Centralt avtal för pedagogisk utvecklingstid. Arbetsbeskrivning för förskollärare. Lokalavdelningsanslaget för små lokalavdelningar.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Centralt avtal för pedagogisk utvecklingstid. Arbetsbeskrivning för förskollärare. Lokalavdelningsanslaget för små lokalavdelningar."

Transkript

1 Arvika Q:027 Arvika Q:028 Bengtsfors Q:429 Bengtsfors Q:434 Bengtsfors Q:432 Bengtsfors Q:433 Bollebygd Q:102 Bollebygd Q:100 Bollebygd Q:099 Bollebygd Q:098 Bollnäs Q:354 Borås Q:126 Borås Q:130 Borås Q:153 Borås Q:030 Borås Q:033 Borås Q:031 Borås Q:032 Botkyrka Q:414 Botkyrka Q:164 Botkyrka Q:415 Enköping Q:123 Eskilstuna Q:285 Eskilstuna Q:286 Eskilstuna Q:287 Eskilstuna Q:288 Eskilstuna Q:284 Eskilstuna Q:304 Eskilstuna Q:303 Eskilstuna Q:282 Eskilstuna Q:290 Eskilstuna Q:300 Eskilstuna Q:299 Eskilstuna Q:295 Eskilstuna Q:294 Centralt avtal för pedagogisk utvecklingstid Arbetsbeskrivning för förskollärare SNABBA repliker i media Yrkeslärares dubbla medlemsskap Lokalavdelningsanslaget för små lokalavdelningar Kontinuerlig utbildning i samverkan, för ombud på arbetsplatserna Konferenskostnader Försäkringar Studie-och yrkesvägledare Förutsättningar i opinionsarbetet Ökade anslag till Lärarförbundets lokalavdelningar Pedagogisk utvecklingstid Tydliga gränser för antalet barn i förskolegrupperna Arbetsrättsutbildning på central nivå Webbaserat LOKA Höjt anslag för studeranderekrytering Förbättrat profilmaterial PUT för förskollärare och fritidspedagoger - MAKULERAS! Förbundets profilartiklar Medlemshanteringssystem för förtroendevalda i avdelningarna Nytt medlemsregister Arbetsvillkor för förskollärare i förskoleklass Ett steg till i karriärtjänststegen Friska lärare Frågor och svar Ge äldre lärare möjlighet att arbeta kvar till pension Arbetskläder Öka lärares möjligheter att nå forskarkompetens och kunna forska Praktiskt-estetiska ämnen i grundskolan - stora undervisningsgrupper Anmälningsskyldighet Gruppstorlek Pedagogiska ledare Pedagogisk utvecklingstid Lärares löner ökar mer än andras Läraren som forskningskonsument Y014 Y022 Y022 Y009

2 Eskilstuna Q:291 Eskilstuna Q:292 Eskilstuna Q:293 Eslöv Q:165 Eslöv Q:436 Falun Q:042 Falun Q:043 Falun Q:044 Falun Q:046 Falun Q:047 Falun Q:048 Falun Q:049 Falun Q:045 Falun Q:041 Gislaved Q:040 Gotland Q:367 Gotland Q:336 Gotland Q:334 Gävle Q:283 Gävle Q:281 Gävle Q:272 Gävle Q:269 Gävle Q:267 Gävle Q:265 Gävle Q:262 Gävle Q:242 Gävle Q:168 Gävle Q:188 Gävle Q:193 Gävle Q:194 Gävle Q:206 Göteborg Q:247 Göteborg Q:248 Karensdag Karriärstjänster i alla skolformer Legitimation för alla lärargrupper Fritidspedagogernas arbetsvillkor Lärarförbundet behöver följa förskolans/skolans verksamhetsår Pedagogisk utvecklingstid. Gruppstorlek i fritidshem Gruppstorlek i förskola Legitimation i fritidspedagogik Relevant utbildad personal Öka lönen Fler lärosäten Höga sjukskrivningstal Arbetskläder Vetenskapsbaserad skolpolitik Ge alla barn och ungdomar i skolan alla nödvändiga verktyg att lära Pedagogisk utvecklingstid för alla lärarkategorier Riktade pengar till avdelningar med lång och/eller dyr resväg till regionkontoret Förskollärares förutsättningar att utföra sitt läraruppdrag Arbetsbelastning på Högskolor och Universitet inom Lärarprogrammen Handledning för lärare och skolledare Lärare i förskoleklass Fritidspedagogernas behörighet Pedagogisk utvecklingstid för lärare i förskoleklass Fritidspedagogernas situation Löner inom Högskolor och Universitet, statliga området Kassörsutbidning och revisorsutbildning Stöd för kassörer Karriärtjänster för förskollärare Satsning på speciallärare Forskarbehörighet för förskollärare Utökad tid till planering för förskollärare i förskolan Värna förskoleklassen Y009 Y003

3 Göteborg Q:207 Göteborg Q:249 Göteborg Q:250 Göteborg Q:238 Göteborg Q:253 Göteborg Q:236 Göteborg Q:246 Göteborg Q:245 Göteborg Q:244 Göteborg Q:259 Göteborg Q:241 Göteborg Q:240 Göteborg Q:213 Göteborg Q:185 Göteborg Q:214 Göteborg Q:260 Göteborg Q:235 Göteborg Q:234 Göteborg Q:233 Göteborg Q:215 Göteborg Q:216 Göteborg Q:218 Göteborg Q:187 Göteborg Q:169 Göteborg Q:273 Göteborg Q:170 Göteborg Q:171 Göteborg Q:231 Göteborg Q:229 Göteborg Q:221 Göteborg Q:190 Göteborg Q:191 Göteborg Q:189 Göteborg Q:227 Skolledare i Sverige ska representeras av skolledare. Förbättra inköpen av profilkläder. Förbättra kvaliteten på medlemskortet. Planeringstid för lärare med tjänstgöring inom två verksamheter Nytt lönepolitiskt dokument. Nyanlända elever Utökad planeringstid för fritidspedagoger/lärare i fritidshem. Förskollärare i förskolan Utbilda modersmålslärare Revidering av programmet Den skola vi vill skapa Upprätta timplan för modersmål Skolledares arbetsmiljö/möjlighet att verka som pedagogiska ledare SYVs roll och synlighet inom Lärarförbundet Bättre stöd för förtroendevalda som arbetar för medlemmar i olika utbildningsföretag. Utbildning i normkritik Slopa karensdag för lärare. Minska barngruppernas storlek på fritidshemmen Mer tid för pedagogisk planering och sytematiskt kvalitetsarbete. Lärares kompetensutveckling Antal barn i förskolegrupperna Barn/elever i behov av särskilt stöd Behöriga lärare i förskoleklass En gemensam röst för högskoleläraren Inköp av Lag och Avtalsböcker Förtroendevaldas värdegrund Utökad tid för ämnesråd och skolformsnämnder. Reducerad avgift för trogna medlemmar Lokaler anpassade för fritidshemmens verksamhet Legitimation för alla medlemsgrupper Centralt avsatta medel till skolverksamhet ska säkerställas för skolan. Lärarförbundet består av flera medlemsgrupper Lärarförbundets aktiviteter om Mänskliga rättigheter Ett förbund Ge alla barn och ungdomar i skolan alla nödvändiga verktyg för att lära! Y022

4 Göteborg Q:225 Göteborg Q:222 Göteborg Q:223 Göteborg Q:224 Hallsberg Q:161 Halmstad Q:311 Halmstad Q:298 Halmstad Q:308 Halmstad Q:310 Halmstad Q:309 Halmstad Q:312 Halmstad Q:313 Halmstad Q:306 Hedemora Q:058 Hedemora Q:057 Hedemora Q:056 Hedemora Q:055 Hedemora Q:059 Helsingborg Q:138 Helsingborg Q:143 Helsingborg Q:140 Herrljunga Q:080 Huddinge Q:408 Huddinge Q:410 Huddinge Q:411 Huddinge Q:412 Huddinge Q:413 Huddinge Q:416 Huddinge Q:419 Hudiksvall Q:014 Hudiksvall Q:013 Hudiksvall Q:012 Förskolan - en trygghetsgaranterad och säkerhetsgaranterad plats! Centralt avtal för pedagogisk utvecklingstid. Estetisk verksamhet i gymnasieskolan Förordning om maxantal barn i förskolegrupperna Kostnadsfri pedagogisk lunch för lärare Rektorstitel till alla skolledare Ge alla barn och ungdomar i skolan nödvändiga verktyg för att lära! Gruppstorlekar på fritidshem Pedagogisk utvecklingstid Behörighet Sociala förmåner Demokratiska möjligheter Förskoleklass Förskolan Fritidshem Dans och kreativitet Kursledararvode Kurser och konferenser Medel till privat verksamhet Pedagogisk utvecklingstid för förskollärare och fritidspedagoger Karriärtjänster för alla Målarbete och uppföljning Mer än andra i varje kommun Likvärdig utbildning för varje elev lärartäthet och behörighet Utvecklat samarbete med Lärarnas Riksförbund Partsgemensamt rensningsarbete Skolans digitaliserande Riksprislistan Motion om att förskollärare i förskoleklass ska ha samma anställningsvillkor som lärare i grundskolan Motion om att det ska serveras vegetarisk mat vid de konferenser och utbildningar som Lärarförbundet anordnar Motion om att inte driva krav om lärarlegitimation för modersmålslärare Y010 Y015 Y009 Y009 Y023

5 Hudiksvall Q:011 Hudiksvall Q:010 Hudiksvall Q:050 Hudiksvall Q:051 Hudiksvall Q:052 Hudiksvall Q:346 Hudiksvall Q:348 Hudiksvall Q:349 Hudiksvall Q:351 Hudiksvall Q:352 Hudiksvall Q:015 Hultsfred Q:162 Härryda Q:158 Härryda Q:157 Härryda Q:156 Härryda Q:155 Härryda Q:154 Hässleholm Q:173 Jönköping Q:256 Jönköping Q:258 Jönköping Q:254 Jönköping Q:430 Jönköping Q:107 Jönköping Q:106 Jönköping Q:255 Kalmar Q:065 Kalmar Q:064 Kalmar Q:066 Karlstad Q:134 Karlstad Q:081 Karlstad Q:129 Karlstad Q:133 Motion om förändring av maxtaxan för förskolan Motion om annan lönesättningsmodell Motion Utvecklingssamtal i grundskolans senare år och gymnasieskolan Motion Lärarens arbetsbeskrivning Motion om estetiska ämnen inom gymnasieskolan Kurser för medlemmar Kurser för medlemmar Grundkurs för ombud Kassörsutbildningen Ökade anslag Motion om ökat statligt inflytande på skola, förskola och fritidshem samt ändring av lagen gällande fristående huvudmän Angående studerandemedlemmars tillhörighet Planeringstid Musiklärares utbildning och behörighet Karensdag Förskollärares särskilda ansvar Företrädesrätt Koncensus i utbildningspolitiken Drama som obliagtoriskt ämne i skolan Ge alla barn och ungdomar i skolan alla nödvändiga verktyg för att lära! Dans - ett ämne under hela skoltiden Dags att gräva ned stridsyxan och arbeta aktivt för ett gemensamt förbund för alla lärare och skolledare Ombudsmannens roll i fristående verksamhet Förutsättningar för likvärdig facklig verksamhet för medlemmar med fristående huvudman. Dans som obligatoriskt ämne i grundskolan Ett konsekvent användande av färger Samgående av fackförbund Motion om reklam för Lärarförbundet Pedagogisk utvecklingstid i förskolan Ge alla barn och ungdomar i skolan nödvändiga verktyg för att lära och utvecklas! Kassörsutbildningen mm. Barn ej elev i förskolan Y003

6 Karlstad Q:082 Karlstad Q:083 Katrineholm Q:034 Kinda Q:136 Kinda Q:135 Kristianstad Q:037 Kristianstad Q:035 Kristianstad Q:036 Kumla Q:426 Kumla Q:427 Kumla Q:428 Kumla Q:425 Kungsbacka Q:104 Kungsbacka Q:409 Kungsbacka Q:403 Kungsbacka Q:401 Kungsbacka Q:108 Kungsbacka Q:105 Kungsör Q:018 Kungsör Q:017 Kävlinge Q:152 Köping Q:406 Köping Q:405 Köping Q:404 Laholm Q:121 Laholm Q:120 Lernia Q:447 Lernia Q:448 Lernia Q:449 Lerum Q:202 Lerum Q:201 Lerum Q:200 Lerum Q:204 Lerum Q:203 Lerum Q:199 Lerum Q:198 Garanterad undervisningstid i ämnet modersmål. Garanterad pedagogisk utvecklingstid för samtliga lärarkategorier Ett nytt lönesystem för lärare Drömyrke i utveckling Verksamhetsinriktningen visar vägen Äldre lärare Facklig tid Funktionsutbildningar Glömda medlemsgrupper? Medlemmar som hamnar i svårigheter i sin yrkesutövning Vem tar hand om utarbetade lärare? Rätt lön? Sociala förmåner Nationella prov i grundskolan Översyn av Lärarförbundets lönestrategi Kulturskola som skolform En skola utan kommersiella intressen Planering och utvecklingstid - lärare i förskolan Förskollärarens arbetsuppgifter Lärare är lärare. Angående rösträtt vid kongressen Arbetsbeskrivning för samtliga yrkesgrupper Ta bort karensdag för medlemmarna Arbetskläder till medlemmar inom förskolan Sociala förmåner Demokratiska möjligheter Justera beloppet per medlem till riksavdelningarna Upphandlingsordningen skall regleras i lag Arvoderat presidium Lärarförbundet Student Planering och utvecklingstid Normkritiskt tänkande Längre utbildning för lärare i fritidshem. Värdegrund från ord till handling Tid för kompetensutveckling för fritidspedagoger Legitimering av fritidspedagoger Ge alla barn och ungdomar i skolan alla nödvändiga verktyg för att Y003 Y014 Y014 Y015 Y015

7 lära! Lerum Q:195 Lerum Q:196 Lerum Q:197 Ludvika Q:101 Ludvika Q:093 Ludvika Q:097 Ludvika Q:094 Ludvika Q:096 Ludvika Q:103 Ludvika Q:095 Lund Q:276 Lund Q:275 Lund Q:440 Lund Q:122 Lund Q:289 Malmö Q:396 Malmö Q:395 Malmö Q:397 Mark Q:077 Mark Q:076 Mark Q:075 Mark Q:074 Mark Q:073 Mark Q:072 Mark Q:279 Mark Q:278 Mark Q:280 Mark Q:127 Mark Q:128 Mjölby Q:160 Mjölby Q:159 Mora Q:009 Mora Q:008 Mora Q:007 Aktiviteter/Synlighet Arbetssituationen och arbetsmiljön på fritidshemmen. Garanterad pedagogisk utvecklingstid för fritidspedagoger Ett pedagogiskt yrkesförbund Kvalificerat språkstöd för elever med utländsk bakgrund Kursledararvode Barngruppernas storlek i fritidshemmen. Fler förskollärare i förskolan Hög sjukfrånvaro Utbildade fritidspedagoger Om att förbundet ska tillhandahålla viktiga dokument på engelska Sammanslagning Behörig personal på skolbibliotek Om den pedagogiska utvecklingstiden i förskolan Ge alla barn och ungdomar i skolan alla nödvändiga verktyg för att lära! UTVECKLING AV FÖRSKOLANS INRE ORGANISATION NEJ TILL VINSTER OCH VINSTUTTAG I VÄLFÄRDEN FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR FÖRSKOLEKLASSEN Aktiviteter/Synlighet Normkritiskt tänkande - MAKULERAS! Normkritiskt tänkande Förändring av vårt Kollektivavtal AB, Allmänna bestämmelser. Värdegrund från ord till handling Återinvesteringskrav av vinster i skolan Studie-och yrkesvägledare Förutsättningar i opinionsarbetet Konferenskostnader Målarbete och uppföljning Stiftsombudets roll och ansvar Verksamhetsinriktning Verksamhetsinriktning Fritidspedagogutbildning Arbetskläder på fritidshemmen Utbildade fritidspedagoger Y023 Y014 Y022 Y003 Y009

8 Mora Q:006 Mora Q:005 Mora Q:004 Mora Q:003 Mora Q:002 Mora Q:001 Mölndal Q:109 Mölndal Q:110 Mölndal Q:116 Mölndal Q:113 Mölndal Q:115 Mölndal Q:117 Mölndal Q:112 Mölndal Q:394 Mölndal Q:118 Mölndal Q:114 Mölndal Q:119 Mölndal Q:111 Mörbylånga Q:016 Nacka Q:172 Nacka Q:174 Nacka Q:208 Nacka Q:212 Nacka Q:228 Nora Q:402 Nora Q:384 Norrköping Q:139 Norrköping Q:145 Norrköping Q:141 Norrtälje Q:330 Norrtälje Q:329 Nybro Q:029 Nässjö Q:305 Nässjö Q:296 Nässjö Q:297 Legitimation för fritidspedagoger Fritidspedagogernas löner Gruppstorlekar Pedagogisk utvecklingstid för fritidspedagoger Ändamålsenliga lokaler Ge alla barn och ungdomar i skolan nödvändiga verktyg för att lära! Rösträtt för pensionerade medlemmar i Lärarförbundet Aktiviteter/Synlighet Normkritiskt tänkande Värdegrund Planering och utvecklingstid Längre utbildning för lärare i fritidshem Ämnesråd Fritidspedagogik Central introduktionsutbildning för nyvalda HSO Legitimering av fritidspedagoger Tid för kompetensutveckling för fritidspedagoger Garanterad pedagogisk utvecklingstid för fritidspedagoger Arbetssituationen och arbetsmiljön på fritidshemmen Legitimation för fritidspedagoger. Demokratin i förbundet Förbundets tillämpning av programmet. Uppdaterat medlemsregister Facklig representation i bolag Likvärdig medlemsservice Verksamhetsinriktning Åter till våra rötter Pensionärsmedlemmar blir Seniormedlemmar Rekrytering regionalt och centralt Fler privata ombudsmän. Surfplatta till styrelse och ombud Fördelning av privata medel Utveckla E-utbildningar för våra ombud Lön Extra satsningar Fritidspedagogik och legitimationen Y015

9 Nässjö Q:092 Nässjö Q:091 Nässjö Q:090 Nässjö Q:301 Nässjö Q:302 Nässjö Q:089 Oskarshamn Q:266 Ovanåker Q:391 Ovanåker Q:390 Ovanåker Q:392 Ovanåker Q:387 Ovanåker Q:388 Ovanåker Q:389 Ovanåker Q:385 Ovanåker Q:386 Partille Q:054 Partille Q:053 Piteå Q:209 Sigtuna Q:318 Sigtuna Q:317 Sigtuna Q:316 Sigtuna Q:315 Sigtuna Q:314 Sigtuna Q:319 Sjöbo Q:025 Sjöbo Q:024 Sjöbo Q:023 Skara Q:084 Skara Q:085 Skellefteå Q:039 Skellefteå Q:079 Skellefteå Q:038 Skövde Q:163 Sollentuna Q:376 En lärarorganisation Kompetensutveckling Karensdagen fritidspedagogik i lärarutbildningen fritidspedagogik i rektorsutbildningen Arbetskläder Arbetsmiljö Karriärtjänster Fritidspedagogens roll Lärare i förskoleklass Kurser för medlemmar Arbetstid i förskola 1-5 år Forskarbehörighet Kassörsutbildning Grundkurs för ombud Motion angående förändring av vårt Kollektivavtal AB, Allmänna bestämmelser. Motion om återinvesteringskrav av vinster i skolan. Ge alla barn och ungdomar i skolan nödvändiga verktyg för att lära! Kulturskolläraren-tusenkonstnären Sansyn kring elevers kulturlärarnde Lärarförbundsplatta Privata medel Jäv i samband med betygsättning Legitimation Videokonferenser Lokalavdelningskostnad oavsett antalet medlemmar Fördelning av årsanslaget Ämnestidningar Nationella prov Ge alla barn och ungdomar i skolan nödvändiga verktyg för att lära! Tidning för alla gymnasielärare Värdegrund - från ord till handling Centralt avtalad pedagogisk utvecklingstid i förskolan Hälsoundersökning med ersättning för hjälpmedel Y009

10 Sollentuna Q:377 Sollentuna Q:379 Sollentuna Q:383 Sollentuna Q:380 Sollentuna Q:375 Sollentuna Q:374 Sollentuna Q:382 Sollentuna Q:381 Sollentuna Q:372 Sollentuna Q:371 Sollentuna Q:370 Sollentuna Q:369 Sollentuna Q:368 Sollentuna Q:373 SPSM Q:398 SPSM Q:399 Stenungsund Q:124 Stenungsund Q:125 Stockholm Q:337 Stockholm Q:353 Stockholm Q:335 Stockholm Q:333 Stockholm Q:338 Stockholm Q:339 Stockholm Q:340 Stockholm Q:341 Stockholm Q:342 Stockholm Q:343 Stockholm Q:344 Stockholm Q:345 Stockholm Q:347 Stockholm Q:350 Strängnäs Q:274 Strömsund Q:393 Individuell planeringstid för förskollärare Lön Representation i bolagsstyrelser Stöd till barn med annat modersmål än svenska. Förskollärares arbetsuppgifter Barngruppens storlek samt personaltätheten Rutiner för dokumentation kring utbildningsföretag Rutiner för kontakter med företagsansvariga och ombudsmän inom den privata sektorn Arbetskläder Riksavdelningar Medlemsregistret Lärarförbundets organisation, avdelningar/enheter kopplat till tidsavtal/större yrkesgrupper Likvärdig medlemsservice Barn med särskilda behov Budgetförutsättningar för riksavdelningarnas service till medlemmarna Samordnare för frågor som rör riksavdelningarna Ändra Lärarförbundets verksamhetsår från kalenderår till läsår Centrala avtal för pedagogisk utvecklingstid i förskolan Lärarförbundets studerandemedlemskap Ett långt friskt lärarliv Gällande särskilda medel till lokalavdelningar för privata medlemmar Företag i konkurs lån från facket i avvaktan på lönegaranti Organisationsförändring av Representantskapet Anställningen för lärare inom studieförbund Arbetsrättsutbildning för fackliga förtroendemän. Arbetstiden för lärare inom folkbildningen Ge alla barn och ungdomar i skolan alla nödvändiga verktyg för att lära! Gruppstorlekarna på fritidshemmen. Jämställdhetsarbete/likabehandling. Lärare i fritidshemmen/fritidspedagoger får inte de rätta förutsättningar för att klara sitt uppdrag Kassörs/Revisorsutbildningen Löneläget för lärare inom folkbildningen Avsätt centrala medel till lokal privat verksamhet ökat grundanslag Y009 Y021

11 Sundsvall Q:063 Säter Q:026 Sävsjö Q:220 Sävsjö Q:226 Sävsjö Q:232 Sävsjö Q:237 Sävsjö Q:239 Sävsjö Q:217 Sävsjö Q:243 Söderköping Q:131 Söderköping Q:149 Södertälje Q:062 Södertälje Q:132 Södertälje Q:061 Södertälje Q:060 Tjörn Q:067 Tranemo Q:378 Tranemo Q:331 Trollhättan Q:365 Trollhättan Q:366 Uddevalla Q:327 Ge alla barn och ungdomar i skolan nödvändiga verktyg för att lära! Motion ställd till Lärarförbundets kongress 2014 rörande gruppstorlekar och kvalitet i fritidshemmen. Funktionsutbildningar Pedagogisk utvecklingstid inskrivet i avtalet Pedagogiska måltider Fackliga förtroendemän Arbetsbeskrivning/läraruppdraget Höjning av grundanslaget Yrkeskläder Hur når vi våra mål? Lärares uppdrag Samma villkor för de som väljer att arbeta efter 65 år Överdrivna vinstuttag kan leda till nedlagda skolor Slopad karensdag vid smittsam sjukdom Gruppstorlekar Karriärtjänster Vid sjukdomsepidemier i förskolan - slopa karensdag Möjliggör att vara stödmedlem i Lärarförbundet Ge alla barn och ungdomar i skolan alla nödvändiga verktyg för att lära! Ge alla barn och ungdomar i skolan nödvändiga verktyg för att lära! Lärarlegitimationen + statushöjning =? Y022 Y010 Y003 Uddevalla Q: kr mer i lön för alla lärare inom fyra år Uddevalla Q:324 Uddevalla Q:323 Uddevalla Q:321 Uddevalla Q:322 Uddevalla Q:326 Uddevalla Q:325 Umeå Q:178 Umeå Q:180 Umeå Q:182 Umeå Q:176 Umeå Q:186 Upplands-Bro Q:022 Att använda yrkesprofessionen LÄRARE konsekvent istället för pedagog Medlemmar i riksavdelningarna Angående rösträtt vid kongressen Medlemmar hos fristående huvudman Kompetensutvecklingsdagar utan kompetensutveckling Utvärdera lärares datorstöd Verka för sammanslagning med LR Estetiska ämnen i gymnasieskolan Ge alla barn och ungdomar i skolan nödvändiga verktyg för att lära Tillsätta alla platser till Studenternas rikskonferens Specialpedagog som en del av elevhälsan Digitalt stöd till medlemmar - facklig surfplatta

12 Upplands-Bro Q:021 Uppsala Q:150 Uppsala Q:137 Uppsala Q:147 Uppsala Q:219 Uppsala Q:148 Uppsala Q:320 Uppsala Q:142 Uppsala Q:144 Uppsala Q:146 Uppsala Q:307 Uppsala Q:230 Vara Q:151 Varberg Q:332 Vänersborg Q:087 Vänersborg Q:088 Vänersborg Q:086 Västervik Q:261 Västervik Q:263 Västervik Q:268 Västervik Q:270 Västervik Q:271 Västervik Q:257 Västervik Q:252 Västervik Q:251 Västervik Q:211 Västervik Q:210 Västervik Q:192 Västervik Q:205 Västervik Q:264 Västerås Q:435 Västerås Q:437 Västerås Q:438 Västerås Q:439 Västerås Q:444 Ökat regionalt stöd för lokalavdelningarna gällande utbildningar Kraftsamling på högskola och universitet Företag i konkurs - lån från facket i avvaktan på lönegaranti Tvingande kvalitetskrav Ett nytt lönesystem Förändra skolpeng och skolval! Ta bort AB 11 Samla alla lärare och skolledare i en takorganisation Arbetsmiljölagen för elever på fritidshem Nyckeltal elev per lärare/fritidspedagog AB 7 Ersättning vid beordrad utbildning Kontakter med företagsansvariga och ombudsmän i privata sektorn Central reglering av förtroendearbetstid för lärare i förskoleklass Ge alla barn och ungdomar i skolan nödvändiga verktyg för att lära! Barngruppens storlek för barn 1-10 år. Bevaka lärares arbetstid då man ersätts av vikarier Pedagogisk utvecklingstid i förskola och fritidshem Legitimation för specialpedagoger Specialpedagogens roll i skollagen Gruppstorlekar i förskolan Karriärtjänster för fritidspedagoger Legitimation för fritidspedagoger Lärarförbundets organisation avseende kyrkans medlemmar Utveckla E-utbildningar våra medlemmar Fria pedagogiska måltider Fria pedagogiska måltider Kostnadsfri pedagogisk lunch Jobba för att skolor inte ska drivas med vinstintresse Pedagogiska måltider Gruppstorlekar på fritidshemmen Dokumentation kring utbildningsföretag Rutiner för kontakter med företagsansvariga och ombudsmän i privata sektorn Likvärdig medlemsservice Medlemsregister Lärarförbundets organisation utifrån nuvarande medlemssammansättning Y010 Y010 Y010 Y010

13 Västerås Q:441 Västerås Q:445 Västerås Q:442 Västerås Q:422 Västerås Q:421 Västerås Q:443 Västerås Q:277 Västerås Q:420 Västerås Q:446 Västerås Q:418 Växjö Q:020 Växjö Q:019 Åre Q:407 Åstorp Q:166 Åstorp Q:167 Älmhult Q:078 Örebro Q:069 Örebro Q:184 Örebro Q:070 Örebro Q:071 Örebro Q:181 Örebro Q:068 Örebro Q:179 Örebro Q:177 Örebro Q:175 Örebro Q:183 Örebro Q:400 Örnsköldsvik Q:423 Örnsköldsvik Q:424 Örnsköldsvik Q:417 Östersund Q:358 Östersund Q:431 Östersund Q:359 Östersund Q:360 Östersund Q:361 Representantskapets sammansättning Motion angående privata medel Riksavdelningar Nyckeltal gruppstorlek. Reglerad planeringstid. Bolagsstyrelserepresentanter Nästa avtal ett löneutvecklingsavtal med SKL Nyckeltal barn/ vuxen. Motion angående Lärarförbundsplatta Arbetsmiljölagen för elever på fritidshem. Utöka det juridiska stödet Nytt bokföringssystem Regionindelning En reell statlig styrning Reglering av undervisningsskyldigheten Rösträtt vid kongress för pensionärerna Ge alla barn och ungdomar i skolan alla nödvändiga verktyg för att lära! LOKA Deltidsfackliga Riksavdelningar Resor Universitetens/högskolornas utbildningsprogram värdegrund från ord till handling Värdegrundsaktiviteter Utbildning i normkritik Skolformsnämnder och ämnesråd Pedagogisk utvecklingstid Rollfördelning inom organisationen Kommunikationsplattform via videokonferens Likvärdiga ekonomiska förutsättningar att erbjuda medlemsnytta för lokalavdelningarna. Rekrytering Representation Verksamhetsår Vem/vad är ett ombud? Facklig utbildning Y015 Y014

14 Östersund Q:362 Östersund Q:363 Östersund Q:364 Östersund Q:357 Östersund Q:356 Östersund Q:355 Medlemssegregation Lärarförbundets Arbetsmiljöår 2015 Huvudskyddsombud Namnbyte till Lärarna Verksamhetsår Regionindelning

Innehållsförteckning Yttrande Sida

Innehållsförteckning Yttrande Sida Innehållsförteckning Yttrande Sida Y001... 1 Y002... 16 Y003... 31 Y004... 34 Y005... 70 Y006... 92 Y007... 106 Y008... 123 Y009... 139 Y010... 142 Y011... 145 Y012... 166 Y013... 186 Y014... 191 Y015...

Läs mer

Varför finns det inte Nattis när det finns Dagis?

Varför finns det inte Nattis när det finns Dagis? Varför finns det inte Nattis när det finns Dagis? Innehållsförteckning: VARFÖR ÄR BARNOMSORG UTANFÖR KONTORSTID EN VIKTIG FRÅGA? SID 03 BARNOMSORG VIKTIG FÖR ARBETSLINJEN SID 04 VAD ÄR BARNOMSORG UTANFÖR

Läs mer

Folkbiblioteken i. Malmö 2012. lokala förutsättningar för kunskapssamhället

Folkbiblioteken i. Malmö 2012. lokala förutsättningar för kunskapssamhället Folkbiblioteken i lokala förutsättningar för kunskapssamhället Förord Svensk Biblioteksförening har sina medlemmars uppdrag att synliggöra bibliotekens verksamhet och därigenom öka förståelsen för bibliotekens

Läs mer

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet DIN KOMMUNS TILLGÄNGLIGHET TRYGGHETSASPEKTER I DIN KOMMUN DIN DELAKTIGHET OCH KOMMUNENS INFORMATION DIN KOMMUNS EFFEKTIVITET DIN KOMMUN SOM SAMHÄLLSUTVECKLARE

Läs mer

Varannan kommun saknar information på internet till våldsutsatta kvinnor. Rapport

Varannan kommun saknar information på internet till våldsutsatta kvinnor. Rapport Varannan kommun saknar information på internet till våldsutsatta kvinnor Rapport December 2007 Stärk informationen till våldsutsatta kvinnor Hela 47 procent av landets kommuner tycks helt sakna information

Läs mer

Så löser vi rekryteringsutmaningarna

Så löser vi rekryteringsutmaningarna SVERIGES VIKTIGASTE JOBB Så löser vi rekryteringsutmaningarna EN RAPPORT OM REKRYTERINGSBEHOVEN I FÖRSKOLA OCH SKOLA Så löser vi rekryteringsutmaningarna 1 Förord Framtidsjobben finns i välfärden. När

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012. med årsredovisning

Verksamhetsberättelse 2012. med årsredovisning Verksamhetsberättelse 2012 med årsredovisning Verksamhetsberättelse 2012 Barbro Engman har ordet 3 Året som gått 4 Hyrskattskampanjen 6 Medlemsutveckling 7 Berättelser 8 Måluppfyllelse 10 Hyresförhandlingar

Läs mer

Jordbruksverket Årets fritidsfiskekommun 2015

Jordbruksverket Årets fritidsfiskekommun 2015 Jordbruksverket Årets fritidsfiskekommun 2015 Genomförd av CMA Research AB Mars 2015 Fakta om undersökningen Bakgrund och syfte Jordbruksverket har i uppdrag att främja utvecklingen av fritidfiske och

Läs mer

Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2011

Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2011 Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2011 Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2011 Tidigare isbn 91-7344-803-6 (Bokslut 1987) publicering: isbn 91-618-0330-8 (Bokslut 1988) isbn 91-618-0372-3

Läs mer

Vad kostar vård och stöd för personer med psykiskt funktionshinder?

Vad kostar vård och stöd för personer med psykiskt funktionshinder? Vad kostar vård och stöd för personer med psykiskt funktionshinder? Rapport 2006:4 från Nationell psykiatrisamordning Vad kostar vård och stöd för personer med psykiskt funktionshinder? Rapport 2006:4

Läs mer

Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre. Redovisning av 2013 års bedömning

Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre. Redovisning av 2013 års bedömning Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre Redovisning av 2013 års bedömning Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

Glassdrottning. Mentorskap. med lyckat resultat. med höga mål i sikte. Extra tidning Fixa finansieringen. Experten

Glassdrottning. Mentorskap. med lyckat resultat. med höga mål i sikte. Extra tidning Fixa finansieringen. Experten Experten tipsar om pensionen Mentorskap med lyckat resultat Extra tidning Fixa finansieringen Nyföretagarbarometern Hur ligger din kommun till? Glassdrottning med höga mål i sikte Eget Företag 1 NR 2 2014

Läs mer

Bilaga 3. Survey 2009 KODBOK SURVEYINSTITUTET. Centrum för studier av institutionell utveckling och värden

Bilaga 3. Survey 2009 KODBOK SURVEYINSTITUTET. Centrum för studier av institutionell utveckling och värden Bilaga 3 Survey 2009 KODBOK SURVEYINSTITUTET Centrum för studier av institutionell utveckling och värden Kodbokens innehåll. Fråga Variabler om undersökningen 1-2 Värderingar 3-5 Skolan 6-17 Politik 18-25

Läs mer

Läsårstiderna länsvis Län Höststart 2014 Höstlov v. 2014 Höstslut 2014 Vårstart 2015 Sportlov v. 2015 Påsklov v. 2015 Vårslut 2015

Läsårstiderna länsvis Län Höststart 2014 Höstlov v. 2014 Höstslut 2014 Vårstart 2015 Sportlov v. 2015 Påsklov v. 2015 Vårslut 2015 Datum: 2014-03-06 Grundskolans läsårstider 2014/2015 Här finner du en detaljerad sammanställning av grundskolans läsårstider per län och kommun. Skolporten samlar och publicerar läsårstiderna årligen i

Läs mer

Företagsklimat. Solna kommun är lyhörda och snabba. 2013 En tidning från. Långsiktighet tar Laholm framåt. Växjö bäst

Företagsklimat. Solna kommun är lyhörda och snabba. 2013 En tidning från. Långsiktighet tar Laholm framåt. Växjö bäst Företagsklimat 2013 En tidning från Svenskt Näringsliv Långsiktighet tar Laholm framåt Timrå tar täten Tio års målinriktat arbete gör kommunen bäst i Norrland 10 topptips från Vellinge och Trosa Lär av

Läs mer

Vad kostar det att bo?

Vad kostar det att bo? Vad kostar det att bo? En rapport om driftskostnader för småhus i Sveriges 290 kommuner Villaägarnas Riksförbund den 15 januari 2013 Postadress Besöksdress Telefon Fax E-post Hemsida Box 7118, 192 07 Sollentuna

Läs mer

Vad kostar det att bo?

Vad kostar det att bo? Vad kostar det att bo? En rapport om driftskostnader för småhus i Sveriges 290 kommuner Postadress Besöksdress Telefon Fax E-post Hemsida Box 7118, 192 07 Sollentuna Johan Berndes väg 8-10 010-750 01 00

Läs mer

Syns du finns vi. Att vara ombud i Lärarförbundet

Syns du finns vi. Att vara ombud i Lärarförbundet Syns du finns vi Att vara ombud i Lärarförbundet Välkommen som ombud! Du som är ombud på arbetsplatsen är en viktig person i Lärarförbundet både för medlemmarna på din arbetsplats och för hela förbundet.

Läs mer

Johanna Elgholm. Guide. Starta e-handel. NyföretagarCentrum lanserar e-kurser i företagande. gör livsstilen till yrke. Tema Papperslösa kontoret

Johanna Elgholm. Guide. Starta e-handel. NyföretagarCentrum lanserar e-kurser i företagande. gör livsstilen till yrke. Tema Papperslösa kontoret Experten tipsar om hästföretagande Guide Starta e-handel Affärsplanen Gör den på nätet Tema Papperslösa kontoret NyföretagarCentrum lanserar e-kurser i företagande Johanna Elgholm gör livsstilen till yrke

Läs mer

Behovet av en särskild specialpedagogexamen och specialpedagogisk kompetens i den svenska skolan

Behovet av en särskild specialpedagogexamen och specialpedagogisk kompetens i den svenska skolan Rapport 2012:11 R Behovet av en särskild specialpedagogexamen och specialpedagogisk kompetens i den svenska skolan www.hsv.se Rapport 2012:11 R Behovet av en särskild specialpedagogexamen och specialpedagogisk

Läs mer

Betala på pensionsskulden nu

Betala på pensionsskulden nu fakta Betala på en nu Hur ser det ut i din kommun? Ta ut problemen i förskott det lönar sig För fjärde året i rad sätter Skandia kommunernas er i fokus. Det gör vi eftersom en är en stor och viktig samhällsfråga

Läs mer

Område: Datum: Sidantal: Helena Carlestam 20070903 14

Område: Datum: Sidantal: Helena Carlestam 20070903 14 Partistyrelsens yttrande Riksstämman 2007 Område 9 Handläggare: Datum: Sidantal: Helena Carlestam 20070903 14 Område: Version Utbildning. Lära för livet 3 Slutlig version: Ja Nej 5 10 Yttrandet svarar

Läs mer

Ett samlat karriärsystem ETT STÖD FÖR ATT ALLA ELEVER SKA NÅ SKOLANS MÅL APRIL 2013

Ett samlat karriärsystem ETT STÖD FÖR ATT ALLA ELEVER SKA NÅ SKOLANS MÅL APRIL 2013 Ett samlat karriärsystem för lärare ETT STÖD FÖR ATT ALLA ELEVER SKA NÅ SKOLANS MÅL APRIL 2013 0 1 Ett samlat karriärsystem för lärare ett stöd för att alla elever ska nå skolans mål Detta är ett stödmaterial

Läs mer

Hur väl lyckas integration i din kommun?

Hur väl lyckas integration i din kommun? Hur väl lyckas integration i din kommun? - En rating efter hänsyn till kommuners olika förutsättningar Kontakt: Stefan Fölster Chef för Reforminstitutet stefan.folster@reforminstitutet.se www.reforminstitutet.se

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2014:01. Kommunernas resursfördelning och arbete mot segregationens negativa effekter i skolväsendet

Kvalitetsgranskning Rapport 2014:01. Kommunernas resursfördelning och arbete mot segregationens negativa effekter i skolväsendet Kvalitetsgranskning Rapport 2014:01 Kommunernas resursfördelning och arbete mot segregationens negativa effekter i skolväsendet Skolinspektionens rapport 2014:1 Diarienummer 400-2011:6497 Stockholm 2014

Läs mer

Vänsterpartiets utbildningspolitiska program

Vänsterpartiets utbildningspolitiska program Allas rätt till kunskap Vänsterpartiets utbildningspolitiska program Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Inledning... 3 Bryt sorteringen bryt klasskillnaderna i skolan... 4 Kunskap är makt -

Läs mer

KOMMUNEN PÅ FACEBOOK 2015

KOMMUNEN PÅ FACEBOOK 2015 Sprid & dela gärna! Det här är en sammanfattning av rapporten Kommunen på Facebook. Fullständig version finns på www.kreafonbutiken.se KOMMUNEN PÅ FACEBOOK 2015 FLER SIDOR, MER ENGAGEMANG OCH FLER GILLARE

Läs mer

Renée Voltaire. Tips. Vinn. Möjligheter. En hungrig matföretagare. Tema: i krisen. Fiffiga kontorsprylar. konferensresa till Alperna

Renée Voltaire. Tips. Vinn. Möjligheter. En hungrig matföretagare. Tema: i krisen. Fiffiga kontorsprylar. konferensresa till Alperna Tema: Möjligheter i krisen Fiffiga kontorsprylar Tips från optimistiska entreprenörer Vinn konferensresa till Alperna Renée Voltaire En hungrig matföretagare NR 1 2010 Pris 45 kr Eget Företag 1 Ledaren

Läs mer

För ett feministiskt Stockholm

För ett feministiskt Stockholm För ett feministiskt Stockholm Politik för Stockholms stad Feministiskt initiativ Storstockholm 2014 Innehållsförteckning För ett feministiskt Stockholm... 1 Att färdas väl genom livet... 1 A. Medborgardemokrati...

Läs mer

E-tjänster och appar hur är läget i kommunerna?

E-tjänster och appar hur är läget i kommunerna? KARTLÄGGNING E-tjänster och appar hur är läget i kommunerna? E-FÖRVALTNING OCH E-TJÄNSTER I KOMMUNERNA 2014 E-tjänster och appar E-tjänster och appar 1 Förord De senaste åren har det skett en fantastisk

Läs mer