Vallox. ventilation renovering

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vallox. ventilation renovering"

Transkript

1 ventilation renovering

2 -ventilation Att modernisera ventilationen är en viktig del av renoveringen Moderniseringen av ventilationen är en viktig del när uppvärmningssystemet renoveras. I ett traditionellt hus hänför sig cirka procent av värmeenergiförbrukningen till ventilationen. Därför är ventilationsaggregatets energieffektivitet viktig vid lågenergibyggande. När man renoverar uppvärmningssystemet, tilläggsisolerar eller byter fönstren är det särskilt viktigt att modernisera ventilationssystemet så att det för sin del stödjer de energibesparingar man eftersträvar genom renoveringen och för att besparingen inte ska göras på bekostnad av inomhusluftens kvalitet. 1 5 Kontrollerad luftfuktighet inomhus är viktig Ventilationen har följande viktiga uppgifter: Avlägsna fukten i inomhusluften i en fyrapersoners familj tillförs inomhusluften i genomsnitt 7 10 liter fuktighet i dygnet. Fukt avges bland annat vid matlagning, disk, duschning, bastubad, klädtvätt samt dessutom av växter m.m. Avlägsna utsläpp från bygg- och inredningsmaterial i inomhusluften. Hålla koldioxidnivån tillräckligt låg den rekommenderade övre gränsen är cirka ppm. Ett av kännetecknen på tillräcklig ventilation är att luften håller sig fräsch i sovrummet hela natten. Ta in ren, filtrerad och rättempererad luft till de rum man vistas i en låg syrehalt ger trötthet, huvudvärk osv. Grogrund för mögelsvamp Om luftfuktigheten inomhus hela tiden är hög, skapar man förutsättningar för mögelpåväxt. Vid en relativ fuktighet på mer än 80 % trivs nästan alla svampar. Luftfuktigheten inomhus får inte vara så hög att den är skadlig, och fukten får inte heller kondenseras inne i eller på ytan av byggkonstruktionerna så att den leder till fuktskador, tillväxt av mikrober eller mikroorganismer eller annan skada för hälsan. För att kunna kontrollera fuktigheten inomhus och i synnerhet fuktkondenseringen i konstruktionerna måste den fukt som genereras av människorna och boendet alltid föras direkt ut och får inte tas tillbaka in i inomhusluften. På detta sätt undviker man att de svalare ytterväggarna blir fuktiga och att mögelskador uppstår. Fuktbelastningen nattetid i sovrummet En människa genererar g fukt i timmen medan hon sover, dvs. om man sover sju timmar avger man mer än 400 g fukt till luften i sovrummet. Luftfuktigheten i sovrummet får inte stiga så högt att den kondenseras på fönstren eller ytterväggarna Separat spisfläkt Blue Sky-ventilationskanal Ventilationsaggregat Ljuddämpare i kanalen Koldioxidgivare () Fuktighetsgivare () Uteluftskanal Avluftskanal Tilluftskanal Frånluftskanal DigitSED 2 VALLOX Vi förbehåller oss rätten till ändringar utan föregående meddelande.

3 Blue Sky monteringsvänligt kanalsystem för ventilation Tack vare snabb montering och ett ringa antal kanaldetaljer är Blue Sky en förmånlig lösning både när man bygger nytt och när man renoverar. Blue Sky är ett flexibelt, ljuddämpande och monteringsvänligt kanalsystem som har tagits fram särskilt med tanke på ventilation. Till- och frånluftskanalerna löper från ventilationsaggregatet via ljuddämpardelen eller ljuddämparen till Blue Skyluftfördelningslådorna från vilka tilloch frånluften fördelas till hela huset. I luftfördelningssystemet Blue Sky är ett eller två rör kopplade direkt från den ljudisolerade luftfördelningslådan till varje ventil. Fördelningssystemet Blue Sky kan behändigt monteras inne i mellanväggar, mellanbjälklag, nedsänkta tak samt i inkapslingar eller betonggjutningar. Avancerad energiteknik Kvaliteten på ventilationsaggregat märks genom de många energisparande detaljerna: utnyttjande av jordvärme, direktkoppling till vattenburen golvvärme, avancerad värmeåtervinningsteknik, energisparande likströmsfläktar samt smart, digital och behovsanpassad Digit SED-styrautomatik. Energieffektiv uppvärmning 1 av tilluften respektive kylning sommartid MLV-modellerna har tagits fram särskilt för hus med jordvärmeuppvärming. MLV-radiatorn utnyttjar värmen och kylan i marken för att värma upp respektive kyla ner tilluften. Hög värmeåtervinningsgrad 2 lågenergiaggregatmodeller är försedda med korsmotsströmselement där tilluftens verkningsgrad är över 80 procent BlueSky 2 Digit SED - smart styrautomatik Användningen av aggregatet är enkel och energieffektiv. Ventilationen reagerar tack var fuktighets- och koldioxidgivarna () automatiskt på förändringar i inomhusklimatet varför ventilationen alltid fungerar optimalt och efter faktiskt behov. På detta sätt förhindrar man onödig ventilation och energiförbrukning Integrerade likströmsfläktar 3 Alla lågenergiaggregat har integrerade likströmsfläktar för att spara energi. Effektförbrukningen är hälften mindre än med växelströmsfläktar. Direktkoppling till golvvärme 4 VKL-modeller (vattenburna) kan kopplas direkt till vattenburen golvvärme. I dessa modeller har särskild uppmärksamhet fästs vid radiatorernas frysskydd. God filtrering av uteluften 5 servicetimer ventilationsaggregat är försedda med filter i filtreringsklassen F7 som effektivt filtrerar bort orenheter i uteluften. Dessutom har både från- och tilluftsflödet G3- grovfilter. Alla SE-modeller har en tidsinställd servicetimer som påminner om behovet av underhåll av filter och aggregat. Dessutom fås tryckdifferensbaserade filtervakter till ventilationsaggregat som. Elegant formgivning Den eleganta formgivningen gör det möjligt att placera ventilationsaggregat bredvid övriga vitvaror. Ett behändigt haspsystem underlättar servicen och placeringen av aggregatet. Fasta mätstosar 6 Med hjälp av mätstosarna kan man enkelt mäta upp aggregatets arbetspunkt vilket underlättar inställningen av ventilationen. Produktcertifikat VTT:s produktcertifikat anger aggregatets energieffektivitet och den årliga verkningsgraden. Täthet ventilationsaggregat har en kvalitet i toppklass. Tätheten hos samtliga ventilationsaggregat tryckprovas och resultaten dokumenteras. Detta hör ihop med den kvalitetskontroll som typgodkännandet förutsätter. Hygien Alla ventilationsaggregat är brännmålade på insidan och därför enkla att rengöra. Ljuddämpning ventilationsaggregat är ljudtekniskt så konstruerade att föreskrivna ljudnivåer underskrids vid effekterna för konstant drift. Särskild uppmärksamhet har fästs vid isoleringen av aggregatets hölje. Den skiktade konstruktionen och isolermaterialen garanterar ett gott slutresultat. Bruksanvisningar Med aggregaten följer aggregatspecifika bruksanvisningar för en energiekonomisk och effektiv drift. VALLOX Vi förbehåller oss rätten till ändringar utan föregående meddelande. 3

4 Ventilation i enfamiljshus med låg vind Ett hus som tidigare hade självdragsventilation moderniserades och försågs med lågenergiventilation. Den låga vinden gjorde att ventilationskanalerna inte kunde dras på traditionellt sätt. Det nya luftfördelningssystemet Blue Sky bygger på små flexibla ventilationskanaler och kunde därför huvudsakligen monteras på väggarna i tamburen. Kanalerna kapslades in och på undersidan installerades halogenbelysning. Då kanalerna monterades inomhus behövde de inte heller värmeisoleras. Som nytt ventilationsaggregat valdes 90 SE som monterades i anknytning till bastuutrymmena. Aggregatet är försett med det elektroniska styrsystemet Digit SED som möjliggör en automatisk reglering av ventilationseffekten utifrån luftfuktigheten. Blue Sky Blue Sky är ett flexibelt ventilationsrör tillverkat av luktfri polyeten. Röret är en dubbelkonstruktion: korrugerat ytterrör och slät, antistatisk, luktfri, tät och mikrobskyddad insida. Kräver endast lite utrymme yttre ø 75 mm Hygienisk slät insida renhetsklass M1 Enkel att rengöra antistatisk och mikrobskyddad Tät konstruktion Litet tryckfall slät insida litet flödesmotstånd Kräver inte tilläggsisolering vid montering i lösullsisolering Snabb att montera färdiga delar flexibel kanal enkla anslutningar kan förlängas med snabbkopplingar, inga restbitar av röret 90SE energieffektivt ventilationsaggregat för medelstora bostäder digitala kontrollsystemet Digit SED möjliggör automatisk ventilationsstyrning styrning med veckour braskamins-/forceringsfunktion servicetimer filtervakt () koldioxidgivare () fuktighetsgivare () trådlös fjärrkontroll () korsmotströmsvärmeåtervinning (h> 80 %) integrerade likströmsfläktar elektrisk för- och eftervärmning automatisk förbigång av värmeåtervinningen sommartid elektroniskt styrd frysskyddsautomatik god filtrering av uteluften (G3 + F7) snygg formgivning behändig låsmekanism för luckan Blue Sky Testvinnare 2009 Tvättrum Bastu Vardaqgsrum Omklädningsrum Tambur Kök Vedförrad Kylrum WC Tilluft Uteluft Frånluft Avluft ut 4 VALLOX Vi förbehåller oss rätten till ändringar utan föregående meddelande.

5 121SE Uppgradering av ventilationsaggregat i oljeuppvärmt hus 150EFFECT SE Nyhet Lågenergiaggregat direkt i stället för det gamla 121SE är ett lågenergiaggregat som utan omändring av kanalerna kan ersätta MUH Ilmava som tidigare var det vanligaste ventilationsaggregatet i enfamiljshus. Kanalstosarna (6 st.) är desamma som i ventilationsaggregaten Ilmava/ 100 och 120 som tillverkades mellan åren Aggregatet har en effekt lagom för en mellanstor bostad max. luftmängder 104/106 l/s, 100 Pa. Det passar utmärkt både vid renovering och nybygge av små-, rad- och höghus. Värmeåtervinningens verkningsgrad är över 80 procent och aggregatet har integrerade likströmsfläktar. Ventilationsaggregat försedda med likströmsfläktar förbrukar upp till hälften mindre el än aggregat med växelströmsfläktar. energieffektivt ventilationsaggregat för medelstora bostäder korsmotströmsvärmeåtervinning (h > 80 %) integrerade likströmsfläktar, elektrisk eller vätskeburen förvärmning särskild modell för jordvärmesystem, MLV elektrisk eller vatten-/vätskeburen eftervärmning kan kopplas direkt till golvvärmen, VKLmodell god filtrering av uteluften (G3 + F7) snygg formgivning behändig låsmekanism för luckan ventilationssystem Ilmava representerade på sin tid branschens toppteknik. Under de senaste tjugo åren har de tekniska systemen och de krav som ställs på boendet förändrats och därför förbättrar man både energieffektiviteten och trivseln i boendet genom en uppdatering av ventilationssystemet. Huset hade ett ventilationsaggregat av modellen Ilmava 100. Den gamla aggregatmodellen kom till i mitten av 1980-talet när till-/frånluftsventilation med värmeåtervinning blev allt vanligare vid småhusbyggande. Modellen var mycket populär och pålitlig. Det finns fortfarande tiotusentals Ilmava-aggregat i drift. Trots det erbjuder dagens teknik sådana egenskaper som man inte kunde få för tjugo år sedan. Med ett nytt aggregat förbättrar man energieffektiviteten avsevärt i praktiken får huset en ny energieffektivitetsklass. 150 Effect SE är ett lågenergiaggregat där värmeåtervinningen har en verkningsgrad på över 80 procent. Med gamla Ilmava kom man upp till cirka procent. Aggregatet har integrerade likströmfläktar som förbrukar mer än hälften mindre el än traditionella likströmsfläktar. Vedförrad Tambur Kök Matsal Vardagsrum Warehouse Tvättrum Grovkök Tilluft Uteluft Frånluft Avluft ut VALLOX Vi förbehåller oss rätten till ändringar utan föregående meddelande. 5

6 Renovering av ventilationen i ett frontmannahus från 1950-talet Digit2SE DigitSED Husets fönster, ytterdörrar, kök och bastuavdelning förnyades. Källaren byggdes om till gillesstuga/hemgym. Eftersom huset efter renoveringen blev avsevärt tätare byttes självdragsventilationen ut mot ett mekaniskt till-/frånluftssystem. De tvärgående ventilationskanalerna drogs nästan helt i källaren och i bostadsrummen behövdes utöver de lodräta kanalerna endast några få korta vågräta kanaler som var enkla att kapsla in så att de inte märktes. Avluften blåses ut via en vägg i källaren. Som ventilationsaggregat valde man Digit2 SE som monterades i anslutning till bastuutrymmena i källaren. Aggregatet är försett med det elektroniska styrsystemet Digit SED som möjliggör en automatisk reglering av ventilationseffekten utifrån luftfuktigheten. energieffektivt ventilationsaggregat för medelstora bostäder nyutvecklad version av populära Digit SE elektrisk eller vätskeburen föruppvärmning särskild modell för jordvärmesystem, MLV elektrisk eller vatten-/vätskeburen eftervärmning kan kopplas direkt till golvvärmen, VKLmodell elektroniskt styrd frysskyddsautomatik korsströmsvärmeåtervinning (h > 60 %) automatisk förbigång av värmeåtervinningen sommartid ljuddämpardel () god filtrering av uteluften (G3 + F7) snygg formgivning behändig låsmekanism för luckan digitala kontrollsystemet Digit SED möjliggör automatisk ventilationsstyrning styrning med veckour braskamins-/forceringsfunktion servicetimer filtervakt () koldioxidgivare () fuktighetsgivare () trådlös fjärrkontroll () Kök Vardaqgsrum Tvättrum +bastu Omklädningsrum Gym Digit2 SE med ljuddämpardel Tilluft Uteluft Frånluft Avluft ut 6 VALLOX Vi förbehåller oss rätten till ändringar utan föregående meddelande.

7 Ventilation i utbyggd fritidsbostad Blue Sky luftfördelningssystem Blue Sky är ett flexibelt, ljuddämpande och monteringsvänligt kanalsystem för ventilation. Utöver kanalerna inkluderar Blue Sky-systemet nödvändiga luftfördelningslådor, ventiler eller ventilernas anslutningsdelar inklusive monteringstillbehör och delar. dubbel, tät konstruktion antistatisk och mikrobskyddad slät insida lågt flödesmotstånd ljuddämpande täta anslutningar tack vare tätningsringar kort monteringstid, rörbearbetningen kräver inga specialverktyg TSK Multi flexibelt placerbart ventilationsaggregat i lågenergiutförande aggregatets höjd 295 mm (Multi 80) och 235 mm (Multi 50) ryms i nedsänkta tak korsmotströmsvärmeåtervinning (h > 80 %) integrerade likströmsfläktar SC-kontroll i fyra steg elektrisk förvärmning elektrisk eftervärmning god filtrering av uteluften G3 + F7 motoriserat sommar-/vinterspjäll frysskydd hängande montering i tak kanalstosarna antingen bakom eller på båda sidorna Att bygga ut ett fritidshus för åretruntboende kräver även att ventilationen uppdateras efter dagens bestämmelser. Luftfördelningssystemet Blue Sky bygger på en liten flexibel ventilationskanal och kan därför monteras inomhus, t.ex. i taket i tamburen, och luftblåsningen kan skötas genom vägg. Då kanalerna monterades inomhus behöver de inte heller värmeisoleras. Ventilationsaggregatet TSK Multi ryms på grund av sin låga höjd till exempel i nedsänkta tak. Kanalutgångarna kan alternativt göras antingen från sidan eller bakom aggregatet. Aggregatet är ett lågenergiaggregat värmeåtervinningens verkningsgrad > 80 % och fläktarna är integrerade likströmsfläktar som har en påtagligt låg strömförbrukning. Vardaqgsrum Klädkammare Grovkök Bastu Badrum Kök Terass Tilluft Uteluft Frånluft Avluft ut VALLOX Vi förbehåller oss rätten till ändringar utan föregående meddelande. 7

8 Renovering av ventilation i ett fritidshus 70K Compact 75 Omändringen av ett fritidshus till åretruntboende kräver ofta även att ventilationen renoveras. 70K Compact är ett ventilationsaggregat med spiskåpa avsett för små bostäder. Ventilationen regleras via spiskåpan i aggregatet. Ventilationen av bastun och övriga våta utrymmen sköts på ett energieffektivt sätt tack vare aggregatets goda värmeåtervinning. 75 är ett aggregat för små bostäder ventilationsaggregat för små bostäder även modell för placering ovanför spisen 2 korsströmsvärmeåtervinningselement (h > 75 %) transformatorreglage i 4 steg elektrisk förvärmning () elektrisk eftervärmning () filtrering av tilluft G3 + F7 filtrering av frånluft G3 sommar-/vinterspjäll frysskydd ventilationsaggregat för små bostäder korsströmsvärmeåtervinning (h > 60 %) transformatorreglage i 4 steg eftervärmning med el eller vätske-/ vattenburen radiator filtrering av tilluft G3 + F7 filtrering av frånluft G3 sommar-/vinterspjäll frysskydd Bastu Stuga Badrum Kök Tilluft Uteluft Frånluft Avluft ut 8 VALLOX Vi förbehåller oss rätten till ändringar utan föregående meddelande.

9 Renovering av ventilation i flervåningshus TSK Multi flexibelt placerbart ventilationsaggregat i lågenergiutförande aggregatets höjd 295 mm (Multi 80) och 235 mm (Multi 50) ryms i nedsänkta tak aggregatet kan även placeras ovanför ytterdörren till bostaden så att underhållet kan göras från trappuppgången. korsmotströmsvärmeåtervinning (h> 80 %) integrerade likströmsfläktar SC-kontroll i fyra steg elektrisk förvärmning elektrisk eftervärmning filtrering av tilluft G3 + F7 filtrering av frånluft G3 motoriserat sommar-/vinterspjäll frysskydd hängande montering i tak kanalstosarna antingen bakom eller på bägge sidorna 95 Silent korsströmsvärmeåtervinning (h > 60 %) transformatorreglage i 4 steg eftervärmning med el eller vätske-/ vattenburen radiator filtrering av tilluft G3 + F7 sommar-/vinterspjäll frysskydd montering på vägg eller i tak Det är en relativt omfattande process att förnya hustekniken som vatten-, avlopps- och elsystem i ett flervåningshus. Då det görs är det mycket lönsamt att även bygga in en modern energieffektiv ventilation. Om det i samband med renoveringen byggs nya lägenheter är det nödvändigt att installera ett ventilationssystem. Oy har utvecklat en kompakt lösning för lägenhetsvis ventilation i flervåningshus. Ventilationsaggregat som tagits fram särskilt med tanke på flervåningshus och ventilationskanaler med en diameter på 75 mm möjliggör en lösning där merparten av den utrustning som behövs för ventilationen kan placeras t.ex. i ett nedsänkt tak i tamburen. Vardaqgsrum Kök Badrum Exempel på ventilationssystem i flervåningshus Tilluft Uteluft Frånluft Avluft ut VALLOX Vi förbehåller oss rätten till ändringar utan föregående meddelande. 9

10 Tekniska data TSK Multi Compact 70K Compact Max. frånluftsflöde 50 l/s, 50 Pa (1 65 l/s, 50 Pa (1 75 l/s, 130 Pa (1 75 l/s, 75 Pa SILENT Max. tilluftsflöde 40 l/s, 50 Pa 56 l/s, 50 Pa 65 l/s, 90 Pa 65 l/s, 60 Pa SILENT Fläktarnas upptagna effekt W W DC W AC W AC W AC SILENT 4) SILENT TSK Multi l/s, 100 Pa (1 70 l/s, 100 Pa W DC Ilmanvaihdon säätö Styrning med veckour Braskaminsfunktion Koldioxidgivare Fuktighetsgivare Servicetimer Filtervakt LON/Fjärrkontrollstyrning Servicebrytare Värmeåtervinningselement till alla Sommar-/vinterventilation Frostskydd Förvärmning Eftervärmning Elradiatormodell VKL-modell MLV-modell Elradiatormodell VKL-modell MLV-modell Filtrering av tilluft Filtrering av frånluft Stosar för uppmätning av luftflödet Takmonteringsskiva Genomföringsplatta för vindsbjälklag Ljuddämparenhet VKL-värmeväxlarrör Huvudmått bredd x höjd x djup (mm) Kanalstosar Teckenförklaringar: Simple Control-omkopplare med 4 hastigheter () korsmotström, η> 80 % motoriserat växelspjäll max. 700 W, max. 300 W, transformator med 4 hastigheter, transformatorspiskåpa PTXP/i130, fast spiskåpa (K-modell 4) ) 2 x korsström, h> 75 % manuellt 900 W, transformator med 4 hastigheter korsström, h> 60 % manuellt 900 W, 500 W, VKL-vattenradiator, Simple Control-omkopplare med 4 hastigheter () korsmotström, η> 80 % motoriserat växelspjäll max. 700 W, max. 300 W, G3 (2 G3 (2 G3 (2 G3 (2 900 x 236 x x ø 100 mm 597 x 661/770 4) x 324/294 4) 4 x ø 125 mm (5 564 x 530 x x ø 125 mm 1026 x 293 x x ø 125 mm Kanalalternativ, bakifrån eller från sidorna Kanalalternativ, bakifrån eller från sidorna framsida = tilluft Aggregatens och = frånluft kanalstosarnas mått finns angivna i de = uteluft tekniska instruktionerna. = avluft Kanalalternativ, bakifrån eller från sidorna Kanalalternativ, bakifrån eller från sidorna 1) DC = likströmsfläktar, AC = växelströmsfläktar 2) grovfilter 3) finfilter 4) modell med spiskåpa 5) endast takmontering möjlig för Silent-modellen 10 VALLOX Vi förbehåller oss rätten till ändringar utan föregående meddelande.

11 Tekniska data 90SE Testvinnare SC 90KSC 4) 95 Silent framgångsrika testresultat Max. frånluftsflöde 95 l/s, 50 Pa (1 92 l/s, 50 Pa (1 95 l/s, 130 Pa (1 95 SILENT 95 l/s, 75 Pa SILENT Max. tilluftsflöde 78 l/s, 50 Pa 75 l/s, 50 Pa 85 l/s, 75 Pa 85 l/s, 50 Pa SILENT Fläktarnas upptagna effekt W W DC W DC W AC W AC SILENT Ventilationskontroll Styrning med veckour Braskaminsfunktion Koldioxidgivare Fuktighetsgivare Servicetimer Filtervakt LON/Fjärrkontrollstyrning Servicebrytare Värmeåtervinningselement till alla Sommar-/vinterventilation Frostskydd Förvärmning Elradiatormodell VKL-modell MLV-modell Eftervärmning Elradiatormodell VKL-modell MLV-modell Filtrering av tilluft Filtrering av frånluft Stosar för uppmätning av luftflödet Takmonteringsskiva Genomföringsplatta för vindsbjälklag Ljuddämparenhet VKL-värmeväxlarrör Huvudmått bredd x höjd x djup (mm) Kanalstosar Teckenförklaringar: elektronisk Digit SED korsmotström, h> 80 % automatisk max. 900 W, max. 900 W, SC-omkopplare med 4 hastigheter, PTXPA SC spiskåpa eller fast spiskåpa (K-modell (4 ) korsmotström, η> 80 % manuell max. 900 W, max. 900 W, transformator med 4 hastigheter korsström, h> 60 % manuell 500 W, VKL-vattenradiator, G3 (2 G3 (2 G3 (2 597 x 688 x x ø 125 mm 597 x 688/798 4) x 361/346 4) 4 x ø 125 mm (5 564 x 530 x x ø 125 mm framsida = tilluft = frånluft = uteluft = avluft Aggregatens och kanalstosarnas mått finns angivna i de tekniska instruktionerna. 1) DC = likströmsfläktar, AC = växelströmsfläktar 2) grovfilter 3) finfilter 4) modell med spiskåpa 5) endast takmontering möjlig för Silent-modellen VALLOX Vi förbehåller oss rätten till ändringar utan föregående meddelande. 11

12 Tekniska data 121SE Digit2SE 132 E Max. frånluftsflöde 106 l/s, 100 Pa (1 120 l/s, 120 Pa (1 120 l/s, 120 Pa (1 Max. tilluftsflöde 104 l/s, 100 Pa 110 l/s, 100 Pa 110 l/s, 100 Pa Fläktarnas upptagna effekt W W DC W AC W AC Ventilationskontroll elektronisk Digit SED elektronisk Digit SED omkopplare med 4 hastigheter Styrning med veckour Braskaminsfunktion Koldioxidgivare Fuktighetsgivare Servicetimer Filtervakt LON/Fjärrkontrollstyrning Servicebrytare Värmeåtervinningselement till alla Sommar-/vinterventilation Frostskydd Förvärmning Elradiatormodell VKL-modell MLV-modell Eftervärmning Elradiatormodell VKL-modell MLV-modell Filtrering av tilluft Filtrering av frånluft Stosar för uppmätning av luftflödet Takmonteringsskiva Genomföringsplatta för vindsbjälklag Ljuddämparenhet VKL-värmeväxlarrör Huvudmått bredd x höjd x djup (mm) Kanalstosar Teckenförklaringar korsmotström, h> 80 % automatisk max W, max. 400 W, korsström, h> 60 % automatisk 1200 W, el, 1200 W, MLV-vätskeradiator, 1200 W, VKL-vattenradiator, VKL-vattenradiator, korsström,h > 60 % manuell 1200 W, el, 1200 W, 1200 W, VKL-vattenradiator, G3 (2 G3 (2 G3 (2 600 x 540 x x ø 125 mm 596 x 616 x x ø 160 mm 596 x 616 x x ø 160 mm framsida = tilluft Aggregatens och = frånluft kanalstosarnas mått = uteluft finns angivna i de tekniska instruktionerna. = avluft 1) DC = likströmsfläktar, AC = växelströmsfläktar 2) grovfilter 3) finfilter 4) modell med spiskåpa 5) endast takmontering möjlig för Silent-modellen 12 VALLOX Vi förbehåller oss rätten till ändringar utan föregående meddelande.

13 Tekniska data 150 EFFECT SE 200SE 280SE Max. frånluftsflöde 146 l/s, 100 Pa (1 220 l/s, 100 Pa (1 290 l/s, 100 Pa (1 Max. tilluftsflöde 130 l/s, 100 Pa 190 l/s, 100 Pa 240 l/s, 100 Pa Fläktarnas upptagna effekt W W DC W DC W DC Ventilationskontroll elektronisk Digit SED elektronisk Digit SED elektronisk Digit SED Styrning med veckour Braskaminsfunktion Koldioxidgivare Fuktighetsgivare Servicetimer Filtervakt LON/Fjärrkontrollstyrning Servicebrytare Värmeåtervinningselement till alla Sommar-/vinterventilation Frostskydd Förvärmning Elradiatormodell VKL-modell MLV-modell Eftervärmning Elradiatormodell VKL-modell MLV-modell Filtrering av tilluft Filtrering av frånluft Stosar för uppmätning av luftflödet Takmonteringsskiva Genomföringsplatta för vindsbjälklag Ljuddämparenhet VKL-värmeväxlarrör Huvudmått bredd x höjd x djup (mm) Kanalstosar Teckenförklaringar: korsmotström, h> 80 % automatisk 1000 W, el, 1000 W, MLV-vätskeradiator, 1000 W, VKL-vattenradiator, VKL-vattenradiator, korsmotström, h > 75 % automatisk 2000 W, el, 2000 W, MLV-vätskeradiator, 1000 W, VKL-vattenradiator, VKL-vattenradiator, 2 x korsström, h > 80 % automatisk 2500 W, el, 2500 W, 2500 W, VKL-vattenradiator, G3 (2 G3 (2 G3 (2 748 x 922 x x ø 200 mm 900 x 1130 x x ø 200 mm 1100 x 1370 x x ø 250 mm framsida = tilluft Aggregatens och = frånluft kanalstosarnas mått = uteluft finns angivna i de tekniska instruktionerna. = avluft 1) DC = likströmsfläktar, AC = växelströmsfläktar 2) grovfilter 3) finfilter 4) modell med spiskåpa 5) endast takmontering möjlig för Silent-modellen VALLOX Vi förbehåller oss rätten till ändringar utan föregående meddelande. 13

14 Lågenergiaggregat även för modernisering av gamla ventilationsaggregat Nyhet! 121SE 121SE är ett lågenergiaggregat som utan omändring av kanalerna kan ersätta MUH Ilmava som tidigare var det vanligaste ventilationsaggregatet i småhus. 121 SE har likadana kanlastosar (6 st.) som ventilationsaggregaten Ilmava/ 100 och 120 som tillverkades mellan åren Aggregatet har en effekt lagom för en mellanstor bostad max. luftmängder 104/106 l/s, 100 Pa. Det passar utmärkt både vid renovering och nybygge av små-, rad- och flervåningshus. 121 SE är försett med digitala styrautomatiken Digit SED som möjliggör automatisk reglering. Värmeåtervinningens verkningsgrad är över 80 procent. Integrerade likströmsfläktar. Ventilationsaggregat försedda med likströmsfläktar förbrukar upp till hälften mindre el än aggregat med växelströmsfläktar.. Smart styrautomatik Digit SED Användningen av aggregatet är enkel och energieffektiv. Tack vare fuktighets- och koldioxidgivarna () anpassar sig ventilationen automatiskt efter ändringar i inomhusluften varför ventilationen alltid fungerar optimalt efter faktiskt behov. På detta sätt förhindrar man onödig ventilation och energiförbrukning. Elektroniskt styrd sommarventilation samt för- och eftervärmningsradiatorer. Uteluftsfilter i klassen F7. Dessutom har både från- och tilluftsflödet G3-grovfilter. Alla SE-modeller har en tidsinställd servicetimer som påminner och behovet av underhåll av filter och aggregat. 14 VALLOX Pidätämme oikeuden muutoksiin ilman etukäteisilmoitusta

15 Blue Sky -luftfördelningssystem Blue Sky är ett flexibelt, ljuddämpande och monteringsvänligt kanalsystem för ventilation. Tack vare snabb montering och ett ringa antal kanaldetaljer är Blue Sky en förmånlig lösning både när man bygger nytt och sanerar. Litet behov av utrymme rörets yttre diameter ø 75 mm ryms i nedsänkta tak, mellanväggar och byggkonstruktioner Hygienisk slät insida renhetsklass M1 Tät konstruktion Lågt flödesmotstånd slät insida Snabbt att montera kräver inte specialverktyg färdiga delar enkla anslutningar flexibel kanal Enkelt att rengöra antistatisk och mikrobskyddad slät insida Kräver inte tilläggsisolering vid montering i lösullsisolering Kanaler Down Kanaler på vinden Kanaler gjutning Blue Sky Blue Sky ventilationskanal Blue Sky luftfördelningslåda 6 Blue Sky luftfördelningslåda 10 Blue Sky luftfördelningslåda 15 Flexibel ventilationskanal - yttre ø 75 mm - inre ø 63 mm - rulle 50 lm Kanalanslutning ø 125 mm 6 utgångar 75/63 mm 2 blindpluggar Kanalanslutning ø 160 mm 10 utgångar 75/63 mm 5 blindpluggar Kanalanslutning ø 180 mm 15 utgångar 75/63 mm 6 blindpluggar Produktnummer Produktnummer Produktnummer Produktnummer VVS-nummer VVS-nummer VVS-nummer VVS-nummer Anslutningsdel till ventil Anslutningsdel till ventil Frånluftsventil TINOi-D Tilluftsventil TINO-D mm, bakre anslutning - Blindplugg - Luftmängd max. 17 l/s 8 Pa - Rörutgångar 2 x 75 mm mm, sidoanslutning - Blindplugg - Luftmängd max. 17 l/s 4/6 Pa - Rörutgångar 2 x 75 mm - Frånluftsventil med Blue Sky kanalanslutning - Ventilen uppfyller kraven på brandstrypare (42 l/s/100 pa) - Tilluftsventil med Blue Sky kanalanslutning - Ventilen uppfyller kraven på brandstrypare (42 l/s/100 pa) Produktnummer Produktnummer Produktnummer Produktnummer VVS-nummer VVS-nummer VVS-nummer VVS-nummer VALLOX Pidätämme oikeuden muutoksiin ilman etukäteisilmoitusta 15

16 Oy Myllykyläntie 9 11, FI Loimaa Försäljning Växel Fax S/ /PDF

BRA LUFT ÄVEN INNE 096MV 145 MV 110 MV. Användarvänlig avancerad ventilationsteknologi. Vallox. Vallox. Vallox

BRA LUFT ÄVEN INNE 096MV 145 MV 110 MV. Användarvänlig avancerad ventilationsteknologi. Vallox. Vallox. Vallox RA LUFT ÄVEN INNE Användarvänlig avancerad ventilationsteknologi 09MV 0 MV MV VALLOX VENTILATIONSSYSTEM VALLOX VENTILATIONSSYSTEM Genom intelligent och energieffektiv ventilation tryggar du din viktigaste

Läs mer

Blue. Vallox. Sky. Blue. luftfördelningssystem. Teknisk instruktion. Vallox. Sky 1.09.390S 11.2.2011. Vallox

Blue. Vallox. Sky. Blue. luftfördelningssystem. Teknisk instruktion. Vallox. Sky 1.09.390S 11.2.2011. Vallox Teknisk instruktion 1.09.390S 11.2.2011 Vallox Vallox är ett flexibelt, ljuddämpande och monteringsvänligt kanalsystem för ventilation. Tack vare snabb montering och ett ringa antal kanaldetaljer är Vallox

Läs mer

Blue. Vallox. Sky. LUFTFÖRDELNINGSSYSTEM Teknisk instruktion Planerings- och monteringsinstruktion

Blue. Vallox. Sky. LUFTFÖRDELNINGSSYSTEM Teknisk instruktion Planerings- och monteringsinstruktion LUFTFÖRDELNINGSSYSTEM Teknisk instruktion Planerings- och monteringsinstruktion Vallox är ett flexibelt, ljuddämpande och monteringsvänligt ventilationskanalsystem. Tack vare snabb montering och ett ringa

Läs mer

Enervent greenair toppanslutna ventilationsaggregat 15-390 l/s

Enervent greenair toppanslutna ventilationsaggregat 15-390 l/s DEN MEST ENERGIEKONOMISKA LÖSNINGEN wwwenerventse Enervent greenair toppanslutna ventilationsaggregat 15-39 l/s Den roterande värmeväxlaren - en genial uppfinning I Enervent greenair-ventilationsaggregaten

Läs mer

BRUKS- OCH UNDERHÅLLSINSTRUKTION

BRUKS- OCH UNDERHÅLLSINSTRUKTION .09.7S 9.05.005 VALLOX BRUKS- OCH UNDERHÅLLSINSTRUKTION Modeller: K OK BRUKS- OCH UNDERHÅLLSINSTRUKTION K OK HUVUDDELAR KALENDER Vår: Tvätta eller byt ut grovfiltret och rengör eller byt ut finfiltret

Läs mer

Piccolo - litet, men effektivt och energisnålt ventilationsaggregat

Piccolo - litet, men effektivt och energisnålt ventilationsaggregat VENTILATION PÅ NATURENS VILLKOR SEDAN 1983 FÖR LÄGENHETER Piccolo - litet, men effektivt och energisnålt ventilationsaggregat Piccolo ON -modellerna I en liten bostad kan det vara svårt att finna plats

Läs mer

Vallox BRUKS- OCH UNDERHÅLLSINSTRUKTION TILL-/FRÅNLUFTSAGGREGAT MED VÄRMEÅTERVINNING MODELLER: VALLOX 90 SC R VALLOX 90 SC L.

Vallox BRUKS- OCH UNDERHÅLLSINSTRUKTION TILL-/FRÅNLUFTSAGGREGAT MED VÄRMEÅTERVINNING MODELLER: VALLOX 90 SC R VALLOX 90 SC L. Vallox 90 SC TILL-/FRÅNLUFTSAGGREGAT BRUKS- OCH UNDERHÅLLSINSTRUKTION MED VÄRMEÅTERVINNING MODELLER: VALLOX 90 SC R VALLOX 90 SC L VALLOX Ví förbehåller oss rätten till ändringar utan föregående meddelande.

Läs mer

Flexit bostadsventilation

Flexit bostadsventilation Flexit bostadsventilation A FÖR EN SUND INOMHUSMILJÖ Varför ventilera? Du är säkert noga med vad barnen äter, men hur ställer du dig till luften de andas? Vi tillbringar ca 90% av tiden inomhus och uppfattar

Läs mer

Liggande ventilationsaggregat för småhus och bostäder

Liggande ventilationsaggregat för småhus och bostäder VENTILATION PÅ NATURENS VILLKOR SEDAN 1983 FÖR SMÅHUS OCH KONTOR Liggande ventilationsaggregat för småhus och bostäder Du mår bättre då inneluften är hälsosam I vårt nordiska klimat tillbringar vi en stor

Läs mer

SWEGON HOME SOLUTIONS

SWEGON HOME SOLUTIONS INTELLIGENT INOMHUSKLIMAT FÖR MÄNNISKOR OCH HEM SOM GARANTERAR FRISK OCH HÄLSOSAM LUFT Luft har en väldigt stor betydelse för hur vi mår. Den kan påverka vår sömn, vår koncentrationsförmåga och vår hälsa.

Läs mer

Swegon CASA 400M. Värmeåtervinningsaggregat med korsströms plattvärmeväxlare BOSTADSVENTILATION

Swegon CASA 400M. Värmeåtervinningsaggregat med korsströms plattvärmeväxlare BOSTADSVENTILATION Swegon CASA 400M Värmeåtervinningsaggregat med korsströms plattvärmeväxlare Värmeåtervinningsaggregat med korsströms plattvärmeväxlare för villor, radhus och fritidsbostäder under 160 m². Även lämplig

Läs mer

Ventilationsnormer. Svenska normer och krav för bostadsventilation BOSTADSVENTILATION. Det finns flera lagar, regler, normer och rekommendationer

Ventilationsnormer. Svenska normer och krav för bostadsventilation BOSTADSVENTILATION. Det finns flera lagar, regler, normer och rekommendationer Svenska normer och krav för bostadsventilation Det finns flera lagar, regler, normer och rekommendationer för byggande. Avsikten med detta dokument är att ge en kortfattad översikt och inblick i överväganden

Läs mer

BRA LUFT ÄVEN INNE 096MV 145 MV 110 MV. Användarvänlig avancerad ventilationsteknologi. Vallox. Vallox. Vallox

BRA LUFT ÄVEN INNE 096MV 145 MV 110 MV. Användarvänlig avancerad ventilationsteknologi. Vallox. Vallox. Vallox BRA LUFT ÄVEN INNE Användarvänig avancerad ventiationsteknoogi 09MV 110 MV 1 MV VALLOX VENTILATIONSSYSTEM VALLOX VENTILATIONSSYSTEM Ditt hem är en stor och viktig investering det är sjävkart. Med ett ventiationssystem

Läs mer

Toppanslutna ventilationsaggregat för småhus och bostäder

Toppanslutna ventilationsaggregat för småhus och bostäder VENTILATION PÅ NATURENS VILLKOR SEDAN 1983 FÖR SMÅHUS OCH KONTOR Toppanslutna ventilationsaggregat för småhus och bostäder Du mår bättre då inneluften är hälsosam I vårt nordiska klimat tillbringar vi

Läs mer

Enervent Pingvin Kotilämpö LUFTVÄRMEAGGREGAT FÖR SANERINGSOBJEKT

Enervent Pingvin Kotilämpö LUFTVÄRMEAGGREGAT FÖR SANERINGSOBJEKT Enervent Pingvin Kotilämpö LUFTVÄRMEAGGREGAT FÖR SANERINGSOBJEKT Nytt Pingvin Kotilämpö-aggregat HÖJER ENERGIEFFEKTIVITETEN I DITT HEM AVSEVÄRT Förnya ditt luftvärmesystem Ett luftvärmeaggregat som nått

Läs mer

121MC. Vallox. Lågenergiventilationsaggregat med värmeåtervinning. Bruks-, underhålls- och tekniska instruktioner. Vallox 1.09.420 S 14.5.

121MC. Vallox. Lågenergiventilationsaggregat med värmeåtervinning. Bruks-, underhålls- och tekniska instruktioner. Vallox 1.09.420 S 14.5. Typ 3561 Modeller VALLOX 121 MC R VALLOX 121 MC L Lågenergiventilationsaggregat med värmeåtervinning Vallox 1.09.420 S 14.5.2013 Bruks-, underhålls- och tekniska instruktioner 1 Frånluftsfl äkt 2 Tilluftsfl

Läs mer

BRUKS- OCH UNDERHÅLLSINSTRUKTION

BRUKS- OCH UNDERHÅLLSINSTRUKTION Vallox Digit2 SE 1.09.395S 9.2.2011 Typ 3550 SE VALLOX BRUKS- OCH UNDERHÅLLSINSTRUKTION MODELLER: VALLOX DIGIT2 SE VALLOX DIGIT2 SE VKL VALLOX DIGIT2 SE MLV VKL VALLOX DIGIT2 SE MLV, el eftervärmeenhet

Läs mer

Luftbehandlingsaggregat REC Temovex 400

Luftbehandlingsaggregat REC Temovex 400 Luftbehandlingsaggregat REC Temovex 00 RT-00 Luftbehandlingsaggregat REC Temovex RT00 Allmänt REC Temovex 00 är ett kompakt enhetsaggregat för effektiv ventilation med högeffektiv värmeåtervinning. Aggregatet

Läs mer

Centrala FTX-lösningar

Centrala FTX-lösningar Swegon Home Solutions Centrala FTX-lösningar www.swegonhomesolutions.se HOME VENTILATION www.swegonhomesolutions.se Centrala FTX-lösningar för bostadsventilation SVENSKA BOSTADSMARKNADEN Statistiken visar

Läs mer

Bostadsaggregat RECOM 4. Experter på inneklimat i lågenergihus

Bostadsaggregat RECOM 4. Experter på inneklimat i lågenergihus Experter på inneklimat i lågenergihus ... sid. 3 Om aggregatet... sid. 4 Prestanda... sid. 5 Tekniska data... sid. 6 Mått... sid. 7 Ventilation & värmeåtervinning... sid. 7 Komponenter... sid. 8 Tillbehör...

Läs mer

Ventilationsutredning lägenhetsaggregat Östermalmsgatan Umeå 2013-09-24

Ventilationsutredning lägenhetsaggregat Östermalmsgatan Umeå 2013-09-24 Ventilationsutredning lägenhetsaggregat Östermalmsgatan Umeå 2013-09-24 Ventilationsutredning lägenhetsaggregat Östermalmsgatan Umeå En presentation av åtgärder i samband med utbyte av kryddhylleaggregat

Läs mer

ILTO Econo kan anslutas till vattenburet värmesystem Framledning Vattenflöde Luftflöde l/s l/h Effekt kw 100 Framledning Vattenflöde Luftflöde l/s

ILTO Econo kan anslutas till vattenburet värmesystem Framledning Vattenflöde Luftflöde l/s l/h Effekt kw 100 Framledning Vattenflöde Luftflöde l/s ILTO-VENTILATIONSAGGREGAT I UTVECKLINGENS CENTRUM ILTO H och H7 VENTILATION MED VÄRMEÅTERVINNING För villor, kontors-, affärs- och mötesutrymmen, daghem etc. Kan placeras i kalla utrymmen (eleftervärmemodellen)

Läs mer

R7-H Comfort CASA. Swegon Home Solutions LUFTBEHANDLINGSAGGREGAT MED ROTERANDE VÄRMEVÄXLARE

R7-H Comfort CASA. Swegon Home Solutions LUFTBEHANDLINGSAGGREGAT MED ROTERANDE VÄRMEVÄXLARE Swegon Home Solutions CASA R7-H Comfort LUFTBEHANDLINGSAGGREGAT MED ROTERANDE VÄRMEVÄXLARE Avsett för större villor och fritidsbostäder. Aggregatets maximala luftflöde är 220 l/s med en temperaturverkningsgrad

Läs mer

Projekteringsanvisning för bostadsventilation

Projekteringsanvisning för bostadsventilation Projekteringsanvisning för bostadsventilation www.swegon.com PROJEKTERINGSANVISNING FÖR BOSTADSVENTILATION Projekteringsgång Luftflöden Luftflödet skall projekteras enligt gällande bestämmelser och rekommendationer

Läs mer

Swegon Home Solutions. Varför FTX. Pocket guide. www.swegonhomesolutions.se

Swegon Home Solutions. Varför FTX. Pocket guide. www.swegonhomesolutions.se Swegon Home Solutions Varför FTX Pocket guide www.swegonhomesolutions.se Innehållsförteckning 3. Inledning 4-5. Vad kan jag göra åt min nuvarande anläggning? 6-7. Vanliga problem med äldre ventilationssystem

Läs mer

Ross ventilationsrör. För ventilation av trossbotten och som tilluftsrör

Ross ventilationsrör. För ventilation av trossbotten och som tilluftsrör Ross ventilationsrör För ventilation av trossbotten och som tilluftsrör Elegant alternativ för ventilation av trossbotten Ross ventilationsrör är en elegant produkt för ventilation av husets krypgrund

Läs mer

Vallox BRUKS- OCH UNDERHÅLLSINSTRUKTION. Compact. Till-/frånluftsventilation med värmeåtervinning. För höghus, radhus och enfamiljshus

Vallox BRUKS- OCH UNDERHÅLLSINSTRUKTION. Compact. Till-/frånluftsventilation med värmeåtervinning. För höghus, radhus och enfamiljshus Vallox 70 Compact 1.09.349S 25.10.2012 VALLOX TYP 70 Compact A3475 70K Compact A3476 Till-/frånluftsventilation med värmeåtervinning För höghus, radhus och enfamiljshus BRUKS- OCH UNDERHÅLLSINSTRUKTION

Läs mer

PLANERINGS- OCH INSTALLATIONSANVISNING

PLANERINGS- OCH INSTALLATIONSANVISNING VALLOX VENTILATION Planering Installation Ibruktagande 2 4 4 6 1 3 TIONSANVISNING 8 7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 5 Ventilationsaggregat Ventilationsstyrning Spisfläkt Takgenomföring Ventiler Kanaler Ljuddämpare

Läs mer

Systemet påverkar hela huset. Alla rum blir renade, alla rum blir tempererade och alla rum blir syresatta.

Systemet påverkar hela huset. Alla rum blir renade, alla rum blir tempererade och alla rum blir syresatta. Luvian FTX-L - Modern infrastruktur för ett mycket komfortabelt inomhusklimat. Kombinerar modern ventilationsteknik med luftkonditionering, temperaturreglering, oöverträffad energieffektivitet, luftkvalitet

Läs mer

EXVENT LTR-7 AC TEKNISK INFORMATION

EXVENT LTR-7 AC TEKNISK INFORMATION EXVENT LTR-7 AC TEKNISK INFORMATION Yttermått Längd Bredd Höjd 1510 mm 707 mm 720 mm Spänning 220-230 V / 50 Hz 1~ fast matningskabel Säkring 10 A, snabb (ACW-modellerna) Säkring 16 A, snabb (ACE-modellerna),

Läs mer

Flexit bostadsventilation

Flexit bostadsventilation Flexit bostadsventilation För fullständiga garantivillkor se www.flexit.com Flexit SPIRIT K2 R (upp till ca 100 m 2 bostadsyta) Luftbehandlingsaggregat med effektiv roterande värmeåtervinnare och lågenergifläktar.

Läs mer

Swegon CASA 270 K. Värmeåtervinningsaggregat med korsströms plattvärmeväxlare, BOSTADSVENTILATION

Swegon CASA 270 K. Värmeåtervinningsaggregat med korsströms plattvärmeväxlare, BOSTADSVENTILATION Swegon CASA 270 K Värmeåtervinningsaggregat med korsströms plattvärmeväxlare Värmeåtervinningsaggregat med korsströms plattvärmeväxlare, för villor, flervåningshus och fritidsbostäder under 140 m². Även

Läs mer

SKOLANS VENTILATION. Ni behöver pappersark för att undersöka drag anteckningspapper. Eleverna bör kunna arbeta i grupp anteckna.

SKOLANS VENTILATION. Ni behöver pappersark för att undersöka drag anteckningspapper. Eleverna bör kunna arbeta i grupp anteckna. SKOLANS VENTILATION Övningens mål Eleverna lär sig om energieffektivitet i skolor med fokus på fönster (eftersom de har stor inverkan på hur byggnaden värms upp och ventileras). Eleverna ska leta reda

Läs mer

Flexit rumsventilator

Flexit rumsventilator Flexit rumsventilator Balanserad ventilation med värmeåtervinning för separata rum Ren och frisk luft för en sund inomhusmiljö DET FINNS BÄTTRE LÖSNINGAR TILL FRISK LUFT FÅ ÖKAD KOMFORT Traditionella klaff-

Läs mer

BRUKS- OCH UNDERHÅLLSINSTRUKTION

BRUKS- OCH UNDERHÅLLSINSTRUKTION 1.09.260S 31.05.06 VALLOX TYP 3510 Till-/frånluftsventilation med värmeåtervinning BRUKS- OCH UNDERHÅLLSINSTRUKTION För höghus, radhus och enfamiljshus VALLOX Vi förbehåller oss rätten till ändringar utan

Läs mer

Ventilation med återvinning för alla självdragsfastigheter

Ventilation med återvinning för alla självdragsfastigheter Clean-Air24 FTX Minska värmekostnaden Ventilation med återvinning för alla självdragsfastigheter Det enda systemet med återvinning som kan installeras i befintligt kanalsystem Inga rör och aggregat som

Läs mer

90MC. Vallox. Lågenergiventilationsaggregat med värmeåtervinning. Bruks-, underhålls- och tekniska instruktioner

90MC. Vallox. Lågenergiventilationsaggregat med värmeåtervinning. Bruks-, underhålls- och tekniska instruktioner Typ 3523 Modeller VALLOX R VALLOX L Lågenergiventilationsaggregat med värmeåtervinning Vallox 1.09.420 S 14.5.2013 Bruks-, underhålls- och tekniska instruktioner 1 Frånluftsfl äkt 2 Tilluftsfl äkt 3 Eftervärmningsradiator

Läs mer

FTX med placering i trapphus

FTX med placering i trapphus FTX med placering i trapphus REC Temovex Motströmsvärmeväxlare Lösning för ROT & nyinstallation Med brandlösning för upp till 8 lägenheter Experter på inneklimat i lågenergihus FTX med placering i trapphus

Läs mer

DOMEKT REGO RECU P. Aggregatmanual

DOMEKT REGO RECU P. Aggregatmanual DOMEKT REGO RECU P Aggregatmanual SE Innehåll Säkerhetsföreskrifter...3 Transport...4 Kort beskrivning av aggregatet...5 Installation...7 Underhåll...8 Teknisk information...9 Ordernyckel...10 2 Säkerhetsföreskrifter

Läs mer

kansi Enerventin perusilmeellä

kansi Enerventin perusilmeellä Enervent Superior och Premium Ventilationsaggregat med kyl-/värmepump kansi Enerventin perusilmeellä Fresh, hot & cool Enervent Superior- och Premium -serier Ventilation värme kyla Ventilationsaggregaten

Läs mer

ThermoCond 19 LUFTFLÖDE: 1.100-3.500 m 3 /h

ThermoCond 19 LUFTFLÖDE: 1.100-3.500 m 3 /h Simhallsklimatisering 19 Luftavfuktare med dubbel plattvärmeväxlare för mindre simhallar typ 19 - förenklad visualisering 19 LUFTFLÖDE: 1.100-3.500 m 3 /h korrosionsfri, tät värmeväxlare dubbel rekuperativ

Läs mer

AT3 Ventilationsvärmepump

AT3 Ventilationsvärmepump AT3 Ventilationsvärmepump från TerraTerm-Air AB Informationshäfte Innehåll Vad är AT3 Ventilationsvärmepump 2 Vem behöver AT3; Användningsområden 4 Funktion & Styrning 5 Tekniska data 6 Kontakt 7 1 Vad

Läs mer

Funktion All ventilationsluft i bostaden går via aggregatet och luftväxlingen i bostaden kan därmed alltid regleras efter det aktuella behovet.

Funktion All ventilationsluft i bostaden går via aggregatet och luftväxlingen i bostaden kan därmed alltid regleras efter det aktuella behovet. INSTRUKTION FÖR DRIFT & SKÖTSEL AV MINIMASTER I RADHUSEN JANUARI 2012 Till Systemet Minimaster finns bara i våra radhus, i punkthusen är det ett annat system. Minimastern är konstruerad att ge en balanserad

Läs mer

Brf Barabo. Ventilation. Lund 2011-04-08

Brf Barabo. Ventilation. Lund 2011-04-08 Brf Barabo Ventilation Lund 2011-04-08 I vårt hus fungerar ventilationen enligt självdragsprincipen. Vi har alltså inga centralfläktar som suger ut luft från badrum och kök. Självdrag uppkommer dels genom

Läs mer

Spiskåpor. Effektiva och tysta spiskåpor för skilda miljöer BOSTADSVENTILATION. Spiskåpor

Spiskåpor. Effektiva och tysta spiskåpor för skilda miljöer BOSTADSVENTILATION. Spiskåpor Spiskåpor Effektiva och tysta spiskåpor för skilda miljöer Spiskåpor Flera olika modeller för skilda miljöer och smaker. Vitt eller rostfritt. Neutrala eller designkåpor. För väggmontage eller frihängande

Läs mer

BRUKS- OCH UNDERHÅLLSINSTRUKTION

BRUKS- OCH UNDERHÅLLSINSTRUKTION Vallox 132 E 1.09.410S 27.5.2010 Tyyppi 3550 E VLLOX RUKS- OCH UNDERHÅLLSINSTRUKTION MODELLER: VLLOX 132 E VLLOX 132 E VKL INNEHÅLLSFÖRTECKNING VLLOX 132 E/VKL VRDGENS SNGUIDE Grundinställningen av VLLOX

Läs mer

Swegon CASA spiskåpor

Swegon CASA spiskåpor Swegon Home Solutions Swegon CASA spiskåpor HOME VENTILATION Swegon CASA spiskåpor DEN NYA TAKTEN NÄR DET GÄLLER OSUPPFÅNGNING Spiskåpan spelar en central roll i hemmets ventilationssystem. Swegon CASA

Läs mer

Econet. Systemet som gör alla till vinnare

Econet. Systemet som gör alla till vinnare Econet Systemet som gör alla till vinnare Vårt innovativa Econetsystem sparar energi på flera sätt I Fläkt Woods innovativa system Econet är komponenterna sammankopplade för att ge en säkrare och effektivare

Läs mer

Vallox BRUKS- OCH UNDERHÅLLSINSTRUKTION TILL-/FRÅNLUFTSAGGREGAT MED VÄRMEÅTERVINNING. Typnummer 3522

Vallox BRUKS- OCH UNDERHÅLLSINSTRUKTION TILL-/FRÅNLUFTSAGGREGAT MED VÄRMEÅTERVINNING. Typnummer 3522 Vallox 90 KSC 1.09.47S 6.10.2009 Typ 522 VALLOX Typnummer 522 VALLOX produktnummer VALLOX 90K SC R VALLOX 90K SC L TILL-/FRÅNLUFTSAGGREGAT BRUKS- OCH UNDERHÅLLSINSTRUKTION MED VÄRMEÅTERVINNING VALLOX Ví

Läs mer

SAVE ger utmärkt inomhusklimat och sparar energi

SAVE ger utmärkt inomhusklimat och sparar energi Fläktar Luftbehandlingsaggregat Luftdistributionsprodukter Brandsäkerhet Luftkonditionering Luftridåer och värmeprodukter Tunnelfläktar SAVE ger utmärkt inomhusklimat och sparar energi 2 Ren, frisk luft

Läs mer

VALLOX BLUESKY- LUFTFÖRDELNINGSSYSTEM

VALLOX BLUESKY- LUFTFÖRDELNINGSSYSTEM VALLOX BLUESKY- LUFTFÖRDELNINGSSYSTEM ETT FLEXIBELT OCH LÄTTINSTALLERAT LUFTFÖRDELNINGSSYSTEM Vallox BlueSky är ett lättinstallerat luftfördelningssystem med en flexibel ventilationskanal av luktfri polyeten,

Läs mer

ECo takfläkt En avancerad och energisparande takfläkt med EC motor för punktutsug

ECo takfläkt En avancerad och energisparande takfläkt med EC motor för punktutsug ECo takfläkt En avancerad och energisparande takfläkt med EC motor för punktutsug Garanterad VILPE kvalitet: - 1 års färggaranti - 2 års garanti för teknisk funktionalitet - 2 års garanti för elektriska

Läs mer

MONTAGEANVISNING, DRIFT- OCH SKÖTSELANVISNING TILL RGS SERIEN

MONTAGEANVISNING, DRIFT- OCH SKÖTSELANVISNING TILL RGS SERIEN 2 INSTALLATION OCH MONTAGE 2.1 ALLMÄN INFORMATION 1. Aggregatserien RGS är byggd för inomhusmontage. Pga. av det isolerade höljet (50mm) kan aggregatet installeras på vinden eller i kallt uterum utan extra

Läs mer

Luftbehandlingsaggregat REC Temovex 1000S

Luftbehandlingsaggregat REC Temovex 1000S Luftbehandlingsaggregat REC Temovex S Luftbehandlingsaggregat REC Temovex RT-S Allmänt REC Temovex S är ett kompakt enhetsaggregat för effektiv ventilation med högeffektiv värmeåtervinning. Aggregatet

Läs mer

Balanserad ventilation för lokaler

Balanserad ventilation för lokaler Balanserad ventilation för lokaler Flexit Albatros-serien 280-1400 lit/sek Albatros S10 R toppanslutning Aggregat Luftvolym Kanalmotstånd S10 R 280 l/s 200 Pa Aggregat: S10 R Automatik: CS 2000 Höjd: 1360

Läs mer

Bostadsaggregat RECOM 4. Experter på inneklimat i lågenergihus

Bostadsaggregat RECOM 4. Experter på inneklimat i lågenergihus Experter på inneklimat i lågenergihus ... sid. 3 Om aggregatet... sid. 4 Prestanda... sid. 5 Tekniska data... sid. 6 Mått... sid. 7 Ventilation & värmeåtervinning... sid. 7 Komponenter... sid. 8 Tillbehör...

Läs mer

Swegon CASA 400M. Anvisningar för montering, drift och underhåll. Version A

Swegon CASA 400M. Anvisningar för montering, drift och underhåll. Version A Swegon CASA 400M Anvisningar för montering, drift och underhåll Version A Innehåll Bruksanvisning För användaren Viktig information... 3 Filterbyte... 4 Installation, drift och underhåll För installatör

Läs mer

Adconair 76 LUFTFLÖDE: 2.600 30.000 m 3 /h

Adconair 76 LUFTFLÖDE: 2.600 30.000 m 3 /h Komfortventilation Adconair 76 Nu även med motströmsvärmeväxlare och evaporativ kyla Adconair 76 LUFTFLÖDE: 2.600 30.000 m 3 /h Adconair typ 76 AdiabaticPro - förenklad visualisering Adconair lämpligt

Läs mer

HERU Ren luft inomhus! HERU energiåtervinningsaggregat för energi- och miljöbesparingar och ett hälsosammare inomhusklimat www.ostberg.

HERU Ren luft inomhus! HERU energiåtervinningsaggregat för energi- och miljöbesparingar och ett hälsosammare inomhusklimat www.ostberg. HERU Energiåtervinningsaggregat Ren luft inomhus! HERU energiåtervinningsaggregat för energi- och miljöbesparingar och ett hälsosammare inomhusklimat www.ostberg.com Innehåll KVALITET ÄR LIVSKVALITET................3

Läs mer

RDKS RDAS RDAF. Ventilation för hälsa och ekonomi i alla typer av bostäder

RDKS RDAS RDAF. Ventilation för hälsa och ekonomi i alla typer av bostäder RDKS RDAS RDAF Ventilation för hälsa och ekonomi i alla typer av bostäder Här presenterar vi våra tre senaste ventilations aggregat; RDAS, RDAF och RDKS, för placering på vinden, i källaren, tvättstugan

Läs mer

Frisk luft från. Lösningar mot radon. ger friska hus med ren luft inomhus. www.ostberg.com

Frisk luft från. Lösningar mot radon. ger friska hus med ren luft inomhus. www.ostberg.com Frisk luft från Lösningar mot radon ger friska hus med ren luft inomhus www.ostberg.com EN STRÅLANDE FRAMTID MED REN LUFT INOMHUS Radon är en hälsofara. Bor eller verkar man i en fastighet med höga radonhalter

Läs mer

Drift och skötsel av fläktsystem inklusive återvinning.

Drift och skötsel av fläktsystem inklusive återvinning. Dokumentet sparas i er HSB pärm. november 2011 Om ni saknar en sådan pärm vänligen kontakta vice värden (VV). Drift och skötsel av fläktsystem inklusive återvinning. Bakgrund Fläktsystemet ovanför spisen

Läs mer

121SE. Vallox. Bruks- och underhållsinstruktion. Lågenergiventilationsaggregat med värmeåtervinning. Typ 3560 Modeller VALLOX 121 SE R VALLOX 121 SE L

121SE. Vallox. Bruks- och underhållsinstruktion. Lågenergiventilationsaggregat med värmeåtervinning. Typ 3560 Modeller VALLOX 121 SE R VALLOX 121 SE L Typ 3560 Modeller VALLOX 121 SE R VALLOX 121 SE L Lågenergiventilationsaggregat med värmeåtervinning @ Vallox 1.09.414 S 29.3.2011 SNABBGUIDE 11 VALLOX 121 SE har grundinställts enligt normalförhållandena

Läs mer

Inneklimat och vädring i energieffektiva nybyggda lägenheter i Västra hamnen

Inneklimat och vädring i energieffektiva nybyggda lägenheter i Västra hamnen Inneklimat och vädring i energieffektiva nybyggda lägenheter i Västra hamnen Birgitta Nordquist Lektor Avd. för Installationsteknik Institutionen för Bygg- och miljöteknologi Lunds tekniska högskola Studie

Läs mer

BRUKS- OCH UNDERHÅLLSINSTRUKTION

BRUKS- OCH UNDERHÅLLSINSTRUKTION BRUKS- OCH UNDERHÅLLSINSTRUKTION Modeller: VALLOX 00 VALLOX 00 OK VALLOX 00 VKL VALLOX 00 VKL OK Modeller: VALLOX 0 VALLOX 0 VKL VALLOX 00 VALLOX 0 INNEHÅLLSFÖRTECKNING VALLOX 00/0 VARDAGENS SNABBGUIDE

Läs mer

GV-HR110. Värmeåtervinningsaggregat. Princip. Värmeåtervinningsaggregat NIBE TM PBD SE 1335-3. NIBE GV-HR110 levereras med:

GV-HR110. Värmeåtervinningsaggregat. Princip. Värmeåtervinningsaggregat NIBE TM PBD SE 1335-3. NIBE GV-HR110 levereras med: PBD SE 1335-3 Värmeåtervinningsaggregat NIBE TM GV-HR110 NIBE TM 639556 GV-HR110 3 Värmeåtervinningsaggregat Upp till 96% återvinning. Låg ljudnivå. Lågenergifläktar. Tydlig displayenhet. Kompakta yttermått.

Läs mer

Värmeåtervinning av ventilationsluft. Förbättra inomhusklimatet och minska energikostnaderna

Värmeåtervinning av ventilationsluft. Förbättra inomhusklimatet och minska energikostnaderna Värmeåtervinning av ventilationsluft Förbättra inomhusklimatet och minska energikostnaderna Värmeåtervinning av ventilationsluften Ett sätt att ta vara på den förbrukade ventilationsluften, som annars

Läs mer

Luftbehandlingsaggregat REC Temovex 250S-EC

Luftbehandlingsaggregat REC Temovex 250S-EC Luftbehandlingsaggregat REC Temovex 25S-EC RT 25S-EC Luftbehandlingsaggregat REC Temovex RT 25S-EC Allmänt REC Temovex 25S-EC är ett kompakt enhetsaggregat för effektiv ventilation med högeffektiv värmeåtervinning.

Läs mer

VÄRMEÅTERVINNING VENTIL ATIONSLÖSNINGAR FÖR DIN BOSTAD BÄTTRE INOMHUSMILJÖ

VÄRMEÅTERVINNING VENTIL ATIONSLÖSNINGAR FÖR DIN BOSTAD BÄTTRE INOMHUSMILJÖ VÄRMEÅTERVINNING VENTIL ATIONSLÖSNINGAR FÖR DIN BOSTAD BÄTTRE INOMHUSMILJÖ VÄRMEÅTERVINNING Ventilationsprodukter för bostäder, affärer & lokaler Sedan tidigt 70-tal har miljontals hushåll fått produkter

Läs mer

SAVE ger utmärkt inomhusklimat och sparar energi

SAVE ger utmärkt inomhusklimat och sparar energi Fläktar Luftbehandlingsaggregat Luftdistributionsprodukter Brandsäkerhet Luftkonditionering Luftridåer och värmeprodukter Tunnelfläktar SAVE ger utmärkt inomhusklimat och sparar energi 2 Ren, frisk luft

Läs mer

GUIDE OM VENTILATION. Andningsförbundet främjar andningshälsa och ett gott liv för den andningssjuka.

GUIDE OM VENTILATION. Andningsförbundet främjar andningshälsa och ett gott liv för den andningssjuka. GUIDE OM VENTILATION Andningsförbundet främjar andningshälsa och ett gott liv för den andningssjuka. 2 Guide om ventilation Ett bra och välfungerande ventilationssystem är en förutsättning för en frisk

Läs mer

Luftbehandlingsaggregat REC Temovex 250S

Luftbehandlingsaggregat REC Temovex 250S Luftbehandlingsaggregat REC Temovex 5S RT-5S Luftbehandlingsaggregat REC Temovex RT-5S Allmänt REC Temovex 5S är ett kompakt enhetsaggregat för effektiv ventilation med högeffektiv värmeåtervinning. Aggregatet

Läs mer

Fläktar Ventilation Tillbehör

Fläktar Ventilation Tillbehör FLEXIT SORTIMENT Fläktar Ventilation Tillbehör www.flexit.com Varför ventilera? När energikrisen rammade Sverige på 1970-talet inleddes ett korståg mot kyla och drag, och våra bostäder förändrades för

Läs mer

Multi 50MC 80. Vallox TSK. Lågenergiventilationsaggregat med värmeåtervinning. Bruks-, underhålls- och tekniska instruktioner

Multi 50MC 80. Vallox TSK. Lågenergiventilationsaggregat med värmeåtervinning. Bruks-, underhålls- och tekniska instruktioner ÅRSVERKNINGSGRAD FÖR VÄRMEÅTERVINNING UR FRÅNLUFT A+ Vallox TSK Lågenergiventilationsaggregat med värmeåtervinning Typ TSK Multi 50 MC 60 TSK Multi MC 60 Vallox.09.99B SWE Uppdaterad 6..05 Gäller från:

Läs mer

Upplev kvalitén! Utbytesguide. Utbytesguide REGO-200VE Version 1:3. www.luftmiljo.se

Upplev kvalitén! Utbytesguide. Utbytesguide REGO-200VE Version 1:3. www.luftmiljo.se Utbytesguide Upplev kvalitén! Utbytesguide REGO-200VE Version 1:3 www.luftmiljo.se Ubytesguide REGO-200VE REGO-200VE-B-C4 Blås bort det gamla, in med nya friska vindar... Effektiv värmeåtervinning, tystare

Läs mer

REC Temovex luftbehandlingsaggregat Bra inomhusmiljö med hög energiåtervinning

REC Temovex luftbehandlingsaggregat Bra inomhusmiljö med hög energiåtervinning REC Temovex luftbehandlingsaggregat Bra inomhusmiljö med hög energiåtervinning Upp till 87% värmeåtervinning med vår unika motströmsväxlare REC Temovex luftbehandlingsaggregat Bra inomhusmiljö med hög

Läs mer

Småhus - ventilation och funktionskontroll

Småhus - ventilation och funktionskontroll Småhus ventilation och Funktionskontroll Denna information finns endast som nätversion och ersätter broschyren Småhus - ventilation och funktionskontroll från 1995. Det är viktigt för vår hälsa att inomhusluften

Läs mer

Flexit fläktar med tillbehör - tar effektivt bort fukt och lukt

Flexit fläktar med tillbehör - tar effektivt bort fukt och lukt Flexit fläktar med tillbehör - tar effektivt bort fukt och lukt Badrumsfläktar Kanalfläktar Värmeflyttare FOR EN SUND INNEMILJÖ Moderna och effektiva badrumsfläktar Flexit badrumsfläktar avlägsnar fukt

Läs mer

Bättre ekonomi och miljösamvete med våra energismarta värme- och ventilationssystem

Bättre ekonomi och miljösamvete med våra energismarta värme- och ventilationssystem Bättre ekonomi och miljösamvete med våra energismarta värme- och ventilationssystem + = energismart När du står inför att bygga nytt hus har du alla möjligheter att redan från början välja rätt och få

Läs mer

Easy-Vent - D-t. Uteluftsdon för kanalanslutning ovanför radiator av typ dubbel- och trippelpanel. Produktblad Easy-Vent-D-T 2012-06-01

Easy-Vent - D-t. Uteluftsdon för kanalanslutning ovanför radiator av typ dubbel- och trippelpanel. Produktblad Easy-Vent-D-T 2012-06-01 Easy-Vent - D-t Uteluftsdon för kanalanslutning ovanför radiator av typ dubbel- och trippelpanel Filtrerad och förvärmd friskluft. Tyst och dragfritt. För moderna energieffektiva frånluftsystem Luftdonet

Läs mer

Luftbehandlingsaggregat REC Temovex 700S-EC

Luftbehandlingsaggregat REC Temovex 700S-EC Luftbehandlingsaggregat REC Temovex 7S-EC RT 7S-EC Luftbehandlingsaggregat REC Temovex RT 7S-EC Allmänt REC Temovex 7S-EC är ett kompakt enhetsaggregat för effektiv ventilation med högeffektiv värmeåtervinning.

Läs mer

lindab villaventilation Lättare och luftigare familjeliv Villaventilation säkrar ett sunt inneklimat

lindab villaventilation Lättare och luftigare familjeliv Villaventilation säkrar ett sunt inneklimat Lättare och luftigare familjeliv Villaventilation säkrar ett sunt inneklimat 2 Frisk och ren luft kan man inte ta för givet Luftlinjen till ett gott inneklimat Det finns många goda skäl till att få installerat

Läs mer

Swegon CASA 430 K. Värmeåtervinningsaggregat med korsströms plattvärmeväxlare BOSTADSVENTILATION

Swegon CASA 430 K. Värmeåtervinningsaggregat med korsströms plattvärmeväxlare BOSTADSVENTILATION Swegon CASA 430 K Värmeåtervinningsaggregat med korsströms plattvärmeväxlare Värmeåtervinningsaggregat med korsströms plattvärmeväxlare för villor, flervåningshus och fritidsbostäder under m². Även lämplig

Läs mer

Energisparande påverkan på innemiljön Möjligheter och risker

Energisparande påverkan på innemiljön Möjligheter och risker Energisparande påverkan på innemiljön Möjligheter och risker Svenska Luftvårdsföreningen 2006-04-06 Eva Sikander Energiteknik, Byggnadsfysik Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut Kan man utföra energisnåla

Läs mer

Flexit. Automatik & styr. till luftbehandlingsaggregat. (50-195 l/s) Flexit S3X, S4X, S7X Flexit L4X, L7X Flexit S4R, S6R, S7R

Flexit. Automatik & styr. till luftbehandlingsaggregat. (50-195 l/s) Flexit S3X, S4X, S7X Flexit L4X, L7X Flexit S4R, S6R, S7R Flexit Automatik & styr. till luftbehandlingsaggregat (50-195 l/s) Flexit S3X, S4X, S7X Flexit L4X, L7X Flexit S4R, S6R, S7R F Ö R E N S U N D I N N E M I L J Ö Våra produkter utvecklas kontinuerligt och

Läs mer

Ren luft inomhus! ET! NYHET! NYHET! NYH. Energiåtervinningsaggregatet HERU väggmodell för hälsan och ekonomin. www.ostberg.com

Ren luft inomhus! ET! NYHET! NYHET! NYH. Energiåtervinningsaggregatet HERU väggmodell för hälsan och ekonomin. www.ostberg.com Ren luft inomhus! Energiåtervinningsaggregatet HERU väggmodell för hälsan och ekonomin ET! NYHET! NYHET! NYH www.ostberg.com Innehåll NYA MÖJLIGHETER TILL REN LUFT INOMHUS.......3 ENERGIÅTERVINNINGSAGGREGAT

Läs mer

ENERGIBESIKTNING. Bilaga till Energideklaration av. Backen 1:25, Ödskölt Bengtsfors kommun Uppdragsnummer 17515

ENERGIBESIKTNING. Bilaga till Energideklaration av. Backen 1:25, Ödskölt Bengtsfors kommun Uppdragsnummer 17515 ENERGIBESIKTNING Bilaga till Energideklaration av, Ödskölt 2017-01-29 Uppdragsnummer 17515 Besiktningen utförd av: Beställarens kontaktperson: Veronica Magnusson NB Kyl & VVS Konsult AB Storgatan 11 666

Läs mer

BRF Svalboet Energimätningar och termografering

BRF Svalboet Energimätningar och termografering BRF Svalboet Energimätningar och termografering 2014-01-15 Inledning Luleå Energi fick uppdraget att hjälpa BRF Svalboet att se över deras ventilation, termografera klimatskalet, samt se över värmesystemet

Läs mer

EC-Vent skapar ett perfekt inomhusklimat och spar energi

EC-Vent skapar ett perfekt inomhusklimat och spar energi EC-Vent skapar ett perfekt inomhusklimat och spar energi Högre energieffektivitet med automatisk anpassning för lunchrusningen EC-Vent med timer-styrning gör det enkelt för en restaurang att anpassa ventilationen

Läs mer

Badrumsfläkt och Värmeförflyttare Bruks- och monteringsanvisning. klimatfabriken.se

Badrumsfläkt och Värmeförflyttare Bruks- och monteringsanvisning. klimatfabriken.se Badrumsfläkt och Värmeförflyttare Bruks- och monteringsanvisning klimatfabriken.se Viktigt! Läs noga igenom denna anvisning innan användning. Fläkten är anpassad för fast installation och ska installeras

Läs mer

VIRVELVÄGEN 69, KIRUNA Älven 4

VIRVELVÄGEN 69, KIRUNA Älven 4 VIRVELVÄGEN 69, KIRUNA Älven 4 ENERGIDEKLARATION Kommentarer Kiruna 2015-06-26 Arctic CAD & Teknik Tommy Krekula Sid 1 (4) KOMMENTARER ENERGIDEKLARATION Objekt: Småhus Älven 4, Virvelvägen 69, Kiruna Ägare:

Läs mer

Swegon Home Solutions. Swegon CASA. spiskåpor. www.swegonhomesolutions.se

Swegon Home Solutions. Swegon CASA. spiskåpor. www.swegonhomesolutions.se Swegon Home Solutions Swegon CASA spiskåpor Swegon CASA spiskåpor De nya takterna när det gäller osuppfångning Spiskåpor för casa ventilation aggregat: Spiskåpan spelar en central roll i hemmets ventilationssystem.

Läs mer

Luftmiljö Utbytesguide. Enkelt utbyte av äldre FTX-aggregat

Luftmiljö Utbytesguide. Enkelt utbyte av äldre FTX-aggregat Luftmiljö Utbytesguide Enkelt utbyte av äldre FTX-aggregat Utbytesguide lägenhets-, & villaaggregat BACHO Minivent ACF Minivent RDKG - 30 mm djupare - Större kanaldiam + spiskåpa BACHO Minimaster ACF Minimaster

Läs mer

om hur du stoppar fukt & mögel i ditt hem METRO THERM

om hur du stoppar fukt & mögel i ditt hem METRO THERM om hur du stoppar fukt & mögel i ditt hem METRO THERM 1 Vatten är grunden för liv & mögel Vatten är grunden för allt liv. Därför söker vi människor efter dessa dyra droppar i öknar och på Mars. Men ibland

Läs mer

Bättre ekonomi och miljösamvete med våra energismarta värme- och ventilationssystem

Bättre ekonomi och miljösamvete med våra energismarta värme- och ventilationssystem Bättre ekonomi och miljösamvete med våra energismarta värme- och ventilationssystem + = energismart När du står inför att bygga nytt hus har du alla möjligheter att redan från början välja rätt och få

Läs mer

GUIDE FÖR VENTILATIONS LÖSNINGAR VENTILATIONSLÖSNINGAR FÖR BOSTÄDER, AFFÄRER, LOKALER FRISK LUFT FRISK ARE LIV

GUIDE FÖR VENTILATIONS LÖSNINGAR VENTILATIONSLÖSNINGAR FÖR BOSTÄDER, AFFÄRER, LOKALER FRISK LUFT FRISK ARE LIV GUIDE FÖR VENTILATIONS LÖSNINGAR VENTILATIONSLÖSNINGAR FÖR BOSTÄDER, AFFÄRER, LOKALER FRISK LUFT FRISK ARE LIV Ventilationsguide 2 FRISK LUFT FRISKARE LIV För täta hus Förr byggdes husen med naturliga

Läs mer

Det kompletta regelsystemet

Det kompletta regelsystemet Det kompletta regelsystemet För golv, vägg och tak vid ojämna underlag, fukt, mögel, höga ljudkrav eller radon. Enkelt Säkert Flexibelt 1 2 En enklare lösning. Idén bakom Nivell System kommer från två

Läs mer

Ren luft inomhus! HERU EC. HERU EC energiåtervinningsaggregat för hälsan, ekonomin och miljön. Energiåtervinningsaggregat med lågenergimotorer

Ren luft inomhus! HERU EC. HERU EC energiåtervinningsaggregat för hälsan, ekonomin och miljön. Energiåtervinningsaggregat med lågenergimotorer HERU EC Energiåtervinningsaggregat med lågenergimotorer Ren luft inomhus! HERU EC energiåtervinningsaggregat för hälsan, ekonomin och miljön www.ostberg.com Innehåll REDUCERA ENERGIANVÄNDNINGEN ÄNNU MER.....................3

Läs mer

Fresh air for the future

Fresh air for the future future re future Fresh air for the future Fresh air for the future ALH/ALH1-SERIEN Frisk luft en livsnödvändighet För att våra hus skall erbjuda en frisk och sund miljö omsättning per timme enligt kraven

Läs mer

Bostadsaggregat RECOM 4. Experter på inneklimat i lågenergihus

Bostadsaggregat RECOM 4. Experter på inneklimat i lågenergihus Experter på inneklimat i lågenergihus ... sid. 3 Om aggregatet... sid. 4 Prestanda... sid. 5 Tekniska data... sid. 6 Mått... sid. 7 Ventilation & värmeåtervinning... sid. 7 Komponenter... sid. 8 Tillbehör...

Läs mer