En hel vecka med demokratin i fokus! Mer information: eskilstuna.se, medborgarkontor, demokraticentrum

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "En hel vecka med demokratin i fokus! Mer information: eskilstuna.se, medborgarkontor, demokraticentrum"

Transkript

1 En hel veck ed deokrin i fokus! Mer inforion: eskilsun.se, edborgrkonor, deokricenru All kivieer är gris Spr idningen! Innehåller progre för hel deokriveckn i sverkn ed föreningr och orgnisioner i Eskilsun

2 ed r v n Välko! n k c e v i r k o i De s ed före un illsn ko n u ls ki Es rr åre rngerr k. Precis so fö ec iv För ndr åre r r ok e D sioner en kivieer för er ningr och orgni er v inressn gd än ed veckn ed ogr be för fyll r är de e sor pr h oc ed ri g hr v deokri. del v. Mån sä hndlr o n n r le el e gniser oss är kivieer so på och vår rä or e ih fr de n r y rä, för ång är Fri vl och rös ine glö r få vi en ve särk och r för gi vk o, värn, å sl sådn so vi en id l he niskor. Vi åse de finns än v de en de någo onåbr ro be är or,. Deokrin geens fråg r vå r fö r förny deokrin sv n r sker är och på sig e vågr så upp nä so vill vr ed so e r rg bo ed finns en också de rje dg., deb åse erövrs v och ifrågsä sk n gr fel. Deokrin sk ii kr en v oss. iveckn sk vi berör vr och so Under Deokr or åg fr ik ol ri ll de vi hr en deok er och diskuer fir r fö s också h fe Vi sk självklr lernive? s på. För vd vore ku fo sä unsyrelsen Jiy Jnsson, ko Vice ordförnde Deokrigruppen Deokrigruppens syfe är uveckl öjligheern för kounens edborgre bli er delkig i shälle. Geno dilog och öppenhe skps god förusäningr för änniskors enggeng, delkighe och inflynde i en håll br shällsuveckling. Deokrigruppen rber ed frågor kring: Medborgrinflynde Sdsdelsuveckling Lndsbygdsuveckling Miljö/kli Folkhäls Jäsälldhe Brosförebyggnde rbee Drogförebyggnde rbee En när dilog ed edborgre i Eskilsun koun och s verkn ed olik shällskörer är vikig delr i vår rbee. Sordnre v deokriveckn. Från vänser: Ann Segelborg, Ev Crlsson, Megh Huber, Helen Andersson Tsinis, Ås Öberg Thorsenson, Ulrik Forsén, Bibbi Molnder, Lrs Wiklund och Sr Molnder. 2 På eskilsun.se finns kuell inforion o deokriveckn

3 Invigning v Deokriveckn Lördg 15 noveber kl i Sdshuse Ko och ö din poliiker! Ko och snck ed Dogge!!! Progr Rlös spelr gldjzz Invigning v Deokriveckn, udelning v deokripris, Fulläkigeslen Key Town Hrony, skönsjungnde brbershopkör Jäsälldhespris dels u Dogge Doggelio rppr och snckr deokri ed ll so vill! Visning v Sdshuse Medborgrkonore Cenru hr öppe Usällning ed eckningr från Lgersbergsskoln ed e Lgersberg 2020 Ung016, Eskilsuns ny ungdosforu finns i enrén ill Sdshuse Konk: Helen A Tsinis, Välkon! Vi bjuder på fik! Lördg 15 noveber Inernionell fes Vr välkon ill vår inernionell fes i Fröslund. En fes ed och usik från olik delr v världen. Mgdns, eldslukre, kurdisk dns, friknsk usik och ycke er. Pls: Hllen, Alvägen 8, Fröslund Tid: Konk: Fir Nerud, Arrngör: Hyresgäsföreningen, Kounfsigheer AB och Eskils un Friidro På eskilsun.se finns kuell inforion o deokriveckn 3

4 Hel veck 47 Evenuell förändringr i progre publicers på eskilsun.se All kivieer är kosndsfri o ine nn nges. Tyck ill o vd du vill! Yrndefriheen och ryckfriheen är hörnsenr i deokrin. Under Deokriveckn länr Tidningen Folke över insändr sidn ill brn och ungdor i Eskilsun. Se även Ung Röser på folke.se Deokri i förskoln Gl sdens förskolor säller u i Sdshuses enré lördg 15 noveber lördg 22 noveber. Usällningen är bennd isdg 18 noveber Ansvrig: Deokri i Europ Säg din ening! Skriv din åsiker på plk och rös o kuell europfrågor. Ny folkorösning vrje dg på Europ Direk och på vår webbpls eskilsun.se/ europdirek. Pls: Europ Direk, Eskilsun sdsbiblioek. Tid: Eskilsun sdsbiblioeks öppeider Tyck-ill-plnk o Torshäll! Län din synpunker o Torshäll. Vd är br? Vd kn vi gör bäre? Pls: Medborgrkonore Torshäll Tid: Måndg fredg Konk: Gunbri Eriksson, Deokri på biblioeke Usällning so föruo läsips inforerr o edborgrns räighe geno inköpsförslg påverk biblioekes ubud. Pls: Torshäll biblioek Tid: Biblioekes öppeider Konk: Rolf Sundsrö, Medborgrkonore Cenru Vi ger dig inforion o kounen och ndr yndigheer. Denn inforion ger vi även ill finsklnde. O du vill h konsuenvägledning är du välkoen ring på vår elefonider klockn Pls: Sdshuse, Frisdsorge Tid: Måndg fredg Konk: Chrisine Frnshol, Träff represenner för socil - deokrern Hel veckn (åndg-fredg) hr du öjlighe räff represenner för Socildeokrern so denn veck flyr sin expediion ill enrén på ABF-huse. Usällning. Jg ålr so jg vill, för de är kul! Målräsre Pul Ple r eo förskolegrupper 4- och 5-åringr från Torshälls förskolor. Brnen får hör en spännnde driserd konssg och sedn ålr vi illsns världens längs vl. Tvln kn beskåds under usees öppeid onsdg söndg klockn Sidig pågår en usällning från förskolorn i Torshäll so visr hur n rber ed brnens delkighe och inflynde i förskoln. Pls: Ebelingusee Tid: Arrngör: Torshäll förskolor i srbee ed Ebelingusee, , På eskilsun.se finns kuell inforion o deokriveckn

5 Måndg 17 noveber Mgisk neln Brn berär o usällningen den gisk neln för Årby deokriforu och Årby deokricenru. Årby deokriforu slr in brnens nkr o vd de ycker o Årby och vd de hr för nkr o deokri. Akivieen vänder sig ill skolklsser årskurs 3 6 so vri ed på usällningen den gisk neln. Pls: Årby biblioek/årby deokricenru Tid: 9.00 Arrngör: KoTek, Eskilsun Sdsuseu, Årby biblioek/årby deokricenru och Årby deokriforu Konk: Cur Lind, Pneldeb Pneldeb o deokrifrågor Pls: ABF:s slingssl ABF-huse Frisdsorge Tid: Konk: Torbjörn Berglund, Pssion för live Livscfe - e öjlighesru där ny snhng kn väx fr. All änniskor år bäs v vr kiv och åldrs väl. Målsäningen är engger pensionärer själv nsvr för förebygg rbee för e så rik liv so öjlig. Pssion för live syfr ill gå från ve ill gör. Te är Rörelse, M och dryck, Relioner och Säkerhe. Sofi Kil från Lndsinge Södernlnd koer inforer oss o Pssion för live. Pls: Vuxenskoln, Kungsgn 10 Tid: Arrngör: Vuxennändens folkhälsokonsulener, pensionärsföreningr, Bildningsförbund och Lndsinge Södernlnd. Konk: Jck Roger Bäcksrnd, Teer för skoln Beuiful hing Av: Jonhn Hrvey. Regi: Jiy Bergkvis. Prod: Quil Jonne och Sir, vå killr från olik kulurer so finner kärleken i vrndr. Plöslig fylls ders värld ed frågor: kn n så upp för den n är? Hur sk ogivningen reger. Ve är jg nu? Fylld v huor och usik, en även sorg och en känsl v unförskp är Beuiful Thing en föresällning so både koer berör och upprör. Pls: Eskilsun Teer, J A Selnders g 5 Tid: Arrngör: Eskilsun kouns jäsälldhesusko i srbee ed Sudiefräjnde. Bok gris biljeer hos Sr Molnder, Brukrinflynde Öppen verkshe ed e brukrinflynde. Dilog ed vuxen nändens poliiker. Oråde: Funkionshinder Pls: Knonhuse Fkoriholrn Tid: Konk: Ann Fridell, När örkre fller Bo Lgerkvis, kriinlinspekör från Rikskriinlpolisen föreläser o Grundförsåelse hedersbegreppe s klnens srukur och beydelse. Filklipp ur filen När örkre fller vilken speglr våld i när relion och våld ed hedersoiv. Pls: Sor konferensrue, Torshäll Sds förvlning Tid: Konk: Fredrik Elgren, Ung Friid Trygghesvndring på Eskilsgn Hyresgäsföreningen bjuder in ill rygghesvndring. Pls: Eskilsgn 62 Tid: Konk: Tin Lindell Frälingsfienlighe Obudsnnen Per Ek föreläser o frälingsfienlighe. Därefer sker en pneldeb. Föreläsningen och pneldeben sker i srbee ed ABF; LO och Socildeokrerns projek Åeråge. Pls: Slingsslen, ABF-huse Frisdsorge Tid: Konk: Torbjörn Berglund, Kn föräldrr syr en skol? Slgsskolns föräldrsyrelse delr ed sig v io års erfrenheer v jorie i syrelsen för en grundskol ed 500 elever. Pls: Rinnslen, Sdshuse Konk: Soröe o obyggnionen v Nyforsgn Represenner från sdsbyggndsnänden och sdsbyggndsförvlningen finns på pls för inforer och svr på frågor kring renoveringen v Nyforsgn. Pls: Underhund/deokricenru, Nyforsgn 22 Arrngör: Nyfors deokriforu Konk: Helen A Tsinis, På eskilsun.se finns kuell inforion o deokriveckn 5

6 Lik en olik Ko och räff Mz Whlqvis, ordförnde för RBU (Rörelsehindrde Brn och Ungdor) Sörlnd. Hn leder e sl o ung dor ed funkionsnedsäning, o ders friid och öjlighe ill delkighe. Pls: Bonsi/Torshäll Konk: Fredrik Elgren, Ung Friid, Lind, 24 år De är ycke jg skulle vilj förändr en de är svår säg vd. O n ine säger hur n vill h de, o n ine rösr, är de svår ko eferå och h en åsik. Inbjudn Hr du illgång ill Inerne? Vill du ingå i en edborgrpnel? Teer för ll Beuiful hing Av: Jonhn Hrvey. Regi: Jiy Bergkvis. Prod: Quil Jonne och Sir, vå killr från olik kulurer so finner kärleken i vrndr. Plöslig fylls ders värld ed frågor: kn n så upp för den n är? Hur sk ogivningen reger? Ve är jg nu? Fylld v huor och usik, en även sorg och en känsl v unförskp är Beuiful Thing en föresällning so både koer berör och upprör. Pls: Eskilsun eer, J. A. Selnders g 5 Tid Arrngör: Eskilsun kouns jäsälldhesusko i srbee ed Sudiefräjnde. Bok gris biljeer hos Sr Molnder, Eskilsun koun srr ino kor e försök ed edborgrpneler, för förny forern för deokri och delkighe. Syfe är få fler edborgre enggerde i lokl frågor. Cirk reio ndr kouner ingår i försöke. En edborgrpnel är en grupp usedd kouninvånre so får öjlighe län synpunker och idéer i olik kuell frågor so rör Eskilsun koun. De görs bekvä vi Inerne (webb och e-pos) och evenuell SMS. De åsiker so pnelen frför koer vr en del v underlge för vår poliiker so fr besluen. Du får nurligvis ve vd edborgrpnelen hr yck i en fråg och hur pnelens synpunker hr påverk de poliisk besluen. Vill du bidr ed din åsiker? Gör en inressenäln ill Du får sedn er inforion och insrukioner. Tisdg 18 noveber Eskilsun Energi och Miljö på Medborgrkonore i Torshäll Hr du frågor o Mälrsrnd? Ko och räff oss. Pls: Medborgrkonore Torshäll Tid: Konk: Mrgre Born, Un spning ingen ning workshop Hjälp oss uveckl kounen. Under deokriveckn vill vi få öjlighe del v din kunskper o vd so händer i ovärlden. Inuiiv spning är en eod där kunskp so vi ine rikig ve vi hr, s illvr. Vi ve ofs er än vi ror, och de hr beydelse. Geno inuiiv spning kn händelser i ovärlden bli synlig och kounen kn få en bäre beredskp unyj de öjligheer so förändringr i ovärlden ger. Pls: ABF:s slingssl ABF-huse Frisdsorge Tid: Konk: Anee Johnsson, Kounsyrelsen, Vernissge rygghe Ko och i på och rös fr den bäs ryggheseckningen so brn, ungdor, föregre, poliiker och ndr vuxn hr ål. Ni so rösr delr i en uloning! Pls: Sdshuse, Fulläkigeslen Tid: Konk: Toy Jonsson och Ev Crlsson, BRÅ Eskilsun, Dilogöe i Skifinge A bo i Skifinge so äldre Pls: PRO-loklen, Krl Hovbergsg. 31 Tid: Arrngör: Kounl pensionärsråde Konk: Jck Roger Bäcksrnd, På eskilsun.se finns kuell inforion o deokriveckn

7 De god exeple på närdeokri i prkiken Träff represenner för de olik verksheern, säll frågor och län din deokriips. Mö Boråde, Kounfsighe, Hyresgäsföreningen, Ung Örnr, ABF och Skogsängens biblioek. Tyck ill: Deokriplnke för ll brn: Ko och ri eller skriv din idé för e ännu finre Skogsängen. Någr blir vykor. Deokri-fisk-d! Deokriplnke för vuxn: Län di förslg på hur vi illsns kn gör Skogsängen/Söder ännu bäre. Deokriplnke för seniorer: Tg del v projeke Fridens boende för äldre. Län din idéer för e br boende so pensionär. Dessuo: Från eckningr ill skulpurer ed Snislv Lux Välkon vi bjuder på Deokrisopp! Pls: Skogsängsgn 4 (vid orge) Tid: Konk. Anee Fjeldsd, Kounfsighe, Du får ine slå ig Kvinnojouren Mo, Södföreningen Viol och Nyfors deokricenru visr filen När örkre fller. De bjuds på enklre föräring. Efer filen diskuerr vi illsns o våld i när relioner och hedersreler våld. Pls: Underhund, Nyforsgn Tid: Konk: Annik Dhlgren, Mnlig och kvinnlig i rbeslive och poliiken Föreläsning Pls: Slingsslen, ABF-huse Frisdsorge Tid: Konk: Torbjörn Berglund, Vill du påverk din friid? Ungdosinge i Torshäll hr öppe hus. Av och ed ungdor. Ungdosinge är e foru för ungdor där du kn påverk och edverk i vd so sk händ på din friid i Torshäll. Du so vill frför din åsiker och idéer är välkoen hör v dig ill oss. Vi finns för dig! Välkoen in så får du ve er! Pls: Bonsi / Torshäll Tid: Konk: Ms Krlsson, Ung Friid, Idéforu o deokri - cenru i Lgersberg/ Råbergsorp Vi vill ve vd du ycker! Jus din åsik är vikig. Vi bjuder på fik! Pls: Träffpunken Konk: Megh Huber, Deokrigruppen, eller Deokri för brn i förskoln I re år hr io förskolor i Gl sden rbe ed ge brnen er inflynde. Förskollärrn Krin Lrsson och Mlin Virnen från Kälkbckvägens förskol berär, diskuerr och svrr på frågor o hur n jobbr ed deokri i förskoln. Pls: Rinnslen, Sdshuse Konk: un.se IT - en del v dgens och orgondgens skol Digil lfbeisering v skoln en förusäning för 2000 les deokri. A kunn läs och skriv är ine längre en självklrhe i de digil shälle. Inforionssreg Ann Jerdén diskuerr krv på IT-kopeens i skoln för orgondgens vuxn sk funger so deokrisk edborgre. Pls: Rekrneslen i Sdshuse Konk: Skriflig odöen o skoln I Eskilsun ger elever och föräldrr skriflig odöen o skoln. O IT so en del i ök inflynde och bäre resul i skoln sl elln elever, föräldrr och lärre genoförs vrje erin i Eskilsuns skolor. Skolchef Tony Lööw berär o hur digiliserde förberedelser och dokuenion ger högre kvlie i plnering och uppföljning v eleverns väg o kunskp. Pls: Rekrneslen i Sdshuse Tid: Konk: Hr du verkligen rä ill änsklig räigheer? Leili Flsfi är leg. psykolog och före läser o ångfld. Hon är förfre ill böckern På l o ångfld och Frysboxen i sovrue eller inegrionsfälln so slog igen. Hon är född i Irn en ill synes hel inegrerd och norl. Anäln: Pls: Hunis Anidiskriinering Sörlnd, Eleonorgn 18, Eskils un (Gl Jysk) Konk: Kjs Gusfsson, På eskilsun.se finns kuell inforion o deokriveckn 7

8 Mångkulurlis, föroch nckdelr Idg lr ll fler o ångkulurlis so grund för inegrion. Kn ångkulurlis overk segregion? Behöver vi en er kiv nidiskriineringspoliik? Mehrdd Drvishpour, fil. dr i sociologi hr genoför e nl sudier på e kön, enicie och filj och föreläser på e ångkulurlis. Rdio Sörlnd sänder under is dgen en inervju ed Mehrdd Drvishpour. Kffe och sörgås. Pls: Sedjegn 37 (gl Idélb) MdH Tid: Konk: Bibbi Molnder, , och Alice Öberg, MdH Uveckling v den yre iljön i Skifinge Öppe öe. Ko och säg vd du ycker, hur skll Skifinge uveckls? Medverknde: Eivor Rudin, Sdsbyggndsförvlningen och Sl/ Skifinge deokriforu. Kffe och bulle servers. Pls: Plze Tid: Arrngör: Sl/Skifinge deokriforu Konk: Sören Gusvsson, Inger Rösby, 70 år De sk vr gris på bussrn för ll. Då slipper busschufförern bli rånde. O fler åker kollekiv får vi en renre iljö. Onsdg 19 noveber Fridsverksd! Hur kn vi uveckl ungdors friid i Torshäll? Medverkr gör ungdor från Torshäll, Torshäll Sds nänd s personl från Ung Friid. En fridsverksd är en eod so olik yper v grupper so hr e geens inresse eller proble kn nvänd för fr förnkrde hndlingsplner. Meoden besår v fyr fser: kriikfs visionsfs förnkringsfs uppföljning Tnken ed en fridsverksd är ll ges likvärdig öjlighe uryck sin åsik och del i påverk vd so sker i friden, (delgrdeokri). Pls: Bonsi/Torshäll Tid: Konk: Fredrik Elgren, Ung Friid Ko och säg vd du ycker ill Årby deokriforu och Årby deokricenru! Årby deokriforu och deokricenru koer finns på pls och räff boende i Hobbyn på Nvigören. Vi lyssnr på boendes nkr och åsiker! Ko och säg vd du ycker! Vi bjuder kffe och kk. Pls: Hobbyn på Nvigören Tid: Arrngör: Årby deokriforu och Årby biblioek/årby deokricenru, Pneldeb ed represen ner från slig riksdgsprier SFI elever säller frågor o inegrion och poliikerns uppgif blir svr på lä svensk. Pls: Conrs, vid Sdsbiblioeke Tid: Konk: Ev Lindell, Vi bryr oss! Elever från Kovux håller en solidriesgl ill förån för us kvinnor och brn. Där de koer bjuds på en inforionsrik eferiddg ed både usik och underhållning. Tillsns kn vi förändr! Fik koer säljs och behållningen går ovbrue ill kvinnojouren MOA so rber ed våldsus kvinnor och brn. Pls: Auln, Frisdsskoln Tid: Konk: Lind Johnsson, Teer Boogie för benlös ed diskussion Tre ungdor ed funkionshinder hr jus slu gynsie och hr hel live frför sig en vilke liv vänr? Hur blir n egenligen beö när n rullr fr isälle för gå eller när n sår unför de socil sspele? Och hur går de ed kärlek, jobb och egen bosd? Pls: Fulläkigeslen, Sdshuse Tid: Arrngör: Kounl hndikppråde Konk: Bibbi Molnder, Vi är en folkrörelse Föreläsning ed Mis Vepsä Pls: Slingsslen, ABF-huse Frisdsorge Tid: Konk: Torbjörn Berglund, På eskilsun.se finns kuell inforion o deokriveckn

9 Fixrjäns för äldre Presenion v försök ed Fixrjäns för äldre Pls: Mälrdlens högskol, uln Tid: Arrngör: Vuxennäden och Kounl pensionärsråde Konk: Jck Roger Bäcksrnd, Vuxenförvlningen Människn, socil och kulurell Progr ed usik, diker och usällning run begreppen deokri och änsklig räigheer ed Annee Andersson, lärre på Kovux. Pls: Auln, Frisdskoln Tid: Konk Agne Crlsson, Arbesrknds och filjeförvlningen Sjukvården i Eskilsun Jörgen Dnielsson och Fredrik Peersson, socildeokrisk poliiker i Lndsinge föreläser o lndsingsfrågor. Pls: Slingsslen, ABF-huse Frisdsorge Tid: Konk: Torbjörn Berglund, Öppe hus Sbirin Moskén i Eskilsun Du är välkoen se vår oskélokl och säll din frågor o isl och uslier i Eskilsun. Pls: Senborgs gn 3 (ingång från pssgen) Tid: Konk : Serv Brzngi, Vd är socil ekonoi? Föreläsning o socil ekonoi. Pls: Slingsslen, ABF-huse Frisdsorge Tid: Konk: Torbjörn Berglund, De här gör vi vd gjorde ni? Elevrådssyrelsen på Rekrnegynsie bjuder in vuxn ill diskussion o elevinflynde. Myndigheen för skoluveckling hr use Rekrnegynsie ill lärnde exepel i elevdeokri. Andr skolor kn inspirers v hur Rekrne gynsie rber ed elev inflynde. Pls: Rinnslen i Sdshuse Konk: Teer och deokri från Ahen 500 f.k. ill Torshäll 2009 ed Erik Norberg Dr hde en cenrl pls i den idig grekisk urdeokrin. Vilken roll hr eerkonsen spel i shälle sedn dess och hur kn e eerprojek i Torshäll 2009 bli en deokrisk nyändning? Erik Norberg, driker ed uppdrg skriv e sorspel för Ung Friid i Torshäll ger en eerdeokrisk hisorielekion och berär o fördelrn ed srbee elln eerns proffs och örer. Pls: Ebelingusee Tid: Konk: Fredrik Elgren, Ung Friid Teer Boogie för benlös ed diskussion Tre ungdor ed funkionshinder hr jus slu gynsie och hr hel live frför sig en vilke liv vänr? Hur blir n egenligen beö när n rullr fr isälle för gå eller när n sår unför de socil sspele? Och hur går de ed kärlek, jobb och egen bosd? Pls: Fulläkigeslen, Sdshuse Tid: Arrngör: Kounl hndikppråde Konk: Bibbi Molnder, Alexndr Psclidou Från iljonprogr ill iljonpublik A slå sig fr o ll odds Alexndr Psclidou, ssvere, förfre, krönikör och känd från TV unr förufde eningr och r sig n deokri, rsis och jäsälldhe. Föreläsningen inbjuder ill dilog och syfr ill särk posiiv vinser i en sdsdel ed fler språk represenerde. Pls: Lgersbergsskoln Tid:18.30 Arrngör: Lgersberg/Råbergsorps deokriforu i srbee ed Eskilsun Kounfsighe, Eskils un Friidro och Hyresgäsföreningen Konk: Megh Huber Ahed Al-irh, 19 år Fig sk h de lik br so rik. All änniskor är lik värd. På eskilsun.se finns kuell inforion o deokriveckn 9

10 Torsdg 20 noveber All brn i Reggio Eili hr en pls Förskollärre berär o en res ill Ilien. Den pedgogisk filosofin so nväns i Reggio Eili i 50 år innebär brnens edinflynde lever och är synlig i förskoln. Ann Peersson, Kjul förskol, Therese Grubjer-Jcobsson och Trj Tionen, Präsängens förskol och Mon Linen, Ärl förskol berär o filosofin och rbessäe. Pls: Rinngynsies hörsl, ingång från sor rppn, Gredbyvägen. Tid: , och Anäln ill seinriern på dgid: rose På kvällen: ingen näln Ansvrig: Öppe hus hos Krisdeokrern Förerädre för krisdeokrern finns på pls. Vi bjuder på fik. Pls: Kungsvägen 4A Tid: och Konk: Lo Jonsson, Ull Wilnder, 65 år Jg vill h en renre sd. Jg vill h ren vid ån och längs vår vägr. I dess iljöider borde vr och en ve n ine sk skräp ner. Belningsnärkningr? E Hrin och Veronic Lrsson koer och prr o levndskosnder, olik sä spr pengr på, ss lån och vd so händer o n ine kn bel sin räkningr. Vd händer o n hnr hos kronofogden? Pls: Bonsi / Torshäll Tid: och Konk: Tin Wesin, Ung Friid Rinnsprken en prk i förändring Vi finns på pls för berä o den ny elekprken, spdenprojeke och ny växhuse. Hr du funderingr på vd n ugår från när en lekpls skll ufors? Ve du de finns en lekplspolicy i Eskilsun koun? Spdenprojeke. De är vikig du är ed i e idig skede när du vill påverk en förändring i sdsiljön. Vi plnerr för e ny växhus i Eskilsun, en frid öespls för sdsbyggndsfrågor. Vilk kvliéer ycker du en br prk sk h? Ko och län din synpunker, din åsiker är vikig i vår rbee ed uveckl sdsiljön i Eskilsun. Vi bygger för dig! Vi bjuder på kffe och glögg i vår vr äl. Välkoen! Pls: Täl i Rinnsprken Tid: Konk: Ann Gusfsson, Mänsklig Räigheer (MR) - en deokrifråg Välkoen ill en dilog o änsk lig räigheer illsns ed represenner för Röd Korses MR-verkshe. Pls: Röd Korse, Väseråsvägen 34, 1 rpp Tid: Konk: O boende för äldre i Slgs, Mås oråde Öppe dilogöe O boende för äldre i oråde Slgs och Mås. Ko och säg vd du ycker! Pls: Förslingshee i Slgs Tid: Arrngör: Vuxennäden Konk: Jck Roger Bäcksrnd, Så rber räddningsjänsen Hur gör du o de börjr brinn? Råd och ips från Räddningsjänsen. Ko och räff oss och få råd och ips. Pls: Årby biblioek/deokricenru Konk: Ove Thörn, Miljö- och Räddningsjänsförvlningen, Trygghe i bosdsoråde Sl/Skifinges deokriforu bjuder in ill öe kring e Trygghe i bosdsoråde. Medverkr gör Tos Bergquis, kounpolis. Kffe och bulle servers. Pls: Plze/deokricenru Arrngör: Sl-Skifinge Deokriforu. Konk: Sören Gusvsson, Hur sk vi få ll elever i Eskilsun klr grundskoln? Diskussion ed priern i brnoch ubildningsnänden. Eskilsun Kurirens poliisk redkör Alex Voronov odererr deben. Pls: Kulurru, Sudiefräjnde, Kungsgn 13, 4 rppor Konk: 10 På eskilsun.se finns kuell inforion o deokriveckn

11 Arkiven och deokrin Arkiven hr en vikig roll i vår deokri. De offenlig rkiven grnerr edborgrns rä ill insyn i sens och kounerns rbee. Arkiven, både enskild och offenlig, gör de öjlig kriisk grnsk shällsuvecklingen. Sle leds v Lrs Ekdhl, professor i hisori vid Mälrdlens högskol. Pls: Sdsbiblioekes cfé Arrngör: Eskilsun sdsrkiv, Kulur & friid Konk: Nils Mossberg, , Srbee över kulurgränsern Vd beyder föreningslive för den lokl deokrin och hur kn sverkn ske så bäre livskvlie skps för boende i Lgersberg, Råbergsorp och Senby? Moderor: Mrie Höljer, SISU Sörlnd Pls: Träffpunken, Lgrådsgn 2, Lgersberg Arrngör: Eskilsun Friidro i srbee ed Hyresgäsföreningen och Sörlndsidroen. Konk: Beng-Olof Eskilsson, Kvinn, deokri, rävis Föreläsning o kvinnns rbee för deokri och rävis i e globl perspekiv. Pls: Sdshuse, Rekrneslen Arrngör: Svensk Bhí sfunde i Eskilsun Konk: Yesin Nzerin, Är deokri vikig? Vd gör de i riksdgen egenligen och hur påverkr de oss? Sl ed Elin Linn, vänserpries riksdgsledo från Södernlnd Vi bjuder på fik! Pls: Bonsi / Torshäll Tid: Konk: Alr Kuun, Arrngör: Vänserprie Eskilsun och Ung Friid i Torshäll Fredg 21 noveber Hellre dör jg än lr offenlig! För dig so är nybörjre en vill lär dig grundern för våg håll e l eller nförnde. Pls: Frisdsskoln, Pln 2, Sl 207 Tid: 9.30 Arrngör: Arbesrknds- och filjeförvlningen Konk: , Deokrin hr få färg, friden är Grön Miljöprie öppnr upp för dilog. Pls: Täl på Frisdsorge Tid: Konk: Ingrid Sereno och Gldys Silv, Kvliessäkr ungdors delkighe Kvliessäkr ungdors delkighe för de sk kunn påverk sin friid. Av, ed och för ungdor. Projek Ung friid hr få i uppdrg från Ungdossyrelsen uveckl e kvliessäkringssyse för ungdors delkighe på friiden. Fredrik Elgren och Mri Wrne redovisr vår rbee och diskuerr hur vi sk ipleener kvliessäkringssysee i den dglig verksheen. Pls: Bonsi / Torshäll Tid: Konk: Fredrik Elgren, Ung Friid Årbyfesivlen 2008 på sorbildsskär Årbyföreningen visr filen Årbyfesivlen 2008 på sorbildsskär. Vi bjuder på sf och popcorn ill ll brn och ungdor! All är välkon! Pls: Årby M Konk: Mri Chergui Lördg 22 noveber Säll din frågor ill oder poliiker Moder poliiker från slig kounl nänder och kounfulläkige finns på pls. Vi bjuder på fik. Välkon! Pls: Frisdsorge Tid: Konk: Oliwer Mcrz, Världens vid webb någo för ll? En dg full v kivieer o de digil shälle. Ko och ö folkbildre och folkvld! Biblioekes cfé öppe Miniföreläsningr: Digil resurser för ll: Digil jänser i din vrdg: biblioek, försäkringskss, poek, e pos Deokri och delkighe från koun ill EU. Bri Lejon ordförnde i Svensk biblioeksförening och projekledre på Folkbildningsråde föreläser Bror elln folk och folkvld. Pnelsl. Vndr run och uppäck ny öjligheer på sdsbiblioeke. Folkbildrn visr ny och nöje ed webb och kurser. Arrngör: Sudieförbund, biblioek och folkhögskolor i sverkn ed Länsbildningsförbunde Sörlnd, Länsbiblioek Sörlnd och Eskilsun Koun. Pls: Eskilsun Sdsbiblioek Tid: Konk: Mud Ekn, Kulur och friid På eskilsun.se finns kuell inforion o deokriveckn 11

12 Vi brinner för deokrin En eldig vsluning på deokriveckn ed gi, usik, poesi, dns och gyckleri. Vi släcker ner, änder eld och fyller orge ed en gisk show. Medverkr gör blnd nn den prisbelön gycklrgruppen Trix, ångkulurell dns ed Dnsverksden och den fnsisk usikgruppen Anolin. Pls: Ösr Torge i Torshäll Tid: 22 noveber Progr Trix inglr Välkon! Anolin Tl v deokriuskoes ordförnde Anolin Tryggve Lundh läser dik Eld- och dnsuppvisning Avsluningsl ed Torshälls Ungdosing Arrngör: Deokrigruppen i srbee ed Torshäll sds förvlning Konk: Fredrik Elgren, Ung Friid Foo: soderbldh.co Vi behöver din kunskp och din bild v Torshäll! De pågår e rbee ed fr en orsnlys v Torshäll. Lördgen den 22 noveber elln klockn finns rbesgruppen för orsnlys på Ösr orge i Torshäll. Vi berär o vrför Eskilsun koun beslu gör en orsnlys och vill del v den bild du hr v Torshäll. Konkperson är Gunill Frenne från sdsbyggndsförvlningen, elefon vx Arbesgruppen bjuder på kffe och he. Välkon!

Skol-SM för unga maskinförare...

Skol-SM för unga maskinförare... Skol-SM för ung mskinförre... -Klixelever åke ner ill Alves för ävl om mäsrieln i mskinkörning! Skol-SM för ung mskinförre nordns årligen run om i Sverige för kor skicklig förre i hjullsre, grävmskin och

Läs mer

1. M öt et s öp pn an d e S ve n fö r k la r a r mö t et ö p p nat k lo c k a n 13. 5 0 i me d le ms k o nt o r et.

1. M öt et s öp pn an d e S ve n fö r k la r a r mö t et ö p p nat k lo c k a n 13. 5 0 i me d le ms k o nt o r et. Styrels e möte 7mars 2010 Bila gor: 1. D ago r d ning 2. N är va r o lis t a 1. M öt et s öp pn an d e S ve n fö r k la r a r mö t et ö p p nat k lo c k a n 13. 5 0 i me d le ms k o nt o r et. 2. F o rma

Läs mer

lr Dagordning till årsmötet för

lr Dagordning till årsmötet för - ll Dgrning ill årsmöe för Rsklubben för Gs 'Aur Clå Dum 20L-02-06 klckn 13.00 Pls: ässjö Ärenen: 1. Jusering v röslängen' 2. Vl v rförne för årsmöe. 3r/r7 inr+ef 3. Syrelsens nmäln m prkllförre för möe'

Läs mer

Vår verksamhet under ett år

Vår verksamhet under ett år Vår verkshet under ett år verkshetsberättelse 2014. Vi ökr! Här berättr förbundsordförnde Susnn Gideonsson o 2014, året då fortstte tt väx. Direkt besvrde er än 78 000 telefonstl. Vi genoförde fler stor

Läs mer

KOORDINATVEKTORER. BASBYTESMATRIS

KOORDINATVEKTORER. BASBYTESMATRIS Armin Hlilovic: EXTRA ÖVNINGAR KOORDINATVEKTORER ASYTESMATRIS yemri Koordiner för en vekor i en given Om (vv vv vv nn ) är en för vekorrumme ( eller underrumme) V då gäller följnde: Vrje vekor i rumme

Läs mer

Vad styr planering av lekplatsutbud i svenska kommuner?

Vad styr planering av lekplatsutbud i svenska kommuner? SJÄLVSTÄNDIGT ARBETE VID LTJ-FAKULTETEN Lndkpingenjörprogrmme Vd yr plnering v lekplubud i venk kommuner? En udie v 12 lekplprogrm Mi Blücher Sverige Lnbrukuniverie Fkuleen för Lndkpplnering, rädgård-

Läs mer

Sångerna är lämpliga att framföra vid bröllop, speciella fester och romantiska tillfällen för Kärlekens skull... GE 11176

Sångerna är lämpliga att framföra vid bröllop, speciella fester och romantiska tillfällen för Kärlekens skull... GE 11176 FÖROR So en sträng å gtrren och so tonern dn vs..., så börjr texten Ulrk Neuns underbr Kärleksvls. Vd kn vr ljuvlgre än gtrrens sröd och nnerlg ton so tllsns ed sången kn sk sådn stänng och rontsk tosfär.

Läs mer

temaunga.se EUROPEISKA UNIONEN Europeiska socialfonden

temaunga.se EUROPEISKA UNIONEN Europeiska socialfonden temung.se T E M AG RU P P E N U N G A I A R B E T S L I V E T n n u k k s g n u r All e d u t s r e l l e b job EUROPEISKA UNIONEN Europeisk socilfonden »GÅ UT GYMNASIET«Mång ung upplever stress och tjt

Läs mer

SPEL OM PENGAR FÖR - EN FRÅGA FÖR SKOLAN? VERKTYG, ÖVNINGAR OCH KUNSKAPSBANK FÖR ARBETE MED SPEL OM PENGAR I SKOLAN

SPEL OM PENGAR FÖR - EN FRÅGA FÖR SKOLAN? VERKTYG, ÖVNINGAR OCH KUNSKAPSBANK FÖR ARBETE MED SPEL OM PENGAR I SKOLAN Övningr och verktyg för år 7-9 och gymnsiet SPEL OM PENGAR - EN FRÅGA FÖR SKOLAN? ANPASSAT FÖR BLAND ANNAT SVENSKA, SPEL I KONSTHISTORIEN BILD, MATEMATIK OCH SAMHÄLLSKUNSKAP IILLEGALT SPEL VERKTYG, ÖVNINGAR

Läs mer

Kina dämpar tillväxten för att klara miljömålen

Kina dämpar tillväxten för att klara miljömålen em: miljö em: miljö em: miljö em: miljö em:miljö em: miljö em: miljö em: miljö em: miljö em:miljö # 4 2 0 1 0 Akuell ffärsnyheer om och från kin. Ugivre: Sweden-Chin Trde Council Foo: Nic Oo Kin dämpr

Läs mer

Jag vill inte vara ensam

Jag vill inte vara ensam Jg ill ine r ensm Krl-Gunnr Sensson G =132 f l m n o u s s s z f l l u z mp n s s n s s n s s n s s s s n s s n s s mps s n s s n s s n s s n s s n s s n ff s s s s s s s s s s s s mp s s s s s s s s s

Läs mer

Från fotbollsplan till affärsplan. Berättelsen om Newbody

Från fotbollsplan till affärsplan. Berättelsen om Newbody Från fotbollspln till ffärspln Berättelsen om Newbody Vi hjälper skolor och föreningr tt tjän pengr till cuper, träningsläger och skolresor. Genom tt sälj vår populär strumpor och underkläder kn de lätt

Läs mer

Mötesprotokoll för styrelsen i Chalmers Dykarklubb (802416-3019). Tid och datum: 18:20 19:50, onsdagen den 1:e oktober 2014

Mötesprotokoll för styrelsen i Chalmers Dykarklubb (802416-3019). Tid och datum: 18:20 19:50, onsdagen den 1:e oktober 2014 Mötesprotokoll Mötesprotokoll för styrelsen i Chlmers Dykrklubb (802416-3019). Plts: CDK:s lokl i mskinhuset, Chlmers Chlmers tvärgt 4, Göteborg Tid och dtum: 18:20 19:50, onsdgen den 1:e oktober 2014

Läs mer

Mening med ditt liv G/H. o n G/H

Mening med ditt liv G/H. o n G/H =132 J f s s Meg ed d v /H s s s Kr-ur Svesso 1.De vr e gåg e - e po so yc-e v - e vr för 2.To-år - e gc så sbb för-b, h ev - de v - e så - so h / s s ss s s s s J J f b J f J p o o o J p o o o b s s s

Läs mer

Vad gör vi på jobbet?

Vad gör vi på jobbet? Vad gör vi på jobbet? Eva Anskär, distriktssköterska Handledare: Agneta Andersson, Fil. Dr. Malou Lindberg, Docent. Bakgrund Administration - stor del av arbetstiden Som en del av vårdcentralens Lean-arbete

Läs mer

Äntligen mötesplatsen för oss chefer är tillbaka!

Äntligen mötesplatsen för oss chefer är tillbaka! Foru för fragång Äntligen ötesplatsen för oss chefer är tillbaka! Välkoen att inspireras, stiuleras, reflektera och våga er... Vi ses den 8-9 septeber! DRIVANDE MÄNNISKOR OCH ENGAGERADE INNOVATÖRER Välkoen

Läs mer

Upphandlingar inom Sundsvalls kommun

Upphandlingar inom Sundsvalls kommun Upphandlingar inom Sundsvalls kommun 1 Innehåll Upphandlingar inom Sundsvalls kommun 3 Kommunala upphandlingar - vad är de? 4 Kommunkoncernens upphandlingspolicy 5 Vad är e ramaval? 6 Vad gäller när du

Läs mer

Tentamen 1 i Matematik 1, HF sep 2016, kl. 8:15-12:15

Tentamen 1 i Matematik 1, HF sep 2016, kl. 8:15-12:15 Tenmen i Memik, HF9 sep 6, kl. 8:-: Eminor: rmin Hlilovic Undervisnde lärre: Erik Melnder, Jons Senholm, Elis Sid För godkän beg krävs v m poäng. egsgränser: För beg,,, D, E krävs, 9, 6, respekive poäng.

Läs mer

Programblad. Höstens spännande program Församlingens ungdomsarbete - Fredagsmix - Söndagsskolan. Vedträn och brinnande hjärtan!

Programblad. Höstens spännande program Församlingens ungdomsarbete - Fredagsmix - Söndagsskolan. Vedträn och brinnande hjärtan! Tänkvärt Vedträn och brinnande hjärtan! En av änsklighetens största och viktigaste bedrifter var att uppfinna effektiva sätt att göra upp eld och att hålla elden vid liv. Men Gud väntar fortfarande på

Läs mer

Evighetskalender. 19 a) nyårsdagen var år 2000 b) julafton kommer att vara på år 2010 c) de första människorna landade på månen, 20 juli 1969

Evighetskalender. 19 a) nyårsdagen var år 2000 b) julafton kommer att vara på år 2010 c) de första människorna landade på månen, 20 juli 1969 Evighetsklender Vilken veckodg vr det när du föddes? På vilken veckodg fyller du 18 år? Med den här evighetsklendern kn du t red på det. Gör så här när du sk t red på veckodgen: Lägg ihop följnde fyr tl:

Läs mer

Svensk innovationskraft. väckte nyfikenhet i Kina # 3

Svensk innovationskraft. väckte nyfikenhet i Kina # 3 # 3 2 0 1 0 Akuell ffärsnyheer om och från kin. Ugivre: Sweden-Chin Trde Council Svensk innovionskrf World Trde Cener, Klrbergsviduken 70, B4 Box 240, 101 24 Sockholm Telefon 08-588 661 11 Fx 08-588 661

Läs mer

Glada barnröster kan bli för höga

Glada barnröster kan bli för höga Glada barnröser kan bli för höga På Silverbäckens förskola är ambiionerna höga. Här vill man mycke, och kanske är de jus därför de blir sressig ibland. De säger Therese Wesin, barnsköare och skyddsombud.

Läs mer

Beteckningar för områdesreserveringar: T/kem Landskapsplanering

Beteckningar för områdesreserveringar: T/kem Landskapsplanering kk mk mv se jl ma ge pv nat luo un kp me va sv rr rr A AA C P TP T TT T/kem V R RA RM L LM LL LS E ET EN EJ EO EK EP S SL SM SR M MT MU MY W c ca km at p t t/ kem mo vt/kt/st vt/kt st yt tv /k /v ab/12

Läs mer

Kan det vara möjligt att med endast

Kan det vara möjligt att med endast ORIO TORIOTO yllene snittet med origmi ed endst någr få vikningr kn mn få frm gyllene snittet och också konstruer en regelbunden femhörning. I ämnren nr 2, 2002 beskrev förfttren hur mn kn rbet med hjälp

Läs mer

> VD har ordet: Frösunda satsar på anhörigfrågorna > Frösunda främjar kvinnors företagande i Indien > 5 frågor: Sofia Hägg-Jegebäck

> VD har ordet: Frösunda satsar på anhörigfrågorna > Frösunda främjar kvinnors företagande i Indien > 5 frågor: Sofia Hägg-Jegebäck > VD r ordet: Frösund stsr på nörigfrågorn > Frösund främjr kvinnors företgnde i Indien > 5 frågor: Sofi Hägg-Jegebäck APRIL 2015 Nyetsbld med ktuell informtion till dig som rbetr i Frösund. VD HAR ORDET

Läs mer

GOODTIMES. teknikens framkant. Prisbelönat samarbetsprojekt i ONE.2014

GOODTIMES. teknikens framkant. Prisbelönat samarbetsprojekt i ONE.2014 Sidn 4 Avbrottsfritt för SVT Sidn 6-7 Full kontroll i Sidn 8 Hydro stsr på bättre styrning GOODTIMES ONE.2014 Prisbelönt smrbetsprojekt i teknikens frmknt Världens modernste forskningslbortorium byggs

Läs mer

C100-LED Duschhörn med LED-Belysning

C100-LED Duschhörn med LED-Belysning SVENSKA C100-LE uschhörn med LE-elysning COPYRIGHT CAINEX A ARUMSPROUKTER, LJUNGY, SWEEN MONTERINGSANVISNING Totl höjd: 1900 mm 6 mm härdt gls A 900 800 700 884 784 684 C 900 800 800 884 784 784 39 8 Prod.#

Läs mer

LINJÄRA AVBILDNINGAR AV PUNKTER OCH PUNKTMÄNGDER

LINJÄRA AVBILDNINGAR AV PUNKTER OCH PUNKTMÄNGDER ri Hlilovic: EX ÖVNING Lijär vildigr v pukägder LINJÄ VBILDNING V PUNKE OCH PUNKMÄNGDE vildig v e puk Vi hr defiier lijär vildigr ell vå vekorru Vi k forell erk puker so orsvekorer och däred erk vildigr

Läs mer

ZA5773 Flash Eurobarometer 338 (Monitoring the Social Impact of the Crisis: Public Perceptions in the European Union, wave 6)

ZA5773 Flash Eurobarometer 338 (Monitoring the Social Impact of the Crisis: Public Perceptions in the European Union, wave 6) ZA77 Flash Eurobaromeer 8 (Monioring he Social Impac of he Crisis: Public Percepions in he European Union, wave ) Counry Quesionnaire Finland (Swedish) FL8 - Social Impac of he Crisis - FIS FRÅGA ALLA

Läs mer

Lösning till TENTAMEN070104

Lösning till TENTAMEN070104 ösning ill TENTMEN0700 KURSNMN Meknik och hållfsheslär el eknik PROGRM: nn Sjöingenjörsprogre åk / läsperio //jnuriperioen KURSETEKNING N80 006 EXMINTOR Ms Jrlros TI FÖR TENTMEN 0705 08.0.0 HJÄPMEE NSV

Läs mer

(KD), ordftirande, representant omsorgsn lmnden (S), oppositionsråd, repr. kommunst).relsen, lill 14.20, g PRO PRO PRC : 'j{,., t.

(KD), ordftirande, representant omsorgsn lmnden (S), oppositionsråd, repr. kommunst).relsen, lill 14.20, g PRO PRO PRC : 'j{,., t. SAMMANTRÄDESPROTOKoLL 1 (6) Sâmmântriìdesdtum Plts och smmntrådestid Beslulânde Ledmöter Sevederummet, Stdshuset, Vimmerby Mndg 30jruri 2012, klockn 13.00-15.30 Elisbeth Lgo Nilsson Helén Nilsson Em Heelge

Läs mer

Ingen återvändo TioHundra är inne på rätt spår men behöver styrning

Ingen återvändo TioHundra är inne på rätt spår men behöver styrning Hans Andersson (FP), ordförande i Tiohundra nämnden varanna år och Karin Thalén, förvalningschef TioHundra bakom solarna som symboliserar a ingen ska falla mellan solar inom TioHundra. Ingen åervändo TioHundra

Läs mer

Ensam när det blåser. Vi återinför årliga lönekartläggningar. Gruvboomen som kom av sig vi besöker Pajala

Ensam när det blåser. Vi återinför årliga lönekartläggningar. Gruvboomen som kom av sig vi besöker Pajala För dig som vi få u mer v di rbesiv Nr 16 2014 vision.se Gruvboomen som kom v sig vi besöker Pj JÄMSTÄLLDHETSMINISTERN Vi åerinför årig önekräggningr Ensm när de båser Fcke hr svår få fofäse i brnsch med

Läs mer

I detta avsnitt ska vi titta på den enklaste formen av ekvationer de linjära.

I detta avsnitt ska vi titta på den enklaste formen av ekvationer de linjära. STUDIEAVSNITT EKVATIONER I de vsni sk vi i på den enklse fomen v ekvione de linjä. ALGEBRAISK LÖSNING AV EKVATIONER Meoden nä mn löse ekvione v fös gden, llså ekvione som innehålle -eme men ej eme v pen,,...

Läs mer

Minnesanteckningar från kompetensrådsträff den 14 oktober 2014

Minnesanteckningar från kompetensrådsträff den 14 oktober 2014 Minnesaneckningar från kompeensrådsräff den 14 okober 2014 Närvarande: Se delagarföreckning. NKR 2010 2014 En backspegel och avsamp mo framiden Carin Bergsröm iade bakå på de som hän i NKR sedan saren

Läs mer

Tillsynsvägledning, Vara Folkhögskola 14 december 2011

Tillsynsvägledning, Vara Folkhögskola 14 december 2011 Tillsynsvägledning, Vara Folkhögskola 14 deceber 2011 Karin Algren, Landsbygdsenheen, Länssyrelsen Väsra Göaland karin.algren@lanssyrelsen.se 031 60 58 25 hp://www.lanssyrelsen.se/vasragoaland Kursinrodukion

Läs mer

Truckar och trafik farligt för förare

Truckar och trafik farligt för förare De händer en del i rafiken. För några år sedan körde en av Peer Swärdhs arbeskamraer av vägen. Pressade ider, ruckar och unga fordon. På åkerie finns många risker. Arbesgivaren är ansvarig för arbesmiljön,

Läs mer

FLIKAR: PERSONER TID BUTIK, HANDLA LÄKARE FRITID MAT SAMHÄLLE BOKSTÄVER JAG SJÄLV

FLIKAR: PERSONER TID BUTIK, HANDLA LÄKARE FRITID MAT SAMHÄLLE BOKSTÄVER JAG SJÄLV TID PERSONER FLIKAR: TID TID PERSONER PERSONER BUTIK, HANDLA LÄKARE BUTIK, HANDLA BUTIK, HANDLA LÄKARE LÄKARE FRITID MAT FRITID FRITID MAT MAT SAMHÄLLE SIFFROR OCH BOKSTÄVER SAMHÄLLE SAMHÄLLE SIFFROR OCH

Läs mer

Kreativitet för varenda kotte.

Kreativitet för varenda kotte. Kretivitet för vrend kotte. Skolprogrmmet för förskol och grundskol. Göteborg 2011 3-13 mj Bok in den 9 mrs! Du som rbetr i skoln kn bok ktiviteter för dig och din elever på Vetenskpsfestivlen 2011. Du

Läs mer

Var är tvålen. o dk sj jz kkk. um ba - um. um um um um 2 4 j. stan - na upp ett tag och grub - bla, är det nå n som sett min tvål?

Var är tvålen. o dk sj jz kkk. um ba - um. um um um um 2 4 j. stan - na upp ett tag och grub - bla, är det nå n som sett min tvål? är våle Pver Rel rr. Erc Srby Spr Al1 Al 2 Ter Bss 1 Bss 2 Spr f f D G =80 Al f f D 1 Al f f D 2 Ter f f D l M Bss 1 jz d sj jz u b - u u - j u b - u u j s j jz u b - u u s j jz f f f N s v-drr ge- l-ve

Läs mer

Ha kul på jobbet är också arbetsmiljö

Ha kul på jobbet är också arbetsmiljö Tväeri, kök, recepion, konor, hoellrum Här finns många olika arbesuppgifer och risker. Och på jus de här hoelle finns e sälle där de allid är minus fem grader en isbar. Ha kul på jobbe är också arbesmiljö

Läs mer

MUSIKALEN: JAKTEN PÅ DEN FÖRSVUNNA SKATTEN

MUSIKALEN: JAKTEN PÅ DEN FÖRSVUNNA SKATTEN MUSIKALEN: JAKTEN PÅ DEN FÖRSVUNNA SKATTEN Text Karl-Gunnar Svensson, 1992 Musik: Karl-Gunnar Svensson och Diana Stigsson (Kärlek) 1991-1992 Arrangemang: Karl-Gunnar Svensson, 2013 1 En m usikal om att

Läs mer

Damm och buller när avfall blir el

Damm och buller när avfall blir el Damm och buller när avfall blir el Här blir avfall värme och el, rä och flis eldas i sora pannor. De är rör med ånga, hjullasare och långradare, damm och buller. En miljö som både kan ge skador och sjukdomar

Läs mer

Bröderna fara väl vilse ibland (epistel nr 35)

Bröderna fara väl vilse ibland (epistel nr 35) Brödera fara väl vilse ilad (epistel r 35) Text musik: Carl Michael Bellma Teor 1 8 6 Arr: Eva Toller 2008 Teor 2 6 8 Basso 1 8 6.. Basso 2 8 6 1.Brö- der - a fa - ra väl vil - se i-lad om gla - se me

Läs mer

Välkommen till. och. hedersvåld försvara ungdomarnas rättigheter. agera mot. Illustration: www.istockphoto.com. juno blom

Välkommen till. och. hedersvåld försvara ungdomarnas rättigheter. agera mot. Illustration: www.istockphoto.com. juno blom Välkommen ill och Illusraion: www.isockphoo.com # 6 OKTOBER 2009 årg 3 SkandinaviSk SjukvårdSinformaion agera mo juno blom hedersvåld försvara ungdomarnas räigheer Själavårdarna inom Kriminalvården samalar

Läs mer

Tentamen i mekanik TFYA16

Tentamen i mekanik TFYA16 EKNISK HÖGSKOLN I LINKÖPING Institutionen för Fysik, Kei och ioloi Gli Pozin enten i eknik FY6 illåtn Hjälpedel: Physics Hndbook eller efy utn en nteckninr, vprorerd räknedos enlit IFM:s reler. Forelslinen

Läs mer

bruksanvisning/ user manual

bruksanvisning/ user manual bruksanvisning/ user manual IBU 50 - IBU 50 RF L ä s d e n n a b r u k s a n v i s n i n g f ö r s t! B ä s t a k u n d, T a c k f ö r a t t d u h a r v a l t a t t k -p ö pra o deun k t C. y lvii n dhao

Läs mer

Frostabladet. Nästan ny bil för halva priset 50 % Vad är din bostad värd? Vi vet! Kraftgatan 21 Hörby Tel: 0415-159 09

Frostabladet. Nästan ny bil för halva priset 50 % Vad är din bostad värd? Vi vet! Kraftgatan 21 Hörby Tel: 0415-159 09 Frostbldet Annons- och Informtionstidning för Höör och Hörby kommuner Nr,Nrv 37, v 6 Måndgen den / 5 Årgång 6 Vd är din bostd värd? Vi vet! Höör 3-3, Hörby 5-7 5 Nästn ny bil för hlv priset Nu får du 5

Läs mer

din lokala bil och däckverkstad som finns i hela Europa!

din lokala bil och däckverkstad som finns i hela Europa! Frostbldet Annons- och Informtionstidning för Höör och Hörby kommuner Nr, Nr v 34, v 43 Måndgen den / 5 Årgång 6 SLÄPVAGNAR UTHYRES BILLIGT! Ex: Kåpsläp 6:-/dygn Kontorstid: 43-33, kvällr 74-3. din lokl

Läs mer

Varför är. kvinnor. mer sjukskrivna. änmän. -just här? Reflektioner och ett fortsatt lärande

Varför är. kvinnor. mer sjukskrivna. änmän. -just här? Reflektioner och ett fortsatt lärande Vrför är kvinnor mer sjukskrivn änmän -just här? Reflektioner och ett fortstt lärnde Smmnställning v vunnen kunskp och reflektioner Under tre dgr hr 29 medrbetre från sex myndigheter i norr Västmnlnd fördjupt

Läs mer

Nämnarens kryptoskola fördjupning

Nämnarens kryptoskola fördjupning Nämnren krypokol fördjupning 24. Språkiik foräning Som ni åg i de föregående vnien, underläde de väldig mycke ve vr klrexen ord börjr och lur och därmed hur lång de är. Mn måe föruä krypören ockå ve de

Läs mer

Vi utvecklar för framtiden. Information [EVENTYTA]

Vi utvecklar för framtiden. Information [EVENTYTA] Vi uvecklar för framiden. ker har i u b a r Vå la nder he u e p p ö ionen. a n g g y omb Informaion [EVENTYTA] Vill du synas med di föreag/förening på Eurosop? I dea dokumen hiar du regler gällande våra

Läs mer

Din Individuella Graviditetsplan. Barnmorskegruppen Öresund

Din Individuella Graviditetsplan. Barnmorskegruppen Öresund Din Individuella Graviditetsplan Barnorskegruppen Öresund BASUTBUDET För er inforation se vår hesida Rutinbesök Vecka 6-9 Hälsosatal Vecka 9-12 Inskrivning Vecka 11+0 -> 13+6 CUB ( 33) Vecka 18 Rutin ultraljud

Läs mer

Lektion 3 Projektplanering (PP) Fast position Projektplanering. Uppgift PP1.1. Uppgift PP1.2. Uppgift PP2.3. Nivå 1. Nivå 2

Lektion 3 Projektplanering (PP) Fast position Projektplanering. Uppgift PP1.1. Uppgift PP1.2. Uppgift PP2.3. Nivå 1. Nivå 2 Lekion 3 Projekplanering (PP) as posiion Projekplanering Rev. 834 MR Nivå 1 Uppgif PP1.1 Lieraur: Olhager () del II, kap. 5. Nedan följer alla uppgifer som hör ill lekionen. e är indelade i fyra nivåer

Läs mer

BARA till att göra g. Människonära design ett område och en bok. Design. Allra tydligast är r detta i. Varken den mest berörda

BARA till att göra g. Människonära design ett område och en bok. Design. Allra tydligast är r detta i. Varken den mest berörda Människonära design ett oråde och en bok BARA till att göra g en kravspec?! Glö det! Att börja i änniskan, sluta i änniskan och i den levda situationen Design Människonära Design handlar o att GÖRA - att

Läs mer

Västerviks Museum & Naturum Västervik -där Kultur och Natur möts SKOLPROGRAM 2012 Vår-Sommar

Västerviks Museum & Naturum Västervik -där Kultur och Natur möts SKOLPROGRAM 2012 Vår-Sommar Väserviks Museum & Naurum Väservik -där Kulur och Naur mös SKOLPROGRAM 2012 Vår-Sommar Väserviks Museum www.vaserviksmuseum.se Väserviks Museum Skolprogram Smide Prova a smida en hasp eller anna enklare

Läs mer

äkta Bredband, ett krav för framtidens multiservice nät?

äkta Bredband, ett krav för framtidens multiservice nät? äkta Bredband, ett krav för framtidens multiservice nät? U lf V in n e ra s D e s ig n c o n s u lta n t, C is c o S y s te m s 2 0 0 2, C is c o S y s te m s, In c. A ll rig h ts re s e rv e d. U lf V

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 245 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 245 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 42-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

Varumärkesfrämjande möjligheter

Varumärkesfrämjande möjligheter Kitmän, Stockholm 18 & 19 februri 2015 Vrumärkefrämjnde möjligheter Tck vre hundrtl uttällre och en mä om växer vrje år, hr ponring blivit ett utmärkt ätt tt kilj ig från ndr och befät in tällning om ett

Läs mer

Logistikoptimering för kostnadseffektivt underhåll eller Opportunistisk underhållsplanering

Logistikoptimering för kostnadseffektivt underhåll eller Opportunistisk underhållsplanering Logskoperng för kosnadseffekv underhåll eller Opporunssk underhållsplanerng he nforaon conaned n hs docuen s Volvo Aero Corporaon Propreary Inforaon and shall no eher n s orgnal or n any odfed for n whole

Läs mer

Adagio. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ. & bb 4 4 œ. & bb. œ œ œ œ œ œ œ œ Œ. & bb œ œ œ œ œ œ œ œ. & bb œ œ œ œ œ b D. q = 72. och nar. var 1ens.

Adagio. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ. & bb 4 4 œ. & bb. œ œ œ œ œ œ œ œ Œ. & bb œ œ œ œ œ œ œ œ. & bb œ œ œ œ œ b D. q = 72. och nar. var 1ens. q = 72 & bb 4 4 1. Vatt 2. Mol net rörs nen gli & bb der vin lätt dagio m den spe lar, vind som vi ta sva nar vat ö ten tar ver him F B b Text: Bo Bergman Musik: Lasse ahlberg var 1ens ann. sjö, Bak men

Läs mer

Steg och impuls. ρ(x) dx. m =

Steg och impuls. ρ(x) dx. m = Seg och impuls Punkmssor, punklddningr och punkkrfer hr llid en viss ubredning även om den är lien. En mer verklighesrogen beskrivning v en punkmss m är en densie ρ(x) som är skild från noll på e mycke

Läs mer

Tunga lyft och lite skäll för den som fixar felen

Tunga lyft och lite skäll för den som fixar felen Tunga lyf och lie skäll för den som fixar felen De fixar soppe i avloppe, de rasiga gångjärne, den läckande vämaskinen. De blir uskällda, igenkända, välkomnade. A jobba hemma hos människor har sina särskilda

Läs mer

MERCEDES BENZ BILGRUPPEN I LUND SVENSKT DERBY LÖRDAG 5 JULI 2014 KL. 16.30

MERCEDES BENZ BILGRUPPEN I LUND SVENSKT DERBY LÖRDAG 5 JULI 2014 KL. 16.30 MERCEDES BENZ BILGRUPPEN I LUND SVENSKT DERBY LÖRDAG 5 JULI 2014 KL. 16.30 MERCEDES BENZ BILGRUPPEN I LUND SVENSKT DERBY 5 JULI 2014 SPORT OF KINGS Svenskt Derby hr ridits på Jägersro sedn 1918. Redn

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 219 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 219 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 27-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

SKARPÄNGSSKOLAN KUNSKAP TRYGGHET GLÄDJE. Skarpängsskolan Tel. exp: 08-55 55 83 01 Ljungmyrsvägen 20-24 Telefax: 08-473 04 80 187 46 Täby

SKARPÄNGSSKOLAN KUNSKAP TRYGGHET GLÄDJE. Skarpängsskolan Tel. exp: 08-55 55 83 01 Ljungmyrsvägen 20-24 Telefax: 08-473 04 80 187 46 Täby ARBETSLAG BLÅ: 6A, 7A, 7B, 8A, 9A, 9B Tel: 08-55 55 83 23 Alsö, Caroline (Aö) 6B caroline.also@taby.se Arbetslagsledare/ Ankn. 8305 Augustson, Camilla (An) 6B camilla.augustson@taby.se Borg, Cecilia (Br)

Läs mer

I detta avsnitt ska vi titta på den enklaste formen av ekvationer de linjära.

I detta avsnitt ska vi titta på den enklaste formen av ekvationer de linjära. STUDIEAVSNITT 4 EKVATIONER I de vni k vi i på den enkle formen v ekvioner de linjär. ALGEBRAISK LÖSNING AV EKVATIONER Meoden när mn löer ekvioner v för grden, llå ekvioner om innehåller -ermer men ej ermer

Läs mer

49== 8)= 39)= 149k. SorseleAktuellt 8-20 10-20 8-20 10-20. Välkommen in till vår välfyllda matbutik! Välkommen in till vår välfyllda matbutik!

49== 8)= 39)= 149k. SorseleAktuellt 8-20 10-20 8-20 10-20. Välkommen in till vår välfyllda matbutik! Välkommen in till vår välfyllda matbutik! SorseleAktuellt www.sorselektuellt.se SORSELE Utgivre: Åke Johnsson, Tel/Fx: 0952-108 32 SORSELE Välkommen in till vår välfylld mtbutik! Stsums SPANIEN Pris per kg Nr: 25 2010 V.47 23 november Lösviktsgodis

Läs mer

Mitt barn skulle aldrig klottra!...eller?

Mitt barn skulle aldrig klottra!...eller? Mitt brn skull ldrig klottr!...llr? trtgi! ls n n tu n g n r h y Täb g och in sn ly b, g in n k c y m ts Gnom u i lyckts v r h l ri t m t g li å rt klott unn. m m o k i t r tt lo k sk in m Hjälp oss tt

Läs mer

www.kitas.se Kitas Frisörgymnasium Nytänkande och kvalitet

www.kitas.se Kitas Frisörgymnasium Nytänkande och kvalitet www.kits.se Kits Frisörgymsium Nytäkde och kvlitet Stimulerde miljö på Mgsisgt Kits Frisör är e lite friskol med 90 elever som erbjuder e kretiv och ispirerde miljö. Utbildige är yrkesförberedde, håller

Läs mer

Hade jag sextusende daler (sång nr 14)

Hade jag sextusende daler (sång nr 14) Hade ag sextusde daler (sång nr 14) Text och musik: Carl Michael Bellman Tor 1 c Arr: Eva Toller 2009. Tor 2 c. och Basso 1 c 1.Ha - de ag sex - tu - s - de. da - ler i kvar - ta - ler, i kvar - ta - ler.

Läs mer

Fiskars avdelning pä Finlands Mässas 50-àrs jubileumsmässa.

Fiskars avdelning pä Finlands Mässas 50-àrs jubileumsmässa. Fiskars avdelning pä Finlands Mässas 50-àrs jubileumsmässa. O Y F IS K A R S A B Verksamhetsberättelse för 1969, bolagets 86 verksamhetsär. E x t e m f ö r s ä l j n i n g o c h e x p o r t ( 1 0 0 0 m

Läs mer

Utkommer i Hofors kommun + Storvik, Gästrike-Hammarby, Stjärnsund & Långshyttan. HoforsBladet

Utkommer i Hofors kommun + Storvik, Gästrike-Hammarby, Stjärnsund & Långshyttan. HoforsBladet Uko i Hofo koun + Svik, Gäsrike-Hrby, Sjärnsund & Långshyn HofoBlde Cenrlgn 13, 813 30 HOFORS. Tel. 0290-281 00. www.hofoblde.se nnons@hofoblde.se Ansvrig ugivre: Tobbe Johnsn 33 Veck 13 ug 2014 Näs nr

Läs mer

Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön

Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön STYRDOKUMENT Dum Beecnin Sid 1(4) Godänd/nvri Kommunfumäie Verion 2013-12-09 Lo förerifer för ydd männior hä och mi Lo förerifer för ydd männior hä och mi för Krmfor ommun meddede v ommunfumäie den 9 december

Läs mer

Många risker när bilen mals till plåt

Många risker när bilen mals till plåt Många risker när bilen mals ill plå Lasbilar kommer med ujäna bilar och anna skro. En griplasare lyfer upp de på e rullband och all glider in i en kvarn. Där mals meallen ill småbiar. De är ung och farlig.

Läs mer

Spiksorter. Spik med runt naggat skaft och kullrigt huvud. Användningsområde: synlig spikning av panel beklädnad.

Spiksorter. Spik med runt naggat skaft och kullrigt huvud. Användningsområde: synlig spikning av panel beklädnad. PROUKTKTLOG Spk Spksorer Spk Pnelspk Klerspk Spk ed fl huvud och räffl skf. nvändnnsoråde: byndssncker reelverk ksolr och sällnnr. Rosfr spk Spk ed run n skf och kullr huvud. nvändnnsoråde: synl spknn

Läs mer

Utgångspunkter. Hushåll med värmeelement

Utgångspunkter. Hushåll med värmeelement söjd!) l, hl sjlfö (Pss! Ig få o ik! b sd. D o k s g i id p ö f S di upp i sll k s u i o s u h Poduk då oc sl. l k l o d g kici. l g li o g h b di u d dis D g. o s k i f p p if u d d i i i h f s ö f d

Läs mer

NOVATHERM 4FR PROJEKTERINGSANVISNING BRANDISOLERING AV BÄRANDE STÅLKONSTRUKTIONER

NOVATHERM 4FR PROJEKTERINGSANVISNING BRANDISOLERING AV BÄRANDE STÅLKONSTRUKTIONER NOVATHERM 4FR PROJEKTERINGSANVISNING BRANDISOLERING AV BÄRANDE STÅLKONSTRUKTIONER Brandpåverkad stålkonstruktion Temperaturhöjningen i en brandpåverkad stål kon struk tion beror på profilens volym eller

Läs mer

Namn Workshop 1 Workshop 2 Workshop 3 Workshop 4. St Petersburg Lördag kl 13.00. Makramé Söndag kl 9.00. Vattengympa Lördag kl 14.

Namn Workshop 1 Workshop 2 Workshop 3 Workshop 4. St Petersburg Lördag kl 13.00. Makramé Söndag kl 9.00. Vattengympa Lördag kl 14. Namn Workshop 1 Workshop 2 Workshop 3 Workshop 4 Agneta Ol Lördag kl Agneta As Agneta We Lördag Anci Ås kl Anette Ek Angelika Lu Anna Li Anna-Stina Br Ann-christin An Ann-Christine Oh Anneli Sv Annette

Läs mer

PRODUKTKATALOG Sveriges föreningar och klasser tackar för stödet

PRODUKTKATALOG Sveriges föreningar och klasser tackar för stödet PRODUKTKATALOG Sis föi och klss ck fö sö www.s.s Ihåll Sos Aci Tl Kulöl si 4-5 All i! Vil All Sköljl I h boschy hi u fl föbukiso so u lbu h. Pouk Sskillk och håll hö ké. D fls iljök S och fis l so kos

Läs mer

VINDKRAFTFAKTA. Teknik och säkerhet. Teknik. Säkerhet

VINDKRAFTFAKTA. Teknik och säkerhet. Teknik. Säkerhet VINDKRAFTFAKTA Tekik och säkerhet Tekik Aktuell vidkrftverk bedöms få e vhöjd på som mest 14 meter och e rotordimeter på mell 8-13 meter. Ovsett Totlhöjd verkstyp kommer totlhöjde ite tt överstig 185 meter.

Läs mer

Strategiska möjligheter för skogssektorn i Ryssland med fokus på ekonomisk optimering, energi och uthållighet

Strategiska möjligheter för skogssektorn i Ryssland med fokus på ekonomisk optimering, energi och uthållighet 1 File = SweTrans_RuMarch09Lohmander_090316 ETT ORD KORRIGERAT 090316_2035 (7 sidor inklusive figur) Sraegiska möjligheer för skogssekorn i Ryssland med fokus på ekonomisk opimering, energi och uhållighe

Läs mer

M edlem sblad för H allsbergsn aturskyddsförening N r2 1999

M edlem sblad för H allsbergsn aturskyddsförening N r2 1999 M edlem sblad för H allsbergsn aturskyddsförening N r2 1999 Majviva En ca decimeterhög vacker viva med violetta blommor Majvivan är ganska sällsynt på öppen, fuktig, kalkrik mark. Kalkkärr mm. Minskande.

Läs mer

Byt till den tjocka linsen och bestäm dess brännvidd.

Byt till den tjocka linsen och bestäm dess brännvidd. LINSER Uppgit: Mteriel: Teori: Att undersök den rytnde örmågn hos olik linser och tt veriier linsormeln Ljuskäll och linser ur Optik-Elin Med hjälp v en lmp och en ländre med ler öppningr år vi ler ljusstrålr,

Läs mer

Skriv meningar. Använd orden i burkarna. mus. myra. Använd bokstäverna och gör egna ord. Hitta ord. Skriv de ord som fi nns i ordet: PASS

Skriv meningar. Använd orden i burkarna. mus. myra. Använd bokstäverna och gör egna ord. Hitta ord. Skriv de ord som fi nns i ordet: PASS Fit sid. 2 5 Skriv orden till dern. Skriv meningr. Använd orden i burkrn. Lös ordflätn. Oj, här hr det blivit fel d. Det sk vr en penn. bok kk Vem är jg? Svret får du i de blå rutorn. båt fyr lego Jg tr

Läs mer

375:Ord pris 750:- 3 995:- 995:Ord pris 1 875:- 4RABATT! Ger mer för pengarna! autoprogram. Fördröjd start. 393:-/mån* Ord pris 6 995:-

375:Ord pris 750:- 3 995:- 995:Ord pris 1 875:- 4RABATT! Ger mer för pengarna! autoprogram. Fördröjd start. 393:-/mån* Ord pris 6 995:- Ågsrykjär EDB512AM SA S i M R Å V IN T E R E T N I V A S T OR A E R 3 uoprogrm Fördröjd sr 393:-/må* 3 995:- 7 375:Ord pris 75:- Ex r låg räckvidd Dmmsugre ZE32A Ord pris 6 995:- Diskmski ESF6555W 995:Ord

Läs mer

TATA42: Föreläsning 4 Generaliserade integraler

TATA42: Föreläsning 4 Generaliserade integraler TATA42: Föreläsning 4 Generliserde integrler John Thim 29 mrs 27 Vi hr stött på begreppet tidigre när vi diskutert Riemnnintegrler i föregående kurs. Denn gång kommer vi lite mer tt fokuser på frågn om

Läs mer

7,5 25 Blandade tider. 7,5 25 Blandade tider. 7,5 25 Blandade tider

7,5 25 Blandade tider. 7,5 25 Blandade tider. 7,5 25 Blandade tider REGISTRERINGSINFORMATION Kurserna är lisade i boksavsordning. OBS! WEBBREGISTRERING SKA ALLTID GÖRAS I FÖRSTA HAND! Du som redan är suden på ÖU ska webbregisrera dig via Sudenforum. Du kan ine webbregisrera

Läs mer

Nr 3/4 20 PYSSEL! LÄSARFOTON. Så hjälper du igelkotten

Nr 3/4 20 PYSSEL! LÄSARFOTON. Så hjälper du igelkotten N KLUBBE 13 Nr 3/4 20 PYSSEL! LÄSARFOTON Så hjälper du igelkotten i vinter 1 Hej! u är den tiden på året N då djuren förbereder sig för den kll vintern. Mång fåglr flyger långt långt bort till vrmre länder.

Läs mer

Förslag till minskande av kommunernas uppgifter och förpliktelser, effektivisering av verksamheten och justering av avgiftsgrunderna

Förslag till minskande av kommunernas uppgifter och förpliktelser, effektivisering av verksamheten och justering av avgiftsgrunderna Bilaga 2 Förslag ill minskande av kommuner uppgifer och förplikelser, effekivisering av verksamheen och jusering av avgifsgrunderna Ågärder som minskar kommuner uppgifer Inverkan 2017, milj. euro ugifer

Läs mer

Höstvisa. I k k k k k kkk k j kz. l l l l. l l l l

Höstvisa. I k k k k k kkk k j kz. l l l l. l l l l Höstvis Musik: E. Tur, Text: Tve Jss S1 S2 A1 G =70 4 k 1.Vä-ge hem vr mc -ket låg ch ig e 4 k 4 kk k j - hr jg mött, srt blir kväl- lr- k-li - g ch se -. Km kk k j 1.Vä-ge hem vr mc -ket låg ch ig-e hr

Läs mer

Resultatlista SM i Varpa 2014 Visby

Resultatlista SM i Varpa 2014 Visby Resultatlista SM i Varpa 2014 Lördag 5 Juli 2014 Pojkar Lagkula 2-manna Hablingbo IK 1 Rasmus Hermansson & Noel Käldare Hablingbo IK 2 Henning Niklasson & Oliver Wizen Hablingbo IK 3 Noah Nilsson & Caspian

Läs mer

Sommarträning. Preliminärt schema från den 1 juni till den 23 augusti 2015

Sommarträning. Preliminärt schema från den 1 juni till den 23 augusti 2015 Sommarträning Preliminärt schema från den 1 juni till den 23 augusti 2015 Välkommen till en underbar träningssommar! Här är sommarens schema, ett ständigt aktuellt schema hittar du på friskissvettis.se/karlstad

Läs mer

s m å t t & g o t t smått & gott på ren svenska

s m å t t & g o t t smått & gott på ren svenska p ren venka 1 klaik räka Till 4 2 kivr Frank bröd 2 Ä, kka 1 k Majnnä ca 50 Räkr, kalade Cirn Gurka Cckaila Dill Sör Bred ör p bröde ch dela de i den fr du önkar. Skiva äen ch fördela de p biarna. Spria

Läs mer

Fader Bergström, stäm upp och klinga (epistel nr 63)

Fader Bergström, stäm upp och klinga (epistel nr 63) Fader Bergström, stäm upp klinga (epistel nr 6) ext musik: Carl Michael Bellman Soprano 1 Soprano 2 lto enor.. Berg - ström, stäm upp.. Berg - ström, stäm upp.. Berg - ström, stäm upp kling - a, öpp -

Läs mer

Skillnaden mellan KPI och KPIX

Skillnaden mellan KPI och KPIX Fördjupning i Konjunkurläge januari 2008 (Konjunkurinsiue) Löner, vinser och priser 7 FÖRDJUPNNG Skillnaden mellan KP och KPX Den långsikiga skillnaden mellan inflaionsaken mä som KP respekive KPX anas

Läs mer

Verksamhets berättelse 2012. Miljöbron Skåne

Verksamhets berättelse 2012. Miljöbron Skåne Verksahes beräelse 212 Miljöbron Skåne INNEHÅLL MILJÖBRON 5 MILJÖBRON SKÅNE 5 Miljöbron Skåne Verksahesåre 212 Produkion: Miljöbron Skåne geno Krisina Nordfeld, Malin Planander och Helena Ensegård Hesida:

Läs mer

ATT LYCKAS MED LEAN INTRODUKTION

ATT LYCKAS MED LEAN INTRODUKTION ATT LYCKAS MED LEAN NTRODUKTON Hej! Vi heer An López och An Díz och är vå mserssuener i inusriell eonomi. Vi sriver vår exmensrbee om före som hr få Svens Lenprise. Vi sulle upps om u r i och fyller i

Läs mer