En hel vecka med demokratin i fokus! Mer information: eskilstuna.se, medborgarkontor, demokraticentrum

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "En hel vecka med demokratin i fokus! Mer information: eskilstuna.se, medborgarkontor, demokraticentrum"

Transkript

1 En hel veck ed deokrin i fokus! Mer inforion: eskilsun.se, edborgrkonor, deokricenru All kivieer är gris Spr idningen! Innehåller progre för hel deokriveckn i sverkn ed föreningr och orgnisioner i Eskilsun

2 ed r v n Välko! n k c e v i r k o i De s ed före un illsn ko n u ls ki Es rr åre rngerr k. Precis so fö ec iv För ndr åre r r ok e D sioner en kivieer för er ningr och orgni er v inressn gd än ed veckn ed ogr be för fyll r är de e sor pr h oc ed ri g hr v deokri. del v. Mån sä hndlr o n n r le el e gniser oss är kivieer so på och vår rä or e ih fr de n r y rä, för ång är Fri vl och rös ine glö r få vi en ve särk och r för gi vk o, värn, å sl sådn so vi en id l he niskor. Vi åse de finns än v de en de någo onåbr ro be är or,. Deokrin geens fråg r vå r fö r förny deokrin sv n r sker är och på sig e vågr så upp nä so vill vr ed so e r rg bo ed finns en också de rje dg., deb åse erövrs v och ifrågsä sk n gr fel. Deokrin sk ii kr en v oss. iveckn sk vi berör vr och so Under Deokr or åg fr ik ol ri ll de vi hr en deok er och diskuer fir r fö s också h fe Vi sk självklr lernive? s på. För vd vore ku fo sä unsyrelsen Jiy Jnsson, ko Vice ordförnde Deokrigruppen Deokrigruppens syfe är uveckl öjligheern för kounens edborgre bli er delkig i shälle. Geno dilog och öppenhe skps god förusäningr för änniskors enggeng, delkighe och inflynde i en håll br shällsuveckling. Deokrigruppen rber ed frågor kring: Medborgrinflynde Sdsdelsuveckling Lndsbygdsuveckling Miljö/kli Folkhäls Jäsälldhe Brosförebyggnde rbee Drogförebyggnde rbee En när dilog ed edborgre i Eskilsun koun och s verkn ed olik shällskörer är vikig delr i vår rbee. Sordnre v deokriveckn. Från vänser: Ann Segelborg, Ev Crlsson, Megh Huber, Helen Andersson Tsinis, Ås Öberg Thorsenson, Ulrik Forsén, Bibbi Molnder, Lrs Wiklund och Sr Molnder. 2 På eskilsun.se finns kuell inforion o deokriveckn

3 Invigning v Deokriveckn Lördg 15 noveber kl i Sdshuse Ko och ö din poliiker! Ko och snck ed Dogge!!! Progr Rlös spelr gldjzz Invigning v Deokriveckn, udelning v deokripris, Fulläkigeslen Key Town Hrony, skönsjungnde brbershopkör Jäsälldhespris dels u Dogge Doggelio rppr och snckr deokri ed ll so vill! Visning v Sdshuse Medborgrkonore Cenru hr öppe Usällning ed eckningr från Lgersbergsskoln ed e Lgersberg 2020 Ung016, Eskilsuns ny ungdosforu finns i enrén ill Sdshuse Konk: Helen A Tsinis, Välkon! Vi bjuder på fik! Lördg 15 noveber Inernionell fes Vr välkon ill vår inernionell fes i Fröslund. En fes ed och usik från olik delr v världen. Mgdns, eldslukre, kurdisk dns, friknsk usik och ycke er. Pls: Hllen, Alvägen 8, Fröslund Tid: Konk: Fir Nerud, Arrngör: Hyresgäsföreningen, Kounfsigheer AB och Eskils un Friidro På eskilsun.se finns kuell inforion o deokriveckn 3

4 Hel veck 47 Evenuell förändringr i progre publicers på eskilsun.se All kivieer är kosndsfri o ine nn nges. Tyck ill o vd du vill! Yrndefriheen och ryckfriheen är hörnsenr i deokrin. Under Deokriveckn länr Tidningen Folke över insändr sidn ill brn och ungdor i Eskilsun. Se även Ung Röser på folke.se Deokri i förskoln Gl sdens förskolor säller u i Sdshuses enré lördg 15 noveber lördg 22 noveber. Usällningen är bennd isdg 18 noveber Ansvrig: Deokri i Europ Säg din ening! Skriv din åsiker på plk och rös o kuell europfrågor. Ny folkorösning vrje dg på Europ Direk och på vår webbpls eskilsun.se/ europdirek. Pls: Europ Direk, Eskilsun sdsbiblioek. Tid: Eskilsun sdsbiblioeks öppeider Tyck-ill-plnk o Torshäll! Län din synpunker o Torshäll. Vd är br? Vd kn vi gör bäre? Pls: Medborgrkonore Torshäll Tid: Måndg fredg Konk: Gunbri Eriksson, Deokri på biblioeke Usällning so föruo läsips inforerr o edborgrns räighe geno inköpsförslg påverk biblioekes ubud. Pls: Torshäll biblioek Tid: Biblioekes öppeider Konk: Rolf Sundsrö, Medborgrkonore Cenru Vi ger dig inforion o kounen och ndr yndigheer. Denn inforion ger vi även ill finsklnde. O du vill h konsuenvägledning är du välkoen ring på vår elefonider klockn Pls: Sdshuse, Frisdsorge Tid: Måndg fredg Konk: Chrisine Frnshol, Träff represenner för socil - deokrern Hel veckn (åndg-fredg) hr du öjlighe räff represenner för Socildeokrern so denn veck flyr sin expediion ill enrén på ABF-huse. Usällning. Jg ålr so jg vill, för de är kul! Målräsre Pul Ple r eo förskolegrupper 4- och 5-åringr från Torshälls förskolor. Brnen får hör en spännnde driserd konssg och sedn ålr vi illsns världens längs vl. Tvln kn beskåds under usees öppeid onsdg söndg klockn Sidig pågår en usällning från förskolorn i Torshäll so visr hur n rber ed brnens delkighe och inflynde i förskoln. Pls: Ebelingusee Tid: Arrngör: Torshäll förskolor i srbee ed Ebelingusee, , På eskilsun.se finns kuell inforion o deokriveckn

5 Måndg 17 noveber Mgisk neln Brn berär o usällningen den gisk neln för Årby deokriforu och Årby deokricenru. Årby deokriforu slr in brnens nkr o vd de ycker o Årby och vd de hr för nkr o deokri. Akivieen vänder sig ill skolklsser årskurs 3 6 so vri ed på usällningen den gisk neln. Pls: Årby biblioek/årby deokricenru Tid: 9.00 Arrngör: KoTek, Eskilsun Sdsuseu, Årby biblioek/årby deokricenru och Årby deokriforu Konk: Cur Lind, Pneldeb Pneldeb o deokrifrågor Pls: ABF:s slingssl ABF-huse Frisdsorge Tid: Konk: Torbjörn Berglund, Pssion för live Livscfe - e öjlighesru där ny snhng kn väx fr. All änniskor år bäs v vr kiv och åldrs väl. Målsäningen är engger pensionärer själv nsvr för förebygg rbee för e så rik liv so öjlig. Pssion för live syfr ill gå från ve ill gör. Te är Rörelse, M och dryck, Relioner och Säkerhe. Sofi Kil från Lndsinge Södernlnd koer inforer oss o Pssion för live. Pls: Vuxenskoln, Kungsgn 10 Tid: Arrngör: Vuxennändens folkhälsokonsulener, pensionärsföreningr, Bildningsförbund och Lndsinge Södernlnd. Konk: Jck Roger Bäcksrnd, Teer för skoln Beuiful hing Av: Jonhn Hrvey. Regi: Jiy Bergkvis. Prod: Quil Jonne och Sir, vå killr från olik kulurer so finner kärleken i vrndr. Plöslig fylls ders värld ed frågor: kn n så upp för den n är? Hur sk ogivningen reger. Ve är jg nu? Fylld v huor och usik, en även sorg och en känsl v unförskp är Beuiful Thing en föresällning so både koer berör och upprör. Pls: Eskilsun Teer, J A Selnders g 5 Tid: Arrngör: Eskilsun kouns jäsälldhesusko i srbee ed Sudiefräjnde. Bok gris biljeer hos Sr Molnder, Brukrinflynde Öppen verkshe ed e brukrinflynde. Dilog ed vuxen nändens poliiker. Oråde: Funkionshinder Pls: Knonhuse Fkoriholrn Tid: Konk: Ann Fridell, När örkre fller Bo Lgerkvis, kriinlinspekör från Rikskriinlpolisen föreläser o Grundförsåelse hedersbegreppe s klnens srukur och beydelse. Filklipp ur filen När örkre fller vilken speglr våld i när relion och våld ed hedersoiv. Pls: Sor konferensrue, Torshäll Sds förvlning Tid: Konk: Fredrik Elgren, Ung Friid Trygghesvndring på Eskilsgn Hyresgäsföreningen bjuder in ill rygghesvndring. Pls: Eskilsgn 62 Tid: Konk: Tin Lindell Frälingsfienlighe Obudsnnen Per Ek föreläser o frälingsfienlighe. Därefer sker en pneldeb. Föreläsningen och pneldeben sker i srbee ed ABF; LO och Socildeokrerns projek Åeråge. Pls: Slingsslen, ABF-huse Frisdsorge Tid: Konk: Torbjörn Berglund, Kn föräldrr syr en skol? Slgsskolns föräldrsyrelse delr ed sig v io års erfrenheer v jorie i syrelsen för en grundskol ed 500 elever. Pls: Rinnslen, Sdshuse Konk: Soröe o obyggnionen v Nyforsgn Represenner från sdsbyggndsnänden och sdsbyggndsförvlningen finns på pls för inforer och svr på frågor kring renoveringen v Nyforsgn. Pls: Underhund/deokricenru, Nyforsgn 22 Arrngör: Nyfors deokriforu Konk: Helen A Tsinis, På eskilsun.se finns kuell inforion o deokriveckn 5

6 Lik en olik Ko och räff Mz Whlqvis, ordförnde för RBU (Rörelsehindrde Brn och Ungdor) Sörlnd. Hn leder e sl o ung dor ed funkionsnedsäning, o ders friid och öjlighe ill delkighe. Pls: Bonsi/Torshäll Konk: Fredrik Elgren, Ung Friid, Lind, 24 år De är ycke jg skulle vilj förändr en de är svår säg vd. O n ine säger hur n vill h de, o n ine rösr, är de svår ko eferå och h en åsik. Inbjudn Hr du illgång ill Inerne? Vill du ingå i en edborgrpnel? Teer för ll Beuiful hing Av: Jonhn Hrvey. Regi: Jiy Bergkvis. Prod: Quil Jonne och Sir, vå killr från olik kulurer so finner kärleken i vrndr. Plöslig fylls ders värld ed frågor: kn n så upp för den n är? Hur sk ogivningen reger? Ve är jg nu? Fylld v huor och usik, en även sorg och en känsl v unförskp är Beuiful Thing en föresällning so både koer berör och upprör. Pls: Eskilsun eer, J. A. Selnders g 5 Tid Arrngör: Eskilsun kouns jäsälldhesusko i srbee ed Sudiefräjnde. Bok gris biljeer hos Sr Molnder, Eskilsun koun srr ino kor e försök ed edborgrpneler, för förny forern för deokri och delkighe. Syfe är få fler edborgre enggerde i lokl frågor. Cirk reio ndr kouner ingår i försöke. En edborgrpnel är en grupp usedd kouninvånre so får öjlighe län synpunker och idéer i olik kuell frågor so rör Eskilsun koun. De görs bekvä vi Inerne (webb och e-pos) och evenuell SMS. De åsiker so pnelen frför koer vr en del v underlge för vår poliiker so fr besluen. Du får nurligvis ve vd edborgrpnelen hr yck i en fråg och hur pnelens synpunker hr påverk de poliisk besluen. Vill du bidr ed din åsiker? Gör en inressenäln ill Du får sedn er inforion och insrukioner. Tisdg 18 noveber Eskilsun Energi och Miljö på Medborgrkonore i Torshäll Hr du frågor o Mälrsrnd? Ko och räff oss. Pls: Medborgrkonore Torshäll Tid: Konk: Mrgre Born, Un spning ingen ning workshop Hjälp oss uveckl kounen. Under deokriveckn vill vi få öjlighe del v din kunskper o vd so händer i ovärlden. Inuiiv spning är en eod där kunskp so vi ine rikig ve vi hr, s illvr. Vi ve ofs er än vi ror, och de hr beydelse. Geno inuiiv spning kn händelser i ovärlden bli synlig och kounen kn få en bäre beredskp unyj de öjligheer so förändringr i ovärlden ger. Pls: ABF:s slingssl ABF-huse Frisdsorge Tid: Konk: Anee Johnsson, Kounsyrelsen, Vernissge rygghe Ko och i på och rös fr den bäs ryggheseckningen so brn, ungdor, föregre, poliiker och ndr vuxn hr ål. Ni so rösr delr i en uloning! Pls: Sdshuse, Fulläkigeslen Tid: Konk: Toy Jonsson och Ev Crlsson, BRÅ Eskilsun, Dilogöe i Skifinge A bo i Skifinge so äldre Pls: PRO-loklen, Krl Hovbergsg. 31 Tid: Arrngör: Kounl pensionärsråde Konk: Jck Roger Bäcksrnd, På eskilsun.se finns kuell inforion o deokriveckn

7 De god exeple på närdeokri i prkiken Träff represenner för de olik verksheern, säll frågor och län din deokriips. Mö Boråde, Kounfsighe, Hyresgäsföreningen, Ung Örnr, ABF och Skogsängens biblioek. Tyck ill: Deokriplnke för ll brn: Ko och ri eller skriv din idé för e ännu finre Skogsängen. Någr blir vykor. Deokri-fisk-d! Deokriplnke för vuxn: Län di förslg på hur vi illsns kn gör Skogsängen/Söder ännu bäre. Deokriplnke för seniorer: Tg del v projeke Fridens boende för äldre. Län din idéer för e br boende so pensionär. Dessuo: Från eckningr ill skulpurer ed Snislv Lux Välkon vi bjuder på Deokrisopp! Pls: Skogsängsgn 4 (vid orge) Tid: Konk. Anee Fjeldsd, Kounfsighe, Du får ine slå ig Kvinnojouren Mo, Södföreningen Viol och Nyfors deokricenru visr filen När örkre fller. De bjuds på enklre föräring. Efer filen diskuerr vi illsns o våld i när relioner och hedersreler våld. Pls: Underhund, Nyforsgn Tid: Konk: Annik Dhlgren, Mnlig och kvinnlig i rbeslive och poliiken Föreläsning Pls: Slingsslen, ABF-huse Frisdsorge Tid: Konk: Torbjörn Berglund, Vill du påverk din friid? Ungdosinge i Torshäll hr öppe hus. Av och ed ungdor. Ungdosinge är e foru för ungdor där du kn påverk och edverk i vd so sk händ på din friid i Torshäll. Du so vill frför din åsiker och idéer är välkoen hör v dig ill oss. Vi finns för dig! Välkoen in så får du ve er! Pls: Bonsi / Torshäll Tid: Konk: Ms Krlsson, Ung Friid, Idéforu o deokri - cenru i Lgersberg/ Råbergsorp Vi vill ve vd du ycker! Jus din åsik är vikig. Vi bjuder på fik! Pls: Träffpunken Konk: Megh Huber, Deokrigruppen, eller Deokri för brn i förskoln I re år hr io förskolor i Gl sden rbe ed ge brnen er inflynde. Förskollärrn Krin Lrsson och Mlin Virnen från Kälkbckvägens förskol berär, diskuerr och svrr på frågor o hur n jobbr ed deokri i förskoln. Pls: Rinnslen, Sdshuse Konk: un.se IT - en del v dgens och orgondgens skol Digil lfbeisering v skoln en förusäning för 2000 les deokri. A kunn läs och skriv är ine längre en självklrhe i de digil shälle. Inforionssreg Ann Jerdén diskuerr krv på IT-kopeens i skoln för orgondgens vuxn sk funger so deokrisk edborgre. Pls: Rekrneslen i Sdshuse Konk: Skriflig odöen o skoln I Eskilsun ger elever och föräldrr skriflig odöen o skoln. O IT so en del i ök inflynde och bäre resul i skoln sl elln elever, föräldrr och lärre genoförs vrje erin i Eskilsuns skolor. Skolchef Tony Lööw berär o hur digiliserde förberedelser och dokuenion ger högre kvlie i plnering och uppföljning v eleverns väg o kunskp. Pls: Rekrneslen i Sdshuse Tid: Konk: Hr du verkligen rä ill änsklig räigheer? Leili Flsfi är leg. psykolog och före läser o ångfld. Hon är förfre ill böckern På l o ångfld och Frysboxen i sovrue eller inegrionsfälln so slog igen. Hon är född i Irn en ill synes hel inegrerd och norl. Anäln: Pls: Hunis Anidiskriinering Sörlnd, Eleonorgn 18, Eskils un (Gl Jysk) Konk: Kjs Gusfsson, På eskilsun.se finns kuell inforion o deokriveckn 7

8 Mångkulurlis, föroch nckdelr Idg lr ll fler o ångkulurlis so grund för inegrion. Kn ångkulurlis overk segregion? Behöver vi en er kiv nidiskriineringspoliik? Mehrdd Drvishpour, fil. dr i sociologi hr genoför e nl sudier på e kön, enicie och filj och föreläser på e ångkulurlis. Rdio Sörlnd sänder under is dgen en inervju ed Mehrdd Drvishpour. Kffe och sörgås. Pls: Sedjegn 37 (gl Idélb) MdH Tid: Konk: Bibbi Molnder, , och Alice Öberg, MdH Uveckling v den yre iljön i Skifinge Öppe öe. Ko och säg vd du ycker, hur skll Skifinge uveckls? Medverknde: Eivor Rudin, Sdsbyggndsförvlningen och Sl/ Skifinge deokriforu. Kffe och bulle servers. Pls: Plze Tid: Arrngör: Sl/Skifinge deokriforu Konk: Sören Gusvsson, Inger Rösby, 70 år De sk vr gris på bussrn för ll. Då slipper busschufförern bli rånde. O fler åker kollekiv får vi en renre iljö. Onsdg 19 noveber Fridsverksd! Hur kn vi uveckl ungdors friid i Torshäll? Medverkr gör ungdor från Torshäll, Torshäll Sds nänd s personl från Ung Friid. En fridsverksd är en eod so olik yper v grupper so hr e geens inresse eller proble kn nvänd för fr förnkrde hndlingsplner. Meoden besår v fyr fser: kriikfs visionsfs förnkringsfs uppföljning Tnken ed en fridsverksd är ll ges likvärdig öjlighe uryck sin åsik och del i påverk vd so sker i friden, (delgrdeokri). Pls: Bonsi/Torshäll Tid: Konk: Fredrik Elgren, Ung Friid Ko och säg vd du ycker ill Årby deokriforu och Årby deokricenru! Årby deokriforu och deokricenru koer finns på pls och räff boende i Hobbyn på Nvigören. Vi lyssnr på boendes nkr och åsiker! Ko och säg vd du ycker! Vi bjuder kffe och kk. Pls: Hobbyn på Nvigören Tid: Arrngör: Årby deokriforu och Årby biblioek/årby deokricenru, Pneldeb ed represen ner från slig riksdgsprier SFI elever säller frågor o inegrion och poliikerns uppgif blir svr på lä svensk. Pls: Conrs, vid Sdsbiblioeke Tid: Konk: Ev Lindell, Vi bryr oss! Elever från Kovux håller en solidriesgl ill förån för us kvinnor och brn. Där de koer bjuds på en inforionsrik eferiddg ed både usik och underhållning. Tillsns kn vi förändr! Fik koer säljs och behållningen går ovbrue ill kvinnojouren MOA so rber ed våldsus kvinnor och brn. Pls: Auln, Frisdsskoln Tid: Konk: Lind Johnsson, Teer Boogie för benlös ed diskussion Tre ungdor ed funkionshinder hr jus slu gynsie och hr hel live frför sig en vilke liv vänr? Hur blir n egenligen beö när n rullr fr isälle för gå eller när n sår unför de socil sspele? Och hur går de ed kärlek, jobb och egen bosd? Pls: Fulläkigeslen, Sdshuse Tid: Arrngör: Kounl hndikppråde Konk: Bibbi Molnder, Vi är en folkrörelse Föreläsning ed Mis Vepsä Pls: Slingsslen, ABF-huse Frisdsorge Tid: Konk: Torbjörn Berglund, På eskilsun.se finns kuell inforion o deokriveckn

9 Fixrjäns för äldre Presenion v försök ed Fixrjäns för äldre Pls: Mälrdlens högskol, uln Tid: Arrngör: Vuxennäden och Kounl pensionärsråde Konk: Jck Roger Bäcksrnd, Vuxenförvlningen Människn, socil och kulurell Progr ed usik, diker och usällning run begreppen deokri och änsklig räigheer ed Annee Andersson, lärre på Kovux. Pls: Auln, Frisdskoln Tid: Konk Agne Crlsson, Arbesrknds och filjeförvlningen Sjukvården i Eskilsun Jörgen Dnielsson och Fredrik Peersson, socildeokrisk poliiker i Lndsinge föreläser o lndsingsfrågor. Pls: Slingsslen, ABF-huse Frisdsorge Tid: Konk: Torbjörn Berglund, Öppe hus Sbirin Moskén i Eskilsun Du är välkoen se vår oskélokl och säll din frågor o isl och uslier i Eskilsun. Pls: Senborgs gn 3 (ingång från pssgen) Tid: Konk : Serv Brzngi, Vd är socil ekonoi? Föreläsning o socil ekonoi. Pls: Slingsslen, ABF-huse Frisdsorge Tid: Konk: Torbjörn Berglund, De här gör vi vd gjorde ni? Elevrådssyrelsen på Rekrnegynsie bjuder in vuxn ill diskussion o elevinflynde. Myndigheen för skoluveckling hr use Rekrnegynsie ill lärnde exepel i elevdeokri. Andr skolor kn inspirers v hur Rekrne gynsie rber ed elev inflynde. Pls: Rinnslen i Sdshuse Konk: Teer och deokri från Ahen 500 f.k. ill Torshäll 2009 ed Erik Norberg Dr hde en cenrl pls i den idig grekisk urdeokrin. Vilken roll hr eerkonsen spel i shälle sedn dess och hur kn e eerprojek i Torshäll 2009 bli en deokrisk nyändning? Erik Norberg, driker ed uppdrg skriv e sorspel för Ung Friid i Torshäll ger en eerdeokrisk hisorielekion och berär o fördelrn ed srbee elln eerns proffs och örer. Pls: Ebelingusee Tid: Konk: Fredrik Elgren, Ung Friid Teer Boogie för benlös ed diskussion Tre ungdor ed funkionshinder hr jus slu gynsie och hr hel live frför sig en vilke liv vänr? Hur blir n egenligen beö när n rullr fr isälle för gå eller när n sår unför de socil sspele? Och hur går de ed kärlek, jobb och egen bosd? Pls: Fulläkigeslen, Sdshuse Tid: Arrngör: Kounl hndikppråde Konk: Bibbi Molnder, Alexndr Psclidou Från iljonprogr ill iljonpublik A slå sig fr o ll odds Alexndr Psclidou, ssvere, förfre, krönikör och känd från TV unr förufde eningr och r sig n deokri, rsis och jäsälldhe. Föreläsningen inbjuder ill dilog och syfr ill särk posiiv vinser i en sdsdel ed fler språk represenerde. Pls: Lgersbergsskoln Tid:18.30 Arrngör: Lgersberg/Råbergsorps deokriforu i srbee ed Eskilsun Kounfsighe, Eskils un Friidro och Hyresgäsföreningen Konk: Megh Huber Ahed Al-irh, 19 år Fig sk h de lik br so rik. All änniskor är lik värd. På eskilsun.se finns kuell inforion o deokriveckn 9

10 Torsdg 20 noveber All brn i Reggio Eili hr en pls Förskollärre berär o en res ill Ilien. Den pedgogisk filosofin so nväns i Reggio Eili i 50 år innebär brnens edinflynde lever och är synlig i förskoln. Ann Peersson, Kjul förskol, Therese Grubjer-Jcobsson och Trj Tionen, Präsängens förskol och Mon Linen, Ärl förskol berär o filosofin och rbessäe. Pls: Rinngynsies hörsl, ingång från sor rppn, Gredbyvägen. Tid: , och Anäln ill seinriern på dgid: rose På kvällen: ingen näln Ansvrig: Öppe hus hos Krisdeokrern Förerädre för krisdeokrern finns på pls. Vi bjuder på fik. Pls: Kungsvägen 4A Tid: och Konk: Lo Jonsson, Ull Wilnder, 65 år Jg vill h en renre sd. Jg vill h ren vid ån och längs vår vägr. I dess iljöider borde vr och en ve n ine sk skräp ner. Belningsnärkningr? E Hrin och Veronic Lrsson koer och prr o levndskosnder, olik sä spr pengr på, ss lån och vd so händer o n ine kn bel sin räkningr. Vd händer o n hnr hos kronofogden? Pls: Bonsi / Torshäll Tid: och Konk: Tin Wesin, Ung Friid Rinnsprken en prk i förändring Vi finns på pls för berä o den ny elekprken, spdenprojeke och ny växhuse. Hr du funderingr på vd n ugår från när en lekpls skll ufors? Ve du de finns en lekplspolicy i Eskilsun koun? Spdenprojeke. De är vikig du är ed i e idig skede när du vill påverk en förändring i sdsiljön. Vi plnerr för e ny växhus i Eskilsun, en frid öespls för sdsbyggndsfrågor. Vilk kvliéer ycker du en br prk sk h? Ko och län din synpunker, din åsiker är vikig i vår rbee ed uveckl sdsiljön i Eskilsun. Vi bygger för dig! Vi bjuder på kffe och glögg i vår vr äl. Välkoen! Pls: Täl i Rinnsprken Tid: Konk: Ann Gusfsson, Mänsklig Räigheer (MR) - en deokrifråg Välkoen ill en dilog o änsk lig räigheer illsns ed represenner för Röd Korses MR-verkshe. Pls: Röd Korse, Väseråsvägen 34, 1 rpp Tid: Konk: O boende för äldre i Slgs, Mås oråde Öppe dilogöe O boende för äldre i oråde Slgs och Mås. Ko och säg vd du ycker! Pls: Förslingshee i Slgs Tid: Arrngör: Vuxennäden Konk: Jck Roger Bäcksrnd, Så rber räddningsjänsen Hur gör du o de börjr brinn? Råd och ips från Räddningsjänsen. Ko och räff oss och få råd och ips. Pls: Årby biblioek/deokricenru Konk: Ove Thörn, Miljö- och Räddningsjänsförvlningen, Trygghe i bosdsoråde Sl/Skifinges deokriforu bjuder in ill öe kring e Trygghe i bosdsoråde. Medverkr gör Tos Bergquis, kounpolis. Kffe och bulle servers. Pls: Plze/deokricenru Arrngör: Sl-Skifinge Deokriforu. Konk: Sören Gusvsson, Hur sk vi få ll elever i Eskilsun klr grundskoln? Diskussion ed priern i brnoch ubildningsnänden. Eskilsun Kurirens poliisk redkör Alex Voronov odererr deben. Pls: Kulurru, Sudiefräjnde, Kungsgn 13, 4 rppor Konk: 10 På eskilsun.se finns kuell inforion o deokriveckn

11 Arkiven och deokrin Arkiven hr en vikig roll i vår deokri. De offenlig rkiven grnerr edborgrns rä ill insyn i sens och kounerns rbee. Arkiven, både enskild och offenlig, gör de öjlig kriisk grnsk shällsuvecklingen. Sle leds v Lrs Ekdhl, professor i hisori vid Mälrdlens högskol. Pls: Sdsbiblioekes cfé Arrngör: Eskilsun sdsrkiv, Kulur & friid Konk: Nils Mossberg, , Srbee över kulurgränsern Vd beyder föreningslive för den lokl deokrin och hur kn sverkn ske så bäre livskvlie skps för boende i Lgersberg, Råbergsorp och Senby? Moderor: Mrie Höljer, SISU Sörlnd Pls: Träffpunken, Lgrådsgn 2, Lgersberg Arrngör: Eskilsun Friidro i srbee ed Hyresgäsföreningen och Sörlndsidroen. Konk: Beng-Olof Eskilsson, Kvinn, deokri, rävis Föreläsning o kvinnns rbee för deokri och rävis i e globl perspekiv. Pls: Sdshuse, Rekrneslen Arrngör: Svensk Bhí sfunde i Eskilsun Konk: Yesin Nzerin, Är deokri vikig? Vd gör de i riksdgen egenligen och hur påverkr de oss? Sl ed Elin Linn, vänserpries riksdgsledo från Södernlnd Vi bjuder på fik! Pls: Bonsi / Torshäll Tid: Konk: Alr Kuun, Arrngör: Vänserprie Eskilsun och Ung Friid i Torshäll Fredg 21 noveber Hellre dör jg än lr offenlig! För dig so är nybörjre en vill lär dig grundern för våg håll e l eller nförnde. Pls: Frisdsskoln, Pln 2, Sl 207 Tid: 9.30 Arrngör: Arbesrknds- och filjeförvlningen Konk: , Deokrin hr få färg, friden är Grön Miljöprie öppnr upp för dilog. Pls: Täl på Frisdsorge Tid: Konk: Ingrid Sereno och Gldys Silv, Kvliessäkr ungdors delkighe Kvliessäkr ungdors delkighe för de sk kunn påverk sin friid. Av, ed och för ungdor. Projek Ung friid hr få i uppdrg från Ungdossyrelsen uveckl e kvliessäkringssyse för ungdors delkighe på friiden. Fredrik Elgren och Mri Wrne redovisr vår rbee och diskuerr hur vi sk ipleener kvliessäkringssysee i den dglig verksheen. Pls: Bonsi / Torshäll Tid: Konk: Fredrik Elgren, Ung Friid Årbyfesivlen 2008 på sorbildsskär Årbyföreningen visr filen Årbyfesivlen 2008 på sorbildsskär. Vi bjuder på sf och popcorn ill ll brn och ungdor! All är välkon! Pls: Årby M Konk: Mri Chergui Lördg 22 noveber Säll din frågor ill oder poliiker Moder poliiker från slig kounl nänder och kounfulläkige finns på pls. Vi bjuder på fik. Välkon! Pls: Frisdsorge Tid: Konk: Oliwer Mcrz, Världens vid webb någo för ll? En dg full v kivieer o de digil shälle. Ko och ö folkbildre och folkvld! Biblioekes cfé öppe Miniföreläsningr: Digil resurser för ll: Digil jänser i din vrdg: biblioek, försäkringskss, poek, e pos Deokri och delkighe från koun ill EU. Bri Lejon ordförnde i Svensk biblioeksförening och projekledre på Folkbildningsråde föreläser Bror elln folk och folkvld. Pnelsl. Vndr run och uppäck ny öjligheer på sdsbiblioeke. Folkbildrn visr ny och nöje ed webb och kurser. Arrngör: Sudieförbund, biblioek och folkhögskolor i sverkn ed Länsbildningsförbunde Sörlnd, Länsbiblioek Sörlnd och Eskilsun Koun. Pls: Eskilsun Sdsbiblioek Tid: Konk: Mud Ekn, Kulur och friid På eskilsun.se finns kuell inforion o deokriveckn 11

12 Vi brinner för deokrin En eldig vsluning på deokriveckn ed gi, usik, poesi, dns och gyckleri. Vi släcker ner, änder eld och fyller orge ed en gisk show. Medverkr gör blnd nn den prisbelön gycklrgruppen Trix, ångkulurell dns ed Dnsverksden och den fnsisk usikgruppen Anolin. Pls: Ösr Torge i Torshäll Tid: 22 noveber Progr Trix inglr Välkon! Anolin Tl v deokriuskoes ordförnde Anolin Tryggve Lundh läser dik Eld- och dnsuppvisning Avsluningsl ed Torshälls Ungdosing Arrngör: Deokrigruppen i srbee ed Torshäll sds förvlning Konk: Fredrik Elgren, Ung Friid Foo: soderbldh.co Vi behöver din kunskp och din bild v Torshäll! De pågår e rbee ed fr en orsnlys v Torshäll. Lördgen den 22 noveber elln klockn finns rbesgruppen för orsnlys på Ösr orge i Torshäll. Vi berär o vrför Eskilsun koun beslu gör en orsnlys och vill del v den bild du hr v Torshäll. Konkperson är Gunill Frenne från sdsbyggndsförvlningen, elefon vx Arbesgruppen bjuder på kffe och he. Välkon!

Vår verksamhet under ett år

Vår verksamhet under ett år Vår verkshet under ett år verkshetsberättelse 2014. Vi ökr! Här berättr förbundsordförnde Susnn Gideonsson o 2014, året då fortstte tt väx. Direkt besvrde er än 78 000 telefonstl. Vi genoförde fler stor

Läs mer

Kina dämpar tillväxten för att klara miljömålen

Kina dämpar tillväxten för att klara miljömålen em: miljö em: miljö em: miljö em: miljö em:miljö em: miljö em: miljö em: miljö em: miljö em:miljö # 4 2 0 1 0 Akuell ffärsnyheer om och från kin. Ugivre: Sweden-Chin Trde Council Foo: Nic Oo Kin dämpr

Läs mer

SPEL OM PENGAR FÖR - EN FRÅGA FÖR SKOLAN? VERKTYG, ÖVNINGAR OCH KUNSKAPSBANK FÖR ARBETE MED SPEL OM PENGAR I SKOLAN

SPEL OM PENGAR FÖR - EN FRÅGA FÖR SKOLAN? VERKTYG, ÖVNINGAR OCH KUNSKAPSBANK FÖR ARBETE MED SPEL OM PENGAR I SKOLAN Övningr och verktyg för år 7-9 och gymnsiet SPEL OM PENGAR - EN FRÅGA FÖR SKOLAN? ANPASSAT FÖR BLAND ANNAT SVENSKA, SPEL I KONSTHISTORIEN BILD, MATEMATIK OCH SAMHÄLLSKUNSKAP IILLEGALT SPEL VERKTYG, ÖVNINGAR

Läs mer

Sångerna är lämpliga att framföra vid bröllop, speciella fester och romantiska tillfällen för Kärlekens skull... GE 11176

Sångerna är lämpliga att framföra vid bröllop, speciella fester och romantiska tillfällen för Kärlekens skull... GE 11176 FÖROR So en sträng å gtrren och so tonern dn vs..., så börjr texten Ulrk Neuns underbr Kärleksvls. Vd kn vr ljuvlgre än gtrrens sröd och nnerlg ton so tllsns ed sången kn sk sådn stänng och rontsk tosfär.

Läs mer

Från fotbollsplan till affärsplan. Berättelsen om Newbody

Från fotbollsplan till affärsplan. Berättelsen om Newbody Från fotbollspln till ffärspln Berättelsen om Newbody Vi hjälper skolor och föreningr tt tjän pengr till cuper, träningsläger och skolresor. Genom tt sälj vår populär strumpor och underkläder kn de lätt

Läs mer

Mötesprotokoll för styrelsen i Chalmers Dykarklubb (802416-3019). Tid och datum: 18:20 19:50, onsdagen den 1:e oktober 2014

Mötesprotokoll för styrelsen i Chalmers Dykarklubb (802416-3019). Tid och datum: 18:20 19:50, onsdagen den 1:e oktober 2014 Mötesprotokoll Mötesprotokoll för styrelsen i Chlmers Dykrklubb (802416-3019). Plts: CDK:s lokl i mskinhuset, Chlmers Chlmers tvärgt 4, Göteborg Tid och dtum: 18:20 19:50, onsdgen den 1:e oktober 2014

Läs mer

Glada barnröster kan bli för höga

Glada barnröster kan bli för höga Glada barnröser kan bli för höga På Silverbäckens förskola är ambiionerna höga. Här vill man mycke, och kanske är de jus därför de blir sressig ibland. De säger Therese Wesin, barnsköare och skyddsombud.

Läs mer

Svensk innovationskraft. väckte nyfikenhet i Kina # 3

Svensk innovationskraft. väckte nyfikenhet i Kina # 3 # 3 2 0 1 0 Akuell ffärsnyheer om och från kin. Ugivre: Sweden-Chin Trde Council Svensk innovionskrf World Trde Cener, Klrbergsviduken 70, B4 Box 240, 101 24 Sockholm Telefon 08-588 661 11 Fx 08-588 661

Läs mer

Programblad. Höstens spännande program Församlingens ungdomsarbete - Fredagsmix - Söndagsskolan. Vedträn och brinnande hjärtan!

Programblad. Höstens spännande program Församlingens ungdomsarbete - Fredagsmix - Söndagsskolan. Vedträn och brinnande hjärtan! Tänkvärt Vedträn och brinnande hjärtan! En av änsklighetens största och viktigaste bedrifter var att uppfinna effektiva sätt att göra upp eld och att hålla elden vid liv. Men Gud väntar fortfarande på

Läs mer

Truckar och trafik farligt för förare

Truckar och trafik farligt för förare De händer en del i rafiken. För några år sedan körde en av Peer Swärdhs arbeskamraer av vägen. Pressade ider, ruckar och unga fordon. På åkerie finns många risker. Arbesgivaren är ansvarig för arbesmiljön,

Läs mer

Äntligen mötesplatsen för oss chefer är tillbaka!

Äntligen mötesplatsen för oss chefer är tillbaka! Foru för fragång Äntligen ötesplatsen för oss chefer är tillbaka! Välkoen att inspireras, stiuleras, reflektera och våga er... Vi ses den 8-9 septeber! DRIVANDE MÄNNISKOR OCH ENGAGERADE INNOVATÖRER Välkoen

Läs mer

Ensam när det blåser. Vi återinför årliga lönekartläggningar. Gruvboomen som kom av sig vi besöker Pajala

Ensam när det blåser. Vi återinför årliga lönekartläggningar. Gruvboomen som kom av sig vi besöker Pajala För dig som vi få u mer v di rbesiv Nr 16 2014 vision.se Gruvboomen som kom v sig vi besöker Pj JÄMSTÄLLDHETSMINISTERN Vi åerinför årig önekräggningr Ensm när de båser Fcke hr svår få fofäse i brnsch med

Läs mer

Kreativitet för varenda kotte.

Kreativitet för varenda kotte. Kretivitet för vrend kotte. Skolprogrmmet för förskol och grundskol. Göteborg 2011 3-13 mj Bok in den 9 mrs! Du som rbetr i skoln kn bok ktiviteter för dig och din elever på Vetenskpsfestivlen 2011. Du

Läs mer

Ha kul på jobbet är också arbetsmiljö

Ha kul på jobbet är också arbetsmiljö Tväeri, kök, recepion, konor, hoellrum Här finns många olika arbesuppgifer och risker. Och på jus de här hoelle finns e sälle där de allid är minus fem grader en isbar. Ha kul på jobbe är också arbesmiljö

Läs mer

Damm och buller när avfall blir el

Damm och buller när avfall blir el Damm och buller när avfall blir el Här blir avfall värme och el, rä och flis eldas i sora pannor. De är rör med ånga, hjullasare och långradare, damm och buller. En miljö som både kan ge skador och sjukdomar

Läs mer

Lektion 3 Projektplanering (PP) Fast position Projektplanering. Uppgift PP1.1. Uppgift PP1.2. Uppgift PP2.3. Nivå 1. Nivå 2

Lektion 3 Projektplanering (PP) Fast position Projektplanering. Uppgift PP1.1. Uppgift PP1.2. Uppgift PP2.3. Nivå 1. Nivå 2 Lekion 3 Projekplanering (PP) as posiion Projekplanering Rev. 834 MR Nivå 1 Uppgif PP1.1 Lieraur: Olhager () del II, kap. 5. Nedan följer alla uppgifer som hör ill lekionen. e är indelade i fyra nivåer

Läs mer

Västerviks Museum & Naturum Västervik -där Kultur och Natur möts SKOLPROGRAM 2012 Vår-Sommar

Västerviks Museum & Naturum Västervik -där Kultur och Natur möts SKOLPROGRAM 2012 Vår-Sommar Väserviks Museum & Naurum Väservik -där Kulur och Naur mös SKOLPROGRAM 2012 Vår-Sommar Väserviks Museum www.vaserviksmuseum.se Väserviks Museum Skolprogram Smide Prova a smida en hasp eller anna enklare

Läs mer

Många risker när bilen mals till plåt

Många risker när bilen mals till plåt Många risker när bilen mals ill plå Lasbilar kommer med ujäna bilar och anna skro. En griplasare lyfer upp de på e rullband och all glider in i en kvarn. Där mals meallen ill småbiar. De är ung och farlig.

Läs mer

49== 8)= 39)= 149k. SorseleAktuellt 8-20 10-20 8-20 10-20. Välkommen in till vår välfyllda matbutik! Välkommen in till vår välfyllda matbutik!

49== 8)= 39)= 149k. SorseleAktuellt 8-20 10-20 8-20 10-20. Välkommen in till vår välfyllda matbutik! Välkommen in till vår välfyllda matbutik! SorseleAktuellt www.sorselektuellt.se SORSELE Utgivre: Åke Johnsson, Tel/Fx: 0952-108 32 SORSELE Välkommen in till vår välfylld mtbutik! Stsums SPANIEN Pris per kg Nr: 25 2010 V.47 23 november Lösviktsgodis

Läs mer

Välkommen till. och. hedersvåld försvara ungdomarnas rättigheter. agera mot. Illustration: www.istockphoto.com. juno blom

Välkommen till. och. hedersvåld försvara ungdomarnas rättigheter. agera mot. Illustration: www.istockphoto.com. juno blom Välkommen ill och Illusraion: www.isockphoo.com # 6 OKTOBER 2009 årg 3 SkandinaviSk SjukvårdSinformaion agera mo juno blom hedersvåld försvara ungdomarnas räigheer Själavårdarna inom Kriminalvården samalar

Läs mer

Tentamen i mekanik TFYA16

Tentamen i mekanik TFYA16 EKNISK HÖGSKOLN I LINKÖPING Institutionen för Fysik, Kei och ioloi Gli Pozin enten i eknik FY6 illåtn Hjälpedel: Physics Hndbook eller efy utn en nteckninr, vprorerd räknedos enlit IFM:s reler. Forelslinen

Läs mer

Var är tvålen. o dk sj jz kkk. um ba - um. um um um um 2 4 j. stan - na upp ett tag och grub - bla, är det nå n som sett min tvål?

Var är tvålen. o dk sj jz kkk. um ba - um. um um um um 2 4 j. stan - na upp ett tag och grub - bla, är det nå n som sett min tvål? är våle Pver Rel rr. Erc Srby Spr Al1 Al 2 Ter Bss 1 Bss 2 Spr f f D G =80 Al f f D 1 Al f f D 2 Ter f f D l M Bss 1 jz d sj jz u b - u u - j u b - u u j s j jz u b - u u s j jz f f f N s v-drr ge- l-ve

Läs mer

Tunga lyft och lite skäll för den som fixar felen

Tunga lyft och lite skäll för den som fixar felen Tunga lyf och lie skäll för den som fixar felen De fixar soppe i avloppe, de rasiga gångjärne, den läckande vämaskinen. De blir uskällda, igenkända, välkomnade. A jobba hemma hos människor har sina särskilda

Läs mer

MERCEDES BENZ BILGRUPPEN I LUND SVENSKT DERBY LÖRDAG 5 JULI 2014 KL. 16.30

MERCEDES BENZ BILGRUPPEN I LUND SVENSKT DERBY LÖRDAG 5 JULI 2014 KL. 16.30 MERCEDES BENZ BILGRUPPEN I LUND SVENSKT DERBY LÖRDAG 5 JULI 2014 KL. 16.30 MERCEDES BENZ BILGRUPPEN I LUND SVENSKT DERBY 5 JULI 2014 SPORT OF KINGS Svenskt Derby hr ridits på Jägersro sedn 1918. Redn

Läs mer

PRODUKTKATALOG Sveriges föreningar och klasser tackar för stödet

PRODUKTKATALOG Sveriges föreningar och klasser tackar för stödet PRODUKTKATALOG Sis föi och klss ck fö sö www.s.s Ihåll Sos Aci Tl Kulöl si 4-5 All i! Vil All Sköljl I h boschy hi u fl föbukiso so u lbu h. Pouk Sskillk och håll hö ké. D fls iljök S och fis l so kos

Läs mer

Skriv meningar. Använd orden i burkarna. mus. myra. Använd bokstäverna och gör egna ord. Hitta ord. Skriv de ord som fi nns i ordet: PASS

Skriv meningar. Använd orden i burkarna. mus. myra. Använd bokstäverna och gör egna ord. Hitta ord. Skriv de ord som fi nns i ordet: PASS Fit sid. 2 5 Skriv orden till dern. Skriv meningr. Använd orden i burkrn. Lös ordflätn. Oj, här hr det blivit fel d. Det sk vr en penn. bok kk Vem är jg? Svret får du i de blå rutorn. båt fyr lego Jg tr

Läs mer

Nr 3/4 20 PYSSEL! LÄSARFOTON. Så hjälper du igelkotten

Nr 3/4 20 PYSSEL! LÄSARFOTON. Så hjälper du igelkotten N KLUBBE 13 Nr 3/4 20 PYSSEL! LÄSARFOTON Så hjälper du igelkotten i vinter 1 Hej! u är den tiden på året N då djuren förbereder sig för den kll vintern. Mång fåglr flyger långt långt bort till vrmre länder.

Läs mer

Utgångspunkter. Hushåll med värmeelement

Utgångspunkter. Hushåll med värmeelement söjd!) l, hl sjlfö (Pss! Ig få o ik! b sd. D o k s g i id p ö f S di upp i sll k s u i o s u h Poduk då oc sl. l k l o d g kici. l g li o g h b di u d dis D g. o s k i f p p if u d d i i i h f s ö f d

Läs mer

FREDAGEN DEN 21 AUGUSTI 2015, KL 14-18. Ansvarig lärare: Helene Lidestam, tfn 282433 Salarna besöks ca kl 15.30

FREDAGEN DEN 21 AUGUSTI 2015, KL 14-18. Ansvarig lärare: Helene Lidestam, tfn 282433 Salarna besöks ca kl 15.30 Tekniska högskolan vid LiU Insiuionen för ekonomisk och indusriell uveckling Produkionsekonomi Helene Lidesam TENTAMEN I TPPE13 PRODUKTIONSEKONOMI för I,Ii FREDAGEN DEN 21 AUGUSTI 2015, KL 14-18 Sal: Provkod:

Läs mer

bättre säljprognoser med hjälp av matematiska prognosmodeller!

bättre säljprognoser med hjälp av matematiska prognosmodeller! Whiepaper 24.9.2010 1 / 5 Jobba mindre, men smarare, och uppnå bäre säljprognoser med hjälp av maemaiska prognosmodeller! Förfaare: Johanna Småros Direkör, Skandinavien, D.Sc. (Tech.) johanna.smaros@relexsoluions.com

Läs mer

Byt till den tjocka linsen och bestäm dess brännvidd.

Byt till den tjocka linsen och bestäm dess brännvidd. LINSER Uppgit: Mteriel: Teori: Att undersök den rytnde örmågn hos olik linser och tt veriier linsormeln Ljuskäll och linser ur Optik-Elin Med hjälp v en lmp och en ländre med ler öppningr år vi ler ljusstrålr,

Läs mer

Skillnaden mellan KPI och KPIX

Skillnaden mellan KPI och KPIX Fördjupning i Konjunkurläge januari 2008 (Konjunkurinsiue) Löner, vinser och priser 7 FÖRDJUPNNG Skillnaden mellan KP och KPX Den långsikiga skillnaden mellan inflaionsaken mä som KP respekive KPX anas

Läs mer

VINDKRAFTFAKTA. Teknik och säkerhet. Teknik. Säkerhet

VINDKRAFTFAKTA. Teknik och säkerhet. Teknik. Säkerhet VINDKRAFTFAKTA Tekik och säkerhet Tekik Aktuell vidkrftverk bedöms få e vhöjd på som mest 14 meter och e rotordimeter på mell 8-13 meter. Ovsett Totlhöjd verkstyp kommer totlhöjde ite tt överstig 185 meter.

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Samfälligheten Askträdet

Kallelse till årsstämma i Samfälligheten Askträdet Kllelse till årsstämm i Smfälligheten Askträdet Hej, Vrmt välkomn till års stämm för medlemmrn i Smfälligheten Askträdet; Torsdg mrs 9. på Förskoln Tårpilsgränd Väl mött, Styrelsen . Vl v mötesordförnde

Läs mer

Hade jag sextusende daler (sång nr 14)

Hade jag sextusende daler (sång nr 14) Hade ag sextusde daler (sång nr 14) Text och musik: Carl Michael Bellman Tor 1 c Arr: Eva Toller 2009. Tor 2 c. och Basso 1 c 1.Ha - de ag sex - tu - s - de. da - ler i kvar - ta - ler, i kvar - ta - ler.

Läs mer

Sommarträning. Preliminärt schema från den 1 juni till den 23 augusti 2015

Sommarträning. Preliminärt schema från den 1 juni till den 23 augusti 2015 Sommarträning Preliminärt schema från den 1 juni till den 23 augusti 2015 Välkommen till en underbar träningssommar! Här är sommarens schema, ett ständigt aktuellt schema hittar du på friskissvettis.se/karlstad

Läs mer

bra boende Mer än Nr 2/2006

bra boende Mer än Nr 2/2006 Mer än bra boende Nr 2/2006 Vi ska skapa Sveriges bäsa allmännyiga bosadsbolag! HFAB är e av Sveriges io sörsa allmännyiga bosadsbolag och Halmsads i särklass sörsa hyresvärd. Vi har e rekordår bakom oss

Läs mer

EKERÖ KOMMUN TILLÄGGSLISTA, KALLELSE Kulturnämnden 2006-04-18. Tid och plats Måndagen den 24 april, klockan 17:30, Kommunhuset, rum 386 ÄRENDEN

EKERÖ KOMMUN TILLÄGGSLISTA, KALLELSE Kulturnämnden 2006-04-18. Tid och plats Måndagen den 24 april, klockan 17:30, Kommunhuset, rum 386 ÄRENDEN EKERÖ KOMMUN TILLÄGGSLISTA, KALLELSE Kulturnänden 2006-04-18 Tid och plats Måndagen den 24 april, klockan 17:30, Kounhuset, ru 386 ÄRENDEN 1. Organisationsförändring, kulturenheten och biblioteket 2. Bidrag

Läs mer

Företagen tar täten i klimatarbetet. Nina Ekelund: Michael Anefur: Slutrapporten om hemlöshet klar

Företagen tar täten i klimatarbetet. Nina Ekelund: Michael Anefur: Slutrapporten om hemlöshet klar Ledaren: Rösa bå för a bevara de bäsa ande Michae Anefur: Surapporen o heöshe kar Lars Adakusson, KD, ackar för förroende so ny i EU de krisdeokraiska nyhesagasine orsdag 10 jui 2014 årgång: 36 Nr: 28-29

Läs mer

www.kitas.se Kitas Frisörgymnasium Nytänkande och kvalitet

www.kitas.se Kitas Frisörgymnasium Nytänkande och kvalitet www.kits.se Kits Frisörgymsium Nytäkde och kvlitet Stimulerde miljö på Mgsisgt Kits Frisör är e lite friskol med 90 elever som erbjuder e kretiv och ispirerde miljö. Utbildige är yrkesförberedde, håller

Läs mer

Din Individuella Graviditetsplan. Barnmorskegruppen Öresund

Din Individuella Graviditetsplan. Barnmorskegruppen Öresund Din Individuella Graviditetsplan Barnorskegruppen Öresund BASUTBUDET För er inforation se vår hesida Rutinbesök Vecka 6-9 Hälsosatal Vecka 9-12 Inskrivning Vecka 11+0 -> 13+6 CUB ( 33) Vecka 18 Rutin ultraljud

Läs mer

analys Nuläges- Redo för nästa steg Flens kommun idag Det bästa med Flens kommun är Eldsjälarna som brinner för sin ort Invånare om Flens kommun

analys Nuläges- Redo för nästa steg Flens kommun idag Det bästa med Flens kommun är Eldsjälarna som brinner för sin ort Invånare om Flens kommun Nuläges- nlys Redo för näst steg För tt kunn sätt mål och gör en hndlingspln för tt nå dit, måste mn vet vr mn befinner sig. Den kunskpen får vi genom nulägesrpporten som försöker ge en övergripnde beskrivning

Läs mer

Bygget är det roligaste vi gjort

Bygget är det roligaste vi gjort d r ö m h u s1 Humlebacken. E Karlsonhus på 1,5 plan med sammanlag 218 kvadrameer. Här bor Mikael och Viveka Gulda med barnen Josefin, 17 år, och Max, 14 år, sam de vå heliga birmakaerna Beckham och Hamle.

Läs mer

0303-74 26 80 www.aleveterinaren.se Ledetvägen 3 449 51 ALAFORS NÄRPRODUCERADE HANDGJORDA OSTAR. Unna dig goda getostar från Ale!

0303-74 26 80 www.aleveterinaren.se Ledetvägen 3 449 51 ALAFORS NÄRPRODUCERADE HANDGJORDA OSTAR. Unna dig goda getostar från Ale! Öppet 9-20 ll dgr! Lödöse 0520-66 00 10 KLIPP UT KUPONG! Grilld Kyckling Gäller mot kupong, t.o.m. 31 oktober. www.lefst.se jp@lefst.se Älvängen Tel: 0303-74 82 10 Nr 37 veck 43 2010 År 15 100% täckning

Läs mer

Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön

Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön STYRDOKUMENT Dum Beecnin Sid 1(4) Godänd/nvri Kommunfumäie Verion 2013-12-09 Lo förerifer för ydd männior hä och mi Lo förerifer för ydd männior hä och mi för Krmfor ommun meddede v ommunfumäie den 9 december

Läs mer

Allt du behöver veta för att planera din annonsering 2015! Till alla varje vecka!

Allt du behöver veta för att planera din annonsering 2015! Till alla varje vecka! Allt du behöver vet för tt plner din nnonsering 0! ill ll vrje veck! okl nnonsering ger ökd försäljning! Kungsbck-Nytt dels ut grtis vrje torsdg till ll hushåll i Kungsbck kommun. Här skildrs intressnt

Läs mer

FÖRDJUPNINGS-PM. Nr 4. 2010. Räntekostnaders bidrag till KPI-inflationen. Av Marcus Widén

FÖRDJUPNINGS-PM. Nr 4. 2010. Räntekostnaders bidrag till KPI-inflationen. Av Marcus Widén FÖRDJUPNNGS-PM Nr 4. 2010 Ränekosnaders bidrag ill KP-inflaionen Av Marcus Widén 1 Ränekosnaders bidrag ill KP-inflaionen dea fördjupnings-pm redovisas a en ofa använd approximaiv meod för beräkning av

Läs mer

Betalningsbalansen. Tredje kvartalet 2008

Betalningsbalansen. Tredje kvartalet 2008 Bealningsbalansen Tredje kvarale 2008 Bealningsbalansen Tredje kvarale 2008 Saisiska cenralbyrån 2008 Balance of Paymens. Third quarer 2008 Saisics Sweden 2008 Producen Producer Saisiska cenralbyrån,

Läs mer

Betalningsbalansen. Tredje kvartalet 2010

Betalningsbalansen. Tredje kvartalet 2010 Bealningsbalansen Tredje kvarale 2010 Bealningsbalansen Tredje kvarale 2010 Saisiska cenralbyrån 2010 Balance of Paymens. Third quarer 2010 Saisics Sweden 2010 Producen Producer Saisiska cenralbyrån,

Läs mer

EU integration Internationell Politik

EU integration Internationell Politik EU g Ill Plk Mådg 11 j 2009 My 09 Idg A föå EU: plk y EU: hk vcklg EU: lk plkåd EU plk y föädg My 09 Ml Sg McCll 1 H yck yck d d v EU, d plk ch d?? 1= v gg ll 1= v hl dl My 09 S ll flk? Fö v ch v följd

Läs mer

Betalningsbalansen. Andra kvartalet 2012

Betalningsbalansen. Andra kvartalet 2012 Bealningsbalansen Andra kvarale 2012 Bealningsbalansen Andra kvarale 2012 Saisiska cenralbyrån 2012 Balance of Paymens. Second quarer 2012 Saisics Sweden 2012 Producen Producer Saisiska cenralbyrån, enheen

Läs mer

SLING MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING

SLING MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING SLING MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING FOC_SLING_1107 Introduktion Dett är en ruksnvisning för det dynmisk rmstödet SLING som monters på rullstol, stol eller nnn nordning. SLING tillverks v FOCAL Meditech,

Läs mer

Regionmagasinet. Tid för återhämtning. Musikglädje över alla gränser. Kulturpristagaren Stefan Jarl i exklusiv intervju

Regionmagasinet. Tid för återhämtning. Musikglädje över alla gränser. Kulturpristagaren Stefan Jarl i exklusiv intervju Regionmgsinet en tidning från Västr Götlndsregionen www. vgregion. se nr 4. 2010 Tid för återhämtning så motverkr du den skdlig stressen Musikglädje över ll gränser Sid 20 Kulturpristgren Stefn Jrl i exklusiv

Läs mer

s m å t t & g o t t smått & gott på ren svenska

s m å t t & g o t t smått & gott på ren svenska p ren venka 1 klaik räka Till 4 2 kivr Frank bröd 2 Ä, kka 1 k Majnnä ca 50 Räkr, kalade Cirn Gurka Cckaila Dill Sör Bred ör p bröde ch dela de i den fr du önkar. Skiva äen ch fördela de p biarna. Spria

Läs mer

Tjänsteprisindex för detektiv- och bevakningstjänster; säkerhetstjänster

Tjänsteprisindex för detektiv- och bevakningstjänster; säkerhetstjänster Tjänseprisindex för deekiv- och bevakningsjänser; säkerhesjänser Branschbeskrivning för SNI-grupp 74.60 TPI- rappor nr 17 Camilla Andersson/Kamala Krishnan Tjänseprisindex, Prisprogramme, Ekonomisk saisik,

Läs mer

Ny möjlighet sälja via nätet i Kina

Ny möjlighet sälja via nätet i Kina # 1 2 0 1 0 Akuell ffärsnyheer om och från kin. Ugivre: Sweden-Chin Trde Council Genombro i relionern med Tiwn Görn Leijonhufvud nlyserr de förbärde relionern melln Kin och Tiwn som påbörjdes när M Ying-jeou

Läs mer

Råd och hjälpmedel vid teledokumentation

Råd och hjälpmedel vid teledokumentation Råd och hjälpmedel vid teledokumenttion Elektrisk Instlltörsorgnistionen EIO Innehåll: Vd skiljer stndrdern åt När sk vilken stndrd nvänds Hur kn gmml och ny stndrd kominers Hur kn dokumenttionen förenkls

Läs mer

Rekrytera. 15 år av snabb 10 000:- JOBBAKUTENS SMARTA TIPS FÖR BÄTTRE REKRYTERING STEFAN THORSTENSSON 8& TOM SJÖTUN GER DIG:

Rekrytera. 15 år av snabb 10 000:- JOBBAKUTENS SMARTA TIPS FÖR BÄTTRE REKRYTERING STEFAN THORSTENSSON 8& TOM SJÖTUN GER DIG: Rekryter En tidning om rbetsfrågor och rekrytering från Jobbkuten Väst AB #1 2011 Jobbkuten 15 år v snbb rekrytering! 10 000:- ATT TJÄNA TIPSA OM EN ARBETSSÖKANDE VÄN sid. 7 JOBBAKUTENS STEFAN THORSTENSSON

Läs mer

gotlandshem Ny utsida Stjärngatan rustas upp Ordning&reda hos Rune &KNÅP för dom yngre! Ett rent nöje Nya tvättstugor SPONSRING Så fungerar det

gotlandshem Ny utsida Stjärngatan rustas upp Ordning&reda hos Rune &KNÅP för dom yngre! Ett rent nöje Nya tvättstugor SPONSRING Så fungerar det gotlndshem Nr 02 2014 Ny utsid Stjärngtn rusts upp Knep &KNÅP för dom yngre! Ordning&red hos Rune Ett rent nöje Ny tvättstugor SPONSRING Så fungerr det VD hr ordet Stffn Thurgren BO&HYRA Nr 2 2014 Vi hr

Läs mer

Motion till LO-kongressen 2012 Allmän arbetsförsäkring

Motion till LO-kongressen 2012 Allmän arbetsförsäkring Motion till LO-kongressen 2012 Allmän arbetsförsäkring I social d e m o k r a t i s k a partie ts Råds la g o m jobb i börja n av 2008 för d e jag tillsa m m a n s me d tre ka m r a t e r fra m idé n o

Läs mer

MOTION. i HFAB:s regi HFAB KNACKAR PÅ: GRÄNSLÖS KÄRLEK FÖR STRÄVSAMT PAR. Bästa tipsen för rätt stavgång

MOTION. i HFAB:s regi HFAB KNACKAR PÅ: GRÄNSLÖS KÄRLEK FÖR STRÄVSAMT PAR. Bästa tipsen för rätt stavgång ETT MAGASIN FRÅN HFAB NR 1 MARS 2014 100 SOMMARJOBB i HFAB:s regi MOTION Bäst tipsen för rätt stvgång Nyöppnd hobbylokl på Vllås HFAB KNACKAR PÅ: GRÄNSLÖS KÄRLEK FÖR STRÄVSAMT PAR Ll och Flemming nöjd

Läs mer

annonsblad Nummer 22 Tisdagen den 4 juni 2013 Årgång 48 Kontakta oss! Dan 070-222 67 05 Är du ägare av flerfamiljshus? Älvsby kyrka 1813-2013

annonsblad Nummer 22 Tisdagen den 4 juni 2013 Årgång 48 Kontakta oss! Dan 070-222 67 05 Är du ägare av flerfamiljshus? Älvsby kyrka 1813-2013 Älvb regionlt centru Returppper Miljövänlig färg nnonbld Nuer 22 Tidgen den 4 juni 2013 Årgång 48 Vi hjälper dig ed ny hetjänter! Målning, gräklippning, trpptädning, bärhjälp och flytthjälp ino Älvb, nökottning

Läs mer

Tjänsteprisindex för Rengöring och sotning

Tjänsteprisindex för Rengöring och sotning Tjänseprisindex för Rengöring och soning Branschbeskrivning för SNI-grupp 74.7 TPI-rappor nr 18 Thomas Olsson Tjänseprisindex, Priser (MP/PR), SCB 2007 Förord Som e led i a förbära den ekonomiska saisiken

Läs mer

Särskild utbildning för vuxna

Särskild utbildning för vuxna Säskild ubildning fö vuxna I KATRINEHOLM OCH VINGÅKER Kunskape och fädighee fö ETT GOTT LIV www.viadidak.se Telefon: 0150-48 80 90, 0151-193 00 E-pos: info@viadidak.se Viadidak ä en gemensam fövalning

Läs mer

Vi önskar er ett trevligt Speedwaymöte i Norrköping denna helg

Vi önskar er ett trevligt Speedwaymöte i Norrköping denna helg g E o E E o g Vi öskr r tt trvligt Spwymöt i Norrköpig hlg Su Björk, Support Your Tm o g E o E E o g Vi kämpr ihop! o Välk till prsttio s pssr i på ll Spwyförigr i hl Svrig m mottot VI KÄMPAR IHOP m st

Läs mer

Vi har hittat socialpolitiken!

Vi har hittat socialpolitiken! n LG Karlsson: Fas 3 är rena 1800-ale n RFHL Uppsala: Poliikerna blåse oss 3/2010 Pris: 20 kr Ges u av Riksförbunde för hjälp å narkoika och läkemedelsberoende, RFHL. Vad vill de, egenligen? Oberoende

Läs mer

Diverse 2(26) Laborationer 4(26)

Diverse 2(26) Laborationer 4(26) Diverse 2(26) (Reglereknik) Marin Enqvis Reglereknik Insiuionen för sysemeknik Linköpings universie Föreläsare och examinaorer: Marin Enqvis (ISY) Simin Nadjm-Tehrani (IDA) Lekionsassisener: Jonas Callmer

Läs mer

Jag klarar mig inte utan en rostfri bänk. Matkreatören Hannu Sarenström:

Jag klarar mig inte utan en rostfri bänk. Matkreatören Hannu Sarenström: Hannus ö är mysig lanlig, med surgolv och hur myce arbesyor som hels. De änns verligen a de bor någon som älsar a laga ma här. Mareaören Hannu Sarensröm: Jag larar mig ine uan en rosfri bän 36 all om Kö

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 270 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 270 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 14-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

OM DU ANVÄNDER HEROIN ÄR DU I RISKZONEN

OM DU ANVÄNDER HEROIN ÄR DU I RISKZONEN MJÄLTBRANDS VARNING! OM DU ANVÄNDER HEROIN ÄR DU I RISKZONEN Om du eller någon du känner har sympom som beskrivs i denna broschyr åk ill närmase sjukhus omedelbar! VILKA ÄR TECKNEN OCH SYMPTOMEN ATT SE

Läs mer

Betalningsbalansen. Fjärde kvartalet 2012

Betalningsbalansen. Fjärde kvartalet 2012 Bealningsbalansen Fjärde kvarale 212 Bealningsbalansen Fjärde kvarale 212 Saisiska cenralbyrån 213 Balance of Paymens. Fourh quarer 212 Saisics Sweden 213 Producen Producer Saisiska cenralbyrån, enheen

Läs mer

UPPTÄCK OCH DEFINIERA SAMBANDET MELLAN TVÅ OMRÅDEN SOM DELAS AV GRAFEN TILL EN POTENSFUNKTION

UPPTÄCK OCH DEFINIERA SAMBANDET MELLAN TVÅ OMRÅDEN SOM DELAS AV GRAFEN TILL EN POTENSFUNKTION OLIVI KVRNLÖ UPPTÄCK OCH DEINIER SMNDET MELLN TVÅ OMRÅDEN SOM DELS V GREN TILL EN POTENSUNKTION Konsultudrg rågeställning I den här ugiften sk vi undersök smbndet melln reorn i en kvdrt med sidn l.e. i

Läs mer

Fader Bergström, stäm upp och klinga (epistel nr 63)

Fader Bergström, stäm upp och klinga (epistel nr 63) Fader Bergström, stäm upp klinga (epistel nr 6) ext musik: Carl Michael Bellman Soprano 1 Soprano 2 lto enor.. Berg - ström, stäm upp.. Berg - ström, stäm upp.. Berg - ström, stäm upp kling - a, öpp -

Läs mer

UNIVERSEN. # 1 februari -13 årg 44 En tidning för Uppsala universitets medarbetare. Nyckelfråga för forskningen Sid 8 11

UNIVERSEN. # 1 februari -13 årg 44 En tidning för Uppsala universitets medarbetare. Nyckelfråga för forskningen Sid 8 11 UNIVERSEN # 1 februari -13 årg 44 En idning för Uppsala universies medarbeare Tema: Öppen illgång Nyckelfråga för forskningen Sid 8 11 Åsiker går isär om slopa bidrag Sid 4 5 Klarecken för Campus Goland

Läs mer

4-tråd, mo du lar kon takt. Alarm 1 st hög nivå 3..99 %, all tid hög re än steg 1

4-tråd, mo du lar kon takt. Alarm 1 st hög nivå 3..99 %, all tid hög re än steg 1 Drift- och montageinstruktion HC-2, Digital hygrostat HC-2 Ersätter: rev. 140320 All män na data Hygrostat Tek nis ka data m i-292se_14091 7.VP ] MIMA In di ke ring Pro gram me ring Fuktensor In kop pling

Läs mer

Louise. Hayde. Nadja. kommer Förbandet är ju nästan klara showen börjar snart och vi har inte ens kommit in än

Louise. Hayde. Nadja. kommer Förbandet är ju nästan klara showen börjar snart och vi har inte ens kommit in än l v M Tl på v ll omp T OP Mo D m k u f. lo k o oc gg f å y l T J, m h mobl vg! D lk h komm å ho kk? V gå! Jg h US 7 gåg föu på fvl, m å o jg mglåg få c, u vll jg å lg fm, jj! Och h jg u kk jg få uogf Hy

Läs mer

KANOTSLALOMARRANGÖRER

KANOTSLALOMARRANGÖRER HANDBOK FÖR KANOTSLALOMARRANGÖRER Smmnställd v Kerstin Öerg 1 INLEDNING I smnd med de rrngemng jg deltgit i, hr vi inom orgnistionen gjort plnering och hft möten för tt följ upp tävlingen i syfte tt förättr

Läs mer

Elektroniska skydd Micrologic 2.0 och 5.0 Lågspänningsutrustning. Användarmanual

Elektroniska skydd Micrologic 2.0 och 5.0 Lågspänningsutrustning. Användarmanual Elekoniska skydd Lågspänningsuusning Användarmanual Building a Newavancer Elecicl'élecicié World Qui fai auan? Elekoniska skydd Inodukion ill de elekoniska skydde Lära känna de elekoniska skydde Funkionsöversik

Läs mer

WendelAvisan. N:o 52 Wendelas Vänner Juni 2013. Wendela Hebbegymnasiet Här skolas nya Wendelor

WendelAvisan. N:o 52 Wendelas Vänner Juni 2013. Wendela Hebbegymnasiet Här skolas nya Wendelor WdelAvisn N:o 52 Wdels Vänner Juni 2013 Wdel Hebbegynsiet Här skols ny Wdelor 1 Vet ni hur ång litterär sällskp det finns i lndet? Själv vet jg inte exkt de flest, inte indre än 116 styck, är edler i DELS,

Läs mer

20:- Varför inte ringa Sveriges största mäklare? God Jul & Gott Nytt år önskar Torgpraktiken. Mys och värme! RAMAFFÄREN www.ramaffarengotene.

20:- Varför inte ringa Sveriges största mäklare? God Jul & Gott Nytt år önskar Torgpraktiken. Mys och värme! RAMAFFÄREN www.ramaffarengotene. r g d b Klub se rbttern på sidorn 12-13 Din lokl tidning sedn 1986 årgång 28 v 50 10 december 2014 0511-34 00 50 www.gotenetidning.com 139:- 198:- Loveänglr Nyhuggn julgrnr God Jul & Gott Nytt år önskr

Läs mer

VIDA gitarrkvartett. 3 / 2013 Årgång 46. på Ingesund. Mats Andersson och den brasilianska gitarren. Afra - 6 år som flamencogitarrist i Sevilla

VIDA gitarrkvartett. 3 / 2013 Årgång 46. på Ingesund. Mats Andersson och den brasilianska gitarren. Afra - 6 år som flamencogitarrist i Sevilla Utgiven v Svensk gitrr- och lutsällskpet / Årgång 6 VIDA gitrrkvrtett på Ingesund Mts Andersson och den brsilinsk gitrren Afr - 6 år so flencogitrrist i Sevill INTERVJUER REPORTAGE RECENSIONER Gitrr och

Läs mer

Lektion 4 Lagerstyrning (LS) Rev 20130205 NM

Lektion 4 Lagerstyrning (LS) Rev 20130205 NM ekion 4 agersyrning (S) Rev 013005 NM Nedan följer alla uppgifer som hör ill lekionen. De är indelade i fyra nivåer där nivå 1 innehåller uppgifer som hanerar en specifik problemsällning i age. Nivå innehåller

Läs mer

Tjänsteprisindex för varulagring och magasinering

Tjänsteprisindex för varulagring och magasinering Tjänseprisindex för varulagring och magasinering Branschbeskrivning för SNI-grupp 63.12 TPI-rappor nr 14 Kaarina Båh Chrisian Schoulz Tjänseprisindex, Prisprogramme, Ekonomisk saisik, SCB November 2005

Läs mer

Marknadsundersökarna presenterar Hushållen syn på e-24 tjänsterna

Marknadsundersökarna presenterar Hushållen syn på e-24 tjänsterna Marknadsundersökarna presenterar Hushållen syn på e-24 tjänsterna Samprojekt inom region Skåne Vellinge, Trelleborg, Eslöv, Kristianstad, Hässleholm, Hörby, Bjuv/Klippan, Ö Göinge/Osby och Simrishamn Telefonintervjuer.-

Läs mer

Konjunkturinstitutets finanspolitiska tankeram

Konjunkturinstitutets finanspolitiska tankeram Konjunkurinsiues finanspoliiska ankeram SPECIALSTUDIE NR 16, MARS 2008 UTGIVEN AV KONJUNKTURINSTITUTET KONJUNKTURINSTITUTET (KI) gör analyser och prognoser över den svenska och ekonomin sam bedriver forskning

Läs mer

Vi släpper inte taget!

Vi släpper inte taget! www.lvngen.com ÄLVÄNGENS VÅRMARKNAD 2014 SÖNDAG 27 APRIL KL 12-16 2 Annonsbi l g för Äl vängens Vårmrk nd Söndg 27 pril k l 1 2-1 6 201 4 Vi släpper inte tget! A ccepter det som sker och släpp tget om

Läs mer

aktiv Kultur & Fritid PROGRAMFÖRKLARING En rik fritid åt alla VÅRA ARRANGEMANG Vad K&F gör under ett helår DINA MÖJLIGHETER Ta tag i ditt projekt

aktiv Kultur & Fritid PROGRAMFÖRKLARING En rik fritid åt alla VÅRA ARRANGEMANG Vad K&F gör under ett helår DINA MÖJLIGHETER Ta tag i ditt projekt PROGRAMFÖRKLARING En rik friid å alla VÅRA ARRANGEMANG Vad K&F gör under e helår DINA MÖJLIGHETER Ta ag i di projek LOPPAN & ANDERS vå glada kulurarbeare på Friidsfesivalen akiv Kulur & Friid Espen Jensen

Läs mer

Tjänsteprisindex (TPI) 2010 PR0801

Tjänsteprisindex (TPI) 2010 PR0801 Ekonomisk saisik/ Enheen för prissaisik 2010-06-22 1(12) Tjänseprisindex (TP) 2010 PR0801 denna beskrivning redovisas förs allmänna uppgifer om undersökningen sam dess syfe, regelverk och hisorik. Därefer

Läs mer

Betalningsbalansen. Tredje kvartalet 2012

Betalningsbalansen. Tredje kvartalet 2012 Bealningsbalansen Tredje kvarale 2012 Bealningsbalansen Tredje kvarale 2012 Saisiska cenralbyrån 2012 Balance of Paymens. Third quarer 2012 Saisics Sweden 2012 Producen Producer Saisiska cenralbyrån,

Läs mer

Regionmagasinet DITT VAL AV VÅRD- CENTRAL. Allt du behöver veta om. Vaccinet mot livmoderhalscancer så funkar det

Regionmagasinet DITT VAL AV VÅRD- CENTRAL. Allt du behöver veta om. Vaccinet mot livmoderhalscancer så funkar det Regionmgsinet en tidning från Västr Götlndsregionen www. vgregion. se nr 2. 2009 Allt du behöver vet om DITT VAL AV VÅRD- CENTRAL Sid 4 9 Vccinet mot livmoderhlscncer så funkr det Sid 14 Sov gott med lite

Läs mer

S v en r ap p o r t erar om att man p r eliminärbokat d atumen 2 2 o ch 29

S v en r ap p o r t erar om att man p r eliminärbokat d atumen 2 2 o ch 29 Medlemsmöte 16/8-08 Bilagor 1 D a g o r d n i n g 2 N ä r v arolista 1 M ö t e t s ö p p n a n d e J o j j e f ö r k l arar mötet öppnat. 2 Fo r m a l i a M ö t e t b eslutar a t t : J o j j e v al s t

Läs mer

Mellan hopp och hopplöshet i Peking

Mellan hopp och hopplöshet i Peking # 2 2 0 1 3 Aktuell ffärsnyheter om och från kin. Utgivre: Sweden-Chin Trde Council Foto: REUTERS/Chin Dily/Scnpix Drömmen om en klrblå himmel KinNytts Agnet Engqvist hr bevkt Kin sedn 1980-tlet och drömmer

Läs mer

Star ta Pro/ENG I NE ER

Star ta Pro/ENG I NE ER 145 4 Välj att lad da ner fi - ler na till bo ken för an ting en Edu ca tio nal Edition eller den kommersiella versio - nen (des sa kom mer senare). 5 Lad da ner fi len, packa upp den och se till att under

Läs mer

Vilka varor och tjänster samt länder handlar svenska företag med? - och varför?

Vilka varor och tjänster samt länder handlar svenska företag med? - och varför? Emj www.mf.smj Smällsm fö u Emf uvcl d slml sm mlm ll läudvs smällsus. Syf ä lv övd fösåls fö u smällsm fu. Ml båd s c s fösåls fö u d s u Sv. Ml bså v fy s övd uf sm bdl usdl, bsmd, fsmd c ffl m. Uf bsvs

Läs mer

ByggeboNytt. Kenth. i hyresgästernas tjänst. Getingplåga Arbetsförmedlingen på plats i Alvarsberg. Nr 3 2012 Byggebo AB, Box 34, 572 21 Oskarshamn

ByggeboNytt. Kenth. i hyresgästernas tjänst. Getingplåga Arbetsförmedlingen på plats i Alvarsberg. Nr 3 2012 Byggebo AB, Box 34, 572 21 Oskarshamn ByggeboNy Nr 3 2012 Byggebo AB, Box 34, 572 21 Oskarshamn Geingplåga Arbesförmedlingen på plas i Alvarsberg Kenh i hyresgäsernas jäns Sark posiiv rend Den posiiva renden håller i sig. Under sommaren har

Läs mer

Shoppinghelg. Lördag 27/10 kl.10-15 Söndag 28/10 kl. 12-16. Gallerian lördag kl. 10-16 söndag kl. 12-16. i Varberg

Shoppinghelg. Lördag 27/10 kl.10-15 Söndag 28/10 kl. 12-16. Gallerian lördag kl. 10-16 söndag kl. 12-16. i Varberg i Varberg Lördag 7/1 kl.1-15 Söndag 8/1 kl. 1-16 Gallerian lördag kl. 1-16 söndag kl. 1-16 Foo: Annelie Billing/Raja for you Ränderna går aldrig ur på Polarn O. Pyre! sid 4 All från sopunnor ill klassiska

Läs mer

En satsning på fritid, vetenskap och kultur i Västerås

En satsning på fritid, vetenskap och kultur i Västerås En stsning på fritid, vetenskp och kultur i Västerås Innehållsförteckning sid Reseskildring 2 Observtoriet i Bälinge 3 Observtoriern i Åkest (fotomontge) 4 Agend för möte den 2008-02-14 5 Brev till VARF's

Läs mer

I Kristus själv Stuart Townend/Keith Getry Arr: Thomas Hellsten

I Kristus själv Stuart Townend/Keith Getry Arr: Thomas Hellsten / K G vensk text: Åsa & ara urge I Kristus sälv tuart ownend/keith Getry rr: homas Hellsten Fiol/flöt 4 3 5 1 10 V 2 1I Kris tus Mm sälv ag fun nit liv Han är mitt lus, min kraft, min Mm 14 V sång En sä

Läs mer