LÄRARHANDLEDNING Hacka med sensorer. Hacka ett labb i MegaMind i samarbete med King

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "LÄRARHANDLEDNING Hacka med sensorer. Hacka ett labb i MegaMind i samarbete med King"

Transkript

1 LÄRARHANDLEDNING Hacka med sensorer Hacka ett labb i MegaMind i samarbete med King

2 Bakgrund MegaMind är Tekniska museets nya science center som handlar om hur en bra idé blir till och hur man kan ta den vidare till verklighet från sinnesintryck till innovativt avtryck. Här får eleverna genom olika interaktiva uppdrag utmana sina sinnen, träna sin hjärna att bli ännu mer uppfinningsrik och låta sig inspireras av andras smarta idéer och innovationer. I Framtidslabben skapar eleverna lösningar på vardagsnära problem efter teman som skräddarsytts efter läroplanen för undervisningen i olika årskurser, med det entreprenöriella lärandet i fokus. Hacka med sensorer Primär målgrupp: åk 1 gymnasiet Centralt tema: Sensorteknik och programmering Ämnen: Vad kul att ni har bokat det pedagogiska programmet Hacka med sensorer! I denna lärarhandledning finns det tips på introducerande övningar samt fördjupande uppgifter att genomföra i skolan före och efter ett besök på Tekniska museet. Innehållet är anpassat för att tillgodose de kunskapskrav som ställs i aktuella styrdokument för den svenska grundskolan (Lgr11). Kopplingar till specifika kursmål finns i denna handledning. I Hacka med sensorer tittar vi närmre på sensor- och programmeringsteknik och dess möjligheter att göra vår vardag smartare, roligare och mer hållbar, nu och i framtiden. Eleverna får bygga olika sensorkonstruktioner som finns i vår vardag idag och utveckla egna lösningsförslag för t ex hemmet.

3 I detta pedagogiska program får eleverna tillfälle att utveckla sina kunskaper inom teknik i vardagen, med sensorer och programmering som exempel. Arbetet leds av en museipedagog i en inspirerande lärmiljö med både analoga och digitala verktyg som anpassas efter gruppens kunskapsnivå och förutsättningar. Vi vill erbjuda aktiviteter på lika villkor genom att skapa sammanhang som är begripliga, hanterliga och meningsfulla oavsett individuella förutsättningar. Därför är rumslighet, teknik såväl som de pedagogiska programmen utvecklade tillsammans med grupper med olika fysiska och kognitiva förutsättningar. Kontakt För mer information, se För bokning av skolprogram, maila till Inför ert besök Följande övningar är anpassade för att kunna användas som en introduktion till temat sensorteknik och programmering inför det pedagogiska programmet Hacka med sensorer på Tekniska museet. Övning 1: Sensorer i vardagen Rekommenderad för årskurs 1 gymnasiet. Denna övnings syftar till att introducera eleverna till enklare sensorteknik i vår vardag, hur de fungerar och dess syfte som en bakgrund till det pedagogiska programmet Hacka med sensorer där de kommer få bygga egna lösningar med hjälp av sensorteknik. Tid:ca 30 min Tema: Sensorteknik Material: Föremål/bilder av saker/uppfinningar med sensorteknik t ex trafikljus, rulltrappa, brandlarm, inbrottslarm, gatlampor, smartphone, kamera, automatiska dörrar etc. Instruktioner: Diskutera i helklass följande frågeställningar: Vad är en sensor? Vad finns det för olika? Gå igenom rörelse-, ljud-, ljus-, temperatur-, tryck- och avståndssensorer. Jämför tekniska sensorer med våra egna sinnen, så kallade biologiska sensorer. Diskutera och demonstrera smartphonen som exempel på en uppfinning med olika typer av sensorteknik. För årskurs 1-5: Låt eleverna fundera över om de kan komma på några uppfinningar/platser/situationer där sensorer används i deras vardag? Hemma? I trafiken? I affären? Visa föremål/bilder av saker/uppfinningar där sensorteknik används och berätta/diskutera vilka sensorer som används. För årskurs 6 gymnasiet: Dela in klassen i mindre grupper och låt de ta fram olika exempel på uppfinningar där sensorteknik används i deras vardag. Vilka sensorer används, vad löser uppfinningen för problem och vad är den bra för?

4 Övning 2: Vad är IoT? Rekommenderad för årskurs 6 gymnasiet. Denna övning syftar till att introducera och skapa förståelse hos eleverna för begreppet smarta sensorer och IoT (Internet of Things). Övningen kräver att eleverna är bekanta med hur enklare sensorteknik fungerar samt begreppet programmering. Tid:ca 30 min Tema: IoT, sensorer och programmering Instruktioner: Introducera eleverna för begreppen IoT och Smarta sensorer. Rita och förklara hur man kan koppla samman sensorteknik och internet med olika maskiner och apparater. Visa gärna video, t ex Internet of Things explained simply som finns på YouTube. Berätta om och/eller låt eleverna leta upp exempel där denna teknik används t ex på kylskåp, träningsarmband, elnät, synlinser, blöjor etc. Vad är IoT? Internet flyttar in i allt fler maskiner och apparater. Det finns sen länge uppkopplade kylskåp som talar om när det är dags att handla och vilken mat som fattas. Ett annat exempel är små GPS-sändare som larmar i lärarens mobil om ett förskolebarn kommer för långt bort. en heter Internet of Things (IoT) på engelska och Sakernas Internet på svenska. IoT betyder att två apparater pratar med varandra via internet med hjälp av sensorer. IoT är ju praktiskt och kul men det kan också hjälpa dig när du är sjuk. Idag kan du till exempel ha sensorer i dina kläder som känner av blodtryck, puls och andning. Sensorn är uppkopplad hela tiden. Om något händer med till exempel din puls larmas din läkare direkt. Sensorer har på prov också opererats in i kroppen för att de ska kunna upptäcka sjukdomar. Efter ert besök Följande fördjupningsuppgifter är anpassade för att kunna användas som en fördjupning till temat sensorteknik och programmering till det pedagogiska programmet Hacka med sensorer på Tekniska museet. Fördjupningsuppgift 1: Sensortekniska uppfinningar Rekommenderas för årskurs 4-9. Denna uppgift syftar till att skapa fördjupad förståelse hos eleverna för olika typer av tekniska innovationer där sensorteknik används. Gymma din hjärna för att bli ännu påhittigare! Tid: ca min Tema: Sensorteknik, grupparbete Instruktioner: Dela in klassen i mindre grupper och låt grupperna välj ett sensortekniskt område som de får fördjupa sig i, t ex:

5 Trafiksystem, t ex trafikljus eller fartkameror Gatubelysning Automatiska dörrar Larm, t ex brandlarm eller inbrottslarm Seendestyrda bilar eller datorer Arbetet presenteras muntligt och/eller skriftligt och skall bestå av en teknisk beskrivning med bilder eller ritningar som förklarar hur tekniken fungerar samt hur tekniken används och vilka problem den löser. Fördjupningsuppgift 2: Det smarta hemmet Rekommenderas för årskurs 4 - gymnasiet. Denna uppgift syftar till att skapa fördjupad förståelse hos eleverna för olika typer av tekniska innovationer där sensor- och programmeringsteknik används samt låta de pröva delar av innovationsprocessen. Denna uppgift kräver att eleverna är bekanta och införstådda med hur sensorteknik och IoT-teknik fungerar. Tid: ca min och hemuppgift Tema: Sensor- & programmeringsteknik, innovationsprocessen, grupparbete Material: Analoga eller digitala verktyg för att göra ritningar/modeller, t ex CAD. Instruktioner: Dela in klassen i mindre grupper. Varje grupp får i uppgift att skapa och beskriva deras smarta hem i framtiden genom att först undersöka sitt eget hem och vilka problem som finns där för att sedan ta fram egna lösningsförslag där sensor- och programmeringsteknik används. 1. Repetera ev. hur sensorer och/eller smarta sensorer fungerar 2. Låt eleverna undersöka det egna hemmets funktioner och vad de gör i hemmet utifrån kategorierna sovrum, kök, vardagsrum, hall, badrum och trädgård/trapphus: - Vad gör de i hemmet? - Vilka prylar/utrustning/möbler etc använder de? Är de elektriska, uppkopplade/sensorstyrda/analoga etc? - Finns det några sensortekniska lösningar i hemmet? - Vad finns det för system i hemmet för t ex vatten, el, värme, larm etc? De ska även anteckna problem/saker de skulle vilja förbättra eller förändra t ex något som är irriterande, jobbigt, tar lång tid etc. 3. Låt grupperna med utgångspunkt i resultatet skapa sitt gemensamma smarta hem där de utgår från sensorteknik och/eller IoT-teknik för att skapa olika lösningsförslag som gör deras vardag roligare, smidigare, effektivare, enklare etc. Uppgiften ska bestå av följande delar: - Lösningar som: spar tid underlättar för en rörelsehindrad är bra för miljön gör din vardag roligare - Ett eller flera egna lösningsförslag utifrån egna problem

6 4. Arbetet presenteras muntligt och/eller skriftligt och ska bestå av t ex enklare tekniska beskrivningar med hjälp av ritningar/bilder/modeller samt information om lösningarnas målgrupp, hur den fungerar och vilket problem de löser. Tips! Anpassa uppgiftens omfattning och svårighetsgrad genom att t ex låta yngre elever ta fram enbart sensortekniska lösningar, och äldre elever både sensoroch IoT- tekniska lösningar. Fördjupningsuppgift 3: Smarta sensorer i MegaMind Rekommenderad för årskurs 3 - gymnasiet. Denna uppgift syftar till att skapa förståelse hos eleverna för olika typer av nutida och framtida sensortekniska lösningar. Detta görs med hjälp av några interaktiva stationer i science centret MegaMind. Inträde till MegaMind ingår i priset vid bokning av programmet Hacka med sensorer. Tid: ca 45 minuter Tema: Sensorteknik Material: Uppdragsblad (se nästa sidan) och pennor. Kom ihåg att ta med till museet! Instruktioner: Dela in klassen i mindre grupper och dela ut ett uppgiftsblad per grupp. Låt grupperna lösa uppdragen på egen hand i utställningen eller tillsammans med lärare/skolpersonal. Samla klassen, antingen på museet eller när ni är tillbaka i skolan, och diskutera resultatet. Var kommer alla smarta idéer irån?

7 Uppdragsblad smarta sensorer i MegaMind Leta upp de markerade stationerna och lös uppdraget. Plan 1 i MegaMind Måla med ögonen Vilken typ av sensorteknik används här? Vad mer skulle vara bra om kunna styra med blicken? 2. Forma i luften Vilken typ av sensorteknik används här?

8 Vad tycker du är fördelen/nackdelen med att skapa med hjälp av denna teknik? Plan 2 i MegaMind Forskning pågår (Rekommenderas från årskurs 4) Här kan du testa ett armband som med hjälp av sensorer läser av hur du mår etc. Vart används denna teknik idag? Vad betyder IoT?

9 Tänk dig att någon annan en dag kan mäta och veta allt som händer inne i din kropp. Vad tycker du känns bra och dåligt med det? 4. Tankestyrd musik Vad är det som sensorerna i pannbandet kan läsa av? Vad skulle du välja att styra med tankekraft?

10 Koppling till läroplan (Lgr11) för gymnasiet Förmågor Centralt innehåll Kunskapskrav Kunskaper om teknikutvecklingsprocessen och förståelse av sambanden mellan de olika delarna i den. Förmåga att analysera och värdera sensor- och programmeringstekniska lösningar med hänsyn tagen till ett hållbart samhälle. Förmåga att lösa tekniska problem med hjälp av sensorteknik och programmering. Förmåga att använda teknikvetenskapliga metoder, begrepp och teorier. Förmåga att använda modeller och verktyg som redskap för dokumentation och presentation. Kunskaper om hur sensor- och programmeringsteknik har utvecklats och utvecklas i samspel med det omgivande samhället samt kunskaper om befintlig teknik och aktuell teknikutveckling. Förmåga att kommunicera inom det tekniska området samt kommunicera om teknik. utvecklingsprocessens alla delar från idé och modell, produkt eller tjänst till användning och återvinning med praktisk tillämpning av teknik och teknikutveckling inom programmering och sensorteknik. Entreprenörskap och entreprenörskapets villkor med utgångspunkt i innovativa och kreativa processer. ens och teknikerns roll med fokus på framtidens teknik och ett hållbart samhälle, med utgångspunkt i sensorteknik och programmering för hushålls- och samhällseffektivisering. Presentations- och modellteknik, till exempel muntliga framställningar samt digitala och manuella tekniker för att skapa modeller. Sensorteknik och programmerings betydelse för samhället samt introduktion i aktuella utvecklingsområden inom dessa teman (IoT). Eleven kan redogöra för sambanden mellan de olika delarna i teknikutvecklingsprocessen. Eleven kan analysera och värdera tekniska lösningar utifrån kvalitet, säkerhet och hållbart samhälle. Eleven löser tekniska problem samt dokumenterar arbetet och resultatet med t ex skisser och modeller. Eleven beskriver hur samhälle och teknik samspelar. Dessutom värderar eleven utifrån ett etiskt förhållningssätt, teknikens funktion, användning och tillgänglighet i samhället. Eleven använder datorn som verktyg för kommunikation, dokumentation och information.

11 Koppling till läroplan (Lgr11) för åk 7-9 Förmågor Centralt innehåll Kunskapskrav Identifiera och analysera sensorstyrda lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion. Identifiera problem och behov som kan lösas med sensor- och programmeringsteknik och utarbeta förslag till lösningar. Använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer. Värdera konsekvenser av olika teknikval med sensorer och programmering för individ, samhälle och miljö. Analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur det har förändrats över tid. Programmerings- och sensortekniska lösningar kopplat till utbyte av information via till exempel datorer, internet och mobiltelefoni. Hur sensor- och programmeringsteknik samverkar i ett större system, till exempel transport och elektricitet. utvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning. Hur faserna i arbetsprocessen samverkar. Egna konstruktioner där man tillämpar principer för styrning och reglering med hjälp av programmering. Dokumentation i form av skisser och ritningar samt dokumentation med fysiska eller digitala modeller. Eleven kan undersöka olika sensor- och programmeringstekniska lösningar i vardagen. Eleven kan med användning av ämnesspecifika begrepp beskriva hur identifierbara delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion. Eleven kan genomföra teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att undersöka och pröva möjliga idéer till lösningar samt utforma fysiska eller digitala modeller. Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt. Eleven gör dokumentationer av arbetet med skisser, modeller och ritningar där intentionen i arbetet till viss del är synliggjord. Dessutom kan eleven föra resonemang om hur olika val av tekniska lösningar kan få olika konsekvenser för individ, samhälle och miljö.

12 Konsekvenser av teknikval utifrån t ex ekologiska och sociala aspekter, exempelvis sensorteknik kopplat till olika funktionsförutsättningar. Hur sensor- och programmeringslösningar kan bidra till hållbar utveckling. Hacka med sensorer

13 Koppling till läroplan (Lgr11) för åk 4-6 Förmågor Centralt innehåll Kunskapskrav Identifiera och analysera sensorstyrda lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion. Identifiera problem och behov som kan lösas med sensor- och programmeringsteknik och utarbeta förslag till lösningar. Använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer. Värdera konsekvenser av olika teknikval med sensorer och programmering för individ, samhälle och miljö. Analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur det har förändrats över tid. Tekniska lösningar som utnyttjar elkomponenter och sensorteknik för att åstadkomma ljud, ljus eller rörelse, t ex larm och belysning. Hur sensor- och programmeringskomponenter samverkar i enkla tekniska system. Ord och begrepp för att benämna och samtala kring sensorteknik och programmering. Olika sätt att hushålla med energi kopplat till sensorteknik. Vanliga tekniska system i hemmet och samhället baserat på sensorteknik och programmering. Några delar i systemen och hur de samverkar. Hur tekniska system i hemmet och samhället förändrats över tid och några orsaker till detta. Konsekvenser av teknikval, till exempel föroch nackdelar med olika lösningar där sensorteknik och programmering används. Eleven kan beskriva och ge exempel på sensoroch programmeringstekniska lösningar i vår vardag. Eleven kan ge exempel på några ingående delar som samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion. Eleven kan genomföra teknikutvecklings- och konstruktionsarbete genom att pröva möjliga idéer till lösningar och utforma fysiska och digitala modeller. Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt. Eleven gör dokumentationer av arbetet med skisser och modeller där intentionen i arbetet är synliggjord. Eleven kan föra underbyggda resonemang kring hur sensorteknik förändrats över tid och dess fördelar och nackdelar för individ, samhälle och miljö.

14 Koppling till läroplan (Lgr11) för åk 1-3 Förmågor Identifiera och analysera sensorstyrda lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion. Identifiera problem och behov som kan lösas med sensor- och programmeringsteknik och utarbeta förslag till lösningar. Använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer. Värdera konsekvenser av olika teknikval med sensorer och programmering för individ, samhälle och miljö. Centralt innehåll Några enkla ord och begrepp för att benämna och samtala om sensorteknik och programmering. Undersökande av hur några vardagliga sensor- och programmeringsstyrda system är uppbyggda och fungerar, t ex inbrottslarm och gatubelysning. Egna konstruktioner där man tilllämpar enkel sensorteknik. Dokumentation i form av enkla skisser och fysiska modeller. Några sensor- och programmeringslösningar i elevens vardag och hur de är anpassade efter människans behov. Hacka med sensorer med MegaMind och King

LÄRARHANDLEDNING Mecka med ljud

LÄRARHANDLEDNING Mecka med ljud LÄRARHANDLEDNING Mecka med ljud Bakgrund MegaMind är Tekniska museets nya science center som handlar om hur en bra idé blir till och hur man kan ta den vidare till verklighet från sinnesintryck till innovativt

Läs mer

LÄRARHANDLEDNING Var kommer alla smarta idéer från?

LÄRARHANDLEDNING Var kommer alla smarta idéer från? LÄRARHANDLEDNING Var kommer alla smarta idéer från? Bakgrund MegaMind är Tekniska museets nya science center som handlar om hur en bra idé blir till och hur man kan ta den vidare till verklighet från sinnesintryck

Läs mer

LÄRARHANDLEDNING Samla på sinnen

LÄRARHANDLEDNING Samla på sinnen LÄRARHANDLEDNING Samla på sinnen Bakgrund MegaMind är Tekniska museets nya science center som handlar om hur en bra idé blir till och hur man kan ta den vidare till verklighet från sinnesintryck till innovativt

Läs mer

Centralt innehåll. Några enkla ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar. I årskurs 1 3. I årskurs 4 6

Centralt innehåll. Några enkla ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar. I årskurs 1 3. I årskurs 4 6 KNIK 3.20 KNIK Tekniska lösningar har i alla tider varit betydelsefulla för människan och för samhällens utveckling. Drivkrafterna bakom teknikutvecklingen har ofta varit en strävan att lösa problem och

Läs mer

ESN lokala kursplan Lgr11 Ämne: Teknik

ESN lokala kursplan Lgr11 Ämne: Teknik ESN lokala kursplan Lgr11 Ämne: Teknik Övergripande Mål: Genom undervisningen i ämnet teknik ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att identifiera och analysera tekniska

Läs mer

Betyg i årskurs 6. Grundskolans läroplan Kursplan i ämnet teknik

Betyg i årskurs 6. Grundskolans läroplan Kursplan i ämnet teknik Betyg i årskurs 6 Betyg i årskurs 6, respektive årskurs 7 för specialskolan, träder i kraft hösten 2012. Under läsåret 2011/2012 ska kunskapskraven för betyget E i slutet av årskurs 6 respektive årskurs

Läs mer

LÄRARHANDLEDNING Hjärngympa

LÄRARHANDLEDNING Hjärngympa LÄRARHANDLEDNING Hjärngympa Bakgrund MegaMind är Tekniska museets nya science center som handlar om hur en bra idé blir till och hur man kan ta den vidare till verklighet från sinnesintryck till innovativt

Läs mer

Målet med undervisningen är att eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

Målet med undervisningen är att eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att: Teknik Målet med undervisningen är att eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att: identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion, identifiera problem

Läs mer

Snilleblixtarna och LGR 11 TEKNIK

Snilleblixtarna och LGR 11 TEKNIK Att verka i läroplanens anda och uppfylla dess krav/sid104 Allmänt syfte Göra tekniken omkring oss synlig och begriplig Grund: Pilla, Upptäcka. Sagor: Kapitel 2, Kapitel 3, Kapitel 11, Kapitel 12 År efter

Läs mer

använda ämnesspecifika ord, begrepp och symboler.

använda ämnesspecifika ord, begrepp och symboler. TEKNIK Tekniska lösningar har i alla tider varit betydelsefulla för människan och för samhällens utveckling. Drivkrafterna bakom teknikutvecklingen har ofta varit en strävan att lösa problem och uppfylla

Läs mer

Teknik. Syfte. Kurskod: SGRTEK7 Verksamhetspoäng: 150 TEKNIK 62 SÄRSKILD UTBILDNING FÖR VUXNA PÅ GRUNDLÄGGANDE NIVÅ

Teknik. Syfte. Kurskod: SGRTEK7 Verksamhetspoäng: 150 TEKNIK 62 SÄRSKILD UTBILDNING FÖR VUXNA PÅ GRUNDLÄGGANDE NIVÅ Teknik Kurskod: SGRTEK7 Verksamhetspoäng: 150 Tekniska lösningar har i alla tider varit betydelsefulla för människan och för samhällens utveckling. Drivkrafterna bakom teknikutvecklingen har ofta varit

Läs mer

Pedagogisk planering

Pedagogisk planering Pedagogisk planering Årskurs 6 Ämne: Rörelse och konstruktion (NTA-låda) Period: Vecka 39 ca: vecka 51 Det här ska vi träna på: (Syfte) Hur framgångsrik en teknisk produkt är beror på den vetenskap som

Läs mer

Pedagogisk planering till Klassuppgiften Teknikåttan 2016

Pedagogisk planering till Klassuppgiften Teknikåttan 2016 Pedagogisk planering till Klassuppgiften Teknikåttan 2016 Teknikåttans intentioner med årets Klassuppgift är att den ska vara väl förankrad i Lgr 11. Genom att arbeta med Klassuppgiften tror vi att eleverna

Läs mer

En produkts livscykel

En produkts livscykel En produkts livscykel Du ska arbeta med en produkt eller förpackning. Den ska vara gjord av ett eller flera olika material. Du ska beskriva produkten från det att produkten är råvara och fram till färdig

Läs mer

Teknik. Teknik. Uppfinningar - utvecklingsprocessen. Arbetshäfte. Namn på gruppmedlemmarna: Klass 7E

Teknik. Teknik. Uppfinningar - utvecklingsprocessen. Arbetshäfte. Namn på gruppmedlemmarna: Klass 7E Teknik Uppfinningar - utvecklingsprocessen Arbetshäfte Namn på gruppmedlemmarna:......... Klass 7E 1 Tidsplanering 7E Vad gör vi idag? Färdig? Må 4/5 (140 min) Ti 5/5 (190 min) On 6/5 (250 min) To 7/5

Läs mer

Pedagogisk planering till Klassuppgiften Teknikåttan Förankring Lgr11

Pedagogisk planering till Klassuppgiften Teknikåttan Förankring Lgr11 Pedagogisk planering till Klassuppgiften Teknikåttan 2015 Teknikåttans intentioner med årets Klassuppgift är att den ska vara väl förankrad i Lgr 11. Genom att arbeta med Klassuppgiften tror vi att eleverna

Läs mer

Förankring Lgr11. Pedagogisk planering till Klassuppgiften Teknikåttan 2013

Förankring Lgr11. Pedagogisk planering till Klassuppgiften Teknikåttan 2013 Teknikåttans intentioner med årets Klassuppgift är att den ska vara väl förankrad i Lgr 11. Genom att arbeta med Klassuppgiften tror vi att eleverna kommer att ha goda möjligheter att utveckla förmågorna

Läs mer

Lokal Pedagogisk planering- Teknik åk6-vt 13 Grimstaskolan

Lokal Pedagogisk planering- Teknik åk6-vt 13 Grimstaskolan Lokal Pedagogisk planering- Teknik åk6-vt 13 Grimstaskolan Syfte - Att utveckla elevernas möjligheter att kommunicera - Att använda det svenska språket i tal och skrift i teknik - Skapande arbete ger eleverna

Läs mer

Jörgen Lagnebo PLANERING OCH BEDÖMNING TEKNIK ÅK 8

Jörgen Lagnebo PLANERING OCH BEDÖMNING TEKNIK ÅK 8 PLANERING OCH BEDÖMNING TEKNIK ÅK 8 TERMINSPLAN HÖSTTERMINEN ÅK 8: 1 Intro Ritteknik 2 Rita i vyer 3 Forts. Rita i vyer 4 Bygga modeller 5 Repetition 6 Förhör Ritteknik 7 Intro Internetuppgift 8 Intro

Läs mer

Snilleblixtarna och LGR11 HALLSTA

Snilleblixtarna och LGR11 HALLSTA Kunskap Snilleblixtarna och LGR11 HALLSTA Kunskapens kanske viktigaste funktion är att ge människor kompetens och självförtroende nog att med förändringar se möjligheter i stället för hot. Budgetpropositionen

Läs mer

TEKNIK. Ämnets syfte. Undervisningen i ämnet teknik ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

TEKNIK. Ämnets syfte. Undervisningen i ämnet teknik ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande: TEKNIK Ämnet teknik är till sin karaktär tvärvetenskapligt. Teknik handlar om att uppfylla människors behov och önskemål genom att omvandla naturens fysiska resurser eller immateriella tillgångar i produkter,

Läs mer

Teknik Granbergsskolan 7-

Teknik Granbergsskolan 7- Teknik Granbergsskolan 7- Teknikämnets Syfte 9 Genom undervisningen i ämnet teknik ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att: identifiera och analysera tekniska lösningar

Läs mer

LÄRARHANDLEDNING Packa Design för hållbarhet. Packa ett labb i MegaMind i samarbete med BillerudKorsnäs

LÄRARHANDLEDNING Packa Design för hållbarhet. Packa ett labb i MegaMind i samarbete med BillerudKorsnäs LÄRARHANDLEDNING Packa Design för hållbarhet Packa ett labb i MegaMind i samarbete med BillerudKorsnäs Bakgrund MegaMind är Tekniska museets nya science center som handlar om hur en bra idé blir till och

Läs mer

Arbetsområdet Elektronik

Arbetsområdet Elektronik Arbetsområdet Elektronik Åk8 Genom undervisningen i ämnet teknik ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet

Läs mer

Tema Energi i Teknik och No hösten -14

Tema Energi i Teknik och No hösten -14 Tema Energi i Teknik och No hösten -14 Praktiska uppgifter i teknik: 1. Solcellsbil på Molekylverkstan 2. Tillverka grätzelceller i samarbete med molekylverkstan. 4. Du ska enskilt eller tillsammans med

Läs mer

Lärares planering och genomförande av arbetsområdet Glasögonbågar

Lärares planering och genomförande av arbetsområdet Glasögonbågar Tre lärare som undervisar i årskurs 6 har planerat och genomfört ett arbetsområde som handlade om glasögonbågar i sina klasser. Målen för arbetsområdet och därmed bedömningen har fokuserat på samtliga

Läs mer

Teknik. Betyg E. Tillfälle att undersöka, reflektera och ifrågasätta produkter och tekniska system.

Teknik. Betyg E. Tillfälle att undersöka, reflektera och ifrågasätta produkter och tekniska system. Teknik : I kursplanen för teknik får eleven: Identifiera och utveckla tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion. Identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag

Läs mer

Teknik Tekniska lösningar v.17-v.18

Teknik Tekniska lösningar v.17-v.18 Teknik Tekniska lösningar v.17-v.18 Syfte/Förmågor identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion, använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer, värdera konsekvenser

Läs mer

Bilbygget i 8A och 8C, VT17

Bilbygget i 8A och 8C, VT17 Bilbygget i 8A och 8C, VT17 Du ska ensam eller i par bygga en snabb, snygg och stark bil. När bilarna är klara möts de i spännande tävlingar. Efter tävlingarna ska du skriva en rapport om bygget och tävlingen.

Läs mer

Lokal Pedagogisk planering- Teknik åk 8- VT/ 13 Grimstaskolan

Lokal Pedagogisk planering- Teknik åk 8- VT/ 13 Grimstaskolan Lokal Pedagogisk planering- Teknik åk 8- VT/ 13 Grimstaskolan Syfte - Att utveckla elevernas möjligheter att kommunicera - Att använda det svenska språket i tal skrift i teknik - Skapande arbete ger eleverna

Läs mer

Lärares planering och genomförande av arbetsområdet Trafiksignalsystem

Lärares planering och genomförande av arbetsområdet Trafiksignalsystem t Tre lärare som undervisar i årskurs 9 har planerat och genomfört ett arbetsområde som handlade om trafiksignalsystem i sina klasser. Målen för arbetsområdet och därmed bedömningen har fokuserat på samtliga

Läs mer

Förnyelsebar energi Exempel på hur ENaT:s programpunkter är kopplade till Lgr-11

Förnyelsebar energi Exempel på hur ENaT:s programpunkter är kopplade till Lgr-11 Förnyelsebar energi Exempel på hur ENaT:s programpunkter är kopplade till Lgr-11 Allt arbete med ENaTs teman har många kreativa inslag som styrker elevernas växande och stödjer därmed delar av läroplanens

Läs mer

VARFÖR TEKNIK I FÖRSKOLAN? VARFÖR TEKNIK I SKOLAN?

VARFÖR TEKNIK I FÖRSKOLAN? VARFÖR TEKNIK I SKOLAN? VARFÖR TEKNIK I FÖRSKOLAN? VARFÖR TEKNIK I SKOLAN? Ekonomiargument Nyttoargument VARFÖR? Demokratiargument Kulturargument Dagens samhälle är ett teknikintensivt samhälle och vi klarar oss inte utan kunskaper

Läs mer

Lärares verktyg i bedömningsprocessen. Svårfångat lärande elever i behov av anpassning och särskilt stöd

Lärares verktyg i bedömningsprocessen. Svårfångat lärande elever i behov av anpassning och särskilt stöd Lärares verktyg i bedömningsprocessen Svårfångat lärande elever i behov av anpassning och särskilt stöd Personalen uppmärksammar att en elev riskerar att inte utvecklas i riktning mot kunskapsmålen i läroplanen

Läs mer

Göteborg 5 december Teknik

Göteborg 5 december Teknik Göteborg 5 december Teknik Hasse Alfredssons idé Hur löste eleverna problemet? SKOLAN? Elevers idéer till lösning SKOLAN Elevernas lösning på problemet SKOLAN Bikupa Varför teknik i grundskolan? Den nya

Läs mer

Rymdutmaningen koppling till Lgr11

Rymdutmaningen koppling till Lgr11 en koppling till Lgr11 När man arbetar med LEGO i undervisningen så är det bara lärarens och elevernas fantasi som sätter gränserna för vilka delar av kursplanerna man arbetar med. Vi listar de delar av

Läs mer

Pedagogisk planering. NO och Teknik i grundsärskolan. Åk 1-6, 7-9. Arbetsområde: NTA- kretsar kring el. Annika Lundin Tierps Kommun

Pedagogisk planering. NO och Teknik i grundsärskolan. Åk 1-6, 7-9. Arbetsområde: NTA- kretsar kring el. Annika Lundin Tierps Kommun Pedagogisk planering NO och Teknik i grundsärskolan Åk 1-6, 7-9 Arbetsområde: NTA- kretsar kring el Annika Lundin Tierps Kommun 2015-01-07 Arbetsområ de: NTA kretsår kring el Arbetsområdets syfte och förmågor

Läs mer

Kort om kursplanen i teknik

Kort om kursplanen i teknik Kort om kursplanen i teknik är ett sammandrag av Skolverkets kursplan i teknik från Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 1 samt Kommentarmaterial till kursplanen i teknik 2.

Läs mer

Kursplanen i ämnet teknik

Kursplanen i ämnet teknik DISKUSSIONSUNDERLAG FÖR GRUNDSKOLAN Diskutera Kursplanen i ämnet teknik Läsåret 2011/12 införs en samlad läroplan för var och en av de obligatoriska skolformerna grundskolan, grundsärskolan, sameskolan

Läs mer

Teknik Arabyskolan. PEDAGOGISK PLANERING LGR-11. Trafik.

Teknik Arabyskolan. PEDAGOGISK PLANERING LGR-11. Trafik. Teknik Arabyskolan. PEDAGOGISK PLANERING LGR-11 Trafik. Ämne: Tk, Bi, Fy, Ke, Idh Årskurs/termin: År7 Inledning Tekniska lösningar har i alla tider varit betydelsefulla för människan och för samhällens

Läs mer

Progressionen i teknikämnets centrala innehåll

Progressionen i teknikämnets centrala innehåll Det centrala innehållet i kursplanen anger vilket obligatoriskt innehåll som ska behandlas i undervisningen. Det är strukturerat så att det visar på en progression. Det innebär att innehållet vidgas och

Läs mer

Kretsar kring el årskurs 4-6

Kretsar kring el årskurs 4-6 Pedagogisk planering för tema Kretsar kring el årskurs 46 Syfte Kretsar kring el är ett tema som handlar om elektricitet. Både om hur den framställs och kommer till oss genom två hål i väggen, och om hur

Läs mer

Projekt uppgift åk: 9 vt 2012

Projekt uppgift åk: 9 vt 2012 Projekt uppgift åk: 9 vt 2012 Inledning: Grupparbeter eller enskilt. Syftet med projektet Undervisningen i ämnet teknik syftar till att eleverna utvecklar sitt tekniska kunnande och sin tekniska medvetenhet

Läs mer

Undersökningar av tekniska lösningar

Undersökningar av tekniska lösningar Undersökningar av tekniska lösningar Tekniken i vardagen Nästan all daglig verksamhet innehåller någon form av teknik. Från den tvål vi tvättar oss med till vår köksutrustning, husen vi vistas i, transporterna

Läs mer

LEGO MINDSTORMS Education EV3 Naturvetenskapligt aktivitetspaket

LEGO MINDSTORMS Education EV3 Naturvetenskapligt aktivitetspaket LEGO MINDSTORMS Education EV3 Förmågorna i ämnet Teknik Arbetet med EV3 ger eleverna förutsättningar att utveckla sin förmåga att: identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet

Läs mer

Lägenhetsprojekt, så 9 ht 15 Teknik, slöjd och hemkunskap

Lägenhetsprojekt, så 9 ht 15 Teknik, slöjd och hemkunskap Lägenhetsprojekt, så 9 ht 15 Teknik, slöjd och hemkunskap Teknik och slöjd Husbygge Krav: Du skall göra en ritning över en Attefallsstuga som skulle kunna vara en lägenhet. Kravet är 25 m 2 och 4 m i takhöjd.

Läs mer

INSTITUTIONEN FÖR FYSIK

INSTITUTIONEN FÖR FYSIK INSTITUTIONEN FÖR FYSIK LLTK90 Teknik för lärare i gymnasieskolan, 90 hp (1-90), Ingår i Lärarlyftet II, 90 högskolepoäng Teacher education: Technology for Upper Secondary School, 90 higher education credits

Läs mer

Sidor att läsa inför provet vecka 49

Sidor att läsa inför provet vecka 49 Teknik åk 7 Produktion / konstruktion / historia, nu och framtid Varför teknik Tekniska lösningar har i alla tider varit betydelsefulla för människan och för samhällens utveckling. Drivkrafterna bakom

Läs mer

Del ur Lgr 11: kursplan i teknik i grundskolan

Del ur Lgr 11: kursplan i teknik i grundskolan Del ur Lgr 11: kursplan i teknik i grundskolan 3.20 Teknik har i alla tider varit betydelsefulla för människan och för samhällens utveckling. Drivkrafterna bakom teknikutvecklingen har ofta varit en strävan

Läs mer

Flaxande fjärilen Frida

Flaxande fjärilen Frida Flaxande fjärilen Frida Fjärilen flaxar med vingarna när man vevar på veven. Se en film på produkten: http://youtu.be/dwuwkcawrem Vilket material behöver man? Kork för PET-flaska Remskiva för motor Gitarrsträng

Läs mer

Krypande kaninen Karin

Krypande kaninen Karin Krypande kaninen Karin Kaninens hjul snurrar och den får en rolig krypande rörelse! Se en film på produkten: http://youtu.be/3_mdnvihxos Vilket material behöver man? Plywood 21 mm tjock Distanser - muttrar

Läs mer

LPP i teknik. Varför läser vi teknik Vad skall vi gå igenom? Vilka är våra mål? Så här ser planen ut Hur skall vi visa att vi når målen?

LPP i teknik. Varför läser vi teknik Vad skall vi gå igenom? Vilka är våra mål? Så här ser planen ut Hur skall vi visa att vi når målen? LPP i teknik Varför läser vi teknik Vad skall vi gå igenom? Vilka är våra mål? Så här ser planen ut Hur skall vi visa att vi når målen? jan 30 14:41 1 Varför läser vi teknik? identifiera och analysera

Läs mer

TEKNIKEN GÅR FRAMÅT ELLER?????

TEKNIKEN GÅR FRAMÅT ELLER????? TEKNIKEN GÅR FRAMÅT ELLER????? Förmåga: Identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar Värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö

Läs mer

Lägenhetsprojekt, så 9 ht 14 Teknik, slöjd och hemkunskap

Lägenhetsprojekt, så 9 ht 14 Teknik, slöjd och hemkunskap Lägenhetsprojekt, så 9 ht 14 Teknik, slöjd och hemkunskap Teknik och slöjd Lägenhetsbygge Krav: Du skall göra en ritning över en lägenhet. Använd millimeterpapper. Du skall ange skala, mått, area osv.

Läs mer

Härliga hörselskydden Hilma

Härliga hörselskydden Hilma Härliga hörselskydden Hilma Styla hörselskydden med lysande antenner! Se en film på produkten: http://youtu.be/o21ps-3j4qo Vilket material behöver man? Hörselskydd Både kraftig och tunn ståltråd Eltejp

Läs mer

Smidiga stegsnurraren Sonja

Smidiga stegsnurraren Sonja Smidiga stegsnurraren Sonja När Sonja ställs på stegens översta pinne kommer hon att snurra sig ner, pinne för pinne, tills hon når marken. Se en film på produkten: http://youtu.be/oza5sjk3jyw Vilket material

Läs mer

Ett projektarbete i svenska, teknik och engelska, riktat mot DICE. Thoren Innovation School HT2012.

Ett projektarbete i svenska, teknik och engelska, riktat mot DICE. Thoren Innovation School HT2012. PROJEKT: DICE Ett projektarbete i svenska, teknik och engelska, riktat mot DICE. Thoren Innovation School HT2012. UPPDRAG Uppgiften är att arbeta med den första delen av teknikutvecklingsprocessen d.v.s.

Läs mer

LPP att bygga och konstruera

LPP att bygga och konstruera LPP att bygga och konstruera Varför skall vi bygga? Vad skall vi gå igenom? Vilka är våra mål? Så här ser planen ut Hur skall vi visa att vi når målen? 1 Varför läser vi? Eleverna skall ges förutsättningar

Läs mer

Lokal Pedagogisk planering- Teknik åk 9- VT 13 Grimstaskolan

Lokal Pedagogisk planering- Teknik åk 9- VT 13 Grimstaskolan Lokal Pedagogisk planering- Teknik åk 9- VT 13 Grimstaskolan Syfte - Att utveckla elevernas möjligheter att kommunicera - Att använda det svenska språket i tal och skrift i teknik - Skapande arbete ger

Läs mer

Pedagogisk planering. Teknik i grundsärskolan, år 7-9 Arbetsområde staden

Pedagogisk planering. Teknik i grundsärskolan, år 7-9 Arbetsområde staden Pedagogisk planering Teknik i grundsärskolan, år 7-9 Arbetsområde staden Här nedan får du hjälp att planera ett arbetsområde om staden. Genom att bygga och konstruera på lektionerna arbetar eleverna mot

Läs mer

Trassliga trådspelet Troja

Trassliga trådspelet Troja Trassliga trådspelet Troja Är du säker på handen? För metallöglan över ståltråden utan att dom nuddar varann. Trådspelet Troja tänder varningslampan så fort du råkar stöta emot. Se en film på produkten:

Läs mer

Häftiga hästskolampan Hanna

Häftiga hästskolampan Hanna Häftiga hästskolampan Hanna En återvunnen hästsko med lysdioder istället för sömmar. Lysande design som bringar tur! Se en film på produkten: http://youtu.be/twyg12aj3ci Vilket material behöver man? Naturträ

Läs mer

Kursen kommer att handla om: Mål med arbetet från Lgr 11. Lokal Pedagogisk Planering Läsåret 12-13

Kursen kommer att handla om: Mål med arbetet från Lgr 11. Lokal Pedagogisk Planering Läsåret 12-13 Kurs: Storyline Market place Tidsperiod: Vecka 46- Skola: Åsens Skola Klass: F-5 Lärare: Alla Kursen kommer att handla om: Du kommer att få arbeta med Storylinen Market place där du ska få lära dig hur

Läs mer

Röda temat Min värld, mitt liv! Centralt innehåll åk 4

Röda temat Min värld, mitt liv! Centralt innehåll åk 4 Röda temat Min värld, mitt liv! Centralt innehåll åk 4 Geografi Samhällskunskap Fysik De mänskliga rättigheterna, deras innebörd och betydelse, inklusive barnets rättigheter i enlighet med barnkonventionen.

Läs mer

Lilla lyckohjulet Lina

Lilla lyckohjulet Lina Lilla lyckohjulet Lina Lyckohjulet snurrar och du kan spela precis som på tivoli! Se en film på produkten: http://youtu.be/mlh6rpuhqmm Vilket material behöver man? Trälist 15 x 33 mm Plywood 8 mm Träskruv

Läs mer

Tekniska produkter och system Teknisk problemlösning och kommunikation

Tekniska produkter och system Teknisk problemlösning och kommunikation Remissversion av kursplan i teknik i grundskolan Teknik Syfte Tekniska lösningar har i alla tider varit betydelsefulla för människors och samhällens utveckling. I dag ställs allt högre krav på tekniskt

Läs mer

Koppling till kursplaner

Koppling till kursplaner Koppling till kursplaner Övnings- och tävlingsmomenten i The Battery Challenge faller inom ramen för undervisning om hållbar utveckling och du kan välja att arbeta ämnesintegrerat eller kopplat specifikt

Läs mer

Lägenhetsprojekt, så 9 ht 16 Teknik, slöjd och hem-, och konsumentkunskap

Lägenhetsprojekt, så 9 ht 16 Teknik, slöjd och hem-, och konsumentkunskap Lägenhetsprojekt, så 9 ht 16 Teknik, slöjd och hem-, och konsumentkunskap Teknik och slöjd Husbygge Krav: Du skall göra en ritning över en Attefallsstuga som skulle kunna vara en lägenhet. Kravet är 25

Läs mer

Uppgifter: Ansvarig: Tidigare jobb:

Uppgifter: Ansvarig: Tidigare jobb: Uppgifter: Ansvarig: Tidigare jobb: 1. CAD befintlig produkt Roll CAD CAD 2. Analys befintligt tillverkningssätt Roll konstr Verkstad 3. Analys befintligt materialval och komponenter Roll konstr Materiallära

Läs mer

Mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av år 5 enligt nationella kursplanen

Mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av år 5 enligt nationella kursplanen Teknik Mål att sträva mot enligt nationella kursplanen Skolan skall i sin undervisning i teknik sträva efter att eleven utvecklar sina insikter i den tekniska kulturens kunskapstraditioner och utveckling

Läs mer

Lokal Pedagogisk planering

Lokal Pedagogisk planering Lokal Pedagogisk planering Europas grönaste stad Ämne: biologi- kroppen Årskurs/termin: åk 5 vt 2016 Undervisande lärare: Martina Malmgren Inledning syfte Undervisningen i ämnet biologi ska syfta till

Läs mer

Ett arbetsområde i Teknik. Vi kommer att arbeta med teknik v. 37, 38, 39 och 40.

Ett arbetsområde i Teknik. Vi kommer att arbeta med teknik v. 37, 38, 39 och 40. Design och produktveckling Ett arbetsområde i Teknik Vi kommer att arbeta med teknik v. 37, 38, 39 och 40. Ur det centrala innehållet i kursplanen för teknik, årskurs 7-9: Bearbetning av råvara till färdig

Läs mer

TEKNIKPROGRAMMET Mål för programmet

TEKNIKPROGRAMMET Mål för programmet TEKNIKPROGRAMMET Mål för programmet Teknikprogrammet är ett högskoleförberedande program och utbildningen ska i första hand förbereda för vidare studier i teknikvetenskap och naturvetenskap men också i

Läs mer

använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer.

använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer. Arbetsområdet Växthuset Syfte Följande långsiktiga mål i ämnet ligger till grund för arbetsområdet. Förmågan att identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion identifiera

Läs mer

LÄRARHANDLEDNING Innovatörsskolan

LÄRARHANDLEDNING Innovatörsskolan LÄRARHANDLEDNING Innovatörsskolan Bakgrund MegaMind är Tekniska museets nya science center som handlar om hur en bra idé blir till och hur man kan ta den vidare till verklighet från sinnesintryck till

Läs mer

Elektricitet, magnetism och energi - 9E - vt17, v5-12

Elektricitet, magnetism och energi - 9E - vt17, v5-12 Elektricitet, magnem och energi - 9E - vt17, v5-12 Inledning Under denna period läser vi om elektricitet, magnem och energi: - dels rent fysikaliskt om elektricitet och magnem - dels hur dessa fenomen

Läs mer

Tummen upp! Teknik åk 3

Tummen upp! Teknik åk 3 Tummen upp! Teknik åk 3 Tummen upp! är ett häfte som kartlägger elevernas kunskaper i förhållande till kunskapskraven i Lgr 11. PROVLEKTION: Genomföra mycket enkla teknikutvecklingsoch konstruktionsarbeten

Läs mer

KUNSKAPSKRAV I ÄMNET BIOLOGI

KUNSKAPSKRAV I ÄMNET BIOLOGI KUNSKAPSKRAV I ÄMNET BIOLOGI Kunskapskrav för godtagbara kunskaper i slutet av årskurs 3 Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla samband i naturen utifrån upplevelser och utforskande av närmiljön.

Läs mer

Maria Svensson. Göteborgs universitet. Institutionen för didaktik och pedagogisk profession. maria.svensson@ped.gu.se

Maria Svensson. Göteborgs universitet. Institutionen för didaktik och pedagogisk profession. maria.svensson@ped.gu.se Maria Svensson Göteborgs universitet Institutionen för didaktik och pedagogisk profession maria.svensson@ped.gu.se Teknikkunskaper i en föränderlig värld Teknikkunskap Tekniska lösningar Tekniska principer

Läs mer

Pedagogisk planering projekt Eco Friends (biologi, fysik, kemi, teknik)

Pedagogisk planering projekt Eco Friends (biologi, fysik, kemi, teknik) Pedagogisk planering projekt Eco Friends (biologi, fysik, kemi, teknik) Myrstacken Äldre årskurs 6, Hällby skola L= mest för läraren E= viktigt för eleven Gäller för augusti-september 2015 Förankring i

Läs mer

Planering för Fysik Elektricitet och magnetism årskurs 7

Planering för Fysik Elektricitet och magnetism årskurs 7 Planering för Fysik Elektricitet och magnetism årskurs 7 Syfte Använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör samhälle. genomföra systematiska undersökningar

Läs mer

Lokal pedagogisk plan

Lokal pedagogisk plan Syfte med arbetsområdet: Undervisningen ska ge eleverna möjligheter att använda och utveckla kunskaper och redskap för att formulera egna och granska andras argument i sammanhang där kunskaper i fysik

Läs mer

Teknikprogrammet (TE)

Teknikprogrammet (TE) Teknikprogrammet (TE) Teknikprogrammet (TE) ska utveckla elevernas kunskaper om och färdigheter i teknik och teknisk utveckling. Efter examen från programmet ska eleverna ha kunskaper för högskolestudier

Läs mer

Planering Ljud,hörsel och vågrörelse år7

Planering Ljud,hörsel och vågrörelse år7 Planering Ljud,hörsel och vågrörelse år7 Centralt innehåll Fysik: Fysiken och vardagslivet Hur ljud uppstår, breder ut sig och kan registreras på olika sätt. Ljudets egenskaper och ljudmiljöns påverkan

Läs mer

P R O J E K T : D I C E

P R O J E K T : D I C E P R O J E K T : D I C E Ett projektarbete i svenska, entreprenörskap och engelska, riktat mot DICE. Thoren Innovation School HT2013. UPPDRAG Uppgiften är att arbeta med den första delen av utvecklingsprocessen

Läs mer

Fladdrande flygfäet Felicia

Fladdrande flygfäet Felicia Fladdrande flygfäet Felicia Fladdrar runt flera varv på ett härligt sätt och låter nästan som på riktigt när det krockar med något! Se en film på produkten: http://youtu.be/ng1r-zxveyq Vilket material

Läs mer

Lokal pedagogisk planering för arbetsområdet genetik i årskurs 9

Lokal pedagogisk planering för arbetsområdet genetik i årskurs 9 Lokal pedagogisk planering för arbetsområdet genetik i årskurs 9 Syfte: Använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen och samhället.

Läs mer

Lokal pedagogisk plan

Lokal pedagogisk plan Syfte med arbetsområdet: Undervisningen ska ge eleverna möjligheter att använda och utveckla kunskaper och redskap för att formulera egna och granska andras argument i sammanhang där kunskaper i fysik

Läs mer

Polhem 350. Lärarhandledning för årskurs 1-3

Polhem 350. Lärarhandledning för årskurs 1-3 Polhem 350 Lärarhandledning för årskurs 1-3 JÖNKÖPINGS KOMMUN Tfn 036-10 50 00 (vxl) Postadress (om inget annat anges) 551 89 Jönköping www.jonkoping.se UPPTECH Västra Holmgatan 34 A, 553 23 Jönköping

Läs mer

KUNSKAPSKRAV I ÄMNET FYSIK. Kunskapskrav för godtagbara kunskaper i slutet av årskurs 3

KUNSKAPSKRAV I ÄMNET FYSIK. Kunskapskrav för godtagbara kunskaper i slutet av årskurs 3 KUNSKAPSKRAV I ÄMNET FYSIK Kunskapskrav för godtagbara kunskaper i slutet av årskurs 3 Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla samband i naturen utifrån upplevelser och utforskande av närmiljön. I

Läs mer

KONSTRUKTION. Ämnets syfte. Kurser i ämnet

KONSTRUKTION. Ämnets syfte. Kurser i ämnet KONSTRUKTION Ämnet konstruktion behandlar konstruktionsprocesser från idé till färdig produkt, där syftet är att utforma och dimensionera produkter med sikte på ändamålsenlig formgivning, funktion och

Läs mer

Moa Wikner Teknik åk 6 Teknikhistoria, hållfasthet och elektricitet HT15

Moa Wikner Teknik åk 6 Teknikhistoria, hållfasthet och elektricitet HT15 Moa Wikner Teknik åk 6 Teknikhistoria, hållfasthet och elektricitet HT15 Vad är teknik? Detta moment kommer handla om teknikhistoria, hållfasthet samt om elektricitet. Vi kommer börja arbeta med teknikhistoria,

Läs mer

Informationshäfte. - Ett koncept för skolor om hållbar utveckling och socialt entreprenörskap

Informationshäfte. - Ett koncept för skolor om hållbar utveckling och socialt entreprenörskap Informationshäfte - Ett koncept för skolor om hållbar utveckling och socialt entreprenörskap innehållsförteckning SID 3 SID 4 SID 6 SID 9 Inledning Konceptets innehåll Till dig som pedagog Kopplingen till

Läs mer

Teknik Möjligheter och dilemman. Maria Svensson Institutionen för didaktik och pedagogisk profession Göteborgs universitet Maria.svensson@ped.gu.

Teknik Möjligheter och dilemman. Maria Svensson Institutionen för didaktik och pedagogisk profession Göteborgs universitet Maria.svensson@ped.gu. Teknik Möjligheter och dilemman Maria Svensson Institutionen för didaktik och pedagogisk profession Göteborgs universitet Maria.svensson@ped.gu.se Barn och ungdomars uppfattningar om tekniska system Teknik

Läs mer

Hållbar utveckling Kungsmarksskolan 2016

Hållbar utveckling Kungsmarksskolan 2016 Hållbar utveckling Kungsmarksskolan 2016 Hej och välkommen till samarbetsprojektet för hållbar utveckling! Under sex veckor kommer elva av era ämnen att samarbeta med temat hållbar utveckling i åk 8. Enligt

Läs mer

Strålande skrivaren Sara

Strålande skrivaren Sara Strålande skrivaren Sara Lyser upp när du skriver, perfekt för att skriva hemligheter i mörker. Se en film på produkten: http://youtu.be/nt1c3xhkid8 Vilket material behöver man? Genomskinlig bläckpenna

Läs mer

Naturvetenskaps- och tekniksatsningen. Företag som lärmiljö

Naturvetenskaps- och tekniksatsningen. Företag som lärmiljö Företag som lärmiljö Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla kunskaper om tekniken i vardagen och förtrogenhet med ämnets specifika uttrycksformer och begrepp. Undervisningen

Läs mer

Bedömningsstöd till Tummen upp! Teknik Kartläggning årskurs 6

Bedömningsstöd till Tummen upp! Teknik Kartläggning årskurs 6 Bedömningsstöd till Tummen upp! Teknik Kartläggning årskurs 6 Kursplanerna i Lgr 11 är uppbyggda efter rubrikerna syfte, centralt innehåll och kunskapskrav. Syftestexten avslutas med vilka förmågor som

Läs mer

LPP Energi och elektricitet År 7

LPP Energi och elektricitet År 7 LPP Energi elektricitet År 7 Namn: Klass: Syfte: Under det här området kommer du att få lära dig mer om varifrån vi får elektricitet dvs.olika energikällor, till vad vi behöver elektricitet, hur vi gjorde

Läs mer

BIOLOGI FYSIK KEMI TEKNIK

BIOLOGI FYSIK KEMI TEKNIK SOL och MÅNE TID och ÅRSTID VARDAGSFYSIK och TEKNIK 4 MATERIA 5 3 BIOLOGI FYSIK KEMI TEKNIK VÄXTER, SVAMPAR BAKTERIER och DJUR 1 KROPP Och HÄLSA 2 FAROR och SKYDD 6 7 TEKNIK Kursplan för de naturorienterande

Läs mer