RECON. Renoveringsvägg

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "RECON. Renoveringsvägg"

Transkript

1 RECON Renoveringsvägg

2 RECON Februari 2010 RECON Miljonprogrammet, under perioden byggdes 25% av Sveriges nuvarande bostadsbestånd. Renovate construction Europrofil har utvecklat ett renoveringssystem för renovering och uppgradering av ytterväggskonstruktioner. Systemet bygger på slitsade fasadprofiler som tillsammans med fasadbeklädnaden skapar en skyddande, isolerande och väl ventilerad väggkonstruktion. Behovet av att kunna renovera och uppgradera isoleringsförmågan på byggnader har ökat kraftigt de senaste åren. De största anledningarna till uppgraderingar är behovet av att spara energi vid uppvärmning, och på senare tid även de stora problemen med oventilerade putsfasader. Fasader där otäta klimatskal släpper fukt in i väggarna med påföljande bakteriologiska skador. Många byggnader behöver renoveras och byggas om för 2 att minimera och stoppa annars växande skada. Självklart är också normal slitage i nyttjandecykeln där tidens tand brutit ned fasadfunktionen en anledning till behovet av uppgradering. Som exempel kan nämnas de bostadshus som byggdes i det så kallade miljonprogrammet under 60/70-talet, där hela bostadsbeståndet är i behov av uppgradering. Europrofil bedriver kontinuerligt ett utvecklingsarbete, där arbetsmiljö, kvalitet och ekonomi är vägledande i arbetet med att ta fram nya produkter och system. Montagesystemet Recon, är ett bra exempel i vår strävan att förbättra byggprocessen. Christian Carlsson, vd Box Nora tel fax

3 RECON Februari 2010 Renovera utifrån! Att renovera utifrån har flera fördelar. I många fall är stommen duglig och kan fortsatt nyttjas i sin funktion. Fasaden rivs utifrån och in till isoleringen. Insidan av ytterväggen lämnas helt opåverkad och intakt, vilket är mycket viktigt eftersom påverkan av denna väggsida medför stora kostnader. Byggnadens insida kan då nyttjas under byggtiden och sparar stora belopp i form av att hyresintäkterna på byggnaden inte påverkas, samt att hyresgäster inte behöver flyttas till andra boenden med alla de kringkostnader i form av flyttning och ersättningsbostäder sådant medför. Fuktskadade hus Många hus lider i dag av fuktskador som uppkommit på grund av otäta ytterväggar, detta har skapat stora problem med bl.a. mögelbildning. Oventilerad fasadbeklädnad är vanligt förekommande på ett stort antal fastigheter. Här finns ingen möjlighet för fukten, som har trängt in till stommen att ventileras bort. Detta är ett resultat av otäta skivskarvar som tillsammans med hål och andra skador från skruvmontaget har tillåtit fukten vandra in stommen. Otäta ytterväggar där fukt fritt kan vandra i stommen innebär en mycket stor risk för mögelbildning och andra skador. Förutom att husen blir hälsofarliga att vistas i, kommer det att medföra stora kostnader i efterhand för att åtgärda problemen. Bilden visar hur en trästomme har fått kraftiga rötskador på grund av otätheter. Box Nora tel fax

4 Systeminstruktioner Ventilerad fasadläkt, VFL 1 Ventilerad smygprofil, UR Slitsad påsalningsprofil, ZR Steg 1 Fasaden demonteras in till byggnadsstommen och isoleringen blottläggs. Besiktning av byggnadsstommen kan nu göras av behörig kontrollant med erfordlig utrustning. Många stommar är av trä och behöver därför fuktmätas och eventuellt påväxt kontrolleras. Isoleringen kontrolleras av sin funktion och sitt tillstånd. Fuktig och missfärgad isolering tas bort, glipor eller andra felaktigheter korrigeras och kompletteras. Steg 2 En stomstabiliserande skiva (1) monteras på stommen. Denna skiva skall vara av oorganiskt material och vara avsedd för funktionen. Flera sådana finns sedan länge på marknaden och är väl beprövade. Denna del i konstruktionsskalet är mycket viktigt av flera skäl. Här måste väggen vara lufttät men diffusionsöppen. Blir inte väggen tät här kommer luft att kunna transportera både fukt och värme, in respektive ut ur konstruktionen. Att skruva dessa skivor är inte lämpligt. Dels skadas skivan av skruvinfästningen eftersom skruven gör hål i materialet och dels så blir tätheten mellan skivornas kanter och stommen inte tillräcklig mellan infästningspunkterna. Byggnadsstommar rör sig hela tiden oberoende av materialval, trä beroende på luftfuktighet och stål beroende på temperatur. Infästningarna dras och skjuts i sin skivposition och otätheter uppstår. Skivorna bör monteras med fixturer och för ändamålet beständigt lim. Med fixturen monteras skivorna utan att skada skivornas konstruktion samt att lister 100% tätar skarven mellan dem och mot stommen, metoden omöjliggör luftrörelse genom skivskalet. 4 Box Nora tel fax

5 Systemet bygger på användning av tre typer av ventilerade eller slitsade fasadprofiler. Samtliga profiler har en ytbehandling som klarar de höga krav som ställs på korrosionsmotstånd. Slitsad påsalningsprofil, ZR Ventilerad smygprofil, UR Ventilerad fasadläkt, VFL ,100 30, 50, 80, Plastbelagd Z-profil för vertikalt eller horisontellt montage vid påsalning av ytterväggar. 55, 75, 105, 125 Plastbelagd U-profil för vertikalt eller horisontellt montage runt dörr- och fönsteröppningar vid påsalning av ytterväggar. Aluzinkbehandlad eller plastbelagd fasadläkt för vertikalt eller horisontellt montage på ytterväggar. VFL finns med två olika ytskikt, Aluzink eller Plastbelagd yta. En stålkonstruktion ytbehandlas för att ge skydd mot korrosion. Invändiga konstruktioner varmgalvaniseras med min 140 g zink, då detta är tillräckligt för ändamålet. Konstruktioner som är inbyggda i ytterväggar, men fortfarande innanför vindskyddet varmgalvaniseras med 275 g zink. För konstruktioner utanför ytterväggens vindskydd krävs en ytbehandling som uppfyller korrosionsklass C4 och miljöklass M3. Europrofil marknadsför produkter med två olika typer av ytbehandling, där båda behandlingarna uppfyller kravet på C4/M3, vilket kan definieras med: I luft med förhöjda halter aggressiva luftföroreningar t.ex. i en större tätort eller ett industriområde. Över hav eller i närheten av kust, dock inte i en zon med saltvattenstänk. Produkter med polyesterlackerad plåt rekommenderas där den svartlackerade ytan har ett estetiskt mervärde, samt i de fall där produkten ligger i direkt anslutning mot starkt alkaliska material som t.ex betong eller cementbaserade skivmaterial. För övriga applikationer rekommenderas produkter med den billigare ytbeläggningen i aluzink. Aluzink Aluzinkbelagd plåt tillverkas på samma sätt som vanlig varmgalvaniserad plåt, men istället för ren zink beläggs plåten med en blandning som består av 55 % aluminium, 43 % zink och 2 % kisel. Ytbehandlingen har en vikt av 185 g/m2, vilket motsvarar en tjocklek av 25 µm per sida. Beroende av i vilken miljö materialet används så är korrosionsmotståndet 2 6 ggr bättre än vanlig varmgalvaniserad plåt med samma tjocklek i ytbehandlingen. Plastbelagd yta Varmgalvaniserad plåt med min 275 g zink beläggs med min 25 µm polyesterlackering per sida. Denna ytbehandling håller motsvarande korrosionsklass som Aluzinkbeläggningen och kan med fördel alltid användas i miljöer där krav på korrosionsklass C4 och miljöklass M3 ställs. Standard polyesterlackering är svart med glansgrad 30. Box Nora tel fax

6 Montage med stående ZR Steg Efter att den nya vindtätningen (1) monterats på den befintliga stommen av trä eller stål monteras RECON renoveringssystem. Påsalningsprofilerna, ZR (2) monteras stående och skruvas mot bakomliggande reglar. Runt dörr- och fönsteröppningar monteras smygprofilen, UR (3). Både ZR och UR skruvas med för ändamålet avsedd C4 korrosionklassad skruv och ett max skruvavstånd på 600 mm. Mellan profilerna isoleras väggen med isolering av typen hård densitet vilka har mycket goda isolervärden, samt är helt fuktokänslig. Isoleringen bör även ha ett vindavvisande yttre skikt. Fasadläkten, VFL (4) monteras därefter liggande, normalt på ett s-avstånd på 600 mm i fält och i vissa fall tätare vid hushörn och ibland vid trottoarer/vägar. Infästningen av VFL sker med en LBS-IFS-C4 4,8 x 20 i varje vertikal påsalnings-profil, ZR och med två skruvar i varje ZR vid fasadläktens ändar och skarvar. Observera! Att infästningen av läkten skall utföras med skruven växelvis i den övre och undre vingen. Detta för att fasadläkten ej skall böja av åt något håll. Att början och slutet av varje läkt skall monteras med skruv i både den övre och den undre vingen. Skruvningen skall ske i de ovala förstansade hålen, vilket medger en eventuell rörelsemån vid temperaturskillnader. Längden på läkten är också begränsad till mm för att eventuella rörelseskillnader inte skall påverka fasadmaterialet för mycket. Fasadläkten infäst i påsalningsprofilen ger ett mycket starkt infästningsunderlag för fasadmaterialet. För tyngre fasadmaterial som t.ex. tegel eller tunga fasadskivor kontakta Europrofil. Påsalningsprofilerna är slitsade i sina liv, vilket bryter köldbryggor på ett säkert och beprövat sätt. Tekniken är lika enkel som genialisk. Transportsträckan för temperaturväxlingar blir mycket lång och materialmassan som transporterar energi blir mycket begränsad. VFL ventilerar på ett säker sätt genom sina kanaler bort den kondens som fasaden producerar, beroende på temperaturväxling och fuktvandring som är en naturlig konsekvens av fasadens utsatta position. 6 Box Nora tel fax

7 Montage med liggande ZR Påsalningsprofilerna, ZR monteras liggande och skruvas mot bakomliggande reglar. Runt dörr- och fönsteröppningar monteras smygprofilen, UR. Fasadläkten, VFL monteras därefter stående. Montaget utförs i övrigt på samma sätt som vid montage med stående ZR. OBS! Det kan behövas förstärkning av denna konstruktion beroende på fasadbeklädnad. Kontakta Europrofil för rådgivning. Skarvning av fasadläkten Vid skarvning av fasadläkten kan detta göras över regel, eller i fält. Om skarvningen görs över regel så monteras läkten på normalt vis, fast med en omlottskarv och skruvning genom hålbilden på profilen. Observera! Läkten även i här skall monteras med skruv i både den övre och den undre vingen. Vid skarvning i fält läggs profilerna omlott min 100 mm och fixeras med två st LBS-IFS-C4 4,8 x 20 i varje knutpunkt. Skruven monteras genom de förstansade hålen i den yttre profilen och in i godset mellan hålbilden i den inre profilen. Box Nora tel fax

8 Materialinformation S 220 GD + AZ 185 S 220 GD + Z 275 (polyesterbelagd) Sträckgräns Reh Min 220 N/mm² Min 220 N/mm² 0,2 % - säkerhetsgräns Rp0,2 Min 220 N/mm² Min 220 N/mm² Brottgräns Rm 300 N/mm² 300 N/mm² Förlängning A80 Min 20 % Min 20 % Zinkvikt Min 185 g/m² aluzink. Den sammanlagda vikten på bägge sidorna avses. Min 275 g/m² zink. Den sammanlagda vikten på bägge sidorna avses. Zinktjocklek Min 25 μm/sid Min 20 μm/sid Plastbeläggningens typ - Svart polyesterlackering, glansgrad 30 Plastbeläggningens tjocklek - min 25 μm/sid Korrosionsklass C4 (miljöklass M3) Produktinformation, stålprofiler och beslag Slitsade påsalningsprofil, plastbelagd Vikt Längd lager (mm) Anm. ZR 30 PL 0,7 ZR 50 PL 0,7 ZR 80 PL 0,7 ZR 100 PL 0,7 0,578 0,688 0,852 0,961 Slitsad påsalningsprofil för utvändigt montage. Ytbehandlad med min 275g zink/m² + min 25 μm polyesterlackering/sid Ventilerad smygprofil, plastbelagd Vikt Längd lager (mm) Anm. UR 55 PL 0,7 UR 75 PL 0,7 UR 105 PL 0,7 UR 125 PL 0,7 0,721 0,830 0,994 1,103 Ventilerad smygprofil för utvändigt montage. Ytbehandlad med min 275g zink/m² + min 25 μm polyesterlackering/sidvv Ventilerad fasadläkt, plastbelagd Vikt Längd lager (mm) Anm. VFL 70 PL 0,7 VFL 100 PL 0,7 0,835 1,000 Ventilerad fasadläkt för utvändigt montage. Ytbehandlad med min 275g zink/m² + min 25 μm polyesterlackering/sid Ventilerad fasadläkt, aluzink Vikt Längd lager (mm) Anm. VFL 70 AZ 0,7 VFL 100 AZ 0,7 VFL 70 AZ 1,0 VFL 100 AZ 1,0 0,840 1,000 1,190 1,430 Ventilerad fasadfläkt för utvändigt montage. Ytbehandlad med min 185g aluzink/m². Monteras med LBS-IFS-C4 4,8 x 20 Vinkelprofil, plastbelagd resp aluzink Vikt Längd lager (mm) Anm. LP 50 PL 0,7 LP 50 AZ 0,7 0,550 0,550 Vinkelprofil för utvändigt montage. Ytbehandlad med min 275g aluzink/m² + min 25 μm polyesterlackering/sid Ventilerad fasadfläkt för utvändigt montage. Ytbehandlad med min 185g aluzink/m². 8 Box Nora tel fax

9 U-värde mm 'U-värde W/ m2k Utan installationsvägg Väggtjocklek* Värmemotstånd m2k/w Installationsvägg 45 mm (PU/PZ 45) 'U-värde W/m2K * inkl. 10 mm vindskyddsskiva, men exkl. installationsvägg och övrigt skivmaterial Värmemotstånd m2k/w '+ Installationsvägg 70 mm (PU/PZ 70) 'U-värde W/m2K Värmemotstånd m2k/w '+ Installationsvägg 95 mm (PU/PZ 95) 'U-värde W/m2K RY 145 1,0 + RECON ,226 3,99 0,184 5,01 0,170 5,47 0,159 5,88 RY 145 1,0 + RECON ,202 4,52 0,170 5,44 0,156 6,00 0,146 6,41 RY 145 1,0 + RECON ,174 5,33 0,148 6,35 0,138 6,81 0,131 7,22 RY 145 1,0 + RECON ,159 5,87 0,137 6,89 0,129 7,35 0,122 7,76 RY 145 1,5 + RECON ,235 3,83 0,189 4,85 0,174 5,31 0,163 5,72 RY 145 1,5 + RECON ,209 4,36 0,172 5,38 0,160 5,84 0,150 6,25 RY 145 1,5 + RECON ,179 5,17 0,151 6,19 0,141 6,65 0,134 7,06 RY 145 1,5 + RECON ,163 5,71 0,140 6,73 0,131 7,19 0,125 7,60 RYK 145 1,5 + RECON ,255 3,49 0,202 4,51 0,185 4,97 0,172 5,38 RYK 145 1,5 + RECON ,225 4,02 0,183 5,04 0,169 5,50 0,158 5,91 RYK 145 1,5 + RECON ,189 4,85 0,159 5,87 0,148 6,33 0,139 6,74 RYK 145 1,5 + RECON ,172 5,39 0,146 6,41 0,137 6,87 0,130 7,28 RY 170 1,0 + RECON ,200 4,57 0,166 5,59 0,154 6,05 0,145 6,46 RY 170 1,0 + RECON ,181 5,09 0,153 6,11 0,143 6,57 0,135 6,98 RY 170 1,0 + RECON ,158 5,90 0,136 6,92 0,128 7,38 0,122 7,79 RY 170 1,0 + RECON ,146 6,44 0,127 7,46 0,120 7,92 0,114 8,33 RY 170 1,5 + RECON ,208 4,37 0,172 5,39 0,159 5,85 0,149 6,26 RY 170 1,5 + RECON ,188 4,89 0,158 5,91 0,147 6,37 0,139 6,78 RY 170 1,5 + RECON ,163 5,71 0,140 6,73 0,131 7,19 0,125 7,60 RY 170 1,5 + RECON ,150 6,25 0,130 7,27 0,123 7,73 0,117 8,14 RYK 170 1,5 + RECON ,236 3,81 0,190 4,83 0,175 5,29 0,163 5,70 RYK 170 1,5 + RECON ,209 4,35 0,172 5,37 0,160 5,83 0,150 6,24 RYK 170 1,5 + RECON ,178 5,18 0,151 6,20 0,141 6,66 0,133 7,07 RYK 170 1,5 + RECON ,163 5,72 0,139 6,74 0,131 7,20 0,124 7,61 RY 195 1,0 + RECON ,180 5,13 0,152 6,15 0,142 6,61 0,134 7,02 RY 195 1,0 + RECON ,164 5,66 0,141 6,68 0,132 7,14 0,125 7,55 RY 195 1,0 + RECON ,145 6,46 0,126 7,48 0,119 7,94 0,114 8,35 RY 195 1,0 + RECON ,135 7,00 0,118 8,02 0,112 8,48 0,107 8,89 RY 195 1,5 + RECON ,188 4,90 0,158 5,92 0,147 6,38 0,139 6,79 RY 195 1,5 + RECON ,171 5,43 0,145 6,45 0,136 6,91 0,129 7,32 RY 195 1,5 + RECON ,150 6,24 0,130 7,26 0,123 7,72 0,117 8,13 RY 195 1,5 + RECON ,139 6,78 0,122 7,80 0,115 8,26 0,110 8,67 RYK 195 1,5 + RECON ,221 4,10 0,180 5,12 0,166 5,58 0,156 5,99 RYK 195 1,5 + RECON ,196 4,66 0,164 5,68 0,152 6,14 0,143 6,55 RYK 195 1,5 + RECON ,169 5,48 0,144 6,50 0,135 6,96 0,128 7,37 RYK 195 1,5 + RECON ,155 6,03 0,134 7,05 0,126 7,51 0,120 7,92 RY 220 1,0 + RECON ,168 5,54 0,143 6,56 0,134 7,02 0,127 7,43 RY 220 1,0 + RECON ,154 6,07 0,133 7,09 0,125 7,55 0,119 7,96 Värmemotstånd m2k/w Värmemotståndet är framräknat med följande förutsättningar. Vertikala reglar är placerade på s 600 med en mellanliggande isolering λ =0,037 W/mK. Invändig installationsvägg 0-95 mm, horisontella Z-profiler på s 600 med mellanliggande isolering λ =0,037 W/mK. Utvändigt renoveringssystem mm, vertikala Z-profiler s 600 med mellanliggande isolering λ =0,034 W/mK. Beräkningen är utförd med 12 mm gipsbaserad vindskiva placerad mellan regelstommen och renoveringsystemen. Värmemotståndet i tabellen är redovisat utan in- och utvändig beklädnad samt utan värmeövergångsmotstånd. U-värdet i tabellen är framräknat med hjälp av värmemotståndet R för en stomme, detta framgår av tabellen. För att beräkna U-värdet för hela konstruktionen är förutsättningarna följande, från Insidan: Inre övergångsmotstånd= Rsi= 0,13 13 mm gipskiva, λ= 0,22 Stomme= Värmemotståndet från tabellen Fasadskikt= 0,2 Yttre övergångsmotstånd= Rse= 0,4 RTot= Rsi+ (0,013/0,22)+ Stomme+ Fasadskikt+ Rse U= 1/ RTot För att räkna ut ett U-värde med ex 2 Gipsskivor används samma princip, det blir då: Inre övergångsmotstånd= Rsi= 0,13 2 x13 mm gipskiva, λ= 0,22 Stomme= Värmemotståndet från tabellen Fasadskikt= 0,2 Yttre övergångsmotstånd= Rse= 0,4 RTot= Rsi+ (0,026/0,22)+ Stomme+Fasadskikt+ Rse U= 1/ RTot Box Nora tel fax

10 Bygg lufttätt Sida 1 (3) Energianvändning, kwh/(m² och år) Transmission Mek. Ventilation Infiltration 0,8 stad 2 stad 2 öppet När den otäta (2,0 l/m²s) byggnaden simuleras i staden står den ofrivilliga ventilationen för nästan en fjärdedel av den totala energi-förlusten och är ungefär lika stor som transmissionsförlusterna. När byggnaden flyttas från staden till ett mer öppet och vindutsatt landskap så ökar betydelsen av lufttätheten. För det otäta huset är nu energiförlusterna genom ofrivillig ventilation större än de genom det mekaniska ventilationssystemet och står för knappt hälften av den totala energiförlusten. Bristande termisk komfort som kan relateras till lufttäthet är i första hand lufthastigheter och kalla ytor. Dålig komfort kan leda till missnöjda hyresgäster, klagomål, bad will med mera. I arbets lokaler, till exempel kontor, påverkas också produktiviteten vilket kan leda till stora indirekta kostnader. Luftflöde genom otätheter i byggnadsskalet för med sig sitt inne håll av gaser och partiklar. Otätheter kan då utgöra en oönskad spridningsväg för olika typer av ämnen som påverkar luftkvalite ten negativt. Spridning mellan lägenheter, spridning av brandga ser, inläckande markradon och inträngande föroreningar utifrån är exempel på detta. God lufttäthet är för övrigt också en förutsätt ning för god ljudisolering i fasader. Inneluft som läcker ut genom otätheter i byggnadsskalet kyls av, vattenånga kondenserar och fukt ansamlas i byggnadskonstruktio nen. Denna mekanism brukar kallas fuktkonvektion och kan ge allvarliga fuktskador. Den viktigaste förutsättningen för att undvika skador av fuktkonvektion är att undvika otätheter och luftläckage. Lönsamhet och lufttätt byggande Att bygga lufttätt innebär extra kostnader i produktionsskedet, kost nader som i lönsamhetskalkylen betalas tillbaka under kommande år genom till exempel energibesparingar och ökade hyresintäkter. I projektet beskrivs en enkel modell som kan ligga till grund för beslut om vilka krav på lufttäthet som bör ställas. Kalkylmodellen finns tillgänglig som ett Excel-ark. Beräkningar visar att det oftast är lönsamt för fastighetsägaren att ställa höga krav på lufttäthet och att energibesparingen är den mest konkreta vinsten. Emellertid kom mer nog de mjuka faktorerna ökad trivsel, minskad spridning av partiklar och bättre ljudisolering att vara minst lika betydelsefulla i det långa loppet, även om de kan vara svåra att värdera ekonomiskt. Ytterligare information Eva Sikander, SP tel e-post: Pär Åhman, Sveriges Byggindustrier tel e-post: 10 Box Nora tel fax

11 Tätt skivskal är nödvändigt Sida 2 (3) Skivfixturer för ytterväggar Profilen är tillverkad av strängsprutad ABS-plast och finns för de vanligaste på marknaden förekommande skivtjocklekarna. Fixturen tätar och förseglar skarven mellan skivorna och mot underlaget på ett absolut säkert sätt. Risken för fukt eller oönskat luftläckage i väggen elimineras. Skivornas yta skadas dessutom inte av skruvar utan är helt intakta och täta, vilket även förlänger skivornas livslängd och funktion. 1 Standardlängder: 2500 mm, 2700 mm, mm, andra längder kan fås efter beställning. Ytterväggsfixturen är försedd med dubbelhäftande tape (1) för enkelt montage mot reglar. Den har öppningar (2) så att det applicerade limmet kan fästa mot både reglar och skivor. För skarvning av skivor i fält finns en fixtur utan tape och urtag i ryggen. 2 MAGNA MAGNA är ett vattenbaserat silikatlim som är speciellt framtaget för att limma och foga skivmaterial på stål, trä och cementbaserade material med ultimata miljöegenskaper. Magna innehåller inga ämnen som är skadliga för miljön eller användaren. MAGNA är åldersbeständigt i denna konstruktion. Beställ kostnadsfritt katalogen: Skivmontage SKRUVFRITT SKIVMONTAGE för inner- och ytterväggar Se montagevideo på vår hemsida PATENTERAT Box Nora tel fax

12 På finns filmer, dokument för nedladdning och mer information om våra produkter. Box 147, Nora tel fax ingår i den danskägda koncernen

Fasadrenovering med P-märkt fasadsystem

Fasadrenovering med P-märkt fasadsystem Fasadrenovering med P-märkt fasadsystem Knauf ventilerat Fasadsystem Aquapanel med puts Malmö Mur och Puts AB renoverar fuktskadade fasader i ett villaområde utanför Malmö. De gamla fasaderna rivs ned

Läs mer

NORGIPS UTVÄNDIGA SYSTEM

NORGIPS UTVÄNDIGA SYSTEM NORGIPS UTVÄNDIGA SYSTEM - Tätar ytterväggar - Tål väder och vind i upp till sex månader - Följ anvisningen och bygg tryggt. FUNKTION Huvuduppgiften för Norgips Utvändiga System är att sörja för fuktsäkring,

Läs mer

Karlstads universitet. Husbyggnadsteknik BYGA11 (7,5hp) För godkänt på tentamen se respektive del Tentamensresultat anslås på kurssidan på It s

Karlstads universitet. Husbyggnadsteknik BYGA11 (7,5hp) För godkänt på tentamen se respektive del Tentamensresultat anslås på kurssidan på It s Karlstads universitet 1(7) Husbyggnadsteknik BYGA11 (7,5hp) Tentamen Delar, byggmaterial och byggfysik Tid Torsdag 13/1 2011 kl 8.15-13.15 Plats Karlstads universitet Ansvarig Carina Rehnström 070 37 39

Läs mer

Isolera väggar. YTTERVÄGG UTIFRÅN: Två lager isolering

Isolera väggar. YTTERVÄGG UTIFRÅN: Två lager isolering Isolera väggar En yttervägg kan isoleras antingen utifrån, vilket är mest lämpligt, eller inifrån. Isolerar du utifrån kan du välja mellan att använda ett eller två lager isolering. Även mellanväggar kan

Läs mer

Otätheten suger. Konsekvenser Kostnader Krav

Otätheten suger. Konsekvenser Kostnader Krav Otätheten suger Konsekvenser Kostnader Krav Information från projektet Lufttäthetsfrågorna i byggprocessen Etapp B. Tekniska konsekvenser och lönsamhetskalkyler Otätheten suger 1 Lufttätt informationsmaterial

Läs mer

Vem vill bo i en plastpåse? Det påstås ibland att byggnader måste kunna andas. Vad tycker ni om det påståendet?

Vem vill bo i en plastpåse? Det påstås ibland att byggnader måste kunna andas. Vad tycker ni om det påståendet? Lufttäta byggnader I exemplet diskuterar och förklarar vi varför det är bra att bygga lufttätt och vilka risker som finns med byggnader som läcker luft. Foto: Per Westergård Vem vill bo i en plastpåse?

Läs mer

RIKSBYGGENS BRF. YSTADSHUS NR 10

RIKSBYGGENS BRF. YSTADSHUS NR 10 RIKSBYGGENS BRF. YSTADSHUS NR 10 ANVISNINGAR OCH FÖRKLARINGAR VID ISOLERING AV LÄGENHETSFÖRRÅD 2015-02-23 AB SKÅNSKA TEKNIK-& KONSULTTJÄNSTER ARBETSNUMMER 15005 AB Skånska Teknik- & Konsulttjänster Hyllie

Läs mer

Bygg så här 3. Tilläggsisolera ytterväggen utvändigt. paroc.se

Bygg så här 3. Tilläggsisolera ytterväggen utvändigt. paroc.se STIG RENSTRÖM Foto & Layout AB 2012 Bygg så här 3 Tilläggsisolera ytterväggen utvändigt paroc.se Informationen i denna broschyr är en beskrivning av de villkor och tekniska egenskaper som gäller för redovisade

Läs mer

Väggbankboken. Spara pengar med tilläggsisolering

Väggbankboken. Spara pengar med tilläggsisolering Väggbankboken Spara pengar med tilläggsisolering Bygg din egen väggbank Planerar du att byta fasad på ditt hus? Då har vi ett tips på en investering som är mycket bättre än att spara pengarna på ett vanligt

Läs mer

MONTERINGSANVISNING. www.isotimber.se

MONTERINGSANVISNING. www.isotimber.se MONTERINGSANVISNING www.isotimber.se Isolerande och bärande väggsystem IsoTimber är ett väggsystem för ytterväggar och innerväggar. IsoTimber är trä och luft, inga andra material. IsoTimber väggsystem

Läs mer

2.3. 84 Gyproc Handbok 8 Gyproc System. Systembeskrivning. 2.3.11 Gyproc THERMOnomic. Uppbyggnad av system Gyproc THERMOnomic.

2.3. 84 Gyproc Handbok 8 Gyproc System. Systembeskrivning. 2.3.11 Gyproc THERMOnomic. Uppbyggnad av system Gyproc THERMOnomic. Ytterväggar.11 Gyproc THERMOnomic Systembeskrivning Gyproc Thermonomic är ett ytterväggsystem med regelstomme av slitsade stålprofiler. Systemet är uppbyggt av Glasroc GHU Hydro Vindskyddsskiva, Gyproc

Läs mer

FLEX-1 UNDERTAKSSYSTEM FÅ KOMPONENTER MÅNGA MÖJLIGHETER

FLEX-1 UNDERTAKSSYSTEM FÅ KOMPONENTER MÅNGA MÖJLIGHETER MONTAGEVÄGLEDNING FLEX-1 UNDERTAKSSYSTEM FÅ KOMPONENTER MÅNGA MÖJLIGHETER * NORGIPS TRYGGA SYSTEM cnfoto.se www.norgips.se/flex NORGIPS FLEX UNDERTAKSSYSTEM I EN NIVÅ - FÅ KOMPONENTER. MÅNGA MÖJLIGHETER.

Läs mer

Energieffektiviseringens risker Finns det en gräns innan fukt och innemiljö sätter stopp? Kristina Mjörnell SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut

Energieffektiviseringens risker Finns det en gräns innan fukt och innemiljö sätter stopp? Kristina Mjörnell SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Energieffektiviseringens risker Finns det en gräns innan fukt och innemiljö sätter stopp? Kristina Mjörnell SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Stor potential för energieffektivisering I Sverige finns

Läs mer

RENOVERING MED GIPSSKIVOR

RENOVERING MED GIPSSKIVOR RENOVERING MED GIPSSKIVOR SKIVTYPER Norgips gipsskivor är lämpliga för renovering både om man vill ha en snygg yta och när man skall göra en mera omfattande förbättring av befintlig konstruktion. Nästan

Läs mer

Varför luften inte ska ta vägen genom väggen

Varför luften inte ska ta vägen genom väggen Varför luften inte ska ta vägen genom väggen Arne Elmroth Professor em. Byggnadsfysik, LTH Lunds Universitet Några Begrepp Lufttäthet- Förhindrar luft att tränga igenom byggnadsskalet Vindtäthet- Förhindrar

Läs mer

Prefabricering för renovering av yttervägg Utveckling inom BEEM-UP- Building Energy Efficiency for a Massive Market Uptake

Prefabricering för renovering av yttervägg Utveckling inom BEEM-UP- Building Energy Efficiency for a Massive Market Uptake Prefabricering för renovering av yttervägg Utveckling inom BEEM-UP- Building Energy Efficiency for a Massive Market Uptake Demonstrationsprojekt Brogården, Alingsås Brogårdens yttervägg, en evolution 2012:

Läs mer

framtidens byggsystem!

framtidens byggsystem! Energieffektiva bostäder från FoamSystem möt framtidens krav med ny teknik Välkommen till framtidens byggsystem! Passivhus uppfört i Västra Hamnen, Malmö 20 I Sverige har vi en flera hundra år gammal tradition

Läs mer

Hur du åtgärdar fukt, lukt och radon i golvet.

Hur du åtgärdar fukt, lukt och radon i golvet. Hur du åtgärdar fukt, lukt och radon i golvet. 41 77 01 JAPE VENTGOLV 2013 När bekymren är som värst, eller när bara misstankarna finns där. Har du fukt i betongplattan? Känner du av lukt och emissioner?

Läs mer

Montering och Bruksanvisning PVC fönster

Montering och Bruksanvisning PVC fönster Montering och Bruksanvisning PVC fönster Detta behövs för att montera ett fönster: Rev.nr 130206 Borrmaskin/Skruvdragare Skruv för infästning Vattenpass Tumstock Kilar (boardbitar) Drevisolering Leverans

Läs mer

www.valdahus.se Vår devis: Långsiktig hållbarhet kräver robusta konstruktioner!

www.valdahus.se Vår devis: Långsiktig hållbarhet kräver robusta konstruktioner! www.valdahus.se Vår devis: Långsiktig hållbarhet kräver robusta konstruktioner! Den investerade kapital ger högre värdesättning i förhållande till hus byggda av konstruktioner i trä. Väggkonstruktionen

Läs mer

Renovering och tilläggsisolering

Renovering och tilläggsisolering Renovering och tilläggsisolering Renovering och tilläggsisolering av äldre bostäder Etterisolering og rehabilitering Renovering och tilläggsisolering Innehåll: Inledning... 3 Renovering... 4 Bostäder byggda

Läs mer

Köldbryggor. Årets vintermode: Prickigt och rutigt. Frosten får inte fäste. Köldbryggan förbinder ute med inne

Köldbryggor. Årets vintermode: Prickigt och rutigt. Frosten får inte fäste. Köldbryggan förbinder ute med inne Köldbryggor Köldbryggor består av icke isolerande material som förbinder en kall yta med en varm yta, t ex ute med inne. Årets vintermode: Prickigt och rutigt Bilderna är från Kalhäll i norra Stockholm.

Läs mer

Tätskikt. Hur tätt är tätskiktet. Yttervägg med ångspärr

Tätskikt. Hur tätt är tätskiktet. Yttervägg med ångspärr Det är inte alldeles ovanligt med skador i ytterväggar kring våtrum med kakel eller andra keramiska plattor. Hur tätt är tätskiktet Både skadeutredare och försäkringsbolag har konstaterat att skador uppstått

Läs mer

Att tilläggsisolera. swedisol.se

Att tilläggsisolera. swedisol.se Att tilläggsisolera. Klimatskärmen. Väggar, golv och tak samt fönster och ytterdörrar. Energianvändningen i byggnader svarar idag för ca 40% av den totala energianvändning i Sverige. Det är alltså av största

Läs mer

Fuktsäkra konstruktioner

Fuktsäkra konstruktioner Fuktsäkra konstruktioner Fuktsäkra tak Fuktsäkra väggar Fuktsäkra grunder Relaterad information Kontaktpersoner Ingemar Samuelson Tel: 010-516 51 59 Fuktsäkra tak Taket skall leda bort regnvatten. Denna

Läs mer

B.06.300 U-värde (putsad vägg): 1,049 Vikt per block: 3,6 kg. B.10.300 U-värde (putsad vägg): 0,649 Vikt per block: 3 kg

B.06.300 U-värde (putsad vägg): 1,049 Vikt per block: 3,6 kg. B.10.300 U-värde (putsad vägg): 0,649 Vikt per block: 3 kg B.06.300 U-värde (putsad vägg): 1,049 Vikt per block: 3,6 kg B.10.300 U-värde (putsad vägg): 0,649 Vikt per block: 3 kg B.15.300 - kommer under 2015 U-värde (putsad vägg): 0,462 Vikt per block: 4,5 kg

Läs mer

Ljudreduktion i väggar

Ljudreduktion i väggar 144711100 1(5) Ljudreduktion i väggar Bilaga 8 till slutrapport Fasadåtgärder som bullerskydd Sammanfattning av åtgärdsvägledning Eftersträva tvåskiktskonstruktion med stort avstånd, d.v.s. bygg om skiljekonstruktionen

Läs mer

Så tilläggsisolerar vi våra miljonprogramhus

Så tilläggsisolerar vi våra miljonprogramhus Så tilläggsisolerar vi våra miljonprogramhus Åke Blomsterberg WSP Environmental & LTH Energi och ByggnadsDesign 2014-06-10 Renovering flerbostadshus Miljonprogrammet - Fram till 2017 behöver 100 000 miljonprogramslägenheter

Läs mer

3M Flexible Air Sealing Tape. Lufttätning av. i alla väder. fastigheter. oavsett årstid

3M Flexible Air Sealing Tape. Lufttätning av. i alla väder. fastigheter. oavsett årstid fastigheter Lufttätning av i alla väder oavsett årstid Minskad energiförbrukning Visste du att svenska hus förlorar en betydande del av sin värme genom luftläckage? Med 3M 0E FAST F kan du snabbt och enkelt

Läs mer

TRÄ- FASAD SÅ ENKELT ATT DU GÖR DET SJÄLV! www.grabber.se

TRÄ- FASAD SÅ ENKELT ATT DU GÖR DET SJÄLV! www.grabber.se TRÄ- FASAD SÅ ENKELT ATT DU GÖR DET SJÄLV! www.grabber.se PANEL & LIST En välskött fasad är en investering som ger dig ett hus med högre värde och med rätt isolering en bättre ekonomi. Trä är ett levande

Läs mer

Vattenskaderisker i lågenergihus

Vattenskaderisker i lågenergihus Vattenskaderisker i lågenergihus Rolf Kling, Teknisk chef, VVS-Företagen, rolf.kling@vvsföretagen.se Ivo Martinac, Professor, KTH-Installations- och Energiteknik, im@kth.se Nordiskt Vattenskadeseminarium

Läs mer

Munspelet i Lund. Ny energismart skola med REDAir FLEX och REDAir LINK

Munspelet i Lund. Ny energismart skola med REDAir FLEX och REDAir LINK Munspelet i Lund Ny energismart skola med REDAir FLEX och REDAir LINK Munspelet är en skola i Lund för barn upp till årskurs tre. När den drabbades av fukt- och mögel skador beslöt kommunen att bygga en

Läs mer

Monteringsanvisning 3M All Weather Flashing Tape 8067. Täta anslutningar. Energiförbrukning

Monteringsanvisning 3M All Weather Flashing Tape 8067. Täta anslutningar. Energiförbrukning Monteringsanvisning 3M All Weather Flashing Tape 8067 Täta anslutningar förminskad Energiförbrukning 3M All Weather Flashing Tape 8067 Innehållsförteckning Allmänna anvisningar...3 Täta överlappningar

Läs mer

Ombyggnad av bostäder till passivhusstandard - erfarenheter. Ulla Janson Energi och ByggnadsDesign Lunds Tekniska Högskola

Ombyggnad av bostäder till passivhusstandard - erfarenheter. Ulla Janson Energi och ByggnadsDesign Lunds Tekniska Högskola Ombyggnad av bostäder till passivhusstandard - erfarenheter Ulla Janson Energi och ByggnadsDesign Lunds Tekniska Högskola Nya passivhusprojekt i Sverige Ett passivhus är en mekaniskt ventilerad byggnad

Läs mer

Fuktsäkra putsade fasader

Fuktsäkra putsade fasader Fuktsäkra putsade fasader Vi har lösningen! Aquapanel Outdoor I ett villaområde utanför Malmö renoverar Malmö Mur och Puts AB fuktskadade fasader på tio villor byggda så sent som 1999. Sedan de gamla fasaderna

Läs mer

Undvik fukt, drag och kyla. Hunton vindtät

Undvik fukt, drag och kyla. Hunton vindtät Hunton VINDTÄT Undvik fukt, drag och kyla Hunton vindtät För ditt bygge Med Hunton Vindtät från Hunton Fiber är du på den säkra sidan. Även om vinden viner och kölden biter gör en vägg med Hunton Vindtät

Läs mer

Beräkning av U-värde för hus

Beräkning av U-värde för hus Projektnummer Kund Rapportnummer D4.089.00 Lätta, självbärande karossmoduler SICOMP TN06-003 Datum Referens Revision 2006-05-22 Registrerad Utfärdad av Granskad av Godkänd av Klassificering PL RLu AH Öppen

Läs mer

TA HAND OM DITT HUS Renovera och bygga nytt. Örebro 2011-10-25

TA HAND OM DITT HUS Renovera och bygga nytt. Örebro 2011-10-25 TA HAND OM DITT HUS Renovera och bygga nytt Örebro 2011-10-25 Kristina Landfors KanEnergi Sweden AB Tel: 076-883 41 90 På dagordningen Helhetssyn Renovera och bygga till Klimatskal och isolering Fukt Ventilation

Läs mer

Energihushållning i boverkets byggregler vid nybyggnad

Energihushållning i boverkets byggregler vid nybyggnad Nybyggnad Energihushållning i boverkets byggregler vid nybyggnad Idag gäller BBR när en byggnad uppförs. för tillbyggda delar när en byggnad byggs till. för ändring av byggnad men med hänsyn till varsamhets-

Läs mer

SKAPA TRIVSEL OCH SKÖNHET

SKAPA TRIVSEL OCH SKÖNHET SKAPA TRIVSEL OCH SKÖNHET DIN KOMPLETTA BALKONGLEVERANTÖR Balkongräcken, spröjs 4-5 Balkongräcken, glas 6-7 Balkongräcken, perforerad plåt 8-9 Balkongräcken, med dekorlister 10-11 Balkongräcken, kombinerade

Läs mer

Icopal FONDA för källarytterväggar. System FONDA. Effektiv dränering och isolering av källarytterväggar

Icopal FONDA för källarytterväggar. System FONDA. Effektiv dränering och isolering av källarytterväggar Icopal FONDA för källarytterväggar System FONDA Effektiv dränering och isolering av källarytterväggar Unika och säkra lösningar för din källaryttervägg Källarytterväggen den utsatta byggnadsdelen Fukt

Läs mer

2.2. 78 Gyproc Handbok 8 Gyproc System. Inledning. Systembeskrivning. 2.2.6 Gyproc Arkivväggar. 2.2.1 Gyproc Våtrumsväggar. 2.

2.2. 78 Gyproc Handbok 8 Gyproc System. Inledning. Systembeskrivning. 2.2.6 Gyproc Arkivväggar. 2.2.1 Gyproc Våtrumsväggar. 2. Funktionsväggar Inledning Funktionsväggar är en sammanställning av olika väggtillämpningar eller funktioner. För en viss funktion kan olika väggsystem användas. Funktionerna som beskrivs är: Våtrumsväggar

Läs mer

AsfAlt Vindtät Hunton gulvvarme Undvik fukt, drag och kyla

AsfAlt Vindtät Hunton gulvvarme Undvik fukt, drag och kyla Hunton Undvik fukt, gulvvarme drag och kyla För ditt bygge Med Asfalt Vindtät från Hunton Fiber är du på den säkra sidan. Även om vinden viner och kölden biter gör en vägg med Asfalt Vindtät att du har

Läs mer

Murverkskonstruktioner byggnadsteknisk utformning. Viktiga byggnadsfysikaliska aspekter:

Murverkskonstruktioner byggnadsteknisk utformning. Viktiga byggnadsfysikaliska aspekter: Murverkskonstruktioner byggnadsteknisk utformning Viktiga byggnadsfysikaliska aspekter: Värmeisolering (U-värde) Skapa lufttäthet Hindra utifrån kommande fukt Stoppa inifrån kommande fukt Förhindra kapillärsugning

Läs mer

Heda. Byggelement. Hög kvalitet och flexibilitet till rätt pris

Heda. Byggelement. Hög kvalitet och flexibilitet till rätt pris Heda Byggelement Hög kvalitet och flexibilitet till rätt pris Kostnadseffek tiva lösningar med prefabricerade byggelement I takt med att byggtiderna blir allt kortare och kraven på rationella lösningar

Läs mer

MILJÖBYGGSYSTEM. Bygg lufttätt med cellulosaisolering - För sunda hus. ISOCELL cellulosaisolering - Made in Sweden. isocell.se

MILJÖBYGGSYSTEM. Bygg lufttätt med cellulosaisolering - För sunda hus. ISOCELL cellulosaisolering - Made in Sweden. isocell.se MILJÖBYGGSYSTEM Bygg lufttätt med cellulosaisolering - För sunda hus ISOCELL cellulosaisolering - Made in Sweden :: ISOCELL MILJÖBYGGSYSTEM - Tätskikt & Cellulosaisolering Med ISOCELL miljöbyggsystem går

Läs mer

Aquapanel Outdoor. Tuffa cementbaserade skivor för tuffa fasader.

Aquapanel Outdoor. Tuffa cementbaserade skivor för tuffa fasader. AQUAPANEL OUTDOOR Aquapanel Outdoor. Tuffa cementbaserade skivor för tuffa fasader. AQUAPANEL OUTDOOR 1 Fukt och mögel i putsade fasader behöver inte vara ett problem. Aquapanel Outdoor är den enkla lösningen.

Läs mer

Mätning av lufttäthet och beräknad inverkan på energianvändning vid användning av Renoveringssockeln

Mätning av lufttäthet och beräknad inverkan på energianvändning vid användning av Renoveringssockeln Mätning av lufttäthet och beräknad inverkan på energianvändning vid användning av Renoveringssockeln Staffan Sjöberg & Duncan Watt Studentrapport Byggnadsteknologi Chalmers tekniska högskola Göteborg 2014

Läs mer

Montering av Isover Plastfolie

Montering av Isover Plastfolie Arbetsanvisningar Montering av Isover Plastfolie Isover Plastfolie är en åldringsbeständig, transparent polyetenfolie som fungerar som luft- och ångspärr. För att undvika skador på plastfolien kan det

Läs mer

Lindab Construline Lättbyggnadssystem. Lindab Construline TM. Lindab lättbyggnadssystem. Håller tempot uppe och kostnaderna nere

Lindab Construline Lättbyggnadssystem. Lindab Construline TM. Lindab lättbyggnadssystem. Håller tempot uppe och kostnaderna nere Lindab Construline TM Lindab lättbyggnadssystem Håller tempot uppe och kostnaderna nere 2 Sätt byggandet i system ekonomiskt effektivt enkelt sunt Lindabs systemlösningar handlar om att förkorta byggtiden,

Läs mer

Halotex. Materialsystem för friskare hus

Halotex. Materialsystem för friskare hus Halotex Materialsystem för friskare hus Andningsaktiva material i kläder har blivit en självklarhet för oss. Nu finns de även för våra hus. Lars Runnevik, civilingenjör och produktutvecklare Täta hus kan

Läs mer

BÄNKSKIVOR I LAMINAT TILL DIG SOM MONTERAR HANTERING AV SKIVA MED UNDERLIMMAD DISKHO FÖRVARING

BÄNKSKIVOR I LAMINAT TILL DIG SOM MONTERAR HANTERING AV SKIVA MED UNDERLIMMAD DISKHO FÖRVARING 1 (6) DATUM 2014-10-21 UTGÅVA 6 ART NR 39270 BÄNKSKIVOR I LAMINAT TILL DIG SOM MONTERAR Dessa anvisningar är till hjälp vid montering av bänkskivor med laminatyta. Felaktig hantering kan avsevärt förkorta

Läs mer

Ett utrymmessparande isoleringspaket. Snabbt och enkelt. Skyddar konstruktionerna. Hållbart, miljövänligt och tryggt

Ett utrymmessparande isoleringspaket. Snabbt och enkelt. Skyddar konstruktionerna. Hållbart, miljövänligt och tryggt Skivstorlek: 600 x 1200 mm Tjocklek: 30 mm Spont: helspont på alla kanter Ytbeläggning: aluminiumlaminat båda sidor av skivan SPU Sauna-Satu lämpar sig för isolering av bastuväggar och bastutak samt andra

Läs mer

Monteringsanvisning Air-radvent Vinklad v 1.3

Monteringsanvisning Air-radvent Vinklad v 1.3 Monteringsanvisning Air-radvent Vinklad v 1.3 Patenterad av Fastighetsidéer i Forshaga AB Fastighetsidéer i Forshaga AB, Aspliden 9, 667 33 Forshaga Tel/fax:054-87 28 20 Mobil:0768-28 20 20 e- post: post@fastighetsideer.se

Läs mer

Produkter och systemlösningar för våta miljöer

Produkter och systemlösningar för våta miljöer Produkter och systemlösningar för våta miljöer LUX ELEMENTS ELEMENT VK Byggskivor med fabriksmonterat tätskikt för våta miljöer Klara LUX ELEMENT VK är en byggskiva med färdigmonterad tätskiktsduk. Den

Läs mer

KONSTRUKTION DETALJER LJUD TÄTHET PRECISION KVALITET TOTALENTREPRENAD

KONSTRUKTION DETALJER LJUD TÄTHET PRECISION KVALITET TOTALENTREPRENAD KONSTRUKTION Här visar vi på detaljer och bilder på Trivselhus gedigna konstruktion, indelat i: DETALJER LJUD TÄTHET PRECISION KVALITET Varje hus ritas unikt för varje kund och vi lägger stor omsorg över

Läs mer

Energiberäkna och spara energi vid renovering

Energiberäkna och spara energi vid renovering Energiberäkna och spara energi vid renovering Energibesparingsexempel med Weber Serporoc Fasadsystem Ett hus som är byggt av sunda material av hög kvalitet, som ger låg energianvändning och ett bra inomhusklimat,

Läs mer

Minimerat underhåll och ökad komfort. Fönster 1074 SX

Minimerat underhåll och ökad komfort. Fönster 1074 SX Minimerat underhåll och ökad komfort Fönster 1074 SX 2 Kontorshus för KMD i Skejby, Århus, med Sapa fönster 1074. Arkitekt: Arkitema AS. Sapa Fönster 1074 SX Extraisolerat fönster med lågt U-värde uppfyller

Läs mer

StoGuard Arbetsanvisning. I Fasad I Fuktskydd/luftspärr I

StoGuard Arbetsanvisning. I Fasad I Fuktskydd/luftspärr I StoGuard Arbetsanvisning I Fasad I Fuktskydd/luftspärr I Observera att de uppgifter, illustrationer, generella tekniska utlåtanden och ritningar som förekommer i denna broschyr enbart är allmänna förslag

Läs mer

STORM. Lugn och ro för fasaden. Glasroc H Storm Vindskyddsskiva

STORM. Lugn och ro för fasaden. Glasroc H Storm Vindskyddsskiva STORM Lugn och ro för fasaden Glasroc H Storm Vindskyddsskiva Glasroc H Storm Glasroc H Storm Vindskyddsskiva är en ny generation av gipsbaserade kompositskivor med varumärket Glasroc. Skivan kombinerar

Läs mer

årgång 12 maj 2007 FÖR ALLA sid 8 AF sid 24 Anläggning sid 38 HUS sid 56

årgång 12 maj 2007 FÖR ALLA sid 8 AF sid 24 Anläggning sid 38 HUS sid 56 nummer 1 maj 2007 årgång 12 SÄRTRYCK ur AMA-nytt Nr 1 Maj 2007 Vid frågor från pressen, kontakta Jörgen Hallström, Svensk Byggtjänst. Telefon 070-6446903, e-post jorgen.hallstrom @ byggtjanst.se FÖR ALLA

Läs mer

Ventilera bort dålig lukt, fukt och radon

Ventilera bort dålig lukt, fukt och radon Ventilera bort dålig lukt, fukt och radon BEHOV När bekymren är som värst, eller när bara misstankarna finns där. Har du fukt i betongplattan? Känner du av lukt och emissioner? Är du orolig för radon?

Läs mer

Cedral. Få mer fritid... www.cedral.se. www.cedral.dk. starka fibercementpaneler med minimalt underhåll!

Cedral. Få mer fritid... www.cedral.se. www.cedral.dk. starka fibercementpaneler med minimalt underhåll! Cedral Få mer fritid... starka fibercementpaneler med minimalt underhåll! www.cedral.dk www.cedral.se 1 Få mer fritid genom mindre underhåll Fasadbeklädnader av fibercement kräver minimalt underhåll Lägg

Läs mer

fokus på Miljö, energi, ekonomi och design Passivhus i lättbetong

fokus på Miljö, energi, ekonomi och design Passivhus i lättbetong fokus på Miljö, energi, ekonomi och design Passivhus i lättbetong Alla strävar vi efter samma mål Global uppvärmning är beteckningen på den observerade uppvärmningen av jordens lägre atmosfär och hav sedan

Läs mer

Tilläggsisolera. Tillägsisolera och spara pengar!

Tilläggsisolera. Tillägsisolera och spara pengar! Tilläggsisolera Tillägsisolera och spara pengar! Så enkelt det var att isolera Nu sparar vi pengar Tips, råd och monteringsanvisningar Det lönar sig att tilläggsisolera Att tilläggsisolera ditt hus är

Läs mer

Teknisk information Halle Thermo

Teknisk information Halle Thermo Teknisk information Halle Thermo 1. Allmänt Halle Thermo är ett inglasningssystem med köldbruten brygga i luckor och i yttre ramen av partiet. Köldbrytningen görs genom att inre och yttre aluminium profiler

Läs mer

Isolera källare. KÄLLARE: Inifrån. Viktigt

Isolera källare. KÄLLARE: Inifrån. Viktigt KÄLLARE: Inifrån Isolera källare Det bästa sättet att tilläggisolera källaren är utvändigt. Genom att placera värmeisoleringen på utsidan blir källarväggen varm och torr, vilket är bra ur fuktsynpunkt.

Läs mer

Monteringsanvisning 3M 8067 All Weather Flashing Tape. Täta anslutningar. Energiförbrukning

Monteringsanvisning 3M 8067 All Weather Flashing Tape. Täta anslutningar. Energiförbrukning Monteringsanvisning 3M 8067 All Weather Flashing Tape Täta anslutningar förminskad Energiförbrukning 3M 8067 All Weather Flashing Tape Innehållsförteckning Användningsområden...2 Miljöbedömningar...3 Allmänna

Läs mer

Bygg så här 4. Tilläggsisolera ytterväggen invändigt. paroc.se

Bygg så här 4. Tilläggsisolera ytterväggen invändigt. paroc.se STIG RENSTRÖM Foto & Layout AB 2012 Bygg så här 4 Tilläggsisolera ytterväggen invändigt paroc.se Informationen i denna broschyr är en beskrivning av de villkor och tekniska egenskaper som gäller för redovisade

Läs mer

Fönster, fönsterdörr, vikfönster, terrassdörr SFB 1074 med lågt U-värde

Fönster, fönsterdörr, vikfönster, terrassdörr SFB 1074 med lågt U-värde Fönster, fönsterdörr, vikfönster, terrassdörr SFB 1074 med lågt U-värde SFB 1074 kan fås i två utföranden. I det ena utförandet har profilerna isolerats med 30 mm glasfiberarmerade polyamidlister. I det

Läs mer

Del av fuktsäkerhetsprojektering på våtrumsytterväggar SP Rapport 4P00562. April 2014

Del av fuktsäkerhetsprojektering på våtrumsytterväggar SP Rapport 4P00562. April 2014 Del av fuktsäkerhetsprojektering på våtrumsytterväggar SP Rapport 4P00562. April 2014 www.bkr.se www.gvk.se www.vatrumsmalning.se www.säkervatten.se Innehållsförteckning Projektgruppen 3 Resultat 3 Fuktsäkerhetsprojektering

Läs mer

Vindsutrymmen Allmänna råd

Vindsutrymmen Allmänna råd Vindsutrymmen Allmänna råd Vindsbjälklaget upptar vanligen en stor yta i byggnaden och där finns ofta plats att lägga ett tjockt isolerskikt. Det är ett bra sätt att minska byggnadens energianvändning,

Läs mer

Släpp aldrig in radon i huset!

Släpp aldrig in radon i huset! Icopal Gas- och radonmembran Släpp aldrig in radon i huset! Unika lösningar från Icopal vid nybyggnation Radon är problemet Osynlig och luktfri radioaktiv gas Den finns nästan överallt; i marken, luften

Läs mer

Så funkar ett hus Husets delar. Anders Lund, Ekocentrum

Så funkar ett hus Husets delar. Anders Lund, Ekocentrum Så funkar ett hus Husets delar Anders Lund, Ekocentrum Varför har vi hus? Klimatskydd. Möjliggöra inneklimat. Förutsättningar för olika funktioner. Klimatskydd i vilken miljö? Huset på flotten Ra miljövänligt

Läs mer

CHECKLISTA/EGENKONTROLL/PROVDRAGNING StoTherm Ecoroc Isolersystem för putsade fasader

CHECKLISTA/EGENKONTROLL/PROVDRAGNING StoTherm Ecoroc Isolersystem för putsade fasader CHECKLISTA 1av 6 CHECKLISTA/EGENKONTROLL/PROVDRAGNING StoTherm Ecoroc Isolersystem för putsade fasader 1. UNDERLAG: 1.1 Placering av reglar: C 600, maximum. Byggskiva > 8 mm. Se till att reglar sitter

Läs mer

Version OPM 3-15. Monteringsanvisning för fuktskyddsisolering

Version OPM 3-15. Monteringsanvisning för fuktskyddsisolering Version OPM 3-15 Monteringsanvisning för fuktskyddsisolering En varm och torr grund ger dig kvalitet i ditt boende. Utvändig isolering är bäst. Källarväggar bör man isolera utvändigt. Utvändig isolering

Läs mer

PRODUKTKATALOG OKTOBER 2010 Stålprofiler med tillbehör

PRODUKTKATALOG OKTOBER 2010 Stålprofiler med tillbehör PRODUKTKATALOG OKTOER 2010 Stålprofiler med tillbehör Mellanväggar Undertak Ytterväggar Lättbalk Infästning Inspektionsluckor Produktkatalog oktober 2010 Efter ett par år av överhettning på marknaden slog

Läs mer

Fuktskador på vindar - kondensskador

Fuktskador på vindar - kondensskador Sida 1(3) 2012-12-04 Fuktskador på vindar - kondensskador Fukt i luft Relativa fuktigheten i luft (% RF) anger hur mycket vattenånga luften innehåller i förhållande till vad den maximalt kan innehålla

Läs mer

Icopal Lufttätt Hus. Det täta huset som andas trygghet!

Icopal Lufttätt Hus. Det täta huset som andas trygghet! Icopal Lufttätt Hus Det täta huset som andas trygghet! ETT Komplett system 1 2 Energieffektiva, fuktsäkra och hållbara hus Icopal Lufttätt Hus Ett komplett klimatsmart system Låt oss säga det direkt. Vårt

Läs mer

Instruktion för isolering av beslag på målade master.

Instruktion för isolering av beslag på målade master. 1(5) Instruktion för isolering av beslag på målade master. Allmänt: Principen är att isoleringen mellan beslag och mastväggen skall göras så tät som möjligt för att minimera möjligheten för fukt att tränga

Läs mer

Jackon. Jackodren. Dränering och utvändig isolering av källarväggar TYPGODKÄNNANDE BEVIS 0576/94. www.jackon.se. 06-2007 ersätter 11-2005

Jackon. Jackodren. Dränering och utvändig isolering av källarväggar TYPGODKÄNNANDE BEVIS 0576/94. www.jackon.se. 06-2007 ersätter 11-2005 Jackon Jackodren 06-2007 ersätter 11-2005 Dränering och utvändig isolering av källarväggar TYPGODKÄNNANDE BEVIS 0576/94 www.jackon.se Jackon Jackodren Denna broschyr är tänkt som en rekommendation och

Läs mer

MILJÖBYGGSYSTEM. Bygg lufttätt med cellulosaisolering - För sunda hus. isocell.se

MILJÖBYGGSYSTEM. Bygg lufttätt med cellulosaisolering - För sunda hus. isocell.se MILJÖBYGGSYSTEM Bygg lufttätt med cellulosaisolering - För sunda hus :: ISOCELL MILJÖBYGGSYSTEM - Tätskikt & Cellulosaisolering Med IsoCell miljöbyggsystem går det att bygga sunda hus eller hus som andas,

Läs mer

REDAir LINK TM. Monteringsanvisning

REDAir LINK TM. Monteringsanvisning REDAir LINK TM Monteringsanvisning Innehåll REDAir LINK 3 REDAir LINK systemkomponenter 4 Kom igång 5 REDAir LINK innan montering 6 Montering på vägg 7 Montering direkt på vägg 8 Montering av fönster 9

Läs mer

Isola Väggsystem. Tät och fuktsäker byggnad på en gång! Torra och sunda hus!

Isola Väggsystem. Tät och fuktsäker byggnad på en gång! Torra och sunda hus! Isola Väggsystem Tät och fuktsäker byggnad på en gång! Torra och sunda hus! Generellt om vindskydd Vindskydd skall alltid användas på den kalla sidan av konstruktionen. Ett vindskydd har flera funktioner,

Läs mer

NSP Brasvärme -funktion och design

NSP Brasvärme -funktion och design Monteringsanvisning NSP Markör bild NSP Brasvärme -funktion och design Användningsområde -Avståndsreducering för CE-godkända braskaminer/eldstäder/skorstenar med avståndskrav till brännbart material. -n

Läs mer

AQUABEAD. Självhäftande profiler. Kant- och hörnprofiler. För innerväggar och tak

AQUABEAD. Självhäftande profiler. Kant- och hörnprofiler. För innerväggar och tak AQUABEAD Självhäftande profiler Kant- och hörnprofiler För innerväggar och tak För innerväggar och tak Gyproc AquaBead är användarvänliga profiler för ytterhörn och avslut av gipsskivor. Profilerna är

Läs mer

Montering av ytterdörr

Montering av ytterdörr Montering av ytterdörr Allmänt Förvaring av dörrar Dörrar skall förvaras i ett torrt utrymme. Förvara stående eller liggande, men låt aldrig dörren ligga direkt på ett golv utan placera t ex frigolit under

Läs mer

Tätning av ventilationskanaler

Tätning av ventilationskanaler Tätning av ventilationskanaler En förstudie utförd av Katarina Högdal på uppdrag av BeBo 2015-02-19 Bakgrund Teknikupphandling för VÅV ventilationsluft år 2009-2013 Läckande kanaler i 9 av 10 fastigheter

Läs mer

Monteringsanvisningar. Fönster och dörrar. 046-122 440 www.fonsterdirekt.se

Monteringsanvisningar. Fönster och dörrar. 046-122 440 www.fonsterdirekt.se Monteringsanvisningar Fönster och dörrar 046-122 440 www.fonsterdirekt.se FönsterDirekt 2012 Installationsanvisningar Anvisningarna gäller fönster och dörr som monteras i vägg. Placering av distansbrickorna/kilarna

Läs mer

Icopal Golvprodukter - håller golvet torrt. För golvets mellanskikt

Icopal Golvprodukter - håller golvet torrt. För golvets mellanskikt Icopal Golvprodukter - håller golvet torrt För golvets mellanskikt Komplett golvskyddssystem Det som vi till vardags kallar golv består egentligen av flera lager. Ett underlag, olika mellanskikt med speciella

Läs mer

Markfukt. Grupp 11: Nikolaos Platakidis Johan Lager Gert Nilsson Robin Harrysson

Markfukt. Grupp 11: Nikolaos Platakidis Johan Lager Gert Nilsson Robin Harrysson Markfukt Grupp 11: Nikolaos Platakidis Johan Lager Gert Nilsson Robin Harrysson 1 Markfukt Vad är markfukt? Skador/Åtgärder Källförteckning Slutord 2 Vad är markfukt? Fukt är vatten i alla sina faser,

Läs mer

Energiberäkna och spara energi. Energibesparingsexempel med Weber fasadsystem

Energiberäkna och spara energi. Energibesparingsexempel med Weber fasadsystem Energiberäkna och spara energi Energibesparingsexempel med Weber fasadsystem 1 2 Sunda system och produkter för hållbart byggande Inledning Weber värnar om traditionen med putsprodukter baserade på naturmaterial

Läs mer

Husgrunder. Hus med källare. Källare. Källare. Källare Kryprum Platta på mark

Husgrunder. Hus med källare. Källare. Källare. Källare Kryprum Platta på mark Husgrunder Källare Hus med källare Hus med källare Principskiss Grundläggning Helgjuten, kantförstyvad betongplatta Längsgående grundplatta Yttergrundmur Murad Betonghålblock Lättbetongblock Lättklinkerblock

Läs mer

Leveransbeskrivning Norrlandsgarage

Leveransbeskrivning Norrlandsgarage Leveransbeskrivning Norrlandsgarage Syll: Sylltätningslist ingår som monteras mellan betongplatta och syll för att få riktigt tätt mot fukt och drag. Impregnerad syll 45x145mm levereras med för fastsättning

Läs mer

Husgrunder. Hus med källare. Källare. Källare. Källare Kryprum Platta på mark. Grundläggning. Yttergrundmur. Jordtryck

Husgrunder. Hus med källare. Källare. Källare. Källare Kryprum Platta på mark. Grundläggning. Yttergrundmur. Jordtryck Husgrunder Källare Hus med källare Hus med källare Principskiss Grundläggning Helgjuten, kantförstyvad betongplatta Längsgående grundplatta Yttergrundmur Murad Betonghålblock Lättbetongblock Lättklinkerblock

Läs mer

Hur långt kan vi nå? Hur effektiva kan befintliga hus bli? Åke Blomsterberg Energi och ByggnadsDesign Arkitektur och byggd miljö Lunds Universitet

Hur långt kan vi nå? Hur effektiva kan befintliga hus bli? Åke Blomsterberg Energi och ByggnadsDesign Arkitektur och byggd miljö Lunds Universitet 1 Hur långt kan vi nå? Hur effektiva kan befintliga hus bli? Åke Blomsterberg Energi och ByggnadsDesign Arkitektur och byggd miljö Lunds Universitet WSP Environmental 2 Miljonprogrammet Bakgrund - Fram

Läs mer

EN GUIDE ÖVER SKYDDANDE MATERIALSKIKT I: TAK-VÄGG GOLV - GRUND

EN GUIDE ÖVER SKYDDANDE MATERIALSKIKT I: TAK-VÄGG GOLV - GRUND EN GUIDE ÖVER SKYDDANDE MATERIALSKIKT I: TAK-VÄGG GOLV - GRUND 1 Tak Tak Underlagsprodukter fungerar som ett skyddande och vattenavledande skikt under yttertak av exempelvis takpannor, plåt eller ytpapp.

Läs mer

Fasadsystem SFB 4150 bästa U-värde för glasfasader

Fasadsystem SFB 4150 bästa U-värde för glasfasader Fasadsystem SFB 4150 bästa U-värde för glasfasader Fasadsystemet SFB 4150 når ett av marknadens bästa U-värden för glasfasader med 50 mm breda aluminiumprofiler. Det inre fogbandets och isolatorns konstruktion

Läs mer