SVENSKA DEMENSDAGARNA. Inbjudan till Svenska Demensdagarna 2010 TANKA HJÄRNA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SVENSKA DEMENSDAGARNA. Inbjudan till Svenska Demensdagarna 2010 TANKA HJÄRNA"

Transkript

1 SVENSKA DEMENSDAGARNA Inbjudan till Svenska Demensdagarna 2010 TANKA HJÄRNA En konferens för uppbyggnad och utbyte av idéer mellan olika yrkeskategorier inom demensområdet Välkommen till Conventum Kongress i Örebro maj 2010

2 VÄLKOMMEN TILL SVENSKA DEMENSDAGARNA 2010 Örebro är värdstad för Svenska Demensdagarna maj På Conventum Kongress samlas vi under temat Tanka våra hjärnor Temat syftar till att alla vi som möter personer med demenssjukdom i vårt arbete behöver tanka med nya kunskaper. Vi behöver också ett avbrott i vardagens arbete för att reflektera och få olika former av stimulans för att vara professionella. Konferensen ger möjlighet att utbyta erfarenheter och kunskaper så att vården och omsorgen om demenssjuka blir till en helhet. Vi hoppas att programmet ska ge en fördjupad kunskap och också tillgodose behovet av att Tanka våra hjärnor POSTERS Under konferensen har du möjlighet att kostnadsfritt sätta upp en poster som t ex beskriver den verksamhet du arbetar i eller om du har några resultat som du vill visa upp. Storleken får max vara 70 x 100 cm (stående). Du kommer att få möjlighet att presentera postern under samtliga raster enligt programmet. Markera på anmälningsformuläret om du kommer med poster samt titel och eventuella medförfattare. UTSTÄLLNING Ett flertal företag inom kunskaps-, hjälpmedels- och läkemedelsbranschen ställer ut under konferensen. Under kaffe- och lunchpauser kommer du att kunna ta del av de produkter som visas upp.

3 HUVUDFÖRELÄSARE Ulla Höjgård Har varit projektledare för Socialstyrelsens arbete med Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom. Ulla har arbetat vid Socialstyrelsen sedan början av 1990-talet och bland annat varit chef för myndighetens äldreenhet. Per-Olof Sandman Leg sjuksköterska. Arbetar f n som professor och prefekt vid institutionen för Omvårdnad Umeå universitet. PO har varit ordförande för den del av Socialstyrelsens riktlinjearbete som rör omvårdnad av personer med demenssjukdom. Föreläsningen redovisar de övergripande riktlinjerna och kvalitetsindikatorerna för uppföljning och utvärdering av riktlinjerna. Maria Eriksdotter Jönhagen Docent/universitetslektor vid Karolinska Institutet och överläkare vid Geriatriska kliniken, Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge samt Registerhållare för SveDem. I dagsläget (oktober 2009) finns ca nydiagnosticerade patienter med demenssjukdom i registret. Registret erbjuder en unik möjlighet att följa förändringar av vård och behandling av patienter med både vanliga och ovanliga demenssjukdomar över tid och dessutom se om regionala skillnader föreligger. Varje ansluten enhet har tillgång till den egna enhetens statistik on-line (lokalt), vilket kan jämföras med statistik från det egna länet (regionalt) samt data från samtliga patienter (nationellt). I Socialstyrelsens nya nationella riktlinjer för demensvård anges SveDem som datakälla till flera av kvalitetsindikatorerna. Data från registret kommer att presenteras och diskuteras. Kathinka Evers Docent i teoretisk filosofi, seniorforskare med inriktning på hjärnan och medvetandet. Har nyligen publicerat en bok i neuroetik. Sjukdomsförloppet vid demens associeras ofta med förlust av autonomi, eller självbestämmande och förmåga att handla enligt egna föreställningar och önskemål. Under sjukdomsförloppet får patienter med demens uppleva ett minskat oberoende när andra personer hänvisar dem till olika instanser för ansvar och beskydd. Det är dock inte självklart vad autonomi innebär och få studier av autonomi utgår från patientperspektivet. Denna oklarhet kan vara till skada för patienten. Patientens och omgivningens önskemål och syn sammanfaller inte alltid och bästa möjliga vård kan ibland vara svår att förena med respekt för patientens personliga integritet. I vissa grundläggande bemärkelser förlorar emellertid aldrig en person med demens sin autonomi, något som är viktigt att klargöra för såväl patienten som anhöriga och vårdgivare.

4 HUVUDFÖRELÄSARE Ulla Hällgren Graneheim Leg sjuksköterska, vårdlärare och medicine doktor. Ulla är verksam som universitetslektor vid institutionen för omvårdnad, Umeå Universitet. Hennes forskning fokuserar på beteendeförändringar i interaktionen mellan personer med demens och deras vårdare samt våld inom vård och omsorg. Föreläsningen baseras på forskning om hur personer med demens upplever sin situation. Den berör beteendeförändringar vid demenssjukdom ur ett personcentrerat perspektiv och exemplifieras med berättelser om upplevelsen av att leva med demenssjukdom och vara på ett demensboende. Ingmar Skoog Professor vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet. Ingmar Skoog är en internationellt ledande forskare med speciell inriktning på epidemiologi och demenssjukdomar och har bidragit till viktiga upptäckter inte minst vad det gäller betydelsen av vaskulära faktorer vid Alzheimers. Bland annat var han den som först upptäckte att högt blodtryck tidigare i livet ökade risken för att senare insjukna i Alzheimers sjudom. Stellan Båtsman Distriktsläkare på vårdcentralen i Kalix sedan många år. Kalix har sedan flera år varit en ledstjärna för demensvård inom primärvården i Sverige. Mycket kritik från andra håll har hörts, men resultaten talar för sig. Stellan kommer i sitt föredrag att belysa vikten av att göra rätt tidigt i demensprocessen och vilka konsekvenser det får för patienten, anhöriga, vården och omsorgen i kommunen. Lena Kilander Överläkare på Geriatrikens Minnesmottagning, Akademiska sjukhuset i Uppsala och universitetslektor i geriatrik vid Uppsala universitet. Frontallobsdemens är en neurodegenerativ sjukdom som drabbar de delar av hjärnan som bl a bidrar till sunt förnuft, känslomässig begåvning och social förmåga. Personer med denna sjukdom gör i mångt och mycket precis vad som faller dem in, utan hänsyn till konsekvenser och omgivningens reaktioner. Sjukdomen är dåligt känd och det kan dröja länge innan patienten får rätt diagnos. Vi går igenom sjukdomen dels ur ett medicinskt perspektiv, dels genom Pia Landahls berättelse om sin makes förbryllande sjukdomsyttringar. Majken Karlsson Docent och forskare. Majken föreläser om 10 års forskning om känslor, tankar och reaktioner som uppstår vid möten med gamla människor.

5 PROGRAM CONVENTUM KONGRESS Onsdag 19 maj Registrering, kaffe och utställningsbesök Välkommen Invigningstal Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom Ulla Höjgård, P O Sandman Svenska Demensregistret (SveDem) uppdatering 2010 Maria Eriksdotter Jönhagen Bensträckare Den autonoma hjärnan. Etiska perspektiv på demens Katinka Evers Vem stör vem på demensboendet? Ulla Hällgren Graneheim Lunch och utställningsbesök Seminariepass Kaffe och utställningsbesök Seminariepass Epidemiologi och riskfaktorer. Kan man förebygga demens? Ingmar Skoog Vart tog patienter med BPSD vägen? Nu ser vi nästan ingen med dessa problem längre. Hur har vi gjort? Stellan Båtsman Slut för dagen Middag med underhållning Torsdag 20 maj Seminariepass Kaffe och utställningsbesök Seminariepass Paus Frontallobsdemens - den förbryllande sjukdomen Lena Kilander, Pia Landahl Lunch och utställningsbesök Hur ser vi egentligen på våra gamla? Majken Karlsson Avslutning med kaffe

6 SEMINARIER Gör dina val på anmälningsformuläret på Du har möjlighet att delta i 4 st. 1. Demens och ålderssymptom hos personer med utvecklingsstörning Downs syndrom demens, bemötande, boende, anhörig, livshistoria Lena Markeby Larsson, utbildningskonsult inom området åldrande/utvecklingsstörning. Jobbat många år på boende för både demenssjuka och utvecklingsstörda. 2. Alzheimers sjukdom och genetisk rådgivning, etiska dilemman, regler och principer Caroline har under flera år forskat om ärftlighet och Alzheimers sjukdom och parallellt byggt upp en genetisk vägledningsenhet för demenssjukdomar. I och med detta har hon haft kontakt med flera familjer som är drabbade av sjukdomen. Ofta står man inför etiska dilemman i och med genetikens möjlighet att blicka in i framtiden. Detta kommer bland annat att belysas i föredraget. Caroline Graff, docent och specialistläkare i klinisk genetik och docent vid Karolinska Institutet. 3. Läkemedel för behandling av Alzheimers sjukdom idag och imorgon Många nya behandlingsprinciper studeras idag. Flera nya är på väg. Vi börjar få de första resultaten om hur vi kan förstå sjukdomen. Mycket av detta kommer att belysas i föredraget. Forskningslabbet på Karolinska Institutet och enheten för klinisk läkemedelsforskning är bland de främsta i världen som får ta hand om nya möjliga kandidater som i framtiden kan bli avgörande för patienternas välbefinnande. Niels Andreasen är läkare och disputerade på Markörer i likvor och diagnostik av Alzheimers sjukdom. Han är chef för enheten för klinisk läkemedelsforskning och ansvarig för centrat som utprovar nya läkemedel vid demenssjukdomar. 4. Alzheimers sjukdom - vad vet vi idag? En översikt av hypoteser och behandlingsstrategier Maria är forskare på Novum inom Karolinska Institutet där man studerar olika mekanismer för uppkomsten av Alzheimers sjukdom. För några år sedan hade vi inga läkemedel för Alzheimers sjukdom. Idag börjar frågorna få svar och flera nya möjliga behandlingsalternativ studeras. Fortfarande kvarstår frågor, men i framtiden kanske vi kan bota sjukdomen. Maria Ankarcrona, Docent, PhD i toxikologi, expert på celldödsmekanismer och rollen av mitokondrier i Alzheimers sjukdom.

7 SEMINARIER, FORTS. 5. Betydelsen av rörelse vid demens Föreläsningen innehåller ett analyserande tänkande kring rörelseförmåga och funktionerna hos personer med demenssjukdom. Föreläsningen riktar sig till all personal som möter äldre demenssjuka personer. Javad Ghannad, leg sjukgymnast. Javad har under flera år arbetat som sjukgymnast med äldre demenssjuka patienter inom verksamhetsområde kognitiv medicin på universitetssjukhuset i Lund. 6. Du kan göra skillnad med lyhört bemötande och varsam beröring Du kan i det lilla göra skillnad. Omvårdnaden kan bli ett rent helvete eller en ljuvlig stund som höjer både kvalité och välbefinnande. Om hur du i det dagliga arbetet kan arbeta med Taktiprometoden och på ett professionellt sätt skapa goda möten. En inblick i uppdraget från socialstyrelsen att implementera Taktil massage i vården av personer med demenssjukdom. Siv Ardeby, distrikts- och barnsjuksköterska som har utvecklat Taktiprometoden - originalet Taktil massage. 7. Livet har en mening trots allt Ibland kan man fråga sig vad livet har för mening överhuvudtaget när man arbetar med eller är anhörig till en demenssjuk person. Kan den demenssjuka själv uppleva mening? Viktor Frankl, judisk läkare, som förlorade allt i koncentrationsläger under andra världskriget anser att det finns alltid en mening. Detta seminarium kommer att handla om hans teori och hur man i det dagliga arbetet ändå kan finna mening. Birgitta Ingridsdotter, legitimerad psykolog med lång erfarenhet av att arbeta inom äldreomsorgen med utbildning, utredning och handledning. Birgitta är ordförande i Sveriges Geropsykologers förening och har specialiserat sig på äldrefrågor och den existensiella problematiken. 8. Att stödja anhöriga till personer med demenssjukdom - inte bara anhörigkonsulentens ansvar! Karin informerar om kommunernas ansvar för olika former av stöd till anhöriga och närstående. Kerstin ger goda exempel från anhörigstödet i Gävle kommun. Berättar om samarbetet mellan föreningar/organisationer, landstinget och frivilliga som är och har varit en förutsättning för utveckling av anhörigstödet. En presentation av Villa Milbo, som är avlösningsvistelse för anhöriga och deras närstående och bland annat har riktade veckor i samarbete med Demensföreningen. Dessutom presenteras övriga stödformer; anhörigstödjare, anhörigombud, Anhörigcenter och Gävles metod att arbeta med anhöriggrupper. Karin Lindgren, socionom med mångårig erfarenhet av chefsuppdrag inom socialtjänst och vård- och omsorg. Arbetar med LSS och anhörigfrågor på Socialstyrelsen samt som utbildningskonsult i egen regi. Kerstin Weivert har sedan 2000 arbetat med utvecklingen av anhörigstödet i Gävle kommun. Är nu chef för den förebyggande enheten inom Omvårdnad Gävle där anhörigstödet ingår som en del.

8 SEMINARIER, FORTS. 9. Flexibel demensdagvård i Örebro Kommun Örebro kommun arbetar med utveckling av individanpassad demensdagvård med hjälp av statliga stimulansbidrag. Syftet är att ha flexiblare öppettider, erbjuda mer individanpassade aktiviteter, nå fler personer med demens. Demensdagvården har tre inriktningar; för personer med MCI och för personer med demens i tidigt skede, för personer med medelsvår demens framförallt temporal och parietal symptombild, för personer med demens och särskilda behov såsom BPSD och frontotemporal symptombild. Maria Eklöf, projektledare för flexibel demensdagvård, undersköterska i 25 år varav 15 år på demensdagvård. Ingår i Demenscentrums demensteam och ger utbildningar, konsultationer och handleder arbetsgrupper i demensfrågor. 10. Varför vanvård? Att begripa varför man har sitt arbete motverkar inte bara risken för vanvård utan förbättrar även den egna arbetsmiljön. Seminariet kommer att handla om vikten av att arbeta professionellt i relationen med vårdtagaren, närstående och kollegor. Exempel kommer att ges på situationer där bristande kunskap och kompetens bidrar till dåligt bemötande och försämrad omvårdnad. Ola redogör också för varför ett professionellt arbetssätt oftast bidrar till en bra arbetsmiljö. Sällan syns enheter där man har god omvårdnad, men dålig arbetsmiljö. Hur ska vi i framtiden undvika fler Lex Sarah-anmälningar? En ökad förståelse för både det egna arbetet och vårdtagaren är avgörande. Ola Polmé, enhetschef och demensvårdsutvecklare samt sedan ett par år tillbaka föreläsare i ämnena beteende, bemötande och professionalism. Ola har skrivit tre böcker, Hur ska vi bemöta demenssjuka, Praktisk professionell planering och Vanvård eller vård av gammal vana. Ola är även uppfinnare och har patent på Rullstolsvaggan för personer med skrikbeteenden. 11. Toppmöten i demensvården Hur kan vi stödja personer med demens så att de får behålla sin värdighet, identitet och självkänsla? Hur kan vi kommunicera med en person som har svårt att förmedla sina tankar och att förstå andra? Hur kan vi göra när personer misstolkar sin omgivning, blir rädda och kanske värjer sig för den hjälp som de så väl behöver? Praktiska exempel som hjälper oss att hjälpa då vardagen försvåras och värdigheten är hotad. Dagny Vikström, leg arbetsterapeut och demensvårdsutvecklare i Luleå kommun. Dagny ger handledning och stöd till personal och anhöriga i frågor som rör förhållningssätt i vården och tillsynen av personer med demens. Dagny är medförfattare till Demensboken, levnadsberättelse, upplevelse, fakta och förhållningssätt, Studentlitteratur Anlitas ofta som föreläsare vid olika vårdutbildningar och konferenser.

9 SEMINARIER, FORTS. 12. BPSD-register Vi vet att beteendemässiga och psykiska symtom vid demens (BPSD) är vanligt och orsakar stort lidande för anhöriga, personal och inte minst för personen med demenssjukdom. Med hjälp av BPSD-registret kan symtomen kartläggas och behandlingen struktureras samt utvärderas. Det är även möjligt att följa patienten över tid på ett åskådligt sätt. Eva Granvik, sjuksköterska, magister i omvårdnad och arbetar vid Neuropsykiatriska kliniken i Malmö, Skånes Universitetssjukhus, SUS. 13. Från riktlinjer till praktik. Webbutbildning som ett enkelt verktyg för kvalitetsutveckling inom demensvården Socialstyrelsen har tagit fram Nationella riktlinjer för god vård och omsorg vid demenssjukdom. Av erfarenhet vet man att riktlinjer har en risk att sluta som hyllvärmare. Som en strategi för att motverka detta samarbetar SDC i ett unikt projekt med Socialstyrelsen för implementering av riktlinjerna i kommunernas vård och omsorgsarbete. Resultatet är en populärvetenskaplig version av riktlinjerna med exempel från vardagssituationer inom demensvården samt en webbaserad utbildning Demens ABC. Under seminariet får du se exempel på hur webbutbildningen ser ut, en genomgång av handledarmanualen samt tips på hur verksamhetschefer och vårdpersonal kan använda utbildningen för att utveckla kvalitén inom sin verksamhet. Helle Wijk och Olga Shyshko. Helle är leg sjuksköterska och docent vid Göteborgs universitet, Olga är medie- och webbpedagog. Tillsammans ansvarar de för utbildningdelen på Svenskt demenscentrum (SDC). 14. Icke-farmakologisk behandling av äldre på särskilda boenden eller inom hemsjukvården Måste äldres behov alltid tillfredsställas med läkemedel eller finns det alternativ? Med hjälp av icke-farmakologiska metoder har man i Halland lyckats mer än halvera användandet av sömnmedel till äldre på särskilda boenden, även användingen av lugnande medel och neuroleptika har minskat betydligt. Detta samtidigt som de äldre mår bättre. Michael Borg, äldreapotekare, Landstinget Halland, projektledare/konstruktör Modell Halland - Hallands egna modell för läkemedelsgenomgångar

10 KONFERENSFAKTA Plats Conventum Kongress, Örebro Datum maj 2010 Avgift Anmälan kr exkl moms inkluderande samtliga måltider kr exkl moms från den 29 mars Anmälan bör vara oss tillhanda senast den 28 mars, därefter förhöjd avgift. Anmäl dig på Bekräftelse Betalning Logi Skriftlig bekräftelse skickas ut efter anmälningstidens utgång. Grupp & Konferens fakturerar såväl deltagaravgift som logi. Samtliga hotell är centralt belägna med gångavstånd till Conventum. Priserna är angivna exkl moms. Gå gärna in på www-adresserna och besök de olika hotellalternativen innan du bokar Scandic Grand Hotel, ligger i direkt anslutning till Conventum Hotels/Scandic-Grand-Hotel Enkelrum 1327 kr Dubbelrum 1411 kr Elite Stora Hotellet, Enkelrum kr Dubbelrum 1327 kr Clarion Hotel Örebro, hotel=se084 Enkelrum 1174 kr Dubbelrum 1344 kr Best Western City Hotel, Enkelrum 1017 kr Dubbelrum 1203 kr Behrn Hotell, Enkelrum 1184 kr Dubbelrum 1479 kr First Hotel Örebro, Enkelrum 895 kr Dubbelrum 1340 kr Plaza Hotel, Enkelrum 800 kr Dubbelrum 900 kr Information Frågor som rör anmälan, ekonomi och logi besvaras av Elisabeth Hofmann på Grupp & Konferens, Eskilstuna Marknadsföring AB, tel , e-post Information om programmets innehåll lämnas av Annika Sjöberg, tel , e-post

Undersköterska i demensvården

Undersköterska i demensvården Undersköterska i demensvården Inbjudan till konferens i Stockholm den 14-15 april 2011 LYSSNA TILL Sahlgrenska Universitetssjukhuset Centrum för lättläst AnnMarie Lindman Nationellt kompetenscentrum Anhöriga

Läs mer

Spetskompetens i demensvård. Utbildning för demenssjuksköterskor

Spetskompetens i demensvård. Utbildning för demenssjuksköterskor Spetskompetens i demensvård Utbildning för demenssjuksköterskor Kurser våren 2012 Alzheimerföreningen i Sverige i samarbete med Neuropsykiatriska kliniken / Minneskliniken i Malmö D Det är viktigt med

Läs mer

Demenssjukdom under 65 år

Demenssjukdom under 65 år Demenssjukdom under 65 år kunskap utveckling inspiration Anhörigperspektivet så stöttar du anhöriga på bästa sätt Öka dina kunskaper om bemötande av personer med demenssjukdom Hot och våld på arbetsplatsen

Läs mer

Spetskompetens i demensvård. Utbildning för demenssjuksköterskor

Spetskompetens i demensvård. Utbildning för demenssjuksköterskor Spetskompetens i demensvård Utbildning för demenssjuksköterskor Kurser hösten 2012 Alzheimerföreningen i Sverige i samarbete med D Det är viktigt med spetskompetens i demensvården för att behålla, utveckla

Läs mer

Demens Anna Edblom Demenssjuksköterska

Demens Anna Edblom Demenssjuksköterska Demens Anna Edblom Demenssjuksköterska Demens en folksjukdom Demens, ett samlingsnamn för nästan 100 olika sjukdomstillstånd där hjärnskador leder till kognitiva funktionsnedsättningar. 160 000 människor

Läs mer

Spetskompetens i demensvård. Utbildning för demenssjuksköterskor

Spetskompetens i demensvård. Utbildning för demenssjuksköterskor Spetskompetens i demensvård Utbildning för demenssjuksköterskor Kurser våren 2011 Alzheimerföreningen i Sverige i samarbete med Neuropsykiatriska kliniken / Minneskliniken i Malmö D Det är viktigt med

Läs mer

Samverkansrutin Demens

Samverkansrutin Demens Samverkansrutin Demens I Vellinge kommun Samverkan mellan kommun, primärvård och specialistvård Lokal samverkansrutin Bakgrund: Demenssjukdomar är sjukdomar som leder till kraftiga försämringar i människans

Läs mer

Kreativt, meningsfullt och konstruktivt arbete i demensvården

Kreativt, meningsfullt och konstruktivt arbete i demensvården Kreativt, meningsfullt och konstruktivt arbete i demensvården Välkommen till konferensen Demens och välbefinnande den 10 oktober 2012 Det unika med konferensen är att föreläsarna förmedlar såväl det senaste

Läs mer

Samverkansrutin Demens

Samverkansrutin Demens Samverkansrutin Demens I Vellinge kommun Samverkan mellan kommun, primärvård och specialistvård Lokal samverkansrutin Bakgrund: Demenssjukdomar är sjukdomar som leder till kraftiga försämringar i människans

Läs mer

Nya synsätt och arbetssätt

Nya synsätt och arbetssätt KONFERENS 2 MAJ 2012 Nya synsätt och arbetssätt för att skapa ett demensboende som ger nöjda boenden, anhöriga och personal ANMÄLAN E-post hb@kkskaraborg.se Telefon 0733 26 27 23 Sista anmälningsdag 25

Läs mer

Kreativ, meningsfull och konstruktiv kommunikation

Kreativ, meningsfull och konstruktiv kommunikation Kreativ, meningsfull och konstruktiv kommunikation Välkommen till konferensen Demens och välbefinnande den 2 maj 2012 På konferensen presenteras nya synsätt och arbetssätt inom demensvården. Det unika

Läs mer

Demenssjukdomar Klinisk bild och omvårdnad

Demenssjukdomar Klinisk bild och omvårdnad Geriatriskt Utvecklingscentrum Demenssjukdomar Klinisk bild och omvårdnad Kurser vid Geriatriskt Utvecklingscentrum Vår- och höstterminen 2010 Besöksadress Postadress Telefon 040 39 13 14 Skånes universitetssjukhus

Läs mer

Demenssjukdomar Klinisk bild och omvårdnad

Demenssjukdomar Klinisk bild och omvårdnad Geriatriskt Utvecklingscentrum Demenssjukdomar Klinisk bild och omvårdnad Kurser vid Geriatriskt Utvecklingscentrum Vår- och höstterminen 2011 Besöksadress Postadress Telefon 040 39 13 14 Skånes universitetssjukhus

Läs mer

Demensteam i Sverige

Demensteam i Sverige 20 april 2010 Folkets Hus i Umeå Konferens Demensteam i Sverige Konsten att lyckas med teamarbete Svenskt demenscentrum & Socialstyrelsen Välkommen till konferensen Demensteam i Sverige! Runt om i landet

Läs mer

Vård- och omsorgsförvaltningen 2015-10-15 Dnr von/2015:129. Vård- och omsorgsnämnden godkänner demensstrategin

Vård- och omsorgsförvaltningen 2015-10-15 Dnr von/2015:129. Vård- och omsorgsnämnden godkänner demensstrategin TJÄNSTESKRIVELSE 1[5] Referens Petra Oxonius Mottagare Vård- och omsorgsnämnden Demensstrategi Förslag till beslut Vård- och omsorgsnämnden godkänner demensstrategin Sammanfattning Antalet äldre ökar och

Läs mer

Kreativt, meningsfullt och konstruktivt arbete i demensvården

Kreativt, meningsfullt och konstruktivt arbete i demensvården Kreativt, meningsfullt och konstruktivt arbete i demensvården Välkommen till konferensen Demens och välbefinnande den 11 oktober 2012 Det unika med konferensen är att föreläsarna förmedlar såväl det senaste

Läs mer

Geriatriska kliniken. Kurser vid Geriatriska kliniken, Skånes universitetssjukhus, Malmö

Geriatriska kliniken. Kurser vid Geriatriska kliniken, Skånes universitetssjukhus, Malmö Geriatriska kliniken Kurser vid Geriatriska kliniken, Skånes universitetssjukhus, Malmö Höstterminen 2014 Höstterminen 2015 Hej! I din hand har du ett nytt och utökat kursprogram från Geriatriska kliniken,

Läs mer

Verksamhetsberättelse 1/8 2010 31/7 2011

Verksamhetsberättelse 1/8 2010 31/7 2011 Svenskt register för BPSD (beteendemässiga och psykiska symtom vid demens) Verksamhetsberättelse 1/8 2010 31/7 2011 Bakgrund I Sverige finns idag ca 148 000 personer med demenssjukdom och ca 50 % av dessa

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011

Verksamhetsberättelse 2011 Verksamhetsberättelse 2011 1 Innehållsförteckning Bakgrund... 3 Styrgruppen... 4 Extra satsning... 4 Referensgrupp... 4 Utbildning... 5 Årligt möte för användarna... 5 IT-utveckling... 6 Samarbete med

Läs mer

Dagverksamhet. Så skapas en meningsfull och resurseffektiv demensdagvård. Innehåller tips på aktiviteter med befintliga resurser!

Dagverksamhet. Så skapas en meningsfull och resurseffektiv demensdagvård. Innehåller tips på aktiviteter med befintliga resurser! Dagverksamhet Inbjudan till konferens i Stockholm den 21-22 maj 2012 TALARE SPECIELLT INBJUDEN Dagny Vikström Författare och leg. arbetsterapeut Octopus demens Kerstin Lundström Barbro Sahlin Monica Karlsson

Läs mer

Multisjuka äldre. Primärvårdssymposium. Säker diagnostisering och adekvata insatser. Stärk din geriatriska kompetens

Multisjuka äldre. Primärvårdssymposium. Säker diagnostisering och adekvata insatser. Stärk din geriatriska kompetens Lyssna till några av Sveriges främsta experter inom geriatrik Primärvårdssymposium Multisjuka äldre Inbjudan till konferens i Stockholm den 27-28 augusti 2012 VÅRA UTBILDARE Umeå Universitet Yngve Gustafson

Läs mer

Kurser inom områdena demens och anhörigstöd vid Geriatriska kliniken och Kunskapscentrum för geriatrik, Skånes universitetssjukhus, Malmö

Kurser inom områdena demens och anhörigstöd vid Geriatriska kliniken och Kunskapscentrum för geriatrik, Skånes universitetssjukhus, Malmö Kurser inom områdena demens och anhörigstöd vid Geriatriska kliniken och Kunskapscentrum för geriatrik, Skånes universitetssjukhus, Malmö Höstterminen 2015 Höstterminen 2016 Hej! I din hand har du ett

Läs mer

i Jönköping Ett unikt samarbete mellan kommun och landsting

i Jönköping Ett unikt samarbete mellan kommun och landsting 1 (6) i Jönköping Ett unikt samarbete mellan kommun och landsting 2 (6) Presentation Demensteamet i Jönköping har ett unikt arbetssätt där samarbetet mellan landsting och kommun är den stora hörnstenen.

Läs mer

Implementering av kvalitetsregister inom demensvården i Trelleborgs kommun.

Implementering av kvalitetsregister inom demensvården i Trelleborgs kommun. Implementering av kvalitetsregister inom demensvården i Trelleborgs kommun. Författare Kristina Edvardsson, demenssjuksköterska Trelleborgs kommun Ann-Katrin Edlund, Landskoordinator, SveDem Eva Granvik,

Läs mer

Omvårdnad av demenssjuka i hemtjänsten

Omvårdnad av demenssjuka i hemtjänsten Utbildningsdag 30 mars 2010 Sundsvall Omvårdnad av demenssjuka i hemtjänsten - för hela hemtjänstpersonalen, enhetschefer och biståndsbedömare inom äldreomsorgen Finurliga tips och knep i vårdtagarens

Läs mer

Symptom, diagnos och läkemedelsbehandling

Symptom, diagnos och läkemedelsbehandling Utbildningsdag 1 februari 2008 Läppstiftet konferens, Göteborg Symptom, diagnos och läkemedelsbehandling vid demenssjukdom - för distriktsläkare och specialister i allmänmedicin Hur ser sjukdomsförloppet

Läs mer

Demenssjukdomar Klinisk bild och omvårdnad

Demenssjukdomar Klinisk bild och omvårdnad Geriatriska kliniken Demenssjukdomar Klinisk bild och omvårdnad Kurser vid Geriatriska kliniken Vår- och höstterminen 2012 Besöksadress Postadress Telefon Skånes universitetssjukhus Skånes universitetssjukhus

Läs mer

Socialt innehåll i demensvård och -omsorg

Socialt innehåll i demensvård och -omsorg 30 november 2010 Hotel Riverton i Göteborg Konferens Socialt innehåll i demensvård och -omsorg Vad? Varför? Hur? foto nordicpotos Svenskt demenscentrum & Socialstyrelsen Välkommen till konferensen Vad

Läs mer

FRAMTIDENS DEMENSVÅRD

FRAMTIDENS DEMENSVÅRD 2008 års konferens helt slutsåld! FRAMTIDENS DEMENSVÅRD Inbjudan till konferens i Stockholm den 3-4 februari 2009 TALARE Svenskt demenscentrum och Silviahemmet Wilhelmina Hoffman Beteendeteknik i Gävle

Läs mer

Demenssjukdomar Klinisk bild och omvårdnad

Demenssjukdomar Klinisk bild och omvårdnad Geriatriska kliniken Demenssjukdomar Klinisk bild och omvårdnad Kurser vid Geriatriska kliniken Vår- och höstterminen 2014 Besöksadress Postadress Telefon Skånes universitetssjukhus Geriatriska kliniken

Läs mer

SOMS-Konferens 15-17 oktober 2008 Scandic Plaza Borås

SOMS-Konferens 15-17 oktober 2008 Scandic Plaza Borås SOMS-Konferens 15-17 oktober 2008 Scandic Plaza Borås För sjukgymnaster inom omsorg och habilitering Onsdag 15 oktober 11.30-12.00 Registrering 12.00-13.00 Lunch 13.00-13.30 Konferensen öppnas Inledning

Läs mer

Yttrande över motion 2016:12 av Tara Twana (S) och Tuva Lund (S) om behovet av en bättre och mer jämlik demensvård i Stockholm län

Yttrande över motion 2016:12 av Tara Twana (S) och Tuva Lund (S) om behovet av en bättre och mer jämlik demensvård i Stockholm län Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Handläggare: Gunilla Benner-Forsberg TJÄNSTEUTLÅTANDE 2016-09-27 Hälso- och sjukvårdsnämnden 2016-11-22 1 (3) HSN 2016-1149 Yttrande över motion 2016:12 av Tara Twana

Läs mer

Kostnadseffektiv och kvalitativ dagverksamhet

Kostnadseffektiv och kvalitativ dagverksamhet Kostnadseffektiv och kvalitativ dagverksamhet Inbjudan till konferens i den 10-11 februari 2011 TALARE Högskolan Jönköping Cecilia Henning Nora kommun Gunilla Jansson Barbro Sahlin Tidaholms kommun Christina

Läs mer

PROJEKTSLUTRAPPORT. Kvalitetshöjning i omvårdnad vid BPSD symtom

PROJEKTSLUTRAPPORT. Kvalitetshöjning i omvårdnad vid BPSD symtom 1(8) PROJEKTSLUTRAPPORT Kvalitetshöjning i omvårdnad vid BPSD symtom Titel: PROJEKTSLUTRAPPORT Projekt: Kvalitetshöjning i omvårdnad vid BPSD symtom Idnr: Siffor Delprojekt: Text Idnr: Siffor Beställare:

Läs mer

Stimulansmedel inom demensområdet

Stimulansmedel inom demensområdet VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Stefan Ivarsson Projektledare Rapport Stimulansmedel 1 (6) Stimulansmedel inom demensområdet Katrineholms kommun 2 (6) Sammanfattning Demens är en av de vanligaste folksjukdomarna

Läs mer

Rutin vid demens. för kommunens baspersonal, sjuksköterskor och demensteam

Rutin vid demens. för kommunens baspersonal, sjuksköterskor och demensteam Rutin vid demens för kommunens baspersonal, sjuksköterskor och demensteam Bakgrund Till grund för rutinen ligger den länsgemensamma demensmodellen Annas led- för trygg och säker demensvård. Annas led är

Läs mer

Inbjudan. FALK:s konferens

Inbjudan. FALK:s konferens Inbjudan FALK:s konferens Eskilstuna 8-10 maj 2012 Arkivimpulser! Välkommen till FALK:s konferens 2012 som hålls i Eskilstuna. Arkivimpulser är rubriken på årets konferens och vi hoppas kunna ge er ett

Läs mer

VÄGLEDNING. Checklista demens. Hemtjänst

VÄGLEDNING. Checklista demens. Hemtjänst VÄGLEDNING Checklista demens Hemtjänst Känns mycket tryggare och bättre. Vi lär oss nya saker om personen. Alla blir mer delaktiga. Kvalitetslyftande för alla. Bättre struktur. Det är några erfarenheter

Läs mer

Kompetensutvecklingsplan. för medarbetare inom äldreomsorgen

Kompetensutvecklingsplan. för medarbetare inom äldreomsorgen Kompetensutvecklingsplan för medarbetare inom äldreomsorgen Kompetensutvecklingsplan för: Namn Arbetsplats och enhet Enhetschef Datum KRAVMÄRKT YRKESROLL, Layout och produktion Birgitta Klingsäter, birgitta@klingsater.se,

Läs mer

Anknytning Funktionshinder Psykisk hälsa /Psykisk störning

Anknytning Funktionshinder Psykisk hälsa /Psykisk störning POMS Handikappsykologernas Yrkesförening inbjuder i samarbete med Barn- och Ungdomshabiliteringen samt Vuxenhabiliteringen i Örebro län till konferensen Anknytning Funktionshinder Psykisk hälsa /Psykisk

Läs mer

Regional samverkan - för att implementera BPSD-registret i Halland. Eva Persson, utvecklare, avd regional samverkan, Region Halland

Regional samverkan - för att implementera BPSD-registret i Halland. Eva Persson, utvecklare, avd regional samverkan, Region Halland Regional samverkan - för att implementera BPSD-registret i Halland Eva Persson, utvecklare, avd regional samverkan, Region Halland Samverkansprojekt Annas led 2011-2012 Annas led är ett samverkansprojekt

Läs mer

Föreläsare - Skånska demensdagen 6 oktober 2015

Föreläsare - Skånska demensdagen 6 oktober 2015 1 Föreläsare - Skånska demensdagen 6 oktober 2015 Nollvision Lars Sonde Utredare och forskare vid Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum Engagerad i Svenskt Demenscentrums utbildningsarbete. Under föreläsningen

Läs mer

Kvalitativ demensvård och omsorg är en självklarhet

Kvalitativ demensvård och omsorg är en självklarhet Kvalitativ demensvård och omsorg är en självklarhet - Men hur når vi dit? Wilhelmina Hoffman - Svenskt Demenscentrum & Stiftelsen Silviahemmet Demens betyder - Att jag behöver din hjälp - Att jag behöver

Läs mer

Framgångsrik implementering av evidensbaserad praktik inom socialtjänsten

Framgångsrik implementering av evidensbaserad praktik inom socialtjänsten Framgångsrik implementering av evidensbaserad praktik inom socialtjänsten Inbjudan till konferens i Stockholm den 15-16 februari 2011 TALARE Örebro universitet Umeå kommun Jan Brännström Jan Hjelte Uppsala

Läs mer

Förteckning över fördjupningsområden vid utbildnings- och introduktionsanställning

Förteckning över fördjupningsområden vid utbildnings- och introduktionsanställning Förteckning över fördjupningsområden vid utbildnings- och introduktionsanställning Denna vägledning kan ses som ett stöd vid framtagandet av medarbetarens utbildnings- och introduktionsplan. Förslag på

Läs mer

Nationell konferens om Teknik och demens

Nationell konferens om Teknik och demens Hjälpmedelsinstitutet inbjuder till Nationell konferens om Teknik och demens 22 november 2007 Norra Latin Stockholm Nationell konferens om Teknik och demens Konferensen handlar om teknikens betydelse för

Läs mer

Område Rehabilitering

Område Rehabilitering Redovisning av avslutade projekt och aktiviteter finansierade av statliga stimulansbidrag för utveckling av vården och omsorgen om äldre personer. Område Rehabilitering KomSam projektet Äldreenheten, Nacka

Läs mer

I N B J U D A N. Användarmöte för. 15-16 april 2010 Scandic Foresta Lidingö, Stockolm

I N B J U D A N. Användarmöte för. 15-16 april 2010 Scandic Foresta Lidingö, Stockolm I N B J U D A N Användarmöte för Klinisk i immunologi i 15-16 april 2010 Scandic Foresta Lidingö, Stockolm Välkommen! Välkommen! Årets användarmöte är förlagt till Scandic Foresta på Lidingö Årets användarmöte

Läs mer

Undervisningen ska också bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om åldrandet ur ett mångkulturellt perspektiv.

Undervisningen ska också bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om åldrandet ur ett mångkulturellt perspektiv. ÄMNE GERONTOLOGI OCH GERIATRIK Gerontologi är läran om det normala fysiska, psykiska och sociala åldrandet och om de åldersrelaterade förändringar som sker hos människan från det att hon uppnått mogen

Läs mer

Föreläsare och föreläsningar Skånska demensdagen 2017, den 11 och den 12 oktober

Föreläsare och föreläsningar Skånska demensdagen 2017, den 11 och den 12 oktober Föreläsare och föreläsningar Skånska demensdagen 2017, den 11 och den 12 oktober Presentation av föreläsningar och föreläsare Vårdmiljöns betydelse för äldre personer med nedsatt kognitiv förmåga Susanna

Läs mer

Alltfler drabbas av demenssjukdom, hur ser deras framtid ut?

Alltfler drabbas av demenssjukdom, hur ser deras framtid ut? PRESSMEDDELANDE 2010-04-19 Alltfler drabbas av demenssjukdom, hur ser deras framtid ut? Demenssjukdom är en av våra största folksjukdomar och en av de mest resurskrävande för samhället. Sjukdomen är starkt

Läs mer

2008-06-16 Reviderad 2013-01-03. Riktlinjer Demensvård

2008-06-16 Reviderad 2013-01-03. Riktlinjer Demensvård 2008-06-16 Reviderad 2013-01-03 Riktlinjer Demensvård 2(9) Innehållsförteckning Riktlinjer Demensvård... 1 Innehållsförteckning... 2 Inledning... 3 Demenssjukdom... 3 Befolkningsstruktur 4 Demensvård.4

Läs mer

LIKA men OLIKA LIKA SPECIALPEDAGOGISK RIKSKONFERENS STADIONMÄSSAN I MALMÖ, 13-14 NOVEMBER 2014. Svenska förbundet för Specialpedagogik

LIKA men OLIKA LIKA SPECIALPEDAGOGISK RIKSKONFERENS STADIONMÄSSAN I MALMÖ, 13-14 NOVEMBER 2014. Svenska förbundet för Specialpedagogik SPECIALPEDAGOGISK RIKSKONFERENS STADIONMÄSSAN I MALMÖ, 13-14 NOVEMBER 2014 LIKA men OLIKA LIKA Svenska förbundet för Specialpedagogik ARRANGÖR: SÖDRA SVERIGES FÖRENING FÖR SPECIALPEDAGOGIK Torsdag 13 november

Läs mer

Ettdemensvänligtsamhälle

Ettdemensvänligtsamhälle Ettdemensvänligtsamhälle Men hurnårvi dit? Wilhelmina Hoffman - Svenskt Demenscentrum& Stiftelsen Silviahemmet Vad innebär då ett demensvänligt samhälle? Demens betyder -Att jag behöver din hjälp - Att

Läs mer

Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom 2009

Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom 2009 Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom 2009 Pernilla Edström, Göteborgsregionen Helena Mårdstam, Göteborgsregionen Anders Paulin, Fyrbodal Kerstin Sjöström, Skaraborg Yvonne Skogh

Läs mer

Kurser inom områdena geriatrik och demens vid Kunskapscentrum för geriatrik, Skånes universitetssjukhus, Malmö

Kurser inom områdena geriatrik och demens vid Kunskapscentrum för geriatrik, Skånes universitetssjukhus, Malmö Kurser inom områdena geriatrik och demens vid Kunskapscentrum för geriatrik, Skånes universitetssjukhus, Malmö 2017 Hej! I din hand har du ett nytt kursprogram från Kunskapscentrum för geriatrik, Skånes

Läs mer

4. Gruppboende - personer med demenssjukdom och med särskilda behov

4. Gruppboende - personer med demenssjukdom och med särskilda behov Förfrågningsunderlag 2015-07-03 Upphandlande organisation Malmö stad Anna Bassmann Upphandling Särskilda boende- och korttidsplatser STK-2015-151 Sista anbudsdag: 2015-09-01 Symbolförklaring: Texten/frågan

Läs mer

Öppen psykiatrisk tvångsvård och öppen rättspsykiatrisk vård

Öppen psykiatrisk tvångsvård och öppen rättspsykiatrisk vård Öppen psykiatrisk tvångsvård och öppen rättspsykiatrisk vård Inbjudan till konferens i Stockholm den 27-28 januari 2009 TALARE Kommunlex Katarina Lindblad Socialstyrelsen Helena Forssell Kristinehamn kommun

Läs mer

Sjukgymnastik i utveckling

Sjukgymnastik i utveckling Sjukgymnastik i utveckling Inbjudan till konferens i Stockholm den 14-15 april 2011 UTBILDARE Legitimerade Sjukgymnasters Riksförbund Lillemor Lundin Olsson Så stärker och vidareutvecklar du din yrkesroll

Läs mer

Anknytning Funktionshinder Psykisk hälsa /Psykisk störning

Anknytning Funktionshinder Psykisk hälsa /Psykisk störning POMS Handikappsykologernas Yrkesförening inbjuder i samarbete med Barn- och Ungdomshabiliteringen samt Vuxenhabiliteringen i Örebro län till konferensen Anknytning Funktionshinder Psykisk hälsa /Psykisk

Läs mer

Så arbetar Socialstyrelsen med uppföljning och revidering av demensriktlinjerna

Så arbetar Socialstyrelsen med uppföljning och revidering av demensriktlinjerna Så arbetar Socialstyrelsen med uppföljning och revidering av demensriktlinjerna För ett anhörig- och demensvänligt samhälle, 11 mars 2015 Margareta Hedner, Nationella riktlinjer, Socialstyrelsen Vera Gustafsson,

Läs mer

Att åldras med utvecklingsstörning

Att åldras med utvecklingsstörning 2015-02-20 15/25 OBS! Var vänlig distribuera inbjudan till berörd målgrupp inom förvaltningen Socialnämnden (motsv) Landstinget Att åldras med utvecklingsstörning BAKGRUND Personer med utvecklingsstörning

Läs mer

PROJEKTPLAN. 18 maj 2011 SIDA 1 (6) PROJEKTLEDARE Lisa Österberg 08-535 312 56, POSTADRESS Välj förvaltning...

PROJEKTPLAN. 18 maj 2011 SIDA 1 (6) PROJEKTLEDARE Lisa Österberg 08-535 312 56, POSTADRESS Välj förvaltning... SIDA 1 (6) DATUM 18 maj 2011 DIARIENUMMER PROJEKTLEDARE Lisa Österberg 08-535 312 56, Bakgrund Demens är ett samlingsnamn för flera sjukdomar som av olika anledningar kan orsaka skador på hjärnan. Diagnosen

Läs mer

Geriatrisk vård för framtiden

Geriatrisk vård för framtiden Lägg grunden för den framtida geriatriska vården! Geriatrisk vård för framtiden Stärk helhetssynen och teamarbetet för den äldre patienten på sjukhuset Så möjliggör du en personcentrerad vård av den geriatriska

Läs mer

Osteoporos - det du behöver veta och lite till!

Osteoporos - det du behöver veta och lite till! KOPIA Denna inbjudan har skickats till din verksamhetschef Inbjudan till en 2-dagars utbildning Osteoporos - det du behöver veta och lite till! Utredning och behandling av en folksjukdom 8-9 oktober 2014

Läs mer

Projektorganisation. Projektledning. Andra medverkande. spec. kirurgi, Uppsala universitet

Projektorganisation. Projektledning. Andra medverkande. spec. kirurgi, Uppsala universitet Projektorganisation Projektledning Helena Brändström Ola Ghatnekar Lars Holmberg Jan Nyman Hans Starkhammar Sverre Sörenson Arvid Widenlou Nordmark Göran Zetterström Andra medverkande Kristina Eklund projektledare,

Läs mer

Ledarskapets utmaningar

Ledarskapets utmaningar 17 november 2011 Folkets hus, Umeå Ledarskapets utmaningar En konferens för arbetsledare och chefer inom äldreomsorgen foto istockphoto Svenskt demenscentrum & Socialstyrelsen En dag för idéer, möten och

Läs mer

PROJEKTPLAN. Kompetenshöjning i demens för personal på äldreboende Sundvalls kommun

PROJEKTPLAN. Kompetenshöjning i demens för personal på äldreboende Sundvalls kommun PROJEKTPLAN Kompetenshöjning i demens för personal på äldreboende Sundvalls kommun Titel: PROJEKTPLAN kompetenshöjning i demens för personal på äldreboende Sundsvalls kommun Projekt: Stimulansmedel Idnr:

Läs mer

Socialt innehåll i demensvård och -omsorg

Socialt innehåll i demensvård och -omsorg 14 april 2011 Quality Hotel Globe, Stockholm Konferens Socialt innehåll i demensvård och -omsorg Vad? Varför? Hur? foto nordicpotos Svenskt demenscentrum & Socialstyrelsen Välkommen till konferensen! Vad

Läs mer

REHABILITERING AV ÄLDRE

REHABILITERING AV ÄLDRE inbjudan till konferens i Stockholm den 3-4 december 2013 EXPERTER Elisabeth Rydwik Med. Dr. leg. sjukgymnast FOU nu Raymond Dahlberg FoU-samordnare/Med. Dr. Hjälpmedelsinstitutet Christina Brogårdh RPT,

Läs mer

Minskad psykisk ohälsa hos äldre

Minskad psykisk ohälsa hos äldre Minskad psykisk ohälsa hos äldre Inbjudan till konferens i Stockholm den 18-19 november 2008 TALARE Socialstyrelsen Susanne Rolfner Suvanto Sahlgrenska universitetssjukhuset Ingvar Karlsson Lidingö stad

Läs mer

Stress & Utmattningssyndrom

Stress & Utmattningssyndrom Stress & Utmattningssyndrom 2014 kunskap utveckling inspiration Uppdatera dig med senaste forskningen och utvecklingen inom stress & utmattningssyndrom Få patienten att arbeta med förhållningssätt och

Läs mer

God vård och omsorg vid demenssjukdom

God vård och omsorg vid demenssjukdom God vård och omsorg vid demenssjukdom i Värmland Eskilstuna 19 sep 2014 Bakgrund: Implementering Nationella riktlinjer Demens Värmland År 2009-2014 Dialogseminarium Information till allmänläkare och slutenvården

Läs mer

Alzheimers sjukdom diagnostik och behandling och senaste forskningsrönen

Alzheimers sjukdom diagnostik och behandling och senaste forskningsrönen Alzheimers sjukdom diagnostik och behandling och senaste forskningsrönen!!, överläkare Geriatriska kliniken Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge Professor, prefekt Inst Neurobiologi, vårdvetenskap

Läs mer

Rutin för BPSD-registrering 12. 4.

Rutin för BPSD-registrering 12. 4. Rutin för BPSD-registrering 12. 4. BPSD-registret är ett nationellt kvalitetsregister som syftar till att kvalitetssäkra vården av personer med demenssjukdom för att minska beteende och psykiska symtom

Läs mer

Framtidens mas/mar. Patientsäkerhet, yrkesroll & framtid. Läkemedelsgenomgångar Samtycken från beslutsoförmögna Framgångsrik samverkan

Framtidens mas/mar. Patientsäkerhet, yrkesroll & framtid. Läkemedelsgenomgångar Samtycken från beslutsoförmögna Framgångsrik samverkan inbjudan till konferens i Stockholm den 6-7 november 2013 KEyNOTE SPEAKER Riksföreningen för MAS Ulla Olsson VÅRA TALARE Västerbottens läns landsting Sara Lundberg Umeå kommun Petra Henriksson Patientsäkerhet,

Läs mer

Depression Diagnostik, vård och behandling i primärvården!

Depression Diagnostik, vård och behandling i primärvården! Depression Diagnostik, vård och behandling i primärvården! De olika depressiva tillstånden vanliga symtom och diagnostik Suicidriskbedömning och när patienten behöver vidare kontakt till psykiatrin Vid

Läs mer

Hur möter du framtidens äldre? REHABILITERING AV ÄLDRE 2014. Nya metoder för hälsofrämjande insatser

Hur möter du framtidens äldre? REHABILITERING AV ÄLDRE 2014. Nya metoder för hälsofrämjande insatser inbjudan till konferens i Stockholm den 1-2 december 2014 VÅRA TALARE Dagny Vikström Dagny är leg. arbetsterapeut, demensutvecklare och medförfattare till Demensboken Gunnel Högberg Gunnel är leg. arbetsterapeut,

Läs mer

RÄTTSSÄKER OCH EFFEKTIV BISTÅNDSHANDLÄGGNING

RÄTTSSÄKER OCH EFFEKTIV BISTÅNDSHANDLÄGGNING inbjudan till konferens i Stockholm den 21-22 maj 2014 JURIDISK EXPERT Jurist VÅRA TALARE Socialstyrelsen Ann-Kristin Granberg Sundsvalls kommun Eva Rönnbäck Verksamhetschef, Socialtjänstens myndighetsutövning

Läs mer

En bättre demensvård där personalen är medicinen

En bättre demensvård där personalen är medicinen En bättre demensvård där personalen är medicinen Kerstin Åström, enhetschef Silverängen, Trelleborg Kristina Edvardsson, demenskoordinator, Trelleborgs kommun Eva Granvik, nationell koordinator BPSD-registret

Läs mer

Vård av en dement person i hemförhållanden

Vård av en dement person i hemförhållanden Vård av en dement person i hemförhållanden Bemötande, vård och rapportering Kerstin Savolainen Lene-Maj Asplund 06.03.04 Vad är demens? Förorsakas av organiska sjukdomstillstånd i hjärnan Störningar i

Läs mer

Beteendemässiga och Psykiska Symtom vid Demens BPSD

Beteendemässiga och Psykiska Symtom vid Demens BPSD BPSD-registret Beteendemässiga och Psykiska Symtom vid Demens BPSD Lennart Minthon Professor, överläkare, registerhållare http://www.bpsd.se/ 11/28/2014 Det finns 160 000 personer med demenssjukdom i Sverige

Läs mer

Värdig vardag en konferens om riktlinjer för psykosociala insatser vid schizofreni

Värdig vardag en konferens om riktlinjer för psykosociala insatser vid schizofreni Värdig vardag en konferens om riktlinjer för psykosociala insatser vid schizofreni Konferens den 7/10 2011 arrangerad av RSMH, Schizofreniförbundet och Socialpsykiatriskt forum Varför är denna konferens

Läs mer

Nationell utvärdering vård och omsorg vid demenssjukdom

Nationell utvärdering vård och omsorg vid demenssjukdom Nationell utvärdering vård och omsorg vid demenssjukdom Vera Gustafsson, Socialstyrelsen Lars-Olof Wahlund, Karolinska institutet Per-Olof Sandman, Umeå universitet Nationell utvärdering - syfte Värdera

Läs mer

Arbetsterapeutens nya roll och funktion

Arbetsterapeutens nya roll och funktion Arbetsterapeutens nya roll och funktion Inbjudan till konferens i Stockholm den 3-4 december 2009 TALARE FRÅN Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter Lena Haglund Universitetssjukhuset i Lund Eva Månsson Lexell

Läs mer

Smärtdagarna 2011. Primärvårdssymposium. Utredning, diagnostisering och behandling av långvarig smärta

Smärtdagarna 2011. Primärvårdssymposium. Utredning, diagnostisering och behandling av långvarig smärta ST-läkare du erhåller intyg efter genomgången kurs Primärvårdssymposium Smärtdagarna 2011 Inbjudan till konferens i Stockholm den 28-29 mars 2011 TALARE Huddinge Solna Karsten Ahlbeck Specialistläkare

Läs mer

Biståndshandläggare inom äldreomsorgen

Biståndshandläggare inom äldreomsorgen Biståndshandläggare inom äldreomsorgen Inbjudan till konferens i Stockholm den 18-19 maj 2011 FÖRELÄSARE Äldrecentrum Eva Norman FoU Västernorrland Kommunförbundet Västernorrland Eva Rönnbäck Octopus Demens

Läs mer

Erfarenheter av Tidiga tecken. Josefin Wikner Christina Karlsen

Erfarenheter av Tidiga tecken. Josefin Wikner Christina Karlsen Erfarenheter av Tidiga tecken Josefin Wikner Christina Karlsen Kungsbacka kommun En av sex kommuner i Halland 78890 invånare Ger stöd åt ca 750 personer (LSS) 25 bostäder med särskild service 20 dagliga

Läs mer

Personlig assistans. Chefsdagarna. Praktisk arbetsledning som stödjer personal och brukare. Senaste nytt inom assistans så påverkas du

Personlig assistans. Chefsdagarna. Praktisk arbetsledning som stödjer personal och brukare. Senaste nytt inom assistans så påverkas du Chefsdagarna Personlig assistans Inbjudan till konferens i Stockholm den 5-6 december 2011 TALARE KommunLex AB Jonas Reinholdsson Nyköpings kommun Catarina Lindgren Praktisk arbetsledning som stödjer personal

Läs mer

GERONTOLOGI OCH GERIATRIK

GERONTOLOGI OCH GERIATRIK GERONTOLOGI OCH GERIATRIK Gerontologi är läran om det normala fysiska, psykiska och sociala åldrandet och om de åldersrelaterade förändringar som sker hos människan från det att hon uppnått mogen ålder

Läs mer

PALLIATIV VÅRD I HEMMET

PALLIATIV VÅRD I HEMMET inbjudan till konferens i Stockholm den 27-28 november 2012 TALARE FRÅN Ersta Sköndal högskola Anna Whitaker Lektor och docent i socialt arbete Mittuniversitetet Titti Melin-Johansson Sjuksköterska och

Läs mer

Hur stimulera förbättringsarbete? Hur stimulera till Q-arbete? VÅRDKEDJAN FÖR PERSONER MED DEMENS I UPPSALA LÄN

Hur stimulera förbättringsarbete? Hur stimulera till Q-arbete? VÅRDKEDJAN FÖR PERSONER MED DEMENS I UPPSALA LÄN Hur stimulera förbättringsarbete? Hur stimulera till Q-arbete? VÅRDKEDJAN FÖR PERSONER MED DEMENS I UPPSALA LÄN C-läns kommuner och antal innevånare (345.481) 20.144 9.132 13.450 40.656 19.986 21.352 205.199

Läs mer

Lokal modell för samverkan mellan primärvård, minnesmottagning och kommun. Lokala samverkansrutiner för volontärverksamhet

Lokal modell för samverkan mellan primärvård, minnesmottagning och kommun. Lokala samverkansrutiner för volontärverksamhet Lokal modell för samverkan mellan primärvård, minnesmottagning och kommun Lokala samverkansrutiner för volontärverksamhet 1 Samverkansrutiner: Sammanhållen vård och omsorg samt anhörigstöd vid demenssjukdom

Läs mer

Stress & utmattningssyndrom 2015

Stress & utmattningssyndrom 2015 inspiration inom stress & utmattningssyndrom Stress och duktighetsfällan Arbetsrelaterad stress lär dig mer om rehabiliterings processen! Traumatisk stress när systemet går ur funktion Datum och plats:

Läs mer

TEMA: INNEHÅLLET I DEN RÄTTSPSYKIATRISKA OMVÅRDNADEN VAD ÄR DET VÅRDANDE?

TEMA: INNEHÅLLET I DEN RÄTTSPSYKIATRISKA OMVÅRDNADEN VAD ÄR DET VÅRDANDE? INBJUDAN Nätverket för rättspsykiatrisk omvårdnad INBJUDER TILL KONFERENS I VADSTENA 10-11 NOVEMBER 2011 PLATS: STARBY HOTELL TEMA: INNEHÅLLET I DEN RÄTTSPSYKIATRISKA OMVÅRDNADEN VAD ÄR DET VÅRDANDE? Dags

Läs mer

Kvalitetsregister för att utveckla vården för personer med demenssjukdom!

Kvalitetsregister för att utveckla vården för personer med demenssjukdom! Ann-Katrin Edlund, leg ssk, landskoordinator SveDem Eva Granvik, leg ssk, landskoordinator BPSD-registret Kvalitetsregister för att utveckla vården för personer med demenssjukdom! Ordet kvalitetsregister

Läs mer

Familjehemsdagar VÄLKOMMEN TILL 6-7 OKTOBER I SUNDSVALL

Familjehemsdagar VÄLKOMMEN TILL 6-7 OKTOBER I SUNDSVALL VÄLKOMMEN TILL Familjehemsdagar 6-7 OKTOBER I SUNDSVALL Under Familjehemsdagarna tar vi del av varandras erfarenheter och berikar oss med ny kunskap från intressanta föreläsningar. Du är varmt välkommen!

Läs mer

Nationella riktlinjer för f och omsorg

Nationella riktlinjer för f och omsorg Nationella riktlinjer för f god vård v och omsorg Helle Wijk Institutionen för f r Vårdvetenskap V och HälsaH Sahlgrenska Akademin Göteborgs Universitet Fakta om demenssjukdom Ca 148 000 demenssjuka -

Läs mer

Studie- & diskussionsmaterial WEBBUTBILDNINGEN

Studie- & diskussionsmaterial WEBBUTBILDNINGEN Studie- & diskussionsmaterial WEBBUTBILDNINGEN Studie- och diskussionsmaterial till webbutbildningen i BPSD-registret Materialet kan användas som underlag för gruppdiskussioner vid till exempel arbetsplatsträffar

Läs mer

Osteoporos - det du behöver veta och lite till!

Osteoporos - det du behöver veta och lite till! KOPIA Denna inbjudan har skickats till din verksamhetschef Inbjudan till en 2-dagars utbildning veta och lite till! Utredning och behandling av en folksjukdom Svenska Osteoporossällskapet i samarbete med

Läs mer