RIKSKONFERENS Stiernklart Ewaldius Event

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "RIKSKONFERENS Stiernklart Ewaldius Event"

Transkript

1 IM RIKSKONFERENS Stiernklart Ewaldius Event

2 Inkludering - Engagemang- Förväntningar- Framtidssyn Varmt Välkommen önskar vi dig till en ny givande, spännande och aktuell Rikskonferens för Introduktionsprogrammen under dagarna 6-8 maj i Eskilstuna! Som tidigare år vänder vi oss i första hand till er som arbetar med denna målgrupp och utbildningsform, men alla intresserade av utbildning-omsorgsfrågor är lika välkomna. Vårt rikstäckande forum har pågått sedan 1998, en lång tid som visar på vikten av att kontinuerligt möta kollegor - verksamheter från hela vårt land. Genom att besöka oss får du ta del av Aktuell Information, Fortbildning, Personlig utveckling och Nätverket för IM. En nödvändig mix och balans för dig och vår skola, för våra elevers skull. Det är och förblir vår ambition att ha och medverka till en Inkluderande helhetssyn. Vårt uppdrag kräver ett Engagemang utöver det vanliga. Det skapas ofta Förväntningar hos många skolovana att serveras någon form av en positiv Framtidssyn, ibland utan sin egen insats. Det är vardagsverklighet att kliva ur komfortzonen för oss som jobbar med dessa ungdomar. Det är inte frågan om kvalitet eller kvantitet, hos oss hanterar vi båda dagligen! Just därför är varje satsning, mötesplats, försök till positiv förändring så viktig för oss. Vår nye Gymnasieminister besöker oss avslutningsdagen och delar med sig av sina visioner. Skolverket finns på plats och talar om de satsningar, stöd och bidrag som finns för vårt program. Två viktiga institutioner som prioriterar IM- programmets riksforum. Hela programmet håller god kvalité, men vi måste nämna att Milad Mohammadi som avslutar konferensen nyligen valdes till Årets talare. Inofficiellt (visserligen) rankad som Nordens bäste föreläsare kommer till oss!! Goda-kreativa tips på samarbeten för att nå hemmasittare mm kan du också få ta del av. För många av er är kanske nätverkandet genom Erfarenhetsutbytet höjdpunkten! Ge eleverna något att förlora, så blir man rädd om och vårdar det man har. Många ungdomar har faktiskt starka skäl att inte gå till skolan. Lusten är det lim som fäster kunskapen på pappret, det sägs mycket om vårt program. I mina ögon har vi en härlig utmaning där det gäller att se de möjligheterna som finns för att skapa (fler) goda exempel, skapa en(mer) inkluderande skola. Finns viljan så finns vägen! Intresset har ökat kraftigt då nu många IM runt om i landet satt sina plattformar och vill ut och möta andra. Ge dig tillgång till dessa möten, ta del av de nya ideér och satsningar som finns och görs. Ge dig själv goda argument till att du har ett och gör ett fantastiskt arbete ett uppdrag som hjälper våra skolungdomar till ett gott liv. Ge dig den möjligheten tre dagar i maj 2015 det är du värd! Vivo solamente una volta (Man lever bara en gång). Ansvarig arrangör Per Ewaldius

3 Program Rikskonferensen 6-8 maj Hotell Clarion Collection Bolinder Munktell Eskilstuna Onsdag 06 maj Inregistrering med kaffe och smörgås konferenslobbyn Inledning med Per Ewaldius samt musikunderhållning Att nå de onåbara Marit Sahlström Oneeighty LUNCH Skolmotstånd, meningsfull skola Martin Hugo KAFFE Att känna arbetsglädje och livslust Gert Ohlsson Kvällspasset Middagsutflykt hemma hos samt underhållning Torsdag 07 maj Temaguidad morgonpromenad Elever från Hotell& Turismprogrammet IM-programmet i fokus Skolverket KAFFE SEMINARIEPASS A (se programutbudet och vår deltagarlista) LUNCH SEMINARIEPASS B (se programutbudet och vår deltagarlista) Erfarenhetsutbyte(se deltagare/här skall du vara lista) Afterwork med dryck, tilltugg o mingel Kvällspasset - Middagsutflykt med underhållning/dans Fredag 08 maj Morgonpasset Sidekick o Eldsjäl Lasse Hellström Tankar om gymnasieskolan- Gymnasieminister Aida Hadzialic Inkluderande skola eller plats för syndabockar Mara Allodi KAFFE Mångfald, kommunikation och inspiration- Milad Mohammadi Energipaus Föreläsare Milad Mohammadi fortsättning Kort avslutning med Per Ewaldius, därefter LUNCH Stort tack till er Alla för att ni gör vår konferens till den mötesplats vi och vår skola så väl behöver. Hoppas vi skapat nyfikenhet, inspiration och gett dig något på vägen att använda i både det vardagliga arbetet och livet i övrigt. Välkommen åter 2016! / Per Ewaldius

4 Våra föreläsare (Munktellsalen) Att nå de onåbara - Marit Sahlström Oneeighty Stockholms stadsmission Oneeighty arbetar online med elever som har stor eller total skolfrånvaro. Metoden utgår från elevernas intressen och styrkor och knyter an till skolornas kurs- och läroplaner. Utifrån deras intressen och livssituation skapar Oneeightys pedagoger uppdrag som ger möjlighet att arbeta med skolkunskaper samtidigt som verksamhetens socionomer stöttar eleverna i att hitta nya strategier för att hantera olika situationer. Oneeighty samverkar med aktuell skola som fortfarande är huvudman för eleven Skolmotstånd, meningsfull skola, IM forskning - Martin Hugo Lektor i pedagogik På mångas begäran är Martin Hugo tillbaka till Rikskonferensen. Vår allierade lektor talar om sina forskningsresultat där IM i allra högsta grad är involverat. Martin ingår i forskningsmiljön Skolnära forskning, nätverket Skolsocial forskning. Han arbetar också på uppdrag för Skolinspektionen. Han talar om och arbetar framförallt med att bidra till att ge förutsättningar för utvecklandet av en mer positiv skolidentitet, om att bryta skolmotstånd. Att känna arbetsglädje och livslust - Gert Ohlsson Föreläsare, författare mm Föreläsare Gert Ohlsson beskriver tre områden där man oftast finner de vanligaste orsakerna till stress och utbrändhet: Arbetsplatsmiljön - Privatlivet/Fritiden - Livserfarenheten. Det är viktigt att förstå värdet av individens eget ansvar för sin egen hälsa och att ta makten i sitt eget liv, istället för att ta på sig rollen som offer. Förändringar ger oss ofta oro. Vi har ett inbyggt motstånd mot förändringar, trots att vi lever i en värld, som har förändringar som tillstånd. Med humor och allvar i klok kombination får du här en upplevelse och livskunskap du sent kommer att glömma. Gymnasieskolan och IM i fokus- Skolverket Ännu en gång besöker Skolverket vårt Riksforum, vilket känns bra då många också önskat ett återbesök från verket. I detta pass talar man något om senaste nytt och om satsningar som görs på introduktionsprogrammet. I seminariepass sker en fördjupning kring dessa stödåtgärder och tankar kring detta.

5 Våra föreläsare (Munktellsalen) Morgonpasset med en Eldsjäl - Lasse Hellström pedagog, bloggare, innovatör I detta korta morgonpass ger vi Lasse möjligheten till reflektion från de inledande konferensdagarna, samt möjligheten till en kortare debatt. Tankar om gymnasieskolan - Gymnasieminister Aida Hadzialic Sverige har fått en ny besättning ministrar på utbildningsdepartementet. Vi är väldigt nyfikna på vår nye minister med gymnasieskolan som sitt huvuduppdrag. Vi är också glada för att vi får den möjligheten till att visa upp oss visa att vi finns. Hon talar om sina tankar kring uppdraget för gymnasieskolan. Inkluderande skola eller plats för syndabockar -Mara Allodi Professor i specialpedagogik Mara Allodis forskning handlar till stora delar omlärandemiljöer och hur man kan förändra den för att undervisningen ska nå alla elever. Mara efterlyser en större helhetsyn i arbetet med lärandemiljöer och inkluderande skola. Systemet som används för att mäta skolans prestationer bidrar till att skapa syndabockar. Hon driver frågor i syfte att stötta alla elevers lärande och välbefinnande. Mara Allodi har också tagit fram en modell som kan användas för att analysera, utvärdera och utveckla målsättningar och värderingar i skolans organisation. Redovisning av modellen och det idoga forskararbetet är det huvudsakliga innehållet i Mara Allodis föreläsning. Mångfald, Kommunikation och Inspiration - Milad Mohammadi Årets talare 2014! Milad Mohammadi! Han är också beskriven som landets bäste retoriker! "Lika barn leka bäst, men olika barn hittar på de bästa lekarna", Varför gör du det du gör Med sin egen inspirerande och känslosamma berättelse i centrum och förmåga att tala förmedlar Milad Mohammadi kunskap, triggar känslor av alla slag och hopp över hela Sverige. Från ungdomar, till företagsledare och beslutsfattare i alla sektorer. Från att arbeta på Fryshuset i Stockholm, påverkat såväl enskilda individer som stora aktörer och debatterat offentligt i sina frågor har Milad Mohammadi idag utvecklat sitt arbete till att hitta innovativa samhällslösningar med några av Sveriges största aktörer inom mångfald och socialt ansvar. Milad arbetar även för att grunda Sveriges bästa gymnasieskola i ett miljonprogram för att påverka hur Sverige ska arbeta med samhällsutveckling, integration och utbildning. Idag har han blivit en förebild inom viktiga samhällsfrågor. Landets kanske mest efterfrågade föreläsare avslutar årets Rikskonferens!

6 Seminarier/Workshops Torsdag 7 maj Som deltagare får du välja TVÅ av dessa nedanstående program (Pass A och Pass B) samt ett reservalternativ utifall ditt val skulle vara fulltecknat (se anmälanfliken) 1 Kom in i match(ning)en! Jenny Israelsson kommunikatör JIV. Ungdomar är curlade och lata, alla vill väl bli rockstjärnor?! Arbetsgivarna vet ingenting om dagens unga som lever med mobilen som en extern kroppsdel. Hur står det till med ungdomars attityd till arbete? Hur bryter vi fördomar och hinder för att få en god samverkan mellan skola och arbetsliv. Hur hjälper vi i skolan ungdomar till ett arbete! Hur matchar vi? Organisationen Jobb I Västerås (JIV) har på ett mycket uppskattat och framgångsrikt sätt jobbat igång projektet Arbetsmarknadskunskap, både klassvis och i mässform. Här har ni möjligheten att få lyssna på och möta deras fantastiska kommunikatörer och få råd om hur vi i skolan kan bidra på bästa sätt! 2 SAMTID Goda samarbeten! Camilla Knutsson o Fredrik Malmer Katrineholm. Hur kan vi samarbeta för att öka skolnärvaron? Vilka kompetenser behövs och hur kvalitetssäkrar vi insatserna? Januari 2012 startade Bildningsförvaltningen och Socialförvaltningen i Katrineholm ett samarbetsprojekt med syfte att bistå skolornas rektorer i arbetet ge alla elever möjlighet till en fungerande skolgång. Målsättningen var att utveckla samverkan och hitta former för att tidigt kunna hjälpa elever med omfattande frånvaro tillbaka till en regelbunden skolgång, och på så vis minska den ogiltiga frånvaron. Med goda intentioner och gott samarbete ökar också fungerande skolgång 3 Stöd och Satsningar på IM-programmet - Skolverket. En hel del satsningar görs nu på IM-programmen, Skolverket informerar om möjligheter till bidrag och syftet med dessa hjälpmedel. Ta tillfället i akt att ställa frågor och få information om kommande framtida satsningar och utvecklingstankar. 4 Nättityder Tove Kättström, Malin Göransson Humanitas. Humanitas har efter en kartläggning framställt ett utbildningsmaterial för skolor och en mobilapplikation om trakasserier på nätet och den huvudsakliga målgruppen har varit skolpersonal och gymnasieelever. En ofta diskuterad fråga i skolan är elevers nättityder. Projektets forskning har haft fokus på kön, sexualitet och makt. Detta genomfördes av elever och lärare genom att prata om attityder på nätet och om hur både samhället och skolan kan arbeta för att nätet ska bli en schysst plats att vara på, PDF material finns fritt att hämta. 5 Eldsjäl, Innovatör och Motivatör! Lasse Hellström- Nätverket Sista tredjeden. I detta pass möter du eldsjälen Lasse Hellström som bloggar, bygger nätverk, besöker verksamheter och myndigheter, allt för att ge ökat och rätt stöd till IM-programmet. Han berättar också om sin pedagogiska uppfinning och om sin övertygelse över hur vi på bästa sätt skapar Motivation hos skoltrötta elever. Lasse har konkreta tankar över VAD som borde göras vad som är VIKTIGT för vår elevgrupp. Lasse har ett långt yrkesliv som lärare.

7 KONFERENSFAKTA Rikskonferensen 2015 äger rum 6-8 maj på Clarion Collection Bolinder Munktell. Hotellet ligger centralt i Eskilstuna vackert beläget vid Eskilstunaån Konferensavgift - Inklusive alla måltider enligt programmet 4385:- (exklusive moms) Anmälan/Betalning För att anmäla dig till konferensen och för alla de val(seminarier mm) som hör till arrangemanget gå in under fliken Anmälan. Vi fakturerar såväl deltagaravgift som eventuell logikostnad i samband med er anmälan. Vid avbokning efter 14 mars debiteras full anmälningsavgift, platsen kan dock överlåtas på annan person. Anmälan skall vara oss tillhanda senast 22 april. Bekräftelse på deltagande och logibokning sänds i samband med fakturering. Information- svar på frågor angående arrangemanget ges via telefon eller på mailadress LOGI (samtliga priser per natt/person exklusive moms) Hotell City Enkelrum 995:- Del i Dubbelrum 640:- Järnvägsplan 1 Clarion Collection Enkelrum 1200:- Del i dubbelrum 725:- Munktellstorget Comfort Hotell Enkelrum 1000:- Del i dubbelrum 625:- Hamngatan 7-9 Alla våra hotellalternativ håller mycket god standard. City och Comfort hotell ligger båda på cirka 5-7 minuters gångavstånd från konferenshotellet Clarion. Stiernklart Ewaldius Event AB *www.stiernklart.se * *

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1 Visa lärare Uppföljning av pilotprojektet Vetenskap i Skolan Visa lärare 1 Förord Kommunförbundet Skåne har skapat en regional samverkansorganisation, FoU Skola, som innebär att 32 kommuner samarbetar

Läs mer

Kvalitetsredovisning. Erici förskola Läsåret 2013/2014. Ansvarig förskolechef: Martina Nebrelius

Kvalitetsredovisning. Erici förskola Läsåret 2013/2014. Ansvarig förskolechef: Martina Nebrelius Kvalitetsredovisning Erici förskola Läsåret 2013/2014 Ansvarig förskolechef: Martina Nebrelius Inledning Skollagens krav på systematiskt kvalitetsarbete innebär att huvudmän, förskole- och skolenheter

Läs mer

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN Foto: Mostphotos Metodbok Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och i världen.

Läs mer

Medborgardialog för unga

Medborgardialog för unga Medborgardialog för unga Unga vill inte delta, eller? Vi vet vad unga vill, eller? 9 Medborgardialog med unga NR 9 Upplysningar om innehållet: Lena Langlet, lena.langlet@skl.se Kjell-Åke Eriksson, kjell-ake.eriksson@skl.se

Läs mer

Digitala verktyg i en inkluderande undervisning? - En studie som belyser konkreta metoder och lärande gällande digitala verktyg i undervisningen.

Digitala verktyg i en inkluderande undervisning? - En studie som belyser konkreta metoder och lärande gällande digitala verktyg i undervisningen. Sektionen för lärande och miljö Specialpedagogprogrammet Digitala verktyg i en inkluderande undervisning? - En studie som belyser konkreta metoder och lärande gällande digitala verktyg i undervisningen.

Läs mer

Otrygghet är att ha ett bultande hjärta

Otrygghet är att ha ett bultande hjärta Otrygghet är att ha ett bultande hjärta En undersökning om ungdomar som går i gymnasiesärskolan och deras upplevelser av mobbning, hot och våld. Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion

Läs mer

Mål- och inspirationsdokument för Falkenbergs förskolor Alla ska lyckas! idag och för framtiden

Mål- och inspirationsdokument för Falkenbergs förskolor Alla ska lyckas! idag och för framtiden Mål- och inspirationsdokument för Falkenbergs förskolor Alla ska lyckas! idag och för framtiden Vi växer för alla barn Falkenbergs förskoleverksamhet är idag full av nya processer, utveckling och engagemang.

Läs mer

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer

Handlingsplaner med handlingskraft! Så skapar vi världens bästa skola! En som gör! Kattdagis eller idoljuryn? Ta barnens framtidsplaner på allvar!

Handlingsplaner med handlingskraft! Så skapar vi världens bästa skola! En som gör! Kattdagis eller idoljuryn? Ta barnens framtidsplaner på allvar! December 2007 kap 1. Entreprenör - en som gör! En som gör! Så skapar vi världens bästa skola! Läs mer om entreprenörskap i skolan på www.uestockholm.se Sveriges framtid och konkurrenskraft är beroende

Läs mer

FÖR EN TRYGGARE SKOLA. att föra dialog och påverka lokalt för en skola utan kränkningar

FÖR EN TRYGGARE SKOLA. att föra dialog och påverka lokalt för en skola utan kränkningar FÖR EN TRYGGARE SKOLA att föra dialog och påverka lokalt för en skola utan kränkningar 1 2 CHECK- LISTOR OCH GODA EXEMPEL Checklistor samt röster från Rädda Barnens medlemsrörelse. 3 4 CHECKLISTA VÄRDEGRUND

Läs mer

DEN NYA GENERATIONEN MORGONDAGENS LEDARE

DEN NYA GENERATIONEN MORGONDAGENS LEDARE DEN NYA GENERATIONEN MORGONDAGENS LEDARE Sätt ett mål som inspire rar dig. Välj vem du lyssnar på. Välj vad du tänker. Det går inte att misslyckas om du inte ger upp. Det ska vara obekvämt agera nu. Känn

Läs mer

Projekt utan effekt?

Projekt utan effekt? DIALOGEN FORSKARE ALLMÄNHET VA-rapport 2007:7 Projekt utan effekt? utvärderingar av N&T-initiativ under luppen Förord Kunskapssamhället är ett kännetecken för vår tid och en eftersträvad vision. Men kunskapssamhället

Läs mer

Visste du att? Elever har rättigheter!

Visste du att? Elever har rättigheter! Visste du att? Elever har rättigheter! Index Vad är det här? Foldern Visste du att? Elever har rättigheter! försöker på ett kort och begripligt vis engagera dig i frågor som berör elevers rättigheter.

Läs mer

HELA SKOLAN. - guide till hälsofrämjande skolutveckling. BoU-FÖRVALTNING ELEVER LÄRARE YRKESVÄGLEDARE RESTAURANG VAKTMÄSTARE FÖRÄLDRAR REKTOR

HELA SKOLAN. - guide till hälsofrämjande skolutveckling. BoU-FÖRVALTNING ELEVER LÄRARE YRKESVÄGLEDARE RESTAURANG VAKTMÄSTARE FÖRÄLDRAR REKTOR HELA SKOLAN ELEVER LÄRARE VAKTMÄSTARE BoU-FÖRVALTNING YRKESVÄGLEDARE RESTAURANG ELEVHÄLSA FÖRÄLDRAR REKTOR - guide till hälsofrämjande skolutveckling Ett material framtaget av Folkhälsocentrum Landstinget

Läs mer

"Tiden är ju den största bristfaktorn"

Tiden är ju den största bristfaktorn "Tiden är ju den största bristfaktorn" Lärare och specialpedagogers uppfattningar om arbetet med åtgärdsprogram Josefine Hedlund Forsberg & Ingela Lagebrand Vt 2013 Examensarbete, 15 hp Institutionen för

Läs mer

Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet?

Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet? Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet? Den här handboken är ett PEPP-PAKET som inspirerar och guidar dig från början till slut! PEPP-PAKETET innehåller Introduktion... 3

Läs mer

Processledar manual. Landsbygd 2.0

Processledar manual. Landsbygd 2.0 Processledar manual Landsbygd 2.0 Inledning och tips Bilda grupper Börja med att placera deltagarna i grupper om ca 5-8 personer i varje. De som kommer från samma ort ska vara i samma grupp eftersom det

Läs mer

Pedagogers bemötande av barn i behov av särskilt stöd i förskolan

Pedagogers bemötande av barn i behov av särskilt stöd i förskolan Malmö högskola Lärarutbildningen Barn Unga Samhälle (BUS) Examensarbete 15 högskolepoäng Pedagogers bemötande av barn i behov av särskilt stöd i förskolan Pedagogues response to children with special needs

Läs mer

Nu blir vi yngre! Utveckling av barn- och ungdomsverksamhet inom hembygdsrörelsen i Jämtland Härjedalen

Nu blir vi yngre! Utveckling av barn- och ungdomsverksamhet inom hembygdsrörelsen i Jämtland Härjedalen Nu blir vi yngre! Utveckling av barn och ungdomsverksamhet inom hembygdsrörelsen i Jämtland Härjedalen Inledning Bakgrunden till denna förstudie är det föryngringsarbete som påbörjats genom Heimbygdas

Läs mer

Hur ska Nacka leva sin. och mångfald?

Hur ska Nacka leva sin. och mångfald? SLUTRAPPORt Hur ska Nacka leva sin vision, öppenhet och mångfald Ungt inflytande 2014 SLUTRAPPORT Hur ska Nacka leva sin vision, öppenhet och mångfald? 1 Innehåll FÖRORD...2 BAKGRUND - EN LEVANDE STAD

Läs mer

Olika elever samma undervisning

Olika elever samma undervisning Olika elever samma undervisning Skolinspektionens erfarenheter och resultat från tillsyn och kvalitetsgranskning 2010 Skolinspektionens rapport Diarienummer 40-2011:4396 Stockholm 2011 Foto: Monica Ryttmarker

Läs mer

Skolbibliotek, det var en bra fråga!

Skolbibliotek, det var en bra fråga! Skolbibliotek, det var en bra fråga! Rapport från intervjuer med nio skolledare och chefer inom ESFprojektet Skolbibliotekarielyftet Nov 2012 Pia Holgersson, Velopia lärande utvärderare, Skolbibliotekarielyftet

Läs mer

Tack, Trevlig läsning! Hälsningar från. Christina Kiernan Projektledare. Innehåll

Tack, Trevlig läsning! Hälsningar från. Christina Kiernan Projektledare. Innehåll Nyhetsbrev mars 2012 Tack, alla ni som var med på erfarenhetskonferensen i Göteborg den 9-10 februari. Det var två oförglömliga dagar där mötesdeltagarna verkligen engagerade sig i gruppdiskussioner och

Läs mer

Svår skolgång för elever i behov av särskilt stöd

Svår skolgång för elever i behov av särskilt stöd Svår skolgång för elever i behov av särskilt stöd en undersökning om hur barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar har det i skolan och hur det påverkar familjen 2014-02-06 Denna rapport är ett

Läs mer

Rapport Hållbar utveckling i skolan var god dröj. En kunskapsöversikt över lärande för hållbar utveckling i Sveriges kommuner

Rapport Hållbar utveckling i skolan var god dröj. En kunskapsöversikt över lärande för hållbar utveckling i Sveriges kommuner Ge oss kraft att förändra Pg. 90 1909-2 Rapport Hållbar utveckling i skolan var god dröj En kunskapsöversikt över lärande för hållbar utveckling i Sveriges kommuner Rapporten är framtagen av Naturskyddsföreningen

Läs mer

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP innehåll 4 Stöd till klubbar och kommuner DEL 1 5 Organisera ert stöd 7 Nyckelpersoner DEL 2

Läs mer

Rektor som pedagogisk ledare Förväntningar och praktik

Rektor som pedagogisk ledare Förväntningar och praktik Examensarbete, Rektorsprogrammet Kursgrupp 5, block 5 Rektor som pedagogisk ledare Förväntningar och praktik Författare: Sandra Pettersson (sandra.pettersson@falun.se) Handledare: Ina von Schantz Lundgren

Läs mer

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA En guide till dig som ska ha en LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA 1 INNEHÅLL 2 Hur guiden kan användas... 2 3 Mentorprogrammets upplägg... 3 3.1 Mål med mentorprogrammet... 3 3.2 Utformning av mentorprogrammets...

Läs mer

Nu finns de här barnen Rapport från KUSK-projektet i Huddinge kommun Utgångspunkter och metodologiska slutsatser

Nu finns de här barnen Rapport från KUSK-projektet i Huddinge kommun Utgångspunkter och metodologiska slutsatser 1 Nu finns de här barnen Rapport från KUSK-projektet i Huddinge kommun Utgångspunkter och metodologiska slutsatser Dan Fränkel, projektledare 2 Inledning Projektet Kuratorstöd till nyanlända barn i förskolan

Läs mer

Jag är inte rasist men

Jag är inte rasist men Jag är inte rasist men Fem sätt som gör dig medveten om dina fördomar INTEGRATIONSVERKETS STENCILSERIE 2003:8 ISSN 1651-5676 Innehåll Förord 3 Film som visar vad respekt är Anti-rasistiska filmdagar 5

Läs mer