VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2008

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2008"

Transkript

1 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2008 RFSL Eskilstunas årsmöte, Alfeltsgatan 9, Eskilstuna,

2 Innehållsförteckning 1. Innehållsförteckning Cafékvällar... 2 a) Onsdagscafé... 2 b) Torsdagscafé Festverksamhet Hemsida & internet Utåtriktad verksamhet... 4 a) Studiecikelverksamhet... 4 b) Nätverk... 4 c) Möten... 5 d) Festivaler... 5 e) Konferenser... 5 f) HBT-pris... 5 g) HIV-projekt Reklam & annonsering Sexualpolitik Skolinformation... 6 a) Processen... 6 b) Skolinformatören berättar Representation Medlemsantalet Den ekonomiska situationen Styrelsen och dess arbete under året Balansrapport Resultatrapport Revisionsberättelse Styrelsens sammansättning Övriga förtroendevalda Anställda Slutord Verksamhetsberättelse för 2008 sid: 1/16

3 2. Cafékvällar Föreningens cafékvällar har ägt rum på onsdagar och torsdagar fram till maj Onsdagarna fortsatte använda samma profil dvs. att vara öppna för alla oavsett ålder, medlemskap, kön, osv. Detta medan torsdagscaféet har varit den mötesplatsen som mer inriktat sig på ungdomar. Onsdagarnas caféverksamhet upphörde i maj 2008 och torsdagscaféet blev nu den enda caféverksamheten och nu öppen för alla oavsett ålder, kön osv. Vi har gjort denna förändring pga. bristande personalresurser. På cafékvällarna har det funnits möjlighet till att: Spela biljard och andra sällskapsspel Titta på videofilmer Lyssna på musik Läsa tidskrifter/böcker Fika Umgås Vara med i tävlingar eller olika arrangemang. Cafékvällarna har blivit en plats där man kan vara sig själv för en stund. Det är en viktigt social funktion som fungerar som en träffpunkt för likasinnade, där man kan sitta och diskutera utan att behöva bli ifrågasatt som HBT-person. Detta år har vi i styrelsen beslutat att Jemina Hellstén skulle bli caféansvarig, dvs. den som ser till att det hålls öppet och att det alltid finns någon som jobbar under cafékvällarna. Vi har tyckt det varit viktigt att var och en av oss i styrelsen ska ha försökt visa oss ut till våra besökare samt medlemmar, genom att besöka cafékvällarna samt hjälpas åt att vara cafévärdar. Alla i styrelsen gick en praokväll på caféet för att få in rutinerna runt vad som behövs göras innan öppning och efter stängning. Senare under året tillkom ett policydokument att följa utåt mot besökare som cafévärd. Styrdokumentet Styrelsens ansvarsfördelning och arbetssätt uppdaterades även med aktuella punkter för cafévärden inför och efter öppethållande av café. a) Onsdagscafé Föreningen har haft 17 onsdagscafé tills den upphörde. Ondagscaféet har haft ca 200 gäster under januari-maj Antalet besökare har varierat kraftigt, beroende på speciella aktiviteter för kvällen och vad som skedde övrigt i lokalen. Tabell 1 visar här nedan hur fördelningen av onsdagscaféet har varit under året, detta med hänsyn till att antal café och antal besökare är genomsnittligt beräknat. Verksamhetsberättelse för 2008 sid: 2/16

4 b) Torsdagscafé Torsdagscaféet har haft 43 caféer under år Torsdagscaféet har haft totalt drygt 650 stycken besökare under året. Under sommarperioden juni-juli ägde 4 stycken cafékvällar rum, resterande tid var det sommaruppehåll pga. av personalbrist. Även här har antal besökare varierat kraftigt, beroende på speciella aktiviteter för kvällen och vad som skedde för övrigt i lokalen. Tabell 2 visar fördelningen av torsdagscaféer och antal besökare under 2008, detta med hänsyn till att antal café och antal besökare är genomsnittligt beräknat. 3. Festverksamhet En viktig del i föreningens sociala verksamhet är utan tvekan våra fester. Dessa riktar sig primärt till medlemmar, men är även öppen för likasinnade som inte är medlemmar mot en avgift som ger gästkort för kvällen i fråga. Våra fester erbjuder en fördomsfri atmosfär och är Eskilstunas enda officiella HBT-ställe. Det har varit rutin att i början på verksamhetsåret fastställa antalet festkvällar under året för att få en plan som utgångspunkt. Denna rutin har dock inte fungerat under verksamhetsåret, men glädjande nog har föreningen under verksamhetsåret 2008 haft 11 stycken festkvällar. I genomsnitt blir detta en fest per månad, borträknat en semestermånad. Eftersom styrelsen har drabbats av plötsliga avhopp samt haft svårigheter med kontinuitet, så ska festverksamheten ses som väldigt lyckad. Antalet besökare per festkväll har legat runt stycken (förutom RFSL-party som lockade ca personer). Totalt sett har vi uppskattat att festverksamheten har lockat strax över 300 besökare. Figuren nedan visar föreningens fester med tema och specifika datum. Månad Datum Tema Månad Datum Tema Januari - - Juli 11:e Summer Party Februari 2:a - Augusti 29:e After Summer Party Mars 8:e - September 12:e Sweet September April 5:e Studio 54 Oktober 11:e RFSL-party (Ordförandekonferens) Maj 23:e - November 1:e Halloween-fest Juni 28:e - December 5:e Decemberfest Verksamhetsberättelse för 2008 sid: 3/16

5 4. Hemsida & internet Under en stor del av verksamhetsåret har föreningen haft en mycket väl fungerande hemsida som kontinuerligt har uppdaterats. Webbansvariga har varit Elias Catano och Jemina Hellstén. En ny version av hemsidan lanserades i början på juli månad och ersatte den gamla hemsidan som tyvärr inte fungerade tillfredsställande och var ofta inte uppdaterad med den senaste informationen. Denna nya hemsida har medvetet en mer lokal särprägel och har kommit att uppskattas. Under senare delen av verksamhetsåret har även medlemsinformation via e-post, till de som uttryckligen önskat detta, utkommit en gång per månad. Medlemsinformation via snigelpost utkom i september månad till de medlemmar som uttryckligen har önskat detta. Styrelsen har dessutom valt att skicka ut en lättare information via e-post till de som är intresserade av detta. Vid sidan om har styrelsen även kontinuerligt skickat ut sms om kommande arrangemang till de intresserade som har önskat få detta till sin mobiltelefon. Anledningen till att dessa typer av medlemsinformationer har utkommit så sent under verksamhetsåret beror på att styrelsen har prioriterat föreningens ekonomi samt att finna långsiktighet och kontinuitet i sitt arbete. Nedanstående tabell visar hur ofta information från föreningen utkommit i olika varianter från det att denna rutin började fungera (sms-information till mobiltelefon ej inräknad, men detta utkommer 1-3 gånger per månad fr.o.m. september månad). Månad Medlemsinfo(mail) Medlemsinfo (brev) Vänskapsinfo (mail) September x x x Oktober x November x x December x x Under verksamhetsåret har föreningen marknadsfört sig på HBT-community Qruiser där man även har en egen klubb. Vid sidan om har man även medvetet marknadsfört sig på Gaymap på QX.se där man kontinuerligt kan se olika HBT-evenemang geografiskt. 5. Utåtriktad verksamhet Under verksamhetsåret kan styrelsen tyvärr konstatera att den utåtriktade verksamheten har fått stå tillbaka till förmån för det arbete som man har lagt ner för främst undvika en ekonomisk kollaps. Dessutom har kontinuiteten inom styrelsens arbete inte fungerat, bl.a. utifrån plötsliga avhopp. Även detta har varit föremål för riktade insatser under verksamhetsåret och förklarar den nedgång i följande utåtriktade verksamheter: a) Studiecirkelverksamhet Föreningen har inte bedrivit några studiecirklar under årets gång. b) Nätverk Föreningen har tagit emot enstaka besök från kommunala/regionala handläggare samt från RFSL Nyköping och RFSU Katrineholm för att stärka samarbete inom det HIV-preventiva arbetet. Verksamhetsberättelse för 2008 sid: 4/16

6 Strax efter sommaren tog föreningen initiativ till ett nytt upplägg kring Eskilstunas stora HBT-helg, där Spring Pride under de senaste föregående åren har haft sitt arrangemang. Initiativet gick ut på att dela upp ansvaret och utformning av HBThelgens arrangemang, där föreningen tar på sig ansvaret att föra samhällsdebatten kring HBT-frågor med föreläsningar och debatter medan Spring Pride fokuserar på shower, föreställningar/uppträdanden, fest och parad. Vi valde att fråga ABF Sörmland Eskilstuna om huruvida de ville vara med detta första år och konkretisera vår idé och bjuda in ytterligare organisationer som medarrangörer. Både ABF Sörmland Eskilstuna och Spring Pride-kommittén tackade ja till vårt förslag på upplägg och arbetet inför 2009-års nya upplägg var ett faktum. Föreningens idé kring uppdelningen och vårt ansvar för samhällsdebatten kring HBT-frågorna kom senare att tituleras Eskilstuna Pride House. c) Möten Föreningen har haft enstaka spontana möten som har ägt rum i föreningslokalen. d) Festivaler Vi har under verksamhetsåret 2008 också varit med och anordnat Spring Pride som blev en ännu större succé än föregående år med mycket aktiviteter. Vi hade ett bord under lördagen med diverse HIV-information och om HBT:s brottsofferjour och HBT-bokhandel. Under lördagens parad gick vi i den främre delen och höll stolt upp vår avdelningsbanderoll. På lördagskvällen arrangerade vi även ungdomsfesten i ABF:s lokaler för de som inte var gamla nog att komma in på den officiella festen i Lotus' lokaler. Denna tillställning lockade en del glada ungdomar, men var inte så välbesökt som vi dessvärre hade hoppats på. e) Konferenser Den oktober stod föreningen värd för förbundets nationella ordförandekonferens för lokalavdelningarnas ordförande som ägde rum i ABF-huset i Eskilstuna. Vi assisterade även förbundet med att ta fram hotellofferter för representanterna samt ordnade med catering inför händelsen. Hela styrelsen var engagerad i planeringen och genomförandet av konferensen. Vi fanns till hands som hjälp och konferensen anordnades i samarbete med RFSL-förbundet och ABF. Lunch, mackor och fika intogs på ABF, där konferensen ägde rum, med hjälp av Håkan, en gammal styrelsemedlem i RFSL Eskilstuna. Vi fick mycket beröm för en väl genomförd konferens och alla lokalavdelningars ordförande fick träffa förbundsstyrelsen och utbyta erfarenheter och idéer. Som höjdpunkt anordnades en fest i vår lokal där hela styrelsen jobbade hårt och gjorde en storartad insats. Vi uppmärksammades även i lokal- och regionalmedia för denna konferens. f) HBT-pris Vi har under året dessvärre inte haft varken nominering eller utdelning av HBT-pris. g) HIV-projekt Projektbeskrivning med HIV-/STI-prevention har utgått ur verksamhetsberättelsen och redovisas separat. Verksamhetsberättelse för 2008 sid: 5/16

7 6. Reklam och annonsering Under verksamhetsåret har färre ansträngningar gjorts inom reklam och annonsering. Förutom den funktion hemsidan fyller inom detta område, så har föreningen återigen påbörjat distribution av främst QX-tidningen till skolor och caféer i centrala Eskilstuna där vi har märkt varje tidning med en klisterlapp med föreningens kontaktinformation på. Likaså har föreningen under små till större lokala evenemang delat ut kondomer som även dessa har varit uppmärkta med klisterlappar med föreningens kontaktinformation. 7. Sexualpolitik Under denna rubrik specificeras föreningens kontakter med kommun, landsting, myndigheter, massmedia m.m. som har haft ett mål med att påverka samhällsdebatten inom HBT-området. Målet med sexualpolitiken är att antingen direkt eller indirekt påverka samhällsdebatten. Varje informationsarbete och upplysning är en mycket viktig del av föreningens sexualpolitik som vi med största förhoppning ska leda till att HBT-frågor debatteras även när föreningen aktivt inte är närvarande vid ögonblicket och platsen i fråga. Förutom det i texten redan omnämnda och det som omnämns nedan, kan vi dessvärre konstatera att sexualpolitiken i övrigt har fått stå tillbaka till förmån för arbetet med att säkra föreningens fortlevnad. 8. Skolinformation a) Processen Föreningen har haft en uppdelning av skolinformationsansvaret i två led under verksamhetsåret. Skolorganisatören å ena sidan ansvarar för att ta emot förfrågan om skolinformation och sedan jämt fördela möjligheten mellan olika skolinformatörer att praktiskt ansvara för den enskilda skolinformationen samt att kassören får erforderlig information för att kunna säkerställa en fakturering. Skolinformatören å andra sidan ansvarar i sin tur för att stå till föreningens förfogande och vara föreningens språkrör utåt och säkerställa att en samhällsdebatt förs inom HBT-området. Rent praktiskt går det tillväga enligt följande från förfrågan till praktisk skolinformation: När en skola hör av sig med en förfrågan angående skolinformation går det till föreningens e-postadress eller till föreningens telefonnummer. Därefter får våra två skolorganisatörer ett e-postmeddelande med information om vilken skola som hört av sig och vem som är kontaktpersonen. Skolorganisatörerna bestämmer vem av dessa två som tar hand om förfrågan och kontaktar sedan skolan för att få reda på deras önskemål för att skräddarsy ett program efter deras behov. Skolorganisatören ringer till våra skolinformatörer och frågar vem som är tillgänglig och kontaktar därefter skolan med besked om deras önskemål går att genomföra. Skolorganisatörerna ser till att resan tur och retur ordnas genom kassören, samt att information om vart skolan ligger och vem som är kontaktperson ges till skolinformatören. När en skolinformation är avklarad skickar sedan föreningen en faktura till skolan. Underlaget till fakturan får kassören från skolorganisatören. I självkritisk anda kan vi konstatera att ansvarsstrukturen med två valda skolorganisatörer tyvärr inte har fungerat så bra som vi hade hoppats på. Att vi har haft Verksamhetsberättelse för 2008 sid: 6/16

8 två skolorganisatörer har alltför ofta, men få gånger till antalet, medfört att ansvaret med att kontakta skolor inom loppet av 48 timmar inte fungerat p.g.a. att det har fallit mellan skolorganisatörernas stolar. Vad gäller skolinformationen utifrån skolinformatören kan vi konstatera att detta har fungerat över allas förväntan trots ett verksamhetsår med rutinbrister, instabilitet och avhopp i styrelsen. Till stor del har föreningen att tacka för denna heroiska och helhjärtade insats och kan inte nog uppskattas i ord. Antalet skolinformationer under verksamhetsåret ser ut såhär: Månad Datum Skola Skolinformatör Januari Februari 6:e 15:e Fria Gymnasiet Göksten Skolan Oliwer Mamcarz Jemina Hellstén Mars 13:e Prins Wilhelm Emelie Andersson April 25:e Prins Wilhelm Maj 15:e 20:e 27:e 29:e 30:e Juni Juli Augusti September Oktober November Paulinska Skolan Montessori Skolan Stenhammar Skolan Malmaskolan Irsta Skolan 23:e Irsta Skolan 24:e 11:e Persbo Skolan Utlån till RFSL Nyköping December 2:a 9:e 16:e Utlån till RFSL Nyköping b) Skolinformatören berättar Föreningen har varit ute i skolor och pratat om HBT-frågor, vår verksamhet och om vår situation i samhället. Vi har fått olika reaktioner men överlag positiv respons från både elever och lärare. De har velat ha tillbaka oss och varit mycket nöjda med vår insats sedan tidigare, eftersom det finns fördomar i samhället som behöver raseras med information. De största motsättningarna som vi kan stöta på är från ungdomar med Verksamhetsberättelse för 2008 sid: 7/16

9 invandrarbakgrund men de lärare vi har pratat med säger att det är viktigt med information. Vi når verkligen fram till eleverna och de lämnar föreläsningen med ett öppnare sinne och synsätt. De få man träffar som har en negativ inställning från början är det svårt att nå fram till, deras inställning kan bero på hemförhållandena och vänskapskrets. Detta är svårt att förebygga eftersom vi inte når fram till dessa kretsar. Vi har även haft skolinformation för vuxna med goda resultat och det har varit uppskattat. 9. Representation Under verksamhetsåret har RFSL Eskilstuna varit representerat i följande sammanhang: (1) Spring Pride (2) Eskilstuna Pride House (3) RFSL-kongress 2008, Stockholm (4) Euro Pride, Stockholm 2008 (5) RFSL Västmanlands årsmöte / återstart (6) RFSL:s ordförandekonferens 1. Spring Pride Under första helgen i maj under verksamhetsåret så höll Eskilstuna sin andra Spring Pride-festival under 4 dagar. Givetvis så fanns RFSL representerade under dessa dagar med ett utställningsbord på högskolan som var bemannad utav föreningens styrelse. Dessvärre var besökarna inte så många som arrangörerna hade hoppats på, varpå denna utvärdering medtogs till kommande arrangemang (se punkt 5b ovan om Eskilstuna Pride House ). 2. Eskilstuna Pride House Föreningens representant i mötena inför Eskilstuna Pride House ett initiativ av föreningen har under året varit Elias Catano. Inför det första Eskilstuna Pride House (som i skrivande stund kommer äga rum 2009) bjöds ABF Sörmland Eskilstuna in som huvudarrangör. I ett senare led kommer ABF:s lokala medlemsorganisationer att få inbjudan att medverka. Likaså andra organisationer och partier utanför ABF kommer att bjudas in till en utställningsmässa i ett led efter detta (se punkt 5b ovan om Eskilstuna Pride House ). 3. RFSL-kongress 2008, Stockholm RFSL Eskilstuna skickade representanterna Jemina Hellstén och Emelie Wallin Andersson till kongressen i Stockholm 2-4 maj. 4. Euro Pride, Stockholm 2008 Som förening fanns vi inte representerade under Euro Pride i Stockholm eller inne i Pride Park där Eskilstuna kommun och Spring Pride-kommittén hade ett marknadsföringstält. Däremot fanns flera ur föreningens styrelse på plats som privatpersoner, både inne i Pride Park och som deltagande i paraden. Verksamhetsberättelse för 2008 sid: 8/16

10 5. RFSL Västmanlands årsmöte / återstart Den 22 oktober var en stor dag för vår gamla grannavdelning i Västmanland, eftersom de återstartade sin verksamhet igen efter några års vila. RFSL Eskilstuna representerades av sin ordförande Lovisa Göransson som framförde både våra hälsningar och lyckoönskningar till den nya styrelsen. Hon passade samtidigt på att inbjuda RFSL Västmanland till framtida samarbete. 6. RFSL:s ordförandekonferens RFSL Eskilstuna fick äran att var värd för ordförandekonferensen i Eskilstuna där alla lokalavdelningars ordförande fick träffa varandra och förbundsstyrelsen för att utbyta tankar och erfarenheter. Konferensen hölls på ABF-huset med en fest på lördagskvällen som höjdpunkt. Under ordförandekonferensen representerades vår förening av främst Lovisa Göransson, men även av Elias Catano. 10. Medlemsantalet Trots en turbulent tid har dock föreningens medlemsantal pendlat mellan stycken trogna medlemmar. Med anledning av detta finns väldigt goda förutsättningar för föreningen att kunna värva fler medlemmar utifrån en aktiv och föreningspräglad sexualpolitik. Det har under verksamhetsåret funnits all anledning till att börja kritiskt belysa förbundets medlemshantering utifrån den enskilde medlemmens önskan av att tillhöra enskild avdelning och utifrån avsaknad av dialog med berörd avdelning gällande medlemsregisterhantering och korrigeringar. 11. Den ekonomiska situationen Föreningens ekonomi förtjänar ett avsnitt för sig själv med tanke på hur verksamhetsåret har sett ut. När styrelsen för 2008 valdes tog man över ansvaret för en förening som upplevde en av sina svåraste tider någonsin. De två anställda som man vid tidpunkten hade var nyligen uppsagda på grund av arbetsbrist. Detta var något som den nya styrelsen rent generellt inte hade vetskap om under nomineringarna inför årsmötet. Denna kritik lyftes till den avgående ordföranden minuterna innan årsmötet den 27 februari skulle inledas. Den nyvalda kassören och till sist och synes hela styrelsen fick således ett enormt ansvar att administrera den prekära situation som hade uppstått. Vi befarade att tillgångarna höll på att sina i rask takt och att de anställda hade sagts upp alltför sent ur en ekonomiskt hållbar synpunkt. Styrelsen insåg ganska omedelbart att läget var akut och försökte kartlägga det ekonomiska läget och göra en prognos på kommande utgifter i förhållande till de tillgångar föreningen hade och skulle komma att få. Detta visade sig vara svårare än vad vi hade förväntat oss. Löneutbetalningar, slutlöner, betalningar av räkningar, skattedeklarationer och andra ekonomiska ärenden halkade efter rejält under denna kaotiska period. I en kraftsamling för att få bukt med en raskt sinande ekonomi framgick det att protokoll och därigenom firmatecknare var inaktuella hos vår bank, trots att detta i praktiken hade förändrats genom styrelsebeslut. Alltså befann sig föreningen i en situation där de som hade fått årsmötesmandat inte hade gjort de förändringar hos banken som var nödvändigt för en fungerande styrelse och därigenom en fungerande förening. En annan del av försöket att rädda ekonomin beslöt sig styrelsen att byta bank och minska utgifter på alla fronter. Vi övergick till Eskilstuna Rekarne Sparbank och fick en speciell överenskommelse med anledning av våra banktjänster där. Vi sade dessutom upp den fasta telefonin och internet, Verksamhetsberättelse för 2008 sid: 9/16

11 vilket minskade utgifterna med drygt 1500kronor i månaden. Så i maj månad avsade sig kassören oväntat sitt uppdrag och förändrade läget radikalt mitt under pågående ansträngningar att finna hållbarhet och kontinuitet. Arbetsutskottet inom styrelsen samlades till krismöte och bedömde situationen så kritisk att föreningen förmodligen organisatoriskt inte skulle klara av ett extra årsmöte. Sekreteraren var frivillig att åta sig uppdraget som tillförordnad kassör under förutsättning att valberedningen uttryckte sitt samtycke till en sådan lösning, vilket de gjorde. På så vis fortsatte det mödosamma arbetet utan avbrott med att undvika ett dystert slut för föreningen. Den ekonomiska situationen var i så förfallet skick att det under sin mest kritiska punkt var oklart huruvida hyran inte skulle kunna betalas. Den tillförordnade kassören tvingades t.o.m. att lägga ut egna pengar för att rädda flera av föreningens räkningar undan inkassokrav. Likaså uppstod nu en enorm nödvändighet att fullfölja den bokföring som föreningens ena anställde lämnade välskött bakom sig till ett snabbt begynnande förfall. Det hade nämligen visat sig att oredovisade kvitton, bortglömda räkningar och oklara kvittningar hade uppstått ur detta, minst sagt, kaotiska tillvaro. Därför beslöt föreningen att endast en person var inköpsansvarig. Detta blev starten på ett mycket utdraget och påfrestande arbete kring att återställa bokföringen till det skick det en gång befann sig i. Föreningens förtroendevalda har dessvärre upplevt under större delar av verksamhetsåret att man inte har fått reell hjälp från förbundet. Detta missnöjde kanaliserades bl.a. i en undersökning som gjordes ut till lokalavdelningarna samt under den ordförandekonferens som föreningen stod som värd för. Numera är vi på en helt annan nivå än vad som var fallet då styrelsen för verksamhetsåret 2008 fick förtroendet att leda föreningen. Arbetet med att lyfta föreningen till helt andra nivåer har kommit en mycket bra bit på väg, men fortfarande finns fler åtgärder att vidta innan vi kan och ska vara nöjda. Det förbättrade läget vid slutet av verksamhetsåret ger goda möjligheter till att börja lyfta blicken från denna räddningsaktion och ägna sig åt sexualpolitik och en samhällsdebatt med fokus att påverka. Likaså finns det alla förutsättningar i världen att erbjuda medlemmar och nyfikna personer en breddad verksamhet. 12. Styrelsen och dess arbete under året Styrelsen för verksamhetsåret 2008 har haft fortlöpande möten. Då verksamheten varit minst sagt turbulent har det funnits mer eller mindre behov av att ha möten beroende på olika anledningar. Dokumentationen av protokoll har i jämförelse med verksamhetsåret 2007 förbättrats avsevärt, vilket är nödvändigt för att bättre följa upp tagna beslut. Styrelsen har sammanträtt 16 gånger under det gångna verksamhetsåret. En del av mötena har varit telefonmöten (märkta * i tabellen nedan), vilket ska ses som en effektivisering med ökad flexibilitet av arbetssättet. De 16 stycken möten är: 27/2 18/3 8/4 6/5 21/5 * 3/6 18/6 * 6/7 20/7 24/8 * 7/9 29/9 * 13/10 * 9/11 24/11 30/11 Ett arbetsutskott (AU) inrättades även i styrelsen. Ordförande, sekreterare och vice ordförande ingick i detta forum, som förberedde styrelsemötenas ekonomipunkt efter den ordinarie kassörens avgång. Verksamhetsberättelse för 2008 sid: 10/16

12 13. Balansrapport Verksamhetsberättelse för 2008 sid: 11/16

13 14. Resultatrapport Verksamhetsberättelse för 2008 sid: 12/16

14 Verksamhetsberättelse för 2008 sid: 13/16

15 15. Revisionsberättelse 2008 Verksamhetsberättelse för 2008 sid: 14/16

16 16. Styrelsens sammansättning Under verksamhetsåret 2008 var styrelsens sammansättning som följer: Lovisa Göransson, ordförande. Oliwer Mamcarz, vice ordförande. Johan Bergquist, kassör. (avgår från förtroendeuppdraget 19 maj) Elias Cataño, sekreterare. (t.f. kassör fr.o.m. 19 maj) Jemina Hellstén, ledamot. Mikael Andersson, ersättare. (ordinarie ledamot fr.o.m. 19 maj), ersättare. Clara Olofsson, inadjungerad. (adjungering mellan perioden 8 april 7 september) 17. Övriga förtroendevalda 2008 Följande övriga förtroendevalda för föreningen har bestått av: Joacim Forselius, valberedare / sammankallande. (avgår från förtroendeuppdraget 2 december) Sara Molander, valberedare. Christian Nocera (tillförordnad valberedare efter Joacim Forselius) Jörgen Danielsson, revisor / sammankallande. Åsa Kratz, revisor. Å föreningens vägnar vill styrelsen för verksamhetsåret 2008 tacka de övriga förtroendevalda för sin insats. 18. Anställda 2008 Följande anställda under verksamhetsåret har bestått av: Ann-Kristin Larsson, kanslist. (T.o.m. 30 april) Jennie Danielsson, projektanställd. (T.o.m. 31 mars) Å föreningens vägnar vill styrelsen för verksamhetsåret 2008 rikta det största av alla tack till den otroligt värdefulla insats som de två anställda förgyllde föreningen med. Å den föregående styrelsen är vi er för lång tid framöver tacksamma och lyckoönskar er från våra hjärtan. Verksamhetsberättelse för 2008 sid: 15/16

17 19. Slutord 2008 Med verksamhetsberättelsen skriven och presenterad är ytterligare ett verksamhetsår avslutat. Vi i styrelsen för verksamhetsåret 2008 känner att vi är på god väg med att lyfta föreningen till högre skyar med stigande målsättningar. Det har varit otroligt tungt, men varenda stund har varit värt det. Vi vill också passa på att rikta ett stort tack till alla medlemmar och trogna besökare till vår café- och festverksamhet. Vi vill tacka alla er som har ställt upp och hjälpt oss att stå stadiga i den motvind som till största delen har ägt rum under Med förhoppning om att vi ser just Dig i vår verksamhet inom kort när verksamhetsåret 2009 inleds på allvar med nya och friska tag. Styrelsen för RFSL Eskilstuna som härmed ställer sina platser till förfogande. Lovisa Göransson, ordförande Oliwer Mamcarz, v. ordförande Elias Cataño, sekreterare / t.f. kassör Jemina Hellstén, ledamot. Mikael Andersson, ersättare / ledamot., ersättare. Verksamhetsberättelse för 2008 sid: 16/16

RFSL JÖNKÖPING. Kallar till Årsmöte. Lördagen den 26 mars 2011 Klockan 14:00 På CLUB42 Norra Strandgatan 42

RFSL JÖNKÖPING. Kallar till Årsmöte. Lördagen den 26 mars 2011 Klockan 14:00 På CLUB42 Norra Strandgatan 42 RFSL JÖNKÖPING Kallar till Årsmöte Lördagen den 26 mars 2011 Klockan 14:00 På CLUB42 Norra Strandgatan 42 Alla som har giltigt medlemskap i RFSL Jönköping har rätt att närvara, yttra sig och har rösträtt.

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP innehåll 4 Stöd till klubbar och kommuner DEL 1 5 Organisera ert stöd 7 Nyckelpersoner DEL 2

Läs mer

Utvärdering av försöksverksamhet med regionala ombud inom Motormännen

Utvärdering av försöksverksamhet med regionala ombud inom Motormännen 2014-02-25 Utvärdering av försöksverksamhet med regionala ombud inom Motormännen 1. Inledning Till kongressen 2012 inkom en motion om att undersöka möjligheten att tillsätta ett regionalt ombud för Västra

Läs mer

KAPITEL 5 AVDELNINGENS EKONOMI

KAPITEL 5 AVDELNINGENS EKONOMI KAPITEL 5 AVDELNINGENS EKONOMI Ansvar och roller Ekonomisk hantering Finansiering Ansökningar Vad en ansökan brukar innehålla Redovisning av bidrag Att anställa i RFSL Bilagor - förteckning 5-1 5-2 5-5

Läs mer

Svenska Kyrkans Unga i Täby

Svenska Kyrkans Unga i Täby ÅRSMÖTE 2014 Svenska Kyrkans Unga i Täby 8 februari Karlberg Årsmöteshandlingarnas innehåll s. 3 Schema och praktisk information s. 4 Stadgar för Svenska Kyrkans Unga i Täby s. 6 Sammanträdesordning s.

Läs mer

Fältbiologernas organisation..3 Historien bakom...5 Hur får man en klubb att fungera?. 7

Fältbiologernas organisation..3 Historien bakom...5 Hur får man en klubb att fungera?. 7 Innehållsförteckning Välkommen till din guide i klubbgalaxen.. 1 Vilka är Fältbiologerna? 2 Fältbiologernas organisation..3 Historien bakom..........5 Hur får man en klubb att fungera?. 7 Att skapa god

Läs mer

Hanna Jonsson. www.lsu.se Beställ denna bok:www.lsu.se

Hanna Jonsson. www.lsu.se Beställ denna bok:www.lsu.se Hanna Jonsson Skribent: Hanna Jonsson Projektledare & redaktör: Johan Welander, LSU Layout: Gillbring Grafisk Design Illustrationer: Torgeir Husby Korr: Helena Lindh Omslagsidé: Torgeir Husby Omslagsfoto:

Läs mer

GRÖN UNGDOM I STOCKHOLMREGIONENS ÅRSMÖTE 2015

GRÖN UNGDOM I STOCKHOLMREGIONENS ÅRSMÖTE 2015 GRÖN UNGDOM I STOCKHOLMREGIONENS ÅRSMÖTE 2015 2 INNEHÅLL Praktisk information 3 Förslag till dagordning och tidsschema 4 Förslag till arbetsordning 8 Ordlista 12 Styrelsens verksamhetsberättelse 15 Ekonomisk

Läs mer

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok 1(71) Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Datum: Föregående

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

FÖRENINGAR. - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON

FÖRENINGAR. - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON FÖRENINGAR - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON Får kopieras om källan anges. Marita Isaksson 2009 INNEHÅLL FÖRENING VAD ÄR EN FÖRENING? s. 1 Ideell förening Ekonomisk förening

Läs mer

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer

Att synas och bli fler - en handbok i medlemsutveckling

Att synas och bli fler - en handbok i medlemsutveckling Att synas och bli fler - en handbok i medlemsutveckling Framgångsrik rekrytering Vårdförbundet är en idéburen organisation vi samlas runt idén om bättre arbetsvillkor, utvecklingen av våra yrken och utveckling

Läs mer

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Lars-Gunnar Krantz September 2007 Innehållsförteckning 1 Inledning 2 Uppdrag,

Läs mer

AA i Sverige Tjugofjärde Servicekonferensen

AA i Sverige Tjugofjärde Servicekonferensen AA i Sverige Tjugofjärde Servicekonferensen 2015-04-10-2015-04-12 Plats: Park Inn Hotell, Solna 1 2 Arbetshäfte och Dagordning för AA i Sveriges Tjugofjärde Servicekonferens Konferensens huvudtema: De

Läs mer

Verksam hetsber ättelse

Verksam hetsber ättelse Verksam hetsber ättelse 2011 Verksamhetsberättelse för STIL, Stiftarna av Independent Living i Sverige Innehållsförteckning Inledning 4 Ordföranden har ordet 4 Detta är STIL 7 Styrelsen 7 Intressepolitik

Läs mer

Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter.

Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter. Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter. Tillsammans är vi starka och kan göra förändringar STYRELSENS ANSVAR OCH UPPGIFTER: Styrelsen i en förening är mycket viktig. Den är motorn och den drivande kraften

Läs mer

Utvärdering Konsument Uppsalas gymnasiesatsning

Utvärdering Konsument Uppsalas gymnasiesatsning KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Handläggare Frändén Kristina Datum 2013-10-23 Diarienummer UAN-2013-0472 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Utvärdering Konsument Uppsalas gymnasiesatsning

Läs mer

#ek14. Elevrådskongressen. Propositioner. Vad är en proposition?

#ek14. Elevrådskongressen. Propositioner. Vad är en proposition? 14 Propositioner Elevrådskongressen #ek14 Vad är en proposition? Propositionerna är de förslag som förbundsstyrelsen lägger innan Elevrådskongressen. Propositionerna handlar om vad förbundsstyrelsen tycker

Läs mer

Jämt anställd två år efteråt uppföljande utvärdering

Jämt anställd två år efteråt uppföljande utvärdering Jämt anställd två år efteråt uppföljande utvärdering Helen Uliczka Agneta Halvarsson APeL FoU Juni 2010 Innehåll Bakgrund... 3 Utvärderingens syfte och metod... 3 Om rapporten... 4 Resultat från webbenkäterna...

Läs mer

1. PULS...4 2. GE ERELLT...6 3. VIKTIGA SKRIFTLIGA DOKUME T U DER ÅRET...10 4. EKO OMI...15

1. PULS...4 2. GE ERELLT...6 3. VIKTIGA SKRIFTLIGA DOKUME T U DER ÅRET...10 4. EKO OMI...15 POLICY PULS Policy Senast reviderad: 101122 1. PULS...4 1.1 OM SEKTIO SFÖRE I GE...4 1.2 STYRELSE OCH FÖRTROE DEVALDA...4 1.3 ARBETSMILJÖ...5 2. GE ERELLT...6 2.1 I FORMATIO SKA ALER...6 2.1.1 E-POST ADRESSER...6

Läs mer

Föreningshjälpen. För nystartade lokalföreningar. inom Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare. Reviderad juni 2014

Föreningshjälpen. För nystartade lokalföreningar. inom Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare. Reviderad juni 2014 Föreningshjälpen För nystartade lokalföreningar inom Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare Reviderad juni 2014 Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare, Frejgatan 75, 113 26 Stockholm, 08-556 068

Läs mer

Även vi kan DISKRIMINERA

Även vi kan DISKRIMINERA 3 Även vi kan DISKRIMINERA Slutrapport om organisationers interna arbete mot diskriminering och för jämställdhet under 2010 2012 ÄVEN VI KAN DISKRIMINERA 3 Slutrapport om organisationers interna arbete

Läs mer

SLUTRAPPORT INVÅNARDIALOG I KUNGSBACKA KOMMUN. Juni 2012

SLUTRAPPORT INVÅNARDIALOG I KUNGSBACKA KOMMUN. Juni 2012 SLUTRAPPORT INVÅNARDIALOG I KUNGSBACKA KOMMUN Juni 2012 1 Slutrapport Invånardialog i Kungsbacka kommun Innehåll Innehåll 1 1. Förord 3 2. Introduktion 4 2.1. Målbilder 5 2.2. Uppdragets olika faser 6

Läs mer

SAY IT! - en handbok i kommunikation

SAY IT! - en handbok i kommunikation SAY IT! - en handbok i kommunikation SAY IT! - en handbok i kommunikation TEXT, ILLUSTRATIONER, LAYOUT och METODUTVECKLING: Jonas Nilsson / Organisationsutvecklare / jonas.nilsson@viunga.se MED FEEDBACK,

Läs mer

Mellan fastställda principer och individuella behov

Mellan fastställda principer och individuella behov FoU-Södertörns skriftserie nr 67/08 Mellan fastställda principer och individuella behov Erfarenheter av samverkan kring arbetslivsinriktad rehabilitering Författare: Åsa Bringlöv Mellan fastställda principer

Läs mer

2012-09-10. En första delutvärdering av SAMTIDIGT. Ett projekt för samverkan kring barn i utsatta miljöer. Maria Padrón Hernández.

2012-09-10. En första delutvärdering av SAMTIDIGT. Ett projekt för samverkan kring barn i utsatta miljöer. Maria Padrón Hernández. 2012-09-10 En första delutvärdering av SAMTIDIGT Ett projekt för samverkan kring barn i utsatta miljöer Maria Padrón Hernández Anette Moberg SAMMANFATTNING SamTidigt är ett treårigt ESF-finansierat projekt

Läs mer

Ungdomsbesök i vård- och omsorgsboenden

Ungdomsbesök i vård- och omsorgsboenden Ungdomsbesök i vård- och omsorgsboenden Jenny Österman Lisbeth Hagman Rapporter/Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum 2013:9 ISSN 1401-5129 FÖRORD I en studie som nyligen gjorts inom ramen av SNAC-studien

Läs mer

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN Foto: Mostphotos Metodbok Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och i världen.

Läs mer