Församlingsblad. Eskilstuna Missionsförsamling och SMU. Nr Årgång 71 feb juni 2008

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Församlingsblad. Eskilstuna Missionsförsamling och SMU. Nr 2 2008 Årgång 71 feb 2008 - juni 2008"

Transkript

1 Församlingsblad Nr Årgång 71 feb juni 2008 Eskilstuna Missionsförsamling och SMU Årsmöte med både allvar och fest Mässa för småfolk En natt i bön blev en vecka 1

2 Bara den som ser långt hittar rätt Dag Hammarsköld skriver i sin bok Vägmärken att det avgörande är inte uppmärksamheten på varje enskilt steg vi tar utan att vi ser långt. Bara den som ser långt hittar rätt. Vi behöver hjälpa varandra att se långt Varje möte är unikt Det är sant att vi skall se varje möte som ett unikt möte. Det är också sant att vi ska tänka som att trons fokus ligger i nuet. Ändå har vi anledning att ta Dag Hammarskölds ord till oss. Det är lätt att gå fel om hela vår uppmärksamhet ligger på nästa steg. Det är så här vi tänker i församling och SMU när vi på årsmötet beslutar om mål och inriktning för året. Ett år är inte ett särskilt långt perspektiv, med det hjälper oss att höja blicken. Vi behöver veta vad det är vi är inriktade på. Vi behöver förstå att när vi är i det enskilda mötet så är det mötet insatt i ett större sammanhang. Fyra huvudinriktningar För 2008 har vi beslutat att det är fyra huvudinritningar som gäller: gudstjänstlivet, musiklivet, barn- och ungdomsarbetet och samarbetet med skolorna i Nyfors. Gudstjänstlivet är på många sätt det nav kring vilket församlingslivet och arbetet i SMU kretsar. Vi behöver mötas för att fylla på. Vi behöver varandra och vi behöver tillsammans möta Gud. Vårt mål är att hos fler skapa en självklarhet kring söndagens gudstjänst som ett möte att prioritera. Musiklivet bidrar i hög grad till att stärka S:t Eskilskyrkans profil som en sjungande och musicerande kyrka. Vi vet att en sådan satsning betyder mycket för vårt mål att skapa öppna dörrar in i församlingens liv och gemenskap. Barn- och ungdomsarbetet i SMU betyder mycket för många, det ger också mycket kraft och glädje in i församlingsarbetet. Vi har anledning att se barn- och ungdomsarbetet som ett bidrag till att göra Eskilstuna till en tryggare stad att leva i. Vi behöver förstå att SMU är så mycket mer än en fritidsverksamhet. Vårt mål för 2008 är att vi behöver fler ledare, gärna fler kvinnliga ledare, till våra SMU-grupper. Detta är alldeles nödvändigt! Vårt samarbete med skolorna i Nyfors är ett uttryck för att vi tänker om församlingens arbete som något som sträcker sig utanför S:t Eskilskyrkans lokaler. Att Petter Hedlund som ettåring i församling och SMU är två dagar i veckan på Björktorpsskolan som kamratstödjare är ett uttryck för detta. I en tid när kyrka-skolsamarbetet ifrågasätts har vi anledning att vara uppmärksamma på hur vi vill ha det i vårt skolsamarbete. I kontakten med skolans värld blir det tydligt att vi som kyrka är en del av det mångreligiösa Sverige. Samtidigt som vi behöver hjälpa varandra att se långt gärna längre än i ettårsperspektiv så tänker vi att Nu är Guds tid. Claes-Göran Ydrefors 2

3 Notiser Fjällägret fulltecknat Fjällägret för alla åldrar i Sälen veckan efter påsk är redan fulltecknat. Vi blir 54 personer vuxna, tonåringar och barn som ger sig ut i backe och spår. Vi hoppas på några soliga och snörika dagar. Offerdagar för pastorsutbildning och Mission i Sverige Vid två tillfällen under våren får vi tillfälle att ge en offergåva till det gemensamma arbetet i Svenska Missionskyrkan. Genom Svenska Missionskyrkan är vi en del av en större gemenskap med andra församlingar och delar ansvaret för bl.a. pastorsutbildningen och Missionskyrkans arbete i Sverige. Pastorsutbildningen sker på Teologiska Högskolan i Stockholm. Här förbereder sig blivande pastorer för tjänst i församling. En satsning på pastorsutbildningen är i verklig mening ett sätt att skapa goda förutsättningar för församlingsarbete nu och i framtiden. Genom offerdagen för mission i Sverige skapar vi resurser för Missionskyrkans arbete med bl.a fortbildning och fördjupningstillfällen för pastorer och diakoner. Missionskyrkan arbetar aktivt utifrån temat Vi vill växa att stimulera församlingar att vända en vikande medlemsutveckling. Några av Missionskyrkans medarbetare arbetar för den sjungande kyrkan - med ett smittande sång- och musikliv, några för den evangeliserande kyrkan som erbjuder upprättelse och befrielse genom mötet med Jesus Kristus. Några arbetar för den tjänande kyrkan som genom sin diakoni vill vara en levande kraft i samhället, några för att nya församlingar ska födas, andra få hjälp till omstart eller utveckling. S:t Eskilskyrkans hemsida byter både utseende och adress. Man möts nu av notiser med det som är på gång i kyrkan. Precis som förut kan man hitta information om kyrkans verksamhet. Hemsidan kommer att hållas uppdaterad av flera stycken och det komemr att finnas fler bilder på nya hemsidan. Ny hemsida Inom kort kommer en ny hemsida för församlingen att presenteras. Redan nu är det möjligt att tjuvtitta se. Fortfarande återstår en del jobb. Nya texter ska skrivas. Steve Gräsberg är den som ansvarar för den nya hemsidan. Med denna nya hemsida får vi möjlighet att bl.a. lägga ut information för olika grupper i församling och SMU, som bara blir tillgänglig för de som har koder till respektive sida. Vi hoppas få en hemsida som stimulerar till nyfikenhet på församling och SMU. Vi tycker redan nu att det ser spännande ut. Se efter själv! Hör gärna av dig med synpunkter till Steve Gräsberg! Predikan på nätet eskilskyrkan.se 3

4 En mässa i vardagens enkla lunk Mässa för småfolk har underrubriken...en bygdemässa från Himmeta och det var också i Himmeta Missionshus den uruppfördes. I mitten Anna Eriksson som skrivit den. I vår skall Corazon sätta upp Mässa för småfolk av Anna Eriksson, som under 90-talet jobbade som fritidsledare i S:t Eskilskyrkan. Anna Eriksson har skapat en mässa som reflekterar de små vanliga människorna som finns överallt och hur de uppfattar den enkla vardagen. Anna har jobbat mycket med ett enkelt språk som inte skall vara kodat enbart för kyrkvana, utan kunna vara förståeligt för alla åldrar och oavsett bakgrund. Det är således ingen mässa som endast riktar sig till barn. Småfolk är menat som ett begrepp kopplat till den enkla vardagens människa, som befinner sig långt ifrån de glamorösa TV-soffornas glittervärld. Stark anknytning till hembygden I mässan finns också en anknytning till landsbygden och då speciellt till byn Himmeta utanför Köping, vilket är den bygd där Anna växte upp. Anna har nu återvänt till sin barndomsbygd och inför skapandet av mässan intervjuade hon Himmeta-bor kring vad som är bra och svårt med livet i Himmeta och vilka förhoppningar och vilken längtan de har angående Himmetas utveckling. Ett budskap kopplat till Himmeta är den lugna lunken och den positiva förändring och synergi som kan skapas genom samarbete mellan människor med olika bakgrund. Ensam klarar man inte så mycket. Vill beröra alla sinnen Mässan försöker också att väcka och berö- 4

5 ra kroppens alla sinnen, då Gud har skapat hela människan bestående av både intellekt och kropp. Man skall kunna förnimma känslan av mässan med lukt, hörsel, syn, smak och sina känselspröt. Nattvarden är också central i detta stycke vilken kan delas av alla som en gåva till Gud. Det är följaktligen också barn som är med och förmedlar detta kärlekens budskap i form av bröd och vin. Ett annat genomgående tema är sången som förmedlare av budskapet snarare än det talade ordet. Det talas för mycket i kyrkan idag, vilket skulle kunna uttryckas i sång menar Anna. Uruppförande i Himmeta Mässan uruppfördes i Himmeta i maj 2007, och har sammanlagt satts upp 3 gånger. Nu är den på gång att sättas upp i Borås, Fristad, Eskilstuna, Katrineholm, Köping och Stuvsta utanför Stockholm. Reaktionerna på mässa har varit väldigt positiva och den har skapat ett tilltal även till ej vana kyrkobesökare. Som en inledning inför mässan har budskapet framförts att varje enskild deltagare själv får bestämma hur mässan skall förnimmas, uppfattas och tas in. I skapandet av denna mässa som har varit en process på styvt två år har Inga-Lill och Ola Sjönneby varit centrala medarbetare. De har hjälpt till med arrangemang och med att hitta olika rytmer i de olika sånger som Anna har skapat. Anna gillar att arbeta med riktigt små barn, bland annat genom kyrkans barntimmar. Hon utvecklar också nya visor som är enkla i sin form och i språket. Just nu håller Anna på att skapa en ny uppsättning av en dockteater med inslag av dans och sång. Daniel Torstensson Notiser Pilgrimsvandring på Kristi Himmelsfärds dag Vi inbjuder för andra året i rad till en pilgrimsvandring på Kristi Himmelsfärds dag. Vi går en bit på Sörmlandsleden. Att pilgrimsvandra är en gammal kristen tradition. Under vandringen tar vi paus för såväl andakt som för att äta vår matsäck. Vi går i tystnad och vi går och samtalar. För den som önskar är det möjligt att gå sträckan åt ena hållet för att få skjuts tillbaka. Vi samlas för avfärd vid S:t Eskilskyrkan på Kristi himmelsfärds morgon klockan Kryddstark afrikansk påskmiddag Många minns vi herrmiddagen för ett par år sedan. God mat och oförglömlig underhållning. Dessutom en rejäl slant till församlingens kassa. Lördagen den 15 mars kl är det dags för en än större upplevelse, då en grupp afrikanska kvinnor i församlingen med Yesimabeth Belete i spetsen inbjuder till en både kryddstark och färgrik afrikansk påskmiddag. Borden kommer att dukas upp med en lång rad rätter. Biljetter till middagen kan köpas i S:t Eskilskyrkan. Behållningen tillfaller också den här gången församlingens kassa. Yesimabeth och den övriga gruppen kvinnor hälsar oss välkomna! Yesimabeth Belete 5

6 FEBRUARI 17 Sö Gemensam NATTVARDS- GUDSTJÄNST med Fors församling. (2 sönd. i fastan) Den kämpande tron. M Selén, T Stayton och C-G Ydrefors. Fors kyrkokör. Kyrkkaffe. Veckogr To RPG inbjuder daglediga till Pingstkyrkan. Sorgen och glädjen Medv. av Gunnel Lorentzon-Karlsson. 24 Sö GUDSTJÄNST (3 sönd. i fastan) Kampen mot ondskan. SMU-konsulent Ruth Casserfelt. Söndagsskola. Kyrkkaffe. Veckogr.2. Offerdag för Mission i Sverige Kalender Kyrkkaffe. Veckogr.4. Kollekt till SMU i S:t Eskilskyrkan. 13 To RPG:s distriktsmöte i Finspång Påsksamling för elever från Björktorpsskolan. Medv. av Anna Eriksson. 15 Lö Afrikansk påskmiddag. Biljetter säljs i S:t Eskilskyrkan. 16 Sö GUDSTJÄNST (Palmsönd.) Vägen till korset. Predikan av Rune Onelöv. Petter Hedlund, sång. Kyrkkaffe. Veckogr To RPG inbjuder daglediga till S:t Eskilskyrkan. Nattvardsdandakt i Stilla veckan. C-G Ydrefors och Maria Fahlén Eriksson. 28 To Skolkyrkoforum i S:t Eskilskyrkan. MARS 01 Lö Corazon på kördag i Himmeta. 02 Sö GUDSTJÄNST (Mid.fast. sönd.) Livets bröd. C-G Ydrefors. Sång av In Tune. Kyrkkaffe. Veckogr To RPG:s stormöte i Elimkyrkan. Medverkan av Birgit Karlsson, ordf. i RPG. 09 Sö GUDSTJÄNST tillsammans med SMU:s grupper (Jung. Marie Beb.dag). Guds mäktiga verk. C-G Ydrefors. Söndagsskola. 21 Fr GUDSTJÄNST med nattvardsfirande. C-G Ydrefors. Frida Sandberg, musik. Veckogr Sö GUDSTJÄNST (Påskdagen) Kristus är uppstånden. C-G Ydrefors. Folkmusikgrupp. Söndagsskola. Kyrkkaffe. Veckogr Må mars Fjälläger för alla åldrar, Torgåsgården, Sjukhuskyrkans gudstjänst i Pingstkyrkan (Annandag påsk). Håkan Persson. Sång av Lasarettssångarna. 30 Sö GUDSTJÄNST (2 sönd. i påsk.) Påskens vittnen. C-G Ydrefors. Kyrkkaffe. Veckogr. 7. 6

7 APRIL 02 On Ekumenisk församlingsledarträff, S:t Eskilskyrkan. 03 To RPG inbjuder daglediga till Pingstkyrkan. Så minns vi Göran Stenlund. Ruben Jogensjö och Lars Wäfors sjunger och berättar. 05 Lö Missionskyrkans och SMU:s distriktsårsmöte i Nyköping. 06 Sö GUDSTJÄNST (3 sönd. i påsk.) Den gode herden. Predikan av Sverker Grohp. Mia Eilebro, sång. Söndagsskola. Kyrkkaffe. Veckogr Sö TEMAGUDSTJÄNST (4 sönd. i påsk.) Förlåtelse. C-G Ydrefors och konfirmanderna. Kyrkkaffe. Veckogr To RPG inbjuder daglediga till Elimkyrkan. På en avlägsen höjd. Bibelstudium med Kjell Öhrvall. 20 Sö11.00 GUDSTJÄNST med nattvard (5 sönd. i påsk.) Mässa för småfolk med Corazon och barn. C-G Ydrefors. Söndagsskola. Kyrkkaffe. Veckogr Ti Ekumenisk församlingsledarträff i Elimkyrkan. 23 On april. Konfirmandläger på Ansgarsgården. 26 Lö Trädgårdsloppis i S:t Eskilskyrkans trädgård. Manskören sjunger kl Servering av korv och kaffe. 27 Sö GUDSTJÄNST (Bönsönd.) Bön i ord och ton. Åsa Strandberg m.fl. Kyrkkaffe. Veckogr.4. Offerdag för Missionskyrkans pastorsutbild-ning KONSERT med Maria Fahlén Eriksson och musiker. MAJ 01 To Pilgrimsvandring på Sörmlandsleden (Kristi Himmelsfärds dag). 02 Fr Ung körfest i Karlstad 2-4 maj (Coola Kottar deltar). 04 Sö GUDSTJÄNST (Sönd. f. pingst) Hjälparen kommer. C-G Ydrefors. Söndagsskola. Kyrkkaffe. Veckogr To Mitt på dagen-träffen i S:t Eskilskyrkan. Berit och Anders Malmfors visar bilder och berättar om Azorerna. 10 Lö Samkväm med konfirmander och anhöriga. 11 Sö HÖGTIDSGUDSTJÄNST med konfirmation och nattvardsfirande (Pingstdagen) Den heliga Anden. C-G Ydrefors, konfirmander och ledare. Petter Hedlund, sång. Kyrkkaffe. Veckogr Sö GUDSTJÄNST (Heliga Tref. Dag) Gud-Fader, Son och Ande. Veckogrupp 7. Söndagsskola. Kyrkkaffe. 7

8 21 To Länspensionärsdag på Hjälmarg.- gården. 25 Sö GUDSTJÄNST (1 sönd. eft. Tref.) Vårt dop. Ing-Marie Janzon, sång och musik. Kyrkkaffe.Veckogr. 1. Årsmöte med både allvar och fest 29 To RPG inbjuder daglediga till Pingstkyrkan. Våravslutning. 31 Lö Nyforsdagen. JUNI 01 Sö GUDSTJÄNST (2 sönd. eft. Tref.) Kallelsen till Guds rike. C-G Ydrefors. Musik med Bror-Erik Gillerstrand och Maria Fahlén Eriksson. Söndagsskola. Kyrkkaffe. Veckogr Vi sjunger in sommaren. Medv. av Corazon och Coola Kottar. Bengt Strandberg, som valdes till ordförande igen, redovisar ekonomin och nästa års budget. Det fanns en stark vilja på årsmötet att ha en budget i balans. 05 To 5-8 juni Missionskyrkans kyrkokonferens /SMU:s riksmöte i Göteborg. 08 Sö GUDSTJÄNST (3 sönd. eft. Tref.) Förlorad och återfunnen. C-G Ydrefors. Eva Disman, sång. Kyrkkaffe. Veckogr. 3. I rummet bredvid hade barnen kalas och besökte också årsmötet där de spred glädje. 15 Sö GUDSTJÄNST (4 sönd. eft. Tref.) Att inte döma. C-G Ydrefors. Kyrkkaffe. Veckogr. 4. Församlingsboken Ny medlem Per Lindén, Ägirgatan 11, ESKILS- TUNA. Tel Välkommen till den del av Kristi kyrka i Eskilstuna som Missionsförsamlingen utgör! Styrelsen är Börje Sennerö, Stefan Axberg, Margot Bandmann, Margareta Westermark, Bengt Strandberg, Gunnel Lejdeby och Catharina Dahlen. Samuel Lindholm och Gunnar Holmberg saknas. 8

9 Musik på gång Körbesök Söndagen den 17 februari kommer vi att få lyssna till en kör från Fors församling. Då firar vi återigen gudstjänst tillsammans. De kommer bjuda på en repertoar av det mer klassiska slaget i den gudstjänsten. Öva manskör Två tisdagar i april har alla män, som vill, chansen att öva manskör. Det har blivit en tradition att vi sätter ihop en manskör till vårt trädgårdsloppis som vi har i slutet av april månad. Vi träffas tisdagen den 15 och 22 april klockan Mässa för småfolk En mässa för den som känner sig som en liten människa har Anna Eriksson uttryck sig om den mässa som hon har skrivit. Se artikeln om Anna på sid. 4. Den 20 april klockan kommer den att framföras på gudstjänsten i S:t Eskilskyrkan. Med församlingens körer och musiker, vi får fira nattvard tillsammans i gudstjänsten. Vår sång Söndagen den 27 april klockan blir det konsert med församlingsmusiker Maria Fahlén Eriksson, Mattias Eriksson och Bertil Olsson. Det blir en blandning av kända och okända visor och sånger. Både om våren och det som vi ser som vår sång i livet. Sommarens dörr står nu på glänt Vi sjunger in sommaren allsångskonsert tillsammans med församlingens körer m fl. Kom och lyssna till och sjung med i de kända sommarsångerna och fira att sommaren står för dörren. Söndagen den 1 juni klockan Maria Fahlén Eriksson Välkommen till SMU i Eskilstuna! Söndagsskola Varannan söndag kl Barnkör Coola Kottar, 6 år - åk.3 Tisdagar kl Barnrytmik Barn upp t o m 10 månader Onsdagar kl Barn fr o m 10 månader Onsdagar kl Scout Miniscout, åk.1-3 Onsdagar kl Scout, åk.4-6 Måndagar kl Tonårsscout, åk7 och uppåt Måndagar kl Ungdom Fredax, åk.7 och uppåt Fredagar kl

10 Natten blev inte bara bön utan också både sång och bibelläsning. Klockan hade precis slagit en minut över åtta när jag klev av SJ:s regionaltåg mot Stockholm i Eskilstuna. På ryggen slängde jag upp min ganska tunga väska, i vilken jag hade alldeles för mycket packning för en natts sömn, och begav mig mot Fristadstorget, där jag skulle träffa några kompisar och äta. Efter att ha gått ett tiotal meter längs Gymnastikgatan hörde jag någon som ropade: Tobias! De har stängt! Vi går till kyrkan istället! En natt i bön blev en vecka Bästa natt jag upplevt Vi gick in i kyrkan och gjorde oss hemmastradda. När jag klev in i kyrksalen där kände jag ett stort lugn. I ett fönster stod några tända ljus, på väggarna stod böner och bibelord uppskrivna, på en annan vägg satt bilder. Vi satte oss framme vid altaret och började sjunga lovsånger. Natten fortsatte sedan lugnt med massor av bön på alla möjliga sätt: bibelläsning, sång, målande, skrivande, osv. Den här natten var nog den bästa natt jag någonsin upplevt. Att be ständigt i några timmar är något som all borde få uppleva. Guds närvaro blir så påtaglig, och när du sitter där framför korset, vid fontänen, eller i kyrkbänken, så är där bara du och Gud. Tobias Olsson Det blev nattpasset Jag tittade över gatan, och såg två glada ungdomar och en, om möjligt, ännu gladare ungdomsledare. Jag slog följe med dem, och vi gick den sista biten till kyrkan. Där hämtade vi gitarrer och Ung Psalm - böcker. Strax kom också sex andra ungdomar: De hade varit lata och tagit bussen till kyrkan. Nu styrde vi till slut stegen ner mot centrum, till en känd hamburgerkedja; det enda matstället som var öppet. Där fick vi i oss lite mat och när vi var, åtminstone nästan, mätta gick vi den sista biten till Fristadskyrkan; vi skulle ha nattpasset på 24/7-bönen. Väggarna i Fristadskyrkan var fyllda med bilder och texter som andra satt upp under veckan. 10

11 Vi vill växa en konferens om törsten, källan och vittnesbördet i Linköping januari Vi var 220 personer i Linköpings Missionskyrka och alla hade sitt ljus brinnande vid dopgraven i vid inledningen av konferensen. Värmande ljus! Huvudtalare var Göran Zettergren, vår missionsföreståndare, Liselotte J Andersson, evangelist och författare, Britta Hermansson, pastor och Torgny Wirén, präst. Vi vill växa berörde och här är några tankar. Vad gör jag, om det som tidigare väckte min längtan, mitt engagemang och min tro har försvunnit? Den som inte är törstig dricker inte. Törsten får vi, när vi fått smak på Jesus och då blir längtan bara större. Jesus säger Salig är den som hungrar och törstar efter rättfärdigheten de ska bli mättade. Matt5:6 och sök så ska ni finna Matt 7:7. Längten ger livet riktning Törsten blir vägledning till källan. Vi ska inte släcka törsten utan väcka den. Om vi är jordens salt så väcks törsten. Längtan ger mitt liv riktning och drar mig vidare. Att uppleva brist är alltid början på något nytt. Alltså kan längtan och brist göra att jag kommer närmre källan. Att hitta sig själv är en resa, men också att slippa sig själv och få bli överväldigad av Guds nåd utan botten! Då har jag hittat källan. Jag får bli som barnet fyllt av tillit och förundran som vågar falla i förälderns armar. Martin Lönnebo, biskop emeritus, predikade för en fullsatt kyrka söndag förmiddag. Budskapet var tydligt: Var barmhärtig om människors tvivel. Vi bör lyssna före vi talar, sedan göra, sedan tala. Bibelns Gud är större än vår Gud och ändå är vår värld större än Bibelns värld. Förkunna en stor Gud. Förkunna en nära Gud, ett ljust ansikte, en barmhärtig Gud och en Kristus som är stor! Vi firade nattvard tillsammans och många sökte sig till förbön och vi avslutade med sången: Vi kom inte hit förgäves, vi kom inte utan skäl. Den som söker finner vägen, vägen för en vilsen själ. Jag blev mycket berörd Vid tre tillfällen samlades vi till gruppsamtal med tema Jag och min tro med följande frågor: Hur har jag kommit fram till min tro? Hur håller jag min tro levande? Vad tar jag med från konferensen? Det blev finstämda koncentrerade berättelser i miniformat. Jag blev mycket berörd av allas berättelser och det öppna andliga samtal vi kunde ha utan att känna varandra. Under konferens pågick flera parallella seminarier vid två tillfällen. Jag var på Kvantitet + Jesus= Sant om växtkraft i SMU. I nästan 40 år har SMU tappat medlemmar är det dags att vända trenden! När vi växer i antal växer vi också inåt. Vill vi växa så måste vi sätta igång. Det är Jesu uppmaning till oss. Vårt uppdrag är att gå ut. Det är något för mig som SMU:s ordförande i Eskilstuna att ta till mig och att samtala om i vår styrelse. Vid kyrkkaffet kom Martin Lönnebo till vårt bord och jag fick möjlighet att växla några ord med honom och hans fru. Jag tackade för Frälsarkransen som betyder mycket för mig och som jag använder som ett sätt att ge tro vidare. Det är en bra present. Nu ser jag min längtan och brist som en tillgång som kan föra mig till källan Jesus. Catharina Dahlén 11

12 Trädgårdsloppis Lördagen den 26 april kl För fjärde året inbjuder vi till trädgårdsloppis i S:t Eskilskyrkans trädgård. Vi planerar för välfyllda bord med växter och andra trädgårdsalster. Vår trädgårdslopps har blivit en guldgruva för alla som vill förnya blomrabatter och trädgårdsland. Vi planerar också att sälja begagnade trädgårdsmöbler och trädgårdsredskap. Titta igenom dina förråd och se vad du kan skänka! Liksom tidigare år säljer vi även hembakat bröd. Lämna det du vill skänka - begagnade saker, bröd, plantor och annat - på fredagen den 25 april kl Kl medverkar manskören med några av vårens sånger. Under loppisen serveras kaffe och grillad korv. Lena Åkerlund handlar vid förra årets trädgårdsloppis. Framsidan: När barnen kom till församlingens årsmöte blev det fest. 12 ESKILSTUNA MISSIONSFÖRSAMLING S:t Eskilskyrkan Båtsmansgatan Eskilstuna Tel: Fax: Församlingsexpeditionen är öppen: Månd - fred Pastor och församlingsföreståndare: Claes-Göran Ydrefors, Diamantgången 29, Eskilstuna, tel: , Församlingsmusiker: Maria Fahlén Eriksson, Slagstavägen 13, ESKILSTUNA, tel: , Ungdomsledare: Petter Hedlund, tel , Kontorist: Ann-Marie Forsberg, tel: , Ordförande: Bengt Strandberg, Moa Martinssons gata 11, Eskilstuna, tel: Ansvarig för besöksgrupp: Elsie Ernstson, tel: (exp , månd ) Plusgiro: Bankgiro: E-post: Hemsida: eskilskyrkan.se SMU I ESKILSTUNA Båtsmansgatan Eskilstuna Ordförande: Catharina Dahlén, Eskilstunavägen 19C, ESKILSTUNA, tel: Kassör: Hans Murman, Konungsö, Stora Sundby, tel: Plusgiro: ANSVARIG UTGIVARE Steve Gräsberg REDAKTÖRSGRUPP Claes-Göran Ydrefors, Stina Dalmalm, Daniel Torstensson och Steve Gräsberg

Församlingsblad. Eskilstuna Missionsförsamling och SMU. Nr 3 2012 Årgång 75

Församlingsblad. Eskilstuna Missionsförsamling och SMU. Nr 3 2012 Årgång 75 Församlingsblad Nr 3 2012 Årgång 75 juni 2012 - sept 2012 Eskilstuna Missionsförsamling och SMU Årets konfirmander Gemenskap och mångfald Gry har landat och trivs Kalender och notiser 1 Gemenskap och mångfald

Läs mer

FÖRSAMLINGSBLAD. Kyrkokonferensen. Dunderklumpen. Körresa Sid. 13-14. Porträttet Sid. 6-7 Sid. 7. Sid. 12 PROGRAMBLAD SEPTEMBER - NOVEMBER 2014

FÖRSAMLINGSBLAD. Kyrkokonferensen. Dunderklumpen. Körresa Sid. 13-14. Porträttet Sid. 6-7 Sid. 7. Sid. 12 PROGRAMBLAD SEPTEMBER - NOVEMBER 2014 FÖRSAMLINGSBLAD BORÅS PROGRAMBLAD SEPTEMBER - NOVEMBER 2014 Konfirmation 2014. Foto: Knäpparen, Tina Bergstrand Porträttet Sid. 6-7 Sid. 7 Kyrkokonferensen Dunderklumpen Sid. 12 Körresa Sid. 13-14 Församlingsboken

Läs mer

Strålande utsikter Mitt inne i Stockholm har EFS konferenslokaler och personalen trivs

Strålande utsikter Mitt inne i Stockholm har EFS konferenslokaler och personalen trivs Strålande utsikter Mitt inne i Stockholm har EFS konferenslokaler och personalen trivs > Salt tar form > Nyår en tid att möta Gud > Fräscht grepp på konferens Nr 1 februari 2006 Mitt i årg 12, Hälsning

Läs mer

I denna rymd möts vi. Ett samtalsmaterial om det nya kyrkohandboksförslaget

I denna rymd möts vi. Ett samtalsmaterial om det nya kyrkohandboksförslaget I denna rymd möts vi Ett samtalsmaterial om det nya kyrkohandboksförslaget 1 2 Gud är här. Evig, öppen, nära. I denna rymd möts vi. (Ur Inledningsord 7) 3 Innehåll Åtta korta frågor till Boel Hössjer Sundman

Läs mer

Växtkraft. I detta nummer

Växtkraft. I detta nummer Aktuellt från Finspångs Missionsförsamling Årgång 54, nummer 2 Juni - Aug 2012 Växtkraft I detta nummer Inre tillväxt Sid 2 Växtkraft i Finspång Sid 6 En västgöte har kommit till Finspång Sid 7 Bönergårdsprogrammet

Läs mer

5 Lånet som gav kontakt 6 Välsignade på vänförsamlingsresa 8 Äntligen konfirmation EFS I VÄSTERBOTTEN ÅRGÅNG 85 # 3 2012

5 Lånet som gav kontakt 6 Välsignade på vänförsamlingsresa 8 Äntligen konfirmation EFS I VÄSTERBOTTEN ÅRGÅNG 85 # 3 2012 vårt budskap EFS I VÄSTERBOTTEN ÅRGÅNG 85 # 3 2012 5 Lånet som gav kontakt 6 Välsignade på vänförsamlingsresa 8 Äntligen konfirmation 2 JESUS ELLER MARATON 4 SOMMARTIPS 11 TJÄNANDE LEDARE Jesus eller maraton

Läs mer

Nu gör jag något nytt

Nu gör jag något nytt Nu gör jag något nytt Linda Alexandersson fredag 15 maj Det började med att två tjejer i min församling i Arvika, åkte ner hit till Göteborgsområdet för att träffa en präst. De hade bekymmer på ett område

Läs mer

Fagerhults kyrka efter teckning av bygdens konstna r So ren Falk

Fagerhults kyrka efter teckning av bygdens konstna r So ren Falk Svenska Kyrkan i Högsby, Fagerhult, Fågelfors och Långemåla församlingar Nr 2013-1 Fagerhults kyrka efter teckning av bygdens konstna r So ren Falk När orden inte räcker till sid 2 Min relation till Gud...

Läs mer

I Missionskyrkan FÖR DIG SOM VILL VETA VAD SOM HÄNDER I SVENSKA MISSIONSKYRKAN OCH SMU SEPTEMBER 2004. I Missionskyrkan september-2004 1

I Missionskyrkan FÖR DIG SOM VILL VETA VAD SOM HÄNDER I SVENSKA MISSIONSKYRKAN OCH SMU SEPTEMBER 2004. I Missionskyrkan september-2004 1 I Missionskyrkan FÖR DIG SOM VILL VETA VAD SOM HÄNDER I SVENSKA MISSIONSKYRKAN OCH SMU SEPTEMBER 2004 Svenska Missionskyrkan s 2-4 Ordförandekonferens; Mellansvenska distriktet s 5 Zenit på Skräddartorp;

Läs mer

Bli delaktig i Vårfrukyrkans nya gudstjänst!

Bli delaktig i Vårfrukyrkans nya gudstjänst! Information från Brännkyrka församling Svenska kyrkan december 2014 Här får både trams och allvar plats Delfinerna är en grupp mellanstadieungdomar som träffas på torsdagarna i Brännkyrka församlingshem.

Läs mer

Liv & Längtan. nr 3 2012 april / maj. Ansikte

Liv & Längtan. nr 3 2012 april / maj. Ansikte Liv & Längtan nr 3 2012 april / maj Ansikte Det vackra ansiktet Jag tycker att det är fascinerande att se på människor som passerar. Först ser man vilken stil, och utseende de har, sedan kan man lägga

Läs mer

Konsten att leva. www.motesplatsbromma.com. 17 november Öppet seminarium med Börge Ring: Konsten att leva nu utan att vika för det svåra.

Konsten att leva. www.motesplatsbromma.com. 17 november Öppet seminarium med Börge Ring: Konsten att leva nu utan att vika för det svåra. Skapa gott liv Andrum Öppna seminarier om livet Kurs i Konsten att Leva Alpha-kurser Alla-kan-sjunga-kör Livets pärlor Den inre resan Mansfrukostar Pilgrimskurs Pilgrimsvandring Spa för själen Sinnesrogudstjänst

Läs mer

Tema: Att ge vidare. > Åkerö09 en dundrande succé > Få så blir du glad. Ge så blir du gladare! > Brogården jubilerar 50 år

Tema: Att ge vidare. > Åkerö09 en dundrande succé > Få så blir du glad. Ge så blir du gladare! > Brogården jubilerar 50 år > Åkerö09 en dundrande succé > Få så blir du glad. Ge så blir du gladare! > Brogården jubilerar 50 år efs mittsverige nummer 3 september 2009 Tema: Att ge vidare Nr 3, september 2009 Mitt i årg 15, Hälsning

Läs mer

KÄRLEK LOVE AMORE AMOUR KÆRLIGHED. för Clara. utan filter NY DIKT AV. MAXA LIVET inget begränsar Björn GÅR DET ATT ÄLSKA GUD?

KÄRLEK LOVE AMORE AMOUR KÆRLIGHED. för Clara. utan filter NY DIKT AV. MAXA LIVET inget begränsar Björn GÅR DET ATT ÄLSKA GUD? lunds domkyrkoförsamling 1/2013 www.lundsdomkyrka.se facebook, twitter, instagram/lundsdomkyrka finn MAXA LIVET inget begränsar Björn GÅR DET ATT ÄLSKA GUD? JOHANNESPASSION utan filter INGET TVÅNG för

Läs mer

Medljus. Flera generationer sjunger i kören Sidan 3 Hur hel kan man bli? Sidorna 4-5 Vilka döljer sig i redaktionen? Sidorna 8-9

Medljus. Flera generationer sjunger i kören Sidan 3 Hur hel kan man bli? Sidorna 4-5 Vilka döljer sig i redaktionen? Sidorna 8-9 Medljus Nyheter från Linköpings Missionsförsamling och Equmenia Nummer 7 OKTOBER 2014 Flera generationer sjunger i kören Sidan 3 Hur hel kan man bli? Sidorna 4-5 Vilka döljer sig i redaktionen? Sidorna

Läs mer

Dit orden inte når Kvinnorna fick sitta i köket

Dit orden inte når Kvinnorna fick sitta i köket Solna församlingsblad nr 1 2014 Dit orden inte når Jörgen Lindström spelar för glädje och sorg Solen åter uppe på Solna kyrka Kvinnorna fick sitta i köket www.svenskakyrkan.se/solna Fastan: En övning i

Läs mer

Österhaninge församling nr 3/11

Österhaninge församling nr 3/11 Österhaninge församling nr 3/11 Här trivs barnen Sidan 10-11 Maria Küchen Jag tyckte mig se en skymt Sidan 14-15 Att döpas som vuxen Sidan 9 NR 03 Sidan Sommarkvällsmusik 13 Dopet Guds kärleksförklaring

Läs mer

Nu gör jag något nytt

Nu gör jag något nytt från Svenska Missionskyrkan/SMU i Mellansvenska distriktet - Nr 22 - maj 2012 Tema: Nu gör jag något nytt Församlingar som tänker nytt sidan 4 Mission i ny kyrka sidan 7 Ledare Att göra något nytt är inte

Läs mer

Café Innegården en välkomnande oas Kyrkokonferensen i Karlstad Använd Missionsgåvan och Kyrkoavgiften!

Café Innegården en välkomnande oas Kyrkokonferensen i Karlstad Använd Missionsgåvan och Kyrkoavgiften! Mötesplatsen En tidning från Karlstads missionsförsamling Nr 2 april - juni 2013 Café Innegården en välkomnande oas Kyrkokonferensen i Karlstad Använd Missionsgåvan och Kyrkoavgiften! Föreståndartankar

Läs mer

NOVEMBER 2009 - FEBRUARI 2010. illsammans. Program för Missionskyrkan & SMU i Hallstahammar

NOVEMBER 2009 - FEBRUARI 2010. illsammans. Program för Missionskyrkan & SMU i Hallstahammar NOVEMBER 2009 - FEBRUARI 2010 illsammans Program för Missionskyrkan & SMU i Hallstahammar Julen i Irak sid 5 Ett barn av tillfälligheter?! sid 10 En resa för livet sid 14 Det händer i Jul sid 16 Alla läsare

Läs mer

Vårvarma dagar på Gotland

Vårvarma dagar på Gotland efs mittsverige nummer 2 maj 2008 Vårvarma dagar på Gotland > Tusentals kristna på Stockholms gator > Prästkandidater för EFS Mittsverige > Få koll på Mittsveriges sommargårdar Nr 2, maj 2008 Mitt i årg

Läs mer

Kyrkfönstret. På spaning efter trender sidorna 5-7 Tillsammans når vi mål sidan 8-9. Nr 2 sommaren 2008

Kyrkfönstret. På spaning efter trender sidorna 5-7 Tillsammans når vi mål sidan 8-9. Nr 2 sommaren 2008 Nr 2 sommaren 2008 Kyrkfönstret KUNGSBACKA HANHALS FÖRSAMLINGAR, SVENSKA KYRKAN På spaning efter trender sidorna 5-7 Tillsammans når vi mål sidan 8-9 Den välbehövliga vilan Oavsett hur ens liv ser ut,

Läs mer

GLIMT FRÅN ÅRSMÖTET s 2 ÅRGÅNG 78 NR 2 2015 LIV I CENTRUM NYHETER, INFORMATION OCH PROGRAM FRÅN BETELKYRKAN I ÖREBRO. Fixargänget i arbetstagen

GLIMT FRÅN ÅRSMÖTET s 2 ÅRGÅNG 78 NR 2 2015 LIV I CENTRUM NYHETER, INFORMATION OCH PROGRAM FRÅN BETELKYRKAN I ÖREBRO. Fixargänget i arbetstagen ANDAKT MED SÖREN s 2 GLIMT FRÅN ÅRSMÖTET s 2 ÅRGÅNG 78 NR 2 2015 LIV I CENTRUM NYHETER, INFORMATION OCH PROGRAM FRÅN BETELKYRKAN I ÖREBRO. EN DEL AV VILL DU HA pastorns Veckobrev via e-post, hör av dig

Läs mer

Lars-Åke Anderssons predikan, söndagen den 18 augusti, innan mässan på Inspirationshelgen.

Lars-Åke Anderssons predikan, söndagen den 18 augusti, innan mässan på Inspirationshelgen. Lars-Åke Anderssons predikan, söndagen den 18 augusti, innan mässan på Inspirationshelgen. Följ mig - i kraften För precis 30 år sedan, 3:e söndagen i augusti 1983, blev jag här på Storstrand presenterad

Läs mer

Bibelstudiet: Enhet för världens skull

Bibelstudiet: Enhet för världens skull studieförbundet bildas samtalsguider Bibelstudiet: Enhet för världens skull Jesu uppmaning Följ mig utmanar oss. Den utmanar oss att vara en kyrka som står upp för det rätta, med ödmjukhet inför allas

Läs mer

Inte i dig, men i Jesus! Nattvarden, Guds gåva till dig Bland bröder och systrar i Värmland. evangelisk-luthersk missionstidning nummer 7-8 2008

Inte i dig, men i Jesus! Nattvarden, Guds gåva till dig Bland bröder och systrar i Värmland. evangelisk-luthersk missionstidning nummer 7-8 2008 evangelisk-luthersk missionstidning nummer 7-8 2008 LÖSNUMMERPRIS: 40 KR Inte i dig, men i Jesus! Nattvarden, Guds gåva till dig Bland bröder och systrar i Värmland Ord till liv Trettondedag Jul foto:

Läs mer

Gunnel Gezelius kyrkorådets ordförande

Gunnel Gezelius kyrkorådets ordförande Församlingsresan En riktigt Glad sommar! till Åkers bergslag Här vi nu sommarnumret av Hopp Tro. Hopp tro värme kallar vi detta numret vi hoppas det blir en sommar fylld Sista av värme dagen både i maj

Läs mer

Dagbok från en Skilda världar-grupp

Dagbok från en Skilda världar-grupp Mina föräldrar är skilda. Dagbok från en Skilda världar-grupp Mina föräldrar är skilda. Orden bildar utgångspunkt för de möten med barn som Barbro Andersson och Birgitta Grane beskriver i sin handbok med

Läs mer

För livets skull. PÅSKFIRANDE hos familjen Broshko. resan till yambio det händer i vår. att välja gravskick. nummer 1 våren 2014

För livets skull. PÅSKFIRANDE hos familjen Broshko. resan till yambio det händer i vår. att välja gravskick. nummer 1 våren 2014 För livets skull nummer 1 våren 2014 En tidning från Svenska kyrkan i Skara resan till yambio det händer i vår PÅSKFIRANDE hos familjen Broshko att välja gravskick För livets skull För livets skull är

Läs mer

Bibelstudiet: När församlingen finner sitt uppdrag och finner sig själv

Bibelstudiet: När församlingen finner sitt uppdrag och finner sig själv studieförbundet bildas samtalsguider Bibelstudiet: När församlingen finner sitt uppdrag och finner sig själv Jesu uppmaning Följ mig utmanar oss. Den utmanar oss att vara en kyrka som står upp för det

Läs mer