Här tar vännerna farväl av Almeby

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Här tar vännerna farväl av Almeby"

Transkript

1 Foto: SCANPIX Nyheter sista sidan Hamrén lockar konfirmander till kyrkan Sveriges förbundskapten i fotboll, Erik Hamrén. Krönika 11 De kristna i Etiopien fick mig att tro Dogge Doggelito, kristen multikonstnär tisdag 15 januari 2013 Årgång 68 Nr 8 Pris 14 kr Gläd er med dem som gläder sig och gråt med dem som gråter. Romarbrevet 12:15 Dagen.se Foto: SCANPIX Mukwege återvänder till Kongo Efter tre månader får Panzisjukhuset tillbaka sin chefskirurg, Denis Mukwege. 6 Här tar vännerna farväl av Almeby Pakistansk delegation på plats när mördade missionären begravdes Människor från hela världen samlades för att ta ett sista farväl av Birgitta Almeby när hon begravdes. Efter 40 år som missionär i Pakistan blev en dödsskjutning slutet för hennes gärning. Hon har tjänat Gud så troget och med sådan värdighet, sa Liaqat Qaiser, ledare för pingströrelsen FGA i Pakistan. 4 Foto: SCANPIX Kyrka bryter säkerhetssamarbete Skälet är att företaget även ansvarar för bevakningen av israeliska bosättningar på Västbanken. 9 Insikt 12 Abrahams barn blev en publiksuccé Jakob Eklund fick rungande applåder för sin monolog om Gud. Debatt 3 Jag ser inte varför vi skulle vara rädda för att ställa vissa frågor till texten. David Willgren, teolog och förkunnare Hopp om en bättre värld. I By kyrka utanför Avesta, där Birgitta Almeby hade sina rötter, hölls fredagens begravning. Fokus under ceremonin låg på uppståndelsen och hoppet. Bland annat spelades Jag har hört om en stad ovan molnen på trumpet. Foto: Joakim Lundgren Vardag Så hanterar vi föräldrar som sårar oss POSIDNING A

2 2 DAGEN tisdag 15 januari 2013 opinion Opinionsredaktör: Elisabeth Sandlund , Ledare Debattredaktör: Hasse Boström , Nytänkande krävs om alla ska få jobb Hur får den som är mer praktiskt än teoretiskt begåvad plats? De närmaste två åren kommer enligt samstämmiga prognoser att kännetecknas av hög arbetslöshet i Sverige. Det innebär att jobbfrågan hamnar i den politiska hetluften och att den blir viktig när det drar ihop sig till riksdagsval i september nästa år. Det kan mycket väl bli avgörande för utgången vilket politiskt parti eller block som förefaller mest trovärdigt på denna punkt. Det är uppenbart att det inte finns några enkla åtgärder som pressar ner arbetslöshetssiffrorna över en natt. Politiker som hävdar att de sitter inne med patentlösningen med stort P till exempel att stoppa invandringen har direkt misslyckats i trovärdighetstestet. Samma öde bör drabba den som förfäktar att det enda som behövs för att klara biffen är antingen en bättre gymnasieskola, stora infrastruktursatsningar eller radikalt sänkta ingångslöner för ungdomar. I själva verket krävs en hel arsenal av åtgärder, en rejäl dos realistiskt färgat nytänkande och inte så lite tålamod i väntan på att konjunkturläget i världen ska förbättras. Arbetsförmedlingens analyser visar med stor tydlighet att även om alla och envar kan råka ut för att jobbet går förlorat så är risken att hamna utanför arbetsmarknaden inte jämnt fördelad i befolkningen. De mest utsatta grupperna, vare sig det handlar om äldre, yngre eller utrikes födda, har i stor utsträckning ett gemensamt, en låg utbildningsnivå. I detta ligger samtidigt en möjlighet och en svårighet. Möjligheten är att satsa på bättre och mer arbetsmarknadsanpassad utbildning. Chanserna för dem som hoppade av före eller under gymnasiet att sätta sig på skolbänken igen när studielusten har vaknat är redan stora och kan ökas ytterligare. Mer effektiv utbildning i svenska gör att den som är ny i landet snabbare kan få jobb. Svårigheten, å andra sidan, är att det alltid kommer att finnas människor som har svårt att klara av teoretiska studier. Tidigare var det accepterat att det fanns människor som inte hade så kallat läshuvud. Det fanns jobb som behövde utföras och som man klarade av med arbetsglädje och yrkesstolthet. Just de arbetsuppgifterna har i stor utsträckning rationaliserats bort. Och även när de finns kvar är kraven på teoretisk utbildning ofta högre ställda än vad som förefaller sakligt motiverat. Rent statiskt beräknas 14 procent, fyra elever i en klass på 30, vara teoretiskt svagbegåvade med en IQ på mellan 70 och 85. (Under 70 har man rätt till särskola och tryggad sysselsättning som vuxen.) Att formulera kraven på gymnasienivå så att hela denna grupp klarar av att fullborda sin utbildning är knappast en framkomlig väg. Hur ska en framtida arbetsmarknad kunna ta till vara resurserna hos alla dem vars begåvning ligger på det praktiska området? Det är en hård nöt att knäcka. Men den måste börja bearbetas på allvar. Elisabeth Sandlund Obunden på kristen grund Yrkesstolthet. Tidigare var det accepterat att det fanns människor som inte hade så kallat läshuvud. Det fanns jobb som behövde utföras och som man klarade av med arbetsglädje och yrkesstolthet. Bilden: En plåtslagare renoverar Skara domkyrka. I korthet Bra idé från Datainspektionen Datainspektionen, som har att vaka över att vår personliga integritet upprätthålls i samhället, slår larm om de grova kränkningar som dagligen och stundligen sker på nätet. Det behövs lagparagrafer som gör det möjligt att straffa allvarliga övertramp, vare sig sajten har en registrerad utgivare eller inte, anser myndigheten och kräver att en utredning snabbt tillsätts. Det är en bra idé. Näthatet är en realitet som drabbar alldeles för många och som tenderar att bli allt grövre. Vad som kan göras för att stävja det bör töras. Och dit hör att utforska vad lagstiftningsvägen kan bidra med. Foto: Björn Larsson Rosvall, scanpix Elisabeth Sandlund Ledarkrönika Håkan Arenius, ledarskribent Svårt vara inlåst, svårt att bli fri Livet innanför murarna måste från dag ett ta sikte på tiden efter muck. Bättre ut! Så lyder Kriminalvårdens stolta och rimliga paroll. Den skulle kunna kompletteras med parollen Ut till något bättre! Men, som framgick av Dagen i fredags, så är det långt dit. Mycket långt. Faktiskt nästan brottsligt långt. Eller hur ska man annars tolka Riksrevisionens kritik mot den bristande samordningen mellan Kriminalvården och andra myndigheter i samband med att någon muckar från fängelset? En man som jobbar för att hjälpa tidigare interner talar om ett ställningskrig mellan olika myndigheter i stället för samarbete. Helt oacceptabelt! Inlåsningen är straffet. Men inom dess ram ska alla till buds stående medel användas för att den dömde ska komma ut som en ansvarsfull medborgare. Den som har sonat sitt brott enligt samhällets regler ska komma ut till frihet, inte till ny isolering. Det förutsätter att livet innanför murarna från dag ett tar sikte på tiden efter muck, och att det finns ett nära, förtroendefullt och engagerat samarbete mellan kriminalvården och samhället utanför murarna i samband med utslussningen. Det finns goda exempel på att det fungerar, men de är uppenbarligen allt för få. Här finns naturligtvis också plats för insatser i olika former från civilsamhället. Inte minst gör kyrkor en hel del redan i dag. Nu är det ingen sinekur att bryta kriminella mönster. Somliga vill inte, några förmår kanske inte och många törs inte. Kriminella nätverk når långt innanför murarna. De ger en bakvänd trygghet när rättssamhället sviktar, där planeras nya brott och där rekryteras adepter till kriminella nätverk, nätverk med stenhårda krav på tjänster och gentjänster. Den som vill ta sig loss ur ett sådant grepp behöver ett kvalificerat och målmedvetet stöd. På papperet ser nog det mesta bra ut i kriminalvården. Här finns behandlingsplaner, utbildningsprogram och utslussningsdokument. Men den praktiska tillämpningen, eller bristen på sådan, och de dagliga rutinerna riskerar att mala ner den intagnes självkänsla i stället för att bygga upp den. Nästan allt påminner honom om hans brott, väldigt lite om vem han är i sina bästa stunder eller vem han skulle kunna bli. Förmågor som matlagning, musicerande, odling, lärande, affärssinne eller andra nyttigheter varken upptäcks eller utvecklas. Den vi och dommentalitet som ofta frodas inom och mellan kollektiven av interner och anställda lägger inte sällan sin våta filt över de bästa ambitioner. Den svenska kriminalvården lider, liksom rättssystemet, av grundläggande systemfel som måste korrigeras innan någon verklig förändring kan ske. Men tills dess måste det system vi har arbeta till sin fulla potential. Att det befintliga regelverket inte följs är i längden förödande inte bara för fångarna utan för oss alla.

3 DAGEN tisdag 15 januari 2013 Redigering: Lise-Lotte Lindgren Debatt 3 opinion Bibelsyn. Jag bekänner hela Jesaja bok som Guds ord, men om jag är intresserad av att veta när och hur den har kommit till, det vill säga historiska frågor, så behöver jag använda historisk-kritiska metoder. Det skriver David Willgren i det fortsatta samtalet om bibelsyn. Foto: Olivia Henningsson Låt oss utmanas av texterna David Willgren, teolog och förkunnare Tidigare artikel Dagen den 8 januari Debatt Jag tror att Gud ständigt talar genom sitt ord, men jag ser inte varför vi som bekännande kristna därför skulle vara rädda för att ställa vissa frågor till texten. Det skriver David Willgren i en replik till Göran Lennartsson. I en artikel i Dagen 8/1 talar Göran Lennartsson (GL) om hur vår bibelsyn påverkar tolkningen, och jag vill börja med att tacka för inlägget. Diskussionen är viktig, och det finns mycket som jag och GL är överens om. Jag delar GL:s passion för ordet, hans uppmaning att vi tydligare skulle leva genom det, och hans längtan efter att få se mer av Andens verk så att Guds rike kan få utbredas på jorden. Jag instämmer i att bibelsynen påverkar vår läsning och tolkning av texterna (vem har sagt något annat?), även om jag önskade att det i högre utsträckning vore tvärtom; att vår läsning av texterna skulle få utmana och forma vår bibelsyn. Jag vill därför ställa några frågor och förtydliga vad jag menar. 1. Jag tycker att det är olyckligt att GL för snabbt blandar samman historiska frågor med frågor om bibelbruk. Självklart hör de ihop, men när vi pratar bibelsyn behöver vi tydligare hålla isär dem. Varför? Låt mig förklara genom att fundera kring GL:s första påstående att Bibeln är till för vanliga människor. Skulle vi närma oss GT med den allmänna, historiska frågan vem är GT till för? skulle vi nämligen skymta en annan verklighet. Vi skulle till Låt oss inte förminska frågan om inspiration, Guds tilltal och Andens ledning. exempel få reda på att läs- och skrivkunnigheten var ytterst begränsad och att texterna därför i huvudsak skrevs, traderades och lästes av människor i samhällets övre, bildade skikt, av människor som hade tydliga kopplingar till tempel och hov. Innebär det att GT inte är till för vanliga människor i dag? Nej, men argumenten för GL:s teologiska påstående måste vila på en annan grund. Risken finns annars att någon kan tro att svar på historiska frågor skulle vara normativa för vårt bibelbruk, eller att hypoteser om texters ursprung och tillkomst skulle innebära att man funnit rätta tolkningar. Så är det naturligtvis inte. Om någon till exempel berättar att Jesaja 53 lästes och förstods på ett annat sätt då den skrevs än när den används i NT innebär det inte att vi som kristna ska sluta läsa den som en profetia om Jesu död. Det enda personen gjort är att ge ett svar på en historisk fråga, och det blir olyckligt om vi ställer dessa mot varandra. Särskilt som NT ofta läser GT typologiskt. 2. En mer teknisk fråga har att göra med vad GL menar med den historisk-kritiska metoden i singular. Särskilt som han först lyfter ur några metoder som tillhör de historisk-kritiska, kallar dem enbart kritiska, och sedan kallar den historisk-kritiska metoden för en teori. Här önskar jag ett förtydligande. Är det metoder eller teoretiska ramverk som åsyftas? Och vad skulle vara problemet med att använda en metod utan att för den skull anamma tidigare forskares förförståelse? Är det inte så att vissa av metoderna egentligen syftar till att komma åt texternas anspråk, snarare än att våldföra sig på dem? 3. GL undrar vad som händer med tilliten till Bibeln om man hävdar att Jesaja 53 skrevs av en falsk Jesaja. Formulerar man sig så blir många självklart fundersamma, men jag tror återigen att olika frågor olyckligt har blandats ihop. För GL menar väl inte att man på förhand, till exempel utifrån sin bibelsyn, ska bestämma sig för att Gud valt att bara använda Jesaja i bokskrivandet, och att allt som fogats till hans text därför är förfalskningar som vi som kristna inte borde läsa? För mig är det att närma sig frågan från fel håll, och leder i värsta fall till att vi inte låter oss utmanas av texterna. Låt mig förklara. Jag tror att Gud ständigt talar genom sitt ord, men jag ser inte varför vi som bekännande kristna därför skulle vara rädda för att ställa vissa frågor till texten. Jag bekänner hela Jesaja bok som Guds ord, men om jag är intresserad av att veta när och hur den har kommit till, det vill säga historiska frågor, så behöver jag använda historisk-kritiska metoder. Visar det sig då att den teori som gör bäst rättvisa åt texten (märk väl: åt texten) är att boken har flera författare, och att redaktörer gjort vissa tillägg (till exempel Jes 1:1) innebär det inte att jag avfärdar boken som Guds ord, utan snarare att jag får en fördjupad förståelse för hur Gud valt att låta sitt ord ta boning bland sitt folk. En fördjupad förståelse för hur Anden verkat genom människor. Skulle det göra Jesus till en lögnare? Absolut inte. Många referenser till profeten Jesaja kan ju till exempel tänkas vara till boken, precis som man i dag kan referera till Jesaja oavsett hypotes om antal författare. Låt oss därför inte förminska frågan om inspiration, Guds tilltal och Andens ledning till en fråga om författarskap. Åsikt Läs fler åsikter från läsarna på sidan 15 Vill du debattera? Debattartiklar och insändare skickas till: Dagen debatt, Stockholm Glöm inte att uppge namn, adress och telefon. För icke beställda manus ansvaras ej. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta texten.

4 4 DAGEN tisdag 15 januari 2013 nyheter Mördade missionärens minne hedrades Holger Strandgren höll i begravningsakten och reflekterade över kallelsens pris Omkring 150 personer från hela världen samlades under fredagen för att begrava och ta ett sista farväl av den mördade Pakistanmissionären Birgitta Almeby. För mig är hon en hjälte och ett föredöme i tron, sa Holger Strandberg, officiant och pastor i Pingstförsamlingen i Köping. Den snötäckta och lantligt belägna kyrkan i By utanför Avesta där Birgitta Almeby hade sina rötter var fylld av vänner, familj och församlingsmedlemmar under fredagens begravningsgudstjänst. Även från Pakistan, där Almeby tillbringat närmare 40 år i tjänst, kom en delegation för att hedra minnet av henne. Det var väldigt viktigt för oss att få komma som ett sätt säga ett sista farväl. Hon har tjänat Gud så troget och med sådan dignitet, säger Liaqat Qaiser, ledare för pingströrelsen FGA i Pakistan. Efter trumpettonerna av Jag har hört om en stad ovan molnen, fortsatte begravningen i ljus och varm ton, med fokus på uppståndelsen och hoppet i Kristus. Birgitta har kämpat den goda kampen och är nu hemma hos sin Herre som hon älskade och tjänade. Även om vi inte kan förstå detta illdåd, ber vi precis som Jesus bad: förlåt dem, för de vet inte vad de gör, sa Holger Strandgren som höll i begravningsakten. Många prövningar Han fortsatte med att reflektera kring kallelsens pris och om hur det mänskligt sett kan vara svårt att förstå varför den som följer Guds väg måste lida. Birgittas tro blev också luttrad efter många prövningar i hennes eget liv. Vi bär alla på frågor, men kanske blir frågorna inte lika viktiga den dagen då vi står framför Herren tillsammans med dem som gått före, fortsatte han. Efter avskedsstunden var den vita kistan täckt med en stor mängd rosor. Ett av minnesbanden med guldtext var signerat hennes missionskamrater; Väl gjort, du trogna och goda tjänarinna. Joakim Lundgren från hela världen. Omkring 150 personer från hela världen samlades i By kyrka i Avesta fredagen den 11 januari 2013 för att begrava och ta ett sista farväl av den mördade Pakistanmissionären Birgitta Almeby. Foto: Joakim Lundgren Pastorn och tidigare Pakistanmissionären Stanley Sjöberg skulle ha varit på plats på begravningen, men på väg till kyrkan voltade hans bil efter att ha blivit påkörd av en långtradare. Vi är så tacksamma att vi överlevde, säger han till Dagen. Utöver Stanley själv fanns även hans fru Kerstin och svägerska Lena i bilen när olyckan var framme i det hala väglaget på vägen mellan Enköping och Avesta. På sin Facebooksida skriver Sjöberg att allt hände väldigt snabbt och att de helt plötsligt låg upp och ned med bilen i ett dike. Rutorna krossade och vi satt fastspända med våra säkerhetsbälten. Stanley skriver också att han greps av panik när han insåg att bilen kanske kunde börja brinna. Men som tur var kom en bekant som färdades i en annan bil, och som också var på väg till begravningen, snabbt till Stanley Sjöberg. undsättning och kunde dra ut dem ur den kraschade bilen. Både ambulans, räddningstjänst och polis kom till olycksplatsen. Kerstin togs till akuten i Västerås eftersom räddningspersonalen först befarade att hon hade skadat ryggen medan Lena fördes med en annan ambulans till Avesta. Inga allvarliga skador Senare visade det sig ändå att båda hade klarat sig utan några allvarligare skador. För Stanleys del resulterade olyckan framför allt i chock. Ambulanspersonalen menade att vi hade haft änglavakt. Om långtradaren hade törnat emot oss några sekunder tidigare hade vår bil kraschat ändå värre och vi hade kanhända inte överlevt. Så nära evighetens gräns lever vi. Utdrag ur kollegans minnestext Dagen publicerar här ett utdrag från den pakistanska pingströrelsens minnestext, skriven av dess ledare Liaquat Qaiser,. Birgitta gav sitt liv till Jesus Kristus när hon var nio år och döptes Hon längtade alltid efter att tjäna Herren. /.../ Hon adopterade den pakistanska kulturen. Trots att Pakistan inte var hennes födelseland, blev det pakistanska folket hennes familj. Birgitta fanns alltid i bakgrunden för att andra skulle lyftas fram. Det är andan hos en sann kristen. Denna anda bar hon genom sitt liv. Under årens lopp lämnade många av de svenska missionärerna Pakistan av olika orsaker. Men Birgitta fortsatte att betjäna nationen med uthållighet och trofasthet. När hon pensionerades frågade en ung pastor varför hon inte valde att åka tillbaka till Sverige. Hon svarade: Guds röst sade åt mig att komma till Pakistan. Jag åker härifrån när Gud ber mig att lämna. Hennes namn betyder upplyft. Nu är hon inte bara upplyft i himmelens härlighet, utan har också fått en speciellt hedrande plats tillsammans med de andra martyrerna. Översatt av Joakim Lundgren Stanley Sjöberg påkörd på väg till begravningen Men jag är tacksam att få ännu en tid som jag vill förvalta på bästa sätt, skriver han. Det är så rörande Under helgen har kommentarer strömmat in till hans blogg och Facebooksida. Man kan säga att den här upplevelsen för mig blivit en föraning inför den dagen man själv ska lämna livet. Det är så rörande att se all denna kärlek som möter oss från så många människor, säger han. Johannes Ottestig

5 DAGEN tisdag 15 januari 2013 Redigering: Martin Einald 5 nyheter I korthet: Sverige Teknologer mindre empatiska än vårdstudenter Ingenjörsstudenter är mindre empatiska än de som studerar till vårdyrken. Det visar forskning vid Linköpings universitet. Med hjälp av etablerade frågeformulär mätte forskarna graden av fantasi, förmåga att ta andras perspektiv, om man bryr sig om andra och egen ångest och oro bland drygt 200 studenter vid sex olika utbildningar. Empati kan ha både en kognitiv och en känslomässig aspekt, säger Chato Rasoal, forskare i psykologi och en av artikelförfattarna. Resultaten går i linje med tidigare forskning och de är ett problem, enligt Rasoal. Civilingenjörer får ofta ledande positioner i företag, där de måste kunna leda team med många medarbetare. Det kräver både god kommunikationsförmåga och social kompetens. Hamas-supportrar i Gaza håller up modeller av långdisansrobotar. Foto: Nasser Ishtayeh, scanpix Relationer mellan kristna och muslimer oroar allt fler svenskar Oron ökar även för situationen i Mellanöstern Svenskarnas oro för relationerna mellan den kristna och den muslimska världen har ökat tydligt det senaste året, enligt en opinionsmätning presenterad på Folk och Försvars rikskonferens i Sälen. I sin undersökning Opinioner 2012 ställde Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) frågan Om du tänker på Sverige de närmsta fem åren hur oroande tycker du då att följande förhållanden är för oss i vårt land?. Fler oroade 73 procent svarade att de är mycket eller ganska oroade över relationerna mellan den kristna och den muslimska världen. Det kan jämföras med 58 procent MSB:s generaldirektör Helena Lindberg tror att bilder på flyktingströmmar kan vara en faktor som spätt på oron. Men vi kan inte veta vad de svarandes oro står för. Det är snarare än fråga för forskare att närmare studera. Men jag kan ju spekulera om att nyhetsbevakningen kring utvecklingen i Mellanöstern, jag tänker specifikt på Syrien, kan ha spelat in, säger hon till. Mest oroade är svenskarna för organiserad internationell brottslighet, följd av relationen mellan den kristna och muslimska världen och användandet av jordens resurser. Jag är lite förvånad över att man inte mer är oroad över brister i samhällsviktiga IT-system till exempel, säger Helena Lindberg. Fakta: Undersökningen Gjord av Sifo i form en webbpanelundersökning under december Enkäten besvarades av personer. En förändring jämfört med föregående år bör vara på minst fem till sex procentenheter för att vara signifikant. Frågan löd: Om du tänker på Sverige de närmsta fem åren hur oroande tycker du då att följande förhållanden är för oss i vårt land? 73 procent svarade att de är mycket eller ganska oroade över relationerna mellan den kristna och den muslimska världen (58 procent 2011). 65 procent var mycket eller ganska oroade för utvecklingen i Mellanöstern (53 procent). Källa: MSB () Målet mot Mangs startar i hovrätten Den 25 januari inleds hovrättsförhandlingarna i målet mot Peter Mangs. Totalt är 21 rättegångsdagar i hovrätten i Malmö inplanerade för målet. Mangs dömdes den 23 november förra året av Malmö tingsrätt till livstids fängelse för bland annat två mord och fem mordförsök. Han har överklagat för att bli frikänd från allt utom skadegörelse. Åklagarna har överklagat för att få honom fälld på ytterligare åtalspunkter. Sista bananbåten har lagt till Sista bananbåten direkt från Sydamerika har lagt till i Göteborg. Det är en drygt 100-årig tradition nu tagit slut. Första bananbåten till Sverige kom 1909, lasten var svartfrusen och äcklig. Det blev bättre sedan. Bananstockarna bars från fartyget ut på kaj men så småningom övergick man till matarband och kartonger, komplett med insmugna bananormar och allt. Fartygen gick länge ända in i centrum, till Frihamnen och den så kallade Bananpiren. De var del av stadsbilden. När första båten efter andra världskriget anlände, fem dagar efter krigsslutet, var det en stor händelse, nästan lite folkfest. Harry Brandelius sjöng Det har kommit en båt med bananer. Alf Svensson slutar med politiken Kristdemokraternas tidigare partiledare Alf Svensson kommer inte att kandidera för att fortsätta i EU-parlamentet, rapporterar svd.se. Alt Svensson är EU-parlamentariker sedan 2009, men i samband med EU-valet sommaren 2014 lämnar han politiken helt. Det är inte utan att jag känner viss fruktan för det, säger Alf Svensson till tidningen. 15 Så Alf Svensson. många år är kötiden för att få en hyreslägehet i Stockholms innerstad. 258 miljoner till ungdomsförbund Ungdomsstyrelsen har beviljat 258 miljoner kronor i organisationsbidrag till 221 barn- och ungdomsorganisationer. Sverigefinska ungdomsförbundet får nära 1,2 miljoner kronor jämfört med kronor i fjol. Romska Ungdomsförbundet får omkring 1,2 miljoner och Judiska Ungdomsförbundet nära 1,1 miljoner. Nya principer för bidragen gäller för i år med fasta bidrag på kronor oavsett föreningens storlek. Natochef vill se mer samarbete Natos generalsekreterare Anders Fogh Rasmussen pekade på flera områden där Sverige och Nato kan utöka sitt samarbete i sitt anförande på Folk och Försvars rikskonferens i Sälen. Ett är att samarbeta kring utbildningsinsatser av afghanska styrkor. Ett annat område för utökat samarbete är, enligt Fogh Rasmussen, fler samövningar och gemensam utbildning av militär personal. Arbete mot sexuella övergrepp Ungdomsstyrelsen ska under detta och nästa år arbeta mot sexuella övergrepp mot barn och unga inom föreningslivet. Regeringen ger den uppdraget att kartlägga goda exempel och sprida kunskap om hur man inom idrotten och annat föreningsliv kan stoppa övergreppen. Ungdomsstyrelsen ska även kontrollera hur föreningar arbetar med frågorna, vilken information barn och unga får om sina rättigheter och vart de kan vända sig om de har utsatts för övergrepp.

6 6 DAGEN tisdag 15 januari 2013 nyheter Mukwege tillbaka på jobbet efter attentatet PMU: De förbereder en stor välkomstfest på sjukhuset har vi hört talas om Tiden för återhämtning efter mordförsöket är över. Nu ser chefskirurgen och människorättsaktivisten Denis Mukwege fram emot att fortsätta sitt arbete. I går återvände han till östra Kongo efter att ha befunnit sig i Sverige, Belgien och USA. I slutet av oktober utsattes han för ett mordförsök i sitt eget hem. Nu längtar Denis Mukwege tillbaka för att fortsätta sitt arbete bland de våldsutsatta kvinnorna på Panzisjukhuset i östra Kongo. Även personalen på sjukhuset ser fram emot Mukweges ankomst. De planerar att hålla en stor fest för den återvändande chefskirurgen. De förbereder en stor välkomstfest på sjukhuset har vi hört talas om, säger Maria Bard, företag- och påverkansansvarig på PMU, som stödjer Panzisjukhusets arbete. För några dagar sedan träffade hon Denis Mukwege tillsammans med ytterligare personal från PMU. Han kom till Stockholm över dagen för ett sista samtal innan hemresan skulle påbörjas. Var vid gott mod Vi pratade om de gemensamma projekt som vi har på plats. Han verkade vara vid gott mod, betydligt mer utvilad och samlad än han var då strax efter attacken i höstas, säger Maria Bard. Men nu var han tydlig med att han ville tillbaka för att fortsätta sitt arbete och tala för de som inte har någon röst som han säger. Det är hans roll, hans jobb och hans uppgift. I närmare tre månader, allt sedan mordförsöket den 25 oktober, har Mukwege hållit sig borta från hemmet i Maria Bard. Bukavu i östra Kongo. Tillsammans med sin familj har han bland annat använt tiden till att återhämta sig. Familjen var först i Sverige en tid, men har sedan också befunnit sig i Belgien och i USA. I USA bor Denis Mukweges son så där har hela familjen kunnat vara tillsammans. Träffat nyckelpersoner Men månaderna har inte bara bestått i vila och familjegemenskap. Denis Mukwege har också passat på att träffa en rad olika nyckelpersoner och beslutsfattare för att om möjligt påskynda hjälparbetet till östra Kongo. Bland de han har fört samtal med de senaste veckorna finns USA:s tidigare president Bill Clinton, John Kerry, som av Obama nominerades till posten som USA:s utrikesminister, och ett antal EU-kommissionärer och utrikesministrar. Total brist på rättssäkerhet Han menar att det som hände honom, att några främlingar lyckas ta sig in i hans hem och beskjuta honom, visar på den totala bristande rättssäkerheten i landet. Kan något sådant hända honom som ändå bor i ett säkert område, vilken situation lever då inte övriga medborgare i, säger Maria Bard på PMU. På PMU har man tillsammans med andra organisationer som stödjer sjukhuset, den senaste tiden gjort säkerhetsanalyser och förslag om förbättringar kring Panzisjukhuset i Kongo. Nu när Denis Mukwege återvänder är man mån om att han ska kunna känna sig säker och utföra sitt arbete på bästa sätt. I går var han tillbaka i landet och redan i dag tror Maria Bard att han kan vara tillbaka på arbetet. Han kommer att börja nu på direkten. Jag tror att det skulle vara svårt för honom att finnas på plats, men inte få arbeta. Många har väntat på honom och ser mycket fram emot att han kommer tillbaka nu. Varför väljer han att återvända just nu? Efter en tids återhämtning med familjen vill han nu tillbaka för att fortsätta sitt arbete. Han vill inte heller vara borta för länge utan visa att han faktiskt kommer tillbaka. Josefin Lilja Fakta: Denis Mukwege Mukwege är vida känd för sitt arbete med de tusentals kvinnor som utsatts för sexuellt våld i det konfliktdrabbade Kongo-Kinshasa. Panzi-klinikens program för offer för sexuellt våld tar emot omkring kvinnor om året och stöds bland annat av Pingstmissionens utvecklingssamarbete, PMU. Mukwege har belönats med flera priser, däribland Palmepriset. Foto: Henrik Montgomery / SCANPIX Vilat upp sig. Efter att ha utsatts för ett mordförsök i sitt hem i slutet av oktober reste Denis Mukwege och hans familj via Sverige till Belgien och USA.

7 DAGEN tisdag 15 januari 2013 Redigering: Jakob Ihfongård 7 nyheter I korthet: Sverige Förbedjare. Myrlie Evers-Williams är inte bara den första kvinnan som ber när en president invigs, hon är också den första personen utan någon typ av präst- eller pastorsvigning. Foto: Rogelio V. Solis, scanpix Hon ber när Obama installeras som president Första kvinnan att be vid en presidentinstallation När Barack Obama om en vecka installeras för en andra period som president kommer en kvinna att be för honom. Människorättsaktivisten Myrlie Evers-Williams är den första kvinnan som får det hedervärda uppdraget. Amerikanska presidenter svär aldrig presidenteden utan att någon först ber en bön. När president Obama tillträdde för fyra år sedan var det Rick Warren, känd evangelikal pastor i Saddleback church i Kalifornien, som fick uppgiften. När Obama ska börja sin andra fyraårsperiod som USA:s främste ledare, kommer för första gången en kvinna att be för presidenten. Den 21 januari skrivs alltså historia när Myrlie Evers-Williams ber en bön för presidenten, rapporterar nyhetsbyrån AP. Jag är tacksam över att ha blivit tillfrågad, inte minst eftersom det i år är 50 år sedan medborgarrättsrörelsen föddes. Det är därför mycket inspirerande för mig att få vara en del av presidentens installation, säger hon i en kommentar. Änka till medborgarrättskämpe Myrlie Evers-Williams är änka till medborgarrättsaktivisten Medgar Evers som sköts till döds utanför sitt hem i Jackson, Foto: Scanpix Mississippi den 12 juni När Evers begravdes följde personer honom till den sista vilan. Dömdes först efter 31 år Medgar Evers var den förste ordföranden för The National Association for the Advencement of Colored People, NAACP, en av USA:s äldsta och mest inflytelserika medborgarrättsrörelser. Myrlie Evers-Williams kämpade i många år för att den skyldige till mordet på hennes make skulle bli dömd. Någon vecka efter dådet åtalades Byron De La Beckwith för modet på Medgar Evers. Men trots den starka bevisningen mot honom kunde de hel-vita juryerna i två rättegångar på talet inte enas. Inte förrän 1994, då målet togs upp på nytt, dömdes De La Beckwith till livstids fängelse. Myrlie Evers-Williams, som Jag ber detta ödmjukt, i hans namn som förändrat mitt liv, Yeshua, Isa, Jesus (spanskt uttal), Jesus, som lärde oss att be... Pastor Rick Warren bad när Obama installerades första gången fyller 80 år i mars, är inte bara den första kvinnan som ber vid presidentinstallationen. Hon är också den första icke-prästvigda som får det hedervärda uppdraget. Arbetat som journalist Hon har under åren arbetat som journalist och skrivit flera böcker i människorättsfrågor. Mellan 1995 och 1998 var hon ordförande i NAACP, hon har grundat Medgar Evers Institute i Jackson, Missisippi och så sent som 2011 hedrades hon av den lagstiftande församlingen i Mississippi för sina insatser i människorättsfrågor. Thomas Manfredh TV-chef. Siewert Öholm har tidigare bland annat arbetat på SVT, Dagen och Världen idag. Foto: Christoffer Hjalmarsson Siewert Öholm ny kanalchef på Kanal 12 Den konkursade värmländska tv-kanalen Kanal 12 startas upp igen. Och den här gången kommer Siewert Öholm att bli en centralfigur. Jag har ju media i blodet på något sätt ränderna går väl aldrig ur, säger han till P4 Värmland. Så sent som i november förra året begärdes Kanal 12 i konkurs. Då hade tv-kanalen gjort minusresultat i flera år, men nu hoppas den nya ägaren, Karlstadsbon Lars van Mannerheden, på en bättre framtid. Det har varit en lång process, men nu är det klart, säger han till Nya Wermlands-Tidningen. Till sin hjälp får han Siewert Öholm som blir både kanalchef och ansvarig utgivare och dessutom kommer att synas i rutan. Men det är inte en Siewert Öholm-kanal det här. Det här är verkligen en kanal för hela Värmland i första skedet, i det andra och det tredje skedet då ska vi nog spränga gränserna också hoppas jag på, säger Siewert Öholm. Johannes Ottestig 6000 Så få skrattmåsar finns det kvar i Skåne, en minskning på 90 procent sedan 1970-talet. Buffé boven bakom matförgiftning Håll dig undan från bufféerna om du vill undvika magsjuka och matförgiftning. Felaktig nedkylning, dålig kylförvaring eller otillräcklig upphettning av maten kan orsaka ett tråkigt avslut på en trevlig måltid. Minst tre personer drabbades nyligen av svåra allergiska besvär sedan de ätit tonfisk från en matbutiks salladsbuffé i Danderyd utanför Stockholm. Flest blir matförgiftade av norovirus, samma virus som vinterkräksjukan, via personer eller livsmedel. Vanligtvis handlar det om att någon som tillagar maten bär på viruset, säger Lindblad. Följ med och upplev ALBANIEN, Kroatien, Grekland 24 maj - 3 juni 2013 Flyg, Modern helturistbuss, Hotell, Entréer, Halvpension, Guidning på svenska. Tema: I Pauli fotspår. Ledning: Josif Paparisto, Curth Sandström, Bengt Ivar Johansson. Beställ prospekt:

8 8 DAGEN tisdag 15 januari 2013 nyheter Benjamin Netanyahu, Israels premiärminister. Foto: Baz Ratne, scanpix Religiösa ledare diskuterade vapenlagar Ny fredsplan från EU efter valet i Israel Storbritanniens och Frankrikes utrikesministrar planerar att återuppta fredssamtal mellan israeliska och palestinska företrädare i mars. Det kommer att tvinga in oss i ett hörn, säger israeliska diplomatkällor, enligt den israeliska tidningen Yediot Aharonot. De israeliska källorna uppger att fredssamtalen är en del av en större plan som EU arbetar på. Målet är att bilda en självständig palestinsk stat, baserad på 1967 års gränser, och med östra Jerusalem som huvudstad. Enligt Yediot Aharonot kommer planen sannolikt också att innehålla ett krav på stopp för nya bosättningar. Bakom förslaget Storbritanniens och Frankrikes utrikesministrar sägs ligga bakom förslaget som dessutom ska ha stöd av Tyskland. Men Catherine Ashton, EU:s utrikesminister, uppges arbeta för att få en bred uppslutning från hela EU. Det händer mycket bakom kulisserna. Européerna kan inte tvinga Israel att skriva på något avtal, men de kan absolut försätta oss i en besvärlig situation. De håller på att ta fram ett dokument som kommer att visa huvuddragen i det framtida fredsfördraget... Troligtvis kommer palestinierna att acceptera det medan det blir svårare för Israel. Det (förslaget) kommer att tvinga in oss i ett hörn, säger en högt uppsatt israelisk diplomat. Vädjan från USA EU-representanter ska även ha träffat flera inblandade parter i Jordaniens huvudstad Amman. Enligt Yediot Aharonot har dock USA vädjat om att diskussionerna tillfälligt ska avbrytas i avvaktan på Barack Obamas installation den 20 januari och parlamentsvalet i Israel den 22 januari. Uppgifterna om EU:s ansträngningar för att komma igång med fredsprocessen, som har legat nere sedan i september 2010, kommer enligt nyhetsbyrån AFP inte som någon sensation experter har påpekat att det är ett troligt scenario. Och på lördagen syftade den israeliska oppositionspolitikern Tzipi Livni indirekt på fredsplanen när hon sa att i mars kommer världen att lägga fram en fredsplan på bordet. Antingen kan vi låta den tvingas på oss eller så kan vi själva ta initiativ till en egen plan. Johannes Ottestig USA:s vicepresident uppmanade de tolv religiösa ledarna: Höj era moraliska röster Förra veckan träffade USA:s vicepresident Joe Biden religiösa företrädare för att diskutera vapenlagarna i landet. I dag räknar han med att lämna ett förslag till president Barack Obama om hur det vapenrelaterade våldet ska minskas. Tolv religiösa ledare, däribland Michael McBride, pastor i San Fransisco och aktiv i en organisation som arbetar för att minska det vapenrelaterade våldet, träffade i onsdags Joe Biden. Religiösa ledare har en nyckelroll att spela för att minska det vapenrelaterade våldet i USA, speciellt i våra storstäder, skrev Michael McBride i ett uttalande efter mötet. Höj er moraliska röst Under mötet slog Joe Biden fast att de religiösa ledarna måste höja sin moraliska röst för att det i slutändan ska komma till stånd lagar som kan minska det vapenrelaterade våldet och Michael McBride konstaterade i sitt uttalande att vicepresidenten har rätt. På mötet deltog katolska, protestantiska, judiska, muslimska, sikhiska och hinduiska ledare. Dagen efter, på torsdagen, hade Joe Biden samtal med företag som handlar med vapen, däribland Walmart som säljer flest Fakta: Massmordet i Newtown Den 14 decembersköt 20-årige Adam Lanza ihjäl 20 små barn och sex vuxna på skolan Sandy Hook i Newtown, Connecticut. Han hade dessförinnan skjutit ihjäl sin mamma och tagit hennes skjutvapen. Mamman hade licens och ägde flera vapen. Massmordet har utlöst intensiv samhällsdebatt om vapenfrågan, mentalvården och underhållningsvåldet. vapen i landet, och med den inflytelserika vapenlobbyn National Rifle Association (NRA). Vappenlobbyn var besviken Efteråt uttalade NRA sin besvikelse över att vicepresidenten ensidigt talade om restriktioner och tillade att NRA inte tänker tillåta att de av USA:s vapenägare som följer lagen blir beskyllda för gärningar av kriminella och galningar. Lagförslaget som Joe Biden förväntas presentera på tisdag antas innehålla förslag om personkontroller av alla som vill köpa vapen samt förbud mot vissa automatvapen och laddramar som underlättar snabb eldgivning nya medlemmar NRA uppger samtidigt att man har fått över nya medlemmar efter massmorden på skolan Sandy Hook i Newtown i Connecticut den 14 december. Antalet betalande medlemmar har därmed ökat från 4,1 miljoner till 4,2 miljoner, skriver webbtidningen Politico. Enligt tidningen är NRA:s mål att nå 5 miljoner medlemmar innan debatten om USA:s vapenlagar klingar av. Johannes Ottestig & Bosättningarna Drygt en halv miljon israeler lever i över 120 bosättningar i östra Jerusalem och på Västbanken, som ockuperades av Israel i kriget De första bosättningarna på Västbanken påbörjades efter bara några månader och de har vuxit under alla israeliska regeringar, även under 1990-talets fredsprocess stängde Israels dåvarande premiärminister Ariel Sharon samtliga 21 bosättningar i Gazaremsan och tvångsevakuerade de invånarna. Omvärlden, inklusive Israels närmaste allierade USA, anser att bosättningarna strider mot folkrätten. Fjärde Genèvekonventionen en av de internationella överenskommelser som sammantaget brukar kallas krigets lagar förbjuder en ockupationsmakt att flytta in sin egen befolkning in i det ockuperade området. diskussion om vapenlagar. USA:s vicepresident Joe Biden träffade tolv religiösa ledare för att diskutera vapenlagar. Foto: Susan Walsh

9 DAGEN tisdag 15 januari 2013 Redigering: Lise-Lotte Lindgren 9 nyheter I korthet: Världen Säkerhetsföretaget G4S ansvarar för bevakningen av israeliska bosättningar på Västbanken och fängelser dit palestinier förs. Det har fått Svenska kyrkan i Umeå att bryta samarbetet med företaget. Foto: scanpix Svenska kyrkan i Umeå bryter med företag som jobbar med bosättningar Men agerandet kritiseras av riksdagsledamot Svenska kyrkan i Umeå ska inte längre anlita säkerhetsföretaget G4S. Skälet är att företaget även ansvarar för bevakningen av israeliska bosättningar på Västbanken och fängelser dit palestinier förs. Lisa Tegby, kyrkoherde i Umeå, säger till Sveriges Radio Studio Ett att hon anser att de har stöd för sitt agerande eftersom en FN-rapport, som kom i oktober förra året, uppmanar till bojkott av företag som drar ekonomisk nytta av bosättningarna på Västbanken. När vi fick klart för oss att G4S är med och bevakar illegala bosättningar och fängelser på Västbaken och finns vid checkpoints vid den illegala muren så bestämde vi att vi ville dra oss ur detta och vi kommer att så fort det är möjligt lämna vårt avtal med G4S. Men Fredrik Malm, folkpartistisk riksdagsledamot, har svårt att förstå varför just det Cameron vill inte lämna EU Omförhandling, ja tack men helt ut ur EU vill inte Storbritanniens premiärminister David Cameron. Jag är för Storbritanniens medlemskap i EU. Vi är en handelsnation, vi behöver tillgång till den inre marknaden och framför allt inflytande i hur den styrs, slog Cameron fast i en radiointervju med BBC i går. dansk-brittiska säkerhetsföretagets aktiviteter i Israel och på Västbanken ska få sådana långtgående konsekvenser. Fixering vid Israel Om man går in på G4S hemsida så kan man se att de har verksamheter i Saudiarabien, Bahrain, Yemen, Kina och en massa andra länder. Det har Svenska kyrkan aldrig någonsin reagerat över utan man reagerar endast när staten Israel är förövare. Det som förvånar mig är den här närmast totala fixeringen som finns hos Svenska kyrkan vid just Israel, säger han. Lisa Tegby tillbakavisar kritiken och säger att Svenska kyrkan visst bryr sig om andra områden. Däremot konstaterar hon att G4S:s agerande i just Israel fick upp deras ögon för företaget och att det faktum att G4S även finns i andra länder som ofta kopplas samman med brott mot de mänskliga rättigheterna bara förstärker bilden. Jag säger inte nej till Israel som en demokratisk stat, men jag säger nej, och ropar högt, när Israel överträder mänskliga rättigheter på Västbanken, likaväl som jag säger nej, och ropar högt, över det som händer i Syrien, eller på sina håll i Kina eller det som hände i Sydafrika. Vill ta sig ur kontrakten Adam Mynott, kommunikationschef på G4S internationella kontor i London, säger enligt Sveriges Radios Studio Ett att G4S arbetar för att ta sig ur kontrakten man har på Västbanken och att de kommer att ha lämnat Västbanken helt 2015 eftersom kunderna inte lever upp till företagets etiska riktlinjer. Han beklagar samtidigt att Svenska kyrkan i Umeå nu väljer att avbryta samarbetet. johannes Ottestig Kubaner får resa ut utan tillstånd En lag som tillåter kubaner att resa utomlands utan specialtillstånd trädde i kraft i går. Enligt lagen, som anses vara en av de mest långtgående reformer som införts av president Raul Castro, är allt som krävs ett giltigt pass. Dissidenter i landet har dock uttryckt skepsis: DTill syvende och sist är det regeringen som avgör vem som får lämna landet och inte, säger Berta Soler. Soldater ur Malis armé. Foto: Francois Rihouay Malis armé kan få hjälp av svenska instruktörer Sedan Frankrike och dess stridsflyg ställt sig på Bamako-regeringens sida mot islamistrebeller i norra Mali kommer EU att påskynda sin insats. Personal kan vara på plats redan i slutet av februari eller början av mars. För Sverige kan det bli aktuellt att skicka militärinstruktörer till Mali om beslut tas om en EU-insats. Tanken är att de ska vara med och snabbutbilda Malis egna styrkor i Bamako-området. Dessa styrkor skulle sedan flyttas upp till stridsområdet i nordöstra delen av landet. Det handlar till exempel om allmän vapenträning och strid i mindre förband, säger Anders Silwer, insatschef hos Försvarsmakten, till. Silwer uppger att det är rimligt att tro att de svenska instruktörerna är på plats i Mali först om några månader. Protester mot homoäktenskap En våg av protester sköljer över Frankrike, mot en föreslagen lag som tillåter äktenskap mellan personer av samma kön. Hundratusentals samlades på Paris gator för att demonstrera mot lagen. Lagförslaget ska tas upp i det franska parlamentet i slutet av månaden, vilket fick demonstranter från hela Frankrike att resa till Paris på söndagen. De krävde att president Francois Hollande och regeringen drar tillbaka förslaget. Demonstrationens arrangörer sa att upp emot hade samlats för protesten, medan polis uppskattade att omkring deltog. Chavez tillstånd skört men bättre Venezuelas cancersjuke presidenten Hugo Chavez lunginflammation är under kontroll och hans hälsotillstånd förbättras en månad efter den senaste behandlingen i Kuba, uppger regeringen. Trots hans bräckliga tillstånd... har den generella medicinska utvecklingen varit gynnsam de senaste dagarna, heter det i den senaste officiella rapporten om presidenten. 2Så många år var de sedan den tunisiske diktatorn Ben Ali flydde utomlands. Men oroligheter väntas på årsdagen Navi Pillay. FN: Utred Nordkoreas övergrepp Våldtäkt, tortyr, avrättningar och slavarbete. Det är verkligheten för Nordkoreas politiska fångar, enligt FN:s Navi Pillay. Nu vill hon att diktaturens övergrepp utreds. I ett sällsynt uttalande om Nordkorea uppmanar FN:s människorättskommissionär Navi Pillay till en internationell utredning av de övergrepp som under decennier har pågått i det slutna landet. Hon kallar en sådan utredning inte bara fullt berättigad utan också kraftigt försenad och säger att ingen förbättring har skett sedan Kim Jong-Un tog över ledarskapet.

10 10 DAGEN tisdag 15 januari 2013 vardag Redaktör: Malin Aronsson , Relationer Foto: scanpix Det värsta är väl när man går fram till spegeln. För man känner sig inte som man ser ut där. Lill-Babs om att bli gammal i Nyhetsmorgon i TV4 Min mamma kränker o? Jag är en kvinna på 43 år, jag har barn och mår faktiskt väldigt bra egentligen. Min fundering är hur jag ska göra med relationen till min egen mamma. Som riktigt liten hade jag några lyckliga år med två föräldrar och så, men då jag blev lite äldre och trotsigare blev det en del misshandel. Slag av pappa påhejad av mamma, och även mamma drog mig i håret och nöp mig. När jag var 12 år skilde sig mina föräldrar. Min lillasyster flyttade med mamma och jag och min bror med pappa. Trots att mamma inte flyttade långt, fick vi bara komma när vi blev bjudna och aldrig sova över. När jag gifte mig och fick egna barn tog vi upp relationen igen. Mamma kom och stöttade vid förlossningar, tog hand om de andra barnen, fixade mat och var urgullig. Sedan hände något igen. Det började när jag åkte upp ensam för en avkopplande helg. Mamma spårade helt ur och kränkte mig både fysiskt och psykiskt. Efter det har hon aldrig bett om förlåtelse. Just nu har vi nästan ingen kontakt alls, men då och då skickar hon presenter till barnen. Mitt problem är att jag inte orkar ha kontakt med henne. Hon sårar och skuldbelägger mig vid varje samtal. Vad är ditt råd? Borde jag trots allt försöka igen? Elisabeth! Christina svarar: Tack för ditt brev. Det är glädjande att du skriver att du faktiskt mår väldigt bra! Din beskrivning av en uppväxt med föräldrar som inte mognade i takt med sina barn och inte klarade av att sätta barnens behov framför sina egna är smärtsam att ta del av. Att växa upp med föräldrar som återkommande åsidosätter sina barns behov gör det svårt att utveckla självtillit. När ens normala behov blir skrattade åt, förminskade eller till och med bestraffade lär man sig att i stället trycka undan dem, man skäms för dem och känner skuld för att man inte är bättre. I stället blir man uppmärksam på föräldrarnas behov och försöker tillgodose dem. Man försöker blidka och vara till lags och riskerar att helt tappa bort sig själv. Barn som vuxit upp under sådana omständigheter beskriver ibland att föräldra-barnrollerna kunde kännas ombytta. Det viktiga var att se till att föräldrarna mådde bra. Även om man sedan, som du, i vuxen ålder fått distans till det som hände under uppväxten, kan det finnas restprodukter kvar av det man vant sig vid från tidiga år. Man kan se att det fanns orsaker till föräldrarnas brister, kanske psykisk skörhet. Ändå är det nära till hands att lägga skuld på sig själv. Det sker nästan utan att man märker Fråga Christina Christina Halldorf, leg psykoterapeut, svarar på dina frågor om relationer. Skicka din fråga till dagen.se eller till Dagen, Expertfråga, Stockholm. Till exempel skriver du jag blev lite äldre och trotsigare, som om det var du som var skyldig till att du blev utsatt för misshandel. Så var det inte och så är det ALDRIG. det. Till exempel skriver du jag blev lite äldre och trotsigare, som om det var du som var skyldig till att du blev utsatt för misshandel. Så var det inte och så är det ALDRIG. Ett barn är ett barn. Att det är trotsigt eller snarare på väg mot större självständighet och personlig identitet då det börjar uttrycka en egen vilja är både normalt och önskvärt. Som förälder är det något vi kan glädjas över, inte bestraffa. Att skuldkänslor lätt väcks, är kanske något du behöver lära dig att hantera på ett bättre sätt innan du och din mamma eventuellt tar upp kontakten på nytt. Det tycks framför allt vara på det sättet hon kommer åt att göra dig illa. Kanske säger hon: du har väl viktigare saker för dig än att ringa din mamma, och dina skuldkänslor är där direkt? I stället för att tänka ja, det har jag, så tänker du: det borde jag förstås inte ha, det viktigaste borde ju vara att ringa mamma. Man behöver lära sig att skilja mellan det vi kan kalla för verklig skuld och falsk skuld. Verklig skuld har sin källa inom oss, vi vet helt enkelt med oss när vi handlat fel. Den falska skulden däremot härrör från andra som på något sätt övertygat oss om att vi inte duger. Den tar sig uttryck i självanklagelser som saknar reell grund, den får oss att tycka att vi är värdelösa och kanske dåliga människor. De föreställningarna sitter så djupt att de kan vara svåra att komma till rätta med själv. Men de är helt enkelt inte sanna, utan bygger helt och hållet på lögn. Det finns inget enkelt svar på din fråga. Du har erfarenheter av att din mamma vid några tillfällen faktiskt känts som en bra och sund mamma, som ställt upp och kunnat stötta dig och din familj. Men de flesta kontakter med henne har slutat med att du blivit sårad och besviken. Kanske hoppas du varje gång att hon ska visa sig vara pålitlig och stabil? Du kanske måste släppa det hoppet? Låta henne vara den hon är. Om ni ska ha kontakt behöver du tänka igenom vad du vill och hoppas på. Lägga ribban på en lagom nivå. Veta var du har dina gränser och skydda dem. För att kunna hålla ifrån dig din mammas anklagelser, behöver du ta ett steg uppåt när hon försöker dra ner dig i skuldträsket. Du behöver våga vara fri! Bara då kan ni etablera en relation som inte tynger och sårar. En relation där du kan förhålla dig fritt till henne och se den smärta som finns i hennes liv, utan att det blir ditt ansvar att ställa allt det till rätta som en gång, innan du fanns, skadade henne.

11 DAGEN tisdag 15 januari Redigering: Danne Sundell Uppdaterad stilbok för män Snyggt. En stilguide för män (Bonnier Fakta) är fullspäckad med tips, praktiska råd och fakta för alla män som vill vässa sin garderob, veta hur man gör en perfekt slipsknut och hur man blir bästa gästen på festen. Den kom ut första gången 2001 och är nu uppdaterats för 2010-talet. Vissla bort blöjan Det går att få barn blöjfria redan i spädbarnsåldern. Forskare vid Sahlgrenska akademin har följt 47 barn och mammor i Vietnam där barnen oftast är torra innan de kan gå. Tekniken som mödrarna använder är att lära sig avläsa signaler från barnet om att det behöver kissa. En viktig del är också den särskilda visselteknik. Genom visselljudet påminner mammorna sina barn om att tömma sig. Relationer ch sårar mig Gästkrönika Dogge Doggelito, kristen multikonstnär. Platsen där jag hittar Gud Det finns många platser på jorden dit kristna vallfärdar. Platser som är heliga och som är viktiga pusselbitar för att lära sig mer om kristendomen. Men också platser dit man åker när man behöver tröst och vägledning. För mig är Etiopien en sådan helig plats. En plats där Gud visade sin härlighet i en tid då det var som mörkast i mitt liv. Första gången jag reste till Etiopien reste jag med min då tvååriga dotter och hennes mormor. Min fru hade precis gått bort i cancer och Gud kändes lång borta. Gud hade tagit min bästa vän, min dotters mamma, mitt hjärta. Gud hade mig vänt mig ryggen. Eller snarare sagt, så hade jag vänt ryggen mot Gud. På plats i Etiopien blev jag intresserad av deras legender kring drottning Saba. Denna mytomspunna drottning Det är som om Guds kärlek finns i deras ögon. och regent har väckt många människors nyfikenhet. Det som slog mig var att det, enligt etiopierna själva, finns en koppling mellan drottningen Saba och kristendomen. Denna koppling var inget jag någonsin hade läst om i de västerländska historieböckerna, vilket gjorde mig ännu mer nyfiken. Vid staden Axum finns den heliga Marias kyrka. Det sägs att förbundsarken finns där, under uppsikt av en munk. Att förbundsarken skulle ha hamnat i Etiopien kan verka märkligt, men enligt det etiopiska nationaleposet Kebra Nagast började det hela med att kung Salomo förälskade sig i drottning Saba. Vissa menar att det är deras kärlek till varandra som beskrivs i Höga visan, och att det är drottningen som förklarar sin kärlek till Salomo med orden: Kyssar vill jag dricka ur hans mun! Din kärlek är ljuvare än vin. Enligt Kebra Nagast återvände drottningen av Saba till Etiopien, och där födde hon en pojke vid namn Menelek. Salomons son. I Kebra Nagast får man sedan följa Menelek när han beger sig till sin far i Jerusalem för att lära känna honom. När Menelek bestämde sig för att åka hem igen skickade Salomon med honom värdesaker från templet, och en av värdesakerna som de fick med sig sägs vara just förbundsarken. Många etiopier tror att den till dagens datum finns bevarad i staden Axum. FOTO:: Heiko Wolfraum, SCANPIX Ifall det som står i Kebra Negast stämmer till 100 procent, vet jag inte. Men detta spelar inte så stor roll i min värld. För det mest fantastiska med Etiopien är de kristna människorna som jag träffade där. Det var de som fick mig att tro på Gud igen. Det är som om Guds kärlek finns i deras ögon och i deras röst. Det finns en ödmjukhet i deras blick, som inte ens för en sekund bytte skepnad till dömande. När de pratar om Jesus så är det utan något som helst behov att övertyga någon. Ödmjukhet är svårt att hitta och att hitta ett helt land där ödmjukhet finns i mängder är ännu mer unikt. I Etiopien hittade jag helt enkelt kristna vänner som beter sig och lever precis som jag tänker mig att Jesus betedde sig och levde. Allt detta fick mig att hitta tillbaka till Gud. Jag höll min dotter i handen och för första gången kände jag: Vi kommer klara det här. Gud kommer hjälpa oss på vägen.

12 12 DAGEN tisdag 15 januari 2013 insikt Redaktörer: Inger Alestig , Urban Thoms Demokratin är inget statligt projekt. Den växte fram ur civilsamhället, folkrörelser och kyrkor, ofta i direkt konflikt med staten. Ledarskribenten Erik Helmerson ifrågasätter regeringens framtidskommissions rapport i DN (14/1) teater Foto: Petra Hellberg, Stockholms stadsteater scennärvaro. Jakob Eklund i Abrahams barn har premiär på Stadsteatern i Stockholm, Lilla scenen, söndag kväll den 13 januari. Jakobsbrottning med Gud Vi befinner oss i den heliga staden, i Jerusalem, vid Västra muren. Tungt beväpnade soldater sida vid sida med bedjande människor, som lägger lappar med böner och böjer sina huvuden. Nej, vi befinner oss i Göteborg. En far byter flaskan och tabletterna mot Jesus, och tvingar sonen han nyss slog att bli frälsningssoldat och bära uniformen till skolan. Mobbningen i skolan blir ett nytt ok. Ett gammalt lidande byts till ett nytt, det går på ett ut, säger skådespelaren på scenen. Abrahams barn är en föreställning där Gud står i centrum. Men vilken Gud? Jakob Eklund gör monologen av norske Tindberg. Texten är en monolog, en text som vindlar sig fram mellan då och nu, mellan ökenlandet mellan Eufrat och Tigris och det moderna Jerusalem, mellan Eklunds egen uppväxt och kamp med Barnens bibel och en missbrukande far, och ett ödelagt Hebron på Västbanken. Kanske är det inte en slump att han heter Jakob? funderar barnet, som växer upp till skådespelare. Det kräver sitt att hålla styrkurs och publikens intresse intakt, men Jakob Eklund lyckas utomordentligt väl. Det är scennärvaro och koncentration från första stund, och trots den bitvis snåriga texten och en helt avskalad scenografi är publiken med hela vägen in i mål. Allt börjar förstås med Abraham, patriarken som finns i de tre abrahamitiska religionerna judendom, kristendom och islam. Grundberättelsen är om inte likadan, så likartad i de tre religionerna. Abrahams två söner Ismael och Isak den ene oäkting, den andre född inom äktenskapet Abrahams barn Scen: Stadsteatern Stockholm Med: Jakob Eklund Text: Svein Tindberg Regi: Olof Hanson och tvisten om arvet lägger grunden för världsreligionerna. Isak skall så småningom bli det offer Herren begär, och som Abraham tungsint vill ge honom, innan Herren ändrar sig och tar tillbaka sitt krav. Men berättelsen om Ismael och Isak är bara en av de ingredienser som format de tre heliga skrifter, som Jakob Eklund bär med sig som i stort sett den enda rekvisitan i föreställningen. Vi kommer också att få berättat för oss hur det gick till när människornas språk förbistrades vid Babels torn, varför de kristna först betraktades som en judisk sekt, hur det kommer sig att Medina är muslimernas heliga stad och att Muhammeds vision åtminstone till en början innehöll fredlig samlevnad och medkänsla för de fattiga. Men hur kunde det gå som det sedan gick? Jakob Eklund ger inga svar, istället finns det gott om tänkvärda bilder: israeliska bosättare som bygger hus ovanpå palestiniernas, en öde plats utanför patriarkens grav. Vapen och böner i en salig (? ) blandning. Själv byter han under föreställningen barndomens Barnens bibel mot Marx kommunistiska manifest, för att därefter ge efter för hopplöshetens uppgivenhet. Vad kan man hoppas och tro på när världen ser ut som den gör? Vi i publiken dras in i frågorna och tvivlet, men vi grips också av de få skriftställen som läses upp och som mot den mörka fonden av Västra muren, en svart fondvägg, blir likt ljusbloss i en mörk värld. Jakob Eklund berättar i föreställningens början att han tillfrågades i skolan om han ville slippa religionsundervisningen. Han var ju ateist på den tiden, på pappret, tillägger han. Många år senare ger han själv istället en oförglömlig religionslektion, som säkert för en del kan kännas bitvis provocerande, för andra klargörande. Berättelsen om Abraham och hans två söner har berättats förut (bland annat i en utmärkt film som visats på tv) - ändå känns den här helt ny. Jag skulle tro att kristna känner väl till sin del av texten, vi känner igen bibelställen och texter som är hämtade ur Bibeln. Men hur mycket vet vi om de andra två abrahamitiska religionerna? Och hur mycket vet de om oss? Föreställningen väcker intresse och engagemang för att läsa mer ur alla tre skrifterna. Inte för att få till stånd en religionssynkretism, utan för att lära sig mer om alla tre religionerna och därmed kanske också bli mer stadigt förankrad i sin egen religion, om man är troende. Det finns band mellan de tre religionerna som är väl värda att upptäcka i just den värld där soldaten står beredd intill den bedjande. I Bibelns jakobsbrottning med Gud säger Jakob, att han inte släpper Gud förrän Gud välsignar honom. Skådespelaren Jakob kämpar sin gudskamp i en och en halv timme, men vilken kamp! Hur Gud lönar kampen vet vi inget om, men publiken denna kväll lönade kampen med rungande applåder. Inger Alestig

13 DAGEN tisdag 15 januari Redigering: Peter Wickberg Mini-utställning på Postmuseum om SOS Barnbyar Postmuseum i Stockholm visar nu en mini-utställning för att uppmärksamma årets välgörenhetsfrimärken. SOS Barnbyar är i fokus på frimärket, och på utställningen kan man läsa barns berättelser och se bilder från deras vardag i barnbyn. Man kan också i museishopen köpa frimärken, armband och hjälppaket för att stödja SOS Barnbyar. Årets kulturhuvudstad Marseille firar med barock I helgen invigdes årets europeiska kulturhuvudstad. Marseille i södra Frankrike firade sin nya status med fyrverkerier och pompa. Under året kommer medelhavsstaden bland annat att bjuda på en barockmånad (mars) med konserter och filmer på temat barock. Det blir också invigning av nya vandringsleder, gatukonst och utomhusfestival. böcker Himmelskt besök i bokform Den 18 januari 1989 dog Don Piper. Nu har han skrivit sin fjärde bok. Efter 90 minuter i himlen vaknade han till liv i sin kvaddade bil när en man bad för honom. Piper upplevde att han besökt den andra sidan. Tillsammans med författaren Cecil Murphey har han skrivit boken 90 minuter i himlen och två andra böcker som knyter an till hans himmelska besök. Nu har hans senaste bok kommit på svenska med titeln På väg till himlen. Jesu slutgiltiga instruktioner för ditt liv på jorden. Böckerna har tryckts i över 5 miljoner exemplar. Don Pipers nya bok börjar med en krigsmetafor. Överbefälhavaren (Jesus) talar till sina trötta stridspiloter (lärjungar- Teologi Don Piper På väg till himlen (Gospel Media) Välskrivet om beundrad kompositör I serien Svenska tonsättare har den nionde volymen kommit ut och den handlar om Sven-David Sandström. Låt mig redan från början säga att författaren Per F Broman lyckas mycket väl i sitt uppsåt att beskriva en i nutiden mycket aktiv, beundrad, men också omdiskuterad kompositör. Jag lyssnar i pauserna, när jag läser boken på en inspelning av hans High Mass. Bromans bok och mässan är ett bra komplement till varandra för att förstå själva den underliggande utvecklingen. Bra eller dålig musik, en kompositör som kompromissar med sin egen kreativitet och konstmusiken, eller en Fakta Per F Broman Sven-David Sandström (Atlantis) Guldkorn för den som tar sig tid att leta Fakta Red Erik Lundgren Tro och demokrati (Förbundet kristen humanism) En årsbok är ofta mest intressant för en liten invigd skara. I viss mån gäller det också Förbundet kristen humanisms årsskrift. Varje artikel är sin egen värld, även om de samlats under ett visst tema. Resultatet blir lite spretigt, men det saknas inte guldkorn för den som tar sig tid att leta. Jan Hjärpes artikel om islam och demokrati ger en god historisk överblick och en aktuell lägesbeskrivning som mynnar ut i en from förhoppning att muslimvärlden ska genomgå samma utveckling mot demokrati som så kallade kristna länder gjort. Med tanke på den arabiska våna?). Han är kallad tillbaka till högkvarteret och förbereder dem för det avgörande slaget. Kapten Simonsson och major Paulsson (möjligen Simon Petrus och Paulus) fortsätter att instruera piloterna Jag är glad att jag, trots den i mina ögon smått patetiska metaforen, inte slutade att läsa där. Boken innehåller nämligen en mängd uppfordrande, och uppmuntrande förmaningar som nog är nyttiga för var och en som vill vara på väg till himlen. Varje kapitel inleds med ett kort bibelcitat ur Jesu avskedstal (Joh 13-17) och avslutas med några uppmaningar eller råd under rubriken Slutliga instruktioner. Kapitlen består kompositör som blandar gammalt och nytt, populärt med nyskapande. Eller en konstnär som vågar utsätta sitt eget skapande för utmaningar. All konsts sanna mening. Kompositörens bakgrund är frireligiös och han är fortfarande medlem I Baptistkyrkan i Borensberg. Den kristna miljön påverkar honom förstås, men till en början mer till det yttre. Andra samhällsfrågor upptar hans energi och skapande, men ju mer åren går desto mer tar musik och komponerande som har med den kristna tron över. En mognadsprocess med de starka frireligiösa rötterna som rens islamisering kan jag inte låta bli att i så fall tänka mig ett mycket långt tidsperspektiv. Kommer förresten demokratin på sikt att överleva ens i västvärlden utan en kristen grund? I flera artiklar nämns den nya militanta ateismen. Eftersom dess anhängare menar att troende lider av en psykisk störning är inte förutsättningarna för dialog särskilt gynnsamma, menar en av skribenterna. En annan konstaterar att nyateisterna är lika trångsynta som de kristna grupper de kritiserar. Religionsvetaren Fredrik Gregorius står för den första av predikningar där författaren flätar in mängder av små, ofta intressanta, episoder ur sitt eget och andras liv. Ofta knyter han an till sina 90 minuter i himlen. En del avsnitt är rätt sega att läsa men alla har något viktigt att påminna vandraren på himlavägen om. Översättningen är skriven på ett enkelt och ledigt språk, men vissa brister finns. Man ska ta god tid på sig att läsa På väg till himlen. De sammanlagt 109 slutliga instruktionerna kräver en hel del av reflektion och ställningstagande och en djup medvetenhet om Guds gränslösa nåd om man ska orka ta till sig de kraftiga och ofta närgångna uppfordringarna. Stig Öberg bakgrund skulle en del kalla det, medan andra skulle uttrycka sig som en av hans argaste kritiker gör apropå High Mass: ett alltmer tröttande bombardemang av diverse oblyga standardknep, inklusive gratisandligheten i den religiösa texten. Hyllad av många och ofta uppbackad av samhällets institutioner och privata sponsorer. Dessutom en produktiv kompositör och samtidigt en som genom sina engagemang som lärare bidrar till att fästa uppmärksamheten vid komponerandet av ny musik. Detta i akt och mening att göra musiken till en angelägenhet för ett större flertal. Rolf Knutsson balanserade artikel jag läst om Christians United for Israel. Jo, många allvarliga frågetecken kvarstår, men inte fullt så många som rörelsens kritiker ofta gjort gällande. Så faller jag för Birgitta Larssons sammanfattning av Barbro Johanssons märkliga levnadsöde inför hundraårsminnet av hennes födelse denna missionär, pedagog och politiker som framför allt vigde sitt liv åt den nya staten Tanzania. Den andra delen av årsboken innehåller ett sextiotal recensioner av ett brett urval skönlitteratur och fackböcker. Janne Carlsson Nya böcker Inger Alestig Christopher Aslan Alexander Sju år vid sidenvägen (Narin förlag) Författaren berättar om sitt möte med det fjärran Uzbekistan. Han reser dit för att skriva en guidebok, men fastnar, förtrollad av världen han möter. Christopher Alexanders detaljrika skildring ger en bild av Centralasiens folk- och kulturliv. Lisa Bjurwald Skrivbordskrigarna hur extrema krafter utnyttjar internet (Natur och Kultur) Journalisten Lisa Bjurwald har studerat nätets mörka sidor, och kartlägger här vilka som döljer sig bakom näthat och rasism. Hon ger också en inblick i de juridiska frågorna, och ger verktygen för att dra svärd mot skrivbordskrigarna. Alexander McCall Smith Limpopos akademi för privatdetektiver (Damm förlag) Trettonde boken i den populära serien om Damernas detektivbyrå. Mme Ramotswe anlitas för att ta reda på vad som hänt Mma Potokwani, en kvinna som arbetar på ett av stadens barnhem, och som nu är försvunnen. Göran Skytte Förvandlingar från död till liv (Libris) I april 2012 drabbades jorunalisten Göran Skytte av en stroke. Den följdes av ytterligare två. I sin nya bok berättar han om erfarenheterna han fått under sjukdomstiden, erfarenheter som han själv beskriver som i hög grad andliga. Boken handlar också om förvandlingar som han mött i andra människors liv. Britta Hermansson Mogna vackert med rytm, riktning och ressällskap (Libris) En bok som ger redskap att hantera livet när det inte blivit så fulländat som man kanske trott. Britta Hermansson är pastor, föredragshållare och retreatledare. Roberth Johansson Humor i helgade hyddor (Bornelings) Trettonde boken i succe serien med korta historier från kyrkornas värld. Första boken utgavs redan 1983, och böckerna har sålts i över exemplar. Becky Wade Mitt envisa hjärta (Bornelings) Debutroman av Becky Wade. Boken handlar om Kate Donovan, som är trött både på sitt arbete och på sitt liv som singel. När hennes farmor ber henne följa med för att rusta upp farmoderns gamla barndomshem, följer hon villigt med.

14 14 DAGEN tisdag 15 januari 2013 insikt Redaktörer: Inger Alestig , Urban Thoms Juden Jesus en resa i tid och rum Jesus har ofta under historiens gång varit skild från sitt judiska ursprung. Det är utgångspunkten för utställningen Juden Jesus på Judiska museet, som öppnade i helgen och som visar på Jesu judiska identitet. White crucifixion, Marc Chagall Art institute of Chigaco/BUS Jesus och hans tid står i centrum för Judiska museets nya utställning. Den som besöker museet möts först av en modell av Jerusalem, så som staden såg ut på Jesu tid. Att få se staden så här lite från ovan och med den bebyggelse som fanns ger en fin ingång till berättelsen om juden Jesus. Jerusalem var under här tiden ungefär lika stort som Gamla stan i Jerusalem är i dag. Längre in i utställningen finns fakta om Galileen, där Jesus växte upp. Föremål inlånade från Medelhavsmuseet ger en känsla för tiden och tingen, här finns bronsmynt, skarabeer, terrakottafigurer och en mycket vacker glasvas. En grav som visar hur gravarna kunde se ut illustrerar Jesu död, och här finns NY KÖR FÖR DIG SOM GILLAR A SJUNGA STOCKHOLM: FULLT PLATSER KVAR JÖNKÖPING: PLATSER KVAR också ett kors i naturlig storlek. Det här är ingen omfångsrik utställning, Judiska museet är ett litet museum, men de två rummen är suveränt utnyttjade. Texterna till utställningen är skrivna så att alla både den som är bevandrad i judendom och kristendom och den som inte är det ska kunna förstå. Samtidigt väjer texterna inte för de frågor som orsakat konflikter. Förhoppningen är att stävja fördomar genom att berätta om hur viktig judendomen var och är inte bara för judarna, utan även för de kristna. Särskilt runt en fråga tycks det under historiens gång ha funnits problematiska tolkningar av evangelietexterna (och finns än i dag). Fariseerna, de Fakta: Juden Jesus Juden Jesus öppnades i söndags och visas till och med 30 september på Judiska museet i Stockholm. Till utställningen har producerats en katalog, med texter på engelska och svenska om bland annat det samhälle där Jesus växte upp, arkeologiska lämningar, staden Jerusalem, om Jesus som predikant, en judisk teologi om Jesus och om Jesu död. Hälben och spik från Jochanans, Hagkols sons, benkista. foto: Israel Museum skriftlärda, har fått skulden för Jesu död. Ett synsätt som i förlängningen har varit grogrund för antisemitism. I en slags kommentar visar man en målning av mästaren Chagall, som 1938 fångade de antisemitiska stämningarna i Europa i en fin målning med den korsfäste Jesus, iförd en judisk bönemantel. I ett mycket intressant samtal som man kan se på utställningen genom en film, klargör den här utställningens tre vise män Morton Narrow, Åke Bonnier och Tord Nygren hur man i dag ser på de olika aktörerna under påskdramat. De är helt ense på några punkter, bland annat just att fariseerna inte bar någon skuld till att Jesus fick en dödsdom. Fariseerna försökte få Jesus att ta tillbaka sina ord om att han var judarnas konung. Då skulle de kunna rädda hans liv, annars inte. Deras syfte var att rädda honom, säger Morton Narrowe i filmen, och Åke Bonnier instämmer. Men hur var det med översteprästen, Kajafas? Här går meningarna något isär. Var Kajafas lierad med makthavarna, romarna? Var han deras marionett, eller agerade han på eget bevåg? Att lyssna på detta spänstiga samtal mellan en företrädare för judendomen, Morton Narrow, en protestant, Åke Bonnier, och en katolik, Tord Fornberg, är mycket intressant. Man hinner under samtalet med att diskutera både frågan om var Jesus egentligen föddes, när en Bar Mitzva skall göras, hur Jesu predikargärning såg ut, hur man Bronsmynt slaget för prokurator Coponius. I samband med utställningen hålls flera kvällsprogram under våren, bland annat: De andras Jesus 15 januari, panelsamtal med Karin Hedner Zetterholm, docent i judaistik i Lund, och Leif Stenberg, professor i Mellanösternstudier. Jesus i mötet mellan judar och kristna 5 februari, med Göran Larsson, teologie doktor och docent i judaistik i Lund. Hela programmet finns på såg på människor från Galileen, och en rad andra frågor. Förutom all den lärdom man får genom texterna och i det filmade samtalet bär man med sig från utställningen något av stämningarna som gestaltas. Jerusalem var vid denna tid en ockuperad stad, vilket man känner väl genom romerska soldaters närvaro i form av silhuetter på en av väggarna. Ett stort olivträd mitt i rummet ger associationer till det andliga liv, som också var en del av livet i Jerusalem. Och mitt på golvet finns uppritat de tolv judiska stammarna. Kanske var det, som vår guide på museet påpekar, inte en slump att Jesus hade just tolv lärjungar? I en intressant jämförelse kan vi parallell- läsa texter ur Toran och Bibeln. Men utställningen visar inte bara på likheterna, man är också tydlig med vissa skiljelinjer i synsätt. Det råder till exempel delade meningar om var Jesus föddes, och om skatteskrivningen som beskrivs i Bibeln historiker har visat att den, om den skedde, måste ha skett senare. Den viktigaste skiljelinjen mellan judendom och kristendom är förstås den som handlar om vad som hände efter korsfästelsen. Judiska museets utställning slutar med Jesu död, vilket är naturligt. Utställningen vill, säger man, skapa en mötesplats, ett rum för samtal mellan judendom och kristendom. Det lyckas man mycket bra med. Inger Alestig

15 DAGEN tisdag 15 januari 2013 åsikt Redaktör: Hasse Boström , Väl värt att reflektera kring för svenskar som tycker att det är exotiskt och märkligt att vara gudstroende.. Carl-Henric Jaktlund, från dagen.se/bloggar Mest läst på Dagen.se 15 Redigering: Lise-Lotte Lindgren 14 jan 1) Stanley S krockade missade Almebys begravning 2) Siewert Öholm ny tv-chef på Kanal 12 3) Skytte: Jag har fått en ny relation till Gud 4) Sambons tjat fick Lars att sluta dricka 5) Birgitta Almebys minne hyllades av hundratals Skriv av alla skulder I Sverige äger den rikaste tiondelen 70 procent av all förmögenhet. Globalt sett är det värre, de 0,1 procent som är rikast äger 80 procent av allt. Självklart leder ojämlika samhällen till ökad ohälsa, mer brottslighet och konflikter om de få resurser som blir över. Ju mer jämlikt, desto färre sociala problem. Men ojämlikheten leder också till något annat. De flesta av oss är skuldsatta. Vare sig det är CSN-lån, bostadslån eller SMS-lån för att få pengar till julklappar, så är det ett tecken på samhällets ojämlikhet. För att jämna ut fördelningen av makt och pengar måste vi också skriva av alla skulder. Endast då kan vi bli fria, för den som är satt i skuld är icke fri. Plånboksväljare Glöd. Det som griper tag i mig mest är de ungas kärlek till Gud, till varandra och till sina medmänniskor. Det skriver Christer Tornberg om kristna nyårskonferenser, som Unite13 i Jönköping är ett exempel på. Foto: Olivia Henningsson Nyårskonferenser som inger hopp Dagens fråga (11 jan) Tycker du att Centerpartiet behövs i svensk politik? Ja 18 % Nej 67 % Vet inte 15 % Antal svarande på Dagen.se: För att förverkliga ungdomarnas drömmar om att få se ett förvandlat land Alla partier har mer eller mindre ett storstadsperspektiv. Här finns en uppgift. Men centern verkar syssla med annat. Kristian Steiner Sedan ett flertal år har det svenska nyårsfirandet kryddats med stora kristna nyårskonferenser. Det är hoppingivande när en ung generation väljer att tillsammans låta sig inspireras och uppbyggas i den kristna tron. Jag hade själv förmånen att få delta på Unite13 i Jönköping detta nyår. Under mina föreståndarår har jag sänt ungdomar från flera församlingar till olika nyårskonferenser men denna gång fick jag möjlighet att både delta och vara i tjänst. Jag är djupt imponerad av de unga och tacksam för upplevelsen! Planeringen för en nyårskonferens är omfattande och börjar redan efter sommaren. I spetsen går unga ledare, som drivs av målsättningen att rädda och utrusta unga människors liv. Allt för att möta samhällets behov och stora utmaningar. För att kunna genomföra konferenserna väljer hundratals volontärer i olika åldrar att ge tid och kraft åt nödvändiga uppgifter. Man arbetar från morgon till sen natt med värdskap, städning och servering. Allt för att förverkliga ungdomarnas drömmar om att få se ett förvandlat land. Programmet bjöd på seminarier, konserter, gudstjänster, tävlingar, sport och mängder av kreativa inslag allt med en blandning av humor, dramatik och andliga upplevelser. Jag slås av hur unga människor genomför svårmanövrerade konferenser med briljans, kompetens, radikalitet och innerlig värme. Jag blir tacksam över hur de låter sina gåvor och talanger komma till uttryck och på vilket sätt de tar ett tydligt andligt ansvar. Det som griper tag i mig mest är de ungas kärlek till Gud, till varandra och till sina medmänniskor. Avslutningen på Unite13 utformades till en stor final av lovsång och tillbedjan. Förebedjare bildade en mänsklig tunnel där varje konferensdeltagare fick vandra under bön och lovsång. Många heliga beslut har fattats detta nyår och tusentals ungdomar vänder hem med en längtan att få se Guds rike växa. Slutorden på Unite13 handlade om att konferensen var ett depåstopp och att det är i vardagen där hemma som den verkliga konferensen börjar. De unga vänder nu hem med en längtan om öppna församlingar som ger stöd, uppmuntran och omsorg. I gemenskapen mellan generationerna frodas kärleken och Guds rike tillväxer. Låt oss inbjuda de unga till ansvar och engagemang. De klarar det, de är värda det och vårt land behöver det. Christer Tornberg, pastor Jönköping Pingst I sin nuvarande stil behövs de inte. Däremot har jag många bekanta som söker ett landsbygds- och lantbruksparti av klassisk modell. Sven Fallenius Från Dagens bloggare Alf är en ovanlig Svensson EU-parlamentarikern och förre partiledaren Alf Svensson (KD), 74, berättar för Ekot att han inte kandiderat till en ny period i Bryssel/Strasbourg. Sommaren 2014 lämnar han EU-parlamentet och partipolitiken. För politiker i alla partier finns en del att lära av pastorns pojke från Gränna och hans långa karriär. Uthållighet. Han höll ut som partiledare i 31 år många av de åren i hård motvind. Övertygelsen fick styra. Han höll inte ett vått pekfinger i luften för att känna hur vinden blåste utan stod för sina ideal i alla väder. Den troheten gjorde honom trovärdig. Åldern är inte avgörande. När andra partier nervöst letade efter yngre ansikten att visa upp i TV-rutan skämdes inte Kristdemokraterna för Alf Svenssons rynkor. Det lönade sig att ge erfarenheten utrymme. Birger Thureson, ledarbloggen Röster på Dagen.se Det är skamligt att vi inte gör mer. Jesus skulle inte passerat dessa utan att visa barmhärtighet. Tänk på liknelsen om den barmhärtige samariten. Maria Kosonen kommenterar artikeln M vil stoppa organiserat tiggeri, Dagen 9 januari Vill du debattera? Debattartiklar och insändare skickas till: Dagen debatt, Stockholm Glöm inte att uppge namn, adress och telefon. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta texten.

16 16 DAGEN tisdag 15 januari 2013 familj Familjeredaktionen: Dagens bibelord Gläd er med dem som gläder sig och gråt med dem som gråter. Romarbrevet 12:15 Kommentar: Om man lever sig in i den andres känslor och känner igen sig själv i dem behöver man inte fejka förståelse och deltagande. I en sådan närhet till andra lär man sig också förstå sig själv och får under vägen djupa insikter som kan leda till ett rikt liv. Nostalgitripp till 1980-talet Förra veckan gjorde jag en nostalgitripp, modell större. Det var på Facebook det började, med att en jämnårig skrev en status om slutet av 80-talet och den ungdomsverksamhet som då blomstrade i kyrkan. Hur vi skopade glass och serverade dellisar (delicatobollar), stod i centrum och bjöd in till kaféet i kyrkan, moppade golv, strök dukar, sjöng och reade ut överblivna frallor för 50 öre styck när stängningstiden var inne. Jag drabbades förutom av nostalgi, också av förundran över den entusiasm vi kände, det driv och den glädje vi hade i den gemensamma uppgiften. I helgen terminsstartade söndagsskolan i vår församling. Min bön är att vi ska få känna samma engagemang och glädje för jobbet med barnen i kyrkan som vi kände för kaféet då det begav sig Till minne Göte Gustavsson Helena Waern, familjeredaktör I en ålder av 93 år har Göte Gustavsson lämnat en bräcklig kropp och i stor frid flyttat till den himmelska härligheten. Sedan hans kära hustru Marianne oväntat gick före för fyra år sedan, har livskraften blivit svagare. Kärleken till Gud, de andliga värdena samt sången och musiken höll han levande till slutet och hans starka omsorg och intresse för barn, barnbarn och barnbarnsbarn har varit mycket uppmuntrande för oss anhöriga! Som stilig och begåvad 26-åring blev Göte kristen och engagerade sig i Pingstförsamlingen i Eskilstuna gifte han sig med Marianne och åren 1948 till 1954 föddes sönerna Dan, Lars och Hans fick Göte anställning som ingenjör på Saab i Linköping och familjen flyttade till Jägarvallen, ett öppet hem där många, särskilt unga människor, mottogs med stor värme. Göte använde sin musikaliska gåva i Herrens tjänst. Redan 1959 startade han i Linköping en blåsorkester, vilket han även Födelsedagar 60 år Carl-Axel Sköldeberg Sjukhuspräst Vallentuna, 15/1 Skriva en minnestext För att få ett minnesord publicerat bör texten inte vara längre än tecken (inkl mellanslag) och vara underskriven med föroch efternamn. Redaktionen förbehåller sig rätten att redigera materialet. Texten skickas till dagen.se eller Dagen, Stockholm. tidigare gjort i Eskilstuna. Sion Brass i Linköping är fortfarande verksam och i dag kan medelålders män vittna om att de är kristna tack vare blåsledaren Götes positiva påverkan i deras tonårstid. Tillsammans med sin Marianne hade Göte ett stort missionsengagemang och de besökte missionsarbeten i många länder. De kunde berätta om spännande upplevelser i bland annat Sydamerikas djungler och om möten med kristna i Sovjetunionen och i Afrika. De kände starkt för trosyskon i öst och då de inte själva kunde resa med fullastade väskor, skickade de paket på posten för att uppmuntra. De senaste åren var Götes missionsintresse riktat till arbetet bland övergivna barn i Rumänien och han bad innerligt för människor han aldrig kom att möta. Götes program Frukostmusik var mycket uppskattat bland Radio Linköpings lyssnare. Många är glada för cd:n Göte Gustavsson spelar saxofon, vilken han spelade in till förmån för barn i forna Jugoslavien och Rumänien! Jag känner tacksamhet för Götes föredömliga liv och vet att hans minne kommer att leva hos barn, barnbarn och barnbarnsbarn, som han älskade. Barbro Gustavson Döda Hände 15 jan 1759 Det brittiska museet British Museum i London, som har grundats redan 1753 och bygger på Hans Sloanes samlingar, öppnar för allmänheten Ransonering av bröd införs i Sverige, med en dagsranson på 250 gram mjöl per person Ett automatiskt telefonsystem, där man som uppringare själv ska kunna slå numret till den man söker och inte behöva ange det till en växeltelefonist, introduceras i Stockholm Sverige erkänner den kommunistiska folkrepubliken Kina, endast tre och en halv månad efter att den har utropats året innan Ett flygplan från Linjeflyg på väg till Stockholm Bromma flygplats havererar på en parkeringsplats i Kälvesta i Stockholm, varvid samtliga 22 ombordvarande personer omkommer, däribland bordtennisspelaren Hans Alsér. Källa: wikipedia.org Vår älskade Maylis Taubert * 13 maj 1932 har stilla insomnat och gått hem till Jesus. Huskvarna den 8 januari 2013 PAUL-ERIC Michael och Helén Madeleine och Inge Magnus och Kerstin Barnbarn Barnbarnsbarn Släkt och vänner Tro när det mörknar på färden Solen ej slocknat har Blott några timmar och sedan strålar en morgon klar Begravningsgudstjänsten äger rum i Pingstkyrkan fredagen den 25 januari kl Efter akten inbjudes till minnesstund i Tegnérgården. O.s.a senast 22/1 till Lindströms Begravningsbyrå tel. 036/ Tänk på BaanChivitMais barnhem i Thailand. Ett varmt tack till personalen på Kavlagården avd. Björnen för god och kärleksfull vård. Guldbröllop? Annonsera er högtidsdag i Dagen! Fyller du år snart? Fyller du jämnt snart och vill vara med i Dagens födelsedagslista? Sänd in talongen senast en vecka före födelsedagen, gärna med aktuellt foto! Födelsedagsbilder publiceras gratis. Mer info tel eller mejl Född Efternamn Förnamn Yrke Adress Postnr Postadress Tel dagtid Födda 15 jan 1866 Nathan Söderblom, ärkebiskop i Uppsala stift , mottagare av Nobels fredspris 1930, ledamot av Svenska Akademien från 1921 (död 1931) Gene Krupa, amerikansk jazztrumslagare (död 1973) Martin Luther King, amerikansk pastor och medborgarrättskämpe, mottagare av Nobels fredspris 1964 (död 1968) Marianne Bengtsson, skådespelare (död 2005). Källa: wikipedia.org Silverbröllop? Annonsera er högtidsdag i Dagen! Manusstopp Familj: Kundcenter Skicka till DAGEN Familj Stockholm eller mejla till

17 DAGEN tisdag 15 januari Redigering: Lise-Lotte Lindgren Dagens namn Laura är ett namn med latinskt ursprung. Det är en kortform av Laurentia som i sin tur är femininform av Laurentius. Lorentz, är en tysk form av det latinska namnet Laurentius. Tisdag 15 månad Laura Lorentz Dagen för 50 år sedan: Bilismen tvingar fram gånggator Idén att avskära vissa gator, oftast livliga affärsgator, från all motortrafik håller på att breda ut sig i vårt land. Föregångare på området är väl annars England och Amerika. Att frågan blivit aktuell i alltfler svenska städer torde hänga samman med bilismens explosionsartade utveckling. Våra gamla städer orkar inte svälja den alltmer tätnande bilfloden och så har man tacksamt accepterat förslaget med gånggator. Jubilaren Nästa gång åker vi till förlossningen direkt Daniel Edler fick hjälpa till att förlösa sin dotter på badrumsgolvet Dramatiken kunde knappast ha varit större än när Daniels och Katarinas dotter kom till världen. Katarina hade just fått sin första värk och Daniel ringde till förlossningsavdelningen. Ta det lugnt, stanna hemma, sa man. En och en halv timme senare föddes lilla Selma på golvet i familjens badrum. Daniel Edler, som fyller 30 år på torsdag, berättar hur rationellt han faktiskt agerade, trots att han befann sig i ett chocktillstånd. Hans mamma kom till undsättning och bistod Katarina medan ambulanspersonalen gav Daniel instruktioner om hur barnet skulle förlösas. Selma, i dag 1,5 år, är den självklara centralfiguren hemma hos familjen Edler i Romelanda utanför Kungälv. Det är fantastiskt att bli förälder. Tillvaron förändras i grunden. Vårt fokus ligger mycket på Selma. Jubilaren Daniel växte upp i Ytterby utanför Kungälv. Det är där han har sina rötter. I dag bor han tillsammans med Katarina och Selma i moderns barndomshem i Romelanda, ett stenkast från Ytterby. Det är vårt drömhus. Det är byggt på 1800-talet men var nyrenoverat när vi som nygifta flyttade in på hösten Daniel säger att han inte kan tänka sig att familjen kommer att lämna detta hus. Här kommer vi att bo så länge vi kan. Han pendlar till Umeå, där han jobbar som forskningsingenjör vid universitetet. Det låter jobbigt, men fungerar riktigt bra. Jag är på plats i Umeå en arbetsvecka varannan månad. I övrigt jobbar jag hemifrån. Det är väldigt förmånligt. Ibland följer Katarina och Selma med till Umeå. Katarina är bördig från Västerbotten och Daniel Edler Namn: Daniel Edler Aktuell: Fyller 30 år 17 januari. Bor: Romelanda utanför Kungälv. Familj: Hustrun Katarina och dottern Selma, 1,5 år. Gör: Forskningsingenjör vid Umeå universitet. Lyssnar helst på: Intressanta filosofiska debatter. Läser: Gud och hans kritiker (Credoakademin) Firar: Med öppet hus för kompisar på lördag och för släkten på söndag. Önskar sig: Inget materiellt, möjligen ett fruktträd i trädgården. Födde hemma. Snart 30-årige Daniel Edler tillsammans med hustrun Katarina och dottern Selma, 1,5 år, som blev förlöst av sin pappa. tar då tillfället i akt att hälsa på sina föräldrar utanför Skellefteå. Daniel är naturvetare, läste fysik i Uppsala och Umeå. Matematik och fysik var hans favoritämnen i skolan. Men han är också intresserad av filosofi och teologi. Jag gillar att debattera och argumentera om tro och filosofi. Han har haft många tillfällen att göra det. Under min studietid i Uppsala engagerade jag mig i Credo och startade tillsammans med några studiekamrater grubbelkvällar. Vår ambition var att få troende människor att tänka och tänkande människor att tro. Ungefär så. Det var en spännande tid. Daniel tog med sig idén till Umeå. Grubbelkaféer heter det där och intresset är lika stort nu som då i Uppsala. Vi har bland annat arrangerat samtalskvällar med representanter för Humanisterna. Det är enormt givande att pröva hållbarheten i ens tro. Daniel och hans fru är nu aktiva i Romelanda församling. I dag är tron självklar för honom. Den växte fram på allvar när han började studera i Uppsala. Vad betyder tron för dig? Tron ger mig en grundtrygghet. Allt annat kan tas ifrån mig, men orättvisa och ondska har inte sista ordet. Gud blir min arkimediska punkt skulle man kunna säga, och det jag finner i den kristna tron är en Gud som möter oss på våra Snabba Te Kaffe Fotboll Hockey Flyg Tåg Sommar Vinter Fysik Filosofi Foto: Privat villkor, en som bereder en väg underifrån med respekt för vår frihet. Det är en väg där jag tror hjärna och hjärta kan förenas, där en mening med vårt liv inte ytterst måste ses som en illusion. Daniel träffade sin fru på ett nyårsläger som Credo arrangerade i Umeå. Det var därför han bröt upp från Uppsala och slutförde sina studier i Umeå. Hur känns det att fylla 30 år? Det berör mig inte alls. Faktum är att jag ibland inte vet hur gammal jag är när människor frågar mig. Jag har inget behov av en 30-årskris, skrattar Daniel. Leif Ottenvang

18 18 DAGEN tisdag 15 januari 2013 radio&tv Redaktör: Emma Staffansdotter , Dagens tv-tips radio i dag Anna-Greta Leijon. Foto: Bertil Ericson, SCANPIX Anna-Greta Leijon berättar sin sanning Sveriges Televisions hyllade intervjuserie Min sanning är tillbaka. Petter Ljunggren, ny programledare, bjuder in åtta spännande gäster till vårens säsong, Anna-Greta Leijon är den första gästen. Min sanning står samtalet i fokus. Här får gästerna tid att med egna ord berätta vad som verkligen hände. Om svåra beslut och dramatiska händelser, om glädje över framgång och besvikelser vid förlust. I säsongens första program möter vi en öppen och ärlig Anna-Greta Leijon, som under flera decennier befann sig i maktens absoluta centrum. Hon var både omstridd justitieminister och tongivande socialdemokrat, som av flera pekades ut som en lämplig partiledare. Leijon berättar om sin besvikelse över att hon aldrig fick komma tillbaka till regeringen efter Ebbe Carlsson-affären, om hoten från terrorister och om sin våldsamma pappa som utsatte henne för sexuella övergrepp. Min sanning: Anna-Greta Leijon SVT2, Foto: scanpix Foto: Johan Paulin Foto: Johan Paulin Långfilm om Dan Andersson Film från 1957 om diktaren Dan Andersson som växte upp i ett fattigt och gudfruktigt skollärarhem i Bergslagen. Dan försöker skapa sig en verksamhet som nykterhetspredikant och folkbildare. Men han bestämmer sig för att resa till Stockholm för att få sina dikter utgivna. Regi och manus: Lars Magnus Lindgren. I rollerna: Jarl Kulle, Margit Carlqvist. m.fl. En drömmares vandring SVT1, Två pojkar flyr till Norge Del 1 av 4. De kurdiska pojkarna Mano (bilden) och Sharan flyr från Irak efter att Sharans bror blivit dödad av irakiska militärstyrkor. De drömmer om ett nytt liv i Norge, men den nya starten blir inte som de hade föreställt sig utan de blir beordrade att utföra ett rån. I rollerna: Kamal Mustaffai, Rebaz Jamal Rashid, Joachim Rafaelsen, Nina Ellen Ødegård, Anders Mordal m.fl. Bröder SVT2,22.15 Tävling i takt och ton Nu startar andra omgången av Maestro, programmet där sex kända svenskar lär sig att dirigera Sveriges Radios Symfoniorkester och Radiokören. Anneli Alhanko, Cecilia Frode, Kodjo Akolor, Lars Ohly, Pia Johansson och Rami Shaaban är glada amatörer som ska förvandlas till fullfjädrade taktexperter. Programledare är den självutnämnda experten Petra Mede. Maestro SVT1, SR P Tolvslaget. Dagnes dikt Ekonyheter Meddelandetid Vetandets värld. Även i kväll Luncheko. Med ekonomi och sport Land- och sjöväder Ekonyheter Kulturnytt OBS. Med Fredrik Pålsson. Även i kväll Världshistorien Vetenskapsradion Språket. Även 16/1 och 20/ Ekonyheter Nya Vågen. Debatt och kritik från Kulturredaktionen. Med Kerstin Wixe. Även 16/ Kulturnytt Ekonyheter Radiosporten Nordegren och Epstein i P1. Även i natt Dagens eko Sjöväder Studio ett. Direktsänt aktuellt magasin Dagens eko Dagens eko Radiosporten Ekonomieko Kulturnytt. Även i kväll Kulturdokumentären: Hjältar, hetta och is. Del 2. En isländsk resa i Eddans och sagornas spår. Med Mia Gerdin, Ulla Strängberg. Repris från i går Ekonyheter Vetenskapsradion Forum. Med Urban Björstadius. Repris från i går. Även 19/ Världshistorien. Från Radioföljetongen: Flod. Del 12 av 21. Av Caroline Fredriksson. Uppläsare: Ellen Jelinek. Repris från förmiddagen Ekonyheter Tendens Samtalet: Jag dög bara till sex. - Redan första daten tog han med mig till en plats där vi skulle ha sex inför en annan man. Jag ställde upp, men allt kändes som en konstig dröm, berättar Paulina. I dag, nio år senare, har hon svårt att förstå vad det var som gjorde att hon ställde upp på förnedringen. Hör Paulina i ett samtal om förnedring, skuld och om hur graviditeten blev en vändpunkt. Även 16/ Ring P1. Valda delar ur morgonens sändning. Även 16/1. radio i morgon SR P P1-morgon Ekonyheter Ring P Morgonandakt Sjöväder Morgoneko Ekonyheter Ekonomieko Nyheter från Vetenskapsradion Tankar för dagen. Med Ewa Lindqvist Hotz, präst och skribent Landväder Morgoneko Ekonyheter Ekonomieko Nyheter från Vetenskapsradion Kulturnytt Land- och sjöväder Morgoneko Ekonyheter Ekonomieko Nyheter från Vetenskapsradion Kulturnytt Morgoneko Ring P1. Ring P1 och tala klarspråk i aktuella frågor, tel: I dag svarar Tomas Tengby i Göteborg Ekonyheter Plånboken. Sveriges Radios program om privatekonomi och konsumentfrågor Ekonyheter Tendens: Samhället håller för öronen. Mörkertalet för hur många unga som låter sig utnyttjas sexuellt är stort. Skammen gör att de inte söker hjälp Radioföljetongen: Flod. Del 13 av 21. Av Caroline Fredriksson. Uppläsare: Ellen Jelinek Tolvslaget. Dagnes dikt Ekonyheter Meddelandetid Vetandets värld Luncheko. Med ekonomi och sport Land- och sjöväder Ekonyheter Kulturnytt OBS. Med Fredrik Pålsson Världshistorien Vetenskapsradion Klotet. Med Marie-louise Kristola Ekonyheter Kulturradion: Det eviga kriget. Del 2 av 3. Koljonen/ Lundin Apropå Kulturnytt Ekonyheter Radiosporten Epstein och Nordegren i P Dagens eko Sjöväder Studio ett. Direktsänt aktuellt magasin Dagens eko Dagens eko Radiosporten Ekonomieko Kulturnytt Nya Vågen. Debatt och kritik från Kulturredaktionen. Med Kerstin Wixe Ekonyheter Vetenskapsradion Språket Världshistorien. Från OBS. Med Fredrik Pålsson. Repris från eftermiddagen Ekonyheter UR Skolministeriet: Fusket i skolan. Landets enda radioprogram om skolan. Vi belyser, granskar och diskuterar de viktigaste skolfrågorna. Med Matz Lundin Kulturnytt. Repris från i kväll Tankar för dagen. Med Marika Markovits, direktor vid Stockholms stadsmission. Repris från i morse Land- och sjöväder Ekonyheter Radiosporten Studio ett. Repris från i eftermiddags Dagens dikt. Repris från lunch Ekonyheter Vetandets värld. Repris från lunch Tendens: Min dotters liv är förstört. Cecilia är mamman som fick veta att hennes 14- åriga dotter i två år burit på en fruktansvärd hemlighet. Jag hamnade i en stress så jag tappade nästan all hår och jag har fortfarande inte fått tillbaka allting. Jag kunde inte sova och låg oftast och gnisslade tänder. Jag fick bli sjukskriven och vara hemma med min dotter för hon låg i sängen hela dagarna och ville bara dö. Från 20/ Från i går Ekonyheter Stil. Med Susanne Ljung. Repris från 11/ Ekonyheter Nordegren och Epstein i P1. Repris från i går. SR P Nyheter. Samiska nyheter på svenska Rádiosiida. Samsändning Med Nrk Sámi Radio P2 på hemväg. Med Patrik Paulsson Kulturnytt. Även kl P2 på hemväg. Med Patrik Paulsson Ekonyheter P2 Live: Triller, Oumou Sangaré & Bela Fleck samt John Scofield Trio. Svensk folkmusik med Triller från Hagenfesten, Dala- Floda, malinesisk sång och amerikansk banjo med Oumou Sangaré & Bela Fleck från Södra Teatern, Stockholm och jazzgitarr med John Scofield Trio från Nefertiti, Göteborg. Med Oumou Sangaré, Bela Fleck Musik mot midnatt. 1. Lars-Erik Larsson: Musik för orkester (1949). Sveriges Radios Radioföljetongen: Flod. Del 13 av 21. Av Caroline Fredriksson. Uppläsare: Ellen Jelinek Ekonyheter Tendens: Samhället håller för öronen. Mörkertalet för hur många unga som låter sig utnyttjas sexuellt är stort. Skammen gör att de inte söker hjälp Ring P OBS. Med Fredrik Pålsson Ekonyheter UR Bildningsbyrån Kina: Konfucius. I årtusenden har Kina påverkats av Konfucius filosofi som uppfattas som auktoritär, patriarkal och elitistisk Kulturnytt Tankar för dagen. Med Ewa Lindqvist Hotz, präst och skribent Land- och sjöväder Ekonyheter Radiosporten Studio ett. Från i eftermiddags Dagens dikt Ekonyheter Vetandets värld Tendens Samtalet: Jag dög bara till sex. Redan första daten tog han med mig till en plats där vi skulle ha sex inför en annan man Ekonyheter Kropp & själ. Med Ulrica Hjalmarsson Neideman Radiofynd: I varje karl finns en Åsa-Nisse. Stig Cederholm, författaren till Åsa-Nissefilmerna, berättar om natur, Åsa- Nisse och finska vinterkriget. Ett program från 1.00 Ekonyheter Epstein och Nordegren i P1. SR P SR Sameradio Nyheter. Samiska nyheter på svenska 6.50 Klassisk morgon Ekonyheter Klassisk morgon. Med Pernilla Eskilsdotter Kulturnytt Ekonyheter Ekonyheter Klassisk förmiddag. Med Erika Libeck Lindahl. 1. Pauline Viardot-Garcia: a) Hai Lulu (Xavier de Maistre). b) L'enfant et la mer. Isabel Bayrakadarian, sopran och Serouj Kradijan, piano. Analekta AN Benjamin Britten: Cellosvit nr 3 (1971) spelas av Miklos Perényi. ECM Konsert med Sveriges Radios Symfoniorkester. Solist: Elin Rombo, sopran. Dirigent: Edward Gardner. a) Benjamin Britten: Sinfonia da requiem; Les illuminations. b) Hector Berlioz: Symphonie fantastique Nyheter. Samiska nyheter på svenska Rádiosiida. Samsändning Med Symfoniorkester. Dirigent: Sylvain Cambreling. Konsert 1993, Berwaldhallen. 2. Paul Hindemith: Trombonsonat. Jörgen van Rijen, trombone och Roland Pöntinen, piano. Från holländska radion. 3. Monteverdikören sjunger William Byrd. 4. Robert Schumann: Symfoni nr 2 C-dur. Gulbenkianorkestern. Dirigent: Pinchas Zukerman. Från portugisiska radion. 5. Ernst von Dohnányi: Serenad C- dur för stråktrio. Cecilia Zilliacus, violin, Johanna Persson, viola och Kati Raitinen, cello. Konsert 2001, Apelrydsladan, Båstad Notturno. Musik i natten med L-G Alsenius. SR P3 Ekonyheter varje timme och samt P3 nyheter varje timme samt 6.30, 7.30 och Väder i anslutning till ekosändningen/p3 nyheter 5.30, 12.00, 17.00, 18.00, och Musikguiden i P3. Med Sofie Nustad P3 Nyheter med Kazmierska Christer: din vän i etern Tankesmedjan. Rättvis och balanserad desinformation! Carpe Fucking Diem. Humorprogrammet som fångar dagen på ett lite skruvat sätt Verkligheten i P3. Med Shang Imam Musikguiden i P3 med gästredaktörer Mando Diao. P3 Guld-special Musikguiden i P3. Med Tina Mehrafzoon Ligga med P3. Programmet som handlar om sex och relationer. Med Matilda Berggren Vaken. SR P4 Ekonyheter varje timme. Lokala nyheter på halvslag Sport 7.07, 8.05, 9.03, och P4 extra. Med Lotta Bromé Kulturnytt i P4. Med Lisa Bergström Lokala program Dagens eko Lokala program: Vi i femman Klartext: Nyheter på lätt svenska Sportextra. Med världscupen i slalom, damer, basketligan, herrar och elitserien i ishockey. Med Roger Burman, Johan Bengts Karlavagnen. Christian Olsson tar er med mot midnatt. Telefon: 099/ Vaken. Nrk Sámi Radio P2 på hemväg. Med Patrik Paulsson Kulturnytt P2 på hemväg. Med Patrik Paulsson Ekonyheter P2 Live: Barocka gubbar och Moderna kvinnor. Kammarmusik Il giardino armonico. Musik av Händel, Geminiani och Mascitti. Konsert 2011, Uppsala Konsert & Kongress. Med Il Giardino Armonico Musik mot midnatt Notturno. SR P3 Ekonyheter varje timme och samt P3 nyheter varje timme samt 6.30, 7.30 och Väder i anslutning till ekosändningen/p3 nyheter 5.30, 12.00, 17.00, 18.00, och P3 musik Morgonpasset PP3. Med Linnea Wikblad Musikguiden i P3. Med Sofie Nustad P3 Nyheter med Kazmierska Christer: din vän i etern Tankesmedjan Carpe Fucking Diem. Humorprogrammet som fångar dagen på ett lite skruvat sätt Verkligheten i P3. Med Shang Imam Musikguiden i P3 med gästredaktörer First Aid Kit. P3 Guld-special Musikguiden i P3. Med Tina Mehrafzoon Musikguiden i P3: Session med Urban Cone. Med Linnea Henriksson Musikguiden i P3 med vår playlist Ligga med P Vaken. SR P4 Ekonyheter varje timme. Lokala nyheter på halvslag Sport 7.07, 8.05, 9.03, och Lokala program Lokala program P4 extra. Med Lotta Bromé Kulturnytt i P4. Med Lisa Bergström Lokala program Dagens eko Kulturnytt i P4. Med Lisa Bergström Barnradion: Sagotajm. Moderna sagor på klassisk grund. Av Johannes Berg Klartext: Nyheter på lätt svenska Sportextra. Med elitserien i bandy, besketligan, damer, elitserien i ishockey och riksserien ishockey Karlavagnen. Johanna Linder tar er med mot midantt Vaken.

19 DAGEN tisdag 15 januari radio&tv tv i dag 6.00 Nyheter 6.25 Gomorron Sverige Fråga doktorn (R) Svenska idrottsgalan 2013 (R) På spåret (R) Luminaris En drömmares vandring Svenskt drama från Rapport Gomorron Sverige Mamma mår bra (R) Repris från 26/4. I Strömsövillan fixas bland annat ett hemmaspa Strömsö Sverige idag Sportnytt Rapport Regionala nyheter Go kväll NY Magasin Kulturnyheterna Regionala nyheter Rapport Maestro NY Svensk realityserie från Del 1 av 5. Grunderna. Medverkande: prima ballerinan Anneli Alhanko, skådespelaren Cecilia Frode, programledaren Kodjo Akolor, politikern Lars Ohly, skådespelaren Pia Johansson och fotbollsmålvakten Rami Shaaban. Programledare: Petra Mede. Även 16/1, 17/1 och SVT24 16/ Veckans brott NY Svenskt kriminalmagasin från Del 1 av 10. Vi ser tillbaka på 2012 års viktigare händelser inom brott- och straffområdet och blickar även framåt. Även senare i natt och SVT24 17/ Dox: Drottningen av Versailles Amerikansk dokumentär från På toppen av sin karriär bestämmer sig miljardären David Siegel för att bygga USA:s största enfamiljshus Rapport The jury (R) 0.30 The jury The Jury Rapport Veckans brott Sverige idag Go kväll Expedition varg (R) 9.00 SVT Forum Vetenskapens värld (R) Vetenskapsmagasin från Repris från 14/ Nyhetstecken Oddasat Uutiset Expedition varg Brittisk naturfilm från Del 2 av 2. Sakta men säkert återtar vargen förlorad mark i USA genom invandring från Kanada. Hur långt kan den nå? Kan konflikterna överbryggas? Även 16/1 och 17/ Mitt i naturen tittarfilm (R) Naturfilm. Repris från SVT1 3/ Vem vet mest? Svensk frågesport från Även 20/1 och SVT24 senare i dag. Aylin (Nehir Erdogan) försöker hålla ihop livet Lögnen Turkisk thrillerserie från Del 6 av Min sanning: Anna-Greta Leijon NY Svensk intervjuserie från Del 1 av 8. Programledare Petter Ljunggren möter Anna- Greta Leijon, omstridd minister i regeringar på och 80-talen. Programledare: Petter Ljunggren. Även 16/1, 18/ Aktuellt Aktuellt Kulturnyheter Regionala nyheter Nyhetssammanfattning Sportnytt Bröder NY Norsk dramaserie från Del 1 av 4. De kurdiska pojkarna Mano och Sharan flyr från Irak efter att Sharans bror blivit dödad av irakiska militärstyrkor. Även 18/ Kulturnyheterna Skogens magiska rike (R) Naturfilm från Buddha, Siddhartas historia Rachael Ray 6.55 Nanny 7.25 Alla älskar Raymond 7.55 Jims värld 8.20 Extreme makeover 9.20 Våra bästa år Project runway (R) The real housewives of Washington DC (R) Masterchef USA Extreme home makeover Extreme makeover The real housewives of Washington DC How I met your mother Masterchef USA Keno Kjelles smakresa i Asien (R) Svensk matlagningsserie från Allt är inte bara fröjd och gamman Svenska rivieran Svensk realityserie från Del 2 av 8. Även 20/ Så blev vi Svenska Hollywoodfruar Svensk realitysserie från Del 2 av 4. Även 19/ The new normal Amerikansk komediserie från Del 2 av 22. Shania försöker anpassa sig till sin nya omgivning medan David och Bryan reflekterar över när de först träffades. Samtidigt upptäcker Jane någonting oroande i grabbarnas rum. Även 19/1. Mindy (Mindy Kaling) ska anställa en ny sköterska The Mindy project Amerikansk komediserie från Del 2 av 22. Även 19/ The mentalist Amerikansk kriminalserie från NCIS: Los Angeles (R) Amerikansk kriminalserie från How I met your mother Jims värld Extrema samlare Hell s kitchen Alla älskar Raymond It only hurts when I laugh Oprah Winfrey show Nanny Nyhetsmorgon Doctors (R) Enkla rätter med Nigel (R) Hem till gården Holby city Världens strängaste föräldrar Supernanny (R) Halv åtta hos mig (R) Repris från Farmen (R) Vad blir det för mat (R) Svensk matlagningsserie från Alpint: Världscupen SPORT Direkt. Från tävlingarna i Flachau, Österrike Nyheterna Lokala nyheter Väder Sören ska bygga en kompost ihop med Matilda Farmen Svensk realityserie från Del 7 av 50. Rimon, Paul och Matilda har ett paktmöte där Rimon delar med sig av sin syn på grupperingarna på gården. Dolores forsätter att vara missnöjd med Marias roll som storbonde. Även 16/ Bygglov NY Svenskt inredningsprogram från Del 1 av 10. Bygglovsgänget har begett sig till Sofia Lindström och Jörgen Setterlind som bor i Säffle. De behöver hjälp med att bygga om en lada till ett garage för ortens bilklubb, Säffle street gliders. Även 16/ House Amerikansk dramaserie från Del 16 av 23. Teamet behandlar en ishockeyspelare som kollapsat under en match. Wilson får reda på att han kan ha en elvaårig son Nyheterna The killing (R) Amerikansk kriminalserie från Del 6 av Bygglov Medium House Hem till gården Gary Vakna med NRJ 9.30 Grey s anatomy (R) Desperate housewives Sjunde himlen The real housewives of New Jersey Ellen DeGeneres show Khloé & Lamar Vänner (R) One Tree Hill Unga mödrar America s funniest home videos Grey s anatomy Happy endings Vänner /2 män The Big bang theory Amerikansk komediserie från Del 7 av Hart of Dixie Amerikansk dramaserie från Del 20 av 22. Wade anmäler sig till en tävling i förhoppningen att vinna 5000 dollar. Men när han inte hittar någon partner måste han svälja sin stolthet och fråga Zoe. Även 20/ The Big bang theory Amerikansk komediserie från Del 10 av 24. Amy är dålig och Sheldon ska ta hand om henne, vilket förstås bara kan sluta illa. Howard är skakis när han ska åka på fisketur med sin svärfar Suburgatory Amerikansk komediserie från Del 8 av 22. Black thai. Även 19/1. Jules planerar ett Thanksgivingfirande på våren Cougar town Amerikansk komediserie från Del 13 av 15. Även 20/ Mike & Molly The Big bang theory (R) /2 män (R) CSI 0.50 The Big bang theory Cold case CSI Förhäxad Grey s anatomy Ellen DeGeneres show Lois & Clark Jims värld Just shoot me Smallville. (R) Våra värsta år Simpsons. (R) Stargate Atlantis Stargate SG Smallville Simpsons Family guy. (R) Scrubs. (R) My name is Earl /2 män How I met your mother Family guy Simpsons Zombieland Scrubs How I met your mother. (R) 0.20 My name is Earl. (R) 0.50 Spin city Jims värld. (R) 1.50 Skål /2 män. (R) 2.50 Simpsons. (R) 3.35 Våra värsta år. (R) 4.25 Just shoot me. (R) 4.50 Stargate Atlantis. (R) Spin city. (R) 6.15 Masterchef the professionals. (R) 7.15 Sjukhuset. (R) 8.15 Våra bästa år En plats på landet. (R) 9.55 Celebrity masterchef. (R) En plats i solen En plats i solen borta eller hemma bäst? (R) Sjukhuset Masterchef the professionals Celebrity masterchef Australia. (R) Celebrity masterchef En plats i solen borta eller hemma bäst? En plats på landet. Brittisk realityserie från Bones Whitechapel Celebrity antiques road trip Alla älskar Raymond Brottskod: Försvunnen. (R) 0.40 Bones. (R) 1.35 Property ladder revisited The apprentice Brottskod: Försvunnen Alla älskar Raymond. (R) Rachael Ray En bok, en författare: Lärarens retorik. (R) 9.30 Klädkod: Australien. (R) Polcirkeln med Bruce Parry. (R) Reptiler och groddjur. (R) Buddha, Siddhartas historia. (R) Världens mysterier. (R) Impressionisterna. (R) Världen: Afrikas prinsessa. (R) Duellen: Uppland Läkande liv med delfiner Naturens underverk: Ökendimma. (R) Barn utan papper. (R) Barn utan papper: I väntan på framtiden. (R) UR Samtiden En bok, en författare: Maten och makten. Christer Isaksson och medförfattare synar Sveriges roll i den globala matproduktionen Levande landskap: Leva med vargar. Rovdjursstammen i Norge väcker starka känslor Kaos i kosmos Home: Den stora resan. (R) Vilda underverk Afrika. (R) Ny teknik löser gamla mord: Afrikanen. (R) Dokument utifrån. (R) 0.00 En bok, en författare: Maten och makten. (R) Kartors skönhet. (R) SVT1 I MORGON 6.00 Nyheter Gomorron Sverige Go kväll Maestro Luminaris Strömsö Drottningen av Versailles Hur långt är det till närmaste björn? Den sanna Enid Blyton Rapport Gomorron Sverige Panik i byn Vårt bröllop Sverige idag Sportnytt Nyheter Go kväll Kulturnyheterna Nyheter Uppdrag granskning Konstkuppen Mediatiden Dysselecksi blind, blåst och bortgjord Rapport. SVT2 I MORGON 8.05 Expedition varg SVT Forum: Partiledardebatt SVT Forum Min sanning: Anna-Greta Leijon Nyhetstecken Oddasat Uutiset Björnarnas och gamarnas berg Fåglarnas ö Vem vet mest? Lögnen Jag litade på lagen Aktuellt Aktuellt Kulturnyheter Regionala nyheter Nyhetssammanfattning Sportnytt Men pappa då! Kulturnyheterna A Tribe Called Quest Vetenskapens värld Expedition varg. TV3 I MORGON 6.00 Rachael Ray Nanny Alla älskar Raymond Jims värld Extreme makeover Våra bästa år Project runway The real housewives of Washington DC Masterchef USA Lyxfällan Extreme makeover Top model The real housewives of Washington DC How I met your mother Masterchef USA Keno Kjelles smakresa i Asien SOS Sommar Efterlyst Chicago fire The mentalist NCIS: Los Angeles How I met your mother. TV4 I MORGON 5.50 Nyhetsmorgon Doctors Enkla rätter med Nigel Hem till gården Holby city Världens strängaste föräldrar Supernanny Halv åtta hos mig Farmen Äntligen hemma på liv och död Lotto, Joker och Drömvinsten på liv och död Nyheter Farmen Sveriges mästerkock Mia på Grötö Nyheter The killing Sveriges mästerkock Medium House Hem till gården Hem till gården. KANAL 5 I MORGON 6.05 Gary Vakna med NRJ/ Mix Megapols morrongäng Grey s anatomy Desperate housewives Sjunde himlen The real housewives of New Jersey Ellen DeGeneres show Khloé & Lamar Vänner One Tree Hill Unga mödrar AFV Grey s anatomy Happy endings Vänner /2 män The Big bang theory Tunnelbanan Nybyggarna så gick det sen Scandal The Big bang theory /2 män.

20 Tack för i dag tisdag den 15 januari 2013 Bibelns dag inspirerar till läsning Nu på söndag (20/1) har Svenska Bibelsällskapet utropat Bibelns dag. Jag puffar gärna för den händelsen som något att uppmärksamma såväl i gudstjänster som enskilt. Den senaste tiden har vi ju skrivit ganska mycket om Bibeln här i Dagen, och på debattsidorna fortsätter samtalet i dag. Om du håller ögonen öppna under veckan kommer boken om hur Gud håller skapelsen i sin hand Thomas Österberg, redaktionschef Bibeln består av ord, men innehållet är handling, skriver Bibelsällskapet. och sänder Jesus till oss människor att dyka upp på olika sätt i spalterna. Vi behöver reflektera över olika bibelsyner och bibeltolkningar, men det allra viktigaste är naturligtvis att över huvud taget läsa Bibeln. Här återkommer vi med tips och idéer senare i veckan. På Svenska Bibelsällskapets webbsida hittar du 43 idéer för hur bibeln kan läsas och användas. Bland annat: SMS-Bibeln, meditativ läsning, bibeltävling, bibelgudstjänst, bildcollage eller en plan för att läsa hela Bibeln på ett år. En rad fiffiga uppslag helt enkelt för att aktualisera Bibeln. På Dagens första sida finner du ett bibelord varje dag, och numera också på Dagen.se och på Dagens mobilapp. POSIDNING A Tipsa Dagen! Känner du till en nyhet som Dagen borde skriva om? Hör av dig! Mejl: Telefon: Sms: Foto: arne hyckenberg Dagen i morgon Amos Yong vill skapa modern pingstteologi Hamrén ska locka konfirmander tummen upp för konfa. John Ahlström, ungdomspastor i Fjällstugan har fått Erik Hamrén, förbundskapten för landslaget i fotboll, att göra reklam för Fjällstugans fotbollskonfa. Foto: Christoffer Kjernald Vädret för fem dagar framåt I morgon Onsdag 12:00 Torsdag Torsdag 12:00 Fredag Erik Hamrén i en reklamfilm för fotbollskonfa? Ja, det är faktiskt sant. Fotbollens förbundskapten ställde upp när Fjällstugan i Jönköping frågade. Erik Hamrén gästade Andreasförsamlingen, eller Fjällstugan som den också kallas, för knappt två år sedan. Fjällstugan och fotbollsklubben Hallby arrangerade. Han talade om ledarskap för barn- och ungdomsledare i församlingen, som Dagen skrev. Nu medverkar Hamrén i en reklamfilm för fotbollskonfirmation. Idén kommer från församlingens ungdomspastor John Ahlström. Var det svårt att få honom att ställa upp? Nej, han lovade att ställa upp om syftet var något som är bra. Och fotbollskonfa tycker vi är väldigt bra, säger John Ahlström. Fredag 12:00 Lördag Lördag 12:00 Söndag Han lovade att ställa upp om syftet var något som är bra. Och fotbollskonfa tycker vi är väldigt bra. Söndag 12: Inslaget spelades in i Borås och ska klippas ihop till en cirka 45 sekunder lång reklamfilm. Den beräknas vara klar i februari och ska användas för att locka fotbollskonfirmader till Fjällstugan till hösten. Oscar Hiljemark är också med Vi fick en kvart med Hamrén och det funkade jättebra. Han håller i en fotboll och säger ungefär att för dig som vill kombinera fotboll och konfirmation så är Fjällstugans fotbollskonfa en bra grej, berättar John Ahlström. Med i filmen är också en av svensk fotbolls största talanger, förre Elfsborgsspelaren Oscar Hiljemark, som häromveckan skrev på för holländska PSV Eindhoven. Solen upp Luleå Stockholm Göteborg Lund Luleå Stockholm Göteborg Lund Solen ner Thomas Manfredh Stockholm Tfn: Fax: Ansvarig utgivare: Daniel Grahn E-postadresser: Redaktion Redaktionschef: Thomas Österberg Nyhetschef: Rickard Alvarsson, David Wingren Featurechef, utv. redaktör: Ann Jonsson Opinionsredaktör: Elisabeth Sandlund Marknad Vd: Daniel Grahn Marknadschef: Claes Parsmo Annonschef: Liselotte Skoglund Kundcenter Prenumeration, utebliven tidning: , Annons: , Prenumeration 12 månader: kr 6 månader: kr 3 månader: 575 kr Autogiro: 167 kr/månad Tryck: V-TAB, Västerås, 2012 Dagen ansvarar ej för obeställt material. Byt till autogiro Gå över till en enklare betalning av din Dagenprenumeration. Med autogiro slipper du alla fakturor och pengarna dras direkt från ditt konto. 167:- /mån ekosmart: 97:-/mån Kontakta vårt kundcenter på eller ring så skickar vi ett medgivandebrev för autogiro till dig. nyheter från två världar

Tunadalskyrkan Luk 7: Ett heligt mysterium

Tunadalskyrkan Luk 7: Ett heligt mysterium 1 Tunadalskyrkan 130915 Luk 7:11-17 Ett heligt mysterium Olika bibelöversättningar ger olika varianter av bibeltexten. I en av de nyare The Message på svenska är det också tillrättalagt för att det lättare

Läs mer

Jesus älskar alla barn! En berättelse om Guds stora kärlek till alla barn

Jesus älskar alla barn! En berättelse om Guds stora kärlek till alla barn Jesus älskar alla barn! En berättelse om Guds stora kärlek till alla barn Maria bodde i en liten stad som hette Nasaret. Den låg i Israel. En ängel kom till Maria och sa: Maria, du ska få ett barn. Barnet

Läs mer

Friheten i Kristus 12 e trefaldighet 090830 Värnamo

Friheten i Kristus 12 e trefaldighet 090830 Värnamo Friheten i Kristus 12 e trefaldighet 090830 Värnamo 1 Inledning Låt oss börja med att förflytta oss 3 mil i avstånd till Rydaholm och 320 år i tiden till 1689. Vi ska möta en ung man som heter Per Svensson.

Läs mer

Nu gör jag något nytt

Nu gör jag något nytt Nu gör jag något nytt Linda Alexandersson fredag 15 maj Det började med att två tjejer i min församling i Arvika, åkte ner hit till Göteborgsområdet för att träffa en präst. De hade bekymmer på ett område

Läs mer

Men ett vanligt jobb är faktiskt ett tillfälle att på olika sätt dela evangeliet. Möjligheterna finns där vi är.

Men ett vanligt jobb är faktiskt ett tillfälle att på olika sätt dela evangeliet. Möjligheterna finns där vi är. NYTT MÅL Fil. 1:12-14 Hamnar man i fängelse är det säkert lätt att ge upp. Ibland räcker det med att man känner sig som att man är i ett fängelse för att man skall ge upp. För Paulus var det bara ännu

Läs mer

Tunadalskyrkan e tref. Joh. 1:35-46 Kallelsen till Guds rike

Tunadalskyrkan e tref. Joh. 1:35-46 Kallelsen till Guds rike 1 Tunadalskyrkan 13 06 09 2 e tref. Joh. 1:35-46 Kallelsen till Guds rike Under 1880-talet kom väckelsen till Köping med omnejd. Det bildads församlingar på flera platser med en livaktig verksamhet. Så

Läs mer

November 2005. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter

November 2005. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter November 2005 Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets

Läs mer

Januari 2008. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter

Januari 2008. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter Januari 2008 Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets

Läs mer

Eller när man har besiktigat bilen. Vad skönt när man kan åka därifrån och dom hittade ingenting.

Eller när man har besiktigat bilen. Vad skönt när man kan åka därifrån och dom hittade ingenting. Allting nytt Påskdagen 100403 1 Att hitta ingenting kan det va nå`t Det var ju det man gjorde den första påskdagsmorgonen. Man gick till graven där man lagt Jesus och man hittade ingenting. Ibland är det

Läs mer

SÅ MYCKET MER. Det finns många uppfattningar om konfirmation, men det är bara en sak som vi törs säga med säkerhet: Konfirmation är så mycket mer.

SÅ MYCKET MER. Det finns många uppfattningar om konfirmation, men det är bara en sak som vi törs säga med säkerhet: Konfirmation är så mycket mer. R I F T A M N IO N 0 O 2 K 5 1 0 2 6 1 SÅ MYCKET MER. Det finns många uppfattningar om konfirmation, men det är bara en sak som vi törs säga med säkerhet: Konfirmation är så mycket mer. Så mycket mer än

Läs mer

Dopgudstjänst SAMLING

Dopgudstjänst SAMLING Dopgudstjänst Psalm SAMLING Inledningsord och tackbön I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Gud vill att vi skall leva i gemenskap med honom. Därför har han sänt sin Son, Jesus Kristus, för att

Läs mer

Kort fakta om Syrien: Här bor nästan 22 miljoner människor 21 615 919 (2010) Huvudstad: Damaskus 2 600 000 Majoriteten i landet är muslimer ca 90%

Kort fakta om Syrien: Här bor nästan 22 miljoner människor 21 615 919 (2010) Huvudstad: Damaskus 2 600 000 Majoriteten i landet är muslimer ca 90% Krisen i Syrien Kort fakta om Syrien: Här bor nästan 22 miljoner människor 21 615 919 (2010) Huvudstad: Damaskus 2 600 000 Majoriteten i landet är muslimer ca 90% Sunni 74%, övrig islam 16%, Kristna 10%

Läs mer

Inledning. ömsesidig respekt Inledning

Inledning. ömsesidig respekt Inledning Inledning läkaren och min man springer ut ur förlossningsrummet med vår son. Jag ligger kvar omtumlad efter vad jag upplevde som en tuff förlossning. Barnmorskan och ett par sköterskor tar hand om mig.

Läs mer

Första söndagen i advent år A Ingångsantifon - Ps 25:1-3 Till dig, Herre, upplyfter jag min själ; min Gud, på dig förtröstar jag. Låt mig inte komma

Första söndagen i advent år A Ingångsantifon - Ps 25:1-3 Till dig, Herre, upplyfter jag min själ; min Gud, på dig förtröstar jag. Låt mig inte komma 15 Första söndagen i advent år A Ingångsantifon - Ps 25:1-3 Till dig, Herre, upplyfter jag min själ; min Gud, på dig förtröstar jag. Låt mig inte komma på skam, låt inte mina fiender fröjda sig över mig.

Läs mer

Barn kräver väldigt mycket, men de behöver inte lika mycket som de kräver! Det är ok att säga nej. Jesper Juul

Barn kräver väldigt mycket, men de behöver inte lika mycket som de kräver! Det är ok att säga nej. Jesper Juul Vi har en gammal föreställning om att vi föräldrar alltid måste vara överens med varandra. Men man måste inte säga samma sak, man måste inte alltid tycka samma sak. Barn kräver väldigt mycket, men de behöver

Läs mer

längtan, relationer, bön, Ande, tro, Kyrka, Jesus, hopp, identitet, 2014-2015 längtan, relationer, bön, Ande, tro, Kyrka, Jesus, hopp, identitet,

längtan, relationer, bön, Ande, tro, Kyrka, Jesus, hopp, identitet, 2014-2015 längtan, relationer, bön, Ande, tro, Kyrka, Jesus, hopp, identitet, längtan, relationer, bön, Ande, tro, Kyrka, Jesus, hopp, identitet, livsviktigt, Gud, smärta,framtid.. längtan, relationer, bön, Ande, tro, Kyrka, Jesus, hopp, identitet, livsviktigt, Gud, smärta,framtid..

Läs mer

Tal, Niclas Lindgren, direktor för PMU Riksdagsseminarium om DR Kongo dec 2013

Tal, Niclas Lindgren, direktor för PMU Riksdagsseminarium om DR Kongo dec 2013 Tal, Niclas Lindgren, direktor för PMU Riksdagsseminarium om DR Kongo dec 2013 Jag mötte henne för ett par år sedan. Hon stod framför mig vid svarta tavlan, i ett klassrum nedanför Panzikullen i östra

Läs mer

När hon trodde att allt var för sent Predikotext: Apg 9:1-19

När hon trodde att allt var för sent Predikotext: Apg 9:1-19 Predikan, Korskyrkan Borås den 15 oktober 2006, av Micael Nilsson När hon trodde att allt var för sent Predikotext: Apg 9:1-19 SARA Den är veckan har jag stämt möte med Sara. Det har inte varit så enkelt

Läs mer

Vittnesbörd om Jesus

Vittnesbörd om Jesus Vittnesbörd om Jesus Göteborg, 2009 David Svärd Vittnesbörd i Gamla testamentet I det israelitiska samhället följde man det var Guds vilja att man skulle göra det i varje fall de lagar som finns nedtecknade

Läs mer

Det är ju lite märkligt att glädjen lyser så i det här brevet när vi ser hur hans omständigheter var.

Det är ju lite märkligt att glädjen lyser så i det här brevet när vi ser hur hans omständigheter var. NYTT HJÄRTA Fil. 1:3-11 Sammanfattning av predikan 31 januari. När Bibeln talar om hjärtat är det oftast inte det fysiska hjärtat som menas utan det handlar om vårt innersta vår personlighet, våra känslor.

Läs mer

PREDIKAN OM GUDS RIKE Söndagen den 16 nov i Sankt Lars kyrka, av Annika Vårblom Sandström

PREDIKAN OM GUDS RIKE Söndagen den 16 nov i Sankt Lars kyrka, av Annika Vårblom Sandström Dagens evangelietext är ur Lukas evangelium, kap 17, vers 20-30 De första verserna lyder : Tillfrågad av fariséerna om när Guds rike skulle komma svarade han (Jesus):Guds rike kommer inte på ett sådant

Läs mer

De abrahamitiska religionerna. Kristendom, Judendom, Islam.

De abrahamitiska religionerna. Kristendom, Judendom, Islam. De abrahamitiska religionerna Kristendom, Judendom, Islam. Tre religioner som hör ihop Judendom, Kristendom och Islam kallas för de abrahamitiska religioner. Det är för att religionernas grundare (personer

Läs mer

ANTIGONE PEDAGOGISKT MATERIAL

ANTIGONE PEDAGOGISKT MATERIAL ANTIGONE PEDAGOGISKT MATERIAL TILL LÄRAREN Vi hälsar dig och din klass varmt välkomna till Byteatern Kalmar Länsteater och föreställningen ANTIGONE. Vi hoppas att ni kommer att få en härlig teaterupplevelse

Läs mer

Vi är mitt inne i en serie Livsviktigt en upptäcksfärd i Efesierbrevet.

Vi är mitt inne i en serie Livsviktigt en upptäcksfärd i Efesierbrevet. Allt ljus på nåden 140907 Vi är mitt inne i en serie Livsviktigt en upptäcksfärd i Efesierbrevet. Vid ett tillfälle för ett par år sedan kändes det som att mitt hjärta nästan stannade. Jag blev rädd. Jag

Läs mer

Demokrati och Mänskliga rättigheter Alla FN:s förklaring om de mänskliga rättigheterna från år Religionsfrihet * Rösträtt Yttrandefrihet

Demokrati och Mänskliga rättigheter Alla FN:s förklaring om de mänskliga rättigheterna från år Religionsfrihet * Rösträtt Yttrandefrihet Demokrati och Mänskliga rättigheter Alla människor i hela världen har vissa rättigheter. Det står i FN:s förklaring om de mänskliga rättigheterna från år 1948. Det är staten i varje land som ska se till

Läs mer

Tunadalskyrkan 14 05 25. Bön 1 Kung 3:15-14, Rom 8:24-27, Matt 6:5-8, Ps 13

Tunadalskyrkan 14 05 25. Bön 1 Kung 3:15-14, Rom 8:24-27, Matt 6:5-8, Ps 13 1 Tunadalskyrkan 14 05 25 Bön 1 Kung 3:15-14, Rom 8:24-27, Matt 6:5-8, Ps 13 Livet består av många ingredienser. Det är olika sidor men hänger ändå ihop med att vara människa. Vi möter sådant som skapar

Läs mer

C. En kyrkas invigningsdag

C. En kyrkas invigningsdag C. En kyrkas invigningsdag I anslutning till den dag av året när en kyrka har invigts kan man hålla andakt enligt detta formulär eller infoga delar av detta andaktsmaterial i högmässan. Andakten kan ledas

Läs mer

Fakta om kristendomen

Fakta om kristendomen Kristendomen Jesus Fakta om kristendomen Kristendomen är världens största religion med fler än 2 miljarder anhängare. Kristendomen utgår från Jesus från Nasarets liv och lära som återges i Nya testamentet.

Läs mer

Söndagsskolan och LoveNepal. sid12

Söndagsskolan och LoveNepal. sid12 Söndagsskolan och LoveNepal sid12 1 2 Den Helige Ande - Vår Hjälpare Nu går jag till honom som har sänt mig, och ingen av er frågar mig: Vart går du? Men eftersom jag har sagt er detta, är era hjärtan

Läs mer

Kan man veta om Bibeln är sann? Eller HUR kan man veta om Bibeln är sann?

Kan man veta om Bibeln är sann? Eller HUR kan man veta om Bibeln är sann? Kan man veta om Bibeln är sann? Eller HUR kan man veta om Bibeln är sann? För det första så måste det givetvis till en ärlig vilja att själv ta del av det som sägs om Bibelns olika böcker. Att vilja läsa

Läs mer

Villig av Christina Wahldén

Villig av Christina Wahldén 1 Villig av Christina Wahldén Som ett slutord till boken skriver Christina Wahldén så här: "Min första bok Kort kjol kom ut för sexton år sedan. Den är fortfarande den av mina böcker som är mest utlånad,

Läs mer

Ett andligt liv i frihet.

Ett andligt liv i frihet. Ett andligt liv i frihet. Romarbrevet kapitel 8. År 2013 Ett andligt liv i frihet. Romarbrevet kapitel 8. Foto: Tobias Lindberg Eva Söderström Konstnär, Religionsvetare Kulturvetare Mobil +46 (0)70-686

Läs mer

Gud blev människa. Nr 3 i serien Kristusvägen

Gud blev människa. Nr 3 i serien Kristusvägen Gud blev människa Nr 3 i serien Kristusvägen 1 Det kristna livet GUD UPPENBARAR SIG FÖR OSS Kristna tror att Gud söker oss människor i alla tider och överallt på jorden. Gud har visat oss vem han är genom

Läs mer

Femtonde efter trefaldighet, endast ett är nödvändigt, Matteus kapitel 11:28-30

Femtonde efter trefaldighet, endast ett är nödvändigt, Matteus kapitel 11:28-30 Femtonde efter trefaldighet, endast ett är nödvändigt, Matteus kapitel 11:28-30 Kom till mig, alla ni som är tyngda av bördor; jag skall skänka er vila. Ta på er mitt ok och lär av mig, som har ett milt

Läs mer

Uskavi Kristi förklaringsdag Mark 9:2-9

Uskavi Kristi förklaringsdag Mark 9:2-9 1 Uskavi 160710 Kristi förklaringsdag Mark 9:2-9 Det här har varit det bästa året i mitt liv sade en kvinna häromdagen, och kunde räkna upp en massa anledningar till det, och en av de viktigaste var att

Läs mer

Tunadalskyrkan 130804. Nådens gåvor 1 Kor 12:4-11

Tunadalskyrkan 130804. Nådens gåvor 1 Kor 12:4-11 1 Tunadalskyrkan 130804 Nådens gåvor 1 Kor 12:4-11 Den helige Ande skickar överraskande budbärare Ja så löd rubriken på ett blogginlägg som jag råkade hitta på internet. En man med en sjukdom som ibland

Läs mer

Predikan av: Johannes Magnusson Smyrnakyrkan, 7 oktober 2012

Predikan av: Johannes Magnusson Smyrnakyrkan, 7 oktober 2012 BIBELLÄSNING Predikan av: Johannes Magnusson Smyrnakyrkan, 7 oktober 2012 1 Heliga vanor för vanliga människor - Bibelläsning Män blir lättare förkylda än kvinnor Den meningen har åtminstone tre olika

Läs mer

LARS ENARSON 60. Hjälp oss att gratulera Lars!

LARS ENARSON 60. Hjälp oss att gratulera Lars! 19 OKTOBER 2012 LARS ENARSON 60 VAR MED OCH GE LARS EN SKRIVAR- STUGA! Lars blir äldre - han fyller 60 inom kort, men arbetar fortfarande intensivt. Han reser, predikar och undervisar, själavårdar, gör

Läs mer

5 i påsktiden. Psalmer: 470, 707 (Ps 67), 715, 94, 72, 200:7-8 Texter: Hos 14:5-9, 1 Joh 3:18-24, Joh 15:9-17

5 i påsktiden. Psalmer: 470, 707 (Ps 67), 715, 94, 72, 200:7-8 Texter: Hos 14:5-9, 1 Joh 3:18-24, Joh 15:9-17 1/5 5 i påsktiden Dagens bön: Kärlekens Gud, du som formar dina troende så att de blir ens till sinnes. Lär oss att älska din vilja och längta efter det du lovar oss så att vi i denna föränderliga värld

Läs mer

Libanonkriget i svensk opinion

Libanonkriget i svensk opinion Libanonkriget i svensk opinion Libanonkriget i svensk opinion Ulf Bjereld I år är det 40 år sedan sexdagarskriget 1967 mellan Israel och dess arabiska grannstater. Sedan dess ockuperar Israel bl a den

Läs mer

RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO

RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO HUSBYKYRKAN Lars Mörling 2009 RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO (Lars Mörling 2009) 1. Rättfärdiggörelse är ett rättsligt begrepp Rättfärdiggörelse har inte med känslor att göra utan

Läs mer

JEHOVAH RAPHA HERREN MIN LÄKARE Jesus, slagen 39 gånger 39 Bibelord om helande genom hans sår

JEHOVAH RAPHA HERREN MIN LÄKARE Jesus, slagen 39 gånger 39 Bibelord om helande genom hans sår JEHOVAH RAPHA HERREN MIN LÄKARE Jesus, slagen 39 gånger 39 Bibelord om helande genom hans sår (Alla Bibelord ifrån Svenska Folkbibeln) Om du hör Herrens, din Guds, röst och noga lyssnar till hans bud och

Läs mer

Biskop Anders predikan. Den Heliga Familjens Fest. 30 december S:t Olai, Norrköping

Biskop Anders predikan. Den Heliga Familjens Fest. 30 december S:t Olai, Norrköping Biskop Anders predikan Den Heliga Familjens Fest 30 december 2013 S:t Olai, Norrköping På juldagen firade vi med stor glädje att Gud har blivit människa för vår skull. Idag på söndagen efter jul firar

Läs mer

Joh. 10:1-10 3:e sönd. efter påsk. 090426.

Joh. 10:1-10 3:e sönd. efter påsk. 090426. Joh. 10:1-10 3:e sönd. efter påsk. 090426. Ovanför våran säng där hemma så hänger det en gammal tavla. Den föreställer den gode herden som i en kuslig och farlig terräng sträcker sig efter det förlorade

Läs mer

Helande. En lärjungens identitet. Av: Johannes Djerf

Helande. En lärjungens identitet. Av: Johannes Djerf Helande En lärjungens identitet Av: Johannes Djerf På en temasamling under årets tonårsläger så får ett 100-tal människor, under väldigt enkla omständigheter och under väldigt enkla och tydliga böner riktade

Läs mer

Bikt och bot Anvisningar

Bikt och bot Anvisningar Bikt och bot Anvisningar Som kyrka, församling och kristna har vi fått Guds uppdrag att leva i, och leva ut Guds vilja till frälsning för hela världen. Vår Skapare, Befriare och Livgivare återupprättar.

Läs mer

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. Lättläst

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. Lättläst FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna Lättläst Om FN och de mänskliga rättigheterna FN betyder Förenta Nationerna. FN är en organisation som bildades efter andra världskriget. Alla länder

Läs mer

Kärlek nu och för alltid. Studiehäfte av Henrik Steen

Kärlek nu och för alltid. Studiehäfte av Henrik Steen Kärlek nu och för alltid Studiehäfte av Henrik Steen Innehåll Introduktion 4 Helt älskad älska helt 5 1. Helt älskad älska helt / Synen 5 2. Smaken / Hörseln 7 3. Känseln / Lukten 9 Fördjupningsruta:

Läs mer

En liten bok om #NÄTKÄRLEK

En liten bok om #NÄTKÄRLEK En liten bok om #NÄTKÄRLEK Vi behöver mer nätkärlek! Kommentarer som smärtar. En bild som sprids. En grupp du inte får vara med i. Eller meddelanden fyllda med hat och hot. Kränkningar på nätet tar många

Läs mer

Texter till Predikan

Texter till Predikan Texter till Predikan 2016 05 01 Luk 11:1 En gång var Jesus på en plats och bad. När han hade slutat, sade en av hans lärjungar till honom: "Herre, lär oss att be, liksom Johannes lärde sina lärjungar."

Läs mer

VÄLKOMMEN till ett helt nytt liv! Innehåll. Dina första steg på vägen till ett liv tillsammans med Gud.

VÄLKOMMEN till ett helt nytt liv! Innehåll. Dina första steg på vägen till ett liv tillsammans med Gud. Gud i din stad! Innehåll VÄLKOMMEN till ett helt nytt liv!... 3 Dina första steg på vägen till ett liv... tillsammans med Gud... 3 Lösningen är Jesus, Guds Son... 4 Frälst?... 5 Du kan bli född på nytt:...

Läs mer

Hur man blir kristen i 10 steg. Christian Mölk

Hur man blir kristen i 10 steg. Christian Mölk Hur man blir kristen i 10 steg Christian Mölk www.christianmolk.se 1. Guds avbild 1 I begynnelsen skapade Gud himmel och jord. 2 Jorden var öde och tom, och mörker var över djupet. Och Guds Ande svävade

Läs mer

Vem är Jesus enligt Jesus?

Vem är Jesus enligt Jesus? 2002-03-06 WWW.ISLAMISKA.ORG _ Vem är Jesus enligt Jesus? Vem som helst kan kalla Gud Fader enligt Bibeln Jesus sade: Rör inte vid mig, jag har ännu inte stigit upp till min fader. Gå till mina bröder

Läs mer

Tilla ggsrapport fo r barn och unga

Tilla ggsrapport fo r barn och unga Tilla ggsrapport fo r barn och unga 25 mars 2014 Vad berättar barn för Bris om hur de mår? Hur har barn det i Sverige? Jag har skilda föräldrar och vill så gärna bo hos min pappa. Mamma har ensam vårdnad

Läs mer

Tunadalskyrkan e tref. Joh 11:28-44 Döden och Livet

Tunadalskyrkan e tref. Joh 11:28-44 Döden och Livet 1 Tunadalskyrkan 150920 16 e tref. Joh 11:28-44 Döden och Livet Döden och Livet är temat för dagens texter i kyrkoåret. Ett tema som genom allt som händer i världen just nu blivit mer aktuellt än någonsin.

Läs mer

Kasta ut nätet på högra sidan

Kasta ut nätet på högra sidan Kasta ut nätet på högra sidan Predikan av pastor Göran Appelgren (Läsningar: Ps 89:12-14; Joh 21:1-14; AC 10061:1,2. Se sista sidan!) Tidigt på morgonen stod Jesus på stranden, men lärjungarna visste inte

Läs mer

Tunadalskyrkan Första Advent. Hosianna- välsignad är han som kommer

Tunadalskyrkan Första Advent. Hosianna- välsignad är han som kommer 1 Tunadalskyrkan 161127 Första Advent Hosianna- välsignad är han som kommer Idag är det festdag i kyrkorna. Det är första dagen på det nya kyrkoåret, Nyårsdag med nya möjligheter och nya påminnelser om

Läs mer

FÖRSAMLINGS- BLADET. Det är gott att i stillhet hoppas på hjälp från HERREN. KALMAR ADVENTKYRKA JULI 2014. Klag 3:26

FÖRSAMLINGS- BLADET. Det är gott att i stillhet hoppas på hjälp från HERREN. KALMAR ADVENTKYRKA JULI 2014. Klag 3:26 FÖRSAMLINGS- BLADET KALMAR ADVENTKYRKA JULI 2014 Det är gott att i stillhet hoppas på hjälp från HERREN. Klag 3:26 Hur läser man Bibeln? Under olika bibelsamtal uppstår då och då frågan om hur man läser

Läs mer

Första söndagen i Advent Lars B Stenström

Första söndagen i Advent Lars B Stenström 111127 Första söndagen i Advent Lars B Stenström Predikotexter: Matteusevangeliet 21:1-9 och Lukasevangeliet 4:16-22 Jag har varit på studiebesök på Kvinnerstaskolan i veckan och sett miniåsnan Lilleman!

Läs mer

INSPIRATIONSMATERIAL TILL HIMMEL OCH PANNKAKA

INSPIRATIONSMATERIAL TILL HIMMEL OCH PANNKAKA PREMIÄR PÅ TEATER SAGOHUSET 6 MARS 2011 INSPIRATIONSMATERIAL TILL HIMMEL OCH PANNKAKA AV ISA SCHÖIER Regi och kostym Scenografi Ljusdesign Stalle Ahrreman Marta Cicionesi Ilkka Häikiö I rollerna Ulf Katten

Läs mer

16 sönd e Tref 1 årg Sorgens ansikten och Jesus

16 sönd e Tref 1 årg Sorgens ansikten och Jesus 16 sönd e Tref 1 årg Sorgens ansikten och Jesus 19Dina döda skall få liv igen, deras kroppar skall uppstå. Vakna och jubla, ni som vilar i mullen! Ty din dagg är en ljusets dagg, du låter den falla över

Läs mer

Ordning för vigselgudstjänst mellan två kvinnor eller två män

Ordning för vigselgudstjänst mellan två kvinnor eller två män Ordning för vigselgudstjänst mellan två kvinnor eller två män Inledningsmusik Gudstjänsten inleds med orgelmusik och vigselparet börjar sitt intåg. Annan instrumental- och/eller vokalmusik kan utföras.

Läs mer

Kidnappandet. Jag är 20 år och jag heter Nesrin jag älskar djur och choklad och jag kommer från Dijon i som ligger i Frankrike, plus jag röker.

Kidnappandet. Jag är 20 år och jag heter Nesrin jag älskar djur och choklad och jag kommer från Dijon i som ligger i Frankrike, plus jag röker. del 1 Kidnappandet Jag vaknade i min säng trött och arg, mamma och pappa hade slängt ut mig. För jag är nu 20 år, jag fyllde år i lördags. Varför slängde dom ut mig? Just nu bor jag hos min bästa vän Sara.

Läs mer

E. Vid en grav. Inledningsord Moment 2. Psaltarpsalm Moment 3.

E. Vid en grav. Inledningsord Moment 2. Psaltarpsalm Moment 3. E. Vid en grav När man t.ex. vid ett släktmöte samlas vid en grav kan man hålla en fri andakt använda detta material i tillämpliga delar. Andakten leds av en präst, en församlingsanställd en församlingsmedlem.

Läs mer

Närvarande KAPITEL ETT

Närvarande KAPITEL ETT KAPITEL ETT Närvarande Ett inledande kapitel om nödvändig mångfald i Svenska kyrkan och ödmjukhet inför Gud, om brist på tro och tillit i Svenska kyrkan, om Guds närvaro och vår närvaro och om att Gud

Läs mer

Joel är död Lärarmaterial

Joel är död Lärarmaterial sidan 1 Författare: Hans Peterson Vad handlar boken om? Den 9 maj förändras Linus liv. Linus är i skogen med mamma, pappa och storebror Joel. Linus ser upp till Joel och en dag vill han också vara stor

Läs mer

hade. Många har nationella konflikter med andra länder vilket drabbar invånarna och det sitter kvar även om de har kommit till ett annat land.

hade. Många har nationella konflikter med andra länder vilket drabbar invånarna och det sitter kvar även om de har kommit till ett annat land. Jag träffade Elmir för att prata om hans flykt från Bosnien till Sverige när kriget bröt ut och belägringen av Sarajevo inträffade i början på 1990-talet. Han berättade hur det var precis innan det bröt

Läs mer

Att vara facklig representant vid uppsägningar

Att vara facklig representant vid uppsägningar Att vara facklig representant vid uppsägningar PASS När beskedet kommit Det är inte lätt att vara en av de få som vet att det är uppsägningar på gång. När kollegorna sedan får beskedet är det inte heller

Läs mer

Ordning för dopgudstjänst

Ordning för dopgudstjänst Ordning för dopgudstjänst Inledningsord och tackbön P I Faderns och sonens och den helige Andes namn. Gud vill att vi ska leva i gemenskap med honom. Därför har han sänt sin son, Jesus Kristus, för att

Läs mer

Delaktighet - på barns villkor?

Delaktighet - på barns villkor? Delaktighet - på barns villkor? Monica Nordenfors Institutionen för socialt arbete Göteborgs universitet FN:s konvention om barnets rättigheter Artikel 12 Det barn som är i stånd att bilda egna åsikter

Läs mer

En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter

En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter 1 Det här är Barnombudsmannens skrift om Konventionen om barnets rättigheter omskriven till lättläst. Thomas Hammarberg har skrivit texten. Lena

Läs mer

Om att bli mer lik Gud och sig själv.

Om att bli mer lik Gud och sig själv. Om att bli mer lik Gud och sig själv. 2 Helgjuten Om att bli lik Gud och sig själv 3 Jonas Lundkvist equmenia 2012 Grafisk form & Illustration: Rebecca Miana Olsson Första utgåvan equmenia Box 14038, 167

Läs mer

GUD ÄLSKAR DIG! Gud älskar Dig och har skapat Dig till att känna Honom personligen.

GUD ÄLSKAR DIG! Gud älskar Dig och har skapat Dig till att känna Honom personligen. Gud älskar Dig och har skapat Dig till att känna Honom personligen. Så älskade Gud världen att han gav den sin ende son, för att var och en som tror på honom inte skall gå under utan ha evigt liv. (Joh

Läs mer

Jesu Hjärtas Dag - år A Ingångsantifon (jfr Ps 33:11, 19)

Jesu Hjärtas Dag - år A Ingångsantifon (jfr Ps 33:11, 19) 785 Jesu Hjärtas Dag - år A Ingångsantifon (jfr Ps 33:11, 19) Hans hjärtas tankar består från släkte till släkte, han vill rädda vår själ från döden och behålla oss vid liv i hungerns tid. Inledning Dagens

Läs mer

PREDIKAN. Människor trängs omkring Jesus och kanske stiger han i en båt för att bättre kunna ses och höras av dem alla.

PREDIKAN. Människor trängs omkring Jesus och kanske stiger han i en båt för att bättre kunna ses och höras av dem alla. PREDIKAN Apostladagen (5:e söndagen efter Trefaldighet) 20 juli 2014 i S:t Mikaels kyrka, Ängelholm 3:e årgångens texter Jeremia 1:4-10 Romarbrevet 16:1-7 Markusevangeliet 3:7-19 Psaltaren 40:6-12 Idag

Läs mer

2 e Trettondedagen. Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen.

2 e Trettondedagen. Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen. 1/5 2 e Trettondedagen Psalmer: 236, L705 (Ps89), 246, 437, L724, 259 Texter: Jes 55:1-4, Upp 22:16-17, Joh 4:5-26 Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen. Låt oss be!

Läs mer

DOPBEKRÄFTELSE Vid Leitourgias årskonferens på Island på Martin Luthers dopdag 2015-11-11

DOPBEKRÄFTELSE Vid Leitourgias årskonferens på Island på Martin Luthers dopdag 2015-11-11 DOPBEKRÄFTELSE Vid Leitourgias årskonferens på Island på Martin Luthers dopdag 2015-11-11 P. I Faderns och (+) Sonens och den heliga Andens namn. Amen. F. Välsignad vare den heliga Treenigheten, kärlekens

Läs mer

Fastlagssöndagen Varför vi ska be för alla. Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen

Fastlagssöndagen Varför vi ska be för alla. Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen 1/5 Fastlagssöndagen Varför vi ska be för alla Dagens bön: Gud vår Frälsare, du som genom Kristus har försonat världen med dig själv, fyll våra hjärtan med din kärlek så att vi följer honom och frälsta

Läs mer

Vad Gud säger om Sig Själv

Vad Gud säger om Sig Själv Lektion 3 Vad Gud säger om Sig Själv Treenighetens mysterium uppenbaras endast i Bibeln Guds stora plan är att frälsa genom tron allena på vår Frälsare. Denna plan kan förstås och trodd av det minsta barn

Läs mer

Tunadalskyrkan 13 02 03. Kyndelsmässodagen Luk 2:22-40

Tunadalskyrkan 13 02 03. Kyndelsmässodagen Luk 2:22-40 1 Tunadalskyrkan 13 02 03 Kyndelsmässodagen Luk 2:22-40 Jesus var drygt en månad gammal, och Maria och Josef började vänja sig vid att ha en bebis i familjen. Det hade hänt så mycket omkring dem och det

Läs mer

Eva och Claes en berättelse om våld och brott i nära relationer

Eva och Claes en berättelse om våld och brott i nära relationer HANDLEDNING Eva och Claes en berättelse om våld och brott i nära relationer Utgiven mars 2014 av Polisen. Materialet är framtaget av Polisen i samarbete med Brottsförebyggande rådet, Brå. HANDLEDNING Eva

Läs mer

Huvud, axlar, knä och tå: daglig läsning vecka 3

Huvud, axlar, knä och tå: daglig läsning vecka 3 Huvud, axlar, knä och tå: daglig läsning vecka 3 - om trons olika dimensioner Steg i tro denna vecka Skriv under veckan ner på ett papper, som du delar in i fyra kolumner, när du upplever tron som huvud,

Läs mer

Om någon förblir i mig bär han rik frukt! Av: Johannes Djerf

Om någon förblir i mig bär han rik frukt! Av: Johannes Djerf Om någon förblir i mig bär han rik frukt! Av: Johannes Djerf Vi har under de senaste två söndagarna talat om längtan efter liv i den kristna tron. Längtan efter Guds Helige Ande och att fortsätta bygga

Läs mer

SOTERIOLOGI 2015-03-04. Frälsning & Dop

SOTERIOLOGI 2015-03-04. Frälsning & Dop SOTERIOLOGI 2015-03-04 Frälsning & Dop "Jag skäms inte för evangelium. Det är en Guds kraft som frälser var och en som tror, först juden och sedan greken."(rom. 1:16) "Den främsta faran för det kommande

Läs mer

Hubert såg en gammal gammal gubbe som satt vid ett av tälten gubben såg halv död ut. - Hallå du, viskar Hubert

Hubert såg en gammal gammal gubbe som satt vid ett av tälten gubben såg halv död ut. - Hallå du, viskar Hubert Ökpojken Mitt i natten så vaknar Hubert han är kall och fryser. Han märker att ingen av familjen är där. Han blir rädd och går upp och kollar ifall någon av dom är utanför. Men ingen är där. - Hallå är

Läs mer

Kollektbön Allsmäktige, evige Gud, låt tron, hoppet och kärleken växa i oss, så att vi älskar dina bud och uppnår vad du lovat oss. Genom din Son...

Kollektbön Allsmäktige, evige Gud, låt tron, hoppet och kärleken växa i oss, så att vi älskar dina bud och uppnår vad du lovat oss. Genom din Son... 1381 30 söndagen 'under året' - år C Ingångsantifon (jfr Ps 105:3-4) Gläd er av hjärtat, ni som söker Herren. Fråga efter Herren och hans makt, sök hans ansikte ständigt. Inledning Liksom tullindrivaren

Läs mer

Det är förväntan och spänning, inte minst hos barnen: Kommer mina önskningar att uppfyllas?

Det är förväntan och spänning, inte minst hos barnen: Kommer mina önskningar att uppfyllas? Predikotext: Sak 9:9-10; Matt 21:1-11 Adventstiden är en härlig och speciell tid av året. Det märks på många sätt. När det är som mörkast ute tänder vi upp mängder av stjärnor och ljusstakar. Vi förbereder

Läs mer

Gammal kärlek rostar aldrig

Gammal kärlek rostar aldrig Gammal kärlek rostar aldrig SammanTräffanden s. 4 YY Beskriv förhållandet mellan kvinnan och hennes man. Hur är deras förhållande? Hitta delar i texten som beskriver hur de lever med varandra. YY Vad tror

Läs mer

Newo Drom har gett romerna en tillhörighet och en röst i Göteborg

Newo Drom har gett romerna en tillhörighet och en röst i Göteborg Newo Drom har gett romerna en tillhörighet och en röst i Göteborg Det är dags att försöka hitta lösningar och förmedla hopp istället för att fokusera på problemen I Newo Drom har deltagarna hittat nya

Läs mer

Arbetslös men inte värdelös

Arbetslös men inte värdelös Nina Jansdotter & Beate Möller Arbetslös men inte värdelös Så behåller du din självkänsla som arbetssökande Karavan förlag Box 1206 221 05 Lund info@karavanforlag.se www.karavanforlag.se Karavan förlag

Läs mer

L&A: Ära vare Fadern, Sonen och den helige Ande, nu och alltid och i evigheters evighet. Amen. Halleluja!

L&A: Ära vare Fadern, Sonen och den helige Ande, nu och alltid och i evigheters evighet. Amen. Halleluja! LAUDES Intro: L: Vi kommer inför dig Gud, som är kärlek. A: Med allt vad vi är, tillber vi dig. L&A: Ära vare Fadern, Sonen och den helige Ande, nu och alltid och i evigheters evighet. Amen. Halleluja!

Läs mer

Bra Du svarar grundligt på frågorna. Du motiverar och förklarar dina egna tankar.

Bra Du svarar grundligt på frågorna. Du motiverar och förklarar dina egna tankar. Instuderingsfrågor Bibeln och kristendomen - Läs följande sidor i läroboken 30-38 (om Bibeln) och 55-60, 62, 67-68 (om kristendomen) - Läs följande stenciler: Jesu under, äktenskapsbryterskan och Jesu

Läs mer

NI SKA ÄLSKA VARANDRA

NI SKA ÄLSKA VARANDRA FEMTE PÅSKSÖNDAGEN (ÅR C) (28 APRIL 2013) NI SKA ÄLSKA VARANDRA Tidsram: 20-25 minuter. Ett nytt bud ger jag er: att ni skall älska varandra Joh 13:31 33a, 34 35 När Judas hade gått ut från salen där Jesus

Läs mer

MANUS: HUSAN ANNAS HISTORIA

MANUS: HUSAN ANNAS HISTORIA MANUS: HUSAN ANNAS HISTORIA Bild 1: Annas bakgrund Anna växte upp i en fattig familj. Många syskon, trångt och lite mat. Föräldrarna arbetade båda två, och även Annas äldre syskon. Anna fick börja arbeta

Läs mer

BRA information till alla ledare/anställda i KSS

BRA information till alla ledare/anställda i KSS KSS handlingsplan för akuta situationer som kan uppkomma under våra aktiviteter: En akut situation kan innebära många olika saker. Det kan vara en kränkning som sker mellan unga under pågående aktivitet

Läs mer

Född är Frälsaren och Förlossaren, Kristus, Herren, i Davids stad. Kommen är friden, himmelska tiden nu är fullbordad. Min själ, var glad.

Född är Frälsaren och Förlossaren, Kristus, Herren, i Davids stad. Kommen är friden, himmelska tiden nu är fullbordad. Min själ, var glad. Predikotext: Joh 1:1-14 Född är Frälsaren och Förlossaren, Kristus, Herren, i Davids stad. Kommen är friden, himmelska tiden nu är fullbordad. Min själ, var glad. PS 127:2 Jesu födelse omges av mycket

Läs mer

KRISTENDOMEN. Grundare: Jesus

KRISTENDOMEN. Grundare: Jesus KRISTENDOMEN Grundare: Jesus Världens största religion med minst 2 miljarder troende. Utvecklades som en egen religion ur judendomen ungefär mellan åren 40-100 e Kr. I länderna som lyser lila är mer än

Läs mer

Guds Ande påverkar allt!

Guds Ande påverkar allt! Guds Ande påverkar allt! Av: Johannes Djerf I fredags kväll så var jag inbjuden till Rydaholm och tonårsgruppen i kyrkan där för att tala om relationer och sex. Och jag förstår om ni undrar om det var

Läs mer

Kays måndagstips Nr 24 Den 26 nov. 2012

Kays måndagstips Nr 24 Den 26 nov. 2012 Kays måndagstips Nr 24 Den 26 nov. 2012 Välkomna till det 24:e inspirationsbrevet. Repetera: All förändring börjar med mina tankar. Det är på tankens nivå jag kan göra val. Målet med den här kursen är

Läs mer

Vad handlar boken om? Mål från Lgr 11: Reflektion. Värsta fyllan Lärarmaterial. Författare: Christina Wahldén

Vad handlar boken om? Mål från Lgr 11: Reflektion. Värsta fyllan Lärarmaterial. Författare: Christina Wahldén sidan 1 Författare: Christina Wahldén Vad handlar boken om? Klaras föräldrar har rest bort så Elin och Isa och alla andra är bjudna på fest hos henne. Klaras moster köper alkohol i Tyskland som hon sedan

Läs mer