Marknadskommentar December

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Marknadskommentar December"

Transkript

1 14 december 2012 Den här månaden tänkte vi titta lite extra på de förväntningar som ligger i marknaderna inför Vi passar även på att titta lite extra på Storbritannien som kanske är en av de länder som kommit längst i sina försök att stabilisera ekonomin. Men först ett par ord om den senaste månaden. blev en positiv månad för oss eftersom vi fick se både Riksbanken sänka räntan och FED börja med neddragning av sina tillgångsköp, så kallad tapering, vilket var precis i enlighet med våra förväntningar. Riksbanken sänkte räntan, dessutom sänkte man inflationsbanan, och därmed även sin räntebana - exakt som vi trott. Det kanske mest positiva med räntesänkningen är att vi nu fått kvitto på att det verkligen är inflationsmålet som gäller. Riksbanken må vara oroad över fastighetspriserna men målet med penningpolitiken är och förblir i första hand inflationen. Efter den senaste neddragningen av inflationsbanan är vår bedömning att Riksbankens bana har en mer rimlig profil. Inflationen överraskade något på uppsidan i december (publicerades nu i januari) om man jämför med Riksbankens prognos. Men det tror vi kan komma att korrigeras när januarisiffran publiceras i början av februari. Därefter tror vi att Riksbankens bana är sannolik under större delen av detta år, men vår bedömning är att den ligger väl högt under 2015, speciellt jämfört med ECB:s prognos för Europa. Svensk inflation har endast under mycket få och korta perioder överstigit den europeiska men Riksbanken räknar ändå med att svensk inflation kommer att var betydligt högre än europeisk under Vi är inte så säkra på det, men det får tiden utvisa. Den närmaste tiden är dock vår bedömning att inflationsbanan är rimlig. Något stort deflationshot för den svenska ekonomin under 2014 har vi svårt att se. Det finns förvisso en deflationstendens i Europa, men det motverkas av högre inflation i USA och Storbritannien. Därmed tror vi att Riksbanken nu har sänkt klart. FED påbörjade neddragningen av tillgångsköpen i december. Från 85 miljarder per månad till 75 miljarder. Detta var inte diskonterat, endast cirka en tredjedel av den samlade internationella ekonomkåren räknade med att neddragningarna skulle börja redan i december. Trots att FED inledde neddragningarna av obligationsköpen har amerikanska långräntor sökt sig nedåt under januari. Detta är i våra ögon i mycket hög grad en effekt av att amerikansk arbetsmarknadsdata nu i januari var svagare än väntat. Det var visserligen en blandad bild som gavs, arbetslösheten föll till låga 6,7 procent men antalet nya jobb var betydligt lägre än väntat. Vår uppfattning är att detta till stor del var en konsekvens av dåligt väder i USA under december månad. Vi räknar därför med att jobbstatistiken kommer att slå tillbaka, antingen i februari eller mars när vädereffekterna avtar. Därmed räknar vi även med att FED fortsätter på den inslagna vägen och minskar tillgångsköpen med ytterligare 10 miljarder per månad vid mötet nu i slutet av januari. Om vi blickar framåt under 2014 kan vi se att tillväxtförväntningarna, sett till konsensusestimaten, för de utvecklade länderna för 2014 är betydligt högre än vad de var för Dessutom är det intressant att revideringarna för 2014 varit stabila eller svagt positiva till skillnad från 2013 då man startade året med höga förväntningar som sedan successivt fick justeras ner. Den globala ekonomin väntas nu växa med 3,1 procent år 2014, upp från låga förväntade 2,4 procent år USA väntas växa 2,7 procent år 2014 upp från 1,7 procent år 2013 och Europa plus 1,1 procent mot minus 0,4 procent år Observera att IMF precis höjde sin prognos för den globala tillväxten från 3,6 till 3,7 procent. Skillnaden är att de räknar tillväxten köpkraftskorrigerat vilket ger utvecklingsländernas tillväxt större vikt.

2 IMF räknar med att de utvecklade länderna växer med 2,2 procent år 2014 upp från 1,3 procent år USA 2,8 procent mot 1,9 procent, Eurozonen 1,0 procent mot 0,4 procent. Kina väntas växa 7,5 procent mot 7,7 procent år 2013 och i emerging markets som helhet väntas 5,1 procents tillväxt år 2014 mot 4,7 procent år Så en stor del av ökningen kommer från de utvecklade länderna med USA i spetsen. Ett skäl att var positiv gentemot USA är att den statsfinansiella situationen stabiliserats och att de stora åtstramningarna från 2013, cirka 1 procent av BNP, i hög grad försvinner Det är alltså mindre motvind i USA. En annan bidragande orsak till den förväntade förbättringen i de utvecklade länderna är att Europa går från negativ till positiv tillväxt. I Europa pågår en makalös omvärdering av riskerna i de perifera länderna. Räntorna faller kraftigt i Europas periferi. En spansk femårig statsobligation handlas nu till den lägsta räntan någonsin, just nu cirka 2,25. Även irländska obligationer handlas på rekordlåga nivåer. En irländsk femåring handlas nu till och med under motsvarande svenska! Fullkomligt avgörande för omvärderingen av Europas periferi har varit ECB:s agerande. Det finns ett extremt stort förtroende för ECB i allmänhet och för ECB-chefen Mario Draghi i synnerhet. Det finns nu förväntningar om att ECB skall påbörja en ny runda med penningpolitiska stimulanser. Det är möjligt att det kommer men vi tycker samtidigt att man kan kosta på sig att ta det lite lugnt. Allting går just nu deras väg. Kom ihåg att när man sänkte räntan i höstas var det efter att räntorna stigit kraftigt i samband med FED:s första taperingbesked. Det har till exempel talats om att ECB skulle påbörja QE á la USA och köpa tillgångar. Detta skulle då ske BNPviktat, det vill säga att man skulle köpa mest tyska obligationer, följt av franska och så vidare. Just den lösningen har vi lite svårt att se vitsen med. Tyskland behöver inte lägre räntor. Vi tror då snarare på någon lösning á la Bank of England med utlåning riktad direkt till hushåll och företag - vilket osökt för oss in på Storbritannien. Men dessutom införde man för ett drygt år sedan ett program kallat Funding For Lending som innebar att banker och boinstitut som lånade ut till hushåll som köpte bostad fick låna till lägre ränta än marknadsräntan, direkt från Bank of England. Detta har givit stor effekt med stigande bostadspriser och kraftigt ökande lediga arbetstillfällen. Detta är en i våra ögon intressant ide. Bankernas balansräkningar är under press till följd av fallande fastighetspriser. Det resulterar i att bankerna inte vill eller kan låna ut mer. Genom att centralbanken då subventionerar räntan till hus- och lägenhetsköpare stabiliseras fastighetsmarknaden och därmed även bankernas balansräkningar. Programmet har varit så lyckosamt att man nu avslutat det. Istället har man infört ett nytt program riktat direkt till företag som nu kan låna billigt via centralbanken. Den brittiska ekonomin ser nu ut att växa betydligt snabbare än övriga Europa vilket är viktigt eftersom UK är Eurozonens största enskilda handelspart. Bank of England har gjort det alla problemtyngda euroländer drömt om - man har sänkt styrräntan nära noll. Man har köpt ner långa obligationer, valutan har försvagats mycket kraftigt vilket resulterat i mycket hög inflation, men det har man struntat i. Nu har inflationen kommit ner mot målet kring 2 procent efter att som högst varit uppe kring 5 procent. Samtidigt har arbetslösheten fallit. Senaste noteringen var 7,1 procent. BoE har penslat in en målnivå på 7,0 procent. Om arbetslösheten faller under det kan man komma att börja överväga räntehöjningar. Vår bedömning är att 2015 kan komma att bli det år då räntorna börjar höjas. Kanske först i UK, där man inte kan utesluta en räntehöjning redan i år. Men även Sverige och USA skulle kunna tänkas höja under Därför är vår bedömning att räntorna kommer att stiga under året ju närmare årsskiftet vi kommer. Detta förutsätter givetvis att tillväxten utvecklas enligt förväntningarna. Men vår bedömning är att de snarare är lite på låga sidan än att de är alldeles för optimistiska. Minskad statsfinansiell motvind i US A, fortsatt stimulativ penningpolitik i Japan och Europa, minskade åtstramningar och betydligt lägre räntor i Europas problemländer talar allt för att tillväxten skulle kunna komma att överraska på uppsidan. Riskerna ser vi främst förkippade med turbulens i vissa utvecklingsländer när USA minskar på sin penningpolitiska stimulans. Men med lite tur skulle det kunna uppvägas av bättre global tillväxt. Den brittiska ekonomin har accelererat kraftigt det senaste året. Bank of England har bedrivit en mycket aggressiv penningpolitik med låg styrränta och tillgångsköp. 2

3 Grafen visar konsensusestimaten för BNP, mätt som rullande årstakt, i olika länder för Kurvorna visar alltså hela tiden den förväntade tillväxten för år 2013, från början av 2012 fram till nu. Q4 har ju ännu inte publicerats, så detta är så som resultatet väntas bli baserat på de senaste förväntningarna. Notera att trenden varit svagt fallande i de flesta länder. Man har varit alltför optimistisk inledningsvis och har successivt tvingats revidera ner sina förväntningar. Undantaget är Japan och UK där förväntningarna vänt upp senaste året, mycket drivet av stimulativ penningpolitik. Denna graf visar samma sak men för Ett par saker är värda att notera: Dels är nivån på tillväxten betydligt högre, inte minst för Eurozonen, dels är trenden i revideringarna stabil eller marginellt uppåt. Det innebär att förväntningarna hittills varit korrekta eller lite låga. Vår uppfattning är att förväntningarna nu snarast är lite låga. USA på 2,7 procent känns snarare lite lågt. I UK har prognoserna fortsatt att revideras upp i snabb takt. Grafen visar två börser i utvecklade länder, USA och Sverige, samt två börser i utvecklingsländer, Kina och Brasilien. I Sverige var tillväxten 0,6 procent i årstakt under tredje kvartalet, i USA var den 2,0 procent, i Brasilien 2,2 procent och i Kina 7,7 procent (för Kina gäller data fjärde kvartalet). Den amerikanska börsen steg med cirka 35 procent under 2013 inklusive utdelningar. Den svenska med cirka 28. Samtidigt föll börserna i Kina och Brasilien med cirka 6 respektive 15 procent. En påminnelse om att kopplingen mellan tillväxt och börsutveckling inte alltid är stark i det korta perspektivet. 3

4 Det har talats mycket om deflationsrisker den senaste tiden. Vår uppfattning är att det finns vissa sådana risker gällande Europa, men att bilden är helt annorlunda i USA. Grafen visar amerikansk KPI (här CPI core), vilket är KPI exklusive mat och energi. Mat och energi exkluderas eftersom dessa priser anses vara mycket volatila. Det är detta mått FED främst följer. Inflationen ligger nu på cirka 1,7 procent. En egenhet med detta mått är att eftersom man exkluderar mat och energi blir effekten att cirka 40% av indexet utgörs av hyror. Grafen här visar utvecklingen av denna hyreskostnad. (Den utgörs egentligen av en estimering av boendekostnader för de som äger sitt boende, kallat Owners equivalent rents, OER.) Grafen visar dels månadstalen, de blå staplarna, dels den rullande årstakten. Årstakten är nu cirka 2,5 procent. Och den stiger snabbt. De senaste tre månaderna uppräknat i årstakt stiger med över tre procent. Lågt byggande tillsammans med ökande efterfrågan på hyresbostäder i takt med att ekonomin förbättras talar för fortsatt press uppåt på OER och därmed på KPI. Amerikansk arbetslöshet fortsätter ner. Senaste noteringen var 6,7 procent. Dock var den senaste arbetsmarknadsstatistiken en besvikelse då antal nya skapade arbetstillfällen var lägre än väntat. Vår bedömning är att det i hög grad var en vädeeffekt efter stora snöstormar på den amerikanska östkusten under december och början av januari. Den gröna linjen markerar 6,5 procent, den nivå FED har satt som miniminivå för att börja fundera över räntehöjningar. Nu låter det dock som om den nivån snarare ligger lägre även om de inte sagt det rent ut. 4

5 Denna månad tittar vi lite extra på UK eftersom landet visar tecken på en snabbt accelererande tillväxt. UK är Eurozonens enskilt största handelspartner. I Storbritannien har centralbanken BoE satt 7,0 procent som miniminivå innan man kan börja överväga räntehöjningar. Just nu ligger nivån på 7,1 procent. Men man säger att man inte ser något omedelbart behov att höja även om man når 7,0 procent. Grafen visar dels arbetslösheten (blå), dels antal lediga jobb (röd, inverterad). Som synes ökar antalet lediga jobb nu mycket snabbt. UK har haft ett system kallat Funding For Lending som innebar att banker och boinstitut kunde låna på lägre räntor direkt från BoE om man lånade ut till fastighetsköp. Detta har nu avslutats efter att huspriserna börjat stiga. Istället har man nu ett system riktat till företag där de kan låna billigare. Grafen till vänster visar dels ett ledande index för huspriser, RICS, dels priserna på faktiska avslut, laggat sex månader. Skall man tro på det ledande indexet kommer priserna att stiga kraftigt närmaste halvåret. Det ledande RICS indexet visar sig även fungera som en bra ledande indikator för industriproduktionen i UK. Ska man följa historiska mönster talar det även för stigande brittisk industridata framöver. Koplingen kanske inte är helt orimlig. Bättre fart på fastighetsmarknaden innebär att man bygger och renoverar vilket innebär försäljning av allt från cement till tapeter och spisar. 5

6 I Europa har de perifera ländernas obligationer handlat osannolikt starkt. Grafen visar dels en spansk 5-årig obligation dels en 10-årig irländsk. Den spanska 5-årsräntan är nu den lägsta någonsin! Det vill säga lägre än innan hela finanskrisen och eurodebaclet började! Irland återvände förra veckan till marknaden efter att tidigare finansierats av Europa. Emissionen gick mycket bra. Efter det har Irland fått höjd rating till BBB från att tidigare varit under investment grade. Även irländska räntor är nu de lägsta någonsin. En irländsk tioårig obligation (BBB) handlas under en brittisk som har högsta rating, AAA. Grafen visar en irländsk femårig statsobligation och en svensk. Irland handlar nu under Sverige! Som sagt, extremt bra performance i de perifera euoroländerna. Ledande europeiska index stiger i god takt. Grafen visar PMI för ett antal europeiska länder, inklusive Sverige och UK. Storbritannien är starkast. Tyskland, Italien och Sverige ligger kring samma nivå, men Sverige har varit mer slagigt än de övriga. Däremot går Frankrike åt helt fel håll. Sannolikt på grund av den mycket tveksamma ekonomiska politik som just nu bedrivs i landet. 6

7 Här är ytterligare ett intressant exempel på temat tillväxt och börsutveckling. Den japanska börsen steg förra året med makalösa 56,7 procent. Kina föll som sagt med cirka 6 procent. Japans BNP var 1,2 procent i rullande årstakt, Kina som sagt, plus 7,7 procent helåret Tillväxt är en sak, men förväntningar en annan. Dessutom visar det i våra ögon på hur oerhört viktigt centralbankernas agerande är. Japan bedriver som bekant en enormt stimulativ penningpolitik sedan ett drygt år tillbaka. Den här bilden har vi visat många gånger tidigare. Den visar den japanska växelkursen och börsutvecklingen sedan Abenomics, den extremt stimulativa japanska penningpolitiken, sjösattes. Här visar vi dels den förväntade tillväxten i Japan 2013 och 2014 enligt konsensusestimaten, dels den förväntade inflationen. Som synes förväntas tillväxten ligga mellan 1,5 och 1,75 procent både under 2013 och under Effekten av och målet med den extremt stimulativa penningpolitiken är att få upp inflationen i Japan. Som framgår av grafen väntas nu en inflation i Japan under 2014 på närmare 2 procent. Detta sker dels via en mycket kraftig valutaförsvagning till följd av penningpolitiken, dels via en momshöjning nu i april Momsen höjs från låga 3 till fortfarande låga 8 procent. Ett steg mot att försöka minska den enorma japanska statsskulden. 7

8 Den här grafen visar Riksbankens inflationsprognoser över tiden plus utfallet samt även ECB:s prognos för inflationen i Euroområdet. Som vi skrev förra månaden räknade vi med att Riksbanken skulle sänka reporäntan till 0,75 procent. Dessutom väntade vi oss att de, i vanlig ordning, skulle justera ner inflationsbanan och därmed även justera ner sin räntebana. Precis så skedde. Nu upplever vi att Riksbankens inflationsprognos är mer verklighetsförankrad. Åtminstone fram till i höst. Därefter är vi mer tveksamma. Sverige har mycket sällan haft en inflation som överstiger Europas. Men nu räknar Riksbanken med en skillnad på cirka 0,7 procentenheter i slutet av Eftersom ECB varit mycket duktiga på att göra inflationsprognoser och Riksbanken mindre träffsäkra har vi lite svårt att tro på Riksbankens scenario för Vi har tidigare skrivit om att marknaden varit förbryllad över diskrepansen mellan ledande indikatorer (här KI-barometern, röd) och faktisk produktionsdata. Senaste månaden fick vi dock en kraftig korrigering av industriproduktionen och årstakten gick då från närmare 5 procent i årstakt till mer normala lite drygt plus tre procent. Grafen visar surpriceindex för USA och Sverige. I surpriceindex tittar man bara på om makrostatistik kommer in bättre eller sämre än förväntat. Bättre = uppåt, sämre = nedåt. Som framgår av grafen har svensk makrodata varit påfallande svag, medan amerikansk varit mycket bra. Historiskt har det funnits en betydligt bättre följsamhet. Nu har svensk data vänt uppåt och vi räknar nu med att vi går in i en period med bättre svensk makrostatistik. Inte minst som 2014 är ett valår. Svensk BNP brukar, på grund av valfläsk vara drygt en procentenhet bättre under valår än under andra år. 8

9 Anders Wilson Makro Chef ränteförvaltning och makroanalys John Bornstein Aktiemarknad Chef aktieanalys Enter i korthet Enter är en fristående kapitalförvaltare specialiserad på svensk aktie- och ränteförvaltning. Vi erbjuder förvaltning i nio fonder samt diskretionär förvaltning. Förvaltarna på Enter har lång erfarenhet av kapitalförvaltning, i genomsnitt 28 år. Huvuddelen av förvaltarteamet har arbetat tillsammans i mer än 20 år. En stor del av våra kunder är institutionella placerare, som till exempel pensionsfonder och stiftelser. Vi förvaltar även kapital för privatpersoner. Du kan spara i våra fonder direkt hos oss eller via våra samarbetspartners; Avanza, Nordnet, Swedbank, Skandia Banken, Fondmarknaden.se och Pensionsmyndigheten. Enters förvaltning finns även tillgänglig för dig som sparar i Skandia Link, SEB, SPP, Länsförsäkringar, Movestic och Danica Pension. Enter startades Företaget har idag tretton anställda. Ägare är dels personalen, dels Orkla Invest AB som ägs av Orkla ASA (norskt börsnoterat företag). Fonder Aktiefonder Enter Sverige Enter Sverige Pro Enter Select Enter Select Pro Strategifonder Enter Maximal Enter Maximal Pro Räntefonder Enter Trend Räntefond Enter Penningmarknadsfond Enter Return Mer information För mer information om Enter Fonder se vår hemsida enterfonder.se eller kontakta: VD Enter Fonder Henrik Lindquist Marknadschef Richard Bentefour Marknadsassistent Ulrica Alexander Cloud Enter Fonder AB Sveavägen 17 Box Stockholm Tfn Fax Mail 9

Marknadskommentar December

Marknadskommentar December 14 december 2012 Den senaste månaden har präglats av svag makrostatistik, framförallt i USA. Vår bedömning är fortsatt att detta framförallt är en effekt av osedvanligt hårt väder over there. Alla sektorer

Läs mer

Marknadskommentar December

Marknadskommentar December 14 december 2012 Sedan vår förra marknadsanalys har Stockholmsbörsen stigit med lite drygt tre procent (inklusive utdelningar) och marknadsräntorna har fallit med cirka 20 punkter både på korta och långa

Läs mer

Marknadskommentar December

Marknadskommentar December 14 december 2012 ECB sänkte som väntat räntan i början av juni. Man sänkte utlåningsräntan med tio punkter till 0,15 procent och depositräntan, den ränta bankerna får på pengar deponerade i ECB, till minus

Läs mer

Marknadskommentar December

Marknadskommentar December 14 december 2012 Vi har beslutat oss för att ändra utformningen av vår marknadsanalys något. Istället för att, som tidigare, göra en genomgång av de större geografiska regionerna; USA, Europa och Asien

Läs mer

Marknadskommentar December

Marknadskommentar December 14 december 2012 Nu har det, efter att vi gjort sommaruppehåll i juli, gått cirka två månader sedan vår förra marknadsanalys. För två månader sedan låg fokus på de stora prisfallen på många av världens

Läs mer

Marknadskommentar December

Marknadskommentar December 14 december 2012 Den senaste månaden har varit osedvanligt turbulent i finansmarknaderna. Vi har ju de senaste åren vant oss vid starka trender och låg volatilitet. Det mönstret bröts tydligt nu i början

Läs mer

Marknadskommentar December

Marknadskommentar December 14 december 2012 Den här månaden tittar vi lite extra på den senaste tidens ränte- och valutarörelser som varit betydande, inte minst till följd av ovanligt aktiva centralbanker. I mitten av januari släppte

Läs mer

Enter Fonder Marknadskommentar Oktober

Enter Fonder Marknadskommentar Oktober Oktober 18 oktober 2012 Makro Bättre amerikansk statistik Mycket svagare svensk statistik Vi tror på ytterligare räntesänkningar i Sverige i höst Makro Den senaste månaden har bjudit på blandad statistik.

Läs mer

Marknadskommentar December

Marknadskommentar December 14 december 2012 Det har varit en mycket händelserik månad för finansmarknaderna. Kanske framförallt eftersom ECB oväntat sänkte räntan. Endast tre av sjuttio ekonomer trodde på en sänkning redan nu i

Läs mer

Marknadskommentar December

Marknadskommentar December 14 december 2012 Riksbanken sänkte som väntat räntan vid mötet i slutet av oktober. Sänkningen var lite större än väntat och Riksbankens reporänta är nu på noll. Den lägsta räntan någonsin i Sverige. Det

Läs mer

Marknadskommentar December

Marknadskommentar December 14 december 2012 Det har varit ett par intressanta veckor sedan vår förra marknadsanalys i slutet av april. Krisen i Ukraina har fortsatt, men finansmarknadernas oro verkar åtminstone för tillfället ha

Läs mer

Marknadskommentar December

Marknadskommentar December De senaste veckorna har marknadsräntorna stigit mycket kraftigt. Detta gäller i princip enbart obligationer med löptider längre än tre år. Kortare räntor har i princip varit oförändrade. Framförallt är

Läs mer

Marknadskommentar December

Marknadskommentar December Nu på onsdag, den 29 april, har Riksbanken direktionsmöte. Utfallet är osedvanligt osäkert. Riksbanken bedriver ju, som väl alla vet, en mycket aggressiv penningpolitik. Syftet med politiken är i första

Läs mer

Månadskommentar juli 2015

Månadskommentar juli 2015 Månadskommentar juli 2015 Månadskommentar juli 2015 Ekonomiska läget En förnyad konjunkturoro fick fäste under månaden drivet av utvecklingen i Kina. Det preliminära inköpschefsindexet i Kina för juli

Läs mer

Marknadskommentar December

Marknadskommentar December Marknadsanalysen skrivs denna gång senare än vanligt, eftersom vi framförallt ville invänta de tämligen dramatiska beskeden, inte minst vad gäller penningpolitiken, i slutet av oktober. Oktober inleddes

Läs mer

Marknadskommentar December

Marknadskommentar December 14 december 2012 Sedan förra månadens marknadsanalys har ECB som väntat sänkt räntan. Börserna har fortsatt stiga och vi har haft en rekyl upp på räntemarknaderna i USA och Europas kärnländer, inklusive

Läs mer

Marknadskommentar December

Marknadskommentar December Som väl alla vet vid det här laget valde den amerikanska centralbanken, FED, att låta sin styrränta vara oförändrad vid mötet i september. Marknadsprissättningen före mötet var cirka 30 procents sannolikhet

Läs mer

Marknadskommentar December

Marknadskommentar December 14 december 2012 Denna månad tänkte vi börja med att titta lite på hur olika tillgångsklasser utvecklats, dels sedan millennieskiftet, dels under de senaste tolv månaderna. Det vi noterar är att det varit

Läs mer

Marknadskommentar December

Marknadskommentar December 14 december 2012 Denna månad tänkte vi titta lite extra på svensk statistik inför Riksbankens reporäntebesked den 17:e december. Vi tror att Riksbanken sänker räntan med 25 punkter till 0,75 procent. Anledningen

Läs mer

Marknadskommentar December

Marknadskommentar December 14 december 2012 Juni har varit en mycket besvärlig månad för nästan alla typer av finansiella tillgångar. Allt från statsobligationer, företagsobligationer, aktier och råvaror har fallit kraftigt i pris.

Läs mer

Penningpolitiska överväganden i en ovanlig tid

Penningpolitiska överväganden i en ovanlig tid Penningpolitiska överväganden i en ovanlig tid Business Arena 17 september 2015 Vice riksbankschef Martin Flodén Miljarder kronor Minusränta och tillgångsköp Mycket låg reporänta Köp av statsobligationer

Läs mer

Utvecklingen i den svenska ekonomin ur bankens perspektiv. Jörgen Kennemar

Utvecklingen i den svenska ekonomin ur bankens perspektiv. Jörgen Kennemar Utvecklingen i den svenska ekonomin ur bankens perspektiv Jörgen Kennemar Efter vinter kommer våren... 2 Globala tillväxten en återhämtning har inletts med Asien i spetsen 3 Den globala finanskrisen är

Läs mer

RÄNTEFOKUS JUNI 2014 RIKSBANKS- SÄNKNING GYNNAR KORT BORÄNTA

RÄNTEFOKUS JUNI 2014 RIKSBANKS- SÄNKNING GYNNAR KORT BORÄNTA RÄNTEFOKUS JUNI 2014 RIKSBANKS- SÄNKNING GYNNAR KORT BORÄNTA SAMMANFATTNING Återhämtningen i vår omvärld går trögt, i synnerhet i eurozonen där centralbanken förväntas fortsätta att lätta på penningpolitiken.

Läs mer

CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING

CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING Portföljserie LÅNGSIKTIGT CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING - Månadsbrev februari 2012 - VÄRLDEN Det nya börsåret inleddes med en rivstart då världsindex steg med nästan 5% under januari månad. Stockholmsbörsen

Läs mer

Makrofokus. Makroanalys. Veckan som gick

Makrofokus. Makroanalys. Veckan som gick Makroanalys Sverige 6 augusti 212 Makrofokus Patrik Foberg +46 8 463 84 24 Patrik.foberg@penser.se Sven-arne Svensson +46 8 463 84 32 Sven-arne.svensson@penser.se Veckan som gick - Sysselsättningen i USA

Läs mer

Marknadsanalys februari Enter Fonder / 2013-02-22

Marknadsanalys februari Enter Fonder / 2013-02-22 Enter Fonder / 2013-02-22 14 december 2012 Makro Stor ränteuppgång Valutafunderingar Hög svensk realränta Låg svensk inflation Aktier Rivstart på börsåret Högre värdering men vinsterna vänder Axplock ur

Läs mer

FASTIGHETSÄGARNA SVERIGE RÄNTEFOKUS APRIL 2015 LÅNG VÄNTAN PÅ PLUS- RÄNTOR

FASTIGHETSÄGARNA SVERIGE RÄNTEFOKUS APRIL 2015 LÅNG VÄNTAN PÅ PLUS- RÄNTOR FASTIGHETSÄGARNA SVERIGE RÄNTEFOKUS APRIL 2015 LÅNG VÄNTAN PÅ PLUS- RÄNTOR Sammanfattning Eurozonen växte med drygt 1 procent i årstakt under förra årets sista kvartal. Trots att många såg det som positivt,

Läs mer

Enter Fonder Marknadskommentar Augusti

Enter Fonder Marknadskommentar Augusti Augusti 24 augusti 2012 Makro Ljuspunkter i Europa Risk för skattemörker i USA Aktier Återhämtning i repris Börsen leder prognoserna Vinsterna går i sidled Dyrare men inte dyrt Makro När vi senast skrev

Läs mer

10 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD FED VÄNTAR RUNT HÖRNET

10 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD FED VÄNTAR RUNT HÖRNET 10 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD FED VÄNTAR RUNT HÖRNET Efter att man röstade ner långivarnas förslag för sparpaket samt att man missade sin betalning till IMF så godkänndes till slut ett sparpaket från

Läs mer

Makroanalys januari-mars 2012

Makroanalys januari-mars 2012 Makroanalys januari-mars 2012 GLOBALT Tillväxtutsikterna har försämrats i stora delar av världen. Världsbanken och IMF reviderar ned sina globala BNP-prognoser för 2012 och 2013. Världsbanken hänvisar

Läs mer

Oktober 2010. Med vänlig hälsning Enter Fonder AB. www.enterfonder.se

Oktober 2010. Med vänlig hälsning Enter Fonder AB. www.enterfonder.se Oktober 2010 Källa: stock.xchng Med vänlig hälsning Enter Fonder AB www.enterfonder.se Enter Fonder AB Telefon 08 790 57 00 Fax 08 790 57 50 E-mail: info@enterfonder.se Enter Sverige Senaste månaden Sedan

Läs mer

Global Fastighet Utbetalning 2008 AB. Kvartalsrapport september 2013

Global Fastighet Utbetalning 2008 AB. Kvartalsrapport september 2013 Global Fastighet Utbetalning 2008 AB Kvartalsrapport september 2013 innehåll Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Drift, förvaltning och finansiering 5 Allmänt om bolaget 6 Marknadskommentar

Läs mer

Makrokommentar. November 2013

Makrokommentar. November 2013 Makrokommentar November 2013 Fortsatt positivt på marknaderna Aktiemarknaderna fortsatte uppåt i november. 2013 ser därmed ut att kunna bli ett riktigt bra år för aktieinvesterare världen över. De nordiska

Läs mer

Marknadskommentar December

Marknadskommentar December Vi fortsätter även denna månad att titta på räntemarknaderna och effekten av centralbankernas, i många fall helt extrema, penningpolitik. Som väl alla vet sänkte Riksbanken, för första gången någonsin,

Läs mer

VECKOBREV v.44 okt-13

VECKOBREV v.44 okt-13 Veckan som gått 0 0,001 Makro 1000 Trots försiktigt positiva signaler från krisländerna i södra Europa kvarstår problemen med höga skuldnivåer och svag utveckling på arbetsmarknaderna. Detta i kombination

Läs mer

13 JULI, 2 0 1 5: MAKRO & MARKNAD FRÅN GREKLAND TILL ÅTERHÄMTNING

13 JULI, 2 0 1 5: MAKRO & MARKNAD FRÅN GREKLAND TILL ÅTERHÄMTNING 13 JULI, 2 0 1 5: MAKRO & MARKNAD FRÅN GREKLAND TILL ÅTERHÄMTNING Starten på sommaren blev inte så behaglig. Greklandsoron intensifierades då landet i början av juni fick anstånd med en återbetalning till

Läs mer

Några lärdomar av tidigare finansiella kriser

Några lärdomar av tidigare finansiella kriser Några lärdomar av tidigare finansiella kriser KAPITEL 1 FÖRDJUPNING Hittills har den finansiella orons effekter på börskurser och r äntor på företagsobligationer varit mindre än vid tidigare liknande p

Läs mer

Portföljförvaltning Försäkring

Portföljförvaltning Försäkring Portföljförvaltning Försäkring Förvaltarkommentar december 2012 Innehåll: Trender och Makroekonomi Analys ränteutveckling Portföljutveckling december 2012 Portföljutveckling 2012 Portföljförändringar Konkurrentjämförelse

Läs mer

Nya stimulanser på väg

Nya stimulanser på väg 1/5 Makroanalys januari 2015 We will do what we must to raise inflation and inflation expectations as fast as possible. MARIO DRAGHI (ECB), 2014-11-21 Nya stimulanser på väg De europeiska ekonomierna fortsätter

Läs mer

Makroanalys juli-okt 2012

Makroanalys juli-okt 2012 Makroanalys juli-okt 2012 Globalt Den globala återhämtningen har drabbats av nya bakslag främst på grund av politiska låsningar och handlingsförlamning i Europa och USA. Tillväxten är inte självgående

Läs mer

Höjdpunkter. Agasti Marknadssyn

Höjdpunkter. Agasti Marknadssyn Höjdpunkter Agasti Marknadssyn Sammanställt av Obligo Investment Management September 2015 Höjdpunkter Marknadsoro... Osäkerhet knuten till den ekonomiska utvecklingen i Kina har präglat de globala aktiemarknaderna

Läs mer

VECKOBREV v.5 jan-14

VECKOBREV v.5 jan-14 Veckan som gått 0 0,001 1000 Makro Grekland är nära en överenskommelse om en ny utbetalning av stödlån. Överenskommelsen förväntas bli klar i februari vilket skulle innebära att en utbetalning kan ske

Läs mer

Portföljförvaltning Försäkring

Portföljförvaltning Försäkring Portföljförvaltning Försäkring Förvaltarkommentar november 2012 Innehåll: Trender och Makroekonomi Analys ränteutveckling Portföljutveckling november Portföljutveckling i år Konkurrentjämförelse Portföljförvaltare

Läs mer

Ekonomiska läget och aktuell penningpolitik

Ekonomiska läget och aktuell penningpolitik Ekonomiska läget och aktuell penningpolitik Förste vice riksbankschef Kerstin af Jochnick Handelskammaren Värmland, Karlstad 3 mars 2015 Agenda Ekonomiska läget Varför är inflationen låg? Aktuell penningpolitik

Läs mer

Investment Management

Investment Management Investment Management Konjunktur Räntor och valutor Aktier April 2011 Dag Lindskog +46 70 5989580 dag.lindskog@cim.se Optimistens utropstecken! Bara början av en lång expansionsperiod Politikerna prioriterar

Läs mer

Månadskommentar Augusti 2015

Månadskommentar Augusti 2015 Månadskommentar Augusti 2015 Månadskommentar augusti 2015 Ekonomiska läget Konjunkturoron förstärktes under augusti drivet av utvecklingen i Kina. En fortsatt svag utveckling för det preliminära inköpschefsindexet

Läs mer

VECKOBREV v.18 apr-15

VECKOBREV v.18 apr-15 0 0,001 Makro Veckan Något överraskande som gått meddelade Riksbanken under onsdagen att reporäntan lämnas oförändrad på -0,25 procent. Inflationen har börjat stiga, till viss del på grund av kronans försvagning,

Läs mer

Konjunkturen och de finansiella marknaderna

Konjunkturen och de finansiella marknaderna Konjunkturen och de finansiella marknaderna Länsförsäkringar Kapitalförvaltning 1 Agenda Kapitalförvaltningens huvudscenario* Global tillväxt, Kapacitetsutnyttjande Inflation Arbetsmarknad Centralbankspolitik

Läs mer

VECKOBREV v.47 nov-11

VECKOBREV v.47 nov-11 Veckan som gått 0 0.001 Makro Den svenska arbetslösheten enligt SCB:s beräkningar steg från 6,8 % till 6,9 % i oktober, där förväntat var en oförändrad nivå. Konjunkturinstitutets konjunkturbarometer förkunnade

Läs mer

Agenda. Finans- och skuldkris Konjunkturuppdatering Räntor, valutor och börs

Agenda. Finans- och skuldkris Konjunkturuppdatering Räntor, valutor och börs Agenda Finans- och skuldkris Konjunkturuppdatering Räntor, valutor och börs Åke Linnander Anna-Maria Najafi BNP-prognoser BNP-prognos BNP prognos prognos bidrag till tillväxt 2011 2012 2013 2014 i Mdr

Läs mer

Marknadskommentar December

Marknadskommentar December Det har onekligen varit en stökig sommar. Först var det debaclet kring Grekland och nu de senaste dagarnas uppblossande oro kring konjunkturen i Kina. Man har alltså haft samma, extremlåga, ränta i närmare

Läs mer

VECKOBREV v.21 maj-13

VECKOBREV v.21 maj-13 Veckan som gått 0 0,001 Makro 1000 Börserna runt om i världen föll kraftigt i slutet på förra veckan. Det var främst Ben Bernakes uttalande om att Federal Reserve redan under sommaren kan dra ner på de

Läs mer

Swedbank. Private Banking. Joakim Axelsson. Swedbank

Swedbank. Private Banking. Joakim Axelsson. Swedbank Swedbank Private Banking Joakim Axelsson Swedbank Stockholmsbörsen 1100 SIX Portfolio Return Index -0,35-0,35% Stockholm Stock Exchange, SIXIDX, SIX Portfolio Return Index, Last index 1100 1000 1000 900??

Läs mer

Penningpolitiskt beslut

Penningpolitiskt beslut Penningpolitiskt beslut Februari 2015 Förste vice riksbankschef Kerstin af Jochnick Morgan Stanley 13 februari 2015 Låga räntor ger stöd åt inflationsuppgången Beredskap för mer Konjunktur och inflation

Läs mer

US Opportunities AB. Kvartalsrapport december 2013

US Opportunities AB. Kvartalsrapport december 2013 US Opportunities AB Kvartalsrapport december 2013 innehåll Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Drift och förvaltning 5 Allmänt om bolaget 6 Marknadskommentar 7 2 Kvartalsrapport december

Läs mer

Enter Fonder Marknadskommentar September

Enter Fonder Marknadskommentar September 21 september 2012 Makro Vår räntesyn Aktier Let s twist again Q3-rapporterna lär bli svaga Bolag vi gillar Makro Denna månad har Marknadskommentaren en något annorlunda utformning. Den baseras på den presentation

Läs mer

Makrofokus. Makroanalys. Veckan som gick

Makrofokus. Makroanalys. Veckan som gick Makroanalys Sverige 27 februari 2012 Patrik Foberg +46 8 463 84 24 Patrik.foberg@penser.se Makrofokus Sven-arne Svensson +46 8 463 84 32 Sven-arne.svensson@penser.se Veckan som gick - Det tyska IFO-indexet

Läs mer

VECKOBREV v.36 sep-15

VECKOBREV v.36 sep-15 0 0,001 Makro Riksbanken meddelade att reporäntan lämnas oförändrad på -0,35 procent. Sedan det senaste beslutet i juli är revideringarna i Riksbankens konjunkturs- och inflationsprognoser små varför direktionen

Läs mer

VECKOBREV v.17 apr-13

VECKOBREV v.17 apr-13 Veckan som gått 0 0,001 Makro 1000 Europakommissionens ordförande Barosso menar att Europa inte kan införa ytterligare åtstramande politik eftersom den möter allt större motstånd i flera länder. Eniro

Läs mer

VECKOBREV v.38 sep-11

VECKOBREV v.38 sep-11 Veckan som gått 0 0.001 Makro Den svenska BNP-tillväxten för det andra kvartalet fastställdes till 0,9 % medan årstakten fastställdes till 4,9 %. Preliminära siffror var 1,0 % samt 5,3 %. Revideringarna

Läs mer

VECKOBREV v.41 okt-14

VECKOBREV v.41 okt-14 0 0,001 Makro Veckan som gått Bankföreningen har kommit med en amorteringsrekommendation för bolån för att uppnå en sund amorteringskultur. 1000 Föreningen rekommenderar att alla nya lån med en belåningsgrad

Läs mer

Makroanalys april-juni 2012

Makroanalys april-juni 2012 Makroanalys april-juni 2012 GLOGBALT Det har nu gått mer än 2 år sedan den europeiska skuldkrisen blossade upp på allvar våren 2010. Internationella stödprogram till Grekland, Irland, Portugal och nu senast

Läs mer

Carnegie Investment Bank AB MAKRO SOMMAREN & TURBULENSEN

Carnegie Investment Bank AB MAKRO SOMMAREN & TURBULENSEN Carnegie Investment Bank AB MAKRO SOMMAREN & TURBULENSEN BÖRSERNA SKAKAR Allmänt: Sensommarens börsturbulens har medfört att riskläget på marknaderna ökat och investerarsentimentet försämrats. Flera stora

Läs mer

Vad gör Riksbanken? 2. Att se till att landets export är högre än importen.

Vad gör Riksbanken? 2. Att se till att landets export är högre än importen. Arbetsblad 1 Vad gör Riksbanken? Här följer några frågor att besvara när du har sett filmen Vad gör Riksbanken? Arbeta vidare med någon av uppgifterna under rubriken Diskutera, resonera och ta reda på

Läs mer

Kostnadsutvecklingen och inflationen

Kostnadsutvecklingen och inflationen Kostnadsutvecklingen och inflationen PENNINGPOLITISK RAPPORT JULI 13 9 Inflationen har varit låg i Sverige en längre tid och är i nuläget lägre än inflationsmålet. Det finns flera orsaker till detta. Kronan

Läs mer

Inledning om penningpolitiken

Inledning om penningpolitiken Inledning om penningpolitiken Riksdagens finansutskott 18 november 214 Riksbankschef Stefan Ingves Dagens presentation Var kommer vi ifrån? Inflationen är låg i Sverige I euroområdet är både tillväxten

Läs mer

VECKOBREV v.23 jun-14

VECKOBREV v.23 jun-14 Veckan som gått 0 0,001 Makro En räntesänkning med 10 punkter till 0,15 procent, negativ inlåningsränta om minus 0,10 procent samt billiga lån till banker för att stimulera dess utlåning till privata företag

Läs mer

VECKOBREV v.20 maj-13

VECKOBREV v.20 maj-13 Veckan som gått 0 0,001 Makro 1000 Finansutskottet riktar viss kritik mot Riksbanken och menar att de hade kunnat bedriva en något mer expansiv politik de senaste åren. Utskottets utredning aktualiserar

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT januari juni. Marknadsvärdet på Fjärde AP-fondens placeringstillgångar var 165,8 mdkr per 2005-06-30.

HALVÅRSRAPPORT januari juni. Marknadsvärdet på Fjärde AP-fondens placeringstillgångar var 165,8 mdkr per 2005-06-30. 1 Marknadsvärdet på Fjärde AP-fondens placeringstillgångar var 165,8 mdkr per 2005-06-30. HALVÅRSRAPPORT januari juni Totalavkastningen på fondens tillgångar uppgick till 8,3 % för första halvåret 2005.

Läs mer

VECKOBREV v.18 maj-11

VECKOBREV v.18 maj-11 Veckan som gått 0 0.001 Makro Det svenska inköpschefsindexet steg från 58,6 till 59,8 i april. Förväntat var 58,5. I övrigt var det skralt med väsentlig svensk statistik, dock offentliggjordes protokollet

Läs mer

VECKOBREV v.19 maj-13

VECKOBREV v.19 maj-13 Veckan som gått 0 0,001 Makro 1000 Under den händelsefattiga gånga veckan hölls ett G7-möte där det framkom att länderna inte fördömer den expansiva politiken som flera centralbanker bedriver. Japans ultralätta

Läs mer

Räntefokus 8 november 2011. Fördel korta räntor

Räntefokus 8 november 2011. Fördel korta räntor Räntefokus 8 november 2011 Fördel korta räntor SAMMANFATTNING Den 3 november sänkte den europeiska centralbanken, ECB, sin styrränta från 1,5 till 1,25 procent. Ytterligare sänkningar är troliga framöver.

Läs mer

Inflationsmålet riktmärke för pris- och lönebildning

Inflationsmålet riktmärke för pris- och lönebildning ANFÖRANDE DATUM: 5-4-6 TALARE: Vice riksbankschef Henry Ohlsson PLATS: Facken inom industrin, Aronsborg, Bålsta SVERIGES RIKSBANK SE- 7 Stockholm (Brunkebergstorg ) Tel +46 8 787 Fax +46 8 5 registratorn@riksbank.se

Läs mer

VECKOBREV v.13 mar-14

VECKOBREV v.13 mar-14 Veckan som gått 0 0,001 Makro I söndags träffades USA och Rysslands utrikesministrar i Paris, ingen uppgörelse nåddes men båda underströk att de tror på en diplomatisk lösning. John Kerry framhöll att

Läs mer

Boräntenytt SBAB:s analys och prognoser 15 januari 2009

Boräntenytt SBAB:s analys och prognoser 15 januari 2009 Boräntenytt SBAB:s analys och prognoser 15 januari 2009 Sidan 2 Botten nådd för långräntorna Sidan 4 Högt riskindex på räntemarknaden Botten nådd för långräntorna Det ser lite ljusare ut på finansmarknaderna

Läs mer

Inledning om penningpolitiken

Inledning om penningpolitiken Inledning om penningpolitiken Riksdagens finansutskott 5 mars 2015 Riksbankschef Stefan Ingves Sverige - en liten öppen ekonomi Stora oljeprisrörelser Negativa räntor och okonventionella åtgärder Centralbanker

Läs mer

25 MAJ, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄNTOR UPP, INGET NEGATIVT FÖR AKTIER

25 MAJ, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄNTOR UPP, INGET NEGATIVT FÖR AKTIER 25 MAJ, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄNTOR UPP, INGET NEGATIVT FÖR AKTIER Nervositeten som infann sig på finansmarknaderna för några veckor sedan försvann snabbt från investerares fokus igen. Volatiliteten,

Läs mer

MAKRO & MARKNAD. Minusränta i kombination med positiva överraskningar från Europa

MAKRO & MARKNAD. Minusränta i kombination med positiva överraskningar från Europa MAKRO & MARKNAD Minusränta i kombination med positiva överraskningar från Europa Sveriges Riksbank har sänkt till minusränta och initierar ett program för obligationsköp. De är uppenbarligen beredda att

Läs mer

VECKOBREV v.24 jun-15

VECKOBREV v.24 jun-15 0 0,001 Makro Veckan En grekisk som konkurs gått kommer allt närmre efter att söndagens förhandling avbröts efter endast 45 minuter eftersom det förslag Grekland lade fram inte innehöll de ändringar av

Läs mer

Skulder, bostadspriser och penningpolitik

Skulder, bostadspriser och penningpolitik Översikt Skulder, bostadspriser och penningpolitik Lars E.O. Svensson Penningpolitikens mandat Facit från de senaste årens penningpolitik Penningpolitiken och hushållens skuldsättning Min slutsats www.larseosvensson.net

Läs mer

VECKOBREV v.42 okt-14

VECKOBREV v.42 okt-14 0 0.001 Makro Veckan Förra regeringens som gåttskattesänkningar medförde att statsfinanserna är i så pass dåligt skick att överskottsmålet inte kommer nås förrän 2020 och att utrymmet för reformer är obefintligt.

Läs mer

Aktie-Ansvar Ansvar Avkastningsfond - 2013 års bästa korta räntefond

Aktie-Ansvar Ansvar Avkastningsfond - 2013 års bästa korta räntefond Aktie-Ansvar Ansvar Avkastningsfond - 2013 års bästa korta räntefond Aktie-Ansvar ett av Sveriges äldsta fondbolag. 1965: Aktie-Ansvar grundas av Frikyrko- och Nykterhetsrörelsen. 1999: Stenbeckkoncernen

Läs mer

Boräntan, bopriserna och börsen 2015

Boräntan, bopriserna och börsen 2015 Boräntan, bopriserna och börsen 2015 22 december 2015 Lägre boräntor, högre bostadspriser och en liten börsuppgång. Så kan man summera svenska folkets förväntningar på 2015. BORÄNTAN, BOPRISERNA & BÖRSEN

Läs mer

VECKOBREV v.41 okt-12

VECKOBREV v.41 okt-12 0 0.001 Veckan som gått Makro 1000 I oktoberupplagan av World Economic Outlook justerar IMF ner sina BNP-prognoser för länderna de flesta av länderna i Europa, däribland Sverige om än marginellt. Trots

Läs mer

Riksbankens kompletterande penningpolitiska åtgärder

Riksbankens kompletterande penningpolitiska åtgärder Riksbankens kompletterande penningpolitiska åtgärder PENNINGPOLITISK RAPPORT FEBRUARI 215 39 Riksbankens direktion har beslutat att göra penningpolitiken mer expansiv. Om detta inte räcker för att inflationen

Läs mer

Konsekvenser för pensionsspararna

Konsekvenser för pensionsspararna Konsekvenser för pensionsspararna Collectum - Upphandling av fondförsäkring för ITP 2010 Rapport 20 januari 2010 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Bakgrund... 4 Konsekvens av upphandlingen... 4

Läs mer

Månadsrapport januari 2013

Månadsrapport januari 2013 Månadsrapport januari 2013 Våra analytiker beskriver rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten får du också förslag på placeringar samt fördelning mellan aktier och räntor. Fördelning

Läs mer

Bolånemarknaden i Sverige

Bolånemarknaden i Sverige Bolånemarknaden i Sverige 2011-08-15 Publicerad i augusti 2011 Regeringsgatan 38, Box 7603 SE-103 94 Stockholm t: +46 (0)8 453 44 00 info@swedishbankers.se www.swedishbankers.se Innehåll Den ekonomiska

Läs mer

VECKOBREV v.3 jan-15

VECKOBREV v.3 jan-15 0 0,001 Makro Veckan Valutakaos som uppstod gått efter att Schweiziska centralbanken slopade det valutagolv mot euron om 1.20 som infördes 2011. Schweizerfrancen sågs under eurokrisen som en säker hamn

Läs mer

Global Fastighet Tillväxt 2007 AB. Kvartalsrapport september 2013

Global Fastighet Tillväxt 2007 AB. Kvartalsrapport september 2013 Global Fastighet Tillväxt 2007 AB Kvartalsrapport september 2013 innehåll Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Drift, förvaltning och finansiering 5 Allmänt om bolaget 6 Marknadskommentar

Läs mer

Fondåret 2012 över förväntan

Fondåret 2012 över förväntan Pressmeddelande STOCKHOLM 2013-01-14 Fondåret 2012 över förväntan Stora insättningar i december bidrog till att nettosparandet i fonder totalt under 2012 uppgick till 75 miljarder kronor. Nysparandet under

Läs mer

Effekter av en fördjupad skuldkris i euroområdet

Effekter av en fördjupad skuldkris i euroområdet Sammanfattning FÖRDJUPNING Effekter av en fördjupad skuldkris i euroområdet I denna fördjupning tecknas ett alternativt scenario där skuldkrisen i euroområdet fördjupas och blir allvarligare och mera utdragen

Läs mer

VECKOBREV v.33 aug-11

VECKOBREV v.33 aug-11 Veckan som gått 0 0.001 Makro Den svenska industriproduktionen sjönk med 3,3 % i juni från tidigare ökning med 2,1 %. Årstakten sjönk därmed från 13,2 % till 6,4 %. Förväntat var -0,9 % samt 10,5 %. Arbetslösheten

Läs mer

Global Fastighet Utbetalning 2007 AB. Kvartalsrapport september 2013

Global Fastighet Utbetalning 2007 AB. Kvartalsrapport september 2013 Global Fastighet Utbetalning 2007 AB Kvartalsrapport september 2013 innehåll Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Drift, förvaltning och finansiering 5 Allmänt om bolaget 6 Marknadskommentar

Läs mer

VECKOBREV v.37 sep-15

VECKOBREV v.37 sep-15 0 0,001 Makro Inflationsmålet vara eller icke vara diskuteras allt mer frekvent och på DI-debatt ger vice riksbankscheferna Martin Flodén och Per Jansson svar på tal. Kritikerna menar att Riksbanken jagar

Läs mer

Riksbankens kompletterande penningpolitik - Vad kan en centralbank göra när styrräntan ligger nära sin nedre gräns?

Riksbankens kompletterande penningpolitik - Vad kan en centralbank göra när styrräntan ligger nära sin nedre gräns? Riksbankens kompletterande penningpolitik - Vad kan en centralbank göra när styrräntan ligger nära sin nedre gräns? Riksbankschef Stefan Ingves SNS/SIFR Finanspanel SNS 6 mars 2015 Vad kan en centralbank

Läs mer

Svensk ekonomi och Riksbankens penningpolitiska beslut. 3 mars 2015. Vice Riksbankschef Cecilia Skingsley

Svensk ekonomi och Riksbankens penningpolitiska beslut. 3 mars 2015. Vice Riksbankschef Cecilia Skingsley Svensk ekonomi och Riksbankens penningpolitiska beslut 3 mars 2015 Vice Riksbankschef Cecilia Skingsley Riksbankens uppgifter Upprätthålla ett fast penningvärde Penningpolitik Främja ett säkert och effektivt

Läs mer

VECKOBREV v.22 maj-15

VECKOBREV v.22 maj-15 0 0,001 Makro Veckan Nyhetsflödet som gått under veckan handlade som vanligt mycket om Grekland. Nu på fredag ska Grekland betala tillbaka 300 miljoner euro till IMF men IMF har gett Aten en möjlighet

Läs mer

Hyresfastigheter Holding II AB. Kvartalsrapport mars 2014

Hyresfastigheter Holding II AB. Kvartalsrapport mars 2014 Hyresfastigheter Holding II AB Kvartalsrapport mars 2014 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Drift, förvaltning och finansiering 5 Allmänt om bolaget 6 Marknadskommentar 7 2

Läs mer