Syfte och mål, våra kärnområden och inledning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Syfte och mål, våra kärnområden och inledning"

Transkript

1 Verksamhetsberättelse 2013

2 Syfte och mål, våra kärnområden och inledning Syfte och mål Robotdalen är en satsning som möjliggör kommersiell framgång av nya idéer och forskning inom robotik och automation, med fokus på lösningar för industri, tunga fordon och hälsosektorn. Vi har vår bas i Sörmlands, Västmanlands och Örebro län men arbetar aktivt för ökad samverkan på ett nationellt plan för att stärka Sveriges konkurrenskraft ute i världen. Våra kärnområden Industrirobotik Här fokuserar vi på de små och medelstora företagens (SME) behov av produktivitetsförbättringar för att uppnå en ökad konkurrenskraft. Flexibla och rekonfigurerbara lösningar är nödvändiga för att möta framtida behov. Vi driver innovativa produktutvecklingsprojekt för SME i nära samarbete med industriföretag. Fältrobotik Inom fältrobotiken pågår forskning och utveckling med fokus på tunga autonoma fordon. Robotdalens satsning på området är en av de största inom EU och en av de ledande i världen, där forskning och utveckling bedrivs i samproduktion med industriella parter, och där resultaten blir kommersiella produkter. Hälsorobotik Inom Robotdalens kärnområde hälsorobotik utvecklas lösningar för vård och omsorg i hemmet och för funktionshindrade, så kallad Technology for Independent Life. Med individen i fokus värnar vi om det mänskliga mötet. Vi verkar för etableringen av hälsorobotik som ny bransch i Sverige ett år med stora framsteg! Under det gångna året har många stora framsteg gjorts. Ett av de viktigaste är att Robotdalen fått förnyat förtroende, och därmed förnyad finansiering, från VINNOVA och våra regionala medfinansiärer för åren Vi kan alltså fortsätta satsa långsiktigt och uthålligt med vår inriktning Enabling Commercial Success, vilket är mycket glädjande för oss alla! Under året har vi haft fortsatt ökat fokus på kommersialisering av nya produkter på marknaden, samt på skapande och etablering av nya företag i vår region vi är nu uppe i 25 nya produkter och 22 nya företag. Vår pipeline med nya projekt är all time high detta bådar mycket gott för vår fortsatta verksamhet inom både industri och hälsosektor. En annan av årets highlights är det framgångsrika genomförandet av eventet Robotics Innovation Challenge (RIC) i april Detta har ytterligare stärkt vårt varumärke både regionalt, nationellt och internationellt vilket i sin tur lett till att vi nu för diskussioner med ett flertal utländska företag om kommande etablering i Robotdalen. Ytterligare värt att lyfta fram som viktiga milstolpar under året är de fördjupade samarbeten vi inlett med regionens landsting och kommuner inom till exempel strokerehabilitering, hjälpmedel samt testbäddar. De framsteg vi gjort under 2013 gör att vi med tillförsikt ser fram emot ett spännande 2014, där vi fortsätter leverera konkreta resultat i form av kommersialisering av nya produkter på marknaden, samt skapande och etablering av nya företag i vår region. Erik Lundqvist, Chef Robotdalen 2

3 Resultat Ökad samverkan mellan Landstinget Västmanland och Robotdalen I samverkansprojektet Hjälpmedel och innovation ska arbetssätt utvecklas för att säkerställa att nya innovationer redan från start uppfyller kraven på patientsäkerhet och därigenom kan lanseras på marknaden. Det rör sig om innovativa hjälpmedel som ska ge äldre möjlighet att bo kvar i hemmet längre. I ett tidigt skede ska innovationer från Robotdalen föras samman med faktiska behov i landstinget. Sara Wickman vid Hjälpmedelscentrum i Västmanlands län är projektledare för projektet som startar 1 oktober Trollhättan först ut i Automationsutmaningen Robotdalen har genomfört över 200 förstudier som lett till stora investeringar i automationslösningar i mindre industriföretag. Nu uppmuntras andra regioner runt om i landet att ta sig an konceptet och föra samman studenter, mentorer och industriföretag kring möjligheterna med ökad robotisering. Först ut att plocka upp stafettpinnen i Automationsutmaningen är Högskolan Väst och Innovatum med bas i Trollhättan, som nu kör igång ett antal förstudier. Kortare ledtider med snabbare fixering det fixar FIXYZ En viktig kostnadsfråga för tillverkningsindustrin är att snabbt kunna ställa om maskinerna i produktionen. Inte minst då allt fler produkter anpassas utifrån den enskilda kundens behov och tillverkas i små serier. Compogrip är en byggsats för gripdon i kolfiber, med låg vikt, som sätts direkt på industrirobotens nos och snabbt och lätt kan ställas om utifrån detaljerna som ska bearbetas. Byggsatsen kompletteras nu med ett antal komponenter. Först ut är FIXYZ som underlättar inställningar för att gripa och fixera till exempel vinklade, runda eller vågformiga detaljer. Medverkan på konferenser och event Under 2013 medverkar Robotdalen på flera konferenser och event. Bland annat deltar Adam Hagman och Peter Stany på det internationella AAL Forum i Norrköping i september, där man håller i side-eventet Practical Experiences And Insights In Commercializing Innovation In the AAL Market. I oktober deltar Ingemar Reyier med presentationen Robot till tusen slutsatser och lärdomar på SWIRA-konferensen Hållbar produktion för konkurrenskraft på Elmia Subcontractor i Jönköping. SILVER innovationsupphandling för bättre äldrevård; Bestic AB och Bioservo Technologies AB utvalda Lagar om upphandlingar för hälso- och sjukvårdssektorn i Europa gör det svårt för företag att utveckla och komma ut på marknaden med nya tekniska lösningar. Samtidigt står Europa inför en stor utmaning med en allt större andel äldre i samhället som behöver vård och omsorg, framförallt i hemmet. Som ett led i att bemöta detta ska EU-projektet SILVER, genom förkommersiell upphandling, ge innovativa företag möjlighet att utveckla nya tekniklösningar baserade på robotik. Bland de utvalda företagen finns svenska Bestic AB och Bioservo Technologies AB. Västerås Stad deltar som upphandlande myndighet och VINNOVA är med som partner i projektet. Giraff Den mobila kommunikationslösningen Giraff har en nyckelroll i EU-projektet VictoryaHome, där vårdorganisationer i flera länder kommer att använda sig av närmare 50 Girafflösningar i hem hos äldre. Ett mål för projektet är att utveckla ny teknik och lansera en kommersiell service, som gör Giraff ännu mer värdefull för användarna. Giraff Technologies är med i ytterligare ett EU-projekt, TERESA, med syftet att utveckla en socialt intelligent telepresence-robot, baserad på Giraff. Vid Örebro universitet bedrivs forskningsprojektet GiraffPlus. Giraffs teknik, som hittills testats i en forskningslägenhet i Örebro, ska nu testas och utvärderas i riktiga hem av forskare i Sverige, Italien och Spanien. Top 5 Robotdalen i media Robotdalen omnämns under 2013 i 208 pressklipp, varav 21 internationellt. De nyheter som får mest uppmärksamhet är: 1. Robotdalens event Robotics Innovation Challenge med internationella föreläsare och möjlighet att se nya robotlösningar. 2. Invigningen av transportroboten RobCab på Mälarsjukhuset i Eskilstuna. 3. Invigningen av Robot Application Center i Eskilstuna med visning av den flexibla industrirobotlösningen OpiFlex. 4. Erik Lundqvist, chef för Robotdalen, ny medlem i den nationella tankesmedjan Automathink. 5. De tre finalisterna i Robotdalen Innovation Award 2013, där elektrodressen Mollii från svenska företaget Inerventions står som vinnare. 3

4 Resultat Globalt nätverk möjliggör kommersiell framgång Vi fortsätter att bygga upp ett globalt nätverk som gör oss kända i robotkretsar över hela världen. Vi betraktas som en aktör med god förmåga att möjliggöra kommersiell framgång för entreprenörer och industriföretag inom robotik och automation. Branschen tar intryck, och de aktörer som lyckas har i sann Robotdalen-anda satt slutanvändaren i fokus. De nya nationella och europeiska finansieringsformerna (SIO, Horisont 2020 m.m.) underättar för kommersialisering och vi arbetar nu med att hitta medel som kan hjälpa våra entreprenörer framåt. Ökat inflöde av innovationer Fokus för Robotdalens innovationsstöd under 2013 är att i första hand stötta case som håller på att kommersialisera eller som är nära kommersialisering, genom att analysera utvecklingsbehov, identifiera resurser samt arbeta med affärsutveckling och kommersialiseringsfrågor. Under 2013 ser vi också ett ökat inflöde av innovationer till Robotdalen, främst inom hälsorobotikområdet. Även internationella kontakter ökar under 2013, både avseende nya idéer och kanaler för våra svenska projekt. Innovationsstöd har en nyckelroll i arbetet med eventet Robotdalen Innovation Challenge och i genomförandet av Robotdalen Innovation Award. Nu är Robot Application Center igång Den 19 mars invigs Robot Application Center (RAC) i Eskilstuna. Över 60 personer finns på plats vid öppnandet av den nya mötesplatsen för forskning och utveckling av produkter och processer för robotbaserad automation. På RAC ska företag och högskola samverka på yttersta nivå för att utveckla automationsprodukter i världsklass. Robotics Innovation Challenge Den 25 april arrangeras Sveriges främsta robotevent Robotics Innovation Challenge (RIC) 2013 i Eskilstuna. Keynote speakers är Erin Rapacki, Dan Kara och Renaud Champion. Eventet är en lyckad och välbesökt dag med många möten mellan föreläsare, utställare och besökare. Flera produkter visas upp på en innovation catwalk och priset Robotdalen Innovation Award delas ut. Robotdalen Innovation Award Priset Robotdalen Innovation Award 2013 går till det svenska företaget Inerventions och deras produkt, elektrodressen Mollii. En kroppsdräkt som, genom att slappna av de spastiska musklerna, förbättrar funktionen och mobiliteten hos individer med neurologiska sjukdomar som CP, stroke eller MS. Företaget får nu stöd av Robotdalen för vidare utveckling och kommersialisering. VINNOVA och Mälardalsregionen tror på Robotdalen Efter tio år är Robotdalen etablerat som Sveriges robotkluster som genom konkreta resultat visar på förmågan att ta robotinnovationer hela vägen från idéstadiet ut på marknaden. Nu går Robotdalen in i en andra fas i ytterligare fyra år, med stöd av VINNOVA och regionala finansiärer från Västmanlands, Sörmlands och Örebro län. VINNOVA med totalt 24 MSEK och övriga finansiärer med 56 MSEK. Efter fas två görs en utvärdering som grund till finansiering i ytterligare två år. Teknik utvecklas för strokerehabilitering i hemmet Robotdalen driver, tillsammans med ett stort antal parter, sedan 2012 ett projekt för utveckling av teknik som ska stötta motorisk träning av strokedrabbade, i hemmet. Utvecklad teknik ska förbättra de strokedrabbades möjligheter till kontinuerlig träning och därmed förbättra möjligheterna till rehabilitering. Under året har en prototyp utvecklats i nära samarbete med olika användargrupper såsom strokedrabbade och rehabiliteringspersonal. Prototypen kommer att testas i en mindre pilotstudie vid Danderyds sjukhus och Danderydsgeriatriken under Pris till forskarna bakom Gasbot En forskargrupp vid Örebro universitet utvecklar Gasbot; en robot med sensorer som lokaliserar farliga metangasläckor på avfallsanläggningar och industrier. I maj arrangeras en av världens största och mest prestigefyllda robotkonferenser, ICRA. På konferensen vinner ett paper om projektet Gasbot priset Best Service Robotics Paper Award. Visning av världsunika robotinstallationen OpiFlex Tisdag 19 mars visas den världsunika robotinstallationen OpiFlex upp på företaget CH Industry i Eskilstuna, för 40-talet besökare. Den är världens första kommersiella installation av en orderstyrd, mobil industrirobot som på egen hand förflyttar sig mellan och dockar i olika stationer i produktionen. Under våren pågår en pilotinstallation där roboten testas i skarp miljö. Invigning av RobCab på Mälarsjukhuset Den 6 november invigs robotlösningen RobCab på Mälarsjukhuset i Eskilstuna, inför ett 40-tal representanter från bland annat media och landsting. RobCab är en mobil robot som avlastar vårdpersonalen med interna transporter, så att de får mer tid för patienterna. Den första arbetsplasten för roboten, som kallas Bärtill, är Viktoriaenheten, vid Mälarsjukhusets onkologiska och hematologiska avdelning. Amerikansk stororder till Zoomability AB The Independence Fund är en ideell välgörenhetsorganisation i USA, som stödjer amerikanska soldater som deltagit i krig. Under hösten får veteraner i USA testa den terränggående fyrhjulingen Zoom Uphill, som utvecklats med stöd av Robotdalen och hittills bara funnits på den europeiska marknaden. Den positiva responsen leder till en stororder hos organisationen, som kommer att skänka fordonen till krigsveteraner för att öka deras livskvalitet. Ordern, som motsvarar en årsomsättning hos Zoomability AB, ska levereras under början av Årets kommunikationsinsatser Vi skickar ut 14 svenska och 5 internationella pressmeddelanden och börjar publicera våra internationella pressmeddelanden på en europeisk hemsida för robotnyheter. Vi omnämns i 208 pressklipp, varav 21 i internationell media. På hemsidan publiceras 49 svenska och 24 internationella nyheter. Vi har unika besökare på hemsidan och antalet följare på twitter ökar med 130 procent. Vår animerade film uppdateras med fler nya produkter och inleder eventet Robotics Innovation Challenge. 4

5 Resultat Året i bilder 2013 Achim Lilienthal är en av forskarna som vinner pris på konferensen ICRA för sin forskning om Gasbot. Besökare minglar på eventet Robotics Innovation Challenge Invigning av Robot Application Center i Eskilstuna. Sara Wickman är ny projektledare för Hjälpmedel och innovation. På Danderyds sjukhus testas robotdräkten HAL... Demo av autonoma CiTitruckar i MALTA IIprojektet på Örebro universitet.... där även en prototyp för strokerehabilitering utvecklas. Invigning av transportroboten RobCab på Mälarsjukhuset. Demonstration och visning av världsunika robotinstallationen Opiflex hos företaget CH Industry. Elektrodressen Mollii för kontrollerad rörlighet vinner Robotdalen Innovation Award Modell förevisar robothandsken SEM-Glove på innovation catwalk, på Robotics Innovation Challenge

6 Uppdrag och organisation Robotdalens uppdrag Robotdalen möjliggör kommersiell framgång av robotinnovationer. Det övergripande syftet är att generera tillväxt i form av nya produkter och nya företag på marknaden. Fokus ligger på lösningar för industrin, tunga fordon samt hälso- och sjukvårdssektorn. Robotdalen har byggt upp ett stort nätverk med starka aktörer från industri, akademi och offentlig sektor som aktivt bidrar i arbetet med att nå visionen; att bli en internationellt erkänd innovationsmiljö som möjliggör kommersiell framgång av idéer och lösningar inom robotteknik. Robotdalens ledningsgrupp och styrelse Ledningsgrupp Erik Lundqvist, chef, koordinator Örebro län och ansvarig hälsorobotik. Åsa Nordin, biträdande chef, koordinator Västmanlands län och ansvarig industrirobotik. Michael Rydell, koordinator Södermanlands län. Dimiter Driankov, ansvarig fältrobotik. Adam Hagman, affärsutvecklare hälsorobotik. Ingemar Reyier, teknik- och applikationsansvarig industrirobotik. Jessica Karlsson, kommunikationsansvarig. Lennart Karlsson, internationaliseringsansvarig. Peter Stany, innovationsstöd. Carina Karlsson, ekonom, vikarie för Martina Pettersson som är föräldraledig. Till sitt stöd har ledningsgruppen Erik Eskils - operativt stöd i Örebro, Elisabet Christoffersson - administration, samt Klas Larsson - kommunikation/eventstöd. Inom hälsorobotik arbetar Maria Ehn och Sara Wickman som projektledare, och inom industrirobotik arbetar Johan Ernlund och Anders Thunell som projektledare. Styrelse Rose-Marie Frebran, styrelseordförande, landshövding Örebro län. Hans Ekström, biträdande styrelseordförande, riksdagsledamot Södermanlands län. Gösta Reinl, VD Eskilstuna fabriksförening. Staffan Elfving, chef utvecklingsprojekt ABB Robotics. Torbjörn Andersson, professor Örebro universitet. Paul Pettersson, prorektor Mälardalens högskola. Bo Dahllöf, stadsdirektör Västerås. Karin Tilly, Enheten för regional utveckling i Västmanland, är adjungerad ledamot från Länsstyrelsen Västmanland, i väntan på att ett nytt länsråd tillsätts. 6

7 Ekonomisk redovisning Robotdalen är en av VINNVÄXT-vinnarna från 2003 som delfinansieras av VINNOVA med 10 MSEK/år i tio år. Den näst största finansiären är Europeiska regionala utvecklingsfonden, administrerad av Tillväxtverket. Utöver detta mottar Robotdalen stort stöd från länsstyrelser, regionförbund, landsting och kommuner i Södermanlands, Västmanlands och Örebro län. Som komplement till dessa kontantinsatser går näringslivet i regionen in med värdefullt stöd i form av naturainsatser. Ekonomisk redovisning, Tkr 2013 Verksamhetens finansiering VINNOVA not ,0 Medfinanansiering kontant not ,4 Europeiska regional utvecklingsfonden (ERUF) 6 136,0 Övriga intäkter 130,6 Summa erhållen finansiering ,0 Verksamhetens kostnader Utbetalda projektstöd ,4 Övriga kostnader/infrastruktur ,2 Processledare/bit.processledare/Nodkoord/Affärsutvecklare ,3 Administration -552,2 Kommunikation ,4 Lokalhyra/resor/representation/Mötesplatser/Övrigt ,3 Summa kostnader ,6 Årets kapitalförändring 3 306,4 Ekonomiskt utfall Ingående balans not 3 101,1 Årets kapitalförändring 3 306,4 Summa utgående balans ,5 Not 1 Varav tkr avser Robotdalen och 1 300tkr avser Strokeprojektet Not 2 Medfinansiärer Länsstyrelsen i Västmanland Landstinget i Västmanland Västerås Stad Länsstyrelsen i Örebro Regionförbundet i Örebro Örebro Kommun Laxå Kommun Regionförbundet i Södermanland Eskilstuna kommun Tillväxtverket Södertörns Brandförsvarsförbund (ursprungligen VINNOVA) Högskolan Kristianstad (Kampradstiftelsen) Stiftelsen Pilotverkstaden Medfinansiering i natura under 2013 är ca tkr ABB 2 000tkr och övriga företag/organisationer tkr 7

8 Hälsa och HBT i Sörmland Robotdalen finansieras av och samarbetar med (urval): Stora bilden omslag: Ingemar Reyier och Anders Thunell med robotinstallationen OpiFlex. Mindre bilder omslag: keynote speakers och innovation catwalk på Robotics Innovation Challenge 2013 i Eskilstuna. Majoriteten av bilderna i verksamhetsberättelsen har tagits av fotograf Terése Andersson.

ROBOTDALENS SYFTE OCH MÅL

ROBOTDALENS SYFTE OCH MÅL VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 Inledning ROBOTDALENS SYFTE OCH MÅL Robotdalen möjliggör kommersiell framgång av nya idéer och lösningar inom robotteknik. Vi har tre kärnområden med fokus på innovationer för

Läs mer

Kommunikationsutbildning

Kommunikationsutbildning Kommunikationsutbildning Program för dagen 09.45-10.15 Kort introduktion av medverkande VinnVäxt-initiativ Vi går laget runt med en kort presentation av vilket initiativ ni kommer från, din roll i organisationen

Läs mer

Hälsorobotar. Robotar som hjälper och vårdar

Hälsorobotar. Robotar som hjälper och vårdar Hälsorobotar Robotar som hjälper och vårdar Hälsorobotar behövs för att bygga framtiden Hälsorobotar kan hjälpa personer med funktionsnedsättning och äldre till ett mer självständigt och oberoende liv.

Läs mer

Rotary Smålandsstenar 6 Februari 2014 Lars Gustafsson, Werner Hilliges

Rotary Smålandsstenar 6 Februari 2014 Lars Gustafsson, Werner Hilliges Rotary Smålandsstenar 6 Februari 2014 Lars Gustafsson, Werner Hilliges Från idéer Vår till framgångsrika värdegrund företag Glädje i arbetet Flexibla i tanke och handling Affärsmässiga i utförandet Vision

Läs mer

Datum 2015-06-16 Dnr 1501816. Region Skånes medverkan i utvecklingen av Mobilområdet

Datum 2015-06-16 Dnr 1501816. Region Skånes medverkan i utvecklingen av Mobilområdet Regionstyrelsen Lennart Svensson Utvecklare 040-623 97 45 Lennart.R.Svensson@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2015-06-16 Dnr 1501816 1 (5) Regionstyrelsen s medverkan i utvecklingen av Mobilområdet i Skåne

Läs mer

Mälardalens högskola. Presentation vid Automation region frukostmöte 10 januari 2012

Mälardalens högskola. Presentation vid Automation region frukostmöte 10 januari 2012 Mälardalens högskola Presentation vid Automation region frukostmöte 10 januari 2012 MDH En nationell högskola som verkar i en region - med en innovativ och internationell profil MDH i siffror 1977 MDH

Läs mer

Ett starkt MDH 2010-2012 - arbete och resultat

Ett starkt MDH 2010-2012 - arbete och resultat Ett starkt MDH 2010-2012 - arbete och resultat Karin Axelsson, projektledare & vicerektor för samverkan 15 november 2012 Högskolan i siffror 1977 grundas Mälardalens högskola (MDH) 30 utbildningsprogram

Läs mer

Företag, akademi och samhälle i samverkan automation i världsklass!

Företag, akademi och samhälle i samverkan automation i världsklass! Vad är Automation Region? Nya initiativ Automation Region är ett företagskluster som arbetar för att synliggöra och stärka Sveriges automationsindustri. Automationsbranschen har stor strategisk betydelse

Läs mer

Mobil automation för ökad produktivitet vid småserietillverkning

Mobil automation för ökad produktivitet vid småserietillverkning Mobil för ökad produktivitet vid småserietillverkning Automation Summit 2013-09-06 Trender och dess effekter Kunder Frihet Snabbhet Konkurrens Miljö Sysselsättning En kedjeeffekt, mer svängningar längre

Läs mer

Vår verkstad. Utvecklar människor och affärer.

Vår verkstad. Utvecklar människor och affärer. Vår verkstad Utvecklar människor och affärer. Västerås Science Park är en inspirerande och innovativ miljö och mötesplats för företag i tillväxt där människor, idéer, kunskap och kapital kan mötas och

Läs mer

Factory in a Box Mobile Production Capacity on Demand

Factory in a Box Mobile Production Capacity on Demand 1 Framtagande av demonstratorer tillsammans med industrin Mats Jackson IDP/MDH Målet med mitt föredrag Diskutera hur man kan samverka mellan industri och akademi? Institutionen för Innovation, Design och

Läs mer

VerksAmhetsplAn. Enheten för externa relationer

VerksAmhetsplAn. Enheten för externa relationer 2013 VerksAmhetsplAn Enheten för externa relationer Inledning Mälardalens högskola (MDH) har som utgångspunkt att genom akademisk excellens, internationalisering och samproduktion bedriva verksamhet som

Läs mer

STOCKHOLM. Världens mest. ekonomi. Stockholmsregionens handlingsprogram

STOCKHOLM. Världens mest. ekonomi. Stockholmsregionens handlingsprogram 2025 STOCKHOLM Världens mest innovationsdrivna ekonomi Stockholm 2025: Världens mest innovationsdrivna ekonomi Stockholmsregionen ska gå från nuvarande styrkeposition till att vara världens mest innovationsdrivna

Läs mer

VERKSAMHETS BERÄTTELSE 2010 HIGH VOLTAGE VALLEY

VERKSAMHETS BERÄTTELSE 2010 HIGH VOLTAGE VALLEY VERKSAMHETS BERÄTTELSE 2010 HIGH VOLTAGE VALLEY Organisation Påbörjande av framtagning av handlingsdokument för hur High Voltage Valley ska arbeta strategiskt inom områdena; Genus- och jämställdhet, kunskapsoch

Läs mer

Strategiska rekryteringar 14

Strategiska rekryteringar 14 Sida 1 (8) UTLYSNING Strategiska rekryteringar 14 KK-stiftelsen inbjuder Sveriges nya lärosäten att tillsammans med näringslivet ansöka om finansiering för strategiska rekryteringar. Stödformen innebär

Läs mer

Göran Lundwall Vd ALMI Företagspartner AB

Göran Lundwall Vd ALMI Företagspartner AB Göran Lundwall Vd ALMI Företagspartner AB Kärnverksamhet Affärsområden Tjänster Innovation Nya företag Etablerade företag Finansiering Affärsutveckling Företag och personer som har en innovativ idé och

Läs mer

Anteckningar från genomförda workshops den 1 dec 2014

Anteckningar från genomförda workshops den 1 dec 2014 Soundingboard 2.0 2014 Anteckningar från genomförda workshops den 1 dec 2014 Workshop: Hållbara städer Utveckla mötesplatser där människors behov är utgångspunkten för nya innovationer som i sin tur bidrar

Läs mer

Företag, akademi och samhälle i samverkan automation i världsklass!

Företag, akademi och samhälle i samverkan automation i världsklass! Vad är Automation Region? Nya initiativ Automation Region är ett företagskluster som arbetar för att synliggöra och stärka Sveriges automationsindustri. Automationsbranschen har stor strategisk betydelse

Läs mer

Nu bildar vi nya Region Örebro län

Nu bildar vi nya Region Örebro län Nu bildar vi nya Region Örebro län LJUSNARSBERG HÄLLEFORS Bra ska bli bättre med ny regionorganisation KARLSTAD 50 LINDESBERG NORA KARLSKOGA E18 ÖREBRO DEGERFORS LEKEBERG KUMLA LAXÅ HALLSBERG ASKERSUND

Läs mer

Verksamhetsplan 2013. Länsturismen. Effektivitet genom samverkan

Verksamhetsplan 2013. Länsturismen. Effektivitet genom samverkan Verksamhetsplan 2013 Länsturismen Effektivitet genom samverkan Verksamhetsplan för Turismfunktionen vid VKL 2013 Bakgrund Turismfunktionen har sedan 2006 arbetat på uppdrag av föreningens medlemmar i nära

Läs mer

Verksamhetsplan 2014. Automation Region en världsledande region inom automation med miljö, produktivitet och energieffektivitet i fokus!

Verksamhetsplan 2014. Automation Region en världsledande region inom automation med miljö, produktivitet och energieffektivitet i fokus! Verksamhetsplan 2014 n. na an ch tar ien om, har an. med och en. ma nde och gan med Automation Region en världsledande region inom automation med miljö, produktivitet och energieffektivitet i fokus! Automation

Läs mer

Mikael Hedelind. Mikael Hedelind, ABB Corporate Research

Mikael Hedelind. Mikael Hedelind, ABB Corporate Research Mikael Hedelind Mikael Hedelind, ABB Corporate Research Mikael Hedelind, ABB Corporate Research, Västerås EC H2020 och FP7 Lärdommar från första ansökningarna January 28, 2015 Slide 2 Introduktion Disclaimer:

Läs mer

Automation Region årsmöte 11 mars 2009

Automation Region årsmöte 11 mars 2009 Automation Region årsmöte 11 mars 2009 sid 1, 4-april-08, Automation Region företag, högskola och samhälle i samverkan Årsmöte 11 mars 2010 15:00 Kaffe och välkommen 15:15 Årsmötesförhandling Enligt agenda

Läs mer

Ökad svensk konkurrenskraft OCH ett hållbart samhälle fokus på innovation i offentlig upphandling

Ökad svensk konkurrenskraft OCH ett hållbart samhälle fokus på innovation i offentlig upphandling Ökad svensk konkurrenskraft OCH ett hållbart samhälle fokus på innovation i offentlig upphandling Innovation en förutsättning för god offentlig upphandling Teknikföretagen och våra medlemsföretag vill

Läs mer

SPs Samhällsbyggnadsdag. Smart Housing Småland 100000 bostäder per år? Per-Erik Eriksson, SP Trä Processledare Smart Housing Småland

SPs Samhällsbyggnadsdag. Smart Housing Småland 100000 bostäder per år? Per-Erik Eriksson, SP Trä Processledare Smart Housing Småland SPs Samhällsbyggnadsdag Smart Housing Småland 100000 bostäder per år? Per-Erik Eriksson, SP Trä Processledare Smart Housing Småland FÖRSTA VINNXÄXT-MILJÖN INOM SAMHÄLLSBYGGNAD! Vision: Smart Housing Småland

Läs mer

Mötesplats social hållbarhet

Mötesplats social hållbarhet Mötesplats social hållbarhet Invigning 11 mars 2014 #socialhallbarhet Välkommen till Mötesplats social hållbarhet Cecilia Garme moderator Johan Carlson Generaldirektör, Folkhälsomyndigheten Ulrika Johansson

Läs mer

SIPF Vårmöte 5 maj 2015

SIPF Vårmöte 5 maj 2015 SIPF Vårmöte 5 maj 2015 Folkets Hus i Lund Kiliansgatan 13-15, 22350 Lund Svenska Industriens Patentingenjörers Förening (SIPF) grundades år 1939. Föreningen bytte namn till Svenska Industrins IP Förening

Läs mer

Bilaga 1: Uppföljning av de strategiska forskningsområdena 2010

Bilaga 1: Uppföljning av de strategiska forskningsområdena 2010 Bilaga 1: Uppföljning av de strategiska forskningsområdena 2010 Sammanfattande slutsatser Vetenskapsrådet, FAS, Formas, VINNOVA och Energimyndigheten har gemensamt, på uppdrag av regeringen, genom en enkät

Läs mer

Ägardirektiv för Almi Företagspartner Halland - 2014

Ägardirektiv för Almi Företagspartner Halland - 2014 01054 1(2) TJÄNSTESKRIVELSE Datum Diarienummer Regionkontoret 2013-10-01 RS130382 Ann-Mari Bartholdsson, Verksamhetschef Näringsliv 035-179887 Regionstyrelsen Ägardirektiv för Almi Företagspartner Halland

Läs mer

kraftsamling@mdh möter den administrativa avdelningen på IDT

kraftsamling@mdh möter den administrativa avdelningen på IDT 2011-09-15 kraftsamling@mdh möter den administrativa avdelningen på IDT 1 (5) Närvarande: Representanter från kraftsamling@mdh: Thomas Wahl (HST), Jan Gustafsson (IDT) och Anna Andersson Ax (INFO). Representanter

Läs mer

Uppdrag: Stärk Sveriges konkurrenskraft

Uppdrag: Stärk Sveriges konkurrenskraft BILD 1 2012-03-21 Uppdrag: Stärk Sveriges konkurrenskraft BILD 2 2012-03-21 Högskolornas forskningsfinansiär KK-stiftelsen finansierar forskning och kompetensutveckling vid Sveriges nya universitet och

Läs mer

Tillväxtföretag får chansen att växa på nya arenor!

Tillväxtföretag får chansen att växa på nya arenor! Tillväxtföretag får chansen att växa på nya arenor! Var finns prylarna? Med milslånga lagerytor hos många företag är den frågan idag dessvärre alldeles för vanlig. Utan ett snabbt och korrekt svar blir

Läs mer

Nya vägar till innovation Trender, Teorier, Tillväxt

Nya vägar till innovation Trender, Teorier, Tillväxt Nya vägar till innovation Trender, Teorier, Tillväxt Stockholm, 19 mars 2013 Malin Lindbergforskare vid Luleå tekniska universitet Vad är innovation? Nya varor, tjänster, metoder, relationer... som kommit

Läs mer

Industriell Automation Mälardalen

Industriell Automation Mälardalen Industriell Automation Mälardalen Kartläggning, databas, slutsats sid 1, 3-Mar-09, Automation Region Mälardalen är Sveriges centrum för Industriell Automation 500 företag 15 000 medarbetare 30 miljarder

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 1 Från Arjeplog till Malmö Bildades 2009 Finns på 9 orter Drygt 370 medarbetare Vi arbetar för att stärka företagens konkurrenskraft Bättre förutsättningar för företagande Attraktiva regionala miljöer

Läs mer

IMAILE. Förslag till beslut. Sammanfattning. Bakgrund 01054 1(2) TJÄNSTESKRIVELSE. Regionstyrelsen

IMAILE. Förslag till beslut. Sammanfattning. Bakgrund 01054 1(2) TJÄNSTESKRIVELSE. Regionstyrelsen 01054 1(2) TJÄNSTESKRIVELSE Datum Diarienummer Regionkontoret 2013-09-10 RS130345 Ann-Mari Bartholdsson, Verksamhetschef Näringsliv 035-179887 Regionstyrelsen IMAILE Förslag till beslut Regionstyrelsen

Läs mer

Remissvar Örebro län

Remissvar Örebro län Remissvar Örebro län Fakta 17 remissinstanser; Regionförbundet, Länsstyrelsen, Landstinget, USÖ Örebro universitet, Örebro, Lekeberg, Karlskoga, Degerfors Hallsberg, Kumla, Laxå, Askersund, Nora, Lindesberg,

Läs mer

Detta händer framöver Affärsplan Sverige Johan Carlstedt huvudprojektledare. Moderator: Camilla Koebe. Välkommen Lena Treschow Torell, IVAs preses

Detta händer framöver Affärsplan Sverige Johan Carlstedt huvudprojektledare. Moderator: Camilla Koebe. Välkommen Lena Treschow Torell, IVAs preses Moderator: Camilla Koebe Välkommen Lena Treschow Torell, IVAs preses Projektet Innovation för tillväxt Björn O. Nilsson, vd IVA Förslag från arbetsgrupperna Innovationsupphandling Arvid Söderhäll projektledare

Läs mer

Regionalt ledarskap för innovation exemplet Västmanland, 6 oktober 2010

Regionalt ledarskap för innovation exemplet Västmanland, 6 oktober 2010 Anders Sahlman 2010-11-03 Regionalt ledarskap för innovation exemplet Västmanland, 6 oktober 2010 Johan Carlstedt, projektledare Innovation för tillväxt, inledde med att presentera projektet och Regional

Läs mer

Kompetensberedningens handlingsplan underlag för inriktningsbeslut

Kompetensberedningens handlingsplan underlag för inriktningsbeslut TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2014-10-20 Dnr Kompetensberedningens handlingsplan underlag för inriktningsbeslut Bakgrund Regionstyrelsen beslöt vid sammanträdet 2013-02-14 att tillsätta en beredning för kompetensfrågor

Läs mer

QUIS, EN KORT HISTORIK

QUIS, EN KORT HISTORIK QUIS, EN KORT HISTORIK 1982 Tekniska Museet Sammanställer en utställning Kvinnliga uppfinnare finns dom? i samarbete med gruppen Kvinnor och Teknik från Fredrika Bremerförbundet. Kvinnliga uppfinnare från

Läs mer

Välkommen alla idébärare, innovatörer och företag inom hälsa och välfärd till en inspirerande heldag i Västerås den 27 maj!

Välkommen alla idébärare, innovatörer och företag inom hälsa och välfärd till en inspirerande heldag i Västerås den 27 maj! Välkommen alla idébärare, innovatörer och företag inom hälsa och välfärd till en inspirerande heldag i Västerås den 27 maj! Vare sig det handlar om att se en unik lösning på ett problem, att möta någon

Läs mer

Peter Bryntesson 2 Juni, 2015 Luleå

Peter Bryntesson 2 Juni, 2015 Luleå 1 Peter Bryntesson 2 Juni, 2015 Luleå Leverantörsindustrin med leverans i fordonsindustrin 964 företag fler än 5 anställda 158miljarder oms 2013 82 400 anställda 49% har sin kund utanför Automotive 2 2

Läs mer

Reglab 2015-2019. Projektplan

Reglab 2015-2019. Projektplan 141001 Reglab 2015-2019 Projektplan Inledning Projektet Reglab är ett forum för lärande om regional utveckling, där regionala utvecklare, myndigheter, forskare och andra intresserade möts för kunskaps-

Läs mer

M som i MOPS. en del i Samhällskontraktet

M som i MOPS. en del i Samhällskontraktet M som i MOPS En processutvärdering av MOPS 2011 en del i Samhällskontraktet Karin Axelsson, doktorand och vicerektor samverkan Anna Kremel, doktorand vid akademin för innovation, design och teknik Erik

Läs mer

VINNOVAs satsningar på nyindustrialisering. Jens.vonAxelson@VINNOVA.se

VINNOVAs satsningar på nyindustrialisering. Jens.vonAxelson@VINNOVA.se VINNOVAs satsningar på nyindustrialisering Jens.vonAxelson@VINNOVA.se Vad gör vi? Investeringar i forskning och innovation Vi ser till att forskning kommer till nytta och är relevant för samhället! Horisont

Läs mer

Drivhuset. Startades 1993 i Karlstad. Finns just nu på 14 orter runt om i Sverige. Drivhuset Kalmar grundades 1999

Drivhuset. Startades 1993 i Karlstad. Finns just nu på 14 orter runt om i Sverige. Drivhuset Kalmar grundades 1999 2013 fokus framåt Drivhuset är en plattform för dig som vill utveckla entreprenöriellt driv. Genom personlig evolution och affärsutveckling vill vi få fler att skapa nytt av sina idéer. Drivhuset arbetar

Läs mer

Finansieringsmöjligheter för företagare i Västmanland

Finansieringsmöjligheter för företagare i Västmanland Finansieringsmöjligheter för företagare i Västmanland Undrar du hur du kan söka medel för att utveckla en ny eller befintlig vara eller tjänst? Vill du veta hur du kan söka medel för att vidareutveckla

Läs mer

Stockholm. Världens mest innovationsdrivna ekonomi. Stockholmsregionens innovationsstrategi

Stockholm. Världens mest innovationsdrivna ekonomi. Stockholmsregionens innovationsstrategi 2025 Stockholm Världens mest innovationsdrivna ekonomi Stockholmsregionens innovationsstrategi Stockholmsregionens innovationsstrategi Stockholm idag: En stark position som behöver bli starkare Stockholms

Läs mer

Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på social hållbarhet

Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på social hållbarhet Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2014-11-04 1.0 Marie Holmberg Stadskontoret Näringslivsavdelningen

Läs mer

CONNECT Väst. Näring åt tillväxtföretag

CONNECT Väst. Näring åt tillväxtföretag CONNECT Väst Näring åt tillväxtföretag CONNECT Väst Vi är en ideell organisation, som stöder start ups och SME-företag i tillväxtfas. Vi stöds och finansieras av det lokala Näringslivet, VGR, Tillväxtverket,

Läs mer

Strategiska rekryteringar 15

Strategiska rekryteringar 15 Sida 1 (8) UTLYSNING Strategiska rekryteringar 15 KK-stiftelsen inbjuder Sveriges nya universitet och högskolorna att tillsammans med näringslivet ansöka om finansiering för strategiska rekryteringar.

Läs mer

Affärsplan Järnvägsklustret i Västerås (Järnvägsklustrets verksamhetsplan)

Affärsplan Järnvägsklustret i Västerås (Järnvägsklustrets verksamhetsplan) Affärsplan Järnvägsklustret i Västerås (Järnvägsklustrets verksamhetsplan) Bakgrund Järnvägskluster i Västerås ekonomisk förening bildades 2013 för att samla företag med erfarenheter inom tåg och järnvägsindustrin.

Läs mer

Landstingsstyrelsen Kvalitet och patientsäkerhet

Landstingsstyrelsen Kvalitet och patientsäkerhet Landstingsstyrelsen Kvalitet och patientsäkerhet Krister Björkegren Patientsäkerhet Barometern 9 nov 2012 Trycksår 2008: Landstingets första trycksårsmätning - var femte patient har trycksår 2009-2012:

Läs mer

Fler jobb och fler i jobb. Eskilstunas handlingsplan för näringsliv och arbete

Fler jobb och fler i jobb. Eskilstunas handlingsplan för näringsliv och arbete Fler jobb och fler i jobb Eskilstunas handlingsplan för näringsliv och arbete Så skapar vi fler jobb i Eskilstuna Eskilstuna växer, har en ung befolkning och tillhör landets starkaste tillväxtregioner.

Läs mer

Verksamhetsplan. Invest in Skåne AB. Utgåva 01/05 2015

Verksamhetsplan. Invest in Skåne AB. Utgåva 01/05 2015 Verksamhetsplan Invest in Skåne AB 2015 Utgåva 01/05 2015 Verksamhetsplan 2015 för Invest in Skåne AB, 1. Verksamhetsidé Våra aktiviteter skall göra skillnad för att utveckla internationaliseringen av

Läs mer

Från idé till samverkansprojekt kring framtidens vård och omsorg

Från idé till samverkansprojekt kring framtidens vård och omsorg 25/8 2011 kommunerna + högskolan = sant Fördjupningspass 2 A Samverkan: Från idé till samverkansprojekt kring framtidens vård och omsorg Mälardalens högskola Grundad 1977 Campus i Eskilstuna och Västerås

Läs mer

Patientsäkerhetens dag 2015

Patientsäkerhetens dag 2015 Program Patientsäkerhetens dag 2015 Köping den 15 april Västerås den 16 april Tillsammans gör vi vården säkrare Patientsäkerhetens dag Den 15 och 16 april bjuder vi in alla medarbetare och invånare att

Läs mer

Trollhättan-Vänersborg TillväxtAllians

Trollhättan-Vänersborg TillväxtAllians Tvåstadskommitténs plattform I plattformen från maj 2003 konstateras bland annat följande: Kommunledningarna i / Trollhättan-Vänersborg / är överens om att utveckla samarbetet sinsemellan för att ytterligare

Läs mer

Finansieringsmöjligheter för små och medelstora företag. Trollhättan 10 nov 2015, Max Maupoix Swerea IVF

Finansieringsmöjligheter för små och medelstora företag. Trollhättan 10 nov 2015, Max Maupoix Swerea IVF Finansieringsmöjligheter för små och medelstora företag Trollhättan 10 nov 2015, Max Maupoix Swerea IVF EUSMESupport2020 Öka svensk medverkan från SMF i Horizon2020 och Eurostars Kostnadsfri rådgivning

Läs mer

Sammanfattning av arbetsprogram STÄRKT INNOVATIONSFÖRMÅGA I OFFENTLIG VERKSAMHET 2015-2017

Sammanfattning av arbetsprogram STÄRKT INNOVATIONSFÖRMÅGA I OFFENTLIG VERKSAMHET 2015-2017 1 (6) Sammanfattning av arbetsprogram för samarbete mellan VINNOVA och SKL om: STÄRKT INNOVATIONSFÖRMÅGA I OFFENTLIG VERKSAMHET 2015-2017 Antagen av styrgruppen VERKET FÖR INNOVATIONSSYSTEM - SWEDISH GOVERNMENTAL

Läs mer

Utveckling av företag i Dals-Ed Frukostmöte den 28:e maj

Utveckling av företag i Dals-Ed Frukostmöte den 28:e maj Utveckling av företag i Dals-Ed Frukostmöte den 28:e maj SYFTE utifrån VGRs perspektiv Västra Götalandsregionen vill öka och bredda medverkan i Horizon 2020 (och andra program). - Stärka konkurrenskraften

Läs mer

BUSINESS START. Vill du utveckla din idé till en affärsidé? Vem kan vara med?

BUSINESS START. Vill du utveckla din idé till en affärsidé? Vem kan vara med? BUSINESS START Vill du utveckla din idé till en affärsidé? Inkubera Business Start ger dig möjlighet att tillsammans med oss förädla din idé och få mer kunskap om vad det innebär att starta ett eget företag.

Läs mer

VÄSTRA MÄLARDALEN I SAMVERKAN. Handlingsplan. Innovation 2014

VÄSTRA MÄLARDALEN I SAMVERKAN. Handlingsplan. Innovation 2014 Handlingsplan Innovation 2014 Läs mer på www.vastramalardalen.se 1 (6) 1. Bakgrund Projekt Tillväxt Västra Mälardalen pågår från och med 2012-04-01 till och med 2014-10-31 och har beviljats projektstöd

Läs mer

Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och

Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och Swerea SWECAST projektet Våga Växa Vinna. Projektet

Läs mer

Industri 4.0 5.0? Strategiska innovationsprogram och digitalisering

Industri 4.0 5.0? Strategiska innovationsprogram och digitalisering Infogad sidfot, datum och sidnummer syns bara i utskrift (infoga genom fliken Infoga -> Sidhuvud/sidfot) Anpassa sidfoten 1. Klicka Sidhuvu Infoga. Industri 4.0 5.0? Strategiska innovationsprogram och

Läs mer

160 miljoner i EU stöd till tolv projekt i Östra Mellansverige

160 miljoner i EU stöd till tolv projekt i Östra Mellansverige Strukturfondspartnerskapet Östra Mellansverige PRESSINFORMATION Datum 10 juni 2015 Dnr Till media i Uppsala, Örebro, Södermanland, Västmanland och Östergötlands län 160 miljoner i EU stöd till tolv projekt

Läs mer

UTVECKLA DIN IDE UTVECKLA DITT FORETAG

UTVECKLA DIN IDE UTVECKLA DITT FORETAG UTVECKLA DIN IDE UTVECKLA DITT FORETAG Uppsala. Företagande varje dag. Sedan 1286. HAR DU EN IDÉ ELLER VILL UTVECKLA DITT FÖRETAG? I Uppsala är vi många företagsfrämjande aktörer som kan hjälpa dig vidare

Läs mer

Nationella kluster konferensen

Nationella kluster konferensen Sammanställning från den Nationella kluster konferensen i Gävle den 23 24 februari Kluster som plattform för innovationer Kluster som plattform för innovationer. Det var temat på den nationella klusterkonferensen

Läs mer

AshokA IDÉER och MÄNNIskoR som FÖRÄNDRAR VÄRLDEN

AshokA IDÉER och MÄNNIskoR som FÖRÄNDRAR VÄRLDEN Ashoka IDÉER OCH MÄNNISKOR SOM FÖRÄNDRAr VÄRLDEN Sedan 2012 finns Ashoka i Skandinavien, med huvudkontor i Stockholm. I den här broschyren presenterar vi oss och några av våra så kallade s; sociala entreprenörer

Läs mer

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Riktlinjer Internationellt arbete Mariestad Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Datum: 2012-02-01 Dnr: Sida: 2 (7) Riktlinjer för internationellt arbete Kommunfullmäktiges beslut 62/02 Bakgrund

Läs mer

Inspel till Horisont 2020, COSME samt Sammanhållningspolitiken

Inspel till Horisont 2020, COSME samt Sammanhållningspolitiken Swedish Incubators & Science Parks - den nationella medlemsorganisationen för Sveriges regionala innovationsmiljöer Inspel till Horisont 2020, COSME samt Sammanhållningspolitiken Nyttja SISP- medlemmarnas

Läs mer

Internationalisering av små och medelstora företag som drivkraft för svenska innovationer

Internationalisering av små och medelstora företag som drivkraft för svenska innovationer Internationalisering av små och medelstora företag som drivkraft för svenska innovationer Sammanställning från den nationella klusterkonferensen i Karlstad 8 9 februari, 2011 Dialog om en svensk innovationsstrategi

Läs mer

Överbeläggningar och utlokaliseringar augusti 2013

Överbeläggningar och utlokaliseringar augusti 2013 Överbeläggningar och utlokaliseringar augusti 2013 Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter Sedan hösten 2012 använder alla landsting och regioner en gemensam metod för att mäta överbeläggningar

Läs mer

Ägardirektiv ALMI Företagspartner Stockholm Sörmland AB

Ägardirektiv ALMI Företagspartner Stockholm Sörmland AB 1 (2) Landstingsstyrelsens förvaltning Tillväxt, miljö och regionplanering TJÄNSTEUTLÅTANDE 2012-10-29 LS 1209-1261 Handläggare: Roland Engkvist Landstingsstyrelsens arbetsutskott Ägardirektiv ALMI Företagspartner

Läs mer

Samhällskontraktet. Högskolan + kommunerna = sant

Samhällskontraktet. Högskolan + kommunerna = sant Samhällskontraktet Högskolan + kommunerna = sant FAKTA KARIN RÖDING Karin Röding är sedan våren 2011 rektor vid Mälardalens högskola. Hon har tidigare varit bland annat chef för Universitets- och högskoleenheten

Läs mer

KS 16 11 APRIL 2012. Uppsala Health Summit. Kommunstyrelsen. Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslås besluta

KS 16 11 APRIL 2012. Uppsala Health Summit. Kommunstyrelsen. Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslås besluta KS 16 11 APRIL 2012 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Sterte Eva Datum 2012-03-21 Diarienummer KSN-2012-0524 Kommunstyrelsen Uppsala Health Summit Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslås besluta

Läs mer

Direktiv för regionstyrelsens kompetensberedning 2015-2018

Direktiv för regionstyrelsens kompetensberedning 2015-2018 D a t u m D n r 2015-01-15 15-001 Regionstyrelsen Direktiv för regionstyrelsens kompetensberedning 2015-2018 Bakgrund Människors kunnande och kraft bygger Sörmland. En bättre matchning mellan arbetsgivarnas

Läs mer

IUC Sverige det operativa innovationsnätverket

IUC Sverige det operativa innovationsnätverket IUC Sverige det operativa innovationsnätverket IUC är ett fungerande innovationsnätverk för utveckling IUC Sverige bidrar tillsammans med kompletterande regionala och nationella organisationer till att

Läs mer

Innovation i södra Småland

Innovation i södra Småland Innovation i södra Småland Vad är INNOVATION? Införandet eller genomförandet av en ny eller väsentligt förbättrad vara, tjänst eller process, nya marknadsföringsmetoder, eller nya sätt att organisera affärsverksamhet,

Läs mer

Tillväxtmyndigheter under näringsdepartementet

Tillväxtmyndigheter under näringsdepartementet Tillväxtmyndigheter under näringsdepartementet Näringsdepartementet Tillväxtverket 310 anställda Budget ca. 4000 miljoner SEK (Inklusive regionala fonden) VINNOVA (Verket för innovationssystem) 200 anställda

Läs mer

DÄRFÖR ÄR VI MEDLEMMAR

DÄRFÖR ÄR VI MEDLEMMAR DÄRFÖR ÄR VI MEDLEMMAR Viktig kunskap för oss som befinner oss i braschens utkant Lennart Ljungfelt, vd Aimpoint Utvecklar och producerar rödpunktsikte. Var först med att lansera produkten för 40 år sedan

Läs mer

Lägesrapport DokId: 239624

Lägesrapport DokId: 239624 1 of 6 2008-12-30 18:39 Lägesrapport DokId: 239624 Diarienummer 2007-01525 Avsänd av sökande 2008-07-20 LÄGESRAPPORT Lägesrapporten sänds in elektroniskt. Sänd även in ett underskrivet pappersoriginal

Läs mer

Välkommen till IT-forum! ny teknik goda exempel utvecklande möten

Välkommen till IT-forum! ny teknik goda exempel utvecklande möten Välkommen till IT-forum! IT SOM KONKURRENSMEDEL ny teknik goda exempel utvecklande möten En spännande dag i Sandviken Seminariedagen arrangeras för fjärde året i rad och syftet är att lyfta fram ny teknik

Läs mer

INNOVATIVA SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG SATSAR PÅ STRATEGISKT UTVECKLINGSARBETE ÄVEN I TUFFA TIDER

INNOVATIVA SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG SATSAR PÅ STRATEGISKT UTVECKLINGSARBETE ÄVEN I TUFFA TIDER INNOVATIVA SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG SATSAR PÅ STRATEGISKT UTVECKLINGSARBETE ÄVEN I TUFFA TIDER Vi tar tempen på innovativa SMF - hur är läget just nu? Hur påverkar lågkonjunkturen de innovativa små och

Läs mer

REGLAB. en mötesplats för regional utveckling. Medlemsgrupp 12 feb 2015

REGLAB. en mötesplats för regional utveckling. Medlemsgrupp 12 feb 2015 REGLAB en mötesplats för regional utveckling Medlemsgrupp 12 feb 2015 Reglabs styrelse Magnus Persson, Regionförbundet Örebro (ordf) Lars Christensen, Region Värmland Carin Daal, Region Skåne Anna Bünger,

Läs mer

Strategi för Jönköping kommuns internationella arbete Ks 2007/0129 008

Strategi för Jönköping kommuns internationella arbete Ks 2007/0129 008 Stadskontoret Utredningsenheten BILAGA TILL TJÄNSTESKRIVELSE 2007-10-02 1 (5) Strategi för Jönköping kommuns internationella arbete Ks 2007/0129 008 INLEDNING Bakgrund Samhället präglas av att interaktion

Läs mer

Strategiska innovationsområden. Vilgot Claesson, programledning VINNOVA (Peter Åslund och Christina Kvarnström)

Strategiska innovationsområden. Vilgot Claesson, programledning VINNOVA (Peter Åslund och Christina Kvarnström) Strategiska innovationsområden Vilgot Claesson, programledning VINNOVA (Peter Åslund och Christina Kvarnström) Varför satsar Sverige på strategiska innovationsområden? Sverige måste kraftsamla för att

Läs mer

Mål och strategi för Internet of Things Sverige

Mål och strategi för Internet of Things Sverige Mål och strategi för Internet of Things Sverige Presentation, vid IoT Sverige vårseminarium 23 april 2015 Torbjörn Fängström, programchef IoT Sverige, Uppsala universitet IoT Sverige ett strategiskt innovationsprogram

Läs mer

Omsättning och resultat (MSEK) apr-juni jan-juni jan-juni 2013 2013 2012 *)

Omsättning och resultat (MSEK) apr-juni jan-juni jan-juni 2013 2013 2012 *) 2013-08-08 Delårsrapport januari - juni 2013 Swerea-koncernen Swerea-koncernen skapar förädlar och förmedlar forskningsresultat inom områdena materialprocess-, produktionsteknik samt produktframtagning.

Läs mer

Ett strategiskt agendaarbete för att samla branschen och gemensamt ta fram en utvecklingsplan för innovation och produktutveckling inom området

Ett strategiskt agendaarbete för att samla branschen och gemensamt ta fram en utvecklingsplan för innovation och produktutveckling inom området Ett strategiskt agendaarbete för att samla branschen och gemensamt ta fram en utvecklingsplan för innovation och produktutveckling inom området Vindenergi till havs Källa: wpd offshore AG, Offshore Windpark

Läs mer

Agenda. Bakgrund och vad vi gör. Utfall/status nationellt och regionalt. Erfarenheter och utmaningar

Agenda. Bakgrund och vad vi gör. Utfall/status nationellt och regionalt. Erfarenheter och utmaningar Riskkapital Agenda Bakgrund och vad vi gör Utfall/status nationellt och regionalt Erfarenheter och utmaningar Vad vi gör - Riskkapital som finansieringsform Investering i Eget Kapital, vanligtvis aktier

Läs mer

Hur utvärderar man innovativa miljöer? En strategi för strategiskt lärande i VINNVÄXT-programmet. Göran Andersson

Hur utvärderar man innovativa miljöer? En strategi för strategiskt lärande i VINNVÄXT-programmet. Göran Andersson Hur utvärderar man innovativa miljöer? En strategi för strategiskt lärande i VINNVÄXT-programmet Göran Andersson Två grundstenar Effeklogik för programmet Utvärdering, Uppföljning och Processtöd hänger

Läs mer

Innovation Enabled by ICT A proposal for a Vinnova national Strategic innovation Program

Innovation Enabled by ICT A proposal for a Vinnova national Strategic innovation Program Innovation Enabled by ICT A proposal for a Vinnova national Strategic innovation Program Ulf Wahlberg, VP INdustry and Research Relations Ericsson AB Ericsson AB 2012 April 2013 Page 1 Five technological

Läs mer

Det här är regionförbundet örebro

Det här är regionförbundet örebro Det här är regionförbundet örebro BORLÄNGE LJUSNARSBERG Tolv kommuner i hjärtat av Sverige Våra medlemmar är Örebro läns landsting och kommunerna Askersund, Degerfors, Hallsberg, Hällefors, Karlskoga,

Läs mer

Verksamhetsplan 2013 Friluftsfrämjandet Region Öst

Verksamhetsplan 2013 Friluftsfrämjandet Region Öst Verksamhetsplan 2013 Friluftsfrämjandet Region Öst Innehållsförteckning Bakgrund Sid 3 Mission Sid 3 Vision Sid 3 Uppdrag Sid 3 Regionens övergripande ansvar Sid 4 Varumärkesutveckling och marknadsföring

Läs mer

internationell strategi 1

internationell strategi 1 Internationell strategi internationell strategi 1 Internationell strategi Bakgrund Vi lever idag i ett globaliserat samhälle där ländernas gränser suddas ut. Fler reser, studerar eller bor i andra länder,

Läs mer

Den nationella. och innovationsstrategin. Horisont 2020. de stärka varandra? 4 september 2013. Per Engström Lena Svendsen

Den nationella. och innovationsstrategin. Horisont 2020. de stärka varandra? 4 september 2013. Per Engström Lena Svendsen Den nationella innovationsstrategin Horisont 2020 och innovationsstrategin kan de stärka varandra? 4 september 2013 Per Engström Lena Svendsen Global Innovation Index 2013 Sverige i världen Global Competitiveness

Läs mer

Affärsutvecklingsprocess för besöksnäringen

Affärsutvecklingsprocess för besöksnäringen Affärsutvecklingsprocess för besöksnäringen i Västmanland Västmanlands Kommuner och Landsting (VKL) ansvarar för samordningen och utvecklingen av turismen i Västmanlands län. Syftet med Turismfunktionen

Läs mer