SVENSKA DEMENSDAGARNA. Inbjudan till Svenska Demensdagarna 2010 TANKA HJÄRNA

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SVENSKA DEMENSDAGARNA. Inbjudan till Svenska Demensdagarna 2010 TANKA HJÄRNA"

Transkript

1 SVENSKA DEMENSDAGARNA Inbjudan till Svenska Demensdagarna 2010 TANKA HJÄRNA En konferens för uppbyggnad och utbyte av idéer mellan olika yrkeskategorier inom demensområdet Välkommen till Conventum Kongress i Örebro maj 2010

2 VÄLKOMMEN TILL SVENSKA DEMENSDAGARNA 2010 Örebro är värdstad för Svenska Demensdagarna maj På Conventum Kongress samlas vi under temat Tanka våra hjärnor Temat syftar till att alla vi som möter personer med demenssjukdom i vårt arbete behöver tanka med nya kunskaper. Vi behöver också ett avbrott i vardagens arbete för att reflektera och få olika former av stimulans för att vara professionella. Konferensen ger möjlighet att utbyta erfarenheter och kunskaper så att vården och omsorgen om demenssjuka blir till en helhet. Vi hoppas att programmet ska ge en fördjupad kunskap och också tillgodose behovet av att Tanka våra hjärnor POSTERS Under konferensen har du möjlighet att kostnadsfritt sätta upp en poster som t ex beskriver den verksamhet du arbetar i eller om du har några resultat som du vill visa upp. Storleken får max vara 70 x 100 cm (stående). Du kommer att få möjlighet att presentera postern under samtliga raster enligt programmet. Markera på anmälningsformuläret om du kommer med poster samt titel och eventuella medförfattare. UTSTÄLLNING Ett flertal företag inom kunskaps-, hjälpmedels- och läkemedelsbranschen ställer ut under konferensen. Under kaffe- och lunchpauser kommer du att kunna ta del av de produkter som visas upp.

3 HUVUDFÖRELÄSARE Ulla Höjgård Har varit projektledare för Socialstyrelsens arbete med Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom. Ulla har arbetat vid Socialstyrelsen sedan början av 1990-talet och bland annat varit chef för myndighetens äldreenhet. Per-Olof Sandman Leg sjuksköterska. Arbetar f n som professor och prefekt vid institutionen för Omvårdnad Umeå universitet. PO har varit ordförande för den del av Socialstyrelsens riktlinjearbete som rör omvårdnad av personer med demenssjukdom. Föreläsningen redovisar de övergripande riktlinjerna och kvalitetsindikatorerna för uppföljning och utvärdering av riktlinjerna. Maria Eriksdotter Jönhagen Docent/universitetslektor vid Karolinska Institutet och överläkare vid Geriatriska kliniken, Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge samt Registerhållare för SveDem. I dagsläget (oktober 2009) finns ca nydiagnosticerade patienter med demenssjukdom i registret. Registret erbjuder en unik möjlighet att följa förändringar av vård och behandling av patienter med både vanliga och ovanliga demenssjukdomar över tid och dessutom se om regionala skillnader föreligger. Varje ansluten enhet har tillgång till den egna enhetens statistik on-line (lokalt), vilket kan jämföras med statistik från det egna länet (regionalt) samt data från samtliga patienter (nationellt). I Socialstyrelsens nya nationella riktlinjer för demensvård anges SveDem som datakälla till flera av kvalitetsindikatorerna. Data från registret kommer att presenteras och diskuteras. Kathinka Evers Docent i teoretisk filosofi, seniorforskare med inriktning på hjärnan och medvetandet. Har nyligen publicerat en bok i neuroetik. Sjukdomsförloppet vid demens associeras ofta med förlust av autonomi, eller självbestämmande och förmåga att handla enligt egna föreställningar och önskemål. Under sjukdomsförloppet får patienter med demens uppleva ett minskat oberoende när andra personer hänvisar dem till olika instanser för ansvar och beskydd. Det är dock inte självklart vad autonomi innebär och få studier av autonomi utgår från patientperspektivet. Denna oklarhet kan vara till skada för patienten. Patientens och omgivningens önskemål och syn sammanfaller inte alltid och bästa möjliga vård kan ibland vara svår att förena med respekt för patientens personliga integritet. I vissa grundläggande bemärkelser förlorar emellertid aldrig en person med demens sin autonomi, något som är viktigt att klargöra för såväl patienten som anhöriga och vårdgivare.

4 HUVUDFÖRELÄSARE Ulla Hällgren Graneheim Leg sjuksköterska, vårdlärare och medicine doktor. Ulla är verksam som universitetslektor vid institutionen för omvårdnad, Umeå Universitet. Hennes forskning fokuserar på beteendeförändringar i interaktionen mellan personer med demens och deras vårdare samt våld inom vård och omsorg. Föreläsningen baseras på forskning om hur personer med demens upplever sin situation. Den berör beteendeförändringar vid demenssjukdom ur ett personcentrerat perspektiv och exemplifieras med berättelser om upplevelsen av att leva med demenssjukdom och vara på ett demensboende. Ingmar Skoog Professor vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet. Ingmar Skoog är en internationellt ledande forskare med speciell inriktning på epidemiologi och demenssjukdomar och har bidragit till viktiga upptäckter inte minst vad det gäller betydelsen av vaskulära faktorer vid Alzheimers. Bland annat var han den som först upptäckte att högt blodtryck tidigare i livet ökade risken för att senare insjukna i Alzheimers sjudom. Stellan Båtsman Distriktsläkare på vårdcentralen i Kalix sedan många år. Kalix har sedan flera år varit en ledstjärna för demensvård inom primärvården i Sverige. Mycket kritik från andra håll har hörts, men resultaten talar för sig. Stellan kommer i sitt föredrag att belysa vikten av att göra rätt tidigt i demensprocessen och vilka konsekvenser det får för patienten, anhöriga, vården och omsorgen i kommunen. Lena Kilander Överläkare på Geriatrikens Minnesmottagning, Akademiska sjukhuset i Uppsala och universitetslektor i geriatrik vid Uppsala universitet. Frontallobsdemens är en neurodegenerativ sjukdom som drabbar de delar av hjärnan som bl a bidrar till sunt förnuft, känslomässig begåvning och social förmåga. Personer med denna sjukdom gör i mångt och mycket precis vad som faller dem in, utan hänsyn till konsekvenser och omgivningens reaktioner. Sjukdomen är dåligt känd och det kan dröja länge innan patienten får rätt diagnos. Vi går igenom sjukdomen dels ur ett medicinskt perspektiv, dels genom Pia Landahls berättelse om sin makes förbryllande sjukdomsyttringar. Majken Karlsson Docent och forskare. Majken föreläser om 10 års forskning om känslor, tankar och reaktioner som uppstår vid möten med gamla människor.

5 PROGRAM CONVENTUM KONGRESS Onsdag 19 maj Registrering, kaffe och utställningsbesök Välkommen Invigningstal Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom Ulla Höjgård, P O Sandman Svenska Demensregistret (SveDem) uppdatering 2010 Maria Eriksdotter Jönhagen Bensträckare Den autonoma hjärnan. Etiska perspektiv på demens Katinka Evers Vem stör vem på demensboendet? Ulla Hällgren Graneheim Lunch och utställningsbesök Seminariepass Kaffe och utställningsbesök Seminariepass Epidemiologi och riskfaktorer. Kan man förebygga demens? Ingmar Skoog Vart tog patienter med BPSD vägen? Nu ser vi nästan ingen med dessa problem längre. Hur har vi gjort? Stellan Båtsman Slut för dagen Middag med underhållning Torsdag 20 maj Seminariepass Kaffe och utställningsbesök Seminariepass Paus Frontallobsdemens - den förbryllande sjukdomen Lena Kilander, Pia Landahl Lunch och utställningsbesök Hur ser vi egentligen på våra gamla? Majken Karlsson Avslutning med kaffe

6 SEMINARIER Gör dina val på anmälningsformuläret på Du har möjlighet att delta i 4 st. 1. Demens och ålderssymptom hos personer med utvecklingsstörning Downs syndrom demens, bemötande, boende, anhörig, livshistoria Lena Markeby Larsson, utbildningskonsult inom området åldrande/utvecklingsstörning. Jobbat många år på boende för både demenssjuka och utvecklingsstörda. 2. Alzheimers sjukdom och genetisk rådgivning, etiska dilemman, regler och principer Caroline har under flera år forskat om ärftlighet och Alzheimers sjukdom och parallellt byggt upp en genetisk vägledningsenhet för demenssjukdomar. I och med detta har hon haft kontakt med flera familjer som är drabbade av sjukdomen. Ofta står man inför etiska dilemman i och med genetikens möjlighet att blicka in i framtiden. Detta kommer bland annat att belysas i föredraget. Caroline Graff, docent och specialistläkare i klinisk genetik och docent vid Karolinska Institutet. 3. Läkemedel för behandling av Alzheimers sjukdom idag och imorgon Många nya behandlingsprinciper studeras idag. Flera nya är på väg. Vi börjar få de första resultaten om hur vi kan förstå sjukdomen. Mycket av detta kommer att belysas i föredraget. Forskningslabbet på Karolinska Institutet och enheten för klinisk läkemedelsforskning är bland de främsta i världen som får ta hand om nya möjliga kandidater som i framtiden kan bli avgörande för patienternas välbefinnande. Niels Andreasen är läkare och disputerade på Markörer i likvor och diagnostik av Alzheimers sjukdom. Han är chef för enheten för klinisk läkemedelsforskning och ansvarig för centrat som utprovar nya läkemedel vid demenssjukdomar. 4. Alzheimers sjukdom - vad vet vi idag? En översikt av hypoteser och behandlingsstrategier Maria är forskare på Novum inom Karolinska Institutet där man studerar olika mekanismer för uppkomsten av Alzheimers sjukdom. För några år sedan hade vi inga läkemedel för Alzheimers sjukdom. Idag börjar frågorna få svar och flera nya möjliga behandlingsalternativ studeras. Fortfarande kvarstår frågor, men i framtiden kanske vi kan bota sjukdomen. Maria Ankarcrona, Docent, PhD i toxikologi, expert på celldödsmekanismer och rollen av mitokondrier i Alzheimers sjukdom.

7 SEMINARIER, FORTS. 5. Betydelsen av rörelse vid demens Föreläsningen innehåller ett analyserande tänkande kring rörelseförmåga och funktionerna hos personer med demenssjukdom. Föreläsningen riktar sig till all personal som möter äldre demenssjuka personer. Javad Ghannad, leg sjukgymnast. Javad har under flera år arbetat som sjukgymnast med äldre demenssjuka patienter inom verksamhetsområde kognitiv medicin på universitetssjukhuset i Lund. 6. Du kan göra skillnad med lyhört bemötande och varsam beröring Du kan i det lilla göra skillnad. Omvårdnaden kan bli ett rent helvete eller en ljuvlig stund som höjer både kvalité och välbefinnande. Om hur du i det dagliga arbetet kan arbeta med Taktiprometoden och på ett professionellt sätt skapa goda möten. En inblick i uppdraget från socialstyrelsen att implementera Taktil massage i vården av personer med demenssjukdom. Siv Ardeby, distrikts- och barnsjuksköterska som har utvecklat Taktiprometoden - originalet Taktil massage. 7. Livet har en mening trots allt Ibland kan man fråga sig vad livet har för mening överhuvudtaget när man arbetar med eller är anhörig till en demenssjuk person. Kan den demenssjuka själv uppleva mening? Viktor Frankl, judisk läkare, som förlorade allt i koncentrationsläger under andra världskriget anser att det finns alltid en mening. Detta seminarium kommer att handla om hans teori och hur man i det dagliga arbetet ändå kan finna mening. Birgitta Ingridsdotter, legitimerad psykolog med lång erfarenhet av att arbeta inom äldreomsorgen med utbildning, utredning och handledning. Birgitta är ordförande i Sveriges Geropsykologers förening och har specialiserat sig på äldrefrågor och den existensiella problematiken. 8. Att stödja anhöriga till personer med demenssjukdom - inte bara anhörigkonsulentens ansvar! Karin informerar om kommunernas ansvar för olika former av stöd till anhöriga och närstående. Kerstin ger goda exempel från anhörigstödet i Gävle kommun. Berättar om samarbetet mellan föreningar/organisationer, landstinget och frivilliga som är och har varit en förutsättning för utveckling av anhörigstödet. En presentation av Villa Milbo, som är avlösningsvistelse för anhöriga och deras närstående och bland annat har riktade veckor i samarbete med Demensföreningen. Dessutom presenteras övriga stödformer; anhörigstödjare, anhörigombud, Anhörigcenter och Gävles metod att arbeta med anhöriggrupper. Karin Lindgren, socionom med mångårig erfarenhet av chefsuppdrag inom socialtjänst och vård- och omsorg. Arbetar med LSS och anhörigfrågor på Socialstyrelsen samt som utbildningskonsult i egen regi. Kerstin Weivert har sedan 2000 arbetat med utvecklingen av anhörigstödet i Gävle kommun. Är nu chef för den förebyggande enheten inom Omvårdnad Gävle där anhörigstödet ingår som en del.

8 SEMINARIER, FORTS. 9. Flexibel demensdagvård i Örebro Kommun Örebro kommun arbetar med utveckling av individanpassad demensdagvård med hjälp av statliga stimulansbidrag. Syftet är att ha flexiblare öppettider, erbjuda mer individanpassade aktiviteter, nå fler personer med demens. Demensdagvården har tre inriktningar; för personer med MCI och för personer med demens i tidigt skede, för personer med medelsvår demens framförallt temporal och parietal symptombild, för personer med demens och särskilda behov såsom BPSD och frontotemporal symptombild. Maria Eklöf, projektledare för flexibel demensdagvård, undersköterska i 25 år varav 15 år på demensdagvård. Ingår i Demenscentrums demensteam och ger utbildningar, konsultationer och handleder arbetsgrupper i demensfrågor. 10. Varför vanvård? Att begripa varför man har sitt arbete motverkar inte bara risken för vanvård utan förbättrar även den egna arbetsmiljön. Seminariet kommer att handla om vikten av att arbeta professionellt i relationen med vårdtagaren, närstående och kollegor. Exempel kommer att ges på situationer där bristande kunskap och kompetens bidrar till dåligt bemötande och försämrad omvårdnad. Ola redogör också för varför ett professionellt arbetssätt oftast bidrar till en bra arbetsmiljö. Sällan syns enheter där man har god omvårdnad, men dålig arbetsmiljö. Hur ska vi i framtiden undvika fler Lex Sarah-anmälningar? En ökad förståelse för både det egna arbetet och vårdtagaren är avgörande. Ola Polmé, enhetschef och demensvårdsutvecklare samt sedan ett par år tillbaka föreläsare i ämnena beteende, bemötande och professionalism. Ola har skrivit tre böcker, Hur ska vi bemöta demenssjuka, Praktisk professionell planering och Vanvård eller vård av gammal vana. Ola är även uppfinnare och har patent på Rullstolsvaggan för personer med skrikbeteenden. 11. Toppmöten i demensvården Hur kan vi stödja personer med demens så att de får behålla sin värdighet, identitet och självkänsla? Hur kan vi kommunicera med en person som har svårt att förmedla sina tankar och att förstå andra? Hur kan vi göra när personer misstolkar sin omgivning, blir rädda och kanske värjer sig för den hjälp som de så väl behöver? Praktiska exempel som hjälper oss att hjälpa då vardagen försvåras och värdigheten är hotad. Dagny Vikström, leg arbetsterapeut och demensvårdsutvecklare i Luleå kommun. Dagny ger handledning och stöd till personal och anhöriga i frågor som rör förhållningssätt i vården och tillsynen av personer med demens. Dagny är medförfattare till Demensboken, levnadsberättelse, upplevelse, fakta och förhållningssätt, Studentlitteratur Anlitas ofta som föreläsare vid olika vårdutbildningar och konferenser.

9 SEMINARIER, FORTS. 12. BPSD-register Vi vet att beteendemässiga och psykiska symtom vid demens (BPSD) är vanligt och orsakar stort lidande för anhöriga, personal och inte minst för personen med demenssjukdom. Med hjälp av BPSD-registret kan symtomen kartläggas och behandlingen struktureras samt utvärderas. Det är även möjligt att följa patienten över tid på ett åskådligt sätt. Eva Granvik, sjuksköterska, magister i omvårdnad och arbetar vid Neuropsykiatriska kliniken i Malmö, Skånes Universitetssjukhus, SUS. 13. Från riktlinjer till praktik. Webbutbildning som ett enkelt verktyg för kvalitetsutveckling inom demensvården Socialstyrelsen har tagit fram Nationella riktlinjer för god vård och omsorg vid demenssjukdom. Av erfarenhet vet man att riktlinjer har en risk att sluta som hyllvärmare. Som en strategi för att motverka detta samarbetar SDC i ett unikt projekt med Socialstyrelsen för implementering av riktlinjerna i kommunernas vård och omsorgsarbete. Resultatet är en populärvetenskaplig version av riktlinjerna med exempel från vardagssituationer inom demensvården samt en webbaserad utbildning Demens ABC. Under seminariet får du se exempel på hur webbutbildningen ser ut, en genomgång av handledarmanualen samt tips på hur verksamhetschefer och vårdpersonal kan använda utbildningen för att utveckla kvalitén inom sin verksamhet. Helle Wijk och Olga Shyshko. Helle är leg sjuksköterska och docent vid Göteborgs universitet, Olga är medie- och webbpedagog. Tillsammans ansvarar de för utbildningdelen på Svenskt demenscentrum (SDC). 14. Icke-farmakologisk behandling av äldre på särskilda boenden eller inom hemsjukvården Måste äldres behov alltid tillfredsställas med läkemedel eller finns det alternativ? Med hjälp av icke-farmakologiska metoder har man i Halland lyckats mer än halvera användandet av sömnmedel till äldre på särskilda boenden, även användingen av lugnande medel och neuroleptika har minskat betydligt. Detta samtidigt som de äldre mår bättre. Michael Borg, äldreapotekare, Landstinget Halland, projektledare/konstruktör Modell Halland - Hallands egna modell för läkemedelsgenomgångar

10 KONFERENSFAKTA Plats Conventum Kongress, Örebro Datum maj 2010 Avgift Anmälan kr exkl moms inkluderande samtliga måltider kr exkl moms från den 29 mars Anmälan bör vara oss tillhanda senast den 28 mars, därefter förhöjd avgift. Anmäl dig på Bekräftelse Betalning Logi Skriftlig bekräftelse skickas ut efter anmälningstidens utgång. Grupp & Konferens fakturerar såväl deltagaravgift som logi. Samtliga hotell är centralt belägna med gångavstånd till Conventum. Priserna är angivna exkl moms. Gå gärna in på www-adresserna och besök de olika hotellalternativen innan du bokar Scandic Grand Hotel, ligger i direkt anslutning till Conventum Hotels/Scandic-Grand-Hotel Enkelrum 1327 kr Dubbelrum 1411 kr Elite Stora Hotellet, Enkelrum kr Dubbelrum 1327 kr Clarion Hotel Örebro, hotel=se084 Enkelrum 1174 kr Dubbelrum 1344 kr Best Western City Hotel, Enkelrum 1017 kr Dubbelrum 1203 kr Behrn Hotell, Enkelrum 1184 kr Dubbelrum 1479 kr First Hotel Örebro, Enkelrum 895 kr Dubbelrum 1340 kr Plaza Hotel, Enkelrum 800 kr Dubbelrum 900 kr Information Frågor som rör anmälan, ekonomi och logi besvaras av Elisabeth Hofmann på Grupp & Konferens, Eskilstuna Marknadsföring AB, tel , e-post Information om programmets innehåll lämnas av Annika Sjöberg, tel , e-post

Undersköterska i demensvården

Undersköterska i demensvården Undersköterska i demensvården Inbjudan till konferens i Stockholm den 14-15 april 2011 LYSSNA TILL Sahlgrenska Universitetssjukhuset Centrum för lättläst AnnMarie Lindman Nationellt kompetenscentrum Anhöriga

Läs mer

Spetskompetens i demensvård. Utbildning för demenssjuksköterskor

Spetskompetens i demensvård. Utbildning för demenssjuksköterskor Spetskompetens i demensvård Utbildning för demenssjuksköterskor Kurser våren 2012 Alzheimerföreningen i Sverige i samarbete med Neuropsykiatriska kliniken / Minneskliniken i Malmö D Det är viktigt med

Läs mer

Spetskompetens i demensvård. Utbildning för demenssjuksköterskor

Spetskompetens i demensvård. Utbildning för demenssjuksköterskor Spetskompetens i demensvård Utbildning för demenssjuksköterskor Kurser våren 2011 Alzheimerföreningen i Sverige i samarbete med Neuropsykiatriska kliniken / Minneskliniken i Malmö D Det är viktigt med

Läs mer

Kreativt, meningsfullt och konstruktivt arbete i demensvården

Kreativt, meningsfullt och konstruktivt arbete i demensvården Kreativt, meningsfullt och konstruktivt arbete i demensvården Välkommen till konferensen Demens och välbefinnande den 10 oktober 2012 Det unika med konferensen är att föreläsarna förmedlar såväl det senaste

Läs mer

Nya synsätt och arbetssätt

Nya synsätt och arbetssätt KONFERENS 2 MAJ 2012 Nya synsätt och arbetssätt för att skapa ett demensboende som ger nöjda boenden, anhöriga och personal ANMÄLAN E-post hb@kkskaraborg.se Telefon 0733 26 27 23 Sista anmälningsdag 25

Läs mer

Demensteam i Sverige

Demensteam i Sverige 20 april 2010 Folkets Hus i Umeå Konferens Demensteam i Sverige Konsten att lyckas med teamarbete Svenskt demenscentrum & Socialstyrelsen Välkommen till konferensen Demensteam i Sverige! Runt om i landet

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011

Verksamhetsberättelse 2011 Verksamhetsberättelse 2011 1 Innehållsförteckning Bakgrund... 3 Styrgruppen... 4 Extra satsning... 4 Referensgrupp... 4 Utbildning... 5 Årligt möte för användarna... 5 IT-utveckling... 6 Samarbete med

Läs mer

Samverkansrutin Demens

Samverkansrutin Demens Samverkansrutin Demens I Vellinge kommun Samverkan mellan kommun, primärvård och specialistvård Lokal samverkansrutin Bakgrund: Demenssjukdomar är sjukdomar som leder till kraftiga försämringar i människans

Läs mer

Kreativ, meningsfull och konstruktiv kommunikation

Kreativ, meningsfull och konstruktiv kommunikation Kreativ, meningsfull och konstruktiv kommunikation Välkommen till konferensen Demens och välbefinnande den 2 maj 2012 På konferensen presenteras nya synsätt och arbetssätt inom demensvården. Det unika

Läs mer

Geriatriska kliniken. Kurser vid Geriatriska kliniken, Skånes universitetssjukhus, Malmö

Geriatriska kliniken. Kurser vid Geriatriska kliniken, Skånes universitetssjukhus, Malmö Geriatriska kliniken Kurser vid Geriatriska kliniken, Skånes universitetssjukhus, Malmö Höstterminen 2014 Höstterminen 2015 Hej! I din hand har du ett nytt och utökat kursprogram från Geriatriska kliniken,

Läs mer

Kreativt, meningsfullt och konstruktivt arbete i demensvården

Kreativt, meningsfullt och konstruktivt arbete i demensvården Kreativt, meningsfullt och konstruktivt arbete i demensvården Välkommen till konferensen Demens och välbefinnande den 11 oktober 2012 Det unika med konferensen är att föreläsarna förmedlar såväl det senaste

Läs mer

Samverkansrutin Demens

Samverkansrutin Demens Samverkansrutin Demens I Vellinge kommun Samverkan mellan kommun, primärvård och specialistvård Lokal samverkansrutin Bakgrund: Demenssjukdomar är sjukdomar som leder till kraftiga försämringar i människans

Läs mer

Verksamhetsberättelse 1/8 2010 31/7 2011

Verksamhetsberättelse 1/8 2010 31/7 2011 Svenskt register för BPSD (beteendemässiga och psykiska symtom vid demens) Verksamhetsberättelse 1/8 2010 31/7 2011 Bakgrund I Sverige finns idag ca 148 000 personer med demenssjukdom och ca 50 % av dessa

Läs mer

FRAMTIDENS DEMENSVÅRD

FRAMTIDENS DEMENSVÅRD 2008 års konferens helt slutsåld! FRAMTIDENS DEMENSVÅRD Inbjudan till konferens i Stockholm den 3-4 februari 2009 TALARE Svenskt demenscentrum och Silviahemmet Wilhelmina Hoffman Beteendeteknik i Gävle

Läs mer

Kurser inom områdena demens och anhörigstöd vid Geriatriska kliniken och Kunskapscentrum för geriatrik, Skånes universitetssjukhus, Malmö

Kurser inom områdena demens och anhörigstöd vid Geriatriska kliniken och Kunskapscentrum för geriatrik, Skånes universitetssjukhus, Malmö Kurser inom områdena demens och anhörigstöd vid Geriatriska kliniken och Kunskapscentrum för geriatrik, Skånes universitetssjukhus, Malmö Höstterminen 2015 Höstterminen 2016 Hej! I din hand har du ett

Läs mer

Inbjudan. FALK:s konferens

Inbjudan. FALK:s konferens Inbjudan FALK:s konferens Eskilstuna 8-10 maj 2012 Arkivimpulser! Välkommen till FALK:s konferens 2012 som hålls i Eskilstuna. Arkivimpulser är rubriken på årets konferens och vi hoppas kunna ge er ett

Läs mer

i Jönköping Ett unikt samarbete mellan kommun och landsting

i Jönköping Ett unikt samarbete mellan kommun och landsting 1 (6) i Jönköping Ett unikt samarbete mellan kommun och landsting 2 (6) Presentation Demensteamet i Jönköping har ett unikt arbetssätt där samarbetet mellan landsting och kommun är den stora hörnstenen.

Läs mer

Kostnadseffektiv och kvalitativ dagverksamhet

Kostnadseffektiv och kvalitativ dagverksamhet Kostnadseffektiv och kvalitativ dagverksamhet Inbjudan till konferens i den 10-11 februari 2011 TALARE Högskolan Jönköping Cecilia Henning Nora kommun Gunilla Jansson Barbro Sahlin Tidaholms kommun Christina

Läs mer

Symptom, diagnos och läkemedelsbehandling

Symptom, diagnos och läkemedelsbehandling Utbildningsdag 1 februari 2008 Läppstiftet konferens, Göteborg Symptom, diagnos och läkemedelsbehandling vid demenssjukdom - för distriktsläkare och specialister i allmänmedicin Hur ser sjukdomsförloppet

Läs mer

Socialt innehåll i demensvård och -omsorg

Socialt innehåll i demensvård och -omsorg 30 november 2010 Hotel Riverton i Göteborg Konferens Socialt innehåll i demensvård och -omsorg Vad? Varför? Hur? foto nordicpotos Svenskt demenscentrum & Socialstyrelsen Välkommen till konferensen Vad

Läs mer

Föreläsare - Skånska demensdagen 6 oktober 2015

Föreläsare - Skånska demensdagen 6 oktober 2015 1 Föreläsare - Skånska demensdagen 6 oktober 2015 Nollvision Lars Sonde Utredare och forskare vid Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum Engagerad i Svenskt Demenscentrums utbildningsarbete. Under föreläsningen

Läs mer

2008-06-16 Reviderad 2013-01-03. Riktlinjer Demensvård

2008-06-16 Reviderad 2013-01-03. Riktlinjer Demensvård 2008-06-16 Reviderad 2013-01-03 Riktlinjer Demensvård 2(9) Innehållsförteckning Riktlinjer Demensvård... 1 Innehållsförteckning... 2 Inledning... 3 Demenssjukdom... 3 Befolkningsstruktur 4 Demensvård.4

Läs mer

SOMS-Konferens 15-17 oktober 2008 Scandic Plaza Borås

SOMS-Konferens 15-17 oktober 2008 Scandic Plaza Borås SOMS-Konferens 15-17 oktober 2008 Scandic Plaza Borås För sjukgymnaster inom omsorg och habilitering Onsdag 15 oktober 11.30-12.00 Registrering 12.00-13.00 Lunch 13.00-13.30 Konferensen öppnas Inledning

Läs mer

Anknytning Funktionshinder Psykisk hälsa /Psykisk störning

Anknytning Funktionshinder Psykisk hälsa /Psykisk störning POMS Handikappsykologernas Yrkesförening inbjuder i samarbete med Barn- och Ungdomshabiliteringen samt Vuxenhabiliteringen i Örebro län till konferensen Anknytning Funktionshinder Psykisk hälsa /Psykisk

Läs mer

Depression Diagnostik, vård och behandling i primärvården!

Depression Diagnostik, vård och behandling i primärvården! Depression Diagnostik, vård och behandling i primärvården! De olika depressiva tillstånden vanliga symtom och diagnostik Suicidriskbedömning och när patienten behöver vidare kontakt till psykiatrin Vid

Läs mer

Smärtdagarna 2011. Primärvårdssymposium. Utredning, diagnostisering och behandling av långvarig smärta

Smärtdagarna 2011. Primärvårdssymposium. Utredning, diagnostisering och behandling av långvarig smärta ST-läkare du erhåller intyg efter genomgången kurs Primärvårdssymposium Smärtdagarna 2011 Inbjudan till konferens i Stockholm den 28-29 mars 2011 TALARE Huddinge Solna Karsten Ahlbeck Specialistläkare

Läs mer

Framtidens mas/mar. Patientsäkerhet, yrkesroll & framtid. Läkemedelsgenomgångar Samtycken från beslutsoförmögna Framgångsrik samverkan

Framtidens mas/mar. Patientsäkerhet, yrkesroll & framtid. Läkemedelsgenomgångar Samtycken från beslutsoförmögna Framgångsrik samverkan inbjudan till konferens i Stockholm den 6-7 november 2013 KEyNOTE SPEAKER Riksföreningen för MAS Ulla Olsson VÅRA TALARE Västerbottens läns landsting Sara Lundberg Umeå kommun Petra Henriksson Patientsäkerhet,

Läs mer

Rutin vid demens. för kommunens baspersonal, sjuksköterskor och demensteam

Rutin vid demens. för kommunens baspersonal, sjuksköterskor och demensteam Rutin vid demens för kommunens baspersonal, sjuksköterskor och demensteam Bakgrund Till grund för rutinen ligger den länsgemensamma demensmodellen Annas led- för trygg och säker demensvård. Annas led är

Läs mer

Nationell konferens om Teknik och demens

Nationell konferens om Teknik och demens Hjälpmedelsinstitutet inbjuder till Nationell konferens om Teknik och demens 22 november 2007 Norra Latin Stockholm Nationell konferens om Teknik och demens Konferensen handlar om teknikens betydelse för

Läs mer

Biståndshandläggare inom äldreomsorgen

Biståndshandläggare inom äldreomsorgen Biståndshandläggare inom äldreomsorgen Inbjudan till konferens i Stockholm den 18-19 maj 2011 FÖRELÄSARE Äldrecentrum Eva Norman FoU Västernorrland Kommunförbundet Västernorrland Eva Rönnbäck Octopus Demens

Läs mer

Projektorganisation. Projektledning. Andra medverkande. spec. kirurgi, Uppsala universitet

Projektorganisation. Projektledning. Andra medverkande. spec. kirurgi, Uppsala universitet Projektorganisation Projektledning Helena Brändström Ola Ghatnekar Lars Holmberg Jan Nyman Hans Starkhammar Sverre Sörenson Arvid Widenlou Nordmark Göran Zetterström Andra medverkande Kristina Eklund projektledare,

Läs mer

Arbetsterapeutens nya roll och funktion

Arbetsterapeutens nya roll och funktion Arbetsterapeutens nya roll och funktion Inbjudan till konferens i Stockholm den 3-4 december 2009 TALARE FRÅN Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter Lena Haglund Universitetssjukhuset i Lund Eva Månsson Lexell

Läs mer

Socialt innehåll i demensvård och -omsorg

Socialt innehåll i demensvård och -omsorg 14 april 2011 Quality Hotel Globe, Stockholm Konferens Socialt innehåll i demensvård och -omsorg Vad? Varför? Hur? foto nordicpotos Svenskt demenscentrum & Socialstyrelsen Välkommen till konferensen! Vad

Läs mer

Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom 2009

Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom 2009 Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom 2009 Pernilla Edström, Göteborgsregionen Helena Mårdstam, Göteborgsregionen Anders Paulin, Fyrbodal Kerstin Sjöström, Skaraborg Yvonne Skogh

Läs mer

Cancerrehabilitering

Cancerrehabilitering Cancerrehabilitering Cancerrehabilitering psykosocialt stöd och fysisk rehabilitering Livskvalitet att hjälpa patienten att hitta tillbaka till ett fungerande vardagsliv Så här kan ett rehabiliteringsprogram

Läs mer

Vuxna med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF)

Vuxna med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) Vuxna med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) kunskap utveckling inspiration Öka förståelsen och fördjupa dina kunskaper med det senaste inom autismspektrumtillstånd och ADHD! Hot om våld så

Läs mer

Nationella riktlinjer för f och omsorg

Nationella riktlinjer för f och omsorg Nationella riktlinjer för f god vård v och omsorg Helle Wijk Institutionen för f r Vårdvetenskap V och HälsaH Sahlgrenska Akademin Göteborgs Universitet Fakta om demenssjukdom Ca 148 000 demenssjuka -

Läs mer

I N B J U D A N. Användarmöte för. 15-16 april 2010 Scandic Foresta Lidingö, Stockolm

I N B J U D A N. Användarmöte för. 15-16 april 2010 Scandic Foresta Lidingö, Stockolm I N B J U D A N Användarmöte för Klinisk i immunologi i 15-16 april 2010 Scandic Foresta Lidingö, Stockolm Välkommen! Välkommen! Årets användarmöte är förlagt till Scandic Foresta på Lidingö Årets användarmöte

Läs mer

Osteoporos - det du behöver veta och lite till!

Osteoporos - det du behöver veta och lite till! KOPIA Denna inbjudan har skickats till din verksamhetschef Inbjudan till en 2-dagars utbildning Osteoporos - det du behöver veta och lite till! Utredning och behandling av en folksjukdom 8-9 oktober 2014

Läs mer

Stress & utmattningssyndrom 2015

Stress & utmattningssyndrom 2015 inspiration inom stress & utmattningssyndrom Stress och duktighetsfällan Arbetsrelaterad stress lär dig mer om rehabiliterings processen! Traumatisk stress när systemet går ur funktion Datum och plats:

Läs mer

Ett redskap för kvalitetsutveckling

Ett redskap för kvalitetsutveckling Checklista demens Hemtjänst Ett redskap för kvalitetsutveckling Checklista demens Hemtjänst är ett stöd för hemtjänstverksamheter som utför insatser för personer med demenssjukdom. Den bygger på Socialstyrelsens

Läs mer

Anknytning Funktionshinder Psykisk hälsa /Psykisk störning

Anknytning Funktionshinder Psykisk hälsa /Psykisk störning POMS Handikappsykologernas Yrkesförening inbjuder i samarbete med Barn- och Ungdomshabiliteringen samt Vuxenhabiliteringen i Örebro län till konferensen Anknytning Funktionshinder Psykisk hälsa /Psykisk

Läs mer

Utbildningsmodell. för personal som i sin verksamhet träffar personer med demenssjukdom eller kognitiv svikt.

Utbildningsmodell. för personal som i sin verksamhet träffar personer med demenssjukdom eller kognitiv svikt. SAMMANFATTNING Utbildningsmodellen är framtagen inom projektet Utbildning, Uppföljning och Utveckling av demensvården i Örebro län. Utbildningsförslagen utgår från projektets inventering av utbildningsbehov

Läs mer

Ett redskap för kvalitetsutveckling

Ett redskap för kvalitetsutveckling Checklista demens Särskilt boende Ett redskap för kvalitetsutveckling Checklista demens Särskilt boende är ett stöd för teamet som arbetar på ett särskilt boende. Den bygger på Socialstyrelsens nationella

Läs mer

TEMA: INNEHÅLLET I DEN RÄTTSPSYKIATRISKA OMVÅRDNADEN VAD ÄR DET VÅRDANDE?

TEMA: INNEHÅLLET I DEN RÄTTSPSYKIATRISKA OMVÅRDNADEN VAD ÄR DET VÅRDANDE? INBJUDAN Nätverket för rättspsykiatrisk omvårdnad INBJUDER TILL KONFERENS I VADSTENA 10-11 NOVEMBER 2011 PLATS: STARBY HOTELL TEMA: INNEHÅLLET I DEN RÄTTSPSYKIATRISKA OMVÅRDNADEN VAD ÄR DET VÅRDANDE? Dags

Läs mer

Att åldras med utvecklingsstörning

Att åldras med utvecklingsstörning 2015-02-20 15/25 OBS! Var vänlig distribuera inbjudan till berörd målgrupp inom förvaltningen Socialnämnden (motsv) Landstinget Att åldras med utvecklingsstörning BAKGRUND Personer med utvecklingsstörning

Läs mer

PROJEKTPLAN. Kompetenshöjning i demens för personal på äldreboende Sundvalls kommun

PROJEKTPLAN. Kompetenshöjning i demens för personal på äldreboende Sundvalls kommun PROJEKTPLAN Kompetenshöjning i demens för personal på äldreboende Sundvalls kommun Titel: PROJEKTPLAN kompetenshöjning i demens för personal på äldreboende Sundsvalls kommun Projekt: Stimulansmedel Idnr:

Läs mer

Äldreomsorgen - För dig med demenssjukdom

Äldreomsorgen - För dig med demenssjukdom Äldreomsorgen - För dig med demenssjukdom Socialförvaltningen Äldreomsorgen Våra lokala värdighetsgarantier Delaktighet och inflytande Klippans Kommuns Äldreomsorg garanterar dig regelbundna samtal med

Läs mer

Lokal modell för samverkan mellan primärvård, minnesmottagning och kommun. Lokala samverkansrutiner för volontärverksamhet

Lokal modell för samverkan mellan primärvård, minnesmottagning och kommun. Lokala samverkansrutiner för volontärverksamhet Lokal modell för samverkan mellan primärvård, minnesmottagning och kommun Lokala samverkansrutiner för volontärverksamhet 1 Samverkansrutiner: Sammanhållen vård och omsorg samt anhörigstöd vid demenssjukdom

Läs mer

Stress & utmattningssyndrom

Stress & utmattningssyndrom Stress & utmattningssyndrom 2015 kunskap utveckling inspiration Uppdatera dig med senaste forskningen och utvecklingen inom stress & utmattningssyndrom Stress och duktighetsfällan Aktuella och moderna

Läs mer

Äldretandvård 2013. Pia Gabre docent Folktandvården Uppsala Sahlgrenska akademin. Gunilla Nordenram docent

Äldretandvård 2013. Pia Gabre docent Folktandvården Uppsala Sahlgrenska akademin. Gunilla Nordenram docent Äldretandvård 2013 Aktuell forskning munhälsans betydelse för hälsa och välbefinnande hos äldre Multisjuka äldre en riskgrupp i tandvården! Kariesriskbedömning och kariesprofylax hos äldre Dementa patienter

Läs mer

Cancerrehabilitering 2012

Cancerrehabilitering 2012 Succé! Nu för andra gången! Cancerrehabilitering 2012 Cancerrehabilitering psykosocialt stöd och livskvalitet Att hjälpa patienten att hitta tillbaka till ett fungerande vardagsliv Hur påverkas kroppsuppfattning

Läs mer

SJUKSKÖTERSKAN GÖR SKILLNAD! 5 6 DECEMBER 2013, BONNIER CONFERENCE CENTER, STOCKHOLM

SJUKSKÖTERSKAN GÖR SKILLNAD! 5 6 DECEMBER 2013, BONNIER CONFERENCE CENTER, STOCKHOLM Nationell konferens för sjuksköterskor i äldrevård och geriatrik. Ett samarbete mellan Riksföreningen för sjuksköterskan inom äldrevård och tidningen Äldreomsorg/Gothia Fortbildning. SJUKSKÖTERSKAN GÖR

Läs mer

Eksjö kommun Revisionsrapport Kommunens demensverksamhet

Eksjö kommun Revisionsrapport Kommunens demensverksamhet Revisionsrapport Kommunens demensverksamhet Antal sidor: 11 Innehåll 1. Sammanfattning 3 2. Bakgrund 3 3. Syfte 4 4. Revisionskriterier 4 5. Ansvarig nämnd/styrelse 4 6. Genomförande/metod 4 7. Organisation

Läs mer

Enhetschefer, områdeschefer, verksamhetschefer, fackliga företrädare samt övriga intresserade.

Enhetschefer, områdeschefer, verksamhetschefer, fackliga företrädare samt övriga intresserade. UTBILDNINGSAVDELNINGEN 2006-01-26 06/27 Socialnämnden (motsv) Äldreomsorgen INSPIRATIONSDAG PLANERING, BEMANNING OCH SCHEMALÄGGNING BAKGRUND Under 14 år har Kvalitid arbetat med analyser och utbildningar

Läs mer

Välkommen till Svensk Förening för Sömnforskning och Sömnmedicins fjärde Årskongress 25-27 maj 2011 i Örebro

Välkommen till Svensk Förening för Sömnforskning och Sömnmedicins fjärde Årskongress 25-27 maj 2011 i Örebro Sista datum för anmälan och abstracts till den lägre anmälningsavgiften är den 13 april. Välkommen till Svensk Förening för Sömnforskning och Sömnmedicins fjärde Årskongress 25-27 maj 2011 i Örebro www.swedishsleepresearch.com

Läs mer

Demensteam i Sverige

Demensteam i Sverige 29 september 2009 Scandic Crown i Göteborg Konferens Demensteam i Sverige Konsten att lyckas med teamarbete arrangörer: Svenskt demenscentrum och Socialstyrelsen Välkommen till konferensen Demensteam i

Läs mer

Årligen kommer nya prestationsmål från SKL och Socialdepartementet. För mätperioden 1/9-2012 till 30/9 2013 gäller detta:

Årligen kommer nya prestationsmål från SKL och Socialdepartementet. För mätperioden 1/9-2012 till 30/9 2013 gäller detta: Prestationsmål 2013 Årligen kommer nya prestationsmål från SKL och Socialdepartementet. För mätperioden 1/9-2012 till 30/9 2013 gäller detta: Optimal läkemedelsbehandling: Minskning av olämpliga läkemedel

Läs mer

Oral hälsa vid funktionsnedsättning & särskilda behov

Oral hälsa vid funktionsnedsättning & särskilda behov inbjudan till konferens i Stockholm den 17-18 september 2014 VÅRA TALARE Landstinget i Jönköpings län Kristina Berggren Tandhygienist Folktandvården Värmland Barbro Olsson Tandsköterska Folktandvården

Läs mer

Välkommen till. Vårlöken. Solvägen 35. Vård- och omsorgsboende

Välkommen till. Vårlöken. Solvägen 35. Vård- och omsorgsboende Välkommen till Vårlöken Solvägen 35 Vård- och omsorgsboende Lägenhet på Vårlöken Vårlöken ligger i Eslöv i närheten av Trollsjöparken, Solhällans vårdoch omsorgsboende och Tåbelunds vårdcentral. Busshållsplats

Läs mer

Palliativ vård 2013. Datum: 2 3 december 2013, Stockholm

Palliativ vård 2013. Datum: 2 3 december 2013, Stockholm Palliativ vård 2013 Symtomkontroll och symtomlindring smärta och andnöd Brytpunkt, etik och etiska dilemman Det svåra samtalet att våga prata om döendet och döden med patienter och anhöriga Så får du teamarbetet

Läs mer

Nationell utvärdering

Nationell utvärdering Nationell utvärdering vård och omsorg vid demenssjukdom Vera Gustafsson, Socialstyrelsen Lars-Olof Wahlund, Karolinska institutet Per-Olof Sandman, Umeå universitet Länsseminarium Gävleborg 2015-03-17

Läs mer

I utveckling 2013. KBT i tandvården. Senaste gerodontologiska forskningen Patientsäkerhet Vård av dementa patienter VÅRA TALARE

I utveckling 2013. KBT i tandvården. Senaste gerodontologiska forskningen Patientsäkerhet Vård av dementa patienter VÅRA TALARE gerodonti I utveckling 2013 inbjudan till konferens i Stockholm den 24-25 april 2013 VÅRA TALARE Oral Care Mikael Zimmerman Docent Klinisk oral diagnostik & övergripande odontologiskt ansvarig Mun-H-Center

Läs mer

Socialtjänstforum. ett möte mellan forskning och socialtjänst VÅLD VÄLFÄRDSLAND. Konferens i Göteborg. 22 23 april 2008

Socialtjänstforum. ett möte mellan forskning och socialtjänst VÅLD VÄLFÄRDSLAND. Konferens i Göteborg. 22 23 april 2008 Socialtjänstforum ett möte mellan forskning och socialtjänst VÅLD I VÄLFÄRDSLAND Konferens i Göteborg 22 23 april 2008 Dagligen möts vi av rapporter om våld i vårt samhälle - på gatan, i hemmet och på

Läs mer

MAS-DAGARNA 2014. Ny patientlag 1 januari 2015. MAS nya roll vad krävs för:

MAS-DAGARNA 2014. Ny patientlag 1 januari 2015. MAS nya roll vad krävs för: inbjudan till konferens i Stockholm den 3-4 september 2014 KEYNOTE SPEAKER & MODERATOR Luleå kommun, Riksföreningen för MAS Ulla Olsson VÅRA TALARE Karlskrona kommun Ann-Britt Mårtensson Enköpings kommun

Läs mer

Lokala riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom

Lokala riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom Vård, omsorg och IFO Riktlinjer Antagen av KS Diarienummer 1(11) Lokala riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom 2 Innehåll Bakgrund... 3 Värdegrund... 3 Demenssjukdom... 3 BPSD... 3 Nationella

Läs mer

Medicinteknik i utveckling Inbjudan till konferens i Stockholm den 18-19 april 2012

Medicinteknik i utveckling Inbjudan till konferens i Stockholm den 18-19 april 2012 MT + IT = patientsäkerhet Medicinteknik i utveckling Inbjudan till konferens i Stockholm den 18-19 april 2012 TALARE SIS Git Eliasson Salvatore Capizzello IT i Region Skåne Lennart Wallén Västra Götalandsregionen

Läs mer

Gemensamt program för vård och omsorg vid demenssjukdom i Norrbotten. Ett samarbete mellan Norrbottens läns landsting och Norrbottens kommuner

Gemensamt program för vård och omsorg vid demenssjukdom i Norrbotten. Ett samarbete mellan Norrbottens läns landsting och Norrbottens kommuner Gemensamt program för vård och omsorg vid demenssjukdom i Norrbotten. Ett samarbete mellan Norrbottens läns landsting och Norrbottens kommuner Förord Det gemensamma programmet för vård och omsorg vid demenssjukdom

Läs mer

Primärvårdssymposium 2011 Endokrina sjukdomar

Primärvårdssymposium 2011 Endokrina sjukdomar Primärvårdssymposium 2011 Endokrina sjukdomar Inbjudan till konferens i Stockholm 13-14 juni 2011 LYSSNA TILL Mälarsjukhuset, Eskilstuna Jan Calissendorff Angelica Lindén Hirschberg Utredning, diagnostisering

Läs mer

Framtidens Barn- och ungdomspsykiatri 2011

Framtidens Barn- och ungdomspsykiatri 2011 Framtidens Barn- och ungdomspsykiatri 2011 Inbjudan till konferens i Stockholm den 28-29 november 2011 TALARE Moderator: Lena Eidevall Örebro Universitet Per Germundsson Helsingborgs stad Thorbjörn Jordansson

Läs mer

Stroke 2015. talare. Datum och plats: 22 23 april 2015, Stockholm. Erik Lundström, överläkare, neurologkliniken, Karolinska Universitetssjukhuset

Stroke 2015. talare. Datum och plats: 22 23 april 2015, Stockholm. Erik Lundström, överläkare, neurologkliniken, Karolinska Universitetssjukhuset Stroke 2015 kunskap utveckling inspiration Uppdatera dig med senaste forskningen och utvecklingen inom stroke Fördjupa dig inom neglekt, apraxi och afasi Vad omfattar dolda funktionshinder och hur kan

Läs mer

LIKA men OLIKA LIKA SPECIALPEDAGOGISK RIKSKONFERENS STADIONMÄSSAN I MALMÖ, 13-14 NOVEMBER 2014. Svenska förbundet för Specialpedagogik

LIKA men OLIKA LIKA SPECIALPEDAGOGISK RIKSKONFERENS STADIONMÄSSAN I MALMÖ, 13-14 NOVEMBER 2014. Svenska förbundet för Specialpedagogik SPECIALPEDAGOGISK RIKSKONFERENS STADIONMÄSSAN I MALMÖ, 13-14 NOVEMBER 2014 LIKA men OLIKA LIKA Svenska förbundet för Specialpedagogik ARRANGÖR: SÖDRA SVERIGES FÖRENING FÖR SPECIALPEDAGOGIK Torsdag 13 november

Läs mer

Personcentrerad vård 2015

Personcentrerad vård 2015 Framtidens vårdmodell: Personcentrerad vård 2015 kunskap utveckling inspiration Lär dig mer om planering, dokumentering, strukturerat arbetssätt och utvärdering av personcentrerad vård Öka förståelsen

Läs mer

ADHD coaching. Föreläsare: Lasse Andersson Datum: 2012-10-11

ADHD coaching. Föreläsare: Lasse Andersson Datum: 2012-10-11 ADHD coaching Föreläsare: Lasse Andersson Datum: 2012-10-11 Hur stöttar vi personer med neuropsykiatriska funktionshinder (NPF) i deras vardag? Lasse utgår ifrån en coaching baserad modell som bygger på

Läs mer

Mest sjuka äldre och nationella riktlinjer. Hur riktlinjerna kan anpassas till mest sjuka äldres särskilda förutsättningar och behov Bilaga

Mest sjuka äldre och nationella riktlinjer. Hur riktlinjerna kan anpassas till mest sjuka äldres särskilda förutsättningar och behov Bilaga Mest sjuka äldre och nationella riktlinjer Hur riktlinjerna kan anpassas till mest sjuka äldres särskilda förutsättningar och behov Bilaga Innehåll Vägledning om mest sjuka äldre och nationella riktlinjer...

Läs mer

Stroke och rehabilitering - för hela teamet kring patienten

Stroke och rehabilitering - för hela teamet kring patienten Stroke och rehabilitering - för hela teamet kring patienten De nya uppdaterade nationella riktlinjerna kring strokevård och behandling vad innebär de för dig i vården av strokepatienten? Akut behandling

Läs mer

INTYG OCH UTLÅTANDE BASERAD PÅ ICF

INTYG OCH UTLÅTANDE BASERAD PÅ ICF NYTT PROGRAM Utvecklingsseminarium 394 och 396 INTYG OCH UTLÅTANDE BASERAD PÅ ICF Att beskriva och bedöma behov med ICF inom rehabilitering och vård MSc. Fd. Bitr. Rektor Werner Jäger, ReArb Institutet

Läs mer

Kartläggning av stöd till anhöriga vid geriatriska kliniker 2013 Sigtuna 10 april 2014

Kartläggning av stöd till anhöriga vid geriatriska kliniker 2013 Sigtuna 10 april 2014 Kartläggning av stöd till anhöriga vid geriatriska kliniker 2013 Sigtuna 10 april 2014 Lennart Magnusson, verksamhetschef Länssamordnarna för anhörigstöd i Norrland Stöd till anhöriga Kliniker Erbjuds

Läs mer

Alfa-1 INBJUDAN S T O C K H O L M 2 0 0 9

Alfa-1 INBJUDAN S T O C K H O L M 2 0 0 9 Riksföreningen Alfa-1 Sverige Bergandsvägen 10 218 32 Bunkeflostrand Telefon 040 16 02 17 Ansvarig utgivare: Inger Ahlbin info@alfa-1.se www.alfa-1.se Alfa-1 KUNSKAP ÅR VÅR MEDICIN S T O C K H O L M 2

Läs mer

Information om BPSD-registret. Studerande. Februari 2015. Skyfotostock Dreamstime.com - Back To School Photo

Information om BPSD-registret. Studerande. Februari 2015. Skyfotostock Dreamstime.com - Back To School Photo Information om BPSD-registret Studerande Februari 2015 Skyfotostock Dreamstime.com - Back To School Photo BPSD-registret är ett nationellt kvalitetsregister Startade i november 2010 på Minneskliniken Malmö,

Läs mer

Chef inom tandvård. Din roll och funktion för effektiv styrning. Framgångsrik verksamhetsutveckling. Verktyg och praktik! Lär av andras framgångar

Chef inom tandvård. Din roll och funktion för effektiv styrning. Framgångsrik verksamhetsutveckling. Verktyg och praktik! Lär av andras framgångar Framgångsrik verksamhetsutveckling Chef inom tandvård Inbjudan till konferens i Stockholm den 9-10 september 2010 TALARE FRÅN Folktandvården Uppsala Henrik Raber Folktandvården Stockholm Peter Lundholm

Läs mer

Kostnadseffektiv och kvalitetssäker LSS

Kostnadseffektiv och kvalitetssäker LSS ll tt år ν d a с a kll! Kostnadseffektiv och kvalitetssäker LSS Inbjudan till konferens i Stockholm den 8-9 februari 2011 TALARE FRÅN Umeå universitet Lena Birkelöf Stockholms stad Annika Andersson Astrid

Läs mer

Att möta barn och ungdomar inom Primärvård

Att möta barn och ungdomar inom Primärvård Att möta barn och ungdomar inom Primärvård Svenska NOBAB:s temadagar 19 20 mars 2009 Aros Congress Center Västerås Division Närsjukvård och Barn och Ungdomskliniken Program Torsdag 19 mars, 2009 09.00

Läs mer

Nationell utvärdering

Nationell utvärdering Nationell utvärdering vård och omsorg vid demenssjukdom Vera Gustafsson, Socialstyrelsen Lars-Olof Wahlund, Karolinska institutet Per-Olof Sandman, Umeå universitet Länsseminarium Värmland 2015-03-04 Nationell

Läs mer

Rättspsykiatriska regionkliniken Växjö

Rättspsykiatriska regionkliniken Växjö Rättspsykiatriska regionkliniken Växjö NätRoms 24:e konferens 7-8 november 2013 Tema Delaktighet Plats: Växjö, Best Western Hotel Royal Corner Datum: 7 8 november 2013 Anmälan: Fyll i webbformulär på NätRoms

Läs mer

Välkommen till. Trollsjögården. Remmarlövsvägen 21. Vård- och omsorgsboende

Välkommen till. Trollsjögården. Remmarlövsvägen 21. Vård- och omsorgsboende Välkommen till Trollsjögården Remmarlövsvägen 21 Vård- och omsorgsboende Lägenhet på Trollsjögården Trollsjögården ligger i ett naturskönt område nära Trollsjön. Lägenheterna är fördelade på två våningar

Läs mer

Familjehemsdagar VÄLKOMMEN TILL 6-7 OKTOBER I SUNDSVALL

Familjehemsdagar VÄLKOMMEN TILL 6-7 OKTOBER I SUNDSVALL VÄLKOMMEN TILL Familjehemsdagar 6-7 OKTOBER I SUNDSVALL Under Familjehemsdagarna tar vi del av varandras erfarenheter och berikar oss med ny kunskap från intressanta föreläsningar. Du är varmt välkommen!

Läs mer

INRIKTNINGSDOKUMENT FO R PRIMÄ RVÄ RDEN I LÄNDSTINGET SO RMLÄND

INRIKTNINGSDOKUMENT FO R PRIMÄ RVÄ RDEN I LÄNDSTINGET SO RMLÄND INRIKTNINGSDOKUMENT FO R PRIMÄ RVÄ RDEN I LÄNDSTINGET SO RMLÄND Detta dokument baseras på Landstingets strategiska mål, som beslutas av Landstingsfullmäktige i landstingsbudgeten och som är styrande för

Läs mer

10.40-11.00 FLACC och INRS - för att bedöma beteende och smärta hos barn med kommunikationssvårigheter

10.40-11.00 FLACC och INRS - för att bedöma beteende och smärta hos barn med kommunikationssvårigheter Torsdagen den 15 april 8.30-10.00 Registrering + kaffe och fralla 10.00-10.10 Välkommen! 10.10-10.40 BOSS - ett instrument för att bedöma beteende och smärta hos barn med kommunikationssvårigheter Marie

Läs mer

Välkommen till. Solhällan. Solvägen 37. Vård- och omsorgsboende

Välkommen till. Solhällan. Solvägen 37. Vård- och omsorgsboende Välkommen till Solhällan Solvägen 37 Vård- och omsorgsboende Lägenhet på Solhällan På Solhällan finns 48 lägenheter fördelat på fyra olika enheter. Hälften av lägenheterna ligger i markplan och andra hälften

Läs mer

Vårdplanering och informationsöverföring i en samlad modell. Solveig Sundh och Annika Friberg www.visamregionorebro.se

Vårdplanering och informationsöverföring i en samlad modell. Solveig Sundh och Annika Friberg www.visamregionorebro.se Vårdplanering och informationsöverföring i en samlad modell Solveig Sundh och Annika Friberg www.visamregionorebro.se En del i regeringens äldresatsning 2010-2014 Bättre liv för sjuka äldre Syfte med försöksverksamheten

Läs mer

Inbjudan till terapiinriktad utbildning med produktinformation Diabetesdagar i Mellansverige Nyheter och trender inom diabetologins värld

Inbjudan till terapiinriktad utbildning med produktinformation Diabetesdagar i Mellansverige Nyheter och trender inom diabetologins värld September 2015 Inbjudan till terapiinriktad utbildning med produktinformation Diabetesdagar i Mellansverige Nyheter och trender inom diabetologins värld Sundbyholm 10-11 december 2015 Hej! Välkommen till

Läs mer

Palliativ vård 2013. Datum: 14 15 maj 2013, Stockholm

Palliativ vård 2013. Datum: 14 15 maj 2013, Stockholm Palliativ vård 2013 Symtomkontroll och symtomlindring smärta och andnöd Brytpunkt, etik och etiska dilemman Det svåra samtalet att våga prata om döendet och döden Närståendestöd kring den palliativa patienten

Läs mer

Personlig assistans. Chefsdagarna. Praktisk arbetsledning som stödjer personal och brukare. Senaste nytt inom assistans så påverkas du

Personlig assistans. Chefsdagarna. Praktisk arbetsledning som stödjer personal och brukare. Senaste nytt inom assistans så påverkas du Chefsdagarna Personlig assistans Inbjudan till konferens i Stockholm den 5-6 december 2011 TALARE KommunLex AB Jonas Reinholdsson Nyköpings kommun Catarina Lindgren Praktisk arbetsledning som stödjer personal

Läs mer

Följsamhet till Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom, inom vård och omsorg i Osby kommun.

Följsamhet till Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom, inom vård och omsorg i Osby kommun. Vård och omsorg Johnny Kvarnhammar Medicinskt ansvarig sjuksköterska RAPPORT Följsamhet till Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom, inom vård och omsorg i Osby kommun. Uppföljning

Läs mer

Kompetensutveckling på Nova Högskolecentrum För personal inom kommunpsykiatrin Hösten 2011

Kompetensutveckling på Nova Högskolecentrum För personal inom kommunpsykiatrin Hösten 2011 Kompetensutveckling på För personal inom kommunpsykiatrin Hösten 2011 "Socialförvaltningen i Mönsterås har fått statsbidrag i syfte att bland annat förbereda och fortsätta att utveckla sociala insatser

Läs mer

10.40-11.00 FLACC och INRS - för att bedöma beteende och smärta hos barn med kommunikationssvårigheter

10.40-11.00 FLACC och INRS - för att bedöma beteende och smärta hos barn med kommunikationssvårigheter Torsdagen den 15 april 8.30-10.00 Registrering + kaffe och fralla 10.00-10.10 Välkommen! 10.10-10.40 BOSS - ett instrument för att bedöma beteende och smärta hos barn med kommunikationssvårigheter Marie

Läs mer

Nationell konferens för ST-läkare

Nationell konferens för ST-läkare Nationell konferens för ST-läkare 2-4 februari 2011 Varbergs Kurort SLUP Sveriges Läkare under Utbildning i Psykiatri har nöjet att inbjuda Dig till årets ST-konferens 2-4 februari 2011 Varbergs kurort

Läs mer

Call for Abstracts. NCCS konferens Kunskapsutveckling i vårdvetenskap Etik, Evidens och Estetik. 9-11 april 2008 Borås, Sverige

Call for Abstracts. NCCS konferens Kunskapsutveckling i vårdvetenskap Etik, Evidens och Estetik. 9-11 april 2008 Borås, Sverige Call for Abstracts NCCS konferens Kunskapsutveckling i vårdvetenskap Etik, Evidens och Estetik 9-11 april 2008 Borås, Sverige En årlig konferens för forskare, doktorander, vårdlärare, vårdprofessioner

Läs mer