GEOSECMA & ArcCadastre Användarkonferens februari, Linköping

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "GEOSECMA & ArcCadastre Användarkonferens 2015. 4 5 februari, Linköping"

Transkript

1 GEOSECMA & ArcCadastre Användarkonferens februari, Linköping 1

2 VD:N HAR ORDET Det har surrat bakom kulisserna hela hösten och vintern. Några av er har nog hört talas om planbestämmelsedatabasen. Andra har hört rykten om off-line-stöd. Nu är det dags för GEOSECMA & ArcCadastre användarkonferens och tillhörande produktnyheter att äntra scenen. Vi rullar ut röda mattan för planbestämmelsedatabasen som skapar förutsättningar för e-tjänster, bättre analyser och en effektivare bygglovshantering. Det är även premiär för att enkelt kunna visualisera digital verksamhetsdata med grafer och i relation till kartan. Det innebär fantastiska möjligheter att följa status på din verksamhet när som helst och var som helst! Och dessutom lanseras off-line-stöd för mobila enheter! Våra produktnyheter jackar väl in i de kommunala verksamheternas arbetsprocesser. Men de matchar också trender som finns i vår omvärld såsom digitalisering och urbanisering. Dessa förändringar ställer inte bara krav på kommuner utan även GEOSECMA som kommungeografisk samarbetsplattform, vilket vi kommer att belysa närmare under dessa två dagar. Så, vad säger du? Ska vi köra igång? Varmt välkomna till årets användarkonferens där vi bjuder på inspiration som kommer vara till glädje för både dig och din organisation! Bästa hälsningar, Hans-Göran Wilhelmsson, VD S-GROUP Solutions 2

3 innehåll Kartor, planer och digital PBL Gata, LTF, Park och VA Kommungeografisk samarbetsplattform och datautbyte Utrymme för spontana och planerade möten Fastighetsbildning i ArcCadastre Inledningspass... 5 Så funkar det planer och kartor i vardagen... 6 Från mätdata till nybyggnadskarta... 7 Effektivare arbetsflöden med nya generationens kartstöd... 8 Fysisk planering och planbestämmelsedatabas... 9 Vad händer när du gräver en grop åt andra? Löpande drift och underhåll i VA Förnyelseplanering och andra analyser för bättre beslut i VA-verksamheten Skötsel av kommunens gröna miljöer Drift och underhåll av gaturummets objekt Lokala trafikföreskrifter Geografisk information för såväl verksamhet som medborgare Datautbyte med konsulter och entreprenörer (workshop) Torget en plats för spontana och planerade möten Ny funktion i ArcCadastre: Registrering av planer och bestämmelser Omarronderingsverksamheten i Lantmäteriet Konferensinformation Konferensschema Lokalritning Vill du twittra från konferensen? Ange då gärna #GA15

4

5 Inledningspass Alla konferensdeltagare Inspiration från andra kunder, senaste nytt i produkterna och en titt i spåkulan för att se vad som väntar framöver. INNEHÅLL Summering av produktnyheter. Kommungeografiska samarbetsplattformen. Helsingborg den digitala staden. Kundfokuserad programvaruleverantör. Vi kick-startar årets användarkonferens med att ge dig en överblick av smörgåsbordet av nyheter! Vi presenterar produktnyheter som underlättar för dig som användare, men som även innebär nya möjligheter för din kommun och dess medborgare. Vi vill även inspirera dig hur GEOSECMA och ArcGIS fungerar som en dörröppnare till framtiden. Låt oss visa hur dessa två tillsammans bidrar till utveckling av såväl medarbetare som organisation. Helsingborg bjuder också på inspiration då de berättar om sin vision om den digitala staden. Kundfokuserad programvaruleverantör vad innebär det? Er upplevelse av oss ligger inte bara i användningen av våra produkter. Vår relation med er innehåller exempelvis även installation, support eller skräddarsydda tjänster. För att ni ska få bästa möjliga stöd och service från oss har vi genomfört ett antal förändringar, som vi också kommer att presentera. Så kom och kick-starta med oss! På så sätt får du en helhetsbild av årets nyheter inom olika områden innan konferensen fortsätter. Efter lunch djupdyker vi sedan i arbetsflöden inom olika verksamhetsområden och går igenom produktnyheter mer i detalj. 5

6 Kartor, planer och digital PBL Så funkar det planer och kartor i vardagen Planarkitekter, mätningsingenjörer, bygglovshandläggare samt ansvariga för kart- och planverksamhet. Vill du veta hur kommunen kan effektivisera sin bygglovshantering med kortare handläggningstider som resultat? Vi visar hur det kan se ut med hjälp GEOSECMA som gemensam samarbetsplattform. En kommuninvånare letar efter en lämplig tomt för att kunna bygga sin drömvilla. Personen kontaktar kommunen och vill få svar på frågor såsom: Var finns lediga tomter? Vilka planbestämmelser gäller? Vem äger marken? Vi visar arbetsprocessen från hur mätdata laddas in och hanteras till hur grundkartan skapas. Därefter går vi igenom hur detaljplanen upprättas med planbestämmelser för att slutligen säkerställa att rätt information kommer till allmänheten. Men vi visar även hur olika delar av den kommunala organisationen berörs och hur olika verksamheter kan dra nytta av enkelt tillgänglig information. INNEHÅLL Följande delar i ett arbetsflöde presenteras: Inventering av planområdets omgivning. Mätning i fält. Mätdatahantering. Fastighetsförteckning. Detaljplan. Planbestämmelsedatabasen. Parallell fastighetsbildning. BAL tjänstebaserad uppdatering. Nybyggnadskarta. Spridning till allmänheten. 6

7 Kartor, planer och digital PBL Från mätdata till nybyggnadskarta Mätningsingenjörer, karttekniker, kartingenjörer och bygglovshandläggare. Vi visar hur GEOSECMA stödjer en effektiv process vid framställandet av nybyggnadskartan och förrättningskartan, där information från planavdelningen är av stor betydelse för produkten. Med hjälp av en gemensam samarbetsplattform som GEOSECMA kan data från Lantmäteriet och kommunens geodata, såsom primärkarta och detaljplaner, kombineras med information från olika kommunala verksamheter. Vi kommer att visa hur kommunen kan arbeta med frågeställningar som: Hur kan uppgifter om byggnader effektivt synkroniseras mellan kommun och Lantmäteri? Hur kan man ha nytta av planinformation vid skapandet av nybyggnadskartan? Hur kan man enkelt få fram olika kartprodukter för olika behov i organisationen, exempelvis nybyggnadskartan, VA-kartan eller den detaljerade kartan enligt HMK-standard? Vi beskriver arbetsflödet från mätdatahantering till färdig produkt såsom nybyggnadskarta, grundkarta och förrättningskarta. Vi visar hela arbetsprocessen från hur mätdata laddas in och hanteras, hur kartan ajourförs, hur datautbyte med Lantmäteriet sker via BAL och hur produkter skapas i GEOSECMA Karta. Vi visar även hur planinformation är till för nytta i arbetet med primär- och nybyggnadskartan. Vi får ta del av kommunerfarenheter kring mätdatahantering och nybyggnadskartor. INNEHÅLL Mätdatahantering (format, rekommendationer och arbetsflöde). Vännäs berättar om erfarenheter kring mätdata. Redigering av primärkartan (tips och trix). Nybyggnadskartan (framställning, presentation, tema och versionshantering). Kunderfarenheter kring skapande och lagring av nybyggnadskarta. Planbestämmelsedatabasen och dess användning. Export (CAD-format). 7

8 Kartor, planer och digital PBL Effektivare arbetsflöden med nya generationens kartstöd Mätningsingenjörer, karttekniker, kartingenjörer, ansvariga för kartverksamheten samt GISsamordnare. Med GEOSECMA Karta lanserades den nya generationens kartstöd, vilket innebär flera fördelar och effektivare arbetsflöden för en kartavdelning. Men vad innebär det i praktiken? Vilka erfarenheter har kunder som gått från ArcCadastre till GEOSECMA? Varför ska kommunen använda sig av BAL-tjänsten och hur kommer man igång? INNEHÅLL Mjölby berättar om steget från ArcCadastre till GEOSECMA Karta och visar exempel på karttjänster. Jönköping visar hur de ajourhåller data i primärkartan via ESPA och GEOSECMA Karta. Så gick det till när Trelleborg planerade och startade BAL i GEOSECMA. Helsingborg berättar om sina erfarenheter av GEOSECMA Karta. 3D, höjddata och nyttan med Geodatasamverkan. Förutom att besvara dessa frågor går vi dessutom igenom stöd för transformationer med restfelsmodell (G-trans) samt 3D-hantering av höjddata. 8

9 Kartor, planer och digital PBL Fysisk planering och planbestämmelsedatabas Planarkitekter, ansvarig för planverksamheten, övriga planarbetare samt GIS-samordnare. Tänk om man från kommunens webbkarta kunde klicka på en specifik plats och få fram alla uppgifter och regler som gäller just där! Byggherren Kalle behöver veta vilken yta som är exploaterbar i ett särskilt område. Kommuninvånaren Lisa är nyfiken på om hon får bygga på just den platsen, som hon är intresserad av. Vi presenterar GEOSECMA Fysisk Planering och de möjligheter som den nya funktionen Planbestämmelsedatabasen innebär för en effektivare bygglovshantering. Vi visar hela arbetsflödet från skapandet av en detaljplan fram till information till allmänheten och vad som händer däremellan. Dessutom får vi ta del av erfarenheter och nyheter från såväl kommun som Boverket. INNEHÅLL Planbestämmelsedatabasen vad innebär den och vilken nytta tillför den? Planbestämmelsedatabasen hur den används i arbetsflödet från detaljplan till webbkarta. Nybro och Timrå berättar om erfarenheter kring tolkning och digitalisering av gamla planer. Boverket och deras nya allmänna råd för planbestämmelser (PBL Kunskapsbanken). Myndighetsförändringar implementering i GEOSECMA. Tips och trix. 9

10 Gata, LTF, Park och VA Vad händer när du gräver en grop åt andra? värdet av analys och kommunikation kring temporära hinder Hela tekniska förvaltningen, inklusive ansvariga för verksamheten samt samhällsbyggnadsförvaltning och GIS-samordnare. En ledningssträcka behöver bytas ut och ett grävningstillstånd beviljas. Men det är inte bara VA som berörs. Andra frågeställningar som uppstår är exempelvis: Hur påverkar det andra kommunala verksamheter? Vilken information behöver olika avdelningar ha? Hur kan samordning ske? Behöver allmänheten informeras? INNEHÅLL Skapa lägeskontroll och överblick av sin verksamhet. Grävningstillstånd och TA-plan. Parkavdelningens planering och åtgärder före och efter grävning. Information till fastighetsägare. Gatans beläggning och restliv. Effektivare samordning och kostnadseffektivitet. Vi beskriver hur arbetsflödet kan se ut i en kommun där flera verksamheter berörs och hur kommunen kan skapa en helhetsbild. Vi visar även hur olika förvaltningar kan visualisera läget i sin specifika verksamhet och åskådliggöra för dem relevanta parametrar och frågeställningar. Vi presenterar hur parkförvaltning, VA, trafikoch gatukontor därmed kan effektivisera sitt arbete och göra relevant information tillgänglig, inte bara sinsemellan, utan även för allmänhet och fastighetsägare. 10

11 Gata, LTF, Park och VA Löpande drift och underhåll i VA VA-personal allt från VA-chefer till driftspersonal. Ett verksamhetssystem för drift och underhåll inom VA måste vara enkelt att hantera och tillgodose flera behov. Vi visar hur VA-chefen får en samlad och aktuell överblick över VAnätets status. Vi presenterar hur driftspersonal kan hantera felanmälningar, driftstörningar och åtgärder. Vi demonstrerar hur rörnätspersonal kan få snabb tillgång till uppgifter i fält. Du får även se hur kundtjänst får en enkel översikt av ledningsnätet samt uppgifter om abonnenterna för att på så sätt kunna ge snabba svar till kunder. Vi visar: Den helt nya VA-webben, som möjliggör status på ledningsnätet när som helst och var som helst! Helt nya möjligheter för VA-verksamheten. All information som finns i VA-databasen, tillsammans med annan digital verksamhetsdata, kan nu enkelt visualiseras med grafer och i relation till kartan. Det innebär att en aktuell och lättillgänglig statusbild kan tas fram för hela, eller delar av, VA-verksamheten utifrån de behov som finns. Mobilt verksamhetsstöd utan krav på Internet-uppkoppling. Kommunerfarenheter av att arbeta med systemet. INNEHÅLL Nytt webbgränssnitt för Drift och underhåll arbetsflödet från felanmälan till åtgärd, redigering off-line samt från två databaser till en. Informera fastighetsägare med hjälp av sms snabbt och enkelt. Status på ledningsnätet tillgängligt varsomhelst och närsomhelst. Visualisera verksamhetsdata med grafer och i relation till kartan. Hedemora berättar om sina erfarenheter av GEOSECMA Ledning VA. Tips och trix sökrutiner med symbologi. 11

12 Gata, LTF, Park och VA Förnyelseplanering och andra analyser för bättre beslut i VA-verksamheten Ansvarig för VA-verksamheten, VA-ingenjör och VA-utredare och alla som vill förstå varför det är viktigt att dokumentera och utnyttja systemet för analyser av VA-nätet. Även GIS-samordnare. Klimatförändringar, behov av förnyelseplanering av ledningsnätet eller krissituationer med förorenat vatten är bara några exempel på områden som VA-organisationer brottas med. Vi visar hur GEOSECMA Ledning VA kan användas för analyser som exempelvis: Bedömning av var det är störst behov av förnyelse. Vilka ledningar behöver bytas ut, exempelvis utifrån betydelse vid akut driftstörning eller vilket skick de befinner sig i? Hitta in- eller utläckage. Spåra farliga ämnen och utsläpp. Skapa avrinningsområden för både ledningsnät och mark. Identifiera, planera och motionera ventiler samt hålla reda på och se ventilstatus. Vi besvarar inte bara dessa frågeställningar, utan presenterar tillsammans med kunder ytterligare analysmöjligheter som GEOSECMA Ledning VA erbjuder. Vi vill inspirera till hur systemet kan användas för förnyelseplanering. Vi demonstrerar vilka möjligheter den underliggande plattformen innebär. Vi visar nyttan med partnerkoppling till ärende- och debiteringssystem och också värdet av ett korrekt geometriskt nätverk. INNEHÅLL Nyttan med kombinerade analyser av ledningsnät och annan digital verksamhetsdata. Jönköping införande och framtid. Eskilstuna berättar om hur de arbetar med en gemensam webbapplikation för alla ledningsslag Förnyelseplanering översvämningsproblematik, profilritningar, avrinning, 3D med mera. Visualisering av VA-verksamhetens status med grafer och i relation till kartan. Gästrike Vatten AB delar med sig av sina erfarenheter kring dagvattenmodulering. Tips och trix sökrutiner med symbologi samt hur du håller ordning och reda i VA-nätet. 12

13 Gata, LTF, Park och VA Skötsel av kommunens gröna miljöer Personer som ansvarar för och/eller arbetar med parker och grönytor samt GIS-samordnare. Vi presenterar och visar hur GEOSECMA Park och grönyta används för att hantera drift och underhåll samt planering av gröna anläggningar och miljöer i kommunen. Du får se hur GEOSECMA Park och grönyta exempelvis stödjer: Kontroll över utförd skötsel och underhåll vid anlitande av entreprenörer. Dokumentation av växtbestånd. Trädinventering. Lekplatsbesiktning utifrån gällande regelverk. Vi visar goda exempel och bjuder på inspiration kring hur GEOSECMA Park och grönyta är till nytta för olika roller som arbetar med kommunens gröna miljöer. INNEHÅLL: Nyhet utökat växtregister ger nya möjligheter. Trädinventering och stöd för mobila arbetsflöden. Lekplatsbesiktning utifrån gällande regelverk. Tips och trix, exempelvis länkning av bilder och dokument. 13

14 Gata, LTF, Park och VA Drift och underhåll av gaturummets objekt Gatuingenjörer, ansvarig för teknisk förvaltning samt GIS-samordnare. Vi visar produktnyheter och arbetsflöden i GEOSECMA-modulerna Gata, LVDB, Vägmärke och Belysning. Vi demonstrerar hur modulerna hänger ihop och hur information om gaturummet därmed kan skapas, ajourhållas och spridas till allmänheten. Dessutom presenteras nya möjligheter till off-line-stöd. Vi kommer bland annat att visa hur GEOSECMA stödjer: INNEHÅLL Gaturummets innehåll samt möjligheter till kontroll och beslutsunderlag. Guldgruvan Lokal Vägdatabas källan till kunskap. Vad sägs om väghållaransvar, trafikklasser, konstruktion, säsongsunderhåll, hastighet, bärighet eller funktionell vägklass? Ramböll medverkar hur man snabbt får koll på beläggningsstatus. Trafikverket berättar om nyheter i NVDB (nationell vägdatabas). Off-line-stöd. Planering, kontroll och uppföljning av verksamheten. Förutsättningar att förvalta belysning och vägmärken. Möjligheter att sprida information till medborgarna. Budgetunderlag för drift och beläggningsunderhåll. 14

15 Gata, LTF, Park och VA Lokala trafikföreskrifter Trafikingenjörer samt GIS-samordnare. Vill du veta hur GEOSECMA Trafik stödjer registrering, ajourhållning och leverans av trafikföreskrifter till den rikstäckande databasen för trafikföreskrifter (RDT)? Vi visar hur modulens arbetsflöden stödjer hela arbetsflödet från att behovet av ny föreskrift uppstår tills att föreskriften träder i kraft genom publicering i Transportstyrelsens STFS. Vi visar hur modulen är anpassad till myndigheters krav och rekommendationer. Dessutom demonstrerar vi hur trafikföreskrifterna kan knytas till vägnätet och presentera läget geografiskt, både lokalt i kommunen och i Svensk trafikföreskriftssamling (STFS). INNEHÅLL: Arbetsflöden som underlättar vid arbetet med trafikföreskrifter. Vad blir resultatet av att man hanterar Trafikföreskrifter i GEOSECMA? Digital visualisering och spridning av föreskrifter så funkar det. Trafik en del av Gaturummet? 15

16 Kommungeografisk samarbetsplattform och datautbyte Geografisk information för såväl verksamhet som medborgare GIS-samordnare, systemadministratörer, verksamhetsansvariga men även slutanvändare av GEOSECMA. Tillsammans med kommunkund bjuder vi på ett inspirationspass! Vi kommer att presentera praktiska exempel på hur GEOSECMA kan användas som en kommungeografisk samarbetsplattform med lättillgänglig information och kvalitativa beslutsunderlag som resultat. Vi presenterar hur GIS-samordnaren på ett enkelt sätt kan förse olika typer av kommunala användare med verksamhetsrelevant information, men även öka servicegraden mot allmänheten. Vi delar med oss av tips och nyheter som är viktiga för systemadministratören och kommunens IT. Dessutom berättar vi vad som krävs för att köra igång och hur det fungerar i praktiken. INNEHÅLL GEOSECMA dess roll som kommungeografisk samarbetsplattform men också som stöd för det kommunaltekniska landskapet och olika verksamhetsprocesser. Helsingborg stad berättar om GIS-samordnaren som förändringsledare mot visionen. Nyheter och förbättringar i GEOSECMA-webben. Nyheter och förbättringar som underlättar för GEOSECMAs systemadministratörer. Förändringar och nya möjligheter i plattformen (ArcGIS och GEOSECMA). Verksamhetskritisk information presenterad i grafer och i relation till kartan nyhet som ger bättre kontroll över din verksamhet. Nyhet i form av off-line-stöd. Genomgång av systemkrav. Vad krävs av IT och systemadministratören? Vad kan S-GROUP Solutions hjälpa till med? Hosting (möjligheter för kommuner som inte vill driva IT-drift och förvaltning i egen regi). 16

17 Kommungeografisk samarbetsplattform och datautbyte workshop Datautbyte med konsulter och entreprenörer GEOSECMA-användare som vill ha tips och trix angående datautbyte. Tillsammans diskuterar vi och utbyter kunskap kring ett av kommunens vanligaste arbetsflöden, det vill säga export och import av data och tillhörande arbetsprocesser. Vi visar hur GEOSECMA DWG/DXF fungerar och ger rekommendationer kring import, export och presentation av datautbyte. Vi tar även upp TR38 och varför det är viktigt för kommunen att ställa krav på utbytesstandard vid upphandling. INNEHÅLL Hur skickar man/tar emot DWG-fil till/från extern konsult? Import Export Presentation TR38 17

18 Utrymme för spontana och planerade möten Torget en plats för spontana och planerade möten Torget har varit väldigt uppskattat under två år så givetvis erbjuder även årets konferens ett Torg. Här finns vår personal från produktutveckling, support, IT och utbildning tillgänglig. Du kan ställa frågor, mötas ansikte-mot-ansikte eller testa produkter som du inte har men kanske är nyfiken på. Vi bjuder också på ett antal nyheter! Det kommer finnas möjlighet att boka samtal med S-GROUP Solutions experter inom olika områden. Dessutom kommer det att finnas ett antal schemalagda drop-in-föreläsningar på olika teman. NYHETER! Speakers corner Ta chansen att lyssna på våra korta presentationer om allt ifrån produkterna till arbetsflöden och tips & trix. Speakers Corner hålls öppet under fikapauser och andra halvan av luncherna. Enkla webb-analyser inom fastighet och befolkning Nyttan med integration mellan GEOSECMA och ärendehantering samt debitering (GEOSECMAs partnerprodukter) Tips och trix baserat på vanligaste frågorna till supporten Digitaliserad plan- och bygglovsprocess bygglov snabbare med hjälp av GEOSECMA och ArcCadastre? Hosting vad innebär det, för vem och vilka fördelar finns? Mobilitet hur man kommer igång Vårt erbjudande kring integration mellan GEOSECMA, ArcGIS och Molnet Projektering med GEOSECMA Geodesi med GEOSECMA Boka en expert Det finns möjlighet att i förväg boka en egen tid med någon av våra experter för att kunna sitta ner i lugn och ro och ställa era frågor. GEOSECMA-hjälpen Kom och kolla hur hjälpen i GEOSECMA funkar och ställ era frågor. Kanske har ni önskemål om vad som bör finnas med i hjälpen? Utställning GEOSECMA & ArcCadastre Användarförening kommer att finnas på plats på Torget tillsammans med ett antal av våra samarbetspartners. SOM TIDIGARE Supporten Vår supportpersonal kommer finnas på plats där ni kan passa på att ta hjälp av dem. Demo-stationer Kom och prova en produkt du är intresserad av, testkör tillsammans med vår personal. Våra utvecklare finns på plats för guida er och svara på era frågor om GEOSECMA. Någon funktion du inte fått riktigt kläm på? Kom till demostationerna och testa och få hjälp. Filmhörnan Dags för en liten paus? Nyfiken på hur andra kunder arbetar? Missat någon film? I vår filmhörna visar vi alla våra filmer, alltifrån supportfilmer till kundreportage. 18

19 Fastighetsbildning i ArcCadastre Ny funktion i ArcCadastre: Registrering av planer och bestämmelser I föredraget presenteras de nya funktionerna för registrering av planer och bestämmelser i registerkartan. Funktionerna innefattar att kunna nyregistrera, ändra och upphäva en plan eller en bestämmelse. Föredragshållare: Lantmäteriet. Omarronderingsverksamheten i Lantmäteriet Omarrondering är en stor fastighetsreglering som syftar till att skapa större och mer praktiska skogskiften i markområden där laga skiften inte tidigare ägt rum. David Wildemo, funktionschef på Lantmäteriet, presenterar omarronderingsverksamheten inom Lantmäteriet där man nyligen tagit fram en ny anpassning i ArcCadastre för att effektivisera arbetet. Föredragshållare: Lantmäteriet. 19

20 FIKA OCH LUNCH Konferensen inleds med registrering och fika i Torget där även fikapauser äger rum. Luncherna serveras i Garden eller angränsande lokal. KONFERENSMIDDAG & FEST Torsdagskvällen träffas vi utanför lokalen Garden klockan för gemensamt mingel innan kvällens middag och fest. Middag serveras sedan kl Vi avnjuter god mat och dryck, umgås och bjuds på underhållning från scenen. Du ansvarar själv för transport mellan ditt hotell och konferensanläggningen. 20

21 KONFERENSINFORMATION Konferensen äger rum på Linköpings Konsert & Kongress. Vänligen besök arenabolaget.se/hitta-hit-parkera för information kring hur du hittar dit, karta samt parkeringsmöjligheter. Kontaktuppgifter till Linköpings Konsert & Kongress: Besöksadress: Konsistoriegatan 7, Linköping Tel: Epost: ÅRSMÖTE Missa inte GEOSECMA & ArcCadastre Användarförenings årsmöte, som hålls onsdagen den 4 februari, kl , i lokal Operetten. 21

22 Kartor, planer och digital PBL Gata, LTF, Park och VA Kommungeografisk samarbetsplattform och datautbyte Utrymme för spontana och planerade möten Fastighetsbildning i ArcCadastre DAG 1 Onsdag 4 februari INLEDNING LUNCH & BESÖK PÅ TORGET (60 min) Summering produktnyheter Kommungeografi ska samarbetsplattformen Helsingborg den digitala staden Kundfokuserad programvaruleverantör Så funkar det, planer och kartor i vardagen 2 Vad händer när du gräver en grop åt andra? FIKA & BESÖK PÅ TORGET (60 min) Planbestämmelsedatabasen Digitalisering av gamla detaljplaner Nybro och Timrås erfarenheter 3 3 Geografi sk information för verksamhet och medborgare GEOSECMA som kommungeografi sk samarbetsplattform Helsingborg GIS-samordnaren som förändringsledare GEOSECMA-webben Nya plattformsmöjligheter Off-line stöd IT och systemadministration Hosting Drift- och underhåll av gaturummets objekt Vad innehåller Lokal Vägdatabas? Off-line stöd Inventering i gaturummet Drift och underhåll i VA Produktnyheter i Ledning VA Info till fastighetsägare via sms Så jobbar Hedemora VA-nätets status 4 DAG 2 Torsdag 5 februari Boverkets nya allmänna råd för planbestämmelser Smartare arbete med planer Tips och trix Mätdatahantering i GEOSECMA Karta Nybyggnadskartan i GEOSECMA Torget en plats för spontana och planerade möten Nytt för i år: Speakers corner! Hosting vi sköter er IT-drift och förvaltning av GEOSECMA Enklare analyser i GEOSECMA-webben Projektering, Geodesi eller hur kommer man i gång med mobilitet? Skötsel av kommunens gröna miljöer Trädinventering och stöd för mobila arbetsfl öden Lekplatsbesiktning utifrån gällande regelverk FIKA & BESÖK PÅ TORGET (60 min) Geografi sk information för såväl verksamhet som medborgare (Repetition). Se ovan. 3 Övergång från ArcCadastre till GEOSECMA Mjölbys erfarenheter Ajourhållning av primärkartan via ESPA och GEOSECMA Karta 2 Torget en plats för spontana och planerade möten Se ovan VA-analyser Jönköping, införande och framtid Enkla analyser Eskilstuna, webb för alla Tips och Trix LUNCH & BESÖK PÅ TORGET (60 min) WORKSHOP Datautbyte med konsulter Lantmäteriet Hur det går till inför övergången till BAL Nytt i ArcCadastre: Registrering av planer och bestämmelser och entreprenörer Planering och start av Omarronderingsverksamheten BAL i Trelleborg i Lantmäteriet Förnyelseplanering i VA Översvämning och avrinning Gästrike Vatten, dagvattenmodulering 4 Nytt i ArcCadastre: 15 Lokala trafi kföreskrifter Så funkar GEOSECMA Trafi k 3 8 Hur Helsingborg jobbar med GEOSECMA Karta 2 17 WORKSHOP Datautbyte med konsulter och entreprenörer (repetition) 5 Registrering av planer och bestämmelser (repetition) Omarronderingsverksamheten i Lantmäteriet (repetition) AVSLUTNING med fi ka (30 min)

23 LOKALRITNING Våning Entréplan 6 1 Garden 4 Operan Hiss 2 Musikalen 5 Operetten Toalett 3 Sonaten 6 Torget Handikapp-toalett 23

24

Ängelholm först ut med Tekis-Trans. Förenklar vardagen. MoveITS modernt och användbart

Ängelholm först ut med Tekis-Trans. Förenklar vardagen. MoveITS modernt och användbart Förenklar vardagen Ängelholm först ut med Tekis-Trans MoveITS modernt och användbart Hörs men syns inte Tekis På plats Succé! Sveriges mest kända 300 år Sommaren är här! Vi har passerat en fantastisk vår

Läs mer

TEKISNYTT TEKISNYTT TEKIS

TEKISNYTT TEKISNYTT TEKIS Pålitlig och effektiv samhällsservice TEKISNYTT Nytt arkiv i Solna Centralt i Mora Tre smålandskommuner i samarbete Bättre tillsammans Ny ägare Tekis Träffen 8-9 november 2011 nr 1-2011 TEKISNYTT nr 1-2011

Läs mer

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA En guide till dig som ska ha en LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA 1 INNEHÅLL 2 Hur guiden kan användas... 2 3 Mentorprogrammets upplägg... 3 3.1 Mål med mentorprogrammet... 3 3.2 Utformning av mentorprogrammets...

Läs mer

Utvärdering av Servicecenter Tyresö kommun

Utvärdering av Servicecenter Tyresö kommun Utvärdering av Servicecenter Tyresö kommun 2010-02-11 Ulrika Josephson Westberg Kansli och personalkontor Tyresö kommun / 2009-12-10 2 (38) Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Inledning... 4 2.1

Läs mer

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer

TEKISNYTT OKTOBER -06 SID 1

TEKISNYTT OKTOBER -06 SID 1 OKT 06 Välkomna till mitt första nummer av TekisNytt! Hösten är alltid en intensiv tid både för Tekis och för våra kunder och denna hösten är inget undantag. Vi har precis skickat ut inbjudan till vårt

Läs mer

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg Lärande och utveckling i vardagen förutsättningar och verktyg Om Carpe - bakgrund I detta material nämns Carpe som en enhet. Fram till och med 30 juni 2014 består Carpe av två delar, Forum Carpe och projekt

Läs mer

Från analog till digital

Från analog till digital 2014:3 Från analog till digital Insatser för att främja en digital planprocess MISSIV DATUM DIARIENR 2014-02-13 2013/91-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2013-03-27 S2013/2536/PBB (delvis) Regeringen Socialdepartementet

Läs mer

Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar.

Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar. Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar. Jag hoppas att boken ger dig nya perspektiv på hur du på bästa sätt kan ta vara

Läs mer

fokusera på dina möten och allt går lite enklare

fokusera på dina möten och allt går lite enklare VERSION 3. 2007. fokusera på dina möten och allt går lite enklare Idéverktyg 5 svenska Mötesmodeller och 1 Mötesbarometer som förenklar och förbättrar Bäste mötesledare! Innehåll Inför mötet 4 Mötesbarometern

Läs mer

Vägledning Comenius 2013

Vägledning Comenius 2013 Vägledning Comenius 2013 Comenius partnerskap kontaktseminarium förberedande besök Comenius partnerskap är en av flera möjligheter att samarbeta internationellt för förskolor, grundskolor och gymnasieskolor.

Läs mer

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTREDNING Projekt: Författare: Version: Elever i behov av särskilt IT-stöd v3.3.017 Förvaltning/avdelning: Godkänd av beställare: Senast ändrad: Utbildningsförvaltningen,

Läs mer

Effektiv dialog. Tips för bättre kontakt mellan företag och myndigheter

Effektiv dialog. Tips för bättre kontakt mellan företag och myndigheter Effektiv dialog Tips för bättre kontakt mellan företag och myndigheter Sid 2 Lantbrukarnas Riksförbund De gröna näringarnas verksamheter styrs av många olika regler, obligatoriska och frivilliga. Dessa

Läs mer

Hög svarsfrekvens i både kundoch medarbetarundersökningar GAVLEGÅRDARNA

Hög svarsfrekvens i både kundoch medarbetarundersökningar GAVLEGÅRDARNA WEB POLAREN RO Nr 1, Februari 2013 Bostadsstiftelsen Platen: Hög svarsfrekvens i både kundoch medarbetarundersökningar Webropol satsar på seminarier: Vi bjuder in till frukostmöten och branschdagar med

Läs mer

Papperslös dröm blir informationslogistik

Papperslös dröm blir informationslogistik Nr 2 juni 2012 Ett magasin från Combitech AB Papperslös dröm blir informationslogistik Spelet om informationen 20 miljoner unika kunderbjudanden Vilken rutt ska fartyget ta? Nr 2 juni 2012 Redaktionen

Läs mer

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP innehåll 4 Stöd till klubbar och kommuner DEL 1 5 Organisera ert stöd 7 Nyckelpersoner DEL 2

Läs mer

Inventera tillgängligheten i flerbostadshus en handbok

Inventera tillgängligheten i flerbostadshus en handbok Inventera tillgängligheten i flerbostadshus en handbok 1 2 Inventera tillgängligheten i flerbostadshus en handbok 3 Titel: Inventera tillgängligheten i flerbostadshus en handbok Utgivare: Boverket Upplaga:

Läs mer

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte Ett år i föreningen Det finns i en förening några områden som återkommer varje år. Ett sätt att planera arbetet i föreningen är att se vilka uppgifter de är och när de behöver göras. Här hittar du några

Läs mer

Svensk vindkraft och lokal tillväxt en praktisk handbok baserad på erfarenheter från Havsnäs vindkraftspark

Svensk vindkraft och lokal tillväxt en praktisk handbok baserad på erfarenheter från Havsnäs vindkraftspark Svensk vindkraft och lokal tillväxt en praktisk handbok baserad på erfarenheter från Havsnäs vindkraftspark 1 Tidslinje Havsnäs vindkraftspark 2001 arbetstillfällen Hundratals företags involvering, åtagande

Läs mer

Målbild - Det digitala mötet Ingående i arbetsutskott helhet

Målbild - Det digitala mötet Ingående i arbetsutskott helhet Slutrapport 1 (46) Datum 2013-05-28 Upprättad av Arbetsgruppen det digitala mötet ingående i E-delegationens arbetsutskott helhet Målbild - Det digitala mötet Ingående i arbetsutskott helhet Slutrapport

Läs mer

SAY IT! - en handbok i kommunikation

SAY IT! - en handbok i kommunikation SAY IT! - en handbok i kommunikation SAY IT! - en handbok i kommunikation TEXT, ILLUSTRATIONER, LAYOUT och METODUTVECKLING: Jonas Nilsson / Organisationsutvecklare / jonas.nilsson@viunga.se MED FEEDBACK,

Läs mer

CRM Vägen till tillväxt!

CRM Vägen till tillväxt! CRM Vägen till tillväxt! Strategisk användning av CRM Lyft företaget Utnyttja de många möjligheterna I TimeLog anser vi att den strategiska användningen av ett CRM-system är vägen till tillväxt. Vi vill

Läs mer

marknadsavdelningen Läs hur TimeLog använder tidrapportering för att optimera marknadsföringsåtgärder och mäta resultat Få ut mer av er tid!

marknadsavdelningen Läs hur TimeLog använder tidrapportering för att optimera marknadsföringsåtgärder och mäta resultat Få ut mer av er tid! Tidrapportering på marknadsavdelningen Läs hur TimeLog använder tidrapportering för att optimera marknadsföringsåtgärder och mäta resultat Få ut mer av er tid! Optimera marknadsavdelningen Med tidrapportering

Läs mer

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN Foto: Mostphotos Metodbok Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och i världen.

Läs mer

Kommunens informationssäkerhet

Kommunens informationssäkerhet Kommunens informationssäkerhet en vägledning FÖRBEREDA ANALYSERA UTFORMA INFÖRA FÖLJA UPP FÖRBÄTTRA Introduktion Verksamhet Åtgärder Planera genomförande Övervaka Utveckla LIS och skyddet Ledningens engagemang

Läs mer

Kommunal Projekt förmåga 2013

Kommunal Projekt förmåga 2013 Kommunal Projekt förmåga 2013 Intern styrning 4,00 3,00 2,43 Resurshantering Nyttorealisering 2,61 2,00 2,21 Strategisk styrning 2,64 1,00 0,00 3,06 Ekonomisk styrning Riskhantering 2,37 2,44 Intressenthantering

Läs mer

Från byråkrati till innovation. Från byråkrati till innovation - en introduktion till att arbeta med öppna data

Från byråkrati till innovation. Från byråkrati till innovation - en introduktion till att arbeta med öppna data Från byråkrati till innovation En-i till-att-a ntroduktion- rbeta-med-öp pna-data Från byråkrati till innovation - en introduktion till att arbeta med öppna data 1 Projektgruppen: Projektledare: Christer

Läs mer

Medlem i bostadsrättsföreningen

Medlem i bostadsrättsföreningen Medlem i bostadsrättsföreningen Vad har du som boende ansvar för och vad ska föreningen ta hand om? Vad sker på en stämma och vem kan väljas in i styrelsen? I den här skriften får du svar på de här och

Läs mer

SABO sprider kunskap. Utbildningar, konferenser & konsulttjänster hösten 2010. sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag

SABO sprider kunskap. Utbildningar, konferenser & konsulttjänster hösten 2010. sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag SABO sprider kunskap Utbildningar, konferenser & konsulttjänster hösten 2010 sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag InfOrmAtIOn & AnmÄlAn Information & anmälan Internat/dagkonferens SABOs utbildningar

Läs mer

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Datum Diarienummer Sara Duvner 2014-04-23 KSN-2014-0324 Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 - Beslutad av kommunstyrelsen 9 april 2014 Postadress: Uppsala kommun,

Läs mer