Uppdraget från planavdelningen var utföra en byggteknisk bedömning och konstatera:

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Uppdraget från planavdelningen var utföra en byggteknisk bedömning och konstatera:"

Transkript

1 Strömstads Kommun Planavdelningen Strömstad Utlåtande över Rosa huset På uppdrag av Planavdelningen genom AB Strömstadbyggen har en byggteknisk utredning utförts, deltagande vid utredningen granskningen var Oskar Markander och Gary Lyckell Front Projekt AB. Uppdraget Uppdraget från planavdelningen var utföra en byggteknisk bedömning och konstatera: - Vilket allmän skick är byggnaden i? - Finns det delar som är i bättre eller sämre skick? - Finns det skador som omfattar konstruktion, bärande delar, eller grundläggningen? - Skulle huset gå att flytta? Går det att kostnadsberäkna en flytt (ingen plats finns utsedd)? - Översiktlig kostnadsberäkning kopplat till att återställa huset på befintlig plats. Översiktlig beskrivning av byggnaden I samband med utredningen författande av detta dokument har foldern Det Rosa Huset en del av vår historia av Strömstads Historieförening granskats. Vi instämmer till fullo att det till stora delar är en unik byggnad med vackra snickeridetaljer, en mycket charmig och vacker äldre byggnad.

2 Vår bedömning är den samma som Strömstads Historieförening, den långa huskroppen är byggd vid två olika tillfällen, att säkert ange vilken som är äldst kräver ingrepp i byggnaden. Vår bedömning är dock att delen i väster är äldst, vi grundar denna bedömning på att den tvärgående grundmuren i krypgrunden står under denna del och att panel och spik i främst takfoten styrker detta. Utöver längan har det byggts till en förrådsdel som ligger i nord sydlig riktning. Detta är en ganska enkel byggnad och är enligt vår bedömning av mindre värde. Byggnaden har under många år försummats när det gäller skötsel och underhåll, allvarligaste bristerna är att taket har tillåtits börja läcka i den omfattningen det gjort. Ett minst lika stort fel är att man söder om byggnaden gjort en gångväg med utfyllnader som lutar mot byggnaden. Marken ligger till vissa delar mycket högt, helt upp på den rundade vattbrädan i fasadens underkant. Huset har inte målats länge, taket har inte setts över på många år, en del av fasaddetaljerna har ruttnat bort. Det går att skriva mycket om sådant som borde åtgärdas. Längre ner i detta dokument redovisas en del foto som redovisar det som sticker ut. Byggnadens allmänna skick delar i bättre eller sämre skick Vi har valt att dela in byggnaden i tre delar, nedan följer vår bedömning och vårt förslag på åtgärder med respektive huskropp. Huskroppen i nord sydlig riktning är av mycket dåligt skick, taket har delvis rasat in, väggarna under det infallna taket är ruttna och mögliga, det samma med golvet. Allt går att åtgärda, det är bara kunskap, tid och pengar som behövs, vi bedömer dock inte att denna lite enklare byggnad är värd att försöka åtgärda, byggnadens bristande kulturhistoriska värde och dess mycket dåliga skick innebär att vi klart och tydligt föreslår att denna skall rivas. Längans östra del, de synliga delarna av fasaderna är i relativt gott skick, sämst är troligtvis den södra fasaden där marken ligger nära eller till viss del på fasaden och där taket har läckt under många år. Det är även svårt att bedöma fasadens skick bakom den norra tillbyggnaden. Taket är i mycket stort behov av åtgärder, den sydöstra delen har efter många års läckage fått kraftiga rötskador. Med rötskadorna i taket kan det heller inte uteslutas att ytterväggen och bjälklaget under denna del också tagit skada. Inne i denna byggnadsdel finns en tydlig mögellukt. Denna byggnadskropp ligger sämst till i terrängen, mycket ytvatten leds mot byggnaden, det är förenat med stora och omfattande åtgärder att skapa en långsiktigt tryggad lösning för byggnaden på den södra sidan, huset ligger helt enkelt för lågt i terrängen. Grunden till denna östra del kalvar, troligen ett resultat av att det runnit in vatten i stenmuren och sedan vintertid frusit sönder den samma. Det är en mycket låg torpargrund under denna del av huset, endast vid luckan med vattenmätare finns det lite utrymme. Utan att riva delar av golv, väggar och tak går det inte med säkerhet att ge svar på byggnadens skador efter det inträngande vattnet.

3 Längans västra del, fasaden på denna byggnadskropp bedöms vara i relativt gott skick, taket har som på de andra delarna ett behov uppdatering men det kan inte konstateras några större skador från läckage. Grunden är relativt intakt, en mindre kalvning ses på norra sidan. Krypgrunden går inte att inspektera här heller, det finns dock en lucka bakom trappan upp till västra delen, för att få tillträde till den måste trappan rivas. Även på denna byggnadskropp ligger marken bakom byggnaden för högt och fuktbelastar både fasad och krypgrund. Invändigt är denna del fräschare, här kan inte konstateras någon mögel- eller annan dålig lukt. Det stora rummet i väster har en stor kakel ugn, om denna kan brukas - nyttjas är oklart. Helhetsintrycket på denna byggnadskropp är betydligt bättre. Finns det skador som omfattar konstruktion, bärande delar eller grundläggning Det är svårt att lämna helt säkra svar på skicket på stommen, skall man öka säkerheten i bedömningen krävs att man skadar byggnaden, dvs riva ytskikt mm för att blottlägga stommen innanför paneler och i golvbjälklag. Norra huskroppen, här finns det kraftiga rötskador på både tak och väggkonstruktioner. Östra huskroppen, som nämnts i det allmänna skicket är grunden skadad, främst i mot väster. Takets sydöstra del helt klart rötskador i tak och troligen väggkonstruktion, det är oklart hur stor skada takläckaget i byggnadskroppens västra del har orsakat. Den västra byggnadskroppen, här kan inte påvisas några skador på stommen vid vår okulära syn. Skulle huset gå att flytta Vi har valt att inte se på denna fråga när det gäller den norra huskroppen, dels pga dess enkla utformning men främst pga skicket. Denna del bör tveklöst rivas. Att flytta en byggnad innebär att man måste komma åt ordentligt på minst två sidor av byggnaden, vanligtvis långsidorna. För den långa huskroppen finns det svårigheter att komma åt att schakta och trä under stålbalkar, det är både trångt och marken är hög detta gäller främst den östra delen. Jag skall inte utesluta att det går att flytta den östra delen, ser dock problem med både utrymmet bakom huset och risken för rötskador i den sydöstra delen. Vi har därför inte sett flyttning som aktuell för denna del, antingen får man satsa mycket pengar och försöka restaurera denna del eller också riva den. Önskar Ni få prissatt en flytt av denna del ber vi att få återkomma efter att vi konsulterat specialistkunskap i frågan. När det gäller den västra delen är vår bedömning att efter en eventuell rivning av den östra delen bör denna del relativt enkelt gå att flytta.

4 Att flytta den västra delen bedömer vi kan kosta storleksordningen till kr, detta förutsätter att det inte skall transporteras allt för långt. Här tillkommer sedan kostnader för byggnadslov, markarbeten, grundläggning, el och vatten, mm. Översiktlig kostnadsberäkning kopplat till att återställa huset i befintligt skick Att prissätta återställande eller iordningställande är två helt skilda saker, med återställande menar vi att byggnaden varsamt skall renoveras med tidstypiska materialval och lösningar. Med iordningställande menar vi renovera huset till bruks skick med moderna material och metoder. Det är stor prisskillnad på detta. Vi har valt att prissätta utifrån moderna material och metodval, prissättningen är överslagsmässig och beror mycket på vad som kommer fram när man börjar riva i byggnaden, dolda fel mm. Norra huskroppen ej beräknad pga skick och dess enkla utförande. Västra delen, vi har valt att se på kostnaderna för denna byggnadsdelen, dels för att det troligen är den äldsta men också i bäst skick. Omfattar ca 50 m2. Modernt utförande till bruksskick kostnad ca till kr /m2, dvs i storleksordningen 1,3 till 1,5 troligen det senare. Till detta kommer åtgärder i marken på byggnadens södra sida, svårt att uppskatta då gångvägen egentligen borde tas bort. En restaurering i tidstypiskt utförande ligger enligt vår bedömning mellan 50 och 70 % dyrare, dvs 2 till 2,5 miljoner. Den östra delen, kan med ledning av skicket på tak och grund möjligen återställas i modernt utförande till samma belopp som den tidstypiska åtgärden för den västra delen, troligtvis drygt 2 miljoner. Här är problemet med terrängen på södra sidan ändå större. Som nämnt tidigare är det svårt att bedöma både skick och kostnader utan att göra en mer nogsam utredning där man demonterar river ytskikt för att säkerhetsställa status. Alla priser är antagna utan moms. Ett axplock av bilder exteriört visande byggnadens skick

5 Stenmuren kalvar på den östra delen Den högsta delen av östra delens krypgrund, här inne ses en vattenmätare

6 Här ses en skadad del av den östra delens tak, nära skarven till västra byggnaden, taket är till del knäckt. Här ses takfoten nedifrån på samma plats Här ses taket och takfoten i östra delen av byggnaden.

7 Södra sidan av byggnaden där anslutande mark ligger högt över byggnaden. Här ses den rundade vattbrädan liggande helt nere i marken

8 Här ses att taket fallit in i den östra byggnaden Tak och väggar under det in-rasade taket Utredningen har sammanställts av Gary Lyckell Front Projekt AB Strömstad

Tips och råd till husköpare

Tips och råd till husköpare Tips och råd till husköpare vad k an du förvänta dig av ett hus? I stort sett alla hus oavsett om det är gammalt eller nytt har någon form av brist eller fel som antingen innebär att en skada redan finns

Läs mer

VÄXJÖ KOMMUNS RID- SKOLEANLÄGGNINGAR En statusrapport. Rapport. 2015-01-15 Upprättad av: Malvina Feltlind och Charlotte Boe Steder

VÄXJÖ KOMMUNS RID- SKOLEANLÄGGNINGAR En statusrapport. Rapport. 2015-01-15 Upprättad av: Malvina Feltlind och Charlotte Boe Steder VÄXJÖ KOMMUNS RID- SKOLEANLÄGGNINGAR En statusrapport 2015-01-15 Upprättad av: Malvina Feltlind och Charlotte Boe Steder VÄXJÖ KOMMUNS RIDANLÄGGNINGAR MED RIDSKOLEVERKSAMHET En statusrapport KUND Peter

Läs mer

Att installera vakuumtoalett i befintliga hus eller vid nybyggnation

Att installera vakuumtoalett i befintliga hus eller vid nybyggnation Att installera vakuumtoalett i befintliga hus eller vid nybyggnation RÅD OCH TIPS TILL DIG SOM FUNDERAR PÅ ATT Installera vakuumtoalett i ditt hus Denna broschyr ger tips till dig som planerar att installera

Läs mer

Att tilläggsisolera hus fakta, fördelar och fallgropar

Att tilläggsisolera hus fakta, fördelar och fallgropar Att tilläggsisolera hus fakta, fördelar och fallgropar Vi har fått det betydligt varmare i vårt hus under vinterhalvåret och svalare på sommaren. En nöjd tilläggsisolerare Deltagare projekt för tilläggsisolering

Läs mer

110 000 badrumsbesiktningar visar. Ett av fyra badrum riskerar fuktskador

110 000 badrumsbesiktningar visar. Ett av fyra badrum riskerar fuktskador 110 000 badrumsbesiktningar visar Ett av fyra badrum riskerar fuktskador ANTICIMEX RAPPORT OM BADRUM I VILLOR JANUARI 2011 Ett av fyra villabadrum riskerar fuktskador Gamla plastmattor, otäta skruvhål,

Läs mer

T I L L k o n s u m e n t. anlita hantverkare

T I L L k o n s u m e n t. anlita hantverkare T I L L k o n s u m e n t tips till dig som ska anlita hantverkare Checklista Jag har undersökt om jag behöver bygganmälan eller bygglov Jag har tagit in och jämfört offerter Jag har kontrollerat vad som

Läs mer

Frågor och svar i PCB-projektet

Frågor och svar i PCB-projektet Frågor och svar i PCB-projektet Frågor och svar från och med februari 2000 i anslutning till Miljösamverkans delprojekt Uppföljning av PCB-Fria fogar. Om inte annat anges har svaren lämnats av projektledaren

Läs mer

Information till Dig som planerar att köpa renoveringstjänster av Titania

Information till Dig som planerar att köpa renoveringstjänster av Titania Information till Dig som planerar att köpa renoveringstjänster av Titania Syftet med denna text är att Du som kund skall veta vad för slags tjänst Du köper av oss. Vår övertygelse är att man kan undvika

Läs mer

Säljguide - Villa/fritidshus/fastighet

Säljguide - Villa/fritidshus/fastighet Säljguide - Villa/fritidshus/fastighet Checklista. (Bocka av den del som du är klar med, glöm ej att spara dokumentet) Insamling av information - Fastighetsinfo Prissättning/värdering Säljtext Besiktning

Läs mer

Förord. Strategi för boendetrygghet

Förord. Strategi för boendetrygghet Boendekostnader och stambyte Stambytesrapporten En utredning från NHB, Nätverket för Hyresgästernas Boendetrygghet med stöd från Konsumentverket Stockholm maj 2006 Förord Den här rapporten sammanfattar

Läs mer

Hur undviker man att bli lurad? Metoder att motverka "Moral hazard" vid upphandling inom byggsektorn

Hur undviker man att bli lurad? Metoder att motverka Moral hazard vid upphandling inom byggsektorn Hur undviker man att bli lurad? Metoder att motverka "Moral hazard" vid upphandling inom byggsektorn Per Erik Eriksson Hans Lind April 2015 1 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. Begreppet Moral hazard...

Läs mer

UNDERHÅLLSPLAN. Steninge anläggningssamfällighet Stockholm, Märsta 2013-09-24. www.rejalbyggkonsult.se

UNDERHÅLLSPLAN. Steninge anläggningssamfällighet Stockholm, Märsta 2013-09-24. www.rejalbyggkonsult.se UNDERHÅLLSPLAN Steninge anläggningssamfällighet Stockholm, Märsta www.rejalbyggkonsult.se Rejäl Byggkonsult AB 2013 ENKELT OCH TYDLIGT En kort sammanfattning av underhållsplanens resultat Anläggningen

Läs mer

Värme i fritidshus. Värme i fritidshus på Österlen. Samhällsbyggnadsförvaltningen informerar

Värme i fritidshus. Värme i fritidshus på Österlen. Samhällsbyggnadsförvaltningen informerar Värme i fritidshus Värme i fritidshus på Österlen Samhällsbyggnadsförvaltningen informerar Att äga ett fritidshus på Österlen är en dröm för många! Men det kan bli en dyrköpt dröm om man försöker hålla

Läs mer

UUS. Tillgänglighetsplan för Gnestahems fastigheter Bilaga till rapporten Kostnadseffektiv tillgänglighet. Juni 2012

UUS. Tillgänglighetsplan för Gnestahems fastigheter Bilaga till rapporten Kostnadseffektiv tillgänglighet. Juni 2012 Bilaga till rapporten Kostnadseffektiv tillgänglighet Juni 2012 UUS Urban Utveckling & Samhällsplanering AB Kontaktlista För mer information om åtgärdsprogrammet kontakta gärna någon av oss som varit delaktiga

Läs mer

Sidan 1 av 22. Utlåtande. Vatten- och avloppsplan 2014. Nässjö kommun

Sidan 1 av 22. Utlåtande. Vatten- och avloppsplan 2014. Nässjö kommun Sidan 1 av 22 Datum: 2014-01-22 Dnr: 2011-700MI Utlåtande Vatten- och avloppsplan 2014 Nässjö kommun Planförslag och ärendehantering Nässjö kommun har tagit fram ett förslag till VA-plan (vatten- och avloppsplan).

Läs mer

Köpguide - Bostadsrätt

Köpguide - Bostadsrätt Köpguide - Bostadsrätt Innehåll Hur fungerar sidan BotillBo.se... 2 Hur fungerar lånelöfte... 2 Pant... 3 Lagfart... 3 Planritning... 3 Visning... 3 Begär föreningens årsredovisning:... 4 Undersökningsplikt...

Läs mer

Tre Toppar - teknisk beskrivning

Tre Toppar - teknisk beskrivning Tre Toppar - teknisk beskrivning April 2006 1 INNEHÅLL Inledning...3 Vinterturism 3 Barmarksturism 3 Anläggningar... 3 Städjans västsluttning 3 Städjans ostsluttning 3 Fjätervålens västsluttning 5 Nya

Läs mer

16. RESTAURANG SHOP OCH KIOSK 16.1 Inledning Följande utredning behandlar de juridiska aspekter som aktualiseras när en golfklubb avser att hyra in

16. RESTAURANG SHOP OCH KIOSK 16.1 Inledning Följande utredning behandlar de juridiska aspekter som aktualiseras när en golfklubb avser att hyra in 16. RESTAURANG SHOP OCH KIOSK 16.1 Inledning Följande utredning behandlar de juridiska aspekter som aktualiseras när en golfklubb avser att hyra in (det vill säga upplåta) lokaler till utomstående part

Läs mer

Förhandling. Du kan tjäna cirka 10.000 kronor per år på en lyckad förhandling (räknat på bolån på 2 miljoner kronor)

Förhandling. Du kan tjäna cirka 10.000 kronor per år på en lyckad förhandling (räknat på bolån på 2 miljoner kronor) BOLÅNEBOK #1 Förhandling Du kan tjäna cirka 10.000 kronor per år på en lyckad förhandling (räknat på bolån på 2 miljoner kronor) En lyckad förhandling kräver: o Att du har en någorlunda god privatekonomi

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 25/02-14 Fastighetsbeteckning: Degeberga 110:6 Adress/ort: Forsakarsv 11, Degeberga Byggnaden är besiktigad av: Sebastian Oliwers Företag/ackreditering

Läs mer

förbättra tillgängligheten i badrum i samband med renoveringar SABO sveriges allmännyttiga bostadsföretag

förbättra tillgängligheten i badrum i samband med renoveringar SABO sveriges allmännyttiga bostadsföretag förbättra tillgängligheten i badrum i samband med renoveringar SABO sveriges allmännyttiga bostadsföretag 2 innehåll inledning 4 Bättre badrum i samband med renovering. SABOs bearbetning av förstudiens

Läs mer

Det går att bygga vattenskadesäkert!

Det går att bygga vattenskadesäkert! VASKA-projektet har bevisen Det går att bygga vattenskadesäkert! Med VASKA-projektet får det anses bevisat att det med enkla medel och känd teknik går att bygga vattenskadesäkert. Resultatet har blivit

Läs mer

TILL hantverkare. hantverkare

TILL hantverkare. hantverkare TILL hantverkare tips till dig som är hantverkare Checklista Jag har visat kunden att jag har F-skatt behörighet försäkringar Jag och kunden har kommit överens om arbetets omfattning när arbetet ska påbörjas

Läs mer

Varför isolera? Bevara din energi

Varför isolera? Bevara din energi Varför isolera? Bevara din energi Se över klimatskärmen! Varför isolera? Ibland glöms det bort vilka stora effekter en bra isolerad bostad kan innebära i sparade energikostnader, bättre inomhusmiljö, ökat

Läs mer

Hur länge ska man behöva vänta?

Hur länge ska man behöva vänta? Hur länge ska man behöva vänta? En uppföljning av rapporteringsskyldighet och särskild avgift i socialtjänstlagen och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Du får gärna citera Inspektionen

Läs mer

Kommentarer Förslag till stambyte

Kommentarer Förslag till stambyte Kommentarer Förslag till stambyte A Inledning I ett informationsmaterial ([1],[2]) presenterar styrelsen ett förslag till stambyte och bjuder in till ett informationsmöte (två alternativa tider) med kort

Läs mer

Småskalig fastighetsförvaltning

Småskalig fastighetsförvaltning Småskalig fastighetsförvaltning Gunnar Björing Boksidan Innehållsförteckning Inledning...3 Myndighetskrav...4 Teknisk förvaltning...10 Hänvisningar till tabell 1 i bokstavsordning...17 Entreprenören...24

Läs mer

Intresseanmälan för gemensamt avlopp på Holmen

Intresseanmälan för gemensamt avlopp på Holmen Intresseanmälan för gemensamt avlopp på Holmen Bakgrund Holmen är ett område i förändring. Fler bygger nytt eller planerar att göra det och många väljer att bo här permanent eller bygga fritidshus som

Läs mer

Lånebehov och ekonomisk hälsa för arbetsintegrerande sociala företag.

Lånebehov och ekonomisk hälsa för arbetsintegrerande sociala företag. Lånebehov och ekonomisk hälsa för arbetsintegrerande sociala företag. En analys av lånebehov och ekonomiska förhållanden bland arbetsintegrerande sociala företag baserat på förhållandena år 2012. Sammanfattning

Läs mer

RENOVERING AV MILJONPROGRAMMET TILL PASSIVHUS

RENOVERING AV MILJONPROGRAMMET TILL PASSIVHUS RENOVERING AV MILJONPROGRAMMET TILL PASSIVHUS -Implementering av Tysk prefabteknik Andreas Pihl Institutionen för geovetenskaper, Byggteknik, Uppsala universitet Examensarbeten 2009 Denna rapport är tryckt

Läs mer