ELINSTALLATIONER I HEMMET Handledning för Dig som bygger eller renoverar småhus och fritidsbostäder

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ELINSTALLATIONER I HEMMET Handledning för Dig som bygger eller renoverar småhus och fritidsbostäder"

Transkript

1 ELINSTALLATIONER I HEMMET Handledning för Dig som bygger eller renoverar småhus och fritidsbostäder

2 2

3 3 Innehåll 4 Building Technology produktsortiment 6 Elsystemet är en väsentlig del av trevnaden och tryggheten i hemmet 8 Vardagsrummet 10 Köket 12 Sovrummet 14 Badrummet 16 Utomhusområdet 18 Säkerhets- och styrningslösningar 18 Fuktlarm 18 Rörelsesensorer 18 Jordning 19 Jordfelsbrytare 24 Belysningslösningar 24 Belysning inomhus 24 Belysning utomhus 24 Styrning av belysning 24 Armaturer med rörelsesensor 26 Kabeldragningen 26 Tänk på de framtida behoven 26 Tillräckligt med vägguttag 26 Kablage för telefon och internet 28 Elsystemets planering och realisering 28 Tänk noga igenom vilka elbehov hemmet har 28 Hur kommer elektriciteten till huset? 28 Vänd Dig alltid till en fackman för elinstallationerna 20 Olika lösningar för värme och frostskydd 20 Varför är elvärme ett bra val? 20 Golvvärme 20 Värme med elradiatorer 22 Frostskydd 22 Gångvägarna isfria 22 Frostskydd av stuprör och rännor 22 Frostskydd för vattenrör 22 Hur systemet för undvikande av frysning styrs

4 4 1. Potentialutjämningsmaterial Jordningsmaterial 2. Installationsmaterial Dosor Muffar etc. 3. Installationsmaterial Strömbrytare Vägguttag Dimmer Vakter (IR) Building technology produktsortiment 1 3 2

5 4. Styrutrustningar EIB/Powernet Dimmeranläggningar 5. Signalprodukter Kontorsanläggningar Anrop/alarmsystem Fuktvakter Dörrvakt Strömförsörjning 6. Belysningsarmaturer Allmänbruksarmaturer IP21-54 PIR-belysning Utomhusbelysning Energikalkyler Belysningsanläggningar 7. Elvärme/Frostskydd Öppna elradiatorer Takvärme Golvvärme Termostater Frostskyddskabel Frostskydd: vatten, snö och mark 8. EnstoNet Installationssystem Prefabricerat snabbkopplingssystem med 2-5 poliga kontaktdon samt förkopplade avgreningsdon

6 6 Elsystemet är en väsentlig del av trevnaden och tryggheten i hemmet Att bygga eller renovera ett eget hem eller en fritidsbostad är ett av de stora projekten i livet. Målet är ett hem som fungerar bra, där det finns ljus och värme, trivsel och trygghet. Väl genomtänkta elinstallationer är en väsentlig del av en funktionell bostad som uppfyller alla familjemedlemmars behov och önskemål. El är mer än bara ström. Elektrifieringen av ett hem kan vara mycket mer än bara ström till belysningen, hushållsapparaterna och bastun. Med elektricitet kan Du också ge huset behaglig värme, förebygga fuktskador, Du kan knäppa på bastun med SMS, hålla trappan snöfri och trygg - och mycket mer. Var förutseende med tanke på de framtida behoven, Dina och hela familjens. När Du börjar planera elsystemet i Ditt hem så gör Du klokt i att vara beredd på framtiden, så att Du förutser vad familjen senare kan tänkas behöva och önska. Det är betydligt lättare och förmånligare att göra elektrifieringslösningarna redan när huset byggs, i stället för att börja installera dem i efterhand. Därför är det värt att göra elplaneringen med stor omsorg. Väl planerad och väl utförd elplanering höjer dessutom hemmets värde. Elbehoven i Ditt hem. På de följande sidorna ger vi tips och rekommendationer om elektrifieringen i de olika delarna av Ditt hem. Studera dem med eftertanke och tänk ut vilka lösningar Du vill ha i hemmet. Till stöd för elplaneringen har vi också gjort en separat Planeringsguide som låter Dig kryssa för de ellösningar Du kan tänka Dig, rum för rum. Den slutliga elplaneringen görs sedan av en fackman, men häftet är Dig till hjälp för att säkerställa att alla Dina önskemål blir beaktade. Planeringsguiden finns med i en ficka längst bak i detta häfte.

7 7

8 Vardagsrummet Uttag för tv, telefonoch datanät Det är förnuftigt att Du beaktar placeringen av uttagen för tv, telefon och dator redan när Du gör upp elplanerna. Om det finns eluttag på varje vägg är det lätt att ändra elektrifieringen senare. Kabeldragningen till högtalarna för stereoanläggning och hemmabio Om Du redan i samband med planeringen bestämmer var högtalarna ska placeras, kan de monteras fritt på olika väggar eller uppe vid taket - och alla kablar dras elegant inne i väggarna. Dämpning av belysningen Det är lätt att justera stämningen i vardagsrummet om ljusstyrkan är reglerbar: intensivt ljus för städning, något mjukare för allmänt umgänge och dämpatt ljus för tvtittande eller trivsamma kvällar.

9 Fjärrstyrd belysning Med en trådlös IR-fjärrkontroll kan Du justera rumsbelysningen bekvämt var Du än är i rummet Du behöver t.ex. inte ta Dig upp ur soffan för att släcka taklampan när tvprogrammet börjar. Strömbrytare Belysningen kan tändas eller släckas med flera olika brytare. Det är förnuftigt att montera brytare för rumsbelysningen vid varje dörr; vid brytarna kan också vägguttag finnas. Det gör att Du kan tända tak- eller golvlampan genast när Du kommer in, och slipper famla i mörkret och Du kan släcka den till sist när Du går. Tillräckligt med vägguttag Om det finns eluttag på varje vägg i rummet slipper Du senare besväret med förlängningssladdar som samlar damm eller slingrar sig tvärs över dörröppningarna. Städningen är också lätttare. Glöm inte lamputtag ovanför fönstren, så kan Du hänga upp julbelysningen utan extra sladdar. Golvvärme Tack vare den behagliga känslan som golvvärme ger används den numera ofta som uppvärmningslösning i hela huset, inte bara i tvättrummen. Med golvvärme är värmekällan osynlig, utan radiatorer kan inredningen planeras friare. 9

10 Köket Belysning God allmänbelysning är viktig med tanke på komforten och säkerheten i köket. Eftersom ett kök har många lampor som ofta är tända, kan det vara skäl att välja armatur med lysrör; de håller länge och har liten energiförbrukning. Matbordsbelysning Ett långt matbord behöver flera armaturer, så det är bäst att Du planerar flera takanslutningar, och på de rätta ställena. Det kan vara skäl att förse brytaren med dimmerfunktion med tanke på olika stämningar. Belysning av arbetsbord Av säkerhets- och praktiska skäl är det viktigt att alla arbetsbord och avställningsytor i köket har tillräckligt klar belysning, så att ljuset sprids jämnt. Armaturer ovanför arbetsbord har ofta också praktiska eluttag.

11 Fuktlarm Vattenskador hör till de vanligaste och de dyraste skadorna i ett hem. Det är väl värt att alla ställen där vatten används och där vitvaror finns, likaså konstruktioner som kan drabbas av fukt, förses med fuktlarm. Så snart ett läckage uppstår ges larm med både ljus- och ljudsignaler, så Du kan stoppa läckaget innan dyra strukturella skador uppstår. Eget eluttag för varje apparat Om det vid alla arbetsbänkar finns tillräckligt med eluttag, slipper Du ideligen dra ut t.ex. vattenkokarens stickpropp när brödrosten ska användas o.s.v. Det är lätt att ordna med särskilda hyllor för varje apparat, och vägguttag för var och en. Uttag för tv, telefon och data Många tillbringar långa tider i köket och därför har det blivit vanligare att köket förses med tv, telefon och dator. Kabeldragningen för ändamålet sker bäst i samband med byggandet, så det är skäl att ta med kablarna i elplanen. Golvvärme Köksgolv är ofta av praktiska skäl klädda med någon form av plattor eller andra hårda material. Även om huset i övrigt uppvärms med radiatorer längs väggarna eller i taket, ska köket helst förses med golvvärme så att det hårda golvet blir behagligt varmt. 11

12 Sovrummet Styr belysningen från sängen Om rummets belysning också kan regleras från sängen, kan Du tända och släcka ljuset morgon och kväll utan att stiga upp ur sängen. Det kan också ske med en trådlös infraröd fjärrkontroll. Dimmrar Det är lätt att ordna med stämningsbelysning i sovrummet med reglage för ljusstyrkan: intensivt ljus för påklädning och dämpat ljus på kvällen. Placera reglagen så att de också nås från sängen, så slipper Du stiga upp för att släcka.

13 Anslutningar för tv, telefon och data Det är lätt att använda en tv-apparat i sängkammaren om där finns ett antennuttag. Om Du har antennuttag på flera ställen är det lätt att möblera om senare. Och sovrummet ska gärna ha ett telefonjack. Tillräckligt med vägguttag Om det finns eluttag på varje vägg i rummet slipper Du senare besväret med förlängningssladdar som samlar damm eller slingrar sig tvärs över dörröppningarna. Städningen är också lätttare. Glöm inte lamputtag ovanför fönstren, så kan Du hänga upp julbelysningen utan extra sladdar. 13

14 Badrummet Belysning Ett väl belyst badrum är tryggt och känns rent. Helst ska badrummet ha flera serier belysning, för olika situationer: intensivt ljus för morgonstunden och dämpat under badet. Rörelsedetektorer Toalettbelysningen kan gärna förses med en närvarosensor som gör att lampan tänds automatiskt när någon går in, och släcks igen när ingen är i rummet. Belysningen blir inte på i onödan och energi sparas. Närvarosensorer är också praktiska i korridorer, trappor och källare.

15 Golvvärme Särskilt i fuktiga rum är golvvärme behaglig. Golvvärme får golvet att torka snabbt, vilket motverkar mögel- och fuktskador. Golvvärme är också den bästa metoden att hålla en viss minimitemperatur i bastun när den inte är i bruk. Just i tvättrum är golvvärme en utmärkt lösning, även i hus där andra uppvärmningsmetoder används. Vägguttag med jordfelsbrytare Alla eluttag i tvättrum ska vara skyddade mot felström, och alla handhållna elapparater ska anslutas till sådana uttag. Golvvärmeanläggningen ska alltid vara försedd med jordfelsbrytare om den är monterad i ett fuktigt rum eller om golvmaterialet är av ledande material som t.ex. klinker. Elektriskt uppvärmd handdukstorkare En eluppvärmd handdukstork är billigare och lättare att montera än en som kopplas till varmvattencirkulationen. 15

16 Allmänbelysning och vägledande ljus Belysningen av gården arrangeras bäst medan huset byggs, eftersom det då är lätt att dra kablarna under markytan. Gården får ett nyanserat utseende om belysningen är ordnad med flera mindre ljuspunkter av olika slag, snarare än med några få, stora. Belysningen av gångar och passager ska helst förses med dygnsklocka eller ljusrelä, så att de tänds automatiskt om kvällarna. Belysningen kan ha valbara inställningar, som standard, vägvisning eller festbelysning. Utomhusområdet Eluttag utomhus På olika håll på gården behövs tillgång till el. Det kan vara häckklippare, utomhusbelysning, elgrill etc. Med tanke på dem är det bra att ordna med tillräckligt många kapslade eluttag. Alla eluttag utomhus måste vara anslutna till jordfelsbrytare. Snö- och isfria gångar Trappor, gångvägar och körramper hålls isfria och trygga om vintern, om de är försedda med en värmeslinga eller ett värmenät. Uppvärmningen smälter snön och isen, så snöskottningen på gården underlättas och ingen sandning behövs. Frysskydd för vattensystem Om vattenledningar och avlopp fryser kan läckage uppstå med allvarliga konsekvenser för husets bärande konstruktioner. Alla rör som löper risk att frysa ska helst skyddas med värmekablar så att frysskador undviks. Med värmekablar i takrännor och stuprör kan Du försäkra Dig om att vattenavrinningen fungerar även om vintern.

17 Rörelsesensorer och larm Om utomhusbelysningen är kopplad till rörelsesensorer, tänds gårdsbelysningen om någon rör sig på gården i mörker. Genom att ljusen tänds är det också lätt att märka när objudna gäster kommer. Ljusrelä Ett ljusrelä kan användas för att tända ljuset när det blir mörkt. Kan kombineras med en timer som släcker ljuset nattetid. Motorvärmare för bil En motorvärmare skonar motorn och sparar bränsle. Den kan kombineras med en kupévärmare för bättre komfort i kyla. För systemet krävs ett eluttag vid bilens parkeringsplats. Om elmatningen förses med timer kan värmaren kopplas på automatiskt om morgnarna i lämplig tid innan bilen används. Husnummerbelysning Ett belyst husnummer syns lättare i mörkret och hjälper dem som letar efter en adress. 17

18 18 Säkerhets- och styrningslösningar Fuktlarm Ett fuktlarm varnar Dig redan innan bestående skador uppstår. Vattenskador hör till de vanligaste och de dyraste skadorna i ett hem. Det är väl värt att satsa på förebyggandet av sådana skador. Ett fuktlarm är en liten anordning som helst ska monteras intill alla maskiner som använder vatten, som disk- och tvättmaskiner samt varmvattenberedare, likaså i strukturer där det finns risk för fukt. När givaren blir fuktig ger fuktvarnaren larm med både ljus- och ljudsignaler. Rörelsesensorer Passagevägarna utomhus kan också förses med armatur som har rörelsesensor. När lamporna tänds kan de avskräcka personer som är i olovliga ärenden. Att belysningen inomhus tänds och släcks automatiskt kan också vara till stor hjälp i många situationer. En rörelsesensor, t.ex. Busch-vakt kan användas i stället för strömbrytare. Jordning En åskledare är en enkel och billig lösning. Om huset är försett med ett jordningssystem kan elnätet fungera tryggt och tillförlitligt i alla situationer. Systemet skyddar också mot skador och faror i samband med blixtnedslag. Om Du dessutom förser varje elanordning med eget åskskydd så behöver Du inte tänka på att koppla loss alla apparater när Du reser bort. Det gör att t.ex. telefonsvararen och videoinspelningsinställningarna kan vara i funktion då de bäst behövs, när ingen är hemma. Jordfelsbrytare Skydd mot elektriska stötar. Vägguttag eller den elledning som leder från elcentralen till eluttagen ska gärna förses med ett elektroniskt tilläggsskydd, en jordfelsbrytare. I händelse av att metalldelar blir strömförande på grund av något fel kopplar säkringen ifrån spänningen så snabbt att människan inte hinner få någon stöt av den defekta apparaten. Obligatorisk säkerhetsutrustning. Jordfelsbrytare måste installeras i alla eluttag i bad-, dusch- och tvättrum och i alla uttag utomhus, om de kan användas för handhållna elapparater. Det är förnuftigt att ge elinstallatören i uppgift att installera sådana skydd överallt. Jordfelsbrytaren kan också installeras i existerande eluttag. Utförligare information angående detta får du hos Elsäkerhetsverket och Din lokala el-entreprenör

19 En livförsäkring för hemmet När ett läckage inträffar ger fuktvarnaren larm med både ljud- och ljussignaler, så Du har möjlighet att rätta till felet redan innan dyra strukturella skador hinner uppstå. 19

20 20 Olika lösningar för värme och frostskydd Varför är elvärme ett bra val? Elvärmesystemet har förmånliga anläggningskostnader, det är lätt att använda och är en smidig lösning. Dess överlägsna fördel är att Du lätt kan kombinera olika elvärmesystem precis enligt behovet. Elvärme lämpar sig för alla rum i hemmet och den är lätt att montera också i efterskott. Regleringen sker lätt och exakt med noggranna termostater. Golvvärme Ett varmt golv känns skönt. Det är bl.a. därför som många går in för golvvärme i hela huset, utan andra kompletterande värmeanordningar. Passar alla slags rum och alla golvmaterial. Golvvärmen gör sig i alla rum, allt från vardagsrum till toalett, från nybyggen till renoveringsprojekt. Med golvvärme blir det inga radiatorer som syns, så det är fritt fram att inreda. Särskilt lyckad är golvvärme i fuktiga rum, eftersom det varma golvet torkar snabbt så att mögel- och fuktskador förebyggs. Också i köket och grovköket är golvet ofta av praktiska skäl lagt med hårt material, men om värmen kommer från golvet är det ändå skönt och varmt att gå på. Golvvärme går bra att använda med olika golvmaterial; trä, betong eller gipsskivor. Delvis lagrande golvvärme sparar energikostnader. Du kan också välja delvis lagrande golvvärme och då utnyttja förmånlig nattström som huvudsaklig energikälla. Den värme som under natten lagras i golvmassan sprids under dagen jämnt i rummet. Värme med elradiatorer Elektriska radiatorer är den vanligaste elvärmelösningen. De behöver inga som helst särskilda byggtekniska lösningar och därför gör de sig utmärkt också vid renoveringar. Elradiatorer kan användas i alla rum i en bostad. Den vanligaste placeringen är under fönster, eftersom det eliminerar känslan av drag frånfönster. En elradiator kan också placeras i bastun även där behövs basuppvärmning. Energiverkningsgraden är utmärkt - elenergin omvandlas nästan hundraprocentigt till värme. Moderna elradiatorer är också trygga, deras yttemperatrur är i normal användning jämn och låg.

21 Du kan reglera temperaturen separat i varje rum Med termostat kan du justera temperaturen till önskad nivå i varje rum. Den inställda temperaturen hålls oberoende av utomhustemperaturen. Regleringen beaktar också de värmetillskott som ett rum får genom infallande solljus och människors kroppsvärme, och sparar därmed energi. 21

22 22 Frostskydd Gångvägarna isfria Det är lätt att hålla gångvägarna fria från snö och is med slingor eller nät av värmekablar. Metoden garanterar trygga passager utan hinder. När utomhusområden som garageinfart och huvudingång ska hållas torra och snöfria på elektrisk väg, brukar elkablarna oftast monteras i ett sandlager under ytskiktet av betong eller asfalt. Maximal smältningseffekt nås om det område som ska uppvärmas också värmeisoleras underifrån. Varför lönar det sig att hålla vägar och gångar snöfria? gångarna är inte hala, risken att skada sig minimeras lättare att ta sig fram och att köra på garageinfarten systemet är långlivat och lätt att hålla i skick behovet av snöskottning och sandning elimineras nästan helt smuts och sand släpas inte inomhus med skorna. Frostskydd av stuprör och rännor Om systemet för bortledning av regnvatten fryser kan det leda till läckage in i husstrukturen, och väggkonstruktionerna kan ta skada. Följderna är i så fall fukt- och mögelskador samt skador på byggnadens bärande konstruktioner. Uppvärmningssystemet görs så att takrännornas botten, stuprören och eventuella avlopp för regnvatten förses med uppvärmande elkablar. Uppvärmningen eliminerar också risken för att farliga istappar bildas under takfoten. Ensto har ett stort urval olika produkter avsedda för att hålla regnvattenssystemen isfria. Frostskydd för vattenrör Alla rör och rörledningar som i fastigheten riskerar att frysa kan med fördel skyddas med värmekablar. Metoden eliminerar de skador och problem som uppstår när rören fryser och spricker. Ensto har ett brett sortiment värmekablar för plast- och metallrör. Hur systemet för undvikande av frysning styrs Det är mest ändamålsenligt att systemen för isfria passager, regnvattensystem och rörledningssystem styrs med en för det avsedd styrenhet. Med lämplig styrning sparas energi, bl.a. kan styrningen prioritera användningen av billigare nattström för snösmältningen.

23 Med isfria gångvägar blir Ditt hem tryggare. Elektriska, automatiskt styrda lösningar för snöfrihet sköter enkelt och säkert om att gångvägar, körvägar, tak- och stuprännor, regnvattenavlopp och vattenrör fungerar som de ska, oberoende av vädret. 23

24 24 Belysningslösningar Belysning inomhus Mångsidig inomhusbelysning höjer både bruksvärdet och det kommersiella värdet. Väl genomförda belysningslösningar ger höjd boendekomfort, trygghet och trivsel. Arbetsbelysning. Alla ställen där arbete utförs bör med tanke på säkerheten och av praktiska skäl förses med tillräckligt stark belysning, så att ljuset sprids optimalt över arbetsbordet. Våra modernt designade belysningsarmaturer gör sig utmärkt i både nybyggda och renoverade bostäder. Bastubelysning. Det blir allt vanligare med flera slag av belysning även i bastun, t.ex. optiska fibrer i taket och väl riktade gallerförsedda lampor i nischer på olika höjd. Indirekt belysning ger varm och fridfull stämning. Det är förnuftigt att göra belysningen reglerbar så att stark belysning kan väljas, t.ex. när bastun städas. Enstos bastuarmaturer kan användas för många nya belysningslösningar. Belysning utomhus Utanför huset kan Du t.ex. belysa gångstråk och entrén, göra fasadoch trädgårdsbelysning. När Du planerar belysningen gör Du klokt i att först studera hur husets omgivningar annars är belysta. Utomhusbelysningen ska ju inte störa grannarna eller förbipasserande. Armaturer för allmänbelysning. Utomhus används i allmänhet stadigt byggda armaturer för montering på väggar, stolpar och tak, alternativt lampor som kan sänkas in i konstruktionerna eller placeras ut i naturen. Om Du väljer energisparande lampor, automatisk till- och frånkoppling eller rörelsesensorer kan Du minska brukskostnaderna betydligt. Vårt urval armaturer för utomhusbruk är konstruerade för att tåla hård kyla, likaså de blåsiga och fuktiga förhållandena i kusttrakterna. Belysning längs gångvägar. Den bästa lösningen för belysning av gångvägar är stolpmonterade armaturer. Det är till fördel om de är tillräckligt höga så att de inte begravs i snödrivor eller växande buskar, och så att ljuset av säkerhetsskäl når upp till ansiktet på den som går på gångvägen. Belysning av husnummer. Är numret belyst ger det ett elegant och artigt intryck, för numret syns i mörker och hjälper besökarna att hitta rätt. Ensto har högklassiga, energisnåla armaturer för husnummer, närmast avsedda för radhus och flervåningshus. Styrning av belysning Belysningen i hemmet ska gärna kunna justeras enligt olika önskemål. Det är till exempel till fördel om vardagsrummets belysning kan dämpas till stämningsbelysning om kvällarna eller när tvtittande pågår - utan att Du för den skull behöver stiga upp ur soffan. Belysningen kan styras med dimmer vid strömbrytaren eller med en trådlös fjärrkontroll. Armaturer med rörelsesensor (PIR). Om rörelse- eller närvarosensor installerats tänds ljuset automatiskt när någon kommer in i ett rum och släcks igen med en viss fördröjning när den sista personen lämnar rummet. Detta system är till fördel på ställen där automatisk belysning ger ökad trygghet, som i källare, lager, trapphus, på toaletten och utomhus längs gångvägar. Ljusrelä. Till en rörelsesensor utomhus kan också ett ljusrelä enkelt anslutas, så att lamporna inte tänds i onödan när man rör sig där vid dagsljus.

25 Tryggt och enkelt Rörelsesensorerna typ Busch-Vakt sparar energi, höjer säkerhetsnivån och ökar komforten. 25

26 26 Tänk på de framtida behoven Om Du är förutseende sparar Du pengar. Vanligtvis finns det för få strömbrytare och vägguttag, så att man också i nya bostäder ganska snart blir tvungen att använda förgreningsdon och skarvsladdar av varierande säkerhetsnivå. Ändå är kostnaderna för montering av strömbrytare och eluttag minimala när huset byggs, jämfört med vad det kostar att installera dem senare och då är det också lätt hänt att arbetet inte blir så snyggt. Vi har ett stort sortiment lämpliga uttag och brytare får de olika rummen i Ditt hem, för både torra och fuktiga rum. Tillräckligt med vägguttag. Du gör klokt i att vara beredd på familjens framtida behov, så att Du hellre beställer för många än för få eluttag. Likaså är det skäl att Du i förväg tänker på behovet av tv-, telefon- och dataanslutningar samt placeringen av högtalare för stereoanläggning och hemmabio. Vet Du från början var de ska komma får Du alla ledningar elegant gömda inne i väggarna. När det dessutom finns vägguttag på varje vägg i varje rum, kan Du koppla in fler apparater eller låta dem byta plats, utan att Du tvingas dra skarvsladdar längs golven eller framför dörröppningar. Det ger Dig friare händer i planeringen av inredningen. Städningen blir också enklare när inga ledningsknippen ligger framme och samlar damm. Brytare vid alla dörrar. När strömbrytarna för rummets belysning finns vid varje dörr till rummet, slipper Du treva Dig fram i mörkret till brytaren. Av samma orsak ska t.ex. trappbelysningen kunna tändas och släckas i alla våningar, och korridorbelysningen ska ha brytare i vardera ändan. Det är också bra att placera en brytare för sängkammarbelysningen precis vid sängen, så kan Du tända och släcka utan att stiga upp. Kablage för telefon och internet. Om Du i stället för att installera en anslutning till det konventionella telefonnätet låter installera ett universalkabelsystem, får Du förutom telefon också tillgång till byggnadens interna datanät. Det gör att Du själv enkelt kan koppla Dig till internet i vilket rum som helst, via den korskopplingspanel som finns i elcentralen. Tack vare de snabba dataförbindelserna har Du t.ex. e-post och internet ständigt inom räckhåll. De bildar utmärkta möjligheter till bl.a. distansarbete eller -studier hemma.

27 27

28 28 Elsystemets planering och realisering Ett väl planerat elsystem ökar hemmets trivsel- och trygghetsfaktor och höjer hela bostadens värde. Planeringen av elsystemet inleds alltid med en kartläggning av de egna behoven. Därefter behövs medverkan av en fackman inom elplanering. Tänk noga igenom vilka elektricitetsbehov hemmet har. När Du inventerar hemmets elbehov ska Du försöka förutspå familjens eventuella kommande behov och önskemål så gott det går. Det är väl värt att planera elektrifieringen med största omsorg, eftersom alla installationer kan ske betydligt enklare och billigare i byggnadsfasen, jämfört med senare. Du kan använda Planeringsguiden som finns i fickan längst bak i denna broschyr. Där antecknar Du, specifikt för varje rum, vilka elinstallationer som önskas. Med hjälp av anteckningarna är det sedan lätt för Dig att gå igenom och diskutera behoven med en elfackman. På det sättet kan Du se till att alla elektrifieringslösningar finns med i den slutliga elplanen. Satsa på en ordentlig elplan. När Du har kartlagt de behov som hör ihop med elinstallationerna, ska Du kontakta en elentreprenör eller en elplanerare. Beställ en ordentlig elplan, om Du bygger hus eller gör en större renovering av elsystemet. Hur kommer elektriciteten till huset? Elcentralen. När elplanen för Din bostad är färdig, ger elinstallatören/ elkonsulten Dig råd om anskaffning av en elcentral i rätt storlek. Om Du bygger eller låter bygga ett eget hus, brukar det inför byggarbetena installeras en temporär elcentral på tomten. Du sparar en hel del kostnader om Du som byggplatscentral skaffar en egen utomhusmätarcentral från Ensto, eftersom denna central senare också kan användas som husets egentliga central. Den är färdigt försedd med plats för telefonkablar och anslutning till kabel-tv. Ensto var först på marknaden i Finland med att tillverka standardcentraler. Våra centraler är i toppklass, både med tanke på monteringen och kvalitetsmässigt. I vårt sortiment finns lämpliga alternativ både för nybyggen och för sanering, för stadigvarande bostäder och fritidshus. Utrymme för eltekniken. Välfungerande elnät behöver olika slags apparatur, kablar, rör, rännor, anordningar och ett skåp för tekniken. Till teknikskåpet leds matarkabeln för elektriciteten utifrån, alltså husets elanslutning, och där ska det också finnas plats för elcentralen med mätare samt centralenheterna för telefon- och antennsystemen. I rad- och flervåningshus är det vanligast att använda ett enda skåp för eltekniken, gemensamt för alla bostäder. I småhus kan teknikskåpet placeras i själva byggnaden eller i en separat byggnad, t.ex. ett förråd eller ett garage. Vänd Dig alltid till en fackman för elinstallationerna Välj rätt proffs. Det väsentliga med alla elinstallationer är att de ska vara eltekniskt trygga och brandsäkra. Därför är det inte fritt fram för vem som helst att göra elektriska installationer. Den som utför elinstallationen skall inneha allmän behörighet gällande för installationsområdet. Ta aldrig risker. Kompetenta konsulter och elentreprenörer tillämpar bestämmelserna från Elsäkerhetsverket så att elinstallationen i Ditt hem blir tryggt och funktionellt. Om ändringar senare måste göras kan det bli både besvärligt och dyrt. Dessutom, om Du anlitar oregistrerade hantverkare har Du inte något konsumentskydd.

29 29

30 Kartlägg noga behoven av elinstallationer i Ditt hem. Ett utmärkt hjälpmedel för elplanering en av ett hem finns i dokumentfickan här invid. Studera också informationen som ges på adressen Tilläggsinformation: Elsäkerhetsverket: Ensto kundservice (Stockholm) Affärsområde Telefon Telefax Gunnar Engström Adm. chef Magnus Blademo Belysning / Värme Kimmo Paavilainen Belysning / Värme Kent Blademo Installationsmaterial Clarence Olsson EnstoNet, OEM-mat

31

32 01/05/4.000/Frenckellin Kirjapaino/Design Motor BUILDING TECHNOLOGY ENSTO BUSCH-JAEGER OY ENSTO ELECTRIC OY FILIAL SVERIGE FILIAL SVERIGE VÄSTBERGA ALLE 5 VÄSTBERGA ALLE HÄGERSTEN HÄGERSTEN

ExxactMatch. nr:01. Allt ljus på Simon och Tomas. Vinn Exxactprodukter. 10 000 kr! Se sista sidan

ExxactMatch. nr:01. Allt ljus på Simon och Tomas. Vinn Exxactprodukter. 10 000 kr! Se sista sidan ExxactMatch Ett magasin från Schneider Electric. I detta nummer: Upptäck den nya apparatserien Exxact Läs ljusdesignerns bästa tips Modernisera din elstandard Simon och Tomas berättar om inredning och

Läs mer

Värme i fritidshus. Värme i fritidshus på Österlen. Samhällsbyggnadsförvaltningen informerar

Värme i fritidshus. Värme i fritidshus på Österlen. Samhällsbyggnadsförvaltningen informerar Värme i fritidshus Värme i fritidshus på Österlen Samhällsbyggnadsförvaltningen informerar Att äga ett fritidshus på Österlen är en dröm för många! Men det kan bli en dyrköpt dröm om man försöker hålla

Läs mer

Anmäl fel i din lägenhet eller gemensamma utrymmen via felanmälan på www.hasselbyhem.se

Anmäl fel i din lägenhet eller gemensamma utrymmen via felanmälan på www.hasselbyhem.se Värt att veta 1 SERVICE OCH FELANMÄLAN Anmäl fel i din lägenhet eller gemensamma utrymmen via felanmälan på www.hasselbyhem.se Du hittar även kontaktuppgifter till felanmälan på anslagstavlan i din port.

Läs mer

Tänk på att inte förvara stöldbegärlig egendom i ditt lägenhetsförråd i källaren!

Tänk på att inte förvara stöldbegärlig egendom i ditt lägenhetsförråd i källaren! Hemförsäkring Vid inflyttningen är det viktigt att du har tecknat en hemförsäkring för ditt nya boende. I hemförsäkringen ingår en ansvarsdel som ersätter skador som du av vårdslöshet orsakar på annans

Läs mer

Energi till nytta och nöje

Energi till nytta och nöje Energi till nytta och nöje Innehåll Belysning 4 Hemelektronik 6 Köket 8 Badrummet 10 Tvätt och tork 12 Värme 14 Isolering och ventilation 18 El utomhus 20 Elsäkert hem 22 När strömmen går 24 Koll på elförbrukningen

Läs mer

Värme i villan vid el- och värmeavbrott

Värme i villan vid el- och värmeavbrott Råd till dig som äger enfamiljshus Värme i villan vid el- och värmeavbrott TRYGG ENERGIFÖRSÖRJNING FÖR DIG t ry g g e n e r g i f ö r s ö r j n i n g Olika sätt att hålla huset varmt vid ett längre el-

Läs mer

Innehållsförteckning. 1. Föreningen och fastigheten - Att vara bostadsrättsinnehavare - Bostadsrättsföreningen Bildhuggaren 25-29

Innehållsförteckning. 1. Föreningen och fastigheten - Att vara bostadsrättsinnehavare - Bostadsrättsföreningen Bildhuggaren 25-29 Oktober 2007 1 Innehållsförteckning 1. Föreningen och fastigheten - Att vara bostadsrättsinnehavare - Bostadsrättsföreningen Bildhuggaren 25-29 2. Praktisk information - Elektricitet - Flyttstädning -

Läs mer

KAMPANJEN MOT HEMOLYCKOR

KAMPANJEN MOT HEMOLYCKOR Gör hemmet tryggare Tips för rådgivare och utbildare Mänskan har bara ett liv KAMPANJEN MOT HEMOLYCKOR INNEHÅLL Till läsaren...3 1. För en säkrare hem- och närmiljö...6 1.1 Bostaden...6 1.2 Motion och

Läs mer

Välkommen. Inreda sid 16-17 Borra och spika. Flytta in sid 4-5 Inflyttningsdags. Städa och vårda sid 18-21. Kontakt sid 6-7.

Välkommen. Inreda sid 16-17 Borra och spika. Flytta in sid 4-5 Inflyttningsdags. Städa och vårda sid 18-21. Kontakt sid 6-7. Välkommen Flytta in sid 4-5 Inflyttningsdags BESIKTNING STÄDNING ADRESSÄNDRING TILLVAL Kontakt sid 6-7 Kundcenter Bovärdar Hemsidan Felanmälan JOUR/Akuta fel Störningsjour Låsöppning Säkerhet sid 8-9 Hemförsäkring

Läs mer

NIBE Frånluft. En ny generation värmepumpar NIBE FRÅNLUFT 1

NIBE Frånluft. En ny generation värmepumpar NIBE FRÅNLUFT 1 NIBE Frånluft En ny generation värmepumpar NIBE FRÅNLUFT 1 2 NIBE FRÅNLUFT + Varför kasta bort energi när man kan återvinna den? En frånluftsvärmepump är i princip ett energiåtervinningssystem. Den tar

Läs mer

det bästa vi gjort! s4-5

det bästa vi gjort! s4-5 Ut med el-elementen! Spara 850 000:- Familjen Johansson bytte bort oljepannan, sparade 250 000 s3 Benny sänkte sin energiförbrukning s6 En informationstidning Berghogens Rör AB Värmepump det bästa vi gjort!

Läs mer

NIBE Frånluft EN NY GENERATION VÄRMEPUMPAR

NIBE Frånluft EN NY GENERATION VÄRMEPUMPAR NIBE Frånluft EN NY GENERATION VÄRMEPUMPAR + VARFÖR KASTA BORT ENERGI NÄR MAN KAN ÅTERVINNA DEN? En frånluftsvärmepump är i princip ett energiåtervinningssystem. Den tar upp energi från den varma inomhusluften

Läs mer

Sally Augustin. Home styling. Använd designpsykologi för en snabbare försäljning och ett högre pris

Sally Augustin. Home styling. Använd designpsykologi för en snabbare försäljning och ett högre pris Sally Augustin Home styling Använd designpsykologi för en snabbare försäljning och ett högre pris 2 Innehållsförteckning 3 Förord 5 Introduktion 6 Skicka signaler koppla samman köpare och bostad 7 Vad

Läs mer

Elspararguiden. Fler guider på nätet. bästa valen. Testa bilenmed hos bilhandlaren. försäkring. Nya guider varje vecka: www.aftonbladet.

Elspararguiden. Fler guider på nätet. bästa valen. Testa bilenmed hos bilhandlaren. försäkring. Nya guider varje vecka: www.aftonbladet. Fler guider på nätet Vik här Vik Vik här här publicerad publicerad februari mars 2009 2009!! r a t p s p i l a l s n i e r s p u t v i a s n u ä l j ExTk bästa valen Köpa 25 begagnad bil Elspararguiden

Läs mer

SPARA ENERGI DINA OSYNLIGA VARDAGSHJÄLTAR. Var med och gör skillnad du också. Pyssla med Energiarbetarna. 28 ENKLA TIPS Så sparar du energi i alla rum

SPARA ENERGI DINA OSYNLIGA VARDAGSHJÄLTAR. Var med och gör skillnad du också. Pyssla med Energiarbetarna. 28 ENKLA TIPS Så sparar du energi i alla rum Hela denna bilaga är en annons från SABO SPARA ENERGI Var med och gör skillnad du också Pyssla med Energiarbetarna SIDAN 10 DINA OSYNLIGA VARDAGSHJÄLTAR Det är smutsigt, varmt och slitsamt. Följ med oss

Läs mer

NIBE FRÅNLUFT. NIBE Frånluft. En ny generation värmepumpar NIBE FRÅNLUFT 1

NIBE FRÅNLUFT. NIBE Frånluft. En ny generation värmepumpar NIBE FRÅNLUFT 1 NIBE FRÅNLUFT NIBE Frånluft En ny generation värmepumpar NIBE FRÅNLUFT 1 2 NIBE FRÅNLUFT Varför kasta bort energi när man kan återvinna den? En frånluftsvärmepump är i princip ett energiåtervinningssystem.

Läs mer

Varför isolera? Bevara din energi

Varför isolera? Bevara din energi Varför isolera? Bevara din energi Se över klimatskärmen! Varför isolera? Ibland glöms det bort vilka stora effekter en bra isolerad bostad kan innebära i sparade energikostnader, bättre inomhusmiljö, ökat

Läs mer

tryggt tryck I din butik januari 2011 Modern styrteknik för VA en vinnare på Öckerö [ TEMA Energi]

tryggt tryck I din butik januari 2011 Modern styrteknik för VA en vinnare på Öckerö [ TEMA Energi] B SVERIGE PORTO BETALT EFFEKT STOREL AB 463 83 LILLA EDET I din butik januari 2011 effekt nr 4 2010 ett magasin på elektrikernas sida ett magasin på elektrikernas sida nr 4 2010 10 sätt att få offentliga

Läs mer

VAR BEREDD! Kunskap och information för din trygghet och säkerhet

VAR BEREDD! Kunskap och information för din trygghet och säkerhet VAR BEREDD! Kunskap och information för din trygghet och säkerhet ALLA HAR ANSVAR FÖR ATT MINSKA ANTALET OLYCKOR Vi har alla ett gemensamt ansvar för att minska antalet olyckor i samhället allt från stora

Läs mer

Småskalig fastighetsförvaltning

Småskalig fastighetsförvaltning Småskalig fastighetsförvaltning Gunnar Björing Boksidan Innehållsförteckning Inledning...3 Myndighetskrav...4 Teknisk förvaltning...10 Hänvisningar till tabell 1 i bokstavsordning...17 Entreprenören...24

Läs mer

STORA OCH SMÅ FRÅGOR OM ENERGI.

STORA OCH SMÅ FRÅGOR OM ENERGI. STORA OCH SMÅ FRÅGOR OM ENERGI. Vi på Vattenfall får många frågor från kunder som undrar hur det här med energi fungerar. Hur sätts elpriset? Varför är fakturorna så svåra att förstå? Varför köper vi kolkraftverk

Läs mer

VAR BEREDD! Kunskap och information för Din trygghet och säkerhet

VAR BEREDD! Kunskap och information för Din trygghet och säkerhet VAR BEREDD! Kunskap och information för Din trygghet och säkerhet NORRKÖPINGS KOMMUN Sveriges minst olycksdrabbade! Vi har alla ett gemensamt ansvar för att minska antalet olyckor i samhället allt från

Läs mer

Bruksanvisning för värmepump luft/luft. AA 12.4 WS-IQC Art nr: 130048

Bruksanvisning för värmepump luft/luft. AA 12.4 WS-IQC Art nr: 130048 Bruksanvisning för värmepump luft/luft AA 12.4 WS-IQC Art nr: 130048 3 GARANTIVILLKOR... 3 Generella villkor... 3 Övriga villkor... 3 GENERELL INFORMATION... 4 Viktigt före installation... 4 Viktig information...

Läs mer

Innehåll. Välkommen till din nya bostad! Områdets historia. 1. Om bostaden

Innehåll. Välkommen till din nya bostad! Områdets historia. 1. Om bostaden Innehåll Välkommen till din nya bostad! Områdets historia 1. Om bostaden 1:1 Att bo i bostadsrätt 1:2 Vem ska svara för underhållet av bostadsrätten? 1:3 Besiktning och säkerhetstänkande 1:4 Hemförsäkring

Läs mer

Välkommen som hyresgäst

Välkommen som hyresgäst Välkommen som hyresgäst Råd & tips från Fastighetsägarna Reviderad maj 2012 2 Innehåll Välkommen! 4 När du ska flytta in 4 Vilka regler har en hyresvärd och en hyresgäst att rätta sig efter? 6 Om något

Läs mer

Så här klarar du av ett långvarigt elavbrott

Så här klarar du av ett långvarigt elavbrott n e m m ö r t s Gick Så här klarar du av ett långvarigt elavbrott TILL LÄSAREN När det blir elavbrott vill vi veta hur länge det varar. I allmänhet är avbrottet över innan vi hinner göra något. Avbrotten

Läs mer

värmepumpen Energismart komfort med Uponor Golvvärme För HemmeT steg TIll ett smarta lösningar med golvvärme så Tar du Hand Om på Hem &Villamässan

värmepumpen Energismart komfort med Uponor Golvvärme För HemmeT steg TIll ett smarta lösningar med golvvärme så Tar du Hand Om på Hem &Villamässan OkTOBer 2012 BOendedrömmar på Hem &Villamässan smarta lösningar För HemmeT steg TIll ett 4ENErgisMArt BADrUM spara pengar med golvvärme så Tar du Hand Om värmepumpen europas energisnålaste tv glödlampan

Läs mer

Enkelt och lönande att spara energi.

Enkelt och lönande att spara energi. Enkelt och lönande att spara energi. Tips och råd från Energirådgivarna. Bra för både plånbok och miljö. Att spara energi är enkelt. Med sunt förnuft och några enkla åtgärder kan du komma riktigt långt.

Läs mer

Välkommen till ditt nya hem. Telefon 011-23 30 00 I www.stahl.se I info@stahl.se

Välkommen till ditt nya hem. Telefon 011-23 30 00 I www.stahl.se I info@stahl.se Välkommen till ditt nya hem Telefon 011-23 30 00 I www.stahl.se I info@stahl.se Vi på Ståhl hälsar dig välkommen till ditt nya hem. Vi hoppas att du kommer att trivas med oss och dina grannar. I den här

Läs mer

Energibesiktningsrapport Byggnadens potential

Energibesiktningsrapport Byggnadens potential Energibesiktningsrapport Byggnadens potential Lyftkranen 36, Lidingö Gåshaga Brygga 41, Lidingö Mats Olsson Täby 2014-02-20 Actava AB Godkänd för F-skatt Polygonv 15 Tfn 0771-322 322 Säte Stockholm energideklaration@eminenta.se

Läs mer