Välkomna till nätverkets konferens 13 mars 2013

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "www.fou.sormland.se Välkomna till nätverkets konferens 13 mars 2013"

Transkript

1 Välkomna till nätverkets konferens 13 mars 2013

2 Dagens innehåll Redovisning av kvalitetsuppföljning (Annika) Förbättringsarbete Hur kan vi arbeta med våra resultat (Anki, Marie och Anita) Fortsättning förbättringsarbete Nätverkets fortsatta arbete gruppdiskussion Antipsykosmedel läget i Sörmland (Ruth Lööf) Vikten av rutiner för insättning -uppföljning Diskussion - Hur ser de rutiner ut som finns? - Hur kan vi som saknar rutiner skapa dess? - Hur ser rutinerna ut på kommunernas Vård och omsorgsboenden?

3 Länsgemensamt program för vård och omsorg om demenssjuka Redovisning av kvalitetsindikatorer 2013

4 Syfte med uppföljning Synliggöra kvaliteten inom olika områden Användas i verksamheternas egna förbättringsarbete Grund till prioriteringar och beslut på olika nivåer

5 Länsgemensamma nämnden för vård omsorg och hjälpmedel VOHJS Mål: alla verksamheter oavsett huvudman ska ge en god och likvärdig vård, behandling och omsorg av patienter med demenssjukdom Samtliga vårdcentraler oavsett driftsform göra minnesutredningar och registrera personer med demensdiagnoser i SveDem Samtliga vårdcentraler ska registrera uppföljningar i SveDem Länets kommuner ska 2014 ha infört ett standardiserat arbetssätt vid BPSD- symtom och registrerad detta i BPSD-registret En lånsiktig hållbar struktur för att bli självförsörjande i utbildning i BPSD-registret ska finnas i länet 2014 Samtliga vårdcentraler, minnesmottagningar och kommuner ska ha lokala planer upprättade efter vårdprogrammet 2014 Lokala rutiner ska finnas för en heltäckande vårdkedja mellan vårdcentraler/minnesmottagningar och kommuner under 2014 Samtliga huvudmän ska var för sig under 2014 ha dokumenterat hur det systematiska förbättringsarbetet enl. 5 kap SOFS 2011:9 ska bedrivas gällande vård och omsorg om äldre avseende Riskanalys Egenkontroll Avvikelsehantering

6 Skattat antal personer med demenssjukdom i Sörmland Kommun Antal personer med demenssjukdom Antal nyinsjuknade på ett år Eskilstuna Flen Katrineholm Nyköping Oxelösund Strängnäs Trosa Vingåker Gnesta Sörmland Skattat antal personer med demenssjukdom beräknat på kommunernas åldersfördelning dec (SCB)

7 God vård vid demenssjukdom Lokala planer som ska revideras efter gällande riktlinjer VC City VC Åsidan VC Fröslunda VC Tunafors VC Kyrkbacken Gnesta Kommun Katrineholms Kommun Saknar planer helt VC Smeden Torshälla stads förvaltning Trosa kommun Achima Care Eskilstuna och VC Fristaden VC har inte lämnat in uppgifter

8 Rutiner för att säkerställa vårdkedja och informationsöverföring mellan vårdformer

9 Senior Alert Riktlinjer finns för undernäring, fall och trycksår och uppföljning görs i registret: - Samtliga kommuner - Vårdcentralerna Vingåker, Gnesta, Bagaregatan Familjedoktorerna i Strängnäs, Kyrkbacken, Centrum flen, Vår vårdcentral, Ekensberg, Oxelösund och Trosa

10 Indikatorer som vänder sig till kommunerna

11 Antal personer med demens i kommunal verksamhet Redovisade resultat Länet har 18 dagverksamheter, antalet gäster har ökat med 40 % sedan Antal personer i specifikt demensboende har minskat Antal personer som bor hemma och på vanligt vård och omsorgsboende har ökat. Exempel på riktade verksamheter Hemtjänst t.ex. Trosa, Vingåker, Nyköping, Eskilstuna, Strängnäs Dagverksamhet för yngre: Eskilstuna, (Vuxenförvalt.) Boende för yngre: Nyköping Finskt gruppboende: Torshälla, Eskilstuna

12 Standardiserat arbetssätt vid BPSD- symtom Antal verksamheter som ger vård och omsorg till personer med demenssjukdom BPSD-registret: Samtliga kommuner förutom Oxelösund har inför det standardiserade arbetssättet Från 2012 har 311 personer fått utbildning Utbildare finns i Strängnäs, Eskilstuna, Flen, Katrineholm och Nyköping och FOU t.om sept. SveDem registret: Ingen kommun registrerar i SveDem för särskilt boende (Katrineholm är ansluten)

13 Skattade bedömningar i BPSD-registret i Sörmland

14

15 Av 1376 personer med demenssjukdom får drygt var 6:e person (18%) någon form av antipsykosläkemedel jämfört med 13% 2012

16 Indikatorer som vänder sig till vårdcentraler och minnesmottagningar

17 Antal klarmarkerade registreringar i SveDem

18

19 Andel personer med Alzheimers sjukdom som behandlas med demensläkemedel SveDems mål 80%

20 Riktlinjer/rutiner för uppföljning av antipsykosmedel Har rutiner Saknar rutiner Vet inte om rutiner finns Tunafors vc City vc Linden vc Stadsfjärden vc Fröslunda vc Malmköping vc Nävertorp vc Skiftinge vc Oxelösund vc Kyrkbacken vc Fristaden vc Centrum Flen Torshälla vc Bagargatan vc Minnes mott. Nyk Vår vc Minnesmot. K-holm Smeden vc Minnesmot. MSE Mariefred vc Familjedoktorerna S-näs Gnesta vc Strängnäs vc Trosa vc Flens vc Vingåkers vc Ekensbergs vc Åsidan vc Behandling med såväl antipsykosmedel som andra sederande lm. Kräver kort behandlingstid, utvärdering av effekt efter 2 veckor, regelbundet ställningstagande till utsättning

21 Förbättringsområden 2014 Lokala planer för vård och omsorg Rutiner för samverkan för att säkerställa vårdkedjan genom hela sjukdomsförloppet Samtliga vård- och omsorgenheter oavsett driftsform ska påbörja registrering i Senior Alert Alla vårdcentraler ska ha fungerande minnesteam som erbjuder tidig upptäckt, utredning, adekvat behandling och uppföljning. - Systematiskt arbete för att minska utredningstid och öka behandling med demensläkemedel Minska antalet personer som får antipsykosläkemedel i särskilt boende Alla kommuner ska ha infört standardiserat arbetssätt vid BPSD- problematik och påbörjat registrering i BPSD-registret - Målet är 2 administratörer till registret/10 brukare Fastställa rutiner på vårdcentraler och minnesmottagningar för att följa upp behandling med antipsykosläkemedel

Bättre liv för sjuka äldre

Bättre liv för sjuka äldre Bättre liv för sjuka äldre Ta del av goda exempel, framgångsfaktorer och värdefulla tips! Dokumentation från Kvalitetsregisterkonferensen 10 april 2014 på Parken i Härnösand. 1 INNEHÅLL Innehåll Om satsningen

Läs mer

Det goda livet för sjuka äldre i Västra Götaland

Det goda livet för sjuka äldre i Västra Götaland Hälso- och sjukvårdsavdelningen TU/Tjänsteutlåtande Referens Datum Diarienummer Anneth Lundahl, Lars Björkman, 2012-04-11 xxx-2012 Lena Gustafsson, Peter Amundin Det goda livet för sjuka äldre i Västra

Läs mer

Lokalt program för samordnad vård och omsorg kring personer med demenssjukdom eller kognitiv svikt och minnessvårigheter samt stöd till deras anhöriga

Lokalt program för samordnad vård och omsorg kring personer med demenssjukdom eller kognitiv svikt och minnessvårigheter samt stöd till deras anhöriga SUNDBYBERGS STAD OCH STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING Lokalt program för samordnad vård och omsorg kring personer med demenssjukdom eller kognitiv svikt och minnessvårigheter samt stöd till deras anhöriga Upprättat

Läs mer

Bilaga 16 till kundval hemtjänst Speciella frågeställningar

Bilaga 16 till kundval hemtjänst Speciella frågeställningar Bilaga 16 sida 1 (6) Bilaga 16 till kundval hemtjänst Speciella frågeställningar Bilaga 16 sida 2 (6) Hemrehabilitering Plus Beställarens rehabiliteringsverksamhet bedriver Hemrehabilitering Plus som är

Läs mer

Äldresatsningen: Fyra år med fokus på de mest sjuka äldre

Äldresatsningen: Fyra år med fokus på de mest sjuka äldre Äldresatsningen: Fyra år med fokus på de mest sjuka äldre Tryck: Elanders, november 2014 Artikelnr: S2014.026 Foto: sid 5 Pawel Flato, Bildbyrån Folio: omslag Maskot, sid 2 Maskot, sid 12 Stefan Berg,

Läs mer

Lokalt vård- och omsorgsprogram

Lokalt vård- och omsorgsprogram Lokalt vård- och omsorgsprogram vård och omsorg vid demenssjukdom i Tyresö kommun Bollmora vårdcentral Aleris Tyresöhälsan Trollbäckens vårdcentral Tyresö kommun Handengeriatriken Om demens Demens är ett

Läs mer

Demenssjukdom. stöd för dig som har en demenssjukdom och för dina närstående. Rekommendationer ur Socialstyrelsens nationella riktlinjer

Demenssjukdom. stöd för dig som har en demenssjukdom och för dina närstående. Rekommendationer ur Socialstyrelsens nationella riktlinjer Demenssjukdom stöd för dig som har en demenssjukdom och för dina närstående Rekommendationer ur Socialstyrelsens nationella riktlinjer Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis

Läs mer

Dialog Insatser av god kvalitet

Dialog Insatser av god kvalitet Dialog Insatser av god kvalitet Av 3 kap. 3 i socialtjänstlagen framgår att insatser inom socialtjänsten ska vara av god kvalitet. För utförande av uppgifter inom socialtjänsten ska det finnas personal

Läs mer

Får jag gå på promenad idag?

Får jag gå på promenad idag? Får jag gå på promenad idag? Vem vet i vilken utsträckning äldres behov av hjälp och stöd tillgodoses på särskilda boenden? Rapport från tillsynsinsats med anledning av uppdrag från regeringen 2014 Du

Läs mer

Vård- och omsorgsnämndens. Uppdragsplan 2015. Dnr VON 2015/0058 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Vård- och omsorgsnämndens. Uppdragsplan 2015. Dnr VON 2015/0058 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Vård- och omsorgsnämndens Uppdragsplan 2015 Dnr VON 2015/0058 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Uppdragsplan för vård- och omsorgsnämnden 2015 Inledning Vård- och omsorgsnämnden vill med uppdragsplanen för 2015

Läs mer

Granskning av beviljad tid och insats hos hemtjänstmottagare

Granskning av beviljad tid och insats hos hemtjänstmottagare www.pwc.se Revisionsrapport Fredrik Markstedt Cert. kommunal revisor Jenny Krispinsson Revisionskonsult Januari 2013 Granskning av beviljad tid och insats hos hemtjänstmottagare Gällivare kommun Innehållsförteckning

Läs mer

Dagordning för den Politiska ledningsgruppen för Kunskap till praktik

Dagordning för den Politiska ledningsgruppen för Kunskap till praktik Utsänd 2011-04-12 Ledamöter i Den politiska ledningsgruppen för Kunskap till praktik Den Politiska ledningsgruppen för Samverkan mot våld Kallelse till sammanträde Plats: Nordkalotten Hotell och konferens

Läs mer

Återinläggningar inom 30 dagar i Sörmland 2012 Analysrapport

Återinläggningar inom 30 dagar i Sörmland 2012 Analysrapport Återinläggningar inom 30 dagar i Sörmland 2012 Analysrapport Vi släcker bränder men hinner inte sätta upp brandvarnare! 1 1 SAMMANFATTNING Helhetssyn kan överbrygga organisatoriska brister Analysen av

Läs mer

Kvalitetsuppföljning. Hemvården i Svalövs kommun

Kvalitetsuppföljning. Hemvården i Svalövs kommun Kvalitetsuppföljning - Hemvården i Svalövs kommun Lagen om valfrihetssystem 2013-01-14 1 Innehållsförteckning 1 BAKGRUND 2 2 SYFTE 2 3 METOD 2 4 MÅLGRUPP 3 5 RESULTAT 3 5.1 Styrkor 3 5.1.1 Systematiskt

Läs mer

Samverkan kring vuxna med psykisk sjukdom/ funktionsnedsättning

Samverkan kring vuxna med psykisk sjukdom/ funktionsnedsättning Samverkan kring vuxna med psykisk sjukdom/ funktionsnedsättning Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommuner i Stockholms län Innehållet i denna överenskommelse är framtaget av Hälso-

Läs mer

BERÄTTELSESERIE ANNAS LED FÖR EN TRYGG OCH SÄKER DEMENSVÅRD I HALLAND. Fastställd: 2012-04-13

BERÄTTELSESERIE ANNAS LED FÖR EN TRYGG OCH SÄKER DEMENSVÅRD I HALLAND. Fastställd: 2012-04-13 BERÄTTELSESERIE ANNAS LED FÖR EN TRYGG OCH SÄKER DEMENSVÅRD I HALLAND Fastställd: 2012-04-13 1 2 TRYGG OCH SÄKER DEMENSVÅRD I HALLAND BERÄTTELSESERIE INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning Bästa livsplatsen för

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Vård och Omsorg, enligt SOSFS 2011:9

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Vård och Omsorg, enligt SOSFS 2011:9 Vård och omsorg December 2013 Per-Olof Frick, Kvalitetscontroller 076 724 41 43 Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Vård och Omsorg, enligt SOSFS 2011:9 Antagen av nämnden 2013-12-11 Ledningssystem

Läs mer

Granskning av den faktiska kvaliteten inom äldreomsorgen

Granskning av den faktiska kvaliteten inom äldreomsorgen Revisionsrapport Granskning av den faktiska kvaliteten inom äldreomsorgen Jean Odgaard Certifierad kommunal revisor Lunds kommun Adrian Göransson revisionskonsult Christel Eriksson Certifierad kommunal

Läs mer

Social- och omsorgskontoret föreslår att äldreomsorgsnämnden antar den reviderade verksamhetsplanen för 2015.

Social- och omsorgskontoret föreslår att äldreomsorgsnämnden antar den reviderade verksamhetsplanen för 2015. 1 (2) 2015-05-12 Tjänsteskrivelse ÄON 15/004 Kontor Social- och omsorgskontoret Handläggare Maria Johansson 08-523 037 29 Maria.d.johansson@sodertalje.se Äldreomsorgsnämnden Reviderad verksamhetsplan Dnr

Läs mer

Utvecklingsplan för Individ- och Familjeomsorgen Ljusdals kommun 2011 2015. Fastställd av Omsorgsnämnden den 26 augusti 2010.

Utvecklingsplan för Individ- och Familjeomsorgen Ljusdals kommun 2011 2015. Fastställd av Omsorgsnämnden den 26 augusti 2010. Utvecklingsplan för Individ- och Familjeomsorgen Ljusdals kommun 2011 2015 Fastställd av Omsorgsnämnden den 26 augusti 2010 Omsorgsnämnden Innehåll Rubrik Sidan Visioner. 3 Inledning.. 3 Övergripande mål

Läs mer

Förslag till yttrande över motion om garanterat äldreboende efter viss ålder

Förslag till yttrande över motion om garanterat äldreboende efter viss ålder Vård- och omsorgsnämndens handling nr 27/2014 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (6) Vår handläggare Johanna Wennerth, utvecklingsledare Ert datum Er beteckning Vård- och omsorgsnämnden Förslag till yttrande över motion

Läs mer

ÖVERENSKOMMELSE 2011-11-03

ÖVERENSKOMMELSE 2011-11-03 ÖVERENSKOMMELSE mellan kommunerna i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen om samarbete och samordning av insatser till personer med psykisk funktionsnedsättning 2011-11-03 2 (20) INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Sjuksköterskan i kommunal äldrevård. En undersökning bland medlemmar i Vårdförbundet

Sjuksköterskan i kommunal äldrevård. En undersökning bland medlemmar i Vårdförbundet Sjuksköterskan i kommunal äldrevård En undersökning bland medlemmar i Vårdförbundet www.vardforbundet.se December 2007 I sin rapportserie presenterar Vårdförbundet resultat från särskilda undersökningar

Läs mer

Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård

Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård vägledning, nationella riktlinjer och indikatorer Preliminär version Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial

Läs mer

Utredning, vård och omsorg om personer med demenssjukdom i Västerbottens län

Utredning, vård och omsorg om personer med demenssjukdom i Västerbottens län Utredning, vård och omsorg om personer med demenssjukdom i Västerbottens län Ett samarbete mellan Västerbottens läns landsting och Västerbottens kommuner Innehåll sid. Inledning... 2 Bakgrund... 3 Allmänt

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Styr- och ledningssystem. Styr- och ledningssystem 1

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Styr- och ledningssystem. Styr- och ledningssystem 1 Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Styr- och ledningssystem Styr- och ledningssystem 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås

Läs mer

Nationella bedömningskriterier för tillsyn av samverkan vid in- och utskrivning av patienter i sluten vård 2012-01-31

Nationella bedömningskriterier för tillsyn av samverkan vid in- och utskrivning av patienter i sluten vård 2012-01-31 Nationella bedömningskriterier för tillsyn av samverkan vid in- och utskrivning av patienter i sluten vård 2012-01-31 Innehållsförteckning Inledning och bakgrund 3 Vårdplanering och informationsöverföring

Läs mer

Att leva gott som äldre i Östhammars kommun.

Att leva gott som äldre i Östhammars kommun. Att leva gott som äldre i Östhammars kommun. Plan för framtidens service, trygghet, omsorg och vård av äldre Östhammars kommun. Inledning Bakgrund, uppdrag och syfte Kommunstyrelsen har gett socialnämnden

Läs mer

Första linjen för barn och ungas psykiska hälsa

Första linjen för barn och ungas psykiska hälsa Första linjen för barn och ungas psykiska hälsa Innehållsförteckning Första linjen för barn och ungas psykiska hälsa... 0 framväxt, beskrivning av nuläget och vägen framåt... 0 Inledning... 2 Historik

Läs mer

Att hon säger att hjälp inte behövs, betyder inte att hjälp inte behövs

Att hon säger att hjälp inte behövs, betyder inte att hjälp inte behövs Att hon säger att hjälp inte behövs, betyder inte att hjälp inte behövs Behov och resurser för yngre personer med demenssjukdom och deras anhöriga Lars Sonde Rapporter/Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum

Läs mer