CURRICULUM VITAE MYROSLAV DROZDENKO PERSONUPPGIFTER UTBILDNING SEPTEMBER Myroslav. Efternamn: Drozdenko. Personnummer:

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "CURRICULUM VITAE MYROSLAV DROZDENKO PERSONUPPGIFTER UTBILDNING SEPTEMBER 2007. Myroslav. Efternamn: Drozdenko. Personnummer: 771216-2119."

Transkript

1 CURRICULUM VITAE MYROSLAV DROZDENKO SEPTEMBER 2007 PERSONUPPGIFTER Förnamn: Efternamn: Myroslav Drozdenko Personnummer: Postadress: Besöksadress: Hemadress: E-post: Hemsida: Institutionen för matematik och fysik Mälardalens högskola Box 883, Västerås, Sverige rum U3-260, Högskoleplan 1, Västerås, Sverige Benvägen 55, lgh 84, , Västerås, Sverige Mobiltelefon: Hemland: Civilstånd: Ukraina ogift UTBILDNING Doktorand i matematik vid Mälardalens högskola i Västerås inom forskarskolan i matematik och beräkningsvetenskap som värdas av Uppsala universitet Forskarskolanshemsida: Huvudhandledare: Professor Dmitrii Silvestrov Avhandlingstitel: Svag konvergens av första-sällan-händelsetider för semi-markovska processer Not: Avhandlingen är färdigställd och kommer att försvaras den 23:e november 2007; Aspirant vid Institutionen för sannolikhetsteori och matematisk statistik på Kievs statsuniversitet i Ukraina Handledare: Professor Myhailo Yadrenko Ämne: Matematiska modeller av riskprocesser;

2 Student i matematik med inriktning mot sannolikhetsteori och matematisk statistik vid Kievs statsuniversitet i Ukraina Titel på magisterarbete: Ruinsannolikheter av riskprocesser Kandidat i matematik: juni 1999 Magister i matematik: juni 2000; SPRÅKKUNSKAPER svenska (kan kommunicera); engelska (pratar obehindrat, har undervisat matematiska kurser av högskolenivå på engelska); ryska (modersmål); ukrainska (modersmål). MEDLEMSKAP Från Associerad medlem av Svenska Aktuarieföreningen; Från Medlem av forskningsgruppen i analytiska finanser vid Mälardalens högskola. FORSKNINGSINTRESSEN Modeller av sakförsäkring; Modeller av livförsäkring; Stokastiska processer; Matematisk statistik; Stokastisk simulering och Monte-Carlo metoder; Undervisningsmetoder och sociala frågor. DATORKUNSKAPER Maple, MatLab (inklusive GUI programmering), Pascal, Visual Basic, L A TEX, o.s.v. ARBETSLIVSERFARENHET Doktorand i matematik vid Institutionen för matematik och fysik, Mälardalens högskola, Västerås; Gästforskare i matematik vid Institutionen för matematik och fysik, Mälardalens högskola, Västerås; Översikt: Utveckling av datorprogram för analys av försäkringsbolagsaktiviteter inom projektet Stokastisk simulering av försäkrings- och finansprocesser och system Aspirant i matematik vid Institutionen för sannolikhetsteori och matematisk statistik, Kievs statsuniversitet, Ukraina.

3 KÖRKORT Svenskt B-körkort, fick i januari UNDERVISNINGSARBETET Kursen Inledning till finansmatematik vid Kursen Diskret Matematik och Diskreta Modeller vid Kursen Matematik II, spår 2, (kalkyl och algebra för ingenjörer), vid Institutionen för matematik och fysik, Mälardalens högskola, Eskilstuna; Assistent för kursen Stokastiska processer med finansiella tillämpningar vid Kursen Matematik för ekonomi och business vid Assistent för kursen Aktuariematematik vid Kursen Inledning till matematiska finanser vid Institutionen för sannolikhetsteori och matematisk statistik, Kiev universitet, Ukraina. FORSKNINGSANSLAG Stipendium från Mälardalens högskola (inom projektet Stokastisk simulering av försäkrings- och finansprocesser och system ) MUNTLIGA FÖREDRAG VID KONFERENSER OCH WORKSHOP 4:e konferensen i Aktuarie- och finansvetenskap, Karlovassi, Samos, Grekland, september 14 17, 2006, Konferens Modern stokastik: teori och tillämpningar, Kiev, Ukraina, juni 19 23, 2006, Workshop i Aktuarie- och finansmatematik, Västerås Stockholm, Sverige, oktober 26 27, 2005, 6:e världens Kongress av Bernoulli-föreningen, Barcelona, Spanien, juli 26 31, 2004, Ämne: Om nödvändiga och tillräckliga villkor för spridningsslagliga approximationer av ruinsannolikheter ; Konferens tillägnad 90-års jubileet av B.V. Gnedenko, Kiev, Ukraina, juni 3 7, 2002, Ämne: Approximationer av diffusions typ för ruinsannolikheter av riskprocesser;

4 4:e internationella skolan om Matematiska och statistiska tillämpningar i ekonomivetenskap, Västerås, Sverige, januari 15 19, 2001, Ämne: Beräkning av ruinsannolikheter för riskprocesser med oändlig tidsintervall. AFFISCHLIGA FÖREDRAG VID KONFERENSER OCH WORKSHOP 25:e mötet av europeiska statistiker, Oslo, Norge, juli 24 28, 2005, Ämne: Allmänningar av blandade exponentialfördelningar; Konferens tillägnad 100-års jubileet av A.N. Kolmogorov, Moskva, Ryssland, juni 16 21, 2003, Ämne: Allmänningar av blandade exponentialfördelningar. DELTAGANDE I KONFERENSER 28:e internationella kongressen av aktuarier, Paris, Frankrike, maj 28 juni 2, 2006, (besökte, fast var inte officiellt registrerad som deltagare); 33:e winterkonferens i Statistik och matematisk statistik arrangerad av Umeå universitet, Ammarnäs, Sverige, mars 3 10, 2001; Ämne: Datasamling och statistik; 2:a mötet av ukrainska aktuarier, Kiev, Ukraina, december 1 2, 2000; 3:e internationella skolan om Matematiska och statistiska tillämpningar i ekonomivetenskap, Feodosiya, Krim, Ukraina, september 4 13, DELTAGANDE I WORKSHOP Workshop: Explodera Stokastiken, Västerås,februari 19, 2007; Kort kurs: Simulering i försäkrings- och finansvetenskap, Karlovassi, Samos, Grekland, september 18 20, 2006; Kort kurs: Riskkapitalallokering: omgivning, teori, och tillämpningar, Karlovassi, Samos, Grekland, september 11 13, 2006; Doktorandstudium i matematisk ekonomi vid Mälardalens högskola, Västerås, januari 22 26, DELTAGANDE I INDUSTRISEMINARIER Mötet av Svenska Aktuarieföreningen, Handelsbanken Liv, Stockholm, september 17, 2007; Seminarium: Dynamisk finansiell analys, Trygg-Hansa, Stockholm, maj 7, 2007; Seminarium: Monte-Carlo simulering av riskprocesser med dynamisk kontroll av investering, Sampo, Åbo, Finland, december 17, 2001.

5 MUNTLIGA FÖREDRAG VID AKADEMISKA SEMINARIER Presentation på matematiskt seminarium av Mälardalens högskola, Västerås, augusti 24, 2007, Presentation på doktorandseminarium vid Mälardalens hägskola, Västerås, februari 19, 2003, Ämne: Översikt av riskteorin; Presentation på matematiskt seminarium av Mälardalens högskola, Västerås, mars 20, 2002, Ämne: Spridningsslagliga approximationer av ruinsannolikheter, nödvändiga och tillräckliga villkor; Presentation på matematiskt seminarium av Mälardalens högskola, Västerås, november 20, 2001, Ämne: Allmänningar av blandade exponentialfördelningar. ARTIKLAR I TIDSKRIFTER Silvestrov D.S. and Drozdenko M.O. Necessary and sufficient conditions for weak convergence of first-rare-event times for semi-markov processes, Part I. Theory of Stochastic Processes 12 (28), no.3 4, 2006, P , MR ; Silvestrov D.S. and Drozdenko M.O. Necessary and sufficient conditions for weak convergence of first-rare-event times for semi-markov processes, Part II. Theory of Stochastic Processes, 12 (28), no.3 4, 2006, P , MR ; Silvestrov D.S. and Drozdenko M.O. Necessary and Sufficient Conditions for Weak Convergence of Semi-Markov Processes. Reports of National Academy of Science of Ukraine, no. 11, 2005, P , (publicerad på ukrainska), MR ; Drozdenko M.O.; Gegriy T.I.; Yadrenko M.Yo. On Some Generalizations of Mixtures of Exponential distributions. (publicerad på ukrainska) Teoriya Ĭmovīrnostej ta Matematychna Statystyka, 65 (2001), 39 45; engelsk översättning i Theory Probability and Mathematical Statistics 65 (2002), 45 52, MR PUBLICERADE FORSKNINGSRAPPORTER Drozdenko M.O. Weak convergence of first-rare-event times for semi-markov processes, part I, Research Report , Department of Mathematics and Physics, Mälardalen University, Sweden. Drozdenko M.O. Weak convergence of first-rare-event times for semi-markov processes, part II, Research Report , Department of Mathematics and Physics, Mälardalen University, Sweden. Silvestrov D.S. and Drozdenko M.O. Necessary and Sufficient Conditions for Weak Convergence of First-Rare-Event Times for Semi-Markov Processes with Applications to Risk Theory, Research Report , Department of Mathematics and Physics, Mälardalen University, Sweden. DOKTORSAVHANDLING Drozdenko M.O. Weak convergence of first-rare-event times for semi-markov processes, Department of Mathematics and Physics, Mälardalen University, Västerås, Sweden, Not: Avhandlingen är färdigställd och kommer att försvaras den 23:e november 2007.

6 OKLARA SKRIVNINGAR M. Drozdenko, Nödvändiga och tillräckliga villkor för svag konvergens av första-sällan-händelsetider för semi-markovska processer, Kandidat Nauk avhandlingen, vid Kiev universitet, Ukraina, Not: Kandidat Nauk värderas ofta som den sovjetiska motsvarigheten till PhD, men kraven samt examinering skiljer sig från västeuropeiska ekvivalenter, (avhandlingen skrivs på ukrainska); M. Drozdenko, Monte-Carlo simulering av störd Spare Andersens riskmodell i MatLab, Not: Den ska publiceras som en forskningsrapport, (skrivs på engelska); M. Drozdenko, Framtids utveckling av universitetsutbildning i Ukraina, Not: Avsikten är att få artikeln publicerad i en pedagogisk tidskrift i Ukraina, (skrivs på ukrainska). KLARADE DOKTORANDKURSER Stokastiska differentiella ekvationer (Uppsala universitet) 7.5 ECTS poäng; Partiella differentiella ekvationer och Riemanns geometri (Uppsala universitet) 12 ECTS poäng; Numerisk linjär algebra (Uppsala universitet) 7.5 ECTS poäng; Varieteten och idealen (Uppsala universitet) 7.5 ECTS poäng; Mått-teori (Mälardalens högskola) 7.5 ECTS poäng; Wavelet analys (Kiev universitet) 7.5 ECTS poäng; Matematiska modeller av riskprocesser (Kiev universitet) 7.5 ECTS poäng; Stokastiska modeller i finansteori (Mälardalens högskola) 7.5 ECTS poäng; Datorsimulering av aktuariemodeller (Mälardalens högskola) 7.5 ECTS poäng; Datasamling och statistik (vinterskola i Ammarnäs, Sverige) 4.5 ECTS poäng; Riskkapitalallokering: omgivning, teori, och tillämpningar (sommarskola i Grekland) 3 ECTS poäng; Simulering i försäkrings- och finansvetenskap (sommarskola i Grekland) 3 ECTS poäng; Konferensföredrag, 9 ECTS poäng. KLARADE STUDENTKURSER: MATEMATISKA OCH EKONOMISKA Mikroekonomi och handelsteori (Mälardalens högskola), 15 ECTS poäng; Matematisk analys (Kiev universitet), 560 undervisningstimmar; Analytisk geometri (Kiev universitet), 140 undervisningstimmar; Diskret matematik (Kiev universitet), 87 undervisningstimmar; Linjär algebra (Kiev universitet), 210 undervisningstimmar; Programmering: Basic, Pascal (Kiev universitet), 280 undervisningstimmar; Algebra och talteori (Kiev universitet), 140 undervisningstimmar; Differentiell geometri och tensoranalys (Kiev universitet), 157 undervisningstimmar;

7 Differentiella ekvationer (Kiev universitet), 157 undervisningstimmar; Numeriska metoder (Kiev universitet), 72 undervisningstimmar; Sannolikhetsteori (Kiev universitet), 90 undervisningstimmar; Komplex analys (Kiev universitet), 105 undervisningstimmar; Lebesgues måtts- och integrationsteori (Kiev universitet), 72 undervisningstimmar; Fördjupningskurs i sannolikhetsteori (Kiev universitet), 68 undervisningstimmar; Matematisk statistik (Kiev universitet), 51 undervisningstimmar; Funktionsanalys (Kiev universitet), 140 undervisningstimmar; Variationskalkyl (Kiev universitet), 118 undervisningstimmar; Ekvationer i partiella derivator (Kiev universitet), 102 undervisningstimmar; Stokastiska processer (Kiev universitet), 64 undervisningstimmar; Operationsanalys och matematisk ekonomi (Kiev universitet), 64 undervisningstimmar; Matematiskt forskningsseminarium (Kiev universitet), 64 undervisningstimmar; Operationskalkyl och optimeringsmetoder (Kiev universitet), 64 undervisningstimmar; Aktuarie- och finansmatematik (Kiev universitet), 64 undervisningstimmar; Tidsserier i ekonomi (Kiev universitet), 64 undervisningstimmar; Statistik av tidsserier (Kiev universitet), 64 undervisningstimmar; Måttet i Hilberts rum (Kiev universitet), 64 undervisningstimmar; Grundläggande principer av ekonomi (Kiev universitet), 72 undervisningstimmar. KLARADE STUDENTKURSER: ÖVRIGA Pedagogik och metoder av matematisk undervisning (Kiev universitet), 136 undervisningstimmar; Filosofi (Kiev universitet), 105 undervisningstimmar; Psykologi (Kiev universitet), 51 undervisningstimmar; Miljö (Kiev universitet), 32 undervisningstimmar; Forskningspsykologi (Kiev universitet), 32 undervisningstimmar; Filosofiska problem av naturvetenskap (Kiev universitet), 32 undervisningstimmar; Politologi (Kiev universitet), 72 undervisningstimmar; Engelska språket (Kiev universitet), 420 undervisningstimmar; Ukrainas historia (Kiev universitet), 72 undervisningstimmar; Historia av världens kultur (Kiev universitet), 68 undervisningstimmar; Kansli-ukrainska språket (Kiev universitet), 36 undervisningstimmar; Teoretisk mekanik (Kiev universitet), 105 undervisningstimmar; Teoretisk fysik (Kiev universitet), 102 undervisningstimmar;

Kompetenskrav för olika medlemskap inom Svenska Aktuarieföreningen

Kompetenskrav för olika medlemskap inom Svenska Aktuarieföreningen Kompetenskrav för olika medlemskap inom Svenska Aktuarieföreningen Antagna av Svenska Aktuarieföreningens styrelse 2013-01-28, gällande från och med 2013-01-01 Inriktningsbeslut taget av styrelsen 2015-01-12,

Läs mer

TEKNISK FYSIK. 300 hp TEKNISK MATEMATIK. 300 hp

TEKNISK FYSIK. 300 hp TEKNISK MATEMATIK. 300 hp TEKNISK FYSIK 300 hp TEKNISK MATEMATIK 300 hp BLI EN MÅNGSIDIG PROBLEM- LÖSARE Är du redo att ta dig an framtidens problem? Som teknisk fysiker eller teknisk matematiker blir du tränad i att hela tiden

Läs mer

KOMMUNIKATIONSPLAN 2012

KOMMUNIKATIONSPLAN 2012 KOMMUNIKATIONSPLAN 2012 Akademin för utbildning, kultur och kommunikation 2011-12-23 Innehåll Akademin för utbildning, kultur och kommunikation... 1 Bakgrund - nuläge... 4 Syfte... 4 Användning och revidering...

Läs mer

Kommunal Vuxenutbildning

Kommunal Vuxenutbildning Kommunal Vuxenutbildning Centrum för Arbete och Studier Våren 2007 Expedition Välkommen till CAS! Gun Lindbäck Anita Nilsson 08-570 383 31 Rektor/Enhetschef Leif Östfeldt 08-570 381 56 070-413 04 81 leif.ostfeldt@varmdo.se

Läs mer

Årsberättelse. Stationen Rita i cirklar på Vetenskapsfestivalens experimentverkstad Foto: Laura Fainsilber

Årsberättelse. Stationen Rita i cirklar på Vetenskapsfestivalens experimentverkstad Foto: Laura Fainsilber Årsberättelse 2011 Stationen Rita i cirklar på Vetenskapsfestivalens experimentverkstad Foto: Laura Fainsilber Matematiska vetenskaper Chalmers tekniska högskola och Göteborgs universitet 412 96 Göteborg

Läs mer

KVINNOVETENSKAPLIGT FORUM

KVINNOVETENSKAPLIGT FORUM KVINNOVETENSKAPLIGT FORUM Verksamhetsberättelse år 2002 Inledning Året började med att vi övergav Forums gamla lokal och flyttade till nya rum i Långhuset. På personalfronten fick vi från 1 februari tillskott

Läs mer

OMEP-nytt. tidskrift för svenska OMEP nr 3 - december 2012 ORDFÖRANDEBREV FRÅN SKÅNEKRETSEN INNEHÅLL. 1 www.omep.org.se

OMEP-nytt. tidskrift för svenska OMEP nr 3 - december 2012 ORDFÖRANDEBREV FRÅN SKÅNEKRETSEN INNEHÅLL. 1 www.omep.org.se OMEP-nytt tidskrift för svenska OMEP nr 3 - december 2012 ORDFÖRANDEBREV FRÅN SKÅNEKRETSEN Bäste OMEP:are! Nu lackar det mot jul med solljus mot gnistrande snö och kvällar med mys runt tända ljus. Likt

Läs mer

Räkna med bokstäver! En longitudinell studie av vägar till en förbättrad algebraundervisning på gymnasienivå

Räkna med bokstäver! En longitudinell studie av vägar till en förbättrad algebraundervisning på gymnasienivå DOKTORSAVHANDLING Räkna med bokstäver! En longitudinell studie av vägar till en förbättrad algebraundervisning på gymnasienivå Per-Eskil Persson Räkna med bokstäver! En longitudinell studie av vägar till

Läs mer

Rapport 2008:16 R. Utvärdering av 16 nationella forskarskolor

Rapport 2008:16 R. Utvärdering av 16 nationella forskarskolor Rapport 2008:16 R Utvärdering av 16 nationella forskarskolor Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085 50 e-post hsv@hsv.se www.hsv.se Utvärdering av

Läs mer

Glassen smälter och dess entropi ökar

Glassen smälter och dess entropi ökar Årets statistikfrämjare utsedda sidan 9 Om kurser i industrin sidan 24 svenska statistikfrämjandet nr 2 2013» Det som gör statistikrelaterade texter särskilt utmanande för en språkvårdare är så klart att

Läs mer

Qvintensen S T A T I S T I K F R Ä M J A N D E T MEDLEMSTIDNING NUMMER 3 DECEMBER 2008

Qvintensen S T A T I S T I K F R Ä M J A N D E T MEDLEMSTIDNING NUMMER 3 DECEMBER 2008 Qvintensen t S V E N S K A S T A T I S T I K F R Ä M J A N D E T MEDLEMSTIDNING NUMMER 3 DECEMBER 2008 Innehåll Ordföranden har ordet 3 Redaktören har ordet 3 Styrelsen informerar 4 Föreningen industriell

Läs mer

Högskolestudier i Sverige. Lätt svenska

Högskolestudier i Sverige. Lätt svenska Högskolestudier i Sverige Lätt svenska HÖGSKOLESTUDIER I SVERIGE utgiven av Universitets- och högskolerådet 2014, Hylte tryck FOTON: Erik Lundback (omslag, s. 5, 6, 7, 11, 13, 18) Eva Dalin (s. 8-9, 12,

Läs mer

Verksamhetsberättelser 2012

Verksamhetsberättelser 2012 Verksamhetsberättelser 2012 Historisk-filosofiska fakulteten Innehållsförteckning Historisk-filosofiska fakulteten 9 1. Sammanställning av aktiviteter och beslut under 2012 9 1.1 Organisationsfrågor 9

Läs mer

Svenska Akademiska. Ekonomutbildningar. www.civilekonomerna.se/plugga-ekonomi

Svenska Akademiska. Ekonomutbildningar. www.civilekonomerna.se/plugga-ekonomi Svenska Akademiska Ekonomutbildningar www.civilekonomerna.se/plugga-ekonomi 2015 studera.nu Förord Vad roligt att du är intresserad av att läsa ekonomi! Civilekonomerna och Sveriges Ekonomföreningars Riksorganisation

Läs mer

Utvärdering av grundutbildning i psykologi på fristående kurser och psykologprogram samt forskarutbildning i psykologi vid svenska universitet och

Utvärdering av grundutbildning i psykologi på fristående kurser och psykologprogram samt forskarutbildning i psykologi vid svenska universitet och Utvärdering av grundutbildning i psykologi på fristående kurser och psykologprogram samt forskarutbildning i psykologi vid svenska universitet och högskolor Högskoleverket 2004 Högskoleverket Luntmakargatan

Läs mer

Vellinge Lärcenter Kommunal vuxenutbildning 2014/2015

Vellinge Lärcenter Kommunal vuxenutbildning 2014/2015 Vellinge Lärcenter Kommunal vuxenutbildning 2014/2015 Ge dig själv ett kunskapslyft! Vellinge.se Studier på ditt sätt - vi ger dig möjligheten. Oavsett om du vill komplettera tidigare studier, förbereda

Läs mer

Teknisk fysik och elektroteknik Teknisk fysik och elektroteknik - internationell

Teknisk fysik och elektroteknik Teknisk fysik och elektroteknik - internationell CIVILINGENJÖR I Teknisk fysik och elektroteknik Teknisk fysik och elektroteknik - internationell Tekniska högskolan vid Linköpings universitet LiU EXPANDING REALITY Det är både KUL & KRÄVANDE att plugga

Läs mer

Doktorsavhandling från Pedagogiska institutionen 167

Doktorsavhandling från Pedagogiska institutionen 167 Doktorsavhandling från Pedagogiska institutionen 167 Att bli matematisk Matematisk subjektivitet och genus i lärarutbildningen för de yngre åldrarna Anna Palmer Omslagsbild: Hanna Ohlin Anna Palmer, Stockholm

Läs mer

Information. inför val till årskurs 2

Information. inför val till årskurs 2 Information inför val till årskurs 2 Tidsplan December: information i klasserna 15/1 kl 15:15 information om kurserna i aulan vecka 5 valen registreras via skolans hemsida, lämna ifylld blankett till exp!

Läs mer

Ekonomprogrammet, Redovisning och revision, 180 högskolepoäng

Ekonomprogrammet, Redovisning och revision, 180 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 6 Programkod: SEV24 REDO Ekonomprogrammet, Redovisning och revision, 180 högskolepoäng Business studies, Accounting and Auditing, 180 Credits Denna utbildningsplan är fastställd

Läs mer

Matematiken var finns den?

Matematiken var finns den? Matematiken var finns den? Ola Helenius & Lars Mouwitz Nationellt centrum för matematikutbildning Layout: Anders Wallby Nationellt centrum för matematikutbildning, NCM Göteborgs universitet Box 160 405

Läs mer

Hur många poäng för seger i fotboll? hur kan den utvärderas? Konservatism och stor förändring. smärta/ tema beslutsstöd/ Krönika/ Allan Gut

Hur många poäng för seger i fotboll? hur kan den utvärderas? Konservatism och stor förändring. smärta/ tema beslutsstöd/ Krönika/ Allan Gut » Att dra lappar ur hattar i ett mörkt rum har man inte så mycket nytta av» Mattias Lanner, sidan 14 smärta/ hur kan den utvärderas? sidan 10 Medlemstidning för svenska statistikfrämjandet nr 1 2010 tema

Läs mer

Ekonomiska Samfundets TIDSKRIFT

Ekonomiska Samfundets TIDSKRIFT T H E J O U R N A L O F T H E E C O N O M I C S O C I E T Y O F F I N L A N D Ekonomiska Samfundets TIDSKRIFT BENGT BENGTSSON Redovisning i ett utvecklingsperspektiv från fakta till förhoppningar TOM BJÖRKROTH

Läs mer

Studiehandbok för utbildning på forskarnivå

Studiehandbok för utbildning på forskarnivå Studiehandbok för utbildning på forskarnivå Välkommen till utbildning på forskarnivå vid Mälardalens högskola Efter högskoleverkets granskning 1999 tilldelades Mälardalens högskola (MDH) 2001 vetenskapsområdet

Läs mer

NJE N S E N V U XEN UTBILD NI. Hösten 2014. 130 gymnasiala kurser 14 gymnasiala yrkesutbildningar 2 lärlingsutbildningar

NJE N S E N V U XEN UTBILD NI. Hösten 2014. 130 gymnasiala kurser 14 gymnasiala yrkesutbildningar 2 lärlingsutbildningar NJE N S E N V U XEN UTBILD NI Hösten 2014 130 gymnasiala kurser 14 gymnasiala yrkesutbildningar 2 lärlingsutbildningar G JENSEN drivs av passion för kunskap och människors utveckling - inte riskkapital.

Läs mer

STUDIER & STUDENTLIV # 2015/2016 PLUGGANU

STUDIER & STUDENTLIV # 2015/2016 PLUGGANU STUDIER & STUDENTLIV # 2015/2016 PLUGGANU Studera 18 utomlands Välkommen hit 4 välkommen hem Upplev studentlivet i Uppsala 11 Läs om våra utbildningsprogram 22 CAMPUS GOTLAND det bästa av två världar 12

Läs mer

Regler för utbildning på forskarnivå vid Karolinska Institutet. Dnr 1-133/2013

Regler för utbildning på forskarnivå vid Karolinska Institutet. Dnr 1-133/2013 Regler för utbildning på forskarnivå vid Karolinska Institutet Dnr 1-133/2013 Inledning Utbildning på forskarnivå regleras i Högskoleförordningen som kompletteras med lokala regler beslutade av Karolinska

Läs mer

Gemensamt möte med nämnderna 21 april 2010

Gemensamt möte med nämnderna 21 april 2010 KALLELSE 1 (1) Utbildnings- och forskningssektionen Gemensamt möte med nämnderna 21 april 2010 Lokal: Paros (Hus R, våning 2 gamla biblioteket Västerås) Agenda: 12.30-14.00 Presentation av akademiernas

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Signal- och systemteknik

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Signal- och systemteknik Dnr: L 2015/93 Fastställd av FUN: 2015-06-04 Versionsnr: 3 Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Signal- och systemteknik Området och ämnet Området Examensområdet informationsteknologi definieras

Läs mer

Utbildning för hållbar utveckling ur ett lärarperspektiv

Utbildning för hållbar utveckling ur ett lärarperspektiv Fakulteten för samhälls- och livsvetenskaper Biologi Carola Borg Utbildning för hållbar utveckling ur ett lärarperspektiv Ämnesbundna skillnader i gymnasieskolan Karlstad University Studies 2011:42 Carola

Läs mer