Höjdpunkter från 25 år med SKNT.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Höjdpunkter från 25 år med SKNT."

Transkript

1 1984 JÖNKÖPING 1985 PITEÅ 1986 KALMAR 1987 MARSTRAND 1988 ÖSTERSUND 1989 LINKÖPING 1990 HAPARANDA 1991 VÄSTERÅS 1992 HELSINGBORG 1993 STOCKHOLM 1994 JÖNKÖPING 1995 SUNDSVALL 1996 BORLÄNGE 1997 H ALMSTAD 1998 G ÄVLE 1999 NORRKÖPING 2000 ESKILSTUNA 2001 SKÖVDE 2002 KRISTIANSTAD 2003 SUNNE 2004 KALMAR 2005 GÖTEBORG 2006 VÄSTERÅS 2007 VISBY 2008 ÖSTERSUND 2009 MALMÖ Höjdpunkter från 25 år med SKNT. Årets konferens hålls i det vackra kvarteret S:t Gertrud i Malmö. Det var här en grupp från sveriges kommunala näringslivstjänstemän träffades för 30 år sedan. Fem år senare, år 1984, bildades föreningen SKNT.

2 Förord Intresseföreningen Sveriges Kommunala Näringslivstjänstemän, SKNT, firar 2009 sina första 25 år som den samlande organisationen för de som arbetar med service och utveckling av näringslivet ur ett kommunalt perspektiv. I denna publikation vill vi ge en bild av hur föreningen blev till men också några minnesvärda milstolpar berättade av några utav dem som varit tongivande under de 25 åren. Vi hoppas att du som läsare får stor behållning av innehållet. Styrelsen SKNT:S TILLKOMST Näringslivsfunktionerna började växa fram i landets kommuner på 70-talet och särskilt i de större. Kommunförbundet började därför försöka utbilda tjänstemän och politiker vid Kommunskolan i Sigtuna. Dåvarande näringslivschefen i Göteborg, Ulf Gustafsson och hans medhjälpare Holger Jonasson, ledde kurserna åren 1974 till År 1977 hade jag nöjet att delta i en sådan utbildning. Alla kursdeltagarna upplevde utbildningen som påtagligt givande och trivsam. En av kursdeltagarna som jag kommer ihåg och hade fortsatt kontakt med var Ingvar Persson från Eskilstuna. Det var under ett möte mellan Ulf Gustafsson och Näringslivschefen i Malmö, Bengt Aurell, som idén kläcktes om en träff med näringslivstjänstemän som deltagit i kurserna, som fanns i bekantskapskretsen eller som på annat sätt gjort sig kända. Bengts kollegor Bertil Rehnstam och Anders Englund kom in i resonemanget något senare. 1979, således för trettio år sedan, samlades en skara i Bengts skötebarn S:t Gertrud som just färdigställts. Tyvärr har jag inte alltför omfattande minnen av programpunkterna, förutom Malmös arbete med företagsgrupper och studiebesök ute i Fosieby. Jag tog med mig de nya kunskaperna hem och fick till en företagsgrupp i Gävle med stöd av SE Banken och Handelskammaren. Malmöträffen blev så lyckad att vi beslöt att träffas året därpå hos Ulf i Göteborg. En båttur med en lindrigt nykter skeppare lyckades nästan sänka landets näringslivstjänstemannaelit i Göteborgs södra skärgård. Kollegorna trivdes tillsammans och träffades igen några snöiga januaridagar i Gävle 1981 och hos Hans-Gunnar Jonsson i Borlänge 1982/83. Vid de första träffarna inbjöds alla som tidigare träffats samt kollegor i mötesplatsens region. Efter bara några träffar blev det angeläget att hålla samman nätverket av kollegor, då mötena var mycket trevliga och enda möjlighet till erfarenhetsutbyte och fortbildning utöver Ulfs fortsättningskurser på Kommunskolan. Jag hade under 70-talet varit engagerad i den kommunala yrkesgruppen Föreningen för kommunal statistik och planering, KSP. Denna hade sedan sent 60-tal samlat planerare till givande kollegialt utbyte och trevliga träffar. Även de årliga besöken i de olika värdkommunerna visade sig mycket givande. Näringslivstjänstemännen hade i 80-talets början blivit allt fler i kommuner och ett mera välordnat nätverk efterlystes. En egen förening för denna yrkeskategori föreslogs och SKNT kunde sjösättas Föreningsstadgar plankades i stora drag från KSP och en styrelse plockades ihop av personer som deltagit i tidigare träffar. Det primära syftet med att bilda SKNT var att utveckla nätverket av kollegor inom yrkesområdet. Detta var ju fortfarande ganska nytt och oprövat i kommunerna och många relativt ensamma utövare upplevde stor nytta med att träffas och utbyta erfarenheter. Vi hade också från början fått till ett alldeles påtagligt gemyt vid träffarna. Nytta förenades med nöje. Fritt ur hjärtat! Anders Åseby MAJ 2009 Text: Anders Åseby, Laila Johansson, Åke Karlsson, AnnKatrin Malmnäs och Ulf Gustavsson Layout: Kreativ Kraft i Linköping AB MITT SKNT-LIV Vid 49 års ålder och efter 29 år hos det kommunala bostadsbolaget, AB Stångåstaden, och med en karriär som började som växeltelefonist och slutade som avdelningschef, började jag den 1 februari 1986 som näringslivsintendent vid Näringslivskontoret i Linköpings kommun. En helt ny bransch och en tjänst som inte var många kvinnor given att verka utifrån. Bara ett fåtal av landets näringslivstjänstemän var kvinnor. Efter en tid fick jag förmånen att genomgå Kommunförbundets utbildning för bl a näringslivssekreterare, med Ulf Gustavsson som lärare. Jag blev värvad som medlem i SKNT av min kollega Sten-Gunnar Johansson och min första årskonferens var i Kalmar Efter deltagandet vid den konferensen var det enkelt att inse nyttan och glädjen av att vara medlem i SKNT och jag har haft möjligheten att delta i 20 av SKNT:s 25 årskonferenser. SKNT:s årskonferenser som alternerar mellan kommuner har genomgående varit av hög klass. Intressanta och kunniga föreläsare har på ett inspirerande sätt delat med sig av sin kunskap. Möjligheten till personliga möten och erfarenhetsutbyte är också en mycket viktig ingrediens. Inslag av olika aktiviteter, upptåg och överraskningar har heller inte saknats. Bowling, gutnisk femkamp och skidskytte är några exempel på gemensamma aktiviteter som ägt rum dagen innan. Det har också funnits möjlighet till olika studiebesök, som exempel kan nämnas Volvo Personvagnar, Absolut Company (dock utan provsmakning) och köttförpackningsföretaget Hilton Food Group. Ofta har även möjlighet till golfspel funnits dagen innan. Årsmiddagarna har avnjutits i mycket olika trivsamma miljöer, allt ifrån restauranger, festvåningar, slott och rådhus etc. Ett par av mina favoriter är Bäckaskogs slott och nyinvigda Visby Strand. Fortsättning på nästa sida >

3 VISBY 2007 > Vid flertalet av årskonferenserna har det funnits möjlighet för utställare att delta och många av utställarna har varit trogna SKNT. Ett minne från årskonferensen i Eskilstuna år 2000, då det dök upp en mycket illaklädd kufisk man under dagen. Han gick omkring bland utställarna. På kvällen dök han upp på nytt i anslutning till årsmiddagen. Mycket pinsamt tyckte vi. Precis som vi var i färd med att avhysa honom fick vi klart för oss att han ingick i kvällens underhållning. En underhållning som sannerligen engagerade alla arrangerade Linköpings kommun årskonferensen, med näringslivskontoret som genomförare. I programmet ingick visning av Flygvapenmuseet, studiebesök på Saab-Scania med bl a visning av produktionen av Saab 340. Årsmiddagen det året hade formen av en renässansfest med drink och renässansmusik på Ekenäs slott och mat på Klefstad gård. Vid årsmötet 1989 blev jag vald till revisorsuppleant. Vid årsmötet 1995 i Sundsvall (som jag inte deltog i) blev jag invald i styrelsen som sekreterare. Anders Åseby ringde strax innan årsmötet och undrade om jag kunde tänka mig att ingå i styrelsen som sekreterare. Vid samma årsmöte fick SKNT sin första kvinnliga ordförande AnnKatrin Küller numera AnnKatrin Malmnäs. Sekreterarskapet hade jag fram till årsmötet 2002 då jag avgick eftersom jag blivit pensionär. Vid konstituerande styrelsemötet dagen efter valdes jag som adjungerad med uppgiften sekreterare, så fortsatte det under några år. Från 2003 hjälpte jag kanslichefen Bengt Wernström med en del arbetsuppgifter. Vid styrelsens konstituerande möte den 20 maj 2005 utsågs jag till kansliansvarig efter Bengt Wernström. I uppdraget ingick också att vara sekreterare. På den vägen är det och jag trivs väldigt bra med mitt pensionärsjobb. SKNT är ett unikt och värdefullt nätverk. Tänk vilken tillgång av kunskap och erfarenhet det finns hos alla SKNT:are. Laila Johansson EN DEL AV MITT LIV SOM SKNT-MEDLEM En dag i början av maj 1986 ringde min nya chef från Kungsbacka. Jag skulle börja min tjänst där som näringslivssekreterare den första juni. Han undrade om jag redan i maj kunde följa med honom till Kalmar på en kongress för kommunala näringslivsarbetare. Vilken kongress! Intressanta ämnen, studiebesök (Volvo och Telia), kul föreläsningar bl a av Ian Wachtmeister men framförallt mötet med en mängd blivande kollegor som var intressanta, kunniga och hjälpsamma. På så sätt kom jag i kontakt med SKNT redan innan jag visste vad det var för sammanslutning. Själv har jag under en period varit revisor därefter ansvarig för Närbladet och under en period vice ordförande. Närbladet har funnits med i någon form från föreningens begynnelse. Bo Antonsson från Malung var tidigt ansvarig för Närbladet. Jag efterträdde honom och arbetade med närblad hemma i Kungsbacka under flera år tills jag fick hjälp från Stockholm och då fick vi lite färg på Närbladet. När Leili från Halmstad tog över efter mig fick vi hemsida på internet och tidningen hamnade på hemsidan. Studieresor var ett sätt att ersätta styrelsen för det arbete som de hade lagt ned för föreningen. Vid dessa resor kunde även medlemmar följa med. Själv var jag med till Berlin i början på 90-talet strax efter Berlinmurens fall. Vid mitten av 90-talet slutade man med dessa resor, då styrelsen ansåg att det var bättre för medlemmarna att få ett bättre program vid årskongressen, eftersom det ej var så många som utnyttjade tillfället att följa med på resorna. Detta var på sitt sätt ingen utveckling utan närmare bestämt avveckling. Under alla år har kunskapshöjning av oss kommunala näringslivsarbetare diskuterats i styrelsen. Många idéer och goda förslag har kommit upp bl a olika samarbetsformer med högskolor och universitet för att kunna få igång en högskoleutbildning. Det blev ingen, men skåneregionens näringslivsarbetare fick i gång kurser på högre nivå. Kunskapshöjning är en av hörnstenarna i föreningens verksamhet. Vid våra sammankomster är det alltid viktigt att få fram bra program och föreläsare. SKNT:s årskonferenser har för det mesta präglats av ett tema som genomsyrat konferensen. Temat har alltid varit inriktat på kunskapshöjning och någon form av utveckling. För det mesta har värdkommunen varit med och planerat temat. Ofta har dessa en anknytning till verksamheter inom kommunen. Oftast har också något företagsbesök varit med i programmet. Konferenser är inte bara kunskapshöjande utan det finns underhållande inslag också. Det är ju konstigt att jag så här på ålderns höst bäst kommer ihåg utfärder, underhållning och tokigheter. I Marstrand var det en härlig räkafton på Fästningen, men tydligen ej så mättande, eftersom en mycket stor andel av deltagarna sprang runt i Marstrand och letade efter ett matställe som var öppet. Det var få som hittade ett sådant. I Haparanda var vi ute i skärgården där vi fann en icke namngiven ö som vi döpte till Näringen. Helt traditionsenligt blev ön inpinkad. Östersund bjöd på en otrolig underhållning som de använde när de höll på att marknadsföra OS. Sundsvall med forsränning, vildmarksliv med olika tävlingar såsom yxkastning mm. Västerås bjöd på båttur, en fantastisk rolig orkester. Kalmar på en historisk afton på slottet. I Norrköping var vi på Kolmårdens Delfinarie. Ja, jag kommer ihåg mycket mer av allt det trevliga som våra värdkommuner har bjudit på. Under några år anordnades särskilda konferenser för näringslivsassistenter, eftersom dessa inte kunde vara medlemmar i SKNT. Jag har för mig att deras sista egna konferens gick av stapeln i Falköping Programmet då var omväxlande t ex talade Leif Bigsten om internationellt näringslivsarbete, verbal judo var ett annat ämne liksom Ett EU-projekt i praktiken. Från 1997 har även assistenter möjlighet att vara medlem i vår förening. Internationellt har vi arbetat närmast med Danmarks och Norges motsvarigheter till SKNT. Själv har jag varit gäst på konferenser i båda länderna. Vi har även förhandlat om att gemensamt genomföra våra årskonferenser. Detta gick om intet. Föreningen i Danmark heter Dansk ErhvervsFremme, DEF och den norska föreningen Norsk Forum for Näringsutvikling, NFN. En stötesten har alltid varit tid för att kunna träffas och att tala med våra kollegor, det har oftast varit späckade program. En av våra hörnstenar för utveckling är kontakten mellan oss medlemmar. Nätverksbyggande är nödvändigt. Varma hälsningar en kylig februaridag. Åke Karlsson

4 MALMÖ 2009> TA VARA PÅ NÄTVERKET SOM SKNT ERBJUDER, GODA KOLLEGOR ÄR ALLTID VÄRDEFULLT. För några månader sedan fick jag ett oväntat och trevligt samtal från en tidigare kollega som inbjöd mig till SKNT:s 25 årsjubileum. Laila Johansson bad mig vidare att skriva några rader utifrån att jag var SKNT:s första kvinnliga ordförande mellan åren Sedan hösten 2000 har jag gått vidare till andra jobb och sedan dess har jag inte följt med vad som hänt inom föreningen. Den senaste årskonferensen som jag deltog i var Eskilstuna år 2000 där jag hade det trevliga uppdraget att som moderator diskutera aktuella frågor under temat Lokal mobilisering för ekonomisk tillväxt. En av de inspirerande huvudtalarna var Swedbanks dåvarande chefsekonom Hubert Fromlet. Men innan dess deltog jag i många olika SKNT-möten, 9 årskonferenser, flera utlandsresor etc som gav mig många trevliga och inspirerande minnen från goda och härliga kolleger. Att jag var SKNT:s första kvinnliga ordförande var ingenting som jag funderade på när jag var aktiv, men det är kul att höra att utvecklingen gått vidare. När jag nu blickar tillbaka i arkivet kan jag konstatera att det var ett ganska grabbigt gäng. Som ordförande efterträdde jag Täbybon Gerhard Makowsky och efter mig kom ännu en manlig kollega, Leif Bigsten. När jag idag läser det Närblad som inbjöd till den första årskonferens som jag ensam åkte till, som ny och nyfiken kommunal näringslivstjänsteman, kan jag faktiskt fundera över hur jag verkligen vågade steget att åka dit. I inbjudan till Östersundskonferensen våren 1988 funderar dåvarande redaktören Bo Antonsson över kvinnornas begynnande insteg bland de kommunala näringslivstjänstemännen Flickorna är inte bara kuttersmycken i samband med mässor eller annan representation. Bo visade sig vid närmare besiktning vara en riktig trevlig kollega. Och mitt första möte med SKNT blev början på ett för mig viktigt nätverk med många och livliga diskussioner kring både stora och små frågor som rörde sig i en näringslivstjänstemans vardag. Får en näringslivstjänsteman se ut hur som helst? Vad blir titeln när man är kvinna? Vad ska vi egentligen arbeta med? Vi jobbade med det mesta och betraktade oss som trollkonstnärer, quickfixers diversehandlare, marknadsförare, mäklare, utvecklare etc. Vid årskonferensen 1989 (tror jag att det var) försökte Anders Åseby med ett spindelliknande diagram illustrera mångfalden i en näringslivssekreterares vardag. Vid de årliga konferenserna fanns det alltid en hög ambition att kraftsamla kring ett aktuellt tema. Några nyckelord återfanns i flera årsprogram; Tillväxt, samverkan, yrkesrollen, nytänkande, infrastruktur, utveckling, nätverk, kreativitet; ord/teman som troligtvis är lika aktuella i dag. Ett annat kännetecken för årskonferenserna var genomgående någon form av vattenkontakt dock ibland lite osäkert vad och ibland mer för manliga kolleger än för oss andra tänker inte minst på vattendopet av Näringen utanför Haparanda. Höjdpunkten under min ordförandetid var årskonferensen i Halmstad år 1997 då 160 konferensdeltagare under ledning av moderator Ulf Gustafsson (samma Ulf som var med och startade föreningen) i snabb takt avverkade 25-talet program under temat Från innovation till produktion. Under åren arbetade vi i styrelsen på olika sätt för att försöka utveckla och stärka yrkesrollen. Vi genomförde olika medlemsenkäter, tog fram ett utvecklingsprogram med höga ambitioner, utvecklade samverkan med Kommunförbundet och Johan Carlström som ständigt adjungerad ledamot av styrelsen bidrog till många olika initiativ i utbildningsfrågor. Två av de viktigaste satsningarna som jag som ordförande jobbade särskilt med var NUTEKs pilotprojekt för lokal utveckling och SNS projektet Strategi för lokal tillväxt. Under åren utbytte vi även goda erfarenheter med våra norska och danska kolleger, under gemytliga former planerade vi ett gemensamt Nordiskt yrkesnätverk. Tack alla dåvarande kolleger för att jag fick möjligheten till några riktigt roliga och stimulerande år som ordförande i SKNT. Ett särskilt tack till alla som jobbade med mig i styrelsen som sista året utgjordes av Inge Moberg, Bengt Wernström, Åke Karlsson, Staffan Sjölund, Lennart Uggeldahl och inte minst Laila Johansson, vars avskedsgåva med välkänd kvinnologga gav mig inspiration under lång tid. Ta vara på nätverket som SKNT erbjuder, goda kolleger är alltid värdefullt att ha. Även om du byter jobb kan det alltid finnas tillfällen där det är bra att återknyta till fd kolleger. I mitt nuvarande arbete som regionchef inom Svenska ESF-rådet, vars huvudsakliga uppdrag är att förvalta europeiska socialfonden, har jag vid flera tillfällen haft behov av att finna och utveckla kontakterna med kommunala näringslivstjänstemän, och då är det extra kul att kunna blicka tillbaka på många roliga år med SKNT. AnnKatrin Malmnäs (fd Küller) NÅGRA RADER FRÅN EN AV SKNT:S GRUNDARE ULF GUSTAVSSON. Jag var huvudlärare i näringslivsfrågor vid kommunskola i Sigtuna under åren (15 år). Som mest körde vi 4 olika 2 4 dagar långa kurser. De flesta byggde på deltagarnas medhavda problemställningar från hemkommunen. Huvudsakliga deltagare var kommunalråd, kommunchefer och näringslivssekreterare. Blev SKNT:s första ordförande Blev också utsedd till SKNT:s första hedersmedlem.

5

6 En framåtblick 25 år har gått sedan SKNT bildades och lite av dess historia har vi kunnat läsa i den här skriften. Vad som kommer att ske de kommande 25 åren är det svårt att sia om, men vi kan se att vi står inför stora omvälvande tider. Miljöhoten blir allt påtagligare och lösningarna kan inte längre skjutas på framtiden. I bästa fall har vi några få år på oss att ställa om vår livsstil till ett mer miljöriktigt och hållbart samhälle. Hållbar utveckling En politisk företrädare sa på fullt allvar att hållbar utveckling var en kontradiktion. Hållbart stod för avstannande och minskande medan utveckling stod för ökande och tärande En föreläsare från ITPS berättade att det i grunden finns två utvägar för att lösa våra miljöhot. 1. Inaktivitet, vi slutar att resa, konsumera, tillverka mm. 2. Utveckla, vi söker bättre, smartare och energieffektivare sätt att leva. I vår yrkesroll måste vi tro på utvecklingen och ett av våra uppdrag är att leverera underlag till politiker och kommunala ledningar, så att även de ser att lösningen är att utveckla, inte att avveckla. Vi som näringslivsutvecklare har alltid arbetat som lots i den kommunala byråkratin. Vi är vana att ta annorlunda vägar för att lösa omöjliga problem. Vi måste vässa vår kompetens och utnyttja vårt kontaktnät på ett effektivt sätt. Vi måste också arbeta strategiskt, praktiskt och omvärldsbevaka med näsan i vädret för att hitta lösningarna som krävs för att vi ska kunna nå målet om en Hållbar utveckling. Årskonferenserna är ett bra tillfälle för nya möten, ny kunskap och att ta del av den erfarenhet som finns i vårt nätverk. Det är en intressant framtid vi möter och vi ska vara de som möter den med ett leende och med olika lösningarna i bakfickan. På vilket sätt kan nätverket SKNT göra vårt jobb effektivare? Vilken roll vill vi att SKNT ska ha i morgondagens näringslivsarbete? Är exempel på frågor som i högsta grad berör oss alla. För att få medlemmarna synpunkter på SKNT:s framtida roll och verksamhet, har styrelsen beslutat genomföra en medlemsenkät. Styrelsen

NÄRBLADET nummer 3 2015

NÄRBLADET nummer 3 2015 NÄRBLADET nummer 3 2015 Bild: SKNT:s ordförande Per Garenius tackar Roland Carlsson, Carina Milton, Anna Olofsson och Håkan Johansson, Umeå. Tack Umeå för en lyckad årskonferens 2015! SKNT:s årskonferens

Läs mer

Välkommen till SKNT:s konferens i Ronneby 18-20 maj 2011! Tema: Varumärkesbyggande i kommuner och regioner

Välkommen till SKNT:s konferens i Ronneby 18-20 maj 2011! Tema: Varumärkesbyggande i kommuner och regioner Välkommen till SKNT:s konferens i Ronneby 18-20 maj 2011! Tema: Varumärkesbyggande i kommuner och regioner Varumärkesbyggande i kommuner och regioner Varmt välkommen till SKNT:s konferens i Ronneby den

Läs mer

Välkommen till SKNT:s årskonferens den 9-11 maj 2012

Välkommen till SKNT:s årskonferens den 9-11 maj 2012 Välkommen till SKNT:s årskonferens den 9-11 maj 2012 Välkommen till Linköping och SKNT:s årskonferens den 9-11 maj 2012 Kompetensförsörjning och internationalisering Inriktningen på årets konferens är

Läs mer

Välkommen till SKNT:s årskonferens den 9-11 maj 2012

Välkommen till SKNT:s årskonferens den 9-11 maj 2012 Välkommen till SKNT:s årskonferens den 9-11 maj 2012 Camilla Lejon Bengt Westman Linda Wennerholm Leif Erlandsson Björn Nordén Colin Moon Klas Danerlöv Hans Stråberg Robert Wickman Troed Troedsson Annete

Läs mer

Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014

Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014 2015-01-25 Sidan 1 av 5 Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014 Sammanfattning av verksamhetsåret Under året har vi genomfört ett antal evenemang och aktiviteter där vi mött cirka

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare. verksamhetsåret 2006

Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare. verksamhetsåret 2006 Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare verksamhetsåret 2006 Styrelsen för YSS har under verksamhetsåret varit: fredag den 24 augusti 2007 Ordföranden fram till årsmötet i Skövde

Läs mer

Bli hållbarhetscoach på riktigt

Bli hållbarhetscoach på riktigt Bli hållbarhetscoach på riktigt Nu kan Du som student bli hållbarhetscoach för ditt egna hotell! Vi söker 60 coacher som under ett drygt år vill vara med och förbättra hållbarhetsarbetet på Nordic Choice

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL KARLSTAD OCH SKNT:s ÅRSKONFERENS DEN 22-24 MAJ 2013

VÄLKOMMEN TILL KARLSTAD OCH SKNT:s ÅRSKONFERENS DEN 22-24 MAJ 2013 VÄLKOMMEN TILL KARLSTAD OCH SKNT:s ÅRSKONFERENS DEN 22-24 MAJ 2013 Framtiden är temat på SKNT:s konferens som i år hålls i solstaden Karlstad. Under rubrikerna Attraktivitet & Mötesplatser och Samverkan

Läs mer

NÄRBLADET nummer 4 2011

NÄRBLADET nummer 4 2011 NÄRBLADET nummer 4 2011 Dags att boka in datumet för nästa årskonferens! Det är bråda tider och julstöket s Fotograf: Det har varit Göran många Billeson och intressanta - Julgranen föreläsningar. på Stora

Läs mer

Verksamhetsberättelse Distriktungdomssektionen 2012

Verksamhetsberättelse Distriktungdomssektionen 2012 Verksamhetsberättelse Distriktungdomssektionen 2012 Innehållsförteckning Ordförande har ordet 3 DUS STYRELSEN 2012 4 SAMMANTRÄDEN UNDER ÅRET 4 DUS VERKSAMHET UNDER 2012 5 DUS årsmöte 5 US-campen 5 Vi i

Läs mer

Datum 2014-03-27. Föreningens ordförande, Carl-Åke Utterström, hälsade deltagarna varmt välkomna och öppnade mötet.

Datum 2014-03-27. Föreningens ordförande, Carl-Åke Utterström, hälsade deltagarna varmt välkomna och öppnade mötet. ÅRSMÖTESPROTOKOLL 1 (3) Datum 2014-03-27 Årsmöte mars 2014 Protokoll fört vid Villaägarföreningen Jakobsbergs 126:e årsmöte torsdagen den 27 mars 2014 kl. 18:30 på Pilbogården, Kristinagatan 14, Västerås.

Läs mer

FÖRSLAG TILL DAGORDNING VID ÅRSMÖTE MED IDÉ OCH UTVECKLINGSGRUPPEN KARLHOLM-VÄSTLAND DEN 29 MARS 2011.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING VID ÅRSMÖTE MED IDÉ OCH UTVECKLINGSGRUPPEN KARLHOLM-VÄSTLAND DEN 29 MARS 2011. Verksamhetsberättelse 2010 Idé och utvecklingsgruppen Karlholm Västland FÖRSLAG TILL DAGORDNING VID ÅRSMÖTE MED IDÉ OCH UTVECKLINGSGRUPPEN KARLHOLM-VÄSTLAND DEN 29 MARS 2011. 1. Mötets öppnande. 2. Godkännande

Läs mer

Utvärdering av Kursledarträffen Norrköping 24-25 september 2009

Utvärdering av Kursledarträffen Norrköping 24-25 september 2009 Utvärdering av Kursledarträffen Norrköping 24-25 september 2009 Hur tycker Du att föreläsningarna har varit under dagarna? Mycket värdefulla 21 Värdefulla 11 Mindre värdefulla 0 Värdelösa 0 Saknas ifyllt

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013

Verksamhetsberättelse 2013 20140114 Sidan 1 av 5 'Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2013 Sammanfattning av verksamhetsåret Året började med att den nya styrelsen, på uppdrag av årsmötet, organiserade ett extramöte

Läs mer

Bybladet. Juni 2015. Bybladet innehåller:

Bybladet. Juni 2015. Bybladet innehåller: Bybladet Juni 2015 Bybladet innehåller: Ordförande har ordet Nya styrelsen och ansvarsområden Städdagen den 9/5 Fasadprojektet Takprojektet Bollspel förbjudet på innergårdarna Nya trafikskyltar i området

Läs mer

Utvärdering av Länsteatrarnas Höstmöte 2013

Utvärdering av Länsteatrarnas Höstmöte 2013 Utvärdering av Länsteatrarnas Höstmöte 2013 Totalt var 58 personer anmälda till Länsteatrarnas vårmöte, då är våra gäster och värdar inräknade i summan, så 53 medlemmar deltog. Vi har fått in totalt 19

Läs mer

Kleindagarna 2012 - Snabbrapport

Kleindagarna 2012 - Snabbrapport Kleindagarna 2012 - Snabbrapport 1. Vad är din samlade intryck av dagarna? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 2. Kommentera gärna ditt svar ovan: Antal svarande: 10 - Mycket lärorikt, trevligt, väldigt

Läs mer

Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter. Vice ordf Carin Mellberg Carina Burman Ann-Britt Sundström Jan-Erik Nordlund Daniel Jönsson Anita Edström

Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter. Vice ordf Carin Mellberg Carina Burman Ann-Britt Sundström Jan-Erik Nordlund Daniel Jönsson Anita Edström FUB Sundsvall VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter Ordförande Vakant Vice ordf Carin Mellberg Carina Burman Ann-Britt Sundström Jan-Erik Nordlund Daniel Jönsson Anita Edström

Läs mer

Frågor och svar om Flexpension

Frågor och svar om Flexpension Frågor och svar om Flexpension Varför Flexpension? Vi lever längre. I takt med att medellivslängden ökar så blir utmaningarna för individen och välfärden allt större. Bristen på flexibilitet i slutet

Läs mer

Bokningsläge (hela landet)

Bokningsläge (hela landet) Bokningsläge (hela landet) Uttagsdatum Provtyp Vecka 2015-06-15 kl 4:00:05 B Antal bokade provtider Summa Kapacitet Andel lediga provtide r % Antal lediga provtider 25 138 5 062 5 200 2,65% Borås 0 141

Läs mer

Möten, fest & konferens

Möten, fest & konferens Möten, fest & konferens Möten i fokus Unika sätt att mötas Elite Stadshotellet i Eskilstuna erbjuder unika konferensmöjligheter med 19 möteslokaler. Vi har allt från små grupprum till stora härliga lokaler

Läs mer

Förtroendevalda. SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se

Förtroendevalda. SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se Förtroendevalda SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar www.ssu.se publicerat våren 2013 SSU-KLUBBENS FÖRTROENDEVALDA SSU-klubbens förtroendevalda är de som

Läs mer

Ordföranden har ordet

Ordföranden har ordet Verksamhetsberättelse 2014 Ordföranden har ordet Under år 2014 anordnade Vaksala hembygdsförening flera aktiviteter för medlemmarna i föreningen. Jag vill tacka alla Er som deltagit i arrangemangen och

Läs mer

1 Mötets öppnande Ordförande Gunilla Karlbom hälsade alla välkomna och öppnade mötet.

1 Mötets öppnande Ordförande Gunilla Karlbom hälsade alla välkomna och öppnade mötet. Protokoll fört vid Postens idrottsförbunds styrelsemöte i Västerås 2012-11-09 Närvarande: Gunilla Karlbom, Ola Svensson, Christer Antman, Monica Hjerp, Stig Davidsson, Ewa Wiklund, Christer Gunnarsson,

Läs mer

TRRs metodik för uppsagda baseras på: Nuläge

TRRs metodik för uppsagda baseras på: Nuläge Vad gör TRR? Hur står det till idag då? Då och då uppstår situationer då ändrade förutsättningar tvingar företagsledningen att förändra företagets organisation. Vissa gånger med expansion och nyrekrytering

Läs mer

Utvärdering av ksp-konferensen i Karlstad 2011

Utvärdering av ksp-konferensen i Karlstad 2011 Utvärdering av ksp-konferensen i Karlstad 2011 Här följer en sammanfattning av de öppna svaren från utvärderingsenkäten samt kommentarer av styrelsen. Totalt kom det in 76 enkäter av de 97 som fick chansen

Läs mer

Vill du bli en ännu bättre chef? Ta del av allt från seminarier och chefsevent till ledarskapsutbildningar.

Vill du bli en ännu bättre chef? Ta del av allt från seminarier och chefsevent till ledarskapsutbildningar. 2015 Vill du bli en ännu bättre chef? 2014 Ta del av allt från seminarier och chefsevent till ledarskapsutbildningar. Få ut så mycket som möjligt av ditt arbetsliv. Vision arrangerar en mängd utbildningar

Läs mer

Protokoll Nitus styrelsemöte 19 mars via Adobe Connect

Protokoll Nitus styrelsemöte 19 mars via Adobe Connect Nätverket för kommunala lärcentra Protokoll Nitus styrelsemöte 19 mars via Adobe Connect Närvarande: Kent Wallén, Katrineholm /Vingåker Agneta Lindqvist, Gotland Jerry Engström, Västervik Mats Larsson,

Läs mer

1. Mötets öppnande Ordföranden, Rolf Hedquist, hälsar de närvarande välkomna till mötet.

1. Mötets öppnande Ordföranden, Rolf Hedquist, hälsar de närvarande välkomna till mötet. LÄRARUTBILDNINGS- KONVENTET PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2003-09-23 Tid: Tisdagen den 23 september 2003 kl 10.00 16.00 Lokal: Arlandia, Stockholm Närvarande ledamöter: Laila Mattsson Högskolan Dalarna,

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013, del 1

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013, del 1 Frösön VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013, del 1 Styrelsen för SPF Frösön får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2013. STYRELSE OCH FÖRTROENDEVALDA Ordförande Ingrid Borgström Vice ordförande

Läs mer

Mall för slutrapport förprojektering

Mall för slutrapport förprojektering 1(9) Mall för slutrapport förprojektering Syftet med enhetliga mallar för slutrapportering är att underlätta spridningen av resultat och metoder från Socialfondsprojekten i Sverige. I slutrapporten för

Läs mer

Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter

Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter FUB Sundsvall VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter Ordförande Vakant Vice ordf Carin Mellberg Rita Carlsson Ann-Britt Sundström Mikael Svedberg Daniel Jönsson Elin Vesterlund

Läs mer

Stiftelsen ICDP Sweden Stockholm 2 mars 2014

Stiftelsen ICDP Sweden Stockholm 2 mars 2014 International Child Development Programme Stiftelsen ICDP Sweden Stockholm 2 mars 2014 Verksamhetsberättelse 2013 Bakgrund Programmet Vägledande samspel/icdp ingår i ett internationellt nätverk som arbetar

Läs mer

Kompletterande uppgifter / rättelser? Kontakta Magnus Lindell 08-379152 eller limag@bredband.net

Kompletterande uppgifter / rättelser? Kontakta Magnus Lindell 08-379152 eller limag@bredband.net Alingsås Arboga Arvika 14 BG Vikben 23 Au Vikben 22 BG Vikben 24 BG Vikben 24 Au Sporrong 24 Ag Vikben 24 Ag Vikben+krona 24 Au Sporrong Askersund (väldigt lik Säter??) Avesta Boden 13 Au Vikben 22 Au

Läs mer

ST inom Försäkringskassan 2012-10-26 Avdelning 102

ST inom Försäkringskassan 2012-10-26 Avdelning 102 FÖRHANDLINGSANSVARIGA VID REVISION 2012-10-01 Detta är den ansvarsfördelning som görs av avdelningsstyrelsen. Ansvaret handlar om att vara den person som arbetsgivaren tar kontakt med inför kallelse till

Läs mer

Unionens Karriär & utvecklingstjänster. Din väg till ett rikare arbetsliv

Unionens Karriär & utvecklingstjänster. Din väg till ett rikare arbetsliv Unionens Karriär & utvecklingstjänster Din väg till ett rikare arbetsliv 2 Alltför sällan ställer vi oss frågan om vi jobbar med det vi är bra på eller om vi bara jobbar för jobbandets skull. Det är lätt

Läs mer

De unga entreprenörerna! Wallumni. - Anders Walls stiftelses stipendienätverk. Kenneth Alness 58år!!!!

De unga entreprenörerna! Wallumni. - Anders Walls stiftelses stipendienätverk. Kenneth Alness 58år!!!! De unga entreprenörerna! Wallumni - Anders Walls stiftelses stipendienätverk Kenneth Alness 58år!!!! Vad är Wallumni? Anders Walls Stiftelse grundades 1981 och delar årligen ut stipendier till unga begåvningar

Läs mer

FÖRENINGEN NORDEN PITEÅ Vårbrev 2012

FÖRENINGEN NORDEN PITEÅ Vårbrev 2012 FÖRENINGEN NORDEN PITEÅ Vårbrev 2012 Styrelsen hälsar medlemmarna välkomna till årets verksamhet i Piteå. Kallelse till årsmöte. Tisdagen den 14 februari 2012 Plats: Vardagsrummet, Gamla Bryggeriet samma

Läs mer

INBJUDAN. Innovationsstafetten LÖS VARDAGSPROBLEM SKAPA SAMHÄLLSLÖSNINGAR

INBJUDAN. Innovationsstafetten LÖS VARDAGSPROBLEM SKAPA SAMHÄLLSLÖSNINGAR INBJUDAN Innovationsstafetten LÖS VARDAGSPROBLEM SKAPA SAMHÄLLSLÖSNINGAR SKL erbjuder Dig och Din kommun att delta i Innovationsstafetten ett initiativ för att stödja innovationskraften i våra kommunala

Läs mer

Tid: Onsdagen den 29 maj 2002, kl 13.00-16.30 Plats: Stockholm, Tekniska Nämndhuset, Fleminggatan 4 Lokal: Bolindersalen, 9:035

Tid: Onsdagen den 29 maj 2002, kl 13.00-16.30 Plats: Stockholm, Tekniska Nämndhuset, Fleminggatan 4 Lokal: Bolindersalen, 9:035 Sid 1(5) Etablerad år 1902 Protokoll från Svenska Kommunal-Tekniska Föreningens styrelsesammanträde. Tid: Onsdagen den 29 maj 2002, kl 13.00-16.30 Plats: Stockholm, Tekniska Nämndhuset, Fleminggatan 4

Läs mer

SVENSK IDROTTSPSYKOLOGISK FÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 januari 31 december 2014

SVENSK IDROTTSPSYKOLOGISK FÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 januari 31 december 2014 SVENSK IDROTTSPSYKOLOGISK FÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 januari 31 december 2014 INNEHÅLL 1. Ordföranden har ordet 2. Styrelsens berättelse Styrelsens sammansättning och organisation 3. Styrelsemöten

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL ÅRSMÖTE 31 MARS 2015 KL 1800 LINKÖPINGS STADSHUS

VÄLKOMMEN TILL ÅRSMÖTE 31 MARS 2015 KL 1800 LINKÖPINGS STADSHUS Foto: Charlotte Nordahl, publicerad under Creative Common licens VÄLKOMMEN TILL ÅRSMÖTE 31 MARS 2015 KL 1800 LINKÖPINGS STADSHUS Kvällens program Inledning Mötesförhandlingar Återblick 20 år med föreningen

Läs mer

Verksamhetsberättelse för 2013

Verksamhetsberättelse för 2013 Verksamhetsberättelse för 2013 ILCO:s Jönköpings länsförening 2014-03-16 Mäster Gudmunds Källar Jönköping Kallelse till ILCO:s årsmöte 2014 Söndagen den 16 mars håller vi årsmötesförhandlingar på restaurang

Läs mer

Utvärdering av Länsteatrarnas höstmöte 2012 i Sunne

Utvärdering av Länsteatrarnas höstmöte 2012 i Sunne Utvärdering av Länsteatrarnas höstmöte 2012 i Sunne Vid Länsteatrarnas höstmöte var totalt var 55 medlemmar anmälda, 3 stycken lämnade återbud. På onsdag kvällen var som mest, 66 personer, då hade våra

Läs mer

Nyhetsblad januari 2012

Nyhetsblad januari 2012 Nyhetsblad januari 2012 Januari månad har knappt gått förbi men julledigheten och nyårsfirandet känns redan långt borta. Jag tar detta som ett bevis på att det går fort när man har roligt! Ett helt nytt

Läs mer

Mitt tips är att bjuda in er själva och varandra till studiebesök runtom i landet. Det är samverkan i sin bästa form.

Mitt tips är att bjuda in er själva och varandra till studiebesök runtom i landet. Det är samverkan i sin bästa form. Nyhetsbrev mars 2014 Tack för ett superbra studiebesök, Eskilstuna! Häromveckan var jag och mina kollegor från de er som samverkar kring sociala insatsgrupper, på ett studiebesök i Eskilstuna. Våra värdar

Läs mer

senast den 4 september 2006

senast den 4 september 2006 Till Sunda Takters medlemmar Härmed kallas du till årsmöte med STs idrottsförening SUNDA TAKTER Torsdagen den 7 septemberl 2006 kl 14.00 i Lönnkrogen. Vi bjuder även på lite att äta därför är det viktigt

Läs mer

2. Vad har Carpe, enligt din uppfattning, betytt för arbetsgruppen(erna)?

2. Vad har Carpe, enligt din uppfattning, betytt för arbetsgruppen(erna)? Vi har alla tagit del av olika utbildningar mm och uppdaterat oss.man märker av en mer säkare och tryggare arbetsgrupp. se ovan. bredare kunskap Inte så mycket egentligen. Alla har relevant utbildning.

Läs mer

Stockholms Skolors Veteranförening 1979-2014

Stockholms Skolors Veteranförening 1979-2014 Stockholms Skolors Veteranförening 1979-2014 Veteranförening - kan det va' nå't? Frågan ställdes en gång av en skribent i tidningen Skol-Stockholm. I april 1979 bildades Stockholms Skolförvaltnings Veteranförening

Läs mer

Protokoll Nr 5/2014. 53 Föregående mötesprotokoll Föregående protokoll gicks igenom och godkändes.

Protokoll Nr 5/2014. 53 Föregående mötesprotokoll Föregående protokoll gicks igenom och godkändes. Protokoll Nr 5/2014 Styrelsemöte med Skånes Föreningar den 22 oktober 2014 Plats: Coompanion, Malmö Närvarande: Olle Möller Ingmar Holm Sonny Spurr Anmält förhinder Pernilla Röjner Maria Andersson 51 Mötet

Läs mer

Styrelsearbete i lokalförening 2015-04-29

Styrelsearbete i lokalförening 2015-04-29 Styrelsearbete i lokalförening 2015-04-29 Detta dokument innehåller förslag på hur det grundläggande arbetet inom STHFs lokalföreningar kan bedrivas. Inledningsvis hänvisas i första hand till Stadgar för

Läs mer

Bjud in till. inspiration

Bjud in till. inspiration Bjud in till inspiration Vi älskar möten! Ja, vi älskar faktiskt alla sorts möten. Speciellt den sköna stämning som sprids och den kreativitet som uppstår när människor samlas utanför vardagens väggar.

Läs mer

Utvärdering av Länsteatrarnas Vårmöte i Växjö 2013

Utvärdering av Länsteatrarnas Vårmöte i Växjö 2013 Utvärdering av Länsteatrarnas Vårmöte i Växjö 2013 Totalt var 54 personer anmälda till Länsteatrarnas vårmöte, då är våra 10 gäster inräknade i summan, så 44 medlemmar deltog. Svarsfrekvensen var den sämsta

Läs mer

Ort Butik Telefonnr Mailadress

Ort Butik Telefonnr Mailadress Ort Butik Telefonnr Mailadress Alingsås Intersport 0322-10341 niklas.dahlberg@intersport.se Teamsportia 0322-63 99 90 klubb.alingsas@teamsportia.se Arvika Intersport 0570-12180 Lars.Silfalt@intersport.se

Läs mer

Nationellt utvecklingsprogram Dans i skolan

Nationellt utvecklingsprogram Dans i skolan 2005-04-21 Bilaga 1 1 Nationellt utvecklingsprogram Dans i skolan Verksamhetsplan för det nationella utvecklingsprogrammet för dans i skolan mellan NCFF, Myndigheten för skolutveckling, Statens kulturråd

Läs mer

Verksamhetsberättelse Chalmers Börssällskap

Verksamhetsberättelse Chalmers Börssällskap Verksamhetsberättelse Chalmers Börssällskap Läsåret 2014-2015 Föregående årsmöte Föregående årsmöte hölls i Göteborg 2014-05- 07 Verksamheten i stort Under året har styrelsen haft som mål att fortsätta

Läs mer

Utvärderingar från deltagande företag (17 av 19 företag har svarat) April-November 2014

Utvärderingar från deltagande företag (17 av 19 företag har svarat) April-November 2014 Utvärderingar från deltagande företag (17 av 19 företag har svarat) April-November 2014 Fråga 1: Varför sökte du till programmet? Vad hoppades du på och vad behövde du? Blev rekommenderad av turistbyrån.

Läs mer

ST inom Försäkringskassan 2015-05-19 Avdelning 102

ST inom Försäkringskassan 2015-05-19 Avdelning 102 BESKRIVNING AV FÖRSÄKRINGSKASSANS ORGANISATION KOPPLAD TILL ORGANISATION FÖR PARTSSAMVERKAN OCH ÖVER VILKA SEKTIONER SOM ST:S MEDLEMMAR TILLHÖR Förteckningen ska tydliggöra hur FK:s organisation är kopplad

Läs mer

Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Årsmöte 2014 Torsdagen den 30 januari 2013

Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Årsmöte 2014 Torsdagen den 30 januari 2013 Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Årsmöte 2014 Torsdagen den 30 januari 2013 Plats: Aptitgården, Vädursgatan 5 Gårda-GÖTEBORG Program: (Inskrivning from 16.45) 16.45-17.30 Lättare förtäring 17.30-18.00

Läs mer

QUIS, EN KORT HISTORIK

QUIS, EN KORT HISTORIK QUIS, EN KORT HISTORIK 1982 Tekniska Museet Sammanställer en utställning Kvinnliga uppfinnare finns dom? i samarbete med gruppen Kvinnor och Teknik från Fredrika Bremerförbundet. Kvinnliga uppfinnare från

Läs mer

KOMMUNALTEKNISKA FÖRENINGEN TRAFIKKOMMITTÉN

KOMMUNALTEKNISKA FÖRENINGEN TRAFIKKOMMITTÉN KOMMUNALTEKNISKA FÖRENINGEN TRAFIKKOMMITTÉN Möte Stockholm 17 februari 1999 Närvarande: Hans Eberfors Sören Flodin Maria Karlsson Håkan Johansson Per Öhgren Mats Fager Ej närvarande: Fredrik Forssell Lars

Läs mer

till Kristianstads Zontaklubb Medlemsmöte onsdagen 8 oktober 2014 kl. 18.30

till Kristianstads Zontaklubb Medlemsmöte onsdagen 8 oktober 2014 kl. 18.30 KALLELSE till Kristianstads Zontaklubb Medlemsmöte onsdagen 8 oktober 2014 kl. 18.30 Plats: Samling på Rådhuset, därefter Grand Hotel. OBS! Styrelsen påminner vänligen om beslutet att öka mötesavgiften

Läs mer

3 Val av justerare tillika rösträknare som jämte ordförande justerar dagens protokoll Mötet valde Inger och Gerd till justerare tillika rösträknare.

3 Val av justerare tillika rösträknare som jämte ordförande justerar dagens protokoll Mötet valde Inger och Gerd till justerare tillika rösträknare. PROTOKOLL ISLANDSHÄSTFÖRENING 2015-02-22 Org.nr 886501-3109 Årsmöte för räkenskapsåret 2014 Närvarande: 17 medlemar Tid: 16:00 - Plats: Humlans förskola i Iggesund. 1 Mötets öppnande Ordförande, Märta

Läs mer

Föräldraföreningens stadgar STADGAR. För Martingårdarnas och Martinskolans Föräldraförening. 1 Ändamål. 2 Obundenhet. 3 Medlemskap.

Föräldraföreningens stadgar STADGAR. För Martingårdarnas och Martinskolans Föräldraförening. 1 Ändamål. 2 Obundenhet. 3 Medlemskap. Föräldraföreningens stadgar STADGAR För Martingårdarnas och Martinskolans Föräldraförening Antagna vid konstituerande årsmöte den 2011-09-29 1 Ändamål Martinskolans och Martingårdarnas föräldraförening

Läs mer

Möten som utvecklar staden.

Möten som utvecklar staden. Möten som utvecklar staden. Redan på 40-talet insåg boråsarna att det behövdes ett speciellt hus för möten. Därför byggdes ett stort möteshus av framsynta invånare. Byggnaden har sedan använts flitigt,

Läs mer

Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF

Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF Protokoll från konstituerande möte den 22 januari 1999 i Stockholm. 1 Mötet förklarades öppnat av Christer Bergsten. 2 Till mötesordförande valdes

Läs mer

NYHETSBREV 2011 # 2. Convention Bureau

NYHETSBREV 2011 # 2. Convention Bureau NYHETSBREV 2011 # 2 Lite klarare luft, lite starkare färger och en härlig energi efter sommarens ledighet. Hoppas att ni också känner så nu när hösten närmar sig. Efter sommarens många möten med vänner

Läs mer

Föreningen för Biomedicinska analytiker inom Neurofysiologi Historik

Föreningen för Biomedicinska analytiker inom Neurofysiologi Historik Föreningen för Biomedicinska analytiker inom Neurofysiologi Historik 42 år har gått sen vår förening startade - mycket har hänt och åren har gått fort. Själv började jag som nyutexaminerad lab ass köra

Läs mer

Utvärdering. SFK:s Årskonferens

Utvärdering. SFK:s Årskonferens Utvärdering SFK:s Årskonferens Bra innehåll 5=Instämmer helt 4 41 43 Medelvärde: 4,2 3 12 2 4 1=Instämmer inte alls 0 0 20 40 60 80 100 Procent Hur väl instämmer du i följande påstående? Innehållet i årets

Läs mer

Samarbete mellan Svensk Bowling och ICA MAXI

Samarbete mellan Svensk Bowling och ICA MAXI Samarbete mellan Svensk Bowling och ICA MAXI Lördagar vecka 9, 10 och 11 kommer SBHF och Svenska Bowlingförbundet att ha ett samarbete med ICA Maxi-butiker runtom i Sverige. Samarbetet är ett unikt tillfälle

Läs mer

ÄR DU PÅ PLATS när Sveriges offentliga beslutsfattare MÖTS?

ÄR DU PÅ PLATS när Sveriges offentliga beslutsfattare MÖTS? ÄR DU PÅ PLATS när Sveriges offentliga beslutsfattare MÖTS? Utställarinformation 2016 LEDARSKAP i EKONOMI i HR 5 goda skäl till varför du bör vara på plats när de offentliga beslutsfattarna möts 1 En unik

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009-01-01 2009-12-31

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009-01-01 2009-12-31 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009-01-01 2009-12-31 VILLAÄGARNA SKARABORG ORG. NR 802441-4883 1 Villaägarna Skaraborg VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009-01-01 2009-12-31 Styrelsen för Villaägarna Skaraborg får härmed

Läs mer

Det här är vi! EN BOK OM VAD VI TYCKER ÄR VIKTIGT

Det här är vi! EN BOK OM VAD VI TYCKER ÄR VIKTIGT Det här är vi! EN BOK OM VAD VI TYCKER ÄR VIKTIGT Vi är samma lag Vi levererar minnen Ledande branschkunskap Våga sticka ut Ingen kund är den andra lik Glöd Vi är alla stolta ambassadörer Utstråla glädje

Läs mer

AKTIVITETSUTVÄRDERING

AKTIVITETSUTVÄRDERING AKTIVITETSUTVÄRDERING BUSINESS TALK - TURNÉN 2012 FÖR DET FÖRETAGSAMMA VÄRMLAND AV ATTITYD I KARLSTAD AB 2012 GENOMFÖRANDE Aktivitet: Business Talk Turnén (Arvika, Filipstad, Forshaga, Hagfors, Kristinehamn)

Läs mer

Välkommen till Handels!

Välkommen till Handels! Välkommen till Handels! Välkommen till Handelsanställdas förbund, eller Handels som vi brukar säga. I den här broschyren vill vi berätta lite mer om förbundet och vad ditt medlemskap innebär och vad vi

Läs mer

Ny internationell policy och ett utvecklat internationellt arbete

Ny internationell policy och ett utvecklat internationellt arbete 2013-09-24 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE KFKS 2013/545-105 Kommunstyrelsen Ny internationell policy och ett utvecklat internationellt arbete Förslag till beslut 1. Kommunstyrelsen noterar rapporten kartläggning

Läs mer

Utvärdering SKNTs årskonferens i Karlstad 2013

Utvärdering SKNTs årskonferens i Karlstad 2013 Utvärdering SKNTs årskonferens i Karlstad 2013 1. Har du deltagit i tidigare årskonferenser? 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 2. Motsvarade konferensen dina förväntningar?

Läs mer

Biomedicinarnas Riks Organisation BRO

Biomedicinarnas Riks Organisation BRO Sida 1 av 5 Biomedicinarnas Riks Organisation BRO PROTOKOLL Typ av sammanträde Sammanträdesdatum BRO s årsmöte 2008-11-22 Sekreterare Justeringsperson Mia Ländin Rebecca Andersson Närvarande Linköping:

Läs mer

Varifrån kommer Spillkråkan och var vill vi vara om några år?

Varifrån kommer Spillkråkan och var vill vi vara om några år? Varifrån kommer Spillkråkan och var vill vi vara om några år? Det och mycket skog, skratt och god mat blir det på Spillkråkans 15-årsjubileum den 27-28 april - fest och allvar från lördag förmiddag till

Läs mer

Nu med Bilda chefssektion. Bra struktur på klubben. Klubbstadgar i praktiken

Nu med Bilda chefssektion. Bra struktur på klubben. Klubbstadgar i praktiken Nu med Bilda chefssektion Bra struktur på klubben Klubbstadgar i praktiken Vi har tagit fram det här häftet som ett stöd till dig som är förtroendevald i en Unionenklubb och som funderar kring hur ni

Läs mer

Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad

Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad Kommunstyrelsen Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad Kommunstyrelsen beslöt på sammanträde den 22 augusti 2002, 183, att anta ett

Läs mer

1. Styrelsemötets öppnande Ordföranden öppnar styrelsemötet och hälsar de närvarande välkomna.

1. Styrelsemötets öppnande Ordföranden öppnar styrelsemötet och hälsar de närvarande välkomna. 2014-01-29 1(6) Styrelsemöte 2014/1 med funktionärer. PROTOKOLL Tid: onsdagen den 29 januari kl. 10.00 15:00. Plats: Stockholm, KT:s kansli Styrelse, ledamöter och suppleanter: Närvarande: Bo Bäckström,

Läs mer

STARTA LOKALAVDELNING I SVENSKA KYRKANS UNGA SVENSKA KYRKANS UNGA. 75170 Uppsala tfn: 018-640 640 fax: 018-640 655 www.svenskakyrkansunga.

STARTA LOKALAVDELNING I SVENSKA KYRKANS UNGA SVENSKA KYRKANS UNGA. 75170 Uppsala tfn: 018-640 640 fax: 018-640 655 www.svenskakyrkansunga. STARTA LOKALAVDELNING I SVENSKA KYRKANS UNGA SVENSKA KYRKANS UNGA 75170 Uppsala tfn: 018-640 640 fax: 018-640 655 www.svenskakyrkansunga.se STARTA LOKALAVDELNING HEJ! Spännande att ni vill starta lokalavdelning

Läs mer

VARFÖR ANLITA EN AFFÄRSRESEBYRÅ?

VARFÖR ANLITA EN AFFÄRSRESEBYRÅ? + VARFÖR ANLITA EN AFFÄRSRESEBYRÅ? SPARA TID SPARA TID STÖRRE NÄTVERK SPARA TID STÖRRE NÄTVERK MER KUNSKAP SPARA TID STÖRRE NÄTVERK MER KUNSKAP MINDRE ADMINISTRATION SPARA TID STÖRRE NÄTVERK MER KUNSKAP

Läs mer

KONTAKTOMRÅDEN. Avdelningsstyrelsen har beslutat att dela in landet i kontaktområden enligt medföljande bilaga. Till kontaktpersonen vänder:

KONTAKTOMRÅDEN. Avdelningsstyrelsen har beslutat att dela in landet i kontaktområden enligt medföljande bilaga. Till kontaktpersonen vänder: 1 KONTAKTOMRÅDEN Avdelningsstyrelsen har beslutat att dela in landet i kontaktområden enligt medföljande bilaga. Till kontaktpersonen vänder: du som medlem dig när du behöver hjälp i någon facklig fråga

Läs mer

Styrelsemöte för ViS Lernia, Stockholm 2008-06-12

Styrelsemöte för ViS Lernia, Stockholm 2008-06-12 Styrelsemöte för ViS Lernia, Stockholm 2008-06-12 Deltagare Ronny Spångberg ordförande Katharina Sjögren Edström vice ordförande Annika Ramsell kassör Jussi Koreila vice kassör Jonas Jonsson vice sekreterare

Läs mer

Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2010.

Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2010. VERKSAMHETSBERÄTTELSE DISTRIKT NORRBOTTENS Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret. Årets som gick 2 Distriktsverksamheten 3 Distriktstyrelsens

Läs mer

Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på social hållbarhet

Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på social hållbarhet Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2014-11-04 1.0 Marie Holmberg Stadskontoret Näringslivsavdelningen

Läs mer

Verksamhetsplan för Mejeritekniskt Forum

Verksamhetsplan för Mejeritekniskt Forum Verksamhetsplan för Mejeritekniskt Forum 2008 Verksamhetsplanen framtagen den 6 februari 2008 vid Arla Foods i Stockholm. Version 4. 1 Rapportering: Vad har hänt och var står vi idag? Måluppfyllnad : 1.

Läs mer

Årsredovisning verksamheter 2013. Näringsliv

Årsredovisning verksamheter 2013. Näringsliv Årsredovisning verksamheter 2013 Näringsliv Näringsliv, Årsredovisning verksamheter 2013 2(8) 1 VERKSAMHETSOMRÅDE Verksamhetområdet för näringslivseneheten omfattar till största delen stöd till befintliga

Läs mer

ÅTTA STARKA SKÄL! DÄRFÖR VÄLJER DE FLESTA OSS FÖR EN FRAMGÅNGSRIK FÖRETAGSAFFÄR. Rätt köpare, rätt säljare och rätt pris i mer än 35 år

ÅTTA STARKA SKÄL! DÄRFÖR VÄLJER DE FLESTA OSS FÖR EN FRAMGÅNGSRIK FÖRETAGSAFFÄR. Rätt köpare, rätt säljare och rätt pris i mer än 35 år 8 ÅTTA STARKA SKÄL! DÄRFÖR VÄLJER DE FLESTA OSS FÖR EN FRAMGÅNGSRIK FÖRETAGSAFFÄR. Rätt köpare, rätt säljare och rätt pris i mer än 35 år Egentligen är det helt naturligt att vi är Sveriges ledande företagsmäklare.

Läs mer

Halland i Europa. Var med och engagera dig i vår gemensamma framtid www.europadirekthalland.se

Halland i Europa. Var med och engagera dig i vår gemensamma framtid www.europadirekthalland.se Halland i Europa Var med och engagera dig i vår gemensamma framtid Undrar du på vilket sätt EU finns närvarande för dig här i Halland? I den här broschyren berättar vi om några av de projekt som har genomförts

Läs mer

Protokoll extra årsmöte 19 juni 2012 Originalprotokoll, undertecknad av ordförande och justeringsman, finns hos sekreteraren.

Protokoll extra årsmöte 19 juni 2012 Originalprotokoll, undertecknad av ordförande och justeringsman, finns hos sekreteraren. 1 Protokoll extra årsmöte 19 juni 2012 Originalprotokoll, undertecknad av ordförande och justeringsman, finns hos sekreteraren. SAMMANFATTNING * Näringslivsbolaget bildat, Vd håller på att rekryteras *

Läs mer

Att driva en Önskabutik!

Att driva en Önskabutik! Att driva en Önskabutik! Önskakedjan FAKTA OCH SIFFROR Önskakedjan består av 35 butiker med ett 100-tal anställda och omsatte 2014 ca 167 mkr, exklusive moms. Butikerna finns idag i huvudsak i mindre städer

Läs mer

Verksamhetsplan, VP. För Kost & Näring år 2012 2012-12-31

Verksamhetsplan, VP. För Kost & Näring år 2012 2012-12-31 Verksamhetsplan, VP För Kost & Näring år 2012 2012-12-31 Föreningens mål Kost & Näring skall stödja föreningens medlemmar i yrkesrollen genom kollegial gemenskap, kunskapsförmedling och utveckling. Genom

Läs mer

Svenska Australian Shepherdklubben

Svenska Australian Shepherdklubben SASK Verksamhetsberättelse 2011 Styrelsen för Svenska Australian Shepherdklubben (SASK) avger härmed följande verksamhetsberättelse avseende verksamhetsåret 2011. Styrelsen Styrelsen har från föregående

Läs mer

AKTIVITETSUTVÄRDERING HELDAG I EN KOMMUN TORSBY 12-02-23

AKTIVITETSUTVÄRDERING HELDAG I EN KOMMUN TORSBY 12-02-23 AKTIVITETSUTVÄRDERING HELDAG I EN KOMMUN TORSBY 12-02-23 FÖR DET FÖRETAGSAMMA VÄRMLAND AV ATTITYD I KARLSTAD AB 2012 GENOMFÖRANDE Aktivitet: Heldag i en kommun Torsby Datum då aktiviteten genomfördes:

Läs mer

Årsmöte. Jönköpings län. 08-10-25 Bankeryd

Årsmöte. Jönköpings län. 08-10-25 Bankeryd Årsmöte Jönköpings län 08-10-25 Bankeryd Verksamhetsberättelse för SMC Jönköpings län 07090 901-08083 831 Styrelsemedlemmar Ordförande Inge Svensson Skede Vice Ordförande Berndt Lööf Eksjö Kassör Pamela

Läs mer

Hur fungerar SE-nätverket?

Hur fungerar SE-nätverket? Grenverket Södertörn redovisar 2010-1 Hur fungerar SE-nätverket? Utvärdering av Grenverket Södertörns nätverk för Supported Employment-handledare våren 2010 Pernilla Unell Projektsamordnare 2 Utgivare:

Läs mer