BYGG OCH RENOVERA HÅLLBART

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BYGG OCH RENOVERA HÅLLBART"

Transkript

1 //////// SUSTAINABLE CONSTRUCTION AND RENOVATION BYGG OCH RENOVERA HÅLLBART Background Worldwide, the construction, use and renovation of houses accounts for about half the energy consumption. In Europe, heating rooms andenergianvändning water accounts for most ofär thekopenergy Bakgrund: Ungefär hälften av världens used in housing. Fuel and gas are the most frequently used energy plad till att bygga, värma upp och renovera hus. I Europa behövs sources. Therefore construction and renovation have a large en- ergy reduction potential. But for many municipalities the transition to a new sustainable and energy-efficient way of building is a major challenge. även With thevår MountEE project sustainable public därmed klimatpåverkan, men buildför ings, three European mountain areas show how it works. många kommuner är övergången till ett nytt hållbart och energieffektivt sätt att bygga energi i fastigheter framförallt för uppvärmning och varmvatten. och renovera en stor utmaning. Inom ramen för MountEE-projektet //////// Fossila bränslen och gas är de mest använda energikällorna. Här har man i tre europeiska bergsområden visat i praktiken hur det finns alltså en stor potential att minska energianvändning och fungerar att bygga hållbara offentliga fastigheter. Photo: Kiruna Municipality KIRUNA TOWN HALL WHAT The new Kiruna Town Hall is a lighthouse project within the city transformation due to extended mining areas. The call for bids for the Town Hall included MountEE-criteria like recycling of parts of the old City Hall, at least -50% reduced energy demand compared to building code, matching criteria for Swedish Green Building Council s "Miljöbyggnad", use of environmental-friendly building materials according to "Sunda Hus" criteria; //////// FACTS Type of building (use) // Town hall, administrative building Year // Building start 2015, Inauguration 2016 Size // 9700 m2, 3 levels Investment // 250 Mio SEK Energy demand // 56 kwh/m2 Renewable Energy // Central heating system, district heating from waste and biomass Ventilation System // demand-driven, highly energy-efficient fans, metering of temperature, PIR, Building material // Choose of materials according to "Sunda Hus" criteria and based on LCA ÄLVDALENS SKOLA, ÄLVDALENS KOMMUN VAD Älvdalens kommun lade ribban högt när den nya skolan beställdes. Mycket //////// höga krav har ställts när det gäller energi och materialval. Den nya skolan ska kunna användas av olika grupper, under en större del av både dygnet och året. Systemen för ventilation och värmesystem har planerats utifrån det. Även lokalerna ska vara flexibla, och lätt kunna anpassas utifrån verksamheten. Kommunbiblioteket flyttar hit och det kommer att finnas lokaler för idrott, film och föreläsningar. För att kunna sprida kunskap om förnybar energi kommer en mindre anläggning för solenergi att byggas i anslutning till skolan. FAKTA Typ av fastighet // Grundskola, bibliotek och café År // planerad byggstart 2015 Storlek // 7438 m2 Investeringskostnader // ca SEK Energibehov // krav: 69 kwh/(m²/atemp) Förnybar energi // Fjärrvärme baserat på skogsråvara (flis) Ventilation //FTX, återvinning via värmeväxling Lufttäthet // krav: 0,15 l/(sec, m²) Byggmaterial // Lokala material som trä och sten (Älvdalskvartsit) Foto Tengbom ////////

2 Foto Tengbom HUR Projektet har fått bidrag från ett skogsbolag i trakten för att kunna satsa på trä. Träfasaden kommer att behandlas med en miljövänlig impregnering som inte kräver något underhåll på minst 40 år. Alla byggmaterial har valts ut enligt Sunda Hus-kriterierna, med fokus på lokala material. När det gäller energinivån används de krav som gäller för Minienergihus, och projektledarna vill gärna testa nya metoder och modeller för att pressa driftskostnaderna. Utbildningar kommer att ordnas för att de som nyttjar de nya lokalerna ska bli delaktiga i energibesparing, källsortering och andra miljömål. VAD HAR VI LÄRT OSS 1. Små kommuner har svårt att själva klara upphandling av större byggprojekt. Service inom det området har saknats. 2. Arkitektritningar och estetiska lösningar går inte alltid hand i hand med energikraven. Det är viktigt att arkitekten redan från början är införstådd med vad som gäller. 3. Man bör lägga stor vikt vid framtida drifts- och underhållskostnader redan i planeringsskedet. 4. Det är viktigt att diskutera rutiner för uppföljning av projektet och de krav som ställts. 5. Genom att placera fläktrummet på vinden istället för i källarplanet kunde källarytan minskas med 800 m 2. KONTAKT MOUNT EE Sune Estenberg, Älvdalens kommun, Läs mer om MountEE projekt och andra pilotbyggnader: Finansiär Mer information på kommunens hemsida Co-funded by the Intelligent Energy Europe Programme of the European Union Om MountEE: Enligt Europaparlamentet och Europeiska rådets direktiv om byggnaders energiprestanda (2010/31/EG) ska alla nya offentliga byggnader efter 2018 och alla övriga nya byggnader från och med 2021 vara nära-nollenergibyggnader (NNE). För många kommuner är det en stor utmaning, inte minst för små kommuner i kallt klimat. MountEE-projektet stödjer kommuner i tre europeiska bergsregioner, de ligger i Sverige, Alperna och Pyrenéerna. Kommunerna får hjälp att nå målet med NNE-byggnader och bli piloter i hållbart byggande. Totalt 33 offentliga fastigheter har byggts och renoverats mer hållbart under projektet.

3 //////// BYGG OCH RENOVERA HÅLLBART Bakgrund: Ungefär hälften av världens energianvändning är kopplad till att bygga, värma upp och renovera hus. I Europa behövs energi i fastigheter framförallt för uppvärmning och varmvatten. Fossila bränslen och gas är de mest använda energikällorna. Här finns alltså en stor potential att minska energianvändning och SUSTAINABLE CONSTRUCTION AND RENOVATION Background Worldwide, the construction, use and renovation of houses accounts for about half the energy consumption. In Europe, heating rooms and water accounts for most of the energy used in housing. Fuel and gas are the most frequently used energy sources. Therefore construction and renovation have a large energy reduction potential. But for many municipalities the transition to a new sustainable and energy-efficient way of building is a major därmed challenge. även With the vår MountEE klimatpåverkan, project sustainable public men build- för många kommuner är ings, three European mountain areas show how it works. övergången till ett nytt hållbart och energieffektivt sätt att bygga //////// och renovera en stor utmaning. Inom ramen för MountEE-projektet har man i tre europeiska bergsområden visat i praktiken hur det fungerar att bygga hållbara offentliga fastigheter. Photo: Kiruna Municipality WHAT FACTS KIRUNA TOWN HALL //////// The new Kiruna Town Hall is a lighthouse project within the city transformation due to extended mining areas. The call for bids for the Town Hall included MountEE-criteria like recycling of parts of the old City Hall, at least -50% reduced energy demand compared to building code, matching criteria for Swedish Green Building Council s "Miljöbyggnad", use of environmental-friendly building materials according to "Sunda Hus" criteria; //////// Type of building (use) // Town hall, administrative building Year // Building start 2015, Inauguration 2016 Size // 9700 m 2, 3 levels Investment // 250 Mio SEK ASPEBODA Energy demand // 56 SKOLA, kwh/m FALU KOMMUN 2 Renewable Energy // Central heating system, district heating from waste and biomass Ventilation System // demand-driven, highly energy-efficient fans, metering of temperature, PIR, Building material // Choose of materials according to "Sunda Hus" criteria and based on LCA Photo Falu Kommun VAD //////// Falu kommun fortsätter att gå i fronten för lågenergibyggande. När en ny skola skulle byggas i Aspeboda ville man utmana normerna. Energikravet sattes exempelvis till 40 kwh/m2, mindre än hälften av vad byggreglerna kräver. Nu är skolan i bruk, och målen har uppfyllts med råge. En viktig orsak är att byggnaden är extremt tät. Enligt en extern undersökning håller den även måttet internationellt sett, synpunkterna handlar främst om materialval (t.ex. PVC-golv). Byborna uppskattar sin nya skola, som smälter in väl i omgivningen. Den upplevs som fräsch och luftig trots sin kompakta rumslösning. FAKTA Typ av fastighet // Grundskola År // 2014 Storlek //1252 m 2 Investeringskostnader // SEK, inget kök finns i byggnaden Energibehov // 36 kwh/(m²/atemp) Förnybar energi // Närvärme med pellets från kommunens energibolag Ventilation //FTX med värmeåtervinning (84%) Lufttäthet // 0,16 l/(sec, m²) Byggmaterial // Byggt i trä enligt kommunens träbyggnadsstrategi

4 Photo Falu Kommun HUR En av framgångsfaktorerna var väl fungerande och tät kommunikation, inte minst med skolpersonalen. Både beställare och driftsansvarig var med på alla projekteringsmöten, vilket är unikt. Energibalansberäkningar gjordes både före och efter projekteringen. Alla inblandade hade klar för sig vilken prestanda som skulle uppnås redan från början, målen följdes sedan upp under hela processen. Hela skolan är byggd i trä, även bjälklaget. Av brandskyddsskäl fick alla träytor inomhus täckas med gipsskivor. Alla armaturer är LED-baserade och belysningen är frånvarostyrd. VAD HAR VI LÄRT OSS 1. Att bygga energisnålt behöver inte kosta mer. Något tjockare väggar, noggrannhet med tätningen och att planera för energieffektivitet redan när huset ritas räcker långt. 2. Mobiltäckning kan bli ett problem eftersom lågenergifönster har ett metallskikt. 3. Kommunen kan bli bättre på att använda enbart utsläppsfria material. Träbyggnadsstrategin från 2014 används redan och kommunen planerar att nyttja materialdatabaser som Basta eller Sunda Hus framöver. 4. Kommunen skulle kunna använda den unika byggnaden bättre i sitt kommunikationsarbete. 5. Enligt entreprenören hade ett bjälklager i betong blivit enklare och billigare. KONTAKT MOUNT EE Subhi Hassona, Falu kommun, Läs mer om MountEE projekt och andra pilotbyggnader: Finansiär Mer information på kommunens hemsida Co-funded by the Intelligent Energy Europe Programme of the European Union Om MountEE: Enligt Europaparlamentet och Europeiska rådets direktiv om byggnaders energiprestanda (2010/31/EG) ska alla nya offentliga byggnader efter 2018 och alla övriga nya byggnader från och med 2021 vara nära-nollenergibyggnader (NNE). För många kommuner är det en stor utmaning, inte minst för små kommuner i kallt klimat. MountEE-projektet stödjer kommuner i tre europeiska bergsregioner, de ligger i Sverige, Alperna och Pyrenéerna. Kommunerna får hjälp att nå målet med NNE-byggnader och bli piloter i hållbart byggande. Totalt 33 offentliga fastigheter har byggts och renoverats mer hållbart under projektet.

5 //////// SUSTAINABLE CONSTRUCTION AND RENOVATION BYGG OCH RENOVERA HÅLLBART Background Worldwide, the construction, use and renovation of houses accounts for about half the energy consumption. In Europe, heating rooms andenergianvändning water accounts for most ofär thekopenergy Bakgrund: Ungefär hälften av världens used in housing. Fuel and gas are the most frequently used energy plad till att bygga, värma upp och renovera hus. I Europa behövs sources. Therefore construction and renovation have a large en- ergy reduction potential. But for many municipalities the transition to a new sustainable and energy-efficient way of building is a major challenge. även With thevår MountEE project sustainable public därmed klimatpåverkan, men buildför ings, three European mountain areas show how it works. många kommuner är övergången till ett nytt hållbart och energieffektivt sätt att bygga energi i fastigheter framförallt för uppvärmning och varmvatten. och renovera en stor utmaning. Inom ramen för MountEE-projektet //////// Fossila bränslen och gas är de mest använda energikällorna. Här har man i tre europeiska bergsområden visat i praktiken hur det finns alltså en stor potential att minska energianvändning och fungerar att bygga hållbara offentliga fastigheter. Photo: Kiruna Municipality KIRUNA TOWN HALL WHAT The new Kiruna Town Hall is a lighthouse project within the city transformation due to extended mining areas. The call for bids for the Town Hall included MountEE-criteria like recycling of parts of the old City Hall, at least -50% reduced energy demand compared to building code, matching criteria for Swedish Green Building Council s "Miljöbyggnad", use of environmental-friendly building materials according to "Sunda Hus" criteria; //////// FACTS Type of building (use) // Town hall, administrative building Year // Building start 2015, Inauguration 2016 Size // 9700 m2, 3 levels Investment // 250 Mio SEK Energy demand // 56 kwh/m2 Renewable Energy // Central heating system, district heating from waste and biomass Ventilation System // demand-driven, highly energy-efficient fans, metering of temperature, PIR, Building material // Choose of materials according to "Sunda Hus" criteria and based on LCA FÖRSKOLAN ÄVENTYRET, SÄTERS KOMMUN VAD Politikerna i Säter hade planer på att låta bygga en energisnål förskola. //////// När projektet kom med i MountEE höjdes kraven ytterligare, till Minienergihus-nivå. I Säter kommer flera nya förskolor att byggas framöver, förskolan Äventyret kommer då att fungera som referens. Bygg så här eller bättre! Man valde att satsa på ett bra klimatskal, och inte göra sig beroende av avancerade tekniska lösningar. Emellan två huskroppar byggdes en inglasad och uppskattad uteplats. I övrigt är byggnaden ganska traditionellt byggd, men med tjockare väggar, högre lufttäthet och bättre dörrar och fönster. FAKTA Typ av fastighet // Förskola År // 2014 Storlek // 830 m2 Atemp, 171 m2 ouppvärmd area, 161 m2 uterum (+2 C) Investeringskostnader // ca SEK Energibehov // 69 kwh/(m²/atemp) Förnybar energi // Fjärrvärme samt solfångare Ventilation //FTX, borrhål som värmer/kyler tilluften Lufttäthet // 0,3 l/(sec, m²) Byggmaterial // Blandade material, mest trä. Basta-kriterierna har eftersträvats. Photo Säters Kommun ////////

6 Photo Anna Vickholm, Säters Kommun HUR Studiebesök gjordes på andra förskolor, och personalen träffades regelbundet för att planera hur rummen skulle se ut. Även föräldrar och barn involverades. Redan i ett tidigt skede träffades arkitekt, driftsansvarig och förskolepersonal i givande möten. Man behövde hitta tillräckligt bra lösningar trots att man var tvungen att bygga i V-form och i ett sluttande plan. I projektet var man noga med att ta till vara driftskunskaper från andra byggnader. Till exempel såg man till att kunna temperaturreglera tilluften olika, beroende på om den aktuella delen av byggnaden behöver värmas eller kylas. VAD HAR VI LÄRT OSS 1. Uterummet blir för varmt under sommaren och det samlas ofta flugor här. Idén med ett skyddat uterum är ändå mycket uppskattad. 2. Dörrarna är tunga, barnen har svårt att öppna dem. 3. Luften inne upplevs som torr. 4. Systemutformningen blev bra, mycket tack vare gott samarbete mellan rektor, beställare och arkitekt. 5. Strukturer som LCC, Basta och Feby kan användas mer systematiskt. Feby kommer att användas som uppföljningssystem i kommande projekt. 6. Mycket kunskap är knuten till enskilda personer. Det finns behov av att dokumentera beslut och riktlinjer så att nya personer enkelt kan ta del av kunskapen. KONTAKT MOUNT EE Thomas Geijer, Säters kommun, Läs mer om MountEE projekt och andra pilotbyggnader: Finansiär Mer information på kommunens hemsida Co-funded by the Intelligent Energy Europe Programme of the European Union Om MountEE: Enligt Europaparlamentet och Europeiska rådets direktiv om byggnaders energiprestanda (2010/31/EG) ska alla nya offentliga byggnader efter 2018 och alla övriga nya byggnader från och med 2021 vara nära-nollenergibyggnader (NNE). För många kommuner är det en stor utmaning, inte minst för små kommuner i kallt klimat. MountEE-projektet stödjer kommuner i tre europeiska bergsregioner, de ligger i Sverige, Alperna och Pyrenéerna. Kommunerna får hjälp att nå målet med NNE-byggnader och bli piloter i hållbart byggande. Totalt 33 offentliga fastigheter har byggts och renoverats mer hållbart under projektet.

7 //////// SUSTAINABLE CONSTRUCTION AND RENOVATION HÅLLBART BYGGANDE OCH RENOVERING Background Worldwide, the construction, use and renovation of houses accounts for about half the energy consumption. In Europe,av heating rooms and water accounts for most of the energy Ungefär hälften världens energianvändning står i sam used in housing. Fuel and gas are the most frequently used energy att bygga hus, att värma upp hus och att renovera hus. I sources. Therefore construction and renovation have a large en- ergy reduction potential. But for many municipalities the transition to a new sustainable and energy-efficient way of building is a major challenge. With the MountEE project sustainable public buildfastigheter och därmed även klimatpåverkan. ings, three European mountain areas show how it works. Bakgrund: Men för många kom band med muner är övergången till ett nytt hållbart och energieffektivt sätt Europa behövs energi i fastigheter framförallt för uppvärmning och att bygga och renovera en stor utmaning. Inom ramen för Mount EE//////// varmvatten. Fossila bränslen och gas är de mest använda energikäl projektet har man i tre europeiska bergsområden visat i praktiken lorna. Det finns en stor potential att minska energianvändning inom hur det fungerar att bygga hållbara offentliga fastigheter. Photo: Kiruna Municipality KIRUNA TOWN HALL WHAT The new Kiruna Town Hall is a lighthouse project within the city transformation due to extended mining areas. The call for bids for the Town Hall included MountEE-criteria like recycling of parts of the old City Hall, at least -50% reduced energy demand compared to building code, matching criteria for Swedish Green Building Council s "Miljöbyggnad", use of environmental-friendly building materials according to "Sunda Hus" criteria; //////// FACTS Type of building (use) // Town hall, administrative building Year // Building start 2015, Inauguration 2016 Size // 9700 m2, 3 levels Investment // 250 Mio SEK Energy demand // 56 kwh/m2 Renewable Energy // Central heating system, district heating from waste and biomass Ventilation System // demand-driven, highly energy-efficient fans, metering of temperature, PIR, Building material // Choose of materials according to "Sunda Hus" criteria and based on LCA MYRBACKA SKOLA, VANSBRO KOMMUN VAD Myrbacka skola har länge bestått av två byggnader. När den äldsta dömdes //////// ut på grund av brand skyddskrav blev behovet av nya lokaler akut. Kommunen bestämde sig för att komplettera den yngre byggnaden med en helt ny del, och länka samman dem via en korridor. De har gemensam uppvärmning, men den nya delen har ett separat system för ventilation. Efter att kommunen gått med i Mount EEprojektet höjdes kraven på energieffektivitet och val av byggmaterial i den nya delen. Målet blev att uppfylla kriterierna för Minienergihus. Trots tidspressen lyckades man både hålla budgetramen och uppfylla miljökraven. FAKTA Typ av fastighet // Grundskola År // 2014 Storlek // m2 Investeringskostnader / SEK, exkl. utemiljö Energibehov // 69 kwh/(m²/atemp) Förnybar energi // Flis för värme och varmvatten, Dalakrafts elmix för driftel Ventilation // FTX, koldioxidgivare för styrning Lufttäthet // 0,22 l/(sec, m²) Byggmaterial // Tegel och minerit. i övrigt har databasen BASTA använts Photo Vansbro Kommun ////////

8 Photo Vansbro Kommun HUR Som en del i Mount EE-projektet hölls ett givande möte med bland annat Högskolan Dalarna och byggföretaget där man diskuterade lufttäthet. Det ledde till att man lyckades överträffa de redan högt ställda kraven, varje nytt stift är tätat. Projektledningen har följt upp energistandarden systematiskt under byggprocessens gång. Ambitionen har också varit att hela tiden bygga torrt, allt material beställdes därför inplastat och förvarades under tak. Gipsskivor, akustikplattor och linoleum är några exempel på material som använts inomhus. I våtrummen lades plastmattor. VAD HAR VI LÄRT OSS 1. Det är svårast att bygga tätt i hörnen och vid bärande väggar. 2. Det är viktigt att alla involverade får komma till tals i ett tidigt skede. Forma en gemensam strategi med behov, önskemål och krav. 3. Stressa inte i projekteringsstadiet. Att rita om är enklare än att bygga om. 4. Strukturer som LCC, BASTA, FEBY eller motsvarande behöver användas systematiskt. Vilka som ska användas och hur bör beskrivas i kommunens strategier. 5. För att kunna utvärdera och göra nya energibalansberäkningar måste beställaren skapa resurser och rutiner för uppföljning. KONTAKT MOUNT EE Mattias Hellman, Vansbro kommun, Läs mer om MountEE projekt och andra pilotbyggnader: Finansiär Mer information på kommunens hemsida Co-funded by the Intelligent Energy Europe Programme of the European Union Om MountEE: Enligt Europaparlamentet och Europeiska rådets direktiv om byggnaders energiprestanda (2010/31/EG) ska samtliga nya offentliga byggnader efter 2018 och alla övriga nya byggnader från och med 2021 vara nära-nollenergibyggnader (NNE). För många kommuner är det en stor utmaning, inte minst för små kommuner i kallt klimat. MountEE projektet stödjer kommuner i tre Europeiska bergsregioner, i Sverige, Alperna och Pyrenéerna, i att nå målet med Nära Nollenergi Byggnader och i att bli piloter i hållbart byggande. Totalt 33 offentliga fastigheter har byggts och renoverats mer hållbart under projektet.

Energianvändning i flerbostadshus och lokaler. Idag och i nära framtid Elforsk rapport 08:32

Energianvändning i flerbostadshus och lokaler. Idag och i nära framtid Elforsk rapport 08:32 Energianvändning i flerbostadshus och lokaler Idag och i nära framtid Elforsk rapport 08:32 Gunnar Bröms och Åsa Wahlström april 2008 Energianvändning i flerbostadshus och lokaler Idag och i nära framtid

Läs mer

Idé, text och foton: Grafisk form:

Idé, text och foton: Grafisk form: BYGG FÖR FRAMTIDEN För att inspirera bygg- och fastighetsbranschen att bygga fler lågenergibyggnader finns en sökbar webbsida med goda exempel LÅGANbygg Marknadsöversikt. Här kan byggherrar och entreprenörer

Läs mer

Bygg och bo energismart i Linköping

Bygg och bo energismart i Linköping Bygg och bo energismart i Linköping Snart kommer du att flytta in i ett nybyggt hus i Linköping. Gratulerar! Att få planera och bygga sitt drömhus hör till höjdpunkterna i livet. Det är samtidigt ett stort

Läs mer

FÖRSKOLA FORM PEDAGOGIK

FÖRSKOLA FORM PEDAGOGIK FÖRSKOLA FORM PEDAGOGIK Erfarenheter från energieffektiva byggnader Helena Westholm Petter Rydsjö 2015-01-15 2 Förord Idén till denna studie fick jag på ett projekteringsmöte för något år sedan. På bordet

Läs mer

Kostnadseffektiva lågenergihus - Studie av energisystem i flerbostadshus

Kostnadseffektiva lågenergihus - Studie av energisystem i flerbostadshus Kostnadseffektiva lågenergihus - Studie av energisystem i flerbostadshus Examensarbete inom högskoleingenjörsprogrammet Byggingenjör ÅSA PALM, ANTON RATHSMAN, PETER TÖRNQUIST Institutionen för bygg- och

Läs mer

ISO 14001 certifiering av Wäst-Bygg AB?

ISO 14001 certifiering av Wäst-Bygg AB? ISO 14001 certifiering av Wäst-Bygg AB? Christina Andersson Uppsats för avläggande av kandidatexamen i naturvetenskap 15 hp Institutionen för biologi och miljövetenskap Göteborgs universitet Sammanfattning

Läs mer

Energieffektiva småhus. En marknadsöversikt för dig som ska bygga nytt

Energieffektiva småhus. En marknadsöversikt för dig som ska bygga nytt Energieffektiva småhus En marknadsöversikt för dig som ska bygga nytt Bygg för framtiden idag! I den här marknadsöversikten kan du se vilka småhusleverantörer som kan leverera energieffektiva hus. Broschyren

Läs mer

En jämförelse mellan miljöklassningssystem för befintliga byggnader.

En jämförelse mellan miljöklassningssystem för befintliga byggnader. En jämförelse mellan miljöklassningssystem för befintliga byggnader. Examensarbete inom högskoleingenjörsprogrammet Byggingenjör ELIS JAKUBOVA, JOHANNA MILLANDER Institutionen för Energi- och miljö Avdelningen

Läs mer

Miljöklassade kontorsbyggnader - En studie i intresset bland hyresgäster och investerare Examensarbete inom högskoleingenjörsprogrammet Byggingenjör

Miljöklassade kontorsbyggnader - En studie i intresset bland hyresgäster och investerare Examensarbete inom högskoleingenjörsprogrammet Byggingenjör Miljöklassade kontorsbyggnader - En studie i intresset bland hyresgäster och investerare Examensarbete inom högskoleingenjörsprogrammet Byggingenjör REBECKA GUNNARSSON Institutionen för bygg- och miljöteknik

Läs mer

Energiplan för Växjö kommun

Energiplan för Växjö kommun Energiplan för Växjö kommun Innehållsförteckning Sammanfattande åtgärdslista...4 Om energiplanen...8 Omfattning, avgränsningar och uppföljning...8 Struktur...9 Övergripande mål...9 Borgmästaravtalet...

Läs mer

Uppdrag 13: Nationell strategi för lågenergibyggnader ER 2010:39

Uppdrag 13: Nationell strategi för lågenergibyggnader ER 2010:39 Uppdrag 13: Nationell strategi för lågenergibyggnader ER 2010:39 Böcker och rapporter utgivna av Statens energimyndighet kan beställas via www.energimyndigheten.se Orderfax: 08-505 933 99 e-post: energimyndigheten@cm.se

Läs mer

FREDRIK LARSSON, NATIK AL-TAYYAR

FREDRIK LARSSON, NATIK AL-TAYYAR Utformning och drift av ventilationen i en förskola En jämförelse mellan CAV och VAV-system Examensarbete inom högskoleingenjörsprogrammet Byggingenjör FREDRIK LARSSON, NATIK AL-TAYYAR Institutionen för

Läs mer

Vi går från ord till handling

Vi går från ord till handling och minskad energianvändning med 20 procent så når vi dit! De kom munala bostadsbolagen ligger redan i framkant när det gäller arbetet med energieffektivisering, men det finns mer att göra! konstaterar

Läs mer

GUIDE Minska kommunens miljöpåverkan genom miljöanpassad offentlig anskaffning

GUIDE Minska kommunens miljöpåverkan genom miljöanpassad offentlig anskaffning skånskt kompetenscentrum för miljöanpassad offentlig upphandling GUIDE Minska kommunens miljöpåverkan genom miljöanpassad offentlig anskaffning GUIDEN ÄR FRAMTAGEN INOM PROJEKTET MILOU Tryck: Wallin och

Läs mer

BP01 Energieffektiva butiker med ökad kunskap och energiuppföljning

BP01 Energieffektiva butiker med ökad kunskap och energiuppföljning BP01 Energieffektiva butiker med ökad kunskap och energiuppföljning Nätverket BeLivs är ett ledande nätverk som skapar värde, ökar kunskapen och verkar för energieffektivisering i livsmedelslokaler. Energimyndighetens

Läs mer

aktiva och engagerade Intrum Justitia om sitt nya huvudkontor SID 26

aktiva och engagerade Intrum Justitia om sitt nya huvudkontor SID 26 Ett miljöcertifierat hus är ett effektivt sätt att kommunicera sin miljöprofil, samtidigt som det är mer kostnadseffektivt. SID 03 MILJÖCERTIFIERINGEN FÖR KRÄVANDE KUNDER BREEAM gör oss mer aktiva och

Läs mer

Att bygga energieffektivt fakta och råd om energi för dig som går i nybyggnadstankar

Att bygga energieffektivt fakta och råd om energi för dig som går i nybyggnadstankar Att bygga energieffektivt fakta och råd om energi för dig som går i nybyggnadstankar Innehållsförteckning Bygg framtidens hus redan idag... 5 Energianvändning i småhus... 6 Goda exempel... 8 Denna skrift

Läs mer

Så når offentliga fastighetsägare 2050-målen

Så når offentliga fastighetsägare 2050-målen Utveckling av fastighetsföretagande i offentlig sektor (UFOS) Så når offentliga fastighetsägare 2050-målen En studie av framgångsfaktorer Det här är UFOS Den offentliga sektorn äger och förvaltar tillsammans

Läs mer

RENOVERING AV MILJONPROGRAMMET TILL PASSIVHUS

RENOVERING AV MILJONPROGRAMMET TILL PASSIVHUS RENOVERING AV MILJONPROGRAMMET TILL PASSIVHUS -Implementering av Tysk prefabteknik Andreas Pihl Institutionen för geovetenskaper, Byggteknik, Uppsala universitet Examensarbeten 2009 Denna rapport är tryckt

Läs mer

Att bygga energieffektivt fakta och råd om energi för dig som går i nybyggnadstankar

Att bygga energieffektivt fakta och råd om energi för dig som går i nybyggnadstankar Att bygga energieffektivt fakta och råd om energi för dig som går i nybyggnadstankar Denna skrift är framtagen inom ramen för projektet Informationsmaterial om energieffektiv nybyggnation av småhus som

Läs mer

fjärrvärmecentral och frånluftsvärmepump i kombination rapport 2012:11

fjärrvärmecentral och frånluftsvärmepump i kombination rapport 2012:11 fjärrvärmecentral och frånluftsvärmepump i kombination rapport 2012:11 FJÄRRVÄRMECENTRAL OCH FRÅNLUFTSVÄRMEPUMP I KOMBINATION ANNA BOSS ISBN 978-91-7381-092-0 2012 Svensk Fjärrvärme AB FÖRORD I samband

Läs mer

BROGÅRDEN MED FOKUS PÅ FRAMTIDEN

BROGÅRDEN MED FOKUS PÅ FRAMTIDEN BROGÅRDEN MED FOKUS PÅ FRAMTIDEN HEJ, Fastighetsägare till ett miljonprogramsområde har en komplex uppgift framför sig när de skall föra sina hus in i framtiden. Där måste vi alla bidra så gott vi kan.

Läs mer

Lågtemperaturuppvärmning med tilluftsradiatorer och värmeåtervinning i frånluft

Lågtemperaturuppvärmning med tilluftsradiatorer och värmeåtervinning i frånluft Lågtemperaturuppvärmning med tilluftsradiatorer och värmeåtervinning i frånluft - en varsam renovering av flerbostadshus för energieffektivisering Energi och miljökompetenscentrum (EMC) Rapport 2014:1

Läs mer

Slutrapport för Projektet Stödja barn och unga på nätet.

Slutrapport för Projektet Stödja barn och unga på nätet. Slutrapport för Projektet Stödja barn och unga på nätet. Innehåll: 1. Inledning. 2. Projektbeskrivning. 3. Mål och syfte. 4. Utvärdering av resultaten och projektet. 5. Kort sammanfattning av våra synpunkter

Läs mer

GRUNDLÄGGANDE UTSLÄPPSINVENTERING & ÅTGÄRDSPLAN FÖR HÅLLBAR ENERGI

GRUNDLÄGGANDE UTSLÄPPSINVENTERING & ÅTGÄRDSPLAN FÖR HÅLLBAR ENERGI GRUNDLÄGGANDE UTSLÄPPSINVENTERING & ÅTGÄRDSPLAN FÖR HÅLLBAR ENERGI Från strategi till handling! www.eumayors.eu 1 Publikationen kommer från Covenant of Mayors Office och Generaldirektoratet för Energi,

Läs mer

och fastighetssektorns miljöarbete

och fastighetssektorns miljöarbete Boverket Boverket Bygg- Landskapets och fastighetssektorns upplevelsevärden miljöarbete - vilka är de och var finns de? Miljömålsprojekt Rapport om särskilt sektorsansvar för miljömålsarbete 2007 Bygg-

Läs mer

BOSTADSPOLITIKEN OCH ENERGIEFFEKTIVISERINGEN AV BEBYGGELSEN

BOSTADSPOLITIKEN OCH ENERGIEFFEKTIVISERINGEN AV BEBYGGELSEN BOSTADSPOLITIKEN OCH ENERGIEFFEKTIVISERINGEN AV BEBYGGELSEN RICHARD MURRAY EN UNDERSÖKNING AV HUR DET GÅR MED ENERGIEFFEKTIVISERINGEN I DEN SVENSKA BEBYGGELSEN OCH MÖJLIGHETERNA ATT NÅ MÅLET ATT HALVERA

Läs mer

K-MÄRKT. Hållbar ishall i Gimo. Fler aktörer fokuserar på geoenergi. Profilen: Mikael Gustafsson ser ljust på framtiden. Att verka utan att synas

K-MÄRKT. Hållbar ishall i Gimo. Fler aktörer fokuserar på geoenergi. Profilen: Mikael Gustafsson ser ljust på framtiden. Att verka utan att synas EN TIDNING OM FÖRNYELSEBAR ENERGI NR 1 2015 Profilen: Mikael Gustafsson ser ljust på framtiden Fler aktörer fokuserar på geoenergi Hållbar ishall i Gimo TEMA: K-MÄRKT Att verka utan att synas GEOENERGI

Läs mer

Medvetenhet i energianvändning

Medvetenhet i energianvändning ARBETSRAPPORTER Kulturgeografiska institutionen Nr. 631 ISSN 0283-622X Medvetenhet i energianvändning En studie om samband mellan medvetenhet och energianvändning i fyra kontorslokaler Skribenter: Sofia

Läs mer

NIBE Luft/vatten-värmepumpar. Hämta gratis energi från utomhusluften

NIBE Luft/vatten-värmepumpar. Hämta gratis energi från utomhusluften NIBE Luft/vatten-värmepumpar Hämta gratis energi från utomhusluften NIBE AIR/WATER 2 + Gratis energi, någon? Titta ut genom fönstret. Vad ser du? Gatan, huset mitt emot, träd, åkrar? Vi på NIBE ser en

Läs mer