VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2008"

Transkript

1 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2008 RFSL Eskilstunas årsmöte, Alfeltsgatan 9, Eskilstuna,

2 Innehållsförteckning 1. Innehållsförteckning Cafékvällar... 2 a) Onsdagscafé... 2 b) Torsdagscafé Festverksamhet Hemsida & internet Utåtriktad verksamhet... 4 a) Studiecikelverksamhet... 4 b) Nätverk... 4 c) Möten... 5 d) Festivaler... 5 e) Konferenser... 5 f) HBT-pris... 5 g) HIV-projekt Reklam & annonsering Sexualpolitik Skolinformation... 6 a) Processen... 6 b) Skolinformatören berättar Representation Medlemsantalet Den ekonomiska situationen Styrelsen och dess arbete under året Balansrapport Resultatrapport Revisionsberättelse Styrelsens sammansättning Övriga förtroendevalda Anställda Slutord Verksamhetsberättelse för 2008 sid: 1/16

3 2. Cafékvällar Föreningens cafékvällar har ägt rum på onsdagar och torsdagar fram till maj Onsdagarna fortsatte använda samma profil dvs. att vara öppna för alla oavsett ålder, medlemskap, kön, osv. Detta medan torsdagscaféet har varit den mötesplatsen som mer inriktat sig på ungdomar. Onsdagarnas caféverksamhet upphörde i maj 2008 och torsdagscaféet blev nu den enda caféverksamheten och nu öppen för alla oavsett ålder, kön osv. Vi har gjort denna förändring pga. bristande personalresurser. På cafékvällarna har det funnits möjlighet till att: Spela biljard och andra sällskapsspel Titta på videofilmer Lyssna på musik Läsa tidskrifter/böcker Fika Umgås Vara med i tävlingar eller olika arrangemang. Cafékvällarna har blivit en plats där man kan vara sig själv för en stund. Det är en viktigt social funktion som fungerar som en träffpunkt för likasinnade, där man kan sitta och diskutera utan att behöva bli ifrågasatt som HBT-person. Detta år har vi i styrelsen beslutat att Jemina Hellstén skulle bli caféansvarig, dvs. den som ser till att det hålls öppet och att det alltid finns någon som jobbar under cafékvällarna. Vi har tyckt det varit viktigt att var och en av oss i styrelsen ska ha försökt visa oss ut till våra besökare samt medlemmar, genom att besöka cafékvällarna samt hjälpas åt att vara cafévärdar. Alla i styrelsen gick en praokväll på caféet för att få in rutinerna runt vad som behövs göras innan öppning och efter stängning. Senare under året tillkom ett policydokument att följa utåt mot besökare som cafévärd. Styrdokumentet Styrelsens ansvarsfördelning och arbetssätt uppdaterades även med aktuella punkter för cafévärden inför och efter öppethållande av café. a) Onsdagscafé Föreningen har haft 17 onsdagscafé tills den upphörde. Ondagscaféet har haft ca 200 gäster under januari-maj Antalet besökare har varierat kraftigt, beroende på speciella aktiviteter för kvällen och vad som skedde övrigt i lokalen. Tabell 1 visar här nedan hur fördelningen av onsdagscaféet har varit under året, detta med hänsyn till att antal café och antal besökare är genomsnittligt beräknat. Verksamhetsberättelse för 2008 sid: 2/16

4 b) Torsdagscafé Torsdagscaféet har haft 43 caféer under år Torsdagscaféet har haft totalt drygt 650 stycken besökare under året. Under sommarperioden juni-juli ägde 4 stycken cafékvällar rum, resterande tid var det sommaruppehåll pga. av personalbrist. Även här har antal besökare varierat kraftigt, beroende på speciella aktiviteter för kvällen och vad som skedde för övrigt i lokalen. Tabell 2 visar fördelningen av torsdagscaféer och antal besökare under 2008, detta med hänsyn till att antal café och antal besökare är genomsnittligt beräknat. 3. Festverksamhet En viktig del i föreningens sociala verksamhet är utan tvekan våra fester. Dessa riktar sig primärt till medlemmar, men är även öppen för likasinnade som inte är medlemmar mot en avgift som ger gästkort för kvällen i fråga. Våra fester erbjuder en fördomsfri atmosfär och är Eskilstunas enda officiella HBT-ställe. Det har varit rutin att i början på verksamhetsåret fastställa antalet festkvällar under året för att få en plan som utgångspunkt. Denna rutin har dock inte fungerat under verksamhetsåret, men glädjande nog har föreningen under verksamhetsåret 2008 haft 11 stycken festkvällar. I genomsnitt blir detta en fest per månad, borträknat en semestermånad. Eftersom styrelsen har drabbats av plötsliga avhopp samt haft svårigheter med kontinuitet, så ska festverksamheten ses som väldigt lyckad. Antalet besökare per festkväll har legat runt stycken (förutom RFSL-party som lockade ca personer). Totalt sett har vi uppskattat att festverksamheten har lockat strax över 300 besökare. Figuren nedan visar föreningens fester med tema och specifika datum. Månad Datum Tema Månad Datum Tema Januari - - Juli 11:e Summer Party Februari 2:a - Augusti 29:e After Summer Party Mars 8:e - September 12:e Sweet September April 5:e Studio 54 Oktober 11:e RFSL-party (Ordförandekonferens) Maj 23:e - November 1:e Halloween-fest Juni 28:e - December 5:e Decemberfest Verksamhetsberättelse för 2008 sid: 3/16

5 4. Hemsida & internet Under en stor del av verksamhetsåret har föreningen haft en mycket väl fungerande hemsida som kontinuerligt har uppdaterats. Webbansvariga har varit Elias Catano och Jemina Hellstén. En ny version av hemsidan lanserades i början på juli månad och ersatte den gamla hemsidan som tyvärr inte fungerade tillfredsställande och var ofta inte uppdaterad med den senaste informationen. Denna nya hemsida har medvetet en mer lokal särprägel och har kommit att uppskattas. Under senare delen av verksamhetsåret har även medlemsinformation via e-post, till de som uttryckligen önskat detta, utkommit en gång per månad. Medlemsinformation via snigelpost utkom i september månad till de medlemmar som uttryckligen har önskat detta. Styrelsen har dessutom valt att skicka ut en lättare information via e-post till de som är intresserade av detta. Vid sidan om har styrelsen även kontinuerligt skickat ut sms om kommande arrangemang till de intresserade som har önskat få detta till sin mobiltelefon. Anledningen till att dessa typer av medlemsinformationer har utkommit så sent under verksamhetsåret beror på att styrelsen har prioriterat föreningens ekonomi samt att finna långsiktighet och kontinuitet i sitt arbete. Nedanstående tabell visar hur ofta information från föreningen utkommit i olika varianter från det att denna rutin började fungera (sms-information till mobiltelefon ej inräknad, men detta utkommer 1-3 gånger per månad fr.o.m. september månad). Månad Medlemsinfo(mail) Medlemsinfo (brev) Vänskapsinfo (mail) September x x x Oktober x November x x December x x Under verksamhetsåret har föreningen marknadsfört sig på HBT-community Qruiser där man även har en egen klubb. Vid sidan om har man även medvetet marknadsfört sig på Gaymap på QX.se där man kontinuerligt kan se olika HBT-evenemang geografiskt. 5. Utåtriktad verksamhet Under verksamhetsåret kan styrelsen tyvärr konstatera att den utåtriktade verksamheten har fått stå tillbaka till förmån för det arbete som man har lagt ner för främst undvika en ekonomisk kollaps. Dessutom har kontinuiteten inom styrelsens arbete inte fungerat, bl.a. utifrån plötsliga avhopp. Även detta har varit föremål för riktade insatser under verksamhetsåret och förklarar den nedgång i följande utåtriktade verksamheter: a) Studiecirkelverksamhet Föreningen har inte bedrivit några studiecirklar under årets gång. b) Nätverk Föreningen har tagit emot enstaka besök från kommunala/regionala handläggare samt från RFSL Nyköping och RFSU Katrineholm för att stärka samarbete inom det HIV-preventiva arbetet. Verksamhetsberättelse för 2008 sid: 4/16

6 Strax efter sommaren tog föreningen initiativ till ett nytt upplägg kring Eskilstunas stora HBT-helg, där Spring Pride under de senaste föregående åren har haft sitt arrangemang. Initiativet gick ut på att dela upp ansvaret och utformning av HBThelgens arrangemang, där föreningen tar på sig ansvaret att föra samhällsdebatten kring HBT-frågor med föreläsningar och debatter medan Spring Pride fokuserar på shower, föreställningar/uppträdanden, fest och parad. Vi valde att fråga ABF Sörmland Eskilstuna om huruvida de ville vara med detta första år och konkretisera vår idé och bjuda in ytterligare organisationer som medarrangörer. Både ABF Sörmland Eskilstuna och Spring Pride-kommittén tackade ja till vårt förslag på upplägg och arbetet inför 2009-års nya upplägg var ett faktum. Föreningens idé kring uppdelningen och vårt ansvar för samhällsdebatten kring HBT-frågorna kom senare att tituleras Eskilstuna Pride House. c) Möten Föreningen har haft enstaka spontana möten som har ägt rum i föreningslokalen. d) Festivaler Vi har under verksamhetsåret 2008 också varit med och anordnat Spring Pride som blev en ännu större succé än föregående år med mycket aktiviteter. Vi hade ett bord under lördagen med diverse HIV-information och om HBT:s brottsofferjour och HBT-bokhandel. Under lördagens parad gick vi i den främre delen och höll stolt upp vår avdelningsbanderoll. På lördagskvällen arrangerade vi även ungdomsfesten i ABF:s lokaler för de som inte var gamla nog att komma in på den officiella festen i Lotus' lokaler. Denna tillställning lockade en del glada ungdomar, men var inte så välbesökt som vi dessvärre hade hoppats på. e) Konferenser Den oktober stod föreningen värd för förbundets nationella ordförandekonferens för lokalavdelningarnas ordförande som ägde rum i ABF-huset i Eskilstuna. Vi assisterade även förbundet med att ta fram hotellofferter för representanterna samt ordnade med catering inför händelsen. Hela styrelsen var engagerad i planeringen och genomförandet av konferensen. Vi fanns till hands som hjälp och konferensen anordnades i samarbete med RFSL-förbundet och ABF. Lunch, mackor och fika intogs på ABF, där konferensen ägde rum, med hjälp av Håkan, en gammal styrelsemedlem i RFSL Eskilstuna. Vi fick mycket beröm för en väl genomförd konferens och alla lokalavdelningars ordförande fick träffa förbundsstyrelsen och utbyta erfarenheter och idéer. Som höjdpunkt anordnades en fest i vår lokal där hela styrelsen jobbade hårt och gjorde en storartad insats. Vi uppmärksammades även i lokal- och regionalmedia för denna konferens. f) HBT-pris Vi har under året dessvärre inte haft varken nominering eller utdelning av HBT-pris. g) HIV-projekt Projektbeskrivning med HIV-/STI-prevention har utgått ur verksamhetsberättelsen och redovisas separat. Verksamhetsberättelse för 2008 sid: 5/16

7 6. Reklam och annonsering Under verksamhetsåret har färre ansträngningar gjorts inom reklam och annonsering. Förutom den funktion hemsidan fyller inom detta område, så har föreningen återigen påbörjat distribution av främst QX-tidningen till skolor och caféer i centrala Eskilstuna där vi har märkt varje tidning med en klisterlapp med föreningens kontaktinformation på. Likaså har föreningen under små till större lokala evenemang delat ut kondomer som även dessa har varit uppmärkta med klisterlappar med föreningens kontaktinformation. 7. Sexualpolitik Under denna rubrik specificeras föreningens kontakter med kommun, landsting, myndigheter, massmedia m.m. som har haft ett mål med att påverka samhällsdebatten inom HBT-området. Målet med sexualpolitiken är att antingen direkt eller indirekt påverka samhällsdebatten. Varje informationsarbete och upplysning är en mycket viktig del av föreningens sexualpolitik som vi med största förhoppning ska leda till att HBT-frågor debatteras även när föreningen aktivt inte är närvarande vid ögonblicket och platsen i fråga. Förutom det i texten redan omnämnda och det som omnämns nedan, kan vi dessvärre konstatera att sexualpolitiken i övrigt har fått stå tillbaka till förmån för arbetet med att säkra föreningens fortlevnad. 8. Skolinformation a) Processen Föreningen har haft en uppdelning av skolinformationsansvaret i två led under verksamhetsåret. Skolorganisatören å ena sidan ansvarar för att ta emot förfrågan om skolinformation och sedan jämt fördela möjligheten mellan olika skolinformatörer att praktiskt ansvara för den enskilda skolinformationen samt att kassören får erforderlig information för att kunna säkerställa en fakturering. Skolinformatören å andra sidan ansvarar i sin tur för att stå till föreningens förfogande och vara föreningens språkrör utåt och säkerställa att en samhällsdebatt förs inom HBT-området. Rent praktiskt går det tillväga enligt följande från förfrågan till praktisk skolinformation: När en skola hör av sig med en förfrågan angående skolinformation går det till föreningens e-postadress eller till föreningens telefonnummer. Därefter får våra två skolorganisatörer ett e-postmeddelande med information om vilken skola som hört av sig och vem som är kontaktpersonen. Skolorganisatörerna bestämmer vem av dessa två som tar hand om förfrågan och kontaktar sedan skolan för att få reda på deras önskemål för att skräddarsy ett program efter deras behov. Skolorganisatören ringer till våra skolinformatörer och frågar vem som är tillgänglig och kontaktar därefter skolan med besked om deras önskemål går att genomföra. Skolorganisatörerna ser till att resan tur och retur ordnas genom kassören, samt att information om vart skolan ligger och vem som är kontaktperson ges till skolinformatören. När en skolinformation är avklarad skickar sedan föreningen en faktura till skolan. Underlaget till fakturan får kassören från skolorganisatören. I självkritisk anda kan vi konstatera att ansvarsstrukturen med två valda skolorganisatörer tyvärr inte har fungerat så bra som vi hade hoppats på. Att vi har haft Verksamhetsberättelse för 2008 sid: 6/16

8 två skolorganisatörer har alltför ofta, men få gånger till antalet, medfört att ansvaret med att kontakta skolor inom loppet av 48 timmar inte fungerat p.g.a. att det har fallit mellan skolorganisatörernas stolar. Vad gäller skolinformationen utifrån skolinformatören kan vi konstatera att detta har fungerat över allas förväntan trots ett verksamhetsår med rutinbrister, instabilitet och avhopp i styrelsen. Till stor del har föreningen att tacka för denna heroiska och helhjärtade insats och kan inte nog uppskattas i ord. Antalet skolinformationer under verksamhetsåret ser ut såhär: Månad Datum Skola Skolinformatör Januari Februari 6:e 15:e Fria Gymnasiet Göksten Skolan Oliwer Mamcarz Jemina Hellstén Mars 13:e Prins Wilhelm Emelie Andersson April 25:e Prins Wilhelm Maj 15:e 20:e 27:e 29:e 30:e Juni Juli Augusti September Oktober November Paulinska Skolan Montessori Skolan Stenhammar Skolan Malmaskolan Irsta Skolan 23:e Irsta Skolan 24:e 11:e Persbo Skolan Utlån till RFSL Nyköping December 2:a 9:e 16:e Utlån till RFSL Nyköping b) Skolinformatören berättar Föreningen har varit ute i skolor och pratat om HBT-frågor, vår verksamhet och om vår situation i samhället. Vi har fått olika reaktioner men överlag positiv respons från både elever och lärare. De har velat ha tillbaka oss och varit mycket nöjda med vår insats sedan tidigare, eftersom det finns fördomar i samhället som behöver raseras med information. De största motsättningarna som vi kan stöta på är från ungdomar med Verksamhetsberättelse för 2008 sid: 7/16

9 invandrarbakgrund men de lärare vi har pratat med säger att det är viktigt med information. Vi når verkligen fram till eleverna och de lämnar föreläsningen med ett öppnare sinne och synsätt. De få man träffar som har en negativ inställning från början är det svårt att nå fram till, deras inställning kan bero på hemförhållandena och vänskapskrets. Detta är svårt att förebygga eftersom vi inte når fram till dessa kretsar. Vi har även haft skolinformation för vuxna med goda resultat och det har varit uppskattat. 9. Representation Under verksamhetsåret har RFSL Eskilstuna varit representerat i följande sammanhang: (1) Spring Pride (2) Eskilstuna Pride House (3) RFSL-kongress 2008, Stockholm (4) Euro Pride, Stockholm 2008 (5) RFSL Västmanlands årsmöte / återstart (6) RFSL:s ordförandekonferens 1. Spring Pride Under första helgen i maj under verksamhetsåret så höll Eskilstuna sin andra Spring Pride-festival under 4 dagar. Givetvis så fanns RFSL representerade under dessa dagar med ett utställningsbord på högskolan som var bemannad utav föreningens styrelse. Dessvärre var besökarna inte så många som arrangörerna hade hoppats på, varpå denna utvärdering medtogs till kommande arrangemang (se punkt 5b ovan om Eskilstuna Pride House ). 2. Eskilstuna Pride House Föreningens representant i mötena inför Eskilstuna Pride House ett initiativ av föreningen har under året varit Elias Catano. Inför det första Eskilstuna Pride House (som i skrivande stund kommer äga rum 2009) bjöds ABF Sörmland Eskilstuna in som huvudarrangör. I ett senare led kommer ABF:s lokala medlemsorganisationer att få inbjudan att medverka. Likaså andra organisationer och partier utanför ABF kommer att bjudas in till en utställningsmässa i ett led efter detta (se punkt 5b ovan om Eskilstuna Pride House ). 3. RFSL-kongress 2008, Stockholm RFSL Eskilstuna skickade representanterna Jemina Hellstén och Emelie Wallin Andersson till kongressen i Stockholm 2-4 maj. 4. Euro Pride, Stockholm 2008 Som förening fanns vi inte representerade under Euro Pride i Stockholm eller inne i Pride Park där Eskilstuna kommun och Spring Pride-kommittén hade ett marknadsföringstält. Däremot fanns flera ur föreningens styrelse på plats som privatpersoner, både inne i Pride Park och som deltagande i paraden. Verksamhetsberättelse för 2008 sid: 8/16

10 5. RFSL Västmanlands årsmöte / återstart Den 22 oktober var en stor dag för vår gamla grannavdelning i Västmanland, eftersom de återstartade sin verksamhet igen efter några års vila. RFSL Eskilstuna representerades av sin ordförande Lovisa Göransson som framförde både våra hälsningar och lyckoönskningar till den nya styrelsen. Hon passade samtidigt på att inbjuda RFSL Västmanland till framtida samarbete. 6. RFSL:s ordförandekonferens RFSL Eskilstuna fick äran att var värd för ordförandekonferensen i Eskilstuna där alla lokalavdelningars ordförande fick träffa varandra och förbundsstyrelsen för att utbyta tankar och erfarenheter. Konferensen hölls på ABF-huset med en fest på lördagskvällen som höjdpunkt. Under ordförandekonferensen representerades vår förening av främst Lovisa Göransson, men även av Elias Catano. 10. Medlemsantalet Trots en turbulent tid har dock föreningens medlemsantal pendlat mellan stycken trogna medlemmar. Med anledning av detta finns väldigt goda förutsättningar för föreningen att kunna värva fler medlemmar utifrån en aktiv och föreningspräglad sexualpolitik. Det har under verksamhetsåret funnits all anledning till att börja kritiskt belysa förbundets medlemshantering utifrån den enskilde medlemmens önskan av att tillhöra enskild avdelning och utifrån avsaknad av dialog med berörd avdelning gällande medlemsregisterhantering och korrigeringar. 11. Den ekonomiska situationen Föreningens ekonomi förtjänar ett avsnitt för sig själv med tanke på hur verksamhetsåret har sett ut. När styrelsen för 2008 valdes tog man över ansvaret för en förening som upplevde en av sina svåraste tider någonsin. De två anställda som man vid tidpunkten hade var nyligen uppsagda på grund av arbetsbrist. Detta var något som den nya styrelsen rent generellt inte hade vetskap om under nomineringarna inför årsmötet. Denna kritik lyftes till den avgående ordföranden minuterna innan årsmötet den 27 februari skulle inledas. Den nyvalda kassören och till sist och synes hela styrelsen fick således ett enormt ansvar att administrera den prekära situation som hade uppstått. Vi befarade att tillgångarna höll på att sina i rask takt och att de anställda hade sagts upp alltför sent ur en ekonomiskt hållbar synpunkt. Styrelsen insåg ganska omedelbart att läget var akut och försökte kartlägga det ekonomiska läget och göra en prognos på kommande utgifter i förhållande till de tillgångar föreningen hade och skulle komma att få. Detta visade sig vara svårare än vad vi hade förväntat oss. Löneutbetalningar, slutlöner, betalningar av räkningar, skattedeklarationer och andra ekonomiska ärenden halkade efter rejält under denna kaotiska period. I en kraftsamling för att få bukt med en raskt sinande ekonomi framgick det att protokoll och därigenom firmatecknare var inaktuella hos vår bank, trots att detta i praktiken hade förändrats genom styrelsebeslut. Alltså befann sig föreningen i en situation där de som hade fått årsmötesmandat inte hade gjort de förändringar hos banken som var nödvändigt för en fungerande styrelse och därigenom en fungerande förening. En annan del av försöket att rädda ekonomin beslöt sig styrelsen att byta bank och minska utgifter på alla fronter. Vi övergick till Eskilstuna Rekarne Sparbank och fick en speciell överenskommelse med anledning av våra banktjänster där. Vi sade dessutom upp den fasta telefonin och internet, Verksamhetsberättelse för 2008 sid: 9/16

11 vilket minskade utgifterna med drygt 1500kronor i månaden. Så i maj månad avsade sig kassören oväntat sitt uppdrag och förändrade läget radikalt mitt under pågående ansträngningar att finna hållbarhet och kontinuitet. Arbetsutskottet inom styrelsen samlades till krismöte och bedömde situationen så kritisk att föreningen förmodligen organisatoriskt inte skulle klara av ett extra årsmöte. Sekreteraren var frivillig att åta sig uppdraget som tillförordnad kassör under förutsättning att valberedningen uttryckte sitt samtycke till en sådan lösning, vilket de gjorde. På så vis fortsatte det mödosamma arbetet utan avbrott med att undvika ett dystert slut för föreningen. Den ekonomiska situationen var i så förfallet skick att det under sin mest kritiska punkt var oklart huruvida hyran inte skulle kunna betalas. Den tillförordnade kassören tvingades t.o.m. att lägga ut egna pengar för att rädda flera av föreningens räkningar undan inkassokrav. Likaså uppstod nu en enorm nödvändighet att fullfölja den bokföring som föreningens ena anställde lämnade välskött bakom sig till ett snabbt begynnande förfall. Det hade nämligen visat sig att oredovisade kvitton, bortglömda räkningar och oklara kvittningar hade uppstått ur detta, minst sagt, kaotiska tillvaro. Därför beslöt föreningen att endast en person var inköpsansvarig. Detta blev starten på ett mycket utdraget och påfrestande arbete kring att återställa bokföringen till det skick det en gång befann sig i. Föreningens förtroendevalda har dessvärre upplevt under större delar av verksamhetsåret att man inte har fått reell hjälp från förbundet. Detta missnöjde kanaliserades bl.a. i en undersökning som gjordes ut till lokalavdelningarna samt under den ordförandekonferens som föreningen stod som värd för. Numera är vi på en helt annan nivå än vad som var fallet då styrelsen för verksamhetsåret 2008 fick förtroendet att leda föreningen. Arbetet med att lyfta föreningen till helt andra nivåer har kommit en mycket bra bit på väg, men fortfarande finns fler åtgärder att vidta innan vi kan och ska vara nöjda. Det förbättrade läget vid slutet av verksamhetsåret ger goda möjligheter till att börja lyfta blicken från denna räddningsaktion och ägna sig åt sexualpolitik och en samhällsdebatt med fokus att påverka. Likaså finns det alla förutsättningar i världen att erbjuda medlemmar och nyfikna personer en breddad verksamhet. 12. Styrelsen och dess arbete under året Styrelsen för verksamhetsåret 2008 har haft fortlöpande möten. Då verksamheten varit minst sagt turbulent har det funnits mer eller mindre behov av att ha möten beroende på olika anledningar. Dokumentationen av protokoll har i jämförelse med verksamhetsåret 2007 förbättrats avsevärt, vilket är nödvändigt för att bättre följa upp tagna beslut. Styrelsen har sammanträtt 16 gånger under det gångna verksamhetsåret. En del av mötena har varit telefonmöten (märkta * i tabellen nedan), vilket ska ses som en effektivisering med ökad flexibilitet av arbetssättet. De 16 stycken möten är: 27/2 18/3 8/4 6/5 21/5 * 3/6 18/6 * 6/7 20/7 24/8 * 7/9 29/9 * 13/10 * 9/11 24/11 30/11 Ett arbetsutskott (AU) inrättades även i styrelsen. Ordförande, sekreterare och vice ordförande ingick i detta forum, som förberedde styrelsemötenas ekonomipunkt efter den ordinarie kassörens avgång. Verksamhetsberättelse för 2008 sid: 10/16

12 13. Balansrapport Verksamhetsberättelse för 2008 sid: 11/16

13 14. Resultatrapport Verksamhetsberättelse för 2008 sid: 12/16

14 Verksamhetsberättelse för 2008 sid: 13/16

15 15. Revisionsberättelse 2008 Verksamhetsberättelse för 2008 sid: 14/16

16 16. Styrelsens sammansättning Under verksamhetsåret 2008 var styrelsens sammansättning som följer: Lovisa Göransson, ordförande. Oliwer Mamcarz, vice ordförande. Johan Bergquist, kassör. (avgår från förtroendeuppdraget 19 maj) Elias Cataño, sekreterare. (t.f. kassör fr.o.m. 19 maj) Jemina Hellstén, ledamot. Mikael Andersson, ersättare. (ordinarie ledamot fr.o.m. 19 maj), ersättare. Clara Olofsson, inadjungerad. (adjungering mellan perioden 8 april 7 september) 17. Övriga förtroendevalda 2008 Följande övriga förtroendevalda för föreningen har bestått av: Joacim Forselius, valberedare / sammankallande. (avgår från förtroendeuppdraget 2 december) Sara Molander, valberedare. Christian Nocera (tillförordnad valberedare efter Joacim Forselius) Jörgen Danielsson, revisor / sammankallande. Åsa Kratz, revisor. Å föreningens vägnar vill styrelsen för verksamhetsåret 2008 tacka de övriga förtroendevalda för sin insats. 18. Anställda 2008 Följande anställda under verksamhetsåret har bestått av: Ann-Kristin Larsson, kanslist. (T.o.m. 30 april) Jennie Danielsson, projektanställd. (T.o.m. 31 mars) Å föreningens vägnar vill styrelsen för verksamhetsåret 2008 rikta det största av alla tack till den otroligt värdefulla insats som de två anställda förgyllde föreningen med. Å den föregående styrelsen är vi er för lång tid framöver tacksamma och lyckoönskar er från våra hjärtan. Verksamhetsberättelse för 2008 sid: 15/16

17 19. Slutord 2008 Med verksamhetsberättelsen skriven och presenterad är ytterligare ett verksamhetsår avslutat. Vi i styrelsen för verksamhetsåret 2008 känner att vi är på god väg med att lyfta föreningen till högre skyar med stigande målsättningar. Det har varit otroligt tungt, men varenda stund har varit värt det. Vi vill också passa på att rikta ett stort tack till alla medlemmar och trogna besökare till vår café- och festverksamhet. Vi vill tacka alla er som har ställt upp och hjälpt oss att stå stadiga i den motvind som till största delen har ägt rum under Med förhoppning om att vi ser just Dig i vår verksamhet inom kort när verksamhetsåret 2009 inleds på allvar med nya och friska tag. Styrelsen för RFSL Eskilstuna som härmed ställer sina platser till förfogande. Lovisa Göransson, ordförande Oliwer Mamcarz, v. ordförande Elias Cataño, sekreterare / t.f. kassör Jemina Hellstén, ledamot. Mikael Andersson, ersättare / ledamot., ersättare. Verksamhetsberättelse för 2008 sid: 16/16

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2010

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2010 RFSL ESKILSTUNAS ÅRSMÖTE 2011-02-04 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2010 Alfeltsgatan 9, Eskilstuna Innehållsförteckning 2. Caféverksamheten... 3 3. Festverksamheten... 4 4. Hemsida, internet och information...

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse FÖRENINGEN LÄSTRINGEBYGDEN Verksamhetsberättelse För år 2014 Föreningen Lästringebygden 2015-01-22 Verksamhetsberättelse för år 2014, innehållande Miljöplan, Balans- och Resultaträkning, Budgetförslag

Läs mer

Att starta en förening

Att starta en förening Att starta en förening Att starta en förening I den här broschyren kan du läsa om hur flera människor kan starta en förening tillsammans. I en förening kan människor som har samma intresse träffas och

Läs mer

Ungdomsförbundet för Sexuellt Likaberättigande Malmödistriktet

Ungdomsförbundet för Sexuellt Likaberättigande Malmödistriktet VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR PERIODEN 2004-08-29 2004-12-31 Inledning Under året som gått har RFSL Ungdom Malmö jobbat på att stabilisera vår verksamhet. Vi har varit mycket aktiva och dragit i alla trådar

Läs mer

Hovgården fiber Ekonomisk förening

Hovgården fiber Ekonomisk förening Hovgården fiber Ekonomisk förening Kallelse till årsmöte Onsdagen den 18 mars 2015 Kl. 18:15 i Björlandagårdens Café Varmt välkomna!! Eventuella Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast 1 vecka innan

Läs mer

Stadgar för Sacorådet i Göteborgs Stad

Stadgar för Sacorådet i Göteborgs Stad Stadgar för Sacorådet i Göteborgs Stad Antagna vid Sacorådets ordinarie årsmöte 2014-02-20 1 Syfte Syftet med Sacorådet i Göteborgs Stad är att, genom samarbete, säkerställa optimal styrka hos Sacoförbunden,

Läs mer

Budget 2013. Administration Trycksaker 1000 Postkostnader 1000 Försäkring 1000 Kontorsmaterial 2000 Revision/Ekonomi 1000 Total Administration 6000

Budget 2013. Administration Trycksaker 1000 Postkostnader 1000 Försäkring 1000 Kontorsmaterial 2000 Revision/Ekonomi 1000 Total Administration 6000 Budget 2013 Kostnader Information & Utbildning Skolinformatörsutbildning 8000 Skolinformationsomkostnader 4000 Representation och övrig utbildning 1500 Total Information & Utbildning 13500 Arrangemang

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011

Verksamhetsberättelse 2011 Verksamhetsberättelse 20 Härmed lämnas redogörelse för föreningens verksamhet under ovanstående period. Föreningens styrelse har under verksamhetsåret 20 haft följande sammansättning: Ordförande Marinette

Läs mer

KAPITEL 1 ORGANISATIONEN RFSL

KAPITEL 1 ORGANISATIONEN RFSL KAPITEL 1 ORGANISATIONEN RFSL Om RFSL Medlemmar Avdelningar Kongressen Valberedningen och revisorer Förbundsstyrelsen (FS) Förbundskansliet Avdelningarna samlas RFSL Ungdom Bilagor - förteckning 1-4 Handbok

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare. verksamhetsåret 2006

Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare. verksamhetsåret 2006 Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare verksamhetsåret 2006 Styrelsen för YSS har under verksamhetsåret varit: fredag den 24 augusti 2007 Ordföranden fram till årsmötet i Skövde

Läs mer

Datum 2014-03-27. Föreningens ordförande, Carl-Åke Utterström, hälsade deltagarna varmt välkomna och öppnade mötet.

Datum 2014-03-27. Föreningens ordförande, Carl-Åke Utterström, hälsade deltagarna varmt välkomna och öppnade mötet. ÅRSMÖTESPROTOKOLL 1 (3) Datum 2014-03-27 Årsmöte mars 2014 Protokoll fört vid Villaägarföreningen Jakobsbergs 126:e årsmöte torsdagen den 27 mars 2014 kl. 18:30 på Pilbogården, Kristinagatan 14, Västerås.

Läs mer

SVENSK IDROTTSPSYKOLOGISK FÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 januari 31 december 2014

SVENSK IDROTTSPSYKOLOGISK FÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 januari 31 december 2014 SVENSK IDROTTSPSYKOLOGISK FÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 januari 31 december 2014 INNEHÅLL 1. Ordföranden har ordet 2. Styrelsens berättelse Styrelsens sammansättning och organisation 3. Styrelsemöten

Läs mer

Dagordning årsmöte 23 mars 2015

Dagordning årsmöte 23 mars 2015 Dagordning årsmöte 23 mars 2015 1. Årsmötets öppnande, styrelsens ordförande 2. Anteckning av närvarande och upprättande av röstlängd (Bil 1) 3. Val av ordförande, sekreterare och justeringsmän, tillika

Läs mer

Medlemsblad apr-juli 2007. april - maj - juni - juli. IDAHO 17 maj. Temakvällar. Vårmässan. Biokvällar. Sundsvall Pride

Medlemsblad apr-juli 2007. april - maj - juni - juli. IDAHO 17 maj. Temakvällar. Vårmässan. Biokvällar. Sundsvall Pride april - maj - juni - juli Medlemsblad apr-juli 2007 IDAHO 17 maj Temakvällar Vårmässan Biokvällar Sundsvall Pride Din förening Föreningslokal Besöksadress PinX Nybrogatan 29 Sundsvall Postadress Box 601

Läs mer

Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2010.

Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2010. VERKSAMHETSBERÄTTELSE DISTRIKT NORRBOTTENS Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret. Årets som gick 2 Distriktsverksamheten 3 Distriktstyrelsens

Läs mer

PROTOKOLL STYRELSEMÖTE FÖR ALBIN 25 KLUBBEN (ORG.NR 874001-9727)

PROTOKOLL STYRELSEMÖTE FÖR ALBIN 25 KLUBBEN (ORG.NR 874001-9727) PROTOKOLL STYRELSEMÖTE FÖR ALBIN 25 KLUBBEN (ORG.NR 874001-9727) Tid: 18 februari 20 kl 19.00 Plats: Telefonkonferens mellan närvarande styrelsemedlemmar Närvarande: Ledamot / vice ordförande Tommy Malmgren

Läs mer

14 maj: Kontaktinformation för valberedningen ges till samtliga i valberedningen från förbundsstyrelsen.

14 maj: Kontaktinformation för valberedningen ges till samtliga i valberedningen från förbundsstyrelsen. Tidslinje Valberedningens arbete: 21 april: WRAS Årsstämma. 14 maj: Kontaktinformation för valberedningen ges till samtliga i valberedningen från förbundsstyrelsen. 15 maj: Enskild valberedare e-mailar

Läs mer

3 Lathund Rixhajk LATHUND RIXHAJK

3 Lathund Rixhajk LATHUND RIXHAJK LATHUND RIXHAJK SPÄNNANDE PROJEKT Rixhajken är ett av de få seniorscoutarrangemangen som återkommer varje år, därför är det extra kul om seniorscouterna kommer ihåg just Er hajk. Det ska vara roligt att

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2 0 0 9 Styrelsen för RFSL Eskilstuna RFSL Eskilstunas årsmöte Alfeltsgatan 9 Eskilstuna 2010-03-31 Innehållsförteckning 2. Caféverksamheten... 3 3. Festverksamheten... 4 4. Hemsida,

Läs mer

Stadgar för Parent Teacher Association Halmstad (PTA Halmstad) Internationella Engelska Skolan, Halmstad (IESH)

Stadgar för Parent Teacher Association Halmstad (PTA Halmstad) Internationella Engelska Skolan, Halmstad (IESH) Stadgar för Parent Teacher Association Halmstad (PTA Halmstad) Internationella Engelska Skolan, Halmstad (IESH) FÖRENINGENS SYFTE: IESH PTA finns till för att: - utgöra en länk mellan ledning och personal

Läs mer

Sundsvall Pride. Queer Sundsvall. 14 augusti Mariette på scenen! RFSL startar verksamhet i Örnsköldsvik. Nytt nätverk med queertema

Sundsvall Pride. Queer Sundsvall. 14 augusti Mariette på scenen! RFSL startar verksamhet i Örnsköldsvik. Nytt nätverk med queertema April - Juli 2010 rfsl.se/sundsvall Queer Sundsvall Nytt nätverk med queertema Sundsvall Pride 14 augusti Mariette på scenen! RFSL startar verksamhet i Örnsköldsvik Ordförande har ordet Hej alla medlemmar!

Läs mer

SVENSK IDROTTSPSYKOLOGISK FÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 januari 31 december 2015

SVENSK IDROTTSPSYKOLOGISK FÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 januari 31 december 2015 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 januari 31 december 2015 INNEHÅLL 1. Ordföranden har ordet 2. Styrelsens berättelse Styrelsens sammansättning och organisation 3. Styrelsemöten 4. Informationsverksamhet 1. ORDFÖRANDEN

Läs mer

Målsättning för Distriktssköterskeföreningen i Sverige

Målsättning för Distriktssköterskeföreningen i Sverige Målsättning för Distriktssköterskeföreningen i Sverige Distriktssköterskeföreningen i Sverige (DSF) är en yrkesförening för sjuksköterskor som har eller genomgår specialistutbildning till distriktssköterska.

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK

Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK Tid och plats: 1 september 2012 i Malmö Föreningens ordförande Aviva Suskin-Holmqvist öppnade årsmötet och hälsade alla välkomna. 1 Val av mötesordförande Som ordförande

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Åkers Hembygdsförening år 2006

Verksamhetsberättelse för Åkers Hembygdsförening år 2006 Sida 1 (5) Verksamhetsberättelse för Åkers Hembygdsförening år 2006 Åkers Hembygdsförenings styrelse lämnar för verksamhetsåret 2006 följande verksamhetsberättelse. Årsmötet genomfördes den 29 mars 2006

Läs mer

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping Årsmöte 2015 Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping DAGORDNING 1. Val av mötesordförande, sekreterare och justerare för mötet 2. Godkännande av kallelsen 3. Godkännande av dagordningen 4. Styrelsens kassa-

Läs mer

Midsommar Garphyttan 2015 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014/2015. Kultisgänget Örebro Verksamhetsberättelse 2014-2015 Sida 1

Midsommar Garphyttan 2015 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014/2015. Kultisgänget Örebro Verksamhetsberättelse 2014-2015 Sida 1 Midsommar Garphyttan 2015 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014/2015 Kultisgänget Örebro Verksamhetsberättelse 2014-2015 Sida 1 Årsmöte torsdagen den 8 oktober 2014 i samband med dansen. Plats: Södermalmshemmet Dagordning:

Läs mer

Förslag till verksamhetsplan för RFSL Umeå verksamhetsåret 2014

Förslag till verksamhetsplan för RFSL Umeå verksamhetsåret 2014 Förslag till verksamhetsplan för RFSL Umeå verksamhetsåret 2014 rfsl umeå Innehållsförteckning 1. Inledning...3 2. Extern verksamhet... 4 2.1 föreläsningar... 4 2.2 Marknadsföring... 4 2.3 Demonstrationer

Läs mer

Uppdragsbeskrivning för styrelseledamöter, valberedning och revisorer

Uppdragsbeskrivning för styrelseledamöter, valberedning och revisorer Uppdragsbeskrivning för styrelseledamöter, valberedning och revisorer STYRELSE Styrelsen väljs av medlemmarna på föreningsstämman. 1.8 Valbar till förtroendeuppdrag. Röstberättigad medlem, enligt 5.3,

Läs mer

Bjuder på några bilder av de vuxna också.

Bjuder på några bilder av de vuxna också. Efter en busstur till havsnära Löderups strandbad startade dagen på bästa sätt nämligen med fika! Det är nog aldrig fel med fika om du frågar ungdomarna i. Efter fikastunden var det sedan dags att få sig

Läs mer

Stadgar för kulturföreningen Ebeneser

Stadgar för kulturföreningen Ebeneser Stadgar för kulturföreningen Ebeneser Dat. 2014-03-12 Dat. 2015-03-11 Utgåva 1.0 Utgåva2.0 1 1 Kulturföreningen Ebenesers ändamål Kulturföreningen Ebeneser ska erbjuda ett mångkulturellt utbud i en inspirerande

Läs mer

6 Lathund rikstäckande arrangemang

6 Lathund rikstäckande arrangemang LATHUND RIKSTÄCKANDE AR R A N G E M A N G SPÄNNANDE PROJEKT Att arrangera ett Rikstäckande Arrangemang är ett roligt men ganska stort och krävande arbete. Det behövs planering och mycket förberedelser

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2016

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2016 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2016 Styrelsen för Hjärt- och Lungsjukas förening i Östhammars kommun, org.nr 802429 3352, får härmed avge följande berättelse för verksamhetsåret 2016. Styrelsen har under året haft

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Abrahamsbergsskolans Föräldraförening

Verksamhetsberättelse för Abrahamsbergsskolans Föräldraförening Verksamhetsberättelse för Abrahamsbergsskolans Föräldraförening Verksamhetsåret 2013-11-27 -- 2014-09-23 Styrelsen lämnar följande redogörelse för året. Föreningens verksamhet Abrahamsbersskolans Föräldraförening,

Läs mer

Handledning för valberedning Bostadsrättsföreningen BRF Nyängen i Vendelsö

Handledning för valberedning Bostadsrättsföreningen BRF Nyängen i Vendelsö Handledning för valberedning Bostadsrättsföreningen BRF Nyängen i Vendelsö Valberedningens uppgift Enligt bostadsrättsföreningen stadgar skall årsstämman välja en valberedning med uppgift att förbereda

Läs mer

Stadgar för RFSL Sundsvall

Stadgar för RFSL Sundsvall Sidan 1 av 6 Stadgar för RFSL Sundsvall Dessa avdelningsstadgar antogs av RFSL:s kongress 140502-0504. Avdelningsstadgarna gäller för alla avdelningar samt dess verksamheter och ska gälla för alla föreningar

Läs mer

BESKRIVNINGAR AV FÖRTROENDEPOSTER

BESKRIVNINGAR AV FÖRTROENDEPOSTER 1 BESKRIVNINGAR AV FÖRTROENDEPOSTER Det åligger alla förtroendevalda att; Vara engagerad i de frågor som föreningen driver Följa föreningens policys Vid förtroendeperiodens slut lämna in en verksamhetsberättelse

Läs mer

Förslag på verksamhetsplan 2015-2016

Förslag på verksamhetsplan 2015-2016 Förslag på verksamhetsplan 2015-2016 I. Fundament Verksamhetsplanen är det uppdrag som valårsstämman ger förbundsstyrelsen. Förbundsstyrelsens uppdrag är att, efter bästa förmåga uppfylla den inriktning

Läs mer

VÄLKOMMEN. till årsmötet 2012. SVENSKA CELIAKIFÖRBUNDET för överkänsliga mot gluten, laktos, mjölk och soja

VÄLKOMMEN. till årsmötet 2012. SVENSKA CELIAKIFÖRBUNDET för överkänsliga mot gluten, laktos, mjölk och soja VÄLKOMMEN till årsmötet 2012 SVENSKA CELIAKIFÖRBUNDET för överkänsliga mot gluten, laktos, mjölk och soja DAGORDNING ÅRSMÖTE 10 MARS 2012 1 Årsmötet öppnas 2 Val av mötesfunktionärer a. Mötesordförande

Läs mer

KAPITEL 3 AVDELNINGENS GRUNDLÄGGANDE VERKSAMHET

KAPITEL 3 AVDELNINGENS GRUNDLÄGGANDE VERKSAMHET KAPITEL 3 AVDELNINGENS GRUNDLÄGGANDE VERKSAMHET Vanlig verksamhet Hellre kvalitet än kvantitet Interna utbildningar Samarbeten med andra organisationer Bilagor - förteckning 3-1 3-2 3-2 3-3 3-4 Handbok

Läs mer

SMC Kronoberg. Verksamhetsberättelse

SMC Kronoberg. Verksamhetsberättelse SMC Kronoberg Verksamhetsberättelse 2012-2013 Årsmöte SMC Kronoberg 131006 DAGORDNING 1. Mötets Öppnande. 2. Val av mötesordförande. 3. Val av mötessekreterare. 4. Val av 2st justeringspersoner, tillika

Läs mer

Protokoll sektion ST Västra Svealand styrelsemöte 2013-04-10

Protokoll sektion ST Västra Svealand styrelsemöte 2013-04-10 Protokoll sektion ST Västra Svealand styrelsemöte 2013-04-10 Plats: Dala-Husby Tid: 09.00-15.00 Lämnat återbud: Christer, Marita, Ann Kristin 1) Mötets öppnande Staffan hälsar alla välkomna till första

Läs mer

Stadgar RFSL Stockholm

Stadgar RFSL Stockholm Stadgar RFSL Stockholm 1 Föreningens namn 1.1 Föreningens namn är RFSL Stockholm 2 Tillhörighet Reviderade vid årsmöte 2015-03-24 2.1 RFSL Stockholm är en ideell förening och en avdelning inom RFSL - Riksförbundet

Läs mer

Piratpartiet årsmöte 2015-02-11

Piratpartiet årsmöte 2015-02-11 Piratpartiet årsmöte 2015-02-11 1. Mötet förklarat öppet. 2. Genomgång av röstlängd. Röstlängd enligt följande: Anton Nordenfur, Yuxuan Chen, Martin Åbom, Henrik Wallin, Tobias Jernér (tom punkt 11), Johannes

Läs mer

VERKSAMHETS- BERÄTTELSE

VERKSAMHETS- BERÄTTELSE VERKSAMHETS- BERÄTTELSE 2014 Verksamhetsberättelse för Nordmalings PRO-förening 1 januari 31 december 2014 Styrelse Ordförande Vice ordförande Studieorganisatör Sekreterare Kassör Övriga ledamöter Suppleanter:

Läs mer

Playstars årsmöte 2014-03-30

Playstars årsmöte 2014-03-30 Playstars årsmöte 2014-03-30 Dagordning: 1. Mötets öppnande 2. Mötets behörighet 3. Val av mötets ordförande 4. Val av mötets sekreterare 5. Val av två personer att justera protokollet 6. Val av rösträknare

Läs mer

Stadgar RFSL Stockholm

Stadgar RFSL Stockholm Stadgar RFSL Stockholm 1 Föreningens namn 1.1 Föreningens namn är RFSL Stockholm 2 Tillhörighet Reviderade vid årsmöte 16 mars 2013 2.1 RFSL Stockholm är en ideell förening och en avdelning inom Riksförbundet

Läs mer

VI BILDAR FÖRENING. Information från Kultur och Fritid, Nyköpings kommun

VI BILDAR FÖRENING. Information från Kultur och Fritid, Nyköpings kommun VI BILDAR EN FÖRENING Information från Kultur och Fritid, Nyköpings kommun SAMMANSTÄLLNING I KORTHET ÖVER VAD SOM SKALL GÖRAS NÄR EN FÖRENING BILDAS - Inbjud de som är intresserade - Besluta om att bilda

Läs mer

EXEMPEL PÅ STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGAR

EXEMPEL PÅ STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGAR EXEMPEL PÅ STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGAR Observera att detta enbart är ett exempel på hur en förenings stadgar kan vara utformade. Varje förening är individuell och måste därför alltid noga överväga vad

Läs mer

Bilaga 1 INSTRUKTION. för LOKALAVDELNINGARNA SOS BARNBYAR SVERIGE. LEGAL#1483290v1

Bilaga 1 INSTRUKTION. för LOKALAVDELNINGARNA SOS BARNBYAR SVERIGE. LEGAL#1483290v1 Bilaga 1 INSTRUKTION för LOKALAVDELNINGARNA i SOS BARNBYAR SVERIGE Antagen vid årsmöte den 15 maj 2004 Antagen vid årsmötet den 23 april 2005 Antagen vid årsmötet den 22 april 2006 Antagen vid årsmötet

Läs mer

1578 MÖTETS ÖPPNANDE Ordförande Magnus Carlsson hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

1578 MÖTETS ÖPPNANDE Ordförande Magnus Carlsson hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. Protokoll fört vid SMC-Hallands styrelsemöte Datum: 2012-11-29, Tid: kl.18.30 Plats: SMC-Hallands kansli, Halmstad SMC-HALLAND 1578 MÖTETS ÖPPNANDE Ordförande Magnus Carlsson hälsade alla välkomna och

Läs mer

Granuddens hamnförening, Verksamhetsbeskrivning

Granuddens hamnförening, Verksamhetsbeskrivning Granuddens hamnförening, Verksamhetsbeskrivning Fastställd av styrelsen 2016-04-25 1. Inledning, syfte 2. Organisation 2.1. Allmänt 2.2. Styrelsearbetet 2.2.1. Ansvarsfördelning 2.2.2. Arbetsutskott 2.2.3.

Läs mer

PROTOKOLL FÖR ÅRSMÖTE

PROTOKOLL FÖR ÅRSMÖTE PROTOKOLL FÖR ÅRSMÖTE 2015 Årsmötesprotokoll för Svenska Ridtravarförbundet 2015 Plats: Sala stadsbibliotek Tid: Lördagen den 21 mars 2014, kl. 15.15. Närvarande: Valery Ahlrot, Kristina Lind, Annika Toth,

Läs mer

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS).

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). 1(6) FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). INTRESSEFÖRENINGENS NAMN OCH SÄTE 1. Den ideella intresseföreningens namn är KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS) och har sitt

Läs mer

Styrelseprotokoll från föreningens styrelsemöte tisdag den 24/2-2015 kl. 19.00 på Aspenäs Hotell & Konferens

Styrelseprotokoll från föreningens styrelsemöte tisdag den 24/2-2015 kl. 19.00 på Aspenäs Hotell & Konferens Sida 1 av 5 http://villaagarnalerum.se Styrelseprotokoll från föreningens styrelsemöte tisdag den 24/2-2015 kl. 19.00 på Aspenäs Hotell & Konferens Under sammanträdet serveras en enkel fika Närvarande:

Läs mer

Jämförelse verksamhetsplan och verksamhetsberättelse 2015

Jämförelse verksamhetsplan och verksamhetsberättelse 2015 Jämförelse verksamhetsplan och verksamhetsberättelse 2015 Aktivitet Har utfört Har ej utfört Kommentar Personal och organisatorisk samverkan 2015 har varit det första året som föreningen stått som avsändare

Läs mer

PROTOKOLL. Svensk förening för Röntgensekreterare Årsmöte. Tid Torsdagen den 21 september 2006. Plats Conventum Örebro, Röntgenveckan 2006

PROTOKOLL. Svensk förening för Röntgensekreterare Årsmöte. Tid Torsdagen den 21 september 2006. Plats Conventum Örebro, Röntgenveckan 2006 PROTOKOLL Svensk förening för Röntgensekreterare Årsmöte Tid Torsdagen den 21 september 2006 Plats Conventum Örebro, Röntgenveckan 2006 Närvarande Styrelsen: Birgitta Gruvfält, Karolinska Universitetssjukhuset,

Läs mer

Playstars årsmöte 2013-03-30

Playstars årsmöte 2013-03-30 Playstars årsmöte 2013-03-30 Dagordning: 1. Mötets öppnande 2. Mötets behörighet 3. Val av mötets ordförande 4. Val av mötets sekreterare 5. Val av två personer att justera protokollet 6. Val av rösträknare

Läs mer

Verksamhets- berättelse för

Verksamhets- berättelse för Verksamhets- berättelse för 2013 Verksamhetsberättelse för Celiakiföreningen i Kronobergs län 1 januari 31 december 2013. Medlemmar: Vid årets slut hade Celiakiföreningen i Kronobergs län medlemmar enligt

Läs mer

BILDA FÖRENING. Det här behöver ni veta

BILDA FÖRENING. Det här behöver ni veta BILDA FÖRENING Det här behöver ni veta Innehållsförteckning Vad innebär det att bilda en förening?...3 Fördelar...3 Föreningsregister...3 Förberedelser...4 Bildandemötet...4 Stadgar...5 Årsmöte...6 Dagordning

Läs mer

klubbmaterial AKTIVITETER DEMOKRATI OCH EKONOMI AKTIVA FÖRTROENDEVALDA MEDLEMMAR SSU:S KLUBBMATERIAL 2015 DEMOKRATI OCH EKONOMI 1

klubbmaterial AKTIVITETER DEMOKRATI OCH EKONOMI AKTIVA FÖRTROENDEVALDA MEDLEMMAR SSU:S KLUBBMATERIAL 2015 DEMOKRATI OCH EKONOMI 1 klubbmaterial AKTIVITETER DEMOKRATI OCH EKONOMI AKTIVA FÖRTROENDEVALDA MEDLEMMAR SSU:S KLUBBMATERIAL 2015 DEMOKRATI OCH EKONOMI 1 SSUKLUBBENS DEMOKRATI OCH EKONOMI Detta häfte beskriver hur SSUklubben

Läs mer

Propositioner till RFSU Stockholms årsmöte 2013

Propositioner till RFSU Stockholms årsmöte 2013 Propositioner till RFSU Stockholms årsmöte 2013 Propositioner är förslag från RFSU Stockholms styrelse. Alla medlemmar kan inför och under årsmötet lämna egna förslag. Det kan vara något helt nytt eller

Läs mer

Stadgar. Hemsida: www.hjart-lung.se/sundsvall. e-mail: hjart-lung.sundsvall@telia.com. Adress: Skepparegatan 5 A 4 tr. 852 34 SUNDSVALL Tel: 12 50 70

Stadgar. Hemsida: www.hjart-lung.se/sundsvall. e-mail: hjart-lung.sundsvall@telia.com. Adress: Skepparegatan 5 A 4 tr. 852 34 SUNDSVALL Tel: 12 50 70 Stadgar Adress: Skepparegatan 5 A 4 tr 852 34 SUNDSVALL Tel: 12 50 70 Org. Nr. 889201-0466 Hemsida: www.hjart-lung.se/sundsvall e-mail: hjart-lung.sundsvall@telia.com Stadgar för lokalföreningar antagna

Läs mer

Västerås Astronomi- och Rymdforskningsförening (VARF) Stadgar

Västerås Astronomi- och Rymdforskningsförening (VARF) Stadgar Västerås Astronomi- och Rymdforskningsförening (VARF) Stadgar 1 Föreningens firma Föreningens firma är Västerås Astronomi- och RymdforskningsFörening. 2 Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål

Läs mer

Protokoll fört vid styrelsemöte i Springerklubbens huvudstyrelse. Taxinge, Södertälje 2008 12 21

Protokoll fört vid styrelsemöte i Springerklubbens huvudstyrelse. Taxinge, Södertälje 2008 12 21 21.1 Mötets öppnande Protokoll fört vid styrelsemöte i Springerklubbens huvudstyrelse Närvaro : Tina Kauppinen, Barbro Collin, Sophia Jarl, Olle Carlson, Anna-Greta Lingebrandt Hans-Gunnar Leytman, Veronica

Läs mer

1 Sammanträdets öppnande Ordföranden önskar alla välkomna och en god fortsättning på det nya året och förklarar mötet öppnat.

1 Sammanträdets öppnande Ordföranden önskar alla välkomna och en god fortsättning på det nya året och förklarar mötet öppnat. PROTOKOLL Sörmländska Folkdansringen Distriktstyrelsen Sörmländska Folkdansringen Sammanträde 2007-1 Tid 20 januari 2007 Plats Nyköping Närvarande Pierre Marklund, via telefon Ann-Sofie Svensson Agneta

Läs mer

Protokoll fört vid FSO:s interimsstyrelses möte i form av telefonmöte 090204.

Protokoll fört vid FSO:s interimsstyrelses möte i form av telefonmöte 090204. Protokoll fört vid FSO:s interimsstyrelses möte i form av telefonmöte 090204. Deltagare: Sigbritt Bothin, Siv Bringetun, Susanne Rydén, Anna Strömstedt och Åsa Vidman. Dessutom deltog revisorerna Aina

Läs mer

Förbundets stadgar (Antagna av årskongressen )

Förbundets stadgar (Antagna av årskongressen ) Förbundets stadgar (Antagna av årskongressen 2016-04-23) 1 Ändamål Sveriges Aktiesparares Riksförbund Aktiespararna är en oberoende intresseorganisation för enskilda som sparar eller vill främja sparande

Läs mer

Medlemsföreningens styrelse

Medlemsföreningens styrelse Medlemsföreningens styrelse På ett medlemsföreningsårsmöte (läs dokumentet Medlemsföreningsårsmöte ) beslutar medlemmarna vilka som ska sitta i medlemsföreningens styrelse under ett år framåt. Det måste

Läs mer

GK Antilopens årsmöte 6 mars Plats: Olles hus, Lexbyvägen 65

GK Antilopens årsmöte 6 mars Plats: Olles hus, Lexbyvägen 65 GK Antilopens årsmöte 6 mars 2016 Plats: Olles hus, Lexbyvägen 65 1 Innehållsförteckning GK Antilopens årsmöte 6 mars 2016 Plats: Olles hus, Lexbyvägen 65 Kallelse och dagordning årsmöte Verksamhetsberättelse

Läs mer

Årsmöte Onsdag , 18.30

Årsmöte Onsdag , 18.30 Årsmöte Onsdag 2016-04-27, 18.30 Stjärnholms Slott Årsmöteshandlingar Version 1.0 Innehåll FÖRSLAG TILL DAGORDNING... 2 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2015... 3 REVISIONSBERÄTTELSE... 4 ÅRSREDOVISNING FÖR 2015...

Läs mer

Instruktioner för förtroendevalda inom Saco-S föreningen vid Högskolan Dalarna 1

Instruktioner för förtroendevalda inom Saco-S föreningen vid Högskolan Dalarna 1 Högskolan Dalarna Instruktioner för förtroendevalda inom Saco-S föreningen vid Högskolan Dalarna 1 Saco-S föreningen vid Högskolan Dalarna ska i sin verksamhet driva Saco-S fackliga politik och fullgöra

Läs mer

Föreningens firma är Västerås Soppkök, en ideell förening för socialt arbete.

Föreningens firma är Västerås Soppkök, en ideell förening för socialt arbete. STADGAR FÖR FÖRENINGEN VÄSTERÅS SOPPKÖK Version 4, 2015-10-03 1 Föreningens namn Föreningens firma är Västerås Soppkök, en ideell förening för socialt arbete. 2 Föreningens ändamål Föreningen har till

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013, del 1

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013, del 1 Frösön VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013, del 1 Styrelsen för SPF Frösön får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2013. STYRELSE OCH FÖRTROENDEVALDA Ordförande Ingrid Borgström Vice ordförande

Läs mer

Playstars årsmöte

Playstars årsmöte Playstars årsmöte 2015-03-29 Dagordning: 1. Mötets öppnande 2. Mötets behörighet 3. Val av mötets ordförande 4. Val av mötets sekreterare 5. Val av två personer att justera protokollet 6. Val av rösträknare

Läs mer

En information om hur det går till att bilda en förening.

En information om hur det går till att bilda en förening. Bilda förening En information om hur det går till att bilda en förening. Att bilda en förening I Sverige finns det ingen lag som kräver att ideella föreningar ska registreras eller godkännas. Det innebär

Läs mer

Årsmöteshandlingar. LundaPride Årsmöte 2017

Årsmöteshandlingar. LundaPride Årsmöte 2017 Årsmöteshandlingar LundaPride Årsmöte 2017 Dagordning 1 Mötets öppnande 2 Val av mötesfunktionärer a) Val av mötesordförande b) Val av mötessekreterare c) Val av justerare tillika rösträknare 3 Justering

Läs mer

Protokoll fört vid årsmötet den 28 februari 2007 i Tea-lokalen

Protokoll fört vid årsmötet den 28 februari 2007 i Tea-lokalen Protokoll fört vid årsmötet den 28 februari 2007 i Tea-lokalen Närvarande: Kårstyrelsen: Jessica Andersson, Ulla Andersson och Anne Norstedt Revisorer: Gunnel Källstedt Stugkommittén: Thor Andersson och

Läs mer

LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening

LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening Årsberättelse 2014 Dagordning 1. Mötet öppnas 2. Godkännande av dagordning 3. Val av 2 st justeringsmän tillika rösträknare 4. Val av ordförande till

Läs mer

Närvarande ur styrelsen: Hanna Wallin, Tomas Gustavsson, Stefan Carlzohn och Eva Alexandersson

Närvarande ur styrelsen: Hanna Wallin, Tomas Gustavsson, Stefan Carlzohn och Eva Alexandersson Protokoll fört vid årsmöte den 30 maj 2015 Koloniföreningen Solhällan. Närvarande ur styrelsen: Hanna Wallin, Tomas Gustavsson, Stefan Carlzohn och Eva Alexandersson 1 Mötets öppnande Styrelsens ordförande

Läs mer

HAMNENS VÄNNER NYHAMNSLÄGE

HAMNENS VÄNNER NYHAMNSLÄGE HAMNENS VÄNNER NYHAMNSLÄGE ÅRSMÖTESHANDLINGAR FRÅN MÖTE 9 MARS 2015. INNEHÅLLER PROTOKOLL FRÅN ÅRSMÖTET SAMT KALLELSE, DAGORDNING, VERKSAMHETSBERÄTTELSE, EKONOMISK REDOVISNING. REVISIONSBERÄTTELSE SAMT

Läs mer

Exempel på att bilda en förening

Exempel på att bilda en förening Exempel på att bilda en förening Information om hur man går till väga för att bilda en förening och information om vad styrelsen och styrelsens ledamöter har för uppgifter. 1. Att bilda en förening I Sverige

Läs mer

Verksamhetsberättelse för RFSU Gotland 2014

Verksamhetsberättelse för RFSU Gotland 2014 Verksamhetsberättelse för RFSU Gotland 2014 RFSU Gotland: RFSU Gotland är en ideell förening med organisationsnummer 834001-9416. RFSU Gotland är en lokalförening av Riksförbundet för sexuell upplysning.

Läs mer

Kalendarium RFSL Örebro 2012

Kalendarium RFSL Örebro 2012 Kalendarium RFSL Örebro 2012 Februari 2 februari: Stolta föräldrar drar igång igen, vi träffas, fikar och diskuterar vad vi vill göra denna termin kl. 18.00. Vi träffas på Järnvägsgatan 38, RFSL Örebros

Läs mer

För er som har tillgång till Internet så finns vår hemsida med det senaste på fub.se/lokalt/fub-i-sodra-roslagen

För er som har tillgång till Internet så finns vår hemsida med det senaste på fub.se/lokalt/fub-i-sodra-roslagen Medlemsinfo Januari 2015 För er som har tillgång till Internet så finns vår hemsida med det senaste på fub.se/lokalt/fub-i-sodra-roslagen Aktiviteter Föreningens årsmöte 2015 Tid: onsdag den 11 februari

Läs mer

Styrelsearbete i lokalförening 2015-04-29

Styrelsearbete i lokalförening 2015-04-29 Styrelsearbete i lokalförening 2015-04-29 Detta dokument innehåller förslag på hur det grundläggande arbetet inom STHFs lokalföreningar kan bedrivas. Inledningsvis hänvisas i första hand till Stadgar för

Läs mer

Verksamhetsberättelse RSIS 2013

Verksamhetsberättelse RSIS 2013 Verksamhetsberättelse RSIS 2013 Inledning Rett Syndrom i Sverige, RSIS är en rikstäckande förening som bildades 1997. Föreningen riktar sig till både anhöriga och professionella som kommer i kontakt med

Läs mer

Verksamhetsplan för RFSU Halland 2015

Verksamhetsplan för RFSU Halland 2015 Verksamhetsplan för RFSU Halland 2015 Organisation RFSU Halland är en religiöst och partipolitiskt obunden ideell förening för sexualupplysning och sexualpolitik som verkar i Hallands län. Lokalföreningen

Läs mer

SÅ HÄR FUNKAR DET: ATT LEDA EN AVDELNNG

SÅ HÄR FUNKAR DET: ATT LEDA EN AVDELNNG SÅ HÄR FUNKAR DET: ATT LEDA EN AVDELNNG Att leda en avdelning I det här dokumentet hittar du viktiga saker som ni bör tänka på i er avdelning, exempelvis som när ni ska ha årsmöte, vilka uppdrag som ska

Läs mer

NORMALSTADGAR. För släktforskarförening

NORMALSTADGAR. För släktforskarförening Sveriges Släktforskarförbund Framtagna 2011 NORMALSTADGAR För släktforskarförening 1 Föreningens namn Föreningens namn är. 2 Föreningens ändamål Föreningen, är en ideell förening samt politiskt och religiöst

Läs mer

BILDA FÖRENING en handledning

BILDA FÖRENING en handledning BILDA FÖRENING en handledning Att bilda en förening 1. Ta fram förslag till: namn på föreningen personer som kan sitta i styrelsen stadgar (förslag till stadgar finns på sidan 3) revisorer kanske också

Läs mer

Normalstadgar för RFSL

Normalstadgar för RFSL Normalstadgar för RFSL Antagna på årsmötet 2008 samt 2009 Normalstadgarna ska vara gällande för samtliga avdelningar senast år 2010 och ska gälla för alla nybildade avdelningar som upptas i RFSL. Inom

Läs mer

Lätt och roligt att bilda en förening

Lätt och roligt att bilda en förening Lätt och roligt att bilda en förening Instruktioner till dig som vill starta en förening Vid frågor kontakta på 0155-24 89 01, eller e-post 2 Uppstart av en förening Bjud in de som är intresserade Besluta

Läs mer

UTBILDNINGSVETENSKAPLIGA STUDENTKÅREN VID GÖTEBORGS UNIVERSITET. Föreningshandbok

UTBILDNINGSVETENSKAPLIGA STUDENTKÅREN VID GÖTEBORGS UNIVERSITET. Föreningshandbok Utbildningsvetenskapliga studentkåren vid Göteborgs universitet (SLUG) är en studentkår med ca 5000 medlemmar. Inom SLUG finns det föreningar vars övergripande syfte är att förgylla SLUG studenters studiesociala

Läs mer

Supporterklubben Röda Havet

Supporterklubben Röda Havet Stadgar för Supporterklubben Röda Havet Eskilstuna Antagna 2010-07-04 1. Föreningens syfte 2. Räkenskapsår 3. Regler för hur verksamheten ska bedrivas 4. Regler för medlemskap och uteslutning. 5. Regler

Läs mer

LITE ATT KOMMA IHÅG!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! LICENSKURS Licenskurs i Rally kontakta Danne 016-140957 073-5844814 Licenskurs i Folkrace kommer att. meddelas via hemsidan. Kontakta Anita 070-6504532 eller

Läs mer

Söndagen den 21 mars håller vi årsmötesförhandlingar på Hotell Nissastigen i Gislaved.

Söndagen den 21 mars håller vi årsmötesförhandlingar på Hotell Nissastigen i Gislaved. Kallelse till ILCO:s årsmöte 2010 Söndagen den 21 mars håller vi årsmötesförhandlingar på Hotell Nissastigen i Gislaved. 10.30 Kaffe och fralla 11.00 Sedvanliga årsmötesförhandlingar 12.30 Lunch 13.30

Läs mer

Örnsköldsviks Manga Förening (ÖMF) Årsmötesprotokoll 2014

Örnsköldsviks Manga Förening (ÖMF) Årsmötesprotokoll 2014 Örnsköldsviks Manga Förening (ÖMF) Årsmötesprotokoll 2014 Dagordning 1. Mötets öppnande. 2. Fastställande av röstlängd. 3. Mötets behörighet. 4. Val av ordförande för mötet. 5. Val av sekreterare för mötet.

Läs mer

FUB Östergötlands län verksamhetsberättelse 2014

FUB Östergötlands län verksamhetsberättelse 2014 FUB Östergötlands län verksamhetsberättelse 2014 Styrelse Revisorer Gunnar Besson Elisabeth Ingvarsson Sven-Erik Blixt Ingegerd Carlman Katarina Sandberg Angelica Mörner Johanna Palm Karin Heggby Margareta

Läs mer

KSSK har till ändamål att tillvarata medlemmarnas intressen och ge möjlighet till fortbildning.

KSSK har till ändamål att tillvarata medlemmarnas intressen och ge möjlighet till fortbildning. Stadgar för Föreningen Kyrkoskrivare i Svenska kyrkan Antagna av årsmöte 2011-05-19 och 2013-04-18 1 Ändamål KSSK har till ändamål att tillvarata medlemmarnas intressen och ge möjlighet till fortbildning.

Läs mer