Vallox. ventilation renovering

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vallox. ventilation renovering"

Transkript

1 ventilation renovering

2 -ventilation Att modernisera ventilationen är en viktig del av renoveringen Moderniseringen av ventilationen är en viktig del när uppvärmningssystemet renoveras. I ett traditionellt hus hänför sig cirka procent av värmeenergiförbrukningen till ventilationen. Därför är ventilationsaggregatets energieffektivitet viktig vid lågenergibyggande. När man renoverar uppvärmningssystemet, tilläggsisolerar eller byter fönstren är det särskilt viktigt att modernisera ventilationssystemet så att det för sin del stödjer de energibesparingar man eftersträvar genom renoveringen och för att besparingen inte ska göras på bekostnad av inomhusluftens kvalitet. 1 5 Kontrollerad luftfuktighet inomhus är viktig Ventilationen har följande viktiga uppgifter: Avlägsna fukten i inomhusluften i en fyrapersoners familj tillförs inomhusluften i genomsnitt 7 10 liter fuktighet i dygnet. Fukt avges bland annat vid matlagning, disk, duschning, bastubad, klädtvätt samt dessutom av växter m.m. Avlägsna utsläpp från bygg- och inredningsmaterial i inomhusluften. Hålla koldioxidnivån tillräckligt låg den rekommenderade övre gränsen är cirka ppm. Ett av kännetecknen på tillräcklig ventilation är att luften håller sig fräsch i sovrummet hela natten. Ta in ren, filtrerad och rättempererad luft till de rum man vistas i en låg syrehalt ger trötthet, huvudvärk osv. Grogrund för mögelsvamp Om luftfuktigheten inomhus hela tiden är hög, skapar man förutsättningar för mögelpåväxt. Vid en relativ fuktighet på mer än 80 % trivs nästan alla svampar. Luftfuktigheten inomhus får inte vara så hög att den är skadlig, och fukten får inte heller kondenseras inne i eller på ytan av byggkonstruktionerna så att den leder till fuktskador, tillväxt av mikrober eller mikroorganismer eller annan skada för hälsan. För att kunna kontrollera fuktigheten inomhus och i synnerhet fuktkondenseringen i konstruktionerna måste den fukt som genereras av människorna och boendet alltid föras direkt ut och får inte tas tillbaka in i inomhusluften. På detta sätt undviker man att de svalare ytterväggarna blir fuktiga och att mögelskador uppstår. Fuktbelastningen nattetid i sovrummet En människa genererar g fukt i timmen medan hon sover, dvs. om man sover sju timmar avger man mer än 400 g fukt till luften i sovrummet. Luftfuktigheten i sovrummet får inte stiga så högt att den kondenseras på fönstren eller ytterväggarna Separat spisfläkt Blue Sky-ventilationskanal Ventilationsaggregat Ljuddämpare i kanalen Koldioxidgivare () Fuktighetsgivare () Uteluftskanal Avluftskanal Tilluftskanal Frånluftskanal DigitSED 2 VALLOX Vi förbehåller oss rätten till ändringar utan föregående meddelande.

3 Blue Sky monteringsvänligt kanalsystem för ventilation Tack vare snabb montering och ett ringa antal kanaldetaljer är Blue Sky en förmånlig lösning både när man bygger nytt och när man renoverar. Blue Sky är ett flexibelt, ljuddämpande och monteringsvänligt kanalsystem som har tagits fram särskilt med tanke på ventilation. Till- och frånluftskanalerna löper från ventilationsaggregatet via ljuddämpardelen eller ljuddämparen till Blue Skyluftfördelningslådorna från vilka tilloch frånluften fördelas till hela huset. I luftfördelningssystemet Blue Sky är ett eller två rör kopplade direkt från den ljudisolerade luftfördelningslådan till varje ventil. Fördelningssystemet Blue Sky kan behändigt monteras inne i mellanväggar, mellanbjälklag, nedsänkta tak samt i inkapslingar eller betonggjutningar. Avancerad energiteknik Kvaliteten på ventilationsaggregat märks genom de många energisparande detaljerna: utnyttjande av jordvärme, direktkoppling till vattenburen golvvärme, avancerad värmeåtervinningsteknik, energisparande likströmsfläktar samt smart, digital och behovsanpassad Digit SED-styrautomatik. Energieffektiv uppvärmning 1 av tilluften respektive kylning sommartid MLV-modellerna har tagits fram särskilt för hus med jordvärmeuppvärming. MLV-radiatorn utnyttjar värmen och kylan i marken för att värma upp respektive kyla ner tilluften. Hög värmeåtervinningsgrad 2 lågenergiaggregatmodeller är försedda med korsmotsströmselement där tilluftens verkningsgrad är över 80 procent BlueSky 2 Digit SED - smart styrautomatik Användningen av aggregatet är enkel och energieffektiv. Ventilationen reagerar tack var fuktighets- och koldioxidgivarna () automatiskt på förändringar i inomhusklimatet varför ventilationen alltid fungerar optimalt och efter faktiskt behov. På detta sätt förhindrar man onödig ventilation och energiförbrukning Integrerade likströmsfläktar 3 Alla lågenergiaggregat har integrerade likströmsfläktar för att spara energi. Effektförbrukningen är hälften mindre än med växelströmsfläktar. Direktkoppling till golvvärme 4 VKL-modeller (vattenburna) kan kopplas direkt till vattenburen golvvärme. I dessa modeller har särskild uppmärksamhet fästs vid radiatorernas frysskydd. God filtrering av uteluften 5 servicetimer ventilationsaggregat är försedda med filter i filtreringsklassen F7 som effektivt filtrerar bort orenheter i uteluften. Dessutom har både från- och tilluftsflödet G3- grovfilter. Alla SE-modeller har en tidsinställd servicetimer som påminner om behovet av underhåll av filter och aggregat. Dessutom fås tryckdifferensbaserade filtervakter till ventilationsaggregat som. Elegant formgivning Den eleganta formgivningen gör det möjligt att placera ventilationsaggregat bredvid övriga vitvaror. Ett behändigt haspsystem underlättar servicen och placeringen av aggregatet. Fasta mätstosar 6 Med hjälp av mätstosarna kan man enkelt mäta upp aggregatets arbetspunkt vilket underlättar inställningen av ventilationen. Produktcertifikat VTT:s produktcertifikat anger aggregatets energieffektivitet och den årliga verkningsgraden. Täthet ventilationsaggregat har en kvalitet i toppklass. Tätheten hos samtliga ventilationsaggregat tryckprovas och resultaten dokumenteras. Detta hör ihop med den kvalitetskontroll som typgodkännandet förutsätter. Hygien Alla ventilationsaggregat är brännmålade på insidan och därför enkla att rengöra. Ljuddämpning ventilationsaggregat är ljudtekniskt så konstruerade att föreskrivna ljudnivåer underskrids vid effekterna för konstant drift. Särskild uppmärksamhet har fästs vid isoleringen av aggregatets hölje. Den skiktade konstruktionen och isolermaterialen garanterar ett gott slutresultat. Bruksanvisningar Med aggregaten följer aggregatspecifika bruksanvisningar för en energiekonomisk och effektiv drift. VALLOX Vi förbehåller oss rätten till ändringar utan föregående meddelande. 3

4 Ventilation i enfamiljshus med låg vind Ett hus som tidigare hade självdragsventilation moderniserades och försågs med lågenergiventilation. Den låga vinden gjorde att ventilationskanalerna inte kunde dras på traditionellt sätt. Det nya luftfördelningssystemet Blue Sky bygger på små flexibla ventilationskanaler och kunde därför huvudsakligen monteras på väggarna i tamburen. Kanalerna kapslades in och på undersidan installerades halogenbelysning. Då kanalerna monterades inomhus behövde de inte heller värmeisoleras. Som nytt ventilationsaggregat valdes 90 SE som monterades i anknytning till bastuutrymmena. Aggregatet är försett med det elektroniska styrsystemet Digit SED som möjliggör en automatisk reglering av ventilationseffekten utifrån luftfuktigheten. Blue Sky Blue Sky är ett flexibelt ventilationsrör tillverkat av luktfri polyeten. Röret är en dubbelkonstruktion: korrugerat ytterrör och slät, antistatisk, luktfri, tät och mikrobskyddad insida. Kräver endast lite utrymme yttre ø 75 mm Hygienisk slät insida renhetsklass M1 Enkel att rengöra antistatisk och mikrobskyddad Tät konstruktion Litet tryckfall slät insida litet flödesmotstånd Kräver inte tilläggsisolering vid montering i lösullsisolering Snabb att montera färdiga delar flexibel kanal enkla anslutningar kan förlängas med snabbkopplingar, inga restbitar av röret 90SE energieffektivt ventilationsaggregat för medelstora bostäder digitala kontrollsystemet Digit SED möjliggör automatisk ventilationsstyrning styrning med veckour braskamins-/forceringsfunktion servicetimer filtervakt () koldioxidgivare () fuktighetsgivare () trådlös fjärrkontroll () korsmotströmsvärmeåtervinning (h> 80 %) integrerade likströmsfläktar elektrisk för- och eftervärmning automatisk förbigång av värmeåtervinningen sommartid elektroniskt styrd frysskyddsautomatik god filtrering av uteluften (G3 + F7) snygg formgivning behändig låsmekanism för luckan Blue Sky Testvinnare 2009 Tvättrum Bastu Vardaqgsrum Omklädningsrum Tambur Kök Vedförrad Kylrum WC Tilluft Uteluft Frånluft Avluft ut 4 VALLOX Vi förbehåller oss rätten till ändringar utan föregående meddelande.

5 121SE Uppgradering av ventilationsaggregat i oljeuppvärmt hus 150EFFECT SE Nyhet Lågenergiaggregat direkt i stället för det gamla 121SE är ett lågenergiaggregat som utan omändring av kanalerna kan ersätta MUH Ilmava som tidigare var det vanligaste ventilationsaggregatet i enfamiljshus. Kanalstosarna (6 st.) är desamma som i ventilationsaggregaten Ilmava/ 100 och 120 som tillverkades mellan åren Aggregatet har en effekt lagom för en mellanstor bostad max. luftmängder 104/106 l/s, 100 Pa. Det passar utmärkt både vid renovering och nybygge av små-, rad- och höghus. Värmeåtervinningens verkningsgrad är över 80 procent och aggregatet har integrerade likströmsfläktar. Ventilationsaggregat försedda med likströmsfläktar förbrukar upp till hälften mindre el än aggregat med växelströmsfläktar. energieffektivt ventilationsaggregat för medelstora bostäder korsmotströmsvärmeåtervinning (h > 80 %) integrerade likströmsfläktar, elektrisk eller vätskeburen förvärmning särskild modell för jordvärmesystem, MLV elektrisk eller vatten-/vätskeburen eftervärmning kan kopplas direkt till golvvärmen, VKLmodell god filtrering av uteluften (G3 + F7) snygg formgivning behändig låsmekanism för luckan ventilationssystem Ilmava representerade på sin tid branschens toppteknik. Under de senaste tjugo åren har de tekniska systemen och de krav som ställs på boendet förändrats och därför förbättrar man både energieffektiviteten och trivseln i boendet genom en uppdatering av ventilationssystemet. Huset hade ett ventilationsaggregat av modellen Ilmava 100. Den gamla aggregatmodellen kom till i mitten av 1980-talet när till-/frånluftsventilation med värmeåtervinning blev allt vanligare vid småhusbyggande. Modellen var mycket populär och pålitlig. Det finns fortfarande tiotusentals Ilmava-aggregat i drift. Trots det erbjuder dagens teknik sådana egenskaper som man inte kunde få för tjugo år sedan. Med ett nytt aggregat förbättrar man energieffektiviteten avsevärt i praktiken får huset en ny energieffektivitetsklass. 150 Effect SE är ett lågenergiaggregat där värmeåtervinningen har en verkningsgrad på över 80 procent. Med gamla Ilmava kom man upp till cirka procent. Aggregatet har integrerade likströmfläktar som förbrukar mer än hälften mindre el än traditionella likströmsfläktar. Vedförrad Tambur Kök Matsal Vardagsrum Warehouse Tvättrum Grovkök Tilluft Uteluft Frånluft Avluft ut VALLOX Vi förbehåller oss rätten till ändringar utan föregående meddelande. 5

6 Renovering av ventilationen i ett frontmannahus från 1950-talet Digit2SE DigitSED Husets fönster, ytterdörrar, kök och bastuavdelning förnyades. Källaren byggdes om till gillesstuga/hemgym. Eftersom huset efter renoveringen blev avsevärt tätare byttes självdragsventilationen ut mot ett mekaniskt till-/frånluftssystem. De tvärgående ventilationskanalerna drogs nästan helt i källaren och i bostadsrummen behövdes utöver de lodräta kanalerna endast några få korta vågräta kanaler som var enkla att kapsla in så att de inte märktes. Avluften blåses ut via en vägg i källaren. Som ventilationsaggregat valde man Digit2 SE som monterades i anslutning till bastuutrymmena i källaren. Aggregatet är försett med det elektroniska styrsystemet Digit SED som möjliggör en automatisk reglering av ventilationseffekten utifrån luftfuktigheten. energieffektivt ventilationsaggregat för medelstora bostäder nyutvecklad version av populära Digit SE elektrisk eller vätskeburen föruppvärmning särskild modell för jordvärmesystem, MLV elektrisk eller vatten-/vätskeburen eftervärmning kan kopplas direkt till golvvärmen, VKLmodell elektroniskt styrd frysskyddsautomatik korsströmsvärmeåtervinning (h > 60 %) automatisk förbigång av värmeåtervinningen sommartid ljuddämpardel () god filtrering av uteluften (G3 + F7) snygg formgivning behändig låsmekanism för luckan digitala kontrollsystemet Digit SED möjliggör automatisk ventilationsstyrning styrning med veckour braskamins-/forceringsfunktion servicetimer filtervakt () koldioxidgivare () fuktighetsgivare () trådlös fjärrkontroll () Kök Vardaqgsrum Tvättrum +bastu Omklädningsrum Gym Digit2 SE med ljuddämpardel Tilluft Uteluft Frånluft Avluft ut 6 VALLOX Vi förbehåller oss rätten till ändringar utan föregående meddelande.

7 Ventilation i utbyggd fritidsbostad Blue Sky luftfördelningssystem Blue Sky är ett flexibelt, ljuddämpande och monteringsvänligt kanalsystem för ventilation. Utöver kanalerna inkluderar Blue Sky-systemet nödvändiga luftfördelningslådor, ventiler eller ventilernas anslutningsdelar inklusive monteringstillbehör och delar. dubbel, tät konstruktion antistatisk och mikrobskyddad slät insida lågt flödesmotstånd ljuddämpande täta anslutningar tack vare tätningsringar kort monteringstid, rörbearbetningen kräver inga specialverktyg TSK Multi flexibelt placerbart ventilationsaggregat i lågenergiutförande aggregatets höjd 295 mm (Multi 80) och 235 mm (Multi 50) ryms i nedsänkta tak korsmotströmsvärmeåtervinning (h > 80 %) integrerade likströmsfläktar SC-kontroll i fyra steg elektrisk förvärmning elektrisk eftervärmning god filtrering av uteluften G3 + F7 motoriserat sommar-/vinterspjäll frysskydd hängande montering i tak kanalstosarna antingen bakom eller på båda sidorna Att bygga ut ett fritidshus för åretruntboende kräver även att ventilationen uppdateras efter dagens bestämmelser. Luftfördelningssystemet Blue Sky bygger på en liten flexibel ventilationskanal och kan därför monteras inomhus, t.ex. i taket i tamburen, och luftblåsningen kan skötas genom vägg. Då kanalerna monterades inomhus behöver de inte heller värmeisoleras. Ventilationsaggregatet TSK Multi ryms på grund av sin låga höjd till exempel i nedsänkta tak. Kanalutgångarna kan alternativt göras antingen från sidan eller bakom aggregatet. Aggregatet är ett lågenergiaggregat värmeåtervinningens verkningsgrad > 80 % och fläktarna är integrerade likströmsfläktar som har en påtagligt låg strömförbrukning. Vardaqgsrum Klädkammare Grovkök Bastu Badrum Kök Terass Tilluft Uteluft Frånluft Avluft ut VALLOX Vi förbehåller oss rätten till ändringar utan föregående meddelande. 7

8 Renovering av ventilation i ett fritidshus 70K Compact 75 Omändringen av ett fritidshus till åretruntboende kräver ofta även att ventilationen renoveras. 70K Compact är ett ventilationsaggregat med spiskåpa avsett för små bostäder. Ventilationen regleras via spiskåpan i aggregatet. Ventilationen av bastun och övriga våta utrymmen sköts på ett energieffektivt sätt tack vare aggregatets goda värmeåtervinning. 75 är ett aggregat för små bostäder ventilationsaggregat för små bostäder även modell för placering ovanför spisen 2 korsströmsvärmeåtervinningselement (h > 75 %) transformatorreglage i 4 steg elektrisk förvärmning () elektrisk eftervärmning () filtrering av tilluft G3 + F7 filtrering av frånluft G3 sommar-/vinterspjäll frysskydd ventilationsaggregat för små bostäder korsströmsvärmeåtervinning (h > 60 %) transformatorreglage i 4 steg eftervärmning med el eller vätske-/ vattenburen radiator filtrering av tilluft G3 + F7 filtrering av frånluft G3 sommar-/vinterspjäll frysskydd Bastu Stuga Badrum Kök Tilluft Uteluft Frånluft Avluft ut 8 VALLOX Vi förbehåller oss rätten till ändringar utan föregående meddelande.

9 Renovering av ventilation i flervåningshus TSK Multi flexibelt placerbart ventilationsaggregat i lågenergiutförande aggregatets höjd 295 mm (Multi 80) och 235 mm (Multi 50) ryms i nedsänkta tak aggregatet kan även placeras ovanför ytterdörren till bostaden så att underhållet kan göras från trappuppgången. korsmotströmsvärmeåtervinning (h> 80 %) integrerade likströmsfläktar SC-kontroll i fyra steg elektrisk förvärmning elektrisk eftervärmning filtrering av tilluft G3 + F7 filtrering av frånluft G3 motoriserat sommar-/vinterspjäll frysskydd hängande montering i tak kanalstosarna antingen bakom eller på bägge sidorna 95 Silent korsströmsvärmeåtervinning (h > 60 %) transformatorreglage i 4 steg eftervärmning med el eller vätske-/ vattenburen radiator filtrering av tilluft G3 + F7 sommar-/vinterspjäll frysskydd montering på vägg eller i tak Det är en relativt omfattande process att förnya hustekniken som vatten-, avlopps- och elsystem i ett flervåningshus. Då det görs är det mycket lönsamt att även bygga in en modern energieffektiv ventilation. Om det i samband med renoveringen byggs nya lägenheter är det nödvändigt att installera ett ventilationssystem. Oy har utvecklat en kompakt lösning för lägenhetsvis ventilation i flervåningshus. Ventilationsaggregat som tagits fram särskilt med tanke på flervåningshus och ventilationskanaler med en diameter på 75 mm möjliggör en lösning där merparten av den utrustning som behövs för ventilationen kan placeras t.ex. i ett nedsänkt tak i tamburen. Vardaqgsrum Kök Badrum Exempel på ventilationssystem i flervåningshus Tilluft Uteluft Frånluft Avluft ut VALLOX Vi förbehåller oss rätten till ändringar utan föregående meddelande. 9

10 Tekniska data TSK Multi Compact 70K Compact Max. frånluftsflöde 50 l/s, 50 Pa (1 65 l/s, 50 Pa (1 75 l/s, 130 Pa (1 75 l/s, 75 Pa SILENT Max. tilluftsflöde 40 l/s, 50 Pa 56 l/s, 50 Pa 65 l/s, 90 Pa 65 l/s, 60 Pa SILENT Fläktarnas upptagna effekt W W DC W AC W AC W AC SILENT 4) SILENT TSK Multi l/s, 100 Pa (1 70 l/s, 100 Pa W DC Ilmanvaihdon säätö Styrning med veckour Braskaminsfunktion Koldioxidgivare Fuktighetsgivare Servicetimer Filtervakt LON/Fjärrkontrollstyrning Servicebrytare Värmeåtervinningselement till alla Sommar-/vinterventilation Frostskydd Förvärmning Eftervärmning Elradiatormodell VKL-modell MLV-modell Elradiatormodell VKL-modell MLV-modell Filtrering av tilluft Filtrering av frånluft Stosar för uppmätning av luftflödet Takmonteringsskiva Genomföringsplatta för vindsbjälklag Ljuddämparenhet VKL-värmeväxlarrör Huvudmått bredd x höjd x djup (mm) Kanalstosar Teckenförklaringar: Simple Control-omkopplare med 4 hastigheter () korsmotström, η> 80 % motoriserat växelspjäll max. 700 W, max. 300 W, transformator med 4 hastigheter, transformatorspiskåpa PTXP/i130, fast spiskåpa (K-modell 4) ) 2 x korsström, h> 75 % manuellt 900 W, transformator med 4 hastigheter korsström, h> 60 % manuellt 900 W, 500 W, VKL-vattenradiator, Simple Control-omkopplare med 4 hastigheter () korsmotström, η> 80 % motoriserat växelspjäll max. 700 W, max. 300 W, G3 (2 G3 (2 G3 (2 G3 (2 900 x 236 x x ø 100 mm 597 x 661/770 4) x 324/294 4) 4 x ø 125 mm (5 564 x 530 x x ø 125 mm 1026 x 293 x x ø 125 mm Kanalalternativ, bakifrån eller från sidorna Kanalalternativ, bakifrån eller från sidorna framsida = tilluft Aggregatens och = frånluft kanalstosarnas mått finns angivna i de = uteluft tekniska instruktionerna. = avluft Kanalalternativ, bakifrån eller från sidorna Kanalalternativ, bakifrån eller från sidorna 1) DC = likströmsfläktar, AC = växelströmsfläktar 2) grovfilter 3) finfilter 4) modell med spiskåpa 5) endast takmontering möjlig för Silent-modellen 10 VALLOX Vi förbehåller oss rätten till ändringar utan föregående meddelande.

11 Tekniska data 90SE Testvinnare SC 90KSC 4) 95 Silent framgångsrika testresultat Max. frånluftsflöde 95 l/s, 50 Pa (1 92 l/s, 50 Pa (1 95 l/s, 130 Pa (1 95 SILENT 95 l/s, 75 Pa SILENT Max. tilluftsflöde 78 l/s, 50 Pa 75 l/s, 50 Pa 85 l/s, 75 Pa 85 l/s, 50 Pa SILENT Fläktarnas upptagna effekt W W DC W DC W AC W AC SILENT Ventilationskontroll Styrning med veckour Braskaminsfunktion Koldioxidgivare Fuktighetsgivare Servicetimer Filtervakt LON/Fjärrkontrollstyrning Servicebrytare Värmeåtervinningselement till alla Sommar-/vinterventilation Frostskydd Förvärmning Elradiatormodell VKL-modell MLV-modell Eftervärmning Elradiatormodell VKL-modell MLV-modell Filtrering av tilluft Filtrering av frånluft Stosar för uppmätning av luftflödet Takmonteringsskiva Genomföringsplatta för vindsbjälklag Ljuddämparenhet VKL-värmeväxlarrör Huvudmått bredd x höjd x djup (mm) Kanalstosar Teckenförklaringar: elektronisk Digit SED korsmotström, h> 80 % automatisk max. 900 W, max. 900 W, SC-omkopplare med 4 hastigheter, PTXPA SC spiskåpa eller fast spiskåpa (K-modell (4 ) korsmotström, η> 80 % manuell max. 900 W, max. 900 W, transformator med 4 hastigheter korsström, h> 60 % manuell 500 W, VKL-vattenradiator, G3 (2 G3 (2 G3 (2 597 x 688 x x ø 125 mm 597 x 688/798 4) x 361/346 4) 4 x ø 125 mm (5 564 x 530 x x ø 125 mm framsida = tilluft = frånluft = uteluft = avluft Aggregatens och kanalstosarnas mått finns angivna i de tekniska instruktionerna. 1) DC = likströmsfläktar, AC = växelströmsfläktar 2) grovfilter 3) finfilter 4) modell med spiskåpa 5) endast takmontering möjlig för Silent-modellen VALLOX Vi förbehåller oss rätten till ändringar utan föregående meddelande. 11

12 Tekniska data 121SE Digit2SE 132 E Max. frånluftsflöde 106 l/s, 100 Pa (1 120 l/s, 120 Pa (1 120 l/s, 120 Pa (1 Max. tilluftsflöde 104 l/s, 100 Pa 110 l/s, 100 Pa 110 l/s, 100 Pa Fläktarnas upptagna effekt W W DC W AC W AC Ventilationskontroll elektronisk Digit SED elektronisk Digit SED omkopplare med 4 hastigheter Styrning med veckour Braskaminsfunktion Koldioxidgivare Fuktighetsgivare Servicetimer Filtervakt LON/Fjärrkontrollstyrning Servicebrytare Värmeåtervinningselement till alla Sommar-/vinterventilation Frostskydd Förvärmning Elradiatormodell VKL-modell MLV-modell Eftervärmning Elradiatormodell VKL-modell MLV-modell Filtrering av tilluft Filtrering av frånluft Stosar för uppmätning av luftflödet Takmonteringsskiva Genomföringsplatta för vindsbjälklag Ljuddämparenhet VKL-värmeväxlarrör Huvudmått bredd x höjd x djup (mm) Kanalstosar Teckenförklaringar korsmotström, h> 80 % automatisk max W, max. 400 W, korsström, h> 60 % automatisk 1200 W, el, 1200 W, MLV-vätskeradiator, 1200 W, VKL-vattenradiator, VKL-vattenradiator, korsström,h > 60 % manuell 1200 W, el, 1200 W, 1200 W, VKL-vattenradiator, G3 (2 G3 (2 G3 (2 600 x 540 x x ø 125 mm 596 x 616 x x ø 160 mm 596 x 616 x x ø 160 mm framsida = tilluft Aggregatens och = frånluft kanalstosarnas mått = uteluft finns angivna i de tekniska instruktionerna. = avluft 1) DC = likströmsfläktar, AC = växelströmsfläktar 2) grovfilter 3) finfilter 4) modell med spiskåpa 5) endast takmontering möjlig för Silent-modellen 12 VALLOX Vi förbehåller oss rätten till ändringar utan föregående meddelande.

13 Tekniska data 150 EFFECT SE 200SE 280SE Max. frånluftsflöde 146 l/s, 100 Pa (1 220 l/s, 100 Pa (1 290 l/s, 100 Pa (1 Max. tilluftsflöde 130 l/s, 100 Pa 190 l/s, 100 Pa 240 l/s, 100 Pa Fläktarnas upptagna effekt W W DC W DC W DC Ventilationskontroll elektronisk Digit SED elektronisk Digit SED elektronisk Digit SED Styrning med veckour Braskaminsfunktion Koldioxidgivare Fuktighetsgivare Servicetimer Filtervakt LON/Fjärrkontrollstyrning Servicebrytare Värmeåtervinningselement till alla Sommar-/vinterventilation Frostskydd Förvärmning Elradiatormodell VKL-modell MLV-modell Eftervärmning Elradiatormodell VKL-modell MLV-modell Filtrering av tilluft Filtrering av frånluft Stosar för uppmätning av luftflödet Takmonteringsskiva Genomföringsplatta för vindsbjälklag Ljuddämparenhet VKL-värmeväxlarrör Huvudmått bredd x höjd x djup (mm) Kanalstosar Teckenförklaringar: korsmotström, h> 80 % automatisk 1000 W, el, 1000 W, MLV-vätskeradiator, 1000 W, VKL-vattenradiator, VKL-vattenradiator, korsmotström, h > 75 % automatisk 2000 W, el, 2000 W, MLV-vätskeradiator, 1000 W, VKL-vattenradiator, VKL-vattenradiator, 2 x korsström, h > 80 % automatisk 2500 W, el, 2500 W, 2500 W, VKL-vattenradiator, G3 (2 G3 (2 G3 (2 748 x 922 x x ø 200 mm 900 x 1130 x x ø 200 mm 1100 x 1370 x x ø 250 mm framsida = tilluft Aggregatens och = frånluft kanalstosarnas mått = uteluft finns angivna i de tekniska instruktionerna. = avluft 1) DC = likströmsfläktar, AC = växelströmsfläktar 2) grovfilter 3) finfilter 4) modell med spiskåpa 5) endast takmontering möjlig för Silent-modellen VALLOX Vi förbehåller oss rätten till ändringar utan föregående meddelande. 13

14 Lågenergiaggregat även för modernisering av gamla ventilationsaggregat Nyhet! 121SE 121SE är ett lågenergiaggregat som utan omändring av kanalerna kan ersätta MUH Ilmava som tidigare var det vanligaste ventilationsaggregatet i småhus. 121 SE har likadana kanlastosar (6 st.) som ventilationsaggregaten Ilmava/ 100 och 120 som tillverkades mellan åren Aggregatet har en effekt lagom för en mellanstor bostad max. luftmängder 104/106 l/s, 100 Pa. Det passar utmärkt både vid renovering och nybygge av små-, rad- och flervåningshus. 121 SE är försett med digitala styrautomatiken Digit SED som möjliggör automatisk reglering. Värmeåtervinningens verkningsgrad är över 80 procent. Integrerade likströmsfläktar. Ventilationsaggregat försedda med likströmsfläktar förbrukar upp till hälften mindre el än aggregat med växelströmsfläktar.. Smart styrautomatik Digit SED Användningen av aggregatet är enkel och energieffektiv. Tack vare fuktighets- och koldioxidgivarna () anpassar sig ventilationen automatiskt efter ändringar i inomhusluften varför ventilationen alltid fungerar optimalt efter faktiskt behov. På detta sätt förhindrar man onödig ventilation och energiförbrukning. Elektroniskt styrd sommarventilation samt för- och eftervärmningsradiatorer. Uteluftsfilter i klassen F7. Dessutom har både från- och tilluftsflödet G3-grovfilter. Alla SE-modeller har en tidsinställd servicetimer som påminner och behovet av underhåll av filter och aggregat. 14 VALLOX Pidätämme oikeuden muutoksiin ilman etukäteisilmoitusta

15 Blue Sky -luftfördelningssystem Blue Sky är ett flexibelt, ljuddämpande och monteringsvänligt kanalsystem för ventilation. Tack vare snabb montering och ett ringa antal kanaldetaljer är Blue Sky en förmånlig lösning både när man bygger nytt och sanerar. Litet behov av utrymme rörets yttre diameter ø 75 mm ryms i nedsänkta tak, mellanväggar och byggkonstruktioner Hygienisk slät insida renhetsklass M1 Tät konstruktion Lågt flödesmotstånd slät insida Snabbt att montera kräver inte specialverktyg färdiga delar enkla anslutningar flexibel kanal Enkelt att rengöra antistatisk och mikrobskyddad slät insida Kräver inte tilläggsisolering vid montering i lösullsisolering Kanaler Down Kanaler på vinden Kanaler gjutning Blue Sky Blue Sky ventilationskanal Blue Sky luftfördelningslåda 6 Blue Sky luftfördelningslåda 10 Blue Sky luftfördelningslåda 15 Flexibel ventilationskanal - yttre ø 75 mm - inre ø 63 mm - rulle 50 lm Kanalanslutning ø 125 mm 6 utgångar 75/63 mm 2 blindpluggar Kanalanslutning ø 160 mm 10 utgångar 75/63 mm 5 blindpluggar Kanalanslutning ø 180 mm 15 utgångar 75/63 mm 6 blindpluggar Produktnummer Produktnummer Produktnummer Produktnummer VVS-nummer VVS-nummer VVS-nummer VVS-nummer Anslutningsdel till ventil Anslutningsdel till ventil Frånluftsventil TINOi-D Tilluftsventil TINO-D mm, bakre anslutning - Blindplugg - Luftmängd max. 17 l/s 8 Pa - Rörutgångar 2 x 75 mm mm, sidoanslutning - Blindplugg - Luftmängd max. 17 l/s 4/6 Pa - Rörutgångar 2 x 75 mm - Frånluftsventil med Blue Sky kanalanslutning - Ventilen uppfyller kraven på brandstrypare (42 l/s/100 pa) - Tilluftsventil med Blue Sky kanalanslutning - Ventilen uppfyller kraven på brandstrypare (42 l/s/100 pa) Produktnummer Produktnummer Produktnummer Produktnummer VVS-nummer VVS-nummer VVS-nummer VVS-nummer VALLOX Pidätämme oikeuden muutoksiin ilman etukäteisilmoitusta 15

16 Oy Myllykyläntie 9 11, FI Loimaa Försäljning Växel Fax S/ /PDF

Luftmiljö Free Så fungerar FTX-ventilation

Luftmiljö Free Så fungerar FTX-ventilation Luftmiljö Free Så fungerar FTX-ventilation 365 Produktserien MiniWin Lägenheter & villor upp till 120 m² vid placering i kök, eller upp till 160 m² vid placering i tvättstuga, groventré eller liknande.

Läs mer

Att ventilera hus. Kompendium. Fakta och bakgrund om ventilation av hus och lägenheter

Att ventilera hus. Kompendium. Fakta och bakgrund om ventilation av hus och lägenheter Att ventilera hus Kompendium Fakta och bakgrund om ventilation av hus och lägenheter Fotot associerar till en allmän uppfattning om vad som är bra luftkvalitet. Foto: Joakim Achim Friedrich, Göteborg Förord

Läs mer

Flexit luftbehandlingsaggregat K2 R med spisfläkt

Flexit luftbehandlingsaggregat K2 R med spisfläkt Flexit luftbehandlingsaggregat K2 R med spisfläkt Två i ett Energieffektiv Tystgående Patenterad Användningsområde två i ett! Flexit K2 R är ett ventilationsaggregat och spisfläkt i en och samma enhet.

Läs mer

NIBE Frånluft. En ny generation värmepumpar NIBE FRÅNLUFT 1

NIBE Frånluft. En ny generation värmepumpar NIBE FRÅNLUFT 1 NIBE Frånluft En ny generation värmepumpar NIBE FRÅNLUFT 1 2 NIBE FRÅNLUFT + Varför kasta bort energi när man kan återvinna den? En frånluftsvärmepump är i princip ett energiåtervinningssystem. Den tar

Läs mer

HERU Ren luft inomhus! HERU energiåtervinningsaggregat för energi- och miljöbesparingar och ett hälsosammare inomhusklimat www.ostberg.

HERU Ren luft inomhus! HERU energiåtervinningsaggregat för energi- och miljöbesparingar och ett hälsosammare inomhusklimat www.ostberg. HERU Energiåtervinningsaggregat Ren luft inomhus! HERU energiåtervinningsaggregat för energi- och miljöbesparingar och ett hälsosammare inomhusklimat www.ostberg.com Innehåll KVALITET ÄR LIVSKVALITET................3

Läs mer

NIBE Frånluft EN NY GENERATION VÄRMEPUMPAR

NIBE Frånluft EN NY GENERATION VÄRMEPUMPAR NIBE Frånluft EN NY GENERATION VÄRMEPUMPAR + VARFÖR KASTA BORT ENERGI NÄR MAN KAN ÅTERVINNA DEN? En frånluftsvärmepump är i princip ett energiåtervinningssystem. Den tar upp energi från den varma inomhusluften

Läs mer

NIBE FRÅNLUFT. NIBE Frånluft. En ny generation värmepumpar NIBE FRÅNLUFT 1

NIBE FRÅNLUFT. NIBE Frånluft. En ny generation värmepumpar NIBE FRÅNLUFT 1 NIBE FRÅNLUFT NIBE Frånluft En ny generation värmepumpar NIBE FRÅNLUFT 1 2 NIBE FRÅNLUFT Varför kasta bort energi när man kan återvinna den? En frånluftsvärmepump är i princip ett energiåtervinningssystem.

Läs mer

Värmeåtervinning av ventilationsluft. Förbättra inomhusklimatet och minska energikostnaderna

Värmeåtervinning av ventilationsluft. Förbättra inomhusklimatet och minska energikostnaderna Värmeåtervinning av ventilationsluft Förbättra inomhusklimatet och minska energikostnaderna Värmeåtervinning av ventilationsluften Ett sätt att ta vara på den förbrukade ventilationsluften, som annars

Läs mer

Luft-luftvärmepumpar. Luftvattenvärmepumpar. Frånluftsvärmpumpar

Luft-luftvärmepumpar. Luftvattenvärmepumpar. Frånluftsvärmpumpar Inledning En luftvärmepump utnyttjar gratisenergin som finns i luften. Med en relativt liten investering kan du minska dina uppvärmningskostnader med nästan hälften. En luft-luftvärmepump är en apparat

Läs mer

Risker med luftvärme och FT-ventilation Exempel på byggskador, innemiljöproblem och utebliven energibesparing

Risker med luftvärme och FT-ventilation Exempel på byggskador, innemiljöproblem och utebliven energibesparing Risker med luftvärme och FT-ventilation Exempel på byggskador, innemiljöproblem och utebliven energibesparing Byggbestämmelser och praxis har tyvärr lett till ökad användning av mer komplicerade och oprövade

Läs mer

Värme i villan 4. Att köpa hus 6. Att bygga nytt 8. Husets klimatskal 10. Ventilation 12. Värmespridningen i huset 14

Värme i villan 4. Att köpa hus 6. Att bygga nytt 8. Husets klimatskal 10. Ventilation 12. Värmespridningen i huset 14 Värme i villan Publikationer utgivna av Energimyndigheten kan beställas eller laddas ned via www.energimyndigheten.se eller beställas genom att skicka e-post till energimyndigheten@cm.se eller per fax:

Läs mer

NIBE Luft/vatten-värmepumpar. Hämta gratis energi från utomhusluften

NIBE Luft/vatten-värmepumpar. Hämta gratis energi från utomhusluften NIBE Luft/vatten-värmepumpar Hämta gratis energi från utomhusluften NIBE AIR/WATER 2 + Gratis energi, någon? Titta ut genom fönstret. Vad ser du? Gatan, huset mitt emot, träd, åkrar? Vi på NIBE ser en

Läs mer

Ventilationsutredning lägenhetsaggregat Östermalmsgatan Umeå 2013-09-24

Ventilationsutredning lägenhetsaggregat Östermalmsgatan Umeå 2013-09-24 Ventilationsutredning lägenhetsaggregat Östermalmsgatan Umeå 2013-09-24 Ventilationsutredning lägenhetsaggregat Östermalmsgatan Umeå En presentation av åtgärder i samband med utbyte av kryddhylleaggregat

Läs mer

Bra inomhusklimat är beroendeframkallande.

Bra inomhusklimat är beroendeframkallande. Bra inomhusklimat är beroendeframkallande. Har man en gång upplevt bra inomhusklimat noterar man omedelbart det dåliga. Inte för att det bra klimatet märks, utan för att det inte märks. Grundidén med behovsstyrd

Läs mer

Att bygga energieffektivt fakta och råd om energi för dig som går i nybyggnadstankar

Att bygga energieffektivt fakta och råd om energi för dig som går i nybyggnadstankar Att bygga energieffektivt fakta och råd om energi för dig som går i nybyggnadstankar Innehållsförteckning Bygg framtidens hus redan idag... 5 Energianvändning i småhus... 6 Goda exempel... 8 Denna skrift

Läs mer

Åtgärder mot radon i bostäder

Åtgärder mot radon i bostäder Åtgärder mot radon i bostäder Vi utsätts alla för strålning. Till största delen kommer denna från radioaktiva ämnen i marken, byggnadsmaterial i bostaden, vatten som används i hushållet, världsrymden och

Läs mer

Åtgärder mot radon i bostäder

Åtgärder mot radon i bostäder Åtgärder mot radon i bostäder Vi utsätts alla för strålning. Till största delen kommer denna från radioaktiva ämnen i marken, byggnadsmaterial i bostaden, vatten som används i hushållet, världsrymden och

Läs mer

Att bygga energieffektivt fakta och råd om energi för dig som går i nybyggnadstankar

Att bygga energieffektivt fakta och råd om energi för dig som går i nybyggnadstankar Att bygga energieffektivt fakta och råd om energi för dig som går i nybyggnadstankar Denna skrift är framtagen inom ramen för projektet Informationsmaterial om energieffektiv nybyggnation av småhus som

Läs mer

Erfarenhetsåterföring från de första passivhusen - innemiljö, beständighet och brukarvänlighet

Erfarenhetsåterföring från de första passivhusen - innemiljö, beständighet och brukarvänlighet SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Erfarenhetsåterföring från de första passivhusen - innemiljö, beständighet och brukarvänlighet Eva Sikander, Svein Ruud, Kristina Fyhr, Owe Svensson Energiteknik

Läs mer

Ventilationsaggregat RDAE. Teknisk anvisning för montering, drift och skötsel

Ventilationsaggregat RDAE. Teknisk anvisning för montering, drift och skötsel för montering, drift och skötsel Mars 2010 Innehåll Drift & skötsel (för brukaren) Funktioner... 3 Kontrollpanel, handhavande... 4 Skötsel och regöring av värmeväxlare och fläktar... 5 Filterbyte... 6

Läs mer

Värme i fritidshus. Värme i fritidshus på Österlen. Samhällsbyggnadsförvaltningen informerar

Värme i fritidshus. Värme i fritidshus på Österlen. Samhällsbyggnadsförvaltningen informerar Värme i fritidshus Värme i fritidshus på Österlen Samhällsbyggnadsförvaltningen informerar Att äga ett fritidshus på Österlen är en dröm för många! Men det kan bli en dyrköpt dröm om man försöker hålla

Läs mer

För husägaren. Bosch Värmepumpar Trygg värme från säker källa

För husägaren. Bosch Värmepumpar Trygg värme från säker källa 1 För husägaren Bosch Värmepumpar Trygg värme från säker källa Innehåll Val av uppvärmningssystem...4 Miljövänlig värme...6 Välja rätt värmepumpstyp...8 Ekonomi & besparing...10 Produkter Berg-, Sjö- &

Läs mer

NIBE Bergvärme. En ny generation värmepumpar NIBE BERGVÄRME 1

NIBE Bergvärme. En ny generation värmepumpar NIBE BERGVÄRME 1 NIBE Bergvärme En ny generation värmepumpar NIBE BERGVÄRME 1 NIBE BERGVÄRME 2 + Solvärme under jorden en enorm energireserv som bara väntar på att utnyttjas. Titta ut genom fönstret. Vad ser du? Gatan?

Läs mer

TYLÖ BYGG BASTU. OBS: Alla priser i katalogen är inklusive svensk moms.

TYLÖ BYGG BASTU. OBS: Alla priser i katalogen är inklusive svensk moms. TYLÖ BYGG BASTU OBS: Alla priser i katalogen är inklusive svensk moms. TYLÖ BYGG BASTU Bygg din egen bastu Om du drömmer om en egen bastu hemma, varför inte bygga den själv? Istället för dyra fakturor

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 25/02-14 Fastighetsbeteckning: Degeberga 110:6 Adress/ort: Forsakarsv 11, Degeberga Byggnaden är besiktigad av: Sebastian Oliwers Företag/ackreditering

Läs mer

Lågtemperaturuppvärmning med tilluftsradiatorer och värmeåtervinning i frånluft

Lågtemperaturuppvärmning med tilluftsradiatorer och värmeåtervinning i frånluft Lågtemperaturuppvärmning med tilluftsradiatorer och värmeåtervinning i frånluft - en varsam renovering av flerbostadshus för energieffektivisering Energi och miljökompetenscentrum (EMC) Rapport 2014:1

Läs mer

SKOLANS VENTILATION. Ni behöver pappersark för att undersöka drag anteckningspapper. Eleverna bör kunna arbeta i grupp anteckna.

SKOLANS VENTILATION. Ni behöver pappersark för att undersöka drag anteckningspapper. Eleverna bör kunna arbeta i grupp anteckna. SKOLANS VENTILATION Övningens mål Eleverna lär sig om energieffektivitet i skolor med fokus på fönster (eftersom de har stor inverkan på hur byggnaden värms upp och ventileras). Eleverna ska leta reda

Läs mer

Att tilläggsisolera hus fakta, fördelar och fallgropar

Att tilläggsisolera hus fakta, fördelar och fallgropar Att tilläggsisolera hus fakta, fördelar och fallgropar Vi har fått det betydligt varmare i vårt hus under vinterhalvåret och svalare på sommaren. En nöjd tilläggsisolerare Deltagare projekt för tilläggsisolering

Läs mer

Varför isolera? Bevara din energi

Varför isolera? Bevara din energi Varför isolera? Bevara din energi Se över klimatskärmen! Varför isolera? Ibland glöms det bort vilka stora effekter en bra isolerad bostad kan innebära i sparade energikostnader, bättre inomhusmiljö, ökat

Läs mer

FREDRIK LARSSON, NATIK AL-TAYYAR

FREDRIK LARSSON, NATIK AL-TAYYAR Utformning och drift av ventilationen i en förskola En jämförelse mellan CAV och VAV-system Examensarbete inom högskoleingenjörsprogrammet Byggingenjör FREDRIK LARSSON, NATIK AL-TAYYAR Institutionen för

Läs mer