alla invånare, besökare och verksamhetsidkare. Vi behöver en tydlig färdriktning och en gemensam

Läs mer

Näringslivsstrategi i Nyköping 2014-2017. Framtagen av näringslivet i samverkan med Nyköpings kommun

Näringslivsstrategi i Nyköping 2014-2017. Framtagen av näringslivet i samverkan med Nyköpings kommun Näringslivsstrategi i Nyköping 2014-2017 Framtagen av näringslivet i samverkan med Nyköpings kommun Antagen av kommunstyrelsen 24 mars 2014 2/5 Innehållsförteckning Målbild 2017... 3 Kvantitativa övergripande

Läs mer

22 punkter för fler växande företag i Örebro

22 punkter för fler växande företag i Örebro Örebro 22 punkter för fler växande företag i Örebro Vi tror att Örebro kommun kan göra mycket mer än idag, men inte allt. När vi får möjligheten att leda Örebro kommun tänker vi bjuda in alla som vill

Läs mer