TUNABYGGEN IDAG OCH IMORGON

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "TUNABYGGEN IDAG OCH IMORGON"

Transkript

1 TUNABYGGEN IDAG OCH IMORGON 1

2 Tunabyggen har tagit fram denna information till dig för att kort beskriva AB Stora Tunabyggens verksamhet idag och hur vi bedömer att den kommer att utvecklas under de närmaste åren. Nästan dagligen kan vi läsa om den bostadsbrist som råder i kommunen. Bostadsbristen är en följd av en positiv utveckling i kommunen, där vi nyligen har passerat gränsen för att räknas till kategorin större städer. Nu är vi över invånare och det märks inte minst här på Tunabyggen. Tunabyggen har under de senaste åren, i snitt och årligen, producerat ca 80 lägenheter. Det har tyvärr inte varit tillräckligt för att möta efterfrågan. Våra planer är att fortsätta i samma takt under kommande år med nya intressanta projekt. Om dessa kan du läsa i slutet av broschyren. Tunabyggen gör dock betydligt mer än att bygga nya bostäder och renovera våra fastigheter. Vår ambition är att bygga hållbara och trygga boendemiljöer. Vårt sociala engagemang är omfattande och vi försöker på flera sätt bidra till människors utveckling. För att kunna nå de mål vår ägare, Borlänge kommun, vill att vi ska nå behöver vi agera affärsmässigt. Det innebär att vi alltid utgår från vad som är bäst för bolaget och våra hyresgäster långsiktigt. Jag hoppas att du finner informationen i broschyren intressant. Har du frågor eller funderingar om vår verksamhet är du naturligtvis välkommen att kontakta oss. Med vänlig hälsning Olle Rigborn Styrelseordförande AB Stora Tunabyggen BORLÄNGE OCH BOSTADSMARKNADEN... 4 Tunabyggen i kommunkoncernen... 5 DETTA ÄR TUNABYGGEN... 6 Styrelsens ansvar och arbete... 7 Vi som arbetar på Tunabyggen... 8 Ekonomi... 9 Förvaltning, reparationer och underhåll Hyresförhandling...11 Socialt ansvarstagande Boinflytande skapar engagemang och gemenskap VI BYGGER UTIFRÅN VÅRA KOMMUNINVÅNARES BEHOV Genomförda bygg- och renoveringsprojekt Borlänge kommuns bostadsmarknad, idag och imorgon Tunabyggens framtida bygg- och renoveringplaner HISTORIK

3 BORLÄNGE OCH BOSTADSMARKNADEN Tunabyggen bygger och renoverar som aldrig förr och det gör skillnad, men räcker inte! Vi har planer och idéer för nyproduktioner och vill gärna att det byggs ännu fler bostäder. Därför vill vi uppmana andra bolag att satsa på Borlänge genom att bygga nya bostäder här. Tunabyggen i kommunkoncernen AB Stora Tunabyggen ägs av Borlänge kommun, d.v.s. Borlänges kommuninvånare, i allmännyttigt syfte för att bidra till att det finns attraktiva bostäder i kommunen. Borlänge är, med sin starka utveckling, med och driver den regionala utvecklingen framåt. Detta påverkar bl.a. bostadsmarknaden. Idag är det bostadsbrist i kommunen och med en ökad inflyttning ökar också behovet av flera bostäder. Under de senaste tre åren har Tunabyggen byggt ca 80 lägenheter per år, men det är inte tillräckligt. Tunabyggen kan inte på egen hand lösa bostadsbristen i kommunen, däremot vill vi vara en av de aktörer som står för en kontinuerlig produktion av nya hyresrätter. En bostadsmarknad med plats för flera bostadsproducenter Tunabyggen producerar idag flest hyresrätter i Borlänge och bostäderna som produceras blir snabbt uthyrda. Borlänge är alltså en intressant marknad för nyetableringar. Fler bolag som börjar producera hyresrätter är därför önskvärt, och vi ser gärna helt nya bostadsproducenter på marknaden som är beredda att investera i Borlänge kommun. I detta ingår att ta hänsyn till olika bostadsbehov och tillhandahålla ett varierat bostadsutbud av god kvalitet. Tunabyggen abetar också för att Borlänge ska uppfattas som en attraktiv kommun att bo och bedriva näringsverksamhet i. I Tunabyggens uppdrag ingår att ta ett samhällsansvar för att bidra till en hållbar utveckling i kommunen. Det handlar om att ta ett etiskt, miljömässigt och socialt ansvar. Affärsmässighet utgör grunden Verksamheten ska drivas enligt affärsmässiga principer och ska agera på konkurrensneutrala villkor. Tunabyggen ska alltid utgå från det som är långsiktigt bäst för bolaget, och vi tar hänsyn till de förutsättningar som ges och det ansvar som ställs på en ansvarstagande fastighetsägare i Borlänge kommun. Relationen mellan kommunen och Tunabyggen ska vara affärsmässig. De bådas ekonomier är åtskilda och kommunen ställer affärsmässiga krav på bolaget. Fakta om Borlänge 2014 fyller Borlänge 70 år och når invånare. Här arbetar ca personer, främst inom tjänstesektorn, men också inom tillverkande verksamheter. Dalarnas största shoppingstad. Dynamisk entreprenörsanda, gott samarbetsklimat och starka, växande nätverk. Borlänge kommuns koncernbolag och dotterbolag (kommunkoncernen): Borlänge Kommuns Förvaltnings AB AB Stora Tunabyggen AB Borlänge Energi Fastighets AB Hushagen Maserhallen AB 4 5

4 DETTA ÄR TUNABYGGEN Styrelsens ansvar och arbete SNABBFAKTA 2013 Ägare...Borlänge Kommuns Förvaltnings AB Omsättning Mkr Fastigheternas marknadvärde...2,8 Mdkr Resultat före dispositioner...9,6 Mkr Investeringar...236,4 Mkr Soliditet... 10,9 % Antal fastigheter...98 st. Antal externa enheter (kommunens lokaler) st. Uthyrningsbar yta, egna enheter m 2 Uthyrningsbar yta, externa enheter (kommunens lokaler) m 2 I bostadskön personer Snitthyra bostäder (brutto) kr/ m 2 per år Antal årsarbetare personer Mer om Tunabyggen På tunabyggen.se kan du läsa om vår verksamhet och det som är aktuellt. Här kan du också: logga in på Mina Sidor, ställa dig i bostadskö, för att samla köpoäng, söka lediga lägenheter och lokaler, göra din felanmälan. Styrelsens viktigaste uppgift är att leda bolagets affärsverksamhet på ett framgångsrikt sätt. Styrelsen har också en kontrollfunktion, d.v.s. man följer regelbundet upp och granskar bolagets utveckling och ekonomiska situation. Styrelsens huvuduppgifter är att svara för bolagets organisation, förvaltning och att fortlöpande bedöma bolagets ekonomiska situation. Styrelsen ser till att bolagets organisation är utformad så att bokföring, medelsförvaltning och ekonomiska förhållanden i övrigt sköts på ett betryggande sätt. En annan uppgift för styrelsen är att se till att information och rapporter från bolaget är korrekta och förmedlas till de som kan ha intresse av bolaget och dess utveckling. Styrelsen fattar kollektiva majoritetsbeslut, men varje enskild styrelseledamot har ett personligt ansvar för sina åtgärder och beslut som styrelseledamot. Därutöver har en styrelseledamot särskilda uppgifter enligt lag, och det är styrelseordföranden. Så styrs ett aktiebolag Styrning av ett publikt aktiebolag kan sammanfattas i fyra nivåer: 1. Ägaren, i vårt fall Borlänge kommun, bestämmer vad bolaget ska göra. Detta görs via en skriftlig bolagsordning och via ett skriftligt ägardirektiv. 2. Bolagets styrelse utses av ägaren, Borlänge kommuns fullmäktige. Utifrån ägardirektivet beslutar sedan styrelsen om hur verksamheten ska prioriteras och genomföras. 3. Publika aktiebolag ska enligt lag ha en vd, som ansvarar för den löpande verksamheten. Förenklat handlar det om att vd ska säkerställa att styrelsens beslut genomförs. Tunabyggens styrelse 4. Bolagets revisorer granskar bolagets verksamhet utifrån lagar och styrdokument. Revisorerna rekommenderar sedan bolagsstämman, att besluta om ansvarsfrihet för bolagets styrelse och vd. 6 7

5 Vi som arbetar på Tunabyggen Det viktigaste för Tunabyggen är att vi har nöjda hyresgäster och kunder. För att lyckas med detta är våra kunniga och engagerade medarbetare en förutsättning. Att arbeta i ett bostadsföretag innebär att vi jobbar med det som är grunden till ett tryggt och bra liv för oss alla. För att kunna bedriva en så bred verksamhet som Tunabyggen har, behöver vi personal inom många olika yrkesområden som har vilja att lära sig mera, tänka nytt och ta ansvar. Kompetensutveckling Tunabyggen satsar mycket på kompetensutveckling. Det gör vi inte bara genom utbildningsinsatser, man kan även få arbeta med olika uppdrag och inriktning, samt det finns möjlighet att byta karriär inom företaget. Tunabyggen bedriver också ett aktivt förebyggande hälsoarbete. Tunabyggens vision är Möjligheternas boende För att skapa möjligheternas boende måste alla medarbetare tänka och agera kreativt och positivt. Möjligheternas boende kan betyda olika för olika kunder och visionen ställer krav på oss att vara lyhörda och arbeta nära hyresgästerna. Tunabyggen har ett mycket bra arbetsmiljöarbete och medarbetarna trivs och har det bra. Arbetsmiljöverkets bedömning Ekonomi Tunabyggen ska vara ekonomiskt självständigt och ägaren, Borlänge kommun, skjuter inte till pengar om förluster uppstår i verksamheten. Vinsten är inte målet för verksamheten, men är avgörande för att Tunabyggen ska kunna bedriva och utveckla verksamheten som det är tänkt. Lagstiftningen som styr kommunala allmännyttiga bostadsbolag och ägardirektivet beskriver bl.a. att Tunabyggen är undantaget från kommunallagens självkosnadsprincip och att verksamheten ska bedrivas enligt affärsmässiga principer. Ekonomisk långsiktighet Vinsten måste vara så stor att det går att genomföra ett ambitiöst underhåll av våra fastigheter för att kunna behålla och utveckla fastighetsvärdena till en betryggande nivå. En god vinstnivå ger oss också möjlighet att vara aktiva i utvecklingen av bostäder i Borlänge kommun. Större byggnadsprojekt, både renoveringar och nyproduktion, finansieras genom att vi lånar till en stor del av kostnaden. Detta gör oss känsliga för ränteförändringar. För att garantera en ekonomisk långsiktighet och minska räntekänsligheten är det viktigt att självfinansieringen av kommande byggnadsprojekt hålls på minst 50 procent. Vi har också som ambition att amortera en del av vår låneskuld. En avgörande förutsättning för att vi ska kunna genomföra vårt ambitiösa renoverings- och nyproduktionsprogram är, dels att de ekonomiska förutsättningarna för projekten är affärsmässiga och dels att vi långsiktigt kan lösa finansieringsfrågan. Den höga kostnadsnivån för både nybyggnads- och ombyggnadsprojekt innebär en stor utmaning i att hitta balansen mellan den höga efterfrågan på bostäder och finansieringsmöjligheterna. Försäljningar för framtida investeringar Under våren 2012 fick Tunabyggen i uppdrag av ägaren att ta fram förslag på fastigheter som skulle kunna säljas för att frigöra kapital. Försäljningen av omsorgsfastigheterna Kungsljuset och Vinkelhaken, som genomfördes 2014, ska bidra till att producera nya bostäder i Borlänge kommun. För att göra det möjligt att bygga fler nya bostäder i Tunabyggens regi, kommer vi sannolikt, om ägaren och bolagets styrelse så beslutar, att behöva sälja fler fastigheter framöver för att få in nytt kapital i bolaget. 8 9

6 Förvaltning, reparation och underhåll En trygg och stabil fastighetsförvaltning innebär bland annat långsiktiga planer för det vi vill göra i våra fastigheter. Det handlar om att göra rätt saker, på rätt fastighet, vid rätt tidpunkt. Allt för att ha nöjda hyresgäster och bevara och utveckla fastigheternas värde. Hyresförhandling Alla fastighetsägare är skyldiga att förhandla om hyresnivån för de lägenheter man hyr ut. Sedan många år tillbaka förhandlar Tunabyggen med Hyresgästföreningen. Tunabyggen förvaltar främst egna fastigheter, som till största del består av bostäder, men också ett antal lokaler. Vi förvaltar även, på uppdrag av Borlänge kommun, huvuddelen av Borlänge kommuns fastigheter, exempelvis skolor och omvårdnadsbyggnader. Uppdraget är en viktig del av vår verksamhet. Reparationer håller skicket på Tunabyggens fastigheter För att behålla och utveckla skicket på våra fastigheter, genomför vi varje år en mängd olika tekniska arbeten både in- och utvändigt i våra hus. Reparationerna kan vara alltifrån mindre åtgärder som en läckande kran, till större planerade underhållsåtgärder för att bevara fastighetens standard. Vi genomför mycket av våra reparationsarbeten med egen personal och vi köper också in tjänster via ramavtalsentreprenörer. Hyresförhandlingar förs inför årliga hyresförändringar, nyproduktioner och i samband med hyresförändringar som följer ombyggnationer. Vid hyressättningen ska hänsyn tas till fastighetens och lägenhetens standard och utrustning. Man kan säga att det ska vara ungefär lika hyra för likvärdiga bostäder. Tunabyggen hade under många år en stor påverkan på Borlänges hyresutveckling, men den 1 januari 2011 förändrades lagstiftningen för kommunala bostadsbolag. Bland annat infördes nya regler för hyressättning och de kommunala bostadsbolagens hyresnormerande roll togs bort. Det innebär att man nu vid prövning av hyra kan jämföra med hyran hos alla fastighetsägare, bara hyran förhandlats fram kollektivt. Utveckling och systematisering för ett effektivare arbete Under de senaste åren har vi arbetat intensivt med att vidareutveckla och systematisera vårt arbete kopplat till reparationer och underhåll. Vi optimerar och förbättrar vårt arbete gentemot våra hyresgäster och kunder, vilket också påverkar arbetsmiljön positivt för våra medarbetare. Självskötsel, ett sätt att engagera våra hyresgäster Under åren har vi provat olika modeller av självskötsel av den yttre miljön, för att ge våra hyresgäster möjlighet att vara delaktiga i skötseln av sitt område eller sin gård. Vi uppmuntrar denna verksamhet, då vi har sett att det ofta bidrar till en ökad gemenskap och ett större engagemang i boendet bland de hyresgäster som deltar. Energieffektivisering Tunabyggen arbetar aktivt med att minska vår negativa miljöpåverkan, bl.a. genom att energieffektivisera och välja renare energikällor. Genom effektiviseringarna bidrar vi också till att sänka våra energikostnader. Tunabyggen deltar i SABOs (Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag) energiutmaning, Skåneinitiativet, där vi har som mål att spara 20 % av vår energianvändning från 2007 till Andra områden vi arbetar med är bl.a. bättre och renare avfallshantering, samt utsläpp och transporter i tjänsten

7 Socialt ansvarstagande Tunabyggen genomför och deltar i många olika aktiviteter och projekt för att utveckla våra bostadsområden. Vi tar aktivt del i Borlänges utveckling och medverkar till att skapa ett tryggt boende och en hållbar utveckling. Boinflytande skapar engagemang och gemenskap Hyresgästernas engagemang för sin bostad och boendemiljö är viktig för Tunabyggen. Vi har under många år arbetat aktivt, för att våra hyresgäster på olika sätt ska kunna bli delaktiga och få möjlighet att påverka sitt boende. Enligt Tunabyggens ägardirektiv ska bolaget ha ett socialt ansvarstagande. Vi ska också ta ett samhällsansvar för att främja kommunens och samhällets långsiktiga utveckling. Det handlar bl.a. om etiskt, socialt, ekonomiskt och miljömässigt ansvar. För att möta gemensamma utmaningar engagerar vi oss ofta i sociala projekt och arbetsprojekt i samarbete med kommunen, myndigheter, föreningar och företag. Viktigt med stolthet för sitt bostadsområde Tunabyggen arbetar aktivt för att stärka våra hyresgästers känsla och stolthet för sitt bostadsområde. I samarbete med företag och föreningar genomför vi varje år olika typer av områdesevenemang. Vi anordnar också tävlingar som blomstertävlingen och årets granne, för att lyfta fram våra hyresgästers engagemang och positiva initiativ. Vi arbetar med olika typer av trygghetsåtgärder i våra bostadsområden, t.ex. genom blåljusdagarna där vi försöker att avdramatisera synen på myndigheterna t.ex. polis, räddningstjänst och ambulans. Vi genomför också arbetsprojekt, som är ett samarbete med bl.a. kommunen, arbetsförmedlingen och olika företag, där vi ordnar anställningar i renoverings- och byggprojekt som genomförs i Tunabyggens regi. Projekten vänder sig till personer i våra bostadsområden som idag står långt ifrån arbetsmarknaden. Vi vill att våra hyresgäster ska uppleva att man har möjlighet att föra en dialog med oss. Förutom den dagliga dialogen mellan våra hyresgäster och våra medarbetare, genomför vi olika aktiviteter och möten i områdena. Genom dessa har hyresgästerna möjlighet att tycka till och komma med förbättringsförslag. Det kan handla om allt från allmänna frågor i ett område, specifika utvecklings- och ombyggnadsprojekt eller mindre åtgärder som när en lekplats eller en gårdsmiljö ska rustas upp. Aktiviteter som är till för alla Tunabyggen har valt att samarbeta med Hyresgästföreningen kring boinflytandet, för att genomföra de aktiviteter som har arbetats fram i dialog med våra hyresgäster. Aktiviteterna ska vara till för alla Tunabyggens hyresgäster, oavsett om man är medlem i Hyresgästföreningen eller inte. Hyresgäster påverkar Inom ramen för boinflytandearbetet fördelas varje år pengar, s.k. fritidsmedel, till lokala hyresgästföreningar i våra bostadsområden. För pengarna kan de lokala föreningarna planera och genomföra aktiviteter i egen regi i området, allt utifrån vad som efterfrågas av hyresgästerna. Arbetet med boinflytandet utvärderas löpande, för att säkerställa att vi bedriver verksamhet som efterfrågas och som ger ett mervärde för våra hyresgäster och Tunabyggen. I lagen om Allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag (2010:879) står det att bolagen ska erbjuda hyresgästerna möjlighet till boendeinflytande. Det står inget om hur man ska genomföra det eller hur man definierar boinflytandet. Det är alltså upp till det specifika bostadsbolaget och dess styrelse att bestämma

8 VI BYGGER UTIFRÅN VÅRA KOMMUNINVÅNARES BEHOV Tunabyggen är aktiv på bostadsmarknaden, vilket märks i alla projekt vi genomför och planerar att genomföra. Vårt mål är att bygga och renovera för att våra kommuninvånare ska kunna bo i ändamålsenliga bostäder. Ägarens krav på Tunabyggen är att vi i snitt ska producera cirka nya bostäder årligen. Utmaningen för att lyckas med detta är bland annat att utveckla rationella och kostnadseffektiva produktionsmetoder. Analys av bostadsbehov Inför varje projekt analyserar vi behoven i kommunen och vad som efterfrågas idag och imorgon. Det kan handla om att vi behöver bygga traditionella hyreslägenheter i olika storlekar och det kan också handla om att vi bygger s.k. kategoriboenden, exempelvis omsorgsboende. Oavsett vilken typ av boende vi bygger handlar det om att tillgodose nuvarande och presumtiva kommuninvånares behov. Genomförda bygg- och renoveringsprojekt Under de senaste åren har Tunabyggen genomfört en mängd nybyggnads- och renoveringsprojekt. Här följer några exempel. Prod.år Plats Beskrivning Antal lägenheter Betesgatan, Tunabyggens största reparations-, om- och Ombyggda: 276 st Bullermyren tillbyggnadsprojekt, som utförts i 5 etapper. Nybyggda: 83 st Jakobsgårdarna Ett omfattande förnyelseprojekt som innefattar bl a renovering av husen, teknisk översyn och samhällsbyggnadsmässiga förändringar. Projektet pågår. Tak- och fasadrenoveringar har hittills berört 125 lägenheter Vintervägen, Centrum Nyproduktion av enplansradhus. 5 st Dalen 8, Centrum Nyproduktion av ett flerfamiljshus. 11 st Utanfors, Hushagen Om- och tillbyggnad av den gamla skolan för Tunabyggens verksamhet Märkargatan 19, På uppdrag av Borlänge kommun 5 st Kvarnsveden byggdes LSS-boendet Vinkelhaken Ringargatan 61, Kvarnsveden På uppdrag av Borlänge kommun byggdes omsorgsboendet Kungsljuset. 47 st Tångringsgatan 4, Hagalund Kv. Lisselhagens tre punkthus är det största nybyggnadsprojektet sedan 80-talet. 110 st 14 15

9 Borlänge kommuns bostadsmarknad, idag och imorgon Tunabyggens framtida bygg- och renoveringsplaner Att bygga hus handlar inte bara om att skapa fler bostäder, utan också om att skapa attraktiva och hållbara boendemiljöer för framtiden. Vi behöver ta hänsyn till våra olika bostadsbehov genom livet och inte minst till framtida bostadsbehov, som kommer att förändras. I vår planering av framtiden, ser vi ett fortsatt stort behov av nyproduktion och renovering av våra befintliga bostäder. För att skapa en förståelse för Tunabyggens ambition att möta bostadsbehoven i kommunen under de närmaste åren, beskriver vi kort projekten. Behovet av bostäder är och förblir, inom överskådlig tid, en flaskhals som hindar kommunen att växa, den hindrar också människor från att utvecklas. Bristen på bostäder skapar flera problem, bl.a. utanförskap och trångboddhet. Vi blir alla mer eller mindre berörda av den bostadsbrist som råder. Föränderliga bostadsbehov När våra liv förändras över tiden, förändras också våra behov av hur vår bostad ska vara utformad. Familjebildningarna ändras. Idag är andelen ensamhushåll vanligast i Sverige, vi blir allt äldre, unga kommer in i arbetslivet allt senare och det ställs högre ekonomiska krav på den person som väljer att köpa en egen bostad. Dessa är exempel på faktorer som påverkar Tunabyggens bedömning av vilken typ av bostad som efterfrågas idag och imorgon. När vi bygger ett hus gör vi det i ett långsiktigt syfte. Vi ser att fastigheten som produceras kommer att ha en livscykel på minst 50 år. Vilka förhållanden, krav, förväntningar och behov som råder på bostadsmarknaden om ca 50 år är naturligtvis svårt att förutse, men en sak är ganska säker och det är att kraven och behoven på bostadens utformning inte kommer att se ut som idag. Olika boendeformer för ett breddat utbud Ett varierat inslag av olika boendeformer är ett måste i en kommun. Hyresrätten är idag den enda boendeformen som finns inom Tunabyggens fastighetsbestånd. I framtiden kan det bli aktuellt att titta på andra boendeformer eller att utveckla andra former av boendekoncept. Exempel på sådana kan vara kooperativ hyresrätt, hyrköp eller trygghetsboende. Vi har gjort en sammanställning över de projekt vi skulle vilja genomföra kommande år. Projekten kan komma att genomföras under förutsättning att vi bl.a. kan säkra en långsiktig finansiering. Utöver följande projekt har vi beredskap för ytterligare nyproduktioner och renoveringar. Kv. Fiskarna, Parkgatan, Hagalund Vi planerar att bygga ca: 8-10 lägenheter i ett mindre flerfamiljshus. Lägenheterna blir 1:or och 2:or. I huset kommer det att finnas en hiss. Kostnaden blir ca: 10 miljoner kronor Målgrupp och syfte: Med de här mindre lägenheterna vänder vi oss till både äldre och yngre personer. Vi bygger huset nära centrum för att förtäta staden och erbjuda ett attraktivt boende i centrum. Närheten till den service som finns i Hagalundshuset bedömer vi som betydelsefull för målgruppen. Planerad projekttid: Beslut under hösten 2014 och genomförande preliminärt under Förslagsskiss Parkgatan 16 17

10 Kv. Kungsljuset och Prästgården, Kvarnsveden Vi planerar att bygga ca: 15 st, ca kvm stora, rad- och parhus i området runt prästgården. Vi planerar också att skapa ca 4 lägenheter i själva prästgården. Kostnaden blir ca: 40 miljoner kronor Målgrupp och syfte: Vi vänder oss till både äldre och yngre personer/familjer, där vi tror att de mindre rad- och parhusen kan erbjuda ett attraktivt boende i en lugn och vacker miljö. Planerad projekttid: Preliminär start under 2015 och färdigställande under Kv. Jonas, Skräddarbacken Vi planerar att bygga ca: hus/lägenheter i området. Kvarteret Jonas är ett bostadsområde där det kan byggas mindre rad- och parhus och/eller mindre flerbostadshus. Kostnaden blir ca: 60 miljoner kronor Målgrupp och syfte: Vi tror att detta projekt främst kommer att tilltala barnfamiljer eller personer som söker ett lugnt och naturskönt läge utanför stadens centrum. Skräddarbacken är idag ett uppskattat område och områdets attraktivitet kommer sannolikt att öka under kommande år. Planerad projekttid: Preliminärt Studievägen, Jakobsgårdarna Vi planerar att bygga ca: st enskilda och/eller parhus i området. I projektet vill vi prova ett koncept som inte tidigare genomförts hos Tunabyggen, en så kallad hyrköpsmodell. Tanken är att en del av de planerade husen ska erbjudas som hyrköp, medan de övriga blir traditionella hyresrätter. Hyrköp innebär: Att man under en viss tid hyr huset för att sedan köpa huset till ett förutbestämt pris. Det blir då att betrakta som så kallade egna hem, dvs. att du äger och ansvarar för ditt hus. Kostnaden blir ca: 45 miljoner kronor Målgrupp och syfte: Främst bedömer vi att yngre familjer som önskar ett eget hus kommer att tilltalas av projektet. Genom hyrköp kan vi erbjuda ett attraktivt och ekonomiskt alternativ i ett fördelaktigt läge i Borlänge. Planerad projekttid: Preliminärt Bältartäppan, Centrum Vi planerar att bygga ca: Kostnaden blir ca: Målgrupp och syfte: Planerad projekttid: Preliminärt lägenheter i centralt läge med närhet till det mesta. Vi planerar ett större flerfamiljshus med en spännande utformning. 90 miljoner kronor I detta projekt vänder vi oss till en bred målgrupp. Lägenheterna kommer att tilltala många med tanke på husets centrala läge, och då det kommer att vara tillgänglighetsanpassat. Med Bältartäppan bidrar vi till att öka antalet bostäder i centrumområdet. Förslagsskiss Kv. Kungsljuset Förslagsskiss Studievägen Förslagsskiss Bältartäppan 18 19

11 Buskåker Vi planerar att bygga: Planerad projekttid: Preliminärt Vattenparken Vi planerar att bygga ca: Kostnaden blir ca: Målgrupp och syfte: Planerad projekttid: Preliminärt ett nytt bostadsområde i den södra delen av Borlänge, på en idag obebyggd tomt. Eftersom planerna är i ett så tidigt skede har ingen närmare beskrivning av projektets omfattning eller målgrupp gjorts. Vi ser dock möjligheten att skapa attraktiva nya lägenheter för människor som vill bosätta sig utanför det centrala Borlänge. Bostäderna skulle även bli ett bra komplement till vårt redan befintliga bostadsområde på fastigheten intill rad- och/eller flerbostadshus i området Vattenparken omedelbart väster om Kupolen. Några av bostäderna kan komma att bli bostadsrätter. 65 miljoner kronor Projektet vänder sig till en bred målgrupp som söker ett naturskönt och lugnt läge, men ändå nära till service, handel och resecentrum. Renoveringsprojekt Jakobsgårdarna Vi planerar: Projekt Jakobsgårdarna handlar om att utveckla och förbättra boendemiljön för våra hyresgäster i området. Hittills har åtgärderna varit av teknisk karaktär och dessa åtgärder kommer att fortsätta under ett antal år. Åtgärderna handlar om att förbättra boendemiljön i husen, vilket bl.a. sker genom att vi åtgärdar tak och fasader. Därutöver åtgärdar vi ledningar i mark och rustar undercentraler som styr värmen i området. Området är ca 30 år gammalt, därför är åtgärderna nödvändiga innan vi kan fortsätta med förändring av den yttre miljön. Kostnaden blir ca: 30 miljoner kronor per år. Målgrupp och syfte: Hyresgäster i bostadsområdet ska få en förbättrad boendemiljö. I dialog med hyresgästerna förändrar vi också på sikt den yttre miljön, med fokus på trygghet och tillgänglighet. Planerad projekttid: Pågår till ca 2020 Renoveringsprojekt Tjärna Ängar Vi planerar: Under hösten 2014 kommer vi att upphandla den första etappen i renoveringen av bostadsområdet Tjärna Ängar. Åtgärderna kommer främst att vara tekniska. De syftar till att förbättra boendemiljön i respektive lägenhet, men åtgärdspaketet kommer också att utveckla den yttre miljön med fokus på trygghet och tillgänglighet. Projektet kommer sannolikt innehålla viss nyproduktion i området. Det kan vara att vi bygger på en extra våning på något hus och/eller att vi helt enkelt bygger ett nytt hus i området. Kostnaden blir ca: 60 miljoner kronor per år. Målgrupp och syfte: Med projektet vänder vi oss till såväl nuvarande hyresgäster som till nya presumtiva Borlängebor. Syftet med projektet är att genomföra tillräckliga tekniska åtgärder för att förbättra boendemiljön i respektive lägenhet. Det kommer inte att handla om några lyxrenoveringar. Planerad projekttid: Preliminärt Vi kommer att fortsätta med ett aktivt underhållsarbete i vårt övriga bostadsbestånd. Till detta räknar vi att avsätta ca 50 miljoner kronor årligen. Förslagsskiss till renoveringsprojekt Tjärna Ängar

12 Beslut i stadsfullmäktige att införa en bostadsstiftelse. Bostadsstiftelsen Hyreslägenheter i Borlänge bildas. Stora Tuna Bostadsstiftelse bildas. Bullermyrens Centrum färdigställs. Kvarnsvedens Centrum färdigställs. Domnarvets Centrum färdigställs. Buskåker färdigställs och ägs av Tunabyggen i dåvarande skepnad. 500 lägenheter byggs i kv. Palsternackan i Bullermyren. Stiftelsen Hyreslägenheters första produktion av egna hem. Inflyttning i de 108 första lägenheterna (av 1250) i Tjärna Ängar. Borlänge stad & Stora Tuna kommun går samman och blir Tunabyggen. Kv. Ulrika i Skräddarbacken färdigställs. Jakobsgårdarna färdigställs. Tunabyggen förvärvar det kulturklassade bostadsområdet Hushagen. Bomässan Bo 91 hålls i Borlänge. Kv. Yngve, Urd (centrum) och bostäder i Ornäs, Bysjön och kv Oxen i Hagalund. AB Stora Tunabyggen fyller 50 år. 18 lägenheter i BoKlokhusen på Lergatan. Tunabyggen får uppdraget att förvalta kommunens fastigheter. Stadsradhusen i Dalen. 18 lägenheter i BoKlokhusen på Hummelgatan. Försäljning av fastigheter i Kvarnsveden och Östermalm. Studentboendet Locus byggs i Tjärna Ängar. Stråket i Bullermyren invigs. Tunabyggen fyller 60 år. Ombyggnad i kv. Palsternackan, för bättre tillgänglighet och påbyggnad av nya lägenheter, in-leds med Betesgatan 10 och 11 nya lägenheter. Ombyggnad av Wikmanska huset Vattugatan med installation av hiss. Ombyggnad av Dalen 4 med 8 st lägenheter och installation av hiss. Ombyggnad av Betesgatan 8 med 13 nya lägenheter. 12 nya lägenheter i kv. Skuld. 5 nya lägenheter i enplansradhus på Vintervägen, Östermalm. Ombyggnad av Betesgatan 6 med19 nya lägenheter. Planering av stadsdelsförnyelse i Jakobsgårdarna. Ombyggnad och tillbyggnad av Utanfors, Tunabyggens nya huvudkontor. Ombyggnad av Betesgatan 4. Nybyggnad av omsorgsboende, fastighet Kungsljuset 12 med 47 lägenheter. Nybyggnad av gruppboende, fastighet Vinkelhaken 2 med 5 lägenheter. 110 lägenheter i kv. Lisselhagen på Tångringsgatan färdigställs. Planering av renoveringsprojekt Tjärna Ängar inleds. Ombyggnad av Betesgatan 2 med 21 nya lägenheter. Försäljning av omsorgsfastigheterna Kungsljuset och Vinkelhaken

13 AB Stora Tunabyggen bygger, äger, förvaltar och hyr ut bostäder och lokaler i Borlänge. Tunabyggen, möjligheternas boende! Produktion: Tunabyggen Tryck: Printeliten, tryckt i 600 ex, september AB Stora Tunabyggen Box Borlänge BESÖK Utanforsgränd 2 TEL FAX E-POST ORG NR

INFORMATION FRÅN TUNABYGGEN NR 3 2014. Festival i Tjärna Centrum NOMINERA ÅRETS GRANNE! Tunabyggen idag och imorgon Energispartips på olika språk

INFORMATION FRÅN TUNABYGGEN NR 3 2014. Festival i Tjärna Centrum NOMINERA ÅRETS GRANNE! Tunabyggen idag och imorgon Energispartips på olika språk Festival i Tjärna Centrum INFORMATION FRÅN TUNABYGGEN NR 3 2014 NOMINERA ÅRETS GRANNE! Tunabyggen idag och imorgon Energispartips på olika språk I broschyren Tunabyggen idag och imorgon beskriver vi kort

Läs mer

AFFÄRSPLAN. AB Stora Tunabyggen. 1 Tunabyggen Affärsplan 2010 2013 Tunabyggen Affärsplan 2010 2013. Box 308 781 24 Borlänge www.tunabyggen.

AFFÄRSPLAN. AB Stora Tunabyggen. 1 Tunabyggen Affärsplan 2010 2013 Tunabyggen Affärsplan 2010 2013. Box 308 781 24 Borlänge www.tunabyggen. 2010 AFFÄRSPLAN 2013 AB Stora Tunabyggen Box 308 781 24 Borlänge www.tunabyggen.se BESÖK Vasagatan 27 TEL 0243-733 00 FAX 0243-733 70 E-POST info@tunabyggen.se BANKGIRO 465-2566 POSTGIRO 46 26 58-6 ORG

Läs mer

2012 AFFÄRSPLAN 2016

2012 AFFÄRSPLAN 2016 2012 AFFÄRSPLAN 2016 AB Stora Tunabyggens affärsplan är framtagen av företagets styrelse och ledningsgrupp. Affärsplanen är beslutad i AB Stora Tunabyggens styrelse 2012-06-20 och gäller för åren 2012-2016.

Läs mer

Detta ägardirektiv gäller tillsammans med den av fullmäktige beslutade Ägarpolicy för Eslövs kommun och dess bolag.

Detta ägardirektiv gäller tillsammans med den av fullmäktige beslutade Ägarpolicy för Eslövs kommun och dess bolag. ESLÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING NR 35 C ÄGARDIREKTIV FÖR ESLÖVS BOSTADS AB Godkända av kommunfullmäktige 2011-12-19, antagna på bolagsstämma Bakgrund Eslövs kommun är en relativt stor aktör på bostadsmarknaden

Läs mer

BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013

BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013 BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013 VÄSTERÅS FRAMTIDEN MÅSTE BYGGAS IDAG Västerås växer snabbare än på mycket länge och passerade nyligen 140 000 invånare, men bostadsbyggandet i Västerås går inte i takt med

Läs mer

Tjänsteskrivelse Svar på motion (S) om att ge ägardirektiv till Össebyhus AB att köpa byggbar mark

Tjänsteskrivelse Svar på motion (S) om att ge ägardirektiv till Össebyhus AB att köpa byggbar mark EMELIE HALLIN SID 1/3 UTREDARE 08-58785203 EMELIE.HALLIN@VALLENTUNA.SE KOMMUNSTYRELSEN Tjänsteskrivelse Svar på motion (S) om att ge ägardirektiv till Össebyhus AB att köpa byggbar mark Förslag till beslut

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING ÄGARDIREKTIV FÖR MARKS BOSTADS AB 1. Ägaruppdrag Kf 2012-04-26, 35 Blad 1(5) Avsikten med Marks Bostads AB, nedan kallad Bolaget, är att det på samma sätt som de kommunala nämnderna och övriga kommunala

Läs mer

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS FASTIGHETS AB

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS FASTIGHETS AB ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS FASTIGHETS AB Organisationsnummer 556041-1786 Bolagets syfte Det kommunala ändamålet med Halmstads Fastighets AB:s verksamhet är enligt bolagsordningen, att i allmännyttigt syfte

Läs mer

Nybygge i Kvarnsveden Nominera Årets Granne Trivselpengar i Buskåker. Första spadtaget vid gamla Prästgård e n. Attraktiva boendemiljöer

Nybygge i Kvarnsveden Nominera Årets Granne Trivselpengar i Buskåker. Första spadtaget vid gamla Prästgård e n. Attraktiva boendemiljöer HållbSSorteraHållbartHållbart boende INFORMATION FRÅN TUNABYGGEN NR 3 2015 Nybygge i Kvarnsveden Nominera Årets Granne Trivselpengar i Buskåker Första spadtaget vid gamla Prästgård e n Attraktiva boendemiljöer

Läs mer

Carlshem: Flintvägen 2-6, 3-15, 10-72, Gnejsvägen 1 47, 2 14, Kvartsvägen 5 13 och Kvartsvägen 3 (tomtmark).

Carlshem: Flintvägen 2-6, 3-15, 10-72, Gnejsvägen 1 47, 2 14, Kvartsvägen 5 13 och Kvartsvägen 3 (tomtmark). 2017-11-16 Ska Bostaden sälja fastigheter? Ja, vi säljer 1 601 lägenheter på Mariehem och Carlshem. Vi säljer alla våra fastigheter på Carlshem och stora delar av Mariehem. De adresser som ingår i försäljningen

Läs mer

Alla har rätt till en bra bostad!

Alla har rätt till en bra bostad! Alla har rätt till en bra bostad Bostadspolitiskt program Hyresgästföreningen Södertälje/Nykvarn Bostadsbrist Idag råder det bostadsbrist i Södertäljes och Nykvarns kommuner och framför allt saknas det

Läs mer

Ägardirektiv för VärmdöBostäder AB

Ägardirektiv för VärmdöBostäder AB Ägardirektiv för VärmdöBostäder AB VärmdöBostäder AB är ett helägt bolag till Kommunhuset i Värmdö AB som är ett helägt bolag till Värmdö kommun. Detta ägardirektiv är ett komplement till bolagsordningen

Läs mer

Bostäder att bo kvar i Bygg för gemenskap i tillgänglighetssmarta boendemiljöer, SOU 2015:85, dnr N2015/06917/PUB

Bostäder att bo kvar i Bygg för gemenskap i tillgänglighetssmarta boendemiljöer, SOU 2015:85, dnr N2015/06917/PUB 1 (5) Handläggare Datum Jonas Hagetoft 2016-02-25 Remissvar Bostäder att bo kvar i Bygg för gemenskap i tillgänglighetssmarta boendemiljöer, SOU 2015:85, dnr N2015/06917/PUB Hyresgästföreningen har beretts

Läs mer

Ägardirektiv för VärmdöBostäder AB

Ägardirektiv för VärmdöBostäder AB Ägardirektiv för VärmdöBostäder AB VärmdöBostäder AB är ett helägt bolag till Kommunhuset i Värmdö AB som är ett helägt bolag till Värmdö kommun. Detta ägardirektiv är ett komplement till bolagsordningen

Läs mer

Bostadspolitik. för tillväxt och rättvisa. Tillväxt kräver rättvisa! Bostadspolitiskt program för Socialdemokraterna i Sundsvall 2012-2016

Bostadspolitik. för tillväxt och rättvisa. Tillväxt kräver rättvisa! Bostadspolitiskt program för Socialdemokraterna i Sundsvall 2012-2016 Bostadspolitik för tillväxt och rättvisa Tillväxt kräver rättvisa! Utvecklingen i en kommun är beroende av en aktiv bostadspolitik så även i Sundsvall Fem förslag för utveckling och rättvisa! 1 2 3 4 5

Läs mer

Från energi till sociala frågor - så blev Alingsåshem drivande i hållbar renovering

Från energi till sociala frågor - så blev Alingsåshem drivande i hållbar renovering Från energi till sociala frågor - så blev Alingsåshem drivande i hållbar renovering 2015 Alingsåshem Vårt uppdrag AB Alingsåshem är helägt av Alingsås kommun I vårt ägardirektiv står det: Alingsåshems

Läs mer

Från energi till sociala frågor - så blev Alingsåshem drivande i hållbar renovering

Från energi till sociala frågor - så blev Alingsåshem drivande i hållbar renovering Från energi till sociala frågor - så blev Alingsåshem drivande i hållbar renovering 2015 Alingsåshem Vårt uppdrag AB Alingsåshem är helägt av Alingsås kommun I vårt ägardirektiv står det: Alingsåshems

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Bostadsbyggnadsprogram Bostadsbyggnadsprogram 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås program

Läs mer

Ägardirektiv för Tidaholms Bostad AB

Ägardirektiv för Tidaholms Bostad AB Kommunfullmäktige Ärendenr: KS 2016/165 Fastställd: 2016-05-30 Reviderad: FÖRFATTNINGSSAMLING Ägardirektiv för Tidaholms Bostad AB 2/7 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Ägardirektiv för Tidaholms

Läs mer

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTAD FASTIGHETS AB

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTAD FASTIGHETS AB ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTAD FASTIGHETS AB Organisationsnummer 556041-1786 Bolagets syfte Halmstads Fastighet AB (härefter benämnt bolaget) skall enligt bolagsordningen i allmännyttigt syfte äga och förvalta

Läs mer

Diarienummer KS2015.0132

Diarienummer KS2015.0132 Diarienummer KS2015.0132 För den verksamhet som bedrivs i AB Skövdebostäder, nedan kallat Bolaget, gäller dessa ägardirektiv antagna av kommunfullmäktige i Skövde kommun den 24 september 2012 med ändring

Läs mer

Ägardirektiv Flens Bostads AB

Ägardirektiv Flens Bostads AB KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 2017:9-902 Ägardirektiv Flens Bostads AB Antagen av kommunfullmäktige 2017-06-15 89 1 Detta ägardirektiv avser Flens Bostadsaktiebolag. (556154-4866), (nedan kallat bolaget)

Läs mer

Bolagsordning för Katrineholms Fastighets AB

Bolagsordning för Katrineholms Fastighets AB Styrdokument Bolagsordning för Katrineholms Fastighets AB Katrineholms kommuns författningssamling (KFS nr 5.01) Senast reviderad av kommunfullmäktige, 206 2 (6) Beslutshistorik Antagen av ordinarie bolagsstämman

Läs mer

Ägardirektiv för AB Nykvarnsbostäder KS/2015:172

Ägardirektiv för AB Nykvarnsbostäder KS/2015:172 TJÄNSTESKRIVELSE 2015-05-06 Kommunstyrelsen Anders Sloma Utredare Telefon 08 555 010 10 anders.sloma@nykvarn.se Ägardirektiv för AB Nykvarnsbostäder KS/2015:172 Styrelsen för Nykvarns Kommunkoncern ABs

Läs mer

Ägardirektiv för Sundbybergs stadshus AB och dess dotterbolag 1

Ägardirektiv för Sundbybergs stadshus AB och dess dotterbolag 1 Ägardirektiv för Sundbybergs stadshus AB och dess dotterbolag 1 1 Antagen på kommunfullmäktiges sammanträde den 26 september 2011, 270 och fastställt på bolagsstämman den 25 november 2011. 1 Ägardirektiv

Läs mer

INFORMATION FRÅN TUNABYGGEN JAN 2015. Vi önskar ett got t 2015 TACK, ALLA GODA GRANNAR! Bäst och sämst i hyresgästundersökningen.

INFORMATION FRÅN TUNABYGGEN JAN 2015. Vi önskar ett got t 2015 TACK, ALLA GODA GRANNAR! Bäst och sämst i hyresgästundersökningen. INFORMATION FRÅN TUNABYGGEN JAN 2015 Vi önskar ett got t 2015 TACK, ALLA GODA GRANNAR! Bäst och sämst i hyresgästundersökningen Extranummer Har du tänkt på att det ofta finns någon granne i din närhet

Läs mer

Kommittédirektiv. En utvecklad modell för hyressättning vid nyproduktion. Dir. 2016:100. Beslut vid regeringssammanträde den 24 november 2016

Kommittédirektiv. En utvecklad modell för hyressättning vid nyproduktion. Dir. 2016:100. Beslut vid regeringssammanträde den 24 november 2016 Kommittédirektiv En utvecklad modell för hyressättning vid nyproduktion Dir. 2016:100 Beslut vid regeringssammanträde den 24 november 2016 Sammanfattning En särskild utredare ska se över modellen för hyressättning

Läs mer

Tjörns Bostads AB budgetdokument 2015

Tjörns Bostads AB budgetdokument 2015 Tjörns Bostads AB budgetdokument 2015 Tjörn Möjligheternas ö Ingress TBAB tillhandahåller bostäder för kommunens invånare, kommersiella lokaler samt lokaler för kommunens verksamheter. TBAB har en speciell

Läs mer

ÄGARDIREKTIV TILL ESKILSTUNA KOMMUNFÖRETAG AB FÖR ÅR 2008. Eskilstuna Kommunföretag AB är moderbolag i den kommunala bolagskoncernen.

ÄGARDIREKTIV TILL ESKILSTUNA KOMMUNFÖRETAG AB FÖR ÅR 2008. Eskilstuna Kommunföretag AB är moderbolag i den kommunala bolagskoncernen. ÄGARDIREKTIV TILL ESKILSTUNA KOMMUNFÖRETAG AB FÖR ÅR 2008 ALLMÄNT Eskilstuna Kommunföretag AB är moderbolag i den kommunala bolagskoncernen. Bolagets syfte är att minska risktagandet inom bolagssfären,

Läs mer

Frågor och svar kring ny- och ombyggnationen i kvarter Hedvig i Spånga

Frågor och svar kring ny- och ombyggnationen i kvarter Hedvig i Spånga Frågor och svar kring ny- och ombyggnationen i kvarter Hedvig i Spånga 1. Varför rustar ni upp husen? Husen är byggda på 60-talet och är i stort behov av stambyte och upprustning. Elinstallationerna uppfyller

Läs mer

Tjörns Bostads AB budgetdokument 2014

Tjörns Bostads AB budgetdokument 2014 Tjörns Bostads AB budgetdokument 2014 Tjörn Möjligheternas ö Ingress TBAB tillhandahåller bostäder för kommunens invånare, kommersiella lokaler samt lokaler för kommunens verksamheter. TBAB har en speciell

Läs mer

AFFÄRSPLAN. Tunabyggen Affärsplan 2017

AFFÄRSPLAN. Tunabyggen Affärsplan 2017 2017 AFFÄRSPLAN 2021 Tunabyggen Affärsplan 2017 1 FÖRORD AB Stora Tunabyggens affärsplan är framtagen av företagets styrelse och ledningsgrupp. Affärsplanen är beslutad i AB Stora Tunabyggens styrelse

Läs mer

Välkommen till Folksam Fastigheter.

Välkommen till Folksam Fastigheter. Välkommen till Folksam Fastigheter. Välkommen till oss! Vi på Folksam Fastigheter arbetar med att förvalta och utveckla fastigheter. Med en långsiktig horisont och stort hjärta strävar vi efter att ha

Läs mer

s. 1 BIL AGA 4 projektorganisation och referenser sveafastigheter BostAd

s. 1 BIL AGA 4 projektorganisation och referenser sveafastigheter BostAd s. 1 BILAGA 4 projektorganisation och referenser Sveafastigheter Bostad Bakgrund s. 2 Sveafastigheter är verksamma inom utveckling och förvaltning av bostads och handels fastigheter sedan 2003. I Sveafastigheter

Läs mer

Villkor för upprustning av rekordårens bostäder. Sophia Mattsson-Linnala

Villkor för upprustning av rekordårens bostäder. Sophia Mattsson-Linnala Villkor för upprustning av rekordårens bostäder Sophia Mattsson-Linnala Statsstöd enligt Fastighetsägarna Underavskrivningar fastigheter: 592 mkr Stöd som reducerar lånekostnaden: 2 148 mkr Kostnad för

Läs mer

BOSTADSPOLITISK STRATEGI reviderad och antagen av Kommunfullmäktige 2012-12-18

BOSTADSPOLITISK STRATEGI reviderad och antagen av Kommunfullmäktige 2012-12-18 BOSTADSPOLITISK STRATEGI reviderad och antagen av Kommunfullmäktige 2012-12-18 Innehållsförteckning Bostadspolitisk strategi... 4 Förutsättningar och behov... 5 Strategier Boendeplanering utifrån befolkningsstrukturen...

Läs mer

Bostads AB Poseidon 2010

Bostads AB Poseidon 2010 2010 Detta är Poseidon Vår vision är ett av Göteborgs största bostadsbolag. Hos oss bor drygt 40 000 personer nästan var tionde göteborgare. Fastighetsbeståndet omfattar 326 bostadsfastigheter med 23 780

Läs mer

Hyresgästföreningen - en stark folkrörelse

Hyresgästföreningen - en stark folkrörelse BOSTADSPOLITISKT PROGRAM UMEÅ 2017 Hyresgästföreningen - en stark folkrörelse Hyresgästföreningen är en av Sveriges största folkrörelser och den främsta företrädaren för hyresgästerna. Hyresgästföreningen

Läs mer

Yttrande över Förvaltnings AB Framtidens förslag till reviderad bolagsordning för Fastighetsbolaget Bredfjäll AB

Yttrande över Förvaltnings AB Framtidens förslag till reviderad bolagsordning för Fastighetsbolaget Bredfjäll AB Bilaga I Styrelsen 2016-03-21 1 Diarenummer: 0035/16 Handläggare: Hans Olsson Tel: 031-368 02 06 E-post: hans.olsson@stadshuset.goteborg.se Yttrande över Förvaltnings AB Framtidens förslag till reviderad

Läs mer

Överenskommelse om bostadspolitiken mellan Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet

Överenskommelse om bostadspolitiken mellan Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet Överenskommelse om bostadspolitiken mellan Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet En rödgrön bostadspolitik är en social bostadspolitik. För oss är bostaden en social rättighet. Alla människor,

Läs mer

Om oss. Information om Hyresgästföreningen

Om oss. Information om Hyresgästföreningen Om oss Information om Hyresgästföreningen Hyresgästföreningens verksamhetsidé Genom organisering av hyresgäster deltar Hyresgästföreningen i, tar ansvar för och är drivande i samhällets utveckling. Det

Läs mer

Tjörns Bostads AB budgetdokument 2011

Tjörns Bostads AB budgetdokument 2011 Tjörns Bostads AB budgetdokument 2011 Tjörn Möjligheternas ö Ingress TBAB tillhandahåller bostäder för kommunens invånare, kommersiella lokaler samt lokaler för kommunens verksamheter. TBAB har en speciell

Läs mer

p.2014.1209 2014-04-11 Dnr. 2014/149 Bolagsordning för Lindesbergsbostäder AB

p.2014.1209 2014-04-11 Dnr. 2014/149 Bolagsordning för Lindesbergsbostäder AB p.2014.1209 2014-04-11 Dnr. 2014/149 Bolagsordning för Lindesbergsbostäder AB 1 Fastställt av: KF Datum: 2014-05-13 88 För revidering ansvarar: Kommunledningsstaben För eventuell uppföljning och tidplan

Läs mer

Inflytande och gemenskap ger ekonomi och trygghet i. kooperativ hyresrätt

Inflytande och gemenskap ger ekonomi och trygghet i. kooperativ hyresrätt Inflytande och gemenskap ger ekonomi och trygghet i kooperativ hyresrätt Vill du ha inflytande och gemenskap, bo tryggt i ett stabilt område, ha möjlighet att engagera dig utan att riskera din ekonomi?

Läs mer

BOSTADS AB POSEIDON. Kort om Bostads AB Poseidon

BOSTADS AB POSEIDON. Kort om Bostads AB Poseidon 2014 KORT OM BOSTADS AB POSEIDON Kort om Bostads AB Poseidon 2 Kort om Bostads AB Poseidon Vi bygger det hållbara samhället för Framtiden Bostads AB Poseidon är ett helägt dotterbolag till Förvaltnings

Läs mer

Ägardirektiv för Witalabostäder AB

Ägardirektiv för Witalabostäder AB 1 (5) Ägardirektiv för Witalabostäder AB Dokumenttyp: Ägardirektiv Beslutad av: Kommunfullmäktige (2014-04-23 61) Gäller för: Witalabostäder AB Giltig fr.o.m.: 2014-04-23 Dokumentansvarig: VD, Vetlanda

Läs mer

Kommunstyrelsens uppsiktsplikt avseende kommunala bolagen. KS 2015-281

Kommunstyrelsens uppsiktsplikt avseende kommunala bolagen. KS 2015-281 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2015-09-22 251 Kommunstyrelsens uppsiktsplikt avseende kommunala bolagen. KS 2015-281 KS Beslut Arbetsutskottet

Läs mer

BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2016. Hyresgästföreningen Luleå

BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2016. Hyresgästföreningen Luleå BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2016 Hyresgästföreningen Luleå 1 Hyresgästföreningen: en rörelse för bostäder på rimliga villkor Hyresgästföreningen är en demokratisk och partipolitiskt obunden medlemsorganisation.

Läs mer

Enköping Hyresbostäder

Enköping Hyresbostäder Enköping Hyresbostäder Nya lägenheter i kvarteret Älgen Enköping Sveriges närmaste stad AB Enköpings Hyresbostäder Enköping är en expansiv småstad som kan erbjuda ett trivsamt boende för den som söker

Läs mer

Ägardirektiv för Norra Staden Fastighetsutveckling i Norrköping AB och dess dotterbolag KS 2015/0108

Ägardirektiv för Norra Staden Fastighetsutveckling i Norrköping AB och dess dotterbolag KS 2015/0108 Ägardirektiv Ägardirektiv för Norra Staden Fastighetsutveckling i Norrköping AB och dess dotterbolag KS 2015/0108 Fastställt senast av kommunfullmäktige den 21 mars 2016 och av bolagsstämman den 20 april

Läs mer

2 (2) Stadskontoret föreslår att kommunfullmäktige med instämmande i MKB:s yttrande över motionen avslår densamma.

2 (2) Stadskontoret föreslår att kommunfullmäktige med instämmande i MKB:s yttrande över motionen avslår densamma. SIGNERAD 2013-12-12 Malmö stad Stadskontoret 1 (2) Datum 2013-12-09 Vår referens Anders Spjuth Projektledare Tjänsteskrivelse anders.spjuth@malmo.se Motion från Anders Olin (SD) om investering av MKB S

Läs mer

plattform för lokalt trepartssamarbete på hyresmarknaden

plattform för lokalt trepartssamarbete på hyresmarknaden plattform för lokalt trepartssamarbete på hyresmarknaden 2 förord SABO, Fastighetsägarna och Hyresgästföreningen är ense om att hyresrätten och dess konkurrenskraft behöver utvecklas. Den 25 januari 2001

Läs mer

Sammanställning av bostadsmarknadsenkäten Gävleborgs län

Sammanställning av bostadsmarknadsenkäten Gävleborgs län Sammanställning av bostadsmarknadsenkäten 2010 Gävleborgs län Bostadsmarknadsläge Hur bedöms bostadsmarknadsläget i kommunen för närvarande? Räknar kommunen med några påtagliga förändringar av bostadsmarknadsläget

Läs mer

Ny bostadspolitik för Sverige

Ny bostadspolitik för Sverige Ny bostadspolitik för Sverige Nätverket för Hyresgästernas Boendetrygghet maj 2015 2(8) Ny bostadspolitik för Sverige 3(8) Bostadssituationen i Sverige är inte som den ska vara I stora delar av Sverige

Läs mer

Vi satsar på ett hållbart transportsystem och en modern infrastruktur runt Mälaren

Vi satsar på ett hållbart transportsystem och en modern infrastruktur runt Mälaren Handlingsplan Boende 1. Inledning 4 Mälarstäder (Västerås, Eskilstuna, Strängnäs och Enköping) har undertecknat en avsiktsförklaring som identifierar åtta gemensamma, strategiskt viktiga och långsiktiga

Läs mer

56 % NÅGRA SIFFROR OM BOSTADSMARKNADEN. eller mer än varannan ung vuxen saknar egen bostad. Det är den högsta uppmätta andelen någonsin.

56 % NÅGRA SIFFROR OM BOSTADSMARKNADEN. eller mer än varannan ung vuxen saknar egen bostad. Det är den högsta uppmätta andelen någonsin. HYRESGÄSTFÖRENINGEN REGION STOCKHOLM NÅGRA SIFFROR OM BOSTADSMARKNADEN 30 000 bostäder har byggts de senaste 5 åren. 75 000 hade behövts för att motsvara befolkningsökningen. 56 % eller mer än varannan

Läs mer

Varför FRAMTIDS- FÖRETAG?

Varför FRAMTIDS- FÖRETAG? Varför FRAMTIDS- FÖRETAG? För företag som vill öka synlighet och profilering och attrahera jobbsökande i fastighets- och samhällbyggnadssektorn. För jobbsökande som vill kunna jämföra samma slags tjänster

Läs mer

Tjörns Bostads AB budgetdokument 2016

Tjörns Bostads AB budgetdokument 2016 Sida 1 av 8 Tjörns Bostads AB budgetdokument 2016 Nya lägenheter i Kållekärr Skiss på nya bostäder på Koholmen 1,0 12-09 G:\Win\Tjörns Bostads AB\BUDGET\2016\Budget TBAB 2016.doc Sida 2 av 8 Innehåll Om

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING GEMENSAMT ÄGARDIREKTIV FÖR BOLAGEN I SPINNERSKANKONCERNEN Kf 2012-04-26, 33 Blad 1(5) Marks kommun har fyra helägda bolag Spinnerskan i Mark AB, Marks Bostads AB, Marks Fastighets AB och Mark Kraftvärme

Läs mer

Förutom genom lag och författning regleras bolagets verksamhet genom

Förutom genom lag och författning regleras bolagets verksamhet genom ÄGARDIREKTIV för verksamheten i AB Landskronahem, nedan kallat bolaget, antagna av kommunfullmäktige i Landskrona kommun den och fastställda av bolagsstämman den Bolaget som organ för kommunal verksamhet

Läs mer

BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2016 HYRESGÄSTFÖRENINGEN JÄRFÄLLA

BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2016 HYRESGÄSTFÖRENINGEN JÄRFÄLLA BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2016 HYRESGÄSTFÖRENINGEN JÄRFÄLLA EN BOSTAD, ETT HEM, EN MÄNSKLIG RÄTTIGHET Samhället ålägger varje kommun ansvar för att det finns bostäder efter behov. Järfälla kommun är i ett

Läs mer

En skattereform för hyresrätten

En skattereform för hyresrätten 1 (6) En skattereform för hyresrätten Sammanfattning Hyresgästföreningen utvecklar i denna promemoria förslag på en skattereform för hyresrätten. Med denna reform skulle de ekonomiska villkoren för hyresrätten

Läs mer

.A- TUNABYGGEN. i. 1 ./I. *fn-j ' S' 'Z'_!*_'- J' V. .i-,l. .Ik. ;ål. nann.p

.A- TUNABYGGEN. i. 1 ./I. *fn-j ' S' 'Z'_!*_'- J' V. .i-,l. .Ik. ;ål. nann.p .A- i. 1 r./i ' S' 'Z'_!*_'- *fn-j 'x k. J» J' V fr,z.i-,l f. i ;ål.n.ik A nann.p Innehållsförteckning Bakgrund och syfte med rapporten..... 3 2. AB Stora Tunabyggen -det kommunala ändamålet..... 4 2.1

Läs mer

Förslag till. EN NY BOSTADS- POLITIK Ett tryggt boende där människor och samhälle utvecklas.

Förslag till. EN NY BOSTADS- POLITIK Ett tryggt boende där människor och samhälle utvecklas. Förslag till EN NY BOSTADS- POLITIK Ett tryggt boende där människor och samhälle utvecklas. 1 ETT FÖRSLAG TILL EN NY BOSTADSPOLITIK INNEHÅLL Hyresgästföreningens mål 5 Hyresgästföreningens åtgärdsförslag

Läs mer

10 förslag för bättre boende för seniorer

10 förslag för bättre boende för seniorer Socialdemokraterna i Uppsala Uppsala 2013-06-27 10 förslag för bättre boende för seniorer För oss socialdemokrater är en god äldreomsorg grundläggande för ett välfärdssamhälle. När man jobbat och kämpat

Läs mer

Motion 26 Motion 27 Motion 28 Motion 29. med utlåtanden

Motion 26 Motion 27 Motion 28 Motion 29. med utlåtanden Motion 26 Motion 27 Motion 28 Motion 29 med utlåtanden 74 Motion 26 Kunskap om avkastningskraven på de kommunala bostadsbolagen, kommunikation av denna kunskap samt aktiv verkan för att dessa avkastningskrav

Läs mer

Koncernen Munkedals kommun

Koncernen Munkedals kommun Koncernen Munkedals kommun Kommunala bolag Förutom kommunen omfattas koncernen av följande bolag: Munkedals Bostäder AB Bolaget ägs till 100 procent av Munkedals kommun. Bolaget skall äga, förvalta och

Läs mer

Bra bostäder och välfärdsteknologi en förutsättning för kvarboende

Bra bostäder och välfärdsteknologi en förutsättning för kvarboende Bra bostäder och välfärdsteknologi en förutsättning för kvarboende 1 Tomas Lagerwall Hjälpmedelsinstitutet tomas.lagerwall@hi.se Tierp 16 januari 2014 Regeringsuppdraget Bo bra på äldre dar Kunskap, kreativitet

Läs mer

Inriktningsbeslut AB Svenska Bostäder gällande nyproduktion av bostäder, kv Björnlandet, Norra Djurgårdsstaden

Inriktningsbeslut AB Svenska Bostäder gällande nyproduktion av bostäder, kv Björnlandet, Norra Djurgårdsstaden Utlåtande 2013:151 RI+RV (Dnr 023-1430/2013) Inriktningsbeslut AB Svenska Bostäder gällande nyproduktion av bostäder, kv Björnlandet, Norra Djurgårdsstaden Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige

Läs mer

BOLAGSORDNING FÖR AB EIDAR, TROLLHÄTTANS BOSTADS- BOLAG

BOLAGSORDNING FÖR AB EIDAR, TROLLHÄTTANS BOSTADS- BOLAG BOLAGSORDNING FÖR AB EIDAR, TROLLHÄTTANS BOSTADS- BOLAG Bolagets firma 1 Bolagets firma är AB Eidar, Trollhättans. Verksamhetens föremål 2 Bolaget har till föremål för sin verksamhet att inom Trollhättans

Läs mer

VÅRT GEMENSAMMA ANSVAR FÖR EN STARK HÖGSKOLA I EN STARK REGION

VÅRT GEMENSAMMA ANSVAR FÖR EN STARK HÖGSKOLA I EN STARK REGION VÅRT GEMENSAMMA ANSVAR FÖR EN STARK HÖGSKOLA I EN STARK REGION BAKGRUND Just nu pågår åtta olika utredningar inom Högskolan Dalarna för att allsidigt belysa konsekvenser och förutsättningar avseende verksamhetens

Läs mer

BOSTADSUTVECKLING sater.se

BOSTADSUTVECKLING sater.se Investera i Säters kommuns BOSTADSUTVECKLING sater.se Stadskärnan Investera i Säter - investera i Dalarnas tillväxtmotor Säters kommun Säters kommun präglas av både småstad och landsbygd. Den strategiska

Läs mer

Ägardirektiv för Katrineholms Fastighets AB

Ägardirektiv för Katrineholms Fastighets AB Giltighetstid 2008-04-03 2011-12-31 Styrdokument Ägardirektiv för Katrineholms Fastighets AB Katrineholms kommuns författningssamling (KFS nr 5.07) Senast reviderad av kommunfullmäktige, 91 Antagen av

Läs mer

Svedala Kommuns 6:01 Författningssamling 1(6)

Svedala Kommuns 6:01 Författningssamling 1(6) Författningssamling 1(6) Bolagsordning för Bostadsaktiebolaget Svedalahem antagen av kommunfullmäktige 2014-02-10, 23 Gäller från 2014-03-01 FIRMA 1 Bolagets firma är Bostadsaktiebolaget Svedalahem. BOLAGETS

Läs mer

STIFTELSEN STORA SKÖNDAL. Vision för stadsbyggande i Stora Sköndal. nya möten på historisk mark

STIFTELSEN STORA SKÖNDAL. Vision för stadsbyggande i Stora Sköndal. nya möten på historisk mark Vision för stadsbyggande i Stora Sköndal nya möten på historisk mark 1 STIFTELSEN STOR A SKÖNDAL VISION FÖR STADSBYGGANDE I STOR A SKÖNDAL GULLMARSPLAN GLOBEN Ett nytt område med nya möjligheter Innehåll

Läs mer

Micasa Fastigheter i Stockholm AB. Ett boende att se fram emot

Micasa Fastigheter i Stockholm AB. Ett boende att se fram emot Micasa Fastigheter i Stockholm AB Ett boende att se fram emot 1 Tryggt boende med hög standard Det ska vara skönt att komma hem. Här ska finnas möjlighet till vila och ro men det skall också vara en funktionell

Läs mer

Bolagsordning för Vara Bostäder AB

Bolagsordning för Vara Bostäder AB Bolagsordning för Vara Bostäder AB Godkänd av kommunfullmäktige 2015-02-23 19 Antagen av bolagsstämman 2015-03-11 13 Bolagsordning Vara Bostäder AB Innehållsförteckning 1 Firma... 1 2 Säte... 1 3 Verksamhetsföremål...

Läs mer

Återremiss av ägardirektiv för Rådhuset i Arboga AB och dess dotterbolag, Arbogabostäder AB och Kommunfastigheter

Återremiss av ägardirektiv för Rådhuset i Arboga AB och dess dotterbolag, Arbogabostäder AB och Kommunfastigheter SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2016-01=Z4 Blad 3 Ksau 1 Dnr 419/2015-107 Återremiss av ägardirektiv för Rådhuset i Arboga AB och dess dotterbolag, Arbogabostäder

Läs mer

INFORMATION FRÅN TUNABYGGEN NR 2 2014. Delta i blomstertävlingen! PÅVERKA DITT BOENDE: Att växa med engagemang VATTENJAKTEN BÖRJAR!

INFORMATION FRÅN TUNABYGGEN NR 2 2014. Delta i blomstertävlingen! PÅVERKA DITT BOENDE: Att växa med engagemang VATTENJAKTEN BÖRJAR! INFORMATION FRÅN TUNABYGGEN NR 2 2014 Delta i blomstertävlingen! PÅVERKA DITT BOENDE: Att växa med engagemang VATTENJAKTEN BÖRJAR! Nya regler vid internbyte av lägenhet Till dig som inte har svarat innelse

Läs mer

Granskning av AB Ängelholmshem och AB Munkaljungbybyggen. CSR - ansvarsfullt företagande november 2010

Granskning av AB Ängelholmshem och AB Munkaljungbybyggen. CSR - ansvarsfullt företagande november 2010 Granskning av AB Ängelholmshem och AB Munkaljungbybyggen CSR - ansvarsfullt företagande november 2010 CSR (Corporate Social Responsibility) AB Ängelholmshem och AB Munkaljungbybyggen CSR omfattar både

Läs mer

Författningssamling i Borlänge kommun. AB Stora Tunabyggen Bolagsordning. Beslutad av kommunfullmäktige , 245

Författningssamling i Borlänge kommun. AB Stora Tunabyggen Bolagsordning. Beslutad av kommunfullmäktige , 245 Författningssamling i AB Stora Tunabyggen Bolagsordning Beslutad av kommunfullmäktige 2013-12-10, 245 Metadata om dokumentet Dokumentnamn AB Stora Tunabyggen - bolagsordning Dokumenttyp Bolagsordning Omfattar

Läs mer

Bolagsordning för Vidingehem AB

Bolagsordning för Vidingehem AB Styrande dokument Senast ändrad 2015-04-29 Bolagsordning för Vidingehem AB Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig Vidingehem AB Dokumentinformation Dokumentnamn Bolagsordning för Vidingehem AB

Läs mer

En kommentar till Finanspolitiska rådets rapport om marknadshyror. Pär Svanberg

En kommentar till Finanspolitiska rådets rapport om marknadshyror. Pär Svanberg En kommentar till Finanspolitiska rådets rapport om marknadshyror Pär Svanberg par.svanberg@hyresgastforeningen.se Vad är det för marknad? Rätten till bostad är inskriven i 2 av regeringsformen av en anledning:

Läs mer

Mål och riktlinjer för bostadsförsörjningen i Bräcke kommun

Mål och riktlinjer för bostadsförsörjningen i Bräcke kommun Mål och riktlinjer för bostadsförsörjningen i Bräcke kommun 2017-2018 Antagna av Kf 168/2016 Innehållsförteckning Inledning... 1 Behov och utmaningar... 1 Mål och riktlinjer för bostadsförsörjningen...

Läs mer

ÄGARDIREKTIV FÖR GULLSPÅNGSBOSTÄDER AB

ÄGARDIREKTIV FÖR GULLSPÅNGSBOSTÄDER AB ÄGARDIREKTIV FÖR GULLSPÅNGSBOSTÄDER AB Antagen av kommunfullmäktige 2016-11-28, 184 Dnr: KS 2016/656 Kommunledningskontoret Torggatan 19, Box 80 548 22 HOVA Tel: 0506-360 00 www.gullspang.se Innehåll 1.

Läs mer

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas.

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas. Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas. En bättre värd? Allt fler kommuner planerar att sälja ut sina hyresrätter. Det väcker en hel del frågor och kanske du känner en

Läs mer

GRUNDEN I VÅR VERKSAMHET INNEHÅLL

GRUNDEN I VÅR VERKSAMHET INNEHÅLL ENTREPRENÖRSHANDBOK Vi har tagit fram denna handbok för att beskriva hur vårt samarbete ska fungera och hur vi garanterar att våra hyresgäster behandlas på ett professionellt och kundfokuserat sätt. Här

Läs mer

17. Motion om fler bostäder nu enligt modellen köp och bygg svar Dnr 2015/

17. Motion om fler bostäder nu enligt modellen köp och bygg svar Dnr 2015/ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 35 (50) 2016-09-26 Kf Ks 308 17. Motion om fler bostäder nu enligt modellen köp och bygg svar Dnr 2015/526-109 Den moderata fullmäktigegruppen har genom Harald Hjalmarsson

Läs mer

Kommittédirektiv. En förbättrad bostadssituation för äldre. Dir. 2014:44. Beslut vid regeringssammanträde den 20 mars 2014

Kommittédirektiv. En förbättrad bostadssituation för äldre. Dir. 2014:44. Beslut vid regeringssammanträde den 20 mars 2014 Kommittédirektiv En förbättrad bostadssituation för äldre Dir. 2014:44 Beslut vid regeringssammanträde den 20 mars 2014 Sammanfattning En särskild utredare ska lämna förslag på åtgärder som förbättrar

Läs mer

Ny bostadspolitik för ett växande Skellefteå

Ny bostadspolitik för ett växande Skellefteå Ny bostadspolitik för ett växande Skellefteå Inledning: Skellefteå har som mål att kommunen ska växa till 80 000 innevånare till år 2030. För att nå detta mål måste det finnas en lokal politik som skapar

Läs mer

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas.

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas. Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas. En bättre värd? Allt fler kommuner planerar att sälja ut sina hyresrätter. Det väcker en hel del frågor och kanske du känner en

Läs mer

Ekonomiskt program för hyresrätten

Ekonomiskt program för hyresrätten 1 (6) Handläggare Datum PS 2011-09-26 Ekonomiskt program för hyresrätten Sammanfattning Hyresgästföreningen utvecklar i denna promemoria förslag på ett ekonomiskt program för hyresrätten. Med detta program

Läs mer

HYRESGÄSTFÖRENINGEN REGION STOCKHOLM. Bostadspolitiskt program

HYRESGÄSTFÖRENINGEN REGION STOCKHOLM. Bostadspolitiskt program HYRESGÄSTFÖRENINGEN REGION STOCKHOLM Bostadspolitiskt program 22 STOCKHOLM EN REGION FÖR ALLA Det goda boendet är en förutsättning för att vi ska må bra och därmed vara ett väl fungerande samhälle. Hyresrätten

Läs mer

Samverkansuppdrag mellan Förvaltnings AB Framtiden, Fastighetsnämnden, Byggnadsnämnden och Trafiknämnden

Samverkansuppdrag mellan Förvaltnings AB Framtiden, Fastighetsnämnden, Byggnadsnämnden och Trafiknämnden Styrelsehandling nr 14 2017 02 10 Samverkansuppdrag mellan Förvaltnings AB Framtiden, Fastighetsnämnden, Byggnadsnämnden och Trafiknämnden Med utgångspunkt från Kommunfullmäktiges mål att Framtiden ska

Läs mer

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas En bättre värd? Antalet ombildningar av hyresrätt till bostadsrätt har ökat markant de senaste åren. Det väcker en hel del frågor

Läs mer

Kumla växer. Aktuella projekt och planer

Kumla växer. Aktuella projekt och planer Kumla växer Aktuella projekt och planer Kumla växer! Kumla var en gång i tiden centralorten för Sveriges skotillverkning. Ett talesätt från förr lyder Skomakare, bliv vid din läst. I Kumla har vi fortfarande

Läs mer

Planerade trygghetsboenden i Solna Samuel Klippfalk, kommunalråd (KD)

Planerade trygghetsboenden i Solna Samuel Klippfalk, kommunalråd (KD) Planerade trygghetsboenden i Solna Samuel Klippfalk, kommunalråd (KD) 2016-11-29 Agenda Solna stad i korthet Solna stads första trygghetsboende tankar kring utformning och funktion Upplägg kring trygghet

Läs mer

SocialdemoKraterna. Protokollsutdrag. Socia~ ~,år:.möte 140315. . (}Jmm~~BaWt!st(!.rlutnd Ak-styrelsen hirnrer morronen. till motionen i sin helhet.

SocialdemoKraterna. Protokollsutdrag. Socia~ ~,år:.möte 140315. . (}Jmm~~BaWt!st(!.rlutnd Ak-styrelsen hirnrer morronen. till motionen i sin helhet. I i SocialdemoKraterna Protokollsutdrag Socia~ ~,år:.möte 140315 13 OO~il"er en förändring av Lule:isoosmdspo1itlli.. (}Jmm~~BaWt!st(!.rlutnd Ak-styrelsen hirnrer morronen. till motionen i sin helhet.

Läs mer

INFORMATIONSMÖTE 100224. Brf Svavlet 4

INFORMATIONSMÖTE 100224. Brf Svavlet 4 INFORMATIONSMÖTE 100224 Brf Svavlet 4 Rikard Johansson Bjurfors & Thörner AB Vi hjälper föreningen. Kontakta oss för alla typer av frågor om ombildningen Syfte med dagens möte Informera om ombildningen

Läs mer

Kommunstyrelsens förvaltning redovisar i skrivelse 3 februari 2014 förslag till bolagsordningar för de rubricerade bolagen.

Kommunstyrelsens förvaltning redovisar i skrivelse 3 februari 2014 förslag till bolagsordningar för de rubricerade bolagen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 12 (30) 2014-02-10 Ks 8. Bolagsordningar för Västerviks Kommuns Förvaltnings AB och de helägda dotterbolagen Västervik Miljö & Energi AB, Västerviks Kraft Elnät AB,

Läs mer