Församlingsblad. Eskilstuna Missionsförsamling och SMU. Nr Årgång 71 feb juni 2008

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Församlingsblad. Eskilstuna Missionsförsamling och SMU. Nr 2 2008 Årgång 71 feb 2008 - juni 2008"

Transkript

1 Församlingsblad Nr Årgång 71 feb juni 2008 Eskilstuna Missionsförsamling och SMU Årsmöte med både allvar och fest Mässa för småfolk En natt i bön blev en vecka 1

2 Bara den som ser långt hittar rätt Dag Hammarsköld skriver i sin bok Vägmärken att det avgörande är inte uppmärksamheten på varje enskilt steg vi tar utan att vi ser långt. Bara den som ser långt hittar rätt. Vi behöver hjälpa varandra att se långt Varje möte är unikt Det är sant att vi skall se varje möte som ett unikt möte. Det är också sant att vi ska tänka som att trons fokus ligger i nuet. Ändå har vi anledning att ta Dag Hammarskölds ord till oss. Det är lätt att gå fel om hela vår uppmärksamhet ligger på nästa steg. Det är så här vi tänker i församling och SMU när vi på årsmötet beslutar om mål och inriktning för året. Ett år är inte ett särskilt långt perspektiv, med det hjälper oss att höja blicken. Vi behöver veta vad det är vi är inriktade på. Vi behöver förstå att när vi är i det enskilda mötet så är det mötet insatt i ett större sammanhang. Fyra huvudinriktningar För 2008 har vi beslutat att det är fyra huvudinritningar som gäller: gudstjänstlivet, musiklivet, barn- och ungdomsarbetet och samarbetet med skolorna i Nyfors. Gudstjänstlivet är på många sätt det nav kring vilket församlingslivet och arbetet i SMU kretsar. Vi behöver mötas för att fylla på. Vi behöver varandra och vi behöver tillsammans möta Gud. Vårt mål är att hos fler skapa en självklarhet kring söndagens gudstjänst som ett möte att prioritera. Musiklivet bidrar i hög grad till att stärka S:t Eskilskyrkans profil som en sjungande och musicerande kyrka. Vi vet att en sådan satsning betyder mycket för vårt mål att skapa öppna dörrar in i församlingens liv och gemenskap. Barn- och ungdomsarbetet i SMU betyder mycket för många, det ger också mycket kraft och glädje in i församlingsarbetet. Vi har anledning att se barn- och ungdomsarbetet som ett bidrag till att göra Eskilstuna till en tryggare stad att leva i. Vi behöver förstå att SMU är så mycket mer än en fritidsverksamhet. Vårt mål för 2008 är att vi behöver fler ledare, gärna fler kvinnliga ledare, till våra SMU-grupper. Detta är alldeles nödvändigt! Vårt samarbete med skolorna i Nyfors är ett uttryck för att vi tänker om församlingens arbete som något som sträcker sig utanför S:t Eskilskyrkans lokaler. Att Petter Hedlund som ettåring i församling och SMU är två dagar i veckan på Björktorpsskolan som kamratstödjare är ett uttryck för detta. I en tid när kyrka-skolsamarbetet ifrågasätts har vi anledning att vara uppmärksamma på hur vi vill ha det i vårt skolsamarbete. I kontakten med skolans värld blir det tydligt att vi som kyrka är en del av det mångreligiösa Sverige. Samtidigt som vi behöver hjälpa varandra att se långt gärna längre än i ettårsperspektiv så tänker vi att Nu är Guds tid. Claes-Göran Ydrefors 2

3 Notiser Fjällägret fulltecknat Fjällägret för alla åldrar i Sälen veckan efter påsk är redan fulltecknat. Vi blir 54 personer vuxna, tonåringar och barn som ger sig ut i backe och spår. Vi hoppas på några soliga och snörika dagar. Offerdagar för pastorsutbildning och Mission i Sverige Vid två tillfällen under våren får vi tillfälle att ge en offergåva till det gemensamma arbetet i Svenska Missionskyrkan. Genom Svenska Missionskyrkan är vi en del av en större gemenskap med andra församlingar och delar ansvaret för bl.a. pastorsutbildningen och Missionskyrkans arbete i Sverige. Pastorsutbildningen sker på Teologiska Högskolan i Stockholm. Här förbereder sig blivande pastorer för tjänst i församling. En satsning på pastorsutbildningen är i verklig mening ett sätt att skapa goda förutsättningar för församlingsarbete nu och i framtiden. Genom offerdagen för mission i Sverige skapar vi resurser för Missionskyrkans arbete med bl.a fortbildning och fördjupningstillfällen för pastorer och diakoner. Missionskyrkan arbetar aktivt utifrån temat Vi vill växa att stimulera församlingar att vända en vikande medlemsutveckling. Några av Missionskyrkans medarbetare arbetar för den sjungande kyrkan - med ett smittande sång- och musikliv, några för den evangeliserande kyrkan som erbjuder upprättelse och befrielse genom mötet med Jesus Kristus. Några arbetar för den tjänande kyrkan som genom sin diakoni vill vara en levande kraft i samhället, några för att nya församlingar ska födas, andra få hjälp till omstart eller utveckling. S:t Eskilskyrkans hemsida byter både utseende och adress. Man möts nu av notiser med det som är på gång i kyrkan. Precis som förut kan man hitta information om kyrkans verksamhet. Hemsidan kommer att hållas uppdaterad av flera stycken och det komemr att finnas fler bilder på nya hemsidan. Ny hemsida Inom kort kommer en ny hemsida för församlingen att presenteras. Redan nu är det möjligt att tjuvtitta se. Fortfarande återstår en del jobb. Nya texter ska skrivas. Steve Gräsberg är den som ansvarar för den nya hemsidan. Med denna nya hemsida får vi möjlighet att bl.a. lägga ut information för olika grupper i församling och SMU, som bara blir tillgänglig för de som har koder till respektive sida. Vi hoppas få en hemsida som stimulerar till nyfikenhet på församling och SMU. Vi tycker redan nu att det ser spännande ut. Se efter själv! Hör gärna av dig med synpunkter till Steve Gräsberg! Predikan på nätet eskilskyrkan.se 3

4 En mässa i vardagens enkla lunk Mässa för småfolk har underrubriken...en bygdemässa från Himmeta och det var också i Himmeta Missionshus den uruppfördes. I mitten Anna Eriksson som skrivit den. I vår skall Corazon sätta upp Mässa för småfolk av Anna Eriksson, som under 90-talet jobbade som fritidsledare i S:t Eskilskyrkan. Anna Eriksson har skapat en mässa som reflekterar de små vanliga människorna som finns överallt och hur de uppfattar den enkla vardagen. Anna har jobbat mycket med ett enkelt språk som inte skall vara kodat enbart för kyrkvana, utan kunna vara förståeligt för alla åldrar och oavsett bakgrund. Det är således ingen mässa som endast riktar sig till barn. Småfolk är menat som ett begrepp kopplat till den enkla vardagens människa, som befinner sig långt ifrån de glamorösa TV-soffornas glittervärld. Stark anknytning till hembygden I mässan finns också en anknytning till landsbygden och då speciellt till byn Himmeta utanför Köping, vilket är den bygd där Anna växte upp. Anna har nu återvänt till sin barndomsbygd och inför skapandet av mässan intervjuade hon Himmeta-bor kring vad som är bra och svårt med livet i Himmeta och vilka förhoppningar och vilken längtan de har angående Himmetas utveckling. Ett budskap kopplat till Himmeta är den lugna lunken och den positiva förändring och synergi som kan skapas genom samarbete mellan människor med olika bakgrund. Ensam klarar man inte så mycket. Vill beröra alla sinnen Mässan försöker också att väcka och berö- 4

5 ra kroppens alla sinnen, då Gud har skapat hela människan bestående av både intellekt och kropp. Man skall kunna förnimma känslan av mässan med lukt, hörsel, syn, smak och sina känselspröt. Nattvarden är också central i detta stycke vilken kan delas av alla som en gåva till Gud. Det är följaktligen också barn som är med och förmedlar detta kärlekens budskap i form av bröd och vin. Ett annat genomgående tema är sången som förmedlare av budskapet snarare än det talade ordet. Det talas för mycket i kyrkan idag, vilket skulle kunna uttryckas i sång menar Anna. Uruppförande i Himmeta Mässan uruppfördes i Himmeta i maj 2007, och har sammanlagt satts upp 3 gånger. Nu är den på gång att sättas upp i Borås, Fristad, Eskilstuna, Katrineholm, Köping och Stuvsta utanför Stockholm. Reaktionerna på mässa har varit väldigt positiva och den har skapat ett tilltal även till ej vana kyrkobesökare. Som en inledning inför mässan har budskapet framförts att varje enskild deltagare själv får bestämma hur mässan skall förnimmas, uppfattas och tas in. I skapandet av denna mässa som har varit en process på styvt två år har Inga-Lill och Ola Sjönneby varit centrala medarbetare. De har hjälpt till med arrangemang och med att hitta olika rytmer i de olika sånger som Anna har skapat. Anna gillar att arbeta med riktigt små barn, bland annat genom kyrkans barntimmar. Hon utvecklar också nya visor som är enkla i sin form och i språket. Just nu håller Anna på att skapa en ny uppsättning av en dockteater med inslag av dans och sång. Daniel Torstensson Notiser Pilgrimsvandring på Kristi Himmelsfärds dag Vi inbjuder för andra året i rad till en pilgrimsvandring på Kristi Himmelsfärds dag. Vi går en bit på Sörmlandsleden. Att pilgrimsvandra är en gammal kristen tradition. Under vandringen tar vi paus för såväl andakt som för att äta vår matsäck. Vi går i tystnad och vi går och samtalar. För den som önskar är det möjligt att gå sträckan åt ena hållet för att få skjuts tillbaka. Vi samlas för avfärd vid S:t Eskilskyrkan på Kristi himmelsfärds morgon klockan Kryddstark afrikansk påskmiddag Många minns vi herrmiddagen för ett par år sedan. God mat och oförglömlig underhållning. Dessutom en rejäl slant till församlingens kassa. Lördagen den 15 mars kl är det dags för en än större upplevelse, då en grupp afrikanska kvinnor i församlingen med Yesimabeth Belete i spetsen inbjuder till en både kryddstark och färgrik afrikansk påskmiddag. Borden kommer att dukas upp med en lång rad rätter. Biljetter till middagen kan köpas i S:t Eskilskyrkan. Behållningen tillfaller också den här gången församlingens kassa. Yesimabeth och den övriga gruppen kvinnor hälsar oss välkomna! Yesimabeth Belete 5

6 FEBRUARI 17 Sö Gemensam NATTVARDS- GUDSTJÄNST med Fors församling. (2 sönd. i fastan) Den kämpande tron. M Selén, T Stayton och C-G Ydrefors. Fors kyrkokör. Kyrkkaffe. Veckogr To RPG inbjuder daglediga till Pingstkyrkan. Sorgen och glädjen Medv. av Gunnel Lorentzon-Karlsson. 24 Sö GUDSTJÄNST (3 sönd. i fastan) Kampen mot ondskan. SMU-konsulent Ruth Casserfelt. Söndagsskola. Kyrkkaffe. Veckogr.2. Offerdag för Mission i Sverige Kalender Kyrkkaffe. Veckogr.4. Kollekt till SMU i S:t Eskilskyrkan. 13 To RPG:s distriktsmöte i Finspång Påsksamling för elever från Björktorpsskolan. Medv. av Anna Eriksson. 15 Lö Afrikansk påskmiddag. Biljetter säljs i S:t Eskilskyrkan. 16 Sö GUDSTJÄNST (Palmsönd.) Vägen till korset. Predikan av Rune Onelöv. Petter Hedlund, sång. Kyrkkaffe. Veckogr To RPG inbjuder daglediga till S:t Eskilskyrkan. Nattvardsdandakt i Stilla veckan. C-G Ydrefors och Maria Fahlén Eriksson. 28 To Skolkyrkoforum i S:t Eskilskyrkan. MARS 01 Lö Corazon på kördag i Himmeta. 02 Sö GUDSTJÄNST (Mid.fast. sönd.) Livets bröd. C-G Ydrefors. Sång av In Tune. Kyrkkaffe. Veckogr To RPG:s stormöte i Elimkyrkan. Medverkan av Birgit Karlsson, ordf. i RPG. 09 Sö GUDSTJÄNST tillsammans med SMU:s grupper (Jung. Marie Beb.dag). Guds mäktiga verk. C-G Ydrefors. Söndagsskola. 21 Fr GUDSTJÄNST med nattvardsfirande. C-G Ydrefors. Frida Sandberg, musik. Veckogr Sö GUDSTJÄNST (Påskdagen) Kristus är uppstånden. C-G Ydrefors. Folkmusikgrupp. Söndagsskola. Kyrkkaffe. Veckogr Må mars Fjälläger för alla åldrar, Torgåsgården, Sjukhuskyrkans gudstjänst i Pingstkyrkan (Annandag påsk). Håkan Persson. Sång av Lasarettssångarna. 30 Sö GUDSTJÄNST (2 sönd. i påsk.) Påskens vittnen. C-G Ydrefors. Kyrkkaffe. Veckogr. 7. 6

7 APRIL 02 On Ekumenisk församlingsledarträff, S:t Eskilskyrkan. 03 To RPG inbjuder daglediga till Pingstkyrkan. Så minns vi Göran Stenlund. Ruben Jogensjö och Lars Wäfors sjunger och berättar. 05 Lö Missionskyrkans och SMU:s distriktsårsmöte i Nyköping. 06 Sö GUDSTJÄNST (3 sönd. i påsk.) Den gode herden. Predikan av Sverker Grohp. Mia Eilebro, sång. Söndagsskola. Kyrkkaffe. Veckogr Sö TEMAGUDSTJÄNST (4 sönd. i påsk.) Förlåtelse. C-G Ydrefors och konfirmanderna. Kyrkkaffe. Veckogr To RPG inbjuder daglediga till Elimkyrkan. På en avlägsen höjd. Bibelstudium med Kjell Öhrvall. 20 Sö11.00 GUDSTJÄNST med nattvard (5 sönd. i påsk.) Mässa för småfolk med Corazon och barn. C-G Ydrefors. Söndagsskola. Kyrkkaffe. Veckogr Ti Ekumenisk församlingsledarträff i Elimkyrkan. 23 On april. Konfirmandläger på Ansgarsgården. 26 Lö Trädgårdsloppis i S:t Eskilskyrkans trädgård. Manskören sjunger kl Servering av korv och kaffe. 27 Sö GUDSTJÄNST (Bönsönd.) Bön i ord och ton. Åsa Strandberg m.fl. Kyrkkaffe. Veckogr.4. Offerdag för Missionskyrkans pastorsutbild-ning KONSERT med Maria Fahlén Eriksson och musiker. MAJ 01 To Pilgrimsvandring på Sörmlandsleden (Kristi Himmelsfärds dag). 02 Fr Ung körfest i Karlstad 2-4 maj (Coola Kottar deltar). 04 Sö GUDSTJÄNST (Sönd. f. pingst) Hjälparen kommer. C-G Ydrefors. Söndagsskola. Kyrkkaffe. Veckogr To Mitt på dagen-träffen i S:t Eskilskyrkan. Berit och Anders Malmfors visar bilder och berättar om Azorerna. 10 Lö Samkväm med konfirmander och anhöriga. 11 Sö HÖGTIDSGUDSTJÄNST med konfirmation och nattvardsfirande (Pingstdagen) Den heliga Anden. C-G Ydrefors, konfirmander och ledare. Petter Hedlund, sång. Kyrkkaffe. Veckogr Sö GUDSTJÄNST (Heliga Tref. Dag) Gud-Fader, Son och Ande. Veckogrupp 7. Söndagsskola. Kyrkkaffe. 7

8 21 To Länspensionärsdag på Hjälmarg.- gården. 25 Sö GUDSTJÄNST (1 sönd. eft. Tref.) Vårt dop. Ing-Marie Janzon, sång och musik. Kyrkkaffe.Veckogr. 1. Årsmöte med både allvar och fest 29 To RPG inbjuder daglediga till Pingstkyrkan. Våravslutning. 31 Lö Nyforsdagen. JUNI 01 Sö GUDSTJÄNST (2 sönd. eft. Tref.) Kallelsen till Guds rike. C-G Ydrefors. Musik med Bror-Erik Gillerstrand och Maria Fahlén Eriksson. Söndagsskola. Kyrkkaffe. Veckogr Vi sjunger in sommaren. Medv. av Corazon och Coola Kottar. Bengt Strandberg, som valdes till ordförande igen, redovisar ekonomin och nästa års budget. Det fanns en stark vilja på årsmötet att ha en budget i balans. 05 To 5-8 juni Missionskyrkans kyrkokonferens /SMU:s riksmöte i Göteborg. 08 Sö GUDSTJÄNST (3 sönd. eft. Tref.) Förlorad och återfunnen. C-G Ydrefors. Eva Disman, sång. Kyrkkaffe. Veckogr. 3. I rummet bredvid hade barnen kalas och besökte också årsmötet där de spred glädje. 15 Sö GUDSTJÄNST (4 sönd. eft. Tref.) Att inte döma. C-G Ydrefors. Kyrkkaffe. Veckogr. 4. Församlingsboken Ny medlem Per Lindén, Ägirgatan 11, ESKILS- TUNA. Tel Välkommen till den del av Kristi kyrka i Eskilstuna som Missionsförsamlingen utgör! Styrelsen är Börje Sennerö, Stefan Axberg, Margot Bandmann, Margareta Westermark, Bengt Strandberg, Gunnel Lejdeby och Catharina Dahlen. Samuel Lindholm och Gunnar Holmberg saknas. 8

9 Musik på gång Körbesök Söndagen den 17 februari kommer vi att få lyssna till en kör från Fors församling. Då firar vi återigen gudstjänst tillsammans. De kommer bjuda på en repertoar av det mer klassiska slaget i den gudstjänsten. Öva manskör Två tisdagar i april har alla män, som vill, chansen att öva manskör. Det har blivit en tradition att vi sätter ihop en manskör till vårt trädgårdsloppis som vi har i slutet av april månad. Vi träffas tisdagen den 15 och 22 april klockan Mässa för småfolk En mässa för den som känner sig som en liten människa har Anna Eriksson uttryck sig om den mässa som hon har skrivit. Se artikeln om Anna på sid. 4. Den 20 april klockan kommer den att framföras på gudstjänsten i S:t Eskilskyrkan. Med församlingens körer och musiker, vi får fira nattvard tillsammans i gudstjänsten. Vår sång Söndagen den 27 april klockan blir det konsert med församlingsmusiker Maria Fahlén Eriksson, Mattias Eriksson och Bertil Olsson. Det blir en blandning av kända och okända visor och sånger. Både om våren och det som vi ser som vår sång i livet. Sommarens dörr står nu på glänt Vi sjunger in sommaren allsångskonsert tillsammans med församlingens körer m fl. Kom och lyssna till och sjung med i de kända sommarsångerna och fira att sommaren står för dörren. Söndagen den 1 juni klockan Maria Fahlén Eriksson Välkommen till SMU i Eskilstuna! Söndagsskola Varannan söndag kl Barnkör Coola Kottar, 6 år - åk.3 Tisdagar kl Barnrytmik Barn upp t o m 10 månader Onsdagar kl Barn fr o m 10 månader Onsdagar kl Scout Miniscout, åk.1-3 Onsdagar kl Scout, åk.4-6 Måndagar kl Tonårsscout, åk7 och uppåt Måndagar kl Ungdom Fredax, åk.7 och uppåt Fredagar kl

10 Natten blev inte bara bön utan också både sång och bibelläsning. Klockan hade precis slagit en minut över åtta när jag klev av SJ:s regionaltåg mot Stockholm i Eskilstuna. På ryggen slängde jag upp min ganska tunga väska, i vilken jag hade alldeles för mycket packning för en natts sömn, och begav mig mot Fristadstorget, där jag skulle träffa några kompisar och äta. Efter att ha gått ett tiotal meter längs Gymnastikgatan hörde jag någon som ropade: Tobias! De har stängt! Vi går till kyrkan istället! En natt i bön blev en vecka Bästa natt jag upplevt Vi gick in i kyrkan och gjorde oss hemmastradda. När jag klev in i kyrksalen där kände jag ett stort lugn. I ett fönster stod några tända ljus, på väggarna stod böner och bibelord uppskrivna, på en annan vägg satt bilder. Vi satte oss framme vid altaret och började sjunga lovsånger. Natten fortsatte sedan lugnt med massor av bön på alla möjliga sätt: bibelläsning, sång, målande, skrivande, osv. Den här natten var nog den bästa natt jag någonsin upplevt. Att be ständigt i några timmar är något som all borde få uppleva. Guds närvaro blir så påtaglig, och när du sitter där framför korset, vid fontänen, eller i kyrkbänken, så är där bara du och Gud. Tobias Olsson Det blev nattpasset Jag tittade över gatan, och såg två glada ungdomar och en, om möjligt, ännu gladare ungdomsledare. Jag slog följe med dem, och vi gick den sista biten till kyrkan. Där hämtade vi gitarrer och Ung Psalm - böcker. Strax kom också sex andra ungdomar: De hade varit lata och tagit bussen till kyrkan. Nu styrde vi till slut stegen ner mot centrum, till en känd hamburgerkedja; det enda matstället som var öppet. Där fick vi i oss lite mat och när vi var, åtminstone nästan, mätta gick vi den sista biten till Fristadskyrkan; vi skulle ha nattpasset på 24/7-bönen. Väggarna i Fristadskyrkan var fyllda med bilder och texter som andra satt upp under veckan. 10

11 Vi vill växa en konferens om törsten, källan och vittnesbördet i Linköping januari Vi var 220 personer i Linköpings Missionskyrka och alla hade sitt ljus brinnande vid dopgraven i vid inledningen av konferensen. Värmande ljus! Huvudtalare var Göran Zettergren, vår missionsföreståndare, Liselotte J Andersson, evangelist och författare, Britta Hermansson, pastor och Torgny Wirén, präst. Vi vill växa berörde och här är några tankar. Vad gör jag, om det som tidigare väckte min längtan, mitt engagemang och min tro har försvunnit? Den som inte är törstig dricker inte. Törsten får vi, när vi fått smak på Jesus och då blir längtan bara större. Jesus säger Salig är den som hungrar och törstar efter rättfärdigheten de ska bli mättade. Matt5:6 och sök så ska ni finna Matt 7:7. Längten ger livet riktning Törsten blir vägledning till källan. Vi ska inte släcka törsten utan väcka den. Om vi är jordens salt så väcks törsten. Längtan ger mitt liv riktning och drar mig vidare. Att uppleva brist är alltid början på något nytt. Alltså kan längtan och brist göra att jag kommer närmre källan. Att hitta sig själv är en resa, men också att slippa sig själv och få bli överväldigad av Guds nåd utan botten! Då har jag hittat källan. Jag får bli som barnet fyllt av tillit och förundran som vågar falla i förälderns armar. Martin Lönnebo, biskop emeritus, predikade för en fullsatt kyrka söndag förmiddag. Budskapet var tydligt: Var barmhärtig om människors tvivel. Vi bör lyssna före vi talar, sedan göra, sedan tala. Bibelns Gud är större än vår Gud och ändå är vår värld större än Bibelns värld. Förkunna en stor Gud. Förkunna en nära Gud, ett ljust ansikte, en barmhärtig Gud och en Kristus som är stor! Vi firade nattvard tillsammans och många sökte sig till förbön och vi avslutade med sången: Vi kom inte hit förgäves, vi kom inte utan skäl. Den som söker finner vägen, vägen för en vilsen själ. Jag blev mycket berörd Vid tre tillfällen samlades vi till gruppsamtal med tema Jag och min tro med följande frågor: Hur har jag kommit fram till min tro? Hur håller jag min tro levande? Vad tar jag med från konferensen? Det blev finstämda koncentrerade berättelser i miniformat. Jag blev mycket berörd av allas berättelser och det öppna andliga samtal vi kunde ha utan att känna varandra. Under konferens pågick flera parallella seminarier vid två tillfällen. Jag var på Kvantitet + Jesus= Sant om växtkraft i SMU. I nästan 40 år har SMU tappat medlemmar är det dags att vända trenden! När vi växer i antal växer vi också inåt. Vill vi växa så måste vi sätta igång. Det är Jesu uppmaning till oss. Vårt uppdrag är att gå ut. Det är något för mig som SMU:s ordförande i Eskilstuna att ta till mig och att samtala om i vår styrelse. Vid kyrkkaffet kom Martin Lönnebo till vårt bord och jag fick möjlighet att växla några ord med honom och hans fru. Jag tackade för Frälsarkransen som betyder mycket för mig och som jag använder som ett sätt att ge tro vidare. Det är en bra present. Nu ser jag min längtan och brist som en tillgång som kan föra mig till källan Jesus. Catharina Dahlén 11

12 Trädgårdsloppis Lördagen den 26 april kl För fjärde året inbjuder vi till trädgårdsloppis i S:t Eskilskyrkans trädgård. Vi planerar för välfyllda bord med växter och andra trädgårdsalster. Vår trädgårdslopps har blivit en guldgruva för alla som vill förnya blomrabatter och trädgårdsland. Vi planerar också att sälja begagnade trädgårdsmöbler och trädgårdsredskap. Titta igenom dina förråd och se vad du kan skänka! Liksom tidigare år säljer vi även hembakat bröd. Lämna det du vill skänka - begagnade saker, bröd, plantor och annat - på fredagen den 25 april kl Kl medverkar manskören med några av vårens sånger. Under loppisen serveras kaffe och grillad korv. Lena Åkerlund handlar vid förra årets trädgårdsloppis. Framsidan: När barnen kom till församlingens årsmöte blev det fest. 12 ESKILSTUNA MISSIONSFÖRSAMLING S:t Eskilskyrkan Båtsmansgatan Eskilstuna Tel: Fax: Församlingsexpeditionen är öppen: Månd - fred Pastor och församlingsföreståndare: Claes-Göran Ydrefors, Diamantgången 29, Eskilstuna, tel: , Församlingsmusiker: Maria Fahlén Eriksson, Slagstavägen 13, ESKILSTUNA, tel: , Ungdomsledare: Petter Hedlund, tel , Kontorist: Ann-Marie Forsberg, tel: , Ordförande: Bengt Strandberg, Moa Martinssons gata 11, Eskilstuna, tel: Ansvarig för besöksgrupp: Elsie Ernstson, tel: (exp , månd ) Plusgiro: Bankgiro: E-post: Hemsida: eskilskyrkan.se SMU I ESKILSTUNA Båtsmansgatan Eskilstuna Ordförande: Catharina Dahlén, Eskilstunavägen 19C, ESKILSTUNA, tel: Kassör: Hans Murman, Konungsö, Stora Sundby, tel: Plusgiro: ANSVARIG UTGIVARE Steve Gräsberg REDAKTÖRSGRUPP Claes-Göran Ydrefors, Stina Dalmalm, Daniel Torstensson och Steve Gräsberg

Församlingsblad. Eskilstuna Missionsförsamling och SMU

Församlingsblad. Eskilstuna Missionsförsamling och SMU Församlingsblad Nr 2 2011 Årgång 74 feb 2011 - juni 2011 Eskilstuna Missionsförsamling och SMU För Zenni betyder fastan något Växt genom tro och tillit Om att drabbas av Gud Överenskommelse med Svenska

Läs mer

DECEMBER 2010 - APRIL 2011 Nr 1 ÅRGÅNG 45 FÖLJ STJÄRNAN

DECEMBER 2010 - APRIL 2011 Nr 1 ÅRGÅNG 45 FÖLJ STJÄRNAN DECEMBER 2010 - APRIL 2011 Nr 1 ÅRGÅNG 45 FÖLJ STJÄRNAN I NSIDAN av Margareta Martinsson Stjärnan i Betlehem leder ej bort men hem... Vad är det som är så stort med att få tillhöra Guds rike? Det är att

Läs mer

Januari. Ekumeniska böneveckan 18-25 januari Samlingar i Saronhuset varje dag kl. 18

Januari. Ekumeniska böneveckan 18-25 januari Samlingar i Saronhuset varje dag kl. 18 Januari Vecka 1 Torsdag 1 januari 11.00 Ekumenisk gudstjänst i Uddevalla kyrka Söndag 4 januari 11.00 Gudstjänst med nattvard Sönd. eft. nyår Guds hus Lars Widéll, Yvonne Eriksdotter Vecka 2 Tisdag 6 januari

Läs mer

Programblad för Valdshult Öreryds missionsförsamlingar

Programblad för Valdshult Öreryds missionsförsamlingar Programblad för Valdshult Öreryds missionsförsamlingar Mars Juni 2011 Snö och kyla, tö, halka och is. Denna vinter har vi verkligen fått smaka på båda delarna i fullt måtto. Och än är inte vintern slut.

Läs mer

FÖRSAMLINGSBLAD P I N G S T K Y R K A N. september 2015 T O L L A R P - K R I S T I A N S T A D

FÖRSAMLINGSBLAD P I N G S T K Y R K A N. september 2015 T O L L A R P - K R I S T I A N S T A D FÖRSAMLINGSBLAD september 2015 P I N G S T K Y R K A N T O L L A R P - K R I S T I A N S T A D Som lamm in bland vargar I Luk 10 kan man läsa om hur Jesus sände ut sjuttio andra och sände dem två och två

Läs mer

befriad äventyret Snäckan Klintehamn 16-19 juli barnkonferensen talare Robert Eriksson Britta Hermansson Viktor Paulsson sång & musik Jenny Wahlström

befriad äventyret Snäckan Klintehamn 16-19 juli barnkonferensen talare Robert Eriksson Britta Hermansson Viktor Paulsson sång & musik Jenny Wahlström befriad 2015 16-19 juli Snäckan Klintehamn talare Robert Eriksson Britta Hermansson Viktor Paulsson sång & musik Jenny Wahlström konsert med A Treehouse Wait barnkonferensen äventyret GOTLAND Pingstförsamlingarna

Läs mer

Eskilstuna Missionsförsamling och SMU

Eskilstuna Missionsförsamling och SMU Församlingsblad Nr 1 2011 Årgång 74 dec 2010 - feb 2011 Eskilstuna Missionsförsamling och SMU En annan sida av Jerusalem Carina kände sig hemma direkt Musik för alla åldrar i kyrkan Därför sjunger jag

Läs mer

dec feb 2013-14 www.sodertullskyrkan.se Nr 1 2014 Årgång 27

dec feb 2013-14 www.sodertullskyrkan.se Nr 1 2014 Årgång 27 Nr 1 2014 Årgång 27 dec feb 2013-14 Det klingar en sång i varje människa. Dess ton är unik och varandra ganska lik, även om tonen bara är min. Ibland är ton alldeles ren ibland är den sprucken, märkt av

Läs mer

2. Grund för ekumeniskt samarbete i Linköpings city

2. Grund för ekumeniskt samarbete i Linköpings city Samarbetsavtal mellan 1. Grunddokument D etta grunddokument beskriver mål och inriktning samt ekumeniska förutsättningar för samarbetet mellan Linköpings domkyrkoförsamling och Linköpings S:t Lars församling

Läs mer

indelade efter kyrkoårets olika teman

indelade efter kyrkoårets olika teman indelade efter kyrkoårets olika teman Första söndagen i advent Ett nådens år Du är den som kommer Ett nådens år Fast du som kommer Hosianna Hosianna (kanon) Här är det fest I advent På en vanlig åsna Stenarna

Läs mer

Nu gör jag något nytt

Nu gör jag något nytt Nu gör jag något nytt Linda Alexandersson fredag 15 maj Det började med att två tjejer i min församling i Arvika, åkte ner hit till Göteborgsområdet för att träffa en präst. De hade bekymmer på ett område

Läs mer

En körmässa om att hitta hem

En körmässa om att hitta hem En körmässa om att hitta hem Text och musik av Johan & Hanna Sundström Välkommen Klockringning Andas (Introitus) Andas, andas frihet andas nåd. Morgondagen randas. Sjung Guds ära, Han är här. Glädjens

Läs mer

Församlingsblad. S:t Eskilskyrkans församling och Equmenia. I Guds hand Josef Nsumbu - ny pastor En konfirmand berättar Fredaxtonåringar mötte äldre

Församlingsblad. S:t Eskilskyrkans församling och Equmenia. I Guds hand Josef Nsumbu - ny pastor En konfirmand berättar Fredaxtonåringar mötte äldre Församlingsblad Nr 3 2014 Årgång 77 juni 2014 - sept 2014 S:t Eskilskyrkans församling och Equmenia I Guds hand Josef Nsumbu - ny pastor En konfirmand berättar Fredaxtonåringar mötte äldre 1 I Guds hand

Läs mer

Obs att det står fel i det tryckta bladet om gudstjänsten den 28 april. Det skall stå:

Obs att det står fel i det tryckta bladet om gudstjänsten den 28 april. Det skall stå: Obs att det står fel i det tryckta bladet om gudstjänsten den 28 april. Det skall stå: GUDSTJÄNST. INGRID SVENSSON. (1) Gudstjänsten är alltså i Missionskyrkan och inte i Kållereds kyrka 1 10 Att skapa

Läs mer

DECEMBER 2011 - APRIL 2012 Nr 1 ÅRGÅNG 46

DECEMBER 2011 - APRIL 2012 Nr 1 ÅRGÅNG 46 DECEMBER 2011 - APRIL 2012 Nr 1 ÅRGÅNG 46 I NSIDAN av Gun Mari Lingman Livets pussel Pussel, det är något speciellt med pussel. Av någon anledning har jag alltid gillat just pussel. Tänk dig: Du öppnar

Läs mer

barnens altarskåp vill du veta mer? ta med mig hem!

barnens altarskåp vill du veta mer? ta med mig hem! barnens altarskåp vill du veta mer? ta med mig hem! gudstjänst Kyrkklockorna ringer när det är dags för gudstjänst i kyrkan. Här sjunger vi sånger som kallas psalmer och vi ber till Gud, att Gud ska

Läs mer

Jag minns en sommar för några år sedan. Det var väldigt varmt. Jag orkade inte göra något mer än att sitta på altanen och bara titta ut över sjön.

Jag minns en sommar för några år sedan. Det var väldigt varmt. Jag orkade inte göra något mer än att sitta på altanen och bara titta ut över sjön. Pastorn har ordet SOMMAR är förskingringens tid, då vi flyr ut från våra instängda rum! Allt ska hinnas med, helst ska man besöka släkt och vänner, måla om, renovera och städa. Helst ska barnen ha hunnit

Läs mer

Mötesplats. juni-november 2015. Du skapade mina inälvor, du vävde mig i moderlivet. förunderligt är allt du gör. Du kände mig alltigenom

Mötesplats. juni-november 2015. Du skapade mina inälvor, du vävde mig i moderlivet. förunderligt är allt du gör. Du kände mig alltigenom Mötesplats juni-november 2015 Du skapade mina inälvor, du vävde mig i moderlivet. förunderligt är allt du gör. Du kände mig alltigenom Gärdsgatan 16 Tel till exp. 044-21 07 12 www.odalkyrkan.se odalkyrkan@bikab.net

Läs mer

träffpunkter KUNGSBACKA HANHALS FÖRSAMLING, SVENSKA KYRKAN hösten 2015 / våren 2016

träffpunkter KUNGSBACKA HANHALS FÖRSAMLING, SVENSKA KYRKAN hösten 2015 / våren 2016 träffpunkter KUNGSBACKA HANHALS FÖRSAMLING, SVENSKA KYRKAN hösten 2015 / våren 2016 Vis Att varje människa i Kungsbacka-Hanhals ska få en personlig tro på Jesus Kristus onen På följande sidor presenteras

Läs mer

Välkomnande av nya medlemmar

Välkomnande av nya medlemmar Välkomnande av nya medlemmar Anvisningar Församlingen välkomnar som medlem var och en som bekänner Jesus Kristus som Frälsare och Herre samt är döpt. Församlingen kan ge möjlighet till medlemskap i väntan

Läs mer

VÄLSIGNELSE AV ETT HEM

VÄLSIGNELSE AV ETT HEM VÄLSIGNELSE AV ETT HEM Fetstil läser liturg, normal av alla, kursiv är instruktioner SAMLING Samlingen sker i hallen eller annan lämplig plats. Rökelse kan tändas och välsignat vatten bäras tillsammans

Läs mer

Välkommen till Fiskebäckskyrkan Hösten 2014

Välkommen till Fiskebäckskyrkan Hösten 2014 Välkommen till Fiskebäckskyrkan Hösten 2014 Hösthälsning Månadsblad nr 3 2014 Oskattbar insats Då var man äntligen här. I fem år har jag längtat efter att bli ungdomsledare, och äntligen har drömmen blivit

Läs mer

Bikt och bot Anvisningar

Bikt och bot Anvisningar Bikt och bot Anvisningar Som kyrka, församling och kristna har vi fått Guds uppdrag att leva i, och leva ut Guds vilja till frälsning för hela världen. Vår Skapare, Befriare och Livgivare återupprättar.

Läs mer

Samling - Musikstycke/solosång/gemensam sång till inledning/övergång

Samling - Musikstycke/solosång/gemensam sång till inledning/övergång Ordning vid dop av barn Denna ordning kan infogas som en del i en större gudstjänst eller vara fristående. Anvisningar, bibeltexter och böner är förslag som kan väljas och formuleras efter situationens

Läs mer

Mikael C. Svensson KRISTENDOMEN

Mikael C. Svensson KRISTENDOMEN Mikael C. Svensson KRISTENDOMEN JESUS Jesus föräldrar är Maria & Josef från staden Nasaret. Ängel sa att Maria skulle föda Guds son. Jesus föddes i ett stall i staden Betlehem. 3 vise män kom med gåvor

Läs mer

En liten hjälp till BAS grupperna i Lidköpings församling

En liten hjälp till BAS grupperna i Lidköpings församling En liten hjälp till BAS grupperna i Lidköpings församling Sida2 BAS ABC Några grunder för BAS grupper i Lidköpings församling En BAS grupp är en grupp i församlingen. Där man på ett nära sätt kan träffas

Läs mer

Välkommen till Fiskebäckskyrkan Sommar 2014

Välkommen till Fiskebäckskyrkan Sommar 2014 Välkommen till Fiskebäckskyrkan Sommar 2014 Sommarhälsning På småvägarna kan vi möta Gud Nu är det snart semester för min del, ska bli skönt. Inte för att jag inte gillar att jobba utan mer för att bryta

Läs mer

Vill du bli diakon, missionär eller pastor?

Vill du bli diakon, missionär eller pastor? Vill du bli diakon, missionär eller pastor? Det finns alltid behov av nya medarbetare! Har du någon gång funderat på att bli diakon, missionär eller pastor? Det finns alltid behov av nya medarbetare i

Läs mer

Håstenskyrkan Programblad för Equmeniakyrkan Varberg Nr 4 Hösten 2014

Håstenskyrkan Programblad för Equmeniakyrkan Varberg Nr 4 Hösten 2014 Håstenskyrkan Programblad för Equmeniakyrkan Varberg Nr 4 Hösten 2014 Equmeniakyrkan Varberg Post- och besöksadress: Håstens torg 432 30 Varberg Telefon 0340-104 66 E-mail: hastenskyrkan@telia.com Hemsida:

Läs mer

Carlskyrkan. program. december & januari 2012/13. kom som du är

Carlskyrkan. program. december & januari 2012/13. kom som du är Carlskyrkan kom som du är program december & januari 2012/13 FINNS GUD? JA NEJ KANSKE VI TÄNKTE UTFORSKA LIVETS MENING. TA CHANSEN. GRUNDKURS I KRISTEN TRO VÅREN 2013 tisdagar 18-20.30 start 5/2 Ge dig

Läs mer

e n d e l a v E q u m e n i a k y r k a n

e n d e l a v E q u m e n i a k y r k a n N r 4 2 0 1 5 e n d e l a v E q u m e n i a k y r k a n F ö r s a m l i n g s b l a d 1 3 s e p t e m b e r - 2 9 n o v e m b e r 2 0 1 5 Söndagen den 30 augusti samlades vi till dophögtid vid Åsundens

Läs mer

B. När en kyrka byggs

B. När en kyrka byggs B. När en kyrka byggs Innan arbetet med en ny kyrka påbörjas eller när grundstenen muras kan man fira andakt på byggplatsen. Detta material kan också användas vid andakter när andra församlingslokaler

Läs mer

I (Guds:)Faderns och Sonens och den helige Andes namn.

I (Guds:)Faderns och Sonens och den helige Andes namn. VIGSELGUDSTJÄNST KLOCKRINGNING MUSIK SAMLINGSORD I (Guds:)Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Inför Guds ansikte har vi samlats till vigsel mellan er, NN och NN. Vi är här för att be om Guds

Läs mer

Tidsram: 20-25 minuter.

Tidsram: 20-25 minuter. 3. Söndagen under året (år C) (27 januari 2013) Vi är lemmar i Kristi kropp Denna gång föreslås att samtalet med barnen får handla om den andra läsningen, Vi är lemmar i Kristi kropp ur Första Korintierbrevet.

Läs mer

Ordning för dopgudstjänst

Ordning för dopgudstjänst Ordning för dopgudstjänst 2 Dopfamiljen, eventuella faddrar och prästen går in i kyrkan Psalm Inledningsord och tackbön Prästen läser inledningsorden och efter dessa ber någon av föräldrarna följande bön

Läs mer

Vill du gifta dig med mig?

Vill du gifta dig med mig? svenska kyrkan årg 72 nr 317 21/4 26/5 2013 Vill du gifta dig med mig? Vad innebär egentligen äktenskapet? plötsligt händer det! En oplanerad Abraham stamfadern som blev lovad lika slump gör att jag får

Läs mer

Equmeniakyrkan i Skeppsås. Måltidsgudstjänst - Cafékväll Jordgubbskväll #1 2015

Equmeniakyrkan i Skeppsås. Måltidsgudstjänst - Cafékväll Jordgubbskväll #1 2015 Equmeniakyrkan i Skeppsås Måltidsgudstjänst - Cafékväll Jordgubbskväll #1 2015 Senaste På gång i kyrkan Måltidsgudstjänst Vi startar firandet av påsken på skärtorsdagen med en måltidsgudstjänst i Equmeniakyrkan

Läs mer

Andreasakademin En lekmannaakademi Hösten 2015

Andreasakademin En lekmannaakademi Hösten 2015 Andreasakademin En lekmannaakademi Hösten 2015 Vad är Andreasakademin? Målsättningen för församlingsens vuxenfördjupning är att vi ska gripa oss an stora ämnen - utan att krångla till det. Namnet Andreasakademin

Läs mer

Förskolematerial/Ordets liturgi för barn

Förskolematerial/Ordets liturgi för barn Jesus, nu är du här! Förskolematerial/Ordets liturgi för barn Jesus, nu är du här! är en katekes för förskolebarn. Materialet är också tänkt för de församlingar som har möjlighet att erbjuda barnen en

Läs mer

KULTURPROGRAM ANSGARSKYRKAN VÅREN 2011. Generalprogram för konserter, föreläsningar och studier.

KULTURPROGRAM ANSGARSKYRKAN VÅREN 2011. Generalprogram för konserter, föreläsningar och studier. KULTURPROGRAM ANSGARSKYRKAN VÅREN 2011 Generalprogram för konserter, föreläsningar och studier. FEBRUARI Tisdag 1 februari 11.45 Lunchkonsert. Fredrik Ewaldsson. Kollekt. Efter konserten, ca 12.15, serveras

Läs mer

Församlingsblad. S:t Eskilskyrkans församling och ungdom. Johan och AnSo är hemma från Japan Mycket på gång i höst Kalender. Nr 4 2015 Årgång 78

Församlingsblad. S:t Eskilskyrkans församling och ungdom. Johan och AnSo är hemma från Japan Mycket på gång i höst Kalender. Nr 4 2015 Årgång 78 Församlingsblad Nr 4 2015 Årgång 78 sept 2015 - dec 2015 S:t Eskilskyrkans församling och ungdom Johan och AnSo är hemma från Japan Mycket på gång i höst Kalender Foto: Eino Hämäläinen 1 Har tiden olika

Läs mer

2014/2015. konfirmand

2014/2015. konfirmand 2014/2015 konfirmand 1 Nya kompisar, läger och gå på vatten Vi lever i en tid där vi möter många olika tankar värderingar och trosuppfattningar. Det kan vara positivt men också förvirrande. Vad är rätt

Läs mer

Men ett vanligt jobb är faktiskt ett tillfälle att på olika sätt dela evangeliet. Möjligheterna finns där vi är.

Men ett vanligt jobb är faktiskt ett tillfälle att på olika sätt dela evangeliet. Möjligheterna finns där vi är. NYTT MÅL Fil. 1:12-14 Hamnar man i fängelse är det säkert lätt att ge upp. Ibland räcker det med att man känner sig som att man är i ett fängelse för att man skall ge upp. För Paulus var det bara ännu

Läs mer

Tre dagar om något nytt!

Tre dagar om något nytt! Tre dagar om något nytt! Helgen 16-18 november gästades vi av Stefan Salmonsson, Huskvarna, Mattias Martinson, Göteborg och Åsa Näslund, Jönköping. På fredagskvällen var det Mattias och Åsa som stod för

Läs mer

PROGRAM SUNDSVALL RPG

PROGRAM SUNDSVALL RPG PROGRAM SUNDSVALL RPG VÅREN 2015 MED RÖTTER OCH VINGAR Vi möter den närmaste tiden inte enbart en ny verksamhetsperiod vinter och vårtermin vi möter också ett helt nytt år, 2015. Ett ofta förekommande

Läs mer

bärkraft Snäckan Klintehamn Ida-Maria Brengesjö Peter Halldorf Klintehamn Terese Fredenwall Terese Fredenwall sång musik talare sång & musik GOTLAND

bärkraft Snäckan Klintehamn Ida-Maria Brengesjö Peter Halldorf Klintehamn Terese Fredenwall Terese Fredenwall sång musik talare sång & musik GOTLAND bärkraft 2014 2014 Ida-Maria Brengesjö Peter Halldorf talare 18-20 17-20 juli Snäckan Klintehamn Klintehamn sång & musik sång musik Hanna Hanna Lewin Lewin Samuel Samuel Hector Hector konsert konsert med:

Läs mer

FÖRSAMLINGS- BLADET. Det är gott att i stillhet hoppas på hjälp från HERREN. KALMAR ADVENTKYRKA JULI 2014. Klag 3:26

FÖRSAMLINGS- BLADET. Det är gott att i stillhet hoppas på hjälp från HERREN. KALMAR ADVENTKYRKA JULI 2014. Klag 3:26 FÖRSAMLINGS- BLADET KALMAR ADVENTKYRKA JULI 2014 Det är gott att i stillhet hoppas på hjälp från HERREN. Klag 3:26 Hur läser man Bibeln? Under olika bibelsamtal uppstår då och då frågan om hur man läser

Läs mer

En levande församling

En levande församling PINGST VÄSTERÅS En levande församling Och Herren skall alltid leda dig; han skall mätta dig mitt i ödemarken och ge styrka åt benen i din kropp. Du skall vara lik en vattenrik trädgård och likna ett källsprång,

Läs mer

Tunadalskyrkan 130804. Nådens gåvor 1 Kor 12:4-11

Tunadalskyrkan 130804. Nådens gåvor 1 Kor 12:4-11 1 Tunadalskyrkan 130804 Nådens gåvor 1 Kor 12:4-11 Den helige Ande skickar överraskande budbärare Ja så löd rubriken på ett blogginlägg som jag råkade hitta på internet. En man med en sjukdom som ibland

Läs mer

Det händer i. IMMANUELSKYRKAN SKÖVDE Mars Maj 2013. Foto: Daniel Demming. www.imkskovde.se

Det händer i. IMMANUELSKYRKAN SKÖVDE Mars Maj 2013. Foto: Daniel Demming. www.imkskovde.se Det händer i IMMANUELSKYRKAN SKÖVDE Mars Maj 2013 Foto: Daniel Demming www.imkskovde.se Skövde Missionsförsamling & Skövde SMU Kungsgatan 17, 541 31 SKÖVDE Telefon: 0500-41 04 21 Hemsida: www.imkskovde.se

Läs mer

Nya sätt att vara kyrka

Nya sätt att vara kyrka Nya sätt att vara kyrka för evangeliets skull Linköping, Ansgarskyrkan 4 söndag 6 april 2014 Ansgarskyrkan i Linköping, EFS Sverigeavdelning och EFS i Sydöst-Sverige inbjuder till en helgkonferens i samarbete

Läs mer

Mötesplats. oktober 2015 - februari 2016. Josef steg upp och tog om natten med sig barnet och hans mor och begav sig till Egypten, Matt 2:14

Mötesplats. oktober 2015 - februari 2016. Josef steg upp och tog om natten med sig barnet och hans mor och begav sig till Egypten, Matt 2:14 Mötesplats oktober 2015 - februari 2016 Josef steg upp och tog om natten med sig barnet och hans mor och begav sig till Egypten, Matt 2:14 Tel till exp. 044-21 07 12 www.odalkyrkan.se odalkyrkan@bikab.net

Läs mer

KOLLEKTMATERIAL TEMA: BARN HAR RÄTT! FN:S BARNKONVENTION FYLLER 20 ÅR 1989-2009!

KOLLEKTMATERIAL TEMA: BARN HAR RÄTT! FN:S BARNKONVENTION FYLLER 20 ÅR 1989-2009! KOLLEKTMATERIAL TEMA: BARN HAR RÄTT! FN:S BARNKONVENTION FYLLER 20 ÅR 1989-2009! RIKSKOLLEKT SVENSKA KYRKANS UNGA JUNGFRU MARIE BEBÅDELSEDAG 22 MARS 2009 KOLLEKTMATERIAL 2009 JUNGFRU MARIE BEBÅDELSEDAG

Läs mer

Programblad för Valdshult Öreryds missionsförsamlingar

Programblad för Valdshult Öreryds missionsförsamlingar Programblad för Valdshult Öreryds missionsförsamlingar Nov. 2012 - Feb. 2013 Alla behöver någon att lita på Ja, så sjöng Ingemar Olsson i en sång en gång. Det kommer dagar hos oss alla när vi tycker att

Läs mer

Har du någon gång funderat på att bli diakon, missionär eller pastor? Det fi nns alltid behov av nya medarbetare i Svenska Missionskyrkan.

Har du någon gång funderat på att bli diakon, missionär eller pastor? Det fi nns alltid behov av nya medarbetare i Svenska Missionskyrkan. Vill du bli... diakon, missionär eller pastor? Det fi nns alltid behov av nya medarbetare! Har du någon gång funderat på att bli diakon, missionär eller pastor? Det fi nns alltid behov av nya medarbetare

Läs mer

Församlingsblad Julen 2008

Församlingsblad Julen 2008 Församlingsblad Julen 2008 Kära församling! Åra i höjden åt Gud och på jorden fred åt de människor Han finner behag i! Så prisades Gud av en stor himmelsk här i Betlehem när Han själv - den Helige, den

Läs mer

PULSGRUPPER HUR GÖR MAN OCH VARFÖR?

PULSGRUPPER HUR GÖR MAN OCH VARFÖR? PER PULSGRUP CH VARFÖR? HUR GÖR MAN O VARFÖR PULS? PULSGRUPP- VAD ÄR DET? Och varför ska vi ha det? Två relevanta och bra frågor som vi som jobbar med Puls-Tro och Idrott får ganska ofta. De frågorna försöker

Läs mer

Välkommen till Fiskebäckskyrkan Vintern 2014-2015

Välkommen till Fiskebäckskyrkan Vintern 2014-2015 Välkommen till Fiskebäckskyrkan Vintern 2014-2015 Vinterhälsning Jag släpper upp rullgardinen när jag väcker barnen klockan sju. Men ingen soluppgång hjälper längre till med uppvaknandet. Ingen sömndrucken

Läs mer

Församlingsblad. S:t Eskilskyrkans församling och Equmenia

Församlingsblad. S:t Eskilskyrkans församling och Equmenia Församlingsblad Nr 1 2015 Årgång 78 dec 2014 - feb 2015 S:t Eskilskyrkans församling och Equmenia Samtal med Aarno Lindroos Tänd ett ljus och låt det brinna! Rapport från Regionfesten Julen i S:t Eskilskyrkan

Läs mer

Nya sätt att vara kyrka

Nya sätt att vara kyrka Nya sätt att vara kyrka för evangeliets skull Ansgarskyrkan Linköping, 4 söndag 6 april 2014 Öppna möten och seminarier 19.00 Inledningsmöte med nattvardsfirande, predikan av Lars Häggberg, församlingsherde

Läs mer

Lärjungaskap / Följ mig

Lärjungaskap / Följ mig Lärjungaskap / Följ mig Dela in gruppen i par och bind för ögonen på en av de två i paret. Låt den andra personen leda den med förbundna ögon runt i huset och utomhus, genom trädgården, till exempel, och

Läs mer

Församlingsblad. Eskilstuna Missionsförsamling och SMU. Nr 3 2012 Årgång 75

Församlingsblad. Eskilstuna Missionsförsamling och SMU. Nr 3 2012 Årgång 75 Församlingsblad Nr 3 2012 Årgång 75 juni 2012 - sept 2012 Eskilstuna Missionsförsamling och SMU Årets konfirmander Gemenskap och mångfald Gry har landat och trivs Kalender och notiser 1 Gemenskap och mångfald

Läs mer

Om någon förblir i mig bär han rik frukt! Av: Johannes Djerf

Om någon förblir i mig bär han rik frukt! Av: Johannes Djerf Om någon förblir i mig bär han rik frukt! Av: Johannes Djerf Vi har under de senaste två söndagarna talat om längtan efter liv i den kristna tron. Längtan efter Guds Helige Ande och att fortsätta bygga

Läs mer

Agenda för gudstjänstens ledare

Agenda för gudstjänstens ledare genda för gudstjänstens ledare = Präst/ledare/liturg = lla Sång 15. Du som söker Du som söker efter fäste, du som famlar efter fred. Vet att räddningen är nära, den som älskar dig är här! Sök ditt inres

Läs mer

SÅ MYCKET MER. Det finns många uppfattningar om konfirmation, men det är bara en sak som vi törs säga med säkerhet: Konfirmation är så mycket mer.

SÅ MYCKET MER. Det finns många uppfattningar om konfirmation, men det är bara en sak som vi törs säga med säkerhet: Konfirmation är så mycket mer. R I F T A M N IO N 0 O 2 K 5 1 0 2 6 1 SÅ MYCKET MER. Det finns många uppfattningar om konfirmation, men det är bara en sak som vi törs säga med säkerhet: Konfirmation är så mycket mer. Så mycket mer än

Läs mer

Den kristna kyrkans inriktningar

Den kristna kyrkans inriktningar Den kristna kyrkans inriktningar Läran växte fram Budskapet att alla människor var lika mycket värda tilltalade många människor, fattiga och rika, kvinnor och män. De första gudstjänsterna innehöll sång,

Läs mer

till Equmeniakyrkan i Eggvena, Remmene, Rensvist och Tåstorp Guds kärlek är som stranden och som gräset, är vind och vidd och ett oändligt hem.

till Equmeniakyrkan i Eggvena, Remmene, Rensvist och Tåstorp Guds kärlek är som stranden och som gräset, är vind och vidd och ett oändligt hem. VÄLKOMMEN till Equmeniakyrkan i Eggvena, Remmene, Rensvist och Tåstorp Guds kärlek är som stranden och som gräset, är vind och vidd och ett oändligt hem. PROGRAMBLAD juni, juli, augusti 2014 Remmene Rensvist

Läs mer

Se, din konung kommer till dig!

Se, din konung kommer till dig! Missionskyrkan i Alvesta kommun December 2013 - Februari 2014 (2) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------

Läs mer

Pastor & diakon. Kriterier för antagning, utbildning och tjänst i Svenska Missionskyrkan

Pastor & diakon. Kriterier för antagning, utbildning och tjänst i Svenska Missionskyrkan Pastor & diakon Kriterier för antagning, utbildning och tjänst i Svenska Missionskyrkan Inledning Syftet med detta dokument är att visa vilka kriterier Svenska Missionskyrkans antagningsnämnd har för att

Läs mer

Kontakt. Herre till vem skulle vi gå? Du har det eviga livets ord, och vi tror och förstår att du är Guds helige. www.alvsjokyrkan.

Kontakt. Herre till vem skulle vi gå? Du har det eviga livets ord, och vi tror och förstår att du är Guds helige. www.alvsjokyrkan. ÄLVSJÖKYRKAN står till Älvsjöbornas förfogande. Hit är alla åldrar välkomna till gudstjänster och andakter, till studieverksamhet och barn- och ungdomsgrupper. Hör också gärna av dig till någon av våra

Läs mer

Frågan om det största budet i lagen. Övriga läsningar: 2 Mos 22:21-27, 1 Thess 1:5-10

Frågan om det största budet i lagen. Övriga läsningar: 2 Mos 22:21-27, 1 Thess 1:5-10 Älska Gud och din nästa som dig Själv 30:e söndagen under året (årgång A) (26 oktober 2014) Tidsram: 20-25 minuter. Matt 22: 34-40 Frågan om det största budet i lagen När fariseerna fick höra hur han hade

Läs mer

www.missionskyrkaneksjo.se Eksjö Missionskyrka www.equmeniakyrkan.se

www.missionskyrkaneksjo.se Eksjö Missionskyrka www.equmeniakyrkan.se www.missionskyrkaneksjo.se Eksjö Missionskyrka i April-Maj 2014 www.equmeniakyrkan.se April-Maj 2014 Kassörer Björn Johansson Castmans väg 104 575 37 Eksjö 0381-61 17 45 bjorneksjo@outlook.com Österlånggatan

Läs mer

Församlingsblad nr 4B 2009

Församlingsblad nr 4B 2009 Församlingsblad nr 4B 2009 Ett myller av unga som får en personlig tro på Jesus, visar äkta kärlek till varandra och skapar levande hopp för en bättre värld Hej Du håller just nu i handen en folder som

Läs mer

Centrumkyrkans Församling i Bjuv Programblad Mars - Juni 2012

Centrumkyrkans Församling i Bjuv Programblad Mars - Juni 2012 Centrumkyrkans Församling i Bjuv Programblad Mars - Juni 2012 Likt vårdagssol i morgonglöd gick Jesus fram ur natt och död till liv för utan like. Därför så länge världen står, det efter vinter kommer

Läs mer

FÖRSAMLINGSNYTT SOLLENTUNA MISSIONSFÖRSAMLING. Nr.4 DECEMBER 2012 - FEBRUARI 2013. Sollentuna Centrum Bloms Blommor Tel.

FÖRSAMLINGSNYTT SOLLENTUNA MISSIONSFÖRSAMLING. Nr.4 DECEMBER 2012 - FEBRUARI 2013. Sollentuna Centrum Bloms Blommor Tel. Sollentuna Centrum Bloms Blommor Tel. 08-35 07 40 FÖRSAMLINGSNYTT SOLLENTUNA MISSIONSFÖRSAMLING Nr.4 DECEMBER 2012 - FEBRUARI 2013 Kapellvägen 2 Sollentuna SOLLENTUNA MISSIONSFÖRSAMLING Sollentuna Missionsförsamling

Läs mer

Eksjö Missionskyrka. Mars -maj 2012

Eksjö Missionskyrka. Mars -maj 2012 i Eksjö Missionskyrka Mars -maj 2012 Mars - maj 2012 Kassörer Björn Johansson Castmans väg 104 575 37 Eksjö 0381-61 17 45 bjornjohanssoneksjo@telia.com Österlånggatan 3 575 31 Eksjö www.missionskyrkaneksjo.se

Läs mer

Vi är med och förändrar Sverige!

Vi är med och förändrar Sverige! Din kyrkoavgift till församlingen ett enkelt sätt att stödja arbetet Vi är med och förändrar Sverige! Kom med du också! Vårt gemensamma beslut utmanar: I snitt 14 nya givare per församling!» Vi vågar satsa

Läs mer

Kontakt. Vad glad åt vintern, i väntan på våren. Informationsblad nr 1 Februari 2010 Maj 2010

Kontakt. Vad glad åt vintern, i väntan på våren. Informationsblad nr 1 Februari 2010 Maj 2010 ÄLVSJÖKYRKAN står till Älvsjöbornas förfogande. Hit är alla åldrar välkomna till gudstjänster och andakter, till studieverksamhet och barn- och ungdomsgrupper. Hör också gärna av dig till någon av våra

Läs mer

FÖRSAMLINGS- BLADET. Frid lämnar jag åt er. Min frid ger jag er. Jag ger er inte det som världen ger. Låt inte era hjärtan oroas och tappa inte modet.

FÖRSAMLINGS- BLADET. Frid lämnar jag åt er. Min frid ger jag er. Jag ger er inte det som världen ger. Låt inte era hjärtan oroas och tappa inte modet. FÖRSAMLINGS- BLADET KALMAR ADVENTKYRKA MAJ 2015 Frid lämnar jag åt er. Min frid ger jag er. Jag ger er inte det som världen ger. Låt inte era hjärtan oroas och tappa inte modet. Joh. 14:27 Tappa inte modet

Läs mer

Guds mål är att RÄDDA MÄNNISKORNA 2005-11-22

Guds mål är att RÄDDA MÄNNISKORNA 2005-11-22 Guds mål är att RÄDDA MÄNNISKORNA 2005-11-22 Guds mål är att rädda människorna Människans väg till räddning Det är 4 steg du som människa tar för att bli räddad. 1. Du möter på olika sätt budskapet om

Läs mer

Programblad för december 2008 -januari 2009

Programblad för december 2008 -januari 2009 Programblad för december 2008 -januari 2009 När mörker och kyla ligger kring vårt hus, då vill vi vänta på julen kring ett levande ljus. Vår tro är en krubba och ett nyfött barn, vårt hopp är en låga på

Läs mer

Kyrknytt. Information från Svenska kyrkan i Dalstorps församling

Kyrknytt. Information från Svenska kyrkan i Dalstorps församling Kyrknytt Information från Svenska kyrkan i Dalstorps församling Vintern 2012 Julen år 2012 Nu går det mot Jul igen, Förhoppning om: vit Jul julklappar fridfull Jul god mat god gemenskap gamla traditioner.

Läs mer

Berättarstunden. Termin 3: Båtäventyret. - levande berättelser från Bibeln. Söndagsskolmaterial

Berättarstunden. Termin 3: Båtäventyret. - levande berättelser från Bibeln. Söndagsskolmaterial Berättarstunden - levande berättelser från Bibeln Termin 3: Båtäventyret Söndagsskolmaterial Innehåll Termin 3 Båtäventyret Förord Beskrivning Lektion 1 Lektion 2 Lektion 3 Lektion 4 Lektion 5 Lektion

Läs mer

Om att bli mer lik Gud och sig själv.

Om att bli mer lik Gud och sig själv. Om att bli mer lik Gud och sig själv. 2 Helgjuten Om att bli lik Gud och sig själv 3 Jonas Lundkvist equmenia 2012 Grafisk form & Illustration: Rebecca Miana Olsson Första utgåvan equmenia Box 14038, 167

Läs mer

Aktiviteter. April-Maj-Juni 2014 VÄLFÄRDSFÖRVALTNINGEN. April V.14 Tisdag 1 april Kl.13.00-14.00 Bingo. Onsdag 2 april Kl.13.00-15.00 Tema: Påskpyssel

Aktiviteter. April-Maj-Juni 2014 VÄLFÄRDSFÖRVALTNINGEN. April V.14 Tisdag 1 april Kl.13.00-14.00 Bingo. Onsdag 2 april Kl.13.00-15.00 Tema: Påskpyssel VÄLFÄRDSFÖRVALTNINGEN Aktiviteter Sätt guldkant på tillvarondin eller någon annans April-Maj-Juni 2014 April V.14 Tisdag 1 april Kl.13.00-14.00 Bingo Se sista sidan för mer som händer VARJE VECKA Onsdag

Läs mer

FIKONTRÄDET TREDJE SÖNDAGEN I FASTAN (ÅR C) (3 MARS 2013) Tidsram: 20-25 minuter. Luk 13:6-9

FIKONTRÄDET TREDJE SÖNDAGEN I FASTAN (ÅR C) (3 MARS 2013) Tidsram: 20-25 minuter. Luk 13:6-9 TREDJE SÖNDAGEN I FASTAN (ÅR C) (3 MARS 2013) Tidsram: 20-25 minuter. Luk 13:6-9 FIKONTRÄDET Liknelsen om fikonträdet som inte bar frukt Och han gav dem denna liknelse: En man hade ett fikonträd i sin

Läs mer

Bönen i gudstjänsten Karlstad stift, Västerstrandskyrkan den 23 mars 2010 Margareta Melin

Bönen i gudstjänsten Karlstad stift, Västerstrandskyrkan den 23 mars 2010 Margareta Melin Bönen i gudstjänsten Karlstad stift, Västerstrandskyrkan den 23 mars 2010 Margareta Melin När det gäller byggstenarna för dop har jag inte talat om bönerna i dopgudstjänsten. Jag tänkte göra det i det

Läs mer

Jesus, vår vän (Bok 2 i serien På väg med Kristus) viktigaste boken för första kommunionsbarnen!

Jesus, vår vän (Bok 2 i serien På väg med Kristus) viktigaste boken för första kommunionsbarnen! DEN HELIGA KOMMUNIONEN EUKARISTINS SAKRAMENT Eukaristins sakrament är hjärtat och höjdpunkten i kyrkans liv (KKK 1407). Alla andra sakrament är inriktade på det. Kyrkans ämbeten, olika tjänster och även

Läs mer

in i värmen jan - april 2011

in i värmen jan - april 2011 Vårens tema in i värmen jan - april 2011 välkommen till korskyrkan! Vi är några hundra personer i olika åldrar och livssituationer som har en sak gemensamt vi tror på Guds son Jesus Kristus och vi har

Läs mer

En riktigt god sommar tillönskas dig. Gud välsigne dig. juni september 2014 PROGRAM. www.ansgarskyrkan.se

En riktigt god sommar tillönskas dig. Gud välsigne dig. juni september 2014 PROGRAM. www.ansgarskyrkan.se En riktigt god sommar tillönskas dig. Gud välsigne dig. juni september 2014 PROGRAM www.ansgarskyrkan.se Varmt tack! Vilken fantastisk avslutningsfest jag fick vara med om söndag 15 juni. Först med en

Läs mer

Välkomna till kyrkokonferensen!

Välkomna till kyrkokonferensen! nr 3/04 Välkomna till kyrkokonferensen! Tre samfund och tre ungdomsförbund samlas under Kristi himmelsfärdshelgen i Västerås till en historisk konferens under temat I rörelse. Vår förhoppning är att omkring

Läs mer

SAMTALSFRÅGOR MER ÄN ORD

SAMTALSFRÅGOR MER ÄN ORD SAMTALSFRÅGOR MER ÄN ORD Här finns förslag till samtalsfrågor till boken Mer än ord trovärdig efterföljelse i en kyrka på väg. Frågorna passar bra att använda i diskussionsgrupper av olika slag. Komplettera

Läs mer

KYRKNYTT. Våren 2015. Getinge-Rävinge församling

KYRKNYTT. Våren 2015. Getinge-Rävinge församling KYRKNYTT Våren 2015 Getinge-Rävinge församling Alfa och Omega Kristus säger om sig själv att han är A och O, den förste och den siste. Han är Ordet som blev människa Ordet med vilket Gud i begynnelsen

Läs mer

Välkommen med på resan.

Välkommen med på resan. Välkommen med på resan. Förra året började jag en resa i mitt liv. Nej det handlade inte om en resa mot något geografiskt mål. Drivmedlet var inte bensin och färdmedlet var ingen bil. Resan gick inåt.

Läs mer

APRIL - SEPTEMBER 2011 Nr 2 ÅRGÅNG 45

APRIL - SEPTEMBER 2011 Nr 2 ÅRGÅNG 45 APRIL - SEPTEMBER 2011 Nr 2 ÅRGÅNG 45 Gudomlige Mästare, låt mig sträva inte så mycket efter att bli tröstad som att trösta, inte så mycket efter att bli förstådd som att förstå, inte så mycket efter att

Läs mer

"När Jesus såg folkskarorna, gick han upp på berget. Han satte sig ner, och hans lärjungar kom fram till honom. Han började undervisa dem...

När Jesus såg folkskarorna, gick han upp på berget. Han satte sig ner, och hans lärjungar kom fram till honom. Han började undervisa dem... Predikan vid sändningsmässan Daniel Brattgård "När Jesus såg folkskarorna, gick han upp på berget. Han satte sig ner, och hans lärjungar kom fram till honom. Han började undervisa dem..." Så var det vid

Läs mer

M I S S I O N S K Y R K A N O C H SMU I H OV S L Ä T T

M I S S I O N S K Y R K A N O C H SMU I H OV S L Ä T T M I S S I O N S K Y R K A N O C H SMU I H OV S L Ä T T Nr 96 november - december 2010 Snäll och go - Hovslättsbo!? Björkbackavägen 2 556 28 Jönköping Pastor och församlingsföreståndare: Bo Zandén Exp:

Läs mer

Jes 6: 1-2a, 3-8, 1 Kor 15: 1-11, (kortare: 1 Kor 15:3-8,11)

Jes 6: 1-2a, 3-8, 1 Kor 15: 1-11, (kortare: 1 Kor 15:3-8,11) 5. Söndagen under året (år C) (10 februari 2013) Fiskfångsten: Följ mig! Tidsram: 20-25 minuter. Luk 5:1-11 Fiskfångsten. De första lärjungarna En gång när han stod vid Gennesaretsjön och folket trängde

Läs mer

DET VIKTIGASTE MED KONFIRMATIONEN ÄR DU.

DET VIKTIGASTE MED KONFIRMATIONEN ÄR DU. DET VIKTIGASTE MED KONFIRMATIONEN ÄR DU. Funderar du på om du ska konfirmeras? Då är du inte ensam! Förra året var det nästan 45 000 som konfirmerades i Sverige, och det lär bli minst lika många i år.

Läs mer

IMMANUELSKYRKAN SKÖVDE. September- November 2013. www.imkskovde.se. Equmeniakyrkan

IMMANUELSKYRKAN SKÖVDE. September- November 2013. www.imkskovde.se. Equmeniakyrkan IMMANUELSKYRKAN SKÖVDE September- November 2013 Equmeniakyrkan www.imkskovde.se Skövde Missionsförsamling & Skövde SMU Kungsgatan 17, 541 31 SKÖVDE Telefon: 0500-41 04 21 Hemsida: www.imkskovde.se Pastor

Läs mer