Wahlbergska huset. Antikvarisk kontroll RENOVERING AV BLYINFATTADE FÖNSTER. Fastigheten Hästen 2 i Malmö stad Skåne län.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Wahlbergska huset. Antikvarisk kontroll RENOVERING AV BLYINFATTADE FÖNSTER. Fastigheten Hästen 2 i Malmö stad Skåne län."

Transkript

1 Antikvarisk kontroll Wahlbergska huset RENOVERING AV BLYINFATTADE FÖNSTER Fastigheten Hästen 2 i Malmö stad Skåne län Malmö Museer Kulturarvsenheten Rapport 2012:008 Anders Reisnert

2 Malmö Museer Box Malmö Tel: Besöksadress: Malmöhusvägen Antikvarisk kontroll Wahlbergska huset -- Renovering av blyinfattade fönster Fastigheten Hästen 2 i Malmö stad, Skåne län Kulturarvsenheten Rapport 2012:008 Författare: Anders Reisnert Foto: Olga Schlyter och Malmö Glassliperi & Blyfönsterfabrik AB Grafisk form: Anders Gutehall Sättning: Pia Gunnarsson Wallin och Olga Schlyter Omslagsbild: Malmö Glassliperi & Blyfönsterfabrik AB Malmö Museer 2012

3 Tekniska och administrativa uppgifter Län... Skåne Kommun... Malmö stad Ort... Malmö Fastighet... Hästen 2 Ägare...Brf Hästen 2 Länsstyrelsens beslut om bidrag...dnr , datum Entreprenör...Malmö Glassliperi & Blyfönsterfabrik AB Antikvarisk kontrollant... Anders Reisnert Inledning Länsstyrelsen beslutade om bidrag till kulturmiljövård för renovering av blyfönster i trapphuset Wahlbergska huset på fastigheten Hästen 2, Regementsgatan 18 i Malmö. Renoveringen stod under antikvarisk kontroll av Anders Reisnert, Malmö Museer. Historik Byggnaden på fastigheten Hästen 2 uppfördes av Jöns Wahlberg Han har själv undertecknat ritningarna och får därför betecknas som husets arkitekt. Han var dessutom dess byggmästare och byggherre i samma person. Huset uppfördes som ett släktpalats för den Wahlbergska familjen. Jöns Wahlberg var född 1861 och blev medlem Malmö Byggmästarförening 1897, alltså två år efter att byggnaden färdigställts. Mellan åren var han byggmästarföreningens ordförande, en mycket prestigefyllt uppdrag. Troligen avled han 1923, då han utgick ur föreningens matrikel. Byggnaden ingår i en serie av palatsliknande byggnader längs Regementsgatans södra sida och ingår (från Fersens väg räknat) i kvarteren Hästen, Kamelen och Tigern. Samtliga byggnader uppfördes under 1890-talet och har ibland beskrivits som Malmös svar på Strandvägen i Stockholm. Jämförelsen är i flera stycken korrekt även om de malmöitiska proportionerna på byggnaderna är betydligt blygsammare än motsvarande i huvudstaden. Att bygga släktpalats var vanligt bland stadens besuttna under 1800-talets sista år. Sjöbergska palatset vid Drottningtorget, Wienska palatset på Östergatan och i samma länga längs Regementsgatan låg ytterligare tre sådana praktfulla byggnader, uppförda för att framhäva släkten och dess överhuvud. Denna serie av stora hus uppfördes när de privilegierade samhällsgrupperna började separera sitt boende och flytta samman i egna stråk med exklusiv bebyggelse. Sådan finns bitvis längs Södra Förstadsgatan, Östergatan och vissa delar av Rörsjögatan. Längs Regementsgatan kan denna samhällsprocess avläsas tydligast i Malmö. Hästen 2 kan alltså inplaceras i en mycket exklusiv skara av byggnader och uppförd i en något modestare om än smakfullare stil än övriga. Fasaden är uppförd av gul förblendertegel med ornament och en karaktärsfull mittaxel med parställda loggior. Trots att byggnadsstilen snarast kan betraktas som eklektisk ger loggiorna associationer till Italiensk arkitektur. Renoveringens omfattning Renoveringen gäller fönster i trapphuset med blyinfattade glas. Fönstren har blommotiv och är i sig märkliga och konstfärdigt utformade. Stilen får snarast MALMÖ MUSEER KULTURARVSENHETEN RAPPORT 2012:008

4 betraktas som arts and craft movment, en stil som snart skulle utvecklas till jugend. Fönstren förhöjer värdet av trapphuset och av byggnaden som helhet. De fjorton blyfönstren är sammanfogade av färgade råglas och tiffanyglas, monterade i blyspröjsar som i sin tur monterats i fönsterbågar. Fönstren är av så kallad fyrluftstyp med korspost, där de större rektangulära lufterna är placerade nertill medan de kvadratiska vädringsfönstren är monterade upptill. Renoveringsarbetet har utförts av Malmö Glassliperi & Blyfönsterfabrik AB i deras verkstad. Fönsterträet har rengjorts och löst sittande färg har avlägsnats. Träytorna har därefter målats med linoljefärg enligt Ottosson i Genarps metod. Blyspröjsarna öppnades med ett specialverktyg varefter glasen demonterades. Äldre, torkad kittning har avlägsnats varefter blyspröjsarnas falser har damsugits. Blyspröjsarna har därefter renoverats genom att dåliga lödningar gjorts om. Därefter har glasen återmonterats och kittats varefter spröjsarna återförslutits. Lödningar och komplettering av spröjs har utförts på ett fackmannamässigt sätt och det är glädjande att konstatera att glasmästare Bengt Erickson för sitt kunnande vidare till nästa generation i familjen. Iakttagelser under arbetena Det kunde snart konstateras att fönstren tidigare renoverats av mindre hantverkskunniga personer. Exempelvis har hörnbeslagen bytts ut mot yngre dito. Dåliga lödningar av blyspröjsarna hade genomförts och vissa utbytningar av glas hade gjorts mot glas i avvikande färger. Antikvarisk kommentar Ett slutresultat eftersträvades där ett gott helhetsintryck av fönstren skulle kombineras med att autenticiteten inte gick förlorad. Detta slutresultat har uppnåtts. Principen var att originalglas behölls även om dessa var spruckna. Där glasmaterial saknades ersattes trasiga originalglas med glas så lika originalet som möjligt. Detta möjliggjordes genom Malmö Blyfönsterfabriks stora lager av gammalt färgat glas. Äldre lagningar och reparationer har behållits som historiska spår trots färgavvikelser i glaset. Bristfälliga lödningar har betraktas som tekniskt svaga och därför ersatts med hantverksmässigt utförda dito. MALMÖ MUSEER KULTURARVSENHETEN RAPPORT 2012:008

5 Fönstren i trapphuset 2006 Foto: Malmö Kulturmiljö

6 Fönsterrenovering Foto: Malmö Glassliperi & Blyfönsterfabrik AB

7 Fönsterrenovering Foto: Malmö Glassliperi & Blyfönsterfabrik AB Före Efter

8 Fönsterrenovering Foto: Malmö Glassliperi & Blyfönsterfabrik AB Före renovering. Under renovering. Efter renovering.

9 Årets rapporter Lista över utgivna rapporter inom Malmö Museers rapportserie Kulturarvsenheten Rapport: Kulturarvsenheten Rapport 2012:001 Olga Schlyter Antikvarisk utredning. Västra Dockan underlag till värdeprogram. Fastigheterna Kranen 2, 5, 6, 7 och 8 i Malmö stad. Skåne län. Kulturarvsenheten Rapport 2012:002 Lars Persson Kulturgeografisk utredning. Marken vid brottet en studie av äldre lantmäterikartor över området söder och väster om Limhamns kalkbrott. Fastigheten Limhamn 155:355 m.fl. i Hyllie socken i Malmö stad. Skåne län. Kulturarvsenheten Rapport 2012:003 Helena Nilsson och Jörgen Kling Antikvarisk rapport. Munka Ljungby kyrka byte av värmekälla. Munka Ljungby församling, Munka Ljungby socken i Ängelholms kommun, Skåne län Kulturarvsenheten Rapport 2012:004 Helena Nilsson och Jörgen Kling Antikvarisk rapport. Jonstorps kyrka utvändig renovering. Farhult-Jonstorps församling, Jonstorps socken i Höganäs kommun, Skåne län Kulturarvsenheten Rapport 2012:005 Lars Persson Kulturhistorisk utredning. Kvarndala gård i V. Klagstorp en historisk-geografisk studie av en gård och en by. V. Klagstorps socken i Malmö stad. Skåne län. Kulturarvsenheten Rapport 2012:006 Lars Persson Kulturgeografisk utredning. Landsbygdens landskap i Lunds kommun en studie av landskapets historiska utveckling från tidigt 1800-tal och befintliga kulturmiljövärden utanför de större tätorterna. Lunds kommun. Skåne län. Kulturarvsenheten Rapport 2012:007 Lina Bjermqvist och Helena Nilsson Antikvarisk rapport. Vä kyrka Ny värmeanläggning och invändig restaurering ETAPP 1 & 2. Vä-Skepparslövs kyrkliga samfällighet, Vä socken i Kristianstad kommun, Skåne län. Kulturarvsenheten Rapport 2012:008 Anders Reisnert Antikvarisk kontroll. Wahlbergska huset Renovering av blyinfattade fönster. Fastigheten Hästen 2 i Malmö stad, Skåne län.

Bulltofta Hangar 2. Antikvarisk utredning KVARTERET CARL FLORMAN. Fastigheten Kirseberg 14:93 i Malmö stad Skåne län.

Bulltofta Hangar 2. Antikvarisk utredning KVARTERET CARL FLORMAN. Fastigheten Kirseberg 14:93 i Malmö stad Skåne län. Antikvarisk utredning Bulltofta Hangar 2 KVARTERET CARL FLORMAN Fastigheten Kirseberg 14:93 i Malmö stad Skåne län Malmö Museer Kulturarvsenheten Rapport 2009:001 Olga Schlyter Antikvarisk utredning Bulltofta

Läs mer

Stora Rytterne kyrkoruin

Stora Rytterne kyrkoruin Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2010:57 Stora Rytterne kyrkoruin Restaureringsåtgärder 2010, etapp IV Antikvarisk rapport RAÄ 51 Lundby 4:1 Rytterne socken Västerås kommun Västmanland Helén Sjökvist

Läs mer

Fastigheten Banken 11

Fastigheten Banken 11 Fastigheten Banken 11 "Nybergska huset"i Hiimösand Restaurering aven välbevarad träbyggnadfrån l870-talet Länsmuseet VästemorrIand!Anette Lund Avdelningen för kulturmiljövård och dokumentation Rapport

Läs mer

Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2010:25. Helén. Sjökvist

Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2010:25. Helén. Sjökvist Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2010:25 Västerås biskopsgård Interiör renovering 2008 Antikvarisk kontroll Kvarteret Hagbard 4 Västerås domkyrkoförsamling Västmanland Helén Sjökvist Västerås biskopsgård

Läs mer

Fiskmåsen 13, Tranås

Fiskmåsen 13, Tranås Fiskmåsen 13, Tranås Kulturhistorisk dokumentation av fabriksbyggnad på Fiskmåsen 13 i Tranås Tranås stad i Tranås kommun, Jönköpings län JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM Byggnadsvårdsrapport 2015:1 Anders Franzén

Läs mer

En bild av Sveriges banvaktstugor

En bild av Sveriges banvaktstugor Rasmus Axelsson B A N V A K T S T U G O R En bild av Sveriges banvaktstugor Avdelningen för byggnadsvård Byggnadsvårdsprogrammet Högskolan på Gotland SE-621 67 Visby KURS Examensarbete i byggnadsvård 15

Läs mer

Bygg med känsla. SOTENÄS KOMMUN Miljö och Bygg. Råd och riktlinjer för nybyggnad och ombyggnad av småhus i Sotenäs kommun

Bygg med känsla. SOTENÄS KOMMUN Miljö och Bygg. Råd och riktlinjer för nybyggnad och ombyggnad av småhus i Sotenäs kommun Bygg med känsla SOTENÄS KOMMUN Miljö och Bygg Råd och riktlinjer för nybyggnad och ombyggnad av småhus i Sotenäs kommun Förord Den byggda miljön är en stor tillgång för Sotenäs kommun. Bebyggelsen skapar

Läs mer

Inre hamnen och Frihamnen

Inre hamnen och Frihamnen Inre hamnen och Frihamnen Malmö Kulturhistorisk utredning 2002 Innehållsförteckning INLEDNING 3 HISTORIK 5 Inre hamnen 5 Frihamnen 6 MAGASINSBEBYGGELSE 7 Inre Hamnen 7 Stockholmsmagasinet 7 Frihamnen

Läs mer

RENT MJOLI PASEN. Vattenfylld och nara att rasa samman, men Hasse var fast besluten. Hans farforaldrars gamu gard med kvarnbyggnad skulle raddas.

RENT MJOLI PASEN. Vattenfylld och nara att rasa samman, men Hasse var fast besluten. Hans farforaldrars gamu gard med kvarnbyggnad skulle raddas. RENT MJOLI PASEN Vattenfylld och nara att rasa samman, men Hasse var fast besluten. Hans farforaldrars gamu gard med kvarnbyggnad skulle raddas. TEXT CAROLINE RA.NBY I FOTO CAROLiNE'OCH HENRIK RANBY \

Läs mer

20 Centrum. Omfattning Från Samzeliiviadukten i väster till Motalabanan i öster, från spårområdet i norr till och med Södra planteringen i söder.

20 Centrum. Omfattning Från Samzeliiviadukten i väster till Motalabanan i öster, från spårområdet i norr till och med Södra planteringen i söder. 20 Centrum Omfattning Från Samzeliiviadukten i väster till Motalabanan i öster, från spårområdet i norr till och med Södra planteringen i söder. Hallsbergs centrum består till största delen av husraderna

Läs mer

Det byggda kulturarvet i framtidens Kiruna

Det byggda kulturarvet i framtidens Kiruna Idag står Kiruna inför en omvandling som har väckt stort intresse även internationellt. En del av staden måste flyttas på grund av den underminering av marken som gruvnäringen skapar. För att diskutera

Läs mer

Bygga och bevara hur påverkar fornlämningar dina byggplaner?

Bygga och bevara hur påverkar fornlämningar dina byggplaner? Bygga och bevara hur påverkar fornlämningar dina byggplaner? Riksantikvarieämbetet har överinseende över kulturmiljövården i Sverige. Myndigheten följer upp länsstyrelsens beslut och har en vägledande,

Läs mer

Kulturhistorisk bebyggelseanalys Av del av centrala Sundbyberg

Kulturhistorisk bebyggelseanalys Av del av centrala Sundbyberg Kulturhistorisk bebyggelseanalys Av del av centrala Sundbyberg Fastighetsbeteckning: Posten 7, korsningen Sturegatan/Stationsgatan med omgivning Namn/Gatuadress: Sturegatan/Stationsgatan Kommun, Stadsdel:

Läs mer

Framtida marknad för vård och omsorg av äldre. Prognoser över behovet av äldreomsorg i Sveriges kommuner fram till 2030

Framtida marknad för vård och omsorg av äldre. Prognoser över behovet av äldreomsorg i Sveriges kommuner fram till 2030 Framtida marknad för vård och omsorg av äldre Prognoser över behovet av äldreomsorg i Sveriges kommuner fram till 2030 Tillväxtverkets publikationer finns att beställa eller ladda ner som pdf på tillväxtverket.se/publikationer.

Läs mer

Slutrapport till regeringen avseende projektet. Hus med historia

Slutrapport till regeringen avseende projektet. Hus med historia Slutrapport till regeringen avseende projektet Hus med historia 2 Riksantikvarieämbetet den 18 mars 2013 Storgatan 41 114 84 Stockholm www.raa.se riksant@raa.se Dnr 301-3626-2012 3 Innehåll Sammanfattning...

Läs mer

Bebyggelsen i Drumlinområdet

Bebyggelsen i Drumlinområdet Länsstyrelsen i Örebro län Rapport 2010:43 Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2011:6 Bebyggelsen i Drumlinområdet Riksintresseområde T10 Kulturhistorisk utredning Edsberg, Hackvad, Hardemo, Knista, Viby

Läs mer

Johanna Björkman, 22 år, bor i Umeå. Medlem i Salt i Vasakyrkan

Johanna Björkman, 22 år, bor i Umeå. Medlem i Salt i Vasakyrkan Johanna Björkman, 22 år, bor i Umeå. Medlem i Salt i Vasakyrkan Jag var med när det började, så sedan 2005 har jag varit medlem i Salt. Jag har varit med på lite olika sätt. Först var jag med via tonårsgruppen

Läs mer

Kv Lönnen 14, fd Telegrafverkets hus, Sundsgatan/Lillbrogatan, Piteå. Antikvarisk förundersökning 2013 12 20

Kv Lönnen 14, fd Telegrafverkets hus, Sundsgatan/Lillbrogatan, Piteå. Antikvarisk förundersökning 2013 12 20 Kv Lönnen 14, fd Telegrafverkets hus, Sundsgatan/Lillbrogatan, Piteå Antikvarisk förundersökning 2013 12 20 ADRESS Fagerdalsgatan 9, 852 39 Sundsvall TELEFON 070 4313171 www.adlcreativa.se Innehåll Innehåll...

Läs mer

Rörligheten mellan svenska lärosäten bland professorer, lektorer och adjunkter

Rörligheten mellan svenska lärosäten bland professorer, lektorer och adjunkter Statistisk analys Per Gillström Analysavdelningen 08-563 085 16 per.gillstrom@hsv.se www.hsv.se 2011-12-09 2012/1 Rörligheten mellan svenska lärosäten bland professorer, lektorer och adjunkter I analysen

Läs mer

ENÅNGERS NYA KYRKA. Antikvarisk medverkan vid fasadrenovering samt ombyggnad av trappa och uppförande av ny ramp

ENÅNGERS NYA KYRKA. Antikvarisk medverkan vid fasadrenovering samt ombyggnad av trappa och uppförande av ny ramp Rapport Länsmuseet Gävleborg 2012:10 ENÅNGERS NYA KYRKA Antikvarisk medverkan vid fasadrenovering samt ombyggnad av trappa och uppförande av ny ramp Enångers nya kyrka Enångers socken Hudiksvalls kommun

Läs mer

2009-11-22. Sundsvalls Stadshus Kv Stadshuset 1, Stora torget. Konsekvensanalys och vårdprogram 2009 Arbetshandling 2009-11-22

2009-11-22. Sundsvalls Stadshus Kv Stadshuset 1, Stora torget. Konsekvensanalys och vårdprogram 2009 Arbetshandling 2009-11-22 2009-11-22 Sundsvalls Stadshus Kv Stadshuset 1, Stora torget Konsekvensanalys och vårdprogram 2009 Arbetshandling 2009-11-22 sid 1 2009-12-03 Innehåll Inledning... 3 Bakgrund... 3 Program för förändring

Läs mer

Bilaga 5, del 2 Ortsanalys för Hallstavik 2O4O RRTÄLJE

Bilaga 5, del 2 Ortsanalys för Hallstavik 2O4O RRTÄLJE 2O4O N RRTÄLJE Bilaga 5, del 2 Ortsanalys för Hallstavik Framtagen av Planering och utveckling, Norrtälje kommun, våren och sommaren 2011 (Mindre justeringar och uppdateringar utförda sommaren 2013) HALLSTAVIK

Läs mer

Kristallen i Bruzaholm

Kristallen i Bruzaholm Antikvarisk förstudie Kristallen i Bruzaholm Del av åtgärdsprogram för restaurering av Kristallen, Kållstorp 2:28, Bruzaholm Ingatorps socken i Eksjö kommun Jönköpings län JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM Byggnadsvårdsrapport

Läs mer

LÄTTLÄST UTSTÄLLNINGSTEXT ARKITEKTUR I SVERIGE. funktion, konstruktion och estetik

LÄTTLÄST UTSTÄLLNINGSTEXT ARKITEKTUR I SVERIGE. funktion, konstruktion och estetik LÄTTLÄST UTSTÄLLNINGSTEXT ARKITEKTUR I SVERIGE funktion, konstruktion och estetik Bord 1 Skydd mot vind, fukt och kyla Vi som bor långt norrut på jordklotet har alltid behövt skydda oss mot kyla. För länge

Läs mer

TRELLEBORG RINGVÄGAR SAMHÄLLSEKONOMISK KALKYL NATUR- OCH KULTURMILJÖVÄRDERING

TRELLEBORG RINGVÄGAR SAMHÄLLSEKONOMISK KALKYL NATUR- OCH KULTURMILJÖVÄRDERING TRELLEBORG RINGVÄGAR SAMHÄLLSEKONOMISK KALKYL NATUR- OCH KULTURMILJÖVÄRDERING RAPPORT 2012-12-14 Uppdrag: 245455 Ringvägar i Trelleborg Titel på rapport: Trelleborg Ringvägar - Samhällsekonomisk kalkyl,

Läs mer

Brantevik 36:2, 36:4, 36:99 och del av Simris 16:153 m.fl.,

Brantevik 36:2, 36:4, 36:99 och del av Simris 16:153 m.fl., Dnr 2014/106 214 Planprogram för Brantevik 36:2, 36:4, 36:99 och del av Simris 16:153 m.fl., Brantevik, Simrishamns kommun, Skåne län Handling till programsamråd, upprättad 2014-07-28 Till planprogrammet

Läs mer

Varför byggs det inte på detaljplanelagd mark i Skåne? Exempel från åtta kommuner

Varför byggs det inte på detaljplanelagd mark i Skåne? Exempel från åtta kommuner Varför byggs det inte på detaljplanelagd mark i Skåne? Exempel från åtta kommuner Titel: Utgiven av: Författare: Copyright: Varför byggs det inte på detaljplanelagd mark i Skåne? Exempel från åtta kommuner

Läs mer

UTAN SPANING INGEN ANING VÄRMLAND En lärarhandledning

UTAN SPANING INGEN ANING VÄRMLAND En lärarhandledning UTAN SPANING INGEN ANING VÄRMLAND En lärarhandledning VÄRMLANDS MUSEUM Box 335 651 08 Karlstad Tel: 054-701 19 00 Fax: 054-701 19 98 E-post: museet@varmlandsmuseum.se www.varmlandsmuseum.se 2008 Värmlands

Läs mer

Energisparande i befintligt bostadsbestånd Åtgärder i bostadshusens klimatskal och bevarandefrågor Delrapport, oktober 2014.

Energisparande i befintligt bostadsbestånd Åtgärder i bostadshusens klimatskal och bevarandefrågor Delrapport, oktober 2014. Energisparande i befintligt bostadsbestånd Åtgärder i bostadshusens klimatskal och bevarandefrågor Delrapport, oktober 2014 Sven Fristedt 2 Företag som deltagit i projektet: Gavlegårdarna Uppsalahem Förvaltnings

Läs mer

:mm o k]z ^g drkdz : mm o k]z ^ g d rkdz : :m mm o m o kk] ] Z ^ Z ^ g d g d r rkkd d Z Z : : m m m o m o k k ] ] Z ^ Z ^ g d g d r r k k d d Z Z

:mm o k]z ^g drkdz : mm o k]z ^ g d rkdz : :m mm o m o kk] ] Z ^ Z ^ g d g d r rkkd d Z Z : : m m m o m o k k ] ] Z ^ Z ^ g d g d r r k k d d Z Z Att vårda en kyrka Redaktör Elisabeth Svalin Denna bok är tryckt med bidrag från Kyrkofondens medel för kyrkoantikvarisk ersättning. Tredje tryckningen. 2004 Riksantikvarieämbetet, Svenska kyrkan och Verbum

Läs mer