Eskilstunas nya ljusdesign berättar stadens historia. Design = identitet Så förstärker belysningen isländska företaget Verkis. LJUsets mörka sida

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Eskilstunas nya ljusdesign berättar stadens historia. Design = identitet Så förstärker belysningen isländska företaget Verkis. LJUsets mörka sida"

Transkript

1 Prisat Designutmärkelser från 2014 Produktnyheter Det senaste inom armaturer Svar från ingenjören 5 frågor om teknik Gästkrönikör Fanny Englund, ljusdesigner LD 01/15 Ett magasin om arkitektur, rum och ljus för dig som arbetar med belysning. 60 kr Design = identitet Så förstärker belysningen isländska företaget Verkis LJUsets mörka sida Debatt: Ljusföroreningar påverkar vår fysiologi Eskilstunas nya ljusdesign berättar stadens historia arkitektens syn på LJUs Eva Falk om ljusets bidrag till rumsupplevelsen

2 034 LjuskuLtur Foto: Sten Jansin En av de tillfälliga installationerna under ljusfestivalen Nattljus: Fantomzonen

3 LjuskuLtur nattl jus 035 Nattljus Ljusfestival i Eskilstuna När Eskilstuna i slutet på oktober för första gången arrangerade sin ljusfestival, Nattljus, handlade mycket om mera än tillfälliga installationer. Staden invigde även fem relativt stora permanenta belysningsprojekt. text Karin Ermegård Eskilstuna är en före detta industristad under omvandling och karaktäriseras av övergivna industribyggnader, ödetomter och nya påkostade byggprojekt sida vid sida. Det är intressant att arbeta med stadens ljus i det här sammanhanget, där frågor som attraktivitet och stadens identitet ständigt är aktuella. Med en ny belysningsplan under arbete, en särskild belysningsbudget för ljusdesignprojekt och flera nya intressanta belysningsprojekt på gång har vi haft en intressant situation att också skapa en ljusfestival, i syfte att gagna staden på flera sätt. Vi planerade invigningar av våra nya belysningsprojekt och invigning av det ombyggda Fristadstorget i samband med ljusfestivalen och hoppades på en fin och intressant nätverkssituation i sällskap av besökarna på den internationella konferensen som också planerades in vid samma tillfälle. Eskilstuna deltar i flera internationella nätverk i sitt belysningsarbete och projektet Light in the City lett av Jyväskylä innebar att vi skulle vara värdar för en konferens om ljus i den urbana miljön under hösten. Vi såg en stor vinst i att samplanera detta med Nattljus. Cirka 150 besökare från flera olika länder deltog i konferensen och var också närvarande vid invigningen av Nattljus tillsammans med flera tusen besökare. Konceptet för Nattljus består av både permanenta ljusdesignprojekt och tillfälliga installationer och vi har velat ha en bredd med både välkända ljusdesigners och lokala ljuskreatörer och kulturaktörer. Nattljus kommer bli ett återkommande event dock är det inte bestämt om nästa festival blir i år eller nästa år. Det har varit uppskattat av eskilstunaborna med permanenta installationer och det var mycket folk i alla åldrar ute på staden under hela festivalen. Nattljus gynnar både kultur och innovation och förhoppningsvis fortsättningsvis kan ge staden ett upplägg för spännande och utvecklande designprojekt. Brandgavlar och ödetomter användes som projektionsytor, Fortifikationsverkets hela fasad lystes upp i en rad fantastiska scenarion i installationen Happy Wall av ÅF Lighting, laserstrålar knöt ihop staden i installationen Argon Constellation - en stjärnbild över staden av Laserimage, fem fritidsgårdar deltog i grafittiworkshops inför en installation av Olsson & Linder med mera, med en helhet där upplevelsen av staden i sig, Eskilstuna, varit i fokus. Nära samarbete Våra nya belysningsprojekt kännetecknas av ett nära samarbete mellan stadens landskapsarkitekter och ansvariga ljusdesigners och det har resulterat i projekt som tar hänsyn till platsen och viktiga kopplingar och stråk på ett bra sätt. Vi har flera olika slags projekt där vi gjort ljussatsningar som uppfyller flera för staden viktiga strategiska mål: Vi har använt modern energisnål teknik, haft ett medvetet ljusdesignarbete och tagit hänsyn till funktion och trygghet. I projektet arbetade vi med en lekplats, två parallella broar och en intressant vattenmiljö med en gammal stenbro med dammluckor och stag. Beställare till samtliga projekt har varit Eskilstuna kommun. se mer om Nattljus med hjälp av qr-koden

4 036 LjuskuLtur Foto: Sten Jansin Vid mörkrets inbrott förlängs vattenleken med en böljande bäck som slingrar sig fram mellan kullarna.

5 LjuskuLtur nattl jus 037 Upptäckten Rinmansparken rinmansparken är en relativt mörk park med stora uppvuxna träd. Längst in i parken finns en stor temalekplats med vetenskapstema, med bland annat flera objekt från industrin med en skulptural verkan. Kommunen ville att lekplatsen skulle kunna användas mera under den mörka årstiden och på kvällarna och valde därför att satsa på belysningen här. KoNcEptmEtaFor Parken heter Upptäckten och namnet har inspirerat ljusdesignteamet som tagit fasta på det. Lekparkens lekutrustning är speciellt framtagen och låter besökarna utforska ljud, vatten och balans m.m. Det är en dynamisk ljussättning, som lyfter uppmärksamheten till lekutrustningen och lyfter fram lekparkens storlek och karaktär. Genom en effektfull ljussättning av dess skulpturala element har lekplatsens vetenskaps tema förstärkts och en attraktiv och lekfull miljö har skapats även under dygnets mörka timmar. Vid mörkrets inbrott förlängs också vattenleken med en böljande bäck som slingrar sig fram mellan kullarna och under den vågiga bron i lekplatsens mitt. Ett av trädäcken blir till en scen med orange strålkastarljus. Utvalda trädkronor är ljussatta för att skapa en rymd och rumslighet i lekparken. Entréerna är markerade med ljussättning av valsarna som står innanför båda entréerna. Emma Röing, handläggande ljusdesigner har tillsammans med Beacon tagit fram tre specialgjorda gobos till tre olika projektorer. Med mönsterpassning bildar dessa den fiktiva ån i parkens centrala mitt. Armaturen styrs med DMX via en CueServer som skiftar färgfilter mellan åtta olika blåa nyanser och ändrar fokus för att skapa illusionen av vågrörelser i ån. projektledare: Anna Edvinsson, SBF Eskilstuna kommun. Koncept och ljusdesign: Projektengagemang Elmiljö, Emma Röing handläggande ljusdesigner och Johan Eriksson uppdragsansvarig och medverkande ljusdesigner. styrning: Kreativ Teknik.

6 038 LjuskuLtur nattl jus LjuskuLtur 038 Foto: S ten Jansin Den fria viljan, Rinmansparken Konstverket kan upplevas både inifrån och utifrån parken och tar följe med den som korsar genom parken. Verket utgår i allra högsta grad från platsen och dess förutsättningar. Parken har tidigare fungerat till stor del som en transportsträcka, med undantag för den välbesökta lekplatsen. Konstverket består av tolv stycken belysningsstolpar med en ljusvolym med en organisk form. Stolparna följer parkens tänkta gångvägar, men också de som uppstått spontant. Temat för verket är som titeln antyder; den fria viljan. Verket följer den riktning som parkens egna besökare valt, och vill uppmana till att gå sin egen väg, i parken såväl som i livet. Eskilstuna konstmuseum valde i samband med ljusfestivalen Nattljus att satsa på ett permanent ljuskonstverk och platsen valdes i samarbete med landskapsarkitekterna på stadsbyggnadsförvaltningen. Konstnären valdes ut efter en tävling i början av 2014 av en jury bestående av medlemmar från både stadsbyggnadsförvaltningen och Eskilstuna konstmuseum. Koncept och utförande: monika Gora, Gora Art & Landscape. Installation: Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö.

7 LjuskuLtur 039 Verket vill uppmana besökaren att gå sin egen väg, i parken såväl som i livet.

8 040 LjuskuLtur Ljuset under bron i utskoven symboliserar masugnar och armaturen illustrerar krackelerat järn som glöder. Foto: Jan Jansson

9 LjuskuLtur nattl jus 041 Faktoribron Vattenmiljön kring Faktoridammen i centrala Eskilstuna är en mycket intressant del av Eskilstunas historia. Det är en miljö som visar vattenkraften som skapat möjligheterna för industrin och stadens utveckling. Eskilstunaån har haft en betydande del i stadens näringskedja och dess historiska utveckling. Sedan Eskilstuna blev en industristad på 1600-talet har gevärsfaktori och smedjor med metallförädling och järnbearbetning funnits på platsen invid Faktoribron. KoNcEptmEtaFor Här har ljusdesignteamet tagit fasta på kommunens vision om att lyfta platsens historiska värde. K-Konsult har illustrerat järnbearbetning med ljus. Ljusdesignen Illustrerar järnets form när det är bearbetningsbart kring 1000 grader olika nyanser mellan ljust orange till djupare röd. Ljuset under bron i utskoven symboliserar masugnar och den platsspecifika specialarmaturen, Ferrum, på bron, designad för projektet av Emma Röing och framtagen av Ateljé Lyktan, illustrerar krackelerat järn som glöder. I armaturkroppen finns tre linjära 1200 millimeters RGB LED-lister som lyser mot en soft satinéskiva innanför det krackelerade metallhöljet. Inbyggt i specialarmaturen finns även ett funktionsljus riktat ner mot gångoch cykelbanan på bron. Armaturformen är hämtad från utskovens valsar som sträcker sig upp utanför räcket på mitten av bron och armaturarmens form ska efterlikna ett städ som används vid smide. Armaturerna accentuerar platsen och lyfter den annars låga brokonstruktionen. Det mörka luftrummet mellan platsens intilliggande byggnader bryts av med armaturraden som både på avstånd och i närmiljön markerar bron och dess riktning. På tegelfasaden projiceras en bild med gnistor. Gnistorna symboliserar smedjans gnistor vid järnbearbetning. Anläggningen styrs med DMX. Vissa delar av året lyser anläggningen i nyanser karaktäristiska för aktuell årstid. Ljuset är föränderligt under vissa tider på kvällen och under speciella dagar på året. Grundljussättningen som illustrerar järn lyser all övrig tid och kallas Ferrum. Den förra belysningsanläggningen, som stod på bron innan Ferrum, hade ett dominerande ljus mot den gråa betongen på gångbanan över bron. Den nya ljussättningen belyser nu istället platsen i sin helhet och är anpassad efter sin omgivning. Den låter brukaren uppleva platsen och dess utsikt istället för den gråa betongen. Ljuset är mer dynamiskt med mjukare övergångar mellan ljus och mörker vilket underlättar för helhetsvyn. Blicken lyfts och stadens nattidentitet framträder. Koncept och ljusdesign: Projektengagemang Elmiljö, Emma Röing handläggande ljusdesigner och Johan Eriksson uppdragsansvarig och medverkande ljusdesigner. belysningsleverantörer: Ateljé Lyktan och Stockholm Lighting (styrning).

10 042 LjuskuLtur nattl jus LjuskuLtur 042 Vattenbroarna: järnvägsbron och den parallella gång- och cykelbro området vid de två broarna i centrala staden var från början en dyster och dunkel plats där människor knappt ville vistas efter mörkrets inbrott. Idag är Vattenbroarna ett landmärke som medborgarna gärna besöker. Vattnet mitt i staden, och förbindelsen med sjöarna, har utgjort den viktigaste stommen till att metall och verkstadsindustrierna i staden kunnat blomstra. Även järnvägen har haft stor betydelse för både arbetare och turister genom att förbinda Eskilstuna med städerna i öst. En stor massiv betongbro bär järnvägen genom Fors kyrkopark och över ån, och gångtrafikanter passerar över den parallella Kyrkbron intill. Stråken kring broarna har blivit viktiga platser för nyexploatering och även om industrierna sedan länge lagt ner finns den historiska karaktären i området kvar. Eftersom området varit en mörk dunkel plats har trygghetsaspekten fått hög prioritet i projektet. Med belysningskonceptet hyllas det gamla, det nya och det framtida. Precis som båten varit livgivaren i historien är idag tåget den port till näring för staden och dess invånare som har störst betydelse. I centrum står människan. KoNcEptmEtaFor Tågbron som idag bär pendlare mellan den lilla och den stora staden möter här ån som var urkraften i det forna industrisamhället. För att symbolisera detta möte har brons undersida gjorts levande med ett ömt ljussken som får den att omedelbart återspeglas av vattnets blanka yta. På detta sätt förevigas bron i vattendraget och inverterar begreppen om vad som är upp och ner. Evighetsaspekten förstärks av de upplysta pelarna som likt pipetter suger upp vattnet ur ån och låter vattnets färg sprida sig över valven. I zenit droppar färgen åter ner och försvinner ner i åns strida ström. Den ljust blågröna färgen i bron kontrasterar vackert i mötet med de gamla lyktorna kring kyrkan intill. För att tillföra ett interaktivt element, och på samma gång förgylla mänskliga möten på platsen, ges gående och cyklister möjligheten att ge liv åt tågbron i takt med varje person som passerar över vattnet. Vattnets egna vågor agerar huvudrollen i de projektioner som uppstår på brons sida och leder därmed till ständigt unika uttryck. Effekten kompletterar de annars subtila markeringarna av tågbrons valv som är dess signum på avstånd. Visionen med ljussättningen av gångbron har varit att skapa ett tydligt stråk som knyter ihop de båda sidorna och förlänger kyrkparkens varma sken. Gångtrafikanter och cyklister som passerar över vattnet har genom den nya, låga belysningen på gångbron äntligen fått möjlighet att se omgivningen, stadens silhuett i nordväst och järnvägsbron i sydost. Koncept och ljusdesign: ÅF Lighting, Kai piippo, designchef, anna Ekberg, uppdragsledande ljusdesigner, tobias olsson, koncept- och ljusdesigner, Francesco Guastella, ljusdesigner, mohammed Kassak, belysningsprojektering.

11 LjuskuLtur 043 Gångtrafikanter och cyklister har genom den nya, låga belysningen på gångbron äntligen fått möjlighet att se omgivningen, stadens silhuett i nordväst och järnvägsbron i sydost. Foto: Sten Jansin

12 044 LjuskuLtur nattl jus LjuskuLtur 044 Mötet mellan människor har varit högt prioriterat i planeringen och belysningen har haft en avgörande roll för att öka trivseln. Foto: Sten Jansin

13 LjuskuLtur 045 Fristadstorget Fristadstorget har alltid varit en central samlingsplats i staden. Med hjälp av ett omsorgsfullt belysningskoncept har platsen nu blivit precis så vacker och levande som kommunen och invånarna önskade. Torget är idag en trygg plats som bjuder in till möten och aktiviteter. På Fristadstorget står du mitt i stadens historia och framtid. Torget har skapats och byggts av boende och verksamma i Eskilstuna och har varit en aktiv samlingsplats i över 100 år. Torget används flitigt till evenemang, torghandel och politiska aktiviteter och är ett levande stadscentrum som genomgått stora ombyggnader både 1984 och Historiens vingslag och en stark framåtanda känns tydligt när du står inför Stadshuset, fontänen Arbetets glädje och ära och konstverket Pin Point. KoNcEptmEtaFor Mötet mellan människor har varit högt prioriterat i planeringen och belysningen har haft en avgörande roll för att öka trivseln. Flera fasader runt torget lyses upp kvällstid och torget som helhet är ljussatt för att skapa en helt ny atmosfär som inbjuder till möten och aktiviteter. Med hjälp av kreativ ljusdesign har torget blivit ett levande nav i staden, belysningen erbjuder en varierande och intresseväckande ljusmiljö som blir visuellt spännande för människor som vistas på platsen. Ljuset byter karaktär och ger dig nya upplevelser när du besöker torget genom goboprojektioner som skiftar i färg och mönster. Visionen med ljussättning har varit att skapa en tilltalande helhet som samspelar med och framhäver torgets gestaltning och karaktär. Tre ljuskategorier skapar tillsammans en sammanhållen komposition av en varierad ljusmiljö. Det rumsskapande ljuset definierar torget genom att belysa de omgivande fasaderna med ett mjukt och behagligt ljus som ger torget en tydlig fond. Att kunna enkelt orientera sig och få en överblick har stor betydelse för trygghetskänslan och säkerheten. Det sociala ljuset sätter människan i fokus genom att skapa en belysning i mindre skala. Besökare på torget rör sig i ett mjukt allmänljus som gör det lätt att se ansikten men även skapar möjligheter för attraktiva mötesplatser och stråk där människor kan interagera. Det identitetsskapande ljuset ger torget en egen karaktär som berättar historien om platserna, belyser konst och ger Fristadstorget en identitet och plats på kartan. projektledare: Erik Pahlbäck och Christer Olofsson, Eskilstuna kommun Koncept och ljusdesign: ÅF Lighting: Kai Piippo, designchef, Deike Ladwig, handläggande ljusdesigner, Karolina Hahn och Daniel Hodierne, medverkande ljusdesigners projektering: Catarina Andersson, Ramböll torgets utformning: Anna Edvinsson landskaps arkitekt Eskilstuna kommum.

Följ ombyggnaden på webben Mer information och live-kamera över nya Fristadstorget finns på: eskilstuna.se/fristadstorget

Följ ombyggnaden på webben Mer information och live-kamera över nya Fristadstorget finns på: eskilstuna.se/fristadstorget Följ ombyggnaden på webben Mer information och live-kamera över nya Fristadstorget finns på: eskilstuna.se/fristadstorget Nya Fristadstorget - ditt torg! Ditt torg Eskilstuna utvecklas! Det nya Fristadstorget

Läs mer

belysningsprogram karlstads kommun Belysningsprogram 2013 1

belysningsprogram karlstads kommun Belysningsprogram 2013 1 belysningsprogram karlstads kommun Belysningsprogram 2013 1 INNEHÅLL 1 Inledning... 4 1.1 Bakgrund, vision... 4 1.2 Syfte... 5 1.3 Tillvägagångssätt... 5 1.4 Trygghet, säkerhet och tillgänglighet... 6

Läs mer

Fotografering att se och bli berörd

Fotografering att se och bli berörd Fotografering att se och bli berörd Jag började fotografera i samband med mina Norgeresor. Från början var mycket av motivationen att dela med mig av mina upplevelser men efterhand som motiven blev fler

Läs mer

Hur ska Nacka leva sin. och mångfald?

Hur ska Nacka leva sin. och mångfald? SLUTRAPPORt Hur ska Nacka leva sin vision, öppenhet och mångfald Ungt inflytande 2014 SLUTRAPPORT Hur ska Nacka leva sin vision, öppenhet och mångfald? 1 Innehåll FÖRORD...2 BAKGRUND - EN LEVANDE STAD

Läs mer

ANVÄND KONSTEN! Den offentliga konsten som en betydelsefull och angelägen del i bildundervisningen. Sara Norlin

ANVÄND KONSTEN! Den offentliga konsten som en betydelsefull och angelägen del i bildundervisningen. Sara Norlin ANVÄND KONSTEN! Den offentliga konsten som en betydelsefull och angelägen del i bildundervisningen. Sara Norlin Det är inte bara duvor som använder offentlig konst, foto från mitt gestaltningsarbete. Konstfack,

Läs mer

TRANÅS INFORMATION FRÅN TRANÅS KOMMUN - MAJ 2015 TRANÅS KOMMUN

TRANÅS INFORMATION FRÅN TRANÅS KOMMUN - MAJ 2015 TRANÅS KOMMUN TRANÅS INFORMATION FRÅN TRANÅS KOMMUN - MAJ 2015 TRANÅS KOMMUN Dokumentsök på www.tranas.se Söker du ett KF-protokoll eller vill du ha tag på en ansökningsblankett för resebidrag? Gå i så fall in på www.tranas.se

Läs mer

Stadsutveckling med samverkan. Processer och arbetsmetoder med kultur i Stockholm-Mälarregionen

Stadsutveckling med samverkan. Processer och arbetsmetoder med kultur i Stockholm-Mälarregionen Stadsutveckling med samverkan Processer och arbetsmetoder med kultur i Stockholm-Mälarregionen Om Volante Research Huvudförfattare har varit Joakim Sternö, etnograf och analytiker vid Volante. Projektledare

Läs mer

I Mellankrigssverige såg det betydlig annorlunda ut jämfört med i dag. Livet i storstaden var fattigt, och man bodde trångt i undermåliga bostäder

I Mellankrigssverige såg det betydlig annorlunda ut jämfört med i dag. Livet i storstaden var fattigt, och man bodde trångt i undermåliga bostäder RU N DT U R f ö l j m ed på en resa i vå r vä rld fa m i l j eb o s tä d er 2010 2011 H i s to r i e n b ö r ja d e 1936 I Mellankrigssverige såg det betydlig annorlunda ut jämfört med i dag. Livet i storstaden

Läs mer

Hur skapas attraktiva destinationer? Koldings nya vision: Vi designar för livet. Vi vill få fram förslag som är nytänkande och radikala.

Hur skapas attraktiva destinationer? Koldings nya vision: Vi designar för livet. Vi vill få fram förslag som är nytänkande och radikala. Koldings nya vision: Vi designar för livet. ulrik jurgensen / designchef Kolding Kommun Vi vill få fram förslag som är nytänkande och radikala. ivar björkman / & openlab Design Affärer Ett magasin om design

Läs mer

Att teckna är stort ATT TECKNA ÄR STORT. - om tecknandets möjligheter och kraft -

Att teckna är stort ATT TECKNA ÄR STORT. - om tecknandets möjligheter och kraft - ATT TECKNA ÄR STORT Att teckna är stort - om tecknandets möjligheter och kraft - Projektledning: Pia Wretlind, Lena Eriksson, Anna Berglund, Jesper Norda, Kristian Berglund ATT TECKNA ÄR STORT 1 2 INNEHÅLL

Läs mer

Pieplows växlar upp. s 8. där Malmö möter havet. Sommarlovsmorgon i marinan s 4. Passion för kalkon s 5. JM satsar på smarta kvadrat s 6

Pieplows växlar upp. s 8. där Malmö möter havet. Sommarlovsmorgon i marinan s 4. Passion för kalkon s 5. JM satsar på smarta kvadrat s 6 Ett nyhetsbrev från Öresundsregionens mest expansiva område där Malmö möter havet Pieplows växlar upp s 8 Sommarlovsmorgon i marinan s 4 Passion för kalkon s 5 JM satsar på smarta kvadrat s 6 N u m m e

Läs mer

Rum och ansvar. sju frågor om stadsbyggnadskonst

Rum och ansvar. sju frågor om stadsbyggnadskonst Rum och ansvar sju frågor om stadsbyggnadskonst Texter Ola Nylander, Peter Elmlund, Eva Sjölin, Torbjörn Einarsson, John Sjöström, Anders Hagsson, Monica Andersson, Jenny Ström Grafisk Form Anna Ryde,

Läs mer

E6 trafikplats Flädie & Väg 16 delen Flädie Lund Lund och Lomma Kommuner, Skåne län

E6 trafikplats Flädie & Väg 16 delen Flädie Lund Lund och Lomma Kommuner, Skåne län GESTALTNINGSPROGRAM TILL ARBETSPLANER FÖR E6 trafikplats Flädie & Väg 16 delen Flädie Lund Lund och Lomma Kommuner, Skåne län 2010-09-01 Objekt: 88 51112 Förord Följande gestaltningsprogram är upprättat

Läs mer

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer

anna olofsson & michaela neumann JAG ÄR MoDIGARE NU En kreativ handbok i drama

anna olofsson & michaela neumann JAG ÄR MoDIGARE NU En kreativ handbok i drama anna olofsson & michaela neumann JAG ÄR MoDIGARE NU En kreativ handbok i drama Kontakta oss gärna! Anna: anna.olofsson.dramapedagog@gmail.com Michaela: mikkan.neumann@gmail.com Du kan beställa Jag är modigare

Läs mer

Väsby. 5 år. proud people. Stads - bygg nadsdag. Vision 2040 tar fasta på invånarnas idéer och tankar Sidan 6

Väsby. 5 år. proud people. Stads - bygg nadsdag. Vision 2040 tar fasta på invånarnas idéer och tankar Sidan 6 Väsby Great Place proud people Kommundirektör Björn Eklundh Den moderna staden Arbetet med att skapa nya gatumiljöer fortsätter Sidan 4-5 Stads - bygg nadsdag firar 5 år Sidan 4 Från förort till modern

Läs mer

Kapitelrubrik FORM/DESIGN C. en rapport om. red. Niels Righolt. red. niels righolt FORM/DESIGN CENTER. en rapport om. En rapport om form/design center

Kapitelrubrik FORM/DESIGN C. en rapport om. red. Niels Righolt. red. niels righolt FORM/DESIGN CENTER. en rapport om. En rapport om form/design center FORM/DESIGN C red. niels righolt en rapport om En rapport om form/design center en rapport om FORM/DESIGN CENTER red. Niels Righolt Kapitelrubrik Innehållsförteckning Förord Förord.........................................................

Läs mer

ANTAGEN AV TRAFIKNÄMNDEN FEBRUARI 2014 GÖTEBORG 2035 TRAFIKSTRATEGI FÖR EN NÄRA STORSTAD

ANTAGEN AV TRAFIKNÄMNDEN FEBRUARI 2014 GÖTEBORG 2035 TRAFIKSTRATEGI FÖR EN NÄRA STORSTAD ANTAGEN AV TRAFIKNÄMNDEN FEBRUARI 2014 GÖTEBORG 2035 TRAFIKSTRATEGI FÖR EN NÄRA STORSTAD GÖTEBORG 2035 TRAFIKSTRATEGI FÖR EN NÄRA STORSTAD Antagen av trafiknämnden den 6 februari 2014 Trafikkontoret dnr

Läs mer

Gångbar stad. Att skapa nät för gående

Gångbar stad. Att skapa nät för gående trast fördjupning Gångbar stad Att skapa nät för gående Sveriges Kommuner och Landsting 118 82 Stockholm Trafikverket 781 89 Borlänge ISBN: 978-91-7585-017-7 Sveriges Kommuner och Landsting Text: Lars

Läs mer

JAG ÄR MED! Om personlig assistans och barns delaktighet i familjeaktiviteter

JAG ÄR MED! Om personlig assistans och barns delaktighet i familjeaktiviteter JAG ÄR MED! Om personlig assistans och barns delaktighet i familjeaktiviteter 1 2013 Wilder J. och Axelsson AK., Högskolan i Jönköping samt Föreningen JAG Föreningen JAG Tel: 08-789 30 00 E-post: foreningen@jag.se

Läs mer

EXAMENSARBETE I LANDSKAPSARKITEKTUR 20P MÅRTEN SETTERBLAD HANDLEDARE MARIA HELLSTRÖM. uldfabriken

EXAMENSARBETE I LANDSKAPSARKITEKTUR 20P MÅRTEN SETTERBLAD HANDLEDARE MARIA HELLSTRÖM. uldfabriken EXAMENSARBETE I LANDSKAPSARKITEKTUR 20P MÅRTEN SETTERBLAD HANDLEDARE MARIA HELLSTRÖM Institutionen för Landskapsplanering SLU Alnarp The Department of Landscape Planning SLU Alnarp uldfabriken BYGGNAD

Läs mer

JÖNKÖPING läge för mer och fler

JÖNKÖPING läge för mer och fler JÖNKÖPING läge för mer och fler jönköping fiffigt läge Det var en gång en stad som bestämde sig för att bli riktigt bra. Den hade i och för sig goda förutsättningar läget vid Vätterns södra spets gjorde

Läs mer

OM LIVET I STADEN NUMMER ETT 2011. Movium Magasin. Martha Schwartz landskapskonstnär. Den levande staden. Kampen om utrymmet

OM LIVET I STADEN NUMMER ETT 2011. Movium Magasin. Martha Schwartz landskapskonstnär. Den levande staden. Kampen om utrymmet OM LIVET I STADEN NUMMER ETT 2011 Movium Magasin Martha Schwartz landskapskonstnär Den levande staden Kampen om utrymmet LANDSKAPET I FOKUS Landskap skiftar i uttryck och skala, mellan natur och stad,

Läs mer

SLUTRAPPORt FYSISKA MÖTESPLATSER I ETT NACKA FÖR ALLA FYSISKA MÖTESPLATSER I ETT NACKA FÖR ALLA

SLUTRAPPORt FYSISKA MÖTESPLATSER I ETT NACKA FÖR ALLA FYSISKA MÖTESPLATSER I ETT NACKA FÖR ALLA SLUTRAPPORt FYSISKA MÖTESPLATSER I ETT NACKA FÖR ALLA Ungt inflytande 2014 SLUTRAPPORT FYSISKA MÖTESPLATSER I ETT NACKA FÖR ALLA 1 Innehåll FÖRORD...2 BAKGRUND EN LEVANDE STAD FÖR ALLA...3 VAD ÄR UNGT

Läs mer

Konsten att gestalta offentliga miljöer Samverkan i tanke och handling

Konsten att gestalta offentliga miljöer Samverkan i tanke och handling Konsten att gestalta offentliga miljöer Samverkan i tanke och handling kolumntitel: text titel kolumntitel: författare namn Konsten att gestalta offentliga miljöer vidgade synsätt på gestaltning av offentliga

Läs mer

RAPPORT 15:01. Förstudie. Verksamhetsidé för Ringsberg-Kristineberg

RAPPORT 15:01. Förstudie. Verksamhetsidé för Ringsberg-Kristineberg RAPPORT 15:01 Förstudie Verksamhetsidé för Ringsberg-Kristineberg 2 RAPPORT 15:01 JANUARI 2015 Förstudie Verksamhetsidé för Ringsberg-Kristineberg Joakim Sternö Tobias Nielsén Sofie Weidemann Volante är

Läs mer

Fritt fram. för friluftsliv. Tema 2015: Utomhus i stan NATUR FÖR ALLA PRISADE PÅ SMEDJAN FIGHTEN OM MARKEN. Tillgänglighet. Örnsköldsvik knep priset

Fritt fram. för friluftsliv. Tema 2015: Utomhus i stan NATUR FÖR ALLA PRISADE PÅ SMEDJAN FIGHTEN OM MARKEN. Tillgänglighet. Örnsköldsvik knep priset Fritt fram för friluftsliv Tema 2015: Utomhus i stan 8 PRISADE PÅ SMEDJAN NATUR FÖR ALLA 16 FIGHTEN OM MARKEN Örnsköldsvik knep priset Tillgänglighet Så kan staden Sveriges Friluftskommun 11på tapeten

Läs mer

Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet?

Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet? Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet? Den här handboken är ett PEPP-PAKET som inspirerar och guidar dig från början till slut! PEPP-PAKETET innehåller Introduktion... 3

Läs mer

Innovativa platser i Stockholm Uppsalaregionen. Fallstudier

Innovativa platser i Stockholm Uppsalaregionen. Fallstudier Innovativa platser i Stockholm Uppsalaregionen Fallstudier Innovativa platser i Stockholm Uppsalaregionen Fallstudier Innovativa platser i Stockholm Uppsalaregionen. 2 Denna rapport är framtagen i samarbete

Läs mer

Kv. Freden Större 11 gestaltningsprogram_2014-09-24. Doknr: SMN-0973/2011-64 Diariedatum: Godkännare: Göran Langer

Kv. Freden Större 11 gestaltningsprogram_2014-09-24. Doknr: SMN-0973/2011-64 Diariedatum: Godkännare: Göran Langer Kv. Freden Större 11 gestaltningsprogram_2014-09-24 Syfte: Gestaltningsprogrammet omfattar gestaltningsprinciper och gestaltningsidéer för tillkommande och befintlig bebyggelse, mark, gård och plats inom

Läs mer