PROGRAM Mötesplatsen inom det moderna och innovativa lärandet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PROGRAM Mötesplatsen inom det moderna och innovativa lärandet"

Transkript

1 7-8 maj 2014 Kistamässan ii PROGRAM Mötesplatsen inom det moderna och innovativa lärandet SETT - Skandinaviens största mässa och konferens för det moderna och innovativa lärandet i skolan Samarbetspartners Arrangörer

2 Välkommen till SETT2014 SETT, Skandinaviens i särklass största mässa och konferens för det moderna lärandet, går nu in på sitt tredje år. Återigen tar vi avstamp från våra ledord Innovativt och Intressant. Den 7-8 maj slås dörrarna upp och vi har ett stort utbud av föreläsare och utställare att erbjuda. SETT arrangeras av Artexis och Rektorsakademien Utveckling i samarbete med Stockholms stad och Lärarförbundet, på Kistamässan. Innehållet riktar sig till grund- och gymnasieskolan, förskola, fritidspedagogik och studie- och yrkesvägledning. Vår ambition är att omfamna skolsystemets framtida utmaningar där motivation och relationsbyggande är centrala delar för kvalitet. Det moderna lärandet är helt enkelt en angelägenhet för barnets hela resa genom skolsystemet, och därför allas ansvar. Vi är stolta över vårt konferensprogram som innehåller många intressanta och aktiva yrkesproffs, från praktiknära till akademiska och vetenskapliga perspektiv. Föreläsarna representerar hela Skandinavien men har också framstående internationella personligheter som flyger in från olika håll. Låt dig inspireras av dessa! En viktig del av SETT är mötesplatsen i sig. Ta vara på möjligheten att utöka ditt personliga nätverk av lärare, förskollärare, fritidspedagoger, skolledare, skolpolitiker och studie- och yrkesvägledare. Vår förhoppning är att vi kan bidra till samtal och möten som verkligen gör skillnad för just dig. Ta tillfället att kliva ut i det utökade kollegiet i sociala medier, börja följa #sett2014 redan nu! Utnyttja möjligheten till samtal med leverantörer och andra aktörer i utställningen, de är där för dig och har mycket att bidra med när det gäller tankar om modern skolutveckling. Vi är väldigt glada för att du skaffat en biljett till SETT2014. Vi hoppas att du ska bli nöjd med upplevelsen och att du besöker oss även nästa år på SETT2015. Redan nu planerar vi för att utveckla programmet ytterligare, bland annat en till dag med nya format som går djupare i frågan om det moderna lärandet. Fredrik Svensson RAU Gital Al-Ebeyawi Artexis/Kistamässan Konferensens upplägg På SETT2014 har vi stor spridning på vårt innehåll eftersom att skolutveckling är mer än en dator per elev. Det innebär att vi har Skandinaviens mest intressanta personer på Grundskole-, Gymnasie- och Förskolenivå hos oss. Vi vill med detta försöka att sprida erfarenheter mellan och inom samtliga yrkesområden, eftersom vi naturligtvis alla har mycket att lära av varandra. För att underlätta för er när ni väljer föreläsningar så har vi märkt upp dem med färgkoder. Varje föreläsning har flera färgkoder som indikerar vad vi tror passar respektive yrkeskategori mest. Detta är endast en rekommendation, du väljer själv helt fritt naturligtvis. Nedan förklaras färgkoderna. Studie- och yrkesvägledare Innehållet riktar sig till Studie- och yrkesvägledare i grundskola och gymnasieskola. Förskola Innehållet riktar sig till lärare eller andra pedagoger i förskolans samtliga delar. Fritidshem Innehållet riktar sig till Fritidspedagoger. Gymnasieskola Innehållet riktar sig till lärare eller andra pedagoger i gymnasieskolans samtliga delar. Grundskola Innehållet riktar sig till lärare eller andra pedagoger i grundskolans förskoleklass - år 9. Ledarskap Innehållet riktar sig till skolans/förskolans chefer och beslutsfattare på olika nivåer. Styrnings- och ledningsspåret Deltagande kräver särskild biljett. Styrnings- och ledningsspåret fokuserar främst på skolans chefer och beslutsfattare på olika nivåer. Områden vi behandlar är ledarskapets betydelse, pedagogiska visioner, infrastruktur och forskning och utveckling.

3 Program onsdag 7 maj , sal M3: Alla pappor är inte trumlärare Flipped Classroom i kulturens tjänst Fredrik Österberg, Olle Danielsson och Pelle Frantzich presenterar hur man med Flipped Classroom-teknik kan berika musikundervisningen med hjälp av communityn PlayAlong. Communityn grundades 2002 av fyra musiklärare och styrs helt av pedagoger och är idag en lärplattform med två huvudinriktningar: innehåll (+2500 videolektioner) och kommunikation Invigning Lotta Edholm skolborgarråd i Stockholmsstad och Lärarförbundet Stockholms ordförande Johan Törnroth inviger SETT , sal M1: Lärplatta som kreativt verktyg i undervisningen Olle Strömbäck, IKT-pedagog på Tunaskolan i Lund, recenserar även för skolappar.nu. Älskar skola, utveckling och lärande. Mycket! Undervisningen ska präglas av kreativitet, nyfikenhet och lust. Skapande och görande istället för passivt konsumerande. Med ipad i undervisningen öppnas nya möjligheter för att skapa lärsituationer som tidigare inte var möjliga. Det blir olika apptips och demonstrationer av hur de fungerar , sal M7: Appar i helklass ett interaktivt inspirationstillfälle Camilla Askebäck Diaz arbetar som matematiklärare i år 4-7 på Vittra Telefonplan som ligger i framkant när det gäller framtidens lärmiljöer, både fysiska och digitala. I sitt arbetssätt har hon funnit ipaden som ett naturligt pedagogiskt verktyg, även i en miljö där alla hennes elever har tillgång till egen dator. Hon gillar out-of-the-box-tänket och använder oftast inte appar på det sätt som det är tänkt. Hon kommer att visa hur hon använder delar av appar för att förtydliga, förstärka, förklara och skapa fantasi. Häng med som elev under föreläsningen, var beredd med egen device! , sal E4: Räkna med Mattecentrum! Hannah Pettersson. Hanna är född 1991 och är generalsekreterare för den ideella föreningen Mattecentrum. Hannah har arbetat för Mattecentrum sedan Som komplement till skolans matteundervisning driver Mattecentrum öppna räknestugor i 25 städer, pluggverktyget Matteboken.se och konvent inför de nationella proven. Allt som Mattecentrum gör är alltid helt gratis att ta del av. Hur kan du och dina elever också få hjälp av Mattecentrum? Kom och lyssna på Hannah Pettersson! , sal M4: Hacka Läroplanen! Karin Nygårds är lärare i svenska och svenska som andraspråk för år 1-7. Det var den egna upptäckten av kod som övertygade henne om att det är en kunskap som varje medborgare i ett digitalt samhälle behöver. I maj 2013 startade Karin teacherhack.com, tillsammans med Terese Raymond, för att samla in resurser som har med Digitalkunskap att göra. Innehåller LGR11 verkligen det som eleverna behöver kunna i framtiden? Programmering till exempel, ingår det? Karin Nygårds har synat läroplanen och hittat belägg för att jobba med Digitalkunskap med år 5 på Sjöstadsskolan i Stockholm , sal M5: Konsten att leda i nuet tvärtom-ledarskap Dennis Westerberg är före detta lärare numera föreläsare, entreprenör, omvärldsbevakare, coach och musiker. Många strängar på sin lyra helt enkelt. Tidigare var arbetsgivaren intresserad av vad jag gjort förut. Numera bryr hen sig bara om vad jag kan åstadkomma framöver. I går klistrade jag in mina foton i album, för att kunna titta på dem i morgon. I dag lägger jag dem på FB och bryr mig aldrig mer om dem igen. Ny terräng fordrar ny karta , sal M6: Internet i skolvardardagen hur och varför? Kristina Alexanderson arbetar som chef för Internet i skolan på Stiftelsen för Internetinfrastruktur. Hon är även Creative Commons Sveriges skolombudman skrev Kristina en bok om Källkritik på Internet. Kristina kommer att prata om hur Internet kan användas som ett verktyg för lärare och pedagoger som vill utveckla elevers kunskaper och medvetenhet om digitala verktyg. Hennes utgångspunkt kommer vara de erfarenheter som.se har av ett gediget och målinriktat arbete för att främja och utveckla internetanvändningen i skolan , sal E5: Får jag visa på mitt sätt? Karin Källander och Inger Westin är grundskollärare och specialpedagoger. De arbetar på Skoldatateket i Stockholm med att sprida kunskap till grundskolor kring användandet av alternativa- och digitala lärverktyg. Med en lärplatta som verktyg kan vi möta det föränderliga samhället där digital kompetens blir allt viktigare. De visar hur vi kan lyfta in bild, film och ljud i undervisningen med hjälp av lärplattan. Att redovisa på andra sätt än genom skriftspråk kan underlätta och öka motivationen , sal M1: SVT för digitala pedagoger Eva Landahl, Åsa Edlund Jönsson och Helena Bengtsson. Lärarförbundet har bjudit in företrädare från Sveriges Television för att inspirera lärare och elever att använda SVT:s program i undervisningen. SVTs digitala utbud är ett utmärkt pedagogiskt redskap för att koppla ihop lärandet med livet utanför skolan. Material finns tillgängligt var och när du vill vilket innebär nya möjligheter, om man bara fångar dem. SVT:s valbevakning och valwebb som enkelt och tydligt tar upp valets viktigaste frågor presenteras. Redaktionen för SVT Pejl berättar om sitt sätt att arbeta med databasjournalistik , sal M4: SKA inte bör systematisk kvalitetsarbete på förskolor Catharina Schill och Henrik Salling föreläser om systematiskt kvalitetsarbete (SKA) i förskolan. De arbetar i Lunds kommun med ansvar för tre förskolor i Stångby. Henrik är förskollärare/ikt-pedagog och Catharina är förskolechef. De tydliggör det systematiska kvalitetsarbetet ur både pedagog- och ledningsperspektiv. De involverar barnen och föräldrarna genom att visa hur vardagsaktiviteter kopplas till läroplansmål i bloggen.

4 , sal E4: Vad behöver vi egentligen kunna? Hans Albin Larsson är professor i historia och utbildningsvetenskap och en framträdande röst om bildning, utbildning och lärande. Har den klassiska bildningen spelat ut sin roll i en värld översvämmad av information? Vad behöver eleverna egentligen kunna när de har hela Internet i fickan? Hans Albin tar oss med på en historisk resa kring kunskapens villkor och skolans roll. Vi får höra om teknikens möjligheter och fallgropar, om skillnaden mellan information och kunskap, mellan förmågan att bedöma och möjligheten att mäta och om vikten av varje individs nyfikenhet, förståelse och reflektion. Föreläsningen arrangeras av NE , sal M5: Lärplattor i den tidiga läs- och skrivinlärningen! Joachim Thornström har bakgrund som lärare och IT-samordnare i Ystads kommun och driver sajterna Skolväskan och Skolappar. Han har varit ansvarig för arbetet med Att skriva sig till läsning 2.0 i sin kommun sedan åtta år tillbaka. Med hjälp av förmågan att läsa och skriva kan vi kommunicera, förmedla erfarenheter och uttrycka känslor. Idag har vi tillgång till långt fler redskap än vi tidigare haft för läs- och skrivinlärning, redskap som ger nya möjligheter att arbeta med textrörlighet. Joachim kommer tala om hur man kan använda lärplattor i den tidiga läs- och skrivinlärningen , sal M6: Alla är experter på sitt egna liv även eleverna! Malin Broberg är certifierad ACC-coach av ICF, grundskollärare, föreläsare och utbildningskonsult inom IKT. Under elva år som lärare har hon arbetat på skolor i Salem och Botkyrka och de senaste fem åren på Fredrikshovs slotts skola i Stockholm. Vi får tips och verktyg som används vid professionella coachingsamtal och belyser hur coaching kan stärka olika kompetenser och flexibelt lärande med stöd av IKT. Att använda ett coachande förhållningssätt och se varje elev som expert på sitt eget liv stärker bl a elevernas självkänsla, kreativitet, nyfikenhet och förmåga att tänka nytt, förmåga att lära och ta ansvar för den egna lärprocessen , sal M3: Perspektiv på skolutveckling från Danska Söndermarkskolen Tom Rasmussen, Pæd./Adm. IT-konsulent från Fredriksbergs barn- och utbildningsförvaltning och Carl-Daniel Norenberg från INTEL presenterar Danska Söndermarkskolen. Skolan är föremål för en universitetsstudie där man försöker förstå hur plattformen med datorer, content och pedagogik/ didaktik förändrar arbetet och inlärningen. Han berättar om skolans erfarenheter från att ha introducerat en interaktiv lärplattform , sal M7: Digital inkludering att nå hemmasittare online Marit Sahlström. Oneeighty är ett projekt som drivs av Stockholms Stadsmission. Oneeighty arbetar online med att stötta hemmasittande elever tillbaka till skolan och ett socialt sammanhang. Idag så finns de flesta barn och unga online, även de elever som inte finns i skolan finns ofta på nätet. På Oneeighty arbetar pedagoger och socionomer över internet med att skapa en relation med ungdomarna. Under bestämda chattider, både dag- och kvällstid, hålls en kontinuerlig kontakt med eleverna. Eleverna får hjälp med att kartlägga sina intressen och mål som ofta handlar om att bryta mönster, komma tillbaka till skolan och få betyg , sal E5: Det syns inte utanpå. Men det känns inuti Rebel Learners. Vi har tröttnat på att det snackas skit om Sveriges lärarstudenter och om lärarutbildningen. Det finns gott om begåvade, modiga och ambitiösa lärarstudenter som vill förändra och utveckla skolan. Rebel Learners vill få fler att inse att lärare och förskollärare är vackra och krävande yrken. De är intellektuellt utmanande, kreativa och förutsätter mogna, modiga individer och ledare som både vill och kan förändra vårt samhälle. Rebel Learners presenterar sig själva och sina idéer om sitt framtida yrkesval , sal M1: Mobilt lärande och Augmented Reality Mats Larsnäs och Anders Göransson. Mats Larsnäs, IT-pedagog Fjärås/ Gällinge pedagogiska enhet, Kungsbacka kommun. Anders Göransson, IT-pedagog, Smedingeskolan, Kungsbacka kommun. Hur kan man med modern teknik skapa förutsättningar till lärande utanför lektioner och schema? Vi utgår från mobilt lärande och Augmented Reality utökad verklighet, ger praktiska exempel på tillämpningar med allt från platsbaserat lärande, interaktiva anslagstavlor till levande läroböcker , sal M4: Så som nu har det aldrig varit och så som nu kommer det aldrig mer bli! Micke Gunnarsson är en erkänd inspiratör och grundare av kampanjerna Varenda unges rätt till MVG och Fredsuppdraget.se. Han driver Barnatro AB tillsammans med sin fru Jenny. Han tar oss med på en svindlande föreläsning och berör de utmaningar vuxna allt som oftast ställs inför. Hur påverkas vi som vuxna, föräldrar, lärare eller pedagoger när våra barn mer eller mindre föds med digitala navelsträngar? Är skolsystemet till för våra barn eller är våra barn till för systemet? Vad krävs av mig när våra ungar ska bli framtidens skapare i allt detta? , sal E4: Studie- och yrkesvägledning Hela skolans ansvar! Helena Gustafsson och Johan Arnell. Studie- och yrkesvägledaren Helena och utvecklingsledaren/pedagogen Johan, båda verksamma vid Fridaskolorna/Didaktik Centrum, beskriver hur SYV och arbetslag kan samverka i sin strävan att utbilda tågluffare som kan välja sina egna vägar i livet. Har man turen att verka som SYV på en arbetsplats med stora 1-till-1-satsningar, så har man också en rad nya verktyg till sin hjälp , sal M5: Mitt språkutvecklande klassrum! Hanna Stehagen är lärare i svenska och svenska som andraspråk och författare till boken Språk i alla ämnen. Hannas föreläsning utgår ifrån läroplanerna som betonar vikten av att eleverna får utveckla språklig och digital kompetens. Språket sägs ha stor betydelse för vårt lärande. Men vilka språkliga kompetenser behöver mina elever för att utveckla sina förmågor? Vad behöver jag som lärare för kompetenser? Vad är språkutvecklande arbetssätt egentligen? Och det där med digitala verktyg! Kan de verkligen underlätta en språkutvecklande undervisning? , sal M6: Lärmiljöns betydelse! Stephanie Hamilton är evangelist inom lärande på Apple i Cuppertino. Att skapa en digital lärmiljö handlar inte enbart om digitala verktyg och innehåll. Det innebär också att förstå hur människor faktiskt lär sig och hur man skapar lärsituationer som maximerar elevens lärande. Stephanies presentation kommer att belysa Dr David Thornburgs Campfires in Cyberspace: Primordial Metaphors for Learning in the 21st Century genom exempel på lärmiljöer från hela världen. Föreläsningen fokuserar på betydelsen av hur skolor är organiserade och planerade för vår tids generation elever , sal M3: Get Real! Frida Lindén och Therese Silverbåge arbetar som lärare på Vallhamra skola i Partille. Med stort intresse för entreprenöriellt lärande och digitala verktyg utvecklar de språkundervisningen så att den känns aktuell och viktig. Att känna att uppgifterna är på riktigt är viktigt. Med en dator, internet, mod och nyfikenhet är det lätt att få oändliga möjligheter att utveckla sitt språk genom riktiga möten. Mystery Skype, Podbean och Världens bokfest entusiasmerar och leder till nya projekt, idéer och lärdomar.

5 , sal M7: Slöjd + Dator = Sant! Inger Möller Degerfäldt arbetar som textillärare på Hubertusgården i Lund. Hon är ansvarig för Slojd.nu och producent för Slöjdlexikon och Slöjdportfolio. Inger sitter även som ordförande för Läraförbundets ämnesråd i slöjd och som ordförande för Nordiska NST. Visst går det att flippa all undervisning? Inger startade Slojd.nu 1999 och har på sidan Slöjdportfolio en kvarts miljon slöjdalster från Sveriges skolor. Hon berättar även om verktyget Slöjdlexikon samlat, strukturerat och pedagogiskt granskat. I föreläsningen får du en genomgång samt konkreta tips på hur ni kan ta hjälp av datorn på slöjden , sal E5: En förbättring innebär alltid en förändring Kenneth Gonzales arbetar som lärare på Enskedegårds gymnasium inom yrkesintroduktionsprogrammet med inriktning möbel- och inredningssnickeri. Han brinner för att se sina elever utvecklas, då utvecklas även han. Utveckling definierar Kennet som positiv förändring i önskad riktning. Med avstamp i bedömning för lärande/formativ bedömning och ett brinnande intresse för digitala verktyg presenterar Kennet sina erfarenheter från sin egen och sina elevers resa från konsument till producent i ett digitalt samhälle. Navet är deras lärblogg. En resa som ibland inneburit två steg fram och ett tillbaka , sal M1: Bedömning för lärande i en digital kontext! Anders Holmgren är utvecklingsledare, gymnasielärare i svenska, engelska och theory of knowledge; har varit ledare för lärargrupper i Bedömning för lärande. Som utvecklingsledare i Borås Stad har han lett utvecklingsarbetet med Bedömning för lärande. Bedömning för lärande/formativ bedömning blir alltmer välkänt och omtalat. De flesta i skolans värld vet mer eller mindre vad det betyder, desto färre har praktisk erfarenhet av begreppet i undervisning och som organiserat utvecklingsarbete. Anders presenterar erfarenheter från ett flerårigt utvecklingsarbete som skett i samråd med prof. Dylan Wiliam och prof. Christian Lundahl , sal M4: Det flerstämmiga klassrummet verklighet med digitala verktyg Katarina Lykken Rüter är förstelärare på Östra Reals gymnasium och Guldäpplepristagare Det är jobbigt på dina lektioner - men vi är effektiva, vi lär oss av varandra och vi utvecklar kunskap tillsammans : elevröster om arbetet i ett klassrum där digitala verktyg används för både lärar- och elevaktivitet på olika sätt. Och för mig som lärare är ITK en bärande del i att få och ge kunskap m var vi är i lärprocessen, och vart vi är på väg. Ett seminarium om det omvända klassrummets möjligheter och utmaningar , sal E4: Levla din karriär med Open Badges på Pedagog Stockholm Pelle Mårtensson ingår i redaktionen på Pedagog Stockholm som är Stockholms stads plattform för att sprida goda exempel inom skolan. Lärare som medverkar i filmer och artiklar ser ofta en så pass positiv utveckling på sin karriär att vi ofta pratar om lärarstjärnor som föds. Nu vill vi ta detta till nya nivåer. En Open Badge är ett digitalt märke som kan ges som intyg för informellt lärande. Kan vi använda Open Badges för att ytterligare motivera lärare att bidra med och sprida bra innehåll? Kan det leda till att fler lärare får snurr på sin karriär? Open Badges är ett fritt och öppet initiativ som drivs av Mozilla Foundation , sal M5: Och vad hände sen? Erika Kyrk-Seger är förskollärare/föreläsare/pedagogista/inspiratör/lärande framtid/ kollektiv individualist med glöd! Förra året på SETT berättade Erika om hur det gick till när hennes förskola fick ipads. Ett år har passerat, vad har hänt? Vilka processer har följt med tekniken och på vilket sätt har tekniken fördjupat barnens lärande? Vad tar barnen med sig när de börjar förskoleklass till hösten? , sal M6: Hur man som rektor jobbar strategiskt med digital kommunikation Christer Holger är rektor och grundare av Skapaskolan som öppnade i augusti Han har en bakgrund inom internetutveckling och som ledare av utvecklingsprogram för rektorer och lärare kring internet som lärverktyg. Skapaskolan har bland annat ett öppet instagramkonto och medarbetare som deltar i det utökade kollegiet. Christer berättar om hur man arbetar med digital kommunikation på Skapaskolan och om tankarna bakom från filosofi och strategi till det praktiska arbetet , sal M3: Digitala verktyg i NO-undervisningen Patrik Jönsson är NO-lärare på C4-gymnasieskolan i Kristianstad. Han har använt digitala verktyg framgångsrikt på många olika sätt i sin undervisning. Från begreppsbildning och formativ metodik i olika tankekartsprogram till digitalt berättande och ett ämnesövergripande arbetssätt med mentorskap för yngre elever. Hör Patrik berätta om hur han integrerat digitala verktyg och formativ metodik från sin planering via uppgiftsdesign till elevernas redovisning och bedömning. Han visar exempel direkt från sin undervisning bl a hur han integrerat filmskapande, ljudinspelning och digitala verktyg som Creaza i NO-undervisningen , sal M7: Datorns varande eller icke varande i skolan sant eller falskt!? Joakim Vollert, Chen Yu Lam och John Kaneko. Joakim är projektledare och IT-utvecklare, fd matematikutvecklare. John är leg. psykolog och KBTterapeut. Chen är leg. psykolog, KBT-terapeut och idrottspsykologisk rådgivare. Vi reder ut begreppen och vad forskningen egentligen säger om det vi läser i media om ämnet. Vi tar upp de senaste rönen kring relevant forskning och spanare vidare och ser vad som händer ute i världen...! , sal E5: Jag känner mig som en författare Cecilia Westblad, Eva Lindholm, Carola Rehn Lindberg och Toura Hägnesten. Cecilia och Eva är från Sätraskolan och Carola och Toura från projektet Språkpaketet. Stockholms stad satsar på lärarna! Språkpaketet är skapat i samverkan mellan praktik och teori. Kurs och handledning i Att skriva sig till läsning varvas med föreläsningar, seminarier och workshops i läs- och skrivutveckling under tre terminer. Lärare lär för att utveckla och förändra sitt arbetssätt. Vilka effekter fick Språkpaketet på Sätraskolan? , sal M1: Vad kan skolan lära av förskolan? Emma Rosén arbetar på Unikum unikt lärande för unika barn som projektledare och är panelmedlem i podcasten Skolsnack samt gymnasielärare i svenska och religion. Så mycket bättre när man lär av varann. Det finns några områden där förskolan är speciellt framsynt och framgångsrik. Områden som även skolan skulle kunna snegla på och inspireras av. Det kanske man som pedagog i grundskola eller gymnasieskolan inte alltid tänker på?! Ofta är det tyvärr vattentäta skott mellan skolan och förskolan. Många skolor skulle kunna hämta mycket inspiration från förskolan. Här får du ta del av goda exempel och konkreta tips , sal M4: Internet, hemdatorer och demokrati Marcin de Kaminski, metod- och ämnesföreträdare för yttrandefrihet och ICT vid Sida med fokus på att stärka arbetet med nät- och yttrandefrihet. Från Arabiska våren, via wiki-läckor ända in i våra hemdatorer. Spelar det någon roll hur nätets övervakning fungerar eller vem som bestämmer över Internet? Digitaliseringsfrågor handlar idag sällan om teknik, oftare om demokrati. För att förstå hur det hänger ihop måste vi lära oss att översätta det digitala till något mer begripligt. Då kan vi till oss det, och hur det rör oss. Var kommer skolan in? Marcin förklarar hur kampen om Internet påverkar oss och vad vi egentligen behöver veta om övervakningen av nätet.

6 , sal E4: Lärare + bibliotekarie = informationskompetenta elever Lise-Lott Drejstam och Emma Lehman arbetar på Hjulsbroskolan i Linköping. Eva Houltzén från Axiell Education & Media är presentatör. Så samarbetar vi för att öka elevernas färdigheter i informationssökning och källkritik. En lärare och en bibliotekarie berättar om hur de har byggt upp ett samarbete som har blivit betydelsefullt för lärare, bibliotekarie och elever, och om hur de ser på varandras kompetenser , sal M5: Skolans nya script! Christer Westlund är cofounder av Me University Utveckling, författare och föreläsare. Ett script består av principer, system och strukturer som styr hur en verksamhet bedrivs. Skolans script har länge varit uppbyggd runt faktorer som tid, ämnen, lärare, scheman, klasser, läxor, prov etc. Pedagogiken har anpassats till 40/80-minuterspass och eleverna har deltagit utifrån plikt som drivkraft. Nu är skolan målstyrd och dagens elever är inte pliktfostrade. Dagens barn drivs av lust eller engagemang och det gamla scriptet har delvis förlorat sin funktion. Se hur en ny undervisningspraktik och skolorganisation med ett nytt script kan gestalta sig! , sal M6: Vad är kvalitet i förskola? Kristofer Skogholm arbetar med utveckling inom systematiskt kvalitetsarbete och pedagogisk dokumentation i Mölndal. Hur kan kvalitet uppstå i relationer? Hur går den att utveckla systematiskt med hjälp av dokumentation? Vad finns för likheter med surdegsbak? Vad finns det för svårigheter mellan mätresultat och levande kvalitet? Kristofer berättar om kvalitet i förskolan med styrdokument, kommunens kvalitetsarbete och vardagen i förskolan , sal M3: Geocaching en (skatt)jakt på lärande! Christina Sikström arbetar som IKT-pedagog på Centrala skolområdet i Trollhättan och ansvarar för IKT-utvecklingen för tre grundskolor F-9 och tio förskolor. 1-7 lärare som arbetat snart 10 år med IKT-pedagogisk utveckling på arbetslagsnivå och stadsövergripande. Geocaching är ett mellanting mellan utomhusskattjakt och orientering med hjälp av GPS-mottagning. Många kopplar ihop det med fritidsaktivtet men det är även ett utmärkt verktyg att använda i undervisningen för både förskolan och skolan oavsett utvecklingsnivå. Ett sätt att skapa sammanhang, aktivitet, kreativitet och samarbete samt möjlighet att bryta mönster , sal M7: Flippat eller utflippat klassrum det är frågan? Sara Bruun är språklärare på Furutorpskolan 7-9 i Vinslöv, Hässleholm. Den 30/ skrev Sara sitt första blogginlägg. Innan dess hade hon inte, mer än sporadiskt, använt datorer i klassrummet. Vad krävs för att använda metoden flippat klassrum i undervisningen? Är det bara att visa en instruktionsfilm och sedan nöjt luta sig tillbaka? Denna föreläsning är för er som inte riktigt har kommit igång eller ens börjat med ert flippade klassrum och hon ger därför konkreta tips på hur man startar helt från grunden , sal E5: Digitala prov och kunskapsuppföljningar på Viktor Rydbergs skolor Markus Andersson är lärare på Viktor Rydberg gymnasium. Man har valt att implementera en lösning vid namn DigiExam som gör att man kan skriva prov och kunskapsuppföljningar digitalt. Läraren sparar tid vid bedömning och återkoppling och får tid över till annat medan eleverna använder ett verktyg man är van med datorn. Detta ökar på många sätt likvärdigheten och kvaliteten. Markus visar och berättar om sina erfarenheter med att arbeta med det digitala kunskapsuppföljnings- och prov verktyget DigiExam , sal M1: 20 år senare! Patrik Hernvall är docent i pedagogik, lärare och forskare vid Institutionen för dataoch systemvetenskap, Stockholms universitet. Forskningsintresset är barns och ungas villkor i ett tekniktätt samhälle. Vilket, för Patrik, handlar om lärande, digital kompetens men också genus- och maktfrågor. I den här presentationen tar Patrik dig genom hans erfarenheter av snart två decennier av skolutvecklingsprojekt och digitaliseringen av skolan, där elevernas egna röster har en framträdande roll. Utifrån hans egen och andras forskning; en personlig betraktelse , sal M6: Vi har Kulor i hjärtat Maria Åfeldt är svensklärare på Årstaskolan i Stockholm. Hon hade funderat mycket kring den tekniska utvecklingen i samhället och hur den ökade digitaliseringen påverkar lärande och undervisning. Vi lever i ett samhälle där många tar fler bilder per dag än tidigare generation gjorde under en livstid. Maria ville vidareutveckla läsning av litteratur, vidga begreppet litteracitet och placera det i ett nytt sammanhang. Skolan hade nyligen fått ipads och plötsligt fanns möjligheten att koppla samman och kombinera text och film, att jobba med texter som kopplade samman ord, bild och ljud och deras dramaturgiska komponenter , sal E4: Ledare förändrar skolan inifrån mer än lärare Kuda Mtema är förskollärare inom Pysslingen förskolor och har arbetat inom barnomsorg i 15 år. Detta är en personlig berättelse om att lärande, skola och ledarskap hänger ihop. Få förstår hur mycket skolan betyder för barnen som går där. Allt för få förstår vilken makt de har som lärare eller skolledare. Färre förstår vikten av att lära sig tillsammans med barnen. Vikten av att utgå från frågorna istället för svaren. Jag arbetar här för att ställa utmanande och utvecklande frågor som ska hjälpa alla människor inom den. Från skolledaren till de som levererar posten till skolan. Styrdokumenten är ledstjärnan, hjärnan som ger oss riktning , sal M5: Digitala ögonblicksbilder IKT i undervisningen Helena Larsson, Carl-Michael Larsson, Mattias Danielsson och Magnus Minnbergh. På Globala gymnasiet i Stockholms är lärande för hållbar utveckling grunden i undervisningen. På seminariet kommer lärare som representerar olika ämnen att visa hur man använder informations- och kommunikationsteknologi för att lösa olika didaktiska utmaningar i undervisningen. Fokus ligger på konkreta situationer , sal M4: Från runor till kod Frida Monsén, svenskalärare och arbetslagsledare, Vittra Telefonplan. Den digitala revolutionen lämnar ingen i skolan oberörd. Den har påverkat människors förutsättningar i samhället mer än industrialiseringen och det ställer större krav på vår förståelse av huret. Hur förstår jag vad som sker på skärmen? Hur kan jag kontrollera eller skapa det som sker? Frida tittar på hur språket utvecklats genom historien och sätter programmering i relation till språkets fortsatta utveckling. Vi leker med tanken att programmering är framtidens språk och tittar på praktiska verktyg och tips kring hur du kan arbeta med programmering inom ramen för kursplanen i ämnet Svenska , sal M3: Vis via webben? Christina Olin-Scheller är fil. dr i litteraturvetenskap och docent i pedagogiskt arbete vid Karlstads universitet. Barns och ungas läsande och skrivande i ett föränderligt medielandskap. Det digitala landskapet har förändrat villkoren för skolans undervisning och kräver nya förhållningssätt från lärare. Föreläsningen belyser frågor om hur driv- och motivationskrafter inom informella, digitala lärmiljöer kan beskrivas och förstås och på vilket sätt skolan och undervisningen kan förhålla sig till de förändrade villkoren i dagens medielandskap.

7 , sal M7: Framgångsrik språk-, läs- och skrivutveckling Johanna Kristensson arbetar som logoped på Resurscentrum Kärnhuset i Halmstads kommun och deltid på Oribi AB i Lund. I flera år har vi sett resultaten i internationella mätningar sjunka när det gäller svenska elevers läs- och skrivförmåga. Finns det något arbetssätt som kan vända denna trend och som kännetecknar framgångsrik språk-, läsoch skrivutveckling? Föreläsningen går in i Halmstads kommuns nya Rutin för språk-, läs- och skrivutveckling samt hur digitala och alternativa verktyg kan vara ett stöd i det förebyggande arbetet och de tidiga insatserna, redan innan eleverna hunnit misslyckas , sal E5: Vem gör pr för skolan? Mikael Persson jobbar med medierelationer, opinionsbildning och lobbying på pr-byrån Westander. Han är utbildad gymnasielärare i svenska och samhällskunskap och har arbetat åt Folkpartiets riksdagsgrupp och tidigare EU-minister Cecilia Malmström. Mediebilden av skolan färgas starkt av den politiska debatten och partiernas agendor. Varför har mediebilden blivit så negativ? Hur kan skolprofessionen rektorer och lärare skapa publicitet och bilda opinion som långsiktigt skapar förtroende för skolan? Mikael presenterar tänkbara lösningar och ger konkreta tips , sal M5: I huvudet på ett IG-barn Beppe Singer är utbildad kemist och har tidigare arbetat som lärare och rektor. Han är nu programledare för Hjärnkontoret och har även producerat en mängd naturvetenskapliga program åt UR. Hur känns det att sitta på andra sidan bänken? Att känna sig värdelös, inkompetent och utan någon som helst motivation att räcka upp handen och delta i lärandet? Varför är det viktigt att sätta sig in i elevens vardag och vilka verktyg kan man använda sig av för att locka fram mod, lärandelust och stolthet hos en elev som stämplat sig själv som ett hopplöst fall? Beppe bjuder ödmjukt in till en ärlig, öppen och intim resa , sal M3: Helflippat! Malin Larsson är lärare på Alviksskolan och arbetar med flippat klassrum tillsammans med sina elever. Malin och elever berättar om hur deras flippade klassrum har utvecklats och varför de arbetar på det sättet. Malin började arbeta med flippat klassrum men upptäckte att det endast var hon som kommunicerade. Nu bekräftar eleverna sitt eget lärande genom att flippa tillbaka. Program torsdag 8 maj , sal M1: Mästerskap Läroplan! Jonas Lindahl jobbar på Freinetskolan Hugin i Norrtälje. Han har förverkligat 1:1, utvecklat elevdeltagande, jobbat med spel-apps-programmering, och med kollegor och elever utvecklat Problem Baserat Lärande och tematiskt arbete. Jonas presenterar tillsammans med sina elever Vanessa Olsson, Erica Bengtsson, Saga Blomberg och Max Saraceno från årskurs 9 sitt Mästerskapsår, som i år heter Open-minds. Presentationen ger praktiska exempel på ämnesövergripande tematiskt arbete och PBL , sal M4: Unga och Internet Tryggt eller farligt? Johnny Lindqvist är en av Sveriges främsta experter när det gäller unga och internet. Han har arbetat med Friends, Rädda Barnen, Surfa Lugnt och Ungdomsstyrelsen men är nu verksam på myndigheten Statens Medieråd för att arbeta med en informationskampanj mot nät-hat med namnet No Hate Speech Movement. Föreläsningen fokuserar på ungas vardagliga användande av Internet och tittar på varför det ser ut som det gör? Vilka behov och drivkrafter ligger bakom ungas sätt att använda sociala medier, och hur kan man som vuxen i barns närhet dra nytta av det för att nå och förstå de unga bättre online , sal E4: Google drive som lärplattform Evi Kärpijoki och Robert Lindholm arbetar som lärare på gymnasieskolan Grankulla samskola nära Helsingfors. I den finska gymnasieskolan pågår stora förändringar då studentexamen snart övergår till digital form. I Gymnasiet Grankulla samskola förbereds eleverna i att jobba digitalt med Chromebooks, en dator som är kopplas till molntjänsten Google drive, vilken samtidigt fungerar som skolans lärplattform. Vi presenterar även Googles övriga verktyg som vi jobbar med , sal M7: Medie- och informationskunnighet i en 1:1-miljö Samuel Branting, gymnasielärare med erfarenhet av 1:1-miljö, Linda Spolén, författare till lärarhandledningen Sökrummet, Elin Hirschfeld, gymnasiebibliotekarie. Alla är medarbetare vid Medioteket i Stockholm. Hur hjälper du att hitta relevant information och sålla i informationsflödet? Hur ger du verktyg att kritiskt granska information? Föreläsning om hur vi ökar möjligheter att utveckla medie- och informationskunnighet , sal E5: Estetiska ämnen i digital miljö Michael Andersson, musiklärare vid Falkbergsskolan i Botkyrka som gick 1:1 för tre år sedan. Hur kan estetiska ämnen hitta vägar till lust att lära, kreativitet och stärkt självförtroende i en digital tid? Michael berättar hur de arbetar med att dela sina elevproduktioner på YouTube och lärplattformar. itunes U och ibooks, ett sätt att skapa motivation och lust. Vi tittar på hur musikundervisningen banar väg till musik med kreativitet och stärkt självförtroende. Han visar även hur de arbetar med musikaliska produktioner och fördjupning via elevens musikval. Hur genomför man en konsert eller musikal, och hur använder de sig av digitala hjälpmedel? , sal M6: Men då måste man ju skärpa sig!? Patricia Diaz är språklärare och utvecklingsledare på Mikael Elias Gymnasium i Stockholm. Hon är författare till boken Webben i undervisningen digitala verktyg och sociala medier för lärande och föreläser om varför och hur it kan bidra till ökat lärande. Hur kan webben bidra till ett synligt, tydligt och ökat lärande för eleverna? Webbpublicering och digitala verktyg är naturliga metoder för att förbättra och effektivisera ett formativt arbetssätt. Patricia berättar varför och hur hon och hennes elever arbetar digitalt och formativt. Konkreta elevexempel varvas med tankegångar före, under och efter genomförande , sal M1: Var går gränsen mellan klassrum och omvärld? Jacob Möllstam, kanske mer känd under bloggpseudonymen Killförken, är grundskollärare och IKT-pedagog på Jonsereds skola och menar att vi borde lägga energi på eleverna och deras intressen när vi planerar skola och undervisning för att lyckas riktigt bra. Han delar med sig av erfarenheter och inspiration för en skola som förändras i takt med att den digitaliseras. Sociala lärverktyg har ritat om gränsen mellan klassrum och omvärld så att lärandet har flyttat ut och blivit tillgängligare än någonsin. Samtidigt har omvärlden äntligen flyttat in på riktigt. På kuppen har elevernas vardag fått en annan betydelse för vad som händer i skolan.

8 , sal M4: Beyond Evidence Based Design for Schools Peter C Lippman, Associate AIA, REFP, M. Psych (CUNY), B. Arch (CUNY) and Associate Director with EIW Architects in Perth, Australia. What is Evidence Based Design? It is an approach reflective of our current times. This approach suggests findings that can be used for designing schools that will yield positive outcomes for learning. These findings generally focus on the environmental quality of lighting, air quality and temperature. While these elements are a starting point for creating comfortable, generic and reproducible spaces to learn, this approach is limited; it does not address the motivations, actions, and goals of the people who inhabit these places , sal E4: Playful learning: the role of games in education Mathias Poulsen has a background at Media Studies, and has been self-employed since Much of this, he spends exploring the potential of digital media and games in education. Educators all over the world are incredibly imaginative in putting games to great use in all kinds of subjects at every level of education, and with very promising results. Mathias will introduce key concepts, describe a more playful approach to teaching and examine the changing role of teachers. He will show some of the more recent tendencies, and present a couple of fresh ideas about games and learning, also incorporating ideas from the audience , sal M6: Näthat och nätkärlek Elza Dunkels är docent i pedagogiskt arbete och arbetar som lärarutbildare och forskare vid Umeå universitet disputerade hon med avhandlingen Bridging the Distance Children s Strategies on the Internet, som bygger på ett stort antal intervjuer med unga kring faror på internet. Näthat och nätmobbning har fått stort utrymme i media, medan vänskaplig kärlek som flödar inte fått lika stor uppmärksamhet. Det finns förklaringar till att uttrycken på nätet blir så starka, både i positiv och negativ riktning. Några av dem diskuteras i föreläsningen som också ger praktiska råd för hur skolor kan hantera hat och kränkningar på nätet , sal M5: Barnen och virtualiteten! Markus Bergenord, digitalista, vilket man skulle kunna beskriva med att det handlar om relationen mellan digitala verktyg, miljö och människor. Har en barnsyn som är en blandning av två Lindgrens, Barbro och Astrid. Hur barnen navigerar i en digital miljö. IKT har alldeles unika möjligheter att stärka och utveckla förskolans kreativa miljö, vi började med att skapa och utforska en miljö för ettåringar. Men det handlade aldrig om tingen, utan om hur de sätts i relation till lärande och experimenterande. Vilken verklighet skapar barnen idag när det digitala och analoga möts? , sal M3: Fröken, är jag kändis nu? Hulya Basaran arbetar som lärare i svenska som andraspråk i förberedelseklassen på Kronan i Trollhättan med uppdrag att skapa språkutvecklande arbetssätt analogt och digitalt för elever som är nya i svenska språket! Fröken, är jag kändis nu? är berättelsen om eleverna i en liten men språkrik klass, förberedelseklassen på Kronan i Trollhättan, skolår 1-6. Ta del av Hülyas berättelse med elevexempel om hur allt startade och hur elever som är nya i skolan, nya i Sverige, idag använder digitala verktyg och webbresurser i sin språk- och kunskapsutveckling för lärande i och utanför klassrummet , sal M7: Appar i matematikundervisningen lek, barnpassning eller bra hjälpmedel? Eva Björklund är årets Ingvar Lindqvistpristagare i matematik och har många års erfarenhet av utvecklingsarbete inom matematikdidaktik. Eva är lärare i matematik för Fsk åk 9 och arbetar som föreläsare, apputvecklare och läromedelsförfattare. Vad är god matematikundervisning? Hur kan vi applicera vår syn på undervisning när vi utvärderar appar vi använder under matematiklektionerna? Genom sin syn på matematikdidaktik guidar Eva oss genom en rad frågor vi kan ställa oss när vi använder appar i matematikundervisningen , sal E5: Det är svårt att vara snygg när man lär sig Ingela Netz, nybliven rektor på Igelsta grundskola i Södertälje, tidigare grundskolestrateg. Varje gång du kliver in på en lektion och har bestämt dig för exakt vad du ska göra så har du berövat dig själv möjligheten att lära. I Södertälje, känt för svarta rubriker om skolan och sina ambitioner att pröva nya vägar, tar Ingela avstamp i sina erfarenheter av vilka utmaningar och möjligheter skolan har. Hon vill ifrågasätta rådande normer och menar att revolutionen av skolan sker i den dagliga praktiken. Etablerade föreställningar om lärarroller, undervisningstid och mätning av resultat är mindset som måste ifrågasättas och omdefinieras , sal M1: Jobba smart att vara en bra lärare utan att jobba ihjäl sig Helena Kvarnsell är matte/no/teknik-lärare på Björknässkolan i Nacka. Det pratas om lärares arbetstid, rapporter om att lärare är stressade och inte hinner med sitt jobb. Helena skrev till SETT2014 eftersom hon inte kände igen sig i debatten och gärna ville dela med sig av sitt sätt att tänka och resonera runt yrkesroll, arbete, tid och utveckling. Att som lärare säga att man hinner med sitt jobb på sin arbetstid är provocerande men Helena vill med detta seminarium ändå berätta om hur man kan använda IT integrerat i undervisningen, hela tiden utvecklas samt att få sina elever att lära sig så mycket som möjligt utan att jobba ihjäl sig , sal M4: Berättande, kreativitet, fantasi och skapande med IKT i förskolan Ulla-Karin Lundgren-Öhman är förskollärare och IKT/mediepedagog vid CMiT i Piteå där hon ansvarar för förskolornas arbete med IKT och media samt fortbildning. Hon är också projektledare för förskoleprojektet LekMiT. IKT kan vara ett engagerande, kreativt och skapande verktyg i förskolan, hela tiden med barns delaktighet i fokus. Hur kan man fläta samman digitala och analoga uttryck med fokus på berättande, så att medforskande pedagoger kan skapa lärsituationer utifrån målen i den reviderade läroplanen med fokus på rörlig bild? , sal E4: Spela till sig kunskap Tomas Wahlberg, Edmund England och Mathias Rosenqvist är lärare på Mediagymnasiet. Vad händer med ekonomin om vi höjer inkomstskatten till 80%? Vilken motor är bäst för en resa till månen? Komplexa koncept blir handfasta och begripliga med hjälp av spel som pedagogiska verktyg. Man visar exempel på hur du kan göra undervisningen mer levande, ge en djupare förståelse och hur det hela knyts till kunskapskrav och centrala mål i historia, engelska, samhällskunskap, svenska och fysik , sal M5: Internet i skolvardagen, hur och varför? Kristina Alexanderson arbetar som chef för Internet i skolan på Stiftelsen för Internetinfrastruktur. Hon är även Creative Commons Sveriges skolombudman skrev Kristina en bok om Källkritik på Internet. Kristina kommer att prata om hur Internet kan användas som ett verktyg för lärare och pedagoger som vill utveckla elevers kunskaper och medvetenhet om digitala verktyg. Hennes utgångspunkt kommer vara de erfarenheter som.se har av ett gediget och målinriktat arbete för att främja och utveckla internetanvändningen i skolan , sal M6: Wikipedia bakom kulisserna! Ylva Pettersson är administratör på Wikipedia på svenska, styrelsemedlem i Wikimedia Sverige och arbetar som lärare på Katedralskolan i Skara. Wikipedia är så mycket mer än ett uppslagsverk. Wikipedia är en community, ett globalt kunskapsprojekt och ett läromedel som tillåter dig att skapa egna, anpassade böcker. Det är historieskrivning, en verktygslåda och ett kreativt forum. Vem bestämmer vad som får finnas med i Wikipedia? Hur avgörs vad som är relevant? Går det att kolla vem som har skrivit en artikel? Kan man se om en artikel är kontroversiell? Finns det som raderas kvar? Om man vill diskutera med Wikipedia går det?

9 , sal M3: Nytt Lärande Nytt Vetande! Peter Habbe är gymnasielärare på Alpha International College (AIC) i Västervik. Han har en avhandling i bagaget och är anknuten forskare vid Lunds universitet. Ebba Schultz Karlsson studerar vid AIC, Estetiska programmet och Evelina Robertson studerar vid AIC, Samhällsvetenskapliga programmet. Med utgångspunkt hur elever lär och vad vetenskapen säger om lärprocesser presenteras arbetssättet på AIC där inga klassrum, lärarrum eller traditionella scheman existerar och där digitala rum är navet. Man kopplar samman didaktisk kunskap om lärandet med ett praktiskt exempel och visar hur teori och praktik formar varandra , sal M7: IT-strategi för ett bättre lärande är grunden för vårt verktyg som mäter skolans it-mognad Ann Hellenius och Mattias Olsson. Stockholms stad har tagit fram ett självskattningsverktyg som ska hjälpa skolorna att mäta sin it-mognad. Verktyget bygger på den it-strategi för ett bättre lärande som finns i Stockholm. Man beskriver innehållet i it-strategins fem delar; bra infrastruktur, digitala verktyg, ökad digital kompetens, samarbete och kommunikation samt uppföljning , sal E5: Fritids = Barnens fria tid! Grete Helgesson och Magnus Karlsson, fritidspedagoger på Fridaskolan. Hur skapar vi en utmanande men trygg fritidsmiljö, där barnen kan utvecklas till kreativa, ansvarstagande och skapande individer? På Fridaskolorna är svaret på den frågan att använda sig av visionen Vi utbildar tågluffare. Kan man på fritids bidra till att utbilda tågluffare genom att bygga kojor med lastpallar, lösa kluriga deckargåtor i form av rollspel eller leka kurragömma med ipad och Bambuser? Ja! svarar Grete och Magnus , sal M1: Föder skolan kreativiteten? Anders Erenius är IKT-pedagog i Staffanstorps kommun, bloggare och utbildningskonsult. Han vet att alla älskar att lära. Kreativitet! Detta spännande och undflyende som är så eftertraktat på dagens och morgondagens arbetsmarknad. I en värld där allt fler arbeten ersätts av robotar och datorer blir det unikt mänskliga allt viktigare! Hur kan vi skapa en skola som är nyfiken och som tränar våra elever i kreativt tänkande och handlande. Framtiden tillhör de kreativa! , sal M4: Två elevers vardag i en digital skola Khaled Traboulssi, Roni Berri och Hadi Fahimifar. Khaled och Roni är elever på Husbygårdsskolan, Hadi är IT-pedagog. Två elever från årskurs nio berättar om deras digitala vardag i skolan. Man använder digitala hjälpmedel på olika sätt i olika ämnen. Skolan är en F-9 skola som har 1:1 satsning med ipads de senaste 2,5 åren. Alla lärare arbetar olika men alla har ett uppdrag att arbeta med digitala hjälpmedel. Vår IT-pedagog beskriver vad som krävs för att genomföra och upprätthålla satsningen , sal E4: Så integrerar vi digitala hjälpmedel i undervisningen Yvonne Littbrand, Östermalmsskolan, Gunilla Axelsson, Sturebyskolan och Inger Sandin, Fagersjöskolan. De berättar om hur de använder digitala hjälpmedel för att göra undervisningen mer intressant. Frågor de ställer sig: Hur får jag alla elever delaktiga? Hur får jag mitt klassrum mer jämställt? Hur kan vi lära av varandra? Extreme Collaboration är ett verktyg som används både spontant och planerat för att öka elevernas medverkan , sal M5: Pedagogisk dokumentation likt dynamo för pedagogisk utveckling Cristian Fabbi, chef för den organisation som driver de kommunala förskolorna i Bassa Reggiana i Italien. Simone Armini är atelierista inom samma förskolor. Idag uppmuntrar och stödjer digital teknologi nya former av pedagogisk dokumentation och ger nya möjligheter att värdesätta skolans kollektiva intelligenser. Vi önskar med några exempel skapa en kritisk reflektion bland kollegor kring användandet av teknologi inom förskolan , sal M6: Lättviktare som väger tungt Ann-Marie Körling är en av Sveriges mest uppskattade inspiratörer, författare och lärarutbildare. När lärare berättar om skolan blir det viktiga historier som fungerar som en spegel för skolutveckling och tunga inslag i skoldebatten. På SETT2014 bjuder Anne-Marie, som är aktuell med boken Läraren inom mig på kraftfulla exempel hon själv tagit intryck av och som kan inspirera till nya steg i lärandet , sal M3: Engelska off-pist! Charlotta Wilson och Kristina Nyström är engelsklärare på Sjöstadsskolan i Stockholm. Digitala verktyg i engelskundervisningen. Kristina och Charlotta lägger upp sin undervisning med hjälp av en digital lärplattform. De berättar om hur de skapar upplägg och gummibandsuppgifter som utmanar alla elever. Eleverna gör bland annat podcasts, bokbloggar och kommunicerar med sina lärare via lärplattformen. De beskriver också hur de arbetar med att få till effektiv och nyanserad feed-back , sal M7: Den förstärkta lärarrollen! Oscar Semb arbetar på F-9 skolan Kronan i Trollhättan som lärare i en förberedelsegrupp som är ett nytt, spännande och unikt upplägg för nyanlända elever. Oscar arbetar också som utvecklingspedagog i Centrala skolområdet, Trollhättan stad. Att ta makten över sitt eget lärande är lättare sagt än gjort, men med Internet kommer oändliga möjligheter för dig som lärare att göra just det. För det är vad det handlar om, att ta makten över DITT lärande, för att ge eleverna makten över sitt! Hur ska du kunna lära eleverna strategier för att förstärka lärandet med hjälp av Internet om du själv inte vet hur? , sal E5: Visuell kultur och multimodalt lärande i skolan Bilders betydelse i en digital värld! Anders Eriksson och Otto Koistinen är avgångsstudenter på konstfacks bildpedagogiska institution. Bilders betydelse i en digital värld! Föreläsarna diskuterar bildens roll i den moderna skolan. När skolan går mot 1:1 lösningar exponeras vi mer och mer för multimodala bilder. Hur kan man tänka om bilder? Hur kan man använda bilder? Vad betyder bilder för oss idag som medborgare i en visuell kultur i ett postmodernt samhälle , sal M1: Det är bara att googla! Filippa Mannerheim är gymnasielärare och skribent för Kolla Källan, LÄRA och Alfa. Hon är aktuell med läromedelsboken Det är bara att googla. Pedagogiska tips och metoder i informationssökning och källkritik. Filippa delar med sig av praktiska metoder och konkreta lektionsuppgifter som rör informationssökning och källkritik i ett nytt informationslandskap. Hon berättar om hur man samtalsgooglar med sina elever för effektivare undervisning i källkritisk informationssökning. Hur man som lärare kan väva in det källkritiska perspektivet i all undervisning (istället för ett fristående format vid sidan av)

10 , sal M4: Viktigt och på Riktigt! Josef Sahlin och Martin Fernström är lärare från Årstaskolan i Stockholm. De ställer frågan: Hur gör vi skolarbete Viktigt och På Riktigt? De strävar efter ett arbete med, för och av elever som är transparent, synligt och processfokuserat. De delar med sig tips, arbetssätt och förhållningssätt för att nå ett förändrat lärande. Föreläsningen handlar om att gå från ingenting via någonting till förmågan att nå allting genom bland annat bloggar, romanprojekt och processinriktad matematik , sal E4: OS på schemat! Mikael Sörnäs är rektor på Almaskolan, en grundskola med idrottsprofil. Mikael har arbetat under många år i skolan, framförallt med barn i behov av särskilt stöd. Hur kan man arbeta med en intressestyrd undervisning? Mikael kommer att prata om hur Almaskolan arbetat med OS i sin undervisning för åk 7. Arbetet bedrevs under två veckor samtidigt som tävlingarna pågick i Sotji. Vilka vinster kan man hitta i en sådan undervisning, både för elever och lärare? , sal M5: Teach for India! Srini Swaminathan är lärare med bakgrund från en kommunal skola i Dharavi Mumbai. Han växte upp under fattiga förhållanden men supportades av sin mor att satsa på utbildning som en möjlighet att skapa handlingsfrihet i livet. Erfarenheten lärde honom om kraften i utbildning och hur den kan skapa förändring för individer som lever under svåra förhållanden. Under sin tid som lärare i Mumbai utvecklade Srini ett arbetssätt med digitala verktyg som påskyndade lärandet. Nu arbetar han inom den ideella organisationen Teach For India. Srini lär oss att allt måste starta i elevperspektivet och att alla kan och måste få lyckas , sal M6: Hur man lyckas trots skolan! Putte Svensson är en av Sveriges viktigaste företagare. Åtminstone var det vad tidningen Entreprenör skrev när de 2001 utnämnde Putte till en av Sveriges mest beundrade entreprenörer var han en av dem som startade Föreningen Rockparty. Då var han femton år. Samma förening arrangerar idag Sveriges största rockfestival. Förutom festivalen finns nu en utbredd musikverksamhet med 25 företag och andra aktörer under taket på Rock City i Hultsfred. Med sin föreläsning eller snarare show, inspirerar och uppmanar Putte till kreativitet. I Hultsfred bevisas gång på gång hur det omöjliga kan göras möjligt! , sal M3: Byt ut skrivhäftet! Karin Pettersson och Maria Larsson undervisar i åk 3 på Kvarnbackaskolan i Kista. I deras undervisning är IKT en självklar del. Har ni ipads och är i startgroparna för hur ni ska använda dem? Maria och Karin berättar om hur de kom igång med användandet av ipads i sina klasser. Vilka fallgropar det finns men framförallt alla vinster! De fokuserar på hur de arbetar med appen Book Creator med sina elever och vad det tillför undervisningen i NO, SO och svenska , sal M7: Med digitala verktyg i skriv- och läsundervisning! Ann-Christin Forsberg är förskollärare, lärare, mediepedagog, handledare och fortbildare inom ASL i Piteå Kommun. Kommunal språk-, läs- och skrivutvecklare. Har tillsammans med Erica Lövgren skrivit boken Med datorn som skrivverktyg Vad? Hur? Varför? (nov. 2013). Avstamp från skrivningar i våra styrdokument blandat med teorier och praktiska exempel. Hur kan IKT berika lärandet när elever övar läsförståelse? Ann-Christin visar praktiska exempel, med skönlitteratur som utgångspunkt. Målgruppen är åk f , sal E5: Så j-vla jobbigt med elevinflytande Mimmi Garpebring är förbundsordförande i SVEA, Sveriges elevråd. Varför är elevinflytande så viktigt? En fråga med mer än ett svar, alla lika viktiga. Det verkar vara svårt att omsätta goda intentioner till praktik. Här dödas myten om att elevinflytande är tidskrävande och svårt. Du får svar på hur du motiverar varför elevinflytande är högprioriterat. Du får konkreta tips på hur du som huvudman tar ansvar för elevinflytandet. Hur du som rektor konkret kan leda arbetet med elevinflytandet. Hur du som lärare i klassrummet integrerar elevinflytande i undervisningen och ger eleverna inflytande på riktigt. Hur alla i skolan gör det tillsammans , sal M1: Med smarttelefonen i handen Sabine Louvet är matte- och NO-lärare på Äppelviksskolan och så arbetar hon med matteprogrammet Kalkyl som kommer att sändas på UR i höst. Att försöka leva sitt liv utan papper, hur går det till? Och blir det lättare om man praktiskt taget har vuxit upp framför skärmen? Dagens ungdomar verkar nästan vara födda med smarttelefonen i handen. Hur blir det för en lärare som själv ser den som sin förlängda arm? För Sabine är teknik och digitala verktyg ett självklart inslag i hennes vardag. Hon kommer att tala om hur hon använder digitala verktyg i sitt dagliga arbete, dels för att underlätta för sig själv och dels i mötet med eleverna , sal M4: Kreativitet och lärande! Torbjörn Andersson är utbildad lärare inom kultur, medier, estetik och undervisar i ämnena bild och samhällsorienterande ämnen på Humfryskolan i Malmö, en 6-9 skola med en kreativ profil. Elevers resultat sjunker alltjämt och skoldebatten fortsätter. Men var i medielandskapet hörs röster om kreativitetens betydelse för utbildning och lärande. I denna föreläsning undersöker jag kreativitetens plats i skolans värld. Vad ryms i begreppet? Bör lärande vara kreativt och isåfall, varför? Hur kan ett kreativt lärande se ut i vår tid? , sal E4: Kollegialt lärande för att förbätta elevernas resultat PRIO Stockholm Madelen Kling, Ann Goliath Pillola och Lars Brand berättar om projektet PRIO Stockholm som syftar till att främja resultatutvecklingen för eleverna genom att sätta fokus på kollegialt lärande. Arbetet går ut på att kartlägga och analysera skolans struktur och nuläge för att hitta de vägar som leder till framgång. Det gäller att få skolans personal att ta initiativet vad det gäller skolans utveckling. Arbetet tar stöd i stadens befintliga it-system , sal M5: Vi har tekniken, nu måste vi gå vidare! Tobias Gyllensvärd är utbildad lärare med inriktningen medier, kommunikation och lärande. Han arbetar i dag som utvecklingsledare i en förskola i Nacka. I Sveriges förskolor och skolor packas det upp digitala verktyg i form av lärplattor och datorer. Vi är mitt uppe i en teknologisk revolution, det ställs nya krav på pedagogerna. Vissa välkomnar den, andra känner tvekan och kanske oro. Tobias fokuserar här på hur en modern pedagog kan arbeta. Han kommer dela med sig av sina tankar och visa praktiska exempel på hur han arbetar. Allt från film och musikproduktion till interaktivt lärande med andra länder , sal M6: All will succeed Linda Larsson är utbildad lärare på Karlbergsskolan i Köping i MA och NO. Hon pratar om vikten av att bjuda in eleverna i lärprocessen, elevdemokrati och hur man med kreativa arbetssätt kan motivera/fånga eleverna med nyfikenhet och engagemang. Att med tekniken göra individanpassade uppgifter som får elever att nå längre och få med alla elever på tåget, även de som från början är omotiverade. Elevnära uppgifter och en autentisk publik gör att elevernas arbeten når högre och låter eleverna inta en lärarposition. Nyckelord är bl a formativ bedömning, flipped classroom, ämnesintegration, vardagsmatematik och kamratbedömning.

11 , sal M3: Vill du gå på dina egna lektioner? Kajsa Sundström och Jesper Grönlund är båda två utvecklingsledare och pedagoger vid Fridaskolorna/Didaktik Centrum. Alla som verkar i skolan vet att det är när vi når elevernas inre motivation som det på allvar börjar hända saker. En ingång till att verkligen förändra det som sker i klassrummet kan vara att ställa sig frågan vill jag gå på mina egna lektioner? Lektionen sedd ur elevernas perspektiv skapar andra förutsättningar när det gäller att förhålla sig till uppdraget , sal M7: Skolledningen som förebilder Annika Hedås Falk är rektor på Sofia skola och Sofia Distans, Elisabeth Sundström är förstelärare och leder Learnifysatsningen och Peter Åkerberg är biträdande rektor med särskilt ansvar för IT-utveckling. På Sofia skola jobbar alla lärare just nu med Learnify. Hur blev det så? Vilka knep använder skolledningen för att implementera nya arbetssätt? Vi ger er vår syn på hur vi leder skolutvecklingsarbetet inom IT-området och vi exemplifierar det genom vårt upplägg för Learnify , sal E8: Språkundervisning utan bok Kreativt, Synligt och Tillsammans! Cecilia Härsing undervisar i svenska och tyska för år 7-9 och är förstelärare inom IKT och språkutveckling. En språkundervisning utan de obligatoriska delarna övningsbok och glosläxa går det? Följ med in i ett klassrum där det tematiska arbetssättet med kommunikation, skapande och elevernas intressen står i fokus och där olika digitala verktyg och ipads används i alla delar av processen. Många praktiska tips utlovas! Styrnings- och ledningsspåret Program onsdag 7 maj , sal M2: Beyond Evidence Based Design for Schools Peter C Lippman, Associate AIA, REFP, M. Psych (CUNY), B. Arch (CUNY) and Associate Director with EIW Architects in Perth, Australia. What is Evidence Based Design? It is an approach reflective of our current times. This approach suggests findings that can be used for designing schools that will yield positive outcomes for learning. These findings generally focus on the environmental quality of lighting, air quality and temperature. While these elements are a starting point for creating comfortable, generic and reproducible spaces to learn, this approach is limited; it does not address the motivations, actions, and goals of the people who inhabit these places , sal M2: Digitalt är självklart och sociala medier är by default! Deeped Niclas Strandh är creative planner och social media specialist, Deepedition DigitalPR och Sara Larsson Bernardt är content creator och social media advisor, Knowit DCG. Deeped och Sarah lotsar dig i ett digitalt landskap av mobilitet, wearables, sociala medier, content marketing och mycket mer. Målet är att ge dig insikter och rejält med inspiration och kunskap för att orientera dig i det digitala landskapet , sal M2: Den stora formativa chansen Är er skola redo? Jonas Ryberg är upptäcktsresande i lärandets värld. Farkosten nu heter Unikum.net och är en webbtjänst på temat Unikt lärande för unika barn med över en halv miljon användare. Björklunds senaste förenklingar kring dokumentation har fått mycket uppmärksamhet under året. Vad krävs då för att er skola skall kunna blicka framåt, och dra nytta av formativa rön från Hatti och andra? Vilka nya möjligheter finns att flytta energi från administration till lärande och bedömning för lärande? Hur river vi onödiga murar mellan formativt och summativt? Vi gör en resa till skolor runt om i landet som tar konkreta formativa kliv framåt , sal M2: Konkret och enkelt stöd i arbetet med skolans digitalisering Johanna Karlén arbetar i Lunds skolors IKT-team med utvecklings- och samordningsfrågor, med fokus på grundskolan, men i många frågor även hela vägen från förskola till komvux. SKL, Skolverket, Digitaliseringskommissionen, RAU och olika kommuner har tagit fram ett verktyg för att utvärdera och utveckla skolors digitaliseringsarbete. Verktyget består av tre delar där rektor gör en självskattning, får en sammanfattning och en konkret handlingsplan baserad på skattningen att arbeta utifrån. Verktyget har inte fokus på hur man ska arbeta, det har fokus på vad man kan arbeta med och ger självklart ett och annat tips på vägen , sal M2: Att organisera för 1:1 och modernt lärande Ylva Pettersson är gymnasielärare i kulturhistoria, teater, historia, programansvarig för det estetiska programmet på Katedralskolan och styrelseledamot i Wikimedia Sverige. Hon har en välbesökt blogg på lrbloggar.se. Ylva ska berätta om hur de har organiserat verksamheten och undervisningen på så sätt att man år efter år lyckas ligga i topp vad gäller studieresultat och utvecklingsprojekt samtidigt som man håller sig till satta ramar. Med konkreta exempel från snart sju års arbete med organisationsutveckling på en 1:1 skola ska hon visa på möjligheter, hinder och framgångsfaktorer , sal M2: Teach for India: Alla får lyckas! Srini Swaminathan är lärare med bakgrund från en kommunal skola i Dharavi Mumbai. Han växte upp under fattiga förhållanden men supportades av sin mor att satsa på utbildning som en möjlighet att skapa handlingsfrihet i livet. Erfarenheten lärde honom om kraften i utbildning och hur den kan skapa förändring för individer som lever under svåra förhållanden. Under sin tid som lärare i Mumbai utvecklade Srini ett arbetssätt med digitala verktyg som påskyndade lärandet. Nu arbetar han inom den ideella organisationen Teach For India. Srini lär oss att allt måste starta i elevperspektivet och att alla kan och måste få lyckas. Styrnings- och ledningsspåret Program torsdag 8 maj , sal M2: Lärmiljöns betydelse! Stephanie Hamilton är evangelist inom lärande på Apple i Cuppertino. Att skapa en digital lärmiljö handlar inte enbart om digitala verktyg och innehåll. Det innebär också att förstå hur människor faktiskt lär sig och hur man skapar lärsituationer som maximerar elevens lärande. Stephanies presentation kommer att belysa Dr David Thornburgs Campfires in Cyberspace: Primordial Metaphors for Learning in the 21st Century genom exempel på lärmiljöer från hela världen. Föreläsningen fokuserar på betydelsen av hur skolor är organiserade och planerade för vår tids generation elever.

12 , sal M2: The WOW factor! Professor Anne Bamford is Director of the International Research Agency and the Education Commission. Anne has been recognized nationally and internationally for her research in education, emerging literacies and visual communication. She is an expert in the international dimension of education and through her research, she has pursued issues of creativity, innovation, social impact and equity and diversity. A World Scholar for UNESCO, Anne has conducted major national impact and evaluation studies for the governments of Denmark, The Netherlands, Belgium, Iceland, Hong Kong, and Norway. Anne will present solutions for a rich learning environment , sal M2: 21 century readiness Tony Lööw, förvaltningschef och Johan Adler, utvecklingschef, berättar om Sigtunaboxen #sigbox. Hur BFL, IKT och språkutveckling formar en lärmiljö som skapar 21 century readiness. Flera forskningsöversikter pekar på läraren som den viktigaste faktorn för goda resultat. Lärares tillträde till en arena för erfarenhetsutbyte och kunskapsspridning är då central. Communication, critical thinking, collaboration och creativity, de 4 C:na i 21 century skills måste utgöra grunden för lärares professionella utveckling av sin vardagspraktik , sal M2: Framtidens lärande stavas inkludering Mattias Odhner Larsson är rektor på Täljegymnasiet i Södertälje. Om att sluta försöka göra rätt, för att istället göra rätt saker! Vi talar om inkludering som om det vore en självklarhet. Inkludering-pågår-skylten är upplyst i 1:1-satsningar, i vårt systematiska kvalitetsarbete, och i våra språkoch kunskapsutvecklande angreppssätt. Trots att vi strävar hårt efter att göra rätt fastnar vi i ett exkluderande. Alltför många upplever att skolan är till för de andra eleverna, för de som lyckas. Mattias tar sig an den Svenska skolan som norm, och de nödvändiga synvändor som behöver göras för att lyckas med själva uppdraget. Allt börjar med skolledaren som gör rätt saker , sal M2: Informera bör man men hur gör man? Karin Nord är rektor på Karlbergsskolan i Stockholm och föreläser tillsammans med tre lärarkollegor. Att skapa ett informativt, tydligt och likvärdigt informationsflöde för alla klasser/grupper på skolan kan uppfattas svårt och tidskrävande. Detta har vi löst med bloggar, allt för att ge vårdnadshavare möjlighet till att vara uppdaterade om vad som sker under skoldagen, både lektionstid och under fritids. Vi arbetar även med bloggande för att inspirera varandra i personalgruppen och får ett mer stimulerande arbete tillsammans! , sal M2: The botten is nådd! Carina Leffler är chef för Barn- och utbildningsförvaltningen i Bjuv. Carina och en ledningsgrupp från kommunen samtalar om deras egna förändringsprocess. För två år sedan var resultaten i Bjuvs kommun bland de sämsta i landet men det skall vi att ändra på. Vi har kommit hit för att dela med oss av en resa som inte alltid går på räls. Vi kommer att berätta om våra olikheter, förtroende, lust, att få syn på sig själv, ledarskap, axiom, viljan att växa och hur vi gör för att komma vidare. Vi kommer att berätta om vår pedagogiska plattform och varför vi lägger så mycket energi på den. Om en jobbig men bra ledningsgrupp som likt riddarna runt runda bordet träffas för att leda landet. Moderator för Styrnings- och ledningsspåret Ante Runnquist är Change Manager på RAU (Rektorsakademien Utveckling) och modererar styrnings-och ledningsspåret under SETT2014. Med en bakgrund som lärare, rektor och chef på huvudmannanivå har Ante med sig erfarenheter och kunskaper om processledning, verksamhetsutveckling och ledarskapsfrågor. Hans fokusområden är lärmiljö, pedagogiskt ledarskap, organisationsutveckling och förändringsprocesser. Ny rapport om IT i undervisningen Månen tur och retur på en lektion! Läs inspirerande lärarexempel på hur du kan arbeta med IT i din egen undervisning! Hämta Lärarnas Riksförbunds nya IT-rapport i vår monter E:54. Den går också att ladda ner som pdf. Scanna koden eller gå in på Missa inte våra seminarier om rapporten. Kom förbi monter E:54 så får du veta mer! lr.se

13 Utställare Hallplan D:56 Eskilstuna kommun C:56 Ping Pong B:56 Skapavetande AD-Produktion A:53 AGI Publishing House D:28 Alega Skolmaterial K:20 Appsales Sweden K:37 Askunge Förlag D:37 AV Syd H:38 Axiell C:20 Bloggers Corner E:03 Caperio - Skolpartner E:01 Casio C:12 Centrum för lättläst A:31 ClickSystem K:10 ConDidact E:36 Creaza H:10 Danderyds kommun K:31 Dell J:34 Didaktik Centrum A:39 DigiExam J:15 Digilär F:32 Dyslexiförbundet FMLS K:41 Epson E:46 Eskilstuna kommun D:56 ett.se J:25 etwinning K:35 Falkenberg kommun G:30 Filmoteket C:26 Fortnox F:31 Frimeko A:21 Fronter C:46 Frölunda Data H:06 Furutorp goes digital J:31 Förbundet Sveriges J:11 Arbetsterapeuter Gammadata Instrument A:37 Gleerups E:27 Gothia Fortbildning G:18 Gotit F:57 Hargdata D:31 HI A:23 HP C:07 InfoMentor C:51 Inläsningstjänst J:41 Inrego E:16 Inspera H:12 Intel H:26 IST Sverige B:34 itslearning C:06 Jitea-utbildning K:34 Kinnarps Interiör C:36 Landguiden.se K:14 Learnify C:11 Liber B:36 Lin Education J:09 Lära Mera E:31 Lärarförbundet E:42 Lärarnas Riksförbund E:54 Lärartidningar Produktion D:46 Läroverket C:37 M5 K:41 Dyslexiförbundet FMLS Gata K K:39 K:38 Turning Studi.se Technologies K:35 K:31 Danderyds Kommun K:21 K:11 UR M4 K:37 Appsales Sweden etwinning Swedish Film MacForum D:54 Majemaförlaget K:30 Microsoft C:07 Mobilskola C:45 Muzzy C:09 MV-Nordic D:27 Mystudyweb E:32 Natur & Kultur H:43 NE A:27 Netsmart B:18 Nova Software C:54 Nypon förlag E:37 Oribi J:44 Ping Pong C:56 Prinet B:17 ProofX H:45 Pulsen Integration A:52 Ricoh Sverige D:15 RISO H:07 Samsung A:29 Sanoma Utbildning C:27 UT IN/UT J:21 TSI- Stockholm K:34 Jiteautbildning K:30 Majemaförlaget K:24 Västerås stads förskolor K:20 Alega Skolmaterial K:14 Landguiden.se K:10 ClickSystem K:08 SLI J:35 J:31 Furutorp goes digital J:25 Gata H Gata G Gata F Gata E Gata D H:38 G:38 F:37 F:36 E:37 E:36 D:37 D:38 Studica Visma Softronic Nypon Con Askunge Wizkids Nordic Spcs Vklass förlag Didact Förlag AV Syd G:30 F:31 F:32 E:31 E:32 D:31 D:32 Falkenberg Fortnox Digilär Lära mystudywebb Hargdata Kommun Mera Tortalk J:15 J:41 Inläsningstjänst Skolplus.se ett.se DigiExam J:09 Gata J J:11 Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter J:34 J:44 Oribi Lin Education H:45 ProofX H:43 H:11 Texas Instruments H:07 Natur & Kultur BOULEVARD Café Dell M6 IN RISO H:03 School Management D:46 Lärartidningar Produktion E S P L A N A D H:01 Skoljobb.se H:26 Intel H:12 G:12 The 3 D Inspera Classroom H:10 Creaza H:08 Thaiber H:06 Frölunda Data H:04 Skrivning.se IN IN E:03 Bloggers Corner School Management H:03 SchoolSoft B:20 Sigtuna kommun F:56 Sjöbo kommun A:51 Skapavetande B:56 UT F:58 Tieto G:24 ZipOn F:57 G:18 Gothia Fortbildning IN Gotit F:50 E:27 F:12 Svensk Talteknologi F:56 Sigtuna kommun Stockholms Stad Gleerups E:16 Inrego D:27 Garderob Scen Bistro MV- Nordics D:15 E:01 Caperio Skolpartner E:54 Lärarnas Riksförbund E:46 E:42 D:28 Ricoh Sverige ENTRÈ NEDRE PLAN Epson HISS D:54 Macforum D:50 AGI Publishing House M3 Utställarmatsal Skolplattformen C:37 C:27 C:11 C:07 C:51 Lärarförbundet Learnify C:55 Softogram InfoMentor C:45 TÄNK OM Läroverket Sanoma Utbildning C:09 Muzzy Microsoft/ HP Mobilskola Gata C E S P L A N A D Skoljobb.se H:01 Skolplattformen D:50 Skolplus.se J:35 Skolstil K:41 Skrivning.se H:04 UT IN C:54 C:50 C:46 C:36 C:26 C:20 C:12 C:06 C:02 Nova Software C:48 Sollentuna kommun Unikum Fronter Nordic Casio Itslearning Zcooly Kinnarps Interior Filmoteket Axiell B:17 Prinet Gata B B:54 Smoothwall/ AIES B:50 WordFinder B:34 B:36 IST Sverige B:16 B:18 Toshiba Netsmart Information System B:24 B:26 Specialpedagogiska Studentlitteratur Skolmyndigheten B:20 Servicecenter E4 & E5 (1 tr ner) IN M7 Café SchoolSoft A:53 AD-Produktion BOULEVARD Liber A:29 Samsung A:23 HI A:51 Sjöbo kommun A:21 A:37 A:31 Centrum för lättläst A:27 NE Frimeko A:52 Pulsen Integration Gamma Instrument Café UT A:38 Zenit ab Läromedel Gata A A:39 Restaurang SLI K:08 Smoothwall/AIES B:54 Softogram C:55 Softronic F:36 Sollentuna kommun C:50 Specialpedagogiska B:26 skolmyndigheten Stockholms Stad F:50 Studentlitteratur B:24 Studi.se K:38 Studica Nordic G:38 Swedish Film K:21 Didaktik Centrum IN/UT UT IN M1 M2 HISS Trapp-hus Svensk TalTeknologi F:12 Texas Instruments H:11 Thaiber H:08 The 3D Classroom G:12 Tieto F:58 Tortalk D:32 Toshiba Information Systems B:16 TSI-Stockholm J:21 Turning Technologies K:39 TÄNK OM C:37 Unikum C:48 UR K:11 Visma Spcs F:37 Wizkids D:38 WordFinder B:50 Västerås Stads Förskolor K:24 Zcooly C:02 Zenit ab Läromedel A:38 ZipOn G:24

14 Arrangörer Anteckningar Rektorsakademien Utveckling är en generator för idéer och utvecklingsprojekt med syfte att modernisera skolan, den enskilt viktigaste sektorn för kreativitet, innovation och samhällsbyggnad. Vi skapar mötesplatser, inspirationstillfällen och initierar projekt eller processer som utmanar och stimulerar till skolutveckling tillsammans med olika samarbetspartners. SETT, Rebel Learners och Skolsnack har fötts ur en drivkraft att göra saker som konstruktivt bidrar med något nytt utifrån devisen Without deviation from the norm, progress is not possible. Frank Zappa Artexis Nordic driver två av Sveriges ledande mötesplatser Kistamässan och Malmömässan. Kistamässan, i hjärtat av Kista Science City, har etablerat sig som en modern mötesplats för mässor och externa evenemang. Nya Malmömässan är i första hand avsedd för mässor och kongresser, men lämpar sig även för arrangemang som kräver större inomhusytor. Artexis Nordic arrangerar ett 20-tal egna mässor i Sverige varje år och ingår i ett av Europas största mässbolag, Artexis Group. Samarbetspartners Stockholm är landets kulturella, mediala, ekonomiska och politiska centrum. Stockholms stad växer snabbt och beräknas år 2023 ha närmare en miljon invånare, något som kräver en effektiv och innovativ infrastruktur. I Stockholms stad finns över 260 grundskolor och närmare 100 gymnasieskolor. Vi satsar målmedvetet på att utveckla våra skolor mot en högre måluppfyllelse med stöd av it-verktyg för lärande, samarbete, kommunikation och administration. Var du än befinner dig på din resa som lärarstudent, lärare eller skolledare finns det många fördelar med att vara medlem i Lärarförbundet. Oavsett om du har jobbat i många år, är ny i yrket eller om du blir arbetslös kan du ta del av ett välfyllt medlemskap. Du är också med och påverkar beslutsfattare i frågor som ligger dig varmt om hjärtat. Viktiga frågor som gör att du kan bli den bästa lärare eller skolledare du kan vara. Tveka inte att kontakta vårt ombud på din skola och berätta vad just du är intresserad av att engagera dig i eller få mer information. Gör då också som andra lärarstudenter, lärare och skolledare, bli medlem!

15 Anteckningar Anteckningar

16 Planering av min dag onsdag 7 maj Planering av min dag torsdag 8 maj

17 Var delaktig i sociala medier! #SETT2014 ii PLATS Kistamässan, Stockholm Besöksadress: Arne Beurlings Torg 5 DATUM OCH ÖPPETTIDER Onsdag 7 maj: Torsdag 8 maj:

Modern och innovativ skolutveckling

Modern och innovativ skolutveckling Modern och innovativ skolutveckling Förändringsledning, kunskapsutveckling och systematik i digitala lärmiljöer Ett utbildningsprogram för skolledare och nyckelpersoner Välkommen till 4 dagar med TÄNK

Läs mer

STUDIEDAG OM IT & LÄRANDE

STUDIEDAG OM IT & LÄRANDE VARBERGS KOMMUN & LIN EDUCATION PRESENTERAR: STUDIEDAG OM IT & LÄRANDE 24 SEPTEMBER - ÅK F-5 PÅSKBERGSSKOLAN & PINGSTKYRKAN Välkomna till en heldag kring IT och lärande. Du får under dagen en gemensam

Läs mer

PARKSKOLANS IT-strategi för bättre lärande

PARKSKOLANS IT-strategi för bättre lärande Läsåret 2016-17 PARKSKOLANS IT-strategi för bättre lärande Bakgrund Den svenska skolan och även Pysslingens skolor står inför stora utmaningar. Alla elever når inte skolans mål och skillnaderna är många

Läs mer

VT-16. Missa inte vårens nyheter eller gamla favoriter!

VT-16. Missa inte vårens nyheter eller gamla favoriter! VT-16 Missa inte vårens nyheter eller gamla favoriter! Genom SIKTAs (Skolans IKT-Arbete i Lund) IKT-fortbildning erbjuds kommunens alla pedagoger och skolledare det senaste inom IKT! Grundtanken med SIKTA

Läs mer

SIKTA IKT Viveka Gulda Annika Möl er Larsson Lisa Stenström

SIKTA IKT Viveka Gulda Annika Möl er Larsson Lisa Stenström Genom SIKTAs (Skolans IKT-Arbete i Lund) IKT-fortbildning erbjuds kommunens alla pedagoger och skolledare det senaste inom IKT! Grundtanken med SIKTA är att "pedagoger lär pedagoger - att lära av varandra".

Läs mer

STUDIEDAG OM IT & LÄRANDE

STUDIEDAG OM IT & LÄRANDE VARBERGS KOMMUN & LIN EDUCATION PRESENTERAR: STUDIEDAG OM IT & LÄRANDE 24 SEPTEMBER - ÅK 6-9 HÅSTENSSKOLAN & PINGSTKYRKAN Välkomna till en heldag kring IT och lärande. Du får under dagen en gemensam föreläsning

Läs mer

IT-strategi för bättre lärande. Värdegrund. Utveckling & Lärande. Kompetens & Omvärld

IT-strategi för bättre lärande. Värdegrund. Utveckling & Lärande. Kompetens & Omvärld IT-strategi för bättre lärande Utveckling & Lärande Värdegrund Kompetens & Omvärld PYSSLINGEN SKOLORS IT-STRATEGI FÖR BÄTTRE LÄRANDE 2016 1 BAKGRUND Den svenska skolan och även Pysslingen Skolor står inför

Läs mer

Utbildningsförvaltningen. Projektbeskrivning ipads i lärandet

Utbildningsförvaltningen. Projektbeskrivning ipads i lärandet Utbildningsförvaltningen Projektbeskrivning 2012-06-05 ipads i lärandet Inledning Barn av idag föds in i den digitala världen. Det måste förskola och skola förhålla sig till. Stiftelsen för Internetinfrastruktur

Läs mer

Vi är glada att kunna erbjuda kommunens pedagoger och skolledare det senaste inom IKT-fortbildning och detta med SIKTA (Skolans IKT-Arbete i Lund)!

Vi är glada att kunna erbjuda kommunens pedagoger och skolledare det senaste inom IKT-fortbildning och detta med SIKTA (Skolans IKT-Arbete i Lund)! Vi är glada att kunna erbjuda kommunens pedagoger och skolledare det senaste inom IKT-fortbildning och detta med SIKTA (Skolans IKT-Arbete i Lund)! Grundtanken med SIKTA är att "pedagoger lär pedagoger

Läs mer

Atea Skola. Tillsammans skapar vi bättre förutsättningar för lärande

Atea Skola. Tillsammans skapar vi bättre förutsättningar för lärande Atea Skola Tillsammans skapar vi bättre förutsättningar för lärande Inom Atea ser vi tre områden som måste fungera för att det ska bli riktigt bra när man satsar på IKT i skola och förskola, tre områden

Läs mer

ipads i lärandet 24 aug kl 8-16

ipads i lärandet 24 aug kl 8-16 ipads i lärandet 24 aug kl 8-16 Dagens program Om projektet Erfarenheter Ytterbyns förskola Pedagogiska aspekter av ipads Introduktion på ipaden (teknisk utbildning) Testa några pedagogiska appar Metoden

Läs mer

Tillsammans är vi starkare

Tillsammans är vi starkare Tillsammans är vi starkare 1 Innehåll Verksamhetschefen har ordet 4 Nuläge 7 Pysslingen Förskolors kultur 10 Förskolans framtid 15 Barnsyn 16 Lärmiljöer 21 Vår tjänst 23 Utvecklingsinriktade ledare 25

Läs mer

O:MEET 11 augusti. Synligt lärande. Mötesplats för kollegialt lärande av och med pedagoger i vår egen kommun.

O:MEET 11 augusti. Synligt lärande. Mötesplats för kollegialt lärande av och med pedagoger i vår egen kommun. O:MEET 11 augusti Mötesplats för kollegialt lärande av och med pedagoger i vår egen kommun. Tisdag 11 augusti 2015 Restaurangen Brattebergsskolan Liknande innehåll på förmiddag och eftermiddag för att

Läs mer

Hur stödjer vi lärares lärande och professionalitet i ämnet svenska

Hur stödjer vi lärares lärande och professionalitet i ämnet svenska Hur stödjer vi lärares lärande och professionalitet i ämnet svenska Skolans värdegrund och uppdrag Lgr 11 s.9 En viktig uppgift för skolan är att ge överblick och sammanhang. Skolan ska stimulera elevernas

Läs mer

DIGITAL KOMPETENS I GRUNDSKOLAN

DIGITAL KOMPETENS I GRUNDSKOLAN ATT GÖRA EN SKILLNAD SOM GÖR EN SKILLNAD Lin Education lever efter mantrat Att göra en skillnad som gör en skillnad. För oss är det inte tekniken som utvecklar skolan, snarare är det så att förändrad pedagogik

Läs mer

IT-strategi. Essviks skola 2015

IT-strategi. Essviks skola 2015 IT-strategi Essviks skola 2015 Vision och mål Vision På Essviks skola ska alla elever ha möjlighet att använda digitala verktyg för ett livslångt och lustfyllt lärande. Inför framtiden ska eleverna kunna

Läs mer

Lärande och IKT i skolan aktuell forskning och praktik

Lärande och IKT i skolan aktuell forskning och praktik Program förskolan, fritidshem, grundskolan F- 6 Kl. 9.00 13.00 9.00-9.10 9.10-10.10 Välkomsthälsning Yvonne Larsson & Sylvana Sofkova Hashemi, Högskolan Väst Didaktikens verktyg - s fria webbplats i multimodalt

Läs mer

KURSKATALOG HT-15 Med spännande nyheter & gamla favoriter!

KURSKATALOG HT-15 Med spännande nyheter & gamla favoriter! KURSKATALOG HT-15 Med spännande nyheter & gamla favoriter! Genom SIKTAs (Skolans IKT-Arbete i Lund) IKT-fortbildning erbjuds kommunens alla pedagoger och skolledare det senaste inom IKT! Grundtanken med

Läs mer

Kvalitetsrapport 2015/2016 Förskolan St: Jörgen

Kvalitetsrapport 2015/2016 Förskolan St: Jörgen Kvalitetsrapport 2015/2016 Förskolan St: Jörgen Delaktighet, trygghet och lärande Pysslingen Skolors kvalitetsarbete syftar till att säkerställa att varje barn och elev oavsett skola ges möjlighet att

Läs mer

Gemensam verksamhetsidé för Norrköpings förskolor UTBILDNINGSKONTORET

Gemensam verksamhetsidé för Norrköpings förskolor UTBILDNINGSKONTORET Gemensam verksamhetsidé för Norrköpings förskolor UTBILDNINGSKONTORET Välkommen till Norrköpings kommunala förskola I Norrköpings förskolor är alla välkomna. Alla barn har rätt att möta en likvärdig förskola

Läs mer

O:MEET 13 augusti. Mötesplats för kollegialt lärande av och med pedagoger i vår egen kommun. Tisdag 13 augusti 2013 Nya restaurangen Brattebergsskolan

O:MEET 13 augusti. Mötesplats för kollegialt lärande av och med pedagoger i vår egen kommun. Tisdag 13 augusti 2013 Nya restaurangen Brattebergsskolan 13 augusti Mötesplats för kollegialt lärande av och med pedagoger i vår egen kommun. Tisdag 13 augusti 2013 Nya restaurangen Brattebergsskolan Samma innehåll på förmiddag och eftermiddag för att pedagoger

Läs mer

Skolplan Med blick för lärande

Skolplan Med blick för lärande Skolplan 2012-2015 Med blick för lärande Antagen av barn- och utbildningsnämnden den 23 maj 2012 Sävsjö kommuns skolplan - en vägvisare för alla förskolor och skolor i Sävsjö kommun Sävsjö kommuns skolplan

Läs mer

Årsberättelse 2013/2014

Årsberättelse 2013/2014 Årsberättelse 2013/2014 Bomhus förskoleområde Förskolechef Ewa Åberg Biträdande förskolechefer Ingrid Ahlén Nina Larsson Eva Lindgren 1 Bomhus förskoleområde 2013/2014 Inom Bomhus förskoleområde finns

Läs mer

Lokaler måndagen den 27 oktober 2014

Lokaler måndagen den 27 oktober 2014 Lokaler måndagen den 27 oktober 2014 A1:1 8.15-9.00 Blogga med Webbstjärnan Arenan A1:2 9.15-10.00 VASS-projektet, vi väver ihop Utomhuspedagogik med ny teknik Arenan A2 8.15-11.45 Invigning följt av "Ny

Läs mer

SYV I VID BEMÄRKELSE SE MÖJLIGHETER!

SYV I VID BEMÄRKELSE SE MÖJLIGHETER! SKOLSAMVERKAN SYV = Hela skolans ansvar SKOLSAMVERKAN SYV I VID BEMÄRKELSE SE MÖJLIGHETER! Välkomna Studie- och yrkesvägledare, lärare, skolledare, utvecklingsledare och övriga intresserade på grundskolan

Läs mer

Årsberättelse

Årsberättelse Årsberättelse 2015-2016 Valbo förskoleområde Det Du tänker om Mig, Så Du ser på Mig, Som Du är mot Mig, Sådan blir jag Anci Rehn Förskolechef Jessica Peter Mia Lind Kristina Hjertberg Helena Baggström

Läs mer

Strategi för skolutveckling med hjälp av internationalisering inom Förskola & Grundskola

Strategi för skolutveckling med hjälp av internationalisering inom Förskola & Grundskola Strategi för skolutveckling med hjälp av internationalisering inom Förskola & Grundskola Beslutad 2015-01-29 1 1 Inledning Den internationella kontakten är en viktig del i vårt samhälle, det är kunskapsbyggande

Läs mer

Satsningarna på IT används inte i skolornas undervisning

Satsningarna på IT används inte i skolornas undervisning Analys- och statistiksekretariatet Arne Lund PM 1 (6) 2012-09-11 Satsningarna på IT används inte i skolornas undervisning Vad visade Skolinspektionens granskning? Under läsåret 2011/2012 granskade Skolinspektionen

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen 2013-09-19 Dnr: 2013/248-UAN-009 Bitte Henriksson - aa723 E-post: bitte.henriksson@vasteras.se

Barn- och utbildningsförvaltningen 2013-09-19 Dnr: 2013/248-UAN-009 Bitte Henriksson - aa723 E-post: bitte.henriksson@vasteras.se TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) Barn- och utbildningsförvaltningen 2013-09-19 Dnr: 2013/248-UAN-009 Bitte Henriksson - aa723 E-post: bitte.henriksson@vasteras.se Kopia till Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden

Läs mer

Välkommen till Fredrikshovs gymnasium

Välkommen till Fredrikshovs gymnasium Välkommen till Fredrikshovs gymnasium I grönskan på Kungliga Djurgården finner eleverna studiero och inspiration, med stadens puls och internationella influenser på promenadavstånd. Vår metod bygger på

Läs mer

IKT - handlingsplan Vartoftaenhet 2015-2016

IKT - handlingsplan Vartoftaenhet 2015-2016 IKT - handlingsplan Vartoftaenhet 2015-2016 BAKGRUND OCH NULÄGE Vartoftaenheten arbetar för att integrera och naturalisera användningen av IKT i skolan och att hitta sätt att fortsätta arbeta framåt med

Läs mer

GRUNDSKOLA FÖR ÅRSKURS 4 9

GRUNDSKOLA FÖR ÅRSKURS 4 9 GRUNDSKOLA FÖR ÅRSKURS 4 9 Fokus på kunskap och förmågor Världen är i ständig förändring. Teknikutvecklingen, klimatutmaningen och globaliseringen påverkar vår vardag och förändringstakten ser inte ut

Läs mer

Integrerad IKT. en strategi för skolutveckling i Sollentunas kommunala förskolor och grundskolor.

Integrerad IKT. en strategi för skolutveckling i Sollentunas kommunala förskolor och grundskolor. Integrerad IKT en strategi för skolutveckling i Sollentunas kommunala förskolor och grundskolor www.sollentuna.se IKT betyder informations- och kommunikationsteknik. IKT är ett prioriterat utvecklingsområde

Läs mer

O:MEET 13 augusti. Ante Runnquist. Mötesplats för kollegialt lärande av och med pedagoger i vår egen kommun.

O:MEET 13 augusti. Ante Runnquist. Mötesplats för kollegialt lärande av och med pedagoger i vår egen kommun. O:MEET 13 augusti Mötesplats för kollegialt lärande av och med pedagoger i vår egen kommun. Onsdag 13 augusti 2014 Restaurangen Brattebergsskolan Samma innehåll på förmiddag och eftermiddag för att pedagoger

Läs mer

2014-04-28 IT-PLAN. The new Imperial web solution av Kristina Alexandersson CC (by, nc, sa) Skönsmons skola

2014-04-28 IT-PLAN. The new Imperial web solution av Kristina Alexandersson CC (by, nc, sa) Skönsmons skola 2014-04-28 IT-PLAN The new Imperial web solution av Kristina Alexandersson CC (by, nc, sa) Skönsmons skola 2014-2016 1 Innehållsförteckning IT-STRATEGI... 3 Nuläge... 3 Teknik... 3 Kommunikation... 3 Därför

Läs mer

Förskolan Smedby Verksamhetsbeskrivning 2014-2015

Förskolan Smedby Verksamhetsbeskrivning 2014-2015 Handläggare Datum Pia Ihse 13 2014-08-06 0480-45 20 40 Tingbydals förskola Förskolan Smedby Verksamhetsbeskrivning 2014-2015 Öppna förskolan Kroggärdets förskola Smedängens förskola/ nattomsorg Förskolan

Läs mer

Digitala verktyg i skolan 2018

Digitala verktyg i skolan 2018 Digitala verktyg i skolan 2018 kunskap utveckling inspiration Hur kan du framgångsrikt arbeta med digitala verktyg som stödjer den formativa bedömningen och återkopplingen? Så arbetar du inkluderande med

Läs mer

Strategi för skolutveckling

Strategi för skolutveckling Strategi för skolutveckling Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 1. INLEDNING... 3 2. VÅRA INTENTIONER... 4 3. FÖR ATT VI SKA NÅ FRAM... 5 3.1. Pedagogisk personal ska... 5 3.2. Förskolechef

Läs mer

Skapande och lärande med medier och it i skolan

Skapande och lärande med medier och it i skolan Skapande och lärande med medier och it i skolan Tisdag den 2 november 2004 på Skolforum, Älvsjömässan Program vid Skolforum 2 november 2004 9.30-12.30 Visioner om skapande och lärande med it och medier

Läs mer

Verksamhetsplan. Enköpings naturvetenskap och teknik. för SLUTVER. 2015-12-11 1 (8)

Verksamhetsplan. Enköpings naturvetenskap och teknik. för SLUTVER. 2015-12-11 1 (8) SLUTVER. 2015-12-11 1 (8) Verksamhetsplan för Enköpings naturvetenskap och teknik 2015 2017 Foto: Mikael Bernövall Ansvarig för denna plan är styrgruppen för Enköpings naturvetenskap och teknik 2 (8) Del

Läs mer

IT & sociala medier i skolan

IT & sociala medier i skolan 100% nöjda på vårens succékonferens! IT & sociala medier i skolan Forskning, konkreta tips och nya arbetssätt för ökat lärande Talare Hur ser lärandet ut i digitala miljöer och hur påverkar det relationen

Läs mer

Formativ bedömning 2014

Formativ bedömning 2014 Formativ bedömning 2014 kunskap utveckling inspiration Formativ bedömning från teori till praktik Nyckelstrategierna som hjälper eleverna att komma igång med det formativa tänkandet steg för steg Vilka

Läs mer

IT-handlingsplan. Kyrkmons skola

IT-handlingsplan. Kyrkmons skola IT-handlingsplan Kyrkmons skola Materialet skyddas enligt lag om upphovsrätt och tillhandahålls med licensen Creative Commons Erkännande - Icke kommersiell Dela lika 2015-12-14 1 IT-handlingsplan Kyrkmons

Läs mer

Specialpedagogikdagarna

Specialpedagogikdagarna Träffa kollegor från hela landet! Specialpedagogikdagarna Senaste forskning Anpassningar och stöd Samverkan Fördjupande seminarium: Elever med funktionsnedsättningar, diagnoser och kognitiva svårigheter

Läs mer

VISÄTTRASKOLANS SPRÅKUTVECKLINGSPLAN

VISÄTTRASKOLANS SPRÅKUTVECKLINGSPLAN VISÄTTRASKOLANS SPRÅKUTVECKLINGSPLAN Syftet med den här utvecklingsplanen är att synliggöra hur vi på Visättraskolan ska arbeta för att all undervisning på vår skola ska vara språk-och kunskapsutvecklande.

Läs mer

Handlingsplan fö r skölutveckling med hja lp av digitala verktyg 1

Handlingsplan fö r skölutveckling med hja lp av digitala verktyg 1 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN 2016-10-27 1 (6) Handlingsplan fö r skölutveckling med hja lp av digitala verktyg 1 1 Underlag för denna handlingsplan är den av rektorerna framtagna handlingsplan för

Läs mer

SYV konferens. Stockholm 6 november 2015 Katharina Lindhe Rektor Mårtenskolan F-5

SYV konferens. Stockholm 6 november 2015 Katharina Lindhe Rektor Mårtenskolan F-5 SYV konferens Stockholm 6 november 2015 Katharina Lindhe Rektor Mårtenskolan F-5 Rektors uppdrag Varför anställa en syv på F-5 skola? Varför prioritera SYV/SSA? Attraktiv tjänst i ett 1-16 års perspektiv

Läs mer

Bifrost Pedagogiska enhet Bifrosts förskola & Västerberg grundskola Livslångt lärande för barn i åldern 1-12 år

Bifrost Pedagogiska enhet Bifrosts förskola & Västerberg grundskola Livslångt lärande för barn i åldern 1-12 år Bifrost Pedagogiska enhet Bifrosts förskola & Västerberg grundskola Livslångt lärande för barn i åldern 1-12 år På Bifrosts Pedagogiska Enhet känner barn och elever glädje och lust till lärande. Kommunikation,

Läs mer

Fånga dagen. - ett projekt om konsten att skriva för årskurs 7-9. Leicy O L S B O R N Björby. Bakgrund

Fånga dagen. - ett projekt om konsten att skriva för årskurs 7-9. Leicy O L S B O R N Björby. Bakgrund Fånga dagen - ett projekt om konsten att skriva för årskurs 7-9 Bakgrund Svenska elevers kunskaper i läsförståelse blir allt sämre, visar internationella undersökningar. Vad beror det på? Vilka faktorer

Läs mer

Systematiskt förbättringsarbete mer konkret än så här blir det inte

Systematiskt förbättringsarbete mer konkret än så här blir det inte Systematiskt förbättringsarbete mer konkret än så här blir det inte En mycket konkret modell för systematiskt förbättringsarbete i undervisningsprocessen. Modellen hjälper dig som rektor med det som ofta

Läs mer

Tanums kommun. Mattias Larsson, Hans Schub, utv@tanum.se. Förenklad keynote utan foto och bilder. KommITS 131107. en var

Tanums kommun. Mattias Larsson, Hans Schub, utv@tanum.se. Förenklad keynote utan foto och bilder. KommITS 131107. en var en var Tanums kommun. Mattias Larsson, Hans Schub, utv@tanum.se Bakgrund Tanums kommun 12320 innevånare 4 rektorsområden - 8 skolor - 1100 elever Central IT-enhet för alla förvaltningar 2 IT-tekniker dedicerade

Läs mer

IKT PLAN - FÖRSKOLA. (Höganäs plan med riktlinjer för digital kompetens)

IKT PLAN - FÖRSKOLA. (Höganäs plan med riktlinjer för digital kompetens) IKT PLAN - FÖRSKOLA Att rusta våra barn, elever och personal för en framtid som vi ännu inte vet något om så att de med öppenhet, nyfikenhet och självförtroende vågar prova, utforska nytt och ständigt

Läs mer

NOLLPUNKTSMÄTNING AVESTA BILDNINGSFÖRVALTNING KOMMENTARER I FRITEXT- GRUNDSKOLAN

NOLLPUNKTSMÄTNING AVESTA BILDNINGSFÖRVALTNING KOMMENTARER I FRITEXT- GRUNDSKOLAN Vilka entreprenöriella förmågor-/kompetenser anser du att skolans elever behöver utveckla? Bergsnässkolan Att våga lita på sin förmåga att vara en kompetent människa med tankar och kunskap som verkligen

Läs mer

Målmedveten satsning på aktionsforskning i Varberg

Målmedveten satsning på aktionsforskning i Varberg Målmedveten satsning på aktionsforskning i Varberg 1 Målmedveten satsning på aktionsforskning i Varberg I Varberg finns sedan länge en ambition att sprida aktionsforskning som en metod för kvalitetsarbete

Läs mer

EN NY VERKLIGHET MED NYA UTMANINGAR - FÅR VI HJÄLP AV DIGITALA VERKTYG?

EN NY VERKLIGHET MED NYA UTMANINGAR - FÅR VI HJÄLP AV DIGITALA VERKTYG? EN NY VERKLIGHET MED NYA UTMANINGAR - FÅR VI HJÄLP AV DIGITALA VERKTYG? Bildspel: www.steinberg.se www.facebook.com/ johnsteinberg1 www.kvartssamtal.se JOHN STEINBERG JOHN STEINBERG USA, bosatt i Sverige

Läs mer

Dnr: 2013/544-BaUN-009. Bitte Henriksson - aa723 E-post: Barn och ungdomsnämnden

Dnr: 2013/544-BaUN-009. Bitte Henriksson - aa723 E-post: Barn och ungdomsnämnden Bitte Henriksson - aa723 E-post: bitte.henriksson@vasteras.se Kopia till TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) 2013-09-09 Dnr: 2013/544-BaUN-009 Barn och ungdomsnämnden Information- Strategier för ökat lärande med stöd

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola. Örtagården 2014

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola. Örtagården 2014 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola Örtagården 2014 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 REDOVISNING AV UPPDRAG... 4 Varje barns kunskapsutveckling skall stärkas... 4 I Trollhättan

Läs mer

Lyckas med digitala verktyg i skolan Pedagogik, struktur, ledarskap

Lyckas med digitala verktyg i skolan Pedagogik, struktur, ledarskap Lyckas med digitala verktyg i skolan Pedagogik, struktur, ledarskap Checklistor från boken, Gothia Fortbildning 2014 Kapitel 2. Pedagogisk grundsyn På en skala från 1 10 (där tio är bäst), hur långt tycker

Läs mer

Vårt arbetssätt bygger på Läroplanen för förskolan (Lpfö98) och utbildningspolitiskt program för Lunds kommun. Här har vi brutit ner dessa mål till

Vårt arbetssätt bygger på Läroplanen för förskolan (Lpfö98) och utbildningspolitiskt program för Lunds kommun. Här har vi brutit ner dessa mål till Vårt arbetssätt bygger på Läroplanen för förskolan (Lpfö98) och utbildningspolitiskt program för Lunds kommun. Här har vi brutit ner dessa mål till våra lokala mål och beskrivit våra metoder. På förskolan

Läs mer

Teamplan Ugglums skola F-3 2011/2012

Teamplan Ugglums skola F-3 2011/2012 Teamplan Ugglums skola F-3 2011/2012 2015 har 10 åringen nått statens och våra mål men framförallt sina egna och har tagit ansvar för sin egen utveckling med stöd av vuxna. 10 åringen tror på sig själv

Läs mer

Tid och plats Torsdagen den 26 januari kl Fredagen den 27 januari kl Örebro universitet

Tid och plats Torsdagen den 26 januari kl Fredagen den 27 januari kl Örebro universitet Örebro kommun arrangerar tillsammans med Örebro universitet två dagar med föreläsningar kring språk och lärande i skolan. Syftet är att ge pedagoger och skolledare kunskap, inspiration och handfasta tips

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola. Fölet 2015

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola. Fölet 2015 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola Fölet 2015 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 REDOVISNING AV UPPDRAG... 4 Varje barns kunskapsutveckling skall stärkas... 4 I Trollhättan skall

Läs mer

En nationell strategi för skolans digitalisering

En nationell strategi för skolans digitalisering En nationell strategi för skolans digitalisering 2015-06-10 En nationell strategi för skolans digitalisering 2015-06-09 Camilla Waltersson Camilla Grönvall Waltersson Grönvall (M), utbildningspolitisk

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola. Stallet 2015

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola. Stallet 2015 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola Stallet 2015 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 REDOVISNING AV UPPDRAG... 4 Varje barns kunskapsutveckling skall stärkas... 4 I Trollhättan

Läs mer

Välkomna till en inspirerande mässa för digitalt lärande i Norrtälje kommunala skolor.

Välkomna till en inspirerande mässa för digitalt lärande i Norrtälje kommunala skolor. Välkomna till en inspirerande mässa för digitalt lärande i Norrtälje kommunala skolor. Plats: Rodengymnasiet Tid: 15 augusti 8.00-16.30 "digital kompetens innefattar säker och kritisk användning av informationssamhällets

Läs mer

IT-plan för Förskolan Äventyret

IT-plan för Förskolan Äventyret IT-plan för Förskolan Äventyret 2015-2016 Inledning Idag är multimedia ett självklart verktyg i vardagen, både på arbetet och fritiden, på samma sätt som papper, penna och böcker. Vi använder datorn både

Läs mer

+ + åk 1-3 åk 4-6 åk 7-9. annan utbildning: Tänk på den skola där du har huvuddelen av din tjänstgöring när en specifik skola efterfrågas

+ + åk 1-3 åk 4-6 åk 7-9. annan utbildning: Tänk på den skola där du har huvuddelen av din tjänstgöring när en specifik skola efterfrågas 1 Var har du huvuddelen av din tjänstgöring? Ange ett alternativ. Grundskola: åk 1-3 åk 4-6 åk 7-9 Gymnasieskola: studie-/högskoleförberedande program yrkesförberedande program/yrkesprogram annan utbildning:

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola. Tistelstången 2015

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola. Tistelstången 2015 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola Tistelstången 2015 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 REDOVISNING AV UPPDRAG... 4 Varje barns kunskapsutveckling skall stärkas... 4 I Trollhättan

Läs mer

Information- Slutrapport kollegialt lärande

Information- Slutrapport kollegialt lärande Bengt Larsson - unbl01 E-post: bengt.larsson@vasteras.se Kopia till TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) 2014-08-13 Dnr: 2012/530-BaUN-027 Barn- och ungdomsnämnden Information- Slutrapport kollegialt lärande Ärendebeskrivning

Läs mer

Attraktiv Förskola - En del av det systematiska kvalitetsarbete i Norra Hisingen

Attraktiv Förskola - En del av det systematiska kvalitetsarbete i Norra Hisingen Håll i håll om håll ut! Hur får man vind i seglen så att alla kan navigera? Torghandel 20140507 Attraktiv Förskola - En del av det systematiska kvalitetsarbete i Norra Hisingen Sektor utbildning Norra

Läs mer

Studera till lärare! Umeå School of Education Umeå universitet

Studera till lärare! Umeå School of Education Umeå universitet Studera till lärare! Umeå School of Education Umeå universitet www.use.umu.se 1 Grundlärarprogrammet fritidshem, 180 hp...6 Grundlärarprogrammet förskoleklass och åk 1-3, 240 hp... 8 Grundlärarprogrammet

Läs mer

Kollegialt lärande i skolan

Kollegialt lärande i skolan Kollegialt lärande i skolan kunskap utveckling inspiration Så arbetar du framgångsrikt med kollegialt lärande på vetenskaplig grund Observationer och kollegial utvärdering hur går vi tillväga? Hur skapar

Läs mer

Strategi för nästa generations lärande

Strategi för nästa generations lärande Strategi för nästa generations lärande Med lärande i fokus från förskola till gymnasium. Varför: När vi besöker våra förskolor och skolor ska vi se barn, elever och lärare som kommunicerar effektivt, mot

Läs mer

Botkyrka satsar på karriärlärare Inom skola, förskola och fritidshem. Kristina Gustafsson Chef Kvalitetsstöd kristina.gustafsson@botkyrka.

Botkyrka satsar på karriärlärare Inom skola, förskola och fritidshem. Kristina Gustafsson Chef Kvalitetsstöd kristina.gustafsson@botkyrka. Botkyrka satsar på karriärlärare Inom skola, förskola och fritidshem Kristina Gustafsson Chef Kvalitetsstöd kristina.gustafsson@botkyrka.se Fakta om Botkyrka 87 600 innevånare 22 kommunala grundskolor

Läs mer

ipad i skolan Vanliga frågor och svar (FAQ) för skolledare och personal

ipad i skolan Vanliga frågor och svar (FAQ) för skolledare och personal ipad i skolan Vanliga frågor och svar (FAQ) för skolledare och personal Har du frågor om om ipad i skolan? Titta här om du kan hitta ett svar på din fråga! INNEHÅLLSFÖRTECKNING Frågor om problem Vad händer

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Fritidshem. Kronans fritidshem 2013

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Fritidshem. Kronans fritidshem 2013 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Fritidshem Kronans fritidshem 2013 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 REDOVISNING AV UPPDRAG... 3 Varje barns kunskapsutveckling skall stärkas... 3

Läs mer

När skolan lyfter! En dag i Köping med skolutveckling i fokus

När skolan lyfter! En dag i Köping med skolutveckling i fokus När skolan lyfter! En dag i Köping med skolutveckling i fokus De flesta av oss är överens om att skola och utbildning är i behov av stora förändringar. Det handlar om ledarskap, pedagogik, individualisering,

Läs mer

NOLLPUNKTSMÄTNING AVESTA BILDNINGSFÖRVALTNING KOMMENTARER I FRITEXT- FÖRSKOLAN

NOLLPUNKTSMÄTNING AVESTA BILDNINGSFÖRVALTNING KOMMENTARER I FRITEXT- FÖRSKOLAN Varför skall man arbeta med entreprenörskap och entreprenöriellt lärande i förskolan? Bergsnäs Förskola För att lära sig att lyckas och att få prova olika saker. Experimentera För att stärka barnen så

Läs mer

KOLLEGALYFTET. Ett utvecklingsarbete inom det systematiska kvalitetsarbetet på Sörbyängsskolan och Kryddgårdsskolan. Lärardagen Örebro

KOLLEGALYFTET. Ett utvecklingsarbete inom det systematiska kvalitetsarbetet på Sörbyängsskolan och Kryddgårdsskolan. Lärardagen Örebro KOLLEGALYFTET Ett utvecklingsarbete inom det systematiska kvalitetsarbetet på Sörbyängsskolan och Kryddgårdsskolan Lärardagen Örebro 160810 Matematiklyftet födde Kollegalyftet Vinnande upplägg och bra

Läs mer

Skolans uppdrag är att främja lärande där individen stimuleras att inhämta och utveckla kunskaper och värden.

Skolans uppdrag är att främja lärande där individen stimuleras att inhämta och utveckla kunskaper och värden. Författningsstöd Övergripande författningsstöd 1 kap. 4 skollagen Utbildningen inom skolväsendet syftar till att barn och elever ska inhämta och utveckla kunskaper och värden. Den ska främja alla barns

Läs mer

Välkomna. Modern teknik i barns lek och lärande Västerås som exempel. "alla ska med"

Välkomna. Modern teknik i barns lek och lärande Västerås som exempel. alla ska med Välkomna. Modern teknik i barns lek och lärande Västerås som exempel "alla ska med" IKT i förskolan! Modern teknik i barns lek och lärande Västerås som exempel "alla ska med" Västerås stads förskoleverksamhet

Läs mer

Utvecklingsplan och prioriterade utvecklingsområden för Stagneliusskolan 2014 2015

Utvecklingsplan och prioriterade utvecklingsområden för Stagneliusskolan 2014 2015 Utvecklingsplan och prioriterade utvecklingsområden för Stagneliusskolan 2014 2015 Bakgrund Vid läsårsavslut analyserar ämneslag, arbetslag och skolledning de olika resultat som finns för verksamheten.

Läs mer

KVALITETSINDIKATOR FÖR FÖRSKOLANS VERKSAMHET 2013

KVALITETSINDIKATOR FÖR FÖRSKOLANS VERKSAMHET 2013 UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TILLHANDAHÅLLARAVDEL NINGEN SID 1 (8) 2012-10-12 KVALITETSINDIKATOR FÖR FÖRSKOLANS VERKSAMHET 2013 Självvärdering av hur förskolan utifrån läroplanen skapar förutsättningar för

Läs mer

Verksamhetsplan Förskolan 2017

Verksamhetsplan Förskolan 2017 Datum Beteckning Sida Kultur- och utbildningsförvaltningen Verksamhetsplan Förskolan 2017 Innehåll Verksamhetsplan... 1 Vision... 3 Inledning... 3 Förutsättningar... 3 Förskolans uppdrag... 5 Prioriterade

Läs mer

Arbetsplan för förskolorna Adolfsbergs Intraprenad

Arbetsplan för förskolorna Adolfsbergs Intraprenad Arbetsplan för förskolorna Adolfsbergs Intraprenad 2016-2017 Skutan Skeppet Glommagården Adolfsbergsskolans förskola 1 Vår verksamhetsidé Alla barn och vuxna ska känna sig välkomna i vår verksamhet. Det

Läs mer

Ansökan till Pedagogpriset. Bakgrund

Ansökan till Pedagogpriset. Bakgrund Ansökan till Pedagogpriset Bakgrund Hösten 2013 skulle det komma en större grupp ettor till oss på Slottsskolan. Detta gjorde att ledningen beslutade att vi skulle övergå till ett tre-parallellt system

Läs mer

Matematikundervisning för framtiden

Matematikundervisning för framtiden Matematikundervisning för framtiden Matematikundervisning för framtiden De svenska elevernas matematikkunskaper har försämrats över tid, både i grund- och gymnasieskolan. TIMSS-undersökningen år 2003 visade

Läs mer

Rapport skolutveckling och digitalisering

Rapport skolutveckling och digitalisering Utbildnings och arbetslivsförvaltningen Elisabeth Jonsson Höök Ärendenr BUN 2016/360 GVN 2016/86 Handlingstyp Tjänsteskrivelse Datum 30 maj 2016 1 (7) Barn- och utbildningsnämnden/ Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Läs mer

Ett nytt perspektiv i arbetet med barn och föräldrar

Ett nytt perspektiv i arbetet med barn och föräldrar Ett nytt perspektiv i arbetet med barn och föräldrar Kurs för förskollärare och BVC-sköterskor i Kungälv 2011-2012, 8 tillfällen. Kursbok: Ditt kompetenta barn av Jesper Juul. Med praktiska exempel från

Läs mer

ARBETSPLAN FÖR RÄVLYANS fritidsverksamhet läsåret 2014-15

ARBETSPLAN FÖR RÄVLYANS fritidsverksamhet läsåret 2014-15 ARBETSPLAN FÖR RÄVLYANS fritidsverksamhet läsåret 2014-15 Innehållsförteckning Sid 3 Presentation av arbetssätt Sid 4 utifrån LGR 11 Sid 4 Normer och värden Kunskaper Sid 6 Elevers ansvar och inflytande

Läs mer

Storvretaskolans IT-plan 2013/14

Storvretaskolans IT-plan 2013/14 s IT-plan 2013/14 I det moderna samhället blir informationsteknik och datorer allt vanligare. Vi vill skapa förutsättningar för våra elever att lyckas i dagens samhälle och använder oss därför av IT i

Läs mer

Förslag till Nationell strategi för skolans digitalisering

Förslag till Nationell strategi för skolans digitalisering Förslag till Nationell strategi för skolans digitalisering FRAMTAGET I SAMRÅD MED NATIONELLT FORUM FÖR SKOLANS DIGITALISERING, 2014 Innehåll Nuläge... 2 Vision 2020... 4 Elevernas lärande... 4 Professionens

Läs mer

Lärarhandledning till tre teman om entreprenörskap för årskurs 7-9

Lärarhandledning till tre teman om entreprenörskap för årskurs 7-9 Lärarhandledning till tre teman om entreprenörskap för årskurs 7-9 Foretagsamheten.se Lärarhandledning Lärarhandledning Eleverna ska få möjlighet att ta initiativ och ansvar samt utveckla sin förmåga att

Läs mer

Kunskap och bedömning för utveckling och lärande

Kunskap och bedömning för utveckling och lärande Kunskap och bedömning för utveckling och lärande Från samtal till verkstad Ett kompetensutvecklingsprojekt i Luleå kommun 2011-2014 Så började det Den förändring som den nya regeringen presenterar i betygsfrågan

Läs mer

Utbildning för hållbar utveckling

Utbildning för hållbar utveckling Utbildning för hållbar utveckling Hur ser du på världen? Globala gymnasiet är till för dig som fått upp ögonen för orättvisor i världen och som vill påverka, förstå och lära dig mer om globala frågor.

Läs mer

Textkompetenser, Genre och Literacitet

Textkompetenser, Genre och Literacitet Textkompetenser, Genre och Literacitet Interaktiva tavlor och IT i Svenska utvecklingsarbete i Uddevalla NORDIC SMART SCHOOL PROJECT SYLVANA SOFKOVA HASHEMI, FIL. DR. Institutionen för Individ och samhälle

Läs mer

Kungsgårdens skolas arbetsplan 2012-2013

Kungsgårdens skolas arbetsplan 2012-2013 Grundskola Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(7) Jennika Pettersson 2012-07-24 Kungsgårdens skolas arbetsplan 2012-2013 Kunskapsnämndens mål 2012 under MEDBORGARperspektivet Resultaten för lärande

Läs mer

HÖSTEN 2014 VÄLKOMNA HIT!

HÖSTEN 2014 VÄLKOMNA HIT! HÖSTEN 2014 1:1.618 x 9,82 i Trollhättan VÄLKOMNA HIT! Innovatums Science Center är en plats för den som vill inspirera sig själv och sin grupp. Roliga interaktiva utställningar, kreativa workshops, intressanta

Läs mer

Ökad kvalitet. Kjell Hedwall avdelningschef för utbildningsavdelningen i Skolverket

Ökad kvalitet. Kjell Hedwall avdelningschef för utbildningsavdelningen i Skolverket Ökad kvalitet Kjell Hedwall avdelningschef för utbildningsavdelningen i Skolverket Ökad kvalitet All utbildning vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Inom Skaraborg har utbildning hög kvalitet

Läs mer

IT-pedagogisk handlingsplan för Väsby välfärds skolor

IT-pedagogisk handlingsplan för Väsby välfärds skolor Styrdokument, plan Skolstrateg 2014-02-04 Per Kornhall 08-590 976 50 Dnr SVV/2013:112 per.kornhall@upplandsvasby.se IT-pedagogisk handlingsplan för Väsby välfärds skolor Nivå: Nämndspecifikt styrdokument

Läs mer