Marknadskommentar December

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Marknadskommentar December"

Transkript

1 14 december 2012 Den här månaden tänkte vi titta lite extra på de förväntningar som ligger i marknaderna inför Vi passar även på att titta lite extra på Storbritannien som kanske är en av de länder som kommit längst i sina försök att stabilisera ekonomin. Men först ett par ord om den senaste månaden. blev en positiv månad för oss eftersom vi fick se både Riksbanken sänka räntan och FED börja med neddragning av sina tillgångsköp, så kallad tapering, vilket var precis i enlighet med våra förväntningar. Riksbanken sänkte räntan, dessutom sänkte man inflationsbanan, och därmed även sin räntebana - exakt som vi trott. Det kanske mest positiva med räntesänkningen är att vi nu fått kvitto på att det verkligen är inflationsmålet som gäller. Riksbanken må vara oroad över fastighetspriserna men målet med penningpolitiken är och förblir i första hand inflationen. Efter den senaste neddragningen av inflationsbanan är vår bedömning att Riksbankens bana har en mer rimlig profil. Inflationen överraskade något på uppsidan i december (publicerades nu i januari) om man jämför med Riksbankens prognos. Men det tror vi kan komma att korrigeras när januarisiffran publiceras i början av februari. Därefter tror vi att Riksbankens bana är sannolik under större delen av detta år, men vår bedömning är att den ligger väl högt under 2015, speciellt jämfört med ECB:s prognos för Europa. Svensk inflation har endast under mycket få och korta perioder överstigit den europeiska men Riksbanken räknar ändå med att svensk inflation kommer att var betydligt högre än europeisk under Vi är inte så säkra på det, men det får tiden utvisa. Den närmaste tiden är dock vår bedömning att inflationsbanan är rimlig. Något stort deflationshot för den svenska ekonomin under 2014 har vi svårt att se. Det finns förvisso en deflationstendens i Europa, men det motverkas av högre inflation i USA och Storbritannien. Därmed tror vi att Riksbanken nu har sänkt klart. FED påbörjade neddragningen av tillgångsköpen i december. Från 85 miljarder per månad till 75 miljarder. Detta var inte diskonterat, endast cirka en tredjedel av den samlade internationella ekonomkåren räknade med att neddragningarna skulle börja redan i december. Trots att FED inledde neddragningarna av obligationsköpen har amerikanska långräntor sökt sig nedåt under januari. Detta är i våra ögon i mycket hög grad en effekt av att amerikansk arbetsmarknadsdata nu i januari var svagare än väntat. Det var visserligen en blandad bild som gavs, arbetslösheten föll till låga 6,7 procent men antalet nya jobb var betydligt lägre än väntat. Vår uppfattning är att detta till stor del var en konsekvens av dåligt väder i USA under december månad. Vi räknar därför med att jobbstatistiken kommer att slå tillbaka, antingen i februari eller mars när vädereffekterna avtar. Därmed räknar vi även med att FED fortsätter på den inslagna vägen och minskar tillgångsköpen med ytterligare 10 miljarder per månad vid mötet nu i slutet av januari. Om vi blickar framåt under 2014 kan vi se att tillväxtförväntningarna, sett till konsensusestimaten, för de utvecklade länderna för 2014 är betydligt högre än vad de var för Dessutom är det intressant att revideringarna för 2014 varit stabila eller svagt positiva till skillnad från 2013 då man startade året med höga förväntningar som sedan successivt fick justeras ner. Den globala ekonomin väntas nu växa med 3,1 procent år 2014, upp från låga förväntade 2,4 procent år USA väntas växa 2,7 procent år 2014 upp från 1,7 procent år 2013 och Europa plus 1,1 procent mot minus 0,4 procent år Observera att IMF precis höjde sin prognos för den globala tillväxten från 3,6 till 3,7 procent. Skillnaden är att de räknar tillväxten köpkraftskorrigerat vilket ger utvecklingsländernas tillväxt större vikt.

2 IMF räknar med att de utvecklade länderna växer med 2,2 procent år 2014 upp från 1,3 procent år USA 2,8 procent mot 1,9 procent, Eurozonen 1,0 procent mot 0,4 procent. Kina väntas växa 7,5 procent mot 7,7 procent år 2013 och i emerging markets som helhet väntas 5,1 procents tillväxt år 2014 mot 4,7 procent år Så en stor del av ökningen kommer från de utvecklade länderna med USA i spetsen. Ett skäl att var positiv gentemot USA är att den statsfinansiella situationen stabiliserats och att de stora åtstramningarna från 2013, cirka 1 procent av BNP, i hög grad försvinner Det är alltså mindre motvind i USA. En annan bidragande orsak till den förväntade förbättringen i de utvecklade länderna är att Europa går från negativ till positiv tillväxt. I Europa pågår en makalös omvärdering av riskerna i de perifera länderna. Räntorna faller kraftigt i Europas periferi. En spansk femårig statsobligation handlas nu till den lägsta räntan någonsin, just nu cirka 2,25. Även irländska obligationer handlas på rekordlåga nivåer. En irländsk femåring handlas nu till och med under motsvarande svenska! Fullkomligt avgörande för omvärderingen av Europas periferi har varit ECB:s agerande. Det finns ett extremt stort förtroende för ECB i allmänhet och för ECB-chefen Mario Draghi i synnerhet. Det finns nu förväntningar om att ECB skall påbörja en ny runda med penningpolitiska stimulanser. Det är möjligt att det kommer men vi tycker samtidigt att man kan kosta på sig att ta det lite lugnt. Allting går just nu deras väg. Kom ihåg att när man sänkte räntan i höstas var det efter att räntorna stigit kraftigt i samband med FED:s första taperingbesked. Det har till exempel talats om att ECB skulle påbörja QE á la USA och köpa tillgångar. Detta skulle då ske BNPviktat, det vill säga att man skulle köpa mest tyska obligationer, följt av franska och så vidare. Just den lösningen har vi lite svårt att se vitsen med. Tyskland behöver inte lägre räntor. Vi tror då snarare på någon lösning á la Bank of England med utlåning riktad direkt till hushåll och företag - vilket osökt för oss in på Storbritannien. Men dessutom införde man för ett drygt år sedan ett program kallat Funding For Lending som innebar att banker och boinstitut som lånade ut till hushåll som köpte bostad fick låna till lägre ränta än marknadsräntan, direkt från Bank of England. Detta har givit stor effekt med stigande bostadspriser och kraftigt ökande lediga arbetstillfällen. Detta är en i våra ögon intressant ide. Bankernas balansräkningar är under press till följd av fallande fastighetspriser. Det resulterar i att bankerna inte vill eller kan låna ut mer. Genom att centralbanken då subventionerar räntan till hus- och lägenhetsköpare stabiliseras fastighetsmarknaden och därmed även bankernas balansräkningar. Programmet har varit så lyckosamt att man nu avslutat det. Istället har man infört ett nytt program riktat direkt till företag som nu kan låna billigt via centralbanken. Den brittiska ekonomin ser nu ut att växa betydligt snabbare än övriga Europa vilket är viktigt eftersom UK är Eurozonens största enskilda handelspart. Bank of England har gjort det alla problemtyngda euroländer drömt om - man har sänkt styrräntan nära noll. Man har köpt ner långa obligationer, valutan har försvagats mycket kraftigt vilket resulterat i mycket hög inflation, men det har man struntat i. Nu har inflationen kommit ner mot målet kring 2 procent efter att som högst varit uppe kring 5 procent. Samtidigt har arbetslösheten fallit. Senaste noteringen var 7,1 procent. BoE har penslat in en målnivå på 7,0 procent. Om arbetslösheten faller under det kan man komma att börja överväga räntehöjningar. Vår bedömning är att 2015 kan komma att bli det år då räntorna börjar höjas. Kanske först i UK, där man inte kan utesluta en räntehöjning redan i år. Men även Sverige och USA skulle kunna tänkas höja under Därför är vår bedömning att räntorna kommer att stiga under året ju närmare årsskiftet vi kommer. Detta förutsätter givetvis att tillväxten utvecklas enligt förväntningarna. Men vår bedömning är att de snarare är lite på låga sidan än att de är alldeles för optimistiska. Minskad statsfinansiell motvind i US A, fortsatt stimulativ penningpolitik i Japan och Europa, minskade åtstramningar och betydligt lägre räntor i Europas problemländer talar allt för att tillväxten skulle kunna komma att överraska på uppsidan. Riskerna ser vi främst förkippade med turbulens i vissa utvecklingsländer när USA minskar på sin penningpolitiska stimulans. Men med lite tur skulle det kunna uppvägas av bättre global tillväxt. Den brittiska ekonomin har accelererat kraftigt det senaste året. Bank of England har bedrivit en mycket aggressiv penningpolitik med låg styrränta och tillgångsköp. 2

3 Grafen visar konsensusestimaten för BNP, mätt som rullande årstakt, i olika länder för Kurvorna visar alltså hela tiden den förväntade tillväxten för år 2013, från början av 2012 fram till nu. Q4 har ju ännu inte publicerats, så detta är så som resultatet väntas bli baserat på de senaste förväntningarna. Notera att trenden varit svagt fallande i de flesta länder. Man har varit alltför optimistisk inledningsvis och har successivt tvingats revidera ner sina förväntningar. Undantaget är Japan och UK där förväntningarna vänt upp senaste året, mycket drivet av stimulativ penningpolitik. Denna graf visar samma sak men för Ett par saker är värda att notera: Dels är nivån på tillväxten betydligt högre, inte minst för Eurozonen, dels är trenden i revideringarna stabil eller marginellt uppåt. Det innebär att förväntningarna hittills varit korrekta eller lite låga. Vår uppfattning är att förväntningarna nu snarast är lite låga. USA på 2,7 procent känns snarare lite lågt. I UK har prognoserna fortsatt att revideras upp i snabb takt. Grafen visar två börser i utvecklade länder, USA och Sverige, samt två börser i utvecklingsländer, Kina och Brasilien. I Sverige var tillväxten 0,6 procent i årstakt under tredje kvartalet, i USA var den 2,0 procent, i Brasilien 2,2 procent och i Kina 7,7 procent (för Kina gäller data fjärde kvartalet). Den amerikanska börsen steg med cirka 35 procent under 2013 inklusive utdelningar. Den svenska med cirka 28. Samtidigt föll börserna i Kina och Brasilien med cirka 6 respektive 15 procent. En påminnelse om att kopplingen mellan tillväxt och börsutveckling inte alltid är stark i det korta perspektivet. 3

4 Det har talats mycket om deflationsrisker den senaste tiden. Vår uppfattning är att det finns vissa sådana risker gällande Europa, men att bilden är helt annorlunda i USA. Grafen visar amerikansk KPI (här CPI core), vilket är KPI exklusive mat och energi. Mat och energi exkluderas eftersom dessa priser anses vara mycket volatila. Det är detta mått FED främst följer. Inflationen ligger nu på cirka 1,7 procent. En egenhet med detta mått är att eftersom man exkluderar mat och energi blir effekten att cirka 40% av indexet utgörs av hyror. Grafen här visar utvecklingen av denna hyreskostnad. (Den utgörs egentligen av en estimering av boendekostnader för de som äger sitt boende, kallat Owners equivalent rents, OER.) Grafen visar dels månadstalen, de blå staplarna, dels den rullande årstakten. Årstakten är nu cirka 2,5 procent. Och den stiger snabbt. De senaste tre månaderna uppräknat i årstakt stiger med över tre procent. Lågt byggande tillsammans med ökande efterfrågan på hyresbostäder i takt med att ekonomin förbättras talar för fortsatt press uppåt på OER och därmed på KPI. Amerikansk arbetslöshet fortsätter ner. Senaste noteringen var 6,7 procent. Dock var den senaste arbetsmarknadsstatistiken en besvikelse då antal nya skapade arbetstillfällen var lägre än väntat. Vår bedömning är att det i hög grad var en vädeeffekt efter stora snöstormar på den amerikanska östkusten under december och början av januari. Den gröna linjen markerar 6,5 procent, den nivå FED har satt som miniminivå för att börja fundera över räntehöjningar. Nu låter det dock som om den nivån snarare ligger lägre även om de inte sagt det rent ut. 4

5 Denna månad tittar vi lite extra på UK eftersom landet visar tecken på en snabbt accelererande tillväxt. UK är Eurozonens enskilt största handelspartner. I Storbritannien har centralbanken BoE satt 7,0 procent som miniminivå innan man kan börja överväga räntehöjningar. Just nu ligger nivån på 7,1 procent. Men man säger att man inte ser något omedelbart behov att höja även om man når 7,0 procent. Grafen visar dels arbetslösheten (blå), dels antal lediga jobb (röd, inverterad). Som synes ökar antalet lediga jobb nu mycket snabbt. UK har haft ett system kallat Funding For Lending som innebar att banker och boinstitut kunde låna på lägre räntor direkt från BoE om man lånade ut till fastighetsköp. Detta har nu avslutats efter att huspriserna börjat stiga. Istället har man nu ett system riktat till företag där de kan låna billigare. Grafen till vänster visar dels ett ledande index för huspriser, RICS, dels priserna på faktiska avslut, laggat sex månader. Skall man tro på det ledande indexet kommer priserna att stiga kraftigt närmaste halvåret. Det ledande RICS indexet visar sig även fungera som en bra ledande indikator för industriproduktionen i UK. Ska man följa historiska mönster talar det även för stigande brittisk industridata framöver. Koplingen kanske inte är helt orimlig. Bättre fart på fastighetsmarknaden innebär att man bygger och renoverar vilket innebär försäljning av allt från cement till tapeter och spisar. 5

6 I Europa har de perifera ländernas obligationer handlat osannolikt starkt. Grafen visar dels en spansk 5-årig obligation dels en 10-årig irländsk. Den spanska 5-årsräntan är nu den lägsta någonsin! Det vill säga lägre än innan hela finanskrisen och eurodebaclet började! Irland återvände förra veckan till marknaden efter att tidigare finansierats av Europa. Emissionen gick mycket bra. Efter det har Irland fått höjd rating till BBB från att tidigare varit under investment grade. Även irländska räntor är nu de lägsta någonsin. En irländsk tioårig obligation (BBB) handlas under en brittisk som har högsta rating, AAA. Grafen visar en irländsk femårig statsobligation och en svensk. Irland handlar nu under Sverige! Som sagt, extremt bra performance i de perifera euoroländerna. Ledande europeiska index stiger i god takt. Grafen visar PMI för ett antal europeiska länder, inklusive Sverige och UK. Storbritannien är starkast. Tyskland, Italien och Sverige ligger kring samma nivå, men Sverige har varit mer slagigt än de övriga. Däremot går Frankrike åt helt fel håll. Sannolikt på grund av den mycket tveksamma ekonomiska politik som just nu bedrivs i landet. 6

7 Här är ytterligare ett intressant exempel på temat tillväxt och börsutveckling. Den japanska börsen steg förra året med makalösa 56,7 procent. Kina föll som sagt med cirka 6 procent. Japans BNP var 1,2 procent i rullande årstakt, Kina som sagt, plus 7,7 procent helåret Tillväxt är en sak, men förväntningar en annan. Dessutom visar det i våra ögon på hur oerhört viktigt centralbankernas agerande är. Japan bedriver som bekant en enormt stimulativ penningpolitik sedan ett drygt år tillbaka. Den här bilden har vi visat många gånger tidigare. Den visar den japanska växelkursen och börsutvecklingen sedan Abenomics, den extremt stimulativa japanska penningpolitiken, sjösattes. Här visar vi dels den förväntade tillväxten i Japan 2013 och 2014 enligt konsensusestimaten, dels den förväntade inflationen. Som synes förväntas tillväxten ligga mellan 1,5 och 1,75 procent både under 2013 och under Effekten av och målet med den extremt stimulativa penningpolitiken är att få upp inflationen i Japan. Som framgår av grafen väntas nu en inflation i Japan under 2014 på närmare 2 procent. Detta sker dels via en mycket kraftig valutaförsvagning till följd av penningpolitiken, dels via en momshöjning nu i april Momsen höjs från låga 3 till fortfarande låga 8 procent. Ett steg mot att försöka minska den enorma japanska statsskulden. 7

8 Den här grafen visar Riksbankens inflationsprognoser över tiden plus utfallet samt även ECB:s prognos för inflationen i Euroområdet. Som vi skrev förra månaden räknade vi med att Riksbanken skulle sänka reporäntan till 0,75 procent. Dessutom väntade vi oss att de, i vanlig ordning, skulle justera ner inflationsbanan och därmed även justera ner sin räntebana. Precis så skedde. Nu upplever vi att Riksbankens inflationsprognos är mer verklighetsförankrad. Åtminstone fram till i höst. Därefter är vi mer tveksamma. Sverige har mycket sällan haft en inflation som överstiger Europas. Men nu räknar Riksbanken med en skillnad på cirka 0,7 procentenheter i slutet av Eftersom ECB varit mycket duktiga på att göra inflationsprognoser och Riksbanken mindre träffsäkra har vi lite svårt att tro på Riksbankens scenario för Vi har tidigare skrivit om att marknaden varit förbryllad över diskrepansen mellan ledande indikatorer (här KI-barometern, röd) och faktisk produktionsdata. Senaste månaden fick vi dock en kraftig korrigering av industriproduktionen och årstakten gick då från närmare 5 procent i årstakt till mer normala lite drygt plus tre procent. Grafen visar surpriceindex för USA och Sverige. I surpriceindex tittar man bara på om makrostatistik kommer in bättre eller sämre än förväntat. Bättre = uppåt, sämre = nedåt. Som framgår av grafen har svensk makrodata varit påfallande svag, medan amerikansk varit mycket bra. Historiskt har det funnits en betydligt bättre följsamhet. Nu har svensk data vänt uppåt och vi räknar nu med att vi går in i en period med bättre svensk makrostatistik. Inte minst som 2014 är ett valår. Svensk BNP brukar, på grund av valfläsk vara drygt en procentenhet bättre under valår än under andra år. 8

9 Anders Wilson Makro Chef ränteförvaltning och makroanalys John Bornstein Aktiemarknad Chef aktieanalys Enter i korthet Enter är en fristående kapitalförvaltare specialiserad på svensk aktie- och ränteförvaltning. Vi erbjuder förvaltning i nio fonder samt diskretionär förvaltning. Förvaltarna på Enter har lång erfarenhet av kapitalförvaltning, i genomsnitt 28 år. Huvuddelen av förvaltarteamet har arbetat tillsammans i mer än 20 år. En stor del av våra kunder är institutionella placerare, som till exempel pensionsfonder och stiftelser. Vi förvaltar även kapital för privatpersoner. Du kan spara i våra fonder direkt hos oss eller via våra samarbetspartners; Avanza, Nordnet, Swedbank, Skandia Banken, Fondmarknaden.se och Pensionsmyndigheten. Enters förvaltning finns även tillgänglig för dig som sparar i Skandia Link, SEB, SPP, Länsförsäkringar, Movestic och Danica Pension. Enter startades Företaget har idag tretton anställda. Ägare är dels personalen, dels Orkla Invest AB som ägs av Orkla ASA (norskt börsnoterat företag). Fonder Aktiefonder Enter Sverige Enter Sverige Pro Enter Select Enter Select Pro Strategifonder Enter Maximal Enter Maximal Pro Räntefonder Enter Trend Räntefond Enter Penningmarknadsfond Enter Return Mer information För mer information om Enter Fonder se vår hemsida enterfonder.se eller kontakta: VD Enter Fonder Henrik Lindquist Marknadschef Richard Bentefour Marknadsassistent Ulrica Alexander Cloud Enter Fonder AB Sveavägen 17 Box Stockholm Tfn Fax Mail 9

Marknadskommentar December

Marknadskommentar December 14 december 2012 Den senaste månaden har präglats av svag makrostatistik, framförallt i USA. Vår bedömning är fortsatt att detta framförallt är en effekt av osedvanligt hårt väder over there. Alla sektorer

Läs mer

Marknadskommentar December

Marknadskommentar December 14 december 2012 Sedan vår förra marknadsanalys har Stockholmsbörsen stigit med lite drygt tre procent (inklusive utdelningar) och marknadsräntorna har fallit med cirka 20 punkter både på korta och långa

Läs mer

Marknadskommentar December

Marknadskommentar December 14 december 2012 ECB sänkte som väntat räntan i början av juni. Man sänkte utlåningsräntan med tio punkter till 0,15 procent och depositräntan, den ränta bankerna får på pengar deponerade i ECB, till minus

Läs mer

Marknadskommentar December

Marknadskommentar December 14 december 2012 Vi har beslutat oss för att ändra utformningen av vår marknadsanalys något. Istället för att, som tidigare, göra en genomgång av de större geografiska regionerna; USA, Europa och Asien

Läs mer

Marknadskommentar December

Marknadskommentar December 14 december 2012 Nu har det, efter att vi gjort sommaruppehåll i juli, gått cirka två månader sedan vår förra marknadsanalys. För två månader sedan låg fokus på de stora prisfallen på många av världens

Läs mer

Marknadskommentar December

Marknadskommentar December 14 december 2012 Den senaste månaden har varit osedvanligt turbulent i finansmarknaderna. Vi har ju de senaste åren vant oss vid starka trender och låg volatilitet. Det mönstret bröts tydligt nu i början

Läs mer

Marknadskommentar December

Marknadskommentar December 14 december 2012 Den här månaden tittar vi lite extra på den senaste tidens ränte- och valutarörelser som varit betydande, inte minst till följd av ovanligt aktiva centralbanker. I mitten av januari släppte

Läs mer

Enter Fonder Marknadskommentar Oktober

Enter Fonder Marknadskommentar Oktober Oktober 18 oktober 2012 Makro Bättre amerikansk statistik Mycket svagare svensk statistik Vi tror på ytterligare räntesänkningar i Sverige i höst Makro Den senaste månaden har bjudit på blandad statistik.

Läs mer

Marknadskommentar December

Marknadskommentar December 14 december 2012 Det har varit en mycket händelserik månad för finansmarknaderna. Kanske framförallt eftersom ECB oväntat sänkte räntan. Endast tre av sjuttio ekonomer trodde på en sänkning redan nu i

Läs mer

Marknadskommentar December

Marknadskommentar December De senaste veckorna har marknadsräntorna stigit mycket kraftigt. Detta gäller i princip enbart obligationer med löptider längre än tre år. Kortare räntor har i princip varit oförändrade. Framförallt är

Läs mer

Marknadskommentar December

Marknadskommentar December Nu på onsdag, den 29 april, har Riksbanken direktionsmöte. Utfallet är osedvanligt osäkert. Riksbanken bedriver ju, som väl alla vet, en mycket aggressiv penningpolitik. Syftet med politiken är i första

Läs mer

Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem april 2011

Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem april 2011 Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem april 2011 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 3 923 mnkr. Det är en ökning med 180 mnkr sedan förra månaden, och 69% av ramen är utnyttjad.

Läs mer

Marknadskommentar December

Marknadskommentar December 14 december 2012 Det har varit ett par intressanta veckor sedan vår förra marknadsanalys i slutet av april. Krisen i Ukraina har fortsatt, men finansmarknadernas oro verkar åtminstone för tillfället ha

Läs mer

Marknadskommentar December

Marknadskommentar December 14 december 2012 Riksbanken sänkte som väntat räntan vid mötet i slutet av oktober. Sänkningen var lite större än väntat och Riksbankens reporänta är nu på noll. Den lägsta räntan någonsin i Sverige. Det

Läs mer

Månadskommentar juli 2015

Månadskommentar juli 2015 Månadskommentar juli 2015 Månadskommentar juli 2015 Ekonomiska läget En förnyad konjunkturoro fick fäste under månaden drivet av utvecklingen i Kina. Det preliminära inköpschefsindexet i Kina för juli

Läs mer

Marknadskommentar December

Marknadskommentar December 2015 kommer gå till historien som det år då Riksbanken för första gången någonsin sänkte styrräntan under noll. De flesta levde nog tidigare i tron att räntan inte kunde bli lägre än noll. Varken USA,

Läs mer

Makrokommentar. April 2016

Makrokommentar. April 2016 Makrokommentar April 2016 Positiva marknader i april April var en svagt positiv månad på de internationella finansmarknaderna. Oslo-börsen utvecklades dock starkt under månaden och gick upp med fem procent.

Läs mer

23 NOVEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄNTEGAPET VIDGAS

23 NOVEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄNTEGAPET VIDGAS 23 NOVEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄNTEGAPET VIDGAS Den ekonomiska återhämtningen i Europa fortsätter. Makrosiffror från både USA och Kina har legat på den svaga sidan under en längre tid men böjar nu

Läs mer

RÄNTEFOKUS JUNI 2014 RIKSBANKS- SÄNKNING GYNNAR KORT BORÄNTA

RÄNTEFOKUS JUNI 2014 RIKSBANKS- SÄNKNING GYNNAR KORT BORÄNTA RÄNTEFOKUS JUNI 2014 RIKSBANKS- SÄNKNING GYNNAR KORT BORÄNTA SAMMANFATTNING Återhämtningen i vår omvärld går trögt, i synnerhet i eurozonen där centralbanken förväntas fortsätta att lätta på penningpolitiken.

Läs mer

Centralbankerna och marknaderna

Centralbankerna och marknaderna Centralbankerna och marknaderna 1 MAKRO Centralbankerna och marknaderna Finansmarknaderna fortsätter att i mycket hög grad påverkas av centralbankernas agerande. Det senaste kvartalet har alla finansiella

Läs mer

Makrofokus. Makroanalys. Veckan som gick

Makrofokus. Makroanalys. Veckan som gick Makroanalys Sverige 2 juli 2012 Makrofokus Patrik Foberg +46 8 463 84 24 Patrik.foberg@penser.se Sven-arne Svensson +46 8 463 84 32 Sven-arne.svensson@penser.se Veckan som gick - EU-toppmötet levererade

Läs mer

Portföljförvaltning Försäkring

Portföljförvaltning Försäkring Portföljförvaltning Försäkring Förvaltarkommentar oktober 2012 Innehåll: Trender och Makroekonomi Analys ränteutveckling Portföljutveckling oktober Portföljutveckling i år Konkurrentjämförelse Portföljförvaltare

Läs mer

Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem augusti 2010

Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem augusti 2010 Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem augusti 2010 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 3 633 mnkr. Det är en ökning med 40 mnkr sedan förra månaden, och 45% av ramen är utnyttjad.

Läs mer

Månadskommentar oktober 2015

Månadskommentar oktober 2015 Månadskommentar oktober 2015 Månadskommentar oktober 2015 Ekonomiska läget Den värsta oron för konjunktur och finansiella marknader lade sig under månaden. Centralbankerna med ECB i spetsen signalerade

Läs mer

CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING

CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING Portföljserie LÅNGSIKTIGT CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING - Månadsbrev februari 2012 - VÄRLDEN Det nya börsåret inleddes med en rivstart då världsindex steg med nästan 5% under januari månad. Stockholmsbörsen

Läs mer

Marknadskommentar December

Marknadskommentar December Det har varit en exceptionellt svag start på börsåret 2016. Enligt Financial Times var årets två första veckor de svagaste någonsin. Som vi ser det är en av förklaringarna det kraftiga oljeprisfallet under

Läs mer

Marknadskommentar December

Marknadskommentar December Som väl alla vet vid det här laget valde den amerikanska centralbanken, FED, att låta sin styrränta vara oförändrad vid mötet i september. Marknadsprissättningen före mötet var cirka 30 procents sannolikhet

Läs mer

Sverige behöver sitt inflationsmål

Sverige behöver sitt inflationsmål Sverige behöver sitt inflationsmål Fores 13 oktober Vice riksbankschef Martin Flodén Varför inflationsmål? Riktmärke för förväntningarna i ekonomin Underlättar för hushåll och företag att fatta ekonomiska

Läs mer

Utvecklingen i den svenska ekonomin ur bankens perspektiv. Jörgen Kennemar

Utvecklingen i den svenska ekonomin ur bankens perspektiv. Jörgen Kennemar Utvecklingen i den svenska ekonomin ur bankens perspektiv Jörgen Kennemar Efter vinter kommer våren... 2 Globala tillväxten en återhämtning har inletts med Asien i spetsen 3 Den globala finanskrisen är

Läs mer

9 NOVEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄNTORNA ÅT OLIKA HÅLL I DECEMBER

9 NOVEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄNTORNA ÅT OLIKA HÅLL I DECEMBER 9 NOVEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄNTORNA ÅT OLIKA HÅLL I DECEMBER Alla väntar på den, men den har skjutits på framtiden många gånger. Nu behöver vi antagligen inte vänta länge till. I december kommer

Läs mer

Finansiell månadsrapport AB Svenska Bostäder december 2010

Finansiell månadsrapport AB Svenska Bostäder december 2010 Finansiell månadsrapport AB Svenska Bostäder december 2010 Bolagets tillgång Tillgången uppgick vid slutet av månaden till 268 mnkr. Det är en ökning med 6 mnkr sedan förra månaden. Räntan för månaden

Läs mer

Finansiell månadsrapport AB Familjebostäder juli 2014

Finansiell månadsrapport AB Familjebostäder juli 2014 Finansiell månadsrapport AB Familjebostäder juli 214 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 4 829 mnkr. Totalt är det är en ökning med 63 mnkr sedan förra månaden, 79% av ramen är utnyttjad.

Läs mer

Finansiell månadsrapport S:t Erik Markutveckling AB juli 2014

Finansiell månadsrapport S:t Erik Markutveckling AB juli 2014 Finansiell månadsrapport S:t Erik Markutveckling AB juli 204 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 2 056 mnkr. Totalt är det är en ökning med 0 mnkr sedan förra månaden, 9% av ramen

Läs mer

Marknadskommentar December

Marknadskommentar December 14 december 2012 Denna månad tänkte vi börja med att titta lite på hur olika tillgångsklasser utvecklats, dels sedan millennieskiftet, dels under de senaste tolv månaderna. Det vi noterar är att det varit

Läs mer

Penningpolitiska överväganden i en ovanlig tid

Penningpolitiska överväganden i en ovanlig tid Penningpolitiska överväganden i en ovanlig tid Mälardalens högskola Västerås 7 oktober 2015 Vice riksbankschef Martin Flodén Agenda Om Riksbanken Inflationsmålet Penningpolitiken den senaste tiden: minusränta

Läs mer

Marknadskommentar December

Marknadskommentar December Marknadsanalysen skrivs denna gång senare än vanligt, eftersom vi framförallt ville invänta de tämligen dramatiska beskeden, inte minst vad gäller penningpolitiken, i slutet av oktober. Oktober inleddes

Läs mer

Penningpolitiska överväganden i en ovanlig tid

Penningpolitiska överväganden i en ovanlig tid Penningpolitiska överväganden i en ovanlig tid Business Arena 17 september 2015 Vice riksbankschef Martin Flodén Miljarder kronor Minusränta och tillgångsköp Mycket låg reporänta Köp av statsobligationer

Läs mer

10 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD FED VÄNTAR RUNT HÖRNET

10 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD FED VÄNTAR RUNT HÖRNET 10 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD FED VÄNTAR RUNT HÖRNET Efter att man röstade ner långivarnas förslag för sparpaket samt att man missade sin betalning till IMF så godkänndes till slut ett sparpaket från

Läs mer

Marknadskommentar December

Marknadskommentar December 14 december 2012 Sedan förra månadens marknadsanalys har ECB som väntat sänkt räntan. Börserna har fortsatt stiga och vi har haft en rekyl upp på räntemarknaderna i USA och Europas kärnländer, inklusive

Läs mer

Makrokommentar. Januari 2014

Makrokommentar. Januari 2014 Makrokommentar Januari 2014 Negativ inledning på året Året fick en dålig start för aktiemarknaderna världen över. Framför allt var det börserna på tillväxtmarknaderna som föll men även USA och Europa backade.

Läs mer

Månadskommentar juli 2016

Månadskommentar juli 2016 Månadskommentar juli 2016 Ekonomiska utsikter Stark svensk arbetsmarknad Arbetsmarknadsdata för Sverige visar att arbetslösheten har sjunkit till 6,6% i juni. Svensk arbetsmarknad börjar nu närma sig sin

Läs mer

Det ekonomiska läget och penningpolitiken

Det ekonomiska läget och penningpolitiken Det ekonomiska läget och penningpolitiken SCB 6 oktober Vice riksbankschef Per Jansson Ämnen för dagen Penningpolitiken den senaste tiden (inkl det senaste beslutet den september) Riksbankens penningpolitiska

Läs mer

Riksbanken och fastighetsmarknaden

Riksbanken och fastighetsmarknaden ANFÖRANDE DATUM: 2008-05-14 TALARE: PLATS: Vice riksbankschef Barbro Wickman-Parak Fastighetsdagen 2008, Stockholm SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg 11) Tel +46 8 787 00 00 Fax +46

Läs mer

Makrokommentar. Januari 2017

Makrokommentar. Januari 2017 Makrokommentar Januari 2017 Lugn start på aktieåret Det hände inte mycket på finansmarknaderna i januari, men aktierna utvecklades i huvudsak positivt. Marknadsvolatiliteten, här mätt mot det amerikanska

Läs mer

Finansiell månadsrapport AB Familjebostäder maj 2016

Finansiell månadsrapport AB Familjebostäder maj 2016 Finansiell månadsrapport AB Familjebostäder maj 216 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 4 365 mnkr. Totalt är det är en ökning med 9 mnkr sedan förra månaden, 77% av ramen är utnyttjad.

Läs mer

Marknadskommentar December

Marknadskommentar December 14 december 2012 Denna månad tänkte vi titta lite extra på svensk statistik inför Riksbankens reporäntebesked den 17:e december. Vi tror att Riksbanken sänker räntan med 25 punkter till 0,75 procent. Anledningen

Läs mer

FASTIGHETSÄGARNA SVERIGE RÄNTEFOKUS NOVERMBER 2015 KORT RÄNTA FORTFARANDE BÄST

FASTIGHETSÄGARNA SVERIGE RÄNTEFOKUS NOVERMBER 2015 KORT RÄNTA FORTFARANDE BÄST FASTIGHETSÄGARNA SVERIGE RÄNTEFOKUS NOVERMBER 2015 KORT RÄNTA FORTFARANDE BÄST SAMMANFATTNING De svenska bolåneräntorna förblir låga under de kommande åren och det är fortfarande mest fördelaktigt att

Läs mer

Föredrag Kulturens Hus Luleå 24 september 2014. Vice riksbankschef Cecilia Skingsley

Föredrag Kulturens Hus Luleå 24 september 2014. Vice riksbankschef Cecilia Skingsley Föredrag Kulturens Hus Luleå 24 september 2014 Vice riksbankschef Cecilia Skingsley Om Riksbanken Myndighet under riksdagen Riksdagen Regeringen Riksbanken Finansdepartementet Finansinspektionen Riksgälden

Läs mer

Finansiell månadsrapport AB Familjebostäder januari 2014

Finansiell månadsrapport AB Familjebostäder januari 2014 Finansiell månadsrapport AB Familjebostäder januari 214 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 4 525 mnkr.det är en ökning med 122 mnkr sedan förra månaden, 74% av ramen är utnyttjad.

Läs mer

FASTIGHETSÄGARNA SVERIGE RÄNTEFOKUS APRIL 2015 LÅNG VÄNTAN PÅ PLUS- RÄNTOR

FASTIGHETSÄGARNA SVERIGE RÄNTEFOKUS APRIL 2015 LÅNG VÄNTAN PÅ PLUS- RÄNTOR FASTIGHETSÄGARNA SVERIGE RÄNTEFOKUS APRIL 2015 LÅNG VÄNTAN PÅ PLUS- RÄNTOR Sammanfattning Eurozonen växte med drygt 1 procent i årstakt under förra årets sista kvartal. Trots att många såg det som positivt,

Läs mer

Makrokommentar. November 2013

Makrokommentar. November 2013 Makrokommentar November 2013 Fortsatt positivt på marknaderna Aktiemarknaderna fortsatte uppåt i november. 2013 ser därmed ut att kunna bli ett riktigt bra år för aktieinvesterare världen över. De nordiska

Läs mer

Finansiell månadsrapport Stockholms Stadshus AB (moderbolag) mars 2016

Finansiell månadsrapport Stockholms Stadshus AB (moderbolag) mars 2016 Finansiell månadsrapport Stockholms Stadshus AB (moderbolag) mars 2016 Bolagets tillgång Tillgången uppgick vid slutet av månaden till 10 100 mnkr. Det är en ökning med 305 mnkr sedan förra månaden. Räntan

Läs mer

Sveriges ekonomi fortsätter att bromsa

Sveriges ekonomi fortsätter att bromsa Den 26 oktober 2016 släpper Industriarbetsgivarna sin konjunkturrapport 2016:2. Nedanstående är en försmak på den rapporten. Global konjunktur: The New Normal är här för att stanna Efter en tillfällig

Läs mer

Finansiell månadsrapport Stockholms Stads Parkerings AB september 2015

Finansiell månadsrapport Stockholms Stads Parkerings AB september 2015 Finansiell månadsrapport Stockholms Stads Parkerings AB september 2015 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 640 mnkr. Totalt är det är en ökning med 17 mnkr sedan förra månaden, 81%

Läs mer

VECKOBREV v.44 okt-13

VECKOBREV v.44 okt-13 Veckan som gått 0 0,001 Makro 1000 Trots försiktigt positiva signaler från krisländerna i södra Europa kvarstår problemen med höga skuldnivåer och svag utveckling på arbetsmarknaderna. Detta i kombination

Läs mer

Finansiell månadsrapport Micasa Fastigheter i Stockholm AB mars 2016

Finansiell månadsrapport Micasa Fastigheter i Stockholm AB mars 2016 Finansiell månadsrapport Micasa Fastigheter i Stockholm AB mars 2016 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 6 525 mnkr. Totalt är det är en minskning med 108 mnkr sedan förra månaden,

Läs mer

Några lärdomar av tidigare finansiella kriser

Några lärdomar av tidigare finansiella kriser Några lärdomar av tidigare finansiella kriser KAPITEL 1 FÖRDJUPNING Hittills har den finansiella orons effekter på börskurser och r äntor på företagsobligationer varit mindre än vid tidigare liknande p

Läs mer

13 JULI, 2 0 1 5: MAKRO & MARKNAD FRÅN GREKLAND TILL ÅTERHÄMTNING

13 JULI, 2 0 1 5: MAKRO & MARKNAD FRÅN GREKLAND TILL ÅTERHÄMTNING 13 JULI, 2 0 1 5: MAKRO & MARKNAD FRÅN GREKLAND TILL ÅTERHÄMTNING Starten på sommaren blev inte så behaglig. Greklandsoron intensifierades då landet i början av juni fick anstånd med en återbetalning till

Läs mer

Månadskommentar november 2015

Månadskommentar november 2015 Månadskommentar november 2015 Månadskommentar november 2015 Ekonomiska läget Inköpschefsindex för tillverkningsindustrin avseende november avspeglar på ett bra sätt det globala konjunkturscenariot. Tillväxten

Läs mer

Finansiell månadsrapport Stockholms Stads Parkerings AB oktober 2014

Finansiell månadsrapport Stockholms Stads Parkerings AB oktober 2014 Finansiell månadsrapport Stockholms Stads Parkerings AB oktober 214 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 557 mnkr. Totalt är det är en ökning med 2 mnkr sedan förra månaden, 71% av

Läs mer

Makrofokus. Makroanalys. Veckan som gick

Makrofokus. Makroanalys. Veckan som gick Makroanalys Sverige 6 augusti 212 Makrofokus Patrik Foberg +46 8 463 84 24 Patrik.foberg@penser.se Sven-arne Svensson +46 8 463 84 32 Sven-arne.svensson@penser.se Veckan som gick - Sysselsättningen i USA

Läs mer

Marknadskommentar December

Marknadskommentar December 14 december 2012 Juni har varit en mycket besvärlig månad för nästan alla typer av finansiella tillgångar. Allt från statsobligationer, företagsobligationer, aktier och råvaror har fallit kraftigt i pris.

Läs mer

Marknadskommentar December

Marknadskommentar December Vi hoppas att alla haft en skön och trevlig sommar! Nu är det drygt två månader sedan den brittiska EUmedlemsskapsomröstningen, mer känd som Brexit. Vi tänkte börja med att titta lite på marknadseffekterna

Läs mer

Finansiell månadsrapport AB Familjebostäder maj 2013

Finansiell månadsrapport AB Familjebostäder maj 2013 Finansiell månadsrapport AB Familjebostäder maj 213 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 2 71 mnkr. Det är en minskning med 139 mnkr sedan förra månaden, och 6% av ramen är utnyttjad.

Läs mer

Makrokommentar. December 2016

Makrokommentar. December 2016 Makrokommentar December 2016 Bra månad på aktiemarknaden December blev en bra månad på de flesta aktiemarknader och i Europa gick flera av de breda aktieindexen upp med mellan sju och åtta procent. Även

Läs mer

Makrofokus. Makroanalys. Veckan som gick

Makrofokus. Makroanalys. Veckan som gick Makroanalys 2 augusti 212 Makrofokus Patrik Foberg +46 8 46 84 24 Patrik.foberg@penser.se Sven-arne Svensson +46 8 46 84 2 Sven-arne.svensson@penser.se Veckan som gick - Inflationstakten i sjönk,7% i juli

Läs mer

Makrofokus. Makroanalys. Veckan som gick

Makrofokus. Makroanalys. Veckan som gick Makroanalys Sverige 4 juni 2012 Makrofokus Patrik Foberg +46 8 463 84 24 Patrik.foberg@penser.se Sven-arne Svensson +46 8 463 84 32 Sven-arne.svensson@penser.se Veckan som gick - x - Den svenska konjunkturdatan

Läs mer

Makrokommentar. Juni 2016

Makrokommentar. Juni 2016 Makrokommentar Juni 2016 Nej till EU i Storbritannien Hela juni månad präglades av upptakten och efterverkningarna av folkomröstningen om Storbritanniens fortsatta medlemskap i EU. Den 23 juni röstade

Läs mer

Marknadskommentarer Bilaga 1

Marknadskommentarer Bilaga 1 Marknadskommentarer Bilaga 1 Sammanfattning Under september har utvecklingen på världens börser varit positiv då viktiga beslut har fattats främst i Europa. Både den amerikanska och europeiska centralbanken

Läs mer

Makrokommentar. November 2016

Makrokommentar. November 2016 Makrokommentar November 2016 Stora marknadsrörelser efter valet i USA Finansmarknaderna överraskades av Donald Trumps seger i det amerikanska presidentvalet och marknadens reaktioner lät inte vänta på

Läs mer

Finansiell månadsrapport S:t Erik Markutveckling AB oktober 2010

Finansiell månadsrapport S:t Erik Markutveckling AB oktober 2010 Finansiell månadsrapport S:t Erik Markutveckling AB oktober 2010 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 691 mnkr och stadens borgensåtagande var 1 mnkr för bolaget. Den totala skulden

Läs mer

Månadsrapport januari 2010

Månadsrapport januari 2010 Månadsrapport januari 2010 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt aktuell fördelning i modellportföljen. Utifrån modellportföljen visas

Läs mer

17 MAJ, 2016: MAKRO & MARKNAD CENTRALBANKERNA I FOKUS

17 MAJ, 2016: MAKRO & MARKNAD CENTRALBANKERNA I FOKUS 17 MAJ, 2016: MAKRO & MARKNAD CENTRALBANKERNA I FOKUS Flera centralbanker bedriver en mycket expansiv penningpolitik för att ge stöd åt den ekonomiska utvecklingen och för att inflationen skall stiga.

Läs mer

21 DECEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD FED HÖJDE TILL SLUT

21 DECEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD FED HÖJDE TILL SLUT 21 DECEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD FED HÖJDE TILL SLUT En enig FOMC-direktion valde att höja räntan i USA med 25 baspunkter till 0,25-0,50%. Räntehöjningen var till största del väntad eftersom ekonomin

Läs mer

Finansiell månadsrapport Stockholms Stadshus AB (moderbolag) maj 2015

Finansiell månadsrapport Stockholms Stadshus AB (moderbolag) maj 2015 Finansiell månadsrapport Stockholms Stadshus AB (moderbolag) maj 2015 Bolagets tillgång Tillgången uppgick vid slutet av månaden till 12 938 mnkr. Det är en minskning med 772 mnkr sedan förra månaden.

Läs mer

Makrofokus. Makroanalys. Veckan som gick

Makrofokus. Makroanalys. Veckan som gick Makroanalys Sverige 9 juli 2012 Makrofokus Patrik Foberg +46 8 463 84 24 Patrik.foberg@penser.se Sven-arne Svensson +46 8 463 84 32 Sven-arne.svensson@penser.se Veckan som gick - Centralbankerna i Kina,

Läs mer

Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem augusti 2013

Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem augusti 2013 Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem augusti 213 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 6 529 mnkr. Det är en ökning med 82 mnkr sedan förra månaden, och 88% av ramen är utnyttjad.

Läs mer

VECKOBREV v.18 apr-15

VECKOBREV v.18 apr-15 0 0,001 Makro Veckan Något överraskande som gått meddelade Riksbanken under onsdagen att reporäntan lämnas oförändrad på -0,25 procent. Inflationen har börjat stiga, till viss del på grund av kronans försvagning,

Läs mer

Nytt år, nya möjligheter Enögda marknader Värdering att växa in i

Nytt år, nya möjligheter Enögda marknader Värdering att växa in i Nytt år, nya möjligheter 1 AKTIEANALYS Nytt år, nya möjligheter Enögda marknader Värdering att växa in i Nytt år, nya möjligheter 2 Nytt år, nya möjligheter Du har sett det förut: en stark start på det

Läs mer

Penningpolitiken september 2010. Lars E.O. Svensson Sveriges Riksbank Finansmarknadsdagen 2010 2010-09-09

Penningpolitiken september 2010. Lars E.O. Svensson Sveriges Riksbank Finansmarknadsdagen 2010 2010-09-09 Penningpolitiken september 1 Lars E.O. Svensson Sveriges Riksbank Finansmarknadsdagen 1 1-9-9 1 Penningpolitisk uppdatering september 1 Flexibel inflationsmålspolitik Resursutnyttjandet Reporäntebanans

Läs mer

Månadskommentar mars 2016

Månadskommentar mars 2016 Månadskommentar mars 2016 Ekonomiska utsikter Måttligt men dock högre löneökningar Den svenska avtalsrörelsen ser ut att gå mot sitt slut och överenskomna löneökningar ligger kring 2,2 procent vilket är

Läs mer

Makroanalys januari-mars 2012

Makroanalys januari-mars 2012 Makroanalys januari-mars 2012 GLOBALT Tillväxtutsikterna har försämrats i stora delar av världen. Världsbanken och IMF reviderar ned sina globala BNP-prognoser för 2012 och 2013. Världsbanken hänvisar

Läs mer

Enter Fonder Marknadskommentar Augusti

Enter Fonder Marknadskommentar Augusti Augusti 24 augusti 2012 Makro Ljuspunkter i Europa Risk för skattemörker i USA Aktier Återhämtning i repris Börsen leder prognoserna Vinsterna går i sidled Dyrare men inte dyrt Makro När vi senast skrev

Läs mer

2016 Revolution, Reflation & Rotation Samtidigt, i Sherwoodskogen Börsen en Slow Burner

2016 Revolution, Reflation & Rotation Samtidigt, i Sherwoodskogen Börsen en Slow Burner Centralbankerna och marknaderna 1 AKTIEANALYS 2016 Revolution, Reflation & Rotation Samtidigt, i Sherwoodskogen Börsen en Slow Burner Ett år med två halvor 2016 hur ska vi summera detta märkliga år? Politiskt

Läs mer

Avdelningen för marknader och avdelningen för penningpolitik

Avdelningen för marknader och avdelningen för penningpolitik Protokollsbilaga B DATUM: 2016-04-20 AVDELNING: Avdelningen för marknader och avdelningen för penningpolitik SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg 11) Tel +46 8 787 00 00 Fax +46 8 21

Läs mer

12 OKTOBER, 2015: MAKRO & MARKNAD AVMATTNING INTE KOLLAPS

12 OKTOBER, 2015: MAKRO & MARKNAD AVMATTNING INTE KOLLAPS 12 OKTOBER, 2015: MAKRO & MARKNAD AVMATTNING INTE KOLLAPS Global tillväxt är fortfarande god även om den har tappat en del fart på slutet. Finansiella marknader är nu oroliga för en kollaps i Kina och

Läs mer

Ekonomin, räntorna och fastigheterna vart är vi på väg? Fastighetsvärlden, den 2 juni 2016

Ekonomin, räntorna och fastigheterna vart är vi på väg? Fastighetsvärlden, den 2 juni 2016 Ekonomin, räntorna och fastigheterna vart är vi på väg? Fastighetsvärlden, den 2 juni 2016 Förste vice riksbankschef Kerstin af Jochnick Inflationsmålet är värt att försvara Ett gemensamt ankare för pris-

Läs mer

Brexit och marknaderna Långsiktiga effekter av negativa räntor

Brexit och marknaderna Långsiktiga effekter av negativa räntor Brexit och marknaderna Långsiktiga effekter av negativa räntor 1 MAKRO & AKTIEANALYS Brexit och marknaderna Långsiktiga effekter av negativa räntor Vi hoppas att alla haft en skön och trevlig sommar! Nu

Läs mer

Marknadskommentar December

Marknadskommentar December Vi fortsätter även denna månad att titta på räntemarknaderna och effekten av centralbankernas, i många fall helt extrema, penningpolitik. Som väl alla vet sänkte Riksbanken, för första gången någonsin,

Läs mer

Makroanalys okt-dec 2012

Makroanalys okt-dec 2012 Makroanalys okt-dec 2012 SAMMANFATTNING Eurokrisen fortsätter att styra konjunkturen och den ekonomiska tillväxten Amerikansk och kinesisk konjunkturdata visar tydliga tecken på förbättring Ingen snabb

Läs mer

Enter Select Månadsrapport februari 2013

Enter Select Månadsrapport februari 2013 Enter Select Månadsrapport februari 2013 Månadens utveckling Årets utveckling Avkastning sedan start % 7,5% 6,5% 5,5% 4,5% 3,5% - - - -3,5% 3,7% 3,0% 7,5% 6,5% 5,5% 4,5% 3,5% - - - -3,5% 7,2% 6,7% 60 40

Läs mer

Ekonomirapport från SKOP om Hushållens ränteförväntningar, 14 februari 2017

Ekonomirapport från SKOP om Hushållens ränteförväntningar, 14 februari 2017 Ekonomirapport från SKOP om, februari 17 - kommentar av SKOP:s Ör Hultåker Inför besked från riksbanken om penningpolitiken: - En majoritet av hushållen tror på räntehöjningar under 17 - Nästan ingen tror

Läs mer

Ekonomiska läget och aktuell penningpolitik

Ekonomiska läget och aktuell penningpolitik Ekonomiska läget och aktuell penningpolitik Förste vice riksbankschef Kerstin af Jochnick Handelskammaren Värmland, Karlstad 3 mars 2015 Agenda Ekonomiska läget Varför är inflationen låg? Aktuell penningpolitik

Läs mer

Investment Management

Investment Management Investment Management Konjunktur Räntor och valutor Aktier April 2011 Dag Lindskog +46 70 5989580 dag.lindskog@cim.se Optimistens utropstecken! Bara början av en lång expansionsperiod Politikerna prioriterar

Läs mer

Finansiell månadsrapport Stockholms Stads Parkerings AB oktober 2013

Finansiell månadsrapport Stockholms Stads Parkerings AB oktober 2013 Finansiell månadsrapport Stockholms Stads Parkerings AB oktober 2013 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 483 mnkr. Det är en minskning med 24 mnkr sedan förra månaden, och 70% av

Läs mer

22 FEBRUARI, 2016: MAKRO & MARKNAD BLANDAD STATISTIK OCH RÄDSLA PRESSAR AKTIER

22 FEBRUARI, 2016: MAKRO & MARKNAD BLANDAD STATISTIK OCH RÄDSLA PRESSAR AKTIER 22 FEBRUARI, 2016: MAKRO & MARKNAD BLANDAD STATISTIK OCH RÄDSLA PRESSAR AKTIER Året har inletts med fallande aktiekurser och marknadssentimentet har varit ordentligt nedtryckt, dock har börsen återhämtat

Läs mer

Makroekonomiska risker och möjligheter för Sverige

Makroekonomiska risker och möjligheter för Sverige Makroekonomiska risker och möjligheter för Sverige John Hassler Prins Bertil Seminariet Göteborg 2016 Världskonjunkturen Lägre tillväxt förutspås för kommande år. EU och USA kommer inte tillbaks till trend

Läs mer

Global Fastighet Utbetalning 2008 AB. Kvartalsrapport september 2013

Global Fastighet Utbetalning 2008 AB. Kvartalsrapport september 2013 Global Fastighet Utbetalning 2008 AB Kvartalsrapport september 2013 innehåll Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Drift, förvaltning och finansiering 5 Allmänt om bolaget 6 Marknadskommentar

Läs mer

Swedbank. Private Banking. Joakim Axelsson. Swedbank

Swedbank. Private Banking. Joakim Axelsson. Swedbank Swedbank Private Banking Joakim Axelsson Swedbank Stockholmsbörsen 1100 SIX Portfolio Return Index -0,35-0,35% Stockholm Stock Exchange, SIXIDX, SIX Portfolio Return Index, Last index 1100 1000 1000 900??

Läs mer