Centralt avtal för pedagogisk utvecklingstid. Arbetsbeskrivning för förskollärare. Lokalavdelningsanslaget för små lokalavdelningar.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Centralt avtal för pedagogisk utvecklingstid. Arbetsbeskrivning för förskollärare. Lokalavdelningsanslaget för små lokalavdelningar."

Transkript

1 Arvika Q:027 Arvika Q:028 Bengtsfors Q:429 Bengtsfors Q:434 Bengtsfors Q:432 Bengtsfors Q:433 Bollebygd Q:102 Bollebygd Q:100 Bollebygd Q:099 Bollebygd Q:098 Bollnäs Q:354 Borås Q:126 Borås Q:130 Borås Q:153 Borås Q:030 Borås Q:033 Borås Q:031 Borås Q:032 Botkyrka Q:414 Botkyrka Q:164 Botkyrka Q:415 Enköping Q:123 Eskilstuna Q:285 Eskilstuna Q:286 Eskilstuna Q:287 Eskilstuna Q:288 Eskilstuna Q:284 Eskilstuna Q:304 Eskilstuna Q:303 Eskilstuna Q:282 Eskilstuna Q:290 Eskilstuna Q:300 Eskilstuna Q:299 Eskilstuna Q:295 Eskilstuna Q:294 Centralt avtal för pedagogisk utvecklingstid Arbetsbeskrivning för förskollärare SNABBA repliker i media Yrkeslärares dubbla medlemsskap Lokalavdelningsanslaget för små lokalavdelningar Kontinuerlig utbildning i samverkan, för ombud på arbetsplatserna Konferenskostnader Försäkringar Studie-och yrkesvägledare Förutsättningar i opinionsarbetet Ökade anslag till Lärarförbundets lokalavdelningar Pedagogisk utvecklingstid Tydliga gränser för antalet barn i förskolegrupperna Arbetsrättsutbildning på central nivå Webbaserat LOKA Höjt anslag för studeranderekrytering Förbättrat profilmaterial PUT för förskollärare och fritidspedagoger - MAKULERAS! Förbundets profilartiklar Medlemshanteringssystem för förtroendevalda i avdelningarna Nytt medlemsregister Arbetsvillkor för förskollärare i förskoleklass Ett steg till i karriärtjänststegen Friska lärare Frågor och svar Ge äldre lärare möjlighet att arbeta kvar till pension Arbetskläder Öka lärares möjligheter att nå forskarkompetens och kunna forska Praktiskt-estetiska ämnen i grundskolan - stora undervisningsgrupper Anmälningsskyldighet Gruppstorlek Pedagogiska ledare Pedagogisk utvecklingstid Lärares löner ökar mer än andras Läraren som forskningskonsument Y014 Y022 Y022 Y009

2 Eskilstuna Q:291 Eskilstuna Q:292 Eskilstuna Q:293 Eslöv Q:165 Eslöv Q:436 Falun Q:042 Falun Q:043 Falun Q:044 Falun Q:046 Falun Q:047 Falun Q:048 Falun Q:049 Falun Q:045 Falun Q:041 Gislaved Q:040 Gotland Q:367 Gotland Q:336 Gotland Q:334 Gävle Q:283 Gävle Q:281 Gävle Q:272 Gävle Q:269 Gävle Q:267 Gävle Q:265 Gävle Q:262 Gävle Q:242 Gävle Q:168 Gävle Q:188 Gävle Q:193 Gävle Q:194 Gävle Q:206 Göteborg Q:247 Göteborg Q:248 Karensdag Karriärstjänster i alla skolformer Legitimation för alla lärargrupper Fritidspedagogernas arbetsvillkor Lärarförbundet behöver följa förskolans/skolans verksamhetsår Pedagogisk utvecklingstid. Gruppstorlek i fritidshem Gruppstorlek i förskola Legitimation i fritidspedagogik Relevant utbildad personal Öka lönen Fler lärosäten Höga sjukskrivningstal Arbetskläder Vetenskapsbaserad skolpolitik Ge alla barn och ungdomar i skolan alla nödvändiga verktyg att lära Pedagogisk utvecklingstid för alla lärarkategorier Riktade pengar till avdelningar med lång och/eller dyr resväg till regionkontoret Förskollärares förutsättningar att utföra sitt läraruppdrag Arbetsbelastning på Högskolor och Universitet inom Lärarprogrammen Handledning för lärare och skolledare Lärare i förskoleklass Fritidspedagogernas behörighet Pedagogisk utvecklingstid för lärare i förskoleklass Fritidspedagogernas situation Löner inom Högskolor och Universitet, statliga området Kassörsutbidning och revisorsutbildning Stöd för kassörer Karriärtjänster för förskollärare Satsning på speciallärare Forskarbehörighet för förskollärare Utökad tid till planering för förskollärare i förskolan Värna förskoleklassen Y009 Y003

3 Göteborg Q:207 Göteborg Q:249 Göteborg Q:250 Göteborg Q:238 Göteborg Q:253 Göteborg Q:236 Göteborg Q:246 Göteborg Q:245 Göteborg Q:244 Göteborg Q:259 Göteborg Q:241 Göteborg Q:240 Göteborg Q:213 Göteborg Q:185 Göteborg Q:214 Göteborg Q:260 Göteborg Q:235 Göteborg Q:234 Göteborg Q:233 Göteborg Q:215 Göteborg Q:216 Göteborg Q:218 Göteborg Q:187 Göteborg Q:169 Göteborg Q:273 Göteborg Q:170 Göteborg Q:171 Göteborg Q:231 Göteborg Q:229 Göteborg Q:221 Göteborg Q:190 Göteborg Q:191 Göteborg Q:189 Göteborg Q:227 Skolledare i Sverige ska representeras av skolledare. Förbättra inköpen av profilkläder. Förbättra kvaliteten på medlemskortet. Planeringstid för lärare med tjänstgöring inom två verksamheter Nytt lönepolitiskt dokument. Nyanlända elever Utökad planeringstid för fritidspedagoger/lärare i fritidshem. Förskollärare i förskolan Utbilda modersmålslärare Revidering av programmet Den skola vi vill skapa Upprätta timplan för modersmål Skolledares arbetsmiljö/möjlighet att verka som pedagogiska ledare SYVs roll och synlighet inom Lärarförbundet Bättre stöd för förtroendevalda som arbetar för medlemmar i olika utbildningsföretag. Utbildning i normkritik Slopa karensdag för lärare. Minska barngruppernas storlek på fritidshemmen Mer tid för pedagogisk planering och sytematiskt kvalitetsarbete. Lärares kompetensutveckling Antal barn i förskolegrupperna Barn/elever i behov av särskilt stöd Behöriga lärare i förskoleklass En gemensam röst för högskoleläraren Inköp av Lag och Avtalsböcker Förtroendevaldas värdegrund Utökad tid för ämnesråd och skolformsnämnder. Reducerad avgift för trogna medlemmar Lokaler anpassade för fritidshemmens verksamhet Legitimation för alla medlemsgrupper Centralt avsatta medel till skolverksamhet ska säkerställas för skolan. Lärarförbundet består av flera medlemsgrupper Lärarförbundets aktiviteter om Mänskliga rättigheter Ett förbund Ge alla barn och ungdomar i skolan alla nödvändiga verktyg för att lära! Y022

4 Göteborg Q:225 Göteborg Q:222 Göteborg Q:223 Göteborg Q:224 Hallsberg Q:161 Halmstad Q:311 Halmstad Q:298 Halmstad Q:308 Halmstad Q:310 Halmstad Q:309 Halmstad Q:312 Halmstad Q:313 Halmstad Q:306 Hedemora Q:058 Hedemora Q:057 Hedemora Q:056 Hedemora Q:055 Hedemora Q:059 Helsingborg Q:138 Helsingborg Q:143 Helsingborg Q:140 Herrljunga Q:080 Huddinge Q:408 Huddinge Q:410 Huddinge Q:411 Huddinge Q:412 Huddinge Q:413 Huddinge Q:416 Huddinge Q:419 Hudiksvall Q:014 Hudiksvall Q:013 Hudiksvall Q:012 Förskolan - en trygghetsgaranterad och säkerhetsgaranterad plats! Centralt avtal för pedagogisk utvecklingstid. Estetisk verksamhet i gymnasieskolan Förordning om maxantal barn i förskolegrupperna Kostnadsfri pedagogisk lunch för lärare Rektorstitel till alla skolledare Ge alla barn och ungdomar i skolan nödvändiga verktyg för att lära! Gruppstorlekar på fritidshem Pedagogisk utvecklingstid Behörighet Sociala förmåner Demokratiska möjligheter Förskoleklass Förskolan Fritidshem Dans och kreativitet Kursledararvode Kurser och konferenser Medel till privat verksamhet Pedagogisk utvecklingstid för förskollärare och fritidspedagoger Karriärtjänster för alla Målarbete och uppföljning Mer än andra i varje kommun Likvärdig utbildning för varje elev lärartäthet och behörighet Utvecklat samarbete med Lärarnas Riksförbund Partsgemensamt rensningsarbete Skolans digitaliserande Riksprislistan Motion om att förskollärare i förskoleklass ska ha samma anställningsvillkor som lärare i grundskolan Motion om att det ska serveras vegetarisk mat vid de konferenser och utbildningar som Lärarförbundet anordnar Motion om att inte driva krav om lärarlegitimation för modersmålslärare Y010 Y015 Y009 Y009 Y023

5 Hudiksvall Q:011 Hudiksvall Q:010 Hudiksvall Q:050 Hudiksvall Q:051 Hudiksvall Q:052 Hudiksvall Q:346 Hudiksvall Q:348 Hudiksvall Q:349 Hudiksvall Q:351 Hudiksvall Q:352 Hudiksvall Q:015 Hultsfred Q:162 Härryda Q:158 Härryda Q:157 Härryda Q:156 Härryda Q:155 Härryda Q:154 Hässleholm Q:173 Jönköping Q:256 Jönköping Q:258 Jönköping Q:254 Jönköping Q:430 Jönköping Q:107 Jönköping Q:106 Jönköping Q:255 Kalmar Q:065 Kalmar Q:064 Kalmar Q:066 Karlstad Q:134 Karlstad Q:081 Karlstad Q:129 Karlstad Q:133 Motion om förändring av maxtaxan för förskolan Motion om annan lönesättningsmodell Motion Utvecklingssamtal i grundskolans senare år och gymnasieskolan Motion Lärarens arbetsbeskrivning Motion om estetiska ämnen inom gymnasieskolan Kurser för medlemmar Kurser för medlemmar Grundkurs för ombud Kassörsutbildningen Ökade anslag Motion om ökat statligt inflytande på skola, förskola och fritidshem samt ändring av lagen gällande fristående huvudmän Angående studerandemedlemmars tillhörighet Planeringstid Musiklärares utbildning och behörighet Karensdag Förskollärares särskilda ansvar Företrädesrätt Koncensus i utbildningspolitiken Drama som obliagtoriskt ämne i skolan Ge alla barn och ungdomar i skolan alla nödvändiga verktyg för att lära! Dans - ett ämne under hela skoltiden Dags att gräva ned stridsyxan och arbeta aktivt för ett gemensamt förbund för alla lärare och skolledare Ombudsmannens roll i fristående verksamhet Förutsättningar för likvärdig facklig verksamhet för medlemmar med fristående huvudman. Dans som obligatoriskt ämne i grundskolan Ett konsekvent användande av färger Samgående av fackförbund Motion om reklam för Lärarförbundet Pedagogisk utvecklingstid i förskolan Ge alla barn och ungdomar i skolan nödvändiga verktyg för att lära och utvecklas! Kassörsutbildningen mm. Barn ej elev i förskolan Y003

6 Karlstad Q:082 Karlstad Q:083 Katrineholm Q:034 Kinda Q:136 Kinda Q:135 Kristianstad Q:037 Kristianstad Q:035 Kristianstad Q:036 Kumla Q:426 Kumla Q:427 Kumla Q:428 Kumla Q:425 Kungsbacka Q:104 Kungsbacka Q:409 Kungsbacka Q:403 Kungsbacka Q:401 Kungsbacka Q:108 Kungsbacka Q:105 Kungsör Q:018 Kungsör Q:017 Kävlinge Q:152 Köping Q:406 Köping Q:405 Köping Q:404 Laholm Q:121 Laholm Q:120 Lernia Q:447 Lernia Q:448 Lernia Q:449 Lerum Q:202 Lerum Q:201 Lerum Q:200 Lerum Q:204 Lerum Q:203 Lerum Q:199 Lerum Q:198 Garanterad undervisningstid i ämnet modersmål. Garanterad pedagogisk utvecklingstid för samtliga lärarkategorier Ett nytt lönesystem för lärare Drömyrke i utveckling Verksamhetsinriktningen visar vägen Äldre lärare Facklig tid Funktionsutbildningar Glömda medlemsgrupper? Medlemmar som hamnar i svårigheter i sin yrkesutövning Vem tar hand om utarbetade lärare? Rätt lön? Sociala förmåner Nationella prov i grundskolan Översyn av Lärarförbundets lönestrategi Kulturskola som skolform En skola utan kommersiella intressen Planering och utvecklingstid - lärare i förskolan Förskollärarens arbetsuppgifter Lärare är lärare. Angående rösträtt vid kongressen Arbetsbeskrivning för samtliga yrkesgrupper Ta bort karensdag för medlemmarna Arbetskläder till medlemmar inom förskolan Sociala förmåner Demokratiska möjligheter Justera beloppet per medlem till riksavdelningarna Upphandlingsordningen skall regleras i lag Arvoderat presidium Lärarförbundet Student Planering och utvecklingstid Normkritiskt tänkande Längre utbildning för lärare i fritidshem. Värdegrund från ord till handling Tid för kompetensutveckling för fritidspedagoger Legitimering av fritidspedagoger Ge alla barn och ungdomar i skolan alla nödvändiga verktyg för att Y003 Y014 Y014 Y015 Y015

7 lära! Lerum Q:195 Lerum Q:196 Lerum Q:197 Ludvika Q:101 Ludvika Q:093 Ludvika Q:097 Ludvika Q:094 Ludvika Q:096 Ludvika Q:103 Ludvika Q:095 Lund Q:276 Lund Q:275 Lund Q:440 Lund Q:122 Lund Q:289 Malmö Q:396 Malmö Q:395 Malmö Q:397 Mark Q:077 Mark Q:076 Mark Q:075 Mark Q:074 Mark Q:073 Mark Q:072 Mark Q:279 Mark Q:278 Mark Q:280 Mark Q:127 Mark Q:128 Mjölby Q:160 Mjölby Q:159 Mora Q:009 Mora Q:008 Mora Q:007 Aktiviteter/Synlighet Arbetssituationen och arbetsmiljön på fritidshemmen. Garanterad pedagogisk utvecklingstid för fritidspedagoger Ett pedagogiskt yrkesförbund Kvalificerat språkstöd för elever med utländsk bakgrund Kursledararvode Barngruppernas storlek i fritidshemmen. Fler förskollärare i förskolan Hög sjukfrånvaro Utbildade fritidspedagoger Om att förbundet ska tillhandahålla viktiga dokument på engelska Sammanslagning Behörig personal på skolbibliotek Om den pedagogiska utvecklingstiden i förskolan Ge alla barn och ungdomar i skolan alla nödvändiga verktyg för att lära! UTVECKLING AV FÖRSKOLANS INRE ORGANISATION NEJ TILL VINSTER OCH VINSTUTTAG I VÄLFÄRDEN FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR FÖRSKOLEKLASSEN Aktiviteter/Synlighet Normkritiskt tänkande - MAKULERAS! Normkritiskt tänkande Förändring av vårt Kollektivavtal AB, Allmänna bestämmelser. Värdegrund från ord till handling Återinvesteringskrav av vinster i skolan Studie-och yrkesvägledare Förutsättningar i opinionsarbetet Konferenskostnader Målarbete och uppföljning Stiftsombudets roll och ansvar Verksamhetsinriktning Verksamhetsinriktning Fritidspedagogutbildning Arbetskläder på fritidshemmen Utbildade fritidspedagoger Y023 Y014 Y022 Y003 Y009

8 Mora Q:006 Mora Q:005 Mora Q:004 Mora Q:003 Mora Q:002 Mora Q:001 Mölndal Q:109 Mölndal Q:110 Mölndal Q:116 Mölndal Q:113 Mölndal Q:115 Mölndal Q:117 Mölndal Q:112 Mölndal Q:394 Mölndal Q:118 Mölndal Q:114 Mölndal Q:119 Mölndal Q:111 Mörbylånga Q:016 Nacka Q:172 Nacka Q:174 Nacka Q:208 Nacka Q:212 Nacka Q:228 Nora Q:402 Nora Q:384 Norrköping Q:139 Norrköping Q:145 Norrköping Q:141 Norrtälje Q:330 Norrtälje Q:329 Nybro Q:029 Nässjö Q:305 Nässjö Q:296 Nässjö Q:297 Legitimation för fritidspedagoger Fritidspedagogernas löner Gruppstorlekar Pedagogisk utvecklingstid för fritidspedagoger Ändamålsenliga lokaler Ge alla barn och ungdomar i skolan nödvändiga verktyg för att lära! Rösträtt för pensionerade medlemmar i Lärarförbundet Aktiviteter/Synlighet Normkritiskt tänkande Värdegrund Planering och utvecklingstid Längre utbildning för lärare i fritidshem Ämnesråd Fritidspedagogik Central introduktionsutbildning för nyvalda HSO Legitimering av fritidspedagoger Tid för kompetensutveckling för fritidspedagoger Garanterad pedagogisk utvecklingstid för fritidspedagoger Arbetssituationen och arbetsmiljön på fritidshemmen Legitimation för fritidspedagoger. Demokratin i förbundet Förbundets tillämpning av programmet. Uppdaterat medlemsregister Facklig representation i bolag Likvärdig medlemsservice Verksamhetsinriktning Åter till våra rötter Pensionärsmedlemmar blir Seniormedlemmar Rekrytering regionalt och centralt Fler privata ombudsmän. Surfplatta till styrelse och ombud Fördelning av privata medel Utveckla E-utbildningar för våra ombud Lön Extra satsningar Fritidspedagogik och legitimationen Y015

9 Nässjö Q:092 Nässjö Q:091 Nässjö Q:090 Nässjö Q:301 Nässjö Q:302 Nässjö Q:089 Oskarshamn Q:266 Ovanåker Q:391 Ovanåker Q:390 Ovanåker Q:392 Ovanåker Q:387 Ovanåker Q:388 Ovanåker Q:389 Ovanåker Q:385 Ovanåker Q:386 Partille Q:054 Partille Q:053 Piteå Q:209 Sigtuna Q:318 Sigtuna Q:317 Sigtuna Q:316 Sigtuna Q:315 Sigtuna Q:314 Sigtuna Q:319 Sjöbo Q:025 Sjöbo Q:024 Sjöbo Q:023 Skara Q:084 Skara Q:085 Skellefteå Q:039 Skellefteå Q:079 Skellefteå Q:038 Skövde Q:163 Sollentuna Q:376 En lärarorganisation Kompetensutveckling Karensdagen fritidspedagogik i lärarutbildningen fritidspedagogik i rektorsutbildningen Arbetskläder Arbetsmiljö Karriärtjänster Fritidspedagogens roll Lärare i förskoleklass Kurser för medlemmar Arbetstid i förskola 1-5 år Forskarbehörighet Kassörsutbildning Grundkurs för ombud Motion angående förändring av vårt Kollektivavtal AB, Allmänna bestämmelser. Motion om återinvesteringskrav av vinster i skolan. Ge alla barn och ungdomar i skolan nödvändiga verktyg för att lära! Kulturskolläraren-tusenkonstnären Sansyn kring elevers kulturlärarnde Lärarförbundsplatta Privata medel Jäv i samband med betygsättning Legitimation Videokonferenser Lokalavdelningskostnad oavsett antalet medlemmar Fördelning av årsanslaget Ämnestidningar Nationella prov Ge alla barn och ungdomar i skolan nödvändiga verktyg för att lära! Tidning för alla gymnasielärare Värdegrund - från ord till handling Centralt avtalad pedagogisk utvecklingstid i förskolan Hälsoundersökning med ersättning för hjälpmedel Y009

10 Sollentuna Q:377 Sollentuna Q:379 Sollentuna Q:383 Sollentuna Q:380 Sollentuna Q:375 Sollentuna Q:374 Sollentuna Q:382 Sollentuna Q:381 Sollentuna Q:372 Sollentuna Q:371 Sollentuna Q:370 Sollentuna Q:369 Sollentuna Q:368 Sollentuna Q:373 SPSM Q:398 SPSM Q:399 Stenungsund Q:124 Stenungsund Q:125 Stockholm Q:337 Stockholm Q:353 Stockholm Q:335 Stockholm Q:333 Stockholm Q:338 Stockholm Q:339 Stockholm Q:340 Stockholm Q:341 Stockholm Q:342 Stockholm Q:343 Stockholm Q:344 Stockholm Q:345 Stockholm Q:347 Stockholm Q:350 Strängnäs Q:274 Strömsund Q:393 Individuell planeringstid för förskollärare Lön Representation i bolagsstyrelser Stöd till barn med annat modersmål än svenska. Förskollärares arbetsuppgifter Barngruppens storlek samt personaltätheten Rutiner för dokumentation kring utbildningsföretag Rutiner för kontakter med företagsansvariga och ombudsmän inom den privata sektorn Arbetskläder Riksavdelningar Medlemsregistret Lärarförbundets organisation, avdelningar/enheter kopplat till tidsavtal/större yrkesgrupper Likvärdig medlemsservice Barn med särskilda behov Budgetförutsättningar för riksavdelningarnas service till medlemmarna Samordnare för frågor som rör riksavdelningarna Ändra Lärarförbundets verksamhetsår från kalenderår till läsår Centrala avtal för pedagogisk utvecklingstid i förskolan Lärarförbundets studerandemedlemskap Ett långt friskt lärarliv Gällande särskilda medel till lokalavdelningar för privata medlemmar Företag i konkurs lån från facket i avvaktan på lönegaranti Organisationsförändring av Representantskapet Anställningen för lärare inom studieförbund Arbetsrättsutbildning för fackliga förtroendemän. Arbetstiden för lärare inom folkbildningen Ge alla barn och ungdomar i skolan alla nödvändiga verktyg för att lära! Gruppstorlekarna på fritidshemmen. Jämställdhetsarbete/likabehandling. Lärare i fritidshemmen/fritidspedagoger får inte de rätta förutsättningar för att klara sitt uppdrag Kassörs/Revisorsutbildningen Löneläget för lärare inom folkbildningen Avsätt centrala medel till lokal privat verksamhet ökat grundanslag Y009 Y021

11 Sundsvall Q:063 Säter Q:026 Sävsjö Q:220 Sävsjö Q:226 Sävsjö Q:232 Sävsjö Q:237 Sävsjö Q:239 Sävsjö Q:217 Sävsjö Q:243 Söderköping Q:131 Söderköping Q:149 Södertälje Q:062 Södertälje Q:132 Södertälje Q:061 Södertälje Q:060 Tjörn Q:067 Tranemo Q:378 Tranemo Q:331 Trollhättan Q:365 Trollhättan Q:366 Uddevalla Q:327 Ge alla barn och ungdomar i skolan nödvändiga verktyg för att lära! Motion ställd till Lärarförbundets kongress 2014 rörande gruppstorlekar och kvalitet i fritidshemmen. Funktionsutbildningar Pedagogisk utvecklingstid inskrivet i avtalet Pedagogiska måltider Fackliga förtroendemän Arbetsbeskrivning/läraruppdraget Höjning av grundanslaget Yrkeskläder Hur når vi våra mål? Lärares uppdrag Samma villkor för de som väljer att arbeta efter 65 år Överdrivna vinstuttag kan leda till nedlagda skolor Slopad karensdag vid smittsam sjukdom Gruppstorlekar Karriärtjänster Vid sjukdomsepidemier i förskolan - slopa karensdag Möjliggör att vara stödmedlem i Lärarförbundet Ge alla barn och ungdomar i skolan alla nödvändiga verktyg för att lära! Ge alla barn och ungdomar i skolan nödvändiga verktyg för att lära! Lärarlegitimationen + statushöjning =? Y022 Y010 Y003 Uddevalla Q: kr mer i lön för alla lärare inom fyra år Uddevalla Q:324 Uddevalla Q:323 Uddevalla Q:321 Uddevalla Q:322 Uddevalla Q:326 Uddevalla Q:325 Umeå Q:178 Umeå Q:180 Umeå Q:182 Umeå Q:176 Umeå Q:186 Upplands-Bro Q:022 Att använda yrkesprofessionen LÄRARE konsekvent istället för pedagog Medlemmar i riksavdelningarna Angående rösträtt vid kongressen Medlemmar hos fristående huvudman Kompetensutvecklingsdagar utan kompetensutveckling Utvärdera lärares datorstöd Verka för sammanslagning med LR Estetiska ämnen i gymnasieskolan Ge alla barn och ungdomar i skolan nödvändiga verktyg för att lära Tillsätta alla platser till Studenternas rikskonferens Specialpedagog som en del av elevhälsan Digitalt stöd till medlemmar - facklig surfplatta

12 Upplands-Bro Q:021 Uppsala Q:150 Uppsala Q:137 Uppsala Q:147 Uppsala Q:219 Uppsala Q:148 Uppsala Q:320 Uppsala Q:142 Uppsala Q:144 Uppsala Q:146 Uppsala Q:307 Uppsala Q:230 Vara Q:151 Varberg Q:332 Vänersborg Q:087 Vänersborg Q:088 Vänersborg Q:086 Västervik Q:261 Västervik Q:263 Västervik Q:268 Västervik Q:270 Västervik Q:271 Västervik Q:257 Västervik Q:252 Västervik Q:251 Västervik Q:211 Västervik Q:210 Västervik Q:192 Västervik Q:205 Västervik Q:264 Västerås Q:435 Västerås Q:437 Västerås Q:438 Västerås Q:439 Västerås Q:444 Ökat regionalt stöd för lokalavdelningarna gällande utbildningar Kraftsamling på högskola och universitet Företag i konkurs - lån från facket i avvaktan på lönegaranti Tvingande kvalitetskrav Ett nytt lönesystem Förändra skolpeng och skolval! Ta bort AB 11 Samla alla lärare och skolledare i en takorganisation Arbetsmiljölagen för elever på fritidshem Nyckeltal elev per lärare/fritidspedagog AB 7 Ersättning vid beordrad utbildning Kontakter med företagsansvariga och ombudsmän i privata sektorn Central reglering av förtroendearbetstid för lärare i förskoleklass Ge alla barn och ungdomar i skolan nödvändiga verktyg för att lära! Barngruppens storlek för barn 1-10 år. Bevaka lärares arbetstid då man ersätts av vikarier Pedagogisk utvecklingstid i förskola och fritidshem Legitimation för specialpedagoger Specialpedagogens roll i skollagen Gruppstorlekar i förskolan Karriärtjänster för fritidspedagoger Legitimation för fritidspedagoger Lärarförbundets organisation avseende kyrkans medlemmar Utveckla E-utbildningar våra medlemmar Fria pedagogiska måltider Fria pedagogiska måltider Kostnadsfri pedagogisk lunch Jobba för att skolor inte ska drivas med vinstintresse Pedagogiska måltider Gruppstorlekar på fritidshemmen Dokumentation kring utbildningsföretag Rutiner för kontakter med företagsansvariga och ombudsmän i privata sektorn Likvärdig medlemsservice Medlemsregister Lärarförbundets organisation utifrån nuvarande medlemssammansättning Y010 Y010 Y010 Y010

13 Västerås Q:441 Västerås Q:445 Västerås Q:442 Västerås Q:422 Västerås Q:421 Västerås Q:443 Västerås Q:277 Västerås Q:420 Västerås Q:446 Västerås Q:418 Växjö Q:020 Växjö Q:019 Åre Q:407 Åstorp Q:166 Åstorp Q:167 Älmhult Q:078 Örebro Q:069 Örebro Q:184 Örebro Q:070 Örebro Q:071 Örebro Q:181 Örebro Q:068 Örebro Q:179 Örebro Q:177 Örebro Q:175 Örebro Q:183 Örebro Q:400 Örnsköldsvik Q:423 Örnsköldsvik Q:424 Örnsköldsvik Q:417 Östersund Q:358 Östersund Q:431 Östersund Q:359 Östersund Q:360 Östersund Q:361 Representantskapets sammansättning Motion angående privata medel Riksavdelningar Nyckeltal gruppstorlek. Reglerad planeringstid. Bolagsstyrelserepresentanter Nästa avtal ett löneutvecklingsavtal med SKL Nyckeltal barn/ vuxen. Motion angående Lärarförbundsplatta Arbetsmiljölagen för elever på fritidshem. Utöka det juridiska stödet Nytt bokföringssystem Regionindelning En reell statlig styrning Reglering av undervisningsskyldigheten Rösträtt vid kongress för pensionärerna Ge alla barn och ungdomar i skolan alla nödvändiga verktyg för att lära! LOKA Deltidsfackliga Riksavdelningar Resor Universitetens/högskolornas utbildningsprogram värdegrund från ord till handling Värdegrundsaktiviteter Utbildning i normkritik Skolformsnämnder och ämnesråd Pedagogisk utvecklingstid Rollfördelning inom organisationen Kommunikationsplattform via videokonferens Likvärdiga ekonomiska förutsättningar att erbjuda medlemsnytta för lokalavdelningarna. Rekrytering Representation Verksamhetsår Vem/vad är ett ombud? Facklig utbildning Y015 Y014

14 Östersund Q:362 Östersund Q:363 Östersund Q:364 Östersund Q:357 Östersund Q:356 Östersund Q:355 Medlemssegregation Lärarförbundets Arbetsmiljöår 2015 Huvudskyddsombud Namnbyte till Lärarna Verksamhetsår Regionindelning

Bokningsläge (hela landet)

Bokningsläge (hela landet) Bokningsläge (hela landet) Uttagsdatum Provtyp Vecka 2015-06-15 kl 4:00:05 B Antal bokade provtider Summa Kapacitet Andel lediga provtide r % Antal lediga provtider 25 138 5 062 5 200 2,65% Borås 0 141

Läs mer

Kompletterande uppgifter / rättelser? Kontakta Magnus Lindell 08-379152 eller limag@bredband.net

Kompletterande uppgifter / rättelser? Kontakta Magnus Lindell 08-379152 eller limag@bredband.net Alingsås Arboga Arvika 14 BG Vikben 23 Au Vikben 22 BG Vikben 24 BG Vikben 24 Au Sporrong 24 Ag Vikben 24 Ag Vikben+krona 24 Au Sporrong Askersund (väldigt lik Säter??) Avesta Boden 13 Au Vikben 22 Au

Läs mer

Ort Butik Telefonnr Mailadress

Ort Butik Telefonnr Mailadress Ort Butik Telefonnr Mailadress Alingsås Intersport 0322-10341 niklas.dahlberg@intersport.se Teamsportia 0322-63 99 90 klubb.alingsas@teamsportia.se Arvika Intersport 0570-12180 Lars.Silfalt@intersport.se

Läs mer

Blekinge län * 18 16880 20980 24980 44680 39 50680 72724 74924 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg

Blekinge län * 18 16880 20980 24980 44680 39 50680 72724 74924 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg Blekinge län * 18 16880 20 20980 25 24980 36 44680 39 50680 51 72724 52 74924 Karlshamn 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 Karlskrona 6 8100 8 12200 9 13000 20 32700 20 32700 20 32700 20

Läs mer

Huvudmän utan samarbete inom Matematiklyftet läsåret 2015/16 2015-02-12, Dnr 2014:1041

Huvudmän utan samarbete inom Matematiklyftet läsåret 2015/16 2015-02-12, Dnr 2014:1041 AB PARTS & PAOMEES 7 1 ACADEMEDIA FRIA GRUNDSKOLOR AB 10 1 ALE KOMMUN 49 3 ALINGSÅS KOMMUN 36 2 AL-ZAHRAA AKADEMI AB 9 1 ARVIKA KOMMUN 111 6 ASKERSUNDS KOMMUN 16 1 AVESTA KOMMUN 19 1 AXEDINSKOLAN AKTIEBOLAG

Läs mer

Lunarstorm Del 1 Del 1 Del 2 Del 2

Lunarstorm Del 1 Del 1 Del 2 Del 2 Dagspress DN, SvD, GP, Sydsvenskan DN, SvD, GP, Sydsvenskan Vecka 33 34 35 36 37 Dag Format Må Ti Ons Tor Fr Lö Sö Må Ti Ons Tor Fr Lö Sö Må Ti Ons Tor Fr Lö Sö Må Ti Ons Tor Fr Lö Sö Må Ti Ons Tor Fr

Läs mer

Ett gemensamt höjdsystem

Ett gemensamt höjdsystem Ett gemensamt höjdsystem Lars E. Engberg Geodesienheten Lantmäteriet Lars.Engberg@lm.se RH 2000 En del av Europas höjdsystem EVRS Stark relation till EVRF 2007 RH2000 är ett certifierat system enligt INSPIRE-direktivet,

Läs mer

Comenius fortbildning, april 2013

Comenius fortbildning, april 2013 Comenius fortbildning, april 2013 Beviljade Dnr Projekt/aktivitet Poäng Kön M/F Kommun Län Beviljat belopp i euro 2151-2013 Konferens 115 M Ängelholm Skåne län 1310 PT 2374-2013 Allmän fortbildningskurs

Läs mer

Comenius fortbildning januari 2012

Comenius fortbildning januari 2012 Comenius fortbildning januari 2012 Beviljade Dnr Projekt/aktivitet Poäng Beviljat antal mobiliteter Kön M/F Kommun Län Beviljat belopp i (ange valuta) 2012:370 Språkmetodkurs (centr) 83 1 F Ronneby Blekinge

Läs mer

Nedlagda myndighetsarbetsplatser 2010-

Nedlagda myndighetsarbetsplatser 2010- Nedlagda myndighetsarbetsplatser 2010- Alvesta Arvidsjaur Statens fastighetsverk Arvika Boden Boden Borgholm Borås Båstad Dorotea Eksjö Eksjö Eskilstuna Eskilstuna Falkenberg Falköping Falun CSN Falun

Läs mer

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet DIN KOMMUNS TILLGÄNGLIGHET TRYGGHETSASPEKTER I DIN KOMMUN DIN DELAKTIGHET OCH KOMMUNENS INFORMATION DIN KOMMUNS EFFEKTIVITET DIN KOMMUN SOM SAMHÄLLSUTVECKLARE

Läs mer

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet DIN KOMMUNS TILLGÄNGLIGHET TRYGGHETSASPEKTER I DIN KOMMUN DIN DELAKTIGHET OCH KOMMUNENS INFORMATION DIN KOMMUNS EFFEKTIVITET DIN KOMMUN SOM SAMHÄLLSUTVECKLARE

Läs mer

Välkommen till Sverige! Din väg till jobbet

Välkommen till Sverige! Din väg till jobbet Välkommen till Sverige! Din väg till jobbet VI hjälper dig hitta din väg till jobbet Eductus hjälper personer att få jobb och företag att hitta medarbetare. Om du saknar utbildning så hjälper vi dig med

Läs mer

Gasbil i Skåne ett självklar val!

Gasbil i Skåne ett självklar val! Gasbil i Skåne ett självklar val! 2009-11-17 - Mårten Johansson, Biogas Syd Samhälle och näringsliv stödjer Biogas Syd 1 Biogaspusslet har många aktörer Vad är biogas? -Metan-CH 4 -Koldioxid-CO 2 2 Biogas

Läs mer

Medelålder och andel patienter som inte var medvetandesänkta vid ankomst till sjukhus.

Medelålder och andel patienter som inte var medvetandesänkta vid ankomst till sjukhus. WEBBTABELLER Webbtabell 1 Webbtabell 2 Webbtabell 3 Webbtabell 4 Webbtabell 5 Webbtabell 6 Webbtabell 7 Medelålder och andel patienter som inte var medvetandesänkta vid ankomst till sjukhus. Andel patienter

Läs mer

BiMe trucks och andra satsningar på biogas Roland Nilsson

BiMe trucks och andra satsningar på biogas Roland Nilsson E.ON Gas Sverige AB BiMe trucks och andra satsningar på biogas Roland Nilsson Lite siffror om E.ON Gas Runt 100 anställda i bolaget. 25 000 kunder. 1.3 miljarder kronor i omsättning. Fordonsgasaffären

Läs mer

Andel beh. inom 3 tim. %

Andel beh. inom 3 tim. % Webbtabell 1. Andel av trombolysbehandlade patienter som behandlats inom 3 tim av samtliga behandlade med trombolys samt antal behandlade patienter över 80 år. Andel beh. inom 3 tim. Antal >80 år Andel

Läs mer

HSBs BOSTADSINDEX 2014 1 (10)

HSBs BOSTADSINDEX 2014 1 (10) HSBs BOSTADSINDEX 2014 1 (10) 2 (10) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Varför bostadsindex?... 3 2 Hur har vi gjort?... 3 3 Avgränsningar... 4 4 Resultat av HSBs bostadsindex 2014... 5 5 bedömning... 9 6 Frågor och

Läs mer

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet DIN KOMMUNS TILLGÄNGLIGHET TRYGGHETSASPEKTER I DIN KOMMUN DIN DELAKTIGHET OCH KOMMUNENS INFORMATION DIN KOMMUNS EFFEKTIVITET DIN KOMMUN SOM SAMHÄLLSUTVECKLARE

Läs mer

Comenius fortbildning omg 2, april 2012

Comenius fortbildning omg 2, april 2012 Comenius fortbildning omg 2, april 2012 Beviljas med svenska medel Kön M/F Kommun Län Beviljat belopp i EUR Dnr Projekt/aktivitet Poäng Land 2012:2304 Jobbskuggning 101 F Karlskrona Blekinge län 1 434

Läs mer

Uppdrag direkt av kommun el annan

Uppdrag direkt av kommun el annan Ingrid Kennborn AB Genomförda uppdrag 2002 och framåt - augusti 2008 Uppdrag direkt av kommun el annan Fortbildning/ utbildning med Sol och LSS som grund kring Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

Läs mer

Kiruna. Gällivare. Piteå Storuman. Skellefteå Lycksele. Tåsjö Vännäs Umeå. Örnsköldsvik. Östersund Sollefteå. Härnösand

Kiruna. Gällivare. Piteå Storuman. Skellefteå Lycksele. Tåsjö Vännäs Umeå. Örnsköldsvik. Östersund Sollefteå. Härnösand Appendix II kartor Karta 1. Teracom Kiruna Gällivare Pajala Överkalix Kalix Arvidsjaur Älvsbyn Luleå Piteå Storuman Skellefteå Lycksele Tåsjö Vännäs Umeå Åre 34 Mbit/s Östersund Sollefteå Örnsköldsvik

Läs mer

Riktad Indragning. Utsändes till: Distributör (även pdf) Apoteket AB (även pdf) Läkemedelsverket (även pdf) I övrigt se sändlista sid 2

Riktad Indragning. Utsändes till: Distributör (även pdf) Apoteket AB (även pdf) Läkemedelsverket (även pdf) I övrigt se sändlista sid 2 Utsändes till: Distributör (även pdf) Apoteket AB (även pdf) Läkemedelsverket (även pdf) Riktad Indragning I övrigt se sändlista sid 2 Ref. Helena Hansson, tel. 040-680 02 60 Datum 2007-05-29 Nr. Orifarm

Läs mer

Sammanställning av feriearbetande ungdomar sommar 2010

Sammanställning av feriearbetande ungdomar sommar 2010 Blekinge Dalarna Gagnef JA 17 år: 59 kr Hedemora JA 16 år: 67 kr 17 år: 72 kr 18 år: 81 kr Leksand Ca 20 3 v 6 tim/dag JA 16-17 år: Minst 59 kr, sem ers 12 % samt kommunens 18-19 år: Minst 73 kr försäkringar

Läs mer

Ansökningar om att starta fristående skola

Ansökningar om att starta fristående skola Ansökningar om att starta fristående skola ansökningsomgång 2012 30-2012:1608 2 (20) Sammanfattning Skolinspektionen har fått in 364 ansökningar om att starta fristående skola höstterminen 2013. Antalet

Läs mer

Hemförsäkring för dig som är HSB-medlem! En riktigt bra hemförsäkring anpassad till dig som HSB-medlem. Självklart till ett förmånligt pris!

Hemförsäkring för dig som är HSB-medlem! En riktigt bra hemförsäkring anpassad till dig som HSB-medlem. Självklart till ett förmånligt pris! Hemförsäkring för dig som är HSB-medlem! En riktigt bra hemförsäkring anpassad till dig som HSB-medlem. Självklart till ett förmånligt pris! Som kund hos If får du allt det här...... en hemförsäkring speciellt

Läs mer

Namn URL adress E-mail adress Alingsås Judoklubb www.alingsasjudo.org sonny.dahl@alingsas.se Arboga Judoklubb

Namn URL adress E-mail adress Alingsås Judoklubb www.alingsasjudo.org sonny.dahl@alingsas.se Arboga Judoklubb Namn URL adress E-mail adress Alingsås Judoklubb www.alingsasjudo.org sonny.dahl@alingsas.se Arboga Judoklubb www.idrottonline.se/arboga/arbogajk-judo 0589.14302@telia.com Bodens Bushido Center www.bodenbushido.se

Läs mer

Boindex Speglar hur väl hushållen har råd med sina husköp 2015-03-27

Boindex Speglar hur väl hushållen har råd med sina husköp 2015-03-27 Boindex Speglar hur väl hushållen har råd med sina husköp 2015-03-27 Boindex sjönk till 131,6 fjärde kvartalet 2014 Ökade småhuspriser förklarar nedgången Boindex uppgick till 131,6 fjärde kvartalet förra

Läs mer

TRRs metodik för uppsagda baseras på: Nuläge

TRRs metodik för uppsagda baseras på: Nuläge Vad gör TRR? Hur står det till idag då? Då och då uppstår situationer då ändrade förutsättningar tvingar företagsledningen att förändra företagets organisation. Vissa gånger med expansion och nyrekrytering

Läs mer

Välkommen till Handels!

Välkommen till Handels! Välkommen till Handels! Välkommen till Handelsanställdas förbund, eller Handels som vi brukar säga. I den här broschyren vill vi berätta lite mer om förbundet och vad ditt medlemskap innebär och vad vi

Läs mer

Boindex Speglar hur väl hushållen har råd med sina husköp 2014-12-12

Boindex Speglar hur väl hushållen har råd med sina husköp 2014-12-12 Boindex Speglar hur väl hushållen har råd med sina husköp 2014-12-12 Boindex sjönk till 132,5 tredje kvartalet 2014 Ökade amorteringskrav förklarar nedgången Boindex uppgick till 132,5 tredje kvartalet

Läs mer

Ej namn i denna lista p g a personuppgiftslagen (PUL). Lista med namn skickas direkt till deltagarna.

Ej namn i denna lista p g a personuppgiftslagen (PUL). Lista med namn skickas direkt till deltagarna. Ej namn i denna lista p g a personuppgiftslagen (PUL). Lista med namn skickas direkt till deltagarna. Titel Turistbyrå/regional turistorganisation Ort Turistinformatör Gävle Turistbyrå Gävle Turistinformatör

Läs mer

ST inom Försäkringskassan 2012-10-26 Avdelning 102

ST inom Försäkringskassan 2012-10-26 Avdelning 102 FÖRHANDLINGSANSVARIGA VID REVISION 2012-10-01 Detta är den ansvarsfördelning som görs av avdelningsstyrelsen. Ansvaret handlar om att vara den person som arbetsgivaren tar kontakt med inför kallelse till

Läs mer

Tolkningsanvisningar. <=3 tim Andel i %

Tolkningsanvisningar. <=3 tim Andel i % Webbtabell 1. Jämförelse mellan sjukhus av tiden från insjuknandet i stroke till ankomst till sjukhus samt andel som anländer till sjukhus inom 3 timmar. Tolkningsanvisningar Eftersom det ofta är svårt

Läs mer

Statens inköpscentral Box 2218 103 15 Stockholm Upprättat av Projektnamn Dokumenttyp Mattias Ek Fordonsförhyrning Bilaga 1 c, Kravspecifikation

Statens inköpscentral Box 2218 103 15 Stockholm Upprättat av Projektnamn Dokumenttyp Mattias Ek Fordonsförhyrning Bilaga 1 c, Kravspecifikation 2012-03-16 1 (8) Bilaga 1 c Kravspecifikation Övrig förhyrning 1 Introduktion 1.1 Avgränsning Denna kravspecifikation gäller för fordon som inte förhyrs i samband med annan resa, t.ex. flyg eller tågresa.

Läs mer

Boindex Speglar hur väl hushållen har råd med sina husköp 2011-11-24

Boindex Speglar hur väl hushållen har råd med sina husköp 2011-11-24 Boindex Speglar hur väl hushållen har råd med sina husköp 2011-11-24 Boindex steg till 118,3 tredje kvartalet 2011 lägre räntor och småhuspriser stärker husköpkraften Boindex steg till 118,3 tredje kvartalet,

Läs mer

SSUs sommarjobbs- och feriepraktikundersökning 2008

SSUs sommarjobbs- och feriepraktikundersökning 2008 SSUs sommarjobbs- och feriepraktikundersökning 2008 För åttonde året i rad har SSU granskat de kommunala sommarjobben. Även i år betalar många av landets kommuner låga ersättningar för feriepraktikanter

Läs mer

Avropsberättigade. Dokumenthantering 2012 - skrivare, MFP, programvaror och tjänster. KAMMARKOLLEGIET Statens inköpscentral 96-16-2012

Avropsberättigade. Dokumenthantering 2012 - skrivare, MFP, programvaror och tjänster. KAMMARKOLLEGIET Statens inköpscentral 96-16-2012 Bilaga Avropsberättigade - skrivare, MFP, programvaror och tjänster 1 (6) Avropsberättigade Myndigheter under regeringen Deltar med stöd av förordning (1998:796) om statlig inköpssamordning Deltagare i

Läs mer

Samarbete mellan Svensk Bowling och ICA MAXI

Samarbete mellan Svensk Bowling och ICA MAXI Samarbete mellan Svensk Bowling och ICA MAXI Lördagar vecka 9, 10 och 11 kommer SBHF och Svenska Bowlingförbundet att ha ett samarbete med ICA Maxi-butiker runtom i Sverige. Samarbetet är ett unikt tillfälle

Läs mer

Blodtrycksmätning. D Danderyd Apotek Hjärtat Enebyängen

Blodtrycksmätning. D Danderyd Apotek Hjärtat Enebyängen Blodtrycksmätning A Angered Apotek Hjärtat Angered Centrum Arboga Apotek Hjärtat Ahllöfsgatan Arlandastad Apotek Hjärtat Eurostop Arvika Apotek Hjärtat Torget B Bengtsfors Apotek Hjärtat Storgatan Bromma

Läs mer

Boindex Speglar hur väl hushållen har råd med sina husköp 2012-08-31

Boindex Speglar hur väl hushållen har råd med sina husköp 2012-08-31 Boindex Speglar hur väl hushållen har råd med sina husköp 2012-08-31 Boindex steg till 126,6 andra kvartalet 2012 Lägre räntor och småhuspriser ökar husköpkraften Hushållens förutsättningar för att köpa

Läs mer

Södra Kustvägen 78, Bureå

Södra Kustvägen 78, Bureå Dragstångsdepå Kompletta dragstänger i lager De flesta modeller och varianter. Specialutbildade mekaniker DSS - Dragstångsservice Arbetar med centraliserat lager Komplett dragstång framme på några timmar

Läs mer

Frågor och svar om Flexpension

Frågor och svar om Flexpension Frågor och svar om Flexpension Varför Flexpension? Vi lever längre. I takt med att medellivslängden ökar så blir utmaningarna för individen och välfärden allt större. Bristen på flexibilitet i slutet

Läs mer

Kommuner som har svarat nej på frågan, sorterade efter län Dalarnas län Borlänge Nej, men till färre än hälften. Gotlands län

Kommuner som har svarat nej på frågan, sorterade efter län Dalarnas län Borlänge Nej, men till färre än hälften. Gotlands län Fr.1 Räknar kommunen med att i början av 2009 (februari-mars) kunna tillhandahålla plats i förskola eller familjedaghem till barn om föräldrarna anmäler behov i nvember 2008? Kommuner som har svarat nej

Läs mer

KONTAKTOMRÅDEN. Avdelningsstyrelsen har beslutat att dela in landet i kontaktområden enligt medföljande bilaga. Till kontaktpersonen vänder:

KONTAKTOMRÅDEN. Avdelningsstyrelsen har beslutat att dela in landet i kontaktområden enligt medföljande bilaga. Till kontaktpersonen vänder: 1 KONTAKTOMRÅDEN Avdelningsstyrelsen har beslutat att dela in landet i kontaktområden enligt medföljande bilaga. Till kontaktpersonen vänder: du som medlem dig när du behöver hjälp i någon facklig fråga

Läs mer

Du tjänar på kollektivavtal

Du tjänar på kollektivavtal Du tjänar på kollektivavtal Föräldralön. Mer pengar att röra dig med när du är föräldraledig tack vare kollektivavtalet. ITP. Marknadens bästa pensionsförsäkring ger dig mer pengar när du slutar jobba

Läs mer

Kritik på teknik 2010. Redovisning av kundenkäter i teknisk förvaltning

Kritik på teknik 2010. Redovisning av kundenkäter i teknisk förvaltning Kritik på teknik 2010 Redovisning av kundenkäter i teknisk förvaltning Förord Under våren 2010 gjordes undersökningar i 94 kommuner om hur medborgarna uppfattar kommunens service när det gäller gator

Läs mer

Boindex Speglar hur väl hushållen har råd med sina husköp 2011-08-30

Boindex Speglar hur väl hushållen har råd med sina husköp 2011-08-30 Boindex Speglar hur väl hushållen har råd med sina husköp 2011-08-30 Boindex steg till 114,1 andra kvartalet 2011 lägre huspriser höjer husköpkraften Boindex steg till 114,1 andra kvartalet i år, från

Läs mer

Kostnad per brukare. Kostnader för sista levnadsåret 2012-12-05. Resultat från fyra kommuner i Västra Götalandsregionen

Kostnad per brukare. Kostnader för sista levnadsåret 2012-12-05. Resultat från fyra kommuner i Västra Götalandsregionen Kostnader för sista levnadsåret Resultat från fyra kommuner i Västra Götalandsregionen Kostnad per brukare Brukarrelaterad uppföljning inom individ- och familjeomsorg Underlag för jämförelser, verksamhetsplanering

Läs mer

ST inom Försäkringskassan 2015-05-19 Avdelning 102

ST inom Försäkringskassan 2015-05-19 Avdelning 102 BESKRIVNING AV FÖRSÄKRINGSKASSANS ORGANISATION KOPPLAD TILL ORGANISATION FÖR PARTSSAMVERKAN OCH ÖVER VILKA SEKTIONER SOM ST:S MEDLEMMAR TILLHÖR Förteckningen ska tydliggöra hur FK:s organisation är kopplad

Läs mer

Samtliga belopp är i 2010-års penningvärde. 2006-2009-års intäkter kan vara justerade i beslutet. Ett fåtal företag är exkluderade

Samtliga belopp är i 2010-års penningvärde. 2006-2009-års intäkter kan vara justerade i beslutet. Ett fåtal företag är exkluderade AB Borlänge Energi Elnät REL00018 382 161 452 367 2,85% AB Kramfors Energiverk REL00094 87 135 98 999 2,15% AB PiteEnergi REL00149 344 465 420 942 3,40% Affärsverken Karlskrona AB REL00091 380 024 439

Läs mer

Boindex Speglar hur väl hushållen har råd med sina husköp 2012-05-22

Boindex Speglar hur väl hushållen har råd med sina husköp 2012-05-22 Boindex Speglar hur väl hushållen har råd med sina husköp 2012-05-22 Boindex sjönk till 116,3 första kvartalet 2012 högre småhuspriser dämpar husköpkraften Boindex uppgick till 116,3 första kvartalet i

Läs mer

Boindex Speglar hur väl hushållen har råd med sina husköp 2009-08-25

Boindex Speglar hur väl hushållen har råd med sina husköp 2009-08-25 Boindex Speglar hur väl hushållen har råd med sina husköp 2009-08-25 Boindex steg till 142,0 andra kvartalet 2009 husköpkraften har stärkts till tidigare höga nivåer Boindex steg till 142,0 andra kvartalet,

Läs mer

Utfall och medellön för resp domstol och kategori

Utfall och medellön för resp domstol och kategori Utfall och medellön för resp domstol och kategori Myndighet Tjänstebenämning Medellön Lägsta lön Högsta lön Utfall Högsta domstolen Domstolssekreterare 26827 24450 34300 Expeditionsvakt 24412 24266 24696

Läs mer

Fastighetsförteckning Jernhusen - Sammanfattning 2013-12-31

Fastighetsförteckning Jernhusen - Sammanfattning 2013-12-31 Fastighetsförteckning Jernhusen - Sammanfattning Jernhusens fastighetsbestånd Jernhusens fastighetsbestånd är utbrett över hela Sverige med fokus på storstadsregioner, tillväxtorter och viktiga järnvägsknutpunkter.

Läs mer

För att se sjukhusens resultat per åtgärd år för år, se Swedehearts årsrapporter: http://www.ucr.uu.se/swedeheart/index.

För att se sjukhusens resultat per åtgärd år för år, se Swedehearts årsrapporter: http://www.ucr.uu.se/swedeheart/index. Kvalitetsindex sjukhusens resultat 2013 och 2012 Det svenska kvalitetsregistret Swedeheart tar varje år fram ett kvalitetsindex över den svenska hjärtsjukvården. Kvalitetsindexet, som Hjärt-Lungfonden

Läs mer

Anmälda till emedborgarveckan 2015, alfabetisk ordning: (2015-09-03)

Anmälda till emedborgarveckan 2015, alfabetisk ordning: (2015-09-03) Anmälda till emedborgarveckan 2015, alfabetisk ordning: (2015-09-03) ABF Södra Småland ALF Lärcentrum, Härnösand Almåsgymnasiet & Vuxenutbildningens bibliotek, Borås Angereds bibliotek Arboga bibliotek

Läs mer

Boindex Speglar hur väl hushållen har råd med sina husköp 2009-12-03

Boindex Speglar hur väl hushållen har råd med sina husköp 2009-12-03 Boindex Speglar hur väl hushållen har råd med sina husköp 2009-12-03 Boindex steg till 146,7 tredje kvartalet 2009 uppgången det senaste året är den största i Boindex historia Boindex steg till 146,7 tredje

Läs mer

Kritik på teknik 2007. Redovisning av kundenkäter i teknisk förvaltning

Kritik på teknik 2007. Redovisning av kundenkäter i teknisk förvaltning Kritik på teknik 2007 Redovisning av kundenkäter i teknisk förvaltning Förord Under våren 2007 gjordes undersökningar i 84 kommuner om hur medborgarna uppfattar kommunens service när det gäller gator,

Läs mer

Företagshälsovårdstjänster 2015 Dnr: 96-96-95-2014

Företagshälsovårdstjänster 2015 Dnr: 96-96-95-2014 Ort Leverantör Alingsås Avonova Hälsa AB, 556500-6821. Anderstorp Aneby Arboga Avonova Hälsa AB, 556500-6821. Arlanda Arvidsjaur Arvika Avonova Hälsa AB, 556500-6821. Askersund Avonova Hälsa AB, 556500-6821.

Läs mer

Du gör skillnad. Stark tillsammans

Du gör skillnad. Stark tillsammans Du gör skillnad Stark tillsammans Du gör skillnad Som medlem är du alltid i fokus hos oss. Tillsammans hjälps vi åt och ser till att medlemskapet lönar sig för dig och dina arbetskamrater. Ditt engagemang

Läs mer

Urval av uppdrag inom slutenvården

Urval av uppdrag inom slutenvården Urval av uppdrag inom slutenvården Maila vilka veckor Du är intresserad av och vilka uppdrag! Då många kan ange intresse för samma uppdrag är det bra att ge flera alternativ. Detta ger endast en ögonblicksbild

Läs mer

Urval av uppdrag inom slutenvården

Urval av uppdrag inom slutenvården Urval av uppdrag inom slutenvården Maila vilka veckor Du är intresserad av och vilka uppdrag! Då många kan ange intresse för samma uppdrag är det bra att ge flera alternativ. Detta ger endast en ögonblicksbild

Läs mer

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet DIN KOMMUNS TILLGÄNGLIGHET TRYGGHETSASPEKTER I DIN KOMMUN DIN DELAKTIGHET OCH KOMMUNENS INFORMATION DIN KOMMUNS EFFEKTIVITET DIN KOMMUN SOM SAMHÄLLSUTVECKLARE

Läs mer

Apotek som för Trust in Lust sortimentet

Apotek som för Trust in Lust sortimentet Apotek som för Trust in Lust sortimentet Apoteket Källan Apoteket Hästhoven Apoteket Lärkan Apoteket Kupolen Apoteket Bävern Apoteket Vikingen Apoteket Tallen Apoteket Tallen Apoteket Eken Apoteket Fyra

Läs mer

Åklagarmyndighetens författningssamling

Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens föreskrifter om indelningen av den operativa verksamheten; Konsoliderad version Konsoliderad version senast ändrad genom ÅFS 2014:17. Åklagarmyndigheten

Läs mer

Urval av uppdrag inom slutenvården

Urval av uppdrag inom slutenvården Urval av uppdrag inom slutenvården Maila vilka veckor Du är intresserad av och vilka uppdrag! Då många kan ange intresse för samma uppdrag är det bra att ge flera alternativ. Detta ger endast en ögonblicksbild

Läs mer

Biovärme och biokraftvärme 1998

Biovärme och biokraftvärme 1998 Biovärme och biokraftvärme 1998 Fjärrvärmeföreningen producerar varje år en statistik över produktion av fjärrvärme och bränsleanvändningen bland föreningens medlemmar. Vår vana trogen gör vi ett urval,

Läs mer

Energiundersökning 2008 (2005)

Energiundersökning 2008 (2005) Energiundersökning 2008 (2005) 30 augusti 2012 Anders Lingsten 1 Deltagare Energiundersökning: Resultat 2008 (2005) Vattenverk Vattenledningsnät Avloppsledningsnät Avloppsreningsverk Kommuner 68 (39) 71

Läs mer

Att driva en Önskabutik!

Att driva en Önskabutik! Att driva en Önskabutik! Önskakedjan FAKTA OCH SIFFROR Önskakedjan består av 35 butiker med ett 100-tal anställda och omsatte 2014 ca 167 mkr, exklusive moms. Butikerna finns idag i huvudsak i mindre städer

Läs mer

Funballz event 2011. Stockholm - Ted Andersson, 0739-60 61 43. Malmö-Göteborg - Per Alverstrand, 0739-60 61 44

Funballz event 2011. Stockholm - Ted Andersson, 0739-60 61 43. Malmö-Göteborg - Per Alverstrand, 0739-60 61 44 Funballz event 2011 Med över 70 nedslag runt om i festivalsverige, från Malmö i söder till Luleå i norr, kommer Crowd genomföra en imponerande event-turné med Funballz i sommar. Nu erbjuder vi möjligheten

Läs mer

2. Vilka av 2. Vilka av följande insatser använde... Återkommande medborgarenkäter

2. Vilka av 2. Vilka av följande insatser använde... Återkommande medborgarenkäter Kommun Län 1. Anger instruktionen för snöröjning och halkbekämpning av gång- och cykelbanor att detta ska ske samtidigt som snöröjning och halkbekämpning av prioriterade huvudvägar som kommunen ansvarar

Läs mer

Sammanfattande rapport av nationell NKI-undersökning (Nöjd Kund-Index)

Sammanfattande rapport av nationell NKI-undersökning (Nöjd Kund-Index) Sammanfattande rapport av nationell NKI-undersökning (Nöjd Kund-Index) Fakta om undersökningen Målgrupp Metod Startdatum 27 februari 2009 Stoppdatum 22 mars 2009 Antal invitationer 7 210 Kompletta svar

Läs mer

Kista Electrum/216 164 40 KISTA Besöksadr. Kistagången 16/ Isafjordsg. 22 plan 3 tel 08-752 55 00 fax 08-752 60 82

Kista Electrum/216 164 40 KISTA Besöksadr. Kistagången 16/ Isafjordsg. 22 plan 3 tel 08-752 55 00 fax 08-752 60 82 Huvudkontor Box 4080 171 04 SOLNA Besöksadress: Hemvärnsgatan 8 tel 08-627 43 00 fax 08-627 43 99 E-post: info@previa.se Stockholms län (100) Arlanda Box 20 190 45 STOCKHOLM- ARLANDA - Sky City, Arlanda

Läs mer

Utbildningar för medlemmar och förtroendevalda

Utbildningar för medlemmar och förtroendevalda Utbildningar för medlemmar och förtroendevalda Sektionens och avdelningens utbildningar är gratis en medlemsförmån! Vilka cirklar som anordnas på din hemort framgår av sektionens utbildningsprogram. Sektionen

Läs mer

Media på andra språk än svenska Västra Götalands regionen 2005 Mediainköp

Media på andra språk än svenska Västra Götalands regionen 2005 Mediainköp Mediainköp Borås Göteborg Ale Alingsås Bengtsfors Bollebygd 66 40 41 22 1 7 2 3 1 65 31 544 222 2 2 8 15 5 20 10 5 2 1 1 1 350 250 12 2 214 7 5 48 16 20 49 9 20 2 41 35 438 180 2 1 4 13 2 188 18 348 37

Läs mer

Budget 2011 för länets samordningsförbund och medel för tvåpartsfinsam

Budget 2011 för länets samordningsförbund och medel för tvåpartsfinsam Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSNÄMNDEN 1 (3) 2011-01-25 P 4 TJÄNSTEUTLÅTANDE 2010-11-26 HSN 1011-1264 Handläggare: Barbro Hansson Budget 2011 för länets samordningsförbund

Läs mer

PENDLINGSBARA SVERIGE 2015

PENDLINGSBARA SVERIGE 2015 PENDLINGSBARA SVERIGE 2015 PENDLINGSBARA SVERIGE LIKA STORT SOM HELA DANMARK För andra året i rad kartlägger vi på Samtrafiken hur pendlingsbara svenska städer är. I år har vi tittat närmare på Sveriges

Läs mer

Cannabisprojekt. Ann-Sofie Nordenberg ann-sofie.nordenberg@karlstad.se 054-540 51 65. Magnus Wallgren magnus.wallgren@karlstad.

Cannabisprojekt. Ann-Sofie Nordenberg ann-sofie.nordenberg@karlstad.se 054-540 51 65. Magnus Wallgren magnus.wallgren@karlstad. Cannabisprojekt Samverkan barn och unga - Karlstad 19 april 2012 Ann-Sofie Nordenberg ann-sofie.nordenberg@karlstad.se 054-540 51 65 Magnus Wallgren magnus.wallgren@karlstad.se 054 540 5156 Särskild cannabissatsning

Läs mer

Fastighetsförteckning Jernhusen - Sammanfattning 2014-12-31

Fastighetsförteckning Jernhusen - Sammanfattning 2014-12-31 Fastighetsförteckning Jernhusen - Sammanfattning Jernhusens fastighetsbestånd Jernhusens fastighetsbestånd är utbrett över hela Sverige med fokus på storstadsregioner, tillväxtorter och viktiga järnvägsknutpunkter.

Läs mer

Biogas en klimatsmart vinnare. Mattias Hennius, E.ON Gas

Biogas en klimatsmart vinnare. Mattias Hennius, E.ON Gas Biogas en klimatsmart vinnare Mattias Hennius, E.ON Gas Vad är energigas? Naturgas Biogas Vätgas Gasol Fordonsgas Sveriges energitillförsel 620 TWh TWh Vattenkraft 62 Biobränsle 116 Gas 12 Värmepumpar

Läs mer

Sveriges Skolledarförbund

Sveriges Skolledarförbund Sveriges Skolledarförbund Vår uppgift MEDLEMSKAP LEDARSKAPSROLL FACKLIG SERVICE Sveriges Skolledarförbund Tryck: Globalt Företagstryck AB, Stockholm 2008 SVERIGES SKOLLEDARFÖRBUNDS MEDLEMMAR ÄR CHEFER

Läs mer

exkl. moms 25 % Kommun Elnätsbolag Idag 2015 2014 2013 2012 2011 2010 (kr) (%) Arjeplog Vattenfall 8 600 kr 8 224 kr 7 872 kr 7 608 kr 7 360 kr 7 360

exkl. moms 25 % Kommun Elnätsbolag Idag 2015 2014 2013 2012 2011 2010 (kr) (%) Arjeplog Vattenfall 8 600 kr 8 224 kr 7 872 kr 7 608 kr 7 360 kr 7 360 exkl. moms 25 % Januaripriser exkl. moms 25 % Ökning sedan 2010 Kommun Elnätsbolag Idag 2015 2014 2013 2012 2011 2010 (kr) (%) Arjeplog Vattenfall 8 600 kr 8 224 kr 7 872 kr 7 608 kr 7 360 kr 7 360 kr

Läs mer

Installationsguide. Allt du behöver veta för att koppla in din Digitalbox med HD. HUMAX CXHD-6000C Digitalbox med HD

Installationsguide. Allt du behöver veta för att koppla in din Digitalbox med HD. HUMAX CXHD-6000C Digitalbox med HD Installationsguide Allt du behöver veta för att koppla in din Digitalbox med HD HUMAX CXHD-6000C Digitalbox med HD Grattis till ett bra val! Så snart du har installerat utrustningen är det bara att börja

Läs mer

Saflok - En enkel och säker konstruktion

Saflok - En enkel och säker konstruktion SAFLOK Hydroscands Saflok, camlock-koppling, har självlåsande armar för högsta säkerhet. Kopplingen har en enkel och robust konstruktion där låsarmen har en extra spärr vilket gör att den inte kan öppnas

Läs mer

Servicemätning via telefon och e-post

Servicemätning via telefon och e-post RAPPORT Servicemätning via telefon och e-post SÖDERTÄLJE Januari 2010 BOX 55650 102 14 STOCKHOLM TEL 08 783 82 90 E-MAIL hq@jsm-telefront.se BESÖKSADRESS: NÄRINGSLIVETS HUS, STORGATAN 19 www.jsm-telefront.se

Läs mer

1. Vad ska Alliansen göra för att minska de stora barngrupperna? 3. Vad ska alliansen göra för att lokalerna ska bli ändamålsenliga?

1. Vad ska Alliansen göra för att minska de stora barngrupperna? 3. Vad ska alliansen göra för att lokalerna ska bli ändamålsenliga? Interpellation Birgitta Johansson skriver i sin interpellation att Skolverkets statistik visar att antalet barn ökar på fritidshemmen och att personaltätheten minskar och att personalen har för låg utbildningsnivå.

Läs mer

Servicemätning via telefon och e-post

Servicemätning via telefon och e-post RAPPORT Servicemätning via telefon och e-post ARVIDSJAUR Januari 2009 BOX 55650 102 14 STOCKHOLM TEL 08 783 82 90 E-MAIL hq@jsm-telefront.se BESÖKSADRESS: NÄRINGSLIVETS HUS, STORGATAN 19 www.jsm-telefront.se

Läs mer

Fastigheter längs den svenska järnvägen

Fastigheter längs den svenska järnvägen Dec. 2005 Fastigheter längs den svenska järnvägen Page 1 Uppdrag Näringsdepartementet har gett Jernhusen i uppdrag att medverka till att stationer och verkstäder utvecklas och ställs till operatörernas

Läs mer

Urval av uppdrag inom slutenvården

Urval av uppdrag inom slutenvården Urval av uppdrag inom slutenvården Maila vilka veckor Du är intresserad av och vilka uppdrag! Då många kan ange intresse för samma uppdrag är det bra att ge flera alternativ. Detta ger endast en ögonblicksbild

Läs mer

Deltagande team, fördelade per genombrottsprogram, i Bättre vård mindre tvång 2010-2014

Deltagande team, fördelade per genombrottsprogram, i Bättre vård mindre tvång 2010-2014 Deltagande team, fördelade per genombrottsprogram, i Bättre vård mindre tvång 2010-2014 Team Namn Verksamhet/Inriktning Landsting/Region Genombrottsprogram I 1 Södermalms psykiatriska enhet, Allmän Stockholms

Läs mer

PRESENTATION AUDIO VIDEO UTRUSTNING FRÅN TILLBEHÖR TILL HELHETSLÖSNINGAR AUDIO VIDEO UTRUSTNING

PRESENTATION AUDIO VIDEO UTRUSTNING FRÅN TILLBEHÖR TILL HELHETSLÖSNINGAR AUDIO VIDEO UTRUSTNING PRESENTATION AUDIO VIDEO UTRUSTNING - KONFERENSPAKET - PROJEKTORER - PLATTA SKÄRMAR - STYRSYSTEM - LJUDLÖSNINGAR - INTERAKTIVA SKRIVTAVLOR - AV-INREDNINGAR - TELEFONKONFERENS - VIDEOKONFERENS AUDIO VIDEO

Läs mer

Du tjänar på kollektivavtal. för dig som är arbetsgivare

Du tjänar på kollektivavtal. för dig som är arbetsgivare Du tjänar på kollektivavtal för dig som är arbetsgivare 2 Kollektivavtal det tjänar du på För dig som är arbetsgivare Varför finns det kollektivavtal? Den svenska arbetsmarknaden bygger på att fackföreningar

Läs mer

Sverigebarometern 2011

Sverigebarometern 2011 2011-05-16 Kontaktperson För mer information kontakta: Michael Blaxland, 0708-30 70 03 michael.blaxland@reseguiden.se Materialet får användas fritt med hänvisning till källan. Sverigebarometern 2011 Fakta.

Läs mer

Välkommen som verksamhetsrevisor i regionen

Välkommen som verksamhetsrevisor i regionen Välkommen som verksamhetsrevisor i regionen Välkommen som verksamhetsrevisor i regionen Det är väldigt viktigt att alla i Unionen drar åt samma håll för att det vi gör ska få maximal genomslagskraft ute

Läs mer

Betänkandet Skollag för kvalitet och likvärdighet (SOU 2002:121) samt departementsskrivelsen Stöd till vuxnas lärande (Ds 2002:66)

Betänkandet Skollag för kvalitet och likvärdighet (SOU 2002:121) samt departementsskrivelsen Stöd till vuxnas lärande (Ds 2002:66) Remiss 2003-02-11 U 2002/4776 U 2002/4869 Utbildningsdepartementet Skolenheten Mikael Sandström Telefon 08-405 18 65 Betänkandet Skollag för kvalitet och likvärdighet (SOU 2002:121) samt departementsskrivelsen

Läs mer

Adresser till sjukhusskolor Uppdaterad nov 2013

Adresser till sjukhusskolor Uppdaterad nov 2013 Adresser till sjukhusskolor Uppdaterad nov 2013 MELLERSTA REGIONEN: Dalarnas län 3 enheter Falu kommun Skolkontoret 791 83 Falun Tfn 023-832 38 (behandlingshem) Falu kommun Skolkontoret 791 83 Falun Tfn

Läs mer

Servicemätning via telefon och e-post

Servicemätning via telefon och e-post RAPPORT Servicemätning via telefon och e-post GRUMS Januari 2009 BOX 55650 102 14 STOCKHOLM TEL 08 783 82 90 E-MAIL hq@jsm-telefront.se BESÖKSADRESS: NÄRINGSLIVETS HUS, STORGATAN 19 www.jsm-telefront.se

Läs mer

Skövde. Verksamhetsberättelse

Skövde. Verksamhetsberättelse Skövde Verksamhetsberättelse 2014 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 Antalet medlemmar var vid årets början 1470 och vid årets slut 1394. Större delen av medlemmarna är anställda av Skövde kommun, varav 37 är

Läs mer