Innehåll NUMMER 2, 19 MAJ 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Innehåll NUMMER 2, 19 MAJ 2011"

Transkript

1 NUMMER 2, 19 MAJ 2011 Innehåll Enlunds hörna 2 Valuta EUR/USD 3 EUR/SEK 3 USD/SEK 3 NOK/SEK 4 GBP/SEK 4 Ränta Skydda er mot högre räntor 5 Råvaror 6 Prognoser 7 Global, men framförallt amerikansk, makrostatistik har varit något svagare på sistone. Svagheterna härrör till stor del från oljeprisuppgången i kölvattnet av utvecklingen i Mellanöstern och Nordafrika tidigare i år. En lugnare råvaruprisutveckling lägger grunden för bättre tillväxt framöver. Redaktör: Eva Dorenius Skribenter: Martin Enlund, valutor och makrokrönika Claes Måhlén, räntor Martin Jansson, råvaror För full ansvarsbegränsning hänvisas till sista sidan. Den svenska kronans styrketrend har kommit av sig i takt med att marknaden tagit höjd för räntehöjningar även från ECB. Den senaste globala utvecklingen med lite sämre ekonomisk statistik har lett till att svenska räntor fallit omotiverat mycket. I takt med att marknaden åter tar höjd för räntehöjningar från Riksbanken vid varje räntemöte i år bör kronan visa styrka. Den svenska kronan har stärkts betydligt under det senaste året, bland annat på grund av relativt högre räntor i Sverige än i omvärlden. Den största resan är sannolikt bakom oss. Dollarn har visat svaghet de senaste månaderna - något vi tror fortsätter några månader till. Utifrån ett riskperspektiv tror vi dock att det är en bra idé att låsa in dollarkurser på en förhållandevis låg nivå. Det är svårt att argumentera för något annat än att Riksbanken fortsätter att höja räntan vid varje möte under innevarande år. Räkna med högre korträntor. Vi finner det motiverat att betala fast i ränteswappar alternativt att köpa räntetak.

2 Enlunds hörna En del statistik har varit något svagare under den senaste tiden. Svagheterna härrör från råvaruprisuppgången. En lugnare råvaruprisutveckling lägger grunden för starkare tillväxt framöver. Det är svårt att argumentera för något annat än att Riksbanken fortsätter att höja räntan vid varje möte under innevarande år. Räkna med högre korträntor. I både USA och EMU-området är industrikonjunkturen fortsatt mycket stark. Det är den även i Sverige, även om det här finns vissa tecken på att den starka kronan har börjat urholka svenska företags konkurrenskraft något. En del statistik i exempelvis USA har den senaste tiden varit något svagare än vad ekonomerna förväntade sig De svaghetstecken som visat sig, i exempelvis amerikansk tjänstesektor, härrör från effekter av den starka råvaruprisuppgången, men även från den överoptimism som infunnit sig bland landets ekonomer (se bild). Bensinpriset har, sedan det nya året inleddes, stigit till över $4 per gallon en prisuppgång på mer än 33%. Högre råvarupriser utgör ett problem för hushållen eftersom konsumtionsutrymmet för övriga varor och tjänster urholkas. Dessutom slår råvaruprisuppgången mot företagens vinstmarginaler eftersom det av konkurrensskäl är svårt att föra vidare prisökningar till kund. Här kan det vara värt att påpeka att USA:s ekonomi är betydligt mer känslig för prisförändringar än svensk ekonomi. Detta beror bland annat på stora skattekilar på t ex bensin i Sverige. En förändring i oljepriset slår därför inte alls igenom lika kraftigt på slutpriset i Sverige som i USA. De senaste veckorna har råvaruprisuppgången kommit av sig. Oljepriset (Brent) har fallit med $10-$15 per fat. Utan ytterligare råvarurprisuppgångar kommer den globala tillväxten i princip med automatik att förbättras. Den bakomliggande orsaken till råvaruprisutvecklingen är dock viktig att uppmärksamma. Om råvaruprisuppgången varit ett tecken på god global efterfrågan kan en prisnedgång vara en oroande signal. Vår bedömning är dock att fler drivkrafter verkat eftersom prisuppgången även har haft med oron i Mellanöstern och Nordafrika att göra. Dessutom har spekulativa flöden vänt på sistone, något som i sig inte utgör anledning till oro. Skuldkrissjukan långt ifrån botad I Europa är skuldkrissjukan långt ifrån botad. Grekland ser inte ut att kunna möta sina åtaganden mot EU och IMF i de räddningsprogram som lanserades under fjolåret. Även Portugal har tvingats ansöka om hjälp. EU:s politiker visar låg sjukdomsinsikt, utan verkar mest ägna sig åt att hålla tummarna och hoppas på det bästa. Vi får säkert se fler åtgärder som köper tid men som inte botar Grekland, Irland och Portugal från skuldkrissjukan. Ekonomer har blivit negativt överraskade på sistone Standardavikelse från snitt (Z-score) Källor: Bloomberg, Handelsbanken Capital Markets Fler räntehöjningar på gång i Europa Den europeiska centralbanken ECB höjde räntan i april, för första gången sedan Om arbetsmarknaden förbättras stundar fler räntehöjningar. Nästa räntehöjning från ECB låter vänta på sig till det tredje kvartalet. Vad gäller USA:s Federal Reserve (Fed) stundar slutet, på det senaste penningpolitiska stimulansprogrammet QE2, den sista juni. Tanken med stimulansprogrammet har varit att trycka ned räntorna och att öka risktagandet. Åtminstone det senare har Fed lyckats med. Nu när programmets slut närmar sig ställer sig många frågan vilka som ska köpa statsobligationer när centralbanken försvinner som köpare. Vi förväntar oss dock ingen större dramatik. För svensk del är det svårt att argumentera för något annat än att Riksbanken fortsätter att höja räntan med 25bp per möte under innevarande år. Detta är en bra bit över marknadens prissättning. Vårt huvudscenario Den globala ekonomin kommer att fortsätta att visa god tillväxt framöver. En allt starkare arbetsmarknad kommer att förse Riksbanken med allt den behöver för att motivera ytterligare räntehöjningar. Räkna med räntehöjningar om 25bp vid varje möte. Martin Enlund 19 maj

3 VALUTA EUR/USD Euron har stärkts mot dollarn i takt med stigande förväntningarna på räntehöjningar från ECB. ECB levererade en första höjning i april och signalerar snart en julihöjning. Utifrån ett riskperspektiv kan det vara en bra idé att låsa in dollarn på en låg nivå. Även om det inte är vårt huvudscenario på kort sikt finns det många scenarier som kan leda till dollarstyrka, exempelvis om ECB avstår från att signalera en räntehöjning, om den globala ekonomin saktar in mer än vi tror, eller om den europeiska skuldkrisen eskalerar. EUR/USD 1,45 1,47 1,30 För både köpare och säljare rekommenderar vi flexterminer. EUR/USD och ränteskillnad EUR/USD Källa: Reuters Ecowin Baspunkter (3m om 18 mån) EUR/SEK Den svenska kronans styrketrend har kommit av sig på sistone i takt med att marknaden tagit höjd för räntehöjningar även från ECB. Den senaste utvecklingen med lite sämre ekonomisk statistik globalt har dock lett till att svenska räntor fallit omotiverat mycket. I takt med att marknaden åter tar höjd för en mer rimlig räntebana från Riksbanken bör kronan stärkas något mot euron. Någon större dramatik förväntar vi oss ej. I bilden (t. h.) bör räntedifferensen vidgas till -90bp. EUR/SEK 8,80 8,70 8,90 Vi rekommenderar intervallterminer både för köpare och för säljare av EUR/SEK. USD/SEK Den svenska kronan har stärkts mot dollarn hjälpt av de förändrade centralbanksutsikterna i Europa. Även om vi spår dollarsvaghet på kort sikt gör riskbilden att det kan vara värt att passa på att låsa in de starka kronkurserna mot dollarn. Sambandet mellan kronans breda handelsviktade värde och konjunkturläget i svensk tillverkningsindustri visas till höger. Om den globala konjunkturen bromsar in riskerar kronan att försvagas. USD/SEK 6,07 5,92 6,85 För både köpare och säljare på kortare sikt rekommenderar vi flextermin. På lite längre sikt rekommenderas flextermin turbo. EUR/SEK och ränteskillnad Källa: Reuters Ecowin Handelsviktad krona och konjunkturen Källa: Reuters Ecowin 19 maj

4 VALUTA NOK/SEK Den norska kronan har varit under press mot den svenska på grund av att Norges Bank tog en paus i sin räntehöjarcykel i maj 2010 medan Riksbanken höjt räntan. I takt med att Norges Bank åter börjar att höja räntan i sommar kommer denna trend att avta. Vi spår därför att NOK/SEK kommer att handlas sidledes framöver. NOK/SEK och ränteskillnad NOK/SEK 1,14 1,12 1,14 För en sidledes marknad föreslår vi intervallterminer för både köpare och säljare. Källor: Norges Bank, Reuters Ecowin, Riksbanken GBP/SEK Under året har det brittiska pundet varit under press på grund av relativt högre räntor i omvärlden. Landets regering har lanserat omfattande finanspolitiska åtstramningsprogram som lägger sordin på tillväxten framöver. Detta bör i sin tur medföra att landets centralbank håller räntorna lägre längre. De senaste veckorna har pundet stärkts mer än vad räntorna motiverat, vilket gör att vi på kort sikt förväntar oss ett svagare pund. Lika som för USD/SEK tänker vi oss dock att det är en bra idé att låsa in pundet på historiskt låga nivåer. EUR/GBP och ränteskillnad GBP/SEK 9,95 9,89 10,23 För både köpare och säljare rekommenderar vi flexterminer. Källa: Reuters Ecowin 19 maj

5 RÄNTOR Skydda er mot högre räntor Nedgången i globala räntor den senaste månaden har även fört med sig lägre svenska räntor och marknadens förväntningar på räntehöjningar från Riksbanken har minskat påtagligt. Vi anser att sannolikheten är hög för att Riksbanken höjer mer än vad marknaden prissätter under det närmaste året och rekommenderar att betala fast i ränteswappar alternativt att köpa räntetak för den som delar vår åsikt. Marknaden har skalat bort c:a 20 punkter från prissättningen av Riksbanken i slutet av året och än mer om vi blickar in i I princip krävs att Riksbanken väljer att stanna efter endast två ytterligare höjningar för att det ska finnas någon påtaglig nedsida från dagens prissättning. Att Riksbanken ska stanna på 2,25% kräver ett betydligt mer dystert konjunkturförlopp än vad vi ser som ett rimligt huvudscenario. Vi tycker fortfarande att det är sannolikt att Riksbanken höjer räntan vid varje återstående möte i år. En paus skulle skapa osäkerhet i marknaden och i kommunikationen till allmänheten. Vi räknar alltså med att Riksbanken fortsätter på inslagen linje och höjer 25 punkter per möte upp till 3 procent, vilket nås i februari 2012 enligt vår prognos. Marknaden prissätter en reporäntenivå på endast 2,50 procent vid samma tillfälle, vilket dessutom är under Riksbankens egen räntebana. Marknadens prissättning och Riksbankens prognos Möte Marknad Riksbanken 25bp/möte Jul Sep Oct Dec Feb För den som delar vår syn är det intressant att betala fast i swappar, inte minst i kortare löptider. En variant för den som är osäker, men ändå vill skydda sig mot ränteuppgång är att köpa räntetak. Följande matris indikerar kostnaden för ett antal utvalda takräntor och löptider baserat på ett lån om MSEK 100. Premiekostnad räntetak 3.50% 4.00% 4.50% 5.00% 2 år kr kr kr kr 3 år kr kr kr kr 4 år kr kr kr kr 5 år kr kr kr kr En annan variant är räntetak med forward-start, t ex för perioden 3 till 5 år, med hög takränta för att skydda upplåningen längre ut i tiden. Om räntorna skulle stiga markant kan dessa räntetak antingen komma till användning eller, om så önskas, likvideras med vinst. Skulle räntorna i stället falla eller ligga still är man förmodligen ändå nöjd med att betala dessa låga nivåer när fastränteswappen förfallit om 3 år. Claes Måhlén Källor: Handelsbanken, Reuters Ecowin 19 maj

6 RÅVAROR Matpriserna ett problem som består Efter ett antal månader med höga matpriser kan vi nu konstatera att risken för fortsatt höga priser är betydande de kommande tre till sex månaderna. Grödor Matpriser nådde en topp i februari och har sedan fallit något. Frågan är om priserna på det mest basala i vår vardag är på väg ner? Globala lager är låga i förhållande till konsumtion Priset på grödor har passerat toppen /01/ /01/ /01/ /01/ /01/ /01/ /01/ /01/ /01/ /01/ /01/ /01/ /01/ /01/ /01/ /01/31 Källa: Handelsbanken, USDA, BCA Källa: Handelsbanken, Bloomberg Skörden avgör Globalt handlas grödor på de totala lagernivåerna. Efter en dålig skörd under 2010 så är lagren pressade och priserna höga. Rådande situation lär dock bestå då det mesta av sojabönor och majs skördas i november. Det är svårt att se att efterfrågan skulle minska fram till dess trots höga priser. Rådande makromiljö med stark utveckling i Asien tillsammans med höga priser på oljeprodukter gynnar efterfrågan på majs och soja för att framställa alternativa drivmedel till petrolium. Det som skulle kunna få priserna att falla snart är rapporter om en sällsynt god skörd globalt. Det verkar dock osannolikt i skrivande stund då stora delar av Europa, Kina och USA lider av torka. Fram till år 2000 så kom tillväxten i efterfrågan av grödor enbart från stigande världsbefolkning och högre proteinbehov. Efter 2000 så har en industri för att omvandla mat till drivmedel växt fram. Denna utveckling har accelererat de senaste åren med stigande oljepris. Viktigt att komma ihåg är dock att efterfrågan på dessa drivmedel mattas med stigande priser på grödor. Lager finns i Kina och Indien Trots att grafen över lager som procent av konsumtion indikerar bättre nivåer än under 2008 så är lagren lägre än 2008 i världen förutom Kina och Indien. De båda länderna konsumerar 30 % av alla grödor men håller 47 % av de globala lagren. Det förefaller dock osannolikt att dessa länder kommer börja exportera då de båda brottas med matprisdriven inflation som riskerar starta uppror. Indien har också förbud mot export sedan Vi räknar med fortsatt höga priser på grödor. Det gör också terminsmarknaden där priset i framtiden är högre än idag. Det ger bra möjligheter för den som vill sälja framtida produktion och säkra vinsten. Martin Jansson 19 maj

7 Prognoser FX prognoser 18-May <3 m <6 m <12 m EUR/USD EUR/SEK USD/SEK GBP/SEK NOK/SEK CHF/SEK Styrräntor 18-May <3 m <6 m <12 m USA EMU-området Japan Storbritannien Schw eiz Sverige Norge årsräntor 18-May <3 m <6 m <12 m USA EMU-området Japan Storbritannien Schw eiz Sverige Norge er FX EUR/USD Säljare Flextermin Köpare Flextermin EUR/SEK Säljare Intervalltermin Köpare Intervalltermin USD/SEK Säljare Flextermin Köpare Flextermin NOK/SEK Säljare Intervalltermin Köpare Intervalltermin GBP/SEK Säljare Flextermin Köpare Flextermin Håll ögonen på ECB:s räntebeslut Den 9:e juni offentliggörs nästa räntebeslut från ECB. Skulle ECB signalera en räntehöjning finns det gott om uppsida i europeiska räntor och även i EUR/USD. Om ECB inte signalerar en snar räntehöjning försvagas sannolikt både euron och kronan mot dollarn. Hur snabb blir återhämtningen? Vi förväntar oss att indikatorer som inköpschefsindex fortsätter att peka på robust tillväxt även om tillväxttakten avtar något framöver. I Kina visar ekonomin fortsatt tecken på att bromsa in. Den amerikanska konjunkturbarometern ISM släpps den första veckan varje månad. USA:s arbetsmarknad Den amerikanska centralbanken kommer inte att höja räntan förrän den amerikanska arbetsmarknaden får upp farten rejält. Den första fredagen varje månad publiceras sysselsättningsstatistik. Den europeiska skuldkrisen Den politiska agendan i Europa är tung även framöver. Stresstester av Europeiska banker ska offentliggöras i juni. Då skall även en rapport som svarar på frågan om Grekland statsfinanser är uthålliga eller ej publiceras. Mot slutet av juni stundar ett EU-toppmöte där beslut väntas om den framtida räddningsfonden ESM. er - Ränta Vi tror att Riksbanken det närmasta året kommer att höja räntan något snabbare än marknaden prissätter och rekommenderar att betala fast i ränteswappar alternativt att köpa ränte tak. 19 maj

8 Kontaktinformation Penning- och valutamäkleri Gävle, Johan Magnusson, , Andreas Edvardson, , Göteborg, Lena Grahn, , Valter Hallin, , Magnus Karlsson, , Mårten Brynås, , Karl-Johan Svensson, , Lisa Lindén, , Linköping, Thomas Sobka, , Fredrik Lundgren, , Åsa Weinholt, , Luleå/Umeå, Ove Larsson, , Malmö, Johan Axenholt, , Anders Brandt, , Carina Jönsson, , Johnny Thiel, , Mårten Grinneland, , Stockholm, Anders Lyckeborg, , Daniel Thorsson, , Staffan Nilsson, , Malin Nilén, , Oscar Fritzon, , Anna Berglund, , Handelsbanken Capital Markets - i redaktionen Ansvarig utgivare Jan Häggström, , Redaktör Eva Dorenius, , Ränte- valuta- och råvaruanalys Claes Måhlén, , Martin Enlund, , Martin Jansson, , Ansvarsbegränsning Handelsbanken Capital Markets, som är en division inom Svenska Handelsbanken AB (publ) (i fortsättningen kallad Handelsbanken), är ansvarig för sammanställningen av denna analysrapport. Informationen i analysrapporten är framtagen av Handelsbanken och är uteslutande avsedd för Handelsbankens kunder i Sverige. De källor och bearbetningsmetoder som använts vid framtagande av analyser och prognoser har av Handelsbanken bedömts vara tillförlitliga. Handelsbanken kan dock inte garantera riktigheten i denna information. Åsikterna i analysrapporten avspeglar Handelsbankens analytikers uppfattning vid nuvarande tidpunkt och kan förändras. Ingen del av analytikerns ersättning är direkt eller indirekt relaterad till specifika rekommendationer eller åsikter som uttrycks i rapporten. Syftet med analysrapporten är att ge bankens kunder allmän information och utgör inte en rekommendation eller ett personligt investeringsråd och analysrapporten bör inte ensam utgöra underlag för investeringsbeslut. Varje investeringsbeslut fattas av kunden själv på dennes eget ansvar och Handelsbanken frånsäger sig allt ansvar för förlust eller skada som kan tänkas uppkomma genom beslut som grundar sig på information i denna analysrapport. Det är inte säkert att tidigare utveckling upprepas och tidigare utveckling skall inte tas som en indikation på framtida utveckling. Värdet på investeringarna och avkastningen från dem kan gå såväl ned som upp och inga vinster på investeringarna kan garanteras. Investeraren riskerar att förlora hela sitt investerade kapital. Förändringar av valutakurser kan förorsaka att värdet på investeringar gjorda i andra länder eller valutor stiger eller faller. Handelsbanken, bankens dotterbolag, anställda och kunder till Handelsbanken och/eller dess dotterbolag kan vid analysrapportens utgivningstillfälle och därefter inneha positioner i finansiella instrument som omnämns i analysrapporten. Handelsbanken och/eller dess dotterbolag erbjuder och utför tjänster inom sin värdepappersrörelse, vilket inkluderar corporate finance-uppdrag och rådgivning om finansiella instrument, samt erbjuder och utför tjänster inom den ordinarie bank- och försäkringsverksamheten åt företagen som berörs i analysrapporten. Denna analysrapport utgör inte och är inte en del av ett erbjudande om försäljning eller teckning av värdepapper, eller uppmaning till köp eller teckning av aktier. Ej heller ska den i något avseende, helt eller delvis, utgöra ett beslutsunderlag i samband med något avtal eller utfästelse. Ingen del av Handelsbankens analysrapporter får reproduceras eller distribueras till någon annan person utan att Handelsbanken dessförinnan lämnat sitt skriftliga medgivande därtill. Spridningen av denna analysrapport kan i vissa jurisdiktioner vara förbjuden i lag och personer som på något sätt mottar analysrapporten måste själv förvissa sig om sådana eventuella restriktioner. Särskilda upplysningar/disclosures Handelsbanken står under tillsyn av Finansinspektionen. Handelsbanken har nyligen haft, har eller kommer att söka corporate finance-uppdrag hos de analyserade bolagen. Enligt Handelsbankens Etiska riktlinjer ska styrelsen och samtliga anställda inom Handelsbanken i sin verksamhet i banken och vid utförande av andra uppdrag iaktta hög etisk standard. Handelsbanken har riktlinjer som ska säkerställa analytikers och analysavdelningens integritet och oberoende samt identifiera och eliminera, undvika, hantera eller offentliggöra faktiska eller potentiella intressekonflikter som berör analytiker, analysavdelningen eller Handelsbanken. Som ett led i kontrollen av intressekonflikter har Handelsbanken infört restriktioner ( Chinese Walls ) i kommunikationen mellan analysavdelningen och andra avdelningar inom Handelsbanken. Analysavdelningen är organisatoriskt åtskild från Corporate Finance-avdelningen och andra avdelningar med liknande arbetsuppgifter. I riktlinjerna finns regler för hur ersättningar, bonus och lön får betalas ut till analytiker, vilka marknadsföringsaktiviteter en analytiker får delta i, hur analytiker ska hantera sina egna och närståendes värdepappersaffärer mm. Vidare finns också inskränkningar i kommunikationen mellan analytikern och det analyserade bolaget. För fullständig information om Handelsbankens Etiska riktlinjer och riktlinjerna angående intressekonflikter i förhållande till analytiker hänvisas till Handelsbankens hemsida banken/ansvarsfullt företagande/etiska riktlinjer eller Riktlinjer analys. För bolagsspecifika disclosures, hänvisas till Handelsbanken Capital markets hemsida: Den som inte har tillgång till hemsidan kan kontakta Robert Gärtner på telefon Svenska Handelsbanken AB (publ) Stockholm Blasieholmstorg 11 SE Stockholm Tel Fax Copenhagen Havneholmen 29 DK-1561 Copenhagen V Tel Fax Helsinki Aleksanterinkatu 11 FI Helsinki Tel Fax Oslo Tjuvholmen Allé 11, Postboks 1249 Vika NO-0101 Oslo Tel Fax London Trinity Tower, 3 Thomas More Square LONDON, E1W 1WY Tel Fax New York 875 Third Avenue, 4 th floor New York, NY Tel Fax

Innehåll NUMMER 1, 14 MARS 2011

Innehåll NUMMER 1, 14 MARS 2011 NUMMER 1, 14 MARS 2011 Innehåll Enlunds hörna 2 Valuta EUR/USD 3 EUR/SEK 3 USD/SEK 3 NOK/SEK 4 GBP/SEK 4 Ränta Skydda er mot högre räntor 5 Råvaror 6 Prognoser 7 Den ekonomiska återhämtningen fortsätter.

Läs mer

Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem april 2011

Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem april 2011 Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem april 2011 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 3 923 mnkr. Det är en ökning med 180 mnkr sedan förra månaden, och 69% av ramen är utnyttjad.

Läs mer

Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem augusti 2010

Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem augusti 2010 Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem augusti 2010 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 3 633 mnkr. Det är en ökning med 40 mnkr sedan förra månaden, och 45% av ramen är utnyttjad.

Läs mer

21 DECEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD FED HÖJDE TILL SLUT

21 DECEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD FED HÖJDE TILL SLUT 21 DECEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD FED HÖJDE TILL SLUT En enig FOMC-direktion valde att höja räntan i USA med 25 baspunkter till 0,25-0,50%. Räntehöjningen var till största del väntad eftersom ekonomin

Läs mer

VECKOBREV v.44 okt-13

VECKOBREV v.44 okt-13 Veckan som gått 0 0,001 Makro 1000 Trots försiktigt positiva signaler från krisländerna i södra Europa kvarstår problemen med höga skuldnivåer och svag utveckling på arbetsmarknaderna. Detta i kombination

Läs mer

Månadskommentar, makro. Oktober 2013

Månadskommentar, makro. Oktober 2013 Månadskommentar, makro Oktober 2013 Uppgången fortsatte i oktober Oktober var en positiv månad för aktiemarknader världen över. Månaden började lite svagt i samband med den politiska låsningen i USA och

Läs mer

Finansiell månadsrapport AB Svenska Bostäder december 2010

Finansiell månadsrapport AB Svenska Bostäder december 2010 Finansiell månadsrapport AB Svenska Bostäder december 2010 Bolagets tillgång Tillgången uppgick vid slutet av månaden till 268 mnkr. Det är en ökning med 6 mnkr sedan förra månaden. Räntan för månaden

Läs mer

VECKOBREV v.18 apr-15

VECKOBREV v.18 apr-15 0 0,001 Makro Veckan Något överraskande som gått meddelade Riksbanken under onsdagen att reporäntan lämnas oförändrad på -0,25 procent. Inflationen har börjat stiga, till viss del på grund av kronans försvagning,

Läs mer

Finansiell månadsrapport Stockholmshem december 2007

Finansiell månadsrapport Stockholmshem december 2007 Finansiell månadsrapport Stockholmshem december 2007 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 7 917 mnkr. Det är en ökning med 85 mnkr sedan förra månaden, och 87% av ramen är utnyttjad.

Läs mer

Höjdpunkter. Agasti Marknadssyn

Höjdpunkter. Agasti Marknadssyn Höjdpunkter Agasti Marknadssyn Sammanställt av Obligo Investment Management September 2015 Höjdpunkter Marknadsoro... Osäkerhet knuten till den ekonomiska utvecklingen i Kina har präglat de globala aktiemarknaderna

Läs mer

Finansiell månadsrapport Stockholm Stadshus AB (moderbolag) september 2010

Finansiell månadsrapport Stockholm Stadshus AB (moderbolag) september 2010 Finansiell månadsrapport Stockholm Stadshus AB (moderbolag) september 2010 Bolagets tillgång Tillgången uppgick vid slutet av månaden till 11 600 mnkr. Det är en ökning med 15 mnkr sedan förra månaden.

Läs mer

Finansiell månadsrapport Stockholmshem augusti 2008

Finansiell månadsrapport Stockholmshem augusti 2008 Finansiell månadsrapport Stockholmshem augusti 2008 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 6 321 mnkr. Det är en ökning med 8 mnkr sedan förra månaden, och 74% av ramen är utnyttjad.

Läs mer

Finansiell månadsrapport Skolfastigheter i Stockholm AB augusti 2011

Finansiell månadsrapport Skolfastigheter i Stockholm AB augusti 2011 Finansiell månadsrapport Skolfastigheter i Stockholm AB augusti 2011 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 7 308 mnkr och stadens borgensåtagande var 3 mnkr för bolaget. Den totala

Läs mer

VECKOBREV v.15 apr-15

VECKOBREV v.15 apr-15 0 0,001 Makro Veckan På onsdag som kommer gått regeringen lägga fram sin vårbudget, vars innehåll i stora drag redan är känt. På DI Debatt har ett antal företrädare för svenska arbetsgivarorganisationer

Läs mer

Månadskommentar juli 2015

Månadskommentar juli 2015 Månadskommentar juli 2015 Månadskommentar juli 2015 Ekonomiska läget En förnyad konjunkturoro fick fäste under månaden drivet av utvecklingen i Kina. Det preliminära inköpschefsindexet i Kina för juli

Läs mer

Investment Management

Investment Management Investment Management Konjunktur Räntor och valutor Aktier April 2011 Dag Lindskog +46 70 5989580 dag.lindskog@cim.se Optimistens utropstecken! Bara början av en lång expansionsperiod Politikerna prioriterar

Läs mer

Finansiell månadsrapport S:t Erik Markutveckling AB juli 2014

Finansiell månadsrapport S:t Erik Markutveckling AB juli 2014 Finansiell månadsrapport S:t Erik Markutveckling AB juli 204 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 2 056 mnkr. Totalt är det är en ökning med 0 mnkr sedan förra månaden, 9% av ramen

Läs mer

VECKOBREV v.37 sep-15

VECKOBREV v.37 sep-15 0 0,001 Makro Inflationsmålet vara eller icke vara diskuteras allt mer frekvent och på DI-debatt ger vice riksbankscheferna Martin Flodén och Per Jansson svar på tal. Kritikerna menar att Riksbanken jagar

Läs mer

17 MAJ, 2016: MAKRO & MARKNAD CENTRALBANKERNA I FOKUS

17 MAJ, 2016: MAKRO & MARKNAD CENTRALBANKERNA I FOKUS 17 MAJ, 2016: MAKRO & MARKNAD CENTRALBANKERNA I FOKUS Flera centralbanker bedriver en mycket expansiv penningpolitik för att ge stöd åt den ekonomiska utvecklingen och för att inflationen skall stiga.

Läs mer

Finansiell månadsrapport AB Familjebostäder juli 2014

Finansiell månadsrapport AB Familjebostäder juli 2014 Finansiell månadsrapport AB Familjebostäder juli 214 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 4 829 mnkr. Totalt är det är en ökning med 63 mnkr sedan förra månaden, 79% av ramen är utnyttjad.

Läs mer

Finansiell månadsrapport AB Familjebostäder januari 2014

Finansiell månadsrapport AB Familjebostäder januari 2014 Finansiell månadsrapport AB Familjebostäder januari 214 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 4 525 mnkr.det är en ökning med 122 mnkr sedan förra månaden, 74% av ramen är utnyttjad.

Läs mer

VECKOBREV v.36 sep-15

VECKOBREV v.36 sep-15 0 0,001 Makro Riksbanken meddelade att reporäntan lämnas oförändrad på -0,35 procent. Sedan det senaste beslutet i juli är revideringarna i Riksbankens konjunkturs- och inflationsprognoser små varför direktionen

Läs mer

Utvecklingen i den svenska ekonomin ur bankens perspektiv. Jörgen Kennemar

Utvecklingen i den svenska ekonomin ur bankens perspektiv. Jörgen Kennemar Utvecklingen i den svenska ekonomin ur bankens perspektiv Jörgen Kennemar Efter vinter kommer våren... 2 Globala tillväxten en återhämtning har inletts med Asien i spetsen 3 Den globala finanskrisen är

Läs mer

VECKOBREV v.3 jan-15

VECKOBREV v.3 jan-15 0 0,001 Makro Veckan Valutakaos som uppstod gått efter att Schweiziska centralbanken slopade det valutagolv mot euron om 1.20 som infördes 2011. Schweizerfrancen sågs under eurokrisen som en säker hamn

Läs mer

Månadsrapport augusti 2012

Månadsrapport augusti 2012 Månadsrapport augusti 2012 Våra analytiker beskriver rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten får du också förslag på placeringar samt fördelning mellan aktier och räntor. Fördelning

Läs mer

VECKOBREV v.38 sep-11

VECKOBREV v.38 sep-11 Veckan som gått 0 0.001 Makro Den svenska BNP-tillväxten för det andra kvartalet fastställdes till 0,9 % medan årstakten fastställdes till 4,9 %. Preliminära siffror var 1,0 % samt 5,3 %. Revideringarna

Läs mer

VECKOBREV v.19 maj-13

VECKOBREV v.19 maj-13 Veckan som gått 0 0,001 Makro 1000 Under den händelsefattiga gånga veckan hölls ett G7-möte där det framkom att länderna inte fördömer den expansiva politiken som flera centralbanker bedriver. Japans ultralätta

Läs mer

LME Lager. Valutor. 1:a kontraktet, USD USD/SEK 7,0190 7,0215. S&P 1128,1 Sojabönor 9,9800 EUR/USD 1,3826 1,3831. Nasdaq 100 1519 Råris 17,8450

LME Lager. Valutor. 1:a kontraktet, USD USD/SEK 7,0190 7,0215. S&P 1128,1 Sojabönor 9,9800 EUR/USD 1,3826 1,3831. Nasdaq 100 1519 Råris 17,8450 3 October 2008 Råvarunoteringar LME Basmetaller 3 mån, SEK 3 mån, USD C-3M *, USD Koppar 40,23 5730 B 22 Bly 11,73 1670 C 23 Zink 11,02 1570 C 20 Aluminium 15,97 2275 C 47 Nickel 105,67 15050 C 260 Tenn

Läs mer

Månadsanalys Augusti 2012

Månadsanalys Augusti 2012 Månadsanalys Augusti 2012 Positiv trend på aktiemarknaden efter uttalanden från ECB-chefen ÅRETS ANDRA RAPPORTSÄSONG är i stort sett avklarad och de svenska bolagens rapporter kan sammanfattas som stabila.

Läs mer

VECKOBREV v.24 jun-15

VECKOBREV v.24 jun-15 0 0,001 Makro Veckan En grekisk som konkurs gått kommer allt närmre efter att söndagens förhandling avbröts efter endast 45 minuter eftersom det förslag Grekland lade fram inte innehöll de ändringar av

Läs mer

Månadskommentar oktober 2015

Månadskommentar oktober 2015 Månadskommentar oktober 2015 Månadskommentar oktober 2015 Ekonomiska läget Den värsta oron för konjunktur och finansiella marknader lade sig under månaden. Centralbankerna med ECB i spetsen signalerade

Läs mer

10 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD FED VÄNTAR RUNT HÖRNET

10 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD FED VÄNTAR RUNT HÖRNET 10 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD FED VÄNTAR RUNT HÖRNET Efter att man röstade ner långivarnas förslag för sparpaket samt att man missade sin betalning till IMF så godkänndes till slut ett sparpaket från

Läs mer

VECKOBREV v.18 maj-11

VECKOBREV v.18 maj-11 Veckan som gått 0 0.001 Makro Det svenska inköpschefsindexet steg från 58,6 till 59,8 i april. Förväntat var 58,5. I övrigt var det skralt med väsentlig svensk statistik, dock offentliggjordes protokollet

Läs mer

4 MAJ, 2015: MAKRO & MARKNAD

4 MAJ, 2015: MAKRO & MARKNAD 4 MAJ, 2015: MAKRO & MARKNAD CENTRALBANKERNA I FÖRARSÄTET Veckan som gick präglades av stora rörelser. Vi fick bland annat se den största dagliga nedgången på Stockholmsbörsen sedan oron i oktober förra

Läs mer

Finansiell månadsrapport Stockholms Stads Parkerings AB oktober 2014

Finansiell månadsrapport Stockholms Stads Parkerings AB oktober 2014 Finansiell månadsrapport Stockholms Stads Parkerings AB oktober 214 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 557 mnkr. Totalt är det är en ökning med 2 mnkr sedan förra månaden, 71% av

Läs mer

Makrokommentar. Januari 2017

Makrokommentar. Januari 2017 Makrokommentar Januari 2017 Lugn start på aktieåret Det hände inte mycket på finansmarknaderna i januari, men aktierna utvecklades i huvudsak positivt. Marknadsvolatiliteten, här mätt mot det amerikanska

Läs mer

31 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄDSLA, INGET ANNAT

31 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄDSLA, INGET ANNAT 31 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄDSLA, INGET ANNAT Det blev endast en ytterst kort period av optimism efter att oron för Grekland lagt sig. Finansmarknadernas rörelser har de senaste veckorna präglats

Läs mer

Finansiell månadsrapport Stockholms Stads Parkerings AB oktober 2013

Finansiell månadsrapport Stockholms Stads Parkerings AB oktober 2013 Finansiell månadsrapport Stockholms Stads Parkerings AB oktober 2013 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 483 mnkr. Det är en minskning med 24 mnkr sedan förra månaden, och 70% av

Läs mer

RÄNTEFOKUS JUNI 2014 RIKSBANKS- SÄNKNING GYNNAR KORT BORÄNTA

RÄNTEFOKUS JUNI 2014 RIKSBANKS- SÄNKNING GYNNAR KORT BORÄNTA RÄNTEFOKUS JUNI 2014 RIKSBANKS- SÄNKNING GYNNAR KORT BORÄNTA SAMMANFATTNING Återhämtningen i vår omvärld går trögt, i synnerhet i eurozonen där centralbanken förväntas fortsätta att lätta på penningpolitiken.

Läs mer

VECKOBREV v.33 aug-11

VECKOBREV v.33 aug-11 Veckan som gått 0 0.001 Makro Den svenska industriproduktionen sjönk med 3,3 % i juni från tidigare ökning med 2,1 %. Årstakten sjönk därmed från 13,2 % till 6,4 %. Förväntat var -0,9 % samt 10,5 %. Arbetslösheten

Läs mer

Innehåll NUMMER 3, 16 SEPTEMBER 2011

Innehåll NUMMER 3, 16 SEPTEMBER 2011 NUMMER 3, 16 SEPTEMBER 2011 Innehåll Enlunds hörna 2 Valuta EUR/USD 3 EUR/SEK 3 USD/SEK 3 NOK/SEK 4 GBP/SEK 4 Ränta Attraktivt att köpa ränteskydd 5 Råvaror 6 Prognoser 7 Finansiell turbulens och osäkerhet

Läs mer

FASTIGHETSÄGARNA SVERIGE RÄNTEFOKUS NOVERMBER 2015 KORT RÄNTA FORTFARANDE BÄST

FASTIGHETSÄGARNA SVERIGE RÄNTEFOKUS NOVERMBER 2015 KORT RÄNTA FORTFARANDE BÄST FASTIGHETSÄGARNA SVERIGE RÄNTEFOKUS NOVERMBER 2015 KORT RÄNTA FORTFARANDE BÄST SAMMANFATTNING De svenska bolåneräntorna förblir låga under de kommande åren och det är fortfarande mest fördelaktigt att

Läs mer

VECKOBREV v.13 mar-14

VECKOBREV v.13 mar-14 Veckan som gått 0 0,001 Makro I söndags träffades USA och Rysslands utrikesministrar i Paris, ingen uppgörelse nåddes men båda underströk att de tror på en diplomatisk lösning. John Kerry framhöll att

Läs mer

Finansiell månadsrapport Stockholm Stadshus AB (moderbolag) november 2010

Finansiell månadsrapport Stockholm Stadshus AB (moderbolag) november 2010 Finansiell månadsrapport Stockholm Stadshus AB (moderbolag) november 2010 Bolagets tillgång Tillgången uppgick vid slutet av månaden till 11 644 mnkr. Det är en ökning med 23 mnkr sedan förra månaden.

Läs mer

Finansiell månadsrapport Stadshus AB (moderbolag) maj 2009

Finansiell månadsrapport Stadshus AB (moderbolag) maj 2009 Finansiell månadsrapport Stadshus AB (moderbolag) maj 2009 Bolagets tillgång Tillgången uppgick vid slutet av månaden till 12 739 mnkr. Det är en minskning med 903 mnkr sedan förra månaden. Räntan för

Läs mer

VECKOBREV v.17 apr-13

VECKOBREV v.17 apr-13 Veckan som gått 0 0,001 Makro 1000 Europakommissionens ordförande Barosso menar att Europa inte kan införa ytterligare åtstramande politik eftersom den möter allt större motstånd i flera länder. Eniro

Läs mer

Makrokommentar. Januari 2014

Makrokommentar. Januari 2014 Makrokommentar Januari 2014 Negativ inledning på året Året fick en dålig start för aktiemarknaderna världen över. Framför allt var det börserna på tillväxtmarknaderna som föll men även USA och Europa backade.

Läs mer

Finansiell månadsrapport Micasa Fastigheter i Stockholm AB mars 2016

Finansiell månadsrapport Micasa Fastigheter i Stockholm AB mars 2016 Finansiell månadsrapport Micasa Fastigheter i Stockholm AB mars 2016 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 6 525 mnkr. Totalt är det är en minskning med 108 mnkr sedan förra månaden,

Läs mer

Finansiell månadsrapport Stockholms Stadshus AB (moderbolag) mars 2016

Finansiell månadsrapport Stockholms Stadshus AB (moderbolag) mars 2016 Finansiell månadsrapport Stockholms Stadshus AB (moderbolag) mars 2016 Bolagets tillgång Tillgången uppgick vid slutet av månaden till 10 100 mnkr. Det är en ökning med 305 mnkr sedan förra månaden. Räntan

Läs mer

Makrokommentar. November 2013

Makrokommentar. November 2013 Makrokommentar November 2013 Fortsatt positivt på marknaderna Aktiemarknaderna fortsatte uppåt i november. 2013 ser därmed ut att kunna bli ett riktigt bra år för aktieinvesterare världen över. De nordiska

Läs mer

VECKOBREV v.20 maj-13

VECKOBREV v.20 maj-13 Veckan som gått 0 0,001 Makro 1000 Finansutskottet riktar viss kritik mot Riksbanken och menar att de hade kunnat bedriva en något mer expansiv politik de senaste åren. Utskottets utredning aktualiserar

Läs mer

VECKOBREV v.41 okt-14

VECKOBREV v.41 okt-14 0 0,001 Makro Veckan som gått Bankföreningen har kommit med en amorteringsrekommendation för bolån för att uppnå en sund amorteringskultur. 1000 Föreningen rekommenderar att alla nya lån med en belåningsgrad

Läs mer

VECKOBREV v.22 maj-15

VECKOBREV v.22 maj-15 0 0,001 Makro Veckan Nyhetsflödet som gått under veckan handlade som vanligt mycket om Grekland. Nu på fredag ska Grekland betala tillbaka 300 miljoner euro till IMF men IMF har gett Aten en möjlighet

Läs mer

VECKOBREV v.5 jan-14

VECKOBREV v.5 jan-14 Veckan som gått 0 0,001 1000 Makro Grekland är nära en överenskommelse om en ny utbetalning av stödlån. Överenskommelsen förväntas bli klar i februari vilket skulle innebära att en utbetalning kan ske

Läs mer

MÅNADSBREV FEBRUARI, 2016: BLOX SAMMANFATTNING

MÅNADSBREV FEBRUARI, 2016: BLOX SAMMANFATTNING MÅNADSBREV FEBRUARI, 2016: BLOX SAMMANFATTNING Det globala aktieindexet MSCI World gick ned 1,10%, dock steg svenska börsen med 1,20% (OMXS30). Börs- och kreditmarknaderna har inlett 2016 svagt som en

Läs mer

FASTIGHETSÄGARNA SVERIGE RÄNTEFOKUS APRIL 2015 LÅNG VÄNTAN PÅ PLUS- RÄNTOR

FASTIGHETSÄGARNA SVERIGE RÄNTEFOKUS APRIL 2015 LÅNG VÄNTAN PÅ PLUS- RÄNTOR FASTIGHETSÄGARNA SVERIGE RÄNTEFOKUS APRIL 2015 LÅNG VÄNTAN PÅ PLUS- RÄNTOR Sammanfattning Eurozonen växte med drygt 1 procent i årstakt under förra årets sista kvartal. Trots att många såg det som positivt,

Läs mer

Makrokommentar. November 2016

Makrokommentar. November 2016 Makrokommentar November 2016 Stora marknadsrörelser efter valet i USA Finansmarknaderna överraskades av Donald Trumps seger i det amerikanska presidentvalet och marknadens reaktioner lät inte vänta på

Läs mer

Investeringsaktiebolaget Cobond AB. Kvartalsrapport juni 2014

Investeringsaktiebolaget Cobond AB. Kvartalsrapport juni 2014 Investeringsaktiebolaget Cobond AB Kvartalsrapport juni 2014 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Allmänt om bolaget 5 Marknadskommentar 6 2 KVARTALSRAPPORT JUNI 2014 HUVUDPUNKTER

Läs mer

Finansiell månadsrapport S:t Erik Markutveckling AB oktober 2010

Finansiell månadsrapport S:t Erik Markutveckling AB oktober 2010 Finansiell månadsrapport S:t Erik Markutveckling AB oktober 2010 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 691 mnkr och stadens borgensåtagande var 1 mnkr för bolaget. Den totala skulden

Läs mer

VECKOBREV v.43 okt-13

VECKOBREV v.43 okt-13 Veckan som gått 0 0,001 Makro 1000 Föregående vecka blev förhållandevis lugn ur nyhetssynpunkt där Riksbankens räntebesked var den stora behållningen. Både riksbankschefs Ingves och Stellan Lundström,

Läs mer

VECKOBREV v.6 feb-15

VECKOBREV v.6 feb-15 0 0,001 Makro Veckan Grekland som kom gått i veckan med ett förslag för skuldomförhandling som innebär att landet ska betala tillbaka i förhållande till hur ekonomin utvecklas. Förslaget innebär att större

Läs mer

23 NOVEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄNTEGAPET VIDGAS

23 NOVEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄNTEGAPET VIDGAS 23 NOVEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄNTEGAPET VIDGAS Den ekonomiska återhämtningen i Europa fortsätter. Makrosiffror från både USA och Kina har legat på den svaga sidan under en längre tid men böjar nu

Läs mer

4 APRIL, 2016: MAKRO & MARKNAD POSITIVA TONGÅNGAR

4 APRIL, 2016: MAKRO & MARKNAD POSITIVA TONGÅNGAR 4 APRIL, 2016: MAKRO & MARKNAD POSITIVA TONGÅNGAR Globala aktier har stigit mellan 10-13% sedan februari. Även oljepriset har återhämtat sig och är upp nästan 40% sedan botten i år. Den tidigare oron för

Läs mer

Månadskommentar januari 2016

Månadskommentar januari 2016 Månadskommentar januari 2016 Ekonomiska utsikter Centralbanker trycker återigen på gasen Året har börjat turbulent med fallande börser och sjunkande räntor. Början på 2016 är den sämsta inledningen på

Läs mer

Månadsrapport december 2010

Månadsrapport december 2010 Månadsrapport december 2010 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt aktuell fördelning i modellportföljen. Utifrån modellportföljen visas

Läs mer

VECKOBREV v.47 nov-11

VECKOBREV v.47 nov-11 Veckan som gått 0 0.001 Makro Den svenska arbetslösheten enligt SCB:s beräkningar steg från 6,8 % till 6,9 % i oktober, där förväntat var en oförändrad nivå. Konjunkturinstitutets konjunkturbarometer förkunnade

Läs mer

VECKOBREV v.23 jun-14

VECKOBREV v.23 jun-14 Veckan som gått 0 0,001 Makro En räntesänkning med 10 punkter till 0,15 procent, negativ inlåningsränta om minus 0,10 procent samt billiga lån till banker för att stimulera dess utlåning till privata företag

Läs mer

Månadsrapport december 2009

Månadsrapport december 2009 Månadsrapport december 2009 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt en modellportfölj. Utifrån modellportföljen visas här en kundportfölj

Läs mer

8 JUNI, 2015: MAKRO & MARKNAD DET GÅR ÅT RÄTT HÅLL

8 JUNI, 2015: MAKRO & MARKNAD DET GÅR ÅT RÄTT HÅLL 8 JUNI, 2015: MAKRO & MARKNAD DET GÅR ÅT RÄTT HÅLL Det finns en rad olika saker att oro sig för. Många av dessa kan påverka finansiella marknader kortsiktigt. Lyfter vi dock blicken så ser vi en högre

Läs mer

VECKOBREV v.46 nov-14

VECKOBREV v.46 nov-14 0 0,001 Makro Veckan Finansinspektionen som gått meddelade i veckan att de vill införa ett amorteringskrav liknande det förslag som bankföreningen tidigare lagt fram. Mycket är ännu oklart men i stora

Läs mer

Sveriges ekonomi fortsätter att bromsa

Sveriges ekonomi fortsätter att bromsa Den 26 oktober 2016 släpper Industriarbetsgivarna sin konjunkturrapport 2016:2. Nedanstående är en försmak på den rapporten. Global konjunktur: The New Normal är här för att stanna Efter en tillfällig

Läs mer

Månadskommentar mars 2016

Månadskommentar mars 2016 Månadskommentar mars 2016 Ekonomiska utsikter Måttligt men dock högre löneökningar Den svenska avtalsrörelsen ser ut att gå mot sitt slut och överenskomna löneökningar ligger kring 2,2 procent vilket är

Läs mer

Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem augusti 2013

Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem augusti 2013 Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem augusti 213 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 6 529 mnkr. Det är en ökning med 82 mnkr sedan förra månaden, och 88% av ramen är utnyttjad.

Läs mer

MÅNADSBREV MAJ, 2016: BLOX SAMMANFATTNING

MÅNADSBREV MAJ, 2016: BLOX SAMMANFATTNING MÅNADSBREV MAJ, 2016: BLOX SAMMANFATTNING De globala börserna steg nästan 4 % under maj. Månaden har präglats av diskussioner kring Storbritanniens eventuella utträde ur EU-sammarbetet samt om den amerikanska

Läs mer

Finansiell månadsrapport Skolfastigheter i Stockholm AB januari 2016

Finansiell månadsrapport Skolfastigheter i Stockholm AB januari 2016 Finansiell månadsrapport Skolfastigheter i Stockholm AB januari 2016 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 10 759 mnkr. Totalt är det är en ökning med 226 mnkr sedan förra månaden,

Läs mer

25 APRIL, 2016: MAKRO & MARKNAD VOLATILT FÖRSTA KVARTAL

25 APRIL, 2016: MAKRO & MARKNAD VOLATILT FÖRSTA KVARTAL 25 APRIL, 2016: MAKRO & MARKNAD VOLATILT FÖRSTA KVARTAL Efter ett första kvartal som har varit oroligt med stora slag på de globala börserna så har större delen av nedgången på börserna återhämtat sig.

Läs mer

14 SEPTEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD ALLA VÄNTAR PÅ FED

14 SEPTEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD ALLA VÄNTAR PÅ FED 14 SEPTEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD ALLA VÄNTAR PÅ FED De senaste två veckorna har trots mycket statistik varit lugnare och volatiliteten har fortsatt ner. Både den svenska och amerikanska börsen handlas

Läs mer

MÅNA D SBR E V J UL I, 2 01 5 : BLOX MAKROSAMMANFATTNING

MÅNA D SBR E V J UL I, 2 01 5 : BLOX MAKROSAMMANFATTNING MÅNA D SBR E V J UL I, 2 01 5 : BLOX MAKROSAMMANFATTNING Greklandsoron har präglat även juli månad. Efter att man röstade ner långivarnas förslag för sparpaket samt att man missade sin betalning till IMF

Läs mer

13 JULI, 2 0 1 5: MAKRO & MARKNAD FRÅN GREKLAND TILL ÅTERHÄMTNING

13 JULI, 2 0 1 5: MAKRO & MARKNAD FRÅN GREKLAND TILL ÅTERHÄMTNING 13 JULI, 2 0 1 5: MAKRO & MARKNAD FRÅN GREKLAND TILL ÅTERHÄMTNING Starten på sommaren blev inte så behaglig. Greklandsoron intensifierades då landet i början av juni fick anstånd med en återbetalning till

Läs mer

Månadsrapport mars 2010

Månadsrapport mars 2010 Månadsrapport mars 2010 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt aktuell fördelning i modellportföljen. Utifrån modellportföljen visas

Läs mer

VECKOBREV v.11 mar-14

VECKOBREV v.11 mar-14 Veckan som gått 0 0,001 Makro Under söndagen hölls folkomröstning på Krim och hela 96,7 procent röstade för att halvön ska ansluta sig till Ryssland. Omröstningen fördöms internationellt och under måndagen

Läs mer

Makrokommentar. April 2016

Makrokommentar. April 2016 Makrokommentar April 2016 Positiva marknader i april April var en svagt positiv månad på de internationella finansmarknaderna. Oslo-börsen utvecklades dock starkt under månaden och gick upp med fem procent.

Läs mer

9 NOVEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄNTORNA ÅT OLIKA HÅLL I DECEMBER

9 NOVEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄNTORNA ÅT OLIKA HÅLL I DECEMBER 9 NOVEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄNTORNA ÅT OLIKA HÅLL I DECEMBER Alla väntar på den, men den har skjutits på framtiden många gånger. Nu behöver vi antagligen inte vänta länge till. I december kommer

Läs mer

VECKOBREV v.41 okt-12

VECKOBREV v.41 okt-12 0 0.001 Veckan som gått Makro 1000 I oktoberupplagan av World Economic Outlook justerar IMF ner sina BNP-prognoser för länderna de flesta av länderna i Europa, däribland Sverige om än marginellt. Trots

Läs mer

Finansiell månadsrapport Micasa Fastigheter i Stockholm AB december 2015

Finansiell månadsrapport Micasa Fastigheter i Stockholm AB december 2015 Finansiell månadsrapport Micasa Fastigheter i Stockholm AB december 2015 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 6 523 mnkr. Totalt är det är en minskning med 100 mnkr sedan förra månaden,

Läs mer

Några lärdomar av tidigare finansiella kriser

Några lärdomar av tidigare finansiella kriser Några lärdomar av tidigare finansiella kriser KAPITEL 1 FÖRDJUPNING Hittills har den finansiella orons effekter på börskurser och r äntor på företagsobligationer varit mindre än vid tidigare liknande p

Läs mer

Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem december 2015

Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem december 2015 Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem december 215 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 9 291 mnkr. Totalt är det är en ökning med 17 mnkr sedan förra månaden, 87% av ramen är

Läs mer

Finansiell månadsrapport AB Svenska Bostäder december 2009

Finansiell månadsrapport AB Svenska Bostäder december 2009 Finansiell månadsrapport AB Svenska Bostäder december 2009 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 3 102 mnkr och stadens borgensåtagande var 146 mnkr för bolaget. Den totala skulden

Läs mer

Finansiell månadsrapport AB Familjebostäder mars 2014

Finansiell månadsrapport AB Familjebostäder mars 2014 Finansiell månadsrapport AB Familjebostäder mars 214 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 4 515 mnkr. Totalt är det är en ökning med 35 mnkr sedan förra månaden, 74% av ramen är utnyttjad.

Läs mer

12 OKTOBER, 2015: MAKRO & MARKNAD AVMATTNING INTE KOLLAPS

12 OKTOBER, 2015: MAKRO & MARKNAD AVMATTNING INTE KOLLAPS 12 OKTOBER, 2015: MAKRO & MARKNAD AVMATTNING INTE KOLLAPS Global tillväxt är fortfarande god även om den har tappat en del fart på slutet. Finansiella marknader är nu oroliga för en kollaps i Kina och

Läs mer

VECKOBREV v.48 nov-13

VECKOBREV v.48 nov-13 Veckan som gått 0 0,001 1000 Makro I en rapport om den finansiella stabiliteten konstaterar Riksbanken att det svenska banksystemet är robust men att dess storlek och koncentration kan utgöra problem på

Läs mer

AFFÄRSBREVET TISDAG DEN 22 JANUARI 2013

AFFÄRSBREVET TISDAG DEN 22 JANUARI 2013 AFFÄRSBREVET TISDAG DEN 22 JANUARI 2013 New Yorkbörserna USA-börserna höll stängt under måndagen till följd av Martin Luther Kingdagen. På veckobasis steg Dow Jones 1,2 procent och fredagens stängning

Läs mer

LME Lager. Valutor. 1:a kontraktet, USD. S&P 1028.2 Sojabönor 10.5125 USD/SEK 7.0300 7.0263. Nasdaq 100 1639.5 Råris 13.2650 EUR/USD 1.4289 1.

LME Lager. Valutor. 1:a kontraktet, USD. S&P 1028.2 Sojabönor 10.5125 USD/SEK 7.0300 7.0263. Nasdaq 100 1639.5 Råris 13.2650 EUR/USD 1.4289 1. 24 August 2009 Råvarunoteringar LME Basmetaller 3 mån, SEK 3 mån, USD C-3M *, USD Koppar 44.83 6380 B -1 Bly 13.46 1915 C -25 Zink 13.10 1865 C -30 Aluminium 13.67 1945 C -35 Nickel 138.94 19775 C -24

Läs mer

US Recovery AB. Kvartalsrapport juni 2014

US Recovery AB. Kvartalsrapport juni 2014 US Recovery AB Kvartalsrapport juni 2014 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Fastighetsöversikt 5 Drift, förvaltning och finansiering 6 Struktur 7 Allmänt om bolaget 7 Marknadskommentar

Läs mer

Makrokommentar. Mars 2016

Makrokommentar. Mars 2016 Makrokommentar Mars 2016 God stämning i mars 2 Mars blev en bra månad på de internationella finansmarknaderna och marknadsvolatiliteten backade från de höga nivåerna i januari och februari. Oslo-börsen

Läs mer

Penningpolitiskt beslut

Penningpolitiskt beslut Penningpolitiskt beslut Februari 2015 Förste vice riksbankschef Kerstin af Jochnick Morgan Stanley 13 februari 2015 Låga räntor ger stöd åt inflationsuppgången Beredskap för mer Konjunktur och inflation

Läs mer

VECKOBREV v.42 okt-12

VECKOBREV v.42 okt-12 Veckan som gått 0 0.001 Makro 1000 Grekland och Trojkan är överens inom de flesta områdena men det finns fortfarande utestående detaljer som måste lösas. EUordförande Juncker meddelande förra veckan att

Läs mer

VECKOBREV v.21 maj-13

VECKOBREV v.21 maj-13 Veckan som gått 0 0,001 Makro 1000 Börserna runt om i världen föll kraftigt i slutet på förra veckan. Det var främst Ben Bernakes uttalande om att Federal Reserve redan under sommaren kan dra ner på de

Läs mer

Månadsrapport januari 2010

Månadsrapport januari 2010 Månadsrapport januari 2010 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt aktuell fördelning i modellportföljen. Utifrån modellportföljen visas

Läs mer