Energieffektivt byggande i praktiken

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Energieffektivt byggande i praktiken"

Transkript

1 Energieffektivt byggande i praktiken Två huvuddelar Nybyggnation Renovering

2 Nybyggnation Frågor och krav Användningsområde/verksamhet Inomhusklimat Underhållskostnader Hållbart byggande Lätt eller tung stomme

3 Vad är bäst ur energisynpunkt Kompakta hus Vända i rätt vädersträck Täthet, max 0,25 l/m2 h Isolerkrav, U-medel Energibalansberäkning Tekniska installationer, SFP-tal, belysningsstyrning

4

5 P-märkning Krav för inomhusklimat Täthetskrav Fuktsäkerhet Utbildning av byggarna Omfattar även förvaltning och brukare av fastigheten Utbildning av brukare

6 Enkla åtgärder Välj en stomme som går lätt att styra energimässigt Se upp med tätheten Golv/vägg Vägg/tak Fönster Dörrar CAV system VAV system

7 Verksamhetens art styr valet av ventilations- och uppvärmningssystem men inte val av styrning. Bästa möjliga teknik Samla specialister i olika discipliner Våga fråga, våga ställa krav Så har vi aldrig gjort förut leder inte utvecklingen frammåt

8 Renovering av befintligt fastighetsbestånd Tankar kring energi och energimässigt renoverande påverkar hela byggnaden

9 Verktyg för utredning av byggnadens energieffektivitet Energistatistik Energideklaration Underhållsplan Olika besiktningar, OVK, el m.m. Täthetsprovning Termografering av fastigheten Examensarbeten från högskolor

10 Fastighetens byggnadstekniska status Provtagning material Undersökning av bottenplattans isolerförmåga Undersökning av fasad- och takkonstruktioner avseende isolering, ångspärr m.m.

11

12

13 Taknock en lekhall

14 Takvinkel lekhall

15 Kall golvvinkel

16 Bristande isolering vägguttag

17 Takgenomföringar lekhall

18 Takvinkel gavel

19 Takvärmen trasig

20 Takvärme trasig i nederkant tak

21 Utifrån syns husets konstruktion

22 Uppstart av projektet Kontakt tas med Högskolan i Borås Uppstart av examensarbete med en utvald fastighet som mätobjekt Syftar till att få en mät- och beräkningsmodell för väggkonstruktioners U-värde utan förstörande rivning Installation av mätning

23 Sammanställning Sammanställning av insamlad dokumentation, provtagningar utredningar och mätningar Genomgång av examensarbetet Krav på energieffektivitet utifrån byggnadens förutsättningar Vad är möjligt att uppnå? Bygga för 2050? Hur når vi dit?

24 Vad ska huset värmas med? Finns fjärrvärme i närheten? Andra alternativ? Solvärme? Solel?

25 Kravlista avseende Värmeförbrukning Ventilationssystem U-värden Täthet

26 Vad går att spara av byggnaden? Kvarvarande livslängd Skick Underhållsbehov Reservdelar

27 Modell för totalprojekt BeloK, CiT Låt energieffektiviseringen betala tilläggsisolering, fönsterbyten m.m. Internräntefokus Från Allt kostar till Allt betalar sig Argumentation på investeringsnivå

28 På sextio- och sjuttiotalet byggdes 1,4 miljoner bostäder under loppet av femton år av dem är i stort behov av renovering. 1

29 2 Sveriges största kunskapsbank för renovering av miljonprogrammet

30 3

31 Kunskapsbanken växer dag för dag. Vi dokumenterar allt vi gör. Arbetsmetoder, checklistor, analyser, forskningsresultat, energieffektiviseringar allt finns samlat på ett och samma ställe Hela kunskapsbanken finns tillgänglig för varje medarbetare i varje projekt. 4

32 Någonstans i Sverige har vi gjort en renovering som liknar din. Det gör startsträckan kort och byggprocessen effektiv. Korsbefruktning av idéer syns i investeringskalkylen. Du kan omedelbart avläsa hur olika åtgärder påverkar hyresnivåer och fastighetsvärden. 5

33 6 Vilka åtgärder höjer värdet på dina fastigheter?

34 ?????? 7

35 Byte av fönster? Nya tvättstugor? Renovering av klimatskalet? Förtätning? Renovering av betongskador? Upprustning av gårdarna? 8

36 Nyckeln till framgång. Ett strukturerat arbetssätt som tar in alla dimensioner i ditt projekt. 9

37 Ta ett helhetsgrepp på renoveringarna. Synkronisera och genomför flera åtgärder samtidigt. Se till att de görs i rätt ordning. Varje steg i processen ska bidra till helheten. Satsa på långsiktigt hållbara lösningar. 10

38 Miljonprogrammet läcker energi och pengar 11

39 Svart på vitt 7000 Energianvändning för uppvärmning av svenska flerbostadshus från olika tidsperioder GWh Övriga Elvärme Fjärrvärme Olja Källa: SCB Egen bearbetning 12

40 Skillnaden mellan nu och då är enorm Klimatsskal:10 cm isolering i ytterväggar och 15 cm i tak. Standard i dag: 20 cm resp. 40 cm. Stora köldbryggor: Balkonger, bjälklag Fönstrens U-värde: ca 3,0. Standard i dag: ca 1,1 Klimatskalet är sällan lufttätt Värmen distribueras ofta från en central, i dåligt isolerade ledningar Ojämn rumstemperatur klagomål på dåligt inomhusklimat från hyresgästerna Hög varmvattenförbrukning Värmekamera visar hus som läcker respektive inte läcker värme. Analys av livscykelkostnader ger underlag för rätt beslut 13

41 Den ena betongskadan skiljer sig mycket från den andra 14

42 Våtrum, stambyte, ventilation, hissar effektiva metoder för alla installationer 15

43 Förtätning ökar värdet i dina kvarter 16

44 Upprustning av utemiljön ger trivsel och trygghet och ökar tillgängligheten Renovera inte gamla tvättstugor i källaren. Flytta ut dem på gården istället. 17

45 Ta tillvara den kunskap som finns i området Vi renoverar inte bara hus, vi är på besök i människors liv 18

46 Vi har många exempel på lyckade renoveringsprojekt. Här är fyra. 19

47 Huset värmer sig själv under vår, sommar och höst Pilotprojekt i flerbostadshus/punkthus i miljonprogramsområde: Lågenergihus, total ombyggnation: Tilläggsisolering, fönsterbyten FTX-system Nya badrum, kök och ytskikt Nyinstallation el, vatten och avlopp Utmaning att få huset lufttätt Krav 0,3l/s vid 50 MPa Resultat 0,13 l/s vid 50 MPa (0,06 som bäst) Från 184 till ca kwh/m 2 och år (specifik energianvändning) Pilothuset klart nov 2009 Backa Röd. Bostads AB Poseidon, Göteborg 20

48 Från miljonprogram till moderna passivhus Ombyggnad av flerbostadshus (partnering): Passivhus kräver mindre än hälften av den energi som behövs i ett traditionellt hus. Sänkning från 216 till 92 kwh/m 2 och år inkl fastighetsel och hushållsel. Tätning av husen Tilläggsisolering, fönsterbyten FTX-system Mycket god värmeåtervinning (kroppsvärme, lampor, hushållsapparater, hemelektronik, solinstrålning). Tillgänglighetsanpassningar spar pengar människor kan bo kvar trots nedsatt rörelseförmåga 4 av 16 hus färdiga Brogården. Alingsåshem 21

49 Lägre energikostnader. Större trivsel. Ombyggnad av flerbostadshus, fem våningar: Renovering av fasader nya skivmaterial, tätade fogar Tilläggsisolering av tak, fasader samt fönsterbyten har minskat energiförbrukningen med % Nya dörrar och entréer Ny innegård planteringar, lekplatser, gångvägar, tvättstugor Betongrenovering av parkeringshus, loftgångar, balkonger Närrekrytering av personal underlättar dialogen med de boende, varav 78 % har utländsk bakgrund Husby. Svenska Bostäder, Stockholm 22

50 Från sex veckors renovering per lägenhet till 15 dagar Renovering av 1250 lägenheter Byte av avloppsstammar Badrumsrenoveringar Konvertering från el till fjärrvärme minskade värmekostnaderna med 30% och förbättrade miljöbelastningen Smartare byggmetoder ger ökad byggtakt Från sex veckor till 15 dagar per lägenhet 20 % lägre kostnad Noll fel vid slutbesiktning Råslätt. VätterHem, Jönköping 23

51 Forskning och utveckling 24

52 Övergripande mål - att utveckla och informera om kostnadseffektiv högpresterande renovering av flerbostadshus - att drastiskt reducera energianvändning för uppvärmning (minst -75%) - att minska energianvändning för tappvarmvatten och hushållsel med bibehållen prestanda och boendemiljö - att utveckla rationella lösningar som kan användas i många projekt i EU - Massive market uptake!

53 Arbetssätt - Utveckla nya renoveringskoncept - Utveckla renoveringsprocessen - Prova koncept i tre demonstrationsprojekt i Frankrike, Holland och Sverige - Uppföljning och mätning i byggnaderna - Brukarsamverkan

54 27 Vilka åtgärder ökar värdet på dina fastigheter?

55 Industrialiserad energieffektiv renovering av bostäder i kallt klimat, E2ReBuild Källa: Mark Zimmermann, IEA Annex50 Christina Claeson-Jonsson NCC Construction Sverige AB, NCC Teknik

56 Projektets längd: 42 månader Startdatum: januari 2011 Budget: [EU-bidrag ] Svensk medfinansiering från CERBOF: 3.2 MSEK SPs Byggdagar 2011 NCC Construction Sverige AB 2

57 Partners SPs Byggdagar 2011 NCC Construction Sverige AB 3

58 Vision Transformera ombyggnationssektorn från dagens hantverks- och resurskrävande bransch till en innovativ, högteknologisk, energieffektiv, industrialiserad sektor Källa: TES Energy Façades SPs Byggdagar 2011 NCC Construction Sverige AB 4

59 Målsättning Att studera, utveckla och demonstrera kostnadseffektiva och avancerade energieffektiva ombyggnadsstrategier Skapa tilläggsvärden för befintliga flerbostadshus Stötta de boende till att stanna och bygga ett dynamiskt samhälle Källa: Mark Zimmermann, IEA Annex50 SPs Byggdagar 2011 NCC Construction Sverige AB 5

60 Målsättning (forts) Att etablera och demonstrera hållbara renoveringslösningar som drastiskt minskar energianvändningen (7 demonstrationer) Att skapa en holistisk industrialiserad process Minimera de tekniska och sociala störningarna för hyresgästerna/boende Underlätta energieffektivt underhåll och användning samt motivera till ett energieffektivt beteende hos brukarna. SPs Byggdagar 2011 NCC Construction Sverige AB 6

61 Skapa möjligheten till en stor upprepningspotential SPs Byggdagar 2011 NCC Construction Sverige AB 7

62 Ålder hos EUs byggnadsbestånd SPs Byggdagar 2011 NCC Construction Sverige AB 8

63 Reparation Renovering Rivning? Källa: Mark Zimmermann, EMPA Med morgondagen i åtanke för ett uthålligt, dynamiskt samhälle SPs Byggdagar 2011 NCC Construction Sverige AB 9

64 Före Efter mp bs Uppskattning av byggnadens potential Bibehållet värde Partiell renovering Total renovering Utbyte SPs Byggdagar 2011 NCC Construction Sverige AB 10

65 7 demonstrationer Augsburg Munich Vi utgår från demonstrationerna Halmstad Oulu London Roosendaal SPs Byggdagar 2011 NCC Construction Sverige AB 11

66 Källa: TES Energy Façade och vidareutvecklar koncept Källa: NCC Källa: TES Energy Façade Källa: TES Energy Façade Källa: TES Energy Façade SPs Byggdagar 2011 NCC Construction Sverige AB 12

67 beräknar, mäter och följer upp SPs Byggdagar 2011 NCC Construction Sverige AB 13

68 för att lägga grunden till en upprepningsbar, kostnads- och energieffektiv renoveringsprocess med så liten störning för hyresgästen som möjligt Foto: Johnér Bildbyrå SPs Byggdagar 2011 NCC Construction Sverige AB 14

69 Mål och principer för Bebo-projekt Det övergripande målet är att initiera utveckling av metoder och tekniska lösningar för energieffektivisering av bostäder. Demonstrationsprojekt - Rekorderlig Renovering R&R Ett demonstrationsprojekt ska visa på tekniska lösningar för att halvera energianvändningen i befintliga flerbostadshus. Förutsättningar, åtgärder och genomförandeprocess liksom uppnådda resultat inklusive inneklimat ska dokumenteras och utvärderas väl så att generella erfarenheter fås som kan tillämpas storskaligt. Teknikupphandlingar- för att påskynda utveckling av tekniklösningar BeBo 2011 Koordinator Göran Werner, WSP

70 Hinder och möjligheter? De tekniska lösningarna finns oftast men.. Hur ska man beräkna lönsamheten i åtgärderna? Finansieringsformer? Har bostadsbolaget tillräckliga personella resurser att driva projektet? - Har man tillräcklig kunskap? - Förstår man hur man ska planera projektet? Finns det tillräckligt bra och kompetenta entreprenörer på orten? Är Partnering en bra möjlighet? Många områden har höga krav på varsamhet vid ombyggnad, vilket betyder att man inte kan ändra fasadens utseende märkbart.

71 Utfört underhåll och kvarstående behov Underhållsbehov i flerbostadshus Utfört underhåll i flerbostadshus Tot antal ombyggda lägenheter 2002 Åtgärder i kök Ventilationsförbättring ar Fasad ytskikt Tot antal lägenheter 2002 Ventilationsförbättringar Fasad och tak Tilläggsisolering av fasad Tak ytskikt Tilläggsisolering av tak glasfönster Balkonger Figur: Redan utfört underhåll 2002 i flerbostadshus. Källa: BOOM gruppen. Figur: Underhållsbehov beräknat på antal lägenheter. Källa: BOOM gruppen.

72 Energieffektivisering i samband med renovering och upprustning Källa: SABO, Hem för miljoner

73 Uppskattad renovering och energibesparing till 2020 inom SABO-beståndet Antal lägenheter som har renoverats TWh/år 2,5 Ackumulerad besparing i TWh, år Antal lägenheter Kategori A Kategori B Kategori C Kategori D 1,5 1 Besparing 90 kwh/m2, år 70 kwh/m2, år 50 kwh/m2, år , Scenario Scenario Figur: Fyra scenarior för att uppskatta antal lägenheter som kommer att renoveras de kommande tio åren. Källa: Werner Figur: Ackumulerad energibesparing beräknat för ett antal scenarior, där man gör olika omfattande energieffektiviseringar och renoverar olika antal lägenheter per år. Källa: Werner 2010.

74 Sänkta ombyggnadskostnader Effektivare projektupphandling Kortare ombyggnadstid Effektivare metoder Ökat driftnetto Ökade förvaltningsintäkter (= hyror) Minskade driftkostnader, (= lägre underhåll och minskad energianvändning) Detta kan vi inom BeBo bidra till genom: Demoprojekt, Goda exempel Teknikupphandlingar Kunskapsutbyte

75 Målsättning teknikupphandling Få fram fler aktörer som erbjuder systemlösningar utveckling och kostnadsreduktion av systemlösningar behövs snarare än prestandautveckling av komponenter Förbättra driftserfarenheter (installation, systemens energibesparingspotential, service och underhåll)

76 TEKNIKUPPHANDLING Etapp 1: Upphandling av system till demonstrationshus enligt kravspecifikation. En eller flera vinnare utses. Etapp 2: Installation och utvärdering i demonstrationshus. Vinnare utses. Kravspecifikationen förbättras. Etapp 3: Fortsatt offentlig upphandling till andra byggnader med kravspecifikation som underlag. Information BeBos hemsida

77 Teknikupphandling för rationell isolering av klimatskärmen, TURIK Projektledare: Kristina Mjörnell SP

78 Hur stor är potentialen för tilläggsisolering av klimatskärmen? De flesta av rekordårens flerbostadshus, byggda har tre våningar och lamellhusen är absolut vanligast Antal lägenheter uppförda Figur: Lamellhus på Brogården, Alingsås Lamellhus Punkthus Loftgångshus Övriga hus Figur: Antal uppförda lägenheter fördelat på byggnadstyp. Figur: Skivhus i Majorna, Göteborg.

79 Goda erfarenheter från Europa med prefabricerad tilläggsisolering Flerbostadshus i Zürich, Schweiz Radhus i Roosendaal, Nederländerna Dieselweg i Graz, Österrike

80 Målsättning Skapa en marknadsdriven utveckling för rationella lösningar för förbättrad energiprestanda (värmeisolering och lufttäthet) hos klimatskärmen för befintliga flerbostadshus byggda Lösningarna ska: kunna produceras och monteras på ett rationellt sätt, vara kostnadseffektiva och ha en låg miljöpåverkan ur ett livscykelperspektiv samt vara beständiga vilket innebär lågt underhållsbehov och låg risk för skador.

81 Kravspecifikationen Överordnade krav (lagkrav, byggregler) Krav på funktion och beständighet (regntäthet, fukt, stadga material) Krav på innemiljö (op temp., ljus, fukt, material, Krav på energiprestanda (Um-värde, fönster, lufttäthet) Krav på varsamhet med hänsyn till befintlig bebyggelse (materialval, detaljer, gestaltningsmässiga värden) Krav på drift- och underhållsinstruktioner Krav på kostnadsredovisning (nuvärde av besparingarinvesteringar) Krav på hyresgästhänsyn (information, hänsyn till kvarboende) Krav på leverantören (ekonomisk status mm)

82 Anbud Ska avse ett komplett fasadsystem inklusive fönster (projekterat, tillverkat och monterat) som uppfyller ställda krav i kravspecifikationen och är anpassat till de speciella förutsättningarna som råder i respektive demonstrationsbyggnad. Ska presenteras i skrift samt med hjälp av ritningar och beräkningar och nödvändiga illustrationer för redovisning av tekniska lösningar och gestaltning.

83 Beskrivning av demonstrationsbyggnader Bostadsbolag Område/adress Fastighetsbeteckning AB Helsingborgshem Fredriksdal, Lägervägen Flanken 2 AB Sigtunahem Ormbergsvägen 2 Rördrommen 1 AB Sjöbohem Planteringsgatan 9 Elefanten 19 Svenska bostäder Akalla Nystad 8 Svenska bostäder Husby Trondheim 6 Lindesbergsbostäder Lindesberg/ Björkhyttevägen Hagaberg 11:6

84 Flanken 2, Helsingborg Fastighetsbeteckning Flanken 2 Adress Lägervägen 19, Helsingborg Förvaltare AB Helsingborgshem Byggår 1966 Typ av byggnad Bostadshus Antal våningar ovan 3 mark Antal lägenheter 15

85 Rördrommen 1, Sigtuna Fastighetsbeteckning Rördrommen 1 Adress Ormbergsvägen 2 Förvaltare AB Sigtunahem Byggår 1964 Typ av byggnad Antal våningar ovan 2st mark Antal lägenheter 17

86 Elefanten 19, Sjöbo Fastighetsbeteckning Elefanten 19 Adress Planteringsgatan 9 A-G Förvaltare AB SJÖBOHEM Byggår 1964 Typ av byggnad Flerfamiljshus Antal våningar ovan 3 vån + källare i del mark Antal lägenheter 45

87 Nystad 8, Akalla Fastighetsbeteckning Nystad 8 Adress Sibeliusgången 4-6, Nystadsfaret 4A Förvaltare Svenska Bostäder Byggår 1975 Typ av byggnad Skivhus Antal våningar ovan 11 vån mark Antal lägenheter 99 st

88 Trondheim 6, Husby Fastighetsbeteckning Trondheim 6 Adress Trondheimsgatan Förvaltare Svenska Bostäder Byggår 1974 Typ av byggnad Lamellhus Antal våningar ovan 5 vån mark Antal lägenheter 34 st

89 Hagaberg 11:6, Lindesberg Fastighetsbeteckning Hagaberg 11:6 Adress Björkhyttevägen Förvaltare Lindesbergsbostäder Byggår Typ av byggnad Lamellhus Antal våningar ovan 2 vån mark Antal lägenheter X st

90 Nuläget i teknikupphandlingen Utvärdering av inkomna anbud är inte klar ännu Förhandling pågår med ett antal anbudsgivare Provning i laboratorium av några lösningar pågår fortfarande Datum då finalister utses måste därför flyttas framåt något

91 Teknikupphandling av värmeåtervinning i befintliga flerbostadshus Två vinnare i etapp 1 FTX FVP Utvärdering etapp 2 påbörjad Projektledare: Åsa Wahlström CIT

92 Byggnadens energiprestanda minskas med Skallkrav Börkrav 30 kwh/m²a temp, år 40 kwh/m²a temp, år Byggnadens behov av fastighetsel ökar inte mer än Skallkrav F-vent hus: 12 kwh/ m²a temp, år S-vent. hus: 14 kwh/ m²a temp, år Börkrav F-vent hus: 10 kwh/ m²a temp, år S-vent. hus: 12 kwh/ m²a temp, år

93 Anbudsgivare Gösta Schelin Kort beskrivning - Befintliga frånlufts- kanaler utnyttjas. - Nya tilluftskanaler installeras i trapphus. - Motströmsvärmeväxlare (90 % verkningsgrad, Systemair) - Nyutvecklade fyrkantiga färdigmålade tilluftskanaler installeras i respektive lägenhet

94 Tilluftskanal i lägenhet

95 Luftspridning, tilluftsdon

96 Anbudsgivare Climate Solutions - Kondenserande luft-vattenvärmepumpar för återvinning av värmen i ventilationsluften som levererar värme till värmesystemet. - Placeras på vind eller tak ansluts sedan med isolerade rör till husets befintliga värmeanläggning. - Avser kyla luften ned till -10 grader C (ev -20 grader C) tillgodogör värmeinnehållet i frånluftens fuktighet. - Utnyttjar befintliga frånluftskanaler, inga ingrepp i lgh förutom ev. installation av kåpor.

97

98 Climate Solutions FVP

99 Tack! Några frågor?

100 Våtrumsrenovering med stambyten Arbetsgrupp Jan Bröchner Pär Liljestrand Carl-Johan Johansson Rolf Kling

101 Exempel på livslängder för installationer och tätskikt Spillvattenledning i gjutjärn år Spillvattenledning i PVC tillverkad före år Spillvattenledning i PVC tillverkad efter år WC-stol, Tvättställ, badkar år 1950-talskakel där man inte duschar mot väggen år 1950-talskakel där man duschar mot väggen 0 år Väggplastmatta år Keramiska plattor på membranisolering år Källa Renoveringshandboken, VVS-företagen 2009

102 Vattenskador i bostadshus i Sverige Det inträffar runt vattenskador per år och trenden är ökande Hälften av dessa beror på bristfälliga ledningssystem Åtgärdskostnaden är omkring 5 miljarder SEK per år Bild från SP rapport 2007:68 Eva Sikander Källa Renoveringshandboken, VVS-företagen 2009 Bild från SP Pär Liljestrand

103 Fördelning på 3 skadetyper i flerbostadshus Brister i tätskikt i våtrum; 37% Läckage från ledningssystem; 54% Läckage från utrustning; 9% Källa "Vattenskadeundersökningen 2005", VVS Företagen

104 Några exempel på bakomliggande orsaker till vattenskador Akuta rostskador på gjutjärnsrör för spillvatten Spruckna plaströr för spillvatten Dålig anslutning mellan golvbrunnar och tätskikt Dragning av tappvatten och värmeledningar genom tätskikt i våtrum på utsatta platser Skarvade tappvattenrör inne i schakt eller regelväggar Utvändig korrosion på värmerör vid genomföringar i våtrum Bild från SP rapport 2007:68 Eva Sikander Källa Renoveringshandboken, VVS-företagen 2009

105 Traditionellt stambyte Ytskikt och övergolvskonstruktioner rivs i våtrum. Rör bilas fram och byts mot nya rör i gamla schakt. När nya rör är på plats byggs ett nytt våtrum med samma material som används vid nyproduktion. Nackdel med traditionellt stambyte är att man kanske konserverar de problem man har idag med inspektion, service, reparation och utbyte. Mycket rivningsarbete med stora mängder rivningsmaterial som skall forslas bort under arbetet. Bild från SP rapport 2007:68 Eva Sikander Källa Renoveringshandboken, VVS-företagen 2009

106 Stambyte med våtrumskassett samt rum i rum Innebär att nya vatten och spillvattenrör nästan uteslutande placeras i nya lägen med nya schakt av prefabricerade schakt och installationsväggar. Nya horisontella rör förläggs i demonterbart undertak. Kassetten har en tät botten och ev. läckage leds ut på golvet till en golvbrunn. De gamla rörens synliga delar avlägsnas emedan de delar som sitter i byggnadskonstruktionen försluts och lämnas där. I vissa fall bygger man ett rum i rum vilket innebär att man får en ventilationsspalt mellan det gamla rummet och det nya vilket gör att man kan ventilera bort kvarvarande fukt. Dessa nya tekniker innebär kortare byggtid samt bättre åtkomlighet vid framtida inspektion, service, reparation och utbyte. Bilder från SP rapport 2007:68 Eva Sikander Källa Renoveringshandboken, VVS-företagen 2009

107 Rörrenovering, rörinfodring/relining Rörrenovering är ett samlingsbegrepp för olika metoder att renovera utslitna tappoch spillvattenledningar genom att de beläggs med plastmaterial invändigt för att förstärka och täta rören och därmed förlänga deras tekniska livslängd. Resultatet av en rörrenovering är väldigt beroende av utförandet och utförandet är helt beroende på hantverkarens kunnande och skicklighet. Rörrenovering ska aldrig likställas med byte till nya rör och ger normalt sett inte något nytt installationsår för åldersavdrag hos försäkringsbolagen. Rörrenovering kan i vissa situationer vara ett alternativ: Dels om man inte samtidigt eller inom snar framtid planerar att renovera våtrum och kök. Likaså kan det anses vara ren kapitalförstöring om större delen av våtutrymmen och kök nyligen fått nya ytskikt och ny inredning i en fastighet. I skyddsrum eftersom det både är komplicerat och dyrt att byta ut spillvattenledningar i dessa. Rör förlagda under husets bottenplatta kan också vara både dyra och svåra att byta ut. Vid kostsamma vattenskador pga. utslitna rör. Det finns frågetecken kring dessa metoder /produkter både vad gäller : Kvalitet och livslängd Miljöpåverkan under installationsprocess och användningsfas Källor: Renoveringshandboken, VVS-företagen 2009, och Artikel Försäkringsbolagets perspektiv Helrenovera våtrummen och byt ut installationerna, VVS forum Renovering APRIL 2009.

108 Förslag på FOI projekt Analys av stambytesbehov 1. Prognostisering av fortsatt skadeutveckling. 2. Samband mellan skada och funktion. 3. Legionellasäkra tappvattensystem. Material och komponenter 1. Hur kan man laga ett lokalt skadat ytskikt och tätskikt på ett vattensäkert sätt? 2. Användning av lätta väggkonstruktioner i nya våtrum bör utredas. 3. Hur skall man på ett säkert sätt renovera våtrum med lätta väggkonstruktioner? Stamrenovering 1. Jämförande utvärdering av existerande metoder för relining eller rörinfodring? 2. Hur säkra är de material, tillsatser och processer man använder ur miljösynpunkt? Stambytesvänliga konstruktioner 1. Utveckling av stambytesvänliga konstruktioner. Upphandlingsformer 1. Hur har LOU påverkat kvalitet och pris på det man beställer och installerar? 2. Vad är bäst ur ett LCC perspektiv? SEK per m 2? SEK per m 2? SEK per m 2?

109 Det är inte omöjligt att äta en elefant

110 Det är inte omöjligt att äta en elefant bara man börjar i tid!

111 Tillståndsbedömning av betongkonstruktioner Tor Powell CBI Betonginstitutet

112 Innehåll Syftet med en tillståndsbedömning Vanliga skadeorsaker Undersökning & provningsmetoder Skadeutsatta konstruktioner Reparation & åtgärd

113 Syftet med en tillståndsbedömning Konstruktionens status Orsaken till skador och fel Skadornas omfattning & innebörd Risken för uppkomsten av skador på sikt Åtgärder Svensk standard SS-EN : Betongkonstruktioner Produkter och system för skydd och reparation, del 9: Allmänna principer för val av skydd och reparation.

114 Vanliga skadeorsaker på betongkonstruktioner Armeringskorrosion Klorider (Salt) Karbonatisering Frysning Brand Krympning Alkaliballastreaktioner Sulfatangrepp.

115 Undersökning & Provningsmetoder Okulärt (+hammare) Provningar Täckskiktsmätning Mätning av karbonatisering Kloridanalyser Utvärdering av tryckhållfasthet Materialanalyser (betongsktruktur-porositet, sprickor, vct, ämnesanalys mm.)

116 Kloridanalys

117 Utvärdering av tryckhållfasthet

118 Mätning av karbonatiseringsdjup

119 Mätning av täckande betongskikt

120 Material & ämnesanalyser

121 Skadeutsatta konstruktioner Balkonger Parkeringsgarage Simbassänger Gårdsbjälklag

122 Konsolbalkong

123

124

125

126 Stålramsbalkong

127

128

129 Parkeringshus & garage

130

131

132

133

134

135 Simbassänger

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147 Gårdsbjälklag

148

149

150

151

152

153 Reparationer/åtgärder

154

155

156

157 Tack för mig!

Några nya Rapporter, BeBo

Några nya Rapporter, BeBo Projekt i BeBo RR, Rekorderlig Renovering, 8 st omfattande renoveringar, mål 50% energibesparing Ny Hemsida TU VÅV, Teknikupphandling värmeåtervinning ur frånluft TURIK, Teknikupphandling tilläggsisolering

Läs mer

TURIK Teknikupphandling av rationell isolering för ytterväggar och fasader för befintliga flerbostadshus

TURIK Teknikupphandling av rationell isolering för ytterväggar och fasader för befintliga flerbostadshus TURIK Teknikupphandling av rationell isolering för ytterväggar och fasader för befintliga flerbostadshus Agneta Persson WSP Sverige AB 2011-02-17 Min presentation Bakgrund och målsättning med teknikupphandlingen

Läs mer

Värmeåtervinning ur ventilationsluft -befintliga flerbostadshus. Åsa Wahlström

Värmeåtervinning ur ventilationsluft -befintliga flerbostadshus. Åsa Wahlström Värmeåtervinning ur ventilationsluft -befintliga flerbostadshus Åsa Wahlström Poseidon lågenergihus Backa (Mattias Westher) Energibesparingspotential År 2020 kan 0,7 TWh/år besparas om installation av

Läs mer

Energieffektivisering av befintlig bebyggelse med rationell tilläggsisolering. Kristina Mjörnell

Energieffektivisering av befintlig bebyggelse med rationell tilläggsisolering. Kristina Mjörnell Energieffektivisering av befintlig bebyggelse med rationell tilläggsisolering Kristina Mjörnell Potentialen för tilläggsisolering av klimatskärmen I Sverige finns ca 2,4 miljoner lägenheter i flerbostadshus

Läs mer

Hur långt kan vi nå? Hur effektiva kan befintliga hus bli? Åke Blomsterberg Energi och ByggnadsDesign Arkitektur och byggd miljö Lunds Universitet

Hur långt kan vi nå? Hur effektiva kan befintliga hus bli? Åke Blomsterberg Energi och ByggnadsDesign Arkitektur och byggd miljö Lunds Universitet 1 Hur långt kan vi nå? Hur effektiva kan befintliga hus bli? Åke Blomsterberg Energi och ByggnadsDesign Arkitektur och byggd miljö Lunds Universitet WSP Environmental 2 Miljonprogrammet Bakgrund - Fram

Läs mer

Renovering en viktig del av SP Samhällsbyggnad. Kristina Mjörnell Affärsområdeschef för SP Samhällsbyggnad

Renovering en viktig del av SP Samhällsbyggnad. Kristina Mjörnell Affärsområdeschef för SP Samhällsbyggnad Renovering en viktig del av SP Samhällsbyggnad Kristina Mjörnell Affärsområdeschef för SP Samhällsbyggnad Stort behov av renovering och energieffektivisering I Sverige finns ca 2,4 miljoner lägenheter

Läs mer

En ökad marknad för värmeåtervinning

En ökad marknad för värmeåtervinning 1 En ökad marknad för värmeåtervinning Åsa Wahlström, CIT Energy Management Teknikupphandling: Värmeåtervinning i befintliga flerbostadshus Välkomna av ordförande: Arne Elmroth Presentation av deltagare

Läs mer

Energieffektiviseringens risker Finns det en gräns innan fukt och innemiljö sätter stopp? Kristina Mjörnell SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut

Energieffektiviseringens risker Finns det en gräns innan fukt och innemiljö sätter stopp? Kristina Mjörnell SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Energieffektiviseringens risker Finns det en gräns innan fukt och innemiljö sätter stopp? Kristina Mjörnell SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Stor potential för energieffektivisering I Sverige finns

Läs mer

Värmeåtervinning ur ventilationsluft En teknikupphandling för befintliga flerbostadshus 2010-2013

Värmeåtervinning ur ventilationsluft En teknikupphandling för befintliga flerbostadshus 2010-2013 Värmeåtervinning ur ventilationsluft En teknikupphandling för befintliga flerbostadshus 2010-2013 ÅSA WAHLSTRÖM Förstudie 2008-2009 Energibesparingspotential År 2020 kan 0,7 TWh/år besparas om installation

Läs mer

BeBo Renovera energieffektivt i miljonprogrammet. Göran Werner WSP, koordinator för BeBo

BeBo Renovera energieffektivt i miljonprogrammet. Göran Werner WSP, koordinator för BeBo BeBo Renovera energieffektivt i miljonprogrammet Göran Werner WSP, koordinator för BeBo Medlemmar BeBo Övergripande mål och strategi BeBo Energimyndighetens beställargrupp för energieffektiva flerbostadshus

Läs mer

Fastighetsägarens perspektiv

Fastighetsägarens perspektiv Fastighetsägarens perspektiv Bakgrund o underlag Erfarenheter från BeBo Egna synpunkter/erfarenheter Sandviksvägen, Växjö Kenneth Faaborg Hyresbostäder i Växjö AB Svensk Energiutbildning AB Inbjudan kurs:

Läs mer

Så tilläggsisolerar vi våra miljonprogramhus

Så tilläggsisolerar vi våra miljonprogramhus Så tilläggsisolerar vi våra miljonprogramhus Åke Blomsterberg WSP Environmental & LTH Energi och ByggnadsDesign 2014-06-10 Renovering flerbostadshus Miljonprogrammet - Fram till 2017 behöver 100 000 miljonprogramslägenheter

Läs mer

Bilaga B Beskrivning av demonstrationshusen

Bilaga B Beskrivning av demonstrationshusen Bilaga B Beskrivning av demonstrationshusen Fastighetsägare: Helsingborgshem AB Kontaktperson: John Nielsen, telefon: 042 20 82 20, mobil: 0730 70 09 20 Anders Olsson, telefon: 042 20 82 37 Total antal

Läs mer

Värmeåtervinning ur ventilationsluft En teknikupphandling för befintliga flerbostadshus

Värmeåtervinning ur ventilationsluft En teknikupphandling för befintliga flerbostadshus Värmeåtervinning ur ventilationsluft En teknikupphandling för befintliga flerbostadshus 2010-2013 ÅSA WAHLSTRÖM Förstudie 2008-2009 Energibesparingspotential År 2020 kan 0,7 TWh/år besparas om installation

Läs mer

vid renovering av flerbostadshus Pilotprojektet Brogården i Alingsås Kristina Mjörnell and Peter Kovacs SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut

vid renovering av flerbostadshus Pilotprojektet Brogården i Alingsås Kristina Mjörnell and Peter Kovacs SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Kvalitetssäkring t i för förbättrad inomhusmiljö och energiprestanda vid renovering av flerbostadshus Pilotprojektet Brogården i Alingsås Kristina Mjörnell and Peter Kovacs SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut

Läs mer

Teknikupphandling av värmeåtervinningssystem för spillvatten i flerbostadshus

Teknikupphandling av värmeåtervinningssystem för spillvatten i flerbostadshus Teknikupphandling av värmeåtervinningssystem för spillvatten i flerbostadshus Åke Blomsterberg och Anders Nykvist 2013-10-23 Bakgrund Miljonprogrammet - Fram till 2017 behöver 100 000 miljonprogramslägenheter

Läs mer

Går det att klara nära nollenergikrav vid ombyggnad av flerbostadshus?

Går det att klara nära nollenergikrav vid ombyggnad av flerbostadshus? Går det att klara nära nollenergikrav vid ombyggnad av flerbostadshus? Åsa Wahlström, CIT Energy Management Energimyndighetens nationella strategi och Boverkets kommande ombyggnadsregler kommer sannolikt

Läs mer

Svenska Bostäders arbete på Järva

Svenska Bostäders arbete på Järva Svenska Bostäders arbete på Järva Några exempel på upprustning, energieffektivisering och nöjda hyresgäster Yngve Green Energiansvarig Svenska Bostäder AB Järvafältet 2/3 naturreservat på 20 km2, 1/3 bostäder

Läs mer

Ombyggnad av bostäder till passivhusstandard - erfarenheter. Ulla Janson Energi och ByggnadsDesign Lunds Tekniska Högskola

Ombyggnad av bostäder till passivhusstandard - erfarenheter. Ulla Janson Energi och ByggnadsDesign Lunds Tekniska Högskola Ombyggnad av bostäder till passivhusstandard - erfarenheter Ulla Janson Energi och ByggnadsDesign Lunds Tekniska Högskola Nya passivhusprojekt i Sverige Ett passivhus är en mekaniskt ventilerad byggnad

Läs mer

Bygga E - metodstöd när vi bygger energieffektivt. Johan Gunnebo Nina Jacobsson Stålheim

Bygga E - metodstöd när vi bygger energieffektivt. Johan Gunnebo Nina Jacobsson Stålheim Bygga E - metodstöd när vi bygger energieffektivt Johan Gunnebo Nina Jacobsson Stålheim Kort om Lokalförvaltningen Förvaltar offentliga lokaler för Göteborgs Stad: - förskolor, skolor, äldreboende, gruppbostäder,

Läs mer

Bilaga B: Kravspecifikation

Bilaga B: Kravspecifikation Bilaga B: Kravspecifikation Teknikupphandling av värmeåtervinningssystem i befintliga flerbostadshus Målsättning Att få fram kompletta system för värmeåtervinning av ventilationsluften i befintliga flerbostadshus.

Läs mer

Energi i Brogården. Linda Martinsson, Skanska, 2013-12-05. Publik information

Energi i Brogården. Linda Martinsson, Skanska, 2013-12-05. Publik information Energi i Brogården Linda Martinsson, Skanska, 2013-12-05 Brogården En lång process och utveckling Brogården Energimål Gäller vintern 2009-10, c:a 3,5 C kallare än normal vinter. Ur Brogården med fokus

Läs mer

BeBo-processen Ett verktyg för energieffektivisering vid renovering. BeBo Koordinator Göran Werner, WSP

BeBo-processen Ett verktyg för energieffektivisering vid renovering. BeBo Koordinator Göran Werner, WSP BeBo-processen Ett verktyg för energieffektivisering vid renovering BeBo Koordinator Göran Werner, WSP Hinder och möjligheter? De tekniska lösningarna finns oftast men.. Hur ska man beräkna lönsamheten

Läs mer

Rk Rekorderlig Renovering

Rk Rekorderlig Renovering Rk Rekorderlig Renovering (R&R) Per Levin, Projektengagemang & Anders Jidinger, K-Konsult Energi Energieffektivisering av Miljonprogrammet R&R ska utmynna i 3-5 demonstrationsprojekt som ombyggnad med

Läs mer

Energieffektiviseringar vid renovering och nybyggnad

Energieffektiviseringar vid renovering och nybyggnad Energieffektiviseringar vid renovering och nybyggnad Åsa Wahlström CIT Energy Management LTH 2015-06-23 Varför Lågan? Bidra till att Sverige ska nå sina energimål genom att bostadsoch lokalsektorn starkt

Läs mer

RENOvERiNg med fokus På ENERgi Och innemiljö

RENOvERiNg med fokus På ENERgi Och innemiljö Renovering med fokus på energi och innemiljö Fastigheten på Katjas Gata 119 efter ombyggnad. Kan man göra lågenergihus av ett befintligt bostadshus från miljonprogrammet? Vi tänker göra ett allvarligt

Läs mer

Erfarenheter från ett renoveringsprojekt

Erfarenheter från ett renoveringsprojekt Erfarenheter från ett renoveringsprojekt Arne Elmroth Professor em. i Byggnadsfysik Brf. Storuven, Rekorderlig Renovering Åtgärder som genomförts 1. Ny takvåning på en av byggnaderna med energieffektiv

Läs mer

Så renoverar vi miljonprogrammet hållbart. Kristina Mjörnell SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut LTH, Byggnadsfysik

Så renoverar vi miljonprogrammet hållbart. Kristina Mjörnell SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut LTH, Byggnadsfysik Så renoverar vi miljonprogrammet hållbart Kristina Mjörnell SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut LTH, Byggnadsfysik Bakgrund Renoveringsbehov i befintliga byggnader. Minska energianvändningen för att

Läs mer

Brf Utsikten i Rydebäck

Brf Utsikten i Rydebäck 2009-05-08 Upprättad av JM AB 169 82 Stockholm : Tel nr:08-782 85 52 S 2 av 12 SAMMANFATTNING 3 1. Bakgrund 3 Syfte med energideklarationen 3 Tillgängligt underlag 3 Förutsättningar för upprättande av

Läs mer

AB Helsingborgshem. Agenda

AB Helsingborgshem. Agenda AB Helsingborgshem AB Helsingborgshem Agenda 1. Våra åtaganden 2. Generella implementeringspunkter 3. Kv Turkiet (Portalen) 4. Parkkvarteret 5. Björka/Ödåkra 6. Individuellt Mätsystem 7. Fotokollage över

Läs mer

HSB Bostadsrättsförening Skogshöjden i Nacka, Edinsvägen 1-5, Nacka

HSB Bostadsrättsförening Skogshöjden i Nacka, Edinsvägen 1-5, Nacka Stockholm Micael Björk Box 1353, 111 83 Stockholm Västgötagatan 5 Telefon: 08-775 72 34 E-post:micael.bjork@sbc.se Stockholm 2016-03-30 Förstudie Stammar och Våtrum HSB Bostadsrättsförening Skogshöjden

Läs mer

Att renovera och energieffektivisera ett miljonprogramsområde

Att renovera och energieffektivisera ett miljonprogramsområde Att renovera och energieffektivisera ett miljonprogramsområde Halmstads Fastighets AB Engagemang Respekt Ansvar Affärsmässighet Energieffektivisering HFAB 1995 2000 2010 2020 2030 2040 2050 150 kwh/m2

Läs mer

Rekorderlig Renovering (RR) lägesrapport 121127

Rekorderlig Renovering (RR) lägesrapport 121127 RR avslutade projekt Rekorderlig Renovering (RR) lägesrapport 121127 Per Levin Projektengagemang Energi & klimatanalys Herrgårdsgatan, Vidingehem efter etapp 1 Orrholmen, Karlstad efter etapp 3 Rosengatan,

Läs mer

Främjande för energieffektivt byggnande EMC- Byggdialog Dalarna

Främjande för energieffektivt byggnande EMC- Byggdialog Dalarna Främjande för energieffektivt byggnande EMC- Byggdialog Dalarna Energimyndigheten Dag Lundblad En härlig utmaning Vår uppgift är att bidra till ett globalt energisystem som ger kommande generationer lika

Läs mer

Besparingspotential i miljonprogramhusen

Besparingspotential i miljonprogramhusen Besparingspotential i miljonprogramhusen Renovering till passivhusprestanda myt eller verklighet 23 okt 2007 Catarina Warfvinge Bitr Miljöchef Bengt Dahlgren AB Univ lekt vid Lunds Tekniska Högskola Den

Läs mer

Maratonvägen Ombyggnation i Halmstad

Maratonvägen Ombyggnation i Halmstad Maratonvägen Ombyggnation i Halmstad Maratonvägen 579 lgh Den nya tidens hyresrätt 1 Byggmöte 18 november i Göteborg Maratonvägen Ett miljonprogramsområde i Halmstad 21 huskroppar med totalt 579 lägenheter

Läs mer

Teknikupphandling av energieffektiva återvinningssystem (vå) för befintliga flerbostadshus -En förstudie. Målsättning

Teknikupphandling av energieffektiva återvinningssystem (vå) för befintliga flerbostadshus -En förstudie. Målsättning Teknikupphandling av energieffektiva återvinningssystem (vå) för befintliga flerbostadshus -En förstudie Åsa Wahlström, CIT Energy Management Åke Blomsterberg, WSP Environmental Målsättning Värmeåtervinning

Läs mer

2010-11-08. Sven-Olof Klasson

2010-11-08. Sven-Olof Klasson Sven-Olof Klasson Espedalen Espedalen Bovärdar Antal Åldersstruktur hyresgäster Espedalen 2010 120 103 100 80 73 60 58 52 50 63 59 51 40 28 20 19 6 0 0-6 7-16 17-19 20-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74

Läs mer

Kongahälla Att gå från lågenergihus till aktivhus!

Kongahälla Att gå från lågenergihus till aktivhus! Kongahälla Att gå från lågenergihus till aktivhus! En förstudie Eva Sikander, SP Monica Axell, SP Kongahälla Att gå från lågenergihus till aktivhus! Aktivhus eller plusenergihus genererar mer energi över

Läs mer

Sammanfattning Energideklaration HSB Brf Guldberget

Sammanfattning Energideklaration HSB Brf Guldberget Sammanfattning Energideklaration HSB Brf Guldberget 2012-12-11 Susanne Rodin 2 Sammanfattning 1. Bakgrund 1.1 Syfte 1.2 Förutsättningar 1.3 Tillgängligt underlag 1.4 Byggnadsnummer 2. Byggnadens energianvändning

Läs mer

Energideklaration sammanställning

Energideklaration sammanställning Energideklaration sammanställning Brf Blomgläntan Alingsås 2009-09-30 Utförd av: Hans Malmer 1(7) Sammanfattning har på uppdrag av Brf Blomgläntan utfört energideklaration av fastigheten. Syftet med denna

Läs mer

Skånes Energikontor, Energieffektivisering, Lund 9 april

Skånes Energikontor, Energieffektivisering, Lund 9 april Energieffektivisering i flerbostadshus Se helheten, undvik fällorna och prioritera rätt Catarina Warfvinge 130409 Vi har tuffa energimål att klara; år 2020-20% och år 2050 50% Oljekris Energianvändning

Läs mer

Bilaga F. Riktlinjer för gestaltning, utformning och varsamhet

Bilaga F. Riktlinjer för gestaltning, utformning och varsamhet Bilaga F. Riktlinjer för gestaltning, utformning och varsamhet Byggnader från modernismens och rekordårens byggande uppvisar en variation i utförande, material och kvalitet. Många byggnader är kulturhistoriskt

Läs mer

Uppvärmning av flerbostadshus

Uppvärmning av flerbostadshus Uppvärmning av flerbostadshus Karin Lindström 2014-06-11 2014-06-11 Utbildningens upplägg Fördelningen av energi i ett flerbostadshus Uppvärmning Tappvarmvatten Val av värmesystem Samverkan med boende

Läs mer

Energieffektivisering, lönsamhet och miljöklassning vid renovering av flerbostadshus

Energieffektivisering, lönsamhet och miljöklassning vid renovering av flerbostadshus Energieffektivisering, lönsamhet och miljöklassning vid renovering av flerbostadshus Catarina Warfvinge Linköping 8 sept 2011 Vi har tuffa energisparmål: 20% till 2020 och 50% till 2050! Energianvändning

Läs mer

Ekonomi vid ombyggnader med energisatsningar. 2013-03-05 Karin Byman ÅF

Ekonomi vid ombyggnader med energisatsningar. 2013-03-05 Karin Byman ÅF Ekonomi vid ombyggnader med energisatsningar 2013-03-05 Karin Byman ÅF Bakgrund Tydliggöra lönsamhetskriterier vid energieffektivisering. Brogården, Alingsåshem, Alingsås Backa Röd, Poseidon, Göteborg

Läs mer

Energihushållning i boverkets byggregler vid nybyggnad

Energihushållning i boverkets byggregler vid nybyggnad Nybyggnad Energihushållning i boverkets byggregler vid nybyggnad Idag gäller BBR när en byggnad uppförs. för tillbyggda delar när en byggnad byggs till. för ändring av byggnad men med hänsyn till varsamhets-

Läs mer

HSB ENERGI OCH ANDRA NYTTIGHETER ETT HUS FEM MÖJLIGHETER

HSB ENERGI OCH ANDRA NYTTIGHETER ETT HUS FEM MÖJLIGHETER HSB ENERGI OCH ANDRA NYTTIGHETER ETT HUS FEM MÖJLIGHETER Roland Jonsson Energichef HSB Riksförbund roland.jonsson@hsb.se 010-4420332 Köpa bil eller lösa ett transportproblem MÅL kwh komfort koldioxid 5

Läs mer

Katjas Gata 119 Ombyggnad till lågenergihus

Katjas Gata 119 Ombyggnad till lågenergihus Katjas Gata 119 Ombyggnad till lågenergihus Mattias Westher, Bostads AB Poseidon Agenda Bakgrund Pilotprojektet; energianvändning & mål Tekniska lösningar; klimatskal Tekniska lösningar; installationer

Läs mer

Våtrumsrenovering med Stambyten

Våtrumsrenovering med Stambyten 1 Bygginnovationen Våtrumsrenovering med Stambyten Åtgärdsbehov, forskningsbehov, effektivitet Arbetsgrupp Pär Liljestrand Jan Bröchner Carl-Johan Johansson Rolf Kling 2 Innehållsförteckning Sammanfattning

Läs mer

Teknikupphandling av värmeåtervinningssystem för spillvatten i flerbostadshus

Teknikupphandling av värmeåtervinningssystem för spillvatten i flerbostadshus Teknikupphandling av värmeåtervinningssystem för spillvatten i flerbostadshus Åke Blomsterberg och Anders Nykvist 2014-03-19 Bakgrund Miljonprogrammet - Fram till 2017 behöver 100 000 miljonprogramslägenheter

Läs mer

Information om våtrum och stammar för vatten och avlopp

Information om våtrum och stammar för vatten och avlopp Information om våtrum och stammar för vatten och avlopp 2014-11-12 HSB Brf Bergshamra Agenda Bakgrund Nuläge varför behöver vi göra något? Styrelsens ställningstagande och förslag till åtgärder Kostnader

Läs mer

Maratonvägen 36 energieffektiv renovering

Maratonvägen 36 energieffektiv renovering BeBo, är Energimyndighetens beställargrupp för bostäder. BeBo-medlemmarna, några av landets största fastighetsägare inom bostadssektorn, driver inom nätverket olika utvecklingsprojekt med inriktning mot

Läs mer

Renovering hos BOTKYRKA BYGGEN

Renovering hos BOTKYRKA BYGGEN Renovering hos BOTKYRKA BYGGEN Nu ska vi RENOVERA DITT HUS Botkyrkabyggen ska renovera 80 procent av våra ca 10 600 lägenheter under en tio- till femtonårsperiod. Nu är det dags för ditt hus. Vi delar

Läs mer

TA HAND OM DITT HUS Renovera och bygga nytt. Örebro 2011-10-25

TA HAND OM DITT HUS Renovera och bygga nytt. Örebro 2011-10-25 TA HAND OM DITT HUS Renovera och bygga nytt Örebro 2011-10-25 Kristina Landfors KanEnergi Sweden AB Tel: 076-883 41 90 På dagordningen Helhetssyn Renovera och bygga till Klimatskal och isolering Fukt Ventilation

Läs mer

Rekorderlig Renovering (RR) lägesrapport

Rekorderlig Renovering (RR) lägesrapport Rekorderlig Renovering (RR) lägesrapport 141204 Per Levin Projektengagemang Energi & klimatanalys Trettondagen Stockholmshem BÅ 2012 25 lgh ca 2295 m 2 A temp Sth stads miljöprogram FEBY 2009 MB Guld 1

Läs mer

Energihushållning i boverkets byggregler vid nybyggnad

Energihushållning i boverkets byggregler vid nybyggnad Nybyggnad Energihushållning i boverkets byggregler vid nybyggnad Idag gäller BBR när en byggnad uppförs. för tillbyggda delar när en byggnad byggs till. för ändring av byggnad men med hänsyn till varsamhets-

Läs mer

Hållbart byggande i kallt klimat. Thomas Olofsson

Hållbart byggande i kallt klimat. Thomas Olofsson Hållbart byggande i kallt klimat Thomas Olofsson Hållbart byggande i kallt klimat Lokalt och kulturellt influerat -Vernacular Västerbottensgård 3 Parstugan Vernacular i kallt klimat Konstruktion - Varm

Läs mer

Energirenovering av miljonprogrammet

Energirenovering av miljonprogrammet Energirenovering av miljonprogrammet Hur lönsam är energirenovering? Charlie Timmermann 2014-06-10 1 Bakgrundsfakta Byggdes 886 000 st lgh under miljonprogramsåren Ca 560 000 st av dessa behöver renoveras

Läs mer

Nu bygger vi om i Husby

Nu bygger vi om i Husby Nu bygger vi om i Husby Nu startar vi ombyggnaden av våra hus och lägenheter på Järva. Vi bygger om för dig som bor i Svenska Bostäder Så här planerar vi att bygga om i Husby Hus för hus Det tar upp till

Läs mer

Brogården miljonhusen blir passiva

Brogården miljonhusen blir passiva Beställargruppen bostäder, BeBo, är ett samarbete mellan Energimyndigheten och några av Sveriges främsta fastighetsägare med inriktning mot bostäder. Gruppen driver utvecklingsprojekt med fokus på energieffektivitet

Läs mer

BeBo Beställargruppen Bostäder Årsberättelse 2010

BeBo Beställargruppen Bostäder Årsberättelse 2010 1 BeBo Beställargruppen Bostäder Årsberättelse 2010 Stockholm i december 2010 Göran Werner, koordinator för BeBo WS Environmental 2 Sammanfattning Denna rapport avser arbete under år 2010 i Energimyndighetens

Läs mer

Sveriges smartaste renoveringsprojekt. Halvering av energianvändningen i flerbostadshus

Sveriges smartaste renoveringsprojekt. Halvering av energianvändningen i flerbostadshus Sveriges smartaste renoveringsprojekt Halvering av energianvändningen i flerbostadshus Agenda Om BeBo Aktuell kampanj Halvera Mera Metoden Rekorderlig Renovering Om BeBo Energimyndighetens beställargrupp

Läs mer

Tunga klimatskal och värmeåtervinning i energieffektiva byggnader lätt att bygga rätt

Tunga klimatskal och värmeåtervinning i energieffektiva byggnader lätt att bygga rätt Tunga klimatskal och värmeåtervinning i energieffektiva byggnader lätt att bygga rätt Eva Sikander, SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Svein Ruud, SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Arbetsgrupp:

Läs mer

BeBo-processen Ett verktyg för energieffektiviserande renovering Emma Karlsson, WSP

BeBo-processen Ett verktyg för energieffektiviserande renovering Emma Karlsson, WSP BeBo-processen Ett verktyg för energieffektiviserande renovering Emma Karlsson, WSP Mer info om BeBo: www.bebostad.se BeBo-Processen Bakgrund Hur genomförs en energieffektiviserande renovering på ett bra

Läs mer

Mål och principer för BeBo-projekt

Mål och principer för BeBo-projekt Mål och principer för BeBo-projekt Göran Werner, WSP Koordinator för BeBo Det övergripande målet är att initiera utveckling av metoder och tekniska lösningar för energieffektivisering av bostäder. Demonstrationsprojekt

Läs mer

Energisparande påverkan på innemiljön Möjligheter och risker

Energisparande påverkan på innemiljön Möjligheter och risker Energisparande påverkan på innemiljön Möjligheter och risker Svenska Luftvårdsföreningen 2006-04-06 Eva Sikander Energiteknik, Byggnadsfysik Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut Kan man utföra energisnåla

Läs mer

Underhållsplan för Brf Månstenen 18/11 2014. Innehåll. 1. Objekt 2. 2. Syfte och omfattning 3. 3. Underlag 3. 4. Tidigare renoveringar 4

Underhållsplan för Brf Månstenen 18/11 2014. Innehåll. 1. Objekt 2. 2. Syfte och omfattning 3. 3. Underlag 3. 4. Tidigare renoveringar 4 Underhållsplan för Brf Månstenen 18/11 2014 Innehåll. 1. Objekt 2 2. Syfte och omfattning 3 3. Underlag 3 4. Tidigare renoveringar 4 5. Kortfattad byggnadsbeskrivning 4 6. Underhållsbehov och avsättning

Läs mer

Detta vill jag få sagt!

Detta vill jag få sagt! Kv Jöns Ols, Energisnålt med konventionell teknik 28 oktober 2004 Byggherrens betydelse Catarina Warfvinge Univ lekt i Installationsteknik vid LTH Uppdragsledare på WSP Byggnadsfysik Detta vill jag få

Läs mer

Användning av energi medför en miljöpåverkan! Energi & egenkontroll för fastighetsägare. Infoträff - Energieffektivisering i fastigheter

Användning av energi medför en miljöpåverkan! Energi & egenkontroll för fastighetsägare. Infoträff - Energieffektivisering i fastigheter Infoträff - Energieffektivisering i fastigheter Energi & egenkontroll för fastighetsägare Treårigt projekt, drivs av Miljöförvaltningen i Stockholm Ulrika Persson projektledare Fastighetsägare till flerfamiljshus

Läs mer

Renovering på KRÖGARVÄGEN

Renovering på KRÖGARVÄGEN Renovering på KRÖGARVÄGEN Nu ska vi RENOVERA DITT HUS Botkyrkabyggen ska renovera 80 procent av våra ca 10 600 lägenheter under en tio- till femtonårsperiod. Nu är det dags för ditt hus. Vi delar upp renoveringen

Läs mer

Bilaga G Indata Energiberäkningar

Bilaga G Indata Energiberäkningar Bilaga G Indata Energiberäkningar Reviderad 2011-05-13 med avseende på värmeledningstal för lättbetong, vilket resulterar i ett högre U-värde för några av fasaderna och en något högre energianvändning.

Läs mer

Kvalitetssäkringssystem

Kvalitetssäkringssystem Kvalitetssäkringssystem för förbättrad inomhusmiljö och energiprestanda vid renovering av flerbostadshus 1 Kvalitetssäkring vid renovering av flerbostadshus 2 Kvalitetssäkringssystemet - Överblick 3 Fem

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Vintapparen 6

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Vintapparen 6 Utgåva 1:1 2014-07-03 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Vintapparen 6 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Energimål i fokus Norra Djurgårdsstaden

Energimål i fokus Norra Djurgårdsstaden Energimål i fokus Norra Djurgårdsstaden Mats Nissling Projektchef Region Boende Stockholm 2011-01-25 1 Innehåll NCC s miljöstrategi NCC s energimål bostäder NCC s energimål kontor Energiåtgärder i Norra

Läs mer

Seminarium om energieffektiva byggnader Norra Latin, Stockholm, 15 oktober 2014

Seminarium om energieffektiva byggnader Norra Latin, Stockholm, 15 oktober 2014 Seminarium om energieffektiva byggnader Norra Latin, Stockholm, 15 oktober 2014 2 BBR-krav Lågenergi Nära nollenergi (=?) Energianvändning (kwh/m 2,år) 3 Nationella mål för energieffektivisering i byggnader

Läs mer

Hållbar Renovering Gör renoveringen till en lönsam investering. 2012-03-21 NCC Construction Sverige AB 1

Hållbar Renovering Gör renoveringen till en lönsam investering. 2012-03-21 NCC Construction Sverige AB 1 Hållbar Renovering Gör renoveringen till en lönsam investering 2012-03-21 NCC Construction Sverige AB 1 Utgångspunkt i de boendes behov Helhetssyn på samhällsutveckling Attraktiv och modern boendemiljö

Läs mer

www.nollhus.se Eje Sandberg

www.nollhus.se Eje Sandberg Eje Sandberg www.nollhus.se Utveckla FEBYs kriterier för passivhus. Skapa nätverk Bevaka och påverka myndigheter för att främja utvecklingen Sprida information och kunskap Rapporter Kungsbacka Eksta fastighetsbolag

Läs mer

Samtal om... miljonprogrammets renovering och förnyelse med hyresgästerna i centrum

Samtal om... miljonprogrammets renovering och förnyelse med hyresgästerna i centrum Samtal om... miljonprogrammets renovering och förnyelse med hyresgästerna i centrum Miljonprogrammets bostadsområden ska renoveras för att bli långsiktigt hållbara hur ska detta genomföras? BQR och inbjöd

Läs mer

ENERGIRÅDGIVARNA FRAMTIDEN REDAN I DAG

ENERGIRÅDGIVARNA FRAMTIDEN REDAN I DAG ENERGIRÅDGIVARNA FRAMTIDEN REDAN I DAG Roland Jonsson Energichef HSB Riksförbund roland.jonsson@hsb.se 010-4420332 DE FYRA STEGEN Stoppa slöseriet Effektivisera Energieffektivisera Tillförsel 1 STOPPA

Läs mer

Renovering och tilläggsisolering

Renovering och tilläggsisolering Renovering och tilläggsisolering Renovering och tilläggsisolering av äldre bostäder Etterisolering og rehabilitering Renovering och tilläggsisolering Innehåll: Inledning... 3 Renovering... 4 Bostäder byggda

Läs mer

Renovering av miljonprogrammet. Prata om ändringsreglerna i BBR

Renovering av miljonprogrammet. Prata om ändringsreglerna i BBR Renovering av miljonprogrammet Prata om ändringsreglerna i BBR Krav på klimatskärm vid ändring Generellt krav: Befintliga byggnader som ändras ska uppfylla samma krav som nya byggnader. Om den ändrade

Läs mer

Skadeförebyggande processer och teknik för rörinstallationer och våtrum för minskade vattenskador i byggnader

Skadeförebyggande processer och teknik för rörinstallationer och våtrum för minskade vattenskador i byggnader Skadeförebyggande processer och teknik för rörinstallationer och våtrum för minskade vattenskador i byggnader Dennis Johansson, Avdelningsföreståmdare Installationsteknik LTH dennis.johansson@hvac.lth.se

Läs mer

Checklista för flerbostadshus

Checklista för flerbostadshus 1 (8) Checklista för flerbostadshus Övergripande frågor om egenkontroll 1 Långsiktlig planering och underhåll av fastigheterna Del A När byggdes fastigheten? Hur länge har ni ägt fastigheten? Har ni fastigheter

Läs mer

Energimyndigheten. Främjande insatser visar vägen

Energimyndigheten. Främjande insatser visar vägen Energimyndigheten Ett hållbart energisystem Tomas Berggren Energimyndigheten Avdelningen för främjande 2011-09-21 Främjande insatser visar vägen Energimyndigheten Direktiv och mål NNE-strategin. främjande

Läs mer

ENERGIDEKLARATION BRF Lagerkrantz

ENERGIDEKLARATION BRF Lagerkrantz 2009 ENERGIDEKLARATION BRF Lagerkrantz Magnus Lindh Riksbyggen 2009-10-14 Vad är en energideklaration? Energideklarationen beskriver en byggnads energianvändning. Lagen om energideklarationer bygger på

Läs mer

ENERGIBESIKTNING. Bilaga till Energideklaration av. Backen 1:25, Ödskölt Bengtsfors kommun Uppdragsnummer 17515

ENERGIBESIKTNING. Bilaga till Energideklaration av. Backen 1:25, Ödskölt Bengtsfors kommun Uppdragsnummer 17515 ENERGIBESIKTNING Bilaga till Energideklaration av, Ödskölt 2017-01-29 Uppdragsnummer 17515 Besiktningen utförd av: Beställarens kontaktperson: Veronica Magnusson NB Kyl & VVS Konsult AB Storgatan 11 666

Läs mer

Hållbara Järva! Stockholm miljöhuvudstad 2010. Lisa Enarsson

Hållbara Järva! Stockholm miljöhuvudstad 2010. Lisa Enarsson PAGE 1 Hållbara Järva! Lisa Enarsson Stockholm miljöhuvudstad 2010 Fosilbränslefri stad 2050 Hög andel kollektivtrafik Trängselavgifter 2006 Hammarby Sjöstad miljöprofilerat följt av nya miljöprofilerade

Läs mer

Kravspecifikation. Upphandling av värmeåtervinningssystem med FTX i befintliga flerbostadshus

Kravspecifikation. Upphandling av värmeåtervinningssystem med FTX i befintliga flerbostadshus Kravspecifikation Upphandling av värmeåtervinningssystem med FTX i befintliga flerbostadshus Allmänt Kravspecifikationen är tänkt att användas som ett stöd för upphandlaren och ger förslag på lämpliga

Läs mer

CITY OF STOCKHOLM 2011-10-20 PAGE 1

CITY OF STOCKHOLM 2011-10-20 PAGE 1 PAGE 1 Hållbara Järva! Lisa Enarsson Stockholm miljöhuvudstad 2010 Fosilbränslefri stad 2050 Hög andel kollektivtrafik Trängselavgifter 2006 Hammarby Sjöstad miljöprofilerat följt av nya miljöprofilerade

Läs mer

Nu bygger vi om i Akalla

Nu bygger vi om i Akalla Nu bygger vi om i Akalla Nu startar vi ombyggnaden av våra hus och lägenheter på Järva. Vi bygger om för dig som bor i Svenska Bostäder Så här planerar vi att bygga om i Akalla Hus för hus Det tar omkring

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Västerhejde Vibble 1:362

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Västerhejde Vibble 1:362 Utgåva 1:1 2014-10-24 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Västerhejde Vibble 1:362 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Rätt ventilation på fel plats kostar mer än det smakar

Rätt ventilation på fel plats kostar mer än det smakar Rätt ventilation på fel plats kostar mer än det smakar eller, varför blir det inte som jag tänkt Vätterhem, Torbjörn Lundgren 2013-11-06 Sid 1 Bostads AB VätterHem i Jönköping Bostäder & Lokaler 8 200

Läs mer

Energibesparing i Brf Hilda - hur går det? Jenny Wahl (tidigare Haryd) WSP

Energibesparing i Brf Hilda - hur går det? Jenny Wahl (tidigare Haryd) WSP Energibesparing i Brf Hilda - hur går det? Jenny Wahl (tidigare Haryd) WSP Bostadsrättsförening Rosengård, Malmö 767 lägenheter, 2500 medlemmar 8st 9-våningshus 8st 3-våningshus Byggnadsår 1969-1970 -

Läs mer

Brogården passivhusrenovering

Brogården passivhusrenovering Beställargruppen bostäder, BeBo, är ett samarbete mellan Energimyndigheten och några Sveriges största fastighetsägare med inriktning mot bostäder. Gruppen driver olika utvecklingsprojekt med inriktning

Läs mer

Värme & ventilation Brf Bågen

Värme & ventilation Brf Bågen Värme & ventilation Studerat tidigare utredningar betr problem med ventilationen (1993 1995) Obligatorisk Ventilations Kontroll (OVK) genomförd. Samtliga anmärkningar dokumenterade i protokoll. Många anmärkningar

Läs mer

Teknikupphandling av evaporativ kylare för vattenburen komfortkyla Anbudsunderlag

Teknikupphandling av evaporativ kylare för vattenburen komfortkyla Anbudsunderlag Teknikupphandling av evaporativ kylare för vattenburen komfortkyla Anbudsunderlag Bengt Bergsten CIT Energy Management 2013-02-07 Innehållsförteckning 1 Bakgrund 2 2 Målsättning 3 3 Förutsättningar 3 4

Läs mer

Riksbyggens Renoveringsverkstad

Riksbyggens Renoveringsverkstad Riksbyggens Renoveringsverkstad Jan Kristoffersson 2011-09-21 Sustainable Innovation Utveckling inom energieffektivisering www.sust.se 1 Sustainable Innovation Startade 2008 Kontor i Stockholm, åtta anställda

Läs mer

BRF ANKARET 2 HANNA NILSSONS VÄG 2-12 ENERGIDEKLARATION. Daterad: 2008-09-01

BRF ANKARET 2 HANNA NILSSONS VÄG 2-12 ENERGIDEKLARATION. Daterad: 2008-09-01 BRF ANKARET 2 HANNA NILSSONS VÄG 2-12 ENERGIDEKLARATION Daterad: 2008-09-01 Antal sidor 7 st. Upprättad av: WSAB Konsult AB Norrbyvägen 32, 169 82 Bromma Tele 08-80 20 40 : Peter Lundberg SAMMANFATTNING...3

Läs mer

Ett hus, fem möjligheter - Slutseminarium

Ett hus, fem möjligheter - Slutseminarium - Slutseminarium Slutrapport av projektet Genomgång av alternativen Genomgång av resultat Energibesparing, kostnader, koldioxidbelastning Fjärrvärmetaxans betydelse för lönsamheten Avbrott för lunch Värmepumpsalternativet

Läs mer