Syfte och mål, våra kärnområden och inledning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Syfte och mål, våra kärnområden och inledning"

Transkript

1 Verksamhetsberättelse 2013

2 Syfte och mål, våra kärnområden och inledning Syfte och mål Robotdalen är en satsning som möjliggör kommersiell framgång av nya idéer och forskning inom robotik och automation, med fokus på lösningar för industri, tunga fordon och hälsosektorn. Vi har vår bas i Sörmlands, Västmanlands och Örebro län men arbetar aktivt för ökad samverkan på ett nationellt plan för att stärka Sveriges konkurrenskraft ute i världen. Våra kärnområden Industrirobotik Här fokuserar vi på de små och medelstora företagens (SME) behov av produktivitetsförbättringar för att uppnå en ökad konkurrenskraft. Flexibla och rekonfigurerbara lösningar är nödvändiga för att möta framtida behov. Vi driver innovativa produktutvecklingsprojekt för SME i nära samarbete med industriföretag. Fältrobotik Inom fältrobotiken pågår forskning och utveckling med fokus på tunga autonoma fordon. Robotdalens satsning på området är en av de största inom EU och en av de ledande i världen, där forskning och utveckling bedrivs i samproduktion med industriella parter, och där resultaten blir kommersiella produkter. Hälsorobotik Inom Robotdalens kärnområde hälsorobotik utvecklas lösningar för vård och omsorg i hemmet och för funktionshindrade, så kallad Technology for Independent Life. Med individen i fokus värnar vi om det mänskliga mötet. Vi verkar för etableringen av hälsorobotik som ny bransch i Sverige ett år med stora framsteg! Under det gångna året har många stora framsteg gjorts. Ett av de viktigaste är att Robotdalen fått förnyat förtroende, och därmed förnyad finansiering, från VINNOVA och våra regionala medfinansiärer för åren Vi kan alltså fortsätta satsa långsiktigt och uthålligt med vår inriktning Enabling Commercial Success, vilket är mycket glädjande för oss alla! Under året har vi haft fortsatt ökat fokus på kommersialisering av nya produkter på marknaden, samt på skapande och etablering av nya företag i vår region vi är nu uppe i 25 nya produkter och 22 nya företag. Vår pipeline med nya projekt är all time high detta bådar mycket gott för vår fortsatta verksamhet inom både industri och hälsosektor. En annan av årets highlights är det framgångsrika genomförandet av eventet Robotics Innovation Challenge (RIC) i april Detta har ytterligare stärkt vårt varumärke både regionalt, nationellt och internationellt vilket i sin tur lett till att vi nu för diskussioner med ett flertal utländska företag om kommande etablering i Robotdalen. Ytterligare värt att lyfta fram som viktiga milstolpar under året är de fördjupade samarbeten vi inlett med regionens landsting och kommuner inom till exempel strokerehabilitering, hjälpmedel samt testbäddar. De framsteg vi gjort under 2013 gör att vi med tillförsikt ser fram emot ett spännande 2014, där vi fortsätter leverera konkreta resultat i form av kommersialisering av nya produkter på marknaden, samt skapande och etablering av nya företag i vår region. Erik Lundqvist, Chef Robotdalen 2

3 Resultat Ökad samverkan mellan Landstinget Västmanland och Robotdalen I samverkansprojektet Hjälpmedel och innovation ska arbetssätt utvecklas för att säkerställa att nya innovationer redan från start uppfyller kraven på patientsäkerhet och därigenom kan lanseras på marknaden. Det rör sig om innovativa hjälpmedel som ska ge äldre möjlighet att bo kvar i hemmet längre. I ett tidigt skede ska innovationer från Robotdalen föras samman med faktiska behov i landstinget. Sara Wickman vid Hjälpmedelscentrum i Västmanlands län är projektledare för projektet som startar 1 oktober Trollhättan först ut i Automationsutmaningen Robotdalen har genomfört över 200 förstudier som lett till stora investeringar i automationslösningar i mindre industriföretag. Nu uppmuntras andra regioner runt om i landet att ta sig an konceptet och föra samman studenter, mentorer och industriföretag kring möjligheterna med ökad robotisering. Först ut att plocka upp stafettpinnen i Automationsutmaningen är Högskolan Väst och Innovatum med bas i Trollhättan, som nu kör igång ett antal förstudier. Kortare ledtider med snabbare fixering det fixar FIXYZ En viktig kostnadsfråga för tillverkningsindustrin är att snabbt kunna ställa om maskinerna i produktionen. Inte minst då allt fler produkter anpassas utifrån den enskilda kundens behov och tillverkas i små serier. Compogrip är en byggsats för gripdon i kolfiber, med låg vikt, som sätts direkt på industrirobotens nos och snabbt och lätt kan ställas om utifrån detaljerna som ska bearbetas. Byggsatsen kompletteras nu med ett antal komponenter. Först ut är FIXYZ som underlättar inställningar för att gripa och fixera till exempel vinklade, runda eller vågformiga detaljer. Medverkan på konferenser och event Under 2013 medverkar Robotdalen på flera konferenser och event. Bland annat deltar Adam Hagman och Peter Stany på det internationella AAL Forum i Norrköping i september, där man håller i side-eventet Practical Experiences And Insights In Commercializing Innovation In the AAL Market. I oktober deltar Ingemar Reyier med presentationen Robot till tusen slutsatser och lärdomar på SWIRA-konferensen Hållbar produktion för konkurrenskraft på Elmia Subcontractor i Jönköping. SILVER innovationsupphandling för bättre äldrevård; Bestic AB och Bioservo Technologies AB utvalda Lagar om upphandlingar för hälso- och sjukvårdssektorn i Europa gör det svårt för företag att utveckla och komma ut på marknaden med nya tekniska lösningar. Samtidigt står Europa inför en stor utmaning med en allt större andel äldre i samhället som behöver vård och omsorg, framförallt i hemmet. Som ett led i att bemöta detta ska EU-projektet SILVER, genom förkommersiell upphandling, ge innovativa företag möjlighet att utveckla nya tekniklösningar baserade på robotik. Bland de utvalda företagen finns svenska Bestic AB och Bioservo Technologies AB. Västerås Stad deltar som upphandlande myndighet och VINNOVA är med som partner i projektet. Giraff Den mobila kommunikationslösningen Giraff har en nyckelroll i EU-projektet VictoryaHome, där vårdorganisationer i flera länder kommer att använda sig av närmare 50 Girafflösningar i hem hos äldre. Ett mål för projektet är att utveckla ny teknik och lansera en kommersiell service, som gör Giraff ännu mer värdefull för användarna. Giraff Technologies är med i ytterligare ett EU-projekt, TERESA, med syftet att utveckla en socialt intelligent telepresence-robot, baserad på Giraff. Vid Örebro universitet bedrivs forskningsprojektet GiraffPlus. Giraffs teknik, som hittills testats i en forskningslägenhet i Örebro, ska nu testas och utvärderas i riktiga hem av forskare i Sverige, Italien och Spanien. Top 5 Robotdalen i media Robotdalen omnämns under 2013 i 208 pressklipp, varav 21 internationellt. De nyheter som får mest uppmärksamhet är: 1. Robotdalens event Robotics Innovation Challenge med internationella föreläsare och möjlighet att se nya robotlösningar. 2. Invigningen av transportroboten RobCab på Mälarsjukhuset i Eskilstuna. 3. Invigningen av Robot Application Center i Eskilstuna med visning av den flexibla industrirobotlösningen OpiFlex. 4. Erik Lundqvist, chef för Robotdalen, ny medlem i den nationella tankesmedjan Automathink. 5. De tre finalisterna i Robotdalen Innovation Award 2013, där elektrodressen Mollii från svenska företaget Inerventions står som vinnare. 3

4 Resultat Globalt nätverk möjliggör kommersiell framgång Vi fortsätter att bygga upp ett globalt nätverk som gör oss kända i robotkretsar över hela världen. Vi betraktas som en aktör med god förmåga att möjliggöra kommersiell framgång för entreprenörer och industriföretag inom robotik och automation. Branschen tar intryck, och de aktörer som lyckas har i sann Robotdalen-anda satt slutanvändaren i fokus. De nya nationella och europeiska finansieringsformerna (SIO, Horisont 2020 m.m.) underättar för kommersialisering och vi arbetar nu med att hitta medel som kan hjälpa våra entreprenörer framåt. Ökat inflöde av innovationer Fokus för Robotdalens innovationsstöd under 2013 är att i första hand stötta case som håller på att kommersialisera eller som är nära kommersialisering, genom att analysera utvecklingsbehov, identifiera resurser samt arbeta med affärsutveckling och kommersialiseringsfrågor. Under 2013 ser vi också ett ökat inflöde av innovationer till Robotdalen, främst inom hälsorobotikområdet. Även internationella kontakter ökar under 2013, både avseende nya idéer och kanaler för våra svenska projekt. Innovationsstöd har en nyckelroll i arbetet med eventet Robotdalen Innovation Challenge och i genomförandet av Robotdalen Innovation Award. Nu är Robot Application Center igång Den 19 mars invigs Robot Application Center (RAC) i Eskilstuna. Över 60 personer finns på plats vid öppnandet av den nya mötesplatsen för forskning och utveckling av produkter och processer för robotbaserad automation. På RAC ska företag och högskola samverka på yttersta nivå för att utveckla automationsprodukter i världsklass. Robotics Innovation Challenge Den 25 april arrangeras Sveriges främsta robotevent Robotics Innovation Challenge (RIC) 2013 i Eskilstuna. Keynote speakers är Erin Rapacki, Dan Kara och Renaud Champion. Eventet är en lyckad och välbesökt dag med många möten mellan föreläsare, utställare och besökare. Flera produkter visas upp på en innovation catwalk och priset Robotdalen Innovation Award delas ut. Robotdalen Innovation Award Priset Robotdalen Innovation Award 2013 går till det svenska företaget Inerventions och deras produkt, elektrodressen Mollii. En kroppsdräkt som, genom att slappna av de spastiska musklerna, förbättrar funktionen och mobiliteten hos individer med neurologiska sjukdomar som CP, stroke eller MS. Företaget får nu stöd av Robotdalen för vidare utveckling och kommersialisering. VINNOVA och Mälardalsregionen tror på Robotdalen Efter tio år är Robotdalen etablerat som Sveriges robotkluster som genom konkreta resultat visar på förmågan att ta robotinnovationer hela vägen från idéstadiet ut på marknaden. Nu går Robotdalen in i en andra fas i ytterligare fyra år, med stöd av VINNOVA och regionala finansiärer från Västmanlands, Sörmlands och Örebro län. VINNOVA med totalt 24 MSEK och övriga finansiärer med 56 MSEK. Efter fas två görs en utvärdering som grund till finansiering i ytterligare två år. Teknik utvecklas för strokerehabilitering i hemmet Robotdalen driver, tillsammans med ett stort antal parter, sedan 2012 ett projekt för utveckling av teknik som ska stötta motorisk träning av strokedrabbade, i hemmet. Utvecklad teknik ska förbättra de strokedrabbades möjligheter till kontinuerlig träning och därmed förbättra möjligheterna till rehabilitering. Under året har en prototyp utvecklats i nära samarbete med olika användargrupper såsom strokedrabbade och rehabiliteringspersonal. Prototypen kommer att testas i en mindre pilotstudie vid Danderyds sjukhus och Danderydsgeriatriken under Pris till forskarna bakom Gasbot En forskargrupp vid Örebro universitet utvecklar Gasbot; en robot med sensorer som lokaliserar farliga metangasläckor på avfallsanläggningar och industrier. I maj arrangeras en av världens största och mest prestigefyllda robotkonferenser, ICRA. På konferensen vinner ett paper om projektet Gasbot priset Best Service Robotics Paper Award. Visning av världsunika robotinstallationen OpiFlex Tisdag 19 mars visas den världsunika robotinstallationen OpiFlex upp på företaget CH Industry i Eskilstuna, för 40-talet besökare. Den är världens första kommersiella installation av en orderstyrd, mobil industrirobot som på egen hand förflyttar sig mellan och dockar i olika stationer i produktionen. Under våren pågår en pilotinstallation där roboten testas i skarp miljö. Invigning av RobCab på Mälarsjukhuset Den 6 november invigs robotlösningen RobCab på Mälarsjukhuset i Eskilstuna, inför ett 40-tal representanter från bland annat media och landsting. RobCab är en mobil robot som avlastar vårdpersonalen med interna transporter, så att de får mer tid för patienterna. Den första arbetsplasten för roboten, som kallas Bärtill, är Viktoriaenheten, vid Mälarsjukhusets onkologiska och hematologiska avdelning. Amerikansk stororder till Zoomability AB The Independence Fund är en ideell välgörenhetsorganisation i USA, som stödjer amerikanska soldater som deltagit i krig. Under hösten får veteraner i USA testa den terränggående fyrhjulingen Zoom Uphill, som utvecklats med stöd av Robotdalen och hittills bara funnits på den europeiska marknaden. Den positiva responsen leder till en stororder hos organisationen, som kommer att skänka fordonen till krigsveteraner för att öka deras livskvalitet. Ordern, som motsvarar en årsomsättning hos Zoomability AB, ska levereras under början av Årets kommunikationsinsatser Vi skickar ut 14 svenska och 5 internationella pressmeddelanden och börjar publicera våra internationella pressmeddelanden på en europeisk hemsida för robotnyheter. Vi omnämns i 208 pressklipp, varav 21 i internationell media. På hemsidan publiceras 49 svenska och 24 internationella nyheter. Vi har unika besökare på hemsidan och antalet följare på twitter ökar med 130 procent. Vår animerade film uppdateras med fler nya produkter och inleder eventet Robotics Innovation Challenge. 4

5 Resultat Året i bilder 2013 Achim Lilienthal är en av forskarna som vinner pris på konferensen ICRA för sin forskning om Gasbot. Besökare minglar på eventet Robotics Innovation Challenge Invigning av Robot Application Center i Eskilstuna. Sara Wickman är ny projektledare för Hjälpmedel och innovation. På Danderyds sjukhus testas robotdräkten HAL... Demo av autonoma CiTitruckar i MALTA IIprojektet på Örebro universitet.... där även en prototyp för strokerehabilitering utvecklas. Invigning av transportroboten RobCab på Mälarsjukhuset. Demonstration och visning av världsunika robotinstallationen Opiflex hos företaget CH Industry. Elektrodressen Mollii för kontrollerad rörlighet vinner Robotdalen Innovation Award Modell förevisar robothandsken SEM-Glove på innovation catwalk, på Robotics Innovation Challenge

6 Uppdrag och organisation Robotdalens uppdrag Robotdalen möjliggör kommersiell framgång av robotinnovationer. Det övergripande syftet är att generera tillväxt i form av nya produkter och nya företag på marknaden. Fokus ligger på lösningar för industrin, tunga fordon samt hälso- och sjukvårdssektorn. Robotdalen har byggt upp ett stort nätverk med starka aktörer från industri, akademi och offentlig sektor som aktivt bidrar i arbetet med att nå visionen; att bli en internationellt erkänd innovationsmiljö som möjliggör kommersiell framgång av idéer och lösningar inom robotteknik. Robotdalens ledningsgrupp och styrelse Ledningsgrupp Erik Lundqvist, chef, koordinator Örebro län och ansvarig hälsorobotik. Åsa Nordin, biträdande chef, koordinator Västmanlands län och ansvarig industrirobotik. Michael Rydell, koordinator Södermanlands län. Dimiter Driankov, ansvarig fältrobotik. Adam Hagman, affärsutvecklare hälsorobotik. Ingemar Reyier, teknik- och applikationsansvarig industrirobotik. Jessica Karlsson, kommunikationsansvarig. Lennart Karlsson, internationaliseringsansvarig. Peter Stany, innovationsstöd. Carina Karlsson, ekonom, vikarie för Martina Pettersson som är föräldraledig. Till sitt stöd har ledningsgruppen Erik Eskils - operativt stöd i Örebro, Elisabet Christoffersson - administration, samt Klas Larsson - kommunikation/eventstöd. Inom hälsorobotik arbetar Maria Ehn och Sara Wickman som projektledare, och inom industrirobotik arbetar Johan Ernlund och Anders Thunell som projektledare. Styrelse Rose-Marie Frebran, styrelseordförande, landshövding Örebro län. Hans Ekström, biträdande styrelseordförande, riksdagsledamot Södermanlands län. Gösta Reinl, VD Eskilstuna fabriksförening. Staffan Elfving, chef utvecklingsprojekt ABB Robotics. Torbjörn Andersson, professor Örebro universitet. Paul Pettersson, prorektor Mälardalens högskola. Bo Dahllöf, stadsdirektör Västerås. Karin Tilly, Enheten för regional utveckling i Västmanland, är adjungerad ledamot från Länsstyrelsen Västmanland, i väntan på att ett nytt länsråd tillsätts. 6

7 Ekonomisk redovisning Robotdalen är en av VINNVÄXT-vinnarna från 2003 som delfinansieras av VINNOVA med 10 MSEK/år i tio år. Den näst största finansiären är Europeiska regionala utvecklingsfonden, administrerad av Tillväxtverket. Utöver detta mottar Robotdalen stort stöd från länsstyrelser, regionförbund, landsting och kommuner i Södermanlands, Västmanlands och Örebro län. Som komplement till dessa kontantinsatser går näringslivet i regionen in med värdefullt stöd i form av naturainsatser. Ekonomisk redovisning, Tkr 2013 Verksamhetens finansiering VINNOVA not ,0 Medfinanansiering kontant not ,4 Europeiska regional utvecklingsfonden (ERUF) 6 136,0 Övriga intäkter 130,6 Summa erhållen finansiering ,0 Verksamhetens kostnader Utbetalda projektstöd ,4 Övriga kostnader/infrastruktur ,2 Processledare/bit.processledare/Nodkoord/Affärsutvecklare ,3 Administration -552,2 Kommunikation ,4 Lokalhyra/resor/representation/Mötesplatser/Övrigt ,3 Summa kostnader ,6 Årets kapitalförändring 3 306,4 Ekonomiskt utfall Ingående balans not 3 101,1 Årets kapitalförändring 3 306,4 Summa utgående balans ,5 Not 1 Varav tkr avser Robotdalen och 1 300tkr avser Strokeprojektet Not 2 Medfinansiärer Länsstyrelsen i Västmanland Landstinget i Västmanland Västerås Stad Länsstyrelsen i Örebro Regionförbundet i Örebro Örebro Kommun Laxå Kommun Regionförbundet i Södermanland Eskilstuna kommun Tillväxtverket Södertörns Brandförsvarsförbund (ursprungligen VINNOVA) Högskolan Kristianstad (Kampradstiftelsen) Stiftelsen Pilotverkstaden Medfinansiering i natura under 2013 är ca tkr ABB 2 000tkr och övriga företag/organisationer tkr 7

8 Hälsa och HBT i Sörmland Robotdalen finansieras av och samarbetar med (urval): Stora bilden omslag: Ingemar Reyier och Anders Thunell med robotinstallationen OpiFlex. Mindre bilder omslag: keynote speakers och innovation catwalk på Robotics Innovation Challenge 2013 i Eskilstuna. Majoriteten av bilderna i verksamhetsberättelsen har tagits av fotograf Terése Andersson.

Nya företag och jobb för regionens utveckling. EU:s regionala strukturfondsprogram i Östra Mellansverige år 2010

Nya företag och jobb för regionens utveckling. EU:s regionala strukturfondsprogram i Östra Mellansverige år 2010 Nya företag och jobb för regionens utveckling EU:s regionala strukturfondsprogram i Östra Mellansverige år 2010 1 Förord Göran Theolin, chef för Europaprogrammen, Tillväxtverket 2010 är vi mitt i programperioden

Läs mer

På gränsen till det okända

På gränsen till det okända VINNOVA Rapport VR 2010:13 På gränsen till det okända Utmaningar och möjligheter i ett tidigt innovationsskede - fallet ReRob Anders Richtnér - Handelshögskolan i Stockholm & Birgitta Södergren - Uppsala

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2010 INNEHÅLL STUNS INITIATIVTAGARE OCH PÅDRIVARE 3 Vägval Uppsala En innovationsstrategi för Uppsalaregionen 4 Vägval Uppsala Finansiering av tillväxtföretag 5 AGC en regional finansiell

Läs mer

Svensk äldrevård- framtidens exportvara

Svensk äldrevård- framtidens exportvara SWECARE FOUNDATION STOCKHOLM Svensk äldrevård- framtidens exportvara Identifiering av det svenska erbjudandet för framtida exportmöjligheter Innehållsförteckning 1. INLEDNING... 2 2. BAKGRUND... 4 2.1

Läs mer

Aktörskartläggning av det innovationsstödjande systemet i Sörmland

Aktörskartläggning av det innovationsstödjande systemet i Sörmland Aktörskartläggning av det innovationsstödjande systemet i Sörmland Stockholm 2013-12-18 Pär Lindquist, Daniel Hallencreutz Innehåll Innehåll... 2 1 Vårt uppdrag... 3 1.1 Metod... 3 1.2 Om enkäten... 3

Läs mer

Förord. Juni 2007. Christer Ericson SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign Region Norr. Foto: Erik Olsson

Förord. Juni 2007. Christer Ericson SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign Region Norr. Foto: Erik Olsson Förstudie Design Västerbotten Juni 2007 Förord Denna förstudie och den följande Mål 2 ansökan som kommer att lämnas in för handläggning under hösten 2007 avse r en större flerårig satsning på design i

Läs mer

VI 2010:09. No wrong door. alla ingångar leder dig rätt. Erbjudande från nationella aktörer till SMF - Små och Medelstora Företag

VI 2010:09. No wrong door. alla ingångar leder dig rätt. Erbjudande från nationella aktörer till SMF - Små och Medelstora Företag VINNOVA Information VI 2010:09 No wrong door alla ingångar leder dig rätt Erbjudande från nationella aktörer till SMF - Små och Medelstora Företag Karin Nygård Skalman Titel: NO WRONG DOOR Alla ingångar

Läs mer

Ett konkurrenskraftigt ekosystem för Life Science

Ett konkurrenskraftigt ekosystem för Life Science Ett konkurrenskraftigt ekosystem för Life Science Innehåll 1. Sammanfattning 3 2. Uppdraget 5 3. Vad är Life Science-sektorn? 6 4. Om företagen 7 5. Demografisk utveckling 9 6. Hur har vi utfört uppdraget

Läs mer

Sörmland ska ha hållbara och attraktiva livsmiljöer LÄS MER PÅ SIDAN 4

Sörmland ska ha hållbara och attraktiva livsmiljöer LÄS MER PÅ SIDAN 4 ETT NYHETSBREV FRÅN REGIONFÖRBUNDET SÖRMLAND Sörmland helt enkelt NUMMER 1 FEBRUARI 2013 INLEDAREN Sörmland behöver nya jobb FOTO: ANNELIE LJUNGWALD Innovationskraften i Sörmland Arbetet för ökad innovationskraft

Läs mer

KTH Företagssamverkan

KTH Företagssamverkan KTH Företagssamverkan KTH:s utbildning och forskning ska göra nytta i samhället KTH Företagssamverkan skapades den 1 juli 2008 genom att delar av KTH:s universitetsförvaltning bröts loss och bildade grunden

Läs mer

Sydost - Skåne - Väst - Öst - Uppsala - Norr. i Sverige

Sydost - Skåne - Väst - Öst - Uppsala - Norr. i Sverige Sydost - Skåne - Väst - Öst - Uppsala - Norr i Sverige Verksamhetsberättelse 2012 1 Index 5 6 8 Godkänd affärsplan, mentor Presentationsträning Kompetenspanel Uppföljning Riskkapital, kompetensforum SPRÅNGBRÄDAN

Läs mer

Låter användarna skapa innovation. nytt. Ny ledare i en ny tid GIS-fakta ska stoppa pandemier Skogen blir fiskmat

Låter användarna skapa innovation. nytt. Ny ledare i en ny tid GIS-fakta ska stoppa pandemier Skogen blir fiskmat forskning innovation tillväxt #2 april 2010 nytt Ny ledare i en ny tid GIS-fakta ska stoppa pandemier Skogen blir fiskmat Låter användarna skapa innovation ledare Innovation kräver investeringar innehåll

Läs mer

Det bästa av två världar

Det bästa av två världar EN RAPPORT FRÅN KK-STIFTELSEN Det bästa av två världar effekter för näringslivet av samverkan i forskarutbildning en rapport om KK-stiftelsens Företagsforskarskolor Om KK-stiftelsen KK-stiftelsen är de

Läs mer

Redesign låna och laga

Redesign låna och laga DESTINATION INSPIRATION, FAKTA OCH TIPS FRÅN UNGAS INNOVATIONS- KRAFT Redesign låna och laga Plaggiat har gått från idé till handling Knepen för att bli mer kreativ Metoderna för att få innovationskraft

Läs mer

Fler innovationer helt enkelt - en del av innovationsmotorn

Fler innovationer helt enkelt - en del av innovationsmotorn n v tor la o de nsm En tio a ov n in FLER INNOVATIONER HELT ENKELT - EN DEL AV INNOVATIONSMOTORN Fler innovationer helt enkelt - en del av innovationsmotorn Slututvärdering Regionförbundet Sörmland levererar

Läs mer

Svenska företagsinkubatorer - Gemensamma framgångsfaktorer

Svenska företagsinkubatorer - Gemensamma framgångsfaktorer Institutionen för Fastigheter och Byggande Examensarbete (15 hp) inom och Kandidatprogrammet Fastighet och Finans Centrum för Bank och Finans Nr 130 Svenska företagsinkubatorer - Gemensamma framgångsfaktorer

Läs mer

EN SVENSK MODELL FÖR ARBETSPLATSENS LÄRANDE

EN SVENSK MODELL FÖR ARBETSPLATSENS LÄRANDE EN SVENSK MODELL FÖR ARBETSPLATSENS LÄRANDE INTRODUKTION Den Europeiska socialfonden i Sverige, ESF, har fem nationella temagrupper, vars uppdrag är att samla, analysera och systematisera erfarenheter

Läs mer

VÄSTRA GÖTALAND 2020 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP)

VÄSTRA GÖTALAND 2020 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP) VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP) 1 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 INNEHÅLL FÖRORD 3 UTGÅNGSPUNKTER

Läs mer

Internationalisering av små och medelstora tjänsteföretag inom life - sciencesektorn

Internationalisering av små och medelstora tjänsteföretag inom life - sciencesektorn Internationalisering av små och medelstora tjänsteföretag inom life - sciencesektorn Swecare Foundation 2013-05-31 0 Innehåll Inledning... 2 Bakgrund... 3 Uppdrag och Syfte... 4 Metod... 5 Definitioner

Läs mer

Kartläggning av. finaniseringsmöjligheter för sociala företag

Kartläggning av. finaniseringsmöjligheter för sociala företag Kartläggning av finaniseringsmöjligheter för sociala företag Inom ramen för Östgötamodellen för start, stimulans och tillväxt av sociala företag/ arbetskooperativ finns ytterligare tre skrifter: Om socialt

Läs mer

Verksamhetsplan 2015

Verksamhetsplan 2015 Verksamhetsplan 2015 Verksamhetsplan 2015 Smålands Turism AB Smålands Turism AB ägs fr o m 2015 av Region Jönköpings län (50%) och Jönköpings läns tretton kommuner (50%). Ägarnas uppdrag till Smålands

Läs mer

Utvecklingsspår för arbetet med besöksnäringen och kulturella och kreativa näringar

Utvecklingsspår för arbetet med besöksnäringen och kulturella och kreativa näringar Utvecklingsspår för arbetet med besöksnäringen och kulturella och kreativa näringar Uppsala län, december 2014 Sammanfattning Landstinget i Uppsala län, Regionförbundet Uppsala län/visit Uppland, Uppsala

Läs mer

Västmanland. Tekniker får jobb Yh-utbildningar som tillgodoser industrins kompetensbehov KUNSKAP & FRAMTID. Jakten efter kompetens allt mer kompetent

Västmanland. Tekniker får jobb Yh-utbildningar som tillgodoser industrins kompetensbehov KUNSKAP & FRAMTID. Jakten efter kompetens allt mer kompetent Hela denna bilaga är en annons från Länsstyrelsen i Västmanlands län Västmanland KUNSKAP & FRAMTID Tekniker får jobb Yh-utbildningar som tillgodoser industrins kompetensbehov sidan 6 Caroline Drabe ny

Läs mer

VR 2009:31. Kartläggning av svenska klusterinitiativ

VR 2009:31. Kartläggning av svenska klusterinitiativ VINNOVA Rapport VR 2009:31 Kartläggning av svenska klusterinitiativ Jonnie Nordensky Titel: Kartläggning av svenska klusterinitiativ Författare: Jonnie Nordensky Serie: VINNOVA Rapport VR 2009:31 ISBN

Läs mer

IFS - MOT ALLA ODDS EN BESKRIVNING AV 14 ÅRS ARBETE FÖR ÖKAT INVANDRARFÖRETAGANDE I SVERIGE. Mars 2010

IFS - MOT ALLA ODDS EN BESKRIVNING AV 14 ÅRS ARBETE FÖR ÖKAT INVANDRARFÖRETAGANDE I SVERIGE. Mars 2010 IFS - MOT ALLA ODDS EN BESKRIVNING AV 14 ÅRS ARBETE FÖR ÖKAT INVANDRARFÖRETAGANDE I SVERIGE Mars 2010 Innehåll Förord 3 Sammanfattning 5 Perspektiv: Handel och migration mot gemensamt mål 6 Med förändringar

Läs mer

En digital agenda i människans tjänst

En digital agenda i människans tjänst En digital agenda i människans tjänst en ljusnande framtid kan bli vår Delbetänkande av Digitaliseringskommissionen Stockholm 2014 SOU 2014:13 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar

Läs mer

Rapport av marknadsanalys och. Mats Larsson, IUC Skåne

Rapport av marknadsanalys och. Mats Larsson, IUC Skåne Rapport av marknadsanalys och affärsmodeller för elfordonssystem i Skåne och Danmark Mats Larsson, IUC Skåne Innehåll Bakgrund om rapporten...... 3 Huvudsakliga slutsatser... 3 Bakgrund om affärsmodeller

Läs mer

Behov av kunskap och kompetens för tjänsteinnovationer VINNOVA

Behov av kunskap och kompetens för tjänsteinnovationer VINNOVA Behov av kunskap och kompetens för tjänsteinnovationer av VINNOVA Förord VINNOVA har i regleringsbrevet för budgetåret 2011 fått i uppdrag att analysera behoven av kunskap och kompetens för tjänsteinnovationer

Läs mer

VR 2011:04. Hälsa genom e. ehälsorapporten 2010. förnamn efternamn Trade gothic Bold 9 pt. Christina Johannesson & Monica Winge

VR 2011:04. Hälsa genom e. ehälsorapporten 2010. förnamn efternamn Trade gothic Bold 9 pt. Christina Johannesson & Monica Winge VINNOVA Rapport VR 2011:04 Hälsa genom e ehälsorapporten 2010 förnamn efternamn Trade gothic Bold 9 pt Christina Johannesson & Monica Winge Titel: Hälsa genom e - ehälsorapporten 2010 Författare : Christina

Läs mer

Innovation och Mångfald

Innovation och Mångfald Innovation och Mångfald Slutrapport Charlotte Lorentz Hjorth Isabel Andersson INNOVATION Innovation SKÅNE Skåne KUNSKAPSBRON Kunskapsbron www.ik2.se Innovation och mångfald Innehåll 1. Förord...2 2. Sammanfattning...3

Läs mer