Det här är City i Samverkan

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Det här är City i Samverkan"

Transkript

1 Det här är City i Samverkan

2 Detta är City i Samverkan Många av de vykort som skickas från Sverige har motiv från Stockholms innerstad. Många rum där Sveriges politiska och ekonomiska framtid formas har utsikt mot en stockholmsgata. För turister, svenskar och stockholmare är city den naturliga mötesplatsen och en symbol för vårt land. En kraftsamling för ett levande och tryggt city är av nationellt intresse och gynnar både handel, fastighetsägare och stadens befolkning. En attraktiv stadskärna, öppen för alla är en viktig tillväxtoch konkurrensfaktor och ett effektivt sätt att främja integration och möten. City i Samverkan är en samverkansorganisation för att utveckla Stockholm city, Sveriges viktigaste plats för möten, handel och kultur. Målet är att Stockholm city alltid ska vara värt en resa, även en regning oktoberdag. Vårt uppdrag är att samla alla aktörer till gemensamma initiativ som skapar ett bättre gemensamt vardagsrum för hela Stockholm. Vår roll är att inspirera, initiera och underlätta förverkligandet av projekt och målsättningar. Ansvar och beslut om planering och genomförande ligger i samtliga fall hos stadens förvaltningar och fastighetsägarna i city. I handen håller du vårt tiopunktsprogram med mål för city, kort information om pågående projekt och en sammanställning av aktiviteter, kunskapsunderlag, ekonomi och medlemmar. Vi sammanfattar den vision som Stockholms stad tagit fram för City och några aktuella cityprojekt som drivs av staden och fastighetsägarna. Alla tjänar på ett City som är välkomnande, tryggt, levande och med ett varierat utbud av både stort och smått. Har du förslag till en förbättring av en viss plats eller en idé om funktion som fattas i city idag? Kontakta oss på City i Samverkan cityisamverkan.se eller läs mer på stadens hemsida stockholm.se.

3 City i Samverkans tiopunktsprogram City i Samverkans tiopunktsprogram har tre huvudmål: en vacker, trygg och händelserik stadskärna. Ett vackert City 1. Ett snyggare city Det första intrycket av Stockholms city kan förbättras. Ett samlat stadsmiljöprogram för blommor, belysning, bänkar och papperskorgar och tydliga hänvisningsskyltar till attraktioner och torg ger mycket stadsmiljö för pengarna. 2. Gemensam karta för city Stadsmiljön i City kan utvecklas stegvis, med mindre samarbetsprojekt som kan genomföras med enkla medel. Med en gemensam målbild kan city utvecklas med inspel från alla aktörer. 3. Shopping i världsklass Svenska designers och modeföretag konkurrerar idag framgångsrikt på världsmarknaden. Låt detta sätta avtryck i stadsbilden med nya showrooms, arenor, butikskluster och medvetet designade modegator. Bättre marknadsföring av Stockholm som etableringsplats och konvertering av döda bottenvåningar till handel skulle förenkla för nya aktörer att etablera sig. 4. Välkommen till Stockholm En inbjudande stadsmiljö är bra för turister, affärsresenärer och konferensbesökare och gynnar också Stockholms invånare. Utveckla skyltning, annonsering, välkomnande platser och showrooms där information och tips är lätta att få. Komplettera med inbjudande och attraktiva stadsmiljöer som parker, bänkar, hänvisningsskyltar och belysning.

4 Ett tryggt City 5. Ordning på stan Centrum i Sveriges huvudstad måste uppfattas som trygg och säker. Utveckla systemet med cityvärdar som kan informera turister, förebygga fickstölder och hålla kontakt med polisen. Inför nolltolerans mot illegalt dobbleri och utbilda handeln i säkerhetsfrågor. Samarbete för ökad trygghet kan ses som en investering inte bara en kostnad. 6. Nolltolerans mot skräp Stockholms city kan bli renare och snyggare. Klotter och nedskräpning skapar otrygghet och bör motverkas. Modellen där handeln städar framför sin egen dörr kan utvecklas vidare. Städning kan ske när och var det skräpas ned mest på helger, sommar, jul och de folkrikaste stråken. 7. Öppet för alla Stockholms city ska vara tillgängligt året om och erbjuda en god närmiljö. Nya externa köpcentrum i regionen kompletterar på ett bra sätt cityhandeln. City kan utveckla sin tillgänglighet med positiva erbjudanden: längre och samordnade öppettider, god kollektivtrafik, enkel parkering, fler toaletter/ skötrum, förbättrade taxizoner och snabbare gatuarbeten. Ett händelserikt City 8. Levande handel på gator och torg En av citys konkurrensfördelar, som skapar stadsliv, är torghandel. Välordnad och reglerad torg- och gatuhandel kan komplettera det reguljära utbudet. Med flera och trygga platser och samordning av tillståndsgivning kan utbud, kvalitet och status förbättras. Oanvända och otrygga platser i city skulle kunna användas för småskalig och tillfällig handel, där Stockholms mångkulturella befolkning skulle kunna beredas plats och möjlighet att möta nya kunder. 9. Upplevelser året om Stockholms city ska alltid vara värt en resa. Redan idag motiveras hälften av alla citybesök av möten och upplevelser. Fler evenemang kan både stärka besöksindustrin och stockholmarnas känsla av sammanhållning. 10. Sveriges bästa jul Profilskapande julbelysning, en spektakulär julinstallation, en högklassig julmarknad runt Sergels Torg, julparader och nyårsfirande kan stärka Stockholms identitet och attraktivitet som besöksmål.

5 City i Samverkans projekt City i samverkan tar fram kunskapsunderlag, statistik och erbjuder medlemmarna utbildning, service, möten och seminarier. Våra projekt är kopplade till förbättring av generella funktioner i city, management och skötsel av stadsmiljön, utveckling av särskilda platser samt evenemang. Etableringsguide på engelska, presenterad vid retailmässan MAPIC i Cannes hösten 2010 och handelsindex för city med månatlig uppdatering och jämförelse med utvecklingen i övriga landet.

6 Kunskapsbank, utbildning och möten För att stödja utvecklingen av city tar City i Samverkan fram kunskapsunderlag och arrangerar olika former av möten och träffar. Medlemmarna får ta del av undersökningar och seminarier av bland anat följande slag: Etableringsguide. Vi har tagit fram en engelskspråkig etableringsgudie för att göra det lättare för nya företag att etablera sig i city, inte minst nya koncept och nya aktörer inom handeln. En mer fyllig gudie tas fram under 2011, med detaljerad information om marknaden, gator, omsättning, underlag och villkor. Stärkt Cityhandel. Stadens vision för city förespråkar nya lokaler för handel längs gator i stråk och särskilda kluster med publika bottenvåningar och en mångfald i utbudet. Fastighetsägarna, etableringskonsulter, City i Samverkan och andra aktörer har löpande kontakter med potentiella varumärken och verkar för att skapa fler bra affärslägen. Besöksmätningar. Vi genomför kontinuerligt undersökningar som visar hur flödena längs olika stråk och platser utvecklas. Attitydundersökningar. Vi genomför enkätundersökningar som visar vad Stockholmarna och turisterna anser om utbudet och miljön i city. Handelsindex. Varje månad tar vi fram ett unikt index över handelns utveckling i city, baserat på ca 40 procent av den totala omsättningen. Index visar även relationen till handelns omsättning i hela Sverige. Frukostseminarier. Vi arrangerar ett flertal seminarier med särskilda teman och inbjudna föreläsare. Under 2010 var ämnena gemensam utvecklingsplan för city, trygghetsfrågor, butiksetableringar och hanteringen av 1960-talets bebyggelse i city. Kontakta oss gärna med förslag till ämnen och frågeställningar! Nyhetsblad. Varannan månad skickar vi ut ett nyhetsblad med information och erbjudanden till ca 500 aktörer i city. Cityblogg. Om du har tankar och förslag om hur city kan bli starkare och mer attraktivt, skriv ett inlägg på vår nystartade cityblogg. Utbildning. Medlemmar erbjuds särskilda säkerhets- och säljutbildningar. Safe Site. Medlemmar erbjuds rabatterad anslutning till Safe Site, ett brottsförebyggande informationssystem för kommunikation mellan handel, hotell, vaktbolag och polisen.

7 Projekt kopplade till särskilda funktioner Vi arbetar med att samla aktörer för att förbättra bland annat följande funktioner, kopplade till utbud, stadsmiljö, mottagande av besökare och service. Julbelysning. Stockholm city ska bli Nordens bästa juldestination. Genom att skapa en attraktiv och vacker julbelysning tar vi ett steg mot målet Best Christmas in Scandinavia. Drottninggatan har t ex genom samarbete med Coca Cola fått ny energisparande belysning. Staden och näringslivet samverkar kring finansiering och utformning. City i Samverkan och Trafikkontoret har tagit fram en strategi för de tre närmaste åren för att skapa en sammanhållen julbelysning. Legala affischplatser. City i Samverkans cityvärdar river idag ner illegalt uppsatta affischer i city. De flesta är uppsatta av stora kommersiella företag som skulle kunna betala för sig. Ett mål är att öka utbudet av legala och välordnade affischplatser för kulturella verksamheter, politiska budskap, föreningsliv och ideella organisationer. Vi undersöker möjliga platser och modeller för finansiering. Blommor. Lokalt ansvar för blommor och planteringar kan bidra till ett grönare city. Fastighetsägarna längs Drottninggatan har tillsammans med staden samarbetat om inköp av blomkrukor och blommor. Tanken är att utveckla samarbetet och erbjuda mer lokalt ansvar för både inköp och skötsel. Lågprishotell. Under de workshops som City i Samverkan har ordnat har en återkommande önskan varit att bredda hotellutbudet. Med ett eller flera lågbudgethotell kan City marknadsföra sig bredare och ge fler möjlighet att besöka Stockholm genom en lägre prisbild. En möjlighet är att bygga ovanpå befintliga fastigheter. Dialog pågår mellan Sveriges Hotell och Restaurang företagare, Stockholm Business Region, fastighetsägare och City i Samverkan. Hänvisningsskyltar. Trafikkontoret och City i Samverkan ser över hur city kan få tydliga gatuskyltar som visar hur man hittar till Slottet, Stureplan, Kulturhuset, NK, Konserthuset och flera andra ställen. Utplacering, finansiering och utformning är några frågor att lösa. Paviljonger. Gatuhandel, festivaler och marknader använder ofta tillfälliga tält och kiosker. Det skulle bli enklare, snyggare och effektivare med monterbara paviljonger med stockholmsidentitet. En bred förankring har skett med alla aktörer. Diskussion pågår med finansiärer. Öppettider. City i Samverkan verkar för utökade öppettider för att City alltid ska vara värt en resa. Målet är främst att förlänga öppettiderna från måndag till fredag till klockan Handeln förlänger nu successivt sina öppettider i city. Ett förslag är att med gemensam marknadsföring av förlängda öppettider stärka citys attraktivitet.

8 Projekt kopplade till management och skötsel En internationell trend i dagens stadsutvecklingsarbete är att arbeta med lokalt ansvar för vissa platser. Här är några exempel på pågående projekt kopplade till stadens skötsel. Drottninggatan. Drottninggatans förening är över hundra år gammal och startades av lokala handlare för att förbättra attraktiviteten i form av miljö, utbud och tillgänglighet. City i Samverkan ansvarar för gemensam städning, miljöförbättrande åtgärder, trygghet, ordning, etablering och utvecklingsfrågor. Kungsgatan. City i Samverkan ansvarar för utveckling och skötsel av stråket mellan Sveavägen och Stureplan, med gemensam finansiering från fastighetsägarna. I fokus ligger belysning, flaggning, dekorationer, underhåll och etableringsfrågor. Sergels Torgs Managementbolag. Cityvisionens mål kan förverkligas genom fler aktiviteter och bättre miljö på Sergels Torg. En särskild samverkansgrupp för Sergels Torg diskuterar just nu möjligheten att här skapa en lokal förvaltningsorganisation som tar ett samlat ansvar för evenemang, utökad nivå på städning, trygghet, bevakning, möten och demonstrationer. En managementorganisation kan också ansvara för mindre reparationer, torghandel, samordning med Kulturhusets utbud liksom med polisens insatser för ett tryggt city. fastighetsägare, lokala handlare och staden. Arbete pågår för att detta projekt ska permanentas. Städning. Trafikkontoret och City i Samverkan samarbetar för att hålla staden extra ren och snygg. Under sommarmånaderna kompletterar städande ungdomar i City kommunens ordinarie renhållningsverksamhet. Samordning av ordinarie städning kan ske genom att cityvärdarna fungerar som arbetsledare för städarna i city. Brottsförebyggande rådet. City i Samverkan fungerar som samordnare i det lokala brottsförebyggande rådet. Fokus ligger just nu på trygghetsskapande åtgärder i stadsmiljön och samverkan mellan stadsdelsförvaltningen, fastighetsägare, företagare och Polisen. Exempel på frågor är säkrare övergångsställen, bättre belysning och framkomlighet för funktionshindrade. Information om markanvändning. En folder med tips och information om regelverket gällande markupplåtelser har distribuerats till butiker och restauranger, caféer. Ordning och reda längs gator och torg är ett mål. Tydlighet i markupplåtelser är ett annat. Cityvärdar. I tre års tid har City i Samverkans Cityvärdar hållit kontakt med butiker och polisen, hållit ett öga på städning för trafikkontorets räkning och hjälpt besökare till rätta. Ett vänligt och professionellt mottagande är viktigt för stadens attraktivitet och trygghet. Vi undersöker just nu möjligheter att utöka antalet ambassadörer i stadsmiljön. På sikt diskuteras tydligare skrivningar om affischering och dobbleri i den lokala ordningsstadgan. Ordningsvakter på Sergels Torg. Under två somrar har särskilda ordningsvakter gjort Sergels Torg säkrare och mer inbjudande genom att komplettera Polisens arbete. Finansiering har byggt på samarbete mellan lokala

9 Projekt kopplade till särskilda platser Ett sätt att förverkliga målen i vårt tiopunktsprogram och stadens Cityvision är att samla flera fastighetsägare och aktörer till ett gemensamt projekt för att utveckla en viss gata, ett torg eller ett stadsdistrikt. Här är några exempel på pågående initiativ. Snyggare Sergels Torg. Just nu förbereder Trafikkontoret och City i Samverkan målning, tvättning, bättre belysning, skyltar och möblering på de delar av Sergels Torg som ligger under tak. Detta kan genomföras inom kort och påverkas inte av byggarbeten för en eventuell framtida dragning av cityspårvagnen mot Kungsholmen. Ny gatubelysning på Kungsgatan. Trafikkontoret, City i samverkan och fastighetsägargruppen på Kungsgatan sätter upp ny permanent gatubelysning längs Kungsgatan mellan Stureplan och Sveavägen. Det blir en kombination av linspänd belysning tvärs över gatan, armaturer på fastigheterna och ny fasadbelysning för att göra gatan vackrare och säkrare och skapa en unik karaktär investerade staden och fastighetsägarna 2,2 miljoner vardera. Norra Klara. Att utveckla nya kluster är en viktig del av Stockholm stads Cityvision. Kvarteren längs Gamla Brogatan och Bryggargatan förtjänar att upptäckas av fler. Fastighetsägarna i området och City i Samverkan har inlett en diskussion om hur nya stråk, butiker, restauranger och mötesplatser kan skapa mer av unik stadskaraktär i city. Trängseln längs Drottninggatan är en bra utgångspunkt för att bredda utbudet i City och skapa nya flöden genom de gamla Klarakvarteren.

10 Projekt kopplade till evenemang City i Samverkan är inte i första hand ett evenemangsbolag. Stockholms stad, föreningar, organisationer och ett flertal evenemangsbyråer arrangerar i dagsläget händelser i city. När det behövs och finns intresse för det medverkar vi till att förverkliga evenemang som är positiva för city. Följande evenemang har just nu ett förstärkt engagemang från City i Samverkan. Matmarknader. Den internationella matmarknaden organiserad av Geraud Market har besökt City ett flertal gånger med ett intressant utbud av varor under tillfälliga marknader. Marknaderna fungerar som komplement till saluhallar och befintlig torghandel. Fler marknader planeras Julevent. Mer publika aktiviteter på stan ingår i målsättningen Best Christmas in Scandinavia anordnades en julparad längs Drottninggatan genomförs en större parad från Kungsträdgården genom City ska City vara den givna platsen att fira jul och nyår.

11 Stockholms stad utvecklar City Stockholms stad har det övergripande ansvaret för planering och utveckling av city. I september 2010 presenterades Cityvisionen, ett diskussionsunderlag om utveckling av city från Stadsbyggnadskontoret. Visionen bygger i sin tur på stadens tidigare målsättningar. Dels den långsiktiga framtidsbilden Vision 2030 och dels den nya översiktsplanen för Stockholm, Promenadstaden. Cityvisionen bygger på tre grundpelare: Attraktiva stadsmiljöer, fler bostäder och stärkt cityhandel. Målbilden består av sju inriktningar: Länka samman och hela. Publik miljö med hög Stockholmskvalitet. Stadens front mot vattnet. Stadens topografi och stadslandskap. Ökad diversitet. Hög arkitektonisk kvalitet. En framkomlig och trafiksäker stadsmiljö. Norra Bantorget. Det gamla torget har rustats upp som mötesplats intill Clarion hotell, nya kontor, bostäder, butiker, restauranger och konferenslokaler. Cityområdet utvidgas norrut. Ökad tillgänglighet. Citybanan under innerstaden och spårväg city förbättrar möjligheterna att ta sig in till stan utan bil. Det ökar samtidigt underlaget för handel, service och kultur. Den framtida planerade stadsdelen Västra City över ytterligare citys betydelse som mötes- och handelsplats. City i Samverkan har bidragit till diskussionen med workshops, seminarier, enkätundersökningar och dialoger med aktörer. Underlagsmaterialet Tänk om City har formulerats i samarbete med fastighetsägarna och övriga aktörer i city. Se City i Samverkans hemsida där Cityvisionen och övrigt material kan laddas ner. Några aktuella exempel på stadens initiativ och förändringar i city: Kulturhuset. Den nya läsesalongen med bibliotek i bottenvåningen och ny huvudentré till Kulturhuset stärker torget som mötesplats och gör city tryggare och mer inbjudande. Marknader. Fastighetskontoret arbetar med att ta fram förslag tillplatser för kompletterande torghandel och marknader. Turistbyrå vid Centralen. Stockholm Visitors Board har flyttat turistinformationen från Sverigehuset vid Kungsträdgården till nya lokaler på Vasagatan mitt emot Centralstationen. Det nya läget är mer lätt att hitta för besökare och stärker mottagandet av resenärer från när och fjärran. Stockholm Waterfront. City har fått en ny kongresshall med plats för deltagare, nytt hotell och stadens mest centrala kontorsbyggnad.

12 Fastighetsägarna utvecklar city Fastighetsägarna arbetar för tillfället med ett flertal utvecklingsprojekt i city. Några exempel på aktuella projekt: Bibliotekstan. Fastighetsägaren Hufvudstaden utvecklar just nu kvarteren kring Biblioteksgatan Förbättrad skyltning, gatubeläggning och belysning kan skapa en ännu tydligare och mer välkomnande atmosfär. Detta förstärker varumärket och ger en tydligare shoppingdestination. Nya Klara. Statens Fastighetsverk som förvaltar regeringskvarteren tar fram förslag till utveckling av regeringskvarteren längs Drottninggatan. Nya påbyggda kontorsvåningar kombineras med ökat utrymme för handel och service i bottenvåningarna. Jakobsgatan kan utvecklas till ett inbjudande stråk från Tegelbacken till Kungsträdgården, bland annat med ett solbelyst torg i den breda delen av gatan. Brunkebergstorg. Fastighetsägarna, Statens Fastighetsverk, Stena Fastigheter och Stockholms stad har presenterat ett förslag till ny utformning med bl a paviljonger, uteservering, isbana, evenemangsscen. Regeringsgatan. Vasakronan bygger om fastigheter för mer handel på delar av Hamngatan och längs södra Regeringsgatan. MOOD Stockholm. AMF Fastigheter utvecklar en ny galleria, Mood, i Salénhuset vid Regeringsgatan, med entréer även mot Mäster Samuelsgatan, Norrlandsgatan och Jakobsbergsgatan. Centralstationen. Jernhusen bygger om centralstationen med målsättningen att skapa Sveriges bästa mötesplats med handel och service i en anrik miljö.

13 Kort om oss City i samverkan finansieras genom medlemsavgifter från fastighetsägare, handel, företag, organisationer och Stockholms stad samt separata intäkter från projekt. Av den totala budgeten för 2011 på ca 10 miljoner kr står medlemsavgifter för ca 4 miljoner. Resterande 6 miljoner är intäkter från projekt, som t.ex. julbelysning, cityvärdar, ordningsvakter och marknader. Medlemmar City i Samverkans kansli: Korgmakargränd Stockholm Besök vår hemsida, för mer information och kontakt. AMF Fastigheter Axfast Fabege Humlegården Jernhusen Stena Fastigheter Drottninggatans Förening KappAhl H&M Adilimo JC Decaux SL Sthlm Parkering Gate 46 Wester & Elsner Atrium Ljungberg Diligentia Fastighetskontoret Hufvudstaden Statens Fastighetsverk Vasakronan Hötorgscity Lindex MQ Clear Channel Konserthuset Stockholms Handelskammare Centrumutveckling NCM Development Stockholms stad (särskilt projektbidrag)

14 Korgmakargränd 2 SE Stockholm

2014 Årets Stadskärna

2014 Årets Stadskärna 2014 Årets Stadskärna Ansökan till Årets Stadskärna 2014 Det är med blandade känslor vi lämnar in ansökan till Årets Stadskärna 2014. När är man redo att ansöka? Vi har ju så mycket mer att göra och vi

Läs mer

handelsstaden skövde 2009-2011 Skövde en attraktiv handelsstad inspirerande och generös Genom samverkan ska vi stärka, utveckla och skapa nytt

handelsstaden skövde 2009-2011 Skövde en attraktiv handelsstad inspirerande och generös Genom samverkan ska vi stärka, utveckla och skapa nytt affärsplan handelsstaden skövde 2009-2011 Skövde en attraktiv handelsstad inspirerande och generös Genom samverkan ska vi stärka, utveckla och skapa nytt Version 1.0 INNEHåLL INLEDNING 3 VISION, Mål &

Läs mer

Handelsstudie Piteå Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Dokumentansvarig/processägare Version Senast reviderad Giltig till

Handelsstudie Piteå Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Dokumentansvarig/processägare Version Senast reviderad Giltig till Handelsstudie Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Handelsstudie Kommun Plan/Program 2014-09-09 Dokumentansvarig/processägare Version Senast reviderad Giltig till Dokumentinformation

Läs mer

Stadsutveckling med samverkan. Processer och arbetsmetoder med kultur i Stockholm-Mälarregionen

Stadsutveckling med samverkan. Processer och arbetsmetoder med kultur i Stockholm-Mälarregionen Stadsutveckling med samverkan Processer och arbetsmetoder med kultur i Stockholm-Mälarregionen Om Volante Research Huvudförfattare har varit Joakim Sternö, etnograf och analytiker vid Volante. Projektledare

Läs mer

JÖNKÖPING läge för mer och fler

JÖNKÖPING läge för mer och fler JÖNKÖPING läge för mer och fler jönköping fiffigt läge Det var en gång en stad som bestämde sig för att bli riktigt bra. Den hade i och för sig goda förutsättningar läget vid Vätterns södra spets gjorde

Läs mer

Tillsammans för en lönsam besöksnäring Turismstrategi Ockelbo kommun 2013-2020. Skriven av: Per Ekman, Tendensor AB Lars Arvidsson, Turskap AB

Tillsammans för en lönsam besöksnäring Turismstrategi Ockelbo kommun 2013-2020. Skriven av: Per Ekman, Tendensor AB Lars Arvidsson, Turskap AB Tillsammans för en lönsam besöksnäring Turismstrategi Ockelbo kommun 2013-2020 Skriven av: Per Ekman, Tendensor AB Lars Arvidsson, Turskap AB Version: 1 1 Innehållsförteckning 1. Inledning 3 2. Processen

Läs mer

AFFÄRSPLAN FÖR VÄSTRA CENTRUM ANTAGEN AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 29 MARS 2012. Inom ramen för Stadsbyggnadsvision 2.0 www.jonkoping.se/stadsbyggnadsvisionen

AFFÄRSPLAN FÖR VÄSTRA CENTRUM ANTAGEN AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 29 MARS 2012. Inom ramen för Stadsbyggnadsvision 2.0 www.jonkoping.se/stadsbyggnadsvisionen AFFÄRSPLAN FÖR VÄSTRA CENTRUM ANTAGEN AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 29 MARS 2012 Inom ramen för Stadsbyggnadsvision 2.0 www.jonkoping.se/stadsbyggnadsvisionen UPPDRAGSGIVARE Josephine Nellerup...Stadskontoret,

Läs mer

Program. för översiktsplan Gävle stad. Antaget Handling av Kommunfullmäktige. Antaget program

Program. för översiktsplan Gävle stad. Antaget Handling av Kommunfullmäktige. Antaget program Program för översiktsplan Gävle stad Antaget Handling av Kommunfullmäktige efter samråd 19 november december 2005 Foto - stora bilden t v: Ewa Salmi En stad för alla, som ständigt utvecklas. Kan det bli

Läs mer

Verksamhetsplan med budget 2015 och ekonomisk planering 2016-2017

Verksamhetsplan med budget 2015 och ekonomisk planering 2016-2017 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning 2014-11-13 KS 2014/0922 Kommunfullmäktige Verksamhetsplan med budget 2015 och ekonomisk planering 2016-2017 Förslag till beslut 1. Kommunfullmäktige

Läs mer

DEN GRÖNA PROMENADSTADEN

DEN GRÖNA PROMENADSTADEN DEN GRÖNA PROMENADSTADEN En strategi för utveckling av Stockholms parker och natur Tillägg till Stockholms översiktsplan Promenadstaden Utställningsförslag maj 2013 UTSTÄLLNING Utställning av Den gröna

Läs mer

> Här bor var femte göteborgare > En fjärdedel av Göteborgs yta > Framtidens Göteborg växer i nordost

> Här bor var femte göteborgare > En fjärdedel av Göteborgs yta > Framtidens Göteborg växer i nordost OM sveriges största eu-projekt inom stadsutveckling > Här bor var femte göteborgare > En fjärdedel av Göteborgs yta > Framtidens Göteborg växer i nordost Utveckling Nordost satsar på nya jobb, fler mötesplatser

Läs mer

Grannsamverkan i flerfamiljshus en guide

Grannsamverkan i flerfamiljshus en guide Grannsamverkan i flerfamiljshus en guide 1 Grannsamverkan i flerfamiljshus Varför ska en fastighetsägare engagera sig i? Brottsförebyggande arbete skapar större upplevd trygghet som i sin tur skapar attraktiva

Läs mer

Tillväxt kräver planering

Tillväxt kräver planering Tillväxt kräver planering Sex exempel på planering och tillväxtarbete i samverkan Foto: Östra Göinge kommun 1 Titel: Tillväxt kräver planering Tryck: Boverket Upplaga: 1 Antal ex: 200 ISBN tryck: 978-91-7563-058-8

Läs mer

Årsredovisning 2011 - 1 -

Årsredovisning 2011 - 1 - Årsredovisning 2011-1 - Version 2012-05-25, Antagen KF Arboga kommun 2011 Box 45 732 21 Arboga Telefon: 0589 870 00 Organisationsnummer: 212000 2122 Besöksadress: Smedjegatan 5 Web: www.arboga.se E post:

Läs mer

Limmared 2015, DEL 1 Förstudierapport 1

Limmared 2015, DEL 1 Förstudierapport 1 Limmared 2015, DEL 1 Förstudierapport 1 Vi vill göra en resa. Att förändra Limmareds framtid till en bättre plats att leva, bo och besöka. Tillsammans med alla hoppas vi på att hitta den bästa vägen dit.

Läs mer

Dags att handla nu. Detaljhandeln och en hållbar samhällsutveckling

Dags att handla nu. Detaljhandeln och en hållbar samhällsutveckling Dags att handla nu Detaljhandeln och en hållbar samhällsutveckling Dags att handla nu Detaljhandeln och en hållbar samhällsutveckling Stellan Svedström och Helena Holm Boverket Titel: Dags att handla nu

Läs mer

Biosfärcentra i Östra Vätterbranterna förankring och marknadsföring

Biosfärcentra i Östra Vätterbranterna förankring och marknadsföring 1 ARBETSMATERIAL FÖR SYNPUNKTER Biosfärcentra i Östra Vätterbranterna förankring och marknadsföring Utkast till rapport från Leaderprojekt inom Östra Vätterbranterna, Håkan Strotz, Claes Hellsten 2012

Läs mer

Så blir Norrköping bättre för ungdomar!

Så blir Norrköping bättre för ungdomar! 2014-08-12 Så blir Norrköping bättre för ungdomar! - Förslag från Unga kommunutvecklare 2014 KS 2013/0967 EKONOMI- OCH STYRNINGSKONTORET Innehållsförteckning Inledning... 3 Metod... 3 Vilka är vi?... 4

Läs mer

Ett Stockholm i världsklass. STADSLEDNINGSKONTORET Stadshuset, 105 35 Stockholm Telefon 08-508 29 000 www.stockholm.se VISION2O3O

Ett Stockholm i världsklass. STADSLEDNINGSKONTORET Stadshuset, 105 35 Stockholm Telefon 08-508 29 000 www.stockholm.se VISION2O3O Ett Stockholm i världsklass STADSLEDNINGSKONTORET Stadshuset, 105 35 Stockholm Telefon 08-508 29 000 www.stockholm.se VISION2O3O Utgångspunkter för visionen om Stockholm 2030 Stockholm är människornas

Läs mer

Fördjupad Översiktsplan Kungens kurva samrådsförslag. Del 1 Planförslag

Fördjupad Översiktsplan Kungens kurva samrådsförslag. Del 1 Planförslag Fördjupad Översiktsplan Kungens kurva samrådsförslag Del 1 Planförslag MARS 2010 Bilder/illustrationer Foto framsida: Flygbild över Kungens kurva. Foto: Jacob Forsell Där inte annat anges är bilderna framtagna

Läs mer

ANTAGEN AV TRAFIKNÄMNDEN FEBRUARI 2014 GÖTEBORG 2035 TRAFIKSTRATEGI FÖR EN NÄRA STORSTAD

ANTAGEN AV TRAFIKNÄMNDEN FEBRUARI 2014 GÖTEBORG 2035 TRAFIKSTRATEGI FÖR EN NÄRA STORSTAD ANTAGEN AV TRAFIKNÄMNDEN FEBRUARI 2014 GÖTEBORG 2035 TRAFIKSTRATEGI FÖR EN NÄRA STORSTAD GÖTEBORG 2035 TRAFIKSTRATEGI FÖR EN NÄRA STORSTAD Antagen av trafiknämnden den 6 februari 2014 Trafikkontoret dnr

Läs mer

RAPPORT 15:01. Förstudie. Verksamhetsidé för Ringsberg-Kristineberg

RAPPORT 15:01. Förstudie. Verksamhetsidé för Ringsberg-Kristineberg RAPPORT 15:01 Förstudie Verksamhetsidé för Ringsberg-Kristineberg 2 RAPPORT 15:01 JANUARI 2015 Förstudie Verksamhetsidé för Ringsberg-Kristineberg Joakim Sternö Tobias Nielsén Sofie Weidemann Volante är

Läs mer

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Lars-Gunnar Krantz September 2007 Innehållsförteckning 1 Inledning 2 Uppdrag,

Läs mer

Granskning av evenemang

Granskning av evenemang Revisionsrapport Granskning av evenemang Halmstads kommun Bo Thörn Cert. kommunal revisor Innehållsförteckning SAMMANFATTNING 1 BAKGRUND 2 UPPDRAG 2 GENOMFÖRANDE 2 IAKTTAGELSER 4 DESTINATION HALMSTAD AB

Läs mer

Byggemenskaper ett växande fenomen i Sverige

Byggemenskaper ett växande fenomen i Sverige Byggemenskaper ett växande fenomen i Sverige Rapport från seminarium i Malmö 2012-04-16 Arrangör: Delegationen för hållbara städer i samarbete, CaseLab, Malmö stad och Föreningen för byggemenskaper Plats:

Läs mer

Innovativa platser i Stockholm Uppsalaregionen. Fallstudier

Innovativa platser i Stockholm Uppsalaregionen. Fallstudier Innovativa platser i Stockholm Uppsalaregionen Fallstudier Innovativa platser i Stockholm Uppsalaregionen Fallstudier Innovativa platser i Stockholm Uppsalaregionen. 2 Denna rapport är framtagen i samarbete

Läs mer

Gångbar stad. Att skapa nät för gående

Gångbar stad. Att skapa nät för gående trast fördjupning Gångbar stad Att skapa nät för gående Sveriges Kommuner och Landsting 118 82 Stockholm Trafikverket 781 89 Borlänge ISBN: 978-91-7585-017-7 Sveriges Kommuner och Landsting Text: Lars

Läs mer

April-nytt. Nyhetsbrev 2013. Årgång 9, nummer 4. INBJUDAN TILL ÅRETS STÄDDAG

April-nytt. Nyhetsbrev 2013. Årgång 9, nummer 4. INBJUDAN TILL ÅRETS STÄDDAG April-nytt Nyhetsbrev 2013. Årgång 9, nummer 4. INBJUDAN TILL ÅRETS STÄDDAG Fimpar står för 64 % av allt skräp på Göteborgs gator och torg. Hjälp oss att städa stan och uppmärksamma att det är lätt att

Läs mer

Parkering för hållbar stadsutveckling

Parkering för hållbar stadsutveckling Parkering för hållbar stadsutveckling Parkering för hållbar stadsutveckling Upplysningar om innehållet: Patrik Wirsenius, patrik.wirsenius@skl.se Sveriges Kommuner och Landsting, 2013 ISBN: 978-91-7164-920-1

Läs mer

En ambitionshöjning i den lokala polisverksamheten längst fram nära medborgarna

En ambitionshöjning i den lokala polisverksamheten längst fram nära medborgarna Projektrapport 2014-06-30 Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten Ju 2012:16 Version 1.0 En ambitionshöjning i den lokala polisverksamheten längst fram nära medborgarna 2 Innehållsförteckning Varför

Läs mer