En hel vecka med demokratin i fokus! Mer information: eskilstuna.se, medborgarkontor, demokraticentrum

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "En hel vecka med demokratin i fokus! Mer information: eskilstuna.se, medborgarkontor, demokraticentrum"

Transkript

1 En hel veck ed deokrin i fokus! Mer inforion: eskilsun.se, edborgrkonor, deokricenru All kivieer är gris Spr idningen! Innehåller progre för hel deokriveckn i sverkn ed föreningr och orgnisioner i Eskilsun

2 ed r v n Välko! n k c e v i r k o i De s ed före un illsn ko n u ls ki Es rr åre rngerr k. Precis so fö ec iv För ndr åre r r ok e D sioner en kivieer för er ningr och orgni er v inressn gd än ed veckn ed ogr be för fyll r är de e sor pr h oc ed ri g hr v deokri. del v. Mån sä hndlr o n n r le el e gniser oss är kivieer so på och vår rä or e ih fr de n r y rä, för ång är Fri vl och rös ine glö r få vi en ve särk och r för gi vk o, värn, å sl sådn so vi en id l he niskor. Vi åse de finns än v de en de någo onåbr ro be är or,. Deokrin geens fråg r vå r fö r förny deokrin sv n r sker är och på sig e vågr så upp nä so vill vr ed so e r rg bo ed finns en också de rje dg., deb åse erövrs v och ifrågsä sk n gr fel. Deokrin sk ii kr en v oss. iveckn sk vi berör vr och so Under Deokr or åg fr ik ol ri ll de vi hr en deok er och diskuer fir r fö s också h fe Vi sk självklr lernive? s på. För vd vore ku fo sä unsyrelsen Jiy Jnsson, ko Vice ordförnde Deokrigruppen Deokrigruppens syfe är uveckl öjligheern för kounens edborgre bli er delkig i shälle. Geno dilog och öppenhe skps god förusäningr för änniskors enggeng, delkighe och inflynde i en håll br shällsuveckling. Deokrigruppen rber ed frågor kring: Medborgrinflynde Sdsdelsuveckling Lndsbygdsuveckling Miljö/kli Folkhäls Jäsälldhe Brosförebyggnde rbee Drogförebyggnde rbee En när dilog ed edborgre i Eskilsun koun och s verkn ed olik shällskörer är vikig delr i vår rbee. Sordnre v deokriveckn. Från vänser: Ann Segelborg, Ev Crlsson, Megh Huber, Helen Andersson Tsinis, Ås Öberg Thorsenson, Ulrik Forsén, Bibbi Molnder, Lrs Wiklund och Sr Molnder. 2 På eskilsun.se finns kuell inforion o deokriveckn

3 Invigning v Deokriveckn Lördg 15 noveber kl i Sdshuse Ko och ö din poliiker! Ko och snck ed Dogge!!! Progr Rlös spelr gldjzz Invigning v Deokriveckn, udelning v deokripris, Fulläkigeslen Key Town Hrony, skönsjungnde brbershopkör Jäsälldhespris dels u Dogge Doggelio rppr och snckr deokri ed ll so vill! Visning v Sdshuse Medborgrkonore Cenru hr öppe Usällning ed eckningr från Lgersbergsskoln ed e Lgersberg 2020 Ung016, Eskilsuns ny ungdosforu finns i enrén ill Sdshuse Konk: Helen A Tsinis, Välkon! Vi bjuder på fik! Lördg 15 noveber Inernionell fes Vr välkon ill vår inernionell fes i Fröslund. En fes ed och usik från olik delr v världen. Mgdns, eldslukre, kurdisk dns, friknsk usik och ycke er. Pls: Hllen, Alvägen 8, Fröslund Tid: Konk: Fir Nerud, Arrngör: Hyresgäsföreningen, Kounfsigheer AB och Eskils un Friidro På eskilsun.se finns kuell inforion o deokriveckn 3

4 Hel veck 47 Evenuell förändringr i progre publicers på eskilsun.se All kivieer är kosndsfri o ine nn nges. Tyck ill o vd du vill! Yrndefriheen och ryckfriheen är hörnsenr i deokrin. Under Deokriveckn länr Tidningen Folke över insändr sidn ill brn och ungdor i Eskilsun. Se även Ung Röser på folke.se Deokri i förskoln Gl sdens förskolor säller u i Sdshuses enré lördg 15 noveber lördg 22 noveber. Usällningen är bennd isdg 18 noveber Ansvrig: Deokri i Europ Säg din ening! Skriv din åsiker på plk och rös o kuell europfrågor. Ny folkorösning vrje dg på Europ Direk och på vår webbpls eskilsun.se/ europdirek. Pls: Europ Direk, Eskilsun sdsbiblioek. Tid: Eskilsun sdsbiblioeks öppeider Tyck-ill-plnk o Torshäll! Län din synpunker o Torshäll. Vd är br? Vd kn vi gör bäre? Pls: Medborgrkonore Torshäll Tid: Måndg fredg Konk: Gunbri Eriksson, Deokri på biblioeke Usällning so föruo läsips inforerr o edborgrns räighe geno inköpsförslg påverk biblioekes ubud. Pls: Torshäll biblioek Tid: Biblioekes öppeider Konk: Rolf Sundsrö, Medborgrkonore Cenru Vi ger dig inforion o kounen och ndr yndigheer. Denn inforion ger vi även ill finsklnde. O du vill h konsuenvägledning är du välkoen ring på vår elefonider klockn Pls: Sdshuse, Frisdsorge Tid: Måndg fredg Konk: Chrisine Frnshol, Träff represenner för socil - deokrern Hel veckn (åndg-fredg) hr du öjlighe räff represenner för Socildeokrern so denn veck flyr sin expediion ill enrén på ABF-huse. Usällning. Jg ålr so jg vill, för de är kul! Målräsre Pul Ple r eo förskolegrupper 4- och 5-åringr från Torshälls förskolor. Brnen får hör en spännnde driserd konssg och sedn ålr vi illsns världens längs vl. Tvln kn beskåds under usees öppeid onsdg söndg klockn Sidig pågår en usällning från förskolorn i Torshäll so visr hur n rber ed brnens delkighe och inflynde i förskoln. Pls: Ebelingusee Tid: Arrngör: Torshäll förskolor i srbee ed Ebelingusee, , På eskilsun.se finns kuell inforion o deokriveckn

5 Måndg 17 noveber Mgisk neln Brn berär o usällningen den gisk neln för Årby deokriforu och Årby deokricenru. Årby deokriforu slr in brnens nkr o vd de ycker o Årby och vd de hr för nkr o deokri. Akivieen vänder sig ill skolklsser årskurs 3 6 so vri ed på usällningen den gisk neln. Pls: Årby biblioek/årby deokricenru Tid: 9.00 Arrngör: KoTek, Eskilsun Sdsuseu, Årby biblioek/årby deokricenru och Årby deokriforu Konk: Cur Lind, Pneldeb Pneldeb o deokrifrågor Pls: ABF:s slingssl ABF-huse Frisdsorge Tid: Konk: Torbjörn Berglund, Pssion för live Livscfe - e öjlighesru där ny snhng kn väx fr. All änniskor år bäs v vr kiv och åldrs väl. Målsäningen är engger pensionärer själv nsvr för förebygg rbee för e så rik liv so öjlig. Pssion för live syfr ill gå från ve ill gör. Te är Rörelse, M och dryck, Relioner och Säkerhe. Sofi Kil från Lndsinge Södernlnd koer inforer oss o Pssion för live. Pls: Vuxenskoln, Kungsgn 10 Tid: Arrngör: Vuxennändens folkhälsokonsulener, pensionärsföreningr, Bildningsförbund och Lndsinge Södernlnd. Konk: Jck Roger Bäcksrnd, Teer för skoln Beuiful hing Av: Jonhn Hrvey. Regi: Jiy Bergkvis. Prod: Quil Jonne och Sir, vå killr från olik kulurer so finner kärleken i vrndr. Plöslig fylls ders värld ed frågor: kn n så upp för den n är? Hur sk ogivningen reger. Ve är jg nu? Fylld v huor och usik, en även sorg och en känsl v unförskp är Beuiful Thing en föresällning so både koer berör och upprör. Pls: Eskilsun Teer, J A Selnders g 5 Tid: Arrngör: Eskilsun kouns jäsälldhesusko i srbee ed Sudiefräjnde. Bok gris biljeer hos Sr Molnder, Brukrinflynde Öppen verkshe ed e brukrinflynde. Dilog ed vuxen nändens poliiker. Oråde: Funkionshinder Pls: Knonhuse Fkoriholrn Tid: Konk: Ann Fridell, När örkre fller Bo Lgerkvis, kriinlinspekör från Rikskriinlpolisen föreläser o Grundförsåelse hedersbegreppe s klnens srukur och beydelse. Filklipp ur filen När örkre fller vilken speglr våld i när relion och våld ed hedersoiv. Pls: Sor konferensrue, Torshäll Sds förvlning Tid: Konk: Fredrik Elgren, Ung Friid Trygghesvndring på Eskilsgn Hyresgäsföreningen bjuder in ill rygghesvndring. Pls: Eskilsgn 62 Tid: Konk: Tin Lindell Frälingsfienlighe Obudsnnen Per Ek föreläser o frälingsfienlighe. Därefer sker en pneldeb. Föreläsningen och pneldeben sker i srbee ed ABF; LO och Socildeokrerns projek Åeråge. Pls: Slingsslen, ABF-huse Frisdsorge Tid: Konk: Torbjörn Berglund, Kn föräldrr syr en skol? Slgsskolns föräldrsyrelse delr ed sig v io års erfrenheer v jorie i syrelsen för en grundskol ed 500 elever. Pls: Rinnslen, Sdshuse Konk: Soröe o obyggnionen v Nyforsgn Represenner från sdsbyggndsnänden och sdsbyggndsförvlningen finns på pls för inforer och svr på frågor kring renoveringen v Nyforsgn. Pls: Underhund/deokricenru, Nyforsgn 22 Arrngör: Nyfors deokriforu Konk: Helen A Tsinis, På eskilsun.se finns kuell inforion o deokriveckn 5

6 Lik en olik Ko och räff Mz Whlqvis, ordförnde för RBU (Rörelsehindrde Brn och Ungdor) Sörlnd. Hn leder e sl o ung dor ed funkionsnedsäning, o ders friid och öjlighe ill delkighe. Pls: Bonsi/Torshäll Konk: Fredrik Elgren, Ung Friid, Lind, 24 år De är ycke jg skulle vilj förändr en de är svår säg vd. O n ine säger hur n vill h de, o n ine rösr, är de svår ko eferå och h en åsik. Inbjudn Hr du illgång ill Inerne? Vill du ingå i en edborgrpnel? Teer för ll Beuiful hing Av: Jonhn Hrvey. Regi: Jiy Bergkvis. Prod: Quil Jonne och Sir, vå killr från olik kulurer so finner kärleken i vrndr. Plöslig fylls ders värld ed frågor: kn n så upp för den n är? Hur sk ogivningen reger? Ve är jg nu? Fylld v huor och usik, en även sorg och en känsl v unförskp är Beuiful Thing en föresällning so både koer berör och upprör. Pls: Eskilsun eer, J. A. Selnders g 5 Tid Arrngör: Eskilsun kouns jäsälldhesusko i srbee ed Sudiefräjnde. Bok gris biljeer hos Sr Molnder, Eskilsun koun srr ino kor e försök ed edborgrpneler, för förny forern för deokri och delkighe. Syfe är få fler edborgre enggerde i lokl frågor. Cirk reio ndr kouner ingår i försöke. En edborgrpnel är en grupp usedd kouninvånre so får öjlighe län synpunker och idéer i olik kuell frågor so rör Eskilsun koun. De görs bekvä vi Inerne (webb och e-pos) och evenuell SMS. De åsiker so pnelen frför koer vr en del v underlge för vår poliiker so fr besluen. Du får nurligvis ve vd edborgrpnelen hr yck i en fråg och hur pnelens synpunker hr påverk de poliisk besluen. Vill du bidr ed din åsiker? Gör en inressenäln ill Du får sedn er inforion och insrukioner. Tisdg 18 noveber Eskilsun Energi och Miljö på Medborgrkonore i Torshäll Hr du frågor o Mälrsrnd? Ko och räff oss. Pls: Medborgrkonore Torshäll Tid: Konk: Mrgre Born, Un spning ingen ning workshop Hjälp oss uveckl kounen. Under deokriveckn vill vi få öjlighe del v din kunskper o vd so händer i ovärlden. Inuiiv spning är en eod där kunskp so vi ine rikig ve vi hr, s illvr. Vi ve ofs er än vi ror, och de hr beydelse. Geno inuiiv spning kn händelser i ovärlden bli synlig och kounen kn få en bäre beredskp unyj de öjligheer so förändringr i ovärlden ger. Pls: ABF:s slingssl ABF-huse Frisdsorge Tid: Konk: Anee Johnsson, Kounsyrelsen, Vernissge rygghe Ko och i på och rös fr den bäs ryggheseckningen so brn, ungdor, föregre, poliiker och ndr vuxn hr ål. Ni so rösr delr i en uloning! Pls: Sdshuse, Fulläkigeslen Tid: Konk: Toy Jonsson och Ev Crlsson, BRÅ Eskilsun, Dilogöe i Skifinge A bo i Skifinge so äldre Pls: PRO-loklen, Krl Hovbergsg. 31 Tid: Arrngör: Kounl pensionärsråde Konk: Jck Roger Bäcksrnd, På eskilsun.se finns kuell inforion o deokriveckn

7 De god exeple på närdeokri i prkiken Träff represenner för de olik verksheern, säll frågor och län din deokriips. Mö Boråde, Kounfsighe, Hyresgäsföreningen, Ung Örnr, ABF och Skogsängens biblioek. Tyck ill: Deokriplnke för ll brn: Ko och ri eller skriv din idé för e ännu finre Skogsängen. Någr blir vykor. Deokri-fisk-d! Deokriplnke för vuxn: Län di förslg på hur vi illsns kn gör Skogsängen/Söder ännu bäre. Deokriplnke för seniorer: Tg del v projeke Fridens boende för äldre. Län din idéer för e br boende so pensionär. Dessuo: Från eckningr ill skulpurer ed Snislv Lux Välkon vi bjuder på Deokrisopp! Pls: Skogsängsgn 4 (vid orge) Tid: Konk. Anee Fjeldsd, Kounfsighe, Du får ine slå ig Kvinnojouren Mo, Södföreningen Viol och Nyfors deokricenru visr filen När örkre fller. De bjuds på enklre föräring. Efer filen diskuerr vi illsns o våld i när relioner och hedersreler våld. Pls: Underhund, Nyforsgn Tid: Konk: Annik Dhlgren, Mnlig och kvinnlig i rbeslive och poliiken Föreläsning Pls: Slingsslen, ABF-huse Frisdsorge Tid: Konk: Torbjörn Berglund, Vill du påverk din friid? Ungdosinge i Torshäll hr öppe hus. Av och ed ungdor. Ungdosinge är e foru för ungdor där du kn påverk och edverk i vd so sk händ på din friid i Torshäll. Du so vill frför din åsiker och idéer är välkoen hör v dig ill oss. Vi finns för dig! Välkoen in så får du ve er! Pls: Bonsi / Torshäll Tid: Konk: Ms Krlsson, Ung Friid, Idéforu o deokri - cenru i Lgersberg/ Råbergsorp Vi vill ve vd du ycker! Jus din åsik är vikig. Vi bjuder på fik! Pls: Träffpunken Konk: Megh Huber, Deokrigruppen, eller Deokri för brn i förskoln I re år hr io förskolor i Gl sden rbe ed ge brnen er inflynde. Förskollärrn Krin Lrsson och Mlin Virnen från Kälkbckvägens förskol berär, diskuerr och svrr på frågor o hur n jobbr ed deokri i förskoln. Pls: Rinnslen, Sdshuse Konk: un.se IT - en del v dgens och orgondgens skol Digil lfbeisering v skoln en förusäning för 2000 les deokri. A kunn läs och skriv är ine längre en självklrhe i de digil shälle. Inforionssreg Ann Jerdén diskuerr krv på IT-kopeens i skoln för orgondgens vuxn sk funger so deokrisk edborgre. Pls: Rekrneslen i Sdshuse Konk: Skriflig odöen o skoln I Eskilsun ger elever och föräldrr skriflig odöen o skoln. O IT so en del i ök inflynde och bäre resul i skoln sl elln elever, föräldrr och lärre genoförs vrje erin i Eskilsuns skolor. Skolchef Tony Lööw berär o hur digiliserde förberedelser och dokuenion ger högre kvlie i plnering och uppföljning v eleverns väg o kunskp. Pls: Rekrneslen i Sdshuse Tid: Konk: Hr du verkligen rä ill änsklig räigheer? Leili Flsfi är leg. psykolog och före läser o ångfld. Hon är förfre ill böckern På l o ångfld och Frysboxen i sovrue eller inegrionsfälln so slog igen. Hon är född i Irn en ill synes hel inegrerd och norl. Anäln: Pls: Hunis Anidiskriinering Sörlnd, Eleonorgn 18, Eskils un (Gl Jysk) Konk: Kjs Gusfsson, På eskilsun.se finns kuell inforion o deokriveckn 7

8 Mångkulurlis, föroch nckdelr Idg lr ll fler o ångkulurlis so grund för inegrion. Kn ångkulurlis overk segregion? Behöver vi en er kiv nidiskriineringspoliik? Mehrdd Drvishpour, fil. dr i sociologi hr genoför e nl sudier på e kön, enicie och filj och föreläser på e ångkulurlis. Rdio Sörlnd sänder under is dgen en inervju ed Mehrdd Drvishpour. Kffe och sörgås. Pls: Sedjegn 37 (gl Idélb) MdH Tid: Konk: Bibbi Molnder, , och Alice Öberg, MdH Uveckling v den yre iljön i Skifinge Öppe öe. Ko och säg vd du ycker, hur skll Skifinge uveckls? Medverknde: Eivor Rudin, Sdsbyggndsförvlningen och Sl/ Skifinge deokriforu. Kffe och bulle servers. Pls: Plze Tid: Arrngör: Sl/Skifinge deokriforu Konk: Sören Gusvsson, Inger Rösby, 70 år De sk vr gris på bussrn för ll. Då slipper busschufförern bli rånde. O fler åker kollekiv får vi en renre iljö. Onsdg 19 noveber Fridsverksd! Hur kn vi uveckl ungdors friid i Torshäll? Medverkr gör ungdor från Torshäll, Torshäll Sds nänd s personl från Ung Friid. En fridsverksd är en eod so olik yper v grupper so hr e geens inresse eller proble kn nvänd för fr förnkrde hndlingsplner. Meoden besår v fyr fser: kriikfs visionsfs förnkringsfs uppföljning Tnken ed en fridsverksd är ll ges likvärdig öjlighe uryck sin åsik och del i påverk vd so sker i friden, (delgrdeokri). Pls: Bonsi/Torshäll Tid: Konk: Fredrik Elgren, Ung Friid Ko och säg vd du ycker ill Årby deokriforu och Årby deokricenru! Årby deokriforu och deokricenru koer finns på pls och räff boende i Hobbyn på Nvigören. Vi lyssnr på boendes nkr och åsiker! Ko och säg vd du ycker! Vi bjuder kffe och kk. Pls: Hobbyn på Nvigören Tid: Arrngör: Årby deokriforu och Årby biblioek/årby deokricenru, Pneldeb ed represen ner från slig riksdgsprier SFI elever säller frågor o inegrion och poliikerns uppgif blir svr på lä svensk. Pls: Conrs, vid Sdsbiblioeke Tid: Konk: Ev Lindell, Vi bryr oss! Elever från Kovux håller en solidriesgl ill förån för us kvinnor och brn. Där de koer bjuds på en inforionsrik eferiddg ed både usik och underhållning. Tillsns kn vi förändr! Fik koer säljs och behållningen går ovbrue ill kvinnojouren MOA so rber ed våldsus kvinnor och brn. Pls: Auln, Frisdsskoln Tid: Konk: Lind Johnsson, Teer Boogie för benlös ed diskussion Tre ungdor ed funkionshinder hr jus slu gynsie och hr hel live frför sig en vilke liv vänr? Hur blir n egenligen beö när n rullr fr isälle för gå eller när n sår unför de socil sspele? Och hur går de ed kärlek, jobb och egen bosd? Pls: Fulläkigeslen, Sdshuse Tid: Arrngör: Kounl hndikppråde Konk: Bibbi Molnder, Vi är en folkrörelse Föreläsning ed Mis Vepsä Pls: Slingsslen, ABF-huse Frisdsorge Tid: Konk: Torbjörn Berglund, På eskilsun.se finns kuell inforion o deokriveckn

9 Fixrjäns för äldre Presenion v försök ed Fixrjäns för äldre Pls: Mälrdlens högskol, uln Tid: Arrngör: Vuxennäden och Kounl pensionärsråde Konk: Jck Roger Bäcksrnd, Vuxenförvlningen Människn, socil och kulurell Progr ed usik, diker och usällning run begreppen deokri och änsklig räigheer ed Annee Andersson, lärre på Kovux. Pls: Auln, Frisdskoln Tid: Konk Agne Crlsson, Arbesrknds och filjeförvlningen Sjukvården i Eskilsun Jörgen Dnielsson och Fredrik Peersson, socildeokrisk poliiker i Lndsinge föreläser o lndsingsfrågor. Pls: Slingsslen, ABF-huse Frisdsorge Tid: Konk: Torbjörn Berglund, Öppe hus Sbirin Moskén i Eskilsun Du är välkoen se vår oskélokl och säll din frågor o isl och uslier i Eskilsun. Pls: Senborgs gn 3 (ingång från pssgen) Tid: Konk : Serv Brzngi, Vd är socil ekonoi? Föreläsning o socil ekonoi. Pls: Slingsslen, ABF-huse Frisdsorge Tid: Konk: Torbjörn Berglund, De här gör vi vd gjorde ni? Elevrådssyrelsen på Rekrnegynsie bjuder in vuxn ill diskussion o elevinflynde. Myndigheen för skoluveckling hr use Rekrnegynsie ill lärnde exepel i elevdeokri. Andr skolor kn inspirers v hur Rekrne gynsie rber ed elev inflynde. Pls: Rinnslen i Sdshuse Konk: Teer och deokri från Ahen 500 f.k. ill Torshäll 2009 ed Erik Norberg Dr hde en cenrl pls i den idig grekisk urdeokrin. Vilken roll hr eerkonsen spel i shälle sedn dess och hur kn e eerprojek i Torshäll 2009 bli en deokrisk nyändning? Erik Norberg, driker ed uppdrg skriv e sorspel för Ung Friid i Torshäll ger en eerdeokrisk hisorielekion och berär o fördelrn ed srbee elln eerns proffs och örer. Pls: Ebelingusee Tid: Konk: Fredrik Elgren, Ung Friid Teer Boogie för benlös ed diskussion Tre ungdor ed funkionshinder hr jus slu gynsie och hr hel live frför sig en vilke liv vänr? Hur blir n egenligen beö när n rullr fr isälle för gå eller när n sår unför de socil sspele? Och hur går de ed kärlek, jobb och egen bosd? Pls: Fulläkigeslen, Sdshuse Tid: Arrngör: Kounl hndikppråde Konk: Bibbi Molnder, Alexndr Psclidou Från iljonprogr ill iljonpublik A slå sig fr o ll odds Alexndr Psclidou, ssvere, förfre, krönikör och känd från TV unr förufde eningr och r sig n deokri, rsis och jäsälldhe. Föreläsningen inbjuder ill dilog och syfr ill särk posiiv vinser i en sdsdel ed fler språk represenerde. Pls: Lgersbergsskoln Tid:18.30 Arrngör: Lgersberg/Råbergsorps deokriforu i srbee ed Eskilsun Kounfsighe, Eskils un Friidro och Hyresgäsföreningen Konk: Megh Huber Ahed Al-irh, 19 år Fig sk h de lik br so rik. All änniskor är lik värd. På eskilsun.se finns kuell inforion o deokriveckn 9

10 Torsdg 20 noveber All brn i Reggio Eili hr en pls Förskollärre berär o en res ill Ilien. Den pedgogisk filosofin so nväns i Reggio Eili i 50 år innebär brnens edinflynde lever och är synlig i förskoln. Ann Peersson, Kjul förskol, Therese Grubjer-Jcobsson och Trj Tionen, Präsängens förskol och Mon Linen, Ärl förskol berär o filosofin och rbessäe. Pls: Rinngynsies hörsl, ingång från sor rppn, Gredbyvägen. Tid: , och Anäln ill seinriern på dgid: rose På kvällen: ingen näln Ansvrig: Öppe hus hos Krisdeokrern Förerädre för krisdeokrern finns på pls. Vi bjuder på fik. Pls: Kungsvägen 4A Tid: och Konk: Lo Jonsson, Ull Wilnder, 65 år Jg vill h en renre sd. Jg vill h ren vid ån och längs vår vägr. I dess iljöider borde vr och en ve n ine sk skräp ner. Belningsnärkningr? E Hrin och Veronic Lrsson koer och prr o levndskosnder, olik sä spr pengr på, ss lån och vd so händer o n ine kn bel sin räkningr. Vd händer o n hnr hos kronofogden? Pls: Bonsi / Torshäll Tid: och Konk: Tin Wesin, Ung Friid Rinnsprken en prk i förändring Vi finns på pls för berä o den ny elekprken, spdenprojeke och ny växhuse. Hr du funderingr på vd n ugår från när en lekpls skll ufors? Ve du de finns en lekplspolicy i Eskilsun koun? Spdenprojeke. De är vikig du är ed i e idig skede när du vill påverk en förändring i sdsiljön. Vi plnerr för e ny växhus i Eskilsun, en frid öespls för sdsbyggndsfrågor. Vilk kvliéer ycker du en br prk sk h? Ko och län din synpunker, din åsiker är vikig i vår rbee ed uveckl sdsiljön i Eskilsun. Vi bygger för dig! Vi bjuder på kffe och glögg i vår vr äl. Välkoen! Pls: Täl i Rinnsprken Tid: Konk: Ann Gusfsson, Mänsklig Räigheer (MR) - en deokrifråg Välkoen ill en dilog o änsk lig räigheer illsns ed represenner för Röd Korses MR-verkshe. Pls: Röd Korse, Väseråsvägen 34, 1 rpp Tid: Konk: O boende för äldre i Slgs, Mås oråde Öppe dilogöe O boende för äldre i oråde Slgs och Mås. Ko och säg vd du ycker! Pls: Förslingshee i Slgs Tid: Arrngör: Vuxennäden Konk: Jck Roger Bäcksrnd, Så rber räddningsjänsen Hur gör du o de börjr brinn? Råd och ips från Räddningsjänsen. Ko och räff oss och få råd och ips. Pls: Årby biblioek/deokricenru Konk: Ove Thörn, Miljö- och Räddningsjänsförvlningen, Trygghe i bosdsoråde Sl/Skifinges deokriforu bjuder in ill öe kring e Trygghe i bosdsoråde. Medverkr gör Tos Bergquis, kounpolis. Kffe och bulle servers. Pls: Plze/deokricenru Arrngör: Sl-Skifinge Deokriforu. Konk: Sören Gusvsson, Hur sk vi få ll elever i Eskilsun klr grundskoln? Diskussion ed priern i brnoch ubildningsnänden. Eskilsun Kurirens poliisk redkör Alex Voronov odererr deben. Pls: Kulurru, Sudiefräjnde, Kungsgn 13, 4 rppor Konk: 10 På eskilsun.se finns kuell inforion o deokriveckn

11 Arkiven och deokrin Arkiven hr en vikig roll i vår deokri. De offenlig rkiven grnerr edborgrns rä ill insyn i sens och kounerns rbee. Arkiven, både enskild och offenlig, gör de öjlig kriisk grnsk shällsuvecklingen. Sle leds v Lrs Ekdhl, professor i hisori vid Mälrdlens högskol. Pls: Sdsbiblioekes cfé Arrngör: Eskilsun sdsrkiv, Kulur & friid Konk: Nils Mossberg, , Srbee över kulurgränsern Vd beyder föreningslive för den lokl deokrin och hur kn sverkn ske så bäre livskvlie skps för boende i Lgersberg, Råbergsorp och Senby? Moderor: Mrie Höljer, SISU Sörlnd Pls: Träffpunken, Lgrådsgn 2, Lgersberg Arrngör: Eskilsun Friidro i srbee ed Hyresgäsföreningen och Sörlndsidroen. Konk: Beng-Olof Eskilsson, Kvinn, deokri, rävis Föreläsning o kvinnns rbee för deokri och rävis i e globl perspekiv. Pls: Sdshuse, Rekrneslen Arrngör: Svensk Bhí sfunde i Eskilsun Konk: Yesin Nzerin, Är deokri vikig? Vd gör de i riksdgen egenligen och hur påverkr de oss? Sl ed Elin Linn, vänserpries riksdgsledo från Södernlnd Vi bjuder på fik! Pls: Bonsi / Torshäll Tid: Konk: Alr Kuun, Arrngör: Vänserprie Eskilsun och Ung Friid i Torshäll Fredg 21 noveber Hellre dör jg än lr offenlig! För dig so är nybörjre en vill lär dig grundern för våg håll e l eller nförnde. Pls: Frisdsskoln, Pln 2, Sl 207 Tid: 9.30 Arrngör: Arbesrknds- och filjeförvlningen Konk: , Deokrin hr få färg, friden är Grön Miljöprie öppnr upp för dilog. Pls: Täl på Frisdsorge Tid: Konk: Ingrid Sereno och Gldys Silv, Kvliessäkr ungdors delkighe Kvliessäkr ungdors delkighe för de sk kunn påverk sin friid. Av, ed och för ungdor. Projek Ung friid hr få i uppdrg från Ungdossyrelsen uveckl e kvliessäkringssyse för ungdors delkighe på friiden. Fredrik Elgren och Mri Wrne redovisr vår rbee och diskuerr hur vi sk ipleener kvliessäkringssysee i den dglig verksheen. Pls: Bonsi / Torshäll Tid: Konk: Fredrik Elgren, Ung Friid Årbyfesivlen 2008 på sorbildsskär Årbyföreningen visr filen Årbyfesivlen 2008 på sorbildsskär. Vi bjuder på sf och popcorn ill ll brn och ungdor! All är välkon! Pls: Årby M Konk: Mri Chergui Lördg 22 noveber Säll din frågor ill oder poliiker Moder poliiker från slig kounl nänder och kounfulläkige finns på pls. Vi bjuder på fik. Välkon! Pls: Frisdsorge Tid: Konk: Oliwer Mcrz, Världens vid webb någo för ll? En dg full v kivieer o de digil shälle. Ko och ö folkbildre och folkvld! Biblioekes cfé öppe Miniföreläsningr: Digil resurser för ll: Digil jänser i din vrdg: biblioek, försäkringskss, poek, e pos Deokri och delkighe från koun ill EU. Bri Lejon ordförnde i Svensk biblioeksförening och projekledre på Folkbildningsråde föreläser Bror elln folk och folkvld. Pnelsl. Vndr run och uppäck ny öjligheer på sdsbiblioeke. Folkbildrn visr ny och nöje ed webb och kurser. Arrngör: Sudieförbund, biblioek och folkhögskolor i sverkn ed Länsbildningsförbunde Sörlnd, Länsbiblioek Sörlnd och Eskilsun Koun. Pls: Eskilsun Sdsbiblioek Tid: Konk: Mud Ekn, Kulur och friid På eskilsun.se finns kuell inforion o deokriveckn 11

12 Vi brinner för deokrin En eldig vsluning på deokriveckn ed gi, usik, poesi, dns och gyckleri. Vi släcker ner, änder eld och fyller orge ed en gisk show. Medverkr gör blnd nn den prisbelön gycklrgruppen Trix, ångkulurell dns ed Dnsverksden och den fnsisk usikgruppen Anolin. Pls: Ösr Torge i Torshäll Tid: 22 noveber Progr Trix inglr Välkon! Anolin Tl v deokriuskoes ordförnde Anolin Tryggve Lundh läser dik Eld- och dnsuppvisning Avsluningsl ed Torshälls Ungdosing Arrngör: Deokrigruppen i srbee ed Torshäll sds förvlning Konk: Fredrik Elgren, Ung Friid Foo: soderbldh.co Vi behöver din kunskp och din bild v Torshäll! De pågår e rbee ed fr en orsnlys v Torshäll. Lördgen den 22 noveber elln klockn finns rbesgruppen för orsnlys på Ösr orge i Torshäll. Vi berär o vrför Eskilsun koun beslu gör en orsnlys och vill del v den bild du hr v Torshäll. Konkperson är Gunill Frenne från sdsbyggndsförvlningen, elefon vx Arbesgruppen bjuder på kffe och he. Välkon!

aktiv Kultur & Fritid PROGRAMFÖRKLARING En rik fritid åt alla VÅRA ARRANGEMANG Vad K&F gör under ett helår DINA MÖJLIGHETER Ta tag i ditt projekt

aktiv Kultur & Fritid PROGRAMFÖRKLARING En rik fritid åt alla VÅRA ARRANGEMANG Vad K&F gör under ett helår DINA MÖJLIGHETER Ta tag i ditt projekt PROGRAMFÖRKLARING En rik friid å alla VÅRA ARRANGEMANG Vad K&F gör under e helår DINA MÖJLIGHETER Ta ag i di projek LOPPAN & ANDERS vå glada kulurarbeare på Friidsfesivalen akiv Kulur & Friid Espen Jensen

Läs mer

bra boende Mer än Nr 3/2006

bra boende Mer än Nr 3/2006 Mer än bra boende Nr 3/2006 Vi bygger en sad Trång men rivsam i sudenlyan. Fia Johansson har flya från Sockholm ill Halmsad. Hon pluggar på Högskolan. Kaen heer Lakris. där människor växer HFAB har illdelas

Läs mer

Ha kul på jobbet är också arbetsmiljö

Ha kul på jobbet är också arbetsmiljö Tväeri, kök, recepion, konor, hoellrum Här finns många olika arbesuppgifer och risker. Och på jus de här hoelle finns e sälle där de allid är minus fem grader en isbar. Ha kul på jobbe är också arbesmiljö

Läs mer

från Lulebygdens Forskarförening,

från Lulebygdens Forskarförening, Lulebygdens Forskrförening MEDLEMSTIDNING - Nr 69, februri 2010 Medlemsmöte med stipendieutdelning Vid medlemsmötet den 13/12 2009, hde ett fyrtiotl medlemmr smlts i IOGT loklen på köpmntorget i Luleå.

Läs mer

Växjö kommun En jämförande studie om svårigheter vid miljömålsformulering

Växjö kommun En jämförande studie om svårigheter vid miljömålsformulering Fakuleen för hälso- och livsveenskap Eamensarbee Väjö kommun En jämförande sudie om svårigheer vid miljömålsformulering Sara Berglund Huvudområde: Miljöveenskap Nivå: Grundnivå Nr: 2013:M9 Eamensarbees

Läs mer

K T H s P E R S O N A LT I D N I N G NR 2 / 0 5

K T H s P E R S O N A LT I D N I N G NR 2 / 0 5 Återinför snuvakuten L å n g t i d s s j u ka skulle gynnas om fö re t a g s- h ä l s ovå rden fick behandla va n l i ga snuvo r. Då skulle bako m l i ggande fa k to rer ka n s ke u p p t ä c ka s, menar

Läs mer

Bygd i utveckling. Lokala utmaningar och regionalt samspel Studiehäfte

Bygd i utveckling. Lokala utmaningar och regionalt samspel Studiehäfte Bygd i utveckling Lokala utmaningar och regionalt samspel Studiehäfte Bygd i ut veck ling Lo ka la ut ma ning ar och regionalt samspel Stu di e häf te Vid e op ro gram met Bygd i ut veck ling vill in spi

Läs mer

Finansmarknaden; En översikt av instrument och värderingsmodeller

Finansmarknaden; En översikt av instrument och värderingsmodeller Finansmarknaden; En översik av insrumen och värderingsmodeller Jan R. M. Röman Deparmen of Mahemaics and Physics Mälardalen Universiy, weden Mälardalen Universiy INLEDNING... Akieopionens villkor... Akieerminens

Läs mer

MARY KAY MARKNADSPLAN!

MARY KAY MARKNADSPLAN! MARY KAY MARKNADSPLAN! Hur vi tianar våra pengar: (hur vi jobbar) Klasser Facialsl makeup Kundvård /Mer-köp Ledarskap 0-2999kr exkl.moms. = 30% 3000-4999kr -/l- = 40% 5000-& tlppåt -/l- = 50% Klass snitt

Läs mer

Använd av Gud. Av: Johannes Djerf

Använd av Gud. Av: Johannes Djerf Använd av Gud Av: Johannes Djerf Under den här adventstiden så har vi talat om en sak. Guds angelägenhet att få komma nära ditt liv. Vi har talat om Jesus som sann konung och Gud, som kommer ridandes in

Läs mer

TESTET NIO NAS-ENHETER

TESTET NIO NAS-ENHETER Snabbf TESTADE NAS-ENHETER Raid 5-enheer Dell Powervaul 725N DTC NAS Xeon 3000 Iomega NAS A305m Övriga DTC NAS P4 2400C ICP Microsorage NAS-2000 Lacie Eherne Disk Linksys EFG-120 =Bäs i es DTC NAS XEON

Läs mer

Jag klarar mig inte utan en rostfri bänk. Matkreatören Hannu Sarenström:

Jag klarar mig inte utan en rostfri bänk. Matkreatören Hannu Sarenström: Hannus ö är mysig lanlig, med surgolv och hur myce arbesyor som hels. De änns verligen a de bor någon som älsar a laga ma här. Mareaören Hannu Sarensröm: Jag larar mig ine uan en rosfri bän 36 all om Kö

Läs mer

i valet 2006 De 7 riksdagspartierna berättar på lättläst svenska varför du ska rösta på dem i år.

i valet 2006 De 7 riksdagspartierna berättar på lättläst svenska varför du ska rösta på dem i år. Rösta på oss! i valet 2006 De 7 riksdagspartierna berättar på lättläst svenska varför du ska rösta på dem i år. Partierna har lämnat sina texter till Lättläst-tjänsten på Centrum för lättläst och vi har

Läs mer

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer

Svan käl la våt mark spark

Svan käl la våt mark spark Svan käl la våt mark spark Bevarande av biologisk mångfald Återställande av landskapsbild Främjande av friluftslivet Rening av dagvatten Bio lo gisk mångfald inom sta dens gränser Be grep pet våtmarkspark

Läs mer

Hjälp! Mina föräldrar ska skiljas!

Hjälp! Mina föräldrar ska skiljas! Hjälp! Mina föräldrar ska skiljas! Vad händer när föräldrarna ska skiljas? Vad kan jag som barn göra? Är det bara jag som tycker det är jobbigt? Varför lyssnar ingen på mig? Många barn och unga skriver

Läs mer

Resultat utan lärande? - erfarenheter från tre decennier av resultatstyrning

Resultat utan lärande? - erfarenheter från tre decennier av resultatstyrning Resultat utan lärande? - erfarenheter från tre decennier av resultatstyrning Bengt Jacobsson Tel 08 16 14 44 E-post bengt.jacobsson@score.su.se Göran Sundström Tel 08 674 74 05 E-post goran.sundstrom@score.su.se

Läs mer

2 2006 YCKET MER ÄN ETT BOEND

2 2006 YCKET MER ÄN ETT BOEND Nr 2 September 2006 MYCKET MER ÄN ETT BOENDE VD HAR ORDET Vilken fantastisk sommar! Bä re semesterväder än vad vi haft i år är väl svårt att önska. Värme och sol har lockat till mycket utevistelse. Ljumma

Läs mer

Dagbok från en Skilda världar-grupp

Dagbok från en Skilda världar-grupp Mina föräldrar är skilda. Dagbok från en Skilda världar-grupp Mina föräldrar är skilda. Orden bildar utgångspunkt för de möten med barn som Barbro Andersson och Birgitta Grane beskriver i sin handbok med

Läs mer

För att uppleva sann närhet krävs också att vi är självständiga. # 2013 Utges av Sveriges Psykologförbund. Tor Wennerberg:

För att uppleva sann närhet krävs också att vi är självständiga. # 2013 Utges av Sveriges Psykologförbund. Tor Wennerberg: # 2013 Utges av Sveriges Psykologförbund FACKLIGT: Anders Wahlberg föreslås bli ny ordförande FACKLIGT: FS-förslag om Specialistordningen FORSKNING: Tillämpad Beteendeanalys effektiv vid autism ECP 2013

Läs mer

Roparören Norrhagen 8.6 MARK. Husbacka Nässelöt. 1118 Gravfält. 8.6.1 Förutsättningar (figur 77) Hanneberg. Hällvret Långängen Markasjön.

Roparören Norrhagen 8.6 MARK. Husbacka Nässelöt. 1118 Gravfält. 8.6.1 Förutsättningar (figur 77) Hanneberg. Hällvret Långängen Markasjön. MARK Kapiel 8 - Miljöer Björkvreen Norsdike Barköbro Askholmen Naurres. Adolfsdal Tackmyren Skogsborg Mon Brudgrind Barkö Rörmar 95 9 Husbacka Nässelö Mariedal 1 Lillsjön Granlund Norrängen Roparören Norrhagen

Läs mer

Diskussionsfrågor Lärarhandledning

Diskussionsfrågor Lärarhandledning Diskussionsfrågor Lärarhandledning Skolpolicy vill uppmuntra diskussioner kring Internet, dataspel och spelberoende. Vi tror att det ökar medvetenheten om nätets faror och fallgropar. Diskussionerna kan

Läs mer

BO I ASKERSUND ASKERSUNDS KOMMUNS INFORMATIONSTIDNING * NR

BO I ASKERSUND ASKERSUNDS KOMMUNS INFORMATIONSTIDNING * NR BO I ASKERSUND ASKERSUNDS KOMMUNS INFORMATIONSTIDNING * NR 1 2011 Hett om öronen! Läs om brandkåren i sid 4 Ur innehållet: Malin Wistrand, ny turiststrateg sid 5 Full fart på BWG Industriservice sid 6

Läs mer

Om att bli mer lik Gud och sig själv.

Om att bli mer lik Gud och sig själv. Om att bli mer lik Gud och sig själv. 2 Helgjuten Om att bli lik Gud och sig själv 3 Jonas Lundkvist equmenia 2012 Grafisk form & Illustration: Rebecca Miana Olsson Första utgåvan equmenia Box 14038, 167

Läs mer

Innehållsförteckning Inledning... 3 Så använder du studiematerialet... 3 Gruppens storlek och sammansättning... 3 Regler i gruppen...

Innehållsförteckning Inledning... 3 Så använder du studiematerialet... 3 Gruppens storlek och sammansättning... 3 Regler i gruppen... V I S Val I Sikte Innehållsförteckning Inledning... 3 Så använder du studiematerialet... 3 Gruppens storlek och sammansättning... 3 Regler i gruppen... 4 Utvärdering - reflektion... 4 Del 1 Yttrandefrihet...

Läs mer

bättre säljprognoser med hjälp av matematiska prognosmodeller!

bättre säljprognoser med hjälp av matematiska prognosmodeller! Whiepaper 24.9.2010 1 / 5 Jobba mindre, men smarare, och uppnå bäre säljprognoser med hjälp av maemaiska prognosmodeller! Förfaare: Johanna Småros Direkör, Skandinavien, D.Sc. (Tech.) johanna.smaros@relexsoluions.com

Läs mer

Jag gillar mitt jobb

Jag gillar mitt jobb Jag gillar mitt jobb O M Y R K E T P E R S O N L I G A S S I S T E N T. N R 2 Arkeologen och bartendern blev personliga assistenter Fackets ombudsman: Personlig assistentyrket måste tas på allvar! Foto:

Läs mer

STEPHEN COPP SNOWBOARDSTJÄRNAN SOM FLYTTAT HEM BREDBAND SKEBO INVESTERAR FRISTAD FÖR FLYKTINGAR PÅ ANDERSTORP ELKOSTNADER SÅ KAN DU SPARA PENGAR

STEPHEN COPP SNOWBOARDSTJÄRNAN SOM FLYTTAT HEM BREDBAND SKEBO INVESTERAR FRISTAD FÖR FLYKTINGAR PÅ ANDERSTORP ELKOSTNADER SÅ KAN DU SPARA PENGAR EN REPORTAGETIDNING FÖR SKEBOS HYRESGÄSTER NR 3 2003 8:E ÅRGÅNGEN STEPHEN COPP SNOWBOARDSTJÄRNAN SOM FLYTTAT HEM BREDBAND SKEBO INVESTERAR FRISTAD FÖR FLYKTINGAR PÅ ANDERSTORP ELKOSTNADER SÅ KAN DU SPARA

Läs mer

Softhouse på 5 Minuter

Softhouse på 5 Minuter Sofous å 5 Miur Välkomm ill kom oc ggr m Sofous är v Skdivis ldd kosulförg iom L Sofr Dvlom. Vi växr u å flr orr md måg gml oc g klir, oc l dl y. Idg r Sofous 100 sälld å fyr olik koor. Sd sr 1996 r vi

Läs mer

Tänk efter före! Risk- och säkerhetsanalys för ungdomsutbyten

Tänk efter före! Risk- och säkerhetsanalys för ungdomsutbyten Tänk efter före! Risk- och säkerhetsanalys för ungdomsutbyten Tänk efter före! Risk- och säkerhetsanalys för ungdomsutbyten Förord Ni är på väg att genomföra ett internationellt utbyte, i Sverige eller

Läs mer