RECON. Renoveringsvägg

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "RECON. Renoveringsvägg"

Transkript

1 RECON Renoveringsvägg

2 RECON Februari 2010 RECON Miljonprogrammet, under perioden byggdes 25% av Sveriges nuvarande bostadsbestånd. Renovate construction Europrofil har utvecklat ett renoveringssystem för renovering och uppgradering av ytterväggskonstruktioner. Systemet bygger på slitsade fasadprofiler som tillsammans med fasadbeklädnaden skapar en skyddande, isolerande och väl ventilerad väggkonstruktion. Behovet av att kunna renovera och uppgradera isoleringsförmågan på byggnader har ökat kraftigt de senaste åren. De största anledningarna till uppgraderingar är behovet av att spara energi vid uppvärmning, och på senare tid även de stora problemen med oventilerade putsfasader. Fasader där otäta klimatskal släpper fukt in i väggarna med påföljande bakteriologiska skador. Många byggnader behöver renoveras och byggas om för 2 att minimera och stoppa annars växande skada. Självklart är också normal slitage i nyttjandecykeln där tidens tand brutit ned fasadfunktionen en anledning till behovet av uppgradering. Som exempel kan nämnas de bostadshus som byggdes i det så kallade miljonprogrammet under 60/70-talet, där hela bostadsbeståndet är i behov av uppgradering. Europrofil bedriver kontinuerligt ett utvecklingsarbete, där arbetsmiljö, kvalitet och ekonomi är vägledande i arbetet med att ta fram nya produkter och system. Montagesystemet Recon, är ett bra exempel i vår strävan att förbättra byggprocessen. Christian Carlsson, vd Box Nora tel fax

3 RECON Februari 2010 Renovera utifrån! Att renovera utifrån har flera fördelar. I många fall är stommen duglig och kan fortsatt nyttjas i sin funktion. Fasaden rivs utifrån och in till isoleringen. Insidan av ytterväggen lämnas helt opåverkad och intakt, vilket är mycket viktigt eftersom påverkan av denna väggsida medför stora kostnader. Byggnadens insida kan då nyttjas under byggtiden och sparar stora belopp i form av att hyresintäkterna på byggnaden inte påverkas, samt att hyresgäster inte behöver flyttas till andra boenden med alla de kringkostnader i form av flyttning och ersättningsbostäder sådant medför. Fuktskadade hus Många hus lider i dag av fuktskador som uppkommit på grund av otäta ytterväggar, detta har skapat stora problem med bl.a. mögelbildning. Oventilerad fasadbeklädnad är vanligt förekommande på ett stort antal fastigheter. Här finns ingen möjlighet för fukten, som har trängt in till stommen att ventileras bort. Detta är ett resultat av otäta skivskarvar som tillsammans med hål och andra skador från skruvmontaget har tillåtit fukten vandra in stommen. Otäta ytterväggar där fukt fritt kan vandra i stommen innebär en mycket stor risk för mögelbildning och andra skador. Förutom att husen blir hälsofarliga att vistas i, kommer det att medföra stora kostnader i efterhand för att åtgärda problemen. Bilden visar hur en trästomme har fått kraftiga rötskador på grund av otätheter. Box Nora tel fax

4 Systeminstruktioner Ventilerad fasadläkt, VFL 1 Ventilerad smygprofil, UR Slitsad påsalningsprofil, ZR Steg 1 Fasaden demonteras in till byggnadsstommen och isoleringen blottläggs. Besiktning av byggnadsstommen kan nu göras av behörig kontrollant med erfordlig utrustning. Många stommar är av trä och behöver därför fuktmätas och eventuellt påväxt kontrolleras. Isoleringen kontrolleras av sin funktion och sitt tillstånd. Fuktig och missfärgad isolering tas bort, glipor eller andra felaktigheter korrigeras och kompletteras. Steg 2 En stomstabiliserande skiva (1) monteras på stommen. Denna skiva skall vara av oorganiskt material och vara avsedd för funktionen. Flera sådana finns sedan länge på marknaden och är väl beprövade. Denna del i konstruktionsskalet är mycket viktigt av flera skäl. Här måste väggen vara lufttät men diffusionsöppen. Blir inte väggen tät här kommer luft att kunna transportera både fukt och värme, in respektive ut ur konstruktionen. Att skruva dessa skivor är inte lämpligt. Dels skadas skivan av skruvinfästningen eftersom skruven gör hål i materialet och dels så blir tätheten mellan skivornas kanter och stommen inte tillräcklig mellan infästningspunkterna. Byggnadsstommar rör sig hela tiden oberoende av materialval, trä beroende på luftfuktighet och stål beroende på temperatur. Infästningarna dras och skjuts i sin skivposition och otätheter uppstår. Skivorna bör monteras med fixturer och för ändamålet beständigt lim. Med fixturen monteras skivorna utan att skada skivornas konstruktion samt att lister 100% tätar skarven mellan dem och mot stommen, metoden omöjliggör luftrörelse genom skivskalet. 4 Box Nora tel fax

5 Systemet bygger på användning av tre typer av ventilerade eller slitsade fasadprofiler. Samtliga profiler har en ytbehandling som klarar de höga krav som ställs på korrosionsmotstånd. Slitsad påsalningsprofil, ZR Ventilerad smygprofil, UR Ventilerad fasadläkt, VFL ,100 30, 50, 80, Plastbelagd Z-profil för vertikalt eller horisontellt montage vid påsalning av ytterväggar. 55, 75, 105, 125 Plastbelagd U-profil för vertikalt eller horisontellt montage runt dörr- och fönsteröppningar vid påsalning av ytterväggar. Aluzinkbehandlad eller plastbelagd fasadläkt för vertikalt eller horisontellt montage på ytterväggar. VFL finns med två olika ytskikt, Aluzink eller Plastbelagd yta. En stålkonstruktion ytbehandlas för att ge skydd mot korrosion. Invändiga konstruktioner varmgalvaniseras med min 140 g zink, då detta är tillräckligt för ändamålet. Konstruktioner som är inbyggda i ytterväggar, men fortfarande innanför vindskyddet varmgalvaniseras med 275 g zink. För konstruktioner utanför ytterväggens vindskydd krävs en ytbehandling som uppfyller korrosionsklass C4 och miljöklass M3. Europrofil marknadsför produkter med två olika typer av ytbehandling, där båda behandlingarna uppfyller kravet på C4/M3, vilket kan definieras med: I luft med förhöjda halter aggressiva luftföroreningar t.ex. i en större tätort eller ett industriområde. Över hav eller i närheten av kust, dock inte i en zon med saltvattenstänk. Produkter med polyesterlackerad plåt rekommenderas där den svartlackerade ytan har ett estetiskt mervärde, samt i de fall där produkten ligger i direkt anslutning mot starkt alkaliska material som t.ex betong eller cementbaserade skivmaterial. För övriga applikationer rekommenderas produkter med den billigare ytbeläggningen i aluzink. Aluzink Aluzinkbelagd plåt tillverkas på samma sätt som vanlig varmgalvaniserad plåt, men istället för ren zink beläggs plåten med en blandning som består av 55 % aluminium, 43 % zink och 2 % kisel. Ytbehandlingen har en vikt av 185 g/m2, vilket motsvarar en tjocklek av 25 µm per sida. Beroende av i vilken miljö materialet används så är korrosionsmotståndet 2 6 ggr bättre än vanlig varmgalvaniserad plåt med samma tjocklek i ytbehandlingen. Plastbelagd yta Varmgalvaniserad plåt med min 275 g zink beläggs med min 25 µm polyesterlackering per sida. Denna ytbehandling håller motsvarande korrosionsklass som Aluzinkbeläggningen och kan med fördel alltid användas i miljöer där krav på korrosionsklass C4 och miljöklass M3 ställs. Standard polyesterlackering är svart med glansgrad 30. Box Nora tel fax

6 Montage med stående ZR Steg Efter att den nya vindtätningen (1) monterats på den befintliga stommen av trä eller stål monteras RECON renoveringssystem. Påsalningsprofilerna, ZR (2) monteras stående och skruvas mot bakomliggande reglar. Runt dörr- och fönsteröppningar monteras smygprofilen, UR (3). Både ZR och UR skruvas med för ändamålet avsedd C4 korrosionklassad skruv och ett max skruvavstånd på 600 mm. Mellan profilerna isoleras väggen med isolering av typen hård densitet vilka har mycket goda isolervärden, samt är helt fuktokänslig. Isoleringen bör även ha ett vindavvisande yttre skikt. Fasadläkten, VFL (4) monteras därefter liggande, normalt på ett s-avstånd på 600 mm i fält och i vissa fall tätare vid hushörn och ibland vid trottoarer/vägar. Infästningen av VFL sker med en LBS-IFS-C4 4,8 x 20 i varje vertikal påsalnings-profil, ZR och med två skruvar i varje ZR vid fasadläktens ändar och skarvar. Observera! Att infästningen av läkten skall utföras med skruven växelvis i den övre och undre vingen. Detta för att fasadläkten ej skall böja av åt något håll. Att början och slutet av varje läkt skall monteras med skruv i både den övre och den undre vingen. Skruvningen skall ske i de ovala förstansade hålen, vilket medger en eventuell rörelsemån vid temperaturskillnader. Längden på läkten är också begränsad till mm för att eventuella rörelseskillnader inte skall påverka fasadmaterialet för mycket. Fasadläkten infäst i påsalningsprofilen ger ett mycket starkt infästningsunderlag för fasadmaterialet. För tyngre fasadmaterial som t.ex. tegel eller tunga fasadskivor kontakta Europrofil. Påsalningsprofilerna är slitsade i sina liv, vilket bryter köldbryggor på ett säkert och beprövat sätt. Tekniken är lika enkel som genialisk. Transportsträckan för temperaturväxlingar blir mycket lång och materialmassan som transporterar energi blir mycket begränsad. VFL ventilerar på ett säker sätt genom sina kanaler bort den kondens som fasaden producerar, beroende på temperaturväxling och fuktvandring som är en naturlig konsekvens av fasadens utsatta position. 6 Box Nora tel fax

7 Montage med liggande ZR Påsalningsprofilerna, ZR monteras liggande och skruvas mot bakomliggande reglar. Runt dörr- och fönsteröppningar monteras smygprofilen, UR. Fasadläkten, VFL monteras därefter stående. Montaget utförs i övrigt på samma sätt som vid montage med stående ZR. OBS! Det kan behövas förstärkning av denna konstruktion beroende på fasadbeklädnad. Kontakta Europrofil för rådgivning. Skarvning av fasadläkten Vid skarvning av fasadläkten kan detta göras över regel, eller i fält. Om skarvningen görs över regel så monteras läkten på normalt vis, fast med en omlottskarv och skruvning genom hålbilden på profilen. Observera! Läkten även i här skall monteras med skruv i både den övre och den undre vingen. Vid skarvning i fält läggs profilerna omlott min 100 mm och fixeras med två st LBS-IFS-C4 4,8 x 20 i varje knutpunkt. Skruven monteras genom de förstansade hålen i den yttre profilen och in i godset mellan hålbilden i den inre profilen. Box Nora tel fax

8 Materialinformation S 220 GD + AZ 185 S 220 GD + Z 275 (polyesterbelagd) Sträckgräns Reh Min 220 N/mm² Min 220 N/mm² 0,2 % - säkerhetsgräns Rp0,2 Min 220 N/mm² Min 220 N/mm² Brottgräns Rm 300 N/mm² 300 N/mm² Förlängning A80 Min 20 % Min 20 % Zinkvikt Min 185 g/m² aluzink. Den sammanlagda vikten på bägge sidorna avses. Min 275 g/m² zink. Den sammanlagda vikten på bägge sidorna avses. Zinktjocklek Min 25 μm/sid Min 20 μm/sid Plastbeläggningens typ - Svart polyesterlackering, glansgrad 30 Plastbeläggningens tjocklek - min 25 μm/sid Korrosionsklass C4 (miljöklass M3) Produktinformation, stålprofiler och beslag Slitsade påsalningsprofil, plastbelagd Vikt Längd lager (mm) Anm. ZR 30 PL 0,7 ZR 50 PL 0,7 ZR 80 PL 0,7 ZR 100 PL 0,7 0,578 0,688 0,852 0,961 Slitsad påsalningsprofil för utvändigt montage. Ytbehandlad med min 275g zink/m² + min 25 μm polyesterlackering/sid Ventilerad smygprofil, plastbelagd Vikt Längd lager (mm) Anm. UR 55 PL 0,7 UR 75 PL 0,7 UR 105 PL 0,7 UR 125 PL 0,7 0,721 0,830 0,994 1,103 Ventilerad smygprofil för utvändigt montage. Ytbehandlad med min 275g zink/m² + min 25 μm polyesterlackering/sidvv Ventilerad fasadläkt, plastbelagd Vikt Längd lager (mm) Anm. VFL 70 PL 0,7 VFL 100 PL 0,7 0,835 1,000 Ventilerad fasadläkt för utvändigt montage. Ytbehandlad med min 275g zink/m² + min 25 μm polyesterlackering/sid Ventilerad fasadläkt, aluzink Vikt Längd lager (mm) Anm. VFL 70 AZ 0,7 VFL 100 AZ 0,7 VFL 70 AZ 1,0 VFL 100 AZ 1,0 0,840 1,000 1,190 1,430 Ventilerad fasadfläkt för utvändigt montage. Ytbehandlad med min 185g aluzink/m². Monteras med LBS-IFS-C4 4,8 x 20 Vinkelprofil, plastbelagd resp aluzink Vikt Längd lager (mm) Anm. LP 50 PL 0,7 LP 50 AZ 0,7 0,550 0,550 Vinkelprofil för utvändigt montage. Ytbehandlad med min 275g aluzink/m² + min 25 μm polyesterlackering/sid Ventilerad fasadfläkt för utvändigt montage. Ytbehandlad med min 185g aluzink/m². 8 Box Nora tel fax

9 U-värde mm 'U-värde W/ m2k Utan installationsvägg Väggtjocklek* Värmemotstånd m2k/w Installationsvägg 45 mm (PU/PZ 45) 'U-värde W/m2K * inkl. 10 mm vindskyddsskiva, men exkl. installationsvägg och övrigt skivmaterial Värmemotstånd m2k/w '+ Installationsvägg 70 mm (PU/PZ 70) 'U-värde W/m2K Värmemotstånd m2k/w '+ Installationsvägg 95 mm (PU/PZ 95) 'U-värde W/m2K RY 145 1,0 + RECON ,226 3,99 0,184 5,01 0,170 5,47 0,159 5,88 RY 145 1,0 + RECON ,202 4,52 0,170 5,44 0,156 6,00 0,146 6,41 RY 145 1,0 + RECON ,174 5,33 0,148 6,35 0,138 6,81 0,131 7,22 RY 145 1,0 + RECON ,159 5,87 0,137 6,89 0,129 7,35 0,122 7,76 RY 145 1,5 + RECON ,235 3,83 0,189 4,85 0,174 5,31 0,163 5,72 RY 145 1,5 + RECON ,209 4,36 0,172 5,38 0,160 5,84 0,150 6,25 RY 145 1,5 + RECON ,179 5,17 0,151 6,19 0,141 6,65 0,134 7,06 RY 145 1,5 + RECON ,163 5,71 0,140 6,73 0,131 7,19 0,125 7,60 RYK 145 1,5 + RECON ,255 3,49 0,202 4,51 0,185 4,97 0,172 5,38 RYK 145 1,5 + RECON ,225 4,02 0,183 5,04 0,169 5,50 0,158 5,91 RYK 145 1,5 + RECON ,189 4,85 0,159 5,87 0,148 6,33 0,139 6,74 RYK 145 1,5 + RECON ,172 5,39 0,146 6,41 0,137 6,87 0,130 7,28 RY 170 1,0 + RECON ,200 4,57 0,166 5,59 0,154 6,05 0,145 6,46 RY 170 1,0 + RECON ,181 5,09 0,153 6,11 0,143 6,57 0,135 6,98 RY 170 1,0 + RECON ,158 5,90 0,136 6,92 0,128 7,38 0,122 7,79 RY 170 1,0 + RECON ,146 6,44 0,127 7,46 0,120 7,92 0,114 8,33 RY 170 1,5 + RECON ,208 4,37 0,172 5,39 0,159 5,85 0,149 6,26 RY 170 1,5 + RECON ,188 4,89 0,158 5,91 0,147 6,37 0,139 6,78 RY 170 1,5 + RECON ,163 5,71 0,140 6,73 0,131 7,19 0,125 7,60 RY 170 1,5 + RECON ,150 6,25 0,130 7,27 0,123 7,73 0,117 8,14 RYK 170 1,5 + RECON ,236 3,81 0,190 4,83 0,175 5,29 0,163 5,70 RYK 170 1,5 + RECON ,209 4,35 0,172 5,37 0,160 5,83 0,150 6,24 RYK 170 1,5 + RECON ,178 5,18 0,151 6,20 0,141 6,66 0,133 7,07 RYK 170 1,5 + RECON ,163 5,72 0,139 6,74 0,131 7,20 0,124 7,61 RY 195 1,0 + RECON ,180 5,13 0,152 6,15 0,142 6,61 0,134 7,02 RY 195 1,0 + RECON ,164 5,66 0,141 6,68 0,132 7,14 0,125 7,55 RY 195 1,0 + RECON ,145 6,46 0,126 7,48 0,119 7,94 0,114 8,35 RY 195 1,0 + RECON ,135 7,00 0,118 8,02 0,112 8,48 0,107 8,89 RY 195 1,5 + RECON ,188 4,90 0,158 5,92 0,147 6,38 0,139 6,79 RY 195 1,5 + RECON ,171 5,43 0,145 6,45 0,136 6,91 0,129 7,32 RY 195 1,5 + RECON ,150 6,24 0,130 7,26 0,123 7,72 0,117 8,13 RY 195 1,5 + RECON ,139 6,78 0,122 7,80 0,115 8,26 0,110 8,67 RYK 195 1,5 + RECON ,221 4,10 0,180 5,12 0,166 5,58 0,156 5,99 RYK 195 1,5 + RECON ,196 4,66 0,164 5,68 0,152 6,14 0,143 6,55 RYK 195 1,5 + RECON ,169 5,48 0,144 6,50 0,135 6,96 0,128 7,37 RYK 195 1,5 + RECON ,155 6,03 0,134 7,05 0,126 7,51 0,120 7,92 RY 220 1,0 + RECON ,168 5,54 0,143 6,56 0,134 7,02 0,127 7,43 RY 220 1,0 + RECON ,154 6,07 0,133 7,09 0,125 7,55 0,119 7,96 Värmemotstånd m2k/w Värmemotståndet är framräknat med följande förutsättningar. Vertikala reglar är placerade på s 600 med en mellanliggande isolering λ =0,037 W/mK. Invändig installationsvägg 0-95 mm, horisontella Z-profiler på s 600 med mellanliggande isolering λ =0,037 W/mK. Utvändigt renoveringssystem mm, vertikala Z-profiler s 600 med mellanliggande isolering λ =0,034 W/mK. Beräkningen är utförd med 12 mm gipsbaserad vindskiva placerad mellan regelstommen och renoveringsystemen. Värmemotståndet i tabellen är redovisat utan in- och utvändig beklädnad samt utan värmeövergångsmotstånd. U-värdet i tabellen är framräknat med hjälp av värmemotståndet R för en stomme, detta framgår av tabellen. För att beräkna U-värdet för hela konstruktionen är förutsättningarna följande, från Insidan: Inre övergångsmotstånd= Rsi= 0,13 13 mm gipskiva, λ= 0,22 Stomme= Värmemotståndet från tabellen Fasadskikt= 0,2 Yttre övergångsmotstånd= Rse= 0,4 RTot= Rsi+ (0,013/0,22)+ Stomme+ Fasadskikt+ Rse U= 1/ RTot För att räkna ut ett U-värde med ex 2 Gipsskivor används samma princip, det blir då: Inre övergångsmotstånd= Rsi= 0,13 2 x13 mm gipskiva, λ= 0,22 Stomme= Värmemotståndet från tabellen Fasadskikt= 0,2 Yttre övergångsmotstånd= Rse= 0,4 RTot= Rsi+ (0,026/0,22)+ Stomme+Fasadskikt+ Rse U= 1/ RTot Box Nora tel fax

10 Bygg lufttätt Sida 1 (3) Energianvändning, kwh/(m² och år) Transmission Mek. Ventilation Infiltration 0,8 stad 2 stad 2 öppet När den otäta (2,0 l/m²s) byggnaden simuleras i staden står den ofrivilliga ventilationen för nästan en fjärdedel av den totala energi-förlusten och är ungefär lika stor som transmissionsförlusterna. När byggnaden flyttas från staden till ett mer öppet och vindutsatt landskap så ökar betydelsen av lufttätheten. För det otäta huset är nu energiförlusterna genom ofrivillig ventilation större än de genom det mekaniska ventilationssystemet och står för knappt hälften av den totala energiförlusten. Bristande termisk komfort som kan relateras till lufttäthet är i första hand lufthastigheter och kalla ytor. Dålig komfort kan leda till missnöjda hyresgäster, klagomål, bad will med mera. I arbets lokaler, till exempel kontor, påverkas också produktiviteten vilket kan leda till stora indirekta kostnader. Luftflöde genom otätheter i byggnadsskalet för med sig sitt inne håll av gaser och partiklar. Otätheter kan då utgöra en oönskad spridningsväg för olika typer av ämnen som påverkar luftkvalite ten negativt. Spridning mellan lägenheter, spridning av brandga ser, inläckande markradon och inträngande föroreningar utifrån är exempel på detta. God lufttäthet är för övrigt också en förutsätt ning för god ljudisolering i fasader. Inneluft som läcker ut genom otätheter i byggnadsskalet kyls av, vattenånga kondenserar och fukt ansamlas i byggnadskonstruktio nen. Denna mekanism brukar kallas fuktkonvektion och kan ge allvarliga fuktskador. Den viktigaste förutsättningen för att undvika skador av fuktkonvektion är att undvika otätheter och luftläckage. Lönsamhet och lufttätt byggande Att bygga lufttätt innebär extra kostnader i produktionsskedet, kost nader som i lönsamhetskalkylen betalas tillbaka under kommande år genom till exempel energibesparingar och ökade hyresintäkter. I projektet beskrivs en enkel modell som kan ligga till grund för beslut om vilka krav på lufttäthet som bör ställas. Kalkylmodellen finns tillgänglig som ett Excel-ark. Beräkningar visar att det oftast är lönsamt för fastighetsägaren att ställa höga krav på lufttäthet och att energibesparingen är den mest konkreta vinsten. Emellertid kom mer nog de mjuka faktorerna ökad trivsel, minskad spridning av partiklar och bättre ljudisolering att vara minst lika betydelsefulla i det långa loppet, även om de kan vara svåra att värdera ekonomiskt. Ytterligare information Eva Sikander, SP tel e-post: Pär Åhman, Sveriges Byggindustrier tel e-post: 10 Box Nora tel fax

11 Tätt skivskal är nödvändigt Sida 2 (3) Skivfixturer för ytterväggar Profilen är tillverkad av strängsprutad ABS-plast och finns för de vanligaste på marknaden förekommande skivtjocklekarna. Fixturen tätar och förseglar skarven mellan skivorna och mot underlaget på ett absolut säkert sätt. Risken för fukt eller oönskat luftläckage i väggen elimineras. Skivornas yta skadas dessutom inte av skruvar utan är helt intakta och täta, vilket även förlänger skivornas livslängd och funktion. 1 Standardlängder: 2500 mm, 2700 mm, mm, andra längder kan fås efter beställning. Ytterväggsfixturen är försedd med dubbelhäftande tape (1) för enkelt montage mot reglar. Den har öppningar (2) så att det applicerade limmet kan fästa mot både reglar och skivor. För skarvning av skivor i fält finns en fixtur utan tape och urtag i ryggen. 2 MAGNA MAGNA är ett vattenbaserat silikatlim som är speciellt framtaget för att limma och foga skivmaterial på stål, trä och cementbaserade material med ultimata miljöegenskaper. Magna innehåller inga ämnen som är skadliga för miljön eller användaren. MAGNA är åldersbeständigt i denna konstruktion. Beställ kostnadsfritt katalogen: Skivmontage SKRUVFRITT SKIVMONTAGE för inner- och ytterväggar Se montagevideo på vår hemsida PATENTERAT Box Nora tel fax

12 På finns filmer, dokument för nedladdning och mer information om våra produkter. Box 147, Nora tel fax ingår i den danskägda koncernen

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Goda exempel på lufttäta konstruktionslösningar Paulaa Wahlgren SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Energiteknik SP Rapport 2010:09 Goda exempel på lufttäta konstruktionslösningar Paula Wahlgren 3

Läs mer

Platon Golv. underlag för golv på betong- och träbjälklag. Skyddar mot fukt Dämpar ljud Ger mjuka golv Stoppar sprickor

Platon Golv. underlag för golv på betong- och träbjälklag. Skyddar mot fukt Dämpar ljud Ger mjuka golv Stoppar sprickor Platon Golv BSAB nr L Flik nr 1 SfB Nr Ln Nr1:40 ers. sep 03 Utg maj 04 underlag för golv på betong- och träbjälklag Skyddar mot fukt Dämpar ljud Ger mjuka golv Stoppar sprickor System Platon Golv Med

Läs mer

lindab construline systemlösningar vägg Lindab Construline TM Lindab Systemlösningar vägg Dimensionering med monteringsanvisningar

lindab construline systemlösningar vägg Lindab Construline TM Lindab Systemlösningar vägg Dimensionering med monteringsanvisningar Lindab Construline TM Lindab Systemlösningar vägg Dimensionering med monteringsanvisningar Lösningar för ytterväggssystem Innan du börjar Lindabs profiler för ytterväggar kan användas för alla slags byggnader.

Läs mer

Att tilläggsisolera hus fakta, fördelar och fallgropar

Att tilläggsisolera hus fakta, fördelar och fallgropar Att tilläggsisolera hus fakta, fördelar och fallgropar Vi har fått det betydligt varmare i vårt hus under vinterhalvåret och svalare på sommaren. En nöjd tilläggsisolerare Deltagare projekt för tilläggsisolering

Läs mer

RENOVERING AV MILJONPROGRAMMET TILL PASSIVHUS

RENOVERING AV MILJONPROGRAMMET TILL PASSIVHUS RENOVERING AV MILJONPROGRAMMET TILL PASSIVHUS -Implementering av Tysk prefabteknik Andreas Pihl Institutionen för geovetenskaper, Byggteknik, Uppsala universitet Examensarbeten 2009 Denna rapport är tryckt

Läs mer

Varför isolera? Bevara din energi

Varför isolera? Bevara din energi Varför isolera? Bevara din energi Se över klimatskärmen! Varför isolera? Ibland glöms det bort vilka stora effekter en bra isolerad bostad kan innebära i sparade energikostnader, bättre inomhusmiljö, ökat

Läs mer

Att uppnå god lufttäthet En studie av faktorer som påverkar byggnadens lufttäthet Examensarbete inom högskoleingenjörsprogrammet Byggingenjör

Att uppnå god lufttäthet En studie av faktorer som påverkar byggnadens lufttäthet Examensarbete inom högskoleingenjörsprogrammet Byggingenjör Att uppnå god lufttäthet En studie av faktorer som påverkar byggnadens lufttäthet Examensarbete inom högskoleingenjörsprogrammet Byggingenjör EMMA ELIASSON Institutionen för Bygg- och miljöteknik Avdelningen

Läs mer

Isolerguiden Bygg 06

Isolerguiden Bygg 06 Isolerguiden Bygg 06 Isolerguiden Bygg 06 är publicerad av Swedisol, föreningen för tillverkare av högeffektiv mineralullsisolering. Författare är Gunnar Anderlind och Claes-Göran Stadler. Produktion:

Läs mer

Energisparande åtgärder för uppvärmning i en 70-tals villa

Energisparande åtgärder för uppvärmning i en 70-tals villa , TD Energisparande åtgärder för uppvärmning i en 70-tals villa Energy-saving measures for heating in a 70-century detached house Växjö Juni 2008 Examensarbete nr: TD 053/2008 Sebastian Wiberg-Bocek Organisation/

Läs mer

Åtgärder som ger tystare inomhusmiljö och lägre driftkostnader

Åtgärder som ger tystare inomhusmiljö och lägre driftkostnader Åtgärder som ger tystare inomhusmiljö och lägre driftkostnader Med rätt val av fönsterlösningar får du en tystare inomhusmiljö samtidigt som energi räkningen för husets uppvärmning hålls nere. Ta tillfället

Läs mer

Att ventilera hus. Kompendium. Fakta och bakgrund om ventilation av hus och lägenheter

Att ventilera hus. Kompendium. Fakta och bakgrund om ventilation av hus och lägenheter Att ventilera hus Kompendium Fakta och bakgrund om ventilation av hus och lägenheter Fotot associerar till en allmän uppfattning om vad som är bra luftkvalitet. Foto: Joakim Achim Friedrich, Göteborg Förord

Läs mer

RIKSBYGGENS BRF. YSTADSHUS NR 10

RIKSBYGGENS BRF. YSTADSHUS NR 10 RIKSBYGGENS BRF. YSTADSHUS NR 10 ANVISNINGAR OCH FÖRKLARINGAR VID ISOLERING AV LÄGENHETSFÖRRÅD 2015-02-23 AB SKÅNSKA TEKNIK-& KONSULTTJÄNSTER ARBETSNUMMER 15005 AB Skånska Teknik- & Konsulttjänster Hyllie

Läs mer

NORGIPS MELLANVÄGGSSYSTEM MED STÅLSTOMME

NORGIPS MELLANVÄGGSSYSTEM MED STÅLSTOMME NORGIPS MELLANVÄGGSSYSTEM MED STÅLSTOMME ALLMÄNT ALLSIDIGT VÄGGSYSTEM Med Norgips gipsskiva på stomme av stålprofiler, kan alla krav på lätta, ickebärande väggar uppnås. Väggsystemet är utprovat både teoretiskt

Läs mer

BYGG BADRUMMET RÄTT Så här bygger du våtrum på ett säkert sätt Version 1, april 2014

BYGG BADRUMMET RÄTT Så här bygger du våtrum på ett säkert sätt Version 1, april 2014 BYGG BADRUMMET RÄTT Så här bygger du våtrum på ett säkert sätt Version 1, april 2014 Bygg Badrummet Rätt Våtrummet är en viktig men skadedrabbad del av bostaden, och här förbrukas 60 procent av hus hållets

Läs mer

Det går att bygga vattenskadesäkert!

Det går att bygga vattenskadesäkert! VASKA-projektet har bevisen Det går att bygga vattenskadesäkert! Med VASKA-projektet får det anses bevisat att det med enkla medel och känd teknik går att bygga vattenskadesäkert. Resultatet har blivit

Läs mer

Att bygga energieffektivt fakta och råd om energi för dig som går i nybyggnadstankar

Att bygga energieffektivt fakta och råd om energi för dig som går i nybyggnadstankar Att bygga energieffektivt fakta och råd om energi för dig som går i nybyggnadstankar Innehållsförteckning Bygg framtidens hus redan idag... 5 Energianvändning i småhus... 6 Goda exempel... 8 Denna skrift

Läs mer

1 fönster och ytterdörrar. Fönster och ytterdörrar. Projektering, montage, skötsel och underhåll

1 fönster och ytterdörrar. Fönster och ytterdörrar. Projektering, montage, skötsel och underhåll fönster och ytterdörrar Fönster och ytterdörrar Projektering, montage, skötsel och underhåll INNEHÅLL. Inledning. Projektering ELITFONSTER Fönsterkonstruktioner Glasalternativ, U-värden SFDK 5 Ytbehandling,

Läs mer

Att bygga energieffektivt fakta och råd om energi för dig som går i nybyggnadstankar

Att bygga energieffektivt fakta och råd om energi för dig som går i nybyggnadstankar Att bygga energieffektivt fakta och råd om energi för dig som går i nybyggnadstankar Denna skrift är framtagen inom ramen för projektet Informationsmaterial om energieffektiv nybyggnation av småhus som

Läs mer

Monteringsanvisning av LIP Tätskikt VS 30 system 17 med LIP VS 20 Ångspärr för vägg och golv

Monteringsanvisning av LIP Tätskikt VS 30 system 17 med LIP VS 20 Ångspärr för vägg och golv 00- juli 00 www.lip.dk Monteringsanvisning av LIP Tätskikt VS 0 system 7 med LIP VS 0 Ångspärr för vägg och golv Branschregler för våtrum Hur ett våtrum används över tid ändras också över tid, därför förändras

Läs mer

110 000 badrumsbesiktningar visar. Ett av fyra badrum riskerar fuktskador

110 000 badrumsbesiktningar visar. Ett av fyra badrum riskerar fuktskador 110 000 badrumsbesiktningar visar Ett av fyra badrum riskerar fuktskador ANTICIMEX RAPPORT OM BADRUM I VILLOR JANUARI 2011 Ett av fyra villabadrum riskerar fuktskador Gamla plastmattor, otäta skruvhål,

Läs mer

EFFEKTIVISERING AV ENERGI OCH EKONOMI FÖR ETT AKTIVT OCH MILJÖMEDVETET FOLKLIV

EFFEKTIVISERING AV ENERGI OCH EKONOMI FÖR ETT AKTIVT OCH MILJÖMEDVETET FOLKLIV EFFEKTIVISERING AV ENERGI OCH EKONOMI FÖR ETT AKTIVT OCH MILJÖMEDVETET FOLKLIV Sammanfattning Att det finns tillgång till mötesplatser för människor är viktigt, inte minst i Norrbottens län där vi många

Läs mer

Värme i fritidshus. Värme i fritidshus på Österlen. Samhällsbyggnadsförvaltningen informerar

Värme i fritidshus. Värme i fritidshus på Österlen. Samhällsbyggnadsförvaltningen informerar Värme i fritidshus Värme i fritidshus på Österlen Samhällsbyggnadsförvaltningen informerar Att äga ett fritidshus på Österlen är en dröm för många! Men det kan bli en dyrköpt dröm om man försöker hålla

Läs mer

Uppföljning av energikrav i byggprocessen. Bättre klimatskärm

Uppföljning av energikrav i byggprocessen. Bättre klimatskärm Detta är en artikel i en serie som heter Energiverktygslådan och består av en förkortad populärversion av skrifterna Hela vägen fram uppföljning av energikrav i byggprocessen och Bättre klimatskärm att

Läs mer

Lågtemperaturuppvärmning med tilluftsradiatorer och värmeåtervinning i frånluft

Lågtemperaturuppvärmning med tilluftsradiatorer och värmeåtervinning i frånluft Lågtemperaturuppvärmning med tilluftsradiatorer och värmeåtervinning i frånluft - en varsam renovering av flerbostadshus för energieffektivisering Energi och miljökompetenscentrum (EMC) Rapport 2014:1

Läs mer

Eftersom den faktiska hanteringen och installationen ligger utanfor vår kontroll kan SealEco inte ta något ansvar för den konkreta applikationen.

Eftersom den faktiska hanteringen och installationen ligger utanfor vår kontroll kan SealEco inte ta något ansvar för den konkreta applikationen. Installationsspecifikation Informationen i den har handboken ger rekommendationer för hur man uppnår god taktäckning. Riktlinjerna bygger på många års erfarenhet från tillverkning av tätskikt för att täta

Läs mer

Värme i villan 4. Att köpa hus 6. Att bygga nytt 8. Husets klimatskal 10. Ventilation 12. Värmespridningen i huset 14

Värme i villan 4. Att köpa hus 6. Att bygga nytt 8. Husets klimatskal 10. Ventilation 12. Värmespridningen i huset 14 Värme i villan Publikationer utgivna av Energimyndigheten kan beställas eller laddas ned via www.energimyndigheten.se eller beställas genom att skicka e-post till energimyndigheten@cm.se eller per fax:

Läs mer

TRE EXEMPEL PÅ AKUSTIKLÖSNINGAR I TRÄBYGGANDE ID: En skrift för små och medelstora byggföretag som vill bygga med lätta stomsystem

TRE EXEMPEL PÅ AKUSTIKLÖSNINGAR I TRÄBYGGANDE ID: En skrift för små och medelstora byggföretag som vill bygga med lätta stomsystem ID: TRE EXEMPEL PÅ AKUSTIKLÖSNINGAR I TRÄBYGGANDE En skrift för små och medelstora byggföretag som vill bygga med lätta stomsystem Klas Hagberg 2013-05-31 FÖRORD Denna skrift är ett resultat av samarbete

Läs mer

Sid. 16-18 SID 22. Nytt miljövänligt avlopp! Medlemstidning för Egnahemsägarnas Riksförbund - vår tidning i Ditt intresse - DREVNING FÖR FÖNSTER SID 4

Sid. 16-18 SID 22. Nytt miljövänligt avlopp! Medlemstidning för Egnahemsägarnas Riksförbund - vår tidning i Ditt intresse - DREVNING FÖR FÖNSTER SID 4 Nummer 1 2011 Pris 25 kr Medlemstidning för Egnahemsägarnas Riksförbund - vår tidning i Ditt intresse - DREVNING FÖR FÖNSTER SID 4 HÅLL TAKET TÄTT SID 6-9 ROSENGRENS SKAFFERI SID 12 ATT ANLITA HANTVERKARE

Läs mer

Varför är det viktigt att kunna kyla inomhus i det kalla klimat som vi har i Sverige?

Varför är det viktigt att kunna kyla inomhus i det kalla klimat som vi har i Sverige? Detta är en artikel i en serie som heter Energiverktygslådan och består av en förkortad populärversion av skriften Ta det kallt - strategier för komfortkyla. Ta det kallt Strategier för komfortkyla Brukarna

Läs mer

Boverket. Fastighetsskatten. - en miljöbov?

Boverket. Fastighetsskatten. - en miljöbov? Boverket Fastighetsskatten - en miljöbov? Fastighetsskatten en miljöbov? Boverket 2005 Titel: Fastighetsskatten en miljöbov Utgivare: Boverket april 2005 Upplaga: 1 Antal ex: 200 Tryck: Boverket internt

Läs mer