Syfte och mål, våra kärnområden och inledning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Syfte och mål, våra kärnområden och inledning"

Transkript

1 Verksamhetsberättelse 2013

2 Syfte och mål, våra kärnområden och inledning Syfte och mål Robotdalen är en satsning som möjliggör kommersiell framgång av nya idéer och forskning inom robotik och automation, med fokus på lösningar för industri, tunga fordon och hälsosektorn. Vi har vår bas i Sörmlands, Västmanlands och Örebro län men arbetar aktivt för ökad samverkan på ett nationellt plan för att stärka Sveriges konkurrenskraft ute i världen. Våra kärnområden Industrirobotik Här fokuserar vi på de små och medelstora företagens (SME) behov av produktivitetsförbättringar för att uppnå en ökad konkurrenskraft. Flexibla och rekonfigurerbara lösningar är nödvändiga för att möta framtida behov. Vi driver innovativa produktutvecklingsprojekt för SME i nära samarbete med industriföretag. Fältrobotik Inom fältrobotiken pågår forskning och utveckling med fokus på tunga autonoma fordon. Robotdalens satsning på området är en av de största inom EU och en av de ledande i världen, där forskning och utveckling bedrivs i samproduktion med industriella parter, och där resultaten blir kommersiella produkter. Hälsorobotik Inom Robotdalens kärnområde hälsorobotik utvecklas lösningar för vård och omsorg i hemmet och för funktionshindrade, så kallad Technology for Independent Life. Med individen i fokus värnar vi om det mänskliga mötet. Vi verkar för etableringen av hälsorobotik som ny bransch i Sverige ett år med stora framsteg! Under det gångna året har många stora framsteg gjorts. Ett av de viktigaste är att Robotdalen fått förnyat förtroende, och därmed förnyad finansiering, från VINNOVA och våra regionala medfinansiärer för åren Vi kan alltså fortsätta satsa långsiktigt och uthålligt med vår inriktning Enabling Commercial Success, vilket är mycket glädjande för oss alla! Under året har vi haft fortsatt ökat fokus på kommersialisering av nya produkter på marknaden, samt på skapande och etablering av nya företag i vår region vi är nu uppe i 25 nya produkter och 22 nya företag. Vår pipeline med nya projekt är all time high detta bådar mycket gott för vår fortsatta verksamhet inom både industri och hälsosektor. En annan av årets highlights är det framgångsrika genomförandet av eventet Robotics Innovation Challenge (RIC) i april Detta har ytterligare stärkt vårt varumärke både regionalt, nationellt och internationellt vilket i sin tur lett till att vi nu för diskussioner med ett flertal utländska företag om kommande etablering i Robotdalen. Ytterligare värt att lyfta fram som viktiga milstolpar under året är de fördjupade samarbeten vi inlett med regionens landsting och kommuner inom till exempel strokerehabilitering, hjälpmedel samt testbäddar. De framsteg vi gjort under 2013 gör att vi med tillförsikt ser fram emot ett spännande 2014, där vi fortsätter leverera konkreta resultat i form av kommersialisering av nya produkter på marknaden, samt skapande och etablering av nya företag i vår region. Erik Lundqvist, Chef Robotdalen 2

3 Resultat Ökad samverkan mellan Landstinget Västmanland och Robotdalen I samverkansprojektet Hjälpmedel och innovation ska arbetssätt utvecklas för att säkerställa att nya innovationer redan från start uppfyller kraven på patientsäkerhet och därigenom kan lanseras på marknaden. Det rör sig om innovativa hjälpmedel som ska ge äldre möjlighet att bo kvar i hemmet längre. I ett tidigt skede ska innovationer från Robotdalen föras samman med faktiska behov i landstinget. Sara Wickman vid Hjälpmedelscentrum i Västmanlands län är projektledare för projektet som startar 1 oktober Trollhättan först ut i Automationsutmaningen Robotdalen har genomfört över 200 förstudier som lett till stora investeringar i automationslösningar i mindre industriföretag. Nu uppmuntras andra regioner runt om i landet att ta sig an konceptet och föra samman studenter, mentorer och industriföretag kring möjligheterna med ökad robotisering. Först ut att plocka upp stafettpinnen i Automationsutmaningen är Högskolan Väst och Innovatum med bas i Trollhättan, som nu kör igång ett antal förstudier. Kortare ledtider med snabbare fixering det fixar FIXYZ En viktig kostnadsfråga för tillverkningsindustrin är att snabbt kunna ställa om maskinerna i produktionen. Inte minst då allt fler produkter anpassas utifrån den enskilda kundens behov och tillverkas i små serier. Compogrip är en byggsats för gripdon i kolfiber, med låg vikt, som sätts direkt på industrirobotens nos och snabbt och lätt kan ställas om utifrån detaljerna som ska bearbetas. Byggsatsen kompletteras nu med ett antal komponenter. Först ut är FIXYZ som underlättar inställningar för att gripa och fixera till exempel vinklade, runda eller vågformiga detaljer. Medverkan på konferenser och event Under 2013 medverkar Robotdalen på flera konferenser och event. Bland annat deltar Adam Hagman och Peter Stany på det internationella AAL Forum i Norrköping i september, där man håller i side-eventet Practical Experiences And Insights In Commercializing Innovation In the AAL Market. I oktober deltar Ingemar Reyier med presentationen Robot till tusen slutsatser och lärdomar på SWIRA-konferensen Hållbar produktion för konkurrenskraft på Elmia Subcontractor i Jönköping. SILVER innovationsupphandling för bättre äldrevård; Bestic AB och Bioservo Technologies AB utvalda Lagar om upphandlingar för hälso- och sjukvårdssektorn i Europa gör det svårt för företag att utveckla och komma ut på marknaden med nya tekniska lösningar. Samtidigt står Europa inför en stor utmaning med en allt större andel äldre i samhället som behöver vård och omsorg, framförallt i hemmet. Som ett led i att bemöta detta ska EU-projektet SILVER, genom förkommersiell upphandling, ge innovativa företag möjlighet att utveckla nya tekniklösningar baserade på robotik. Bland de utvalda företagen finns svenska Bestic AB och Bioservo Technologies AB. Västerås Stad deltar som upphandlande myndighet och VINNOVA är med som partner i projektet. Giraff Den mobila kommunikationslösningen Giraff har en nyckelroll i EU-projektet VictoryaHome, där vårdorganisationer i flera länder kommer att använda sig av närmare 50 Girafflösningar i hem hos äldre. Ett mål för projektet är att utveckla ny teknik och lansera en kommersiell service, som gör Giraff ännu mer värdefull för användarna. Giraff Technologies är med i ytterligare ett EU-projekt, TERESA, med syftet att utveckla en socialt intelligent telepresence-robot, baserad på Giraff. Vid Örebro universitet bedrivs forskningsprojektet GiraffPlus. Giraffs teknik, som hittills testats i en forskningslägenhet i Örebro, ska nu testas och utvärderas i riktiga hem av forskare i Sverige, Italien och Spanien. Top 5 Robotdalen i media Robotdalen omnämns under 2013 i 208 pressklipp, varav 21 internationellt. De nyheter som får mest uppmärksamhet är: 1. Robotdalens event Robotics Innovation Challenge med internationella föreläsare och möjlighet att se nya robotlösningar. 2. Invigningen av transportroboten RobCab på Mälarsjukhuset i Eskilstuna. 3. Invigningen av Robot Application Center i Eskilstuna med visning av den flexibla industrirobotlösningen OpiFlex. 4. Erik Lundqvist, chef för Robotdalen, ny medlem i den nationella tankesmedjan Automathink. 5. De tre finalisterna i Robotdalen Innovation Award 2013, där elektrodressen Mollii från svenska företaget Inerventions står som vinnare. 3

4 Resultat Globalt nätverk möjliggör kommersiell framgång Vi fortsätter att bygga upp ett globalt nätverk som gör oss kända i robotkretsar över hela världen. Vi betraktas som en aktör med god förmåga att möjliggöra kommersiell framgång för entreprenörer och industriföretag inom robotik och automation. Branschen tar intryck, och de aktörer som lyckas har i sann Robotdalen-anda satt slutanvändaren i fokus. De nya nationella och europeiska finansieringsformerna (SIO, Horisont 2020 m.m.) underättar för kommersialisering och vi arbetar nu med att hitta medel som kan hjälpa våra entreprenörer framåt. Ökat inflöde av innovationer Fokus för Robotdalens innovationsstöd under 2013 är att i första hand stötta case som håller på att kommersialisera eller som är nära kommersialisering, genom att analysera utvecklingsbehov, identifiera resurser samt arbeta med affärsutveckling och kommersialiseringsfrågor. Under 2013 ser vi också ett ökat inflöde av innovationer till Robotdalen, främst inom hälsorobotikområdet. Även internationella kontakter ökar under 2013, både avseende nya idéer och kanaler för våra svenska projekt. Innovationsstöd har en nyckelroll i arbetet med eventet Robotdalen Innovation Challenge och i genomförandet av Robotdalen Innovation Award. Nu är Robot Application Center igång Den 19 mars invigs Robot Application Center (RAC) i Eskilstuna. Över 60 personer finns på plats vid öppnandet av den nya mötesplatsen för forskning och utveckling av produkter och processer för robotbaserad automation. På RAC ska företag och högskola samverka på yttersta nivå för att utveckla automationsprodukter i världsklass. Robotics Innovation Challenge Den 25 april arrangeras Sveriges främsta robotevent Robotics Innovation Challenge (RIC) 2013 i Eskilstuna. Keynote speakers är Erin Rapacki, Dan Kara och Renaud Champion. Eventet är en lyckad och välbesökt dag med många möten mellan föreläsare, utställare och besökare. Flera produkter visas upp på en innovation catwalk och priset Robotdalen Innovation Award delas ut. Robotdalen Innovation Award Priset Robotdalen Innovation Award 2013 går till det svenska företaget Inerventions och deras produkt, elektrodressen Mollii. En kroppsdräkt som, genom att slappna av de spastiska musklerna, förbättrar funktionen och mobiliteten hos individer med neurologiska sjukdomar som CP, stroke eller MS. Företaget får nu stöd av Robotdalen för vidare utveckling och kommersialisering. VINNOVA och Mälardalsregionen tror på Robotdalen Efter tio år är Robotdalen etablerat som Sveriges robotkluster som genom konkreta resultat visar på förmågan att ta robotinnovationer hela vägen från idéstadiet ut på marknaden. Nu går Robotdalen in i en andra fas i ytterligare fyra år, med stöd av VINNOVA och regionala finansiärer från Västmanlands, Sörmlands och Örebro län. VINNOVA med totalt 24 MSEK och övriga finansiärer med 56 MSEK. Efter fas två görs en utvärdering som grund till finansiering i ytterligare två år. Teknik utvecklas för strokerehabilitering i hemmet Robotdalen driver, tillsammans med ett stort antal parter, sedan 2012 ett projekt för utveckling av teknik som ska stötta motorisk träning av strokedrabbade, i hemmet. Utvecklad teknik ska förbättra de strokedrabbades möjligheter till kontinuerlig träning och därmed förbättra möjligheterna till rehabilitering. Under året har en prototyp utvecklats i nära samarbete med olika användargrupper såsom strokedrabbade och rehabiliteringspersonal. Prototypen kommer att testas i en mindre pilotstudie vid Danderyds sjukhus och Danderydsgeriatriken under Pris till forskarna bakom Gasbot En forskargrupp vid Örebro universitet utvecklar Gasbot; en robot med sensorer som lokaliserar farliga metangasläckor på avfallsanläggningar och industrier. I maj arrangeras en av världens största och mest prestigefyllda robotkonferenser, ICRA. På konferensen vinner ett paper om projektet Gasbot priset Best Service Robotics Paper Award. Visning av världsunika robotinstallationen OpiFlex Tisdag 19 mars visas den världsunika robotinstallationen OpiFlex upp på företaget CH Industry i Eskilstuna, för 40-talet besökare. Den är världens första kommersiella installation av en orderstyrd, mobil industrirobot som på egen hand förflyttar sig mellan och dockar i olika stationer i produktionen. Under våren pågår en pilotinstallation där roboten testas i skarp miljö. Invigning av RobCab på Mälarsjukhuset Den 6 november invigs robotlösningen RobCab på Mälarsjukhuset i Eskilstuna, inför ett 40-tal representanter från bland annat media och landsting. RobCab är en mobil robot som avlastar vårdpersonalen med interna transporter, så att de får mer tid för patienterna. Den första arbetsplasten för roboten, som kallas Bärtill, är Viktoriaenheten, vid Mälarsjukhusets onkologiska och hematologiska avdelning. Amerikansk stororder till Zoomability AB The Independence Fund är en ideell välgörenhetsorganisation i USA, som stödjer amerikanska soldater som deltagit i krig. Under hösten får veteraner i USA testa den terränggående fyrhjulingen Zoom Uphill, som utvecklats med stöd av Robotdalen och hittills bara funnits på den europeiska marknaden. Den positiva responsen leder till en stororder hos organisationen, som kommer att skänka fordonen till krigsveteraner för att öka deras livskvalitet. Ordern, som motsvarar en årsomsättning hos Zoomability AB, ska levereras under början av Årets kommunikationsinsatser Vi skickar ut 14 svenska och 5 internationella pressmeddelanden och börjar publicera våra internationella pressmeddelanden på en europeisk hemsida för robotnyheter. Vi omnämns i 208 pressklipp, varav 21 i internationell media. På hemsidan publiceras 49 svenska och 24 internationella nyheter. Vi har unika besökare på hemsidan och antalet följare på twitter ökar med 130 procent. Vår animerade film uppdateras med fler nya produkter och inleder eventet Robotics Innovation Challenge. 4

5 Resultat Året i bilder 2013 Achim Lilienthal är en av forskarna som vinner pris på konferensen ICRA för sin forskning om Gasbot. Besökare minglar på eventet Robotics Innovation Challenge Invigning av Robot Application Center i Eskilstuna. Sara Wickman är ny projektledare för Hjälpmedel och innovation. På Danderyds sjukhus testas robotdräkten HAL... Demo av autonoma CiTitruckar i MALTA IIprojektet på Örebro universitet.... där även en prototyp för strokerehabilitering utvecklas. Invigning av transportroboten RobCab på Mälarsjukhuset. Demonstration och visning av världsunika robotinstallationen Opiflex hos företaget CH Industry. Elektrodressen Mollii för kontrollerad rörlighet vinner Robotdalen Innovation Award Modell förevisar robothandsken SEM-Glove på innovation catwalk, på Robotics Innovation Challenge

6 Uppdrag och organisation Robotdalens uppdrag Robotdalen möjliggör kommersiell framgång av robotinnovationer. Det övergripande syftet är att generera tillväxt i form av nya produkter och nya företag på marknaden. Fokus ligger på lösningar för industrin, tunga fordon samt hälso- och sjukvårdssektorn. Robotdalen har byggt upp ett stort nätverk med starka aktörer från industri, akademi och offentlig sektor som aktivt bidrar i arbetet med att nå visionen; att bli en internationellt erkänd innovationsmiljö som möjliggör kommersiell framgång av idéer och lösningar inom robotteknik. Robotdalens ledningsgrupp och styrelse Ledningsgrupp Erik Lundqvist, chef, koordinator Örebro län och ansvarig hälsorobotik. Åsa Nordin, biträdande chef, koordinator Västmanlands län och ansvarig industrirobotik. Michael Rydell, koordinator Södermanlands län. Dimiter Driankov, ansvarig fältrobotik. Adam Hagman, affärsutvecklare hälsorobotik. Ingemar Reyier, teknik- och applikationsansvarig industrirobotik. Jessica Karlsson, kommunikationsansvarig. Lennart Karlsson, internationaliseringsansvarig. Peter Stany, innovationsstöd. Carina Karlsson, ekonom, vikarie för Martina Pettersson som är föräldraledig. Till sitt stöd har ledningsgruppen Erik Eskils - operativt stöd i Örebro, Elisabet Christoffersson - administration, samt Klas Larsson - kommunikation/eventstöd. Inom hälsorobotik arbetar Maria Ehn och Sara Wickman som projektledare, och inom industrirobotik arbetar Johan Ernlund och Anders Thunell som projektledare. Styrelse Rose-Marie Frebran, styrelseordförande, landshövding Örebro län. Hans Ekström, biträdande styrelseordförande, riksdagsledamot Södermanlands län. Gösta Reinl, VD Eskilstuna fabriksförening. Staffan Elfving, chef utvecklingsprojekt ABB Robotics. Torbjörn Andersson, professor Örebro universitet. Paul Pettersson, prorektor Mälardalens högskola. Bo Dahllöf, stadsdirektör Västerås. Karin Tilly, Enheten för regional utveckling i Västmanland, är adjungerad ledamot från Länsstyrelsen Västmanland, i väntan på att ett nytt länsråd tillsätts. 6

7 Ekonomisk redovisning Robotdalen är en av VINNVÄXT-vinnarna från 2003 som delfinansieras av VINNOVA med 10 MSEK/år i tio år. Den näst största finansiären är Europeiska regionala utvecklingsfonden, administrerad av Tillväxtverket. Utöver detta mottar Robotdalen stort stöd från länsstyrelser, regionförbund, landsting och kommuner i Södermanlands, Västmanlands och Örebro län. Som komplement till dessa kontantinsatser går näringslivet i regionen in med värdefullt stöd i form av naturainsatser. Ekonomisk redovisning, Tkr 2013 Verksamhetens finansiering VINNOVA not ,0 Medfinanansiering kontant not ,4 Europeiska regional utvecklingsfonden (ERUF) 6 136,0 Övriga intäkter 130,6 Summa erhållen finansiering ,0 Verksamhetens kostnader Utbetalda projektstöd ,4 Övriga kostnader/infrastruktur ,2 Processledare/bit.processledare/Nodkoord/Affärsutvecklare ,3 Administration -552,2 Kommunikation ,4 Lokalhyra/resor/representation/Mötesplatser/Övrigt ,3 Summa kostnader ,6 Årets kapitalförändring 3 306,4 Ekonomiskt utfall Ingående balans not 3 101,1 Årets kapitalförändring 3 306,4 Summa utgående balans ,5 Not 1 Varav tkr avser Robotdalen och 1 300tkr avser Strokeprojektet Not 2 Medfinansiärer Länsstyrelsen i Västmanland Landstinget i Västmanland Västerås Stad Länsstyrelsen i Örebro Regionförbundet i Örebro Örebro Kommun Laxå Kommun Regionförbundet i Södermanland Eskilstuna kommun Tillväxtverket Södertörns Brandförsvarsförbund (ursprungligen VINNOVA) Högskolan Kristianstad (Kampradstiftelsen) Stiftelsen Pilotverkstaden Medfinansiering i natura under 2013 är ca tkr ABB 2 000tkr och övriga företag/organisationer tkr 7

8 Hälsa och HBT i Sörmland Robotdalen finansieras av och samarbetar med (urval): Stora bilden omslag: Ingemar Reyier och Anders Thunell med robotinstallationen OpiFlex. Mindre bilder omslag: keynote speakers och innovation catwalk på Robotics Innovation Challenge 2013 i Eskilstuna. Majoriteten av bilderna i verksamhetsberättelsen har tagits av fotograf Terése Andersson.

ROBOTDALENS SYFTE OCH MÅL

ROBOTDALENS SYFTE OCH MÅL VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 Inledning ROBOTDALENS SYFTE OCH MÅL Robotdalen möjliggör kommersiell framgång av nya idéer och lösningar inom robotteknik. Vi har tre kärnområden med fokus på innovationer för

Läs mer

275 Medfinansiering av Robotdalen (KSKF/2015:542) Beslut. Förslag till kommunfullmäktige

275 Medfinansiering av Robotdalen (KSKF/2015:542) Beslut. Förslag till kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2015-11-24 Sida 1(2) 275 Medfinansiering av Robotdalen (KSKF/2015:542) Beslut Förslag till kommunfullmäktige 1. Medfinansiera Robotdalens projektansökan

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012

Verksamhetsberättelse 2012 Verksamhetsberättelse 2012 Vårt uppdrag Innehåll Vårt uppdrag 2 Våra kärnområden 3 Projektlista 4 Resultat 5-9 Kalendarium 10-11 Hållbar utveckling 12 Sammanfattning av årets insatser 13 Organisation 14

Läs mer

VINNOVA. Sveriges innovationsmyndighet INFORMATION 1 VI 2014:07

VINNOVA. Sveriges innovationsmyndighet INFORMATION 1 VI 2014:07 VINNOVA Sveriges innovationsmyndighet INFORMATION 1 VI 2014:07 Kort om oss Så fördelas pengarna Vad vi erbjuder Vi investerar 2,7 MILJARDER KRONOR varje år i runt 2400 FORSKNINGS- OCH INNOVATIONSPROJEKT.

Läs mer

Kommunikationsutbildning

Kommunikationsutbildning Kommunikationsutbildning Program för dagen 09.45-10.15 Kort introduktion av medverkande VinnVäxt-initiativ Vi går laget runt med en kort presentation av vilket initiativ ni kommer från, din roll i organisationen

Läs mer

Hälsorobotar. Robotar som hjälper och vårdar

Hälsorobotar. Robotar som hjälper och vårdar Hälsorobotar Robotar som hjälper och vårdar Hälsorobotar behövs för att bygga framtiden Hälsorobotar kan hjälpa personer med funktionsnedsättning och äldre till ett mer självständigt och oberoende liv.

Läs mer

Rotary Smålandsstenar 6 Februari 2014 Lars Gustafsson, Werner Hilliges

Rotary Smålandsstenar 6 Februari 2014 Lars Gustafsson, Werner Hilliges Rotary Smålandsstenar 6 Februari 2014 Lars Gustafsson, Werner Hilliges Från idéer Vår till framgångsrika värdegrund företag Glädje i arbetet Flexibla i tanke och handling Affärsmässiga i utförandet Vision

Läs mer

Robotdalens vision och verksamhet beskrivs i bilaga 2. I ärendet fanns följande förslag till beslut. Yrkanden och proposition

Robotdalens vision och verksamhet beskrivs i bilaga 2. I ärendet fanns följande förslag till beslut. Yrkanden och proposition PROTOKOLL DATUM DIARIENR 2003-09-01 LKD 03416 89 Medfinansiering av Robotdalen 2003-2006 Bakgrund Robotdalen är en centrumbildning inom Mälardalens högskola för samverkan mellan näringsliv, samhälle och

Läs mer

Datum 2015-06-16 Dnr 1501816. Region Skånes medverkan i utvecklingen av Mobilområdet

Datum 2015-06-16 Dnr 1501816. Region Skånes medverkan i utvecklingen av Mobilområdet Regionstyrelsen Lennart Svensson Utvecklare 040-623 97 45 Lennart.R.Svensson@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2015-06-16 Dnr 1501816 1 (5) Regionstyrelsen s medverkan i utvecklingen av Mobilområdet i Skåne

Läs mer

Mälardalens högskola. Presentation vid Automation region frukostmöte 10 januari 2012

Mälardalens högskola. Presentation vid Automation region frukostmöte 10 januari 2012 Mälardalens högskola Presentation vid Automation region frukostmöte 10 januari 2012 MDH En nationell högskola som verkar i en region - med en innovativ och internationell profil MDH i siffror 1977 MDH

Läs mer

Innovationsarbete inom Landstinget i Östergötland

Innovationsarbete inom Landstinget i Östergötland 1 (5) Landstingsstyrelsen Innovationsarbete inom Landstinget i Östergötland Bakgrund Innovationer har fått ett allt större politiskt utrymme under de senaste åren. Utgångspunkten är EUs vision om Innovationsunionen

Läs mer

Gunnar Björkman. SMARTA STÄDER Digital Demo Stockholm

Gunnar Björkman. SMARTA STÄDER Digital Demo Stockholm Gunnar Björkman SMARTA STÄDER Digital Demo Stockholm Digital Demo Stockholm Ett nytt sätt för samarbete i samhället Gunnar Björkman Innovationsdirektör Stockholms stad Stockholms långsiktiga utmaningar

Läs mer

Tillägg till Avtal om Samhällskontraktet som MDH, Västerås och Eskilstuna ingått i oktober 2013.

Tillägg till Avtal om Samhällskontraktet som MDH, Västerås och Eskilstuna ingått i oktober 2013. TILLÄGGSAVTAL SAMHÄLLSKONTRAKTET Tillägg till Avtal om Samhällskontraktet som MDH, Västerås och Eskilstuna ingått i oktober 2013. 1 Parter 1. Mälardalens högskola, org.nr. 202100-2916 ( MDH ) 2. Västerås

Läs mer

Ett starkt MDH 2010-2012 - arbete och resultat

Ett starkt MDH 2010-2012 - arbete och resultat Ett starkt MDH 2010-2012 - arbete och resultat Karin Axelsson, projektledare & vicerektor för samverkan 15 november 2012 Högskolan i siffror 1977 grundas Mälardalens högskola (MDH) 30 utbildningsprogram

Läs mer

Samproduktion inom området hälsa & välfärd

Samproduktion inom området hälsa & välfärd Samproduktion inom området hälsa & välfärd Per Tillgren, professor Cecilia Vestman, verksamhetsledare Kalmar 2014-05-29 per.tillgren@mdh.se cecilia.vestman@mdh.se Vägen fram till det samproducerande lärosätet

Läs mer

Smart Industri Nyindustrialiseringsstrategi för Sverige

Smart Industri Nyindustrialiseringsstrategi för Sverige Finansiering av forskning och utveckling vilka möjligheter för företag? Susanna Kindberg Smart Industri Nyindustrialiseringsstrategi för Sverige Industri 4.0 Ta tillvara på digitaliseringens möjligheter.

Läs mer

Produktion2030. Strategiskt innovationsprogram för hållbar produktion i Sverige Cecilia Warrol, programchef

Produktion2030. Strategiskt innovationsprogram för hållbar produktion i Sverige Cecilia Warrol, programchef Produktion2030 Strategiskt innovationsprogram för hållbar produktion i Sverige Cecilia Warrol, programchef Ett strategiskt innovationsprogram, 2013-20 Vision: 2030 är Sverige förstahandsvalet för resurseffektiv

Läs mer

Verksamhetsplan 2013. Länsturismen. Effektivitet genom samverkan

Verksamhetsplan 2013. Länsturismen. Effektivitet genom samverkan Verksamhetsplan 2013 Länsturismen Effektivitet genom samverkan Verksamhetsplan för Turismfunktionen vid VKL 2013 Bakgrund Turismfunktionen har sedan 2006 arbetat på uppdrag av föreningens medlemmar i nära

Läs mer

Vår verkstad. Utvecklar människor och affärer.

Vår verkstad. Utvecklar människor och affärer. Vår verkstad Utvecklar människor och affärer. Västerås Science Park är en inspirerande och innovativ miljö och mötesplats för företag i tillväxt där människor, idéer, kunskap och kapital kan mötas och

Läs mer

Så arbetar Tillväxtverket för att stärka företagens konkurrenskraft

Så arbetar Tillväxtverket för att stärka företagens konkurrenskraft Så arbetar Tillväxtverket för att stärka företagens konkurrenskraft Västerås den 3 mars 2015 1 Från Arjeplog till Malmö Nationell myndighet Finns på 9 orter Cirka 370 medarbetare Intensiv global konkurrens

Läs mer

Technologies for Independent Life (T4IL) Maria Ehn, Robotdalen

Technologies for Independent Life (T4IL) Maria Ehn, Robotdalen Technologies for Independent Life (T4IL) Maria Ehn, Robotdalen Robotdalen We enable commercial success! USA Robotdalen Japan EU Robotdalen s asset base + Growth: New products, New companies, Investments,

Läs mer

Verksamhetsplan Länsturismen. Effektivitet genom samverkan

Verksamhetsplan Länsturismen. Effektivitet genom samverkan Verksamhetsplan 2016 Länsturismen Effektivitet genom samverkan 2015-12-17 Verksamhetsplan för Turismfunktionen vid VKL 2016 Bakgrund Turismfunktionen har sedan 2006 arbetat på uppdrag av föreningens medlemmar

Läs mer

Beviljade projekt i ERUF Europeiska regionala utvecklingsfonden

Beviljade projekt i ERUF Europeiska regionala utvecklingsfonden 240 miljoner till projekt i Östra Mellansverige Strukturfondspartnerskapet i Östra Mellansverige har vid sitt sammanträde 10 december prioriterat 24 projekt som sammanlagt får 240 miljoner i EU-stöd. Greger

Läs mer

Entreprenöriellt lärande i förskola och skola. Mälardalsrådet

Entreprenöriellt lärande i förskola och skola. Mälardalsrådet Entreprenöriellt lärande i förskola och skola. Mälardalsrådet 2016-09-02 Sara Hägglund Mälardalens högskola Universitetsadjunkt i pedagogik Projektledare ELverket Vilka kunskaper,kompetenser/förmågor har

Läs mer

Avsiktsförklaring. Bakgrund

Avsiktsförklaring. Bakgrund Avsiktsförklaring Denna avsiktsförklaring har idag träffats mellan Jönköpings kommun och Stiftelsen Högskolan i Jönköping, var för sig även kallad part och gemensamt kallade parterna. Bakgrund Syftet med

Läs mer

Vision: Triple Steelix skall med stålet som bas verka för ökad tillväxt och attraktionskraft i Bergslagen.

Vision: Triple Steelix skall med stålet som bas verka för ökad tillväxt och attraktionskraft i Bergslagen. Vår verksamhet 2007 Vision: Triple Steelix skall med stålet som bas verka för ökad tillväxt och attraktionskraft i Bergslagen. Underlättar för innovationer och nytänkande Det är i mötet mellan olika kompetenser

Läs mer

Energieffektiva byggnader i sydost. - en satsning på teknik och FoU

Energieffektiva byggnader i sydost. - en satsning på teknik och FoU Energieffektiva byggnader i sydost - en satsning på teknik och FoU VERKSAMHETSIDÉ Energieffektiva byggnader en mötesplats på Växjö Universitet mellan forskningens och marknadens aktörer såsom Fastighetsägare

Läs mer

Agenda. Nuläge Inkubator och Science park Innovation Inkubator 2.0 förslag Finansiering Summering

Agenda. Nuläge Inkubator och Science park Innovation Inkubator 2.0 förslag Finansiering Summering Agenda Nuläge Inkubator och Science park Innovation Inkubator 2.0 förslag Finansiering Summering Nuläge Rampens nuvarande projektfinansiering avslutas sommaren 2012 Hösten 2012 finansieras verksamheten

Läs mer

Finansiering av forskning och utveckling- vilka möjligheter?! Susanna Kindberg. SP Energy Technology Center

Finansiering av forskning och utveckling- vilka möjligheter?! Susanna Kindberg. SP Energy Technology Center Finansiering av forskning och utveckling- vilka möjligheter?! Susanna Kindberg Små och Medelstora Företag i Sverige Totalt antal företag i Sverige: cirka 1 miljon. Av dessa tillhör 99% små och medelstora

Läs mer

Är färre och större universitet alltid bättre?

Är färre och större universitet alltid bättre? Detta är en utbyggd artikel relativt vad som publicerades i tidningen Ny Teknik, 27-8- 29, under rubriken Mindre universitet vinner över större. Här bifogas även diverse jämförande grafer samt lite utvidgade

Läs mer

Datum 2016-05-18 Dnr 1601956. Fortsatt utveckling av MAPCI och av mobilområdet i Skåne

Datum 2016-05-18 Dnr 1601956. Fortsatt utveckling av MAPCI och av mobilområdet i Skåne Regionstyrelsen Lennart Svensson Strateg 0768-870445 lennart.r.svensson@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2016-05-18 Dnr 1601956 1 (6) Regionstyrelsen Fortsatt utveckling av MAPCI och av mobilområdet i Skåne

Läs mer

Vi 2013:20. Programöversikt Stöd till forskning och innovation

Vi 2013:20. Programöversikt Stöd till forskning och innovation vinnova INFORMATION Vi 2013:20 Programöversikt 2014 Stöd till forskning och innovation Program och utlysningar 2014 VINNOVA driver program för att stärka innovationskraften i Sverige. Programmen har olika

Läs mer

Gemensamt arbete för att medverka till utvecklingen av nya lösningar för distribuerad vård

Gemensamt arbete för att medverka till utvecklingen av nya lösningar för distribuerad vård BESLUTSUNDERLAG 1(2) Richard Widén 2014-05-26 Dnr: LiÖ 2014-660 Landstingsstyrelsen Gemensamt arbete för att medverka till utvecklingen av nya lösningar för distribuerad vård Landstinget i Östergötland

Läs mer

Datum Dnr Fortsatt utveckling av MAPCI och av mobilområdet i Skåne

Datum Dnr Fortsatt utveckling av MAPCI och av mobilområdet i Skåne Regionstyrelsen Lennart Svensson Strateg 0768-870445 lennart.r.svensson@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2016-06-17 Dnr 1601956 1 (6) Regionstyrelsen Fortsatt utveckling av MAPCI och av mobilområdet i Skåne

Läs mer

Mobil automation för ökad produktivitet vid småserietillverkning

Mobil automation för ökad produktivitet vid småserietillverkning Mobil för ökad produktivitet vid småserietillverkning Automation Summit 2013-09-06 Trender och dess effekter Kunder Frihet Snabbhet Konkurrens Miljö Sysselsättning En kedjeeffekt, mer svängningar längre

Läs mer

Bioekonomi Nationella processer och strategier inom området

Bioekonomi Nationella processer och strategier inom området Bioekonomi Nationella processer och strategier inom området Christina Nordin Avdelningschef Näringsliv och villkor Fossilfritt Sverige Samverkansprogrammet cirkulär och biobaserad ekonomi Nationella skogsprogrammet

Läs mer

Aktivitetplan år Fastighetsnätverket för energi- och miljöfrågor i Örebro län

Aktivitetplan år Fastighetsnätverket för energi- och miljöfrågor i Örebro län Bilaga 1. Aktivitetplan år 2016. Fastighetsnätverket för energi- och miljöfrågor i Örebro län Aktivitet Budget/ år Period A. Administration av nätverk Administration, planering av aktiviteter, samordning

Läs mer

Filmsatsningar i Örebro län 1998-2005 som beviljat stöd av Länsstyrelsen

Filmsatsningar i Örebro län 1998-2005 som beviljat stöd av Länsstyrelsen Filmsatsningar i Örebro län 1998-25 som beviljat stöd av Länsstyrelsen www.t.lst.se Publ. nr 26:16 Projektägare Filmpol mitt II Örebro läns landsting Projektperiod 2311 25123 Utveckla film- och mediabranschen

Läs mer

Nu bildar vi nya Region Örebro län

Nu bildar vi nya Region Örebro län Nu bildar vi nya Region Örebro län LJUSNARSBERG HÄLLEFORS Bra ska bli bättre med ny regionorganisation KARLSTAD 50 LINDESBERG NORA KARLSKOGA E18 ÖREBRO DEGERFORS LEKEBERG KUMLA LAXÅ HALLSBERG ASKERSUND

Läs mer

250 år av erfarenhet. Innovation by Collaboration SNITTS Jan Sandred, VINNOVA

250 år av erfarenhet. Innovation by Collaboration SNITTS Jan Sandred, VINNOVA 250 år av erfarenhet Innovation by Collaboration SNITTS Jan Sandred, VINNOVA 2005 För tio år sedan iphone finns inte Spotify finns inte YouTube finns inte World of Warcraft finns inte Fler känner till

Läs mer

Finansiering forskning och innovation. Johan Stenberg

Finansiering forskning och innovation. Johan Stenberg Finansiering forskning och innovation Johan Stenberg Vinnova driver program för att stärka innovationskraften i Sverige. Huvudinriktningar: strategiskt viktiga områden innovationsförmåga hos specifika

Läs mer

Företag, akademi och samhälle i samverkan automation i världsklass!

Företag, akademi och samhälle i samverkan automation i världsklass! Vad är Automation Region? Nya initiativ Automation Region är ett företagskluster som arbetar för att synliggöra och stärka Sveriges automationsindustri. Automationsbranschen har stor strategisk betydelse

Läs mer

Anteckningar från genomförda workshops den 1 dec 2014

Anteckningar från genomförda workshops den 1 dec 2014 Soundingboard 2.0 2014 Anteckningar från genomförda workshops den 1 dec 2014 Workshop: Hållbara städer Utveckla mötesplatser där människors behov är utgångspunkten för nya innovationer som i sin tur bidrar

Läs mer

Nya vägar till innovation Trender, Teorier, Tillväxt

Nya vägar till innovation Trender, Teorier, Tillväxt Nya vägar till innovation Trender, Teorier, Tillväxt Stockholm, 19 mars 2013 Malin Lindbergforskare vid Luleå tekniska universitet Vad är innovation? Nya varor, tjänster, metoder, relationer... som kommit

Läs mer

Uppdrag att etablera en funktion för Testbädd Sverige

Uppdrag att etablera en funktion för Testbädd Sverige Regeringen Proj. n r VERKET FÖR INNOVATIONSSYSTEM A k 2017-05- 1 2 Regeringsbeslut I 3 2017-05-04 N2017/03280/IFK Näringsdepartementet D/Dnr 2QIT-02nt-l Verket för innovationssystem 101 58 Stockholm Uppdrag

Läs mer

SILVER. Supporting Independent LiVing for the Elderly through Robotics. Mats Rundkvist, MISTEL innovation Västerås stad

SILVER. Supporting Independent LiVing for the Elderly through Robotics. Mats Rundkvist, MISTEL innovation Västerås stad SILVER Supporting Independent LiVing for the Elderly through Robotics Mats Rundkvist, MISTEL innovation Västerås stad SILVER EU-projekt (Sjunde ramprogrammet) Sverige, Finland, Danmark, Nederländerna,

Läs mer

Företag, akademi och samhälle i samverkan automation i världsklass!

Företag, akademi och samhälle i samverkan automation i världsklass! Vad är Automation Region? Nya initiativ Automation Region är ett företagskluster som arbetar för att synliggöra och stärka Sveriges automationsindustri. Automationsbranschen har stor strategisk betydelse

Läs mer

Drivhuset. Startades 1993 i Karlstad. Finns just nu på 14 orter runt om i Sverige. Drivhuset Kalmar grundades 1999

Drivhuset. Startades 1993 i Karlstad. Finns just nu på 14 orter runt om i Sverige. Drivhuset Kalmar grundades 1999 2013 fokus framåt Drivhuset är en plattform för dig som vill utveckla entreprenöriellt driv. Genom personlig evolution och affärsutveckling vill vi få fler att skapa nytt av sina idéer. Drivhuset arbetar

Läs mer

Göran Lundwall Vd ALMI Företagspartner AB

Göran Lundwall Vd ALMI Företagspartner AB Göran Lundwall Vd ALMI Företagspartner AB Kärnverksamhet Affärsområden Tjänster Innovation Nya företag Etablerade företag Finansiering Affärsutveckling Företag och personer som har en innovativ idé och

Läs mer

Strategi för kvalitets- och innovationsarbete inom staden och samarbete med högre utbildning och forskning

Strategi för kvalitets- och innovationsarbete inom staden och samarbete med högre utbildning och forskning PM 2015:79 RI (Dnr 138-723/2015) Strategi för kvalitets- och innovationsarbete inom staden och samarbete med högre utbildning och forskning Borgarrådsberedningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar följande.

Läs mer

- ett västsvenskt perspektiv

- ett västsvenskt perspektiv Nya möjligheter för små och medelstora företag - ett västsvenskt perspektiv Informationsdag, VINNOVA 27 november 2009 Helena L Nilsson, Enhetschef, h FoU, Regional utveckling 1 Näringslivets satsning på

Läs mer

Affärsutvecklingsprogram för företag i besöksnäringen

Affärsutvecklingsprogram för företag i besöksnäringen Affärsutvecklingsprogram för företag i besöksnäringen Kurbits hjälper företagare att tjäna mer på det de brinner för. Våra affärsutvecklingsprogram är utvecklade och designade specifikt för företag inom

Läs mer

Nationella kluster konferensen

Nationella kluster konferensen Sammanställning från den Nationella kluster konferensen i Gävle den 23 24 februari Kluster som plattform för innovationer Kluster som plattform för innovationer. Det var temat på den nationella klusterkonferensen

Läs mer

92 miljoner i EU-stöd med fokus på tillverkningsindustrin i Västsverige

92 miljoner i EU-stöd med fokus på tillverkningsindustrin i Västsverige 92 miljoner i EU-stöd med fokus på tillverkningsindustrin i Västsverige Kompetensutveckling, flexicurity och förbättrad integration. Det är några av satsningarna som strukturfondspartnerskapet i Västsverige

Läs mer

Välkommen till Mötesplats social hållbarhet. Sara Kollberg, Folkhälsomyndigheten Jonas Frykman, Sveriges Kommuner och Landsting

Välkommen till Mötesplats social hållbarhet. Sara Kollberg, Folkhälsomyndigheten Jonas Frykman, Sveriges Kommuner och Landsting Välkommen till Mötesplats social hållbarhet Sara Kollberg, Folkhälsomyndigheten Jonas Frykman, Sveriges Kommuner och Landsting Några praktikaliteter www.mötesplatssocialhållbarhet.se WiFi: choiceguest

Läs mer

Ägardirektiv för Almi Företagspartner Halland - 2014

Ägardirektiv för Almi Företagspartner Halland - 2014 01054 1(2) TJÄNSTESKRIVELSE Datum Diarienummer Regionkontoret 2013-10-01 RS130382 Ann-Mari Bartholdsson, Verksamhetschef Näringsliv 035-179887 Regionstyrelsen Ägardirektiv för Almi Företagspartner Halland

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 1 Från Arjeplog till Malmö Bildades 2009 Finns på 9 orter Drygt 370 medarbetare Vi arbetar för att stärka företagens konkurrenskraft Bättre förutsättningar för företagande Attraktiva regionala miljöer

Läs mer

Martin D. Mileros, Michael Höglund,

Martin D. Mileros, Michael Höglund, Information till DIGI-coacher digitaliseradittforetag.nu är en digi-pilot finansierad av Tillväxtverket. Projektet syftar till att stärka upp digitaliseringsprocessen hos svenska små och medelstora företag

Läs mer

Smart industri - En nyindustrialiseringsstrategi för Sverige

Smart industri - En nyindustrialiseringsstrategi för Sverige Smart industri - En nyindustrialiseringsstrategi för Sverige Christina Nordin Avdelningschef Näringsliv och villkor Industrins betydelse för tillväxt, samhällsutveckling och välstånd i förnyat fokus Industrin

Läs mer

Forska&Väx. Finansiering av utvecklingsprojekt i små och medelstora företag. Hur mycket? Max 5 miljoner kr/ansökan Ansökningarna bedöms i konkurrens.

Forska&Väx. Finansiering av utvecklingsprojekt i små och medelstora företag. Hur mycket? Max 5 miljoner kr/ansökan Ansökningarna bedöms i konkurrens. Forska&Väx Finansiering av utvecklingsprojekt i små och medelstora företag Förstudier och utvecklingsprojekt som bygger på ny kunskap, ny teknik eller ny tillämpning. Max 5 miljoner kr/ansökan Ansökningarna

Läs mer

Smart industri. en nyindustrialiseringsstrategi för Sverige. Näringsdepartementet. Foto: ABB

Smart industri. en nyindustrialiseringsstrategi för Sverige. Näringsdepartementet. Foto: ABB Smart industri en nyindustrialiseringsstrategi för Sverige Foto: ABB Industrin är större än de producerande företagen Insatsproduktion Företagstjänster Transporter Finansiering Industriföretag 550 000

Läs mer

160 miljoner i EU stöd till tolv projekt i Östra Mellansverige

160 miljoner i EU stöd till tolv projekt i Östra Mellansverige Strukturfondspartnerskapet Östra Mellansverige PRESSINFORMATION Datum 10 juni 2015 Dnr Till media i Uppsala, Örebro, Södermanland, Västmanland och Östergötlands län 160 miljoner i EU stöd till tolv projekt

Läs mer

Information om K2 nationellt forskningscentrum för kollektivtrafik

Information om K2 nationellt forskningscentrum för kollektivtrafik 1(5) Handläggare Pernilla Helander 08-686 14 93 pernilla.helander@sll.se Trafiknämnden 2014-02-11, info-punkt 27 Information om K2 nationellt forskningscentrum för kollektivtrafik Bakgrund Hösten 2012

Läs mer

Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och

Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och Swerea SWECAST projektet Våga Växa Vinna. Projektet

Läs mer

CONNECT Väst. Näring åt tillväxtföretag

CONNECT Väst. Näring åt tillväxtföretag CONNECT Väst Näring åt tillväxtföretag CONNECT Väst Vi är en ideell organisation, som stöder start ups och SME-företag i tillväxtfas. Vi stöds och finansieras av det lokala Näringslivet, VGR, Tillväxtverket,

Läs mer

Factory in a Box Mobile Production Capacity on Demand

Factory in a Box Mobile Production Capacity on Demand 1 Framtagande av demonstratorer tillsammans med industrin Mats Jackson IDP/MDH Målet med mitt föredrag Diskutera hur man kan samverka mellan industri och akademi? Institutionen för Innovation, Design och

Läs mer

SMARTARE ELEKTRONIKSYSTEM FÖR SVERIGE

SMARTARE ELEKTRONIKSYSTEM FÖR SVERIGE SMARTARE ELEKTRONIKSYSTEM FÖR SVERIGE STRATEGISKT INNOVATIONSPROGRAM SUMMIT TEKNISKA MUSEET 2014-09-25 Övergripande mål Hållbar tillväxt i Sverige. Vi vill ÅTERINDUSTRIALISERA Sverige Effektlogik Förutsättningar

Läs mer

UTVECKLA DIN IDE UTVECKLA DITT FORETAG

UTVECKLA DIN IDE UTVECKLA DITT FORETAG UTVECKLA DIN IDE UTVECKLA DITT FORETAG Uppsala. Företagande varje dag. Sedan 1286. HAR DU EN IDÉ ELLER VILL UTVECKLA DITT FÖRETAG? I Uppsala är vi många företagsfrämjande aktörer som kan hjälpa dig vidare

Läs mer

Strategiska innovationsområden

Strategiska innovationsområden Strategiska innovationsområden 5 mars 2013 Bild 1 Program 10.00 11.00 Presentation 11.00 12.00 Öppna frågor Bild 2 1 SIO syftet med satsningen Utlysning SIOprogram Utlysning nya agendor inom SIO Vad vi

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Information Nationella Regionalfondsprogrammet

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Information Nationella Regionalfondsprogrammet Information Nationella Regionalfondsprogrammet 1 1 Regionalfonden 2014-2020 Nio program i Sverige 6 2 3 4 5 Åtta regionala strukturfondsprogram 1. Övre Norrland 2. Mellersta Norrland 3. Norra Mellansverige

Läs mer

Robotdalen ingår i och huvudfinansieras av VINNOVAs program VINNVÄXT Robotdalen delfinansieras av

Robotdalen ingår i och huvudfinansieras av VINNOVAs program VINNVÄXT Robotdalen delfinansieras av Bilaga 4 Aktiv strömavtagare 2011-12-01 Bakgrundsmaterial Anders Thunell Robotdalen Robotdalen ingår i och huvudfinansieras av VINNOVAs program VINNVÄXT Robotdalen delfinansieras av I Robotdalen samverkar

Läs mer

Entreprenörsregionen är ett funktionellt samarbete i sydvästra Sverige. I dagsläget består samarbetet av 11 kommuner som tillsammans finns inom 4

Entreprenörsregionen är ett funktionellt samarbete i sydvästra Sverige. I dagsläget består samarbetet av 11 kommuner som tillsammans finns inom 4 1 Entreprenörsregionen är ett funktionellt samarbete i sydvästra Sverige. I dagsläget består samarbetet av 11 kommuner som tillsammans finns inom 4 regioner. En av dessa kommuner är (här kan du nämna din

Läs mer

stärker näringsliv vinnors företaga i Sverige Främja kvinnors företagande Programmet i korthet

stärker näringsliv vinnors företaga i Sverige Främja kvinnors företagande Programmet i korthet 1. 3.. 1. 3. Främja kvinnors 2. företagande 2007 2009 Programmet i korthet 2007-09-04 4. 4 Delprogram 1. Delprogram 2. Delprogram 3. Delprogram 4. vinnors företaga stärkäringsliv i Sve de stärk Kvinnors

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. En smak av EU Lena Johansson-Skeri Anneli Norman

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. En smak av EU Lena Johansson-Skeri Anneli Norman En smak av EU 2015 Lena Johansson-Skeri Anneli Norman 1 Dagens program Vad gör vi på Tillväxtverket? Vad är ett EU-projekt? Vad är ett regionalfondsprojekt? Hur ansöker man om stöd från regionalfonden?

Läs mer

Informationsträff om LIGHTer första officiella utlysning Lättvikt stärker svensk konkurrenskraft Tema: industriförankrade utvecklingsprojekt

Informationsträff om LIGHTer första officiella utlysning Lättvikt stärker svensk konkurrenskraft Tema: industriförankrade utvecklingsprojekt LIGHTer inbjuder till Informationsträff om LIGHTer första officiella utlysning Lättvikt stärker svensk konkurrenskraft Tema: industriförankrade utvecklingsprojekt Uppstartsmöte om EULIGHTer En påverkansplattform

Läs mer

Regionalfonden Västsverige

Regionalfonden Västsverige Regionalfonden Västsverige 2014-2020 Thanos Pinakas Linnea Hagblom 1 Politiska styrmedel EU 2020 Östersjöstrategin Partnerskapsöverenskommelsen Nationell strategi för regional tillväxt och attraktionskraft

Läs mer

Coacher för energi och klimat

Coacher för energi och klimat Coacher för energi och klimat Handläggare i coachprojektet Gustaf Länn projektledare Liv Balkmar bitr. projektledare Pia Norrman bitr. projektledare Lisa Widlund adm. handläggare Marie Lindell administration

Läs mer

VERKSAMHETS BERÄTTELSE 2010 HIGH VOLTAGE VALLEY

VERKSAMHETS BERÄTTELSE 2010 HIGH VOLTAGE VALLEY VERKSAMHETS BERÄTTELSE 2010 HIGH VOLTAGE VALLEY Organisation Påbörjande av framtagning av handlingsdokument för hur High Voltage Valley ska arbeta strategiskt inom områdena; Genus- och jämställdhet, kunskapsoch

Läs mer

Mikael Hedelind. Mikael Hedelind, ABB Corporate Research

Mikael Hedelind. Mikael Hedelind, ABB Corporate Research Mikael Hedelind Mikael Hedelind, ABB Corporate Research Mikael Hedelind, ABB Corporate Research, Västerås EC H2020 och FP7 Lärdommar från första ansökningarna January 28, 2015 Slide 2 Introduktion Disclaimer:

Läs mer

Energikontor Gävleborg hösten 2015

Energikontor Gävleborg hösten 2015 Energikontor Gävleborg hösten 2015 Claes Rosengren enhetschef Energikontoren i Sverige - en del av Energieuropa 1. Energikontor Norr AB 2. Jämtlands Läns Energikontor (Regionkommun) 3. Västernorrlands

Läs mer

stärker näringsliv vinnors företaga i Sverige Främja kvinnors företagande Programmet i korthet

stärker näringsliv vinnors företaga i Sverige Främja kvinnors företagande Programmet i korthet 1. 3.. 1. 3. Främja kvinnors 2. företagande 2007 2009 Programmet i korthet 4. 4 Delprogram 1. Delprogram 2. Delprogram 3. Delprogram 4. vinnors företaga stärkäringsliv 2008-03-28 i Sve Kvinnors företagande

Läs mer

Strategisk innovationsagenda för flygteknik: Vi bjuder på en förhandstitt.

Strategisk innovationsagenda för flygteknik: Vi bjuder på en förhandstitt. Strategisk innovationsagenda för flygteknik: Vi bjuder på en förhandstitt. Varför flyginnovation i Sverige? Varför innovation? Leverera samhällstjänster med ökad kvalitet och effektivitet Skapa konkurrenskraft

Läs mer

SPs Samhällsbyggnadsdag. Smart Housing Småland 100000 bostäder per år? Per-Erik Eriksson, SP Trä Processledare Smart Housing Småland

SPs Samhällsbyggnadsdag. Smart Housing Småland 100000 bostäder per år? Per-Erik Eriksson, SP Trä Processledare Smart Housing Småland SPs Samhällsbyggnadsdag Smart Housing Småland 100000 bostäder per år? Per-Erik Eriksson, SP Trä Processledare Smart Housing Småland FÖRSTA VINNXÄXT-MILJÖN INOM SAMHÄLLSBYGGNAD! Vision: Smart Housing Småland

Läs mer

FKG Stora Leverantörsdag Johan Frisk, VD OpiFlex.

FKG Stora Leverantörsdag Johan Frisk, VD OpiFlex. FKG Stora Leverantörsdag 2017-10-18 Johan Frisk, VD OpiFlex Projektet Producera i Sverige Syfte: Visa hållbar, konkurrenskraft och lönsam produktion i Sverige. En del av regeringens satsning på Smart Industri

Läs mer

Fortsatt utveckling av vård och hälsa på distans

Fortsatt utveckling av vård och hälsa på distans PROJEKTPLAN 1 (10) Fortsatt utveckling av vård och hälsa på distans Projektägare: Utvecklingsavdelningen: Karin Zingmark 1. Grundläggande information Projektet Fortsatt utveckling av vård på distans (UVD)

Läs mer

Kvinnors företagsamhet får Kalmar län att växa

Kvinnors företagsamhet får Kalmar län att växa KVINNORS VÄXTKRAFT Kvinnors företagsamhet får Kalmar län att växa Kalmar län behöver fler företagare och fler kvinnor som driver företag. Med fler kvinnor som företagare kommer fler affärsidéer fram och

Läs mer

2015-06-10 FÖRSTA VERSIONEN. Sektorsövergripande integrerad plan för hållbar stadsutveckling i Göteborg 2014-2020

2015-06-10 FÖRSTA VERSIONEN. Sektorsövergripande integrerad plan för hållbar stadsutveckling i Göteborg 2014-2020 2015-06-10 FÖRSTA VERSIONEN Sektorsövergripande integrerad plan för hållbar stadsutveckling i Göteborg 2014-2020 Innehåll Planen som verktyg... 3 Framtagande av Planen... 4 Samarbetsparter... 4 Lokala

Läs mer

Utlysning 1 Industriförankrade utvecklingsprojekt

Utlysning 1 Industriförankrade utvecklingsprojekt Utlysning 1 Industriförankrade utvecklingsprojekt 2014-01-18 www.lighterarena.se 1 Lättvikt stärker svensk konkurrenskraft Utlysning inom SIO LIGHTer 30/1-31/3 2014 Utlysningstexten är ett utkast ej för

Läs mer

Regionalt utvecklingskapital Vad består vårt utvecklingskapital av och hur ser det ut i andra regioner?

Regionalt utvecklingskapital Vad består vårt utvecklingskapital av och hur ser det ut i andra regioner? Regionalt utvecklingskapital Vad består vårt utvecklingskapital av och hur ser det ut i andra regioner? Utbildningsdag 20 oktober 2016 Hans Nylund Avdelningen för regional utveckling Norrbottens läns landsting

Läs mer

Innovationsupphandling vad är det?

Innovationsupphandling vad är det? Innovationsupphandling vad är det? 2012-11-15 Hans Jeppson VINNOVA Bild 1 Varifrån? Senior Advisor för innovationsupphandling vid Vinnova Utredare Upphandlingsstödets framtid (SOU 2012:32) Utredare Innovationsupphandling

Läs mer

Företag, akademi och samhälle i samverkan automation i världsklass!

Företag, akademi och samhälle i samverkan automation i världsklass! Vad är Automation Region? Nya affärsmöjligheter Automation Region är ett företagskluster som arbetar för att synliggöra och stärka Sveriges automationsindustri. Automationsbranschen har stor strategisk

Läs mer

Programbeskrivning RE:Source bilaga D Kommunikationsstrategi för RE:Source Etapp

Programbeskrivning RE:Source bilaga D Kommunikationsstrategi för RE:Source Etapp Programbeskrivning RE:Source bilaga D Kommunikationsstrategi för RE:Source Etapp 1 2016-2018 1 (5) Mål för programkommunikationen Vision för RE:Source Sverige ska bli världsledande på att minimera och

Läs mer

INNOVATIVA SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG SATSAR PÅ STRATEGISKT UTVECKLINGSARBETE ÄVEN I TUFFA TIDER

INNOVATIVA SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG SATSAR PÅ STRATEGISKT UTVECKLINGSARBETE ÄVEN I TUFFA TIDER INNOVATIVA SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG SATSAR PÅ STRATEGISKT UTVECKLINGSARBETE ÄVEN I TUFFA TIDER Vi tar tempen på innovativa SMF - hur är läget just nu? Hur påverkar lågkonjunkturen de innovativa små och

Läs mer

146 miljoner till projekt i Östra Mellansverige!

146 miljoner till projekt i Östra Mellansverige! PRESSMEDDELANDE Strukturfondspartnerskapets Sekretariat Datum Dnr 2017-06-01 15-050 Till media i Uppsala, Örebro, Södermanland, Västmanland och Östergötlands län 146 miljoner till projekt i Östra Mellansverige!

Läs mer

Industri 4.0 5.0? Strategiska innovationsprogram och digitalisering

Industri 4.0 5.0? Strategiska innovationsprogram och digitalisering Infogad sidfot, datum och sidnummer syns bara i utskrift (infoga genom fliken Infoga -> Sidhuvud/sidfot) Anpassa sidfoten 1. Klicka Sidhuvu Infoga. Industri 4.0 5.0? Strategiska innovationsprogram och

Läs mer

Affärsplan Järnvägsklustret i Västerås (Järnvägsklustrets verksamhetsplan)

Affärsplan Järnvägsklustret i Västerås (Järnvägsklustrets verksamhetsplan) Affärsplan Järnvägsklustret i Västerås (Järnvägsklustrets verksamhetsplan) Bakgrund Järnvägskluster i Västerås ekonomisk förening bildades 2013 för att samla företag med erfarenheter inom tåg och järnvägsindustrin.

Läs mer

Processindustriell IT och Automation

Processindustriell IT och Automation Processindustriell IT och Automation ATTRAHERA framtidens talanger SAMVERKA gränslöst UTRUSTA medarbetare för nya arbetssätt och nya verktyg INVESTERA i utmaningsdriven Forskning och utveckling STÄRKA

Läs mer

Bilaga 1: Uppföljning av de strategiska forskningsområdena 2010

Bilaga 1: Uppföljning av de strategiska forskningsområdena 2010 Bilaga 1: Uppföljning av de strategiska forskningsområdena 2010 Sammanfattande slutsatser Vetenskapsrådet, FAS, Formas, VINNOVA och Energimyndigheten har gemensamt, på uppdrag av regeringen, genom en enkät

Läs mer

Mötesplats social hållbarhet

Mötesplats social hållbarhet Mötesplats social hållbarhet Invigning 11 mars 2014 #socialhallbarhet Välkommen till Mötesplats social hållbarhet Cecilia Garme moderator Johan Carlson Generaldirektör, Folkhälsomyndigheten Ulrika Johansson

Läs mer