Centralt avtal för pedagogisk utvecklingstid. Arbetsbeskrivning för förskollärare. Lokalavdelningsanslaget för små lokalavdelningar.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Centralt avtal för pedagogisk utvecklingstid. Arbetsbeskrivning för förskollärare. Lokalavdelningsanslaget för små lokalavdelningar."

Transkript

1 Arvika Q:027 Arvika Q:028 Bengtsfors Q:429 Bengtsfors Q:434 Bengtsfors Q:432 Bengtsfors Q:433 Bollebygd Q:102 Bollebygd Q:100 Bollebygd Q:099 Bollebygd Q:098 Bollnäs Q:354 Borås Q:126 Borås Q:130 Borås Q:153 Borås Q:030 Borås Q:033 Borås Q:031 Borås Q:032 Botkyrka Q:414 Botkyrka Q:164 Botkyrka Q:415 Enköping Q:123 Eskilstuna Q:285 Eskilstuna Q:286 Eskilstuna Q:287 Eskilstuna Q:288 Eskilstuna Q:284 Eskilstuna Q:304 Eskilstuna Q:303 Eskilstuna Q:282 Eskilstuna Q:290 Eskilstuna Q:300 Eskilstuna Q:299 Eskilstuna Q:295 Eskilstuna Q:294 Centralt avtal för pedagogisk utvecklingstid Arbetsbeskrivning för förskollärare SNABBA repliker i media Yrkeslärares dubbla medlemsskap Lokalavdelningsanslaget för små lokalavdelningar Kontinuerlig utbildning i samverkan, för ombud på arbetsplatserna Konferenskostnader Försäkringar Studie-och yrkesvägledare Förutsättningar i opinionsarbetet Ökade anslag till Lärarförbundets lokalavdelningar Pedagogisk utvecklingstid Tydliga gränser för antalet barn i förskolegrupperna Arbetsrättsutbildning på central nivå Webbaserat LOKA Höjt anslag för studeranderekrytering Förbättrat profilmaterial PUT för förskollärare och fritidspedagoger - MAKULERAS! Förbundets profilartiklar Medlemshanteringssystem för förtroendevalda i avdelningarna Nytt medlemsregister Arbetsvillkor för förskollärare i förskoleklass Ett steg till i karriärtjänststegen Friska lärare Frågor och svar Ge äldre lärare möjlighet att arbeta kvar till pension Arbetskläder Öka lärares möjligheter att nå forskarkompetens och kunna forska Praktiskt-estetiska ämnen i grundskolan - stora undervisningsgrupper Anmälningsskyldighet Gruppstorlek Pedagogiska ledare Pedagogisk utvecklingstid Lärares löner ökar mer än andras Läraren som forskningskonsument Y014 Y022 Y022 Y009

2 Eskilstuna Q:291 Eskilstuna Q:292 Eskilstuna Q:293 Eslöv Q:165 Eslöv Q:436 Falun Q:042 Falun Q:043 Falun Q:044 Falun Q:046 Falun Q:047 Falun Q:048 Falun Q:049 Falun Q:045 Falun Q:041 Gislaved Q:040 Gotland Q:367 Gotland Q:336 Gotland Q:334 Gävle Q:283 Gävle Q:281 Gävle Q:272 Gävle Q:269 Gävle Q:267 Gävle Q:265 Gävle Q:262 Gävle Q:242 Gävle Q:168 Gävle Q:188 Gävle Q:193 Gävle Q:194 Gävle Q:206 Göteborg Q:247 Göteborg Q:248 Karensdag Karriärstjänster i alla skolformer Legitimation för alla lärargrupper Fritidspedagogernas arbetsvillkor Lärarförbundet behöver följa förskolans/skolans verksamhetsår Pedagogisk utvecklingstid. Gruppstorlek i fritidshem Gruppstorlek i förskola Legitimation i fritidspedagogik Relevant utbildad personal Öka lönen Fler lärosäten Höga sjukskrivningstal Arbetskläder Vetenskapsbaserad skolpolitik Ge alla barn och ungdomar i skolan alla nödvändiga verktyg att lära Pedagogisk utvecklingstid för alla lärarkategorier Riktade pengar till avdelningar med lång och/eller dyr resväg till regionkontoret Förskollärares förutsättningar att utföra sitt läraruppdrag Arbetsbelastning på Högskolor och Universitet inom Lärarprogrammen Handledning för lärare och skolledare Lärare i förskoleklass Fritidspedagogernas behörighet Pedagogisk utvecklingstid för lärare i förskoleklass Fritidspedagogernas situation Löner inom Högskolor och Universitet, statliga området Kassörsutbidning och revisorsutbildning Stöd för kassörer Karriärtjänster för förskollärare Satsning på speciallärare Forskarbehörighet för förskollärare Utökad tid till planering för förskollärare i förskolan Värna förskoleklassen Y009 Y003

3 Göteborg Q:207 Göteborg Q:249 Göteborg Q:250 Göteborg Q:238 Göteborg Q:253 Göteborg Q:236 Göteborg Q:246 Göteborg Q:245 Göteborg Q:244 Göteborg Q:259 Göteborg Q:241 Göteborg Q:240 Göteborg Q:213 Göteborg Q:185 Göteborg Q:214 Göteborg Q:260 Göteborg Q:235 Göteborg Q:234 Göteborg Q:233 Göteborg Q:215 Göteborg Q:216 Göteborg Q:218 Göteborg Q:187 Göteborg Q:169 Göteborg Q:273 Göteborg Q:170 Göteborg Q:171 Göteborg Q:231 Göteborg Q:229 Göteborg Q:221 Göteborg Q:190 Göteborg Q:191 Göteborg Q:189 Göteborg Q:227 Skolledare i Sverige ska representeras av skolledare. Förbättra inköpen av profilkläder. Förbättra kvaliteten på medlemskortet. Planeringstid för lärare med tjänstgöring inom två verksamheter Nytt lönepolitiskt dokument. Nyanlända elever Utökad planeringstid för fritidspedagoger/lärare i fritidshem. Förskollärare i förskolan Utbilda modersmålslärare Revidering av programmet Den skola vi vill skapa Upprätta timplan för modersmål Skolledares arbetsmiljö/möjlighet att verka som pedagogiska ledare SYVs roll och synlighet inom Lärarförbundet Bättre stöd för förtroendevalda som arbetar för medlemmar i olika utbildningsföretag. Utbildning i normkritik Slopa karensdag för lärare. Minska barngruppernas storlek på fritidshemmen Mer tid för pedagogisk planering och sytematiskt kvalitetsarbete. Lärares kompetensutveckling Antal barn i förskolegrupperna Barn/elever i behov av särskilt stöd Behöriga lärare i förskoleklass En gemensam röst för högskoleläraren Inköp av Lag och Avtalsböcker Förtroendevaldas värdegrund Utökad tid för ämnesråd och skolformsnämnder. Reducerad avgift för trogna medlemmar Lokaler anpassade för fritidshemmens verksamhet Legitimation för alla medlemsgrupper Centralt avsatta medel till skolverksamhet ska säkerställas för skolan. Lärarförbundet består av flera medlemsgrupper Lärarförbundets aktiviteter om Mänskliga rättigheter Ett förbund Ge alla barn och ungdomar i skolan alla nödvändiga verktyg för att lära! Y022

4 Göteborg Q:225 Göteborg Q:222 Göteborg Q:223 Göteborg Q:224 Hallsberg Q:161 Halmstad Q:311 Halmstad Q:298 Halmstad Q:308 Halmstad Q:310 Halmstad Q:309 Halmstad Q:312 Halmstad Q:313 Halmstad Q:306 Hedemora Q:058 Hedemora Q:057 Hedemora Q:056 Hedemora Q:055 Hedemora Q:059 Helsingborg Q:138 Helsingborg Q:143 Helsingborg Q:140 Herrljunga Q:080 Huddinge Q:408 Huddinge Q:410 Huddinge Q:411 Huddinge Q:412 Huddinge Q:413 Huddinge Q:416 Huddinge Q:419 Hudiksvall Q:014 Hudiksvall Q:013 Hudiksvall Q:012 Förskolan - en trygghetsgaranterad och säkerhetsgaranterad plats! Centralt avtal för pedagogisk utvecklingstid. Estetisk verksamhet i gymnasieskolan Förordning om maxantal barn i förskolegrupperna Kostnadsfri pedagogisk lunch för lärare Rektorstitel till alla skolledare Ge alla barn och ungdomar i skolan nödvändiga verktyg för att lära! Gruppstorlekar på fritidshem Pedagogisk utvecklingstid Behörighet Sociala förmåner Demokratiska möjligheter Förskoleklass Förskolan Fritidshem Dans och kreativitet Kursledararvode Kurser och konferenser Medel till privat verksamhet Pedagogisk utvecklingstid för förskollärare och fritidspedagoger Karriärtjänster för alla Målarbete och uppföljning Mer än andra i varje kommun Likvärdig utbildning för varje elev lärartäthet och behörighet Utvecklat samarbete med Lärarnas Riksförbund Partsgemensamt rensningsarbete Skolans digitaliserande Riksprislistan Motion om att förskollärare i förskoleklass ska ha samma anställningsvillkor som lärare i grundskolan Motion om att det ska serveras vegetarisk mat vid de konferenser och utbildningar som Lärarförbundet anordnar Motion om att inte driva krav om lärarlegitimation för modersmålslärare Y010 Y015 Y009 Y009 Y023

5 Hudiksvall Q:011 Hudiksvall Q:010 Hudiksvall Q:050 Hudiksvall Q:051 Hudiksvall Q:052 Hudiksvall Q:346 Hudiksvall Q:348 Hudiksvall Q:349 Hudiksvall Q:351 Hudiksvall Q:352 Hudiksvall Q:015 Hultsfred Q:162 Härryda Q:158 Härryda Q:157 Härryda Q:156 Härryda Q:155 Härryda Q:154 Hässleholm Q:173 Jönköping Q:256 Jönköping Q:258 Jönköping Q:254 Jönköping Q:430 Jönköping Q:107 Jönköping Q:106 Jönköping Q:255 Kalmar Q:065 Kalmar Q:064 Kalmar Q:066 Karlstad Q:134 Karlstad Q:081 Karlstad Q:129 Karlstad Q:133 Motion om förändring av maxtaxan för förskolan Motion om annan lönesättningsmodell Motion Utvecklingssamtal i grundskolans senare år och gymnasieskolan Motion Lärarens arbetsbeskrivning Motion om estetiska ämnen inom gymnasieskolan Kurser för medlemmar Kurser för medlemmar Grundkurs för ombud Kassörsutbildningen Ökade anslag Motion om ökat statligt inflytande på skola, förskola och fritidshem samt ändring av lagen gällande fristående huvudmän Angående studerandemedlemmars tillhörighet Planeringstid Musiklärares utbildning och behörighet Karensdag Förskollärares särskilda ansvar Företrädesrätt Koncensus i utbildningspolitiken Drama som obliagtoriskt ämne i skolan Ge alla barn och ungdomar i skolan alla nödvändiga verktyg för att lära! Dans - ett ämne under hela skoltiden Dags att gräva ned stridsyxan och arbeta aktivt för ett gemensamt förbund för alla lärare och skolledare Ombudsmannens roll i fristående verksamhet Förutsättningar för likvärdig facklig verksamhet för medlemmar med fristående huvudman. Dans som obligatoriskt ämne i grundskolan Ett konsekvent användande av färger Samgående av fackförbund Motion om reklam för Lärarförbundet Pedagogisk utvecklingstid i förskolan Ge alla barn och ungdomar i skolan nödvändiga verktyg för att lära och utvecklas! Kassörsutbildningen mm. Barn ej elev i förskolan Y003

6 Karlstad Q:082 Karlstad Q:083 Katrineholm Q:034 Kinda Q:136 Kinda Q:135 Kristianstad Q:037 Kristianstad Q:035 Kristianstad Q:036 Kumla Q:426 Kumla Q:427 Kumla Q:428 Kumla Q:425 Kungsbacka Q:104 Kungsbacka Q:409 Kungsbacka Q:403 Kungsbacka Q:401 Kungsbacka Q:108 Kungsbacka Q:105 Kungsör Q:018 Kungsör Q:017 Kävlinge Q:152 Köping Q:406 Köping Q:405 Köping Q:404 Laholm Q:121 Laholm Q:120 Lernia Q:447 Lernia Q:448 Lernia Q:449 Lerum Q:202 Lerum Q:201 Lerum Q:200 Lerum Q:204 Lerum Q:203 Lerum Q:199 Lerum Q:198 Garanterad undervisningstid i ämnet modersmål. Garanterad pedagogisk utvecklingstid för samtliga lärarkategorier Ett nytt lönesystem för lärare Drömyrke i utveckling Verksamhetsinriktningen visar vägen Äldre lärare Facklig tid Funktionsutbildningar Glömda medlemsgrupper? Medlemmar som hamnar i svårigheter i sin yrkesutövning Vem tar hand om utarbetade lärare? Rätt lön? Sociala förmåner Nationella prov i grundskolan Översyn av Lärarförbundets lönestrategi Kulturskola som skolform En skola utan kommersiella intressen Planering och utvecklingstid - lärare i förskolan Förskollärarens arbetsuppgifter Lärare är lärare. Angående rösträtt vid kongressen Arbetsbeskrivning för samtliga yrkesgrupper Ta bort karensdag för medlemmarna Arbetskläder till medlemmar inom förskolan Sociala förmåner Demokratiska möjligheter Justera beloppet per medlem till riksavdelningarna Upphandlingsordningen skall regleras i lag Arvoderat presidium Lärarförbundet Student Planering och utvecklingstid Normkritiskt tänkande Längre utbildning för lärare i fritidshem. Värdegrund från ord till handling Tid för kompetensutveckling för fritidspedagoger Legitimering av fritidspedagoger Ge alla barn och ungdomar i skolan alla nödvändiga verktyg för att Y003 Y014 Y014 Y015 Y015

7 lära! Lerum Q:195 Lerum Q:196 Lerum Q:197 Ludvika Q:101 Ludvika Q:093 Ludvika Q:097 Ludvika Q:094 Ludvika Q:096 Ludvika Q:103 Ludvika Q:095 Lund Q:276 Lund Q:275 Lund Q:440 Lund Q:122 Lund Q:289 Malmö Q:396 Malmö Q:395 Malmö Q:397 Mark Q:077 Mark Q:076 Mark Q:075 Mark Q:074 Mark Q:073 Mark Q:072 Mark Q:279 Mark Q:278 Mark Q:280 Mark Q:127 Mark Q:128 Mjölby Q:160 Mjölby Q:159 Mora Q:009 Mora Q:008 Mora Q:007 Aktiviteter/Synlighet Arbetssituationen och arbetsmiljön på fritidshemmen. Garanterad pedagogisk utvecklingstid för fritidspedagoger Ett pedagogiskt yrkesförbund Kvalificerat språkstöd för elever med utländsk bakgrund Kursledararvode Barngruppernas storlek i fritidshemmen. Fler förskollärare i förskolan Hög sjukfrånvaro Utbildade fritidspedagoger Om att förbundet ska tillhandahålla viktiga dokument på engelska Sammanslagning Behörig personal på skolbibliotek Om den pedagogiska utvecklingstiden i förskolan Ge alla barn och ungdomar i skolan alla nödvändiga verktyg för att lära! UTVECKLING AV FÖRSKOLANS INRE ORGANISATION NEJ TILL VINSTER OCH VINSTUTTAG I VÄLFÄRDEN FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR FÖRSKOLEKLASSEN Aktiviteter/Synlighet Normkritiskt tänkande - MAKULERAS! Normkritiskt tänkande Förändring av vårt Kollektivavtal AB, Allmänna bestämmelser. Värdegrund från ord till handling Återinvesteringskrav av vinster i skolan Studie-och yrkesvägledare Förutsättningar i opinionsarbetet Konferenskostnader Målarbete och uppföljning Stiftsombudets roll och ansvar Verksamhetsinriktning Verksamhetsinriktning Fritidspedagogutbildning Arbetskläder på fritidshemmen Utbildade fritidspedagoger Y023 Y014 Y022 Y003 Y009

8 Mora Q:006 Mora Q:005 Mora Q:004 Mora Q:003 Mora Q:002 Mora Q:001 Mölndal Q:109 Mölndal Q:110 Mölndal Q:116 Mölndal Q:113 Mölndal Q:115 Mölndal Q:117 Mölndal Q:112 Mölndal Q:394 Mölndal Q:118 Mölndal Q:114 Mölndal Q:119 Mölndal Q:111 Mörbylånga Q:016 Nacka Q:172 Nacka Q:174 Nacka Q:208 Nacka Q:212 Nacka Q:228 Nora Q:402 Nora Q:384 Norrköping Q:139 Norrköping Q:145 Norrköping Q:141 Norrtälje Q:330 Norrtälje Q:329 Nybro Q:029 Nässjö Q:305 Nässjö Q:296 Nässjö Q:297 Legitimation för fritidspedagoger Fritidspedagogernas löner Gruppstorlekar Pedagogisk utvecklingstid för fritidspedagoger Ändamålsenliga lokaler Ge alla barn och ungdomar i skolan nödvändiga verktyg för att lära! Rösträtt för pensionerade medlemmar i Lärarförbundet Aktiviteter/Synlighet Normkritiskt tänkande Värdegrund Planering och utvecklingstid Längre utbildning för lärare i fritidshem Ämnesråd Fritidspedagogik Central introduktionsutbildning för nyvalda HSO Legitimering av fritidspedagoger Tid för kompetensutveckling för fritidspedagoger Garanterad pedagogisk utvecklingstid för fritidspedagoger Arbetssituationen och arbetsmiljön på fritidshemmen Legitimation för fritidspedagoger. Demokratin i förbundet Förbundets tillämpning av programmet. Uppdaterat medlemsregister Facklig representation i bolag Likvärdig medlemsservice Verksamhetsinriktning Åter till våra rötter Pensionärsmedlemmar blir Seniormedlemmar Rekrytering regionalt och centralt Fler privata ombudsmän. Surfplatta till styrelse och ombud Fördelning av privata medel Utveckla E-utbildningar för våra ombud Lön Extra satsningar Fritidspedagogik och legitimationen Y015

9 Nässjö Q:092 Nässjö Q:091 Nässjö Q:090 Nässjö Q:301 Nässjö Q:302 Nässjö Q:089 Oskarshamn Q:266 Ovanåker Q:391 Ovanåker Q:390 Ovanåker Q:392 Ovanåker Q:387 Ovanåker Q:388 Ovanåker Q:389 Ovanåker Q:385 Ovanåker Q:386 Partille Q:054 Partille Q:053 Piteå Q:209 Sigtuna Q:318 Sigtuna Q:317 Sigtuna Q:316 Sigtuna Q:315 Sigtuna Q:314 Sigtuna Q:319 Sjöbo Q:025 Sjöbo Q:024 Sjöbo Q:023 Skara Q:084 Skara Q:085 Skellefteå Q:039 Skellefteå Q:079 Skellefteå Q:038 Skövde Q:163 Sollentuna Q:376 En lärarorganisation Kompetensutveckling Karensdagen fritidspedagogik i lärarutbildningen fritidspedagogik i rektorsutbildningen Arbetskläder Arbetsmiljö Karriärtjänster Fritidspedagogens roll Lärare i förskoleklass Kurser för medlemmar Arbetstid i förskola 1-5 år Forskarbehörighet Kassörsutbildning Grundkurs för ombud Motion angående förändring av vårt Kollektivavtal AB, Allmänna bestämmelser. Motion om återinvesteringskrav av vinster i skolan. Ge alla barn och ungdomar i skolan nödvändiga verktyg för att lära! Kulturskolläraren-tusenkonstnären Sansyn kring elevers kulturlärarnde Lärarförbundsplatta Privata medel Jäv i samband med betygsättning Legitimation Videokonferenser Lokalavdelningskostnad oavsett antalet medlemmar Fördelning av årsanslaget Ämnestidningar Nationella prov Ge alla barn och ungdomar i skolan nödvändiga verktyg för att lära! Tidning för alla gymnasielärare Värdegrund - från ord till handling Centralt avtalad pedagogisk utvecklingstid i förskolan Hälsoundersökning med ersättning för hjälpmedel Y009

10 Sollentuna Q:377 Sollentuna Q:379 Sollentuna Q:383 Sollentuna Q:380 Sollentuna Q:375 Sollentuna Q:374 Sollentuna Q:382 Sollentuna Q:381 Sollentuna Q:372 Sollentuna Q:371 Sollentuna Q:370 Sollentuna Q:369 Sollentuna Q:368 Sollentuna Q:373 SPSM Q:398 SPSM Q:399 Stenungsund Q:124 Stenungsund Q:125 Stockholm Q:337 Stockholm Q:353 Stockholm Q:335 Stockholm Q:333 Stockholm Q:338 Stockholm Q:339 Stockholm Q:340 Stockholm Q:341 Stockholm Q:342 Stockholm Q:343 Stockholm Q:344 Stockholm Q:345 Stockholm Q:347 Stockholm Q:350 Strängnäs Q:274 Strömsund Q:393 Individuell planeringstid för förskollärare Lön Representation i bolagsstyrelser Stöd till barn med annat modersmål än svenska. Förskollärares arbetsuppgifter Barngruppens storlek samt personaltätheten Rutiner för dokumentation kring utbildningsföretag Rutiner för kontakter med företagsansvariga och ombudsmän inom den privata sektorn Arbetskläder Riksavdelningar Medlemsregistret Lärarförbundets organisation, avdelningar/enheter kopplat till tidsavtal/större yrkesgrupper Likvärdig medlemsservice Barn med särskilda behov Budgetförutsättningar för riksavdelningarnas service till medlemmarna Samordnare för frågor som rör riksavdelningarna Ändra Lärarförbundets verksamhetsår från kalenderår till läsår Centrala avtal för pedagogisk utvecklingstid i förskolan Lärarförbundets studerandemedlemskap Ett långt friskt lärarliv Gällande särskilda medel till lokalavdelningar för privata medlemmar Företag i konkurs lån från facket i avvaktan på lönegaranti Organisationsförändring av Representantskapet Anställningen för lärare inom studieförbund Arbetsrättsutbildning för fackliga förtroendemän. Arbetstiden för lärare inom folkbildningen Ge alla barn och ungdomar i skolan alla nödvändiga verktyg för att lära! Gruppstorlekarna på fritidshemmen. Jämställdhetsarbete/likabehandling. Lärare i fritidshemmen/fritidspedagoger får inte de rätta förutsättningar för att klara sitt uppdrag Kassörs/Revisorsutbildningen Löneläget för lärare inom folkbildningen Avsätt centrala medel till lokal privat verksamhet ökat grundanslag Y009 Y021

11 Sundsvall Q:063 Säter Q:026 Sävsjö Q:220 Sävsjö Q:226 Sävsjö Q:232 Sävsjö Q:237 Sävsjö Q:239 Sävsjö Q:217 Sävsjö Q:243 Söderköping Q:131 Söderköping Q:149 Södertälje Q:062 Södertälje Q:132 Södertälje Q:061 Södertälje Q:060 Tjörn Q:067 Tranemo Q:378 Tranemo Q:331 Trollhättan Q:365 Trollhättan Q:366 Uddevalla Q:327 Ge alla barn och ungdomar i skolan nödvändiga verktyg för att lära! Motion ställd till Lärarförbundets kongress 2014 rörande gruppstorlekar och kvalitet i fritidshemmen. Funktionsutbildningar Pedagogisk utvecklingstid inskrivet i avtalet Pedagogiska måltider Fackliga förtroendemän Arbetsbeskrivning/läraruppdraget Höjning av grundanslaget Yrkeskläder Hur når vi våra mål? Lärares uppdrag Samma villkor för de som väljer att arbeta efter 65 år Överdrivna vinstuttag kan leda till nedlagda skolor Slopad karensdag vid smittsam sjukdom Gruppstorlekar Karriärtjänster Vid sjukdomsepidemier i förskolan - slopa karensdag Möjliggör att vara stödmedlem i Lärarförbundet Ge alla barn och ungdomar i skolan alla nödvändiga verktyg för att lära! Ge alla barn och ungdomar i skolan nödvändiga verktyg för att lära! Lärarlegitimationen + statushöjning =? Y022 Y010 Y003 Uddevalla Q: kr mer i lön för alla lärare inom fyra år Uddevalla Q:324 Uddevalla Q:323 Uddevalla Q:321 Uddevalla Q:322 Uddevalla Q:326 Uddevalla Q:325 Umeå Q:178 Umeå Q:180 Umeå Q:182 Umeå Q:176 Umeå Q:186 Upplands-Bro Q:022 Att använda yrkesprofessionen LÄRARE konsekvent istället för pedagog Medlemmar i riksavdelningarna Angående rösträtt vid kongressen Medlemmar hos fristående huvudman Kompetensutvecklingsdagar utan kompetensutveckling Utvärdera lärares datorstöd Verka för sammanslagning med LR Estetiska ämnen i gymnasieskolan Ge alla barn och ungdomar i skolan nödvändiga verktyg för att lära Tillsätta alla platser till Studenternas rikskonferens Specialpedagog som en del av elevhälsan Digitalt stöd till medlemmar - facklig surfplatta

12 Upplands-Bro Q:021 Uppsala Q:150 Uppsala Q:137 Uppsala Q:147 Uppsala Q:219 Uppsala Q:148 Uppsala Q:320 Uppsala Q:142 Uppsala Q:144 Uppsala Q:146 Uppsala Q:307 Uppsala Q:230 Vara Q:151 Varberg Q:332 Vänersborg Q:087 Vänersborg Q:088 Vänersborg Q:086 Västervik Q:261 Västervik Q:263 Västervik Q:268 Västervik Q:270 Västervik Q:271 Västervik Q:257 Västervik Q:252 Västervik Q:251 Västervik Q:211 Västervik Q:210 Västervik Q:192 Västervik Q:205 Västervik Q:264 Västerås Q:435 Västerås Q:437 Västerås Q:438 Västerås Q:439 Västerås Q:444 Ökat regionalt stöd för lokalavdelningarna gällande utbildningar Kraftsamling på högskola och universitet Företag i konkurs - lån från facket i avvaktan på lönegaranti Tvingande kvalitetskrav Ett nytt lönesystem Förändra skolpeng och skolval! Ta bort AB 11 Samla alla lärare och skolledare i en takorganisation Arbetsmiljölagen för elever på fritidshem Nyckeltal elev per lärare/fritidspedagog AB 7 Ersättning vid beordrad utbildning Kontakter med företagsansvariga och ombudsmän i privata sektorn Central reglering av förtroendearbetstid för lärare i förskoleklass Ge alla barn och ungdomar i skolan nödvändiga verktyg för att lära! Barngruppens storlek för barn 1-10 år. Bevaka lärares arbetstid då man ersätts av vikarier Pedagogisk utvecklingstid i förskola och fritidshem Legitimation för specialpedagoger Specialpedagogens roll i skollagen Gruppstorlekar i förskolan Karriärtjänster för fritidspedagoger Legitimation för fritidspedagoger Lärarförbundets organisation avseende kyrkans medlemmar Utveckla E-utbildningar våra medlemmar Fria pedagogiska måltider Fria pedagogiska måltider Kostnadsfri pedagogisk lunch Jobba för att skolor inte ska drivas med vinstintresse Pedagogiska måltider Gruppstorlekar på fritidshemmen Dokumentation kring utbildningsföretag Rutiner för kontakter med företagsansvariga och ombudsmän i privata sektorn Likvärdig medlemsservice Medlemsregister Lärarförbundets organisation utifrån nuvarande medlemssammansättning Y010 Y010 Y010 Y010

13 Västerås Q:441 Västerås Q:445 Västerås Q:442 Västerås Q:422 Västerås Q:421 Västerås Q:443 Västerås Q:277 Västerås Q:420 Västerås Q:446 Västerås Q:418 Växjö Q:020 Växjö Q:019 Åre Q:407 Åstorp Q:166 Åstorp Q:167 Älmhult Q:078 Örebro Q:069 Örebro Q:184 Örebro Q:070 Örebro Q:071 Örebro Q:181 Örebro Q:068 Örebro Q:179 Örebro Q:177 Örebro Q:175 Örebro Q:183 Örebro Q:400 Örnsköldsvik Q:423 Örnsköldsvik Q:424 Örnsköldsvik Q:417 Östersund Q:358 Östersund Q:431 Östersund Q:359 Östersund Q:360 Östersund Q:361 Representantskapets sammansättning Motion angående privata medel Riksavdelningar Nyckeltal gruppstorlek. Reglerad planeringstid. Bolagsstyrelserepresentanter Nästa avtal ett löneutvecklingsavtal med SKL Nyckeltal barn/ vuxen. Motion angående Lärarförbundsplatta Arbetsmiljölagen för elever på fritidshem. Utöka det juridiska stödet Nytt bokföringssystem Regionindelning En reell statlig styrning Reglering av undervisningsskyldigheten Rösträtt vid kongress för pensionärerna Ge alla barn och ungdomar i skolan alla nödvändiga verktyg för att lära! LOKA Deltidsfackliga Riksavdelningar Resor Universitetens/högskolornas utbildningsprogram värdegrund från ord till handling Värdegrundsaktiviteter Utbildning i normkritik Skolformsnämnder och ämnesråd Pedagogisk utvecklingstid Rollfördelning inom organisationen Kommunikationsplattform via videokonferens Likvärdiga ekonomiska förutsättningar att erbjuda medlemsnytta för lokalavdelningarna. Rekrytering Representation Verksamhetsår Vem/vad är ett ombud? Facklig utbildning Y015 Y014

14 Östersund Q:362 Östersund Q:363 Östersund Q:364 Östersund Q:357 Östersund Q:356 Östersund Q:355 Medlemssegregation Lärarförbundets Arbetsmiljöår 2015 Huvudskyddsombud Namnbyte till Lärarna Verksamhetsår Regionindelning

Andel behöriga lärare

Andel behöriga lärare Andel behöriga lärare Svenska Matematik Engelska Kommun Totalt antal Andel behöriga % Kommun Totalt antal Andel behöriga % Kommun Totalt antal Andel behöriga % Åtvidaberg 13 100,0 Mariestad 16 100,0 Skellefteå

Läs mer

Kompletterande uppgifter / rättelser? Kontakta Magnus Lindell 08-379152 eller limag@bredband.net

Kompletterande uppgifter / rättelser? Kontakta Magnus Lindell 08-379152 eller limag@bredband.net Alingsås Arboga Arvika 14 BG Vikben 23 Au Vikben 22 BG Vikben 24 BG Vikben 24 Au Sporrong 24 Ag Vikben 24 Ag Vikben+krona 24 Au Sporrong Askersund (väldigt lik Säter??) Avesta Boden 13 Au Vikben 22 Au

Läs mer

Sida 1 av 8. Barn berörda av verkställd avhysning, jan-mars 2013 Källa: Kronofogden

Sida 1 av 8. Barn berörda av verkställd avhysning, jan-mars 2013 Källa: Kronofogden Sida av 8 Barn berörda av verkställd avhysning, jan-mars 0 Källa: Kronofogden Blekinge Sölvesborg 0 0 Blekinge Totalt 0 0 Gotland Gotland 0 0 Gävleborg Gävle 0 0 Gävleborg Totalt 0 0 Halland Laholm 0 0

Läs mer

Kursnamn Kurstid Datum och starttid Ort Brandskyddsutbildning 3 timmar :00:00 Alingsås Brandskyddsutbildning 3 timmar

Kursnamn Kurstid Datum och starttid Ort Brandskyddsutbildning 3 timmar :00:00 Alingsås Brandskyddsutbildning 3 timmar Kursnamn Kurstid Datum och starttid Ort Brandskyddsutbildning 3 timmar 2015-02-02 09:00:00 Alingsås Brandskyddsutbildning 3 timmar 2015-03-02 09:00:00 Alingsås Brandskyddsutbildning 3 timmar 2015-04-07

Läs mer

Bokningsstatus - lediga provtider, körprov behörighet B (personbil), på Trafikverket Förarprov

Bokningsstatus - lediga provtider, körprov behörighet B (personbil), på Trafikverket Förarprov Bokningsstatus - lediga provtider, körprov behörighet B (personbil), på Trafikverket Förarprov Uppgifterna i tabellerna på följande sidor är ögonblicksbilder och visar antal lediga provtider, antal bokade

Läs mer

Bokningsstatus - lediga provtider, körprov behörighet B (personbil), på Trafikverket Förarprov

Bokningsstatus - lediga provtider, körprov behörighet B (personbil), på Trafikverket Förarprov Bokningsstatus - lediga provtider, körprov behörighet B (personbil), på Trafikverket Förarprov Uppgifterna i tabellerna på följande sidor är ögonblicksbilder och visar antal lediga provtider, antal bokade

Läs mer

Bokningsstatus - lediga provtider, körprov behörighet B (personbil), på Trafikverket Förarprov

Bokningsstatus - lediga provtider, körprov behörighet B (personbil), på Trafikverket Förarprov Bokningsstatus - lediga provtider, körprov behörighet B (personbil), på Trafikverket Förarprov Uppgifterna i tabellerna på följande sidor är ögonblicksbilder och visar antal lediga provtider, antal bokade

Läs mer

Ort Butik Telefonnr Mailadress

Ort Butik Telefonnr Mailadress Ort Butik Telefonnr Mailadress Alingsås Intersport 0322-10341 niklas.dahlberg@intersport.se Teamsportia 0322-63 99 90 klubb.alingsas@teamsportia.se Arvika Intersport 0570-12180 Lars.Silfalt@intersport.se

Läs mer

Här steg bostadspriserna mest under 2016 kommun för kommun

Här steg bostadspriserna mest under 2016 kommun för kommun PRESSMEDDELANDE 2017-01-16 Här steg bostadspriserna mest under 2016 kommun för kommun Efter rekordåret 2015 fortsatte priserna även i fjol att stiga över hela landet. Anledningarna till prisökningarna

Läs mer

Blekinge län * 18 16880 20980 24980 44680 39 50680 72724 74924 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg

Blekinge län * 18 16880 20980 24980 44680 39 50680 72724 74924 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg Blekinge län * 18 16880 20 20980 25 24980 36 44680 39 50680 51 72724 52 74924 Karlshamn 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 Karlskrona 6 8100 8 12200 9 13000 20 32700 20 32700 20 32700 20

Läs mer

Organisationer med gällande överenskommelse Följande organisationer har en gällande överenskommelse om SUS-behörigheter med Försäkringskassan

Organisationer med gällande överenskommelse Följande organisationer har en gällande överenskommelse om SUS-behörigheter med Försäkringskassan 1 (5) Organisationer med gällande överenskommelse Följande organisationer har en gällande överenskommelse om SUS-behörigheter med Försäkringskassan Part Orgnr Alvesta kommun 212000-0639 Aneby kommun 212000-0498

Läs mer

BILAGA 1. Sammanställning av SKL:s enkät avseende prestationsmål 1

BILAGA 1. Sammanställning av SKL:s enkät avseende prestationsmål 1 Kommun (SIP:ar) rörande barn och unga har ni gjort i er många (SIP) rörande barn och unga ni gjort i er (SIP:ar) har ni gjort under Uppskatta hur många (SIP:ar) som ni har gjort under 2012. Vilken modell

Läs mer

Blekinge län , , ,5 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg Dalarnas län

Blekinge län , , ,5 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg Dalarnas län Blekinge län 20980 20 24980 25 44680 36 50680 39 72723,5 51 74923,5 52 78923,5 54 Karlshamn 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 Karlskrona 12200 8 13000 9 32700 20 32700 20 32700 20 32700

Läs mer

Så mycket har bostadsrättspriserna ökat kommun för kommun

Så mycket har bostadsrättspriserna ökat kommun för kommun PRESSMEDDELANDE 2016-09-07 Så mycket har bostadsrättspriserna ökat kommun för kommun Priserna på bostadsrätter har de senaste åren stigit markant i hela landet. De låga räntorna och en generell bostadsbrist

Läs mer

Tingsrätt Jan-09 Feb-09 Mar-09 Apr-09 May-09

Tingsrätt Jan-09 Feb-09 Mar-09 Apr-09 May-09 Tingsrätt Jan-09 Feb-09 Mar-09 Apr-09 May-09 Alingsås 328.5 315.5 Attunda 325 346 334 322 Blekinge 299.5 300.5 Borås 328.5 310.5 Eksjö 297.5 Eskilstuna 316 307.5 Falu Gotland 318.5 Gällivare 297 Gävle

Läs mer

Bokningsstatus - lediga provtider, körprov utökad B (kod 96), på Trafikverket Förarprov

Bokningsstatus - lediga provtider, körprov utökad B (kod 96), på Trafikverket Förarprov Bokningsstatus - lediga provtider, körprov utökad B (kod 96), på Trafikverket Förarprov Uppgifterna i tabellerna på följande sidor är ögonblicksbilder och visar antal lediga provtider, antal bokade provtider,

Läs mer

Huvudmän utan samarbete inom Matematiklyftet läsåret 2015/16 2015-02-12, Dnr 2014:1041

Huvudmän utan samarbete inom Matematiklyftet läsåret 2015/16 2015-02-12, Dnr 2014:1041 AB PARTS & PAOMEES 7 1 ACADEMEDIA FRIA GRUNDSKOLOR AB 10 1 ALE KOMMUN 49 3 ALINGSÅS KOMMUN 36 2 AL-ZAHRAA AKADEMI AB 9 1 ARVIKA KOMMUN 111 6 ASKERSUNDS KOMMUN 16 1 AVESTA KOMMUN 19 1 AXEDINSKOLAN AKTIEBOLAG

Läs mer

Lunarstorm Del 1 Del 1 Del 2 Del 2

Lunarstorm Del 1 Del 1 Del 2 Del 2 Dagspress DN, SvD, GP, Sydsvenskan DN, SvD, GP, Sydsvenskan Vecka 33 34 35 36 37 Dag Format Må Ti Ons Tor Fr Lö Sö Må Ti Ons Tor Fr Lö Sö Må Ti Ons Tor Fr Lö Sö Må Ti Ons Tor Fr Lö Sö Må Ti Ons Tor Fr

Läs mer

Jönköping Tranås Vetlanda Nässjö Värnamo Gislaved Eksjö Aneby Vaggeryd Sävsjö...

Jönköping Tranås Vetlanda Nässjö Värnamo Gislaved Eksjö Aneby Vaggeryd Sävsjö... Medlemsavgift 2016 Innehåll Länsförbund Stockholms län... 7 Stockholm... 7 Nacka-Värmdö... 7 Järfälla - Upplandsbro... 7 Södertälje Nykvarn... 7 Norrtälje... 7 Lidingö... 7 Botkyrka Salem... 7 Sollentuna

Läs mer

Bilaga 2. Förtroendeuppdrag efter facknämnd och efter kön 2011 (ANTAL) i kommuner

Bilaga 2. Förtroendeuppdrag efter facknämnd och efter kön 2011 (ANTAL) i kommuner Moderaterna Förtroendeuppdrag efter facknämnd och efter kön 2011 (ANTAL) i kommuner Förändring män kvinnor Samtliga män kvinnor Samtliga sedan 2009 Antal Antal Antal % % % %-enheter kod kommun typ av nämnd

Läs mer

Ett gemensamt höjdsystem

Ett gemensamt höjdsystem Ett gemensamt höjdsystem Lars E. Engberg Geodesienheten Lantmäteriet Lars.Engberg@lm.se RH 2000 En del av Europas höjdsystem EVRS Stark relation till EVRF 2007 RH2000 är ett certifierat system enligt INSPIRE-direktivet,

Läs mer

När ska småhusägarna snöröja trottoarerna utmed sina tomtgränser? (Efter avslutat snöfall)

När ska småhusägarna snöröja trottoarerna utmed sina tomtgränser? (Efter avslutat snöfall) småhusägarnas sina Ale 5-10 cm Alingsås Inga snönivåer tillämpas Alvesta Aneby Inga snönivåer tillämpas Arboga 5-10 cm Arjeplog Arvidsjaur Arvika Vid annan snönivå, nämligen: Askersund Inga snönivåer tillämpas

Läs mer

Comenius fortbildning, april 2013

Comenius fortbildning, april 2013 Comenius fortbildning, april 2013 Beviljade Dnr Projekt/aktivitet Poäng Kön M/F Kommun Län Beviljat belopp i euro 2151-2013 Konferens 115 M Ängelholm Skåne län 1310 PT 2374-2013 Allmän fortbildningskurs

Läs mer

Barn berörda av avhysning 2014

Barn berörda av avhysning 2014 Sida 1 av 13 Barn berörda av avhysning 2014 Antal barn berörda av verkställd avhysning uppgick under 2014 till 459 stycken. Det är en minskning med ca 9 procent jämfört med 2013 då antalet uppgick till

Läs mer

Barn berörda av avhysning

Barn berörda av avhysning Sida 1 av 14 Barn berörda av avhysning Antal barn berörda av verkställd avhysning uppgick under 2013 till 504 stycken. Det är en minskning med ca 11 procent jämfört med 2012 då antalet uppgick till 569

Läs mer

Comenius fortbildning januari 2012

Comenius fortbildning januari 2012 Comenius fortbildning januari 2012 Beviljade Dnr Projekt/aktivitet Poäng Beviljat antal mobiliteter Kön M/F Kommun Län Beviljat belopp i (ange valuta) 2012:370 Språkmetodkurs (centr) 83 1 F Ronneby Blekinge

Läs mer

Barn berörda av avhysning 2016

Barn berörda av avhysning 2016 Sida 1 av 12 Barn berörda av avhysning 2016 Antal barn berörda av verkställd avhysning uppgick under 2015 till 387 stycken. Det är en minskning med ca 18 procent jämfört med 2015 då antalet uppgick till

Läs mer

Nedlagda myndighetsarbetsplatser 2010-

Nedlagda myndighetsarbetsplatser 2010- Nedlagda myndighetsarbetsplatser 2010- Alvesta Arvidsjaur Statens fastighetsverk Arvika Boden Boden Borgholm Borås Båstad Dorotea Eksjö Eksjö Eskilstuna Eskilstuna Falkenberg Falköping Falun CSN Falun

Läs mer

Förteckning över fördelning av statsbidrag för hjälp med läxor eller annat skolarbete 2016 per kommun

Förteckning över fördelning av statsbidrag för hjälp med läxor eller annat skolarbete 2016 per kommun Förteckning över fördelning av statsbidrag för hjälp med läxor eller annat skolarbete 2016 per kommun Siffror för hela rikets kommuner finns längst ner Huvudman Andel elever som erbjuds läxhjälp Beviljat

Läs mer

Skyltade stråk. Detaljkartor. Sevärdheter. Turförslag. Turistleder. Trafikinfo

Skyltade stråk. Detaljkartor. Sevärdheter. Turförslag. Turistleder. Trafikinfo Tabell 3-1 1 ALINGSÅS* ATMG 02 25 0 + 2 2 2 1 2 1 2 2 ALINGSÅS en 92 50 40 + + 1 3 1 2 3 1 Gröna kartan 3 (landsbygd) i botten 3 ARVIKA en 02 14 + + + 2 1 1 1 2 3 2 4 AVESTA en 87 20 ( ) 1 0 1 0 2 2 2

Läs mer

Lunarstorm Del 1 Del 1 Del 2 Del 2

Lunarstorm Del 1 Del 1 Del 2 Del 2 Dagspress DN, SvD, GP, Sydsvenskan DN, SvD, GP, Sydsvenskan Vecka 33 34 35 36 37 Dag Format Må Ti Ons Tor Fr Lö Sö Må Ti Ons Tor Fr Lö Sö Må Ti Ons Tor Fr Lö Sö Må Ti Ons Tor Fr Lö Sö Må Ti Ons Tor Fr

Läs mer

Nu får invånare chans att tycka till om sin kommun

Nu får invånare chans att tycka till om sin kommun Utkast/Version PRESSMEDDELANDE 1 (5) 2017-08-07 Nu får 153 800 invånare chans att tycka till om sin kommun Nu är det dags för årets omgång av SCB:s medborgarundersökning. I dagarna får 153 800 invånare

Läs mer

Organisationer med gällande överenskommelse Följande organisationer har en gällande överenskommelse om SUS-behörigheter med Försäkringskassan

Organisationer med gällande överenskommelse Följande organisationer har en gällande överenskommelse om SUS-behörigheter med Försäkringskassan 1 (5) Organisationer med gällande överenskommelse Följande organisationer har en gällande överenskommelse om SUS-behörigheter med Försäkringskassan Alvesta kommun 212000-0639 Kommun Aneby kommun 212000-0498

Läs mer

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet DIN KOMMUNS TILLGÄNGLIGHET TRYGGHETSASPEKTER I DIN KOMMUN DIN DELAKTIGHET OCH KOMMUNENS INFORMATION DIN KOMMUNS EFFEKTIVITET DIN KOMMUN SOM SAMHÄLLSUTVECKLARE

Läs mer

Majblommans kommunenkät 2014

Majblommans kommunenkät 2014 Skollagen är tydlig med att skolan ska vara kostnadsfri för eleverna. Dock får en obetydlig kostnad tas ut vid enstaka tillfällen. Skolinspektionen är också positiv till frivilliga insamlingar. Har din

Läs mer

Vi täcker närmare 200 kommuner med vår rådgivning. Leta upp din hemkommun i listan och kontakta ditt närmaste NyföretagarCentrum idag!

Vi täcker närmare 200 kommuner med vår rådgivning. Leta upp din hemkommun i listan och kontakta ditt närmaste NyföretagarCentrum idag! Vi täcker närmare 200 kommuner med vår rådgivning. Leta upp din hemkommun i listan och kontakta ditt närmaste NyföretagarCentrum idag! Kommun Telefonnummer E-postadress Ale 0520-48 84 41 vast@nyforetagarcentrum.se

Läs mer

Välkommen till Sverige! Din väg till jobbet

Välkommen till Sverige! Din väg till jobbet Välkommen till Sverige! Din väg till jobbet VI hjälper dig hitta din väg till jobbet Eductus hjälper personer att få jobb och företag att hitta medarbetare. Om du saknar utbildning så hjälper vi dig med

Läs mer

Fordonsgas Sveriges klimatsmartaste drivmedel. Roland Nilsson E.ON Gas Sverige AB

Fordonsgas Sveriges klimatsmartaste drivmedel. Roland Nilsson E.ON Gas Sverige AB Fordonsgas Sveriges klimatsmartaste drivmedel Roland Nilsson E.ON Gas Sverige AB Det jobbiga först Vi människor släpper ut för mycket koldioxid i atmosfären därför har EU formulerat klimatmålen 20/20/20

Läs mer

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet DIN KOMMUNS TILLGÄNGLIGHET TRYGGHETSASPEKTER I DIN KOMMUN DIN DELAKTIGHET OCH KOMMUNENS INFORMATION DIN KOMMUNS EFFEKTIVITET DIN KOMMUN SOM SAMHÄLLSUTVECKLARE

Läs mer

HSBs BOSTADSINDEX 2015

HSBs BOSTADSINDEX 2015 HSBs BOSTADSINDEX 2015 3 (13) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Varför bostadsindex?... 5 2 Hur har vi gjort?... 5 3 Avgränsningar... 6 4 Resultat av HSBs bostadsindex 2015... 7 5 Poängbedömning... 12 6 Frågor och

Läs mer

Föräldraalliansen Sverige. Kommunalt grundskoleindex - Förändring 2011-2012 2012. SALSA Residual

Föräldraalliansen Sverige. Kommunalt grundskoleindex - Förändring 2011-2012 2012. SALSA Residual alt grundskoleindex - - SALSA personal Övrigt Fritidshem Index Kungsör 0,47 1,48 0,23 0,18 2,36 32 276 244 Dals-Ed 0,69 1,25 0,26 0,18 2,38 29 254 225 Älvsbyn 0,51 1,26 0,22 0,24 2,23 65 259 194 Askersund

Läs mer

DEN SVENSKA URBANISERINGEN BORTOM MYTER, PERSPEKTIV OCH POLARISERING

DEN SVENSKA URBANISERINGEN BORTOM MYTER, PERSPEKTIV OCH POLARISERING DEN SVENSKA URBANISERINGEN BORTOM MYTER, PERSPEKTIV OCH POLARISERING Stefan Svanström Avdelningen för regioner och miljö facebook.com/statisticssweden @SCB_nyheter Källa: Bearbetningar SCB, övrig geodata

Läs mer

Anpassning Betyg/ poäng. upplägg och genomförande Betyg/ poäng

Anpassning Betyg/ poäng. upplägg och genomförande Betyg/ poäng Utredningsplatser Af-2012/237135 Anbudsgivare AMO/leveransort Innehåll, upplägg och genomförande Betyg/ poäng Anpassning Betyg/ poäng Pris poäng Totalpoäng Resultat Inda Support Arvika 1/ 16,5 0 10 26,5

Läs mer

Upphandling Organisation Organisationsnummer Postadress Pris Slutpoäng Område 1 Stockholm AcadeMedia Eductus AB GÖTEBORG ,875 Område

Upphandling Organisation Organisationsnummer Postadress Pris Slutpoäng Område 1 Stockholm AcadeMedia Eductus AB GÖTEBORG ,875 Område Upphandling Organisation Organisationsnummer Postadress Pris Slutpoäng Område 1 Stockholm AcadeMedia Eductus AB 5565274007 GÖTEBORG 650 91,875 Område 1 Stockholm Blå Vägen 7696174411 SPÅNGA 1500 21,25

Läs mer

Barn berörda av avhysning 2015

Barn berörda av avhysning 2015 Sida 1 av 13 Barn berörda av avhysning 2015 Antal barn berörda av verkställd avhysning uppgick under 2015 till 472 stycken. Det är en ökning med ca 3 procent jämfört med 2014 då antalet uppgick till 459.

Läs mer

BiMe trucks och andra satsningar på biogas Roland Nilsson

BiMe trucks och andra satsningar på biogas Roland Nilsson E.ON Gas Sverige AB BiMe trucks och andra satsningar på biogas Roland Nilsson Lite siffror om E.ON Gas Runt 100 anställda i bolaget. 25 000 kunder. 1.3 miljarder kronor i omsättning. Fordonsgasaffären

Läs mer

BRF-RESPONS ST LOKALA KARTLÄGGNINGAR FÖR ÖKAD FÖRSÄLJNING

BRF-RESPONS ST LOKALA KARTLÄGGNINGAR FÖR ÖKAD FÖRSÄLJNING BRF-RESPONS 2017 50 ST LOKALA KARTLÄGGNINGAR FÖR ÖKAD FÖRSÄLJNING BRF-RESPONS Säljstöd för er som vänder er till svenska bostadsrättsföreningar. Marknadsföringskampanj med Marknadsrespons För snabbare

Läs mer

Punktprevalensmätning av trycksår och fall 2016 vecka 11

Punktprevalensmätning av trycksår och fall 2016 vecka 11 Punktprevalensmätning av trycksår och fall 2016 vecka 11 Senior alert Jämförelse PPM-mätningar (sida 1/3) v40 2013, v11 2014, v37 2014, v11 2015, v40 2015 och v11 2016 v40-13 v11-14 v37-14 v11-15 v40-15

Läs mer

ABF, Studieförbundet Bilda, Studiefrämjandet Medborgarskolan, Studiefrämjandet, Studieförbundet Vuxenskolan

ABF, Studieförbundet Bilda, Studiefrämjandet Medborgarskolan, Studiefrämjandet, Studieförbundet Vuxenskolan Musikhus i kommunen Folkbildningsförbundet Musikrapport 2014 Kommuner Antal Studieförbund (antal) Alvesta 1 ABF Arboga 1 ABF Arjeplog 1 ABF Arvika 1 Askersund 1 Boden 1 Bollnäs 2 Studieförbundet Bilda,

Läs mer

Landsting/region Andel avlidna, % Hjärnblödning Hjärninfarkt Alla

Landsting/region Andel avlidna, % Hjärnblödning Hjärninfarkt Alla WEBBTABELL 1 Andel avlidna inom 90 dagar, landstings-/regionjämförelser 2014. Justerat i statistisk modell för skillnader i kön, ålder och medvetandegrad. L = statsistiskt signifikant lägre än riksgenomsnittet.

Läs mer

Kommunranking 2011 per län

Kommunranking 2011 per län Kommunranking 2011 per län Stockholms län Södertälje 1 9 27,64 Stockholm 2 18 25,51 Sigtuna 3 27 22,85 Upplands Väsby 4 40 21,32 Botkyrka 5 45 20,99 Sundbyberg 6 49 20,24 Huddinge 7 51 20,21 Nacka 8 60

Läs mer

Pizzafavoriter i Sverige 2011, fem-i-topp

Pizzafavoriter i Sverige 2011, fem-i-topp Pizzafavoriter i Sverige 2011, fem-i-topp Annelöv Arboga Avesta Billesholm Boden 1. Kebabpizza 27% Egen variant 23% Egen variant 22% Egen variant 46% Kebabpizza 18% 2. Egen variant 22% Kebabpizza 18% Kebabpizza

Läs mer

Kommun 201412 (Mkr) % Fördelning 201312 (Mkr) % Fördelning Ändr. % Antal företag

Kommun 201412 (Mkr) % Fördelning 201312 (Mkr) % Fördelning Ändr. % Antal företag Urval av aktiebolag: Antal bokslut: minst 3, Omsättning: 0,25 Mkr till 92 Mkr, Antal anställda: 1 till 49. Avser: Aktiebolag som har kalenderår som bokslutsperiod och som redovisat sina årsbokslut den

Läs mer

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet 2 I Sverige liksom i många andra länder har gapet mellan förtroendevalda och medborgarna blivit allt större. Färre går med i politiska partier, det är stor

Läs mer

10 eller fler olika läkemedel på recept olämpliga läkemedel

10 eller fler olika läkemedel på recept olämpliga läkemedel Andel (%) av befolkningen 80+ med Andel (%) av befolkningen 80+ med 10 eller fler olika läkemedel på recept olämpliga läkemedel Kommuner 2010 2011 2010 2011 % % % % Genomsnitt riket 46,9 46,0 31,6 30,4

Läs mer

2002-05-02 Kostnadsutjämning 2003 jämfört med 2002, kronor per invånare Bilaga 3. 2002041bil3/HB 1 (9)

2002-05-02 Kostnadsutjämning 2003 jämfört med 2002, kronor per invånare Bilaga 3. 2002041bil3/HB 1 (9) Kostnadsutjämning 2003 jämfört med 2002, kronor per invånare Bilaga 3 Stockholms län Botkyrka 142 41-123 -158-12 -20 7 6-3 -18-1 -1 0 6 1-1 -134 Danderyd 114 244 73 9 41-20 -2 6-3 -18-1 -1 0 6 1-1 448

Läs mer

Folkbibliotek 2008. Resultat på kommunnivå. Börjar på sida

Folkbibliotek 2008. Resultat på kommunnivå. Börjar på sida Folkbibliotek 2008 Resultat på kommunnivå Börjar på sida Tabell 5:1. Antal bibliotek, bokbussar och övriga utlåningsställen efter kommun. 2 Tabell 5:2. Personal, andel kvinnor och män samt antal årsverken

Läs mer

Placering Andel E-legitimation Säkerhetskod Telefon SMS SmartPhone Totalt 2/5 Möjliga e-dekl Placering 2010 Andel 2010

Placering Andel E-legitimation Säkerhetskod Telefon SMS SmartPhone Totalt 2/5 Möjliga e-dekl Placering 2010 Andel 2010 * Skatteverket Antal personer som deklarerat elektroniskt per 2 maj 2011 - sista dag för deklaration Bästa kommun i respektive län Stockholm Järfälla 1 70,3% 10 482 11 446 7 878 4 276 938 35 020 49 790

Läs mer

Andel funktionsnedsatta som fått hjälpmedel. Ranking

Andel funktionsnedsatta som fått hjälpmedel. Ranking Statistiken är hämtad från Arbetsförmedlingens siffor över hur många hjälpmedel som har skrivits ut under åren 2009-2011 samt hur många med en funktionsnedsättning som har varit inskrivna hos Arbetsförmedlingen

Läs mer

Kommunalt anställda år 2012 lärare och ledning skola/förskola, år 2012. Stockholms län. Uppsala län. Andel 55 år och äldre.

Kommunalt anställda år 2012 lärare och ledning skola/förskola, år 2012. Stockholms län. Uppsala län. Andel 55 år och äldre. Kommunalt anställda år 2012 lärare och ledning skola/förskola, år 2012 Hela riket Hela riket Kommun / Län Andel 55 år och äldre Antal samtliga Antal 55 år och äldre Riket 29% 182840 52130 Stockholms län

Läs mer

Levande objekt i Fastighetsregistrets allmänna del

Levande objekt i Fastighetsregistrets allmänna del Bilaga till Helårsstatistik 2009 Fastighetsregistrets allmänna del, innehåll per den 31 december 2009 1(8) Levande objekt i Fastighetsregistrets allmänna del Antal levande objekt i Fastighetsregistrets

Läs mer

Resultat 02 Fordonsgas

Resultat 02 Fordonsgas Resultat Geografiskt Ale Alingsås Alvesta Aneby Arboga Arjeplog Arvidsjaur Arvika Askersund Avesta Bengtsfors Berg Bjurholm Bjuv Boden Bollebygd Bollnäs Borgholm Borlänge Borås Botkyrka E.ON Boxholm Bromölla

Läs mer

Korrigerad beräkning - Regeringens avsedda fördelning av stöd till kommuner och landsting i Prop. 2015/16:47 Extra ändringsbudget för 2015

Korrigerad beräkning - Regeringens avsedda fördelning av stöd till kommuner och landsting i Prop. 2015/16:47 Extra ändringsbudget för 2015 2015-11-18 Finansdepartementet Korrigerad beräkning - Regeringens avsedda fördelning av stöd till kommuner och landsting i Prop. 2015/16:47 Extra ändringsbudget för 2015 Fördelningen mellan kommunerna

Läs mer

STATOILS MILJÖBILSRANKING FÖRSTA HALVÅRET

STATOILS MILJÖBILSRANKING FÖRSTA HALVÅRET KOMMUN (bokstavsordning) STATOILS MILJÖBILSRANKING FÖRSTA HALVÅRET 2013 Statoils Miljöbilsranking baseras på andelen miljöbilar bland de nya bilarna som registrerats i kommunen eller länet under första

Läs mer

Gasbil i Skåne ett självklar val!

Gasbil i Skåne ett självklar val! Gasbil i Skåne ett självklar val! 2009-11-17 - Mårten Johansson, Biogas Syd Samhälle och näringsliv stödjer Biogas Syd 1 Biogaspusslet har många aktörer Vad är biogas? -Metan-CH 4 -Koldioxid-CO 2 2 Biogas

Läs mer

StatistikHusarbete2010-01-01--2010-06-30 Antalköpare. Antal köpare riket Hushållstjänster 192.448 ROT-arbete 456.267 648.715

StatistikHusarbete2010-01-01--2010-06-30 Antalköpare. Antal köpare riket Hushållstjänster 192.448 ROT-arbete 456.267 648.715 Page 1 of 18 * Skatteverket StatistikHusarbete2010-01-01--2010-06-30 Antalköpare Typ Antal köpare riket Hushållstjänster 192.448 ROT-arbete 456.267 648.715 Page 2 of 18 Län Antal köpare Typ Blekinge län

Läs mer

Statistiska centralbyrån Offentlig ekonomi och mikrosimuleringar. April 2012 1( 22)

Statistiska centralbyrån Offentlig ekonomi och mikrosimuleringar. April 2012 1( 22) April 2012 1( 22) 01 0127 Botkyrka 2013 2011 51 x 109 186 67 101 71 22 x 178 272 160 01 0127 Botkyrka 2012 2010 50 x 109 185 70 106 62 23 x 167 253 153 01 0162 Danderyd 2013 2011 17 0 32 39 11 25 9 0 0

Läs mer

Kommunkod Kommun Kommungrupp Kommungrupp, namn 0180 Stockholm 1 Storstäder 1280 Malmö 1 Storstäder 1480 Göteborg 1 Storstäder 0114 Upplands Väsby 2

Kommunkod Kommun Kommungrupp Kommungrupp, namn 0180 Stockholm 1 Storstäder 1280 Malmö 1 Storstäder 1480 Göteborg 1 Storstäder 0114 Upplands Väsby 2 Kommunkod Kommun Kommungrupp Kommungrupp, namn 0180 Stockholm 1 Storstäder 1280 Malmö 1 Storstäder 1480 Göteborg 1 Storstäder 0114 Upplands Väsby 2 Förortskommuner till storstäderna 0115 Vallentuna 2 Förortskommuner

Läs mer

Gotlands län Gotland 28 626 kr 11 305 kr 722 kr 6 016 kr 5 580 kr 5 725 kr 12 027 kr 42,0%

Gotlands län Gotland 28 626 kr 11 305 kr 722 kr 6 016 kr 5 580 kr 5 725 kr 12 027 kr 42,0% Kommun Total årlig elräkning Elkostnad varav elcert Nätavgift Elskatt Moms Skatt+elcert +moms Andel skatt+elcert +moms Blekinge Olofström 30 304 kr 12 288 kr 723 kr 6 365 kr 5 589 kr 6 061 kr 12 373 kr

Läs mer

Kiruna. Gällivare. Piteå Storuman. Skellefteå Lycksele. Tåsjö Vännäs Umeå. Örnsköldsvik. Östersund Sollefteå. Härnösand

Kiruna. Gällivare. Piteå Storuman. Skellefteå Lycksele. Tåsjö Vännäs Umeå. Örnsköldsvik. Östersund Sollefteå. Härnösand Appendix II kartor Karta 1. Teracom Kiruna Gällivare Pajala Överkalix Kalix Arvidsjaur Älvsbyn Luleå Piteå Storuman Skellefteå Lycksele Tåsjö Vännäs Umeå Åre 34 Mbit/s Östersund Sollefteå Örnsköldsvik

Läs mer

Huvudmän utan samarbete inom Matematiklyftet läsåret 2014/2015

Huvudmän utan samarbete inom Matematiklyftet läsåret 2014/2015 Huvudmän utan samarbete inom Matematiklyftet läsåret 2014/2015 Antal matematiklärare Ale kommun 37 2 Alingsås kommun 167 9 AL-KOWNEYN UTBILDNING CENTRUM 15 1 Alvesta kommun 101 5 AMISGO AB 6 1 ANTONSKOLAN

Läs mer

Comenius fortbildning omg 2, april 2012

Comenius fortbildning omg 2, april 2012 Comenius fortbildning omg 2, april 2012 Beviljas med svenska medel Kön M/F Kommun Län Beviljat belopp i EUR Dnr Projekt/aktivitet Poäng Land 2012:2304 Jobbskuggning 101 F Karlskrona Blekinge län 1 434

Läs mer

Statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa inom förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet

Statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa inom förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet Statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa inom förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet Bidragsåret 2013 Tabeller 1 Statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa inom förskola, fritidshem

Läs mer

Uppdrag direkt av kommun el annan

Uppdrag direkt av kommun el annan Ingrid Kennborn AB Genomförda uppdrag 2002 och framåt - augusti 2008 Uppdrag direkt av kommun el annan Fortbildning/ utbildning med Sol och LSS som grund kring Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

Läs mer

Medelålder och andel patienter som inte var medvetandesänkta vid ankomst till sjukhus.

Medelålder och andel patienter som inte var medvetandesänkta vid ankomst till sjukhus. WEBBTABELLER Webbtabell 1 Webbtabell 2 Webbtabell 3 Webbtabell 4 Webbtabell 5 Webbtabell 6 Webbtabell 7 Medelålder och andel patienter som inte var medvetandesänkta vid ankomst till sjukhus. Andel patienter

Läs mer

Välkommen till Handels!

Välkommen till Handels! Välkommen till Handels! Välkommen till Handelsanställdas förbund, eller Handels som vi brukar säga. I den här broschyren vill vi berätta lite mer om förbundet och vad ditt medlemskap innebär och vad vi

Läs mer

Hemförsäkring för dig som är HSB-medlem! En riktigt bra hemförsäkring anpassad till dig som HSB-medlem. Självklart till ett förmånligt pris!

Hemförsäkring för dig som är HSB-medlem! En riktigt bra hemförsäkring anpassad till dig som HSB-medlem. Självklart till ett förmånligt pris! Hemförsäkring för dig som är HSB-medlem! En riktigt bra hemförsäkring anpassad till dig som HSB-medlem. Självklart till ett förmånligt pris! Som kund hos If får du allt det här...... en hemförsäkring speciellt

Läs mer

Andel beh. inom 3 tim. %

Andel beh. inom 3 tim. % Webbtabell 1. Andel av trombolysbehandlade patienter som behandlats inom 3 tim av samtliga behandlade med trombolys samt antal behandlade patienter över 80 år. Andel beh. inom 3 tim. Antal >80 år Andel

Läs mer

Kommunalekonomisk utjämning för kommuner Utjämningsåret 2013 Preliminärt utfall

Kommunalekonomisk utjämning för kommuner Utjämningsåret 2013 Preliminärt utfall Kommunalekonomisk utjämning för kommuner Utjämningsåret 2013 3 Tabeller 1. Kommunalekonomisk utjämning för kommuner, utjämningsåret 2013 2. Inkomstutjämning 2013 3. Kostnadsutjämning 2013 Bilagor 1. Kommunalekonomisk

Läs mer

Kommunranking Instagram, mars 2014 Av Placebrander, www.placebrander.se Resultat inhämtat 14 mars 2014

Kommunranking Instagram, mars 2014 Av Placebrander, www.placebrander.se Resultat inhämtat 14 mars 2014 Kommunranking Instagram, mars 2014 Av Placebrander, www.placebrander.se Resultat inhämtat 14 mars 2014 Kommun n Ranking ant inv Instagramkonto Antal följare Stockholm 1 visitstockholm 4892 Jönköping 10

Läs mer

Statistik över rutavdraget per län och kommun

Statistik över rutavdraget per län och kommun Statistik över rutavdraget per län och kommun Statistiken visar förändringen i antal personer som gjort avdrag för hushållsnära tjänster, så som hemstädning, trädgårdsarbete och barnpassning mellan första

Läs mer

Län Ortstyp 1 Ortstyp 2 Ortstyp 3 Stockholm Stockholm Södertälje Nacka Norrtälje Nynäshamn. Östhammar

Län Ortstyp 1 Ortstyp 2 Ortstyp 3 Stockholm Stockholm Södertälje Nacka Norrtälje Nynäshamn. Östhammar Bilaga 2 Värdefaktorn ortstyp för byggnadskategorierna 17. Byggnadskategori, 14 För värdefaktorn ortstyp ska na indelas enligt följande för byggnadskategorierna 1 oljeraffinaderier eller petrokemiska industrier,

Läs mer

Grundskolans läsårstider 2016/2017

Grundskolans läsårstider 2016/2017 Datum: 2016-02-29 Grundskolans läsårstider 2016/2017 Här finner du en detaljerad sammanställning av grundskolans läsårstider per län och kommun. Skolporten samlar och publicerar läsårstiderna årligen i

Läs mer

Riktad Indragning. Utsändes till: Distributör (även pdf) Apoteket AB (även pdf) Läkemedelsverket (även pdf) I övrigt se sändlista sid 2

Riktad Indragning. Utsändes till: Distributör (även pdf) Apoteket AB (även pdf) Läkemedelsverket (även pdf) I övrigt se sändlista sid 2 Utsändes till: Distributör (även pdf) Apoteket AB (även pdf) Läkemedelsverket (även pdf) Riktad Indragning I övrigt se sändlista sid 2 Ref. Helena Hansson, tel. 040-680 02 60 Datum 2007-05-29 Nr. Orifarm

Läs mer

HSBs BOSTADSINDEX 2014 1 (10)

HSBs BOSTADSINDEX 2014 1 (10) HSBs BOSTADSINDEX 2014 1 (10) 2 (10) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Varför bostadsindex?... 3 2 Hur har vi gjort?... 3 3 Avgränsningar... 4 4 Resultat av HSBs bostadsindex 2014... 5 5 bedömning... 9 6 Frågor och

Läs mer

Grönytor och grönområden i och omkring tätorter 2005, slutgiltig version

Grönytor och grönområden i och omkring tätorter 2005, slutgiltig version MI 12 SM 1002 Grönytor och grönområden i och omkring tätorter 2005, slutgiltig version Tätorter med minst 10 000 invånare Green areas within and around localities 2005 I korta drag Här presenteras resultaten

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter om utlämningsställen för körkort;

Transportstyrelsens föreskrifter om utlämningsställen för körkort; Transportstyrelsens föreskrifter om utlämningsställen för körkort; beslutade den xx 2013. Transportstyrelsen föreskriver följande med stöd av 8 kap. 3 första stycket körkortsförordningen (1998:980). 1

Läs mer

WEBBTABELLER. Webbtabellerna finns på Riks-Strokes hemsida (www.riks-stroke.org, flik Årsapporter): Webbtabell 1

WEBBTABELLER. Webbtabellerna finns på Riks-Strokes hemsida (www.riks-stroke.org, flik Årsapporter): Webbtabell 1 WEBBTABELLER Webbtabellerna finns på Riks-Strokes hemsida (www.riks-stroke.org, flik Årsapporter): Webbtabell 1 Webbtabell 2 Webbtabell 3 Webbtabell 4 Webbtabell 5 Webbtabell 6 Webbtabell 7 Webbtabell

Läs mer

Öppna jämförelser webbgranskning: Äldreomsorg 2011 och 2012

Öppna jämförelser webbgranskning: Äldreomsorg 2011 och 2012 Öppna jämförelser webbgranskning: Äldreomsorg 2011 och 2012 Webbgranskningen genomfördes sommaren 2011. I mars 2012 gjordes uppföljningen på frågan Överklagan. Mer info finns om du klickar på de röda trekanterna

Läs mer

Sammanställning av feriearbetande ungdomar sommar 2010

Sammanställning av feriearbetande ungdomar sommar 2010 Blekinge Dalarna Gagnef JA 17 år: 59 kr Hedemora JA 16 år: 67 kr 17 år: 72 kr 18 år: 81 kr Leksand Ca 20 3 v 6 tim/dag JA 16-17 år: Minst 59 kr, sem ers 12 % samt kommunens 18-19 år: Minst 73 kr försäkringar

Läs mer

Ett gemensamt höjdsystem

Ett gemensamt höjdsystem Ett gemensamt höjdsystem Lars E. Engberg Geodesienheten Lantmäteriet Lars.Engberg@lm.se Ny Nationell Höjdmodell (NNH) 2 Varför behövs en ny höjdmodell? Befintlig höjdmodell, 50 m grid med ± 2 m höjdnoggrannhet

Läs mer

för förklaring se sidan 2

för förklaring se sidan 2 teleskopbomliftar DIESELdrivna 15,2 13,7 12,1 10,6 9,1 7,6 6,1 4,5 3,0 1,5-1,5-1,52m 1,5 3,0 4,5 6,1 7,6 9,1 10,6 12,2m Genie S45RTJ 7361742 15,7 13,7 11,20 0,91x2,44 227 8,50 2,30 2,50 6709 Skumfyllda

Läs mer

Åklagarmyndighetens författningssamling

Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens föreskrifter om ändring i Åklagarmyndighetens föreskrifter (ÅFS 2005:5) om åklagarkamrarnas lokalisering och verksamhetsområden; ÅFS 2007:2 Utkom

Läs mer

Placering Poäng Kommun Län 1 43 Huddinge kommun Stockholms län 2 39,5 Helsingborgs stad Skåne län 2 39,5 Lomma kommun Skåne län 4 34 Bromölla kommun

Placering Poäng Kommun Län 1 43 Huddinge kommun Stockholms län 2 39,5 Helsingborgs stad Skåne län 2 39,5 Lomma kommun Skåne län 4 34 Bromölla kommun Placering Poäng Kommun Län 1 43 Huddinge kommun Stockholms län 2 39,5 Helsingborgs stad Skåne län 2 39,5 Lomma kommun Skåne län 4 34 Bromölla kommun Skåne län 4 34 Täby kommun Stockholms län 6 33 Karlstads

Läs mer

Sammanställning av feriearbetande ungdomar sommar 2009

Sammanställning av feriearbetande ungdomar sommar 2009 Blekinge Dalarna Gävleborg Halland veckor/ Karlshamn 145 4 v 54 kr inkl sem ers Avtalsförsäkringar gäller Landstinget Blekinge 130 4 v 60 kr inkl sem ers Avtalsförsäkringar gäller Olofström 107 4 v 57

Läs mer

' 08:17 Monday, January 18, 2016 1

' 08:17 Monday, January 18, 2016 1 ' 08:17 Monday, January 18, 2016 1 1 Höör 3 099 55% 8 700 8 450 7 580 7 008 6 778 5 601 Kraftringen Nät 2 Skövde 2 000 51% 5 885 4 660 4 660 4 335 4 160 3 885 Skövde Elnät 3 Vallentuna 2 234 37% 8 299

Läs mer

' 08:17 Monday, January 18, 2016 1

' 08:17 Monday, January 18, 2016 1 ' 08:17 Monday, January 18, 2016 1 1 Eda 2 235 23% 12 120 11 465 11 465 10 365 10 365 9 885 Ellevio 2 Forshaga 2 235 23% 12 120 11 465 11 465 10 365 10 365 9 885 Ellevio 3 Grums 2 235 23% 12 120 11 465

Läs mer

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet DIN KOMMUNS TILLGÄNGLIGHET TRYGGHETSASPEKTER I DIN KOMMUN DIN DELAKTIGHET OCH KOMMUNENS INFORMATION DIN KOMMUNS EFFEKTIVITET DIN KOMMUN SOM SAMHÄLLSUTVECKLARE

Läs mer

Andel avlidna bland de som insjuknat i hjärnblödning, %

Andel avlidna bland de som insjuknat i hjärnblödning, % WEBBTABELL 1 Andel avlidna inom 90 dagar, landsting-/regionsjämförelser 2015. Justerat i statistisk modell för skillnader i kön, ålder och medvetandegrad. L=statistiskt signifikant lägre än genomsnittet.

Läs mer