Inledning. En historisk tillbakablick. Nuläget. Befolkning. Språkfördelning. Geografiskt läge. Markanvändning. Offentlig service

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Inledning. En historisk tillbakablick. Nuläget. Befolkning. Språkfördelning. Geografiskt läge. Markanvändning. Offentlig service"

Transkript

1 Lappfors byaplan

2 Innehåll Sida Inledning 3 En historisk tillbakablick 3 Nuläget 3 Befolkning 3 Språkfördelning 3 Geografiskt läge 4 Markanvändning 5 Offentlig service 6 Företagande i Lappfors 6 Verksamma inom tredje sektorn i Lappfors 7 Viktiga byggander i byn 7 Evenemang 8 Swot-analys 9 Konkreta utvecklingsmöjligheter i Lappfors 10 Slutkommentar 12 Källor 12 2

3 Inledning Lappfors ligger i Esse kommundel i Pedersöre kommun. Överlappfors gränsar mot Evijärvi som är ett finskspråkigt område. Lappfors består egentligen av två byar, Överlappfors och Nederlappfors. I Nederlappfors finns byarnas centrum. Överlappfors som träffande nog kallas "Skoosbyij" består av flera större och mindre gårdsgrupper som ligger rätt långt från varandra. De största gårdsgrupperna är Vitsjö, Lamabacka, Kiisk och Hjulfors. Lappfors ligger på gränsen mellan kusten och inlandet och har därför ett mera varierat landskap än i kommunen i övrigt. Inom Lappforsområdet finns många små sjöar, flera av dessa anknyter till Esse å. Höjdförhållandena är tydliga i landskapet och skogsbackar omgärdar de öppna åkerfälten. Byn har gamla anor med flera renoverade gamla byggnader och byn har också utnämnts som kulturby. De personer som uppskattar gammal bondkultur och en boplats med närhet till goda rekreationsmöjligheter väljer gärna Lappfors som boendeort. Här finns goda skidmöjligheter vintertid vid kommunens skidcentrum och från och med sommaren 2013 kan man vandra längs hela Utterleden. Sjöarna och vattendragen i byn möjliggör utomhusaktiviteter som fiske och paddling. Lappforsborna har en stark vi känsla där alla känner alla" mentaliteten råder. Detta är i dagens byar inte längre en självklarhet och Lappfors kan sägas vara lite unikt. En historisk tillbakablick Stenålders boplatser har hittats på flera olika platser i Lappfors och bebyggelse fanns redan på 1500-talet. Skogen och vattendragen gjorde att virkeshanteringen blev en viktig inkomstkälla i byn och att det har funnits ett tiotal sågar i området. Även Tjärbränningen har långa anor i Lappfors vilket man kan se spår av i form av ett hundratal tjärdalar. Lappfors har genom tiderna även varit en stark jordbruksbygd. Företagsamheten har varit och är karaktäristisk för byn och dess invånare. Nuläget Befolkning År 2012 fanns det i Lappfors 343 personer fördelat på 137 hushåll år 16,3 % år 59, 8 % 65- år 23,9% Språkfördelning Hela 88 % av befolkningen i Lappfors har svenska som modersmål. Svenskspråkiga 88 % Finskspråkiga 11,4 % Övriga 0,6% 3

4 Geografiskt läge Lappfors gränsar till Kronoby och Evijärvi kommuner. Stamväg 68 ger kommundelen goda kommunikationsmöjligheter. Från Lappfors bycentrum är det cirka 10 km till Överesse by där en del av den service finns som invånarna behöver. Att med bil färdas mellan dessa byar tar omkring 7 minuter, vilket betyder att Lappfors centrum är väl knutet till serviceutbudet i kommunen. Slutsatsen är alltså att även om Lappfors ibland anses ligga avsides så är det ändå relativt nära till service i andra byar. Bockabron över Esse å vid Kiisk 4

5 Markanvändning Delgeneralplanen över Lappfors bycentrum En generalplan godkändes av kommunfullmäktige den 15 januari Över 100 nya bostadstomter reserverades i planen och sex nya byggnadsplatser för fritidshus. Då planen uppgjordes fanns det 115 befintliga bostadsbyggnader inom området och 12 fritidsbyggnader. 5

6 Offentlig service i Lappfors: Daghem och förskola Utlåningsstation Pedersöre kommuns skidcentrum Vandringsleden Utterleden Företagande i Lappfors: I Lappfors finns det relativt många företag och företagare. Detta betyder att många bybor har sin arbetsplats inom byn. Ett viktigt företag för byn är Rani plast som har en av sina industrier i Lappfors. Denna industri ger arbetsplatser åt flera Lappforsbor. Bilservice Bokföring Byggnad Dataservice EL-firmor Fisknäring Fysikalisk behandling Hantverk Jordbyggnad Konsultverksamhet 6

7 Kläder och kosmetika Havtornsodling Biodling Plast Transport Träbearbetning Jordbrukande Frisör Skogsmaskinsentreprenörer Pälsnäring Musikproduktion Hushållservice Naturföretagare El-verk Lappfors vattenandelslag Verksamma inom tredje sektorn i Lappfors: Lappfors byaråd Lappfors UF Lappfors Jaktklubb Lappfors Marthaförening Fiskelaget Esse församling 7

8 Viktiga byggnader i byn Signegården är en gammal bondgård byggd i mitten på 1700-talet. Över-Nederlappfors Byaråd r.f. köpte gården år 1998 och med hjälp av medel från bla TE-centralen har gården renoverats i olika omgångar. Huset är ett vackert kulturarv mitt i byn. Vid Signegården kan man beställa mat och kaffe som rymmer grupper mellan 10 och 60 personer. Signegården är ett trevligt utflyktsmål och gården reserveras också för seminarier och möten av olika slag. Vid gårdsgruppen Kiisk finns ett byahem (Kiisk byahem) som är ett ställe där kulturen och skrivandet har flödat genom tiderna. Författarparet Hjalmar Krokfors och Viola Renvall bodde under några år vid Kiisk där Hjalmar var folkskollärare. En vandringsled den såkallade Utterleden mellan Överpurmo och Lappfors är färdigställd och invigd. Vandringsleden har redan blivit ett populärt utflyktsmål och många har vandrat längs leden. I Lappfors finns Pedersöre kommuns skidcentrum. Lappfors skidcentrum är högklassigt och erbjuder satsande elitidrottare och vanliga motionärer möjligheter att utöva sin sport. Lappfors Ungdomsförening äger huset Lava som föreningen utvecklar för att det skall finnas möjlighet att ordna större och möjligtvis lite mera varierande evenemang. För några år sedan renoverades köket. För några år sedan byggdes även sommarterassen större samtidigt som man förstorade paviljongens scen. I år har föreningen fått bidrag från Suomen Kotiseutuliitto för att bygga en väg till baksidan av paviljongen för att underlätta när det skall bäras upp stora och tunga saker till föreningen, t. ex vid dans samtidigt skapades en lättillgänglig ingång för rörelsehindrade. Under året kommer även andra åtgärder att genomföras för att göra bygganaden mera funktionsduglig. Med alla dessa åtgärder hoppas byn att föreningens hus skall bli attraktivare för utomstående men också för föreningens medlemmar. I Lappfors finns även ett byahem. I byahemmet samlas till exempel marthorna. När Esse församling ordnar föräldra- barngrupp håller de till i byahemmet. I Vitsjö finns ett byahem som kan fungerar som samlingsplats för de Lappforsbor som bor i det området. 8

9 Evenemang Lappfors UF ordnar sommartid några mogendanser. Föreningen ordnade även bandkvällar, terass- och pubkvällar. I augusti brukar även den årliga grillfesten ordnas. I början på september ordandes även en Blues Festival tillsammans med Essi Blues rf. I mitten av sommaren ordnar Lappfors UF det årliga Ankracet tillsammans med byarådet. Årligen ordnas ett julevenemang vid i Signegården eller på någon annan strategisk plats i byn. Under vintern 2014 kommer det att ordnas Landskapsstafetten vid Lappfors skidstuga. Värdar för tävlingen är Pedersöre kommun och IK Falken. SWOT-analys En swot-analys fungerar som ett planeringshjälpmedel där man försöker finna styrkor, svagheter, möjligheter och hot. Swot-analysen är ypperlig att använda vid en undersökning av till exempel en by för vilken man uppgör en byaplan. På detta sätt kan man hitta utvecklingsmöjligheter men även svagheter som bör utvecklas. Styrkor Svagheter Möjligheter Hot - naturen -driftigheten -företagande -mångfald av yrkeskunskap - bra vägförbindelser - lugnet - Signegården -långt från service -ingen större lokal för samlingar - lite gemenskap mellan generationer -inga hyresbostäder -för detaljerad generalplan -många bybor som är beredda att hjälpa till där behov finns -utrymme för nybyggnad -naturen ger möjligheter för till exempel naturturism -ännu mera service kan försvinna -avfolkning -beslutsfattarna glömmer bort periferin -svårt att utveckla servicen i byn 9

10 -tryggheten -fiberkabel -vacker miljö -möjlighet till boende vid ån - kreativa människor -centralt beläget med bra vägförbindelse -kulturby - Lappfors UF och Lava - Lappfors byaråd - simplats - man kan höra tystnaden nattetid - ren luft -butik/kiosk saknas - det är svårt för Lappforsborna att få fram sina åsikter i den kommunala processen -daghemmet är i behov av renovering eller nybyggnation - utmaning att få flera människor engagerade i föreningslivet - ingen kollektivtrafik -jordbruket och dess binäringar -utveckla rekreationsmöjligheter na -mera samarbete mellan kommun och invånarna i byn -revidera generalplanen och det blir enklare att bygga nytt. -möjlighet att locka turister till byn Konkreta utvecklingsmöjligheter i Lappfors Invånarna i Lappfors har överlag framtidstro. Detta har gjort att byborna kämpat ivrigt för att bevara service i byn. Denna kämparanda utgör en grund för att byn skall hållas levande i framtiden. De senaste åren har varit tuffa år, med tanke på den service som man har tvingats lägga ner i byn. Tidigare fanns det både butik, bank och skola i byn, vilket det inte längre gör. Det hårdaste slaget kom dock under år 2010 när Lappforsbormas hundraåriga skola måste rivas till följd av mögelskador i byggnaden. Ett nytt daghem I Lappfors finns ett daghem som är i behov av renovering. Under våren 2013 har det skett flera utredningar över den bästa lösningen gällande frågan. Lappforsborna har själva drivit frågan framåt. Tjänstemän från kommunen och politiker från kommunen har träffat Lappforsborna för att diskutera var den bästa platsen för ett nybygge kunde vara. Detta visar på att man strävar till att genomföra projekt daghem som ett demokratiskt arbete. En planeringsgrupp för daghemsbygget har tillsatts, och ett beslut gjorde att ifall ett nytt daghem byggs, blir det på tomten där skolan tidigare fanns. Denna service som daghemmet utgör, är en viktig faktor för att nya familjer skall anse att Lappfors är en attraktiv plats att bosätta sig på. De vet då att denna service fortsättningsvis kommer att finnas i byn. 10

11 Boendefrågor Även om byn får ett nytt daghem, så kan det krävas mera än så för att locka bosättare till Lappfors. Det gäller även att på alla möjliga sätt, marknadsföra Lappfors som en by som det är trevligt och bra att bo i. Boendefrågor är alltså mycket viktiga. Kommunen äger några bostadstomter i Lappfors. Från byns håll har man föreslagit att kommunen skulle försöka marknadsföra och sälja tomterna förmånligt. Den kommunala beslutprocessen Lappforsborna önskar att man skulle revidera generalplanen. Förslagsvis kunde det vara en riktgivande plan istället för en styrande plan med rättsverkningar. Motiveringen till detta är att det inte är ett så starkt byggnadstryck i Lappfors och för dem som bygger, skulle det underlätta processen. I Lappfors anser man i övrigt att det vore mycket viktigt att man från kommunalt håll skulle se till att skynda på beslutsprocessen i den mån det är möjligt när någon vill bygga i Lappfors.. Björkashus I anslutning till Signegården äger byarådet ett hus som kallas Björkashus. Huset fungerade tidigare som en butikslokal. Det finns visioner i byn med att man skulle kunna renovera huset så att det sommartid skulle kunna användas för övernattning. Detta är något som man skulle kunna marknadsföra i samband med Utterleden som ett sätt att locka sommarturister till byn. Björkashus skulle även kunna fungera som ett sommarcafé under sommarhalvåret. Det skulle kunna bli en trevlig plats att samlas på under sommarkvällarna för byborna. Möjligtvis kunde det även locka utomstående att besöka Lappfors. 11

12 Signegården. Signegården har en vind som ännu inte har restaurerats. Visioner för vinden finns och utkast till ritningar. Enligt ritningarna skulle det komma konferensutrymmen och utställningsutrymmen uppe på vinden. Slutkommentar I Lappfors finns flera faktorer som är specifikt för Lappfors och som man kunde ta i beaktande vid utveckling i byn. Upptäckten av naturen och den potential den ger för byns utveckling Naturturism Utterleden Skidstugan Den lugna miljön För att Lappfors även i framtiden skall vara en by som är livskraftig hoppas man att nya familjer skulle flytta in till byn. De senaste åren har det byggts flera nya hus och det har skett en inflyttning av familjer. Eftersom skolan lagts ner finns det risk att byn upplevs mindre attraktiv för nya småbarnsfamiljer. Från byns sida sett hoppas man dock att byns andra kvalitéer kommer att locka nya bosättare till byn. Den vackra naturen, fina bostadstomter, en god sammanhållning och den genuina byamiljön hoppas Lappforsborna att ger mervärde för deras by. Källor: Möte i Lappfors Möte i Lappfors Möte i Lappfors Byaenkäten 2012 Utvecklingsplan för Lappfors skogsbyn-framtidsbyn 12

Processledar manual. Landsbygd 2.0

Processledar manual. Landsbygd 2.0 Processledar manual Landsbygd 2.0 Inledning och tips Bilda grupper Börja med att placera deltagarna i grupper om ca 5-8 personer i varje. De som kommer från samma ort ska vara i samma grupp eftersom det

Läs mer

VISION VALDEMARSVIK 2025. Presentation av Valdemarsviks framtidsbild 2025 och de sex delbilderna

VISION VALDEMARSVIK 2025. Presentation av Valdemarsviks framtidsbild 2025 och de sex delbilderna VISION VALDEMARSVIK 2025 Presentation av Valdemarsviks framtidsbild 2025 och de sex delbilderna I Valdemarsviks kommun drivs vi av ett genuint miljöengagemang. En övertygelse som bygger på respekt för

Läs mer

HÅLLBAR UTVECKLING: STADEN LÄRARHANDLEDNING

HÅLLBAR UTVECKLING: STADEN LÄRARHANDLEDNING HÅLLBAR UTVECKLING: STADEN LÄRARHANDLEDNING INTRODUKTION: HÅLLBAR UTVECKLING Vad innebär hållbar utveckling? Begreppet hållbar utveckling blev känt i och med att FN startade den så kallade Brundtlandskommissionen

Läs mer

Exempel på samverkan kring lokal utveckling

Exempel på samverkan kring lokal utveckling Exempel på samverkan kring lokal utveckling Februari 2008 Förord Runt om i landet finns många lokala utvecklingsgrupper som arbetar för sina områdens utveckling. En viktig förutsättning för att deras arbete

Läs mer

Vill bo nära naturen och nära staden...

Vill bo nära naturen och nära staden... Vill bo nära naturen och nära staden... Älska Säffle! Älska Säffle 1 Välj dina egna vägar. 2 Älska Säffle Allt nära Är du en av många människor som bär på en dröm om ett bra boende? Vill bo nära naturen

Läs mer

Så blir Norrköping bättre för ungdomar!

Så blir Norrköping bättre för ungdomar! 2014-08-12 Så blir Norrköping bättre för ungdomar! - Förslag från Unga kommunutvecklare 2014 KS 2013/0967 EKONOMI- OCH STYRNINGSKONTORET Innehållsförteckning Inledning... 3 Metod... 3 Vilka är vi?... 4

Läs mer

Nu blir vi yngre! Utveckling av barn- och ungdomsverksamhet inom hembygdsrörelsen i Jämtland Härjedalen

Nu blir vi yngre! Utveckling av barn- och ungdomsverksamhet inom hembygdsrörelsen i Jämtland Härjedalen Nu blir vi yngre! Utveckling av barn och ungdomsverksamhet inom hembygdsrörelsen i Jämtland Härjedalen Inledning Bakgrunden till denna förstudie är det föryngringsarbete som påbörjats genom Heimbygdas

Läs mer

bra Framtidsprogram frisk resor barn hälsa får vänner umgås god liv familj oberoende för det goda åldrandet i Karlskrona kunna friska mer barnbarn

bra Framtidsprogram frisk resor barn hälsa får vänner umgås god liv familj oberoende för det goda åldrandet i Karlskrona kunna friska mer barnbarn umgås vänner fritid barn pension ekonomiskt hälsan får resor frisk bra mer kunna bo god familjen liv Framtidsprogram för det goda åldrandet i Karlskrona oberoende friska barnbarnen hälsa resa göra arbete

Läs mer

VÄRT EN RESA... Kraftprocessen. En vägvisare i destinationsutveckling

VÄRT EN RESA... Kraftprocessen. En vägvisare i destinationsutveckling VÄRT EN RESA... Kraftprocessen En vägvisare i destinationsutveckling Innehåll Världens största näring fortsätter att växa...3 Vad är en destination egentligen?...4 Vilka är turismens verkliga effekter?...6

Läs mer

Tack till alla deltagande för er medverkan och engagerade diskussion! Demokratiberedningen

Tack till alla deltagande för er medverkan och engagerade diskussion! Demokratiberedningen Vid dialogkaféet deltog 18 anställda och demokratiberedningen och kommunfullmäktige representerades av sju politiker. Två tjänstemän från enheten för Processtöd fanns med under dialogen. Kafébord dukades

Läs mer

Folkets Hus. Engagemang, gemenskap & kreativitet SOCIALHÖGSKOLAN HT13. Kim Book, Elin Eisenschmidt, Moa Kullén, Hernan Ortiz, Katrin Teern 2013-10- 25

Folkets Hus. Engagemang, gemenskap & kreativitet SOCIALHÖGSKOLAN HT13. Kim Book, Elin Eisenschmidt, Moa Kullén, Hernan Ortiz, Katrin Teern 2013-10- 25 SOCIALHÖGSKOLAN HT13 Folkets Hus Engagemang, gemenskap & kreativitet Kim Book, Elin Eisenschmidt, Moa Kullén, Hernan Ortiz, Katrin Teern 2013-10- 25 Vi vill skapa en nystart av Folkparken på väster i Lund

Läs mer

Landsbygdsprogram för Sigtuna kommun

Landsbygdsprogram för Sigtuna kommun Landsbygdsprogram för Sigtuna kommun Del 1 - Bakgrund, beskrivning, vision, mål och strategier Förslag till demokratinämnden den 30 mars 2009 Antagen av: [Klicka här och skriv nämnd] den [Klicka här och

Läs mer

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Lättläst version Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Här är konventionen omskriven till lättläst. Allt viktigt

Läs mer

BYGG OCH KONSTRUKTION. en av flera lekhörnor i förskolan

BYGG OCH KONSTRUKTION. en av flera lekhörnor i förskolan Institutionen för pedagogik och didaktik BYGG OCH KONSTRUKTION en av flera lekhörnor i förskolan Ann Cathrine Mathson Examinationsuppgift Kvalitetsutveckling genom aktionsforskning 7,5 hp. Januari 2010

Läs mer

Föreslagna aktiviteter I tabellen nedan sammanfattas de föreslagna aktiviteterna.

Föreslagna aktiviteter I tabellen nedan sammanfattas de föreslagna aktiviteterna. Sammanfattning Arbetet med att ta fram lokala miljömål pågår för närvarande i Helsingborgs stad och en målsättning är att involvera olika målgrupper i processen med att ta fram dessa. Syftet med denna

Läs mer

Innehållsförteckning. Åtgärdsförslag 42. Uppdraget 3. Inledning 4. Omvärld och framtid för landsbygden 6. Katrineholms landsbygd 10

Innehållsförteckning. Åtgärdsförslag 42. Uppdraget 3. Inledning 4. Omvärld och framtid för landsbygden 6. Katrineholms landsbygd 10 Innehållsförteckning Uppdraget 3 Inledning 4 Omvärld och framtid för landsbygden 6 Katrineholms landsbygd 10 Demokrati och förankring 12 KS resa på landsbygden Service 15 Skola Butik på landet Äldreboenden

Läs mer

Referat från Framtidsverkstäderna med medborgare

Referat från Framtidsverkstäderna med medborgare Referat från Framtidsverkstäderna med medborgare Kivik (2011 05 22), Simrishamn (2011 05 25) och Borrby (2011 05 29) Sammanfattning Tre Framtidsverkstäder hölls för allmänheten under våren 2011 i Kivik

Läs mer

Tillväxt kräver planering

Tillväxt kräver planering Tillväxt kräver planering Sex exempel på planering och tillväxtarbete i samverkan Foto: Östra Göinge kommun 1 Titel: Tillväxt kräver planering Tryck: Boverket Upplaga: 1 Antal ex: 200 ISBN tryck: 978-91-7563-058-8

Läs mer

> Här bor var femte göteborgare > En fjärdedel av Göteborgs yta > Framtidens Göteborg växer i nordost

> Här bor var femte göteborgare > En fjärdedel av Göteborgs yta > Framtidens Göteborg växer i nordost OM sveriges största eu-projekt inom stadsutveckling > Här bor var femte göteborgare > En fjärdedel av Göteborgs yta > Framtidens Göteborg växer i nordost Utveckling Nordost satsar på nya jobb, fler mötesplatser

Läs mer

Hur ska Nacka leva sin. och mångfald?

Hur ska Nacka leva sin. och mångfald? SLUTRAPPORt Hur ska Nacka leva sin vision, öppenhet och mångfald Ungt inflytande 2014 SLUTRAPPORT Hur ska Nacka leva sin vision, öppenhet och mångfald? 1 Innehåll FÖRORD...2 BAKGRUND - EN LEVANDE STAD

Läs mer

Förord. Hoppas att handboken kan hjälpa just dig framåt i dina funderingar! Niklas Ulfvens projektledare

Förord. Hoppas att handboken kan hjälpa just dig framåt i dina funderingar! Niklas Ulfvens projektledare Förord Handboken för byajour och byavaktmästare är ett resultat av det arbete som bedrivits inom ramen för projektet Service på ett nytt sätt. Med hjälp av handboken vill vi från projektets sida förmedla

Läs mer

Något håller på att hända

Något håller på att hända Något håller på att hända Varför behöver vi Bo & bygga på Sörmlands landsbygd. - En förstudie inom det Regionala Serviceprogrammet 2014 2018 Januari 2015 Peter Eklund Pelle Wester Rocco Gustafsson 1 Innehåll

Läs mer

Bakgrund När jag för tio år sedan bodde i en krympande stad i forna

Bakgrund När jag för tio år sedan bodde i en krympande stad i forna Bakgrund När jag för tio år sedan bodde i en krympande stad i forna DDR där bostadshusen plockades ned runt omkring oss och 17-åringarna bildade familj, hade jag en kurskamrat som annars bodde i Berlin.

Läs mer

Utkast 2014-04-30. Ortsanalys för Örsundsbro. Enköpings kommun

Utkast 2014-04-30. Ortsanalys för Örsundsbro. Enköpings kommun Utkast 2014-04-30 Ortsanalys för Örsundsbro Enköpings kommun UTGIVARE Enköpings kommun Kungsgatan 42, 745 80 Enköping Tfn: 0171-62 50 00 Fax: 0171-392 68 E-post: information@enkoping.se Webbplats: www.enkoping.se

Läs mer

Kommitté 8 - Förnyelseprogram: Centerpartiets agenda för hållbar tillväxt i hela landet

Kommitté 8 - Förnyelseprogram: Centerpartiets agenda för hållbar tillväxt i hela landet 7 Centerpartiets partistämma 11 i Åre Kommitté - Hållbar tillväxt i hela landet 3 Kommitté - Förnyelseprogram: Centerpartiets agenda för hållbar tillväxt i hela landet I det här livet kan vi inte alltid

Läs mer

Skriftliga svar i Paneldebatt nr 2 om Hallstaviks framtid

Skriftliga svar i Paneldebatt nr 2 om Hallstaviks framtid Skriftliga svar i Paneldebatt nr 2 om Hallstaviks framtid På den första Paneldebatten som ägde rum den 9 april skrev mötesbesökare på små vita lappar de frågor som man var intresserad av att få ett svar

Läs mer

ATT REKRYTERA FRAMTIDEN. Unga arbetstagares väg till kommunen

ATT REKRYTERA FRAMTIDEN. Unga arbetstagares väg till kommunen ATT REKRYTERA FRAMTIDEN Unga arbetstagares väg till kommunen Projektgruppen Trainee Södra Norrland 2012 Att rekrytera framtiden Unga arbetstagares väg till kommunen Projektgruppen Trainee Södra Norrland

Läs mer

Riktlinjer fo r bostadsfo rso rjning i Storumans kommun 2014-2018

Riktlinjer fo r bostadsfo rso rjning i Storumans kommun 2014-2018 Riktlinjer fo r bostadsfo rso rjning i Storumans kommun 2014-2018 1. Varför en bostadsförsörjningsplan? Lagen om kommunernas bostadsförsörjningsansvar (SFS 2000:183) föreskriver att varje kommun ska planera

Läs mer

SLUTRAPPORT INVÅNARDIALOG I KUNGSBACKA KOMMUN. Juni 2012

SLUTRAPPORT INVÅNARDIALOG I KUNGSBACKA KOMMUN. Juni 2012 SLUTRAPPORT INVÅNARDIALOG I KUNGSBACKA KOMMUN Juni 2012 1 Slutrapport Invånardialog i Kungsbacka kommun Innehåll Innehåll 1 1. Förord 3 2. Introduktion 4 2.1. Målbilder 5 2.2. Uppdragets olika faser 6

Läs mer

i valet 2006 De 7 riksdagspartierna berättar på lättläst svenska varför du ska rösta på dem i år.

i valet 2006 De 7 riksdagspartierna berättar på lättläst svenska varför du ska rösta på dem i år. Rösta på oss! i valet 2006 De 7 riksdagspartierna berättar på lättläst svenska varför du ska rösta på dem i år. Partierna har lämnat sina texter till Lättläst-tjänsten på Centrum för lättläst och vi har

Läs mer