Verksamhetsberättelse 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsberättelse 2013"

Transkript

1 Verksamhetsberättelse 2013 o Tydliggörandets år - verksamhet och kommunikation mot en tydligare inriktning Inledning När vi summerar 2013, ser på det vi gjort utifrån vår förenings uppgift och den plan vi satte upp för 2013, kan vi konstatera att vår verksamhet har en samlad inriktning. Det handlar om folkbildning och specialistutbildning, om opinionsbildning, och om att sprida kunskap om forskning och att på olika sätt bidra till en positiv utveckling i fråga om suicidprevention. När vi på årsmötet 2013 beslutade om verksamhetsplan betonade vi vikten av att bygga upp en trygg ekonomi. Detta har vi inte lyckats med, utan får försöka leva med de problem som starkt begränsade ekonomiska resurser innebär. Självklart vill vi jobba vidare för att få en trygg ekonomi. Mycket bra material har jobbats fram för att kommunicera vårt uppdrag, våra tjänster och våra behov. En möjlighet till stöd skapas genom 90-kontot. Det finns ytterligare en punkt i verksamhetsplanen, där vi inte är nöjda med resultatet. Det gäller det material som finns för anhörigvårdare och personal på området äldre och långtidssjuka. Detta material har inte kommit till användning i den utsträckning vi önskat. I övrigt ser vi med tillfredsställelse tillbaka på ett verksamhetsår där vi kunnat utföra ett mycket gott arbete. Det gäller utbildningar som Specialistkursen och kurser med olika målgrupper i Psykisk livräddning. Det gäller t.ex. samarbete med SPES västra krets, Nationellt centrum för suicidforskning och prevention av psykisk ohälsa (NASP) och NSPHiG. I fråga om samarbetet med regionerna: Västra Götaland och Halland och kommunerna inom dessa regioner finns många intressanta kontakter. Mot slutet av året startades Navigare, ett projekt för Psykosocialt omhändertagande vid kris och sorg i familjen. För detta projekt har vi fått stöd från Allmänna Arvsfonden. Det är tre Specialistkurser på gång och dessa har god tillslutning. SPIV har var medarrangör i Nationell skadekonferens som hölls i Göteborg oktober. För första gången fanns i denna konferens ett helt seminarium inriktat på suicidprevention. Else-Marie Törnberg medverkade under Almedalsveckan i Svenska Psykiatriska föreningens temadag om suicidprevention. Nya inslag i arbetet och sedan tidigare etablerade arbeten presenteras mer ingående i fortsättningen av årsberättelsen. Medlemmar Suicidprevention i Väst hade vid årets slut 214 medlemmar, varav 20 betalande. Vid årsmötet 2012 togs beslutet att medlemsavgiften 100 kr ska vara frivillig. Styrelsens arbete Styrelsen har bestått av Christina Andersson (kassör), Ingvor Blom, Anna Palm (sekreterare), Ingela Skärsäter (vice ordförande) och Evert Eggelind (ordförande), samt som suppleanter Zelma Fors, 1

2 Daniel Noelle, Karin Omsén och Birgitta Westlin. Styrelsen har haft fem sammanträden under året. I samband med ett av dessa möten hade styrelsen 6 september en heldag. Ett möte har ägt rum med Arbetsutskottet, 9 december. Styrelsen har i sitt arbete stöd av IDEA-Arbetsgivareförbundet för ideella organisationer. Anställda Else-Marie Törnberg, verksamhetschef, 100 % hela året. Ingvor Blom, 50 % 1/1-31/7. Sonny Wåhlstedt 100 %, tjänstledig. Lovisa Bengtsson, 100% hela året. Filippa Ahlberg Gagnér 100 % hela året, utlånad till NSPHiG 50 % och periodvis 75 %. Andrea Liljenbrunn, praktikant, 50 %, 19/11-31/12. I samband med projektet Navigare anställs Lena Måvholm, 75 %. Beslut om anställningen fattades av styrelsen 5/11 i enlighet med projektplanen och hennes anställning börjar i januari Livlinan Arbetet med Livlinan har fortsatt under året och i genomsnitt har en fråga per vecka kommit in. Sidan har unika besökare varje månad. Frågorna som kommer in är anonyma och besvaras av Suicidprevention i Väst med hjälp av vår expertpanel som består av femton personer. De arbetar ideellt och svarar i den mån de kan. Svaren publiceras alltid inom en vecka. Mikael Elf är psykolog och forskare och var med och tog fram föregångaren till Livlinan - Molnhopp - som en del i forskningsprojektet PS Young Support. Mikael Elf har fortsatt sin forskning och bland annat jämfört besöksbeteendet på Livlinan respektive hur det såg ut på Molnhopp då den fanns. Hans studier visar i stora drag att de ändringar som har gjorts då Molnhopp blev Livlinan uppfattas som positiva av besökarna. En av ändringarna är att sidan är förenklad och lättare att orientera sig i. Förändringarna har skett efter samtal med ungdomar. En annan observation är att ett större antal besökare går in på sidan via smarta telefoner eller surfplattor nu än tidigare. I dagsläget görs cirka 60 procent av alla besök via en smart telefon eller surfplatta. Under nästa år är vår förhoppning att vi kan mobilanpassa hemsidan. MHFA-utbildningar Under 2014 lanserades pilotutbildningen MHFA - Y (Mental Health First Aid - Youth), som i Sverige översatts till Första hjälpen till psykisk hälsa med fokus mot unga. Pilotlänen var Stockholm och Jönköping. Genom det nära samarbetet med det sydöstra regionala nätverket för suicidprevention och med projektledaren Margit Ferm i Jönköping, fick SPIV möjlighet att utbilda en instruktör i pilotlänet. Filippa Ahlberg Gagnér gick instruktörsutbildningen i Jönköping och genomförde därefter tre utbildningar i länet. I april gick Else-Marie Törnberg och Lovisa Bengtsson en tvådagars påbyggnadsutbildning i MHFA Y, i och med att de hade grundutbildningen med inriktning mot vuxna. Vid den utbildningen deltog även ytterligare ett tiotal av de tidigare instruktörerna som var verksamma då vi hade MHFA- pilotprojekt 2012 i VG regionen. SPIV har under året knutit kontakter med Sensus studieförbund för att underöka möjligheterna att driva MHFA-kurser i samarbete med dem. Dessa samtal ledde till att vi under 2014 kommer att ha introduktionskurser i Psykisk Livräddning istället. Kurser i Psykisk Livräddning Under året har Else-Marie, Lovisa och Filippa hållit ett 50-tal kurser i Psykisk Livräddning tillsammans. En ny målgrupp var elevhälsan i Halmstads gymnasie- och grundskola. Utbildningar i Psykisk Livräddning har arrangerats för bland annat finska församlingen, Sundlergymnasiet i Vårgårda, IFO i Ale, Gyllenkroken, kontaktpersonsverksamhetens årsmöte, elevhälsa i Ulricehamn, 2

3 socialhögskolan i Göteborg, all personal på Sjukvårdsrådgivningen i Södra Bohuslän, psykiatripersonal och boendestödjare i Bengtsfors, Habiliteringen i Göteborg samt öppna föreläsningar i SPIV:s lokaler. Instruktörsutbildningar har hållits i Umeå och Skellefteå. Kongress och konferens På inbjudan av Svenska Psykiatriska Föreningen medverkare SPIV under politikerveckan i Almedalen i juli. Svenska psykiatriska föreningen anordnade tillsammans med en rad andra organisationer en dag om psykisk hälsa som kallades psykisk hälsa kafé. Else-Marie talade tillsammans med en rad andra aktörer under temat självmord varför sker de? Hur kan vi förebygga? Else-Marie stannade under två dagar och knöt kontakter samt spred vårt material. I september var SPIV med på NASP:s nationella konferens och 20-årsjubileum. Under samma månad deltog SPIV på IASP:s konferens (International Association för Suicide Prevention). Där hade SPIV utställning och flera kontakter knöts under veckan som konferensen pågick. I oktober medverkade SPIV på skadekonferensen i Göteborg. SPIV var medarrangörer och ansvarade därutöver för en halvdag. Föreläsare under halvdagen var professor Jan Beskow, chef för Kunskapscentrum för psykisk hälsa Liselotte Risö Bergenlind och Jerry Bergström, brandmästare Conny Söderberg, Joakim Thedin och Franz James från James &Thedin samt Lovisa Bengtsson och Else-Marie Törnberg från SPIV. Utöver detta höll professor Jan Beskow ett anförande för hela auditoriet. I november anordnade Evidens en eftermiddag på Konserthuset i Göteborg, Jag vill ha en egen måne. Temat var suicidprevention och dagen inleddes med en föreläsning om förebyggande arbete inom området. Därefter berättade Kenneth Gärdestad sin historia om sin bror Ted Gärdestad och deras resa tillsammans. Föreläsningarna varvades med musik och sång av Jenny Berggren och Jakob Petrén. De framförde Ted och Kennet Gärdestads låtar. Allt överskott från biljettintäkterna gick till SPIV, en summa av kr, vilket vi är mycket tacksamma för. Jan Beskow Tillsammans med Annika Selstam Grundén har Jan varit i BUP i Örebro och i Eskilstuna där de har stöttat dem i utvecklingen av suicidprevention ur ett kognitivt systemiskt perspektiv på kliniken. Detta genom planeringsmöten med klinikledning och utbildning av personal vid olika tillfällen där hemläxor ingått mellan utbildningstillfällena. Tillsammans med Owe Wikström har Jan hållit en kvällsföreläsning i Skellefteå och i samband med detta bedrevs samma typ av utvecklingsarbete inom psykiatrin i Skellefteå som i Örebro och Eskilstuna. På samma sätt som i Eskilstuna, Örebro och Skellefteå har han även påbörjat ett utvecklingsarbete med BUP i Borås som fortsätter under nästa år. Därutöver har Jan fortsatt med handledning av en psykiater från BUP i Örebro. Jan Beskow har under året varit konsult för Trafikverket och den grupp som arbetar med suicidklassning av vägtrafikolyckor. Jan har även föreläst på Norra Latin i Stockholm för Expo Medica. Utöver detta har Jan Beskow och Astrid Palm Beskow lett och föreläst på tre stycken sex dagars specialistkurser de skapat Suicidprevention ur ett kognitivt systemteoretiskt perspektiv. Den riktar sig till psykiatrer och andra läkare, psykoterapeuter, kuratorer och andra som i sitt arbete har kontakt med suicidala patienter eller arbetar för att utveckla suicidprevention. Kursen är Lipus certifierad (läkarnas organisation för kvalitetsbedömning). Den är godkänd som del i specialistkurs i 3

4 psykologi. I samband med dessa har Suicidprevention i Väst också arbetat med annonsering och med att ta emot anmälningar. Övriga föreläsare under utbildningen har varit Anna Ehnvall psykiater och Ullakarin Nyberg psykiater. Jan och Filippa medverkade i kurs om Prevention vid Folkhälsovetarprogrammet, GU. Suicidpreventiva produkter Samarbetet med Franz James och Jacob Thedin som arbetar med utvecklandet av suicidpreventiva produkter har fortsatt under året. De har vidgat sitt arbete med att utöver den suicidpreventiva kroken nu även utformat en suicidpreventiv toalettpappershållare samt suicidpreventiv konst. Det är produkter som inte går att använda som suicidmedel samt har ett icke-stigmatiserande utseende. SPIV marknadsför produkterna på konferenser och utställningar. 5 procent av intäkterna från försäljningen går till SPIV. Filmprojekt På uppdrag av Psykiatriska kliniken Skaraborgs sjukhus fick SPIV i uppdrag att ta fram tre filmer med tillhörande studiematerial om suicidriskbedömning. Detta uppdrag finansieras av medel ur Europeiska socialfonden inom EU. Filmerna är inspelade i Öppna kanalens studio på Mellangatan 1. I varje film utspelas ett rollspel mellan en behandlare och en patient. Behandlarna spelas av Jan Beskow, Anna Ehnvall och Ullakarin Nyberg. Patienterna spelas av Susanne Gustafsson, Roland Jansson och Adriana Savin. Filmerna visar tre olika situationer och hur man kan bemöta och samtala med patienten utifrån den specifika situationen. Filmerna skall läggas ut på klinikernas intranät. SPIV får fritt använda filmerna i olika utbildningssammanhang. Suicidpreventiv strategi i Göteborgs Stad Under 2013 har SPIV varit konsulter för Göteborgs Stad i arbetet med att utarbeta ett förslag på en suicidpreventiv strategi för kommunen. I arbetet har ingått att delge arbetsgruppen historik, omvärldsanalys och teorier bakom suicid som olycksfall, ta fram statistik samt dokumentation om goda exempel på suicidpreventiva insatser runt om i Sverige. Förslaget till strategi gick sedan ut på remiss under vintern Beslut om strategin beräknas fattas under våren Arbetet med strategin leds av Göteborgs samordnare för folkhälsofrågor, Marianne Bernhardz. Navigare Efter mer är tre års förberedelser, kunde Navigare-projektet äntligen starta i slutet av SPIV gick in till Allmänna Arvsfonden med en ansökan om bidrag i samarbete med SPES Västra krets och Polisdistrikt Storgöteborg, avdelningen Dödsfall och Försvunna. Projektets syfte är att utarbeta en metod för stöd åt familjer, främst barn och unga vuxna upp till 26 år, som drabbats av suicid eller försvinnanden. Under projektets tre år skall metod, handlingsplan, rutiner och ansvar för detta stöd utarbetas. Den 11 september beviljades projektet bidrag för tre år men bidraget delas ut för ett år i sänder. Då vår projektledare hade tre månaders uppsägningstid från sitt föregående jobb, beslutade styrelsen vid möte den 5 november att anställa henne från 7 januari Under hösten har projektet inletts med förberedelser gjorts bland annat med att skapa en referensgrupp och att undersöka möjligheter till att utföra en utvärdering av projektet i samarbete med FOU Väst, eftersom Arvsfondens medel inte får användas till det. Vi ansökte till både Göteborgs stad Social Resursförvaltning och till Västra Götalandsregionens Folkhälsokommitté. Från Götebors beviljades vi kr och positivt svar från Västra Götalandsregionen väntas i början av

5 Värmekramen Ett utvecklingsarbete har påbörjats kring en metod att stödja suicidala personer. Arbetsnamnet för denna metod kallas värmekramen och går ut på att återföra den suicidale in i gemenskapen genom fysisk kontakt, exempelvis en kram, snarare än med ord och samtal. Samarbete Kunskapscentrum för Psykisk Hälsa i VGR Chefen för Kunskapscentrum för Psykisk Hälsa, Liselotte Risö Bergenlind initierade ett samarbete under 2013 med SPIV. Detta samarbete har bestått i kunskapsutbyte och att komma med synpunkter på arbetet med revideringen av den regionala utvecklingsplanen för psykiatrin och avsnittet som berör suicidprevention. I samarbete med Nätverket för hälsofrämjande sjukhus (där Liselotte sitter i ledningsgruppen) planerade SPIV för en temadag under 2014 om suicidprevention för somatiken med titeln Får själen plats i kroppen?. Suicidpreventiva dagen Under våren har flera planeringsmöten hållits med den stora och den lilla planeringsgruppen i Nätverket för kyrka - Suicidprevention (ett samarbete mellan SPES, Suicidprevention i Väst, Sensus och Svenska kyrkan) inför arrangemanget på den suicidpreventiva dagen. Lovisa har ansvarat för pressutskick i samband med dagen och har suttit i den lilla gruppen som hållit i planering av det praktiska genomförandet. Nytt för i år var att vi hade fler programpunkter än tidigare, utspridda under hela dagen. På dagen hölls en manifestation i Nordstan med musik och information. Parallellt med detta anordnades också en välbesökt film och sopplunch där filmen Men pappa då visades. Efter filmvisningen fanns regissören Finn Vinter på plats för att svara på frågor och berätta mer om arbetet med filmen som handlar om hans pappas suicid. På eftermiddagen visades musikföreställningen Inte ens en grå liten fågel av Isbrytarteatern med Jaap Knevel och Eva Erlandsson. Även denna programpunkt var välbesökt. Den tog upp olika perspektiv på livet och döden. På kvällen anordnades traditionsenligt en ljuständning i Domkyrka där det bland annat framfördes musik av kvartetten Tetra. Utbyte med ryska kollegor i Arkhangelsk I mars 2013 fick SPIV besök av en grupp från Arkhangelsk i nordvästra Ryssland. Gruppen bestod av nio personer med varierande bakgrund: Lärare, tolk, psykiater, psykolog, journalist och socialarbetare. Genom ett stipendium från Nordiska Ministerrådet hade den här gruppen fått möjlighet att besöka Norge och Sverige för att lära sig mer om hur vi arbetar med suicidprevention. Tillsammans hade de skapat ett nätverk för suicidprevention främst riktat mot unga i Arkhangelsk. Under besöket berättade vi om vår verksamhet och presenterade även vad en kurs i Psykisk Livräddning innebär. Vi fick väldigt fin kontakt och mycket utbyte av varandras erfarenheter. I juni fick vi besked om att gruppen från Arkhangelsk ville bjuda över två personer från SPIV för att ha en heldagskurs i Psykisk Livräddning. Det fanns utrymme kvar av stipendiet från Nordiska Ministerrådet som kunde täcka alla kostnader för oss. Vi var inte sena med att tacka ja till denna unika och intressanta inbjudan. Else-Marie och Lovisa fick inbjudan som krävdes för att få visum och efter mycket mailande och ifyllande av blanketter var allt klart. Väl i Arkhangelsk höll vi ett heldagsseminarium för 40 personer. Gruppen bestod främst av psykologer, lärare och socialarbetare. Elena Khartchenko var vår tolk under hela besöket och hon översatte hela seminariedagen. Gruppen var väldigt uppmärksam trång lokal och dålig luft till trots. De var frågvisa och många av de frågor som vi brukar få på våra kurser i Sverige, ställdes även här. 5

6 Dagen gick bra och gruppen som arrangerat seminariet var väldigt nöjda. Deltagarna verkade också nöjda, men mer om deras respons vet vi först när vi fått ta del av utvärderingarna. Under vår andra dag fick vi möjlighet att göra en rad besök på bland annat barnhem och organisationer som arbetar med psykisk ohälsa. Vi blev under hela vistelsen oerhört väl omhändertagna och efter vårt besök fick gruppen på nytt beviljat medel för att göra en ny studieresa i Norden. De kommer att besöka oss på nytt under 2014 och vi uppskattar detta samarbete väldigt mycket. Kris - och sorgestöd Ingvor Blom har hållit i kris- och sorgestödsverksamheten inom Suicidprevention i Väst och i genomsnitt tagit emot två samtal per vecka. Efter att Ingvor gick i pension har mycket färre samtal kommit in till SPIV och ofta har vi kunnat hänvisa till kontaktpersoner inom SPES. Kyrkans leva vidaregrupper Kyrkans leva vidaregrupper har fortsatt också under 2013 med god tillslutning. Gruppernas storlek är begränsad till 7-8 personer per grupp i två grupper. Vid några tillfällen har max-antalet nåtts, men det har ändå mestadels funnits möjlighet att ta emot nya deltagare. Grupperna möts varannan vecka i Brunnsbokyrkan. Gruppens ledare har vid några tillfällen presenterat verksamheten för personer som har visat intresse att på andra håll i landet starta grupper. Kontaktpersoner Janeke Irgens, församlingspedagog och Anders Stenbäck, präst. Marknadsföringsgruppen Helena, Jonas och Johan arbetar ideellt för Suicidprevention i Väst och utformar broschyrer, tackbrev, visitkort m.m. Suicidprevention i Väst träffar marknadsföringsgruppen ett par gånger per termin för att dryfta idéer och utveckla samarbetet. Under året har de tillsammans med Tobias tagit fram ett nytt Nyhetsbrev som SPIV började skicka ut i juni. Utöver det har de under året varit behjälpliga med både stora och mindre annonsuppdrag och annat marknadsföringsarbete. De har tagit fram en ny kampanj i samarbete med fotografen Lennart Sjöberg. Den kampanjen kommer bli klar i börjar av Konsultuppdrag för VGR till EUREGENAS Sammanställning av enkätsvar SPIV fick i uppdrag under 2013 att sammanställa enkätsvar på uppdrag av VGR som i sin tur arbetar på uppdrag av EUREGERNAS European Regions Enforcing Actions Against Suicide. Enkäterna har gått ut till ett antal respondenter runtom i Sverige som tillhör en av tre målgrupper: DPM (Decision and policy makers), MPH (Mental health professionals) och NGO (Non-governmental organisations). Frågorna berörde hur man arbetar med suicidprvention, vilka verktyg man använder sig av och vad man önskar inom området. Vi svarade också själva på enkäten utifrån att vi är en NGO. Referensgrupp för suicidprevention i VGR Representanter för Suicidprevention i Väst sitter i VGR:s referensgrupp för befolkningsinriktad suicidprevention. Under året har målet varit att skapa en mötesplats för de organisationer i kommunerna i VGR som vill arbeta med suicidprevention. Gruppen har uppdraget utbyta erfarenheter samt att komma med förslag på innehåll till konferenser. En konferens hölls våren 2013 med temat unga och suicidprevention. Konsultuppdrag för NSPHiG Filippa har fortsatt att arbeta deltid på uppdrag av NSPHiG med utvecklandet och genomförandet 6

7 av brukarrevisioner. En brukarrevision en granskning av psykiatrisk vård och omsorg som leds- och utförs av brukare eller anhöriga. Filippa, Lovisa och Andrea har även fortsatt arbete med IPS-projektet för NSPHiG. Förkortningen står för Individual Placement and Support. Projektet går ut på att personer med en psykisk funktionsnedsättning eller ohälsa skall som står långt ifrån arbetsmarknaden skall få stöd av en så kallad brukarcoach på vägen till arbete. En brukarcoach är en person med egen erfarenhet av psykiatrisk vård eller omsorg som genomgått utbildning i NSPHiG:s regi. Arbetet under 2013 har bestått i utvärderingsarbete av projektet i samarbete med FoU Väst. Västra Götalandsregionens och Örebro läns landstings regionala kunskapsnod för självskadebeteende Filippa sitter med som representant i Västra Götalandsregionens och Örebro läns landstings regionala kunskapsnod för självskadebeteende tillsammans med representanter från flertalet kliniker i olika delar av Västra Götaland och Örebro. Här sker ett erfarenhetsutbyte i ämnet. Noden arbetar under 2013 med utbildning inom psykiatrin som inriktning. I landet finns ytterligare två noder; Stockholm och Malmö. Alla noder har samma övergripande mål men har olika inriktning. Stockholm har inriktning mot forskning och Malmö behandlingsmetoder. Kompetenshöjning Under året har Suicidprevention i Väst varit på olika föreläsningar och konferenser relaterade till arbetet vi bedriver. Här följer några exempel: Lovisa och Filippa gick en kurs i Stockholm Samverkan i mötet med den suicidnära patienten (SAMS) en sexdagarskurs i tre delar, ledd av Anna-Karin Nyberg psykiater, kompetensteamet Stockholms psykiatri. Lovisa och Else-Marie deltog på Sensus ledarseminarium under en och en halv dag. Regelbundna utvecklingssamtal och mentorssamtal hålls löpande under året för SPIV:s medarbetare. Jan Beskow utbildar personalen på SPIV regelbundet med stor entusiasm. Övrig verksamhetsutveckling Som ideell organisation har Suicidprevention i Väst även arbetat med ansökan till Allmänna Arvsfonden, anslökan om utvärdering av projektet Navigare till VGR och Göteborgs kommun, varit på informationsmöte i Stockholm om 90-konto, arbetat med budget, haft styrelsemöten och gjort förberedelsearbete inför dessa. Göteborg den 31 mars 2014 Evert Eggelind, ordförande 7

Verksamhetsberättelse 2012

Verksamhetsberättelse 2012 Verksamhetsberättelse 2012 - Expertfunktionens år Sammanfattning Suicidprevention i Väst har under året blivit alltmer medveten om den kompetens organisationen har tillägnat sig under sina femton år som

Läs mer

Pilotprojektet Första hjälpen till psykisk hälsa YMHFA i Jönköpings län

Pilotprojektet Första hjälpen till psykisk hälsa YMHFA i Jönköpings län Pilotprojektet YMHFA i Jönköpings län Margit Ferm Projektledare Ordförande SPES kretsen V ordförande NSPH Jönköpings län Socionom Emma Asserholt Första hjälpare Ungdomsutvecklare Kultur & Fritidsförvaltningen

Läs mer

Mental Health First Aid MHFA

Mental Health First Aid MHFA Mental Health First Aid MHFA Första Hjälpen till Psykisk hälsa Else-Marie Törnberg & Sonny Wåhlstedt Suicidprevention i Väst Problemets omfattning under 10 år Västra Götaland-10år 2.400 döda 24.000 suicidförsök

Läs mer

Regeringsuppdraget - Första hjälpen till psykisk hälsa med fokus på unga

Regeringsuppdraget - Första hjälpen till psykisk hälsa med fokus på unga Regeringsuppdraget - Första hjälpen till psykisk hälsa med fokus på unga Margit Ferm Ordförande SPES kretsen i Jönköpings län Medarbetare NASP/KI Bildades 1987 SPES kretsen i Jönköpings län 1997 SPES avdelningen

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2011. - Glädjeresans år. Nationellt

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2011. - Glädjeresans år. Nationellt VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2011 - Glädjeresans år Nationellt MHFA År 2011 var året då suicidpreventionen gjorde en Glädjeresa i dubbelt motto både nationellt och på hemmaplan. SPIV startade ett intensivt samarbete

Läs mer

Självskadeprojektet för VGR och Örebro

Självskadeprojektet för VGR och Örebro Självskadeprojektet för VGR och Örebro Projektansvarig Lise-Lotte Risö Bergerlind Projektledare Jerry Bergström VGR-Noden Bakgrund I en överenskommelse mellan Sveriges kommuner och landsting (SKL) och

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 Årsmötet hölls i Studiefrämjandets lokal Kronohallen i Falun den 15 mars. Mötet avslutades med att Ida Otterholm berättade om hur det är att leva med ett barn med NPF-diagnos.

Läs mer

Mental Health First Aid MHFA

Mental Health First Aid MHFA Mental Health First Aid MHFA Första Hjälpen till psykisk hälsa Sonny Wåhlstedt & Lovisa Bengtsson Suicidprevention i Väst Problemets omfattning 10 år Västra Götaland - 10år 2.400 döda 24.000 suicidförsök

Läs mer

Projektansökan till Gotlands samordningsförbund, Finsam

Projektansökan till Gotlands samordningsförbund, Finsam Datum: 2016-11-08 Version nr: 5 Projektansökan till Gotlands samordningsförbund, Finsam Namn Första hjälpen till psykisk hälsa Bakgrund: Riksförbundet Hjärnkoll uppskattar via undersökningar att tre av

Läs mer

Första hjälpen till psykisk hälsa med fokus på unga

Första hjälpen till psykisk hälsa med fokus på unga Vi samarbetar med kommuner i länet - skola, elevhälsa, socialtjänst, räddningstjänst, Landstingets psykiatri, Försäkringskassan, Svenska kyrkan, Scouterna, Röda korset, Rotary, Zonta m fl. Första hjälpen

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare. verksamhetsåret 2006

Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare. verksamhetsåret 2006 Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare verksamhetsåret 2006 Styrelsen för YSS har under verksamhetsåret varit: fredag den 24 augusti 2007 Ordföranden fram till årsmötet i Skövde

Läs mer

Delrapport - pilotprojektet YMHFA, Första Hjälpen till Psykisk Hälsa med fokus på unga, i Jönköpings län

Delrapport - pilotprojektet YMHFA, Första Hjälpen till Psykisk Hälsa med fokus på unga, i Jönköpings län 1 NSPH i Jönköpings län 2013 09 09 Delrapport - pilotprojektet YMHFA, Första Hjälpen till Psykisk Hälsa med fokus på unga, i Jönköpings län Inledning Den 27 december 2012 undertecknades ett avtal mellan

Läs mer

[HANDLINGSPLAN FÖR SUICIDFÖREBYGGANDE VERKSAMHET]

[HANDLINGSPLAN FÖR SUICIDFÖREBYGGANDE VERKSAMHET] 2011 Ulricehamns kommun Johan Lenjesson [HANDLINGSPLAN FÖR SUICIDFÖREBYGGANDE VERKSAMHET] Suicid och suicidförsök är ett stort folkhälsoproblem där suicid är den vanligaste dödsorsaken i åldersgruppen

Läs mer

Nationellt centrum för suicidforskning och prevention av psykisk ohälsa (NASP)

Nationellt centrum för suicidforskning och prevention av psykisk ohälsa (NASP) Nationellt centrum för suicidforskning och prevention av psykisk ohälsa (NASP) Mental Health First Aid in Sweden (MHFA-Sverige) Första hjälpen till psykisk hälsa En kurs som lär dig hur du bäst tar kontakt

Läs mer

Psykisk Livräddning. Se mig, hör mig, berör mig om suicidprevention bland unga. Else-Marie Törnberg, Lovisa Bengtsson info@suicidprev.

Psykisk Livräddning. Se mig, hör mig, berör mig om suicidprevention bland unga. Else-Marie Törnberg, Lovisa Bengtsson info@suicidprev. Psykisk Livräddning Se mig, hör mig, berör mig om suicidprevention bland unga Else-Marie Törnberg, Lovisa Bengtsson info@suicidprev.com Tage Danielssons droppe En droppe, droppad i livets älv, har ingen

Läs mer

Akutpsykiatri 2014. Hör psykospatientens erfarenheter. Bemötande Tillgänglighet Samverkan. Ett tryggt samtal om mötets betydelse

Akutpsykiatri 2014. Hör psykospatientens erfarenheter. Bemötande Tillgänglighet Samverkan. Ett tryggt samtal om mötets betydelse Hör psykospatientens erfarenheter Akutpsykiatri 2014 Bemötande Tillgänglighet Samverkan Konsekvenser av att förlora en närstående genom suicid Den goda kommunikationens dubbla funktion när två experter

Läs mer

Suicidpreventiva åtgärder

Suicidpreventiva åtgärder Enskild motion Motion till riksdagen 2017/18:2071 av Markus Wiechel (SD) Suicidpreventiva åtgärder Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om ekonomiskt stöd

Läs mer

Årsrapport samordnare för barn till föräldrar med psykisk ohälsa

Årsrapport samordnare för barn till föräldrar med psykisk ohälsa 1(6) Länssjukhuset Ryhov Psykiatriska kliniken Årsrapport samordnare för barn till föräldrar med psykisk ohälsa Katarina Johansson, skötare på psykiatriska kliniken, har under 2012 arbetat 25% med klinikens

Läs mer

Minskad psykisk ohälsa hos äldre

Minskad psykisk ohälsa hos äldre Minskad psykisk ohälsa hos äldre Inbjudan till konferens i Stockholm den 18-19 november 2008 TALARE Socialstyrelsen Susanne Rolfner Suvanto Sahlgrenska universitetssjukhuset Ingvar Karlsson Lidingö stad

Läs mer

FÖRSTA HJÄLPEN TILL PSYKISK HÄLSA (MHFA MHFAY) Vad har vi gjort och vad kan vi göra?

FÖRSTA HJÄLPEN TILL PSYKISK HÄLSA (MHFA MHFAY) Vad har vi gjort och vad kan vi göra? FÖRSTA HJÄLPEN TILL PSYKISK HÄLSA (MHFA MHFAY) Vad har vi gjort och vad kan vi göra? DISPOSITION Kort om NASP Senaste statistiken om självmord och självmordsförsök Vad är MHFA första hjälpen till psykisk

Läs mer

Samverkan för att rädda liv Suicidprevention i praktiken Jönköpingsmodellen

Samverkan för att rädda liv Suicidprevention i praktiken Jönköpingsmodellen Samverkan för att rädda liv i praktiken Jönköpingsmodellen Margit Ferm Socionom, ordförande i SPES & vice ordförande i NSPH och projektledare YMHFA Jönköpings län Jönköpings län 10 475 km² (2,5% av Sverige)

Läs mer

Socialdepartementet. 103 33 Stockholm

Socialdepartementet. 103 33 Stockholm SVAR PÅ REGERINGSUPPDRAG 1 (6) Socialdepartementet 103 33 Stockholm Delrapport för; Uppdrag om kunskapsutveckling och samverkan på sysselsättningsområdet kring personer med psykisk ohälsa KUR-projektet

Läs mer

Regional handlingsplan för suicidprevention och minskad psykisk ohälsa

Regional handlingsplan för suicidprevention och minskad psykisk ohälsa Bilaga 4 kommunstyrelsen 2017-06-07 107 Regional handlingsplan för suicidprevention och minskad psykisk ohälsa Handläggare: Karin Haster, Folkhälsa och samhällsmedicin Datum: 2017-04-24 Dokumenttyp: Diarienummer:

Läs mer

Spädbarnsfondens effektrapport 2013

Spädbarnsfondens effektrapport 2013 Spädbarnsfondens effektrapport 2013 Om Spädbarnsfonden Spädbarnsfondens är en ideell organisation som startades 1986 av familjer som förlorat ett litet barn. Idag har vi drygt 3000 medlemmar samt aktivitet

Läs mer

Gemensam handlingsplan för kommunerna i Kalmar län och Landstinget i Kalmar län gällande överenskommelse inom området psykisk hälsa 2016

Gemensam handlingsplan för kommunerna i Kalmar län och Landstinget i Kalmar län gällande överenskommelse inom området psykisk hälsa 2016 Länsgemensam ledning i samverkan Inom socialtjänst och angränsande område Hälso- och sjukvård i Kalmar län Gemensam handlingsplan för kommunerna i Kalmar län och Landstinget i Kalmar län gällande överenskommelse

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE. för. Föreningen Maskroskraft. År 2014

VERKSAMHETSBERÄTTELSE. för. Föreningen Maskroskraft. År 2014 VERKSAMHETSBERÄTTELSE för Föreningen Maskroskraft År 2014 1. Fakta om året som gått Medlemmar: Antalet betalande medlemmar 52 Antalet ej betalande (sponsrade) medlemmar, 50 Medlemsavgifter Vuxna: 150 kr

Läs mer

Satsning på psykiatrikompetens. En kort summering av kompetenshöjning och samverkansutveckling i Västra Götaland 2009-2012

Satsning på psykiatrikompetens. En kort summering av kompetenshöjning och samverkansutveckling i Västra Götaland 2009-2012 En kort summering av kompetenshöjning och samverkansutveckling i Västra Götaland 2009-2012 STIMULANSMEDEL Via socialstyrelsen 2009 2012 för; Ökad psykiatrikompetens hos personal som möter människor med

Läs mer

Stiftelsen ICDP Sweden Stockholm 2 mars 2014

Stiftelsen ICDP Sweden Stockholm 2 mars 2014 International Child Development Programme Stiftelsen ICDP Sweden Stockholm 2 mars 2014 Verksamhetsberättelse 2013 Bakgrund Programmet Vägledande samspel/icdp ingår i ett internationellt nätverk som arbetar

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2015

Verksamhetsberättelse 2015 Verksamhetsberättelse 2015 Inledning De arbetsintegrerande sociala företagen har som övergripande mål att skapa arbetstillfällen för de som står utanför, eller som inte fått tillträde till, arbetsmarknaden

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR I TEGRATIO SFORUM MOT RASISM I TROLLHÄTTA 2013

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR I TEGRATIO SFORUM MOT RASISM I TROLLHÄTTA 2013 Integrationsforum mot rasism i Trollhättan 1 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR I TEGRATIO SFORUM MOT RASISM I TROLLHÄTTA 2013 Integrationsforum/Antidiskrimineringsbyrån Föreningsgatan 16 461 30 Trollhättan Telefon/fax:

Läs mer

Utvecklingsråd personer med psykisk ohälsa

Utvecklingsråd personer med psykisk ohälsa Utvecklingsråd personer med psykisk ohälsa Tid:, 8.30 10.20 Plats: Blår rummet, Solhem, Primärvårdskansliet, plan 8 Närvarande: Bertil Martinsson Bengt-Arne Andersson Catherine Larsson Gunilla Bothén Primärvården,

Läs mer

Försöksverksamheter i kommuner. Konferens Funktionshinder i tiden Seminarium onsdag den 2 april 2014. Projektledare Birgitta Greitz Socialstyrelsen

Försöksverksamheter i kommuner. Konferens Funktionshinder i tiden Seminarium onsdag den 2 april 2014. Projektledare Birgitta Greitz Socialstyrelsen Försöksverksamheter i kommuner Konferens Funktionshinder i tiden Seminarium onsdag den 2 april 2014 Projektledare Birgitta Greitz Socialstyrelsen Sysselsättning för personer med psykisk funktionsnedsättning

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2015. Internationella Kvinnoföreningen Lokalt ResursCentrum för kvinnor i Öresundsregionen

VERKSAMHETSPLAN 2015. Internationella Kvinnoföreningen Lokalt ResursCentrum för kvinnor i Öresundsregionen VERKSAMHETSPLAN 2015 Internationella Kvinnoföreningen Lokalt ResursCentrum för kvinnor i Öresundsregionen Inledning Internationella Kvinnoföreningen i Malmö, IKF i Malmö, är en väl etablerad ideell förening

Läs mer

NYHETSBREV. Det finns 3 olika arbetsgrupper ÖPP, Active Parenting och Riktade insatser.

NYHETSBREV. Det finns 3 olika arbetsgrupper ÖPP, Active Parenting och Riktade insatser. 1 (6) Det här är första Nyhetsbrevet från Föräldrautvecklingsprojektet Värme & Ramar i Oskarshamn. Ambitionen är att det fr o m hösten ska komma ut ett (1) Nyhetsbrev per månad om vad som är på gång i

Läs mer

NSPH Nationell Samverkan för f Psykisk HälsaH www.nsph.se. NSPHiG Lokalt nätverkn www.nsphig.se

NSPH Nationell Samverkan för f Psykisk HälsaH www.nsph.se. NSPHiG Lokalt nätverkn www.nsphig.se NSPH Nationell Samverkan för f Psykisk HälsaH www.nsph.se NSPHiG Lokalt nätverkn www.nsphig.se Medlemsorganisationer Riksförbundet Attention Riksförbundet för hjälp åt narkotika och läkemedelsberoende

Läs mer

Redovisning av lex Maria anmälningar med anledning av självmord

Redovisning av lex Maria anmälningar med anledning av självmord Gunnar Ramstedt Ärendenr HSN 2012/364 1 (5) Handlingstyp Tjänsteskrivelse Datum 24 augusti 2012 Hälso- och sjukvårdsnämnden Redovisning av lex Maria anmälningar med anledning av självmord Sammanfattning

Läs mer

Randiga Huset är en organisation för barn, unga och vuxna som förlorat eller håller på att förlora en anhörig eller närstående. Randiga Huset är en

Randiga Huset är en organisation för barn, unga och vuxna som förlorat eller håller på att förlora en anhörig eller närstående. Randiga Huset är en Randiga Huset är en organisation för barn, unga och vuxna som förlorat eller håller på att förlora en anhörig eller närstående. Randiga Huset är en rikstäckande organisation som är partipolitiskt och religiöst

Läs mer

PROTOKOLL. Svensk förening för Röntgensekreterare Årsmöte. Tid Torsdagen den 21 september 2006. Plats Conventum Örebro, Röntgenveckan 2006

PROTOKOLL. Svensk förening för Röntgensekreterare Årsmöte. Tid Torsdagen den 21 september 2006. Plats Conventum Örebro, Röntgenveckan 2006 PROTOKOLL Svensk förening för Röntgensekreterare Årsmöte Tid Torsdagen den 21 september 2006 Plats Conventum Örebro, Röntgenveckan 2006 Närvarande Styrelsen: Birgitta Gruvfält, Karolinska Universitetssjukhuset,

Läs mer

Förvaltningsberättelse för år 2011

Förvaltningsberättelse för år 2011 Förvaltningsberättelse för år 2011 Träpatronernas styrelse får härmed avge sin förvaltningsberättelse för verksamhetsåret 201 inkluderande resultat- och balansräkning. Träpatronerna fyller nio år i mars

Läs mer

Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län

Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län Bakgrund Regeringen har den 24 april 2008 träffat en överenskommelse med Sveriges

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK

Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK Tid och plats: 1 september 2012 i Malmö Föreningens ordförande Aviva Suskin-Holmqvist öppnade årsmötet och hälsade alla välkomna. 1 Val av mötesordförande Som ordförande

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Tyresö Förenings Råd för året 2009

Verksamhetsberättelse för Tyresö Förenings Råd för året 2009 Verksamhetsberättelse för Tyresö Förenings Råd för året 2009 Tyresö Förenings Råd till gagn för Tyresös kultur- och idrottsliv Så här har föreningsrådet tagit form Under en föreningskonferens till Åland

Läs mer

Vi kan vara med om många tragedier och svåra händelser men om vi förlorar vårt hopp så är det den riktiga förlusten.

Vi kan vara med om många tragedier och svåra händelser men om vi förlorar vårt hopp så är det den riktiga förlusten. Vi kan vara med om många tragedier och svåra händelser men om vi förlorar vårt hopp så är det den riktiga förlusten. Dalai Lama Vi i SPES ger aldrig upp hoppet! SPES finns i hela landet Att arbeta på ett

Läs mer

Sammanfattning av projektplan för Nationella självskadeprojektet, Skånenoden

Sammanfattning av projektplan för Nationella självskadeprojektet, Skånenoden 2013-11-05 Sammanfattning av projektplan för Nationella självskadeprojektet, Skånenoden Projektet startade 2012 och finansieras av regeringen. Den består av en nationell del och av arbete i tre kunskapsnoder,

Läs mer

GRUNDKRAV 1, SAMVERKANSÖVERENSKOMMELSE: LOKAL HANDLINGSPLAN Datum 30 oktober 2014

GRUNDKRAV 1, SAMVERKANSÖVERENSKOMMELSE: LOKAL HANDLINGSPLAN Datum 30 oktober 2014 1 ( 12 ) GRUNDKRAV 1, SAMVERKANSÖVERENSKOMMELSE: LOKAL HANDLINGSPLAN Datum 30 oktober 2014 1 (13) Darienr/Dplankod LOKAL HANDLINGSPLAN Utifrån Överenskommelse om samverkan kring personer med psykisk funktionsnedsättning

Läs mer

2015-05-12 Dnr 9.2-2851/2014 1(9) Regeringskansliet Socialdepartementet 103 33 Stockholm. Lägesrapport om verksamheter med personligt ombud 2014

2015-05-12 Dnr 9.2-2851/2014 1(9) Regeringskansliet Socialdepartementet 103 33 Stockholm. Lägesrapport om verksamheter med personligt ombud 2014 2015-05-12 Dnr 9.2-2851/2014 1(9) Avdelningen för regler och behörighet Anders Molt anders.molt@socialstyrelsen.se Regeringskansliet Socialdepartementet 103 33 Stockholm Lägesrapport om verksamheter med

Läs mer

Verksamhetsplan 2016 för Kunskapscentrum för Kommunal Hälso- och Sjukvård (KKHS) vid Högskolan Dalarna (HDa)

Verksamhetsplan 2016 för Kunskapscentrum för Kommunal Hälso- och Sjukvård (KKHS) vid Högskolan Dalarna (HDa) Verksamhetsplan 2016 för Kunskapscentrum för Kommunal Hälso- och Sjukvård (KKHS) vid Högskolan Dalarna (HDa) Sida 1 Uppdrag Kunskapscentrum startade 2010 för att stödja den kommunala hälso- och sjukvården.

Läs mer

Psykisk ohälsa bland barn och unga

Psykisk ohälsa bland barn och unga Psykisk ohälsa bland barn och unga kunskap utveckling inspiration En konferens för dig inom elevhälsan Oro, ångest och depression lär dig mer för att utveckla ditt stöd till barn och unga Stressrelaterad

Läs mer

Jonas Wells. Ordförande: Kurt Kvarnström. Justerare: Paragrafer 1-16 Marie Litholm

Jonas Wells. Ordförande: Kurt Kvarnström. Justerare: Paragrafer 1-16 Marie Litholm Sammanträdesprotokoll Protokoll SAMMANTRÄDESDATUM 2014-09-26 fört vid sammanträde med Nationella Nätverket för Samordningsförbund (NNS) Tid: 2014-09-26, kl 9.30 15.00 Plats Riksdagshus 7-9 Beslutande:

Läs mer

Litteratur-, film- och länklista till föreställningen Vi som blev kvar!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Litteratur-, film- och länklista till föreställningen Vi som blev kvar!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Litteratur-, film- och länklista till föreställningen Vi som blev kvar Böckerna finns att låna på Sjukhusbiblioteket, Länssjukhuset Ryhov www.lj.se/bibliotek biblioteket.jonkoping@lj.se 036 32 24 91 Catarina

Läs mer

Verksamhetsberättelse Personligt ombud

Verksamhetsberättelse Personligt ombud Verksamhetsberättelse Personligt ombud ÖLAND 2014 Innehållsförteckning Förutsättningar för arbetet... 3-4 Händelser under året... 4-8 Socialstyrelsen Länsstyrelsen Ledningsgruppen Handledning Nätverksträffar/länsträffar

Läs mer

STHFs styrelseprotokoll nr 5 2014

STHFs styrelseprotokoll nr 5 2014 STHFs styrelseprotokoll nr 5 2014 Plats: SRATs kansli Stockholm Datum: 14-15 maj 2014 Närvarande: Yvonne Nyblom Ordförande Ingela Jägestrand Mari Carlsson Anna Magnusson Monica Ringdahl Birgitta Jönsson

Läs mer

Nationellt utvecklingsprogram Dans i skolan

Nationellt utvecklingsprogram Dans i skolan 2005-04-21 Bilaga 1 1 Nationellt utvecklingsprogram Dans i skolan Verksamhetsplan för det nationella utvecklingsprogrammet för dans i skolan mellan NCFF, Myndigheten för skolutveckling, Statens kulturråd

Läs mer

VERKSAMHETSUTVECKLING

VERKSAMHETSUTVECKLING Centrum för Verksamhetsutveckling inbjuder till 2006-2007 Ständig utveckling pågår i Västra Götalandsregionen. Mycket sker och ingår helt enkelt i det dagliga arbetet. Det finns idéer för utvecklingsarbete

Läs mer

Brukarrörelsens synpunkter 2015

Brukarrörelsens synpunkter 2015 Brukarrörelsens synpunkter 2015 Analys av arbetet som följer av Länsövergripande överenskommelse om samverkan för kommuner och landsting i Dalarnas län kring personer med psykiska funktionsnedsättningar

Läs mer

Minnesanteckningar från Jämställdhetsutskottet 2013-04-24

Minnesanteckningar från Jämställdhetsutskottet 2013-04-24 Kommunstyrelsen Datum 1 (5) Kommunledningskontoret Anna Lindén, 1510 Jämställdhetsutskottet Minnesanteckningar från Jämställdhetsutskottet 2013-04-24 Närvaro: Maria Chergui (V) ordf. Lisa Friberg (S),

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsberedningen

Hälso- och sjukvårdsberedningen 1 (6) Landstingets kansli Kansliavdelningen, Lillemor Ahlgren Justerat 2014-04-29 Hälso- och sjukvårdsberedningen Tid Onsdagen den 23 april kl. 9.00 10.30 Plats Kronobergsrummet, landstingets kansli, Ingelstadsvägen

Läs mer

Slutrapport. Från. Konferensen Mellanlanda 2009 26 27 mars

Slutrapport. Från. Konferensen Mellanlanda 2009 26 27 mars Slutrapport Från Konferensen Mellanlanda 2009 26 27 mars Innehåll Inledning... 3 Bakgrund... 3 LUVG, Lokal Utveckling Västra Götaland... 3 Tema... 4 Målgrupp... 4 Organisation... 4 Medverkande... 5 Deltagare...

Läs mer

Karl-Henrik Nanning. Tisdagen 20 april, kl. 13.00, Malmö

Karl-Henrik Nanning. Tisdagen 20 april, kl. 13.00, Malmö 12 mars 2010 1 Plats och tid Riksdagshus 7-9, Stockholm, fredag den 12 mars, kl. 10.00-14.30 ande Kurt Kvarnström, Södra Dalarnas samordningsförbund Alvi Berglund, Finsam Östersund Marie Litholm, Samordningsförbundet

Läs mer

PROTOKOLL. Midgård, Nödinge kommunhus, kl 13:00-16:00

PROTOKOLL. Midgård, Nödinge kommunhus, kl 13:00-16:00 1(9) Plats och tid ande Midgård, Nödinge kommunhus, kl 13:00-16:00 Monica Samuelsson (S) ordförande Rose-Marie Fihn (FP) Anita Skoglund (M) vice ordförande Jarl Karlsson (S) Ale kommun Ale kommun Västra

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-12-10 Folkhälsorådet

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-12-10 Folkhälsorådet 1/2 Festvåning 4:anhuset, 2013-12-10 kl 09:00-11.45 50-66 Beslutande Anna-Karin Skatt (S) Peter Friberg (M) Astrid Bengtsson (S) Lennart Rehn (S) Berit Sörman (S) Bengt Karlsson (S) Per-Erik Thurén (S)

Läs mer

Psykisk hälsa. i Kalmar län

Psykisk hälsa. i Kalmar län Psykisk hälsa i Kalmar län Uppdrag Länsgemensam ledning i samverkan och samordningsgruppen psykisk hälsa: PSYNK synkronisering av insatser för barn och unga med psykisk ohälsa KUR Samstöd (CM) PRIO-psykisk

Läs mer

MINNESANTECKNINGAR KOMPETENSOMBUDSTRÄFF 2014-02-06

MINNESANTECKNINGAR KOMPETENSOMBUDSTRÄFF 2014-02-06 CARPE Minnesanteckningar Sida 1 (5) 2014-02-06 MINNESANTECKNINGAR KOMPETENSOMBUDSTRÄFF 2014-02-06 Inledning Carin hälsade välkommen och presenterade dagens program som till stor del bestod av dialog kring

Läs mer

Verksamhetsplan med verksamhetsbeskrivning. Fastställd av styrelsen

Verksamhetsplan med verksamhetsbeskrivning. Fastställd av styrelsen Verksamhetsplan med verksamhetsbeskrivning 2014 Fastställd av styrelsen 2014-01-28 2 (11) Innehåll 1. Inledning... 3 2. Verksamhet... 3 2.1 Uppdrag... 3 2.2 Beskrivning av föreningens verksamhet... 3 3.

Läs mer

Årsmöte. Jönköpings län. 08-10-25 Bankeryd

Årsmöte. Jönköpings län. 08-10-25 Bankeryd Årsmöte Jönköpings län 08-10-25 Bankeryd Verksamhetsberättelse för SMC Jönköpings län 07090 901-08083 831 Styrelsemedlemmar Ordförande Inge Svensson Skede Vice Ordförande Berndt Lööf Eksjö Kassör Pamela

Läs mer

VISA VÄGAR. 28 maj 2015 ABF-huset,Stockholm

VISA VÄGAR. 28 maj 2015 ABF-huset,Stockholm VISA VÄGAR 2015 28 maj 2015 ABF-huset,Stockholm Arrangörer Konferensen arrangeras av NSPH i samarbete med PRIO-samordningen (Regeringskansliet), Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), Socialstyrelsen,

Läs mer

PROTOKOLL. Rättspsykiatriska regionkliniken, Landstingets Kronoberg, Johan Allgulins väg 1, Växjö

PROTOKOLL. Rättspsykiatriska regionkliniken, Landstingets Kronoberg, Johan Allgulins väg 1, Växjö 1 (7) Landstingets kansli Planeringsavdelningen, Justerat 2013-09-26 FoU-beredningen Tid Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sekreterare Torsdagen den 12 september 2013 kl.13-16.30 Rättspsykiatriska

Läs mer

Västbus delregionala ledningsgrupp för Fyrbodal. Årsberättelse 2013

Västbus delregionala ledningsgrupp för Fyrbodal. Årsberättelse 2013 Västbus delregionala ledningsgrupp för Fyrbodal Årsberättelse 2013 Västbus delregionala ledningsgrupp för Fyrbodal Uppdrag Den delregionala ledningsgruppens uppdrag är att kontinuerligt och enligt Västbus

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE ÅR 2012

VERKSAMHETSBERÄTTELSE ÅR 2012 VERKSAMHETSBERÄTTELSE ÅR 2012 Styrelse: Ordförande Vice ordförande Sekreterare Kassör Ordinarie ledamöter Webbmaster Inger Kull (teckningsrätt) Åsa Persson (omval 2 år) Pia Kalm Stephens Margareta Eriksson

Läs mer

SVENSK IDROTTSPSYKOLOGISK FÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 januari 31 december 2015

SVENSK IDROTTSPSYKOLOGISK FÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 januari 31 december 2015 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 januari 31 december 2015 INNEHÅLL 1. Ordföranden har ordet 2. Styrelsens berättelse Styrelsens sammansättning och organisation 3. Styrelsemöten 4. Informationsverksamhet 1. ORDFÖRANDEN

Läs mer

Malmö Stads Psykologförening

Malmö Stads Psykologförening Verksamhetsberättelse för Malmö Stads Psykologförening Styrelseledamöter och uppdrag Till styrelse för verksamhetsåret 2016 valdes Anna Tidman till ordförande, Daniela Musazzi till sekreterare, Dorina

Läs mer

2005-04-05. Genomfört arbete inom halveringsuppdraget år 2004 jämte pågående och planerat arbete 2005-2006

2005-04-05. Genomfört arbete inom halveringsuppdraget år 2004 jämte pågående och planerat arbete 2005-2006 PM Socialtjänstförvaltningen Yasmine Ekman Munir, Shahid Saleem, Ulla-Britt Fingal 2005-04-05 Bilaga 1 Genomfört arbete inom halveringsuppdraget år 2004 jämte pågående och planerat arbete 2005-2006 Bakgrund

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2010

VERKSAMHETSPLAN 2010 VERKSAMHETSPLAN 2010 Enligt styrelsebeslut 2010-02-05 1(8) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Kapitelrubrik Sid nr FRAMSIDA 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 2 FÖRENINGENS SYFTE OCH MÅL 3 ORGANISATION 3 EKONOMI 4 KOMMITTÉERNA

Läs mer

Slutrapport Föreningen Hjärnkoll Jönköpings län

Slutrapport Föreningen Hjärnkoll Jönköpings län Slutrapport Slutrapport Föreningen Hjärnkoll Jönköpings län Datum: 2015-06-10 Diarienr: 2015/0164 Bakgrund Projektet Hjärnkoll har i utvärderingarna visat att det går att förändra attityder i vårt samhälle.

Läs mer

stöd samhälle viktigt samverkan politik förebygga nätverk erfarenhet kunskap Samverkan mot suicid

stöd samhälle viktigt samverkan politik förebygga nätverk erfarenhet kunskap Samverkan mot suicid viktigt samverkan stöd kunskap erfarenhet nätverk politik förebygga samhälle Samverkan mot suicid guide för att inleda eller utveckla befolkningsinriktad suicidprevention Utvecklingen av suicidalitet kan

Läs mer

Protokoll fört vid sammanträde med SKAIS och FAS måndagen den 3 februari 2014 kl. 10.15 på Ekumeniska Centret, Alvik.

Protokoll fört vid sammanträde med SKAIS och FAS måndagen den 3 februari 2014 kl. 10.15 på Ekumeniska Centret, Alvik. Protokoll fört vid sammanträde med SKAIS och FAS måndagen den 3 februari 2014 kl. 10.15 på Ekumeniska Centret, Alvik. Närvarande FAS: Maud Cajdert, Hillevi Jönsson, Inga-Lena Fredrixon, Roland Stahre,

Läs mer

Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014

Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014 2015-01-25 Sidan 1 av 5 Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014 Sammanfattning av verksamhetsåret Under året har vi genomfört ett antal evenemang och aktiviteter där vi mött cirka

Läs mer

Svenska utvärderingsföreningen Verksamhetsberättelse för 2013

Svenska utvärderingsföreningen Verksamhetsberättelse för 2013 Svenska utvärderingsföreningen Verksamhetsberättelse för 2013 1 Svenska utvärderingsföreningen (SVUF) bildades i januari 2003 och det senaste verksamhetsåret var det elfte. Styrelsen tillträdde den 1 januari

Läs mer

2015-03-19 Snabbprotokoll efter kulturnämndens sammanträde den 19 mars 2015. Observera att protokollet inte är justerat i sin helhet.

2015-03-19 Snabbprotokoll efter kulturnämndens sammanträde den 19 mars 2015. Observera att protokollet inte är justerat i sin helhet. 1. Revidering av detaljbudget 2. Budget strategiområden 2015 Kulturnämnden beslutar: 1. Kulturnämnden reviderar detaljbudgeten för 2015 enligt bifogade förslag Budgetförändringar avseende statliga medel

Läs mer

Verksamhetsberättelse IFS Uppsala 2010

Verksamhetsberättelse IFS Uppsala 2010 Verksamhetsberättelse IFS Uppsala 2010 Medlemsmöten 7 st. Årsmöte 3 februari på restaurang Korfu med en subventionerad middag. 22 april med Anders Milton o Ing Marie Wieselgren de talade om Miltonutredningen,

Läs mer

Projektplan för projekt Inomhusmiljö

Projektplan för projekt Inomhusmiljö 4 mars 2015 Projektplanen har granskats av styrgrupperna för Miljösamverkan Halland och Miljösamverkan Västra Götaland. Inga förslag på ändringar har framförts och projektplanen är därmed fastställd. Projektplan

Läs mer

Nyhetsbrev Nr. 3 2009

Nyhetsbrev Nr. 3 2009 Nyhetsbrev Nr. 3 2009 Exposé över FoU:s arbete och samverkan med kommunerna i Nordväst. Inledning Det här är årets tredje Nyhetsbrev från FoU- Nordväst - något som kommer att bli ett stående inslag tre

Läs mer

Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2012/2013

Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2012/2013 Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2012/2013 Styrelsen har bestått av Ordförande Eva-Lena Blom Vice Ordförande Ingegärd Rådström Sekreterare ViviAnn Labba Kassör Trine Amundsen Ledamöter Helena

Läs mer

- om barn till missbrukare VERKSAMHETSBERÄTTELSE

- om barn till missbrukare VERKSAMHETSBERÄTTELSE - om barn till missbrukare VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2 0 1 3 1. BARN TILL MISSBRUKARE Det finns cirka 2 miljoner barn i Sverige. Enligt Folkhälsomyndigheten (tidigare Statens Folkhälsoinstitut) lever omkring

Läs mer

Verksamhetsplan Miljösamverkan Kronoberg-Blekinge 2014

Verksamhetsplan Miljösamverkan Kronoberg-Blekinge 2014 Dnr 09/0111 Verksamhetsplan Miljösamverkan Kronoberg-Blekinge 2014 Bakgrund Miljösamverkan Kronoberg-Blekinge är ett samverkansorgan, inom miljöoch hälsoskyddsområdet, mellan samtliga kommuner i Kronoberg

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2015

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2015 1 (5) VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2015 Styrelsen Förtroendevalda och uppdragstagare under verksamhetsåret 2015 Britt-Marie Lindgren Ewa Langerbeck Eva Lindgren Karl-Henrik Forsman Maria Åling Joachim Eckerström

Läs mer

Minnesanteckningar från AU för Rådet för funktionshinderfrågor

Minnesanteckningar från AU för Rådet för funktionshinderfrågor Eskilstuna kommun Minnesanteckningar Rådet för funktionshinder frågor 2013-01-16 Anna-Maarit Tirkkonen Tfn 016-710 24 28, 073-950 65 89 e-post: anna-maarit.tirkkonen@eskilstuna.se Närvarande Joel Hamberg

Läs mer

Länsövergripande handlingsprogram för suicidförebyggande åtgärder

Länsövergripande handlingsprogram för suicidförebyggande åtgärder Uppdrag 14/15 Länsövergripande handlingsprogram för suicidförebyggande åtgärder Sammanfattning Att arbeta med förebyggande åtgärder gällande suicid eller suicidförsök är ett omfattande område. Osäkerhet

Läs mer

RÄDDNINGSTJÄNSTEN Göran Melin

RÄDDNINGSTJÄNSTEN Göran Melin Snabba reaktioner vid risk för suicid Suicidpreventivt arbete i Jönköpings län Hälso- och sjukvård (2003-2014) Landstinget har FAKTA-dokument och vårdprogram - Kliniska riktlinjer för hälso- och sjukvårdspersonal

Läs mer

IFO nätverket 19 maj 2017

IFO nätverket 19 maj 2017 IFO nätverket 19 maj 2017 INNEHÅLL Hälso- och sjukvårdsavtalet 1. Allmänt om Hälso och sjukvårdsavtalet 2. Gemensam värdegrund 3. Parternas ansvar 4. Avtalsvård 5. Gemensamma utvecklingsområden Avtalet

Läs mer

Protokoll från det 3:e sammanträdet med Svenska FSC:s styrelse 2013

Protokoll från det 3:e sammanträdet med Svenska FSC:s styrelse 2013 Protokoll från det 3:e sammanträdet med :s styrelse 2013 Tid och plats: 11 mars kl 09.30 16.00, s kansli, Uppsala stifts hus, Dragabrunnsgatan 71 i Uppsala, våning 3. Närvarande: Stig Hansson, Folkrörelserådet

Läs mer

PROTOKOLL 5. 2015 02 25 t o m sid 9. Landstingsstyrelsen i egenskap av driftnämnd. Sammanträdesrum Mälaren, Landstingshuset, Västerås

PROTOKOLL 5. 2015 02 25 t o m sid 9. Landstingsstyrelsen i egenskap av driftnämnd. Sammanträdesrum Mälaren, Landstingshuset, Västerås PROTOKOLL 5 Organ Plats Landstingsstyrelsen i egenskap av driftnämnd Sammanträdesrum Mälaren, Landstingshuset, Västerås Tidpunkt Onsdagen den 25 februari 2015 Ledamöter Ersättare Övriga Denise Norström

Läs mer

Camilla Brunsberg, Idotts- och fritidsnämnden Magnus Larsson (c), Miljö- och byggnadsnämnden Emina Cejvan, (m), Barn- och ungdomsnämnden

Camilla Brunsberg, Idotts- och fritidsnämnden Magnus Larsson (c), Miljö- och byggnadsnämnden Emina Cejvan, (m), Barn- och ungdomsnämnden FOLKHÄLSORÅD Protokoll Tid 22 september 2008, kl 13.30-16.00 Plats Kommunhuset, Ellida Närvarande Ordf Ledamöter Ersättare Referensgruppen Camilla Brunsberg, Idotts- och fritidsnämnden Magnus Larsson (c),

Läs mer

Verksamhetsberättelse RSIS 2013

Verksamhetsberättelse RSIS 2013 Verksamhetsberättelse RSIS 2013 Inledning Rett Syndrom i Sverige, RSIS är en rikstäckande förening som bildades 1997. Föreningen riktar sig till både anhöriga och professionella som kommer i kontakt med

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013

Verksamhetsberättelse 2013 20140114 Sidan 1 av 5 'Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2013 Sammanfattning av verksamhetsåret Året började med att den nya styrelsen, på uppdrag av årsmötet, organiserade ett extramöte

Läs mer

Lägesrapport 2013. 7.1.1 Tillgänglighet första linjen STÖD TILL RIKTADE INSATSER INOM OMRÅDET PSYKISK OHÄLSA 2013 7.

Lägesrapport 2013. 7.1.1 Tillgänglighet första linjen STÖD TILL RIKTADE INSATSER INOM OMRÅDET PSYKISK OHÄLSA 2013 7. STÖD TILL RIKTADE INSATSER INOM OMRÅDET PSYKISK OHÄLSA 2013 Lägesrapport 2013 7.1 BARN OCH UNGA 7.1.1 Tillgänglighet första linjen Mätning första linjen, ett förslag till uppföljning inför år 2014 Med

Läs mer

Depression Diagnostik, vård och behandling i primärvården!

Depression Diagnostik, vård och behandling i primärvården! Depression Diagnostik, vård och behandling i primärvården! De olika depressiva tillstånden vanliga symtom och diagnostik Suicidriskbedömning och när patienten behöver vidare kontakt till psykiatrin Vid

Läs mer

Ansökan om utvecklingsmedel till tidiga insatser Till Länsstyrelsen Västra Götalands län Göteborg. Underskrift

Ansökan om utvecklingsmedel till tidiga insatser Till Länsstyrelsen Västra Götalands län Göteborg. Underskrift Ansökan om utvecklingsmedel till tidiga insatser 2010 Till Länsstyrelsen Västra Götalands län 403 40 Göteborg Sökande Huvudman Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) Adress Postnummer Box 5073 402 22

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011

Verksamhetsberättelse 2011 Verksamhetsberättelse 20 Härmed lämnas redogörelse för föreningens verksamhet under ovanstående period. Föreningens styrelse har under verksamhetsåret 20 haft följande sammansättning: Ordförande Marinette

Läs mer