Första året med YOU FÖRSTA ÅRET MED YOU 1

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Första året med YOU FÖRSTA ÅRET MED YOU 1"

Transkript

1 Första året med YOU FÖRSTA ÅRET MED YOU 1

2 2 FÖRSTA ÅRET MED YOU Teresia, 24 år YOU:are på Bombardier Transportation, som efter en månad fick anställning som Nordic Staffing Coordinator.

3 Årsberättelse YOU 2010 Ett år med ett nytt grepp om ungdomsarbetslösheten YOU (Yrkesorientering för unga) började 2009 som en av de största arbetsmarknadssatsningarna i Västerås på senare år, och med ambitionen om att bli en av de bredare i landet. Idén är att vända upp och ner på traditionella arbetsmarknadsåtgärder och ta ett nytt grepp om ungdomsarbetslösheten genom att utgå från arbetsmarknadens behov och koppla ungdomarna till detta. Målet att skapa en fungerande modell som fungerar långsiktigt och kan hjälpa tusentals unga till jobb från startorten Västerås till resten av landets arbetsmarknadsregioner. Projektet invigdes i slutet av 2009 och skapade ett enormt intresse, lokalt och ändå upp på ministernivå var inget undantag, även om fokus har handlat om att lära sig av pilotprojekten i olika kommuner och förfina processen och verktygen för att lyckas var året när YOU-modellen skulle gå från pilotfas till passagerarfas. Det stod tidigt klart att YOU satt fingret på och satt fart på ett paradigmskifte som handlar om glappet mellan ungdomarna och framtidens arbetsmarknad. Eller rättare sagt behovet av att länka samman dem. Här saknar traditionella arbetsmarknadsparter och åtgärder resurser för att lyckas, trots att det är helt avgörande för Sverige. En problematik som är större än vi har förstått, och den enskilt största lärdomen under året. Ett större genombrott i från årets olika pilotprojekt är, märkligt nog, insikten hos arbetsgivare och handläggare om att varje krona eller sekund i YOU ska leda till att ungdomarna får jobb efter praktik eller utbildning, oavsett resans längd. Det visar att YOU och alla andra arbetsmarknadssatsningar har ett ansvar att hela tiden utvärdera, rapportera resultat och påminna alla inblandande om sitt existensberättigande i den kedja som ska hjälpa ungdomar till jobb. Tillsammans har alla deltagande parter bidragit till att processen för YOU har utvecklats under året. Vi har hanterat det som har fallit eller kan falla mellan stolarna. Vi har börjat bygga en bro mellan arbetsmarknaden och ungdomar i arbetslöshet och har visat de stora möjligheter som kan uppnås genom att utgå från arbetsmarknadens behov. JAN >YOU höll föredrag i Nordiska Rådet i Köpenhamn samt under en ESF-konferens i Malmö. Besök och möte hos Rosengårds Stadsdelsförvaltning. >Debattartikel i Sydsvenska Dagbladet tillsammans med Centrum för klinisk Forskning. FEB >Diskussioner om länsutvidgning med Västmanlands kommuner och landsting. Intresseförfrågningar från hela landet och även från andra nordiska länder. >Möte med riksdagsledamot Agneta Berliner (FP). MAR >Kick-off för YOU:s andra omgång i Västerås tillsammans med Arbetsförmedlingen och arbetslösa ungdomar. FÖRSTA ÅRET MED YOU 3

4 >YOU var inbjudna till Swedbanks och Sparbankernas Tillväxtdagar i Åre för att dela och få med sig inspiration om ungdomars plats på framtidens arbetsmarknad. >YOU träffade arbetsmarknadsminister Sven-Otto Littorin, Arbetsförmedlingens generaldirektör Angeles Bermudez-Svankvist och Swedbanks VD Michael Wolf för att diskutera projektets utveckling. >Jobba i Västerås utsågs under företagsgalan Guldstänk till Årets Marknadsförare i Västerås. APR >Vid Mälardalsrådet konferens var Björn Nordén en av huvudtalarna. >Björn Nordén var en av talarna vid SKL:s (Sveriges Kommuner och Landsting) presidiekonferens. >Socialförsäkringsminister Christina Husmark-Persson var intresserad av uppdatering kring YOU, och inte minst framtida kopplingar till unga med funktionshinder. >YOU bjöd in till ett rundabord-samtal med ungdomar, AF, personalchefer, utbildning, forskning och politik i Västerås för att fördjupa samtalet om ungdomars plats på arbetsmarknaden. >YOU träffade Arbetsförmedlingen i Sala och Köping för uppstartssamtal. MAJ >Jobba i Västerås vann Sabre awards, världens största PRtävling för arbetsmarknadssatsningen 1000 jobb, en kampanj som genomfördes tillsammans med cirka 25 lokala partners från näringsliv och offentlig sektor. JUN >Björn Nordén var inbjuden som talare till Nordiskt välfärdscenters konferens i Barcelona för de nordiska ländernas socialchefer. Det har skapat en vilja till socialt ansvarstagande hos arbetsgivare, som upptäcker att detta kan gå hand i hand med möjligheten att skapa en långsiktig kompetensförsörjning. Från meningslöshet till meningsfullhet YOU angriper de destruktiva värderingar som kommer med curlingsamhället, ett hos ungdomar självförverkligande ideal och den valfrihet som omger ungdomar som möter vuxenvärlden och arbetsmarknadsparter idag. Budskapet från ungdomarna är tydligt. De vill ha vägledning och stöd under resan till jobb, inte en vägg av valfrihet och uppmaningar om att vad de än väljer blir det bra så länge det är något du vill. Att se motivationskraften hos ungdomarna när de förstår att en arbetsgivare verkligen vill satsa på dem är obetalbart. Att jobben finns om de vill kämpa för att få dem. Ungdomar som går in i YOU får en ny förståelse för arbetsmarknadens behov och krav, och får reella och praktiska verktyg att göra resan mot anställningsbarhet. De får kontakt med vuxenvärlden, potentiella arbetsgivare, en yrkesorientering, mentorskap och ofta en ny syn på sig själva och sina möjligheter på arbetsmarknaden. Cirka 25 procent av YOU:arna går direkt till anställning. Resterande del fortsätter i utbildningar som ska leda till anställningsbarhet och senare till arbete. Detta ger en fingervisning av potentialen. Regional utvidgning, nationella förfrågningar och internationellt intresse 2010 utvidgades YOU regionalt i Västmanland. Nio kommuner i länet, inklusive Västerås, satsar nu på YOU. En fördel inför kommande år är att vi har hittat nycklar att lyckas med YOU i mindre och större kommuner, med såväl sämre som bättre förutsättningar. Alla typer av kommuner och arbetsmarknadsregioner kan lyckas med YOU-modellen. Idag arbetar YOU med över 200 arbetsgivare. Samtidigt som YOU utvidgas regionalt, har relationerna till dessa arbetsgivare och lokala huvudmän fördjupats och nycklar till effektivare metod och process hittats under vägen. Under året rönte YOU stort intresse i nationella och internationella sammanhang. Arbetsmarknads-, närings-, EU-, finansmarknads- och socialförsäkringsministrarna visade intresse för YOU. Arbetsförmedlingens generaldirektör och ett antal riksdagsledamöter mötte YOU:s representanter under året. Ungdomsstyrelsen, Sveriges Kommuner och Landsting, Nordiska Rådet, Nordiskt Välfärdscenter, Europeiska Socialfonden ESF samt European Social Network bjöd in YOU för föredragningar och diskussioner. Resor till och möten i Stockholm, Köpenhamn, Malmö, Åre, Gotland, Barcelona och Reyjkavik resulterade bland annat i att YOU lyftes fram i Nordiska ministerrådet som ett exempel på en vägledande modell för att skapa arbete för ungdomar. Under fjärde kvartalet genomfördes en förstudie tillsammans med Eskilstuna kommun och Eskilstuna fabriksförening för att kartlägga behovet av att starta upp YOU i Eskilstuna. Dessutom kom förfrågningar om att börja arbeta efter YOU-modellen i andra kommuner. En sund organisatorisk expansion är i fokus för YOU. Avgörande framgångsfaktorer för YOU 2010: > Tydlighet och förankring hos alla parter, att verkligen uppnå en förståelse för vad som ska åstadkommas, vad som är målet, att vara tydlig med förväntningar i hela kedjan > Snabba handläggningstider för att ta vara på ungdomarnas motivationskraft och det tidiga engagemanget hos arbetsgivare > Pedagogisk förklaring av branschens möjligheter och vägarna dit, samt vilka yrkesval som är relevanta > Ungdomarnas egen motivation som helt avgörande faktor för att uppnå anställningsbarhet > Mentorn och mentorskapets kvalitet, inte minst vad gäller den praktiska handledningen > Uppföljningen och återkopplingen i hela kedjan av medverkande 4 FÖRSTA ÅRET MED YOU

5 Fast anställning efter en månad 20-åriga Sara Andersson från Västerås var med i YOU:s allra första pilotgrupp. Efter bara en kort tids yrkesorientering hos Riksbyggens Ekonomicenter fick hon fast anställning som ekonomiassistent. Sara gick ut gymnasiet 2009 och hade planer på att läsa vidare på högskolan men inte just då. Efter att ha varit arbetslös i ett halvt år och då sökt en rad jobb, fick hon frågan av sin jobbcoach på Arbetsförmedlingen om hon kunde tänka sig att vara med i YOU. Det lät som en bra idé. Jag tänkte att det var en bra chans att få in foten i ett företag, det fanns inget att förlora, säger Sara. ekonomi och administration och så fick jag en egen röd tråd att följa för att komma dit. Till slut blev det Sara och två andra sökande som fick komma på intervju hos Riksbyggens Ekonomicenter. Snart ringde telefonen hemma hos Sara. Det kändes jätteskönt att de valde mig, äntligen napp efter alla jobb jag hade sökt. Efter bara en månads yrkesorientering erbjöds Sara visstidsanställning. I augusti fick hon fast anställning. Nu har jag jobbat ett år på Riksbyggen och trivs jättebra. Det är så skönt att ha en fast anställning. YOU är en chans som jag tycker alla som kan ska ta. Det är seriöst och det har gått väldigt bra för alla jag känner i YOU. >Björn Nordén var inbjuden till chefsmöte för hela Arbetsförmedlingens marknadsområde Norra Mälardalen för att berätta om YOU. >Västerås stad deltog med tre projekt i Tällberg foundation och YES Inc.:s konferens Rework the world. YOU var ett av 100 utvalda framtidsprojekt från hela världen. >Träffade EU-minister Birgitta Ohlsson och näringsminister Maud Olofsson i Leksand. JUL >Björn Nordén träffade Arbetsförmedlingens generaldirektör Angeles Bermudez-Svankvist och Swedbanks VD Michael Wolf för samtal om framtidens jobb. Framförallt var det skönt att slippa det där med att du kan göra vad du vill. Nu pratade vi utifrån vilka företag som fanns, vilka jobb de erbjöd, och hur jag kunde få dem. Jag valde FÖRSTA ÅRET MED YOU 5

6 På väg mot läraryrket för att hjälpa unga Publicerat i Sala Allehanda 24/ AUG >I augusti mötte vi arbetsgivare i Sala, Köping, Arboga och Skinnskatteberg för att etablera kontakt inför uppstarten av YOU i länet. Vi hade också inledande samtal med Eskilstuna Kommun då de efterfrågat ett samarbete med projektet. SEP >I YOU:s tredje omgång i Västerås erbjöd ett 40-tal arbetsgivare 65 platser för yrkesorienterande praktik. 130 ungdomar deltog i startmötet. >YOU:s expansion i Västmanland invigdes i Sala av Ingemar Skogö, Landshövding, och Carola Gunnarsson, kommunstyrelsens ordförande. I pilotomgången ingick tio ungdomar som hos fem arbetsgivare startade sin resa till jobbet. För 20-åriga Kenny Zagelin från Kumla kyrkby utanför Sala var grundskolan tråkig rakt igenom. För att inte prata om tiden efteråt som arbetslös. Genom YOU fick Kenny en yrkespraktikplats hos Sala Heby Energi en tid där han fick användning för sin stora datorvana och kom fram till vad han vill arbeta med i framtiden. Jag upplevde att det inte bara handlade om att sätta mig i sysselsättning, utan om ett riktigt jobb. Jag fick redan från början ansvarsfulla uppgifter. Jag skapade ett nytt digitalt arkivsystem och lärde mig räkna ut energiåtgång i olika temperaturer. Kenny växte med den uppgiften, men inte som han trodde. YOU blev nämligen vändpunkten då han bestämde att han ville satsa seriöst på att bli lärare. Nästa höst ska han läsa in gymnasiebetygen för att sedan fortsätta till lärarhögskolan. Jag kom fram till att jag vill bli låg- eller mellanstadielärare. Då kan jag vara med och påverka barnens skolgång och det kan ha stor betydelse för dem senare i livet, säger han. Om fem sex år är han lärare, den en gång så skoltrötte Kenny. Jag rekommenderar alla unga att prova YOU-projektet. Även om det inte alltid leder till arbete räknas erfarenheten, det som ungdomar verkligen saknar när de söker jobb, eller som i mitt fall, utbildning. 6 FÖRSTA ÅRET MED YOU

7 Norberg Fagersta Sala Skinnskatteberg Arboga Köping Surahammar Kungsör Västerås OKT >Sparbankernas riksförbund lyfte fram YOU som ett bra exempel för lokalt engagemang kring kompetensförsörjning och socialt ansvarstagande. Enligt Christer Eklind, VD på Sala Sparbank, är en huvudorsak till deras deltagande att de behöver ett potentiellt flöde av med-arbetare att rekrytera ifrån. >Möte med västmanländska riksdagsledamoten Anna Wallén (S). 40 arbetsgivare i 4 kommuner Västerås ABB Addiva Adecco Ben & Jerry s Bombardier Care of Haus Citysamverkan Expert Gallerix Gina Tricot Hagabergsskolan ICA Bäckby ICA Ettan ICA Grytan ICA Hökåsen ICA Maxi Erikslund ICA Maxi Hälla ICA Sjöhagen ICA Skiljebo ICA Skrapan ICA Skultuna ICA Viksäng Installationsverken John Bauer Gymnasiet Manpower Mälarenergi Pilträdsskolan Riksbyggens ekonomicenter Swedbank Westinghouse Sala ICA Åkrahallen Sala Heby Energi Sala kebab Sala kommun Sala Sparbank Fagersta Bergslagssjukhuset Seco tools Skinnskatteberg Setra Skinnskattebergskommun Under 2010 erbjöd YOU 100 yrkesorienterande praktikplatser till arbetslösa ungdomar i åldern år. I Köping, Arboga, Kungsör, Norberg och Hallstahammar startar pilotomgångar vt YOU bygger näringslivsrelationer med 200 arbetsgivare i Västmanland. NOV >Nordiska Rådet bjöd in YOU till årets höstsession i Reykjavik på Island för att lyfta fram ett regionalt projekt med huvudmål att bromsa ungdomsarbetslösheten. >YOU genomförde en förstudie i Eskilstuna tillsammans med Eskilstuna kommun och Eskilstuna fabriksförening. >Per Nilsson, Ungdomsstyrelsens generaldirektör, besökte Jobba i Västerås och YOU för erfarenhetsutbyte och samtal om framtidens utmaningar för arbetsmarknaden och ungdomsgenerationen. >YOU invigdes i Fagersta och Skinnskatteberg med Anna Wallén, riksdagsledamot (S) på plats. >Möte med riksdagsledamoten Agneta Luttropp (Mp). >Tillsammans med bland annat riksdagsledamoten Staffan Anger (M) träffade YOU företrädarna för kärnkraftssektorn i Västerås. DEC >Planering av YOUuppstart med Arbetsförmedlingen och kommunen i Hallstahammar. FÖRSTA ÅRET MED YOU 7

8 Jobba i Västerås är huvudman för YOU. Jobba i Västerås har arbetsmarknaden som arena och strategisk kompetensförsörjning som syfte. Vår vision är att skapa Sveriges bästa lokala arbetsmarknad. Jobba i Västerås är nationell partner i arbetsmarknadsfrågor och driver Västerås bästa medflyttarakademi. Bland våra projekt märks ungdomsarbetslöshetsprojektet YOU och Arbetsmarknadskunskap ett nytt ämne i skolan. Jobba i Västerås är organiserad som en ekonomisk förening och har ett 25-tal medlemmar vars anställda tillsammans utgör halva Västerås arbetsmarknad. 8 FÖRSTA ÅRET MED YOU

Svenska. SJU år tre fonder två europeiska temaår

Svenska. SJU år tre fonder två europeiska temaår Svenska ESF-Rådet Svenska ESF-rådet SJU år tre fonder två europeiska temaår sju år, tre fonder och två temaår 3 Sju år, tre fonder och två temaår 4 Tre perspektiv på Europeiska socialfonden 6 Europeiska

Läs mer

EN SVENSK MODELL FÖR ARBETSPLATSENS LÄRANDE

EN SVENSK MODELL FÖR ARBETSPLATSENS LÄRANDE EN SVENSK MODELL FÖR ARBETSPLATSENS LÄRANDE INTRODUKTION Den Europeiska socialfonden i Sverige, ESF, har fem nationella temagrupper, vars uppdrag är att samla, analysera och systematisera erfarenheter

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

Västmanland. Tekniker får jobb Yh-utbildningar som tillgodoser industrins kompetensbehov KUNSKAP & FRAMTID. Jakten efter kompetens allt mer kompetent

Västmanland. Tekniker får jobb Yh-utbildningar som tillgodoser industrins kompetensbehov KUNSKAP & FRAMTID. Jakten efter kompetens allt mer kompetent Hela denna bilaga är en annons från Länsstyrelsen i Västmanlands län Västmanland KUNSKAP & FRAMTID Tekniker får jobb Yh-utbildningar som tillgodoser industrins kompetensbehov sidan 6 Caroline Drabe ny

Läs mer

Myrorna är en unik arbetsplats. - Om arbetsträning på Myrorna.

Myrorna är en unik arbetsplats. - Om arbetsträning på Myrorna. Myrorna är en unik arbetsplats. - Om arbetsträning på Myrorna. 1 Förord Att ha ett arbete är ofta en viktig del i människors liv. Genom ett arbete får man till exempel möjlighet att känna delaktighet i

Läs mer

Steg för steg närmare arbetsmarknaden

Steg för steg närmare arbetsmarknaden Steg för steg närmare arbetsmarknaden Steg för steg närmare arbetsmarknaden Steg för steg närmare arbetsmarknaden erfarenheter från projekten Directa och Diversa Förord Vi kan och vi ska göra skillnad!

Läs mer

> Här bor var femte göteborgare > En fjärdedel av Göteborgs yta > Framtidens Göteborg växer i nordost

> Här bor var femte göteborgare > En fjärdedel av Göteborgs yta > Framtidens Göteborg växer i nordost OM sveriges största eu-projekt inom stadsutveckling > Här bor var femte göteborgare > En fjärdedel av Göteborgs yta > Framtidens Göteborg växer i nordost Utveckling Nordost satsar på nya jobb, fler mötesplatser

Läs mer

På väg till arbetslivet i Sverige

På väg till arbetslivet i Sverige På väg till arbetslivet i Sverige om fackligt fadderskap för integration En förstudie inom projektet Lika värde Lika rätt, skriven av Anna Holmgren, arbetslivsjournalist Landsorganisationen i Sverige 2006

Läs mer

NAVIGATORCENTRUM. visar vägen till arbete. Resultat och erfarenheter från satsningen på kommunal navigatorverksamhet

NAVIGATORCENTRUM. visar vägen till arbete. Resultat och erfarenheter från satsningen på kommunal navigatorverksamhet NAVIGATORCENTRUM visar vägen till arbete Resultat och erfarenheter från satsningen på kommunal navigatorverksamhet UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2007:15 NAVIGATORCENTRUM visar vägen till arbete Resultat

Läs mer

två tomma händer ENTREPRENÖRSKAP INOM ARBETSMARKNADSPROJEKT MED STÖD FRÅN EUROPEISKA SOCIALFONDEN ARBETSLIVET TEMAGRUPPEN UNGA I

två tomma händer ENTREPRENÖRSKAP INOM ARBETSMARKNADSPROJEKT MED STÖD FRÅN EUROPEISKA SOCIALFONDEN ARBETSLIVET TEMAGRUPPEN UNGA I TEMAGRUPPEN UNGA I ARBETSLIVET Skrifter från Temagruppen Unga i arbetslivet 2013:1 två tomma händer ENTREPRENÖRSKAP INOM ARBETSMARKNADSPROJEKT MED STÖD FRÅN EUROPEISKA SOCIALFONDEN 1 EUROPEISKA UNIONEN

Läs mer

HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN UNG FÖRETAGSAMHET 1 UNG FÖRETAGSAMHET ENTREPRENÖRSKAP I SKOLAN SEDAN 1980

HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN UNG FÖRETAGSAMHET 1 UNG FÖRETAGSAMHET ENTREPRENÖRSKAP I SKOLAN SEDAN 1980 HELA DENNA BILAGA ÄR EN FRÅN UNG FÖRETAGSAMHET 1 UNG FÖRETAGSAMHET ENTREPRENÖRSKAP I SKOLAN SEDAN 1980 LÄS MER PÅ SID 6 ÖVNING GER LÄS MER PÅ SID 4-5 LÄROMEDEL I ENTREPRENÖRSKAP NU ÄVEN FÖR GRUNDSKOLAN

Läs mer

Dokumentation av ett utvecklingsprogram för kvinnor som driver företag

Dokumentation av ett utvecklingsprogram för kvinnor som driver företag Dokumentation av ett utvecklingsprogram för kvinnor som driver företag Innehåll: 3. Inledning 4. Introduktion till programmet 5. Intervju med Mona Jakobsson 6. Bakgrund till KompetensTrappan 7. Intervju

Läs mer

JAG, en ent rep renör?

JAG, en ent rep renör? Ef tersom det vi gjorde var okänt för de flesta så intresserade sig många för vad vi gjorde och blev nyfikna Tove West lund, ShapeUp Club JAG, en ent rep renör? Många inbillar sig att det är SVÅRT att

Läs mer

Kunskap för bättre assistans

Kunskap för bättre assistans Kunskap för bättre assistans 1. Kunskap ger bättre assistans Föreningen JAGs Kunskapsprojekt har pågått i drygt 4 år. Att kort sammanfatta resultaten i alla dess delar är inte alldeles enkelt. En övergripande

Läs mer

2012-09-10. En första delutvärdering av SAMTIDIGT. Ett projekt för samverkan kring barn i utsatta miljöer. Maria Padrón Hernández.

2012-09-10. En första delutvärdering av SAMTIDIGT. Ett projekt för samverkan kring barn i utsatta miljöer. Maria Padrón Hernández. 2012-09-10 En första delutvärdering av SAMTIDIGT Ett projekt för samverkan kring barn i utsatta miljöer Maria Padrón Hernández Anette Moberg SAMMANFATTNING SamTidigt är ett treårigt ESF-finansierat projekt

Läs mer

BERÄTTELSEN OM SANDVIKENS LITTERATURHUSPROJEKT. Från idé till invigning

BERÄTTELSEN OM SANDVIKENS LITTERATURHUSPROJEKT. Från idé till invigning BERÄTTELSEN OM SANDVIKENS LITTERATURHUSPROJEKT Från idé till invigning Innehåll Förord 3 Personer som finns med i berättelsen 4 ETT UNIKT PROJEKT 5 Begreppet litteraturhus 5 Berättandet i fokus 5 KORT

Läs mer

Aktuellt från VKL. Ing-Marie går i pension

Aktuellt från VKL. Ing-Marie går i pension Aktuellt från VKL Ett resultatrikt år några höjdpunkter VKL:s fokus på de nationella överenskommelserna och på fördjupat samarbete mellan kommuner och mellan kommuner och landsting ger resultat över tid.

Läs mer

Över Gränserna. Steget ut i Europa är vägen in i arbetslivet

Över Gränserna. Steget ut i Europa är vägen in i arbetslivet Steget ut i Europa är vägen in i arbetslivet Över Gränserna Projekterfarenheter från KRUT Över Gränserna Utlandspraktik som ett medel för ökad delaktighet i samhället 1 Innehåll VARJE MÄNNISKA EN RESURS...

Läs mer

14 sätt att jobba jämt!

14 sätt att jobba jämt! 14 sätt att jobba jämt! ESF Jämt Inledning Processtöd i jämställdhetsintegrering - ESF Jämt är ett nationellt projekt som ägs av Länsstyrelsen i Örebro län och drivs av samtliga 21 Länsstyrelser tillsammans.

Läs mer

Vägarna in. Arbetet med unga i kommuner med lokala utvecklingsavtal

Vägarna in. Arbetet med unga i kommuner med lokala utvecklingsavtal Vägarna in Arbetet med unga i kommuner med lokala utvecklingsavtal Vägarna in Arbetet med unga i kommuner med lokala utvecklingsavtal 1 Ungdomsstyrelsen är en myndighet som tar fram kunskap om ungas levnadsvillkor.

Läs mer

Det här är Kungsbacka kommuns. styrmodell

Det här är Kungsbacka kommuns. styrmodell Det här är Kungsbacka kommuns styrmodell innehåll Kapitel 1 Visionen pekar ut riktningen 4 Så här styrs Kungsbacka 6 Kapitel 2 Politikerna i KF styr på olika sätt 8 Kapitel 3 Så styr politikerna i nämnderna

Läs mer

FRÅN STAT TILL KOMMUN

FRÅN STAT TILL KOMMUN FRÅN STAT TILL KOMMUN En kartläggning av Ungdomsstyrelsens stöd till den kommunala ungdomspolitiken 1997 2011 och en strategi för framtida insatser FRÅN STAT TILL KOMMUN En kartläggning av Ungdomsstyrelsens

Läs mer

Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län

Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län Fler broschyrer kan beställas från tillvaxtverket.se/publikationer Har du frågor om denna publikation, kontakta: Gunilla Thorstensson Telefon växel, 08-681

Läs mer

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP innehåll 4 Stöd till klubbar och kommuner DEL 1 5 Organisera ert stöd 7 Nyckelpersoner DEL 2

Läs mer

En handbok om brukarrevision. Kvalitetsutveckling genom egen erfarenhet av psykiska funktionshinder

En handbok om brukarrevision. Kvalitetsutveckling genom egen erfarenhet av psykiska funktionshinder En handbok om brukarrevision Kvalitetsutveckling genom egen erfarenhet av psykiska funktionshinder Text: Anna Jakobsson Lund och David Rosenberg Layout och foto: Sofia Hänström Tryck: Hemströms Tryckeri

Läs mer

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1 Visa lärare Uppföljning av pilotprojektet Vetenskap i Skolan Visa lärare 1 Förord Kommunförbundet Skåne har skapat en regional samverkansorganisation, FoU Skola, som innebär att 32 kommuner samarbetar

Läs mer

Gränslösa lösningar. Som ett direkt resultat av detta startar vi ett expertnätverk för ytterligare utbyte våra länder emellan.

Gränslösa lösningar. Som ett direkt resultat av detta startar vi ett expertnätverk för ytterligare utbyte våra länder emellan. Gränslösa lösningar Arbetsplatser lär nytt genom Inclusive Europe en guide Vi ville veta mer om hur man kan förebygga våld mot funktionshindrade. mest spännande var nog att träffa romska vägledare. Som

Läs mer

Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet?

Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet? Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet? Den här handboken är ett PEPP-PAKET som inspirerar och guidar dig från början till slut! PEPP-PAKETET innehåller Introduktion... 3

Läs mer

Slutrapport genomförande

Slutrapport genomförande Sid 1 (13) Projektnamn Dalalyft Slutrapport genomförande FRIRPT v.1 [1411476919594] d.frirpt v.1 Sammanfattning Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna resultat. Sammanfattning En

Läs mer

Stadsutveckling med samverkan. Processer och arbetsmetoder med kultur i Stockholm-Mälarregionen

Stadsutveckling med samverkan. Processer och arbetsmetoder med kultur i Stockholm-Mälarregionen Stadsutveckling med samverkan Processer och arbetsmetoder med kultur i Stockholm-Mälarregionen Om Volante Research Huvudförfattare har varit Joakim Sternö, etnograf och analytiker vid Volante. Projektledare

Läs mer