CHEFSDAGEN 2014 VAD INNEBÄR DET GODA LEDARSKAPET INOM OFFENTLIG VERKSAMHET? Arrangör Organiseras av: Mediapartner:

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "CHEFSDAGEN 2014 VAD INNEBÄR DET GODA LEDARSKAPET INOM OFFENTLIG VERKSAMHET? Arrangör Organiseras av: Mediapartner:"

Transkript

1 CHEFSDAGEN JANUARI 2014 STOCKHOLM VAD INNEBÄR DET GODA LEDARSKAPET INOM OFFENTLIG VERKSAMHET? Anna Ericsson Stockholm Arlanda Airport Najmedin Razavi Elisabet Wennlund Stockholms Sjukhem Pär Eriksson Eskilstuna kommun Det goda ledarskapet vilka är grundförutsättningarna och hur uppnås dessa? Chefsrollen i en politiskt styrd organisation. Chefsrollens utmaningar, svårigheter och möjligheter Hur lyckas du leda i förändring? Hur övertygar du medarbetare om rätt väg framåt? Hur stödjer du chefernas kommunikativa förmåga på bästa sätt? Hur utvecklar du ett bra team? Verksamhetsfokus och målstyrning Att leda för resultat förutsättningar för att kunna leda sina medarbetare Vad kännetecknar en modern kunskapsorganisation och vad kräver det av ledarskapet? Vi har glädjen att ha med flera erkända och erfarna ledare från olika organisationer inom offentlig sektor. Ta del av deras tips och råd! Fördjupningsdag 31 januari Praktiskt ledarskap i organisationer som präglas av förändring Arrangör Organiseras av: Mediapartner: Anmäl dig på tfn:

2 CHEFSDAGEN 2014 TORSDAG 30 JANUARI 08:45 REGISTRERING OCH MORGONKAFFE 09:00 VÄLKOMMEN TILL CHEFSDAGEN 2014 Heike Erkers, förbundsordförande, Akademikerförbundet SSR hälsar välkommen 09:15 Katrin Westling Palm,, Pensionsmyndigheten 10:00 FÖRMIDDAGSKAFFE 10:30 NÅ RESULTAT GENOM KOMMUNIKA- TIVT LEDARSKAP Staden har under lång tid arbetat för att stödja chefernas kommunikativa förmåga och det är numer en självklar förutsättning för att lyckas i sina uppdrag. Utifrån sex förhållningssätt som stödjer tydliga ledare och aktiva medarbetare med bemötande i fokus går nu arbetet vidare mot visionen. Karin Francke, personalstrateg/chef- och ledarutveckling, Stockholm stad. 11:30 CHEFSROLLEN I EN POLITISKT STYRD ORGANISATION Chefsrollen och rollteorier Chefsrollens utmaningar, svårigheter och möjligheter Chefsrollens kompass Najmedin Razavi, etnobotaniker och chefsutvecklare med mångårig erfarenhet i både privat och offentlig sektor. Najmedin har bl a haft uppdrag för Lärarhögskolan, Uppsala universitet, Hudiksvalls kommun och Riksskatteverket. 12:30 LUNCH 13:30 VAD KÄNNETECKNAR EN MODERN KUNSKAPSORGANISATION OCH VAD KRÄVER DET AV LEDARSKAPET? Världs-, region- och kommunkartorna ritas om vilka konsekvenser får det? Hur förflyttar vi tänkandet i en förvaltningskultur till logiken i en modern offentlig organisation? Vad krävs av ledar- och medledarskapet? Pär Eriksson, kommundirektör, Eskilstuna kommun. 14:20 HUR UTVECKLAR MAN ETT BRA TEAM? Skapa delaktighet i teamet Verksamhetsfokus och målstyrning Elisabet Wennlund, sjukhusdirektör, Stockholms Sjukhem. 15:20 EFTERMIDDAGSKAFFE 15:50 PÅ SPANING I CHEFENS VARDAG PANEL Paneldebatten leds av Hanna Broberg, chefsstrateg på Akademikerförbundet SSR För uppdateringar se 16:30 MEDARBETARSKAP OCH FOKUS PÅ RESULTAT Förutsättningar för att kunna leda sina medarbetare Våga jämföra Är det fel att vilja vara bäst? Mindre Jante och mer jävlar anamma Anna Ericsson, enhetschef för passenger services, Swedavia AB Stockholm Arlanda Airport. 17:10 KONFERENSEN AVSLUTAS Anmäl dig på

3 FÖRDJUPNINGSDAG FREDAG 31 JANUARI PRAKTISKT LEDARSKAP I ORGANISATIONER SOM PRÄGLAS AV FÖRÄNDRING Den övergripande målsättningen med fördjupningsdagen Praktiskt ledarskap i organisationer som präglas av förändring är att ge deltagarna insikt i ledarskapets roll och krav, samt förutsättningar, verktyg och metoder att hantera och stötta komplexa förändringsarbeten. Dagen ger fördjupad kunskap om ledarskap och ledarens roll samt organisationens förmåga och förutsättningar att hantera en förändring. Organisationers behov av snabba förändringar har aldrig varit så stora som idag, och de fortsätter att öka. Inom den offentliga sektorn behöver även organisationer vara särskilt flexibla för att anpassa sig efter politiska förändringar. Ledning och beställare av förändringar är snabba med att driva igenom förändringarna och inser inte behovet av det gedigna förarbetet som behöver göras i (och med!) linjeverksamheten. Det uppstår ett gap mellan beställare/ledning och påverkade målgrupper i linjeorganisationen. Det saknas struktur, metoder och processer för att säkerställa effekter som fördelas mellan olika organisatoriska enheter i linjen. Hanteringen av förändringar är till stora delar en ledarskapsfråga. Chefer behöver ge anställda bättre förutsättningar att göra ett bra jobb, tid och tydliga prioriteringar. Utmaningen ligger i att hantera avvägningen mellan existerande verksamhet och förnyelsen som förändringen ska leverera. Fördjupningsdagen tar bl a upp: Strukturella utmaningar vid förändringar Psykologin bakom motivation och förändringar Vad är avgörande för att lyckas med en förändring? Hur stärka motivation och proaktivitet vid omorganisering och förändring? Hur lyckas man med ett effektivt genomförande? Ett praktikfall Apotekets förändringsresa Fördjupningsdagens talare Steve Brdarski är senior manager på Cordial Business Advisers och har lång erfarenhet som managementrådgivare. Hans expertis ligger inom områdena förändringsledning, programledning och affärsarkitektur. Steve arbetar i första hand med projekt-, program- och transformationsledning och leder till vardags komplexa program relaterade till flexibel affärsarkitektur, processutveckling och kravställning/implementering. Anders Persson är senior rådgivare på Quadras med fokus på genomförande av företagstransformationer, verksamhetsutveckling och ledarskap. Anders ledde som CIO på Apoteket den stora och komplexa transformation som präglade Apotekets avreglering. Jan Artem Henriksson arbetar på SelfLeaders med motivationspsykologi, ledarskap och organisationsutveckling. Metoderna är baserade på över 30 års forskning och används bl.a. i kurser på Handelshögskolan i Stockholm och KTH. SelfLeaders har specialiserat sig på att arbeta med värderingar, självledarskap och inre motivation med enkla och skalbara processer som ger dokumenterad effekt. HÅLLTIDER FÖR FÖRDJUPNINGSDAGEN: 08:45 Registrering och morgonkaffe 09:15 Fördjupningsdagen inleds 10:30 Förmiddagskaffe 12:30 Lunch 15:00 Eftermiddagskaffe 16:30 Fördjupningsdagen avslutas Teresa Dalkvist I Projektledare Informa IBC Sweden I Tfn: I E-post:

4 SPONSRING & UTSTÄLLNING Konferensen kommer att besökas av beslutsfattare inom området, missa inte denna unika möjlighet att träffa dem! Informa IBC Sweden sammanför köpare och leverantörer till en och samma plats. Nischat, affärsinriktat och på hög nivå - denna konferens kommer att vara en utmärkt plattform att inleda nya affärsrelationer. Vi erbjuder skräddarsydda nätverk, paneldiskussioner, högaktuella praktikfall och förbokade affärsmöten där du kommer att erhålla direktkontakt med potentiella kunder. För ytterligare information och kostnadsförslag välkommen att kontakta: Sales Manager Henrik Karlsson Tfn: E-post: Akademikerförbundet SSR är det fackliga yrkesförbundet för socionomer. Andra yrkesgrupper i förbundet är beteendevetare, ekonomer, personalvetare och samhällsvetare. Många är också egenföretagare eller chefer. Vi är partipolitiskt obundna men tar tveklöst ställning i de frågor som rör medlemmarnas anställning, arbetsmarknad, utbildning och möjlighet till professionell yrkes utövning. Med drygt medlemmar är vi det fjärde största förbundet i Saco. Passion för profession, engagemang, mångfald, jämställdhet och jämlikhet är några nyckelord i förbundets vär degrund. De är vägledande för vårt lokala och centrala arbete. Vår vision är ett samhälle och ett arbetsliv som tillvaratar, ut vecklar och värderar akademisk kompetens. Läs mer om oss på eller ring Svensk Chefsförening är ett forum för kompetensutveckling. Vi främjar erfarenhetsutbyte och yrkesgemenskap, arrangerar se minarier, konferenser och utbildningar. Vi följer och stimulerar forskning och deltar i den offentliga debatten i ledarskapsfrågor. Som medlem får du professionellt och juridiskt stöd konfiden tiellt direkt från våra experter. Det gäller alla frågor som rör din anställning, till exempel personliga avtal, lönerådgivning, förhandlingshjälp, avveckling och uppsägning. Svensk Chefsförening är Akademikerförbundet SSRs chefsorga nisation. Läs mer om oss på

5 VAD INNEBÄR DET GODA LEDAR- SKAPET INOM OFFENTLIG VERK- SAMHET? Att ledarrollen är komplex vet vi alla och särskilt i en verksamhet som är politiskt styrd. I din chefsroll befinner du dig i korsdraget lojalitet, solidaritet och trohet. I praktiken handlar det ofta om motstridiga krav, konflikter mellan skilda intressen och konsten att göra det omöjliga möjligt. Och det gäller att finna en balans i din chefsroll för att klara av alla utmaningar och prövningar som du ställs inför. En självklarhet är att försöka inspirera sina medarbetare, att vara en god kommunikatör, att ha kundfokus, att vara en förebild, att vara en katalysator, att vara resultatinriktad. Men hur kan man lyckas med allt detta och dessutom befinna sig i en värld där ofta förutsättningarna förändras? Varför lyckas en del med förändring och vad är avgörande för att lyckas? Hur skapar man delaktighet i teamet? Vad krävs av ledar- och medledarskapet? Hur kan man arbeta för att stödja chefernas kommunikativa förmåga? Hur förflyttar vi tänkandet i en förvaltningskultur till logiken i en modern offentlig organisation? Under Chefsdagen 2014 har du ett fantastiskt tillfälle att ta del av hur du på bästa sätt kan motivera, engagera och inspirera dina medarbetare till rätt väg framåt. Vi har lyckats få med flera av landets mest utmärkande chefer och flera har även vunnit hedrande priser för sina insatser. Vi vill med denna dag stödja och stärka dig i din roll som ledare och chef inom den offentliga sektorn. Under konferensen kommer det att ges goda tillfällen till diskussion och möjligheter att utbyta erfarenheter med andra som befinner sig i samma position som du. Du ges även goda möjligheter till att bredda ditt nätverk. Varmt välkommen till Chefsdagen 2014! Heike Erkers Förbundsordförande Akademikerförbundet SSR Teresa Dalkvist Projektledare Informa IBC Sweden PS. Vi kan dessutom erbjuda dig chansen att delta i vår fördjupningsdag - Praktiskt ledarskap i organisationer som präglas av förändring.

6 CHEFSDAGEN 2014 ANMÄL DIG REDAN IDAG! Tfn Fax E-post Online ANMÄLAN DELTAGARE 1 Namn ANMÄLAN DELTAGARE 2 Namn E-post Befattning Tfn Mobil BOKNINGSDETALJER DELTAGARE 2 Konferens Konferens + fördjupningsdag Endast dokumentationen Medlem i SSR E-post Befattning Tfn Företag Adress Mobil ANMÄLAN DELTAGARE 3 Namn E-post Befattning Postadress Tfn Mobil Referens BOKNINGSDETALJER DELTAGARE 1 Konferens Konferens + fördjupningsdag Endast dokumentationen Medlem i SSR ANMÄLAN OCH BETALNINGSVILLKOR Priserna är exklusive moms och inkluderar elektronisk dokumentation, lunch och kaffe. Lokal meddelas en månad innan konferensen via e-post och via vår hemsida chefsdagen PRIS Konferens Konferens SSR medlem Konferens + fördjupningsdag Konferens + fördjupningsdag SSR medlem Endast dokumentation kr kr kr kr kr Betalning erläggs mot faktura 30 dagar netto, dock senast tre arbetsdagar före konferenstillfället. Vid avbokning, som skall göras skriftligen, debiteras ingen avgift om avbokningen sker senast två veckor före konferensdagen, 50% om avbokningen sker senast en vecka före och 100% om avbokningen sker under den sista veckan. Om du får förhinder och inte kan deltaga kan du självklart överlåta din plats till en kollega. BOKNINGSDETALJER DELTAGARE 3 Konferens Konferens + fördjupningsdag Endast dokumentationen Medlem i SSR VIKTIG INFORMATION OM DOKUMENTATION Många av våra föredragshållare uppdaterar sina anföranden i sista stund. För att kunna erbjuda en uppdaterad och korrekt version har vi därför valt att tillhandahålla dokumentationerna elektroniskt. I anslutning till konferensen får du, via lösenord, tillgång till dokumentationen på vår webbsida. Vid problem med nedladdning vänligen kontakta Kundtjänst, tfn Vill du anteckna i dokumentationen rekommenderar vi att du skriver ut och tar med dig den till konferensen. OM INFORMA IBC SWEDEN Informa IBC Sweden tillhör Informa Plc. Informa är världens största börsnoterade organisatör av mässor, event, konferenser och kurser och tillhandahåller mötesplatser och möjligheter för kunskap att delas världen över. Informa har drygt 8000 anställda på 150 kontor i 40 länder. Informa IBC Sweden startade sin verksamhet 1994 och genomför årligen 200 mässor, konferenser, kurser och utbildningar på den svenska marknaden. Våra tusentals deltagare är beslutsfattare från både privata näringslivet och offentlig sektor. Målsättningen är att ge våra deltagare ny och utvecklande kunskap med de mest kända experterna inom respektive område. Våra produkter erbjuder också möjlighet att personligen möta potentiella kunder och knyta nya affärskontakter Läs mer på: Informa bringing knowledge to life I8264/1401 INFORMATION OM BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER Den personliga information som visas i detta postala utskick, eller tillhandahålls av dig, kommer att hållas i en databas och användas i marknadsföringssyfte. Den kan delas med andra företag inom Informa Group i Sverige och internationellt. Ibland kan dina uppgifter erhållas från externa företag i marknadsföringssyfte. Om du inte önskar att dina uppgifter skall användas i dessa syften, vänligen skriv till Database Manager, Informa IBC Sweden, Box 7022, Stockholm. E-post: Personuppgiftsansvarig är Informa IBC Sweden.

General Update i allmänmedicin

General Update i allmänmedicin General Update i allmänmedicin 15-17 november 2011 Umeå 6-8 december 2011 Örebro 17-19 januari 2012 Kalmar en vänder sig till Uppdatering om behandling, riktlinjer och ny forskning inom: Endokrinologi

Läs mer

Allt att vinna. Juseks arbetslivspolitiska program. Akademikerförbundet

Allt att vinna. Juseks arbetslivspolitiska program. Akademikerförbundet Allt att vinna Juseks arbetslivspolitiska program Akademikerförbundet för jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare, kommunikatörer och samhällsvetare När arbetslivet präglas av förändringar är

Läs mer

Trafikbuller 2015. Nationell bullerkonferens 26-27 januari 2015 i Stockholm

Trafikbuller 2015. Nationell bullerkonferens 26-27 januari 2015 i Stockholm Anmäl dig tidigt läs om våra rabatter på baksidan! Trafikbuller 2015 Nationell bullerkonferens 26-27 januari 2015 i Stockholm Ur innehållet Det senaste inom juridiken och aktuell praxis samt hur du på

Läs mer

Webbstrategidagarna 2014

Webbstrategidagarna 2014 Anmäl dig tidigt läs om våra rabatter på baksidan! Webbstrategidagarna 2014 Vilka bitar passar för ditt företags digitala strategi idag och imorgon? Konferens 3-4 JUNI 2014 SCANDIC HASSELBACKEN, STOCKHOLM

Läs mer

OFFENTLIG SEKTOR 2015. Framgångsrik kravhantering och införande av e-arkiv. Cia Jarehov. Projektledare. Statens Servicecenter

OFFENTLIG SEKTOR 2015. Framgångsrik kravhantering och införande av e-arkiv. Cia Jarehov. Projektledare. Statens Servicecenter Anmäl dig tidigt läs om våra rabatter på baksidan! E-ARKIVDAGEN OFFENTLIG SEKTOR 2015 Konferens den 4 februari 2015 Stockholm Ur innehållet Att framgångsrikt driva projektet och komma igång med e-arkiv

Läs mer

Kvalitet och uppföljning av vård- och omsorgstjänster

Kvalitet och uppföljning av vård- och omsorgstjänster Anmäl dig tidigt läs om våra rabatter på baksidan! Kvalitet och uppföljning av vård- och omsorgstjänster med fokus på att säkra och följa upp utförarverksamheten, nya föreskrifter och konkurrensutsatt

Läs mer

Förutsättningar för välfärd. Ett program om välfärdens långsiktiga finansiering

Förutsättningar för välfärd. Ett program om välfärdens långsiktiga finansiering Förutsättningar för välfärd Ett program om välfärdens långsiktiga finansiering Förutsättningar för välfärd Ett program om välfärdens långsiktiga finansiering Innehåll Förutsättningar för välfärd.... 5

Läs mer

Marketing Excellence 2015

Marketing Excellence 2015 Anmäl dig tidigt läs om våra rabatter på baksidan! Marketing Excellence 2015 Konferens 10 Mars 2015 Summit Grev Ture, STOCKHOLM 10 marknadsutmaningar du behöver hantera 2015! #Utmaning 1: Marknadsföring

Läs mer

WEBBSTRATEGIDAGARNA 2015 Utveckla en digital kommunikation som driver försäljning och skapar konkret affärsnytta!

WEBBSTRATEGIDAGARNA 2015 Utveckla en digital kommunikation som driver försäljning och skapar konkret affärsnytta! Anmäl dig tidigt läs om våra rabatter på baksidan! WEBBSTRATEGIDAGARNA 2015 Utveckla en digital kommunikation som driver försäljning och skapar konkret affärsnytta! KONFERENS 26 & 27 MAJ 2015 SCANDIC HASSELBACKEN,

Läs mer

Webbstrategidagarna 2012

Webbstrategidagarna 2012 Anmäl dig tidigt läs om våra rabatter på baksidan! Webbstrategidagarna 2012 Att skapa en affärsdrivande helhetsstrategi för digitala kanaler 25-26 april 2012 Scandic Hasselbacken, Stockholm UR INNEHÅLLET

Läs mer

Utbildningar som fungerar. Utbildningar inom ledarskap, projektledning, affärsmannaskap och kommunikation

Utbildningar som fungerar. Utbildningar inom ledarskap, projektledning, affärsmannaskap och kommunikation Utbildningar som fungerar Utbildningar inom ledarskap, projektledning, affärsmannaskap och kommunikation Mindset Vår vision 2 Det här är Mindset bra på 3 Kunder 3 Öppen utbildning 4 Företagsintern utbildning

Läs mer

Föreläsningar & Kurser 2015

Föreläsningar & Kurser 2015 Föreläsningar & Kurser 2015 För medlemmar i Unionen Chef Unionen Stockholm, Östra Sörmland/Gotland och Uppland Anmäl dig under Kurser och Spetsa din chefskompetens Innehållsförteckning @ Unionens chefslinje

Läs mer

Nytt från Ennovas ERFA. Svarsfrekvensen avslöjar engagemanget. Case: NCC. HR-resultat skapar värde på ledningsnivå. Case: Tryg.

Nytt från Ennovas ERFA. Svarsfrekvensen avslöjar engagemanget. Case: NCC. HR-resultat skapar värde på ledningsnivå. Case: Tryg. Act upon knowledge April 2011 / No 3 Sverige Nytt från Ennovas ERFA SAS, NCC och Lantmännen sätter uppföljningen i fokus / s. 3 Svarsfrekvensen avslöjar engagemanget Sju tips för en hög svarsfrekvens /

Läs mer

Chefs- och ledarskapsprogram

Chefs- och ledarskapsprogram Chefs- och ledarskapsprogram Sammanfattning Ingenjörer får många gånger ledande position i arbetslivet och avancerar till chefer på olika nivåer. För Sveriges Ingenjörer är ledarskapsfrågorna därför av

Läs mer

Syns du finns vi. Att vara ombud i Lärarförbundet

Syns du finns vi. Att vara ombud i Lärarförbundet Syns du finns vi Att vara ombud i Lärarförbundet Välkommen som ombud! Du som är ombud på arbetsplatsen är en viktig person i Lärarförbundet både för medlemmarna på din arbetsplats och för hela förbundet.

Läs mer

Utbildningskatalog 2015 Offentlig sektor

Utbildningskatalog 2015 Offentlig sektor Utbildningskatalog 2015 Offentlig sektor Problemet med framtiden är att den ofta anländer innan vi är redo för den. Arnold H.Glasgow Den offentliga sektorn förändras i en allt snabbare takt. Kommunernas

Läs mer

WEBBSTRATEGIDAGARNA OFFENTLIG SEKTOR 2014 Strategier för att nå en effektiv och nyttoskapande digital verksamhet i den kundorienterade myndigheten

WEBBSTRATEGIDAGARNA OFFENTLIG SEKTOR 2014 Strategier för att nå en effektiv och nyttoskapande digital verksamhet i den kundorienterade myndigheten #WEBBOS För tredje året i rad! Anmäl dig tidigt läs om våra rabatter på baksidan! WEBBSTRATEGIDAGARNA OFFENTLIG SEKTOR 2014 Strategier för att nå en effektiv och nyttoskapande digital verksamhet i den

Läs mer

FRAMTIDENS BOENDE FÖR ÄLDRE

FRAMTIDENS BOENDE FÖR ÄLDRE Anmäl dig tidigt läs om våra rabatter på baksidan! EFFEKTIVA STRATEGIER, FINANSIERING, PLANERING OCH BYGGNATION AV FRAMTIDENS BOENDE FÖR ÄLDRE så skapar du ett tryggt, stimulerande och attraktivt boende

Läs mer

Framtidens Karriär. Ekonomer medskapar morgondagens samhälle

Framtidens Karriär. Ekonomer medskapar morgondagens samhälle Foto: SEB I en fullservicebank finns enormt varierande uppgifter för civilekonomer. Vi ser gärna att man vågar byta uppgift när man söker sig vidare och på så sätt breddar sin kompetens. Annika Falkengren,

Läs mer

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg Lärande och utveckling i vardagen förutsättningar och verktyg Om Carpe - bakgrund I detta material nämns Carpe som en enhet. Fram till och med 30 juni 2014 består Carpe av två delar, Forum Carpe och projekt

Läs mer

Varför innovera. och inte bara göra mera? Om innovation i offentlig sektor

Varför innovera. och inte bara göra mera? Om innovation i offentlig sektor Varför innovera och inte bara göra mera? 1 Governo är ett managementkonsultföretag med fokus på offentlig sektor. Vår vision är att vara den naturliga samarbetspartnern för beslutsfattare som driver förändring

Läs mer

Forskning ger bättre resultat i skolan

Forskning ger bättre resultat i skolan Forskning ger bättre resultat i skolan Programförklaring Vi Sveriges Kommuner och Landsting, Friskolornas riksförbund, Lärarförbundet, Lärarnas Riksförbund, Sveriges Skolledarförbund och Svenskt Näringsliv

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

AKTIVITETSBASERADE KONTOR

AKTIVITETSBASERADE KONTOR inbjudan till konferens i Stockholm den 9-10 december 2014 VÅRA EXPERTER Kinnarps Elisabeth Slunge Brand Range Design Director IFMA Sverige Erik Ahrsjö Ordförande EY Victor Mannerholm Hammar Manager Anna-Lena

Läs mer

2011/2012 Möjligheter

2011/2012 Möjligheter 2011/2012 Möjligheter för medlemmar som arbetar inom teknik, naturvetenskap eller studerar till ingenjör och är anslutna till Unionen, ST, Vision, Finansförbundet eller Försvarsförbundet och vill utvecklas

Läs mer

Nätverk för lärande och utveckling

Nätverk för lärande och utveckling VERKSAMHETSUTVECKLING FÖRVALTNINGSKUNSKAP CHEFSUTVECKLING KOMPETENSFÖRSÖRJNING Nätverk för lärande och utveckling Den här boken ger några svar på frågan: Varför nätverk? Nätverk för lärande och utveckling

Läs mer

Välj mellan två spår: AFFÄRSDRIVET SHARED SERVICE CENTER IKEA. HR & Finans

Välj mellan två spår: AFFÄRSDRIVET SHARED SERVICE CENTER IKEA. HR & Finans inbjudan till konferens i Stockholm den 14-15 maj 2014 DU FÅR MÖTA Karl-Johan Kallenberg Business Navigator Group Shared Services Tele2 Shared Service Center Jelena Uljankina Group Manager, Postpaid Billing

Läs mer

Vård och. ur ett chefsperspektiv. En branschrapport från Ledarna. Hos oss blir du en bättre chef.

Vård och. ur ett chefsperspektiv. En branschrapport från Ledarna. Hos oss blir du en bättre chef. Vård och Omsorg ur ett chefsperspektiv En branschrapport från Ledarna Hos oss blir du en bättre chef. Vård och omsorg ur ett chefsperspektiv Ledarna Sveriges chefsorganisation bildades för över 100 år

Läs mer

VVS Akademin Lyft dig själv och ditt företag till nya nivåer!

VVS Akademin Lyft dig själv och ditt företag till nya nivåer! PREMIÄR! Ny ledarskapsutbildning för dig inom VVS-branschen! VVS Akademin Lyft dig själv och ditt företag till nya nivåer! 1 Utmanande tider VVS-branschen utmanas och förändras. Det ställs allt högre krav

Läs mer

KunskapsDagarna 1 SEPTEMBER 2014

KunskapsDagarna 1 SEPTEMBER 2014 Hans Görgensson Grundare av Kunskapsdagarna Stärk din konkurrensförmåga - besök KunskapsDagarna 1 SEPTEMBER 2014 Välkommen till Kunskapsdagarna Uppsala! Välj bland 13 spännande teman och inspirerande talare!

Läs mer